Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2021

Název politické strany / politického hnutí:
Strana zelených

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00409740

Sídlo politické strany / politického hnutí:
náměstí Hrdinů 1125/8, Praha 4, 14000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 606202785, e-mail: info@zeleni.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
BcA. Michal Berg - spolupředsedaIdentifikátor zprávy: Z6622-20220331210237
Datum: 31.03.2022 19:02:37
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: zprava_auditora_Zeleni.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 7 998 959,56
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 1 650 210,10
4 Členské příspěvky 739 013,77
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 5 573 256,98
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 36 478,71
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 35 470,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 200,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2 327 904,13
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 5 573 256,98 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adam Rujbr Architects s.r.o.26920522peněžitý dar 500,00
Adámek, Boleslav12.12.1943peněžitý dar 1 000,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 600,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 600,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 600,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 500,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Andrle, Jan21.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Andrlík, Luboš03.04.1980peněžitý dar 1 000,00
Andrlová Fidlerová, Alena13.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Antoš, David23.03.1985bezúplatné plnění 1 000,00 (pronájem plochy pro banner)
Antoš, David23.03.1985peněžitý dar 1 500,00
Antoš, David09.07.1987peněžitý dar 5 000,00
Asian Bridges, s.r.o.25948440peněžitý dar 12 000,00
Auxilien, a.s.28217080peněžitý dar 7 000,00
Babjarová, Anna07.11.1979peněžitý dar 600,00
Babjarová, Anna07.11.1979peněžitý dar 600,00
Babjarová, Anna07.11.1979peněžitý dar 600,00
Bahenský, Martin24.07.1990peněžitý dar 200,00
Bajgar, Petr06.10.1964peněžitý dar 1,00
Bajgar, Petr06.10.1964peněžitý dar 1,00
Bajgar, Petr06.10.1964peněžitý dar 1,00
Bajgar, Petr06.10.1964peněžitý dar 1,00
Bajgar, Petr06.10.1964peněžitý dar 1,00
Bajgar, Petr06.10.1964peněžitý dar 1,00
Balcarová, Eva06.02.1983peněžitý dar 1 000,00
Ballay, Verona22.04.1982peněžitý dar 1 500,00
Bárta, Drahomír19.09.1952peněžitý dar 2 000,00
Bárta, Ondřej09.09.1987peněžitý dar 1 000,00
Bártek, Pavel11.08.1954peněžitý dar 5 000,00
Barthová, Tereza29.01.1999peněžitý dar 200,00
Barthová, Tereza29.01.1999peněžitý dar 200,00
Barthová, Tereza29.01.1999peněžitý dar 200,00
Bártová, Daniela30.01.1985peněžitý dar 500,00
Bártová, Eva26.07.1989peněžitý dar 150,00
Baše, Jan12.05.1986peněžitý dar 300,00
Baxa, Jaromír25.02.1982peněžitý dar 10 000,00
Bažantová, Olga16.08.1988peněžitý dar 2 000,00
Bednarski, Martin07.01.1976peněžitý dar 500,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Belán, Luděk26.03.1966peněžitý dar 100,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 150,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 150,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 150,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 150,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 150,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 150,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 150,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 150,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 150,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 150,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 150,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 150,00
Bělovská, Barbora18.07.2000peněžitý dar 500,00
Bendl, Jiří28.09.1955peněžitý dar 2 000,00
Beneš, Michal18.10.1996peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Beneš, Petr06.09.1965peněžitý dar 1 000,00
Beran, Ondřej25.08.1979peněžitý dar 2 000,00
Beranová, Lenka24.08.1981peněžitý dar 1 700,00
Bergman, Zdeněk16.08.1959peněžitý dar 17 200,00
Berg, Michal27.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Berg, Michal27.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Berg, Michal27.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Berg, Michal27.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Berg, Michal27.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Berg, Michal27.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Berg, Michal27.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Berg, Michal27.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Berg, Michal27.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Berg, Michal27.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Bezděková, Viola13.11.1955peněžitý dar 1 000,00
Bíbová, Eva31.01.1977peněžitý dar 300,00
Bičíková, Romana30.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Adam27.05.1993peněžitý dar 200,00
Bílek, Adam27.05.1993peněžitý dar 200,00
Bílková, Lucie21.02.1995peněžitý dar 2 000,00
Bill, Daniel05.06.1995peněžitý dar 300,00
Bill, Daniel05.06.1995peněžitý dar 250,00
Bill, Daniel05.06.1995peněžitý dar 250,00
Bill, Daniel05.06.1995peněžitý dar 250,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláhovec, Bohdan17.05.1984peněžitý dar 250,00
Bláhovec, Bohdan17.05.1984peněžitý dar 250,00
Bláhovec, Bohdan17.05.1984peněžitý dar 250,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 10 000,00
BlueGhost.cz, s.r.o.28901061peněžitý dar 500,00
Bocková, Martina11.07.1981peněžitý dar 300,00
Boček, Aleš28.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Bogoslavets, Anastasia04.02.2000peněžitý dar 200,00
Boháčová, Ludmila28.02.1953peněžitý dar 500,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Bolech, Filip12.04.1986peněžitý dar 100,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 1 000,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Borák, Matouš03.12.1976peněžitý dar 300,00
Borák, Matouš03.12.1976peněžitý dar 300,00
Borák, Matouš03.12.1976peněžitý dar 300,00
Bosák, Viktor25.10.1966peněžitý dar 100,00
Bouček, Matěj15.05.2000peněžitý dar 250,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 2 500,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 1 000,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 20 000,00
Brdková, Hana04.06.1982peněžitý dar 1 000,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 500,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 3 600,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brýdová, Dominika06.01.2000peněžitý dar 300,00
Bublová, Jitka16.08.1969peněžitý dar 1 000,00
Bündnis 90/Die Grünen20314116187peněžitý dar 51 530,37
Bündnis 90/Die Grünen20314116187peněžitý dar 123 318,00
Bündnis 90/Die Grünen20314116187peněžitý dar 321 303,45
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 1 000,00
Bunžová, Monika06.04.1986peněžitý dar 300,00
Burešová, Irena19.12.1955peněžitý dar 250,00
Burešová, Irena19.12.1955peněžitý dar 250,00
Burešová, Irena19.12.1955peněžitý dar 250,00
Burešová, Irena19.12.1955peněžitý dar 250,00
Burešová, Irena19.12.1955peněžitý dar 250,00
Burešová, Irena19.12.1955peněžitý dar 250,00
Burešová, Irena19.12.1955peněžitý dar 250,00
Burešová, Irena19.12.1955peněžitý dar 1 000,00
Burešová, Irena19.12.1955peněžitý dar 250,00
Burešová, Irena19.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Burešová, Irena19.12.1955peněžitý dar 250,00
Burešová, Irena19.12.1955peněžitý dar 250,00
Burešová, Irena19.12.1955peněžitý dar 250,00
Burešová, Irena19.12.1955peněžitý dar 250,00
Burešová, Zdenka08.08.1986peněžitý dar 500,00
Burger, Ivo04.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Burger, Ivo04.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Burger, Ivo04.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Burger, Ivo04.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Burger, Ivo04.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Burger, Ivo04.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Burger, Ivo04.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Burger, Ivo04.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Burger, Ivo04.10.1978peněžitý dar 3 000,00
Burger, Ivo04.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Burger, Ivo04.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Burger, Ivo04.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Burger, Ivo04.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Bürger, Jaroslav22.11.1966peněžitý dar 1 000,00
Bürger, Jaroslav22.11.1966peněžitý dar 1 000,00
Bürger, Jaroslav22.11.1966peněžitý dar 1 000,00
Cejpová, Barbora18.07.1994peněžitý dar 500,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cíbik Stašová, Ema29.11.1986peněžitý dar 500,00
Cimbaláková, Hana02.05.1985peněžitý dar 200,00
Cimbaláková, Hana02.05.1985peněžitý dar 200,00
Cimbaláková, Hana02.05.1985peněžitý dar 200,00
Ciprova, Kristyna16.03.1981peněžitý dar 100,00
Conton, Alessio12.08.1975peněžitý dar 2 500,00
Cuker, Ivan26.12.1991peněžitý dar 300,00
Cuker, Ivan26.12.1991peněžitý dar 300,00
Cuker, Ivan26.12.1991peněžitý dar 400,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Czyžová, Alena04.05.1990peněžitý dar 300,00
Čalkovská, Marki27.06.1998peněžitý dar 500,00
Částek, Jiří04.06.1950peněžitý dar 300,00
Čechová, Petra28.01.1993peněžitý dar 100,00
Čechová, Petra28.01.1993peněžitý dar 100,00
Čechová, Petra28.01.1993peněžitý dar 100,00
Čejka, Jiří07.07.1954peněžitý dar 12 000,00
Čejka, Jiří07.07.1954peněžitý dar 1 187,00
Čejka, Jiří07.07.1954peněžitý dar 1 187,00
Čejka, Jiří07.07.1954peněžitý dar 1 187,00
Čejka, Jiří07.07.1954peněžitý dar 1 187,00
Čejka, Jiří07.07.1954peněžitý dar 1 187,00
Čejka, Jiří07.07.1954peněžitý dar 1 187,00
Čejka, Jiří07.07.1954peněžitý dar 1 187,00
Čejka, Jiří07.07.1954peněžitý dar 1 187,00
Čejka, Jiří07.07.1954peněžitý dar 1 187,00
Čejka, Jiří07.07.1954peněžitý dar 1 187,00
Čejka, Jiří07.07.1954peněžitý dar 1 187,00
Čejka, Jiří07.07.1954peněžitý dar 1 187,00
Čejpová, Jana10.05.1988peněžitý dar 300,00
Čermáková, Silvie05.07.1976peněžitý dar 2 000,00
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 350,00
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 1 500,00
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 350,00
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 350,00
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 350,00
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 350,00
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 350,00
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 350,00
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 350,00
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 350,00
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 2 500,00
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 350,00
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 350,00
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 350,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 600,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černovský, Zdeněk01.08.1971peněžitý dar 2 000,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 400,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 400,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 400,00
Černý, Matouš01.07.1991peněžitý dar 150,00
Černý, Matouš01.07.1991peněžitý dar 150,00
Černý, Matouš01.07.1991peněžitý dar 150,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 400,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Václav15.05.1987peněžitý dar 100,00
Černý, Václav16.04.1982peněžitý dar 2 000,00
Češpivová, Eva15.08.1972peněžitý dar 500,00
Čihák, Martin16.08.1997peněžitý dar 100,00
Čihák, Martin16.08.1997peněžitý dar 100,00
Čihák, Martin16.08.1997peněžitý dar 100,00
Čihák, Martin16.08.1997peněžitý dar 100,00
Čihák, Martin16.08.1997peněžitý dar 100,00
Čiháková, Kateřina06.12.1980peněžitý dar 5 000,00
Čížková, Daniela05.08.1976peněžitý dar 1 000,00
ČSSD00409171peněžitý dar 330 981,33
ČSSD00409171peněžitý dar 100 000,00
ČSSD00409171peněžitý dar 125 000,00
Čuhelová, Eliška28.07.1996peněžitý dar 250,00
D E A S , SPOL. S.R.46961968peněžitý dar 10 000,00
Dauš, Petr06.12.1964peněžitý dar 2 000,00
David, Robert07.01.1985peněžitý dar 10 000,00
Davis, Magdalena17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdalena17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdalena17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdalena17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdalena17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdalena17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdalena17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdalena17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdalena17.04.1976peněžitý dar 15 000,00
Davis, Magdalena17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdalena17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdalena17.04.1976peněžitý dar 15 000,00
Davis, Magdalena17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdalena17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Dejmek, Dalibor25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dejmek, Dalibor25.09.1975peněžitý dar 100,00
Derbeková, Lenka12.11.1979peněžitý dar 500,00
Dětská, Gabriela02.12.1978peněžitý dar 250,00
DITOM Construction s.r.o.28383729peněžitý dar 10 000,00
Dlouhá, Lenka25.03.1951peněžitý dar 300,00
Dlouhý, Jiří13.11.1957peněžitý dar 300,00
Dobrovodská, Monika17.01.2021peněžitý dar 5 000,00
Dobrý, Jan03.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Dobrý, Jan03.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Dobrý, Jan03.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Dočekalová, Barbora11.08.1988peněžitý dar 2 420,00
Dohnálková, Zdeňka22.07.1955peněžitý dar 5 000,00
Doleček, Ivan08.02.1958peněžitý dar 1 000,00
Doležal, Miloslav23.05.1971peněžitý dar 1 000,00
Dostál, Vítězslav21.11.1959peněžitý dar 500,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Drábková, Vladěna11.12.1983peněžitý dar 1 000,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drápalová, Jana25.11.1962peněžitý dar 20 000,00
Drápela, Karel14.01.1994peněžitý dar 250,00
Drápela, Karel14.01.1994peněžitý dar 250,00
Drápela, Karel14.01.1994peněžitý dar 250,00
Ducko, Milan20.09.1973peněžitý dar 615,00
Dudáčková, Taťána09.09.1987peněžitý dar 250,00
Dudáčková, Taťána09.09.1987peněžitý dar 250,00
Dudáčková, Taťána09.09.1987peněžitý dar 250,00
Dudešková, Eliška10.12.1987peněžitý dar 1 000,00
Dufek, Ondřej26.07.1986peněžitý dar 500,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 3 000,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 2 000,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 4 070,00
Duchková, Jana11.06.1970peněžitý dar 2 521,00
Dulík, Lukáš05.09.2005peněžitý dar 500,00
Dusová, Pavla23.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Dušánek, Miloš01.07.1963peněžitý dar 1 000,00
Duška, František13.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Duška, František13.06.1976peněžitý dar 300,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 350,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 1 050,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 350,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 350,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 350,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 1 050,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 350,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 350,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 350,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 1 050,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 350,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 350,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 350,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 500,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 500,00
Dvorský, Jan06.04.1991peněžitý dar 2 500,00
Dvorský, Jan06.04.1991peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Jiří11.02.1989peněžitý dar 200,00
Dynybylová, Eva14.11.1978peněžitý dar 500,00
Ecolo Federa441243892peněžitý dar 4 561,17
Eklová, Kateřina02.11.1990peněžitý dar 250,00
Eklová, Kateřina02.11.1990peněžitý dar 250,00
Ekrt, Markéta08.07.1973peněžitý dar 1 000,00
Ennafaa, Sonia01.01.1978peněžitý dar 500,00
Esterlová, Helena16.01.1990peněžitý dar 2 000,00
Esterlová, Helena16.01.1990peněžitý dar 3 000,00
Fafílek, Radovan15.01.1992bezúplatné plnění 40 000,00 (správa sociálních sítí)
Faifrová, Jana14.01.1961peněžitý dar 1 000,00
Farkač, Bronislav17.06.1991peněžitý dar 600,00
Fejfarová, Karla24.10.1979peněžitý dar 250,00
Fejfarová, Karla24.10.1979peněžitý dar 250,00
Fejfarová, Karla24.10.1979peněžitý dar 250,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Fencl, Martin24.03.1984peněžitý dar 1 500,00
Fenclová Mašková, Tereza04.08.1985peněžitý dar 1 500,00
Ferčíková Konečná, Irena28.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Ferkl, Lukáš26.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Fiala, Jan06.06.1994peněžitý dar 250,00
Fiala, Jan06.06.1994peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Filáčková, Veronika19.02.1985peněžitý dar 2 000,00
Filip, Karel01.02.1951peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 150,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flosman, Petr29.06.1992peněžitý dar 300,00
Folták, Jiří26.04.1973peněžitý dar 300,00
Folták, Jiří26.04.1973peněžitý dar 300,00
Foltýn, Marek15.11.1997peněžitý dar 250,00
Forman, Matěj29.09.1974peněžitý dar 2 000,00
Frančová, Marie24.02.2002peněžitý dar 250,00
Franěk, Aleš29.10.1988peněžitý dar 500,00
Fremundová, Tereza02.06.2000peněžitý dar 250,00
Frič, Jan Frič14.01.1983peněžitý dar 2 000,00
Fuxová, Tereza13.09.1984peněžitý dar 250,00
Fuxová, Tereza13.09.1984peněžitý dar 250,00
Fuxová, Tereza13.09.1984peněžitý dar 250,00
Gajdzica, Alexandr28.08.1992peněžitý dar 200,00
Gajdzica, Alexandr28.08.1992peněžitý dar 200,00
Gajdzica, Alexandr28.08.1992peněžitý dar 200,00
Gajdzica, Alexandr28.08.1992peněžitý dar 200,00
Gajdzica, Alexandr28.08.1992peněžitý dar 200,00
Gajdzica, Alexandr28.08.1992peněžitý dar 200,00
Gajdzica, Alexandr28.08.1992peněžitý dar 200,00
Gajdzica, Alexandr28.08.1992peněžitý dar 200,00
Gajdzica, Alexandr28.08.1992peněžitý dar 200,00
Gajdzica, Alexandr28.08.1992peněžitý dar 200,00
Gajdzica, Alexandr28.08.1992peněžitý dar 200,00
Gajdzica, Alexandr28.08.1992peněžitý dar 200,00
Galle, Darek30.01.1971peněžitý dar 500,00
Ganická, Helena18.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena18.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena18.11.1980peněžitý dar 1 000,00
Ganická, Helena18.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena18.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 300,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 300,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 300,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 300,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 300,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 300,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 300,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 300,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 300,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 300,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 300,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 300,00
Glöcknerová, Gabriela30.08.1970peněžitý dar 1 000,00
Glöcknerová, Gabriela30.08.1970peněžitý dar 1 000,00
Goláňová, Jana01.07.1964peněžitý dar 2 000,00
Gonzalez, Zara19.08.1979peněžitý dar 100,00
Gonzalez, Zara19.08.1979peněžitý dar 100,00
Gonzalez, Zara19.08.1979peněžitý dar 100,00
Gromada, Daniel07.08.1993peněžitý dar 300,00
Grubner, Šárka01.10.1988peněžitý dar 500,00
Grubner, Šárka01.10.1988peněžitý dar 500,00
Grubner, Šárka01.10.1988peněžitý dar 500,00
Gubiš, Jindřich26.02.1986peněžitý dar 500,00
Gubiš, Jindřich26.02.1986peněžitý dar 500,00
Gubiš, Jindřich26.02.1986peněžitý dar 500,00
Gubiš, Jindřich26.02.1986peněžitý dar 500,00
Gubiš, Jindřich26.02.1986peněžitý dar 500,00
Gudeljová, Petra29.10.1988peněžitý dar 300,00
Guth Jarkovský, Jiří20.10.1965peněžitý dar 300,00
Hába, Michal28.12.1986peněžitý dar 500,00
Hackersmid, Milan12.02.1946peněžitý dar 500,00
Haismanová, Jolana06.07.1990peněžitý dar 300,00
Hajdučková, Jana11.08.1995peněžitý dar 1 000,00
Hájek, Martin03.03.1986peněžitý dar 500,00
Hájková Klíčová, Kateřina17.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Hájková, Petra03.04.1978peněžitý dar 600,00
Hakl, Martin17.04.1987peněžitý dar 250,00
Háková, Marie14.07.1988peněžitý dar 200,00
Háková, Marie14.07.1988peněžitý dar 200,00
Háková, Marie14.07.1988peněžitý dar 200,00
Hakrová, Dana12.10.1979peněžitý dar 3 000,00
Halamáskov, Nikol06.02.1998peněžitý dar 80,00
Halamáskov, Nikol06.02.1998peněžitý dar 80,00
Halamáskov, Nikol06.02.1998peněžitý dar 80,00
Halamáskov, Nikol06.02.1998peněžitý dar 80,00
Halamáskov, Nikol06.02.1998peněžitý dar 80,00
Halamáskov, Nikol06.02.1998peněžitý dar 80,00
Halamáskov, Nikol06.02.1998peněžitý dar 80,00
Halamáskov, Nikol06.02.1998peněžitý dar 80,00
Halamáskov, Nikol06.02.1998peněžitý dar 80,00
Halamová, Eva17.06.1955peněžitý dar 600,00
Halfarová, Veronika25.09.1982peněžitý dar 300,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 80,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 300,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 100,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 100,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Handl, Vladimir08.08.1983peněžitý dar 1 500,00
Hanelová, Petra12.12.1976peněžitý dar 300,00
Hanfová, Jana05.07.1987peněžitý dar 300,00
Hanousková, Jana22.08.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (pronájem plochy pro banner)
Hanus, Tomáš Michael08.02.2002peněžitý dar 100,00
Hanuš Bittner, Michal19.11.1978peněžitý dar 500,00
Hanuš Bittner, Michal19.11.1978peněžitý dar 500,00
Hanuš Bittner, Michal19.11.1978peněžitý dar 500,00
Hanuš Bittner, Michal19.11.1978peněžitý dar 500,00
Hanuš Bittner, Michal19.11.1978peněžitý dar 500,00
Hanuš Bittner, Michal19.11.1978peněžitý dar 500,00
Hanuš Bittner, Michal19.11.1978peněžitý dar 5 000,00
Hanuš Bittner, Michal19.11.1978peněžitý dar 500,00
Hanuš Bittner, Michal19.11.1978peněžitý dar 500,00
Hanuš Bittner, Michal19.11.1978peněžitý dar 500,00
Harmáčková, Veronika Zuzana26.05.1987peněžitý dar 200,00
Harmáčková, Veronika Zuzana26.05.1987peněžitý dar 200,00
Harmáčková, Veronika Zuzana26.05.1987peněžitý dar 200,00
Harsa, Michal13.05.1976peněžitý dar 800,00
Hauserová, Eva25.11.1954peněžitý dar 300,00
Hauserová, Eva25.11.1954peněžitý dar 300,00
Heinrich, Jan20.01.1980peněžitý dar 300,00
Hejda, Michal21.12.1968peněžitý dar 1 000,00
Hejna, Petr09.05.1962peněžitý dar 2 500,00
Hejzlarová, Eva27.06.1982peněžitý dar 1 000,00
Heller, Jakub31.05.1978peněžitý dar 600,00
Heller, Jakub31.05.1978peněžitý dar 600,00
Heller, Jakub31.05.1978peněžitý dar 600,00
Hennhofer, Dennis02.01.1993peněžitý dar 5 000,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 500,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 500,00
Heřman, Michal19.02.1980peněžitý dar 500,00
Hladíková, Marie06.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Hladíková, Sofia29.06.1962peněžitý dar 2 000,00
Hladký, Josef19.11.1976peněžitý dar 300,00
Hlaváč, Ondřej01.09.1986peněžitý dar 1 000,00
Hlavatá, Martina28.04.1987peněžitý dar 1 500,00
Hlavatá, Martina28.04.1987peněžitý dar 200,00
Hlavatá, Martina28.04.1987peněžitý dar 200,00
Hlavatá, Martina28.04.1987peněžitý dar 200,00
Hlisnikovský, David19.03.1981peněžitý dar 2 000,00
Hluštíková, Ivana12.03.1973peněžitý dar 800,00
Hněvsová, Kristýna26.06.1990peněžitý dar 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 112 500,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 1 250,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 1 250,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 1 250,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 1 250,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 1 250,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 1 250,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 1 250,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 1 250,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 1 250,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 1 250,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 1 250,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 1 250,00
Hobzová, Michaela06.12.1967peněžitý dar 1 000,00
Höfer, Karel08.09.1987peněžitý dar 500,00
Hofmanová, Jiřina24.09.1950peněžitý dar 400,00
Hojda, Ondřej12.03.1983peněžitý dar 2 000,00
Holba, Jiří11.05.1953peněžitý dar 2 000,00
Holčák, Ondřej01.01.1983peněžitý dar 500,00
Holec, Miloš08.08.1987peněžitý dar 300,00
Holec, Miloš08.08.1987peněžitý dar 300,00
Holec, Miloš08.08.1987peněžitý dar 300,00
Holec, Miloš08.08.1987peněžitý dar 300,00
Holec, Miloš08.08.1987peněžitý dar 300,00
Holec, Miloš08.08.1987peněžitý dar 300,00
Holec, Miloš08.08.1987peněžitý dar 500,00
Holec, Miloš08.08.1987peněžitý dar 300,00
Holec, Miloš08.08.1987peněžitý dar 300,00
Holec, Miloš08.08.1987peněžitý dar 300,00
Holenová, Marie15.05.1996peněžitý dar 500,00
Holub, Pavel08.01.1975peněžitý dar 1 500,00
Holý, Aleš12.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Honzírek, Jiří02.04.1979peněžitý dar 250,00
Honzírek, Jiří02.04.1979peněžitý dar 250,00
Honzírek, Jiří02.04.1979peněžitý dar 250,00
Horáčková, Marcela20.10.1981peněžitý dar 300,00
Horáčková, Simona01.09.1971peněžitý dar 300,00
Hora, Jiří11.05.1955peněžitý dar 2 000,00
Horák, Filip29.05.1980peněžitý dar 500,00
Horák, Filip29.05.1980peněžitý dar 1 200,00
Horák, Hynek06.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Horák, Jan28.04.1991peněžitý dar 250,00
Horák, Jan28.04.1991peněžitý dar 250,00
Horák, Jan28.04.1991peněžitý dar 250,00
Horáková, Adéla14.05.1980peněžitý dar 2 000,00
Horáková, Anna14.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Horáková, Lucie16.03.1973peněžitý dar 600,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horová, Alice09.04.1969peněžitý dar 2 000,00
Horyna, Jan27.03.1983peněžitý dar 400,00
Hořák, Pavel27.10.1992peněžitý dar 500,00
Hošek, Matěj26.03.1988peněžitý dar 1 000,00
Houdek, Lukáš15.03.1977peněžitý dar 300,00
Houdek, Lukáš15.03.1977peněžitý dar 300,00
Houdek, Lukáš15.03.1977peněžitý dar 300,00
Houdek, Lukáš15.03.1977peněžitý dar 300,00
Houdek, Lukáš15.03.1977peněžitý dar 300,00
Houdek, Lukáš15.03.1977peněžitý dar 300,00
Houdek, Lukáš15.03.1977peněžitý dar 300,00
Houdek, Lukáš15.03.1977peněžitý dar 300,00
Houdek, Lukáš15.03.1977peněžitý dar 300,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Marek18.12.1990peněžitý dar 300,00
Hrabal, Stanislav28.01.1948peněžitý dar 3 000,00
Hrabal, Stanislav28.01.1948peněžitý dar 10 000,00
Hradecká, Lucie07.08.1983peněžitý dar 1 500,00
Hradecká, Lucie07.08.1983peněžitý dar 200,00
Hradecká, Lucie07.08.1983peněžitý dar 200,00
Hradecká, Lucie07.08.1983peněžitý dar 200,00
Hradecký demokratický klub03204723peněžitý dar 9 113,00
Hradecký demokratický klub03204723peněžitý dar 9 113,00
Hradecký demokratický klub03204723peněžitý dar 9 113,00
Hradecký demokratický klub03204723peněžitý dar 9 113,00
Hradecký demokratický klub03204723peněžitý dar 9 113,00
Hradil, Radek02.07.1984peněžitý dar 200,00
Hradil, Radek02.07.1984peněžitý dar 200,00
Hradil, Radek02.07.1984peněžitý dar 200,00
Hrách, Ondřej26.09.1992peněžitý dar 2 000,00
Hrdonka, Václav11.01.1974peněžitý dar 500,00
Hrochová, Lucie21.12.1994peněžitý dar 3 000,00
Hrochová, Lucie21.12.1994peněžitý dar 700,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hrubá, Kateřina14.06.1975peněžitý dar 250,00
Hrubá, Kateřina14.06.1975peněžitý dar 250,00
Hrubá, Kateřina14.06.1975peněžitý dar 250,00
Hrubanová, Kristýna13.05.1982peněžitý dar 10 000,00
Hrudka, Jan16.06.1986peněžitý dar 1 000,00
Hrudka, Jan16.06.1986peněžitý dar 3 000,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Šárka30.04.1991peněžitý dar 250,00
Hubáček, Šárka30.04.1991peněžitý dar 250,00
Hubáček, Šárka30.04.1991peněžitý dar 250,00
Hübner, Klaus Mike14.11.1971peněžitý dar 1 000,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Miroslav16.11.2021peněžitý dar 5 000,00
Hudec, Miroslav16.11.2021peněžitý dar 5 000,00
Hudec, Miroslav16.11.2021peněžitý dar 5 000,00
Hudec, Miroslav16.11.2021peněžitý dar 5 000,00
Huitric, Simona03.04.1986peněžitý dar 250,00
Huitric, Simona03.04.1986peněžitý dar 250,00
Huitric, Simona03.04.1986peněžitý dar 250,00
Huječek, Roman26.05.1992peněžitý dar 5 000,00
Hůlka, Bohuslav07.01.1974peněžitý dar 500,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 3 000,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Husa, Tomáš27.05.1977peněžitý dar 3 000,00
Hýbl, Radek16.03.1983peněžitý dar 500,00
Hynek, Jan14.01.1999peněžitý dar 100,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 1 000,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Chaloupecký, Ondřej30.01.1995peněžitý dar 300,00
Chaloupecký, Ondřej30.01.1995peněžitý dar 300,00
Chaloupecký, Ondřej30.01.1995peněžitý dar 300,00
Chaloupková, Daniela24.04.1981peněžitý dar 300,00
Chaloupková, Jana21.07.1990peněžitý dar 1 000,00
Chalupská, Anika18.12.1974peněžitý dar 250,00
Chalupská, Anika18.12.1974peněžitý dar 250,00
Chalupská, Anika18.12.1974peněžitý dar 250,00
Charouz, Pavel12.03.1955peněžitý dar 300,00
Charouz, Pavel12.03.1955peněžitý dar 500,00
Charvátová, Anna20.05.1987peněžitý dar 1 000,00
Chmela, Lukáš27.09.1993peněžitý dar 1 000,00
Chmela, Lukáš27.09.1993peněžitý dar 250,00
Chmela, Lukáš27.09.1993peněžitý dar 250,00
Chmela, Lukáš27.09.1993peněžitý dar 250,00
Chmelařová, Lenka29.03.1990peněžitý dar 500,00
Chmelová, Martina12.06.1965peněžitý dar 6 000,00
Chmelová, Martina12.06.1965peněžitý dar 6 000,00
Chmelová, Martina12.06.1965peněžitý dar 6 000,00
Chmiel, Elžbieta29.07.1983peněžitý dar 600,00
Chovancová, Karolína13.02.1986peněžitý dar 300,00
Chovancová, Karolína13.02.1986peněžitý dar 300,00
Chovancová, Karolína13.02.1986peněžitý dar 300,00
Chromá, Anna24.09.1992peněžitý dar 250,00
Chromá, Anna24.09.1992peněžitý dar 250,00
Chromá, Anna24.09.1992peněžitý dar 250,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 1 000,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chválová, Anna01.05.1977peněžitý dar 3 000,00
Chválová, Anna01.05.1977peněžitý dar 300,00
Chválová, Anna01.05.1977peněžitý dar 300,00
Izák, Tomáš09.02.1980peněžitý dar 2 000,00
Izbický, Vladimír02.10.1939peněžitý dar 1 000,00
Jáč, Matěj19.03.2004peněžitý dar 200,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 1 188,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 200,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 200,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 200,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 200,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 200,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 200,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 200,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 200,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 200,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 200,00
James, Martina09.04.1970peněžitý dar 1 000,00
Janáčková, Marcela20.04.1988peněžitý dar 3 000,00
Janáková, Kateřina30.06.1967peněžitý dar 5 000,00
Janatová, Dana06.08.1984peněžitý dar 100,00
Janatová, Dana06.08.1984peněžitý dar 100,00
Janatová, Dana06.08.1984peněžitý dar 100,00
Janatová, Dana06.08.1984peněžitý dar 100,00
Janatová, Dana06.08.1984peněžitý dar 100,00
Janatová, Dana06.08.1984peněžitý dar 100,00
Janatová, Dana06.08.1984peněžitý dar 100,00
Janatová, Dana06.08.1984peněžitý dar 100,00
Janatová, Dana06.08.1984peněžitý dar 100,00
Janatová, Dana06.08.1984peněžitý dar 100,00
Janatová, Dana06.08.1984peněžitý dar 200,00
Janatová, Dana06.08.1984peněžitý dar 200,00
Janatová, Dana06.08.1984peněžitý dar 200,00
Jančaříková, Anna02.07.1978peněžitý dar 500,00
Janeček, Vít23.02.1970peněžitý dar 500,00
Janík, Tomáš12.06.1992peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 5 000,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 5 000,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Jarolím, Tomáš18.09.1991peněžitý dar 300,00
Jarolím, Tomáš18.09.1991peněžitý dar 300,00
Jarolím, Tomáš18.09.1991peněžitý dar 300,00
Jaroš, Václav18.12.2000peněžitý dar 250,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 10 000,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jedlička, Ivan25.04.1967peněžitý dar 2 000,00
Jedlička, Jindřich24.12.1971peněžitý dar 250,00
Jedlička, Jindřich24.12.1971peněžitý dar 250,00
Jedlička, Jindřich24.12.1971peněžitý dar 250,00
Jedlička, Jindřich24.12.1971peněžitý dar 250,00
Jedlička, Jindřich24.12.1971peněžitý dar 250,00
Jedlička, Jindřich24.12.1971peněžitý dar 250,00
Jedličková, Zuzana27.09.1991peněžitý dar 5 000,00
Jedličková, Zuzana27.09.1991peněžitý dar 220,00
Jedličková, Zuzana27.09.1991peněžitý dar 220,00
Jedličková, Zuzana27.09.1991peněžitý dar 220,00
Jehlička, Petr08.04.1965peněžitý dar 2 000,00
Jehlička, Petr08.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Jech, Matouš21.05.1984peněžitý dar 100,00
Jech, Matouš21.05.1984peněžitý dar 100,00
Jech, Matouš21.05.1984peněžitý dar 100,00
Jechová, Kateřina14.08.1962peněžitý dar 5 000,00
Jechová, Kateřina14.08.1962peněžitý dar 1 500,00
Jechová, Kateřina14.08.1962peněžitý dar 200,00
Jechová, Kateřina14.08.1962peněžitý dar 200,00
Jechová, Kateřina14.08.1962peněžitý dar 200,00
Jeníček, Marek13.12.1973peněžitý dar 5 000,00
Jenšík Sinanovičová, Lucie Jenovéfa24.09.1980peněžitý dar 500,00
Jindřišková, Jitka14.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Jirásková, Klára15.07.1967peněžitý dar 200,00
Jirásková, Klára15.07.1967peněžitý dar 200,00
Jirásková, Klára15.07.1967peněžitý dar 200,00
Jirásková, Klára15.07.1967peněžitý dar 200,00
Jirásková, Klára15.07.1967peněžitý dar 200,00
Jirásková, Klára15.07.1967peněžitý dar 200,00
Jirka, Jan17.12.1980peněžitý dar 10 000,00
Jirouš, Filip13.04.1992peněžitý dar 4 000,00
Jiřička, Lukáš23.11.1979peněžitý dar 250,00
John, René04.06.1960peněžitý dar 500,00
John, René04.06.1960peněžitý dar 500,00
John, René04.06.1960peněžitý dar 1 000,00
John, René04.06.1960peněžitý dar 500,00
John, René04.06.1960peněžitý dar 500,00
John, René04.06.1960peněžitý dar 1 000,00
John, René04.06.1960peněžitý dar 500,00
John, René04.06.1960peněžitý dar 500,00
John, René04.06.1960peněžitý dar 500,00
John, René04.06.1960peněžitý dar 500,00
John, René04.06.1960peněžitý dar 500,00
Josková, Zuzana20.05.1981peněžitý dar 300,00
Josková, Zuzana20.05.1981peněžitý dar 300,00
Josková, Zuzana20.05.1981peněžitý dar 300,00
Jungwirth, Matěj25.05.1991peněžitý dar 300,00
Jungwirth, Matěj25.05.1991peněžitý dar 300,00
Jungwirth, Matěj25.05.1991peněžitý dar 300,00
Junková, Anna25.08.1986peněžitý dar 500,00
Junková, Anna25.08.1986peněžitý dar 500,00
Junková, Anna25.08.1986peněžitý dar 1 500,00
Junková, Anna25.08.1986peněžitý dar 500,00
Junková, Anna25.08.1986peněžitý dar 500,00
Junková, Anna25.08.1986peněžitý dar 250,00
Junková, Anna25.08.1986peněžitý dar 500,00
Junková, Anna25.08.1986peněžitý dar 500,00
Junková, Anna25.08.1986peněžitý dar 250,00
Junková, Anna25.08.1986peněžitý dar 500,00
Junková, Anna25.08.1986peněžitý dar 250,00
Kabát, Michal24.02.1974peněžitý dar 250,00
Kabát, Michal24.02.1974peněžitý dar 250,00
Kabát, Michal24.02.1974peněžitý dar 250,00
Kabůrková, Markéta06.02.1978peněžitý dar 300,00
Kačena, Petr18.12.1987peněžitý dar 500,00
Kadečka, Hynek27.01.1981peněžitý dar 1 500,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 200,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 200,00
Kahuda, Daniel27.06.1979peněžitý dar 300,00
Kalčík, Josef30.07.1976peněžitý dar 500,00
Kanclířová, Petra23.10.1984peněžitý dar 500,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 41 082,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Karásek, Michal03.01.1977peněžitý dar 2 000,00
Kardiologie Řevnice s.r.o.24185566peněžitý dar 2 000,00
Karel, Jan13.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Karel, Tomáš27.11.1969bezúplatné plnění 3 000,00 (pronájem plochy pro banner)
Kárníková, Barbora15.03.1989peněžitý dar 500,00
Karolyiová, Alžběta27.02.1987peněžitý dar 500,00
Kartáková, Veronika07.06.1990peněžitý dar 250,00
Kartáková, Veronika07.06.1990peněžitý dar 250,00
Kartáková, Veronika07.06.1990peněžitý dar 250,00
Kaša, Ivo25.01.1969peněžitý dar 500,00
Kavanová, Martina09.01.1996peněžitý dar 500,00
KAZNET CZ, s.r.o.28390784peněžitý dar 2 000,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 38 925,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 38 925,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 38 925,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 38 925,00
Kettner, Vít31.07.1977peněžitý dar 300,00
Kettner, Vojtěch20.08.1996peněžitý dar 500,00
Kinkalová, Barbora04.08.1983peněžitý dar 300,00
Kinkalová, Barbora04.08.1983peněžitý dar 300,00
Kinkalová, Barbora04.08.1983peněžitý dar 300,00
Kinterová, Markéta05.05.1981peněžitý dar 1 000,00
Klápště, Petr26.10.1980peněžitý dar 150,00
Klápště, Petr26.10.1980peněžitý dar 150,00
Klápště, Petr26.10.1980peněžitý dar 150,00
Klečka, Martin30.01.1982peněžitý dar 300,00
Klečka, Martin30.01.1982peněžitý dar 300,00
Klečka, Martin30.01.1982peněžitý dar 300,00
Kleger, Ladislav22.02.1981peněžitý dar 100,00
Kleger, Ladislav22.02.1981peněžitý dar 100,00
Kleger, Ladislav22.02.1981peněžitý dar 100,00
Klika, Ondřej24.06.1994peněžitý dar 500,00
Klika, Radek15.12.1979peněžitý dar 2 000,00
Klimek, Radek11.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Kliment, Lukáš10.12.1958peněžitý dar 500,00
Klimusová, Helena13.01.1973peněžitý dar 600,00
Kloudová, Kateřina31.05.1993peněžitý dar 500,00
Kmoníček, Jiří29.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Knobová, Michaela06.06.1989peněžitý dar 500,00
Knobová, Michaela06.06.1989peněžitý dar 500,00
Knobová, Michaela06.06.1989peněžitý dar 500,00
Koblížková Wittlichová, Julie08.12.1989peněžitý dar 3 000,00
Kocman, Karel27.10.1957peněžitý dar 500,00
Kocourek, František05.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kočicová, Pavlína16.04.1988peněžitý dar 600,00
Kočnar, Tomáš21.11.1980peněžitý dar 2 000,00
Kočnar, Tomáš21.11.1980peněžitý dar 100,00
Kočnar, Tomáš21.11.1980peněžitý dar 100,00
Kočnar, Tomáš21.11.1980peněžitý dar 100,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Kohout, Martin09.10.1984peněžitý dar 1 000,00
Kochová, Julie15.05.1991peněžitý dar 1 000,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kolář, Petr05.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Koldus Frantová, Tereza21.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 500,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 3 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolmanová, Josefa29.07.1986peněžitý dar 10 000,00
Komm, Tomáš12.01.1990peněžitý dar 1 000,00
Konečný, Jiří01.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konrádová, Tereza14.08.1977peněžitý dar 250,00
Konrádová, Tereza14.08.1977peněžitý dar 250,00
Korbel, Matouš25.06.1990peněžitý dar 2 000,00
Kořen, Josef07.11.1947peněžitý dar 300,00
Kořínková, Anna22.12.1998peněžitý dar 500,00
Kosíková, Barbora12.11.1959peněžitý dar 2 000,00
Kosíková, Barbora12.11.1959peněžitý dar 500,00
Kosinová, Barbora02.08.1989peněžitý dar 250,00
Kostohryz, Petr03.12.1972peněžitý dar 2 000,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotulek, Michal22.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotvová, Iva08.06.1959peněžitý dar 5 000,00
Koubková, Marie21.03.1964peněžitý dar 1 000,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koutská, Magda09.03.1985peněžitý dar 350,00
Koutská, Magda09.03.1985peněžitý dar 350,00
Koutská, Magda09.03.1985peněžitý dar 350,00
Kovačka, Martin12.05.1978peněžitý dar 2 000,00
Kozubíková, Miroslava09.06.1953peněžitý dar 1 000,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kraina, Tomáš17.02.1988peněžitý dar 250,00
Kraina, Tomáš17.02.1988peněžitý dar 250,00
Kraina, Tomáš17.02.1988peněžitý dar 250,00
Král, Václav29.01.1982peněžitý dar 500,00
Kramářová, Lenka20.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Krásný, Ondřej27.09.1985peněžitý dar 7 000,00
Krásný, Ondřej27.09.1985peněžitý dar 300,00
Krásný, Ondřej27.09.1985peněžitý dar 300,00
Krásný, Ondřej27.09.1985peněžitý dar 300,00
Kraus, Pavel17.11.1973peněžitý dar 5 000,00
Kraus, Pavel17.11.1973peněžitý dar 5 000,00
Krejčík, Jiří24.02.1983peněžitý dar 1 111,00
Krejčíř, Štěpán16.10.1998peněžitý dar 200,00
Kreml, Richard06.10.1970peněžitý dar 1 000,00
Kremplová, Adéla15.11.1986peněžitý dar 300,00
Kremplová, Adéla15.11.1986peněžitý dar 300,00
Kropáček, Ivo09.12.1976peněžitý dar 100,00
Kropáček, Ivo09.12.1976peněžitý dar 100,00
Kropáček, Ivo09.12.1976peněžitý dar 100,00
Kroš, Milan01.03.1973peněžitý dar 100,00
Kroš, Milan01.03.1973peněžitý dar 100,00
Kroš, Milan01.03.1973peněžitý dar 100,00
Kroupa, Vladimír17.02.1984peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 2 000,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 20 000,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Křehlík, Jan18.11.1958peněžitý dar 1 200,00
Křepela, Jiří06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křepela, Jiří06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křepela, Jiří06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křepela, Jiří06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křepela, Jiří06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křepela, Jiří06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křepela, Jiří06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křepela, Jiří06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křepela, Jiří06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křepela, Jiří06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křepela, Jiří06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křepela, Jiří06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křížek, Pavel28.11.1960bezúplatné plnění 4 102,00 (bannery s potiskem)
Křížová, Sylvie24.12.1983peněžitý dar 300,00
Křížová, Sylvie24.12.1983peněžitý dar 300,00
Křížová, Sylvie24.12.1983peněžitý dar 300,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 5 000,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 300,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 300,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 300,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kubalec, Martin29.03.1992peněžitý dar 500,00
Kubáň, Michal30.07.1983peněžitý dar 500,00
Kubátová, Eva15.02.1972peněžitý dar 2 000,00
Kubát, Pavel23.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Kuběna, Miloš24.11.1953peněžitý dar 500,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 400,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 400,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 2 000,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 400,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 400,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 400,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 400,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 400,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 400,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 400,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 400,00
Kubeš, Milan26.04.1971peněžitý dar 1 600,00
Kubíčková, Dagmar12.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Kubíčková, Eva29.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Kubičková, Miriam20.06.1961peněžitý dar 5 000,00
Kubičková, Miriam20.06.1961peněžitý dar 1 000,00
Kubík, Adam24.07.1995peněžitý dar 1 000,00
Kubínová, Helena03.02.1961peněžitý dar 2 000,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Štěpán13.02.1985peněžitý dar 500,00
Kučerová, Karolína20.01.1981peněžitý dar 5 000,00
Kudláčová, Alena11.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kühr, Luděk31.01.1969peněžitý dar 1 200,00
Kuchař, Pavel03.12.1964peněžitý dar 5 000,00
Kuchtová, Dana18.06.1961peněžitý dar 15 000,00
Kuchtová, Dana18.06.1961peněžitý dar 200,00
Kuk, Michal17.07.1992peněžitý dar 250,00
Kuk, Michal17.07.1992peněžitý dar 250,00
Kuk, Michal17.07.1992peněžitý dar 250,00
Kulíšek, Petr01.11.1971peněžitý dar 1 000,00
Kunc, Daniel06.10.1972peněžitý dar 30 000,00
Kunc, Michal10.06.1997peněžitý dar 1 000,00
Kuncová, Lucie21.07.1992peněžitý dar 500,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 2 500,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kusáková, Anna30.09.1989peněžitý dar 3 000,00
Kusbach, Vladimír02.09.1981peněžitý dar 4 200,00
Kusbach, Vladimír02.09.1981peněžitý dar 200,00
Kusbach, Vladimír02.09.1981peněžitý dar 200,00
Kusbach, Vladimír02.09.1981peněžitý dar 200,00
Kvapilová, Hana05.05.1963peněžitý dar 300,00
Kyjánek, Bohuslav22.07.1965peněžitý dar 1 000,00
Kykal Csöszová, Alena11.11.1990peněžitý dar 600,00
Kykal Csöszová, Alena11.11.1990peněžitý dar 2 000,00
Kylišová, Jitka26.02.1973peněžitý dar 1 000,00
Kylišová, Jitka26.02.1973peněžitý dar 600,00
Kylišová, Jitka26.02.1973peněžitý dar 600,00
Kynčlová, Blanka21.07.1956peněžitý dar 500,00
Lambert, Martin11.04.1989peněžitý dar 600,00
Langhansová, Hana01.05.1980peněžitý dar 1 000,00
Larmer, Filip09.03.1990peněžitý dar 500,00
Laudátová, Hana20.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Laurichová, Věra18.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Láznička, Michal22.06.1988peněžitý dar 1 000,00
Lažan, Michael11.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Lažan, Michael11.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Lažanský, Oskar17.01.1976peněžitý dar 1 000,00
Ledererová, Jitka04.02.1991peněžitý dar 1 000,00
Lesch, Kateřina28.09.1984peněžitý dar 2 000,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 2 000,00
Lhotakova, Sona28.05.1973peněžitý dar 300,00
Liška, Ondřej14.07.1977peněžitý dar 3 000,00
Lišková, Kateřina14.08.1990peněžitý dar 100,00
Lišková, Kateřina14.08.1990peněžitý dar 100,00
Lišková, Kateřina14.08.1990peněžitý dar 100,00
Lomoz, Jakub16.08.2003peněžitý dar 100,00
Losenická, Hana26.03.1991peněžitý dar 250,00
Loučímová, Irena30.09.1954peněžitý dar 300,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukeš, Vladimír08.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Lukeš, Vladimír08.03.1984peněžitý dar 500,00
Lukeš, Vladimír08.03.1984peněžitý dar 500,00
Lukeš, Vladimír08.03.1984peněžitý dar 500,00
Lupač, Marek24.05.1985peněžitý dar 2 000,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 1 500,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lvová, Terezie06.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Lyer, Lukáš15.06.1983peněžitý dar 1 500,00
Macek, Jakub26.09.1986peněžitý dar 1 000,00
Macek, Jakub26.09.1986peněžitý dar 1 000,00
Macek, Michal12.05.1981peněžitý dar 300,00
Macek, Michal12.05.1981peněžitý dar 300,00
Macek, Michal12.05.1981peněžitý dar 300,00
Maceková, Magdalena13.08.1978peněžitý dar 100,00
Maceková, Magdalena13.08.1978peněžitý dar 100,00
Maceková, Magdalena13.08.1978peněžitý dar 100,00
Macoun, Milan09.05.1979peněžitý dar 2 500,00
Machač, Pavel06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machálek, Petr26.11.1976peněžitý dar 2 000,00
Mach, Martin13.06.1968peněžitý dar 5 000,00
Mach, Martin15.05.1972peněžitý dar 3 100,00
Machová, Barbora26.06.2000peněžitý dar 500,00
Machulda, Ondřej05.02.1988peněžitý dar 3 333,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 170,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 170,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 170,00
Maličká, Zuzana08.12.1984peněžitý dar 300,00
Maniš, Martin23.12.1969peněžitý dar 500,00
Marc, Pavel24.11.1973peněžitý dar 1 000,00
Marc, Pavel24.11.1973peněžitý dar 5 000,00
Marek, Jan18.02.1987peněžitý dar 1 500,00
Marek, Jan08.06.1988peněžitý dar 500,00
Mareš, Jan26.06.1982peněžitý dar 1 000,00
Marková, Václava11.10.1988peněžitý dar 500,00
Maršálek, David08.09.2001peněžitý dar 100,00
Martinec, Jan21.08.1962peněžitý dar 1 000,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 500,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 500,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 500,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 500,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 800,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 800,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 20 000,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 800,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 800,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 5 000,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 800,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 800,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 800,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 800,00
Masopust, Vít17.02.1975peněžitý dar 170,00
Masopust, Vít17.02.1975peněžitý dar 170,00
Masopust, Vít17.02.1975peněžitý dar 170,00
Matějka, Aleš17.06.1987peněžitý dar 100,00
Matějka, Aleš17.06.1987peněžitý dar 100,00
Matějka, Aleš17.06.1987peněžitý dar 100,00
Matějková, Zuzana20.03.1991peněžitý dar 500,00
Materna, Štěpán07.05.1978peněžitý dar 500,00
Mather, Petr24.01.1992peněžitý dar 1 000,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 150,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 300,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 150,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 300,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 150,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 300,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 150,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 300,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 150,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 300,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 150,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 300,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 150,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 300,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 150,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 300,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 150,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 300,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 150,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 300,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 150,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 300,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 150,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 300,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 10 000,00
Matoušová, Vlasta08.04.1955peněžitý dar 500,00
Matyáš, Jakub28.05.2001peněžitý dar 100,00
Matyáš, Vojtěch28.05.2001peněžitý dar 100,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 5 000,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 5 000,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mecnerová, Jana28.12.1957peněžitý dar 1 000,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Melková, Jana30.09.1981peněžitý dar 250,00
Meloun, Jaroslav18.07.1984peněžitý dar 300,00
Meloun, Jaroslav18.07.1984peněžitý dar 300,00
Meloun, Jaroslav18.07.1984peněžitý dar 300,00
Meloun, Ondřej03.06.1981peněžitý dar 300,00
Měska, Pavel18.11.1985peněžitý dar 1 000,00
Městecký, Petr01.01.1973peněžitý dar 1 000,00
Midlochová, Andrea17.06.1994peněžitý dar 250,00
Midlochová, Andrea17.06.1994peněžitý dar 250,00
Midlochová, Andrea17.06.1994peněžitý dar 250,00
Michal, Jokeš15.12.1989peněžitý dar 300,00
Michalk-Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk-Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk-Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk-Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk-Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk-Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk-Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk-Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk-Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk-Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk-Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk-Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 3 000,00
Michálková, Veronika12.10.1982peněžitý dar 150,00
Michálková, Veronika12.10.1982peněžitý dar 150,00
Mikát, Miroslav26.06.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (pronájem plochy pro banner)
Mikešová, Soňa03.10.1980peněžitý dar 10 000,00
Mikešová, Soňa03.10.1980peněžitý dar 1 472,00
Mílek, Petr07.07.1965peněžitý dar 1 000,00
Mirovský, Ondrej24.01.1979peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondrej24.01.1979peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondrej24.01.1979peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondrej24.01.1979peněžitý dar 2 777,00
Mirovský, Ondrej24.01.1979peněžitý dar 2 333,00
Mirovský, Ondrej24.01.1979peněžitý dar 5 000,00
Mislová, Margareta02.06.1940peněžitý dar 500,00
Miškanin, Adéla31.07.1977peněžitý dar 100,00
Miškanin, Jan01.08.1978peněžitý dar 100,00
Mokrá, Kristýna10.07.1993peněžitý dar 100,00
Molek, Roman04.09.1970peněžitý dar 5 000,00
Moravec, Pavel09.08.1982peněžitý dar 1 000,00
Morkes, Jan07.02.1985peněžitý dar 1 000,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Mráček, Jakub25.09.1985peněžitý dar 40 000,00
Mruzek, Alexej22.06.1953peněžitý dar 300,00
Mulica, David15.06.1996peněžitý dar 100,00
Müllerová, Hana11.07.1946peněžitý dar 999,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 500,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Münich, Jiří13.03.1993peněžitý dar 5 000,00
Mynářová, Marie29.04.1975peněžitý dar 1 000,00
Nagy, Marek15.07.1978peněžitý dar 100,00
Nagy, Marek15.07.1978peněžitý dar 100,00
Nagy, Marek15.07.1978peněžitý dar 100,00
Nachtmann, Vilém21.04.2003peněžitý dar 500,00
Navrátilová, Marcela02.09.1983peněžitý dar 1 000,00
Nečasová, Jolana16.11.2002peněžitý dar 111,00
Neděla, Ondřej04.11.1974peněžitý dar 1 000,00
Nechanická, Barbora24.05.1988peněžitý dar 800,00
Nejezchleba, Jan28.12.1988peněžitý dar 500,00
Němčík, Václav10.05.1980peněžitý dar 1 000,00
Němec, Martin21.12.1987peněžitý dar 100,00
Němečková, Tereza08.04.1990peněžitý dar 600,00
Němejc, Pavel12.11.1960peněžitý dar 500,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 2 000,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nosková, Zuzana12.02.1964peněžitý dar 1 000,00
Novák, David17.01.1993peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 5 180,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 250,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 250,00
Nováková, Michaela02.09.1977peněžitý dar 2 000,00
Nováková, Šárka10.08.1994peněžitý dar 500,00
Novák, Petr08.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Novák, Petr08.01.1978peněžitý dar 250,00
Novák, Petr08.01.1978peněžitý dar 250,00
Novák, Petr08.01.1978peněžitý dar 250,00
Novotná, Aneta23.09.1990peněžitý dar 50,00
Novotná, Kateřina08.09.1993peněžitý dar 600,00
Novotný, Vladimír19.08.1946peněžitý dar 1 000,00
Nožková, Anita12.12.1998peněžitý dar 205,00
Nutilová, Helena19.01.1983peněžitý dar 5 000,00
Nutilová, Helena19.01.1983peněžitý dar 100,00
Obrusník, Marek06.07.2002peněžitý dar 100,00
Ocelák, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelák, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelák, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelák, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelák, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelák, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelák, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelák, Radek03.02.1988peněžitý dar 4 000,00
Ocelák, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelák, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelák, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelák, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelák, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Okamura, Osamu22.08.1973peněžitý dar 1 000,00
Olekšák, Petr22.06.1985peněžitý dar 1 000,00
Olekšák, Petr22.06.1985peněžitý dar 500,00
Olekšák, Petr22.06.1985peněžitý dar 500,00
Olekšák, Petr22.06.1985peněžitý dar 500,00
Ondrašinová, Michaela23.09.1982peněžitý dar 500,00
Ondrušíková, Věra21.06.1950peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Opler, Michal31.07.1993peněžitý dar 100,00
Opler, Michal31.07.1993peněžitý dar 100,00
Opler, Michal31.07.1993peněžitý dar 100,00
Opočenský, Matěj22.01.1985peněžitý dar 400,00
Opočenský, Matěj22.01.1985peněžitý dar 400,00
Opočenský, Matěj22.01.1985peněžitý dar 400,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 20 000,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 500,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 500,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 500,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 500,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 500,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 500,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 500,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 500,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 500,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 500,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 500,00
Ožanová, Sarah28.11.1993peněžitý dar 300,00
Ožvold, Johana17.08.1983peněžitý dar 250,00
Packa, Martin21.08.1980peněžitý dar 100,00
Packa, Martin21.08.1980peněžitý dar 100,00
Packa, Martin21.08.1980peněžitý dar 100,00
Packa, Martin21.08.1980peněžitý dar 100,00
Packa, Martin21.08.1980peněžitý dar 2 021,00
Packa, Martin21.08.1980peněžitý dar 100,00
Packa, Martin21.08.1980peněžitý dar 100,00
Packa, Martin21.08.1980peněžitý dar 2 021,00
Packa, Martin21.08.1980peněžitý dar 100,00
Packa, Martin21.08.1980peněžitý dar 100,00
Packa, Martin21.08.1980peněžitý dar 100,00
Packa, Martin21.08.1980peněžitý dar 100,00
Palacký, Petr08.09.1985peněžitý dar 50 000,00
Palán, David24.09.1979peněžitý dar 1 000,00
Páleníček, Ondřej11.08.1986peněžitý dar 2 000,00
Páleníček, Ondřej11.08.1986peněžitý dar 2 000,00
Páleníček, Ondřej11.08.1986peněžitý dar 2 000,00
Paluš, Michal10.06.1992peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 500,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Pánková, Michaela06.02.1984peněžitý dar 600,00
Parthonová, Štěpánka31.05.1995peněžitý dar 100,00
Pátková, Anastasie27.01.1952peněžitý dar 1 000,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 5 000,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavelka, Jakub25.01.1979peněžitý dar 500,00
Pavelková, Zuzana10.04.1991peněžitý dar 100,00
Pavelková, Zuzana10.04.1991peněžitý dar 100,00
Pavelková, Zuzana10.04.1991peněžitý dar 100,00
Pavelková, Zuzana10.04.1991peněžitý dar 100,00
Pavelková, Zuzana10.04.1991peněžitý dar 100,00
Pavelková, Zuzana10.04.1991peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlíková, Lenka04.07.1984peněžitý dar 1 500,00
Pavlíková, Petra04.07.1984peněžitý dar 2 000,00
Pazderů, Katka11.06.1973peněžitý dar 550,00
Pazderů, Katka11.06.1973peněžitý dar 10 000,00
Pazderů, Katka11.06.1973peněžitý dar 10 000,00
Pecen, František07.04.1969peněžitý dar 100,00
Pecen, František07.04.1969peněžitý dar 100,00
Pecen, František07.04.1969peněžitý dar 100,00
Pecen, František07.04.1969peněžitý dar 100,00
Pecen, František07.04.1969peněžitý dar 100,00
Pecen, František07.04.1969peněžitý dar 100,00
Pecen, František07.04.1969peněžitý dar 100,00
Pecen, František07.04.1969peněžitý dar 100,00
Pechar, Jan16.01.1970peněžitý dar 500,00
Pechar, Jan16.01.1970peněžitý dar 500,00
Pechar, Jan16.01.1970peněžitý dar 500,00
Pek, Olga21.10.1987peněžitý dar 250,00
Pek, Olga21.10.1987peněžitý dar 250,00
Pek, Olga21.10.1987peněžitý dar 250,00
Pelcl, Petr03.05.1976peněžitý dar 300,00
Pelcl, Petr03.05.1976peněžitý dar 300,00
Pelcl, Petr03.05.1976peněžitý dar 300,00
Peltan, Tomáš03.04.1980peněžitý dar 1 000,00
Pěnka, Štěpán07.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Perglová, Zdeňka30.01.1981peněžitý dar 1 840,00
Perla, Jan31.08.1987peněžitý dar 5 000,00
Perla, Jan31.08.1987peněžitý dar 5 000,00
Perla, Jan31.08.1987peněžitý dar 500,00
Perla, Jan31.08.1987peněžitý dar 500,00
Perla, Jan31.08.1987peněžitý dar 500,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Pětioká, Petra02.08.1979peněžitý dar 1 000,00
Petrlíková Mašková, Lenka20.08.1978peněžitý dar 1 111,00
Petrlíková Mašková, Lenka20.08.1978peněžitý dar 111,00
Petrlíková Mašková, Lenka20.08.1978peněžitý dar 111,00
Petrlíková Mašková, Lenka20.08.1978peněžitý dar 111,00
Petr, Vojtěch12.07.1990peněžitý dar 1 000,00
Petrželka, Alexandr29.07.1948peněžitý dar 500,00
Petříček, Jan11.03.1990peněžitý dar 2 000,00
Piják, David21.09.1988peněžitý dar 300,00
Pikous, Martin08.10.1993peněžitý dar 1 000,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 200,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pipková, Lenka05.02.1965peněžitý dar 5 000,00
Pipková, Lenka05.02.1965peněžitý dar 5 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 500,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 500,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 500,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 500,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 500,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Pitra, Luděk04.10.1949peněžitý dar 1 000,00
Plačková, Tereza03.03.1994peněžitý dar 1 000,00
Plassová, Hana22.01.1983peněžitý dar 350,00
Plassová, Hana22.01.1983peněžitý dar 350,00
Plassová, Hana22.01.1983peněžitý dar 350,00
Platil, Josef02.04.1984peněžitý dar 500,00
Platil, Josef02.04.1984peněžitý dar 500,00
Plesníková, Yvonna09.10.1966peněžitý dar 5 000,00
Plotková, Jana31.03.1987peněžitý dar 200,00
Podhorská, Veronika01.09.1995peněžitý dar 250,00
Podhorská, Veronika01.09.1995peněžitý dar 250,00
Podhorská, Veronika01.09.1995peněžitý dar 250,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhrázká, Lída04.04.1978peněžitý dar 3 000,00
Poesová, Hana04.04.1957peněžitý dar 1 111,00
Pohořelý, Ivo05.09.1963peněžitý dar 200,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 2 000,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Poláček, Jaroslav29.11.1965peněžitý dar 1 111,11
Polák, Jindra02.12.1979peněžitý dar 300,00
Polášek, Martin29.04.1979peněžitý dar 2 000,00
Pomahač, Matěj30.04.1984peněžitý dar 3 000,00
Pomahač, Matěj30.04.1984peněžitý dar 3 000,00
Popel, Adam02.04.1980peněžitý dar 1 000,00
Popel, Štěpán02.05.1982peněžitý dar 1 000,00
Pospěch Durnová, Anna31.08.1980peněžitý dar 5 000,00
Pospíšilová Kordić, Verica08.10.1981peněžitý dar 500,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Povová, Eliška17.09.1951peněžitý dar 500,00
Povová, Eliška17.09.1951peněžitý dar 500,00
Povová, Eliška17.09.1951peněžitý dar 500,00
Povová, Eliška17.09.1951peněžitý dar 500,00
Požárek, Václav23.05.1974peněžitý dar 1 500,00
Prášil, Ondřej30.04.1963peněžitý dar 2 000,00
Preclíková, Andrea20.04.1984peněžitý dar 150,00
Preclíková, Andrea20.04.1984peněžitý dar 250,00
Preclíková, Andrea20.04.1984peněžitý dar 250,00
Preclíková, Andrea20.04.1984peněžitý dar 250,00
Prikner, Milan10.05.1982peněžitý dar 144,00
Prikner, Milan10.05.1982peněžitý dar 144,00
Prikner, Milan10.05.1982peněžitý dar 144,00
Procházka, Martin01.04.1984peněžitý dar 500,00
Procházka, Tomáš06.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Prokopius, Vit08.03.1984peněžitý dar 250,00
ProOlomouc03204669peněžitý dar 69 375,00
Prouzová, Zdenka22.02.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (pronájem plochy pro banner)
Przywara, Jan01.07.1973peněžitý dar 600,00
Przywara, Jan01.07.1973peněžitý dar 600,00
Przywara, Jan01.07.1973peněžitý dar 600,00
Přikryl, Daniel07.05.1991peněžitý dar 400,00
Přívratský, Milan27.01.1958peněžitý dar 2 000,00
Psota, Václav10.12.1981peněžitý dar 300,00
Pudlák, Petr03.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Pýcha, Patrik28.04.1997peněžitý dar 100,00
Pýcha, Patrik28.04.1997peněžitý dar 100,00
Pýcha, Patrik28.04.1997peněžitý dar 100,00
Rameš, Filip29.10.1981peněžitý dar 1 000,00
Rameš, Filip29.10.1981peněžitý dar 1 000,00
Rampich, Erik10.09.1975peněžitý dar 500,00
Rampich, Erik10.09.1995peněžitý dar 2 775,00
Raschman, Josef09.05.1990peněžitý dar 300,00
Raschman, Josef09.05.1990peněžitý dar 300,00
Raschman, Josef09.05.1990peněžitý dar 300,00
Rausova, Eva30.05.1974peněžitý dar 500,00
Reitermanová, Denisa28.12.1975peněžitý dar 300,00
Reitermanová, Denisa28.12.1975peněžitý dar 300,00
Reitermanová, Denisa28.12.1975peněžitý dar 300,00
Reitermanová, Denisa28.12.1975peněžitý dar 300,00
Reitermanová, Denisa28.12.1975peněžitý dar 300,00
Reitermanová, Denisa28.12.1975peněžitý dar 300,00
Reitermanová, Denisa28.12.1975peněžitý dar 300,00
Reitermanová, Denisa28.12.1975peněžitý dar 300,00
Rejchrtová, Alžběta09.02.1947peněžitý dar 1 000,00
Rejthar, Edvard28.12.1988peněžitý dar 500,00
Rejthar, Edvard28.12.1988peněžitý dar 600,00
Rennerová, Anna25.07.1992peněžitý dar 2 500,00
Resl, Lukáš04.10.1979peněžitý dar 10 000,00
Rieger, Jiří28.10.1981peněžitý dar 300,00
Riepl, Bernhard02.09.1969peněžitý dar 1 000,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 500,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 500,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 500,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 500,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 500,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 5 000,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 500,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 1 000,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 500,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 500,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 500,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 500,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 500,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 500,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 500,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 500,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 500,00
Richterová, Karin07.02.1979peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Karin07.02.1979peněžitý dar 2 000,00
ROH družstevní kavárna03005747peněžitý dar 2 000,00
ROH družstevní kavárna03005747peněžitý dar 100,00
ROH družstevní kavárna03005747peněžitý dar 100,00
ROH družstevní kavárna03005747peněžitý dar 100,00
Rokos, Miroslav24.11.1958peněžitý dar 1 000,00
Rosenbergová, Sabina06.09.1992peněžitý dar 500,00
Rosenbergová, Sabina06.09.1992peněžitý dar 500,00
Rosenbergová, Sabina06.09.1992peněžitý dar 500,00
Roubalová Kostlánová, Věra12.11.1947peněžitý dar 100,00
Roubal, Petr25.11.1975peněžitý dar 1 000,00
Rouče, František20.03.1952peněžitý dar 3 000,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 1 000,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozumek, Martin24.02.1975peněžitý dar 300,00
Rozumek, Martin24.02.1975peněžitý dar 300,00
Rozumek, Martin24.02.1975peněžitý dar 300,00
Rozumek, Martin24.02.1975peněžitý dar 300,00
Rozumek, Martin24.02.1975peněžitý dar 300,00
Rozumek, Martin24.02.1975peněžitý dar 300,00
Rozumek, Martin24.02.1975peněžitý dar 300,00
Rozumek, Martin24.02.1975peněžitý dar 300,00
Rufer, Daniel29.01.1994peněžitý dar 6 897,00
Ruferová, Kristýna25.11.1977peněžitý dar 300,00
Rumlena, Lukáš28.08.1979peněžitý dar 7 777,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rutterle, Josef02.05.1999peněžitý dar 300,00
Růžek, Martin17.09.1982peněžitý dar 100,00
Růžička, Jiří02.02.1978peněžitý dar 400,00
Růžička, Jiří02.02.1978peněžitý dar 400,00
Růžička, Jiří02.02.1978peněžitý dar 400,00
Růžička, Jiří02.02.1978peněžitý dar 400,00
Růžička, Jiří02.02.1978peněžitý dar 400,00
Růžička, Jiří02.02.1978peněžitý dar 400,00
Růžička, Jiří02.02.1978peněžitý dar 400,00
Růžička, Jiří02.02.1978peněžitý dar 400,00
Růžička, Jiří02.02.1978peněžitý dar 400,00
Růžička, Jiří02.02.1978peněžitý dar 400,00
Růžička, Jiří02.02.1978peněžitý dar 400,00
Růžička, Jiří02.02.1978peněžitý dar 400,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 2 000,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Řepová, Kateřina26.11.1969peněžitý dar 1 500,00
Salanga s.r.o.29112435peněžitý dar 2 000,00
Samek, Jakub21.03.2002peněžitý dar 250,00
Sáňka, Ondřej27.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Sečka, Radek09.02.1982peněžitý dar 500,00
Sedlák, Martin12.07.1982peněžitý dar 1 234,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 250,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 250,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 250,00
Seiner, Miroslav20.11.1955peněžitý dar 5 000,00
SENÁTOR 2106695205peněžitý dar 46 666,00
Sequens, Edvard02.03.1966peněžitý dar 300,00
Setničková, Pavla10.10.1968peněžitý dar 10 000,00
Setničková, Pavla10.10.1968peněžitý dar 5 000,00
Setničková, Pavla10.10.1968peněžitý dar 500,00
Setničková, Pavla10.10.1968peněžitý dar 500,00
Setničková, Pavla10.10.1968peněžitý dar 500,00
Schafferová, Magdalena22.07.1990peněžitý dar 50,00
Schafferová, Magdalena22.07.1990peněžitý dar 50,00
Schafferová, Magdalena22.07.1990peněžitý dar 50,00
Schillerová, Hana06.12.1961peněžitý dar 100,00
Schillerová, Hana06.12.1961peněžitý dar 100,00
Schillerová, Hana06.12.1961peněžitý dar 100,00
Schillerová, Hana06.12.1961peněžitý dar 100,00
Schillerová, Hana06.12.1961peněžitý dar 100,00
Schillerová, Hana06.12.1961peněžitý dar 100,00
Schmidt, Jakub30.10.2003peněžitý dar 250,00
Schovanková, Klára12.01.1989peněžitý dar 100,00
Schovanková, Klára12.01.1989peněžitý dar 100,00
Schovanková, Klára12.01.1989peněžitý dar 100,00
Schreiberová, Magdalena25.03.1951peněžitý dar 3 600,00
Schreiberová, Magdalena25.03.1951peněžitý dar 5 000,00
Schreiberová, Magdalena25.03.1951peněžitý dar 1 000,00
Schreiberová, Markéta27.09.1975peněžitý dar 2 000,00
Schwarz, Otto03.01.1953peněžitý dar 7 000,00
Sigmundová, Eliška27.05.1962peněžitý dar 500,00
Sigmund, Vojtěch25.08.1981peněžitý dar 300,00
Sigmund, Vojtěch25.08.1981peněžitý dar 300,00
Sigmund, Vojtěch25.08.1981peněžitý dar 300,00
Simon, Ondřej26.03.1970peněžitý dar 2 000,00
Sirotek, Libor29.09.1980peněžitý dar 500,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 1 500,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Skopal, Ivo06.10.1989peněžitý dar 500,00
Skopal, Ivo06.10.1989peněžitý dar 500,00
Skopal, Ivo06.10.1989peněžitý dar 500,00
Skopal, Ivo06.10.1989peněžitý dar 500,00
Skopal, Ivo06.10.1989peněžitý dar 500,00
Skopal, Ivo06.10.1989peněžitý dar 500,00
Skopal, Ivo06.10.1989peněžitý dar 500,00
Skopal, Ivo06.10.1989peněžitý dar 500,00
Skořepa, Vladimír21.09.1984peněžitý dar 600,00
Skřivanová, Michaela18.01.1992peněžitý dar 1 000,00
Sládek, Jan22.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Smejkalová, Alena10.02.1980peněžitý dar 1 000,00
Smid, Soňa12.01.1987peněžitý dar 300,00
Smolová, Zuzana16.11.1971peněžitý dar 500,00
Smutný, Jaroslav03.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Smutný, Jaroslav03.07.1955peněžitý dar 5 000,00
Snášel, Karel25.10.1952peněžitý dar 300,00
Snášel, Karel25.10.1952peněžitý dar 300,00
Snopek, Jan29.03.1979peněžitý dar 1 000,00
Sobotka, Petr15.07.1974peněžitý dar 200,00
Sommerová, Zora17.07.1936peněžitý dar 300,00
Souček, Adam14.09.1976peněžitý dar 5 000,00
Souček, Adam14.09.1976peněžitý dar 24 000,00
Sovová, Lucie24.12.1988peněžitý dar 1 000,00
Srp, Jaroslav08.06.1985peněžitý dar 500,00
Stacho, Jakub21.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Stachová, Monika17.05.1992peněžitý dar 250,00
Standara, Michal10.12.1978peněžitý dar 3 000,00
Standara, Michal10.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Standara, Michal10.12.1978peněžitý dar 2 000,00
Staněk, František04.11.1955peněžitý dar 300,00
Staněk, František04.11.1955peněžitý dar 2 000,00
Staněk, Jaroslav14.03.1968peněžitý dar 2 022,00
Stanslická, Lenka24.01.1980peněžitý dar 500,00
Stárek, Jan29.07.1982peněžitý dar 2 000,00
Stárka, Antonín Šimon30.03.1995peněžitý dar 500,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 112 500,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 112 500,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 112 500,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 112 500,00
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ26673908peněžitý dar 112 500,00
Stašek, Martin28.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Stašek, Petr05.01.1976peněžitý dar 1 010,00
Stávková, Vendula19.02.1982peněžitý dar 300,00
Stiburek, Šimon25.06.1989peněžitý dar 1 000,00
Stolařová, Daniela10.12.1986peněžitý dar 250,00
Stolařová, Daniela10.12.1986peněžitý dar 250,00
Stolařová, Daniela10.12.1986peněžitý dar 250,00
Stowasserová, Alena13.12.1991peněžitý dar 200,00
Stowasserová, Alena13.12.1991peněžitý dar 200,00
Stowasserová, Alena13.12.1991peněžitý dar 200,00
Straka, Bohuslav06.06.1973peněžitý dar 3 000,00
Straňák, Benedikt23.08.1995peněžitý dar 200,00
Straňák, Benedikt23.08.1995peněžitý dar 200,00
Stránská, Karla13.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Stránský, Michal01.06.1966peněžitý dar 1 000,00
Streitová, Simona04.12.1967peněžitý dar 1 000,00
Strejcová, Anna16.11.1985peněžitý dar 150,00
Strejcová, Anna16.11.1985peněžitý dar 150,00
Strejcová, Anna16.11.1985peněžitý dar 150,00
Strejčková, Simona03.10.1974peněžitý dar 500,00
Strejčková, Simona03.10.1974peněžitý dar 500,00
Strejčková, Simona03.10.1974peněžitý dar 500,00
Strejčková, Simona03.10.1974peněžitý dar 500,00
Strenková, Anna18.06.1988peněžitý dar 500,00
Strnad, Václav18.04.1989peněžitý dar 1 000,00
Stříteský, Matěj13.01.1990peněžitý dar 150,00
Stříteský, Matěj13.01.1990peněžitý dar 150,00
Stříteský, Matěj13.01.1990peněžitý dar 150,00
Studio STKI1785575bezúplatné plnění 3 311,55 (tisk letáků)
Studio STKI s.r.o.01785575peněžitý dar 2 000,00
Suchánková, Libuše06.04.1948peněžitý dar 500,00
Suchardová, Michaela04.03.1970peněžitý dar 1 000,00
Suchomel, Marek26.01.1967peněžitý dar 300,00
Suchomel, Marek26.01.1967peněžitý dar 500,00
Suchomel, Marek26.01.1967peněžitý dar 150,00
Suchomelová, Květoslava03.11.1963peněžitý dar 500,00
Suchý, Jiří07.09.1982peněžitý dar 600,00
Suchý, Jiří07.09.1982peněžitý dar 600,00
Suk, Miroslav19.12.1980peněžitý dar 2 000,00
Sukupová, Iveta04.09.1966peněžitý dar 300,00
Suljaković, Dino14.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Surý, Ondřej17.10.1977peněžitý dar 500,00
Surý, Ondřej17.10.1977peněžitý dar 500,00
Surý, Ondřej17.10.1977peněžitý dar 500,00
Surý, Ondřej17.10.1977peněžitý dar 500,00
Surý, Ondřej17.10.1977peněžitý dar 500,00
Surý, Ondřej17.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Surý, Ondřej17.10.1977peněžitý dar 500,00
Surý, Ondřej17.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Surý, Ondřej17.10.1977peněžitý dar 500,00
Surý, Ondřej17.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Susová, Josefína27.02.1997peněžitý dar 100,00
Svačina, Zdeněk16.10.1992peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Jiří11.12.1980peněžitý dar 250,00
Svoboda, Karel26.04.1981peněžitý dar 250,00
Svobodová, Milena07.04.1968peněžitý dar 1 200,00
Symon, Jan06.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Szabó Lenhartová, Zuzana28.10.1987peněžitý dar 2 000,00
Szabó Lenhartová, Zuzana28.10.1987peněžitý dar 2 000,00
Szaffnerová, Kateřina07.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Szczepanik, Petr17.12.1974peněžitý dar 500,00
Šabatová, Anna23.06.1951peněžitý dar 30 000,00
Šamšulová, Iveta20.05.1981peněžitý dar 1 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 5 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 200,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 100,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 3 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 3 000,00
Šandová, Markéta17.02.1978peněžitý dar 400,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 3 000,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 2 300,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šašinková, Alžběta25.03.1989peněžitý dar 1 000,00
Šatunova, Varvara06.10.1994peněžitý dar 500,00
Šebesta, Jiří03.04.1976peněžitý dar 100,00
Šebesta, Jiří03.04.1976peněžitý dar 100,00
Šebesta, Jiří03.04.1976peněžitý dar 100,00
Šebesta, Jiří03.04.1976peněžitý dar 100,00
Šedivý, Jan10.06.1971peněžitý dar 1 200,00
Šedlbauer, Josef16.02.1969peněžitý dar 10 000,00
Šedlbauer, Josef16.02.1969peněžitý dar 10 000,00
Šedlbauer, Josef16.02.1969peněžitý dar 10 000,00
Šedlbauer, Josef16.02.1969peněžitý dar 15 000,00
Šedlbauer, Josef16.02.1969peněžitý dar 10 000,00
Šedlbauer, Josef16.02.1969peněžitý dar 15 000,00
Šedlbauer, Josef16.02.1969peněžitý dar 10 000,00
Šedlbauer, Josef16.02.1969peněžitý dar 20 000,00
Šedlbauer, Josef16.02.1969peněžitý dar 10 000,00
Šedlbauer, Josef16.02.1969peněžitý dar 10 000,00
Šedlbauer, Josef16.02.1969peněžitý dar 20 000,00
Šedlbauer, Josef16.02.1969peněžitý dar 20 000,00
Šedlbauer, Josef16.02.1969peněžitý dar 10 000,00
Šedlbauerová, Soňa06.11.1992peněžitý dar 100,00
Šedlbauerová, Soňa06.11.1992peněžitý dar 100,00
Šedlbauerová, Soňa06.11.1992peněžitý dar 100,00
Šedlbauerová, Soňa06.11.1992peněžitý dar 100,00
Šedlbauerová, Soňa06.11.1992peněžitý dar 100,00
Šedlbauerová, Soňa06.11.1992peněžitý dar 100,00
Šedlbauerová, Soňa06.11.1992peněžitý dar 100,00
Šedlbauerová, Soňa06.11.1992peněžitý dar 100,00
Šedlbauerová, Soňa06.11.1992peněžitý dar 100,00
Šedlbauerová, Soňa06.11.1992peněžitý dar 100,00
Šedlbauerová, Soňa06.11.1992peněžitý dar 100,00
Šedlbauerová, Soňa06.11.1992peněžitý dar 100,00
Šeflová, Eva05.05.1979peněžitý dar 300,00
Šefrnová, Irena06.04.1963peněžitý dar 500,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Anna18.05.1989peněžitý dar 2 000,00
Šenk, Robert08.11.1976peněžitý dar 500,00
Šenk, Robert08.11.1976peněžitý dar 500,00
Šešerová, Dominika18.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Ševčík, Ondřej21.09.1986peněžitý dar 500,00
Ševčík, Ondřej21.09.1986peněžitý dar 500,00
Ševčík, Ondřej21.09.1986peněžitý dar 500,00
Ševčík, Ondřej21.09.1986peněžitý dar 500,00
Ševčík, Ondřej21.09.1986peněžitý dar 500,00
Ševčík, Ondřej21.09.1986peněžitý dar 500,00
Ševčík, Ondřej21.09.1986peněžitý dar 500,00
Ševčík, Ondřej21.09.1986peněžitý dar 500,00
Ševčík, Ondřej21.09.1986peněžitý dar 500,00
Ševčík, Ondřej21.09.1986peněžitý dar 500,00
Ševčík, Ondřej21.09.1986peněžitý dar 500,00
Ševčík, Ondřej21.09.1986peněžitý dar 500,00
Šidlo, Vítězslav16.10.1968peněžitý dar 100,00
Šidlo, Vítězslav16.10.1968peněžitý dar 100,00
Šidlo, Vítězslav16.10.1968peněžitý dar 100,00
Šilhavý, Dan18.09.1990peněžitý dar 3 333,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šimková, Daniel02.04.1960peněžitý dar 2 000,00
Šindelář, Ondřej24.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Šiška, Michal05.08.1979peněžitý dar 500,00
Škoda, Jakub19.08.1990peněžitý dar 300,00
Škoda, Jakub19.08.1990peněžitý dar 200,00
Škoda, Jakub19.08.1990peněžitý dar 200,00
Škoda, Jakub19.08.1990peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škrdlíková, Helena25.04.1996peněžitý dar 100,00
Škrdlíková, Helena25.04.1996peněžitý dar 100,00
Škrdlíková, Helena25.04.1996peněžitý dar 100,00
Šmakal, Jan10.12.1987peněžitý dar 1 000,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 100,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 100,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 100,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 100,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 100,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 100,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 100,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 100,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 100,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 100,00
Šmejkalová, Tereza02.04.1985peněžitý dar 700,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Ondřej30.09.1989peněžitý dar 250,00
Šmída, Ondřej30.09.1989peněžitý dar 250,00
Šmída, Ondřej30.09.1989peněžitý dar 250,00
Šonka, Karel26.04.1957peněžitý dar 1 000,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 3 000,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 300,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 300,00
Šorm, Martin09.06.1990peněžitý dar 300,00
Špácová, Kateřina27.02.1980peněžitý dar 250,00
Špácová, Kateřina27.02.1980peněžitý dar 250,00
Špácová, Kateřina27.02.1980peněžitý dar 250,00
Špaček, Ondřej02.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Šťastná, Petra13.06.1972peněžitý dar 100,00
Šťastná, Petra13.06.1972peněžitý dar 100,00
Šťastná, Petra13.06.1972peněžitý dar 100,00
Šťastný, Petr26.05.1967peněžitý dar 1 000,00
Štefanidesová, Anna04.01.1995peněžitý dar 600,00
Štěpánek, Petr03.09.1965peněžitý dar 500,00
Štěpánková, Věra10.06.1968peněžitý dar 200,00
Štěpánková, Věra10.06.1968peněžitý dar 200,00
Štěpánková, Věra10.06.1968peněžitý dar 200,00
Štěrbová, Svatava19.05.1971peněžitý dar 2 000,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 600,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 600,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 600,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 600,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 600,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 600,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 600,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 600,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 400,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 400,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 400,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 400,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 400,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 400,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 400,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 500,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 500,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 500,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 500,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 500,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 500,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 500,00
Šubnaja, Natálie17.10.1964peněžitý dar 500,00
Šubrt, Miroslav17.06.1992peněžitý dar 500,00
Šůra, Adam15.02.1980peněžitý dar 500,00
Šuráňová, Dorota27.03.1991peněžitý dar 600,00
Švalb, Michal19.03.1976peněžitý dar 5 000,00
Švarc, Jan17.03.2000peněžitý dar 1 000,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 6 000,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Pavel09.06.1963peněžitý dar 1 000,00
Švehlíková, Dana22.05.1947peněžitý dar 5 000,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 350,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 350,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 350,00
Tauchmanová, Alena10.11.1999peněžitý dar 250,00
Těthalová, Markéta29.07.1988peněžitý dar 100,00
Tichá, Barbora05.03.1985peněžitý dar 200,00
Titlbachová, Jana01.02.1946peněžitý dar 3 000,00
Titlbachová, Jana01.02.1946peněžitý dar 100,00
Titlbachová, Jana01.02.1946peněžitý dar 100,00
Tláskal, Ivan11.11.1964peněžitý dar 300,00
Tláskal, Ivan11.11.1964peněžitý dar 300,00
Tobrman, Michal30.07.1983peněžitý dar 3 750,00
Tománek, Martin14.01.1971peněžitý dar 500,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 1 000,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 500,00
Tomašáková, Monika26.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Tonder, Petr06.07.1980peněžitý dar 500,00
TOP 0971339728peněžitý dar 3 040,00
TOP 0971339728peněžitý dar 6 549,00
TOP 0971339728peněžitý dar 15 625,00
TOP 0971339728peněžitý dar 138 750,00
TOP 0971339728peněžitý dar 15 625,00
TOP 0971339728peněžitý dar 25 000,00
TOP 0971339728peněžitý dar 15 625,00
TOP 0971339728peněžitý dar 15 625,00
Trávníková, Veronika09.05.1995peněžitý dar 250,00
Trkanová, Martina23.09.1975peněžitý dar 600,00
Trkanová, Martina23.09.1975peněžitý dar 9 943,00
Trnková, Ludmila31.12.1948peněžitý dar 1 200,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Trusina, Jakub25.05.1994peněžitý dar 1 000,00
Trusina, Jan15.06.1992peněžitý dar 200,00
Trusina, Jan15.06.1992peněžitý dar 200,00
Trusina, Jan15.06.1992peněžitý dar 200,00
Třešňák, Milan21.12.1973peněžitý dar 100,00
Třešňák, Milan21.12.1973peněžitý dar 100,00
Třešňák, Milan21.12.1973peněžitý dar 100,00
Třísková, Nora24.09.1998peněžitý dar 205,00
Tureček, Petr02.08.1990peněžitý dar 200,00
Tureček, Petr02.08.1990peněžitý dar 200,00
Tureček, Petr02.08.1990peněžitý dar 200,00
Uhl, Michal20.02.1985peněžitý dar 5 000,00
Uhl, Michal20.02.1985peněžitý dar 1 000,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 400,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 400,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 400,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Urbánková, Veronika30.09.1983peněžitý dar 1 111,00
Urbanová, Lenka18.01.1968peněžitý dar 500,00
Vacíř, Petr09.03.1975peněžitý dar 3 000,00
Vacíř, Petr09.03.1975peněžitý dar 2 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 5 000,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Václavíková, Alena08.09.1962peněžitý dar 200,00
Václavíková, Alena08.09.1962peněžitý dar 200,00
Václavíková, Alena08.09.1962peněžitý dar 200,00
Vaculík, Ondřej30.06.1954peněžitý dar 5 000,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Váchová, Věra22.11.1948peněžitý dar 500,00
Váchová, Věra22.11.1948peněžitý dar 3 000,00
Váchová, Věra22.11.1948peněžitý dar 300,00
Váchová, Věra22.11.1948peněžitý dar 250,00
Váchová, Věra22.11.1948peněžitý dar 250,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 500,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 500,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 500,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 500,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 500,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 500,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 500,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 500,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 500,00
Vach, Petr25.09.1987peněžitý dar 300,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valent, Dušan31.01.1958peněžitý dar 1 000,00
Valentová, Hana17.05.1978peněžitý dar 300,00
Valentová, Hana17.05.1978peněžitý dar 300,00
Valentová, Hana17.05.1978peněžitý dar 300,00
Valentová, Hana17.05.1978peněžitý dar 300,00
Valentová, Hana17.05.1978peněžitý dar 300,00
Valentová, Michaela11.10.1957peněžitý dar 1 000,00
Válková, Jarmila01.09.1956peněžitý dar 600,00
Vančo, Lucie06.07.2000peněžitý dar 50,00
Vančo, Lucie06.07.2000peněžitý dar 50,00
Vančo, Lucie06.07.2000peněžitý dar 50,00
Vančo, Lucie06.07.2000peněžitý dar 50,00
Vaněk, Petr09.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Vaníčková, Eva15.09.1947peněžitý dar 300,00
Vaníčková, Eva15.09.1947peněžitý dar 300,00
Vaníčková, Eva15.09.1947peněžitý dar 200,00
Vaníčková, Eva15.09.1947peněžitý dar 100,00
Vaníčková, Eva15.09.1947peněžitý dar 100,00
Vaníčková, Eva15.09.1947peněžitý dar 500,00
Vaníčková, Eva15.09.1947peněžitý dar 100,00
Vaníčková, Eva15.09.1947peněžitý dar 100,00
Vaníčková, Eva15.09.1947peněžitý dar 100,00
Vaníčková, Eva15.09.1947peněžitý dar 100,00
Váňová, Dagmar01.03.1971peněžitý dar 500,00
Váňová, Martina12.02.1974peněžitý dar 1 000,00
Vařeka, Petr13.05.1957peněžitý dar 300,00
Vášová, Renata02.09.1978peněžitý dar 1 000,00
Vašta, Karel02.01.1967peněžitý dar 5 000,00
Vaštová, Světlana07.08.1969peněžitý dar 1 000,00
Vaverka, Jakub09.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Vávra, Jan25.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Vavrda, Richard19.12.1973peněžitý dar 1 000,00
Vávrová, Kristýna20.06.1983peněžitý dar 500,00
Vávrová, Kristýna20.06.1983peněžitý dar 500,00
Vávrová, Kristýna20.06.1983peněžitý dar 500,00
Vecko, Jiří03.02.1987peněžitý dar 200,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Vedral, Vladimír22.04.1968peněžitý dar 2 000,00
Veleba, Jan20.07.1990peněžitý dar 200,00
Veleba, Jan20.07.1990peněžitý dar 200,00
Veleba, Jan20.07.1990peněžitý dar 200,00
Veleba, Jan20.07.1990peněžitý dar 200,00
Veleba, Jan20.07.1990peněžitý dar 200,00
Velek, Ondřej07.12.1955peněžitý dar 3 000,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 1 000,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 10 000,00
Vidím, Václav31.08.1993peněžitý dar 1 000,00
Vidím, Václav31.08.1993peněžitý dar 500,00
Vidím, Václav31.08.1993peněžitý dar 500,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 3 000,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 5 000,00
Vitinger, Aleš12.04.1986peněžitý dar 2 000,00
Vítů, Valerie26.10.2000peněžitý dar 500,00
Vizi, Štěpán06.01.1991peněžitý dar 500,00
Vizi, Štěpán06.01.1991peněžitý dar 1 000,00
Vizi, Štěpán06.01.1991peněžitý dar 200,00
Vizi, Štěpán06.01.1991peněžitý dar 200,00
Vizi, Štěpán06.01.1991peněžitý dar 200,00
Vladařová, Jiřina07.06.1975peněžitý dar 300,00
Vladařová, Jiřina07.06.1975peněžitý dar 300,00
Vladařová, Jiřina07.06.1975peněžitý dar 300,00
Vladařová, Jiřina07.06.1975peněžitý dar 300,00
Vladařová, Jiřina07.06.1975peněžitý dar 300,00
Vladařová, Jiřina07.06.1975peněžitý dar 300,00
Vladařová, Jiřina07.06.1975peněžitý dar 300,00
Vladařová, Jiřina07.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 2 500,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 200,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 200,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 200,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 3 330,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 300,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 200,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 200,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 300,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 200,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 200,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 300,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 6 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlček, Jan19.04.1989peněžitý dar 1 000,00
Vlček, Tomáš06.08.1972peněžitý dar 1 000,00
Vlček, Tomáš06.08.1972peněžitý dar 1 000,00
Vodnárek, Dušan05.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Vodsloň, František15.05.1984peněžitý dar 300,00
Vodsloň, František15.05.1984peněžitý dar 300,00
Vodsloň, František15.05.1984peněžitý dar 300,00
Vohralíková, Šárka15.07.1999peněžitý dar 25,00
Vohralíková, Šárka15.07.1999peněžitý dar 25,00
Vohralíková, Šárka15.07.1999peněžitý dar 25,00
Vohryzková, Jana15.02.1947peněžitý dar 500,00
Vokáč, Adam15.07.2021peněžitý dar 100,00
Vokrouhlecká, Natalia24.02.1988peněžitý dar 400,00
Volák, Jiří17.07.1989peněžitý dar 1 000,00
Volf, Martin05.06.1974peněžitý dar 5 000,00
Volf, Martin11.04.1985peněžitý dar 250,00
Volfová, Eva08.06.1992peněžitý dar 500,00
Volná, Kristina07.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vorel, Martin24.06.1983peněžitý dar 500,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vozák, Petr30.12.1968peněžitý dar 500,00
Vrabec, Vladimír12.06.1979peněžitý dar 1 000,00
Vrtiška, Jakub18.01.1976peněžitý dar 1 000,00
Vrtiška, Jakub18.01.1976peněžitý dar 1 000,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Výborová, Barbora07.02.1998peněžitý dar 200,00
Vyhnal, Martin10.08.1986peněžitý dar 500,00
Wagner, Jiří18.05.1986peněžitý dar 50 000,00
Wagner, Peter16.11.1964peněžitý dar 1 000,00
Weber, Pavel19.07.1986peněžitý dar 67 350,00
Wiglasz, Michal18.01.1990peněžitý dar 1 000,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Wünschová, Anna11.11.1988peněžitý dar 600,00
Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 1 000,00
Zahálková, Lenka31.03.1966peněžitý dar 300,00
Zahálková, Lenka31.03.1966peněžitý dar 300,00
Zahálková, Lenka31.03.1966peněžitý dar 300,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 1 000,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zajac, Zdeněk18.08.1975peněžitý dar 11 000,00
Záleský, Pavel19.04.1979peněžitý dar 150,00
Záleský, Pavel19.04.1979peněžitý dar 150,00
Záleský, Pavel19.04.1979peněžitý dar 150,00
Zálešáková, Debora23.04.1990peněžitý dar 250,00
Zámec, Radim30.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Zamouřil, Jakub25.03.1993peněžitý dar 500,00
Zapletalová, Alena17.04.1996peněžitý dar 300,00
Zapletal, Svatopluk07.11.1946peněžitý dar 500,00
Záruba, Adam07.11.1978peněžitý dar 2 000,00
Zatloukalová, Eva03.02.1958peněžitý dar 1 500,00
Zatloukal, Pavel27.10.1948peněžitý dar 1 000,00
Závodský, Michal02.12.1979peněžitý dar 4 000,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 1 234,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbořilová, Alena22.09.1966peněžitý dar 400,00
Zbožková, Erika02.05.1972peněžitý dar 300,00
Zeman, Daniel22.10.1991peněžitý dar 1 000,00
Zemánek, Vojtěch24.11.1993peněžitý dar 300,00
Zeman, Marek18.07.1978peněžitý dar 50,00
Zeman, Marek18.07.1978peněžitý dar 50,00
Zeman, Marek18.07.1978peněžitý dar 50,00
Zemanová, Lenka26.08.1992bezúplatné plnění 4 310,00 (trička a mikiny s potiskem)
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zemek, Albert27.02.1995peněžitý dar 1 000,00
Zídková, Šárka03.07.1963peněžitý dar 1 000,00
Zikmundová, Petra20.08.1991peněžitý dar 200,00
Zikmundová, Petra20.08.1991peněžitý dar 200,00
Zikmundová, Petra20.08.1991peněžitý dar 200,00
Zima, Michal03.07.1990peněžitý dar 1 000,00
Zima, Michal03.07.1990peněžitý dar 1 000,00
Zima, Michal03.07.1990peněžitý dar 250,00
Zima, Michal03.07.1990peněžitý dar 250,00
Zima, Michal03.07.1990peněžitý dar 250,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 1 000,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zlatohlávek, František17.11.1956peněžitý dar 1 000,00
Zorník, Lukáš18.06.1991peněžitý dar 500,00
Zubatý, Milan13.06.1953peněžitý dar 5 000,00
Žáček, Jan06.05.1990peněžitý dar 300,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 8 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 10 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 3 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 3 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 8 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 8 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 3 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 8 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 3 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 8 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 3 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 8 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 3 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 8 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 3 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 50 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 50 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 8 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 3 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 3 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 16 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 3 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 8 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 8 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žalud, Jan16.06.1978peněžitý dar 1 000,00
Ženatá Pecháčková, Natálie13.03.1992peněžitý dar 500,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žižková, Lucie18.02.1971peněžitý dar 1 000,00
Žwak, Pavel09.09.1983peněžitý dar 500,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy