ÚDHPSH

Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2023

Obsah dat v JSON

Na této stránce jsou uvedeny všechny strany a hnutí, které mají povinnost za daný rok odevzdat výroční zprávu o svém financování. Buď odevzdaly data v elektronické podobě prostřednictvím aplikace ÚDHPSH, odevzdaly výsledný dokument jinou cestou nebo zprávu (dosud) neodevzdaly.

*) Výroční finanční zpráva je dle zákona úplná, obsahuje-li všechny požadované náležitosti a je-li předložena na předepsaném formuláři s přílohami. Nejedná se o výsledek kontroly správnosti údajů.

A DOST! PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST (AD PRO LB), IČ 14369664

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Agrární demokratická strana (ADS), IČ 04627695

Zpráva nebyla odevzdána.
 

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL (ANS), IČ 71443274

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Aliance pro budoucnost (ABP), IČ 05402450

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Alternativa pro Vás (ApV), IČ 07289731

Zpráva nebyla odevzdána.
 

ANO 2011 (ANO), IČ 71443339

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Balbínova poetická strana (BPS), IČ 26587840

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Bezpečná země (BeZe), IČ 14179792

Zpráva nebyla odevzdána.
 

BEZPEČNÉ ULICE (BEZP-UL), IČ 71443266

Zpráva nebyla odevzdána.
 

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (BOS), IČ 06048099

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Bílinští sociální demokraté a nezávislí (BSDN), IČ 71340068

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Budoucnost, IČ 09182004

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Budoucnost pro občany (BUPO), IČ 14334887

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Bystrčáci (BST), IČ 05103487

Zpráva nebyla odevzdána.
 

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI (CESTA), IČ 05754577

Zpráva nebyla odevzdána.
 

COEXISTENTIA (COEX), IČ 00494887

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Česká pirátská strana (Piráti), IČ 71339698

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Česká strana národně sociální (ČSNS), IČ 00442721

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Česká strana regionů (ČSR), IČ 71443207

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Česká zkušební strana (ČZS), IČ 98765432

Celá zpráva HTML PDF
Přehled o celkových příjmech CSV HTML XLS JSON
Celkové výdaje CSV HTML XLS JSON
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce CSV HTML XLS JSON
Politický institut CSV HTML XLS JSON
Podíl v obchodních společnostech či družstvech CSV HTML XLS JSON
Peněžní dary fyzické osoby CSV HTML XLS JSON
Bezúplatná plnění fyzické osoby CSV HTML XLS JSON
Peněžní dary právnické osoby CSV HTML XLS JSON
Bezúplatná plnění právnické osoby CSV HTML XLS JSON
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů CSV HTML XLS JSON
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem CSV HTML XLS JSON
Přehled o členech politické strany / hnutí CSV HTML XLS JSON
Dodatečné informace žádné
Účetní závěrka a zpráva auditora PDF
 
výsledek kontroly: úplnost zprávy dosud neověřena
 

Československá strana socialistická (ČSS), IČ 49628763

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Čistý kraj (ČiKR), IČ 03094553

Zpráva nebyla odevzdána.
 

ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie (ČSSD), IČ 71443240

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), IČ 26650797

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT (DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT), IČ 71339647

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Desítka pro domácí (DPD), IČ 71443142

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Dobrá volba 2016 (DV 2016), IČ 04997841

Zpráva nebyla odevzdána.
 

DOMA, IČ 03254658

Zpráva nebyla odevzdána.
 

DOMOV, IČ 07972733

Zpráva nebyla odevzdána.
 

DOST, IČ 09977023

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Evolution-Mind (EM), IČ 05391628

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Fakt Brno, IČ 10954899

Zpráva nebyla odevzdána.
 

HLAS (Hlas), IČ 07921331

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Hnutí Dobrých Proměn (HDP), IČ 02674831

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Hnutí Idealisté (Idealisté), IČ 09233229

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Hnutí NEJ (NEJ), IČ 17333709

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Hnutí nezávislých, PRO-Kdyňsko (PRO-Kdyňsko), IČ 07283652

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Hnutí občanů a podnikatelů (HOP Hydra), IČ 19946368

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Hnutí PES (PES), IČ 09983503

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Hnutí Praha-Kunratice (HPK), IČ 03174531

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Hnutí pro Havířov (HPH), IČ 68321457

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Hnutí PRO Hodonín (PRO-HOD), IČ 07223471

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11), IČ 27039145

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Hnutí pro Žabiny (HpŽ), IČ 17331722

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Hnutí SOL (SOL), IČ 03116603

Zpráva nebyla odevzdána.
 

HNUTÍ SPRÁVNÁ CESTA (SPRÁVNÁ CESTA), IČ 17335191

Zpráva nebyla odevzdána.
 

HODOŇÁCI (Hodoňáci), IČ 14130297

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Hradecký demokratický klub (HDK), IČ 03204723

Zpráva nebyla odevzdána.
 

HRADEČÁCI (HK), IČ 17280583

Zpráva nebyla odevzdána.
 

HRADEČTÍ PATRIOTI (HP), IČ 02985349

Celá zpráva PDF
 
výsledek kontroly: zpráva je úplná *
 

iČesko, IČ 03206211

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Iniciativa občanů (IO), IČ 68403500

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Jasný Signál Nezávislých (JaSaN), IČ 21005826

Zpráva nebyla odevzdána.
 

JIHOČEŠI 2012 (JIH 12), IČ 71443312

Zpráva nebyla odevzdána.
 

JISTOTA A BUDOUCNOST (JAB), IČ 14290910

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Jižní Město - náš domov (JM-ND), IČ 02733552

Zpráva nebyla odevzdána.
 

JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost (JSI PRO?), IČ 07990197

Zpráva nebyla odevzdána.
 

JsmePRO!, IČ 04889321

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Jundrováci, IČ 71339965

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Karlovaráci (KVC), IČ 03152952

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Karlovarská občanská alternativa (KOA), IČ 27034321

Zpráva nebyla odevzdána.
 

KDU-ČSL, IČ 00442704

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Klidné město (KM), IČ 07196989

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Klub angažovaných nestraníků (KAN), IČ 00539996

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Koalice PRO kraj, IČ 26592118

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), IČ 00496936

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Komunistická strana Československa (KSČ), IČ 63110156

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Konzervativní aliance 2014 (KA14), IČ 71443151

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Konzervativní strana (KONS), IČ 15271960

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) (Monarchiste.CZ), IČ 44266740

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Královopolští patrioti (KPP), IČ 71339973

Zpráva nebyla odevzdána.
 

KRÁSNÁ KOPŘIVNICE (KK), IČ 17095107

Zpráva nebyla odevzdána.
 

LEČO - LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA (LEČO), IČ 01963384

Zpráva nebyla odevzdána.
 

LEPŠÍ SEVER (LS), IČ 17177782

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Levice, IČ 49628089

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Liberálně ekologická strana (LES), IČ 71443606

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Lidé a Politika (LAP), IČ 71339582

Zpráva nebyla odevzdána.
 

LIDÉ PRO (LPRO), IČ 09742719

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Malá strana velkých cílů (MSVC), IČ 17334799

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Manifest.cz - Pravá Svoboda a Prosperita (Manifest.cz), IČ 10922202

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Marek Hilšer do Senátu (MHS), IČ 07157029

Zpráva nebyla odevzdána.
 

MĚSTO LIDEM (ML), IČ 26598647

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Město pro vás (MPV), IČ 03162125

Zpráva nebyla odevzdána.
 

MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST (MHNHRM), IČ 68455941

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Moderní společnost (MODES), IČ 03254747

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Moravané, IČ 60556625

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Moravské zemské hnutí (MZH), IČ 07027761

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Motoristé sobě (AUTO), IČ 05989175

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Mourek - politická strana (Mourek), IČ 17187087

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Národ Sobě (NáS), IČ 04510526

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Národní demokracie (ND), IČ 69345473

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Národní obroda (NOB), IČ 06893376

Zpráva nebyla odevzdána.
 

NÁRODNÍ PROSPERITA (NP), IČ 69347565

Zpráva nebyla odevzdána.
 

NAŠE Čtrnáctka (N14), IČ 07286210

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Naše Město F-M (NMFM), IČ 71443649

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Naše Obec (NAŠE), IČ 07312946

Zpráva nebyla odevzdána.
 

NESPOKOJENÍ OBČANÉ! (NO!), IČ 27053024

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Nestraníci (NK), IČ 27034500

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Nezávislá kandidátka (NeKa), IČ 09340718

Zpráva nebyla odevzdána.
 

NEZÁVISLÁ VOLBA (NV), IČ 26668980

Zpráva nebyla odevzdána.
 

NEZÁVISLÍ (NEZ), IČ 60458399

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Nezávislí pro Bílinu (NEZÁVISLÍ - BÍLINA), IČ 71339914

Zpráva nebyla odevzdána.
 

NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 - HNUTÍ PRO LEPŠÍ DESÍTKU (NPP10-HPLD), IČ 03174697

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Nová budoucnost pro Liberecký kraj (NBPLK), IČ 71443452

Zpráva nebyla odevzdána.
 

NOVÁ PLZEŇ (NOPL), IČ 03219208

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Nový Impuls (NI), IČ 71339779

Zpráva nebyla odevzdána.
 

NOVÝ SEVER (NS), IČ 03016242

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Nový směr (NOS), IČ 71443584

Zpráva nebyla odevzdána.
 

O vás pro vás (OVPV), IČ 09363149

Celá zpráva HTML PDF
Přehled o celkových příjmech CSV HTML XLS JSON
Celkové výdaje CSV HTML XLS JSON
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce CSV HTML XLS JSON
Politický institut CSV HTML XLS JSON
Podíl v obchodních společnostech či družstvech CSV HTML XLS JSON
Peněžní dary fyzické osoby CSV HTML XLS JSON
Bezúplatná plnění fyzické osoby CSV HTML XLS JSON
Peněžní dary právnické osoby CSV HTML XLS JSON
Bezúplatná plnění právnické osoby CSV HTML XLS JSON
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů CSV HTML XLS JSON
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem CSV HTML XLS JSON
Přehled o členech politické strany / hnutí CSV HTML XLS JSON
Dodatečné informace žádné
Účetní závěrka a zpráva auditora PDF
 
výsledek kontroly: zpráva je úplná *
 

Občané městských částí Opavy (OMČO), IČ 06860176

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Občané městu, město občanům (OMMO), IČ 71339906

Celá zpráva PDF
 
výsledek kontroly: zpráva je úplná *
 

Občané patrioti (OPAT), IČ 03099598

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Občané pro Budějovice (HOPB), IČ 71443185

Zpráva nebyla odevzdána.
 

OBČANÉ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ – volba OK (VOLK), IČ 05079055

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Občané SPOLU (O. SPOLU), IČ 17133742

Zpráva nebyla odevzdána.
 

OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ (OSN), IČ 03221083

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Občanská demokratická strana (ODS), IČ 16192656

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Občanská sounáležitost (OS), IČ 71443517

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Občanské fórum Beskydy (OFB), IČ 14212129

Zpráva nebyla odevzdána.
 

OBČANSKÉ HNUTÍ (OH), IČ 09780734

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Osmička žije (8žije), IČ 17262894

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Ostravak, IČ 71443215

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Pardubice pro lidi (PPL), IČ 71443550

Zpráva nebyla odevzdána.
 

PATRIOTI, IČ 71443410

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Patrioti České republiky (Patrioti ČR), IČ 71443681

Zpráva nebyla odevzdána.
 

PATRIOTI NÁCHODA (PaN), IČ 17239800

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Patrioti Olomouckého kraje (POK), IČ 08960909

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Pévéčko (PV), IČ 03091805

Celá zpráva HTML PDF
Přehled o celkových příjmech CSV HTML XLS JSON
Celkové výdaje CSV HTML XLS JSON
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce CSV HTML XLS JSON
Politický institut CSV HTML XLS JSON
Podíl v obchodních společnostech či družstvech CSV HTML XLS JSON
Peněžní dary fyzické osoby CSV HTML XLS JSON
Bezúplatná plnění fyzické osoby CSV HTML XLS JSON
Peněžní dary právnické osoby CSV HTML XLS JSON
Bezúplatná plnění právnické osoby CSV HTML XLS JSON
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů CSV HTML XLS JSON
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem CSV HTML XLS JSON
Přehled o členech politické strany / hnutí CSV HTML XLS JSON
Dodatečné informace žádné
Účetní závěrka a zpráva auditora PDF
 
výsledek kontroly: zpráva je úplná *
 

Plán Česká republika na 1. místě! (PlánČR1), IČ 19882149

Zpráva nebyla odevzdána.
 

PLUS, IČ 05598966

Celá zpráva PDF
 
výsledek kontroly: zpráva je úplná *
 

Podpora občanů (Podpora), IČ 03170624

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Právo Respekt Odbornost (PRO 2022), IČ 17085438

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Pražská městská strana PRAHA SOBĚ (PRAHA SOBĚ), IČ 06070108

předchozí název: Podporujeme občanskou kandidátku PRAHA SOBĚ (PRAHA SOBĚ)
Zpráva nebyla odevzdána.
 

PRO PLZEŃ (PRO Plzeň), IČ 02885573

Zpráva nebyla odevzdána.
 

PRO! Ústecký kraj (PRO! ÚK), IČ 04756339

Zpráva nebyla odevzdána.
 

ProMOST, IČ 01870360

Zpráva nebyla odevzdána.
 

ProOlomouc (ProOl), IČ 03204669

Celá zpráva HTML PDF
Přehled o celkových příjmech CSV HTML XLS JSON
Celkové výdaje CSV HTML XLS JSON
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce CSV HTML XLS JSON
Politický institut CSV HTML XLS JSON
Podíl v obchodních společnostech či družstvech CSV HTML XLS JSON
Peněžní dary fyzické osoby CSV HTML XLS JSON
Bezúplatná plnění fyzické osoby CSV HTML XLS JSON
Peněžní dary právnické osoby CSV HTML XLS JSON
Bezúplatná plnění právnické osoby CSV HTML XLS JSON
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů CSV HTML XLS JSON
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem CSV HTML XLS JSON
Přehled o členech politické strany / hnutí CSV HTML XLS JSON
Dodatečné informace žádné
Účetní závěrka a zpráva auditora PDF PDF
 
výsledek kontroly: úplnost zprávy dosud neověřena
 

ProPce21 (PP21), IČ 14356813

Zpráva nebyla odevzdána.
 

PROZMĚNU (PZ), IČ 03254763

Zpráva nebyla odevzdána.
 

PŘÍSAHA občanské hnutí (PŘÍSAHA), IČ 10742409

Zpráva nebyla odevzdána.
 

REFERENDUM - Hlas Lidu (REFERENDUM), IČ 19882653

Zpráva nebyla odevzdána.
 

ROMA LUMA (LUMA), IČ 14257734

Zpráva nebyla odevzdána.
 

ROZUMNÍ (Rozumní), IČ 26585979

Celá zpráva PDF
 
výsledek kontroly: zpráva je úplná *
 

ROZVÍJÍME HRADEC (RH), IČ 17254353

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Sdružení pro Místní Správu (SMS), IČ 07218443

Zpráva nebyla odevzdána.
 

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA (SPR-RSČMS), IČ 71339922

Celá zpráva HTML PDF
Přehled o celkových příjmech CSV HTML XLS JSON
Celkové výdaje CSV HTML XLS JSON
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce CSV HTML XLS JSON
Politický institut CSV HTML XLS JSON
Podíl v obchodních společnostech či družstvech CSV HTML XLS JSON
Peněžní dary fyzické osoby CSV HTML XLS JSON
Bezúplatná plnění fyzické osoby CSV HTML XLS JSON
Peněžní dary právnické osoby CSV HTML XLS JSON
Bezúplatná plnění právnické osoby CSV HTML XLS JSON
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů CSV HTML XLS JSON
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem CSV HTML XLS JSON
Přehled o členech politické strany / hnutí CSV HTML XLS JSON
Dodatečné informace žádné
Účetní závěrka a zpráva auditora PDF
 
výsledek kontroly: zpráva je úplná *
 

Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka (SPR-RSČ Miroslava Sládka), IČ 04814002

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Sedma - strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice (Sedma), IČ 27026922

Zpráva nebyla odevzdána.
 

SEMILÁCI (PSS), IČ 27038131

Zpráva nebyla odevzdána.
 

SEN 21, IČ 06695205

Zpráva nebyla odevzdána.
 

SENIOŘI SOBĚ (SENIOŘI), IČ 09607684

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Severočeši.cz (S.cz), IČ 71339493

Zpráva nebyla odevzdána.
 

SLATINŠTÍ NEZÁVISLÍ (SN SLATINA), IČ 71339990

Zpráva nebyla odevzdána.
 

SLAVIČÍN 2018 - sdružení nezávislých kandidátů (SLAVIČÍN 2018), IČ 17313155

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Slezská lidem (Slezská), IČ 07174101

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Směr Česká republika (Směr), IČ 10997113

Zpráva nebyla odevzdána.
 

SNK 1 – Starostové našeho kraje (SNK1 - SNK), IČ 05081068

Zpráva nebyla odevzdána.
 

SNK Evropští demokraté (SNK ED), IČ 70869553

Celá zpráva HTML PDF
Přehled o celkových příjmech CSV HTML XLS JSON
Celkové výdaje CSV HTML XLS JSON
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce CSV HTML XLS JSON
Politický institut CSV HTML XLS JSON
Podíl v obchodních společnostech či družstvech CSV HTML XLS JSON
Peněžní dary fyzické osoby CSV HTML XLS JSON
Bezúplatná plnění fyzické osoby CSV HTML XLS JSON
Peněžní dary právnické osoby CSV HTML XLS JSON
Bezúplatná plnění právnické osoby CSV HTML XLS JSON
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů CSV HTML XLS JSON
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem CSV HTML XLS JSON
Přehled o členech politické strany / hnutí CSV HTML XLS JSON
Dodatečné informace TXT
Účetní závěrka a zpráva auditora PDF PDF
 
výsledek kontroly: zpráva je úplná *
 

Sociální demokracie (SOCDEM), IČ 00409171

Zpráva nebyla odevzdána.
 

SONOB - sdružení ochrany nájemníků a ostatního bydlení (SONOB), IČ 26599210

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Spojení demokraté - Sdružení nezávislých (SD-SN), IČ 26595940

Zpráva nebyla odevzdána.
 

spOLečně (spOL), IČ 07118317

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Společně pro kraj (SproK), IČ 08431345

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Společně pro Strakonice (SPS), IČ 07230052

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí (SPDV), IČ 03217116

Zpráva nebyla odevzdána.
 

SPOLEHNUTÍ - SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ (SPOLEHNUTÍ), IČ 03221199

Zpráva nebyla odevzdána.
 

SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU (SZZJ), IČ 17212596

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Správná volba PRO Zdraví a Sport (SV PRO ZS), IČ 17084997

Zpráva nebyla odevzdána.
 

SRDCEM PRO ..., IČ 17280451

Zpráva nebyla odevzdána.
 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN), IČ 26673908

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Starostové a osobnosti pro Moravu (SOM), IČ 26652242

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Starostové pro Liberecký kraj (SLK), IČ 71339485

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Starostové pro občany (STO), IČ 71443444

Zpráva nebyla odevzdána.
 

START21 (START), IČ 71443690

Celá zpráva PDF
 
výsledek kontroly: zpráva je úplná *
 

Strakonická Veřejnost (SV), IČ 71340009

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Strana konzervativní pravice - Řád národa (SKP - ŘN), IČ 71443347

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Strana občanské sebeobrany (S.O.S. PRAHA), IČ 27018661

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Strana soukromníků České republiky (Soukromníci), IČ 71339655

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Strana státu přímé demokracie - Strana práce (SSPD-SP), IČ 26658356

Celá zpráva PDF
 
výsledek kontroly: zpráva je úplná *
 

Strana zelených (Zelení), IČ 00409740

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Středočeši2012.cz (S2012), IČ 71443380

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Svoboda a přímá demokracie (SPD) (SPD), IČ 04134940

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Svobodní, IČ 71339612

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Šance pro Duchcov (ŠpD), IČ 03251501

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz) (Švýcarská demokracie), IČ 71443177

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Ta naše Třebíč (TnT), IČ 03143848

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Tábor 2020 (T2020), IČ 26582406

Zpráva nebyla odevzdána.
 

TOP 09, IČ 71339728

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Toryové (TOR), IČ 02749947

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Trikolora, IČ 08288909

Zpráva nebyla odevzdána.
 

TVŮJ KANDIDÁT (TUJKA), IČ 07986858

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017 (Unie H.A.V.E.L.), IČ 06335233

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Unie pro sport a zdraví (USZ), IČ 68954263

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Urza.cz. Nechceme vaše hlasy, ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou politickou funkci, nechceme totiž lidem nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi. Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz (Nevolte Urza.cz.), IČ 11677309

Zpráva nebyla odevzdána.
 

ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ (UFO), IČ 02790840

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Vaše Ústí (VÚ), IČ 04997808

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Vaši starostové (Vas), IČ 07195389

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Victoria.cz (Victoria), IČ 71339761

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Vinohrady společně (VS), IČ 07324758

Zpráva nebyla odevzdána.
 

VIZE - národní socialisté (VIZENS), IČ 09352741

Zpráva nebyla odevzdána.
 

VOLBA PRO KLADNO (VPK), IČ 71339817

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Volba pro kraj (VOK), IČ 04616421

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Volba pro město (VPM), IČ 68210396

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Volba pro Mladou Boleslav (VpMB), IČ 27040097

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Volím Orlovou (VO), IČ 71339892

Zpráva nebyla odevzdána.
 

VOLNÝ blok, IČ 17055512

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Volt Česko (VČR), IČ 17290775

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 595, 170 00 Praha 7 (Volte Pravý Blok), IČ 64933911

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Volyně v dolyně (VvD), IČ 03247686

Zpráva nebyla odevzdána.
 

VÝCHODOČEŠI (VČ), IČ 71443355

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Za lepší Střekov (ZLS), IČ 07156871

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Za naše města (ZNM), IČ 17263581

Zpráva nebyla odevzdána.
 

ZA SPORT A ZDRAVÝ MĚLNÍK (ZSZME), IČ 17313813

Zpráva nebyla odevzdána.
 

ZaRegion, IČ 71340084

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Zdraví Sport Vzdělání 2012 (PRO Zdraví), IČ 71443509

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Zlín 21 (Z21), IČ 71443614

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Zlínské hnutí nezávislých (ZHN), IČ 68684011

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Změna 2020 (Z 2020), IČ 08773297

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Změna pro Prahu 12 (ZPP 12), IČ 17213754

Zpráva nebyla odevzdána.
 

ZVUK 12, IČ 71443401

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Ženy za Brod (ŽB), IČ 71339850

Zpráva nebyla odevzdána.
 

Žít Brno (ŽTB), IČ 03136922

Zpráva nebyla odevzdána.
 

*) Výroční finanční zpráva je dle zákona úplná, obsahuje-li všechny požadované náležitosti a je-li předložena na předepsaném formuláři s přílohami. Nejedná se o výsledek kontroly správnosti údajů.