Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2022

Název politické strany / politického hnutí:
Česká Suverenita

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71443240

Sídlo politické strany / politického hnutí:
U Průhonu 1201/23, Praha, 17000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 732281031, e-mail: volfova_jana@seznam.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Volfová Jana - PředsedkyněIdentifikátor zprávy: Z7893-20230325133100
Datum: 25.03.2023 12:31:00
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Audit-all.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: SUVERENITA_udh_2022.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 42 812,70
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 13 500,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 29 312,70
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 163 017,80
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 28 399,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Bartáková, Šárka Mgr08.08.1939peněžitý dar 100,00
Čechová, Leona Ing.22.10.1968peněžitý dar 333,00
Čuřík, Rudolf15.08.1944peněžitý dar 500,00
Havel, Oto10.08.1979peněžitý dar 166,00
Havlíková, Pavla25.01.1962peněžitý dar 300,00
Hiršová, Eva09.01.1958peněžitý dar 500,00
Holas, Josef01.09.1950peněžitý dar 990,00
Jandová, Lenka17.04.1966peněžitý dar 100,00
Jiroutová, Gabriela21.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Kalivoda, Marek24.11.1974peněžitý dar 100,00
Kavalová, Barbora25.08.1972peněžitý dar 1 500,00
Kazíková, Sylva Ing26.05.1965peněžitý dar 300,00
Kloboučník, Pavel21.01.1971peněžitý dar 900,00
Koubková, Vendula29.07.1958peněžitý dar 500,00
Králová, Alena05.10.1967peněžitý dar 300,00
Kubela, Karel25.12.1949peněžitý dar 1 220,00
Kubíček, Jiří30.09.1956peněžitý dar 300,00
Kulhánek, Tomáš30.11.1953peněžitý dar 200,00
Marečková, Lenka Ing.03.06.1963peněžitý dar 400,00
Mužík, Martin03.12.1965peněžitý dar 50,00
Novák, Petr01.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Ošmera, Petr23.11.1954peněžitý dar 200,00
Pavelková, Anna27.09.1964peněžitý dar 200,00
Petrová, Dagmar11.08.1948peněžitý dar 200,00
Přemyslovská, Jitka29.05.1954peněžitý dar 4 000,00
Reichová, Eva Ing08.01.1959peněžitý dar 400,00
Střelec, Martin18.04.1975peněžitý dar 1 000,00
Suchá, Alena28.08.1955peněžitý dar 150,00
Synková, Hana02.05.1958peněžitý dar 400,00
Šidíková, Ivana29.01.1964peněžitý dar 6 500,00
Šimečková, Andrea31.05.1960peněžitý dar 300,00
Štercl, Karel07.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Štiková, Hana14.08.1958peněžitý dar 100,00
Tetřevová, Libuše21.11.1949peněžitý dar 1 500,00
Trubka, Martin08.09.1972peněžitý dar 50,00
Vašinka, Dalibor12.02.1956peněžitý dar 500,00
Večírek, Václav18.04.1961peněžitý dar 150,00
Wernerová, Sylva30.11.1958peněžitý dar 990,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy