Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2022

Název politické strany / politického hnutí:
Česká pirátská strana

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339698

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Na Moráni 360/3, Praha 2, 12800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 735586424, e-mail: jiri.karsky@pirati.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
PhDr. Ivan Bartoš Ph.D. - PředsedaIdentifikátor zprávy: Z7853-20230331183740
Datum: 31.03.2023 16:37:40
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: 2022_Auditorska_zprava_Piratska_strana.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 94 692 136,85
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
11 481 903,54
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 39 091 421,24
4 Členské příspěvky 516 646,61
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 35 932 868,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 222 361,00
7 Úroky z vkladů 1 965 148,16
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 600 692,39
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 4 881 095,91

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 1 567 025,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 662 518,25
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 4 133 237,42
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 31 849 918,48
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Mediální služby 7
Úklid 3
Korektor textů 2
Administrativní práce 4
Mediace a koordinace 6
Expertizy a analýzy 3
Roznos letáků a další volební výpomoc 10

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut pí, z.ú., Na Moráni 360/3, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha 5 081 095,91

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
1. Pirátská s.r.o. - Na Moráni 360/3, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha 06194559 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 35 932 868,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
„Žít Brno“3136922peněžitý dar 100 000,00
4fin Better together, a.s.6018521peněžitý dar 60 000,00
Adamcova, Pavla24.04.1968peněžitý dar 1 500,00
Adamcova, Pavla24.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 10 000,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 14 000,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 500,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 500,00
Adamů, Matouš27.04.1998peněžitý dar 700,00
Adamů, Matouš27.04.1998peněžitý dar 800,00
Adamů, Matouš27.04.1998peněžitý dar 100,00
Adéla, Šípová22.09.1980bezúplatné plnění 950,00 (banner + roznos)
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Altschmied, Martin19.01.1983peněžitý dar 6 000,00
Altschmied, Martin19.01.1983peněžitý dar 10 000,00
Altschmied, Martin19.01.1983peněžitý dar 10 000,00
Altschmied, Martin19.01.1983peněžitý dar 1 618,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andráš, Petr31.08.1960peněžitý dar 500,00
Andrle, Jan25.12.1991peněžitý dar 1 000,00
Andy, Andrea31.03.1992peněžitý dar 100,00
Antalová, Ivana16.03.1969peněžitý dar 800,00
Antalová, Ivana16.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Appl, Martin25.01.1987peněžitý dar 200,00
Arnautovič, Dino31.12.1993peněžitý dar 1 200,00
Arnautovič, Dino31.12.1993peněžitý dar 1 200,00
Augustýn, Michal04.03.1983peněžitý dar 500,00
Babíčková, Hana26.04.1962peněžitý dar 500,00
Backa, Jakub09.07.1987peněžitý dar 5 000,00
Backa, Jakub09.07.1987peněžitý dar 1 600,00
Baier, Jaroslav18.09.1983peněžitý dar 200,00
Bajtková, Kateřina27.05.1975peněžitý dar 250,00
Bajus, Ján17.06.1980peněžitý dar 5 000,00
Balcarova, Dana22.09.1960peněžitý dar 125 000,00
Balcarova, Dana22.09.1960peněžitý dar 20 000,00
Balling, Petr01.10.1964peněžitý dar 250,00
Barbora, Kasalová19.07.1961bezúplatné plnění 800,00 (pomocná administrativa)
Barková, Nela28.10.1991peněžitý dar 500,00
Bárta, Josef15.03.1990peněžitý dar 300,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 5 000,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 295,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 7 000,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartoníček, Jan20.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Bartoníček, Jan20.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš18.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 5 000,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 1 500,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 2 000,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 2 000,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 2 000,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 5 000,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 1 500,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 5 000,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 2 000,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 1 500,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 1 500,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 2 000,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 2 000,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 5 000,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 1 600,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 1 500,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 5 000,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 1 500,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 5 000,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 2 000,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 1 000,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 222,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 222,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 222,00
Bartošová, Lydie09.01.1983peněžitý dar 800,00
Bartošová, Lydie09.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bártová, Simona28.07.1966peněžitý dar 1 035,00
Bartovský, Jan26.03.1976peněžitý dar 2 000,00
Baštan, Petr01.10.1988peněžitý dar 500,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 200,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 200,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 200,00
Bauckmann, Václav19.07.1979peněžitý dar 500,00
Baudis, Jiří11.12.1981peněžitý dar 2 500,00
Baudis, Jiří11.12.1981peněžitý dar 1 500,00
Baudis, Jiří11.12.1981peněžitý dar 2 000,00
Baudis, Jiří11.12.1981peněžitý dar 2 000,00
Baudis, Jiří11.12.1981peněžitý dar 1 500,00
Baudis, Jiří11.12.1981peněžitý dar 1 500,00
Baudis, Jiří11.12.1981peněžitý dar 2 000,00
Baudis, Jiří11.12.1981peněžitý dar 2 000,00
Baudis, Jiří11.12.1981peněžitý dar 2 000,00
Baudis, Jiří11.12.1981peněžitý dar 2 000,00
Baudis, Jiří11.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Baudis, Jiří11.12.1981peněžitý dar 2 000,00
Baudis, Jiří11.12.1981peněžitý dar 2 000,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 1 000,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 4 000,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauerová, Daniela01.04.1958peněžitý dar 500,00
Baumruková, Jaroslava16.06.1971peněžitý dar 100,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Bečička, Ondřej24.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Bečka, Dominik20.08.1991peněžitý dar 700,00
Bečka, Dominik20.08.1991peněžitý dar 5 000,00
Bečka, Dominik20.08.1991peněžitý dar 5 000,00
Bečka, Dominik20.08.1991peněžitý dar 5 000,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 100,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 100,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 100,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 100,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 100,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 100,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 100,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 100,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 100,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 100,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 100,00
Bednařík, Vlastimil10.09.1959peněžitý dar 500,00
Bednář, Jan24.02.1993peněžitý dar 700,00
Bednář, Jan24.02.1993peněžitý dar 700,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 300,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 300,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 300,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 500,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 300,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 300,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 300,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 300,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 300,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 300,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 300,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 300,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 300,00
Bednář, Petr05.10.1977peněžitý dar 15 000,00
Bednář, Tomáš02.10.1968peněžitý dar 212,00
Bělaška, Dušan02.02.1973peněžitý dar 500,00
Bělecká, Tereza08.12.1990peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Bělohlávková, Lenka30.12.1987peněžitý dar 1 000,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 250,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Benáček, Jiří07.06.1969peněžitý dar 5 000,00
Beneš, Ladislav06.01.1980peněžitý dar 200,00
Beneš, Ladislav06.01.1980peněžitý dar 200,00
Beneš, Marek02.06.1992peněžitý dar 200,00
Beneš, Martin16.06.1989peněžitý dar 600,00
Benešová, Soňa18.02.1961peněžitý dar 1 000,00
Beneš, Pavel24.06.1964peněžitý dar 500,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 15 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 1 000,00
Benovič, Pavel06.05.1986peněžitý dar 10 000,00
Beraczková, Jitka01.12.1945peněžitý dar 200,00
Beránek, Jakub04.10.1994peněžitý dar 1 000,00
Beránek, Jaromír14.05.1986peněžitý dar 800,00
Beránek, Jaromír14.05.1986peněžitý dar 30 000,00
Beránek, Jaromír14.05.1986peněžitý dar 300,00
Beran, Jan23.11.1979peněžitý dar 500,00
Beran, Jan26.05.1986peněžitý dar 1 001,00
Beran, Jaroslav28.05.1996peněžitý dar 200,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Beroušková, Lenka18.08.1983peněžitý dar 100,00
Beroušková, Lenka18.08.1983peněžitý dar 100,00
Beroušková, Lenka18.08.1983peněžitý dar 200,00
Beroušková, Lenka18.08.1983peněžitý dar 200,00
Beroušková, Lenka18.08.1983peněžitý dar 500,00
Beroušková, Lenka18.08.1983peněžitý dar 200,00
Beroušková, Lenka18.08.1983peněžitý dar 500,00
Beroušková, Lenka18.08.1983peněžitý dar 200,00
Beroušková, Lenka18.08.1983peněžitý dar 200,00
Beroušková, Lenka18.08.1983peněžitý dar 200,00
Beroušková, Lenka18.08.1983peněžitý dar 200,00
Beskyd, Pavel07.01.1980peněžitý dar 2 000,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Bibikov, Liam08.10.1998peněžitý dar 420,00
Bican, Jiří30.07.1989peněžitý dar 1 000,00
Bidařová, Česká21.06.1990peněžitý dar 100,00
Bílek, Adam27.05.1993peněžitý dar 150,00
Binka, Jan08.07.1979peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 500,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 1 500,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 500,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 500,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 500,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Biskup, Vojtěch09.12.1986peněžitý dar 500,00
Biskup, Vojtěch09.12.1986peněžitý dar 500,00
Bláha, Martin11.04.1998peněžitý dar 800,00
Blazek, Honza03.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Blažejová, Soňa13.09.1967peněžitý dar 500,00
Bodeček, David15.03.1980peněžitý dar 15 000,00
Bodeček, David15.03.1980peněžitý dar 26 000,00
Bodeček, David15.03.1980peněžitý dar 50 000,00
Bodeček, David15.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Bodeček, David15.03.1980peněžitý dar 29 645,00
Bohata, Tomáš04.02.1976peněžitý dar 2 000,00
Bohatec, Pavel21.11.1988peněžitý dar 1 000,00
Böhmová, Ivana06.01.1987peněžitý dar 500,00
Böhmová, Ivana06.01.1987peněžitý dar 700,00
Böhmová, Ivana06.01.1987peněžitý dar 500,00
Böhmová, Ivana06.01.1987peněžitý dar 500,00
Böhmová, Ivana06.01.1987peněžitý dar 500,00
Böhmová, Ivana06.01.1987peněžitý dar 1 000,00
Böhmová, Ivana06.01.1987peněžitý dar 500,00
Böhmová, Ivana06.01.1987peněžitý dar 800,00
Böhmová, Ivana06.01.1987peněžitý dar 500,00
Böhmová, Zuzana12.02.1990peněžitý dar 900,00
Böhmová, Zuzana12.02.1990peněžitý dar 1 000,00
Böhmová, Zuzana12.02.1990peněžitý dar 5 000,00
Böhmová, Zuzana12.02.1990peněžitý dar 1 000,00
Böhmová, Zuzana12.02.1990peněžitý dar 5 000,00
Böhmová, Zuzana12.02.1990peněžitý dar 3 552,00
Böhmová, Zuzana12.02.1990peněžitý dar 500,00
Böhmová, Zuzana12.02.1990peněžitý dar 15 000,00
Bolech, Filip12.04.1986peněžitý dar 250,00
Bolomská, Barbora17.09.1974peněžitý dar 200,00
Bonaventurová, Marie14.05.1943peněžitý dar 100,00
Borl, Tomáš02.08.1997peněžitý dar 300,00
Borovička, Richard Ree16.06.1979peněžitý dar 200,00
Bouda Klečková, Veronika24.04.1987peněžitý dar 1 000,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 750,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 500,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 750,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 500,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 750,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 750,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 500,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 750,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 500,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 15 000,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 750,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 5 000,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 750,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 750,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 750,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 750,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 750,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 750,00
Brabec, Martin17.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Bradacova, Lea19.11.1984peněžitý dar 2 000,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Bradna, Jiří28.11.1985peněžitý dar 500,00
Bradna, Jiří28.11.1985peněžitý dar 500,00
Bradna, Jiří28.11.1985peněžitý dar 500,00
Bradna, Jiří28.11.1985peněžitý dar 500,00
Bradna, Jiří28.11.1985peněžitý dar 500,00
Bradna, Jiří28.11.1985peněžitý dar 500,00
Bradna, Jiří28.11.1985peněžitý dar 500,00
Bradna, Jiří28.11.1985peněžitý dar 500,00
Bradna, Jiří28.11.1985peněžitý dar 500,00
Bradna, Jiří28.11.1985peněžitý dar 500,00
Bradna, Jiří28.11.1985peněžitý dar 500,00
Bresler, Martin21.10.1986peněžitý dar 250,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Brnka, Tomáš29.11.1985peněžitý dar 500,00
Brom, Pavel31.05.1964peněžitý dar 2 500,00
Brom, Pavel31.05.1964peněžitý dar 2 500,00
Brom, Pavel31.05.1964peněžitý dar 2 500,00
Brom, Pavel31.05.1964peněžitý dar 2 500,00
Brom, Pavel31.05.1964peněžitý dar 2 500,00
Brom, Pavel31.05.1964peněžitý dar 2 500,00
Brom, Pavel31.05.1964peněžitý dar 2 500,00
Brom, Pavel31.05.1964peněžitý dar 2 500,00
Brůna, Dušan15.06.1972peněžitý dar 500,00
Brůna, Dušan15.06.1972peněžitý dar 2 000,00
Brůna, Dušan15.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Brůna, Dušan15.06.1972peněžitý dar 2 500,00
Brůna, Dušan15.06.1972peněžitý dar 5 000,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunnerová, Soňa20.07.1989peněžitý dar 100,00
Brunnerová, Soňa20.07.1989peněžitý dar 100,00
Brunnerová, Soňa20.07.1989peněžitý dar 100,00
Brunnerová, Soňa20.07.1989peněžitý dar 100,00
Brunnerová, Soňa20.07.1989peněžitý dar 300,00
Brunnerová, Soňa20.07.1989peněžitý dar 100,00
Brunnerová, Soňa20.07.1989peněžitý dar 100,00
Brunnerová, Soňa20.07.1989peněžitý dar 100,00
Brunnerová, Soňa20.07.1989peněžitý dar 100,00
Brunnerová, Soňa20.07.1989peněžitý dar 100,00
Brunnerová, Soňa20.07.1989peněžitý dar 100,00
Brunnerová, Soňa20.07.1989peněžitý dar 100,00
Brunnerová, Soňa20.07.1989peněžitý dar 100,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 750,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 750,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 9 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 750,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 750,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 750,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 750,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 750,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 750,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 750,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 750,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 750,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 750,00
Brychtová, Margita01.03.1983peněžitý dar 5 000,00
Brychtová, Margita01.03.1983peněžitý dar 5 000,00
Brychtová, Margita01.03.1983peněžitý dar 5 000,00
Brychtová, Margita01.03.1983peněžitý dar 10 000,00
Brychtová, Margita01.03.1983peněžitý dar 5 000,00
Brzobohatý, Martin20.02.1991peněžitý dar 300,00
Břinčil, David21.03.1977peněžitý dar 10 000,00
Břinčil, David21.03.1977peněžitý dar 10 000,00
Břízová, Blanka19.04.1972peněžitý dar 1 000,00
Břížďala, Jan31.08.1993peněžitý dar 15 000,00
Břížďala, Jan31.08.1993peněžitý dar 6 400,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubla, Jiří24.07.1984peněžitý dar 512,00
Bučinská, Hana14.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Bučinská, Hana14.10.1963peněžitý dar 2 000,00
Budaj, Antonín26.06.1970peněžitý dar 500,00
Budaj, Antonín26.06.1970peněžitý dar 500,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 250,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Bulíček, Pavel01.05.1988peněžitý dar 10 635,00
Bureš, Petr06.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Petr06.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Petr06.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Petr06.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Petr06.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Petr06.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Petr06.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Petr06.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Petr06.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Petr06.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Petr06.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Petr06.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Burski, Tadeusz19.05.1969peněžitý dar 222,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buzek, Pavel07.05.1967peněžitý dar 500,00
Bydžovský, Tomáš07.01.1980peněžitý dar 1 000,00
Carda, Jaroslav06.10.1980peněžitý dar 100,00
Carda, Jaroslav06.10.1980peněžitý dar 200,00
Carda, Jaroslav06.10.1980peněžitý dar 200,00
Carda, Jaroslav06.10.1980peněžitý dar 200,00
Catchpoole, Jack11.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Cejnar, Otakar21.03.1984peněžitý dar 2 000,00
Cejnar, Otakar21.03.1984peněžitý dar 3 000,00
Cejnar, Otakar21.03.1984peněžitý dar 800,00
Cejnar, Otakar21.03.1984peněžitý dar 4 252,00
Cejnar, Otakar21.03.1984peněžitý dar 4 252,00
Cejnar, Otakar21.03.1984peněžitý dar 4 252,00
Cejnar, Otakar21.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Cejnar, Otakar21.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Cejnar, Otakar21.03.1984peněžitý dar 1 700,00
Cejnar, Otakar21.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Cejnar, Otakar21.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Cejnar, Otakar21.03.1984peněžitý dar 1 700,00
Cejnar, Otakar21.03.1984peněžitý dar 1 700,00
Cejnar, Otakar21.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Cejnar, Otakar21.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Cibulka, Vojtěch20.04.2000peněžitý dar 200,00
Cirkva Chocholová, Lucie18.07.1978peněžitý dar 800,00
Císař, Zdeněk21.05.1986peněžitý dar 1 000,00
counter - x s.r.o.17225388peněžitý dar 500,00
Crdlíková, Ludmila04.12.1980peněžitý dar 500,00
Cuker, Ivan26.12.1991peněžitý dar 500,00
Čada, Tomáš22.08.1985peněžitý dar 1 000,00
Čada, Tomáš22.08.1985peněžitý dar 500,00
Čalovka, Ondřej22.02.1981peněžitý dar 3 000,00
Čáň, Václav05.09.1979peněžitý dar 500,00
Čapek, František03.04.1999peněžitý dar 200,00
čapek, tomáš31.01.1979peněžitý dar 500,00
čapek, tomáš31.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čáslavka, Jiří15.07.1972peněžitý dar 5 000,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čechová Stanová, Zuzana23.09.1978peněžitý dar 3 000,00
Čechová Stanová, Zuzana23.09.1978peněžitý dar 5 000,00
Čechová Stanová, Zuzana23.09.1978peněžitý dar 5 000,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 300,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 300,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 300,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 300,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 300,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 300,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 300,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 300,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 300,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 300,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 300,00
Čepelka, Michal20.09.1986peněžitý dar 800,00
Čepelka, Michal20.09.1986peněžitý dar 980,00
Čepelka, Michal20.09.1986peněžitý dar 980,00
Čepelka, Michal20.09.1986peněžitý dar 980,00
Čepelka, Michal20.09.1986peněžitý dar 980,00
Čep, Jaroslav11.07.1986peněžitý dar 500,00
Čermák, Jaroslav15.05.2022peněžitý dar 1 000,00
Černohorský, Lukáš19.11.1984peněžitý dar 15 000,00
Černohorský, Miroslav04.08.1973peněžitý dar 400,00
Černohous, Radek19.04.1966peněžitý dar 800,00
Černopaščenko, Jurij28.06.1970peněžitý dar 400,00
Černopaščenko, Jurij28.06.1970peněžitý dar 400,00
Černopaščenko, Jurij28.06.1970peněžitý dar 400,00
Černošová, Hana31.01.1985peněžitý dar 500,00
Černý, Darek23.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Černý, Darek23.09.1988peněžitý dar 300,00
Červená, Helena14.07.1977peněžitý dar 5 000,00
Červenák, Michael25.06.1993peněžitý dar 100,00
Červenák, Michael25.06.1993peněžitý dar 100,00
Červenák, Michael25.06.1993peněžitý dar 100,00
Červenák, Michael25.06.1993peněžitý dar 100,00
Červenák, Michael25.06.1993peněžitý dar 100,00
Červenák, Michael25.06.1993peněžitý dar 100,00
Červenák, Michael25.06.1993peněžitý dar 100,00
Červenák, Michael25.06.1993peněžitý dar 100,00
Červenák, Michael25.06.1993peněžitý dar 100,00
Česká strana sociálně demokratická409171peněžitý dar 7 000,00
Česnek, Radek19.11.1981peněžitý dar 242,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 555,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 555,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 555,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 555,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 555,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 555,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 555,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 555,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 555,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 500,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 555,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 555,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 555,00
Čihula, Jiri28.01.1966peněžitý dar 1 075,00
Čoltko, Dominik14.03.1997peněžitý dar 300,00
Čunát, Matěj15.12.1992peněžitý dar 2 000,00
Čvančar, Petr18.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 10 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 10 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 2 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 100,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Daníček, Tomáš08.08.1966peněžitý dar 500,00
Daníček, Tomáš08.08.1966peněžitý dar 34 838,00
Daníček, Tomáš08.08.1966peněžitý dar 18 196,00
Daníček, Tomáš08.08.1966peněžitý dar 11 011,00
Daníčková, Radka02.09.1971peněžitý dar 300,00
Daníčková, Radka02.09.1971peněžitý dar 300,00
Daníčková, Radka02.09.1971peněžitý dar 300,00
Daníčková, Radka02.09.1971peněžitý dar 300,00
Daníčková, Radka02.09.1971peněžitý dar 1 000,00
Daníčková, Radka02.09.1971peněžitý dar 300,00
Daníčková, Radka02.09.1971peněžitý dar 300,00
Daníčková, Radka02.09.1971peněžitý dar 999,00
Daníčková, Radka02.09.1971peněžitý dar 300,00
Daníčková, Radka02.09.1971peněžitý dar 200,00
Daníčková, Radka02.09.1971peněžitý dar 300,00
Daniel Lebduška2361981peněžitý dar 500,00
Daniel Lebduška2361981peněžitý dar 1 000,00
Daniel Lebduška2361981peněžitý dar 500,00
Daniel Lebduška2361981peněžitý dar 1 000,00
Daňková, Martina14.06.1980peněžitý dar 500,00
David, Antoš23.03.1985bezúplatné plnění 400,00 (banner + roznos)
David, Čuřík06.09.1979bezúplatné plnění 600,00 (dobrovolník - distribuce materiálů)
David, Janák04.10.1994bezúplatné plnění 200,00 (banner)
Davidova, Barbora19.11.1984peněžitý dar 500,00
Davidová, Michaela04.10.1984peněžitý dar 3 000,00
Davidová, Michaela04.10.1984peněžitý dar 3 000,00
Davidová, Michaela04.10.1984peněžitý dar 1 000,00
David, Vondráček29.08.1983bezúplatné plnění 400,00 (banner)
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 2 000,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 500,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 800,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 10 000,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 200,00
Demel, Jiří16.11.1957peněžitý dar 2 000,00
Demel, Jiří16.11.1957peněžitý dar 2 000,00
Deml Václavková, Jana15.02.1976peněžitý dar 500,00
Demyan, Nikolay13.07.1990peněžitý dar 1 000,00
Denk, Lukáš24.07.1983peněžitý dar 1 000,00
Denty s.r.o.8371750peněžitý dar 10 000,00
Denty s.r.o.8371750peněžitý dar 2 000,00
Derka, Viktor12.08.1992peněžitý dar 6 500,00
Derka, Viktor12.08.1992peněžitý dar 500,00
Derka, Viktor12.08.1992peněžitý dar 500,00
Derka, Viktor12.08.1992peněžitý dar 500,00
Derka, Viktor12.08.1992peněžitý dar 500,00
Derka, Viktor12.08.1992peněžitý dar 500,00
Derka, Viktor12.08.1992peněžitý dar 500,00
Derka, Viktor12.08.1992peněžitý dar 500,00
Diblík, Ivo26.03.1986peněžitý dar 500,00
Diblík, Ivo26.03.1986peněžitý dar 500,00
Diviš, Jindřich08.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Dobiáš, Ondřej01.11.1982peněžitý dar 5 000,00
Dočekal, David06.09.1982peněžitý dar 200,00
Dočekal, David06.09.1982peněžitý dar 200,00
Dočekal, David06.09.1982peněžitý dar 200,00
Dočekal, David06.09.1982peněžitý dar 200,00
Dočekal, David06.09.1982peněžitý dar 200,00
Dočekal, David06.09.1982peněžitý dar 200,00
Dočekal, David06.09.1982peněžitý dar 200,00
Dočekal, David06.09.1982peněžitý dar 200,00
Dohnal, Aleš12.11.1988peněžitý dar 10 000,00
Dohnal, Jakub15.06.2002peněžitý dar 50,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 900,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 4 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 100 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnálková, Zdeňka20.06.1978peněžitý dar 200,00
Doležal, Tomáš19.03.1983peněžitý dar 100,00
Doležal, Tomáš03.08.1990peněžitý dar 500,00
Dombek, Daniel07.03.1986peněžitý dar 500,00
Dominik, Knot30.10.1994bezúplatné plnění 2 000,00 (dobrovolnická činnost 20h.)
Dord, Marek01.03.1989peněžitý dar 200,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 2 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 60,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 60,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 60,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 60,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 60,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 200,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 60,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 60,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 300,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 60,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 60,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 60,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 60,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostálová, Lenka27.09.1978peněžitý dar 500,00
Dostal, Stanislav21.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Dostal, Stanislav21.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Dovrtěl, Jan10.04.1982peněžitý dar 250,00
Drahota, František08.01.1994peněžitý dar 200,00
Draksl, Theodoros26.02.2002peněžitý dar 1 000,00
Drbohlav, David27.06.1984peněžitý dar 200,00
Drbohlav, David27.06.1984peněžitý dar 200,00
Drbohlav, David27.06.1984peněžitý dar 200,00
Drbohlav, David27.06.1984peněžitý dar 200,00
Drbohlav, David27.06.1984peněžitý dar 200,00
Drbohlav, David27.06.1984peněžitý dar 200,00
Drevják, Václav21.09.1987peněžitý dar 200,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 200,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 200,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 200,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 200,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 200,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 200,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 500,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 200,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 200,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 500,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 200,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 200,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 200,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 200,00
Drtina, Stepan02.05.1994peněžitý dar 30 000,00
Dřevíkovský, Ivan07.07.1995peněžitý dar 500,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 800,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 10 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 500,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 500,00
Dudek, Adam16.12.1994peněžitý dar 500,00
Dudek, Adam16.12.1994peněžitý dar 500,00
Dudek, Adam16.12.1994peněžitý dar 500,00
Dudek, Adam16.12.1994peněžitý dar 500,00
Duháček, Milan24.01.1986peněžitý dar 100,00
Duháček, Milan24.01.1986peněžitý dar 100,00
Duháček, Milan24.01.1986peněžitý dar 100,00
Duháček, Milan24.01.1986peněžitý dar 100,00
Duháček, Milan24.01.1986peněžitý dar 100,00
Duháček, Milan24.01.1986peněžitý dar 100,00
Duháček, Milan24.01.1986peněžitý dar 100,00
Duháček, Milan24.01.1986peněžitý dar 100,00
Ducháček, Jiří09.07.1969peněžitý dar 500,00
Dusbaba, Miroslav27.12.1971peněžitý dar 500,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušek, Libor21.02.1974peněžitý dar 7 522,00
Dušek, Libor21.02.1974peněžitý dar 800,00
Dušek, Libor21.02.1974peněžitý dar 1 000,00
Dušek, Libor21.02.1974peněžitý dar 1 000,00
Dušek, Ondřej12.06.1985peněžitý dar 2 000,00
Dušek, Ondřej12.06.1985peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 4 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 900,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 40 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Dušková, Martina13.08.1987peněžitý dar 900,00
Dušková, Martina13.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Dušková, Martina13.08.1987peněžitý dar 6 000,00
Dušková, Martina13.08.1987peněžitý dar 2 000,00
Dušková, Martina13.08.1987peněžitý dar 4 000,00
Dvořák, Ladislav27.01.1987peněžitý dar 200,00
Dvořák, Ladislav27.01.1987peněžitý dar 200,00
Dvořák, Ladislav27.01.1987peněžitý dar 200,00
Dvořák, Ladislav27.01.1987peněžitý dar 200,00
Dvořák, Ladislav27.01.1987peněžitý dar 200,00
Dvořák, Ladislav27.01.1987peněžitý dar 200,00
Dvořák, Ladislav27.01.1987peněžitý dar 200,00
Dvořák, Ladislav27.01.1987peněžitý dar 200,00
Dvořák, Ladislav27.01.1987peněžitý dar 200,00
Dvořák, Ladislav27.01.1987peněžitý dar 200,00
Dvořák, Ladislav27.01.1987peněžitý dar 200,00
Dvořák, Milan27.01.1960peněžitý dar 200,00
Dvořáková Kocourková, Zdeňka29.12.1982peněžitý dar 15 000,00
Dvořáková, Lucie28.11.1986peněžitý dar 500,00
Dvořáková, Lucie28.11.1986peněžitý dar 500,00
Dvořák, Václav30.08.1980peněžitý dar 150,00
Dvořák, Václav30.08.1980peněžitý dar 150,00
Dvořák, Václav30.08.1980peněžitý dar 150,00
Dvořák, Václav30.08.1980peněžitý dar 150,00
Dvořák, Václav30.08.1980peněžitý dar 150,00
Dvořák, Václav30.08.1980peněžitý dar 150,00
Dvořák, Václav30.08.1980peněžitý dar 150,00
Dvořák, Václav30.08.1980peněžitý dar 150,00
Eichler, Tomas05.06.1981peněžitý dar 6 550,00
Eichler, Tomas05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomas05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomas05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomas05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomas05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomas05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomas05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomas05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomas05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomas05.06.1981peněžitý dar 150,00
Eichler, Tomas05.06.1981peněžitý dar 150,00
Eichler, Tomas05.06.1981peněžitý dar 150,00
Ekl, Petr29.06.1976peněžitý dar 2 500,00
Elfmark, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 500,00
ENERTOP s.r.o.6773591peněžitý dar 10 000,00
Ent, Jan24.02.1972peněžitý dar 20 000,00
Ent, Jan24.02.1972peněžitý dar 10 000,00
ERGO VH, spol. s r.o.42340454peněžitý dar 5 000,00
Ertl, Michal26.12.1963peněžitý dar 1 600,00
EXFORMA Management s.r.o.9829881peněžitý dar 5 000,00
Fabry, Gabriel06.07.1991peněžitý dar 200,00
Fagertun, Bohumila Mia28.10.1978peněžitý dar 3 000,00
Fanta, Matěj15.12.1987peněžitý dar 200,00
Fanta, Matěj15.12.1987peněžitý dar 200,00
Fanta, Matěj15.12.1987peněžitý dar 200,00
Fanta, Matěj15.12.1987peněžitý dar 200,00
Fanta, Matěj15.12.1987peněžitý dar 200,00
Fanta, Matěj15.12.1987peněžitý dar 200,00
Fanta, Matěj15.12.1987peněžitý dar 200,00
Fanta, Matěj15.12.1987peněžitý dar 200,00
Fanta, Matěj15.12.1987peněžitý dar 200,00
Fanta, Matěj15.12.1987peněžitý dar 200,00
Fanta, Matěj15.12.1987peněžitý dar 200,00
Fanta, Matěj15.12.1987peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Fereš, Martin22.04.1998peněžitý dar 800,00
Ferjenčík, Matěj18.10.1982peněžitý dar 5 000,00
Ferjenčík, Matěj18.10.1982peněžitý dar 5 000,00
Ferjenčík, Matěj18.10.1982peněžitý dar 5 000,00
Ferjenčík, Mikuláš19.03.1987peněžitý dar 800,00
Ferjenčík, Mikuláš19.03.1987peněžitý dar 5 000,00
Feuereisova, Alice27.06.1978peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialová, Kateřina28.01.1988peněžitý dar 700,00
Ficek, Pavel29.08.1969peněžitý dar 200,00
Ficek, Pavel29.08.1969peněžitý dar 200,00
Ficek, Pavel29.08.1969peněžitý dar 200,00
Ficek, Pavel29.08.1969peněžitý dar 200,00
Ficek, Pavel29.08.1969peněžitý dar 200,00
Ficek, Pavel29.08.1969peněžitý dar 200,00
Ficek, Pavel29.08.1969peněžitý dar 200,00
Ficek, Pavel29.08.1969peněžitý dar 200,00
Ficek, Pavel29.08.1969peněžitý dar 200,00
Ficek, Pavel29.08.1969peněžitý dar 200,00
Fiedler, Jiří04.10.1946peněžitý dar 300,00
Fiedler, Jiří04.10.1946peněžitý dar 200,00
Fila, Pavel22.05.1977peněžitý dar 500,00
Fila, Pavel22.05.1977peněžitý dar 500,00
Fila, Pavel22.05.1977peněžitý dar 500,00
Fila, Pavel22.05.1977peněžitý dar 500,00
Fila, Pavel22.05.1977peněžitý dar 500,00
Fila, Pavel22.05.1977peněžitý dar 500,00
Fila, Pavel22.05.1977peněžitý dar 500,00
Fila, Pavel22.05.1977peněžitý dar 500,00
Fila, Pavel22.05.1977peněžitý dar 500,00
Filip Vařecha6995381peněžitý dar 2 300,00
Filip Vařecha6995381peněžitý dar 250,00
Filip Vařecha6995381peněžitý dar 2 500,00
Filip Vařecha6995381peněžitý dar 3 000,00
Filip Vařecha6995381peněžitý dar 3 000,00
Filípek, Vratislav26.11.1990peněžitý dar 11 000,00
Filípek, Vratislav26.11.1990peněžitý dar 500,00
Filípek, Vratislav26.11.1990peněžitý dar 223,00
Filípek, Vratislav26.11.1990peněžitý dar 15,00
Filípek, Vratislav26.11.1990peněžitý dar 7 500,00
Filípek, Vratislav26.11.1990peněžitý dar 3 323,00
Filípek, Vratislav26.11.1990peněžitý dar 1 384,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 10 000,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filipová, Eva08.04.2000peněžitý dar 800,00
Filip, Petr17.08.1990peněžitý dar 200,00
Filip, Slaný29.09.2001bezúplatné plnění 500,00 (dobrovolník - distribuce materiálů)
Findeis, Lukáš08.10.1985peněžitý dar 800,00
Fišer, Daniel20.09.1974peněžitý dar 2 000,00
Fišer, Marek22.11.1982peněžitý dar 10 000,00
Fišer, Ondřej30.09.1994peněžitý dar 100,00
Fišer, Ondřej30.09.1994peněžitý dar 100,00
Fišer, Ondřej30.09.1994peněžitý dar 100,00
Fišer, Ondřej30.09.1994peněžitý dar 100,00
Fišerová, Michaela16.07.2001peněžitý dar 100,00
Flášarová, Lenka09.08.1957peněžitý dar 3 000,00
Flášarová, Lenka09.08.1957peněžitý dar 700,00
Frame Production s.r.o.5912482peněžitý dar 1 000,00
Fráňa, Tomáš12.07.1999peněžitý dar 100,00
Fráňa, Tomáš12.07.1999peněžitý dar 100,00
Fráňa, Tomáš12.07.1999peněžitý dar 100,00
Fráňa, Tomáš12.07.1999peněžitý dar 100,00
Fráňa, Tomáš12.07.1999peněžitý dar 1 000,00
Fráňa, Tomáš12.07.1999peněžitý dar 100,00
Fráňa, Tomáš12.07.1999peněžitý dar 100,00
Fráňa, Tomáš12.07.1999peněžitý dar 100,00
Fráňa, Tomáš12.07.1999peněžitý dar 1 000,00
Fráňa, Tomáš12.07.1999peněžitý dar 100,00
Fráňa, Tomáš12.07.1999peněžitý dar 100,00
Fráňa, Tomáš12.07.1999peněžitý dar 100,00
Fráňa, Tomáš12.07.1999peněžitý dar 100,00
Fráňa, Tomáš12.07.1999peněžitý dar 100,00
Franěk, Aleš29.10.1988peněžitý dar 500,00
Franěk, Aleš29.10.1988peněžitý dar 500,00
Franěk, Aleš29.10.1988peněžitý dar 500,00
Franěk, Aleš29.10.1988peněžitý dar 500,00
Franěk, Aleš29.10.1988peněžitý dar 500,00
Franěk, Aleš29.10.1988peněžitý dar 500,00
Franěk, Aleš29.10.1988peněžitý dar 500,00
Franěk, Michal03.10.1978peněžitý dar 333,00
Franěk, Michal03.10.1978peněžitý dar 333,00
Franěk, Michal03.10.1978peněžitý dar 333,00
Franěk, Michal03.10.1978peněžitý dar 333,00
Franěk, Michal03.10.1978peněžitý dar 333,00
Franěk, Michal03.10.1978peněžitý dar 333,00
Franěk, Michal03.10.1978peněžitý dar 333,00
Franta, Vojtech19.06.1985peněžitý dar 1 600,00
Franta, Vojtech19.06.1985peněžitý dar 200,00
Franta, Vojtech19.06.1985peněžitý dar 200,00
Freitas Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 6 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 800,00
Freitas Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 5 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 5 000,00
Fridrich, Petr19.04.1971peněžitý dar 1 000,00
Fridrich, Petr19.04.1971peněžitý dar 1 000,00
Fridrich, Petr19.04.1971peněžitý dar 500,00
Friedlová, Eliška05.05.1987peněžitý dar 1 000,00
Friedová, Lucie26.07.1987peněžitý dar 500,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 100,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 100,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 100,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 100,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 100,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 100,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 200,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 100,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 100,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 250,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 100,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 100,00
Fuka, Jindřich25.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Gabriel, Martin04.06.1996peněžitý dar 200,00
Galdová, Tereza23.06.1996peněžitý dar 200,00
Galdová, Tereza23.06.1996peněžitý dar 200,00
Galdová, Tereza23.06.1996peněžitý dar 200,00
Galdová, Tereza23.06.1996peněžitý dar 200,00
Galik, Svetozar18.07.1975peněžitý dar 5 000,00
Galik, Svetozar18.07.1975peněžitý dar 5 000,00
Galik, Svetozar18.07.1975peněžitý dar 5 000,00
Gattermayerová, Karolína01.04.1993peněžitý dar 2 000,00
Gattermayerová, Karolína01.04.1993peněžitý dar 250,00
Gavlík, Jan29.11.1989peněžitý dar 500,00
Geiger, Petr03.12.1993peněžitý dar 200,00
Geiger, Petr03.12.1993peněžitý dar 200,00
Gelnarová, Michaela02.10.1992peněžitý dar 500,00
Gill, Michal30.04.1987peněžitý dar 100,00
Gill, Michal30.04.1987peněžitý dar 100,00
Gill, Michal30.04.1987peněžitý dar 100,00
Gill, Michal30.04.1987peněžitý dar 295,00
Giža, Jan29.05.1988peněžitý dar 371,00
Godula, Jan08.08.1974peněžitý dar 250,00
Godula, Jan08.08.1974peněžitý dar 250,00
Goch, Karel28.07.1988peněžitý dar 3 000,00
Görner, Jiří19.01.1960peněžitý dar 300,00
Gosselink, Marta26.03.1990peněžitý dar 1 000,00
Gottmannová, Kornélia24.06.1972peněžitý dar 5 000,00
Gottmannová, Kornélia24.06.1972peněžitý dar 3 000,00
Gottmannová, Kornélia24.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Grangé, Pierre Aubin Antoine18.02.1997peněžitý dar 1 000,00
Grebíková, Markéta17.03.1980peněžitý dar 200,00
Grebíková, Markéta17.03.1980peněžitý dar 200,00
Grebíková, Markéta17.03.1980peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 4 500,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 5 000,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 1 600,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 10 000,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 3 000,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 3 000,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 3 000,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 5 000,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 2 222,00
GREYZERO s.r.o.6318134peněžitý dar 200,00
Grmela, Jan27.02.1987peněžitý dar 10 000,00
Grós, Jakub03.06.1988peněžitý dar 1 000,00
Gust, Michal28.11.1974peněžitý dar 500,00
Guth, Tomáš20.08.1996peněžitý dar 800,00
Hačecká, Hana26.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Hádek, Bedřich14.03.1997peněžitý dar 250,00
Hadžihajdarević, Alan05.11.1982peněžitý dar 250,00
Hadžihajdarević, Alan05.11.1982peněžitý dar 200,00
HAF z.s.26628295peněžitý dar 100,00
HAF z.s.26628295peněžitý dar 100,00
HAF z.s.26628295peněžitý dar 100,00
HAF z.s.26628295peněžitý dar 100,00
HAF z.s.26628295peněžitý dar 100,00
HAF z.s.26628295peněžitý dar 100,00
HAF z.s.26628295peněžitý dar 100,00
HAF z.s.26628295peněžitý dar 100,00
HAF z.s.26628295peněžitý dar 100,00
HAF z.s.26628295peněžitý dar 100,00
HAF z.s.26628295peněžitý dar 100,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 333,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 333,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 333,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 333,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 333,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 333,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 333,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 333,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 333,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 333,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 333,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 333,00
Hajduchová, Jitka15.10.1944peněžitý dar 100,00
Hájek, Drahomír20.07.1987peněžitý dar 500,00
Hájek, Pavel30.09.1983peněžitý dar 10 000,00
Hájek, Roman16.05.1988peněžitý dar 30 000,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 700,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 700,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 1 300,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 700,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 500,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 700,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 700,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 1 600,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 700,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 700,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 700,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 700,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 700,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 000,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 000,00
Halamíček, Daniel29.12.1966peněžitý dar 400,00
Halász, Jan25.04.1973peněžitý dar 300,00
Halász, Jan25.04.1973peněžitý dar 200,00
Halász, Jan25.04.1973peněžitý dar 200,00
Halda, Miloš04.07.2000peněžitý dar 1 000,00
Hamalová, Alice02.05.1990peněžitý dar 15 000,00
Hamalová, Alice02.05.1990peněžitý dar 999,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hana, Lejsková18.01.1949bezúplatné plnění 200,00 (banner)
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanták, Daniel09.11.1990peněžitý dar 100,00
Hanták, Daniel09.11.1990peněžitý dar 100,00
Hanták, Daniel09.11.1990peněžitý dar 100,00
Hanták, Daniel09.11.1990peněžitý dar 100,00
Hanták, Daniel09.11.1990peněžitý dar 100,00
Hanták, Daniel09.11.1990peněžitý dar 100,00
Hanták, Daniel09.11.1990peněžitý dar 100,00
Hanták, Daniel09.11.1990peněžitý dar 100,00
Hanták, Daniel09.11.1990peněžitý dar 100,00
Hanták, Daniel09.11.1990peněžitý dar 100,00
Hanták, Daniel09.11.1990peněžitý dar 100,00
Hanták, Daniel09.11.1990peněžitý dar 100,00
Hanus, Aleš16.11.1979peněžitý dar 100,00
Hanzlik, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanzlik, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanzlik, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanzlik, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanzlik, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanzlik, Martin04.03.1992peněžitý dar 200,00
Hanzlik, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanzlik, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanzlik, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanzlik, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanzlik, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanzlik, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 2 000,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Havlena, Lukáš12.04.1983peněžitý dar 500,00
Havlena, Lukáš12.04.1983peněžitý dar 700,00
Havlenová, Žaneta17.02.1986peněžitý dar 3 000,00
Havlíček, Filip18.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Havlíček, Filip18.02.1986peněžitý dar 25 000,00
Havlíček, Filip18.02.1986peněžitý dar 2 000,00
Havlová, Eva27.07.1992peněžitý dar 800,00
Havlová, Eva27.07.1992peněžitý dar 1 000,00
Havlová, Eva27.07.1992peněžitý dar 1 000,00
Havlová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 500,00
Havlová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 500,00
Havlová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 500,00
Havlová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 500,00
Havlová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 500,00
Havlová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 500,00
Havlová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 500,00
Havlová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 500,00
Havlová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 500,00
Havlová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 500,00
Havlová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 500,00
Havlová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 500,00
Hažlinský, Michal30.12.1985peněžitý dar 800,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 100,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 100,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 100,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 700,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Hejduk, Lukáš02.04.1994peněžitý dar 800,00
Hejduková, Georgia13.03.2000peněžitý dar 800,00
Hejzák, Robert28.08.1970peněžitý dar 2 500,00
Helena, Vyplelová13.09.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (dobrovolník - distribuce materiálů, kontaktní kampaň)
Helena, Vyplelová13.09.1979bezúplatné plnění 600,00 (dobrovolník - korektury)
Hendrych, Tomas07.10.1978peněžitý dar 200,00
Herčík, Josef10.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Hladík, Jan03.02.1992peněžitý dar 200,00
Hladíková, Veronika04.10.1983peněžitý dar 2 000,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 81 378,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 36 421,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 81 378,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 81 378,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 5 000,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 81 378,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 50 000,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 81 378,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 81 378,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 81 378,00
Hluštík, Antonín01.08.2001peněžitý dar 500,00
Hluštíková, Ivana12.03.1973peněžitý dar 250,00
Hluštíková, Ivana12.03.1973peněžitý dar 2 000,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 18 750,00
Hofbauer, Petr01.10.1998peněžitý dar 50,00
Hoffmannová, Andrea25.02.1983peněžitý dar 10 000,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochová, Petra14.09.1977peněžitý dar 2 000,00
Holá, Martina12.10.1996peněžitý dar 200,00
Holasová, Marcela05.08.1979peněžitý dar 2 000,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holeček, Jaroslav11.10.1992peněžitý dar 500,00
Holeček, Jaroslav11.10.1992peněžitý dar 150,00
Holeková, Lenka15.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Holeková, Lenka15.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Holeková, Lenka15.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Holeková, Lenka15.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Holeková, Lenka15.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Holeková, Lenka15.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Holeková, Lenka15.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Holeková, Lenka15.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Holeková, Lenka15.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Holeková, Lenka15.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Holeková, Lenka15.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Holeková, Lenka15.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Holešovský, Ondřej28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Holomčík, Radek31.07.1985peněžitý dar 5 000,00
Holubec, Jakub05.07.1993peněžitý dar 200,00
Holubec, Jakub05.07.1993peněžitý dar 200,00
Holubova, Ivana28.07.1959peněžitý dar 500,00
Holubova, Ivana28.07.1959peněžitý dar 500,00
Holubová, Vlasta12.06.1944peněžitý dar 155,00
Holubyev, Dmytro09.07.1984peněžitý dar 400,00
Holušová, Václava19.12.1966peněžitý dar 200,00
Holy, Ales12.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Homindova, Eva20.07.1974peněžitý dar 150,00
Homindova, Eva20.07.1974peněžitý dar 150,00
Homindova, Eva20.07.1974peněžitý dar 500,00
Homindova, Eva20.07.1974peněžitý dar 150,00
Homindova, Eva20.07.1974peněžitý dar 150,00
Homindova, Eva20.07.1974peněžitý dar 150,00
Homindova, Eva20.07.1974peněžitý dar 150,00
Homindova, Eva20.07.1974peněžitý dar 150,00
Homindova, Eva20.07.1974peněžitý dar 150,00
Homindova, Eva20.07.1974peněžitý dar 150,00
Homindova, Eva20.07.1974peněžitý dar 150,00
Homindova, Eva20.07.1974peněžitý dar 150,00
Hons, Vladimír27.06.1991peněžitý dar 1 000,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 120,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 120,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 120,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 120,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 120,00
Hora, Jan06.04.1984peněžitý dar 15 000,00
Hora, Jan06.04.1984peněžitý dar 800,00
Horák, Josef22.09.1986peněžitý dar 250,00
Horák, Lukáš25.02.1989peněžitý dar 500,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 350,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 350,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 3 500,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 15 000,00
Hora, Michal11.03.1960peněžitý dar 2 000,00
Horká, Jana10.01.1962peněžitý dar 250,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 1 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hořejší, Jaroslav24.11.1982peněžitý dar 300,00
Hořejší, Jaroslav24.11.1982peněžitý dar 400,00
Hořejší, Jaroslav24.11.1982peněžitý dar 195,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 3 000,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, Jan22.11.1982peněžitý dar 1 000,00
Hošek, Jan22.11.1982peněžitý dar 800,00
Hotovičková, Kateřina25.07.1975peněžitý dar 500,00
Houdeček, Martin24.06.1970peněžitý dar 1 000,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houska, Roman06.04.1964peněžitý dar 500,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 100,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 100,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 100,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 100,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 100,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 100,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 100,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 100,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 100,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 100,00
Hrabánek, Štěpán08.09.1976peněžitý dar 100,00
Hrabánek, Štěpán08.09.1976peněžitý dar 100,00
Hrabánek, Štěpán08.09.1976peněžitý dar 100,00
Hrabánek, Štěpán08.09.1976peněžitý dar 100,00
Hrabánek, Štěpán08.09.1976peněžitý dar 100,00
Hrabánek, Štěpán08.09.1976peněžitý dar 100,00
Hrabánek, Štěpán08.09.1976peněžitý dar 100,00
Hrabánek, Štěpán08.09.1976peněžitý dar 100,00
Hrabánek, Štěpán08.09.1976peněžitý dar 100,00
Hrabánek, Štěpán08.09.1976peněžitý dar 100,00
Hrabánek, Štěpán08.09.1976peněžitý dar 100,00
Hradečná, Barbora10.04.1985peněžitý dar 399,00
Hrádela, Martin29.10.1992peněžitý dar 222,00
Hrádela, Martin29.10.1992peněžitý dar 1 000,00
Hradil, Petr01.05.1979peněžitý dar 500,00
Hradil, Zbyněk17.03.1977peněžitý dar 250,00
Hradil, Zbyněk17.03.1977peněžitý dar 250,00
Hradil, Zbyněk17.03.1977peněžitý dar 250,00
Hradil, Zbyněk17.03.1977peněžitý dar 250,00
Hradil, Zbyněk17.03.1977peněžitý dar 250,00
Hradil, Zbyněk17.03.1977peněžitý dar 250,00
Hroník, Martin28.01.1976peněžitý dar 1 200,00
Hrubeš, Jan08.06.1980peněžitý dar 70 000,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubý, František27.08.1959peněžitý dar 1 000,00
Hrubý, František27.08.1959peněžitý dar 2 500,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 500,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 1 000,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hruby, Tommy04.06.1985peněžitý dar 500,00
Hruška, Jan03.07.1985peněžitý dar 200,00
Hruška, Michal12.10.1975peněžitý dar 1 000,00
Hřib, Zdeněk21.05.1981peněžitý dar 150 000,00
Hřib, Zdeněk21.05.1981peněžitý dar 1 000,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáčková, Tereza11.01.1973peněžitý dar 800,00
Hubáčková, Tereza11.01.1973peněžitý dar 800,00
Hubáčková, Tereza11.01.1973peněžitý dar 5 000,00
Hubáčková, Tereza11.01.1973peněžitý dar 999,00
Hubáčková, Tereza11.01.1973peněžitý dar 200,00
Hučíková, Hana18.02.1976peněžitý dar 15 000,00
Hudec, Marek07.07.1976peněžitý dar 400,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 5 000,00
Hůlka, František Samuel17.08.1986peněžitý dar 250,00
Huňka, David17.06.1994peněžitý dar 500,00
Huňka, David17.06.1994peněžitý dar 500,00
Huňka, David17.06.1994peněžitý dar 500,00
Hutník, Matouš13.10.1990peněžitý dar 200,00
Hýnar, Vojtěch16.09.1994peněžitý dar 200,00
Hýzler, Milan18.01.1991peněžitý dar 200,00
Chábek, Jakub19.04.1993peněžitý dar 500,00
Chábek, Jakub19.04.1993peněžitý dar 500,00
Chaloupka, Milan04.07.1983peněžitý dar 25 000,00
Chalupa, Michal25.02.1978peněžitý dar 2 000,00
Chán, Aleš01.09.1980peněžitý dar 500,00
Chán, Aleš01.09.1980peněžitý dar 800,00
Chán, Aleš01.09.1980peněžitý dar 10 000,00
Charvát, Jiří30.08.1986peněžitý dar 1 000,00
Charvát, Jiří30.08.1986peněžitý dar 500,00
Charvátová, Blanka01.11.1986peněžitý dar 300,00
Chlumský, Michal11.01.1988peněžitý dar 800,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chrástecký, Dominik15.02.1994peněžitý dar 500,00
Chrást, Ondřej07.07.1980peněžitý dar 5 000,00
Chrást, Ondřej07.07.1980peněžitý dar 2 812,00
Chrást, Ondřej07.07.1980peněžitý dar 1 600,00
Chrást, Ondřej07.07.1980peněžitý dar 20 000,00
Chrást, Ondřej07.07.1980peněžitý dar 300,00
Chrdlová, Jana21.03.1960peněžitý dar 1 000,00
Chromová, Ilona21.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Chromová, Ilona21.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Churanová, Kateřina24.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Churanová, Kateřina24.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Churanová, Kateřina24.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Churanová, Kateřina24.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Churanová, Kateřina24.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Churanová, Kateřina24.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Iliev, Robert03.03.1987peněžitý dar 2 600,00
Ing. Pavel Škarvada71794727peněžitý dar 5 000,00
Ing. Radovan Ent65361075peněžitý dar 10 000,00
Irena, Báčová29.01.1945bezúplatné plnění 500,00 (poskytnutí plochy pro reklamu)
Jabůrková, Věra10.08.2022peněžitý dar 1 000,00
Jahoda, Miroslav19.10.1987peněžitý dar 99,00
Jakab, Miroslav18.06.1993peněžitý dar 500,00
Jakoubková, Jana27.03.1972peněžitý dar 1 000,00
Jakub Jűngling75970732peněžitý dar 27 000,00
Jakub Jűngling75970732peněžitý dar 1 000,00
Jakubik, Roman16.04.1991peněžitý dar 500,00
Jakub, Seidl02.02.1993bezúplatné plnění 200,00 (banner)
Jambor, Martin25.12.1980peněžitý dar 250,00
Jan Siegel5338981peněžitý dar 2 500,00
Jan Svoboda71143106peněžitý dar 1 000,00
Janalík, Ondřej13.12.1983peněžitý dar 1 000,00
Jandák, Jakub20.06.1984peněžitý dar 250,00
Jandák, Jakub20.06.1984peněžitý dar 250,00
Jandák, Jakub20.06.1984peněžitý dar 250,00
Jandák, Jakub20.06.1984peněžitý dar 250,00
Jandák, Jakub20.06.1984peněžitý dar 250,00
Jandák, Jakub20.06.1984peněžitý dar 250,00
Jandák, Jakub20.06.1984peněžitý dar 250,00
Jandák, Jakub20.06.1984peněžitý dar 250,00
Jandák, Jakub20.06.1984peněžitý dar 250,00
Jandák, Jakub20.06.1984peněžitý dar 250,00
Jandák, Jakub20.06.1984peněžitý dar 250,00
Jandák, Jakub20.06.1984peněžitý dar 250,00
Janiga, Marek02.12.1976peněžitý dar 500,00
Janková, Zuzana15.03.1981peněžitý dar 500,00
Jan, Nádvorník18.01.1986bezúplatné plnění 800,00 (dobrovolník - distribuce materiálů, kontaktní kampaň)
Janoška, Zbyněk26.10.1986peněžitý dar 914,00
Janoška, Zbyněk26.10.1986peněžitý dar 200,00
Janoška, Zbyněk26.10.1986peněžitý dar 200,00
Janoška, Zbyněk26.10.1986peněžitý dar 200,00
Janošťák, Radek06.08.1980peněžitý dar 2 000,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janovský, Ondřej28.08.1982peněžitý dar 500,00
Jan, Rýdl08.10.1979bezúplatné plnění 300,00 (roznos)
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jan, Střítecký03.07.1986bezúplatné plnění 800,00 (dobrovolník - distribuce materiálů)
Jarmila, Johnová20.01.1949bezúplatné plnění 900,00 (pomocná administrativa)
Jaroš, Miroslav05.04.1986peněžitý dar 5 000,00
Jasný, Michal11.06.1993peněžitý dar 200,00
Javůrek, Marek26.11.1991peněžitý dar 300,00
Jebavá, Petra24.04.1952peněžitý dar 200,00
Jebavá, Petra24.04.1952peněžitý dar 200,00
Jebavá, Petra24.04.1952peněžitý dar 200,00
Jebavá, Petra24.04.1952peněžitý dar 200,00
Jebavá, Petra24.04.1952peněžitý dar 200,00
Jebavá, Petra24.04.1952peněžitý dar 200,00
Jebavá, Petra24.04.1952peněžitý dar 200,00
Jebavá, Petra24.04.1952peněžitý dar 200,00
Jebavá, Petra24.04.1952peněžitý dar 200,00
Jebavá, Petra24.04.1952peněžitý dar 200,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
jedlička, zdeněk20.05.1961peněžitý dar 500,00
Jelen, Jakub14.11.1990peněžitý dar 1 000,00
Jelínek, Daniel08.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Jelínek, Daniel08.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Jelínek, Daniel08.03.1962peněžitý dar 200,00
Jelínek, Daniel08.03.1962peněžitý dar 200,00
Jelínek, Daniel08.03.1962peněžitý dar 200,00
Jelínek, Daniel08.03.1962peněžitý dar 200,00
Jelínek, Jan20.09.1958peněžitý dar 200,00
Jelínek, Jan20.09.1958peněžitý dar 200,00
Jelínek, Jan20.09.1958peněžitý dar 200,00
Jelínek, Jan20.09.1958peněžitý dar 200,00
Jelínek, Jan20.09.1958peněžitý dar 200,00
Jelínek, Jan20.09.1958peněžitý dar 200,00
Jelínek, Jan20.09.1958peněžitý dar 200,00
Jelínek, Jan20.09.1958peněžitý dar 200,00
Jelínek, Jan20.09.1958peněžitý dar 1 000,00
Jelínek, Jan20.09.1958peněžitý dar 200,00
Jelínek, Jan20.09.1958peněžitý dar 200,00
Jelínek, Jan20.09.1958peněžitý dar 200,00
Jelínek, Jan20.09.1958peněžitý dar 200,00
Jelínek, Michal01.05.1988peněžitý dar 500,00
Jeřábková, Michaela30.08.1990peněžitý dar 1 000,00
Jiránek, Martin10.04.1978peněžitý dar 6 550,00
Jiránek, Martin10.04.1978peněžitý dar 1 600,00
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 4 000,00
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 5 000,00
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 600,00
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 400,00
Jiráň, Robin27.05.1989peněžitý dar 5 000,00
Jiraskova, Katerina27.08.1982peněžitý dar 500,00
Jirků, Adéla05.12.1985peněžitý dar 1 000,00
Jirsa, Vojtěch26.02.1986peněžitý dar 5 000,00
Jirsa, Zdenek21.11.1955peněžitý dar 10 000,00
Jiří, Bartoš22.02.1969bezúplatné plnění 800,00 (roznos novin 8h.)
Jiří, Bartoš22.02.1969bezúplatné plnění 200,00 (banner)
Jiřina, Bartošová30.10.1986bezúplatné plnění 200,00 (banner)
Jiřina, Ulrychová03.04.1981bezúplatné plnění 950,00 (roznos)
Jiří, Růžička02.02.1978bezúplatné plnění 300,00 (roznos)
Jitka, Řezníčková24.09.1973bezúplatné plnění 200,00 (banner)
Jokeš, Michal15.12.1989peněžitý dar 666,00
Jokeš, Michal15.12.1989peněžitý dar 500,00
Josef Štěrba73392901peněžitý dar 45 000,00
Joštova realitní kancelář - JORK, spol. s r.o.15051226peněžitý dar 1 000,00
Jüngling, Jakub25.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Jüngling, Jakub25.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Jüngling, Jakub25.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Jüngling, Jakub25.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Jüngling, Jakub25.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Jüngling, Jakub25.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Jungling, Lenka21.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Jungling, Lenka21.01.1989peněžitý dar 300,00
Jungling, Lenka21.01.1989peněžitý dar 5 000,00
Jungmannová, Marie13.01.1957peněžitý dar 1 000,00
Jungmannová, Marie13.01.1957peněžitý dar 2 000,00
Jungmannová, Marie13.01.1957peněžitý dar 999,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Juriček, Igor07.02.1981peněžitý dar 25 000,00
Juza, Martin14.10.1986peněžitý dar 300,00
Juza, Martin14.10.1986peněžitý dar 300,00
Juza, Martin14.10.1986peněžitý dar 300,00
Juza, Martin14.10.1986peněžitý dar 300,00
Juza, Martin14.10.1986peněžitý dar 300,00
Juza, Martin14.10.1986peněžitý dar 300,00
Juza, Martin14.10.1986peněžitý dar 300,00
Juza, Martin14.10.1986peněžitý dar 300,00
K.O.K. spol. s r.o.47237686peněžitý dar 20 000,00
Kacafírek, Jan09.02.1999peněžitý dar 300,00
Kacálek, Milan07.03.1989peněžitý dar 200,00
Kačengová, Alica04.09.1993peněžitý dar 1 000,00
Kačengová, Alica04.09.1993peněžitý dar 1 000,00
Kačírková, Alena17.05.1980peněžitý dar 200,00
Kačírková, Alena17.05.1980peněžitý dar 200,00
Kačírková, Alena17.05.1980peněžitý dar 200,00
Kačírková, Alena17.05.1980peněžitý dar 200,00
Kačírková, Alena17.05.1980peněžitý dar 200,00
Kačírková, Alena17.05.1980peněžitý dar 200,00
Kačírková, Alena17.05.1980peněžitý dar 200,00
Kačírková, Alena17.05.1980peněžitý dar 200,00
Kačírková, Alena17.05.1980peněžitý dar 200,00
Kačírková, Alena17.05.1980peněžitý dar 200,00
Kačírková, Alena17.05.1980peněžitý dar 200,00
Kačírková, Alena17.05.1980peněžitý dar 200,00
Kadaňová, Eliška02.04.1950peněžitý dar 500,00
Kadaňová, Eliška02.04.1950peněžitý dar 5 000,00
Kadaňová, Eliška02.04.1950peněžitý dar 500,00
Kadaňová, Eliška02.04.1950peněžitý dar 500,00
Kadaňová, Eliška02.04.1950peněžitý dar 500,00
Kadaňová, Eliška02.04.1950peněžitý dar 500,00
Kadaňová, Eliška02.04.1950peněžitý dar 500,00
Kadaňová, Eliška02.04.1950peněžitý dar 500,00
Kadaňová, Eliška02.04.1950peněžitý dar 500,00
Kadaňová, Eliška02.04.1950peněžitý dar 500,00
Kadaňová, Eliška02.04.1950peněžitý dar 500,00
Kadár, Klára24.11.1989peněžitý dar 800,00
Kaděrová, Jana10.01.1986peněžitý dar 200,00
Kaděrová, Jana10.01.1986peněžitý dar 200,00
Kaděrová, Jana10.01.1986peněžitý dar 200,00
Kaděrová, Jana10.01.1986peněžitý dar 200,00
Kaděrová, Jana10.01.1986peněžitý dar 200,00
Kaděrová, Jana10.01.1986peněžitý dar 200,00
Kaděrová, Jana10.01.1986peněžitý dar 200,00
Kaděrová, Jana10.01.1986peněžitý dar 200,00
Kaděrová, Jana10.01.1986peněžitý dar 200,00
Kaděrová, Jana10.01.1986peněžitý dar 200,00
Kaděrová, Jana10.01.1986peněžitý dar 200,00
Kaděrová, Jana10.01.1986peněžitý dar 200,00
Kadeřávek, Jiří23.08.1970peněžitý dar 10 000,00
Kadlec, Karel26.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Kadlecová, Tereza29.07.1986peněžitý dar 500,00
Kadlecová, Tereza29.07.1986peněžitý dar 500,00
Kadlecová, Tereza29.07.1986peněžitý dar 500,00
Kadlecová, Tereza29.07.1986peněžitý dar 500,00
Kadlec, Petr26.11.1973peněžitý dar 700,00
Kadlec, Petr26.11.1973peněžitý dar 500,00
Kadlec, Petr26.11.1973peněžitý dar 200,00
Kadleček, Josef06.09.1962peněžitý dar 500,00
Kafková, Tereza24.08.1989peněžitý dar 5 000,00
Kakona, Martin11.03.1967peněžitý dar 500,00
Kakona, Martin11.03.1967peněžitý dar 50 000,00
Kala, Jaromír07.12.1990peněžitý dar 5 000,00
Kalián, Michal28.08.1986peněžitý dar 500,00
Kapounek, Petr09.12.1986peněžitý dar 800,00
Karabín, Marcel19.09.1975peněžitý dar 250,00
Karas, Ondrej24.07.1984peněžitý dar 700,00
Karfilátová, Miloslava19.04.1966peněžitý dar 500,00
Karfilátová, Miloslava19.04.1966peněžitý dar 1 000,00
Karfilátová, Miloslava19.04.1966peněžitý dar 500,00
Karim, Martin18.12.1965peněžitý dar 100 000,00
Karim, Martin18.12.1965peněžitý dar 792,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karm, Michal29.10.1987peněžitý dar 200,00
Karm, Michal29.10.1987peněžitý dar 200,00
Karm, Michal29.10.1987peněžitý dar 200,00
Karm, Michal29.10.1987peněžitý dar 200,00
Karm, Michal29.10.1987peněžitý dar 200,00
Karm, Michal29.10.1987peněžitý dar 200,00
Karm, Michal29.10.1987peněžitý dar 200,00
Karm, Michal29.10.1987peněžitý dar 200,00
Karm, Michal29.10.1987peněžitý dar 200,00
Karm, Michal29.10.1987peněžitý dar 200,00
Karm, Michal29.10.1987peněžitý dar 200,00
Karm, Michal29.10.1987peněžitý dar 200,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 2 000,00
Karych, Michal29.09.1974peněžitý dar 10 000,00
Kasalová, Barbora19.07.1961peněžitý dar 2 000,00
Kasalý, Přemysl14.06.1977peněžitý dar 1 000,00
Kasparkova, Linda02.04.1990peněžitý dar 6 250,00
Kašlík, Ondřej01.11.1991peněžitý dar 200,00
Kaštánek, Petr13.08.1992peněžitý dar 500,00
Kateřina, Michálková16.08.1990bezúplatné plnění 1 800,00 (dobrovolník - distribuce materiálů)
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
KDU-ČSL442704peněžitý dar 4 275,00
KDU-ČSL442704peněžitý dar 4 275,00
KDU-ČSL442704peněžitý dar 30 000,00
KDU-ČSL442704peněžitý dar 4 275,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 400,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 400,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 400,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 400,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 400,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 400,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 400,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 400,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 400,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 400,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 400,00
Klabikova, Barbora21.07.1990peněžitý dar 100,00
Klára, Bidařová21.06.1990bezúplatné plnění 11 400,00 (pomocná administrativa)
Klecanda, Václav27.09.1983peněžitý dar 512,00
Klempera, Radek01.11.1973peněžitý dar 10 000,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 200,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 200,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 200,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 200,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 200,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 200,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 200,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 200,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 10 000,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 200,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 200,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 200,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 200,00
Klimeš, Jiří23.12.1986peněžitý dar 300,00
Klimeš, Ludvik21.04.2022peněžitý dar 500,00
Klimeš, Ludvik21.04.2022peněžitý dar 250,00
Klimeš, Petr03.03.1985peněžitý dar 200,00
Klípa, Ondřej20.08.1979peněžitý dar 500,00
Klípa, Ondřej20.08.1979peněžitý dar 500,00
Klofáč, Jan03.04.1983peněžitý dar 300,00
Klofáč, Jan03.04.1983peněžitý dar 300,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klouda, Jakub29.05.1976peněžitý dar 500,00
Klouda, Jakub29.05.1976peněžitý dar 2 500,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 2 000,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 2 000,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 5 000,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 5 000,00
Klusová, Zuzana28.06.1985peněžitý dar 10 000,00
Klzová, Kristýna18.06.1984peněžitý dar 700,00
Kmuníčková, Jana05.06.1984peněžitý dar 500,00
Kmuníčková, Jana05.06.1984peněžitý dar 500,00
Kmuníčková, Jana05.06.1984peněžitý dar 3 000,00
Kmuníčková, Jana05.06.1984peněžitý dar 500,00
Kmuníčková, Jana05.06.1984peněžitý dar 500,00
Kmuníčková, Jana05.06.1984peněžitý dar 2 500,00
Kmuníčková, Jana05.06.1984peněžitý dar 500,00
Kmuníčková, Jana05.06.1984peněžitý dar 500,00
Kmuníčková, Jana05.06.1984peněžitý dar 500,00
Kmuníčková, Jana05.06.1984peněžitý dar 500,00
Knežik, Pavel19.10.1979peněžitý dar 300,00
Knežik, Pavel19.10.1979peněžitý dar 800,00
Knežik, Pavel19.10.1979peněžitý dar 888,00
Knežik, Pavel19.10.1979peněžitý dar 200,00
Knežik, Pavel19.10.1979peněžitý dar 200,00
Knežik, Pavel19.10.1979peněžitý dar 200,00
Knížek, Pavel26.04.1980peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knotek, Jiří20.08.1998peněžitý dar 999,00
Knotová Vaicová, Barbora09.07.1995peněžitý dar 100,00
Kobr, Dan03.11.1987peněžitý dar 2 000,00
Kobr, Dan03.11.1987peněžitý dar 5 000,00
Kobzová, Silvie12.04.1972peněžitý dar 1 000,00
Kocáb, David25.04.2002peněžitý dar 265,00
Kocfelda, Tomáš26.06.1990peněžitý dar 250,00
Kocmanová, Klára05.11.1992peněžitý dar 30 000,00
Kocmanová, Klára05.11.1992peněžitý dar 2 000,00
Kocmanová, Klára05.11.1992peněžitý dar 3 200,00
Kocmanová, Klára05.11.1992peněžitý dar 2 000,00
Kocmanová, Klára05.11.1992peněžitý dar 1 617,00
Kocmanová, Klára05.11.1992peněžitý dar 2 000,00
Kocmanová, Klára05.11.1992peněžitý dar 2 000,00
Kocmanová, Klára05.11.1992peněžitý dar 264,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 14 900,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 10 000,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 2 700,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 10 000,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Petr09.01.1987peněžitý dar 300,00
Kocourek, Petr09.01.1987peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Petr09.01.1987peněžitý dar 400,00
Kocourek, Petr09.01.1987peněžitý dar 400,00
Kocourek, Petr09.01.1987peněžitý dar 400,00
Kocourek, Petr09.01.1987peněžitý dar 400,00
Kocourek, Petr09.01.1987peněžitý dar 400,00
Kocourek, Petr09.01.1987peněžitý dar 400,00
Kocourek, Petr09.01.1987peněžitý dar 400,00
Kocourek, Petr09.01.1987peněžitý dar 400,00
Kocourek, Petr09.01.1987peněžitý dar 400,00
Kočárková Maredová, Jana21.03.1986peněžitý dar 600,00
Kočí, Jakub09.04.1983peněžitý dar 500,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 300,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 700,00
Kodytková, Zuzana03.10.1969peněžitý dar 500,00
Kodytková, Zuzana03.10.1969peněžitý dar 500,00
Kodytková, Zuzana03.10.1969peněžitý dar 500,00
Kodytková, Zuzana03.10.1969peněžitý dar 500,00
Kodytková, Zuzana03.10.1969peněžitý dar 500,00
Kodytková, Zuzana03.10.1969peněžitý dar 500,00
Kodytková, Zuzana03.10.1969peněžitý dar 500,00
Kodytková, Zuzana03.10.1969peněžitý dar 500,00
Kodytková, Zuzana03.10.1969peněžitý dar 500,00
Kodytková, Zuzana03.10.1969peněžitý dar 500,00
Kofroň, Filip06.04.1992peněžitý dar 500,00
Kohout, Lukáš01.12.1977peněžitý dar 399,00
Kohout, Lukáš01.12.1977peněžitý dar 200,00
Kohout, Lukáš01.12.1977peněžitý dar 200,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Koláčný, Tomáš27.06.1992peněžitý dar 15 000,00
Koláčný, Tomáš27.06.1992peněžitý dar 10 000,00
Koláčný, Tomáš27.06.1992peněžitý dar 860,00
Kolafa, Ondřej11.04.1989peněžitý dar 500,00
Kolaja, Marcel29.06.1980peněžitý dar 4 500,00
Kolaja, Marcel29.06.1980peněžitý dar 4 500,00
Kolaja, Marcel29.06.1980peněžitý dar 4 500,00
Kolaja, Marcel29.06.1980peněžitý dar 4 500,00
Kolaja, Marcel29.06.1980peněžitý dar 3 200,00
Kolaja, Marcel29.06.1980peněžitý dar 9 000,00
Kolářík, Lukáš05.03.1984peněžitý dar 5 000,00
Koldinský, Michal29.10.1998peněžitý dar 200,00
Koldinský, Michal29.10.1998peněžitý dar 200,00
Kollar, Ivor09.07.1985peněžitý dar 7 000,00
Kollar, Ivor09.07.1985peněžitý dar 800,00
Kolník, Jan08.05.1983peněžitý dar 500,00
Komenda, Antonin02.01.1982peněžitý dar 200,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 2 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 30 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 5 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 22 222,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Konečná, Bohumila29.10.1960peněžitý dar 1 000,00
Konečný, Michael17.06.1989peněžitý dar 5 000,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 800,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 5 000,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Kopecka, Vladimira22.09.1979peněžitý dar 500,00
Kopecka, Vladimira22.09.1979peněžitý dar 500,00
Kopecký, Daniel01.07.1991peněžitý dar 100,00
Kopecký, Daniel01.07.1991peněžitý dar 50,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 500,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Václav03.03.1955peněžitý dar 500,00
Kopecký, Václav03.03.1955peněžitý dar 500,00
Kopecký, Václav03.03.1955peněžitý dar 500,00
Kopecký, Václav03.03.1955peněžitý dar 500,00
Kopecký, Václav03.03.1955peněžitý dar 500,00
Kopecký, Václav03.03.1955peněžitý dar 500,00
Kopecký, Václav03.03.1955peněžitý dar 500,00
Kopecký, Václav03.03.1955peněžitý dar 500,00
Kopecký, Václav03.03.1955peněžitý dar 500,00
Kopecký, Václav03.03.1955peněžitý dar 500,00
Kopecký, Václav03.03.1955peněžitý dar 500,00
Kopecký, Václav03.03.1955peněžitý dar 500,00
Kopečková, Petra08.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopřiva, František30.11.1995peněžitý dar 150,00
Korbel, Jan20.05.1979peněžitý dar 800,00
Korčák, Martin30.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Korecký, František02.10.1956peněžitý dar 1 000,00
Korelusová, Veronika22.12.1988peněžitý dar 100,00
Kořený, Martin03.04.1978peněžitý dar 200,00
Kořený, Martin03.04.1978peněžitý dar 200,00
Kořený, Martin03.04.1978peněžitý dar 200,00
Kořený, Martin03.04.1978peněžitý dar 200,00
Kořený, Martin03.04.1978peněžitý dar 200,00
Kořínek, Dušan24.09.1964peněžitý dar 1 600,00
Kořízek, Pavel02.01.1972peněžitý dar 200,00
Kořízek, Pavel02.01.1972peněžitý dar 871,00
Kosik, Pavel23.07.1973peněžitý dar 500,00
Kos, Martin08.08.1964peněžitý dar 1 000,00
Kosour, Zdenek25.11.1981peněžitý dar 10 000,00
Košut, Marek13.02.1981peněžitý dar 500,00
Kotlant, Jiří27.08.1960peněžitý dar 6 666,00
Kotmel, Martin30.04.1986peněžitý dar 500,00
Kotmel, Martin30.04.1986peněžitý dar 500,00
Kotmel, Martin30.04.1986peněžitý dar 500,00
Kotmel, Martin30.04.1986peněžitý dar 500,00
Kotmel, Martin30.04.1986peněžitý dar 500,00
Kotmel, Martin30.04.1986peněžitý dar 500,00
Kotmel, Martin30.04.1986peněžitý dar 500,00
Kotmel, Martin30.04.1986peněžitý dar 500,00
Kotmel, Martin30.04.1986peněžitý dar 500,00
Kotmel, Martin30.04.1986peněžitý dar 500,00
Kotmel, Martin30.04.1986peněžitý dar 500,00
Kotmel, Martin30.04.1986peněžitý dar 500,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubová, Karolína10.02.1985peněžitý dar 15 000,00
Koubová, Karolína10.02.1985peněžitý dar 15 000,00
Koubová, Karolína10.02.1985peněžitý dar 7 500,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Jiří02.08.1981peněžitý dar 500,00
Koudelka, Jiří02.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Koudelka, Jiří02.08.1981peněžitý dar 2 000,00
Koudelka, Martin14.04.1991peněžitý dar 1 000,00
Kourek, Tomáš10.10.1980peněžitý dar 500,00
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovář, Pavel23.07.1988peněžitý dar 10 000,00
Kozák, Ondřej03.12.1990peněžitý dar 500,00
Kozák, Ondřej03.12.1990peněžitý dar 1 000,00
Kozdas, Marta28.12.1983peněžitý dar 5 000,00
Kozel, Petr17.06.1969peněžitý dar 250,00
Kožich, Viktor24.03.1960peněžitý dar 500,00
Kraft, Michal23.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Krahulcova, Lucie19.04.1989peněžitý dar 2 000,00
Krajcar, Filip04.08.1997peněžitý dar 500,00
Krajči, Klára15.07.1979peněžitý dar 250,00
Král, František13.12.1974peněžitý dar 500,00
Král, František13.12.1974peněžitý dar 500,00
Král, František13.12.1974peněžitý dar 500,00
Král, František13.12.1974peněžitý dar 500,00
Král, František13.12.1974peněžitý dar 2 500,00
Král, František13.12.1974peněžitý dar 500,00
Král, František13.12.1974peněžitý dar 2 500,00
Král, František13.12.1974peněžitý dar 2 500,00
Král, František13.12.1974peněžitý dar 300,00
Králíček, Pavel27.07.1992peněžitý dar 2 000,00
Králová, Věra09.03.1987peněžitý dar 500,00
Králová, Věra09.03.1987peněžitý dar 500,00
Kramolišová, Ludmila10.07.1947peněžitý dar 500,00
Kramolišová, Ludmila10.07.1947peněžitý dar 500,00
Kramolišová, Ludmila10.07.1947peněžitý dar 500,00
Kramolišová, Ludmila10.07.1947peněžitý dar 500,00
Kramolišová, Ludmila10.07.1947peněžitý dar 500,00
Kramolišová, Ludmila10.07.1947peněžitý dar 200,00
Kramolišová, Ludmila10.07.1947peněžitý dar 200,00
Kramolišová, Ludmila10.07.1947peněžitý dar 200,00
Kramolišová, Ludmila10.07.1947peněžitý dar 200,00
Kramolišová, Ludmila10.07.1947peněžitý dar 200,00
Kramolišová, Ludmila10.07.1947peněžitý dar 200,00
Kramolišová, Ludmila10.07.1947peněžitý dar 200,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 300,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 750,00
Krátká, Aneta04.08.1995peněžitý dar 1 000,00
Krátký, Jiři20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiři20.11.1964peněžitý dar 5 000,00
Krátký, Jiři20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiři20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiři20.11.1964peněžitý dar 2 000,00
Krátký, Jiři20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiři20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiři20.11.1964peněžitý dar 500,00
Krátký, Jiři20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiři20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiři20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiři20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiři20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiři20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiři20.11.1964peněžitý dar 200,00
Kratochvílová, Marcela21.09.1967peněžitý dar 100,00
Kratochvílová, Marcela21.09.1967peněžitý dar 100,00
Kratochvílová, Marcela21.09.1967peněžitý dar 100,00
Kratochvílová, Marcela21.09.1967peněžitý dar 100,00
Kratochvílová, Marcela21.09.1967peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Zdeněk05.04.1946peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Zdeněk05.04.1946peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Zdeněk05.04.1946peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Zdeněk05.04.1946peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Zdeněk05.04.1946peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Zdeněk05.04.1946peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Zdeněk05.04.1946peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Zdeněk05.04.1946peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Zdeněk05.04.1946peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Zdeněk05.04.1946peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Zdeněk05.04.1946peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Zdeněk05.04.1946peněžitý dar 100,00
Kraupner, Vojtěch01.01.1991peněžitý dar 1 000,00
Krejčí, Jaroslav19.10.1973peněžitý dar 7 000,00
Krejčí, Radek18.06.1992peněžitý dar 400,00
Kriesman, Václav10.12.1991peněžitý dar 500,00
Kroupa, Tomáš10.04.1978peněžitý dar 500,00
Kroužek, Jiří23.06.1988peněžitý dar 1 000,00
Krpata, Jan16.06.1992peněžitý dar 200,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 3 000,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 10,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 10,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 10,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 10,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 10,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 1,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 1,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 1,00
Krutina, Viktor11.01.1978peněžitý dar 4 750,00
Krutská, Pavlína27.03.1980peněžitý dar 2 500,00
Kryl, Martin24.06.1981peněžitý dar 200,00
Kryl, Martin24.06.1981peněžitý dar 200,00
Kryl, Martin24.06.1981peněžitý dar 200,00
Kryl, Martin24.06.1981peněžitý dar 200,00
Kryl, Martin24.06.1981peněžitý dar 200,00
Kryl, Martin24.06.1981peněžitý dar 200,00
Kryl, Martin24.06.1981peněžitý dar 200,00
Kryl, Martin24.06.1981peněžitý dar 200,00
Kryl, Martin24.06.1981peněžitý dar 200,00
Kryl, Martin24.06.1981peněžitý dar 200,00
Kryl, Martin24.06.1981peněžitý dar 200,00
Kryl, Martin24.06.1981peněžitý dar 200,00
Kryl, Milan29.01.1961peněžitý dar 500,00
Kryl, Milan29.01.1961peněžitý dar 5 000,00
Kryl, Milan29.01.1961peněžitý dar 500,00
Kryl, Rudolf04.03.1945peněžitý dar 500,00
Kryl, Rudolf04.03.1945peněžitý dar 500,00
Kryl, Rudolf04.03.1945peněžitý dar 500,00
Kryl, Rudolf04.03.1945peněžitý dar 500,00
Kryl, Rudolf04.03.1945peněžitý dar 500,00
Kryl, Rudolf04.03.1945peněžitý dar 500,00
Kryl, Rudolf04.03.1945peněžitý dar 500,00
Kryl, Rudolf04.03.1945peněžitý dar 500,00
Kryl, Rudolf04.03.1945peněžitý dar 500,00
Kryl, Rudolf04.03.1945peněžitý dar 500,00
Kryl, Rudolf04.03.1945peněžitý dar 500,00
Kryl, Rudolf04.03.1945peněžitý dar 500,00
Krysl, Josef12.11.1986peněžitý dar 1 111,00
Krysl, Josef12.11.1986peněžitý dar 250,00
Křejpský, Marek28.11.1974peněžitý dar 2 500,00
Křenek, Michal06.08.1984peněžitý dar 500,00
Křenek, Michal06.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Křenková, Martina03.06.1974peněžitý dar 500,00
Křenková, Martina03.06.1974peněžitý dar 1 000,00
Křičenský, Petr17.05.1967peněžitý dar 1 000,00
Křičenský, Petr17.05.1967peněžitý dar 1 000,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Kříž, Jan27.04.1986peněžitý dar 3 000,00
Křížková, Andrea08.05.1954peněžitý dar 1 000,00
Kříž, Martin11.10.1990peněžitý dar 200,00
Kříž, Martin11.10.1990peněžitý dar 300,00
Kříž, Václav14.04.1957peněžitý dar 500,00
Kšicová, Radka07.01.1987peněžitý dar 200,00
Kuba, Cyril12.03.1984peněžitý dar 3 000,00
Kubala, Zdenek25.06.1986peněžitý dar 800,00
Kubala, Zdenek25.06.1986peněžitý dar 999,00
Kubalec, Jan06.05.1983peněžitý dar 100,00
Kubalec, Jan06.05.1983peněžitý dar 100,00
Kubalec, Jan06.05.1983peněžitý dar 100,00
Kubalec, Jan06.05.1983peněžitý dar 100,00
Kubalec, Jan06.05.1983peněžitý dar 100,00
Kubalec, Jan06.05.1983peněžitý dar 100,00
Kubalec, Jan06.05.1983peněžitý dar 100,00
Kubant, Jan03.02.1990peněžitý dar 2 500,00
Kubát, Jonáš20.06.1996peněžitý dar 1 000,00
Kubát, Josef07.06.1996peněžitý dar 200,00
Kubeša, David21.12.1992peněžitý dar 500,00
Kubeš, David09.02.2002peněžitý dar 70,00
Kubeš, David09.02.2002peněžitý dar 70,00
Kubeš, David09.02.2002peněžitý dar 70,00
Kubeš, David09.02.2002peněžitý dar 70,00
Kubeš, David09.02.2002peněžitý dar 70,00
Kubeš, David09.02.2002peněžitý dar 70,00
Kubeš, David09.02.2002peněžitý dar 70,00
Kubeš, David09.02.2002peněžitý dar 70,00
Kubeš, David09.02.2002peněžitý dar 105,00
Kubeš, David09.02.2002peněžitý dar 105,00
Kubeš, David09.02.2002peněžitý dar 105,00
Kubeš, David09.02.2002peněžitý dar 105,00
Kubeš, Petr30.01.1995peněžitý dar 500,00
Kubeš, Petr30.01.1995peněžitý dar 430,00
Kubíček, Matěj18.02.1988peněžitý dar 9 000,00
Kubín, Tomáš13.11.1975peněžitý dar 500,00
Kubová, Adéla08.12.1980peněžitý dar 250,00
Kubr, Jan16.04.1982peněžitý dar 1 000,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 1 000,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučerová, Bronislava13.11.1974peněžitý dar 500,00
Kudláčková, Ivana25.09.1965peněžitý dar 100,00
Kudláčková, Ivana25.09.1965peněžitý dar 100,00
Kudláčková, Ivana25.09.1965peněžitý dar 100,00
Kudláčková, Ivana25.09.1965peněžitý dar 100,00
Kudláčková, Ivana25.09.1965peněžitý dar 100,00
Kudláčková, Ivana25.09.1965peněžitý dar 100,00
Kudláčková, Ivana25.09.1965peněžitý dar 100,00
Kudláčková, Ivana25.09.1965peněžitý dar 100,00
Kudláčková, Ivana25.09.1965peněžitý dar 100,00
Kudláčková, Ivana25.09.1965peněžitý dar 100,00
Kufa, Petr26.06.1979peněžitý dar 1 000,00
Kuksin, Artem15.12.1994peněžitý dar 500,00
Kummel, Roman21.05.1977peněžitý dar 2 000,00
Kunc, Anastasia03.09.1988peněžitý dar 2 000,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kupková, Alena11.09.1958peněžitý dar 100,00
Kupková, Alena11.09.1958peněžitý dar 100,00
Kupková, Alena11.09.1958peněžitý dar 100,00
Kupková, Alena11.09.1958peněžitý dar 100,00
Kupková, Alena11.09.1958peněžitý dar 100,00
Kupková, Alena11.09.1958peněžitý dar 100,00
Kurfürst, Petr16.06.1977peněžitý dar 500,00
Kurfürst, Petr16.06.1977peněžitý dar 1 000,00
Kurka, Jan16.01.1984peněžitý dar 20 000,00
Kvapilová, Kamila25.12.1998peněžitý dar 500,00
Kvitová, Tereza09.03.1986peněžitý dar 800,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 250,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 250,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 250,00
Lahoda, Marek08.01.1992peněžitý dar 800,00
Lahoda, Marek08.01.1992peněžitý dar 1 111,00
Lahoda, Marek08.01.1992peněžitý dar 10 000,00
Lahoda, Marek08.01.1992peněžitý dar 40 000,00
Lahoda, Marek08.01.1992peněžitý dar 200,00
Lahoda, Marek08.01.1992peněžitý dar 200,00
Lajksnerová, Zuzana21.11.1991peněžitý dar 1 000,00
Lajksnerová, Zuzana21.11.1991peněžitý dar 500,00
Lamich, Václav22.08.1998peněžitý dar 1 000,00
Láník, Marek27.06.1974peněžitý dar 1 000,00
Lánská, Markéta10.09.1982peněžitý dar 200,00
Lánská, Markéta10.09.1982peněžitý dar 200,00
Lánská, Markéta10.09.1982peněžitý dar 200,00
Lánská, Markéta10.09.1982peněžitý dar 200,00
Lánská, Markéta10.09.1982peněžitý dar 200,00
Lánská, Markéta10.09.1982peněžitý dar 200,00
Lánská, Markéta10.09.1982peněžitý dar 400,00
Lánská, Markéta10.09.1982peněžitý dar 200,00
Lánská, Markéta10.09.1982peněžitý dar 200,00
Lánská, Markéta10.09.1982peněžitý dar 200,00
Lánská, Markéta10.09.1982peněžitý dar 200,00
Lánská, Markéta10.09.1982peněžitý dar 200,00
Lánská, Markéta10.09.1982peněžitý dar 200,00
Lauer, Luboš14.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 300,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 300,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 300,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 300,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 300,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 300,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 300,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 3 000,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 300,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 3 000,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 300,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 300,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 300,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 300,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 300,00
Le Cam, David25.01.1999peněžitý dar 50,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Ledvinková, Jana28.01.1964peněžitý dar 2 000,00
Ledvinková, Jana28.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Ledvinková, Petra03.11.1972peněžitý dar 1 000,00
Lehejček, Jiri23.12.1986peněžitý dar 250,00
Leitnerová, Jana13.06.1987peněžitý dar 800,00
Leitnerová, Jana13.06.1987peněžitý dar 2 000,00
Leitnerová, Jana13.06.1987peněžitý dar 3 333,00
Leitnerová, Jana13.06.1987peněžitý dar 500,00
LENAZEN s.r.o.5865760peněžitý dar 250,00
LENAZEN s.r.o.5865760peněžitý dar 500,00
LENAZEN s.r.o.5865760peněžitý dar 300,00
LENAZEN s.r.o.5865760peněžitý dar 200,00
LENAZEN s.r.o.5865760peněžitý dar 300,00
LENAZEN s.r.o.5865760peněžitý dar 200,00
LENAZEN s.r.o.5865760peněžitý dar 300,00
LENAZEN s.r.o.5865760peněžitý dar 200,00
LENAZEN s.r.o.5865760peněžitý dar 300,00
Lengálová, Magda24.12.1982peněžitý dar 300,00
Lengálová, Magda24.12.1982peněžitý dar 300,00
Lengálová, Magda24.12.1982peněžitý dar 500,00
Lenger, David24.05.1976peněžitý dar 2 000,00
Lenger, David24.05.1976peněžitý dar 10 000,00
Lenger, David24.05.1976peněžitý dar 860,00
Lenka, Šotková12.04.1968bezúplatné plnění 200,00 (banner)
Leonhardt, Tereza29.06.1985peněžitý dar 500,00
Lepezová, Alena31.05.1955peněžitý dar 500,00
Lerbletier, Filip01.11.1979peněžitý dar 3 000,00
Lerbletier, Filip01.11.1979peněžitý dar 500,00
Lerbletier, Filip01.11.1979peněžitý dar 215,00
Lerbletier, Filip01.11.1979peněžitý dar 180,00
Lesenský, Petr03.03.1979peněžitý dar 20 000,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lestina, Dan20.10.1989peněžitý dar 800,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Lička, Jan24.07.1981peněžitý dar 1 000,00
Lička, Jan24.07.1981peněžitý dar 1 000,00
Lička, Jan24.07.1981peněžitý dar 1 000,00
Lička, Jan24.07.1981peněžitý dar 2 000,00
Lička, Jan24.07.1981peněžitý dar 800,00
Lička, Jan24.07.1981peněžitý dar 2 000,00
Lidmila, Ondřej30.01.1992peněžitý dar 500,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 300,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 300,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 300,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 300,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 300,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 300,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 300,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 300,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 300,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 300,00
Linhart Bindzar, Marie12.11.1983peněžitý dar 500,00
Línková, Jitka27.06.1959peněžitý dar 1 000,00
Lipavský, Jan02.07.1985peněžitý dar 20 000,00
Lísková, Zdena30.04.1968peněžitý dar 100,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 333,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 333,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 333,00
Lišková, Zdeňka14.02.1964peněžitý dar 250,00
Lišková, Zdeňka14.02.1964peněžitý dar 800,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Lněničková, Gabriela20.08.1979peněžitý dar 10 000,00
Lněničková, Gabriela20.08.1979peněžitý dar 10 000,00
Lochmanová, Monika04.08.1988peněžitý dar 100,00
Lorovsky, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovsky, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovsky, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovsky, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovsky, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovsky, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovsky, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovsky, Takis04.06.1971peněžitý dar 2 500,00
Lorovsky, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovsky, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovsky, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovsky, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovsky, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lubomír, Rek30.03.1990bezúplatné plnění 800,00 (dobrovolník - distribuce materiálů)
Lucie, Beránková01.06.1992bezúplatné plnění 200,00 (banner)
Lucie, Sokolová14.06.2001bezúplatné plnění 200,00 (komparz video)
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 87,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 44,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 44,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 44,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 44,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 44,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 44,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 44,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 44,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 44,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 44,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 44,00
Lukášek, Jan30.06.1979peněžitý dar 800,00
Lukáš, Marek07.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Lukáš, Marek07.09.1988peněžitý dar 4 809,00
Lukášová Spilková, Monika11.01.1987peněžitý dar 25 000,00
Lukášová Spilková, Monika11.01.1987peněžitý dar 25 000,00
Lukešová, Lucie16.06.1984peněžitý dar 500,00
Lukešová, Lucie16.06.1984peněžitý dar 500,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 1 000,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lysoňková, Iveta13.09.1985peněžitý dar 3 000,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 500,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 500,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 500,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 500,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 500,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 500,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 500,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 500,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 500,00
Macák, Pavel12.05.1967peněžitý dar 250,00
Macas, Albert01.04.1994peněžitý dar 2 500,00
Macečková, Gabriela13.02.1997peněžitý dar 900,00
Macečková, Gabriela13.02.1997peněžitý dar 1 000,00
Macek, Michal19.02.1991peněžitý dar 2 000,00
Macek, Michal19.02.1991peněžitý dar 800,00
Macek, Michal19.02.1991peněžitý dar 200,00
Madejová, Veronika21.09.1982peněžitý dar 5 000,00
Madejová, Veronika21.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Magda, Koutská09.03.1985bezúplatné plnění 600,00 (dobrovolník - distribuce materiálů)
Magda, Koutská09.03.1985bezúplatné plnění 1 200,00 (dobrovolník - copy)
Magid, Jozef16.12.1986peněžitý dar 200,00
Maha, Jiří11.11.1986peněžitý dar 500,00
Mahrik, Viktor21.04.1982peněžitý dar 20 000,00
Mahrik, Viktor21.04.1982peněžitý dar 50 000,00
Mahrik, Viktor21.04.1982peněžitý dar 1 000,00
Mahrik, Viktor21.04.1982peněžitý dar 70 000,00
Macháček, Jan15.02.1972peněžitý dar 200,00
Machala, Tomáš08.08.1996peněžitý dar 200,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 200,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 200,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 250,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Machek, Zdeněk22.08.1977peněžitý dar 3 200,00
Machovcová, Milena30.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Machura, Patrik20.06.1997peněžitý dar 250,00
Maixnerová, Naďa03.01.1976peněžitý dar 200,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Malaka, Gabriel07.07.2002peněžitý dar 237,00
Malik, Radka18.04.1979peněžitý dar 1 500,00
Mališů, Petri31.01.1994peněžitý dar 1 000,00
Mališů, Petri31.01.1994peněžitý dar 800,00
Mamula, Lukáš12.06.1987peněžitý dar 1 500,00
Man, Matěj16.10.1990peněžitý dar 1 000,00
Marciniak, Hanna10.07.1984peněžitý dar 1 000,00
Marciniszyn, Michal10.10.1978peněžitý dar 40 000,00
Marciniszyn, Michal10.10.1978peněžitý dar 40 000,00
Mareda, Martin23.04.1976peněžitý dar 800,00
Marek, Hynek03.06.1987peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Jan07.10.1990peněžitý dar 800,00
Mareš, Jaroslav21.03.1980peněžitý dar 300,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 1 000,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 1 000,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 1 000,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 3 000,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 1 000,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 1 000,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 3 333,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 1 200,00
Mariánek, Josef06.05.1974peněžitý dar 200,00
Mariánek, Josef06.05.1974peněžitý dar 200,00
Mariánek, Josef06.05.1974peněžitý dar 200,00
Mariánek, Josef06.05.1974peněžitý dar 200,00
Mariánek, Josef06.05.1974peněžitý dar 200,00
Mariánek, Josef06.05.1974peněžitý dar 200,00
Mariánek, Josef06.05.1974peněžitý dar 200,00
Mariánek, Josef06.05.1974peněžitý dar 200,00
Mariánek, Josef06.05.1974peněžitý dar 200,00
Mariánek, Josef06.05.1974peněžitý dar 200,00
Mariánek, Josef06.05.1974peněžitý dar 200,00
Mariánek, Josef06.05.1974peněžitý dar 200,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 50,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 50,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 50,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 50,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 50,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 50,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 50,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 50,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 100,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 100,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 50,00
Markus, Petr04.10.1983peněžitý dar 200,00
Markus, Petr04.10.1983peněžitý dar 500,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Marta, Urbanová20.10.1982bezúplatné plnění 300,00 (roznos)
Martínek, Tomáš23.01.1986peněžitý dar 500,00
Martin, Havlíček24.04.2000bezúplatné plnění 200,00 (komparz video)
Martin, Korčák30.10.1974bezúplatné plnění 400,00 (banner + roznos)
Martin, Martin02.05.1987peněžitý dar 1 000,00
Martin, Martin02.05.1987peněžitý dar 800,00
Martin, Martin02.05.1987peněžitý dar 50 000,00
Martinová, Marta23.03.1981peněžitý dar 50 000,00
Martinová, Marta23.03.1981peněžitý dar 50 000,00
Martinová, Marta23.03.1981peněžitý dar 200,00
Martinovská, Lenka24.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Martoch, Zbysek09.11.1976peněžitý dar 10 000,00
Martynek, Tomáš25.01.1986peněžitý dar 500,00
Marušák, Jiří25.06.1971peněžitý dar 200,00
Marval, Štěpán21.11.1989peněžitý dar 1 000,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Radim18.09.1963peněžitý dar 2 500,00
Mašková, Tereza13.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Matějková, Věra07.07.1982peněžitý dar 2 000,00
Matějová, Markéta23.07.1999peněžitý dar 200,00
Matějů, Miroslav28.08.1987peněžitý dar 2 000,00
Matlák, Milan21.01.1981peněžitý dar 200,00
Matlák, Milan21.01.1981peněžitý dar 200,00
Matlák, Milan21.01.1981peněžitý dar 200,00
Matoušek, Roman06.07.1984peněžitý dar 500,00
Matoušek, Tomáš05.10.1983peněžitý dar 500,00
Matoušková, Kateřina27.12.1983peněžitý dar 500,00
Matrasová, Kateřina07.03.1983peněžitý dar 250,00
Matrasová, Kateřina07.03.1983peněžitý dar 220,00
Matrasová, Kateřina07.03.1983peněžitý dar 220,00
Matrasová, Kateřina07.03.1983peněžitý dar 220,00
Matrasová, Kateřina07.03.1983peněžitý dar 220,00
Matrasová, Kateřina07.03.1983peněžitý dar 220,00
Matrasová, Kateřina07.03.1983peněžitý dar 220,00
Matrasová, Kateřina07.03.1983peněžitý dar 220,00
Matrasová, Kateřina07.03.1983peněžitý dar 220,00
Matrasová, Kateřina07.03.1983peněžitý dar 220,00
Matušíková, Kateřina31.07.1989peněžitý dar 1 000,00
Matušková, Vlaďka15.02.1982peněžitý dar 200,00
Matyášek, Aleš03.03.1962peněžitý dar 30 000,00
Matýsková, Blanka29.01.1976peněžitý dar 500,00
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 5 000,00
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 5 000,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 1 000,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mečíř, Vojtěch24.02.1989peněžitý dar 200,00
Mejsnar, Jan10.02.1985peněžitý dar 3 208,00
Mejsnar, Jan10.02.1985peněžitý dar 3 208,00
Mejsnar, Jan10.02.1985peněžitý dar 800,00
Mejsnar, Jan10.02.1985peněžitý dar 3 208,00
Mejsnar, Jan10.02.1985peněžitý dar 3 208,00
Mejsnar, Jan10.02.1985peněžitý dar 3 208,00
Melena, Ondřej30.12.1983peněžitý dar 10 000,00
Melena, Ondřej30.12.1983peněžitý dar 2 000,00
Melena, Ondřej30.12.1983peněžitý dar 1 000,00
Melena, Ondřej30.12.1983peněžitý dar 1 000,00
Merhout, Martin12.04.1989peněžitý dar 500,00
Mezera, Filip04.08.1982peněžitý dar 10 000,00
Mgr. Martin Štěrba88131254peněžitý dar 10 000,00
Mgr. Martin Štěrba88131254peněžitý dar 30 000,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Micková, Zuzana16.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Migdau, Kateřina06.07.1985peněžitý dar 500,00
MIH, spol. s r.o.47535199peněžitý dar 2 500,00
MIH, spol. s r.o.47535199peněžitý dar 2 500,00
MIH, spol. s r.o.47535199peněžitý dar 2 500,00
MIH, spol. s r.o.47535199peněžitý dar 2 500,00
MIH, spol. s r.o.47535199peněžitý dar 2 500,00
MIH, spol. s r.o.47535199peněžitý dar 2 500,00
MIH, spol. s r.o.47535199peněžitý dar 2 500,00
MIH, spol. s r.o.47535199peněžitý dar 2 500,00
MIH, spol. s r.o.47535199peněžitý dar 2 500,00
MIH, spol. s r.o.47535199peněžitý dar 2 500,00
MIH, spol. s r.o.47535199peněžitý dar 2 500,00
MIH, spol. s r.o.47535199peněžitý dar 2 500,00
michailidu, janka18.10.1990peněžitý dar 512,00
michailidu, janka18.10.1990peněžitý dar 800,00
Michalec, Vojtěch20.01.1990peněžitý dar 500,00
Michálek, Jakub06.02.1989peněžitý dar 5 000,00
Michálek, Jakub06.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Michálek, Jakub06.02.1989peněžitý dar 800,00
Michálek, Jakub06.02.1989peněžitý dar 5 000,00
Michálek, Jakub06.02.1989peněžitý dar 1 617,00
Michálek, Jakub06.02.1989peněžitý dar 5 000,00
Michálek, Jakub06.02.1989peněžitý dar 5 000,00
Michálek, Jakub06.02.1989peněžitý dar 5 000,00
Michálek, Jakub06.02.1989peněžitý dar 5 000,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 2 500,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michal, Chamrád06.04.2002bezúplatné plnění 900,00 (pomocná administrativa)
Michal, Langer01.10.1999bezúplatné plnění 1 400,00 (Roznos letáků, rozdávání letáků na ulici)
Michal, Mazík04.09.1984bezúplatné plnění 800,00 (dobrovolník - distribuce materiálů)
Michal, Trousil12.03.1979bezúplatné plnění 300,00 (roznos)
Míka, Jan07.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 1 000,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikoláš, Ivan08.04.1965peněžitý dar 19 500,00
Mikšík, Jan01.09.1987peněžitý dar 500,00
Mikšík, Jan01.09.1987peněžitý dar 500,00
Mikšík, Jan01.09.1987peněžitý dar 500,00
Mikšík, Jan01.09.1987peněžitý dar 500,00
Mikšík, Jan01.09.1987peněžitý dar 500,00
Mikšík, Jan01.09.1987peněžitý dar 500,00
Mikšík, Jan01.09.1987peněžitý dar 1 000,00
Mikšík, Jan01.09.1987peněžitý dar 500,00
Mikšík, Jan01.09.1987peněžitý dar 500,00
Mikšík, Jan01.09.1987peněžitý dar 500,00
Mikšík, Jan01.09.1987peněžitý dar 500,00
Mikšík, Jan01.09.1987peněžitý dar 500,00
Mikšík, Jan01.09.1987peněžitý dar 500,00
Mikulín, Ondřej07.04.1988peněžitý dar 1 000,00
Mikulín, Ondřej07.04.1988peněžitý dar 1 000,00
Milfortová, Gabriela08.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Milicia, Antonino03.08.2022peněžitý dar 1 000,00
Milicia, Antonino03.08.2022peněžitý dar 5 000,00
Milicia, Antonino03.08.2022peněžitý dar 1 000,00
Milota, Jan17.08.1982peněžitý dar 500,00
Minárik, Michal11.10.1984peněžitý dar 100,00
Minárik, Michal11.10.1984peněžitý dar 100,00
Minárik, Michal11.10.1984peněžitý dar 100,00
Minárik, Michal11.10.1984peněžitý dar 100,00
Minárik, Michal11.10.1984peněžitý dar 100,00
Minárik, Michal11.10.1984peněžitý dar 100,00
Minárik, Michal11.10.1984peněžitý dar 100,00
Minárik, Michal11.10.1984peněžitý dar 100,00
Minárik, Michal11.10.1984peněžitý dar 100,00
Minárik, Michal11.10.1984peněžitý dar 100,00
Minárik, Michal11.10.1984peněžitý dar 100,00
Minárik, Michal11.10.1984peněžitý dar 100,00
Minařík, Jan30.01.1991peněžitý dar 250,00
Minxova, Pavla03.10.1988peněžitý dar 200,00
Miroslav, Jisl20.05.1988bezúplatné plnění 200,00 (banner)
Mlatec, Jan20.09.1991peněžitý dar 700,00
Mlčoch, Jan26.10.1986peněžitý dar 500,00
Mobilie s.r.o.26960796peněžitý dar 10 000,00
Mocek, Václav28.05.1986peněžitý dar 600,00
Modrák, Martin19.03.1987peněžitý dar 200,00
Modrák, Martin19.03.1987peněžitý dar 200,00
Modrák, Martin19.03.1987peněžitý dar 200,00
Modrák, Martin19.03.1987peněžitý dar 200,00
Modrák, Martin19.03.1987peněžitý dar 200,00
Modrák, Martin19.03.1987peněžitý dar 200,00
Modrák, Martin19.03.1987peněžitý dar 200,00
Modrák, Martin19.03.1987peněžitý dar 200,00
Modrák, Martin19.03.1987peněžitý dar 200,00
Molin, Ondřej23.07.1982peněžitý dar 500,00
Molnár, Marcel21.08.1992peněžitý dar 200,00
Monika, Crhová30.08.1991bezúplatné plnění 400,00 (banner + roznos)
Monika, Karlíková18.05.1985bezúplatné plnění 900,00 (dobrovolník - distribuce materiálů, kontaktní kampaň)
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Mošťáková, Zdeňka27.12.1934peněžitý dar 10 000,00
Mouček, Jan03.11.1989peněžitý dar 5 000,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 1 000,00
Mrázek, Zdeněk06.07.1955peněžitý dar 1 000,00
Mrázek, Zdeněk06.07.1955peněžitý dar 1 000,00
Mrkvanová, Silvie22.10.1969peněžitý dar 10 000,00
Mrkvanová, Silvie22.10.1969peněžitý dar 1 000,00
Mrkvičková, Ivana03.05.1989peněžitý dar 800,00
Mucha, Zbynek22.02.1992peněžitý dar 300,00
Münzperger, Tomáš10.06.1972peněžitý dar 200,00
Münzperger, Tomáš10.06.1972peněžitý dar 200,00
Murňák, Tomáš21.02.1980peněžitý dar 32 000,00
Murňák, Tomáš21.02.1980peněžitý dar 17 000,00
Musil, Lukáš25.09.1979peněžitý dar 100,00
Musil, Lukáš25.09.1979peněžitý dar 100,00
Musil, Lukáš25.09.1979peněžitý dar 100,00
Musil, Lukáš25.09.1979peněžitý dar 100,00
Musil, Lukáš25.09.1979peněžitý dar 100,00
Musil, Lukáš25.09.1979peněžitý dar 100,00
Musil, Lukáš25.09.1979peněžitý dar 100,00
Musil, Lukáš25.09.1979peněžitý dar 100,00
Musilová, Radka18.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Musil, Pavel27.04.1973peněžitý dar 3 000,00
Musil, Pavel27.04.1973peněžitý dar 5 000,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 2 000,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Mužíková, Anna07.03.1958peněžitý dar 200,00
Myslivec, Vojtěch14.05.1990peněžitý dar 200,00
Načeradský, Milouš02.06.1948peněžitý dar 500,00
Nadlický, Petr25.07.1985peněžitý dar 500,00
Nadolecki, Pavel07.04.1982peněžitý dar 321,00
Nadolecki, Pavel07.04.1982peněžitý dar 2 000,00
Nadolecki, Pavel07.04.1982peněžitý dar 2 000,00
Nadolecki, Pavel07.04.1982peněžitý dar 2 679,00
Nadolecki, Pavel07.04.1982peněžitý dar 999,00
Nádvorník, Jan18.01.1986peněžitý dar 5 000,00
Nádvorník, Jan18.01.1986peněžitý dar 1 000,00
Nádvorník, Jan18.01.1986peněžitý dar 200,00
Nachtigall, Petr20.09.1963peněžitý dar 2 500,00
Nachtmannová, Iva04.01.1976peněžitý dar 333,00
Najvárek, Michal21.06.1977peněžitý dar 900,00
Najvárek, Michal21.06.1977peněžitý dar 1 000,00
Navara, Tomas17.10.1992peněžitý dar 30 000,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 800,00
Necas, Ondřej03.04.1986peněžitý dar 500,00
Nedvídek, Lukáš12.11.1975peněžitý dar 500,00
Nechvátal, Antonín15.09.1964peněžitý dar 10 000,00
Nechvátal, Antonín15.09.1964peněžitý dar 5 000,00
Nechvátal, Antonín15.09.1964peněžitý dar 5 000,00
Němcová, Lucie13.03.1989peněžitý dar 3 000,00
Němcová, Romana20.07.1984peněžitý dar 200,00
Němec, David06.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 500,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 2 000,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 700,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 800,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 2 000,00
Němec, Miroslav04.12.1958peněžitý dar 500,00
Němec, Miroslav04.12.1958peněžitý dar 500,00
Němeček, Filip10.03.1993peněžitý dar 2 000,00
Němeček, Michal15.11.1987peněžitý dar 2 500,00
Němeček, Zbyněk08.06.1993peněžitý dar 1 000,00
Němeček, Zbyněk08.06.1993peněžitý dar 500,00
Nepejchalová, Michaela31.05.1996peněžitý dar 300,00
Neruda, Radek20.02.1968peněžitý dar 500,00
Neruda, Radek20.02.1968peněžitý dar 500,00
Neruda, Radek20.02.1968peněžitý dar 500,00
Neruda, Radek20.02.1968peněžitý dar 500,00
Neruda, Radek20.02.1968peněžitý dar 500,00
Neruda, Radek20.02.1968peněžitý dar 500,00
Neruda, Radek20.02.1968peněžitý dar 500,00
Nesibová, Eva10.01.1977peněžitý dar 500,00
Nesvadba, Ph.D., Ing. Zdeněk27.07.1966peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Netrestová, Jindřiška17.12.1975peněžitý dar 200,00
Netrestová, Jindřiška17.12.1975peněžitý dar 200,00
Netrestová, Jindřiška17.12.1975peněžitý dar 200,00
Netrestová, Jindřiška17.12.1975peněžitý dar 200,00
Netrestová, Jindřiška17.12.1975peněžitý dar 200,00
Netrestová, Jindřiška17.12.1975peněžitý dar 200,00
Netrestová, Jindřiška17.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Netrestová, Jindřiška17.12.1975peněžitý dar 200,00
Netrestová, Jindřiška17.12.1975peněžitý dar 200,00
Netrestová, Jindřiška17.12.1975peněžitý dar 200,00
Netrestová, Jindřiška17.12.1975peněžitý dar 200,00
Netrestová, Jindřiška17.12.1975peněžitý dar 200,00
Neubergová, Linda29.06.1978peněžitý dar 5 000,00
Neubergová, Linda29.06.1978peněžitý dar 800,00
Neubergová, Linda29.06.1978peněžitý dar 19 300,00
Neurologie-elektromyografie s.r.o.1423908peněžitý dar 20 000,00
Nevrkla, Pavel16.12.1985peněžitý dar 800,00
Nevrkla, Pavel16.12.1985peněžitý dar 5 000,00
Nevšímal, Richard05.04.1991peněžitý dar 1 000,00
Nezval, Luděk15.09.1970peněžitý dar 200,00
Nezval, Luděk15.09.1970peněžitý dar 200,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 1 000,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 3 000,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nič, Oldřich27.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Nikola, Mrázová02.04.1984bezúplatné plnění 11 800,00 (pomocná administrativa)
Nislerová, Tereza09.01.1984peněžitý dar 5 000,00
Nislerová, Tereza09.01.1984peněžitý dar 1 000,00
Nohavicová, Eliška28.01.1983peněžitý dar 500,00
Novák, David19.08.1992peněžitý dar 1 234,00
Novák, David19.08.1992peněžitý dar 1 000,00
Novák, David19.08.1992peněžitý dar 200,00
Novák, Jakub14.08.1987peněžitý dar 500,00
Novák, Jakub14.08.1987peněžitý dar 500,00
Novák, Jakub14.08.1987peněžitý dar 2 000,00
Novák, Lukáš20.04.1990peněžitý dar 1 000,00
Novák, Martin11.06.1990peněžitý dar 600,00
Novák, Michal10.05.1972peněžitý dar 4 000,00
Novák, Michal10.05.1972peněžitý dar 800,00
Novák, Michal29.06.1990peněžitý dar 1 000,00
Nováková, Alena04.06.1969peněžitý dar 500,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 750,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 750,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 750,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 750,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 750,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 750,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 750,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 1 028,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 750,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 550,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 900,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 750,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 750,00
Nováková, Jarmila15.11.1985peněžitý dar 700,00
Nováková, Kateřina06.01.1973peněžitý dar 1 000,00
Novák, Petr28.07.1980peněžitý dar 500,00
Novák, Petr28.07.1980peněžitý dar 500,00
Novák, Petr28.07.1980peněžitý dar 500,00
Novák, Petr28.07.1980peněžitý dar 500,00
Novák, Petr28.07.1980peněžitý dar 500,00
Novák, Petr28.07.1980peněžitý dar 500,00
Novák, Petr28.07.1980peněžitý dar 500,00
Novák, Petr28.07.1980peněžitý dar 500,00
Novák, Petr28.07.1980peněžitý dar 500,00
Novák, Petr28.07.1980peněžitý dar 500,00
Novák, Petr28.07.1980peněžitý dar 500,00
Novák, Petr28.07.1980peněžitý dar 500,00
Novák, Radek17.06.1989peněžitý dar 200,00
Novák, Radim24.03.1981peněžitý dar 500,00
Novak, Vaclav17.12.1980peněžitý dar 20 000,00
Nova, Mae07.04.1994peněžitý dar 500,00
Nova, Mae07.04.1994peněžitý dar 500,00
Nova, Mae07.04.1994peněžitý dar 500,00
Nova, Mae07.04.1994peněžitý dar 500,00
Nova, Mae07.04.1994peněžitý dar 500,00
Nova, Mae07.04.1994peněžitý dar 500,00
Nova, Mae25.06.1994peněžitý dar 1 000,00
Nova, Mae25.06.1994peněžitý dar 1 000,00
Nova, Mae25.06.1994peněžitý dar 1 000,00
Nova, Mae25.06.1994peněžitý dar 1 000,00
Nova, Mae25.06.1994peněžitý dar 1 000,00
Nova, Mae25.06.1994peněžitý dar 1 000,00
Novotná Holovská, Pavla09.09.1976peněžitý dar 100,00
Novotná, Alena08.11.1987peněžitý dar 4 000,00
Novotná, Eliška12.04.1944peněžitý dar 100,00
Novotná, Eliška12.04.1944peněžitý dar 100,00
Novotná, Eliška12.04.1944peněžitý dar 300,00
Novotná, Eliška12.04.1944peněžitý dar 100,00
Novotná, Eliška12.04.1944peněžitý dar 100,00
Novotná, Eliška12.04.1944peněžitý dar 100,00
Novotná, Eliška12.04.1944peněžitý dar 100,00
Novotná, Eliška12.04.1944peněžitý dar 100,00
Novotná, Eliška12.04.1944peněžitý dar 100,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotný, Adam23.11.1993peněžitý dar 500,00
Novotný, Jan05.05.1978peněžitý dar 500,00
Novotný, Vladimír10.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Nürnbergerová, Veronika09.01.1971peněžitý dar 800,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Obergruber, Ondřej24.04.1996peněžitý dar 510,00
Oborny, Radek14.06.1990peněžitý dar 1 000,00
Obrdlík, Pavel25.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Okapa, Václav17.10.1986peněžitý dar 5 000,00
Okapa, Václav17.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Okapa, Václav17.10.1986peněžitý dar 400,00
Ondráčková, Apolena22.11.1993peněžitý dar 2 000,00
Ondráčková, Apolena22.11.1993peněžitý dar 500,00
Ondráčková, Apolena22.11.1993peněžitý dar 500,00
Ondráčková, Apolena22.11.1993peněžitý dar 500,00
Ondráčková, Apolena22.11.1993peněžitý dar 500,00
Ondráčková, Apolena22.11.1993peněžitý dar 500,00
Ondráčková, Apolena22.11.1993peněžitý dar 500,00
Ondřej, Bednář23.11.1978bezúplatné plnění 600,00 (Umístění banneru)
Ondřej, Bednář23.11.1978bezúplatné plnění 300,00 (Rozdávání novin (100/hod - 3hod))
Ondřej, Haváč03.09.1985bezúplatné plnění 1 500,00 (dobrovolník - distribuce materiálů, kontaktní kampaň)
Ondřej, Kolínský11.03.1990bezúplatné plnění 200,00 (pomocná administrativa)
Ondřich, Bohumil05.07.1958peněžitý dar 500,00
Opatrný, Vladimír29.03.1978peněžitý dar 200,00
Opatřil, Robert22.05.1994peněžitý dar 5 000,00
Opletalová, Veronika18.08.1955peněžitý dar 375,00
Oppl, Michal10.09.1977peněžitý dar 5 000,00
Orbók, Lucie24.01.1983peněžitý dar 800,00
Orlický, Jan11.01.1988peněžitý dar 500,00
Otto, Jiří16.06.1971peněžitý dar 500,00
Ouda, Martin02.06.1984peněžitý dar 500,00
Ouška, Michal16.03.1984peněžitý dar 500,00
Outrata, Matěj29.10.1949peněžitý dar 1 000,00
Padrnos, Michal05.02.1988peněžitý dar 500,00
Pagunadis, Nikos06.09.1953peněžitý dar 1 000,00
Pachlopník, Michal13.10.1978peněžitý dar 2 000,00
Paikert, Alexandr03.12.1961peněžitý dar 108,00
Palán, Ladislav13.06.1989peněžitý dar 1 000,00
Palánová, Hana06.08.1985peněžitý dar 3 000,00
Palánová, Hana06.08.1985peněžitý dar 3 000,00
Palatáš, Marcel29.06.1987peněžitý dar 1 000,00
Pánek, Tomáš16.05.1979peněžitý dar 500,00
Pánek, Tomáš16.05.1979peněžitý dar 500,00
Pánek, Tomáš16.05.1979peněžitý dar 500,00
Pánek, Tomáš16.05.1979peněžitý dar 500,00
Panenková, Petruše07.12.1956peněžitý dar 500,00
Papousek, Martin08.03.1975peněžitý dar 250,00
Pardy, Filip10.02.1987peněžitý dar 200,00
Parchaňský, Václav25.10.1987peněžitý dar 800,00
Parchaňský, Václav25.10.1987peněžitý dar 2 000,00
Párnický, Peter15.03.1982peněžitý dar 500,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pastirčák, Tomáš15.06.1989peněžitý dar 1 000,00
Pastyřík, Ondřej07.01.1998peněžitý dar 200,00
Pašek, Roman06.05.1993peněžitý dar 1 000,00
Pašek, Roman06.05.1993peněžitý dar 1 000,00
Pašek, Roman06.05.1993peněžitý dar 500,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Paur, Martin27.06.1974peněžitý dar 200,00
Pavel, Nehyba02.06.1980bezúplatné plnění 1 300,00 (dobrovolník - distribuce materiálů)
Pavla, Prudká12.06.1989bezúplatné plnění 900,00 (dobrovolník - distribuce materiálů)
Pavlíčková, Hana16.11.1988peněžitý dar 600,00
Pavlik, Jakub24.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Pavliš, Jan09.10.1992peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pazderka, Tomáš17.07.1985peněžitý dar 3 000,00
Pazdírková, Tereza03.04.1988peněžitý dar 2 000,00
Pazdírková, Tereza03.04.1988peněžitý dar 2 000,00
Pech, Tomáš25.07.1985peněžitý dar 500,00
Pek, Jiří12.11.1986peněžitý dar 20 000,00
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 4 096,00
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 1 600,00
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 2 048,00
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 4 500,00
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 15 000,00
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 4 500,00
Peksa, Vlastimil18.02.1988peněžitý dar 5 000,00
Peksová, Lada14.10.1990peněžitý dar 500,00
Peksová, Lada14.10.1990peněžitý dar 500,00
Pelanová, Jana28.09.1984peněžitý dar 250,00
Pelanová, Jana28.09.1984peněžitý dar 250,00
Pelanová, Jana28.09.1984peněžitý dar 250,00
Pelanová, Jana28.09.1984peněžitý dar 250,00
Pelanová, Jana28.09.1984peněžitý dar 250,00
Pellant, Lukáš08.09.1999peněžitý dar 200,00
Pellant, Lukáš08.09.1999peněžitý dar 200,00
Pellant, Lukáš08.09.1999peněžitý dar 200,00
Pellant, Lukáš08.09.1999peněžitý dar 200,00
Pellant, Lukáš08.09.1999peněžitý dar 200,00
Pellant, Lukáš08.09.1999peněžitý dar 200,00
Pellant, Lukáš08.09.1999peněžitý dar 200,00
Pellant, Lukáš08.09.1999peněžitý dar 200,00
Pellant, Lukáš08.09.1999peněžitý dar 200,00
Pellant, Lukáš08.09.1999peněžitý dar 200,00
Pellant, Lukáš08.09.1999peněžitý dar 200,00
Pellant, Lukáš08.09.1999peněžitý dar 200,00
Pertl, Jiri05.01.1981peněžitý dar 2 000,00
Pertl, Jiri05.01.1981peněžitý dar 8 000,00
Pešková, Ivana31.01.1956peněžitý dar 500,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 200,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 200,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 200,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 200,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 200,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 200,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 200,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 200,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 200,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 200,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 200,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 100,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 100,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 100,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 100,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 100,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 100,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 100,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 100,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 100,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 100,00
Petra, Lavríková24.09.1988bezúplatné plnění 200,00 (komparz video)
Petrásek, Daniel10.01.1979peněžitý dar 10 000,00
Petrásek, Daniel10.01.1979peněžitý dar 2 000,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petr, Jan29.02.1952peněžitý dar 1 000,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petr, Solovjev13.03.1963bezúplatné plnění 200,00 (banner)
Petrtýl, Martin03.01.1977peněžitý dar 2 500,00
Petrusková, Helena25.02.1945peněžitý dar 1 000,00
Petrusková, Helena25.02.1945peněžitý dar 500,00
Petrusková, Helena25.02.1945peněžitý dar 1 000,00
Petrůvová, Zuzana27.02.1993peněžitý dar 500,00
Petr, Vojtek21.05.1990bezúplatné plnění 400,00 (banner)
Petřík, Karel21.05.1998peněžitý dar 200,00
Petřík, Petr19.02.1976peněžitý dar 500,00
Pevná, Denisa28.08.1993peněžitý dar 195,00
Pexa, Tomáš17.04.1978peněžitý dar 200,00
Pham, Toan Thang07.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Pham, Toan Thang07.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Pham, Toan Thang07.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Pham, Toan Thang07.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Pham, Toan Thang07.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Pham, Toan Thang07.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Pham, Toan Thang07.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Pham, Toan Thang07.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Pham, Toan Thang07.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Pham, Toan Thang07.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Pham, Toan Thang07.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Pham, Toan Thang07.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Piechowicz, Adam19.05.2001peněžitý dar 200,00
Pikal, Jiří27.07.1989peněžitý dar 250,00
Pikal, Kamil26.11.1984peněžitý dar 1 000,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 7 500,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 1 600,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 3 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 5 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 5 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 5 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pilát, Tomáš03.03.1980peněžitý dar 200,00
Piškula, David22.07.1994peněžitý dar 500,00
Piškulová, Veronika03.04.1983peněžitý dar 200,00
Pitucha, Michal30.06.1982peněžitý dar 333,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 300,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 300,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 300,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 300,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 300,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 300,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 300,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 300,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 300,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 300,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 300,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 300,00
Plavcová, Jarmila21.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Plavcová, Jarmila21.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Plavcová, Jarmila21.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Plavcová, Jarmila21.11.1961peněžitý dar 500,00
Plavcová, Jarmila21.11.1961peněžitý dar 500,00
Plavcová, Jarmila21.11.1961peněžitý dar 500,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Pleva, David27.03.1985peněžitý dar 9 000,00
Pleva, David27.03.1985peněžitý dar 860,00
Podgorný, Pavel26.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Podgorný, Pavel26.05.1983peněžitý dar 500,00
Podgorný, Pavel26.05.1983peněžitý dar 500,00
Podgorný, Pavel26.05.1983peněžitý dar 500,00
Podgorný, Pavel26.05.1983peněžitý dar 500,00
Podgorný, Pavel26.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Podgorný, Pavel26.05.1983peněžitý dar 500,00
Podgorný, Pavel26.05.1983peněžitý dar 500,00
Podgorný, Pavel26.05.1983peněžitý dar 500,00
Podgorný, Pavel26.05.1983peněžitý dar 500,00
Podgorný, Pavel26.05.1983peněžitý dar 500,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Vladimír06.11.1971peněžitý dar 1 000,00
Podivinský, Tomáš04.02.2005peněžitý dar 150,00
Podlena, Václav31.10.1984peněžitý dar 5 000,00
Podolák, Martin29.05.1980peněžitý dar 500,00
Podolák, Martin29.05.1980peněžitý dar 1 000,00
Podzimková, Jana06.03.1968peněžitý dar 3 000,00
Pohanka, Jaromír10.05.1938peněžitý dar 4 000,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Pokorná, Barbora14.02.1991peněžitý dar 1 500,00
Pokorný, Lukáš12.04.1980peněžitý dar 250,00
Pokorný, Lukáš12.04.1980peněžitý dar 250,00
Pokorný, Lukáš12.04.1980peněžitý dar 250,00
Pokorný, Lukáš12.04.1980peněžitý dar 250,00
Pokorný, Lukáš12.04.1980peněžitý dar 250,00
Pokorný, Lukáš12.04.1980peněžitý dar 250,00
Pokorný, Lukáš12.04.1980peněžitý dar 500,00
Pokorný, Lukáš12.04.1980peněžitý dar 250,00
Pokorný, Lukáš12.04.1980peněžitý dar 250,00
Pokorný, Lukáš12.04.1980peněžitý dar 250,00
Pokorný, Lukáš12.04.1980peněžitý dar 250,00
Pokorný, Lukáš12.04.1980peněžitý dar 250,00
Pokorný, Lukáš12.04.1980peněžitý dar 250,00
Pokorný, Zbyněk16.10.1973peněžitý dar 500,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polášek, Josef26.01.1991peněžitý dar 300,00
Polášek, Josef26.01.1991peněžitý dar 200,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 900,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 1 000,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polívka, Jan10.05.1995peněžitý dar 200,00
Polívka, Jan10.05.1995peněžitý dar 200,00
Polívka, Jan10.05.1995peněžitý dar 200,00
Polívka, Jan10.05.1995peněžitý dar 200,00
Polívka, Jan10.05.1995peněžitý dar 200,00
Pomahač, Ondřej25.01.1984peněžitý dar 500,00
Popela, Tomáš22.09.1984peněžitý dar 200,00
Portyš, Pavel13.05.1977peněžitý dar 100,00
Pospisil, Zdenek03.11.1955peněžitý dar 200,00
Pospíšilová, Iveta03.11.1963peněžitý dar 500,00
Pospíšilová, Iveta03.11.1963peněžitý dar 500,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 800,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 1 600,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Poživilová Michailidu, Dominika20.08.1980peněžitý dar 1 600,00
Poživilová Michailidu, Dominika20.08.1980peněžitý dar 250,00
Poživilová Michailidu, Dominika20.08.1980peněžitý dar 200,00
Poživilová Michailidu, Dominika20.08.1980peněžitý dar 200,00
Pravda, Václav17.08.1969peněžitý dar 2 500,00
Pretlová, Markéta26.08.1966peněžitý dar 500,00
Priečinská, Nadežda21.05.1974peněžitý dar 1 000,00
Prihodová, Karolína08.11.1978peněžitý dar 500,00
Pro Hansa Group s.r.o.3543480bezúplatné plnění 18 000,00 (Zapůjčení dodávky včetně pohonných hmot)
Profant, Ondřej02.05.1988peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 300,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 1 500,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 300,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 1 500,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 300,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 1 500,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 300,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 1 500,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 300,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 1 500,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 300,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 1 500,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 300,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 1 500,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 300,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 1 500,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 300,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 300,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 1 500,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 1 500,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 300,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 300,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházková, Jiřina30.03.1983peněžitý dar 500,00
Procházková, Jiřina30.03.1983peněžitý dar 500,00
Procházková, Jiřina30.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Procházková, Jiřina30.03.1983peněžitý dar 440,00
Procházková, Lenka30.03.1983peněžitý dar 750,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
ProOlomouc3204669peněžitý dar 388 460,00
ProOlomouc3204669peněžitý dar 250 000,00
Prouza, Tomáš01.01.1988peněžitý dar 1 000,00
Přeček, Martin23.12.1981peněžitý dar 200,00
Přeček, Martin23.12.1981peněžitý dar 200,00
Přeček, Martin23.12.1981peněžitý dar 200,00
Přeček, Martin23.12.1981peněžitý dar 200,00
Přeček, Martin23.12.1981peněžitý dar 200,00
Přeček, Martin23.12.1981peněžitý dar 200,00
Přeček, Martin23.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Přeček, Martin23.12.1981peněžitý dar 200,00
Přeček, Martin23.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Přeček, Martin23.12.1981peněžitý dar 200,00
Přeček, Martin23.12.1981peněžitý dar 200,00
Přeček, Martin23.12.1981peněžitý dar 200,00
Přeček, Martin23.12.1981peněžitý dar 200,00
Přibil, Martin09.11.1960peněžitý dar 20 000,00
Přibil, Martin09.11.1960peněžitý dar 10 000,00
Přichystal, Zdeněk19.12.1950peněžitý dar 1 000,00
Příplatová, Lenka18.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Psota, Tomáš21.12.1984peněžitý dar 50 000,00
Psota, Tomáš21.12.1984peněžitý dar 10 000,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 10,00
Ptáček, Karel06.07.1982peněžitý dar 2 000,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 300,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 550,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 900,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 2 000,00
Pudil, František19.11.1960peněžitý dar 300,00
Půlpán Kheková, Jana25.09.1976peněžitý dar 250,00
Půlpán Kheková, Jana25.09.1976peněžitý dar 250,00
Půlpán Kheková, Jana25.09.1976peněžitý dar 250,00
Půlpán Kheková, Jana25.09.1976peněžitý dar 250,00
Půlpán Kheková, Jana25.09.1976peněžitý dar 250,00
Půlpán Kheková, Jana25.09.1976peněžitý dar 250,00
Půlpán Kheková, Jana25.09.1976peněžitý dar 250,00
Půlpán Kheková, Jana25.09.1976peněžitý dar 250,00
Půlpán Kheková, Jana25.09.1976peněžitý dar 250,00
Půlpán Kheková, Jana25.09.1976peněžitý dar 250,00
Půlpán Kheková, Jana25.09.1976peněžitý dar 250,00
Půlpán Kheková, Jana25.09.1976peněžitý dar 250,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Radek, Musil26.02.1970bezúplatné plnění 500,00 (poskytnutí plochy pro reklamu)
Radiměřský, Miroslav03.02.1986peněžitý dar 500,00
Radiměřský, Miroslav03.02.1986peněžitý dar 500,00
Radiměřský, Miroslav03.02.1986peněžitý dar 500,00
Radka, Kšicová07.01.1987bezúplatné plnění 1 500,00 (dobrovolník - distribuce materiálů, kontaktní kampaň)
Rachid, Khalil01.05.1969bezúplatné plnění 2 700,00 (zajištění tří dobrovolníků)
Rachid, Khalil01.05.1969bezúplatné plnění 10 000,00 (zajištění výpůjčky šlapadel a zajištění fotografa)
Rachid, Khalil01.05.1969bezúplatné plnění 10 000,00 (zajištění hudebního vystoupení)
Rachid, Khalil01.05.1969bezúplatné plnění 8 000,00 (loutkové divadlo)
Ramašeuski, Andrej18.07.1970peněžitý dar 800,00
Randusová, Alžběta26.03.1989peněžitý dar 250,00
Rangl, Jiri14.11.1972peněžitý dar 500,00
Raška, Miroslav01.11.1988peněžitý dar 195,00
Rattay, Štěpán04.02.1977peněžitý dar 5 000,00
Rattay, Štěpán04.02.1977peněžitý dar 100 000,00
Raus, Luboš03.07.1958peněžitý dar 5 000,00
Ravasz, Gabriel14.08.1985peněžitý dar 250,00
Rédr, Martin18.09.1976peněžitý dar 500,00
Rédr, Martin18.09.1976peněžitý dar 500,00
Rédr, Martin18.09.1976peněžitý dar 500,00
Rédr, Martin18.09.1976peněžitý dar 500,00
Rédr, Martin18.09.1976peněžitý dar 500,00
Rédr, Martin18.09.1976peněžitý dar 500,00
Rédr, Martin18.09.1976peněžitý dar 500,00
Rédr, Martin18.09.1976peněžitý dar 500,00
Rédr, Martin18.09.1976peněžitý dar 500,00
Rédr, Martin18.09.1976peněžitý dar 500,00
Rédr, Martin18.09.1976peněžitý dar 500,00
Rédr, Martin18.09.1976peněžitý dar 500,00
Reich, Bořek26.12.1997peněžitý dar 500,00
Reissig holding s.r.o.2413604peněžitý dar 100,00
Reissig holding s.r.o.2413604peněžitý dar 100,00
Reissig holding s.r.o.2413604peněžitý dar 100,00
Reissig holding s.r.o.2413604peněžitý dar 100,00
Reissig holding s.r.o.2413604peněžitý dar 100,00
Reissig holding s.r.o.2413604peněžitý dar 100,00
Reissig holding s.r.o.2413604peněžitý dar 100,00
Reissig holding s.r.o.2413604peněžitý dar 100,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reizer, Šimon13.01.2003peněžitý dar 685,00
Rejchrtová, Petra29.08.1969peněžitý dar 10 000,00
Rek, Lubomír30.03.1990peněžitý dar 50 000,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 1 000,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rešl, Jiří25.10.1954peněžitý dar 3 000,00
Rezek, Jiří23.01.1983peněžitý dar 800,00
Rezek, Jiří23.01.1983peněžitý dar 30 000,00
Rezek, Jiří23.01.1983peněžitý dar 500,00
Rezková, Karolína16.02.1973peněžitý dar 1 000,00
Rezler, Oldřich10.08.1956peněžitý dar 1 024,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 5 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 400,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 20 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 1 617,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 650,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 20 000,00
Richtr, Jan12.08.1981peněžitý dar 107,00
Richtr, Jan12.08.1981peněžitý dar 67,00
Richtr, Jan12.08.1981peněžitý dar 67,00
Richtr, Jan12.08.1981peněžitý dar 67,00
Robert, Smolík08.05.1977bezúplatné plnění 200,00 (banner)
Rolenec, Filip19.08.1996peněžitý dar 300,00
Rolenec, Filip19.08.1996peněžitý dar 300,00
Rolenec, Filip19.08.1996peněžitý dar 300,00
Roleník, Jan12.09.1951peněžitý dar 250,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Roman, Dvořák10.10.1997bezúplatné plnění 200,00 (komparz video)
Roubínek, Lubomír02.12.1977peněžitý dar 500,00
Rousová, Šarka03.05.1986peněžitý dar 500,00
Rousová, Šarka03.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Rous, Vít22.12.1982peněžitý dar 500,00
Rous, Vít22.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Routová, Patricie15.11.1970peněžitý dar 500,00
Roztočil, Bohuslav04.05.1966peněžitý dar 1 500,00
Rožek, David21.06.1984peněžitý dar 45 000,00
Rožník, Štěpán08.06.1997peněžitý dar 100,00
Rožník, Štěpán08.06.1997peněžitý dar 100,00
Rožník, Štěpán08.06.1997peněžitý dar 100,00
Rožník, Štěpán08.06.1997peněžitý dar 100,00
Rožník, Štěpán08.06.1997peněžitý dar 100,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Rudolfova, Zuzana03.01.1966peněžitý dar 200,00
Rudolfova, Zuzana03.01.1966peněžitý dar 200,00
Rudolfova, Zuzana03.01.1966peněžitý dar 200,00
Rudolfova, Zuzana03.01.1966peněžitý dar 200,00
Rudolfova, Zuzana03.01.1966peněžitý dar 200,00
Rudolfova, Zuzana03.01.1966peněžitý dar 200,00
Rudolfova, Zuzana03.01.1966peněžitý dar 200,00
Rudolfova, Zuzana03.01.1966peněžitý dar 200,00
Rusóová, Blanka08.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Rut, Adam05.05.1986peněžitý dar 5 000,00
Rut, Adam05.05.1986peněžitý dar 3 200,00
Ryba, Jiri23.11.1968peněžitý dar 500,00
Rybářová, Petra28.08.1977peněžitý dar 500,00
Rybchenko, Maksym28.05.1987peněžitý dar 200,00
Rybchenko, Maksym28.05.1987peněžitý dar 200,00
Rybchenko, Maksym28.05.1987peněžitý dar 200,00
Rybchenko, Maksym28.05.1987peněžitý dar 200,00
Rybchenko, Maksym28.05.1987peněžitý dar 200,00
Rybchenko, Maksym28.05.1987peněžitý dar 200,00
Rybchenko, Maksym28.05.1987peněžitý dar 200,00
Rybchenko, Maksym28.05.1987peněžitý dar 100,00
Ryčlová, Dana10.12.2022peněžitý dar 100,00
Rychard, Hanuš09.12.1972bezúplatné plnění 200,00 (banner)
Rychlý, Jakub18.05.2002peněžitý dar 500,00
Rýsler, Petr20.12.1962peněžitý dar 500,00
Ryšánek, Zdeněk18.10.1957peněžitý dar 1 000,00
Ryšavý, Lukáš23.09.1997peněžitý dar 2 000,00
Řeháčková, Martina27.02.1982peněžitý dar 500,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řehounek, Ondra28.01.1993peněžitý dar 400,00
Řezníček, Michal16.01.1978bezúplatné plnění 200,00 (banner)
Říha, Petr11.09.1960peněžitý dar 2 000,00
Říhová, Dagmar14.08.1993peněžitý dar 500,00
Sabo, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabo, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabo, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabo, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabo, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabo, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabo, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabo, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabo, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabo, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabo, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabo, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadil, Zbyněk16.08.1942peněžitý dar 500,00
Samková, Lucie20.06.1994peněžitý dar 200,00
Sandrik, Bednář16.08.1994bezúplatné plnění 10 400,00 (pomocná administrativa)
Sáňková, Jitka29.09.2022peněžitý dar 200,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 7 000,00
Sázel, Jiří26.03.1984peněžitý dar 300,00
Sázel, Jiří26.03.1984peněžitý dar 300,00
Sázel, Jiří26.03.1984peněžitý dar 300,00
Sázel, Vojtěch18.04.1983peněžitý dar 2 000,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 200,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 200,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 200,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 200,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 200,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 200,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 200,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 200,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 200,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 200,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 200,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 200,00
Sedláček, Roman06.10.1968peněžitý dar 500,00
Sedláček, Vojtěch26.11.1979peněžitý dar 500,00
Sedlak, Jan30.05.1987peněžitý dar 2 000,00
Sedláková, Daniela17.06.1968peněžitý dar 1 000,00
seguin, lucie01.12.1973peněžitý dar 800,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 250,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 250,00
Seifertová, Šárka26.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Sekerová, Jitka10.07.1967peněžitý dar 500,00
Selingerová, Radmila13.06.1956peněžitý dar 250,00
Sellers-Zajic, Jan16.08.1986peněžitý dar 5 000,00
Sellers-Zajic, Jan16.08.1986peněžitý dar 5 000,00
Sellers-Zajic, Jan16.08.1986peněžitý dar 5 000,00
SEN 216695205peněžitý dar 100 000,00
SEN 216695205peněžitý dar 336 000,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Sequens, Filip04.05.1982peněžitý dar 500,00
Sequens, Filip04.05.1982peněžitý dar 800,00
Sezemský, Marek06.11.1981peněžitý dar 10 000,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 250,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 1,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 1,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 1,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Scheerová, Sylvie03.07.1980peněžitý dar 300,00
Siatka, Zdeněk19.06.1995peněžitý dar 500,00
Sidorin, Vojtěch13.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Sidorin, Vojtěch13.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Simandl, Petr02.12.1971peněžitý dar 5 000,00
Simandl, Petr02.12.1971peněžitý dar 300,00
Simandl, Petr02.12.1971peněžitý dar 300,00
Simandl, Petr02.12.1971peněžitý dar 300,00
Simandl, Petr02.12.1971peněžitý dar 300,00
Simek, Petr22.12.1973peněžitý dar 500,00
Sirný, Richard12.12.1987peněžitý dar 500,00
Sirotek, Libor29.09.1980peněžitý dar 1 000,00
Skálová, Jana23.12.1957peněžitý dar 1 000,00
Skopalíková, Jana27.02.1993peněžitý dar 500,00
Skopalíková, Jana27.02.1993peněžitý dar 600,00
Skopalíková, Jana27.02.1993peněžitý dar 2 000,00
Skopalíková, Jana27.02.1993peněžitý dar 1 000,00
Skopalíková, Jana27.02.1993peněžitý dar 2 400,00
Skopalíková, Jana27.02.1993peněžitý dar 2 000,00
Skopalíková, Jana27.02.1993peněžitý dar 100,00
Skopalíková, Jana27.02.1993peněžitý dar 1 500,00
Skopalíková, Jana27.02.1993peněžitý dar 1 500,00
Skopalíková, Jana27.02.1993peněžitý dar 1 500,00
Skopal, Michal16.01.1998peněžitý dar 500,00
Skopal, Michal16.01.1998peněžitý dar 500,00
Skopal, Michal16.01.1998peněžitý dar 500,00
Skopal, Michal16.01.1998peněžitý dar 500,00
Skopal, Michal16.01.1998peněžitý dar 500,00
Skopal, Michal16.01.1998peněžitý dar 500,00
Skopal, Michal16.01.1998peněžitý dar 500,00
Skopal, Michal16.01.1998peněžitý dar 500,00
skovajsa, šimon14.11.1978peněžitý dar 200,00
Skramlík, Jakub20.09.1978peněžitý dar 500,00
Skutilová, Lenka28.08.1994peněžitý dar 200,00
Skutilová, Lenka28.08.1994peněžitý dar 200,00
Skutilová, Lenka28.08.1994peněžitý dar 200,00
Skutilová, Lenka28.08.1994peněžitý dar 200,00
Skutilová, Lenka28.08.1994peněžitý dar 200,00
Skutilová, Lenka28.08.1994peněžitý dar 200,00
Skutilová, Lenka28.08.1994peněžitý dar 200,00
Skýpala, Petr11.12.1981peněžitý dar 400,00
Skýpala, Petr11.12.1981peněžitý dar 400,00
Skýpala, Petr11.12.1981peněžitý dar 400,00
Skýpala, Petr11.12.1981peněžitý dar 400,00
Skýpala, Petr11.12.1981peněžitý dar 400,00
Skýpala, Petr11.12.1981peněžitý dar 400,00
Skýpala, Petr11.12.1981peněžitý dar 400,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 300,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 300,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 300,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 300,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 300,00
Sláma, Pavel25.08.1986peněžitý dar 200,00
Sláma, Pavel25.08.1986peněžitý dar 200,00
Sláma, Pavel25.08.1986peněžitý dar 200,00
Sláma, Pavel25.08.1986peněžitý dar 200,00
Sláma, Pavel25.08.1986peněžitý dar 200,00
Sláma, Pavel25.08.1986peněžitý dar 200,00
Sláma, Pavel25.08.1986peněžitý dar 200,00
Sláma, Pavel25.08.1986peněžitý dar 200,00
Sláma, Pavel25.08.1986peněžitý dar 200,00
Sláma, Pavel25.08.1986peněžitý dar 200,00
Sláma, Pavel25.08.1986peněžitý dar 200,00
Sláma, Pavel25.08.1986peněžitý dar 200,00
Slanina, Petr29.04.1974peněžitý dar 200,00
Slanina, Petr29.04.1974peněžitý dar 200,00
Slaný, Filip29.09.2001peněžitý dar 4 000,00
Slávka, Ivo29.09.1966peněžitý dar 2 000,00
Slezák, Martin29.06.1982peněžitý dar 1 000,00
Smejkalová, Alena10.02.1980peněžitý dar 20 000,00
smsticket s.r.o.29298814peněžitý dar 8 000,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snobr, Martin30.05.2000peněžitý dar 300,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobotka, Radek24.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Sobotka, Radek24.07.1985peněžitý dar 200,00
Sochorova, Alena29.05.1971peněžitý dar 500,00
Soukupová, Bára01.10.1988peněžitý dar 800,00
Soukupová, Bára01.10.1988peněžitý dar 12 000,00
Soukupová, Monika29.12.1985peněžitý dar 500,00
Springinsfeld, Petr12.04.1998peněžitý dar 1 600,00
Springinsfeld, Petr12.04.1998peněžitý dar 6 666,00
Springinsfeld, Petr12.04.1998peněžitý dar 25 000,00
Springinsfeld, Petr12.04.1998peněžitý dar 280,00
Springinsfeld, Petr12.04.1998peněžitý dar 1,00
Springinsfeld, Petr12.04.1998peněžitý dar 666,00
Springinsfeld, Petr12.04.1998peněžitý dar 3 000,00
Springinsfeld, Petr12.04.1998peněžitý dar 500,00
Srbová, Tereza18.07.1993peněžitý dar 250,00
Stanek, Frantisek04.11.1955peněžitý dar 500,00
Staněk, Jiří25.01.1990peněžitý dar 1 000,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 4 863 460,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 78 750,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 78 750,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 4 863 460,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 317 000,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 4 863 460,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 4 863 460,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 78 750,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 78 750,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 4 863 462,00
Stehlík, Jan04.01.1987peněžitý dar 500,00
Stehlík, Jan04.01.1987peněžitý dar 2 000,00
Stibalová, Kateřina26.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Stiburek, Šimon25.06.1989peněžitý dar 500,00
Stiburek, Šimon25.06.1989peněžitý dar 500,00
Stiburek, Šimon25.06.1989peněžitý dar 1 000,00
Stočes, Jakub13.10.2005peněžitý dar 544,00
Stolařík, Tomáš07.05.1989peněžitý dar 3 000,00
Stolařík, Tomáš07.05.1989peněžitý dar 2 000,00
Stolařík, Tomáš07.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Strana zelených409740peněžitý dar 100 000,00
Strana zelených409740peněžitý dar 20 000,00
Strana zelených409740peněžitý dar 50 000,00
Strana zelených409740peněžitý dar 20 000,00
Strana zelených409740peněžitý dar 20 000,00
Strana zelených409740peněžitý dar 20 000,00
Strana zelených409740peněžitý dar 92 144,00
Strana zelených409740peněžitý dar 10 000,00
Strana zelených409740peněžitý dar 10 000,00
Strana zelených409740peněžitý dar 30 000,00
Strana zelených409740peněžitý dar 50 000,00
Strana zelených409740peněžitý dar 9 661,00
Strana zelených409740peněžitý dar 6 000,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Středula, Lukáš04.12.1990peněžitý dar 5 000,00
Stuchlík Kašpaříková, Hana07.12.1984peněžitý dar 1 500,00
Sudek, Petr16.11.1977peněžitý dar 500,00
Sudek, Petr16.11.1977peněžitý dar 500,00
Suchan, Martin24.01.1985peněžitý dar 15 000,00
Suchan, Martin24.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Sucharda, Martin17.05.1995peněžitý dar 200,00
Susek, Miroslav13.04.1988peněžitý dar 500,00
Susek, Miroslav13.04.1988peněžitý dar 500,00
Susek, Miroslav13.04.1988peněžitý dar 500,00
Susek, Miroslav13.04.1988peněžitý dar 500,00
Süssmilch, Antonín23.05.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 500,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 250,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 250,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 250,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 250,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 250,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 250,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 250,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 250,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 250,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 250,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 250,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 250,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jiří22.06.1984peněžitý dar 5 000,00
Svoboda, Libor20.05.1958peněžitý dar 2 000,00
Svoboda, Ondrej09.06.1988peněžitý dar 500,00
Svobodová, Klára26.06.1989peněžitý dar 1 000,00
Svobodová, Vendula31.03.1992peněžitý dar 600,00
Svrček, Jiří25.10.1991peněžitý dar 5 000,00
Svrček, Jiří25.10.1991peněžitý dar 5 000,00
Sýkora, Jaroslav24.07.1984peněžitý dar 100,00
Sýkora, Jaroslav24.07.1984peněžitý dar 100,00
Sýkora, Jaroslav24.07.1984peněžitý dar 100,00
Sýkora, Jaroslav24.07.1984peněžitý dar 100,00
Sýkora, Jaroslav24.07.1984peněžitý dar 100,00
Sýkora, Jaroslav24.07.1984peněžitý dar 100,00
Sýkora, Jaroslav24.07.1984peněžitý dar 100,00
Sýkora, Jaroslav24.07.1984peněžitý dar 100,00
Sýkora, Jaroslav24.07.1984peněžitý dar 100,00
Sýkora, Petr16.06.1961peněžitý dar 1 000,00
Sýkorová, Vlaďka21.03.1963peněžitý dar 200,00
Sýkorová, Vlaďka21.03.1963peněžitý dar 200,00
Sýkorová, Vlaďka21.03.1963peněžitý dar 200,00
Sýkorová, Vlaďka21.03.1963peněžitý dar 200,00
Sýkorová, Vlaďka21.03.1963peněžitý dar 200,00
Syrová, Kateřina07.03.1992peněžitý dar 250,00
Szabó, Jana20.05.1977peněžitý dar 2 000,00
Szerynska, Jana25.10.1975peněžitý dar 100,00
Szerynska, Jana25.10.1975peněžitý dar 100,00
Szerynska, Jana25.10.1975peněžitý dar 100,00
Szerynska, Jana25.10.1975peněžitý dar 100,00
Szerynska, Jana25.10.1975peněžitý dar 100,00
Szerynska, Jana25.10.1975peněžitý dar 100,00
Szerynska, Jana25.10.1975peněžitý dar 200,00
Szlachtová, Hana01.09.2001peněžitý dar 500,00
Sztachová, Věra05.10.1945peněžitý dar 2 500,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šalomoun, Michal21.10.1974peněžitý dar 5 000,00
Šamal, Jan11.10.1978peněžitý dar 15 000,00
Šandor, Matej26.08.1984peněžitý dar 5 000,00
Šandor, Matej26.08.1984peněžitý dar 2 000,00
Šandor, Matej26.08.1984peněžitý dar 21 500,00
Šedivá, Markéta11.01.1983peněžitý dar 20 000,00
Šedivá, Markéta11.01.1983peněžitý dar 200,00
Šefl, Kryštof19.10.1990peněžitý dar 500,00
Šemík, Roman14.01.1962peněžitý dar 500,00
Šemík, Roman14.01.1962peněžitý dar 500,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 500,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 800,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 1 000,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 200,00
Šenk, Aleš20.03.1998peněžitý dar 200,00
Šereg, Jozef16.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Šiftová, Veronika19.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Šiftová, Veronika19.10.1988peněžitý dar 800,00
Šiftová, Veronika19.10.1988peněžitý dar 2 000,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 1 000,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilhánová, Kateřina21.06.1953peněžitý dar 500,00
Šimáčková, Jana16.07.1957peněžitý dar 500,00
Šimáková, Andrea15.10.1987peněžitý dar 500,00
Šimčík, Zdeněk09.02.1980peněžitý dar 2 000,00
Šimková, Markéta13.08.1966peněžitý dar 1 000,00
Šimkova, Monika28.05.1970peněžitý dar 5 000,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šinágl, Ondřej09.06.1991peněžitý dar 1 000,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 200,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 200,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 200,00
Šípová, Adéla22.09.1980peněžitý dar 3 000,00
Šíp, Vladimír30.11.1952peněžitý dar 800,00
Šístek, Václav27.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Šístek, Václav27.05.1984peněžitý dar 800,00
Šišková, Hana15.05.1975peněžitý dar 2 000,00
Šišková, Hana15.05.1975peněžitý dar 1 000,00
Škarka, Daniel07.10.1978peněžitý dar 50 000,00
Škodová, Anna25.06.1997peněžitý dar 250,00
Šlahorová, Zuzana20.11.1989peněžitý dar 300,00
Šloncová, Eva10.09.1949peněžitý dar 1 000,00
Šmajclová, Vladimíra27.01.1983peněžitý dar 1 500,00
Šmajclová, Vladimíra27.01.1983peněžitý dar 200,00
Šmajclová, Vladimíra27.01.1983peněžitý dar 200,00
Šmajclová, Vladimíra27.01.1983peněžitý dar 200,00
Šmajclová, Vladimíra27.01.1983peněžitý dar 200,00
Šmajclová, Vladimíra27.01.1983peněžitý dar 200,00
Šmejkalová, Jana03.06.1963peněžitý dar 2 000,00
Šmejkalová, Veronika22.05.1970peněžitý dar 500,00
Šmída, Lubomír05.01.1964peněžitý dar 5 000,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 100,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 144,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 144,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 144,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 144,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 144,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 144,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 144,00
Šmídová, Marcela05.01.1976peněžitý dar 1 500,00
Šmídová, Veronika23.02.1989peněžitý dar 800,00
Šmol, Robert05.12.1979peněžitý dar 500,00
Šmol, Robert05.12.1979peněžitý dar 100,00
Šnajdr, Vít20.11.1972peněžitý dar 10 000,00
Šnytr, Vojtěch24.06.1987peněžitý dar 200,00
Šolc, David26.05.1991peněžitý dar 500,00
Šolc, David26.05.1991peněžitý dar 500,00
Šolc, Miroslav29.07.1984peněžitý dar 200,00
Šolc, Miroslav29.07.1984peněžitý dar 200,00
Šolc, Miroslav29.07.1984peněžitý dar 200,00
Šolc, Miroslav29.07.1984peněžitý dar 200,00
Šolc, Miroslav29.07.1984peněžitý dar 200,00
Šolc, Miroslav29.07.1984peněžitý dar 200,00
Šolc, Miroslav29.07.1984peněžitý dar 200,00
Šolc, Miroslav29.07.1984peněžitý dar 200,00
Šolc, Miroslav29.07.1984peněžitý dar 200,00
Šolc, Miroslav29.07.1984peněžitý dar 200,00
Šolc, Miroslav29.07.1984peněžitý dar 200,00
Šoltys, Marek15.12.1990peněžitý dar 1 000,00
Šoltysová, Marketa03.05.1993peněžitý dar 1 000,00
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 200,00
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 200,00
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 200,00
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 200,00
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 200,00
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 200,00
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 200,00
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 200,00
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 200,00
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 200,00
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 200,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 800,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špak, Josef10.01.1988peněžitý dar 999,00
Španihelová, Lenka19.04.1984peněžitý dar 500,00
Španihelová, Lenka19.04.1984peněžitý dar 999,00
Španihelová, Lenka19.04.1984peněžitý dar 200,00
Špecián, Karel13.12.2003peněžitý dar 300,00
Špecián, Karel13.12.2003peněžitý dar 200,00
Špinar, Hynek24.09.1974peněžitý dar 333,00
špryňarová gottletová, kristina05.08.1979peněžitý dar 200,00
Šrámek, Pavel08.05.1991peněžitý dar 10 000,00
Šrámková, Anna31.03.1996peněžitý dar 50,00
Šrámková, Anna31.03.1996peněžitý dar 50,00
Šrámková, Anna31.03.1996peněžitý dar 50,00
Šrámková, Anna31.03.1996peněžitý dar 50,00
Šrámková, Anna31.03.1996peněžitý dar 50,00
Šrámková, Anna31.03.1996peněžitý dar 50,00
Šrámková, Anna31.03.1996peněžitý dar 50,00
Šrámková, Anna31.03.1996peněžitý dar 50,00
Šrámková, Anna31.03.1996peněžitý dar 50,00
Šrámková, Anna31.03.1996peněžitý dar 50,00
Šrámková, Anna31.03.1996peněžitý dar 50,00
Šrámková, Anna31.03.1996peněžitý dar 50,00
Štajner, Jakub23.10.1984peněžitý dar 500,00
Šťastná, Martina20.08.1991peněžitý dar 1 000,00
Šťastný, Jaroslav25.06.1954peněžitý dar 500,00
Šťastný, Jaroslav25.06.1954peněžitý dar 2 500,00
Šťastný, Petr Felix21.08.1989peněžitý dar 500,00
Šťastný, Petr Felix21.08.1989peněžitý dar 4 500,00
Šťastný, Petr Felix21.08.1989peněžitý dar 1 800,00
Šťastný, Petr Felix21.08.1989peněžitý dar 250,00
Šťáva, Zbyněk16.03.1980peněžitý dar 500,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 150,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 150,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 150,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 150,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 150,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 150,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 150,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 500,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 150,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 150,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 150,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 150,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 150,00
Štenclová, Magdalena23.10.1998peněžitý dar 100,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 13 291,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar -13 291,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 13 291,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 10 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 15 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Jan18.09.1983peněžitý dar 1 000,00
Štěpánek, Pavel24.09.1985peněžitý dar 500,00
Štěpánek, Pavel24.09.1985peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Pavel24.09.1985peněžitý dar 800,00
Štěpaník, Michal27.10.1978peněžitý dar 200,00
Štěpaník, Michal27.10.1978peněžitý dar 200,00
Štěpaník, Michal27.10.1978peněžitý dar 200,00
Štěpaník, Michal27.10.1978peněžitý dar 440,00
Štěpán, Jiří10.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Štěpán, Jiří10.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Štěpán, Jiří10.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Štěpán, Jiří10.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Štěpán, Jiří10.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Štěpán, Jiří10.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Štěpán, Jiří10.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Štěpán, Jiří10.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Štěpán, Jiří10.07.1969peněžitý dar -9 000,00
Štěpka, Tadeáš07.06.2004peněžitý dar 1 000,00
Štepo, Michal23.04.1978peněžitý dar 200,00
Štěrba, Albert18.02.1994peněžitý dar 800,00
Štěrba, Albert18.02.1994peněžitý dar 1 000,00
Štěrba, Albert18.02.1994peněžitý dar 700,00
Štětková, Veronika07.11.1982peněžitý dar 500,00
Štogr, Antonín08.06.1985peněžitý dar 2 345,00
Štruplová, Michaela13.10.1998peněžitý dar 2 500,00
Štulc, Ondřej24.01.1968peněžitý dar 250,00
Šubrtová, Miluše15.01.1969peněžitý dar 500,00
Šubrtová, Miluše15.01.1969peněžitý dar 1 000,00
Šuráň, Jan30.06.1986peněžitý dar 1 000,00
Šušlík, Lubomír26.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 200,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 200,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švagerka, Michal14.01.1980peněžitý dar 2 000,00
Švagerka, Michal14.01.1980peněžitý dar 300,00
Švagerka, Michal14.01.1980peněžitý dar 2 000,00
Švagerka, Michal14.01.1980peněžitý dar 200,00
Švagerka, Michal14.01.1980peněžitý dar 200,00
Švagerka, Michal14.01.1980peněžitý dar 1 244,00
Švancara, Richard01.05.1979peněžitý dar 1 000,00
švandrlík, jakub14.09.1987peněžitý dar 100,00
Švarc, Radovan23.08.1996peněžitý dar 500,00
Švec, Jan06.11.1988peněžitý dar 1 000,00
Tadeáš, Klika02.06.2004bezúplatné plnění 950,00 (roznos)
Talášek, Vojta24.08.1985peněžitý dar 2 000,00
Taraba, Josef25.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Tatra, Vojtěch16.09.1988peněžitý dar 800,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Temelova, Magdalena12.08.1997peněžitý dar 100,00
Tesař, Karel26.11.1990peněžitý dar 500,00
Tesař, Karel26.11.1990peněžitý dar 500,00
Tesař, Karel26.11.1990peněžitý dar 500,00
Tesař, Karel26.11.1990peněžitý dar 500,00
Tesař, Karel26.11.1990peněžitý dar 500,00
Tesař, Karel26.11.1990peněžitý dar 500,00
test, Test25.08.1987peněžitý dar 5,00
test, Test25.08.1987peněžitý dar 5,00
Těthalová, Markéta29.07.1988peněžitý dar 500,00
ThinkTa, z.s.7231903peněžitý dar 100,00
ThinkTa, z.s.7231903peněžitý dar 40 000,00
ThinkTa, z.s.7231903peněžitý dar 30 000,00
Tichá, Eva15.12.1961peněžitý dar 4 444,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 400,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 400,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 400,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 400,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 400,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 10 000,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 400,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 400,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 400,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 10 000,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 400,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 400,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 400,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 400,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tipplová, Bojana29.12.1949peněžitý dar 1 000,00
Tipplová, Bojana29.12.1949peněžitý dar 1 000,00
Tipplová, Bojana29.12.1949peněžitý dar 1 000,00
Tipplová, Bojana29.12.1949peněžitý dar 1 000,00
Tipplová, Bojana29.12.1949peněžitý dar 1 000,00
Tipplová, Bojana29.12.1949peněžitý dar 1 000,00
Tipplová, Bojana29.12.1949peněžitý dar 1 000,00
Tipplová, Bojana29.12.1949peněžitý dar 1 000,00
Tipplová, Bojana29.12.1949peněžitý dar 1 000,00
Tipplová, Bojana29.12.1949peněžitý dar 1 000,00
Tipplová, Bojana29.12.1949peněžitý dar 1 000,00
Tipplová, Bojana29.12.1949peněžitý dar 1 000,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 100,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 100,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 100,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 100,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 100,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 100,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 100,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 100,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 100,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 100,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 100,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 100,00
Tlapa, Daniel07.02.1997peněžitý dar 250,00
Tluková, Iveta17.12.1964peněžitý dar 250,00
Tluková, Iveta17.12.1964peněžitý dar 250,00
Tluková, Iveta17.12.1964peněžitý dar 250,00
Tluková, Iveta17.12.1964peněžitý dar 250,00
Tluková, Iveta17.12.1964peněžitý dar 250,00
Tluková, Iveta17.12.1964peněžitý dar 250,00
Tluková, Iveta17.12.1964peněžitý dar 250,00
Tluková, Iveta17.12.1964peněžitý dar 250,00
Tluková, Iveta17.12.1964peněžitý dar 250,00
Tlustá, Stanislava16.03.1949peněžitý dar 500,00
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 200,00
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 200,00
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 200,00
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 200,00
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 400,00
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 200,00
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 200,00
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 200,00
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 200,00
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 200,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 600,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 3 333,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 600,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 600,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 1 000,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 600,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 600,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 1 600,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 600,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 2 000,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 600,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 5 000,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 1 500,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 1 500,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 1 500,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 1 500,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 1 500,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 5 000,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 1 500,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 1 500,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 1 500,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 1 500,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 1 500,00
Tomáš, Šídlo02.08.1968bezúplatné plnění 500,00 (poskytnutí plochy pro reklamu)
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomsikova, Jana10.05.1969peněžitý dar 10 000,00
TOP 0971339728peněžitý dar 73 677,00
Ťopek, Petr28.12.1965peněžitý dar 500,00
Topka, Jiří29.06.1967peněžitý dar 500,00
Tošenovská, Martina12.03.1990peněžitý dar 5 000,00
Tošenovská, Martina12.03.1990peněžitý dar 20 000,00
Toth, Honza09.10.1989peněžitý dar 500,00
Toth, Honza09.10.1989peněžitý dar 200,00
Tračík, Štěpán28.01.1982peněžitý dar 871,00
Trčálek, Antonín29.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Trčálek, Antonín29.01.1983peněžitý dar 10 000,00
Trčálek, Antonín29.01.1983peněžitý dar 5 000,00
Trčková, Lucie30.04.1983peněžitý dar 200,00
Trna, Jan31.07.1980peněžitý dar 500,00
Trna, Jan31.07.1980peněžitý dar 500,00
Trna, Jan31.07.1980peněžitý dar 500,00
Trna, Jan31.07.1980peněžitý dar 500,00
Trna, Jan31.07.1980peněžitý dar 500,00
Trna, Jan31.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Trna, Jan31.07.1980peněžitý dar 500,00
Trna, Jan31.07.1980peněžitý dar 500,00
Trna, Jan31.07.1980peněžitý dar 500,00
Trna, Jan31.07.1980peněžitý dar 500,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třos, Zdeněk15.12.1981peněžitý dar 2 000,00
Tůma, Jan10.05.1948peněžitý dar 1 000,00
Tůma, Jan04.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Tůma, Jan10.05.1948peněžitý dar 800,00
Tůma, Jan10.05.1948peněžitý dar 800,00
Tůma, Jan10.05.1948peněžitý dar 800,00
Tůma, Jan10.05.1948peněžitý dar 800,00
Tůma, Jan10.05.1948peněžitý dar 800,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Tykalová, Hana22.01.1985peněžitý dar 400,00
Tylová, Eva12.12.1959peněžitý dar 10 000,00
Tylová, Eva12.12.1959peněžitý dar 5 000,00
Tylová, Eva12.12.1959peněžitý dar 800,00
Tylová, Eva12.12.1959peněžitý dar 30 000,00
Tylová, Eva12.12.1959peněžitý dar 5 000,00
Typovský, Kamil10.12.1964peněžitý dar 8 000,00
Ubíková, Markéta28.10.1983peněžitý dar 10 000,00
Ubíková, Markéta28.10.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 500,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 2 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 2 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 50 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 200,00
Ulip, Jiri08.02.1981peněžitý dar 11 111,00
Ulip, Jiri08.02.1981peněžitý dar 4 321,00
Urban, Aleš27.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Urbančík, Petr25.08.1987peněžitý dar 1,00
Urbančík, Petr25.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Urban, Lenka11.12.1989peněžitý dar 300,00
Uretšlégr, Pavel07.08.1977peněžitý dar 500,00
Václav, Ulrych31.07.2001bezúplatné plnění 950,00 (roznos)
Václavů, Michal15.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Vacl, Josef06.11.1981peněžitý dar 200,00
Vaculčík, Lukáš25.12.1989peněžitý dar 500,00
Vaculíková, Pavla13.01.1965peněžitý dar 1 000,00
Vágner Dostálová, Martina28.09.1973peněžitý dar 4 000,00
Vágner Dostálová, Martina28.09.1973peněžitý dar 4 000,00
Vagner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vagner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vagner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vagner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vagner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vagner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vagner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vagner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 500,00
Vagner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vagner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vagner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vagner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vagner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vajda, Antonín24.02.1973peněžitý dar 301,00
Vala, Tomáš09.03.1983peněžitý dar 200,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 250,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 10 000,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 250,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 250,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 250,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 250,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 250,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 20 000,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 10 000,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 730,00
Válek, Tomáš15.04.1991peněžitý dar 500,00
Válek, Tomáš15.04.1991peněžitý dar 800,00
Válek, Tomáš15.04.1991peněžitý dar 200,00
Válek, Tomáš15.04.1991peněžitý dar 200,00
Valenta, Adam13.06.1983peněžitý dar 2 900,00
Valenta, Jiří26.08.1992peněžitý dar 1 600,00
Valenta, Jiří26.08.1992peněžitý dar 20 000,00
Valenta, Tadeáš28.03.1996peněžitý dar 200,00
Valenta, Tomáš08.05.1991peněžitý dar 500,00
Valenta, Tomáš08.05.1991peněžitý dar 2 500,00
Valešková, Petra13.12.1985peněžitý dar 250,00
Valešková, Petra13.12.1985peněžitý dar 500,00
Valešková, Petra13.12.1985peněžitý dar 300,00
Valešková, Petra13.12.1985peněžitý dar 300,00
Valešková, Petra13.12.1985peněžitý dar 300,00
Valešková, Petra13.12.1985peněžitý dar 300,00
Valešková, Petra13.12.1985peněžitý dar 300,00
Valešková, Petra13.12.1985peněžitý dar 300,00
Valešková, Petra13.12.1985peněžitý dar 300,00
Valešková, Petra13.12.1985peněžitý dar 300,00
Valešková, Petra13.12.1985peněžitý dar 300,00
Valešková, Petra13.12.1985peněžitý dar 300,00
Válka, Ondřej31.01.1982peněžitý dar 200,00
Válka, Ondřej31.01.1982peněžitý dar 300,00
Válka, Ondřej31.01.1982peněžitý dar 100,00
Valová, Markéta18.01.1991peněžitý dar 100,00
Valová, Markéta18.01.1991peněžitý dar 100,00
Valová, Markéta18.01.1991peněžitý dar 100,00
Valová, Markéta18.01.1991peněžitý dar 100,00
Valová, Markéta18.01.1991peněžitý dar 100,00
Valová, Markéta18.01.1991peněžitý dar 100,00
Valová, Markéta18.01.1991peněžitý dar 100,00
Valová, Markéta18.01.1991peněžitý dar 100,00
Valová, Markéta18.01.1991peněžitý dar 100,00
Valová, Markéta18.01.1991peněžitý dar 100,00
Valová, Markéta18.01.1991peněžitý dar 100,00
Valová, Markéta18.01.1991peněžitý dar 100,00
Vaněk, Bohdan01.05.1974peněžitý dar 500,00
Vaněk, Bohdan01.05.1974peněžitý dar 1 000,00
Vaněk, Libor24.12.1981peněžitý dar 10 000,00
Vangelov, Tadeáš19.07.2001peněžitý dar 200,00
Vangelov, Tadeáš19.07.2001peněžitý dar 500,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 2 000,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vansa, Tibor04.11.1983peněžitý dar 10 000,00
Varga, Leonard21.12.1986peněžitý dar 25 000,00
Vařejková, Hana07.06.1986peněžitý dar 5 000,00
Vasilevskaya, Inessa05.10.1989peněžitý dar 200,00
Vasilevskaya, Inessa05.10.1989peněžitý dar 200,00
Vasilevskaya, Inessa05.10.1989peněžitý dar 200,00
Vasilevskaya, Inessa05.10.1989peněžitý dar 200,00
Vasilevskaya, Inessa05.10.1989peněžitý dar 200,00
Vasilevskaya, Inessa05.10.1989peněžitý dar 200,00
Vasilevskaya, Inessa05.10.1989peněžitý dar 200,00
Vasilevskaya, Inessa05.10.1989peněžitý dar 200,00
Vasilevskaya, Inessa05.10.1989peněžitý dar 200,00
Vasilevskaya, Inessa05.10.1989peněžitý dar 200,00
Vasilevskaya, Inessa05.10.1989peněžitý dar 200,00
Vasilevskaya, Inessa05.10.1989peněžitý dar 200,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vavřina, Jiří05.04.1967peněžitý dar 300,00
Verner, Jaroslav24.02.2000peněžitý dar 15 000,00
Vernerová, Jitka14.12.1958peněžitý dar 250,00
Vernerová, Jitka14.12.1958peněžitý dar 200,00
Veronika, Svobodová13.12.1979bezúplatné plnění 900,00 (poskytnutí bublifuku)
Veronika, Svobodová13.12.1979bezúplatné plnění 400,00 (pomocná administrativa)
Veselá, Lenka11.10.1980peněžitý dar 250,00
Veselý, Jakub27.03.1977peněžitý dar 5 000,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 250,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 250,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 250,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 250,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 250,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 250,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 250,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 50,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 50,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 200,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 200,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 200,00
Veselý, Lukáš16.01.1977peněžitý dar 500,00
Veselý, Vítek23.03.1995peněžitý dar 1 000,00
Veselý, Vítek23.03.1995peněžitý dar 1 000,00
Veverka, Robert18.11.1976peněžitý dar 12 890,00
Veverka, Tomáš15.02.1980peněžitý dar 500,00
Vidláková, Viktorie19.04.1998peněžitý dar 1 000,00
Vidláková, Viktorie19.04.1998peněžitý dar 1 000,00
Vidláková, Viktorie19.04.1998peněžitý dar 1 000,00
Vidláková, Viktorie19.04.1998peněžitý dar 500,00
Vidláková, Viktorie19.04.1998peněžitý dar 500,00
Vidláková, Viktorie19.04.1998peněžitý dar 500,00
Viktor, Jurdič23.04.1988bezúplatné plnění 600,00 (dobrovolník - distribuce materiálů, kontaktní kampaň)
Vileta, Petr06.07.1956peněžitý dar 250,00
Vincík, David22.04.1994peněžitý dar 1 000,00
Vincík, David22.04.1994peněžitý dar 5 000,00
Vislous, Václav24.02.1988peněžitý dar 15 000,00
Vislous, Václav24.02.1988peněžitý dar 800,00
Vislous, Václav24.02.1988peněžitý dar 5 000,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Vítek, Filip13.08.1980peněžitý dar 25 000,00
Vítek, Filip13.08.1980peněžitý dar 25 000,00
Vítek, Filip13.08.1980peněžitý dar 60 000,00
Vítek, Filip13.08.1980peněžitý dar 57 418,00
Vitoslavská, Maria07.01.1951peněžitý dar 500,00
Vladimír, Bobek30.01.1977bezúplatné plnění 200,00 (banner)
Vlach, Josef09.05.1979peněžitý dar 10 000,00
Vlach, Josef09.05.1979peněžitý dar 250,00
Vlach, Martin04.07.1984peněžitý dar 500,00
Vlach, Martin04.07.1984peněžitý dar 500,00
Vlach, Martin04.07.1984peněžitý dar 500,00
Vlach, Martin04.07.1984peněžitý dar 500,00
Vlach, Martin04.07.1984peněžitý dar 500,00
Vlach, Vladimír03.12.1975peněžitý dar 555,00
Vlach, Vladimír03.12.1975peněžitý dar 500,00
Vlkova, Markéta16.09.1991peněžitý dar 500,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobruba, Lukáš27.07.1985peněžitý dar 500,00
Vodrážková, Hana24.09.1972peněžitý dar 250,00
Vojta, Ondřej20.05.2000peněžitý dar 8 000,00
Vojta, Ondřej20.05.2000peněžitý dar 12 500,00
Vojtěchovský, Jaroslav14.03.1964peněžitý dar 400,00
Vojtěchovský, Jaroslav14.03.1964peněžitý dar 400,00
Vojtěchovský, Jaroslav14.03.1964peněžitý dar 400,00
Vojtěchovský, Jaroslav14.03.1964peněžitý dar 400,00
Vojtěchovský, Jaroslav14.03.1964peněžitý dar 400,00
Vojtěchovský, Jaroslav14.03.1964peněžitý dar 400,00
Vojtěchovský, Jaroslav14.03.1964peněžitý dar 400,00
Vojtěchovský, Jaroslav14.03.1964peněžitý dar 400,00
Vojtěchovský, Jaroslav14.03.1964peněžitý dar 400,00
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokřál, Richard18.10.1987peněžitý dar 500,00
Voldán, Jiří17.06.1992peněžitý dar 1 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volpe, Samuel20.08.2001peněžitý dar 50,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vontroba, Jakub27.01.1995peněžitý dar 5 000,00
Vontroba, Jakub27.01.1995peněžitý dar 5 000,00
Vosecký, František23.11.1986peněžitý dar 10 000,00
Votruba, Tomáš30.05.1989peněžitý dar 2 000,00
Vovesová, Tereza31.01.1981peněžitý dar 800,00
Vrána, Jan19.08.1986peněžitý dar 500,00
Vrbický, Pavel22.12.1967peněžitý dar 20 000,00
Vrbický, Pavel22.12.1967peněžitý dar -20 000,00
Vrbický, Pavel22.12.1967peněžitý dar 20 000,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vybíralová, Dagmar11.12.1981peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 20 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 10 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 200,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 200,00
Vyleta, Petr05.09.1988peněžitý dar 2 000,00
Vymazal, Tomáš11.05.1990peněžitý dar 800,00
Vyplel, Adam29.04.1994peněžitý dar 1 500,00
Vyroubal, Pavel24.07.1989peněžitý dar 500,00
Vyroubal, Pavel24.07.1989peněžitý dar 5 000,00
Vyšín, David29.11.1992peněžitý dar 200,00
Wagenknecht, Lukáš24.09.1978peněžitý dar 5 000,00
Wagenknecht, Lukáš24.09.1978peněžitý dar 5 000,00
Wagenknecht, Lukáš24.09.1978peněžitý dar 5 000,00
Wagenknecht, Lukáš24.09.1978peněžitý dar 2 000,00
Wagner, David14.11.1988peněžitý dar 6 000,00
Wagner, Jan08.11.1988peněžitý dar 1 000,00
Wagner, Jan08.11.1988peněžitý dar 5 000,00
Walter, Daniel16.01.1970peněžitý dar 500,00
Wałoszek, Damian04.02.1998peněžitý dar 500,00
Wałoszek, Eduard12.04.1963peněžitý dar 1 000,00
Wantulok, Adam29.12.1976peněžitý dar 700,00
Weberschinke, Jakub01.04.1986peněžitý dar 5 000,00
WebStep s.r.o.25528262peněžitý dar 10 000,00
WebStep s.r.o.25528262peněžitý dar 10 000,00
WebStep s.r.o.25528262peněžitý dar 10 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 500,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 2 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weissová, Daniela01.08.1961peněžitý dar 800,00
Wiche, Jiří15.03.1966peněžitý dar 5 000,00
Wirthova, Karolina20.03.1965peněžitý dar 2 500,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Wittlich, Mikuláš02.04.1991peněžitý dar 100,00
Wittlich, Mikuláš02.04.1991peněžitý dar 100,00
Wittlich, Mikuláš02.04.1991peněžitý dar 100,00
Wittlich, Mikuláš02.04.1991peněžitý dar 100,00
Wittlich, Mikuláš02.04.1991peněžitý dar 100,00
Wittlich, Mikuláš02.04.1991peněžitý dar 100,00
Wittlich, Mikuláš02.04.1991peněžitý dar 100,00
Wittlich, Mikuláš02.04.1991peněžitý dar 1 500,00
Wittlich, Mikuláš02.04.1991peněžitý dar 100,00
Wittlich, Mikuláš02.04.1991peněžitý dar 100,00
Wolf, Jakub12.10.1978peněžitý dar 2 000,00
Wurmová, Ivana25.09.1956peněžitý dar 800,00
Zábranský, Adam28.12.1993peněžitý dar 50 000,00
Zábranský, Adam28.12.1993peněžitý dar 800,00
Zábranský, Adam28.12.1993peněžitý dar 50 000,00
Zábranský, Vladimír10.10.1979peněžitý dar 200,00
Zábranský, Vladimír10.10.1979peněžitý dar 200,00
Zábranský, Vladimír10.10.1979peněžitý dar 200,00
Zábranský, Vladimír10.10.1979peněžitý dar 200,00
Zábranský, Vladimír10.10.1979peněžitý dar 200,00
Zábranský, Vladimír10.10.1979peněžitý dar 200,00
Zábranský, Vladimír10.10.1979peněžitý dar 200,00
Zábranský, Vladimír10.10.1979peněžitý dar 200,00
Zábranský, Vladimír10.10.1979peněžitý dar 200,00
Zábranský, Vladimír10.10.1979peněžitý dar 200,00
Zábranský, Vladimír10.10.1979peněžitý dar 200,00
Zábranský, Vladimír10.10.1979peněžitý dar 200,00
Zahradníková, markéta05.03.1971peněžitý dar 1 000,00
Zahradník, Tomáš15.04.1991peněžitý dar 500,00
Zachar, Michal17.06.1966peněžitý dar 999,00
Zach, Ondrej26.07.1983peněžitý dar 1 000,00
Zajíček, Jakub05.06.1990peněžitý dar 3 056,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Záleský, Filip27.08.2003peněžitý dar 500,00
Zámečník, Petr19.09.1982peněžitý dar 800,00
Zámečník, Petr19.09.1982peněžitý dar 2 000,00
Zamorova, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorova, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorova, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorova, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorova, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorova, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorova, Jana22.03.1968peněžitý dar 1 000,00
Zamorova, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorova, Jana22.03.1968peněžitý dar 1 000,00
Zamorova, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorova, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorova, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorova, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorova, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zappe, David16.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Zappe, David16.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Zappe, David16.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Zappe, David16.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Zappe, David16.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Zappe, David16.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Zappe, David16.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Zappe, David16.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Zdrha, Jan21.10.1986peněžitý dar 5 000,00
Zelenková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Zelenková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Zelenková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Zelenková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Zelenková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Zelenková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Zelenková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Zelenková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Zelenková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Zelenková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Zelenková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Zelenková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Zelený, Milan27.08.1998peněžitý dar 3 000,00
Zelený, Milan27.08.1998peněžitý dar 100,00
Zelingrová, Andrea21.12.1990peněžitý dar 250,00
Zelinka, Ivo16.12.1980peněžitý dar 1 000,00
Zemánek, Robert03.06.1962peněžitý dar 500,00
Zemánek, Robert03.06.1962peněžitý dar 500,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 300,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 300,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 300,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 300,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 300,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 350,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 350,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 350,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 350,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 350,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 350,00
Zeman, Zdeněk07.07.1984peněžitý dar 250,00
Zemek, Adam16.10.1990peněžitý dar 2 000,00
Zemek, Adam16.10.1990peněžitý dar 800,00
Zemek, Adam16.10.1990peněžitý dar 40 000,00
Zemek, Adam16.10.1990peněžitý dar 5 000,00
Zemek, Adam16.10.1990peněžitý dar 5 000,00
Zemek, Adam16.10.1990peněžitý dar 1 521,00
Zídková, Šárka03.07.1963peněžitý dar 5 000,00
Zídková, Šárka03.07.1963peněžitý dar 2 000,00
Zídková, Šárka03.07.1963peněžitý dar 2 500,00
Zienert, Ondřej20.12.1985peněžitý dar 500,00
Zienert, Ondřej20.12.1985peněžitý dar 2 500,00
Ziková, Natálie20.07.1984peněžitý dar 1 000,00
Zilvarová, Lenka06.12.1985peněžitý dar 200,00
Zmuda, Tomáš08.04.1988peněžitý dar 256,00
Zmuda, Tomáš08.04.1988peněžitý dar 256,00
Zmuda, Tomáš08.04.1988peněžitý dar 256,00
Zmuda, Tomáš08.04.1988peněžitý dar 256,00
Zmuda, Tomáš08.04.1988peněžitý dar 256,00
Zmuda, Tomáš08.04.1988peněžitý dar 256,00
Zmuda, Tomáš08.04.1988peněžitý dar 256,00
Zmuda, Tomáš08.04.1988peněžitý dar 256,00
Zmuda, Tomáš08.04.1988peněžitý dar 256,00
Zmuda, Tomáš08.04.1988peněžitý dar 100,00
Zmuda, Tomáš08.04.1988peněžitý dar 256,00
Zmuda, Tomáš08.04.1988peněžitý dar 512,00
Zora, Filipová06.08.1956bezúplatné plnění 900,00 (dobrovolník - distribuce materiálů, kontaktní kampaň)
Zuzana, Dřízhalová10.11.1982bezúplatné plnění 200,00 (banner)
Zuzana, Janková15.03.1981bezúplatné plnění 300,00 (roznos)
Zwinger, Michal11.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Zykan, Radek15.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Zykan, Radek15.01.1975peněžitý dar 10 000,00
Zykan, Radek15.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Zykan, Radek15.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Zykan, Radek15.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Zykan, Radek15.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Zykan, Radek15.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Zykan, Radek15.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Zykan, Radek15.01.1975peněžitý dar 30 000,00
Zykan, Radek15.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Zykan, Radek15.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Zykan, Radek15.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Zykan, Radek15.01.1975peněžitý dar 1 500,00
Žáčková, Barbora30.07.1990peněžitý dar 350,00
Žáčková, Barbora30.07.1990peněžitý dar 350,00
Žáčková, Barbora30.07.1990peněžitý dar 350,00
Žáčková, Barbora30.07.1990peněžitý dar 350,00
Žáčková, Barbora30.07.1990peněžitý dar 350,00
Žáčková, Barbora30.07.1990peněžitý dar 350,00
Žáčková, Barbora30.07.1990peněžitý dar 350,00
Žáčková, Barbora30.07.1990peněžitý dar 350,00
Žáčková, Barbora30.07.1990peněžitý dar 350,00
Žáčková, Barbora30.07.1990peněžitý dar 350,00
Žáčková, Barbora30.07.1990peněžitý dar 350,00
Žák, Jan15.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Žák, Jan15.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Žák, Jan15.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Žák, Jan15.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Žák, Jan15.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Žák, Jan15.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Žák, Jan15.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Žák, Jan15.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Žák, Jan15.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 800,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žďárská, Lenka23.06.1984peněžitý dar 1 000,00
Žídek, Arnošt07.08.1976peněžitý dar 6 000,00
Živný, Martin12.12.1978peněžitý dar 2 000,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy