Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2022

Název politické strany / politického hnutí:
Trikolora

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
08288909

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Pod pekárnami 245/10, Praha, 19000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 608531900, e-mail: info@volimtrikoloru.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Zuzana Majerová Zahradníková - předsedkyněIdentifikátor zprávy: Z8121-20230401141858
Datum: 01.04.2023 12:18:58
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Trikolora_-_Zprava_auditora_2022.pdf
Počet stran: 21
Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: TRIKOLORA_ucetni_zaverka_2022.pdf
Počet stran: 100

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 6 178 055,70
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 250 000,00
4 Členské příspěvky 558 500,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 5 369 555,70
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 336 171,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 14 400,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 1 895 210,65
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 1 795 117,20
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 5 369 555,70 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adamec, Martin06.09.1971peněžitý dar 100,00
Adamec, Radek23.11.1970peněžitý dar 1 000,00
Adamec, Radek17.11.2000peněžitý dar 300,00
Adamec, Radek23.11.1970peněžitý dar 500,00
Albrecht, Jaromír09.09.1962peněžitý dar 100,00
Antl, Vít29.04.1967bezúplatné plnění 7 260,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Antoš, Václav20.12.1997peněžitý dar 500,00
Aron, Pavel16.06.1955peněžitý dar 1 000,00
Augustin, Jiří01.09.1988peněžitý dar 1 000,00
B.C.G. Consulting s.r.o.27373339peněžitý dar 4 000,00
Balabán, Zdeněk08.09.1967peněžitý dar 100,00
Balluch, Marek09.09.1982peněžitý dar 200,00
Baloun, Michal03.03.1968peněžitý dar 1 000,00
Balvín, Tomáš19.03.1974peněžitý dar 1 000,00
BAracom,a.s.63079763peněžitý dar 100 000,00
Barešová, Dagmar17.06.1967peněžitý dar 100,00
Bárta, Jiří05.07.2000peněžitý dar 100,00
Barták, Pavel01.06.2022peněžitý dar 100,00
Bartlová, Jitka08.08.1968peněžitý dar 1 000,00
Bartlová, Natálie15.08.1998peněžitý dar 200,00
Bartoň, Jan20.05.1951peněžitý dar 100,00
Bartoň, Jan20.05.1951peněžitý dar 100,00
Bartošík, Jan27.01.2022peněžitý dar 200,00
Baumgartl, Martin10.01.1975peněžitý dar 100,00
Bečán, Martin01.01.1965peněžitý dar 300,00
Bečán, Martin17.03.2022peněžitý dar 500,00
Bečvar, Pavel03.01.2022peněžitý dar 1 000,00
Bednařík, Kamil15.03.1989bezúplatné plnění 500,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Bednářová, Marie17.02.2022peněžitý dar 100,00
Bedrnová, Patricie12.07.2022peněžitý dar 100,00
Bedron, Marek01.05.1974peněžitý dar 200,00
Bechyňová, Martina14.07.1970peněžitý dar 1 000,00
BELŽÍK, JAROSLAV06.10.1961peněžitý dar 1 000,00
Benda, Marek29.03.1980peněžitý dar 3 300,00
Benedikt, Václav16.06.1981peněžitý dar 100,00
Beneš, Petr17.09.1998peněžitý dar 100,00
Beňová, Ivana09.05.1966peněžitý dar 100,00
Beňová, Ivana09.05.1966peněžitý dar 100,00
Beranová, Jana16.08.1963peněžitý dar 1 000,00
Berenda, Zdeněk10.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Bernátek ml., Jaromír22.08.1997peněžitý dar 1 000,00
Bernátek, Jaromír17.11.1967peněžitý dar 1 000,00
Bernátek, Pavel30.08.1991peněžitý dar 100,00
Berze, Lubomír19.11.1971bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Bezděk, Vladimír29.05.1966peněžitý dar 200,00
Bezděk, Vladimír29.05.1966peněžitý dar 300,00
Bezděk, Vladimír29.05.1966peněžitý dar 200,00
Bialoňová, Hana13.04.1987peněžitý dar 1 000,00
Bican, Dominik13.04.1986peněžitý dar 1 000,00
Bídová, Libuše11.01.1976peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Josef16.04.1947peněžitý dar 500,00
Bílek, Josef16.04.1947peněžitý dar 400,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Blahut, Jindřich25.03.1968peněžitý dar 1 000,00
Blažek, Jiří07.04.1957peněžitý dar 100,00
Blažková-Šípková, Lenka12.12.2000peněžitý dar 1 000,00
Bočan, Zdeněk13.03.1972peněžitý dar 500,00
Bočan, Zdeněk23.11.2002peněžitý dar 300,00
bohbot, david23.11.2002peněžitý dar 300,00
Bojko, Martin01.10.1982peněžitý dar 200,00
Botek, Radomír23.11.2002peněžitý dar 300,00
Boudník, Jan26.02.1979peněžitý dar 1 000,00
Brabec, Josef18.03.1965peněžitý dar 1 000,00
Brávek, MVDr., Pavel23.09.1966peněžitý dar 100,00
Brindler, Tomáš29.04.1987peněžitý dar 100,00
Brožák, Tomáš16.01.1949peněžitý dar 100,00
Brožek, Vladimír29.12.1958peněžitý dar 1 000,00
Brožovský, Petr08.02.1962peněžitý dar 100,00
Brzák, Ivo21.06.1954peněžitý dar 100,00
Břehovský, Mirek12.06.1965peněžitý dar 1 000,00
Břehovský, Mirek12.06.1965peněžitý dar 500,00
Březovič, Roman24.11.1975peněžitý dar 1 000,00
Budil, Ivo08.08.1965peněžitý dar 1 000,00
Bula, Michal04.02.1983peněžitý dar 1 000,00
BUNCOLs.r.o.25849905bezúplatné plnění 7 260,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Bureš, Jiří10.03.1988peněžitý dar 1 000,00
Bursíková, Jana30.08.1974peněžitý dar 100,00
Bušek, Daniel19.10.1990peněžitý dar 500,00
Bydžovský, Milan28.08.1990peněžitý dar 1 000,00
Caletka, Radomír19.10.1980bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Centrum hyperbarické medicíny,s.r.o.25336096peněžitý dar 50 000,00
Císař, Petr27.01.1965peněžitý dar 100,00
Císař, Petr27.01.1965peněžitý dar 100,00
Civin, Martin30.06.1986peněžitý dar 100,00
Cváček, Miloslav Ing. PhD.03.04.1969bezúplatné plnění 1 500,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Cvejn, Zdeněk27.03.1981peněžitý dar 1 000,00
Čada, Petr28.01.1970peněžitý dar 1 000,00
Čada, Roman07.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Čada, Tomáš17.01.2022peněžitý dar 1 000,00
Čada, Tomáš21.12.1965peněžitý dar 1 000,00
Čapková, Marie13.08.1960peněžitý dar 1 000,00
Čech, Milan Kryštof22.08.1959peněžitý dar 1 000,00
Čechovský, Lubomír17.03.1957bezúplatné plnění 3 600,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Čechovský, Lubomír17.03.1957bezúplatné plnění 3 600,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Čermák, Václav16.04.1975peněžitý dar 100,00
Černá, Dana Marie08.12.1966peněžitý dar 1 000,00
Černoušek, Tomáš03.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Černý, Jiří22.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Černý, Otto20.01.1949peněžitý dar 2 400,00
Černý, Otto20.01.1949peněžitý dar 1 000,00
Červenka, Miroslav28.11.1955peněžitý dar 1 000,00
Červenka, Radim15.11.1978peněžitý dar 1 000,00
Číp, Pavel18.01.1965peněžitý dar 100,00
ČMS Sbor dobrovolných hasičů47815582bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Danel, Jakub03.02.1993peněžitý dar 100,00
Daniel, Roman21.08.1988peněžitý dar 100,00
Darnadyová, Marcela27.12.1976bezúplatné plnění 4 900,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Děd, Jan21.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Dlesek, Petr12.11.1978peněžitý dar 100,00
Dobrovolná, Liběna17.10.1959peněžitý dar 100,00
Dobrovolná, Liběna17.10.1959peněžitý dar 10 000,00
Dolejší, Helena12.10.1972peněžitý dar 1 000,00
Doležal, Miroslav17.11.2000peněžitý dar 300,00
Doležal, Miroslav07.02.1994peněžitý dar 500,00
Doležel, Petr27.06.1974peněžitý dar 1 000,00
Domský, Jiří25.10.1953peněžitý dar 1 000,00
Donát, Aleš21.01.1973peněžitý dar 100,00
Dostál, Petr26.12.1956peněžitý dar 100,00
Dračka, Milan08.08.1973peněžitý dar 100,00
Drahošová, Marcela11.04.1963peněžitý dar 100,00
Draský, Pavel01.10.1987peněžitý dar 1 000,00
Drbohlav, Matěj16.02.1992peněžitý dar 1 000,00
Drda, Lubomír25.10.1961peněžitý dar 100,00
Drobek, Jaroslav03.06.1977peněžitý dar 100,00
Dupalová, Jarmila15.04.2022peněžitý dar 100,00
Duráková, Markéta16.06.1975peněžitý dar 100,00
Dušek, Ctibor01.11.1952peněžitý dar 100,00
Dušek, Ctibor01.11.1952peněžitý dar 100,00
Dvorský, Pavel16.06.1960peněžitý dar 300,00
Dvořák, Aleš16.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Jindřich30.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Ludvík30.10.1956peněžitý dar 1 000,00
Dvořáková, Žaneta23.05.1984peněžitý dar 200,00
Ester, Tomáš20.07.1999peněžitý dar 1 000,00
Fátor, Jan09.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Fencl, Petr08.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Fendrych, Josef07.05.2022peněžitý dar 1 000,00
Ferda, Jan14.11.1978peněžitý dar 100,00
Fiala, Boris12.11.1953peněžitý dar 1 000,00
Fiala, Tomáš20.10.1966peněžitý dar 100,00
Fiala, Zdeněk06.01.1977peněžitý dar 100,00
Filipová, Jana27.09.1974peněžitý dar 100,00
Filipovič, Petr27.06.1978peněžitý dar 100,00
Fiřt, Jiří06.12.1969peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Jaroslav17.05.2022peněžitý dar 300,00
Fišer, Jiří19.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Fládr, Petr24.05.1959peněžitý dar 1 000,00
Flutka, Jiří23.11.2002peněžitý dar 300,00
Fojtíková, Tereza03.07.1996peněžitý dar 200,00
Foller, Jan04.12.1952peněžitý dar 100,00
fraitová, Jana03.12.1944peněžitý dar 1 000,00
fraitová, Jana03.12.1944peněžitý dar 1 000,00
Frank, Miroslav19.05.1980peněžitý dar 1 000,00
Frantl, Jan23.07.1962peněžitý dar 500,00
Franzel, Ing. Pavel28.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Fraško, Martin26.04.1970peněžitý dar 1 000,00
Frelová, Markéta24.11.2022peněžitý dar 300,00
Frelová, Markéta15.03.1975peněžitý dar 100,00
Frelová, Markéta15.03.2022peněžitý dar 300,00
Fryč, Antonín10.06.1953peněžitý dar 1 000,00
Fryda, Rostislav05.10.1980peněžitý dar 1 000,00
Fryda, Rostislav05.10.1980peněžitý dar 17 000,00
Fryda, Rostislav05.10.1980peněžitý dar 200,00
Fryda, Sabina01.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Fuchs, Jiří07.07.2022peněžitý dar 100,00
Fukala, Dalibor05.08.1981peněžitý dar 100,00
Funda, Richard08.02.1971peněžitý dar 1 000,00
Funioková, Naděžda29.05.2022peněžitý dar 100,00
Gardaland s.r.o.2357542bezúplatné plnění 7 200,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Gebauer, Martin04.02.1971peněžitý dar 100,00
Gebauer, Martin04.02.1971peněžitý dar 300,00
Gebauer, Martin04.02.1971peněžitý dar 100,00
Gebauer, Martin04.02.1971peněžitý dar 100,00
Gebauer, Martin04.02.1971peněžitý dar 100,00
Gebauer, Martin04.02.1971peněžitý dar 100,00
Gebauer, Martin04.02.1971peněžitý dar 100,00
Gebauer, Martin04.02.1971peněžitý dar 4 000,00
Gebauer, Martin04.02.1971peněžitý dar 100,00
Gebauer, Martin04.02.1971peněžitý dar 500,00
Gebauer, Martin04.02.1971peněžitý dar 100,00
Gebauet, Martin04.02.1971peněžitý dar 100,00
GEM Dent, s.r.o04057058peněžitý dar 50 000,00
Gerža, Michal11.05.1971peněžitý dar 100,00
Gilar, Milan Ing.28.04.1960bezúplatné plnění 500,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Golian, Mudr.Miloš16.01.2022peněžitý dar 1 000,00
Golianová, Eva30.07.1958peněžitý dar 1 000,00
Golianová, Eva30.07.1958peněžitý dar 15 000,00
Górny, Jan29.08.1986peněžitý dar 200,00
GOTTWALDOVÁ, ALENA14.08.1969peněžitý dar 100,00
Graf, Kamil09.02.1970peněžitý dar 100,00
Gremlica, Oldřich11.11.1974peněžitý dar 1 000,00
Grund, Jiří03.06.1966bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Gundacker, Adam26.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Gundackerova, Michaela22.01.1977peněžitý dar 1 000,00
Hädler, Zuzana26.10.1954peněžitý dar 100,00
Hajek, David21.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Hála, Martin30.10.1958peněžitý dar 300,00
Hála, Martin30.10.1958peněžitý dar 500,00
Hanák, David12.10.1971peněžitý dar 1 000,00
Haničincová, Lenka15.12.1970bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Hanuš, Viliam30.04.1949peněžitý dar 1 000,00
Hanuš, Viliam30.04.1949peněžitý dar 200,00
Hanuš, Viliam30.04.1949peněžitý dar 1 000,00
Hanuš, Viliam30.04.1948peněžitý dar 1 000,00
Hanyk, Ladislav23.03.1967peněžitý dar 100,00
Hapala, Petr10.02.1950peněžitý dar 100,00
Haranza, Rostislav03.07.1968peněžitý dar 100,00
Hárovník, Jiří02.06.1946peněžitý dar 100,00
Hašek, Štěpán13.07.1955peněžitý dar 100,00
Havel, Jaroslav25.11.1960peněžitý dar 100,00
Havlíček, Karel10.01.1979peněžitý dar 100,00
Heča, Michael09.05.1970peněžitý dar 100,00
Hezký, Ladislav13.08.1968bezúplatné plnění 500,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Hilský, Jiří21.10.1956peněžitý dar 100,00
Hladík, Petr25.02.1974peněžitý dar 1 000,00
Hlidek, Jiri08.01.1985peněžitý dar 100,00
Hlinovsky, E.17.11.2000peněžitý dar 300,00
Hloušková, Andrea15.10.1973peněžitý dar 100,00
Hnízdilová, Alena25.09.1961peněžitý dar 300,00
Höferová, Marcela06.05.1965peněžitý dar 100,00
Hofírek, Jiří06.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Hofman, Jan01.05.1970peněžitý dar 500,00
Hojer, Jiří05.03.1973peněžitý dar 1 000,00
Holeček, David23.11.2002peněžitý dar 300,00
Holeček, David23.09.1976peněžitý dar 500,00
Holman, Daniel24.07.2000peněžitý dar 100,00
Holub, Alexandr26.09.2022peněžitý dar 100,00
Holub, Martin31.08.1970peněžitý dar 100,00
Holý, Milan08.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Hons, Luděk25.10.1950peněžitý dar 1 000,00
Horáček, Jan01.04.1980peněžitý dar 500,00
Hořák, Petr17.03.1976peněžitý dar 100,00
HOTEL Praha-Slezsko s.r.o.26840375bezúplatné plnění 6 050,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Hrabina, František Jan29.11.1960peněžitý dar 300,00
Hrabina, František Jan29.11.1960peněžitý dar 1 000,00
Hradecký, Karel20.04.1944peněžitý dar 1 000,00
Hradil, Oldřich03.03.1977bezúplatné plnění 800,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Hradil, Oldřich03.03.1977bezúplatné plnění 800,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Hradil, Tomáš18.01.1972peněžitý dar 100,00
Hrnčár, Jaroslav12.09.1979peněžitý dar 1 000,00
Hrušovský, Michal23.07.1964peněžitý dar 100,00
Hřivnáč, Libor12.11.1959peněžitý dar 200,00
Hubený, Jan26.05.1982peněžitý dar 100,00
Hudec, Martin04.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Hudeček, Marian10.01.1977peněžitý dar 100,00
Hudeček, Pavel18.12.1965peněžitý dar 1 000,00
Huňáček, Petr16.01.1980peněžitý dar 100,00
HURSTTRADE s.r.o.28626737bezúplatné plnění 7 200,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Hustáková, Miroslava JUDr.08.06.1966peněžitý dar 900,00
Hustáková, Miroslava JUDr.08.06.1966peněžitý dar 110 000,00
Hustáková, Miroslava JUDr.08.06.1966peněžitý dar 100 000,00
Hustáková, Miroslava JUDr.08.06.1966peněžitý dar 100 000,00
Hustáková, Miroslava JUDr.08.06.1966peněžitý dar 20 000,00
Hykyš, Stanislav09.12.1977peněžitý dar 1 000,00
Hyťhová, Tereza23.02.1995peněžitý dar 1 000,00
Chadima, Hugo03.04.1999peněžitý dar 1 000,00
Choděra, Aleš24.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Cholasta, Luděk16.12.1951peněžitý dar 500,00
Chovanec, Karel19.03.1944peněžitý dar 100,00
Christidis, Kostas06.03.1952peněžitý dar 100,00
Chvíla, Josef07.07.1960peněžitý dar 100,00
Jagoš, Jiří29.07.1979peněžitý dar 300,00
Jakl, David15.03.2022peněžitý dar 200,00
Jakl, David15.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Jakubík, Ivo24.10.1961peněžitý dar 100,00
Jalovec, Stanislav17.04.2022peněžitý dar 100,00
Janda, Leoš31.03.1958peněžitý dar 1 000,00
Janderka, Erich20.01.2022peněžitý dar 1 000,00
Jandouš, Josef24.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Janík, Marek24.03.1975peněžitý dar 100,00
Janský, Jan10.05.1981peněžitý dar 300,00
Janů, Roman07.05.1964peněžitý dar 100,00
Jarolímek, Josef01.06.1995peněžitý dar 100,00
Jedličková, Věra13.07.1970bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Jehlička, Pavel09.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Jelen, Josef22.11.1957bezúplatné plnění 3 800,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Jelínek, Jiří14.10.1971peněžitý dar 100,00
Jelínek, Jiří14.10.1970peněžitý dar 1 000,00
Jelínek, Michal09.04.1969peněžitý dar 100,00
Jelínková, Viktorie04.05.2022peněžitý dar 100,00
Ježek, Pavel30.05.1974peněžitý dar 1 000,00
Jirásek, Václav08.04.1951peněžitý dar 100,00
Jirásková, Radmila21.04.1959peněžitý dar 100,00
Jiricek, Pavel16.04.2022peněžitý dar 100,00
Jirotka, Petr05.06.1952peněžitý dar 100,00
Jízdný, Milan09.02.1964peněžitý dar 100,00
JUDr. Šustek, Bronislav05.05.1996peněžitý dar 100,00
Juha, Konrád10.07.2003peněžitý dar 100,00
Jukinová, Helena17.12.1963peněžitý dar 1 000,00
jůna, martin09.04.1986peněžitý dar 100,00
Justová, Marcela31.07.1964peněžitý dar 100,00
Kadlčková, Iveta29.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Kadlecová, Dušan11.08.1970bezúplatné plnění 1 800,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Kadlecová, Helena11.08.1970peněžitý dar 300,00
Kafka, David11.06.1948peněžitý dar 100,00
Kajaba, Petr20.08.1970bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Kakrda, Tomáš15.01.1963peněžitý dar 500,00
Kakrda, Tomáš15.01.1963peněžitý dar 500,00
Kalabza, Milan25.01.1990peněžitý dar 100,00
kalach, jiri03.07.1980peněžitý dar 100,00
Kaletová, Naděža20.01.1970peněžitý dar 200,00
Kaletová, Naděža20.01.1970peněžitý dar 1 000,00
Kanta, Tomáš12.05.1981peněžitý dar 100,00
Kanta, Tomáš12.05.1981peněžitý dar 100,00
Kaprál, Vojtěch11.05.1969peněžitý dar 1 000,00
Karásek, Josef30.09.1945peněžitý dar 100,00
Karel, Zach02.01.2022peněžitý dar 100,00
KARLÍK, Michal17.11.1964peněžitý dar 1 000,00
Kasal, Libor16.09.1967peněžitý dar 100,00
Kaucký, Oldřich07.12.1953peněžitý dar 100,00
Kauerová, Denisa30.11.1976peněžitý dar 1 000,00
Kauerová, Denisa30.11.1976peněžitý dar 200,00
Kdýr, Emil04.09.1967peněžitý dar 500,00
Kdýr, Emil17.11.2000peněžitý dar 300,00
Kefurt, Robert09.12.1962peněžitý dar 500,00
Kefurt, Robert23.11.2002peněžitý dar 300,00
Kiewegová, Michaela07.09.1968peněžitý dar 100,00
Kiss, Daniel30.09.1993peněžitý dar 200,00
Klein, Jiří11.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Klejma, Tomáš06.07.1949peněžitý dar 1 000,00
Klímková, Lenka17.03.1983peněžitý dar 500,00
Klímková, Lenka17.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Klímková, Lenka23.11.2002peněžitý dar 300,00
Klofáč, Zdeněk24.10.1972peněžitý dar 3 000,00
klouček, karel23.08.1966peněžitý dar 1 000,00
Kneifel, Otakar22.10.1970peněžitý dar 100,00
Kocurek, Michal04.03.1977peněžitý dar 200,00
kocur, Rudolf02.03.1988peněžitý dar 300,00
Kočiš, David08.07.1987peněžitý dar 1 000,00
Kodýdek, Vladimír22.04.1952peněžitý dar 100,00
Kochaníček, Michal21.02.1989peněžitý dar 300,00
Kolarovčiková, Věra24.05.1965bezúplatné plnění 1 331,00 (Prnájem plochy a vyvěšení banneru)
Kolaříková, Dagmar24.06.1975peněžitý dar 100,00
Kolář, Jan30.09.1967peněžitý dar 5 000,00
Kolář, Jan30.09.1967peněžitý dar 5 000,00
Kolář, Jan30.09.1967peněžitý dar 500,00
Kolář, Jan17.11.2000peněžitý dar 300,00
Kolečková Veselá, Jana12.12.1973peněžitý dar 100,00
Komancová, Andrea09.01.1955peněžitý dar 1 000,00
Komůrka, Petr15.06.1961peněžitý dar 200,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 100,00
Konopásek, Petr27.07.1960peněžitý dar 5 000,00
Konšel, Alois04.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Konšel, Alois30.01.1966bezúplatné plnění 3 100,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Konšel, František30.01.2022peněžitý dar 1 000,00
Kopal, Mgr. Bc. Jan22.11.1977peněžitý dar 1 000,00
Kopelent, Tomáš02.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Koplová, Gabriela01.02.1981peněžitý dar 200,00
Kopřiva, Lubomír20.07.1964peněžitý dar 1 000,00
Korbel, Karel Pavel13.11.1970peněžitý dar 100,00
Korcová, Eva23.02.1958peněžitý dar 1 000,00
Košařová, Miroslava01.06.1967peněžitý dar 100,00
Košek, Ing. Ota21.05.1958peněžitý dar 5 000,00
Koudelka, Zdeně09.05.1969bezúplatné plnění 50 000,00 (Reklama Seznam, iDnes, Parlamentní listy, Protiproud)
Koudelka, Zdeněk09.05.1969bezúplatné plnění 40 000,00 (5 billboardů v obvodu Brno 58)
Koudelka, Zdeněk09.05.1969bezúplatné plnění 10 000,00 (Setkání s veřejností září 2022)
Koudelka, Zdeněk09.05.1969peněžitý dar 1 000,00
Koudelka, Zdeněk09.05.1969bezúplatné plnění 9 000,00 (PR článek Brněnský deník 22.9.)
Koudelka, Zdeněk09.05.1969peněžitý dar 25 000,00
Koudelka, Zdeněk09.05.1969bezúplatné plnění 50 000,00 (Grafické práce)
Koudelka, Zdeněk09.05.1969bezúplatné plnění 15 000,00 (Část megabillboadru u nádraží Brno)
Koudelka, Zdeněk09.05.1969bezúplatné plnění 20 000,00 (PR článek Metro)
Koudelka, Zdeněk09.05.1969bezúplatné plnění 25 000,00 (Letáky 20 000 kusů A5)
Koudelka, Zdeněk09.05.1969bezúplatné plnění 30 000,00 (Prostor v Kandidátních listech)
Koudelková, Iva17.11.2000peněžitý dar 300,00
Koudelková, Iva15.09.1977peněžitý dar 500,00
Koukal, Karel08.10.1968peněžitý dar 100,00
Kouřil, Tomáš01.01.2022peněžitý dar 1 000,00
Kovács, Miroslav04.03.1976peněžitý dar 1 000,00
Kozák Mgr. Bc., Václav28.05.1974peněžitý dar 100,00
Kráčmera, Libor01.06.1967peněžitý dar 100,00
Kráčmera, Libor01.06.1967peněžitý dar 100,00
Králičková, Simona25.03.1968bezúplatné plnění 3 000,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Král, Petr11.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Krása, Václav24.01.2022peněžitý dar 1 000,00
Krátká, Ilona20.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Krause, Petr23.10.1979peněžitý dar 11 500,00
Krause, Petr23.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Krause, Petr23.10.1979peněžitý dar 14 500,00
Krejčíř, Miroslav07.10.1959peněžitý dar 1 000,00
Krejčí, Vojtěch Benedikt20.01.1978peněžitý dar 100,00
Krejsa, Miroslav08.08.1970peněžitý dar 100,00
Krištof, Jiří10.12.1988peněžitý dar 100,00
Kronus, Jaroslav16.09.2022peněžitý dar 200,00
Krůta, Zdeněk03.09.1970peněžitý dar 1 000,00
Křehlík, Pavel30.06.1965peněžitý dar 1 000,00
Křivánek, Martin18.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Křivánková, Ludmila20.05.1971peněžitý dar 1 000,00
Křížek, Miroslav28.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Křížek, Tomáš26.02.2022peněžitý dar 100,00
Kubata, Václav19.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Kubica Magnusková, Iveta11.11.1982peněžitý dar 200,00
Kubíček, Josef22.05.1951peněžitý dar 100,00
Kubín, Zdeněk25.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Kubizňáková, Stanislava09.01.2022peněžitý dar 5 000,00
Kubský, Vladimír17.02.2022peněžitý dar 200,00
kučera, karel28.06.2022peněžitý dar 100,00
Kučera, Marcel28.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Kučera, Martin17.12.1970peněžitý dar 100,00
Kufrová, Markéta05.07.2022peněžitý dar 100,00
Kuchár, Milan06.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Kuchař Mgr, Jan11.10.2004peněžitý dar 300,00
Kuchař, Stanislav02.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Kukla, Jaroslav07.06.1978peněžitý dar 500,00
Kukla, Jaroslav17.11.2000peněžitý dar 300,00
Kulhánek, Tomáš13.09.1975peněžitý dar 1 000,00
Kulhavý, Jiří29.03.1968peněžitý dar 1 000,00
Kusova, Zida18.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Kux, Michal08.04.1990peněžitý dar 900,00
Kvasnica, Tomáš10.09.1965peněžitý dar 100,00
Kvasnica, Tomáš10.09.1965peněžitý dar 100,00
Kytýr, Jan29.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Ladislav, František Karel10.10.1968peněžitý dar 100,00
Lameš, Jiří15.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Lanč, Lukáš19.01.2000peněžitý dar 1 000,00
Lanz, Zdeněk29.01.1958peněžitý dar 100,00
Lenský, Roman25.11.1960peněžitý dar 1 000,00
Levíček, Petr16.04.1964peněžitý dar 1 000,00
Levíček, Petr16.04.1964peněžitý dar 100 000,00
Levíček, Petr30.10.1997peněžitý dar 1 000,00
Levíček, Tomáš19.07.2000peněžitý dar 1 000,00
LHP Trading,s.r.o.6179754peněžitý dar 60 000,00
Lichnovský, Zdeněk20.02.1967bezúplatné plnění 500,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Linhart, Bořek05.05.1973peněžitý dar 100,00
Linhart, Jan30.07.1964peněžitý dar 100,00
Linhart, Vít14.12.1961peněžitý dar 100,00
Linková, Julie23.07.1991bezúplatné plnění 4 000,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Linková, Julie23.07.1991bezúplatné plnění 4 000,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Liška, Luboš11.10.1963peněžitý dar 100,00
Liška, Luboš11.01.1963peněžitý dar 100,00
Liška, Miloslav19.12.1974peněžitý dar 1 000,00
Lubenik, Jiri29.07.1963peněžitý dar 100,00
Lukáč, Martin08.11.1961peněžitý dar 100,00
Lukas, Libor19.08.1961peněžitý dar 1 000,00
Macek, Jaroslav16.05.1947peněžitý dar 100,00
Mahdal, Otakar03.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Macháček, Tomáš22.09.1993bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Machačík, Jiří18.09.1961peněžitý dar 1 000,00
Machačík, Jiří18.09.1961peněžitý dar 100,00
Machač, Jiří18.07.1977peněžitý dar 100,00
Macharáček, Ivo13.09.1967peněžitý dar 100,00
Mach, Ondřej14.08.2001peněžitý dar 100,00
Machyna, Tomáš22.04.1977bezúplatné plnění 500,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Majer, Jan21.01.1978bezúplatné plnění 3 100,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Majer, Jan21.01.1978bezúplatné plnění 11 200,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Majerová Zahradníková, Zuzana28.06.1972peněžitý dar 35 000,00
Majerová Zahradníková, Zuzana28.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Makl, Petr22.07.1974peněžitý dar 100,00
Malá, Jitka06.12.1969peněžitý dar 500,00
Malina, Vladimír05.06.1973peněžitý dar 100,00
Malý, Michal17.11.2000peněžitý dar 1 000,00
Malý, Michal20.03.1956peněžitý dar 500,00
Malý, Michal20.03.1956peněžitý dar 1 000,00
Malý, Pavel06.12.1946peněžitý dar 1 000,00
Malý, Petr11.05.1967peněžitý dar 100,00
Maraček, David29.12.1982peněžitý dar 100,00
Mareš, Jiří13.09.2022peněžitý dar 100,00
Mareš, Pavel15.12.1963peněžitý dar 1 000,00
Maršálek, Jiří21.04.1967peněžitý dar 1 000,00
Martinák, Patrik07.03.1975peněžitý dar 100,00
Maříková, Pavlína21.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Masopust, Daniel04.10.1949peněžitý dar 100,00
Mašek, Pavel26.07.1969peněžitý dar 500,00
Matěj, Romana02.10.1973peněžitý dar 100,00
Matějů, Jan13.07.1988peněžitý dar 100,00
Matoušek, Václav01.09.1971peněžitý dar 100,00
MATUŠ Trade s.r.o.26865157bezúplatné plnění 500,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Matušíková, Jana05.05.1973peněžitý dar 100,00
Měchová, Martina25.11.1972peněžitý dar 1 000,00
Melda Pavel s.r.o.27840239bezúplatné plnění 2 662,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Melich, Martin11.11.1963peněžitý dar 100,00
MELIS - KVĚTINY s.r.o.2612984bezúplatné plnění 500,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Mezník, Miloš14.07.1965peněžitý dar 100,00
MG Consulting s.r.o.7893591bezúplatné plnění 15 000,00 (poskytnutí vozidla Škoda Fabia)
Míča, Jiří04.04.1976peněžitý dar 100,00
Mikeš, Jan19.10.1985peněžitý dar 100,00
Mikeš, Pavel17.11.1957bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Míkovcová Mališová, Kateřina01.09.1976peněžitý dar 100,00
Míkovec, Zdeněk21.04.1973peněžitý dar 100,00
Mikšíková, Renata05.11.1966peněžitý dar 100,00
Mikšík, Radek13.02.1966peněžitý dar 1 000,00
Mišáková, Jarmila18.03.2022peněžitý dar 1 000,00
Miškovský, Petr25.12.1997peněžitý dar 100,00
Mládek, Dorian17.10.1976peněžitý dar 1 000,00
Moravcová, Hana08.10.1970peněžitý dar 1 000,00
Moravec, Antonín28.03.1949peněžitý dar 100,00
Moravec, Karel28.02.1968peněžitý dar 1 000,00
Mostýnová, Renáta24.03.1970peněžitý dar 1 000,00
Moural, Vladimír11.10.1944peněžitý dar 100,00
Moural, Vladimír11.10.1944peněžitý dar 100,00
Moural, Vladimír11.10.1944peněžitý dar 100,00
Mrkvička, Josef15.01.1951peněžitý dar 100,00
Musílek, Václav25.09.1958peněžitý dar 100 000,00
Musílek, Václav17.11.2000peněžitý dar 300,00
Musílek, Václav25.09.1958peněžitý dar 500,00
Mužík, Jan26.01.1957peněžitý dar 200,00
Mužík, Jan26.03.1957peněžitý dar 1 000,00
Mužíková, Lenka Mgr.01.06.1964peněžitý dar 20 000,00
Mžourková, Jana13.02.1976peněžitý dar 100,00
Najman, Radek02.05.1969peněžitý dar 100,00
Najman, Radek02.05.1969peněžitý dar 100,00
Nani, Martin27.04.1985peněžitý dar 100,00
Nárožná, Jana26.11.1990bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Nárožný, Dušan30.05.1961bezúplatné plnění 1 400,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Nárožný, Dušan30.05.1961bezúplatné plnění 1 400,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Nasrová, Kristýna22.11.1989peněžitý dar 100,00
Navrátil, František25.12.1977peněžitý dar 20 000,00
Nebřenský, Josef02.02.1950peněžitý dar 100,00
Nebřenský, Josef02.02.1950peněžitý dar 100,00
Nedbal, Dalibor21.05.1969peněžitý dar 1 000,00
Nedbal, Roman27.12.1970peněžitý dar 100,00
Nejedlý, Aleš03.06.1965peněžitý dar 200,00
Nejedlý, Jaroslav18.01.1969peněžitý dar 100,00
Neliba, Josef14.02.2022peněžitý dar 100,00
Neliba, Josef14.05.2022peněžitý dar 100,00
Němec, Jakub05.04.1975peněžitý dar 100,00
Němec, Jakub05.04.1975peněžitý dar 1 000,00
Němec, Jakub05.04.1975peněžitý dar 500,00
Němec, Jakub23.11.2002peněžitý dar 300,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Nemethová, Markéta02.04.1982peněžitý dar 100,00
Nepimach, David21.03.1974peněžitý dar 1 000,00
Netymach, Josef06.11.1963peněžitý dar 100,00
Neuman, Petr28.12.1953peněžitý dar 100,00
Nezmar, Luděk20.04.1972peněžitý dar 1 000,00
Nezval, Pavel13.09.1966peněžitý dar 1 000,00
Nikodemová, Sabina01.04.1974peněžitý dar 200,00
NORDCOP s.r.o.25818317bezúplatné plnění 500,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Novák, František05.04.1961peněžitý dar 1 000,00
Novák, Karel01.03.1944peněžitý dar 100,00
Nováková, Olga13.03.1955peněžitý dar 100,00
Novák, Vlastimil31.01.1955peněžitý dar 100,00
Novosád, Ivan10.04.2022peněžitý dar 100,00
Novosad, Miroslav06.03.1971peněžitý dar 100,00
Novotná, Monika01.03.1969bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Novotný, Karel03.04.1975peněžitý dar 100,00
Obec Jezdkovice849952bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Obec Velká Štáhle576018bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Oborná, Jana29.12.1989peněžitý dar 200,00
Ondra, Jaroslav01.11.1966peněžitý dar 100,00
Optima Reality s.r.o.64833682bezúplatné plnění 54 000,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Optima Reality s.r.o.64833682bezúplatné plnění 54 000,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Orel, Monika10.05.1966peněžitý dar 1 000,00
Orságová, Zdeňka19.04.1954bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Osička, Patrik26.08.1986peněžitý dar 1 000,00
Oslej, František24.04.1978bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Ospálek, Tomáš16.04.1971peněžitý dar 300,00
Otevřel, Ivan11.10.1948peněžitý dar 100,00
Otevřel, Marek05.03.1976peněžitý dar 1 000,00
Otmar, Jiří12.10.1976peněžitý dar 100,00
Owczarzy, Roman18.02.1968peněžitý dar 6 100,00
Owczarzy, Roman18.02.1968peněžitý dar 1 000,00
Palička, Zdeněk04.06.1955peněžitý dar 1 000,00
Panáček, Petr14.01.1969peněžitý dar 100,00
Pantálek, Jan16.07.2004peněžitý dar 100,00
Papež, Roman01.07.1959peněžitý dar 1 000,00
Papež, Roman23.11.2002peněžitý dar 300,00
Papula, Jan28.09.1983peněžitý dar 1 000,00
Pára, Karel06.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Partsch, Alfred18.05.1964bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Paulát, Pavel17.08.1957peněžitý dar 1 000,00
Pavlica, Lukáš15.05.1980peněžitý dar 1 000,00
Peca, David07.08.1970peněžitý dar 1 000,00
Pečený, Tomáš17.11.2000peněžitý dar 300,00
Pečený, Tomáš04.06.1936peněžitý dar 100,00
Pečený, Zbyněk08.07.1963peněžitý dar 100,00
Pechač, Josef09.07.1979peněžitý dar 100,00
Pekala, Roman11.02.1966peněžitý dar 200,00
Pekala, Roman11.02.1966peněžitý dar 1 000,00
Pekárek Ing., Ladislav20.07.1948peněžitý dar 100,00
Peska, Martin23.02.1971peněžitý dar 100,00
Pešek, Jan Adam04.08.1952peněžitý dar 1 000,00
Pešková, Lenka20.10.1971peněžitý dar 100,00
Petrik, Frantisek19.04.1961peněžitý dar 1 000,00
Petr, Jan08.09.1962peněžitý dar 100,00
Petrů, Radomír21.03.1979peněžitý dar 100,00
Petřík, Karel30.05.1954peněžitý dar 100,00
Pewner, Jan21.03.1960bezúplatné plnění 2 800,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Picek, Ivan12.07.1966peněžitý dar 1 000,00
Pientka, Radim04.08.1985peněžitý dar 200,00
Pirhala, Roman04.03.1975peněžitý dar 100,00
Plavcová, Lenka26.08.1980peněžitý dar 100,00
Pleskač, Radomír20.05.1992peněžitý dar 1 000,00
Pleticha, Vladimír26.12.1955peněžitý dar 1 000,00
Počta, Zdeněk10.11.1970peněžitý dar 100,00
Podivínský, Rostislav15.03.1962peněžitý dar 500,00
Polák, Jiří23.11.2002peněžitý dar 300,00
Polák, Petr17.05.1971peněžitý dar 1 000,00
Polák, Václav22.03.1962peněžitý dar 100,00
Polášek, Libor22.04.1974bezúplatné plnění 500,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Poledňák, Igor02.12.1959peněžitý dar 100,00
Ponomarenko, Maxim07.07.1985peněžitý dar 100 000,00
Popelka, Jan11.02.1944peněžitý dar 1 000,00
Pospíšilová, Jana31.08.1983bezúplatné plnění 1 400,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pressfreundova, Erika17.12.1978bezúplatné plnění 3 600,00 (vyvěšení banneru + nájem plochy)
Press, Milan23.11.2002peněžitý dar 300,00
Press, Milan28.04.1957peněžitý dar 500,00
Press, Milan28.04.1957peněžitý dar 1 000,00
Productconsult s.r.o.27357058peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Ivo05.01.1969peněžitý dar 100,00
Procházka, Petr27.09.1974peněžitý dar 100,00
Prochocký, Lukáš23.12.1990peněžitý dar 1 000,00
Prošek, Jaroslav Prošek14.05.1977peněžitý dar 100,00
Přeček, Mira08.10.1969peněžitý dar 100,00
Přibyl, Antonín22.12.1948peněžitý dar 100,00
Přibyl, Antonín22.12.1948peněžitý dar 100,00
Pšenička, Jan29.01.1955peněžitý dar 100,00
Pusch, David25.04.1986peněžitý dar 100,00
Pýcha, Jan05.12.1958peněžitý dar 100,00
Radoš, Radek03.02.1984peněžitý dar 100,00
Rajchl, Jindřich27.09.1976peněžitý dar 1 100,00
Rajchl, Jindřich27.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Rajnoha, Miroslav15.11.1950bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Rajnoch, Zdeněk16.05.1967peněžitý dar 100,00
Rajski, Martin28.02.1986peněžitý dar 200,00
Rakouš, Tomáš22.05.1966peněžitý dar 1 000,00
RASPO VDP s.r.o.25387341bezúplatné plnění 1 000,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
RD Mont s.r.o.26857090bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Reiser, Martin25.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Reiser, Martin25.06.1969peněžitý dar 100,00
Resslová, Tereza10.10.1983peněžitý dar 1 000,00
Ridzon, Stefan04.02.1956peněžitý dar 100,00
Riedel, Artur20.04.2022peněžitý dar 100,00
Richter, Josef16.07.1981peněžitý dar 1 000,00
Risko, Michal11.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Rod, Václav29.01.1952peněžitý dar 100,00
Rojek, Jiří04.05.1960peněžitý dar 100,00
Rolenc, Jiří17.09.1951peněžitý dar 100,00
Röllová, Jana Tereza27.04.1966peněžitý dar 100,00
Rovný, Daniel25.10.1975peněžitý dar 100,00
Rubáš, Ivan24.10.1976peněžitý dar 100,00
Rund, Petr04.11.1974peněžitý dar 1 000,00
Rydlo, Karel08.11.2000peněžitý dar 100,00
Říha, Zdeněk12.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Salaquarda, Marek01.03.1952peněžitý dar 1 000,00
Sauer, Vladimír04.06.1954bezúplatné plnění 500,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Sedláček, Jiří25.06.1967peněžitý dar 100,00
Sedláček, Michal21.12.1983bezúplatné plnění 7 260,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Sedláčková, Veronika06.05.1979bezúplatné plnění 1 331,00 (Pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Sedláková, Jana20.07.1963peněžitý dar 100,00
Seidler, Tomáš02.10.1961peněžitý dar 1 000,00
Sekanina, Zdenek10.05.1954bezúplatné plnění 7 600,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Sekanina, Zdenek10.05.1954bezúplatné plnění 3 800,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Sekera, David23.06.1970peněžitý dar 100,00
Sekera, jiri07.12.1967peněžitý dar 100,00
Semín, Michal01.09.1972peněžitý dar 7 000,00
Scharf, Jaroslav29.04.1964peněžitý dar 100,00
Schön, David23.06.1984peněžitý dar 200,00
Schwanzerová, Věra21.03.1972peněžitý dar 1 000,00
Síkorová, Ivana17.11.1965peněžitý dar 100,00
Sivák, Miloš04.04.1962peněžitý dar 100,00
SKI SPORT a.s.25389327bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Sláma, Josef17.10.1976peněžitý dar 500,00
Sláma, Josef17.10.1976peněžitý dar 1 000,00
Sláma, Josef17.03.2022peněžitý dar 500,00
Sláma, Zdeněk23.11.2002peněžitý dar 300,00
Slanina, Jiří02.07.1969peněžitý dar 100,00
Slánský, Martin21.12.1968peněžitý dar 1 000,00
Slavíková, Ladislava18.06.1954bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Sliva, Tomas31.07.1977peněžitý dar 100,00
Sliwkova, Lucie20.08.1987bezúplatné plnění 2 800,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Slovackova, Gabriela03.07.1977peněžitý dar 100,00
Smékal, Petr29.09.1976peněžitý dar 100,00
Smetana, Jiří02.04.1971peněžitý dar 150 000,00
Smetana, Jiří02.04.1971peněžitý dar 100,00
Smetana, Jiří02.04.1971peněžitý dar 150 000,00
Smetana, Jiří02.04.1971peněžitý dar 250 000,00
Smolař, Petr25.06.1972peněžitý dar 100,00
Snížková, Květoslava16.10.1970peněžitý dar 1 000,00
Sokolář, Josef23.12.1955bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Sommer, Katherine13.02.1970peněžitý dar 100,00
Sommer, Vladimír10.10.1956peněžitý dar 200,00
Spáčil, František22.01.1956bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Spudich, Jiří27.01.1959peněžitý dar 50 000,00
Spudichova, Zuzana16.12.1975peněžitý dar 14 000,00
Spudichova, Zuzana16.12.1975peněžitý dar 10 000,00
Spudichová, Zuzana16.12.1975peněžitý dar 50 000,00
Spudichova, Zuzana16.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Spudichová, Zuzana16.12.1975peněžitý dar 50 000,00
Spurný, Petr19.02.2022peněžitý dar 1 000,00
Stárek, Martin18.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Stárková, Jiřina10.05.2000peněžitý dar 100,00
Stehlík, Ondřej24.10.1981peněžitý dar 1 000,00
Stejskalová, Andrea06.04.1977peněžitý dar 1 200,00
Sthlík, Pavel04.05.1988peněžitý dar 100,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 46 875,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 46 875,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 1 000 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 1 000 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 46 875,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 46 875,00
Strašíková, Kamila08.05.1986bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Stříbrný, Tomáš19.03.1970peněžitý dar 100,00
Surala, Martin08.03.1988peněžitý dar 1 000,00
Svoboda a přímá demokracie (SPD04134940peněžitý dar 50 000,00
Svoboda, Adam24.09.1978peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Radek10.08.1972peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Timotheus14.09.1958peněžitý dar 100,00
Svoboda, Vojtěch22.05.1994peněžitý dar 200,00
Svoboda, Vojtěch22.05.1994peněžitý dar 1 000,00
Svobodní71339612peněžitý dar 16 540,70
Sýkorová, Lucie31.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Syrovátka, Aleš26.06.1966peněžitý dar 100,00
Szeruda, Rostislav30.11.1967peněžitý dar 1 000,00
Šafařík, Pavel11.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Šarkoziova, Markéta21.05.1972peněžitý dar 100,00
Šedivý, Zdenek19.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Ševčík, Jaroslav17.01.1960peněžitý dar 100,00
Šilhavá, Eva03.07.1976peněžitý dar 100,00
Šimáček, Jan25.04.1953peněžitý dar 1 000,00
Šimíček, Marcel10.02.1972peněžitý dar 200,00
Škapová, Yvona Ing.23.01.1965bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Škárková, Ilona14.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Šklíba, jan15.04.1987peněžitý dar 200,00
Šklíba, Jan15.04.1987peněžitý dar 200,00
Šmíd, Daniel22.06.1996peněžitý dar 100,00
Šneberk, Jan10.03.1977peněžitý dar 1 000,00
Šnévajs, Martin22.02.1995peněžitý dar 300,00
Šoral, Vladimír19.12.2021peněžitý dar 100,00
Šoral, Vladimír19.12.2000peněžitý dar 100,00
Špacír, Pavel11.08.1979peněžitý dar 100,00
Špačková, Kateřina15.11.1970peněžitý dar 1 000,00
Špačková, Kateřina30.09.1967peněžitý dar 2 000,00
Špelda, Stanislav05.08.1975peněžitý dar 1 000,00
Špirk, Jakub25.10.1976peněžitý dar 100,00
Špuk, Ivo21.06.1968peněžitý dar 200,00
Špulák, František19.05.1978peněžitý dar 100,00
ŠRÁMEK, VLADISLAV28.09.1966peněžitý dar 100,00
Šťastný, Pavel17.11.2000peněžitý dar 300,00
Štěpánek, Dan08.08.1981peněžitý dar 500,00
Štěpánek, Dan08.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Štěpánek, Dan08.08.1981peněžitý dar 300,00
Štěpánek, Dan08.08.1981peněžitý dar 50 000,00
Štěpánek, Dan08.08.1981peněžitý dar 50 000,00
Štěpánek, Petr07.06.1958peněžitý dar 1 000,00
Štěpaník, Petr29.08.1978peněžitý dar 100,00
Štěrbová, Karla26.11.1966peněžitý dar 1 000,00
Štyrand, Evžen02.01.2022peněžitý dar 100,00
Štysová, Šárka25.08.1965peněžitý dar 1 000,00
Šulc, Martin13.01.1962peněžitý dar 100,00
Šustalová, Xenie31.01.2022peněžitý dar 1 000,00
Šváb, Petr16.08.1953peněžitý dar 1 000,00
Švarc, Radoslav11.05.1944peněžitý dar 100,00
Švéda, Karel24.12.1973peněžitý dar 100,00
švidran, rudolf19.11.1971peněžitý dar 100,00
Talácko, Josef25.10.1983peněžitý dar 1 000,00
Tampír, Štěpán21.01.1977peněžitý dar 1 000,00
Tesarčík, Luděk02.01.1954peněžitý dar 100,00
Tesař, Jan08.05.1978peněžitý dar 1 000,00
Tibitancl, František19.09.1959peněžitý dar 100,00
Tichá, MUDr.26.09.1956peněžitý dar 100,00
Tichá, Štěpánka24.04.1978bezúplatné plnění 3 100,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Tichý, Richard10.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Tillová, Dagmar17.12.1959peněžitý dar 1 000,00
Timel, Tomáš03.11.1986peněžitý dar 100,00
Timofejevová, Blanka24.09.1953peněžitý dar 100,00
Tomancová, Miroslava16.03.1964bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Toman, Petr18.03.1967peněžitý dar 100,00
Tomáš, Jiří29.08.1954peněžitý dar 100,00
TopLaser s.r.o.28600746peněžitý dar 10 000,00
Travníček, Bretíslav19.04.1966peněžitý dar 200,00
trávníček, Robert23.11.1976bezúplatné plnění 3 000,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Travníčková, Jelena31.05.1972peněžitý dar 200,00
Trnková, Martina28.11.1968peněžitý dar 200,00
Troška, Robert26.09.1968peněžitý dar 1 000,00
Trulley, Vítězslav28.03.1963peněžitý dar 3 000,00
Třešňák, Tomáš27.02.1975peněžitý dar 100,00
Tůma, ing., Jan22.01.1951peněžitý dar 1 000,00
Tůmová, dr., Regina04.12.1952peněžitý dar 100,00
Turek, Leoš28.04.1965peněžitý dar 100,00
Turek, Petr20.12.1975peněžitý dar 100,00
Turek, Petr20.12.1975peněžitý dar 100,00
Tvarohová, Hana29.10.1943peněžitý dar 200,00
Tvrz, Oto10.05.1951peněžitý dar 100,00
Týř, Jiří12.11.1951peněžitý dar 100,00
Uher, Jjiří10.02.1960peněžitý dar 100,00
Ungermann, Petr09.02.1977peněžitý dar 100,00
Urbánek, Petr25.07.1965peněžitý dar 100,00
Urban, Tomáš23.12.1977peněžitý dar 100,00
Vacková, Jana09.03.1987peněžitý dar 1 000,00
Václavík, František27.11.1948peněžitý dar 100,00
Vácval, Marian23.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Vajdík, Tomáš11.11.1979bezúplatné plnění 3 993,00 (Pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Vajchr, Radim31.03.1959peněžitý dar 100,00
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 250 000,00
Valenta, Radek01.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Valešová, Drahomíra21.05.1956peněžitý dar 1 000,00
Vandasová, Jana06.05.2022peněžitý dar 100,00
Vaniš, Lukáš21.04.2003peněžitý dar 100,00
Vaňkát, Zdeněk21.11.1976peněžitý dar 1 000,00
Varkoček, Marek25.11.1971peněžitý dar 100,00
Vašíček, Jiří28.06.1978peněžitý dar 200,00
Vašinová, Jitka24.03.1983peněžitý dar 100,00
Vébr, Pavel10.10.1950peněžitý dar 100,00
Veislík, Martin31.08.1983bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Vepřek, Jiří01.09.2000peněžitý dar 100,00
Vepřek, Jiří26.10.1966peněžitý dar 1 000,00
Veřmiřovský, Jaromír24.04.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Veseleňák, Vít22.05.1985peněžitý dar 200,00
Veselý, Dalibor08.02.1968peněžitý dar 100,00
Veselý, Marek19.12.1971peněžitý dar 100,00
Veselý, Martin25.07.1969peněžitý dar 100,00
Veselý, Vladimír11.05.1973peněžitý dar 100,00
Viktorýn, Petr02.12.1970peněžitý dar 1 000,00
Vinická, Katerina02.12.1980peněžitý dar 500,00
Vinická, Katerina02.12.1980peněžitý dar 1 000,00
Vinická, Kateřina23.11.2002peněžitý dar 300,00
Visolajská, Alice20.09.1975peněžitý dar 1 000,00
Vítek, Martin26.09.1979bezúplatné plnění 1 331,00 (Prnájem plochy a vyvěšení banneru)
Vítek, Miroslav31.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Vítů, Jaroslav08.12.1964peněžitý dar 1 000,00
Vlk, Jiri19.09.1970peněžitý dar 200,00
Vojtíšková, Jana18.04.1961peněžitý dar 100,00
Vokurka, Karel25.03.1944peněžitý dar 500,00
Volek, Vlastimil15.12.1973peněžitý dar 100,00
Volhejnová, Veronika19.01.1962peněžitý dar 100,00
Vorel, Milan12.01.2022peněžitý dar 1 000,00
Vostenak, John04.06.1957peněžitý dar 1 000,00
Voškerušová, Marcela16.10.1964peněžitý dar 1 000,00
Vrabka, Martin20.01.1981peněžitý dar 200,00
Vraná, Eliška03.05.2021peněžitý dar 400,00
Vrána, Jaromír08.03.1970peněžitý dar 1 000,00
Vrba, Martin20.01.1973peněžitý dar 100,00
Vrbovský, Jiří20.03.1967peněžitý dar 200,00
Vrbovský, Jiří20.03.1967peněžitý dar 200,00
Výborná, Lenka17.11.2000peněžitý dar 300,00
Výborný, Karel17.11.2000peněžitý dar 300,00
Vyhnalík, Jiří10.08.1956peněžitý dar 500,00
Vyhnalík, Jiří10.08.1956peněžitý dar 300,00
Vyhnalík, Jiří10.08.1956peněžitý dar 4 000,00
Vyhnalík, Jiří10.08.1956peněžitý dar 1 000,00
Weinfurter, Pavel04.07.1999peněžitý dar 1 000,00
Weinfurter, Pavel06.12.1968peněžitý dar 1 000,00
Wolf, Vladimír24.03.1961peněžitý dar 100,00
Wrzecionko, Martin29.01.1977peněžitý dar 200,00
Zach, Karel02.07.2022peněžitý dar 100,00
Zámorský, Ctirad16.07.1957peněžitý dar 1 000,00
Zaňka, Jiří17.08.1967peněžitý dar 100,00
Zaňka, Jiří07.11.1958peněžitý dar 100,00
Zaňka, Jiří07.11.1958peněžitý dar 100,00
Zaňková, Iva17.09.1967peněžitý dar 100,00
Zaoralová, Jana12.08.1974bezúplatné plnění 2 800,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Zaoralová, Jana12.08.1974bezúplatné plnění 1 400,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Zapletal, Stanislav05.01.2022peněžitý dar 500,00
Závladský, Michal07.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Zawierucha, Petr29.11.1989peněžitý dar 200,00
Zbořilová, Jitka26.08.1981peněžitý dar 100,00
Zdeněk, Klofáč23.11.2002peněžitý dar 300,00
Zdobinský, Josef07.01.1993peněžitý dar 100,00
Zdobinský, Petr19.08.1969peněžitý dar 1 100,00
Zednictví Petr Urválek72943181peněžitý dar 15 000,00
ZEJDOVÁ, Marie20.03.1978peněžitý dar 1 000,00
Zelenka, Jiří01.11.1987peněžitý dar 1 000,00
Zelený, Radek02.02.1976peněžitý dar 100,00
Zeman, Marek18.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Zemanová, Anna13.05.1946bezúplatné plnění 500,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Zeman, Pavel15.05.1971peněžitý dar 100,00
Zouharová, Dagmar09.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Zouzalík, Vladimír30.03.1963peněžitý dar 1 000,00
Zrník, Pavel04.09.1973peněžitý dar 100,00
Zůna, Zdeněk27.10.1957peněžitý dar 1 000,00
Zůna, Zdeněk17.11.2000peněžitý dar 300,00
Zvědělík, Dan12.10.1971bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Žáčková, Renáta27.02.2022peněžitý dar 200,00
Žáčková, Renáta27.02.2022peněžitý dar 200,00
Žákovčík, Jaromír24.09.1975peněžitý dar 1 000,00
Žákovčík, Jaromír24.09.1975peněžitý dar 200,00
Žamboch, Radim15.06.1964peněžitý dar 100,00
Židek, Jiří03.04.1944peněžitý dar 100,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 108 000,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Optima Reality s.r.o.6483368254 000,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)
Optima Reality s.r.o.6483368254 000,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy