Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2023

Název politické strany / politického hnutí:
Trikolora

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
08288909

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Pod pekárnami 245/10, Praha, 19000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 608531900, e-mail: info@volimtrikoloru.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Zuzana Majerová - předsedkyněIdentifikátor zprávy: Z10964-20240402152129
Datum předložení zprávy: 02.04.2024
Datum a čas poslední úpravy: 02.04.2024 13:21:29
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Účetní závěrka a zpráva auditora.
Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_vcetne_zaverky_2023.pdf
Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 1 727 634,12
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 250 000,00
4 Členské příspěvky 357 734,12
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 1 119 900,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 312 000,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 10 526,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
administrativní činnost 2

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 1 119 900,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adamec, Martin08.12.1962peněžitý dar 100,00
Adamec, Radek23.11.1970peněžitý dar 1 000,00
Andrle, Vladimír31.03.1958peněžitý dar 1 000,00
Antoš, Václav20.12.1997peněžitý dar 1 000,00
Balabán, Zdeněk30.06.2003peněžitý dar 100,00
Balabán, Zdeněk08.09.1967peněžitý dar 100,00
Balušková, Denisa13.04.1973peněžitý dar 100,00
Barešová, Dagmar13.04.1978peněžitý dar 100,00
Bárta, Jiří22.05.1960peněžitý dar 300,00
Bartoň, Jan19.04.1955peněžitý dar 100,00
Bartoň, Jan08.09.1967peněžitý dar 100,00
Bartošová, Helena14.08.1977peněžitý dar 100,00
Barvíková, Marie14.11.1964peněžitý dar 100,00
Baumgartl, Martin13.10.1962peněžitý dar 100,00
Bednářová, Marie07.04.2020peněžitý dar 500,00
Beneš, Petr30.07.1986peněžitý dar 100,00
Beňová, Ivana30.07.1986peněžitý dar 100,00
Beranová, Jana16.08.1963peněžitý dar 100,00
Bezačinský, Petr13.04.1978peněžitý dar 100,00
Bezděk, Vladimír31.07.2023peněžitý dar 200,00
Bibr, Josef16.04.1966peněžitý dar 100,00
Bílek, Josef16.04.1947peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana06.07.1957peněžitý dar 100,00
Blažek, Josef19.03.1958peněžitý dar 1 000,00
Blažková-Šípková, Lenka12.12.1955peněžitý dar 1 000,00
Bočan, Zdeněk13.03.1972peněžitý dar 1 000,00
Bočan, Zdeněk13.03.1972peněžitý dar 2 000,00
Boháč, Pavel28.01.1986peněžitý dar 1 000,00
Bohbot, David14.04.1968peněžitý dar 50 000,00
Bohbot, David14.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Bouček, Miloš24.04.2023peněžitý dar 200,00
Bouchnerová, Zuzana03.11.1961peněžitý dar 100,00
Brabec, Josef13.05.1971peněžitý dar 1 000,00
Brábník, Petr27.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Brávek, Pavel01.03.1977peněžitý dar 100,00
Brindler, Tomáš23.04.1954peněžitý dar 100,00
Brzák, Ivo29.03.1971peněžitý dar 100,00
Bucký, Leoš31.08.1967peněžitý dar 100,00
Buďo, Ruda31.07.1954peněžitý dar 700,00
Buchtela, Miroslav12.09.1975peněžitý dar 500,00
Burda, Václav12.06.1972peněžitý dar 100,00
Burianová, Jaroslava07.04.2020peněžitý dar 100,00
Bursíková, Jana01.03.1977peněžitý dar 100,00
Businský, Václav31.07.2023peněžitý dar 100,00
Císař, Petr11.12.1965peněžitý dar 500,00
Civin, Martin29.03.1971peněžitý dar 100,00
Čada, Petr19.04.1955peněžitý dar 1 000,00
Čada, Tomáš21.12.1965peněžitý dar 1 000,00
Čapková, Marie13.08.1960peněžitý dar 1 000,00
Čapková, Zdeňka08.12.1962peněžitý dar 100,00
Čech, Milan Kryštof22.08.1959peněžitý dar 1 000,00
Čermáková, Marie23.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Čermák, Václav02.09.1967peněžitý dar 100,00
Černý, Otto20.01.1949peněžitý dar 1 000,00
Červenka, Miroslav28.11.1955peněžitý dar 1 000,00
Číp, Pavel04.05.1995peněžitý dar 500,00
Danel, Jakub08.04.1950peněžitý dar 100,00
Daniel, Roman08.12.1962peněžitý dar 100,00
Dobrovolná, Liběna11.12.2023peněžitý dar 100,00
Dolezalek, Jindrich21.02.1981peněžitý dar 100,00
Doležal, Miroslav19.11.2022peněžitý dar 1 000,00
Doležel, Alexander Jan02.06.2004peněžitý dar 100,00
Doležel, Petr27.06.1974peněžitý dar 1 000,00
Domský, Jiří25.10.1953peněžitý dar 1 000,00
Donát, Aleš14.11.1965peněžitý dar 100,00
Dostál, Petr01.02.1979peněžitý dar 100,00
Drábek, Luboš26.03.1963peněžitý dar 100,00
Dračka, Milan03.02.1964peněžitý dar 100,00
Draský, Pavel01.10.1987peněžitý dar 1 000,00
Drda, Lubomír20.02.1967peněžitý dar 100,00
Drobek, Jaroslav03.02.1964peněžitý dar 100,00
Dubská, Daniela03.01.1961peněžitý dar 100,00
Duráková, Markéta05.08.1957peněžitý dar 100,00
Dušek, Ctibor23.01.1975peněžitý dar 100,00
Dvořák, Ludvík08.04.1950peněžitý dar 100,00
Dvořk, Petr29.03.1971peněžitý dar 200,00
Faina, Václav20.02.1972peněžitý dar 300,00
Fátor, Jan09.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Ferda, Jan27.01.1948peněžitý dar 100,00
Fiala, Boris13.10.1962peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš20.02.1967peněžitý dar 100,00
Filipová, Jana26.01.1972peněžitý dar 100,00
Fišer, Jaroslav05.03.1962peněžitý dar 100,00
Fišer, Jiří19.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Foller, Jan06.08.1963peněžitý dar 100,00
Fraitová, Jana03.12.1944peněžitý dar 1 000,00
Frantl, Jan01.03.1977peněžitý dar 100,00
Funioková, Naděžda05.08.1957peněžitý dar 100,00
Gál, Pavel23.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Gebauer, Martin04.02.1971peněžitý dar 1 000,00
Gebauer, Martin04.02.1971peněžitý dar 100,00
GEM Dent, s.r.o.4057058peněžitý dar 10 000,00
GEM Dent, s.r.o.4057058peněžitý dar 45 000,00
Gerža, Michal04.05.1995peněžitý dar 300,00
Golian, Miloš16.06.1958peněžitý dar 1 000,00
Golianová, Eva30.07.1958peněžitý dar 1 000,00
Graf, Kamil09.02.1970peněžitý dar 500,00
Graf, Kamil12.09.1975peněžitý dar 100,00
Grim, Jan26.12.1946peněžitý dar 100,00
Haasová, Magdalena30.07.1986peněžitý dar 100,00
Habustova, Jana27.11.1955peněžitý dar 100,00
Hädler, Zuzana30.07.1986peněžitý dar 100,00
Hájek, Martin08.03.2023peněžitý dar 1 000,00
Hála, Martin22.05.1960peněžitý dar 100,00
Hanák, Patrik23.09.2002peněžitý dar 100,00
Hančar, Libor15.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Hanuš, Viliam30.04.1949peněžitý dar 1 000,00
Hanyk, Ladislav09.07.1968peněžitý dar 100,00
Hašek, Štěpán23.01.1975peněžitý dar 100,00
Hátle, Václav27.01.1948peněžitý dar 100,00
Havel, Jaroslav08.09.1967peněžitý dar 200,00
Havelka Baronová, Helena29.09.1975peněžitý dar 1 000,00
Havlíček, Karel12.06.1972peněžitý dar 100,00
Heča, Michael29.03.1971peněžitý dar 100,00
Hess, David12.09.1978peněžitý dar 100,00
Hilský, Jiří08.12.1962peněžitý dar 100,00
Hlaváč, Jaroslav09.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Hlidek, Jiri04.05.1995peněžitý dar 100,00
Hlinovsky, Evžen17.09.1950peněžitý dar 1 000,00
Hloušková, Andrea12.09.1975peněžitý dar 100,00
Hobort, Roman19.04.1966peněžitý dar 100,00
Höferová, Marcela03.02.1964peněžitý dar 100,00
Hofírek, Jiří06.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Hofman, Jan23.01.1975peněžitý dar 150,00
Holinger, Jaroslav29.03.1949peněžitý dar 1 000,00
Holub, Alexandr07.02.1958peněžitý dar 100,00
Holub, Martin01.02.1979peněžitý dar 100,00
Holub, Petr09.07.1968peněžitý dar 100,00
Houžvičková, Zdeňka07.02.1958peněžitý dar 100,00
Hrádek, Michael Josef23.03.1979peněžitý dar 5 000,00
Hradil, Tomáš23.04.1954peněžitý dar 250,00
Hromádka, Jaroslav27.01.1954peněžitý dar 600,00
Hrouda, Pavel23.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Hrunek, Martin19.11.1971peněžitý dar 200,00
Hrychová, Andrea Hrychová09.12.1973peněžitý dar 100,00
Hubený, Jan14.11.1965peněžitý dar 100,00
Hudeček, Marian13.10.1962peněžitý dar 100,00
Hudíková, Bc. Simona26.01.1972peněžitý dar 100,00
Cholasta, Luděk11.12.2023peněžitý dar 500,00
Chovanec, Karel23.09.2002peněžitý dar 100,00
Chvíla, Josef19.04.1955peněžitý dar 100,00
Ivičičová, Kamila12.09.1975peněžitý dar 100,00
Jagoš, Jiří04.05.1995peněžitý dar 300,00
Jakubík, Ivo12.09.1975peněžitý dar 100,00
Jalovec, Stanislav27.01.1948peněžitý dar 100,00
Janda, Leoš31.03.1958peněžitý dar 1 000,00
Janík, Marek13.04.1973peněžitý dar 100,00
Janku, Ivo05.03.1962peněžitý dar 500,00
Janoušek, Zdeněk31.08.1961peněžitý dar 1 000,00
Janský, Jan02.09.1967peněžitý dar 100,00
Jarolímek, Josef21.02.1981peněžitý dar 100,00
Jirásek, Václav26.12.1946peněžitý dar 100,00
Jirásková, Radmila09.07.1968peněžitý dar 100,00
Jirotka, Petr06.07.1957peněžitý dar 100,00
Jízdný, Milan20.02.1972peněžitý dar 100,00
JUDr. Šustek, Bronislav14.11.1965peněžitý dar 100,00
Juřička, Petr23.01.1975peněžitý dar 100,00
Justová, Marcela20.02.1972peněžitý dar 100,00
Kadeřávek, Jan18.05.1983peněžitý dar 800,00
Kadlčková, Iveta26.12.1946peněžitý dar 100,00
Kafka, David13.05.1956peněžitý dar 100,00
Kakrda, Tomáš30.06.2003peněžitý dar 100,00
Kalandra, Petr10.09.1974peněžitý dar 1 000,00
Kanta, Tomáš07.02.1958peněžitý dar 100,00
Kaprál, Vojtěch11.05.1969peněžitý dar 1 000,00
Karásek, Jiří28.02.1955peněžitý dar 100,00
Karásek, Josef13.10.1962peněžitý dar 100,00
Kašicyn, Denis12.10.1984peněžitý dar 100,00
Kaucký, Oldřich08.04.1950peněžitý dar 100,00
Kiss, Daniel03.02.1964peněžitý dar 100,00
Klein, Jiří11.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Kneifel, Otakar23.09.2002peněžitý dar 100,00
Kočiš, David08.07.1987peněžitý dar 1 000,00
kočvarová, iva08.04.1950peněžitý dar 100,00
Kolaříková, Dagmar07.04.2020peněžitý dar 100,00
Kolář, Jan30.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Koleček, Libor24.05.1970peněžitý dar 100,00
Komůrka, Petr08.09.1967peněžitý dar 100,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 100,00
Konšel, Alois04.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Konšel, František07.02.1967peněžitý dar 1 000,00
Kopejtko, Gustav26.11.1953peněžitý dar 100,00
Korbel, Karel Pavel11.12.2023peněžitý dar 100,00
Korcová, Eva23.02.1958peněžitý dar 1 000,00
Koskuba, Karel15.08.1979peněžitý dar 1 000,00
Kostal, Martin11.12.2023peněžitý dar 100,00
Košařová, Miroslava14.11.1964peněžitý dar 100,00
Kotrch, Martin13.02.1968peněžitý dar 100,00
Kotyza, Antonín16.08.1965peněžitý dar 1 000,00
Koudelka, Zdeněk09.05.1969peněžitý dar 1 000,00
Koukal, Karel05.03.1962peněžitý dar 100,00
Kouřil, Tomáš01.01.1972peněžitý dar 1 000,00
Kozák, Václav23.04.1954peněžitý dar 100,00
Král, Petr30.06.2003peněžitý dar 100,00
Krása, Václav Mgr.24.11.1951peněžitý dar 6 000,00
Krause, Petr23.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Krejsa, Miroslav04.05.1995peněžitý dar 100,00
Krištof, Jiří23.04.1954peněžitý dar 100,00
Kronus, Jaroslav16.11.1963peněžitý dar 100,00
Křížek, Tomáš23.01.1975peněžitý dar 100,00
Kubíček, Josef07.04.2020peněžitý dar 100,00
Kučera, Martin11.12.1965peněžitý dar 100,00
Kučerová, Ivana01.01.1953peněžitý dar 100,00
Kufrová, Markéta23.09.2002peněžitý dar 100,00
Kuchár, Milan06.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Kukla, Jaroslav07.06.1978peněžitý dar 1 000,00
Kux, Michal08.04.1990peněžitý dar 100,00
Kvasnica, Tomáš23.09.2002peněžitý dar 100,00
Lanz, Zdeněk12.06.1972peněžitý dar 100,00
Lédl, Václav01.02.1979peněžitý dar 100,00
Lenský, Roman25.11.1960peněžitý dar 1 000,00
Levíček, Petr16.04.1964peněžitý dar 1 000,00
Levíček, Tomáš19.07.2000peněžitý dar 1 000,00
Lewis, Lenka21.02.1978peněžitý dar 100,00
Linhart, Bořek05.05.1973peněžitý dar 500,00
Linhart, Jan30.06.2003peněžitý dar 100,00
Linhart, Vít16.04.1966peněžitý dar 100,00
Liška, Luboš22.05.1960peněžitý dar 100,00
Lochnerova, Danuše26.05.1958peněžitý dar 100,00
Lubenik, Jiri12.09.1975peněžitý dar 100,00
Lukáč, Martin08.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Lukáč, Martin08.11.1961peněžitý dar 6 000,00
Lysoňková, Jana05.08.1957peněžitý dar 100,00
Macek, Jaroslav20.02.1972peněžitý dar 100,00
Machačík, Jiří26.11.1953peněžitý dar 100,00
Machálek, Ivo22.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Macharáček, Ivo06.08.1963peněžitý dar 100,00
Mach, Radek04.05.1995peněžitý dar 100,00
Majer, Jan21.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Majerová, Zuzana28.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Majerová, Zuzana28.06.1972peněžitý dar 300 000,00
Makl, Petr07.04.2020peněžitý dar 100,00
Malina, Vladimír26.01.1972peněžitý dar 100,00
Malý, Michal20.03.1956peněžitý dar 1 000,00
Malý, Petr05.03.1962peněžitý dar 100,00
Maraček, David16.04.1966peněžitý dar 100,00
Marek, Miroslav19.03.1951peněžitý dar 100,00
Marek, Miroslav19.03.1951peněžitý dar 200,00
Mareš, Jiří01.03.1977peněžitý dar 100,00
Maršíková, Ludmila03.02.1964peněžitý dar 100,00
Masopust, Daniel03.02.1964peněžitý dar 100,00
Mašek, Pavel15.12.1963peněžitý dar 1 000,00
Matoušek, Václav12.10.1984peněžitý dar 100,00
Matušíková, Jana09.06.1976peněžitý dar 100,00
Maurer, Martin25.09.1990peněžitý dar 100,00
Merkl, Bohuslav01.03.1977peněžitý dar 100,00
Miková, Věra05.08.1957peněžitý dar 100,00
Míkovcová Mališová, Kateřina13.04.1978peněžitý dar 200,00
Míkovec, Zdeněk21.02.1981peněžitý dar 100,00
Mikšíková, Renata13.05.1956peněžitý dar 100,00
Mišáková, Jarmila18.03.1957peněžitý dar 1 000,00
Mládek, Dorian17.10.1976peněžitý dar 1 000,00
Molík, Pavel23.04.1954peněžitý dar 100,00
Moravec, Antonín08.09.1967peněžitý dar 100,00
Motokary Zlín,s.r.o.7132697peněžitý dar 50 000,00
Moural, Vladimír11.12.1965peněžitý dar 100,00
Mrkvička, Josef13.05.1956peněžitý dar 100,00
Musílek, Václav20.11.2022peněžitý dar 1 000,00
Mžourková, Jana13.04.1973peněžitý dar 150,00
Najman, Radek12.09.1975peněžitý dar 100,00
Nani, Martin12.06.1972peněžitý dar 100,00
Nebl, Pavel06.09.1969peněžitý dar 100,00
Nebřenský, Josef26.11.1953peněžitý dar 100,00
Nedbal, Roman26.01.1972peněžitý dar 100,00
Nejedlý, Aleš08.12.1962peněžitý dar 100,00
Neliba, Josef19.04.1955peněžitý dar 100,00
Nepimach, David21.03.1974peněžitý dar 1 000,00
Netymach, Josef12.09.1975peněžitý dar 100,00
Neuman, Petr31.07.2023peněžitý dar 100,00
Nezval, Pavel13.09.1966peněžitý dar 1 000,00
Novák, František05.04.1961peněžitý dar 1 000,00
Novák, Karel24.05.1970peněžitý dar 200,00
Novák, Ladislav10.07.1971peněžitý dar 100,00
Nováková, Olga13.04.1978peněžitý dar 100,00
Novák, Vlastimil20.02.1967peněžitý dar 100,00
Novosád, Ivan05.03.1962peněžitý dar 200,00
Novosad, Miroslav16.04.1966peněžitý dar 100,00
Okoun, Zbyněk22.05.1960peněžitý dar 100,00
Otevřel, Ivan06.07.1957peněžitý dar 950,00
Otevřel, Marek05.03.1976peněžitý dar 1 000,00
Otevřelová, Naděžda09.04.1949peněžitý dar 1 000,00
Otmar, Jiří08.09.1967peněžitý dar 100,00
Owczarzy, Roman18.02.1968peněžitý dar 1 000,00
Owczarzy, Roman18.02.1968peněžitý dar 800,00
Panáček, Petr27.01.1948peněžitý dar 100,00
Paulec, Radek02.09.1967peněžitý dar 100,00
Pečený, Zbyněk30.07.1986peněžitý dar 100,00
Pechač, Josef01.03.1977peněžitý dar 100,00
Pekárková, Eva04.04.2023peněžitý dar 100,00
Pěnkava, Jaromír10.10.1954peněžitý dar 100,00
Pešková, Lenka12.09.1975peněžitý dar 100,00
Petr, Jan08.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Petr, Jan05.03.1962peněžitý dar 100,00
Petrů, Radomír12.09.1975peněžitý dar 100,00
Petřík, Karel22.05.1960peněžitý dar 100,00
Pilich, Pavel08.06.1947peněžitý dar 100,00
Pilich, Pavel08.06.2023peněžitý dar 100,00
Pilich, Pavel08.06.1947peněžitý dar 100,00
Plichta, Petr23.04.1965peněžitý dar 100,00
Plynoservis Kux s.r.o.7523378peněžitý dar 1 000,00
Počta, Zdeněk26.12.1946peněžitý dar 100,00
Podivínský, Rostislav23.04.1954peněžitý dar 100,00
Polák, Jiří23.11.2002peněžitý dar 1 000,00
Polák, Václav09.07.1968peněžitý dar 100,00
Poledňák, Igor08.04.1950peněžitý dar 100,00
Porkristl, Miroslav28.01.1942peněžitý dar 1 000,00
Pozler, Petr30.07.1986peněžitý dar 100,00
Prágerová, Bohumila23.06.1978peněžitý dar 100,00
Press, Milan28.04.1957peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Ivo05.08.1957peněžitý dar 100,00
Procházka, Jaroslav13.10.1962peněžitý dar 100,00
Procházka, Petr26.12.1946peněžitý dar 100,00
Prošek, Jaroslav21.02.1981peněžitý dar 100,00
Pšenička, Jan11.12.2023peněžitý dar 100,00
Ptáček, Jaroslav07.08.1971peněžitý dar 1 000,00
Rajnoch, Zdeněk21.08.1968peněžitý dar 100,00
Ridzon, Stefan29.03.1971peněžitý dar 100,00
Riedel, Artur31.07.2023peněžitý dar 100,00
Rod, Václav08.04.1950peněžitý dar 100,00
Rod, Václav29.01.1952peněžitý dar 200,00
Rojek, Jiří24.05.1970peněžitý dar 100,00
Rydlo, Karel23.04.1954peněžitý dar 100,00
Sedláková, Jana23.01.1975peněžitý dar 100,00
Schwanzerová, Věra21.03.1972peněžitý dar 1 000,00
Sláma, Josef17.10.1976peněžitý dar 1 000,00
Sláma, Zdeněk23.11.2002peněžitý dar 1 000,00
Slanina, Jiří02.07.1969peněžitý dar 100,00
Sliva, Tomas08.04.1950peněžitý dar 100,00
Smékal, Petr11.12.2023peněžitý dar 100,00
Smetana, Jiří02.04.1971peněžitý dar 100 000,00
Smetana, Jiří02.04.1971peněžitý dar 100,00
Smetana, Jiří02.04.1971peněžitý dar 200 000,00
Smolař, Petr13.04.1973peněžitý dar 250,00
Sommer, Vladimír13.05.1956peněžitý dar 300,00
Spudichova, Zuzana16.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Spurný, Petr19.02.2002peněžitý dar 1 000,00
Stanova, Marketa11.12.1965peněžitý dar 100,00
Starinský, Martin14.01.1967peněžitý dar 100,00
Stárková, Jiřina12.06.1972peněžitý dar 100,00
Stejskalová, Andrea02.09.1967peněžitý dar 100,00
Sthlík, Pavel12.10.1984peněžitý dar 100,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 46 875,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 46 875,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 46 875,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 46 875,00
Strouhalová, Jana13.10.1962peněžitý dar 100,00
Stříbrný, Tomáš20.02.1967peněžitý dar 100,00
Sudek, Martin02.02.1967peněžitý dar 100,00
Surala, Martin08.03.1988peněžitý dar 1 000,00
Suralova, Jana17.11.2023peněžitý dar 1 000,00
Suralova, Jana17.11.1957peněžitý dar 1 000,00
Suralova, Jana17.11.1957peněžitý dar 1 000,00
Suralova, Jana17.11.1957peněžitý dar 1 000,00
Suralova, Jana17.11.1957peněžitý dar 1 000,00
Suralova, Jana09.06.2023peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Adam13.05.1956peněžitý dar 100,00
Svoboda, Timotheus12.10.1984peněžitý dar 100,00
Syrovátka, Aleš01.02.1979peněžitý dar 100,00
Šarköziová, Markéta21.05.1972peněžitý dar 100,00
Šašinka, Jaroslav01.03.1992peněžitý dar 100,00
Ševčík, Jaroslav12.09.1975peněžitý dar 100,00
Šilhavá, Eva11.12.1965peněžitý dar 100,00
Šimáček, Jan26.12.1946peněžitý dar 100,00
Šimek, Jaroslav05.02.1974peněžitý dar 1 000,00
Škárková, Ilona14.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Šklíba, Jan12.09.1975peněžitý dar 100,00
Šoral, Vladimír27.01.1948peněžitý dar 100,00
Špacír, Pavel11.08.1979peněžitý dar 1 000,00
Špulák, František31.07.2023peněžitý dar 100,00
ŠRÁMEK, VLADISLAV26.11.1953peněžitý dar 100,00
Štěpánek, Dan08.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Štěpánek, Dan08.08.1981peněžitý dar 3 000,00
Štěpánek, Petr07.06.1958peněžitý dar 1 000,00
Štěpaník, Petr09.06.1976peněžitý dar 100,00
Štyrand, Evžen14.11.1965peněžitý dar 100,00
Šulc, Martin13.04.1973peněžitý dar 100,00
Švarc, Radoslav31.07.2023peněžitý dar 100,00
Talácko, Josef25.10.1983peněžitý dar 1 000,00
Tampír, Štěpán21.01.1977peněžitý dar 1 000,00
Tesarčík, Luděk26.11.1953peněžitý dar 100,00
Tibitancl, František16.04.1966peněžitý dar 100,00
Tichá, MUDr.07.02.1958peněžitý dar 100,00
Tišerová, Zdena19.07.1954peněžitý dar 100,00
Togel, Radovan28.12.1969peněžitý dar 100,00
Tokarčík, Jan05.07.1961peněžitý dar 100,00
Toman, Petr09.06.1976peněžitý dar 100,00
Tomáš, Jiří26.01.1972peněžitý dar 100,00
Trnková, Martina11.12.2023peněžitý dar 100,00
Třešňák, Tomáš12.10.1984peněžitý dar 100,00
Tůmová, dr., Regina14.11.1964peněžitý dar 100,00
Turek, Leoš19.04.1955peněžitý dar 100,00
Turek, Petr14.11.1964peněžitý dar 100,00
Tvarohová, Hana29.03.1971peněžitý dar 150,00
Tvrdoňová, Daniela27.07.1976peněžitý dar 100,00
Tvrz, Oto24.05.1970peněžitý dar 200,00
Uher, Jiří01.03.1977peněžitý dar 100,00
Urbánek, Petr26.11.1953peněžitý dar 200,00
Urban, Tomáš26.12.1946peněžitý dar 100,00
Vacek, Jaroslav31.08.1971peněžitý dar 1 000,00
Vacková, Jana09.03.1987peněžitý dar 100,00
Václavík, František09.07.1968peněžitý dar 100,00
Vácval, Marian23.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Vajchr, Radim13.04.1978peněžitý dar 100,00
Vandasová, Jana06.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Vandasová, Jana06.08.1963peněžitý dar 500,00
Varkoček, Marek21.02.1981peněžitý dar 100,00
Vašinová, Jitka01.02.1979peněžitý dar 100,00
Vašinová, Monika14.11.1965peněžitý dar 100,00
Vávra, Milan01.06.1944peněžitý dar 100,00
Večeřa, Patrik27.06.1977peněžitý dar 200,00
Vecheta, Antonín18.01.1959peněžitý dar 1 000,00
Vepřek, Jiří30.06.2003peněžitý dar 100,00
Vepřek, Jiří26.10.1966peněžitý dar 1 000,00
Veselý, Dalibor24.05.1970peněžitý dar 200,00
Veselý, Marek13.05.1956peněžitý dar 100,00
Veselý, Martin23.01.1975peněžitý dar 100,00
Veselý, Vladimír13.10.1962peněžitý dar 100,00
Vítková, Dana19.04.1955peněžitý dar 100,00
Vodička, Ivan20.02.1967peněžitý dar 100,00
Vojtíšková, Jana07.02.1958peněžitý dar 100,00
Vokurka, Karel27.01.1948peněžitý dar 100,00
Volek, Vlastimil02.09.1967peněžitý dar 500,00
Volhejnová, Veronika26.01.1972peněžitý dar 100,00
Votápek, Antonín17.03.1973peněžitý dar 1 000,00
Voženílek, Oldřich02.05.1962peněžitý dar 2 000,00
Vrbka, Jiří27.09.1961peněžitý dar 100,00
Vrbovský, Jiří22.05.1960peněžitý dar 100,00
Vyhnalík, Jiří10.08.1956peněžitý dar 3 000,00
Vyhnalík, Jiří10.08.1956peněžitý dar 1 000,00
Winkler, Jiří13.04.1944peněžitý dar 100,00
Wolf, Vladimír23.09.2002peněžitý dar 100,00
Wrzecionko, Martin29.01.1977peněžitý dar 800,00
Zach, Karel20.02.1972peněžitý dar 100,00
Zamorsky, Ctirad16.07.1957peněžitý dar 1 000,00
Zaňka, Jiří09.06.1976peněžitý dar 100,00
Zaňka, Jiří14.11.1964peněžitý dar 100,00
Zaorálek, Michal09.01.1972peněžitý dar 100,00
Zdobinský, Josef21.05.2023peněžitý dar 100,00
Zdobinský, Josef07.01.2022peněžitý dar 100,00
Zdobinský, Petr12.06.1972peněžitý dar 100,00
Zelený, Radek06.07.1957peněžitý dar 100,00
Zeman, Pavel07.02.1958peněžitý dar 100,00
Zikmund, Jaroslav06.07.1957peněžitý dar 100,00
Zoufalý, Tomáš06.08.1963peněžitý dar 300,00
Zůna, Zdeněk27.10.1957peněžitý dar 1 000,00
Zůna, Zdeněk27.10.1957peněžitý dar 1 000,00
Žamboch, Radim23.09.2002peněžitý dar 100,00
Židek, Jiří06.08.1963peněžitý dar 100,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy