Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2018

Název politické strany / politického hnutí:
Česká strana sociálně demokratická

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00409171

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Hybernská 1033/7, Praha 1, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 296522153, e-mail: mstarec@socdem.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Jan Hamáček - předseda ČSSDPodpis: ........................................Datum: ........................................Razítko
politické strany /
politického hnutí

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 278 418 425,83
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 76 366 667,00
4 Členské příspěvky 17 185 608,07
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 11 676 058,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 20 822 158,40
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 44 950,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 144 686 317,36
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 7 636 667,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 53 979 320,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 321 100,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 12 300 790,21
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 29 380 701,45
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
organizační práce v území 89
organizační práce v ústředí 14
tiskový mluvčí 1
ústřední tajemník 1
ekonomický ředitel 1
THP práce 8
poradce 1
archivář 2
účetní 4

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Masarykova demokratická akademie, z.s., Hybernská 1033/7, 11000 Praha 1 7 638 667,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Cíl, akciová společnost v Praze - Hybernská 1033/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 26165376 100%
Demokrat, spol. s r.o. v likvidaci - Kotlářská 902/51, Veveří, 602 00 Brno 15526615 50%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Cíl, akciová společnost v Praze 26165376 144 000 000,00 30.12.2020
Fio banka, a.s. 61858374 144 686 317,36 29.11.2019

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 11 676 058,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
ABM stavby s.r.o., Slunečná 237, Moravany, 5337205274371peněžitý dar 15 000,00
Adámek, František Bc., Praha 428.02.1955peněžitý dar 70 000,00
Adámková, Jaroslava PaedDr., Praha 4 - Libuš13.03.1964peněžitý dar 50 000,00
Adámková, Jaroslava PaedDr., Praha 4 - Libuš13.03.1964peněžitý dar 50 000,00
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., U Nádraží 1967, Pelhřimov, 3930100009971peněžitý dar 40 000,00
Antonín, Pavel MUDr., Havlíčkův Brod05.06.1962peněžitý dar 800,00
AUTOSALON F3K, s.r.o., Spojovací 1338, Třebíč - Horka Domky, 6740126270382peněžitý dar 17 000,00
Babák, Marek Mgr., Tišnov10.10.1978peněžitý dar 3 000,00
Balážová, Eva, Nový Jičín06.03.1984peněžitý dar 19 500,00
Barták, Dominik Mgr., Pardubice06.09.1991peněžitý dar 10 000,00
Bartáková, Lenka Ing., Humpolec26.10.1961peněžitý dar 5 000,00
Bartlová, Jana Ing., Tišnov15.01.1988peněžitý dar 5 000,00
Běhounek, Jiří MUDr., Pelhřimov13.05.1952peněžitý dar 30 000,00
Běhounek, Jiří MUDr., Pelhřimov13.05.1952peněžitý dar 50 000,00
Běhounek, Marcel Bc., Ústí nad Labem - Severní Terasa28.08.1975peněžitý dar 10 000,00
Berounský, Jindřich, Jablonec nad Nisou07.09.1970peněžitý dar 30 000,00
Berounský, Jindřich, Jablonec nad Nisou07.09.1970peněžitý dar 100 000,00
Bezvodová, Natálie, Brno02.07.1970peněžitý dar 100 000,00
Bittner, Rostislav Bc., Pardubice31.10.1969peněžitý dar 10 000,00
Bodenlos, Jiří Ing., Praha 425.01.1962peněžitý dar 200 000,00
Boleslav, Pavel Ing., Brno26.10.1983peněžitý dar 100 000,00
Brát, Miroslav, Náchod17.11.1969peněžitý dar 50 000,00
Brzobohatá, Zuzana Ing. Bc., Tišnov11.07.1962peněžitý dar 15 000,00
Brzobohatý, Stanislav, Mnichovo Hradiště27.12.1949peněžitý dar 500,00
Bublan, František Mgr., Veverská Bítýška13.01.1951peněžitý dar 25 000,00
Budiš, Martin Mgr., Boskovice29.10.1973peněžitý dar 10 000,00
Bureš, František, Plzeň09.02.1973peněžitý dar 70 000,00
CASUA, spol. s r.o., Křižíkova 682/34a, Praha 8 - Karlín, 1860044846908peněžitý dar 20 000,00
Císař, Pavel Mgr., Česká Lípa07.07.1965peněžitý dar 12 000,00
Císař, Pavel Mgr., Česká Lípa07.07.1965peněžitý dar 30 000,00
Csonka, Pavel Bc., Louny27.05.1965peněžitý dar 50 000,00
Csonka, Pavel Bc., Louny27.05.1965peněžitý dar 25 000,00
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 3701060849657peněžitý dar 50 000,00
Číp, Stanislav, Nový Jičín13.12.1979peněžitý dar 3 000,00
Dittrich, Aleš Ing. , Ph.D., Mnichovo Hradiště08.11.1985peněžitý dar 1 000,00
Dittrich, Vít Ing., Mnichovo Hradiště21.02.1988peněžitý dar 1 000,00
Dobešová, Naděžda, Třebíč26.10.1964peněžitý dar 33 000,00
Dobšík, František Mgr., Praha 6 - Suchdol29.06.1963peněžitý dar 100 000,00
Doležalová, Květuše Mgr., Brno20.09.1958peněžitý dar 1 400,00
Dolínek, Petr, Praha 627.03.1981peněžitý dar 95 000,00
Dolínek, Petr, Praha 627.03.1981peněžitý dar 38 000,00
Dolínek, Petr, Praha 627.03.1981peněžitý dar 30 000,00
Dvořák, Jaroslav PhDr., Nový Jičín - Loučka02.08.1976peněžitý dar 10 000,00
Dvořák, Jaroslav PhDr., Nový Jičín - Loučka02.08.1976peněžitý dar 35 000,00
Eichler, Jan PaedDr., Ústí nad Labem - Severní Terasa05.11.1960peněžitý dar 30 000,00
Ekonomy Servis, s.r.o., Paní Zdislavy 301/7, Česká Lípa, 4700149902695peněžitý dar 3 000,00
Emmerová, Milada doc. MUDr. , CSc., Plzeň04.11.1944peněžitý dar 100 000,00
EUROTEC, k.s., Na Zámecké 725, Uherský Ostroh - Ostrožské Předměstí, 6872460716240peněžitý dar 15 000,00
Faluši, Blanka Mgr. , MBA, Nový Jičín21.01.1966peněžitý dar 35 000,00
Faluši, Blanka Mgr. , MBA, Nový Jičín21.01.1966peněžitý dar 10 000,00
Feberová, Jana Mgr., Havířov - Bludovice24.10.1964peněžitý dar 50 000,00
Ferina, Hana Bc., Brno28.07.1988peněžitý dar 100 000,00
Fiala, Petr, Letohrad24.11.1968peněžitý dar 3 000,00
Fojtíková, Lenka Ing., Ostrava - Poruba10.09.1959peněžitý dar 4 500,00
Fojtíková, Lenka Ing., Ostrava - Poruba10.09.1959peněžitý dar 4 500,00
Foldyna, Jaroslav, Děčín IV - Podmokly26.06.1960peněžitý dar 20 000,00
Fomiczewová, Marie Ing., Jeseník - Bukovice07.03.1959peněžitý dar 5 000,00
Frišová, Eva, Brno13.04.1971peněžitý dar 25 000,00
Fürst, Václav, Holoubkov23.11.1989peněžitý dar 100 000,00
Gajdůšková, Alena, Želechovice nad Dřevnicí15.04.1954peněžitý dar 5 000,00
Galuszková, Dana MUDr. , Ph.D., MBA, Šumperk16.10.1958peněžitý dar 150 000,00
Galuszková, Dana MUDr. , Ph.D., MBA, Šumperk16.10.1958peněžitý dar 100 000,00
GPH, spol. s r.o., Okružní 836/19, Kynšperk nad Ohří, 3575148362981peněžitý dar 20 000,00
Gregová, Eva, Jablonec nad Nisou26.12.1953peněžitý dar 40 000,00
Grygera, Jaromír, Praha 830.05.1958peněžitý dar 20 000,00
Gwendara s.r.o., Brožíkova 435, Pardubice - Polabiny, 5300924777471peněžitý dar 50 000,00
Hádlík, Ladislav Ing., Velké Pavlovice12.01.1955peněžitý dar 5 300,00
Hájek, Josef MUDr., Ústí nad Orlicí19.04.1969peněžitý dar 10 000,00
Haman, Oleg Ing. arch., Praha 5 - Hlubočepy07.04.1960peněžitý dar 5 000,00
Hamplová, Marie Mgr., Česká Lípa01.10.1977peněžitý dar 2 000,00
Hanzel, Radim Bc., Havířov - Podlesí08.01.1980peněžitý dar 50 000,00
Hařovský, Denis, Ostrava - Jih25.12.1993peněžitý dar 30 000,00
Havíř, Pavel MUDr., Svitavy - Lány21.02.1955peněžitý dar 80 000,00
Havíř, Pavel MUDr., Svitavy - Lány21.02.1955peněžitý dar 100 000,00
Hejkrlík, Milan, Praha 813.06.1978peněžitý dar 20 000,00
Hodek, Daniel, Praha 126.07.1968peněžitý dar 40 000,00
Hodek, Pavel Mgr. Bc., Praha 106.05.1974peněžitý dar 10 000,00
Holisz, Jakub Ing., Havířov01.11.1989peněžitý dar 50 000,00
Holly, Marek Mgr., Ústí nad Labem - Mojžíř07.03.1988peněžitý dar 10 000,00
Horák, Ladislav doc. MUDr. , DrSc., Kosmonosy25.07.1950peněžitý dar 50 000,00
Hraňo, Jiří, Tábor31.10.1963peněžitý dar 8 000,00
Hrůza, Filip Ing., Brno16.03.1984peněžitý dar 25 000,00
Hygienické a ekologické laboratoře s.r.o., Hradební 516/16, Cheb, 3500206616861peněžitý dar 15 000,00
Ides, Jiří, Brno04.04.1981peněžitý dar 100 000,00
INZEP CENTRUM, s.r.o., U Byniny 559, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, 7570125863371peněžitý dar 20 000,00
Izák, Miloš JUDr., Moravská Třebová - Předměstí16.04.1952peněžitý dar 8 000,00
J.K.L. PARTNERS s.r.o., Lopuchová 1518/1, Praha 10 - Vršovice, 1010024787027peněžitý dar 10 000,00
Jaroš, Pavel Ing., Praha 508.10.1966peněžitý dar 80 000,00
JČC Strojní dílny s.r.o., č.p. 198, Homole, 3700162526260peněžitý dar 50 000,00
Jermář, Jaromír PhDr., Klášter Hradiště nad Jizerou02.10.1956peněžitý dar 10 000,00
Jíchová Šnajdaufová, Kateřina Ing., Praha 6 - Ruzyně06.11.1980peněžitý dar 5 000,00
Joch, Miroslav Ing., České Budějovice11.04.1977peněžitý dar 50 000,00
Juchelková, Markéta Ing., Pardubice10.09.1969peněžitý dar 5 000,00
Jünger, Radim, Zlín - Kostelec04.06.1962peněžitý dar 200 000,00
Jünger, Radim, Zlín - Kostelec04.06.1962peněžitý dar 70 000,00
Jünger, Radim, Zlín - Kostelec04.06.1962peněžitý dar 100 000,00
Jurčo, Petr, Praha 4 - Chodov01.07.1969peněžitý dar 40 000,00
Jusková, Hana, Česká Lípa20.04.1969peněžitý dar 40 000,00
K.O.K. spol. s r.o., Čsl. armády 1772, Tábor, 3900347237686peněžitý dar 25 000,00
Kafka, Jan, Pardubice23.05.1968peněžitý dar 50 000,00
Kahánková, Martina, Ostrava - Jih05.10.1972peněžitý dar 25 000,00
Kalinová, Kateřina Ing., Brno29.10.1961peněžitý dar 10 000,00
KARAN - Pangerl Karel s.r.o., Polepy 195, Polepy, 4114725483145peněžitý dar 2 000,00
Karglová, Iveta Mgr., Mnichovo Hradiště09.03.1974peněžitý dar 1 001,00
Karpeles, Ivan MUDr., Uherské Hradiště19.03.1972peněžitý dar 5 000,00
Kaucký, Lukáš PhDr., Praha 405.05.1982peněžitý dar 50 000,00
Klein, Jiří Mgr., Nový Jičín11.12.1970peněžitý dar 5 000,00
Kolář, Jan, Ostrava - Jih06.10.1973peněžitý dar 30 000,00
Koloc, Jaroslav, Mnichovo Hradiště17.04.1951peněžitý dar 500,00
Kolomazník, Miroslav Ing., Mnichovo Hradiště28.11.1960peněžitý dar 2 000,00
Konečný, Tomáš, Brno15.08.1983peněžitý dar 25 000,00
Konečný, Vladimír, Brno18.04.1977peněžitý dar 25 000,00
König-Porzellan Sokolov spol. s r.o., Dobrovského 1936, Dolní Rychnov, 3560464357392peněžitý dar 20 000,00
Korčák, Zdeněk, Svitavy - Lány29.06.1973peněžitý dar 40 000,00
Korčák, Zdeněk, Svitavy - Lány29.06.1973peněžitý dar 50 000,00
Korych, Miroslav, Mnichovo Hradiště28.12.1969peněžitý dar 500,00
Kořenek, Petr, Vsetín23.08.1966peněžitý dar 30 000,00
Kovaříková, Milena, Brumov - Bylnice17.06.1958peněžitý dar 60 000,00
Kovář, Jan, Česká Třebová05.01.1981peněžitý dar 10 000,00
Kozák, Vojtěch, Havířov - Prostřední Suchá18.05.1960peněžitý dar 39 000,00
Krákora, Jaroslav MUDr., Chomutov25.10.1955peněžitý dar 100 000,00
Krystek, Josef Ing., Fulnek08.05.1953peněžitý dar 20 000,00
Křenek, Kamil, Havířov03.05.1975peněžitý dar 50 000,00
Kubjátová, Yvona Mgr., Olomouc10.09.1969peněžitý dar 50 000,00
Kučera, Rostislav, Pardubice06.10.1971peněžitý dar 3 000,00
Kudyn, Jan, Praha 825.09.1975peněžitý dar 50 000,00
KVE-mont s.r.o., Moravní 958, Otrokovice, 7650202876043peněžitý dar 20 000,00
Langer, Miroslav, Praha 417.05.1976peněžitý dar 10 000,00
Lankočí, Jiří Ing., Havířov - Město18.03.1975peněžitý dar 50 000,00
Látka, Jan, Domažlice05.04.1954peněžitý dar 100 000,00
Látka, Jan, Domažlice05.04.1954peněžitý dar 300 000,00
Lepold, Martin Ing., Svitavy - Předměstí04.07.1983peněžitý dar 10 000,00
Ležák, Marek, Boskovice14.09.1974peněžitý dar 3 000,00
Líbalová, Kvetoslava, Staré Splavy30.12.1958peněžitý dar 400,00
Life Profit s.r.o., Rokycanova 2798, Pardubice - Zelené Předměstí, 5300227496082peněžitý dar 50 000,00
Luka, Josef Ing., Mnichovo Hradiště23.05.1956peněžitý dar 5 000,00
Macoun, Milan Ing. arch., Mnichovo Hradiště09.05.1979peněžitý dar 3 000,00
Macura, Lumír Ing., Bohumín - Záblatí30.04.1961peněžitý dar 15 000,00
Mačát, Václav Ing., Moravská Třebová - Předměstí25.07.1949peněžitý dar 100 000,00
Mačát, Václav Ing., Moravská Třebová - Předměstí25.07.1949peněžitý dar 17 000,00
Malach, Petr , DiS., Boskovice29.03.1983peněžitý dar 10 000,00
Malečská energetická, s.r.o., č.p. 120, Vojtěchov, 5390128797345peněžitý dar 50 000,00
Málek, Lubomír JUDr., Havlíčkův Brod03.09.1961peněžitý dar 10 000,00
Malina, Leoš , DiS., Pardubice16.02.1978peněžitý dar 50 000,00
Malina, Leoš , DiS., Pardubice16.02.1978peněžitý dar 50 000,00
Malina, Leoš , DiS., Pardubice16.02.1978peněžitý dar 100 000,00
Malina, Leoš , DiS., Pardubice16.02.1978peněžitý dar 50 000,00
Malinkovič, David, Břeclav - Poštorná28.06.1970peněžitý dar 22 000,00
Mareček, Aleš, Praha 502.08.1967peněžitý dar 80 000,00
Marek, Jan, Pardubice08.10.1986peněžitý dar 25 000,00
Marhoul, Jan, Praha 12 - Kamýk07.05.1982peněžitý dar 50 000,00
Marhoul, Jan, Praha 12 - Kamýk07.05.1982peněžitý dar 50 000,00
Marková, Žaneta Bc., Nový Jičín27.03.1975peněžitý dar 2 000,00
Martínek, Jiří Ing. , MBA, Havířov25.04.1975peněžitý dar 50 000,00
Martínek, Radko Mgr., Moravská Třebová - Předměstí06.06.1956peněžitý dar 10 000,00
MASPO Elektro s.r.o., Borovského 878/10a, Karviná - Ráj, 7340127830276peněžitý dar 20 000,00
Máška, Petr Ing., Česká Lípa21.02.1963peněžitý dar 11 200,00
Máška, Petr Ing., Česká Lípa21.02.1963peněžitý dar 12 000,00
Matulová, Monika Bc. , DiS., Ostrava15.03.1982peněžitý dar 10 000,00
Matyáš, Martin, Česká Lípa25.11.1963peněžitý dar 1 000,00
Mazánek, Petr Mgr., Mnichovo Hradiště13.04.1979peněžitý dar 750,00
Mikula, Petr Ing., Karviná - Mizerov13.09.1982peněžitý dar 40 000,00
Mitošinka, Jiří, Praha 724.08.1971peněžitý dar 20 000,00
MOMENT, spol. s r.o., Návesní 1, Zlín - Mladcová, 7600146344128peněžitý dar 25 000,00
Mučková, Petra, Ostrava - Jih23.02.1989peněžitý dar 30 000,00
Muselík, Miroslav Mgr., Moravská Třebová - Předměstí15.02.1962peněžitý dar 18 000,00
Namyslo, Květoslav Ing., Humpolec27.02.1952peněžitý dar 5 000,00
Nedomová, Hana Bc., Boskovice07.11.1962peněžitý dar 20 000,00
Novotný, Jiří, Brno16.05.1961peněžitý dar 50 000,00
Novotný, Jiří, Brno16.05.1961peněžitý dar 50 000,00
Novotný, Vladimír Ing., Žďár nad Sázavou20.05.1966peněžitý dar 20 000,00
Novotný, Vladimír Ing., Žďár nad Sázavou20.05.1966peněžitý dar 20 000,00
Novotný, Vladimír Ing., Žďár nad Sázavou20.05.1966peněžitý dar 10 000,00
Ohlídal, Ivan, Veselí nad Moravou25.04.1945peněžitý dar 10 000,00
Olejníček, Jan JUDr., Praha 219.06.1974peněžitý dar -100 000,00
Olejníček, Jan JUDr., Praha 219.06.1974peněžitý dar 100 000,00
Oliva, Jiří JUDr., Brno28.08.1977peněžitý dar 6 700,00
Oliva, Jiří JUDr., Brno28.08.1977peněžitý dar 100 000,00
Onderka, Roman Bc. , MBA, Brno11.11.1965peněžitý dar 1 000,00
Ondráček, Jaroslav, Praha 410.05.1976peněžitý dar 20 000,00
Orgmedia, s.r.o., Pecháčkova 577, Přibyslav, 5822228810503peněžitý dar 50 000,00
Orgoníková, Lucie Ing., Přibyslav04.12.1976peněžitý dar 50 000,00
Orgoníková, Lucie Ing., Přibyslav04.12.1976peněžitý dar 30 000,00
Orgoníková, Lucie Ing., Přibyslav04.12.1976peněžitý dar 50 000,00
Orgoníková, Lucie Ing., Přibyslav04.12.1976peněžitý dar 20 000,00
ORTIKA a.s., Vrchlického 848, Hulín, 7682425337408peněžitý dar 18 000,00
Ošlejšek, Karel RNDr., Boskovice05.05.1957peněžitý dar 10 000,00
Otčenášek, Martin Ing., Brno29.03.1983peněžitý dar 25 000,00
Pavlica, Marek Ing., Ostrava - Muglinov22.03.1985peněžitý dar 20 000,00
Pavlík, Petr Ing. , Ph.D., Praha 610.01.1965peněžitý dar 30 000,00
Pekárek, René Ing. , CSc., Praha 605.11.1940peněžitý dar 20 000,00
PERSONAM s.r.o., Jaroslava Foglara 863/9, Brno -Štýřice, 6390027739490peněžitý dar 10 000,00
Petrus, Roman, Praha 802.06.1978peněžitý dar 50 000,00
Petružálková, Renata Mgr. Ing. , MBA, Pardubice16.12.1967peněžitý dar 20 000,00
Petružela, Stanislav, Zubří21.04.1963peněžitý dar 5 000,00
Petržílek, Petr JUDr. Ing. , Ph.D., Úvaly04.04.1971peněžitý dar 100 000,00
Petříček, Tomáš Mgr. , Ph.D., MA, Praha 727.09.1981peněžitý dar 80 000,00
Petříček, Tomáš Mgr. , Ph.D., MA, Praha 727.09.1981peněžitý dar 32 000,00
Petříček, Tomáš Mgr. , Ph.D., MA, Praha 727.09.1981peněžitý dar 100 000,00
Picka, Jan, Sokolov31.03.1966peněžitý dar 100 000,00
Plaček, Vladimír MUDr. Mgr. , MBA, Pustá Polom29.05.1965peněžitý dar 100 000,00
Plaček, Vladimír MUDr. Mgr. , MBA, Pustá Polom29.05.1965peněžitý dar -100 000,00
Pleticha, Lukáš JUDr. Ing., Jablonec nad Nisou18.10.1974peněžitý dar 115 400,00
Podhola, Petr Mgr., České Budějovice09.06.1982peněžitý dar 50 000,00
Podzimek, Ondřej Ing., Mnichovo Hradiště31.12.1966peněžitý dar 5 000,00
Polanková, Michaela, Jičíněves16.02.1976peněžitý dar 5 000,00
Pöpperl, Jiří, Sokolov03.11.1956peněžitý dar 15 000,00
Pospíšil, Oliver Ing., Brno14.06.1970peněžitý dar 100 000,00
Presto spol. s r.o., Ptácká 191, Mladá Boleslav, 2930100510360peněžitý dar 10 000,00
Procházka, Miloslav Ing. , CSc., České Budějovice26.12.1950peněžitý dar 100 000,00
Proser, Jonáš, Prostějov12.01.1985peněžitý dar 13 700,00
QUARDO a.s., Křižíkova 2988/68g, Brno - Královo Pole, 6120027759695peněžitý dar 10 000,00
Rapant, Pavel Ing. , MBA, Havířov07.07.1973peněžitý dar 50 000,00
Raszyk, Lukáš Ing., Karviná - Mizerov20.04.1980peněžitý dar 40 000,00
Raška, Štěpán, Ostrava - Jih06.05.1981peněžitý dar 50 000,00
Repka, Martin Ing., Ostrava - Heřmanice02.03.1986peněžitý dar 20 000,00
Rešl, Miroslav, Nový Jičín09.10.1966peněžitý dar 5 000,00
Ropková, Irena Ing. Mgr., Praha 303.12.1981peněžitý dar 70 000,00
Rozbroj, Pavel Mgr., Nový Jičín02.05.1960peněžitý dar 10 000,00
Rozinek, Jiří, Pardubice04.01.1953peněžitý dar 20 000,00
Rundová, Monika MUDr., Sokolov24.02.1972peněžitý dar 10 000,00
Růžička, Milan Mgr., Tišnov01.03.1984peněžitý dar 5 000,00
Rýdlová, Renata, Pardubice27.03.1969peněžitý dar 50 000,00
Rýdlová, Renata, Pardubice27.03.1969peněžitý dar 10 000,00
Rychtařík, Vladimír, Česká Lípa25.02.1959peněžitý dar 6 800,00
Rychtecký, Jakub Mgr., Pardubice13.04.1984peněžitý dar 20 000,00
Rychtecký, Jakub Mgr., Pardubice13.04.1984peněžitý dar 15 000,00
Rychtecký, Stanislav, Hradec Králové22.10.1955peněžitý dar 20 000,00
Rykala, Adam, Ostrava - Jih03.09.1986peněžitý dar 50 000,00
Řechtáčková, Pavla, Jablonné v Podještědí27.10.1966peněžitý dar 10 000,00
SAMOHÝL MOTOR HOLDING a.s., Kvítkovická 583, Napajedla, 7636125341626peněžitý dar 30 000,00
Sázavský, Pavel Mgr. , MBA, Brno26.04.1963peněžitý dar 100 000,00
Sedlák, Milan Ing., Jeseník05.03.1947peněžitý dar 5 000,00
Sekaninová, Božena, Prostějov04.10.1957peněžitý dar 50 000,00
Sekaninová, Božena, Prostějov04.10.1957peněžitý dar 100 000,00
Servisní pojišťovna a.s., tř. T.Bati 532, Zlín - Louky, 7630225345150peněžitý dar 30 000,00
Shejbalová, Jaroslava Mgr., Pardubice05.01.1953peněžitý dar 2 000,00
Schneider, Jan, Tišnov20.11.1978peněžitý dar 10 000,00
SigTech s.r.o., č.p. 198, Homole, 3700106070809peněžitý dar 50 000,00
Skovajsová, Miroslava MUDr. , Ph.D., Praha 4 - Kunratice23.08.1957peněžitý dar 100 000,00
Slezák, Jan, Praha 9 - Újezd nad Lesy13.04.1961peněžitý dar 50 000,00
Smrček, Petr Ing., Havířov - Životice19.12.1968peněžitý dar 50 000,00
Solil, Ivan JUDr., Praha 112.11.1958peněžitý dar 20 000,00
SOVIS CZ,a.s., Přemyslova 219/17, Hradec Králové - Nový Hradec Králové, 5000827532208peněžitý dar 100 000,00
Spálenka, Daniel Dr., Pardubice - Svítkov28.05.1973peněžitý dar 25 000,00
Spálenka, Daniel Dr., Pardubice - Svítkov28.05.1973peněžitý dar 25 000,00
Spálenka, Daniel Dr., Pardubice - Svítkov28.05.1973peněžitý dar 50 000,00
Spálenka, Daniel Dr., Pardubice - Svítkov28.05.1973peněžitý dar 50 000,00
Srba, Jiří Ing. et Ing. , MBA, Ostrava - Hrabůvka28.06.1978peněžitý dar 50 000,00
Staněk, Antonín, Olomouc - Nové Sady02.03.1966peněžitý dar 50 000,00
Starec, Martin Ing., Praha 6 - Břevnov10.04.1962peněžitý dar 5 000,00
Starec, Martin Ing., Praha 6 - Břevnov10.04.1962peněžitý dar 5 000,00
Starec, Martin Ing., Praha 6 - Břevnov10.04.1962peněžitý dar 5 000,00
STAVKOM, spol. s r.o., Nádražní 1332/32, Boskovice, 6800141604041peněžitý dar 20 000,00
Stupčuk, Štěpán JUDr., Praha 609.03.1976peněžitý dar 40 000,00
Stupčuk, Štěpán JUDr., Praha 609.03.1976peněžitý dar 60 000,00
Stupka, Zdeněk, Moravská Třebová - Předměstí16.04.1972peněžitý dar 17 000,00
SUNWIN s.r.o., Československé armády 981/41, Zábřeh, 7890126877503peněžitý dar 10 000,00
Svatoňová, Zuzana, Pardubice17.09.1961peněžitý dar 2 000,00
Sviták, Vilém, Praha 714.11.1965peněžitý dar 25 000,00
Sviták, Vilém, Praha 714.11.1965peněžitý dar 25 000,00
Svoboda, Pavel Mgr., Jablonec nad Nisou04.12.1978peněžitý dar 60 000,00
Svobodová, Lucie Mgr. Ing., Praha 904.04.1982peněžitý dar 50 000,00
Syrový, Milan, Mladá Boleslav31.01.1954peněžitý dar 100 000,00
Šašek, Karel Ing., Praha 804.03.1976peněžitý dar 100 000,00
Šašek, Karel Ing., Praha 804.03.1976peněžitý dar 50 000,00
Šenkýř, Martin JUDr., Praha 615.09.1974peněžitý dar 40 000,00
Škařupa, Zdenek, Pardubice24.07.1961peněžitý dar 19 607,00
Šlachta, Karel Ing., Havířov19.07.1948peněžitý dar 50 000,00
Špidla, Vladimír PhDr., Praha - Kunratice22.04.1951peněžitý dar 5 000,00
Špoták, František Mgr., Jablonec nad Nisou17.05.1950peněžitý dar 4 000,00
Špoták, František Mgr., Jablonec nad Nisou17.05.1950peněžitý dar 3 000,00
Špoták, František Mgr., Jablonec nad Nisou17.05.1950peněžitý dar 3 000,00
Šrůtek, Jan Ing., Brno02.10.1974peněžitý dar 100 000,00
Štěpán, Daniel Mgr., Praha 730.09.1970peněžitý dar 50 000,00
Štohl, Pavel Ing., Znojmo14.03.1960peněžitý dar 25 000,00
Štolová, Stanislava MUDr., Mnichovo Hradiště12.09.1951peněžitý dar 1 000,00
Takáč, Petr, Ostrava - Hrabůvka14.12.1974peněžitý dar 8 000,00
Takáč, Petr, Ostrava - Hrabůvka14.12.1974peněžitý dar 22 000,00
Tauberová, Markéta Mgr., Pardubice31.03.1977peněžitý dar 10 000,00
TECHNOSERVIS MT, s.r.o., Lány 1188, Veselí nad Moravou, 6980125514351peněžitý dar 3 000,00
Tejkl, Miroslav JUDr., Chrudim IV.02.02.1959peněžitý dar 35 000,00
Tejkl, Miroslav JUDr., Chrudim IV.02.02.1959peněžitý dar 36 000,00
Tischer, Jaromír, Praha 817.03.1983peněžitý dar 20 000,00
TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, Vsetín, 7550148399477peněžitý dar 15 000,00
Tomický, Jan, Ostrava - Muglinov17.07.1977peněžitý dar 12 000,00
Trávníček, Jaroslav, Chrudim15.11.1942peněžitý dar 7 000,00
Trávníček, Jaroslav, Chrudim15.11.1942peněžitý dar 10 000,00
Trnka, Michael Ing. , CSc., Praha 626.07.1961peněžitý dar 10 000,00
Trnková, Jaroslava Ing., Praha 616.04.1937peněžitý dar 5 000,00
Trojan, Pavel Ing., Valtice06.01.1967peněžitý dar 3 000,00
Tuhý, Josef Ing., Karviná - Hranice25.08.1962peněžitý dar 40 000,00
Tureček, Zbyněk Mgr., Mikulov28.05.1968peněžitý dar 12 000,00
Ulčák, Dušan Jiří, Ostrava - Jih04.11.1974peněžitý dar 20 000,00
United Networks SE, Nepomucká 1232/215, Plzeň - Černice, 3260003579051peněžitý dar 20 000,00
Urban, Ludvík, Holešov17.04.1969peněžitý dar 105 000,00
Urban, Richard, Pardubice - Polabiny06.03.1969bezúplatné plnění 12 000,00 (reklamní plochy)
Urban, Zdeněk, Břeclav10.06.1964peněžitý dar 30 000,00
Valčík, Josef, Nový Jičín21.04.1955peněžitý dar 40 000,00
Válek, Martin, Ostrava - Jih30.07.1975peněžitý dar 15 000,00
Válka, Jaroslav, Břeclav24.03.1962peněžitý dar 20 000,00
Válka, Jaroslav, Břeclav24.03.1962peněžitý dar 100 000,00
Válková, Věra, Ostrava - Výškovice05.04.1957peněžitý dar 25 000,00
Válková, Věra, Ostrava - Výškovice05.04.1957peněžitý dar 25 000,00
Váňa, Miroslav Ing., Pardubice08.03.1961peněžitý dar 30 000,00
Váňa, Roman Ing., Olomouc - Hodolany01.11.1966peněžitý dar 50 000,00
Vaňura, Petr, Troubsko01.10.1957peněžitý dar 30 000,00
Vašek, Rudolf, Břeclav15.09.1957peněžitý dar 10 000,00
VERITA, s.r.o., L.Váchy 197, Zlín - Prštné, 7600125312421peněžitý dar 10 000,00
Věstinský, Lubomír, Jeseník - Bukovice08.01.1953peněžitý dar 20 000,00
Vícha, Petr Ing., Bohumín - Pudlov25.09.1963peněžitý dar 100 000,00
Vinický, Ivan, Bystřany14.06.1955peněžitý dar 100 000,00
Viskot, Marek Mgr., Brno04.11.1982peněžitý dar 30 000,00
Viskot, Marek Mgr., Brno04.11.1982peněžitý dar 20 000,00
Vitochová, Marta Ing., Pardubice28.06.1972peněžitý dar 20 000,00
Vízdal, Miloš JUDr., Svitavy - Předměstí02.06.1946peněžitý dar 5 000,00
Vlasák, Martin, Pardubice02.04.1968peněžitý dar 3 000,00
Vondráček, Tomáš MUDr., Chrudim07.06.1969peněžitý dar 7 000,00
Vondráček, Tomáš MUDr., Chrudim07.06.1969peněžitý dar 10 000,00
Votava, Václav Ing., Stříbro18.06.1956peněžitý dar 7 000,00
Votava, Václav Ing., Stříbro18.06.1956peněžitý dar 50 000,00
Všeobecná interní ambulance s.r.o., Na Zahradách 214, Tábor - Klokoty, 3900326102005peněžitý dar 12 000,00
Vymyslická, Silvie, Břeclav02.07.1975peněžitý dar 10 000,00
Wolf, Jan Ing., Karviná - Hranice28.07.1968peněžitý dar 80 000,00
XANTE s.r.o., Nivy 1528, Otrokovice - Kvítkovice, 7650263472015peněžitý dar 20 000,00
Zahradník, Miloš Ing., Jablonec nad Nisou21.08.1947peněžitý dar 20 000,00
Zedníková, Alena Bc., Havířov - Město23.12.1963peněžitý dar 50 000,00
Zetocha, Mojmír, Nový Jičín - Žilina16.04.1985peněžitý dar 5 000,00
Zhořová, Radmila PaedDr., Tišnov22.11.1964peněžitý dar 10 000,00
Zimmermann, Michal, Praha 703.04.1977peněžitý dar 100 000,00
Zubková, Šárka, Ostrava - Jih28.07.1962peněžitý dar 30 000,00
Žáček, Filip, Olomouc - Slavonín14.07.1987peněžitý dar 25 000,00
Žaloudík, Jan prof. MUDr. , CSc., Ježkovice07.08.1954peněžitý dar 100 000,00
Žatecká, Romana Mgr., Česká Lípa12.09.1965peněžitý dar 30 000,00
Žatecká, Romana Mgr., Česká Lípa12.09.1965peněžitý dar 15 000,00
Žďárský, Vlastimil MVDr., Brno29.08.1957peněžitý dar 100 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Pokud jde o přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů dle části IV. této VFZ, uvádí ČSSD dále, že v roce 2018 neuzavřela ČSSD žádnou novou smlouvu, jejímž předmětem by bylo poskytnutí úvěru nebo zápůjčky bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky (srv. ust. § 17 odst. 8 písm. i/ zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích).

K tomu se jen připomíná (ČSSD o tom podává pravidelně zprávy v přílohách k účetním závěrkám za příslušná léta), že dne 29. 11. 2012 ČSSD uzavřela Smlouvu o úvěru – kontokorent ve výši 220.000.000,- Kč a současně Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám, na základě které bylo zřízeno ve prospěch Fio banka, a.s. zástavní právo ke všem pohledávkám, které ČSSD má resp. bude mít ze státního rozpočtu České republiky (nárok na stálý příspěvek, nárok na příspěvek na mandát a nárok na příspěvek). Úrok z úvěru je vypočtený z denních výší dluhu za použití úrokové sazby rovné sazbě PRIBOR na jeden měsíc, zvýšený vždy o 3,9 % p.a. Z nečerpané části úvěrového rámce, vypočtené z denních výší nečerpané části úvěrového rámce, se platí poplatek za použití sazby ve výši 0,5 % p.a.

Z kontokorentu výše uvedeného ČSSD v r. 2018 čerpala částku 6 440 164,51 Kč.

K tomu se dále jen připomíná (ČSSD o tom podává pravidelně zprávy v přílohách k účetním závěrkám za příslušná léta), že dne 7. 4. 2016 byla uzavřena mezi ČSSD jako dlužníkem a Fio banka, a.s. jako věřitelem Smlouva o úvěru č. 161000012, ve které se banka zavazuje poskytnout ČSSD úvěr ve výši 338 000 000,- Kč. Jedná se o finanční prostředky rezervované pro úhradu pohledávek JUDr. Zdeňka Altnera z probíhajícího soudního sporu, k 31. 12. 2018 nebyl tento úvěr čerpán.

Dále má ČSSD uzavřeny smlouvy o půjčce z let 2010-2012 se společností Cíl, akciová společnost v Praze v celkové hodnotě 144 000 000 Kč. Upraveno Dohodou o novém určení splatnosti některých půjček ze dne 13.12.2013. V roce 2018 nebylo na těchto půjčkách ničeho čerpáno; ze strany ČSSD jako dlužníka došlo toliko k částečnému splacení půjčky.

Částka 7 638 667,00 Kč ve prospěch Masarykovy demokratické akademie, z.s. se skládá z částky 7 636 667,00 Kč (příspěvek na činnost politického institutu) a částky 2 000 Kč (členské příspěvky).