Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2021

Název politické strany / politického hnutí:
Česká Suverenita

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71443240

Sídlo politické strany / politického hnutí:
U Průhonu 1201/23, Praha, 17000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 732281031, e-mail: volfova_jana@seznam.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Volfová Jana - PředsedkyněIdentifikátor zprávy: Z6657-20220331103120
Datum: 31.03.2022 08:31:20
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Audit.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: SUVERENITA_zaverka_2021.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 4 950 661,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 531 974,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 4 356 847,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 61 840,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 42 639,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 267 000,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 4 457 980,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 4 198 201,83 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adlová, Gabriela29.10.1974peněžitý dar 4 000,00
Apltauer, David Ing.17.09.1988peněžitý dar 40 000,00
Baladová, Renata22.09.1967peněžitý dar 1 500,00
Bartáková, Šárka Mgr.08.08.1939peněžitý dar 1 000,00
BARTONÍK, Daniel15.07.1958peněžitý dar 500,00
Bauerová, Radka21.03.1976peněžitý dar 2 000,00
Běhalová, Miroslava Mgr.31.08.1975peněžitý dar 2 000,00
Benešová, Jana19.04.1958peněžitý dar 1 750,00
BERKOVA, Františka29.09.1952peněžitý dar 10 000,00
Bezák, Jiří15.05.1960peněžitý dar 8 000,00
Bilko, Robert Alexandr23.04.1976peněžitý dar 1 997,00
BIRKE, Petr04.05.1957peněžitý dar 999,00
Bláha, Miroslav02.09.1977peněžitý dar 15 000,00
Bláha, Pavel09.03.1966peněžitý dar 21 000,00
Bobošík, Pavel24.09.1963peněžitý dar 300 000,00
Bockisch, Jana26.12.1968peněžitý dar 500,00
Bojko, Marian25.12.1962peněžitý dar 169 700,00
Bolard, Václav16.11.1962peněžitý dar 10 000,00
BONITEX s.r.o.28606183peněžitý dar 20 000,00
Braun, Vlasta30.08.1968peněžitý dar 5 000,00
Brotánek, Zdeněk06.09.1964peněžitý dar 5 000,00
Bugošová, Renata01.03.1987peněžitý dar 500,00
Bulíčková, Hana30.04.1950peněžitý dar 999,00
BURYŠEK, LIBOR20.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Buřilová, Eva04.10.1957peněžitý dar 5 000,00
Cerman, Jiří16.07.1954peněžitý dar 1 000,00
CÍFKA, Petr08.12.1982peněžitý dar 2 222,00
Csáková, Ilona01.10.1970bezúplatné plnění 150 000,00 (Kulturní vystoupení)
Čechová, Leona Ing.22.10.1968peněžitý dar 1 998,00
Čolakov, Georgi27.10.1975peněžitý dar 2 000,00
Dejlová, Alena21.04.1953peněžitý dar 10 000,00
Deutsch, Radomil13.04.1964peněžitý dar 2 222,00
Diviš, Václav13.04.1958peněžitý dar 500,00
Dolejší, Iveta09.05.1969peněžitý dar 2 998,00
Dolejš, Karel Ing.30.09.1947peněžitý dar 20 000,00
Doležalová, Radka04.09.1932peněžitý dar 8 000,00
Dolínek, Jan15.03.1946peněžitý dar 2 700,00
Dostálová, Lenka10.10.1975peněžitý dar 7 992,00
Dovolená hezky česky s.r.o.7797788peněžitý dar 3 333,00
Drnovský, Aleš14.10.1971peněžitý dar 25 000,00
DSC plus s.r.o.6890601peněžitý dar 30 000,00
Dudková, Šárka23.01.1975peněžitý dar 102 000,00
ECOM s.r.o.15041042peněžitý dar 100 000,00
Eichlerová, Jana22.07.1946peněžitý dar 1 999,00
Filip, Martin16.06.1966peněžitý dar 15 657,00
FINAL spol s.r.o.25277863peněžitý dar 5 000,00
Foltová, Irena14.05.1963peněžitý dar 5 000,00
Fraňková, Zdena Bc.25.04.1976peněžitý dar 2 497,00
Franzová, Martina10.09.1959peněžitý dar 10 000,00
Frydrýšková, Zdenka28.03.1951peněžitý dar 500,00
Gandina, Anastasija11.09.1944peněžitý dar 2 000,00
Gandin, Eduard29.06.1968peněžitý dar 2 000,00
Gazda, Jiří30.04.1970peněžitý dar 10 000,00
Glogerová, Ivana20.05.1960peněžitý dar 13 000,00
Gloger, Zdeněk20.05.1960peněžitý dar 999,00
Greschner, Radek02.01.1976peněžitý dar 1 000,00
HAMOUZOVÁ, Věra28.12.1960peněžitý dar 624,99
Hampl, Josef19.10.1958peněžitý dar 5 497,00
Hanzlová,, Alena Ing.18.10.1958peněžitý dar 1 000,00
Hegerová, Dana31.05.1970peněžitý dar 1 500,00
Hejcman, Josef07.05.1968peněžitý dar 350,00
HERMANN, Bohuslav20.04.1954peněžitý dar 3 500,00
Hlaváčová, Helena14.04.1959peněžitý dar 1 998,00
Hlávko, Jan21.12.1956peněžitý dar 30 000,00
Hlavničková, Zdeňka14.12.1952peněžitý dar 3 000,00
Holec, Jan Ing.20.12.1985peněžitý dar 30 000,00
Holzknecht, Jiří17.02.1950peněžitý dar 10 000,00
Honč, Radim26.06.1976peněžitý dar 9 000,00
Horák, René29.12.1960peněžitý dar 1 000,00
Horký, Roman03.03.1964bezúplatné plnění 150 000,00 (Kulturní vystoupení)
Horová, Jana27.02.1966peněžitý dar 10 000,00
Hovorková, Eva13.05.1969peněžitý dar 5 000,00
Hrabec, Luděk15.06.1973peněžitý dar 4 990,00
HRADILOVA, JITKA26.08.1965peněžitý dar 200,00
Hrčková, Karla19.08.1980peněžitý dar 10 000,00
Hrtáň, Daniel05.07.1989peněžitý dar 9 999,00
Hrudová, Alena08.01.1968peněžitý dar 1 998,00
Hudzieczek, Václav11.12.1962peněžitý dar 1 001,00
Chlebíková, Danuše27.08.1958peněžitý dar 1 000,00
Chytil, Zdeněk19.07.1951peněžitý dar 10 000,00
Ing. Evžen Peleška FINESA16865251bezúplatné plnění 708 619,87 (Propagační předměty)
Jakovec, Václav28.08.1967peněžitý dar 7 994,00
Jakubík, Radek01.07.1987peněžitý dar 3 950,00
Janatka, Petr Ing.14.05.1965peněžitý dar 9 999,00
Kadeřábek, Jan31.01.1966peněžitý dar 5 000,00
Kalczyková, Jana29.08.1958peněžitý dar 21 000,00
Kašík, Jaroslav26.11.1974peněžitý dar 7 992,00
Kašpar, Jiří ak. Sochař14.07.1977peněžitý dar 999,00
Kavalová, Barbora25.08.1972peněžitý dar 3 800,00
Klímová, Danuše13.04.1963peněžitý dar 600,00
Kohoutková, Milena01.01.1959peněžitý dar 5 000,00
Kochová, Olga12.07.1950peněžitý dar 30 000,00
Kollár, Peter09.12.1978peněžitý dar 10 000,00
KOLLER, WALTER18.10.1969peněžitý dar 500,00
Konečný, Erik10.01.1978peněžitý dar 18 482,00
Konvičková, Josefa26.09.1967peněžitý dar 999,00
KOVÁŘOVÁ, Marcela12.11.1962peněžitý dar 5 500,00
Kramerher, Ladislav28.10.1947peněžitý dar 6 000,00
Kramer, Pavel Ing.03.12.1959peněžitý dar 25 000,00
Krejčí, Ivana26.12.1965peněžitý dar 1 800,00
Krejčiříková, Marie04.09.1946peněžitý dar 2 500,00
Krocová, Kateřina01.01.1976peněžitý dar 24 000,00
Krůpa, Tomáš Ing.10.02.1981peněžitý dar 1 500,00
Křičková, Zdeňka07.06.1951peněžitý dar 50 000,00
Kubín, Václav21.08.1973peněžitý dar 13 886,00
Kučerová, Květuše Mgr.04.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Kutová, Marie11.03.1966peněžitý dar 5 000,00
LACINA, Stanislav03.09.1974peněžitý dar 1 000,00
LANDOVÁ, Veronika04.02.1970peněžitý dar 200,00
Lebduška, David23.02.1971peněžitý dar 18 500,00
Lešner, Martin28.09.1980peněžitý dar 20 000,00
Lipovská, Hana09.11.1990peněžitý dar 10 000,00
Liška, Richard30.05.1975peněžitý dar 10 000,00
Lounová, Hava17.07.1954bezúplatné plnění 180 000,00 (Kulturní vystoupení)
Lupoměský, Jan08.03.1978peněžitý dar 10 000,00
Lysý, Jan22.08.1974peněžitý dar 1 500,00
Máchová, Lenka13.09.1966peněžitý dar 999,00
MALCHASJAN, Levan18.12.1989peněžitý dar 1 000,00
MALÍKOVÁ, Eva04.08.1961peněžitý dar 500,00
Matějovič, Martin30.04.1970peněžitý dar 3 499,00
Matoušek, Petr06.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Michálková, Svitlana21.09.1930peněžitý dar 1 000,00
MIKULENKA, FRANTIŠEK26.01.1959peněžitý dar 500,00
Milan Krejčí, Jiří28.10.1957peněžitý dar 200,00
Moravčík, Jakub22.06.1979peněžitý dar 6 096,97
MUDr. Jana Mathonová, dětský lékař, s.r.o4635086peněžitý dar 50 000,00
Naiser, Jan Ing.02.03.1964peněžitý dar 20 999,00
Němcová, Ivana Ing.13.10.1958peněžitý dar 999,00
NĚMEC, FRANTISEK03.04.1972peněžitý dar 999,00
Nešpor, Petr19.07.1969peněžitý dar 1 111,00
Neuwirthová, Juli Mgr.12.05.1960peněžitý dar 6 000,00
NEVECERAL, Petr04.06.1957peněžitý dar 1 000,00
Nováček, Radek29.04.1967peněžitý dar 100 000,00
Nováková, Klára20.02.1987peněžitý dar 2 000,00
Okleštík, Pavel Ing.15.12.1958peněžitý dar 999,00
Pejchalová, Eva12.12.1958peněžitý dar 1 000,00
Pěnkava, Zdeněk23.05.1972peněžitý dar 10 000,00
PEŠKOVÁ, Dana26.11.1971peněžitý dar 500,00
Pevná, Ludmila11.03.1987peněžitý dar 50 000,00
POKORNÁ, Michaela06.09.1949peněžitý dar 1 000,00
Pokorný, David31.07.1959peněžitý dar 20 000,00
Poláková, Alexandra23.06.1980peněžitý dar 1 000,00
Pospíšilová, Jitka20.01.1961peněžitý dar 999,00
Potenec, Václav BBA15.11.1961peněžitý dar 1 000,00
PRIKRYL, Petr08.07.1964peněžitý dar 1 000,00
Přičková, Jaroslava25.06.1957peněžitý dar 1 000,00
Pytela, Zdeněk02.01.1976peněžitý dar 999,00
RABL, Pavel31.08.1973peněžitý dar 990,00
Radová, Lucie28.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Rathouský, Václav12.08.1965peněžitý dar 100 000,00
Rieger, Jaroslav07.11.1972peněžitý dar 55 555,00
Rumplíková, Silvie29.10.1974peněžitý dar 25 000,00
Rybářová, Korina14.12.1977peněžitý dar 600,00
Sajdl, Václav08.09.1980peněžitý dar 1 000,00
Salač, Dalibor05.07.1965peněžitý dar 6 167,00
Sláma, Jiří14.09.1967peněžitý dar 15 000,00
Srkalová, Irena Ing.05.12.1948peněžitý dar 3 000,00
STEINER, DAVID11.08.1968peněžitý dar 500,00
Strouhalová, Marta29.02.1972peněžitý dar 1 111,00
Šály, Kateřina03.05.1972peněžitý dar 2 000,00
Šedý, Petr20.03.1971peněžitý dar 15 000,00
Šimánek, Jan14.01.1960peněžitý dar 1 500,00
Šimečková, Andrea31.05.1960peněžitý dar 1 200,00
Šnyrchová, Jana Mgr.30.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Šťastná, Irena29.12.1952peněžitý dar 31 000,00
Štercl, Karel07.12.1962peněžitý dar 4 997,00
Tetřevová, Libuše21.11.1949peněžitý dar 45 000,00
Teyrovská, Michaela02.07.1968peněžitý dar 20 000,00
Turková, Monika25.03.1962peněžitý dar 100,00
Václavík, Libor17.01.1956bezúplatné plnění 428 241,00 (Dar - pohonné hmoty)
Valný, Jan24.03.1958peněžitý dar 9 800,00
Váňa, Jiří23.02.1980peněžitý dar 100 000,00
Vašková, Blanka Ing.25.11.1964peněžitý dar 5 000,00
Volfová, Jana02.11.1957peněžitý dar 100 000,00
Volný, Lubomír03.07.1973peněžitý dar 172 000,00
Wagner, Jiří Ing.09.12.1950peněžitý dar 1 000,00
Waksmundská, Monika14.02.1974peněžitý dar 50 000,00
WIMMEROVA, Michaela03.05.1958peněžitý dar 2 000,00
Wzatek, Jiří Ing.14.01.1967peněžitý dar 1 000,00
Zavadil, Robert19.10.1975peněžitý dar 1 000,00
Zemčíková, Hana12.02.1977peněžitý dar 3 000,00
Zikmund, Roman11.06.1966peněžitý dar 10 000,00
Zíková, Eva Ing.28.12.1944peněžitý dar 2 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 1 616 860,87 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Csáková, Ilona01.10.1970150 000,00 (Kulturní vystoupení)
Horký, Roman03.03.1964150 000,00 (Kulturní vystoupení)
Ing. Evžen Peleška FINESA16865251708 619,87 (Propagační předměty)
Lounová, Hava17.07.1954180 000,00 (Kulturní vystoupení)
Václavík, Libor17.01.1956428 241,00 (Dar - pohonné hmoty)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy