Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2022

Název politické strany / politického hnutí:
PŘÍSAHA občanské hnutí

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
10742409

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Sluneční náměstí 2583/11, Praha, 15800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 603191599, e-mail: jaroslav.pelc@prisaha.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Róbert Šlachta - PředsedaIdentifikátor zprávy: Z8213-20230313115545
Datum: 13.03.2023 10:55:45
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: 2022PRISAHA_Zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: 2022PRISAHA_UZ_komplet.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 12 868 031,78
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 9 400 000,00
4 Členské příspěvky 218 278,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 3 243 814,53
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 5 939,25
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 1 152 643,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 21 128,46
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 131 104,74
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 1 042 115,25
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Marketingový specialista, grafik, fotograf a kameraman 1
Hlavní pokladník a nákupčí 1
Správa sociálních sítí 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 2 964 318,53 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
AdviceOne, s.r.o.11649836peněžitý dar 30 000,00
AdviceOne, s.r.o.11649836bezúplatné plnění 25 000,00 (Mediální prezentace STA Bruntál)
AdviceOne, s.r.o.11649836bezúplatné plnění 9 121,31 (PNS - neadresovaný roznos letáků)
AdviceOne, s.r.o.11649836bezúplatné plnění 600,00 (Výlep plakátů TS Krnov)
AdviceOne, s.r.o.11649836bezúplatné plnění 20 000,00 (Pronájem prostor-uskladnění volebních materiálů)
AdviceOne, s.r.o.11649836peněžitý dar 30 000,00
AK DENT, s.r.o.26957612peněžitý dar 6 000,00
Balcárková, Darja Bc Dis01.05.1973peněžitý dar 3 000,00
Bažant, Radek26.07.1977peněžitý dar 500,00
Bažant, Radek26.07.1977peněžitý dar 500,00
Bažant, Radek26.07.1977peněžitý dar 500,00
Bažant, Radek26.07.1977peněžitý dar 1 500,00
Bažant, Radek26.07.1977peněžitý dar 500,00
BIONYX s.r.o.29212910bezúplatné plnění 62 635,62 (Oxymetr Berry BM1000C - 145 kusů)
Bláhová, Irena20.06.1960peněžitý dar 11 000,00
Blažek, Jaroslav26.05.1968peněžitý dar 500,00
Bombová, Hana25.12.1986peněžitý dar 500,00
Bombová, Hana25.12.1986peněžitý dar 500,00
Bombová, Hana25.12.1986peněžitý dar 500,00
Bombová, Hana25.12.1986peněžitý dar 500,00
Bombová, Hana25.12.1986peněžitý dar 500,00
Bombová, Hana25.12.1986peněžitý dar 500,00
Bourek, Lukáš15.10.1990peněžitý dar 200,00
Bourek, Lukáš15.10.1990peněžitý dar 200,00
Bourek, Lukáš15.10.1990peněžitý dar 200,00
Bourek, Lukáš15.10.1990peněžitý dar 200,00
Bourek, Lukáš15.10.1990peněžitý dar 200,00
Bourek, Lukáš15.10.1990peněžitý dar 200,00
Bourek, Lukáš15.10.1990peněžitý dar 200,00
Bublik, Miroslav Ing.19.12.1954peněžitý dar 200,00
Bublik, Miroslav Ing.19.12.1954peněžitý dar 200,00
Bublik, Miroslav Ing.19.12.1954peněžitý dar 200,00
Bublik, Miroslav Ing.19.12.1954peněžitý dar 200,00
Bublik, Miroslav Ing.19.12.1954peněžitý dar 200,00
Bublik, Miroslav Ing.19.12.1954peněžitý dar 200,00
Bublik, Miroslav Ing.19.12.1954peněžitý dar 200,00
Bublik, Miroslav Ing.19.12.1954peněžitý dar 200,00
CAFÉ PANAV, spol. s r.o.03865363peněžitý dar 10 000,00
CAFÉ PANAV, spol. s r.o.03865363peněžitý dar 5 000,00
Cebák, Jaroslav25.07.1957peněžitý dar 2 000,00
Čapková, Hana31.05.1954peněžitý dar 999,00
Čekanová, Libuše Ph.D.13.06.1954peněžitý dar 1 000,00
Čekanová, Libuše Ph.D.13.06.1954peněžitý dar 500,00
Čekanová, Libuše Ph.D.13.06.1954peněžitý dar 500,00
Čekanová, Libuše Ph.D.13.06.1954peněžitý dar 1 000,00
Čekanová, Libuše Ph.D.13.06.1954peněžitý dar 1 000,00
Čekanová, Libuše Ph.D.13.06.1954peněžitý dar 1 000,00
Čekanová, Libuše Ph.D.13.06.1954peněžitý dar 500,00
Čekanová, Libuše Ph.D.13.06.1954peněžitý dar 1 000,00
Čekanová, Libuše Ph.D.13.06.1954peněžitý dar 5 000,00
Čekanová, Libuše Ph.D.13.06.1954peněžitý dar 500,00
Čekanová, Libuše Ph.D.13.06.1954peněžitý dar 1 000,00
Čekanová, Libuše Ph.D.13.06.1954peněžitý dar 500,00
Čermák, Miloš19.01.1960peněžitý dar 200,00
Černý, Pavel07.10.1974peněžitý dar 1 500,00
David, Žofka03.07.2001bezúplatné plnění 1 500,00 (Odpracované hodiny pro komunální volby Český Brod)
Denk, Petr06.07.1991peněžitý dar 15 000,00
Denk, Petr06.07.1991bezúplatné plnění 19 980,00 (Polep vleku a PR článek v deníku KRIMI PLZEN)
Dítě, Jaroslav21.07.1951peněžitý dar 1 000,00
Doležalová, Marta04.05.1976peněžitý dar 230,00
Doležalová, Marta04.05.1976peněžitý dar 3 600,00
Donatova, Renata05.12.1970peněžitý dar 40 000,00
Drož Ml., František03.05.1977peněžitý dar 200,00
Drož Ml., František03.05.1977peněžitý dar 200,00
Drož Ml., František03.05.1977peněžitý dar 200,00
Drož Ml., František03.05.1977peněžitý dar 200,00
Drož Ml., František03.05.1977peněžitý dar 200,00
Drož Ml., František03.05.1977peněžitý dar 200,00
Drož Ml., František03.05.1977peněžitý dar 200,00
Ďurkáč, Karel06.01.1972peněžitý dar 7 500,00
Dušák, Bronislav08.01.1977peněžitý dar 200,00
Dušák, Bronislav08.01.1977peněžitý dar 200,00
Dušák, Bronislav08.01.1977peněžitý dar 200,00
Dušák, Bronislav08.01.1977peněžitý dar 200,00
Dušák, Bronislav08.01.1977peněžitý dar 200,00
Dušák, Bronislav08.01.1977peněžitý dar 200,00
Dvorský, Lukáš MgA.01.01.1991peněžitý dar 2 500,00
Dvorský, Lukáš MgA.01.01.1991peněžitý dar 14 000,00
Egermayerová, Marcela24.11.1958peněžitý dar 500,00
ETERA, s.r.o.28674260peněžitý dar 25 000,00
Florus, Zdeněk23.07.1970peněžitý dar 5 000,00
Grygar, Libor28.12.1964peněžitý dar 500,00
Gřes, Petr14.08.1972peněžitý dar 1 000,00
Gřes, Petr14.08.1972peněžitý dar 1 000,00
Gřes, Petr14.08.1972peněžitý dar 1 000,00
Haindl, Miroslav DiS.12.07.1966peněžitý dar 500,00
Haindl, Miroslav DiS.12.07.1966peněžitý dar 500,00
Haindl, Miroslav DiS.12.07.1966peněžitý dar 500,00
Haindl, Miroslav DiS.12.07.1966peněžitý dar 500,00
Haindl, Miroslav DiS.12.07.1966peněžitý dar 500,00
Haindl, Miroslav DiS.12.07.1966peněžitý dar 500,00
Haindl, Miroslav DiS.12.07.1966peněžitý dar 500,00
Haindl, Miroslav DiS.12.07.1966peněžitý dar 500,00
Haindl, Miroslav DiS.12.07.1966peněžitý dar 500,00
Haindl, Miroslav DiS.12.07.1966peněžitý dar 500,00
Haindl, Miroslav DiS.12.07.1966peněžitý dar 500,00
Hepl, Roman24.07.1969peněžitý dar 200,00
Hepl, Roman24.07.1969peněžitý dar 200,00
Hepl, Roman24.07.1969peněžitý dar 200,00
Hepl, Roman24.07.1969peněžitý dar 200,00
Hepl, Roman24.07.1969peněžitý dar 200,00
Hepl, Roman24.07.1969peněžitý dar 200,00
Hepl, Roman24.07.1969peněžitý dar 200,00
Hepl, Roman24.07.1969peněžitý dar 200,00
Hepl, Roman24.07.1969peněžitý dar 200,00
Hepl, Roman24.07.1969peněžitý dar 200,00
Hepl, Roman24.07.1969peněžitý dar 200,00
Hepl, Roman24.07.1969peněžitý dar 200,00
Hofr, Leoš03.04.1971peněžitý dar 496,00
Hofr, Leoš03.04.1971peněžitý dar 1 885,00
Hofr, Leoš03.04.1971peněžitý dar 1 075,00
Horák, Václav11.08.1948peněžitý dar 500,00
Horský, Lukáš22.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Horský, Lukáš22.01.1975peněžitý dar 3 000,00
Hrad, Jiří12.06.1976peněžitý dar 400,00
Hrachy, Ondřej31.01.1985peněžitý dar 500,00
Hromádka, Aleš28.11.1990peněžitý dar 2 000,00
Hromádko, Aleš28.11.1990peněžitý dar 1 000,00
Huber, Jan06.04.1983peněžitý dar 200,00
Huber, Jan06.04.1983peněžitý dar 200,00
Huber, Jan06.04.1983peněžitý dar 200,00
Huber, Jan06.04.1983peněžitý dar 700,00
Huber, Jan06.04.1983peněžitý dar 200,00
Husa, Martin27.05.1974peněžitý dar 2 000,00
Chalupníková, Eliška Ing.24.04.1946peněžitý dar 1 000,00
Izák, Jiří14.11.1956peněžitý dar 500,00
J Property Management s.r.o.26143631bezúplatné plnění 9 000,00 (Tiskárny)
Jadrná, Lenka06.04.1970peněžitý dar 1 625,00
Jadrná, Lenka06.04.1970peněžitý dar 1 962,00
Jáchim, David27.11.1979peněžitý dar 200,00
Jáchim, David27.11.1979peněžitý dar 200,00
Jáchim, David27.11.1979peněžitý dar 200,00
Jáchim, David27.11.1979peněžitý dar 200,00
Jáchim, David27.11.1979peněžitý dar 200,00
Jáchim, David27.11.1979peněžitý dar 200,00
Janků, Jan24.10.1993peněžitý dar 745,00
Janků, Jan24.10.1993bezúplatné plnění 790,00 (Propagační plakáty na debatu v Uherském Hradišti)
Janků, Jan24.10.1993bezúplatné plnění 6 232,00 (Reklama na billboardech Uherské Hradiště - komunální volby)
Jaromír, Daniel25.07.1956peněžitý dar 150,00
Jaromír, Daniel25.07.1956peněžitý dar 150,00
Jaromír, Daniel25.07.1956peněžitý dar 150,00
Jaromír, Daniel25.07.1956peněžitý dar 150,00
Jaromír, Daniel25.07.1956peněžitý dar 150,00
Jinger, Jiří21.02.1983peněžitý dar 200,00
Jinger, Jiří21.02.1983peněžitý dar 200,00
Jinger, Jiří21.02.1983peněžitý dar 200,00
Jobánek, Jiří19.10.1971peněžitý dar 3 000,00
Kala, Tomáš23.04.1990peněžitý dar 450,00
Kasal, Roman24.04.1975peněžitý dar 200,00
Kasal, Roman24.04.1975peněžitý dar 200,00
Kasal, Roman24.04.1975peněžitý dar 200,00
Klabačková, Eva16.10.1960peněžitý dar 500,00
Klabačková, Eva16.10.1960peněžitý dar 200,00
Klabačková, Eva16.10.1960peněžitý dar 200,00
Klabačková, Eva16.10.1960peněžitý dar 200,00
Klabačková, Eva16.10.1960peněžitý dar 300,00
Kocúrková, Radmila18.07.1978peněžitý dar 25 000,00
Kočí, Jitka12.02.1957peněžitý dar 20 000,00
Kočí, Jitka12.02.1957peněžitý dar 2 100,00
Kohoutová, Ivanka PhDr.26.11.1956peněžitý dar 1 000,00
Komenda, Lukáš05.02.1989peněžitý dar 3 000,00
Košek, Zdeněk04.06.1947peněžitý dar 500,00
Košek, Zdeněk04.04.1947peněžitý dar 500,00
Košek, Zdeněk04.06.1947peněžitý dar 500,00
Kotulán, Rudolf24.08.1977peněžitý dar 300,00
Kotulán, Rudolf24.08.1977peněžitý dar 300,00
Kotulán, Rudolf24.08.1977peněžitý dar 300,00
Kotulán, Rudolf24.08.1977peněžitý dar 300,00
Kotulán, Rudolf24.08.1977peněžitý dar 300,00
Kotulán, Rudolf24.08.1977peněžitý dar 300,00
Kotulán, Rudolf24.08.1977peněžitý dar 300,00
Kramný, Jakub20.01.1989peněžitý dar 200,00
Krejčiřík, Jiří28.03.1990peněžitý dar 2 000,00
Křikava, Martin Ing.04.06.1985peněžitý dar 375,00
Křížková, Alena18.01.1966peněžitý dar 200,00
Křížková, Alena18.01.1966peněžitý dar 200,00
Křížková, Alena18.01.1966peněžitý dar 200,00
Křížková, Alena18.01.1966peněžitý dar 200,00
Křížková, Alena18.01.1966peněžitý dar 200,00
Křížková, Alena18.01.1966peněžitý dar 200,00
Kubát, Jiří21.09.1990peněžitý dar 2 000,00
Kučera, Jiří12.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Ledvinka, Zdeněk18.04.1972peněžitý dar 1 830,00
Libor, Žofka Mgr.08.12.1970bezúplatné plnění 1 500,00 (Odpracované hodiny pro komunální volby Český Brod)
Machynák, Milan24.08.1979peněžitý dar 20 000,00
Malý, Jan04.12.1965peněžitý dar 990,00
Mareš, Zdeněk01.01.1988peněžitý dar 1 500,00
Matulík, Jiří01.10.1976peněžitý dar 999,00
Matulík, Jiří01.10.1976peněžitý dar 999,00
Mazač, Jaroslav19.07.1965peněžitý dar 500,00
Merta, Přemysl29.08.1958peněžitý dar 1 000,00
Mihok, Štĕpán19.07.1992peněžitý dar 100,00
Mihok, Štĕpán19.07.1992peněžitý dar 100,00
Mihok, Štĕpán19.07.1992peněžitý dar 100,00
Mihok, Štĕpán19.07.1992peněžitý dar 100,00
Mihok, Štĕpán19.07.1992peněžitý dar 100,00
Mihok, Štĕpán19.07.1992peněžitý dar 100,00
Mirošová, Danuše05.05.1965peněžitý dar 1 000,00
Misařová, Petra29.05.1970peněžitý dar 1 000,00
Němec, Leoš05.05.1972peněžitý dar 3 000,00
Němec, Martin04.04.1976peněžitý dar 20 000,00
Němec, Martin04.04.1976peněžitý dar 500,00
Němec, Martin04.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Neužil, Robert12.12.1996peněžitý dar 15,00
Nováková, Blanka13.11.1960peněžitý dar 500,00
Ohera, Bohdan25.04.1969peněžitý dar 400,00
Ohera, Bohdan25.04.1969peněžitý dar 5 000,00
Ohera, Bohdan25.04.1969peněžitý dar 2 440,00
Palša, Stanislav RNDr., Mgr.10.06.1968peněžitý dar 10 000,00
Pauchová, Jaroslava22.02.1991peněžitý dar 500,00
Pauchová, Jaroslava22.02.1991peněžitý dar 500,00
Pauchová, Jaroslava22.02.1991peněžitý dar 500,00
Pavlica, Marek Ing.22.03.1985peněžitý dar 2 000,00
Pavlica, Marek Ing.22.03.1985peněžitý dar 10 542,00
Pelc, Jaroslav Mgr.05.05.1971peněžitý dar 18 000,00
Pelc, Jaroslav Mgr.05.05.1971bezúplatné plnění 47 547,00 (Reklama FB - Komunální volby)
Pelc, Jaroslav Mgr.05.05.1971peněžitý dar 1 743,00
Pelc, Jaroslav Mgr.05.05.1971bezúplatné plnění 16 000,00 (Nájemné za kancelář Kladno 06 - 2022 6 000,- CZK a jistina 10 000,- CZK)
Pelc, Jaroslav Mgr.05.05.1971peněžitý dar 6 000,00
Pelc, Jaroslav Mgr.05.05.1971bezúplatné plnění 5 604,00 (Reklama FB - Komunální volby)
Pelc, Jaroslav Mgr.05.05.1971peněžitý dar 2 500,00
Pelc, Jaroslav Mgr.05.05.1971bezúplatné plnění 148 982,60 (Reklama Vltava Labe Media, výlep Rengl, reklamní plochy HALO.CZ, reklama FB - komunální volby)
Pelc, Jaroslav Mgr.05.05.1971peněžitý dar 431,00
Pelc, Jaroslav Mgr.05.05.1971peněžitý dar 25 315,00
Petrica, Jiří23.01.1980peněžitý dar 2 375,00
Petrica, Jiří23.01.1980peněžitý dar 1 250,00
Petrica, Jiří23.01.1980peněžitý dar 3 348,00
Petrica, Jiří23.01.1980peněžitý dar 5 000,00
Petrica, Jiří23.01.1980peněžitý dar 1 050,00
Pištulka, Libor09.05.1984peněžitý dar 200,00
Plánava, Miroslav30.05.1956peněžitý dar 375,00
Procházka, Jan07.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Proche, Monika06.02.1967peněžitý dar 3 000,00
Proche, Monika06.02.1967peněžitý dar 20 000,00
Prokeš, Karel18.10.1959peněžitý dar 500,00
Prokeš, Karel18.10.1959peněžitý dar 500,00
Prokeš, Karel18.10.1959peněžitý dar 500,00
Prokeš, Karel18.10.1959peněžitý dar 500,00
Prokopová, Valentina07.03.1961peněžitý dar 500,00
Prokopová, Valentina07.03.1961peněžitý dar 500,00
Prokopová, Valentina07.03.1961peněžitý dar 500,00
Prokopová, Valentina07.03.1961peněžitý dar 500,00
Prokopová, Valentina07.03.1961peněžitý dar 500,00
Prokopová, Valentina07.03.1961peněžitý dar 500,00
Prokopová, Valentina07.03.1961peněžitý dar 500,00
Přibyl, Rostislav Ing.24.06.1963peněžitý dar 3 000,00
Psota, Martin23.11.1971peněžitý dar 300,00
Rauserova, Iljana08.01.1958peněžitý dar 200,00
Rauserova, Iljana08.01.1958peněžitý dar 200,00
Razím, Jindřich09.01.1987peněžitý dar 200,00
Razím, Jindřich09.01.1987peněžitý dar 200,00
Razím, Jindřich09.01.1987peněžitý dar 200,00
Razím, Jindřich09.01.1987peněžitý dar 200,00
Razím, Jindřich09.01.1987peněžitý dar 200,00
Razím, Jindřich09.01.1987peněžitý dar 200,00
Razím, Jindřich09.01.1987peněžitý dar 200,00
Rouzek, Miloš20.02.1971peněžitý dar 5 000,00
Rozvoj - Prosperita město Poděbrady, z.s.06898572peněžitý dar 2 775,00
Rozvoj - Prosperita město Poděbrady, z.s.06898572peněžitý dar 2 100,00
Ruman, David28.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Ruman, David28.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Říha, Jaroslav RNDr.26.11.1958peněžitý dar 5 000,00
Sdružení nezávislých občanů Prahy 5, z. s.05012881bezúplatné plnění 20 903,00 (Distribuce letáků Českou poštou)
Sedlář, Josef10.05.1943peněžitý dar 2 000,00
Smerhovsky, Jan22.11.1995peněžitý dar 200,00
Smerhovsky, Jan22.11.1995peněžitý dar 200,00
Smerhovsky, Jan22.11.1995peněžitý dar 200,00
Smerhovsky, Jan22.11.1995peněžitý dar 200,00
Smerhovsky, Jan22.11.1995peněžitý dar 200,00
Smerhovsky, Jan22.11.1995peněžitý dar 200,00
Souhrada, Pavel22.06.1982peněžitý dar 1 580,00
Souhrada, Pavel22.06.1982peněžitý dar 3 750,00
Spáčil, Ivo27.07.1966peněžitý dar 1 000,00
Spolek NAPŘÍMO09781994peněžitý dar 120 000,00
Stacha, Richard25.08.1977peněžitý dar 2 100,00
Stibůrek, Ivo18.05.1969peněžitý dar 22 000,00
Stránský, Vladimír12.06.1962peněžitý dar 500,00
Stránský, Vladimír12.06.1962peněžitý dar 500,00
Stránský, Vladimír12.06.1962peněžitý dar 500,00
Suchánek, Jiří07.10.1960peněžitý dar 1 500 000,00
Surovčík, Vladimír16.05.1968peněžitý dar 2 100,00
Surovčík, Vladimír16.05.1968peněžitý dar 1 900,00
Surovčík, Vladimír16.05.1968peněžitý dar 1 736,00
Sviták, Jiří20.12.1959peněžitý dar 200,00
Szmuc, Cezary - Miroslav Ing.25.02.1967peněžitý dar 1 500,00
Ševčík, Stanislav Mgr.07.02.1966peněžitý dar 347,00
Šimáček, Václav08.11.1972peněžitý dar 999,00
Šimáček, Václav08.11.1972peněžitý dar 999,00
Šimáčková, Jana17.04.1979peněžitý dar 999,00
Šimáčková, Jana17.04.1979peněžitý dar 999,00
ŠIMWAY s.r.o.08659371bezúplatné plnění 60 000,00 (Reklama na autě Škoda Octavia RS)
Šlachta, Robert22.07.1971peněžitý dar 400,00
Šlachta, Robert22.07.1971peněžitý dar 20 000,00
Šlachta, Robert22.07.1971peněžitý dar 850,00
Šlachta, Robert22.07.1971peněžitý dar 5 000,00
Šlachta, Robert22.07.1971peněžitý dar 400,00
Šmarda, Miroslav20.08.1965peněžitý dar 200,00
Šturm, Daniel Bc09.08.1975peněžitý dar 20 000,00
T.J. LSD Road s.r.o.28830784peněžitý dar 50 000,00
T.J. LSD Road s.r.o.28830784bezúplatné plnění 43 336,00 (Sazenice stromků)
Talašová, Michaela15.10.1976peněžitý dar 1 060,00
Trojanová, Taťána10.05.1963peněžitý dar 500,00
Trojanová, Taťána10.05.1963peněžitý dar 500,00
Trojanová, Taťána10.05.1963peněžitý dar 500,00
Turková, Monika23.08.1969peněžitý dar 5 000,00
Vašatová, Zdenka25.02.1974peněžitý dar 10 000,00
Vícha, Rostislav19.08.1985peněžitý dar 300,00
Vícha, Rostislav19.08.1985peněžitý dar 300,00
Vícha, Rostislav19.08.1985peněžitý dar 300,00
Vícha, Rostislav19.08.1985peněžitý dar 300,00
Vícha, Rostislav19.08.1985peněžitý dar 300,00
Vícha, Rostislav19.08.1985peněžitý dar 300,00
Vícha, Rostislav19.08.1985peněžitý dar 300,00
Vícha, Rostislav19.08.1985peněžitý dar 300,00
Vícha, Rostislav19.08.1985peněžitý dar 300,00
Vícha, Rostislav19.08.1985peněžitý dar 300,00
Vícha, Rostislav19.08.1985peněžitý dar 300,00
Vícha, Rostislav19.08.1985peněžitý dar 300,00
Viktora, Jaroslav05.09.1956peněžitý dar 5 000,00
Vítek, Jiří03.06.1973peněžitý dar 50 000,00
Voráčková, Romana17.08.1972peněžitý dar 990,00
Voráčková, Romana17.08.1972peněžitý dar 990,00
Záleský, Milan25.07.1984peněžitý dar 200,00
Záleský, Milan25.07.1984peněžitý dar 200,00
Zdeněk Florus41531256bezúplatné plnění 21 598,00 (Oxymetr Berry BM1000C - 50 kusů)
ZP-Tronic s.r.o.07652178bezúplatné plnění 10 890,00 (Reklamní plochy Uherský Brod)
ZP-Tronic s.r.o.07652178peněžitý dar 3 000,00
ZP-Tronic s.r.o.07652178bezúplatné plnění 6 232,00 (Reklamní plochy Uherský Brod)
Zrůstová, Věra10.06.1971peněžitý dar 999,00
Zvolenská, Dominika27.12.1973peněžitý dar 5 000,00
Zvolenská, Dominika27.12.1973peněžitý dar 3 000,00
Žák, Oldřich26.05.1975peněžitý dar 500,00
Žofka, Libor08.12.1970peněžitý dar 20 000,00
Žofka, Libor08.12.1970peněžitý dar 500,00
Žofka, Libor08.12.1970peněžitý dar 500,00
Žůrková, Ivona09.06.1977peněžitý dar 2 500,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 271 618,22 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
BIONYX s.r.o.2921291062 635,62 (Oxymetr Berry BM1000C - 145 kusů)
Pelc, Jaroslav Mgr.05.05.1971148 982,60 (Reklama Vltava Labe Media, výlep Rengl, reklamní plochy HALO.CZ, reklama FB - komunální volby)
ŠIMWAY s.r.o.0865937160 000,00 (Reklama na autě Škoda Octavia RS)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy