Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2022

Název politické strany / politického hnutí:
ANO 2011

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71443339

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Babická 2329/2, Praha, 14900

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 272192122, e-mail: ano2011@anobudelip.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Andrej Babiš - PředsedaIdentifikátor zprávy: Z7850-20230330140532
Datum: 30.03.2023 12:05:32
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Ucetni_zaverka_k_31.12.2022.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 173 082 702,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 126 966 667,00
4 Členské příspěvky 3 526 753,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 29 892 615,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 12 696 667,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 38 853 719,08
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 251 057 896,86
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 17 556 330,58
      volba prezidenta republiky 21 820 477,28
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 145 377 245,51
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Krajský manažer 14
PR specialita 5
Asistent 5
Specialista vnitřní legislativy 1
Office manažer 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut pro politiku a společnost, z.s., Martinská 2, 110 00 Praha 1 12 696 667,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 29 892 615,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
2 MZ s.r.o.03195911peněžitý dar 30 000,00
a53 architekti s.r.o.07386923peněžitý dar 125 000,00
Adámek, Jiří23.11.1984peněžitý dar 7 388,00
Adámek, Miroslav26.04.1973peněžitý dar 110 000,00
Adamják, Tomáš21.04.1963peněžitý dar 3 000,00
Adámková, Věra19.10.1954peněžitý dar 54 400,00
Adamová, Renata15.12.1974peněžitý dar 6 890,00
ADIV, spol. s r.o.13642391peněžitý dar 50 000,00
Advision PRO s.r.o.10904662peněžitý dar 200 000,00
Anděl, Jiří13.02.1958peněžitý dar 20 000,00
Anežková, Lenka02.04.1964peněžitý dar 20 000,00
Arnold, Martin15.03.1984peněžitý dar 2 012,00
Aster, Jiří27.04.1946peněžitý dar 11 900,00
Babinec, Radim22.02.1974peněžitý dar 20 000,00
Babiš, Andrej02.09.1954peněžitý dar 49 400,00
Babišová, Andrea17.04.1972peněžitý dar 54 100,00
Babiš, Pavel20.02.1975peněžitý dar 1 600,00
Babiš, Pavel20.02.1975peněžitý dar 14 400,00
Babka, Ondřej22.02.1994peněžitý dar 49 400,00
Babka, Ondřej22.02.1994peněžitý dar 200,00
Bajgarová, Zuzana17.12.1983peněžitý dar 25 000,00
Bajgarová, Zuzana17.12.1983peněžitý dar 25 000,00
Balaštíková, Margita16.09.1967peněžitý dar 49 400,00
Baráková, Jitka20.12.1961peněžitý dar 300,00
Baránková Vilámová, Lucie14.02.1984peněžitý dar 17 500,00
Baránková Vilámová, Lucie14.02.1984peněžitý dar 17 500,00
Baran, Roman11.10.1964peněžitý dar 3 740,00
Barnesová, Jana05.02.1952peněžitý dar 100 000,00
Bárta, Dalibor27.09.1970peněžitý dar 20 000,00
Bartáková, Eliška13.08.1957peněžitý dar 25 800,00
Barták, Tomáš23.04.1989peněžitý dar 15 000,00
Bartoňová Pálková, Irena08.02.1968peněžitý dar 1 900,00
Bartoň, Pavel14.01.1975peněžitý dar 11 900,00
Bártová, Lenka13.06.1953peněžitý dar 1 200,00
Bařtipánová, Zuzana24.02.1978peněžitý dar 9 400,00
Bauer, Petr05.04.1978peněžitý dar 25 000,00
Bečvářová, Martina01.12.1967peněžitý dar 5 300,00
Bednář, Martin24.10.1974peněžitý dar 3 000,00
Bednář, Martin24.10.1974peněžitý dar 12 500,00
Bednář, Martin24.10.1974peněžitý dar 12 500,00
Bělica, Josef16.07.1978peněžitý dar 49 300,00
Bělica, Josef16.07.1978peněžitý dar 19 048,00
Bendová, Jarmila03.07.1965peněžitý dar 10 000,00
Benešová, Sabina06.08.1994peněžitý dar 10 000,00
Benkovič, Martin15.08.1989peněžitý dar 35 000,00
Benkovič, Martin15.08.1989peněžitý dar 10 000,00
Benkovič, Martin15.08.1989peněžitý dar 50 000,00
Benkovič, Martin15.08.1989peněžitý dar 200 000,00
Beran, Václav16.04.1952peněžitý dar 12 300,00
Bereznaj, Michal07.08.1976peněžitý dar 11 500,00
Berka, Jaroslav04.07.1973peněžitý dar 12 200,00
Berka, Jaroslav04.07.1973peněžitý dar 5 000,00
Berkovcová, Jana24.10.1969peněžitý dar 50 800,00
Bernasová, Vladimíra26.02.1972peněžitý dar 3 000,00
BETESTOMED s.r.o.03619702peněžitý dar 600,00
Bezděk, Robert01.05.1964peněžitý dar 26 500,00
Bidfood Opava s.r.o.25867334peněžitý dar 80 000,00
Bílek, Václav10.12.1967peněžitý dar 50 000,00
Bílek, Václav10.12.1967peněžitý dar 200 000,00
Bílek, Václav10.12.1967peněžitý dar 55 000,00
Binar, Miroslav02.04.1982peněžitý dar 12 600,00
Binder, Svatopluk18.05.1978peněžitý dar 40 000,00
Binder, Svatopluk18.05.1978peněžitý dar 19 500,00
Bis, Martin20.01.1969peněžitý dar 7 000,00
Bizoňová, Jaroslava28.03.1970peněžitý dar 1 880,00
Bizoňová, Jaroslava28.03.1970peněžitý dar 2 400,00
Blaha, Jan09.11.1956peněžitý dar 70 000,00
Bláhová, Kamila07.06.1976peněžitý dar 17 400,00
Blahůšek, Karel16.04.1965peněžitý dar 15 000,00
Blažej, Drahomír04.03.1962peněžitý dar 3 600,00
Blažej, Drahomír04.03.1962peněžitý dar 6 018,00
Blažej, Pavel01.08.1970peněžitý dar 400,00
Blažek, Jidřich05.10.1986peněžitý dar 14 400,00
Blažková, Irena06.05.1969peněžitý dar 2 880,00
Bližík, Petr26.02.1959peněžitý dar 800,00
Bocek, Patrik14.02.1979peněžitý dar 47 000,00
Bouda, Antonín23.06.1947peněžitý dar 4 125,00
Bouzová, Daniela25.02.1972peněžitý dar 3 000,00
Brabec, Jiří16.02.1964peněžitý dar 5 000,00
Brabec, Richard05.07.1966peněžitý dar 54 400,00
Brada, Pavel03.09.1979peněžitý dar 19 400,00
Brančíková, Ladislava06.08.1964peněžitý dar 200 000,00
Brančíková, Ladislava06.08.1964peněžitý dar 5 000,00
Branny, Michael21.08.1996peněžitý dar 4 000,00
Brázdil, Milan05.11.1962peněžitý dar 100 000,00
Brázdil, Milan05.11.1962peněžitý dar 50 000,00
Brázdil, Milan05.11.1962peněžitý dar 50 000,00
Brodová, Petra26.06.1975peněžitý dar 7 000,00
Brojír, Oldřich18.12.1982peněžitý dar 1 943,00
Brojír, Oldřich18.12.1982peněžitý dar 70 000,00
Brožíková, Zorka15.03.1952peněžitý dar 7 580,00
Brož, Lubomír12.05.1966peněžitý dar 19 400,00
Brož, Lubomír12.05.1966peněžitý dar 49 400,00
Brož, Lubomír12.05.1966peněžitý dar 100 000,00
Brož, Martin04.08.1976peněžitý dar 11 900,00
Brož, Martin04.08.1976peněžitý dar 1 400,00
Brückner, Filip29.10.1973peněžitý dar 8 540,00
Brunzová, Lenka20.08.1968peněžitý dar 1 300,00
Brusch, Jiří24.05.1956peněžitý dar 1 214,00
Bryžak, Margarita25.07.1983peněžitý dar 452,00
Buchar, Jiří31.03.1962peněžitý dar 5 000,00
Burdek, Miroslav24.07.1984peněžitý dar 3 445,00
Bureš, František08.08.1995peněžitý dar 1 823,00
Bureš, František08.08.1995peněžitý dar 400,00
Bušová, Veronika11.02.1970peněžitý dar 852,00
Byrtusová, Hana17.07.1968peněžitý dar 20 000,00
Bystroň, Radek14.04.1980peněžitý dar 8 000,00
Bžoch, Jaroslav30.11.1983peněžitý dar 54 400,00
Carbolová, Jitka05.05.1965peněžitý dar 400,00
COMMIA s.r.o.28479912peněžitý dar 100 000,00
Čapek, Marian29.02.1976peněžitý dar 17 372,00
Čech, Jaroslav30.01.1958peněžitý dar 2 400,00
Čep, Robert19.08.1977peněžitý dar 7 000,00
Čermáková, Markéta13.08.1969peněžitý dar 200,00
ČERNÁ CESTA 35 A s.r.o.03791319peněžitý dar 100 000,00
Černá, Anežka11.06.1952peněžitý dar 1 600,00
Černíková, Pavlína06.09.1973peněžitý dar 25 000,00
Černíková, Pavlína06.09.1973peněžitý dar 2 700,00
Černý, René30.04.1971peněžitý dar 150 000,00
Česalová, Petra22.08.1971peněžitý dar 5 000,00
Česká strana sociálně demokratická00409171peněžitý dar 23 000,00
Česká strana sociálně demokratická00409171peněžitý dar 50 000,00
ČisTomáš s.r.o.06972292peněžitý dar 10 000,00
Čížek, Lukáš14.04.1981peněžitý dar 2 000,00
Dědeček, Jaromír18.12.1958peněžitý dar 100 000,00
Dědek, Petr28.02.1974peněžitý dar 120 000,00
Demjanová, Jana18.01.1973peněžitý dar 10 000,00
Depta, Jiří12.02.1954peněžitý dar 1 000,00
Deusová, Daniela13.12.1967peněžitý dar 1 000,00
Déva, Martin29.12.1971peněžitý dar 200,00
Déva, Martin29.12.1971peněžitý dar 3 139,00
Dimunová, Jana29.06.1955peněžitý dar 3 000,00
Dimunová, Jana29.06.1955peněžitý dar 800,00
Doctor´s Wines, s.r.o.07290349peněžitý dar 100 000,00
Dolečková, Ivana20.06.1961peněžitý dar 18 000,00
Doležal, Jiří02.12.1990peněžitý dar 5 000,00
Doležel, Radek25.08.1970peněžitý dar 34 600,00
Dostal, Jan14.10.1988peněžitý dar 9 000,00
Doupal, Romeo14.08.1956peněžitý dar 10 000,00
Doupovec, Tomáš13.08.1976peněžitý dar 2 000,00
Drábek, Michal15.05.1960peněžitý dar 14 400,00
Drábek, Michal15.05.1960peněžitý dar 40 000,00
Draškovičová, Danuše13.01.1948peněžitý dar 240,00
Dražilová, Lenka13.09.1963peněžitý dar 49 800,00
Dražilová, Lenka13.09.1963peněžitý dar 20 000,00
Drdla, Martin08.08.1979peněžitý dar 9 000,00
Drha, Miloš17.03.1965peněžitý dar 10 000,00
Dudysová, Pavla10.03.1963peněžitý dar 5 000,00
Ducháčková, Radka24.04.1964peněžitý dar 5 000,00
Endal, Josef15.11.1952peněžitý dar 3 500,00
Ešner, Stanislav22.05.1957peněžitý dar 40 000,00
EUROSTYL velkoobchod s.r.o.26938201peněžitý dar 100 000,00
Faltýnek, Jaroslav28.04.1962peněžitý dar 54 400,00
Farhan, Kamal29.01.1969peněžitý dar 85 000,00
FBT logistics, s.r.o.25829289peněžitý dar 100 000,00
Feber, Ondřej19.12.1951peněžitý dar 49 400,00
Fedoriška, Jiří06.01.1972peněžitý dar 5 094,00
Feixová, Marcela19.09.1986peněžitý dar 3 200,00
Ferancová, Miroslava08.10.1967peněžitý dar 80 000,00
Ferancová, Miroslava08.10.1967peněžitý dar 15 000,00
Feranec, Milan18.01.1964peněžitý dar 31 000,00
Feranec, Milan18.01.1964peněžitý dar 90 000,00
Fiala, Vít15.11.1967peněžitý dar 3 340,00
Fialová, Eva13.02.1982peněžitý dar 54 400,00
Fialová, Eva13.02.1982peněžitý dar 30 000,00
Fiedler, Lukáš18.07.1987peněžitý dar 12 812,00
Fichtner, Matěj02.06.1984peněžitý dar 19 000,00
Fichtner, Matěj02.06.1984peněžitý dar 95 000,00
Fischerová, Jiřina28.03.1989peněžitý dar 9 000,00
Fischerová, Romana18.03.1969peněžitý dar 50 800,00
Fišer, Michal13.12.1983peněžitý dar 28 500,00
Fišer, Michal13.12.1983peněžitý dar 37 000,00
Fišer, Michal13.12.1983peněžitý dar 200 000,00
Fišer, Pavel18.03.1971peněžitý dar 20 000,00
Fišer, Pavel18.03.1971peněžitý dar 200 000,00
Fišer, Petr04.04.1973peněžitý dar 31 500,00
Flachs, Radek22.10.1967peněžitý dar 11 935,00
Fleischer, Mark10.04.1978peněžitý dar 10 000,00
Fomiczewová, Marie07.03.1959peněžitý dar 7 000,00
Francl, Marek22.03.1990peněžitý dar 100 000,00
Fridrich, Stanislav25.12.1956peněžitý dar 50 000,00
Frýbertová, Marta04.09.1951peněžitý dar 3 600,00
Fulneček, Martin13.04.1977peněžitý dar 10 000,00
Fůsová, Helena25.11.1962peněžitý dar 250,00
Gabrielová, Adriena09.06.1973peněžitý dar 2 100,00
Galová, Lada15.06.1973peněžitý dar 20 000,00
Garlík, Bohumír20.03.1943peněžitý dar 9 500,00
Gellová, Marta27.05.1969peněžitý dar 100 000,00
Gellová, Marta27.05.1969peněžitý dar 50 000,00
GEMA MB s.r.o.61681679peněžitý dar 51 700,00
Gemela, Tomáš20.10.1975peněžitý dar 12 500,00
Gemela, Tomáš20.10.1975peněžitý dar 12 500,00
Georgiu, Iva14.04.1965peněžitý dar 19 000,00
Glembová, Marta15.10.1965peněžitý dar 20 000,00
Gloser, Radim30.10.1965peněžitý dar 3 071,00
Goláňová, Jana18.06.1965peněžitý dar 1 073,00
Gola, Vlastimil20.01.1957peněžitý dar 19 400,00
Grabein Procházka, Karel21.01.1960peněžitý dar 1 300,00
Grabein Procházka, Karel21.01.1960peněžitý dar 8 100,00
Gregor, Adam10.04.1997peněžitý dar 10 000,00
Groh, Jan17.05.1979peněžitý dar 15 484,00
Gróman, Zdeněk05.12.1960peněžitý dar 23 000,00
Gruberová, Alena11.10.1956peněžitý dar 50 000,00
Grucmanová, Daniela31.12.1966peněžitý dar 200,00
Gvuzď, Zdeněk09.02.1979peněžitý dar 20 000,00
Hadviga, Tomáš18.10.1982peněžitý dar 1 400,00
Hájek, Václav31.01.1957peněžitý dar 800,00
Hajná, Jana05.06.1976peněžitý dar 1 500,00
Halfarová, Karin31.03.1992peněžitý dar 7 000,00
Halfarová, Kateřina18.05.1977peněžitý dar 1 500,00
Hanáčík, Richard21.05.1985peněžitý dar 7 000,00
Hanuš, Pavel10.01.1971peněžitý dar 150 000,00
Hanykýř, Stanislav10.10.1980peněžitý dar 4 000,00
Hanzlík, Lubomír16.07.1960peněžitý dar 20 000,00
Hanzlík, Lubomír16.07.1960peněžitý dar 4 000,00
Hanzlíková, Jana07.10.1966peněžitý dar 49 400,00
Hanzlíková, Jana07.10.1966peněžitý dar 10 000,00
Harabiš, Jan06.11.1965peněžitý dar 10 000,00
Harabišová, Anna21.09.1966peněžitý dar 10 000,00
Haspeklo, Jiří31.01.1958peněžitý dar 8 300,00
Hauffenová, Tereza22.01.1978peněžitý dar 10 000,00
Havlíček, Karel16.08.1969peněžitý dar 64 400,00
Havlíček, Karel16.08.1969peněžitý dar 49 400,00
Havlíček, Karel16.08.1969peněžitý dar 100 000,00
Havlíčková, Věra08.02.1956peněžitý dar 25 000,00
HAVLÍK OPAL spol. s r.o.60322284peněžitý dar 150 000,00
Hejna, Roman13.05.1963peněžitý dar 3 350,00
Hejna, Roman13.05.1963peněžitý dar 6 000,00
Hejnová, Andrea31.01.1981peněžitý dar 40 000,00
Hejný, Radek23.05.1966peněžitý dar 20 000,00
Hejný, Radek23.05.1966peněžitý dar 10 000,00
Hejný, Radek23.05.1966peněžitý dar 10 800,00
Hejrovská, Aneta09.05.1992peněžitý dar 200,00
Hejrovská, Aneta09.05.1992peněžitý dar 410,00
Hejtmánek, Václav15.06.1977peněžitý dar 20 000,00
Helebrant, Tomáš02.01.1974peněžitý dar 49 600,00
Helebrant, Tomáš02.01.1974peněžitý dar 100 000,00
Henč, Martin11.02.1966peněžitý dar 7 000,00
Hendrych, Igor19.11.1967peněžitý dar 10 000,00
Hendrych, Igor19.11.1967peněžitý dar 59 100,00
Herbst, Richard25.08.1953peněžitý dar 900,00
Herman, Martin02.12.1969peněžitý dar 13 168,00
HFO Consulting & Trading s.r.o.02773813peněžitý dar 49 000,00
Hlaváček, Martin14.01.1980peněžitý dar 100 000,00
Hlaváčová, Petra20.06.1972peněžitý dar 5 000,00
Hloušek, Radek19.01.1978peněžitý dar 15 000,00
Holan, Vladimír09.07.1944peněžitý dar 15 500,00
Holan, Vladimír09.07.1944peněžitý dar 5 000,00
Holický, Petr22.11.1959peněžitý dar 26 050,00
Holický, Petr22.11.1959peněžitý dar 1 000,00
Holík, Lukáš23.03.1986peněžitý dar 2 300,00
Holiš, Radim12.08.1975peněžitý dar 48 800,00
Holková, Lenka29.07.1977peněžitý dar 23 000,00
Holý, Jiří26.04.1970peněžitý dar 4 000,00
Homolka, František15.01.1949peněžitý dar 1 084,00
Horáček, Pavel02.04.1973peněžitý dar 7 000,00
Horák, Jiří09.11.1989peněžitý dar 400,00
Horák, Martin06.01.1972peněžitý dar 26 581,00
Horák, Martin06.01.1972peněžitý dar 50 000,00
Horáková, Eva15.12.1951peněžitý dar 20 000,00
Horáková, Simona24.04.1973peněžitý dar 15 000,00
Horáková, Simona24.04.1973peněžitý dar 6 700,00
Horník, Filip15.07.1994peněžitý dar 4 000,00
Hořánek, Jiří13.05.1953peněžitý dar 10 705,00
Hrabáč, Marek01.03.1973peněžitý dar 10 000,00
Hrabáč, Marek01.03.1973peněžitý dar 27 050,00
Hrabáč, Marek01.03.1973peněžitý dar 17 400,00
Hrabal, Jan01.06.1983peněžitý dar 17 600,00
Hrdinka, Tomáš31.08.1980peněžitý dar 19 400,00
Hrdinka, Tomáš31.08.1980peněžitý dar 45 000,00
Hrdinová, Simona03.01.1975peněžitý dar 5 000,00
Hrdlička, Jaroslav10.08.1960peněžitý dar 13 466,00
Hruban, Jaromír04.03.1951peněžitý dar 4 000,00
Hrubá, Valeria08.07.1970peněžitý dar 962,00
Hrubčík, Martin29.09.1978peněžitý dar 100 000,00
Hrubčík, Martin29.09.1978peněžitý dar 11 343,00
Hrubčík, Martin29.09.1978peněžitý dar 70 000,00
Hrudka, Milan27.02.1963peněžitý dar 5 600,00
Hrušková, Vladimíra07.04.1961peněžitý dar 1 000,00
Hrůza, Miloš02.03.1965peněžitý dar 13 300,00
Hryzbilová, Monika29.07.1986peněžitý dar 11 700,00
Hušbauer, Jan08.07.1988peněžitý dar 11 000,00
Hušbauer, Jan08.07.1988peněžitý dar 11 000,00
Hušbauer, Jan08.07.1988peněžitý dar 100 000,00
Hušbauer, Jan08.07.1988peněžitý dar 40 000,00
Hušbauer, Josef15.04.1969peněžitý dar 200 000,00
Hušbauer, Josef16.03.1990peněžitý dar 70 000,00
Hýbler, Petr08.04.1978peněžitý dar 14 290,00
Hýbl, Martin05.03.1969peněžitý dar 3 381,00
Hyková, Ladislava24.07.1947peněžitý dar 30 000,00
Hynčica, Pavel09.08.1971peněžitý dar 10 000,00
Chadima, David05.02.1987peněžitý dar 5 000,00
Chaloupka, Tomáš18.06.1966peněžitý dar 25 000,00
Chaloupka, Tomáš18.06.1966peněžitý dar 22 000,00
Chaloupka, Tomáš18.06.1966peněžitý dar 22 000,00
Charvát, Martin07.02.1973peněžitý dar 100 000,00
Charvát, Martin07.02.1973peněžitý dar 100 000,00
Charvát, Martin07.02.1973peněžitý dar 60 000,00
Chemopack s.r.o.24142506peněžitý dar 57 521,00
Chmelík, Jiří01.05.1983peněžitý dar 26 500,00
Chmelová Holbová, Miriam19.03.1982peněžitý dar 5 920,00
Chomoucký, Ivo03.09.1974peněžitý dar 24 000,00
Chrobok, René08.10.1976peněžitý dar 23 000,00
Chuchlík, Josef08.03.1969peněžitý dar 10 000,00
Chvojka, Jiří30.04.1965peněžitý dar 20 000,00
Chvojka, Milan12.12.1965peněžitý dar 6 100,00
IM STRAKA s.r.o.25411446peněžitý dar 10 000,00
Iral, Jiří18.01.1962peněžitý dar 1 972,00
Jáč, Ivan29.04.1956peněžitý dar 50 000,00
Jakubowiczová, Romana12.11.1966peněžitý dar 50 000,00
Jakubowiczová, Romana12.11.1966peněžitý dar 50 000,00
Jan Lazarčík Stav s.r.o.25499319peněžitý dar 10 000,00
Janeček, Michal08.12.1980peněžitý dar 27 000,00
Janiczek, Vlastimil02.01.1972peněžitý dar 20 314,00
Janoušek, Miloslav26.12.1982peněžitý dar 400,00
Janoušková, Veronika19.04.1984peněžitý dar 200,00
Janulík, Miloslav21.09.1962peněžitý dar 65 742,00
Janulík, Miloslav21.09.1962peněžitý dar 49 600,00
Jarošová, Kateřina02.03.1973peněžitý dar 125 000,00
Jelenová, Jolanta09.07.1981peněžitý dar 600,00
Ježek, Libor12.07.1959peněžitý dar 900,00
Ježek, Libor12.07.1959peněžitý dar 4 270,00
Ježková, Zuzana12.04.1963peněžitý dar 800,00
Jiřičková, Alexandra09.09.1973peněžitý dar 7 000,00
Jiřičková, Alexandra09.09.1973peněžitý dar 7 000,00
Jobek, František07.03.1958peněžitý dar 4 000,00
Jordán, Jiří02.01.1979peněžitý dar 8 000,00
Jourová, Věra18.08.1964peněžitý dar 149 400,00
Jurenová, Lenka12.06.1965peněžitý dar 1 200,00
Kacafírková, Romana11.01.1966peněžitý dar 200,00
Kadlec, Tomáš07.04.1974peněžitý dar 9 400,00
Kaiser, Petr18.09.1972peněžitý dar 10 000,00
Kaiser, Petr18.09.1972peněžitý dar 9 267,00
Kakeš, Jan27.05.1989peněžitý dar 11 000,00
Kalina, Petr25.08.1972peněžitý dar 5 000,00
Kalivoda, Karel31.03.1966peněžitý dar 75 000,00
Kalus, Radim05.02.1971peněžitý dar 3 750,00
Kamenský, Pavel08.03.1981peněžitý dar 700,00
Kamenský, Pavel08.03.1981peněžitý dar 1 800,00
Kania, Jaroslav01.08.1959peněžitý dar 39 400,00
Kania, Jaroslav01.08.1959peněžitý dar 50 000,00
Kantorová, Lucie20.08.1986peněžitý dar 19 800,00
Kantor, Roman07.06.1970peněžitý dar 2 600,00
Karásek, Zdeněk30.03.1955peněžitý dar 8 500,00
Karasová, Karin23.05.1966peněžitý dar 125 000,00
Karban, Petr01.02.1967peněžitý dar 2 600,00
Karban, Zbyněk25.06.1970peněžitý dar 25 000,00
Karl, Ludvík19.08.1946peněžitý dar 100 000,00
Kárník, Karel04.03.1975peněžitý dar 1 583,00
Kasal, David01.01.1969peněžitý dar 71 945,00
Kasal, David01.01.1969peněžitý dar 80 000,00
Kašická, Renata01.06.1978peněžitý dar 9 400,00
Kašická, Renata01.06.1978peněžitý dar 20 000,00
Kašpar, Jaroslav07.07.1951peněžitý dar 15 000,00
Kašparová, Jaroslava04.08.1955peněžitý dar 8 000,00
Kilbergerová, Jana28.06.1976peněžitý dar 3 392,00
Kirbs, Tomáš09.01.1985peněžitý dar 35 000,00
Kirbs, Tomáš09.01.1985peněžitý dar 19 400,00
Klasnová, Lenka09.11.1964peněžitý dar 3 800,00
Klčo, Robert10.10.1969peněžitý dar 50 000,00
Klčo, Robert10.10.1969peněžitý dar 25 600,00
Klčová, Jiřina31.03.1977peněžitý dar 40 000,00
Kleprlíková, Eva08.08.1966peněžitý dar 80 000,00
Kleslová, Radmila25.08.1963peněžitý dar 100 000,00
Klimešová, Valentýna12.07.1959peněžitý dar 7 537,00
Klimešová, Valentýna12.07.1959peněžitý dar 10 000,00
Klučka, Ondřej26.02.1989peněžitý dar 200,00
Klusoň, Jan16.01.1994peněžitý dar 50 000,00
Knechtová, Lenka01.06.1975peněžitý dar 49 600,00
Knotek, Ondřej31.08.1984peněžitý dar 100 000,00
Kocánek, Marek17.07.1984peněžitý dar 6 142,00
Kocánek, Marek17.07.1984peněžitý dar 16 720,00
Kocmánková, Denisa19.10.1979peněžitý dar 7 000,00
Kocuba, Vít27.07.1986peněžitý dar 6 000,00
Kočí Palkovská, Iveta07.03.1975peněžitý dar 22 540,00
Kohn, Michal17.03.1950peněžitý dar 600,00
Kohoutková, Petra20.04.1981peněžitý dar 833,00
Kohout, Petr18.10.1980peněžitý dar 1 400,00
Kochová, Jana23.03.1985peněžitý dar 5 000,00
Kokošek, Michal29.11.1981peněžitý dar 100 000,00
Kokošek, Michal29.11.1981peněžitý dar 40 000,00
Kolář, Jan14.07.1984peněžitý dar 200 000,00
Kolář, Jan14.07.1984peněžitý dar 50 000,00
Kolář, Jan14.07.1984peněžitý dar 11 900,00
Kolářová, Eva13.11.1955peněžitý dar 50 000,00
Kolářová, Eva13.11.1955peněžitý dar 26 000,00
Kolářová, Jitka17.02.1969peněžitý dar 50 000,00
Kolář, Petr29.08.1963peněžitý dar 1 610,00
Kolář, Petr12.09.1964peněžitý dar 3 000,00
Kolář, Roman03.12.1966peněžitý dar 1 943,00
Kolář, Zdeněk18.04.1964peněžitý dar 20 000,00
Kolovratník, Martin11.04.1975peněžitý dar 73 350,00
Kolovratník, Martin11.04.1975peněžitý dar 12 000,00
Komárek, Jakub15.06.1989peněžitý dar 33 300,00
Konieczná, Eliška26.12.1958peněžitý dar 7 000,00
Konvalinka, Jan01.12.1983peněžitý dar 15 500,00
Kopinec, Petr15.10.1969peněžitý dar 4 400,00
KORIA, a.s.25395912peněžitý dar 100 000,00
Kostka, Martin12.11.1969peněžitý dar 10 000,00
Košutek, Pavel20.10.1954peněžitý dar 5 000,00
Kotas, Mojmír11.12.1966peněžitý dar 50 000,00
Kotek, Zdeněk28.07.1953peněžitý dar 5 000,00
Kottan, Michal27.05.1974peněžitý dar 5 000,00
Kott, Josef15.11.1970peněžitý dar 49 400,00
Koudelková, Ivona03.10.1971peněžitý dar 1 536,00
Koudelková, Ivona03.10.1971peněžitý dar 6 000,00
Koukolová Petrová, Jana15.10.1958peněžitý dar 4 000,00
Kouřil, Martin13.04.1975peněžitý dar 600,00
Kouřil, Milan16.03.1969peněžitý dar 11 900,00
Kovařík, Ondřej21.08.1980peněžitý dar 100 000,00
Kovář, Lubomír08.08.1963peněžitý dar 8 132,00
Kovář, Lubomír08.08.1963peněžitý dar 8 500,00
Kozelka, Michal13.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Kožešník, Miloš11.02.1959peněžitý dar 5 000,00
Krajcová, Aneta01.09.1981peněžitý dar 10 000,00
Krajcová, Aneta01.09.1981peněžitý dar 22 000,00
Krajíček, Tomáš27.12.1986peněžitý dar 90 000,00
Krajíček, Tomáš27.12.1986peněžitý dar 13 833,00
Králíček, Robert11.02.1977peněžitý dar 30 000,00
Králíček, Robert11.02.1977peněžitý dar 50 000,00
Králová, Iveta07.06.1974peněžitý dar 50 000,00
Krátký, Radovan19.04.1970peněžitý dar 5 000,00
Kratochvíl, Jiří03.05.1962peněžitý dar 3 238,00
Krenželoková, Kateřina24.08.1978peněžitý dar 20 000,00
Kret, Martin25.10.1979peněžitý dar 17 500,00
Kret, Martin25.10.1979peněžitý dar 17 500,00
Kretschmanová, Dana06.03.1976peněžitý dar 200,00
Krmela, Petr08.12.1979peněžitý dar 2 083,00
Kroc, Vladimír20.09.1948peněžitý dar 34 400,00
Krois, Jiří07.08.1989peněžitý dar 5 000,00
Kroupa, Milan13.01.1974peněžitý dar 88 330,00
Kroutil, Anna11.12.1981peněžitý dar 15 000,00
Kroutil, Anna11.12.1981peněžitý dar 103 000,00
Krtička, František27.06.1986peněžitý dar 8 000,00
Kruták, Jiří21.04.1964peněžitý dar 50 000,00
Kryl, Václav26.02.1965peněžitý dar 18 500,00
Kryl, Václav26.02.1965peněžitý dar 15 000,00
Křišťan, Zdeněk29.09.1947peněžitý dar 1 000,00
Křišťan, Zdeněk29.09.1947peněžitý dar 4 500,00
Kříž, Pavel13.05.1965peněžitý dar 100 000,00
Kubánková, Michaela06.08.1985peněžitý dar 3 100,00
Kubásek, Miroslav06.06.1974peněžitý dar 75 000,00
Kubíček, Roman06.05.1963peněžitý dar 49 400,00
Kubíček, Roman06.05.1963peněžitý dar 3 000,00
Kubíčková, Květa02.03.1956peněžitý dar 3 704,00
Kubík, Jan29.10.1978peněžitý dar 49 400,00
Kubín, Tomáš24.07.1962peněžitý dar 5 000,00
Kubis, Petr28.11.1968peněžitý dar 5 600,00
Kuczová, Zdeňka06.07.1974peněžitý dar 1 200,00
Kučera, Zdeněk17.07.1979peněžitý dar 9 400,00
Kučera, Zdeněk17.07.1979peněžitý dar 150 000,00
Kučera, Zdeněk17.07.1979peněžitý dar 50 000,00
Kudláček, Miroslav17.10.1991peněžitý dar 4 094,00
Kudličková, Bronislava07.03.1980peněžitý dar 5 000,00
Kuchař, Jaroslav07.06.1956peněžitý dar 12 879,00
Kuchař, Jaroslav07.06.1956peněžitý dar 15 000,00
Kukla, Jiří09.07.1958peněžitý dar 1 400,00
Kukla, Jiří09.07.1958peněžitý dar 8 605,00
Kukla, Martin31.10.1982peněžitý dar 50 800,00
Kuncířová, Jana29.06.1964peněžitý dar 400,00
Kupec, Pavel30.07.1963peněžitý dar 10 000,00
Kupka, Roman20.12.1976peněžitý dar 12 000,00
Kurfirst, Michal24.01.1969peněžitý dar 3 487,00
Kuřil, Alexandr30.04.1999peněžitý dar 20 000,00
Kus, Lumír24.06.1968peněžitý dar 12 860,00
Kus, Lumír24.06.1968peněžitý dar 12 860,00
Kus, Lumír24.06.1968peněžitý dar 9 400,00
Kutálková, Alice16.07.1967peněžitý dar 5 000,00
Kvapilová, Yveta13.10.1971peněžitý dar 800,00
Kvapilová, Yveta13.10.1971peněžitý dar 40 000,00
Kvapilová, Yveta13.10.1971peněžitý dar 9 400,00
Kvapil, Vítězslav29.04.1947peněžitý dar 14 516,00
Kypr, Daniel26.05.1971peněžitý dar 23 000,00
Lacko, Radek30.11.1967peněžitý dar 35 000,00
Lacko, Radek30.11.1967peněžitý dar 5 000,00
Lacko, Radek30.11.1967peněžitý dar 13 000,00
Lacko, Radek30.11.1967peněžitý dar 15 000,00
Lacko, Radek30.11.1967peněžitý dar 23 000,00
Lacko, Radek30.11.1967peněžitý dar 23 000,00
Lachnit, Petr24.07.1967peněžitý dar 100 000,00
Lachnit, Petr24.07.1967peněžitý dar 14 400,00
Laibl, Radim19.03.1981peněžitý dar 10 000,00
Laibl, Radim19.03.1981peněžitý dar 29 400,00
Laibl, Radim19.03.1981peněžitý dar 3 923,00
Laibl, Radim19.03.1981peněžitý dar 2 900,00
Lanc, Martin16.01.1986peněžitý dar 81,00
Landa, Jan03.09.1957peněžitý dar 800,00
Lang, Hubert29.09.1969peněžitý dar 49 400,00
Langrová, Markéta07.10.1981peněžitý dar 25 000,00
Langrová, Markéta07.10.1981peněžitý dar 25 000,00
Lapisz, Ondřej15.05.1991peněžitý dar 18 000,00
Lavička, Viktor13.09.1968peněžitý dar 5 364,00
Lavička, Viktor13.09.1968peněžitý dar 5 000,00
Leisztner, Helena08.01.1956peněžitý dar 300,00
Leisztner, Helena08.01.1956peněžitý dar 300,00
LEMAKOR průmyslové čištění s.r.o.08567425peněžitý dar 150 000,00
Lenert, Richard25.08.1967peněžitý dar 10 000,00
Lenert, Richard25.08.1967peněžitý dar 2 000,00
Lepič, Aleš25.03.1977peněžitý dar 2 500,00
LIF, a.s.40232751peněžitý dar 50 000,00
LIF, a.s.40232751peněžitý dar 150 000,00
Lichnovský, Vladimír16.06.1985peněžitý dar 23 937,00
Lichnovský, Vladimír16.06.1985peněžitý dar 10 000,00
Lindner, Radim26.02.1978peněžitý dar 30 000,00
Lindner, Radim26.02.1978peněžitý dar 25 000,00
Lindovský, Jan03.07.1973peněžitý dar 1 601,00
Lion Facility & Services s.r.o.04257561peněžitý dar 100 000,00
Lion Facility & Services s.r.o.04257561peněžitý dar 30 000,00
Lisa, Jan22.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Liška, Martin23.11.1978peněžitý dar 13 635,00
Lošťák, Jaromír05.10.1973peněžitý dar 300 000,00
Lošťák, Jaromír05.10.1973peněžitý dar 9 168,00
Loučka, Radomír05.11.1955peněžitý dar 150 000,00
Loučka, Radomír05.11.1955peněžitý dar 100 000,00
Loučková Kotasová, Radka21.11.1965peněžitý dar 24 400,00
Loučková Kotasová, Radka21.11.1965peněžitý dar 19 400,00
Löwy, Radek21.04.1961peněžitý dar 3 071,00
Lukešová, Helena29.12.1967peněžitý dar 20 000,00
Lyčka, Vladimír06.04.1960peněžitý dar 20 000,00
Macura, Tomáš06.05.1964peněžitý dar 40 000,00
Macura, Tomáš06.05.1964peněžitý dar 40 000,00
Mádlová, Ivana31.03.1966peněžitý dar 49 400,00
Macháčková, Dagmar23.04.1966peněžitý dar 17 500,00
Macháčková, Dagmar23.04.1966peněžitý dar 20 000,00
Macháčková, Dagmar23.04.1966peněžitý dar 17 500,00
Machalický, Tomáš16.08.1976peněžitý dar 7 000,00
Mach, David09.06.1982peněžitý dar 5 000,00
Machů, Zdeněk02.05.1977peněžitý dar 9 000,00
Machů, Zdeněk02.05.1977peněžitý dar 10 000,00
Malá, Taťána01.10.1981peněžitý dar 4 400,00
Malá, Taťána01.10.1981peněžitý dar 25 000,00
Malá, Taťána01.10.1981peněžitý dar 25 000,00
Malík, Karel27.03.1981peněžitý dar 17 500,00
Malík, Karel27.03.1981peněžitý dar 17 500,00
Mánek, David24.01.1983peněžitý dar 2 254,00
Mánek, David24.01.1983peněžitý dar 12 500,00
Maroszová, Věra30.03.1960peněžitý dar 10 000,00
Maroszová, Věra30.03.1960peněžitý dar 1 400,00
Maršálová Doležalová, Lenka03.03.1959peněžitý dar 2 300,00
Martynková, Zuzana26.05.1988peněžitý dar 5 000,00
Maruštík, Milan13.06.1958peněžitý dar 18 900,00
Mastná, Irena19.04.1984peněžitý dar 900,00
Mašek, Jiří16.07.1958peněžitý dar 75 000,00
Matějka, Miroslav25.02.1976peněžitý dar 2 750,00
Matura, Aleš24.02.1977peněžitý dar 3 000,00
Matušek, Zdeněk10.04.1978peněžitý dar 130 000,00
Matuška, Karel31.07.1965peněžitý dar 3 500,00
Mazánková, Kateřina28.07.1970peněžitý dar 10 000,00
Mazochová, Hana03.10.1956peněžitý dar 15 021,00
Med, Karel09.03.1971peněžitý dar 24 500,00
Meduna, Vilém01.12.1960peněžitý dar 30 000,00
Mejstříková, Lubomíra10.02.1957peněžitý dar 34 400,00
Melecká, Darina25.08.1990peněžitý dar 20 000,00
Meletzký, Pavel25.04.1973peněžitý dar 20 000,00
Měřínský, Petr02.04.1970peněžitý dar 20 000,00
Michalcová, Irena16.03.1964peněžitý dar 50 000,00
Michalcová, Irena16.03.1964peněžitý dar 34 400,00
Michalík, Pavel08.07.1961peněžitý dar 3 000,00
Michalík, Pavel08.07.1961peněžitý dar 2 100,00
Michalová, Jiřina25.05.1952peněžitý dar 1 900,00
Michl, Jan14.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Michopulu, Margareta14.06.1972peněžitý dar 17 500,00
Michopulu, Margareta14.06.1972peněžitý dar 17 500,00
Mikliš, Jaroslav22.08.1959peněžitý dar 10 000,00
Mimrová, Sieglinde13.04.1960peněžitý dar 3 494,00
Ministrová, Mária05.02.1986peněžitý dar 10 000,00
Minori s.r.o.06060595peněžitý dar 5 000,00
MIRTESS a.s.02012405peněžitý dar 50 000,00
Mišina, Michal31.10.1970peněžitý dar 7 000,00
Mlčůchová, Eva04.03.1950peněžitý dar 4 000,00
MONTRAVEL s.r.o.01396218peněžitý dar 30 000,00
Mörwicková, Jaroslava20.04.1971peněžitý dar 15 000,00
Mörwicková, Jaroslava20.04.1971peněžitý dar 12 000,00
Mörwicková, Jaroslava20.04.1971peněžitý dar 12 000,00
Mračková Vildumetzová, Jana08.05.1973peněžitý dar 50 800,00
Mráz, Roman02.02.1986peněžitý dar 3 400,00
Mrklovský, Ondřej10.12.1967peněžitý dar 10 000,00
Müller, René09.07.1992peněžitý dar 150 000,00
Musil, Miloš10.03.1969peněžitý dar 5 000,00
Musil, Miloš10.03.1969peněžitý dar 1 400,00
Mysliveček, Tomáš07.10.1977peněžitý dar 3 500,00
Mysliveček, Tomáš07.10.1977peněžitý dar 100 000,00
myTREEDK a.s.08811067peněžitý dar 50 000,00
Nádravská, Andrea25.04.1969peněžitý dar 5 308,00
Nádravská, Andrea25.04.1969peněžitý dar 5 000,00
Nadrchal, Jan18.03.1987peněžitý dar 131 500,00
Nádvorník, Jindřich18.08.1965peněžitý dar 1 000,00
Nacher, Patrik17.10.1974peněžitý dar 100 000,00
Nacher, Patrik17.10.1974peněžitý dar 300 000,00
Navrátil, Tomáš02.12.1981peněžitý dar 11 694,00
Navrátil, Tomáš21.05.1983peněžitý dar 24 400,00
Navrátil, Tomáš21.05.1983peněžitý dar 100 000,00
Nebřenský, Egon27.04.1974peněžitý dar 500,00
Nebřenský, Egon27.04.1974peněžitý dar 400,00
Nečas, Bohumil13.09.1951peněžitý dar 5 000,00
Nečas, Jan14.07.1970peněžitý dar 20 000,00
Nečas, Jan14.07.1970peněžitý dar 4 600,00
Nedvědický, Petr30.05.1955peněžitý dar 24 600,00
Nedvědický, Petr30.05.1955peněžitý dar 30 000,00
Nedvědický, Petr30.05.1955peněžitý dar 60 000,00
Nedvědický, Petr30.05.1955peněžitý dar 24 600,00
Nekolný, Stanislav14.12.1974peněžitý dar 150 000,00
Nekolný, Stanislav14.12.1974peněžitý dar 50 000,00
Nekolný, Stanislav14.12.1974peněžitý dar 100 000,00
Němcová, Jaroslava27.04.1971peněžitý dar 1 900,00
Němeček, Ondřej22.07.1972peněžitý dar 25 000,00
Němeček, Ondřej22.07.1972peněžitý dar 25 000,00
Nepil, Radomír05.05.1985peněžitý dar 28 500,00
Nepil, Radomír05.05.1985peněžitý dar 168 000,00
Nepil, Radomír05.05.1985peněžitý dar 45 000,00
Nepil, Radomír05.05.1985peněžitý dar 100 000,00
Nestoroski, Tom13.04.1989peněžitý dar 5 000,00
Nestoroski, Tom13.04.1989peněžitý dar 1 400,00
Neužil, Jakub07.05.1999peněžitý dar 4 000,00
Nič, Martin13.01.1973peněžitý dar 900,00
NO FOOT NO STRESS, z.s.22709134peněžitý dar 50 000,00
Nosál, Luboš23.04.1958peněžitý dar 3 135,00
Nová Karna, spol. s r.o.41636546peněžitý dar 60 000,00
Nová Karna, spol. s r.o.41636546peněžitý dar 30 000,00
Nová, Dita16.11.1979peněžitý dar 23 000,00
Novák, Marek02.08.1976peněžitý dar 67 415,00
Novák, Martin27.05.1979peněžitý dar 400,00
Novák, Miloš05.12.1980peněžitý dar 200,00
Novák, Miroslav14.02.1964peněžitý dar 523,00
Nováková, Eva25.04.1959peněžitý dar 1 900,00
Nováková, Eva25.04.1959peněžitý dar 25 000,00
Novák, Vladimír05.08.1988peněžitý dar 5 000,00
Novotný, Jan25.10.1984peněžitý dar 5 000,00
Novotný, Miroslav07.04.1970peněžitý dar 10 000,00
Novotný, Miroslav07.04.1970peněžitý dar 7 493,00
Novotný, Petr31.05.1985peněžitý dar 15 600,00
Novotný, Petr31.05.1985peněžitý dar 40 000,00
Novotný, René10.06.1963peněžitý dar 100 000,00
Oborná, Monika02.04.1989peněžitý dar 49 400,00
Oborný, Roman13.11.1969peněžitý dar 400,00
Okleštěk, Ladislav10.03.1961peněžitý dar 50 800,00
Olšoková, Alena19.02.1964peněžitý dar 19 000,00
Opatrný, Tomáš24.02.1985peněžitý dar 5 569,00
Oprchalský, Lukáš22.08.1979peněžitý dar 24 248,00
Opršalová, Petra11.09.1979peněžitý dar 3 000,00
Opršalová, Petra11.09.1979peněžitý dar 800,00
Ossová, Yvona23.05.1964peněžitý dar 200,00
Otisk, Miroslav17.10.1980peněžitý dar 17 500,00
Otisk, Miroslav17.10.1980peněžitý dar 7 000,00
Otisk, Miroslav17.10.1980peněžitý dar 17 500,00
Oulehlová, Ludmila18.02.1964peněžitý dar 9 000,00
Oulehlová, Renata31.03.1968peněžitý dar 57 700,00
Outrata, Pavel22.01.1984peněžitý dar 25 000,00
Outulný, Marek26.04.1990peněžitý dar 5 000,00
Ožanová, Zuzana25.09.1970peněžitý dar 55 800,00
Pachman, Lubomír16.02.1953peněžitý dar 515,00
Pachomov, Maxim16.09.1985peněžitý dar 900,00
Pachomov, Maxim16.09.1985peněžitý dar 12 500,00
Pachomov, Maxim16.09.1985peněžitý dar 13 200,00
Pachomov, Maxim16.09.1985peněžitý dar 12 500,00
Palme, Jan07.12.1965peněžitý dar 7 500,00
Panáčková, Marcela12.06.1963peněžitý dar 4 400,00
Panáčková, Marcela12.06.1963peněžitý dar 10 000,00
Pařil, Patrik30.01.1988peněžitý dar 4 300,00
Pařil, Patrik30.01.1988peněžitý dar 4 300,00
Pastuchová, Jana21.07.1965peněžitý dar 400,00
Pastuchová, Jana21.07.1965peněžitý dar 73 200,00
Pátek, Pavel18.08.1950peněžitý dar 1 000,00
Patka, Josef15.07.1975peněžitý dar 3 100,00
Patková, Věra04.07.1962peněžitý dar 200,00
Patočková, Anna31.10.1986peněžitý dar 20 000,00
Pavelek, Tomáš28.07.1971peněžitý dar 50 000,00
Pavelek, Tomáš28.07.1971peněžitý dar 11 900,00
Pavlaková, Jarmila19.03.1962peněžitý dar 20 000,00
Pazdírek, Jan16.05.1944peněžitý dar 9 000,00
Pekárek, Karel07.04.1958peněžitý dar 3 258,00
Pekárková, Kateřina25.06.1985peněžitý dar 6 886,00
Pekárková, Kateřina25.06.1985peněžitý dar 1 435,00
Pěkný, Vít28.01.1963peněžitý dar 25 000,00
Pelčáková, Hana09.01.1953peněžitý dar 3 000,00
Pelčáková, Hana09.01.1953peněžitý dar 14 000,00
Pém, Jaroslav12.07.1980peněžitý dar 3 671,00
Pém, Jaroslav12.07.1980peněžitý dar 10 000,00
Penc, Jiří07.05.1973peněžitý dar 9 927,00
Perner, Daniel24.10.1973peněžitý dar 100 000,00
Perner, Daniel24.10.1973peněžitý dar 100 000,00
Perner, Daniel24.10.1973peněžitý dar 100 000,00
Peštová, Berenika18.09.1971peněžitý dar 54 400,00
Peterka, Pavel04.06.1989peněžitý dar 20 000,00
Peterka, Pavel04.06.1989peněžitý dar 17 400,00
Peteřík, Alexandr15.01.1975peněžitý dar 800,00
Peteřík, Alexandr15.01.1975peněžitý dar 800,00
Petrilák, Milan22.05.1960peněžitý dar 10 000,00
Petrilák, Milan22.05.1960peněžitý dar 10 667,00
Petrů, Miloslav06.02.1953peněžitý dar 3 600,00
Petrželová, Radana02.12.1976peněžitý dar 15 000,00
Petrželová, Radana02.12.1976peněžitý dar 11 000,00
Pfeffer-Ferklová, Andrea01.01.1975peněžitý dar 20 000,00
Pfeffer, Vladimír01.07.1942peněžitý dar 350,00
Pietraszek, Ondřej05.04.1990peněžitý dar 8 000,00
Pilný, František17.08.1977peněžitý dar 18 800,00
Pilný, František17.08.1977peněžitý dar 18 800,00
Pinkasová, Alena16.09.1962peněžitý dar 10 000,00
Pinkasová, Alena16.09.1962peněžitý dar 600,00
Piňos, Pavel02.01.1976peněžitý dar 30 000,00
Piňos, Pavel02.01.1976peněžitý dar 50 000,00
Pintr, Pavel17.08.1980peněžitý dar 900,00
Pisková, Ivona05.06.1956peněžitý dar 1 122,00
Plaček, Tomáš04.06.1991peněžitý dar 15 000,00
Plecitý, Zdeněk18.08.1963peněžitý dar 19 400,00
Plecitý, Zdeněk18.08.1963peněžitý dar 19 400,00
Plesníková, Marcela02.01.1963peněžitý dar 14 983,00
Plesníková, Marcela02.01.1963peněžitý dar 19 400,00
Plesníková, Marcela02.01.1963peněžitý dar 100 000,00
Plesníková, Marcela02.01.1963peněžitý dar 40 000,00
Pleva, Martin16.11.1979peněžitý dar 1 600,00
Plzák, Robert24.03.1967peněžitý dar 900,00
Podrápská, Jana06.12.1964peněžitý dar 6 000,00
Pokorná Jermanová, Jaroslava17.08.1970peněžitý dar 100 000,00
Pokorná Jermanová, Jaroslava17.08.1970peněžitý dar 61 500,00
Pokorný, František09.09.1961peněžitý dar 30 000,00
Pokorný, Jiří07.10.1974peněžitý dar 2 000,00
Pokorný, Petr16.09.1972peněžitý dar 1 238,00
Popelák, Lukáš20.11.1986peněžitý dar 4 200,00
Popelák, Lukáš20.11.1986peněžitý dar 5 000,00
Pour, Milan06.06.1965peněžitý dar 13 220,00
Pour, Milan06.06.1965peněžitý dar 200,00
Prachařová, Šárka25.06.1962peněžitý dar 4 025,00
Prachař, Vojtěch18.09.1992peněžitý dar 1 330,00
Prajsner, Josef09.08.1951peněžitý dar 20 000,00
Prášilík, Jakub05.02.1990peněžitý dar 800,00
Prášil, Vladimír02.10.1958peněžitý dar 14 000,00
Prášil, Vladimír02.10.1958peněžitý dar 30 000,00
Pražák, David13.09.1979peněžitý dar 19 400,00
Pražák, David13.09.1979peněžitý dar 30 000,00
Pražák, David13.09.1979peněžitý dar 2 800,00
Pražáková, Patricie23.08.1973peněžitý dar 105 000,00
Pražák, Tomáš01.06.1963peněžitý dar 100 000,00
Procházka, David27.11.1974peněžitý dar 25 000,00
Procházka, Jan05.12.1979peněžitý dar 100 000,00
Procházka, Jan05.12.1979peněžitý dar 50 000,00
Procházka, Jan05.12.1979peněžitý dar 8 157,00
Prokeš, Pavel05.07.1973peněžitý dar 40 000,00
Prokeš, Pavel05.07.1973peněžitý dar 9 000,00
Prokop, Ondřej08.01.1986peněžitý dar 500 000,00
Prokop, Ondřej08.01.1986peněžitý dar 400 000,00
Prokop, Ondřej08.01.1986peněžitý dar 100 000,00
ProMedica, spol. s r.o.00560073peněžitý dar 50 000,00
Průcha, Josef17.05.1960peněžitý dar 3 000,00
Prýgl, Vít26.04.1960peněžitý dar 125 000,00
Přerovský, Martin11.04.1979peněžitý dar 15 000,00
Přerovský, Martin11.04.1979peněžitý dar 14 600,00
Puhal, Jan03.07.1950peněžitý dar 4 394,00
RABIO s. r. o.25382730peněžitý dar 50 000,00
Radkovský, Jaromír12.08.1968peněžitý dar 100 000,00
Rais, Karel14.10.1949peněžitý dar 54 400,00
Ratiborský, Michal06.12.1981peněžitý dar 52 700,00
Rázga, Barbora27.09.1984peněžitý dar 250 000,00
REGIOPLAN s.r.o.25482149peněžitý dar 80 000,00
Rejda, Jiří02.03.1981peněžitý dar 63 000,00
Rejda, Jiří02.03.1981peněžitý dar 13 000,00
Rizner, Petr17.01.1966peněžitý dar 15 000,00
Robenek, Oldřich28.10.1957peněžitý dar 5 000,00
Rodek, Zdeněk24.02.1977peněžitý dar 12 500,00
Rodek, Zdeněk24.02.1977peněžitý dar 12 500,00
Rodek, Zdeněk24.02.1977peněžitý dar 7 000,00
Roflík, Vlastimil17.12.1970peněžitý dar 2 300,00
Roflík, Vlastimil17.12.1970peněžitý dar 2 300,00
Rosenbaum, Karel02.10.1973peněžitý dar 11 900,00
Rotter, Petr09.02.1971peněžitý dar 4 200,00
Rozehnal, Jiří24.02.1965peněžitý dar 12 817,00
Rozmajzl, Petr21.11.1987peněžitý dar 200,00
Rubeš, Vratislav19.05.1966peněžitý dar 2 500,00
Růžička, Pavel03.04.1970peněžitý dar 54 400,00
Růžička, Zdeněk23.12.1963peněžitý dar 12 800,00
Růžička, Zdeněk23.12.1963peněžitý dar 15 000,00
Ryba, Drahoslav02.12.1962peněžitý dar 50 000,00
Ryba, Miroslav21.06.1982peněžitý dar 7 000,00
Rychtařík, Milan28.06.1972peněžitý dar 19 400,00
Rychtařík, Milan28.06.1972peněžitý dar 200,00
Rychtařík, Milan28.06.1972peněžitý dar 2 700,00
Rychtařík, Milan28.06.1972peněžitý dar 30 000,00
Ryvola, Vojtěch15.12.1964peněžitý dar 600,00
Řehoř, Luboš02.04.1950peněžitý dar 1 200,00
Řehoř, Luboš02.04.1950peněžitý dar 6 000,00
Řehounek, Jan27.10.1974peněžitý dar 10 000,00
Řezníček, Jiří16.02.1964peněžitý dar 12 860,00
Řezníček, Jiří16.02.1964peněžitý dar 6 400,00
Říha, Stanislav17.06.1983peněžitý dar 8 800,00
Říha, Stanislav17.06.1983peněžitý dar 3 000,00
Říha, Věra15.10.1961peněžitý dar 1 400,00
Říha, Věra15.10.1961peněžitý dar 5 000,00
Sadovský, Petr26.06.1969peněžitý dar 50 800,00
Salfický, Dušan28.03.1972peněžitý dar 13 000,00
Samaš, Miroslav12.06.1966peněžitý dar 2 200,00
Sapík, Jiří05.08.1954peněžitý dar 200,00
Sarnovský, Tomáš23.05.1971peněžitý dar 6 765,00
Sas, Milan25.06.1961peněžitý dar 2 254,00
Sedláková, Ilona28.12.1966peněžitý dar 9 000,00
Sedláková, Ilona28.12.1966peněžitý dar 25 000,00
Semera, Milan01.07.1972peněžitý dar 10 000,00
Semrád, Bořek29.07.1962peněžitý dar 200 000,00
Semrád, Bořek29.07.1962peněžitý dar 300 000,00
Semrádová, Soňa29.05.1962peněžitý dar 50 000,00
Servus, Petr18.12.1977peněžitý dar 1 400,00
Seventa s.r.o.14408155peněžitý dar 30 000,00
Sezemský, Petr08.07.1974peněžitý dar 400,00
Schiller, Jan06.04.1972peněžitý dar 44 400,00
Schindler, Jiří19.04.1966peněžitý dar 10 000,00
Schreier, Vladimír19.03.1960peněžitý dar 10 000,00
Schrogel, Boris03.09.1965peněžitý dar 50 000,00
Schuran, Robert27.03.1971peněžitý dar 4 800,00
Schwab, Martin10.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Silovský, Miloš29.09.1959peněžitý dar 2 085,00
Silvestr Pekar, Vasil06.10.1946peněžitý dar 20 209,00
Silvestr Pekar, Vasil06.10.1946peněžitý dar 29 791,00
Silvestr Pekar, Vasil06.10.1946peněžitý dar 30 000,00
Skála, Vlastimil02.12.1970peněžitý dar 19 400,00
Skřivanová, Michelle23.03.1968peněžitý dar 5 000,00
Sládek, Jiří12.10.1976peněžitý dar 9 000,00
Slávka, Vladimír18.03.1958peněžitý dar 13 300,00
Slíva, Ondřej30.11.1995peněžitý dar 12 500,00
Slíva, Ondřej30.11.1995peněžitý dar 12 500,00
Smažil, František20.07.1955peněžitý dar 7 800,00
Smažil, František20.07.1955peněžitý dar 7 800,00
Smitka, Jan15.08.1971peněžitý dar 2 000,00
Sojka, Petr23.04.1984peněžitý dar 2 960,00
Sojka, Petr23.04.1984peněžitý dar 2 000,00
Solařová, Ivana02.11.1970peněžitý dar 100 000,00
Solomonová, Jana09.05.1984peněžitý dar 103 000,00
Solomonová, Jana09.05.1984peněžitý dar 14 400,00
Soukal, Petr26.07.1976peněžitý dar 50 000,00
Spour, Karel09.06.1974peněžitý dar 2 911,00
Spour, Karel09.06.1974peněžitý dar 10 000,00
Stacke, Jiří31.07.1978peněžitý dar 20 000,00
Stalmach, Tomáš30.06.1970peněžitý dar 4 000,00
Staněk, Oldřich29.12.1973peněžitý dar 60 000,00
Stanislav, Adam22.01.2002peněžitý dar 5 000,00
Staňková, Milada20.06.1958peněžitý dar 20 000,00
Starý, Jakub17.11.1984peněžitý dar 400,00
Starý, Jaroslav23.11.1953peněžitý dar 100 000,00
Starý, Stanislav02.01.1979peněžitý dar 5 000,00
Stehlík, Petr13.08.1986peněžitý dar 3 000,00
Stoch, Jiří12.10.1977peněžitý dar 20 000,00
Stoupa, Michal19.11.1975peněžitý dar 10 000,00
Strolený, Pavel23.04.1974peněžitý dar 21 400,00
Strolený, Pavel23.04.1974peněžitý dar 30 000,00
Struž, Daniel25.10.1968peněžitý dar 2 100,00
Struž, Daniel25.10.1968peněžitý dar 2 500,00
Struž, Daniel25.10.1968peněžitý dar 50 000,00
Strýček, Jiří05.04.1959peněžitý dar 49 400,00
Strzelec, Sára04.08.1996peněžitý dar 5 380,00
Stržínek, Robert23.11.1968peněžitý dar 78 200,00
Střálková, Lenka25.10.1967peněžitý dar 11 707,00
Střelec, Bohumír18.04.1961peněžitý dar 15 000,00
Sudová, Michaela30.01.1989peněžitý dar 8 855,00
Svatá, Jana03.08.1964peněžitý dar 5 000,00
Svatá, Jana03.08.1964peněžitý dar 22 000,00
Svoboda, Jiří12.03.1989peněžitý dar 7 000,00
Svoboda, Jiří24.11.1959peněžitý dar 30 240,00
Svoboda, Jiří24.11.1959peněžitý dar 5 000,00
Svoboda, Luděk18.07.1971peněžitý dar 1 400,00
Sýkora, Jaroslav28.07.1950peněžitý dar 200,00
Sýkora, Ladislav17.11.1962peněžitý dar 2 400,00
Sýkora, Tomáš27.02.1968peněžitý dar 17 600,00
Šajner, Petr13.08.1966peněžitý dar 200,00
Šárková, Petra26.06.1967peněžitý dar 20 000,00
Šebestová, Kateřina24.04.1979peněžitý dar 25 000,00
Šebestová, Kateřina24.04.1979peněžitý dar 25 000,00
Šembera, Zdeněk25.08.1975peněžitý dar 10 000,00
Šembera, Zdeněk25.08.1975peněžitý dar 15 000,00
Ševčíková, Mária09.10.1967peněžitý dar 9 525,00
Ševela, Libor20.08.1973peněžitý dar 2 000,00
Ševelová, Lenka01.09.1970peněžitý dar 25 000,00
Šimánek, Jakub14.02.1985peněžitý dar 10 000,00
Šimanovský, Jaroslav24.11.1968peněžitý dar 17 400,00
Šimanovský, Jaroslav24.11.1968peněžitý dar 15 000,00
Šimek, Filip03.12.1975peněžitý dar 10 000,00
Šimek, Filip03.12.1975peněžitý dar 5 822,00
Šimková, Šárka07.04.1979peněžitý dar 5 000,00
Šimoňáková, Šárka21.02.1983peněžitý dar 20 818,00
Šímová, Romana19.07.1965peněžitý dar 10 000,00
Šimůnek, Miroslav12.10.1958peněžitý dar 300,00
Šlapota, Boris29.07.1975peněžitý dar 10 000,00
Šlapota, Boris29.07.1975peněžitý dar 3 694,00
Šlapota, Boris29.07.1975peněžitý dar 3 694,00
Šmejc, Jan14.08.1967peněžitý dar 3 000,00
Šolc, Jiří31.10.1977peněžitý dar 100 000,00
Šonka, Petr16.09.1981peněžitý dar 2 085,00
Šoukal, Miroslav08.10.1955peněžitý dar 100 000,00
Šoukal, Miroslav08.10.1955peněžitý dar 25 000,00
Šoukal, Miroslav08.10.1955peněžitý dar 11 027,00
Špaňhel, Jiří05.03.1950peněžitý dar 200,00
Špičák, Julius10.06.1952peněžitý dar 69 400,00
Šrajer, Jaroslav26.05.1956peněžitý dar 236,00
Šrajer, Jaroslav26.05.1956peněžitý dar 6 704,00
Šrajer, Jaroslav26.05.1956peněžitý dar 50 000,00
Šrámková, Jana21.08.1958peněžitý dar 10 000,00
Šruma, Jiří20.09.1984peněžitý dar 3 083,00
Štábl, Jiří28.04.1985peněžitý dar 11 900,00
Štábl, Jiří28.04.1985peněžitý dar 12 860,00
Šťastník, Jan29.01.1991peněžitý dar 50 000,00
Šťastný, Filip27.05.1987peněžitý dar 30 000,00
Štefka, Pavel15.01.1970peněžitý dar 2 600,00
Štefková, Karolína17.04.1975peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Jaroslav25.12.1950peněžitý dar 10 000,00
Štěpánek, Martin18.11.1974peněžitý dar 50 000,00
Štěpánek, Martin18.11.1974peněžitý dar 50 000,00
Štěpánek, Michal30.11.1969peněžitý dar 100 000,00
Štěpánek, Petr21.06.1986peněžitý dar 3 000,00
Štěpaník, Milan24.10.1954peněžitý dar 5 000,00
Štěrba, Ondřej09.12.1970peněžitý dar 3 694,00
Štěrba, Ondřej09.12.1970peněžitý dar 74 000,00
Štěrba, Petr20.04.1975peněžitý dar 100 000,00
Štolpa, David03.03.1983peněžitý dar 49 800,00
Štolpa, David03.03.1983peněžitý dar 80 000,00
Šubrt, Miroslav28.10.1970peněžitý dar 2 400,00
Šulcová, Karin03.08.1967peněžitý dar 35 000,00
Šulcová, Karin03.08.1967peněžitý dar 13 800,00
Šulc, Přemysl11.02.1971peněžitý dar 2 254,00
Šulc, Přemysl11.02.1971peněžitý dar 5 232,00
Šulc, Zdeněk25.03.1966peněžitý dar 12 000,00
Šuma, Miroslav25.02.1977peněžitý dar 7 400,00
Švadlena, Jiří04.10.1953peněžitý dar 3 580,00
Švec, David29.05.1970peněžitý dar 3 800,00
Švec, Jiří29.11.1971peněžitý dar 10 000,00
Teplá, Martina07.05.1976peněžitý dar 5 800,00
Teplá, Martina07.05.1976peněžitý dar 1 500,00
Tesařová, Monika30.11.1978peněžitý dar 900,00
Tesková, Petra02.07.1966peněžitý dar 20 000,00
Thér, Jaroslav14.09.1963peněžitý dar 2 500,00
Thomasová, Žaneta15.02.1974peněžitý dar 15 000,00
Tichánková, Hana18.07.1968peněžitý dar 17 500,00
Tichánková, Hana18.07.1968peněžitý dar 16 000,00
Tichánková, Hana18.07.1968peněžitý dar 20 000,00
Tichánková, Hana18.07.1968peněžitý dar 17 500,00
Tichý, Miloslav11.10.1987peněžitý dar 13 451,00
Tichý, Miloslav11.10.1987peněžitý dar 50 000,00
Tichý, Miloslav11.10.1987peněžitý dar 150 000,00
Tomášová, Pavla13.10.1968peněžitý dar 6 310,00
Tomášová, Pavla13.10.1968peněžitý dar 5 749,00
Totušek, Radim03.04.1975peněžitý dar 800,00
Touška, Jiří25.07.1961peněžitý dar 8 937,00
Touška, Jiří25.07.1961peněžitý dar 10 000,00
Trachta, Jaroslav29.05.1967peněžitý dar 5 537,00
TreeDK s.r.o.04390181peněžitý dar 50 000,00
Tregner, Vladislav03.04.1970peněžitý dar 9 000,00
Tregner, Vladislav03.04.1970peněžitý dar 4 000,00
Trnovec, Jaroslav17.04.1980peněžitý dar 12 500,00
Trnovec, Jaroslav17.04.1980peněžitý dar 12 500,00
Troníčková, Petra17.08.1976peněžitý dar 3 071,00
Tučková, Marcela06.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Tůma, Miloslav06.02.1992peněžitý dar 2 400,00
Tůma, Miloslav06.02.1992peněžitý dar 4 900,00
Tůma, Pavel05.05.1985peněžitý dar 10 667,00
Tupa, Libor06.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Turčan, Vladimír07.07.1967peněžitý dar 6 000,00
Tureček, Karel01.02.1971peněžitý dar 49 400,00
Tureček, Karel01.02.1971peněžitý dar 50 000,00
Unzeitig, Miloš08.04.1959peněžitý dar 1 283,00
Urbánek, Jiří28.09.1979peněžitý dar 1 900,00
Urbánková, Jitka06.07.1978peněžitý dar 30 000,00
Urbánková, Lenka18.09.1965peněžitý dar 1 841,00
ÚSOVSKO AGRO s.r.o.25398849peněžitý dar 40 000,00
V&M Agency s.r.o.01945718peněžitý dar 100 000,00
VA stavební s.r.o.29155703peněžitý dar 50 000,00
Václavec, Ladislav13.02.1967peněžitý dar 100 000,00
Václavec, Ladislav13.02.1967peněžitý dar 150 000,00
Valenta, Jiří11.02.1973peněžitý dar 5 000,00
Valenta, Jiří11.02.1973peněžitý dar 5 536,00
Valenta, Jiří11.02.1973peněžitý dar 13 923,00
Valentová, Vilma18.02.1969peněžitý dar 7 466,00
Válková, Monika03.07.1966peněžitý dar 5 000,00
Valuška, Daniel04.05.1993peněžitý dar 10 000,00
Vanečková, Magdaléna22.12.1972peněžitý dar 30 000,00
Vanečková, Magdaléna22.12.1972peněžitý dar 13 300,00
Vaněk, Kamil31.07.1969peněžitý dar 400,00
Vanka, Petr22.04.1964peněžitý dar 35 400,00
Vařeka, Jindřich19.03.1959peněžitý dar 2 800,00
Vávra, Jiří07.07.1957peněžitý dar 17 500,00
Vávra, Jiří07.07.1957peněžitý dar 17 500,00
Vávra, Marek07.06.1975peněžitý dar 6 525,00
Večerka, Pavel26.11.1963peněžitý dar 800,00
Večerková, Hana05.10.1969peněžitý dar 11 977,00
Vedralová, Lenka26.04.1978peněžitý dar 50 000,00
Veitová, Marcela24.07.1951peněžitý dar 1 430,00
Vereš, Richard03.10.1995peněžitý dar 17 500,00
Vereš, Richard03.10.1995peněžitý dar 20 000,00
Vereš, Richard03.10.1995peněžitý dar 17 500,00
Verner, Jaroslav11.08.1957peněžitý dar 4 400,00
Vernerová, Květuše11.09.1961peněžitý dar 2 400,00
Veselá, Jaroslava04.04.1958peněžitý dar 4 707,00
Veselka, Petr01.05.1963peněžitý dar 17 500,00
Veselka, Petr01.05.1963peněžitý dar 17 500,00
Veselý, Josef18.04.1972peněžitý dar 2 800,00
Veselý, Vratislav27.05.1958peněžitý dar 20 000,00
Veselý, Vratislav27.05.1958peněžitý dar 20 000,00
Věstinský, Lubomír08.01.1953peněžitý dar 12 000,00
Videcký, Josef30.01.1972peněžitý dar 25 000,00
Viktora, Josef05.02.1950peněžitý dar 17 400,00
Vítová, Renata31.07.1975peněžitý dar 1 200,00
Vlach, Tomáš16.10.1988peněžitý dar 19 800,00
Vlach, Tomáš16.10.1988peněžitý dar 30 000,00
Vlčková, Radomíra26.12.1959peněžitý dar 1 140,00
Vodák, Daniel08.07.1990peněžitý dar 25 000,00
Vokřál, Petr19.01.1964peněžitý dar 300 000,00
Volf, Martin03.05.1963peněžitý dar 3 800,00
Volfová, Jitka24.10.1968peněžitý dar 22 400,00
Volfová, Jitka24.10.1968peněžitý dar 2 000,00
Volný, Jan15.06.1959peněžitý dar 49 400,00
Vondráček, Radek04.04.1972peněžitý dar 6 400,00
Vondráček, Radek30.12.1973peněžitý dar 59 400,00
Vondrák, Ivo15.04.1959peněžitý dar 69 160,00
Vopěnka, Otto28.06.1967peněžitý dar 1 400,00
Vosátka, Milan14.09.1976peněžitý dar 7 200,00
Vrána, Petr04.01.1975peněžitý dar 40 000,00
Vrba, Michal22.01.1977peněžitý dar 400,00
Všetečka & syn s.r.o.27963454peněžitý dar 30 000,00
Vycpálek, Jan22.01.1982peněžitý dar 7 608,00
Vychytil, David20.10.1977peněžitý dar 60 617,00
Vykydal, Jiří22.06.1966peněžitý dar 1 073,00
Wawrzyk, Tomáš04.11.1967peněžitý dar 1 900,00
Weber, Jiří27.01.1973peněžitý dar 9 665,00
Weber, Jiří27.01.1973peněžitý dar 10 000,00
Weigl, František16.05.1980peněžitý dar 1 800,00
Wenzl, Lubomír23.09.1968peněžitý dar 49 400,00
Wenzl, Milan12.05.1959peněžitý dar 50 000,00
Wenzl, Milan12.05.1959peněžitý dar 18 000,00
Wojaczková, Yvona15.01.1964peněžitý dar 11 900,00
Wójcikiewicz, Martin15.01.1995peněžitý dar 4 000,00
Wudyová, Zuzana13.09.1976peněžitý dar 1 400,00
Wudyová, Zuzana13.09.1976peněžitý dar 2 100,00
Z + M PROPERTY a.s.29381967peněžitý dar 30 000,00
Záhořík, Jiří10.04.1943peněžitý dar 200,00
Záhoř, Martin18.07.1973peněžitý dar 25 600,00
Zacharov, Sergej25.09.1975peněžitý dar 15 000,00
Zajíček, Jaromír31.07.1951peněžitý dar 2 000,00
Zalabáková, Jindra10.03.1970peněžitý dar 29 400,00
Zalabáková, Jindra10.03.1970peněžitý dar 10 000,00
Zarzycký, Roman07.09.1977peněžitý dar 26 700,00
ZDRAVÍ PŘEDEVŠÍM, spol. s r.o.48530484peněžitý dar 100 000,00
Zegzulka, David12.01.1979peněžitý dar 4 000,00
Zechovský, Martin26.11.1969peněžitý dar 800,00
Zelinka, Lukáš14.03.1986peněžitý dar 5 500,00
Zemánek, Jiří03.01.1965peněžitý dar 50 000,00
Zemánek, Jiří03.01.1965peněžitý dar 50 000,00
Zemanová, Monika31.10.1966peněžitý dar 1 838,00
Zenker, Radek03.10.1973peněžitý dar 3 500,00
Ziegler, Roman23.11.1972peněžitý dar 14 842,00
Ziegler, Zdeněk28.06.1954peněžitý dar 22 000,00
ZNOJMOPROJEKT Ing. arch. Radomír KAMAN, s.r.o.65276787peněžitý dar 40 000,00
Zobal, Josef11.11.1954peněžitý dar 9 800,00
Zobal, Josef11.11.1954peněžitý dar 40 000,00
Zukerstein, František13.07.1956peněžitý dar 800,00
Žáková, Hana12.06.1964peněžitý dar 20 000,00
Žáková, Zdenka21.10.1947peněžitý dar 3 470,00
Žánová, Blanka29.10.1964peněžitý dar 2 500,00
Žbánek, Miroslav03.01.1973peněžitý dar 150 000,00
Žbánek, Miroslav03.01.1973peněžitý dar 130 000,00
Žbánek, Miroslav03.01.1973peněžitý dar 37 000,00
Žbánek, Miroslav03.01.1973peněžitý dar 120 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Politické hnutí používá účetní metody, které jsou v souladu s účetními předpisy stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. V důsledku používání podvojného účetnictví upřesňujeme některé pojmy, které předepsaný vzor výroční finanční zprávy nezohledňuje. V tabulkách „Přehled o celkových příjmech/výdajích“ jsou pojmy příjmy resp. výdaje navázány na principy podvojného účetnictví a představují výnosy resp. náklady Hnutí.

O příspěvku na činnost politického institutu je účtováno rozvahově, tedy jako o příjmech a výdajích. Hodnota Příspěvek ze státního rozpočtu na podporu činnosti politického institutu představuje příjem ze státního rozpočtu a hodnota Výdaje vynaložené na podporu činnosti politického institutu představuje výdaj spojený s odesláním peněz přijatých ze státního rozpočtu institutu a členský příspěvek zaplacený politickému institutu.

K části II. Přehled o celkových příjmech politického hnutí bod 7: úroky z vkladů v částce - 5.733,15 Kč: dle § 24 (6) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb je zde uvedeno ocenění zůstatku pokladní hotovosti v cizí měně a kurzové rozdíly z úhrad v cizí měně. Do systému nelze vložit záporná hodnota, proto je v bodě 7 uvedeno 0 Kč. Po zohlednění této částky jsou celkové příjmy 173 009 468,85 Kč