Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2022

Název politické strany / politického hnutí:
Občanská demokratická strana

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
16192656

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Truhlářská 1106/9, Praha 1, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 234707111, e-mail: sekretariat@ods.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. - předsedaIdentifikátor zprávy: Z7862-20230331111721
Datum: 31.03.2023 09:17:21
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_o_overeni_ucetni_zaverky_vcetne_rozvahy_a_vykazu_zisku_a_ztraty_a_prilohy_k_ucetni_zaverce.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 229 507 150,26
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 79 258 333,32
4 Členské příspěvky 6 593 150,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 71 715 787,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 10 706 815,14
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 2 109 922,31
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 51 197 309,15
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 7 925 833,34

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 41 664 799,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 899 251,77
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 23 714 527,23
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 117 306 593,59
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Analytické a PR práce 17
Účetní a ekonomické práce 10
Administrativní práce 5
Technické a provozní práce 8
Vedoucí zaměstnanci 5

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut pro pravicovou politiku z.ú., Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1 7 925 833,34

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Adved s.r.o. - Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1 28925009 50%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Fio banka a.s. 61858374 124 781 069,40 31.12.2023

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 71 715 787,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
"5P Brand Production spol. s r.o."28826124peněžitý dar 5 000,00
"5PGEO s.r.o."06834744peněžitý dar 20 000,00
"A.M.O. bydlenípodhradem s.r.o."09602674peněžitý dar 100 000,00
"aeqoom a.s."02309467peněžitý dar 150 000,00
"AG Komplet s. r. o."25925881peněžitý dar 50 000,00
"AG Synerko s.r.o."26825716peněžitý dar 50 000,00
"Agrico s.r.o."26032163peněžitý dar 200 000,00
"AGROING BRNO s.r.o."25517457peněžitý dar 20 000,00
"ALFEX-ČECHY, společnost s ručením omezeným"49101820peněžitý dar 20 000,00
"Aluminium centrum s.r.o."25643100peněžitý dar 20 000,00
"AMBG, LTD s.r.o."44936672peněžitý dar 25 000,00
"ANAJ Czech, a.s."26797810peněžitý dar 117 270,00
"ANAJ Czech, a.s."26797810peněžitý dar 100 000,00
"Andone s.r.o."29218381peněžitý dar 50 000,00
"AR auto s.r.o."26129205peněžitý dar 30 000,00
"AR Partner, s.r.o."25151355peněžitý dar 100 000,00
"AR Partner, s.r.o."25151355peněžitý dar 50 000,00
"ARATEC GROUP s.r.o."04996283peněžitý dar 200 000,00
"ATELIER 38 s.r.o."25858343peněžitý dar 20 000,00
"Atelier MM projekt s.r.o."07660847peněžitý dar 16 000,00
"ATS - servis, v.o.s."49811711peněžitý dar 1 000,00
"AUDISA SERVICE, s.r.o."28219716peněžitý dar 10 000,00
"AUTO DONTH, s.r.o."00671096peněžitý dar 10 000,00
"Autocentrum Lukáš s.r.o."26824108peněžitý dar 30 000,00
"Autodoprava Dvořák s.r.o."28741498peněžitý dar 30 000,00
"AUTOSERVICE GARAGE s.r.o."29117852peněžitý dar 10 000,00
"AVE-KONTAKT, s.r.o."60108665peněžitý dar 30 000,00
"B of B cars s.r.o."28595581peněžitý dar 10 000,00
"B&B commercial activity s.r.o."28307097peněžitý dar 250 000,00
"Bartech, s.r.o."26902931peněžitý dar 20 000,00
"Bartoň a Partner s.r.o."26810093bezúplatné plnění 3 000,00 ("Dar využije prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. pronájem plochy na autě na měsíc září")
"Bateria Slaný CZ, s.r.o."25139096peněžitý dar 250 000,00
"BC Real, a.s."27965899peněžitý dar 200 000,00
"BE-Vaňov s.r.o."24847755peněžitý dar 5 000,00
"BENTEX-elektro s.r.o."26512866peněžitý dar 25 000,00
"BGA Trade CZ s.r.o."03625834peněžitý dar 10 000,00
"BIONA JERSÍN, s.r.o."49976371peněžitý dar 50 000,00
"BITTI CARS s. r. o."06457363peněžitý dar 10 000,00
"BK serv s.r.o."05818311peněžitý dar 70 000,00
"BlackBird Services a.s."27528065peněžitý dar 200 000,00
"Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o."09117091peněžitý dar 5 000,00
"Bluetech s.r.o."49062557peněžitý dar 50 000,00
"Bohemia-Euro Agentur a.s."28884396bezúplatné plnění 50 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Bezplatné poskytnutí reklamní plochy na bývalém zimním stadionu v Karlových Varech pro prezentaci ODS v roce 2022")
"BOYLARE s.r.o."27566765peněžitý dar 100 000,00
"Brownfield Beroun a.s."05657628bezúplatné plnění 500,00 ("Dar využije Jiří Oberfalzer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. poskytnutí plochy na banner")
"Brownfield Beroun a.s."05657628bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. poskytnutí plochy na banner pro Soňu Chalupovou")
"BYSS, společnost s ručením omezeným"25021141peněžitý dar 30 000,00
"Car live s.r.o."01873385peněžitý dar 10 000,00
"carolinacar s.r.o."04681487bezúplatné plnění 45 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Předmětem darovací smlouvy je zapůjčení dvou vozidel včetně zajištění jejich provozu pro potřeby komunální kampaně ve městě Brně.")
"Carroll & Dohnal, s.r.o."28564804peněžitý dar 50 000,00
"Carroll & Dohnal, s.r.o."28564804peněžitý dar 30 000,00
"Carroll & Dohnal, s.r.o."28564804peněžitý dar 30 000,00
"Carroll & Dohnal, s.r.o."28564804peněžitý dar 35 000,00
"Carroll & Dohnal, s.r.o."28564804peněžitý dar 65 000,00
"Centrum Černý kůň s.r.o."28894618bezúplatné plnění 1 000,00 ("Dar využije Jiří Oberfalzer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Pronájem plochy parkoviště")
"Certa afero, s.r.o."02195046peněžitý dar 100 000,00
"Consumer Brands International s.r.o."08793611peněžitý dar 100 000,00
"Corso, s.r.o."18382835peněžitý dar 20 000,00
"Cream Real Estate s.r.o."27790380peněžitý dar 100 000,00
"Cream Real Estate s.r.o."27790380peněžitý dar 100 000,00
"Crystal Capital s.r.o."06371621peněžitý dar 40 000,00
"Česká strana sociálně demokratická"00409171bezúplatné plnění 20 000,00 ("Dar využije Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022 - organizace kampaně.")
"Dakami ZL s.r.o."08285233peněžitý dar 10 000,00
"DEF Group s.r.o."05147212peněžitý dar 50 000,00
"Dentimed s.r.o."49815024peněžitý dar 30 000,00
"DETAIL, spol. s r.o."46964118peněžitý dar 50 000,00
"Dětská agentura Kroužky s. r. o."26481014peněžitý dar 7 500,00
"Distribuce detergentů, s.r.o."28625994peněžitý dar 25 000,00
"Doležal Pelhřimov s. r. o."26077671bezúplatné plnění 19 360,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. 4 BB plochy v Pelhřimově")
"DOMINO Hrdá s.r.o."28571002bezúplatné plnění 4 000,00 ("Dar využije Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Předmětem daru je organizační zajištění akce (včetně občerstvení) dne 16. 7. 2022. ")
"DOMINO Hrdá s.r.o."28571002bezúplatné plnění 50 000,00 ("Dar využije Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Předmětem darovací smlouvy je organizační zajištění kampaně pro volby do Senátu PČR - senátní obvod č. 58. ")
"Dorcadion, a.s."27695794bezúplatné plnění 7 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Pronájem reklamní plochy pro umístění banneru na budově na Moravském náměstí 629/4 v Brně na období 10. 8. - 26. 9. 2022.")
"Drůbežářský závod Klatovy a.s."45359989peněžitý dar 100 000,00
"Dynal, s.r.o."61680231peněžitý dar 20 000,00
"DYNAMIC STEEL a.s."27828361peněžitý dar 50 000,00
"Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o."27504514peněžitý dar 50 000,00
"ELEKTROMONT Matějka, a.s."25732633peněžitý dar 10 000,00
"ElektroSever spol. s.r.o."04797426peněžitý dar 40 000,00
"ELNA Servis Počerady, s.r.o."49096974peněžitý dar 20 000,00
"EMKAS s.r.o."27275353peněžitý dar 2 000,00
"EMONTA s.r.o."28639782peněžitý dar 100 000,00
"ENVISAN-GEM, a.s."26021897peněžitý dar 12 000,00
"ENWICO DATA s.r.o."27813207peněžitý dar 70 000,00
"EP Consult, s.r.o."27263207peněžitý dar 50 000,00
"EUC Klinika Praha a.s."01918028peněžitý dar 250 000,00
"EUC Klinika Praha a.s."01918028peněžitý dar 250 000,00
"Fakt Brno"10954899bezúplatné plnění 10 000,00 ("Dar využije Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022 - organizace kampaně. ")
"FATO a.s., člen holdingu FATO"27473295peněžitý dar 10 000,00
"FATO a.s., člen holdingu FATO"27473295peněžitý dar 10 000,00
"FELIX PRAHA, s.r.o."25611054peněžitý dar 2 500,00
"Flintstore s.r.o"08011435peněžitý dar 50 000,00
"FREKOMOS, s.r.o."61942618peněžitý dar 30 000,00
"FRIPOS Valašské Meziříčí, s.r.o."28587618peněžitý dar 10 000,00
"FROL a.s."25815512peněžitý dar 60 000,00
"Frýdlantské strojírny - TR, s.r.o."28751655peněžitý dar 140 000,00
"Fulcrum Sailing s.r.o."27146308peněžitý dar 50 000,00
"Fyzioterapie dětí a dospělých s.r.o."05477387peněžitý dar 5 000,00
"Galvamet spol. s r.o."25779893peněžitý dar 50 000,00
"GASTON, s.r.o."42340187peněžitý dar 50 000,00
"GASTRO Hlucháň, s.r.o."11924136peněžitý dar 2 000,00
"Gastro-Med, spol. s r.o."26878992peněžitý dar 50 000,00
"GENNOON - gynecologia et obstetritio s.r.o."04071255peněžitý dar 10 000,00
"GIST s. r. o."60916851peněžitý dar 30 000,00
"GLOBÁl spol. s r.o."45357030peněžitý dar 5 000,00
"Global, spol. s r.o."47909668peněžitý dar 20 000,00
"GraphTech spol. s r.o."25238051peněžitý dar 10 000,00
"Greenpack s.r.o."10709452peněžitý dar 15 000,00
"H-mont Pro s. r. o."07281200peněžitý dar 15 000,00
"Hampejs projekty s.r.o."09195726peněžitý dar 30 000,00
"HELMARDENT, s.r.o."02046067peněžitý dar 50 000,00
"HORIZONT PROPERTY, s.r.o."29223172bezúplatné plnění 40 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Pronájem reklamní plochy na ul. Koliště v Brně na období 10. 8. - 24. 9. 2022. ")
"Hořák s.r.o."25793179bezúplatné plnění 5 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022 - distribuce volebního materiálu. ")
"Hospodářský dvůr Bohuslavice s.r.o."04637127bezúplatné plnění 5 000,00 ("Dar využije RNDr. Miloš Vystrčil pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Občerstvení na předvolební akce.")
"Hotel Zlatý lev s.r.o."25472461peněžitý dar 20 000,00
"HSH Stav s. r. o."25387880peněžitý dar 30 000,00
"HYGMONT čisticí systémy s.r.o."06582826peněžitý dar 55 000,00
"ICOM transport a.s."46346040bezúplatné plnění 108 271,00 ("Dar využije RNDr. Miloš Vystrčil pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Přenechání reklamních ploch na autobusech + venkovní plochy statické v Jihlavě (4x citilight, A2 rámeček uvnitř nádraží, BB plocha, plotovka) a v Dačicích (2 x citylihgt, 1x A2 a 1 A3 rámeček uvnitř nádraží) v období od 20.8. do 2.10. 2022")
"ICOM transport a.s."46346040peněžitý dar 200 000,00
"igloe SYSTEM s.r.o."01492039peněžitý dar 10 000,00
"INSKY spol. s r.o."00671533bezúplatné plnění 4 000,00 ("Dar využije doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Umístění volebních plachet pro senátní volby - Krásné Březno, Brná, Olšinky, Trmice v září 2022.")
"InterCora, spol. s r.o."47714018peněžitý dar 100 000,00
"INTERIERY KOUPELEN s.r.o."26318644peněžitý dar 70 000,00
"IPS Kadaň s.r.o."28722141peněžitý dar 5 000,00
"IRP Dostálek, s.r.o."29462584peněžitý dar 15 000,00
"ISMM Production & Business Cooperation s.r.o."25374770peněžitý dar 50 000,00
"IT HOLDING, a.s."28241487peněžitý dar 100 000,00
"IVF Czech Republic s.r.o."25594575peněžitý dar 50 000,00
"IZOFO MAXX s.r.o."03017745peněžitý dar 45 000,00
"Jablonec 2010, z.s."28557280peněžitý dar 24 000,00
"Jablonec 2010, z.s."28557280peněžitý dar 20 000,00
"JARMES spol. s r.o."48953261peněžitý dar 100 000,00
"JCI a.s."03114341peněžitý dar 50 000,00
"Jede práce! s.r.o."08757721peněžitý dar 11 000,00
"JEŽ – kamenické práce spol. s r.o."28228316bezúplatné plnění 500,00 ("Dar využije Jiří Oberfalzer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. pronájem plochy na reklamní plachtu")
"JK Drinks s.r.o."26916584peněžitý dar 10 000,00
"JM Mikulášek s.r.o."25405888peněžitý dar 20 000,00
"JM Mikulášek s.r.o."25405888peněžitý dar 20 000,00
"K 70 s.r.o."27434036peněžitý dar 150 000,00
"K.B.K. fire, s.r.o."25905031peněžitý dar 50 000,00
"K.O.K., spol. s r.o"47237686peněžitý dar 20 000,00
"KA3AK s.r.o."06669948peněžitý dar 50 000,00
"KABAK spol. s r.o."18572421peněžitý dar 10 000,00
"KALA TRANS, s.r.o."29277965peněžitý dar 8 000,00
"Karta Group, a.s."25084267peněžitý dar 20 000,00
"KASPER KOVO, s. r. o."46508465peněžitý dar 50 000,00
"KBIG s.r.o."08259780peněžitý dar 1 500,00
"KBIG s.r.o."08259780peněžitý dar 40 000,00
"KBT elektronik, spol. s.r.o."46509020peněžitý dar 5 500,00
"KDU-ČSL"00442704peněžitý dar 9 761,00
"KDU-ČSL"00442704bezúplatné plnění 8 593,00 ("Dar využije JUDr. Hana Kordová Marvanová pro účely kampaně do senátních voleb 2022. ")
"KDU-ČSL"00442704bezúplatné plnění 8 593,00 ("Dar využije Jiří Oberfalzer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o náklady na reklamu na soc. sítích a část nákladů na grafický manuál.")
"KDU-ČSL"00442704bezúplatné plnění 8 593,00 ("Dar využije Martina Motshagen pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o náklady na reklamu na soc. sítích a část nákladů na grafický manuál.")
"KDU-ČSL"00442704bezúplatné plnění 8 593,00 ("Dar využije Ing. Zdeněk Nytra pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o náklady na reklamu na soc. sítích a část nákladů na grafický manuál.")
"KDU-ČSL"00442704bezúplatné plnění 8 593,00 ("Dar využije Mgr. Stanislav Folwarczny pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o náklady na reklamu na soc. sítích a část nákladů na grafický manuál.")
"KDU-ČSL"00442704bezúplatné plnění 8 593,00 ("Dar využije RNDr. Miloš Vystrčil pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o náklady na reklamu na soc. sítích a část nákladů na grafický manuál.")
"KDU-ČSL"00442704bezúplatné plnění 8 593,00 ("Dar využije doc. MgA. Tomáš Töpfer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o náklady na reklamu na soc. sítích a část nákladů na grafický manuál.")
"KDU-ČSL"00442704peněžitý dar 5 901,00
"KKS-SERVIS, spol. s r.o."60748044peněžitý dar 20 000,00
"KKS, spol. s r. o."42340802peněžitý dar 50 000,00
"KKS, spol. s r. o."42340802peněžitý dar 100 000,00
"KN WOOD s.r.o."04807791peněžitý dar 100 000,00
"KOMERC 92 spol. s r.o."45193975peněžitý dar 30 000,00
"Konemo, spol. s r.o."04882563peněžitý dar 25 000,00
"Konzervativní strana"15271960peněžitý dar 100 000,00
"KORBEL facility s.r.o."03892026bezúplatné plnění 500,00 ("Dar využije JUDr. Hana Kordová Marvanová pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Dar je určen na umístění banneru na plot.")
"KORIA a.s."25395912peněžitý dar 300 000,00
"Koritensky a.s."26082934peněžitý dar 25 000,00
"Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)"44266740peněžitý dar 150 000,00
"Kovoobrábění Neschner s.r.o."25425641peněžitý dar 10 000,00
"Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o."25289152peněžitý dar 50 000,00
"Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o."25289152peněžitý dar 50 000,00
"Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o."25289152peněžitý dar 25 000,00
"Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o."25289152peněžitý dar 25 000,00
"LANA VAMBERK s.r.o."25962531peněžitý dar 100 000,00
"LBCREPES s.r.o."05530644peněžitý dar 50 000,00
"Lesostavby Frýdek-Místek a. s."45193118peněžitý dar 150 000,00
"LIF, a.s."40232751peněžitý dar 100 000,00
"LIFreal byty s.r.o."09926895peněžitý dar 100 000,00
"Link City Centrum NS s.r.o."05639158bezúplatné plnění 8 000,00 ("Dar využije prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. pronájem štítu domu Pavlovická na měsíc září")
"LIV CZ s. r. o."28081145peněžitý dar 20 000,00
"LLP Develop s.r.o."08482691peněžitý dar 10 000,00
"Loduos s.r.o."09257781peněžitý dar 20 000,00
"LOSL s.r.o."25103245peněžitý dar 30 000,00
"LoStav Building s. r. o."29060338peněžitý dar 10 000,00
"Lounská stavební, spol. s r.o."48288128peněžitý dar 20 000,00
"LS Group CZ s.r.o."24151106peněžitý dar 9 999,00
"LUSPOL SE"29029945peněžitý dar 25 000,00
"M-Bet s.r.o."27521176peněžitý dar 50 000,00
"M.K.trade systems, s.r.o."28520734peněžitý dar 200 000,00
"M.K.trade systems, s.r.o."28520734peněžitý dar 75 000,00
"M.K.trade systems, s.r.o."28520734peněžitý dar 150 000,00
"MADAPA s.r.o."27156745peněžitý dar 50 000,00
"Malcom cz s.r.o."01745841peněžitý dar 70 000,00
"Mandát & partneři s.r.o."29200393peněžitý dar 50 000,00
"MANE HOLDING, a.s."26030616peněžitý dar 80 000,00
"MAPO projekt, s.r.o."28774230peněžitý dar 100 000,00
"MAPO projekt, s.r.o."28774230peněžitý dar 20 000,00
"MAPO projekt, s.r.o."28774230peněžitý dar 50 000,00
"MAPO projekt, s.r.o."28774230peněžitý dar 100 000,00
"Marba s.r.o."29227674peněžitý dar 8 500,00
"MERANO a.s."27824578peněžitý dar 35 000,00
"METALDENT CZ - Ilona Juřičková"67488943peněžitý dar 20 000,00
"Mezi plůtky s.r.o."06195946peněžitý dar 150 000,00
"MFP Real Estate s.r.o."04373456peněžitý dar 60 000,00
"MG Credit"60705795peněžitý dar 50 000,00
"MILŠTEJN, s.r.o."25432842peněžitý dar 25 000,00
"Minuano Holding s.r.o."05848342bezúplatné plnění 5 000,00 ("Dar využije prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. pronájem plochy v areálu Balus pro Čestmíra Neorala na měsíc září")
"Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář"10397558bezúplatné plnění 1 000,00 ("Dar využije doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Umístění volební plachty pro senátní volby v Ústí nad Labem - ulice Revoluční.")
"Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář"10397558peněžitý dar 10 000,00
"MIXCZ-POL s.r.o."29354234peněžitý dar 30 000,00
"Monteks Plus s.r.o."06954758peněžitý dar 30 000,00
"MONTYS CZ s.r.o."25534998peněžitý dar 50 000,00
"MOTOR JIKOV Group a.s."62525182peněžitý dar 300 000,00
"MP Developers s.r.o."07055285peněžitý dar 60 000,00
"MSV Studénka s.r.o."26819112peněžitý dar 5 000,00
"MUDr. Miroslav Klíma s.r.o."01888234peněžitý dar 17 000,00
"MUDr. Zdeněk Grünwald s.r.o."03593380peněžitý dar 120 000,00
"MUDr. Zdeněk Grünwald s.r.o."03593380peněžitý dar 91 000,00
"MVK Portfolio s.r.o."09209859peněžitý dar 70 000,00
"Navip s.r.o."27690008peněžitý dar 35 000,00
"NRG Group a.s."27311791bezúplatné plnění 1 000,00 ("Dar využije doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Umístění volební plachty pro senátní volby v Ústí nad Labem.")
"NRG Group a.s."27311791peněžitý dar 100 000,00
"NRG Group a.s."27311791peněžitý dar 100 000,00
"O S E X Ž A T E C , společnost s ručením omezeným"46710922peněžitý dar 8 000,00
"OC Pila s.r.o."03660478peněžitý dar 30 000,00
"Oční optika Věra Mišurcová s.r.o."02124611peněžitý dar 30 000,00
"Odeř Agrar k.s."26402637peněžitý dar 5 000,00
"OIG Power s.r.o."06062008peněžitý dar 200 000,00
"Omnia Invest Group, spol. s r.o."03349489peněžitý dar 200 000,00
"OP Security s.r.o."27744515bezúplatné plnění 15 428,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Jundrov - organizační zajištění předvolebních akcí. ")
"Optimal Solution Agency s.r.o."09517979peněžitý dar 250 000,00
"Ostravské rekultivace s.r.o."07410280peněžitý dar 15 000,00
"P.P. Architects s.r.o."27689778peněžitý dar 250 000,00
"PARTR spol. s r.o."60728515peněžitý dar 100 000,00
"PASSERINVEST GROUP, a.s."26118963peněžitý dar 250 000,00
"PASSERINVEST GROUP, a.s."26118963peněžitý dar 200 000,00
"PASSERINVEST GROUP, a.s."26118963peněžitý dar 250 000,00
"Pekařství ILLÍK s.r.o."43960651peněžitý dar 30 000,00
"PeMaP s.r.o."46577483peněžitý dar 30 000,00
"PETR CAR a.s."28167228peněžitý dar 10 000,00
"Petr Sameš s.r.o."06601791peněžitý dar 22 000,00
"Plastická chirurgie MUDr. David Štěpán s.r.o."07521804peněžitý dar 50 000,00
"POL-SKONE CZ s.r.o."28790545peněžitý dar 30 000,00
"Prádelna na Starém městě, s.r.o."01971166peněžitý dar 25 000,00
"Praktický lékař Louny s.r.o."01808290peněžitý dar 7 000,00
"Premier Energy service s.r.o."29124051peněžitý dar 100 000,00
"Print Promotion s.r.o."27559572bezúplatné plnění 15 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. poskytnutí reklamních ploch")
"Pro CleanLife s.r.o."04303342peněžitý dar 10 000,00
"Pro CleanLife s.r.o."04303342peněžitý dar 20 000,00
"PROBUS INVEST s.r.o."04392175peněžitý dar 20 000,00
"ProEx 2000, spol. s r.o."63494213peněžitý dar 45 000,00
"ProEx 2000, spol. s r.o."63494213peněžitý dar 20 000,00
"Progres Group s.r.o."22773100peněžitý dar 7 000,00
"Projekce dopravní Filip s.r.o."28714792peněžitý dar 10 000,00
"Projekční společnost obchodních center, v. o. s."61173991peněžitý dar 100 000,00
"PRONA - SLUŽBY Kladno, s.r.o."49550748peněžitý dar 150 000,00
"PROSPEA a.s."24195553peněžitý dar 100 000,00
"První vzájemná společnost s.r.o."08378118peněžitý dar 5 300,00
"První vzájemná společnost s.r.o."08378118peněžitý dar 50 000,00
"PSG a.s"28302371peněžitý dar 50 000,00
"PSG Construction a.s."05042020peněžitý dar 15 000,00
"PSN s.r.o."17048869peněžitý dar 200 000,00
"PSN s.r.o."17048869peněžitý dar 150 000,00
"qb coffee s.r.o."01637096bezúplatné plnění 10 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Jundrov - zajištění občerstvení na akci dne 23. 6. 2022. ")
"Quick Office s.r.o."26769166peněžitý dar 15 000,00
"R - KONZULT spol. s r.o."49611399peněžitý dar 15 000,00
"Ratole s.r.o."04336402peněžitý dar 4 000,00
"RAVAL INTERIER s.r.o."26276143peněžitý dar 38 000,00
"RAYNET s.r.o."26843820peněžitý dar 20 000,00
"RB engineering s.r.o."27331954bezúplatné plnění 27 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Zapůjčení vozidla Toyota Proace pro komunální volební kampaň v Ústí nad Labem - 18 dnů.")
"RB engineering s.r.o."27331954peněžitý dar 50 000,00
"Realitní aukce, s.r.o."10743812peněžitý dar 20 000,00
"REDENGE solutions s.r.o."26868130peněžitý dar 30 000,00
"REKUMAT Wärmeprozesstechnik ČR spol. s.r.o."61975192peněžitý dar 10 000,00
"REXWOOD s.r.o."25418815peněžitý dar 25 000,00
"RH imobilie s.r.o."07350392peněžitý dar 20 000,00
"RIFIONELA a.s."28149611peněžitý dar 70 000,00
"RIS-MONT s.r.o."26238616peněžitý dar 100 000,00
"Rodinný pivovar BERNARD a.s."26031809peněžitý dar 250 000,00
"Rodinný pivovar BERNARD a.s."26031809peněžitý dar 665 000,00
"Rodinný pivovar BERNARD a.s."26031809peněžitý dar 950 000,00
"Rodinný pivovar BERNARD a.s."26031809peněžitý dar 350 000,00
"ROKA Transport s.r.o."05662851peněžitý dar 20 000,00
"RWT projekt s.r.o."03081222peněžitý dar 10 000,00
"SAB SERVICE s.r.o."25410199peněžitý dar 50 000,00
"SaBHolz s.r.o."29316430peněžitý dar 30 000,00
"Salit spol. s r.o."29132983peněžitý dar 20 000,00
"SC Eden Beroun, s.r.o."24119865bezúplatné plnění 2 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. plocha na reklamu, komunální volby, RNDr. Soňa Chalupová")
"SELCOM, s.r.o."27662713peněžitý dar 25 000,00
"Selfon s.r.o."28207211peněžitý dar 60 000,00
"SERGE FASHION E.K.J. s.r.o."26784602bezúplatné plnění 4 000,00 ("Dar využije prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. pronájem billbordové plochy na měsíc září")
"Severočeská stavební, a.s."25458426peněžitý dar 40 000,00
"Severočeská stavební, a.s."25458426peněžitý dar 60 000,00
"Schmidt Reality s.r.o."27745449peněžitý dar 15 000,00
"SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o."28616677peněžitý dar 10 000,00
"SLUEN, společnost s ručením omezeným"49902903peněžitý dar 5 000,00
"SMO a.s."42339839peněžitý dar 20 000,00
"SMO a.s."42339839peněžitý dar 50 000,00
"Solar Consulting Agency s.r.o."28640454peněžitý dar 10 000,00
"SSKA - Stavení společnost Karviná, a.s."48393835peněžitý dar 30 000,00
"Stako společnost s ručením omezeným, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Bieblova 782/7"42228468peněžitý dar 150 000,00
"Stará Podolská s.r.o."05552656peněžitý dar 40 000,00
"Starostové a nezávislí"26673908bezúplatné plnění 8 000,00 ("Dar využije RNDr. Miloš Vystrčil pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Produkce a propagace v 2. kole.")
"Starostové a nezávislí"26673908peněžitý dar 56 250,00
"Starostové a nezávislí"26673908peněžitý dar 56 250,00
"Starostové a nezávislí"26673908peněžitý dar 56 250,00
"Starostové a nezávislí"26673908peněžitý dar 56 250,00
"Starostové pro občany"71443444peněžitý dar 100 000,00
"STK Turnov, s.r.o."25261355peněžitý dar 100 000,00
"STOMATOLOGICKÉ CENTRUM MUDr. IVO MAREK s.r.o."26953897peněžitý dar 20 000,00
"STORING spol. s r.o."25410482peněžitý dar 70 000,00
"Streitová s.r.o."07794002peněžitý dar 15 000,00
"Svobodní - politická strana, politické hnutí"71339612peněžitý dar 15 000,00
"Školní kroužky s.r.o."27430421peněžitý dar 10 000,00
"ŠŤOVÍČEK, advokátní kancelář s.r.o."14093049peněžitý dar 20 000,00
"TELEASIST a.s."26863511peněžitý dar 50 000,00
"Těšínské reality s. r. o."06991793peněžitý dar 3 000,00
"TK-OrthoPod s.r.o."10732446peněžitý dar 70 000,00
"TM Stav,spol.s.r.o."48399477peněžitý dar 50 000,00
"To & Mi Vdf. spol. s r.o."44567677peněžitý dar 40 000,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 9 761,00
"TOP 09"71339728bezúplatné plnění 58 165,00 ("Dar využije JUDr. Hana Kordová Marvanová pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o tisk propagačních materiálů, výlep plakátů a pronájem.")
"TOP 09"71339728bezúplatné plnění 58 165,00 ("Dar využije Jiří Oberfalzer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o tisk propagačních materiálů, výlep plakátů a pronájem.")
"TOP 09"71339728bezúplatné plnění 58 165,00 ("Dar využije Martina Motshagen pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o tisk propagačních materiálů, výlep plakátů a pronájem.")
"TOP 09"71339728bezúplatné plnění 58 165,00 ("Dar využije Mgr. Stanislav Folwarczny pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o tisk propagačních materiálů, výlep plakátů a pronájem.")
"TOP 09"71339728bezúplatné plnění 58 165,00 ("Dar využije Ing. Zdeněk Nytra pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o tisk propagačních materiálů, výlep plakátů a pronájem.")
"TOP 09"71339728bezúplatné plnění 58 165,00 ("Dar využije RNDr. Miloš Vystrčil pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o tisk propagačních materiálů, výlep plakátů a pronájem.")
"TOP 09"71339728bezúplatné plnění 58 165,00 ("Dar využije doc. MgA. Tomáš Töpfer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o tisk propagačních materiálů, výlep plakátů a pronájem.")
"TOP 09"71339728peněžitý dar 56 250,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 56 250,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 56 250,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 56 250,00
"TORACO s.r.o."25558617peněžitý dar 30 000,00
"TRASKO, a.s."25549464peněžitý dar 20 000,00
"TROJEK, a.s."49606778peněžitý dar 50 000,00
"TROJEK, a.s."49606778peněžitý dar 50 000,00
"TURKE CZ s.r.o."27524141peněžitý dar 3 000,00
"Účetní Anděl s.r.o."24265632peněžitý dar 10 000,00
"UniCab, s.r.o."26961873peněžitý dar 90 000,00
"UNIVERZÁL BOHEMIA s.r.o."49810561peněžitý dar 5 500,00
"UROAMB s.r.o."02506670peněžitý dar 20 000,00
"Vadovský Group s.r.o."07571232peněžitý dar 50 000,00
"Vaše laboratoře s.r.o."60754524peněžitý dar 50 000,00
"VBF s.r.o"49455117peněžitý dar 20 000,00
"VIA-NM s.r.o."25258907peněžitý dar 40 000,00
"VKP Finance s.r.o."08281726peněžitý dar 10 000,00
"Voila s.r.o."09487221bezúplatné plnění 7 260,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. inzerce v magazínu Koridor (vydání září - říjen)")
"Voila s.r.o."09487221bezúplatné plnění 6 050,00 ("Dar využije kandidát senátního obvodu pro účely kampaně do senátních voleb 2022. inzerce v magazínu Koridor (vydání červenec - srpen)")
"VOLTA REAL a.s."25660918peněžitý dar 100 000,00
"Vranovská přehrada s.r.o."04064623peněžitý dar 50 000,00
"Vranovská přehrada s.r.o."04064623peněžitý dar 48 000,00
"W8 s.r.o."27839117peněžitý dar 15 000,00
"WOHER s.r.o."62742272peněžitý dar 50 000,00
"WOXO impressions s.r.o."05251931peněžitý dar 3 000,00
"X SEVEN dopravní stavby s. r. o."08480753peněžitý dar 5 000,00
"ZAMEO s.r.o."28706935bezúplatné plnění 40 500,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Předmětem smlouvy je proplacení faktury Vojtěcha Herouta číslo 2022031 za fotografické služby, která je přílohou této smlouvy.")
"Zanzibar s.r.o."25682164peněžitý dar 50 000,00
"ZaZa Galerie s.r.o."27853721peněžitý dar 90 000,00
"Zelius, s.r.o."09285270peněžitý dar 10 000,00
Abbrent, Jan "Ing." ""22.11.1968peněžitý dar 10 000,00
Abbrent, Jan "Ing." ""22.11.1968peněžitý dar 10 000,00
Abrahamčík, Jan "Ing." ""02.01.1980peněžitý dar 25 000,00
Adamec, Ivan "Mgr." ""21.03.1960peněžitý dar 60 000,00
Adámek, David "" ""08.05.1997peněžitý dar 7 000,00
Adamík, Leoš "Ing." ""16.03.1962peněžitý dar 10 000,00
Adler, František "Ing." ""21.02.1987peněžitý dar 300 000,00
Albrechtová, Michaela "" ""26.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Albrechtová, Michaela "" ""26.07.1975peněžitý dar 10 000,00
Altner, Boleslav "" ""06.03.1971peněžitý dar 25 000,00
Altner, Boleslav "" ""06.03.1971peněžitý dar 25 000,00
Altner, Boleslav "" ""06.03.1971peněžitý dar 3 000,00
Altnerová, Gabriela "Mgr." ""24.10.1973peněžitý dar 36 000,00
Apfelthaler, Ladislav "" ""23.10.1971peněžitý dar 30 000,00
Aschenbrenner, Lumír "Ing." ""23.06.1960peněžitý dar 10 000,00
Aschenbrenner, Lumír "Ing." ""23.06.1960peněžitý dar 30 000,00
Aschenbrenner, Pavel "Ing." ""29.12.1962peněžitý dar 16 000,00
Babecová, Helena "" ""24.09.1977peněžitý dar 4 000,00
Bačák, Ondřej "Bc." ""14.08.1997peněžitý dar 1 000,00
Bačíková, Jana "Ing." "MBA"07.08.1969peněžitý dar 60 000,00
Bačovský, Stanislav "" ""21.04.1955peněžitý dar 20 000,00
Bajtalonová, Eva "Bc." ""16.01.1985peněžitý dar 100 000,00
Balcar, Richard "" ""07.08.1970peněžitý dar 50 000,00
Balej, Martin "doc. RNDr." "Ph.D."28.04.1977peněžitý dar 200 000,00
Balej, Martin "doc. RNDr." "Ph.D."28.04.1977peněžitý dar 100 000,00
Balej, Martin "doc. RNDr." "Ph.D."28.04.1977peněžitý dar 200 000,00
Balej, Martin "doc. RNDr." "Ph.D."28.04.1977peněžitý dar 200 000,00
Baloun, Petr "Ing." ""19.04.1977peněžitý dar 50 000,00
Baloun, Petr "Ing." ""19.04.1977peněžitý dar 16 599,00
Baloun, Petr "Ing." ""19.04.1977peněžitý dar 24 557,00
Baloun, Petr "Ing." ""19.04.1977peněžitý dar 15 000,00
Bangoura, Moris "Ing." ""15.09.1984peněžitý dar 5 000,00
Bartl, Zdeněk "Ing." ""20.01.1965peněžitý dar 2 000,00
Bartošík, Pavel "Ing." ""08.11.1968peněžitý dar 15 000,00
Bartoš, Jaroslav "" ""01.05.1953peněžitý dar 30 000,00
Bártů, Jan "" ""08.12.1974peněžitý dar 20 000,00
Bártů, Jan "" ""08.12.1974peněžitý dar 30 000,00
Bartůňková, Monika "Ing." ""02.05.1964peněžitý dar 2 000,00
Baru, René "" ""20.08.1965peněžitý dar 50 000,00
Basel, Martin "Bc." ""23.07.1994peněžitý dar 20 000,00
Bauer, Jan "Ing." ""27.04.1969peněžitý dar 60 000,00
Bauer, Jan "Ing." ""27.04.1969peněžitý dar 29 000,00
Bauer, Jan "Ing." ""27.04.1969peněžitý dar 10 000,00
Bauer, Jan "Ing." ""27.04.1969peněžitý dar 10 000,00
Bauer, Karel "" ""09.05.1958peněžitý dar 10 000,00
Bednář, Dominik "" ""17.11.1990peněžitý dar 50 000,00
Bednář, Michal "MUDr." ""24.03.1963peněžitý dar 14 500,00
Beke, David "Ing. arch." ""30.08.1980bezúplatné plnění 10 000,00 ("Dar využije RNDr. Miloš Vystrčil pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Umístění bannerů-plotovek v senátním obvodu.")
Beke, David "Ing. arch." ""30.08.1980bezúplatné plnění 120 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Tvorba vizuálů a grafiky - komunální volby Jihlava")
Bělohradský, Lukáš "" ""25.01.1979peněžitý dar 2 200,00
Bělohradský, Lukáš "" ""25.01.1979peněžitý dar 48 000,00
Bělohradský, Lukáš "" ""25.01.1979peněžitý dar 50 000,00
Bém, Jan "" ""10.05.1956peněžitý dar 10 000,00
Benda, Marek "" ""10.11.1968peněžitý dar 60 000,00
Bendl, Karel "PhDr. ,Ing." ""14.02.1971peněžitý dar 40 000,00
Bendl, Petr "Ing." ""24.01.1966peněžitý dar 60 000,00
Bendl, Petr "" ""13.07.1960peněžitý dar 7 000,00
Beneš, Jan "" ""27.03.1976peněžitý dar 10 000,00
Beneš, Martin "PharmDr." ""08.10.1961peněžitý dar 100 000,00
Benešová, Alena "Mgr." ""22.07.1976peněžitý dar 15 000,00
Benešová, Alena "Mgr." ""22.07.1976peněžitý dar 5 000,00
Benna, Daniel "Ing." ""23.08.1962peněžitý dar 15 000,00
Beránek, František "" ""03.04.1972peněžitý dar 50 000,00
Beran, Richard "" ""18.08.2001peněžitý dar 50 000,00
Béres, Július "" ""07.11.1960peněžitý dar 10 000,00
Bergler, Jan "Ing." ""09.08.1976peněžitý dar 30 000,00
Bernardová, Lenka "Ing." ""18.11.1961peněžitý dar 50 000,00
Bezvoda, Jan "" ""21.11.1973peněžitý dar 30 000,00
Bican, František "" ""11.11.1971peněžitý dar 50 000,00
Bican, František "Bc." ""24.11.1998peněžitý dar 10 000,00
Bilík, Ivo "" ""15.10.1967peněžitý dar 30 000,00
Bílský, Roman "" ""27.04.1980peněžitý dar 2 500,00
Binter, Jiří "MUDr." ""04.07.1954peněžitý dar 25 000,00
Bíro, Jaroslav "" ""23.12.1973peněžitý dar 21 000,00
Bláha, Jiří "Ing. Bc." ""18.07.1954peněžitý dar 50 000,00
Blaha, Stanislav "Ing." ""13.12.1969peněžitý dar 200 000,00
Blašková, Kateřina "" ""13.01.1975peněžitý dar 50 000,00
Blažek, Dalibor "Bc." ""04.08.1976peněžitý dar 8 000,00
Blažek, Jakub "JUDr." ""14.12.1984peněžitý dar 50 000,00
Bobek, Roman "" ""06.08.1982peněžitý dar 12 000,00
Bobysud, Vít "Ing." ""01.02.1971peněžitý dar 17 000,00
Boček, Michal "Ing." ""10.03.1976bezúplatné plnění 4 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. 6 ks bannerů, rozměr 2x1 m, s fotografiemi prvních 4 kandidátů, v ceně 4000 Kč, pro MS Bohumín")
Bohuňovská, Jana "Ing." ""25.07.1960peněžitý dar 15 000,00
Bohutínská, Dana "" ""03.12.1969peněžitý dar 10 000,00
Bohutínská, Dana "" ""03.12.1969peněžitý dar 300,00
Bokoč, Jan "" ""05.06.1971peněžitý dar 13 200,00
Bolková, Hana "Mgr." ""18.03.1964peněžitý dar 10 000,00
Borák, Miroslav "Ing." ""27.05.1979peněžitý dar 100 000,00
Borkovcová, Šárka "Mgr." ""26.03.1976peněžitý dar 10 000,00
Borovec, Ivo "" "MBA"25.04.1976bezúplatné plnění 30 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Žabovřesky - organizace kampaně. ")
Bouda, Miloslav "Ing." ""22.01.1956peněžitý dar 5 000,00
Boula, Lukáš "" ""07.10.1982bezúplatné plnění 57 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Pronájem reklamních ploch pro kampaň MS ODS Brno-jih v měsíci září 2022. ")
Boula, Lukáš "" ""07.10.1982peněžitý dar 20 000,00
Boula, Lukáš "" ""07.10.1982peněžitý dar 10 800,00
Bradáč, Adolf "Ing." ""25.01.1953peněžitý dar 10 000,00
Brázda, Michael "Mgr. et Mgr." ""06.06.1976peněžitý dar 50 000,00
Brázda, Michael "Mgr. et Mgr." ""06.06.1976peněžitý dar 100 000,00
Brázdová, Olga "Mgr." "Ph.D"13.08.1975bezúplatné plnění 35 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Nový Lískovec - organizace kampaně (zajištění venkovní reklamy). ")
Brázdová, Vlasta "RNDr." "CSc."30.06.1937bezúplatné plnění 35 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Nový Lískovec - organizace kampaně (zajištění kontaktní kampaně - akce 18.9.2022). ")
Brčák, Tomáš "Ing. Bc." ""01.07.1984peněžitý dar 60 000,00
Brejchová, Anna "" ""20.03.1990peněžitý dar 2 000,00
Brejška, Rudolf "Ing." "DiS."10.10.1984peněžitý dar 10 000,00
Brenčič, Vladan "" ""13.02.1977peněžitý dar 5 000,00
Brenčič, Vladan "" ""13.02.1977peněžitý dar 45 000,00
Brodzianská, Lenka "Ing." ""23.01.1953peněžitý dar 2 000,00
Brož, Pavel "" ""20.03.1985peněžitý dar 10 000,00
Brtník, Vladimír "Mgr." ""30.04.1976peněžitý dar 30 000,00
Brtník, Vladimír "Mgr." ""30.04.1976peněžitý dar 15 000,00
Brunclík, Tomáš "" ""19.11.1953bezúplatné plnění 17 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Nový Lískovec - organizace kampaně (zajištění tisku volebních novin). ")
Brykner, Ladislav "Ing." ""17.06.1964peněžitý dar 20 000,00
Břeňová, Petra "" ""26.09.1979peněžitý dar 50 000,00
Břeňová, Petra "" ""26.09.1979peněžitý dar 50 000,00
Břeský, Tomáš "Ing." ""28.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Bubeníček, Vlastimil "" ""29.12.1977peněžitý dar 5 000,00
Budil, Zdeněk "Bc." ""10.05.1978peněžitý dar 7 000,00
Budjač, René "Ing." ""04.02.1957peněžitý dar 10 000,00
Buchal, Petr "Mgr. et. Mgr." "M.A."16.06.1977peněžitý dar 5 000,00
Bundálek, Martin "" ""10.01.1951peněžitý dar 50 000,00
Bureš, Jan "Ing." "DBA"31.03.1974peněžitý dar 60 000,00
Bureš, Milan "Mgr." ""18.02.1954peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Richard "" ""06.04.1964peněžitý dar 200 000,00
Bureš, Richard "" ""06.04.1964peněžitý dar 50 000,00
Buriánek, Jan "" ""20.06.1968peněžitý dar 3 950,00
Burián, Martin "JUDr." ""01.09.1968bezúplatné plnění 500,00 ("Dar využije doc. MgA. Tomáš Töpfer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Zajištění nájmu 16.6.2022 beseda Četník se vrací na místo činu, Moravanská rychta, Moravany.")
Burkert, Viktor "Ing." ""19.04.1979bezúplatné plnění 500,00 ("Dar využije Jiří Oberfalzer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. ")
Bursík, Petr "Ing." ""01.07.1976peněžitý dar 30 000,00
Bursík, Petr "Ing." ""01.07.1976peněžitý dar 50 000,00
Bužga, Radim "MUDr." ""28.01.1971peněžitý dar 5 000,00
Bzura, Radim "Ing." ""06.04.1975peněžitý dar 20 000,00
Caletka, Petr "Mgr." ""16.07.1989peněžitý dar 50 000,00
Caletka, Petr "Mgr." ""16.07.1989peněžitý dar 7 000,00
Canibal, Hynek "MUDr." ""04.06.1975peněžitý dar 10 000,00
Canibal, Hynek "MUDr." ""04.06.1975peněžitý dar 10 000,00
Cechová, Šárka "JUDr." ""23.01.1981peněžitý dar 8 248,00
Cechová, Šárka "JUDr." ""23.01.1981peněžitý dar 6 000,00
Cech, Petr "JUDr." ""05.10.1980peněžitý dar 100 000,00
Cech, Petr "JUDr." ""05.10.1980peněžitý dar 100 000,00
Cerha, František "Mgr." ""01.12.1978peněžitý dar 100 000,00
Cigánek, Vladimír "Ing." ""22.01.1955peněžitý dar 110 000,00
Cigánková, Vlasta "" ""31.10.1955peněžitý dar 50 000,00
Cikán, Bohumil "" ""26.10.1970peněžitý dar 20 000,00
Cikán, Bohumil "" ""26.10.1970peněžitý dar 20 000,00
Ciminga, Jaroslav "" ""07.03.1951peněžitý dar 100 000,00
Crha, Jiří "" ""28.01.1966peněžitý dar 50 000,00
Crha, Jiří "Ing." ""21.04.1960peněžitý dar 70 000,00
Crha, Jiří "Ing." ""21.04.1960peněžitý dar 50 000,00
Crha, Jiří "Ing." ""21.04.1960peněžitý dar 54 988,00
Čadílková, Dagmar "Ing." ""23.04.1955peněžitý dar 1 000,00
Čajánková, Daniela "PhDr." ""24.10.1955peněžitý dar 10 000,00
Čáp, Jaroslav "MUDr." ""16.04.1964peněžitý dar 5 000,00
Čásenský, Martin "Mgr." ""09.02.1989peněžitý dar 150 000,00
Částka, Karel "" ""08.03.1967peněžitý dar 30 000,00
Čečrle, Jiří "" ""23.09.1998peněžitý dar 20 000,00
Čečrle, Jiří "" ""23.09.1998peněžitý dar 5 000,00
Čech, Alois "" ""23.05.1964peněžitý dar 823,00
Čech, Jaroslav "Ing." ""29.06.1982peněžitý dar 50 000,00
Čechlovský, Jan "Mgr." ""04.10.1974peněžitý dar 5 000,00
Čechlovský, Jan "Mgr." ""04.10.1974peněžitý dar 25 000,00
Čermák, Jan "" ""25.03.1993peněžitý dar 3 000,00
Čermák, Pavel "MUDr." "Ph.D."06.11.1960peněžitý dar 50 000,00
Čermák, Zbyněk "" ""05.06.1972peněžitý dar 10 890,00
Černá, Daniela "Mgr." ""14.02.1971peněžitý dar 10 000,00
Černá, Kristýna "" ""09.09.1990peněžitý dar 30 000,00
Černá, Kristýna "" ""09.09.1990peněžitý dar 20 000,00
Černá, Martina "" "MBA"05.03.1970peněžitý dar 1 000,00
černá, Tereza "Mgr." ""09.09.1977peněžitý dar 50 000,00
Černochová, Jana "Mgr." ""26.10.1973peněžitý dar 48 500,00
Černochová, Jana "Mgr." ""26.10.1973peněžitý dar 100 000,00
Černý, Dalibor "" ""13.03.1947peněžitý dar 30 000,00
černý, jiří "Judr" ""04.01.1953peněžitý dar 15 000,00
černý, jiří "Judr" ""04.01.1953peněžitý dar 15 000,00
černý, jiří "Judr" ""04.01.1953peněžitý dar 15 000,00
černý, jiří "Judr" ""04.01.1953peněžitý dar 15 000,00
černý, radek "mudr" ""18.05.1973peněžitý dar 20 000,00
Červenka, Adam "Mgr." ""01.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Červenka, Jiří "Ing." ""05.11.1963peněžitý dar 5 000,00
Červenka, Michal "" ""16.06.1975peněžitý dar 6 000,00
Červený, Karel "" ""18.02.1944peněžitý dar 2 000,00
Červinka, Ondřej "Ing." ""11.05.1977peněžitý dar 50 000,00
Číhala, Pavel "" ""25.04.1970peněžitý dar 60 000,00
Čížek, Martin "Ing." ""21.12.1955peněžitý dar 5 000,00
Čížek, Miroslav "Ing." ""25.01.1948peněžitý dar 25 000,00
Čulík, Petr "" ""05.07.1977peněžitý dar 14 400,00
Daczická, Kateřina "Ing." "MBA"17.10.1975peněžitý dar 100 000,00
Daněk, Václav "Ing." ""31.08.1986peněžitý dar 35 000,00
Dašek, Rudolf "Ing." ""13.12.1951peněžitý dar 300,00
Dbalý, Václav "Bc." ""09.09.1961peněžitý dar 3 000,00
Decroix, Eva "" ""26.05.1982peněžitý dar 60 000,00
Decroix, Eva "" ""26.05.1982peněžitý dar 100 000,00
Dědič, František "Ing." ""07.03.1963peněžitý dar 20 000,00
Dekická, Kristýna "Ing." ""12.10.1988peněžitý dar 25 000,00
Dekický, Jan "" ""29.10.1980peněžitý dar 10 000,00
Dekický, Jan "" ""29.10.1980peněžitý dar 35 000,00
Dekický, Jan "" ""29.10.1980peněžitý dar 50 000,00
Dernerová, Alena "MUDr." ""13.09.1958peněžitý dar 40 000,00
Deyak, Ivan "" ""11.09.1979peněžitý dar 10 000,00
Dirbák, Josef "" ""02.10.1977peněžitý dar 3 000,00
Dischinger, Ivan "" ""12.07.1963peněžitý dar 18 000,00
Dischinger, Ivan "" ""12.07.1963peněžitý dar 20 000,00
Dluhošová, Yvona "Mgr." ""08.03.1965peněžitý dar 5 000,00
Dobrozemský, Václav "JUDr." ""17.10.1988peněžitý dar 11 500,00
Dobrozemský, Václav "JUDr." ""17.10.1988peněžitý dar 38 000,00
Dočkal, Petr "Ing." ""17.11.1966peněžitý dar 10 000,00
Dohnálek, Jaroslav "Ing." ""09.06.1964peněžitý dar 17 000,00
Dohnal, Jan "Mgr." ""22.05.1980peněžitý dar 20 000,00
Dohnal, Miloslav "Ing." ""12.12.1972peněžitý dar 50 000,00
Dohnal, Miloslav "Ing." ""12.12.1972peněžitý dar 50 000,00
Dohnalová, Kateřina "Mgr." ""10.11.1976peněžitý dar 100 000,00
Dohnalová, Renata "MUDr." ""28.05.1969peněžitý dar 13 000,00
Dolejška, Jiří "" ""30.08.1972peněžitý dar 1 808,00
Dolejš, Petr "Mgr." ""03.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Doležal, Ivan "" ""02.09.1960peněžitý dar 20 000,00
Doležal, Zdeněk "Mgr." ""08.05.1974peněžitý dar 50 000,00
Doležal, Zdeněk "Mgr." ""08.05.1974peněžitý dar 50 000,00
Dorazil, Miroslav "Ing." ""10.08.1958peněžitý dar 15 000,00
Dorazil, Miroslav "Ing." ""10.08.1958peněžitý dar 15 000,00
Dospěl, Patrik "Ing." ""03.07.1990peněžitý dar 1 000,00
Dospěl, Patrik "Ing." ""03.07.1990peněžitý dar 2 000,00
Dostál, Jaroslav "" ""23.05.1964peněžitý dar 10 000,00
Drahoš, Milan "" ""05.07.1972peněžitý dar 12 000,00
Drahoš, Milan "" ""05.07.1972peněžitý dar 3 200,00
Drahoš, Milan "" ""05.07.1972peněžitý dar 1 000,00
Drbal, Josef "MUDr." ""05.08.1958peněžitý dar 10 000,00
Drda, Jaroslav "Bc" ""13.09.1967peněžitý dar 10 000,00
Drnovský, Michal "" ""13.07.1973peněžitý dar 500,00
Dubová, Zdeňka "Mgr." ""08.02.1955peněžitý dar 3 600,00
Dufek, Karel "Ing." ""06.11.1971peněžitý dar 20 000,00
Durďák, Jiří "Ing." ""19.06.1979peněžitý dar 10 000,00
Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D."11.08.1971peněžitý dar 250 000,00
Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D."11.08.1971peněžitý dar 300 000,00
Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D."11.08.1971peněžitý dar 300 000,00
Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D."11.08.1971peněžitý dar 310 000,00
Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D."11.08.1971bezúplatné plnění 118 000,00 ("Dar využije Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Předmětem darovací smlouvy je organizační zajištění kampaně pro volby do Senátu PČR - senátní obvod č. 58.")
Dvořáček, Pavel "Ing." ""08.06.1972peněžitý dar 40 000,00
Dvořák, Filip "Ing." ""10.10.1967peněžitý dar 50 000,00
Dvořák, Jiří "" ""01.07.1970peněžitý dar 5 000,00
Dvořák, Marek "" "BBA"28.10.1973peněžitý dar 60 000,00
Dvořáková, Iva "Mgr." "LL.M."04.07.1976peněžitý dar 10 000,00
Dvořáková, Iva "Mgr." "LL.M."04.07.1976peněžitý dar 20 000,00
Dvořáková, Marcela "Ing." ""05.05.1972peněžitý dar 10 000,00
Dvořáková, Milena "" ""21.06.1961peněžitý dar 2 000,00
Dyntar, Karel "Ing." "MBA"21.12.1969peněžitý dar 5 000,00
Dytrt, Jiří "" ""23.09.1970peněžitý dar 10 000,00
Džemajlovič, Damir "" ""20.11.1984peněžitý dar 100 000,00
Džuvarovský, Marek "Ing." ""12.07.1975peněžitý dar 100 000,00
Eliáš, Petr "" ""30.08.1968peněžitý dar 17 100,00
Eliáš, Petr "" ""30.08.1968peněžitý dar 106 500,00
Eliáš, Petr "" ""30.08.1968peněžitý dar 70 000,00
Endl, Josef "" ""11.02.1973bezúplatné plnění 4 000,00 ("Dar využije prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. pronájem plochy křižovatka Hodolany pro prof.Neorala na měsíc září")
Fajtlová, Vlasta "Ing." ""04.08.1982peněžitý dar 5 000,00
Fajtlová, Vlasta "Ing." ""04.08.1982peněžitý dar 3 500,00
Farský, Rudolf "" ""18.07.1983peněžitý dar 2 500,00
Faschingbauer, Hynek "MUDr." ""20.04.1961peněžitý dar 6 000,00
Fejtová, Taťjána "" ""03.06.1975peněžitý dar 50 000,00
Fiala, Petr "Ing." ""16.06.1966peněžitý dar 5 000,00
Fidler, Josef "Ing." ""24.03.1969peněžitý dar 10 000,00
Fifka, Petr "PharmDr." ""27.01.1967peněžitý dar 60 000,00
Fifka, Petr "PharmDr." ""27.01.1967peněžitý dar 100 000,00
Fikar, Pavel "RNDr." ""11.05.1984peněžitý dar 60 000,00
Filipenský, Vít "" ""21.04.1977peněžitý dar 40 000,00
Filipi, Dana "" ""02.02.1970bezúplatné plnění 23 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnosti MS ODS Řečkovice a Mokrá Hora - organizace kampaně (zajištění akce dne 18.9.2022)")
Filipi, Dana "" ""02.02.1970peněžitý dar 7 200,00
Filipi, Dana "" ""02.02.1970bezúplatné plnění 4 840,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Předmětem daru je zajištění prezentace ve zpravodaji MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. ")
Filipi, Dana "" ""02.02.1970peněžitý dar 21 000,00
Filip, Jaroslav "" ""25.01.1986peněžitý dar 50 000,00
Filip, Kamil "Ing." ""22.11.1953peněžitý dar 20 000,00
Fimanová, Alena "" "Mgr."21.04.1959peněžitý dar 20 000,00
Fischer, Michal "" ""25.09.1965peněžitý dar 30 000,00
Fišera, Jan "Ing." ""16.08.1985peněžitý dar 15 000,00
Fleková, Alena "Ing" ""19.11.1956peněžitý dar 20 000,00
Fojtíček, Zbyněk "" ""27.07.1963peněžitý dar 5 000,00
Fojtů, Tomáš "Bc." ""15.07.1992peněžitý dar 1 000,00
Folková, Alena "" ""23.08.1986peněžitý dar 50 000,00
Foltýn, Richard "" ""24.06.1973bezúplatné plnění 100 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022 - pronájem reklamních ploch ve městě Brně. ")
Folwarczny, Richard "" ""06.05.1993peněžitý dar 3 000,00
Folwarczny, Stanislav "Mgr." ""08.10.1962peněžitý dar 10 000,00
Forman, Luděk "Ing." ""06.11.1951peněžitý dar 7 000,00
Fornouz, Petr "Mgr." ""09.05.1968peněžitý dar 17 215,00
Franek, Zdeněk "Ing." ""19.09.1959peněžitý dar 50 000,00
Freislerová, Eva "" ""06.03.1986peněžitý dar 5 000,00
Frélich, Martin "Ing." ""30.08.1977peněžitý dar 53 000,00
Fresl, Stanislav "" ""28.05.1948peněžitý dar 50 000,00
Frič, Jaromír "Mgr." ""08.08.1961peněžitý dar 5 000,00
Frič, Jaromír "Mgr." ""08.08.1961peněžitý dar 15 000,00
Frolik, Jiri "" ""04.04.1963peněžitý dar 50 000,00
Fučík, Igor "Bc." "MBA"25.03.1975peněžitý dar 5 000,00
Fuksa, Ivan "Ing." ""15.07.1963peněžitý dar 10 000,00
Gajdacz, Zbyněk "Ing." "MPA"22.01.1964peněžitý dar 11 500,00
Gajdacz, Zbyněk "Ing." "MPA"22.01.1964peněžitý dar 15 000,00
Gandalovičová, Šárka "Mgr." ""26.11.1962peněžitý dar 20 000,00
Gandalovič, Petr "Mgr." ""15.08.1964peněžitý dar 10 000,00
Goláň, Karel "" ""31.07.1967peněžitý dar 80 000,00
Grézl, Jan "" ""15.10.1962bezúplatné plnění 3 000,00 ("Dar využije prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. pronájem ploch na autech Haryservis 3 x od 10-23.9.2022")
Grund, Antonín "" ""12.02.1954peněžitý dar 108 000,00
Grund, David "Ing." ""29.02.1988peněžitý dar 250 000,00
Grund, David "Ing." ""29.02.1988peněžitý dar 22 264,00
Grundová, Ivana "" ""28.04.1955peněžitý dar 130 000,00
Grünwald, Hynek "Ing." ""07.04.1963peněžitý dar 80 000,00
Gřunděl, Petr "Ing." ""28.06.1979peněžitý dar 3 000,00
Haas, Karel "Mgr." ""14.09.1973peněžitý dar 10 000,00
Haas, Karel "Mgr." ""14.09.1973peněžitý dar 60 000,00
Haas, Karel "Mgr." ""14.09.1973peněžitý dar 15 000,00
Hais, Petr "" "MA"31.12.1983peněžitý dar 100 000,00
Hájek, Marcel "MUDr.et ThMgr." "Ph.D.,FICS"20.09.1965peněžitý dar 2 000,00
Hájek, Richard "Mgr." ""31.01.1969peněžitý dar 5 000,00
Halatin, Miroslav "Ing." ""20.06.1960peněžitý dar 2 000,00
Halfar, Vlastimil "Ing." ""21.04.1965peněžitý dar 15 000,00
Halfar, Vlastimil "Ing." ""21.04.1965bezúplatné plnění 1 278,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Bohunice - organizace kampaně (sponzoring FB příspěvků). ")
Halfar, Vlastimil "Ing." ""21.04.1965peněžitý dar 2 000,00
Haluza, Jiří "Ing." ""13.07.1962peněžitý dar 30 000,00
Hammerle, Jakub "" ""27.01.1983peněžitý dar 5 000,00
Hammer, Libor "" ""20.12.1970peněžitý dar 50 000,00
Hammer, Libor "" ""20.12.1970peněžitý dar 106 665,00
Hamrus, Roman "Mgr." ""14.12.1967peněžitý dar 50 000,00
Hamrus, Roman "Mgr." ""14.12.1967peněžitý dar 10 000,00
Hanák, Tomáš "" ""27.03.1957bezúplatné plnění 500,00 ("Dar využije Jiří Oberfalzer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. poskytnutí plochy na banner")
Hanes, Lukáš "" ""09.12.1982peněžitý dar 50 000,00
Hanuš, Vojtěch "Ing." ""26.06.1986peněžitý dar 20 000,00
Hanza, Hynek "Bc." ""14.10.1977peněžitý dar 50 000,00
Hanza, Hynek "Bc." ""14.10.1977peněžitý dar 18 000,00
Hanza, Hynek "Bc." ""14.10.1977peněžitý dar 50 000,00
Hapštáková, Pavlína "Bc." ""06.03.1971peněžitý dar 3 000,00
Harangiová, Eva "Ing." ""17.12.1960peněžitý dar 16 260,00
Harangiová, Eva "Ing." ""17.12.1960peněžitý dar 6 064,00
Harangiová, Eva "Ing." ""17.12.1960peněžitý dar 14 500,00
Harangiová, Eva "Ing." ""17.12.1960peněžitý dar 3 800,00
Harcubová, Šárka "" ""15.07.1968peněžitý dar 3 100,00
Hase, Roland "Ing." ""08.11.1969peněžitý dar 5 900,00
Hasík, Jan "" ""23.04.1965peněžitý dar 300 000,00
Havlíček, Tomáš "" ""10.04.1980peněžitý dar 100 000,00
Havlíček, Tomáš "" ""10.04.1980peněžitý dar 100 000,00
Hazdra, Michal "Ing." ""01.07.1974peněžitý dar 7 500,00
Hazdra, Michal "Ing." ""01.07.1974peněžitý dar 20 000,00
Heclová, Iris "Ing." ""03.05.1968peněžitý dar 8 000,00
Hegner, Lukáš "Mgr." ""08.10.1981peněžitý dar 20 000,00
Hegner, Lukáš "Mgr." ""08.10.1981peněžitý dar 10 000,00
Hejda, Tomáš "" ""31.05.1984peněžitý dar 3 000,00
Hejhal, Jan "" ""10.06.1977peněžitý dar 5 000,00
Hejtmánek, Pavel "MUDr." ""17.02.1970peněžitý dar 100 000,00
Heráková, Hana "MUDr." ""07.07.1952peněžitý dar 10 000,00
Heráková, Hana "MUDr." ""07.07.1952peněžitý dar 5 000,00
Heráková, Hana "MUDr." ""07.07.1952peněžitý dar 10 000,00
Heráková, Hana "MUDr." ""07.07.1952peněžitý dar 10 000,00
Heres, Tomáš "Ing." ""27.09.1977peněžitý dar 50 000,00
Herman, Jiří "RNDr." "Ph.D."21.06.1956peněžitý dar 50 000,00
Herold, Lukáš "Bc." ""29.07.1970peněžitý dar 50 000,00
Hilšer, Lukáš "" ""02.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Hlaváček, Jan "" ""14.05.1977peněžitý dar 50 000,00
Hlaváček, Jan "" ""14.05.1977peněžitý dar 50 000,00
Hlaváček, Jan "" ""14.05.1977peněžitý dar 10 000,00
Hloušek, Miroslav "Ing." ""14.11.1958peněžitý dar 2 000,00
Hložánek, Tomáš "Ing. Mgr." ""03.05.1983peněžitý dar 25 000,00
Hoffmann, Robert "MUDr." ""19.05.1968peněžitý dar 40 000,00
Hofmann, Jan "" ""20.08.1985peněžitý dar 60 000,00
Hofman, Petr "" ""05.10.1956peněžitý dar 3 000,00
Holčák, Tomáš "Bc." ""17.08.1990peněžitý dar 10 000,00
Holeček, Josef "Ing." ""24.02.1959peněžitý dar 1 200,00
Holeček, Tomáš "" ""09.07.1964peněžitý dar 200 000,00
Holpuch, Jan "RNDr." "Ph.D."06.05.1972peněžitý dar 100 000,00
Homan, Aleš "Mgr." "Ph.D."25.04.1970peněžitý dar 20 000,00
Homan, Aleš "Mgr." "Ph.D."25.04.1970peněžitý dar 10 000,00
Homola, Radek "Ing." ""15.02.1970peněžitý dar 5 000,00
Hončarová, Zdena "Bc." ""24.12.1973peněžitý dar 4 000,00
Horáček, Bohumil "Bc." ""21.06.1971peněžitý dar 100 000,00
Horák, Dalibor "Mgr." ""04.06.1965peněžitý dar 50 000,00
Horák, Jiří "Ing." ""04.03.1964peněžitý dar 5 000,00
Horák, Jiří "Ing." ""04.03.1964peněžitý dar 10 000,00
Horák, Josef "" ""11.04.1983peněžitý dar 10 890,00
Horáková, Jitka "" ""09.01.1961peněžitý dar 2 800,00
Horák, Roman "" ""08.05.1969peněžitý dar 50 000,00
Horal, Jozef "" ""02.09.1953peněžitý dar 50 000,00
Horecký, Jiří "Ing." "Ph.D., MBA"03.06.1978peněžitý dar 100 000,00
Horká, Taťjána "PaedDr." ""28.05.1954peněžitý dar 10 000,00
Hořák, Vladimír "Ing." ""12.06.1944peněžitý dar 20 000,00
Hořejší, Pavel "Ing." ""08.06.1960peněžitý dar 60 000,00
Hossner, Petr "MUDr. Bc." "MBA"04.06.1969peněžitý dar 10 000,00
Houdek, Robert "Mgr." ""10.02.1971peněžitý dar 100 000,00
Houdek, Robert "" ""12.12.1996peněžitý dar 50 000,00
Houdková, Petra "" ""22.03.1971peněžitý dar 100 000,00
Houska, Roman "" ""06.04.1964peněžitý dar 20 000,00
Houska, Roman "" ""06.04.1964peněžitý dar 10 000,00
Hoza, Martin "Ing." ""11.11.1968peněžitý dar 20 000,00
Hoza, Martin "Ing." ""11.11.1968peněžitý dar 20 000,00
Hozová, Markéta "" ""24.02.1975peněžitý dar 5 000,00
Hozová, Markéta "" ""24.02.1975bezúplatné plnění 7 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar na komunální volby - Jablonec n. N. - PR služby")
Hrabálek, Alexandr "prof. PharmDr." "CSc."02.06.1956peněžitý dar 100 000,00
Hrabálek, Alexandr "prof. PharmDr." "CSc."02.06.1956peněžitý dar 10 000,00
Hrabánek, Martin "Mgr." ""27.10.1972peněžitý dar 100 000,00
Hradil, Petr "Mgr." ""07.12.1992peněžitý dar 100 000,00
Hrbek, Filip "PhDr." ""03.04.1987peněžitý dar 15 000,00
Hrdý, Jan "Ing." ""17.12.1981peněžitý dar 30 000,00
Hrinko, Martin "Doc. Ing." "Ph.D., MBA, LL.M."14.09.1971peněžitý dar 20 000,00
Hrodek, Tomáš "Ing." ""14.07.1983peněžitý dar 5 500,00
Hromádka, Tomáš "Ing." ""01.06.1986peněžitý dar 100 000,00
Hroneš, Petr "MUDr." ""07.01.1959peněžitý dar 10 000,00
Hron, Filip "JUDr." ""06.01.1984bezúplatné plnění 2 654,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Reklama na facebooku.")
Hron, Filip "JUDr." ""06.01.1984peněžitý dar 10 000,00
Hrubeš, Ondřej Matěj "" ""18.05.1986peněžitý dar 200 000,00
Hrubý, Martin "" ""28.07.1973peněžitý dar 2 000,00
Hruška, Daniel "Ing." ""06.06.1974peněžitý dar 8 000,00
Hrušovský, Tibor "Ing." ""03.08.1960peněžitý dar 20 000,00
Hřib, Karel "Ing." ""24.06.1981peněžitý dar 26 000,00
Hubáček, Stanislav "" ""14.12.1975peněžitý dar 6 000,00
Hübel, Richard "" ""21.12.1965peněžitý dar 2 500,00
Hubička, Jan "Ing.arch." ""26.10.1944peněžitý dar 5 000,00
Hučko, Martin "Bc." ""23.01.1990peněžitý dar 1 000,00
Hulan, Milan "" ""26.08.1969peněžitý dar 5 000,00
Hurda, Pavel "" ""14.03.1946peněžitý dar 200 000,00
Hurdová, Miroslava "Ing." ""24.05.1979peněžitý dar 130 000,00
Husák, Jan "Mgr." ""28.01.1977peněžitý dar 1 000,00
Husák, Jan "Mgr." ""28.01.1977peněžitý dar 20 000,00
Huťková, Svatava "Ing." ""03.02.1971peněžitý dar 500,00
Hutla, Tomáš "Ing." ""28.06.1985peněžitý dar 3 000,00
Hylena, Petr "" ""29.07.1958peněžitý dar 5 000,00
Hynek, Rostislav "Ing." ""08.01.1955peněžitý dar 1 500,00
Hýzl, Jaroslav "Mgr" ""09.01.1969peněžitý dar 29 000,00
Chadimová, Kateřina "" ""14.02.1963peněžitý dar 50 000,00
Chalupa, Tomáš "Mgr." ""03.07.1974peněžitý dar 100 000,00
Chalupová, Gabriela "Mgr." ""15.07.1981peněžitý dar 30 000,00
Chalupová, Michaela "JUDr." ""10.01.1959peněžitý dar 2 000,00
Chalupová, Michaela "JUDr." ""10.01.1959bezúplatné plnění 15 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Maloměřice a Obřany - organizace kampaně (tisk a distribuce tiskovin, kontaktní kampaň).")
Chamas, Václav "Ing." ""26.04.1938peněžitý dar 2 000,00
Charuza, Radek "Bc." ""24.01.1989peněžitý dar 2 000,00
Chládek, Michal "JUDr." "MBA"30.04.1964peněžitý dar 24 000,00
Chládek, Michal "JUDr." "MBA"30.04.1964peněžitý dar 52 000,00
Chládek, Michal "JUDr." "MBA"30.04.1964bezúplatné plnění 52 726,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Jundrov - organizace kampaně. ")
Chlebiš, Vladimír "" ""25.05.1973peněžitý dar 20 000,00
Chleboun, Jan "" ""03.05.1972peněžitý dar 6 800,00
Chlupáč, Ladislav "Mgr." ""24.06.1952peněžitý dar 18 000,00
Chlupáč, Ladislav "Mgr." ""24.06.1952peněžitý dar 50 000,00
Chmelík, Zdeněk "Ing." ""03.09.1965peněžitý dar 10 000,00
Choleva, Zbyněk "Mgr." ""29.03.1968peněžitý dar 10 000,00
Choutková, Jana "Ing." ""06.03.1962peněžitý dar 5 000,00
Chramostová, Markéta "Ing." ""24.08.1979peněžitý dar 4 000,00
Chromý, Jakub "Bc." ""02.10.1984peněžitý dar 30 000,00
Chroust, Václav "Ing." ""05.04.1963peněžitý dar 25 000,00
Chrtová, Ilona "Ing." ""22.09.1959peněžitý dar 15 000,00
Chrustawczuk, Daniel "Ing." ""09.03.1974peněžitý dar 25 000,00
Ivanov, Stanislav "" ""06.02.1974peněžitý dar 2 000,00
Ivan, Radim "Mgr." ""22.08.1990peněžitý dar 80 000,00
Ivan, Radim "Mgr." ""22.08.1990peněžitý dar 100 000,00
Jager, Tomáš "Mgr." ""16.09.1962peněžitý dar 10 000,00
Jahodová, Gabriela "" ""09.02.1978peněžitý dar 30 000,00
Jakobec, Karel "Ing." ""05.03.1964peněžitý dar 23 000,00
Janák, Jiří "Ing." ""14.12.1965peněžitý dar 150 000,00
Janda, Jakub "Bc." ""27.04.1978peněžitý dar 60 000,00
Janda, Jakub "Bc." ""27.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Janda, Michal "" ""17.02.1976peněžitý dar 5 000,00
Jandásek, Vladimír "Ing." ""16.04.1956peněžitý dar 20 000,00
Jandík, Roman "" ""14.10.1981peněžitý dar 20 000,00
Jandík, Roman "" ""14.10.1981peněžitý dar 11 406,00
Jandová, Radana "" ""09.10.1975peněžitý dar 1 000,00
Janeček, Zdeněk "Ing." ""23.06.1952peněžitý dar 2 000,00
Janeček, Zdeněk "Ing." ""23.06.1952peněžitý dar 2 000,00
Janko, Lukáš "Ing." ""29.01.1982peněžitý dar 15 000,00
Janků, Dominik "Mgr." ""14.11.1989peněžitý dar 50 000,00
Janků, Eliška "Mgr." "Ph.D."31.10.1986peněžitý dar 10 000,00
Jankůj, Pavel "Ing." ""12.12.1961peněžitý dar 23 000,00
Janoš, Jiří "Ing." ""13.09.1961peněžitý dar 1 000,00
Janoušek, Pavel "" ""01.05.1967peněžitý dar 1 900,00
Janstová, Kristýna "Mgr." ""23.06.1983peněžitý dar 30 000,00
Jára, Tomáš "Ing." ""22.01.1980peněžitý dar 16 260,00
Jára, Tomáš "Ing." ""22.01.1980peněžitý dar 6 064,00
Jára, Tomáš "Ing." ""22.01.1980peněžitý dar 13 780,00
Jára, Tomáš "Ing." ""22.01.1980peněžitý dar 3 800,00
Jareš, Martin "MUDr." "Ph.D."08.11.1976peněžitý dar 5 000,00
Jaroš, Emil "MUDr." "Ph.D."21.11.1943peněžitý dar 1 000,00
Jedlička, Petr "" ""03.09.1950peněžitý dar 3 000,00
Jedlička, Petr "" ""03.09.1950peněžitý dar 10 000,00
Jedličková, Milena "" ""15.09.1957peněžitý dar 1 500,00
Jehličková, Ilona "Mgr." ""12.10.1963peněžitý dar 34 704,00
Jehličková, Ilona "Mgr." ""12.10.1963bezúplatné plnění 25 555,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. banner 11,4x4m Karlovarská (Řežábová, Jehličková)")
Jech, Ctibor "" ""06.02.1949peněžitý dar 50 000,00
Jelínek, Zdeněk "Mgr." ""14.04.1966peněžitý dar 100 000,00
Jelínková, Kateřina "" ""07.11.1941peněžitý dar 200,00
Jeništa, Miroslav "Ing." ""09.02.1964peněžitý dar 3 150,00
Jerman, Ondřej "Mgr." ""24.12.1988peněžitý dar 100 000,00
Jerman, Petr "Ing." ""26.05.1961peněžitý dar 100 000,00
Ježek, Ivo "Ing." ""26.08.1971peněžitý dar 50 000,00
Ježek, Ivo "Ing." ""26.08.1971peněžitý dar 50 000,00
Jihlavec, Pavel "Ing." ""11.09.1982peněžitý dar 40 000,00
Jihlavec, Pavel "Ing." ""11.09.1982peněžitý dar 7 100,00
Jílek, Pavel "" ""08.07.1959peněžitý dar 200 000,00
Jilichová Nová, Veronika "MUDr. Ing." ""11.10.1976peněžitý dar 2 000,00
Jilichová Nová, Veronika "MUDr. Ing." ""11.10.1976peněžitý dar 20 000,00
Jiránek, Dan "Ing." ""19.08.1963peněžitý dar 50 000,00
Jiroušek, Zdeněk "Ing." ""13.05.1972peněžitý dar 1 200,00
Jiroušek, Zdeněk "Ing." ""13.05.1972peněžitý dar 3 500,00
Jirsa, Tomáš "Ing." "MBA"23.05.1957peněžitý dar 50 000,00
Jirsa, Tomáš "Ing." "MBA"23.05.1957peněžitý dar 200 000,00
Jirsa, Tomáš "Ing." "MBA"23.05.1957peněžitý dar 57 000,00
Jodlovski, Ladislav "Bc." ""21.05.1973peněžitý dar 100 000,00
Jodlovski, Ladislav "Bc." ""21.05.1973peněžitý dar 7 950,00
John, Jakub "" ""23.03.1978peněžitý dar 8 500,00
Jochová, Evelína "Mgr." ""17.06.1973peněžitý dar 40 427,00
Jochová, Evelína "Mgr." ""17.06.1973peněžitý dar 3 335,00
Jonáš, Petr "" ""24.03.1967peněžitý dar 25 000,00
Jozífková, Naďa "" ""15.06.1961peněžitý dar 2 500,00
Juchelka, Petr "Ing." ""14.11.1969peněžitý dar 7 000,00
Juras, Josef "" ""08.10.1964peněžitý dar 5 000,00
Juras, Petr "Mgr." ""29.05.1967peněžitý dar 30 000,00
Jurášková, Kamila "" ""21.03.1971peněžitý dar 2 000,00
Juráš, Marek "" "MBA"02.07.1977peněžitý dar 5 500,00
Jurečko, Roman "" ""07.11.1966peněžitý dar 50 000,00
Jurečko, Roman "" ""07.11.1966peněžitý dar 50 000,00
Jurečko, Roman "" ""07.11.1966peněžitý dar 50 000,00
Jurečko, Roman "" ""07.11.1966peněžitý dar 6 000,00
Jurečko, Roman "" ""07.11.1966peněžitý dar 10 200,00
Jurka, Karel "" ""29.08.1973bezúplatné plnění 100 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. pro potřeby MS ODS Vyškov, zajištění kampaně komunální volby 2022.")
Jurka, Karel "" ""29.08.1973peněžitý dar 46 740,00
Jusková, Hana "" ""20.04.1969peněžitý dar 50 000,00
Kaadenová, Valentina "" ""28.01.2000peněžitý dar 4 000,00
Kačer, Aleš "Ing." ""14.02.1972peněžitý dar 5 000,00
Kadeřábek, Martin "Ing." ""08.12.1995peněžitý dar 12 000,00
Kadlec, Ludvík "" ""05.03.1954peněžitý dar 40 000,00
Kadrnka, Jiří "Ing." ""04.06.1970peněžitý dar 6 000,00
Kadrnka, Jiří "Ing." ""04.06.1970peněžitý dar 100 000,00
Kadrnka, Jiří "Ing." ""04.06.1970peněžitý dar 75 000,00
Kadrnková, Alena "" ""27.06.1971peněžitý dar 50 000,00
Kafka, Jan "" ""23.05.1968peněžitý dar 50 000,00
Kaláb, Michal "" ""06.05.1986peněžitý dar 2 300,00
Kaláb, Michal "" ""06.05.1986peněžitý dar 6 545,00
Kaláb, Michal "" ""06.05.1986peněžitý dar 5 616,00
Kaláb, Michal "" ""06.05.1986peněžitý dar 1 400,00
Kaláb, Michal "" ""06.05.1986bezúplatné plnění 2 757,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnosti MS ODS Bystrc - sponzorování příspěvků na FB.")
Kalabus, Roman "Mgr." ""11.03.1972peněžitý dar 40 000,00
Kalián, Jan "Bc." ""14.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Kalinová, Věra "" ""20.11.1952peněžitý dar 2 000,00
Kalitová, Pavlína "Mgr." ""10.08.1973peněžitý dar 18 000,00
Kalous, Jiří "Ing." ""20.05.1976peněžitý dar 5 000,00
Kalová, Ilona "Bc." ""14.03.1969peněžitý dar 15 000,00
Kalpakcis, Petros "" ""24.07.1965peněžitý dar 2 200,00
Kamarád, Martin "" ""05.09.1975peněžitý dar 11 194,00
Kaňa, Radek "Mgr." ""14.12.1978peněžitý dar 11 500,00
Kantor, Jaroslav "" ""24.08.1973peněžitý dar 3 000,00
Karásek, Jan "Ing." ""20.07.1982peněžitý dar 5 000,00
Karasová, Drahomíra "" ""03.03.1953peněžitý dar 10 000,00
Karpíšek, Pavel "Ing. Mgr." ""26.08.1969peněžitý dar 30 000,00
Kasala, Jiří "Mgr." "MBA"09.10.1986peněžitý dar 54 988,00
Kasík, Libor "Mg.A." ""29.09.1970peněžitý dar 3 000,00
Kašák, Filip "MUDr." ""18.09.1970peněžitý dar 10 000,00
Kašík, Marcel "PhDr." ""18.05.1971peněžitý dar 2 500,00
Kašník, Pavel "JUDr." ""06.08.1964peněžitý dar 60 000,00
Kašník, Pavel "JUDr." ""06.08.1964peněžitý dar 8 248,00
Kašpárková, Miroslava "Mgr." ""22.07.1963peněžitý dar 100 000,00
Kašparová, Petra "Mgr." ""20.01.1964peněžitý dar 10 000,00
Kašpar, Pavel "" ""01.05.1975peněžitý dar 500,00
Kašpar, Radim "PhDr." "MBA"17.06.1985peněžitý dar 40 000,00
Kašpar, Václav "" ""22.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kaštil, Josef "Mgr." ""20.08.1985peněžitý dar 100 000,00
Kavalír, Jan "Ing." ""21.06.1956peněžitý dar 10 000,00
Kavka, Miroslav "MUDr." "MBA"25.09.1956peněžitý dar 34 000,00
Kejř, Pavel "MUDr." ""28.03.1953peněžitý dar 5 000,00
Kejř, Pavel "MUDr." ""28.03.1953peněžitý dar 10 000,00
Kejval, Petr "" ""15.02.1956peněžitý dar 1 452,00
Kelnerová, Veronika "Mgr." ""03.08.1989peněžitý dar 2 000,00
Kepka, Miloslav "Ing." ""07.04.1987peněžitý dar 1 000,00
Kerner, Jan "Ing." ""21.09.1964peněžitý dar 20 000,00
Kessler, Jakub "" ""31.03.1982peněžitý dar 80 000,00
Kinčl, Jan "" ""10.04.1981peněžitý dar 3 000,00
Kinčl, Jan "" ""10.04.1981peněžitý dar 2 000,00
Kinčl, Jan "" ""10.04.1981peněžitý dar 2 000,00
Kittner, Jiří "Ing." ""05.01.1963peněžitý dar 2 600,00
Kittner, Jiří "Ing." ""05.01.1963peněžitý dar 5 000,00
Kittner, Jiří "Ing." ""05.01.1963peněžitý dar 120 000,00
Kladívko, Tomáš "Mgr." ""25.11.1957peněžitý dar 10 000,00
Klam, Ali "MUDr." ""26.03.1943peněžitý dar 100 000,00
Klamová, Jana "" ""01.03.1955peněžitý dar 44 000,00
Klár, Petr "" ""04.04.1975peněžitý dar 50 000,00
Klega, Jaroslav "" ""14.12.1964peněžitý dar 10 000,00
Klega, Pavel "Ing." ""27.11.1965peněžitý dar 50 000,00
Klein, Vít "Mgr. Ing." "Ph.D."05.12.1961peněžitý dar 5 000,00
Klein, Vít "Mgr. Ing." "Ph.D."05.12.1961peněžitý dar 10 000,00
Klement, Vladimír "" ""17.11.1972peněžitý dar 10 000,00
Klempíř, Milan "Ing." ""01.02.1992peněžitý dar 45 000,00
Klemt, Jiří "" ""27.01.1991peněžitý dar 5 000,00
Klíma, Rostislav "" ""11.01.1939peněžitý dar 1 500,00
Klímová, Ivona "PaedDr." "MBA"17.11.1958peněžitý dar 60 000,00
Klímová, Ivona "PaedDr." "MBA"17.11.1958peněžitý dar 5 500,00
Klímová, Ivona "PaedDr." "MBA"17.11.1958peněžitý dar 40 000,00
Klimplová, Zuzana "Ing." ""03.12.1981peněžitý dar 11 000,00
Klimpl, Petr "Ing." ""11.12.1954peněžitý dar 30 000,00
Klimpl, Petr "Ing." ""11.12.1954peněžitý dar 8 000,00
Klírová, Jiřina "Mgr." ""22.02.1962peněžitý dar 4 000,00
Klusák, Roman "" ""15.02.1967peněžitý dar 10 000,00
Klusová, Karin "Ing." ""13.07.1966peněžitý dar 5 000,00
Kňava, Jaroslav "Ing. Lic." ""17.07.1955peněžitý dar 40 000,00
Knoblochová Heclová, Linda "Ing" ""05.11.1993peněžitý dar 4 000,00
Knobloch, Robert "PhDr." ""10.12.1969peněžitý dar 50 000,00
Knödl, Michal "Ing." ""17.07.1984peněžitý dar 40 000,00
Knott, Aleš "Ing." ""23.09.1975peněžitý dar 4 000,00
Knott, Aleš "Ing." ""23.09.1975peněžitý dar 20 000,00
Kobrle, Dalibor "Ing." ""02.08.1964peněžitý dar 50 000,00
Kobrle, Lukáš "Bc." ""19.07.1991peněžitý dar 50 000,00
Kocourek, Tomáš "MUDr. Mgr." "MBA"11.03.1978peněžitý dar 7 500,00
Kočí, Jan "Mgr." ""03.06.1976bezúplatné plnění 215 300,00 ("Vybavení místnosti dle přílohy darovací smlouvy")
Kočí, Petr "Ing. et Ing." ""13.12.1991peněžitý dar 15 000,00
Kočová, Lenka "Bc." ""24.02.1977peněžitý dar 15 000,00
Kojdecký, Viktor "Mgr." ""03.06.1967peněžitý dar 330,00
Kokoška, Šimon "Mgr. et Mgr." ""14.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Kolařík, František "Ing." ""10.01.1962peněžitý dar 17 000,00
Kolařík, František "Ing." ""10.01.1962peněžitý dar 60 000,00
Kolder, Dominik "" ""03.09.1999peněžitý dar 10 000,00
Kollár, Jan "JUDr." ""11.07.1977peněžitý dar 20 000,00
Kollert, David "Mgr." ""28.10.1975peněžitý dar 15 000,00
Kollert, David "Mgr." ""28.10.1975peněžitý dar 1 000,00
Kollmann, Marcel "Ing." ""03.09.1971peněžitý dar 20 000,00
Komárek, Ivo "Ing." ""07.08.1973peněžitý dar 50 000,00
Komár, Jiří "" ""30.06.1970peněžitý dar 50 000,00
Komínková, Ilona "Ing. et Ing." ""12.07.1970peněžitý dar 10 000,00
Konečný, Martin "" ""22.06.1991peněžitý dar 30 000,00
Konečný, Pavel "MUDr." ""02.08.1971peněžitý dar 60 000,00
Konečný, Pavel "MUDr." ""02.08.1971peněžitý dar 30 000,00
Konrád, Ladislav "" ""10.09.1965peněžitý dar 5 000,00
Kopáček, Stanislav "Ing." ""09.08.1974peněžitý dar 30 000,00
Kopecký, Josef "Mgr." ""10.01.1980peněžitý dar 20 000,00
Kopečná, Milena "Mgr." ""02.11.1976bezúplatné plnění 10 000,00 ("Dar využije RNDr. Miloš Vystrčil pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Umístění plotovek - bannerů na plotech v senátním obvodu.")
Kopečný, Miroslav "Ing." ""02.09.1957peněžitý dar 5 000,00
Kopečný, Miroslav "Ing." ""02.09.1957peněžitý dar 30 000,00
Kopejtková, Alena "Mgr." ""21.01.1985peněžitý dar 27 000,00
Köppel, Petr "" ""24.12.1948peněžitý dar 100 000,00
Kopřiva, Petr "" ""16.11.1991peněžitý dar 50 000,00
Kopřiva, Petr "" ""16.11.1991peněžitý dar 11 000,00
Korbelář, Rudolf "" ""26.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Korbel, Lukáš "Ing." ""27.05.1984peněžitý dar 30 000,00
Korda, Roman "" ""05.06.1963bezúplatné plnění 2 500,00 ("Dar využije JUDr. Hana Kordová Marvanová pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Předmětem daru je polep osobního vozidla SPZ 9AI1321, pro účel senátní volební kampaně.")
Kornhäuser, Petr "" ""12.11.1974peněžitý dar 30 000,00
Korseska, Jan "" ""29.04.1961peněžitý dar 100 000,00
Kortyš, Michal "" ""28.06.1962peněžitý dar 30 000,00
Kořínek, Petr "" ""25.06.1970peněžitý dar 5 000,00
Kostelník, Milan "Ing." ""30.07.1960peněžitý dar 7 000,00
Kosubová, Iva "Ing." ""26.03.1983peněžitý dar 10 000,00
Košťál, Štěpán "Ing." ""06.10.1950peněžitý dar 900,00
Kotěra, Kamil "Ing." ""06.05.1977peněžitý dar 30 000,00
Kotěra, Roman "Ing." ""06.05.1977peněžitý dar 57 000,00
Kotěra, Roman "Ing." ""06.05.1977peněžitý dar 60 000,00
Kotcherová, Dana "" ""17.10.1965peněžitý dar 20 000,00
Kotrla, Radim "Ing." ""09.06.1971peněžitý dar 50 000,00
Kotučová, Jiřina "" ""24.04.1952peněžitý dar 100 000,00
Kotyza, Otakar "Ing." "Ph.D."06.10.1974peněžitý dar 5 000,00
Kouba, Petr "Mgr." ""22.02.1972peněžitý dar 50 000,00
Kouba, Petr "Mgr." ""22.02.1972peněžitý dar 50 000,00
Kouba, Petr "Mgr." ""22.02.1972peněžitý dar 35 000,00
Koudela, František "Mgr." ""18.04.1979peněžitý dar 30 000,00
Koudela, František "Mgr." ""18.04.1979peněžitý dar 2 600,00
Koumarová, Olga "" ""30.12.1953peněžitý dar 100 000,00
Kovalčíková, Yveta "Ing." ""20.03.1965peněžitý dar 10 000,00
Kovárnický, Vlastimil "" ""17.03.1947peněžitý dar 30 000,00
Kovařík, Zdeněk "Ing." ""19.12.1961peněžitý dar 100 000,00
Kovář, Jan "Ing." ""24.03.1991peněžitý dar 2 000,00
Kozák, Roman "" ""23.05.1973peněžitý dar 5 000,00
Koza, Petr "" ""14.01.1974peněžitý dar 2 000,00
Kozdera, Pavel "Mgr." ""27.06.1982peněžitý dar 62 000,00
Kozel, Tomáš "Doc.Mgr." "Ph.D."04.01.1972peněžitý dar 6 000,00
Kozlová, Lucie "doc. Ing." "Ph.D."02.01.1972peněžitý dar 150 000,00
Kozub, Ondřej "Ing." ""29.08.1976peněžitý dar 4 812,00
Kožená, Danuše "Mgr." ""28.05.1985peněžitý dar 50 000,00
Kožená, Danuše "Ing." ""09.01.1954peněžitý dar 50 000,00
Kožená, Renata "Ing." ""26.04.1975peněžitý dar 70 000,00
Kožený, Václav "Ing." "Ph.D., MBA"26.09.1977peněžitý dar 80 000,00
Kožený, Václav "Ing." ""09.01.1951peněžitý dar 50 000,00
Kožíšek, Václav "" ""25.04.1959peněžitý dar 20 000,00
Kožušník, Edvard "" ""30.01.1971peněžitý dar 5 000,00
Kožušník, Edvard "" ""30.01.1971peněžitý dar 5 000,00
Kraicz, Igor "" ""16.09.1966peněžitý dar 50 000,00
Kraicz, Igor "" ""16.09.1966peněžitý dar 12 000,00
Krajhanzl, Michal "" ""15.09.1969peněžitý dar 20 000,00
Králík, Richard "" ""30.07.1975peněžitý dar 100 000,00
Král, Tomáš "" ""28.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Král, Václav "Ing." ""25.03.1980peněžitý dar 60 000,00
Krameriusová, Romana "Ing." ""07.01.1966peněžitý dar 2 000,00
Krásný, Vladan "Mgr." ""29.05.1968bezúplatné plnění 36 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Starý Lískovec - organizace kampaně (venkovní reklama, tiskoviny a kontaktní kampaň).")
Krátká, Hana "Mgr." ""11.08.1955peněžitý dar 4 000,00
Krátká, Hana "Mgr." ""11.08.1955peněžitý dar 4 500,00
Krátký, Jaromír "" ""05.05.1978peněžitý dar 59 000,00
Krátký, Petr "Ing." ""18.08.1971peněžitý dar 4 700,00
Kratochvíl, Jiří "Ing." ""16.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Kratochvíl, Karel "" ""01.04.1971peněžitý dar 40 000,00
Kratochvílová, Blanka "" ""22.12.1967peněžitý dar 5 000,00
Kratochvílová, Eva "" ""24.12.1973peněžitý dar 1 000,00
Kratochvílová, Marie Simona "" ""22.09.1970peněžitý dar 50 000,00
Kratochvíl, Petr "Ing." ""27.10.1976peněžitý dar 50 000,00
Krejčí, Filip "" ""02.07.2000peněžitý dar 20 000,00
Krejsová, Marcela "JUDr." ""12.06.1958peněžitý dar 3 300,00
Krejza, Karel "Mgr." ""12.02.1968peněžitý dar 30 000,00
Krejza, Karel "Mgr." ""12.02.1968peněžitý dar 70 000,00
Krištofík, Ivan "Ing." ""10.07.1961peněžitý dar 5 000,00
Krnáč, Radek "Mgr." ""15.09.1980peněžitý dar 10 000,00
Krob, Jan "Ing." ""18.08.1987peněžitý dar 200 000,00
Krpálková, Yvette "Ing." ""25.06.1967peněžitý dar 50 000,00
Krpálková, Yvette "Ing." ""25.06.1967peněžitý dar 20 000,00
Kršková, Petra "MVDr." ""04.01.1989peněžitý dar 10 000,00
Kruliš, Jan "" ""03.10.1969peněžitý dar 50 000,00
Krupa, Gerard "Ing." ""13.11.1959peněžitý dar 10 000,00
Krupička, Jiří "" ""24.01.1989peněžitý dar 50 000,00
Kryške, David "" ""17.11.1978peněžitý dar 1 000,00
Křápek, Vítězslav "" ""23.12.1988peněžitý dar 2 000,00
Křeček, Štěpán "" ""22.05.1989peněžitý dar 100 000,00
Křivancová, Martina "" ""25.03.1970peněžitý dar 50 000,00
Křivánek, David "" ""29.09.1975peněžitý dar 50 000,00
Křivánek, Ivan "RNDr." ""12.07.1948peněžitý dar 50 000,00
Křivánková Klisáková, Dana "" ""30.05.1976peněžitý dar 50 000,00
Kříž, Jan "doc. RNDr." "Ph.D."14.12.1974peněžitý dar 25 000,00
Křížová, Ivana "Ing." ""01.05.1968peněžitý dar 10 000,00
Křížová, Ladislava "Mgr. Bc." ""09.08.1968peněžitý dar 4 230,00
Kubalová, Veronika "Mgr." ""24.08.1975peněžitý dar 40 000,00
Kuba, Martin "MUDr." ""09.04.1973peněžitý dar 300 000,00
Kubáň, Lukáš "Bc" ""19.02.1988peněžitý dar 1 000,00
Kubelka, Daniel "Mgr." ""10.12.1970peněžitý dar 9 000,00
Kubesa, Lucie "" ""19.01.1979bezúplatné plnění 8 200,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Platba za vizážistku na focení kandidátů dle faktury číslo 40622, která je přílohou této smlouvy.")
Kubeša, Jaroslav "" ""31.03.1949peněžitý dar 9 000,00
Kubeš, Jiří "Bc." ""06.10.1977bezúplatné plnění 5 810,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Propagace na sociálních sítích ODS Chrudim")
Kubický, Pavel "Ing." ""10.03.1965peněžitý dar 5 000,00
Kubíček, Aleš "" ""07.05.1973peněžitý dar 5 000,00
Kubíček, Radek "Bc," "MBA, DIS"06.10.1980peněžitý dar 5 000,00
Kubíčková, Helena "Ing." ""17.05.1967peněžitý dar 25 000,00
Kubín, Ondřej "" ""06.09.1982peněžitý dar 100 000,00
Kubová, Denisa "Ing." ""27.01.1989peněžitý dar 100 000,00
Kubš, Martin "Ing." ""06.04.1980peněžitý dar 30 000,00
Kučera, Karel "" ""03.12.1962peněžitý dar 10 000,00
Kučera, Karel "" ""03.12.1962peněžitý dar 20 000,00
Kučerovský, Adam "Mgr." ""14.10.1991peněžitý dar 3 000,00
Kudrna, Miroslav "Ing." ""08.10.1981peněžitý dar 2 200,00
Kuchařík, Jan "" ""16.08.1979peněžitý dar 50 000,00
Kukrechtová, Alena "Mgr." ""11.12.1962peněžitý dar 5 000,00
Kulhánek, Jiří "PaedDr." ""19.03.1962peněžitý dar 10 000,00
Kultová, Denisa "" ""12.05.1993peněžitý dar 10 000,00
Kuna, Štěpán "" ""05.01.1968peněžitý dar 14 000,00
Kupka, Martin "Mgr." ""28.10.1975peněžitý dar 200 000,00
Kurka, Bohumil "Ing." ""22.04.1963peněžitý dar 5 000,00
Kutil, Josef "Ing." ""25.01.1971peněžitý dar 100 000,00
Kut, Karel "" ""14.06.1973peněžitý dar 150 000,00
Kutmon, Josef "" ""20.12.1955peněžitý dar 50 000,00
Kutner, Zdeněk "" ""09.12.1959peněžitý dar 4 000,00
Kutová, Jana "" ""02.06.1973peněžitý dar 150 000,00
Kvapil, Jindřich "" ""19.04.1960peněžitý dar 2 200,00
Kvapilová, Pavla "Ing." ""02.02.1970peněžitý dar 2 000,00
Kvapilová, Pavla "Ing." ""02.02.1970peněžitý dar 5 000,00
Kvaš, Petr "Ing." ""30.03.1965peněžitý dar 100 000,00
Kvaš, Petr "Ing." ""30.03.1965peněžitý dar 35 000,00
Kydlíček, Martin "" ""27.08.1976peněžitý dar 1 000,00
Kymličková, Aleša "Mgr." ""25.10.1957bezúplatné plnění 1 000,00 ("Dar využije doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Umístění volební plachty pro senátní volby v Ústí nad Labem - Brná.")
Kymličková, Aleša "Mgr." ""25.10.1957peněžitý dar 50 000,00
Kymličková, Aleša "Mgr." ""25.10.1957peněžitý dar 10 000,00
Ladin, Jan "Ing." ""09.12.1978peněžitý dar 30 000,00
Langer, Aleš "" ""21.09.1981peněžitý dar 10 000,00
Langer, Ivan "MUDr.Mgr." ""01.01.1967peněžitý dar 50 000,00
Langer, Ivan "MUDr.Mgr." ""01.01.1967peněžitý dar 50 000,00
Langmajer, Martin "Ing." "MBA"20.12.1964peněžitý dar 300 000,00
Lang, Petr "Ing." ""02.02.1965bezúplatné plnění 2 000,00 ("Dar využije Jiří Oberfalzer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. poskytnutí ploch na banner")
Lapačka, Petr "Ing." ""28.05.1946peněžitý dar 10 000,00
Lasovský, Ondřej "" ""20.11.1986peněžitý dar 50 000,00
Lazarová, Miroslava "" ""06.04.1951peněžitý dar 3 000,00
Lébl, Martin "RNDr." ""17.04.1961peněžitý dar 4 500,00
Lehečka, Tomáš "" ""21.08.2002peněžitý dar 50 000,00
Lenič, Jakub "Ing." ""12.07.1985peněžitý dar 15 000,00
Lepš, Jakub "Mgr." "M.A."04.06.1974peněžitý dar 11 000,00
Lesák, Libor "" ""30.07.1965peněžitý dar 135 000,00
Lichnovský, Jan "" ""10.06.1971peněžitý dar 5 000,00
Likeová, Lenka "Ing. Bc." ""24.06.1972peněžitý dar 6 000,00
Linda, Tomáš "Mgr." "MBA"30.04.1980peněžitý dar 60 000,00
Linhart, Aleš "Ing." ""23.11.1975peněžitý dar 50 000,00
Linhart, Viktor "Mgr." ""26.07.1977peněžitý dar 20 000,00
Liška, Jiří "MVDr." ""12.05.1949peněžitý dar 6 000,00
Liška, Petr "" ""31.05.1958peněžitý dar 50 000,00
Lizák, Jiří "" ""16.08.1968peněžitý dar 15 000,00
Lizák, Jiří "" ""16.08.1968peněžitý dar 30 000,00
Lončák, Radek "Ing." "MBA."11.05.1965peněžitý dar 15 000,00
Losenický, Jan "Mgr." ""14.12.1974peněžitý dar 20 000,00
Loucký, Jaroslav "RNDr." "Ph.D."16.11.1963peněžitý dar 50 000,00
Loutocký, Pavel "Ing." ""22.03.1955peněžitý dar 10 000,00
Loužková, Miroslava "Mgr." ""27.09.1944peněžitý dar 100 000,00
Lowenthalová, Pavla "MVDr." ""10.12.1969peněžitý dar 10 000,00
Lubojatzky, Radim "" ""04.03.1987peněžitý dar 20 000,00
Ludvíček, Josef "" ""05.03.1962peněžitý dar 50 000,00
Máca, Patrik "" ""10.02.1975peněžitý dar 5 000,00
Macků, David "MUDr. Ing." ""15.07.1974peněžitý dar 5 000,00
Macků, David "MUDr. Ing." ""15.07.1974peněžitý dar 20 000,00
Mádr, Zdeněk "Ing." ""03.09.1957peněžitý dar 15 000,00
Maglovský, Jakub "" ""27.03.1984peněžitý dar 5 100,00
Mahdal, Petr "Ing." ""18.05.1962peněžitý dar 300,00
Mácha, Vlastislav "Ing." ""03.11.1962peněžitý dar 5 000,00
Majer, Jan "" ""04.02.1978peněžitý dar 5 000,00
Major, Martin "JUDr." "MBA"26.09.1979peněžitý dar 60 000,00
Major, Martin "JUDr." "MBA"26.09.1979peněžitý dar 35 000,00
Major, Martin "JUDr." "MBA"26.09.1979peněžitý dar 100 000,00
Malík, Jiří "" ""07.12.1997peněžitý dar 20 000,00
Mallát, Roman "Ing." ""10.01.1959peněžitý dar 100 000,00
Mandát, Jan "JUDr." ""09.09.1957peněžitý dar 30 000,00
Marcel, Josef "JUDr. PhDr." ""18.07.1979peněžitý dar 5 000,00
Marcinčák, Petr "Ing." "BA"09.06.1965peněžitý dar 6 843,00
Mareček, Jonáš "MUDr." ""04.03.1990peněžitý dar 5 000,00
Marek, Daniel "" ""28.08.1971peněžitý dar 100 000,00
Marek, Martin "" ""02.03.1977peněžitý dar 21 000,00
Mareš, Ivo "MUDr." "MBA"20.06.1964peněžitý dar 100 000,00
Marková, Pavla "" ""12.04.1973peněžitý dar 50 000,00
Markup, Jiří "" ""30.04.1979peněžitý dar 12 000,00
Markup, Jiří "" ""14.03.1947peněžitý dar 30 000,00
Maroš, Petr "Ing." ""08.12.1976peněžitý dar 300 000,00
Martinec, Tomáš "Ing." "Ph.D."04.04.1978peněžitý dar 100 000,00
Martínková, Šárka "" ""16.06.1976peněžitý dar 50 000,00
Maryška, David "Mgr." ""06.11.1970peněžitý dar 10 000,00
Maryška, Jiří "" ""07.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Mašek, Michal "MUDr." ""26.04.1968peněžitý dar 10 000,00
Matějíčková, Martina "Ing." ""16.09.1976peněžitý dar 5 000,00
Matera, Josef Alexander "Mgr." ""19.03.1985peněžitý dar 11 500,00
Materna, Petr "" ""25.04.1964peněžitý dar 10 000,00
Matloch, Leo "Ing." ""10.02.1965peněžitý dar 50 000,00
Matoušová, Helena "" ""06.04.1960peněžitý dar 15 000,00
Matusik, Stanislav "Ing." ""02.11.1961peněžitý dar 5 000,00
Maurer, Petr "Ing." ""18.06.1983peněžitý dar 2 600,00
Maurer, Petr "Ing." ""18.06.1983peněžitý dar 8 000,00
Maurer, Petr "Ing." ""18.06.1983peněžitý dar 6 000,00
Maurer, Petr "Ing." ""18.06.1983peněžitý dar 1 600,00
Mauritzová, Ilona "doc. PaedDr." "Ph.D."29.12.1959peněžitý dar 3 300,00
Maxa, Pavel "" ""22.02.1970peněžitý dar 1 500,00
Mazuch, Jan "PaedDr." ""15.05.1965peněžitý dar 100 000,00
Mazuch, Jan "PaedDr." ""15.05.1965peněžitý dar 50 000,00
Med, Ladislav "" ""20.06.1960peněžitý dar 20 000,00
Medlík, Michal "Mgr." ""25.09.1973peněžitý dar 50 000,00
Meduna, Radek "Ing." ""18.03.1983peněžitý dar 11 000,00
Měchurová, Veronika "" ""25.02.1977peněžitý dar 50 000,00
Meloun, Karel "" ""08.03.1950peněžitý dar 100 000,00
Mencl, Vojtěch "Ing. arch." ""05.08.1970peněžitý dar 95 000,00
Mencl, Vojtěch "Ing. arch." ""05.08.1970peněžitý dar 16 200,00
Mencl, Vojtěch "Ing. arch." ""05.08.1970peněžitý dar 28 670,00
Mencl, Vojtěch "Ing. arch." ""05.08.1970bezúplatné plnění 10 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Brno-střed - organizace kampaně (včetně sponzoringu FB příspěvků). ")
Merxbauer, Jaroslav "" ""24.12.1986peněžitý dar 5 000,00
Michalčín, Jiří "" ""07.05.1977peněžitý dar 40 000,00
Michalík, Stanislav "Ing." ""20.07.1963peněžitý dar 1 800,00
Michková, Lucie "Bc." ""30.08.1977peněžitý dar 50 000,00
Mika, Milan "" ""13.12.1977peněžitý dar 1 000,00
Mikoláš, Vojtěch "" ""26.08.1992peněžitý dar 50 000,00
Miková, Simona "" ""17.03.1987peněžitý dar 1 000,00
Mikulec, Antonín "Ing." ""22.12.1960peněžitý dar 20 000,00
Mikulica, Ivo "" ""18.04.1962peněžitý dar 5 000,00
Mikulka, Marek "Ing." ""08.01.1978peněžitý dar 100 000,00
Mikulová, Marcela "Mgr" ""07.12.1971peněžitý dar 20 000,00
Milata, Martin "" ""01.09.1976peněžitý dar 10 000,00
Ministr, Petr "" "MBA"28.07.1961peněžitý dar 10 000,00
Míth, Jaroslav "Ing." ""26.03.1974peněžitý dar 100 000,00
Mlčoch, Jaroslav "" ""19.06.1966peněžitý dar 20 000,00
Mokrá, Jitka "JUDr." "LL.M."05.01.1975peněžitý dar 16 500,00
Mokříš, Jan "MUDr." ""27.11.1970peněžitý dar 20 000,00
Moravcová, Alexandra "Ing." ""25.11.1975peněžitý dar 5 000,00
Motshagen, Martina "" ""30.04.1972peněžitý dar 20 000,00
Mottlová, Lenka "" ""24.07.1980peněžitý dar 100 000,00
Mráz, Jaroslav "Ing." ""23.05.1962peněžitý dar 15 000,00
Mrzena, Zdeněk "" ""23.03.1977peněžitý dar 10 000,00
Muláček, Michal "Ing." ""26.09.1983peněžitý dar 50 000,00
Müller, Martin "Ing." ""18.06.1967peněžitý dar 5 000,00
Müller, Michal "Mgr." ""03.03.1977peněžitý dar 50 000,00
Munzar, Vojtěch "Ing." ""19.12.1976peněžitý dar 100 000,00
Musilová, Zdeňka "" ""16.01.1982peněžitý dar 35 000,00
Musil, Petr "JUDr." ""25.12.1976peněžitý dar 20 000,00
Musil, Petr "" ""16.05.1968peněžitý dar 10 000,00
Muzikář, Karel "JUDr." ""01.07.1963peněžitý dar 20 000,00
Myslikovjanová, Laura "Bc." ""23.03.1977peněžitý dar 1 000,00
Nachtmann Švédová, Kristýna "PhDr." ""30.01.1991peněžitý dar 50 000,00
Nachtmann, Lukáš "" ""16.08.1984peněžitý dar 5 000,00
Nachtmann, Marek "" "DiS."24.03.1989peněžitý dar 50 000,00
Nantl, Jiří "Mgr." "LL.M."18.07.1979peněžitý dar 37 117,00
Nauš, Pavel "" ""04.08.1969peněžitý dar 25 000,00
Navařík, Jakub "Mgr." "Ph.D."28.08.1986peněžitý dar 50 000,00
Navařík, Jakub "Mgr." "Ph.D."28.08.1986peněžitý dar 4 000,00
Navrátil, Jiří "" ""01.04.1956peněžitý dar 5 000,00
Návrat, Vladimír "Ing." ""18.07.1963peněžitý dar 11 500,00
Návrat, Vladimír "Ing." ""18.07.1963peněžitý dar 60 000,00
Návrat, Vladimír "Ing." ""18.07.1963peněžitý dar 5 000,00
Návrat, Vladimír "Ing." ""18.07.1963peněžitý dar 50 000,00
Nebeský, Erik "" ""27.04.1973peněžitý dar 20 000,00
Nebeský, Erik "" ""27.04.1973peněžitý dar 20 000,00
Nedoma, Jiří "" ""06.02.1951peněžitý dar 5 000,00
Nedvěd, Jan "Ing." ""06.02.1957peněžitý dar 100 000,00
Nechvátal, David "Ing." ""19.05.1966peněžitý dar 50 000,00
Nejdl, Zdeněk "Ing." ""23.03.1959peněžitý dar 20 000,00
Nejman, Jan "" ""04.05.1969peněžitý dar 100 000,00
Němcová, Marcela "Bc." ""10.04.1964peněžitý dar 2 000,00
Němeček, Otomar "" ""09.12.1965peněžitý dar 5 000,00
Němeček, Otomar "" ""09.12.1965peněžitý dar 5 000,00
Nemeček, Róbert "" ""20.05.1971peněžitý dar 100 000,00
Němeček, Vít "MUDr." "MBA"22.01.1962peněžitý dar 10 000,00
Němeček, Vít "MUDr." "MBA"22.01.1962peněžitý dar 10 000,00
Němeček, Vít "MUDr." "MBA"22.01.1962peněžitý dar 10 000,00
Němečková Crkvenjaš, Zdenka "MUDr." "MBA"14.09.1976peněžitý dar 60 000,00
Neoral, Čestmír "prof. MUDr." "CSc."01.12.1952peněžitý dar 300 000,00
Neoral, Čestmír "prof. MUDr." "CSc."01.12.1952peněžitý dar 500 000,00
Nepilý, Miloš "" ""16.06.1966peněžitý dar 1 000,00
Nesvadbová, Marcela "" ""01.06.1965peněžitý dar 50 000,00
Neuman, Miloslav "" ""20.05.1952peněžitý dar 100 000,00
Neuman, Miloslav "" ""20.05.1952peněžitý dar 100 000,00
Neuman, Štěpán "" ""05.07.1985peněžitý dar 100 000,00
Nikl, František "Ing." ""26.07.1983peněžitý dar 100 000,00
Nosál, Jaroslav "" ""13.09.1975peněžitý dar 2 000,00
Nosková, Eva "Ing." ""30.01.1969peněžitý dar 20 000,00
Novák, Marek "Mgr." ""10.12.1986bezúplatné plnění 40 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Pronájem BB plochy na 3 měsíce. Správa sociálních sítí MS ODS Nové Město na Moravě. Práce na tvorbě obsahu kampaně. Komunikace s dodavateli služeb. ")
Nováková, Eva "MUDr." ""16.04.1964peněžitý dar 50 000,00
Novák, Pavel "Mgr. Bc." ""20.11.1974peněžitý dar 10 000,00
Novák, Radek "" ""14.07.1977peněžitý dar 100 000,00
Novák, Radek "" ""14.07.1977peněžitý dar 50 000,00
Nová, Milada "MUDr." ""20.03.1952peněžitý dar 100 000,00
Novotný, Matěj "" ""28.02.1992peněžitý dar 2 000,00
Novotný, Ondřej "" ""22.11.1985peněžitý dar 25 000,00
NOVOTNÝ, PAVEL "" ""26.09.1963peněžitý dar 5 000,00
Novotný, Vilém "Ing." ""06.03.1983peněžitý dar 2 000,00
Nowaková Těmínová, Jana "JUDr." ""22.10.1963peněžitý dar 200 000,00
Nowaková, Lenka "" ""28.02.1964peněžitý dar 30 000,00
Nytra, Zdeněk "Ing." ""06.10.1961peněžitý dar 200 000,00
Nytra, Zdeněk "Ing." ""06.10.1961peněžitý dar 20 000,00
Nytra, Zdeněk "Ing." ""06.10.1961peněžitý dar 100 000,00
Oberfalzer, Jiří "" ""17.01.1954peněžitý dar 30 000,00
Oberfalzer, Jiří "" ""17.01.1954peněžitý dar 100 000,00
Oberfalzer, Jiří "" ""17.01.1954peněžitý dar 50 000,00
Oberfalzer, Jiří "" ""17.01.1954peněžitý dar 100 000,00
Odstrčilík, Jan "" ""07.02.1958peněžitý dar 15 000,00
Ohryzek, Oldřich "Mgr." ""15.09.1971peněžitý dar 5 000,00
Ochmanský, Vladimír "RNDr." ""14.11.1962peněžitý dar 17 000,00
Okoun, Jan "" ""03.09.1953peněžitý dar 20 000,00
Okoun, Jan "" ""03.09.1953peněžitý dar 1 000,00
Olšák, Miroslav "Ing." ""08.06.1961peněžitý dar 150 000,00
Olyšar, Petr "Ing." ""15.11.1975peněžitý dar 11 000,00
Ondruszová, Tereza "Mgr." "Ph.D."13.03.1986peněžitý dar 3 000,00
Opa, Patrik "" "MBA"13.07.1969peněžitý dar 100 000,00
Opletal, Petr "Mgr." ""18.01.1965peněžitý dar 750,00
Orság, Hynek "Ing." ""27.10.1966peněžitý dar 20 000,00
Oršulák, Tomáš "Mgr." "Ph.D."25.03.1975peněžitý dar 1 111,00
Ostrý, Jakub "Mgr." ""02.02.1982peněžitý dar 3 964,00
Ostrý, Jakub "Mgr." ""02.02.1982peněžitý dar 13 613,00
Oswald, Radek "PharmDr." ""02.04.1979peněžitý dar 10 000,00
Otáhal, Jaroslav "" ""18.08.1947peněžitý dar 50 000,00
Ozaňák, Jakub "Bc." ""22.09.1987peněžitý dar 40 000,00
Pačes, Jan "Mgr." ""03.07.1989peněžitý dar 100 000,00
Paděrová, Marie "Bc." ""28.11.1949peněžitý dar 7 500,00
Paděrová, Marie "Bc." ""28.11.1949peněžitý dar 20 000,00
Pajkrtová, Cecilie "PaedDr." ""11.08.1960peněžitý dar 5 000,00
Palánová, Barbora "Bc." ""20.12.1988peněžitý dar 10 000,00
Pánek, Michael "Ing." ""15.09.1965peněžitý dar 17 000,00
Panenka, Jan "Ing." ""10.02.1966peněžitý dar 30 000,00
Panenka, Jan "Ing." ""10.02.1966peněžitý dar 17 000,00
Papež, Michal "Ing." ""19.03.1984peněžitý dar 50 000,00
Papežová, Marta "Ing." ""18.06.1966peněžitý dar 5 000,00
Paroha, Lubomír "RNDr." ""25.07.1958peněžitý dar 10 000,00
Paroha, Lubomír "RNDr." ""25.07.1958peněžitý dar 10 000,00
Paroha, Lubomír "RNDr." ""25.07.1958peněžitý dar 10 000,00
Pastrňák, Zbyněk "" ""26.03.1953peněžitý dar 17 000,00
Pastyrniaková, Lenka "" ""30.09.1988peněžitý dar 10 000,00
Pavelek, Ivan "" ""28.09.1959peněžitý dar 5 000,00
Pavelek, Zdeněk "doc., Ing." "Ph.D, MBA"18.03.1968peněžitý dar 50 000,00
Páv, Jiří "" ""14.02.1968peněžitý dar 20 000,00
Pavlíček, Miloš "Ing." ""03.04.1970peněžitý dar 60 000,00
Pavlíčková, Kateřina "MUDr." ""28.06.1952peněžitý dar 10 000,00
Pavlík, Pavel "Ing." ""09.09.1970peněžitý dar 30 000,00
Pazderová, Andrea "Ing." ""13.10.1967peněžitý dar 56 000,00
Pecicova, Gabriela "PhDr.- MBA" ""14.09.1979peněžitý dar 40 000,00
Pejznochová, Kateřina "" ""11.11.1982peněžitý dar 30 000,00
Pekár, Jan "" ""08.03.1954peněžitý dar 100 000,00
Pekár, Pavel "Ing.arch." ""04.07.1969peněžitý dar 1 550,00
Pekár, Pavel "Ing.arch." ""04.07.1969peněžitý dar 7 200,00
Pekař, Jan "Ing." "CFA, MBA"05.10.1989peněžitý dar 9 000,00
Pelta, Adam "Bc." ""29.07.1997peněžitý dar 55 000,00
Pelta, Adam "Bc." ""29.07.1997peněžitý dar 15 000,00
Pelta, Adam "Bc." ""29.07.1997peněžitý dar 20 000,00
Pelz, Radek "" ""15.04.1970peněžitý dar 50 000,00
Pěnička, Tomáš "" ""30.04.1974peněžitý dar 2 500,00
Pěnka, Zbyněk "Mgr." ""26.01.1961peněžitý dar 5 000,00
Peprla, Oldřich "Ing." ""19.07.1983peněžitý dar 25 000,00
Pešek, Jan "" ""20.06.1997peněžitý dar 2 500,00
Pešek, Jan "" ""20.06.1997peněžitý dar 2 500,00
Peterka, Miroslav "" ""01.08.1969peněžitý dar 10 000,00
Peterka, Miroslav "" ""01.08.1969peněžitý dar 5 000,00
Peterková, Monika "Mgr." ""03.10.1972peněžitý dar 16 000,00
Petráčková, Renata "" ""21.05.1965peněžitý dar 600,00
Petrová, Dita "Mgr." ""07.10.1980peněžitý dar 50 000,00
Petružálek, Radim "Bc." ""14.11.1990peněžitý dar 5 000,00
Philipp, Karel "Bc." "DiS."21.09.1971peněžitý dar 5 000,00
Pimpara, Jiří "" ""20.10.1959peněžitý dar 10 000,00
Pimpara, Jiří "" ""20.10.1959peněžitý dar 4 000,00
Píštěk, Pavel "Ing." ""08.04.1957peněžitý dar 10 000,00
Pleskač, Jan "Mgr." ""26.09.1989peněžitý dar 5 000,00
Pleva, Petr "MgA." ""13.06.1959bezúplatné plnění 25 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Vinohrady - organizace kampaně (zajištění venkovní reklamy, kontaktní kampaně a tisku letáků)- občerstvení). ")
Ploc, Tomáš "" ""18.01.1966peněžitý dar 5 800,00
Plšek, Milan "Ing." ""08.02.1952peněžitý dar 500,00
Pluhařová, Lada "Ing." ""13.09.1963peněžitý dar 40 000,00
Pobuda, Mikuláš "" ""30.08.1995peněžitý dar 150 000,00
Pobuda, René "" ""26.01.1969peněžitý dar 1 000,00
Pobuda, René "" ""26.01.1969peněžitý dar 8 100,00
Podéšť, David "Ing. Bc." ""24.01.1987peněžitý dar 15 000,00
Podzimek, Karel "Mgr." ""03.06.1981peněžitý dar 30 000,00
Podzimek, Karel "Mgr." ""03.06.1981peněžitý dar 100 000,00
Podzimek, Karel "Mgr." ""03.06.1981peněžitý dar 50 000,00
Podzimek, Karel "Mgr." ""03.06.1981peněžitý dar 8 248,00
Pokorný, David "Ing." ""28.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Pokorný, Jindřich "" ""31.01.1975peněžitý dar 100 000,00
Polách, Aleš "MUDr." ""16.09.1968peněžitý dar 10 000,00
Poláková, Kateřina "" ""03.12.1974peněžitý dar 95 000,00
Polášek, Jiří "" ""26.01.1962peněžitý dar 15 000,00
Polášek, Miroslav "Ing." ""14.06.1967peněžitý dar 12 000,00
Polášek, Rostislav "MUDr." ""27.01.1966peněžitý dar 2 500,00
Polášek, Rostislav "MUDr." ""27.01.1966peněžitý dar 40 000,00
Polívka, Ivan "Ing." ""17.08.1950peněžitý dar 50 000,00
Polok, Václav "Ing." ""21.09.1961peněžitý dar 5 000,00
Popesko, Boris "Prof. Ing." "Ph.D."21.03.1978peněžitý dar 20 000,00
Pořický, Matouš "" ""21.07.1975bezúplatné plnění 14 636,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Propagace na sociálních sítích ODS Ústí nad Orlicí.")
Poskočil, Jan "Ing." ""11.12.1972peněžitý dar 5 000,00
Poskočil, Jan "Ing." ""11.12.1972peněžitý dar 5 000,00
Pospíšil, Boris "Ing." ""18.05.1971bezúplatné plnění 500,00 ("Platba plošiny ")
Pospíšil, Jan "" ""21.12.1961peněžitý dar 3 000,00
Pospíšil, Michal "Ing." ""12.02.1963peněžitý dar 20 000,00
Pospíšilová, Hana "Mgr." ""22.04.1973bezúplatné plnění 23 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Nový Lískovec - organizace kampaně (fotografické práce, tisk letáků). ")
Poupě, Jan "Bc." ""19.09.1974peněžitý dar 100 000,00
Prager, Aleš "Ing." ""07.09.1975peněžitý dar 40 000,00
Prášek, Zdeněk "" ""31.07.1950peněžitý dar 3 200,00
Predigerová, Jitka "Mgr." ""27.01.1959peněžitý dar 3 000,00
Prchal, Luboš "Mgr." ""23.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Prchal, Martin "Ing." ""02.10.1962peněžitý dar 15 000,00
Prchalová, Veronika "Mgr." ""24.09.1969peněžitý dar 6 000,00
Procházka, Antonín "Ing. Arch." ""20.01.1953peněžitý dar 50 000,00
Proch, Jiří "Ing." ""21.09.1966peněžitý dar 50 000,00
Proch, Jiří "Ing." ""21.09.1966peněžitý dar 30 000,00
Prokeš, Martin "" ""02.07.1967peněžitý dar 1 000,00
Prokop, Jindřich "MUDr." ""15.03.1955peněžitý dar 10 000,00
Provazník, Vojtěch "Ing." ""10.07.1983peněžitý dar 2 000,00
Průcha, Radek "" ""26.02.1968peněžitý dar 20 000,00
Prusek, Martin "Bc." ""28.04.1983peněžitý dar 330,00
Přibáň, Michal "MUDr." ""01.10.1966peněžitý dar 25 000,00
Příborský, Martin "JUDr. PhDr." ""16.10.1976peněžitý dar 35 000,00
Příborský, Martin "JUDr. PhDr." ""16.10.1976bezúplatné plnění 30 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Líšeň - organizace kampaně (včetně sponzorování FB a instagramových příspěvků). ")
Příborský, Martin "JUDr. PhDr." ""16.10.1976peněžitý dar 44 441,00
Příhoda, František "Ing." ""19.03.1968peněžitý dar 100 000,00
Příhoda, Leoš "Ing." ""27.05.1983peněžitý dar 30 000,00
Příhoda, Leoš "Ing." ""27.05.1983peněžitý dar 11 800,00
Ptáčník, Stanislav "Bc." "DiS."07.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Pukl, Olgerd "Ing." ""16.02.1965peněžitý dar 100 000,00
Punčochář, Petr "Mgr." ""20.12.1969peněžitý dar 50 000,00
Punčochář, Petr "Mgr." ""20.12.1969peněžitý dar 100 000,00
Puš, Jiří "" ""09.02.1954peněžitý dar 1 000,00
Rabská, Helena "MUDr." ""13.04.1957peněžitý dar 10 000,00
Rambousková, Tereza "Mgr." ""31.12.1991peněžitý dar 2 000,00
Rameš, František "" ""01.03.1981peněžitý dar 75 000,00
Ranná, Kateřina "Mgr." ""18.07.1974peněžitý dar 50 000,00
Ranná, Kateřina "Mgr." ""18.07.1974peněžitý dar 100 000,00
Recman, Jan "Mgr." ""14.03.1981peněžitý dar 100 000,00
Reček, Petr "Ing." ""29.01.1976peněžitý dar 20 000,00
Rejtek, Tomáš "B.A." "Dr. hc."11.09.1975peněžitý dar 500,00
Rejzek, Jakub "Bc." "MBA, LL.M."17.10.1978peněžitý dar 10 000,00
Rieger, Tomáš "Mgr. Bc." ""06.05.1974peněžitý dar 10 000,00
Rieger, Tomáš "Mgr. Bc." ""06.05.1974peněžitý dar 20 000,00
Rieger, Tomáš "Mgr. Bc." ""06.05.1974peněžitý dar 3 000,00
Richter, Vladimír "Mgr." ""01.01.1970peněžitý dar 30 000,00
Ročňáková, Tamara "Mgr." ""26.06.1980peněžitý dar 10 000,00
Rosa, Michal "Ing.arch." ""08.06.1975peněžitý dar 5 000,00
Rosa, Michal "Ing.arch." ""08.06.1975peněžitý dar 4 000,00
Rosa, Michal "Ing.arch." ""08.06.1975peněžitý dar 100 000,00
Rottová, Irena "" ""25.06.1963peněžitý dar 1 000,00
Roubíček, Petr "Ing." ""07.08.1964peněžitý dar 50 000,00
Roubíček, Petr "Ing." ""07.08.1964peněžitý dar 30 000,00
Rozbořil, Michal "" ""02.10.1966peněžitý dar 50 000,00
Rudzinski, Radim "" ""14.04.1976peněžitý dar 10 000,00
Ruiderová, Adéla "Mgr." ""20.06.1995peněžitý dar 100 000,00
Ruso, Karel "" ""11.07.1965peněžitý dar 100 000,00
Růth, Václav "" ""17.09.1947peněžitý dar 35 000,00
Rutta, Petr "Ing." ""28.12.1982peněžitý dar 50 000,00
Růžička, Jan "" ""28.04.1968peněžitý dar 20 000,00
Růžička, Tomáš "" ""12.10.1986peněžitý dar 50 000,00
Rybář, Zdeněk "" ""25.02.1970peněžitý dar 30 000,00
Rysová, Martina "" ""15.03.1980peněžitý dar 50 000,00
Ryška, Petr "Mgr." ""28.04.1967peněžitý dar 100 000,00
Řezníčková, Alena "Ing." "MBA"17.06.1964peněžitý dar 10 000,00
Řežábová, Helena "Ing." ""18.07.1960peněžitý dar 100 000,00
Řežábová, Helena "Ing." ""18.07.1960peněžitý dar 15 000,00
Řežábová, Helena "Ing." ""18.07.1960peněžitý dar 30 000,00
Sabáčková, Barbora "Mgr." ""12.03.1986peněžitý dar 30 000,00
Salava, Pavel "" ""06.01.1982peněžitý dar 10 000,00
Salvetr, Rudolf "Mgr." ""23.04.1964peněžitý dar 60 000,00
Samec, Milan "" ""14.04.1974peněžitý dar 30 000,00
Sehnal, Stanislav "Ing." ""07.05.1964peněžitý dar 20 000,00
Seibertová, Šárka "Mgr." ""31.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Seidl, Petr "Ing." ""19.12.1961peněžitý dar 3 000,00
Seifert, Lukáš "Mgr." ""05.04.1987peněžitý dar 50 000,00
Seitz, Václav "" "M.Sc."17.04.1960peněžitý dar 1 000,00
Sekal, Martin "PaedDr." ""03.04.1964peněžitý dar 80 000,00
Sekanina, Čestmír "Mgr." ""13.09.1996peněžitý dar 17 000,00
Servít, Jiří "Ing." ""12.07.1963peněžitý dar 1 318,00
Schaffer, Jan "" ""28.02.1976peněžitý dar 150 000,00
Schmuch, Rudolf "" ""20.05.1955peněžitý dar 3 000,00
Schönfeldová, Klára "" ""09.01.1998peněžitý dar 100 000,00
Schramm, Patrik "Ing." ""28.06.1974peněžitý dar 11 500,00
Schrek, Vítězslav "Mgr." "MBA"17.01.1970peněžitý dar 25 000,00
Schubert, Jaromír "Ing." ""14.06.1950peněžitý dar 20 000,00
Siderek, Dominik "Ing." ""18.01.1987peněžitý dar 6 000,00
Sieber, Martin "Mgr." "LL.M., MBA"14.10.1988peněžitý dar 2 000,00
Singrová, Veronika "Mgr." ""03.01.1979peněžitý dar 15 000,00
Skalický, Daniel "" ""12.07.1967peněžitý dar 5 000,00
Skalický, Jiří "Ing." ""16.11.1957peněžitý dar 10 000,00
Skalník, Miroslav "Mgr." ""06.12.1989peněžitý dar 20 000,00
Skalník, Miroslav "Mgr." ""06.12.1989bezúplatné plnění 20 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Pronájem BB plochy na 3 měsíce. Práce na obsahu kampaně MS ODS Nové Město na Moravě. Zajištění materiálů pro osobní kampaň, cestovní náklady na dovoz materiálů ke kampani. Administrativní práce při přípravě voleb.")
Sklenovská, Vladimíra "" ""17.09.1960peněžitý dar 7 500,00
Skopalíková, Šárka "Mgr." ""22.04.1974peněžitý dar 2 000,00
Skopeček, Jan "Ing. et Ing." "Ph.D."21.10.1980peněžitý dar 60 000,00
Skřivánková, Marie "" ""27.05.1969peněžitý dar 15 000,00
Slabý, Tomáš "Mgr." ""14.04.1989peněžitý dar 100 000,00
Sláma, Pavel "Ing." ""19.12.1972peněžitý dar 100 000,00
Sláma, Tomáš "Ing." "MSc."19.11.1960peněžitý dar 3 000,00
Slanař, Matěj "" ""17.06.1993peněžitý dar 5 000,00
Slanař, Matěj "" ""17.06.1993peněžitý dar 5 000,00
Slavík, Evžen "Mgr." ""29.07.1970peněžitý dar 30 000,00
Slezáková, Štěpánka "Mgr." ""11.10.1970peněžitý dar 5 000,00
Slezáková, Štěpánka "Mgr." ""11.10.1970peněžitý dar 5 000,00
Slovák, Josef "Mgr." ""08.03.1959peněžitý dar 30 000,00
Sluštík, Miroslav "Ing." ""13.01.1973peněžitý dar 10 000,00
Smejkal, Josef "" ""14.04.1973peněžitý dar 30 000,00
Smetana, Martin "" ""06.11.1971peněžitý dar 40 000,00
Smital, Jan "Mgr. et. Mgr." "MBA"12.08.1984peněžitý dar 12 860,00
Smital, Petr "" ""10.08.1964peněžitý dar 20 000,00
Smotlacha, Radek "Ing." ""24.09.1966peněžitý dar 300 000,00
Smotlachová, Jarmila "Ing." ""21.07.1966peněžitý dar 300 000,00
Smotlachová, Jarmila "Ing." ""21.07.1966peněžitý dar 7 193,00
Smotlachová, Jarmila "Ing." ""21.07.1966peněžitý dar 180 000,00
Smutný, Dominik "Ing." ""10.02.1995peněžitý dar 10 000,00
Sněhota, Michal "Ing." ""21.07.1990peněžitý dar 10 000,00
Sobotka, Pavel "" ""20.06.1957peněžitý dar 2 200,00
Sobotka, Přemysl "MUDr." ""18.05.1944peněžitý dar 7 500,00
Sochor, Jakub "" ""09.01.2000peněžitý dar 1 000,00
Sochor, Jiří "" ""02.02.1983peněžitý dar 100 000,00
Sochůrek, Jan "Mgr." "DiS."28.09.1994peněžitý dar 1 000,00
Sokolíček, Dan "MVDr." ""30.05.1968peněžitý dar 5 000,00
Sokol, Richard "" ""09.09.1971peněžitý dar 3 500,00
Souček, Karel "Ing." ""01.07.1983peněžitý dar 25 000,00
Soukup, Jan "" ""07.09.1971peněžitý dar 50 000,00
Spielberger, Martin "" ""26.02.1976peněžitý dar 200 000,00
Srubek, RichaRD "Ing." ""26.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Staněk, Martin "" ""05.01.1999peněžitý dar 17 000,00
Staněk, Martin "" ""05.01.1999peněžitý dar 20 000,00
Staněk, Pavel "JUDr-" "MBA"30.07.1973peněžitý dar 50 000,00
Staněk, Pavel "JUDr-" "MBA"30.07.1973peněžitý dar 5 000,00
Staněk, Petr "" ""08.09.1982peněžitý dar 10 000,00
Staněk, Radim "Bc." ""28.07.1973peněžitý dar 50 000,00
Staněk, Radim "Bc." ""28.07.1973peněžitý dar 50 000,00
Staňo, Marián "MUDr." ""23.06.1954peněžitý dar 10 000,00
Stará, Veronika "" ""08.05.1954bezúplatné plnění 500,00 ("Dar využije Jiří Oberfalzer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. poskytnutí plochy na banner")
Starý, Richard "Mgr." ""27.06.1969peněžitý dar 100 000,00
Stašek, Martin "Ing." ""01.03.1980peněžitý dar 100 000,00
Stejskal, Jan "Ing." ""07.01.1970peněžitý dar 40 000,00
Stejskal, Zbyněk "" ""27.02.1975bezúplatné plnění 80 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Zajištění předvolební kampaně ODS v Havlíčkově Brodě, tiskoviny, BB plochy, akce.")
Stejskal, Zbyněk "Ing." ""08.09.1977peněžitý dar 10 000,00
Steklá, Martina "Ing." ""01.12.1973peněžitý dar 10 000,00
Steska, Hynek "Mgr." ""03.02.1959peněžitý dar 25 000,00
Stiblík, Jaromír "" ""26.10.1968peněžitý dar 10 000,00
Stibůrek, Milan "" ""20.04.1972peněžitý dar 10 000,00
Stodůlka, Jiří "" ""19.08.1966peněžitý dar 2 000,00
Stodůlka, Jiří "" ""19.08.1966peněžitý dar 30 000,00
Strádal, Jiří "Ing." ""21.04.1977peněžitý dar 20 000,00
Straka, Martin "Bc." ""28.05.1977peněžitý dar 50 000,00
Stráník, Jiří "" ""01.04.1961peněžitý dar 60 000,00
Stráník, Jiří "" ""01.04.1961peněžitý dar 500,00
Stránský, Dušan "Bc." ""30.11.1974peněžitý dar 15 000,00
Stránský, Martin "Bc." ""04.04.1964peněžitý dar 200 000,00
Strnišťová, Alica "Mgr." ""06.08.1965peněžitý dar 904,00
Stříž, Radek "" ""17.09.1972peněžitý dar 17 000,00
Studený, Adam "Ing." ""19.04.1976peněžitý dar 4 400,00
Suchánková, Romana "Mgr." ""18.04.1982peněžitý dar 2 000,00
Sucharda, Jiří "" ""08.06.1964peněžitý dar 10 200,00
Suchý, Josef "" ""08.06.1972peněžitý dar 45 000,00
Süss, Michael "" ""10.12.1993peněžitý dar 25 000,00
Svatošová, Renata "" ""22.02.1972peněžitý dar 9 000,00
Svatošová, Renata "" ""22.02.1972peněžitý dar 3 000,00
Svoboda, Bohuslav "doc. MUDr." "CSc."08.02.1944peněžitý dar 60 000,00
Svoboda, Jan "MUDr." ""27.12.1956peněžitý dar 10 000,00
Svoboda, Matyáš "Mgr." ""17.01.1990peněžitý dar 12 000,00
Svoboda, Petr "Mgr. Bc. (DH)" "Ph.D."11.06.1972peněžitý dar 20 000,00
Svoboda, Petr "Mgr. Bc. (DH)" "Ph.D."11.06.1972peněžitý dar 15 000,00
Svobodová, Dagmar "Mgr." "Ph.D."15.04.1960peněžitý dar 5 000,00
Svobodová, Eva "Ing." ""07.10.1954peněžitý dar 12 000,00
Svobodová, Jana "" ""07.10.2000peněžitý dar 1 000,00
Svozil, Martin "Ing." "MBA"11.11.1969peněžitý dar 5 000,00
Svozil, Miroslav "Ing." ""03.04.1957peněžitý dar 50 000,00
Svozil, Miroslav "Ing." ""03.04.1957peněžitý dar 50 000,00
Svozil, Miroslav "Ing." ""03.04.1957peněžitý dar 16 000,00
Svozil, Miroslav "Ing." ""03.04.1957peněžitý dar 50 000,00
Svršek, Josef "" ""11.08.1994peněžitý dar 50 000,00
Sýkora, Martin "" ""24.09.1972peněžitý dar 30 000,00
Sýkora, Zbyněk "Bc." "MBA"04.06.1984peněžitý dar 200 000,00
Sypták, Rostislav "" ""20.07.1987peněžitý dar 20 000,00
Sypták, Viktor "" ""02.08.1970peněžitý dar 10 000,00
Syrovátko, Jan "" ""11.05.1971peněžitý dar 50 000,00
Syrovátko, Petr "" ""26.04.1967peněžitý dar 50 000,00
Syrovátko, Petr "Mgr." ""24.03.1992peněžitý dar 50 000,00
Szűcsová, Marta "Ing." "MBA"20.06.1960peněžitý dar 20 000,00
Szyja, Andrzej "Mgr." ""06.02.1972peněžitý dar 10 000,00
Szyja, Mariam "MUDr." ""11.06.1981peněžitý dar 40 000,00
Šafránek, Nikola "Bc." ""08.06.1986peněžitý dar 50 000,00
Šafránek, Petr "Ing." "DiS."28.06.1985peněžitý dar 2 500,00
Šálek, Petr "" ""21.02.2000peněžitý dar 5 000,00
Šamonil, Luboš "" ""17.12.1972peněžitý dar 10 000,00
Šanda, Jakub "Ing." ""31.05.1985peněžitý dar 15 000,00
Šárka, David "" "DiS."06.05.1980peněžitý dar 15 000,00
Šašek, Jan "Mgr." ""30.05.1984peněžitý dar 50 000,00
Šašek, Jan "Mgr." ""30.05.1984peněžitý dar 3 300,00
Šašek, Michal "" ""20.04.1979peněžitý dar 3 300,00
Šeba, Petr "Ing." ""31.10.1952peněžitý dar 100 000,00
Šebek, Ondřej "Mgr." ""18.03.1972peněžitý dar 30 000,00
Šedivý, Viktor "" ""24.03.1964peněžitý dar 200 000,00
Šertlerová, Jana "" ""03.10.1958peněžitý dar 2 000,00
Šidák, Michal "Ing. Mgr." "MBA"03.12.1969peněžitý dar 20 000,00
Šidák, Michal "Ing. Mgr." "MBA"03.12.1969peněžitý dar 50 000,00
Šidák, Michal "Ing. Mgr." "MBA"03.12.1969peněžitý dar 3 000,00
Šik, Evžen "" ""03.04.1967peněžitý dar 10 636,00
Šíla, Petr "Ing." ""10.07.1994peněžitý dar 15 000,00
Šimeček, Ladislav "Ing." ""31.12.1958peněžitý dar 5 000,00
Šimeček, Lubor "MUDr." ""03.10.1959peněžitý dar 18 000,00
Šimečková, Petra "Mgr." ""08.11.1971peněžitý dar 1 000,00
Šimečková, Petra "Mgr." ""08.11.1971peněžitý dar 4 000,00
Šindelářová, Eva "RNDr." ""18.02.1951peněžitý dar 10 000,00
Šindelářová, Hana "Bc." ""06.10.1974peněžitý dar 40 000,00
Šindelář, Pavel "Mgr." ""14.12.1980peněžitý dar 15 000,00
Šindelář, Pavel "JUDr." ""11.02.1956peněžitý dar 200 000,00
Šípek, Martin "" ""05.06.1967peněžitý dar 5 000,00
Škaloud, Miroslav "RNDr." ""21.02.1948peněžitý dar 25 000,00
Škodová Parmová, Dagmar "doc. Dr. Ing." ""19.07.1977peněžitý dar 130 000,00
Školková, Nicole "Ing." ""07.08.1986peněžitý dar 20 000,00
Šlajs, Jan "PhDr." "Ph.D."01.05.1980peněžitý dar 5 000,00
Šlajsová, Miloslava "Ing." ""17.10.1952peněžitý dar 18 000,00
Šlégr, Vladimír "" ""17.12.1962peněžitý dar 10 000,00
Šlouf, David "Bc." ""04.05.1973peněžitý dar 15 000,00
Šlouf, David "Bc." ""04.05.1973peněžitý dar 200 000,00
Šlusař, Jiří "Ing." ""22.02.1946peněžitý dar 500,00
Šmerda, Vladimír "Mgr." ""27.09.1959peněžitý dar 20 000,00
Šmerda, Vladimír "Mgr." ""27.09.1959peněžitý dar 20 000,00
Šmerda, Vladimír "Mgr." ""27.09.1959peněžitý dar 54 988,00
Šmíd, Miroslav "Mgr." ""22.05.1969peněžitý dar 30 000,00
Šmolík, Miloslav "" ""09.08.1972peněžitý dar 30 000,00
Šneberger, Jiří "Ing." ""26.08.1960peněžitý dar 11 800,00
Šnita, Radek "Ing. Mgr." "Ph.D., MBA"28.12.1973peněžitý dar 150 000,00
Šnita, Radek "Ing. Mgr." "Ph.D., MBA"28.12.1973peněžitý dar 100 000,00
Šolc, Zbyněk "Mgr." ""22.07.1982peněžitý dar 6 207,00
Šolc, Zbyněk "Mgr." ""22.07.1982peněžitý dar 20 000,00
Šolc, Zbyněk "Mgr." ""22.07.1982bezúplatné plnění 2 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Královo Pole - organizace kampaně (zajištění kontaktní kampaně - akce 26.8.2022). ")
Šoltys, Vladimír "" ""16.06.1951peněžitý dar 10 000,00
Šotola, Jan "ing" ""16.11.1975peněžitý dar 3 000,00
Špačková, Eva "Mgr." ""12.08.1949peněžitý dar 50 000,00
Špinar, Zbyněk "" ""19.04.1977bezúplatné plnění 20 000,00 ("Dar využije RNDr. Miloš Vystrčil pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Pronájem vozidla včetně polepu, přenechání reklamních ploch.")
Špinka, Tomáš "Ing." ""18.11.1985peněžitý dar 10 000,00
Špinka, Tomáš "Ing." ""18.11.1985peněžitý dar 10 000,00
Špinka, Tomáš "Ing." ""18.11.1985peněžitý dar 48 000,00
Špinka, Tomáš "Ing." ""18.11.1985peněžitý dar 20 000,00
Šrámek, Josef "" ""15.07.1956peněžitý dar 5 000,00
Šrámek, Pavel "" ""26.01.1965bezúplatné plnění 1 000,00 ("Dar využije doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Umístění volební plachty pro senátní volby - Velké Březno.")
Šrubař, Martin "" ""22.02.1967peněžitý dar 15 000,00
Šťastná, Ivana "MUDr." ""20.08.1955peněžitý dar 5 000,00
Šťastný, Martin "MUDr." ""29.09.1954peněžitý dar 5 000,00
Štaubrová, Tereza "Ing." ""01.07.1980peněžitý dar 100 000,00
Štefl, Milan "" ""09.05.1953peněžitý dar 100 000,00
Štejrová, Lucie "" ""20.01.1983peněžitý dar 10 000,00
Štencl, Lubomír "" ""18.09.1939peněžitý dar 10 000,00
Štěpánek, Vítězslav "Mgr. Ing." ""06.01.1958peněžitý dar 20 000,00
Štěpánová, Pavla "Bc." ""25.10.1971peněžitý dar 15 000,00
Štěpnička, Jan "Ing." ""10.04.1975peněžitý dar 150 000,00
Števík, David "" ""17.02.1983peněžitý dar 1 500,00
Štíbr, Luděk "PaedDr." ""13.11.1958peněžitý dar 20 000,00
Štiková, Štěpánka "Mgr." ""08.10.1982peněžitý dar 4 500,00
Šusta, Pavel "Mgr.et.Bc." ""13.04.1993peněžitý dar 15 000,00
Šutka, Pavel "JUDr." ""21.12.1989peněžitý dar 50 000,00
Šutková Píková, Gabriela "Mgr." ""05.02.1987peněžitý dar 30 000,00
Švehla, Jaroslav "JUDr." ""29.11.1954peněžitý dar 2 300,00
Švehla, Jaroslav "JUDr." ""29.11.1954peněžitý dar 1 645,00
Švejda, Petr "" ""19.12.1966peněžitý dar 10 000,00
Tafat, Ivan "Mgr." ""27.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Tančin, Jan "Mgr." ""26.01.1980peněžitý dar 35 000,00
Tarczal, Jaroslav "" ""22.03.1970bezúplatné plnění 500,00 ("Dar využije Jiří Oberfalzer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. ")
Ťažká, Hana "" ""06.06.1960peněžitý dar 40 000,00
Tecl, Jan "Mgr." "MBA"27.09.1963peněžitý dar 60 000,00
Tecl, Jan "Mgr." "MBA"27.09.1963peněžitý dar 10 000,00
Tehlár, Tomáš "Ing." ""03.04.1970peněžitý dar 20 000,00
Tejnora, Karel "MUDr." ""11.01.1955peněžitý dar 20 000,00
Tengl, Radek "Ing." ""05.03.1969peněžitý dar 3 000,00
Tengl, Radek "Ing." ""05.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Tesner, Jiří "" ""23.11.1980peněžitý dar 2 000,00
Tetřev, Pavel "" ""26.03.1961peněžitý dar 11 000,00
Tietz, Roman "Ing." ""05.06.1987peněžitý dar 100 000,00
Tichá, Ludmila "" ""05.12.1954peněžitý dar 17 000,00
Tichovský, Roman "Ing." ""30.06.1967peněžitý dar 40 000,00
Tichý, Miroslav "Ing." ""11.11.1955peněžitý dar 20 000,00
Tichý, Ondřej "" ""05.12.1991peněžitý dar 1 000,00
Tichý, Ondřej "" ""05.12.1991peněžitý dar 5 000,00
Tichý, Rostislav "Ing." ""20.09.1982peněžitý dar 5 000,00
Tobiášková, Dana "" ""26.10.1982peněžitý dar 5 000,00
Tochor, Josef "Ing." ""09.12.1956peněžitý dar 10 000,00
Toman, Vladimír "" ""04.01.1979peněžitý dar 20 000,00
Tomášek, Petr "Mgr." ""23.02.1990peněžitý dar 1 000,00
Tomíšková, Sabina "Ing. Bc." ""29.07.1965peněžitý dar 20 000,00
Tomková, Naděžda "" ""17.08.1958peněžitý dar 5 000,00
Tomšů, Josef "" ""10.02.1972peněžitý dar 15 000,00
Töpfer, Tomáš "doc. MgA." ""10.01.1951bezúplatné plnění 8 000,00 ("Dar využije doc. MgA. Tomáš Töpfer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Zajištění čestných vstupenek do Městského divadla v Brně na besedy Četník se vrací na místo činu.")
Töpfer, Tomáš "doc. MgA." ""10.01.1951bezúplatné plnění 60 000,00 ("Dar využije doc. MgA. Tomáš Töpfer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Předmětem darovací smlouvy je organizační zajištění kampaně pro volby do Senátu PČR - senátní obvod č. 55.")
Tošovský, Pavel "Ing." ""13.06.1962peněžitý dar 10 000,00
Tošovský, Pavel "Ing." ""13.06.1962peněžitý dar 10 000,00
Toušek, Roman "" ""28.05.1980peněžitý dar 4 100,00
Trávníček, Igor "" ""14.07.1964peněžitý dar 40 000,00
Trávníček, Jiří "" ""16.08.1963peněžitý dar 4 000,00
Trepka, Václav "" ""23.08.1960peněžitý dar 70 000,00
Tripal, Dušan "Ing." ""28.03.1963peněžitý dar 10 000,00
Tripal, Dušan "Ing." ""28.03.1963peněžitý dar 20 000,00
Trita, Martin "Bc." ""30.05.1986peněžitý dar 2 300,00
Trita, Martin "Bc." ""30.05.1986peněžitý dar 10 000,00
Trllo, David "Ing." ""21.08.1984bezúplatné plnění 2 900,00 ("Organizační zajištění akce 22.3.2022 Setkání vedení města s MOD JMK.")
Trllo, David "Ing." ""21.08.1984peněžitý dar 100 000,00
Trllo, David "Ing." ""21.08.1984peněžitý dar 200 000,00
Trllo, David "Ing." ""21.08.1984peněžitý dar 23 565,00
Trllová, Anna "" ""25.10.1955peněžitý dar 70 000,00
Trnka, Martin "Ing." ""08.03.1968bezúplatné plnění 15 802,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Předmětem daru je úhrada faktury ESTILO DESING s.r.o. číslo 202200420 za přípravu a výrobu bannerů, která je přílohou této smlouvy.")
Trnka, Martin "Ing." ""08.03.1968bezúplatné plnění 10 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Předmětem daru je úhrada faktury od Pavla Vítka číslo 2022001 za focení pro kampaň v MČ Praha - Lipence, včetně ateliéru a vizáže, která je přílohou této smlouvy.")
Trnka, Martin "Ing." ""08.03.1968bezúplatné plnění 35 876,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Předmětem daru je úhrada faktury od ESTILO DESING s.r.o. číslo 202200616 za grafiky a tisky, která je přílohou této smlouvy.")
Trnka, Martin "Ing." ""08.03.1968bezúplatné plnění 15 954,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Předmětem daru je úhrada faktury ESTILO DESING s.r.o. číslo 202200552 za grafické práce a tisk volebního materiálu, která je přílohou této smlouvy. ")
Trnka, Martin "Ing." ""08.03.1968bezúplatné plnění 9 438,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Předmětem smlouvy je platba za vnořenou inzerci ve zpravodaji MČ Praha - Lipence dle faktury číslo 2022940012, která je přílohou této darovací smlouvy.")
Trnka, Martin "Ing." ""08.03.1968bezúplatné plnění 2 690,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Předmětem daru je úhrada faktury od Ing. Zuzana Plesníková číslo ZP220902 za grafické práce, která je přílohou této smlouvy.")
Trnka, Martin "Ing." ""08.03.1968bezúplatné plnění 13 500,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Předmětem smlouvy je proplacení faktury Martina Joachymstála číslo 20220021 za PR a marketingové poradenství pro volby na MČ Praha - Lipence, která je přílohou této smlouvy.")
Trnka, Michal "" ""18.06.1968peněžitý dar 50 000,00
Trůka, Pavel "MUDr." ""02.02.1963peněžitý dar 100 000,00
Trůka, Pavel "MUDr." ""02.02.1963peněžitý dar 100 000,00
Trůková, Eva "" ""04.02.1973peněžitý dar 10 000,00
Trůková, Eva "" ""04.02.1973peněžitý dar 7 756,00
Trůková, Eva "" ""04.02.1973peněžitý dar 15 000,00
Trůková, Eva "" ""04.02.1973peněžitý dar 3 300,00
Trylčová, Radka "Mgr." ""23.04.1975peněžitý dar 7 000,00
Trylčová, Radka "Mgr." ""23.04.1975peněžitý dar 3 300,00
Ťulpík, Josef "Ing." ""18.01.1958peněžitý dar 20 000,00
Tůma, Zdeněk "Bc." ""30.12.1961peněžitý dar 100 000,00
Turek, Jindřich "" ""08.05.1974bezúplatné plnění 4 000,00 ("Dar využije doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Umístění volební plachty pro senátní volby v Ústí nad Labem (Krásné Březno, Střekov, centrum) a v Leštině.")
Turek, Jindřich "" ""08.05.1974peněžitý dar 3 000,00
Turek, Libor "Ing." "Ph.D."05.02.1971peněžitý dar 60 000,00
Turek, Libor "Ing." "Ph.D."05.02.1971peněžitý dar 30 000,00
Turek, Libor "Ing." "Ph.D."05.02.1971peněžitý dar 10 000,00
Turek, Libor "Ing." "Ph.D."05.02.1971peněžitý dar 4 000,00
Tvrdík, Jan "Mgr." ""26.04.1957peněžitý dar 2 000,00
Tyml, Martin "" ""30.10.1973peněžitý dar 50 000,00
Učeň, František "Ing." ""12.10.1963peněžitý dar 2 500,00
Udženija, Alexandra "Ing." ""08.11.1975peněžitý dar 100 000,00
Uhlík, Milan "Ing." ""01.07.1971peněžitý dar 5 040,00
Uhlíková, Denisa "" ""28.08.1980peněžitý dar 20 000,00
Uhrin, Ladislav "" ""12.06.1968peněžitý dar 1 000,00
Ulrich, Tomáš "" "DiS."01.02.1980peněžitý dar 40 000,00
Ulrich, Tomáš "" "DiS."01.02.1980peněžitý dar 50 000,00
Ulrych, Tomáš "" ""01.06.1976peněžitý dar 5 000,00
Unucka, Jakub "Ing." "Ph.D., MBA"20.06.1969peněžitý dar 50 000,00
Vaculík, David "PhDr. Bc." ""24.11.1994peněžitý dar 10 000,00
Vaculík, František "Ing." ""20.07.1957peněžitý dar 20 000,00
Vadovská, Lucie "Ing." ""16.12.1982peněžitý dar 35 000,00
Vácha, Jan "Mgr." ""28.08.1981peněžitý dar 20 000,00
Vácha, Jan "Mgr." ""28.08.1981peněžitý dar 2 000,00
Vachala, Oldřich "Ing." ""10.10.1989peněžitý dar 10 000,00
Vachala, Oldřich "Ing." ""10.10.1989peněžitý dar 8 248,00
Vachková, Zdenka "Mgr." ""23.03.1979peněžitý dar 10 000,00
Vaic, Jan "Ing." ""03.05.1962peněžitý dar 5 000,00
Vaic, Jan "Ing." ""14.12.1987peněžitý dar 20 000,00
Válek, Vlastimil "Prof. MUDr." "CSc"17.05.1960peněžitý dar 30 000,00
Valenta, Ivo "" ""03.08.1956peněžitý dar 250 000,00
Valovič, Martin "Ing. arch." ""28.12.1963peněžitý dar 150 000,00
Valtr, Ladislav "Ing." "MBA"10.04.1970peněžitý dar 54 000,00
Valuš, Roman "Ing" ""20.02.1973peněžitý dar 40 000,00
Váňa, Jan "Bc." ""23.10.1977peněžitý dar 10 000,00
Váňa, Jan "PaedDr" ""03.03.1956peněžitý dar 10 000,00
Vančo, Marian "" ""24.01.1979peněžitý dar 50 000,00
Vaněček, Jiří "" "BBA"02.06.1973peněžitý dar 100 000,00
Vaněk, Radim "Ing." ""21.04.1970peněžitý dar 30 000,00
Vaňhara, Jan "" ""28.03.1990peněžitý dar 5 000,00
Vaníček, Miroslav "" ""23.06.1973peněžitý dar 50 000,00
Vaňková, Valentina "Ing." ""03.12.1959peněžitý dar 50 000,00
Vaňková, Valentina "Ing." ""03.12.1959peněžitý dar 100 000,00
Vápeník, Lukáš "Bc." ""13.08.1979peněžitý dar 1 000,00
Vašíček, Jaroslav "" ""15.10.1966peněžitý dar 5 000,00
Vašíček, Petr "" ""24.06.1950peněžitý dar 100 000,00
Vašina, Roman "Ing." ""27.08.1958peněžitý dar 40 000,00
Vašina, Roman "Ing." ""27.08.1958peněžitý dar 20 000,00
Vašířová, Kateřina "PharmDr." ""11.05.1980peněžitý dar 5 000,00
Vávra, Jiří "Mgr." ""25.11.1966peněžitý dar 5 000,00
Vávra, Milan "" ""11.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Vážanský, Adam "Mgr." ""01.05.1976peněžitý dar 200 000,00
Vejvoda, Jiří "Ing." ""29.03.1971peněžitý dar 10 000,00
Vejvoda, Jiří "Ing." ""29.03.1971peněžitý dar 15 000,00
Vele, Miloš "Ing." ""27.02.1962peněžitý dar 50 000,00
Vele, Miloš "Ing." ""27.02.1962peněžitý dar 50 000,00
Vele, Miloš "Ing." ""27.02.1962bezúplatné plnění 30 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar na komunální volby - Jablonec n. N. - 1000 ks lahvového piva s potiskem.")
Velička, Michal "Ing." ""26.04.1978peněžitý dar 24 213,00
Velička, Michal "Ing." ""26.04.1978bezúplatné plnění 20 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Kohoutovice - organizace kampaně (sponzoring FB příspěvků, zajištění kontaktní kampaně - akce 9.9.2022). ")
Věrná, Hana "Ing." ""09.08.1965peněžitý dar 30 000,00
Vesecký, Michal "" ""15.08.1975peněžitý dar 2 000,00
Veselá, Lucie "" ""25.11.1973peněžitý dar 50 000,00
Veselý, Jan "" ""24.10.1990peněžitý dar 100,00
Veselý, Marek "Ing." ""26.03.1974peněžitý dar 50 000,00
Veškrnová, Zdeňka "" ""12.04.1953peněžitý dar 150 000,00
Viceník, Petr "Mgr." ""20.04.1971peněžitý dar 2 000,00
Viktora Broučková, Sonia "Mgr." ""13.10.1979peněžitý dar 50 000,00
Vilímec, Vladislav "Ing." ""05.07.1963peněžitý dar 10 000,00
Vilímec, Vladislav "Ing." ""05.07.1963peněžitý dar 40 000,00
Vilímec, Vladislav "Ing." ""05.07.1963peněžitý dar 26 000,00
Vilímec, Vladislav "Ing." ""05.07.1963peněžitý dar 35 000,00
Vincour, Radek "Mgr." ""14.11.1966peněžitý dar 50 000,00
Vindiš, Tomáš "Mgr." ""03.01.1965peněžitý dar 12 000,00
Vintiška, Jiří "Ing." ""28.04.1976peněžitý dar 50 000,00
Vítek, Josef "ing." ""01.03.1951peněžitý dar 10 000,00
Vít, Jakub "" ""19.07.1989peněžitý dar 3 000,00
Vítková, Alena "Mgr." ""06.09.1977bezúplatné plnění 15 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Nový Lískovec - organizace kampaně (sponzoring FB příspěvků, zajištění kontaktní kampaně - občerstvení). ")
Vít, Ondřej "Mgr." ""06.09.1980bezúplatné plnění 12 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Řečkovice a Mokrá Hora - organizace kampaně (zajištění propagačních materiálů). ")
Vítovec, Milan "" ""09.07.1977peněžitý dar 60 000,00
Vladík, Michael "" ""23.08.1973peněžitý dar 1 000,00
Vlach, Daniel "" ""18.03.1987peněžitý dar 50 000,00
Vlach, Pavel "Ing. Mgr." ""09.08.1955peněžitý dar 5 000,00
Vlasák, Oldřich "Ing" ""26.11.1955peněžitý dar 100 000,00
Vlasák, Oldřich "Ing" ""26.11.1955peněžitý dar 50 000,00
Vlasák, Oldřich "Ing" ""26.11.1955peněžitý dar 5 000,00
Vlášek, Jaromír "" ""02.09.1972peněžitý dar 10 000,00
Vlčková, Lucie "" ""01.05.1992peněžitý dar 100 000,00
Vodrážka, David "Ing." ""23.03.1971peněžitý dar 30 000,00
Vojtěch, David "" ""29.10.1992peněžitý dar 50 000,00
Vojtěch, Marek "" ""28.11.1975peněžitý dar 1 000,00
Vojtek, Tomáš "Ing." ""21.04.1964peněžitý dar 10 000,00
Vojtková, Iva "Mgr." ""02.09.1957peněžitý dar 50 000,00
Voltr, Michal "Mgr." ""29.07.1974peněžitý dar 10 000,00
Vomáčka, Vít "Ing." "MBA"17.01.1960peněžitý dar 60 000,00
Vondra, Alexandr "RNDr." ""17.08.1961peněžitý dar 25 000,00
Vonková, Libuše "" ""08.02.1957peněžitý dar 10 000,00
Vrána, Lubomír "" ""19.02.1969peněžitý dar 15 000,00
Vránová, Simona "" ""01.08.1962peněžitý dar 15 000,00
Vránová, Simona "" ""01.08.1962peněžitý dar 15 000,00
Vraspírová, Jindra "" ""02.12.1959peněžitý dar 20 000,00
Vrbka, Matěj "Bc." ""22.10.1997peněžitý dar 10 000,00
Vrecionová, Veronika "Ing." ""08.09.1965peněžitý dar 110 000,00
Vrecionová, Veronika "Ing." ""08.09.1965peněžitý dar 100 000,00
Vrecionová, Veronika "Ing." ""08.09.1965peněžitý dar 30 000,00
Vrecionová, Veronika "Ing." ""08.09.1965peněžitý dar 20 000,00
Vrecionová, Veronika "Ing." ""08.09.1965peněžitý dar 150 000,00
Vrecionová, Veronika "Ing." ""08.09.1965peněžitý dar 30 000,00
Vtelenský, Pavel "Ing." ""12.06.1983peněžitý dar 200 000,00
Vyboštok, Jaromír "Ing." ""19.09.1971peněžitý dar 5 000,00
Vykopal, Pavel "Ing." ""04.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Vykrut, Petr "" ""20.05.1974peněžitý dar 50 000,00
Vysoudil, Leoš "MUDr." "MBA"14.02.1972peněžitý dar 10 000,00
Vystavěl, Dušan "Ing." ""17.08.1963peněžitý dar 8 000,00
Vystrčil, Miloš "RNDr." ""10.08.1960bezúplatné plnění 5 525,00 ("Dar využije RNDr. Miloš Vystrčil pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Facebooková reklama.")
Vystrčil, Miloš "RNDr." ""10.08.1960peněžitý dar 50 000,00
Vystrčil, Miloš "RNDr." ""10.08.1960peněžitý dar 100 000,00
Vystrčil, Miloš "RNDr." ""10.08.1960peněžitý dar 50 000,00
Wagnerová, Liana "Bc." ""28.02.1965peněžitý dar 10 000,00
Wagnerová, Liana "Bc." ""28.02.1965peněžitý dar 1 500,00
Wagner, Vladimír "Ing." ""21.04.1984peněžitý dar 30 000,00
Waisser, Karel "" ""16.03.1971peněžitý dar 10 000,00
Walach, Martin "" ""07.09.1972peněžitý dar 2 000,00
Weber, Petr "PhDr. et Mgr." ""09.07.1983bezúplatné plnění 500,00 ("Dar využije Jiří Oberfalzer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. poskytnutí plochy na banner")
Wegrzyn, Richard "Mgr." ""09.07.1977peněžitý dar 2 000,00
Wilczek, Filip "Ing." ""07.04.1998peněžitý dar 6 000,00
Witala, Lukáš "Ing." "Ph.D."16.08.1981peněžitý dar 10 000,00
Woznica, Vlastimil "MUDr." ""13.07.1966peněžitý dar 60 000,00
Zahradník, Petr "" ""14.06.1962peněžitý dar 984,00
Záhrubský, David "" ""09.06.1981peněžitý dar 10 000,00
Zácha, Michal "" "DiS."23.05.1978peněžitý dar 16 000,00
Zácha, Michal "" "DiS."23.05.1978peněžitý dar 100 000,00
Zajac, Jiří "" ""01.02.1977peněžitý dar 70 000,00
Zajíček, Adam "Mgr." ""30.12.1987peněžitý dar 10 000,00
Zajíček, Jiří "" ""28.08.1987peněžitý dar 80 000,00
Zajíček, Tomáš "" ""02.03.1967peněžitý dar 75 000,00
Zajíčková, Renáta "Mgr." ""17.08.1967peněžitý dar 60 000,00
Zakopalová, Marta "Mgr." ""05.12.1965peněžitý dar 16 000,00
Záleská, Markéta "Mgr." ""18.12.1966peněžitý dar 100 000,00
Zapletal, Jan "Mgr." ""18.09.1973bezúplatné plnění 7 633,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022 (Uherské Hradiště). ")
Zapletalová, Radana "Bc." ""21.04.1963peněžitý dar 12 000,00
Zatloukal, Jaroslav "Ing." ""04.12.1960peněžitý dar 20 000,00
Zátopek, Jaroslav "" ""27.09.1980peněžitý dar 1 600,00
Zátopek, Petr "Ing." ""15.12.1980peněžitý dar 1 000,00
Zdráhala, Josef "" ""21.11.1958bezúplatné plnění 5 000,00 ("Dar využije prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. pronájem vozu s polepem na měsíc září")
Zelený, David "" ""27.07.1973peněžitý dar 26 000,00
Zelinka, Jan "Ing.arch." ""19.04.1971peněžitý dar 30 000,00
Zeman, Daniel "" ""16.02.1973peněžitý dar 50 000,00
Zeman, Ondřej "" ""06.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Zeman, Petr "" ""18.07.1961peněžitý dar 26 000,00
Zeronik, Jiří "" ""06.12.1975peněžitý dar 70 000,00
Zikmund, Alexandr "Mgr." ""04.12.1952peněžitý dar 10 000,00
Zimmermann, Petr "MUDr." ""27.10.1964peněžitý dar 50 000,00
Zlámal, Vít "Mgr." ""24.06.1995peněžitý dar 10 000,00
Zmatlo, Petr "Ing." ""30.06.1976peněžitý dar 8 000,00
Zörkler, Jiří "" ""16.09.1970peněžitý dar 98 200,00
Zukalová, Věra "" ""15.06.1974peněžitý dar 100 000,00
Žáčková, Marie "Ing." ""12.01.1979peněžitý dar 25 000,00
Žák, Jiří "" ""17.01.1959peněžitý dar 10 000,00
Žák, Jiří "" ""17.01.1959peněžitý dar 15 000,00
Žbelová, Veronika "" ""15.03.1974bezúplatné plnění 500,00 ("Dar využije Jiří Oberfalzer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. poskytnutí reklamní plochy")
Žďárská, Veronika "Mgr." ""13.08.1985peněžitý dar 2 700,00
Žejšková, Michaela "Mgr." "LL.M."15.06.1982peněžitý dar 20 000,00
Žejšková, Michaela "Mgr." "LL.M."15.06.1982peněžitý dar 10 000,00
Židek, Petr "Mgr." "MPA"27.03.1969peněžitý dar 5 000,00
Židek, Petr "Mgr." "MPA"27.03.1969peněžitý dar 7 000,00
Židek, Petr "Mgr." "MPA"27.03.1969peněžitý dar 25 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 1 418 452,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
"ICOM transport a.s."46346040108 271,00 ("Dar využije RNDr. Miloš Vystrčil pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Přenechání reklamních ploch na autobusech + venkovní plochy statické v Jihlavě (4x citilight, A2 rámeček uvnitř nádraží, BB plocha, plotovka) a v Dačicích (2 x citylihgt, 1x A2 a 1 A3 rámeček uvnitř nádraží) v období od 20.8. do 2.10. 2022")
"TOP 09"7133972858 165,00 ("Dar využije RNDr. Miloš Vystrčil pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o tisk propagačních materiálů, výlep plakátů a pronájem.")
"TOP 09"7133972858 165,00 ("Dar využije Ing. Zdeněk Nytra pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o tisk propagačních materiálů, výlep plakátů a pronájem.")
"TOP 09"7133972858 165,00 ("Dar využije Mgr. Stanislav Folwarczny pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o tisk propagačních materiálů, výlep plakátů a pronájem.")
"TOP 09"7133972858 165,00 ("Dar využije Martina Motshagen pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o tisk propagačních materiálů, výlep plakátů a pronájem.")
"TOP 09"7133972858 165,00 ("Dar využije Jiří Oberfalzer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o tisk propagačních materiálů, výlep plakátů a pronájem.")
"TOP 09"7133972858 165,00 ("Dar využije JUDr. Hana Kordová Marvanová pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o tisk propagačních materiálů, výlep plakátů a pronájem.")
"TOP 09"7133972858 165,00 ("Dar využije doc. MgA. Tomáš Töpfer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Jedná se o tisk propagačních materiálů, výlep plakátů a pronájem.")
Beke, David "Ing. arch." ""30.08.1980120 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Tvorba vizuálů a grafiky - komunální volby Jihlava")
Boula, Lukáš "" ""07.10.198257 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Pronájem reklamních ploch pro kampaň MS ODS Brno-jih v měsíci září 2022. ")
Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D."11.08.1971118 000,00 ("Dar využije Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Předmětem darovací smlouvy je organizační zajištění kampaně pro volby do Senátu PČR - senátní obvod č. 58.")
Foltýn, Richard "" ""24.06.1973100 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022 - pronájem reklamních ploch ve městě Brně. ")
Chládek, Michal "JUDr." "MBA"30.04.196452 726,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Dar je určen na činnost MS ODS Jundrov - organizace kampaně. ")
Jurka, Karel "" ""29.08.1973100 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. pro potřeby MS ODS Vyškov, zajištění kampaně komunální volby 2022.")
Kočí, Jan "Mgr." ""03.06.1976215 300,00 ("Vybavení místnosti dle přílohy darovací smlouvy")
Stejskal, Zbyněk "" ""27.02.197580 000,00 ("Dar je určen na kampaň do komunálních voleb 2022. Zajištění předvolební kampaně ODS v Havlíčkově Brodě, tiskoviny, BB plochy, akce.")
Töpfer, Tomáš "doc. MgA." ""10.01.195160 000,00 ("Dar využije doc. MgA. Tomáš Töpfer pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Předmětem darovací smlouvy je organizační zajištění kampaně pro volby do Senátu PČR - senátní obvod č. 55.")

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy