Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2022

Název politické strany / politického hnutí:
Právo Respekt Odbornost

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
17085438

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Povltavská 829/36a, Praha, 17100

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 777002874, e-mail: sekretariat@stranapro.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
JUDr. Jindřich Rajchl - předsedaIdentifikátor zprávy: Z8229-20230401143723
Datum: 01.04.2023 12:37:23
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: img20230401_14284874.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 3 492 472,40
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 65 000,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 3 427 472,40
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 15 000,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 1 372 995,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 3 427 472,40 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
ABSOLON, ZDENĚK28.07.1952peněžitý dar 2 000,00
Adamcová, Jana05.03.1978peněžitý dar 1 111,00
Adamcová, Romana19.06.1974peněžitý dar 100,00
Adámek, Pavel25.10.1971peněžitý dar 100,00
Adamova, Lenka08.05.1973peněžitý dar 10 000,00
Adamova, Lenka08.05.1973peněžitý dar 5 000,00
Adamova, Lenka08.05.1973peněžitý dar 100,00
Adamu, Milan18.04.1973peněžitý dar 100,00
Adlerová, Iva25.04.1964peněžitý dar 100,00
AGROLAND SPOL. S R.49609378peněžitý dar 100 000,00
Albrecht, Jaromír09.09.1962peněžitý dar 5 000,00
Albrechtová, Romana23.02.1972peněžitý dar 100,00
Ambróš, Jan27.12.1964peněžitý dar 100,00
Andonova, Ilona19.02.1969peněžitý dar 500,00
Andonova, Ilona19.02.1969peněžitý dar 500,00
Andonova, Ilona19.02.1969peněžitý dar 500,00
Andonova, Ilona19.02.1969peněžitý dar 100,00
Andreánsky, Pavel21.07.1958peněžitý dar 500,00
Andrlík, Viktor17.09.1961peněžitý dar 4 000,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 100,00
Anton, Aleš24.06.1960peněžitý dar 2 000,00
Anton, Aleš24.06.1960peněžitý dar 100,00
Antošová, Jolana29.04.1972peněžitý dar 100,00
Appelová, Oldřiška03.07.1972peněžitý dar 100,00
Arbet, Petr15.11.1989peněžitý dar 149,00
Arbet, Petr15.11.1989peněžitý dar 149,00
Arbet, Petr15.11.1989peněžitý dar 100,00
Arbet, Petr15.11.1989peněžitý dar 99,00
Arbet, Petr15.11.1989peněžitý dar 99,00
ARNOLDOVA, IVANA10.09.1984peněžitý dar 500,00
ARNOLT, ALAN26.02.1970peněžitý dar 500,00
Arnošt, Běla11.01.1977peněžitý dar 100,00
Aron, Pavel16.06.1955peněžitý dar 2 000,00
Aron, Pavel16.06.1955peněžitý dar 1 000,00
Baar, Alfred26.04.1981peněžitý dar 100,00
Babička, Petr04.08.1965peněžitý dar 100,00
Babičková, Dagmar23.01.1960peněžitý dar 500,00
Babincová, Stanislava04.11.1980peněžitý dar 200,00
Báčová, Jana25.05.1972peněžitý dar 100,00
Bačovská, Marcela23.08.1973peněžitý dar 100,00
Bačovský, Jaroslav29.03.1969peněžitý dar 100,00
Bacho, Petr26.11.1977peněžitý dar 100,00
Balada, Petr28.02.1965peněžitý dar 3 000,00
Balánová, Simona12.08.1968peněžitý dar 100,00
Baldermannová, Veronika11.04.1973peněžitý dar 100,00
Baloun, Marek13.03.1987peněžitý dar 500,00
Balvín, Tomáš19.03.1974peněžitý dar 1 000,00
Bambula, Jiří16.04.1955peněžitý dar 500,00
Bambulová, Danuše18.06.1956peněžitý dar 500,00
Baničevičová, Jana30.09.1967peněžitý dar 100,00
Bánomová, Hana05.11.1972peněžitý dar 1 000,00
Barák, Pavel14.10.1976peněžitý dar 100,00
BAROŠOVÁ, ANDREA19.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Bartáková, Klára20.05.1979peněžitý dar 100,00
Bartáková, Šárka03.06.1976peněžitý dar 200,00
Bárta, Luděk01.01.1960peněžitý dar 100,00
Bárta, Václav17.04.1967peněžitý dar 100,00
Bartko, Šárka18.06.1979peněžitý dar 400,00
Bártková, Zdeňka21.03.1979peněžitý dar 100,00
Bartl, Jakub12.11.1982peněžitý dar 500,00
Bartoš, Bohumil16.02.1964peněžitý dar 500,00
Barvikova, Jana24.01.1957peněžitý dar 100,00
Bařtipánová, Ivana12.06.1966peněžitý dar 1 000,00
Bařtipán, Václav27.02.1973peněžitý dar 100,00
Baše, Tomáš15.08.1986peněžitý dar 100,00
Batíková, Zdeňka20.09.1952peněžitý dar 500,00
Baumová, Dana04.02.1964peněžitý dar 1 000,00
Bečka, Zdeněk05.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Bednář, Jiří31.05.1965peněžitý dar 100,00
Bednářová, Ludmila26.08.1955peněžitý dar 300,00
Bednářová, Ludmila26.08.1955peněžitý dar 200,00
Bednářová, Monika18.10.1974peněžitý dar 300,00
Bednářová, Taťána31.05.1965peněžitý dar 500,00
Bednářová, Zdeňka02.12.1982peněžitý dar 100,00
Bejček, Jiří21.02.1957peněžitý dar 500,00
Belán, Jan31.07.1976peněžitý dar 100,00
Belda, Karel10.08.1957peněžitý dar 1 000,00
BĚLEHRADOVÁ, VLADIMÍR11.04.1962peněžitý dar 500,00
BĚLEHRADOVÁ, VLADIMÍR11.04.1962peněžitý dar 500,00
BĚLEHRADOVÁ, VLADIMÍR11.04.1962peněžitý dar 500,00
Bělský, Jan28.02.1952peněžitý dar 1 000,00
BENDA, VLADISLAV16.01.1978peněžitý dar 500,00
Beneš, Jan06.03.1980peněžitý dar 100,00
Beneš, Pavel22.05.1977peněžitý dar 100,00
Beneš, Tomáš25.02.1964peněžitý dar 100,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 500,00
Beňo, Tomáš17.05.1967peněžitý dar 100,00
Beran, Aleš14.10.1973peněžitý dar 100,00
Beránková, Klára11.02.1982peněžitý dar 1 000,00
Beránková, Klára11.02.1982peněžitý dar 100,00
Beranová, Iva11.12.1980peněžitý dar 5 000,00
Beranová, Zuzana30.07.1968peněžitý dar 500,00
Beran, Roman07.12.1968peněžitý dar 100,00
Bercik, Libor17.01.1969peněžitý dar 1 000,00
Berková, Renata01.06.1970peněžitý dar 1 000,00
Berková, Renata01.06.1970peněžitý dar 100,00
Bernát, Martin04.03.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Berny, Petr05.11.1972peněžitý dar 100,00
Betko, Jan19.06.1959peněžitý dar 4 000,00
BETULA PENDULA S.R.O29226945peněžitý dar 100 000,00
Bielan, Petr09.11.1961peněžitý dar 1 000,00
BÍLÁ & PARTNER S.R.O01745298peněžitý dar 15 000,00
Bílá, Hana30.01.1957peněžitý dar 100,00
Bílek, Pavel10.01.1969peněžitý dar 20 000,00
Bílek, Pavel10.01.1969peněžitý dar 500,00
Bílková, Alena04.08.1964peněžitý dar 500,00
Bílková, Alena04.08.1964peněžitý dar 100,00
Bílková, Kateřina13.11.1963peněžitý dar 1 000,00
Bílková, Ludmila19.08.1945peněžitý dar 100,00
Bílková, Zuzana24.11.1973peněžitý dar 1 000,00
Bílý, Dalibor13.05.1975peněžitý dar 1 499,00
Bílý, Dalibor13.05.1975peněžitý dar 1 100,00
Bílý, Dalibor13.05.1975peněžitý dar 100,00
Bílý, Josef18.04.1962peněžitý dar 200,00
Birtek, Dana09.07.1982peněžitý dar 200,00
Bláha, Martin28.03.1977peněžitý dar 100,00
Blahník, Jan01.10.1965peněžitý dar 100,00
Bláhová, Alena02.03.1974peněžitý dar 100,00
Bláhová, Vendula02.11.1974peněžitý dar 2 000,00
Blaschke, Martin16.02.1976peněžitý dar 2 000,00
Blažek, Jaroslav18.11.1945peněžitý dar 200,00
Blažková, Lenka29.09.1970peněžitý dar 100,00
Blumentritt, Martin06.09.1978peněžitý dar 100,00
Boček, Jiří28.02.1960peněžitý dar 100,00
Bočková, Jana15.01.1972peněžitý dar 100,00
Bočková, Martina24.09.1968peněžitý dar 200,00
Bočková, Věra11.04.1988peněžitý dar 200,00
Böhm, Karol21.07.1966peněžitý dar 100,00
Böhm, Roman27.05.1971peněžitý dar 100,00
Boledovicova, Marie19.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Borčová, Štěpánka05.07.1973peněžitý dar 100,00
Borovská, Alena11.07.1967peněžitý dar 1 000,00
Bořík, Vladimír20.10.1958peněžitý dar 500,00
Bořík, Vladimír20.10.1958peněžitý dar 100,00
Bosáková, Eva17.03.1969peněžitý dar 200,00
Boško, Zdeněk19.06.1957peněžitý dar 500,00
Boťcha, Daniel06.10.1971peněžitý dar 100,00
Botková, Eva27.04.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Botková, Eva27.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Bouřilová, Zdeňka24.09.1966peněžitý dar 5 100,00
Bouška, Miloslav13.09.1961peněžitý dar 100,00
Brabec, Martin02.09.1963peněžitý dar 100,00
Brabenec, Martin31.05.1975peněžitý dar 100,00
Brablcová, Mlada19.06.1978peněžitý dar 100,00
Brablenec, Martin06.11.1972peněžitý dar 100,00
Braun, Petr03.12.1961peněžitý dar 10 000,00
Braun, Petr03.12.1961peněžitý dar 100,00
Bretislav, Duch06.07.1964peněžitý dar 500,00
Brnčalová, Dagmar15.10.1967peněžitý dar 100,00
Brožek, Vladimír29.12.1958peněžitý dar 1 000,00
Brožová, Lenka21.07.1977peněžitý dar 100,00
Brožová, Lenka21.07.1977peněžitý dar 100,00
Brožová, Monika13.06.1976peněžitý dar 500,00
Brtník, Jaroslav06.10.1954peněžitý dar 100,00
Brtník, Tomáš29.06.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Brus, Jiří23.09.1957peněžitý dar 100,00
BRYCH, LUKÁŠ19.07.1983peněžitý dar 1 000,00
Brzakova, Ilona16.02.1971peněžitý dar 300,00
Břehovský, Mirosl02.06.1964peněžitý dar 500,00
Březina, Filip23.08.1975peněžitý dar 100,00
Březina, Pavel22.05.1953peněžitý dar 500,00
Března, Zdeněk13.09.1967peněžitý dar 100,00
Břuska, Marek13.11.1972peněžitý dar 1 000,00
Břuska, Marek13.11.1972peněžitý dar 100,00
Budínová, Květa25.11.1954peněžitý dar 600,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 250,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 250,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 250,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 250,00
Bulíčková, Hana30.04.1950peněžitý dar 100,00
Bulová, Melánie29.03.1985peněžitý dar 100,00
Burdová, Božena23.11.1948peněžitý dar 500,00
Bureš, Karel18.12.1944peněžitý dar 100,00
Bureš, Michal08.05.1976peněžitý dar 100,00
Burešová, Věra23.04.1956peněžitý dar 500,00
Buriánek, Kamil28.03.1979peněžitý dar 100,00
Burian, Jiří11.12.1961peněžitý dar 238,86
BURJÁNEK, VÁCLAV13.05.1995peněžitý dar 500,00
Burjánková, Eva13.05.1995peněžitý dar 200,00
Burkert, Roman25.09.1981peněžitý dar 100,00
Burkotová Horáková, Věra17.02.1975peněžitý dar 10 000,00
Bušta, Daniel30.07.1970peněžitý dar 2 000,00
Bušta, Daniel30.07.1970peněžitý dar 100,00
Bůžková, Marie30.05.1975peněžitý dar 500,00
Bůžková, Marie30.05.1975peněžitý dar 100,00
Calábková, Radka05.02.1963peněžitý dar 800,00
Capkova, Zuzana22.10.1957peněžitý dar 100,00
Carvanová, Lenka11.07.1971peněžitý dar 500,00
Carvanová, Lenka11.07.1971peněžitý dar 100,00
Celbová, Dagmar14.06.1963peněžitý dar 200,00
Cepelikova, Marketa10.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Cepelikova, Marketa10.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Cepelikova, Marketa10.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Cepelikova, Marketa10.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Cermakova, Vera11.01.1985peněžitý dar 555,00
CERMAK, PETR16.09.1970peněžitý dar 200,00
CERMAN, Jiří02.03.1956peněžitý dar 100,00
CERNY, MILOSLAV09.07.1986peněžitý dar 400,00
Cibulcová, Jolana21.04.1963peněžitý dar 100,00
Cibulková, Michaela05.04.1986peněžitý dar 100,00
Cienciala, Martin17.11.1968peněžitý dar 500,00
Cienciala, Martin17.11.1968peněžitý dar 500,00
Cienciala, Martin17.11.1968peněžitý dar 500,00
Cienciala, Martin17.11.1968peněžitý dar 100,00
Cienciala, Martin17.11.1968peněžitý dar 100,00
Ciepielová, Anastázie18.08.1963peněžitý dar 300,00
Cigánek, Jiří22.02.1964peněžitý dar 1 000,00
CIGÁNEK, JOSEF24.07.1971peněžitý dar 1 000,00
Coufalová, Michaela20.01.1966peněžitý dar 100,00
Culka, Miloš22.02.1946peněžitý dar 5 000,00
Cvejn, Zdeněk27.03.1981peněžitý dar 1 000,00
Čada, Roman07.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Čajka, Alexandr27.10.1977peněžitý dar 500,00
Čajka, Jaroslav21.09.1969peněžitý dar 100,00
Čajka, Mojmír06.08.1965peněžitý dar 100,00
Čanda, Vojtěch06.08.1967peněžitý dar 100,00
Čáp, Aleš14.10.1963peněžitý dar 100,00
Čápová, Lenka28.03.1967peněžitý dar 100,00
ČÁP, ROMAN08.10.1983peněžitý dar 5 000,00
Čechová, Dagmar16.04.1967peněžitý dar 500,00
Čechová, Hana01.08.1981peněžitý dar 2 000,00
Čechová, Hana01.08.1981peněžitý dar 100,00
Čechová, Lenka20.04.1976peněžitý dar 100,00
Čechovský, Tomáš02.02.1954peněžitý dar 100,00
Čermák, Antonin24.06.1979peněžitý dar 100,00
Čermák, Petr28.06.1965peněžitý dar 100,00
ČERNÁ, DANA22.06.1960peněžitý dar 100,00
Černá, Jaroslava19.10.1961peněžitý dar 300,00
Černá, Kamila27.03.1988peněžitý dar 100,00
Černá, Monika23.07.1970peněžitý dar 100,00
Černhlávková, Barbora16.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Černíková, Eva15.09.1963peněžitý dar 100,00
Černík, Vladimír18.04.1977peněžitý dar 100,00
Černocký, Zdeněk06.04.1978peněžitý dar 100,00
Černohousová, Lenka01.09.1964peněžitý dar 100,00
Černý, Miloslav23.07.1956peněžitý dar 1 000,00
Červenka, Čeněk01.06.1958peněžitý dar 100,00
Červenka, Jaroslav04.09.1974peněžitý dar 3 000,00
Červenka, Jaroslav04.09.1974peněžitý dar 1 000,00
Červenka, Jaroslav04.09.1974peněžitý dar 1 000,00
Červenková, Lada11.04.1978peněžitý dar 500,00
Červený, Jiří02.04.1967peněžitý dar 100,00
Červený, Václav Josef29.07.1969peněžitý dar 100,00
Červinková, Eva06.09.1959peněžitý dar 1 000,00
Červinková, Eva06.09.1959peněžitý dar 100,00
Červinková, Eva06.09.1959peněžitý dar 100,00
Čeřovský, Vladimír08.07.1947peněžitý dar 100,00
ČESLAROVÁ, SYLVA05.08.1959peněžitý dar 3 000,00
Česlavský, Jiří15.09.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Čihák, Jiří25.02.1965peněžitý dar 100,00
Čížek, Pavel23.11.1968peněžitý dar 100,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čižinský, Ladislav31.03.1983peněžitý dar 100,00
Čížová, Alena28.11.1971peněžitý dar 100,00
Čmejlová, Lenka02.12.1971peněžitý dar 1 000,00
Čolakov, Georgi27.10.1975peněžitý dar 200,00
Čujan, Jaroslav21.01.1957peněžitý dar 100,00
Čuřín, Adam03.04.1976peněžitý dar 200,00
Daďourková, Ivana05.01.1966peněžitý dar 100,00
DAGMAR, HORNAKOVA02.07.1965peněžitý dar 1 000,00
Dalibor, Hanuš18.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Dančáková, Monika10.02.1975peněžitý dar 100,00
Daněk, Lukáš20.06.1997peněžitý dar 100,00
Daněk, Pavel25.04.1968peněžitý dar 100,00
Daněk, Vladimír12.10.1961peněžitý dar 2 000,00
Daniel, Klement22.03.1969peněžitý dar 100,00
DANIELOVA, IVANA04.12.1961peněžitý dar 100,00
Danková, Simona02.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Danková, Simona02.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Danková, Simona02.04.1968peněžitý dar 1,00
Darius, Stanislav22.10.1975peněžitý dar 100,00
Dedek, Jaromír20.02.1974peněžitý dar 1 000,00
Dejmková, Jitka18.11.1951peněžitý dar 500,00
Denková, Monika15.01.1967peněžitý dar 1 000,00
Denková, Monika30.05.1966peněžitý dar 100,00
Ditrich, Michal12.02.1980peněžitý dar 1 000,00
Ditrich, Michal12.02.1980peněžitý dar 1 000,00
Dobešová, Šárka15.10.1974peněžitý dar 100,00
Dobrá, Karolína31.12.1998peněžitý dar 100,00
Dobrkovská, Jaroslava26.11.1977peněžitý dar 100,00
Dobrovolná, Halka15.01.1955peněžitý dar 500,00
Dočekal, Miroslav27.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Dolejší, Helena12.10.1972peněžitý dar 300,00
Dolejšová, Jitka13.05.1960peněžitý dar 100,00
Dolezelova, Ivana12.05.1962peněžitý dar 1 000,00
Dolezelova, Ivana12.05.1962peněžitý dar 1 000,00
Dolezelova, Ivana12.05.1962peněžitý dar 100,00
Doležal, Jan01.11.1957peněžitý dar 100,00
Doležal, Jaroslav09.02.1979peněžitý dar 100,00
Doležalová, Marie15.08.1966peněžitý dar 100,00
Doležel, Radek15.12.1979peněžitý dar 1 111,00
Dolnicek, Petr29.07.1975peněžitý dar 100,00
Domanska, Jana24.11.1979peněžitý dar 100,00
Doskočil, Tomáš25.09.1961peněžitý dar 100,00
Doubrava, Roman08.06.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Dračka, Petr04.12.1964peněžitý dar 100,00
Drbohlav, Matěj16.02.1992peněžitý dar 1 000,00
Drgová, Vladimíra16.03.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Drobná, Lydie17.05.1969peněžitý dar 500,00
Drobná, Lydie17.05.1969peněžitý dar 100,00
Drozdová, Eva08.07.1974peněžitý dar 100,00
Dršková, Tereza13.11.1988peněžitý dar 999,00
Dršková, Tereza13.11.1988peněžitý dar 500,00
Dršková, Tereza13.11.1988peněžitý dar 400,00
Dršková, Tereza13.11.1988peněžitý dar 100,00
Dubný, Libor22.02.1968peněžitý dar 500,00
Dudova, Jana20.08.1956peněžitý dar 150,00
Duffek, Petr02.02.1962peněžitý dar 1 100,00
Duffková, Anna27.09.1966peněžitý dar 200,00
Ducháček, Radek16.09.1964peněžitý dar 100,00
Ducháček, Zdeněk05.06.1967peněžitý dar 100,00
Duch, Břetislav06.07.1964peněžitý dar 100,00
Ďurišová, Petra24.01.1984peněžitý dar 100,00
Dušek, Marcel02.11.1965peněžitý dar 100,00
Dušík, Štefan18.02.1979peněžitý dar 100,00
Dušková, Monika06.09.1976peněžitý dar 300,00
Duštír, Vladimír05.06.1961peněžitý dar 500,00
Duštír, Vladimír05.06.1961peněžitý dar 500,00
Duštír, Vladimír05.06.1961peněžitý dar 100,00
Duzbábková, Miloslava07.08.1968peněžitý dar 500,00
DVORAKOVA, HANA21.08.1978peněžitý dar 300,00
dvorská, irena11.09.1960peněžitý dar 500,00
Dvorský, Marek22.07.1971peněžitý dar 100,00
Dvořáčková, Martina22.01.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Dvořáčková, Martina23.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Jiří29.04.1960peněžitý dar 100,00
Dvořák, Miroslav17.07.1954peněžitý dar 100,00
Dvořáková, Alice02.03.1950peněžitý dar 100,00
Dvořáková, Iva14.09.1974peněžitý dar 100,00
Dvořáková, Jana18.03.1944peněžitý dar 100,00
Dvořáková, Lucie31.03.1977peněžitý dar 100,00
Dvořáková, Marcela11.11.1965peněžitý dar 500,00
Dvořáková, Marie10.03.1957peněžitý dar 100,00
Dvořáková, Zora09.09.1955peněžitý dar 100,00
Dvořák, Tomáš22.08.1978peněžitý dar 100,00
Dvořák, Václav31.08.1975peněžitý dar 100,00
Eberlová, Miroslava11.11.1949peněžitý dar 100,00
ECOM s.r.o.15041042peněžitý dar 100 000,00
Edler, Eva04.03.1962peněžitý dar 100,00
Ehrenberger, David04.11.1986peněžitý dar 2 000,00
Eliáš, Karel04.08.1963peněžitý dar 100,00
Fabián, Radko12.03.1964peněžitý dar 100,00
Fabigová, Jana02.09.1964peněžitý dar 300,00
Fajmonova Pet, Redova31.10.1975peněžitý dar 32 000,00
Fajmonova Pet, Redova31.10.1975peněžitý dar 12 000,00
Fajmonova Pet, Redova31.10.1975peněžitý dar 11 000,00
Fajmonova Pet, Redova31.10.1975peněžitý dar 7 000,00
Fajmonova Pet, Redova31.10.1975peněžitý dar 2 000,00
Fajmonova Pet, Redova31.10.1975peněžitý dar 1 100,00
FAJSTAVROVÁ, EVA05.05.1962peněžitý dar 300,00
Falkiewiczova, Pavlína13.10.1968peněžitý dar 100,00
Falta, Ladislav31.03.1977peněžitý dar 100,00
Faltejsek, Jan01.03.1983bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Fanta, Tomáš10.01.1973peněžitý dar 1 000,00
FARNÝ, MIROSLAV02.05.1956peněžitý dar 500,00
Farová, Jitka28.09.1963peněžitý dar 100,00
Fasulis, Georgis29.09.1963peněžitý dar 500,00
Fencl, Petr08.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Fencl, Tomáš15.03.1975peněžitý dar 100,00
Ferenčíková, Marta23.01.1971peněžitý dar 500,00
Ferfecký, Otakar19.12.1947peněžitý dar 1 000,00
Ferklová, Jaroslava30.05.1970peněžitý dar 100,00
Fiala, Boris12.11.1953peněžitý dar 1 100,00
FIALA, MARTIN18.03.1981peněžitý dar 100,00
Fiala, Michal23.05.1972peněžitý dar 100,00
Fiala, Patrik13.01.1994peněžitý dar 1 280,00
Fiala, Robert03.11.1981peněžitý dar 2 000,00
Fiala, Robert03.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Fiala, Robert03.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Fialová, Eva29.06.1953peněžitý dar 500,00
Figalla, Radomír17.11.1952peněžitý dar 100,00
Filipová, Alena08.08.1946peněžitý dar 999,00
Filipová, Alena08.08.1946peněžitý dar 100,00
Filipovský, Václav15.02.1980peněžitý dar 100,00
Finelli, Andrea05.01.1981peněžitý dar 500,00
Firický, Josef26.07.1990peněžitý dar 100,00
Fischer, Milan01.06.1981peněžitý dar 300,00
Fischerová, Věra03.09.1963peněžitý dar 100,00
Fišer, Kamil16.06.1977peněžitý dar 100,00
Flodr, David24.09.1980peněžitý dar 500,00
Fochtová, Lucie01.09.1971peněžitý dar 2 000,00
Foitová, Ida24.01.1975peněžitý dar 100,00
Fojtáchová, Barbora06.03.1973peněžitý dar 100,00
Fojt, Miroslav27.01.1963peněžitý dar 100,00
Foltýnová, Barbora20.05.1985peněžitý dar 100,00
Formánek, Petr29.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Formánek, Stanislav12.02.1973peněžitý dar 100,00
Fošumová, Jarmila26.11.1966peněžitý dar 500,00
Fous, Radek10.08.1973peněžitý dar 1 000,00
Franko, Ladislava31.08.1978peněžitý dar 1 000,00
František, Heřman24.09.1959peněžitý dar 500,00
Freimann, Eugen Sigismund21.05.1961peněžitý dar 100,00
Freimann, Pavel20.03.1957peněžitý dar 100,00
Fremuntová, Daniela04.03.1973peněžitý dar 100,00
Fremunt, Pavel04.03.1973peněžitý dar 100,00
Frey, Milan23.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Friedrich, Rostislav09.09.1961peněžitý dar 100,00
Frková, Jana24.06.1956peněžitý dar 100,00
Frolec, Zdeněk25.10.1967peněžitý dar 100,00
Frýdlová, Lenka01.07.1970peněžitý dar 100,00
Frýdl, Pavel17.08.1968peněžitý dar 100,00
Frydrýšková, Zden28.03.1951peněžitý dar 200,00
Fučík, Bohuslav24.07.1965peněžitý dar 500,00
Fučíková, Simona11.02.1969peněžitý dar 500,00
Fuglevičová, Marta12.03.1969peněžitý dar 100,00
Fuchs, Pavel08.08.1975peněžitý dar 100,00
Funda, Richard08.02.1971peněžitý dar 3 000,00
Fuxová, Petra04.05.1965peněžitý dar 100,00
FYZIOTERAPEUT S.R.O.04482581peněžitý dar 10 000,00
FYZIOTHERAPY S.R.O.29196469peněžitý dar 10 000,00
G&B Synergy s.r.o.03421112peněžitý dar 15 000,00
G&B Synergy s.r.o.03421112peněžitý dar 15 000,00
Gajdosikova, IVA29.05.1972peněžitý dar 500,00
Gajdošík, Marek12.07.1961peněžitý dar 100,00
Gajdošíková, Lenka08.03.1965peněžitý dar 100,00
Gajdošová Saparová, Marta16.11.1964peněžitý dar 100,00
GALA, TOMAS18.08.1969peněžitý dar 100,00
Galla, Radomír24.06.1975peněžitý dar 100,00
Gallasová, Ingrid03.11.1956peněžitý dar 10 000,00
GARDEN STUDIO S.R.O60698454peněžitý dar 5 000,00
Gargela, Antonín26.01.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Gavenda, Jindřich17.06.1970peněžitý dar 500,00
GAZDA KAMIL73251127peněžitý dar 500,00
Gazda, Martin31.03.1972peněžitý dar 1 000,00
Geilerová, Zuzana11.08.1959peněžitý dar 200,00
Gemroth, Petr26.03.1956peněžitý dar 100,00
Gernesova, Lenka23.09.2001peněžitý dar 100,00
Gerneš, Luboš30.11.1966peněžitý dar 100,00
Gernešová, Kateřina23.09.2001peněžitý dar 100,00
Geryková, Jana11.04.1967peněžitý dar 100,00
Gežo, Miroslav22.03.1956peněžitý dar 500,00
Giblová, Dana15.06.1962peněžitý dar 100,00
Glos, Jiří19.12.1948peněžitý dar 1 000,00
Gocal, Petr16.01.1960peněžitý dar 100,00
Gocal, Radan07.12.1966peněžitý dar 50 000,00
Gocal, Radan07.12.1966peněžitý dar 1 000,00
Gogela, Robert24.04.1971peněžitý dar 1 000,00
Gondek, Martin16.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Górny, Jan29.08.1986peněžitý dar 1 100,00
GOTTWALD, SLAVOMÍR29.10.1964peněžitý dar 1 100,00
Grabovský, Tomáš24.12.1963peněžitý dar 200,00
Grajcaríková, Ivana24.09.1974peněžitý dar 100,00
Grasl, Milan13.07.1974peněžitý dar 500,00
GREGOR, LADISLAV17.01.1977peněžitý dar 500,00
Greguš, Luděk14.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Greguš, Luděk14.06.1969peněžitý dar 100,00
Greif, Jiří14.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Greif, Jiří14.02.1962peněžitý dar 500,00
Grežová, Radka03.08.1975peněžitý dar 100,00
Gric, Aleš14.04.1975peněžitý dar 100,00
Grimová, Leona11.04.1976peněžitý dar 200,00
Gruss, Jiří13.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Haas, Jan11.06.1984peněžitý dar 100,00
Haas, Jiří23.04.1964peněžitý dar 200,00
Haas, Jiří01.09.1963peněžitý dar 100,00
Haasová, Iveta29.09.1979peněžitý dar 100,00
Haasová, Věra23.04.1964peněžitý dar 200,00
Habigerová, Miroslav24.05.1991peněžitý dar 300,00
Háblová, Kateřina21.04.1983peněžitý dar 500,00
Haišmanová, Dagmar20.11.1955peněžitý dar 500,00
Hájek, Daniel16.10.1973peněžitý dar 100,00
Hájek, David21.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Hájek, Vítězslav01.04.1964peněžitý dar 100,00
Hájková, Dana23.09.1966peněžitý dar 100,00
Hájková, Linda12.01.1986peněžitý dar 100,00
Hájková, Simona20.04.1978peněžitý dar 100,00
Hájovská, Blanka06.08.1965peněžitý dar 200,00
Halada, Jiri01.11.1965peněžitý dar 100,00
Halada, Jiří Gabriel01.11.1965peněžitý dar 100,00
Haladova, Alice01.11.1965peněžitý dar 100,00
Halamka, Jaroslav21.12.1970peněžitý dar 500,00
Hála, Pavel29.04.1966peněžitý dar 2 022,00
Hambálek, Roman20.06.1966peněžitý dar 100,00
Hamplová, Ivana11.10.1964peněžitý dar 1 000,00
Hampl, Petr11.03.1980peněžitý dar 100,00
Hampl, Václav16.02.1982peněžitý dar 100,00
Hanáková, Dita13.11.1968peněžitý dar 1 000,00
Hanakova, Jana27.11.1960peněžitý dar 300,00
Hanakova, Jana27.11.1960peněžitý dar 300,00
Hanakova, Jana27.11.1960peněžitý dar 150,00
Hanakova, Jana27.11.1960peněžitý dar 150,00
Hanka, Adam27.02.1989peněžitý dar 100,00
HANTÁK, ANTONÍN31.01.1968peněžitý dar 200,00
Hantke, Karel07.02.1950peněžitý dar 300,00
Hanzák, Milan13.01.1961peněžitý dar 100,00
Hanzáková, Alena29.05.1962peněžitý dar 100,00
Hanzelová, Věra04.01.1943peněžitý dar 1 000,00
Hanzikova, Eva23.12.1967peněžitý dar 500,00
Hanzikova, Eva23.12.1967peněžitý dar 100,00
Hanzlíček, Jindřich24.01.1963peněžitý dar 100,00
HANZLÍČKOVÁ, TAMARA19.03.1964peněžitý dar 200,00
Hanzlíčková, Tamara24.01.1963peněžitý dar 100,00
Hanzlikova, Katarína20.07.1972peněžitý dar 300,00
Harazin, Luboš21.12.1968peněžitý dar 100,00
Hartlová, Daniela12.04.1963peněžitý dar 100,00
Harudová, Jaroslava18.09.1965peněžitý dar 100,00
Hauserová, V.18.06.1949peněžitý dar 100,00
Havlíková, Alena11.12.1966peněžitý dar 200,00
Havlíková, Jitka23.04.1975peněžitý dar 500,00
Havrda, Jaroslav07.12.1963peněžitý dar 555,00
Havrdová, Alena17.07.1977peněžitý dar 500,00
Havrdová, Alena17.07.1977peněžitý dar 200,00
HAYDEN, ZDENKA03.11.1976peněžitý dar 300,00
Hegerová, Anna17.07.1985peněžitý dar 100,00
Heinrichová, Bohuslava13.02.1971peněžitý dar 100,00
Heissler, Herbert15.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Helclová, Blanka06.11.1962peněžitý dar 100,00
Held, Petr30.06.1950peněžitý dar 200,00
Hendrych, Karel29.07.1982peněžitý dar 14 800,00
Hennlichová, Jiřina02.02.1939peněžitý dar 100,00
HENZL, VÁCLAV23.04.1980peněžitý dar 2 000,00
Hercig, David26.07.1971peněžitý dar 1 000,00
Hercíková, Radomila26.02.1964peněžitý dar 500,00
Herman, Josef22.10.1941peněžitý dar 100,00
Herout, Josef09.06.1950peněžitý dar 100,00
Heroutová, Dana04.02.1963peněžitý dar 1 000,00
Heroutová, Dana04.02.1963peněžitý dar 100,00
Herrmannová, Ludmila12.04.1950peněžitý dar 1 000,00
Heřmanová, Klára26.11.1979peněžitý dar 100,00
Heřmanovská, Martina25.07.1967peněžitý dar 100,00
Heydusek, Marcel02.11.1965peněžitý dar 4 000,00
Heydusek, Marcel02.11.1965peněžitý dar 1 100,00
Hink, Jan12.06.1959peněžitý dar 100,00
Hirschkornová, Alena27.07.1964peněžitý dar 100,00
Hladeček, Miloň16.10.1968peněžitý dar 100,00
Hladík, Petr25.02.1974peněžitý dar 1 000,00
Hladišová, Naděžda06.07.1952peněžitý dar 100,00
Hladký, Radek15.01.1971peněžitý dar 100,00
Hlavačková, Jana18.02.1966peněžitý dar 300,00
Hlava, Ladislav10.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Hlavatá, Eva20.05.1964peněžitý dar 100,00
Hlávka, Leoš23.04.1973peněžitý dar 100,00
Hlávko, Jan21.12.1956peněžitý dar 5 000,00
Hlávko, Jan21.12.1956peněžitý dar 100,00
Hlinčíková, Lucie19.06.1981peněžitý dar 100,00
Hloušek, David03.11.1969peněžitý dar 300,00
Hloušek, David03.11.1969peněžitý dar 100,00
Hloušek, Pavel08.09.1966peněžitý dar 1 000,00
Hlouš, Lubomír19.11.1964peněžitý dar 500,00
Hnilička, Martin06.06.1973peněžitý dar 100,00
Hoffmann, Milan09.12.1959peněžitý dar 100,00
Hoffmanová, Renata17.06.1958peněžitý dar 100,00
Hofmannová, Blanka12.09.1955peněžitý dar 300,00
Hofrichter, Martin26.02.1973peněžitý dar 1 000,00
Hofrichter, Martin26.02.1973peněžitý dar 1 000,00
Hochmut, Pavel02.05.1955peněžitý dar 500,00
Hois, Petr30.12.1982peněžitý dar 100,00
Holec, Jaroslav07.01.1958peněžitý dar 100,00
Holečková, Kateřina05.12.1980peněžitý dar 200,00
Holečková, Kateřina05.12.1980peněžitý dar 200,00
Holiš, Vladimír12.05.1960peněžitý dar 300,00
Holoubková, Jiřina17.04.1957peněžitý dar 500,00
Holoubková, Olga12.11.1969peněžitý dar 100,00
Holub, Jiří26.12.1956peněžitý dar 100,00
Holubová, Daniela01.03.1964peněžitý dar 100,00
Holzhammerová, Petra24.11.1976peněžitý dar 200,00
Homola, Jáchym15.01.1976peněžitý dar 100,00
Homola, Jaroslav06.02.1969peněžitý dar 100,00
Homolka, Aleš21.05.1982peněžitý dar 100,00
Horáček, Jaromír29.06.1972peněžitý dar 1 000,00
HORÁČEK, JIŘÍ16.07.1947peněžitý dar 1 000,00
HORÁČEK, JIŘÍ16.07.1947peněžitý dar 1 000,00
Horák, Ivo14.03.1980peněžitý dar 1 500,00
Horák, Libor27.01.1971peněžitý dar 5 000,00
Horák, Martin06.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Horák, Martin06.04.1981peněžitý dar 100,00
Horakova, Martina06.04.1981peněžitý dar 2 121,00
Horáková, Veronika14.01.1978peněžitý dar 100,00
Horák, Stanislav12.10.1950peněžitý dar 5 000,00
Horák, Stanislav12.10.1950peněžitý dar 2 000,00
Horák, Stanislav12.10.1950peněžitý dar 2 000,00
Horák, Stanislav12.10.1950peněžitý dar 2 000,00
Horák, Stanislav12.10.1950peněžitý dar 2 000,00
Horejsek, Václav08.02.1951peněžitý dar 500,00
Horňáková, Jitka03.06.1987peněžitý dar 100,00
Horniaček, Zdeněk17.10.1976peněžitý dar 100,00
Horová, Renata05.04.1964peněžitý dar 3 000,00
Horová, Renata05.04.1964peněžitý dar 100,00
Horský, Jiří13.08.1972peněžitý dar 100,00
Hosa, Karel26.12.1972peněžitý dar 500,00
Hošková, Romana27.01.1968peněžitý dar 100,00
Hotová, Zdeňka26.11.1957peněžitý dar 1 000,00
Hotová, Zdenka15.02.1964peněžitý dar 500,00
Houha, Libor03.01.1966peněžitý dar 100,00
Houserová, Barbora09.02.1976peněžitý dar 100,00
HOUŠKOVÁ, ZUZANA04.03.1971peněžitý dar 200,00
Hovorková, Andrea24.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Hraba, Jan04.06.1968peněžitý dar 100,00
Hrabčák, Karel21.05.1980peněžitý dar 100,00
Hrabě, Vit06.11.1971peněžitý dar 1 000,00
Hrabová, Ludmila18.07.1957peněžitý dar 100,00
Hradecký, Pavel22.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Hradilová, Iveta07.01.1962peněžitý dar 300,00
Hrách, Karel23.11.1979peněžitý dar 100,00
Hrazdira, Vítězslav18.09.1954peněžitý dar 100,00
Hrb, Martin20.10.1965peněžitý dar 100,00
Hrčka, Milan05.11.1979peněžitý dar 10 000,00
Hrčka, Milan05.11.1979peněžitý dar 5 000,00
Hrčka, Milan05.11.1979peněžitý dar 1 000,00
Hrčková, Karla19.08.1980peněžitý dar 10 000,00
Hrebíček, Tibor15.08.1975peněžitý dar 1 000,00
Hrkal, Marek20.02.1973peněžitý dar 100,00
Hrnčář, Jaroslav12.09.1979peněžitý dar 1 000,00
Hrňová, Vladimíra25.05.1984peněžitý dar 500,00
Hromada, Luděk14.04.1971peněžitý dar 100,00
Hruboň, Marian29.05.1963peněžitý dar 100,00
Hruda, Petr30.06.1973peněžitý dar 200,00
Hrudková, Vladimíra06.05.1972peněžitý dar 200,00
Hruskova, Radana09.10.1964peněžitý dar 100,00
Hruška, Jindřich29.05.1967peněžitý dar 300,00
Hrušková, Jitka27.01.1959peněžitý dar 200,00
Hrušťák, Daniel04.09.1972peněžitý dar 100,00
Hrůza, Robert22.09.1976peněžitý dar 400,00
Hrůza, Robert22.09.1976peněžitý dar 100,00
Hrůzová, Jana18.02.1938peněžitý dar 500,00
Hříbalová, Andrea15.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Hřivnáč, Libor12.11.1959peněžitý dar 1 000,00
HT KOVO CHRUDIM S.R.27498620peněžitý dar 20 000,00
Hubálek, Jiří06.10.1973peněžitý dar 1 001,00
HUBENA, ALENA26.08.1965peněžitý dar 1 000,00
HUBENA, ALENA26.08.1965peněžitý dar 500,00
HUBENÁ, HELENA02.12.1957peněžitý dar 100,00
Hubičková, Veronika04.05.1970peněžitý dar 100,00
HUDÁK, Libor12.12.1976peněžitý dar 100,00
Hůlová, Olgq29.11.1983peněžitý dar 100,00
Humpolík, Bohumil29.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Humpolík, Bohumil29.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Huněk, Martin03.03.1961peněžitý dar 1 000,00
Hůrka, Jiří21.01.1957peněžitý dar 100,00
Hůrka, Jiří21.01.1957peněžitý dar 100,00
Hušková, Jana24.02.1983peněžitý dar 100,00
Hutová, Jana31.07.1976peněžitý dar 100,00
Hylmar, Jiří08.05.1973peněžitý dar 100,00
Hylmar, Jiří17.10.1972peněžitý dar 100,00
Hylmarová, Hana17.10.1972peněžitý dar 100,00
Hypšová, Petra22.08.1977peněžitý dar 100,00
Chaloupek, Josef08.01.1973peněžitý dar 100,00
Chaloupkova, Dagmar06.08.1956peněžitý dar 500,00
Chalupský, Jaromír20.11.1963peněžitý dar 500,00
Chamrada, Jiří15.05.1960peněžitý dar 100,00
Charvát, Josef14.04.1970peněžitý dar 100,00
Charvátová, Miriam22.11.1967peněžitý dar 100,00
Chejlava, Petr16.02.1964peněžitý dar 100,00
Chlebík, Jiří07.11.1959peněžitý dar 200,00
Chlumský, Petr30.09.1951peněžitý dar 3 100,00
Chlustinová, Helena25.02.1954peněžitý dar 100,00
Chmelařová, Renata18.11.1972peněžitý dar 500,00
Chmelík, Ladislav30.04.1962peněžitý dar 100,00
Chmelíková, Alena Chmelíková13.04.1948peněžitý dar 100,00
Chobotová, Iveta22.11.1971peněžitý dar 600,00
Chodura, Radovan08.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Chodura, Vladimír11.02.1970peněžitý dar 100,00
Chodurová, Eva19.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Chodurová, Radka15.07.1970peněžitý dar 500,00
Cholastová, Danuše23.05.1959peněžitý dar 100,00
Chomat, Roman08.06.1956peněžitý dar 300 000,00
Chotěborská, Helena08.01.1951peněžitý dar 100,00
Chovancová, Šárka06.12.1969peněžitý dar 100,00
Chromý, Karel22.01.1962peněžitý dar 1 000,00
CHRUMOVA, KLARA18.10.1973peněžitý dar 500,00
Chvátal, Libor19.09.1966peněžitý dar 200,00
Chylíková, Věra15.06.1961peněžitý dar 100,00
Chytilová, Dana21.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Chytilová, Dana21.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Chytilová, Iva28.08.1971peněžitý dar 1 000,00
Chytilová, Ludmila10.02.1957peněžitý dar 100,00
Ihnačinec, Tomáš05.05.1972peněžitý dar 100,00
Ihnátko, Vasil01.12.1959peněžitý dar 100,00
ILCZYSZYNOVÁ, Noemi17.08.1971peněžitý dar 100,00
IMA MATERIÁL26905540peněžitý dar 50 000,00
Indrová, Hana25.05.1976peněžitý dar 100,00
Inetsoft s.r.o.26915219peněžitý dar 3 000,00
Ing.Holušová Monika67319068peněžitý dar 2 100,00
INGPLASTIC S.R.O.25409476peněžitý dar 2 000,00
Iskerka, Petr31.05.1953peněžitý dar 500,00
Iskerka, Petr31.05.1953peněžitý dar 500,00
Iskerka, Petr31.05.1953peněžitý dar 500,00
Iskerková, Alice14.06.1956peněžitý dar 1 000,00
Iskerková, Alice14.06.1956peněžitý dar 500,00
Iskerková, Alice14.06.1956peněžitý dar 500,00
Ivanič, Jan21.09.1965peněžitý dar 100,00
Ivanko, Ján15.08.1956peněžitý dar 2 100,00
Ivan, Marek13.04.1963peněžitý dar 100,00
Ivanovičová, Žaneta12.08.1972peněžitý dar 100,00
Izak, Robert10.06.1964peněžitý dar 2 000,00
Jakoubek, Petr22.03.1980peněžitý dar 100,00
Jakoubek, Roman22.12.1964peněžitý dar 3 000,00
Jakubcová, Miroslava28.02.1958peněžitý dar 100,00
Jamin, Pavlína09.07.1972peněžitý dar 1 000,00
Jan Turija, Kempe23.10.1952peněžitý dar 1 000,00
Janáková, Věra12.10.1969peněžitý dar 100,00
JANCOVA, VLADIMIRA30.05.1970peněžitý dar 1 000,00
Jančárová, Vlasta30.05.1957peněžitý dar 100,00
Jančík, Ivo16.08.1969peněžitý dar 1 000,00
JANDA, JIRI05.02.1963peněžitý dar 100,00
Janda, Michael22.02.1990peněžitý dar 100,00
Janda, Pavel15.05.1973peněžitý dar 100,00
Janda, Tomáš08.02.1974peněžitý dar 100,00
Jandouš, Josef24.01.1975peněžitý dar 100,00
Jandová, Eva07.03.1961peněžitý dar 100,00
Jandová, Jarmila23.11.1954peněžitý dar 100,00
Jandusová, Alena04.09.1968peněžitý dar 300,00
Jandusová, Alena04.09.1968peněžitý dar 200,00
Janeček, Josef26.09.1979peněžitý dar 1 000,00
Janeček, Zdeněk24.01.1974peněžitý dar 100,00
JanečkováJ, Petra12.02.1978peněžitý dar 100,00
JanečkováJ, Petra12.02.1978peněžitý dar 100,00
Janík, Ondřej16.04.1979peněžitý dar 100,00
JAN, JEŘÁBEK26.09.1966peněžitý dar 427,00
Jankovcová, Renata05.12.1945peněžitý dar 100,00
Janků, Martin04.10.1966peněžitý dar 100,00
Jan, Marek22.10.1947peněžitý dar 100,00
Jánošková, Hana11.09.1951peněžitý dar 1 000,00
Janoušková, Marta11.07.1950peněžitý dar 1 000,00
Janoušková, Martina16.02.1963peněžitý dar 100,00
Janoutová, Jana24.03.1976peněžitý dar 500,00
Janoutová, Jana24.03.1976peněžitý dar 100,00
Janovský, Jaroslav17.12.1968peněžitý dar 200,00
Jansa, Jiří13.02.1966peněžitý dar 100,00
Jaroměřský, Radek28.09.1965peněžitý dar 500,00
Jaroš, Jiří14.06.1964peněžitý dar 100,00
Jašová, Kateřina12.10.1982peněžitý dar 100,00
Jatel, Rostislav19.02.1954peněžitý dar 300,00
Jatel, Rostislav19.02.1954peněžitý dar 100,00
Jatel, Rostislav19.02.1954peněžitý dar 100,00
Jeddi, Alena01.11.1964peněžitý dar 100,00
Jedlička, Michal15.07.1981peněžitý dar 100,00
Jelínek, Jan09.06.1976peněžitý dar 100,00
Jelínek, Karel02.03.1960peněžitý dar 500,00
Jelínek, Lukáš01.01.1948peněžitý dar 100,00
Jelínek, Michal09.04.1969peněžitý dar 100,00
Jelínek, Miroslav22.07.1941peněžitý dar 1 000,00
Jelínek, Václav26.01.1966peněžitý dar 100,00
Jelinek, Viktor26.03.1986peněžitý dar 100,00
Jelínková, Radomíra09.04.1965peněžitý dar 100,00
Jemelková, Markéta02.07.1976peněžitý dar 100,00
Jenčík, Jan12.10.1986peněžitý dar 200,00
Jeremiášová, Simona02.02.1978peněžitý dar 100,00
Jeremiáš, Pavel20.12.1976peněžitý dar 2 000,00
Jezberová, Jana03.06.1963peněžitý dar 2 000,00
Ježek, Jan04.04.1959peněžitý dar 111,00
Ježek, Josef21.03.1997peněžitý dar 100,00
Ježek, Martin15.07.1976peněžitý dar 1 108,00
Ježková, Radka25.08.1979peněžitý dar 100,00
Jež, Petr22.08.1974peněžitý dar 100,00
Jež, René17.03.1971peněžitý dar 100,00
Jílková, Hana21.04.1960peněžitý dar 300,00
Jindra, Petr29.04.1975peněžitý dar 200,00
Jirák, Martin26.10.1985peněžitý dar 100,00
Jirák, Michal03.06.1951peněžitý dar 100,00
Jiralová, Marta24.02.1964peněžitý dar 100,00
Jirásková, Jana17.05.1981peněžitý dar 100,00
Jirků, Eva10.10.1981peněžitý dar 100,00
Jirmářová, Jitka23.11.1977peněžitý dar 1 500,00
Jiří, Adam18.09.1963peněžitý dar 100,00
Jiříčková, Jana16.03.1973peněžitý dar 100,00
Jiří, Pavel30.08.1976peněžitý dar 100,00
Jit, Velhartická28.07.1973peněžitý dar 1 000,00
JOBB, DANIEL17.09.1982peněžitý dar 400,00
John, Jaromír13.05.1962peněžitý dar 100,00
John, Jiří04.05.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
John, Petr26.06.1974peněžitý dar 500,00
John, Petr03.09.1989peněžitý dar 100,00
Jochová, Gabriela10.04.1976peněžitý dar 100,00
Jonák, Petr29.05.1977peněžitý dar 100,00
Jordanidis, Tomáš10.05.1975peněžitý dar 500,00
Josef, Adam19.01.1969peněžitý dar 100,00
JOZEF, HORAK19.01.1983peněžitý dar 2 121,00
JSWK s.r.o25189646bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Junek, Dušan30.01.1964peněžitý dar 100,00
Junger, Martin06.01.1980peněžitý dar 100,00
Jungr, Michal13.05.1974peněžitý dar 100,00
JuraČkovÁ, Olga20.08.1970peněžitý dar 1 500,00
Juráková, Ivana11.09.1966peněžitý dar 100,00
Jurčáková, Alena04.12.1963peněžitý dar 200,00
Juricová, Lenka18.10.1975peněžitý dar 100,00
Jurníček, Radek10.12.1961peněžitý dar 10 000,00
Jurochová, Marie27.06.1970peněžitý dar 100,00
Juřicová, Jitka20.02.1968peněžitý dar 1 000,00
Jůzová, Lenka13.09.1967peněžitý dar 100,00
Kabelka, Libor16.09.1964peněžitý dar 100,00
Kaczmarczyk, Daniel01.02.1969peněžitý dar 500,00
KADERA, JAROMIR08.10.1954peněžitý dar 100,00
Kadeřábek, Vlastimil09.01.1992peněžitý dar 200,00
Kadlec, Stanislav23.10.1956bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Kadlečíková, Helena25.10.1982peněžitý dar 100,00
Kafková, Anna05.10.1945peněžitý dar 100,00
Kahoun, Filip28.11.1968peněžitý dar 5 000,00
Kahoun, Filip28.11.1968peněžitý dar 1 000,00
Kainrath, Pavel23.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Kaitman, Stanislav24.08.1959peněžitý dar 100,00
Kalábková, Iveta07.09.1964peněžitý dar 100,00
Kaláb, Stanislav05.12.1976peněžitý dar 200,00
Kaláb, Stanislav05.12.1976peněžitý dar 200,00
Kaláb, Stanislav05.12.1976peněžitý dar 200,00
Kaláb, Stanislav05.12.1976peněžitý dar 100,00
Kalenský, Jakub07.07.1971peněžitý dar 1 000,00
Kalenský, Jakub07.07.1971peněžitý dar 100,00
Kalousek, Jaroslav02.10.1953peněžitý dar 300,00
Kalvodová, Radka22.03.1973peněžitý dar 100,00
Kándl, Michal10.12.1979peněžitý dar 100,00
Kaňkovská, Jitka18.06.1967peněžitý dar 100,00
Kapínová, Štěpánka03.01.1966peněžitý dar 100,00
Kaprálová, Eva20.11.1972peněžitý dar 500,00
Kapustová, Petra07.07.1966peněžitý dar 100,00
Karásek, Aleš13.02.1966peněžitý dar 100,00
Karásek, Zdeněk22.10.1954peněžitý dar 100,00
Karas, Petr06.02.1973peněžitý dar 200,00
Karel, Ludvík22.07.1989peněžitý dar 100,00
Karla, Sedláková11.07.1960peněžitý dar 999,00
Karla, Sedláková11.07.1960peněžitý dar 999,00
Karlík, Michal17.11.1964peněžitý dar 2 555,40
KARLIKOVA, DAGMAR27.11.1956peněžitý dar 3 000,00
Kasl, Václav19.04.1965peněžitý dar 100,00
Kassová, Helena07.06.1962peněžitý dar 100,00
Kašpar, Jiří16.01.1949peněžitý dar 3 000,00
KAŠPAROVÁ, ROMANA13.05.1969peněžitý dar 2 000,00
KAŠPAROVÁ, ROMANA13.05.1969peněžitý dar 500,00
Kavka, Jaromír29.03.1960peněžitý dar 100,00
kawakami, Hana27.05.1976peněžitý dar 500,00
Kazilovska, Kateřina18.05.1981peněžitý dar 100,00
Kejšarová, Zdeňka06.06.1975peněžitý dar 300,00
Kempe, Turija23.10.1952peněžitý dar 100,00
Kindl, Petr05.09.1955peněžitý dar 100,00
kita, kita30.09.1953peněžitý dar 100,00
kita, kita30.09.1953peněžitý dar 100,00
Kladňáková, Lenka02.12.1985peněžitý dar 500,00
Klanica, Pavel25.04.1959peněžitý dar 200,00
Klaudy, Jiří10.06.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Klein, Jana26.02.1960peněžitý dar 100,00
Klejma, Tomáš06.07.1949peněžitý dar 2 000,00
Klemová, Karin02.11.1970peněžitý dar 100,00
Klemšová, Soňa08.01.1962peněžitý dar 100,00
Klimeš, Luděk07.07.1962peněžitý dar 100,00
Klimeš, Martin16.10.1975peněžitý dar 3 000,00
Klimeš, Martin16.10.1975peněžitý dar 100,00
Klimša, Ondřej10.11.1985peněžitý dar 100,00
Klouda, Martin24.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Kloudová, Jana25.07.1963peněžitý dar 100,00
Klučáková, Martina19.10.1970peněžitý dar 2 000,00
Klusáčková, Renata19.12.1964peněžitý dar 100,00
Knap, Josef26.10.1956peněžitý dar 1 000,00
Kňazovčíková, Hana03.03.1976peněžitý dar 100,00
Kneřová, Jaroslava21.04.1961peněžitý dar 100,00
Knoppová, Dana29.08.1967peněžitý dar 333,00
Knoppová, Dana29.08.1967peněžitý dar 11,00
Kocandová, Vlaďka05.10.1976peněžitý dar 100,00
Kocur, Valter05.12.1960peněžitý dar 1 000,00
Kočvarová, Iva08.04.1950peněžitý dar 500,00
Kodeda, Martin18.01.1973peněžitý dar 1 000,00
Kodysova, Zdenka23.11.1964peněžitý dar 100,00
Kofrovà, Jana22.06.1963peněžitý dar 100,00
Kohlertová, Jana16.01.1972peněžitý dar 100,00
Kohout, Bedřich16.01.1948peněžitý dar 2 000,00
Kohout, Martin15.07.1972peněžitý dar 100,00
Kohoutová, Ilona27.04.1968peněžitý dar 200,00
Kokešová, Šárka29.03.1965peněžitý dar 500,00
Koláček, Luboš05.02.1971peněžitý dar 100,00
Kolaříková, Anna25.10.1961peněžitý dar 1 000,00
Kolaříková, Anna25.10.1961peněžitý dar 500,00
Kolaříková, Anna25.10.1961peněžitý dar 500,00
Kolář, Josef15.08.1954peněžitý dar 100,00
Kolečková, Krasava03.08.1953peněžitý dar 100,00
Kolovratová, Karolína26.03.1972peněžitý dar 500,00
Koňařík, Jan30.11.1960peněžitý dar 500,00
Koňaříková, Jana30.11.1960peněžitý dar 500,00
Konečná, Lucie15.02.1989peněžitý dar 100,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 200,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 100,00
Koníčková, Dana18.10.1961peněžitý dar 1 000,00
Konop, Pavel06.11.1972peněžitý dar 100,00
Kopáčová, Petra16.05.1967peněžitý dar 200,00
Kopecka, Alena11.05.1971peněžitý dar 100,00
Kopecká, Miluše17.10.1971peněžitý dar 100,00
Koprnický, David14.06.1974peněžitý dar 100,00
Korba, Radek07.05.1973peněžitý dar 2 000,00
Korba, Radek07.05.1973peněžitý dar 100,00
Korbová, Šárka06.09.1972peněžitý dar 100,00
Kordula, Bohumír06.03.1985peněžitý dar 100,00
KORDULÍKOVÁ, IVANA12.03.1965peněžitý dar 100,00
Kordulová, Lenka05.05.1963peněžitý dar 500,00
Korsa, Jaroslav12.09.1960peněžitý dar 100,00
Kořístka, Jan21.07.1974peněžitý dar 200,00
Kořístková, Monika07.01.1980peněžitý dar 200,00
Kosova, Lucie02.03.1979peněžitý dar 3 000,00
Kosova, Lucie02.03.1979peněžitý dar 2 000,00
Košárek, František14.02.1979peněžitý dar 100,00
Košatka, Radek23.04.1964peněžitý dar 500,00
Košatka, Radek23.04.1964peněžitý dar 100,00
Košina, Miroslav08.10.1981peněžitý dar 200,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 500,00
Košina, Petr23.06.1977peněžitý dar 100,00
KOŠKOVÁ, DANA27.10.1945peněžitý dar 500,00
Košková, Dana29.09.1966peněžitý dar 100,00
Kotková, Blanka25.05.1967peněžitý dar 100,00
KOTLIKOVA, ALENA23.11.1964peněžitý dar 1 000,00
KOTLIKOVA, ALENA23.11.1964peněžitý dar 500,00
KOTLIKOVA, ALENA23.11.1964peněžitý dar 100,00
Kotounova, Pavla16.10.1976peněžitý dar 100,00
Kotrba, Adam16.08.1989peněžitý dar 100,00
Kotuličová, Daniela13.11.1969peněžitý dar 100,00
Koucký, Dominik01.03.1970peněžitý dar 100,00
Koudele, Bohumil18.04.1971peněžitý dar 100,00
Koudele, Václav06.05.1938peněžitý dar 100,00
Koudelkova, Simona14.04.1978peněžitý dar 100,00
Koudelkova, Simona14.04.1978peněžitý dar 100,00
Koukal, Zdeněk14.06.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Koukal, Zdeněk09.09.1956peněžitý dar 100,00
Kouklikova, Lada11.04.1962peněžitý dar 500,00
Kouklíková, Rndr.lada11.04.1962peněžitý dar 500,00
Kouklíková, Rndr.lada11.04.1962peněžitý dar 500,00
Koupil, Miroslav13.08.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Koupil, Miroslav13.08.1970peněžitý dar 100,00
Kouřil, Petr23.07.1970peněžitý dar 500,00
Koutná, Zdeňka23.05.1956peněžitý dar 1 000,00
Koutný, Martin21.05.1970peněžitý dar 100,00
Kováč, Jan16.06.1972peněžitý dar 100,00
Kovář, Aleš29.11.1978peněžitý dar 100,00
Kovaříková, Alexandra26.04.1956peněžitý dar 500,00
Kovaříková, Magdalena Ria11.04.1945peněžitý dar 100,00
Kovář, Ivan22.12.1951peněžitý dar 100,00
Kovářová, Ivana14.12.1981peněžitý dar 100,00
Kovářová, Jitka22.05.1968peněžitý dar 300,00
Kovářová, Soňa18.04.1973peněžitý dar 200,00
Kozáková, Radka06.05.1974peněžitý dar 100,00
Kozelský, Jiří02.11.1951peněžitý dar 1 000,00
Kozojed, František16.04.1954peněžitý dar 238,86
Kozojed, František16.04.1954peněžitý dar 100,00
Koždoň, Roman18.09.1973peněžitý dar 100,00
Kožíšková, Milana12.04.1976peněžitý dar 100,00
Kráčmar, Ladislav29.10.1959peněžitý dar 100,00
Kráčmarová, Lenka29.10.1959peněžitý dar 100,00
Kraft, Pavel07.06.1987peněžitý dar 100,00
Krajcigr, Miroslav09.05.1970peněžitý dar 100,00
Králíková, Lenka10.10.1964peněžitý dar 200,00
Králíková, Lenka10.10.1964peněžitý dar 100,00
Král, Jaroslav02.04.1949peněžitý dar 100,00
Kral, Larissa11.06.1980peněžitý dar 500,00
Král, Martin01.11.1967peněžitý dar 100,00
Králová, Hana19.10.1956peněžitý dar 100,00
Králová, Jindra05.11.1945peněžitý dar 100,00
Králová, Jitka13.05.1974peněžitý dar 100,00
Králová, Jitka13.05.1974peněžitý dar 100,00
Kramerová, Monika07.01.1969peněžitý dar 100,00
Krátká, Zuzana17.12.1974peněžitý dar 1 111,00
Krátký, Martin20.03.1960peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Jan27.08.1964peněžitý dar 100,00
Kratochvil, Miroslav24.01.1962peněžitý dar 100,00
Kratochvílová, Jana27.08.1964peněžitý dar 100,00
Krayzel, Jiří29.05.1958peněžitý dar 500,00
Krčmářová, Květuše06.04.1975peněžitý dar 100,00
Krčová, Veronika01.07.1981peněžitý dar 100,00
Krečman, Jan25.02.1969peněžitý dar 1 000,00
Krečmerová, Dana06.01.1956peněžitý dar 500,00
Krejča, Josef30.12.1950peněžitý dar 100,00
Krejčí, Eva22.05.1965peněžitý dar 100,00
Krejčík, Petr30.11.1957peněžitý dar 200,00
Krejčí, Pavel21.07.1954peněžitý dar 100,00
Krejčí, Roman29.03.1980peněžitý dar 100,00
Krejčiřík, Stanislav07.07.1956peněžitý dar 100,00
Krejčíř, Jiří10.12.1978peněžitý dar 5 000,00
Krejčířová, Šárka20.04.1981peněžitý dar 5 000,00
Krejčířová, Šárka20.04.1981peněžitý dar 5 000,00
Krejčířová, Šárka20.04.1981peněžitý dar 100,00
Krenkel, Radek14.07.1971peněžitý dar 3 000,00
KRESTOVÁ, EVA27.11.1978peněžitý dar 100,00
Krchov, Jiří16.02.1977peněžitý dar 200,00
Krines, Alexej14.06.1950peněžitý dar 200,00
Krines, Alexej14.06.1950peněžitý dar 100,00
Krinesová, Vratislava02.02.1951peněžitý dar 100,00
Krivankova, Ludmila20.05.1971peněžitý dar 5 000,00
Krivankova, Ludmila20.05.1971peněžitý dar 1 000,00
Krob, Petr13.08.1958peněžitý dar 100,00
Kropáčková, Irena02.04.1959peněžitý dar 500,00
Krskova, Pavlina31.10.1980peněžitý dar 300,00
Krskova, Pavlina31.10.1980peněžitý dar 100,00
Kršek, Stanislav30.09.1973peněžitý dar 100,00
Kršková, Vladislava11.05.1975peněžitý dar 100,00
Krul, Vlastimil30.01.1973peněžitý dar 100,00
Krumlová, Hana13.08.1977peněžitý dar 100,00
Krunčíková, Ilona07.12.1971peněžitý dar 100,00
Kruntorád, Jiří29.03.1974peněžitý dar 100,00
Krůpa, Karel10.04.1958peněžitý dar 100,00
Krupšová, Hana05.04.1964peněžitý dar 100,00
Kružíková, Ladislava13.09.1976peněžitý dar 100,00
Krylová, Ivana18.08.1968peněžitý dar 500,00
Křepinský, Petr27.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Křepinský, Petr27.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Křepinský, Petr27.01.1971peněžitý dar 200,00
Křivánek, Martin18.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Křížek, Luděk29.12.1967peněžitý dar 100,00
KŘÍŽ, ONDŘEJ16.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Křížová, Marie02.12.1973peněžitý dar 100,00
Křížová, Markéta02.12.1976peněžitý dar 100,00
Křížová, Soňa30.11.1947peněžitý dar 500,00
Kříž, Pavel10.02.1959peněžitý dar 100,00
Kubáčková, Hana16.11.1960peněžitý dar 100,00
Kubánek, Radovan15.02.1971peněžitý dar 100,00
Kubátová, Alena21.03.1976peněžitý dar 100,00
Kubátová, Lenka21.03.1960peněžitý dar 100,00
Kubelka, Josef19.06.1949bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Kuběna, Miloslav15.02.1964peněžitý dar 2 000,00
Kubica Magnusková, Iveta08.11.1982peněžitý dar 2 000,00
Kubíček, Petr20.05.1960peněžitý dar 100,00
Kubíková, Miloslava18.02.1958peněžitý dar 100,00
Kubin, Petr01.09.1966peněžitý dar 100,00
Kubín, Tomáš26.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Kubová, Alena11.02.1977peněžitý dar 100,00
Kubů, Miroslav09.06.1971peněžitý dar 2 000,00
Kubů, Miroslav09.06.1971peněžitý dar 100,00
Kucín, Ivo23.09.1962peněžitý dar 5 000,00
Kucínová, Lada13.04.1968peněžitý dar 100,00
Kučera, Květoslav11.06.1957peněžitý dar 100,00
Kučera, Marcel28.04.1969peněžitý dar 2 000,00
Kučera, Milan08.01.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Kučera, Pavel13.05.1953peněžitý dar 2 000,00
Kučera, Tomáš21.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Kučera, Vladimír25.10.1958peněžitý dar 100,00
Kučerová, Kateřina15.10.1983peněžitý dar 1 000,00
Kuchařová, Svatava27.10.1969peněžitý dar 300,00
Kukulová, Soňa12.01.1966peněžitý dar 100,00
Kulajta, Jan06.03.1982peněžitý dar 100,00
Kulas, Bernard01.03.1949peněžitý dar 200,00
Kulhánek, Oto11.09.1969peněžitý dar 1 000,00
Kulla, Jan16.09.1976peněžitý dar 100,00
Kundrata, Petr08.09.1973peněžitý dar 500,00
Kundrata, Petr08.09.1973peněžitý dar 100,00
Kundratová, Nikol19.03.1981peněžitý dar 100,00
Kupec, Jan25.06.1973peněžitý dar 200,00
Kuráň, Milan22.05.1987peněžitý dar 100,00
Kurková, Martina05.12.1967peněžitý dar 100,00
Kůřil, Pavel06.05.1971peněžitý dar 100,00
Kusá, Barbora29.12.1995peněžitý dar 100,00
Kusáková, Petra12.12.1985peněžitý dar 100,00
Kůtková, Lenka19.03.1973peněžitý dar 100,00
Kvasnica, Jaromír01.09.1954peněžitý dar 100,00
Kvasnicová, Broňa03.05.1953peněžitý dar 100,00
Kvasnička, Karel28.10.1956peněžitý dar 333,00
KVIZOVA, IRENA27.04.1964peněžitý dar 1 000,00
Kynclová, Gabriela23.11.1965peněžitý dar 100,00
Kyriánová, Iveta Angela03.02.1977peněžitý dar 100,00
Kyška, Svatopluk03.08.1948peněžitý dar 150,00
Laga, Karel15.06.1969peněžitý dar 500,00
Lahvicka, Jan11.11.1971peněžitý dar 100,00
Lahvička, Tomáš26.05.1971peněžitý dar 100,00
Lahvičková, Martina11.11.1971peněžitý dar 100,00
Lachmanová, Růžena31.05.1955peněžitý dar 1 000,00
Lachmanová, Růžena31.05.1955peněžitý dar 100,00
Landa, Bohumír17.12.1959peněžitý dar 500,00
Landa, Bohumír17.12.1959peněžitý dar 100,00
Landová, Ivana29.03.1967peněžitý dar 100,00
Langerová, Jana30.03.1990peněžitý dar 100,00
Langerová, Jana30.03.1990peněžitý dar 100,00
Langerová, Jana30.03.1990peněžitý dar 100,00
Langerová, Jana30.03.1990peněžitý dar 100,00
Langerová, Jana30.03.1990peněžitý dar 100,00
Langerová, Jana30.03.1990peněžitý dar 100,00
Langerová, Jana30.03.1990peněžitý dar 100,00
Lang, František04.12.1979peněžitý dar 500,00
Lánská, Květa15.02.1956peněžitý dar 100,00
Lasota, Vítězslav13.04.1982peněžitý dar 100,00
Laštůvková, Zita Natálie24.12.1967peněžitý dar 100,00
Lauko, Jaroslav09.01.1939peněžitý dar 100,00
LAVICKOVA, JITKA04.11.1954peněžitý dar 500,00
Lawrowská, Dana28.10.1973peněžitý dar 1 000,00
Lawrowski, Patrik12.02.1967peněžitý dar 1 000,00
Lažek, Jan10.04.1980peněžitý dar 100,00
Leb, Radim12.02.1973peněžitý dar 1 000,00
Leffová, Linda13.07.1956peněžitý dar 100,00
Lemer s.r.o.47284587bezúplatné plnění 4 000,00 (bannery)
Lenfeld, Aleš28.04.1966peněžitý dar 100,00
Lenthár, Vladislav12.08.1959peněžitý dar 200,00
Levá Foldová, Kateřina02.10.1979peněžitý dar 100,00
Levý, Jan19.05.1980peněžitý dar 200,00
Levý, Jan19.05.1980peněžitý dar 100,00
Libichová, Ludislava03.09.1957peněžitý dar 100,00
LIBOR, PAVERA09.02.1972peněžitý dar 100,00
Líbrcajt, Gabriela13.01.1974peněžitý dar 100,00
Lieberzeitová, Olga21.12.1960peněžitý dar 100,00
Limr, Marek15.07.1981peněžitý dar 100,00
Linhartová, Marie02.05.1961peněžitý dar 100,00
Linhartova, Vendula21.07.1983peněžitý dar 500,00
Linhart, Tomáš01.04.1981peněžitý dar 100,00
Linka, Petr19.02.1959peněžitý dar 100,00
LIPOVSKA, JANA29.07.1962peněžitý dar 2 000,00
Lislerová, Veronika13.04.1977peněžitý dar 100,00
Lisse, René26.05.1988peněžitý dar 100,00
Liška, Miroslav28.09.1947peněžitý dar 1 000,00
Liška, Miroslav28.09.1947peněžitý dar 100,00
Lišková, Alena30.03.1976peněžitý dar 100,00
Literová, Kamila08.06.1973peněžitý dar 500,00
Lobodášová, Lenka09.06.1980peněžitý dar 100,00
Lokaj, Ladislav07.11.1951peněžitý dar 100,00
Lokočová, Linda24.10.1980peněžitý dar 100,00
Lónayová, Ivana21.02.1969peněžitý dar 300,00
Lončikova, Pavla21.02.1967peněžitý dar 200,00
Loprais, Jindřich17.12.1970peněžitý dar 100,00
Lorencová, Marcela02.01.1967peněžitý dar 100,00
LORENZ, Karel26.09.1967peněžitý dar 1 000,00
LORENZ, Karel26.09.1967peněžitý dar 100,00
Lörinczová, Helena11.07.1979peněžitý dar 100,00
LOSKOT, JOSEF03.10.1971peněžitý dar 500,00
LOSKOT, JOSEF03.10.1971peněžitý dar 500,00
Loukota, Pavel08.06.1964peněžitý dar 300,00
Lounek, Miroslav17.01.1973peněžitý dar 300,00
Lubomir, Zelinger22.02.1956peněžitý dar 28 668,00
Lučan, Vladimír19.10.1979peněžitý dar 300,00
Ludvíková, Jana14.12.1975peněžitý dar 500,00
Ludvíková, Kateřina04.08.1975peněžitý dar 1 000,00
Lugué, Miroslava28.11.1979peněžitý dar 2 000,00
Lugué, Miroslava28.11.1979peněžitý dar 2 000,00
Lukášková, Pavla30.05.1966peněžitý dar 500,00
LUKEŠOVÁ, MIROSLAVA09.08.1978peněžitý dar 100,00
Lutharová, Ivana15.09.1967peněžitý dar 100,00
Luzar, Tomáš06.05.1987peněžitý dar 100,00
Lužová, Klára24.01.1974peněžitý dar 100,00
Lyčková, Věra07.02.1976peněžitý dar 200,00
Lys, Václav30.04.1954peněžitý dar 200,00
Lys, Václav30.04.1954peněžitý dar 100,00
Macakova, Iveta27.07.1962peněžitý dar 100,00
Macurová, Šárka09.04.1976peněžitý dar 100,00
Maček, Vladimír28.04.1969peněžitý dar 100,00
Mačková, Jana17.03.1969peněžitý dar 100,00
MADER, FRANTIŠEK22.08.1957peněžitý dar 500,00
Maděrka, Patrik06.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Magdalena, Sladkovská23.12.1971peněžitý dar 500,00
Mahdalová, Marie11.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Mahel, Petr25.11.1981peněžitý dar 100,00
Mahrová, Irena06.04.1970peněžitý dar 500,00
Mahrová, Radka05.08.1965peněžitý dar 100,00
Macháček, Radek15.02.1975peněžitý dar 100,00
Machálek, Jan25.05.1980peněžitý dar 100,00
MACHALOVA, ZDENKA04.11.1957peněžitý dar 1 000,00
MACHALOVA, ZDENKA04.11.1957peněžitý dar 100,00
MACHÁŇOVÁ, ZUZANA19.09.1978peněžitý dar 1 000,00
Mach, Jaroslav06.03.1965peněžitý dar 100,00
Machková Novotná, Marcela09.10.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Machková Novotná, Marcela09.10.1959peněžitý dar 100,00
Machotka, Martin20.10.1992peněžitý dar 100,00
Maidlová, Jarmila20.01.1963peněžitý dar 500,00
Makovec, Pavel28.05.1965peněžitý dar 100,00
Makúch, Josef21.02.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Malá, Lenka18.02.1966peněžitý dar 100,00
Malá, Lydie07.03.1954peněžitý dar 1 000,00
Malá, Michaela10.10.1972peněžitý dar 100,00
Malecká, Markéta07.09.1982peněžitý dar 100,00
Malena, Ivo19.10.1967peněžitý dar 100,00
Malenová, Blanka18.03.1975peněžitý dar 100,00
Malenovská, Linda29.12.1975peněžitý dar 500,00
Malina, Jaroslav04.01.1944peněžitý dar 100,00
Malinovská, Zuzana09.08.1993peněžitý dar 1 000,00
Malínský, Petr14.10.1961peněžitý dar 400,00
Malošek, Petr23.03.1954peněžitý dar 500,00
Malý, Ladislav18.01.1966peněžitý dar 100,00
Maňák, Jaroslav14.12.1979peněžitý dar 999,00
Maňáková, Jindřiška13.08.1971peněžitý dar 1 200,00
Manáková, Radka02.04.1969peněžitý dar 300,00
Manák, Pavel20.08.1968peněžitý dar 100,00
Manda, Radek07.11.1969peněžitý dar 100,00
Mareček, Jaromír18.05.1972peněžitý dar 100,00
Mareček, Jaroslav10.10.1977peněžitý dar 100,00
Marečková, Lenka19.09.1984peněžitý dar 100,00
MAREK, Miloš19.09.1958peněžitý dar 100,00
Mareš, Jaroslav02.11.1965peněžitý dar 100,00
Margita, Pražáková06.07.1978peněžitý dar 1 000,00
MARIÁNKOVÁ, EVA24.02.1968peněžitý dar 400,00
Marková, Denisa17.12.1977peněžitý dar 100,00
Marková, Jana13.02.1963peněžitý dar 1 000,00
Marounková, Monika02.12.1975peněžitý dar 200,00
Maršálek, Petr03.08.1979peněžitý dar 100,00
Maršálková, Alena24.09.1963peněžitý dar 1 000,00
Martinek, Tomáš09.07.1985peněžitý dar 500,00
Mařáček, Martin01.08.1973peněžitý dar 500,00
Mařík, František15.11.1953peněžitý dar 100,00
Maříková, Marie10.01.1958peněžitý dar 100,00
Masaříková, Marie04.01.1958peněžitý dar 500,00
Masná, Lenka20.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Masnicova, Renata27.11.1965peněžitý dar 100,00
Masojídková, Dana Daniela20.04.1960peněžitý dar 100,00
Mastná Schrottová, Kateřina23.03.1972peněžitý dar 100,00
Mastná, Alena23.05.1947peněžitý dar 300,00
Maštalířová, Zuzana21.11.1965peněžitý dar 100,00
Mateička, Zdeněk12.10.1963peněžitý dar 500,00
Matějková, Petra14.05.1975peněžitý dar 100,00
Matláková, Daniela21.11.1967peněžitý dar 100,00
Matoušková, Lenka06.12.1972peněžitý dar 100,00
Matula, Zdeněk12.08.1957peněžitý dar 1 000,00
Matulová, Zdeňka30.12.1962peněžitý dar 100,00
Matušíková, Jana05.05.1973peněžitý dar 100,00
Matuška, Jaroslav22.01.1936peněžitý dar 100,00
MAXIMUM jazyková ag28647092peněžitý dar 5 000,00
Mazancová, Petra23.09.1977peněžitý dar 100,00
Mazánek, Jan12.12.1978peněžitý dar 252,52
Mázorová, Ivana21.04.1973peněžitý dar 100,00
Mazuchová, Jitka15.02.1978peněžitý dar 500,00
Mejtová Daniela Kiri26102030peněžitý dar 100,00
Melková, Jana11.12.1986peněžitý dar 100,00
Mělnicko s.r.o.25100301bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Mencl, Michal21.05.1963peněžitý dar 100,00
Menclová, Miloslava01.08.1950peněžitý dar 100,00
Menoušek, Martin26.08.1974peněžitý dar 100,00
Mensdorffová, Petra10.10.1964peněžitý dar 100,00
Merta, Jiří12.05.1983peněžitý dar 200,00
Městka, Jiří05.11.1968peněžitý dar 100,00
MĚSTKOVÁ, HANA15.11.1969peněžitý dar 3 500,00
Městková, Zuzana21.05.1993peněžitý dar 100,00
Migdau, Josef21.03.1957peněžitý dar 1 200,00
Michael Popla, Albert14.12.1969peněžitý dar 15 000,00
Michálek, Dalibor18.06.1974peněžitý dar 1 000,00
Michálek, Lukáš10.11.1980peněžitý dar 100,00
Michálková, Eliška23.01.1996peněžitý dar 100,00
Michálková, Iveta29.06.1967peněžitý dar 100,00
Michálková, Jaroslava20.12.1959peněžitý dar 100,00
Michálková, Zděnka06.04.1967peněžitý dar 100,00
Michna, Milan24.07.1970peněžitý dar 100,00
Mikel, Antonín04.09.1965peněžitý dar 100,00
Mikelová, Renáta01.08.1969peněžitý dar 100,00
Mikeska, Petr23.03.1976peněžitý dar 1 000,00
Mikeštík, Roman10.06.1965peněžitý dar 200,00
Miklenda, Libor03.03.1975peněžitý dar 100,00
Miklíková, Monika28.09.1974peněžitý dar 100,00
Míková, Hana14.01.1987peněžitý dar 100,00
Miksa, Richard26.06.1959peněžitý dar 100,00
Mikšovská, Monika15.02.1975peněžitý dar 100,00
Mikula, Jana21.09.1958peněžitý dar 1 000,00
Mikula, Jaroslav08.02.1950peněžitý dar 1 000,00
Mikulíková, Dana15.03.1971peněžitý dar 100,00
Mikulová, Jiřina24.04.1956peněžitý dar 100,00
Mikušová, Ivana06.09.1974peněžitý dar 100,00
Milan, Daniel16.10.1945peněžitý dar 100,00
MILAN, DVOŘÁK11.02.1964peněžitý dar 1 000,00
MILAN, DVOŘÁK11.02.1964peněžitý dar 2 000,00
Milatová, Marie09.02.1962peněžitý dar 500,00
Miluse, Cervenicka24.08.1960peněžitý dar 2 000,00
Miroslav, Prokop16.02.1951peněžitý dar 100,00
Misar, Zdeněk26.10.1958peněžitý dar 100,00
Misar, Zdeněk26.10.1958peněžitý dar 100,00
Misiorzová, Dagmar18.10.1966peněžitý dar 1 000,00
Mistrik, Marian05.02.1970peněžitý dar 1 000,00
MIŠÁKOV s.r.o.04198433peněžitý dar 5 000,00
Mišejková, Dana07.02.1969peněžitý dar 100,00
Miškovský, Petr22.08.1968peněžitý dar 100,00
Mitrovič, Denis03.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Mittigová, Alena10.07.1978peněžitý dar 100,00
Mixanová, Dagmar09.07.1955peněžitý dar 100,00
Mlčák, Viktor02.10.1965peněžitý dar 1 000,00
Mlčochová, Michaela22.10.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Mlčochová, Michaela22.10.1970peněžitý dar 5 000,00
Moc, Karel02.03.1965peněžitý dar 100,00
Mocková, Marika14.11.1952peněžitý dar 100,00
Mojmír, Zikmund13.01.1955peněžitý dar 100,00
Mojžíš, Radek28.05.1980peněžitý dar 1 000,00
Molcar, Zdeněk07.05.1979peněžitý dar 100,00
Molzerová, Erika23.07.1969peněžitý dar 200,00
Morávková, Petra12.06.1964peněžitý dar 500,00
Morbacher Jaroslav67064094peněžitý dar 500,00
Morozová, Jana23.04.1968peněžitý dar 500,00
Morštadtová, Kamila16.04.1976peněžitý dar 300,00
Moštěk, Zdeněk02.06.1962peněžitý dar 1 000,00
MOTALÍK, MAREK21.01.1969peněžitý dar 500,00
Motrinec, Martin26.01.1973peněžitý dar 500,00
Mrajca, René20.04.1970peněžitý dar 100,00
Mrkvička, Kamil19.10.1978bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Mrkvička, Vladimír23.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Mühlbach, Hynek05.12.1961peněžitý dar 3 000,00
Mühlbach, Hynek05.12.1961peněžitý dar 100,00
Mucha, Marek18.02.1969peněžitý dar 100,00
Mucha, Marian08.07.1974peněžitý dar 100,00
Műllerová, Silvie22.06.1978peněžitý dar 100,00
MULTICRAFT GROUP SE05336636peněžitý dar 20 000,00
Musálková, Dagmar29.10.1965peněžitý dar 2 000,00
Musil, David30.11.1990peněžitý dar 250,00
Musil, Jiří09.03.1960peněžitý dar 100,00
Musilová, Ivana24.07.1977peněžitý dar 100,00
Musilová, Iveta09.09.1963peněžitý dar 100,00
Musilová, Marie17.09.1951peněžitý dar 200,00
Musilová, Václava23.02.1965peněžitý dar 300,00
Musilová, Zlatuše12.01.1984peněžitý dar 100,00
Mužíková, Jiřina18.08.1956peněžitý dar 100,00
Myšák, Radek16.02.1978peněžitý dar 100,00
Mžourková, Jana13.02.1976peněžitý dar 200,00
Mžourková, Jana13.02.1976peněžitý dar 200,00
Nadezda, Svobodova16.06.1956peněžitý dar 200,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 600,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Najdeková, Ester Vivien29.08.1968peněžitý dar 100,00
Nápravníková, Petra23.09.1980peněžitý dar 100,00
Náprstková, Nataša01.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Nárožníková, Daniela08.08.1969peněžitý dar 100,00
Nárožný, Dušan30.05.1961peněžitý dar 100,00
Natasa, Naprstkova01.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Navarová, Lenka24.11.1953peněžitý dar 1 000,00
Navrátilová, Anna05.10.1967peněžitý dar 100,00
Navratilova, Ivana16.08.1980peněžitý dar 500,00
Navrátil, Pavel24.05.1963peněžitý dar 100,00
Navrátil, Petr07.01.1986peněžitý dar 300,00
Navrátil, Tomáš15.06.1974peněžitý dar 1 000,00
Nebřenský, Josef02.02.1950peněžitý dar 200,00
Nebřenský, Josef02.02.1950peněžitý dar 100,00
Neckar, Jan18.01.1955peněžitý dar 15 000,00
Neckar, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckar, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckar, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckar, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckar, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckar, Jan18.01.1955peněžitý dar 200,00
Neckar, Jan18.01.1955peněžitý dar 100,00
Nehasil, Jiří21.07.1975peněžitý dar 200,00
Nechvátalová, Věra25.01.1962peněžitý dar 100,00
Nejedlo, Radoslav17.12.1957peněžitý dar 300,00
Nejezchleba, Milan22.11.1960peněžitý dar 100,00
NEKOLOVA, HELENA25.09.1981peněžitý dar 250,00
Němcová, Hedvika13.10.1958peněžitý dar 100,00
Němec, Ladislav17.10.1958peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.01.1961peněžitý dar 100,00
Němec, Oleg15.11.1959peněžitý dar 100,00
Němec, Petr22.07.1949peněžitý dar 100,00
Němec, Vladimír01.11.1974peněžitý dar 100,00
Němeček, Jaroslav28.08.1945peněžitý dar 1 000,00
Němeček, Jaroslav28.08.1945peněžitý dar 1 000,00
Němeček, Miroslav13.08.1953peněžitý dar 100,00
Nepokojová, Eva21.09.1974peněžitý dar 100,00
Neradová, Lenka18.01.1985peněžitý dar 100,00
Nermuťová, Lucie04.08.1982peněžitý dar 300,00
Nešpor, Petr19.07.1969peněžitý dar 5 000,00
Netolická, Nikola26.05.1980peněžitý dar 100,00
Netolická, Olga23.09.1962peněžitý dar 100,00
Neverišová, Kateřina13.07.1983peněžitý dar 100,00
Nevrtalova, Eva13.08.1983peněžitý dar 100,00
Nevřala, Milan21.08.1961peněžitý dar 100,00
Nielsen Legal advok24793345peněžitý dar 130 000,00
Nielsen Legal advok24793345peněžitý dar 20 000,00
Nielsen, Tomáš04.11.1976peněžitý dar 1 000,00
Nohava, Jan18.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Nohava, Jan18.08.1980peněžitý dar 100,00
Nohejl, Roman15.12.1966peněžitý dar 100,00
Norek, Václav27.11.1968peněžitý dar 200,00
Nosková, Lisa17.07.1980peněžitý dar 100,00
Nováčková, Zdeňka14.07.1950peněžitý dar 500,00
Novák, Filip14.12.1981peněžitý dar 100,00
Novák, Jan07.05.1942peněžitý dar 100,00
Nováková, Daniela09.12.1960peněžitý dar 100,00
Nováková, Kateřina25.04.1991peněžitý dar 100,00
Nováková, Marcela04.11.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Nováková, Martina10.03.1974peněžitý dar 1 100,00
Nováková, Martina10.03.1974peněžitý dar 500,00
Nováková, Martina10.03.1974peněžitý dar 500,00
Nováková, Martina10.03.1974peněžitý dar 500,00
Nováková, Martina10.03.1974peněžitý dar 500,00
Nováková, Martina10.03.1974peněžitý dar 500,00
Nováková, Martina10.03.1974peněžitý dar 100,00
Novák, Pavel16.06.1967peněžitý dar 2 000,00
Novák, Petr05.10.1956peněžitý dar 500,00
Novák, Richard21.10.1961peněžitý dar 200,00
Novák, Václav03.12.1971peněžitý dar 1 100,00
Novák, Václav03.12.1971peněžitý dar 100,00
Novesky, Ivan03.08.1953peněžitý dar 50 000,00
Novotná, Blanka17.12.1954peněžitý dar 1 000,00
Novotná, Eva29.05.1956peněžitý dar 100,00
Novotná, Karla25.10.1960peněžitý dar 500,00
Novotná, Lada27.07.1962peněžitý dar 100,00
Novotna, Martina16.10.1967peněžitý dar 100,00
Novotná, Vendulka16.09.1969peněžitý dar 100,00
Novotná, Věra28.06.1956peněžitý dar 100,00
Novotná, Zdislava17.06.1981peněžitý dar 500,00
Novotný, Ladislav12.02.1966peněžitý dar 5 000,00
Novotný, Martin10.06.1983peněžitý dar 100,00
Novotný, Petr10.06.1963peněžitý dar 300,00
Nuhlíček, Karel10.02.1957peněžitý dar 500,00
Nuhlíček, Karel10.02.1957peněžitý dar 500,00
NUTRISTAMINA s.r.o.29389771peněžitý dar 50 000,00
Nykličková, Lenka07.09.1963peněžitý dar 300,00
Nývltová, Renata15.07.1969peněžitý dar 500,00
Obchodní centrum Tamda09617639bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Odstrčil, Tomáš02.11.1979peněžitý dar 100,00
Ohnoutek, Jiří14.12.1973peněžitý dar 2 000,00
Ohnoutek, Jiří14.12.1973peněžitý dar 100,00
Olej, Marián08.04.1983peněžitý dar 100,00
Olejníková, Lucie10.10.1981peněžitý dar 100,00
Olchawski, Jan22.01.1945peněžitý dar 100,00
Ondová, Natália08.01.1994peněžitý dar 1 000,00
Ondráček, Luboš22.02.1964peněžitý dar 10 000,00
Ondrej, Hartl27.02.1978peněžitý dar 20 000,00
Ondřejíčková, Radka30.01.2002bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Opatrný Vladimír16433378peněžitý dar 10 000,00
Opatřilová, Jana29.10.1976peněžitý dar 100,00
Orlická, Daniela27.10.1963peněžitý dar 100,00
Orlík, Václav06.05.1960peněžitý dar 100,00
Otilie, Velinska27.03.1948peněžitý dar 10 000,00
Oupor, František15.02.1980peněžitý dar 200,00
Owczarzyová, Danuta02.07.1971peněžitý dar 200,00
Owczarzy, Roman02.07.1971peněžitý dar 200,00
Pacner, Jaroslav27.02.1991peněžitý dar 500,00
Paczková, Marta06.06.1975peněžitý dar 100,00
Páchová, Jana05.11.1973peněžitý dar 100,00
Pajerová, Kateřina16.09.1979peněžitý dar 300,00
Palásková, Lenka04.03.1981peněžitý dar 100,00
PALIČKA, DAVID08.12.1974peněžitý dar 200,00
Palich, Ctibor03.03.1961peněžitý dar 100,00
Palíšek, Josef29.12.1969peněžitý dar 1 000,00
Palíšková Radka71331361peněžitý dar 10 000,00
Palkova, Jana18.01.1971peněžitý dar 100,00
Palkova, Jana18.01.1971peněžitý dar 100,00
Pallanová, Lenka24.06.1981peněžitý dar 500,00
Panáčová, Daria27.01.1978peněžitý dar 3 000,00
Panáčová, Daria27.01.1978peněžitý dar 100,00
Pánek, Václav24.07.1958peněžitý dar 200,00
Papoušková, Ludmila12.10.1961peněžitý dar 100,00
Pařízková, Petra03.09.1978peněžitý dar 100,00
Paseka, Bohumil08.11.1946peněžitý dar 100,00
PASTRNAKOVA, PAVLINA23.05.1973peněžitý dar 500,00
Patera, Karel01.01.1964peněžitý dar 100,00
Patka, Jindřich22.12.1956peněžitý dar 999,00
Pauleová, Miluše05.12.1936peněžitý dar 100,00
Pauliova, Radka26.09.1965peněžitý dar 100,00
Paumer, Ctirad03.05.1964peněžitý dar 500,00
Pavel, Hynek08.04.1967peněžitý dar 100,00
Pavelková, Marie07.02.1955peněžitý dar 300,00
Pavlíková, Věra27.09.1948peněžitý dar 100,00
Pavlina, Jamin09.07.1972peněžitý dar 1 000,00
Pavloušková, Alena15.06.1960peněžitý dar 500,00
Pazderová, Vladimíra30.01.1972peněžitý dar 100,00
Pazdírek, Jan16.05.1944peněžitý dar 1 100,00
Pazourková, Zlatuše03.07.1960peněžitý dar 100,00
Pažout, Luboš05.03.1957peněžitý dar 1 000,00
Pažout, Luboš05.03.1957peněžitý dar 1 000,00
Pažout, Petr11.09.1944peněžitý dar 1 000,00
Peca, David07.08.1970peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečenková, Jana02.03.1966peněžitý dar 100,00
Pečinková, Dagmar19.12.1969peněžitý dar 100,00
Pecháček, Petr05.09.1974peněžitý dar 1 000,00
Pecháček, Petr05.09.1974peněžitý dar 100,00
PEKÁRKOVÁ LIBUŠE04395603peněžitý dar 77 777,00
Pekařová, Milena20.10.1946peněžitý dar 200,00
Peková, Soňa11.09.1974peněžitý dar 100,00
PENAZ, ANDREA20.11.1985peněžitý dar 300,00
Peňáz, Andrea04.01.1991peněžitý dar 350,00
PENAZ, ANDREA20.11.1985peněžitý dar 300,00
Pěničková, Dagmar03.09.1968peněžitý dar 100,00
Pěnkava, Vladan28.02.1966peněžitý dar 333,00
Pěnkava, Vladan28.02.1966peněžitý dar 100,00
Perner, Jan03.10.1965peněžitý dar 100,00
PESEK, LIBOR28.10.1985peněžitý dar 1 000,00
Pešek, Marcel02.01.1978peněžitý dar 100,00
Pešková, Eva13.12.1958peněžitý dar 100,00
Pešková, Ivana15.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Peš, Ladislav08.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Pešl, Martin20.06.1981peněžitý dar 100,00
Pešl, Martin20.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Pešl, Zbyněk20.06.1981peněžitý dar 500,00
Petele, Petr30.03.1963peněžitý dar 1 000,00
Petlák, Ivo26.03.1978peněžitý dar 5 000,00
Petlák, Vladimír26.10.1977peněžitý dar 100,00
Petráš, David08.11.1985peněžitý dar 1 000,00
Petrik, Stanislav06.09.1960peněžitý dar 100,00
Petr, Štěpán07.10.1972peněžitý dar 100,00
Petrů, Pavla20.04.1981peněžitý dar 100,00
PILARČÍKOVÁ, HANA11.04.1970peněžitý dar 500,00
Pilař, Zbyněk22.01.1973peněžitý dar 100,00
PILCH, BRONISLAW27.06.1980peněžitý dar 200,00
Pinta, Daniel07.04.1982peněžitý dar 200,00
Pírek, Stanislav16.01.1973peněžitý dar 100,00
Pischczeková, Zuzana12.12.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Pišček, Petr14.10.1976peněžitý dar 500,00
Pišček, Petr14.10.1976peněžitý dar 100,00
Piškule, Zdeněk10.05.1976peněžitý dar 100,00
Pišl, Milan05.07.1958peněžitý dar 1 000,00
Pišl, Milan05.07.1958peněžitý dar 500,00
Pišl, Milan05.07.1958peněžitý dar 500,00
Pišl, Milan05.07.1958peněžitý dar 500,00
Pišl, Milan05.07.1958peněžitý dar 500,00
Pittner, Jindřich02.08.1960peněžitý dar 200,00
Pivoňková, Hana09.03.1954peněžitý dar 500,00
Pivoňková, Hana09.03.1954peněžitý dar 1 000,00
Pivoňková, Hana09.03.1954peněžitý dar 1 000,00
Plachá, Libuše22.05.1951peněžitý dar 100,00
Planková, Jarmila02.06.1963peněžitý dar 100,00
Planková, Petra13.08.1984peněžitý dar 100,00
Platonov, Petr19.05.1954peněžitý dar 100,00
Plavcová, Lenka26.08.1980peněžitý dar 100,00
Plicková, Erika17.10.1964peněžitý dar 100,00
Plíšek, Lukáš25.05.1972peněžitý dar 200,00
Plíva, Otto19.12.1965peněžitý dar 100,00
Plocek, Jiří06.05.1954peněžitý dar 1 000,00
Plot, Miroslav31.12.1951peněžitý dar 200,00
Pneuservis Husárik69296766bezúplatné plnění 4 000,00 (bannery)
Poděbradská, Marie14.03.1951peněžitý dar 100,00
Poděbradský, Jiří10.09.1958peněžitý dar 100,00
Podhacký, Jiří11.08.1985peněžitý dar 100,00
Podhajecka, Veronika07.04.1982peněžitý dar 100,00
Podhorcová, Elena26.01.1973peněžitý dar 500,00
Podhorec, Ladislav03.02.1964peněžitý dar 100,00
Podlešáková, Iva23.06.1966peněžitý dar 500,00
PodmanickÝ, Pavel25.03.1988peněžitý dar 5 000,00
PodmanickÝ, Pavel25.03.1988peněžitý dar 500,00
PodmanickÝ, Pavel25.03.1988peněžitý dar 100,00
Podroužková, Jana27.10.1983peněžitý dar 100,00
Podroužková, Jana27.10.1983peněžitý dar 100,00
Pohlová, Magda21.07.1961peněžitý dar 500,00
Pochylá, Zdeňka25.06.1954peněžitý dar 200,00
Poisl, Milan29.04.1957peněžitý dar 100,00
Pojerová, Eva27.09.1954peněžitý dar 100,00
Pokorná, Vlasta14.12.1950peněžitý dar 800,00
Pokorná, Vlasta14.12.1950peněžitý dar 800,00
Pokorný, David31.07.1959peněžitý dar 3 000,00
Pokorný, Petr08.09.1954peněžitý dar 500,00
Pokorný, Petr08.09.1954peněžitý dar 500,00
Pokorný, Petr08.09.1954peněžitý dar 100,00
Pokorný, Radek09.03.1965peněžitý dar 100,00
Poláček, Karel14.12.1944peněžitý dar 100,00
Polák, Jaroslav02.04.1975peněžitý dar 100,00
POLAKOVA, PAVLA21.07.1967peněžitý dar 100,00
Polák, Petr17.05.1971peněžitý dar 1 000,00
Polanecký, Tomáš27.02.1970peněžitý dar 300,00
Polanecký, Tomáš27.02.1970peněžitý dar 300,00
Polanecký, Tomáš27.02.1970peněžitý dar 100,00
Polanská, Lenka26.10.1959peněžitý dar 100,00
Polešovský, Kamil18.01.1966peněžitý dar 100,00
Polívka, Martin15.01.1964peněžitý dar 2 000,00
Polívková, Vanda12.07.1962peněžitý dar 1 000,00
Polok, Marian13.06.1984peněžitý dar 200,00
Polzer, Tomáš03.05.1966peněžitý dar 200,00
Popelová, Stanislava11.05.1957peněžitý dar 100,00
Popp, Jiří10.03.1964peněžitý dar 100,00
Poppová, Klára Adriana08.08.1968peněžitý dar 100,00
Pospíchalová, Jana15.07.1970peněžitý dar 500,00
Pospíchal, Vlastimil05.03.1969peněžitý dar 500,00
Pospíšil, Miroslav17.10.1975peněžitý dar 100,00
Pospíšilová, Dagmar21.01.1976peněžitý dar 100,00
Potáček, Jan30.12.1956peněžitý dar 100,00
Poulová, Zdeňka18.01.1956peněžitý dar 100,00
Poživilová, Kateřina21.10.1961peněžitý dar 2 000,00
Prachař, Tomáš16.06.1983peněžitý dar 100,00
Praksin, Alexandr25.11.1948peněžitý dar 200,00
Prantlová, Lucie11.03.1977peněžitý dar 100,00
Prasilova, Pavla02.05.1967peněžitý dar 100,00
Pravda, Pavel25.11.1944peněžitý dar 200,00
Pravda, Pavel25.11.1944peněžitý dar 200,00
Pravda, Pavel25.11.1944peněžitý dar 200,00
Pražáková, Margita06.07.1978peněžitý dar 100,00
Prčková, Petra30.04.1974peněžitý dar 100,00
Prepiak, Julius03.12.1963peněžitý dar 5 000,00
Prieložný, Milan14.03.1975peněžitý dar 100,00
Prihodova, Lenka20.03.1963peněžitý dar 100,00
Primusová, Ludmila28.07.1944peněžitý dar 100,00
PROCEK, JAN05.08.1976peněžitý dar 200,00
Procházka, Jan21.11.1964peněžitý dar 100,00
Procházka, Miroslav02.07.1964peněžitý dar 100,00
Procházka, Pavel17.11.1976peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Petr24.05.1979peněžitý dar 200,00
Procházková, Helena07.10.1963peněžitý dar 200,00
Procházková, Irena29.08.1967peněžitý dar 600,00
Procházková, Petra29.01.1976peněžitý dar 10 000,00
Procházková, Petra29.01.1976peněžitý dar 200,00
Průša, Martin11.05.1974peněžitý dar 100,00
PŘÍborskÝ, Daniel29.07.1973peněžitý dar 500,00
PŘÍborskÝ, Daniel29.07.1973peněžitý dar 500,00
Přibylová, Kateřina25.08.1975peněžitý dar 2 000,00
Přibylová, Kateřina25.08.1975peněžitý dar 100,00
Přibyl, Petr12.06.1964peněžitý dar 100,00
Přibyl, Václav26.12.1961peněžitý dar 1 000,00
Přikryl, Jan25.03.1944peněžitý dar 1 200,00
Přikryl, Jan25.03.1944peněžitý dar 100,00
Pšenička, Jan29.01.1955peněžitý dar 100,00
Ptáček, Martin06.06.1974peněžitý dar 100,00
Půda, Radek14.11.1978peněžitý dar 200,00
Pudil, Vojtěch21.01.1992peněžitý dar 100,00
PUCHYR, MARTIN16.07.1983peněžitý dar 100,00
Pupíková, Soňa21.01.1963peněžitý dar 5 000,00
Pusch, David25.04.1986peněžitý dar 100,00
Quitta, Eva02.09.1982peněžitý dar 100,00
Quitta, Michal29.03.1978peněžitý dar 1 000,00
Rada, Zbyněk17.09.1959peněžitý dar 5 000,00
Rada, Zbyněk17.09.1959peněžitý dar 100,00
RADOMÍR, ŽIVČÁK11.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Radvanovská, Ivana07.10.1976peněžitý dar 100,00
Rajchl, Jindřich27.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Ráliš, Jaroslav22.04.1976peněžitý dar 100,00
Rambousek, D rahomír08.07.1943peněžitý dar 100,00
Rašpl, Petr25.08.1954peněžitý dar 500,00
Rataj, Lukáš22.05.1989peněžitý dar 100,00
Rédová Fajmonová, Petra31.10.1975peněžitý dar 1 000,00
Rehorova, Dagmar25.07.1952peněžitý dar 100,00
Rech, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Reissová, Helena16.07.1981peněžitý dar 1 000,00
Repáč, Petr05.04.1972peněžitý dar 100,00
Restaurace Džbán s.r.o.27411354bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Revallo, Judita18.06.1959peněžitý dar 100,00
Rezková, Libuše05.02.1964peněžitý dar 1 000,00
Rezková, Libuše05.02.1964peněžitý dar 100,00
Riečičiár, Roman10.07.1968peněžitý dar 1 000,00
Riedel, Artur20.04.1961peněžitý dar 100,00
Richter, Miroslav26.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Richterová, Jaroslava29.06.1946peněžitý dar 100,00
Richterová, Jaroslava29.06.1946peněžitý dar 100,00
Riško, Michal11.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Ritschel, Radek02.08.1976peněžitý dar 100,00
Rittich, Dan07.04.1977peněžitý dar 100,00
Rmoutil, Martin12.06.1955peněžitý dar 100,00
RNDr., Gazdová18.02.1955peněžitý dar 500,00
Roháčková, Hana16.07.1956peněžitý dar 300,00
Roháčková, Hana16.07.1956peněžitý dar 300,00
Roháčková, Hana16.07.1956peněžitý dar 200,00
Roháčková, Hana16.07.1956peněžitý dar 100,00
Roháčková, Irena29.11.1960peněžitý dar 100,00
Roháčková, Sylvie29.05.1980peněžitý dar 100,00
Rohová, Yvona07.01.1968peněžitý dar 200,00
Rosáková, Radka18.09.1960peněžitý dar 100,00
Rottová, Dana20.10.1971peněžitý dar 100,00
Roznerová, Jiřina22.11.1969peněžitý dar 100,00
Rozner, Petr17.03.1968peněžitý dar 100,00
Roztočil, Kamil02.04.1967peněžitý dar 5 000,00
Roztočil, Kamil02.04.1967peněžitý dar 100,00
Rubín, Josef17.03.1960peněžitý dar 100,00
Rujbrová, Jana18.10.1975peněžitý dar 100,00
Rusňáková, Jaromíra22.06.1965peněžitý dar 100,00
RUZICKOVA, MARTINA22.11.1976peněžitý dar 100,00
Růžička, Jaroslav12.11.1962peněžitý dar 200,00
Růžička, Radomír15.08.1959peněžitý dar 1 000,00
Růžička, Radomír15.08.1959peněžitý dar 100,00
Růžičková, Kateřina15.07.1987peněžitý dar 100,00
Růžičková, Martina21.06.1984peněžitý dar 100,00
Rýdlová, Taťjana26.09.1954peněžitý dar 500,00
Rychtařík, Dominik22.01.1980peněžitý dar 1 000,00
Rychtařík, Dominik22.01.1980peněžitý dar 1 000,00
Rykl, Břetislav08.06.1968peněžitý dar 100,00
Rystonová, Denisa27.06.1968peněžitý dar 100,00
Ryšavá, Petra29.02.1980peněžitý dar 100,00
Ryšavý, Michal21.08.1980peněžitý dar 500,00
Rýznarová, Jana10.09.1956peněžitý dar 100,00
Říha, Milan23.11.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Říha, Milan23.11.1962peněžitý dar 200,00
Říha, Milan23.11.1962peněžitý dar 200,00
Říha, Milan23.11.1962peněžitý dar 100,00
Říhová, Petra10.12.1968peněžitý dar 500,00
Sačková, Taťána20.03.1974peněžitý dar 500,00
Sačková, Taťána20.03.1974peněžitý dar 500,00
Sačková, Taťána20.03.1974peněžitý dar 500,00
Sadecky, Zdeněk23.11.1965peněžitý dar 1 000,00
Sádovská, Dana30.05.1975peněžitý dar 500,00
Saifr, Vladimír15.04.1963peněžitý dar 222,00
Sajlerová, Zuzana17.07.1975peněžitý dar 100,00
Salátová, Lenka20.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Salcburger, Václav28.04.1957peněžitý dar 1 000,00
Salcburger, Václav28.04.1957peněžitý dar 1 000,00
Salcburger, Václav28.04.1957peněžitý dar 500,00
Salomon, Lenka21.12.1972peněžitý dar 500,00
Samešová, Jana30.04.1964peněžitý dar 1 000,00
Samková, Alena23.11.1949peněžitý dar 200,00
Samková, Jana14.07.1952peněžitý dar 100,00
Saňák, Roman17.10.1986peněžitý dar 100,00
Sapáková, Dana08.02.1966peněžitý dar 1 000,00
Sarka, Korbova06.09.1972peněžitý dar 2 000,00
Sebesta, Radomir25.11.1957peněžitý dar 100,00
Sedlák, Milan21.03.1962peněžitý dar 100,00
Sedláková, Jitka25.09.1952peněžitý dar 100,00
Sedláková, Zuzana26.02.1978peněžitý dar 100,00
Sechovec, Robert09.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Sekera, David23.06.1970peněžitý dar 100,00
Sekera, Jiří19.07.1964peněžitý dar 111,00
Sekova, Alena28.01.1965peněžitý dar 5 000,00
Sekova, Alena28.01.1965peněžitý dar 100,00
Semerák, Michal02.07.1980peněžitý dar 100,00
Schauerová, Markéta24.06.1971peněžitý dar 100,00
Schlägelová, Ivana07.01.1957peněžitý dar 100,00
Schlägelová, Ivana07.01.1957peněžitý dar 100,00
Schlick, Zbyšek06.11.1964peněžitý dar 100,00
Schmidtová, Jana06.12.1986peněžitý dar 100,00
Schmidtová, Naděžda31.08.1964peněžitý dar 300,00
Schmidtová, Naděžda31.08.1964peněžitý dar 100,00
Schmidtová, Naděžda31.08.1964peněžitý dar 300,00
Schmidtová, Naděžda31.08.1964peněžitý dar 200,00
Schneider, František25.09.1947peněžitý dar 100,00
Schneiderová, Jitka14.10.1975peněžitý dar 100,00
Schonbauerova, Gabriela10.01.1973peněžitý dar 200,00
Schönfeld, Ondřej20.04.1984peněžitý dar 100,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 500,00
Schriederová, Eva05.12.1968peněžitý dar 200,00
Sičák, Ondřej07.02.1993peněžitý dar 200,00
Sieger, Milan02.02.1979peněžitý dar 100,00
Sikorová, Petra26.03.1972peněžitý dar 100,00
Simajchl, Jakub13.01.1986peněžitý dar 100,00
Simandlová, Lenka28.05.1977peněžitý dar 100,00
Simonikova, Ivana09.02.1963peněžitý dar 100,00
Simon, Jaroslav06.07.1969peněžitý dar 100 000,00
Sirůčková, Jana23.01.1967peněžitý dar 100,00
Siudová, Jarmila12.02.1956peněžitý dar 100,00
Sivok, Tomáš17.02.1994peněžitý dar 1 000,00
Skála, Walter05.09.1975peněžitý dar 100,00
Sklenář, Tomáš20.08.1988peněžitý dar 100,00
Skoumal, Martin13.09.1949peněžitý dar 10 000,00
Skoupý, Blahomír08.06.1948peněžitý dar 1 000,00
Skuhrová, Kateřina28.04.1971peněžitý dar 100,00
Skuplík, Václav02.02.1976peněžitý dar 100,00
Skýba, Milan30.08.1966peněžitý dar 5 000,00
Slaba, Michal23.03.1963peněžitý dar 3 000,00
Sládková, Jitka18.11.1974peněžitý dar 100,00
Sladkovská, Magdalena23.12.1971peněžitý dar 100,00
Slavík, Josef01.03.1932peněžitý dar 100,00
Slavík, Libor26.02.1972peněžitý dar 100,00
Sloup, Roman21.07.1966peněžitý dar 100,00
Slováček, Petr24.05.1967peněžitý dar 100,00
Slováčková, Petra21.07.1976peněžitý dar 100,00
Slovák, Stanislav27.06.1951peněžitý dar 200,00
Slówik, Vojtěch15.03.1956peněžitý dar 2 500,00
Slówik, Vojtěch15.03.1956peněžitý dar 1 000,00
Smečková, Olga19.06.1966peněžitý dar 100,00
Smékal, Ladislav10.06.1970peněžitý dar 100,00
SMÉKALOVÁ, SLAVOMÍRA31.05.1959peněžitý dar 500,00
Smekal, Pavel03.12.1984peněžitý dar 3 000,00
Smeták, Jiří11.10.1969peněžitý dar 500,00
Smetka, Pavel09.08.1979peněžitý dar 100,00
Smetka, Pavel09.08.1979peněžitý dar 1 000,00
SMIS Sdružení mikr10924221peněžitý dar 55 000,00
Smolkova, Romana20.01.1969peněžitý dar 1 000,00
Smrž, Miroslav11.08.1971peněžitý dar 100,00
Snížková, Jana13.07.1963peněžitý dar 5 000,00
Snížková, Jana13.07.1963peněžitý dar 100,00
Sobiskova, Lenka15.06.1974peněžitý dar 200,00
Sobotková, Dana18.01.1963peněžitý dar 100,00
Sojáková, Barbora03.02.1966peněžitý dar 200,00
Sojka, Jaroslav09.06.1957peněžitý dar 1 000,00
Sojka, Jaroslav09.06.1957peněžitý dar 400,00
Sojka, Petr25.05.1976peněžitý dar 500,00
Sojka, Petr25.05.1976peněžitý dar 100,00
Sokolik, Petr30.09.1956peněžitý dar 1 000,00
Solčanský, Stanislav13.11.1973peněžitý dar 100,00
Součková, Květoslava22.03.1968peněžitý dar 200,00
Součková, Monika23.12.1975peněžitý dar 100,00
Soukup, Marián29.07.1975peněžitý dar 200,00
SOUKUPOVÁ, HELENA01.06.1976peněžitý dar 500,00
Soukupová, Ivana09.09.1967peněžitý dar 100,00
Soukupová, Lenka07.10.1978peněžitý dar 500,00
Soukupová, Lenka07.10.1978peněžitý dar 100,00
Soukup, Petr22.10.1964peněžitý dar 100,00
Soukup, Radek10.12.1971peněžitý dar 1 000,00
Soukup, Radek10.12.1971peněžitý dar 100,00
Soukup, Václav07.12.1955peněžitý dar 1 000,00
sova, jiri25.06.1959peněžitý dar 100,00
Sovová, Hana15.06.1970peněžitý dar 1 000,00
Sovova, Romana01.07.1974peněžitý dar 100,00
Spálenková, Vladimíra07.03.1973peněžitý dar 900,00
Spálenková, Vladimíra07.03.1973peněžitý dar 100,00
Srba, Petr10.05.1967peněžitý dar 100,00
Srbová, Renáta03.01.1967peněžitý dar 100,00
Stanislav, Filip26.07.1982peněžitý dar 1 000,00
Staňková, Pavla14.05.1966peněžitý dar 100,00
stano, jan24.08.1967peněžitý dar 100,00
Stanovský, Marcel20.02.1968peněžitý dar 100,00
Stanzel, Jakub14.07.1989peněžitý dar 3 000,00
Stanzel, Jakub14.07.1989peněžitý dar 3 000,00
Stanzel, Jakub14.07.1989peněžitý dar 1 000,00
Stanzel, Jakub14.07.1989peněžitý dar 1 000,00
Stará, Ilona23.06.1956peněžitý dar 100,00
Starý, Libor14.03.1967peněžitý dar 100,00
Stehlík, Bohumír26.01.1990peněžitý dar 100,00
stejskalová, kamila14.08.1968peněžitý dar 100,00
STESKOVA, JANA05.02.1969peněžitý dar 2 000,00
Stodolová, Vladimíra22.08.1961peněžitý dar 500,00
Stoklásek, Libor20.10.1972peněžitý dar 100,00
Stoupová, Ivana19.02.1968peněžitý dar 100,00
Stranska, Jitka23.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Stranska, Jitka23.05.1977peněžitý dar 300,00
Stránský, Martin05.05.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Stransky, Martin05.05.1968peněžitý dar 100,00
Streicherová, Andrea04.06.1984peněžitý dar 500,00
Streitová, Kateřina02.10.1972peněžitý dar 500,00
Stříbrný, Štěpán01.07.1976peněžitý dar 500,00
Stříteský, Pavel13.04.1973peněžitý dar 100,00
Studecký, Zbyšek05.02.1962peněžitý dar 1 111,00
Studecký, Zbyšek05.02.1962peněžitý dar 1 111,00
Studecký, Zbyšek05.02.1962peněžitý dar 777,00
Studená, Milada13.12.1961peněžitý dar 500,00
Stulíková, Eva08.05.1970peněžitý dar 1 000,00
Suchý, Jan13.12.1964peněžitý dar 100,00
Sukaná, Iveta11.03.1988peněžitý dar 100,00
Sulíková, Marta29.11.1962peněžitý dar 100,00
SUM, MICHAL23.06.1967peněžitý dar 1 000,00
Sůra, Aleš14.05.1977peněžitý dar 100,00
Sváčková, Gabriela02.10.1973peněžitý dar 100,00
Svárovská, Eva15.12.1958peněžitý dar 100,00
Svatoň, Petr21.01.1972peněžitý dar 1 000,00
Svatoň, Petr21.01.1972peněžitý dar 100,00
Svatosova, Marie18.04.1956peněžitý dar 100,00
Svěrák, Václav12.06.1987peněžitý dar 100,00
Svoboda, Aleš04.10.1957peněžitý dar 10 000,00
Svoboda, Aleš04.10.1957peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Antonín27.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Jakub14.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Jan28.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Leoš12.07.1976peněžitý dar 100,00
Svoboda, Mia10.09.1974peněžitý dar 111,00
Svoboda, Miroslav02.03.1956peněžitý dar 500,00
Svoboda, Ondřej13.11.1982peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Radek09.04.1976peněžitý dar 500,00
Svoboda, Radek09.04.1976peněžitý dar 500,00
Svobodova, Adela24.06.1980peněžitý dar 5 000,00
Svobodová, Dana05.06.1967peněžitý dar 100,00
Svobodová, Eliška05.07.1951peněžitý dar 300,00
Svobodová, Jitka10.08.1968peněžitý dar 100,00
Svobodová, Naděžda16.06.1956peněžitý dar 100,00
Svobodová, Simona26.03.1978peněžitý dar 100,00
Svobodová, Václava15.01.1949peněžitý dar 200,00
Swárovská, Marie22.07.1970peněžitý dar 100,00
Sýkora, Petr16.11.1987peněžitý dar 100,00
Sýkorová, Marta19.12.1964peněžitý dar 200,00
Synková, Šárka18.10.1975peněžitý dar 100,00
szabó, Jindřich24.08.1967peněžitý dar 200,00
Šálková, Petra09.01.1975peněžitý dar 100,00
Šamalová, Jana21.11.1963peněžitý dar 1 000,00
Šandrová, Pavlína17.07.1968peněžitý dar 100,00
Šaradínová, Veronika14.08.1980peněžitý dar 100,00
ŠÁRA, MARTIN11.01.1970peněžitý dar 2 000,00
Šarochová, Alena04.03.1952peněžitý dar 200,00
Šašková, Jiřina26.02.1962peněžitý dar 100,00
Šauerová, Petra13.05.1978peněžitý dar 100,00
Ščevko, Petr19.02.1975peněžitý dar 100,00
Šebesta, Pavel25.09.1990peněžitý dar 900,00
Šebesta, Pavel25.09.1990peněžitý dar 250,00
Šebestová, Michaela28.03.1995peněžitý dar 250,00
Šeda, Michal06.06.1980peněžitý dar 100,00
Šedivá, Martina23.09.1970peněžitý dar 100,00
Šedivá, Stanislava30.09.1955peněžitý dar 100,00
Šedivý, Zdeněk27.01.1955peněžitý dar 100,00
Šedová, Iveta06.06.1980peněžitý dar 100,00
Šeďová, Lubomíra27.05.1976peněžitý dar 300,00
Šedová, Miroslava28.11.1968peněžitý dar 100,00
Šedova, Renata05.11.1965peněžitý dar 1 000,00
Šedova, Renata05.11.1965peněžitý dar 500,00
ŠEFRÁNKOVÁ, MONIKA02.02.1975peněžitý dar 100,00
Šenek, Marek18.07.1976peněžitý dar 200,00
Šeneková, Jiřina10.09.1976peněžitý dar 200,00
Šenk, Jan07.01.1966peněžitý dar 100,00
Šenk, Lubomír13.12.1966peněžitý dar 100,00
Šenková, Zuzana05.02.1976peněžitý dar 100,00
Šertlerová, Věra23.01.1968peněžitý dar 100,00
Šestáková, Miloslava16.12.1965peněžitý dar 500,00
Ševečková, Marcela24.10.1966peněžitý dar 100,00
Ševera, MichalCS08.11.1978peněžitý dar 900,00
Šibrava, Jan21.05.1975peněžitý dar 100,00
Šilha, Martin01.02.1977peněžitý dar 5 000,00
Šilingrová, Ivana14.09.1974peněžitý dar 500,00
Šimanovská, Dana05.06.1961peněžitý dar 500,00
Šimčák, Milan Dominik10.06.1961peněžitý dar 100,00
Šimčík, Jaroslav23.04.1971peněžitý dar 1 000,00
Šimek, Petr10.04.1960peněžitý dar 250,00
Šimíčková, Jarmila08.04.1974peněžitý dar 100,00
Šimková, Hana21.04.1957peněžitý dar 100,00
Šimková, Michaela23.04.1979peněžitý dar 100,00
Šimoník, Radislav25.01.1967peněžitý dar 500,00
Šímová, Jana06.03.1966peněžitý dar 3 000,00
Šímová, Jitka02.12.1960peněžitý dar 1 000,00
Šindelková, Klára23.05.1994peněžitý dar 100,00
Šípková, Jiřina26.04.1957peněžitý dar 500,00
Šípková, Jiřina26.04.1957peněžitý dar 100,00
Šírová, Alena03.08.1963peněžitý dar 100,00
Šiška, Jan10.08.1949peněžitý dar 500,00
Šišková, Alena10.03.1956peněžitý dar 1 500,00
Škapa, Martin07.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Škapa, Stanislav26.07.1958peněžitý dar 500,00
Škapa, Stanislav26.07.1958peněžitý dar 300,00
Škapa, Stanislav26.07.1958peněžitý dar 300,00
Škapa, Stanislav26.07.1958peněžitý dar 300,00
Škapa, Stanislav26.07.1958peněžitý dar 300,00
Škodová, Andrea10.03.1950peněžitý dar 500,00
Škodová, Andrea10.03.1950peněžitý dar 100,00
Školníková, Radana27.10.1957peněžitý dar 100,00
Škopková, Renata07.10.1975peněžitý dar 100,00
Škorpilová, Ladislava10.05.1949peněžitý dar 1 000,00
Škraňka, Ladislav18.09.1947peněžitý dar 100,00
Škurková, Yvona18.05.1962peněžitý dar 100,00
Škvrna, Pavel22.05.1971peněžitý dar 100,00
Šlapák, Jaromír19.07.1975peněžitý dar 7 000,00
Šlapák, Jaromír19.07.1975peněžitý dar 100,00
Šlechta, Jan11.06.1948peněžitý dar 100,00
Šlechta, Radovan04.06.1973peněžitý dar 100,00
Šmejcová, Alena02.06.1966peněžitý dar 500,00
Šmejcová, Alena02.06.1966peněžitý dar 500,00
Šmejcová, Alena02.06.1966peněžitý dar 200,00
Šmejkal, Martin25.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Šmíd, Jaromír05.01.1949peněžitý dar 101,00
Šmíd, Jaromír05.01.1949peněžitý dar 101,00
Šmídová, Jana16.05.1964peněžitý dar 100,00
Šmídová, Mišela02.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Šmídová, Šárka11.06.1972peněžitý dar 100,00
Šmidrkalová, Daniela06.07.1964peněžitý dar 100,00
Šmikmátor, Jiří13.08.1956peněžitý dar 1 000,00
Šmikmátor, Jiří13.08.1956peněžitý dar 500,00
ŠMILO, Jitka02.03.1956peněžitý dar 100,00
Šnajdrová, Michaela10.09.1980peněžitý dar 1 000,00
Šnyrychová, Radmila18.03.1954peněžitý dar 100,00
Šnyrych, Vítězslav13.09.1954peněžitý dar 100,00
Šoral, Radim04.05.1983peněžitý dar 100,00
Šoral, Vladimír19.12.1955peněžitý dar 500,00
Šoral, Vladimír19.12.1955peněžitý dar 300,00
Šorna, Josef26.09.1953peněžitý dar 5 000,00
Šorna, Josef26.09.1953peněžitý dar 5 000,00
Šorna, Josef26.09.1953peněžitý dar 5 000,00
Šorna, Josef26.09.1953peněžitý dar 2 000,00
Šotolová, Eva11.12.1976peněžitý dar 100,00
Šottlová, Hana13.02.1976peněžitý dar 100,00
Šourková, Naděžda25.01.1969peněžitý dar 100,00
Špetova, Jiřina14.02.1964peněžitý dar 100,00
Špicl, Jaroslav25.03.1956peněžitý dar 1 000,00
Špičková, Kateřina03.12.1972peněžitý dar 100,00
Šrámek, Petr16.06.1966peněžitý dar 100,00
Šrámek, Stanislav14.09.1995peněžitý dar 100,00
Šrámková, Marcela28.01.1967peněžitý dar 500,00
Šrenk, Pavel11.11.1977peněžitý dar 100,00
Šroub, Slavoj29.10.1951peněžitý dar 100,00
Šrubařová, Alena24.05.1965peněžitý dar 500,00
Šrubařová, Alena24.05.1965peněžitý dar 100,00
Štancl, Jiří14.02.1946peněžitý dar 300,00
Štangler, Jiří13.07.1977peněžitý dar 100,00
Šťastná, Lidie21.01.1957peněžitý dar 100,00
Šťastná, Petra02.10.1970peněžitý dar 100,00
Šťastný, Petr09.04.1950peněžitý dar 100,00
Šťastný, Rostislav23.04.1974peněžitý dar 100,00
Štefečka, Lubomír14.11.1963peněžitý dar 100,00
Štefečka, Lubomír14.11.1963peněžitý dar 100,00
Štefková, Milena24.10.1963peněžitý dar 100,00
Štěrba, Petr19.05.1970peněžitý dar 100,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 200,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 200,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 200,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 200,00
Štěrba, Zdeněk07.02.1963peněžitý dar 100,00
Štěrbová, Hana29.04.1958peněžitý dar 100,00
Štěrbová, Martina16.03.1986peněžitý dar 100,00
Štohanzl, Jan06.12.1966peněžitý dar 100,00
Štola, Josef10.12.1989peněžitý dar 100,00
Štorek, Zdeněk22.09.1966peněžitý dar 1 000,00
ŠTOURAČOVÁ, IVANA10.06.1985peněžitý dar 500,00
ŠTOURAČOVÁ, IVANA10.06.1985peněžitý dar 500,00
Šubrt, Jan28.06.1976peněžitý dar 500,00
Šubrt, Jan28.06.1976peněžitý dar 100,00
Šubrtová, Eva11.05.1976peněžitý dar 100,00
Šubrtová, Sára11.05.1976peněžitý dar 100,00
Šuková, Lucie31.07.1974peněžitý dar 100,00
ŠUSTKOVÁ, KARIN25.03.1966peněžitý dar 1 000,00
ŠUSTKOVÁ, KARIN25.03.1966peněžitý dar 100,00
Šváb, Daniel29.01.1964peněžitý dar 4 100,00
Šváb, Ivan28.06.1969peněžitý dar 100,00
Šváb, Luděk29.05.1965peněžitý dar 100,00
Švadlenková, Lenka11.09.1983peněžitý dar 100,00
Švajner, Ivo16.04.1964peněžitý dar 1 000,00
Švarcová, Ol810.04.1969peněžitý dar 100,00
Švec, Miloslav25.03.1955peněžitý dar 1 100,00
Švecová, Eva21.07.1978peněžitý dar 500,00
Švecová, Eva21.07.1978peněžitý dar 200,00
Švecová, Eva21.07.1978peněžitý dar 200,00
Švecová, Markéta07.03.1980peněžitý dar 400,00
Švejda, Petr21.09.1976peněžitý dar 100,00
Švejdová, Petra21.09.1976peněžitý dar 100,00
Švidrnoch, Václav21.12.1961peněžitý dar 500,00
Švihel, Zdeněk20.11.1962peněžitý dar 100,00
Švorc, Miroslav09.12.1964peněžitý dar 500,00
Táborský, Libor08.12.1962peněžitý dar 2 000,00
Takáčová, Blanka31.07.1960peněžitý dar 100,00
Takáč, Pavel31.07.1960peněžitý dar 200,00
Taranda, Petr26.10.1970peněžitý dar 10 000,00
Tecl, Martin29.07.1975peněžitý dar 100,00
Telecký, Jaroslav11.03.1970peněžitý dar 919,76
Telecký, Jaroslav11.03.1970peněžitý dar 100,00
Tenglerová, Radmila02.05.1970peněžitý dar 200,00
TERAHO s.r.o.05816980bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Termerová, Miloslava28.04.1942peněžitý dar 100,00
Thám, Josef24.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Tichotová, Michaela13.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Tichý, Libor01.02.1968peněžitý dar 100,00
Tittelbach, Lukáš15.05.1978peněžitý dar 100,00
Tkačík, Pavel24.10.1962peněžitý dar 100,00
Tkačík, Radek21.04.1968peněžitý dar 500,00
Tobolková, Jitka12.07.1962peněžitý dar 800,00
Tobolková, Jitka12.07.1962peněžitý dar 100,00
Todtová, Alena29.08.1960peněžitý dar 100,00
Tolášová, Pavla22.06.1963peněžitý dar 100,00
Tomancová, Dana26.02.1962peněžitý dar 100,00
TOMÁNEK, MARTIN26.01.1976peněžitý dar 1 000,00
TOMÁNEK, MARTIN26.01.1976peněžitý dar 100,00
Tomanová, Dagmar08.01.1973peněžitý dar 100,00
Tomas, Kulhanek13.09.1975peněžitý dar 999,00
Tomas, Kulhanek13.09.1975peněžitý dar 999,00
Tomáš, Hanuš16.10.1953peněžitý dar 500,00
TomÁŠ, KarÁsek15.03.1975peněžitý dar 10 000,00
Tomáš, Petr22.12.1984peněžitý dar 500,00
Tomečková, Olga13.09.1983peněžitý dar 100,00
Tomišková, Martina28.04.1976peněžitý dar 100,00
Tomšíček, František14.03.1964peněžitý dar 100,00
Tonder, Vladimír15.10.1968peněžitý dar 100,00
Toula, Frantisek23.07.1959peněžitý dar 500,00
Toušek, Karel24.05.1962peněžitý dar 500,00
Toušek, Karel24.05.1962peněžitý dar 100,00
Trauške, Antonín04.05.1956peněžitý dar 100,00
Trávník, Radek03.05.1969peněžitý dar 500,00
TRHLÍK, JIŘÍ09.11.1983peněžitý dar 211,00
TRHLÍK, JIŘÍ09.11.1983peněžitý dar 111,00
Trkalová, Lenka19.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Třešňák, Miloslav26.09.1961peněžitý dar 100,00
Třešňáková, Hana17.03.1960peněžitý dar 100,00
Třešňák, Vladimír08.02.1978peněžitý dar 100,00
Tříska, František24.04.1990peněžitý dar 500,00
Tuček, Bronislav12.09.1965peněžitý dar 100,00
Tuček, Bronislav12.09.1965peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Vlasta11.08.1973peněžitý dar 1 000,00
Tuhá, Marie22.05.1966peněžitý dar 100,00
Turek, Jan03.05.1981peněžitý dar 1 000,00
Turek, Karel12.06.1985peněžitý dar 300,00
Turková, Anna07.05.1963peněžitý dar 3 000,00
tvrdoň, petr18.10.1977peněžitý dar 200,00
tvrdoň, petr18.10.1977peněžitý dar 100,00
tvrdoň, petr18.10.1977peněžitý dar 100,00
Tvrz, Petr14.10.1966peněžitý dar 100,00
Tycová, Jana02.08.1970peněžitý dar 300,00
Tyller, Vladimír21.10.1949peněžitý dar 100,00
Účto s úsměvem s.r.o07554745peněžitý dar 5 000,00
Uhlik, Josef11.08.1966peněžitý dar 1 000,00
Uhlik, Josef11.08.1966peněžitý dar 100,00
Uhlířová, Marie31.05.1970peněžitý dar 100,00
Uhlíř, Tomáš09.04.1949peněžitý dar 100,00
Uhrinec, Michal01.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Uhrinec, Michal01.08.1984peněžitý dar 202,20
Uhrinec, Michal01.08.1984peněžitý dar 202,20
Uhrinec, Michal01.08.1984peněžitý dar 202,20
Uhrinec, Michal01.08.1984peněžitý dar 202,20
Uhrinec, Michal01.08.1984peněžitý dar 202,20
Uhrinec, Michal01.08.1984peněžitý dar 100,00
Uldrichová, Světlana22.12.1974peněžitý dar 100,00
Ullmann, Richard27.10.1960peněžitý dar 2 000,00
Urban, Aleš04.11.1971peněžitý dar 100,00
Urbánek, Jiří18.07.1972peněžitý dar 1 000,00
Urbánek, Lukáš10.07.1976peněžitý dar 1 000,00
Urbánek, Pavel01.07.1981peněžitý dar 100,00
Urbanová, Denisa26.04.1976peněžitý dar 1 000,00
URBAN, PETR26.11.1975peněžitý dar 1 000,00
Urbášek, Petr20.06.1968peněžitý dar 200,00
Vacek, Petr23.08.1964peněžitý dar 120 000,00
Vacek, Zdeněk06.03.1951peněžitý dar 1 000,00
Vacková, Kateřina23.09.1965peněžitý dar 1 000,00
Václav Florián46827358peněžitý dar 1 000,00
Vaclav, Hadrava21.02.1983peněžitý dar 10 000,00
Vaculík, Marek18.09.1972peněžitý dar 100,00
Vágner, Ivan02.09.1945peněžitý dar 150,00
Váchalová, Miloslava10.04.1965peněžitý dar 100,00
Vachtová, Alena16.11.1952peněžitý dar 3 000,00
Vachtová, Alena16.11.1952peněžitý dar 3 000,00
Vachůn, Miroslav28.11.1968peněžitý dar 1 000,00
Vajbar, Stanislav23.10.1976peněžitý dar 300,00
Vajrychová, Lara24.08.1963peněžitý dar 100,00
Vajsarová, Marie01.05.1965peněžitý dar 100,00
Valach, David06.12.1978peněžitý dar 100,00
VALACH, Dušan18.11.1960peněžitý dar 100,00
Valach, Milan16.02.1967peněžitý dar 500,00
Valášková, Zuzana18.11.1968peněžitý dar 100,00
Valentíny, Ján19.12.1963peněžitý dar 500,00
Valeš, MARKÉTA21.02.1977peněžitý dar 100,00
Valešová, Drahomíra21.05.1956peněžitý dar 1 000,00
Valešová, Kateřina27.12.1972peněžitý dar 2 000,00
ValeŠ, Petr27.05.1966peněžitý dar 36 000,00
ValeŠ, Petr27.05.1966peněžitý dar 6 000,00
ValeŠ, Petr27.05.1966peněžitý dar 4 000,00
Valjent, Michal20.01.1994peněžitý dar 999,00
Valouch, Vladan Jakub06.04.1969peněžitý dar 100,00
Valovy, Radim27.03.1972peněžitý dar 100,00
Valter, Kocur05.12.1960peněžitý dar 10 000,00
Vančurová, Martina04.11.1971peněžitý dar 100,00
Vaněček, Jaroslav26.07.1951peněžitý dar 100,00
Vanerová, Věra02.06.1957peněžitý dar 1 000,00
Vaníková, Ivana11.05.1972peněžitý dar 100,00
Vaňková, Eva23.02.1961peněžitý dar 100,00
Váňová, Jitka11.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Varmuža, Pavel09.01.1976peněžitý dar 100,00
Vašatová, Hloušková26.04.1990peněžitý dar 250,00
Vašíček, Miroslav18.05.1997peněžitý dar 100,00
Vávra, Jiří07.08.1964peněžitý dar 200,00
Vávra, Pavel16.07.1966peněžitý dar 100,00
VECERKA, MILAN21.11.1972peněžitý dar 2 000,00
Veit, Miroslav26.04.1964peněžitý dar 100,00
Veitová, Petra08.05.1966peněžitý dar 100,00
Veitsová, Jitka08.12.1996peněžitý dar 100,00
Vejsada, Jan23.11.1953peněžitý dar 100,00
VELEBNÝ, ONDŘEJ11.08.1981peněžitý dar 3 000,00
Velhartická, Jitka28.07.1973peněžitý dar 100,00
VENDULA, STRNADOVA29.01.1976peněžitý dar 200,00
Venkrbcová, Radka20.12.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Vepřek, Jiří07.01.1973peněžitý dar 10 000,00
Vepřek, Jiří07.01.1973peněžitý dar 100,00
Vesecká, Renáta09.03.1973peněžitý dar 300,00
Veselá, Hana17.09.1964peněžitý dar 1 000,00
Vesela, Veselá17.09.1964peněžitý dar 100,00
Veseleňák, Vít22.05.1985peněžitý dar 100,00
Veselý, Martin14.08.1973peněžitý dar 5 000,00
Veselý, Pavel13.11.1949peněžitý dar 100,00
Vestenická, Marie25.11.1974peněžitý dar 1 000,00
Vestenická, Marie25.11.1974peněžitý dar 300,00
Vetešníková, Vanda30.12.1976peněžitý dar 100,00
Vetešníková, Vanda30.12.1976peněžitý dar 100,00
Vetešníková, Vanda30.12.1976peněžitý dar 100,00
Vetešníková, Vanda30.12.1976peněžitý dar 100,00
Vetešníková, Vanda30.12.1976peněžitý dar 100,00
Větrovcová, Lenka21.02.1967peněžitý dar 100,00
Veverka, Jaromír29.07.1956peněžitý dar 200,00
Vičíková, Monika13.03.1973peněžitý dar 100,00
Vida, Tomáš20.05.1973peněžitý dar 500,00
Vidmanová, Vlasta06.03.1946peněžitý dar 100,00
Viktorýn, Petr02.12.1970peněžitý dar 1 000,00
Vinklerová, Šárka27.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Virágová, Michaela06.09.1967peněžitý dar 100,00
Vitásek, Miloslav08.02.1962peněžitý dar 100,00
Vítek, Martin09.04.1976peněžitý dar 100,00
VITEZSLAVA, KMECOVA15.02.1968peněžitý dar 300,00
Vitíková, Laďka20.07.1957peněžitý dar 100,00
Vitkovič, Rudo08.10.1951peněžitý dar 200,00
Vitkovič, Rudo08.10.1951peněžitý dar 200,00
VladimÍr, Marek04.08.1961peněžitý dar 30 000,00
VladimÍr, UstyanoviČ08.05.1959peněžitý dar 10 000,00
Vladyková, Věra12.04.1947peněžitý dar 2 400,00
Vlachovičová, Sylvie01.06.1969peněžitý dar 100,00
Vlasáková, Gabriela26.11.1992peněžitý dar 200,00
Vlasáková, Gabriela26.11.1992peněžitý dar 100,00
Vlašic, Jan03.05.1940peněžitý dar 177,00
Vlášková, Jaroslava19.05.1971peněžitý dar 100,00
Vlckova, Pavlina04.03.1977peněžitý dar 500,00
Vlček, Vladimír05.11.1957peněžitý dar 100,00
Vlčková, Jitka23.01.1968peněžitý dar 500,00
Vlčková, Šárka18.08.1963peněžitý dar 500,00
Vlk, Luboš12.07.1961peněžitý dar 200,00
Vlková, Renata12.07.1961peněžitý dar 200,00
Vnenková, Marta03.07.1957peněžitý dar 100,00
Voborník, Martin17.08.1975peněžitý dar 100,00
Voda, Josef27.01.1969peněžitý dar 500,00
Voda, Josef22.07.1996peněžitý dar 500,00
Voda, Josef27.01.1969peněžitý dar 500,00
Voda, Josef22.07.1996peněžitý dar 100,00
Vodák, Tomáš30.08.1985peněžitý dar 100,00
Vodárková, Miroslava22.08.1967peněžitý dar 100,00
VODIČKA, MIROSLAV03.11.1959peněžitý dar 2 000,00
Vodičková, Hana01.05.1967peněžitý dar 500,00
Vodová, Dagmar05.09.1949peněžitý dar 500,00
Vodrážková, Ivana17.06.1967peněžitý dar 300,00
Vodvarkova, Karin07.09.1973peněžitý dar 100,00
Vohánková, Alena16.09.1970peněžitý dar 1 000,00
Vojkovský, René23.07.1974peněžitý dar 100,00
Vojtíšek, Libor08.05.1964peněžitý dar 100,00
Vojtová, Jiřina26.08.1962peněžitý dar 1 000,00
Vojtová, Marie02.12.1976peněžitý dar 1 000,00
Vokurka, Pavel21.07.1968peněžitý dar 300,00
Vokurka, Pavel21.07.1968peněžitý dar 300,00
Vokurka, Pavel21.07.1968peněžitý dar 100,00
Volfová, Jiřna03.04.1967peněžitý dar 100,00
Volfová, Stanislava18.04.1967peněžitý dar 200,00
Volf, Veronika19.08.1987peněžitý dar 100,00
Volínová, Hana03.02.1960peněžitý dar 3 000,00
Volínová, Hana03.02.1960peněžitý dar 300,00
Volná, Dagmar16.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Volokh, Elena28.08.1975peněžitý dar 1 000,00
Vondráčková, Ivana20.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Vondráčková, Ivana20.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Vondrák, Ivo27.02.1952peněžitý dar 1 000,00
Vondrák, Luboš31.05.1965peněžitý dar 100,00
Vondráková, Iva28.01.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Vondráková, Iva28.01.1973peněžitý dar 5 000,00
Vondráková, Jana03.04.1976peněžitý dar 500,00
Vondrušková, Dana07.03.1964peněžitý dar 1 000,00
Vopařilová, Jana29.12.1953peněžitý dar 100,00
Vorlíková, Helena22.08.1971peněžitý dar 500,00
Vostálová, Veronika24.03.1986peněžitý dar 100,00
Votýpka, Jindřich01.09.1951peněžitý dar 500,00
Vozničková, Eva26.02.1950peněžitý dar 100,00
Vrabcová, Jana02.09.1963peněžitý dar 500,00
VRABEC, Jan09.06.1958peněžitý dar 1 000,00
VrÁna, Petr15.12.1978peněžitý dar 10 000,00
Vránová, Olga25.01.1951peněžitý dar 100,00
Vránová, Olga25.01.1951peněžitý dar 100,00
Vránová, Vlasta31.10.1963peněžitý dar 500,00
Vrbová, Milena09.02.1956peněžitý dar 300,00
Vroblová, Taťána04.10.1962peněžitý dar 1 500,00
VRTALOVÁ, GABRIELA04.10.1970peněžitý dar 1 000,00
Všolek, Jaroslav06.05.1964peněžitý dar 100,00
Vuong Nguyen01151070bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Vymětal, Pavel25.06.1971peněžitý dar 100,00
Vymětal, Pavel19.03.1967peněžitý dar 100,00
Waldhauser, Roman21.12.1985peněžitý dar 100,00
Wallová, Helena03.09.1948peněžitý dar 1 000,00
Walosová, Ivana18.07.1967peněžitý dar 100,00
Wawrik, Eva28.06.1963peněžitý dar 5 000,00
Weigel, Petr07.06.1981peněžitý dar 77 777,00
Weigel, Petr07.06.1981peněžitý dar 50 000,00
Weigel, Petr07.06.1981peněžitý dar 20 000,00
Weigel, Petr07.06.1981peněžitý dar 10 000,00
Wicherek, Marek14.03.1972peněžitý dar 100,00
Winklerová, Jana26.05.1983peněžitý dar 300,00
WITTICHová, Marie23.04.1942peněžitý dar 100,00
Worek, Bronislav18.05.1950peněžitý dar 300,00
Worek, Bronislav18.05.1950peněžitý dar 100,00
Worek, Bronislav18.05.1950peněžitý dar 100,00
Worm, Oto24.05.1959peněžitý dar 500,00
Yvona, Škurková18.05.1962peněžitý dar 100,00
Zabloudil, Jaroslav18.03.1959peněžitý dar 400,00
Zabloudil, Jaroslav06.02.1979peněžitý dar 100,00
Zabloudil, Lubomír23.07.1974peněžitý dar 100,00
Začalová, Renata25.01.1962peněžitý dar 100,00
Zahálková, Eva14.02.1974peněžitý dar 100,00
Zahoráková, Markéta26.08.1971peněžitý dar 200,00
Zahoráková, Markéta26.08.1971peněžitý dar 200,00
Zahoráková, Markéta26.08.1971peněžitý dar 100,00
Zahrádková, Jitka10.09.1970peněžitý dar 100,00
Zahradníčková, Lucie22.01.1981peněžitý dar 100,00
Zahradníková, Iva14.05.1949peněžitý dar 500,00
Zahradníková, Iva14.05.1949peněžitý dar 500,00
Zahradníková, Lucie20.04.1977peněžitý dar 100,00
Zajíček, Vladimír13.02.2023peněžitý dar 100,00
Zajíček, Vladimír06.06.1942peněžitý dar 100,00
Zajíčková, Jana06.06.1942peněžitý dar 100,00
Zajíčková, Lucie06.06.1942peněžitý dar 100,00
Záleská, Lucie30.07.1983peněžitý dar 100,00
Zamazal, Pavel24.05.1972peněžitý dar 157,00
Zapletalová, Barbora14.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Zapletalová, Irena03.04.1972peněžitý dar 100,00
Zapletal, Petr07.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Záruba, Václav04.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Záruba, Václav04.05.1968peněžitý dar 100,00
Zářecká, Iva08.04.1974peněžitý dar 100,00
Zatloukalová, Zdeňka18.02.1956peněžitý dar 500,00
Zatloukal, Šimon19.10.1995peněžitý dar 200,00
Závodník, Viktor06.02.1954peněžitý dar 2 000,00
Závodník, Viktor06.02.1954peněžitý dar 2 000,00
Zavřel, Josef01.04.1944peněžitý dar 100,00
Zborníková, Michala10.04.1989peněžitý dar 100,00
Zbynek, Wiesner12.06.1965peněžitý dar 500,00
Zdenek, Becka05.10.1978peněžitý dar 2 000,00
ZdenĚk, Čadek07.08.1967peněžitý dar 100 000,00
ZDENEK, KADLEC05.06.1969peněžitý dar 500,00
Zdychyncová, Václava01.02.1978peněžitý dar 500,00
Zedník, Libor04.06.1973peněžitý dar 500,00
Zeitler, Robert19.02.1978peněžitý dar 100,00
Zelená, Hana16.09.1969peněžitý dar 15 000,00
Zelenka, Jiří01.11.1987peněžitý dar 100,00
Zelenka, Jiří01.11.1987peněžitý dar 1 000,00
Zelenkova, Miloslava24.02.1962peněžitý dar 5 000,00
Zelený, Radek02.02.1976peněžitý dar 202,00
ZELINGER PLAST S.R.O60750774peněžitý dar 20 000,00
ZELINGER PLAST S.R.O60750774peněžitý dar 20 000,00
ZELINGER PLAST S.R.O60750774peněžitý dar 20 000,00
ZELINGER PLAST S.R.O60750774peněžitý dar 20 000,00
Zelinger, Lubomír22.02.1956peněžitý dar 10 000,00
Zelinka, Václav24.12.1967peněžitý dar 200,00
Zelníčková, Barbora06.11.1972peněžitý dar 100,00
Zeman, Antonín08.03.1969peněžitý dar 100,00
Zemánek, Vladislav13.02.1977peněžitý dar 2 000,00
Zeman, Marek18.05.1964peněžitý dar 3 000,00
Zeman, Miroslav14.06.1946bezúplatné plnění 2 000,00 (banner)
Zezulová, Eva26.05.1950peněžitý dar 100,00
Zichová, Lucie03.05.1984peněžitý dar 100,00
Zikmundová, Irena13.01.1955peněžitý dar 100,00
Zitková, Kristýna24.05.1973peněžitý dar 100,00
Zitta, Milan22.12.1970peněžitý dar 1 000,00
Zlatohlávková, Jaroslava18.06.1965peněžitý dar 200,00
Zlatohlávková, Jaroslava18.06.1965peněžitý dar 100,00
Zlatohlávková, Jaroslava18.06.1965peněžitý dar 100,00
Zoubková, Kamila14.05.1972peněžitý dar 500,00
Zouhar, Petr17.12.1979peněžitý dar 3 000,00
Zuzánek, Petr29.04.1971peněžitý dar 100,00
Žák, Marek24.09.1964peněžitý dar 200,00
Žáková, Ivana23.06.1956peněžitý dar 100,00
Žáková, Květa10.05.1958peněžitý dar 100,00
Žáková, Milada29.03.1967peněžitý dar 100,00
Žamboch, Radim15.06.1964peněžitý dar 100,00
Žampa, Jiří05.02.1963peněžitý dar 100,00
Žantová, Monika15.03.1983peněžitý dar 100,00
Žárský, Michal28.09.1979peněžitý dar 100,00
Žďárková, Vladimíra28.05.1960peněžitý dar 1 000,00
Žejglicová, Marta07.10.1953peněžitý dar 100,00
Žežulka, Petr23.06.1962peněžitý dar 100,00
Živnůstka, Bohumil22.11.1957peněžitý dar 500,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy