Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2022

Název politické strany / politického hnutí:
PRO PLZEŃ

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
02885573

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Úněšovská 2205/17, Plzeň, 32300

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 737271082, e-mail: mraz.radek@gmail.com

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Radek Mráz MBA - předsedaIdentifikátor zprávy: Z7957-20230330132454
Datum: 30.03.2023 11:24:54
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_nezavisleho_auditora_k_31_12_2022_PRO_PLZEN.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 1 803 650,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 568 750,00
4 Členské příspěvky 0,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 1 234 900,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 72 273,18
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 846 736,59
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 427 719,90
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 1 234 900,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
BIO CENTER s.r.o.06664431peněžitý dar 80 000,00
Dort, Jakub20.11.1976peněžitý dar 300 000,00
Galerie Slovany s.r.o.25210874bezúplatné plnění 50 000,00 (služba umístění reklamních bannerů 07+08/2022)
Mauleová, Naděžda Ing. MBA12.12.1966peněžitý dar 100 000,00
Republika 24 s.r.o.04494504bezúplatné plnění 10 000,00 (služba umístění reklamních bannerů)
ŠRÁMEK, Pavel Ing. MBA25.03.1965peněžitý dar 140 000,00
ŠRÁMEK, Pavel Ing. MBA25.03.1965peněžitý dar 120 000,00
ŠRÁMEK, Pavel Ing. MBA25.03.1965peněžitý dar 120 000,00
ŠRÁMEK, Pavel Ing. MBA25.03.1965peněžitý dar 120 000,00
Zemědělská výroba Milknatur, a.s.25212257bezúplatné plnění 30 000,00 (2.000 ks balené mléčné produkty 0,5 l)
Zemědělská výroba Milknatur, a.s.25212257bezúplatné plnění 64 000,00 (pronájem chladírenského vozu VW Crafter)
Zemědělská výroba Milknatur, a.s.25212257bezúplatné plnění 30 000,00 (2.000 ks balené mléko 0,5 l)
Zemědělská výroba Milknatur, a.s.25212257bezúplatné plnění 24 200,00 (pronájem chladírenského vozu)
Zemědělská výroba Milknatur, a.s.25212257bezúplatné plnění 22 500,00 (1500 ks balené mléčné produkty 0,5 l)
Zemědělská výroba Milknatur, a.s.25212257bezúplatné plnění 24 200,00 (pronájem chladírenského vozu)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 64 000,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Zemědělská výroba Milknatur, a.s.2521225764 000,00 (pronájem chladírenského vozu VW Crafter)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy