Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2021

Název politické strany / politického hnutí:
Svobodní

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339612

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Perucká 2196/14, Praha, 12000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 773697986, e-mail: kancelar@svobodni.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Vondráček Libor - předsedaIdentifikátor zprávy: Z6009-20220331101926
Datum: 31.03.2022 08:19:26
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: SVOBODNI_-_Zprava_auditora_2021.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 5 927 050,84
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
90 627,50
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 2 497 359,16
4 Členské příspěvky 338 832,25
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 3 000 231,93
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 180 130,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 25 608,01
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 3 120 875,48
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
administrativní práce 2

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 3 000 231,93 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
ACTIV Z.S.22722262peněžitý dar 5 000,00
Ačaiová, Lucie19.07.1975peněžitý dar 100,00
Adam, Matyáš03.09.2001peněžitý dar 100,00
Babula, Pavel21.08.1979peněžitý dar 100,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 100,00
Baroch, Robert05.01.1969peněžitý dar 700,00
Baroch, Robert05.01.1969peněžitý dar 500,00
Barsa, Tomáš06.02.1987peněžitý dar 250,00
Bartáková, Lenka16.03.1964peněžitý dar 100,00
Bartas, Bert20.04.1971peněžitý dar 200,00
Bartoš, Jan01.07.1976peněžitý dar 300,00
Bartoš, Jiří Ing.20.05.1963peněžitý dar 100,00
Baryal, Torjalaj05.07.1984peněžitý dar 500,00
Benáček, Jiří17.11.1954peněžitý dar 200,00
Benda, Jindrich14.08.1978peněžitý dar 100,00
Bernat, Lukáš Ing.09.12.1983peněžitý dar 100,00
Blažek, Jiří07.04.1957peněžitý dar 100,00
Blažek, Vladimír20.11.1971peněžitý dar 100,00
Blažková, Kateřina01.10.1973peněžitý dar 200,00
Blažková, Kateřina01.10.1973peněžitý dar 500,00
Blažková, Veronika MgA. MBA20.06.1980peněžitý dar 200,00
Boháček, David11.08.1974peněžitý dar 100,00
Bořil, Daniel11.11.1987peněžitý dar 111,00
Bořil, Daniel11.11.1987peněžitý dar 111,00
Bořil, Daniel11.11.1987peněžitý dar 222,00
Bouša, Jan MgA.27.05.1994peněžitý dar 100,00
Brabec, Jiří22.06.1960peněžitý dar 500,00
Brabec, Jiří22.06.1960peněžitý dar 100,00
Bravenec, Jiří28.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Brejcha, Jiří10.02.1983peněžitý dar 500,00
Brejcha, Jiří20.05.1954peněžitý dar 250,00
Bubla, Filip18.06.2001peněžitý dar 441,00
Bublan, Jiří20.11.1980peněžitý dar 100,00
Buckley, Tomas14.01.1997peněžitý dar 100,00
Buráň, Petr11.01.1987peněžitý dar 100,00
Burda, Jan Ing.10.03.1993peněžitý dar 200,00
Burešová Marková, Ivana17.02.1976peněžitý dar 200,00
Bursáková, Bronislava05.03.1963peněžitý dar 500,00
Capital group invest corp. a.s.27825311bezúplatné plnění 500 000,00
Cerman, Miroslav23.08.1951peněžitý dar 200,00
Cicvárek, Jan12.05.1993peněžitý dar 1 500,00
Cicvárková, Olga04.05.1961peněžitý dar 1 000,00
Cvrková, Zdeňka15.04.1953peněžitý dar 100,00
Čajková, Karolína22.02.1976peněžitý dar 200,00
Čápová, Marika20.10.1978peněžitý dar 500,00
Čermák, Martin20.05.1975peněžitý dar 100,00
Černohorský, Pavel07.08.1955peněžitý dar 200,00
Čihák, Vratislav21.02.1957peněžitý dar 200,00
Čížek, Radek29.01.1974peněžitý dar 200,00
Dittrich, Pavel12.02.1976peněžitý dar 200,00
Dobiáš, Marek27.03.1973peněžitý dar 1 000,00
Dočekal, Jan31.01.1964peněžitý dar 50 000,00
Dočekal, Jan31.01.1964peněžitý dar 200,00
Dočekal, Josef06.05.1973peněžitý dar 500,00
Dokoupilová Dvouletá, Petra15.05.1976peněžitý dar 500,00
Dostálová, Simona23.08.1975peněžitý dar 250,00
Drahoňovský, Roman19.05.1977peněžitý dar 250,00
Dudla, Martin14.10.1976peněžitý dar 100,00
Dušek, Stanislav15.07.1986peněžitý dar 200,00
Dvořák, Antonín26.02.1974peněžitý dar 200,00
Dvořák, Ladislav02.10.1962peněžitý dar 500,00
Dvořák, Pavel Ing.03.01.1964peněžitý dar 200,00
Eliáš, Pavel06.05.1975peněžitý dar 100,00
ermák, Petr RNDr. PhD.17.03.1986peněžitý dar 200,00
Fanta, Lubomír Ing.15.04.1959peněžitý dar 1 000,00
Felenda, Martin15.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Ferbas, Martin14.08.1970peněžitý dar 300,00
Fokt, Miroslav13.09.1963peněžitý dar 500,00
Foltynová, Leona08.06.1966peněžitý dar 100,00
Forbelský, David03.04.1972peněžitý dar 200,00
Forbelský, David03.04.1972peněžitý dar 100,00
František Strašek, Libor30.03.1972peněžitý dar 300,00
Franzová, Martina10.09.1959peněžitý dar 1 000,00
Frinta, Otto14.10.1991peněžitý dar 100,00
Gazda, Radislav12.06.1966peněžitý dar 100,00
Gazda, Richard30.07.1973peněžitý dar 2 000,00
Gregor, Jakub17.03.1984peněžitý dar 100,00
Gregorová, Ladislava23.09.1963peněžitý dar 100,00
Greguš, Radan13.11.1958peněžitý dar 1 000,00
Grepl, Miroslav19.06.1951peněžitý dar 300,00
Groene Odkolek, Lucie29.12.1969peněžitý dar 100,00
Habart, David25.05.1967peněžitý dar 500,00
Hák, Jiří26.05.1971peněžitý dar 25 000,00
Halama, Martin Ing.19.05.1974peněžitý dar 200,00
Haluza, Jaroslav10.01.1970peněžitý dar 500,00
Hanzl, Tomáš15.02.1978peněžitý dar 250,00
Havelka, Karel25.01.1967peněžitý dar 300,00
Havrda, Miroslav MUDr.23.10.1963peněžitý dar 200,00
Havrdová, Helena Mgr.10.02.1968peněžitý dar 100,00
Hejduk, Marek PhDr. Mgr. LL. M.27.05.1988peněžitý dar 200,00
Hejzlarová, Nikola15.10.1992peněžitý dar 100,00
Hendrych, Daniel26.11.1973peněžitý dar 200,00
Hlaváč, Jaroslav09.06.1976peněžitý dar 200,00
Hodula, Matouš04.08.1992peněžitý dar 100,00
Hofman, Stanislav08.07.1987peněžitý dar 300,00
Holomek, Jaromír06.09.1953peněžitý dar 100,00
Holoubek, Lukáš21.12.1986peněžitý dar 300,00
Hons, David Bc.14.11.1995peněžitý dar 300,00
Hovorka, Bedřich Ing.10.11.1984peněžitý dar 500,00
HRABĚ, Oldřich03.04.1964peněžitý dar 200,00
HRABĚ, Oldřich03.04.1964peněžitý dar 500,00
Hrouda, Vladimír21.08.1987peněžitý dar 100,00
Hrubý, Dominik25.10.1993peněžitý dar 100,00
Hrubý, Dominik Bc.26.10.1998peněžitý dar 100,00
Hrubý, Dominik25.10.1993peněžitý dar 200,00
Hrůza, Josef21.12.1989peněžitý dar 1 000,00
Hřebačka, Pavel Ing.05.04.1987peněžitý dar 200,00
Hubka, Pavel26.10.1968peněžitý dar 200,00
Hudec, Stanislav Ing.11.01.1987peněžitý dar 1 000,00
Hütter, Karel09.12.1968peněžitý dar 300,00
Hvolka, Kryštof01.03.1999peněžitý dar 100,00
Chalupa, Bohuslav15.06.1960peněžitý dar 100,00
Chalupsky, Jaroslav Ing.27.04.1974peněžitý dar 100,00
Charousek, Radek14.10.1976peněžitý dar 100,00
Chudíčková, Milada15.01.1985peněžitý dar 200,00
Chvaja, Adam Ing.17.03.1977peněžitý dar 200,00
Indra, Lukáš15.06.1984bezúplatné plnění 1 000,00
Jakub Ptáček, Jan08.10.1978peněžitý dar 200,00
Janáček, Leoš BA.03.04.1996peněžitý dar 100,00
Janíček, Jan08.04.1964peněžitý dar 200,00
Janigová, Lucie10.06.1982peněžitý dar 200,00
Janišová, Olga19.11.1953peněžitý dar 10 000,00
Janišová, Olga19.11.1953peněžitý dar 20 000,00
Jankovec, Jan07.08.1942peněžitý dar 200,00
Jedličková, Drahomíra24.12.1956peněžitý dar 1 000,00
Jelinek, David26.02.1987peněžitý dar 250,00
Jelínek, Petr14.07.1972peněžitý dar 100,00
Jeřábek, Vojtěch22.02.2001peněžitý dar 200,00
Ježek, Jaku Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Milan29.11.1989peněžitý dar 300,00
Ježek, Milan29.11.1989peněžitý dar 200,00
Jiráček, František15.08.1973peněžitý dar 100,00
Jiráček, František15.08.1973peněžitý dar 100,00
Jirků, Milan24.09.1983peněžitý dar 200,00
Jizba, Jakub01.10.1988peněžitý dar 100,00
Juha, Konrád10.07.2003peněžitý dar 100,00
Kábrt, Jan16.07.1951peněžitý dar 200,00
Kadlec, Jan17.03.1999peněžitý dar 200,00
Kaigl, Martin24.03.1971peněžitý dar 2 500,00
Kaigl, Martin24.03.1971peněžitý dar 500,00
Kalbáč, Martin Ing.03.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Káňová, Jana03.03.1997peněžitý dar 200,00
Karychová, Yvona24.03.1950peněžitý dar 500,00
Karychová, Yvona24.03.1950peněžitý dar 500,00
Kaucký, Oldřich13.12.1981peněžitý dar 200,00
Klabanová Junková, Martina17.01.1976peněžitý dar 200,00
Kleinová, Marta Ing.03.03.1982peněžitý dar 100,00
Klíma, Martin03.06.1992peněžitý dar 1 000,00
Kocman, Jaroslav29.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Kolek, Adam20.05.1996peněžitý dar 500,00
Komůrka, Petr15.06.1961peněžitý dar 200,00
Konderla, Luboš11.01.1998peněžitý dar 100,00
Konopásek, Jan Ing.21.01.1964peněžitý dar 200,00
Kopetzký, Jiří04.06.1978peněžitý dar 200,00
Košner, Jan06.04.1976peněžitý dar 200,00
Koucký, Tomáš11.03.1985peněžitý dar 300,00
Koutský, Radovan26.12.1957peněžitý dar 200,00
Kovářová, Oxana17.09.1982peněžitý dar 100,00
Kovář, Vojtěch02.09.1982peněžitý dar 200,00
Kozlovský, Ondřej08.11.1982peněžitý dar 1 000,00
Kracik, Michal04.07.1976peněžitý dar 500,00
Kráčmera, Libor01.06.1967peněžitý dar 200,00
Kratochvíl, Jaromír27.08.1970peněžitý dar 100,00
Krejčí, Tomáš28.08.1976peněžitý dar 500,00
Krchňák, Jan09.12.1981peněžitý dar 500,00
Kropš, Karel07.08.1972peněžitý dar 200,00
Kubátová, Jana07.05.1982peněžitý dar 200,00
Kubát, Tomáš02.03.1976peněžitý dar 200,00
Kubíček, Jiří Ing.18.02.1980peněžitý dar 200,00
kučera, jan18.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Kudělka, Pavel16.06.1980peněžitý dar 500,00
Kufa, Jan18.08.1981peněžitý dar 500,00
Kunt, Zdeněk26.09.1950peněžitý dar 150,00
Kunzfeld, Vladimír Mgr.06.03.1974peněžitý dar 500,00
Ládr, Ivan13.01.1967peněžitý dar 500,00
Lahovský, Marek07.02.1995peněžitý dar 200,00
Lahovský, Marek07.02.1995peněžitý dar 250,00
Langr, Marcel Ing.18.07.1967peněžitý dar 1 000,00
Langr, Marcel Ing.18.07.1967peněžitý dar 100,00
Laube, Bedřich Bc.24.01.1969peněžitý dar 200,00
Laube, Bedřich Bc.24.01.1969peněžitý dar 700,00
Láznička, Václav19.02.1975peněžitý dar 200,00
Lebduška, Josef21.05.1951peněžitý dar 5 000,00
Lebduška, Josef21.05.1951peněžitý dar 2 500,00
Lebduška, Josef21.05.1951peněžitý dar 300,00
Lebduška, Josef21.05.1951peněžitý dar 5 000,00
Leikep, Filip29.07.2001peněžitý dar 100,00
Leikep, Filip29.07.2001peněžitý dar 200,00
Lejsek, Tomáš Bc.11.08.1996peněžitý dar 200,00
Leština, Jan31.05.1997peněžitý dar 200,00
Lištiaková, Barbora27.08.1990peněžitý dar 2 000,00
Longin, Jiří25.11.1959peněžitý dar 200,00
Macek, Tomáš27.12.1969peněžitý dar 200,00
Macháček, Vít22.04.1998peněžitý dar 400,00
Macháček, Vít22.04.1998peněžitý dar 1 000,00
Macháček, Vít22.04.1998peněžitý dar 500,00
Macháček, Vít22.04.1998peněžitý dar 500,00
Macháček, Vít22.04.1998peněžitý dar 500,00
Mareček, Erik27.06.1994peněžitý dar 5 000,00
Mareček, Petr19.04.1985peněžitý dar 300,00
Mareček, Petr19.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Mareček, Vít11.10.1962peněžitý dar 500,00
Mareš, Miroslav02.02.1959peněžitý dar 500,00
Mareš, Miroslav02.02.1959peněžitý dar 500,00
Mareš, Miroslav02.02.1959peněžitý dar 500,00
Marsa, Jaroslav Ing. MBA29.06.1960peněžitý dar 200,00
Marušák, Jaroslav30.09.1984peněžitý dar 100,00
Marutová, Jarmila Mgr.30.07.1954peněžitý dar 500,00
Marutová, Jarmila30.07.1954peněžitý dar 2 500,00
Melichar, Stanislav04.04.1970peněžitý dar 500,00
Merklová, Milluše03.06.1977peněžitý dar 500,00
Mikeš, Jiří06.01.1990peněžitý dar 250,00
Mikeš, Jiří06.01.1990peněžitý dar 200,00
Míkovcová Mališová, Kateřina01.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Mikuláš, Mojmír23.04.1968peněžitý dar 500,00
Milaberský, Michal04.05.1998peněžitý dar 200,00
Mimochodková, Barbora27.08.1990peněžitý dar 500,00
MistrSoft s.r.o.29311021peněžitý dar 1 000,00
Miškovský, Petr25.12.1997peněžitý dar 100,00
Mlejnek, Zbyněk Ing.30.08.1975peněžitý dar 100,00
MUDr. Miroslav Havrda12952206peněžitý dar 100 000,00
Munčinský, Jan13.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Musil, Rudolf12.11.1983peněžitý dar 200,00
Navoj, Jaroslav30.03.1981peněžitý dar 100,00
Nejedlý, Libor29.07.1970peněžitý dar 500,00
Němec, Josef Ing.25.01.1945peněžitý dar 100,00
Němec, Josef Ing.25.01.1945peněžitý dar 100,00
Němeček, František Ing.02.04.1976peněžitý dar 200,00
Nepovím Zadinová, Iveta27.08.1983peněžitý dar 100,00
Neubauerová, Vendula05.02.1981peněžitý dar 100,00
Nosek, Ondřej Ing.09.08.1982peněžitý dar 500,00
Novak, Jiri24.05.1979peněžitý dar 1 000,00
Novák, Karel01.03.1944peněžitý dar 100,00
Novák, Martin Ing.31.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Novák, Petr Ing. PhD.18.01.1982peněžitý dar 500,00
Okáč, Martin12.05.1972peněžitý dar 250,00
Olbrich, Libor28.12.1971peněžitý dar 500,00
Olšáková, Ludmila15.03.1965peněžitý dar 500,00
Opatová, Šárka20.03.1989peněžitý dar 200,00
Orálek, Luboš Ing.18.11.1964peněžitý dar 500,00
Otevřel, Ivan11.01.1948peněžitý dar 990,00
Otevřel, Ivan11.10.1948peněžitý dar 200,00
Ott, Michal Mgr.21.02.1992peněžitý dar 300,00
Pachola, Jaroslav Ing.04.09.1972peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomá Ing.11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomá Ing.11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomá Ing.11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomá Ing.11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomá Ing.11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pánek, David Bc.01.12.1978peněžitý dar 200,00
Pangrác, Hynek Ing.08.12.1964peněžitý dar 200,00
Pantálek, Jan16.07.2004peněžitý dar 100,00
Pátek, Roman Ing.28.10.1964peněžitý dar 200,00
Pátková, Helena24.03.1962peněžitý dar 200,00
Pavlíček, Slavomír16.02.1965peněžitý dar 500 000,00
Pavlovec, Václav22.09.1970peněžitý dar 200,00
Payne, Jiří RNDr.07.07.1956peněžitý dar 200,00
Pechanec, Jan03.10.1981peněžitý dar 100,00
Pěchouček, Vladislav22.05.1975peněžitý dar 100,00
Pekařová, Terézia23.12.1969peněžitý dar 1 000,00
Pelán, Jaroslav Ing.23.08.1980peněžitý dar 200,00
Pelanová, Eva05.04.1982peněžitý dar 200,00
Peterková, Šárka27.02.1973peněžitý dar 100,00
Petrů, Jan21.08.1986peněžitý dar 1 000,00
Petřík, Jan25.07.1971peněžitý dar 100,00
Pilc, Jindřich27.10.1975peněžitý dar 200,00
Pitner, Jakub Ing.06.03.1989peněžitý dar 200,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Pleskač, Radomír Bc.20.05.1992peněžitý dar 100,00
Plzák, Martin27.08.1986peněžitý dar 200,00
Podlena, Václav31.10.1984peněžitý dar 10 000,00
Podlesný, Petr10.11.1954peněžitý dar 100,00
Poklop, Jan22.08.1997peněžitý dar 100,00
Pokorný, David02.10.1991peněžitý dar 100,00
Prachař, Ladislav11.05.1975peněžitý dar 1 000,00
Prentis, Zuzana Mgr. DiS.07.10.1987peněžitý dar 100,00
Procházka, Aleš Mgr.29.01.1990peněžitý dar 200,00
Procházka, Jiří Ing. MBA29.08.1960peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Ondřej20.11.1977peněžitý dar 100,00
Provazník, Milan30.08.1966peněžitý dar 1 000,00
Prudil, Pavel Ing.06.06.1965peněžitý dar 200,00
Průšová, Elena18.08.1967peněžitý dar 300,00
ptacek, jiri08.09.1980peněžitý dar 500,00
Ptáčník, Václav01.01.1982peněžitý dar 200,00
Purgert, Angelo24.10.1965peněžitý dar 200,00
Randula, Jiří14.12.1975peněžitý dar 200,00
Rathouský, Václav12.08.1965peněžitý dar 100 000,00
Reiser, Martin Bc.25.06.1969peněžitý dar 100,00
Roiderová, Vladimíra06.12.1973peněžitý dar 500,00
Rokyta, Petr02.11.1969peněžitý dar 500,00
Rubin, Tomáš14.06.2000peněžitý dar 100,00
Rusnok, Michal Mgr.19.07.1989peněžitý dar 100,00
Ružanská, Ivana26.04.1964peněžitý dar 300,00
Růžička, Pavel20.12.1969peněžitý dar 300,00
Rybenský, Martin24.11.1991peněžitý dar 255,00
Řihák, Hynek10.09.1979peněžitý dar 500,00
Řihák, Hynek10.09.1979peněžitý dar 200,00
Řihák, Hynek10.09.1979peněžitý dar 200,00
Sečkár, Alois Ing.21.07.1988peněžitý dar 200,00
Sečkár, Anton12.04.1961peněžitý dar 100,00
Sečkár, Anton12.04.1961peněžitý dar 100,00
Sečkárová, Hana Ing.05.10.1961peněžitý dar 100,00
Sedlo, Ondrej03.12.1988peněžitý dar 100,00
Schilbach, Jiří26.09.1985peněžitý dar 100,00
Schlesinger, Robert07.02.1972peněžitý dar 999,00
Schlesinger, Robert07.02.1972peněžitý dar 100,00
Skalák, Jan05.06.1961peněžitý dar 1 000,00
Skalák, Jan05.06.1961peněžitý dar 1 000,00
Skalák, Jan05.06.1961peněžitý dar 1 000,00
Skalický, Jan11.03.1961peněžitý dar 500 000,00
Skočíková, Oldřiška28.04.1977peněžitý dar 500,00
Skočíková, Oldřiška28.04.1977peněžitý dar 100,00
Skoták, Ondřej14.02.1988peněžitý dar 200,00
Slačík, Petr Mgr.17.08.1971peněžitý dar 2 000,00
Sladký, Jaromír28.03.1963peněžitý dar 127,00
Sloupenská, Dana01.01.1966peněžitý dar 5 000,00
Spitzer, Lukáš30.03.1981peněžitý dar 100,00
Stanovský, Vítězslav29.05.1972peněžitý dar 200,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 200,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947bezúplatné plnění 200,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Strunz, Pavel RNDr. CSc.21.10.1964peněžitý dar 200,00
Suchán, Marek30.01.1978peněžitý dar 200,00
Svoboda, Radek Ing. Ph.D.01.12.1966peněžitý dar 2 000,00
Šálek, Ondřej17.07.1988peněžitý dar 1 000,00
Šálek, Ondřej17.07.1988peněžitý dar 100,00
Šimonovský, Jakub10.06.1974peněžitý dar 200,00
Šimonovský, Jakub10.06.1974peněžitý dar 200,00
Šimonovský, Jakub10.06.1974peněžitý dar 200,00
Šimůnek, Pavel10.08.1968peněžitý dar 150,00
Široký, Jiří Ing.23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří Ing.23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří Ing.23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří Ing.23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří Ing.23.06.1967peněžitý dar 400,00
Šorm, Luděk10.05.1959peněžitý dar 100,00
Špaček, Viktor25.01.1986peněžitý dar 500,00
Špaček, Viktor25.01.1986peněžitý dar 500,00
Špirk, Martin08.03.1997peněžitý dar 500,00
Štafl, David01.10.1999peněžitý dar 200,00
Štampach, Tomáš Bc.18.10.1984peněžitý dar 200,00
Šťastná, Michaela05.12.1978peněžitý dar 100,00
Štětina, Robin31.03.2004peněžitý dar 100,00
Štolová, Marcela10.04.1964peněžitý dar 200,00
Šťovíček, Jan03.05.1995peněžitý dar 500,00
Švancar, Radek25.04.1995peněžitý dar 100,00
Švehla, Jiří Mgr.14.08.1980peněžitý dar 200,00
Švrkala, Marek03.07.1987peněžitý dar 123,00
ta Karešová, Mark Ing.06.06.1972peněžitý dar 200,00
Tattermuschová, Zuzana02.01.1981peněžitý dar 100,00
Tatýrková, Jana Ing.30.05.1974peněžitý dar 200,00
Tejmlová, Veronika10.08.1991peněžitý dar 300,00
Tieff, Pavel01.07.1982peněžitý dar 1 000,00
Tišer, Přemysl Ing.29.04.1979peněžitý dar 100,00
Tišer, Přemysl Ing.29.04.1979peněžitý dar 200,00
Tomšů, Svatopluk Ing.28.06.1973peněžitý dar 100,00
Toroni, Ilko12.05.1993peněžitý dar 300,00
Tribula, Zbyněk16.07.1980peněžitý dar 100,00
Trojánek, Josef16.09.1998peněžitý dar 200,00
Trunda, Otakar07.06.1988peněžitý dar 1 000,00
Tvrz, Petr14.10.1966peněžitý dar 100,00
Uhlíř, Zdeněk14.09.1956peněžitý dar 2 500,00
Ulehla, Aleš29.08.1978peněžitý dar 100,00
Ulrych, Radek18.02.1971peněžitý dar 100,00
Urban, Miroslav16.05.1972peněžitý dar 100,00
Vacková, Pavla04.08.1965peněžitý dar 300,00
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 1 000 000,00
Valtr, Filip19.06.1977peněžitý dar 200,00
Vantroba, Štefan Ing.13.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Vašíček, Milan03.08.1965peněžitý dar 100,00
Vašíček, Ondřej30.11.1982peněžitý dar 500,00
Vašíček, Ondřej30.11.1982peněžitý dar 500,00
Vašíček, Ondřej30.11.1982peněžitý dar 100,00
Vašková, Šárka20.06.1981peněžitý dar 100,00
Vavřička, Jakub31.12.1981peněžitý dar 200,00
Vejs, Richard26.01.1973peněžitý dar 200,00
Velenský, Tomáš01.08.1980peněžitý dar 100,00
Verbík, Daniel30.01.2003peněžitý dar 100,00
Vičík, Tomáš26.09.1997peněžitý dar 100,00
vidrman, petr20.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Vítovský, David Ing.28.01.1992peněžitý dar 500,00
Vlček, Petr Ing.03.03.1985peněžitý dar 200,00
Voborník, Petr24.02.1986peněžitý dar 100,00
Vogel, Jakub04.08.1986peněžitý dar 100,00
Vogel, Jan05.03.1990peněžitý dar 200,00
Vochozka, Tomáš09.04.1981peněžitý dar 141,93
Vochozka, Tomáš09.04.1981peněžitý dar 200,00
Vokál, Josef Bc.29.03.1960peněžitý dar 200,00
Vomlel, Jan07.04.1972peněžitý dar 600,00
Vomlel, Jan07.04.1972peněžitý dar 100,00
Vondráček, Libor29.07.1994peněžitý dar 200,00
Vondráček, Libor29.07.1994peněžitý dar 640,00
Vondráčková, Šárka Mgr. Bc.21.09.1973peněžitý dar 100,00
Voráč, Martin03.05.1958peněžitý dar 500,00
Votruba, Zdeněk15.08.1964peněžitý dar 1 000,00
Vršínský, Jiří10.10.1988peněžitý dar 200,00
Vršínský, Tomáš18.11.1989peněžitý dar 200,00
Všetečka, Jiří26.08.1993peněžitý dar 100,00
Zavadil, Petr02.03.1960peněžitý dar 200,00
Zažímal, Vítek Bc.23.06.1987peněžitý dar 300,00
Zíková, Kateřina26.01.1979peněžitý dar 2 500,00
Zouhar, Tomáš07.12.1981peněžitý dar 100,00
Zvoník, Karel07.05.1985peněžitý dar 100,00
Žabka, Martin23.04.1976peněžitý dar 2 021,00
Žížek, Petr03.02.1980peněžitý dar 500,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 500 000,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Capital group invest corp. a.s.27825311500 000,00

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy