Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2021

Název politické strany / politického hnutí:
Strana soukromníků České republiky

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339655

Sídlo politické strany / politického hnutí:
náměstí T. G. Masaryka 24, Holice, 53401

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 603436679, e-mail: sekretariat@soukromnici.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Petr Bajer - předsedaIdentifikátor zprávy: Z6016-20220331090758
Datum: 31.03.2022 07:07:58
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Strana_soukromniku_CR_-_Zprava_auditora_vcetne_UZ_cz.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 6 732 683,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 2 675 060,00
4 Členské příspěvky 73 200,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 3 984 423,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 782,06
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 3 977 000,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Bajer, Petr13.05.1967peněžitý dar 100 000,00
Bajer, Petr13.05.1967peněžitý dar 20 000,00
DIAGMA-X Radiologie, s.r.o.01572172peněžitý dar 40 000,00
DIAGMA-X Radiologie, s.r.o.01572172peněžitý dar 10 000,00
Dvořák, Petr25.02.1985peněžitý dar 5 000,00
GMT Europe, a.s.27145654peněžitý dar 100 000,00
GRANTEX dotace, s.r.o.29147832peněžitý dar 5 000,00
ICOM transport a.s.46346040peněžitý dar 5 000,00
ICOM transport a.s.46346040peněžitý dar 5 000,00
Jurča, Petr27.09.1965peněžitý dar 1 500,00
Jurča, Petr27.09.1965peněžitý dar 16 000,00
Kuba a partneři, s.r.o.25961519peněžitý dar 10 000,00
Kuba a partneři, s.r.o.25961519peněžitý dar 10 000,00
Kuba a partneři, s.r.o.25961519peněžitý dar 10 000,00
Kubiš, Vladimír26.04.1959peněžitý dar 20 000,00
Linková, Jitka11.11.1965peněžitý dar 5 000,00
Linková, Jitka11.11.1965peněžitý dar 4 000,00
Menyház, Josef Ing.18.02.1959peněžitý dar 10 000,00
Občanská demokratická strana16192656peněžitý dar 25 000,00
Občanská demokratická strana16192656peněžitý dar 25 000,00
Občanská demokratická strana16192656peněžitý dar 25 000,00
Občanská demokratická strana16192656peněžitý dar 25 000,00
ONYX engineering, spol. s r.o.64615341peněžitý dar 10 000,00
Petrželková, Marta25.08.1953peněžitý dar 500,00
PLESOLAR, s.r.o.28966058peněžitý dar 100 000,00
Prádler, Jan08.02.1959peněžitý dar 5 000,00
Prádler, Jan08.02.1959peněžitý dar 5 000,00
RACIO, s.r.o.46970860peněžitý dar 5 000,00
RVS Chodov, spol. s r.o.25212052peněžitý dar 5 000,00
RVS Chodov, spol. s r.o.25212052peněžitý dar 50 000,00
RVS Chodov, spol. s r.o.25212052peněžitý dar 5 000,00
sledovanitv.cz s.r.o.01607910peněžitý dar 10 000,00
Sojka, Jaroslav20.04.1971peněžitý dar 5 000,00
Starostové a nezávislí, politické hnutí26673908peněžitý dar 62 500,00
Starostové a nezávislí, politické hnutí26673908peněžitý dar 62 500,00
Starostové a nezávislí, politické hnutí26673908peněžitý dar 62 500,00
Starostové a nezávislí, politické hnutí26673908peněžitý dar 62 500,00
TANGUA, a.s.28191536peněžitý dar 50 000,00
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 700 000,00
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 1 000 000,00
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 300 000,00
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 1 000 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy