Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2023

Název politické strany / politického hnutí:
Strana soukromníků České republiky

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339655

Sídlo politické strany / politického hnutí:
náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, 13000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 603436679, e-mail: sekretariat@soukromnici.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Petr Bajer - předsedaIdentifikátor zprávy: Z10738-20240327160511
Datum předložení zprávy: 27.03.2024
Datum a čas poslední úpravy: 27.03.2024 15:05:11
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Účetní závěrka a zpráva auditora.
Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Strana_soukromniku_CR_-_zprava_auditora_UZ,_VZ_k_31.12.2023_cz.pdf
Počet stran: 3

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 2 137 300,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 500 000,00
4 Členské příspěvky 46 800,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 1 590 500,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 258,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 1 590 500,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Gregorová, Jana18.10.1957peněžitý dar 100,00
Hřebík, Lukáš17.03.1982peněžitý dar 100,00
Chadima, Miroslav24.03.1982peněžitý dar 100,00
Juhásová, Ilona PhDr.14.01.1957peněžitý dar 100,00
Krákorová, Alena Bc.07.05.1984peněžitý dar 100,00
Kubát, Jiří JUDr.07.01.1953peněžitý dar 200,00
Kubátová, Livia07.10.1954peněžitý dar 100,00
Kučerová, Emília31.12.1946peněžitý dar 100,00
Linek, Matyáš Bc.04.04.1989peněžitý dar 2 000,00
Linková, Jitka11.11.1965peněžitý dar 3 000,00
Linková, Jitka11.11.1965peněžitý dar 200,00
Linková, Julie Bc.23.07.1991peněžitý dar 5 000,00
LSK GREEN GROUP18009271peněžitý dar 10 000,00
LSK GREEN GROUP18009271peněžitý dar 10 000,00
Občanská demokratická strana16192656peněžitý dar 25 000,00
Občanská demokratická strana16192656peněžitý dar 25 000,00
Občanská demokratická strana16192656peněžitý dar 25 000,00
Občanská demokratická strana16192656peněžitý dar 25 000,00
Paclt, Josef29.01.1981peněžitý dar 100,00
Rejšek, Radek06.07.1959peněžitý dar 100,00
RVS CHodov25212052peněžitý dar 5 000,00
Schubert, Jaromír14.06.1950peněžitý dar 100,00
Sojka, Jaroslav20.04.1971peněžitý dar 4 000,00
Starostové a nezávislí26673908peněžitý dar 62 500,00
Starostové a nezávislí26673908peněžitý dar 62 500,00
Starostové a nezávislí26673908peněžitý dar 62 500,00
Starostové a nezávislí26673908peněžitý dar 62 500,00
Valenta, Ivo03.08.1956bezúplatné plnění 1 200 000,00 (Prominutí dluhu)
Valihrach, Josef20.01.1989peněžitý dar 100,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 1 200 000,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Valenta, Ivo03.08.19561 200 000,00 (Prominutí dluhu)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy