Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2022

Název politické strany / politického hnutí:
Osmička žije

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
17262894

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Mirovická 1116/29, Praha, 18200

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 608771389, e-mail: info@8zije.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Němeček Tomáš -Identifikátor zprávy: Z8240-20230328195349
Datum: 28.03.2023 17:53:49
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: ucetni_zaverka_a_zprava_auditora_Osmicka_zije_za_rok_2022.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 567 000,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 0,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 567 000,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 501 000,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 392 449,22 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Alf and Bet, spol. s r.o.05557135peněžitý dar 5 000,00
ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o10722190peněžitý dar 10 000,00
Beneš, Marek15.06.1988peněžitý dar 5 000,00
Blahunek, Václav23.04.1971peněžitý dar 4 664,00
Buršík, Ondřej11.03.1993peněžitý dar 29 000,00
Dobíšek, Michal14.03.1978peněžitý dar 2 000,00
Eyemová, Hana25.05.1982peněžitý dar 1 500,00
Frost, Miroslav19.10.1983peněžitý dar 3 000,00
Gregora, Dominik24.12.1996peněžitý dar 4 000,00
H.S. TRADE a.s25135023peněžitý dar 15 000,00
Horský, David Jan08.01.1996peněžitý dar 5 000,00
Jareš, Jakub29.03.1983peněžitý dar 2 000,00
Kalina, Michal19.03.1984peněžitý dar 3 000,00
Karabínoš, Platon27.06.1987peněžitý dar 2 500,00
Koch, Michael28.11.1993peněžitý dar 35 000,00
Krčál, Marek17.09.1983peněžitý dar 5 000,00
Krummackerová, Pavla27.01.1980peněžitý dar 5 000,00
Kuchtová, Perla03.09.1959peněžitý dar 15 690,00
Kysela, Jan15.09.1974peněžitý dar 1 000,00
Lesch, Kateřina28.09.1984peněžitý dar 2 000,00
Maslowski, Bohdan27.03.1986peněžitý dar 17 777,00
Mátl, Vít06.06.1952peněžitý dar 10 000,00
Mikulášek, Jakub18.10.1975peněžitý dar 5 000,00
Mores, Cyril21.08.1976peněžitý dar 2 500,00
Musilová, Barbora03.04.1983peněžitý dar 13 000,00
Musil, Tomáš23.04.1993peněžitý dar 10 000,00
Němeček, Tomáš18.05.1973peněžitý dar 22 000,00
Ordinace Mucha, s.r.o.62411543peněžitý dar 22 222,22
Osuský, Michal16.01.1981peněžitý dar 6 000,00
Pazderka, Tomáš17.07.1985peněžitý dar 2 000,00
space2let, spol. s r.o.27875172peněžitý dar 5 000,00
Šimbera, Jan22.07.1992peněžitý dar 26 000,00
Šmíd, Dalibor14.06.1978peněžitý dar 3 839,00
Targito.com s.r.o.28445937peněžitý dar 10 000,00
Tregellas, John Lindenthal04.05.1963peněžitý dar 6 000,00
Trník, Michal10.04.1982peněžitý dar 31 357,00
Trojak, Barbora31.07.1988peněžitý dar 3 000,00
Tůmová, Ilona05.09.1966peněžitý dar 20 000,00
Tyburcová, Helena24.03.1961peněžitý dar 1 400,00
Vojtíšková, Vladislava26.05.1987peněžitý dar 12 000,00
Vyhnanovský, Lukáš04.02.1980peněžitý dar 3 000,00
ZOCALO s.r.o.01930877peněžitý dar 5 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy