Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2023

Název politické strany / politického hnutí:
KDU-ČSL

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00442704

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Karlovo náměstí 317/5, Praha, 12000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 731603857, e-mail: zakova@kdu.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Marian Jurečka - předsedaIdentifikátor zprávy: Z10719-20240327151348
Datum předložení zprávy: 27.03.2024
Datum a čas poslední úpravy: 27.03.2024 14:13:48
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Účetní závěrka a zpráva auditora.
Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: zprava_auditora_2023.pdf
Počet stran: ........


Soubor: Vykaz_zisku_a_ztraty_2023.pdf
Počet stran: 2


Soubor: Rozvaha_2023.pdf
Počet stran: 2


Soubor: Vyrocni_financni_zprava_politicke_strany_2023.pdf
Počet stran: 35

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 91 560 975,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 48 583 334,00
4 Členské příspěvky 3 464 599,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 8 029 151,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 25 897 584,00
7 Úroky z vkladů 727 974,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 4 858 333,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 25 866 860,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 428 145,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Generální sekretář 1
Asistent 3
Tiskový mluvčí 1
Mediální asistent 1
Zahraniční tajemník 1
Personalista a účetní 4
Informatik 2
Technická správa 8
Krajský manažer 14
Organizační pracovník 3
Koordinátor tiskového úseku 1
Volební manažer 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z.ú., Karlovo náměstí 317/5, 128 00,Praha 2 4 858 333,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Nový Hlas s.r.o. - Karlovo náměstí 317/5, 128 00,Praha 2 26505576 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 8 029 152,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Aleš Rylko87789141peněžitý dar 2 000,00
Antoš, Stanislav Bc.13.11.1966peněžitý dar 600,00
Bajer, Karel MUDr.MBA05.08.1970peněžitý dar 5 000,00
Baldovská s.r.o.01494872peněžitý dar 20 000,00
Bartošek, Jan, Ing.10.11.1971peněžitý dar 114 000,00
Bartoš, Martin, Ing02.11.1975peněžitý dar 1 000,00
Bartošová, Ivana Mgr.06.10.1960peněžitý dar 5 000,00
Bartošová, Ivana Mgr.06.10.1960peněžitý dar 600,00
Basl, Jiří Ing.16.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 871,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 15 126,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 24 200,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 9 644,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 14 370,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bělobrádek, Pavel,MVDr., Ph.D, M25.12.1976peněžitý dar 80 000,00
Bělohlávková, Romana, MUDr.26.01.1965peněžitý dar 40 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Beran, Vít, Ing.22.05.1967peněžitý dar 30 000,00
Bílý, Ladislav, Mgr.10.02.1991peněžitý dar 1 000,00
Bořecký, Petr12.09.1988peněžitý dar 5 500,00
Boštíková, Drahomíra06.08.1962peněžitý dar 500,00
Brzesková, Monika, Mgr.11.06.1977peněžitý dar 20 000,00
Burgr, Petr29.03.1953peněžitý dar 33 000,00
BVB stavby-střechy s.r.o.06890733peněžitý dar 5 000,00
BYSTEL s.r.o.14292874peněžitý dar 8 000,00
Cacák, Karel, DiS23.05.1977peněžitý dar 60 000,00
Cacáková, Markéta01.02.1978peněžitý dar 20 000,00
Cach, Jakub19.12.1986peněžitý dar 100 000,00
Cajzl, Pavel10.03.1960peněžitý dar 20 000,00
Cajzl, Petr10.11.1961peněžitý dar 9 000,00
Cajzl, Petr10.11.1961peněžitý dar 16 000,00
Carbol, Jiří, Ing.04.02.1959peněžitý dar 60 000,00
Carbol, Jiří, Ing.04.02.1959peněžitý dar 1 000,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 31 000,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 37 000,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Crha, Antonín, Ing.31.01.1961peněžitý dar 10 000,00
Curylo, Lukáš, Mgr.et Mgr.03.02.1974peněžitý dar 40 000,00
Čáp, Jan, Prof.MUDr.21.02.1953peněžitý dar 500,00
Čečman, Ivo, Ing.12.09.1975peněžitý dar 1 000,00
Čech, Jakub, Ing.02.12.1982peněžitý dar 14 000,00
Čech, Jakub, Ing.02.12.1982peněžitý dar 14 000,00
Čech, Jakub, Ing.02.12.1982peněžitý dar 14 000,00
Černý, Martin28.12.1974peněžitý dar 310,00
Černý, Martin23.07.1983peněžitý dar 17 850,00
Čunek, Jiří22.02.1959peněžitý dar 60 000,00
Čunek, Jiří22.02.1959peněžitý dar 36 000,00
Čupová, Miroslava, Mgr.26.08.1961peněžitý dar 2 000,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Daniela Jelínková00739693peněžitý dar 500,00
David Smetana15063879peněžitý dar 84 000,00
Decker, Jan, Ing., PhD.18.04.1962peněžitý dar 7 560,00
Derner, Michal, Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal, Ing.12.09.1962peněžitý dar 500,00
Derner, Michal, Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal, Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal, Ing.12.09.1962peněžitý dar 500,00
Derner, Michal, Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal, Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal, Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal, Ing.12.09.1962peněžitý dar 800,00
Dolanský, Pavel, Bc.19.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Doležálek, Vít, Mgr.10.03.1982peněžitý dar 100 000,00
Doležálek, Vít, Mgr.10.03.1982peněžitý dar 200 000,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Dufek, Aleš, Mgr.17.11.1973peněžitý dar 30 000,00
Dumbrovská, Michaela JUDr.10.09.1957peněžitý dar 6 200,00
Dvořáček, Jiří, Mgr.24.02.1970peněžitý dar 12 000,00
Dvořák, Josef, Bc.29.06.1980peněžitý dar 12 000,00
Dvořáková, Renáta, Ing.30.11.1978peněžitý dar 1 000,00
FASS systém s.r.o.29443938peněžitý dar 2 000,00
Filipi, Dominik, Mgr.11.03.1983peněžitý dar 1 070,00
Filip, Martin Ing.10.09.1979peněžitý dar 5 000,00
Filipovičová, Jana20.04.1971peněžitý dar 10 000,00
Filipovičová, Jana20.04.1971peněžitý dar 10 000,00
Fojtíček, Petr, Ing.04.07.1964peněžitý dar 10 100,00
Forišková, Dana, Ing. Ph.D.17.05.1956peněžitý dar 6 000,00
Fořt, Miroslav28.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Franěk, Lukáš, Mgr.23.05.1988peněžitý dar 24 000,00
Franta, Lukáš Bc., Ing., Ph.12.12.1979peněžitý dar 500,00
Fritzová, Marie, Mgr.et Mgr.,18.10.1985peněžitý dar 1 000,00
Fruko-Schulz s.r.o.46679421peněžitý dar 50 000,00
FTL - First Transport Lines, a.s.46345850peněžitý dar 15 000,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Geodézie Česká Třebová s.r.o.26010623peněžitý dar 15 000,00
Glatzová, Marie07.04.1964peněžitý dar 3 000,00
Glogar, Martin, Mgr.20.08.1980peněžitý dar 2 260,00
Glogar, Martin, Mgr.20.08.1980peněžitý dar 2 260,00
Glogar, Martin, Mgr.20.08.1980peněžitý dar 2 260,00
Glogar, Martin, Mgr.20.08.1980peněžitý dar 2 260,00
Glogar, Martin, Mgr.20.08.1980peněžitý dar 2 260,00
Glogar, Martin, Mgr.20.08.1980peněžitý dar 2 260,00
Glogar, Martin, Mgr.20.08.1980peněžitý dar 2 260,00
Glogar, Martin, Mgr.20.08.1980peněžitý dar 2 260,00
Glogar, Martin, Mgr.20.08.1980peněžitý dar 2 260,00
Glogar, Martin, Mgr.20.08.1980peněžitý dar 2 260,00
Glogar, Martin, Mgr.20.08.1980peněžitý dar 2 260,00
Glogar, Martin, Mgr.20.08.1980peněžitý dar 5 000,00
Glogar, Martin, Mgr.20.08.1980peněžitý dar 2 260,00
Gogelová, Regina, Ing.17.11.1967peněžitý dar 26 800,00
Golasowská, Pavla, Mgr. Bc. DiS18.05.1964peněžitý dar 40 000,00
Grolich, Jan, Mgr.11.06.1984peněžitý dar 55 000,00
Hampl, Václav, Mgr.01.07.1962peněžitý dar 409,00
Hampl, Václav, Mgr.23.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Hamrozi, Jiří, Ing.27.12.1977peněžitý dar 30 225,00
Havlíček, Martin17.10.1990peněžitý dar 12 000,00
Ház, Zdislav, DiS.23.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Heller, Šimon, Mgr.16.01.1988bezúplatné plnění 25 000,00 (nepeněžitý dar)
Heller, Šimon, Mgr.16.01.1988peněžitý dar 100 000,00
Hemala, Michal Ing.18.08.1956peněžitý dar 500,00
Hermann, Josef, Ing.16.07.1958peněžitý dar 7 000,00
Hermann, Josef, Ing.16.07.1958peněžitý dar 5 000,00
Herzán, David01.07.1973peněžitý dar 12 000,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 470,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 6 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 6 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 6 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 6 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 6 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 6 000,00
Hlava, Stanislav01.05.1962peněžitý dar 5 000,00
Holáň, Tomáš, Ing.07.10.1976peněžitý dar 23 700,00
Homola, Antonín03.08.1988peněžitý dar 4 500,00
Homolka, Josef, Ing.15.10.1964peněžitý dar 12 000,00
Horák, František Mgr.13.06.1973peněžitý dar 10 000,00
Horák, František Mgr.13.06.1973peněžitý dar 3 211,00
Horák, František Mgr.13.06.1973peněžitý dar 25 000,00
Horák, Jiří PhDr. Ph.D.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr. Ph.D.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr. Ph.D.24.07.1984peněžitý dar 3 630,00
Horák, Jiří PhDr. Ph.D.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr. Ph.D.24.07.1984peněžitý dar 51 900,00
Horák, Jiří PhDr. Ph.D.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr. Ph.D.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr. Ph.D.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr. Ph.D.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr. Ph.D.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr. Ph.D.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří, PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří, PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří, PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horizont HG 2014, z.ú.03095428peněžitý dar 50 000,00
Hořava, Pavel, Mgr.22.09.1956peněžitý dar 80 000,00
Hořava, Pavel, Mgr.22.09.1956peněžitý dar 70 000,00
Hošek, Marián, MUDr.13.11.1950peněžitý dar 30 000,00
Houška, Miroslav, Ing.02.04.1959peněžitý dar 36 000,00
Hovjacký, Ondřej, Ing.16.10.1991peněžitý dar 1 300,00
Hroch, Jiří24.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Hromádka, Martin Ing.24.05.1979peněžitý dar 5 000,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubeš, Karel, Ing.14.07.1972peněžitý dar 10 000,00
Hruška, Jakub, Bc.05.09.1986peněžitý dar 28 338,00
Hubáček, Pavel29.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Hubáček, Pavel29.05.1984peněžitý dar 600,00
Hubáčková, Libuše21.01.1987peněžitý dar 9 000,00
Hubertova lesní, s.r.o.07210906peněžitý dar 50 000,00
Hubertova lesní, s.r.o.07210906peněžitý dar 50 000,00
Hulicius, Eduard28.10.1980peněžitý dar 3 300,00
Hulicius, Eduard28.10.1980peněžitý dar 3 300,00
Hulicius, Eduard28.10.1980peněžitý dar 3 300,00
Hulicius, Eduard28.10.1980peněžitý dar 3 300,00
Hulicius, Eduard28.10.1980peněžitý dar 3 300,00
Hynek, Karel, Doc., MUDr.08.08.1940peněžitý dar 200 000,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chlupáček, David, Mgr.21.12.1975peněžitý dar 4 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Ing. Petr Pražák09070699peněžitý dar 20 300,00
Ivičičová, Jitka, Mgr.24.11.1980peněžitý dar 15 000,00
Ivičičová, Jitka, Mgr.24.11.1980peněžitý dar 25 000,00
Jančík, Jiří, Mgr.10.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Jančíková, Gabriela11.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Janoušek, Pavel, Ing.24.01.1979peněžitý dar 12 000,00
Janoušek, Pavel, Ing.24.01.1979peněžitý dar 3 300,00
Janouškovec, Pavel Mgr.09.08.1959peněžitý dar 10 000,00
Jedlička, Michal, Ing.10.09.1980peněžitý dar 5 050,00
Jelínková, Šárka, Mgr.24.01.1968peněžitý dar 20 000,00
Jílková, Marie, Mgr.09.06.1977peněžitý dar 51 900,00
Jílková, Marie, Mgr.09.06.1977peněžitý dar 4 000,00
John, František, Mgr. RNDr01.04.1978peněžitý dar 10 000,00
Juránek, Štěpán, Bc.24.08.1990peněžitý dar 2 353,00
Juránek, Štěpán, Bc.24.08.1990peněžitý dar 20 000,00
Jurečka, Marian, Ing.15.03.1981peněžitý dar 60 000,00
Kadlec, Michal15.10.1980peněžitý dar 50 000,00
Kadlec, Rostislav, PaedDr.04.06.1979peněžitý dar 8 000,00
Kaňa, Jakub19.05.1994peněžitý dar 500,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaplan, Tomáš, Mgr.29.09.1972peněžitý dar 10 000,00
Kašpar, Radomil02.08.1965peněžitý dar 5 000,00
Kašpar, Radomil02.08.1965peněžitý dar 10 000,00
Kebrlová, Eva Mgr.et Mgr.,PhD.30.04.1965peněžitý dar 5 000,00
Kellner, Štěpán, Bc.07.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.26.09.1972peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Koch, Michael28.11.1993peněžitý dar 100 000,00
Kojzar, Jaroslav02.07.1949peněžitý dar 2 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Komárek, Jan31.08.1989peněžitý dar 10 000,00
Kos, Jiří Ing.21.03.1966peněžitý dar 30 000,00
Koskuba, Jakub, Mgr.24.07.1986peněžitý dar 500,00
Koskubová, Pavla, Mgr.16.10.1989peněžitý dar 700,00
Koskubová, Pavla, Mgr.16.10.1989peněžitý dar 600,00
Koubek, Martin, Ing.08.06.1970peněžitý dar 150 000,00
Koubková, Lenka, Ing.03.10.1969peněžitý dar 100 000,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Král, Milan, DiS.03.05.1972peněžitý dar 1 196,00
Králová, Petra Mgr.29.04.1978peněžitý dar 450,00
Krejzlová, Pavla24.03.1975peněžitý dar 5 000,00
Krňoul, Štěpán Mgr.27.03.1984peněžitý dar 600,00
Krňoul, Štěpán Mgr.27.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Krňoul, Štěpán Mgr.27.03.1984peněžitý dar 45 000,00
Křížek, Jan, Ing.25.03.1985peněžitý dar 1 000,00
Kubeš, Vladimír. Ing. Ph.D.13.03.1971peněžitý dar 100 000,00
Kubeš, Vladimír. Ing. Ph.D.13.03.1971peněžitý dar 100 000,00
Kubíčková, Eva, Mgr.01.01.1975peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kurfürst, Pavel, Ing.15.07.1974peněžitý dar 2 500,00
Kvapil, Martin11.01.1953peněžitý dar 1 400,00
Lazar, Jan, Ing., PhD.15.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Leder, Filip, Mgr.16.02.1974peněžitý dar 20 000,00
Leder, Filip, Mgr.16.02.1974peněžitý dar 20 000,00
Leder, Filip, Mgr.16.02.1974peněžitý dar 20 000,00
Ledvinka, František24.07.1962peněžitý dar 5 000,00
Lejčko, Petr15.05.1985peněžitý dar 500,00
Libotovský, Ladislav07.04.1977peněžitý dar 2 000,00
Libotovský, Ladislav07.04.1977peněžitý dar 1 500,00
Línek, Roman, Ing., MBA06.10.1963peněžitý dar 35 000,00
Lodr, Jiří Ing.11.07.1961peněžitý dar 600,00
Lodr, Jiří Ing.11.07.1961peněžitý dar 20 000,00
Lukášová, Pavlína09.11.1976peněžitý dar 2 000,00
MÁLEK & PARTNERS, s.r.o.08262012peněžitý dar 60 000,00
Málek, Roman04.08.1981peněžitý dar 70 000,00
Malík, Štěpán02.01.1971peněžitý dar 1 470,00
Mareš, Jan21.06.1988peněžitý dar 110 000,00
Mareš, Pavel, Mgr.19.03.1976peněžitý dar 5 000,00
Mareš, Pavel, Mgr.19.03.1976peněžitý dar 15 000,00
Mareš, Pavel, Mgr.19.03.1976peněžitý dar 20 000,00
Marková, Alena19.02.1962peněžitý dar 400,00
Martínek, Jan, Mgr.07.11.1988peněžitý dar 3 000,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Matějka, Miroslav, Ing.25.03.1967peněžitý dar 540,00
Merhautová, Iva, Ing. MBA20.02.1958peněžitý dar 32 400,00
Merhautová, Iva, Ing. MBA20.02.1958peněžitý dar 33 798,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mihola, Jiří, Mgr. Ph.D.01.06.1972peněžitý dar 5 608,00
Mikmek, Ondřej, Bc.03.03.1988peněžitý dar 1 000,00
Močuba, Andy Stanislav18.07.1980peněžitý dar 1 500,00
Monsportová, Marie02.06.1976peněžitý dar 1 000,00
MORAVIA ŘETĚZY a.s.26223139peněžitý dar 50 000,00
Navrátil, Jiří, Bc MBA13.06.1977peněžitý dar 88 000,00
Nekula, Zdeněk, Ing.09.02.1970peněžitý dar 35 150,00
Němec, Jiří Ing.25.02.1971peněžitý dar 37 000,00
Nestával, Marek22.06.1975peněžitý dar 10 000,00
Niemiec, Bohuslav, Ing.11.02.1982peněžitý dar 50 000,00
Niemiec, Bohuslav, Ing.11.02.1982peněžitý dar 20 000,00
Novák, Jan Bc.05.07.1985peněžitý dar 13 000,00
Nováková, Jitka09.03.1976peněžitý dar 5 000,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotná, Svatava Ing.08.01.1985peněžitý dar 200,00
Novotný, Mojmír, Ing.08.10.1957peněžitý dar 6 927,00
Novotný, Mojmír, Ing.08.10.1957peněžitý dar 3 962,00
Ohera, Radomír, Ing.05.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Okamura, Hayato, Mgr.28.11.1966peněžitý dar 15 000,00
Okamura, Hayato, Mgr.28.11.1966peněžitý dar 15 000,00
Okamura, Hayato, Mgr.28.11.1966peněžitý dar 15 000,00
Okamura, Hayato, Mgr.28.11.1966peněžitý dar 15 000,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Orel jednota Olešnice65336445peněžitý dar 1 000,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ourodová, Ludmila, PhDr.15.06.1964peněžitý dar 3 000,00
Ourodová, Ludmila, PhDr.15.06.1964peněžitý dar 1 500,00
Paďourková, Iva, Mgr.02.11.1971peněžitý dar 2 121,00
Paďourková, Iva, Mgr.02.11.1971peněžitý dar 2 121,00
Paďourková, Iva, Mgr.02.11.1971peněžitý dar 2 121,00
Paďourková, Iva, Mgr.02.11.1971peněžitý dar 2 121,00
Paďourková, Iva, Mgr.02.11.1971peněžitý dar 2 121,00
Paďourková, Iva, Mgr.02.11.1971peněžitý dar 2 121,00
Paďourková, Iva, Mgr.02.11.1971peněžitý dar 2 110,00
Paďourková, Iva, Mgr.02.11.1971peněžitý dar 2 121,00
Paďourková, Iva, Mgr.02.11.1971peněžitý dar 2 121,00
Paďourková, Iva, Mgr.02.11.1971peněžitý dar 2 121,00
Paďourková, Iva, Mgr.02.11.1971peněžitý dar 600,00
Paďourková, Iva, Mgr.02.11.1971peněžitý dar 2 121,00
Pagáč, Jiří,Ing01.02.1956peněžitý dar 38 300,00
Pachta, Petr Mgr.06.11.1983peněžitý dar 100 000,00
Pachta, Petr Mgr.06.11.1983peněžitý dar 150 000,00
Palánová, Barbora, Bc.20.12.1988peněžitý dar 1 000,00
Pátek, Radek31.08.1981peněžitý dar 12 000,00
Paul, Miroslav,Ing.06.08.1963peněžitý dar 36 000,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 10 000,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Perútka, Jaroslav30.04.1964peněžitý dar 810,00
Perútka, Jaroslav30.04.1964peněžitý dar 810,00
Perútka, Jaroslav30.04.1964peněžitý dar 810,00
Perútka, Jaroslav30.04.1964peněžitý dar 810,00
Perútka, Jaroslav30.04.1964peněžitý dar 810,00
Perútka, Jaroslav30.04.1964peněžitý dar 810,00
Perútka, Jaroslav30.04.1964peněžitý dar 810,00
Perútka, Jaroslav30.04.1964peněžitý dar 810,00
Perútka, Jaroslav30.04.1964peněžitý dar 810,00
Perútka, Jaroslav30.04.1964peněžitý dar 810,00
Perútka, Jaroslav30.04.1964peněžitý dar 810,00
Perútka, Jaroslav30.04.1964peněžitý dar 810,00
Pešek, Petr, Ing.24.02.1973peněžitý dar 2 500,00
Pešek, Petr, Ing.24.02.1973peněžitý dar 1 000,00
Petr Baranek74909142peněžitý dar 1 000,00
Petříček, Daniel, Mgr.18.08.1973peněžitý dar 2 000,00
Philipp, Tom, MUDr. Ph.D. MBA26.12.1968peněžitý dar 80 000,00
Piáček, Petr, Ing.30.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Piáček, Petr, Ing.30.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Piáček, Petr, Ing.30.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Piáček, Petr, Ing.30.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Piáček, Petr, Ing.30.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Piáček, Petr, Ing.30.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Piáček, Petr, Ing.30.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Piáček, Petr, Ing.30.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Piáček, Petr, Ing.30.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Piáček, Petr, Ing.30.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Písařík, Jan27.04.1988peněžitý dar 90 000,00
Pláteník, Václav02.04.1990peněžitý dar 20 000,00
Plawny, Marek, Bc28.06.1969peněžitý dar 25 000,00
Podlipný, Jiří09.09.1969peněžitý dar 3 000,00
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.45148678peněžitý dar 150 000,00
Poledníček, Marek, Ing.23.07.1966peněžitý dar 20 000,00
Pospíšil, Jaroslav06.11.1967peněžitý dar 1 000,00
Pospíšil, Vojtěch, Mgr.09.02.1976peněžitý dar 37 000,00
Poupa, Martin01.12.1972peněžitý dar 2 500,00
Pražák, Zbyněk, Ing. Ph.D.21.02.1955peněžitý dar 30 000,00
Procházka, Jaroslav, Bc.18.01.1960peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Pavel27.08.1984peněžitý dar 1 500,00
Procházková, Dana02.09.1953peněžitý dar 400,00
Protiva, Václav Ing.26.09.1965peněžitý dar 1 000,00
Protiva, Václav Ing.26.09.1965peněžitý dar 2 790,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Rajtmajer, Josef Ing.30.11.1987peněžitý dar 2 000,00
Rajtmajer, Josef Ing.30.11.1987peněžitý dar 2 500,00
Rauch, Stanislav14.10.1953peněžitý dar 1 500,00
Regnerová, Helena Ing.05.07.1963peněžitý dar 2 000,00
Resanima s.r.o.27592880peněžitý dar 17 000,00
Rochovanský, František, Ing.16.07.1963peněžitý dar 5 000,00
Rosenkrancová, Alžběta, Ing.22.10.1974peněžitý dar 2 200,00
Roubínek, Pavel, Mgr.Ph.D.11.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Rousek, Bohuslav06.09.1955peněžitý dar 1 000,00
Ruprecht, Jiří, Ing.24.09.1959peněžitý dar 1 000,00
Růžička, Jan, Ing.09.11.1988peněžitý dar 20 000,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 1 250,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 1 250,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 1 250,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 1 250,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 1 250,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 1 250,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 1 250,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 1 250,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 1 250,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 1 250,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 1 250,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 1 250,00
Růžička, Pavel, Ing.17.07.1986peněžitý dar 1 285,00
Rybár, Martin, Mgr.03.01.1990peněžitý dar 600,00
Rybková, Marta05.06.1947peněžitý dar 400,00
Rydrych, Bohumil13.08.1979peněžitý dar 1 000,00
Řepa, David13.10.1997peněžitý dar 8 000,00
Řezáčová, Petra, Mgr.04.03.1977peněžitý dar 10 200,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ostrov u Macochy62077953peněžitý dar 1 000,00
Schejbal, Petr Ing.28.04.1965peněžitý dar 5 000,00
Sikora, Marcel06.12.1987peněžitý dar 20 000,00
Sikorová Renata73110582peněžitý dar 74 000,00
Skřebský, Jakub10.12.1974peněžitý dar 1 000,00
Slanec, Jan, Ing.26.07.1988peněžitý dar 100 000,00
Slavíček, Miroslav Mgr.05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav Mgr.05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 1 000,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Rostislav, Ing.09.05.1944peněžitý dar 1 000,00
Slováček, Vít, Ing.03.04.1961peněžitý dar 20 000,00
Slováček, Vít, Ing.03.04.1961peněžitý dar 15 000,00
Sobková, Klára, Ing.24.09.1981peněžitý dar 1 000,00
Straka, Karel17.09.1933peněžitý dar 300,00
Straka, Karel17.09.1933peněžitý dar 300,00
Straka, Karel17.09.1933peněžitý dar 300,00
Stříbrný, Vlastimil02.09.2000peněžitý dar 1 300,00
Stříbrný, Vlastimil02.09.2000peněžitý dar 600,00
Studeník, Pavel, Ing.15.05.1987peněžitý dar 2 000,00
Studeník, Pavel, Ing.15.05.1987peněžitý dar 2 000,00
Studeník, Pavel, Ing.15.05.1987peněžitý dar 2 000,00
Studeník, Pavel, Ing.15.05.1987peněžitý dar 2 000,00
Studeník, Pavel, Ing.15.05.1987peněžitý dar 2 000,00
Studeník, Pavel, Ing.15.05.1987peněžitý dar 2 000,00
Studeník, Pavel, Ing.15.05.1987peněžitý dar 2 000,00
Studeník, Pavel, Ing.15.05.1987peněžitý dar 2 000,00
Studeník, Pavel, Ing.15.05.1987peněžitý dar 2 000,00
Studeník, Pavel, Ing.15.05.1987peněžitý dar 2 000,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 3 500,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 3 500,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 3 500,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 3 500,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 3 500,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 3 500,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 3 500,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 3 500,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 3 500,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 3 500,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 3 500,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 3 500,00
Sunegha, Tomáš, JUDr.10.10.1963peněžitý dar 10 000,00
Světnička, Marek, DiS.17.12.1969peněžitý dar 37 000,00
Světnička, Marek, DiS.17.12.1969peněžitý dar 37 000,00
Světnička, Marek, DiS.17.12.1969peněžitý dar 37 000,00
Svoboda, Miroslav, Mgr.06.09.1962peněžitý dar 600,00
Szturc, Jan, Ing.06.08.1978peněžitý dar 19 536,00
Szturc, Jan, Ing.06.08.1978peněžitý dar 29 600,00
Szturc, Jan, Ing.06.08.1978peněžitý dar 12 912,00
Šafařík, Jan, Ing. MBA28.02.1981peněžitý dar 41 760,00
Šafařík, Jan, Ing. MBA28.02.1981peněžitý dar 23 200,00
Šafařík, Jan, Ing. MBA28.02.1981peněžitý dar 20 000,00
Šec, Stanislav, Ing.20.05.1983peněžitý dar 22 000,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 600,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 600,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 600,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 600,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 600,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 600,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 500,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 600,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 500,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 600,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 600,00
Šilar, Adam, Mgr.07.07.1993peněžitý dar 22 000,00
Šillerová, Eva, Ing.26.05.1982peněžitý dar 30 000,00
Šimůnková, Blanka, Ing.17.01.1966peněžitý dar 1 100,00
Šimůnková, Blanka, Ing.17.01.1966peněžitý dar 4 000,00
Šimůnková, Blanka, Ing.17.01.1966peněžitý dar 40 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing.28.10.1963peněžitý dar 20 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing.28.10.1963peněžitý dar 16 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing.28.10.1963peněžitý dar 30 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing.28.10.1963peněžitý dar 10 000,00
Šolc, Vojtěch20.06.1998peněžitý dar 4 500,00
Šotola, Pavel Ing.22.10.1970peněžitý dar 25 000,00
Šplíchalová, Vladana, Mgr.31.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Šplíchal, Vlastimil30.09.1968peněžitý dar 1 000,00
Štrunc, Miroslav18.06.1959peněžitý dar 150 000,00
Švéda, Ondřej, MSc.22.03.1989peněžitý dar 10 000,00
Talíř, František, Mgr.24.06.1993peněžitý dar 5 000,00
Talíř, František, Mgr.24.06.1993peněžitý dar 70 315,00
Talíř, Jaromír, Ing.09.08.1950peněžitý dar 1 470,00
Talíř, Jaromír, Ing.09.08.1950peněžitý dar 1 470,00
Talíř, Pavel, Mgr.10.06.1966peněžitý dar 1 470,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Teleky, Róbert, MUDr.MBA30.06.1967peněžitý dar 30 000,00
Tesařík, Antonín, Ing.15.07.1960peněžitý dar 44 400,00
Tomeček, Karel, Ing.03.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Tomek, Petr, Ing.29.06.1979peněžitý dar 8 476,00
Tomek, Petr, Ing.29.06.1979peněžitý dar 1 152,00
Topolčany, Petra, Bc.29.01.1979peněžitý dar 600,00
Tourek, Jan, Mgr.05.05.1976peněžitý dar 30 000,00
Třebín, Milan, Ing.15.05.1967peněžitý dar 1 470,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Uhlíř, Oldřich30.11.1962peněžitý dar 12 000,00
Ulrych, Vít MUDr.30.10.1972peněžitý dar 15 000,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Václav, Pavel03.04.1975peněžitý dar 5 500,00
Vahalíková, Elena, Mgr.14.06.1982peněžitý dar 2 000,00
Vaňková, Miroslava, Mgr.17.07.1982peněžitý dar 1 000,00
Váňová, Ivana, MBA12.04.1969peněžitý dar 5 400,00
Váňová, Ivana, MBA12.04.1969peněžitý dar 1 020,00
Váša, Antonín11.06.1969peněžitý dar 12 000,00
VINAMET CZ s.r.o.26845148peněžitý dar 100 000,00
Vintr, Milan05.02.1965peněžitý dar 24 000,00
Vítková, Jaromíra, Ing.06.08.1957peněžitý dar 44 400,00
VOJKOVSKÝ - STAVBY s.r.o.07041772peněžitý dar 5 000,00
Vrubel, Martin, Mgr., Ph.D.08.01.1986peněžitý dar 2 000,00
Vrubel, Martin, Mgr., Ph.D.08.01.1986peněžitý dar 2 000,00
Vrubel, Martin, Mgr., Ph.D.08.01.1986peněžitý dar 2 000,00
Vrubel, Martin, Mgr., Ph.D.08.01.1986peněžitý dar 2 000,00
Vrubel, Martin, Mgr., Ph.D.08.01.1986peněžitý dar 2 000,00
Vrubel, Martin, Mgr., Ph.D.08.01.1986peněžitý dar 2 000,00
Vrubel, Martin, Mgr., Ph.D.08.01.1986peněžitý dar 2 000,00
Vrubel, Martin, Mgr., Ph.D.08.01.1986peněžitý dar 2 000,00
Vrubel, Martin, Mgr., Ph.D.08.01.1986peněžitý dar 2 000,00
Vrubel, Martin, Mgr., Ph.D.08.01.1986peněžitý dar 2 000,00
Vrubel, Martin, Mgr., Ph.D.08.01.1986peněžitý dar 2 000,00
Vrubel, Martin, Mgr., Ph.D.08.01.1986peněžitý dar 2 000,00
Výborný, Marek, Mgr.10.07.1976peněžitý dar 10 000,00
Výborný, Marek, Mgr.10.07.1976peněžitý dar 70 000,00
Vysloužil, Petr, Mgr. Ing.04.02.1970peněžitý dar 1 000,00
Wolf, Jan02.06.1972peněžitý dar 3 700,00
Wolf, Jan02.06.1972peněžitý dar 35 000,00
Worbis, Pavel22.03.1970peněžitý dar 17 368,00
Wünschová, Renata Mgr.22.05.1974peněžitý dar 20 000,00
Zámečník, Jan, Ing.11.02.1985peněžitý dar 10 000,00
Zámečník, Jan, Ing.11.02.1985peněžitý dar 50 000,00
Zámečník, Jan, Ing.11.02.1985peněžitý dar 50 000,00
Zámrský, Jan, Ing.05.08.1949peněžitý dar 1 100,00
Zborovský, Miroslav, Ing.13.04.1980peněžitý dar 3 630,00
Zborovský, Miroslav, Ing.13.04.1980peněžitý dar 44 400,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 5 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 6 000,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 3 080,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 30 000,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 3 080,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 3 080,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 3 080,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 3 080,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 3 080,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 3 080,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 3 080,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 3 080,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 2 810,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 3 080,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 2 810,00
Žáková, Jana08.08.1984peněžitý dar 75 000,00
Žáková, Jana08.08.1984peněžitý dar 75 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy