Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2022

Název politické strany / politického hnutí:
KDU-ČSL

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00442704

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Karlovo náměstí 317/5, Praha, 12000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 731603857, e-mail: zakova@kdu.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Marian Jurečka - předsedaIdentifikátor zprávy: Z7858-20230330100251
Datum: 30.03.2023 08:02:51
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: zprava_nezavisleho_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Vyrocni_financni_zprava_2022.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 102 726 883,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 49 816 595,00
4 Členské příspěvky 4 147 427,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 19 961 927,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 24 035 061,00
7 Úroky z vkladů 8 373,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 4 757 500,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 27 511 880,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 232 445,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 14 941 468,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 25 725 092,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Generální sekretář 1
Asistent 3
Tiskový mluvčí, koordinátor tiskového úseku 2
Mediální asistent 1
Zahraniční tajemník 1
Personalista a účetní 4
Informatik 2
Analytik 1
Technická správa 8
Krajský manažer a organizační pracovník 17
Volební manažer 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z.ú., Karlovo náměstí 317/5, 128 00,Praha 2 4 757 500,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Nový Hlas s.r.o. - Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 128 00 26505576 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 19 961 926,86 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adamec, František, MUDr.06.09.1951peněžitý dar 20 000,00
Adamec, Jiří, Mgr.30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří, Mgr.30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří, Mgr.30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří, Mgr.30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří, Mgr.30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří, Mgr.30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří, Mgr.30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří, Mgr.30.12.1977bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Adamec, Karel26.11.1945bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Adamec, Václav, Mgr.22.10.1986peněžitý dar 34 000,00
Adámek, Marek08.08.1988peněžitý dar 7 867,00
Adámková, Miluše03.04.1952bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Agist s.r.o.29445671bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64)
Achilles, Tomáš26.09.1979peněžitý dar 2 000,00
Alexa, Václav31.10.1954bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Andris s.r.o.08880492peněžitý dar 1 000,00
Anna, Hunešová21.06.1997bezúplatné plnění 20 000,00 (nepeněžní plnění - fotografování a administrativní práce - Huneš, obv. 10)
Antoš, Stanislav Bc.13.11.1966peněžitý dar 2 000,00
Arschenbrenner, Jan03.05.1958bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Auto Horák Hustopeče s.r.o.04674952peněžitý dar 5 000,00
AUTO HRAZDIRA s.r.o.26890186bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
AUTODOPRAVA GAIER s.r.o.26074001peněžitý dar 50 000,00
AVEO BENEFIT s.r.o.29451370peněžitý dar 5 000,00
Báchor, Evžen18.03.1951bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Baldík, Pavel25.03.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Baldovská s.r.o.01494872peněžitý dar 20 000,00
Baránková, Jana23.09.1963peněžitý dar 2 000,00
Barbora, Palánová20.12.1988bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Bartošek, Jan, Ing.10.11.1971peněžitý dar 64 000,00
Bartošek, Jan, Ing.10.11.1971peněžitý dar 50 000,00
Bartošek, Jan, Ing.10.11.1971peněžitý dar 10 000,00
Bartošek, Vladimír19.09.1979bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Bartošová, Ivana Mgr.06.10.1960peněžitý dar 5 000,00
Bartošová, Ivana Mgr.06.10.1960peněžitý dar 2 000,00
Bartošová, Zuzana, MVDr.17.09.1962peněžitý dar 9 500,00
Bartošová, Zuzana, MVDr.17.09.1962peněžitý dar 7 000,00
Bartošová, Zuzana, MVDr.17.09.1962peněžitý dar 300,00
Basl, Jiří Ing.16.03.1969peněžitý dar 7 800,00
Basl, Jiří Ing.16.03.1969peněžitý dar 2 200,00
Basl, Jiří Ing.16.03.1969peněžitý dar 2 000,00
Bayerová, Josefína12.02.1965bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Bayerová, Ludmila07.09.1948bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Bednařík, Tomáš, Ing.01.12.1970peněžitý dar 4 000,00
Bednář, Josef, Ing.24.06.1956peněžitý dar 1 000,00
Beinlich, Martin15.06.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Beinlich, Martin15.06.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Bekárek, Štěpán15.05.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Bělobrádek, Pavel,MVDr., Ph.D, M25.12.1976peněžitý dar 80 000,00
Bělohlávková, Romana, MUDr.26.01.1965peněžitý dar 100 000,00
Běloušková, Petra20.10.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Bělský, Radek24.02.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 55 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Benešík, Ondřej, Mgr.27.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Beránková, Magdaléna27.02.1976bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Beran, Vít, Ing.22.05.1967peněžitý dar 30 000,00
Beran, Vít, Ing.22.05.1967peněžitý dar 2 000,00
Berka, Pavel, Ing.11.05.1972peněžitý dar 35 000,00
Berka, Pavel, Ing.11.05.1972bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Berka, Pavel, Ing.11.05.1972bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Berka, Pavel, Ing.11.05.1972bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Berka, Pavel, Ing.11.05.1972bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Berka, Pavel, Ing.11.05.1972bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Berka, Pavel, Ing.11.05.1972bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Berka, Pavel, Ing.11.05.1972bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Berka, Pavel, Ing.11.05.1972bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Berka, Pavel, Ing.11.05.1972bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Berka, Pavel, Ing.11.05.1972bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Bezděková, Marie26.07.1956bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Bielesch, Petr, Ing.02.05.1975peněžitý dar 20 000,00
Bilíková, Anna23.07.1948bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Bílková, Pavlína22.08.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Bílý, Ladislav, Mgr.10.02.1991peněžitý dar 2 500,00
Bílý, Ladislav, Mgr.10.02.1991peněžitý dar 2 500,00
Bláha, František, DiS.30.11.1978peněžitý dar 5 000,00
Bláha, Václav, JUDr.24.07.1991peněžitý dar 5 000,00
Blahová, Michaela, Bc.19.06.1969peněžitý dar 10 000,00
Blažek, Ladislav, Ing.29.07.1967peněžitý dar 2 555,00
Blažek, Petr31.05.1979bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Blažková, Marcela, Ing.25.08.1971peněžitý dar 100 000,00
Boček, František, Bc.09.09.1965bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Boháč, Lukáš16.04.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Böhm, Martin28.09.1979bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Böhm, Petr, Ing.30.05.1979bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Bok, Zdeněk31.10.1959peněžitý dar 1 000,00
Bolek, Tomáš19.12.1969bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Bortlová, Milada03.08.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Bořecký, Petr12.09.1988peněžitý dar 14 630,00
Bořecký, Petr12.09.1988peněžitý dar 4 400,00
Botek, Pavel, Ing.21.01.1972peněžitý dar 8 000,00
Bouda, Čestmír, Ing.02.05.1962peněžitý dar 32 592,00
Bouda, Josef19.11.1963bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Bour, Prokop31.08.1948bezúplatné plnění 700,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Bouzková, Hana10.10.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Brabec, Lubomír13.05.1949peněžitý dar 1 000,00
Bradáč, Stanislav07.09.1956peněžitý dar 12 000,00
Brejchová, Blanka13.07.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Brom, Petr15.09.1980bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Brož, Marcel09.11.1976peněžitý dar 600,00
Brož, Marcel09.11.1976peněžitý dar 600,00
Brož, Marcel09.11.1976peněžitý dar 600,00
Brož, Marcel09.11.1976peněžitý dar 600,00
Brož, Marcel09.11.1976peněžitý dar 600,00
Brož, Marcel09.11.1976peněžitý dar 600,00
Brož, Marcel09.11.1976peněžitý dar 600,00
Brož, Marcel09.11.1976peněžitý dar 600,00
Brož, Marcel09.11.1976peněžitý dar 600,00
Brož, Marcel09.11.1976bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Brůha, Jiří18.03.1959peněžitý dar 20 000,00
Brzesková, Monika, Mgr.11.06.1977peněžitý dar 20 000,00
Brzezina, Roman, Mgr.23.11.1977peněžitý dar 10 000,00
Březina, Miroslav13.10.1963peněžitý dar 400,00
Buchta, Josef18.12.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Buňková, Alice, Mgr.05.04.1939bezúplatné plnění 1 200,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Bureš, Josef29.03.1958bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Burgr, Petr29.03.1953peněžitý dar 28 000,00
Burgr, Radomír29.04.1967bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Butorová, Miroslava, Ing.22.03.1974bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Cacák, Karel, DiS23.05.1977peněžitý dar 50 000,00
Cach, Jakub19.12.1986peněžitý dar 70 000,00
Cajzl, Petr10.11.1961peněžitý dar 3 000,00
Cajzl, Petr10.11.1961peněžitý dar 2 000,00
Carbol, Jiří, Ing.04.02.1959peněžitý dar 60 000,00
Carbol, Jiří, Ing.04.02.1959peněžitý dar 2 000,00
Carbolová, Alena Ing.Arch.17.06.1966peněžitý dar 20 000,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 35 000,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 16 000,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 10 000,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 10 000,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman Ing.11.08.1974peněžitý dar 500,00
Cibere, Patrik, Mgr.13.08.1996peněžitý dar 2 000,00
Cilečková, Kateřina, Mgr., Ph.D14.06.1972bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Conceptica s.r.o.27578348peněžitý dar 15 000,00
cresco&finance a.s.27755177bezúplatné plnění 3 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64)
Crha, Antonín, Ing.31.01.1961peněžitý dar 34 300,00
Crhák, Jaroslav25.08.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Cubrová, Kateřina, Mgr.15.05.1977peněžitý dar 10 000,00
Curylo, Lukáš, Mgr.03.02.1974peněžitý dar 40 000,00
Curylo, Lukáš, Mgr.03.02.1974peněžitý dar 2 000,00
Curylo, Vojtěch, Mgr. Bc. Di05.02.1976peněžitý dar 35 000,00
CVS Žamberk s.r.o.27495981bezúplatné plnění 11 980,00 (nepeněžní plnění - dárkový poukaz, Fiala, obv.46)
Čajánek, Martin, RNDr.Ph.D.20.03.1969peněžitý dar 2 000,00
Čajanová, Ludmila25.02.1948bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64)
Čapek, Jan24.05.1959bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Čáp, Jan, Prof.MUDr.21.02.1953peněžitý dar 50 000,00
Čásenský & Hlavatý, s.r.o.25973738peněžitý dar 20 000,00
Čečman, Alois07.01.1948bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Čečman, Ivo, Ing.12.09.1975peněžitý dar 2 500,00
Čečman, Ivo, Ing.12.09.1975peněžitý dar 2 500,00
Čečman, Ivo, Ing.12.09.1975peněžitý dar 2 000,00
Čejková, Lenka25.01.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Čerepešová, Dana03.12.1974bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Čermáková, Zuzana22.04.1965bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Čermáková, Zuzana22.04.1965bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Čermáková, Zuzana22.04.1965bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Čermáková, Zuzana22.04.1965bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Čermáková, Zuzana22.04.1965bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Černochová, Jana06.10.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Černochová, Marie23.04.1949bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Černošek, Pavel, Mgr.10.04.1973peněžitý dar 8 000,00
Černý, Martin23.07.1983peněžitý dar 6 979,00
Černý, Martin23.07.1983peněžitý dar 2 700,00
Černý, Martin23.07.1983peněžitý dar 1 350,00
Červenka, Karel04.03.1957bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Červík, Tomáš22.10.1985bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul00406481peněžitý dar 500,00
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Zdounky70894558peněžitý dar 500,00
Čížek, Miroslav07.12.1944peněžitý dar 1 000,00
Čížek, Miroslav07.12.1944peněžitý dar 500,00
Čunek, Jiří22.02.1959peněžitý dar 70 000,00
Čupr, Pavel25.11.1939bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla, Mgr.11.08.1986peněžitý dar 100,00
Daďo, Stanislav, Ing.25.03.1934peněžitý dar 500,00
David Smetana15063879peněžitý dar 84 000,00
David, Jan, Ing.09.02.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Davidová, Zuzana, Mgr.22.02.1983bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
David, Václav22.09.1950bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Decker, Jan, Ing., PhD.18.04.1962peněžitý dar 50 000,00
Decker, Jan, Ing., PhD.18.04.1962peněžitý dar 7 560,00
Deml, Michal, Ing.02.12.1967peněžitý dar 5 000,00
Derner, Vladimír Ing.13.07.1956peněžitý dar 2 000,00
Dobroňská, Marie10.01.1945bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Dohnalová, Magdaléna19.01.1939bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Dokulil, Jan, Ing.02.05.1964peněžitý dar 200 000,00
Doleček, Pavel, Ing.12.05.1971peněžitý dar 5 000,00
Doležal, Dušan03.04.1973bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Doležálek, Vít, Mgr.10.03.1982peněžitý dar 200 000,00
Doležálek, Vít, Mgr.10.03.1982peněžitý dar 100 000,00
Doležal, Jakub25.11.1990bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Doležal, Miloslav29.01.1947bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Domácí lékárna s.r.o.25485822peněžitý dar 10 000,00
Domácí lékárna s.r.o.25485822peněžitý dar 10 000,00
Dostálek, Pavel, JUDr.12.08.1982peněžitý dar 4 000,00
Dostálová, Jana17.03.1960peněžitý dar 1 000,00
Dostálová, Ladislava01.10.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Dostál, Tomáš, Ing.14.02.1971peněžitý dar 20 000,00
Dostál, Tomáš, Ing.14.02.1971peněžitý dar 2 500,00
Dostál, Václav, Ing.18.02.1930bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Doubrava, Pavel, Mgr.11.11.1964peněžitý dar 2 500,00
Doubrava, Pavel, Mgr.11.11.1964peněžitý dar 2 500,00
Dračková, Růžena28.08.1947bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan, ThMgr.23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 500,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 500,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 500,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drápal, Vojtěch, Mgr.24.02.1990peněžitý dar 100,00
Drašnar, Stanislav08.04.1994peněžitý dar 4 000,00
Drašnar, Stanislav08.04.1994peněžitý dar 500,00
Drobílek, Ondřej20.05.1983peněžitý dar 2 500,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav, Ing.04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobný, Jan25.04.1939bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Duda, Pavel28.03.1973peněžitý dar 3 000,00
Dudíková, Marie, Mgr.13.02.1956peněžitý dar 2 500,00
Dufek, Aleš, Mgr.17.11.1973peněžitý dar 30 000,00
Ducháček, Stanislav26.10.1946bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Duchek, Vladimír, Ing.07.10.1976peněžitý dar 4 000,00
Dulava, Martin20.12.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Dupal, Radomír18.12.1981bezúplatné plnění 1 200,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Ďurďa, Tomáš14.09.1971peněžitý dar 2 000,00
Dušek, Radek24.12.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Dvořáček, Jiří, Mgr.24.02.1970peněžitý dar 25 000,00
Dvořáček, Jiří, Mgr.24.02.1970peněžitý dar 20 000,00
Dvořáček, Josef31.05.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Dvořák, Josef, Bc.29.06.1980peněžitý dar 12 000,00
Dvořák, Petr - krajský tajem11.10.1989peněžitý dar 40 000,00
Džubej, Bohumír12.01.1958peněžitý dar 1 000,00
ELSPET s.r.o.63489996peněžitý dar 5 000,00
ELSPET s.r.o.63489996bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Exnerová, Jana07.10.1961bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Fandel, Stanislav26.04.1970bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Fasora, Pavel27.06.1984peněžitý dar 40 000,00
FEMINOS s.r.o.03183734peněžitý dar 5 000,00
Fenclová, Marie20.01.1975bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Fialová, Anna01.10.1954peněžitý dar 100 000,00
Fidlerová, Marie14.05.1970bezúplatné plnění 900,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Filipi, Dominik, Mgr.11.03.1983peněžitý dar 1 284,00
Filip, Jiří16.06.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Filip, Martin Ing.10.09.1979peněžitý dar 30 000,00
Filip, Martin Ing.10.09.1979peněžitý dar 22 000,00
Filip, Martin Ing.10.09.1979peněžitý dar 20 000,00
Filip, Martin Ing.10.09.1979peněžitý dar 20 000,00
Filip, Martin Ing.10.09.1979peněžitý dar 5 000,00
Filip, Petr, Ing.15.02.1979bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Fiřt, Josef, Mgr. et Mgr.,14.03.1976peněžitý dar 25 000,00
Fišer, Jiří16.12.1944bezúplatné plnění 900,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Fišer, Václav, Ing.10.05.1972bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Flekr, Jaroslav28.04.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Flekr, Jaroslav28.04.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Flekr, Jaroslav28.04.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Fojtíček, Petr, Ing.04.07.1964peněžitý dar 2 000,00
Fojtík, Zbyšek, Ing.16.08.1959bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
FOREZ s.r.o.64788342bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Forišková, Dana, Ing. Ph.D.17.05.1956peněžitý dar 3 000,00
Forišková, Dana, Ing. Ph.D.17.05.1956peněžitý dar 2 000,00
Forišková, Dana, Ing. Ph.D.17.05.1956bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Formánková, Alena26.07.1941bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Frank, Vojtěch, Ing.18.02.1994peněžitý dar 2 500,00
Frejlich, Petr, Bc.30.10.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Friedrichová, Sirůčková Pavla13.02.1979bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
FSC Plus s.r.o.26021943peněžitý dar 5 000,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel, Ing.17.10.1962peněžitý dar 250,00
Furmánek, Lubomír, Bc.19.06.1976bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Furmánek, Lubomír, Mgr., MBA19.06.1976peněžitý dar 55 000,00
GAIA com s.r.o.06931740bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Gatema Holding s. r. o.08745854peněžitý dar 30 000,00
Giacintov, Michal Ing.arch.08.12.1962peněžitý dar 20 000,00
Glatzová, Marie07.04.1964peněžitý dar 3 000,00
Glogar, Antonín, Mgr.17.10.1950bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Gogelová, Regina, Ing.17.12.1967peněžitý dar 65 000,00
Gogelová, Regina, Ing.17.12.1967peněžitý dar 5 000,00
Gogelová, Regina, Ing.17.12.1967peněžitý dar 5 000,00
Gogelová, Regina, Ing.17.12.1967peněžitý dar 5 000,00
Golasowská, Pavla, Mgr. Bc. DiS18.05.1964peněžitý dar 40 000,00
Golasowská, Pavla, Mgr. Bc. DiS18.05.1964peněžitý dar 20 000,00
Golasowská, Pavla, Mgr. Bc. DiS18.05.1964peněžitý dar 2 000,00
Goldová, Marcela15.06.1993bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Goldová, Miluše, Ing., Mgr.11.08.1967bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Gotthardová, Lenka16.10.1963bezúplatné plnění 3 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Greiner, Karel13.05.1954bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Grézlová, Marie02.12.1955peněžitý dar 1 400,00
Grolich, Jan, Mgr.11.06.1984peněžitý dar 55 000,00
Grolich, Jan, Mgr.11.06.1984peněžitý dar 2 000,00
Gryžboň, Jaromír, Ing.23.09.1963bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Gvardová, Vlasta02.11.1935bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Hainc, Jaromír24.03.1952bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Hainc, Jaromír24.03.1952bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Hainc, Jaromír24.03.1952bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Hainc, Rostislav, Ing. Bc.29.07.1988peněžitý dar 20 000,00
Hainc, Rostislav, Ing. Bc.29.07.1988peněžitý dar 2 500,00
Hainc, Rostislav, Ing. Bc.29.07.1988peněžitý dar 2 500,00
Haitl, František30.04.1960bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Haitlová, Libuše15.03.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Hájek, Jiří16.09.1961bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Hamáček, Petr29.05.1978peněžitý dar 20 000,00
Hampl, Václav, Mgr.23.01.1971peněžitý dar 2 500,00
Hampl, Václav, Mgr.23.01.1971peněžitý dar 2 500,00
Hampl, Václav, Mgr.23.01.1971peněžitý dar 2 000,00
Hamrozi, Jiří, Ing.27.12.1977peněžitý dar 27 720,00
Hanák, Stanislav13.05.1971peněžitý dar 500,00
Hanák, Stanislav13.05.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
HANKE STROJÍRNA s.r.o.29452597peněžitý dar 16 000,00
Hansl, František10.02.1955bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Hardt, Tomáš16.11.1973peněžitý dar 200 000,00
Hardt, Tomáš16.11.1973peněžitý dar 100 000,00
HARTMAN CZ s.r.o.25297783bezúplatné plnění 20 000,00 (nepeněžní plnění - zapůjčení vozu i jako reklamní nosič, Fiala, obv.46)
Hasoň, František10.11.1970peněžitý dar 118 000,00
Hausner, Radek15.03.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Haušová, Miluše05.12.1938bezúplatné plnění 900,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Havel, Luděk02.03.1966peněžitý dar 20 000,00
Havlíček, Martin17.10.1990peněžitý dar 12 000,00
HAVLÍK OPAL spol. s r.o.60322284bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64)
Havran, Štěpán13.04.1988bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Havrlant, Stanislav07.03.1949bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Ház, Zdislav, DiS.23.04.1979peněžitý dar 2 500,00
Hecl, Petr, Mgr.29.06.1982peněžitý dar 2 500,00
Hecl, Petr, Mgr.29.06.1982peněžitý dar 2 500,00
Hegarová, Eva, Mgr.20.09.1977bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Heikenwälder, Jakub Ing.20.05.1986peněžitý dar 50 000,00
Hejna, Vít14.07.1986bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Helán, Leoš25.07.1942bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
HELIODENT s.r.o.28595297peněžitý dar 40 000,00
Heller, Jiří, Mgr. Bc.14.09.1981peněžitý dar 2 000,00
Heller, Josef Ing., MBA09.05.1943peněžitý dar 2 000,00
Heller, Šimon, Mgr.16.01.1988peněžitý dar 10 000,00
Hermann, Josef, Ing.16.07.1958peněžitý dar 15 000,00
Hermann, Josef, Ing.16.07.1958peněžitý dar 5 000,00
Herot, Miroslav01.03.1982peněžitý dar 2 000,00
Herzán, David01.07.1973peněžitý dar 25 000,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr Ing.21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 50 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 3 000,00
Hladík, Petr, Mgr.28.09.1984peněžitý dar 2 000,00
Hlavačka, Petr, PhDr.25.12.1967peněžitý dar 2 000,00
Hlavačka, Petr, PhDr.25.12.1967peněžitý dar 1 000,00
Hlaváč, Libor, Ing.09.04.1984bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Hlava, Stanislav01.05.1962peněžitý dar 5 000,00
Hlavinka, Jiří04.04.1954bezúplatné plnění 1 200,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Hložek, Alois31.08.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Hluchník, Vilém, Ing.15.10.1990peněžitý dar 2 000,00
Hnatová, Hana11.12.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Hojná, Kateřina20.11.1964peněžitý dar 2 000,00
Holáň, Tomáš, Ing.07.10.1976peněžitý dar 40 000,00
Holáň, Tomáš, Ing.07.10.1976peněžitý dar 2 000,00
Holišová, Pavla03.05.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64)
Homola, Antonín03.08.1988peněžitý dar 70 000,00
Homolka, Josef, Ing.15.10.1964peněžitý dar 12 000,00
Honešová, Jaroslava10.07.1963bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Honzíková, Pavla11.09.1952bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Honz, Josef, Ing.19.12.1973peněžitý dar 20 000,00
Horáčková, Eva21.02.1984bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Horák, Alois, Ing.02.01.1957peněžitý dar 11 000,00
Horák, František Mgr.13.06.1973peněžitý dar 10 000,00
Horák, František Mgr.13.06.1973peněžitý dar 5 000,00
Horák, František Mgr.13.06.1973peněžitý dar 2 000,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří, PhDr.24.06.1984peněžitý dar 46 000,00
Horák, Jiří, PhDr.24.07.1984peněžitý dar 2 000,00
Horák, Jiří, PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří, PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří, PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří, PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří, PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří, PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří, PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří, PhDr.24.06.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří, PhDr.24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horáková, Zdeňka Ing.26.03.1986peněžitý dar 2 000,00
Horák, Pavel20.09.1972peněžitý dar 10 000,00
Horák, Pavel, Ing.25.07.1964peněžitý dar 2 500,00
Horák, Pavel, Ing.25.07.1964peněžitý dar 1 250,00
Horák, Radek22.12.1974peněžitý dar 10 000,00
Hora, Radek03.04.1975peněžitý dar 2 200,00
Horčička, Václav, prof. PhDr.06.08.1971peněžitý dar 40 000,00
Horská, Miluše, Mgr.26.04.1959bezúplatné plnění 9 084,57 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Hořava, Pavel, Mgr.22.09.1956peněžitý dar 100 000,00
Hořava, Pavel, Mgr.22.09.1956peněžitý dar 50 000,00
Hořínek, Michal, Mgr.28.10.1976peněžitý dar 65 000,00
Hošek, Marián MUDr.13.11.1950peněžitý dar 100 000,00
Hošek, Milan28.07.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Hošťálek, Petr13.05.1963peněžitý dar 2 000,00
Hotel Hluboký dvůr, a.s.25394967bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Hottmar, Michal26.11.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Houdová, Dana, Ing.13.03.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Houška, Miroslav, Ing.02.04.1959peněžitý dar 32 000,00
Houšková, Jana, Ing.24.12.1961peněžitý dar 10 000,00
Hrabálek, David, Ing.24.08.1984bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Hrabálek, Karel, Ing.24.01.1957bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Hrdlička, Miloš, Ing.21.06.1968peněžitý dar 2 900,00
Hroch, Jiří24.01.1971peněžitý dar 6 000,00
Hromádka, Martin Ing.24.05.1979peněžitý dar 3 000,00
Hromádka, Martin Ing.24.05.1979peněžitý dar 3 000,00
Hromek, Karel17.03.1977peněžitý dar 1 000,00
Hronek, František08.02.1968peněžitý dar 10 000,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 2 500,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela, Ing. Ph.D.22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubeš, Karel, Ing.14.07.1972peněžitý dar 10 000,00
Hruška, Jakub, Bc.05.09.1986peněžitý dar 177 607,00
Hruška, Jakub, Bc.05.09.1986peněžitý dar 2 000,00
Hubáček, Pavel29.05.1984peněžitý dar 3 000,00
Hubáček, Pavel29.05.1984peněžitý dar 1 500,00
Hubálek, Ctirad14.04.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Hubená, Martina24.04.1983bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Hudcová, Jolana, Bc.11.11.1969bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Huneš, Matěj15.07.1995bezúplatné plnění 30 000,00 (nepeněžní plnění - správa internetu a FB stránky - Huneš, obv. 10)
Huneš, Robert, PhDr. Mgr. M09.11.1968bezúplatné plnění 60 000,00 (nepeněžní plnění - bezplatné zapůjčení vozu, palivo, umístění reklamy - Huneš, obv. 10)
Huneš, Robert, PhDr. Mgr. M09.11.1968peněžitý dar 50 000,00
Hurábová, Jitka01.12.1961peněžitý dar 50 000,00
Hylasová, Věra07.04.1960bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Hylenová, Jana19.02.1979peněžitý dar 34 000,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav, Ing.06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka, MUDr.23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chaloupková, Jaroslava07.03.1948bezúplatné plnění 900,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Chamrádová, Adéla, Mgr.25.06.1994peněžitý dar 50 000,00
Charvát, Lukáš02.08.1985peněžitý dar 70 000,00
Charvát, Marian, Ing., Bc.28.05.1974peněžitý dar 40 000,00
Chiniová, Jana19.01.1960bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
chirpet s.r.o.28860004peněžitý dar 1 000,00
Chlebková, Jana16.05.1976peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 100 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 8 319,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip, RNDr.Ph.D.27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chybová, Renata07.02.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Chybová, Renata07.02.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Chybová, Renata07.02.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
IGEM protection s.r.o.07408790peněžitý dar 15 000,00
Ille, Šporková Lenka23.08.1983bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Indrák, Josef06.07.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Ing. Petr Pražák09070699peněžitý dar 60 000,00
Ing.arch. KOCYCH MICHAEL73109878peněžitý dar 3 400,00
INNEASTAV s.r.o.28627288bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64)
Isolit-Bravo, spol. s r.o.46507272bezúplatné plnění 6 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Ištvánková, Blanka23.01.1973bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Ivičičová, Jitka, Mgr.24.11.1980peněžitý dar 27 131,00
Jajtner, Pavel, MUDr., MBA27.11.1973peněžitý dar 100 000,00
Jajtner, Pavel, MUDr., MBA27.11.1973peněžitý dar 60 000,00
Jajtner, Pavel, MUDr., MBA27.11.1973peněžitý dar 30 400,00
Jalůvka, Evžen24.10.1959bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Jalůvka, Jan22.09.1956bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Jalůvka, Jan, Ing.22.09.1956bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Jalůvka, Michal13.08.1987bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Jalůvka, Oldřich23.02.1958bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
JANARION s.r.o.17183821bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
JANARION s.r.o.17183821bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Janás, Milan, Ing.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Janás, Milan, Ing.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Janás, Milan, Ing.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Janás, Milan, Ing.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Janás, Milan, Ing.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Janás, Milan, Ing.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Janás, Milan, Ing.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Janás, Milan, Ing.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Janás, Milan, Ing.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Janás, Milan, Ing.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Janata, Pavel, Ing.18.07.1960peněžitý dar 40 000,00
Jančálková, Anna25.07.1957bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Jančík, Jiří, Mgr.10.09.1982peněžitý dar 14 000,00
Jančík, Jiří, Mgr.10.09.1982peněžitý dar 3 000,00
Jančíková, Marcela17.12.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Janda, Ladislav14.09.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Jandová, Jana01.04.1968peněžitý dar 500,00
Janečková, Marie01.04.1963peněžitý dar 20 000,00
Janek, Pavel, Ing.13.01.1962bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Jan, Lačňák, Mgr., MBA22.04.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Jan, Lačňák, Mgr., MBA22.04.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Jan, Lačňák, Mgr., MBA22.04.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Jan, Lačňák, Mgr., MBA22.04.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Jan, Lačňák, Mgr., MBA22.04.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Jan, Lačňák, Mgr., MBA22.04.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Jan, Lačňák, Mgr., MBA22.04.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Jan, Lačňák, Mgr., MBA22.04.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Jan, Lačňák, Mgr., MBA22.04.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Jan, Lačňák, Mgr., MBA22.04.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Jan, Lačňák, Mgr., MBA22.04.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Jan, Lačňák, Mgr., MBA22.04.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Janoušek, Pavel, Ing.24.01.1979peněžitý dar 12 000,00
Janoušek, Vlastimil25.11.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Janoušková, Hana11.07.1967bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Janouškovec, Pavel Mgr.09.08.1959peněžitý dar 30 000,00
Janoviak, Miroslav, Mgr.21.09.1979peněžitý dar 50 000,00
Janoviak, Miroslav, Mgr.21.09.1979peněžitý dar 50 000,00
Janovský, Martin26.03.1986peněžitý dar 3 238,12
Járka, Antonín04.02.1978bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
JASS-UNI, s.r.o.60743638peněžitý dar 20 000,00
JASS-UNI, s.r.o.60743638peněžitý dar 3 000,00
Jašek, Josef07.02.1962bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Javůrek, Tomáš19.01.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Jedlička, Michal, Ing.10.09.1980peněžitý dar 12 000,00
Jedlička, Michal, Ing.10.09.1980peněžitý dar 2 000,00
Jelínek, Jan, Ing.27.07.1943peněžitý dar 500,00
Jelínková, Alena, Bc.04.02.1968peněžitý dar 1 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr.24.01.1968peněžitý dar 6 600,00
Jelínková, Šárka, Mgr.24.01.1968peněžitý dar 30 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr.24.01.1968peněžitý dar 30 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr.24.01.1968peněžitý dar 30 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr.24.01.1968peněžitý dar 30 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr.24.01.1968peněžitý dar 30 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr.24.01.1968peněžitý dar 30 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr.24.01.1968peněžitý dar 20 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr.24.01.1968peněžitý dar 20 000,00
Jelínková, Šárka, Mgr.24.01.1968peněžitý dar 20 000,00
Jemelková, Blanka08.05.1964bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Jeřábek, Petr15.11.1962bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Jesenický horský spolek26991268bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64)
Jezbera, Daniel RNDr.16.08.1963peněžitý dar 3 000,00
Jílková, Kristina11.07.1989bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Jílková, Marie, Mgr.09.06.1977peněžitý dar 24 000,00
Jílková, Marie, Mgr.09.06.1977peněžitý dar 21 910,00
Jílková, Marie, Mgr.09.06.1977peněžitý dar 2 000,00
Jirout, Josef30.12.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Jirsa, Václav, Ing.22.07.1959peněžitý dar 3 000,00
Jiruška, Václav01.06.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Jiří Machek - HYDROMA42188326peněžitý dar 10 000,00
John, František, Mgr. RNDr01.04.1978peněžitý dar 30 000,00
John, František, Mgr. RNDr01.04.1978peněžitý dar 10 000,00
Josiek, Vladislav09.03.1984peněžitý dar 4 125,00
Juračka, Pavel12.07.1981peněžitý dar 15 000,00
Juránek, Štěpán, Bc.24.08.1990peněžitý dar 2 000,00
Juránek, Zdeněk, Mgr.28.08.1981peněžitý dar 40 000,00
Juránek, Zdeněk, Mgr.28.08.1981peněžitý dar 30 000,00
Juránek, Zdeněk, Mgr.28.08.1981peněžitý dar 12 000,00
Juránek, Zdeněk, Mgr.28.08.1981peněžitý dar 2 000,00
Juráňová, Jarmila08.08.1969bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Jurečka, Marian, Ing.15.03.1981peněžitý dar 200 000,00
Jurečka, Marian, Ing.15.03.1981peněžitý dar 10 000,00
Jurečka, Marian, Ing.15.03.1981peněžitý dar 3 500,00
Jurek, Jiří, Ing.20.06.1972bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Jurková, Lucie, Ing.25.03.1978bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Jurková, Ludmila20.07.1953bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Juška, Milan09.11.1954bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kabát, Jan09.01.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kabelková, Věra19.03.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kada, Miroslav11.07.1971bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Kada, Miroslav11.07.1971bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Kadlec, Rostislav, Mgr.04.06.1979peněžitý dar 8 000,00
Kahánková, Anna21.01.1962bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kajer, Vilém11.10.1943bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kalivodová, Petra09.10.1971bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Kalodová, Ivana20.02.1968peněžitý dar 12 000,00
Kalousová, Jana, Mgr.14.08.1971peněžitý dar 4 000,00
Kamba, Stanislav03.09.1956bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 10 000,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít, MUDr.05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kantor, Lumír, MUDr. Ph.D.31.03.1962peněžitý dar 45 000,00
Kantor, Lumír, MUDr. Ph.D.31.03.1962peněžitý dar 2 500,00
Kantor, Lumír, MUDr. Ph.D.31.03.1962peněžitý dar 100 000,00
Kantor, Lumír, MUDr. Ph.D.31.03.1962peněžitý dar 100 000,00
Kaplan, Tomáš, Mgr.29.09.1972peněžitý dar 80 000,00
Kapsová, Anna, Ing.14.02.1980peněžitý dar 2 000,00
Karhanová, Lenka01.01.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Karhanová, Lenka01.01.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Karhan, Pavel13.04.1962peněžitý dar 41 000,00
Karhan, Pavel, Ing.13.04.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Karhan, Pavel, Ing.13.04.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Karla, Vaculínová04.08.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Karolína Kovaříková65353714bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Karolína Kovaříková65353714bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
KASTOS, spol. s r.o.49786342bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Kašpárková, Anna11.08.1952bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kašpar, Radomil02.08.1965peněžitý dar 10 000,00
Kaššák, Marek28.06.1980bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Kateřina, Jetelinová06.06.1963bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Kellner, Štěpán, Bc.07.02.1978peněžitý dar 40 000,00
Kellner, Štěpán, Bc.07.02.1978peněžitý dar 2 000,00
Keprt, Václav09.08.1960peněžitý dar 2 500,00
Kesnerová, Marie25.07.1960bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kladivová, Romana14.11.1971peněžitý dar 4 000,00
Kladivová, Romana14.11.1971bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kleinwächter, Martin02.01.1984peněžitý dar 50 000,00
Kleinwächter, Martin02.01.1984peněžitý dar 50 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klement, Josef, Ing.22.07.1971peněžitý dar 3 000,00
Klik, Stanislav Ing., Ph.D30.10.1974peněžitý dar 20 000,00
Klíma, Karel Bc.27.10.1956peněžitý dar 7 800,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel Ing.21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klímová, Daniela, Mgr.22.09.1963peněžitý dar 1 000,00
Klimša, Dalibor, Bc.13.07.1968peněžitý dar 40 000,00
Kloc, František15.07.1937bezúplatné plnění 1 200,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Klos, Josef23.09.1956bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kluka, Stanislav27.01.1962bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Kňava, Radek21.01.1981bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Horská, obv.43)
Kneifl, Roman, Mgr.02.05.1963peněžitý dar 4 000,00
Kníř, Petr, Ing.03.06.1962bezúplatné plnění 10 800,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Knődl Michal87292173bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Kobera, František, Ing.03.11.1955peněžitý dar 18 568,00
Kobylková, Jaroslava12.05.1969bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kobzová, Zdeňka28.03.1953bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kocián, Martin, Ing.06.06.1958bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kocman, Richard17.04.1986peněžitý dar 4 255,00
Kocman, Richard, Ing.17.04.1986peněžitý dar 1 678,10
Kohajda, Michael, doc. JUDr.23.01.1981peněžitý dar 25 000,00
Kohajda, Michael, doc. JUDr.23.01.1981peněžitý dar 21 000,00
Kohajda, Michael, doc. JUDr.23.01.1981peněžitý dar 10 000,00
Kohout, Pavel29.06.1959peněžitý dar 1 000,00
Kolařík, Petr, Ing.,Mgr.,Ph.D16.07.1964bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Kolařík, Petr, Ing.,Mgr.,Ph.D16.07.1964bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Kolařík, Petr, Ing.,Mgr.,Ph.D16.07.1964bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Kolařík, Petr, Ing.,Mgr.,Ph.D16.07.1964bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Kolařík, Petr, Ing.,Mgr.,Ph.D16.07.1964bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Kolařík, Petr, Ing.,Mgr.,Ph.D16.07.1964bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Kolařík, Petr, Ing.,Mgr.,Ph.D16.07.1964bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Kolařík, Petr, Ing.,Mgr.,Ph.D16.07.1964bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Kolařík, Petr, Ing.,Mgr.,Ph.D16.07.1964bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Kolařík, Petr, Ing.,Mgr.,Ph.D16.07.1964bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Jiří, Ing.02.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Komín, Pavel21.02.1960peněžitý dar 10 000,00
Konar, Lubomír15.04.1980bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Konderla, Josef16.09.1989peněžitý dar 10 000,00
Kopáčová, Alena13.08.1962bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kopáč, Petr31.05.1978bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kopáč, Petr31.05.1978bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kopáč, Petr31.05.1978bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kopec, Christian, Ing.06.05.1978peněžitý dar 2 000,00
Kopic, Jiří Ing.12.04.1963peněžitý dar 2 600,00
Korbel, Alois04.03.1944bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Korbel, Miloslav14.08.1978bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Koryčanský, Jaromír03.05.1966peněžitý dar 11 300,00
Kořínek, Pavel03.10.1974bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kosina, Ivo01.08.1969peněžitý dar 24 000,00
Kosina, Ivo01.08.1969peněžitý dar 24 000,00
Kos, Jiří Ing.21.03.1966peněžitý dar 30 000,00
Košulič, Pavel06.11.1977peněžitý dar 5 000,00
Kotková, Marta, MUDr.28.04.1965peněžitý dar 5 000,00
Kouba, Aleš03.10.1961bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Koubek, Jiří27.01.1963bezúplatné plnění 900,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Koubek, Martin, Ing.08.06.1970peněžitý dar 50 000,00
Koudelka, Petr21.07.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Kouklík, Martin03.02.1972peněžitý dar 11 000,00
Koutný, Jaromír, Ing.19.12.1979bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Koval, Libor28.12.1971peněžitý dar 50 000,00
Kovář, Jan, Ing.24.02.1979peněžitý dar 50 000,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 2 000,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kozáková, Marie, Ing.05.09.1961peněžitý dar 500,00
Kožený, Jiří10.12.1954bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Krabcová, Ivana23.03.1972peněžitý dar 20 000,00
Krabcová, Ivana23.03.1972peněžitý dar 1 561,23
Král, Michal, Ing.12.06.1974bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Králová, Petra Mgr.29.04.1978peněžitý dar 673,00
Kramadář, Karel28.06.1958bezúplatné plnění 600,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Krátký, Josef22.01.1953bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kratochvíl, Jan25.10.1975bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kraus, Pavel04.02.1971bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Krayzel, David, Bc.31.10.1994bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Krayzel, Dominik14.05.1998bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Krayzel, Radim27.04.1972bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Krebsová, Iveta03.09.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Krejčí, Adam, Mgr.17.04.1992peněžitý dar 50 000,00
Krejčíř, Alexandr03.04.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Krejčí, Tomáš, MUDr.10.08.1957peněžitý dar 5 000,00
Krejčová, Jana09.08.1961bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Krejdlová, Jarmila10.10.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Krejzlová, Pavla24.03.1975peněžitý dar 6 000,00
Krchásová, Marie08.05.1943bezúplatné plnění 700,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Krňoul, Štěpán Mgr.27.03.1984peněžitý dar 23 300,00
Krňoul, Štěpán Mgr.27.03.1984peněžitý dar 2 000,00
Krompolc, Petr07.12.1984bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kroupa, Stanislav27.02.1944peněžitý dar 300,00
Krs, Pavel, DiS.15.08.1955peněžitý dar 3 000,00
Krytinář, Martin, PhDr., BcA.12.01.1985peněžitý dar 25 760,00
Krytinář, Martin, PhDr., BcA.12.01.1985peněžitý dar 9 000,00
Křepelka, Bohumil22.08.1967bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Křivánková, Daria04.01.1974peněžitý dar 30 000,00
Křivka, Jan19.12.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kříž, Tomáš19.10.1983bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Kselíková, Marie, Ing.14.09.1983peněžitý dar 50 000,00
Kučera, Jiří23.09.1977peněžitý dar 500,00
Kučera, Milan01.12.1966peněžitý dar 5 000,00
Kučera, Miroslav21.05.1961bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kučerka, Petr12.10.1962peněžitý dar 2 000,00
Kučerová, Blanka, Ing.29.05.1948bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kučerová, Iva19.05.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kučerová, Jana, Ing.24.11.1981peněžitý dar 5 076,00
Kučerová, Jaroslava22.12.1947bezúplatné plnění 600,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Kučová, Zita, Mgr.21.05.1971bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kudělka, Josef08.12.1950bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kudláčková, Michaela, Ing.25.03.1958peněžitý dar 3 000,00
Kuchař, Hubert12.03.1956bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kuchař, Jiří26.07.1951bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kuchař, Libor13.12.1980bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kuchyňa, Pavel04.02.1976bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Kuklínek, Jiří, Ing.08.02.1962peněžitý dar 2 600,00
Kulhánek, Jaroslav27.07.1935bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kulhánková, Olga, Ing.10.04.1974bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kummer, Daniel, Ing.16.10.1972peněžitý dar 10 000,00
Kuncová, Libuše05.11.1957bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 95 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik, Ing.27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunštát, Miroslav, PhDr.01.06.1958peněžitý dar 15 000,00
Kuraňová, Blanka15.04.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kurfürst, Pavel, Ing.15.07.1974peněžitý dar 2 500,00
Kutálková, Kristina21.02.1989bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kvapil, Josef08.06.1956bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Kvapil, Leoš26.06.1960bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Kvita, Josef18.07.1935bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kvitová, Marta22.07.1947bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kvitová, Pavla05.06.1972bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Kyselá, Růžena22.10.1954bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Lačňák, Jan, Mgr., MBA22.04.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Lahučká, Šárka11.05.1966peněžitý dar 2 500,00
Lachová, Alžběta16.07.1991bezúplatné plnění 4 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní předměty - Kantor, obv.61)
Lachová, Alžběta16.07.1991bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - práce dobrovolníka - Kantor, obv.61)
Langer, Pavel19.11.1976bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Lapáček, Jiří, PhDr.20.02.1960peněžitý dar 4 000,00
Lapáček, Jiří, PhDr.20.02.1960peněžitý dar 1 000,00
Laštovička, Martin, Ing. arch.09.06.1965peněžitý dar 50 000,00
Lauschová, Kristýna03.11.1998bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Lavický, Radim06.11.1979peněžitý dar 10 000,00
Láznička, Miroslav30.06.1948bezúplatné plnění 900,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Lebeda, Václav13.06.1939bezúplatné plnění 900,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Leder, Filip, Mgr.16.02.1974peněžitý dar 40 000,00
Leder, Filip, Mgr.16.02.1974peněžitý dar 20 000,00
Lejdar, Tomáš, Ing., MBA13.05.1975peněžitý dar 10 000,00
Lerch, Lukáš, Mgr.09.06.1987peněžitý dar 3 000,00
Levek, Josef, Mgr.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Levek, Josef, Mgr.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Levek, Josef, Mgr.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Levek, Josef, Mgr.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Levek, Josef, Mgr.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Levek, Josef, Mgr.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Levek, Josef, Mgr.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Levek, Josef, Mgr.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Levek, Josef, Mgr.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Levek, Josef, Mgr.13.10.1992bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Levinská, Olga29.08.1964bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Lhoták, Jaroslav19.06.1957bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Libiš, Jaroslav05.11.1953bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Lidový spolek Olomouc, z.s.06613594peněžitý dar 400 000,00
Líkař, Radek17.01.1965bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Línek, Roman, Ing., MBA06.10.1963peněžitý dar 30 000,00
Lipinský, Václav, Ing.08.05.1956bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Liška, Tomáš, Mgr.23.09.1973peněžitý dar 8 000,00
LKW Pneu s.r.o.28130421peněžitý dar 100 000,00
Lodr, Jiří Ing.11.07.1961peněžitý dar 25 000,00
Lodr, Jiří Ing.11.07.1961peněžitý dar 2 000,00
LOKO ŠMÍD s.r.o.07416881peněžitý dar 1 500,00
Loučka, David07.07.1972bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Loučka, Jaroslav17.07.1966peněžitý dar 3 000,00
Löwenthalová, Pavla10.12.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64)
Lukáč, Jan22.10.1995peněžitý dar 8 293,00
Lukášová, Pavlína09.11.1976peněžitý dar 2 000,00
Lukaštík, Leoš16.11.1961peněžitý dar 80 000,00
Luska, Martin Ing.13.05.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Macan, Václav30.01.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Macek, Karel29.05.1953bezúplatné plnění 1 200,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Macko, Martin11.11.1973bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Macková, Lenka, Bc. Dis.17.11.1978bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Macků, Eva Ing.25.07.1972peněžitý dar 1 470,00
Maclová, Anna, Ing.09.02.1960peněžitý dar 9 000,00
Mach, Dominik09.06.1991peněžitý dar 4 000,00
Machů, Martin, Ing.07.11.1978peněžitý dar 1 510,00
Machurová, Soňa18.03.1971bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Maková, Jarmila22.12.1945bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Malásek, Jan11.09.1956bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Maláska Karel, JUDr., LL.M., advokát66256615peněžitý dar 23 000,00
MÁLEK & PARTNERS, s.r.o.08262012peněžitý dar 20 000,00
Málek, Roman04.08.1981peněžitý dar 227 000,00
Maleňáková, Jitka01.10.1960bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Malík, Stanislav, PhDr.13.11.1948peněžitý dar 1 000,00
Malík, Štěpán02.01.1971peněžitý dar 10 000,00
Malina, Eduard26.09.1953bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Marcel Sikora75930781peněžitý dar 60 765,00
Marcel Sikora75930781peněžitý dar 39 325,00
Marcel Sikora75930781peněžitý dar 20 000,00
Marek, Bedřich23.06.1949bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64)
Mareš, Jan21.06.1988peněžitý dar 70 000,00
Mareš, Pavel, Mgr.19.03.1976peněžitý dar 4 500,00
Marie Hejzlarová MUDr.- prakt. lékař pro dospělé43499708peněžitý dar 10 000,00
Mariňáková, Michala, Mgr.11.08.1981peněžitý dar 3 000,00
Markel, Roman11.05.1975bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Martínek, Jan, Mgr.07.11.1988peněžitý dar 12 000,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Maščenko, Igor01.03.1983peněžitý dar 8 000,00
Matasová, Lenka07.03.1990bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Matějka, Václav, Ing.13.04.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Matoušková, Michaela21.06.1979bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Matula, Jaroslav04.01.1974peněžitý dar 75 000,00
Matulová, Anna05.06.1949peněžitý dar 25 000,00
Meduna, Slavomír12.04.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Měkota, Tomáš, Ing.05.01.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Melichar, Adolf18.06.1943bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Melichar, Josef Ing.03.10.1968peněžitý dar 10 000,00
Melichar, Vladimír08.05.1974bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Melichar, Vladimír, Mgr.08.05.1974peněžitý dar 26 000,00
Merhautová, Iva20.02.1958peněžitý dar 31 000,00
Meridus, s.r.o.03742806peněžitý dar 10 000,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mičaník, Tomáš, Ing.06.04.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Mička, František02.05.1958bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Míčková, Dagmar Mgr.09.12.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Mičulek, Miroslav22.02.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Midkiff, Andrea15.11.1973peněžitý dar 7 550,00
Mihola, Jiří, Mgr. Ph.D.01.06.1972peněžitý dar 15 000,00
Mihola, Jiří, Mgr. Ph.D.01.06.1972peněžitý dar 7 500,00
Mihola, Jiří, Mgr. Ph.D.01.06.1972peněžitý dar 3 302,00
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michal Řezáč03671640bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Michalicová, Iva, Ing.06.10.1985bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Michalicová, Iva, Ing.06.10.1985bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Michalicová, Iva, Ing.06.10.1985bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Michalicová, Iva, Ing.06.10.1985bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Michalicová, Iva, Ing.06.10.1985bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Michalicová, Iva, Ing.06.10.1985bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Michalicová, Iva, Ing.06.10.1985bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Michalicová, Iva, Ing.06.10.1985bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Michalicová, Iva, Ing.06.10.1985bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Michalicová, Iva, Ing.06.10.1985bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Mikauš, Přemysl04.04.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Mikéska, František20.08.1981bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Mikéska, František20.08.1981bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Mikéska, František20.08.1981bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Mikéska, František20.08.1981bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Mikéska, František20.08.1981bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Mikéska, František20.08.1981bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Mikéska, František20.08.1981bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Mikéska, František20.08.1981bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Mikéska, František20.08.1981bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Mikéska, František20.08.1981bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Mikeš, František12.09.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Mikošková, Renáta01.07.1969bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64)
Mikulášek, Karel27.03.1975bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Miller, Jaroslav, prof. PhD08.01.1971peněžitý dar 18 000,00
Miller, Jaroslav, prof. PhD08.01.1971peněžitý dar 8 000,00
Minář, Josef08.11.1947peněžitý dar 15 000,00
Mlčák, Tomáš, Ing.10.09.1978peněžitý dar 40 000,00
Mlynář, Petr, Bc.06.03.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Mlynář, Zdeněk18.06.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Molnár, Jan24.11.1987peněžitý dar 5 000,00
Monsport, Jan27.03.1944bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Monsport, Jan, Ing.15.08.1970bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Monsport, Martin08.10.1974bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Monsportová, Marie25.11.1943bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
MONTO Assembly s.r.o.28144317peněžitý dar 50 000,00
MONTO, s.r.o.25185799peněžitý dar 50 000,00
Moravcová, Miroslava26.06.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
MORAVIA ŘETĚZY a.s.26223139peněžitý dar 50 000,00
Moskvová, Jitka, Mgr.30.09.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Motyčka, Pavel PhDr. Ph.D.29.07.1974peněžitý dar 10 000,00
MP Solution s.r.o.29358841peněžitý dar 10 000,00
Mrtvý, Jan08.03.1963bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Mrvová, Božena22.06.1953bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
MUDr. Jajtnerová, ORL foniatrie s.r.o.29302005peněžitý dar 50 000,00
MUDr. Jaroslav Pavlata48148881peněžitý dar 10 000,00
MUDr. Karel Bajer - rehabilitace s.r.o.04433564peněžitý dar 10 000,00
Mudrunková, Ivana31.05.1968bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Mullerová, Bohuslava22.05.1960bezúplatné plnění 900,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Musil, Aleš23.11.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Najzarová, Karolína, Mgr.15.04.1991bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Najzar, Václav17.01.1995bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Nakládal, Petr02.06.1969bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Navrátil, Jiří, Bc MBA13.06.1977peněžitý dar 122 000,00
Navrátil, Jiří, Bc MBA13.06.1977bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Navrátil, Jiří, Bc MBA13.06.1977peněžitý dar 100 000,00
Navrátilová, Vladimíra05.12.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - práce dobrovolníka - Kantor, obv.61)
Nečas, Libor02.07.1969bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Nechvíle, Jiří20.04.1948bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
neidentifikovaní, dárci01.01.1901peněžitý dar 3 400,00
Nejedlý, Pavel15.07.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Němec, Jiří Ing.25.02.1971peněžitý dar 33 720,00
Němec, Jiří Ing.25.02.1971peněžitý dar 2 000,00
Němec, Oldřich03.12.1952peněžitý dar 30 000,00
Němeček, Vratislav, MUDr.01.01.1958peněžitý dar 15 000,00
Nestával, Marek22.06.1975peněžitý dar 10 000,00
Nešetřil, Vlastimil, Ing.Ing.B10.07.1975peněžitý dar 50 000,00
Netík, Jiří06.04.1950peněžitý dar 30 000,00
Netolický, František29.09.1948bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Neuwirth, Radim28.10.1964peněžitý dar 500,00
Nevole, Jaroslav26.07.1959bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Niemiec, Bohuslav, Ing.11.02.1982peněžitý dar 100 000,00
Niemiec, Bohuslav, Ing.11.02.1982peněžitý dar 30 000,00
Nobicht, Jiří28.04.1989peněžitý dar 500,00
Novák, Jan Bc.05.07.1985peněžitý dar 13 700,00
Novák, Karel06.02.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Novák, Martin RNDr.17.07.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Novák, Martin RNDr.17.07.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Nováková, Cyrila26.10.1949bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Nováková, Markéta18.04.1976bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Novák, Richard01.10.1968bezúplatné plnění 5 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Novák, Richard01.10.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Novák, Vít, Mgr.08.12.1974peněžitý dar 40 000,00
Novotný, Jiří11.07.1958bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Novotný, Josef22.10.1974bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Novotný, Mojmír, Ing.08.10.1957peněžitý dar 15 000,00
Novotný, Mojmír, Ing.08.10.1957peněžitý dar 7 300,00
Nowak, Libor15.12.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64)
Nožíř, Josef29.03.1961bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Nykšová, Renata21.01.1967bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Občanská demokratická strana16192656bezúplatné plnění 199 801,88 (nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 64)
Občanská demokratická strana16192656bezúplatné plnění 199 801,88 (nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 1)
Občanská demokratická strana16192656bezúplatné plnění 219 225,00 (nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 67)
Občanská demokratická strana16192656bezúplatné plnění 218 792,00 (nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 79)
Občanská demokratická strana16192656bezúplatné plnění 199 802,00 (nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 76)
Občanská demokratická strana16192656bezúplatné plnění 218 792,00 (nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 49)
Obdržálek, Zbyněk, Ing.12.03.1972peněžitý dar 2 000,00
Odstrčilová, Zdislava, Mgr.21.04.1967peněžitý dar 25 000,00
Okamura, Hayato, Mgr.28.11.1966peněžitý dar 15 000,00
Okamura, Hayato, Mgr.28.11.1966peněžitý dar 15 000,00
Okamura, Hayato, Mgr.28.11.1966peněžitý dar 15 000,00
Okamura, Hayato, Mgr.28.11.1966peněžitý dar 15 000,00
Okamura, Hayato, Mgr.28.11.1966peněžitý dar 5 000,00
Okamura, Ignác16.11.2003peněžitý dar 15 000,00
Olbert, Jaroslav, Ing. Bc.15.05.1969peněžitý dar 5 000,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David Ing.11.03.1974peněžitý dar 200,00
Oliva, Josef31.08.1947bezúplatné plnění 700,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Olšan, Jiří, Ing.04.04.1957peněžitý dar 5 000,00
Ondřej Rázl87461951peněžitý dar 8 000,00
Ondřejová, Anna18.04.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - práce dobrovolníka - Kantor, obv.61)
Orel jednota Boskovice71219285peněžitý dar 10 000,00
Orel jednota Boskovice71219285bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Orel jednota Olešnice65336445peněžitý dar 1 000,00
Orel jednota Olešnice65336445bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Orel jednota Přelouč65666593bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Orlík, Vojtěch10.08.1994bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrovský, Václav, Ing.23.02.1988peněžitý dar 200,00
Ostrý, Josef15.04.1988bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Oxford jazyková škola s.r.o.29455588bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Pachta, Petr Mgr.06.11.1983peněžitý dar 2 500,00
Panerová, Pavla25.03.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Pařízek, Martin24.04.1975bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Paul, Miroslav,Ing.06.08.1963peněžitý dar 18 000,00
Pavelka, Petr, MUDr.29.04.1961peněžitý dar 20 000,00
Pavelka, Petr, MUDr.29.04.1961peněžitý dar 10 000,00
Pavel, Vagenknecht28.05.1987peněžitý dar 1 500,00
Pavlas, Jiří, Mgr.18.05.1982peněžitý dar 2 500,00
Pavlas, Jiří, Mgr.18.05.1982peněžitý dar 2 500,00
Pavlas, Ondřej14.12.1980peněžitý dar 5 000,00
Pavlica, Ondřej, Ing.10.11.1986bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Pavlíková, Lenka04.07.1979bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Pavliska, Tomáš24.12.1987bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Pavlisková, Pavla, Bc.05.05.1991bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Pavlů, František09.03.1952bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Pavlů, Tomáš, Mgr.28.09.1966peněžitý dar 10 000,00
Pečínka, Jan23.12.1949bezúplatné plnění 3 150,00 (nepeněžní plnění - práce dobrovolníka - Kantor, obv.61)
Pecháček, Ladislav04.09.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Pechková, Šárka, Mgr. MBA12.03.1985bezúplatné plnění 50 000,00 (nepeněžní plnění - bezplatné admin., úč. a org. práce - Huneš, obv. 10)
Pelán, Karel, RNDr., MBA15.03.1965peněžitý dar 5 000,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 35 000,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 10 000,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 2 500,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš Mgr.06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikánová, Hana06.03.1982bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
PENTACO, spol. s r. o.43420052bezúplatné plnění 6 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Pernicová, Jiřina24.08.1954bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Perníková, Naděžda03.10.1973peněžitý dar 10 000,00
Perútka, Jaroslav30.04.1964peněžitý dar 810,00
Perútka, Jaroslav30.04.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Pešek, Miloš MUDr., Prof.,01.10.1950peněžitý dar 1 260,00
Peštuka, Vít17.07.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Peterka, Pavel, doc. Ing.Ph.D25.03.1970peněžitý dar 20 000,00
Petr Krajcigr63585740peněžitý dar 5 000,00
Petr Löwenthal, s.r.o.27762491bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64)
Petráček, Antonín12.06.1968peněžitý dar 5 000,00
Petráňová, Hana24.05.1964bezúplatné plnění 3 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Petrželková, Katarína, Bc. DiS17.02.1978bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Petříček, Daniel, Mgr.18.08.1973peněžitý dar 2 000,00
Pewner, Jan21.03.1960bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Philipp, Tom, MUDr. Ph.D. MBA26.12.1968peněžitý dar 70 000,00
Pchálek, Tomáš27.08.1970peněžitý dar 30 000,00
Pchálek, Tomáš27.08.1970peněžitý dar 5 000,00
Pila Lipůvka s.r.o.26960401bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Pístecká, Marie17.08.1946bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Pistecký, Petr10.02.1946bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Pítr, Martin02.04.1996bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Pítrová, Zuzana23.03.1983bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Pítrová, Zuzana23.03.1983peněžitý dar 400,00
Pítrová, Zuzana23.03.1983peněžitý dar 400,00
Pítrová, Zuzana23.03.1983peněžitý dar 300,00
Pítrová, Zuzana23.03.1983peněžitý dar 300,00
Pítrová, Zuzana23.03.1983peněžitý dar 200,00
Pláteník, Václav02.04.1990peněžitý dar 10 000,00
Plát, František, Ing.07.07.1945peněžitý dar 1 000,00
Plát, Pavel19.02.1979peněžitý dar 4 000,00
Plawny, Marek, Bc28.06.1969peněžitý dar 34 000,00
Plenař, František, Ing.09.02.1978peněžitý dar 12 000,00
Plešinger, David, Ing.29.11.1974peněžitý dar 575,00
Plešinger, David, Ing.29.11.1974peněžitý dar 575,00
Plešinger, David, Ing.29.11.1974peněžitý dar 575,00
Plešinger, David, Ing.29.11.1974peněžitý dar 575,00
Plešinger, David, Ing.29.11.1974peněžitý dar 575,00
Plešinger, David, Ing.29.11.1974peněžitý dar 575,00
Plešinger, David, Ing.29.11.1974peněžitý dar 575,00
Plešinger, David, Ing.29.11.1974peněžitý dar 575,00
Plešinger, David, Ing.29.11.1974peněžitý dar 575,00
Plešinger, David, Ing.29.11.1974peněžitý dar 575,00
Pobořilová, Lucie, Mgr.09.02.1977peněžitý dar 10 000,00
Podlahy Blažek, s.r.o.04817567peněžitý dar 200 000,00
Podolová, Hana23.04.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Pohorelcová, Lucie30.10.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Pohřební služba Jeřábek, spol. s r.o.25694685bezúplatné plnění 900,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Pochobradská, Helena05.01.1961bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Pokorný, Pavel24.04.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Polák, Jaroslav23.01.1963bezúplatné plnění 600,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Polášek, Luděk14.03.1965bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Polášek, Michal04.10.1980peněžitý dar 2 000,00
Polášek, Michal04.10.1980bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Polcr, Pavel, Mgr.31.07.1974peněžitý dar 2 500,00
Polcr, Pavel, Mgr.31.07.1974peněžitý dar 2 500,00
Polcr, Pavel, Mgr.31.07.1974peněžitý dar 2 500,00
Poledníček, Marek, Ing.23.07.1966peněžitý dar 20 000,00
Poledníček, Marek, Ing.23.07.1966peněžitý dar 6 000,00
Poledníček, Marek, Ing.23.07.1966peněžitý dar 3 000,00
Polívka, Petr15.06.1974peněžitý dar 200 000,00
Pololániková, Ludmila20.07.1947bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Pomikálek, Lukáš, Ing.15.10.1966bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Pomikálek, Lukáš, Ing.27.06.1990bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Pomikálek, Václav, Ing. MBA12.06.1961peněžitý dar 26 500,00
Pomikálek, Václav, Ing. MBA12.06.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Poskočil, Jaromír11.01.1941bezúplatné plnění 900,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Pospíšil, Bohuslav19.02.1949bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Pospíšil, Jakub15.06.1987bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Pospíšil, Jaroslav06.11.1967peněžitý dar 20 000,00
Pospíšil, Vojtěch, Mgr.09.02.1976peněžitý dar 33 720,00
Pražák, Zbyněk,Ing.,PhD.21.02.1955peněžitý dar 60 000,00
Procházka Bohuslav, MUDr.27079431peněžitý dar 30 000,00
Procházka Bohuslav, MUDr.27079431peněžitý dar 110 000,00
Procházka, Bohuslav, MUDr.26.10.1960peněžitý dar 110 000,00
Procházková, Eva22.06.1962peněžitý dar 2 000,00
PROJEKT 12 s.r.o.06917160peněžitý dar 10 000,00
Protiva, Václav Ing.26.09.1965peněžitý dar 5 000,00
Protiva, Václav Ing.26.09.1965peněžitý dar 4 000,00
Protiva, Václav Ing.26.09.1965peněžitý dar 2 000,00
Protiva, Václav Ing.26.09.1965peněžitý dar 1 000,00
Prusek, Josef09.07.1961peněžitý dar 2 000,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 200,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 200,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 200,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 200,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 200,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 200,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 200,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 200,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 200,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Psotka, Kamil, Ing.18.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Pulkrábek, Jaroslav21.08.1979bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Pustějovský, Josef05.04.1966bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Pustějovský, Josef29.09.1958bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
R.A.T.C. spol. s r.o.06850634peněžitý dar 50 000,00
R36.cz, s.r.o.28826736peněžitý dar 20 000,00
Racek, Ilja, Mgr.Ph.D.10.04.1950peněžitý dar 60 000,00
Racek, Ilja, Mgr.Ph.D.10.04.1950peněžitý dar 10 000,00
Racek, Ilja, Mgr.Ph.D.10.04.1950peněžitý dar 10 000,00
Rácová, Stanislava27.05.1951bezúplatné plnění 1 200,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Radilová, Dana08.07.1968bezúplatné plnění 700,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Rajchmanová, Eva, Ing.16.06.1971peněžitý dar 8 200,00
Raška, Ondřej10.12.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Raus, Pavel20.02.1976peněžitý dar 4 000,00
Rezek, Jiří05.08.1942bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Roithová, Zuzana, MUDr.MBA30.01.1953peněžitý dar 50 000,00
Roithová, Zuzana, MUDr.MBA30.01.1953peněžitý dar 10 000,00
Rojek, Jaroslav25.03.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Ronzová, Mádrová Zlata, Ing.31.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Rosenkrancová, Alžběta, Ing.22.10.1974peněžitý dar 4 018,35
Röss, Petr21.04.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Röss, Petr21.04.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Röss, Petr21.04.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Röss, Petr21.04.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Röss, Petr21.04.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Röss, Petr21.04.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Röss, Petr21.04.1966bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Röss, Petr21.04.1966bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Röss, Petr21.04.1966bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Röss, Petr21.04.1966bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Röss, Petr21.04.1966bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Roubínek, Pavel, Mgr.Ph.D.11.07.1985peněžitý dar 2 500,00
Rous, Pavel, Ing. Ph.D.07.11.1972peněžitý dar 500,00
Rozšafný, Oldřich, Ing.19.01.1959peněžitý dar 2 000,00
Rudzinski, Radim14.04.1976bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64)
Růžička, František, Ing.24.01.1959peněžitý dar 8 000,00
Růžička, Jan, Ing.09.11.1988peněžitý dar 20 000,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan, Mgr. Ph.D.01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jiří, Mgr. Ing.27.08.1977peněžitý dar 10 000,00
Růžička, Pavel, Ing.17.07.1986peněžitý dar 1 500,00
Růžička, Vlastimil15.11.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Rybár, Martin, Mgr.03.01.1990peněžitý dar 12 880,00
Rybár, Martin, Mgr.03.01.1990peněžitý dar 3 000,00
Rybár, Martin, Mgr.03.01.1990peněžitý dar 2 000,00
Rýcová, Věra06.11.1940bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Rygál, Jiří28.12.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Rychlý, Pavel12.05.1989bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Rychnovský, Daniel, MUDr.24.06.1957peněžitý dar 4 500,00
Rychtárová, Iveta15.01.1983bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Rypar, Jiří10.01.1989peněžitý dar 2 000,00
Řepa, David13.10.1997peněžitý dar 16 200,00
Řepa, David13.10.1997peněžitý dar 15 000,00
Řezáč, Libor Bc.12.07.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Řezáč, Libor Bc.12.07.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Řezáč, Libor Bc.12.07.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Řezáčová, Ludmila17.01.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Řezáčová, Ludmila17.01.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Řezáčová, Ludmila17.01.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Řezáčová, Ludmila17.01.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Řezáčová, Ludmila17.01.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Řezáčová, Petra, Mgr.04.03.1977peněžitý dar 10 200,00
Řezáčová, Petra, Mgr.04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Pavel26.04.1969bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Řezníčková, Vlasta12.12.1970bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Říha, Petr, Ing.19.05.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Říhová, Marie20.09.1958bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Římskokatolická farnost Bedřichov u Lysic65336852bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Římskokatolická farnost Karlovy Vary-Rybáře49750151bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Římskokatolická farnost Koryčany46998098bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Římskokatolická farnost Kuřim49461362bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Sadecký, Jan, Ing., MBA28.09.1969peněžitý dar 3 000,00
Sádlík, Pavel23.08.1979peněžitý dar 2 124,00
Samek, Pavel03.03.1970bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Sandroni, Františka06.09.1999bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - práce dobrovolníka - Kantor, obv.61)
Sbor Církve bratrské v Pardubicích26520231bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Horská, obv.43)
Sedláček, František21.01.1963bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Sedláček, František21.01.1963bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Sedláček, Jiří14.11.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Sedláková, Kateřina02.07.1978bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Sedoník, Jiří, Mgr.11.04.1988bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Sedoníková, Zdenka23.06.1957bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Seidl, Miroslav24.08.1982bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Seitlová, Jitka RNDr.17.04.1954peněžitý dar 4 000,00
Sekanina, Bořivoj,Mgr.14.07.1971peněžitý dar 4 000,00
Sekerová, Lucie12.06.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Sekyra, Luděk Dr.08.02.1964peněžitý dar 1 500 000,00
Schejbal, Petr Ing.28.04.1965peněžitý dar 11 000,00
Schindler, Josef16.12.1956bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Schneider, Jaromír09.01.1966peněžitý dar 1 800,00
Sikora, Marcel06.12.1987peněžitý dar 2 000,00
Sikorová Renata73110582peněžitý dar 100 000,00
Simon, Pavel14.04.1973bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Sítař, Tomáš17.02.1990bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - práce dobrovolníka - Kantor, obv.61)
Siuda, Jan, Ing. arch.22.01.1972bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
SK - EKO Pardubice s. r. o.25283979peněžitý dar 20 000,00
Skalka, Jan, Ing., IWE22.02.1991bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Skočková, Marcela01.03.1967bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Skřivánek, Jiří18.01.1989peněžitý dar 10 000,00
Skřivánek, Miroslav28.02.1972peněžitý dar 2 500,00
Skřivánek, Miroslav28.02.1972peněžitý dar 2 500,00
Slabá, Libuše01.01.1964peněžitý dar 300,00
Slanec, Jan, Ing.26.07.1988peněžitý dar 93 000,00
Slánský, Milan11.03.1945bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Slánský, Milan11.03.1945bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Slavíček, Miroslav Mgr.05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav Mgr.05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav Mgr.05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav Mgr.05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav Mgr.05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav Mgr.05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav Mgr.05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav Mgr.05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav Mgr.05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav Mgr.05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav Mgr.05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav Mgr.05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavík, Jindřich18.04.1947peněžitý dar 10 000,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 3 480,00
Slavotínek, Ivo, Mgr.31.01.1976peněžitý dar 100,00
Slavotínek, Rostislav, Ing.09.05.1944peněžitý dar 1 500,00
Slavotínek, Rostislav, Ing.09.05.1944peněžitý dar 1 500,00
Slivka, Jan, Ing.04.06.1969peněžitý dar 5 000,00
Slivka, Jan, Ing.04.06.1969peněžitý dar 5 000,00
Slivka, Jan, Ing.04.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Slováček, Vít, Ing.03.04.1961peněžitý dar 20 000,00
Slováček, Vít, Ing.03.04.1961peněžitý dar 15 000,00
Slováček, Vít, Ing.03.04.1961peněžitý dar 7 535,00
Slováček, Vít, Ing.03.04.1961peněžitý dar 2 000,00
Smékal, Jiří06.05.1980bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Smékal, Miloslav07.08.1963bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Smetana, Karel, Ing.25.09.1988peněžitý dar 12 500,00
Smetana, Karel, Ing.25.09.1988peněžitý dar 1 200,00
Socha, Miroslav01.04.1972bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Sochor, Jiří30.10.1950bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
SPORTOVNÍ SPOLEK BK KARLOVY VARY69980870bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Staněk, Josef03.01.1947bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Staněk, Petr28.08.1936bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Staroveský, Petr04.09.1953bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Stejskal, Jan07.01.1970bezúplatné plnění 3 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64)
Stejskal, Ladislav28.04.1971bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Stejskal, Ladislav28.04.1971bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Stejskal, Ladislav26.03.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Stodolovský, František03.01.1961peněžitý dar 1 266,00
Stojaspal, Vladimír Ing.04.01.1990peněžitý dar 2 000,00
Straka, Karel17.09.1933peněžitý dar 300,00
Straka, Karel17.09.1933peněžitý dar 300,00
Straka, Karel17.09.1933peněžitý dar 300,00
Straka, Karel17.09.1933peněžitý dar 300,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 30 570,67
Strana zelených00409740peněžitý dar 20 000,00
Strnadová, Miroslava19.01.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Studeník, Pavel, Ing.15.05.1987peněžitý dar 3 000,00
Suchánková, Johana29.06.1968bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 200,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 200,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 200,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 200,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 200,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 200,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 200,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 200,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 200,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 200,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 200,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 200,00
Suchý, Jaroslav, Mgr.03.02.1971peněžitý dar 2 000,00
Sunegha, Tomáš, JUDr.10.10.1963peněžitý dar 20 000,00
Svatková, Ludmila30.08.1963peněžitý dar 300,00
Světnička, Marek, DiS.17.12.1969peněžitý dar 40 000,00
Světnička, Marek, DiS.17.12.1969peněžitý dar 21 000,00
Svoboda, Daniel Ing.22.04.1968peněžitý dar 5 000,00
Svobodová, Helena31.05.1965peněžitý dar 30 000,00
Sýkorová, Anna, Bc.12.10.1992peněžitý dar 1 000,00
Szturc, Jan, Ing.06.08.1978peněžitý dar 11 469,00
Szturc, Jan, Ing.06.08.1978peněžitý dar 4 488,00
Szturc, Jan, Ing.06.08.1978peněžitý dar 3 256,00
Šablatura, Václav28.06.1985bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Šafařík, Jan, Ing. MBA28.02.1981peněžitý dar 41 760,00
Šafář, Roman10.02.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Šálková, Miluše, Mgr.19.09.1975peněžitý dar 500,00
Ščambura, Dušan14.11.1966peněžitý dar 10 000,00
Šebrle, Jan24.06.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Šec, Stanislav, Ing.20.05.1983peněžitý dar 22 000,00
Šec, Stanislav, Ing.20.05.1983peněžitý dar 22 000,00
Šec, Stanislav, Ing.20.05.1983peněžitý dar 22 000,00
Šeda, Jan05.04.1970bezúplatné plnění 5 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Šeda, Jan05.04.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Šefránek, Petr02.08.1978bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Šenková, Veronika29.03.1966bezúplatné plnění 900,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 300,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 300,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 300,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 300,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 300,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 300,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 300,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 300,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 300,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 300,00
Šenkyříková, Barbora Ing.28.01.1971peněžitý dar 300,00
Šilbertová, Simona20.03.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - práce dobrovolníka - Kantor, obv.61 - Kantor, obv.61)
Šimáček, Richard PhDr.16.05.1970peněžitý dar 30 000,00
Šimák, Marek Mgr.19.09.1975peněžitý dar 200 000,00
Šíma, Tomáš30.04.1981bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Šimeček, Kamil25.11.1986peněžitý dar 16 000,00
Šimíček, Stanislav04.03.1981peněžitý dar 968,00
Šimíček, Stanislav04.03.1981bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Šimůnková, Blanka17.01.1966peněžitý dar 10 000,00
Šimůnková, Blanka17.01.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Šín, Rudolf13.03.1947bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Škarbová, Jana10.03.1953bezúplatné plnění 900,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Škoda, Vít, Ing.11.04.1967peněžitý dar 300,00
Škola, Václav12.07.1952peněžitý dar 3 000,00
Školníková, Jana, Mgr.13.06.1963bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Horská, obv.43)
Škranc, Tomáš09.08.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Šlégr, Josef28.02.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Šmeralová, Eva24.08.1976bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Šmídek, Jan01.08.1980peněžitý dar 50 000,00
Šmídek, Jan01.08.1980peněžitý dar 8 000,00
Šmídek, Jan01.08.1980peněžitý dar 2 000,00
Šnejdar, Petr Mgr.21.09.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Šnevajs, Ladislav, RNDr.27.03.1962peněžitý dar 55 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing.28.10.1963peněžitý dar 20 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing.28.10.1963peněžitý dar 10 000,00
Šojdrová, Michaela, Ing.28.10.1963peněžitý dar 10 000,00
Šolc, Vojtěch20.06.1998peněžitý dar 10 000,00
Šolle, Vít12.10.1962peněžitý dar 20 000,00
Šotola, Pavel Ing.22.10.1970peněžitý dar 23 000,00
Šotola, Pavel Ing.22.10.1970peněžitý dar 7 000,00
Špásová, Lenka03.10.1945bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Špecián, Miroslav, JUDr.16.09.1975peněžitý dar 5 000,00
Špinar, Jiří, Bc.31.08.1975peněžitý dar 1 000,00
Špinar, Jiří, Bc.31.08.1975peněžitý dar 500,00
Špinlerová, Zdeňka03.08.1967bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Špinler, Petr02.12.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Špitalská, Anna17.07.1950bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Špitalská, Kateřina23.02.1975bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Šprincová, Hedvika08.08.1958bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Šrámková, Libuše02.06.1942bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Šrubař, Martin, Mgr.19.04.1979peněžitý dar 7 000,00
Šťastná, Denisa, Mgr. Ph.D.06.08.1973peněžitý dar 100 000,00
Šťastný, Alexandr, Mgr. Bc. d02.03.1977peněžitý dar 1 500,00
Šťastný, Jiří17.05.1962bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Šťastný, Petr19.02.1976bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Štefan, Zdeněk23.03.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Štefek, Stanislav, Dis.29.08.1988peněžitý dar 2 000,00
Štefek, Stanislav, Dis.29.08.1988bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Štefková, Božena09.02.1947bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Štěpánková, Markéta11.08.1972bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Štěpán, Malík02.01.1971peněžitý dar 1 470,00
Štěrbová, Marie, Bc. Dis.20.02.1979bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Štětina, Jaroslav16.03.1974peněžitý dar 10 000,00
Štrof, Josef21.10.1944bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štusáková, Marie15.11.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Štůsek, Marian30.07.1985bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Štůsková, Ludmila12.10.1953bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Štverka, Jaroslav22.09.1979bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Šula, Jaroslav, Ing.07.07.1948bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Šulák, Antonín16.09.1967bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Šulc, Břetislav28.05.1978bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Šulcová, Pavlína27.02.1976bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Švéda, Ondřej, MSc.22.03.1989peněžitý dar 10 000,00
Švejdová, Eva18.04.1975bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Švejkovský, Dalibor30.09.1957peněžitý dar 50 000,00
Švorčík, Vítek08.11.1979bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Talíř, František, Mgr.24.06.1993peněžitý dar 75 000,00
Talíř, František, Mgr.24.06.1993peněžitý dar 70 315,00
Talíř, Jaromír, Ing.09.08.1950peněžitý dar 5 000,00
Talíř, Pavel, Mgr.10.06.1966peněžitý dar 2 000,00
TANEX, akciová společnost00013641peněžitý dar 5 000,00
Tanvaldent s.r.o.01603043peněžitý dar 15 000,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 5 000,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 2 500,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Teleky, Róbert, MUDr.30.06.1967peněžitý dar 30 000,00
Tesařík, Antonín, Ing.15.07.1960peněžitý dar 39 300,00
Tichá, Štěpánka24.04.1978bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Tichá, Štěpánka24.04.1978bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Tichavský, Jan04.12.1933bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Tichý, Petr03.03.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Tisoň, David10.12.1973peněžitý dar 50 000,00
Tlach, Vladimír Ing.19.08.1973peněžitý dar 30 000,00
Tlach, Vladimír Ing.19.08.1973peněžitý dar 15 000,00
Toman, Vladimír25.01.1961peněžitý dar 3 000,00
Tomčáková, Jaroslava29.09.1962bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Tomečková, Ludmila07.06.1963bezúplatné plnění 750,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61)
Tomek, Petr, Ing.29.06.1979peněžitý dar 500,00
TOP 0971339728peněžitý dar 100 000,00
TOP 0971339728peněžitý dar 65 000,00
TOP 0971339728bezúplatné plnění 58 164,51 (nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv.64)
TOP 0971339728bezúplatné plnění 58 164,51 (nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv. 1)
TOP 0971339728bezúplatné plnění 58 164,51 (nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv. 67)
TOP 0971339728bezúplatné plnění 58 164,51 (nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv. 79)
TOP 0971339728bezúplatné plnění 58 164,51 (nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv. 76)
TOP 0971339728bezúplatné plnění 58 164,51 (nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv. 49)
Tourek, Jan, Mgr.05.05.1976peněžitý dar 30 000,00
Trávníček, Pavel27.08.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Trlica Karel, Ing.14590913peněžitý dar 5 000,00
Třebín, Milan, Ing.15.05.1967peněžitý dar 1 470,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena, Mgr.29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tůmová, Pavla07.04.1974peněžitý dar 500,00
Turoň, Pavel, JUDr.19.04.1957bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Turynová, Petra17.05.1994bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Tužín, Tomáš, Ing.23.08.1981peněžitý dar 2 500,00
Tvrdíková, Marie11.09.1940bezúplatné plnění 1 200,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Uhlík, Josef, Ing.27.02.1963bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Uhlík, Josef, Ing.27.02.1963bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Uhlík, Josef, Ing.27.02.1963bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Uhlík, Josef, Ing.27.02.1963bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Uhlík, Josef, Ing.27.02.1963bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Uhlík, Josef, Ing.27.02.1963bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Uhlík, Josef, Ing.27.02.1963bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Uhlík, Josef, Ing.27.02.1963bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Uhlík, Josef, Ing.27.02.1963bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Uhlík, Josef, Ing.27.02.1963bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Uhlíř, Oldřich30.11.1962peněžitý dar 12 000,00
Urban, Milan26.05.1982peněžitý dar 55 000,00
Urbanová, Hana14.02.1972peněžitý dar 14 300,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 2 500,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 2 500,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor, Bc.10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vaculínová, Karla04.08.1955peněžitý dar 5 000,00
Vaculínová, Karla04.08.1955peněžitý dar 5 000,00
VÁHALA a spol. s r.o.13643819peněžitý dar 35 000,00
Váhala, Zdeněk, Ing.06.07.1970peněžitý dar 6 000,00
Vakulenková, Andrea04.02.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Valeš, Ondřej26.01.1986peněžitý dar 7 000,00
Valová, Jaroslava, Ing.15.04.1947peněžitý dar 10 000,00
VALVE CONTROL, s.r.o.25559672peněžitý dar 5 000,00
Váňa, Václav26.06.1958bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Vaníčková, Marta09.12.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Váňová, Ivana, Bc.17.06.1991bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Váňová, Ivana, MBA12.04.1969peněžitý dar 60 000,00
Váňová, Ivana, MBA12.04.1969peněžitý dar 18 000,00
Váňová, Ivana, MBA12.04.1969peněžitý dar 7 200,00
Váňová, Ivana, MBA12.04.1969peněžitý dar 2 000,00
Váňová, Ivana, MBA12.04.1969bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Váňová, Ivana, MBA12.04.1969bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Váňová, Ivana, MBA12.04.1969peněžitý dar 100 000,00
Váňová, Ivana, MBA12.04.1969peněžitý dar 100 000,00
Váňová, Ivana, MBA12.04.1969peněžitý dar 75 000,00
Váňová, Miroslava30.08.1939bezúplatné plnění 900,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Váša, Antonín11.06.1969peněžitý dar 12 000,00
Vaštík, František, Ing.16.07.1946peněžitý dar 16 500,00
Vaštík, František, Ing.16.07.1946peněžitý dar 16 500,00
Vávra, Karel09.01.1937bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Večeřa, David30.12.1990bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Večeřa, František20.09.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Venkrbcová, Drahomíra19.03.1962bezúplatné plnění 8 000,00 (nepeněžní plnění - občerstvení - Kantor, obv.61)
Venuta, Marek02.12.1976peněžitý dar 45 000,00
Venuta, Marek02.12.1976peněžitý dar 40 000,00
Vereš, Vojtěch03.09.1976peněžitý dar 4 000,00
Vernerová, Sylva21.08.1977bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Veruzábová, Zora, Bc.10.07.1974peněžitý dar 2 500,00
Věříš, Bohuslav21.02.1975bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Veselý, František, Ing.08.02.1973bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Veselý, Jiří MUDr.27.01.1969peněžitý dar 35 000,00
Veselý, Josef, Ing.04.01.1960peněžitý dar 4 000,00
Větrovcová, Olga30.07.1966bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Vidláková, Věra22.08.1952bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
VINAMET CZ s.r.o.26845148peněžitý dar 40 000,00
Vintr, Milan05.02.1965bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Vítková, Jaromíra, Ing.06.08.1957peněžitý dar 32 700,00
Vítková, Jaromíra, Ing.06.08.1957peněžitý dar 30 000,00
Vítková, Jaromíra, Ing.06.08.1957peněžitý dar 30 000,00
Vítková, Jaromíra, Ing.06.08.1957bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Vitvar, Jiří, Ing.22.02.1963peněžitý dar 5 000,00
Vlček, Ondřej, Mgr. et. Mgr10.07.1990peněžitý dar 7 800,00
Vlček, Patrik27.12.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Vlček, Petr08.06.1999bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Vodrážka, Josef07.09.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Vogel, Arnošt02.08.1968peněžitý dar 2 500,00
Vogel, Arnošt02.08.1968peněžitý dar 2 500,00
Vojáček, Jiří, Mgr.16.03.1966peněžitý dar 5 000,00
Vojáčková, Jaroslava22.07.1962peněžitý dar 10 000,00
Volek, Milan07.06.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Volf, Vojtěch17.05.1988peněžitý dar 58 860,00
Volková, Iveta03.03.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Vondráčková, Eliška, Ing., Mgr.07.10.1967peněžitý dar 9 317,00
Vondráčková, Eliška, Ing., Mgr.07.10.1967peněžitý dar 4 000,00
Vorel, Roman11.12.1989bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Vosáhlo, Milan05.05.1957bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Vršecký, Petr25.12.1967peněžitý dar 10 000,00
Vršková, Alena02.01.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76)
Vrubel, Martin, Mgr., Ph.D.08.01.1986peněžitý dar 24 000,00
Vrubel, Martin, Mgr., Ph.D.08.01.1986peněžitý dar 10 000,00
Vrubel, Martin, Mgr., Ph.D.08.01.1986peněžitý dar 2 000,00
Výborný, Josef01.09.1943bezúplatné plnění 900,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40)
Výborný, Marek, Mgr.10.07.1976peněžitý dar 27 000,00
Vyhnálková, Marie09.08.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Vykoukal, Radim08.09.1980bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Vymazal, Jiří31.03.1977peněžitý dar 5 000,00
Výstup, Michal29.08.1991peněžitý dar 6 000,00
Wania, Wieslaw, Ing.21.09.1975peněžitý dar 15 000,00
Weberová, Jana04.03.1986peněžitý dar 150,00
Weberová, Jana04.03.1986peněžitý dar 150,00
Weberová, Jana04.03.1986peněžitý dar 150,00
Weber, Tomáš, Bc.15.10.1983peněžitý dar 120 000,00
Weber, Tomáš, Bc.15.10.1983peněžitý dar 2 500,00
Weber, Tomáš, Bc.15.10.1983peněžitý dar 2 500,00
Weber, Tomáš, Bc.15.10.1983peněžitý dar 150,00
Weber, Tomáš, Bc.15.10.1983peněžitý dar 150,00
Weber, Tomáš, Bc.15.10.1983peněžitý dar 150,00
Weinberger, Vojtěch, MUDr.16.06.1951peněžitý dar 10 000,00
Weiner, Otakar07.01.1963bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Weisbauer, František, Ing.09.09.1963peněžitý dar 15 000,00
Weissová, Marta17.06.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Wolf, Jan07.05.1996peněžitý dar 15 000,00
Wolf, Jan07.05.1996peněžitý dar 10 000,00
Zajíček, Václav19.04.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Zámečník, Jan, Ing.11.02.1985peněžitý dar 100 000,00
Zámečník, Jan, Ing.11.02.1985peněžitý dar 45 000,00
Zámečník, Jan, Ing.11.02.1985peněžitý dar 10 000,00
Zámečník, Jan, Ing.11.02.1985peněžitý dar 2 000,00
Zámrský, Jan, Ing.05.08.1949peněžitý dar 2 000,00
Zaplatílek, Josef27.11.1951peněžitý dar 4 000,00
Zatloukalová, Terezie, Mgr.15.05.1980peněžitý dar 2 000,00
Zavadil, Petr, Ing.16.04.1985bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Zborovský, Miroslav, Ing.13.04.1980peněžitý dar 39 300,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 5 000,00
Zdechovský, Tomáš, Mgr. et Mgr.02.11.1979peněžitý dar 5 000,00
Zdeněk Maixner - ANTIKOR s.r.o.28800729bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
ZEAS Lysice, a.s.25333879bezúplatné plnění 6 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Zecha, Pavel22.08.1986bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64)
Zemachová, Šárka31.10.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 2 810,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 2 810,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 2 810,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 2 810,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 2 810,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 2 810,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 2 810,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 2 810,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 2 810,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 2 810,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 2 810,00
Zemánek, Richard, Mgr.03.06.1968peněžitý dar 2 810,00
Zeman, Jaroslav06.11.1951bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1)
Zima, Petr14.08.1968bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Zmátlo, Štěpán25.02.1977peněžitý dar 100 000,00
Změlíková, Karla21.03.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Zouhar, Karel19.09.1943bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Zugar, Jan, Bc.06.04.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Zugar, Jan, Bc.06.04.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Zugar, Jan, Bc.06.04.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Zugar, Jan, Bc.06.04.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Zugar, Jan, Bc.06.04.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Zugar, Jan, Bc.06.04.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Zugar, Jan, Bc.06.04.1987bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Zugar, Jan, Bc.06.04.1987bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Zugar, Jan, Bc.06.04.1987bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Zugar, Jan, Bc.06.04.1987bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Zugar, Jan, Bc.06.04.1987bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Zugar, Jan, Bc.06.04.1987bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Zugar, Jan, Bc.06.04.1987bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Zugar, Jan, Bc.06.04.1987bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Zugar, Jan, Bc.06.04.1987bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Zugar, Jan, Bc.06.04.1987bezúplatné plnění 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Rajchmanová, obv. 79)
Zvěřina, Pavel30.06.1981bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49)
Žabka, Richard, Ing.08.02.1974peněžitý dar 50 000,00
Žáček, Václav15.05.1939bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43)
Žáková, Jana08.08.1984peněžitý dar 50 000,00
Žáková, Jana08.08.1984peněžitý dar 50 000,00
Žárská, Ivana27.04.1954bezúplatné plnění 1 500,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Váňová, obv. 67)
Žárská, Svatava07.08.1978peněžitý dar 10 000,00
Žďárková, Anita26.07.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46)
Železný, Josef, Ing.30.09.1958peněžitý dar 5 000,00
Žůrková, Tereza18.09.1982peněžitý dar 5 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 1 665 201,82 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Huneš, Robert, PhDr. Mgr. M09.11.196860 000,00 (nepeněžní plnění - bezplatné zapůjčení vozu, palivo, umístění reklamy - Huneš, obv. 10)
Občanská demokratická strana16192656199 801,88 (nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 64)
Občanská demokratická strana16192656218 792,00 (nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 79)
Občanská demokratická strana16192656219 225,00 (nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 67)
Občanská demokratická strana16192656218 792,00 (nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 49)
Občanská demokratická strana16192656199 801,88 (nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 1)
Občanská demokratická strana16192656199 802,00 (nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 76)
TOP 097133972858 164,51 (nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv. 79)
TOP 097133972858 164,51 (nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv. 67)
TOP 097133972858 164,51 (nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv. 49)
TOP 097133972858 164,51 (nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv. 1)
TOP 097133972858 164,51 (nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv. 76)
TOP 097133972858 164,51 (nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv.64)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy