Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2021

Název politické strany / politického hnutí:
Trikolora

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
08288909

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Pod pekárnami 245/10, Praha, 19000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 608531900, e-mail: info@volimtrikoloru.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Zuzana Majerová Zahradníková - předsedkyněIdentifikátor zprávy: Z6645-20220401163407
Datum: 01.04.2022 14:34:07
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_2021.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 47 509 479,25
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
14 846 300,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 537 419,00
4 Členské příspěvky 1 316 190,33
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 30 809 521,32
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 48,60
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 416 075,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 64 013,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 31 224 925,43
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Administrativní práce 3

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 30 809 521,32 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
ACCOUNTFIN, s.r.o.25599526peněžitý dar 100,00
Adamec,Ing., Radek23.11.1970peněžitý dar 500,00
Adamec, Čestmír19.08.1963peněžitý dar 999,00
Adamec, Pavel23.08.1978peněžitý dar 500,00
Adamec, Vojtěch14.02.1993peněžitý dar 200,00
Adamec, Vojtěch14.02.1993peněžitý dar 100,00
Adam, Josef29.09.1979peněžitý dar 300,00
Adamovičo, Jitka28.06.1975peněžitý dar 200,00
Aftanas, Milan17.09.1981peněžitý dar 1 000,00
Aksamit, Jan03.04.1981peněžitý dar 100,00
Alexandr, Marša23.06.1951peněžitý dar 100,00
Alfrédová, Hana22.12.1981peněžitý dar 200,00
Alla, Stanishevskaya24.11.1985peněžitý dar 2 000,00
Ambrozy, Miroslav15.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Anděl, Petr05.03.1965peněžitý dar 1 000,00
Andreska, Miroslav21.01.1957peněžitý dar 300,00
Andrle, Lubomír06.11.1959peněžitý dar 100,00
Antic, Danilo10.11.1975peněžitý dar 100,00
Antlová, Leona24.11.1974peněžitý dar 250 000,00
Antl, Rostislav20.09.1971peněžitý dar 250 000,00
Antoš, Jaroslav14.11.1944peněžitý dar 1 000,00
Arnaudov, Georgi05.10.1951peněžitý dar 1 333,00
Aron, Pavel16.06.1955peněžitý dar 100,00
Aron, Pavel16.06.1955peněžitý dar 100,00
Aron, Pavel16.06.1955peněžitý dar 100,00
Aron, Pavel16.06.1955peněžitý dar 100,00
Augusta, Jan11.09.1969peněžitý dar 100,00
Babic, Alexandr07.11.1975peněžitý dar 500,00
Babka, Jiří15.11.1982peněžitý dar 100,00
Bacílková, Irena07.07.1983peněžitý dar 999,00
Backa, Karel11.05.2003peněžitý dar 100,00
Bachel, Miroslav08.03.1957peněžitý dar 100,00
Bajus, Jan20.08.1961bezúplatné plnění 5 000,00
Bajza, Rostislav24.03.1965peněžitý dar 100,00
Bakeš, Lukáš19.12.1984peněžitý dar 100,00
Bala, Martin20.04.1987peněžitý dar 100,00
Bala, Martin06.10.1977peněžitý dar 100,00
Balatka, Pavel25.05.1957peněžitý dar 100,00
Balázsová, Marie02.06.1946peněžitý dar 100,00
Balíček, Pavel12.04.1975peněžitý dar 100,00
Balík, Libor29.04.1953peněžitý dar 200,00
Balon-Mierny, Marian29.10.1986peněžitý dar 100,00
Baloun, Michal03.03.1968peněžitý dar 300,00
Balvín, Tomáš19.03.1974peněžitý dar 2 000,00
Balžanka, Radek14.04.1999peněžitý dar 100,00
Bambula, Jiří16.04.1955peněžitý dar 1 000,00
Barak, Josef17.05.1963peněžitý dar 200,00
Barák, Ladislav30.09.1964peněžitý dar 150,00
Barba, Sandberg,29.05.1975peněžitý dar 500,00
Barešová, Dagmar17.06.1967peněžitý dar 200,00
Bárta, Jiří05.07.1944peněžitý dar 1 000,00
Bárta, Jiří05.07.1944peněžitý dar 300,00
Bartáková, Šárka07.02.1976peněžitý dar 100,00
Bárta, Radek15.02.1977peněžitý dar 100,00
Bartl, Josef19.01.1973peněžitý dar 100,00
Bartlová, JIitka08.08.1968peněžitý dar 200,00
Bartlová, Jitka08.08.1968peněžitý dar 200,00
Bartoň,, Jan20.05.1951peněžitý dar 500,00
Bartoň, David03.07.1992peněžitý dar 100,00
Bartoň, Petr03.07.1992peněžitý dar 500,00
Baše, Emil31.08.1968peněžitý dar 100,00
Baum, Petr19.11.1941peněžitý dar 999,00
Baumruk, Jiří27.11.1955peněžitý dar 100,00
Bébar, Jiří08.04.1984peněžitý dar 100,00
Bednář, Ctirad01.03.1962peněžitý dar 100,00
Bednářová, Marie17.02.1967peněžitý dar 500,00
Bedrnová, Patricie13.06.1969peněžitý dar 100,00
Bedroň, Marek01.05.1974peněžitý dar 100,00
Bedroň, Marek01.05.1974bezúplatné plnění 12 000,00
Bedroň, Marek01.05.1974bezúplatné plnění 49 000,00
Bedroň, Marek01.05.1974bezúplatné plnění 80 000,00
Bedroň, Marek01.05.1974bezúplatné plnění 13 000,00
Bedroň, Marek01.05.1974bezúplatné plnění 37 000,00
Běhounek, Bohumil27.03.1969peněžitý dar 500,00
Bechynová, Martina14.07.1970peněžitý dar 100,00
Bechynová, Martina14.07.1970peněžitý dar 100,00
Bechynová, Martina14.07.1970peněžitý dar 100,00
Bechynová, Martina14.07.1970peněžitý dar 100,00
Bechynová, Martina14.07.1970peněžitý dar 100,00
Bechynová, Martina14.07.1970peněžitý dar 100,00
Belina, Pavel11.03.1970peněžitý dar 100,00
Bělka, Ladislav12.07.1987peněžitý dar 100,00
Bělohlávek, Tomáš27.01.1977peněžitý dar 100,00
Bělohlávek, Tomáš27.01.1977peněžitý dar 300,00
Bělohlávek, Tomáš27.01.1977peněžitý dar 300,00
Bělohlávek, Tomáš27.01.1977peněžitý dar 300,00
Běloch, František30.10.1968peněžitý dar 1 000,00
Benč, Jan03.08.1976peněžitý dar 100,00
Benda, Marek29.03.1980peněžitý dar 3 333,00
Bendová, Alžběta30.04.1949peněžitý dar 100,00
Bendová, Markéta29.10.1979peněžitý dar 100,00
Benecan, Jiří30.04.1976peněžitý dar 200,00
Benedikt, Václav16.06.1981peněžitý dar 100,00
Benesova, Zdeňka26.01.1974peněžitý dar 200,00
Benešová, Zdenka26.01.1947peněžitý dar 500,00
Beneš, Petr17.09.1998peněžitý dar 100,00
Beneš, Petr03.04.1978peněžitý dar 5 000,00
Benová, Ivana09.05.1966peněžitý dar 333,00
Beránek, Jaroslav16.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Beránková, Magdaléna31.12.1953peněžitý dar 5 000,00
Beránková, Magdalena21.11.1960bezúplatné plnění 5 000,00
Beranová, Jana16.08.1963peněžitý dar 200,00
Berger, Martin27.06.1976peněžitý dar 100,00
Bernard, Kobierski09.10.1959peněžitý dar 100,00
Berna, Stanislav14.10.1955peněžitý dar 50 000,00
Bertl, Jan02.04.1961peněžitý dar 1 000,00
Bialonová, Hana13.04.1987peněžitý dar 100,00
Bialonová, Hana13.04.1987peněžitý dar 200,00
Bican, Dominik13.04.1986peněžitý dar 100,00
Bičan, Petr09.11.1966peněžitý dar 200,00
Bičiště, Jan09.10.1972peněžitý dar 1 000,00
Bílek, Josef16.04.1947peněžitý dar 900,00
Bílek, Petr25.10.1956peněžitý dar 200,00
Bilič, Ctibor26.04.1953peněžitý dar 200,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Blaha, Josef29.07.1957peněžitý dar 2 000,00
Blaha, Josef29.07.1957peněžitý dar 1 000,00
Blaha, Josef29.07.1957peněžitý dar 1 000,00
Blahuš, Josef08.03.1975peněžitý dar 100,00
Blažek, Antonín06.03.1979peněžitý dar 100,00
Blažek, Josef12.12.1955peněžitý dar 300,00
Blažek, Michal05.06.1981peněžitý dar 100,00
Bližňák, Jaroslav15.06.1994peněžitý dar 100,00
Bogdanovič, Daniel01.11.1981peněžitý dar 200,00
Bohabojová Bílá, Olga28.01.1976peněžitý dar 500,00
Bohabojová Bílá, Olga28.01.1976peněžitý dar 500,00
Boháč, Patrik20.01.1984peněžitý dar 999,00
Boháč, Pavel28.01.1986peněžitý dar 150,00
Bolcek, David02.01.1982peněžitý dar 10 000,00
Bolcek, David02.01.1982peněžitý dar 300,00
Bolina, Daniel19.10.1996peněžitý dar 1 000,00
Borecký, Jiří14.10.1961peněžitý dar 100,00
BORMIN STAV s.r.o.27683745peněžitý dar 100,00
Borovský, Matúš15.09.1986peněžitý dar 500,00
Borový, Rudolf08.10.1967peněžitý dar 100,00
Boško, Martin20.03.1975peněžitý dar 100,00
Boško, Zdeněk19.06.1957peněžitý dar 500,00
Boško, Zdeněk19.06.1957peněžitý dar 200,00
Both, Martin18.05.1987peněžitý dar 100,00
Boudník, Jan26.02.1979peněžitý dar 2 000,00
Brabec, Petr13.05.1971peněžitý dar 1 000,00
Brabec, Petr13.05.1971peněžitý dar 100,00
Brábník, Petr27.03.1969bezúplatné plnění 22 000,00
Bradáč, Jaroslav09.01.1965peněžitý dar 100,00
Bradáč, Miroslav04.02.1949peněžitý dar 100,00
Brachtl, Martin30.10.1970peněžitý dar 200,00
Brachtl, Martin30.10.1970peněžitý dar 500,00
Brajer, Milan09.08.1958peněžitý dar 100,00
Brandejsová, Lucie30.08.1985peněžitý dar 100,00
Brávek, Pavel23.09.1966peněžitý dar 200,00
Bravenec, Jiří05.02.1970peněžitý dar 1 000,00
Bravenec, Jiří21.09.1970peněžitý dar 500,00
Brdečko, Ladislav01.12.1971peněžitý dar 200,00
Brejcha, Jiří20.05.1954peněžitý dar 200,00
Brém, Jiří16.07.1976peněžitý dar 100,00
Briš, Karel16.11.1971peněžitý dar 100,00
Brodecký, Petr30.01.1980peněžitý dar 100,00
Brodský, Matěj26.12.1989peněžitý dar 100,00
Brousek, Václav12.05.1952peněžitý dar 300,00
Brožka, Jaroslav31.12.1974peněžitý dar 999,00
Brožovský, Petr08.02.1962peněžitý dar 111,00
Bršlica, Tomáš17.10.1974peněžitý dar 500,00
Brunda, Marek03.09.1971peněžitý dar 100,00
Brunner, Jan17.02.1950peněžitý dar 500,00
Brůžek, František24.11.1943peněžitý dar 200,00
Bryscejn, Vladimír19.07.1989peněžitý dar 500,00
Brzák, Ivo21.06.1954peněžitý dar 500,00
Brzák, Ivo21.06.1954peněžitý dar 500,00
Březovič, Roman24.11.1975peněžitý dar 1 000,00
Bubeníček, Zdeněk13.01.1967peněžitý dar 100,00
Bubník, Bohuslav26.02.1982peněžitý dar 100,00
Bucky, Tomáš03.06.1976peněžitý dar 110,00
Buček, David21.09.2002peněžitý dar 100,00
Budil, Ivo08.08.1965peněžitý dar 2 000,00
Budovič, Jiří18.12.1987peněžitý dar 100,00
Bucháček, Jan13.10.1972peněžitý dar 100,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 500,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Bujnoch, Radek15.04.1978peněžitý dar 100,00
Bukata, Ján20.03.1957peněžitý dar 300,00
Bula, Michal04.02.1983peněžitý dar 200,00
Bulena, Tomáš11.02.1971peněžitý dar 100,00
Buňát, Radek18.11.1971peněžitý dar 111,00
Buranyč, Štěpán07.05.1979peněžitý dar 999,00
Burda, Patrik18.01.1999peněžitý dar 100,00
Burda, Patrik18.01.1999peněžitý dar 200,00
Bureš, Jiří10.03.1988peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Jiří10.03.1988peněžitý dar 100,00
Burger, Milan13.08.1965peněžitý dar 200,00
Burian, Filip26.06.1975peněžitý dar 200,00
Burian, Jan18.01.1993peněžitý dar 200,00
Burian, Michal15.03.1975peněžitý dar 200,00
Burian, Miroslav23.10.1970peněžitý dar 100,00
Burian, Patrik29.10.1978peněžitý dar 100,00
Burle, Martin13.11.1971peněžitý dar 5 000,00
Burle, Martin13.11.1971peněžitý dar 1 000,00
Bursáková, Bronislav30.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Buřič, René13.04.1973peněžitý dar 100,00
Bydžovský, Milan28.08.1990peněžitý dar 2 000,00
Bykova, Elena08.05.1969peněžitý dar 100,00
Býma, Marek11.06.1982peněžitý dar 666,00
Cafourek, František06.08.1956peněžitý dar 500,00
Caisek, Karel05.05.1994peněžitý dar 101,00
Cajthaml, Vladimír09.10.1976peněžitý dar 100,00
Capital group invest corp. a.s.27825311peněžitý dar 2 000 000,00
Capital group invest corp. a.s.27825311peněžitý dar 1 000 000,00
Capital group invest corp. a.s.27825311bezúplatné plnění 3 000 000,00
Cejnar, Roman21.01.1959peněžitý dar 1 000,00
Cejnar, Roman21.01.1959peněžitý dar 999,00
Ceral, Michal29.09.1973peněžitý dar 100,00
Cicvárková, Jana04.05.1961bezúplatné plnění 5 000,00
Cielecki, Jiří27.07.1974peněžitý dar 200,00
Cícha, Stanislav27.06.1979peněžitý dar 100,00
Cimbál, Pavel02.05.1977peněžitý dar 100,00
Cink, Vladislav12.06.1978peněžitý dar 200,00
Císař, Petr27.01.1965peněžitý dar 500,00
Císař, Petr27.01.1965peněžitý dar 200,00
COME vending, s.r.o.47666960bezúplatné plnění 40 000,00
CONNEXO services, s.r.o.6692397peněžitý dar 10 000,00
Coufal, Bohuslav15.06.1968peněžitý dar 100 000,00
Coufal, Bohuslav15.06.1968bezúplatné plnění 25 000,00
Coufal, Bohuslav15.06.1968bezúplatné plnění 25 000,00
Coufal, Bohuslav15.06.1968bezúplatné plnění 25 000,00
Cozl, Marek02.09.1977peněžitý dar 500,00
Cozl, Marek02.09.1977peněžitý dar 200,00
CTT media s.r.o.28720920peněžitý dar 10 000,00
Culka, Miloš22.02.1946peněžitý dar 990,00
Cunková, Jiřina06.04.1967peněžitý dar 100,00
Cupáková, Eva24.05.1963peněžitý dar 500,00
Cvejn, Zdeněk27.03.1981peněžitý dar 20 000,00
Cvejn, Zdeněk Mgr., Ing.27.03.1971bezúplatné plnění 10 000,00
Cvrček, Lukáš30.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Čada, Petr28.01.1970peněžitý dar 10 000,00
Čada, Petr28.01.1970peněžitý dar 2 000,00
Čada, Roman07.03.1962peněžitý dar 1 500,00
Čada, Roman07.03.1962peněžitý dar 200,00
Čadová, Lenka22.06.1967peněžitý dar 200,00
Čaloud, Adam05.05.2000peněžitý dar 100,00
Čapek, Vítězslav26.05.1955peněžitý dar 300,00
Čapková, Marie13.08.1960peněžitý dar 5 000,00
Čapková, Marie13.08.1960peněžitý dar 5 000,00
Čáslavka, Luděk09.08.1949peněžitý dar 100,00
Častulík, Lukáš23.05.1980peněžitý dar 200,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 500,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 500,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 200,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 200,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 200,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 200,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 200,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 200,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 200,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 200,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 200,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 200,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 200,00
Čech, Kryštof22.08.1959peněžitý dar 5 000,00
Čech, Milan22.08.1959peněžitý dar 200,00
Čech, Zdeněk27.12.1960peněžitý dar 500,00
Čech, Zdeněk27.12.1960peněžitý dar 500,00
Čekalová, Miriam14.02.1974peněžitý dar 100,00
Čermák, Josef03.01.1970peněžitý dar 100,00
Čermák, Josef16.04.1975peněžitý dar 300,00
Čermáková, Marcela27.11.1975peněžitý dar 100,00
Čermáková, Marie23.02.1981peněžitý dar 5 000,00
Čermák, Pavel08.10.1995peněžitý dar 100,00
Čermák, Václav16.04.1975peněžitý dar 100,00
Čermák, Vilém16.07.1944peněžitý dar 500,00
Černá, Dana08.12.1966peněžitý dar 300,00
Černá, Dana08.12.1966peněžitý dar 5 000,00
Černá, Helena23.01.1952peněžitý dar 200,00
Černá, Lenka25.06.1964peněžitý dar 100,00
Černá, Marcela18.01.1958peněžitý dar 500,00
Černá, Marcela18.01.1958peněžitý dar 100,00
Černík, Aleš07.03.1969peněžitý dar 100,00
Černík, Karel20.10.1939peněžitý dar 300,00
Černý, Jan18.07.1944peněžitý dar 333,00
Černý, Martin27.09.1990peněžitý dar 7 000,00
Černý, Michal23.12.1981peněžitý dar 500,00
Černý, Otto20.01.1949peněžitý dar 3 000,00
Černý, Stanislav08.08.1972peněžitý dar 100,00
Čertík, Jan14.05.1984peněžitý dar 100,00
Červek, Jaromír21.08.1949peněžitý dar 500,00
Červenka, Miroslav28.11.1955peněžitý dar 27 000,00
Červenka, Ondřej30.11.1976peněžitý dar 8 000,00
Červenka, Radim15.11.1978peněžitý dar 33 000,00
Červenka, Radim15.11.1978bezúplatné plnění 24 200,00
Červenka, Rudolf07.10.1947peněžitý dar 5 000,00
Červenka, Rudolf07.10.1947peněžitý dar 500,00
Červinka, Vít28.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Čevela, Martin16.05.1968peněžitý dar 700,00
Čevela, Martin16.05.1968peněžitý dar 100,00
Čihák, Jiří25.02.1965peněžitý dar 100,00
Číp, Pavel18.01.1965peněžitý dar 500,00
Číž, Ladislav20.08.1988peněžitý dar 100,00
Čížmář, Luděk06.11.1941peněžitý dar 1 000,00
Čmejlová, Lenka02.12.1971peněžitý dar 1 000,00
Čmiel, Filip23.03.1974peněžitý dar 200,00
ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.60071109bezúplatné plnění 207 800,00
ČSAD Slaný s.r.o.60193425bezúplatné plnění 103 900,00
ČSAD Ústí nad Orlicí s.r.o.60108851bezúplatné plnění 155 850,00
DACHSERVIS CZ s.r.o.25687549peněžitý dar 2 000,00
Danel, Jakub03.02.1993peněžitý dar 100,00
Daniel, Ausburher15.03.1974peněžitý dar 100,00
Daniel, Martin24.12.1988peněžitý dar 100,00
Daniel, Petr26.06.1978peněžitý dar 1 000,00
David, Pavel28.05.1972peněžitý dar 100,00
Dejmek, Martin08.11.1973peněžitý dar 100,00
Devera, Milan31.07.1953peněžitý dar 500,00
Diblíčková, Simona16.09.1966peněžitý dar 100,00
Dittrich, Karel04.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Dlabal, Pavel13.02.1969peněžitý dar 100,00
Dlesek, Petr12.11.1978peněžitý dar 100,00
Doboš, Boleslav01.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Dobrý, Petr24.12.1974peněžitý dar 100,00
Dohnal, Pavel13.04.1969bezúplatné plnění 2 400,00
Doksanský, Filip17.08.1975peněžitý dar 1 000,00
Doksanský, Filip17.08.1975peněžitý dar 1 000,00
Dolejší, Helena12.10.1972peněžitý dar 2 000,00
Dolejš, Vít13.07.1972peněžitý dar 1 000,00
Doležal, Jan24.09.1974peněžitý dar 100,00
Doležal, Miroslav07.02.1994peněžitý dar 500,00
Doležal, Radek25.08.1973peněžitý dar 200,00
Doležal, Radek25.08.1973peněžitý dar 200,00
Domaniža, Ivo09.01.1979peněžitý dar 150 000,00
Domaniža, Ivo09.01.1979peněžitý dar 150 000,00
Domaniža, Ivo09.01.1979peněžitý dar 200 000,00
Domín, Richard19.12.1969peněžitý dar 100,00
Dostál, Daniel07.09.1978peněžitý dar 100,00
Dostál, Jiří13.12.1981peněžitý dar 100,00
Dostál, Radim15.03.1982peněžitý dar 200 000,00
Dostál, Roman29.11.1979peněžitý dar 300 000,00
Dovhomilja, Jiří14.04.1946peněžitý dar 500,00
Dračka, Milan08.08.1973peněžitý dar 127,36
Drahoš, Zdeněk08.02.1960peněžitý dar 800,00
Drak, Radim04.06.1989peněžitý dar 200,00
Drápal, Petr12.04.1970peněžitý dar 200,00
Drásal, Michal31.12.1983peněžitý dar 100,00
Draska, Eva13.03.1967peněžitý dar 300,00
Drážka, Miroslav08.08.1970peněžitý dar 200,00
Drbal, Marin20.06.1975peněžitý dar 100,00
Drbohlav, Pavel07.07.1966peněžitý dar 100,00
Drda, Lubomír25.10.1961peněžitý dar 100,00
Dream Gym s. r. o.5222681peněžitý dar 500,00
Dreksler, Josef02.01.1957peněžitý dar 100,00
Drnec, Jiří12.03.1969peněžitý dar 200,00
Drobek, Jaroslav03.06.1977peněžitý dar 1 001,00
Drozdová, Dagmar29.04.1969peněžitý dar 100,00
Drtil, Jan21.07.1972peněžitý dar 1 000,00
Dubišár, Josef19.03.1978peněžitý dar 108,00
Duda, Radomír12.02.1976peněžitý dar 300,00
Dudla, Martin14.10.1976peněžitý dar 100,00
Dudr, Pavel02.12.1949peněžitý dar 200,00
Duludis, Christos28.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Duludis, Christos28.01.1962peněžitý dar 1 000,00
Duludis, Christos28.01.1962peněžitý dar 100,00
Dundáčková, Eva11.06.1964peněžitý dar 200,00
Dunovský, Daniel04.01.1968peněžitý dar 999,00
Dupalová, Jarmila06.08.1928peněžitý dar 200,00
Dušek, Aleš19.10.1979peněžitý dar 500,00
Duzbábková, Miloslava07.08.1986peněžitý dar 300,00
Duží, René29.06.1973peněžitý dar 100,00
Dvorský, Kamil01.02.1970peněžitý dar 300,00
Dvorský, Pavel16.06.1960peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Antonín26.02.1974peněžitý dar 500,00
Dvořák, Jakub15.08.1989peněžitý dar 100,00
Dvořák, Jakub15.08.1989peněžitý dar 101,00
Dvořák, Jan28.04.1966peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Jiří15.08.1956peněžitý dar 100,00
Dvořák, Jiří15.08.1956peněžitý dar 500,00
Dvořák, Ludvík30.10.1956peněžitý dar 3 000,00
Dvořák, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 999,00
Dvořák, Martin13.08.1974peněžitý dar 200,00
Dvořák, Michal11.10.1977peněžitý dar 100,00
Dvořák, Michal11.10.1977peněžitý dar 100,00
Dvořák, Oldřich28.03.1982peněžitý dar 300,00
Dvořák, Roman01.03.1985peněžitý dar 2 000,00
Dvouletý, Michal15.10.1979peněžitý dar 30 000,00
Dvouletý, Michal15.10.1979bezúplatné plnění 60 500,00
DYNAMIC BRANDS s.r.o.6815057peněžitý dar 200,00
Dyntar, Tomáš25.06.1967peněžitý dar 200,00
Dyntar, Tomáš25.06.1967peněžitý dar 200,00
Eberlová, Miroslava11.11.1949peněžitý dar 100,00
Eidelpes, Vít03.05.1977peněžitý dar 500,00
Eliáš, Roman21.07.1969peněžitý dar 100,00
Endal, Filip27.10.1975peněžitý dar 1 000,00
Endrle, Pavel07.05.1972peněžitý dar 100,00
Endrle, Pavel07.05.1972peněžitý dar 100,00
Endrle, Pavel07.05.1972peněžitý dar 100,00
Endrle, Pavel07.05.1972peněžitý dar 100,00
Endrle, Pavel07.05.1972peněžitý dar 100,00
Endrle, Pavel07.05.1972peněžitý dar 100,00
Endrlová, Radka22.05.1987peněžitý dar 100,00
Erik, Sedláček09.04.1982peněžitý dar 500,00
Erlebach, Jiří06.06.1969peněžitý dar 10 000,00
Eštván, František17.02.1953peněžitý dar 100,00
Failová, Jarmila23.09.1957peněžitý dar 100,00
Fajt, Jiří12.04.1996peněžitý dar 100,00
Fajtmajer, Miroslav15.04.1966peněžitý dar 103,00
Färber, David13.08.1975peněžitý dar 100,00
Farkasová, Miroslava06.05.1971peněžitý dar 100,00
Farkas, Tibor04.01.1981peněžitý dar 500,00
Fatka, Milan02.10.1983peněžitý dar 100,00
Fecko, Lukáš16.08.1982peněžitý dar 200,00
Fejfar, Pavel02.02.1971peněžitý dar 300,00
Fencl, Jan27.11.1972peněžitý dar 100,00
Fencl, Jiří28.10.1974peněžitý dar 200,00
Fencl, Petr08.03.1969peněžitý dar 2 000,00
Fencl, Tomáš10.11.1999peněžitý dar 100,00
Fendrich, Zdeněk04.04.1980peněžitý dar 500,00
Ferbas, Martin14.08.1970peněžitý dar 100,00
Ferda, Jan14.11.1978peněžitý dar 300,00
Ferencová, Alena08.06.1967peněžitý dar 1 000,00
Ferenčík, Štěpán26.09.2001peněžitý dar 500,00
Fetata s.r.o.5367778peněžitý dar 20 000,00
Fexa, Jindřich24.07.1959peněžitý dar 100,00
Fiala, František01.06.1976peněžitý dar 100,00
Fiala, Pavel12.03.1970peněžitý dar 200,00
Fiala, Petr05.02.1958peněžitý dar 200,00
Fiala, Vladimír10.01.1969peněžitý dar 200,00
Fiala, Zdeněk06.01.1977peněžitý dar 100,00
Fialka, Václav18.10.1974peněžitý dar 100,00
Fialová, Alexandra24.12.1972peněžitý dar 100,00
Fiedler, Karel31.12.1961peněžitý dar 100,00
Fiedler, Lukáš15.03.1977peněžitý dar 3 000,00
Fikes, Martin24.06.1970peněžitý dar 999,00
Filip, Stanislav30.07.1968peněžitý dar 100,00
FINEP HOLDING, SE27927822peněžitý dar 200 000,00
FINEP HOLDING, SE27927822peněžitý dar 200 000,00
Firla, Jan30.07.1948peněžitý dar 100,00
Fiřt, Jiří06.12.1969peněžitý dar 500,00
Fišera, Pavel30.10.1977bezúplatné plnění 10 000,00
Fišer, Pavel12.11.1951peněžitý dar 1 500,00
FITNESSWORLD.CZ, s.r.o.29035937peněžitý dar 25 000,00
Flegelová, Dobromila05.07.1979peněžitý dar 4 000,00
Flégl, Zdeněk23.09.1973peněžitý dar 500,00
Flégr, Jaroslav21.04.1969bezúplatné plnění 5 000,00
Flégr, Zdeněk23.09.1956bezúplatné plnění 10 000,00
Fleischhanso, Květuše28.05.1940peněžitý dar 100,00
Flídr, Pavel19.07.1974peněžitý dar 200,00
Floryk, David08.12.1968peněžitý dar 100,00
Foller, Jan04.12.1952peněžitý dar 500,00
Folta, Václav15.03.1941peněžitý dar 1 000,00
Foltin, David23.07.1970peněžitý dar 200,00
Formánková, Radka20.04.1970peněžitý dar 2 000,00
Fořt, Petr04.12.1969peněžitý dar 500,00
Fořt, Petr04.12.1969peněžitý dar 500,00
Fošumová, Jarmila26.11.1966peněžitý dar 999,00
Fošumová, Jarmila26.11.1966peněžitý dar 100,00
Fošunová, Jarmila26.11.1966peněžitý dar 999,00
Fouček, Milan17.12.1979peněžitý dar 100,00
Foukalová, Jitka01.06.1985peněžitý dar 100,00
Fraitová, Jana03.12.1944peněžitý dar 300,00
Fraitová, Jana03.12.1944peněžitý dar 10 000,00
Fraitová, Jana03.12.1944peněžitý dar 6 500,00
Fraitová, Jana03.12.1944peněžitý dar 5 000,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Francúz, Vladimír21.10.1973peněžitý dar 5 000,00
Francúz, Vladimír21.10.1973peněžitý dar 5 000,00
Frankič, Jiří24.06.1978peněžitý dar 100,00
Frank, Miroslav19.05.1980peněžitý dar 300,00
Frank, Petr15.06.1960peněžitý dar 200,00
Frantl, Jan23.07.1962peněžitý dar 500,00
Franzel, Pavel28.01.1978peněžitý dar 300,00
Franzová, Martina10.09.1959peněžitý dar 900,00
Franzová, Martina10.09.1959peněžitý dar 500,00
Frauknecht, Karel26.11.1959peněžitý dar 100,00
Freimann, Pavel11.07.1974peněžitý dar 100,00
Frelová, Markéta15.03.1975peněžitý dar 300,00
Frič, Vítězslav29.08.1968peněžitý dar 800,00
Friedrich, Václav10.03.1961peněžitý dar 100,00
Frnka, Daniel21.11.1970peněžitý dar 100,00
Frühbauer, Oldřich25.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Frycová, Michaela21.08.1968peněžitý dar 100,00
Fryč, Antonín10.06.1953peněžitý dar 1 000 000,00
Fryč, Antonín10.06.1953peněžitý dar 1 000 000,00
Fryč, Antonín10.06.1953peněžitý dar 80 000,00
Frýdal, Jakub18.05.1992peněžitý dar 100,00
FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.26893223peněžitý dar 100 000,00
Fuchsová, Simona29.03.1963peněžitý dar 500,00
Funioková, Naděžda29.11.1970peněžitý dar 300,00
Furstenzeller, Josef19.03.1958peněžitý dar 200,00
Futter, Rudolf27.11.1962peněžitý dar 100,00
Gabaj, Jiří25.09.1963peněžitý dar 2 000,00
Gabaj, Jiří25.09.1963peněžitý dar 100,00
Gabrhelik, Svatopluk19.12.1967peněžitý dar 100,00
Gabriel, Jindřich16.03.1966peněžitý dar 100,00
Gago, Tomáš21.06.1974peněžitý dar 500,00
Gajdosikova, Lucie05.12.1986peněžitý dar 300,00
Gajdušek, Miloslav23.05.1952peněžitý dar 100,00
Gallová, Ema12.05.1971peněžitý dar 100,00
Gallová, Ema12.05.1971peněžitý dar 100,00
Galuszka, Jan20.03.1988peněžitý dar 1 000,00
Gaper, Martin28.04.1970peněžitý dar 100,00
Gargulák, Jan20.09.2001peněžitý dar 100,29
GEM Dent, s.r.o.4057058peněžitý dar 100 000,00
GEM Dent, s.r.o.4057058peněžitý dar 50 000,00
GEM Dent, s.r.o.4057058peněžitý dar 13 000,00
GEM Dent, s.r.o.4057058peněžitý dar 300,00
Gembalová, Lubica24.12.1956bezúplatné plnění 10 000,00
Gerich, Karel12.12.1968peněžitý dar 100,00
Germanič, Petr31.08.1968peněžitý dar 100,00
Gerža, Michal11.05.1971peněžitý dar 150,00
Gigler, Jiří01.01.1970peněžitý dar 400,00
Gigler, Jiří01.01.1970peněžitý dar 400,00
Gigler, Jiří01.01.1970peněžitý dar 300,00
Gigler, Jiří01.01.1970peněžitý dar 300,00
Gladovic, Zoran27.10.1968peněžitý dar 100,00
Gladovic, Zoran27.10.1968peněžitý dar 1,00
Gladovic, Zoran27.10.1968peněžitý dar 1,00
Glos, Dalibor27.11.1975peněžitý dar 100,00
Golianová, Eva30.07.1958peněžitý dar 300,00
Gomezová, Iva17.11.1963peněžitý dar 500,00
Gottwaldová, Alena14.08.1969peněžitý dar 100,00
Graf, Břetislav01.07.1954peněžitý dar 100,00
Graham, Lenka22.04.1975peněžitý dar 200,00
Gregor, Jakub17.03.1984peněžitý dar 100,00
Greguš, Radan13.11.1958peněžitý dar 1 000,00
Gréková, Petra19.01.1969peněžitý dar 1 000,00
Grigorová, Pavla12.06.2000peněžitý dar 100,00
Grill, Zdeněk27.10.1986peněžitý dar 100,00
Grim, Jiří19.05.1960peněžitý dar 100,00
Grimm, Lukáš13.08.1981peněžitý dar 500,00
Grimm, Lukáš13.08.1981peněžitý dar 500,00
Grohmann, Milan01.03.1963peněžitý dar 100,00
Grospietsch, Martin22.12.1968peněžitý dar 500,00
Guckler, Daneil10.11.1979peněžitý dar 100,00
Guryca, Pertr26.11.1950peněžitý dar 1 000,00
Gust, Kopejtko,31.03.1958peněžitý dar 100,00
Güttner, Jan28.07.1980peněžitý dar 200,00
Habeš, Petr26.05.1980peněžitý dar 150,00
Haisová, Darja08.07.1958peněžitý dar 300,00
Hájek, David27.07.1979peněžitý dar 200,00
Hájek, David Ing21.07.1979bezúplatné plnění 10 000,00
Hájek, Jiří26.03.1952peněžitý dar 999,00
Hájek, Martin08.02.1963peněžitý dar 100,00
Hájek, Tomáš27.09.1972peněžitý dar 200,00
Hajník, Filip31.12.1972peněžitý dar 200,00
Hála, Martin30.10.1958peněžitý dar 500,00
Halamík, Lubomír22.04.1962peněžitý dar 300,00
Hala, Radek19.01.1971peněžitý dar 500,00
Halas, Roman18.04.1976peněžitý dar 100,00
Halinár, Martin04.12.1986peněžitý dar 100,00
Hamáček, Vojtěch21.07.1978peněžitý dar 100,00
Hanák3, David12.10.1971peněžitý dar 20 000,00
Hanák, Libor31.03.1985peněžitý dar 999,00
Hanák, Libor31.03.1985peněžitý dar 999,00
Hanáková, Václava18.05.1956peněžitý dar 100,00
Handsuh, Miroslav12.11.1951peněžitý dar 500,00
Hanuš, Viliam30.04.1949peněžitý dar 999,00
Hanuš, Viliam30.04.1949peněžitý dar 999,00
Hanyk, Laislav23.03.1967peněžitý dar 500,00
Hanzák, Milan13.01.1961peněžitý dar 999,00
Hanzal, Jaroslav27.04.1957peněžitý dar 300,00
Hanzal, Jaroslav27.04.1957peněžitý dar 100,00
Hanzlík, Milan03.03.1975peněžitý dar 100,00
Hapala, Petr10.02.1950peněžitý dar 1 000,00
Hapala, Petr10.02.1950peněžitý dar 100,00
HAPO-Servis s.r.o.27973816bezúplatné plnění 84 000,00
Harazim, Ing.Arch.03.11.1957peněžitý dar 300,00
Hárovník, Jiří02.06.1946peněžitý dar 100,00
Hása, Pavel29.04.1966peněžitý dar 200,00
Haska, Jan17.07.1984peněžitý dar 999,00
Haskei, Petr25.01.1976peněžitý dar 150,00
Hasoňová, Jana18.05.1978bezúplatné plnění 5 000,00
Hašek, Štěpán13.07.1955peněžitý dar 500,00
Hašek, Štěpán13.07.1955peněžitý dar 400,00
Haška, Vojtěch24.08.1989peněžitý dar 1 100,00
Hauber, Marek09.04.1977peněžitý dar 3 000,00
Havala, Štefan29.05.1980peněžitý dar 100,00
Havelka, Martin04.04.1976peněžitý dar 250,00
Havelka, Miloslav29.09.1975peněžitý dar 300,00
Havelka, Miloslav21.12.1967peněžitý dar 1 000,00
Havelka, Miloslav21.12.1967peněžitý dar 1 000,00
Havelka, Miloslav21.12.1967peněžitý dar 100,00
Havlíček, Bohumil04.11.1962peněžitý dar 500,00
Havlíček, Roman09.01.1966peněžitý dar 100,00
Havrda, Jaroslav07.12.1963peněžitý dar 615,61
Havrda, Miroslav MUDr.23.10.1963bezúplatné plnění 20 000,00
Havrlant, Tomáš11.08.1962peněžitý dar 500,00
Heca, Michael09.05.1970peněžitý dar 365,00
Hedvičák, Miroslav12.08.1945bezúplatné plnění 10 000,00
Heger, Martin02.11.1983peněžitý dar 500,00
Heinz, Josef03.07.1961peněžitý dar 100,00
Heinz, Josef03.07.1961peněžitý dar 100,00
Hejl, Ondřej28.06.1987peněžitý dar 100,00
Hejný, Jan28.08.1961bezúplatné plnění 5 000,00
Hejtmánek, Vladimír31.03.1982peněžitý dar 300,00
Hendrich, Albert29.05.1964peněžitý dar 500,00
Hendrich, Pavel19.08.1971peněžitý dar 100,00
Hendrich, Vladimír10.05.1956peněžitý dar 500,00
Hendrych, Jaromír11.01.1963peněžitý dar 100,00
Herman, Boris14.06.1964peněžitý dar 500,00
Herman, Jaroslav22.02.1971peněžitý dar 200,00
Hermannová, Bohumila11.10.1955peněžitý dar 200,00
Herzig, Petr05.07.1970peněžitý dar 300,00
Heřmánek, Roman09.07.1958peněžitý dar 100,00
Hibsch, David21.12.1970peněžitý dar 500,00
Hicklová, Jana30.10.1981peněžitý dar 5 000,00
Hilský, Jiří21.10.1956peněžitý dar 100,00
Himl, Daniel14.07.1964peněžitý dar 1 000,00
Hinterbuchner, Eugen10.02.1949peněžitý dar 4 000,00
Hinterbuchner, Eugen10.02.1949peněžitý dar 400,00
Hladeček, Ivan15.04.1964peněžitý dar 100,00
Hladíková, Monika19.06.1976bezúplatné plnění 10 000,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlinovský, Evžen17.09.1950peněžitý dar 2 000,00
Hlobil, Lukáš21.10.1976peněžitý dar 100,00
Hlobil, Petr18.03.1974peněžitý dar 100,00
Hloušková, Andrea15.10.1973peněžitý dar 100,00
Hložanka, Daniel20.05.1966peněžitý dar 100,00
Hnízdil, Otakar07.01.1961peněžitý dar 100,00
Hnízdil, Otakar07.01.1961peněžitý dar 100,00
Hnízdilová, Alena25.09.1961bezúplatné plnění 5 000,00
Hodina, Aleš29.11.1972peněžitý dar 100,00
Hodonský, Patrik10.06.1973peněžitý dar 100,00
Höferová, Marcela06.05.1965peněžitý dar 1 000,00
Höferová, Marcela06.05.1965peněžitý dar 100,00
Höferová, Marcela06.05.1965bezúplatné plnění 500,00
Hofírek, Jiří06.05.1977peněžitý dar 100,00
Hofman, Jan25.02.1966peněžitý dar 500,00
Hofman, Miroslav19.03.1961peněžitý dar 100,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav12.03.1943peněžitý dar 100,00
Holeček, Miroslav12.03.1943peněžitý dar 100,00
Holibka, Kristián10.10.1995peněžitý dar 300,00
Holibka, Kristián10.10.1995bezúplatné plnění 5 000,00
Holibka, Vladimír22.04.1966bezúplatné plnění 5 000,00
Holub, Alexandr26.09.1968peněžitý dar 999,00
Holub, Jiří10.06.1954peněžitý dar 100,00
Holub, Martin31.08.1970peněžitý dar 500,00
Holub, Martin31.08.1970peněžitý dar 100,00
Holubová, Hana13.06.1961peněžitý dar 1 500,00
Holuša, Michael08.09.1986peněžitý dar 100,00
Homolka, František25.03.1968peněžitý dar 300,00
Homolka, Petr07.10.1976peněžitý dar 100,00
Honig, Vítězslav13.04.1983peněžitý dar 100,00
Horáček, Jan01.04.1980peněžitý dar 500,00
Horáček, Jan01.04.1980peněžitý dar 500,00
Horáček, Jan01.04.1980peněžitý dar 333,00
Horáček, Luboš21.10.1961peněžitý dar 500,00
Horáček, Petr19.02.1968peněžitý dar 999,00
Horáček, Tomáš05.09.1975peněžitý dar 1 000,00
Horáčková, Jana12.08.1964peněžitý dar 100,00
Horáčková, Jana30.01.1965peněžitý dar 500,00
Horák, Libor27.01.1971peněžitý dar 100,00
Horák, Petr17.03.1976peněžitý dar 100,00
Horák, Stanislav25.03.1947peněžitý dar 1 000,00
Horníček, Aleš24.08.1974peněžitý dar 100,00
Hort, Jakub22.07.1970peněžitý dar 1 500,00
Hossingerová, Simona01.05.1964peněžitý dar 100,00
Hoško, Aleš25.08.1977peněžitý dar 200,00
Hošťálek, Miroslav12.03.1943peněžitý dar 100,00
Hošťálek, Miroslav12.03.1943peněžitý dar 100,00
Hošťálek, Miroslav12.03.1943peněžitý dar 100,00
Hošťálek, Miroslav12.03.1943peněžitý dar 100,00
Hošťálek, Miroslav12.03.1943peněžitý dar 100,00
Hošťálek, Miroslav12.03.1943peněžitý dar 100,00
Hošťálek, Miroslav12.03.1943peněžitý dar 100,00
Hošťálek, Miroslav12.03.1943peněžitý dar 100,00
Hošťálková, Tatiana25.10.1951peněžitý dar 300,00
Hošťálková, Tatiana25.10.1951peněžitý dar 100,00
Hošťálková, Tatiana25.10.1951peněžitý dar 100,00
Houdek, Luboš16.07.1969peněžitý dar 500,00
Houdek, Petr30.03.1953peněžitý dar 100,00
Hovorka, Bedřich10.11.1984peněžitý dar 900,00
Hovorka, Petr19.05.1967peněžitý dar 100,00
Hrabal, Jakub20.11.1975peněžitý dar 200,00
Hrabata, Lubomír23.09.1953peněžitý dar 100,00
Hradecký, Karel20.04.1944bezúplatné plnění 500,00
Hradecký, Robert21.06.1974bezúplatné plnění 5 000,00
Hradilová, Marie24.04.1996peněžitý dar 400,00
Hromádko, Martin16.11.1988peněžitý dar 200,00
Hronová, Věra26.08.1986peněžitý dar 1 000,00
Hrubá, Jitka25.10.1970peněžitý dar 100,00
Hrubešová, Yvona22.05.1968peněžitý dar 100,00
Hrubý, Robert16.04.1969peněžitý dar 100,00
Hrušík, Ján01.08.1977peněžitý dar 100,00
HRUŠKA stavební spol. s r.o.26099730peněžitý dar 999,00
Hruška, Miroslav04.04.1969peněžitý dar 100,00
Hrušovský, Michal23.07.1964peněžitý dar 100,00
Hrůza, Přemysl16.08.1967peněžitý dar 10 000,00
Hříbek, Josef08.10.1974peněžitý dar 100,00
Hřivnáč, Libor12.11.1959bezúplatné plnění 40 000,00
Hřivnáč, Libor12.11.1959bezúplatné plnění 6 000,00
Hřivnáč, Libor12.11.1959bezúplatné plnění 10 000,00
Hřivnáč, Libor12.11.1959bezúplatné plnění 5 000,00
Hubený, Josef28.12.1951peněžitý dar 250,00
Hubka, Martin02.06.1974peněžitý dar 100,00
Hučko, Ralph16.02.1964peněžitý dar 100,00
Hůda, Jan26.10.1968peněžitý dar 100,00
Hudcová, Dagmar16.07.1965peněžitý dar 400,00
Hudcová, Zdenka22.12.1985peněžitý dar 500,00
Hudeček, Daniel28.11.1967peněžitý dar 500,00
Hudeček, Pavel17.04.1979peněžitý dar 100,00
Hudeček, Pavel18.12.1965peněžitý dar 1 100,00
Hudzieczek, Zbyněk31.03.1984peněžitý dar 333,33
Humhal, Jan11.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Hummel, Martin17.09.1963peněžitý dar 100,00
Hunacek, Petr16.01.1980peněžitý dar 100,00
Huněk, Martin03.03.1961peněžitý dar 1 000,00
Hunter, Lucas07.11.1982peněžitý dar 100,00
Hurdes, Petr31.03.1975peněžitý dar 100,00
Hůrek, Lumír21.12.1986peněžitý dar 500,00
Hurka, Bohumil07.05.1960peněžitý dar 200,00
Hůrka, Ludvík23.11.1960peněžitý dar 5 555,00
Hurych, František02.01.1977peněžitý dar 4 000,00
Husarik, Pavel15.01.1950peněžitý dar 1 000,00
Husarik, Pavel15.01.1950peněžitý dar 500,00
Huser, Ivan11.07.1956peněžitý dar 500,00
Hušek, Jíří21.10.1959peněžitý dar 500,00
Hvizd, František14.04.1981peněžitý dar 100,00
Hyklová, Dagmar28.11.1969peněžitý dar 200,00
Hykyš, Stanislav09.12.1977peněžitý dar 5 000,00
Hyťhová, Tereza23.02.1995peněžitý dar 50 000,00
Hyťhová, Tereza23.02.1995peněžitý dar 50 000,00
Hyťhová, Tereza23.02.1995peněžitý dar 36 300,00
Hyťhová, Tereza23.02.1995peněžitý dar 30 000,00
Hyťhová, Tereza23.02.1995peněžitý dar 4 000,00
Hýžová, Drahomíra13.03.1966peněžitý dar 2 000,00
Chaloupec, Milan12.12.1970peněžitý dar 100,00
Chaloupka, Martin28.03.1984peněžitý dar 100,00
Chamrad, Aleš28.04.1969peněžitý dar 100,00
Charouz, Pavel14.07.1961peněžitý dar 900,00
Charvát, Daniel06.06.1981peněžitý dar 3 000,00
Charvát, Michal22.12.2004peněžitý dar 100,00
Chládek, Lubomír05.05.1943peněžitý dar 100,00
Chlad, Richard13.03.1962peněžitý dar 100 000,00
Chlebena, Rostislav30.07.1989peněžitý dar 100,00
Chlumčanská doprava s.r.o.25238922peněžitý dar 20 000,00
Chlum, Miloslav18.06.1979peněžitý dar 100,00
Chmela, Emil28.01.1975peněžitý dar 50 000,00
Chmelařová, Hana30.12.1961peněžitý dar 200,00
Chmélářová, Lenka01.08.1958peněžitý dar 100,00
Choděra, Oldřich17.12.1948peněžitý dar 2 000,00
Cholasta, Luděk16.12.1951peněžitý dar 500,00
Chrenová, Jana29.08.1969peněžitý dar 100,00
Chrudina, Dalibor30.06.1967peněžitý dar 999,00
Chrudina, Dalibor30.06.1967peněžitý dar 100,00
Chval, Jiří09.12.1982peněžitý dar 999,00
Chvíla, Josef07.07.1960peněžitý dar 1 000,00
Chyský, Jan29.10.1977peněžitý dar 100,00
ICOM transport a.s.46346040bezúplatné plnění 189 600,00
Ihm, Markéta14.04.1979peněžitý dar 100,00
Ilkoová, Václava08.03.1974peněžitý dar 100,00
Indrák, David24.07.1997peněžitý dar 100,00
Indrák, Pavel12.03.1991peněžitý dar 200,00
Ing Petr Krause72596333bezúplatné plnění 34 475,00
Ingrová, Romana10.10.1985peněžitý dar 100,00
Ingrová, Romana10.10.1985peněžitý dar 200,00
Innert, Adam21.09.1985peněžitý dar 100,00
Irrlacherová, Radmila01.06.1971peněžitý dar 200,00
Ivančo, Ivan02.03.1968peněžitý dar 100,00
Ivo, Rohlena20.09.1991peněžitý dar 500,00
Izák, Robert10.06.1964peněžitý dar 2 000,00
Jadrný, Petr28.02.1975peněžitý dar 100,00
Jágrová, Olga13.11.1937bezúplatné plnění 10 000,00
Jahoda, David04.08.1977peněžitý dar 100,00
Jakeš, Jiří06.06.1954peněžitý dar 500,00
Jakeš, Petr01.10.1960peněžitý dar 10 000,00
Jakeš, Petr01.10.1960peněžitý dar 10 000,00
Jakub, Augusta19.05.1985peněžitý dar 200,00
Jakubík, Ivo24.10.1961peněžitý dar 100,00
Jalovec, Stanislav17.11.1992peněžitý dar 100,00
Janderka, Erich20.12.1949peněžitý dar 50 000,00
Jandl, Jan07.09.1968peněžitý dar 100,00
Janeček, Martin31.07.1972peněžitý dar 100,00
Janečka, Zbyněk17.11.1954peněžitý dar 300,00
Janíček, Jan08.04.1964peněžitý dar 100,00
Janíková Razková, K13.04.1981peněžitý dar 300,00
Janíková Razková, K13.04.1981peněžitý dar 500,00
Janišová, Olga19.11.1953peněžitý dar 990,00
Janka, Srtružková05.05.1961peněžitý dar 100,00
Jankovský, Kamil10.03.1958peněžitý dar 50 000,00
Jan, Mimránek13.04.1983peněžitý dar 500,00
Janoš, Petr13.07.1978peněžitý dar 300,00
Janoušek, Libor20.05.1974peněžitý dar 400,00
Janoušek, Petr02.01.1960peněžitý dar 200,00
Janoušková, Lenka28.06.1965peněžitý dar 100,00
Janovský, Jakub05.09.1995peněžitý dar 100,00
Janovský, Petr21.10.1974peněžitý dar 100,00
Jan, Petr16.03.2001peněžitý dar 100,00
Jansa Šrůtková, Soňa03.09.1968peněžitý dar 300,00
Jansa, Břetislav21.11.1949bezúplatné plnění 2 000,00
Janský, Jan10.05.1981peněžitý dar 300,00
Janů, Kateřina07.10.1964peněžitý dar 100,00
Jarab, Milan03.02.1956peněžitý dar 100,00
Jarolímek, Josef01.06.1955peněžitý dar 100,00
Jarolímek, Otto03.04.1961peněžitý dar 30 000,00
Jaroš, Jiří14.06.1964peněžitý dar 100,00
Jaroš, Jiří29.07.1979peněžitý dar 300,00
Jaroš, Pavel09.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Jaroš, Roman21.01.1965peněžitý dar 100,00
Javorský, Libor11.05.1967peněžitý dar 100,00
Ječná, Irena06.01.1964peněžitý dar 300,00
Jedlička, Jan02.02.1976peněžitý dar 200,00
Jedlička, Michal24.08.1991peněžitý dar 100,00
Jedlička, Pavel05.09.1947peněžitý dar 200,00
Jedlička, Pavel09.04.1965peněžitý dar 200,00
Jehlář, Zbyněk30.08.1984peněžitý dar 5 000,00
Jehlička, Pavel09.04.1965peněžitý dar 5 000,00
Jehlička, Pavel09.04.1965peněžitý dar 3 500,00
Jehlička, Pavel09.04.1965peněžitý dar 3 000,00
Jehličková, Jana19.01.1966peněžitý dar 100,00
Jechová, Jana29.12.1992peněžitý dar 500,00
Jelínek, Jiří14.10.1971peněžitý dar 6 500,00
Jelínek, Jiří14.10.1970peněžitý dar 900,00
Jelínek, Jiří19.03.1976peněžitý dar 100,00
Jelínek, Jiří14.10.1970peněžitý dar 300,00
Jelínek, Karel04.05.1980peněžitý dar 1 000,00
Jelínková, Dominika11.02.1990peněžitý dar 100,00
Jeník, Michal17.04.1997peněžitý dar 100,00
Jeřábek, Jan07.12.1983peněžitý dar 100,00
Jeřábek, Jiří14.10.1954peněžitý dar 100,00
Jeřábek, Radek14.10.1985peněžitý dar 1 000,00
Jeřábek, Vít20.05.1974peněžitý dar 500,00
Jeřábková, Šárka Ing24.04.1971bezúplatné plnění 2 000,00
Ješina, Tomáš31.08.1971peněžitý dar 999,00
Jezberová, Jana03.06.1963peněžitý dar 3 500,00
Ježek, Milan29.11.1989peněžitý dar 500,00
Ježek, Tomáš12.02.1960peněžitý dar 200,00
Jičínský, Vladimír16.01.1965peněžitý dar 500,00
Jílek, Petr20.04.1979peněžitý dar 500,00
Jindřich, Čeněk23.11.1971peněžitý dar 18 000,00
Jiránek, Pavel30.11.1984peněžitý dar 100,00
Jirásek, Jan25.02.1949peněžitý dar 500,00
Jirásek, Martin29.06.1964peněžitý dar 999,00
Jirásek, Václav08.04.1951peněžitý dar 300,00
Jirosvský, Pavel20.12.1988peněžitý dar 300,00
Jiříček, Pavel16.04.1962peněžitý dar 2 000,00
Jiříček, Pavel16.04.1962peněžitý dar 1 000,00
Jiřička, Jiří10.09.1956peněžitý dar 500,00
Jiří, Jindra20.12.1951peněžitý dar 100,00
Jiří, Kostroun30.11.1978peněžitý dar 10 000,00
Jiřinec, Martin29.09.1999peněžitý dar 200,00
Johanovská, Zdeňka28.08.1942peněžitý dar 200,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Josef Vyboštok - izolace48775398peněžitý dar 1 000,00
Josef Vyboštok - izolace48775398peněžitý dar 400,00
Jukinová, Helena17.12.1963peněžitý dar 3 000,00
Jukinová, Helena17.12.1963peněžitý dar 200,00
Jůna, Martin09.04.1986peněžitý dar 100,00
Jung, Alois16.06.1953peněžitý dar 100,00
Just, Karel08.10.1953peněžitý dar 100,00
Justová, Marcela31.07.1964peněžitý dar 1 000,00
Juzek, Jan24.09.1981peněžitý dar 100,00
Kabelka, Petr11.02.1982peněžitý dar 3 000,00
Kacin, Petr14.07.1974peněžitý dar 400,00
Kačmařík, Oldřich11.06.1971peněžitý dar 100,00
Kadavý, Petr27.11.1978peněžitý dar 100,00
Kadeřávek, Jan18.05.1983peněžitý dar 200,00
Kadlecová, Bušinová22.04.1968peněžitý dar 100,00
Kadlecová, Dagmar02.08.1955peněžitý dar 5 000,00
Kadlecová, Dagmar02.08.1955peněžitý dar 900,00
Kadlecová, Helena11.08.1970peněžitý dar 2 000,00
Kafka, David11.06.1948peněžitý dar 100,00
Kakrda, David12.11.1984peněžitý dar 100,00
Kakrda, Tomáš15.01.1963peněžitý dar 700,00
Kaláb, Petr18.03.1977peněžitý dar 500,00
Kaláb, Petr18.03.1977peněžitý dar 500,00
Kaláb, Petr18.03.1977peněžitý dar 500,00
Kaláb, Petr18.03.1977peněžitý dar 500,00
Kaláb, Petr18.03.1977peněžitý dar 500,00
Kaláb, Petr18.03.1977peněžitý dar 500,00
Kaláb, Petr18.03.1977peněžitý dar 500,00
Kaláb, Petr18.03.1977peněžitý dar 500,00
Kaláb, Petr18.03.1977peněžitý dar 500,00
Kaláb, Petr18.03.1977peněžitý dar 500,00
Kaláb, Petr18.03.1977peněžitý dar 500,00
Kaláb, Petr18.03.1977peněžitý dar 500,00
Kalabzová, Zdeňka25.01.1990peněžitý dar 100,00
Kalas, Antonín06.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Kalas, Antonín06.01.1981peněžitý dar 500,00
Kalenda, Miroslav19.04.1975peněžitý dar 500,00
Kalfeřt, Tomáš04.12.1981bezúplatné plnění 500,00
Kalista, Jan10.11.1979peněžitý dar 500,00
Kalíšek, Ladislav08.04.1966peněžitý dar 500,00
Kalousek, Jaroslav02.10.1953peněžitý dar 200,00
Kalvach, Jiří13.03.1948peněžitý dar 1 100,00
Kalvach, Jiří13.03.1948peněžitý dar 1 500,00
Kaňa, Karel04.08.1968peněžitý dar 200,00
Kaňka, Jaroslav22.09.1954peněžitý dar 100,00
Kanta, Tomáš12.05.1981peněžitý dar 100,00
Kantor, Miroslav11.10.1963peněžitý dar 500,00
Kaprál, Vojtěch11.05.1969peněžitý dar 300,00
Kaprál, Vojtěch11.05.1969peněžitý dar 10 000,00
Kaprál, Vojtěch11.05.1969peněžitý dar 6 500,00
Karafiátová, Věra04.11.1956peněžitý dar 150,00
Karásek, Josef30.09.1945peněžitý dar 100,00
Karásek, Petr17.03.1977bezúplatné plnění 5 000,00
Karas, Radek02.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Karas, Zbyněk25.12.1980peněžitý dar 1 000,00
Karbanová, Ladislava09.02.1953peněžitý dar 100,00
Karger, Jan26.01.1977bezúplatné plnění 5 000,00
Karlík, Michal17.11.1964peněžitý dar 10 000,00
Kasal, Libor16.09.1967peněžitý dar 100,00
Kassl, Pavel16.03.1962peněžitý dar 1 000,00
KAŠNÝ, David16.06.1988peněžitý dar 100,00
Kašný, Martin08.06.1980peněžitý dar 222,00
Kašpárek, Jiří15.09.1974peněžitý dar 100,00
Katarína, Hanzlíková20.07.1972peněžitý dar 200,00
Kaucký, Mila21.04.1952peněžitý dar 500,00
Kaucký, Oldřich07.12.1953peněžitý dar 200,00
Kaucký, Oldřich07.12.1953peněžitý dar 100,00
Kazda, Jiří25.03.1947peněžitý dar 100,00
Kebis, Daniel13.10.1973peněžitý dar 50 000,00
Kebis, Daniel13.10.1973peněžitý dar 200 000,00
Kejik, Jindřich17.07.1985peněžitý dar 200,00
Kello, Dominik15.04.1986peněžitý dar 100,00
Kerber, Radovan04.07.1978peněžitý dar 100,00
Khasová, Lenka15.04.1983peněžitý dar 100,00
Khestlová, Iveta14.10.1967peněžitý dar 100,00
Kičerka, Jakub23.02.1992peněžitý dar 999,00
Kičerka, Jakub23.02.1992peněžitý dar 500,00
Kinkorová, Monika25.09.1959peněžitý dar 1 000,00
Kirman, Lubomír14.10.1965peněžitý dar 100,00
KKS, spol. s r.o42340802peněžitý dar 100 000,00
Klabal, Jiří05.02.1984peněžitý dar 100,00
Klacik, Jan19.01.1969peněžitý dar 200,00
Klacik, Jan19.01.1969peněžitý dar 200,00
Klanská, Vladimíra09.09.1947peněžitý dar 1 000,00
Klas, Pavel05.06.1949peněžitý dar 100,00
Klaudys, František07.02.1973peněžitý dar 500,00
Klausová, Monika09.02.1971peněžitý dar 500,00
Klaus, Václav10.09.1969peněžitý dar 100 000,00
Kleiberová, Jana25.10.1969peněžitý dar 100,00
Klein design s.r.o.27770346bezúplatné plnění 15 000,00
Klein design s.r.o.27770346bezúplatné plnění 10 000,00
Klein, Čeněk06.10.1989peněžitý dar 850,00
Klein, Čeněk06.10.1989peněžitý dar 300,00
Kleinerová, Helena06.04.1952peněžitý dar 1 000,00
Kleinerová, Helena06.04.1952peněžitý dar 1 000,00
Kleisner, Jan07.07.1983peněžitý dar 100,00
Klejma, Tomáš MUDr.06.07.1949bezúplatné plnění 5 000,00
Klíma, Libor06.01.1971peněžitý dar 20 000,00
Klíma, Martin26.09.1970peněžitý dar 100,00
Klímková, Lenka17.03.1983peněžitý dar 2 000,00
Klinger, Václav20.02.1971peněžitý dar 100,00
Kliský, Roman03.02.1967peněžitý dar 100,00
Klofáč, Zdeněk24.10.1972peněžitý dar 5 000,00
Klonfar, Zdeněk05.01.1955peněžitý dar 100,00
Klonfar, Zdeněk05.01.1955peněžitý dar 100,00
Klučinová, Lenka12.05.1965peněžitý dar 100,00
Knapovská, Marie14.11.1950bezúplatné plnění 5 000,00
Knapovský, Miroslav07.11.1971peněžitý dar 3 000,00
Knapovský, Miroslav07.11.1971peněžitý dar 3 000,00
Knapovský, Miroslav07.11.1971peněžitý dar 3 000,00
Knapovský, Miroslav07.11.1971peněžitý dar 3 000,00
Knapovský, Miroslav07.11.1971bezúplatné plnění 5 000,00
Knedlíková, Vítězslava06.01.1971peněžitý dar 730,00
Knespl, Tomáš03.11.1965peněžitý dar 100,00
Knespl, Tomáš03.11.1965peněžitý dar 100,00
Koblížková, Martina24.06.1973peněžitý dar 100,00
Kocánek, Josef02.09.1962peněžitý dar 100,00
Kocián, Václav05.03.1976peněžitý dar 999,00
Kocman, Jaroslav29.03.1976peněžitý dar 500,00
Kocmánková, Iva06.11.1964peněžitý dar 100,00
Kocourek, Petr26.09.1979peněžitý dar 999,00
Kocourek, Petr26.09.1979bezúplatné plnění 5 000,00
Kocourek, Vladan20.04.1966peněžitý dar 100,00
Kocur, Valter05.12.1960peněžitý dar 10 000,00
Kocur, Valter05.12.1960peněžitý dar 3 000,00
Kočí, Radek22.06.1978peněžitý dar 100,00
Koderičová, Dagmar26.07.1969peněžitý dar 100,00
Kohoutek, Tomáš12.06.1965peněžitý dar 100,00
Kohout, Jiří22.03.1985peněžitý dar 100,00
Kohout, Petr03.10.1974peněžitý dar 500,00
Kokešová, Šárka29.03.1965peněžitý dar 100,00
Koksa,, Vít18.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Koksa,, Vít18.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Koksa,, Vít18.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Koksa,, Vít18.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Koksa,, Vít18.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Koksa,, Vít18.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Koláček, Jan24.04.1979bezúplatné plnění 21 000,00
Kolář, Jan30.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Kolář, Jiří01.08.1970peněžitý dar 100,00
Kolář, Pavel18.03.1943peněžitý dar 200,00
Kolašín, Petr31.10.1963peněžitý dar 100,00
Kolinger, Vít19.10.1962peněžitý dar 200,00
Kolman, Michal22.11.1973peněžitý dar 100,00
Komendirová, Dana05.09.1964peněžitý dar 500,00
Komůrková, Jana02.08.1969peněžitý dar 500,00
Konas, Jiří06.04.1963peněžitý dar 260,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 400,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 100,00
Konečný, Miroslav28.12.1961peněžitý dar 1 000,00
Konior, Jiří29.05.1953peněžitý dar 200,00
Konopásková, Janka03.08.1957peněžitý dar 100,00
Konšel, Alois10.07.1993peněžitý dar 35 000,00
Konšel, Alois30.01.1966peněžitý dar 300,00
Konšel, Alois04.03.1967peněžitý dar 300,00
Konšel, František30.01.1966peněžitý dar 50 000,00
Kopal, Jan22.11.1977peněžitý dar 1 000,00
Kopal, Jan22.11.1977peněžitý dar 100,00
Kopal, Jan22.11.1977peněžitý dar 100,00
Kopal, Roman26.03.1966peněžitý dar 100,00
Kopanko, Vladimír17.01.1972peněžitý dar 500,00
Kopa, Peter09.11.1944peněžitý dar 1 200,00
Kopa, Petr09.11.1944peněžitý dar 500,00
Kopasová, Kristýna23.05.1964peněžitý dar 200,00
Kopčáková, Věra18.08.1952bezúplatné plnění 15 000,00
Kopecký, Jiří04.09.1958peněžitý dar 200,00
Kopecký, Jiří04.09.1958peněžitý dar 200,00
Kopecký, Martin25.08.1980peněžitý dar 100,00
Kopek, Jan25.03.1974peněžitý dar 100,00
Kopeň, Jiří30.12.1953peněžitý dar 1 000,00
Korab, Emanuel01.12.1961peněžitý dar 200,00
Korba, Ondřej15.01.1992peněžitý dar 100,00
Korbel, Pavel13.11.1970peněžitý dar 100,00
Kormoš, Rostislav01.06.1962peněžitý dar 100,00
Kořínek, Ivo14.03.1949peněžitý dar 100,00
Kosarova, Miroslava06.01.1967peněžitý dar 900,00
Kostelníková, Dagmar13.12.1953peněžitý dar 100,00
Kostelníková, Dagmar13.12.1953peněžitý dar 100,00
Kostrba, Ivo07.02.1983peněžitý dar 100,00
Košek, Ota21.05.1958peněžitý dar 30 000,00
Košek, Ota21.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Košíčková, Miloslava25.03.1973peněžitý dar 200,00
Košnar, Václav28.01.1963peněžitý dar 1 000,00
Kotrbáček, František25.05.1941peněžitý dar 100,00
Kotrbaková, Jarmila02.04.2000peněžitý dar 100,00
Kotrch, Martin13.02.1968peněžitý dar 300,00
Kottek, René12.05.1971peněžitý dar 100,00
Koubek, Jakub30.12.1988peněžitý dar 777,00
Koubek, Jakub30.12.1988peněžitý dar 777,00
Koucký, Miroslav07.09.1959peněžitý dar 100,00
Koudelka, Zdeněk09.05.1969peněžitý dar 50 000,00
Koudelková, Iva15.06.1977peněžitý dar 100,00
Koukal, Karel08.10.1968peněžitý dar 100,00
Koukalová, Jarmila01.11.1953peněžitý dar 100,00
Koupil, Petr10.08.1976peněžitý dar 200,00
Koupil, Petr10.08.1976peněžitý dar 100,00
Kouřil, Oldřich01.04.1959peněžitý dar 100,00
Kouřil, Oldřich30.04.1971peněžitý dar 100,00
Kouřil, Ondřej02.07.1976peněžitý dar 100,00
Kouřil, Tomáš30.07.1968peněžitý dar 1 000,00
Koutnak, Ondřej13.04.1971peněžitý dar 200,00
Koutný, Aleš12.02.1963peněžitý dar 500,00
Kovács, Miroslav04.03.1976peněžitý dar 500,00
Kovanda, Pavel04.07.1977peněžitý dar 100,00
Kovařík, Adam12.02.1984peněžitý dar 1 000,00
Kovaříková, Kateřina08.08.1985peněžitý dar 500,00
Kovaříková, Kateřina08.08.1985peněžitý dar 100,00
Kovářová, Alena20.06.1972peněžitý dar 100,00
Kozák, Jaroslav10.10.1959peněžitý dar 800,00
Kozák, Petr05.04.1978peněžitý dar 100,00
Kozák, Václav28.05.1974peněžitý dar 500,00
KR - TOOLS s.r.o.26923114peněžitý dar 50 000,00
Kráčmera, Libor01.06.1967peněžitý dar 150,00
Kraemerová, Milana24.01.1947peněžitý dar 300,00
Kraemer, Pavel28.09.1947peněžitý dar 100,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Král, Martin07.07.1974peněžitý dar 100,00
Král, Michal08.05.1964peněžitý dar 10 000,00
Králová, Jitka28.02.1960peněžitý dar 100,00
Králová, Jitka13.08.1974peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 100 000,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Kratěna, Pavel25.07.1964peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Aleš07.04.1958peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Aleš23.09.1972peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Martin07.11.1972peněžitý dar 400,00
Kratochvílo, Kateřina14.07.1981peněžitý dar 100,00
Kratochvílová, Gabriela03.01.1973peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Petr30.07.1973peněžitý dar 100,00
Krause, Petr22.10.1979peněžitý dar 50 000,00
Krause, Petr22.10.1979peněžitý dar 777,00
Krause, Petr Ing23.10.1979bezúplatné plnění 265 000,00
Kraus, František14.06.1962peněžitý dar 100,00
Kraus, Jaroslav19.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Krbek, Rudolf06.11.1947peněžitý dar 200,00
Krčil, Vladimír18.05.1983peněžitý dar 200,00
Krčmář, Michal26.06.1977peněžitý dar 100,00
Krechler, Jiří10.12.1979peněžitý dar 100,00
Kreigelová, Gabriela06.03.1961peněžitý dar 500,00
Kreigelová, Gabriela06.03.1961peněžitý dar 100,00
Krejča, Martin14.07.1980peněžitý dar 100,00
Krejča, Martin14.07.1980peněžitý dar 100,00
Krejčí, Jan20.04.1971peněžitý dar 100,00
Krejčí, Michal Ing.08.06.1984bezúplatné plnění 8 300,00
Krejčí, Petr17.04.1973peněžitý dar 1 000,00
Krejčír, Miroslav07.10.1959peněžitý dar 200,00
Krejčířová, Jarmila02.10.1989peněžitý dar 111,00
Krejčířová, Marcela09.04.1955peněžitý dar 500,00
Krejhlík, Pavel30.06.1965peněžitý dar 200,00
Kremser, Antonín10.08.1972peněžitý dar 100,00
Kresta, Radim02.04.1974peněžitý dar 100,00
Krešňák, Petr29.12.1960peněžitý dar 500,00
Kristek, Pavel24.06.1991peněžitý dar 100,00
Kristufek, Stanislav15.12.1961peněžitý dar 1 000,00
KRIZ, DAVID07.02.1977peněžitý dar 100,00
KRIZ, DAVID07.02.1977peněžitý dar 100,00
Krnáč, Pavel12.03.1957peněžitý dar 999,00
Krob, Pavel29.01.1967peněžitý dar 100,00
Krob, Václav09.04.1958peněžitý dar 1 000,00
Kropáček, Jiří16.02.1989peněžitý dar 100,00
Krtil, Radovan31.07.1973peněžitý dar 200,00
Krumpl, Roman10.05.1971peněžitý dar 100,00
Krupík, Pavel28.07.1988peněžitý dar 100,00
Krupnik, Jiří20.05.1990peněžitý dar 222,11
Krůta, Zdeněk03.09.1970peněžitý dar 10 000,00
Kružík, Jan13.11.1971peněžitý dar 100,00
Křišta, Štěpán30.12.1984peněžitý dar 200,00
Křivánek, Jan07.01.1940bezúplatné plnění 500,00
Křivánková, Ludmila20.05.1971peněžitý dar 15 000,00
Křivánková, Ludmila20.05.1971peněžitý dar 1 000,00
Křivánková, Ludmila20.05.1971peněžitý dar 500,00
Křivánková, Ludmila20.05.1971peněžitý dar 500,00
Křivánková, Ludmila20.05.1971peněžitý dar 400,00
Křivánková, Ludmila20.05.1971peněžitý dar 400,00
Křivánková, Ludmila20.05.1971peněžitý dar 400,00
Křivánková, Ludmila20.05.1971peněžitý dar 100,00
Křivánková, Ludmila20.05.1971peněžitý dar 100,00
Křivánková, Ludmila20.05.1971peněžitý dar 100,00
Křivánková, Ludmila20.05.1971bezúplatné plnění 2 210,00
Křivka, Jan11.12.1984peněžitý dar 300,00
Křivka, Jan12.11.1984peněžitý dar 300,00
Křivský, Jan02.06.1977peněžitý dar 100,00
Křivský, Jan02.06.1977peněžitý dar 100,00
Křížek, Adam28.07.1983peněžitý dar 300,00
Křížek, Miroslav28.07.1979peněžitý dar 10 000,00
Křížek, Stanislav21.07.1938peněžitý dar 500,00
Křížek, Stanislav21.07.1938peněžitý dar 500,00
Křížková, Kateřina24.01.1977peněžitý dar 100,00
Kříž, Miloš12.05.1954peněžitý dar 100,00
Křížová, Tereza17.10.1966peněžitý dar 100,00
Ktoasová, Malgorzata17.09.1963peněžitý dar 100,00
Kubackova, Anna19.04.1953peněžitý dar 100,00
Kubala, Libor30.10.1973peněžitý dar 100,00
Kubáň, Luděk17.11.1961peněžitý dar 999,00
Kubata, Václav19.03.1962peněžitý dar 50 000,00
Kubata, Václav19.03.1962peněžitý dar 10 000,00
Kubata, Václav19.03.1962peněžitý dar 2 000,00
Kubát, Jiří21.09.1990peněžitý dar 100,00
Kubát, Pavel12.02.1972peněžitý dar 800,00
Kubernát, Václav01.04.1996peněžitý dar 100,00
Kubeš, Jan19.01.1960peněžitý dar 100,00
Kubias, Jaroslav22.11.1940peněžitý dar 500,00
Kubíček, Josef22.05.1951peněžitý dar 200,00
Kubíček, Martin11.03.1986peněžitý dar 100,00
Kubíček, Michal26.09.1976peněžitý dar 0,01
Kubíček, Michal26.09.1976peněžitý dar 0,01
Kubíček, Michal26.09.1976peněžitý dar 0,01
Kubíček, Michal26.09.1976peněžitý dar 0,01
Kubíček, Michal26.09.1976peněžitý dar 0,01
Kubíček, Michal26.09.1976peněžitý dar 200,00
Kubíček, Ondřej12.01.2001peněžitý dar 200,00
Kubíček, Vlastimil22.02.1963peněžitý dar 1 000,00
Kubina, Bronislav29.12.1971peněžitý dar 100,00
Kubín, Zdeněk25.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Kubiska, Miroslav14.09.1978peněžitý dar 100,00
Kubizňáková, Stanislava09.01.1958peněžitý dar 1 000,00
Kubr, Zdeněk22.12.1955peněžitý dar 1 000,00
Kučava, Viktor19.08.1973peněžitý dar 2 000,00
Kučera, Jan04.12.1960peněžitý dar 1 500,00
Kučera, Marcel28.04.1969peněžitý dar 100 000,00
Kučera, Martin02.02.1973peněžitý dar 100,00
Kučera, Miroslav25.10.1950peněžitý dar 100,00
Kučera, Radek07.02.1979peněžitý dar 100,00
Kučera, Václav09.02.1975peněžitý dar 200,00
Kučerová, Blanka16.05.1981peněžitý dar 100,00
Kučerová, Blanka16.05.1981peněžitý dar 900,00
Kučerová, Ivona13.11.1964peněžitý dar 100,00
Kudrnová, Zuzana06.12.1962peněžitý dar 500,00
Kufa, Jan12.08.1981peněžitý dar 500,00
Kufr, Alois05.07.1948peněžitý dar 150,00
Kuchár, Milan06.01.1968peněžitý dar 200,00
Kuchař, Jan17.10.1958peněžitý dar 4 567,00
Kuchař, Radim21.10.1970peněžitý dar 50 000,00
Kuchař, Stanislav02.04.1969peněžitý dar 15 000,00
Kuchař, Stanislav02.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Kuchař, Stanislav02.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Kuchař, Stanislav02.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Kuchta, Miroslav19.02.1966peněžitý dar 200,00
Kukla, Petr14.06.1988peněžitý dar 300,00
Kukla, Petr14.06.1988peněžitý dar 200,00
Kuklík, Pavel26.06.1963peněžitý dar 1 000,00
Kulawiak, Jozef05.03.1948peněžitý dar 100,00
Kulhánek, Bohumil16.06.1974peněžitý dar 100,00
Kulhánek, Tomáš13.09.1975peněžitý dar 601,00
Kulhavý, Jiří29.03.1968peněžitý dar 7 000,00
Kulheim, Jan26.02.1944peněžitý dar 1 500,00
Kuna, Prokop04.08.1973peněžitý dar 100,00
Kurek, Pavel12.08.1962peněžitý dar 2 000,00
Kůrka, Petr25.06.1949peněžitý dar 10 000,00
Kusý, Karel26.08.1969peněžitý dar 100,00
Kutín, Miroslav18.03.1973bezúplatné plnění 2 000,00
Kutka, Pavel15.06.1960peněžitý dar 3 333,00
Kux, Michal08.04.1990bezúplatné plnění 5 000,00
Kvasnicová, Anežka10.09.1965peněžitý dar 100,00
Kybast, Ondřej22.07.1963peněžitý dar 3 000,00
Kykrych, Zdeněk19.07.1973peněžitý dar 100,00
Ládr, Ivan13.01.1967peněžitý dar 500,00
Lagan, Michal06.02.1978peněžitý dar 200,00
Lahovský, Marek07.02.1995peněžitý dar 100,00
Lahvička, Zdeněk20.05.1991bezúplatné plnění 5 000,00
Lameš, Jiří15.02.1962peněžitý dar 2 000,00
Langer, Jiří26.10.1946peněžitý dar 100,00
Langer, Karel01.01.1970peněžitý dar 200,00
Langmajer, Luděk06.06.1971peněžitý dar 500,00
Langová, Michaela24.02.1986peněžitý dar 100,00
Lang, Richard30.12.1979peněžitý dar 222,00
Lang, Rudolf16.05.1972peněžitý dar 100,00
Lank, David29.12.1985peněžitý dar 200,00
Lanz, Zdeněk29.01.1958peněžitý dar 100,00
Lát, Ivo24.04.1955peněžitý dar 100,00
Lavička, Miroslav19.01.1978peněžitý dar 500,00
Lažanová, Alexandra20.08.1961peněžitý dar 1 000,00
Le Bris Elis, Markéta16.11.1971peněžitý dar 500,00
Lébl, Miroslav27.12.1978peněžitý dar 100,00
Lederer, Petr14.05.1967peněžitý dar 500,00
Lehká, Anna29.02.1972peněžitý dar 500,00
Lehnerová, Marie11.01.1965peněžitý dar 100,00
Lejsal, Bronislav14.05.1990peněžitý dar 500,00
Lejsal, Bronislav14.05.1990peněžitý dar 100,00
Lejsková, Pavlína19.09.1963peněžitý dar 100,00
Lenfeld, Aleš06.04.1975peněžitý dar 100,00
Lerch, Petr01.01.1980peněžitý dar 100,00
Lesák, Vladimír14.12.1963bezúplatné plnění 10 000,00
Lesniak, Marian30.11.1959peněžitý dar 500,00
Lesniak, Marian30.11.1959peněžitý dar 100,00
Letocha, Milan03.06.1984peněžitý dar 200,00
Levý, Václav22.04.1969peněžitý dar 100,00
Lexa, Jan16.02.1973peněžitý dar 100,00
Libánský, Vladi19.03.1954peněžitý dar 999,00
Libor, David11.09.1949peněžitý dar 100,00
Libor, Lukáš19.08.1961peněžitý dar 200 000,00
Libor, Lukáš19.08.1961peněžitý dar 50 000,00
Licek, Miroslav19.05.1963peněžitý dar 100,00
Ličková, Hana21.06.1962peněžitý dar 100,00
Lindovský, Karel31.01.1986peněžitý dar 100,00
Linhart, Bořek05.05.1973peněžitý dar 500,00
Linhart, Jan30.07.1964peněžitý dar 1 000,00
Linhart, Jan30.07.1964peněžitý dar 1 000,00
Linhart, Tomáš01.04.1981peněžitý dar 200,00
Linhart, Vít14.12.1961peněžitý dar 20 000,00
Linhart, Vít14.12.1961peněžitý dar 15 000,00
Linhart, Vít14.12.1961peněžitý dar 10 000,00
Linhart, Vít14.12.1961peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linková, Julie23.07.1991bezúplatné plnění 4 000,00
Lipina, Tomáš22.07.1968peněžitý dar 100,00
Lipovský, Dušan03.11.1975peněžitý dar 500,00
Listopad, Petr29.05.1964peněžitý dar 100,00
Liška, Jan28.05.1990peněžitý dar 200,00
Liška, Jiří02.08.1971peněžitý dar 999,00
Liška, Luboš21.05.1988peněžitý dar 1 500,00
Lochman, Petr23.09.1962peněžitý dar 100,00
Lochner, Ivan01.02.1946peněžitý dar 200,00
Lojek, Miloslav06.01.1949peněžitý dar 200,00
Lorencová, Marcela02.01.1967peněžitý dar 1 000,00
Lorenc, Rafael13.05.1958peněžitý dar 999,00
Lorenc, Rafael13.05.1958peněžitý dar 200,00
LORENZ, Zbyšek28.01.1971peněžitý dar 200,00
Louda, Ondřej06.07.1982peněžitý dar 100,00
Ložek, Jaromír17.01.1966peněžitý dar 500,00
Luběník, Jiří29.07.1963peněžitý dar 100,00
Ludvík, Míka22.09.1975peněžitý dar 100,00
Lukáč, Martin08.11.1961peněžitý dar 200,00
Lukasová, Martina03.07.1990peněžitý dar 1 000,00
Lukášek, Martin15.05.1971peněžitý dar 1 000,00
Lukáš, Libor19.08.1961peněžitý dar 500 000,00
Lukeš, Jiří12.08.1969peněžitý dar 100,00
Luksch, Paul David04.08.1986peněžitý dar 100,00
Luksza, David16.10.1979peněžitý dar 150,00
Luňák, Vojtěch29.10.1985bezúplatné plnění 2 000,00
Luzar, Tomáš06.05.1987peněžitý dar 100,00
Lužáková, Miluše27.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Macek, Jiří30.10.1981peněžitý dar 999,00
Macek, Tomáš27.12.1969peněžitý dar 10 000,00
Mačurová, Helena28.03.1973peněžitý dar 200,00
Maďa, Milan05.05.1957peněžitý dar 100,00
Macháček, Pavel31.07.1957peněžitý dar 1 000,00
Macháček, Pavel12.01.1988peněžitý dar 100,00
Machačík, Jiří18.09.1961peněžitý dar 200,00
Macháčková, Miroslava14.02.1966peněžitý dar 300,00
Macháčková, Petra20.11.1968peněžitý dar 100,00
Machalík, Jiří27.06.1965peněžitý dar 369,00
Machalínek, Tomáš29.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Macharáček, Ivo13.09.1967peněžitý dar 300,00
Machek, Pavel31.07.1957peněžitý dar 100,00
Mach, Jindřich31.07.1975peněžitý dar 500,00
Mach, Josef06.03.1987peněžitý dar 100,00
Machovský, Josef02.02.1955peněžitý dar 100,00
Mach, Petr06.05.1975peněžitý dar 500,00
Mach, Roman10.09.1974peněžitý dar 500,00
Majer, Jan21.01.1978bezúplatné plnění 2 000,00
Majer, Jan21.01.1978bezúplatné plnění 2 000,00
Majerová, Zuzana28.06.1972peněžitý dar 300,00
Majerová, Zuzana28.06.1972peněžitý dar 50 000,00
Majringer, Patrik06.01.1972peněžitý dar 500,00
Malá, Jana26.03.1981peněžitý dar 500,00
Malecek, Stanislav22.01.1965peněžitý dar 100,00
Malenovský, Radek05.01.1973peněžitý dar 500,00
Malík, Jiří19.09.1949peněžitý dar 199,00
Malik, Ladislav10.03.1961peněžitý dar 100,00
Malina, Vladimír05.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Malinová, Dagmra21.10.1962peněžitý dar 300,00
Malíř, Jan13.06.1980peněžitý dar 100,00
Malota, Josef05.02.1956peněžitý dar 200,00
Malý, Michal20.03.1956peněžitý dar 1 000,00
Malý, Milan24.10.1959peněžitý dar 999,00
Malý, Milan24.10.1959peněžitý dar 500,00
Malý, Oldřich20.04.1995bezúplatné plnění 15 000,00
Malý, Pavel06.12.1946peněžitý dar 100,00
Malý, Petr11.05.1967peněžitý dar 200,00
Malý, Václav17.10.1981peněžitý dar 100,00
Maňásková, Vlasta27.09.1970peněžitý dar 100,00
Manda, Petr04.07.1960peněžitý dar 100,00
Mandatová, Monika09.02.1970peněžitý dar 100,00
MANIFEST.CZ,z.s.9819681peněžitý dar 700 000,00
Mannel, Luboš24.12.1969peněžitý dar 1 000,00
Maraček, David29.12.1982peněžitý dar 100,00
Mareček, Václav29.12.1979peněžitý dar 100,00
Marek, Ladislav13.05.1952bezúplatné plnění 2 000,00
Marek, Ladislav13.05.2021bezúplatné plnění 2 000,00
Marek, Ladislav13.05.1952bezúplatné plnění 2 000,00
Mareš, Jiří13.09.1948peněžitý dar 1 000,00
Mareš, Jiří13.09.1948peněžitý dar 200,00
Mareš, Vít15.01.1978peněžitý dar 100,00
Marková, Jana03.06.1977peněžitý dar 3 000,00
Marsch, Rudolf18.05.1954bezúplatné plnění 15 000,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr02.02.1991peněžitý dar 100,00
Martin, Ambros04.03.1973peněžitý dar 100,00
Martinčáková, Marcela02.05.1973peněžitý dar 100,00
Martínek, Jaroslav15.11.1943peněžitý dar 100,00
Martínková, Sabina25.02.1982bezúplatné plnění 5 000,00
Martinková, Tatjana05.02.1954peněžitý dar 600,00
Martíšek, Miroslav19.04.1986peněžitý dar 300,00
Mařák, Vladimír07.03.1962peněžitý dar 100,00
Masin, Ivan18.04.1962peněžitý dar 300,00
Maslen, Milan20.05.1966peněžitý dar 100,00
Masopust, Daniel04.10.1949peněžitý dar 100,00
Maša, Josef24.10.1980peněžitý dar 100,00
Maša, Josef24.10.1980peněžitý dar 100,00
Mašek, Michal30.01.1968peněžitý dar 100,00
Mašek, Ondřej10.04.1977peněžitý dar 100,00
Matalik, Jaromír19.08.1962peněžitý dar 100,00
Matějec, Jiří10.09.1968bezúplatné plnění 2 000,00
Matějka, Antonín12.06.1952peněžitý dar 200,00
Matějka, Petr25.01.1975peněžitý dar 400,00
Matějková Hývlová, Markéta13.09.1975peněžitý dar 100,00
Matějů, Ivan15.01.1956peněžitý dar 1 000,00
Matějů, Jan13.07.1988peněžitý dar 100,00
Matějů, Jan13.07.1988peněžitý dar 500,00
Matěk, Jinřich15.02.1977peněžitý dar 111,00
Matousek, Martin20.09.1964peněžitý dar 100,00
Matoušek, Jiří20.07.1960peněžitý dar 500,00
Matoušek, Václav09.01.1971peněžitý dar 100,00
Matoušková, Eva07.07.1960peněžitý dar 5 000,00
Matouš, Martin17.11.1964peněžitý dar 100,00
Matouš, Patrik27.03.1977peněžitý dar 1 000,00
Matura, Radan25.05.1987peněžitý dar 100,00
Matusiková, Jana05.05.1973peněžitý dar 200,00
Matuška, Jaroslav22.01.1936peněžitý dar 1 000,00
Matuška, Jaroslav22.01.1936peněžitý dar 100,00
Matuška, Jaroslav22.01.1936peněžitý dar 100,00
Matuška, Rostislav06.05.1966peněžitý dar 1 000,00
Maxera, Zdeněk11.12.1960peněžitý dar 500,00
Mazač, Jaroslav28.05.1968peněžitý dar 100,00
Mazalová, Jana26.02.1964peněžitý dar 100,00
Mazánek, Stanislav22.07.1965peněžitý dar 200,00
Mazánek, Václav17.04.1979peněžitý dar 100,00
Mečíř, Vojtěch12.03.1977peněžitý dar 999,00
Medek, Petr05.03.1969peněžitý dar 100,00
Medřík, Antonín29.05.1971peněžitý dar 100,00
Měchová, Martina25.11.1972peněžitý dar 300,00
Mejzlík, Vladimír09.06.1967peněžitý dar 100,00
Mekyska, Petr20.06.1955peněžitý dar 500,00
Melena, Jan21.01.1985peněžitý dar 100,00
Melich, Martin11.11.1963peněžitý dar 100,00
Melš, Jan13.05.1956peněžitý dar 100,00
Mencl, Pavel02.02.1973peněžitý dar 100,00
Mervart, Jaroslav18.05.1973peněžitý dar 5 000,00
Mervart, Jaroslav18.05.1973peněžitý dar 1 000,00
Měšťan, Luděk10.08.1966peněžitý dar 100,00
Mevald, David16.05.1974peněžitý dar 100,00
Mezera, Jiří12.06.1986peněžitý dar 200,00
Mezera, Jiří12.06.1986peněžitý dar 100,00
Mezník, Miloš14.07.1965peněžitý dar 100,00
MHdent.com s.r.o.5429897peněžitý dar 10 000,00
Miavec, Milan28.08.1972peněžitý dar 1 000,00
Miewaldová, Jitka18.04.1955peněžitý dar 100,00
Michalička, Václav14.09.1945peněžitý dar 100,00
Michal, Kostrba09.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Mikeska, Ondřej03.12.1971peněžitý dar 100,00
Mikeš, Jan19.10.1985peněžitý dar 100,00
Mikeš, Jiří07.05.1968peněžitý dar 200,00
Mikláš, Pavel20.07.1954peněžitý dar 500,00
Mikovcová Mališová, K01.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Míkovec, Zdeněk21.04.1973peněžitý dar 1 000,00
Mikšíková, Renata05.11.1966peněžitý dar 200,00
Mikšovský, Petr10.09.1962peněžitý dar 100,00
Mikula, Josef04.02.1973peněžitý dar 100,00
Mikula, Michal03.10.1971peněžitý dar 500,00
Mikula, Petr13.05.1984peněžitý dar 200,00
Mikuláš, Mojmír23.04.1968peněžitý dar 2 000,00
MILENIUM 3000 spol. s r.o.25402200peněžitý dar 100 000,00
Miloschewsky, Martin31.12.1955peněžitý dar 1 000,00
Miňovský, Robert24.06.1974peněžitý dar 990,00
Miroslav, Krejsa08.08.1970peněžitý dar 100,00
Mírovský, Jiří20.08.1973peněžitý dar 100,00
Mišáková, Jarmila18.03.1957peněžitý dar 5 000,00
Mišáková, Jarmila18.03.1957peněžitý dar 300,00
Míšek, Václav29.06.1976peněžitý dar 100,00
Mišun, Petr26.05.1971peněžitý dar 100,00
Mitrovič, Denis03.10.1979peněžitý dar 20 000,00
Mládková, Jana31.03.1969peněžitý dar 100,00
Mlčák, Petr04.09.1954bezúplatné plnění 5 000,00
Mlčoch, Jaroslav14.06.1948peněžitý dar 100,00
Moravcová, Hana08.10.1970peněžitý dar 10 000,00
Moravcová, Hana08.10.1970peněžitý dar 2 000,00
Moravcová, Milena29.12.1967peněžitý dar 100,00
Moravec, Antonín28.03.1949peněžitý dar 100,00
Moravec, Jan29.10.1979peněžitý dar 150,00
Moravec, Lukáš13.10.1980peněžitý dar 100,00
Moravec, Petr29.05.1963peněžitý dar 990,00
Mostýnová, Renáta24.03.1970peněžitý dar 100,00
Mostýnová, Renáta24.03.1970peněžitý dar 200,00
Motalová, Hana25.07.1973peněžitý dar 500,00
Motl, Jakub25.07.1970peněžitý dar 100,00
Motlová, Ivana05.05.1967peněžitý dar 100,00
Moudrý, Lukáš05.11.1982peněžitý dar 100,00
Moural, Vladimír11.10.1944peněžitý dar 500,00
Moural, Vladimír11.10.1944peněžitý dar 100,00
MP Transport s.r.o.25271059peněžitý dar 100,00
Mrázek, František14.12.1979peněžitý dar 200,00
Mrázek, Václav17.09.1973peněžitý dar 100,00
Mráz, Jan14.12.1969peněžitý dar 100,00
Mráz, Michal29.07.1982peněžitý dar 200,00
Mrkvička, Josef15.01.1951peněžitý dar 100,00
Mrkvičková, Kateřina13.01.1981peněžitý dar 100,00
MUFFIK S.R.O.8849102peněžitý dar 25 000,00
Muller, Miroslava25.08.1959peněžitý dar 355,00
Müller, Stanislav08.10.1968peněžitý dar 500,00
Müller, Stanislav08.10.1968peněžitý dar 300,00
Munzar, Roman12.02.1980bezúplatné plnění 5 000,00
Mužíková, Tamara28.07.1968peněžitý dar 100,00
Mužík, Vladimír16.09.1968peněžitý dar 500,00
Mužík, Vladimír16.09.1968peněžitý dar 500,00
Mužík, Vladimír16.09.1968peněžitý dar 500,00
Mužík, Vladimír16.09.1968peněžitý dar 500,00
Mužík, Vladimír16.09.1968peněžitý dar 500,00
Mužík, Vladimír16.09.1968peněžitý dar 500,00
Mužík, Vladimír16.09.1968peněžitý dar 500,00
Mužík, Vladimír16.09.1968peněžitý dar 500,00
Mužík, Vladimír16.09.1968peněžitý dar 500,00
Mysliveček, Michal07.10.1964peněžitý dar 7 000,00
Mysliveček, Michal07.10.1964peněžitý dar 100,00
Mžourková, Jana13.02.1976peněžitý dar 200,00
Náhlík, Rudolf04.02.1963peněžitý dar 100,00
Najma, Vlastimil25.08.1949peněžitý dar 100,00
Najvirt, Oldřich06.06.1958peněžitý dar 500,00
Najvirt, Oldřich06.06.1958peněžitý dar 500,00
Navrátil, Josef27.03.2005peněžitý dar 100,00
Navrátilová, Věra30.11.1954peněžitý dar 1 000,00
Nebřenský, Josef02.02.1950peněžitý dar 100,00
Nečas, Jiří02.12.1972peněžitý dar 100,00
Nečas, Josef05.07.1981peněžitý dar 100,00
Nedelkovová, Šarlota05.07.1976peněžitý dar 200,00
Nedoma, Petr26.02.1969peněžitý dar 200,00
Nejberk, Jan02.06.1983peněžitý dar 333,00
Nejedlý, Aleš03.06.1965peněžitý dar 100,00
Nejedlý, Jakub26.09.1999peněžitý dar 100,00
Nejedlý, Jaroslav18.05.1969peněžitý dar 500,00
Nejedlý, Pavel19.04.1986peněžitý dar 100,00
Neliba, Josef14.02.1969peněžitý dar 300,00
Němčíková, Markéta06.04.1960peněžitý dar 200,00
Němec, Jakub05.04.1975peněžitý dar 2 000,00
Němec, Lukáš31.03.1984peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Petr22.07.1949peněžitý dar 100,00
Němec, Petr22.07.1949peněžitý dar 100,00
Němec, Vladimír25.12.1958peněžitý dar 300,00
Němeček, Robert27.06.1976peněžitý dar 111,00
Nemerád, Ondřej25.09.1990peněžitý dar 100,00
Nemethová, Markéta02.04.1982peněžitý dar 100,00
Nemuchovský, Karel06.02.1974peněžitý dar 200,00
Nerad, Jiří08.07.1983peněžitý dar 100,00
Nerad, Robert13.10.1974peněžitý dar 100,00
Nerušil, Josef17.01.1986peněžitý dar 150,00
Neterda, Filip08.06.1978peněžitý dar 777,00
Netík, Petr05.01.1957peněžitý dar 200,00
Netymach, Josef06.11.1963peněžitý dar 500,00
Neuman, Jan09.01.1966peněžitý dar 100,00
Neumann, Vladimír06.02.1978peněžitý dar 100,00
Neuman, Petr28.12.1953peněžitý dar 100,00
Nídl, Rostislav03.05.1964peněžitý dar 3 000,00
Nídl, Rostislav03.05.1964peněžitý dar 100,00
Nimrichter, Martin12.03.1973peněžitý dar 300,00
Nolč, Josef20.06.1980peněžitý dar 100,00
Novák, Aleš01.10.1974peněžitý dar 100,00
Novák, Jaroslav02.10.1986peněžitý dar 100,00
Novák, Karel03.01.1944peněžitý dar 177,77
Novák, Karel03.01.1944peněžitý dar 100,00
Novák, Ladislav29.03.1967peněžitý dar 30 000,00
Novák, Miloš22.10.1964peněžitý dar 100,00
Nováková, Kateřina25.04.1991peněžitý dar 200,00
Novák, Petr16.04.1963peněžitý dar 500,00
Novák, Richard21.10.1961peněžitý dar 100,00
Novák, Roman21.05.1972peněžitý dar 1 000,00
Novák, Tomáš31.07.1986peněžitý dar 200,00
Novák, Vladimír25.10.1951peněžitý dar 1 000,00
Novák, Vlastimil31.01.1955peněžitý dar 300,00
Novák, Zdeněk17.08.1970peněžitý dar 100,00
Novosád, Ivan10.04.1950peněžitý dar 200,00
Novotná, Květoslava11.04.1977peněžitý dar 100,00
Novotný, David01.01.1990peněžitý dar 100,00
Novotný, Jaroslav22.12.1966peněžitý dar 200,00
Novotný, Jiří08.06.1965peněžitý dar 100,00
Novotný, Jiří08.06.1965peněžitý dar 500,00
Novotný, Jiří08.06.1965peněžitý dar 500,00
Novotný, Jiří08.06.1965peněžitý dar 500,00
Novotný, Karel03.04.1975peněžitý dar 100,00
Novotný, Libor26.09.1950peněžitý dar 600,00
Novotný, Miroslav31.10.1965peněžitý dar 100,00
Novotný, Radek07.12.1973peněžitý dar 100,00
Novotný, Tomáš14.11.1970peněžitý dar 888,00
Novotný, Vladimír28.09.1958peněžitý dar 100,00
Nuhlicek, Karel02.10.1957peněžitý dar 500,00
Nuhlicek, Karel02.10.1957peněžitý dar 500,00
Nuhlíček, Václav25.02.1951peněžitý dar 200,00
Obrdlik, Petr18.10.1976peněžitý dar 1 001,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Olbrich, Libor28.12.1971peněžitý dar 200,00
Olejník, Václav24.12.1972peněžitý dar 200,00
OLTT WORLD s.r.o.1771159peněžitý dar 8 747,00
Ondráček, Josef09.02.1954peněžitý dar 100,00
Ondráčková, Monika04.06.1973peněžitý dar 500,00
Ondra, Jaroslav01.11.1966peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Opela, Tibor05.05.1983peněžitý dar 500,00
Optima Reality s.r.o.64833682bezúplatné plnění 54 000,00
Orel, Ladislav18.10.1962peněžitý dar 5 000,00
Orel, Ladislav18.10.1962peněžitý dar 300,00
Orel, Ladislav18.10.1962bezúplatné plnění 2 000,00
Orel, Monika10.05.1966peněžitý dar 10 000,00
Orel, Monika10.05.1966peněžitý dar 300,00
Ospálek, Tomáš16.04.1971peněžitý dar 3 000,00
Osvaldová, Vlasta10.02.1961peněžitý dar 666,00
Otáhal, Jakub08.11.1988peněžitý dar 100,00
Otáhal, Marek21.11.1986peněžitý dar 990,00
OteSound, s.r.o.27661164peněžitý dar 10 000,00
Otevřel, Ivan11.10.1948peněžitý dar 990,00
Otevřel, Ivan11.10.1948peněžitý dar 500,00
Otevřel, Ivan11.10.1948peněžitý dar 500,00
Otevřel, Marek05.03.1976peněžitý dar 5 000,00
Otevřelová, Naděžda09.04.1949peněžitý dar 990,00
Otisk, Tomáš10.11.1982peněžitý dar 200,00
Otrusina, Aleš25.01.1967peněžitý dar 500,00
Owczarzy, Roman18.02.1968peněžitý dar 200,00
Owczarzy, Roman18.02.1968bezúplatné plnění 10 000,00
Paják, Jozef16.12.1968peněžitý dar 100,00
Pajer, Tomáš20.01.1971peněžitý dar 100,00
Pajma, David18.01.1981peněžitý dar 200,00
Paláček, Staislav23.04.1991peněžitý dar 100,00
Paleček, Josef02.12.1971peněžitý dar 300,00
Palička, Zdeněk04.06.1955peněžitý dar 1 000,00
Palička, Zdeněk04.06.1955peněžitý dar 500,00
Pálka, Antonín20.02.1972peněžitý dar 1 000,00
Pálka, Petr20.02.1972peněžitý dar 100,00
Panáček, Petr14.01.1969peněžitý dar 100,00
Pánek, Jiří02.01.1951peněžitý dar 100,00
Papánek, Jiří26.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Papež, Roman01.07.1959peněžitý dar 200,00
Papierník, Marek14.08.1974peněžitý dar 100,00
Papírník, Petr29.01.1984peněžitý dar 100,00
Páral, Karel09.10.1949peněžitý dar 10 000,00
Páralová, Alena11.08.1948peněžitý dar 10 000,00
Páral, Roman05.01.1973peněžitý dar 100,00
Parma, Pavel22.12.1975peněžitý dar 100,00
Pařízek, Miroslav05.04.1954peněžitý dar 100,00
PASSERINVEST GROUP, a.s.26118963peněžitý dar 100 000,00
PASSERINVEST GROUP, a.s.26118963peněžitý dar 50 000,00
Pátra, Jakub30.11.1994peněžitý dar 250,00
Pávek, Martin14.05.1970peněžitý dar 1 000,00
Pavelka, Lukáš18.04.1978peněžitý dar 300,00
Pavelka, Tomáš09.08.1985peněžitý dar 500,00
Pavlačka, Miroslav16.09.1961peněžitý dar 100,00
Pavlásek, Jiří13.04.1982peněžitý dar 100,00
Pavlas, Radek24.10.1985peněžitý dar 200,00
Pavlica, Bohumil15.04.1975peněžitý dar 100,00
Pavlíček, Jan27.06.1951peněžitý dar 5 000,00
Pavlíček, Jan04.06.1952peněžitý dar 5 000,00
Pavlíček, Josef04.04.1941peněžitý dar 100,00
Pavlovicová, Jaromíra25.05.1946peněžitý dar 100,00
Pavlů, René10.05.1965peněžitý dar 1 111,00
Pavlů, Zdeněk22.08.1951peněžitý dar 200,00
Pečený, Tomáš04.06.1936peněžitý dar 1 000,00
Pečený, Tomáš04.06.1936peněžitý dar 100,00
Pečený, Zbyněk08.07.1963peněžitý dar 100,00
Pěcha, Tomáš15.06.1966peněžitý dar 100,00
Pech, Ondřej29.10.1985peněžitý dar 1 500,00
Pech, Ondřej29.10.1985peněžitý dar 799,00
Pech, Ondřej29.10.1985peněžitý dar 200,00
Pejchal, Ladislav05.04.1963peněžitý dar 500,00
Pejsarová, Martina15.09.1970peněžitý dar 500,00
Pekárek, Ladislav20.07.1948peněžitý dar 100,00
Pekárek, Ondřej24.03.1975peněžitý dar 500,00
Pekarová, Blanka06.04.1960peněžitý dar 100,00
Pelc, Jaroslav14.09.1975peněžitý dar 100,00
Pencová, Helena21.11.1949peněžitý dar 100,00
Penzion Lena s.r.o.6687296peněžitý dar 10 000,00
Peroutka, David14.12.1973peněžitý dar 500,00
Peška, Martin23.02.1971peněžitý dar 100,00
Pešková, Lenka20.10.1971peněžitý dar 100,00
Peterka, Vladimír17.02.1962peněžitý dar 2 000,00
Peterková, Anna24.12.1956peněžitý dar 100,00
Petr, Alexandr29.03.1972peněžitý dar 100,00
Petriková, Markéta16.11.1981peněžitý dar 500,00
Petr, Jan08.09.1962peněžitý dar 5 000,00
Petr, Jan08.09.1962peněžitý dar 100,00
Petr, Lukáš RNDr., Ing.16.03.1991bezúplatné plnění 5 000,00
Petrnoušek, Jakub24.05.1974peněžitý dar 500,00
Petrová, Lucie17.09.1975peněžitý dar 100,00
Petrů, Jan21.08.1986peněžitý dar 2 000,00
Petrů, Karel13.03.1951peněžitý dar 900,00
Petruška, Daniel11.11.1971peněžitý dar 500,00
Petržílka, Slavibor01.06.1971peněžitý dar 500,00
Petříček, Miroslav08.01.1958peněžitý dar 500,00
Petřík, Karel30.05.1954peněžitý dar 500,00
Petřík, Karel30.05.1954peněžitý dar 500,00
Petřík, Karel30.05.1954peněžitý dar 500,00
Petřík, Petr02.09.1973peněžitý dar 100,00
Petřík, Petr02.09.1973peněžitý dar 500,00
Pevná, Ludmila21.04.1958peněžitý dar 1 000,00
Piatek, Tomáš25.11.1969peněžitý dar 100,00
Picek, Ivan12.07.1966peněžitý dar 100,00
Picha, Roman25.04.1968peněžitý dar 100,00
Picha, Roman25.04.1968peněžitý dar 100,00
Picha, Roman25.04.1968peněžitý dar 100,00
Pijáček, Miroslav04.02.1952peněžitý dar 500,00
Pik, Josef25.03.1971peněžitý dar 100,00
Pilarčíková, Hana11.04.1970peněžitý dar 300,00
Pilar, Milan11.06.1962peněžitý dar 100,00
Pilař, Jiří06.05.1984peněžitý dar 100,00
Pilát, Pavel04.05.1988peněžitý dar 100,00
Pilch, Tomáš27.06.1976bezúplatné plnění 500,00
Pinto, Luis08.04.1969peněžitý dar 2 000,00
Pistora, Zdeněk07.04.1959peněžitý dar 300,00
Pitro, Robert18.05.1960peněžitý dar 100,00
Placek, Pavel14.12.1965peněžitý dar 100,00
Pleticha, Vladimír26.12.1955peněžitý dar 1 000,00
Pleticha, Vladimír26.12.1955peněžitý dar 1 000,00
Plhák, Jaroslav09.04.1963peněžitý dar 100,00
Plicka, René23.09.1966peněžitý dar 100,00
Plíhal, Milan05.10.1978peněžitý dar 100,00
Plot, Miroslav09.08.1964peněžitý dar 300,00
Plot, Miroslav09.08.1964peněžitý dar 300,00
Plot, Miroslav09.08.1964peněžitý dar 200,00
Plzák, Vojtěch13.12.1991peněžitý dar 100,00
Počta, Zdeněk10.11.1970peněžitý dar 100,00
Podivínský, Rostislav15.03.1962peněžitý dar 500,00
Pohner, Karel01.02.1968bezúplatné plnění 5 000,00
Pohořelý, Pavel21.05.1966peněžitý dar 500,00
Pochman, Michal26.10.1981peněžitý dar 500,00
Pojikar, Jakub29.11.1993peněžitý dar 101,00
Poklopová, Jana07.03.1973peněžitý dar 100,00
Pokorný, David02.10.1991peněžitý dar 100,00
Pokorný, Karel22.04.1975peněžitý dar 200,00
Pokorný, Miloslav08.11.1940peněžitý dar 100,00
Pokristl, Milan28.01.1942peněžitý dar 100,00
Pokutová, Regina07.06.1977peněžitý dar 100,00
Poláček, Michal24.04.1962peněžitý dar 100,00
Poláček, Petr29.11.1983bezúplatné plnění 500,00
Polách, Jan18.08.1981peněžitý dar 1 001,00
Poláchová, Jarmila12.01.1966peněžitý dar 100,00
Polách, Tomáš18.08.1981peněžitý dar 100,00
Polák, Alexander02.02.1945peněžitý dar 100,00
Polák, Ivan12.01.1965peněžitý dar 1 000,00
Polák, Jan29.04.1964peněžitý dar 100,00
Polák, Václav22.03.1962peněžitý dar 300,00
Polák, Vít20.12.1944peněžitý dar 200,00
Polanský, Aleš09.09.1969peněžitý dar 100,00
Polanský, Aleš09.09.1969peněžitý dar 100,00
Polanský, Aleš09.09.1969peněžitý dar 200,00
Polášek, Jiří26.01.1962peněžitý dar 500,00
Polášek, Radim08.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Polášek, Radim08.06.1981peněžitý dar 200,00
Poledňák, Igor02.12.1959peněžitý dar 500,00
Polický, Antonín09.09.1969peněžitý dar 100,00
Polleč, David09.06.1991peněžitý dar 300,00
Polleč, David09.09.1991peněžitý dar 200,00
Pololáník, Petr24.04.1973peněžitý dar 1 000,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 200,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 200,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 100,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 100,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 100,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 100,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 100,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 100,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 100,00
Popp, Jurij02.05.1982peněžitý dar 100,00
Port, Pavel13.05.1976peněžitý dar 100,00
Posádka, Lukáš15.07.1978peněžitý dar 999,00
Pospíšilová, Markéta28.08.1967peněžitý dar 500,00
Pospíšil, Vladimír17.12.1977peněžitý dar 100,00
Pospíšil, Vladimír17.12.1977peněžitý dar 500,00
Povolný, Marek12.04.1973peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Poživilová, Salome27.02.2002peněžitý dar 100,00
Praizler, Zdeněk13.06.1963peněžitý dar 100,00
Prantlová, Lucie11.03.1977peněžitý dar 100,00
Premium Success s.r.o.8228639peněžitý dar 25 000,00
Pribyl, Antonín22.12.1948peněžitý dar 300,00
Procházka, Adolf03.07.1972peněžitý dar 100,00
Procházka, David22.05.1969peněžitý dar 200,00
Procházka, Ivo05.01.1969peněžitý dar 200,00
Procházka, Karel MUDr10.05.1951bezúplatné plnění 1 000,00
Procházka, Petr16.10.1963peněžitý dar 167,77
Procházka, Petr16.10.1963peněžitý dar 100,00
Procházka, Petr16.10.1963peněžitý dar 500,00
Procházka, Petr16.10.1963peněžitý dar 500,00
Procházka, Petr16.10.1963peněžitý dar 500,00
Procházka, Petr16.10.1963peněžitý dar 500,00
Procházka, Petr16.10.1963peněžitý dar 500,00
Procházka, Petr16.10.1963peněžitý dar 500,00
Procházka, Radek12.07.1976peněžitý dar 150,00
Prokešová, Adriana06.08.1985peněžitý dar 100,00
Prokešová, Adriana06.08.1985peněžitý dar 200,00
Prokeš, Stanislav21.09.1969bezúplatné plnění 4 000,00
Prokop, Dalibor06.02.1961peněžitý dar 200,00
Prokop, František24.04.1975peněžitý dar 100,00
Prokopius, Aleš23.11.1974peněžitý dar 300,00
Prokop, Martin20.12.1981peněžitý dar 100,00
Prokopová, Eva19.02.1967peněžitý dar 100,00
Prokopová, Eva19.02.1967peněžitý dar 100,00
Prokopová, Eva19.02.1967peněžitý dar 100,00
Prošek, Jaroslav14.05.1977peněžitý dar 100,00
Prouza, Petr Ing.14.10.1980bezúplatné plnění 10 000,00
Provazník, Michal09.10.1967peněžitý dar 5 000,00
Provazník, Miloš09.10.1967peněžitý dar 500,00
Provazníková, Věra01.07.1975peněžitý dar 100,00
Prunner, Pavel21.08.1948peněžitý dar 100,00
Přib, Dobromil03.01.1974peněžitý dar 5 000,00
Přibyl, Lumír16.05.1959peněžitý dar 100,00
Přibyl, Michal11.06.1974peněžitý dar 500,00
Přibyslavský, Petr26.06.1972peněžitý dar 3 000,00
Příhodová, Jana10.12.1970peněžitý dar 1 000,00
Příhonský, Tomáš26.02.1963peněžitý dar 100,00
Přikryl, Michal20.11.1968peněžitý dar 500,00
Přikryl, Michal20.11.1968peněžitý dar 100,00
Přikryl, Michal20.11.1968peněžitý dar 111,00
Přikryl, Pavel15.08.1961peněžitý dar 999,00
Pšenicová, Petra05.02.1965peněžitý dar 200,00
Pšenička, Jan29.01.1955peněžitý dar 400,00
Pšenička, Václav13.11.1970peněžitý dar 100,00
Ptáček, Miloslav06.03.1970peněžitý dar 1 000,00
Ptáčník, Robert09.07.1959peněžitý dar 1 000,00
Ptáčník, Václav01.01.1982peněžitý dar 10 000,00
Pučegl, Pavel04.10.1983peněžitý dar 100,00
Pudil, Vojtěch21.01.1992peněžitý dar 148,48
Pufler, Julius27.09.1957peněžitý dar 500,00
Pulkrábková, Lenka21.11.1977peněžitý dar 1 100,00
Pulkrábková, Lenka21.11.1977peněžitý dar 100,00
Purová Uchytilová, Lenka04.02.1957peněžitý dar 100,00
Pustějovský, René09.05.1971peněžitý dar 200,00
Pustějovský, René09.05.1971peněžitý dar 100,00
Pýcha, Jan05.12.1958peněžitý dar 500,00
R&G Zesta spol s.r.o63486270bezúplatné plnění 2 000,00
R&G Zesta spol s.r.o63486270bezúplatné plnění 2 000,00
R&G Zesta spol s.r.o63486270bezúplatné plnění 6 000,00
Raabová, Marie24.04.1965peněžitý dar 100,00
Rábek, Pavel21.09.1982peněžitý dar 150,00
Rada, Aleš01.01.1979peněžitý dar 500,00
Rada, Pavel30.11.1992peněžitý dar 100,00
Radiměřská, Adéla08.07.1973peněžitý dar 500,00
Radomír,Ing, Brunclík16.09.1980peněžitý dar 100,00
Rachel, Jan17.04.1982peněžitý dar 200,00
Rajchl, Jindřich27.09.1976peněžitý dar 50 000,00
Rajchl, Jindřich27.09.1976peněžitý dar 2 000,00
Rajchl, Jindřich27.09.1976bezúplatné plnění 5 000,00
Rajchlová, Jana11.06.1977peněžitý dar 1 000 000,00
Rajchlová, Jana11.06.1977peněžitý dar 400 000,00
Rakouš, Tomáš22.05.1966peněžitý dar 10 000,00
Rambousek, Vladimír14.10.1963peněžitý dar 500,00
Ramex CZ s.r.o.25425064peněžitý dar 20 000,00
Rampas, Miroslav15.05.1963peněžitý dar 100,00
Rapica, Petr09.09.1976peněžitý dar 200,00
Rásocha, Jiří04.11.1987peněžitý dar 100,00
Raška, Zdeněk08.01.1981peněžitý dar 100,00
Razek, Michal06.01.1970peněžitý dar 100,00
Ráž, Luděk01.05.1958peněžitý dar 100,00
Regent, Jan23.10.1956peněžitý dar 500,00
Regent, Jan23.10.1956peněžitý dar 200,00
Rehárik, Petr03.11.1983peněžitý dar 100,00
Reichl, Pavel29.04.1959peněžitý dar 999,00
Reinbergová, Alena22.06.1951peněžitý dar 100,00
Reiser, Martin25.06.1959peněžitý dar 5 000,00
Reiser, Martin25.06.1959peněžitý dar 4 000,00
Reiser, Martin25.06.1959peněžitý dar 3 000,00
Rekl, Jiří03.08.1973peněžitý dar 100,00
Resslová, Tereza13.10.1983peněžitý dar 1 000,00
Reznik, Rostislav14.05.1969peněžitý dar 100,00
Riedel, Artur20.04.1961peněžitý dar 50 000,00
Riedel, Artur20.04.1961peněžitý dar 50 000,00
Riedel, Artur20.04.1961peněžitý dar 1 000,00
Richter, Marek22.04.1977peněžitý dar 100,00
Richterová, Zuzana22.12.1975peněžitý dar 10 000,00
Robotka, Miloslav07.12.1969peněžitý dar 1 000,00
Rod, Vaclav29.01.1952peněžitý dar 500,00
Rod, Vaclav29.01.1952peněžitý dar 200,00
Roháčová, Milena03.08.1984peněžitý dar 100,00
Rohan, Stanislav15.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Rojarová, Pavla18.01.1997peněžitý dar 1 000,00
Rojek, Jiří04.05.1960peněžitý dar 1 000,00
Rokyta, Petr02.11.1969peněžitý dar 100,00
Rokytová, Ludmila09.05.1965peněžitý dar 150,00
Rola, Michal19.07.1971peněžitý dar 500,00
Röllová, Jana27.04.1966peněžitý dar 100,00
Roman, Daniel21.08.1988peněžitý dar 500,00
Roman, Daniel21.08.1988peněžitý dar 150,00
Rosenkranz, Jaroslav25.05.1953peněžitý dar 400,00
Rosinsky, Luboš02.04.1967peněžitý dar 222,00
Rosol, Daniel09.05.1965peněžitý dar 200,00
Roszicska, Alexander06.12.1961peněžitý dar 300,00
Rotterová, Helena06.04.1954peněžitý dar 100,00
Roubíková, Blanka07.10.1974peněžitý dar 100,00
Rousek, Roman15.01.1937peněžitý dar 200,00
Rožek, Robert13.09.1967peněžitý dar 111,00
Rudolf, Roman11.06.1960peněžitý dar 10 000,00
Růžek, Martin29.07.1987peněžitý dar 100,00
Růžička, Jaroslav04.03.1944peněžitý dar 100,00
Růžička, Zdeněk05.06.1960peněžitý dar 300,00
RVS Chodov, s.r.o.25212052peněžitý dar 3 500,00
Rygel, Pavel19.03.1974peněžitý dar 500,00
Rychlý, Vladivoj22.10.1972peněžitý dar 500,00
Rychtář, Vítězslav23.11.1993peněžitý dar 200,00
Rys, Jindřich29.10.1972peněžitý dar 100,00
Rysková, Ivanka06.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Ryšavý, Miroslav12.12.1970peněžitý dar 3 000,00
Ryšlink, Pavel19.09.1966peněžitý dar 300,00
Řada, Michal19.03.1977peněžitý dar 101,00
Řeha, Roman31.03.1985peněžitý dar 200,00
Řeha, Roman31.03.1985peněžitý dar 500,00
Řezáč, Oto23.12.1959peněžitý dar 999,00
Řezáčová, Jarmila27.03.1990peněžitý dar 100,00
Řezníček, Tomáš09.04.1993peněžitý dar 200,00
Řezníková, Martina29.05.1975peněžitý dar 100,00
Říha, Pavel13.07.1964peněžitý dar 200,00
Říha, Zdeněk12.04.1974peněžitý dar 5 000,00
Říhová, Lenka24.02.1977peněžitý dar 500,00
Římský, Jaroslav27.10.1959peněžitý dar 300,00
Sabolcak, Tomáš28.08.1974peněžitý dar 100,00
Sahula, David04.01.1981peněžitý dar 100,00
Salač, Petr29.07.1978peněžitý dar 100,00
Salamon, David27.01.1977peněžitý dar 500,00
Sall, Světlana01.11.1971peněžitý dar 300,00
Salov, Petr09.01.1966peněžitý dar 300,00
Santino, Tomáš26.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Saraj, Ivan18.07.1980peněžitý dar 100,00
Seďa, Jaromír19.11.1961peněžitý dar 100,00
Sedláček, Erik24.01.1979peněžitý dar 100,00
Sedláček, Jaroslav21.12.1974peněžitý dar 100,00
Sedláček, Richard24.01.1979peněžitý dar 100,00
Sedláček, Stanislav30.04.1972peněžitý dar 1 000,00
Sedláček, Stanislav30.04.1972peněžitý dar 500,00
Sedláčková, Jana31.05.1986peněžitý dar 100,00
Sedlák, Oldřich30.04.1953peněžitý dar 500,00
Sechterová, Jaroslava01.02.1951peněžitý dar 200,00
Seidl, David19.07.1970peněžitý dar 100,00
Seidler, Jiří23.03.1976peněžitý dar 200,00
Seidler, Jiří23.03.1976peněžitý dar 200,00
Seidler, Jiří23.03.1976peněžitý dar 200,00
Seidler, Tomáš02.10.1961peněžitý dar 200,00
Seidl, Lukáš08.04.1979peněžitý dar 3 000,00
Seidl, Václav29.03.1977peněžitý dar 5 000,00
Seidl, Václav29.03.1977peněžitý dar 5 000,00
Sekera, David23.06.1970peněžitý dar 500,00
Sendler, Pavel13.01.1973peněžitý dar 3 000,00
Schejbal, Libor18.02.1965peněžitý dar 100,00
Schiesser, Karel03.12.1974peněžitý dar 100,00
Schiller, Petr02.05.1986peněžitý dar 100,00
Schlesinger, Robert07.02.1972peněžitý dar 999,00
Schmitt, Pavel05.10.1982peněžitý dar 666,44
Schneider, Pavel29.04.1985peněžitý dar 100,00
Schön Sokalská, Marie23.06.1984peněžitý dar 100,00
Schreiber, Ladislav18.09.1953bezúplatné plnění 21 000,00
Schubert, Daniel03.04.1965peněžitý dar 100,00
Schuch, Karel03.11.1987peněžitý dar 100,00
Schůtová, Jitka08.02.1960peněžitý dar 500,00
Schutz, Luděk20.04.1955peněžitý dar 100,00
Schwanzer, Jiří11.01.1973peněžitý dar 1 000,00
Schwanzer, Miroslav29.09.1969peněžitý dar 1 500,00
Schwanzer, Miroslav29.09.1969peněžitý dar 400,00
Schwanzer, Miroslav29.09.1969peněžitý dar 100,00
Schwanzer, Miroslav29.09.1969peněžitý dar 300,00
Schwarz, Pavel16.12.1968peněžitý dar 999,00
Síbek, Josef22.06.1941peněžitý dar 100,00
Siegl, Petr27.07.1965peněžitý dar 500,00
Sikora, Radim20.12.1983peněžitý dar 100,00
Simeonov, Jiří22.03.1968bezúplatné plnění 3 000,00
Simonová, Libuše14.07.1979peněžitý dar 100,00
Simu, Vangelis13.11.1969peněžitý dar 200,00
Singer, Martin18.04.1967peněžitý dar 100,00
Siudová, Jarmila12.02.1958peněžitý dar 200,00
Siudová, Jarmila12.02.1958bezúplatné plnění 6 000,00
Sivák, Miloš04.04.1962peněžitý dar 100,00
Sivok, Tomáš17.02.1994peněžitý dar 100,00
Sivok, Tomáš17.02.1994peněžitý dar 100,00
Sivok, Tomáš17.02.1994peněžitý dar 100,00
Sivok, Tomáš17.02.1994peněžitý dar 100,00
Sivok, Tomáš17.02.1994peněžitý dar 100,00
Sivok, Tomáš17.02.1994peněžitý dar 100,00
Skácelová,, Buřičová14.02.1980peněžitý dar 1 000,00
Skácelová,, Buřičová14.02.1980peněžitý dar 100,00
Skála, Jiří19.10.1944peněžitý dar 100,00
Skalák, Jan05.06.1961peněžitý dar 1 000,00
Skalda, Jaroslav16.02.1971peněžitý dar 100,00
Skalický, Jan03.11.1961peněžitý dar 500,00
Skalníková, Blanka12.05.1952peněžitý dar 300,00
Skládal, Jiří29.03.1979peněžitý dar 300,00
Sklenařík, Jindřich09.09.1978peněžitý dar 100,00
Sklenář, Tomáš20.08.1988peněžitý dar 100,00
Sklenková, Alexandra15.04.1948peněžitý dar 500,00
Skopal, Jaroslav19.01.1955peněžitý dar 1 000,00
Skopal, Jaroslav19.01.1955peněžitý dar 1 000,00
Skotnica, Jiří17.12.1936peněžitý dar 150,00
Skřápková, Jitka20.12.1957peněžitý dar 100,00
Skřivánek, Aleš05.01.1965peněžitý dar 2 000,00
Sladkovský, Pavel31.10.1964peněžitý dar 100,00
Sláma, Josef17.10.1976peněžitý dar 2 000,00
Sláma, Zdeněk11.07.1970peněžitý dar 111,00
Slanina, Daniel07.07.1977peněžitý dar 200,00
Slatinský, Martin23.12.1976peněžitý dar 1 000,00
Slavíček, Jiří17.08.1967peněžitý dar 100,00
Slawisch, Jindřich28.11.1971peněžitý dar 100,00
Sleha, Jaromír06.06.1980peněžitý dar 400,00
Sloupský, Jaroslav27.04.1960peněžitý dar 400,00
Slováček, Jan17.01.1991peněžitý dar 100,00
Smažil, Pavel25.06.1956peněžitý dar 999,00
Smejdir, Daniel14.06.1987peněžitý dar 800,00
Smékal, Petr29.09.1976peněžitý dar 300,00
Smetana, Jiří02.04.1971peněžitý dar 250 000,00
Smetana, Jiří02.04.1971peněžitý dar 100 000,00
Smetana, Jiří02.04.1971peněžitý dar 100,00
Smilek, Jan24.11.1988peněžitý dar 100,00
Smíšek, Vítězslav26.08.1979peněžitý dar 500,00
Smolař, Petr25.06.1972peněžitý dar 600,00
Smrčka, Jaroslav09.10.1978peněžitý dar 250 000,00
Smůla, Petr06.11.1988peněžitý dar 1 000,00
Smutný, Miroslav03.06.1986peněžitý dar 100,00
Snevajs, Martina22.02.1995peněžitý dar 1 000,00
Snihura, Andrij20.03.1974peněžitý dar 100,00
Snopek, René29.09.1970peněžitý dar 100,00
Sochor, Filip10.10.1990peněžitý dar 100,00
Sochor, Miroslav20.04.1966peněžitý dar 111,00
Sojka, Jaroslav20.04.1971peněžitý dar 30 000,00
Sokol Nový Svět63729598bezúplatné plnění 2 000,00
SOLERGY S.R.O.24270768peněžitý dar 1 500,00
Sombati, Pavel24.01.1968peněžitý dar 100,00
Somme, Dita13.02.1970peněžitý dar 100,00
Sosko, Petr06.04.1974peněžitý dar 100,00
Soško, David03.03.1996peněžitý dar 100,00
Souček, Evžen03.01.1967peněžitý dar 200,00
Soukupová, Eva12.01.1965peněžitý dar 200,00
Soukup, Petr20.02.1972peněžitý dar 100,00
Soukup, Václav07.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Soukup, Václav01.12.1959peněžitý dar 1 000,00
Sova, Lukáš21.11.1976peněžitý dar 2 000,00
Sova, Lukáš21.11.1976peněžitý dar 500,00
Sovíček, Zděněk02.08.1971bezúplatné plnění 5 000,00
Spáčil, Ivo27.07.1966peněžitý dar 900,00
Spáčil, Lukáš17.09.1988peněžitý dar 100,00
Spirk, Jakub25.10.1976peněžitý dar 1 000,00
Spurný, Miroslav13.03.1969peněžitý dar 100,00
Srb, Petr11.01.1988peněžitý dar 100,00
Srejber, Jan19.10.1978peněžitý dar 250,00
Srníček, Vlastislav20.02.1954bezúplatné plnění 15 000,00
Staněk, František04.11.1955peněžitý dar 999,00
Staněk, Patrik22.03.1990peněžitý dar 100,00
Staněk, Vladimír02.03.1971peněžitý dar 100,00
Staníček, Jaroslav07.07.1957peněžitý dar 100,00
Staňková, Alena16.03.1954peněžitý dar 1 000,00
Staňkovská, Jaroslava23.08.1982peněžitý dar 100,00
Stará, Eva05.06.1970peněžitý dar 5 000,00
Stárek, Martin18.05.1983peněžitý dar 5 000,00
Starý, Lukáš30.03.1984peněžitý dar 100,00
Starý, Václav06.07.1977peněžitý dar 500,00
Staszkowian, Břetislav03.06.1989peněžitý dar 100,00
Stavěl, Martin21.12.1985peněžitý dar 500,00
Stefanik, Petr02.03.1980peněžitý dar 100,00
Stehlíček, Jiří02.09.1956peněžitý dar 1 000,00
Stehlík, Jan19.05.1964peněžitý dar 500,00
Stehlík, Pavel04.05.1988peněžitý dar 100,00
Stehlík, Tomáš20.10.1977peněžitý dar 100,00
Stehlik, Vladimír11.09.1992peněžitý dar 200,00
Stech, Miloslav31.01.1945peněžitý dar 100,00
Steiger, Jiří06.01.1969peněžitý dar 100 000,00
Steiger, Jiří06.01.1969peněžitý dar 6 500,00
Steiger, Jiří06.01.1969peněžitý dar 300,00
Steklová, Kateřina15.09.1975peněžitý dar 300,00
Stepanová, Zdenka07.07.1941peněžitý dar 1 000,00
Stepanová, Zdenka07.07.1941peněžitý dar 100,00
Sterba, Pavel04.01.2002peněžitý dar 100,00
Sterba, Pavel04.01.2002peněžitý dar 100,00
Sternberg, Renáta27.08.1963peněžitý dar 100,00
Stodůlková, Jiřina27.11.1971peněžitý dar 100,00
Stodůlková, Jiřina27.11.1971peněžitý dar 100,00
Stojan, Radoslav27.08.1985peněžitý dar 100,00
Stonawski, Jiří08.02.1960peněžitý dar 100,00
Strachová, Iva07.01.1985peněžitý dar 100,00
Straka, Karel01.06.1971peněžitý dar 100,00
Strak, Vladimír05.10.1975peněžitý dar 100,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 2 000 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 500 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 160 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 66 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 60 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 46 875,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 100 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 20 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 46 875,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 46 875,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 46 875,00
Stránský, David15.11.1974peněžitý dar 999,00
Stránský, Milan Ing.30.10.1952bezúplatné plnění 10 000,00
Strejček, Kamil17.10.1981peněžitý dar 100,00
Strnadel, Tomáš05.02.1967peněžitý dar 500,00
Strnad, Jakub27.08.1987peněžitý dar 100,00
Strnad, Jaroslav11.01.1965peněžitý dar 100,00
Strobach, Jiří05.12.1961peněžitý dar 30 000,00
Struška, Jaroslav27.08.1959peněžitý dar 100,00
Stružka, Jan06.03.1961peněžitý dar 100,00
Střeštík, Miroslav26.05.1971peněžitý dar 200,00
Studenovský, Miloš12.01.1984peněžitý dar 100,00
Studnička, Libor02.11.1961peněžitý dar 999,00
Stuchlý, Vladimír03.05.1956peněžitý dar 100,00
Styrand, Evžen02.01.1958peněžitý dar 100,00
Suchanka, Petr12.12.1970peněžitý dar 100,00
Suchankova, Petra02.06.1976peněžitý dar 100,00
Suchý, David17.12.1979peněžitý dar 100,00
Suchý, Miroslav12.09.1963peněžitý dar 100,00
Surala, Martin08.03.1988peněžitý dar 300,00
Surala, Martin08.03.1988peněžitý dar 10 000,00
Surala, Martin08.03.1988peněžitý dar 10 000,00
Surala, Martin08.03.1988bezúplatné plnění 10 000,00
Suralová, Jana17.11.1957peněžitý dar 50 000,00
Suralová, Jana17.11.1957peněžitý dar 999,00
Surovič, Juraj21.02.1964peněžitý dar 250 000,00
Svab, Milan03.12.1966peněžitý dar 5 000,00
Svačina, Rudolf20.11.1962peněžitý dar 100,00
Svárovsk, Květa19.09.1959peněžitý dar 900,00
Svatoš, Martin12.03.1965peněžitý dar 500,00
Světlá, Lenka15.10.1989peněžitý dar 100,00
Světlík, Ivan09.02.1966peněžitý dar 500,00
Svíčka, Zdeněk30.04.1955peněžitý dar 100,00
SVJ Pod Výsluním1881868bezúplatné plnění 2 000,00
Svoboda, Jan17.02.1983peněžitý dar 750,00
Svoboda, Jan17.02.1983peněžitý dar 200,00
Svoboda, Karel23.05.1954peněžitý dar 900,00
Svoboda, Karel23.05.1954peněžitý dar 111,11
Svoboda, Ladislav15.01.1971peněžitý dar 100,00
Svoboda, Leoš21.02.1965peněžitý dar 250,00
Svoboda, Marek14.05.1972peněžitý dar 100,00
Svoboda, Petr24.03.1964peněžitý dar 200,00
Svoboda, Radek01.02.1966peněžitý dar 2 000,00
Svoboda, Stanislav11.02.1976peněžitý dar 100,00
Svoboda, Štěpán13.05.1978peněžitý dar 500,00
Svoboda, Štěpán13.05.1978peněžitý dar 150,00
Svoboda, Timotheus14.09.1958peněžitý dar 100,00
Svobodní71339612peněžitý dar 1 250 000,00
Svobodní71339612peněžitý dar 1 250 000,00
Svobodní71339612peněžitý dar 100 000,00
Svobodní71339612peněžitý dar 20 000,00
Svobodní71339612peněžitý dar 50 000,00
Svobodová, Jana20.02.1974peněžitý dar 100,00
Svobodová, Naděžda16.06.1956peněžitý dar 200,00
Sychra, Marek03.07.1965peněžitý dar 100,00
Sýkora, Jan14.06.1964peněžitý dar 1 000,00
Sýkorová, Ivana27.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Szászik, János15.02.1972peněžitý dar 200,00
Šafář, Petr06.04.1952peněžitý dar 500,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šauer, František09.03.1963peněžitý dar 100,00
Šavelová, Věra19.03.1978peněžitý dar 100,00
Ščypka, Radim20.06.1989peněžitý dar 100,00
Šebelík, Jan02.01.1955bezúplatné plnění 5 000,00
Šebík, Jan30.03.1966peněžitý dar 333,00
Šebík, Jan30.03.1966peněžitý dar 100,00
Šebková, Eliška11.06.1948peněžitý dar 100,00
Šebková, Věra10.06.1961peněžitý dar 200,00
Šeda, Adam22.07.1982peněžitý dar 500,00
Šedina, Josef05.11.1975peněžitý dar 100,00
Šedý, Jaroslav04.10.1956peněžitý dar 100,00
Šefčík, David07.05.1985peněžitý dar 100,00
Šeflová, Alena23.06.1958peněžitý dar 300,00
Šeflová, Lucie13.11.1979peněžitý dar 800,00
Šeflová, Lucie13.11.1979peněžitý dar 500,00
Šefrna, Matěj-Karel16.12.1963peněžitý dar 100,00
Ševčík, Jaroslav17.01.1960peněžitý dar 100,00
Ševčík, Miroslav15.06.1958peněžitý dar 100 000,00
Šikuta, Roman11.03.1973peněžitý dar 500,00
Šikuta, Romana11.03.1973peněžitý dar 5 000,00
Šilberský, Hynek08.05.1960peněžitý dar 100,00
Šilhavá, Eva03.07.1976peněžitý dar 100,00
Šilhavý, Václav02.11.1954peněžitý dar 1 000,00
Šilier, Samuel15.01.1997bezúplatné plnění 5 000,00
Šimáčková, Michaela25.04.1953peněžitý dar 1 000,00
Šimek, Jan06.01.1989peněžitý dar 100,00
Šimek, Jan06.01.1989peněžitý dar 200,00
Šimek, Jan06.01.1989peněžitý dar 100,00
Šiml, Petr18.11.1963peněžitý dar 100,00
Šimon, Hana16.10.2002peněžitý dar 100,00
Šimoník, Jiří06.04.1951peněžitý dar 100,00
Šimůnek, Jan18.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Šimušák, Erik14.12.1989peněžitý dar 100,00
Šindler, Richard20.08.2004peněžitý dar 100,00
Šípek, Václav26.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Šípková, Blažková12.12.1955peněžitý dar 999,00
Šipula, Tomáš20.02.1981peněžitý dar 100,00
Široký, Petr26.06.1947peněžitý dar 100,00
Šiška, Vladimír10.11.1979peněžitý dar 100,00
Šitina, Jiří26.08.1974peněžitý dar 100,00
Škandera+, Petr23.04.1980peněžitý dar 100,00
Škop, František08.03.1990peněžitý dar 100,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škuliga, Pavol08.08.1970peněžitý dar 100,00
Škvrna, Pavel22.05.1971peněžitý dar 1 000,00
Škvrna, Pavel22.05.1971peněžitý dar 100,00
Šlampa, Peter01.08.1943peněžitý dar 1 000,00
Šlampa, Peter01.08.1943peněžitý dar 100,00
Šlechta, Jaroslav23.04.1955peněžitý dar 100,00
Šlemin, Otto06.04.1973peněžitý dar 100,00
Šmarda, Jiří23.09.1965peněžitý dar 100,00
Šmarda, Jiří23.09.1965peněžitý dar 100,00
Šmejkalová, Iveta19.04.1965peněžitý dar 100,00
Šmíd, Petr15.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Šmíd, Petr15.05.1984peněžitý dar 100,00
Šnejdar, Luboš10.07.1970peněžitý dar 300,00
Šoral, Vladimír19.12.1955peněžitý dar 1 500,00
Šoral, Vladimír19.12.1955peněžitý dar 1 000,00
Šorejs, Svatopluk14.12.1951peněžitý dar 100,00
Špacír, Pavel11.03.1979peněžitý dar 100,00
Špaček, Ladislav14.01.1991peněžitý dar 100,00
Špačková, Kateřina15.11.1970peněžitý dar 1 000,00
Špačková, Kateřina15.11.1970peněžitý dar 999,00
Špačková, Kateřina15.11.1970peněžitý dar 1 000,00
Špirková, Blanka29.04.1964peněžitý dar 100,00
Šporová, Hana11.02.1963peněžitý dar 100,00
Špulák, Vladím05.12.1964peněžitý dar 5 000,00
Špulák, Vladimír05.12.1964peněžitý dar 100,00
Špůrová, Marie19.07.1943peněžitý dar 200,00
ŠRÁMEK LEGAL, s.r.o.09783385bezúplatné plnění 50 000,00
ŠRÁMEK LEGAL, s.r.o.09783385bezúplatné plnění 50 000,00
ŠRÁMEK LEGAL, s.r.o.09783385bezúplatné plnění 50 000,00
Šrámek, Jiří28.01.1964peněžitý dar 500,00
Šrámek, Vladislav28.09.1966peněžitý dar 100,00
Šrom, Jiří11.08.1970peněžitý dar 100,00
Šrutka, Jan07.10.1972peněžitý dar 100,00
Štáfková, Marie24.01.1959peněžitý dar 100,00
Štangler, Martin07.02.1974peněžitý dar 999,00
Šťastný, Jiří20.03.1939peněžitý dar 200,00
Šťastný, Rostislav23.04.1974peněžitý dar 100,00
Štaud, Michal17.04.1970peněžitý dar 100,00
Štefflová, Lenka16.04.1985peněžitý dar 300,00
Štefflová, Lenka16.04.1985peněžitý dar 300,00
Štencel, Jozef19.08.1972peněžitý dar 100,00
Štěpánek, Dan08.08.1981peněžitý dar 500,00
Štěpánek, Dan08.08.1981peněžitý dar 250 000,00
Štěpánek, Dan08.08.1981peněžitý dar 3 000,00
Štěpánek, Dan08.08.1981peněžitý dar 100,00
Štěpánek, Petr07.06.1958peněžitý dar 250 000,00
Štěpánek, Petr07.06.1958peněžitý dar 200 000,00
Štěpánek, Petr07.06.1958bezúplatné plnění 5 000,00
Štěpaník, Petr29.08.1978peněžitý dar 100,00
Štěpánková, Štěpánka03.08.1960peněžitý dar 900,00
Štěpán, Martin18.11.1972peněžitý dar 300,00
Štěpán, Martin18.11.1972peněžitý dar 100,00
Štěpán, Petr25.02.1965peněžitý dar 500,00
Štěpán, Petr25.02.1965peněžitý dar 100,00
Štěpnička, Ivan14.09.1961peněžitý dar 100,00
Štěrbová, Karla26.11.1966peněžitý dar 200,00
Štěrbová, Karla26.11.1966peněžitý dar 200,00
Štětina, Radomír24.07.1962peněžitý dar 1 000,00
Štípal, Luděk02.04.1979peněžitý dar 500,00
Štohanzl, Zdeněk03.05.1961peněžitý dar 200,00
Štverák, Jaroslav26.08.1943peněžitý dar 100,00
Štysová, Šárka25.08.1965peněžitý dar 100,00
Šubr, Ladislav20.02.1970peněžitý dar 500,00
Šubrt, Karel17.12.1992peněžitý dar 100,00
Šuk, Jiří22.08.1966peněžitý dar 100,00
Šula, Dušan08.01.1984peněžitý dar 200,00
Šula, Jaromír28.03.1970peněžitý dar 200,00
Šulc, Jan12.09.1988peněžitý dar 100,00
Šulc, Martin13.01.1962peněžitý dar 100,00
Šulc, Martin13.01.1962peněžitý dar 100,00
Šulc, Vít10.01.1963peněžitý dar 100,00
Šupová, Petra04.05.1972peněžitý dar 100,00
Šustalová, Xenie31.01.1974peněžitý dar 200,00
Švandová, Hana28.05.1961peněžitý dar 100,00
Švarc, Radoslav11.05.1944peněžitý dar 100,00
Švehla, Miroslav19.12.1957peněžitý dar 100,00
Švidraň, Rudolf19.11.1971peněžitý dar 100,00
Švihálek, Tomáš21.12.1963peněžitý dar 200,00
Takáčová, Eva28.09.1965peněžitý dar 500,00
Talafant, Karel14.01.1968peněžitý dar 100,00
Talpa, David02.02.1971peněžitý dar 200,00
Tampír, Štěpán21.01.1977peněžitý dar 60 000,00
Ťapal, Marek09.11.1977peněžitý dar 100,00
Taranda, Petr26.10.1970peněžitý dar 17 000,00
Tartaini, Petr25.05.1973peněžitý dar 100,00
Teplý, Tomáš12.11.1994peněžitý dar 100,00
Tesarčík, Luděk02.01.1954peněžitý dar 100,00
Tesař, Jan08.05.1978peněžitý dar 50 000,00
Tesař, Jan08.05.1978peněžitý dar 500,00
Tesařová, Helena30.03.1977peněžitý dar 100,00
Tesková, J.26.01.1946bezúplatné plnění 500,00
Tetur, Tomáš04.07.1983peněžitý dar 1 000,00
Tetur, Tomáš04.07.1983peněžitý dar 500,00
Theuer, Jan29.05.1943peněžitý dar 500,00
Thun 1794 a.s.28002482peněžitý dar 15 000,00
Tibitancl, František19.09.1959peněžitý dar 400,00
Tichá, Iveta14.12.1980peněžitý dar 100,00
Tichá, Jitka10.09.1958peněžitý dar 1 000,00
Tichá, Jitka10.09.1958peněžitý dar 1 000,00
Tichánek, Jakub30.10.1997peněžitý dar 100,00
Tichánek, Josef05.11.1970peněžitý dar 100,00
Tichý, Ladislav31.08.1973peněžitý dar 200,00
Tichý, Michal17.03.1982peněžitý dar 150,00
Till, Michal30.10.1976peněžitý dar 10 000,00
Tillová, Dagmar17.12.1961peněžitý dar 100,00
Tillová, Dagmar17.12.1961peněžitý dar 200,00
Timofejev, Michal03.03.1978peněžitý dar 500,00
Titěra, Tomáš27.06.1973peněžitý dar 100,00
Tittelbach, Lukáš15.05.1978peněžitý dar 30 000,00
Tkáč, Ondřej12.09.1985peněžitý dar 999,00
Tlach, Petr07.09.1974peněžitý dar 111,00
Tlach, Petr07.09.1974peněžitý dar 111,00
Tomala, Kristian22.08.1991peněžitý dar 100,00
Tomala, Lukáš06.05.2002peněžitý dar 500,00
Tomala, Lukáš06.05.2002peněžitý dar 100,00
Toman, Jan03.01.1952peněžitý dar 100,00
Toman, Petr18.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Toman, Petr18.03.1967peněžitý dar 100,00
Toman, Václav13.04.1992peněžitý dar 100,00
Toman, Václav13.04.1992peněžitý dar 100,00
Tomášek, Jaroslav28.12.1972peněžitý dar 500,00
Tomášek, Radek11.06.1990peněžitý dar 200,00
Tomáš, Janda28.11.1979peněžitý dar 500,00
Tomáš, Jiří29.08.1953peněžitý dar 500,00
Tomčáková, Jiřina23.01.1972peněžitý dar 150,00
Tomčík, Jan22.04.1966peněžitý dar 500,00
Tomíček, Leoš04.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Tomis, Vít19.04.1965peněžitý dar 500,00
Tomis, Vít19.04.1965peněžitý dar 2 000,00
Toporksý, Jiří18.04.1969peněžitý dar 200,00
Toráč, Vojtěch10.01.1975peněžitý dar 200,00
Török, Václav03.05.1973bezúplatné plnění 101,00
Toušek, Ivan03.12.1948peněžitý dar 100,00
Trado-Bus s.r.o.25503316bezúplatné plnění 160 000,00
Trachta, Petr06.03.1972peněžitý dar 300,00
Trachtová, Mart06.03.1972peněžitý dar 1 000,00
Trčka, Miroslav06.02.1970peněžitý dar 3 000,00
Trencanská, Hana13.03.1959peněžitý dar 100,00
Tresnak, Tomas27.02.1975peněžitý dar 100,00
Trojan, Jan03.11.1957peněžitý dar 50 000,00
Troska, Robert26.09.1968peněžitý dar 500,00
Troska, Robert26.09.1968peněžitý dar 100,00
Trulley, Milena28.03.1963peněžitý dar 1 000,00
Trunda, Otakar07.06.1988peněžitý dar 500,00
Trunečka, Marek29.12.1974peněžitý dar 1 000,00
Trvaj, Marcel15.03.1974peněžitý dar 300,00
Tuček, Josef04.11.1949peněžitý dar 100,00
Tulejová, Jana08.01.1952peněžitý dar 100,00
Tůma, Jaroslav23.02.1964peněžitý dar 500,00
Turecký, Petr14.03.1983peněžitý dar 100,00
Turek, Petr20.12.1975peněžitý dar 100,00
Tvarohová, Hana29.10.1943peněžitý dar 200,00
Tvrz, Oto10.05.1951peněžitý dar 300,00
Tykalová, Eva20.08.1950peněžitý dar 1 000,00
Typl, Lukas10.07.1990peněžitý dar 500,00
Typl, Lukas10.07.1990peněžitý dar 100,00
Typlt, Roman25.07.1963peněžitý dar 100,00
Tyrala, Jaroslav08.10.1981peněžitý dar 100,00
Udatný, Miroslav29.07.1961bezúplatné plnění 10 000,00
Uhlík, Leo06.01.1964peněžitý dar 100,00
Uhlíř, Jiří21.04.1952peněžitý dar 100,00
Uhlíř, Tomáš09.04.1949peněžitý dar 100,00
Uhnavý, Vladimír08.06.1998peněžitý dar 100,00
Uiblein, Robert02.07.1975peněžitý dar 300,00
Ulman, Luděk26.10.1970peněžitý dar 100,00
Ulrych, Miroslav29.10.1966peněžitý dar 100,00
Ulrych, Radek18.02.1971peněžitý dar 100,00
Ungermann, Petr09.02.1977peněžitý dar 100,00
Urbanec, Ladislav30.11.1955peněžitý dar 200,00
Urbanec, Ladislav30.11.1955peněžitý dar 200,00
Urbanec, Ladislav30.11.1955peněžitý dar 200,00
Urbanec, Ladislav30.11.1955peněžitý dar 200,00
Urbanec, Ladislav30.11.1955peněžitý dar 200,00
Urbanec, Ladislav30.11.1955peněžitý dar 200,00
Urbanec, Ladislav30.11.1955peněžitý dar 200,00
Urbanec, Ladislav30.11.1955peněžitý dar 200,00
Urbanec, Ladislav30.11.1955peněžitý dar 200,00
Urbanec, Ladislav30.11.1955peněžitý dar 200,00
Urbanec, Ladislav30.11.1955peněžitý dar 200,00
Urbánek, Jan07.06.1975peněžitý dar 300,00
Urbánek, Petr25.07.1965peněžitý dar 500,00
Urbánek, Petr25.07.1965peněžitý dar 200,00
Urban, Milan28.01.1961peněžitý dar 100,00
Urbanová, Renata08.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Urbanová, Renata08.09.1967peněžitý dar 5 000,00
Urban, Tomáš23.12.1977peněžitý dar 500,00
Urban, Václav08.07.1972peněžitý dar 100,00
Urvalek, Petr12.06.1976peněžitý dar 30 000,00
Váca, Stanislav14.08.1975peněžitý dar 100,00
Vacek, Lukáš31.01.1986peněžitý dar 1 000,00
Vacek, Pavel22.12.1966peněžitý dar 500,00
Vacek, Petr13.09.1971peněžitý dar 100,00
Vacková, Gabriela09.03.1987peněžitý dar 1 000,00
Vacková, Jana09.03.1987peněžitý dar 1 000,00
Vacková, Jana09.03.1987peněžitý dar 200,00
Vacková, Jana09.03.1987peněžitý dar 3 500,00
Vacková, Jana09.03.1987peněžitý dar 3 500,00
Vacková, Jana09.03.1987peněžitý dar 3 000,00
Vacková, Jana09.03.1987peněžitý dar 200,00
Václavík, František27.11.1948peněžitý dar 500,00
Václavík, František27.11.1948peněžitý dar 200,00
Václavík, Jiří25.06.1986peněžitý dar 100,00
Václavík, Pavel24.01.1969peněžitý dar 300,00
Václavík, Pavel24.01.1969peněžitý dar 100,00
Vaclík, Daniel16.04.1962peněžitý dar 700,00
Vágner, Jaroslav26.02.1999peněžitý dar 100,00
Vachutka, Jiří17.05.1981peněžitý dar 100,00
Vach, Václav06.02.1972peněžitý dar 100,00
Vajtr, Josef04.05.1977peněžitý dar 500,00
Valenčík, Tomáš15.06.1980peněžitý dar 400,00
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 1 000 000,00
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 1 000 000,00
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 1 000 000,00
Valenta, Radek01.10.1974peněžitý dar 5 000,00
Valentová, Martina28.09.1975peněžitý dar 100,00
Valiska, Jiří15.01.1958peněžitý dar 100,00
Vana, Stanislav07.05.1976peněžitý dar 100,00
Vancová, Martina21.05.1965peněžitý dar 100,00
Vancová, Martina21.05.1965peněžitý dar 100,00
Vandasová, Jana06.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Vaněrek, Pavel19.10.1978peněžitý dar 100,00
Vaňková, Michaela03.01.1971peněžitý dar 100,00
Vaňous, Martin08.03.1985peněžitý dar 500,00
Vápeník, Miroslav30.06.1945peněžitý dar 100,00
Vargová, Alena24.03.1958peněžitý dar 100,00
Varkoček, Marek25.11.1971peněžitý dar 100,00
Varnuška, Jan09.03.1985peněžitý dar 200,00
Vasinová, Jitka24.03.1983peněžitý dar 100,00
Váša, Martin30.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Vašek, Milan12.03.1973peněžitý dar 200,00
Vašinová, Kateřina29.09.1964peněžitý dar 500,00
Vašinová, Kateřina29.09.1964peněžitý dar 1 000,00
Vavera, Daniel15.04.1978peněžitý dar 100,00
Vávra, Ivan25.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Vávra, Ivan25.07.1961peněžitý dar 100,00
Vávra, Ivan25.07.1961peněžitý dar 100,00
Vavrinka, Martin19.05.1972peněžitý dar 200,00
Vavrochová, Jarmila11.04.1948peněžitý dar 100,00
Vavřík, Zdeněk20.02.1976peněžitý dar 250,00
Vébr, Pavel10.10.1950peněžitý dar 100,00
Velek, Filip18.10.1982peněžitý dar 100,00
Velkoborský, René25.12.1960peněžitý dar 1 000,00
Věncek, Radomír27.04.1975peněžitý dar 1 000,00
Ventluka, Vojtěch17.04.1983peněžitý dar 500,00
Ventluka, Vojtěch17.04.1983peněžitý dar 200,00
Vepřek, Jiří26.10.1966peněžitý dar 3 000,00
Vepřek, Jiří26.10.1966peněžitý dar 100,00
Vepřek, Jiří29.10.1966peněžitý dar 300,00
Verner, Tomáš03.10.1970peněžitý dar 100,00
Veselá, Ilona20.12.1974peněžitý dar 1 000,00
Veselá, Jaroslava28.12.1971peněžitý dar 1 000,00
Veselá, Jaroslava28.12.1971peněžitý dar 500,00
Veselá, Ranata17.04.1960peněžitý dar 200,00
Veselský, Vladimír11.12.1974peněžitý dar 200,00
Veselý, Dalibor08.02.1968peněžitý dar 200,00
Veselý, Ivo02.12.1959peněžitý dar 100,00
Veselý, Jan24.10.1990peněžitý dar 100,00
Veselý, Martin25.07.1969peněžitý dar 100,00
Veselý, Petr24.05.1971peněžitý dar 100,00
Veselý, Petr24.05.1971peněžitý dar 500,00
Veselý, Vladimír11.05.1973peněžitý dar 100,00
Veselý, Vladimír11.05.1973peněžitý dar 100,00
Veselý, Vlastimil12.04.1967peněžitý dar 100,00
Větrovec, Miloslav03.04.1955peněžitý dar 200,00
Větrovec, Richard29.08.1954peněžitý dar 500,00
Vihan, Jiří26.07.1942peněžitý dar 500,00
Viktorýn, Petr02.12.1970peněžitý dar 200,00
Viktorýn, Petr02.12.1970bezúplatné plnění 50 000,00
Viktorýn, Petr02.12.1970bezúplatné plnění 15 000,00
Viktorýn, Petr02.12.1970bezúplatné plnění 30 000,00
Vilček, Petr04.03.1984peněžitý dar 100,00
Vilímek, Jiří13.06.1979peněžitý dar 100,00
Viliš, Michal06.03.1979peněžitý dar 210,00
Vinická, Kateřina02.12.1980peněžitý dar 2 000,00
Vinklář, Petr06.08.1987peněžitý dar 500,00
Vinopal, Stanislav28.02.1983peněžitý dar 500,00
Vintr, Martin18.04.1979peněžitý dar 200,00
Vintr, Tomáš03.02.1980peněžitý dar 1 000,00
Virba, Slavko13.07.1974peněžitý dar 222,00
Visolajská, Kateřina20.09.1975peněžitý dar 500,00
Višinka, Libor28.03.1948peněžitý dar 500,00
Višinka, Libor28.03.1948peněžitý dar 500,00
Vitásek, Petr21.11.1966peněžitý dar 100,00
Víteček, Petr15.10.1989peněžitý dar 100,00
Vítek, Dušan06.05.1944peněžitý dar 100,00
Vítek, Jiří03.06.1973peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Michal15.03.1962peněžitý dar 150,00
Vít, Ivan19.09.1956peněžitý dar 1 000,00
Vitt, Roman13.02.1982peněžitý dar 100,00
Vítů, Jaroslav08.12.1964peněžitý dar 10 000,00
Vítů, Jaroslav08.12.1964peněžitý dar 10 000,00
Víznerová, Zdena25.05.1967peněžitý dar 2 000,00
Vlach, Jiří04.03.1982peněžitý dar 100,00
Vlach, Robert27.07.1968peněžitý dar 100,00
Vlček, Jan04.07.1948peněžitý dar 100,00
Vlček, Martin28.01.1970peněžitý dar 100,00
Vlček, Petr21.04.1977peněžitý dar 100,00
Vlk, Jiří19.09.1970peněžitý dar 20 000,00
Vlk, Jiří23.09.1975bezúplatné plnění 50 000,00
Voda, Josef29.05.1945peněžitý dar 100,00
Vodička, Josef08.04.1980peněžitý dar 100,00
Vohralíková, Barbora28.09.1996peněžitý dar 100,00
Vojta, Jiří11.04.1969peněžitý dar 500,00
Vojta, Jiří11.04.1969peněžitý dar 100,00
Vojta, Oldřich12.10.1954peněžitý dar 500,00
Vojtěch,RSDr, Ortcikr14.04.1951peněžitý dar 200,00
Vojtěch, Miler09.10.1987peněžitý dar 100,00
Vojtekova, Libuše18.12.1960peněžitý dar 200,00
Vojtíšková, Jana18.04.1961peněžitý dar 100,00
Vokalová, Sylva16.01.1974peněžitý dar 200,00
Vokrálová, Hana28.10.1948peněžitý dar 2 000,00
Vokrálová, Hana28.10.1948peněžitý dar 1 000,00
Vokroj, Jan08.04.1959peněžitý dar 900,00
Voleník, Marek30.12.1979peněžitý dar 100,00
Volf, Robert04.05.1976peněžitý dar 200,00
Volf, Václav03.05.1989peněžitý dar 100,00
Volhejnová, Veronika19.01.1962peněžitý dar 500,00
Vondrák, Jan05.06.1961peněžitý dar 1 000,00
Vondrušková, Iva17.02.1975peněžitý dar 500,00
Vondrušková, Iva17.02.1975bezúplatné plnění 500,00
Voráček, Michal25.04.1966peněžitý dar 1 000,00
Voráček, Pavel03.12.1968peněžitý dar 100,00
Vořech, Petr19.03.1968peněžitý dar 100,00
Voska, Václav02.09.1975peněžitý dar 100,00
Voska, Václav02.09.1975bezúplatné plnění 5 000,00
Voskerušová, Marcela16.10.1964bezúplatné plnění 15 000,00
Vostenak, John04.06.1957peněžitý dar 20 000,00
Vostracká, Dana28.11.1960peněžitý dar 200,00
Vostřel, Stanislav30.03.1977peněžitý dar 100,00
Votava, Zdeněk24.07.1977peněžitý dar 250,00
Vozar, Marek29.07.1973peněžitý dar 100,00
Vozka, Martin01.03.1968peněžitý dar 200,00
Vozka, Martin01.03.1968peněžitý dar 100,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vraný, Pavel04.05.1976peněžitý dar 999,00
Vrba, Martin20.01.1973peněžitý dar 300,00
Vrbica, Jan29.10.1968peněžitý dar 100,00
Vrbka, Jiří27.09.1961peněžitý dar 300,00
Vrbovský, Jiří20.03.1967peněžitý dar 100,00
Vremský, Tomáš10.12.1994peněžitý dar 100,00
Vronka, Lukáš12.09.1989peněžitý dar 100,00
Vůjtek, Adam26.12.1990peněžitý dar 100,00
Vyčítal, Jiří19.07.1957peněžitý dar 200,00
Vyhnálek, Rudolf04.11.1974peněžitý dar 100,00
Vyhnalík, Jiří10.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Vyhnalík, Jiří10.08.1956peněžitý dar 1 500,00
Vyrobik, Tomáš09.08.1990peněžitý dar 200,00
Vyskočil, Zdeněk18.03.1974peněžitý dar 100,00
Vysoudil, Vít10.09.1966peněžitý dar 500,00
Vyšohlíd, Martin31.10.1963peněžitý dar 100,00
Wacławik, Andrzej13.07.1954peněžitý dar 100,00
Wachtl, Ernest10.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Wachtl, Ernest10.05.1964peněžitý dar 100,00
Wachtl, Ernest10.05.1964peněžitý dar 2 000,00
Wachtl, Ernest10.05.1964peněžitý dar 2 000,00
Walletzký, Antonín15.08.1958peněžitý dar 100,00
Weigert, Roman07.05.1966peněžitý dar 300,00
Weigl, Jaroslav29.03.1969peněžitý dar 100,00
Werner, David04.04.1982peněžitý dar 999,00
Wimmer, Miroslav03.05.1958peněžitý dar 100,00
Wimmer, Miroslav03.05.1958peněžitý dar 200,00
Winter, Richard19.03.1972bezúplatné plnění 10 000,00
Witasek, Vojtěch25.01.1994peněžitý dar 100,00
Wojtěch, Martin23.09.1972peněžitý dar 100,00
Wolfová, Alexandra03.09.1983peněžitý dar 200,00
Wolf, Vladimír24.03.1961peněžitý dar 100,00
Wrzecionko, Martin29.01.1977peněžitý dar 121,00
Zabel, Marek30.07.1992peněžitý dar 100,00
Zahoříková, Irena21.10.1954peněžitý dar 100,00
Zahradníková, Jitka10.08.1967peněžitý dar 500,00
Zahradníková, Marie18.05.1983peněžitý dar 100,00
Zahradník, Václav10.01.1980peněžitý dar 1 000,00
Zach, Karel28.10.1972peněžitý dar 100,00
Zaičenko, Oleg28.11.1978peněžitý dar 100,00
Záleská, Lucie30.03.1983peněžitý dar 200,00
Zálom, Luboš25.01.1981peněžitý dar 6 045,00
Zámorský, Ctirad16.07.1957peněžitý dar 1 000,00
Zangl, Karel14.11.1963peněžitý dar 300,00
Zaňka, Jiří07.11.1958peněžitý dar 300,00
Zaňka, Jiří07.11.1958peněžitý dar 300,00
Zaňka, Jiří07.11.1958peněžitý dar 100,00
Zapletal, Zdeněk03.04.1960peněžitý dar 100,00
Zápotocký, Pavel21.10.1966peněžitý dar 4 000,00
Zápotocký, Pavel21.10.1966peněžitý dar 1 000,00
Záruba, David12.08.1977peněžitý dar 100,00
Zatloukal, Filip08.06.1976peněžitý dar 100,00
Zatloukal, Filip08.06.1976peněžitý dar 100,00
Zátopek, Karel15.11.1971peněžitý dar 300,00
Zavadil, Jiří05.07.1966bezúplatné plnění 5 000,00
ZAVADIL, Petr25.05.1975peněžitý dar 12 907,00
Zavadil, Radek31.07.1973peněžitý dar 5 000,00
Zawierucha, Petr29.11.1989peněžitý dar 100,00
Zbruž, Roman11.02.1978bezúplatné plnění 5 000,00
Zderadička, Petr16.09.1961peněžitý dar 200,00
Zdobínský, Martin25.07.1962peněžitý dar 100,00
Zdobínský, Petr19.08.1969peněžitý dar 300,00
Zdvihal, Radim11.06.1964peněžitý dar 5 000,00
Zejdová, Martina08.04.1970peněžitý dar 100,00
Zelenka, Jiří01.11.1987peněžitý dar 10 000,00
Zelený, Radek02.02.1976peněžitý dar 222,00
Zeman, Marek18.05.1964peněžitý dar 100 000,00
Zeman, Marek18.05.1964peněžitý dar 25 000,00
Zeman, Marek18.05.1964peněžitý dar 2 000,00
Zeman, Marek18.05.1964peněžitý dar 500,00
Zeman, Marek18.05.1964peněžitý dar 300,00
Zemanová, Eva28.05.1952peněžitý dar 100,00
Zeman, Pavel15.05.1971peněžitý dar 100,00
Zemědělské družstvo Slavče48245551bezúplatné plnění 3 630,00
Zezula, Jan15.07.1981peněžitý dar 200,00
Zezula, Jan15.07.1981peněžitý dar 200,00
Zezulka, Lumír09.07.1974peněžitý dar 200,00
Zicha, Jan08.07.1971peněžitý dar 1 000,00
Zima, Jan06.12.1981peněžitý dar 100,00
Zimmelová, Libuše03.12.1952peněžitý dar 500,00
Zitka, Adam26.02.1984peněžitý dar 400,00
Zitová, Kateřina02.08.1975peněžitý dar 300,00
Zlámal, Pavel12.09.1977peněžitý dar 100,00
Zmeškal, Jaroslav22.08.1975peněžitý dar 100,00
Zouharová, Jana03.05.1993peněžitý dar 100,00
Zouharová, Jana03.05.1993peněžitý dar 100,00
Zugar, Pavel22.04.1952peněžitý dar 1 100,00
Zůna, Zdeněk27.10.1957peněžitý dar 1 000,00
Zvacek, Ondřej15.03.1975peněžitý dar 100,00
Zvonek, Martin30.04.1987peněžitý dar 100,00
Zwettler, Adam19.01.1977peněžitý dar 500,00
Žáček, Karel20.08.1968peněžitý dar 300,00
Žáček, Karel20.08.1968peněžitý dar 200,00
Ždych, Jaroslav10.01.1962peněžitý dar 100,00
Žebro, Václav22.08.1981peněžitý dar 100,00
Ženčák, Vladimír29.12.1963peněžitý dar 100,00
Ženíšek, Karel04.02.1961peněžitý dar 1 500,00
Ženíšek, Karel04.02.1961peněžitý dar 500,00
Ženíšková, Aneta26.11.1990peněžitý dar 100,00
Žídek, Jiří03.04.1944peněžitý dar 100,00
Židek, Vladislav16.02.1961peněžitý dar 999,00
Židek, Vladislav16.02.1961peněžitý dar 999,00
Žilka, Vladimír03.01.1972peněžitý dar 100,00
Žížek, Petr03.02.1980peněžitý dar 500,00
Žižka, Jaroslav26.10.1962peněžitý dar 500,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 4 360 650,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Bedroň, Marek01.05.197480 000,00
Capital group invest corp. a.s.278253113 000 000,00
ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.60071109207 800,00
ČSAD Slaný s.r.o.60193425103 900,00
ČSAD Ústí nad Orlicí s.r.o.60108851155 850,00
Dvouletý, Michal15.10.197960 500,00
HAPO-Servis s.r.o.2797381684 000,00
ICOM transport a.s.46346040189 600,00
Krause, Petr Ing23.10.1979265 000,00
Optima Reality s.r.o.6483368254 000,00
Trado-Bus s.r.o.25503316160 000,00

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy