Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2022

Název politické strany / politického hnutí:
Svobodní

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339612

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Perucká 2196/14, Praha, 12000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 773697986, e-mail: kancelar@svobodni.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Vondráček Libor - předsedaIdentifikátor zprávy: Z7871-20230331153702
Datum: 31.03.2023 13:37:02
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Svobodni_-_Zprava_auditora_2022.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Ucetni_zaverka_2022.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 3 652 225,50
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 1 443 765,90
4 Členské příspěvky 446 402,95
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 1 759 610,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 2 446,65
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 112 000,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 339,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 1 528 135,92
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
administrativní práce 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 1 759 110,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Advokátní kancelář Homolka76070441peněžitý dar 10 000,00
Albrecht, Jaromír09.09.1962peněžitý dar 500,00
Albrecht, Milan Ing.21.08.1983peněžitý dar 100,00
Albrecht, Milan Ing.21.08.1983peněžitý dar 100,00
Aľušík, Matěj29.11.1995peněžitý dar 300,00
Aľušík, Matěj29.11.1995peněžitý dar 200,00
Babula, Pavel21.08.1979peněžitý dar 100,00
Bánsky, Miroslav21.09.1973peněžitý dar 200,00
Baroch, Robert05.01.1969peněžitý dar 1 400,00
Baroch, Robert05.01.1969peněžitý dar 700,00
Baroch, Robert05.01.1969peněžitý dar 500,00
Baroch, Robert05.01.1969peněžitý dar 500,00
Baroš, Jaromír26.01.1959peněžitý dar 5 000,00
Bartas, Bert20.04.1971peněžitý dar 10 000,00
Barteček, Jan25.02.2002peněžitý dar 100,00
Bartoš, Pavel Bc.10.06.1998peněžitý dar 500,00
Bašniar, Miloslav23.11.1960peněžitý dar 100,00
Bašniar, Miloslav23.11.1960peněžitý dar 500,00
Bayer, Petr DiS.26.11.1988peněžitý dar 1 000,00
Bayer, Petr DiS.26.11.1988peněžitý dar 50,00
Benáček, Jiří17.11.1954peněžitý dar 500,00
Benáček, Jiří17.11.1954peněžitý dar 500,00
Benda, Jindrich14.08.1978peněžitý dar 200,00
Beneš, Jiří09.08.1994peněžitý dar 100,00
beňová, ivana09.05.1966peněžitý dar 108,00
beňová, ivana09.05.1966peněžitý dar 108,00
Beránek, Jiří09.04.1986peněžitý dar 100,00
Bernášek, Petr21.01.1983peněžitý dar 100,00
Blahůšek, Petr27.11.1988peněžitý dar 100,00
Blažková, Kateřina01.10.1973peněžitý dar 1 000,00
Blažková, Kateřina01.10.1973peněžitý dar 200,00
Blažková, Kateřina01.10.1973peněžitý dar 5 000,00
Bobčík, Richard23.10.1989peněžitý dar 1 000,00
Bobek, Pavel28.03.1990peněžitý dar 200,00
Bohuslav, Karel07.02.1966peněžitý dar 100,00
Borovec, Petr29.12.1992peněžitý dar 907,00
Bořil, Daniel11.11.1987peněžitý dar 100,00
Boula, Stanislav Ing.06.05.1965peněžitý dar 200,00
Boula, Stanislav Ing.06.05.1965peněžitý dar 200,00
Brabenec, Tomáš26.03.1982peněžitý dar 100,00
Brabenec, Tomáš26.03.1982peněžitý dar 100,00
Braunová, Zuzana30.03.1966peněžitý dar 500,00
Brčková, Lenka Ing.15.08.1973peněžitý dar 100,00
Brejcha, Jiří10.02.1983peněžitý dar 300,00
Brothánek, Lukáš18.11.1976peněžitý dar 500,00
Břehovský, Mirek12.06.1965peněžitý dar 1 000,00
Budinský, Tomáš28.08.1972peněžitý dar 500,00
Burda, Patrik18.01.1999peněžitý dar 100,00
Burešová Marková, Ivana17.02.1976peněžitý dar 200,00
Cakl, Dominik Ing.03.02.1994peněžitý dar 300,00
Cedivoda, Tomáš02.09.1995peněžitý dar 200,00
Cicvárek, Jan12.05.1993peněžitý dar 1 000,00
Cicvárková, Olga04.05.1961peněžitý dar 1 000,00
Costa, André23.02.1985peněžitý dar 5 000,00
Costa, André23.02.1985peněžitý dar 5 000,00
CUP Security s.r.o.29316693peněžitý dar 5 000,00
Čajková, Karolína22.02.1976peněžitý dar 200,00
Čápová, Marika20.10.1978peněžitý dar 500,00
Čáp, Petr15.12.1983peněžitý dar 200,00
Čepička, Adam Bc.25.04.1995peněžitý dar 300,00
Čermák, Martin20.05.1975peněžitý dar 100,00
Černohorský, Pavel07.08.1955peněžitý dar 500,00
Dittrich, Pavel12.02.1976peněžitý dar 200,00
Dobiáš, Marek27.03.1973peněžitý dar 500,00
Dobiáš, Marek27.03.1973peněžitý dar 1 000,00
Dobrovolná, Jitka25.09.1957peněžitý dar 10 000,00
Dočekal, Jan31.01.1964peněžitý dar 200,00
Dokoupilová Dvouletá, Petra15.05.1976peněžitý dar 500,00
Dokoupilová Dvouletá, Petra15.05.1976peněžitý dar 500,00
Dora, Lukáš12.08.1980peněžitý dar 500,00
Dorošuk, Serhij18.08.1974peněžitý dar 200,00
Dostál, Daniel07.09.1978peněžitý dar 500,00
Dostal, Ondrej25.01.1979peněžitý dar 300,00
Drazek, Jan04.01.1982peněžitý dar 500,00
Dudla, Martin14.10.1976peněžitý dar 100,00
Dušek, Aleš Ing.19.10.1979peněžitý dar 100,00
Dušek, Aleš Ing.19.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Antonín26.02.1974peněžitý dar 200,00
Dvořák, Jiří15.08.1956peněžitý dar 100,00
Dvořák, Josef09.08.1983peněžitý dar 200,00
Dvořák, Pavel Ing.03.01.1964peněžitý dar 200,00
Džama, Igor29.06.1992peněžitý dar 25,00
Džama, Igor29.06.1992peněžitý dar 50,00
Džama, Igor29.06.1992peněžitý dar 30,00
Džama, Igor29.06.1992peněžitý dar 30,00
Fabešová, Lenka08.02.1972peněžitý dar 100,00
Faltová, Iveta22.02.1980peněžitý dar 500,00
FANTA, Lubomír15.04.1959peněžitý dar 2 000,00
Fanta, Lubomír Ing.15.04.1959peněžitý dar 1 000,00
Felenda, Martin15.06.1973peněžitý dar 2 023,00
Ferbas, Martin14.08.1970peněžitý dar 100,00
Fiala, Richard Doc.MUDr. CSc, FEBU,07.05.1962peněžitý dar 100,00
Fiedler, Karel31.12.1961peněžitý dar 100,00
Flekna, Tomáš27.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Foltin, David23.07.1970peněžitý dar 100,00
Francová, Olga Bc.26.05.1970peněžitý dar 100,00
Fraňková, Alena07.12.1972peněžitý dar 100 000,00
Fraňková, Alena07.12.1972peněžitý dar 100 000,00
Gabriel Halada, Jiří01.11.1965peněžitý dar 200,00
Gazda, Radislav12.06.1966peněžitý dar 100,00
Gazda, Richard30.07.1973peněžitý dar 2 000,00
Geisselreiter, Miroslav28.04.1970peněžitý dar 200,00
Geisselreiter, Miroslav28.04.1970peněžitý dar 400,00
Geryková Mgr., Jana11.04.1967peněžitý dar 200,00
Golasovský, Jan01.03.1980peněžitý dar 223,00
Grabmuller, Rene Ing.27.03.1963peněžitý dar 100,00
Gregorová, Ladislava23.09.1963peněžitý dar 1 000,00
Grimm, Lukas13.08.1981peněžitý dar 200,00
Grimm, Lukas13.08.1981peněžitý dar 300,00
Hájek, Luboš Ing.23.09.1965peněžitý dar 200,00
Hajný, Jiří28.03.1959peněžitý dar 100,00
Hammer, Jan15.12.1984peněžitý dar 100,00
Hamouz, Jan06.10.1996peněžitý dar 200,00
Havelka, Jiří07.10.1964peněžitý dar 200,00
Havrda, Miroslav MUDr.23.10.1963peněžitý dar 200,00
Havrdová, Helena Mgr.10.02.1968peněžitý dar 50,00
Havrdová, Helena Mgr.10.02.1968peněžitý dar 50,00
Heger, Lukáš Ing.22.09.1989peněžitý dar 100,00
Hejduk, Marek PhDr. Mgr. LL. M.27.05.1988bezúplatné plnění 2 000,00
Hejduk, Marek PhDr. LL. M.27.05.1988peněžitý dar 200,00
Hejhálek, Jan23.03.1988peněžitý dar 3 000,00
Hendrych, Daniel26.11.1973peněžitý dar 200,00
Hofírek, Jiří20.02.2000peněžitý dar 100,00
Hofman, Stanislav08.07.1987peněžitý dar 500,00
Holub, Alexandr26.09.1968peněžitý dar 100,00
Holub, Břetislav14.03.1957peněžitý dar 200,00
Horák, Michal30.11.1975peněžitý dar 500,00
Horejsek, Václav08.02.1951peněžitý dar 200,00
Horňák, Ivan05.12.1963peněžitý dar 100,00
Hořice, Jan09.02.1941peněžitý dar 100,00
Hořínková, Milada28.02.1975peněžitý dar 100,00
Hovorka, Bedřich Ing.10.11.1984peněžitý dar 200,00
Hovorka, Bedřich10.11.1984peněžitý dar 2 500,00
Hradecký, Hynek Bc. DiS., MBA04.02.1998peněžitý dar 300,00
Hradil, Jaroslav07.08.1965peněžitý dar 300,00
Hrbáček, Jan Ing.15.11.1989peněžitý dar 500,00
Hrubý, Dominik Mgr.25.10.1993peněžitý dar 200,00
Hrubý, Milan21.05.1971peněžitý dar 100,00
Hruška, Radek05.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Hruška, Zdeněk18.08.1954peněžitý dar 2 000,00
Hřebačka, Pavel Ing.05.04.1987peněžitý dar 100,00
Hubka, Josef26.08.1958peněžitý dar 300,00
Hubka, Pavel26.10.1968peněžitý dar 200,00
Hudec, Stanislav Ing.11.01.1987peněžitý dar 400,00
Hudos, Tomáš15.07.2004peněžitý dar 200,00
Hudos, Tomáš15.07.2004peněžitý dar 100,00
Hütter, Karel09.12.1968peněžitý dar 300,00
Chalupsky, Jaroslav Ing.27.04.1974peněžitý dar 100,00
Charvát, Daniel06.06.1981peněžitý dar 5 000,00
Chmel, Elmar27.12.1968peněžitý dar 100,00
Chvaja, Adam Ing.17.03.1977peněžitý dar 100,00
ICOM transport a.s.46346040bezúplatné plnění 27 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 100,00
Jäger, Martin20.02.1977peněžitý dar 2 500,00
Jandová, Kateřina28.11.1971peněžitý dar 100,00
Janigová, Lucie10.06.1982peněžitý dar 200,00
Jaroš, Jiří10.06.1968peněžitý dar 500,00
Jedličková, Drahomíra24.12.1956peněžitý dar 1 000,00
Jelínek, Pavel08.07.1971peněžitý dar 500,00
Jelínek, Pavel08.07.1971peněžitý dar 500,00
Jeřábek, Miloslav10.07.1964peněžitý dar 1 000,00
Ježek, Milan29.11.1989peněžitý dar 200,00
Jirků, Milan24.09.1983peněžitý dar 200,00
Jirsa, Martin16.12.1963peněžitý dar 200,00
Jirsová, Věra20.03.1951peněžitý dar 300,00
Jirsová, Věra20.03.1951peněžitý dar 100,00
Jizba, Jakub01.10.1988peněžitý dar 100,00
Josef Kubíček, Ing22.05.1951peněžitý dar 100,00
Juha, Konrád10.07.2003peněžitý dar 100,00
Kábrt, Jan16.07.1951peněžitý dar 200,00
Kačenová, Bohdana16.09.1976peněžitý dar 200,00
Kadlec, Jan17.03.1999peněžitý dar 200,00
Kalbáč, Martin Ing.03.05.1985peněžitý dar 500,00
Kalusová, Dana23.05.1958peněžitý dar 100,00
Karešová, Markéta Ing.06.06.1972peněžitý dar 200,00
Karychová, Yvona24.03.1950peněžitý dar 250,00
Kaspar, Jaromir08.02.1984peněžitý dar 1 000,00
Kefurt, Daniel18.07.2001peněžitý dar 500,00
Kempe, Turija23.10.1952peněžitý dar 1 000,00
Kernal, Jaroslav07.05.1974peněžitý dar 200,00
Klubert, Tomáš25.08.1982peněžitý dar 200,00
Kolaja, Jiří14.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Kolář, Jan07.09.1981peněžitý dar 1 000,00
Kompanová, Ilona14.04.1969peněžitý dar 300,00
Komůrka, Petr15.06.1961peněžitý dar 200,00
Komůrka, Petr15.06.1961peněžitý dar 100,00
Komůrka, Petr15.06.1961peněžitý dar 100,00
Koncová, Eva01.02.1979peněžitý dar 100,00
Koncová, Eva01.02.1979peněžitý dar 100,00
Konc, Tomáš11.04.1979peněžitý dar 100,00
Konfal, Rudolf23.10.1961peněžitý dar 1 000,00
Konopásek, Jan Ing.21.01.1964peněžitý dar 200,00
Konupčík, Michal09.01.1978peněžitý dar 100,00
Kopetzký, Jiří04.06.1978peněžitý dar 200,00
Koplík, Jan04.03.1978peněžitý dar 100,00
Kosobud, Karel21.10.1966peněžitý dar 100,00
Košťálová, Petra04.01.1982peněžitý dar 100,00
Koupil, Petr10.08.1976peněžitý dar 100,00
Koupil, Petr10.08.1976peněžitý dar 100,00
Koutský, Radovan26.12.1957peněžitý dar 200,00
Kracik, Michal04.07.1976peněžitý dar 1 000,00
Král, František24.09.1956peněžitý dar 500,00
Král, Mikoláš14.10.1975peněžitý dar 1 000,00
Kratochvíl, Jaromír27.08.1970peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Martin07.11.1972peněžitý dar 100,00
Krček, Tomáš17.01.1978peněžitý dar 200,00
Krejčí, Radovan18.11.1970peněžitý dar 111,00
Kronus, Jaroslav16.11.1963peněžitý dar 500,00
Kropš, Karel07.08.1972peněžitý dar 200,00
Krutský, Jaroslav08.09.1954peněžitý dar 1 000,00
Krutský, Jaroslav08.09.1954peněžitý dar 5 000,00
Kříž, Miloš12.05.1954peněžitý dar 100,00
Kubelka, Vladimír22.01.1979peněžitý dar 100,00
Kučera, František26.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Kudělka, Pavel16.06.1980peněžitý dar 500,00
Kudlic, Jiri04.01.1973peněžitý dar 100,00
Kudrhalt, Petr29.12.1978peněžitý dar 100,00
Kunt, Zdeněk26.09.1950peněžitý dar 200,00
Kusák, Michal Ing.14.10.1969peněžitý dar 200,00
Lacina, Luboš Ing.19.10.1969peněžitý dar 100,00
Ládr, Ivan13.01.1967peněžitý dar 500,00
Lahovský, Marek07.02.1995peněžitý dar 200,00
Landa, Lubomír01.12.1963peněžitý dar 100,00
Langr, Marcel18.07.1967peněžitý dar 1 000,00
Lapák, Zdeněk29.12.2004peněžitý dar 130,00
Laube, Bedřich Bc.24.01.1969peněžitý dar 200,00
Le Bris, Markéta16.11.1971peněžitý dar 200,00
Lebduška, Josef Ing.21.05.1951peněžitý dar 200,00
Leikep, Filip29.07.2001peněžitý dar 100,00
Lepart s.r.o.25519981bezúplatné plnění 2 076,00
Létal, Ivan15.07.1981peněžitý dar 200,00
Lhoták, Jaroslav13.05.1967peněžitý dar 1 000,00
Liška, Luboš11.10.1963peněžitý dar 500,00
Lochman, Petr23.09.1962peněžitý dar 100,00
Lojkásková, Šárka Ing.09.07.1963peněžitý dar 500,00
Longin, Jiří25.11.1959peněžitý dar 500,00
Longreal s.r.o28864981peněžitý dar 5 000,00
Lorenc, Rafael13.05.1958peněžitý dar 200,00
Ludvig, Petr16.07.1989peněžitý dar 2 000,00
Ludvíková, Jitka19.04.1977peněžitý dar 300,00
Macek, Tomáš27.12.1969peněžitý dar 200,00
Macek, Tomáš27.12.1969peněžitý dar 50,00
Macek, Tomáš27.12.1969peněžitý dar 100,00
Macek, Tomáš27.12.1969peněžitý dar 750,00
Macháček, Vít22.04.1998peněžitý dar 900,00
Makl, Petr22.07.1974peněžitý dar 1 000,00
Malenová, Blanka18.03.1975peněžitý dar 200,00
Malinský, Zdeněk17.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Malinský, Zdeněk17.04.1968peněžitý dar 100,00
Mann, Michal15.03.2003peněžitý dar 500,00
Marek, Patrik16.05.1972peněžitý dar 100,00
Marušák, Jaroslav30.09.1984peněžitý dar 100,00
Marušák, Jaroslav30.09.1984peněžitý dar 100,00
Marutová, Jarmila30.07.1954peněžitý dar 100,00
Marutová, Jarmila Mgr.30.07.1954peněžitý dar 700,00
Marutová, Jarmila Mgr.30.07.1954peněžitý dar 500,00
MASADA Security Solutions s.r.o.04290321peněžitý dar 196 824,00
Mastný, František05.07.1989peněžitý dar 500,00
Matějka, Jaroslav19.07.1979peněžitý dar 500,00
Meca, Miloslav25.04.1970peněžitý dar 300,00
Melichar, Stanislav04.04.1970peněžitý dar 1 000,00
Melich, Martin11.11.1963peněžitý dar 100,00
Mgr. David Němeček62178695peněžitý dar 5 000,00
Mgr. David Němeček62178695peněžitý dar 5 000,00
MHdent.com s.r.o.05429897peněžitý dar 100 000,00
Mikeš, Jiří06.01.1990peněžitý dar 200,00
Mikeš, Jiří06.01.1990peněžitý dar 222,00
Mikeš, Jiří06.01.1990peněžitý dar 273,00
Mikeš, Jiří06.01.1990peněžitý dar 250,00
Míkovcová Mališová, Kateřina01.09.1976peněžitý dar 500,00
Míkovec, Zdeněk21.04.1973peněžitý dar 1 000,00
Mikula, Petr13.05.1984peněžitý dar 500,00
Miroslav Nevřela, Ing06.09.1965peněžitý dar 500,00
Mlejnek, Zbyněk Ing.30.08.1975peněžitý dar 100,00
Morbacher, Jaroslav03.07.1969peněžitý dar 500,00
Motalová, Hana25.07.1973peněžitý dar 500,00
Mužík, Přemysl01.05.1965peněžitý dar 5 000,00
Nágr, Pavel19.06.2004peněžitý dar 500,00
Náprstková, Nataša01.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Navrátil, Viktor05.01.1970peněžitý dar 100,00
Nejedlý, Jakub PFP26.09.1999peněžitý dar 500,00
Nejerál, David15.07.1977peněžitý dar 100,00
Nekovář, David10.02.1993peněžitý dar 100,00
Neliba, Josef14.02.1969peněžitý dar 500,00
Němec, Jan Bc.24.04.1986peněžitý dar 500,00
Němec, Josef Ing.25.01.1945peněžitý dar 100,00
Němec, Josef13.01.1998peněžitý dar 250,00
Němeček, František Ing.02.04.1976peněžitý dar 500,00
Neuwirt, Petr10.04.1973peněžitý dar 500,00
Nosek, Michal06.03.1975peněžitý dar 100,00
Nosek, Ondřej Ing.09.08.1982peněžitý dar 500,00
Novak, Jiri24.05.1979peněžitý dar 200,00
Novák, Karel01.03.1944peněžitý dar 200,00
Novák, Karel01.03.1944peněžitý dar 223,00
Novák, Martin Ing.31.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Novotný, Marek03.11.1974peněžitý dar 200,00
Odkolek, Lucie B.A.29.12.1969peněžitý dar 200,00
Olšáková, Ludmila15.03.1965peněžitý dar 500,00
Opěla, Tibor05.05.1983peněžitý dar 500,00
Opěla, Tibor05.05.1983peněžitý dar 500,00
Pánek, David Bc.01.12.1978peněžitý dar 200,00
Pánek, Jan Bc.19.02.1968peněžitý dar 200,00
Pangrác, Hynek Ing.08.12.1964peněžitý dar 200,00
Pantálek, Jan16.07.2004peněžitý dar 200,00
Pátek, Jan04.01.2006peněžitý dar 100,00
Pátek, Jan04.01.2006peněžitý dar 200,00
Pátek, Roman Ing.28.10.1964peněžitý dar 200,00
Pavelka, Michal14.05.1979peněžitý dar 100,00
Pavelka, Tomáš09.08.1985peněžitý dar 500,00
Pavelka, Tomáš09.08.1985peněžitý dar 1 000,00
Pecha, Miroslav01.06.1955peněžitý dar 500,00
Pelán, Jaroslav Ing.23.08.1980peněžitý dar 2 000,00
Pešan, Pavel Bc.17.10.1974peněžitý dar 300,00
Peterková, Šárka27.02.1973peněžitý dar 200,00
Petrů, Jan21.08.1986peněžitý dar 1 000,00
Plachejda, Vojtěch07.02.2007peněžitý dar 100,00
Podhradský, Jiří30.01.1986peněžitý dar 50,00
Podhradský, Jiří30.01.1986peněžitý dar 10 000,00
Podhradský, Jiří30.01.1986peněžitý dar 200,00
Podlipský, Richard21.11.1967peněžitý dar 500,00
Pokorný, David02.10.1991peněžitý dar 100,00
Polasek, Radim08.06.1981peněžitý dar 500,00
Port, Jakub05.02.2005peněžitý dar 100,00
Prais, Jiří29.07.1995peněžitý dar 100,00
Prentis, Philip Ing. Ph.D.05.07.1980peněžitý dar 200,00
Prentis, Zuzana Mgr. DiS.07.10.1987peněžitý dar 100,00
Pribyl, Jaroslav03.06.1986peněžitý dar 100,00
Procházka, Jiří Ing. MBA29.08.1960peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Ondřej20.11.1977peněžitý dar 100,00
Ptáčník, Václav01.01.1982peněžitý dar 5 000,00
Ramešová, Helena30.08.1971peněžitý dar 100,00
Ramešová, Helena30.08.1971peněžitý dar 500,00
Randula, Jiří14.12.1975peněžitý dar 200,00
Randula, Jiří14.12.1975peněžitý dar 1 200,00
Reinisch, Martin05.12.1985peněžitý dar 200,00
Reinisch, Martin05.12.1985peněžitý dar 1 000,00
Ringoš, Jan02.07.1984peněžitý dar 500,00
Röhrlová, Romana24.10.1964peněžitý dar 100,00
Rose, Dalibor10.08.1950peněžitý dar 500,00
Roučková, Lucie22.11.1993peněžitý dar 100,00
Ružanská, Ivana26.04.1964peněžitý dar 500,00
Růžička, Jaroslav08.09.1984peněžitý dar 100,00
Růžička, Jaroslav08.09.1984peněžitý dar 100,00
Růžička, Pavel20.12.1969peněžitý dar 200,00
Řihák, Hynek10.09.1979peněžitý dar 350,00
Sedlák, Jaromír17.06.1971peněžitý dar 100,00
Schejbal, Jan20.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Schlesinger, Robert07.02.1972peněžitý dar 999,00
Silný, Oldřich25.02.1966peněžitý dar 100,00
Slabyhoud, Pavel15.03.1968peněžitý dar 600,00
Slabyhoud, Pavel15.03.1968peněžitý dar 660,00
Sladký, Jaromír28.03.1963peněžitý dar 127,00
Smýkalová, Pavla08.03.1967peněžitý dar 200,00
Snášel, Vladan08.02.1968peněžitý dar 20 000,00
Solnař, Ivo01.11.1978peněžitý dar 200,00
Souček, Filip Bc.19.01.1992peněžitý dar 200,00
Stanek, Frantisek04.11.1955peněžitý dar 1 000,00
Steiner, Jan01.08.1968peněžitý dar 300,00
Steinhauserová, Irena Ing.12.03.1961peněžitý dar 200,00
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří23.04.1947bezúplatné plnění 85 473,00 (reklama)
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 200,00
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 15 526,00
Strachota, Jiří23.04.1947bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plocha pro nosič)
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 39 000,00
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachotová, Marie Mgr.29.05.1947peněžitý dar 300,00
Strunz, Pavel RNDr. CSc.21.10.1964peněžitý dar 200,00
Stružinská, Radka Bc.06.04.1987peněžitý dar 500,00
Svoboda, Radek Ing. Ph.D.01.12.1966peněžitý dar 1 000,00
Szabó, René29.04.1963peněžitý dar 200,00
Šálek, Ondřej17.07.1988peněžitý dar 100,00
Šaroch, Miroslav30.10.1973peněžitý dar 300,00
Šaroch, Miroslav30.10.1973peněžitý dar 300,00
Šebelík, Jan RNDr.02.01.1955peněžitý dar 200,00
Šebesta, Karel01.01.1955peněžitý dar 300,00
Šebesta, Karel01.01.1955peněžitý dar 500,00
Ševčík, Jaroslav17.01.1960peněžitý dar 200,00
Ševčík, Martin11.12.1974peněžitý dar 300,00
Šilhán, Jakub09.02.1975peněžitý dar 100,00
Šimáček, Milan01.02.1963peněžitý dar 5 000,00
Šíma, Daniel Ing.20.10.1990peněžitý dar 1 000,00
Šíma, Robert02.02.1979peněžitý dar 5 000,00
Šimek, Jan06.01.1989peněžitý dar 500,00
Šimek, Jan06.01.1989peněžitý dar 500,00
Šimek, Jiří13.05.1976peněžitý dar 100,00
Šimůnek, Pavel10.08.1968peněžitý dar 100,00
Šimůnek, Pavel10.08.1968peněžitý dar 150,00
Školová, Marcela21.08.1955peněžitý dar 250,00
Škvor, David02.05.1969peněžitý dar 250,00
Šlemín, Otto06.04.1973peněžitý dar 500,00
Šlesingr, Pavel31.01.1973peněžitý dar 500,00
Šmejkal, Miroslav25.03.1974peněžitý dar 500,00
Šorm, Luděk10.05.1959peněžitý dar 100,00
Špaček, Viktor25.01.1986peněžitý dar 500,00
Špaček, Viktor25.01.1986peněžitý dar 500,00
Špaček, Zdeněk10.04.1978peněžitý dar 200,00
Španěl, Marek27.02.1973peněžitý dar 500 000,00
Španěl, Marek27.02.1973peněžitý dar 250 000,00
Špulák, František19.05.1978peněžitý dar 200,00
Štafl, David01.10.1999peněžitý dar 200,00
Štampach, Tomáš Bc.18.10.1984peněžitý dar 5 000,00
Šťastná, Michaela05.12.1978peněžitý dar 100,00
Štípal, Luděk Ing.04.02.1979peněžitý dar 500,00
Štolová, Marcela10.04.1964peněžitý dar 200,00
Šušor, Dominik01.07.1996peněžitý dar 500,00
Švrkala, Marek03.07.1987peněžitý dar 333,00
Tatýrková, Jana Ing.30.05.1974peněžitý dar 200,00
Tatýrková, Jana Ing.30.05.1974peněžitý dar 11 200,00
Tatýrková, Jana Ing.30.05.1974peněžitý dar 1 000,00
Tejmlová, Veronika10.08.1991peněžitý dar 600,00
Tempel, Jiří21.01.1981peněžitý dar 250,00
Tempel, Jiří21.01.1981peněžitý dar 250,00
Tempel, Jiří21.01.1981peněžitý dar 500,00
Tempel, Jiří21.01.1981peněžitý dar 250,00
Thál, Josef19.11.1951peněžitý dar 100,00
Tissovský, Tomáš10.05.1953peněžitý dar 100,00
Tišer, Přemysl Ing.29.04.1979peněžitý dar 200,00
TJ – Kov, s.r.o.07721692peněžitý dar 5 000,00
Tomášek, Zdeněk02.10.1975peněžitý dar 500,00
Tomečková, Věra18.01.1943peněžitý dar 250,00
Tomša, Martin24.02.2007peněžitý dar 100,00
Tomšova, Irena11.06.1973peněžitý dar 350,00
Tomšů, Svatopluk Ing.28.06.1973peněžitý dar 200,00
Treutner, Pavel14.02.1981peněžitý dar 100,00
Tribula, Zbyněk16.07.1980peněžitý dar 100,00
Tribula, Zbyněk16.07.1980peněžitý dar 100,00
Trunda, Otakar07.06.1988peněžitý dar 500,00
Tulachova, Lydie25.08.1994peněžitý dar 100,00
Tulis, Petr22.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Turek, Petr20.12.1975peněžitý dar 100,00
Turek, Petr20.12.1975peněžitý dar 100,00
Týnovský, Lukáš Bc.11.03.1990peněžitý dar 100,00
Tyšlic, David07.05.1999peněžitý dar 500,00
Vaigelová, Mária21.06.1959peněžitý dar 200,00
Valenta, Petr29.06.1989peněžitý dar 1 000,00
Valenta, Zdeněk06.02.1976peněžitý dar 100,00
Valtr, Filip19.06.1977peněžitý dar 200,00
Vaňous, Martin08.03.1985peněžitý dar 500,00
Vantroba, Štefan Ing.13.08.1984peněžitý dar 500,00
Vašíček, Milan03.08.1965peněžitý dar 500,00
Vašíček, Milan03.08.1965peněžitý dar 200,00
Vašková, Šárka20.06.1981peněžitý dar 100,00
Vašková, Šárka20.06.1981peněžitý dar 200,00
Vavřín, Pavel21.02.1975peněžitý dar 1 000,00
Vejs, Richard26.01.1973peněžitý dar 100,00
Velebová, Zorka08.12.1968peněžitý dar 200,00
Venclová, Eliška21.08.1987peněžitý dar 500,00
Vičar, Filip20.06.1996peněžitý dar 584,00
Vičík, Tomáš26.09.1997peněžitý dar 200,00
Vítek Zažímal, Bc23.06.1987peněžitý dar 300,00
Vítovský, David Ing.28.01.1992peněžitý dar 500,00
Vítů, Jaroslav08.12.1964peněžitý dar 1 000,00
Vítů, Jaroslav08.12.1964peněžitý dar 200,00
Vlášek, Robert10.04.1970peněžitý dar 200,00
Vlčková, Ludmila28.02.1963peněžitý dar 100,00
Vlčková, Ludmila28.02.1963peněžitý dar 100,00
Vodák, Tomáš30.08.1985peněžitý dar 100,00
Vodička, Jiří29.04.1962peněžitý dar 5 000,00
Vogel, Jakub04.08.1986peněžitý dar 100,00
Vochozka, Tomáš09.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Vochozka, Tomáš09.04.1981peněžitý dar 200,00
Vojtíšek, Martin08.07.2003peněžitý dar 100,00
Vojtíšek, Martin08.07.2003peněžitý dar 100,00
Voldřich, Michal21.08.1982peněžitý dar 100,00
Voldřich, Michal21.08.1982peněžitý dar 100,00
Vomlel, Jan07.04.1972peněžitý dar 100,00
Vondráček, Libor Mgr.29.07.1994peněžitý dar 8 823,00
Vondráček, Libor Mgr.29.07.1994peněžitý dar 200,00
Vondráčková, Šárka Mgr.21.09.1973peněžitý dar 100,00
Voráček, Jakub18.12.1996peněžitý dar 100,00
Voráč, Martin03.05.1958peněžitý dar 500,00
Votoček, Filip Ing.14.07.1983peněžitý dar 200,00
Votruba, Zdeněk15.08.1964peněžitý dar 1 000,00
Vozábová, Zuzana20.05.1980peněžitý dar 100,00
Vrána, Jaroslav15.11.1949peněžitý dar 300,00
Vraný, Pavel04.05.1976peněžitý dar 500,00
Vršínský, Jiří Ing.10.10.1988peněžitý dar 300,00
Vysloužil, Martin11.07.2002peněžitý dar 500,00
Walach, Jiří12.05.1971peněžitý dar 200,00
Zadražil, Evžen04.07.1973peněžitý dar 100,00
Zaňková, Iva17.09.1967peněžitý dar 100,00
Zavadil, Petr02.03.1960peněžitý dar 200,00
Zdvořák, Zdeněk21.07.1985peněžitý dar 200,00
Zelinka, Karel Mgr./Bc.25.04.1971peněžitý dar 500,00
Zetek, Ivan08.02.1961peněžitý dar 200,00
Zezulová, Eva26.05.1950peněžitý dar 100,00
Zitková, Kristýna24.05.1973peněžitý dar 250,00
Zouhar, Tomáš07.12.1981peněžitý dar 500,00
Zvára, Karel Ing. Ph.D.06.05.1976peněžitý dar 500,00
Žabka, Martin23.04.1976peněžitý dar 2 022,00
Žamboch, Radim15.06.1964peněžitý dar 500,00
Žížek, Petr03.02.1980peněžitý dar 100,00
Žížek, Petr03.02.1980peněžitý dar 250,00
Žížek, Petr03.02.1980peněžitý dar 100,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 85 473,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Strachota, Jiří23.04.194785 473,00 (reklama)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy