Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2023

Název politické strany / politického hnutí:
Právo Respekt Odbornost

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
17085438

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Povltavská 829/36a, Praha, 17100

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 777002874, e-mail: sekretariat@stranapro.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
JUDr. Jindřich Rajchl - předsedaIdentifikátor zprávy: Z11071-20240716155320
Datum předložení zprávy: 31.03.2024
Datum a čas poslední úpravy: 16.07.2024 13:53:20
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Účetní závěrka a zpráva auditora.
Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: PRO_-_Zprava_auditora_2023.pdf
Počet stran: 10

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 5 840 601,57
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 417 643,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 5 422 958,57
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 198 905,71
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 4 327 040,87
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 5 399 704,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Absolon, Zdenek27.02.1977peněžitý dar 1 000,00
Abuzarad, Hamza22.11.1968peněžitý dar 300,00
Abuzaradová, Luďka22.11.1968peněžitý dar 100,00
Ada, Dobihalova09.04.1949peněžitý dar 200,00
Adamčíková, Lucie19.11.1981peněžitý dar 100,00
Adámek, Dušan13.09.1950peněžitý dar 1 000,00
Adámek, Dušan13.09.1950peněžitý dar 500,00
Adamova, Lenka08.05.1973peněžitý dar 3 000,00
Adamova, Lenka08.05.1973peněžitý dar 2 000,00
Adamová, Olga18.09.1963peněžitý dar 100,00
AdÉla, RybÁŘovÁ09.01.1968peněžitý dar 200,00
Albrechtová, Romana23.02.1972peněžitý dar 100,00
Albrechtová, Věra31.05.1960peněžitý dar 100,00
Ales, Hlavacka25.01.1967peněžitý dar 200,00
Ambróš, Jan27.12.1964peněžitý dar 100,00
Andonova, Ilona19.02.1969peněžitý dar 500,00
Andonova, Ilona19.02.1969peněžitý dar 100,00
Andrtová, Věra06.12.1965peněžitý dar 100,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 100,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Antonický, Marcel15.08.1980peněžitý dar 100,00
AntonÍn, BoŠko05.11.1966peněžitý dar 500,00
Apeltauer, Rostislav04.11.1968peněžitý dar 1 000,00
Arbet, Petr15.11.1989peněžitý dar 99,00
Arnoldová, Ivana21.03.1975peněžitý dar 100,00
Arnošt, Běla11.01.1977peněžitý dar 100,00
Augustinová, Miroslava09.06.1969peněžitý dar 100,00
Babička, Petr04.08.1965peněžitý dar 100,00
Babinský, Vít05.09.1975peněžitý dar 100,00
Babkova, Ivana14.01.1965peněžitý dar 500,00
Babkova, Ivana14.01.1965peněžitý dar 100,00
Babula, Vlastimil02.10.1973peněžitý dar 100,00
Bačovská, Marcela23.08.1973peněžitý dar 100,00
Bačovský, Jaroslav29.03.1969peněžitý dar 100,00
Badalec, Petr02.04.1958peněžitý dar 100,00
Badalová, Marie25.03.1976peněžitý dar 500,00
Badalová, Marie25.03.1976peněžitý dar 300,00
Badalová, Marie25.03.1976peněžitý dar 300,00
Badalová, Marie25.03.1976peněžitý dar 300,00
Badinková, Eva15.12.1966peněžitý dar 100,00
Baďura, Michal24.09.1970peněžitý dar 500,00
Baďura, Michal24.09.1970peněžitý dar 500,00
Bacho, Petr26.11.1977peněžitý dar 100,00
Bainar, Jiří06.10.1945peněžitý dar 1 000,00
Bajerová, Bohumila19.10.1950peněžitý dar 200,00
Bajerová, Lenka08.10.1959peněžitý dar 100,00
Balánová, Simona12.08.1968peněžitý dar 200,00
Baldermannová, Veronika11.04.1973peněžitý dar 100,00
Bálint, Rostislav05.11.1971peněžitý dar 100,00
Balluch, Marek09.09.1982peněžitý dar 100,00
BalousovÁ, Blanka20.03.1956peněžitý dar 500,00
Balouš, Jan19.01.1978peněžitý dar 100,00
Balwar, Rostislav24.01.1962peněžitý dar 100,00
Bambula, Jiří16.04.1955peněžitý dar 100,00
Bambulová, Danuše18.06.1956peněžitý dar 1 000,00
Bambulová, Danuše18.06.1956peněžitý dar 100,00
Barák, Miloš14.01.1972peněžitý dar 100,00
Barina, Petr04.10.1945peněžitý dar 100,00
Bartáková, Klára20.05.1979peněžitý dar 100,00
Bartáková, Šárka03.06.1976peněžitý dar 200,00
Bartek, Marek26.04.1979peněžitý dar 2 000,00
Bartek, Marek26.04.1979peněžitý dar 400,00
Bartenschlager, Alena01.06.1956peněžitý dar 300,00
Bartl, Jakub12.11.1982peněžitý dar 500,00
Bartl, Jakub12.11.1982peněžitý dar 100,00
Bartoníčková, Alena12.10.1977peněžitý dar 300,00
Barton, Monika13.01.1968peněžitý dar 500,00
Bartova, Jitka10.02.1953peněžitý dar 100,00
Bartyzal, Jan04.11.1976peněžitý dar 100,00
Barvíř, Zdeněk29.01.1965peněžitý dar 100,00
Barwik, Radek16.03.1986peněžitý dar 100,00
básl, zdenek11.06.1946peněžitý dar 100,00
básl, zdenek11.06.1946peněžitý dar 100,00
Baťa, Boris27.11.1970peněžitý dar 100,00
Batthyany, Ivana16.04.1985peněžitý dar 100,00
Bauer, Roman24.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Baumová, Dana04.02.1964peněžitý dar 1 000,00
Bednarova, Marie17.02.1967peněžitý dar 1 000,00
Bednář, Jiří17.05.1961peněžitý dar 100,00
Bednářová, Ludmila26.08.1955peněžitý dar 300,00
Bednářová, Monika18.10.1974peněžitý dar 300,00
Bednářová, Taťána31.05.1965peněžitý dar 100,00
Bednářová, Taťána31.05.1965peněžitý dar 100,00
Bednářová, Zdeňka02.12.1982peněžitý dar 300,00
Bednářová, Zdeňka02.12.1982peněžitý dar 100,00
BeetAudio s.r.o.02997347peněžitý dar 10 000,00
Běhůnková, Julie11.10.1948peněžitý dar 200,00
Běhůnková, Julie11.10.1948peněžitý dar 100,00
Bělecká, Miroslava19.04.1963peněžitý dar 100,00
Bělota, Ladislav17.09.1956peněžitý dar 999,00
Benajtr, Pavel20.03.1983peněžitý dar 2 000,00
Bendig, Emil06.07.1963peněžitý dar 100,00
Bendova, Ludmila04.02.1956peněžitý dar 5 000,00
Benes, Karel19.11.1951peněžitý dar 300,00
Beneš, Josef24.07.1977peněžitý dar 500,00
Beneš, Pavel22.05.1977peněžitý dar 100,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňová, Barbora20.03.1990peněžitý dar 500,00
Benova, Ivana09.05.1966peněžitý dar 333,00
Beránek, Miloš09.07.1952peněžitý dar 500,00
Beránková, Klára16.11.1970peněžitý dar 100,00
Berankova, Magda21.11.1960peněžitý dar 1 000,00
Beranová, Iva09.07.1976peněžitý dar 2 000,00
Beranová, Věra15.06.1979peněžitý dar 100,00
Beranová, Zuzana30.07.1968peněžitý dar 500,00
Berková, Renata01.06.1970peněžitý dar 111,00
Berková, Renata01.06.1970peněžitý dar 111,00
Berková, Renata01.06.1970peněžitý dar 111,00
Berková, Renata01.06.1970peněžitý dar 111,00
Berková, Renata01.06.1970peněžitý dar 111,00
Berková, Renata01.06.1970peněžitý dar 111,00
Berková, Renata01.06.1970peněžitý dar 111,00
Berková, Renata01.06.1970peněžitý dar 111,00
Berková, Renata01.06.1970peněžitý dar 111,00
Berková, Renata01.06.1970peněžitý dar 111,00
Bialy, Jiří03.07.1957peněžitý dar 100,00
Bican, Martin04.07.1977peněžitý dar 100,00
Bidelnica, Radek16.02.1980peněžitý dar 100,00
Bidlák, Jiří16.10.1986peněžitý dar 100,00
Bila, Hana30.01.1957peněžitý dar 500,00
Bílek, Karel31.07.1950peněžitý dar 100,00
Bílková, Alena04.08.1964peněžitý dar 500,00
Bílková, Alena04.08.1964peněžitý dar 100,00
Bílková, Kateřina13.11.1963peněžitý dar 200,00
Bílková, Ludmila19.08.1945peněžitý dar 100,00
Bílková, Zuzana18.09.1990peněžitý dar 500,00
Bílý, Dalibor13.05.1975peněžitý dar 999,00
Bílý, Kamil12.11.1978peněžitý dar 100,00
Birtek, Dana09.07.1982peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 500,00
Bláha, Martin28.03.1977peněžitý dar 100,00
Bláha, Tomáš29.04.1960peněžitý dar 1 000,00
Blahová, Romana14.09.1969peněžitý dar 300,00
Blaschke, Martin16.02.1976peněžitý dar 2 000,00
Blažek, Jan26.07.1953peněžitý dar 100,00
Blažek, Jaroslav26.09.1988peněžitý dar 200,00
BlaŽek, Vlastimil26.04.1959peněžitý dar 10 000,00
BlaŽek, Vlastimil26.04.1959peněžitý dar 10 000,00
Blažková, Zdeňka28.01.1973peněžitý dar 100,00
Bobčák, Bruno30.03.1959peněžitý dar 200,00
Boček, Milan05.05.1967peněžitý dar 500,00
Bočková, Jana15.01.1972peněžitý dar 100,00
Boháč, Pavel28.01.1986peněžitý dar 200,00
Böhm, Karol21.07.1966peněžitý dar 100,00
BoledoviČovÁ, Marie19.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Borecký, Jiří14.10.1961peněžitý dar 100,00
Borecký, Jiří14.10.1961peněžitý dar 100,00
Borovičková, Romana11.02.1975peněžitý dar 500,00
Boruta, Pavel05.06.1987peněžitý dar 100,00
BorutovÁ, Monika12.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Boťcha, Daniel06.10.1971peněžitý dar 100,00
Boubín, Milan29.05.1964peněžitý dar 100,00
Bouček, Jan30.04.1950peněžitý dar 100,00
Bouška, Miloslav13.09.1961peněžitý dar 100,00
Brabec, Jaroslav08.09.1949peněžitý dar 1 000,00
Brabenec, Martin31.05.1975peněžitý dar 100,00
Brandejs, Václav25.03.1949peněžitý dar 1 000,00
Braunová, Marie05.02.1943peněžitý dar 500,00
Braunová, Marie05.02.1943peněžitý dar 100,00
Braun, Petr03.12.1961peněžitý dar 100,00
Braun, Petr03.12.1961peněžitý dar 100,00
brazina, david27.11.1975peněžitý dar 100,00
Brdicko, Vojtech15.03.1991peněžitý dar 500,00
Brejša, Martin25.11.1981peněžitý dar 100,00
Brixi, Otto10.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Brixi, Otto10.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Brixi, Otto10.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Bronislava, Mezulianikova09.10.1965peněžitý dar 300,00
Bronislav, Němec17.08.1971peněžitý dar 500,00
Broukal, Pavel10.07.1982peněžitý dar 100,00
Brožová, Lenka21.07.1977peněžitý dar 100,00
Brožová, Lenka21.07.1977peněžitý dar 100,00
Brožová, Monika13.06.1976peněžitý dar 100,00
Brožová, Pavlína24.08.1974peněžitý dar 100,00
Brtník, Jaroslav06.10.1954peněžitý dar 100,00
BŘetislav, JaroŠ30.07.1976peněžitý dar 100,00
Březina, Josef03.06.1959peněžitý dar 1 000,00
Březský, Petr01.07.2005peněžitý dar 250,00
Bříza, Vladimír08.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Bubeníková, Pavlína11.12.1976peněžitý dar 100,00
Budinova, Juliana25.02.1965peněžitý dar 100,00
Budin, Petr25.05.1961peněžitý dar 183,00
Budínský, Petr04.09.1972peněžitý dar 100,00
Bugno, Jan07.01.1987peněžitý dar 1 333,00
Buchta, Karel06.06.1991peněžitý dar 500,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 250,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 250,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 250,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 250,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 250,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 250,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 250,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 250,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 250,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 250,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 250,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 250,00
Bujakowská, Vladimíra15.06.1950peněžitý dar 300,00
Bujakowská, Vladimíra15.06.1950peněžitý dar 100,00
Buk, Jaroslav21.08.1959peněžitý dar 100,00
Bukvicova, Miroslava01.04.1948peněžitý dar 100,00
BulavČÁkovÁ, Romana10.09.1964peněžitý dar 500,00
Bulová, Melánie29.03.1985peněžitý dar 100,00
Buňatová, Michaela14.04.1982peněžitý dar 100,00
Buňát, Radek18.11.1971peněžitý dar 500,00
Buňát, Radek18.11.1971peněžitý dar 100,00
Burdová, Božena06.10.1950peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Jiří20.03.1965peněžitý dar 500,00
Bureš, Michal08.05.1976peněžitý dar 100,00
Burešová, Věra23.04.1956peněžitý dar 100,00
Buriánek, Kamil30.09.1967peněžitý dar 999,00
Buriánek, Kamil28.03.1979peněžitý dar 100,00
Burian, Jiří11.12.1961peněžitý dar 100,00
Burián, Kamil30.09.1967peněžitý dar 100,00
Burjánek, Váíclav13.05.1995peněžitý dar 100,00
Burjánková, Eva13.05.1995peněžitý dar 100,00
Buzek, Tomáš23.03.1970peněžitý dar 100,00
Bůžková, Marie30.05.1975peněžitý dar 100,00
Cafourek, František06.08.1956peněžitý dar 500,00
Cafourková, Eva06.08.1956peněžitý dar 500,00
Cafourková, Eva06.08.1956peněžitý dar 500,00
Cahel, David24.05.1977peněžitý dar 100,00
Capkova, Irena11.10.1962peněžitý dar 500,00
Capkova, Irena11.10.1962peněžitý dar 500,00
Carvanová, Lenka11.07.1971peněžitý dar 100,00
Celar, Ladislav21.09.1973peněžitý dar 300,00
Celbová, Dagmar14.06.1963peněžitý dar 200,00
Celbová, Dagmar14.06.1963peněžitý dar 100,00
Cermak, Petr28.06.1965peněžitý dar 200,00
CERMAN, Jiří19.04.1979peněžitý dar 100,00
Cerny, Karel25.03.1957peněžitý dar 1 000,00
Cerny, Karel25.03.1957peněžitý dar 500,00
Cerny, Karel25.03.1957peněžitý dar 500,00
Cervenka, Milan17.08.1961peněžitý dar 200,00
Cibulcová, Jolana21.04.1963peněžitý dar 100,00
Cibulka, Miloš04.08.1981peněžitý dar 100,00
Cienciala, Martin17.11.1968peněžitý dar 10,00
Cieslarová, MARIE02.06.1960peněžitý dar 100,00
Cigánek, Jiří22.02.1964peněžitý dar 500,00
Cigánek, Jiří22.02.1964peněžitý dar 100,00
Cimbálník, Milan15.01.1970peněžitý dar 100,00
Cimrová, Ludmila13.10.1944peněžitý dar 100,00
Cimrová, Ludmila13.10.1944peněžitý dar 100,00
Ciprys, Jiří24.03.1975peněžitý dar 1 100,00
Cita, Josef28.10.1945peněžitý dar 300,00
Cita, Josef28.10.1945peněžitý dar 300,00
Cizek, Pavel23.11.1968peněžitý dar 500,00
Coufalík, Daniel16.06.1968peněžitý dar 500,00
Coufalík, Daniel16.06.1968peněžitý dar 100,00
Coufalová, Helena28.12.1973peněžitý dar 100,00
Coufalová, Kateřina19.10.1965peněžitý dar 200,00
Coufalová, Michaela20.01.1966peněžitý dar 100,00
Cudek, Josef11.11.1950peněžitý dar 300,00
Culek, Ivan01.04.1954peněžitý dar 5,00
Cyhlářová, Eva18.01.1971peněžitý dar 600,00
Čábelka, Zdeněk22.05.1944peněžitý dar 1 000,00
Čábelka, Zdeněk22.05.1944peněžitý dar 1 000,00
Čada, Břetislav12.03.1953peněžitý dar 300,00
Čada, Roman07.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Čada, Roman07.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Čadeni, Roman12.02.1971peněžitý dar 1 000,00
Čajka, Jaroslav21.09.1969peněžitý dar 100,00
Čajka, Mojmír06.08.1965peněžitý dar 200,00
Čaník, Pavel17.07.1967peněžitý dar 100,00
Čapek, Vítězslav26.05.1955peněžitý dar 500,00
Čapek, Vladimir03.01.1967peněžitý dar 100,00
ČapkovÁ, Zuzana22.10.1957peněžitý dar 714,00
ČapkovÁ, Zuzana22.10.1957peněžitý dar 714,00
ČapkovÁ, Zuzana22.10.1957peněžitý dar 714,00
ČapkovÁ, Zuzana22.10.1957peněžitý dar 714,00
ČapkovÁ, Zuzana22.10.1957peněžitý dar 100,00
Čáp, Miroslav30.05.1955peněžitý dar 4 000,00
Čáp, Miroslav30.05.1955peněžitý dar 100,00
Čečková, Petra20.01.1977peněžitý dar 200,00
Čečková, Petra20.01.1977peněžitý dar 200,00
Čech, Jaroslav27.06.1957peněžitý dar 2 000,00
Čechová, Lenka20.04.1976peněžitý dar 100,00
Čechová, Milada28.01.1975peněžitý dar 100,00
Čepelíková, Markéta10.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Čepelíková, Markéta10.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Čepelíková, Markéta10.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Čepelíková, Markéta10.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Čepelíková, Markéta10.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Čepelíková, Markéta10.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Čepelíková, Markéta10.06.1978peněžitý dar 1 500,00
Čepelíková, Markéta10.06.1978peněžitý dar 1 000,00
Čermáková, Alena17.06.1959peněžitý dar 500,00
Čermáková, Ivana06.05.1962peněžitý dar 200,00
Čermáková, Ivana06.05.1962peněžitý dar 200,00
Čermáková, Ivana06.05.1962peněžitý dar 100,00
Čermáková, Jarmila28.04.1958peněžitý dar 500,00
Čermáková, Petra06.01.1983peněžitý dar 200,00
Čermáková, Zdena15.05.1960peněžitý dar 500,00
Černá, Dana08.11.1958peněžitý dar 1 000,00
Černá, Dana08.11.1958peněžitý dar 100,00
Černá, Kamila27.03.1988peněžitý dar 100,00
Černá, Miroslava01.03.1969peněžitý dar 300,00
ČernÁ, Monika23.07.1970peněžitý dar 150,00
ČERNÁ, ZDEŇKA15.08.1950peněžitý dar 500,00
Černík, Karel05.04.1951peněžitý dar 300,00
Černík, Karel05.04.1951peněžitý dar 100,00
Černíková, Eva15.09.1963peněžitý dar 100,00
Černohorská, Zorka16.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Černohorský, Pavel07.08.1955peněžitý dar 200,00
Černohorský, Pavel07.08.1955peněžitý dar 200,00
Černohorský, Pavel07.08.1955peněžitý dar 200,00
Černohorský, Pavel07.08.1955peněžitý dar 200,00
Černohorský, Pavel07.08.1955peněžitý dar 200,00
Černohorský, Pavel07.08.1955peněžitý dar 200,00
Černohorský, Pavel07.08.1955peněžitý dar 200,00
Černohousová, Lenka01.09.1964peněžitý dar 100,00
Černý, Miloslav23.07.1956peněžitý dar 500,00
Černý, Petr02.03.1961peněžitý dar 100,00
Černý, Václav26.11.1976peněžitý dar 100,00
Červek, Jiří21.06.1964peněžitý dar 100,00
Červenka, Čeněk01.06.1958peněžitý dar 500,00
Červenka, Čeněk01.06.1958peněžitý dar 100,00
Červenka, Jaroslav04.09.1974peněžitý dar 1 000,00
Červenka, Milan27.05.1959peněžitý dar 400,00
Červenka, Radim15.11.1978peněžitý dar 100,00
Červený, Václav Josef29.07.1969peněžitý dar 100,00
Červinková, Eva06.09.1959peněžitý dar 100,00
Čeřovský, Vladimír08.07.1947peněžitý dar 100,00
Čihák, Jiří25.02.1965peněžitý dar 100,00
Čiháková, Barbora28.06.1979peněžitý dar 200,00
Čiháková, Eva25.02.1965peněžitý dar 200,00
Čiháková, Eva25.02.1965peněžitý dar 200,00
Čiháková, Eva25.02.1965peněžitý dar 200,00
Čiháková, Marie20.11.1961peněžitý dar 200,00
Číhal, Leo18.01.1945peněžitý dar 500,00
Čítek, Jindřich25.05.1959peněžitý dar 1 000,00
ČiviŠovÁ, Pavla23.07.1977peněžitý dar 900,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čižmář, Zeno06.03.1969peněžitý dar 300,00
Čolakov, Georgi27.10.1975peněžitý dar 200,00
Čonková, Pavla16.07.1973peněžitý dar 100,00
Čudová, Marie03.01.1951peněžitý dar 300,00
Čuhel, Rostislav07.02.1953peněžitý dar 1 000,00
Čujan, Jaroslav21.01.1957peněžitý dar 100,00
Daďourková, Ivana05.01.1966peněžitý dar 100,00
Dalibor, Hanuš18.05.1984peněžitý dar 200,00
Daněk, Luboš02.01.1960peněžitý dar 500,00
Daněk, Michal14.12.1970peněžitý dar 500,00
Daněk, Pavel25.04.1968peněžitý dar 100,00
Daňková, Romana13.05.1974peněžitý dar 200,00
Danuše, Stará20.01.1969peněžitý dar 500,00
Dašek, Richard21.05.1979peněžitý dar 100,00
Dědovský, Daniel07.05.1980peněžitý dar 100,00
Delinova, Olga30.04.1954peněžitý dar 500,00
Demel Gebauerová, Anna13.05.1955peněžitý dar 1 000,00
Dlouhý, Vladimír16.12.1972peněžitý dar 100,00
Dobešová, Šárka15.10.1974peněžitý dar 100,00
Dobrovolná, Halka15.01.1955peněžitý dar 100,00
Docekal, Miroslav27.11.1961peněžitý dar 5 000,00
Docekal, Miroslav27.11.1961peněžitý dar 3 000,00
Docekal, Miroslav27.11.1961peněžitý dar 2 000,00
Docekal, Miroslav27.11.1961peněžitý dar 100,00
Dočkal, Milan15.09.1959peněžitý dar 500,00
DoffkovÁ, Zuzana21.10.1985peněžitý dar 999,00
Dohnálek, Helmut10.04.1966peněžitý dar 100,00
Dohnalkova, Petra14.03.1976peněžitý dar 100,00
Dohnal, Pavel04.06.1959peněžitý dar 300,00
Doláková, Ivanka30.09.1947peněžitý dar 300,00
Dolejskova, Leona08.09.1965peněžitý dar 1 000,00
Dolejší, Helena12.10.1972peněžitý dar 100,00
Doležal, Jan01.11.1957peněžitý dar 100,00
Doležal, Jaroslav17.08.1979peněžitý dar 100,00
Doležal, Jaroslav23.11.1953peněžitý dar 100,00
Doleželová, Ivana12.05.1962peněžitý dar 100,00
Domiková, Eva29.04.1956peněžitý dar 500,00
Dostál, Karel01.10.1969peněžitý dar 100,00
Dostálová, Renata16.03.1980peněžitý dar 500,00
Dostál, Simon21.05.1980peněžitý dar 100,00
Doubek, David19.05.1987peněžitý dar 200,00
Doubek, Jaroslav02.10.1963peněžitý dar 500,00
Dračka, Petr04.12.1964peněžitý dar 200,00
Drahoš, Radek05.06.1978peněžitý dar 1 000,00
DreslerovÁ, Jana18.08.1961peněžitý dar 300,00
Drobná, Lydie17.05.1969peněžitý dar 500,00
Drobná, Lydie17.05.1969peněžitý dar 200,00
Drozdová, Eva23.11.1974peněžitý dar 1 000,00
Dršková, Tereza13.11.1988peněžitý dar 100,00
DSO-ČR, S.R.O.28139127peněžitý dar 500,00
Dubnova, Ludmila22.10.1959peněžitý dar 2 000,00
Dubný, Libor22.02.1968peněžitý dar 100,00
Dubová, Iveta31.10.1987peněžitý dar 500,00
Dubová, Iveta31.10.1987peněžitý dar 111,00
dubový, milan16.12.1953peněžitý dar 100,00
Dudíková, Jaroslava30.04.1975peněžitý dar 1 000,00
Dudová, Jana20.08.1956peněžitý dar 100,00
Dufek, Jaroslav10.10.1949peněžitý dar 1 000,00
Duffková, Anna27.09.1966peněžitý dar 200,00
Dufková, Jana Berenika10.02.1976peněžitý dar 100,00
Duch, Břetislav06.07.1964peněžitý dar 100,00
Durčák, Vladimír30.07.1938peněžitý dar 300,00
Durníková, Dagmar27.02.1970peněžitý dar 100,00
Dušek, Marcel02.03.1974peněžitý dar 100,00
Dušek, Pavel30.10.1979peněžitý dar 100,00
Dušková, Stanislava20.05.1959peněžitý dar 100,00
Duštírová, Helena03.05.1971peněžitý dar 100,00
Duzbábková, Miloslava07.08.1968peněžitý dar 100,00
Dvorakova, Marie10.03.1957peněžitý dar 1 000,00
Dvorakova, Marie10.03.1957peněžitý dar 100,00
Dvorský, Marek22.07.1971peněžitý dar 100,00
Dvořáček, Petr29.08.1966peněžitý dar 500,00
Dvořáček, Petr29.08.1966peněžitý dar 100,00
Dvořáčková, Martina22.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Bohumil23.01.1953peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, František04.12.1959peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Jakub15.08.1989peněžitý dar 100,00
Dvořák, Jiří29.04.1960peněžitý dar 300,00
Dvořák, Jiří08.08.1975peněžitý dar 200,00
Dvořák, Josef30.10.1958peněžitý dar 100,00
Dvořák, Martin22.03.1976peněžitý dar 100,00
DvoŘÁk, Milan14.12.1963peněžitý dar 500,00
Dvořáková, Alena23.01.1955peněžitý dar 700,00
Dvořáková, Iva14.09.1974peněžitý dar 500,00
Dvořáková, Iva14.09.1974peněžitý dar 100,00
Dvořáková, Jana22.09.1959peněžitý dar 100,00
Dvořáková, Jarmila11.01.1968peněžitý dar 100,00
Dvořáková, Zora09.09.1955peněžitý dar 100,00
Dvořák, Pavel15.02.1986peněžitý dar 100,00
Dvořák, Pavel30.05.1971peněžitý dar 100,00
Dvořák, Petr02.09.1956peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Ronald02.05.1967peněžitý dar 100,00
Dvořák, Tomáš22.08.1978peněžitý dar 100,00
Dvořák, Václav31.08.1975peněžitý dar 100,00
Dvořák, Vladimír28.11.1960peněžitý dar 500,00
E MOBILITA VTP S.R29285208peněžitý dar 250 000,00
Eberlová, Miroslava11.11.1949peněžitý dar 100,00
ECOM s.r.o.15041042peněžitý dar 40 000,00
Edler, Eva04.03.1962peněžitý dar 100,00
Egner, Michal08.02.1964peněžitý dar 1 000,00
Ehl, Jaroslav08.04.1958peněžitý dar 1 000,00
Eliáš, Mojmír25.04.1976peněžitý dar 100,00
Eliášová, Markéta12.05.1972peněžitý dar 300,00
Elner, Lukáš24.02.1986peněžitý dar 500,00
Elner, Tomáš02.06.1989peněžitý dar 5 000,00
Elner, Tomáš02.06.1989peněžitý dar 100,00
Emilian, Jindřich09.09.1944peněžitý dar 3 000,00
Ešner, Zbyněk04.08.1966peněžitý dar 500,00
Eugenie, KabelÁČovÁ31.03.1955peněžitý dar 999,00
Eugenie, KabelÁČovÁ31.03.1955peněžitý dar 999,00
Fábera, Jan05.02.1943peněžitý dar 1 000,00
Fabián, Petr25.01.1979peněžitý dar 100,00
Fabián, Radko12.03.1964peněžitý dar 100,00
Fait, Lubomír25.05.1951peněžitý dar 1 000,00
FakovÁ, Lenka26.05.1963peněžitý dar 5 000,00
FakovÁ, Lenka26.05.1963peněžitý dar 5 000,00
Falta, Ladislav31.03.1977peněžitý dar 100,00
Farný, Tomáš02.08.1956peněžitý dar 1 000,00
Farný, Tomáš02.08.1956peněžitý dar 100,00
Feixova, Helena09.05.1959peněžitý dar 100,00
Fejfarová, Eva04.02.1955peněžitý dar 200,00
Fejfarová, Eva04.02.1955peněžitý dar 100,00
Fejfarová, Eva04.02.1955peněžitý dar 100,00
Fencl, Petr16.11.1954peněžitý dar 1 000,00
Fencl, Tomáš15.03.1975peněžitý dar 100,00
Fiala, Boris12.11.1953peněžitý dar 1 000,00
Fiala, Michal23.05.1972peněžitý dar 100,00
Fiala, Pavel02.07.1974peněžitý dar 500,00
Fialová, Dana28.09.1965peněžitý dar 500,00
Fialová, Eva29.06.1953peněžitý dar 5 000,00
Fialová, Věra21.02.1954peněžitý dar 1 000,00
Fialová, Věra21.02.1954peněžitý dar 1 000,00
Figalla, Radomír17.11.1952peněžitý dar 100,00
Fiker, Daniel29.03.1974peněžitý dar 100,00
Fila, Jaroslav26.09.1956peněžitý dar 500,00
Filák, Libor11.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Filipek, Viktor07.07.1962peněžitý dar 500,00
Filip, Martin16.06.1966peněžitý dar 3 333,00
Filip, Martin16.06.1966peněžitý dar 1 111,00
Filip, Martin16.06.1966peněžitý dar 1 111,00
Filip, Martin16.06.1966peněžitý dar 1 111,00
Filip, Martin16.06.1966peněžitý dar 999,00
Filip, Martin16.06.1966peněžitý dar 999,00
FILIPOVÁ, ALENA08.08.1946peněžitý dar 1 000,00
FILIPOVÁ, ALENA08.08.1946peněžitý dar 1 000,00
FILIPOVÁ, ALENA08.08.1946peněžitý dar 100,00
Filová, Miroslava02.09.1955peněžitý dar 300,00
Fischer, Milan26.09.1958peněžitý dar 800,00
Fischerová, Věra03.09.1963peněžitý dar 100,00
Fišer, Jaroslav29.03.1953peněžitý dar 999,00
Fišr, Vojtěch16.12.1963peněžitý dar 100,00
Flasar, Roman16.04.1975peněžitý dar 500,00
Flídr, Ivo02.05.1966peněžitý dar 100,00
Flídr, Roman19.06.1967peněžitý dar 500,00
Flodr, David24.09.1980peněžitý dar 100,00
Florianová, Iva22.06.1976peněžitý dar 500,00
Floriánová, Jiřina01.04.1962peněžitý dar 1 000,00
Floriánová, Jiřina01.04.1962peněžitý dar 100,00
Florián, Václav04.09.1971peněžitý dar 1 000,00
Fojtáchová, Barbora06.03.1973peněžitý dar 100,00
Fojtík, Lukáš13.05.1981peněžitý dar 100,00
Fojtíková, Bohumila18.01.1951peněžitý dar 500,00
Fojtíková, Jitka13.05.1955peněžitý dar 400,00
Fojtl, Ivo26.05.1962peněžitý dar 500,00
Foldyna, Jiří04.07.1969peněžitý dar 500,00
FOLTÝNOVÁ, BARBORA20.05.1985peněžitý dar 100,00
Folvarčný, Rudolf11.05.2004peněžitý dar 100,00
Fontanesi, Fabrizio27.07.1984peněžitý dar 100,00
Forst, Ivan24.08.1946peněžitý dar 1 000,00
Forstová, Veronika23.07.1981peněžitý dar 100,00
Forst, Vlastimil15.08.1956peněžitý dar 100,00
Fošumová, Jarmila26.11.1966peněžitý dar 100,00
Franc, Michal21.03.1987peněžitý dar 1 000,00
Francová, Petra15.10.1981peněžitý dar 100,00
Franek, Ján12.01.1971peněžitý dar 100,00
Franěk, Tomáš26.09.1986peněžitý dar 100,00
Franisová, Lucie22.04.1985peněžitý dar 100,00
Frantisek, Kozojed16.04.1954peněžitý dar 228,00
Frantisek, Skupnik17.10.1958peněžitý dar 500,00
Frantisek, Skupnik17.10.1958peněžitý dar 500,00
Frantis, Zakostelecky20.12.1955peněžitý dar 200,00
Frantis, Zakostelecky20.12.1955peněžitý dar 200,00
Frantis, Zakostelecky20.12.1955peněžitý dar 200,00
Frantis, Zakostelecky20.12.1955peněžitý dar 200,00
Frantis, Zakostelecky20.12.1955peněžitý dar 200,00
Frantis, Zakostelecky20.12.1955peněžitý dar 200,00
Frantis, Zakostelecky20.12.1955peněžitý dar 200,00
FrantiŠek, KrouŽek27.04.1963peněžitý dar 100,00
Frantová, Pavlína10.09.1977peněžitý dar 100,00
Frantová, Vlasta29.09.1953peněžitý dar 4 000,00
Frebortová, Helena24.04.1971peněžitý dar 200,00
Frebortová, Helena24.04.1971peněžitý dar 100,00
Freimann, Pavel20.03.1957peněžitý dar 100,00
Freiová, Alexandra26.02.1971peněžitý dar 200,00
Frelich, Rostislav10.01.1975peněžitý dar 500,00
Fremuntová, Daniela10.01.1976peněžitý dar 100,00
Fremunt, Pavel04.03.1973peněžitý dar 100,00
Frgalová, Veronika24.03.1984peněžitý dar 250,00
Frgalová, Veronika24.03.1984peněžitý dar 222,00
Fridrich, Martin28.03.1969peněžitý dar 100,00
Fridrich, Zdeněk28.04.1950peněžitý dar 100,00
Fryauf, Petr27.10.1984peněžitý dar 100,00
Frýdlová, Lenka01.07.1970peněžitý dar 100,00
Frydrychová, Jaroslava13.06.1958peněžitý dar 1 000,00
Frydrychová, Jaroslava13.06.1958peněžitý dar 500,00
Frydrýšková, Zden28.03.1951peněžitý dar 500,00
Frydrýšková, Zden28.03.1951peněžitý dar 300,00
Frydrýšková, Zden28.03.1951peněžitý dar 50,00
Frydrýšková, Zdenka28.03.1951peněžitý dar 300,00
Fuglevičová, Marta12.03.1969peněžitý dar 100,00
Fuxová, Petra04.05.1965peněžitý dar 100,00
Fyrbachová, Bohumila25.01.1946peněžitý dar 500,00
G&B Synergy s.r.o.03421112peněžitý dar 100 000,00
G&B Synergy s.r.o.03421112peněžitý dar 30 000,00
Gabarík, Josef13.01.1961peněžitý dar 100,00
Gajdošík, Marek12.07.1961peněžitý dar 200,00
Gajdošík, Marek12.07.1961peněžitý dar 100,00
Gajdošíková, Lenka12.07.1961peněžitý dar 200,00
Gajdošíková, Lenka08.03.1965peněžitý dar 100,00
Gajdošová, Šárka05.08.1969peněžitý dar 100,00
Gála, Tomáš18.08.1969peněžitý dar 100,00
Galla, Radomír24.06.1975peněžitý dar 100,00
GANOCOFFEE S.R.O.28157672peněžitý dar 5 000,00
GARDEN STUDIO S.R.O60698454peněžitý dar 5 000,00
Gareis, Markéta17.04.1975peněžitý dar 100,00
Gavenda, Jindřich17.06.1970peněžitý dar 100,00
Gerevič, Jiří13.04.1957peněžitý dar 1 200,00
Gerevič, Jiří13.04.1957peněžitý dar 500,00
Gerevič, Jiří13.04.1957peněžitý dar 500,00
Gerstendorfer, Luboš09.10.1956peněžitý dar 200,00
Geryková, Jana11.04.1967peněžitý dar 100,00
GeŽo, Miroslav22.03.1956peněžitý dar 800,00
Gladič, Martin05.09.1972peněžitý dar 100,00
Glos, Jiří19.12.1948peněžitý dar 1 000,00
Gluč, Stanislav10.08.1950peněžitý dar 2 000,00
Gocal, Petr16.01.1960peněžitý dar 100,00
Gocal, Radan07.12.1966peněžitý dar 50 000,00
Godárová, Jitka15.02.1969peněžitý dar 100,00
Godula, Dušan21.01.1972peněžitý dar 1 000,00
Godula, Dušan21.01.1972peněžitý dar 100,00
Goeke, Jana04.07.1971peněžitý dar 100,00
Goliášova, Františka24.12.1952peněžitý dar 500,00
Golla, František16.04.1955peněžitý dar 10 000,00
Golla, František16.04.1955peněžitý dar 1 000,00
Gondek, Martin16.10.1974peněžitý dar 100,00
Goňo, Miroslava19.06.1973peněžitý dar 100,00
Goumezianová, Dalila14.09.1965peněžitý dar 500,00
Grabovský, Tomáš25.11.1966peněžitý dar 100,00
Grajcaríková, Ivana24.09.1974peněžitý dar 100,00
GREGOR, LADISLAV17.01.1977peněžitý dar 400,00
Gregr, Vlastimil22.06.1963peněžitý dar 1 000,00
Greguš, Luděk14.06.1969peněžitý dar 100,00
Greguš, Radan13.11.1958peněžitý dar 500,00
Grežová, Radka03.08.1975peněžitý dar 100,00
Gric, Aleš14.04.1975peněžitý dar 100,00
Grigarová, Helena04.06.1965peněžitý dar 200,00
Grim, Jiří19.05.1960peněžitý dar 500,00
Grimová, Leona11.04.1976peněžitý dar 100,00
Grus, Michal27.09.1985peněžitý dar 100,00
Gubaničová, Vladimíra02.02.1963peněžitý dar 100,00
Haas, Jan11.06.1984peněžitý dar 100,00
Haas, Jiří01.09.1963peněžitý dar 100,00
Haasová, Věra23.04.1964peněžitý dar 500,00
Haasová, Věra23.04.1964peněžitý dar 100,00
Habarta, Ondřej09.02.1986peněžitý dar 100,00
Habetin, Antonin21.04.1959peněžitý dar 200,00
Hájek, Daniel16.10.1973peněžitý dar 100,00
Hájek, Petr19.02.1947peněžitý dar 100,00
Hájek, Vítězslav01.04.1964peněžitý dar 100,00
Hájková, Alena09.07.1967peněžitý dar 1 000,00
Hájková, Linda12.01.1986peněžitý dar 100,00
Hájková, Simona20.04.1978peněžitý dar 100,00
Hájková, Stanislava13.07.1958peněžitý dar 100,00
Hájovská, Věra13.07.1964peněžitý dar 200,00
Haken, Miroslav22.10.1968peněžitý dar 500,00
Halada, Jiří Gabriel01.11.1965peněžitý dar 200,00
Halamík, Lubomír22.04.1962peněžitý dar 500,00
Halanič, Milan03.06.1969peněžitý dar 100,00
Halířová, Blanka27.11.1962peněžitý dar 100,00
Halmová, Jana02.05.1964peněžitý dar 300,00
Hambálek, Roman20.06.1966peněžitý dar 100,00
Hampl, Karel09.06.1946peněžitý dar 1 000,00
Hampl, Petr11.03.1980peněžitý dar 100,00
Hamrle, Pavel19.06.1961peněžitý dar 2 000,00
Hanak, Andrej20.12.1978peněžitý dar 2 000,00
Hanák, Oldřich07.07.1967peněžitý dar 1 000,00
Hanák, Oldřich07.07.1967peněžitý dar 100,00
Hanečka, Jiří14.04.1962peněžitý dar 100,00
HÁnl, Martin01.04.1983peněžitý dar 100,00
HanselovÁ, Alena21.06.1944peněžitý dar 1 000,00
Hanusová, Dana18.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Hanzák, Milan13.01.1961peněžitý dar 100,00
Hanzáková, Alena29.05.1962peněžitý dar 100,00
Harašta, František16.08.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Harazin, Luboš21.12.1968peněžitý dar 100,00
Hartmann, Jan06.06.1945peněžitý dar 200,00
Hartmann, Jan06.06.1945peněžitý dar 100,00
Hartmann, Jan06.06.1945peněžitý dar 100,00
Hartmannová, Blanka04.01.1953peněžitý dar 100,00
Haspeklová, Irena07.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Hauser, Karel30.03.1957peněžitý dar 100,00
Havlík, Jaroslav25.08.1953peněžitý dar 500,00
Havlík, Jaroslav25.08.1953peněžitý dar 100,00
Havlík, Marek28.12.1970peněžitý dar 100,00
Havlík, Vlastimil06.02.1953peněžitý dar 5 000,00
Havlík, Vlastimil06.02.1953peněžitý dar 500,00
Havlík, Vlastimil06.02.1953peněžitý dar 100,00
Havrda, Jaroslav07.12.1963peněžitý dar 999,00
Havrlantová, Hana23.08.1964peněžitý dar 300,00
Hecl, Jaromír15.05.1983peněžitý dar 100,00
Hegerová, Anna17.07.1985peněžitý dar 100,00
Heidler, Libor09.05.1958peněžitý dar 990,00
Hejčová, Helena18.10.1968peněžitý dar 500,00
Hejda, Damián01.09.1939peněžitý dar 100,00
Hejduk, Jaroslav02.04.1951peněžitý dar 100,00
Hejduková, Jana27.04.1948peněžitý dar 100,00
Hejhalová, Alena13.02.1955peněžitý dar 500,00
Hejlík, Richard01.04.1970peněžitý dar 500,00
Hejzlarová, Irena24.11.1956peněžitý dar 500,00
Helclová, Blanka06.11.1962peněžitý dar 100,00
Held, Petr30.06.1950peněžitý dar 150,00
Held, Petr30.06.1950peněžitý dar 100,00
Helmut, DohnÁlek10.04.1966peněžitý dar 500,00
Hendrych, Karel29.07.1982peněžitý dar 100,00
Hénková, Ludmila28.09.1964peněžitý dar 222,00
Hennlichová, Jiřina01.06.1957peněžitý dar 100,00
Hennlichová, Jiřina01.06.1957peněžitý dar 100,00
Herbrychová, Lada15.09.1973peněžitý dar 100,00
Hercík, Karel10.08.1956peněžitý dar 1 000,00
Hercíková, Radomila26.02.1964peněžitý dar 100,00
Herman, Josef22.10.1941peněžitý dar 100,00
Herout, Josef09.06.1950peněžitý dar 100,00
HeŘmanovskÁ, Martin25.07.1967peněžitý dar 100,00
Heydušek, Marcel02.11.1965peněžitý dar 10 000,00
Hindulák, Jan16.02.1960peněžitý dar 200,00
Hink, Jan12.06.1959peněžitý dar 100,00
Hirschkornová, Alena27.07.1964peněžitý dar 100,00
Hirsch, Pavel29.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Hladký, Radek15.01.1971peněžitý dar 500,00
Hladký, Radek15.01.1971peněžitý dar 100,00
Hlatková, Jana11.11.1954peněžitý dar 100,00
Hlaváček, Jan22.01.1958peněžitý dar 100,00
Hlaváčková, Dana29.01.1953peněžitý dar 600,00
Hlavatý, Petr05.11.1966peněžitý dar 100,00
Hlávko, Jan21.12.1956peněžitý dar 5 000,00
Hledík, Jan16.10.1969peněžitý dar 2 000,00
Hlinčíková, Lucie19.06.1981peněžitý dar 100,00
Hlopková, Jitka26.03.1976peněžitý dar 100,00
Hloušek, David03.11.1969peněžitý dar 100,00
Hlouš, Lubomír19.11.1964peněžitý dar 100,00
Hnilicová, Hana17.01.1958peněžitý dar 900,00
Hnilicová, Hana17.01.1958peněžitý dar 900,00
Hnilicová, Hana17.01.1958peněžitý dar 900,00
Hnilicová, Hana17.01.1958peněžitý dar 500,00
Hnyk, Drahomir01.04.1959peněžitý dar 100,00
Hoffmann, Milan09.12.1959peněžitý dar 100,00
Hoffmanová, Renata17.06.1958peněžitý dar 100,00
Hofman, Jan25.02.1966peněžitý dar 100,00
Hofman, Jaroslav03.04.1944peněžitý dar 200,00
Hois, Petr30.12.1982peněžitý dar 100,00
Holec, Jaroslav07.01.1958peněžitý dar 100,00
Holečková, Kateřina05.12.1980peněžitý dar 200,00
Holečková, Kateřina05.12.1980peněžitý dar 100,00
Holečková, Miroslava14.11.1962peněžitý dar 100,00
Holek, Pavel25.08.1963peněžitý dar 500,00
Holingr, Lubomir12.04.1959peněžitý dar 500,00
Holiš, Vladimír12.05.1960peněžitý dar 200,00
Hollova, Renata27.10.1980peněžitý dar 1 000,00
Holmanová, Marcela06.05.1968peněžitý dar 200,00
Holman, Stanislav11.01.1983peněžitý dar 100,00
Holub, František01.02.1971peněžitý dar 200,00
Holub, Jiří26.12.1956peněžitý dar 500,00
Holubová, Daniela01.03.1964peněžitý dar 100,00
Holubová, Eva20.08.1964peněžitý dar 3 000,00
Holubová, Helena30.05.1950peněžitý dar 500,00
Holubová, Helena30.05.1950peněžitý dar 500,00
Holubová, Ivana16.08.1954peněžitý dar 200,00
Holý, Milan11.06.1952peněžitý dar 500,00
Holý, Milan11.06.1952peněžitý dar 500,00
Holý, Stanislav17.12.1956peněžitý dar 1 000,00
Homola, Jáchym15.01.1976peněžitý dar 100,00
Homola, Jaroslav06.02.1969peněžitý dar 100,00
Homola, Martin14.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Homolka, Aleš02.06.1982peněžitý dar 100,00
Hönigová, Alena11.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Hor8k, Karel06.08.1951peněžitý dar 1 000,00
Horáček, Pavel09.09.1994peněžitý dar 100,00
Horák, Ivo14.03.1980peněžitý dar 500,00
Horák, Jan06.01.1972peněžitý dar 100,00
Horák, Jiří16.07.1963peněžitý dar 1 000,00
Horák, Josef29.05.1968peněžitý dar 500,00
HorÁk, Libor27.01.1971peněžitý dar 5 000,00
Horák, Martin06.04.1981peněžitý dar 100,00
Horáková, Libuše28.10.1964peněžitý dar 100,00
Horakova, Martina06.04.1981peněžitý dar 999,00
Horáková, Veronika14.01.1978peněžitý dar 100,00
Horáková, Yvona09.08.1955peněžitý dar 100,00
Horák, Petar10.08.1975peněžitý dar 1 000,00
Horák, Petr26.04.1979peněžitý dar 100,00
Horák, Stanislav12.10.1950peněžitý dar 3 000,00
Horák, Stanislav12.10.1950peněžitý dar 2 000,00
Horák, Stanislav12.10.1950peněžitý dar 2 000,00
Horák, Stanislav12.10.1950peněžitý dar 2 000,00
Horák, Stanislav12.10.1950peněžitý dar 2 000,00
Hora, Zdeněk18.03.1963peněžitý dar 400,00
Horejsek, Václav08.02.1951peněžitý dar 200,00
Horňák, Jan10.10.1958peněžitý dar 500,00
Horňáková, Jitka24.04.1964peněžitý dar 100,00
Horniaček, Zdeněk17.10.1976peněžitý dar 100,00
Horníček, Stanislav28.06.1965peněžitý dar 500,00
Horníček, Stanislav28.06.1965peněžitý dar 100,00
Horvat, David18.06.1975peněžitý dar 200,00
Hořejší, Milada15.09.1955peněžitý dar 1 000,00
Hořelková, Jarmila25.12.1976peněžitý dar 400,00
Hořínková, Miroslava15.04.1959peněžitý dar 1 000,00
Hosnedl, David22.12.1980peněžitý dar 100,00
Hostounska, Marie07.03.1967peněžitý dar 100,00
Hoščuková, Zuzana30.03.1980peněžitý dar 100,00
Hošková, Ivona10.01.1969peněžitý dar 500,00
Hošková, Ivona10.01.1969peněžitý dar 100,00
Houha, Libor03.01.1966peněžitý dar 100,00
Houserová, Lenka02.07.1976peněžitý dar 200,00
House, Zuzana21.12.1953peněžitý dar 300,00
House, Zuzana21.12.1953peněžitý dar 100,00
Hout, Lumír10.10.1956peněžitý dar 100,00
Hovorková, Andrea24.01.1979peněžitý dar 100,00
Hozák, Vítězslav15.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Hozák, Vítězslav15.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Hozák, Vítězslav15.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Hozák, Vítězslav15.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Hrabčák, Karel21.05.1980peněžitý dar 100,00
Hradecká, Nataša20.03.1956peněžitý dar 500,00
Hradecká, Nataša20.03.1956peněžitý dar 100,00
Hradilová, Iveta13.09.1971peněžitý dar 300,00
Hrazdil, Martin18.04.1985peněžitý dar 10 780,00
Hrazdira, Vítězslav18.09.1954peněžitý dar 100,00
Hrbáč, Milan06.01.1961peněžitý dar 500,00
Hrb, Martin20.10.1965peněžitý dar 100,00
Hrdinova, Alena22.11.1966peněžitý dar 1 000,00
HrnČÁr, Jaroslav12.09.1979peněžitý dar 200,00
HrnČÁr, Jaroslav12.09.1979peněžitý dar 200,00
HrnČÁr, Jaroslav12.09.1979peněžitý dar 200,00
HrnČÁr, Jaroslav12.09.1979peněžitý dar 200,00
HrnČÁr, Jaroslav12.09.1979peněžitý dar 200,00
HrnČÁr, Jaroslav12.09.1979peněžitý dar 200,00
Hrnčíř, Petr16.03.1967peněžitý dar 800,00
Hrňová, Vladimíra25.05.1984peněžitý dar 100,00
Hrobařová, Zuzana30.01.1965peněžitý dar 100,00
Hrobník, Jan14.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Hrobník, Jan14.10.1986peněžitý dar 500,00
Hrubesova, Dana04.04.1977peněžitý dar 100,00
Hruboň, Marian29.05.1963peněžitý dar 100,00
Hrubý, Emil13.10.1957peněžitý dar 1 000,00
Hruskova, Radana09.10.1964peněžitý dar 100,00
Hruskova, Radana09.10.1964peněžitý dar 100,00
Hruskova, Radana09.10.1964peněžitý dar 100,00
Hruskova, Radana09.10.1964peněžitý dar 100,00
Hruskova, Radana09.10.1964peněžitý dar 100,00
Hruskova, Radana09.10.1964peněžitý dar 100,00
Hruskova, Radana09.10.1964peněžitý dar 100,00
Hruskova, Radana09.10.1964peněžitý dar 100,00
Hruskova, Radana09.10.1964peněžitý dar 100,00
Hruskova, Radana09.10.1964peněžitý dar 100,00
Hruskova, Radana09.10.1964peněžitý dar 100,00
Hruskova, Radana09.10.1964peněžitý dar 100,00
Hruskova, Zdenka15.03.1948peněžitý dar 500,00
Hruška, Pavel09.01.1965peněžitý dar 300,00
Hruška, Pavel09.01.1965peněžitý dar 300,00
Hrušková, Dagmar28.10.1973peněžitý dar 100,00
Hrůza, Robert22.09.1976peněžitý dar 100,00
Hřích, Alena09.03.1969peněžitý dar 100,00
HŘivnÁČ, Libor12.11.1959peněžitý dar 100 000,00
HŘivnÁČ, Libor12.11.1959peněžitý dar 5 000,00
HT KOVO CHRUDIM S.R.27498620peněžitý dar 20 000,00
HT KOVO CHRUDIM S.R.27498620peněžitý dar 5 000,00
Hubálek, Jiří06.10.1973peněžitý dar 501,00
Hubálek, Jiří06.10.2023peněžitý dar 100,00
Hubálek, Radek10.03.1973peněžitý dar 500,00
HUBENÁ, HELENA02.12.1957peněžitý dar 100,00
Hubičková, Veronika04.05.1970peněžitý dar 100,00
Hubková, Dana07.01.1956peněžitý dar 200,00
Hudeček, Vilém03.02.1952peněžitý dar 500,00
Hudska, Radka24.02.1977peněžitý dar 100,00
Hula, Michal05.03.1977peněžitý dar 100,00
Hůlová, Eva16.10.1959peněžitý dar 100,00
Hůlová, Olgq29.11.1983peněžitý dar 100,00
Hůlová, Věra14.04.1948peněžitý dar 1 000,00
Humpolík, Bohumil29.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Humpolík, Bohumil29.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Humpolík, Bohumil29.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Humpolík, Stanislav12.07.1961peněžitý dar 500,00
Hvězdová, Miluška03.06.1948peněžitý dar 500,00
Hylmar, Jiří08.05.1973peněžitý dar 100,00
Hypšová, Petra22.08.1977peněžitý dar 100,00
Hývnarová, Radka08.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Chaloupkova, Dagmar06.08.1956peněžitý dar 100,00
Chaloupková, Ivona12.07.1954peněžitý dar 500,00
Chaloupková, Ivona12.07.1954peněžitý dar 500,00
Chaloupková, Ivona12.07.1954peněžitý dar 500,00
Chalupová, Iva03.06.1980peněžitý dar 500,00
Chalupová, Iva03.06.1980peněžitý dar 100,00
Chalupová, Ivana25.11.1965peněžitý dar 100,00
Charvát, Miriam22.11.1967peněžitý dar 500,00
CharvÁtovÁ, Dagmar24.10.1949peněžitý dar 500,00
Charvátová, Miriam22.11.1967peněžitý dar 500,00
Charvátová, Miriam22.11.1967peněžitý dar 500,00
Chlada, Petr13.03.1982peněžitý dar 500,00
Chládek, Miloslav02.05.1963peněžitý dar 100,00
Chlebík, Jiří07.11.1959peněžitý dar 100,00
Chlebíková, Danuše27.08.1958peněžitý dar 100,00
Chlustinová, Helena25.02.1954peněžitý dar 500,00
Chlustinová, Helena25.02.1954peněžitý dar 100,00
Chmela, Emil28.01.1975peněžitý dar 40 000,00
Chmela, Emil28.01.1975peněžitý dar 30 000,00
Chmela, Emil28.01.1975peněžitý dar 15 000,00
Chmelařová, Martina05.04.1978peněžitý dar 100,00
Chmelařová, Renata18.11.1972peněžitý dar 100,00
Chmelíková, Alena Chmelíková13.04.1948peněžitý dar 100,00
Chodura, Vladimír11.02.1970peněžitý dar 100,00
Chodurová, Radka15.07.1970peněžitý dar 500,00
Chodurová, Radka15.07.1970peněžitý dar 100,00
Cholastová, Danuše23.05.1959peněžitý dar 100,00
Chotěborská, Helena08.01.1951peněžitý dar 100,00
Chrástecký, Antonín05.04.1961peněžitý dar 500,00
Chrástecký, Antonín05.04.1961peněžitý dar 500,00
Chromý, Karel22.01.1962peněžitý dar 1 200,00
Chromý, Ondřej21.08.1983peněžitý dar 100,00
Chudoba, Zdeněk24.11.1973peněžitý dar 100,00
Chvátal, pavel30.04.1977peněžitý dar 500,00
Ihnačinec, Tomáš05.05.1972peněžitý dar 100,00
Ihnátko, Vasil01.12.1959peněžitý dar 100,00
ILTYO, Pavel05.03.1964peněžitý dar 100,00
Indrová, Hana25.05.1976peněžitý dar 300,00
Inetsoft s.r.o.26915219peněžitý dar 3 000,00
ING-PLASTIC S.R.O.25409476peněžitý dar 10 000,00
ING-PLASTIC S.R.O.25409476peněžitý dar 5 000,00
Iris, Nina29.09.1962peněžitý dar 500,00
Iskerka, Petr31.05.1953peněžitý dar 500,00
Iskerka, Petr31.05.1953peněžitý dar 500,00
Iskerka, Petr31.05.1953peněžitý dar 100,00
Iskerková, Alice14.06.1956peněžitý dar 500,00
Ištván, Antonín23.11.1981peněžitý dar 100,00
Ivanič, Jan21.09.1965peněžitý dar 100,00
Ivanka, DolÁkovÁ30.09.1947peněžitý dar 300,00
Ivanka, Kočvarová08.04.1950peněžitý dar 333,00
Ivan, Martin11.02.1973peněžitý dar 100,00
Ivo, Lukáš27.07.1963peněžitý dar 1 000,00
Ivo, Lukáš27.07.1963peněžitý dar 1 000,00
ixprun s.r.o.02334097peněžitý dar 20 000,00
ixprun s.r.o.02334097peněžitý dar 20 000,00
ixprun s.r.o.02334097peněžitý dar 20 000,00
ixprun s.r.o.02334097peněžitý dar 20 000,00
ixprun s.r.o.02334097peněžitý dar 20 000,00
ixprun s.r.o.02334097peněžitý dar 20 000,00
ixprun s.r.o.02334097peněžitý dar 20 000,00
ixprun s.r.o.02334097peněžitý dar 20 000,00
ixprun s.r.o.02334097peněžitý dar 20 000,00
ixprun s.r.o.02334097peněžitý dar 20 000,00
Jágrová, Dana16.06.1953peněžitý dar 100,00
JÁchym, Homola15.01.1976peněžitý dar 500,00
Jakoubek, Petr22.03.1980peněžitý dar 500,00
Jakoubek, Petr22.03.1980peněžitý dar 100,00
Jakoubek, Roman22.12.1964peněžitý dar 2 000,00
Jakubec, Miloš12.09.1956peněžitý dar 500,00
Jakubec, Miloš12.09.1956peněžitý dar 100,00
Jakubínská, Ivana19.11.1970peněžitý dar 100,00
Janáková, Věra12.10.1969peněžitý dar 500,00
Janata, Vladimír15.03.1954peněžitý dar 1 000,00
Janatova, Ivana06.11.1967peněžitý dar 100,00
Jancik, Jaroslav18.03.1964peněžitý dar 1 000,00
Jancik, Jaroslav18.03.1964peněžitý dar 1 000,00
Jančárová, Vlasta30.05.1957peněžitý dar 100,00
Jančík, Ivo25.09.1966peněžitý dar 100,00
Janda, Michael22.02.1990peněžitý dar 100,00
Janda, Pavel15.05.1973peněžitý dar 300,00
Jandera, Jaroslav10.07.1975peněžitý dar 500,00
Jandl, Jaromír21.04.1972peněžitý dar 100,00
Jandouš, Josef24.01.1975peněžitý dar 100,00
Jandusová, Alena04.09.1953peněžitý dar 500,00
Janeček, Josef26.09.1979peněžitý dar 1 000,00
Janeček, Karel03.08.1951peněžitý dar 5 000,00
Janeček, Vlastimil25.07.1969peněžitý dar 100,00
Janeček, Zdeněk24.01.1974peněžitý dar 100,00
JanečkováJ, Petra26.10.1970peněžitý dar 300,00
Janečková, Karin22.08.1967peněžitý dar 500,00
Jan, Havel08.07.1996peněžitý dar 100,00
JÁn, HribÍk12.09.1957peněžitý dar 500,00
Janík, Kamil22.12.1967peněžitý dar 2 000,00
Janková, Olga07.02.1956peněžitý dar 1 000,00
Jankovská, Blanka21.11.1966peněžitý dar 100,00
Janků, Dalimil01.10.1972peněžitý dar 100,00
Janků, Martin04.10.1966peněžitý dar 100,00
Janni, Marcela20.06.1979peněžitý dar 100,00
Janoutová, Jana24.03.1976peněžitý dar 300,00
Janováč, Jaroslav05.08.1946peněžitý dar 200,00
Janovská, Ivana07.05.1965peněžitý dar 100,00
Janovská, Marie14.05.1950peněžitý dar 1 000,00
Janovský, Jaroslav17.12.1968peněžitý dar 100,00
Janovský, Stanislav07.06.1971peněžitý dar 100,00
Janský, Pter11.08.1960peněžitý dar 100,00
Janů, Radim11.08.1964peněžitý dar 500,00
Jarábek, Milan05.05.1962peněžitý dar 100,00
Jarkovská, Marie05.02.1954peněžitý dar 1 000,00
Jarmara, Pavel30.10.1964peněžitý dar 1 000,00
Jarmara, Pavel30.10.1964peněžitý dar 100,00
Jaromir, Bartoska08.08.1964peněžitý dar 100,00
JaromÍr, Komanek17.02.1949peněžitý dar 990,00
JaromÍr, Munia28.07.1973peněžitý dar 100,00
Jaroslav, Marek30.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Jarosova, Jaroslava04.08.1960peněžitý dar 100,00
Jaroš, Jiří14.06.1964peněžitý dar 100,00
Jaro, ZlatohlÁvkovÁ18.06.1965peněžitý dar 1 000,00
Jaro, ZlatohlÁvkovÁ18.06.1965peněžitý dar 500,00
Jasanský, Zdeněk14.07.1963peněžitý dar 1 000,00
Jasanský, Zdeněk14.07.1963peněžitý dar 500,00
Jasoněk, Petr06.06.1971peněžitý dar 100,00
Jašová, Kateřina12.10.1982peněžitý dar 100,00
Jatel, Rostislav19.02.1954peněžitý dar 100,00
Jeddi, Alena01.11.1964peněžitý dar 100,00
Jedlička, Michal15.07.1981peněžitý dar 100,00
Jedličková, Drahomíra24.12.1956peněžitý dar 1 300,00
Jedličková, Drahomíra24.12.1956peněžitý dar 500,00
Jel8nkováJelínková, Eva23.06.1959peněžitý dar 100,00
JelÍnek, Ivo15.06.1967peněžitý dar 1 000,00
JelÍnek, Ivo15.06.1967peněžitý dar 1 000,00
Jelínek, Robin10.04.2000peněžitý dar 100,00
Jelínek, Václav26.01.1966peněžitý dar 100,00
Jelinek, Viktor05.05.1976peněžitý dar 100,00
JelÍnkovÁ, Eva23.06.1959peněžitý dar 500,00
Jelínkova, Majdalena17.11.1946peněžitý dar 3 000,00
Jelínková, Radomí21.03.1969peněžitý dar 200,00
Jelínková, Radomíra09.04.1965peněžitý dar 100,00
Jenčík, Jan12.10.1986peněžitý dar 100,00
Jeník, Miloš22.08.1986peněžitý dar 100,00
Jeřábek, David09.03.1983peněžitý dar 200,00
Jeřábek, Karel04.06.1964peněžitý dar 500,00
Jeřábek, Karel04.06.1964peněžitý dar 100,00
Jeřábek, Leoš18.04.1972peněžitý dar 100,00
Ježek, Josef21.03.1997peněžitý dar 100,00
Ježek, Milan02.04.1959peněžitý dar 100,00
Ježková, Jitka Sára20.04.1966peněžitý dar 100,00
Ježková, Radka25.08.1979peněžitý dar 100,00
Jež, Petr22.08.1974peněžitý dar 100,00
Jileček, Petr14.01.1957peněžitý dar 500,00
Jílek, Milan02.01.1969peněžitý dar 100,00
Jílková, Hana21.04.1960peněžitý dar 100,00
Jílková, Vladimíra31.12.1966peněžitý dar 500,00
Jindra, Petr25.01.1976peněžitý dar 100,00
Jindriska, Mikolasova26.12.1980peněžitý dar 300,00
JindŘich, HÁna16.03.1960peněžitý dar 100,00
Jiralová, Marta24.02.1964peněžitý dar 100,00
Jiráň, František01.06.1962peněžitý dar 300,00
Jíra, Václav21.08.1977peněžitý dar 100,00
Jirešová, Miroslava13.09.1955peněžitý dar 500,00
Jirešová, Miroslava13.09.1955peněžitý dar 500,00
Jirešová, Miroslava13.09.1955peněžitý dar 300,00
Jiri, Burian11.12.1961peněžitý dar 233,00
Jirina, Florianova01.04.1962peněžitý dar 1 000,00
Jirina, Vackova09.01.1951peněžitý dar 900,00
Jiri, Zandal26.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Jirkovec, Zdenek24.05.1953peněžitý dar 10 000,00
Jírová, Michaela12.04.1968peněžitý dar 500,00
Jírů, Kristina25.04.1987peněžitý dar 500,00
Jiří, Adam18.09.1963peněžitý dar 100,00
JiŘÍ, Bukartyk23.10.1956peněžitý dar 1 000,00
Jiříková, Martina02.08.1968peněžitý dar 1 000,00
JiŘÍ, Langer28.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Jiří, Pavel30.08.1976peněžitý dar 100,00
JiŘÍ, SmetÁk11.10.1969peněžitý dar 1 000,00
JiŘÍ, SmetÁk11.10.1969peněžitý dar 1 000,00
JiŘÍ, ŠtĚrba28.03.1952peněžitý dar 2 000,00
JiŘÍ, VanĚČek08.09.1958peněžitý dar 1 000,00
Jit, Velhartická28.07.1973peněžitý dar 5 000,00
Jit, Velhartická28.07.1973peněžitý dar 100,00
John, Petr07.12.1966peněžitý dar 100,00
Jochmann, Miloslav10.08.1957peněžitý dar 5 000,00
Jochová, Gabriela10.04.1976peněžitý dar 100,00
Josef, Adam19.01.1969peněžitý dar 500,00
JUDr. Sylva Ševčíkov66204151peněžitý dar 1 000,00
Jungr, Michal13.05.1974peněžitý dar 100,00
Juračka, Ivan04.09.1951peněžitý dar 500,00
Juráková, Ivana11.09.1966peněžitý dar 100,00
Juráňová, Alena14.01.1962peněžitý dar 500,00
Juráň, Petr22.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Jurčáková, Alena04.12.1963peněžitý dar 200,00
Jurčáková, Alena04.12.1963peněžitý dar 100,00
Jurčová, Gabriela15.04.1975peněžitý dar 1 000,00
Jurga, Lukáš13.05.1988peněžitý dar 100,00
Jurga, Stanislav12.06.1985peněžitý dar 100,00
Juricek, Tomas14.09.1967peněžitý dar 200,00
Jurkova, Eva03.03.1968peněžitý dar 1 000,00
Jurníčková, Andrea30.04.1972peněžitý dar 1 000,00
Juřík, Kamil03.08.1967peněžitý dar 100,00
Justianová, Zuzana04.09.1977peněžitý dar 100,00
Just, Jiří01.02.1954peněžitý dar 500,00
Jůzová, Lenka13.09.1967peněžitý dar 100,00
Kabeláč, Jaroslav22.11.1954peněžitý dar 990,00
Kabeláč, Jaroslav22.11.1954peněžitý dar 990,00
Kabeláč, Jaroslav22.11.1954peněžitý dar 990,00
Kabeláč, Jaroslav22.11.1954peněžitý dar 990,00
Kabeláč, Jaroslav22.11.1954peněžitý dar 990,00
Kabeláč, Jaroslav22.11.1954peněžitý dar 100,00
Kábrt, Radovan01.10.1965peněžitý dar 1 000,00
Kaczmarczyk, Daniel01.02.1969peněžitý dar 100,00
Káčerková, Lenka02.05.1969peněžitý dar 500,00
Kačicová, Miloslava07.11.1953peněžitý dar 1 000,00
Kadlečíková, Helena25.10.1982peněžitý dar 200,00
Kadlečíková, Helena25.10.1982peněžitý dar 100,00
Kadlíková, Radka30.10.1980peněžitý dar 100,00
Kadlíková, Radka30.10.1980peněžitý dar 100,00
Kafková, Anna05.10.1945peněžitý dar 100,00
Kafková, Eva24.02.1948peněžitý dar 1 000,00
Kafonek, Jaromír27.09.1955peněžitý dar 100,00
Kaitman, Stanislav24.08.1959peněžitý dar 1 000,00
Kakaščíková, Marie31.12.1956peněžitý dar 1 000,00
Kakaščíková, Marie31.12.1956peněžitý dar 500,00
Kaláb, Bohumil02.03.1955peněžitý dar 200,00
Kalábková, Iveta07.09.1964peněžitý dar 100,00
Kaláb, Stanislav05.12.1976peněžitý dar 200,00
Kaláb, Stanislav05.12.1976peněžitý dar 200,00
Kaláb, Stanislav05.12.1976peněžitý dar 200,00
Kaláb, Stanislav05.12.1976peněžitý dar 200,00
Kaláb, Stanislav05.12.1976peněžitý dar 200,00
Kalandrova, Simona10.04.1969peněžitý dar 300,00
Kalandrova, Simona10.04.1969peněžitý dar 200,00
Kalášek, Jiří14.09.1961peněžitý dar 500,00
KalenskÝ, Jakub07.07.1971peněžitý dar 100,00
Kaleta, Marek02.07.1989peněžitý dar 10 000,00
Kalina, Ladislav01.11.1974peněžitý dar 1 100,00
Kalina, Oldřich29.03.1980peněžitý dar 2 000,00
Kalinova, Alena25.02.1965peněžitý dar 500,00
Kalousek, Jaroslav02.10.1953peněžitý dar 1 000,00
Kalousek, Jaroslav02.10.1953peněžitý dar 100,00
KalovÁ, Hana05.01.1956peněžitý dar 1 000,00
Kalová, Soňa25.02.1963peněžitý dar 100,00
Kaman, Jan30.03.1964peněžitý dar 100,00
Kamenec, Jiří21.04.1980peněžitý dar 500,00
Kamenická, Lucie26.09.1975peněžitý dar 200,00
Káninský, Radim14.06.1975peněžitý dar 500,00
Káninský, Radim14.06.1975peněžitý dar 250,00
Kaniok, René25.09.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Kaňkovská, Jitka18.06.1967peněžitý dar 100,00
Kanta, Tomáš12.05.1981peněžitý dar 100,00
Kaprálová, Eva20.11.1972peněžitý dar 200,00
Kaprhál, Martin30.01.1968peněžitý dar 100,00
Kapr, Josef28.12.1967peněžitý dar 1 000,00
Kapustová, Petra07.07.1966peněžitý dar 100,00
Karabec, Miloslav13.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Karásek, Zdeněk22.10.1954peněžitý dar 100,00
Karel, Ludvík22.07.1989peněžitý dar 100,00
Karlikova, Dagmar03.07.1941peněžitý dar 300,00
Karlikova, Dagmar03.07.1941peněžitý dar 200,00
Karlikova, Dagmar03.07.1941peněžitý dar 200,00
Karlikova, Dagmar03.07.1941peněžitý dar 200,00
Karlikova, Dagmar03.07.1941peněžitý dar 200,00
Karlikova, Dagmar03.07.1941peněžitý dar 200,00
Karlikova, Dagmar03.07.1941peněžitý dar 200,00
Karlikova, Dagmar03.07.1941peněžitý dar 200,00
Karlikova, Dagmar03.07.1941peněžitý dar 200,00
Karlikova, Dagmar03.07.1941peněžitý dar 200,00
Karlikova, Dagmar03.07.1941peněžitý dar 200,00
Karská, Markéta22.02.1969peněžitý dar 500,00
Karská, Markéta22.02.1969peněžitý dar 500,00
Karská, Markéta22.02.1969peněžitý dar 500,00
Karská, Markéta22.02.1969peněžitý dar 500,00
Kasal, Josef25.12.1974peněžitý dar 100,00
Kasincová, Jana14.06.1974peněžitý dar 100,00
Kassová, Helena07.06.1962peněžitý dar 100,00
KaŠpar, Jaroslav07.07.1951peněžitý dar 5 000,00
Katerina, Pozivilova21.10.1961peněžitý dar 500,00
Katz, Tomáš01.06.1953peněžitý dar 999,00
Katz, Tomáš01.06.1953peněžitý dar 100,00
Kavka, Jaromír29.03.1960peněžitý dar 100,00
Kazilovska, Kateřina18.05.1981peněžitý dar 100,00
KEEN CZ S.R.O.25413571peněžitý dar 10 000,00
Kejšarová, Zdeňka06.06.1975peněžitý dar 300,00
Kejšarová, Zdeňka06.06.1975peněžitý dar 300,00
Kejšarová, Zdeňka06.06.1975peněžitý dar 300,00
Kejšarová, Zdeňka06.06.1975peněžitý dar 300,00
Kejšarová, Zdeňka06.06.1975peněžitý dar 300,00
Kejšarová, Zdeňka06.06.1975peněžitý dar 300,00
Kejšarová, Zdeňka06.06.1975peněžitý dar 300,00
Kejšarová, Zdeňka06.06.1975peněžitý dar 300,00
Kejšarová, Zdeňka06.06.1975peněžitý dar 300,00
Kejšarová, Zdeňka06.06.1975peněžitý dar 300,00
Kejšarová, Zdeňka06.06.1975peněžitý dar 300,00
Kejšarová, Zdeňka06.06.1975peněžitý dar 300,00
KellnerovÁ, Marie19.03.1959peněžitý dar 990,00
Kempe, Turija23.10.1952peněžitý dar 100,00
Khaur, Milan19.03.1972peněžitý dar 100,00
Killarová, Šárka17.06.1960peněžitý dar 300,00
Kindl, Michal27.08.1981peněžitý dar 100,00
Kindl, Petr05.09.1955peněžitý dar 100,00
kita, kita30.09.1953peněžitý dar 100,00
Kladňáková, Lenka02.12.1985peněžitý dar 100,00
Klapáková, Adéla13.04.1989peněžitý dar 100,00
Klápště, Rudolf11.05.1956peněžitý dar 1 000,00
Klápště, Rudolf11.05.1956peněžitý dar 1 000,00
KlÁra Adrian, PoppovÁ08.08.1968peněžitý dar 2 000,00
Klaus, Petr02.07.1970peněžitý dar 100,00
Klečka, Martin30.03.1981peněžitý dar 1 000,00
Klečka, Michal15.10.1966peněžitý dar 100,00
Klečka, Pavel20.07.1953peněžitý dar 5 000,00
Klečka, Pavel20.07.1953peněžitý dar 5 000,00
Klečka, Pavel20.07.1953peněžitý dar 5 000,00
Klečka, Vladislav30.10.1949peněžitý dar 300,00
Klein, David15.05.1996peněžitý dar 10 000,00
Kleinhamplová, Kristina04.07.1956peněžitý dar 1 000,00
Klein, Jana26.02.1960peněžitý dar 100,00
Kleinová, Ivana19.07.1967peněžitý dar 100,00
Kleinová, Ivana19.07.1967peněžitý dar 100,00
Kleinová, Ivana19.07.1967peněžitý dar 100,00
Kleinová, Ivana19.07.1967peněžitý dar 100,00
Kleinová, Ivana19.07.1967peněžitý dar 100,00
Kleinová, Ivana19.07.1967peněžitý dar 100,00
Kleinová, Ivana19.07.1967peněžitý dar 100,00
Kleinová, Ivana19.07.1967peněžitý dar 100,00
Kleinová, Ivana19.07.1967peněžitý dar 100,00
Klemová, Karin02.11.1970peněžitý dar 100,00
Klemšová, Soňa08.01.1962peněžitý dar 100,00
Klepeková, Lenka01.12.1976peněžitý dar 100,00
Klikar, Marek25.08.1977peněžitý dar 100,00
Klíma, Štefan30.05.1963peněžitý dar 200,00
Klimša, Ondřej10.11.1985peněžitý dar 100,00
Klinovská, Helena30.03.1940peněžitý dar 500,00
Klinovská, Helena30.03.1940peněžitý dar 500,00
Klinovská, Helena30.03.1940peněžitý dar 500,00
Klinovská, Helena30.03.1940peněžitý dar 500,00
Klinovská, Helena30.03.1940peněžitý dar 500,00
Klír, Zbyněk04.12.1961peněžitý dar 500,00
Klír, Zbyněk04.12.1961peněžitý dar 300,00
Klívar, Vladimír07.11.1977peněžitý dar 100,00
Kloučková, Hana01.06.1970peněžitý dar 100,00
Kment, Jan20.01.1945peněžitý dar 3 000,00
Kmentova, Michaela21.07.1975peněžitý dar 500,00
Kmoníčková, Hana15.01.1980peněžitý dar 200,00
Kňazovčíková, Hana03.03.1976peněžitý dar 100,00
Knefl, Zdeněk25.08.1976peněžitý dar 100,00
Knefl, Zdeněk25.08.1976peněžitý dar 100,00
Kneřová, Jaroslava21.04.1961peněžitý dar 100,00
knihovna MFF UK, Radana Hrušková09.10.1964peněžitý dar 500,00
Knoppová, Dana29.08.1967peněžitý dar 100,00
Kňourek, Lukáš20.10.1979peněžitý dar 100,00
Kober, Vítězslav05.04.1971peněžitý dar 500,00
Koblih, Jan25.04.1978peněžitý dar 500,00
Kobyláková, Lena21.07.1982peněžitý dar 500,00
Kobyláková, Lena21.07.1982peněžitý dar 100,00
Kobylka, Jiří29.12.1993peněžitý dar 100,00
Kocandová, Vlaďka05.10.1976peněžitý dar 100,00
Kocian, Vladislav18.01.1952peněžitý dar 500,00
Kocourek, Vladan20.04.1966peněžitý dar 100,00
Kočárková, Kristina Jana09.11.1981peněžitý dar 100,00
Kočí, Radek22.06.1978peněžitý dar 100,00
Kočí, Rostislav12.09.1973peněžitý dar 100,00
Kočka, Martin13.02.1960peněžitý dar 100,00
Kočvara, Zdeněk15.01.1962peněžitý dar 222,00
Kodeda, Martin18.01.1973peněžitý dar 500,00
Kodeda, Martin18.01.1973peněžitý dar 100,00
Koděrová, Radmila17.01.1971peněžitý dar 500,00
Kodíček, Michal07.12.1960peněžitý dar 500,00
Koďousková, Kateřina28.04.1977peněžitý dar 500,00
Kofrovà, Jana22.06.1963peněžitý dar 100,00
Kőhler, Jaroslav14.02.1980peněžitý dar 1 000,00
Kohlertová, Jana16.01.1972peněžitý dar 100,00
Kohn, Otakar19.01.1974peněžitý dar 100,00
Kohout, Bedřich16.01.1948peněžitý dar 2 000,00
Kohoutek, Jiří26.11.1964peněžitý dar 100,00
Kohoutek, Petr29.03.1969peněžitý dar 300,00
Kohoutek, Petr29.03.1969peněžitý dar 200,00
Kohout, Jaroslav19.05.1964peněžitý dar 200,00
Kohout, Jaroslav19.05.1964peněžitý dar 200,00
Kohout, Jaroslav19.05.1964peněžitý dar 200,00
Kohout, Jaroslav19.05.1964peněžitý dar 200,00
Kohout, Jaroslav19.05.1964peněžitý dar 200,00
Kohout, Jaroslav19.05.1964peněžitý dar 200,00
Kohout, Miroslav09.06.1974peněžitý dar 500,00
Koláček, Luboš05.02.1971peněžitý dar 100,00
Kolajík, Lubomír03.02.1962peněžitý dar 100,00
Kolarova, Eva04.07.1954peněžitý dar 300,00
Kolarova, Eva04.07.1954peněžitý dar 200,00
Kolaříková, Anna25.10.1961peněžitý dar 500,00
Kolaříková, Anna25.10.1961peněžitý dar 500,00
Kolaříková, Anna25.10.1961peněžitý dar 500,00
Kolaříková, Anna25.10.1961peněžitý dar 500,00
Kolaříková, Anna25.10.1961peněžitý dar 500,00
Kolaříková, Anna25.10.1961peněžitý dar 500,00
Kolaříková, Anna25.10.1961peněžitý dar 100,00
Kolaříková, Anna25.10.1961peněžitý dar 100,00
Kolaříková, Anna25.10.1961peněžitý dar 100,00
Kolaříková, Anna25.10.1961peněžitý dar 100,00
Kolaříková, Anna25.10.1961peněžitý dar 100,00
Kolář, Josef15.08.1954peněžitý dar 100,00
Kolář, Michal24.08.1969peněžitý dar 1 000,00
Kolář, Pavel22.12.1957peněžitý dar 300,00
Kolář, Pavel22.12.1957peněžitý dar 300,00
Kolda, Eduard27.02.1972peněžitý dar 500,00
Kolínská, Eva22.12.1935peněžitý dar 100,00
Kolínská, Věra04.12.1947peněžitý dar 100,00
Kolínský, František19.05.1962peněžitý dar 100,00
Koller, Zdeněk22.08.1955peněžitý dar 100,00
Komárek, Vladimír26.07.1949peněžitý dar 1 000,00
Komárková, Helena01.05.1952peněžitý dar 100,00
Komoň, Milan14.01.1966peněžitý dar 500,00
Končítek, Radim05.04.1977peněžitý dar 250 000,00
Kondělková, Zuzana15.12.1961peněžitý dar 100,00
Konecny, Ivo01.11.1962peněžitý dar 500,00
Konecny, Ivo01.11.1962peněžitý dar 400,00
Konečný, Čestmír30.05.1959peněžitý dar 1 000,00
Konečný, Čestmír30.05.1959peněžitý dar 1 000,00
Konečný, Erik13.05.1956peněžitý dar 100,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 300,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 300,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 200,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 200,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 200,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 200,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 200,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 200,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 100,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 100,00
konečný, Martin Konečný13.04.1989peněžitý dar 100,00
Koníčková, Dana18.10.1961peněžitý dar 100,00
Konopková, Zuzana18.09.1990peněžitý dar 250 000,00
Konop, Pavel06.11.1972peněžitý dar 500,00
Kontrová, Pavlína04.11.1980peněžitý dar 500,00
Konvalinka, Jan16.12.1966peněžitý dar 400,00
Konvička, Tomáš27.10.1964peněžitý dar 500,00
Konvičková, Hana27.10.1964peněžitý dar 500,00
Kopecký, Vít25.01.1967peněžitý dar 500,00
Kopecký, Vít25.01.1967peněžitý dar 500,00
Koprnický, David14.06.1974peněžitý dar 100,00
Koranda, Václav14.01.1961peněžitý dar 500,00
Koranda, Václav14.01.1961peněžitý dar 100,00
Kordulíková, Ivana12.03.1965peněžitý dar 100,00
Kordulová, Lenka16.10.1957peněžitý dar 1 000,00
Korsa, Jaroslav26.04.1956peněžitý dar 1 000,00
Kortiš, Marek17.03.1984peněžitý dar 100,00
Korunková, Andrea31.10.1972peněžitý dar 100,00
Koryťák, Jaroslav02.01.1985peněžitý dar 500,00
Kořínek, Jiří10.03.1977peněžitý dar 100,00
Kořínek, Lubomír21.01.1956peněžitý dar 555,00
Kořínek, Lubomír21.01.1956peněžitý dar 555,00
Kořínek, Lubomír21.01.1956peněžitý dar 100,00
Kosina, Miroslav04.04.1956peněžitý dar 100,00
Kos, Jindřich02.03.1949peněžitý dar 100,00
Kosmata, Pavel10.09.1966peněžitý dar 500,00
Kosour, Ladislav04.08.1949peněžitý dar 200,00
Kosová, Eva03.11.1954peněžitý dar 500,00
Kostal, Petr11.04.1963peněžitý dar 200,00
Kostal, Petr11.04.1963peněžitý dar 200,00
Kostková, Jana24.03.1978peněžitý dar 1 000,00
Kos, Tomáš03.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Košan, Luboš04.03.1969peněžitý dar 100,00
Košárek, František14.05.1956peněžitý dar 100,00
Košek, Petr27.05.1973peněžitý dar 100,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 100,00
Košková, Dana29.09.1966peněžitý dar 100,00
Košková, Ivana21.07.1957peněžitý dar 200,00
Košťál, Lubomír27.08.1959peněžitý dar 500,00
Košťál, Lubomír27.08.1959peněžitý dar 100,00
Košťálová, Ing. Yveta29.02.1964peněžitý dar 2 000,00
Košťál, Zdeněk23.11.1969peněžitý dar 2 000,00
Kotlíková, Pavlína12.03.1973peněžitý dar 100,00
Kotrbáček, Zuzana28.12.1959peněžitý dar 200,00
Kotúč, Zbyněk20.06.1964peněžitý dar 123,00
Kotula, Jaroslav01.06.1952peněžitý dar 500,00
Kotuličová, Daniela13.11.1969peněžitý dar 100,00
Koudele, Bohumil18.04.1971peněžitý dar 100,00
Koukal, Zdeněk14.06.1978peněžitý dar 100,00
Kouklikova, Lada11.04.1962peněžitý dar 100,00
Kouřil, Jiří23.07.1948peněžitý dar 100,00
Kouřil, Vojtěch05.02.1985peněžitý dar 500,00
Kouřimský, Zdeněk26.04.1977peněžitý dar 150,00
Koutná, Zdeňka23.05.1956peněžitý dar 1 000,00
Koutny, Martin21.05.1970peněžitý dar 200,00
Koutny, Martin21.05.1970peněžitý dar 200,00
Koutny, Martin21.05.1970peněžitý dar 200,00
Koutny, Martin21.05.1970peněžitý dar 200,00
Koutny, Martin21.05.1970peněžitý dar 200,00
Koutny, Martin21.05.1970peněžitý dar 100,00
Kout, Roman06.02.1970peněžitý dar 300,00
Kováč, Jan16.06.1972peněžitý dar 100,00
Kovanda, Jan08.09.1949peněžitý dar 1 000,00
Kovářová, Ivana14.11.1984peněžitý dar 100,00
Kovářová, Judita03.11.1975peněžitý dar 1 000,00
Kovářová, Soňa18.04.1973peněžitý dar 100,00
Kowalczyková, Karla02.10.1969peněžitý dar 150,00
Kowalczyková, Karla02.10.1969peněžitý dar 150,00
Kowalczyk, Vladimír15.05.1967peněžitý dar 150,00
Kowalczyk, Vladimír15.05.1967peněžitý dar 150,00
Kozáková, Radka06.05.1974peněžitý dar 100,00
Kozáková, Romana10.10.1952peněžitý dar 1 000,00
Kozák, Pavel28.05.1983peněžitý dar 3 000,00
Kozák, Pavel28.05.1983peněžitý dar 500,00
Kozojed, Frantisek16.04.1954peněžitý dar 678,00
Koždoň, Roman12.06.1981peněžitý dar 100,00
Kožíšková, Milana12.04.1976peněžitý dar 100,00
Kožoušek, Miroslav02.08.1964peněžitý dar 500,00
Kožuch, Pavel19.07.1957peněžitý dar 2 000,00
Krábek, Miroslav30.03.1950peněžitý dar 995,00
KrÁČala, Martin17.03.1988peněžitý dar 333,00
Kráčmar, Ladislav29.10.1959peněžitý dar 100,00
Krajcigr, Miroslav09.05.1970peněžitý dar 100,00
KralKrál, Larissa11.06.1980peněžitý dar 500,00
Král, Martin01.11.1967peněžitý dar 100,00
Králová, Jindra05.11.1945peněžitý dar 100,00
Králová, Jitka13.05.1974peněžitý dar 100,00
Králová, Jitka13.05.1974peněžitý dar 100,00
Král, Petr07.12.1972peněžitý dar 100,00
Král, Radek19.05.1980peněžitý dar 100,00
Král, Rostislav07.11.1957peněžitý dar 500,00
Krämerová, Lenka05.05.1978peněžitý dar 500,00
Krátký, Jan08.03.1962peněžitý dar 200,00
Kratochvíl, Jan27.08.1964peněžitý dar 100,00
Kratochvil, Miroslav24.01.1962peněžitý dar 100,00
Kratochvílová, Liběna09.08.1954peněžitý dar 1 000,00
Kratochvílová, Liběna09.08.1954peněžitý dar 500,00
Kratochvílová, Liběna09.08.1954peněžitý dar 500,00
Kratochvílová, Liběna09.08.1954peněžitý dar 500,00
Kratochvílová, Věra14.12.1957peněžitý dar 1 000,00
Krayzel, Jiří29.05.1958peněžitý dar 100,00
Krčová, Veronika01.07.1981peněžitý dar 500,00
Krecar, Alan17.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Krecar, Alan17.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Kreč, Jiří21.04.1970peněžitý dar 100,00
Krejcarová, Milada30.01.1960peněžitý dar 100,00
KrejČa, Miroslav30.12.1950peněžitý dar 1 000,00
Krejčí, Hana09.10.1981peněžitý dar 400,00
Krejčí, Hana09.10.1981peněžitý dar 100,00
Krejčík, Jaroslav24.10.1971peněžitý dar 100,00
Krejčí, Martin20.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Krejčová, Jarmila10.05.1958peněžitý dar 500,00
Krejsová, Hana14.05.1963peněžitý dar 500,00
Krejza, Drahoslav09.07.1954peněžitý dar 5 000,00
Krejza, Tomáš10.06.1966peněžitý dar 500,00
Kremer, Aleš20.06.1957peněžitý dar 500,00
Krestová, Eva27.11.1978peněžitý dar 100,00
KRCHŇÁČEK, KAREL23.05.1962peněžitý dar 5 000,00
KRCHŇÁČEK, KAREL23.05.1962peněžitý dar 3 000,00
Krchov, Jiří16.02.1977peněžitý dar 100,00
Krinesová, Vratislava02.02.1951peněžitý dar 300,00
KroČilovÁ, Marcela20.11.1975peněžitý dar 100,00
Kroupová, Kamila21.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Krpata, Tomáš05.07.2006peněžitý dar 100,00
Kršek, Stanislav30.09.1973peněžitý dar 100,00
Kršková, Barbora20.11.1976peněžitý dar 100,00
Krul, Vlastimil30.01.1973peněžitý dar 100,00
Krumlová, Hana13.08.1977peněžitý dar 100,00
Kruntorád, Jiří29.03.1974peněžitý dar 500,00
Krylová, Ivana18.08.1968peněžitý dar 300,00
Krystýnek, Zdeněk20.11.1961peněžitý dar 100,00
Krystýnková, Jana22.03.1953peněžitý dar 100,00
Křemen, Stanislav21.05.1954peněžitý dar 20 000,00
Křepinský, Petr27.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Křepinský, Petr27.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Křepinský, Petr27.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Křepinský, Petr27.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Křepinský, Petr27.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Křepinský, Petr27.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Křepinský, Petr27.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Křepinský, Petr27.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Křešničková, Blanka10.01.1963peněžitý dar 2 000,00
Křikava, Jiří20.08.1962peněžitý dar 1 000,00
Křišťan, Josef05.09.1967peněžitý dar 200,00
Křišťan, Josef05.09.1967peněžitý dar 100,00
Křivánková, Ludmila20.05.1971peněžitý dar 4 000,00
Křivánková, Ludmila20.05.1971peněžitý dar 2 400,00
Křivánková, Ludmila20.05.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (magnet na auto)
Křivánková, Ludmila20.05.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (magnet na auto)
Křivka, Jaroslav18.12.1956peněžitý dar 1 000,00
Křivka, Pavel27.09.1948peněžitý dar 100,00
Křižanová, Věra29.06.1976peněžitý dar 300,00
Křížek, Karel31.12.1968peněžitý dar 100,00
Křížek, Luděk29.12.1967peněžitý dar 100,00
Křížek, Luděk29.12.1967peněžitý dar 100,00
Kříž, František10.11.1959peněžitý dar 200,00
Křížová, Marie24.08.1969peněžitý dar 1 000,00
Křížová, Markéta02.12.1976peněžitý dar 100,00
Křížová, Soňa30.11.1947peněžitý dar 100,00
Kříž, Pavel10.02.1959peněžitý dar 100,00
Křupka, Michal16.01.2023peněžitý dar 150,00
Kšica, Jiří13.05.1986peněžitý dar 500,00
Kubát, Michal19.08.1979peněžitý dar 100,00
Kubátová, Lenka21.03.1960peněžitý dar 100,00
Kubatova, Mariana22.05.1958peněžitý dar 100,00
Kubesa, Milan11.11.1949peněžitý dar 1 000,00
Kubeš, Ladislav09.11.1960peněžitý dar 200,00
Kubeš, Ladislav09.11.1960peněžitý dar 100,00
Kubešová, Miroslava08.10.1952peněžitý dar 500,00
Kubešová, Miroslava08.10.1952peněžitý dar 500,00
Kubíček, Petr20.05.1960peněžitý dar 200,00
Kubíček, Petr20.05.1960peněžitý dar 100,00
Kubíček, Vlastimil13.08.1947peněžitý dar 1 000,00
Kubíček, Vlastimil13.08.1947peněžitý dar 500,00
Kubíková, Miloslava18.02.1958peněžitý dar 300,00
Kubínková, Alena18.08.1961peněžitý dar 200,00
Kubiska, Dalibor04.05.1975peněžitý dar 111,00
Kubová, Šárka27.07.1965peněžitý dar 100,00
Kubů, Alice21.04.1974peněžitý dar 100,00
Kucín, Ivo23.09.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Kucín, Ivo23.09.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (magnet na auto)
Kucín, Ivo23.09.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (magnet na auto)
Kucínová, Lada13.04.1968peněžitý dar 100,00
KuČera, Alois18.04.1951peněžitý dar 10 000,00
KuČera, Alois18.04.1951peněžitý dar 3 000,00
KuČera, Alois18.04.1951peněžitý dar 1 000,00
Kučera, František23.03.1977peněžitý dar 100,00
Kučera, Karel23.06.1963peněžitý dar 1 000,00
Kučera, Karel23.06.1963peněžitý dar 100,00
Kučera, Květoslav11.06.1957peněžitý dar 500,00
Kučera, Pavel13.05.1953peněžitý dar 1 000,00
Kučera, Stanislav29.09.1945peněžitý dar 100,00
Kučera, Zdeněk25.01.1952peněžitý dar 100,00
Kučerová, Dana09.03.1949peněžitý dar 600,00
Kučerová, Jana09.03.1956peněžitý dar 200,00
kučerovi, eva a stanislav28.10.1948peněžitý dar 2 000,00
Kudělásková, Jitka13.08.1966peněžitý dar 300,00
Kudělásková, Jitka13.08.1966peněžitý dar 200,00
Kudělásková, Jitka13.08.1966peněžitý dar 150,00
Kudělásková, Jitka13.08.1966peněžitý dar 100,00
Kudla, Radomira12.07.1956peněžitý dar 300,00
Kudla, Radomira12.07.1956peněžitý dar 100,00
Kucharova, Marie01.09.1957peněžitý dar 200,00
Kuchař, Jiři27.10.1964peněžitý dar 5 000,00
Kuchta, Štěpán19.01.1976peněžitý dar 100,00
Kuka, Radovan16.08.1973peněžitý dar 500,00
Kukulová, Soňa12.01.1966peněžitý dar 100,00
Kulas, Bernard01.03.1949peněžitý dar 100,00
Kulda, Miroslav19.11.1958peněžitý dar 3 000,00
Kulda, Miroslav19.11.1958peněžitý dar 100,00
Kulhánková, Jindřiška22.01.1954peněžitý dar 500,00
Kulhavý, Jan07.01.1965peněžitý dar 100,00
Kulhavý, Jiří16.02.1975peněžitý dar 1 000,00
Kulínský, Libor08.07.1965peněžitý dar 100,00
Kunčar, Zdeněk07.09.1970peněžitý dar 100,00
Kundrata, Petr08.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Kundrata, Petr08.09.1973peněžitý dar 500,00
Kundrata, Petr08.09.1973peněžitý dar 100,00
Kunrtová, Dana13.02.1963peněžitý dar 300,00
Kunst, Jiří03.08.1972peněžitý dar 1 000,00
Kuntová, Jana21.07.1955peněžitý dar 1 000,00
Kupec, Jan25.06.1973peněžitý dar 100,00
Kurecko, ivan20.09.1961peněžitý dar 1 000,00
Kuřátková, Jana26.12.1979peněžitý dar 500,00
Kuřík, Stanislav15.02.1980peněžitý dar 100,00
Kusáková, Petra12.12.1985peněžitý dar 100,00
Kuthan, Pavel05.03.1964peněžitý dar 500,00
Kux, Václav09.02.1979peněžitý dar 100,00
Kužel, Jaroslav02.01.1978peněžitý dar 100,00
Kvapilová, Pavla20.05.1967peněžitý dar 100,00
Kvapil, Radoslav15.03.1934peněžitý dar 500,00
Kvapil, Radoslav15.03.1934peněžitý dar 100,00
Kvasnica, Jaromír01.09.1954peněžitý dar 500,00
Kvasnica, Jaromír01.09.1954peněžitý dar 100,00
Kvasnica, Jaromír01.09.1954peněžitý dar 100,00
Kvasnička, David26.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Kvasnička, David26.07.1969peněžitý dar 500,00
Kvasnička, Karel02.05.1976peněžitý dar 333,00
Kvasnička, Karel02.05.1976peněžitý dar 333,00
Kvasnička, Přemysl02.05.1976peněžitý dar 200,00
Květkovský, Václav12.02.1956peněžitý dar 500,00
Kynclová, Lenka23.10.1974peněžitý dar 100,00
Kyriánová, Iveta Angela03.02.1977peněžitý dar 100,00
Kyška, Svatopluk03.08.1948peněžitý dar 100,00
Ladislava, Vitíková20.07.1957peněžitý dar 100,00
Laga, Karel15.06.1969peněžitý dar 100,00
Lahvicka, Jan18.03.1971peněžitý dar 100,00
Lahvičková, Martina11.11.1971peněžitý dar 100,00
Lamešová, Marcela24.02.1966peněžitý dar 999,00
Lančíková, Zuzana28.08.1961peněžitý dar 100,00
Landa, Bohumir17.12.1959peněžitý dar 100,00
Landsmannová, Věra30.08.1952peněžitý dar 100,00
Langer, Ludvík03.10.1971peněžitý dar 200,00
Langerová, Jana30.03.1990peněžitý dar 100,00
Langerová, Jana30.03.1990peněžitý dar 100,00
Langerová, Jana30.03.1990peněžitý dar 100,00
Langerová, Jana30.03.1990peněžitý dar 100,00
Langerová, Jana30.03.1990peněžitý dar 100,00
Langerová, Jana30.03.1990peněžitý dar 100,00
Lang, František04.08.1975peněžitý dar 1 000,00
Lang, František04.08.1975peněžitý dar 500,00
Lang, Karel01.06.1957peněžitý dar 100,00
Langr, Roman27.08.1975peněžitý dar 100,00
LanÍkovÁ, Jana18.06.1964peněžitý dar 500,00
Lánská, Květa15.02.1956peněžitý dar 100,00
Lánský, Stanislav09.04.1952peněžitý dar 200,00
Lánský, Stanislav09.04.1952peněžitý dar 100,00
Lašáková, Dagmar14.03.1975peněžitý dar 100,00
Lašáková, Dagmar14.03.1975peněžitý dar 100,00
Laštůvka, Milan31.01.1966peněžitý dar 100,00
Laštůvková, Zita24.12.1967peněžitý dar 500,00
Laštůvková, Zita Natálie24.12.1967peněžitý dar 100,00
Látal, Martin19.08.1964peněžitý dar 100,00
Laufka, Josef24.03.1966peněžitý dar 500,00
Lažek, Jan10.04.1980peněžitý dar 100,00
Lecjaksová, Michaela12.11.1968peněžitý dar 20 000,00
Ledvinová, Klára16.03.1975peněžitý dar 100,00
Legát, Miloš11.04.1957peněžitý dar 1 000,00
Legát, Miloš11.04.1957peněžitý dar 1 000,00
Legát, Miloš11.04.1957peněžitý dar 500,00
Legnerová, Jana12.03.1959peněžitý dar 1 000,00
Legnerová, Jana12.03.1959peněžitý dar 200,00
Legnerová, Jana12.03.1959peněžitý dar 200,00
Legnerová, Jana12.03.1959peněžitý dar 200,00
Legnerová, Jana12.03.1959peněžitý dar 200,00
Legnerová, Jana12.03.1959peněžitý dar 200,00
Legnerová, Jana12.03.1959peněžitý dar 200,00
Legnerová, Jana12.03.1959peněžitý dar 200,00
Legnerová, Jana12.03.1959peněžitý dar 200,00
Legnerová, Jana12.03.1959peněžitý dar 100,00
Legnerová, Jana12.03.1959peněžitý dar 100,00
Legnerová, Jana12.03.1959peněžitý dar 100,00
Legnerová, Jana12.03.1959peněžitý dar 100,00
Lejnarová, Agáta21.03.1957peněžitý dar 2 000,00
Lejnarová, Agáta21.03.1957peněžitý dar 1 000,00
Lenartova, Jana29.03.1969peněžitý dar 100,00
Lenděl, Jiří08.10.1948peněžitý dar 4 000,00
Levý, Jan19.05.1980peněžitý dar 100,00
Libánská, Marie08.04.1956peněžitý dar 1 000,00
Libánská, Marie08.04.1956peněžitý dar 500,00
Libánský, Vladimír19.03.1954peněžitý dar 2 000,00
Libánský, Vladimír19.03.1954peněžitý dar 1 000,00
Libánský, Vladimír19.03.1954peněžitý dar 500,00
Libiš, marcel15.10.1976peněžitý dar 1 000,00
Libor Filák68121997peněžitý dar 1 000,00
Libuse, Carbolova15.06.1952peněžitý dar 400,00
Lidmila, MÜller02.07.1974peněžitý dar 500,00
Lieberzeitová, Olga21.12.1960peněžitý dar 200,00
Lieberzeitová, Olga21.12.1960peněžitý dar 100,00
Lindova, Jirina25.10.1952peněžitý dar 500,00
LindovskÝ, JiŘÍ22.04.1968peněžitý dar 200,00
Linhart, Jaroslav25.06.1945peněžitý dar 500,00
Linhartová, Lenka12.06.1974peněžitý dar 100,00
LinhartovÁ, Marie02.05.1961peněžitý dar 500,00
LinhartovÁ, Marie02.05.1961peněžitý dar 100,00
Linhart, Petr27.03.1973peněžitý dar 1 000,00
Linhart, Tomáš01.04.1981peněžitý dar 100,00
Linhart, Zbyněk18.10.1952peněžitý dar 1 000,00
Liptak, Jaromir12.05.1967peněžitý dar 300,00
Liptak, Jaromir12.05.1967peněžitý dar 300,00
Liptakova, Marie22.04.1967peněžitý dar 100,00
Lisse, René26.05.1988peněžitý dar 100,00
Liška, Miroslav28.09.1947peněžitý dar 100,00
Lišková, Ivana16.04.1959peněžitý dar 500,00
Lišková, Ivana16.04.1959peněžitý dar 100,00
LiterovÁ, Kamila08.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Lohonka, Jiří20.02.1975peněžitý dar 100,00
Lochnerová, Danuše26.05.1958peněžitý dar 100,00
Lokaj, Ladislav07.11.1951peněžitý dar 100,00
Lokvenc, Slavomír10.04.1947peněžitý dar 100,00
Loprais, Jindřich17.12.1970peněžitý dar 1 000,00
Lorencova, Alena14.12.1958peněžitý dar 1 000,00
Lorencová, Marcela02.01.1967peněžitý dar 100,00
Lorenc, Radomír Josef27.02.1976peněžitý dar 100,00
Lorenz, Karel26.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Lorenz, Karel26.09.1967peněžitý dar 100,00
Lörinc, Milan01.06.1993peněžitý dar 100,00
Losenický, Martin15.03.1977peněžitý dar 500,00
Losenický, Miroslav01.05.1962peněžitý dar 100,00
Loubalová, Simona18.08.1970peněžitý dar 100,00
Loukota, Pavel08.06.1964peněžitý dar 100,00
Loukotová, Zuzana11.07.1965peněžitý dar 100,00
Loukotová, Zuzana11.07.1965peněžitý dar 100,00
Lubomir, Satinsky17.10.1957peněžitý dar 300,00
LuboŠ, Paldinus02.04.1963peněžitý dar 881,00
LuboŠ, Paldinus02.04.1963peněžitý dar 200,00
LuboŠ, Paldinus02.04.1963peněžitý dar 200,00
LuboŠ, Paldinus02.04.1963peněžitý dar 200,00
LuboŠ, Paldinus02.04.1963peněžitý dar 200,00
LuboŠ, Paldinus02.04.1963peněžitý dar 200,00
LuboŠ, Paldinus02.04.1963peněžitý dar 200,00
LuboŠ, Paldinus02.04.1963peněžitý dar 200,00
LuboŠ, Paldinus02.04.1963peněžitý dar 200,00
Lučivňáková, Dana18.10.1959peněžitý dar 200,00
Ludányiová, Martina15.10.1969peněžitý dar 100,00
Ludek, Pilar24.06.1970peněžitý dar 1 000,00
LudĚk, Sokol05.06.1958peněžitý dar 500,00
Ludmil, Primusová28.07.1944peněžitý dar 100,00
LukÁŠ, VÁgovszkÝ14.06.1981peněžitý dar 500,00
Lukeš, Jakub10.03.1985peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Miroslava23.06.1971peněžitý dar 100,00
Lupač, Leoš30.04.1972peněžitý dar 100,00
Lužová, Klára24.01.1974peněžitý dar 100,00
Lžičař, Dalibor11.07.1979peněžitý dar 100,00
Lžičař, Dalibor11.07.1979peněžitý dar 100,00
Macešková, Božena12.05.1953peněžitý dar 100,00
Macik, Jan03.11.1972peněžitý dar 100,00
Macko, Jindřiška16.09.1963peněžitý dar 300,00
Macková, Božena13.11.1962peněžitý dar 2 000,00
Maděrka, Patrik06.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Magdalena, Beránková21.11.1960peněžitý dar 300,00
Magdalena, Beránková21.11.1960peněžitý dar 300,00
Magdalena, Pokorna01.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Magdalena, Růžičková15.08.1959peněžitý dar 1 000,00
Mahel, Petr27.10.1966peněžitý dar 100,00
Mahrová, Irena06.04.1970peněžitý dar 500,00
Mahrová, Radka05.08.1965peněžitý dar 100,00
Macháček, Antonín29.05.1962peněžitý dar 100,00
Macháček, Jaromír04.08.1955peněžitý dar 20 000,00
Macháček, Jaromír04.08.1955peněžitý dar 500,00
Macháček, Jaromír04.08.1955peněžitý dar 500,00
Macháček, Pavel05.05.1955peněžitý dar 100,00
Macháček, Pavel05.05.1955peněžitý dar 100,00
Machač, Milan23.02.1962peněžitý dar 500,00
Machalová, Zdeňka04.11.1957peněžitý dar 100,00
Mach, Jaroslav06.03.1965peněžitý dar 100,00
Machková, Petra18.06.1980peněžitý dar 500,00
Mach, Miroslav20.10.1977peněžitý dar 100,00
Machová, Zdenka26.08.1960peněžitý dar 500,00
Machura, Lukáš21.03.1979peněžitý dar 100,00
Majdalena, Jelinkova17.11.1946peněžitý dar 3 000,00
Majerníková, Alena03.10.1985peněžitý dar 100,00
Majerský, Jiří29.09.1951peněžitý dar 100,00
Major, Jíří01.01.1969peněžitý dar 300,00
Majringer, Patrik06.01.1972peněžitý dar 500,00
Majtanová, Marie04.09.1958peněžitý dar 2 000,00
Malá, Lenka18.02.1966peněžitý dar 100,00
Malá, Lydie07.03.1954peněžitý dar 1 000,00
Malá, Michaela10.10.1972peněžitý dar 100,00
Malečková, Zuzana20.06.1961peněžitý dar 1 000,00
Málek, Jakub12.01.1979peněžitý dar 100,00
Malenovská, Linda29.12.1975peněžitý dar 100,00
Malik, Jaroslav24.11.1969peněžitý dar 100,00
Malik, Jaroslav24.11.1969peněžitý dar 100,00
Malik, Jaroslav24.11.1969peněžitý dar 100,00
Malik, Jaroslav24.11.1969peněžitý dar 100,00
Malíková, Zuzana10.01.1970peněžitý dar 2 000,00
Malínský, Petr05.02.1993peněžitý dar 200,00
Malínský, Petr14.10.1961peněžitý dar 150,00
Málková, Gabriela06.05.1968peněžitý dar 100,00
Malošek, Petr23.03.1954peněžitý dar 200,00
Malý, Ladislav18.01.1966peněžitý dar 100,00
Malypetr, Jiří11.08.1961peněžitý dar 100,00
Maňák, Jan21.03.1984peněžitý dar 100,00
Maňáková, Lucie25.12.1976peněžitý dar 500,00
Manáková, Radka02.04.1969peněžitý dar 100,00
Manák, Pavel20.08.1968peněžitý dar 100,00
Mandíková, Dagmar25.06.1969peněžitý dar 100,00
Mandrlová, Olga18.06.1937peněžitý dar 2 000,00
MAREK, Miloš19.09.1958peněžitý dar 100,00
Mareš, Jakub31.10.1982peněžitý dar 100,00
Mareška, Radek20.03.1969peněžitý dar 100,00
Mareš, Michal18.12.1959peněžitý dar 3 000,00
Marešová, Jana13.03.1962peněžitý dar 100,00
Marešová, Vlasta02.11.1965peněžitý dar 1 000,00
Mareš, Radek16.01.1962peněžitý dar 500,00
Marhan, Petr25.07.1971peněžitý dar 1 000,00
Marhan, Petr25.07.1971peněžitý dar 1 000,00
Marik, Dušan18.07.1955peněžitý dar 500,00
Marko, Pavel07.04.1968peněžitý dar 500,00
Marounková, Monika02.12.1975peněžitý dar 500,00
Maroušek, Pavel22.03.1974peněžitý dar 100,00
Maršálek, Jiří21.04.1967peněžitý dar 100,00
Maršálek, Petr03.08.1979peněžitý dar 500,00
Maršálek, Petr03.08.1979peněžitý dar 100,00
Marta, Schnellerová07.11.1963peněžitý dar 2 000,00
Martincová, Marcela20.04.1944peněžitý dar 500,00
Martinec, Jaroslav19.04.1949peněžitý dar 500,00
Martinek, Petr17.01.1976peněžitý dar 250,00
Martin, Trebula26.09.1979peněžitý dar 1 000,00
Mařáček, Martin01.08.1973peněžitý dar 1 000,00
Mařáček, Martin01.08.1973peněžitý dar 500,00
Mařík, František15.11.1953peněžitý dar 100,00
Maříková, Marie10.01.1958peněžitý dar 100,00
Masař, Marian05.11.1973peněžitý dar 100,00
Maskova, Marcela24.02.1965peněžitý dar 500,00
Masná, Lenka20.03.1975peněžitý dar 500,00
Masner, Petr31.10.1963peněžitý dar 200,00
Masnica, Pavel28.05.1958peněžitý dar 500,00
Masopustová, Miroslava18.02.1948peněžitý dar 100,00
Mastná Schrottová, Kateřina23.03.1972peněžitý dar 100,00
Mašek, Pavel03.06.1964peněžitý dar 1 000,00
Mašková, Marie18.04.1955peněžitý dar 200,00
Mašková, Marie18.04.1955peněžitý dar 200,00
Mašková, Marie18.04.1955peněžitý dar 200,00
Mašková, Marie18.04.1955peněžitý dar 200,00
Mašková, Marie18.04.1955peněžitý dar 200,00
Mašková, Marie18.04.1955peněžitý dar 200,00
Mašková, Marie18.04.1955peněžitý dar 200,00
Mašková, Marie18.04.1955peněžitý dar 200,00
Mašková, Marie18.04.1955peněžitý dar 200,00
Mašková, Marie18.04.1955peněžitý dar 200,00
Mašková, Marie18.04.1955peněžitý dar 200,00
Matejcek, Miroslav25.08.1966peněžitý dar 1 000,00
Matejicek, Ladislav03.01.1982peněžitý dar 4 000,00
Matĕjka, Antonín24.05.1958peněžitý dar 100,00
Matějka, Jan21.10.1969peněžitý dar 100,00
Matějková, Jolana25.10.1959peněžitý dar 100,00
Matějková, Petra14.05.1975peněžitý dar 100,00
Matějů, Romana23.11.1969peněžitý dar 9 900,00
Matláková, Daniela21.11.1967peněžitý dar 100,00
Matoušek, Vladimír21.04.1978peněžitý dar 100,00
MatouŠ, Milan13.09.1964peněžitý dar 1 500,00
Matoušová, Miloslava01.02.1965peněžitý dar 5 000,00
Matoušová, Radana02.09.1967peněžitý dar 300,00
Mattiello, Roberto29.03.1974peněžitý dar 222,00
Mattiello, Roberto29.03.1974peněžitý dar 100,00
Mattiel, Roberto29.03.1974peněžitý dar 555,00
Mattiel, Roberto29.03.1974peněžitý dar 555,00
Matula, Zdeněk12.08.1957peněžitý dar 100,00
Matulíková, Marie21.02.1959peněžitý dar 1 000,00
Matulová, Zdeňka29.07.1968peněžitý dar 100,00
Matuška, Jaroslav22.01.1936peněžitý dar 100,00
Mazáč, David06.05.1977peněžitý dar 100,00
Mazánek, Jan12.12.1978peněžitý dar 500,00
Mecelová, Iveta12.06.1965peněžitý dar 200,00
Meistner, Jan05.03.1959peněžitý dar 100,00
Melková, Jana11.12.1986peněžitý dar 100,00
Melnicakova Kučerová, Kateřina18.07.1963peněžitý dar 100,00
Menclová, Miloslava01.08.1950peněžitý dar 500,00
Menclová, Miloslava01.08.1950peněžitý dar 300,00
Mendel, Milan22.04.1945peněžitý dar 1 000,00
Mensdorffová, Petra10.10.1964peněžitý dar 100,00
Mensikova, Jana23.11.1950peněžitý dar 300,00
Mensikova, Jana23.11.1950peněžitý dar 100,00
Merta, Lubomír12.06.1955peněžitý dar 200,00
Merunka, Pavel07.05.1975peněžitý dar 100,00
Městka, Jiří05.11.1968peněžitý dar 300,00
Mestor s.r.o.07923503peněžitý dar 250 000,00
Metlická, Marie14.09.1962peněžitý dar 150,00
Mezuliáníková, Bronislava09.10.1965peněžitý dar 500,00
Mezuliáníková, Bronislava09.10.1965peněžitý dar 100,00
MiČkalovÁ, Jana18.10.1968peněžitý dar 500,00
Mičková, Eva16.05.1960peněžitý dar 1 000,00
Mičková, Eva16.05.1960peněžitý dar 100,00
Mifek, Tomáš14.12.1964peněžitý dar 500,00
Migdau, Josef21.03.1957peněžitý dar 500,00
Mihálová, Milena10.09.1973peněžitý dar 100,00
Michal Kalaš s.r.o.08206813peněžitý dar 1 000,00
Michalcová, Marie14.09.1948peněžitý dar 500,00
Michalec, Miloš27.03.1952peněžitý dar 5 000,00
Michálek, Lukáš10.11.1980peněžitý dar 100,00
Michálková, Eliška23.01.1996peněžitý dar 100,00
Michálková, Iveta29.06.1967peněžitý dar 100,00
Michel, Michal07.04.1964peněžitý dar 100,00
Michková, Věra11.11.1960peněžitý dar 500,00
Michna, Karel19.05.1960peněžitý dar 100,00
Michna, Milan24.07.1970peněžitý dar 1 000,00
MICHUT, BOROVSKÁ08.12.1950peněžitý dar 100,00
Mikeš, Milan28.03.1965peněžitý dar 100,00
Mikeš, Milan28.03.1965peněžitý dar 100,00
Mikeštík, Roman10.06.1965peněžitý dar 300,00
Mikeštík, Roman10.06.1965peněžitý dar 200,00
Mikeštík, Roman10.06.1965peněžitý dar 100,00
Mikeštík, Roman10.06.1965peněžitý dar 100,00
Mikeštík, Roman10.06.1965peněžitý dar 100,00
Mikeštík, Roman10.06.1965peněžitý dar 100,00
Mikeštík, Roman10.06.1965peněžitý dar 100,00
Mikeštík, Roman10.06.1965peněžitý dar 100,00
Mikeštík, Roman10.06.1965peněžitý dar 100,00
Miklenda, Libor03.03.1975peněžitý dar 500,00
Miklíková, Monika28.09.1974peněžitý dar 100,00
Mikoláš, Jiří04.12.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (magnet na auto)
Mikolášová, Markéta19.09.1978peněžitý dar 500,00
Míková, Hana14.01.1987peněžitý dar 100,00
Miksová, Markéta26.06.1984peněžitý dar 1 000,00
Mikšík, Radek13.02.1966peněžitý dar 500,00
Mikula, Jana21.09.1958peněžitý dar 100,00
Mikula, Jaroslav08.02.1950peněžitý dar 100,00
Mikulicová, Ivana04.12.1967peněžitý dar 500,00
Mikulicová, Ivana04.12.1967peněžitý dar 500,00
Mikulicová, Ivana04.12.1967peněžitý dar 500,00
Mikulicová, Ivana04.12.1967peněžitý dar 100,00
Mikuličová, Libuše04.12.1967peněžitý dar 200,00
Mikušová, Ivana06.09.1974peněžitý dar 100,00
Mikutová, Jana10.08.1966peněžitý dar 500,00
Mikutová, Jana10.08.1966peněžitý dar 100,00
Milan, Matouš13.09.1964peněžitý dar 500,00
Milan, Tomáš25.11.1970peněžitý dar 200,00
Milatová, Marie09.02.1962peněžitý dar 100,00
Mildnerová, Jitka21.08.1956peněžitý dar 500,00
Milos, Andrle22.09.1967peněžitý dar 5 000,00
Milos, Andrle22.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Miloš, Štefan13.01.1955peněžitý dar 500,00
Miloš, Štefan13.01.1955peněžitý dar 100,00
Miluse, Pokorna08.09.1954peněžitý dar 1 000,00
Miroslav, Ambrož21.11.1960peněžitý dar 200,00
Miroslav, Zita26.03.1969peněžitý dar 400,00
Mistrik, Marian05.02.1970peněžitý dar 100,00
Mistr, Oldřich31.07.1958peněžitý dar 200,00
Mišejková, Dana07.02.1969peněžitý dar 100,00
Mitánek, Petr16.02.1979peněžitý dar 2 000,00
Mitánek, Petr16.02.1979peněžitý dar 100,00
Mitas, Luděk14.09.1971peněžitý dar 200,00
Mitas, Luděk14.09.1971peněžitý dar 200,00
Mitas, Luděk14.09.1971peněžitý dar 200,00
Mitas, Luděk14.09.1971peněžitý dar 200,00
MiŤka, Michal27.09.1951peněžitý dar 1 000,00
mitura, karel19.07.1972peněžitý dar 100,00
Mixanová, Dagmar09.07.1955peněžitý dar 100,00
Mládek, Radim30.11.1969peněžitý dar 300,00
Mládek, Radim30.11.1969peněžitý dar 300,00
Mládek, Radim30.11.1969peněžitý dar 300,00
Mládek, Radim30.11.1969peněžitý dar 300,00
Mlejnek, Ladislav21.05.1956peněžitý dar 200,00
Mleziva, Miroslav14.05.1980peněžitý dar 500,00
Mleziva, Miroslav14.05.1980peněžitý dar 100,00
Moc, Karel02.03.1965peněžitý dar 100,00
Mocková, Marika14.11.1952peněžitý dar 150,00
MojmÍr, Klas29.05.1952peněžitý dar 500,00
Molcar, Zdeněk07.05.1979peněžitý dar 100,00
Molnárová, Květa13.05.1955peněžitý dar 300,00
Molnár, Roman29.07.1970peněžitý dar 100,00
Moos, David13.06.1982peněžitý dar 10 149,00
Moravcová, Milena29.12.1967peněžitý dar 200,00
Morštadtová, Kamila16.04.1976peněžitý dar 100,00
Mošna, Marek30.11.1981peněžitý dar 100,00
Mrajca, René20.04.1970peněžitý dar 100,00
Mráz, Pavel08.10.1968peněžitý dar 5 000,00
Mrkvičková, Květa15.06.1949peněžitý dar 1 000,00
Mrštinová, Petra03.01.1966peněžitý dar 2 000,00
MrŮzkovÁ, Marie06.02.1947peněžitý dar 500,00
MrvÍk, Jaroslav25.10.1963peněžitý dar 200,00
Mucha, Marek12.07.1990peněžitý dar 100,00
Műllerová, Silvie22.06.1978peněžitý dar 100,00
Müllerová, Zuzana04.12.1963peněžitý dar 500,00
Musil, Lukáš06.12.1975peněžitý dar 100,00
Musilová, Ivana24.07.1977peněžitý dar 100,00
Musilová, Iveta09.09.1963peněžitý dar 100,00
Musilová, Václava23.02.1965peněžitý dar 100,00
Musilová, Zlatuše12.01.1984peněžitý dar 100,00
Mušek, Vojtěch27.07.1987peněžitý dar 200,00
Mušek, Vojtěch27.07.1987peněžitý dar 100,00
Mušková, Markéta28.03.1975peněžitý dar 100,00
Mutina, Petr12.03.1960peněžitý dar 1 000,00
Mutina, Petr12.03.1960peněžitý dar 500,00
Mužík, Josef26.05.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Mužíková, Jiřina18.08.1956peněžitý dar 100,00
MVDr.Michalský, Petr18.07.1941peněžitý dar 500,00
Myslikovjan, Luděk25.04.1965peněžitý dar 100,00
Myslikovjanová, Jana19.04.1967peněžitý dar 100,00
Mžourková, Jana13.02.1976peněžitý dar 200,00
Mžourková, Jana06.01.1964peněžitý dar 200,00
Mžourková, Jana13.02.1976peněžitý dar 200,00
Mžourková, Jana13.02.1976peněžitý dar 200,00
Mžourková, Jana06.01.1964peněžitý dar 200,00
Nadezda, Dousova10.11.1953peněžitý dar 500,00
Nadezda, Dousova10.11.1953peněžitý dar 500,00
Náhlík, Marek31.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Náhlík, Marek31.01.1964peněžitý dar 100,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Nápravníková, Petra23.09.1980peněžitý dar 100,00
Nárožníková, Daniela08.08.1969peněžitý dar 100,00
Natasa, Naprstkova01.01.1968peněžitý dar 950,00
Natasa, Naprstkova01.01.1968peněžitý dar 250,00
Natasa, Naprstkova01.01.1968peněžitý dar 250,00
Natasa, Naprstkova01.01.1968peněžitý dar 250,00
Natasa, Naprstkova01.01.1968peněžitý dar 250,00
Navara, Miroslav21.11.1953peněžitý dar 300,00
Navrátil, František14.07.1944peněžitý dar 200,00
Navrátil, František14.07.1944peněžitý dar 200,00
Navrátilová, Anna24.05.1963peněžitý dar 100,00
Navrátilová, Dana20.05.1957peněžitý dar 500,00
Navrátilová, Dana20.05.1957peněžitý dar 500,00
Navrátilová, Daniela09.04.1967peněžitý dar 350,00
NavrÁtilovÁ, Ivana16.08.1980peněžitý dar 500,00
NavrÁtilovÁ, Ivana16.08.1980peněžitý dar 500,00
NavrÁtilovÁ, Ivana16.08.1980peněžitý dar 500,00
NavrÁtilovÁ, Ivana16.08.1980peněžitý dar 500,00
NavrÁtilovÁ, Ivana16.08.1980peněžitý dar 500,00
Navrátilová, Jaroslava12.07.1967peněžitý dar 1 000,00
Navrátilová, Martina16.12.1969peněžitý dar 100,00
Navrátil, Pavel24.05.1963peněžitý dar 100,00
Navrátil, Tomáš15.06.1974peněžitý dar 100,00
Nebřenský, Josef02.02.1950peněžitý dar 200,00
Nebřenský, Josef02.02.1950peněžitý dar 100,00
Nebřenský, Josef02.02.1950peněžitý dar 500,00
Neckář, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckář, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckář, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckář, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckář, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckář, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckář, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckář, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckář, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckář, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckář, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckář, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckář, Jan18.01.1955peněžitý dar 100,00
Nedbal, Miroslav13.03.1978peněžitý dar 100,00
Nedvědová, Irena19.02.1958peněžitý dar 100,00
Nejezchleba, Milan22.11.1960peněžitý dar 500,00
Nejezchleba, Milan22.11.1960peněžitý dar 100,00
Nekudova, Eva24.12.1959peněžitý dar 1 000,00
Nekudova, Eva24.12.1959peněžitý dar 500,00
Němcová, Alena14.03.1952peněžitý dar 100,00
Němcová, Hedvika13.10.1958peněžitý dar 100,00
Němcová, Ivana24.04.1961peněžitý dar 2 000,00
Nemec, Bohumil26.02.1952peněžitý dar 500,00
Němec, Ladislav17.10.1958peněžitý dar 100,00
Němec, Petr22.07.1949peněžitý dar 100,00
Němeček, Dušan09.05.1971peněžitý dar 100,00
Němeček, Milan07.08.1957peněžitý dar 100,00
Němeček, Milan07.08.1957peněžitý dar 100,00
Němeček, Miroslav13.08.1953peněžitý dar 100,00
Nemešksl, Miloslav10.03.1967peněžitý dar 100,00
Nemynář, Hugo15.11.1958peněžitý dar 100,00
Nepokojová, Eva21.09.1974peněžitý dar 100,00
Nesax s.r.o.01453637peněžitý dar 250 000,00
Nešpor, František02.10.1968peněžitý dar 100,00
Netolická, Nikola26.05.1980peněžitý dar 100,00
Netolická, Olga23.09.1962peněžitý dar 100,00
Neubauer, Pavel09.11.1960peněžitý dar 100,00
Neudert, Josef30.11.1964peněžitý dar 100,00
Neverišová, Kateřina13.07.1983peněžitý dar 100,00
Nevřala, Milan21.08.1961peněžitý dar 100,00
Niemiecová, Ivana31.08.1989peněžitý dar 500,00
Niemiecová, Ivana31.08.1989peněžitý dar 500,00
Nikl, Jiří09.12.1967peněžitý dar 100,00
Nižňanský, Jiří27.02.1962peněžitý dar 100,00
Nohava, Jan18.08.1980peněžitý dar 100,00
nomenu, vlasta02.09.1975peněžitý dar 100,00
Norek, Václav27.11.1968peněžitý dar 100,00
Nosek, Petr05.10.1962peněžitý dar 300,00
Nosek, Petr05.10.1962peněžitý dar 100,00
Nosková, Lisa17.07.1980peněžitý dar 100,00
Nováček, Jan19.11.1982peněžitý dar 500,00
Nováček, Jan19.11.1982peněžitý dar 500,00
Nováček, Jan19.11.1982peněžitý dar 400,00
Nováček, Jan19.11.1982peněžitý dar 200,00
Nováček, Stanislav13.09.1953peněžitý dar 300,00
Novak, Bohuslav02.04.1947peněžitý dar 300,00
Novák, Filip14.12.1981peněžitý dar 100,00
Novak, Jan07.05.1942peněžitý dar 500,00
Novák, Jiří07.10.1950peněžitý dar 100,00
Novák, Josef18.10.1970peněžitý dar 400,00
Novák, Josef31.01.1957peněžitý dar 100,00
Novák, Josef18.10.1970peněžitý dar 100,00
Novák, Marek18.09.1972peněžitý dar 200,00
NOVÁK, Milan12.10.1958peněžitý dar 300,00
Novák, Miroslav02.03.1973peněžitý dar 100,00
Nováková, Jarmila07.11.1959peněžitý dar 100,00
Nováková, Kateřina25.04.1991peněžitý dar 100,00
Nováková, Libuše13.03.1943peněžitý dar 500,00
Nováková, Libuše13.03.1943peněžitý dar 500,00
Nováková, Lída21.03.1965peněžitý dar 500,00
Novakova, Sarka24.07.1968peněžitý dar 100,00
Novák, Radek18.04.1976peněžitý dar 100,00
Novák, Rudolf28.04.1969peněžitý dar 3 000,00
Novák, Vítězslav19.06.1962peněžitý dar 500,00
Novák, Vítězslav19.06.1962peněžitý dar 200,00
NOVOTNA, Aneta15.03.1995peněžitý dar 1 000,00
Novotná, Eliška26.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Novotná, Eva29.05.1956peněžitý dar 100,00
Novotná, Karla25.10.1960peněžitý dar 100,00
Novotná, Lada27.07.1962peněžitý dar 1 000,00
Novotná, Soňa24.11.1965peněžitý dar 600,00
Novotná, Vendulka16.09.1969peněžitý dar 100,00
Novotná, Věra28.06.1956peněžitý dar 100,00
NovotnÁ, Zdislava17.06.1981peněžitý dar 1 000,00
NovotnÁ, Zdislava17.06.1981peněžitý dar 500,00
Novotný, Jan13.06.1959peněžitý dar 100,00
Novotný, Jaroslav19.12.1955peněžitý dar 100,00
Novotný, Jaroslav19.12.1955peněžitý dar 100,00
Novotný, Josef17.04.1959peněžitý dar 500,00
Novotny, libor04.05.1958peněžitý dar 600,00
Novotný, Martin10.06.1983peněžitý dar 100,00
Novotný, Petr10.06.1963peněžitý dar 100,00
Nuhlicek, Karel10.02.1957peněžitý dar 1 000,00
Nusková, Jitka09.02.1966peněžitý dar 100,00
Nýdrle, Zdeněk26.01.1964peněžitý dar 100,00
Nypl, Daniel23.01.1971peněžitý dar 100,00
Obořil, Jiří28.05.1961peněžitý dar 100,00
Obrusnikova, Jarmila27.04.1966peněžitý dar 500,00
Ocelák, Pavel01.06.1968peněžitý dar 100,00
Oczadly, Jaroslav31.07.1957peněžitý dar 500,00
Očková, Jana26.06.1978peněžitý dar 500,00
Odstrčil, Josef10.03.1954peněžitý dar 100,00
Ognar, Milan08.02.1955peněžitý dar 1 000,00
Ogurčák, Rudolf10.05.1963peněžitý dar 500,00
Ogurčák, Rudolf10.05.1963peněžitý dar 500,00
Ohnoutek, Jiří14.12.1973peněžitý dar 1 000,00
Okáčová, Ludmila07.10.1964peněžitý dar 100,00
Okleštěk, Pavel15.12.1958peněžitý dar 1 000,00
Okleštěk, Pavel15.12.1958peněžitý dar 500,00
Oldrich, Drapal04.10.1959peněžitý dar 200,00
Oleksiaková, Jiřina24.09.1960peněžitý dar 100,00
Olszewská, Ivana18.02.1952peněžitý dar 100,00
Olša, Zbyněk11.05.1977peněžitý dar 10 000,00
onderková, vlasta10.01.1947peněžitý dar 100,00
Ondráček, Ladislav06.12.1966peněžitý dar 1 000,00
Ondráček, Ladislav06.12.1966peněžitý dar 1 000,00
Ondráček, Vladimír11.08.1957peněžitý dar 100,00
Ondračkova, Gabriela17.02.1978peněžitý dar 500,00
Ondrušová, Ivana07.06.1980peněžitý dar 500,00
Ondrušová, Simona18.05.1971peněžitý dar 100,00
OpelkovÁ, Lucie21.03.1989peněžitý dar 300,00
Orlická, Daniela27.10.1963peněžitý dar 100,00
Orlíková, Edita18.03.1965peněžitý dar 100,00
Orlík, Václav26.03.1983peněžitý dar 100,00
Osičková, Marie15.03.1953peněžitý dar 500,00
Osičková, Marie15.03.1953peněžitý dar 500,00
Ošťádal, Dušan10.04.1958peněžitý dar 100,00
Oupor, František15.02.1980peněžitý dar 100,00
Paczková, Marta06.06.1975peněžitý dar 100,00
Padelkova, Olga04.09.1958peněžitý dar 200,00
Páchová, Jana05.11.1973peněžitý dar 100,00
Palacká, Anna25.07.1965peněžitý dar 100,00
Palasová, Anna24.02.1973peněžitý dar 1 000,00
Pandolarovská, Kateřina26.01.1978peněžitý dar 100,00
Pánek, Petr14.07.1977peněžitý dar 200,00
Páník, Roman28.06.1985peněžitý dar 100,00
Pánková, Jarmila03.07.1951peněžitý dar 100,00
Papaj, Tomáš13.10.1974peněžitý dar 100,00
Papežová, Markéta06.10.2023peněžitý dar 100,00
PÁral, Karel09.10.1946peněžitý dar 10 000,00
Partys, Miroslav20.08.1952peněžitý dar 1 000,00
Partys, Miroslav20.08.1952peněžitý dar 100,00
Partyßová, Jana20.08.1952peněžitý dar 100,00
Paseka, Bohumil14.01.1956peněžitý dar 500,00
Paseková, Helena14.01.1956peněžitý dar 200,00
PastorkovÁ, Helena17.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Pastyřík, Jiří11.12.1952peněžitý dar 100,00
Pastyříková, Hana06.04.1970peněžitý dar 100,00
Pátíková, Radmila27.06.1971peněžitý dar 100,00
Patka, Jindřich22.12.1956peněžitý dar 500,00
Patka, Jindřich22.12.1956peněžitý dar 300,00
Pátková, Oldřiška18.07.1972peněžitý dar 1 000,00
Paukejová, Marie07.12.1954peněžitý dar 100,00
Pavelcová, Miroslava18.08.1960peněžitý dar 500,00
PAVELEC BOHUSLAV74247484peněžitý dar 2 000,00
Pavelec, Bohuslav18.03.1962peněžitý dar 500,00
Pavelec, Bohuslav18.03.1962peněžitý dar 500,00
Pavel, Gabriel10.01.1954peněžitý dar 3 000,00
Pavel, Gabriel10.01.1954peněžitý dar 3 000,00
Pavelková, Marie06.02.1969peněžitý dar 1 100,00
Pavle, Ivan07.10.1962peněžitý dar 100,00
Pavlica, Vlastimil18.04.1961peněžitý dar 1 000,00
Pavlicek, Jan27.06.1951peněžitý dar 5 000,00
Pavlicek, Jan27.06.1951peněžitý dar 5 000,00
Pavlíčková, Ivana02.08.1948peněžitý dar 1 000,00
Pavlík, Lubomír11.09.1952peněžitý dar 500,00
PavlÍk, Milan29.07.1967peněžitý dar 500,00
Pavlíková, Věra30.06.1961peněžitý dar 100,00
Pavlina, Bursova12.11.1967peněžitý dar 100,00
Pavlišta, Libor18.04.1978peněžitý dar 2 000,00
Pavlišta, Libor18.04.1978peněžitý dar 2 000,00
Pažout, Luboš05.03.1957peněžitý dar 1 000,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 500,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečinková, Dagmar19.12.1969peněžitý dar 200,00
Pečonka, Jiří09.03.1970peněžitý dar 100,00
Pecháček, Petr05.09.1974peněžitý dar 100,00
Pecháčková, Petra15.06.1976peněžitý dar 500,00
Pech, Jaroslav09.02.1977peněžitý dar 100,00
Pejša, Robert31.12.1963peněžitý dar 100,00
Pejša, Robert31.12.1963peněžitý dar 100,00
PekÁrek, Miroslav20.06.1957peněžitý dar 20 777,00
Pekárek, Rostislav02.09.1973peněžitý dar 100,00
Pekárkova, Alena25.12.1954peněžitý dar 1 000,00
Pekar, Miloslav20.03.1987peněžitý dar 500,00
Pekařová, Milena20.10.1946peněžitý dar 100,00
Peková, Soňa11.09.1974peněžitý dar 100,00
Pelantová, Monika24.06.1975peněžitý dar 100,00
Pelcová, Štěpánka23.05.1967peněžitý dar 100,00
Peňáz, Andrea04.01.1991peněžitý dar 100,00
Pěnkava, Jaromír20.07.2000peněžitý dar 100,00
Pěnkava, Vladan28.02.1966peněžitý dar 100,00
Pešat, Jiří11.12.1962peněžitý dar 100,00
Pešek, Marcel02.01.1978peněžitý dar 100,00
Pešková, Petra14.10.1988peněžitý dar 100,00
Pešl, Martin20.06.1981peněžitý dar 100,00
Pešl, Zbyněk19.10.1965peněžitý dar 3 000,00
Pešl, Zbyněk19.10.1965peněžitý dar 100,00
Petele, Petr30.03.1963peněžitý dar 1 000,00
Peters, Jiří13.02.1977peněžitý dar 1 000,00
Pethöová, Romana11.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Pethöová, Romana11.06.1972peněžitý dar 100,00
Petlak, Ivo26.03.1978peněžitý dar 1 000,00
Petlák, Vladimír26.10.1977peněžitý dar 100,00
Petráň, Tomáš04.05.1965peněžitý dar 500,00
Petráň, Tomáš04.05.1965peněžitý dar 500,00
Petráš, David15.07.1972peněžitý dar 100,00
PetrekovÁ, Denisa16.10.1974peněžitý dar 300,00
Petričová, Irena05.03.1973peněžitý dar 200,00
Petrík, Robert06.06.1968peněžitý dar 1 000,00
Petrlík, Radek24.07.1973peněžitý dar 100,00
Pětroš, Jan03.01.1950peněžitý dar 500,00
PetrovÁ, Jana08.07.1962peněžitý dar 500,00
Petrová, Lenka16.05.1966peněžitý dar 200,00
Petrtýl, Jaroslav15.09.1962peněžitý dar 100,00
Petrtýlová Hřebejková, Miroslava08.09.1965peněžitý dar 100,00
Petrtýlová, Miroslava08.09.1965peněžitý dar 500,00
Petrtýlová, Miroslava08.09.1965peněžitý dar 500,00
Petřík, Jan16.06.1964peněžitý dar 1 000,00
Petřík, Stanislav06.09.1960peněžitý dar 500,00
Petřík, Stanislav06.09.1960peněžitý dar 300,00
Petřík, Stanislav06.09.1960peněžitý dar 100,00
Petřina, Martin13.08.1980peněžitý dar 500,00
Petřina, Martin13.08.1980peněžitý dar 100,00
Pezl, Miroslav02.03.1981peněžitý dar 100,00
Pidrmanová, Petra21.02.1976peněžitý dar 100,00
Pihlerová, Hana15.11.1954peněžitý dar 200,00
Pichl, Zdeněk23.08.1941peněžitý dar 500,00
Pichl, Zdeněk23.08.1941peněžitý dar 100,00
Pindjak, Jana15.11.1983peněžitý dar 100,00
Pírek, Stanislav16.01.1973peněžitý dar 100,00
Pischnoth, Petr25.03.1980peněžitý dar 100,00
Pistek, Martin06.05.1970peněžitý dar 1 200,00
Pistulková, Libuše19.05.1942peněžitý dar 1 000,00
Pišček, Petr14.10.1976peněžitý dar 100,00
Piškule, Zdeněk10.05.1976peněžitý dar 100,00
Pišl, Milan05.07.1958peněžitý dar 500,00
Pišl, Milan05.07.1958peněžitý dar 500,00
Pišl, Milan05.07.1958peněžitý dar 500,00
Pišl, Milan05.07.1958peněžitý dar 500,00
Pišl, Milan05.07.1958peněžitý dar 500,00
Pišl, Milan05.07.1958peněžitý dar 500,00
Pišl, Milan05.07.1958peněžitý dar 500,00
Pišl, Milan05.07.1958peněžitý dar 500,00
Píštěk, Leoš16.08.1969peněžitý dar 200,00
Píštěk, Leoš16.08.1969peněžitý dar 200,00
Píštěk, Leoš16.08.1969peněžitý dar 200,00
Píštěk, Leoš16.08.1969peněžitý dar 200,00
Pitnerová, Monika06.08.1974peněžitý dar 100,00
Pitnerová, Monika06.08.1974peněžitý dar 100,00
Pitnerová, Monika06.08.1974peněžitý dar 100,00
Pittner, Jindřich02.08.1960peněžitý dar 100,00
Pivoňková, Hana09.03.1954peněžitý dar 2 000,00
Pivoňková, Hana09.03.1954peněžitý dar 2 000,00
Pivoňková, Hana09.03.1954peněžitý dar 2 000,00
Pivoňková, Hana09.03.1954peněžitý dar 2 000,00
Pivoňková, Hana09.03.1954peněžitý dar 1 000,00
Pivoňková, Hana09.03.1954peněžitý dar 1 000,00
Pivoňková, Hana09.03.1954peněžitý dar 1 000,00
Pivoňková, Hana09.03.1954peněžitý dar 1 000,00
Pivoňková, Hana09.03.1954peněžitý dar 1 000,00
Pivoňková, Hana09.03.1954peněžitý dar 1 000,00
Pivoňková, Hana09.03.1954peněžitý dar 1 000,00
Pivoňková, Hana09.03.1954peněžitý dar 999,00
Pivoňková, Hana09.03.1954peněžitý dar 999,00
Pivoňková, Tereza06.12.1979peněžitý dar 100,00
Plachá, Libuše22.05.1951peněžitý dar 100,00
Plach, Zbyněk19.07.1974peněžitý dar 500,00
Plánka, Stanislav13.03.1949peněžitý dar 500,00
Plecháč, Dušan05.09.1964peněžitý dar 1 000,00
Plevák, Josef21.07.1956peněžitý dar 1 000,00
Plicka, Pavel03.09.1962peněžitý dar 100,00
Poděbradská, Marie14.03.1951peněžitý dar 100,00
Podráská, Jitka21.06.1959peněžitý dar 350,00
Podroužek, Aleš31.05.1972peněžitý dar 100,00
Podsedníček, Rudolf11.01.1943peněžitý dar 100,00
Podsedníček, Rudolf11.01.1943peněžitý dar 100,00
Pohanka, Miloš22.12.1955peněžitý dar 500,00
Pohanka, Petr20.08.1965peněžitý dar 1 000,00
Pohl, Oldřich07.09.1958peněžitý dar 100,00
Poch, Petr08.11.1959peněžitý dar 100,00
Pojerová, Eva27.09.1954peněžitý dar 999,00
Pojezný, Vítězslav09.05.1974peněžitý dar 100,00
Pojsl, Miroslav04.06.1961peněžitý dar 500,00
Pokorná, Magdaléna01.12.1975peněžitý dar 100,00
Pokorná, Vlasta14.12.1950peněžitý dar 1 500,00
Pokorná, Vlasta14.12.1950peněžitý dar 850,00
Pokorná, Vlasta14.12.1950peněžitý dar 800,00
Pokorná, Vlasta14.12.1950peněžitý dar 100,00
Pokorný, Břetislav26.06.1962peněžitý dar 300,00
Pokorný, Břetislav26.06.1962peněžitý dar 100,00
Pokorný, František07.11.1966peněžitý dar 100,00
Pokorný, Petr08.09.1954peněžitý dar 1 000,00
Pokorný, Petr08.09.1954peněžitý dar 1 000,00
Pokorný, Petr08.09.1954peněžitý dar 500,00
Pokorný, Radek09.03.1965peněžitý dar 500,00
Pokorný, Radek09.03.1965peněžitý dar 100,00
Poláček, Petr27.06.1963peněžitý dar 500,00
Polák, Ivan12.01.1965peněžitý dar 1 000,00
Polák, Ivan12.01.1965peněžitý dar 100,00
Poláková, Jolana14.04.1968peněžitý dar 100,00
Polanecký, Tomáš27.02.1970peněžitý dar 100,00
Polanská, Lenka26.10.1959peněžitý dar 100,00
Polášek, Lubomír08.12.1977peněžitý dar 500,00
Polášková, Lenka14.04.1967peněžitý dar 300,00
Polčák, Miloslav03.05.1956peněžitý dar 500,00
Polednová, Libuše11.04.1966peněžitý dar 500,00
Polišenská, Dana27.09.1961peněžitý dar 500,00
Polívka, Martin15.01.1964peněžitý dar 1 000,00
POLÍVKA, Petr14.03.1951peněžitý dar 500,00
PolÍvkovÁ, Miloslava17.09.1959peněžitý dar 100,00
Polivkova, Vanda12.07.1962peněžitý dar 1 000,00
Polivkova, Vanda12.07.1962peněžitý dar 100,00
Polok, Marian13.06.1984peněžitý dar 200,00
Pomyje, Jaroslav11.05.1963peněžitý dar 1 000,00
Popelka, Zdeněk07.05.1955peněžitý dar 100,00
Popelová, Stanislava11.05.1957peněžitý dar 100,00
Popp, Jiří10.03.1964peněžitý dar 100,00
Posltova, Hana03.01.1971peněžitý dar 500,00
Pospíchalová, Hana26.03.1961peněžitý dar 500,00
Pospíchalová, Hana26.03.1961peněžitý dar 300,00
Pospíchalová, Jana15.07.1970peněžitý dar 100,00
Pospíchal, Vlastimil05.03.1969peněžitý dar 100,00
Pospisilova, Alena25.06.1959peněžitý dar 250,00
Pospíšil, Miroslav17.10.1975peněžitý dar 100,00
PospÍŠilovÁ, Hana21.03.1979peněžitý dar 1 000,00
PospÍŠilovÁ, Hana21.03.1979peněžitý dar 100,00
Poulová, Zdeňka18.01.1956peněžitý dar 500,00
Pouzarová, Lenka17.12.1965peněžitý dar 2 000,00
Povinsky, Robert30.10.1974peněžitý dar 500,00
Povolný, Tomáš27.10.1968peněžitý dar 1 000,00
Prachař, Miroslav02.02.1971peněžitý dar 500,00
Prachař, Tomáš16.06.1983peněžitý dar 100,00
Pravda, Pavel25.11.1944peněžitý dar 200,00
Pravda, Pavel25.11.1944peněžitý dar 200,00
Prčková, Petra30.04.1974peněžitý dar 100,00
Premysl, Rubes22.06.1962peněžitý dar 5 000,00
Premysl, Rubes22.06.1962peněžitý dar 2 000,00
Prevužňakova, Ilona10.10.1947peněžitý dar 500,00
Prevužňák, Rostislav17.06.1970peněžitý dar 100,00
Primusová, Ludmila28.07.1944peněžitý dar 500,00
Primusová, Ludmila28.07.1944peněžitý dar 100,00
Procháček, Radim25.09.1959peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Jaroslav03.04.1966peněžitý dar 100,00
Procházka, Jiří04.06.1959peněžitý dar 100,00
Procházka, Michal14.04.1966peněžitý dar 100,00
Procházka, Miroslav02.07.1964peněžitý dar 100,00
Procházka, Pavel17.11.1976peněžitý dar 100,00
Procházka, Petr20.09.1974peněžitý dar 500,00
Procházka, Radim13.09.1984peněžitý dar 500,00
Procházková, Hana08.02.1959peněžitý dar 100,00
ProchÁzkovÁ, Helena07.10.1963peněžitý dar 500,00
ProchÁzkovÁ, Helena07.10.1963peněžitý dar 200,00
Prochazkova, Irena29.08.1967peněžitý dar 1 100,00
Prochazkova, Irena29.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Procházková, Jana02.12.1958peněžitý dar 500,00
Procházková, Marie17.03.1960peněžitý dar 1 000,00
Procházková, Markéta06.08.1984peněžitý dar 100,00
Procházková, Romana20.09.1974peněžitý dar 1 000,00
Prokeš, Jindřich11.03.1987peněžitý dar 100,00
Prokeš, Rostislav01.02.1951peněžitý dar 500,00
Prokop, Miroslav05.04.1969peněžitý dar 100,00
Prokopová, Dagmar06.07.1967peněžitý dar 100,00
Prokopová, Naďa10.09.1955peněžitý dar 100,00
Prokůpek, Václav24.09.1972peněžitý dar 100,00
Prošková, Renáta Prošková14.09.1969peněžitý dar 100,00
Prouzová, Jiřina24.08.1954peněžitý dar 100,00
Prouzová, Jiřina24.08.1954peněžitý dar 100,00
Prouzová, Jiřina24.08.1954peněžitý dar 100,00
Prouzová, Jiřina24.08.1954peněžitý dar 100,00
Prouzová, Jiřina24.08.1954peněžitý dar 100,00
Prouzová, Jiřina24.08.1954peněžitý dar 100,00
Prouzová, Jiřina24.08.1954peněžitý dar 100,00
Prouzová, Jiřina24.08.1954peněžitý dar 100,00
Průdkova, Šárka24.05.1990peněžitý dar 300,00
Prudký, Tomáš22.01.1974peněžitý dar 100,00
Prunner, Pavel21.08.1948peněžitý dar 100,00
Průša, Tomáš15.05.1973peněžitý dar 500,00
Průšová, Marie13.01.1975peněžitý dar 100,00
Průža, Petr19.08.1954peněžitý dar 100,00
Přibil, František30.12.1963peněžitý dar 1 000,00
PŘÍborskÝ, Daniel29.07.1973peněžitý dar 1 500,00
Přibyla, Lubomír12.08.1953peněžitý dar 100,00
Přibylová, Kateřina25.08.1975peněžitý dar 100,00
Přibyl, Václav26.12.1961peněžitý dar 100,00
Přichystal, Vladimír16.07.1972peněžitý dar 100,00
Přikryl, Jiří01.01.1961peněžitý dar 100,00
Přikrylová, Alena27.11.1973peněžitý dar 100,00
Přikryl, Pavel15.08.1961peněžitý dar 500,00
Přikryl, Pavel15.08.1961peněžitý dar 300,00
PS SERVICE-WELDING S27790134peněžitý dar 250 000,00
PŠenica, Karel03.05.1954peněžitý dar 2 000,00
Pštrossová, Marie12.02.1959peněžitý dar 400,00
Ptáčková, Iva17.08.1963peněžitý dar 100,00
Půda, Radek14.11.1978peněžitý dar 100,00
Pudil, Vojtěch21.01.1992peněžitý dar 100,00
Pupík, Vladimír18.09.1968peněžitý dar 100,00
Purová Uchytilová, Lenka04.02.1957peněžitý dar 300,00
Pustková, Eva19.06.1948peněžitý dar 500,00
Quitta, Eva02.09.1982peněžitý dar 100,00
Raab, Marek21.03.1955peněžitý dar 1 000,00
Ráček, Lubomír07.09.1957peněžitý dar 100,00
rada, michael24.08.1965peněžitý dar 500,00
Radovičová, Irena27.01.1959peněžitý dar 100,00
Radvanovská, Ivana07.10.1976peněžitý dar 100,00
Rais, Jaromír26.06.1957peněžitý dar 900,00
Rais, Jaromír26.06.1957peněžitý dar 500,00
Rais, Jaromír26.06.1957peněžitý dar 500,00
Rais, Jaromír26.06.1957peněžitý dar 100,00
Rajtr, Josef11.03.1965peněžitý dar 300,00
Rákosová, Jana09.03.1991peněžitý dar 100,00
Raková, Anna28.09.1950peněžitý dar 500,00
Rampa, Miloslav16.04.1960peněžitý dar 500,00
Ranc, Petr17.01.1981peněžitý dar 100,00
Rankl, Miroslav26.10.1959peněžitý dar 1 000,00
Raška, Jan31.01.1973peněžitý dar 1 000,00
Rašovská, Dagmar23.03.1959peněžitý dar 100,00
Ratajova, Denisa05.02.1976peněžitý dar 200,00
Rathouský, Václav12.08.1965peněžitý dar 20 000,00
Razima, František25.11.1974peněžitý dar 100,00
Razim, Milan06.02.1948peněžitý dar 500,00
Recalde, Kamila25.07.1974peněžitý dar 500,00
Regec, Jozef29.03.1965peněžitý dar 1 000,00
RechovÁ, Hana12.05.1962peněžitý dar 500,00
Rech, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Reichmann, Dušan01.02.1955peněžitý dar 300,00
Reinold, Oldřich24.01.1962peněžitý dar 100,00
Reinoldová, Edita14.02.1965peněžitý dar 200,00
Reiser, Martin25.06.1969peněžitý dar 100,00
Reissová, Helena16.07.1981peněžitý dar 100,00
Rejmont, Bohumír26.01.1965peněžitý dar 100,00
Rejmontová, Michaela07.06.1968peněžitý dar 100,00
Rektořík, Bořivoj28.11.1961peněžitý dar 100,00
Remišová, Jitja06.11.1957peněžitý dar 200,00
Renata, Jankovcová05.12.1945peněžitý dar 100,00
Renata, Sedova05.11.1965peněžitý dar 300,00
Renata, Sedova05.11.1965peněžitý dar 300,00
Resová, Veronika05.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Rezková, Libuše05.02.1964peněžitý dar 100,00
Režný, Svatopluk20.07.1973peněžitý dar 1 000,00
Ridzon, Stefan04.02.1956peněžitý dar 100,00
Riečičiár, Roman10.07.1968peněžitý dar 1 000,00
Riedel, Artur20.04.1961peněžitý dar 100,00
Rieglová, Petra04.07.1972peněžitý dar 300,00
Richtr, Milan23.05.1948peněžitý dar 500,00
Richtrova, Marie03.09.1952peněžitý dar 200,00
Rissky, Pavel28.05.1958peněžitý dar 500,00
Rissky, Pavel28.05.1958peněžitý dar 100,00
Ritschel, Radek02.08.1976peněžitý dar 100,00
Rittich, Dan07.04.1977peněžitý dar 100,00
Roháček, Ladislav20.05.1959peněžitý dar 150,00
Roháček, Ladislav20.05.1959peněžitý dar 150,00
Roháček, Ladislav20.05.1959peněžitý dar 150,00
Roháček, Ladislav20.05.1959peněžitý dar 150,00
Roháček, Ladislav20.05.1959peněžitý dar 150,00
Roháčková, Hana16.07.1956peněžitý dar 100,00
Roháčková, Irena29.11.1960peněžitý dar 2 000,00
Roháčková, Irena29.11.1960peněžitý dar 2 000,00
Roháčková, Sylvie29.05.1980peněžitý dar 100,00
Rohlová, Miluše19.01.1956peněžitý dar 300,00
Röhrichová, Daniela09.03.1974peněžitý dar 1 000,00
Rojek, Jiří04.05.1960peněžitý dar 100,00
Rolincová, Pavlína26.02.1985peněžitý dar 100,00
Roth, František17.12.1989peněžitý dar 100,00
Rottová, Dana20.10.1971peněžitý dar 100,00
Roubal, František31.07.1951peněžitý dar 300,00
Roubíček, Miroslav27.11.1963peněžitý dar 1 000,00
Roubíček, Miroslav27.11.1963peněžitý dar 100,00
Rouckova, Alena17.04.1969peněžitý dar 500,00
Rozehnal, Zdeněk03.10.1955peněžitý dar 100,00
Rozkovcová, Eva02.04.1969peněžitý dar 100,00
Rozner, Petr17.03.1968peněžitý dar 500,00
Rozumek, Roman13.09.1964peněžitý dar 5 000,00
Rozumek, Roman13.09.1964peněžitý dar 500,00
Rožďalovská, Vlasta Anežka10.02.1951peněžitý dar 200,00
Rubín, Tomáš14.06.2000peněžitý dar 500,00
Rubín, Tomáš04.06.1977peněžitý dar 500,00
Rubín, Tomáš14.06.2000peněžitý dar 250,00
Rubín, Tomáš14.06.2000peněžitý dar 100,00
RUČIL, Jan19.05.1963peněžitý dar 1 000,00
RUČIL, Jan19.05.1963peněžitý dar 100,00
Rudová, Ada13.03.1960peněžitý dar 1 500,00
Rujbrová, Jana18.10.1975peněžitý dar 100,00
Rupertová, Kateřina12.07.1976peněžitý dar 500,00
Rutschová, Blanka04.08.1954peněžitý dar 100,00
Ruzickova, Martina21.06.1963peněžitý dar 200,00
Ruzickova, Martina21.06.1963peněžitý dar 100,00
Růžička, Radomír15.08.1959peněžitý dar 100,00
Růžičková, Dana07.09.1969peněžitý dar 100,00
Růžičková, Jana24.07.1964peněžitý dar 100,00
Rýdl, Luboš13.03.1969peněžitý dar 100,00
Rýdl, Miloslav12.07.1961peněžitý dar 300,00
Rýdlová, Miroslava06.09.1978peněžitý dar 200,00
Rýdlová, Taťjana26.09.1954peněžitý dar 100,00
Rychecká, Martina06.09.1968peněžitý dar 3 000,00
Rychtera, Miroslav25.05.1976peněžitý dar 100,00
Rylková, Martina12.12.1969peněžitý dar 100,00
Rymař, Jiří22.08.1962peněžitý dar 100,00
Rypl, Václav07.05.1942peněžitý dar 1 000,00
Ryšavá, Petra29.02.1980peněžitý dar 500,00
Rýznarová, Jana10.09.1956peněžitý dar 100,00
Řeháková, Monika19.05.1976peněžitý dar 100,00
Řeháková, Monika13.01.1964peněžitý dar 100,00
Řehořek, Josef26.06.1966peněžitý dar 500,00
Řehořek, Josef26.06.1966peněžitý dar 200,00
Řehořek, Josef26.06.1966peněžitý dar 200,00
Řehořek, Josef26.06.1966peněžitý dar 200,00
Řehořek, Josef26.06.1966peněžitý dar 200,00
Řehořek, Josef26.06.1966peněžitý dar 200,00
Řehořek, Josef26.06.1966peněžitý dar 200,00
Řehořek, Josef26.06.1966peněžitý dar 100,00
Řechtáčková, Pavla27.10.1966peněžitý dar 100,00
Řezníček, Roman09.02.1971peněžitý dar 500,00
Říha, Milan23.11.1962peněžitý dar 100,00
Říha, Milan23.11.1962peněžitý dar 100,00
Říha, Milan23.11.1962peněžitý dar 100,00
Říha, Petr09.06.1963peněžitý dar 300,00
Říha, Radek21.10.1971peněžitý dar 100,00
Říhová, Petra10.12.1968peněžitý dar 100,00
Řízková, Helena21.05.1957peněžitý dar 1 000,00
Sáček, Jan24.04.1981peněžitý dar 500,00
Sačková, Taťána20.03.1974peněžitý dar 100,00
Sadecky, Zdeněk23.11.1965peněžitý dar 500,00
Saifr, Vladimír15.04.1963peněžitý dar 100,00
Sajdová, Renáta20.02.1973peněžitý dar 200,00
Sajdová, Renáta20.02.1973peněžitý dar 200,00
Sajdová, Renáta20.02.1973peněžitý dar 200,00
Sajfert, Tomáš25.02.1992peněžitý dar 300,00
Sajfert, Tomáš25.02.1992peněžitý dar 250,00
Sajfert, Tomáš25.02.1992peněžitý dar 100,00
Sajlerová, Zuzana17.07.1975peněžitý dar 100,00
Salačová, Zlata14.04.1963peněžitý dar 2 000,00
Salaquarda, Marek01.03.1952peněžitý dar 100,00
Samardžić, Martina27.11.1980peněžitý dar 500,00
Samcova, Vera03.05.1956peněžitý dar 500,00
Samcova, Vera03.05.1956peněžitý dar 500,00
Samcova, Vera03.05.1956peněžitý dar 500,00
Samek, Vladimír31.07.1948peněžitý dar 100,00
Samešová, Jana30.04.1964peněžitý dar 500,00
Samiec, Miloslav23.09.1960peněžitý dar 100,00
Samková, Alena23.11.1949peněžitý dar 1 000,00
Samková, Alena23.11.1949peněžitý dar 100,00
Samková, Jana14.07.1952peněžitý dar 100,00
Samková, JanaMgr. Jana14.07.1952peněžitý dar 100,00
Saňák, Roman17.10.1986peněžitý dar 100,00
Sanasi, Hana07.10.1969peněžitý dar 1 000,00
Sanasi, Hana07.10.1969peněžitý dar 100,00
Sapáková, Dana08.02.1966peněžitý dar 100,00
Sarumjan, Gabriela18.03.1980peněžitý dar 700,00
Saučuk Knoppová, Dana29.08.1967peněžitý dar 500,00
Sedláček, Jan05.11.1951peněžitý dar 100,00
Sedláček, Jiří23.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Sedláčková, Renata23.05.1976peněžitý dar 200,00
Sedlák, Josef20.10.1973peněžitý dar 100,00
Sedlák, Miroslav01.12.1953peněžitý dar 200,00
Segars, Hana24.07.1977peněžitý dar 500,00
Segars, Hana24.07.1977peněžitý dar 500,00
Sechovec, Robert09.07.1969peněžitý dar 500,00
Seidlová, Blanka23.02.1957peněžitý dar 100,00
Selichar, Jaromír05.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Semerák, Michal02.07.1980peněžitý dar 100,00
SemrádSemrád Ing., Stanislav28.10.1952peněžitý dar 500,00
Sertlerova, Vera23.01.1968peněžitý dar 500,00
Sertlerova, Vera23.01.1968peněžitý dar 100,00
Severin, František20.05.1945peněžitý dar 100,00
Shymon, Diana17.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Shymon, Diana17.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Schauerová, Petra06.09.1979peněžitý dar 500,00
Schejbal, Jan20.12.1981peněžitý dar 100,00
Schejbalová, Iveta21.12.1964peněžitý dar 500,00
Schlesinger, Robert07.02.1972peněžitý dar 5 000,00
Schlitzenbauerová, Kateřina27.08.1983peněžitý dar 100,00
Schmalz, Petr08.12.1966peněžitý dar 1 000,00
Schmalz, Petr08.12.1966peněžitý dar 100,00
Schneiderová, Jitka14.10.1975peněžitý dar 100,00
Schönfeld, Ondřej20.04.1984peněžitý dar 100,00
Schovanec, Antonín24.03.1960peněžitý dar 1 000,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schwarzová, Milena14.10.1955peněžitý dar 100,00
Sičák, Ondřej07.02.1993peněžitý dar 100,00
Siegelová, Jiřina27.01.1946peněžitý dar 300,00
Sieger, Milan02.02.1979peněžitý dar 100,00
Simcik, Jaroslav23.04.1971peněžitý dar 1 000,00
Simek, Petr10.04.1960peněžitý dar 500,00
Simonikova, Ivana09.02.1963peněžitý dar 100,00
Simunkova, Ludmila15.09.1956peněžitý dar 500,00
Sindelar, Ladislav28.12.1951peněžitý dar 300,00
Singr, Miloslav02.06.1948peněžitý dar 500,00
Sirisena, Martina02.01.1977peněžitý dar 100,00
Sirůčková, Jana23.01.1967peněžitý dar 100,00
Skácelíková, Henrieta20.08.1970peněžitý dar 100,00
Skácel, Zdeněk02.03.1954peněžitý dar 500,00
Skala, Jiří19.02.1967peněžitý dar 400,00
Skalka, Alois09.04.1957peněžitý dar 189,00
Skalka, Alois09.04.1957peněžitý dar 100,00
SkipalovÁ, Dagmar01.01.1965peněžitý dar 1 200,00
SkipalovÁ, Dagmar01.01.1965peněžitý dar 1 200,00
Skládaná Šišáková, Alena03.03.1975peněžitý dar 500,00
Sklář, Pavel25.06.1967peněžitý dar 1 000,00
Sklenařík, Jindřich09.09.1978peněžitý dar 100,00
Skoumal, Martin13.09.1949peněžitý dar 10 000,00
Skuhrová, Kateřina28.04.1971peněžitý dar 100,00
Skuplík, Václav02.02.1976peněžitý dar 255,00
Skupník, František17.10.1958peněžitý dar 500,00
Slaba, Michal23.03.1963peněžitý dar 3 000,00
Slaba, Michal23.03.1963peněžitý dar 1 000,00
Slaba, Michal23.03.1963peněžitý dar 1 000,00
Slabý, Miloslav24.01.1948peněžitý dar 200,00
Sladká, Marcela09.06.1957peněžitý dar 100,00
Sladká, Marcela09.06.1957peněžitý dar 100,00
Sladká, Marcela09.06.1957peněžitý dar 100,00
Sladká, Marcela09.06.1957peněžitý dar 100,00
Sladká, Marcela09.06.1957peněžitý dar 100,00
Sladká, Marcela09.06.1957peněžitý dar 100,00
Sladká, Marcela09.06.1957peněžitý dar 100,00
Sládková, Jitka18.11.1974peněžitý dar 100,00
Slanina, Daniel21.05.1973peněžitý dar 1 000,00
Slaný, Vladimír04.09.1971peněžitý dar 100,00
Slavík, Ivo12.01.1964peněžitý dar 5 000,00
Slavík, Libor26.02.1972peněžitý dar 100,00
Slavíková, Zdeňka10.05.1955peněžitý dar 100,00
Slavík, Přemysl21.08.1956peněžitý dar 100,00
SlavomÍr, DobroČka05.07.1978peněžitý dar 500,00
Slepanek, Josef14.12.1956peněžitý dar 500,00
Slezák, Lubor05.12.1950peněžitý dar 500,00
Sloup, Roman21.07.1966peněžitý dar 100,00
Slováček, Luboš13.05.1957peněžitý dar 500,00
Slováček, Luboš13.05.1957peněžitý dar 500,00
Slováček, Petr24.05.1967peněžitý dar 100,00
Slováčková, Andrea19.09.1972peněžitý dar 300,00
Slováčková, Petra21.07.1976peněžitý dar 100,00
Slovíková, Jana17.05.1988peněžitý dar 100,00
Smékal, Ladislav10.06.1970peněžitý dar 100,00
Smekal, Pavel03.12.1984peněžitý dar 6 000,00
Smekal, Pavel03.12.1984peněžitý dar 5 000,00
Smidova, Jarmila05.01.1949peněžitý dar 888,00
Smíšek, Zdeněk07.02.1964peněžitý dar 100,00
Smítka, Jindřich04.06.1954peněžitý dar 100,00
Smolík, Josef14.02.1952peněžitý dar 300,00
Smolíková, Štěpánka09.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Smolíková, Štěpánka09.09.1967peněžitý dar 100,00
Smolík, Václav17.09.1957peněžitý dar 5 000,00
Smolka, Jiří21.06.1973peněžitý dar 100,00
Sobotková, Dana18.01.1963peněžitý dar 100,00
Sodomka, Lukáš20.09.1976peněžitý dar 100,00
SOCHA PAVEL15943461peněžitý dar 2 000,00
Socha, Pavel06.11.1951peněžitý dar 2 000,00
Socha, Pavel06.11.1951peněžitý dar 2 000,00
Socha, Pavel06.11.1951peněžitý dar 100,00
Sochor, Karel09.11.1938peněžitý dar 100,00
Sojáková, Barbora03.02.1966peněžitý dar 100,00
Sojka, Jaroslav09.06.1957peněžitý dar 100,00
Sojka, Matěj12.09.1988peněžitý dar 100,00
Sojková, Lenka21.12.1988peněžitý dar 100,00
Sokolik, Jaroslav02.11.1960peněžitý dar 500,00
Sokol, Jiří26.05.1949peněžitý dar 1 000,00
Solařová, Andrea02.08.1982peněžitý dar 100,00
Sommer, Vladimír10.10.1956peněžitý dar 300,00
Sonntag, Radislav20.01.1951peněžitý dar 100,00
Sonntag, Radislav , Jára20.01.1951peněžitý dar 2 000,00
Sotolář, Roman29.11.1964peněžitý dar 100,00
Souček, Petr10.03.1969peněžitý dar 1 500,00
Součková, Andrea21.03.1978peněžitý dar 500,00
Soukup, Ivo26.02.1980peněžitý dar 1 000,00
Soukup, Josef30.01.1961peněžitý dar 300,00
Soukup, Josef30.01.1961peněžitý dar 100,00
Soukup, Ondrej15.04.1989peněžitý dar 150,00
Soukup, Petr13.06.1972peněžitý dar 200,00
Soukup, Petr13.06.1972peněžitý dar 100,00
Soukup, Václav07.12.1955peněžitý dar 1 000,00
Soukup, Zdeněk19.01.1962peněžitý dar 100,00
Soumar, Petr01.09.1978peněžitý dar 100,00
Soural, Tomáš26.01.1969peněžitý dar 1 000,00
Sova, Břetislav08.11.1974peněžitý dar 100,00
Sovišová, Blanka08.03.1976peněžitý dar 600,00
Spáčilová, Alena21.10.1953peněžitý dar 1 000,00
Spálenková, Vladimíra07.03.1973peněžitý dar 6 000,00
Spasiuk, Petr02.10.1970peněžitý dar 100,00
Spendlerová, Helena09.03.1978peněžitý dar 100,00
Spielmann, Petr06.07.1963peněžitý dar 1 000,00
Spurná, Eliška02.03.1961peněžitý dar 500,00
Sramek, Jaromír02.03.1958peněžitý dar 500,00
Srba, Petr10.05.1967peněžitý dar 100,00
Srbová, Renáta03.01.1967peněžitý dar 100,00
Sršňová, Věra24.02.1957peněžitý dar 500,00
Stádník, Jiří04.04.1966peněžitý dar 200,00
Stach, Petr03.02.1965peněžitý dar 200,00
Staněk, Antonín08.09.1955peněžitý dar 100,00
Stanek, Juraj22.09.1947peněžitý dar 100,00
Staněk, Karel13.10.1948peněžitý dar 500,00
Staniek, Luboš07.02.1962peněžitý dar 250,00
Staniek, Luboš07.02.1962peněžitý dar 100,00
Stanislav, Filip26.07.1982peněžitý dar 1 000,00
Stanislavst, Fleisig03.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Stanislavst, Fleisig03.09.1967peněžitý dar 500,00
Staňková, Ivana19.06.1956peněžitý dar 100,00
Staňková, Lenka03.10.1986peněžitý dar 200,00
Staňková, Lenka03.10.1986peněžitý dar 100,00
stano, jan24.08.1967peněžitý dar 100,00
Stanovský, Marcel20.02.1968peněžitý dar 100,00
Stanovský, Marcel20.02.1968peněžitý dar 100,00
Stanzel, Jakub14.07.1989peněžitý dar 999,00
Stanzel, Jakub14.07.1989peněžitý dar 999,00
Stanzel, Jakub14.07.1989peněžitý dar 999,00
Stanzel, Jakub14.07.1989peněžitý dar 999,00
Stanzel, Jakub14.07.1989peněžitý dar 999,00
Stanzel, Jakub14.07.1989peněžitý dar 999,00
Stanzel, Jakub14.07.1989peněžitý dar 999,00
Stará, Dana19.01.1946peněžitý dar 400,00
Starý, Libor14.03.1967peněžitý dar 100,00
Starý, Libor14.03.1967peněžitý dar 100,00
Starý, Radomír08.01.1959peněžitý dar 2 000,00
Stařík, Stanislav09.05.1938peněžitý dar 200,00
Stasiakova, Eliška28.07.1948peněžitý dar 1 000,00
Stastny, Rostislav23.04.1974peněžitý dar 11 290,00
Stastny, Rostislav23.04.1974peněžitý dar 4 130,00
Stastny, Rostislav23.04.1974peněžitý dar 450,00
Stavěla, Michael14.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Stavinohová, Jarmila02.08.1957peněžitý dar 100,00
Stehlík, Pavel04.05.1988peněžitý dar 100,00
Stejskal, Lubomír28.07.1963peněžitý dar 200,00
Stloukal, Dušan04.09.1980peněžitý dar 100,00
Stolička, Miroslav28.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Stoupová, Ivana19.02.1968peněžitý dar 100,00
Strachotova, Iva04.07.1959peněžitý dar 500,00
Straková, Lenka22.03.1974peněžitý dar 500,00
Straková, Lenka22.03.1974peněžitý dar 500,00
Stransky, Martin05.05.1968peněžitý dar 100,00
Strasilova, Eva06.11.1955peněžitý dar 1 000,00
Strašil, Zdeněk06.11.1955peněžitý dar 100,00
Stratil, Josef09.06.1970peněžitý dar 1 000,00
Streicherová, Andrea04.06.1984peněžitý dar 100,00
Strnádek, Vladimír05.11.1965peněžitý dar 100,00
Strnad, Milos02.07.1958peněžitý dar 10 000,00
Stropnická, Věnka berenika Stropnická18.10.1964peněžitý dar 100,00
Stross, Jana07.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Stříbrný, Štěpán01.07.1976peněžitý dar 100,00
Stříteský, Pavel10.12.1961peněžitý dar 200,00
Střižík, Pavel13.02.1987peněžitý dar 100,00
Stsrá, Eva08.12.1954peněžitý dar 400,00
Studecký, Zbyšek05.02.1962peněžitý dar 333,00
Studecký, Zbyšek05.02.1962peněžitý dar 333,00
Studecký, Zbyšek05.02.1962peněžitý dar 333,00
Studecký, Zbyšek05.02.1962peněžitý dar 333,00
Studecký, Zbyšek05.02.1962peněžitý dar 333,00
Studecký, Zbyšek05.02.1962peněžitý dar 333,00
Studecký, Zbyšek05.02.1962peněžitý dar 333,00
Studecký, Zbyšek05.02.1962peněžitý dar 333,00
Studecký, Zbyšek05.02.1962peněžitý dar 333,00
Studecký, Zbyšek05.02.1962peněžitý dar 333,00
Studecký, Zbyšek05.02.1962peněžitý dar 333,00
Studecký, Zbyšek05.02.1962peněžitý dar 333,00
Studený, Ivo23.01.1964peněžitý dar 100,00
Studnička, Libor26.04.1954peněžitý dar 100,00
Suchánek, Zdeněk13.10.1958peněžitý dar 2 000,00
Suchanová, Eva04.07.1984peněžitý dar 1 000,00
Suchanová, Eva04.07.1984peněžitý dar 200,00
Suchanová, Eva04.07.1984peněžitý dar 200,00
Suchanová, Eva04.07.1984peněžitý dar 200,00
Suchá, Radka02.03.1970peněžitý dar 500,00
Suchý, Jan11.05.1955peněžitý dar 100,00
Suchý, Jaroslav19.08.1968peněžitý dar 100,00
Suchý, Jiří07.08.1964peněžitý dar 500,00
Sukaná, Iveta11.03.1988peněžitý dar 100,00
Sukeníková, Miroslava03.02.1971peněžitý dar 500,00
Sulíková, Marta29.11.1962peněžitý dar 100,00
Sůra, Aleš14.05.1977peněžitý dar 100,00
Surmařová, Jana28.12.1965peněžitý dar 500,00
Sušanská, Hana24.07.1957peněžitý dar 300,00
Sváčková, Gabriela02.10.1973peněžitý dar 100,00
Svárovská, Eva15.12.1958peněžitý dar 100,00
Svatava, Trtíková12.10.1963peněžitý dar 999,00
SvatoŇ, Petr21.01.1972peněžitý dar 500,00
SvatoŇ, Petr21.01.1972peněžitý dar 100,00
SvatoŠovÁ, Irena04.11.1963peněžitý dar 500,00
Svoboda, Leoš21.02.1965peněžitý dar 100,00
Svoboda, Lubomír03.08.1955peněžitý dar 300,00
Svoboda, Michal30.11.1964peněžitý dar 500,00
Svoboda, Pavel11.04.1965peněžitý dar 100,00
Svoboda, Petr26.03.1978peněžitý dar 100,00
Svoboda, Petr26.03.1978peněžitý dar 100,00
Svoboda, Petr26.03.1978peněžitý dar 100,00
Svoboda, Petr26.03.1978peněžitý dar 100,00
Svoboda, Petr26.03.1978peněžitý dar 100,00
Svoboda, Petr26.03.1978peněžitý dar 100,00
Svoboda, Petr26.03.1978peněžitý dar 100,00
Svoboda, Petr26.03.1978peněžitý dar 100,00
Svoboda, Petr26.03.1978peněžitý dar 100,00
Svoboda, Radek15.02.1969peněžitý dar 500,00
Svoboda, Radek15.02.1969peněžitý dar 100,00
Svoboda, Radek09.04.1976peněžitý dar 100,00
Svobodová, Eliška05.07.1951peněžitý dar 5 270,00
Svobodová, Eliška05.07.1951peněžitý dar 500,00
Svobodová, Eliška05.07.1951peněžitý dar 200,00
Svobodová, Eliška05.07.1951peněžitý dar 200,00
Svobodová, Eliška05.07.1951peněžitý dar 200,00
Svobodová, Eliška05.07.1951peněžitý dar 100,00
Svobodová, Ingrid25.08.1972peněžitý dar 500,00
Svobodová, Monika29.05.1967peněžitý dar 500,00
Svobodová, Naděžda16.06.1956peněžitý dar 100,00
Svobodová, Simona03.02.1967peněžitý dar 100,00
Svojša, Petr28.08.1968peněžitý dar 100,00
Sychra, Jan14.05.1953peněžitý dar 500,00
Sýkora, Petr16.11.1987peněžitý dar 100,00
Sýkora, Richard13.11.1958peněžitý dar 1 000,00
Sykorova, Katerina24.05.1986peněžitý dar 100,00
Sýkorová, Marta19.12.1964peněžitý dar 100,00
Szántó, Jan01.08.1964peněžitý dar 100,00
Szpalek, Petr31.10.1978peněžitý dar 100,00
Szturc, Miroslav09.04.1965peněžitý dar 4 000,00
Šabek, Petr09.01.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Šafařík, Pavel11.03.1969peněžitý dar 100,00
ŠAFRÁNEK, LUBOŠ07.02.1963peněžitý dar 500,00
Šalplachta, Václav04.02.1957peněžitý dar 100,00
Šamalová, Jana21.11.1963peněžitý dar 500,00
Šandera, Petr04.04.1967peněžitý dar 500,00
Šandrová, Pavlína17.07.1968peněžitý dar 100,00
ŠÁrka, HospŮdkovÁ14.11.1966peněžitý dar 1 000,00
Šaroch, Miroslav30.10.1973peněžitý dar 500,00
Šarochová, Alena04.03.1952peněžitý dar 100,00
Šašková, Jiřina26.02.1962peněžitý dar 100,00
Šatka, Miloš15.11.1970peněžitý dar 100,00
Ščerbová, Sandra10.10.1983peněžitý dar 100,00
Šebáková, Miroslava06.07.1973peněžitý dar 200,00
Šebesta, Pavel25.09.1990peněžitý dar 100,00
Šedivá, Ivanka19.05.1951peněžitý dar 200,00
Šedivá, Martina23.09.1970peněžitý dar 100,00
ŠedivÁ, Stanislava30.09.1955peněžitý dar 2 000,00
ŠedivÁ, Stanislava30.09.1955peněžitý dar 100,00
Šedivý, Zdeněk27.01.1955peněžitý dar 100,00
Šedová, Iveta19.04.1979peněžitý dar 100,00
Šedová, Miroslava28.11.1968peněžitý dar 100,00
Šefr, Václav07.06.1990peněžitý dar 100,00
Šejba, František04.06.1954peněžitý dar 500,00
Šejková, Dita30.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Šejnoha, Eduard08.07.1957peněžitý dar 3 000,00
Šenek, Marek18.07.1976peněžitý dar 500,00
Šenek, Marek18.07.1976peněžitý dar 100,00
Šeneková, Jiřina10.09.1976peněžitý dar 500,00
Šeneková, Jiřina10.09.1976peněžitý dar 100,00
Šenk, Lubomír13.12.1966peněžitý dar 200,00
Šenk, Lubomír13.12.1966peněžitý dar 150,00
Šenk, Lubomír13.12.1966peněžitý dar 150,00
Šenk, Lubomír13.12.1966peněžitý dar 150,00
Šenk, Lubomír13.12.1966peněžitý dar 150,00
Šenk, Lubomír13.12.1966peněžitý dar 150,00
Šenk, Lubomír13.12.1966peněžitý dar 150,00
Šenk, Lubomír13.12.1966peněžitý dar 100,00
Šenk, Lubomír13.12.1966peněžitý dar 100,00
Šenk, Lubomír13.12.1966peněžitý dar 100,00
Šenk, Lubomír13.12.1966peněžitý dar 100,00
Šenk, Lubomír13.12.1966peněžitý dar 100,00
Šenk, Lubomír13.12.1966peněžitý dar 100,00
Šenková, Zuzana05.02.1976peněžitý dar 100,00
Šenkýř, Jiří24.03.1975peněžitý dar 200,00
Šenkýř, Miroslav24.07.1955peněžitý dar 200,00
Šenkýř, Miroslav24.07.1955peněžitý dar 200,00
Šenkýř, Miroslav24.07.1955peněžitý dar 200,00
Šenkýř, Miroslav24.07.1955peněžitý dar 200,00
Šenk, Zdeněk05.02.1976peněžitý dar 100,00
Šestáková, Miloslava16.12.1965peněžitý dar 500,00
Ševčíková, Pavla27.09.1964peněžitý dar 250,00
Ševečková, Marcela24.10.1966peněžitý dar 1 000,00
Šilha, Karel18.04.1958peněžitý dar 500,00
Šilha, Karel18.04.1958peněžitý dar 500,00
Šilhavá, Jiřina18.04.1958peněžitý dar 500,00
Šilhavý, Václav05.09.1949peněžitý dar 1 000,00
Šimanovská, Dana05.06.1961peněžitý dar 1 000,00
Šíma, Petr25.08.1976peněžitý dar 200,00
Šimčík, Vladislav23.04.1971peněžitý dar 1 000,00
Šimeček, František05.03.1955peněžitý dar 200,00
Šimerda, Jaromír01.09.1946peněžitý dar 500,00
Šimerda, Jaromír01.09.1946peněžitý dar 200,00
Šimíček, Petr11.09.1951peněžitý dar 500,00
Šimíček, Petr11.09.1951peněžitý dar 300,00
Šimková, Hana21.04.1957peněžitý dar 100,00
Šimlíková, Alena27.11.1963peněžitý dar 100,00
Šimoník, Radislav25.01.1967peněžitý dar 100,00
Šípek, Milan19.12.1964peněžitý dar 2 000,00
Šípková, Iva19.12.1964peněžitý dar 2 000,00
Šípková, Jiřina26.04.1957peněžitý dar 100,00
Šípová, Eva28.11.1965peněžitý dar 100,00
Šírová, Alena03.08.1963peněžitý dar 300,00
Šiška, Jan10.08.1949peněžitý dar 200,00
Škamrada, Miroslav23.08.1953peněžitý dar 100,00
Škapa, Stanislav26.07.1958peněžitý dar 300,00
Škapa, Stanislav26.07.1958peněžitý dar 300,00
Škapa, Stanislav26.07.1958peněžitý dar 300,00
Škapa, Stanislav26.07.1958peněžitý dar 300,00
Škapa, Stanislav26.07.1958peněžitý dar 200,00
Škapa, Stanislav26.07.1958peněžitý dar 100,00
Škoda, Jakub19.08.1990peněžitý dar 300,00
Škoda, Jakub19.08.1990peněžitý dar 300,00
Škoda, Jakub19.08.1990peněžitý dar 300,00
Škoda, Jakub19.08.1990peněžitý dar 300,00
Škoda, Jakub19.08.1990peněžitý dar 300,00
Škoda, Jakub19.08.1990peněžitý dar 200,00
Škoda, Josef10.03.1950peněžitý dar 1 000,00
Škodová, Andrea10.03.1950peněžitý dar 100,00
Školníková, Radana27.10.1957peněžitý dar 100,00
ŠKRABAL MIROSLAV14192195peněžitý dar 1 000,00
Škrabal, Miroslav03.04.1975peněžitý dar 500,00
Škraňka, Ladislav18.09.1947peněžitý dar 100,00
Škrášek, Ivan23.02.1976peněžitý dar 100,00
Škurková, Yvona18.05.1962peněžitý dar 100,00
Škvrna, Pavel22.05.1971peněžitý dar 100,00
Šlechta, Jan11.06.1948peněžitý dar 100,00
Šlechta, Radovan04.06.1973peněžitý dar 100,00
Šleis, Miroslav28.09.1971peněžitý dar 500,00
Šmahel, Jiří24.12.1951peněžitý dar 1 000,00
Šmahel, Jiří24.12.1951peněžitý dar 1 000,00
Šmejcová, Alena02.06.1966peněžitý dar 100,00
Šmejkal, František13.07.1949peněžitý dar 200,00
Šmerda, Josef24.10.1952peněžitý dar 100,00
Šmíd, Miloslav03.12.1959peněžitý dar 100,00
Šmídová, JANA16.05.1964peněžitý dar 500,00
Šmídová, Mišela02.12.1975peněžitý dar 800,00
Šmídová, Mišela02.12.1975peněžitý dar 100,00
Šmídová, Šárka18.05.1974peněžitý dar 100,00
Šmikmátor, Jiří13.08.1956peněžitý dar 1 000,00
ŠMILO, Jitka13.01.1974peněžitý dar 100,00
Šneller, Jiří21.05.1957peněžitý dar 100,00
Šnyrychová, Radmila18.03.1954peněžitý dar 100,00
Šnyrych, Vítězslav13.09.1954peněžitý dar 100,00
Šobíšková, Jiřina17.07.1974peněžitý dar 500,00
Šobr, Ladislav01.09.1953peněžitý dar 100,00
Šoltésová, Dana14.06.1965peněžitý dar 100,00
Šoral, Vladimír19.12.1955peněžitý dar 500,00
Šottlová, Hana13.02.1976peněžitý dar 500,00
Šottlová, Hana13.02.1976peněžitý dar 100,00
Šourek, Josef06.06.1952peněžitý dar 500,00
Šourková, Naděžda25.01.1969peněžitý dar 100,00
Špaček, František29.09.1969peněžitý dar 500,00
Špaček, Zdeněk24.01.1974peněžitý dar 200,00
Šperl, Adam31.03.1975peněžitý dar 400,00
Špicl, Jaroslav25.03.1956peněžitý dar 1 000,00
Špičková, Kateřina03.12.1972peněžitý dar 100,00
Špirk, Jakub25.10.1976peněžitý dar 1 000,00
Šprochová, Radka02.09.1976peněžitý dar 100,00
Špulák, František19.05.1978peněžitý dar 100,00
Špunar, Robert21.10.1945peněžitý dar 1 000,00
Šrámek, Stanislav14.09.1995peněžitý dar 100,00
Šrámková, Marcela25.05.1971peněžitý dar 500,00
Šrámková, Marcela25.05.1971peněžitý dar 200,00
Šrejber, Zdeněk11.01.1974peněžitý dar 100,00
Šromota, Roman19.08.1969peněžitý dar 100,00
Šrot, Zdeněk16.11.1955peněžitý dar 1 000,00
Šrot, Zdeněk16.11.1955peněžitý dar 500,00
Šroub, Slavoj29.10.1951peněžitý dar 100,00
Šroufeková, Renata07.01.1968peněžitý dar 100,00
Šrubařová, Kateřina18.10.1957peněžitý dar 300,00
Štangler, Jiří13.07.1977peněžitý dar 100,00
Štanglová, Marie26.10.1963peněžitý dar 100,00
Šťastná, Lidie21.01.1957peněžitý dar 100,00
Šťastný, Bohumil10.09.1966peněžitý dar 100,00
Šťastný, Petr20.01.1966peněžitý dar 100,00
Štefečka, Lubomír14.11.1963peněžitý dar 100,00
Štefečková, Dana19.01.1965peněžitý dar 100,00
Šteflíčková, Petra30.10.1973peněžitý dar 500,00
Šteflíčková, Petra30.10.1973peněžitý dar 500,00
Šteflíčková, Petra30.10.1973peněžitý dar 500,00
Šteflí, Petra30.10.1973peněžitý dar 500,00
Štěpánek, Jiří19.07.1956peněžitý dar 100,00
Štěpánek, Miroslav17.01.1952peněžitý dar 100,00
Štěpánová, Drahomíra04.04.1953peněžitý dar 300,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 200,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 200,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 200,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 200,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 200,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 200,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 200,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 200,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 200,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 200,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 200,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 200,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 100,00
Štěrbová, Hana08.04.1972peněžitý dar 100,00
Štibr, Zbyněk15.04.1954peněžitý dar 100,00
Štolcová, Jitka30.06.1971peněžitý dar 1 500,00
Štorek, Zdeněk22.09.1966peněžitý dar 100,00
Štrejl, Pavel25.09.1963peněžitý dar 100,00
Štrunc, Miloslav20.05.1967peněžitý dar 100,00
Šubčíková, Romana31.03.1981peněžitý dar 100,00
Šubrt, Jan28.06.1976peněžitý dar 100,00
Šubrtová, Eva09.04.1953peněžitý dar 500,00
Šuková, Lucie31.07.1974peněžitý dar 100,00
Šusta, Radovan20.05.1967peněžitý dar 500,00
Šustková, Karin25.03.1966peněžitý dar 100,00
Šustr, Jakub04.08.1986peněžitý dar 3 000,00
Šustr, Jakub04.08.1986peněžitý dar 100,00
Šváb, Karel02.08.1963peněžitý dar 500,00
Švadlenková, Lenka11.09.1983peněžitý dar 200,00
Švarc, Miloslav04.09.1973peněžitý dar 100,00
Švarcová, Ol810.04.1969peněžitý dar 400,00
Švébišová, Lenka03.07.1964peněžitý dar 1 000,00
Švébišová, Lenka03.07.1964peněžitý dar 100,00
Švec, Jan04.12.1961peněžitý dar 100,00
Švecová, Eva24.12.1953peněžitý dar 1 000,00
Švecová, Eva24.12.1953peněžitý dar 500,00
Švecová, Eva24.12.1953peněžitý dar 500,00
Švecová, Eva24.12.1953peněžitý dar 500,00
Švecová, Markéta07.03.1980peněžitý dar 100,00
Švehlová, Olga26.05.1959peněžitý dar 1 000,00
Švehlová, Šárka04.04.1973peněžitý dar 1 000,00
Švenda, Luboš05.07.1973peněžitý dar 1 000,00
Švorc, Miroslav09.12.1964peněžitý dar 1 000,00
Takač, David23.09.1965peněžitý dar 495 000,00
Tatana, Sackova20.03.1974peněžitý dar 300,00
Tatana, Sackova20.03.1974peněžitý dar 300,00
Termerová, Miloslava28.04.1942peněžitý dar 100,00
Tesařová, Bohdana30.09.1974peněžitý dar 100,00
Tesařová, Hana17.11.1967peněžitý dar 100,00
Tesařová, Ida16.12.1973peněžitý dar 500,00
Tesařová, Pavlína05.11.1968peněžitý dar 100,00
Tesařová, Světlana22.08.1977peněžitý dar 300,00
Těšínská, Martina13.01.1973peněžitý dar 1 000,00
Tetur, Vit21.04.1982peněžitý dar 500,00
TichÁ, Barbora04.06.1978peněžitý dar 200,00
Ticháčková, Dana16.08.1948peněžitý dar 1 000,00
Ticháčková, Dana16.08.1948peněžitý dar 500,00
Ticháčková, Dana16.08.1948peněžitý dar 500,00
Tichotová, Michaela13.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Tichotová, Michaela13.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Tichotová, Michaela13.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Tichotová, Michaela13.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Tichotová, Michaela13.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Tichý, Libor01.02.1968peněžitý dar 100,00
Tinkl, Petr20.03.1973peněžitý dar 100,00
Tittelbach, Lukáš15.05.1978peněžitý dar 15 000,00
Tittelbach, Lukáš15.05.1978peněžitý dar 1 000,00
Tittelbach, Lukáš15.05.1978peněžitý dar 100,00
Tkačík, Pavel24.10.1962peněžitý dar 100,00
Tobolková, Jitka12.07.1962peněžitý dar 100,00
Točík, Karel16.03.1947peněžitý dar 500,00
Tomanová, Dagmar09.06.1975peněžitý dar 100,00
Tomanová, Simona27.09.1977peněžitý dar 100,00
Tomanová, Zuzana09.03.1965peněžitý dar 1 000,00
Tomas, Dolejs15.08.1967peněžitý dar 500,00
Tomas, Kulhanek13.09.1975peněžitý dar 1 000,00
Tomáš, Petr04.05.1965peněžitý dar 500,00
Tomaštík, Jiří05.04.1976peněžitý dar 100,00
Tomčová, Eva28.12.1948peněžitý dar 1 000,00
Tomečka, Jiří06.02.1976peněžitý dar 100,00
Tomečková, Olga13.09.1983peněžitý dar 100,00
Tomešková, Tamara09.12.1962peněžitý dar 100,00
Tomiška, Jan10.10.1974peněžitý dar 100,00
Tomiška, Milan07.08.1954peněžitý dar 100,00
Tomišková, Kateřina02.08.1972peněžitý dar 100,00
Tomišková, Martina28.04.1976peněžitý dar 100,00
Tomrlová, Jana21.03.1968peněžitý dar 2 000,00
Tonder, Vladimír15.10.1968peněžitý dar 100,00
Török, Tomáš03.05.1973peněžitý dar 300,00
Toula, Frantisek23.07.1959peněžitý dar 1 000,00
Toula, Frantisek23.07.1959peněžitý dar 500,00
Toušek, Roman06.10.1964peněžitý dar 100,00
travnicek, gabriel10.10.1973peněžitý dar 100,00
Trávníček, Martin16.01.1979peněžitý dar 100,00
Trávník, Radek03.05.1969peněžitý dar 500,00
Trčka, Miroslav06.02.1970peněžitý dar 1 000,00
Trebuláková, Petra18.08.1961peněžitý dar 500,00
Trecha, Ladislav24.11.1980peněžitý dar 100,00
Trejbalová, Eva27.05.1975peněžitý dar 500,00
Trnka, Václav02.06.1967peněžitý dar 369,00
Trögler, Stanislav02.02.1943peněžitý dar 100,00
Troják, Jaroslav07.05.1967peněžitý dar 1 000,00
Trojanova, Blazena02.03.1964peněžitý dar 200,00
Trombik, Oldřich01.08.1955peněžitý dar 100,00
Trtík, Roman12.10.1963peněžitý dar 500,00
Trtílek, Stanislav11.05.1948peněžitý dar 100,00
Trubač, Jan23.06.1951peněžitý dar 250,00
Trýsková, Marie25.04.1968peněžitý dar 100,00
Třešňák, Miloslav26.09.1961peněžitý dar 100,00
Třešňáková, Kamila07.11.1969peněžitý dar 100,00
Třešňák, Vladimír08.02.1978peněžitý dar 100,00
Tuček, Jiří03.05.1972peněžitý dar 100,00
Tuček, Karel12.09.1948peněžitý dar 100,00
Tuček, Vladislav16.05.1984peněžitý dar 100,00
Tuháček, Svatoslav26.01.1951peněžitý dar 500,00
Ťukal, Miroslav20.02.1965peněžitý dar 500,00
Tůma, David15.11.1974peněžitý dar 100,00
Turek, Jan03.05.1981peněžitý dar 3 100,00
Turek, Jan03.07.1959peněžitý dar 100,00
Turek, Pavel03.11.1965peněžitý dar 100,00
Turková, Anna07.05.1963peněžitý dar 999,00
Turková, Anna07.05.1963peněžitý dar 999,00
Turoň, Jaroslav10.12.1958peněžitý dar 100,00
Tvrdoň, Petr18.10.1977peněžitý dar 100,00
Tvrdoň, Petr18.10.1977peněžitý dar 100,00
Týblová, Blanka10.08.1967peněžitý dar 100,00
Tyc, Petr26.03.1970peněžitý dar 400,00
Tyller, Vladimír21.10.1949peněžitý dar 100,00
Týřlová, Zuzana20.06.1968peněžitý dar 500,00
Uhlík, Josef11.08.1966peněžitý dar 100,00
Uhlík, Milan01.07.1971peněžitý dar 500,00
Uhlířová, Marie14.05.1965peněžitý dar 200,00
Uhrinec, Michal01.08.1984peněžitý dar 202,00
Uhrinec, Michal01.08.1984peněžitý dar 100,00
Ulčová, Lucie27.05.1971peněžitý dar 100,00
Ullmann, Richard27.10.1960peněžitý dar 999,00
Ullmann, Richard27.10.1960peněžitý dar 500,00
Ullmann, Richard27.10.1960peněžitý dar 500,00
Ullmann, Richard27.10.1960peněžitý dar 500,00
Ullmann, Richard27.10.1960peněžitý dar 500,00
Ullmann, Richard27.10.1960peněžitý dar 500,00
Ullmann, Richard27.10.1960peněžitý dar 500,00
Ullmann, Richard27.10.1960peněžitý dar 500,00
Ullmann, Richard27.10.1960peněžitý dar 500,00
Ullmann, Richard27.10.1960peněžitý dar 500,00
Ullmann, Richard27.10.1960peněžitý dar 500,00
Ullmann, Richard27.10.1960peněžitý dar 500,00
Ulma, Radovan15.12.1981peněžitý dar 100,00
Urbánek, Pavel01.07.1981peněžitý dar 100,00
Urban, Martin09.04.1989peněžitý dar 1 000,00
Urbanová, Zuzana31.05.1980peněžitý dar 100,00
Vacek, Karel20.02.1952peněžitý dar 500,00
Vacek, Karel20.02.1952peněžitý dar 300,00
Vacek, Zdeněk06.03.1951peněžitý dar 100,00
Vacíř, Martin31.05.1979peněžitý dar 500,00
VACKOVÁ, Ivana27.08.1972peněžitý dar 100,00
Vacková, Kateřina23.09.1965peněžitý dar 100,00
VÁclava, ZdychyncovÁ12.05.1966peněžitý dar 1 000,00
VÁclava, ZdychyncovÁ12.05.1966peněžitý dar 500,00
VÁclav, BouČek17.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Václav, Klement21.06.1979peněžitý dar 100,00
Vaclav, Prokupek24.09.1972peněžitý dar 500,00
VÁclav, StaŠek03.02.1961peněžitý dar 500,00
Vaďura, Stanislav31.10.1966peněžitý dar 100,00
Vafek, Jan25.04.1961peněžitý dar 100,00
Váchalová, Miloslava10.04.1965peněžitý dar 100,00
Vachta, Jiří23.05.1960peněžitý dar 500,00
Vachta, Jiří23.05.1960bezúplatné plnění 8 000,00 (bannery)
Vachtová, Alena16.11.1952peněžitý dar 10 000,00
Vachtová, Alena16.11.1952peněžitý dar 8 200,00
Vachtová, Alena16.11.1952peněžitý dar 3 100,00
Vachtová, Alena16.11.1952peněžitý dar 3 000,00
Vachtová, Alena16.11.1952peněžitý dar 3 000,00
Vachtová, Alena16.11.1952peněžitý dar 3 000,00
Vachtová, Alena16.11.1952peněžitý dar 3 000,00
Vachtová, Alena16.11.1952peněžitý dar 3 000,00
Vachtová, Alena16.11.1952peněžitý dar 3 000,00
Vachtová, Alena16.11.1952peněžitý dar 3 000,00
Vachtová, Alena16.11.1952peněžitý dar 2 800,00
Vachtová, Alena16.11.1952peněžitý dar 1 000,00
Vachtová, Alena16.11.1952peněžitý dar 999,00
Vachtová, Alena16.11.1952peněžitý dar 100,00
Vachtová, Marie11.07.1955peněžitý dar 500,00
VachŮn, Miroslav28.11.1968peněžitý dar 1 000,00
Vachuška, Aleš19.10.1996peněžitý dar 100,00
Vajbar, Stanislav23.10.1976peněžitý dar 700,00
Vajbar, Stanislav23.10.1976peněžitý dar 300,00
Vajrychová, Lara24.08.1963peněžitý dar 200,00
Vajsarová, Marie01.05.1965peněžitý dar 500,00
Vajsarová, Marie01.05.1965peněžitý dar 100,00
Valach, Milan16.02.1967peněžitý dar 100,00
Vala, Miroslav18.07.1955peněžitý dar 1 000,00
Vala, Miroslav18.07.1955peněžitý dar 1 000,00
Valda, Petr15.09.1951peněžitý dar 1 000,00
Valenta, Petr05.10.1964peněžitý dar 100,00
Valentin, František09.09.1956peněžitý dar 100,00
Valentíny, Ján19.12.1963peněžitý dar 400,00
Valeš, Markéta21.02.1977peněžitý dar 100,00
Valeš, Václav12.07.1959peněžitý dar 100,00
Vališ, Petr08.03.1984peněžitý dar 500,00
Válka, Július14.07.1970peněžitý dar 100,00
Válková, Hana10.02.1971peněžitý dar 100,00
Valoušková, Naděžda14.09.1961peněžitý dar 300,00
Valoušková, Naděžda14.09.1961peněžitý dar 100,00
Valovy, Radim27.03.1972peněžitý dar 100,00
Valtr, Jan07.06.1953peněžitý dar 500,00
Vamberský, Jindřich22.08.1956peněžitý dar 1 000,00
Vamberský, Jindřich22.08.1956peněžitý dar 100,00
Vana, Radomir03.09.1966peněžitý dar 500,00
Vana, Radomir03.09.1966peněžitý dar 100,00
Vančurová, Lenka08.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Vančurová, Martina04.11.1971peněžitý dar 100,00
Vanecek, Jan27.06.1941peněžitý dar 700,00
Vaněček, František12.06.1933peněžitý dar 500,00
Vaněk, Jan30.06.1973peněžitý dar 300,00
Vaněk, Petr09.02.1969peněžitý dar 100,00
Vanerová, Věra02.06.1957peněžitý dar 500,00
Vaňková, Eva23.02.1961peněžitý dar 100,00
Vaňková, Ivana13.12.1972peněžitý dar 200,00
Vaňura, Jiří30.09.1964peněžitý dar 500,00
Varmuža, Pavel30.05.1971peněžitý dar 400,00
Vařil, Vladimír08.05.1949peněžitý dar 100,00
Vašát, David26.07.1970peněžitý dar 2 000,00
Vašíček, František28.06.1961peněžitý dar 200,00
Vašinová, Iveta28.10.1975peněžitý dar 694,00
Vašková, Eva04.10.1957peněžitý dar 500,00
Vašťáková, Jana11.11.1964peněžitý dar 100,00
Vávra, Jří07.08.1964peněžitý dar 400,00
Vávra, Milan01.06.1944peněžitý dar 100,00
Vávra, Pavel19.03.1979peněžitý dar 200,00
Vávra, Pavel19.03.1979peněžitý dar 200,00
Vávra, Pavel19.03.1979peněžitý dar 200,00
Vávra, Pavel19.03.1979peněžitý dar 200,00
Vávra, Pavel19.03.1979peněžitý dar 200,00
Vávra, Pavel19.03.1979peněžitý dar 100,00
Vávra, Pavel19.03.1979peněžitý dar 100,00
Vávra, Pavel19.03.1979peněžitý dar 100,00
Vávra, Václav07.07.1951peněžitý dar 100,00
Vávra, Václav07.07.1951peněžitý dar 100,00
Vávrová D, Havlíčková07.02.1959peněžitý dar 500,00
Vávrová D, Havlíčková07.02.1959peněžitý dar 500,00
Vávrová, Libuše18.05.1967peněžitý dar 500,00
Vavříková, Veronika27.04.1984peněžitý dar 100,00
Vavřinová, Marie24.04.1961peněžitý dar 500,00
Večeřová, Pavla18.07.1948peněžitý dar 300,00
Vedejová, Markéta07.08.1975peněžitý dar 100,00
Veis, Petr25.07.1946peněžitý dar 500,00
Veitová, Petra08.05.1966peněžitý dar 100,00
Veitsová, Jitka18.10.1972peněžitý dar 100,00
Vejslíková, Hana03.07.1957peněžitý dar 100,00
VEJVODA, Jiří11.11.1949peněžitý dar 500,00
Velhartická, Jitka28.07.1973peněžitý dar 2 000,00
velíšková, Dana12.03.1962peněžitý dar 500,00
Vémola, Roman24.07.1973peněžitý dar 100,00
Vera, Dufkova05.10.1950peněžitý dar 1 000,00
VĚra, HaŠovÁ09.08.1959peněžitý dar 500,00
VĚra, KratochvÍlovÁ14.12.1957peněžitý dar 1 000,00
VĚra, PivoŇkovÁ07.02.1953peněžitý dar 200,00
Veselá, Nora29.11.1979peněžitý dar 500,00
Veselá, Nora29.11.1979peněžitý dar 500,00
Veselá, Nora29.11.1979peněžitý dar 100,00
Vesela, Veselá17.09.1964peněžitý dar 100,00
Veselovská, Karla01.02.1962peněžitý dar 250,00
Veselovská, Karla01.02.1962peněžitý dar 100,00
Veselý, Josef03.10.1950peněžitý dar 300,00
Veselý, Josef03.10.1950peněžitý dar 300,00
Veselý, Josef03.10.1950peněžitý dar 100,00
Veselý, Pavel13.11.1949peněžitý dar 100,00
Veselý, Petr07.07.1969peněžitý dar 200,00
Vestenická, Marie25.11.1974peněžitý dar 500,00
Vestenická, Marie25.11.1974peněžitý dar 500,00
Vestenická, Marie25.11.1974peněžitý dar 500,00
Vestenická, Marie25.11.1974peněžitý dar 100,00
Vestenická, Marie25.11.1974peněžitý dar 100,00
Vestenická, Marie25.11.1974peněžitý dar 100,00
Vestenická, Marie25.11.1974peněžitý dar 100,00
Vestenická, Marie25.11.1974peněžitý dar 100,00
Vestenická, Marie25.11.1974peněžitý dar 100,00
Vestenická, Marie25.11.1974peněžitý dar 100,00
Vestenická, Marie25.11.1974peněžitý dar 100,00
Vestenická, Marie25.11.1974peněžitý dar 100,00
Vetešníková, Vanda30.12.1976peněžitý dar 100,00
Vetešníková, Vanda30.12.1976peněžitý dar 100,00
Větrovec, Richard29.08.1954peněžitý dar 800,00
Veverka, Jaromír29.07.1956peněžitý dar 100,00
Veverka, Petr15.03.1967peněžitý dar 100,00
Vicany, Otakar25.10.1949peněžitý dar 100,00
Vičíková, Monika13.03.1973peněžitý dar 100,00
Vidlák, Jaroslav07.06.1958peněžitý dar 100,00
VidrovÁ, Marika16.09.1975peněžitý dar 200,00
VidrovÁ, Marika16.09.1975peněžitý dar 100,00
Vichta, Milan05.01.1962peněžitý dar 200,00
Vild, Jiří13.05.1965peněžitý dar 111,00
Vilušínský, Jakub24.04.1988peněžitý dar 100,00
Vinklerová, Šárka27.06.1962peněžitý dar 500,00
Vinklerová, Šárka27.06.1962peněžitý dar 500,00
Vinš, Pavel21.05.1981peněžitý dar 100,00
Virágová, Michaela06.09.1967peněžitý dar 100,00
Víšek, Pavel24.09.1963peněžitý dar 1 000,00
Vitásek, Miloslav08.02.1962peněžitý dar 100,00
Vítek, Arnošt28.06.1955peněžitý dar 500,00
Vítek, Jaroslav11.05.1959peněžitý dar 100,00
Vítková, Jitka15.03.1947peněžitý dar 1 000,00
Vítková, Yvona05.09.1966peněžitý dar 500,00
Vittek, Eduard15.02.1989peněžitý dar 500,00
VladimÍr, Carva11.07.1971peněžitý dar 100,00
VladimÍr, Chodura11.02.1970peněžitý dar 1 000,00
VladimÍr, JurnÍČek14.02.1978peněžitý dar 100,00
VladimÍr, Saifr15.04.1963peněžitý dar 622,00
Vladimir, Strnadek05.11.1965peněžitý dar 500,00
VladimÍr, UstyanoviČ08.05.1959peněžitý dar 20 000,00
VladimÍr, VlČek20.04.1957peněžitý dar 500,00
Vladimír, Zikmund12.06.1947peněžitý dar 1 000,00
Vladislava, Krskova11.05.1975peněžitý dar 200,00
Vlach, Jiří28.05.1960peněžitý dar 100,00
Vlachovičová, Sylvie01.06.1969peněžitý dar 100,00
Vlasák, Vít03.02.1974peněžitý dar 100,00
Vlasaná, Šárka09.02.1983peněžitý dar 100,00
Vlášková, Jaroslava19.05.1971peněžitý dar 200,00
Vlckova, Jitka23.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Vlckova, Jitka23.01.1968peněžitý dar 500,00
Vlckova, Jitka23.01.1968peněžitý dar 500,00
Vlckova, Jitka23.01.1968peněžitý dar 100,00
Vlček, Vladimír20.04.1957peněžitý dar 500,00
Vlčková, Vladimíra20.03.1965peněžitý dar 500,00
Vlková, Gabriela11.04.1962peněžitý dar 100,00
Vlková, Věra11.09.1952peněžitý dar 100,00
Voborník, Martin21.03.1963peněžitý dar 100,00
Vodička, Jiří31.03.1946peněžitý dar 100,00
Vodičková, Hana01.05.1967peněžitý dar 1 000,00
Vodičková, Hana01.05.1967peněžitý dar 100,00
Vodvarkova, Karin07.09.1973peněžitý dar 100,00
Vojtěch Slówik, Judr.15.03.1956peněžitý dar 999,00
Vojtěch Slówik, Judr.15.03.1956peněžitý dar 999,00
Vojtiskova, Eva28.02.1955peněžitý dar 100,00
Vojtíšek, Vladimír06.03.1954peněžitý dar 500,00
Vojtová, Jiřina26.08.1962peněžitý dar 300,00
Vojtová, Marie02.12.1976bezúplatné plnění 40 000,00 (billboard)
Volanský, Stanislav29.11.1969peněžitý dar 1 000,00
Volf, Marcel16.07.1972peněžitý dar 1 000,00
Volf, Marcel16.07.1972peněžitý dar 500,00
Volf, Marcel16.07.1972peněžitý dar 500,00
Volf, Marcel16.07.1972peněžitý dar 100,00
Volfová, Jiřna03.04.1967peněžitý dar 100,00
Volfová, Kateřina17.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Volfová, Kateřina17.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Volfová, Kateřina17.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Volfová, Kateřina17.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Volfová, Kateřina17.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Volfová, Kateřina17.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Volfová, Kateřina17.08.1974peněžitý dar 500,00
Volfová, Kateřina17.08.1974peněžitý dar 500,00
Volfová, Kateřina17.08.1974peněžitý dar 100,00
VolfovÁ, Stanislava18.04.1967peněžitý dar 200,00
Volf, Tomáš13.10.1954peněžitý dar 500,00
Volf, Veronika19.08.1987peněžitý dar 100,00
Volt, Pavel17.04.1943peněžitý dar 500,00
Volt, Pavel17.04.1943peněžitý dar 500,00
Volt, Pavel17.04.1943peněžitý dar 500,00
Volt, Pavel17.04.1943peněžitý dar 500,00
Vomáčka, Jiří08.07.1962peněžitý dar 300,00
Vonásek, Jan16.08.1951peněžitý dar 300,00
Vonásek, Jan16.08.1951peněžitý dar 300,00
Vonásek, Jan16.08.1951peněžitý dar 300,00
Vondráčková, Zuzana04.10.1964peněžitý dar 900,00
Vondrák, Ivo27.02.1952peněžitý dar 1 000,00
Vondrák, Ivo27.02.1952peněžitý dar 500,00
Vondrák, Luboš31.05.1965peněžitý dar 100,00
Vondráková, Jana03.06.1956peněžitý dar 300,00
Vondra, Pavel06.06.1977peněžitý dar 100,00
Vopařilová, Jana29.12.1953peněžitý dar 100,00
Voráček, Václav12.10.1967peněžitý dar 1 000,00
Vorel, Jeroným16.03.1971peněžitý dar 5 000,00
Vorel, Jeroným16.03.1971peněžitý dar 1 080,00
Vorlíková, Helena22.08.1971peněžitý dar 500,00
Vosáhlová, Petruše03.01.1966peněžitý dar 1 000,00
Vosička, Jan19.06.1982peněžitý dar 100,00
Vospel, Martin06.01.1951peněžitý dar 1 000,00
Vostrovský, Zdeněk24.11.1972peněžitý dar 500,00
Vostrovský, Zdeněk24.11.1972peněžitý dar 100,00
Votoupal, Petr02.08.1966peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Kamil03.10.1981peněžitý dar 777,00
Votruba, Kamil03.10.1981peněžitý dar 100,00
Votruba, Vítězslav03.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Votruba, Vítězslav03.06.1962peněžitý dar 500,00
Votrubová, Alena06.09.1958peněžitý dar 300,00
Vozničková, Eva26.02.1950peněžitý dar 100,00
Vrabcová, Jana02.09.1963peněžitý dar 500,00
Vránová, Olga25.01.1951peněžitý dar 100,00
Vránová, Vlasta31.10.1963peněžitý dar 100,00
Vrba, Jiří13.07.1940peněžitý dar 200,00
Vrbková, Miluše17.08.1962peněžitý dar 100,00
Vrbová, Blanka04.04.1979peněžitý dar 100,00
Vrobel, Vladimir14.07.1984peněžitý dar 500,00
Vrobel, Vladimir14.07.1984peněžitý dar 100,00
Vroblová, Taťána04.10.1962peněžitý dar 500,00
Vydra, David01.09.1997peněžitý dar 500,00
Vychytil, Miloslav22.11.1951peněžitý dar 500,00
Vychytil, Miloslav22.11.1951peněžitý dar 100,00
Vymětal, Pavel25.06.1971peněžitý dar 100,00
Vymětal, Pavel19.03.1967peněžitý dar 100,00
Výstup, Vlastimil05.01.1959peněžitý dar 100,00
Wagnerova, Jana25.07.1967peněžitý dar 500,00
Walczysko, Petr11.04.1951peněžitý dar 100,00
Waldhauser, Roman21.12.1985peněžitý dar 100,00
Walterová, Libuše09.01.1966peněžitý dar 500,00
Wasserbauer, Jaromír30.04.1985peněžitý dar 500,00
Watson, Monika21.10.1973peněžitý dar 100,00
Weigel, Petr07.06.1981peněžitý dar 111 111,00
Weigel, Petr07.06.1981peněžitý dar 77 777,00
Wenlock, Jitka03.11.1972peněžitý dar 1 000,00
Wenlock, Jitka03.11.1972peněžitý dar 1 000,00
Wiesner, Zbyněk12.06.1965peněžitý dar 500,00
Wiesner, Zbyněk12.06.1965peněžitý dar 100,00
Wimmer, Miroslav18.07.1958peněžitý dar 100,00
Wimmerova, Michaela03.05.1958peněžitý dar 5 000,00
Windlin, Doris29.11.1968peněžitý dar 100,00
Winkler, Libor MUDr25.02.1953peněžitý dar 100,00
WITTICHová, Marie23.04.1942peněžitý dar 100,00
Witz, Erik17.09.1973peněžitý dar 2 023,00
Witz, Erik17.09.1973peněžitý dar 100,00
Wohlgemuth, Luboš03.12.1966peněžitý dar 3 000,00
Wojnar, Jan29.03.1959peněžitý dar 100,00
Worek, Bronislav18.05.1950peněžitý dar 500,00
Worek, Bronislav18.05.1950peněžitý dar 500,00
Worek, Bronislav18.05.1950peněžitý dar 100,00
WZL SYSTEMS S.R.O.18031005peněžitý dar 500 000,00
Yvona, Škurková18.05.1962peněžitý dar 400,00
Yvona, Škurková18.05.1962peněžitý dar 100,00
Zábrodská, Táňa04.06.1951peněžitý dar 500,00
Začalová, Renata25.01.1962peněžitý dar 100,00
Zahalkova, Elena21.05.1965peněžitý dar 100,00
Zahálková, Eva14.02.1974peněžitý dar 100,00
Zahoráková, Markéta26.08.1971peněžitý dar 200,00
Zahoráková, Markéta26.08.1971peněžitý dar 200,00
Zahoráková, Markéta26.08.1971peněžitý dar 200,00
Zahoráková, Markéta26.08.1971peněžitý dar 200,00
Zahoráková, Markéta26.08.1971peněžitý dar 200,00
Zahoráková, Markéta26.08.1971peněžitý dar 200,00
Zahoráková, Markéta26.08.1971peněžitý dar 200,00
Zahoráková, Markéta26.08.1971peněžitý dar 200,00
Zahoráková, Markéta26.08.1971peněžitý dar 200,00
Zahoráková, Markéta26.08.1971peněžitý dar 200,00
Zahoráková, Markéta26.08.1971peněžitý dar 200,00
Zahoráková, Markéta26.08.1971peněžitý dar 200,00
Zahoráková, Markéta26.08.1971peněžitý dar 100,00
Záhorka, Jakub17.11.1983peněžitý dar 100,00
Záhorka, Jakub17.11.1983peněžitý dar 100,00
Záhorka, Jakub17.11.1983peněžitý dar 100,00
Záhoříková, Milena04.02.1952peněžitý dar 1 000,00
Zahrádková, Hana20.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Zahrádková, Hana20.09.1973peněžitý dar 500,00
Zahradníková, Iva21.10.1982peněžitý dar 500,00
Zahradníková, Iva21.10.1982peněžitý dar 500,00
Zahradníková, Iva21.10.1982peněžitý dar 300,00
Zahradníková, Lucie20.04.1977peněžitý dar 100,00
Zahradníková, Markéta06.04.1978peněžitý dar 300,00
Zajic, Jiří25.12.1956peněžitý dar 500,00
Zajic, Jiří25.12.1956peněžitý dar 500,00
Zajic, Jiří25.12.1956peněžitý dar 500,00
Zajic, Jiří25.12.1956peněžitý dar 500,00
Zajic, Jiří25.12.1956peněžitý dar 500,00
Zajic, Jiří25.12.1956peněžitý dar 500,00
Zajic, Jiří25.12.1956peněžitý dar 500,00
Zajic, Jiří25.12.1956peněžitý dar 500,00
Zajic, Jiří25.12.1956peněžitý dar 500,00
Zajic, Jiří25.12.1956peněžitý dar 500,00
Zajic, Jiří25.12.1956peněžitý dar 500,00
Zajic, Jiří25.12.1956peněžitý dar 100,00
Zajíčková, Alena10.11.1959peněžitý dar 2 000,00
Zajíčková, Alena10.11.1959peněžitý dar 100,00
Zajíčková, Vladimíra22.10.1970peněžitý dar 100,00
Zákostelecký, František20.12.1955peněžitý dar 500,00
Záleská, Lucie30.07.1983peněžitý dar 100,00
Zamazal, Pavel24.05.1972peněžitý dar 100,00
Zámorský, Ctirad16.07.1957peněžitý dar 1 000,00
Zandal, Jiří26.09.1967peněžitý dar 100,00
Zapletal, Petr07.12.1962peněžitý dar 5 000,00
Zapletal, Petr07.12.1962peněžitý dar 3 000,00
Záruba, Václav04.05.1968peněžitý dar 100,00
Zatloukal, Jiří22.11.1947peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Libuše14.05.1960peněžitý dar 1 000,00
Zatloukalová, Renata14.03.1970peněžitý dar 300,00
Zatloukal, Zbyněk18.02.1956peněžitý dar 100,00
Zátopek, Karel15.11.1971peněžitý dar 300,00
Zbynek, Wiesner12.06.1965peněžitý dar 500,00
ZdenĚk, Drozen20.12.1940peněžitý dar 500,00
ZdenĚk, HruŠka26.07.1963peněžitý dar 1 000,00
ZdenĚk, KlimeŠ17.03.1956peněžitý dar 100,00
ZdenĚk, KlimeŠ17.03.1956peněžitý dar 100,00
ZdenĚk, KlimeŠ17.03.1956peněžitý dar 100,00
ZdenĚk, KlimeŠ17.03.1956peněžitý dar 100,00
ZdenĚk, KlimeŠ17.03.1956peněžitý dar 100,00
ZdenĚk, KlimeŠ17.03.1956peněžitý dar 100,00
ZdenĚk, KlimeŠ17.03.1956peněžitý dar 100,00
ZdenĚk, KlimeŠ17.03.1956peněžitý dar 100,00
ZdenĚk, KlimeŠ17.03.1956peněžitý dar 100,00
ZdenĚk, KlimeŠ17.03.1956peněžitý dar 100,00
Zdenek, Koukal14.06.1978peněžitý dar 500,00
Zdenek, Pilar09.06.1956peněžitý dar 2 000,00
ZdenĚk, Rais11.05.1950peněžitý dar 200,00
ZdenĚk, Rais11.05.1950peněžitý dar 100,00
ZdenĚk, Rais11.05.1950peněžitý dar 100,00
ZdeŇka, ElisovÁ26.01.1945peněžitý dar 800,00
ZdeŇka, LinhartovÁ29.07.1955peněžitý dar 500,00
Zdenka, Machová26.08.1960peněžitý dar 500,00
Zdráhalová, Tereza14.08.1990peněžitý dar 100,00
Zedník, Libor04.06.1973peněžitý dar 100,00
Zedníková, Nataša30.11.1953peněžitý dar 1 000,00
Zedníková, Nataša30.11.1953peněžitý dar 500,00
Zeitler, Robert19.02.1978peněžitý dar 100,00
Zelenka, Marek01.07.1975peněžitý dar 500,00
Zelený, Radek02.02.1976peněžitý dar 100,00
ZELINGER PLAST S.R.O60750774peněžitý dar 20 000,00
ZELINGER PLAST S.R.O60750774peněžitý dar 20 000,00
ZELINGER PLAST S.R.O60750774peněžitý dar 20 000,00
Zelinka, Martin16.08.1964peněžitý dar 1 000,00
Zelníčková, Barbora06.11.1972peněžitý dar 5 000,00
Zelníčková, Barbora06.11.1972peněžitý dar 4 000,00
Zemánek, Jaroslav18.01.1967peněžitý dar 100,00
Zemánek, Zdeněk04.07.1967peněžitý dar 500,00
zeman, jan05.11.1975peněžitý dar 500,00
Zeman, Miroslav28.03.1982peněžitý dar 100,00
Zeman, Stanislav09.06.1957peněžitý dar 5 000,00
Zeman, Vladimír07.05.1971peněžitý dar 500,00
Zemek, František18.11.1960peněžitý dar 100,00
Zetek, Ivan08.02.1961peněžitý dar 100,00
Zezulka, Zdenek15.08.1952peněžitý dar 200,00
Zielina, Pavel09.11.1953peněžitý dar 100,00
Zich, Stanislav01.10.1954peněžitý dar 3 000,00
Zich, Stanislav01.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Zich, Stanislav01.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Zich, Stanislav01.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Zich, Stanislav01.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Zich, Stanislav01.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Zikmund, Mojmír19.04.1957peněžitý dar 100,00
Zikmundová, Irena18.12.1959peněžitý dar 100,00
Zikmundová, Martina14.11.1974peněžitý dar 100,00
Zitková, Kristýna24.05.1973peněžitý dar 100,00
Zlatohlavek, Ladislav04.06.1956peněžitý dar 200,00
Zlatohlávková, Jaroslava18.06.1965peněžitý dar 100,00
Zlatohlávková, Jaroslava18.06.1965peněžitý dar 100,00
Zlatohlávková, Jaroslava18.06.1965peněžitý dar 100,00
Zlatohlávková, Jaroslava18.06.1965peněžitý dar 100,00
Zlatohlávková, Jaroslava18.06.1965peněžitý dar 100,00
Zlatohlávková, Jaroslava18.06.1965peněžitý dar 100,00
Zlatohlávková, Jaroslava18.06.1965peněžitý dar 100,00
Zlatohlávková, Jaroslava18.06.1965peněžitý dar 100,00
Zlatohlávková, Jaroslava18.06.1965peněžitý dar 100,00
Zlatohlávková, Jaroslava18.06.1965peněžitý dar 100,00
Zlatohlávková, Jaroslava18.06.1965peněžitý dar 100,00
Zlatohlávková, Jaroslava18.06.1965peněžitý dar 100,00
Zlesák, Pavel03.03.1965peněžitý dar 1 000,00
Zmeškal, Jan27.05.1955peněžitý dar 500,00
Znyk, Jan01.06.1967peněžitý dar 400,00
Zourek, Jaroslav09.01.1959peněžitý dar 100,00
Zourková, Jana06.01.1964peněžitý dar 100,00
Zvěřinová, Svatava24.08.1950peněžitý dar 1 000,00
Zwierzyna, Jan06.12.1962peněžitý dar 678,00
Zwierzyna, Jan06.12.1962peněžitý dar 500,00
Zwierzyna, Jan06.12.1962peněžitý dar 100,00
Zwierzynová, Andrea18.12.1970peněžitý dar 100,00
Žádník, Libor25.02.1945peněžitý dar 300,00
Žáková, Ivana07.11.1972peněžitý dar 300,00
Žáková, Milada29.03.1967peněžitý dar 100,00
Žák, Vladimír22.02.1959peněžitý dar 500,00
Žantová, Monika15.03.1983peněžitý dar 100,00
Žárský, Michal28.09.1979peněžitý dar 100,00
Žďánská, Hana12.11.1963peněžitý dar 100,00
Žďárková, Vladimíra28.05.1960peněžitý dar 1 000,00
Žďárská, Helena25.05.1960peněžitý dar 500,00
ŽEJDLÍK PAVEL11467657peněžitý dar 100,00
ŽEJDLÍK, PAVEL08.09.1964peněžitý dar 100,00
Žejglicová, Marta07.10.1953peněžitý dar 200,00
Železný, Radek20.01.1973peněžitý dar 700,00
Ženčuch, Stanislav16.04.1962peněžitý dar 100,00
Židkova, Dana18.09.1962peněžitý dar 100,00
Živná, Klára14.05.1977peněžitý dar 100,00
Žížek, Petr03.02.1980peněžitý dar 100,00
Žížek, Petr03.02.1980peněžitý dar 50,00
Žížek, Petr03.02.1980peněžitý dar 50,00
Žížek, Petr03.02.1980peněžitý dar 50,00
Žížek, Petr03.02.1980peněžitý dar 50,00
Žížek, Petr03.02.1980peněžitý dar 50,00
Žížek, Petr03.02.1980peněžitý dar 50,00
Žížek, Petr03.02.1980peněžitý dar 50,00
Žížek, Petr03.02.1980peněžitý dar 50,00
Žížek, Petr03.02.1980peněžitý dar 50,00
Žižka, J12.01.1957peněžitý dar 100,00
Žohová, Jitka05.04.1961peněžitý dar 100,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy