Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2023

Název politické strany / politického hnutí:
Občanská demokratická strana

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
16192656

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Truhlářská 1106/9, Praha 1, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 234707111, e-mail: sekretariat@ods.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. - Předsednictvo, za které jedná předseda, v době jeho nepřítomnosti první místopředseda strany, popř. další předsedou nebo v době jeho nepřítomnosti prvním místopředsedou pověřený člen předsednictva.Identifikátor zprávy: Z10723-20240328200717
Datum předložení zprávy: 28.03.2024
Datum a čas poslední úpravy: 28.03.2024 19:07:17
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Účetní závěrka a zpráva auditora.
Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_o_overeni_ucetni_zaverky_vcetne_rozvahy_a_vykazu_zisku_a_ztraty_a-prilohy_k_ucetni_zaverce.pdf
Počet stran: 3

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 122 454 283,02
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 81 883 333,32
4 Členské příspěvky 6 520 500,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 14 715 607,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 10 445 901,90
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 700 607,46
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 8 188 333,34

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 38 091 894,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 263 263,31
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Analytické a PR práce 17
Účetní a ekonomické práce 10
Administrativní práce 6
Technické a provozní práce 8
Vedoucí zaměstnanci 4

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut pro pravicovou politiku z.ú., Truhlářská 1106/9,110 00 Praha 1 8 188 333,34

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Adved s.r.o. - Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1 28925009 50%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Fio Banka a.s. 61858374 110 720 513,96 01.12.2025

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 14 715 607,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
"5PGEO s.r.o."06834744peněžitý dar 10 000,00
"AA Tax-Audit s.r.o."03275191peněžitý dar 180 000,00
"AA Tax-Audit s.r.o."03275191peněžitý dar 180 000,00
"Bitango JP s.r.o"05365937peněžitý dar 250 000,00
"Getberg Holding s.r.o."09737626peněžitý dar 10 000,00
"ISP Legal & Technologies s.r.o"06848869peněžitý dar 14 400,00
"ISP Legal & Technologies s.r.o"06848869peněžitý dar 31 252,00
"Jablonec 2010, z.s."28557280peněžitý dar 25 000,00
"K J K stavební údržba s.r.o."26860732peněžitý dar 10 000,00
"KBIG s.r.o."08259780peněžitý dar 1 500,00
"KDU-ČSL"00442704peněžitý dar 100 000,00
"KDU-ČSL"00442704peněžitý dar 3 000,00
"KDU-ČSL"00442704peněžitý dar 6 250,00
"KDU-ČSL"00442704peněžitý dar 6 250,00
"KDU-ČSL"00442704peněžitý dar 6 250,00
"KDU-ČSL"00442704peněžitý dar 6 250,00
"Kratochvíl parket profi, s.r.o."25323172peněžitý dar 45 000,00
"M E D I S P O L, spol. s r. o."60713691peněžitý dar 100 000,00
"M.K.trade systems, s.r.o."28520734peněžitý dar 50 000,00
"OC Pila s.r.o."03660478peněžitý dar 20 000,00
"Omnia Invest Group, spol. s r.o."03349489peněžitý dar 100 000,00
"PACEK s.r.o."07020732peněžitý dar 100 000,00
"Petr Sameš s.r.o."06601791peněžitý dar 10 000,00
"Plus Med dva s. r. o."29445591peněžitý dar 5 000,00
"Quick Office s.r.o."26769166peněžitý dar 20 000,00
"Správa lesů Fulnek spol. s r.o."25351842peněžitý dar 3 000,00
"Starostové a nezávislí"26673908peněžitý dar 56 250,00
"Starostové a nezávislí"26673908peněžitý dar 56 250,00
"Starostové a nezávislí"26673908peněžitý dar 56 250,00
"Starostové a nezávislí"26673908peněžitý dar 56 250,00
"Starý a partner s.r.o."27197395peněžitý dar 30 000,00
"Tábor 2020"26582406peněžitý dar 90 000,00
"Tábor 2020"26582406peněžitý dar 90 000,00
"Tábor 2020"26582406peněžitý dar 90 000,00
"Tábor 2020"26582406peněžitý dar 90 000,00
"TK-OrthoPod s.r.o."10732446peněžitý dar 25 000,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 87 750,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 87 750,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 56 250,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 56 250,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 2 000,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 81 250,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 81 250,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 87 750,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 87 750,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 56 250,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 56 250,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 81 250,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 81 250,00
"Tricapa, s.r.o."25778030peněžitý dar 15 000,00
"VMS projekt s.r.o."27394361peněžitý dar 20 000,00
"WZL systems s.r.o."18031005peněžitý dar 200 000,00
Abrahamčík, Jan "Ing." ""02.01.1980peněžitý dar 11 500,00
Abrahamčík, Jan "Ing." ""02.01.1980peněžitý dar 1 500,00
Albrechtová, Michaela "" ""26.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Altner, Boleslav "" ""06.03.1971peněžitý dar 25 000,00
Altnerová, Gabriela "Mgr." ""24.10.1973peněžitý dar 18 000,00
Aschenbrenner, Lumír "Ing." ""23.06.1960peněžitý dar 60 000,00
Bačíková, Jana "Ing." "MBA"07.08.1969peněžitý dar 60 000,00
Bačovský, Stanislav "" ""21.04.1955peněžitý dar 5 000,00
Baloun, Jan "Ing." ""13.04.1944peněžitý dar 1 000,00
Bartl, Zdeněk "Ing." ""20.01.1965peněžitý dar 2 000,00
Basel, Martin "Mgr." ""23.07.1994peněžitý dar 50 000,00
Baxa, Martin "Mgr." ""16.09.1975peněžitý dar 145 000,00
Beitl, Petr "Ing." ""05.12.1966peněžitý dar 60 000,00
Bělohradský, Lukáš "" ""25.01.1979peněžitý dar 56 000,00
Bělohradský, Lukáš "" ""25.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Bělohradský, Lukáš "" ""25.01.1979peněžitý dar 40 000,00
Benda, Marek "" ""10.11.1968peněžitý dar 110 000,00
Benda, Marek "" ""10.11.1968peněžitý dar 60 000,00
Bendl, Karel "PhDr. Ing. Mgr." "MBA, LL.M."14.02.1971peněžitý dar 50 000,00
Bendl, Petr "" ""13.07.1960peněžitý dar 5 000,00
Beneš, Martin "PharmDr." ""08.10.1961peněžitý dar 100 000,00
Benešová, Alena "Mgr." ""22.07.1976peněžitý dar 2 000,00
Beran, Richard "" ""18.08.2001peněžitý dar 50 000,00
Bílský, Roman "" ""27.04.1980peněžitý dar 2 000,00
Blažek, Pavel "JUDr." "Ph.D."08.04.1969peněžitý dar 100 000,00
Blažek, Pavel "JUDr." "Ph.D."08.04.1969peněžitý dar 100 000,00
Bobysud, Vít "Ing." ""01.02.1971peněžitý dar 17 000,00
Borovec, Ivo "" "MBA"25.04.1976peněžitý dar 23 800,00
Boula, Lukáš "" ""07.10.1982peněžitý dar 20 000,00
Brenčič, Vladan "" ""13.02.1977peněžitý dar 10 000,00
Brom, Hynek "JUDr." ""12.10.1975peněžitý dar 1 000,00
Brtník, Vladimír "Mgr." ""30.04.1976peněžitý dar 10 000,00
Bureš, Jan "Ing." "DBA"31.03.1974peněžitý dar 60 000,00
Bzura, Radim "Ing" ""06.04.1975peněžitý dar 800,00
Caletka, Petr "Mgr." ""16.07.1989peněžitý dar 7 000,00
Cechová, Šárka "JUDr." ""23.01.1981peněžitý dar 6 000,00
Cechová, Šárka "JUDr." ""23.01.1981peněžitý dar 8 248,00
Cigánek, Vladimír "Ing." ""22.01.1955peněžitý dar 15 000,00
Cinkeis, Pavel "Bc." ""23.05.1979peněžitý dar 10 000,00
Crha, Jiří "Ing." ""21.04.1960peněžitý dar 54 988,00
Čavojský, Petr "Ing." ""17.02.1964peněžitý dar 3 000,00
Čavojský, Petr "Ing." ""17.02.1964peněžitý dar 3 000,00
Čeganová, Nataša "Ing." ""08.02.1963peněžitý dar 250,00
Čermáková, Monika "Mgr." ""17.02.1970peněžitý dar 1 500,00
Černá, Michaela "" ""26.12.1982peněžitý dar 20 000,00
Černochová, Jana "Mgr." ""26.10.1973peněžitý dar 100 000,00
Černochová, Jana "Mgr." ""26.10.1973peněžitý dar 48 500,00
Černý, Jiří "JUDr." ""04.01.1953peněžitý dar 15 000,00
Černý, Jiří "JUDr." ""04.01.1953peněžitý dar 15 000,00
Černý, Jiří "JUDr." ""04.01.1953peněžitý dar 15 000,00
Čeřovský, Jiří "RNDr." ""23.05.1955peněžitý dar 50 000,00
Čížek, Daniel "Ing." ""10.01.1980peněžitý dar 500,00
Decroix, Eva "" ""26.05.1982peněžitý dar 60 000,00
Dekický, Jan "" ""29.10.1980peněžitý dar 10 000,00
Dirbák, Josef "" ""02.10.1977peněžitý dar 3 000,00
Dobrozemský, Václav "JUDr." ""17.10.1988peněžitý dar 42 000,00
Dobrozemský, Václav "JUDr." ""17.10.1988peněžitý dar 11 500,00
Dočkal, Pavel "" ""21.04.1963peněžitý dar 1 500,00
Dohnal, Miloslav "Ing." ""12.12.1972peněžitý dar 45 000,00
Dolejška, Jiří "" ""30.08.1972peněžitý dar 437,00
Doležal, Zdeněk "Mgr." ""08.05.1974peněžitý dar 7 000,00
Dorazil, Miroslav "Ing." ""10.08.1958peněžitý dar 20 000,00
Dvořáková, Iva "Mgr." "LL.M."04.07.1976peněžitý dar 10 000,00
Dymlová, Petra "Ing" ""07.05.1982peněžitý dar 3 000,00
Eger, Martin "Ing." "MBA"21.04.1976peněžitý dar 2 220,00
Fajtlová, Vlasta "Ing." ""04.08.1982peněžitý dar 4 200,00
Farský, Rudolf "" ""18.07.1983peněžitý dar 2 500,00
Felcman, Filip "" ""03.11.1999peněžitý dar 200,00
Felcman, Filip "" ""03.11.1999peněžitý dar 250,00
Felcman, Filip "" ""03.11.1999peněžitý dar 500,00
Fiala, Petr "prof. PhDr." "Ph.D., LL.M."01.09.1964peněžitý dar 245 000,00
Fialová, Lenka "Mgr." ""24.03.1982peněžitý dar 3 000,00
Fifka, Petr "PharmDr." ""27.01.1967peněžitý dar 60 000,00
Filipi, Dana "" ""02.02.1970peněžitý dar 24 000,00
Foglar, Jan "" ""08.03.1978peněžitý dar 800,00
Folwarczny, Stanislav "Mgr." ""08.10.1962peněžitý dar 50 000,00
Folwarczny, Stanislav "Mgr." ""08.10.1962peněžitý dar 10 000,00
Frélich, Martin "Ing." ""30.08.1977peněžitý dar 10 000,00
Fučík, Igor "Bc." "MBA"25.03.1975peněžitý dar 40 000,00
Gajdacz, Zbyněk "Ing." "MPA"22.01.1964peněžitý dar 11 500,00
Haas, Karel "Mgr." ""14.09.1973peněžitý dar 5 000,00
Haas, Karel "Mgr." ""14.09.1973peněžitý dar 60 000,00
Hájek, Marcel "MUDr. ThMgr." "Ph.D., FICS"20.09.1965peněžitý dar 1 000,00
Hakl, Stanislav "Mgr." ""04.06.1968peněžitý dar 2 000,00
Hanák, Radek "Mgr." ""25.07.1974peněžitý dar 1 000,00
Hanes, Lukáš "" ""09.12.1982peněžitý dar 20 000,00
Hanza, Hynek "Bc." ""14.10.1977peněžitý dar 18 000,00
Hanza, Hynek "Bc." ""14.10.1977peněžitý dar 60 000,00
Hapštáková, Pavlína "Bc." ""06.03.1971peněžitý dar 3 000,00
Harangiová, Eva "ing." ""17.12.1960peněžitý dar 19 500,00
Hase, Roland "Ing." ""08.11.1969peněžitý dar 2 500,00
Háva, Samuel "" ""16.12.1985peněžitý dar 2 500,00
Havlátková Jurštaková, Dana "" ""07.09.1961peněžitý dar 23 000,00
Havlová, Anna "" ""19.07.1937peněžitý dar 300,00
Havránek, Jiří "Ing." ""23.12.1992peněžitý dar 60 000,00
Havránek, Jiří "Ing." ""23.12.1992peněžitý dar 10 000,00
Havránek, Jiří "Ing." ""23.12.1992peněžitý dar 10 000,00
Hegner, Lukáš "Mgr." ""08.10.1981peněžitý dar 10 000,00
Heráková, Hana "MUDr." ""07.07.1952peněžitý dar 4 200,00
Herman, Jiří "RNDr." "Ph.D."21.06.1956peněžitý dar 25 000,00
Herold, Lukáš "Bc." ""29.07.1970peněžitý dar 7 000,00
Hlaváček, Jan "" ""14.05.1977peněžitý dar 11 800,00
Hofmann, Jan "" ""20.08.1985peněžitý dar 60 000,00
Hollerová, Marcela "JUDr." ""12.06.1958peněžitý dar 3 300,00
Horák, Dalibor "Mgr." ""04.06.1965peněžitý dar 38 000,00
Horák, Dalibor "Mgr." ""04.06.1965peněžitý dar 200 000,00
Hossner, Petr "MUDr. Bc." "MBA"04.06.1969peněžitý dar 700,00
Houska, Roman "" ""06.04.1964peněžitý dar 2 000,00
Hrabánek, Martin "Mgr." ""27.10.1972peněžitý dar 42 000,00
Hrabánek, Martin "Mgr." ""27.10.1972peněžitý dar 61 000,00
Hradil, Petr "Mgr." ""07.12.1992peněžitý dar 5 000,00
Hradil, Petr "Mgr." ""07.12.1992peněžitý dar 4 709,00
Hrubý, Martin "" ""28.07.1973peněžitý dar 2 000,00
Hrušovský, Tibor "Ing." ""03.08.1960peněžitý dar 20 000,00
Hübel, Richard "" ""21.12.1965peněžitý dar 2 500,00
Hübner, Jiří "Bc." ""16.04.1966peněžitý dar 4 000,00
Hučko, Martin "Bc." ""23.01.1990peněžitý dar 1 000,00
Husák, Jan "Mgr." ""28.01.1977peněžitý dar 1 000,00
Chalupová, Michaela "JUDr." ""10.01.1959peněžitý dar 2 000,00
Chládek, Michal "JUDr." "MBA"30.04.1964peněžitý dar 23 200,00
Chládek, Michal "Mgr." ""09.10.1995peněžitý dar 4 000,00
Chlupáč, Ladislav "Mgr." ""24.06.1952peněžitý dar 18 000,00
Chlupáč, Ladislav "Mgr." ""24.06.1952peněžitý dar 60 000,00
Chlup, Lukáš "" ""12.03.1992peněžitý dar 50 000,00
Choleva, Zbyněk "Mgr" ""29.03.1968peněžitý dar 4 709,00
Chval, Jiří "Ing." ""05.07.1961peněžitý dar 3 000,00
Ivan, Radim "Mgr." ""22.08.1990peněžitý dar 35 000,00
Jakobec, Karel "Ing." ""05.03.1964peněžitý dar 22 600,00
Janda, Jakub "Mgr." ""27.04.1978peněžitý dar 60 000,00
Jankůj, Pavel "Ing." ""12.12.1961peněžitý dar 20 000,00
Janoušek, Milan "Mgr." ""10.12.1969peněžitý dar 5 000,00
Janoušek, Pavel "" ""01.05.1967peněžitý dar 1 900,00
Jára, Tomáš "Ing." ""22.01.1980peněžitý dar 24 173,00
Jašíčková, Magda "Bc." ""14.02.1977peněžitý dar 1 989,00
Jedlička, Petr "" ""03.09.1950peněžitý dar 1 500,00
Jerman, Ondřej "Mgr." ""24.12.1988peněžitý dar 100 000,00
Jerman, Ondřej "Mgr." ""24.12.1988peněžitý dar 100 000,00
Jerman, Petr "Ing." ""26.05.1961peněžitý dar 100 000,00
Ježior, Roman "Ing., MBA" ""14.03.1986peněžitý dar 5 000,00
Jihlavec, Pavel "Ing." ""11.09.1982peněžitý dar 6 000,00
Jilichová Nová, Veronika "MUDr. Ing." ""11.10.1976peněžitý dar 2 000,00
Jiránek, Dan "Ing." ""19.08.1963peněžitý dar 50 000,00
Jirsa, Tomáš "Ing." "MBA"23.05.1957peněžitý dar 60 000,00
Jodlovski, Ladislav "Bc." ""21.05.1973peněžitý dar 5 850,00
Jozífková, Naďa "" ""15.06.1961peněžitý dar 2 500,00
Juras, Josef "" ""08.10.1964peněžitý dar 5 000,00
Jurečko, Roman "" ""07.11.1966peněžitý dar 30 000,00
Jurka, Karel "" ""29.08.1973peněžitý dar 46 740,00
Kačer, Aleš "Ing." ""14.02.1972peněžitý dar 3 000,00
Kadlec, Ludvík "" ""05.03.1954peněžitý dar 30 000,00
Kadrnka, Jiří "Ing." ""04.06.1970peněžitý dar 50 000,00
Kadrnka, Jiří "Ing." ""04.06.1970peněžitý dar 50 000,00
Kaláb, Michal "" ""06.05.1986peněžitý dar 7 000,00
Kalián, Jan "Bc." ""14.01.1982peněžitý dar 2 000,00
Kalpakcis, Petros "" ""24.07.1965peněžitý dar 2 200,00
Karasová, Drahomíra "" ""03.03.1953peněžitý dar 10 000,00
Karpíšek, Pavel "Ing. Mgr." ""26.08.1969peněžitý dar 20 000,00
Karpíšek, Pavel "Ing. Mgr." ""26.08.1969peněžitý dar 60 000,00
Kasala, Jiří "Mgr." "MBA"09.10.1986peněžitý dar 54 988,00
Kaška, Filip "" ""25.08.1971peněžitý dar 1 000,00
Kašník, Pavel "JUDr." ""06.08.1964peněžitý dar 8 248,00
Kašpar, Radim "PhDr." "MBA"17.06.1985peněžitý dar 5 000,00
Kašpar, Václav "" ""22.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kaštovský, Tomáš "MUDr." ""16.07.1976peněžitý dar 8 300,00
Kerndl, Robert "JUDr." ""25.05.1971peněžitý dar 50 000,00
Kinčl, Jan "" ""19.04.1981peněžitý dar 2 000,00
Kittner, Jiří "Ing." ""05.01.1963peněžitý dar 6 000,00
Klega, Jaroslav "" ""14.12.1964peněžitý dar 1 500,00
Klein, Vít "Mgr. Ing." "Ph.D."05.12.1961peněžitý dar 5 000,00
Klimplová, Zuzana "Ing." ""03.12.1981peněžitý dar 15 000,00
Klimpl, Petr "Ing." ""11.12.1954peněžitý dar 4 000,00
Klírová, Jiřina "Mgr." ""22.02.1962peněžitý dar 2 500,00
Kluc, Tomáš "Mgr." ""22.01.1972peněžitý dar 260,00
Kmínek, Jan "MDDr." ""31.08.1997peněžitý dar 5 000,00
Knott, Aleš "Ing." ""23.09.1975peněžitý dar 9 500,00
Kocmanová, Jarmila "" ""09.05.1940peněžitý dar 2 000,00
Kocourek, Tomáš "MUDr. Mgr." "MBA"11.03.1978peněžitý dar 5 000,00
Kočí, Jan "Mgr." ""03.06.1976peněžitý dar 94 000,00
Kočová, Lenka "Bc." ""24.02.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočvara, Jaroslav "RNDr. Ing." "MBA"22.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Kolařík, František "Ing." ""10.01.1962peněžitý dar 17 000,00
Koliáš, Michal "" ""12.08.1973peněžitý dar 100 000,00
Kolíbalová, Markéta "" ""04.12.1953peněžitý dar 500,00
Konečná, Monika "Mgr." ""03.01.1981peněžitý dar 7 000,00
Kőnig, Lukáš "Ing." ""22.06.1979peněžitý dar 3 000,00
Kopecký, Josef "Mgr." ""10.01.1980peněžitý dar 206 000,00
Kopečný, Miroslav "Ing." ""02.09.1957peněžitý dar 2 500,00
Kopejtková, Alena "Mgr." ""21.01.1985peněžitý dar 27 000,00
Kopřiva, Petr "" ""16.11.1991peněžitý dar 11 000,00
Korseska, Jan "" ""29.04.1961peněžitý dar 50 000,00
Kos, Vojtěch "Ing." "MBA"18.05.1972peněžitý dar 20 000,00
Kos, Vojtěch "Ing." "MBA"18.05.1972peněžitý dar 20 000,00
Košťál, Štěpán "Ing." ""06.10.1950peněžitý dar 1 010,00
Koten, Jan "" ""22.11.1945peněžitý dar 2 000,00
Kouba, Petr "Mgr." ""22.02.1972peněžitý dar 30 000,00
Koumarová, Olga "" ""30.12.1953peněžitý dar 50 000,00
Kovářík, Zdeněk "Ing." ""19.12.1961peněžitý dar 50 000,00
Kovářík, Zdeněk "Ing." ""19.12.1961peněžitý dar 50 000,00
Kozlíček, Michal "" ""16.01.1987peněžitý dar 50 000,00
Kraicz, Igor "" ""16.09.1966peněžitý dar 5 000,00
Král, Václav "Ing." ""25.03.1980peněžitý dar 60 000,00
Kraus, Roman "MUDr." "MBA"27.10.1955peněžitý dar 60 000,00
Krejčíček, Tomáš "" ""20.08.1988peněžitý dar 11 111,00
Krejza, Karel "Mgr." ""12.02.1968peněžitý dar 60 000,00
Krištofík, Ivan "Ing." ""10.07.1961peněžitý dar 500,00
Křeček, Štěpán "" ""22.05.1989peněžitý dar 100 000,00
Kuba, Martin "MUDr." ""09.04.1973peněžitý dar 100 000,00
Kubesa, Lucie "" ""19.01.1979peněžitý dar 20 000,00
Kubesa, Lucie "" ""19.01.1979peněžitý dar 30 000,00
Kubesa, Lucie "" ""19.01.1979peněžitý dar 2 500,00
Kubíček, Vojmír "Ing." ""19.06.1963peněžitý dar 3 000,00
Kučera, Milan "" ""08.01.1972peněžitý dar 1 000,00
Kudrna, Miroslav "Ing." ""08.10.1981peněžitý dar 2 200,00
Kulhánek, Jiří "PaedDr." ""19.03.1962peněžitý dar 10 000,00
Kulhánek, Jiří "PaedDr." ""19.03.1962peněžitý dar 3 000,00
Kupka, Martin "Mgr." ""28.10.1975peněžitý dar 100 000,00
Kupka, Martin "Mgr." ""28.10.1975peněžitý dar 100 000,00
Kut, Karel "" ""14.06.1973peněžitý dar 50 000,00
Kutner, Zdeněk "" ""09.12.1959peněžitý dar 4 000,00
Kutová, Jana "" ""02.06.1973peněžitý dar 50 000,00
Kutová, Jana "" ""02.06.1973peněžitý dar 20 000,00
Kvapil, Jindřich "" ""19.04.1960peněžitý dar 2 300,00
Kvapilová, Pavla "Ing." ""02.02.1970peněžitý dar 5 000,00
Kvaš, Petr "ing." ""30.03.1965peněžitý dar 5 000,00
Kymličková, Aleša "Mgr." ""25.10.1957peněžitý dar 2 500,00
Lacková, Pavlína "" ""23.11.1974peněžitý dar 1 100,00
Lazarová, Miroslava "" ""06.04.1951peněžitý dar 800,00
Leitermann, David "Ing." "Ph.D., MBA"02.09.1975peněžitý dar 9 000,00
Lesák, Libor "" ""30.07.1965peněžitý dar 200 000,00
Lesák, Libor "" ""30.07.1965peněžitý dar 50 000,00
Losenický, Jan "Mgr." ""14.12.1974peněžitý dar 25 000,00
Loutocký, Pavel "Ing." ""22.03.1955peněžitý dar 7 000,00
Macků, David "MUDr. Ing." ""15.07.1974peněžitý dar 10 000,00
Mader, Zdeněk "" ""04.01.2003peněžitý dar 1 000,00
Mádr, Zdeněk "Ing." ""03.09.1957peněžitý dar 15 000,00
Mahdal, Petr "Ing." ""18.05.1962peněžitý dar 810,00
Mácha, Vlastislav "Ing." ""03.11.1962peněžitý dar 2 000,00
Majer, Milan "Ing." ""02.07.1976peněžitý dar 5 070,00
Major, Martin "JUDr." "MBA"26.09.1979peněžitý dar 60 000,00
Marek, Martin "" ""02.03.1977peněžitý dar 21 000,00
Mareš, Ivo "MUDr." "MBA"20.06.1964peněžitý dar 11 000,00
Martinák, Jaroslav "Ing." ""24.03.1972peněžitý dar 50 000,00
Martin, David "Ing." ""21.07.1979peněžitý dar 150 000,00
Martin, David "Ing." ""21.07.1979peněžitý dar 200 000,00
Martin, Ivan "Ing." ""25.06.1948peněžitý dar 100 000,00
Martin, Ivan "Ing." ""25.06.1948peněžitý dar 200 000,00
Maryška, Jiří "" ""07.07.1971peněžitý dar 2 000,00
Matera, Josef Alexander "Mgr." ""19.03.1985peněžitý dar 11 500,00
Maurer, Petr "Ing." ""18.06.1983peněžitý dar 7 360,00
Maxa, Pavel "" ""22.02.1970peněžitý dar 3 000,00
Mazuch, Jan "PaedDr." ""15.05.1965peněžitý dar 6 000,00
Michková, Lucie "Bc." ""30.08.1977peněžitý dar 50 000,00
Mikoláš, Vojtěch "" ""26.08.1992peněžitý dar 30 000,00
Mikulica, Ivo "" ""18.04.1962peněžitý dar 30 000,00
Milata, Martin "" ""01.09.1976peněžitý dar 3 000,00
Mlčoch, Jaroslav "" ""19.06.1966peněžitý dar 2 500,00
Moravcová, Stanislava "Ing." ""31.05.1959peněžitý dar 1 500,00
Motl, Luboš "Mgr." ""11.10.1967peněžitý dar 2 000,00
Mrkvica, David "Dr. Ing." ""08.04.1970peněžitý dar 500,00
Munzar, Vojtěch "Ing." ""19.12.1976peněžitý dar 60 000,00
Nachtmann Švédová, Kristýna "PhDr." ""30.01.1991peněžitý dar 2 000,00
Nantl, Jiří "Mgr." "LL.M."18.07.1979peněžitý dar 37 117,00
Navařík, Jakub "Mgr." "Ph.D."28.08.1986peněžitý dar 4 000,00
Návrat, Vladimír "Ing." ""18.07.1963peněžitý dar 11 500,00
Návrat, Vladimír "Ing." ""18.07.1963peněžitý dar 10 000,00
Nechvátal, David "Ing." ""19.05.1966peněžitý dar 5 000,00
Nevrkla, Pavel "Ing." ""25.12.1980peněžitý dar 20 000,00
Nosková, Eva "Ing." ""30.01.1969peněžitý dar 3 314,00
Novák, Pavel "Mgr. Bc." ""20.11.1974peněžitý dar 1 500,00
Novotný, Vilém "Ing." ""06.03.1983peněžitý dar 2 000,00
Nowak, Libor "Ing." ""15.12.1957peněžitý dar 250,00
Nytra, Zdeněk "Ing." ""06.10.1961peněžitý dar 140 000,00
Nytra, Zdeněk "Ing." ""06.10.1961peněžitý dar 60 000,00
Nytra, Zdeněk "Ing." ""06.10.1961peněžitý dar 95 000,00
Oberfalzer, Jiří "" ""17.01.1954peněžitý dar 25 000,00
Oberfalzer, Jiří "" ""17.01.1954peněžitý dar 25 000,00
Oberfalzer, Jiří "" ""17.01.1954peněžitý dar 50 000,00
Olyšar, Petr "Ing." ""15.11.1975peněžitý dar 11 000,00
Oršulák, Tomáš "Mgr." "Ph.D."25.03.1975peněžitý dar 3 000,00
Ostrý, Jakub "Mgr." ""02.02.1982peněžitý dar 15 000,00
Oswald, Radek "PharmDr." ""02.04.1979peněžitý dar 5 000,00
Pánek, Michael "Ing." ""15.09.1965peněžitý dar 4 260,00
Panenka, Jan "Ing." ""10.02.1966peněžitý dar 7 000,00
Pastrňák, Zbyněk "" ""26.03.1953peněžitý dar 17 000,00
Pastyrniaková, Lenka "" ""30.09.1988peněžitý dar 1 500,00
Pavlík, Pavel "Ing." ""09.09.1970peněžitý dar 20 000,00
Pavlík, Pavel "Ing." ""09.09.1970peněžitý dar 50 000,00
Pazderová, Andrea "Ing." ""13.10.1967peněžitý dar 56 000,00
Pechová, Martina "" ""15.10.1969peněžitý dar 500,00
Pejznochová, Kateřina "" ""11.11.1982peněžitý dar 900,00
Pelta, Adam "Bc." ""29.07.1997peněžitý dar 2 500,00
Pelta, Adam "Bc." ""29.07.1997peněžitý dar 15 000,00
Pěnička, Tomáš "Bc." ""30.04.1974peněžitý dar 2 500,00
Pětivoký, Tomáš "Ing." ""07.07.1972peněžitý dar 4 000,00
Petrović, Bohdan "" ""21.08.1971peněžitý dar 2 000,00
Pimpara, Jiří "" ""20.10.1959peněžitý dar 4 000,00
Pimpara, Jiří "" ""20.10.1959peněžitý dar 4 000,00
Pirichová, Martina "" ""27.01.1974peněžitý dar 100 000,00
Pirichová, Martina "" ""27.01.1974peněžitý dar 100 000,00
Plundrich, Milan "" ""25.09.1993peněžitý dar 1 000,00
Pobuda, Mikuláš "" ""30.08.1995peněžitý dar 40 000,00
Podzimek, Karel "Mgr." ""03.06.1981peněžitý dar 8 248,00
Poláková, Kateřina "" ""03.12.1974peněžitý dar 7 000,00
Polák, Roman "" ""12.02.1971peněžitý dar 100 000,00
Polášek, Rostislav "MUDr." ""27.01.1966peněžitý dar 2 500,00
Provazník, Vojtěch "Ing." ""10.07.1983peněžitý dar 3 000,00
Příborský, Martin "JUDr. PhDr." ""16.10.1976peněžitý dar 35 000,00
Příhoda, Leoš "Ing." ""27.05.1983peněžitý dar 5 000,00
Rejzek, Jakub "Bc" "LL.M., MBA"17.10.1978peněžitý dar 4 000,00
Rieger, Tomáš "Mgr. Bc." ""06.05.1974peněžitý dar 10 000,00
Richter, Vladimír "Mgr." ""01.01.1970peněžitý dar 50 000,00
Roll, Jaroslav "" ""20.03.1949peněžitý dar 5 000,00
Rottová, Irena "" ""25.06.1963peněžitý dar 1 000,00
Ruda, Luboš "" ""10.06.2000peněžitý dar 1 000,00
Rusek, Lukáš "" ""13.02.1973peněžitý dar 50 000,00
Ruso, Karel "" ""11.07.1965peněžitý dar 100 000,00
Ruso, Karel "" ""11.07.1975peněžitý dar 100 000,00
Rzepka, Jakub "Ing." "MSc."05.04.1983peněžitý dar 250,00
Řežábová, Helena "Ing." ""18.07.1960peněžitý dar 1 000,00
Sedeke, Martin "Ing." ""30.03.1966peněžitý dar 11 920,00
Sedlář, Pavel "" ""15.11.1986peněžitý dar 60 000,00
Seitz, Václav "" "M.Sc."17.04.1960peněžitý dar 1 000,00
Schramm, Patrik "Ing." ""28.06.1974peněžitý dar 11 500,00
Schramm, Patrik "Ing." ""28.06.1974peněžitý dar 10 000,00
Schrek, Vítězslav "" ""17.01.1970peněžitý dar 30 000,00
Skopalíková, Šárka "Mgr." ""22.04.1974peněžitý dar 2 000,00
Skopeček, Jan "Ing. et Ing." "Ph.D."21.10.1980peněžitý dar 60 000,00
Slanař, Matěj "" ""17.06.1993peněžitý dar 1 000,00
Sliwka, Martin "Mgr." ""20.03.1970peněžitý dar 2 000,00
Sluštík, Miroslav "Ing." ""13.01.1973peněžitý dar 12 000,00
Smotlachová, Jarmila "Ing." ""21.07.1966peněžitý dar 60 000,00
Sobotka, Jiří "Ing." ""11.12.1971peněžitý dar 5 000,00
Sobotka, Přemysl "MUDr." ""18.05.1944peněžitý dar 7 500,00
Sochor, Jiří "Bc." ""02.02.1983peněžitý dar 100 000,00
Sokolová, Milada "Ing.Bc." ""06.09.1974peněžitý dar 33 000,00
Sokol, Petr "PhDr." "Ph.D."08.06.1974peněžitý dar 5 000,00
Srubek, Richard "ing." ""26.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Staněk, Pavel "JUDr." "MBA"30.07.1973peněžitý dar 60 000,00
Stanjura, Zbyněk "Ing." ""15.02.1964peněžitý dar 210 000,00
Stodůlka, Jiří "" ""19.08.1966peněžitý dar 2 000,00
Strádal, Jiří "Ing." ""21.04.1977peněžitý dar 2 000,00
Stráník, Jiří "" ""01.04.1961peněžitý dar 15 000,00
Stráník, Jiří "" ""01.04.1961peněžitý dar 35 000,00
Stránský, Dušan "Bc." ""30.11.1974peněžitý dar 3 000,00
Suchý, Josef "" ""08.06.1972peněžitý dar 20 000,00
Sventek, David "Ing." "MBA"23.05.1975peněžitý dar 2 455,00
Svoboda, Bohuslav "doc. MUDr." "CSc."08.02.1944peněžitý dar 60 000,00
Svoboda, Jan "Ing." ""07.02.1962peněžitý dar 6 000,00
Svozil, Martin "Ing." "MBA, Ph.D."11.11.1969peněžitý dar 1 000,00
Šašek, Jan "Mgr." ""30.05.1984peněžitý dar 3 300,00
Šašek, Jan "Mgr." ""30.05.1984peněžitý dar 3 314,00
Šašek, Michal "" ""20.04.1979peněžitý dar 20 000,00
Šašek, Michal "" ""20.04.1979peněžitý dar 20 000,00
Šidák, Michal "Ing. Mgr." "MBA"03.12.1969peněžitý dar 900,00
Šimečková, Petra "Mgr." ""08.11.1971peněžitý dar 1 000,00
Šimečková, Petra "Mgr." ""08.11.1971peněžitý dar 3 000,00
Šindelářová, Eva "RNDr." ""18.02.1951peněžitý dar 750,00
Šindelář, Pavel "Mgr." ""14.12.1980peněžitý dar 15 000,00
Škrabánek, Zdeněk "Mgr." ""11.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Šlajsová, Miloslava "Ing." ""17.10.1952peněžitý dar 2 700,00
Šlechta, Vít "MUDr." ""23.12.1963peněžitý dar 10 000,00
Šlouf, David "Bc." "MBA"04.05.1973peněžitý dar 15 000,00
Šmerda, Vladimír "Mgr." ""27.09.1959peněžitý dar 54 988,00
Šmolík, Miloslav "Ing." "MSc."09.08.1972peněžitý dar 20 000,00
Šmolík, Petr "" ""29.04.1946peněžitý dar 1 000,00
Špaček, Josef "" ""19.05.1994peněžitý dar 800,00
Špinka, Tomáš "Ing." ""18.11.1985peněžitý dar 9 200,00
Šrámek, Josef "" ""15.07.1956peněžitý dar 5 000,00
Štěpánek, Jaroslav "" "MBA"25.12.1950peněžitý dar 40 000,00
Števík, David "" ""17.02.1983peněžitý dar 1 500,00
Štumpová, Jolana "Ing." ""07.02.1989peněžitý dar 3 650,00
Šutka, Pavel "JUDr." ""21.12.1989peněžitý dar 48 862,00
Švehla, Jaroslav "JUDr." ""29.11.1954peněžitý dar 2 300,00
Švejda, Petr "" ""19.12.1966peněžitý dar 20 000,00
Švrček, Ondřej "Mgr." ""12.06.1992peněžitý dar 800,00
Tafat, Ivan "Mgr." ""27.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Tecl, Jan "Mgr." "MBA"27.09.1963peněžitý dar 60 000,00
Tietz, Roman "Ing." ""05.06.1987peněžitý dar 9 000,00
Tichá, Ludmila "" ""05.12.1954peněžitý dar 17 000,00
Tichý, Ondřej "" ""05.12.1991peněžitý dar 5 000,00
Toman, Zbyněk "" ""26.07.1977peněžitý dar 5 000,00
Tomíšková, Sabina "Ing. Bc." ""29.07.1965peněžitý dar 10 000,00
Trita, Martin "Bc." ""30.05.1986peněžitý dar 2 300,00
Trllo, David "Ing." ""21.08.1984peněžitý dar 23 565,00
Trůka, Pavel "MUDr." ""02.02.1963peněžitý dar 14 220,00
Trůková, Eva "" ""04.02.1973peněžitý dar 29 500,00
Trůková, Eva "" ""04.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Trylčová, Radka "Mgr." ""23.04.1975peněžitý dar 3 300,00
Ťulpík, Josef "Ing." ""18.01.1958peněžitý dar 5 000,00
Turek, Libor "Ing." "Ph.D."05.02.1971peněžitý dar 60 000,00
Uhrin, Ladislav "" ""12.06.1968peněžitý dar 1 000,00
Unucka, Jakub "Ing." "Ph.D., MBA"20.06.1969peněžitý dar 50 000,00
Vaculík, David "PhDr. Bc." ""24.11.1994peněžitý dar 10 000,00
Vachala, Oldřich "Ing." ""10.10.1989peněžitý dar 8 248,00
Vachková, Zdenka "Mgr." ""23.03.1979peněžitý dar 10 000,00
Vaic, Jan "Ing." ""14.12.1987peněžitý dar 19 500,00
Valovič, Martin "Ing. arch." ""28.12.1963peněžitý dar 40 000,00
Valovič, Martin "Ing. arch." ""28.12.1963peněžitý dar 20 000,00
Vaněk, Tomáš "MUDr." ""21.03.1964peněžitý dar 20 000,00
Vaňková, Markéta "JUDr." ""15.07.1977peněžitý dar 50 000,00
Vaňková, Valentina "Ing." ""03.12.1959peněžitý dar 41 000,00
Vasicek, Jaroslav "" ""15.10.1966peněžitý dar 1 000,00
Vasicek, Jaroslav "" ""15.10.1966peněžitý dar 1 000,00
Vašík Pirichová, Lucie "" ""12.03.1993peněžitý dar 100 000,00
Vašík, Zdeněk "" ""27.05.1983peněžitý dar 100 000,00
Vašina, Roman "Ing." ""27.08.1958peněžitý dar 30 000,00
Vašířová, Kateřina "PharmDr." ""11.05.1980peněžitý dar 500,00
Vávra, Milan "" ""11.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Vavřinec, Tomáš "JUDr." ""28.01.1962peněžitý dar 1 100,00
Veselý, Marek "Ing." ""26.03.1974peněžitý dar 20 000,00
Vilímec, Vladislav "Ing." ""05.07.1963peněžitý dar 30 000,00
Vindiš, Tomáš "Mgr." ""03.01.1965peněžitý dar 4 709,00
Vlasák, Oldřich "Ing." ""26.11.1955peněžitý dar 50 000,00
Vodrážka, David "Ing." ""23.03.1971peněžitý dar 32 000,00
Vodrážka, David "Ing." ""23.03.1971peněžitý dar 4 000,00
Vojkovský, Karel "Ing." ""07.04.1982peněžitý dar 2 415,00
Vojtěch, Pavel "" ""23.03.1951peněžitý dar 2 000,00
Vojtek, Tomáš "Ing." ""21.04.1964peněžitý dar 2 000,00
Vokurka, Tomáš "Mgr." "DiS."03.09.1982peněžitý dar 15 000,00
Voltr, Michal "Mgr." ""29.07.1974peněžitý dar 5 000,00
Vomáčka, Vít "Ing." "MBA"17.01.1960peněžitý dar 60 000,00
Vondra, Alexandr "RNDr." ""17.08.1961peněžitý dar 110 000,00
Vondra, Alexandr "RNDr." ""17.08.1961peněžitý dar 25 000,00
Vošvrda, Václav "" ""05.04.2001peněžitý dar 500,00
Vránová, Simona "" ""01.08.1962peněžitý dar 30 000,00
Vrecionová, Veronika "Ing." ""08.09.1965peněžitý dar 110 000,00
Vysoudil, Leoš "MUDr." "MBA"14.02.1972peněžitý dar 10 000,00
Vystrčil, Miloš "RNDr." ""10.08.1960peněžitý dar 122 000,00
Zácha, Michal "" "DiS."23.05.1978peněžitý dar 28 000,00
Zácha, Michal "" "DiS."23.05.1978peněžitý dar 38 000,00
Zajíčková, Renáta "Mgr." ""17.08.1967peněžitý dar 60 000,00
Zapletalová, Radana "Bc." ""21.04.1963peněžitý dar 10 000,00
Zápotočný, Adam "Mgr." ""09.03.1990peněžitý dar 2 000,00
Zelený, David "" ""27.07.1973peněžitý dar 26 000,00
Zeman, Petr "" ""18.07.1961peněžitý dar 26 000,00
Zvánovec, Tomáš "Ing." ""18.07.1993peněžitý dar 50 000,00
Žáček, Pavel "PhDr." "Ph.D."18.05.1969peněžitý dar 60 000,00
Žáček, Pavel "PhDr." "Ph.D."18.05.1969peněžitý dar 60 000,00
Židek, Petr "Mgr." "MPA"27.03.1969peněžitý dar 7 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy