Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2022

Název politické strany / politického hnutí:
Národní demokracie

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
69345473

Sídlo politické strany / politického hnutí:
U tržnice 1979, kladno-kročehlavy, 27201

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 732322371, e-mail: info@narodnidemokracie.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Adam Benjamin Bartoš - předsedaIdentifikátor zprávy: Z7937-20230329130223
Datum předložení zprávy: 29.03.2023
Datum a čas poslední úpravy: 29.03.2023 11:02:23
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_2022.pdf
Počet stran: 15
Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 118 254,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 23 600,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 94 654,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 58 883,91
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 750,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 94 653,99 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Andrýsek, Zbyněk16.08.1974peněžitý dar 50,00
Bartoš, Adam Benjamin15.01.1980bezúplatné plnění 900,00 (knihy)
Cícha, Ivan18.01.1962bezúplatné plnění 4 880,00 (trička, plachta)
Cinkl, František06.05.1964peněžitý dar 2 000,00
Cinkl, František06.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Drvotová, Alena23.06.1955peněžitý dar 1 000,00
Dýčka, Zdeněk12.01.1962peněžitý dar 9 524,00
Hrdlička, Pavel22.03.1951peněžitý dar 150,00
Hrdlička, Pavel22.03.1951peněžitý dar 300,00
Hrdlička, Pavel22.03.1951peněžitý dar 150,00
Hrdlička, Pavel22.03.1951peněžitý dar 150,00
Hrdlička, Pavel22.03.1951peněžitý dar 150,00
Hrdlička, Pavel22.03.1951peněžitý dar 150,00
Hrdlička, Pavel22.03.1951peněžitý dar 150,00
Hrdlička, Pavel22.03.1951peněžitý dar 150,00
Hrdlička, Pavel22.03.1951peněžitý dar 150,00
Hrdlička, Pavel22.03.1951peněžitý dar 150,00
Kubela, Karel26.05.1976peněžitý dar 100,00
Kubela, Karel26.05.1976peněžitý dar 100,00
Kubela, Karel26.05.1976peněžitý dar 120,00
Kubela, Karel26.05.1976peněžitý dar 100,00
Kubela, Karel26.05.1976peněžitý dar 100,00
Kubela, Karel26.05.1976peněžitý dar 100,00
Kubela, Karel26.05.1976peněžitý dar 100,00
Kubela, Karel26.05.1976peněžitý dar 100,00
Kubela, Karel26.05.1976peněžitý dar 100,00
Kubela, Karel26.05.1976peněžitý dar 100,00
Kubela, Karel26.05.1976peněžitý dar 100,00
Kubela, Karel26.05.1976peněžitý dar 100,00
Kubíčková, Jana21.08.1951peněžitý dar 1 000,00
Kubíčková, Jana21.08.1951peněžitý dar 1 000,00
Mlčák, Jiří21.01.1969peněžitý dar 999,00
Mrázek, Jan15.03.1993bezúplatné plnění 750,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 300,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 300,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 300,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 300,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 300,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 300,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 300,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 300,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 300,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 300,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 300,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 300,00
Němec, František15.07.1976peněžitý dar 9 300,00
Panocha, Jan06.07.1982peněžitý dar 18 000,00
Panocha, Jan06.07.1982peněžitý dar 14 880,00
Petrášková, Milena02.04.1966peněžitý dar 100,00
Petrášková, Milena02.04.1966peněžitý dar 100,00
Petrášková, Milena02.04.1966peněžitý dar 200,00
Petrášková, Milena02.04.1966peněžitý dar 200,00
Petrášková, Milena02.04.1966peněžitý dar 200,00
Petrášková, Milena02.04.1966peněžitý dar 100,00
Petrášková, Milena02.04.1966peněžitý dar 100,00
Petrášková, Milena02.04.1966peněžitý dar 100,00
Petrášková, Milena02.04.1966peněžitý dar 100,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 100,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 100,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 100,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 400,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 200,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 49,99
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 100,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 200,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 100,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 300,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 120,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 100,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 300,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 100,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 100,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 200,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 200,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 100,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 100,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 100,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 80,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 200,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 201,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 150,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 250,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 100,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 150,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 150,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 101,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 350,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 100,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 100,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 150,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 50,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 150,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 100,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 250,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 100,00
Radosta, Michal20.01.1962peněžitý dar 100,00
Rainer, Miroslav03.08.1946peněžitý dar 10 000,00
Rolc, Lubomír26.04.1957peněžitý dar 500,00
Schmidtová, Ivana04.08.1962peněžitý dar 1 000,00
Schmidtová, Ivana04.08.1962peněžitý dar 1 000,00
Vilček, Josef12.07.1972peněžitý dar 200,00
Vilček, Josef12.07.1972peněžitý dar 200,00
Vilček, Josef12.07.1972peněžitý dar 200,00
Vilček, Josef12.07.1972peněžitý dar 200,00
Zapalač, Zbyněk26.09.1973peněžitý dar 999,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy