Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2019

Název politické strany / politického hnutí:
Občanská demokratická strana

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
16192656

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Truhlářská 1106/9, Praha 1, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 234707111, e-mail: sekretariat@ods.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. - předsedaIdentifikátor zprávy: Z1626-20200327133448
Datum: 27.03.2020 12:34:48
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_o__overeni_ucetni_zaverky_vcetne_rozvahy_vykazu_zisku_a_ztraty_a_prilohy_k_ucetni_zaverce.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 139 794 314,02
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
10 346 550,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 68 500 000,00
4 Členské příspěvky 6 604 350,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 14 016 089,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 12 190 347,64
7 Úroky z vkladů 38,01
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 402 350,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 20 884 589,37
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 6 850 000,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 32 236 868,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 145 901,40
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 1 120 558,85
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 38 839,00
      volby do Evropského parlamentu 20 411 180,75

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Analytické a PR práce 15
Účetní a ekonomické práce 10
Administrativní práce 6
Technické a provozní práce 10
Vedoucí zaměstnanci 7

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut pro pravicouvou politiku, z.ú., Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 6 850 000,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Adved s.r.o. - Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 28925009 50%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Fio banka, a.s. 61858374 37 715 000,00 31.12.2020 Krátkodobý úvěr
Fio banka, a.s. 61858374 63 113 000,00 15.10.2024 Dlouhodobý úvěr

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 14 016 089,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adamec, Ivan Mgr., Trutnov - Volanov21.03.1960peněžitý dar 50 000,00
Altner, Boleslav, Praha 5 - Košíře06.03.1971peněžitý dar 10 000,00
Altner, Boleslav, Praha 5 - Košíře06.03.1971peněžitý dar 21 000,00
Altnerová, Gabriela Mgr., Praha 4 - Podolí24.10.1973peněžitý dar 25 000,00
Areál BN s.r.o., Benešov, Hodějovského 541, 2560124677060bezúplatné plnění 3 500,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Realizace billboardové kampaně na 2 týdny)
Aschenbrenner, Lumír Ing., Plzeň - Východní Předměstí (Plzeň 2)23.06.1960peněžitý dar 50 000,00
AUTO-INFO plus s.r.o., Revoluční 762/13, Praha 1, 1100026161214peněžitý dar 50 000,00
AUXILIA TEAM s.r.o., Heršpická 993/11b, Štýřice, 6390027726185peněžitý dar 60 000,00
AUXILIA TEAM s.r.o., Heršpická 993/11b, Štýřice, 6390027726185peněžitý dar 8 000,00
BAKA.C.E s.r.o., Revoluční 762/13, Praha 1, 110003857280peněžitý dar 200 000,00
BAKA.SAN s.r.o., Revoluční 762/13, Praha 1, 110004910249peněžitý dar 200 000,00
Baloun, Petr Ing., Plzeň - Radobyčice19.04.1977peněžitý dar 15 000,00
Bartl, Zdeněk Ing., Prostějov20.01.1965peněžitý dar 2 000,00
Bartoň, Jan Ing. CSc., Česká Lípa20.05.1951peněžitý dar 700,00
Bartoš, František, Brno28.02.1957peněžitý dar 5 000,00
Bartoš, František, Břeclav11.10.1963peněžitý dar 5 000,00
Bártová, Martina Mgr., Třebíč13.09.1964peněžitý dar 4 000,00
Bártová, Martina Mgr., Třebíč13.09.1964bezúplatné plnění 3 500,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech)
Bastl, Drahoslav Ing., 675 44 Lesonice14.01.1969peněžitý dar 2 000,00
Bauer, Jan Ing., Prachatice II27.04.1969peněžitý dar 50 000,00
Bauer, Jan Ing., Prachatice II27.04.1969peněžitý dar 5 000,00
Baxa, Martin Mgr., Plzeň - Radobyčice16.09.1975peněžitý dar 50 000,00
Bayer, Richard, Baška12.10.1967peněžitý dar 1 300,00
Bednář, Michal MUDr., Praha 5 – Smíchov24.03.1963peněžitý dar 1 000,00
Beitl, Petr Ing., Jablonec nad Nisou05.12.1966peněžitý dar 41 000,00
Beke, David Ing. arch., Jihlava30.08.1980peněžitý dar 15 650,00
Beke, David Ing. arch., Jihlava30.08.1980bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech.)
Beke, David Ing. arch., Jihlava30.08.1980peněžitý dar 7 000,00
Bělohradský, Lukáš, Turnov25.01.1979peněžitý dar 32 000,00
Bělohradský, Lukáš, Turnov25.01.1979peněžitý dar 24 000,00
Benc, Ota Mgr., Přibyslav24.06.1965bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech)
Benc, Ota Mgr., Přibyslav24.06.1965peněžitý dar 3 000,00
Benc, Ota Mgr., Přibyslav24.06.1965peněžitý dar 1 500,00
Benda, Leopold Ing., Horní Benešov05.05.1979peněžitý dar 3 000,00
Benda, Marek, Praha 4 – Nusle10.11.1968peněžitý dar 58 000,00
Benda, Marek, Praha 4 – Nusle10.11.1968peněžitý dar 90 000,00
Beneš, Martin PharmDr., Brno08.10.1961peněžitý dar 20 000,00
BH TEL s.r.o., Petra Jilemnického 104, Plotiště nad Labem, 5034125930257peněžitý dar 5 000,00
Bíro, Jaroslav, Praha - Řepy23.12.1973peněžitý dar 21 000,00
Bláha, Jiří Ing. Bc., Hradec Králové - Plácky18.07.1954peněžitý dar 26 000,00
Bláha, Jiří Ing. Bc., Hradec Králové - Plácky18.07.1954peněžitý dar 26 000,00
Blaha, Stanislav Ing., Uherské Hradiště13.12.1969peněžitý dar 50 000,00
Blažek, Jakub JUDr., Praha 5 – Smíchov14.12.1984peněžitý dar 5 000,00
Blažek, Jakub JUDr., Praha 5 – Smíchov14.12.1984peněžitý dar 4 000,00
Blažek, Pavel JUDr. Ph.D., Brno - Veveří08.04.1969peněžitý dar 58 000,00
Bobysud, Vít Ing., Praha - Stodůlky (Praha 13)01.02.1971peněžitý dar 17 000,00
Bogdanová, Lucie Mgr., Praha29.03.1985peněžitý dar 6 000,00
Bohuňovská, Jana Ing., Brno - Ivanovice25.07.1960peněžitý dar 15 000,00
Boula, Lukáš, Brno - Komárov07.10.1982peněžitý dar 10 000,00
Boura, Ivo, Malá Skála20.05.1988peněžitý dar 5 000,00
Boura, Ivo, Malá Skála20.05.1988peněžitý dar 5 000,00
Brenčič, Vladan, Praha 5 – Smíchov13.02.1977peněžitý dar 2 000,00
Brenčič, Vladan, Praha 5 – Smíchov13.02.1977peněžitý dar 20 000,00
Brodzianská, Lenka Ing., Plzeň23.01.1953peněžitý dar 1 000,00
Brtník, Vladimír Mgr., Telč-Staré Město30.04.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na ploty.)
Brtník, Vladimír Mgr., Telč-Staré Město30.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Břeský, Tomáš Ing., Ostrava28.08.1984peněžitý dar 2 000,00
Břicháček, Petr, Praha - Nové Město (Praha 2)05.10.1976peněžitý dar 90 000,00
Bucek, Vladimír MUDr., Praha13.03.1935peněžitý dar 50 000,00
Bureš, Jan Ing., Ostrov31.03.1974peněžitý dar 20 000,00
Burkert, Viktor Ing., Beroun-Centrum19.04.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Pronájem reklamní plochy pro V. Vrecionovou)
Bursík, Petr Ing., Karlovy Vary01.07.1976peněžitý dar 8 000,00
Caletka, Petr Mgr., Přerov16.07.1989peněžitý dar 7 000,00
Cao, Xuan Hoang, Třinec11.02.1999peněžitý dar 250,00
Carroll&Dohnal s.r.o., Hasičská 551/52, Ostrava, 7003028564804peněžitý dar 25 000,00
Cechová, Šárka JUDr., Brno - Útěchov23.01.1981peněžitý dar 6 000,00
Cejnarová, Jeanette, Praha - Stodůlky (Praha 13)06.01.1949peněžitý dar 1 000,00
Centrum Černý Kůň s.r.o., Na Louce 96, Králův Dvůr, 2670128894618bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Pronájem místa na reklamní stojan na kampaň do EP 2019 - pro V. Vrecionovou)
Ciencialová, Marie Mgr., Třinec23.05.1965peněžitý dar 400,00
Cigánek, Vladimír Ing., Ostrava - Slezská Ostrava22.01.1955peněžitý dar 15 000,00
Civínová, Pavlína Mgr., Praha – Břevnov23.02.1990peněžitý dar 1 100,00
Crha, Jiří Ing. Bc., Blansko21.04.1960peněžitý dar 40 000,00
Crha, Jiří Ing. Bc., Blansko21.04.1960peněžitý dar 5 000,00
Cvach, Martin, České Budějovice25.07.1975peněžitý dar 200 000,00
Čavojský, Petr Ing., Horní Slavkov17.02.1964peněžitý dar 3 000,00
Čech, Alois, Chotěšov23.05.1964peněžitý dar 2 000,00
Čechlovský, Jan Mgr., Chrudim04.10.1974peněžitý dar 10 000,00
Čermáková, Monika Mgr., Praha 6 – Řepy17.02.1970peněžitý dar 1 500,00
Čermák, Pavel MUDr. Ph.D., Ostrava – Krásné Pole06.11.1960peněžitý dar 400,00
Černohouz, Zdeněk Mgr., Olomouc – Nová Ulice05.05.1986peněžitý dar 8 000,00
Černochová, Jana Mgr., Praha 2 – Vinohrady26.10.1973peněžitý dar 58 000,00
Černochová, Jana Mgr., Praha 2 – Vinohrady26.10.1973peněžitý dar 48 500,00
Černý, Jiří JUDr., Rakovník04.01.1953peněžitý dar 10 000,00
Černý, Jiří JUDr., Rakovník04.01.1953peněžitý dar 10 000,00
Dašek, Rudolf Ing., Ostrava - Michálkovice13.12.1951peněžitý dar 300,00
Dbalý, Václav Bc., Praha - Řepy09.09.1961peněžitý dar 2 000,00
Decroix, Eva Mgr., Jihlava26.05.1982peněžitý dar 25 000,00
Decroix, Eva Mgr., Jihlava26.05.1982bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění plachty a bannerů.)
Decroix, Eva Mgr., Jihlava26.05.1982peněžitý dar 110 000,00
Decroix, Eva Mgr., Jihlava26.05.1982peněžitý dar 7 000,00
Delices de papa s.r.o., č. p. 25, Horní Dubenky, 588523709698bezúplatné plnění 40 000,00 ("Kompletní zajištění akce Šnečí session"".""")
Dětská agentura Kroužky, s.r.o., Mánesova 1080/3, Vinohrady, 1200026481014peněžitý dar 3 000,00
Dindoš, Martin Ing., Neratovice18.01.1973bezúplatné plnění 200,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. 2x plakát A2 na výlohu prodejny)
Dirbák, Josef, Praha - Řepy02.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Dischinger, Ivan, Plzeň12.07.1963peněžitý dar 10 000,00
Ditrich, Martin Ing., Liberec XIV-Ruprechtice10.06.1965peněžitý dar 2 000,00
Diviš, Roman Ing., Kněžice02.11.1968peněžitý dar 20 000,00
Djakov, Jiří Ing., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav27.07.1960peněžitý dar 25 000,00
DOBRÁ PRODUKCE s.r.o., Cejl 496/28, Brno, 602002425572bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Organizační zajištění akce dne 30. 4. 2019 v Brně.)
Dobrozemský, Václav JUDr., Nový Jičín17.10.1988peněžitý dar 25 000,00
Dohnálek, Jaroslav Ing., Boskovice09.06.1964peněžitý dar 5 000,00
Dolejška, Jiří, Ostrava30.08.1972peněžitý dar 1 808,00
Doležal, Zdeněk Mgr., Praha 5 – Hlubočepy08.05.1974peněžitý dar 20 000,00
Douša, Jakub, Mukařov22.10.1980bezúplatné plnění 500,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019 - vyvěšení reklamní plachty)
Drnovský, Michal, Ostrava – Dubina13.07.1973peněžitý dar 500,00
DYSTAN s.r.o., Kladno, Náměstí Sítná č.p.3127, 2720127212599bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. umístění banneru)
EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o., Trojanova 1566, Slaný, 2740146348581bezúplatné plnění 10 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019 - müsli tyčinky.)
ENVIREX HOLDING, a.s., Žižkova 652, Havlíčkův Brod, 5800125337432bezúplatné plnění 9 900,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019.)
Fajtlová, Vlasta Ing., Ostrava - Slezská Ostrava04.08.1982peněžitý dar 5 800,00
Fiala, Petr prof. PhDr. Ph.D., LL.M., Brno01.09.1964peněžitý dar 78 000,00
Fialová, Lenka Mgr., Praha - Řeporyje (Praha-Řeporyje)24.03.1982peněžitý dar 1 000,00
Filipi, Dana, Brno - Řečkovice02.02.1970peněžitý dar 8 000,00
Fischerová, Jana Ing. CSc., Havlíčkův Brod20.08.1955peněžitý dar 50 000,00
Fiury, Martin, Těšany23.04.1995peněžitý dar 500,00
Fojtíček, Zbyněk, Bystřička27.07.1963peněžitý dar 1 000,00
Folwarczny, Stanislav Mgr., Český Těšín – Dolní Žukov08.10.1962peněžitý dar 50 000,00
Folwarczny, Stanislav Mgr., Český Těšín – Dolní Žukov08.10.1962peněžitý dar 10 000,00
Franěk, René Ing., Chleby21.11.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (Pronájem plochy pro 3 ks reklamní plachty V. Vrecionové)
Frištenská, Magda Bc., Brušperk14.02.1977peněžitý dar 1 808,00
Geryk, David Ing., Brno - Kohoutovice16.03.1978peněžitý dar 3 999,00
GigaFlow s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10, 100001541323peněžitý dar 300 000,00
Grosser, Tomáš Mgr., Karlovy Vary24.08.1977bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. 10x plocha na bannery 2x1 m v termínu10.-25. 5. 2019 (1x Karlovy Vary, 3x Sokolov, 2x Mariánské Lázně, 1x Ostrov, 1x Kraslice, 1x Jáchymov, 1x Velký Luh))
Grund, David Ing., Brno – Komárov29.02.1988peněžitý dar 60 000,00
Grygová, Erna, Třinec - Lyžbice13.07.1939peněžitý dar 150,00
H E L G O S s.r.o., Revoluční 206/8, Ústí nad Labem, 4000146711732peněžitý dar 50 000,00
Haas, Karel Mgr., Pardubice14.09.1973peněžitý dar 5 000,00
Hajda, Jaroslav Ing., Hlohovec19.05.1982peněžitý dar 10 000,00
Hájek, Marcel MUDr.et ThMgr. Ph.D.,FICS, Plzeň20.09.1965peněžitý dar 2 000,00
Hanáková, Marcela PhDr., Olomouc - Hejčín09.04.1959peněžitý dar 8 000,00
Hanuš, Tomáš M.A., Hradec Králové27.08.1986peněžitý dar 50 000,00
Hanuš, Tomáš M.A., Hradec Králové27.08.1986peněžitý dar 50 000,00
Hanuš, Tomáš M.A., Hradec Králové27.08.1986peněžitý dar 10 000,00
Hanza, Hynek Bc., Teplice14.10.1977peněžitý dar 4 000,00
Harangiová, Eva Ing., Brno - Bystrc17.12.1960peněžitý dar 6 000,00
Harangiová, Eva Ing., Brno - Bystrc17.12.1960peněžitý dar 2 124,00
Hase, Roland Ing., Jiříkov08.11.1969peněžitý dar 2 000,00
Hatka, Miroslav, Hlinná16.11.1974peněžitý dar 500,00
Hatka, Miroslav, Hlinná16.11.1974peněžitý dar 500,00
Havelka, Jiří Mgr., Lysá nad Labem20.02.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (Pronájem plochy pro 2 ks reklamní plachty V. Vrecionové)
Havlíček, Tomáš Ing. MBA, Kutná Hora10.04.1980peněžitý dar 20 000,00
Hegner, Lukáš Mgr., Plzeň - Doubravka08.10.1981peněžitý dar 5 000,00
Hejtmánek, Pavel MUDr., Olomouc - Chomoutov17.02.1970peněžitý dar 8 000,00
Hénková, Radomíra PhDr., Žďárná23.08.1958peněžitý dar 10 000,00
Heráková, Hana MUDr., Ostrava - Slezská Ostrava07.07.1952peněžitý dar 30 000,00
Herman, Jiří RNDr. Ph.D., Brno – Řečkovice21.06.1956peněžitý dar 15 000,00
Hermanová, Zuzana JUDr., Drnovice11.06.1964peněžitý dar 4 000,00
Herold, Lukáš Bc., Praha - Smíchov29.07.1970peněžitý dar 25 000,00
Hlaváček, Jan, Plzeň - Východní Předměstí (Plzeň 2)14.05.1977peněžitý dar 6 000,00
Hlaváč, Richard Ing. et Ing., Praha 4 – KrčK Ryšánce 1591/2013.06.1985peněžitý dar 55 000,00
Hlavsa, Jaroslav, Loket22.06.1958peněžitý dar 3 000,00
Hnízdil, Radek Ing. et Ing., Brno - Černovice17.10.1962peněžitý dar 400,00
Hógel, Josef Ing. CSc., Plzeň - Doudlevce (Plzeň 3)29.11.1943peněžitý dar 1 000,00
Holeček, Tomáš, Praha09.07.1964peněžitý dar 30 000,00
Holpuch, Jan RNDr. Ph.D., Olomouc06.05.1972peněžitý dar 15 000,00
Hölzel, Miroslav Ing., Sedlčany02.04.1958peněžitý dar 5 000,00
Hončarová, Zdena Bc., Plzeň - Lhota24.12.1973peněžitý dar 4 000,00
Horák, Dalibor Mgr., Uničov04.06.1965peněžitý dar 30 000,00
Horká, Taťjána PaedDr., Praha - Prosek28.05.1954peněžitý dar 35 000,00
Hoštička, Václav Ing., Strakonice I30.07.1962peněžitý dar 40 000,00
Hotel Beránek s.r.o., Bělěhradská 478/110, Praha 2, 1200027184854peněžitý dar 20 000,00
Hotovec, Marek Mgr., Smržovka23.05.1968peněžitý dar 800,00
Hrabálek, Alexandr Prof.PharmDr. CSc., Hradec Králové02.06.1956peněžitý dar 30 000,00
Hrabálek, Alexandr Prof.PharmDr. CSc., Hradec Králové02.06.1956peněžitý dar 29 000,00
Hradil, Petr Ing., Ostrava - Zábřeh29.02.1964peněžitý dar 5 000,00
Hrdlička, Jaromír Ing., Praha 904.06.1949peněžitý dar 20 000,00
Hrdlička, Jaromír Ing., Praha 904.06.1949peněžitý dar 21 000,00
Hrubý, Martin, Plzeň28.07.1973peněžitý dar 10 000,00
HSP, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1946/64, 1400064948315bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Pronájem části pozemku č. 1254/66, k.ú. Krč pro umístění propagačního stánku ODS (3 dny během května 2019))
Hučko, Martin Bc., Plzeń23.01.1990peněžitý dar 1 000,00
Huňáček, Jaroslav Dr. Ing. arch., Jihlava12.02.1961peněžitý dar 10 000,00
Huňáček, Jaroslav Dr. Ing. arch., Jihlava12.02.1961bezúplatné plnění 2 420,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Pronájem ploch na plotech v Jihlavě.)
Husák, Jan Mgr., Plzeň – Severní Předměstí28.01.1977peněžitý dar 1 000,00
Hutař, Stanislav Ing., Hrotovice07.10.1967peněžitý dar 1 000,00
Huťková, Svatava Ing., Ostrava – Zábřeh03.02.1971peněžitý dar 500,00
Hynek, Josef prof. RNDr. MBA Ph.D., Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí09.09.1965peněžitý dar 10 000,00
Charvát, Ivan Ing., Slavkov u Brna03.01.1967peněžitý dar 5 000,00
Chládek, Michal JUDr. MBA, Brno30.04.1964peněžitý dar 15 000,00
Chlupáč, Ladislav Mgr., Litoměřice – Pokratice24.06.1952peněžitý dar 50 000,00
Chlupáč, Ladislav Mgr., Litoměřice – Pokratice24.06.1952peněžitý dar 18 000,00
Chramosilová, Václava RNDr., Vrané nad Vltavou28.09.1955peněžitý dar 15 000,00
Chval, Jiří Ing., Mariánské Lázně05.07.1961peněžitý dar 3 000,00
ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, Jihlava, 5873246346040peněžitý dar 50 000,00
IGRO s.r.o., č.p. 166 Studánka, Tachov, 3470164359387peněžitý dar 30 000,00
INSTALL CZ, s. r. o., Kúty 1723, Frýdlant nad Ostravicí, 7391125876643peněžitý dar 5 000,00
Invart servis s.r.o., Březová 527/22, Karviná – Ráj, 7340125854801peněžitý dar 10 000,00
Ivan, Radim Mgr., Ostrava – Dubina22.08.1990peněžitý dar 5 000,00
Jablonec 2010, z.s., Komenského 23/7, Jablonec nad Nisou, 4660128557280peněžitý dar 24 000,00
Jakobec, Karel Ing., Sokolov05.03.1964peněžitý dar 20 000,00
Jakoubek, Dušan Ing.arch., Slavkov u Brna17.05.1963peněžitý dar 4 000,00
Janák, Jiří Ing., Praha14.12.1965peněžitý dar 30 000,00
Jancová, Jarmila, Čeladná14.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Janča, Marek, Praha26.08.1973peněžitý dar 10 000,00
Jančí, Zdeněk Bc., Litovel01.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Janda, Jakub, Frenštát pod Radhoštěm27.04.1978peněžitý dar 50 000,00
Janec, Petr MUDr. MHA, Chuderov21.01.1961peněžitý dar 8 000,00
Jankůj, Pavel Ing., Brno - Kníničky12.12.1961peněžitý dar 3 400,00
Jankůj, Pavel Ing., Brno - Kníničky12.12.1961peněžitý dar 17 000,00
Janoušek, Pavel, Jablonec nad Nisou01.05.1967peněžitý dar 1 900,00
Jára, Tomáš Ing., Brno - Bystrc22.01.1980peněžitý dar 7 000,00
Jára, Tomáš Ing., Brno - Bystrc22.01.1980peněžitý dar 2 710,00
Jarolím, Jan Ing., Praha21.10.1946peněžitý dar 100 000,00
Jilichová Nová, Veronika MUDr.Ing., Plzeň - Severní Předměstí11.10.1976peněžitý dar 2 000,00
Jiránek, Dan Ing., Kladno19.08.1963peněžitý dar 50 000,00
Jirků, Stanislav, Brtnice26.02.1952bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019.)
Jirsa, Tomáš Ing. MBA, Hluboká nad Vltavou23.05.1957peněžitý dar 50 000,00
Jodlovski, Ladislav Bc., Ostrava – Přívoz21.05.1973peněžitý dar 7 950,00
John, Jakub Ing. Ph.D., Třebíč23.03.1978peněžitý dar 2 000,00
Jozífková, Naďa, Liberec XXV-Vesec15.06.1961peněžitý dar 2 000,00
Julínek, Hynek Bc., Brno11.04.1974peněžitý dar 5 000,00
Julínek, Hynek Bc., Brno - Jundrov (Brno-Jundrov)11.04.1974peněžitý dar 4 000,00
Juras, Petr Mgr., Karviná - Mizerov29.05.1967peněžitý dar 3 000,00
Juráš, Marek, Ostrava – Muglinov02.07.1977peněžitý dar 8 000,00
Jurečko, Roman, Plzeň - Doubravka07.11.1966peněžitý dar 16 800,00
Jurka, Karel, Vyškov29.08.1973peněžitý dar 5 000,00
Jurka, Karel, Vyškov – Nouzka29.08.1973peněžitý dar 4 000,00
Jurka, Karel, Vyškov – Nouzka29.08.1973peněžitý dar 7 000,00
Kadlec, Ludvík, Brno - Černovice05.03.1954peněžitý dar 40 000,00
Kadlec, Tomáš Ing., Chotěboř14.06.1990bezúplatné plnění 10 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. umístění bannerů na plotech)
Kajlik, Vladimír Dr. PhD, MSI, Mariánské Lázně12.08.1946peněžitý dar 50 000,00
KALA TRANS, s.r.o., Jihlavská 683, Velká Bíteš, 5950129277965peněžitý dar 10 000,00
Kaláb, Michal, Brno - Bystrc06.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Kalián, Jan Bc., Plzeň14.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Kaňa, Radek Mgr., Šilheřovice14.12.1978peněžitý dar 5 000,00
Kantor, Jaroslav, Plzeň - Doubravka24.08.1973peněžitý dar 3 000,00
Karel, Jan Ing., Neratovice17.04.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Poskytnutí plochy ve výloze prodejny - 6x plakát A2 pro Veroniku Luňákovou)
Karpíšek, Pavel Ing.Mgr., Vejprnice26.08.1969peněžitý dar 20 000,00
Karpíšek, Pavel Ing.Mgr., Vejprnice26.08.1969peněžitý dar 50 000,00
Karpíšek, Pavel Ing.Mgr., Vejprnice26.08.1969peněžitý dar 50 000,00
Kašík, Marcel PhDr., Přerov I-Město18.05.1971peněžitý dar 2 500,00
Kašník, Pavel JUDr., Hlohovec06.08.1964peněžitý dar 25 000,00
Kašpar, Radim PhDr. MBA, 0lomouc17.06.1985peněžitý dar 8 000,00
Kašpar, Václav, Plzeň22.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kaštil, Josef, Olomouc20.08.1985peněžitý dar 10 000,00
KDZ, spol. s r. o., Razov 1256, Vizovice, 7631215526691peněžitý dar 5 000,00
Kepka, Miloslav Ing., Plzeň07.04.1987peněžitý dar 1 000,00
Kerndl, Robert JUDr., Brno - Veveří25.05.1971peněžitý dar 30 000,00
Kinčl, Jan, Česká Lípa10.04.1981peněžitý dar 1 700,00
Kladívko, Tomáš Mgr., Praha25.11.1957peněžitý dar 30 000,00
Klán, Pavel Mgr., Praha 5 – Velká Chuchle24.09.1972peněžitý dar 5 000,00
Klár, Petr, Kroměříž04.04.1975peněžitý dar 100 000,00
Klímová, Ivona PaedDr. MBA, Ostrava – Zábřeh17.11.1958peněžitý dar 5 500,00
Knott, Aleš Ing., Ostrava - Vítkovice23.09.1975peněžitý dar 2 000,00
Kocourek, Tomáš MUDr. Mgr. MBA, Přerov11.03.1978peněžitý dar 1 000,00
Kočová, Lenka, Plzeň - Červený Hrádek24.02.1977peněžitý dar 2 000,00
KOFROŇ, Michal Ing., Ostrava18.09.1956peněžitý dar 3 000,00
Kojdecký, Viktor Mgr., Ostrava - Svinov03.06.1967peněžitý dar 330,00
Kokeš, Stanislav, Ostrava - Stará Bělá31.05.1958peněžitý dar 1 050,00
Kokoška, Šimon Mgr. et Mgr., Plzeň - Jižní Předměstí14.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Kolařík, František Ing., Ostrava – Poruba10.01.1962peněžitý dar 15 000,00
Kolder, Milan Ing., Ostrava – Poruba24.04.1962peněžitý dar 500,00
Koliáš, Michal, Mladá Boleslav12.08.1973peněžitý dar 20 000,00
Kőnig, Lukáš Ing., Baška22.06.1979peněžitý dar 2 222,00
Kopal, Vladimír, Jablonec nad Nisou27.01.1966peněžitý dar 2 000,00
Kopal, Vladimír, Jablonec nad Nisou - Rýnovice27.01.1966peněžitý dar 2 000,00
Kopečný, Miroslav Ing., Kopřivnice02.09.1957peněžitý dar 25 000,00
Kopejtková, Alena Mgr., Praha 621.01.1985peněžitý dar 1 500,00
Kopřiva, Petr, Přerov16.11.1991peněžitý dar 11 000,00
Korseska, Jan, Praha 229.04.1961peněžitý dar 50 000,00
Kortyš, Michal, Litomyšl – Záhradí28.06.1962peněžitý dar 20 000,00
Košťál, Štěpán Ing., Ostrava - Bartovice06.10.1950peněžitý dar 900,00
Koštial, Rostislav, Mikulov21.10.1960peněžitý dar 10 000,00
Koštial, Rostislav, Mikulov21.10.1960peněžitý dar 50 000,00
Kotásek, David, Ostrava – Hrabůvka16.05.1977peněžitý dar 500,00
Kotásek, David, Ostrava – Hrabůvka16.05.1977peněžitý dar 594,00
Kotas, Jiří, Libštát 22012.03.1958peněžitý dar 2 000,00
Kouba, Petr Mgr., Přerov I-Město22.02.1972peněžitý dar 35 000,00
Kourek, Petr, Kněžice26.11.1962peněžitý dar 5 000,00
Kovalčíková, Yveta Ing., Krmelín20.03.1965peněžitý dar 2 000,00
Kovařík, Zdeněk Ing., Praha - Krč19.12.1961peněžitý dar 100 000,00
Kovář, Martin Mgr. MBA,MPA, Brandýs nad Labem15.12.1974peněžitý dar 5 000,00
Kožušník, Edvard, Praha – Michle (Praha 4)30.01.1971peněžitý dar 20 000,00
Kraicz, Igor, Přerov16.09.1966peněžitý dar 2 000,00
Krátký, Jaroslav, Olomouc - Nové Sady24.04.1972peněžitý dar 8 000,00
Kratochvíl, Karel, Humpolec01.04.1971peněžitý dar 10 000,00
Kratochvíl, Karel, Humpolec01.04.1971bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů a plakátů v Humpolci.)
Kraus, Roman MUDr. MBA, Brno27.10.1955peněžitý dar 50 000,00
Krejsová, Marcela JUDr., Plzeň12.06.1958peněžitý dar 53 270,00
Krejza, Karel Mgr., Litoměřice – Předměstí12.02.1968peněžitý dar 25 000,00
Krejza, Karel Mgr., Litoměřice – Předměstí12.02.1968peněžitý dar 40 000,00
Krejza, Karel Mgr., Litoměřice – Předměstí12.02.1968peněžitý dar 58 000,00
Kropáček, Jan Ing., Sokolov02.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Kryčová, Hana Ing., Praha 727.05.1988peněžitý dar 5 000,00
Kubáčková, Eva, Praha08.12.1963peněžitý dar 100 000,00
Kuba, Martin MUDr., České Budějovice09.04.1973peněžitý dar 10 000,00
Kubera, Jaroslav, Teplice16.02.1947peněžitý dar 4 000,00
Kudela, Marek Mgr., Ostrava20.05.1987peněžitý dar 1 500,00
Kulhánek, Jiří PaedDr., Kadaň19.03.1962peněžitý dar 4 000,00
Kupka, Martin Mgr., Líbeznice28.10.1975peněžitý dar 15 000,00
Kupka, Martin Mgr., Líbeznice28.10.1975peněžitý dar 300 000,00
Kupka, Martin Mgr., Líbeznice28.10.1975peněžitý dar 15 000,00
Kupka, Martin Mgr., Líbeznice28.10.1975peněžitý dar 50 000,00
Kupka, Martin Mgr., Líbeznice28.10.1975peněžitý dar 30 000,00
Kupka, Martin Mgr., Líbeznice28.10.1975peněžitý dar 13 000,00
Kupka, Martin Mgr., Líbeznice28.10.1975peněžitý dar 7 000,00
Kupka, Roman, Prostějov01.03.1982peněžitý dar 2 000,00
Kutner, Zdeněk, Domoušice09.12.1959peněžitý dar 4 000,00
Kvapil, Jindřich, Koberovy19.04.1960peněžitý dar 2 100,00
Kydlíček, Martin, Plzeň - Božkov27.08.1976peněžitý dar 1 000,00
Lahodová, Markéta Ing., Ostrava Město03.08.1985peněžitý dar 5 000,00
Lang, Petr Mgr., Moravský Krumlov - Rakšice16.12.1986peněžitý dar 4 000,00
Laštovica, Martin, Brno26.02.1987peněžitý dar 50 000,00
Lázna, Tomáš Ing., Prostějov19.01.1993peněžitý dar 20 000,00
Lesák, Libor, Kralupy nad Vltavou30.07.1965peněžitý dar 6 000,00
Lesák, Libor, Kralupy nad Vltavou30.07.1965peněžitý dar 10 000,00
Lička, Petr Bc., Vřesina23.02.1982peněžitý dar 2 600,00
Lončák, Radek Ing. MBA., Litoměřice – Předměstí11.05.1965peněžitý dar 5 000,00
Luňáková, Veronika Mgr., Neratovice28.12.1989peněžitý dar 27 200,00
Luňáková, Veronika Mgr., Neratovice28.12.1989peněžitý dar 25 000,00
Lys, Radovan, Ostrava17.08.1966peněžitý dar 10 000,00
Mádr, Zdeněk Ing., Plzeň - Doubravka03.09.1957peněžitý dar 15 000,00
Mahdal, Petr Ing., Ostrava - Michálkovice18.05.1962peněžitý dar 300,00
Majerová Zahradníková, Zuzana, Olomouc28.06.1972peněžitý dar 27 000,00
Major, Martin JUDr. MBA, Olomouc26.09.1979peněžitý dar 50 000,00
Mandok, Radomír Bc., Ostrava – Heřmanice26.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Marek, Martin, Praha - Řepy02.03.1977peněžitý dar 21 000,00
Mareš, Ivo MUDr. MBA., Olomouc - Neředín20.06.1964peněžitý dar 12 000,00
Mareš, Ivo MUDr. MBA., Olomouc - Neředín20.06.1964peněžitý dar 10 000,00
Maršálek, Roman doc. RNDr. Ph.D., Ostrava – Kunčičky25.05.1974peněžitý dar 1 000,00
Martinák, Jaroslav Ing., Zlechov24.03.1972peněžitý dar 30 000,00
Martinec, Tomáš Ing. Ph.D., Mělník04.04.1978peněžitý dar 10 000,00
Martinů, Jaroslav, Polička - Horní Předměstí18.04.1959peněžitý dar 50 000,00
Matera, Josef Alexander Mgr., Třinec - Dolní Líštná19.03.1985peněžitý dar 5 000,00
Matoušová, Helena, Plzeň06.04.1960peněžitý dar 15 000,00
Maurer, Petr Ing., Brno - Bystrc18.06.1983peněžitý dar 1 000,00
Mauritzová, Ilona doc. PaedDr. Ph.D., Plzeň29.12.1959peněžitý dar 50 000,00
Maxa, Pavel, Praha - Řepy22.02.1970peněžitý dar 1 500,00
Mazálek, Petr Mgr., Praha - Kunratice19.02.1974peněžitý dar 1 000,00
Mazuch, Jan PaedDr., Pardubice - Polabiny15.05.1965peněžitý dar 40 000,00
Michalík, Stanislav Ing., Brno - Řečkovice20.07.1963peněžitý dar 4 500,00
Michková, Lucie Bc., Praha30.08.1977peněžitý dar 25 000,00
Michl, Václav, Poděbrady II19.07.1954peněžitý dar 3 500,00
Miklošová, Drahomíra, Obrnice03.03.1953peněžitý dar 10 000,00
Mikšaník, Jiří Ing., Ostrava - Slezská Ostrava13.03.1958peněžitý dar 1 000,00
Mikulica, Ivo, Ostrava - Petřkovice18.04.1962peněžitý dar 5 000,00
Míth, Jaroslav Ing., Praha - Podolí26.03.1974peněžitý dar 50 000,00
Mlčoch, Jaroslav, Ostrava – Heřmanice19.06.1966peněžitý dar 5 800,00
Mokříš, Jan MUDr., Žďár nad Sázavou 727.11.1970bezúplatné plnění 4 000,00 (Umístění bannerů na plotech)
MOLIKOM spol. s r.o., Tyršova 442/34, Buštěhrad, 2734341188446bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. umístění banneru)
Moravec, Michal Bc., Hradec Králové - Nový Hradec Králové16.06.1973peněžitý dar 25 000,00
Mottlová, Lenka, Praha - Vinohrady (Praha 2)24.07.1980peněžitý dar 50 000,00
Mottlová, Lenka, Praha - Vinohrady (Praha 2)24.07.1980peněžitý dar 50 000,00
Mrkvica, Václav Bc., Ostrava – Výškovice14.06.1991peněžitý dar 500,00
Müller, Karel Ing., Jaroměřice nad Rokytnou13.02.1951peněžitý dar 10 000,00
Müller, Karel Ing., Jaroměřice nad Rokytnou13.02.1951peněžitý dar 10 000,00
Munzarová, Helena Ing., Kladno22.06.1976peněžitý dar 25 000,00
Munzar, Vojtěch Ing., Kladno19.12.1976peněžitý dar 50 000,00
Muthsam, Ivo Ing., Lupenice07.04.1956peněžitý dar 10 000,00
Navařík, Jakub, Přerov28.08.1986peněžitý dar 4 000,00
Návrat, Vladimír Ing., Ostrava – Poruba18.07.1963peněžitý dar 18 500,00
Návrat, Vladimír Ing., Ostrava – Poruba18.07.1963peněžitý dar 5 100,00
Nechvátal, David Ing., Praha 5 – Hlubočepy19.05.1966peněžitý dar 8 500,00
Nekolná, Miroslava, Praha29.01.1987peněžitý dar 1 000,00
Němcová, Miroslava, Žďár nad Sázavou17.11.1952peněžitý dar 58 000,00
Němeček, Vít MUDr. MBA., Jablonec nad Nisou22.01.1962peněžitý dar 3 000,00
Němeček, Vít MUDr. MBA., Jablonec nad Nisou22.01.1962peněžitý dar 10 000,00
Němeček, Vít MUDr. MBA., Jablonec nad Nisou22.01.1962peněžitý dar 10 000,00
Neuman, Miloslav, Mladá Boleslav20.05.1952peněžitý dar 20 000,00
Nováček, Tomáš Ing., Ostrava - Nová Bělá18.02.1953peněžitý dar 850,00
Novák, Miroslav Bc. DiS., Pohořelice18.05.1979peněžitý dar 20 000,00
Nováková, Dagmar Mgr., Prostějov29.03.1952peněžitý dar 2 500,00
Novák, Radek, Dýšina14.07.1977peněžitý dar 14 000,00
Novotná, Věra, Olomouc - Neředín15.06.1974peněžitý dar 8 000,00
Novotný, Michal, Jihlava22.09.1976bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Fotografické práce - Eva Decroix.)
Novotný, Pavel DiS., Praha - Řeporyje (Praha-Řeporyje)18.03.1981peněžitý dar 1 000,00
Novotný, Vilém Ing., Vranovice-Kelčice06.03.1983peněžitý dar 2 000,00
Nwelati, Raduan MUDr., Mladá Boleslav II26.07.1966peněžitý dar 50 000,00
Nwelati, Raduan MUDr., Mladá Boleslav II26.07.1966peněžitý dar 48 000,00
Nytra, Zdeněk Ing., Ostrava06.10.1961peněžitý dar 50 000,00
Nytra, Zdeněk Ing., Ostrava06.10.1961peněžitý dar 6 050,00
Nytra, Zdeněk Ing., Ostrava06.10.1961peněžitý dar 20 000,00
Oberfalzer, Jiří, Králův Dvůr17.01.1954peněžitý dar 25 000,00
Oberfalzer, Jiří, Králův Dvůr17.01.1954peněžitý dar 25 000,00
Oberfalzer, Jiří, Králův Dvůr17.01.1954peněžitý dar 20 000,00
Oberfalzer, Jiří, Králův Dvůr17.01.1954peněžitý dar 50 000,00
Okoun, Jan, Ostrava - Vítkovice03.09.1953peněžitý dar 1 000,00
Olyšar, Petr Ing., Liberec XII-Staré Pavlovice15.11.1975peněžitý dar 10 000,00
Opletal, Petr Mgr., Ostrava – Bělský Les18.01.1965peněžitý dar 500,00
Ospalíková, Kristina Ing., Ostrava18.04.1955peněžitý dar 904,00
Paděrová, Marie Bc., Brno - Černá Pole (Brno-sever)28.11.1949peněžitý dar 5 000,00
Pánek, Michael Ing., Dobřichovice15.09.1965peněžitý dar 3 200,00
Panenka, Jan Ing., Praha 5 – Košíře10.02.1966peněžitý dar 15 000,00
Panenka, Jan Ing., Praha 5 – Košíře10.02.1966peněžitý dar 20 000,00
Paseková, Pavla, Havlíčkův Brod09.08.1980bezúplatné plnění 5 750,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Zajištění občerstvení a pronájmu kavárny.)
Pastrňák, Zbyněk, Praha - Stodůlky (Praha 13)26.03.1953peněžitý dar 17 000,00
Pastušková, Eva, Frýdek-Místek19.12.1952peněžitý dar 500,00
Pavlíková, Soňa, Benešov07.04.1973peněžitý dar 5 000,00
Pavlíková, Soňa, Benešov07.04.1973bezúplatné plnění 2 500,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. úhrada placené reklamy na Facebooku)
Pavlík, Pavel Ing., Benešov09.09.1970peněžitý dar 10 000,00
Pavlík, Pavel Ing., Benešov09.09.1970peněžitý dar 10 000,00
Pazderová, Andrea Ing., Brno - Královo Pole13.10.1967peněžitý dar 28 100,00
Pechová, Lucie Bc., Praha - Vinohrady (Praha 2)20.03.1981peněžitý dar 50 000,00
Pekařství ILLÍK spol.s.r.o, Bílovec, Lhotka 8, 7430143960651peněžitý dar 10 000,00
Petr Sameš s.r.o., Okrašovice 8, Vladislav, 675016601791peněžitý dar 16 675,00
Pijáček, Jan, Vlčov11.07.1958peněžitý dar 5 000,00
Pijáček, Jan, Vlčov11.07.1958peněžitý dar 5 000,00
Pimpara, Jiří, Rumburk 120.10.1959peněžitý dar 4 000,00
Píša, Petr, Třešť09.09.1965peněžitý dar 60 000,00
Plánka, Václav, Jihlava17.10.1941bezúplatné plnění 7 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech.)
Ploc, Tomáš, Harrachov18.01.1966peněžitý dar 2 000,00
Podhráský, Jan Mgr., Pelhřimov25.08.1982bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech)
Poduška, Jan, Blovice - Hradiště18.12.1948peněžitý dar 3 960,00
Podzimek, Karel MUDr., Znojmo10.08.1957peněžitý dar 10 000,00
Podzimková, Zuzana, Znojmo07.01.1959peněžitý dar 5 000,00
Poláček, Petr, Praha03.11.1964peněžitý dar 5 000,00
Poláková, Jana Mgr., Byšice02.08.1975peněžitý dar 3 500,00
Portlík, Tomáš Mgr., Praha20.08.1978peněžitý dar 50 000,00
Pospíšil, Jan, Vraclav 4921.12.1961peněžitý dar 5 000,00
Poštová, Eva Ing. CSc., Ostrava - Svinov13.08.1949peněžitý dar 330,00
Poupě, Jan Bc., Praha19.09.1974peněžitý dar 30 000,00
Pravý břeh, z.s., třída Kpt. Jaroše 1932/13, Černá Pole, 602001744216peněžitý dar 500 000,00
Pravý břeh, z.s., třída Kpt. Jaroše 1932/13, Černá Pole, 602001744216peněžitý dar 150 000,00
Pravý břeh, z.s., třída Kpt. Jaroše 1932/13, Černá Pole, 602001744216peněžitý dar 80 000,00
Pražanová, Jana Ing., Ústí nad Labem07.02.1985peněžitý dar 10 000,00
PRB real s.r.o., Suchardova 515, Kladno, 2720127387259peněžitý dar 40 000,00
Prokeš, Martin, Ostrava - Krásné Pole02.07.1967peněžitý dar 1 000,00
Provazník, Vojtěch Ing., Praha - Stodůlky (Praha 13)10.07.1983peněžitý dar 2 000,00
Prusek, Martin Bc., Ostrava – Svinov28.04.1983peněžitý dar 330,00
Příborský, Martin JUDr. PhDr. EMLE, Brno-Líšeň16.10.1976peněžitý dar 10 000,00
Příhoda, Leoš Ing., Pardubice - Nemošice27.05.1983peněžitý dar 5 000,00
Příhodová, Lenka, Praha08.03.1962peněžitý dar 50 000,00
Ptáčník, Stanislav Bc. DiS., Plzeň07.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Ptáčník, Stanislav Bc. DiS., Plzeň07.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Quick Office s.r.o., Malinová 1662/5, Praha 10 – Záběhlice, 1060026769166peněžitý dar 15 000,00
Ragín, Daniel, Liberec03.10.1985peněžitý dar 50 000,00
Ramzer, Dan Ing., Frýdlant - Větrov12.08.1969peněžitý dar 7 000,00
Raninec, Juraj Mgr., Česká Lípa16.02.1968peněžitý dar 5 500,00
Recman, Jan Mgr., Praha14.03.1981peněžitý dar 50 000,00
Reichl, Zdeněk, Praha - Bubeneč (Praha 6)29.01.1965peněžitý dar 10 000,00
REKUMAT Warmeprozesstechnik ČR, spol. s.r.o., Kopec 117, Štramberk, 7426661975192peněžitý dar 10 000,00
Richter, Vladimír Mgr., Jilemnice01.01.1970peněžitý dar 3 000,00
ROBOUR s.r.o., Mukařov 35, Malá Skála, 251625121868peněžitý dar 10 000,00
Rokos, Jaromír Ing., Praha 510.04.1970peněžitý dar 5 000,00
Rottová, Irena, Plzeň - Lobzy (Plzeň 2)25.06.1963peněžitý dar 1 000,00
Ruso, Karel, Nymburk11.07.1965peněžitý dar 6 000,00
Růžička, Petr, Praha 5 – Zličín23.01.1986peněžitý dar 1 000,00
Řehoř, Václav Mgr., Hradec Králové - Slezské Předměstí27.06.1980peněžitý dar 50 000,00
Řehoř, Václav Mgr., Hradec Králové - Slezské Předměstí27.06.1980peněžitý dar 10 000,00
Řezníček, Kamil Ing., Libavské údolí 914.03.1953peněžitý dar 2 500,00
Řezníčková, Alena Ing. MBA, Šlapanice17.06.1964peněžitý dar 1 210,00
Řezníčková, Denisa Mgr., Praha – Vršovice28.04.1988bezúplatné plnění 11 800,00 (nákup 20 ks bund, dle faktury společnosti Brudra s.r.o. číslo 1311907772, která je přílohou této darovací smlouvy)
Řežábová, Helena Ing., Žilov – Stýskaly18.07.1960peněžitý dar 15 000,00
Salvetr, Rudolf Mgr., Klatovy IV23.04.1964peněžitý dar 5 000,00
SATUM CZECH s.r.o., Porážková 1424 / 20, Ostrava - Moravská Ostrava, 7020025373951peněžitý dar 10 000,00
Sedeke, Martin Ing., Praha 430.03.1966peněžitý dar 100 000,00
Sefzig, Luděk MUDr., Rokycany - Plzeňské Předměstí15.02.1957peněžitý dar 5 100,00
Seitz, Václav M.Sc., Plzeň - Východní Předměstí (Plzeň 2)17.04.1960peněžitý dar 1 000,00
SENA logistics s.r.o., Kočí 176, Kočí, 538615959292peněžitý dar 5 000,00
Schmuch, Rudolf, Ostrava - Petřkovice20.05.1955peněžitý dar 3 000,00
Schramm, Patrik Ing., Budišov nad Budišovkou28.06.1974peněžitý dar 5 000,00
Schrek, Vítězslav Mgr., Jihlava17.01.1970peněžitý dar 1 000,00
Schubert, Radim, Olomouc24.11.1979peněžitý dar 8 000,00
Schulz, Marek, Praha 9 – Střížkov17.01.1980peněžitý dar 35 000,00
SIGNIFY production s.r.o., Ladova 1049/13, Hradec Králové, 500034816021peněžitý dar 2 500,00
SIGNIFY production s.r.o., Ladova 1049/13, Hradec Králové, 500034816021peněžitý dar 5 000,00
Sikora, Milan Ing., Třinec - Lyžbice18.12.1958peněžitý dar 800,00
Skopalíková, Šárka Mgr., Praha 1322.04.1974peněžitý dar 2 000,00
Skopeček, Jan Ing. et Ing., Hořovice21.10.1980peněžitý dar 50 000,00
Smetana, Martin, Kolín IV06.11.1971bezúplatné plnění 6 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Plachty - ul. Na Magistále a ul. Antonína Kaliny, Billboardy - Kolín, ul. Klenovecká a ul. Bezručova, ul. Masarykova)
Sněhota, Michal Mgr., Ostrava10.11.1988peněžitý dar 700,00
Sobotka, Přemysl MUDr., Liberec XV-Starý Harcov18.05.1944peněžitý dar 50 000,00
Sojka, Jan Mgr. et Mgr., Havlíčkův Brod10.05.1985peněžitý dar 2 000,00
Sokol, Mojmír Ing., Otaslavice08.12.1976peněžitý dar 6 000,00
Soukup, Martin Ing., Hradec Králové26.10.1965peněžitý dar 25 000,00
Srubek, RichaRD ing., Osek nad Bečvou26.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Stanislav, Antonín Mgr. Ph.D., Havlovice08.07.1985peněžitý dar 5 000,00
Stanislav, Antonín Mgr. Ph.D., Havlovice08.07.1985peněžitý dar 5 000,00
Stanjura, Zbyněk Ing., Opava – Malé Hoštice15.02.1964peněžitý dar 60 000,00
Starostové a nezávislí, Malostranské náměstí 266/5, Praha 1 – Malá Strana, 1180026673908peněžitý dar 56 250,00
Starostové a nezávislí, Malostranské náměstí 266/5, Praha 1 – Malá Strana, 1180026673908peněžitý dar 56 250,00
Stejskal, Jan Bc., Česká Lípa23.11.1968peněžitý dar 1 800,00
Stejskal, Zbyněk, Havlíčkův Brod27.02.1975bezúplatné plnění 6 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech.)
Stejskal, Zbyněk, Havlíčkův Brod27.02.1975peněžitý dar 17 000,00
Stibůrek, Milan, Benešov20.04.1972peněžitý dar 10 000,00
Stodůlka, Jiří, Frýdlant19.08.1966peněžitý dar 2 000,00
Stráník, Jiří, Ostrava – Zábřeh01.04.1961peněžitý dar 500,00
Strategy One, a.s., Vodičkova 791/41, Nové Město, 110003114589peněžitý dar 100 000,00
Strnišťová, Alica Mgr., Ostrava06.08.1965peněžitý dar 904,00
STYL 2000 spol. s r.o., Tkalcovská 799/14, Brno-Zabrdovice, 60200546534peněžitý dar 100 000,00
STYLE PD, s.r.o., Vejprnice, Tylova 999, 3302726350416peněžitý dar 50 000,00
Sušický, Pavel MUDr., Chuderov11.01.1951peněžitý dar 5 500,00
Sventek, David Ing. MBA, Jablunkov23.05.1975peněžitý dar 2 000,00
Sviták, Roman MUDr. Ph.D., Vejprnice22.04.1963peněžitý dar 20 000,00
Svoboda, Bohuslav Doc.MUDr. CSc., Praha 2 – Vinohrady08.02.1944peněžitý dar 50 000,00
Svoboda, Matyáš Mgr., Brno - Královo Pole17.01.1990peněžitý dar 5 528,00
Svoboda, Pavel Ing. Ph.D., Ostřešany31.05.1965peněžitý dar 3 000,00
Svozil, Martin, Nádražní 6011.11.1969peněžitý dar 2 100,00
Svozil, Miroslav Ing., Ostrava – Moravská Ostrava03.04.1957peněžitý dar 70 500,00
Svozil, Miroslav Ing., Ostrava – Moravská Ostrava03.04.1957peněžitý dar 19 500,00
Svozil, Miroslav Ing., Ostrava – Moravská Ostrava03.04.1957peněžitý dar 19 500,00
Svozil, Miroslav Ing., Ostrava – Moravská Ostrava03.04.1957peněžitý dar 5 000,00
Synková, Jitka Mgr., Praha - Řepy20.09.1964peněžitý dar 27 000,00
Šašek, Jan Mgr., Rokycany - Nové Město30.05.1984peněžitý dar 3 960,00
Šedivcová, Jaroslava Bc., St.Plzenec19.05.1967peněžitý dar 50 000,00
Šedivý, Ilja, Praha 630.07.1959peněžitý dar 50 000,00
Šedivý, Viktor, Praha 624.03.1964peněžitý dar 50 000,00
Šenk, František Bc., Vrbatův Kostelec09.06.1952peněžitý dar 1 000,00
Šimečková, Jana, Bukovany23.01.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Výroba 1300 ks DL letáků (barevný, jednostranný) pro volební kampaň pana Krutílka.)
Šindelář, Pavel Mgr., Plzeň - Východní Předměstí (Plzeň 3)14.12.1980peněžitý dar 15 000,00
Škaloud, Miroslav RNDr., Praha - Jinonice (Praha 5)21.02.1948peněžitý dar 10 000,00
Šlajsová, Miloslava Ing., Plzeň - Koterov17.10.1952peněžitý dar 22 800,00
Šlancarová, Jana, Břeclav14.12.1962peněžitý dar 5 000,00
Šlapánek, René PhDr., Dobříň04.06.1979peněžitý dar 5 000,00
Šlosrová, Martina Ing., Světlá nad Sázavou09.11.1981bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech.)
Šlouf, David Bc., Plzeň - Východní Předměstí (Plzeň 2)04.05.1973peněžitý dar 15 000,00
Šlusař, Jiří Ing., Ostrava - Hrabůvka22.02.1946peněžitý dar 500,00
Šmerda, Vladimír Mgr., Žabčice27.09.1959peněžitý dar 10 100,00
Šmerda, Vladimír Mgr., Žabčice27.09.1959peněžitý dar 50 000,00
Šmolík, Miloslav Ing. MSc., Říčany09.08.1972peněžitý dar 20 000,00
Šneberger, Jiří Ing., Plzeň - Skvrňany26.08.1960peněžitý dar 11 600,00
Šolc, Zbyněk Mgr., Brno - Královo Pole22.07.1982peněžitý dar 35 000,00
Šrámek, Josef, Ostrava - Lhotka15.07.1956peněžitý dar 5 000,00
Šťastný, Miloš Mgr., Rouchovany12.02.1956peněžitý dar 5 000,00
Štěpánek, Daniel Mgr., Jarkovice28.07.1976peněžitý dar 15 000,00
Števík, David, Praha - Řepy17.02.1983peněžitý dar 1 500,00
Štůlová, Anna, Senohraby30.09.1972bezúplatné plnění 500,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. vyvěšení reklamního banneru)
Švábenský, Miloslav, Holubice25.12.1977peněžitý dar 5 000,00
Švábenský, Miloslav, Holubice25.12.1977peněžitý dar 4 000,00
Švarcová, Kristýna, Brno09.09.1990peněžitý dar 10 000,00
Švarcová, Kristýna, Brno09.09.1990peněžitý dar 27 000,00
Švaříček, Jan Mgr., Moravské Budějovice07.03.1984peněžitý dar 6 446,00
Švehla, Jaroslav JUDr., Cvikov – Cvikov I29.11.1954peněžitý dar 1 900,00
Tafat, Ivan Mgr., Plzeň - Jižní Předměstí27.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Tecl, Jan Mgr. MBA, Havlíčkův Brod27.09.1963peněžitý dar 50 000,00
Tecl, Jan Mgr. MBA, Havlíčkův Brod27.09.1963peněžitý dar 20 000,00
Tejkl, Karel, Hradec Králové 203.11.1947peněžitý dar 70 000,00
Tejnora, Karel MUDr., Česká Lípa11.01.1955peněžitý dar 15 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Benešov, Benešov, Tyršova 438, 2560170892032bezúplatné plnění 200,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Vyvěšení reklamního banneru)
Tichá, Ludmila, Praha - Stodůlky (Praha 13)05.12.1954peněžitý dar 17 000,00
Tichý, Jiří Mgr., Mikulov09.02.1981peněžitý dar 5 000,00
Tobiczyková, Sylvie Mgr., Ostrava – Moravská Ostrava03.08.1947peněžitý dar 3 600,00
Toman Paclt, Lukáš Bc., Nymburk14.06.1980bezúplatné plnění 500,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Pronájem plochy pro reklamní plachtu V. Vrecionové)
Tomanová, Irena, Nymburk09.03.1971bezúplatné plnění 1 500,00 (Pronájem plochy pro 3 ks reklamní plachty V. Vrecionové)
Tomanová, Tereza, Nymburk19.09.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (Pronájem plochy pro 2 ks reklamní plachty V. Vrecionové)
TOP 09, Újezd 450/40, Praha 1, 1180071339728peněžitý dar 56 250,00
TOP 09, Újezd 450/40, Praha 1, 1180071339728peněžitý dar 56 250,00
TOP 09, Újezd 450/40, Praha 1, 1180071339728peněžitý dar 56 250,00
TOP 09, Újezd 450/40, Praha 1, 1180071339728peněžitý dar 56 250,00
Tošenovský, Evžen Ing., Ostrava - Třebovice26.02.1956peněžitý dar 500 000,00
Tošner, Jan, Praha02.08.1952peněžitý dar 25 000,00
Trávníček, Igor, Ostrava14.07.1964peněžitý dar 10 000,00
Trllo, David Ing., Brno - Nový Lískovec21.08.1984peněžitý dar 2 500,00
Trllo, David Ing., Brno - Nový Lískovec21.08.1984bezúplatné plnění 2 500,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Za propagaci akcí na FB ODS Brno dne 21.2., 15.3., 17.5., 19.5.)
Trllo, David Ing., Brno - Nový Lískovec21.08.1984peněžitý dar 23 565,00
Trůka, Pavel MUDr., Plzeň - Jižní Předměstí02.02.1963peněžitý dar 50 000,00
Trylčová, Radka Mgr., Plzeň23.04.1975peněžitý dar 48 427,00
Trylčová, Radka Mgr., Plzeň23.04.1975peněžitý dar 30 000,00
Účetnictví Kyslíkova s.r.o., Žižkova 309/12, České Budějovice, 3700115777421peněžitý dar 4 000,00
Uhlík, Milan Ing., Plzeň - Slovany01.07.1971peněžitý dar 5 040,00
Uhrin, Ladislav, Plzeň - Východní Předměstí (Plzeň 2)12.06.1968peněžitý dar 1 000,00
úklidy.com s.r.o., Republikánská 176, Spálené Poříčí, 3356129090601peněžitý dar 5 000,00
Unucka, Jakub Ing. MBA, Klimkovice20.06.1969peněžitý dar 45 700,00
Vachala, Oldřich Ing., Hustopeče10.10.1989peněžitý dar 25 000,00
Valová, Jaroslava Ing., Praha 615.04.1947peněžitý dar 50 000,00
Váňa, Jan Bc., Praha23.10.1977peněžitý dar 25 000,00
Vančík, David Ing., Prostějov21.07.1991bezúplatné plnění 10 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Internetová inzerce Pv Novinky a Propagační materiály, plakáty a letáčky)
Vančík, David Ing., Prostějov21.07.1991peněžitý dar 10 000,00
Vaněček, Jiří BBA, Nová Role02.06.1973peněžitý dar 20 000,00
Vaněk, Jaroslav, Dolní Životice11.05.1960peněžitý dar 2 000,00
Vaněk, Tomáš MUDr., Jihlava21.03.1964peněžitý dar 10 000,00
Vaňková, Markéta JUDr., Brno-město15.07.1977peněžitý dar 15 000,00
Vaňková, Markéta JUDr., Brno-město15.07.1977peněžitý dar 10 000,00
Vaňková, Valentina Ing., Ostrava – Moravská Ostrava03.12.1959peněžitý dar 25 000,00
Vašina, Roman Ing., Brno - Židenice (Brno-Židenice)27.08.1958peněžitý dar 6 000,00
Vávra, Milan, Praha - Stodůlky (Praha 13)11.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Vážanský, Adam Mgr., Praha01.05.1976peněžitý dar 30 000,00
Večeře, Jindřich Ing., Vysoké Mýto02.01.1965peněžitý dar 25 000,00
Velička, Michal Ing., Brno – Brno - Kohoutovice26.04.1978peněžitý dar 29 325,00
Ventruba, Jiří MUDr. CSc., Modřice02.02.1950peněžitý dar 50 000,00
Veselý, Marek Ing., Opava - Kylešovice26.03.1974peněžitý dar 20 000,00
Vilímec, Vladislav Ing., Kdyně05.07.1963peněžitý dar 15 000,00
Vilímec, Vladislav Ing., Kdyně05.07.1963peněžitý dar 15 000,00
Vilímec, Vladislav Ing., Kdyně05.07.1963peněžitý dar 15 000,00
Vižďa, František Doc.RNDr. Ph.D., Brno - Žebětín07.07.1969peněžitý dar 8 000,00
Vlasák, Oldřich Ing., Hradec Králové26.11.1955peněžitý dar 24 000,00
Vlček, Ivo, Slezská Ostrava11.04.1955peněžitý dar 1 000,00
Vlková, Pavlína Ing., Valtice23.04.1967peněžitý dar 5 000,00
Vodrážka, David Ing., Praha 5 - Stodůlky23.03.1971peněžitý dar 32 000,00
Vogel, Jiří Bc., Štíty13.03.1964peněžitý dar 20 000,00
Vojtěch, Marek, Plzeň28.11.1975peněžitý dar 1 000,00
Vojtek, Tomáš Ing., Brušperk21.04.1964peněžitý dar 5 000,00
Vondra, Alexandr RNDr., Litoměřice - Předměstí17.08.1961peněžitý dar 50 000,00
Vondra, Alexandr RNDr., Litoměřice - Předměstí17.08.1961peněžitý dar 40 000,00
Vondra, Alexandr RNDr., Litoměřice - Předměstí17.08.1961peněžitý dar 25 000,00
Voráčková, Olga, Praha 10 - Vršovice30.04.1963peněžitý dar 5 000,00
Voves, Jan, Přeštice24.03.1971peněžitý dar 3 000,00
Vránová, Simona, Karlovy Vary – Drahovce01.08.1962peněžitý dar 15 000,00
Vránová, Simona, Karlovy Vary – Drahovce01.08.1962peněžitý dar 15 000,00
Vrecionová, Veronika Ing., Přezletice08.09.1965peněžitý dar 65 000,00
Vrecionová, Veronika Ing., Přezletice08.09.1965peněžitý dar 10 000,00
Vrecionová, Veronika Ing., Přezletice08.09.1965peněžitý dar 50 000,00
Vrecionová, Veronika Ing., Přezletice08.09.1965peněžitý dar 40 000,00
Vrecionová, Veronika Ing., Přezletice08.09.1965peněžitý dar 100 000,00
Vrecionová, Veronika Ing., Přezletice08.09.1965peněžitý dar 25 000,00
Vrtílek s.r.o., Masarykovo náměstí 350/31, Vyškov – Vyškov-Město, 6820125345281peněžitý dar 30 000,00
Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o., Masarykova 1727, Lysá nad Labem, 2892243144390bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019 - banner V.Vrecionové)
Vystrčil, Miloš RNDr., Telč – Telč-Staré Město10.08.1960peněžitý dar 5 000,00
Vystrčil, Miloš RNDr., Telč – Telč-Staré Město10.08.1960peněžitý dar 60 000,00
Wenigerová, Jaroslava PhDr., Ostrava - Poruba13.06.1946peněžitý dar 800,00
Zahálková, Markéta Mgr., Vejprnice12.02.1986peněžitý dar 50 000,00
Zahradil, Jan Ing., Praha 6 – Dejvice20.03.1963peněžitý dar 250 000,00
Zahradil, Jan Ing., Praha 6 – Dejvice20.03.1963peněžitý dar 250 000,00
Zahradil, Jan Ing., Praha 6 – Dejvice20.03.1963peněžitý dar 500 000,00
Zahradil, Jan Ing., Praha 6 – Dejvice20.03.1963peněžitý dar 110 000,00
Zahradník, Jan RNDr., České Budějovice 723.03.1949peněžitý dar 50 000,00
Zahradník, Jan RNDr., České Budějovice 723.03.1949peněžitý dar 10 000,00
Zácha, Michal DiS., Přerov I-Město23.05.1978peněžitý dar 30 000,00
Zácha, Michal DiS., Přerov I-Město23.05.1978peněžitý dar 13 600,00
Zajíčková, Renáta Mgr., Praha17.08.1967peněžitý dar 23 500,00
Záleská, Markéta Mgr., Olomouc18.12.1966peněžitý dar 50 000,00
Zápeca, Kamil, Hrubčice26.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Zátopek, Jaroslav, Ostravice27.09.1980peněžitý dar 1 200,00
Zelený, David, Praha - Stodůlky (Praha 13)27.07.1973peněžitý dar 26 000,00
Zeman, Daniel, Havířov16.02.1973peněžitý dar 30 000,00
Zeman, Jaroslav, Albrechtice v Jizerských horách23.03.1959peněžitý dar 25 000,00
Zeman, Ondřej, Praha 1306.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Zeman, Petr, Praha - Stodůlky (Praha 13)18.07.1961peněžitý dar 26 000,00
Žáček, Pavel PhDr. Ph.D., Praha 9 – Letňany18.05.1969peněžitý dar 50 000,00
Žalud, Stanislav, Přerov XI-Vinary29.11.1953peněžitý dar 10 000,00
Žampa, Zdeněk Ing., Slavonice24.12.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech.)
Ženatý, Lukáš RNDr. Ph.D., Ostrava - Pustkovec17.07.1962peněžitý dar 300,00
Židek, Petr Mgr. MPA, Liberec XV-Starý Harcov27.03.1969peněžitý dar 2 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy