Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2021

Název politické strany / politického hnutí:
Česká pirátská strana

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339698

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Na Moráni 360/3, Praha 2, 12800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 735586424, e-mail: jiri.karsky@pirati.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
PhDr. Ivan Bartoš Ph.D. - PředsedaIdentifikátor zprávy: Z5991-20220323155927
Datum: 23.03.2022 14:59:27
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Auditorska_zprava_Piratska_strana.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 122 038 961,54
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
58 138 338,46
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 44 700 000,00
4 Členské příspěvky 600 668,92
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 17 598 723,16
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 358 266,00
7 Úroky z vkladů 24 870,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 618 095,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 5 921 370,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 583 261,12
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 81 337 980,42
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Mediální služby 11
Úklid 3
BOZP expert 1
Administrativní práce 5
Řidič autobusu 1
Expertizy a analýzy 4

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut pí, z.ú., Na Moráni 360/3, Nové Město, 128 00 Praha 2 0,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
1. Pirátská s.r.o. - Na Moráni 360/3, Nové Město, 128 00 Praha 2 06194559 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 17 599 723,16 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
A MANO s.r.o.24679852peněžitý dar 500,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 5 000,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 150,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Josef10.11.1988peněžitý dar 200,00
Adamec, Tomáš20.03.1992peněžitý dar 1 000,00
Adamec, Tomáš20.03.1992peněžitý dar 1 000,00
Adámek, Tomáš03.02.1952peněžitý dar 500,00
Adam, Jan24.09.1980peněžitý dar 200,00
Adam, Jan24.09.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Adámková, Jana26.07.1953peněžitý dar 500,00
Adam, Milan27.11.1983peněžitý dar 200,00
Adamová, Kateřina06.02.1964bezúplatné plnění 200,00 (Prostor pro vyvěšení plachty 2x1 m)
Adamů, Matouš27.04.1998peněžitý dar 1 000,00
Adamů, Matouš27.04.1998peněžitý dar 1 000,00
Adamů, Matouš27.04.1998peněžitý dar 500,00
Adamů, Matouš27.04.1998bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Adlt, Josef21.08.1964bezúplatné plnění 25 000,00 (fotografování)
Aiteq Reloaded, s.r.o.27642399peněžitý dar 5 000,00
Albert, Filip23.04.1990peněžitý dar 1 000,00
Albrecht, Jiří10.02.1989peněžitý dar 500,00
Alexander, Juraj15.01.1980peněžitý dar 10 000,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Aljanabi, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Altmanová, Šárka04.03.1991bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Altschmied, Martin19.01.1983peněžitý dar 6 000,00
Ambrož, Jindřich10.09.1976peněžitý dar 300,00
Amler, Jaroslav09.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Anděl, Jan31.07.1999peněžitý dar 100,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andera, Ladislav23.06.1962peněžitý dar 500,00
Andrš, Petr02.05.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Andrt, Marek01.04.1979peněžitý dar 300,00
Andrt, Marek01.04.1979peněžitý dar 300,00
Andrt, Marek01.04.1979peněžitý dar 300,00
Andrt, Marek01.04.1979peněžitý dar 300,00
Andrt, Marek01.04.1979peněžitý dar 300,00
Andrt, Marek01.04.1979peněžitý dar 300,00
Andrt, Marek01.04.1979peněžitý dar 500,00
Andrt, Marek01.04.1979peněžitý dar 300,00
Andrt, Marek01.04.1979peněžitý dar 300,00
Andrtová, Marie05.09.1957peněžitý dar 200,00
Antoš, David09.07.1987peněžitý dar 5 000,00
Antoš, David09.07.1987peněžitý dar 5 000,00
Antoš, David09.07.1987peněžitý dar 5 000,00
Antoš, David09.07.1987peněžitý dar 5 000,00
Antoš, David09.07.1987peněžitý dar 5 000,00
Antoš, David09.07.1987peněžitý dar 5 000,00
Antoš, David09.07.1987peněžitý dar 5 000,00
Antoš, David09.07.1987peněžitý dar 5 000,00
Antoš, David09.07.1987peněžitý dar -10 000,00
Antoš, Zdeněk24.08.1965bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Archmann, Zdeněk18.08.1956bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
ARMEX Oil s.r.o.25403460bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Arnautovič, Dino31.12.1993peněžitý dar 1 200,00
Arnautovič, Dino31.12.1993peněžitý dar 1 200,00
Arnautovič, Dino31.12.1993peněžitý dar 1 200,00
Arnautovič, Dino31.12.1993peněžitý dar 1 200,00
Arnautovič, Dino31.12.1993peněžitý dar 1 200,00
Arnautovič, Dino31.12.1993peněžitý dar 1 200,00
Arnautovič, Dino31.12.1993peněžitý dar 1 200,00
Arnotová, Kateřina19.12.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.61385751peněžitý dar 25 000,00
Ašenbrener, Jan13.04.1993peněžitý dar 300,00
Atelier HORIZONT s.r.o.08505055peněžitý dar 2 500,00
Augustýn, Michal04.03.1983peněžitý dar 1 000,00
AUTOPLACHTY JONÁK16962354bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Babczynski, Otto23.04.1969peněžitý dar 500,00
Babica, Tomáš23.02.1987peněžitý dar 500,00
Babický, Jan09.05.1976peněžitý dar 500,00
Babková, Adéla29.09.1972bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Babušová, Jaroslava04.04.1991bezúplatné plnění 300,00 (vyvěšení banneru)
Backa, Jakub09.07.1987bezúplatné plnění 400,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Bača, Radim25.03.1970bezúplatné plnění 800,00 (vyvěšení banneru)
Bače, Pavel25.08.1986peněžitý dar 200,00
Bačinová, Irena30.08.1966peněžitý dar 250,00
Baier, Jaroslav18.09.1983peněžitý dar 2 500,00
Baierling, Karel23.12.1992peněžitý dar 100,00
Bajerová, Eva09.04.1982peněžitý dar 200,00
Bajus, Ján17.06.1980peněžitý dar 5 000,00
Balaš, Vladimír20.04.1959bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Balatka, Miroslav13.07.1970bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Balcarová, Dana22.09.1960peněžitý dar 20 000,00
Balcarová, Dana22.09.1960bezúplatné plnění 20 000,00 (Sponzoring na sociálních sítích)
Balha, Alan04.05.1989peněžitý dar 200,00
Balková, Markéta26.07.1974bezúplatné plnění 2 252,00 (roznos letáků)
Baller, Jakub15.05.1997bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Balluch, Andrej07.01.1982peněžitý dar 200,00
Baloun, Matyáš30.04.2000peněžitý dar 200,00
Banovský, Jiří15.04.1969bezúplatné plnění 2 400,00 (vyvěšení banneru)
Baráková, Táňa21.11.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Baránek, Dan17.01.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Baránek, Petr15.07.1980peněžitý dar 300,00
Bárek, Daniel08.10.1985peněžitý dar 1 000,00
Bareš, Vít27.12.1989peněžitý dar 500,00
Barková, Nela28.10.1991peněžitý dar 300,00
Barnet, Stanislav09.10.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Baroň, Antonín03.05.1975peněžitý dar 1 000,00
Barták, Michael26.05.1983peněžitý dar 200,00
Bartek, Miroslav28.08.1968bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 630,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 300,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bártlová, Eva13.08.1975peněžitý dar 500,00
Bartoníček, Jan20.08.1980peněžitý dar 9 000,00
Bartoníček, Jan20.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Bartoníček, Tomáš20.08.1980peněžitý dar 500,00
Bartoň, Lukáš30.01.1981peněžitý dar 100 000,00
Bartoňová, Hana07.01.1988peněžitý dar 500,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš18.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš18.06.1972peněžitý dar 2 500,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 123,00
Bartoš, František05.09.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bartoš, František05.09.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 2 000,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 10 000,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartoš, Lukáš16.08.1991peněžitý dar 250,00
Bartošová, Michaela12.01.1966bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bartošová, Petra15.08.2002peněžitý dar 500,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bartoušek, David27.11.1972peněžitý dar 5 000,00
Bártová, Daniela30.01.1985peněžitý dar 500,00
Bártová, Daniela30.01.1985peněžitý dar 500,00
Bártová, Jana03.01.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Barvínek, Jáchym31.08.1990peněžitý dar 1 024,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 300,00
Bauckmann, Václav19.07.1979peněžitý dar 500,00
Baudis, Jiří11.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Baudis, Jiří11.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Baudis, Jiří11.12.1981peněžitý dar 2 000,00
Baudis, Jiří11.12.1981peněžitý dar 750,00
Baudyš, Karel30.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Bauer, Kamil20.12.1982peněžitý dar 500,00
Bauer, Kamil20.12.1982peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 200,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Karel04.08.1961peněžitý dar 250,00
Bauer, Tomáš02.05.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Baumruková, Jaroslava16.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Bazko, Aleksandr08.07.1987peněžitý dar 250,00
Bažant, Zdenek05.04.1981peněžitý dar 500,00
Bébrová, Aneta23.07.1989peněžitý dar 200,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 5 000,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Bečička, Jaromír06.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Bečička, Ondřej24.09.1984peněžitý dar 500,00
Bečička, Ondřej24.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Bečka, Jaroslav14.06.1991peněžitý dar 1 000,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 250,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 250,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 250,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 250,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 250,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 250,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 250,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 250,00
Bednárik, Filip17.12.1995peněžitý dar 250,00
Bednář, David10.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Bednařík, Jan10.03.1986peněžitý dar 2 078,00
Bednaříková, Ivona21.04.1970peněžitý dar 200,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 1 000,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 300,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 300,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 300,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 300,00
Bednářová, Vendula16.04.1988peněžitý dar 300,00
Beer, Jan26.04.1971peněžitý dar 500,00
Beer, Jan26.04.1971bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Beer, Jan27.04.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Behina, Ondřej19.08.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Beinstein, David06.11.1985peněžitý dar 1 000,00
Beinstein, David06.11.1985peněžitý dar 1 000,00
Beinstein, David06.11.1985peněžitý dar 5 000,00
Belcredi Knauer, Jiří19.11.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Beliančinová, Táňa03.07.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Belišová, Darja17.11.1991peněžitý dar 200,00
Belišová, Darja17.11.1991peněžitý dar 2 500,00
Belka, Martin17.02.1995bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bělohoubek, Matěj26.09.2000peněžitý dar 50,00
Bělohradská, Tereza27.12.1988bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Bělohradská, Tereza27.12.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978peněžitý dar 500,00
Bělský, Miloslav08.06.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 250,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 250,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 500,00
Bělunek, Zdeněk05.03.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Benda, David19.07.1992peněžitý dar 500,00
Benda, Martin29.01.1998bezúplatné plnění 400,00 (roznos novin a kontaktní kampan)
Bendlová Jiránková, Zuzana29.08.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bendová, Eva06.12.1976peněžitý dar 500,00
Beneš, Jan06.03.1983bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Beneš, Jiří14.01.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Beneš, Ladislav06.01.1980peněžitý dar 200,00
Beneš, Ladislav06.01.1980peněžitý dar 200,00
Beneš, Ladislav06.01.1980peněžitý dar 200,00
Beneš, Ladislav06.01.1980peněžitý dar 200,00
Beneš, Ladislav06.01.1980peněžitý dar 200,00
Beneš, Ladislav06.01.1980peněžitý dar 200,00
Beneš, Ladislav06.01.1980peněžitý dar 200,00
Beneš, Ladislav06.01.1980peněžitý dar 200,00
Beneš, Ladislav06.01.1980peněžitý dar 200,00
Beneš, Ladislav06.01.1980peněžitý dar 200,00
Beneš, Ladislav06.01.1980peněžitý dar 200,00
Beneš, Ladislav06.01.1980peněžitý dar 200,00
Beneš, Martin16.06.1989peněžitý dar 500,00
Benešová, Soňa18.02.1961peněžitý dar 500,00
Beneš, Pavel24.06.1964peněžitý dar 1 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Beran, David18.02.1992peněžitý dar 1 000,00
Beránek, Jakub04.10.1994peněžitý dar 500,00
Beránek, Jaromír14.05.1986peněžitý dar 5 000,00
Beránek, Jaromír14.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Beránek, Tomáš15.05.2000bezúplatné plnění 600,00 (pomoc při kampani)
Beran, Jan26.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Beran, Jaroslav28.05.1996peněžitý dar 200,00
Beran, Jaroslav28.05.1996bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Beránková, Hana18.09.1955bezúplatné plnění 200,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Beránková, Kateřina31.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Berenreiter, Jiří20.09.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bergerová, Anna04.03.1981peněžitý dar 1 000,00
Bergmann, Petr25.10.1985peněžitý dar 250,00
Bergmann, Petr25.10.1985peněžitý dar 250,00
Bergmann, Petr25.10.1985peněžitý dar 250,00
Bergmann, Petr25.10.1985peněžitý dar 250,00
Bergmann, Petr25.10.1985peněžitý dar 250,00
Bergmann, Petr25.10.1985peněžitý dar 250,00
Bergmann, Petr25.10.1985peněžitý dar 250,00
Bergmann, Petr25.10.1985peněžitý dar 250,00
Bergmann, Petr25.10.1985peněžitý dar 250,00
Berka, Daniel21.04.1970peněžitý dar 200,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 500,00
Berkovic, Jiří23.06.1954bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bernard, Josef30.05.1965peněžitý dar 320 000,00
Bernard, Václav31.12.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bernát, Augustin16.08.1964peněžitý dar 10 000,00
Bernatík, Lukáš12.01.1983peněžitý dar 200,00
Beroušková, Lenka18.08.1983peněžitý dar 500,00
Běrský, Svatopluk02.10.1979bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Beskyd, Pavel07.01.1980peněžitý dar 1 000,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Beznoska, Pavel28.07.1978peněžitý dar 250,00
Beznoska, Pavel28.07.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bíbr, Ivan16.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Bican, Jiří30.07.1989peněžitý dar 2 500,00
Bidařová, Klára21.06.1990bezúplatné plnění 400,00 (roznos novin, pomoc s kampaní)
Bija, Denis20.10.1990peněžitý dar 200,00
Bija, Denis20.10.1990peněžitý dar 250,00
Bílková, Markéta16.07.1974peněžitý dar 500,00
Bílová, Martina27.01.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bímová, Veronika21.07.1993peněžitý dar 500,00
Bindačová, Sylvie11.05.1989peněžitý dar 200,00
Binka, Jan08.07.1979peněžitý dar 200,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 250,00
Biskup, Vojtěch09.12.1986peněžitý dar 500,00
Biskup, Vojtěch09.12.1986peněžitý dar 500,00
BitCarvers s r. o.04507517peněžitý dar 14,00
BitCarvers s r. o.04507517peněžitý dar 16,00
BitCarvers s r. o.04507517peněžitý dar 16,00
Bittman, Richard17.04.1997peněžitý dar 49,00
Bittman, Richard17.04.1997peněžitý dar 49,00
Bittnerová, Ivana14.08.1964peněžitý dar 1 000,00
Bížová, Tereza29.04.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bláha, Pavel03.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Blahník, Ondřej01.03.1975peněžitý dar 200,00
Blahník, Ondřej01.03.1975peněžitý dar 200,00
Blahník, Ondřej01.03.1975peněžitý dar 200,00
Blahník, Ondřej01.03.1975peněžitý dar 200,00
Blahník, Ondřej01.03.1975peněžitý dar 200,00
Blahník, Ondřej01.03.1975peněžitý dar 200,00
Blahník, Ondřej01.03.1975peněžitý dar 200,00
Blahník, Ondřej01.03.1975peněžitý dar 200,00
Blahník, Ondřej01.03.1975peněžitý dar 200,00
Blahník, Ondřej01.03.1975peněžitý dar 200,00
Blahník, Ondřej01.03.1975peněžitý dar 200,00
Blahník, Ondřej01.03.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Blahník, Otakar15.12.1957bezúplatné plnění 200,00 (Prostor pro vyvěšení plachty 2x1 m)
Blahníková, Jana27.04.1965bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Blahníková, Jana27.04.1965bezúplatné plnění 200,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Blahušová, Veronika20.11.1983bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Blaschko, Štěpán18.06.1999bezúplatné plnění 200,00 (pomoc s kontaktní kampaní)
Blaschková, Helena06.10.1965bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Blažej, Lukáš08.05.1996peněžitý dar 5 700,00
Blažej, Lukáš08.05.1996peněžitý dar 3 057,00
Blažej, Lukáš08.05.1996bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Blažejová, Soňa13.09.1967peněžitý dar 500,00
Blažek, Jiří09.05.1957bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Blažek, Milan13.04.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Blažek, Miroslav17.11.1948peněžitý dar 1 000,00
Blažek, Miroslav17.11.1948peněžitý dar 250,00
Blažek, Miroslav22.02.1954bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Blažek, Petr21.08.1991peněžitý dar 200,00
Blažek, Radim19.03.1969peněžitý dar 5 000,00
Blažek, Vít06.09.1992bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Blažková, Jana12.04.1978peněžitý dar 200,00
Blažková, Lenka22.02.1966peněžitý dar 1 000,00
Blažková, Lenka22.02.1966peněžitý dar 200,00
Bleha, Jan25.02.1986peněžitý dar 500,00
Blinka, Alexandr15.04.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Blokša, Petr07.05.1966bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Bockschneider, Ondřej11.07.1991peněžitý dar 500,00
Boček, Svatopluk26.02.1979peněžitý dar 300,00
Boček, Vít16.07.1978peněžitý dar 500,00
Bodeček, David15.03.1980peněžitý dar 22 000,00
Bohacek, Petr08.10.1990bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Boháč, Jan09.01.1985peněžitý dar 500,00
Boháč, Jan09.01.1985peněžitý dar 500,00
Bohata, Tomáš04.02.1976peněžitý dar 500,00
Bohata, Tomáš04.02.1976peněžitý dar 2 500,00
Bohlin, Hanna29.09.1982peněžitý dar 300,00
Böhmová, Lenka18.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Bohuslávková, Klára07.05.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bohuslávková, Klára07.05.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bohuslav, Petr24.08.1982peněžitý dar 150 000,00
Bohuslav, Petr24.08.1982peněžitý dar 1 000,00
Bojková, Sofie28.05.1997peněžitý dar 500,00
Bolek, Tomáš19.12.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Boleslav, Vladimír14.01.1949peněžitý dar 500,00
Bolmhagen, Peter19.03.1972peněžitý dar 200,00
Bolmhagen, Peter19.03.1972peněžitý dar 200,00
Bolmhagen, Peter19.03.1972peněžitý dar 500,00
Bolmhagen, Peter19.03.1972peněžitý dar 500,00
Bolmhagen, Peter19.03.1972peněžitý dar 1 500,00
Bolmhagen, Peter19.03.1972peněžitý dar 1 500,00
Bolmhagen, Peter19.03.1972peněžitý dar 1 500,00
Bolmhagen, Peter19.03.1972peněžitý dar 1 500,00
Borek, Dušan23.10.1990peněžitý dar 4 000,00
Borovička, Karel Theodor17.09.1978peněžitý dar 1 000,00
Borovička, Miloš03.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Borski, Robert12.05.1971bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Boruta, Jan22.01.1991peněžitý dar 500,00
Boruta, Jan22.01.1991peněžitý dar 500,00
Boruta, Jan22.01.1991peněžitý dar 500,00
Boruta, Jan22.01.1991peněžitý dar 500,00
Boruta, Jan22.01.1991peněžitý dar 500,00
Boruta, Jan22.01.1991peněžitý dar 500,00
Boruta, Jan22.01.1991peněžitý dar 500,00
Boruta, Jan22.01.1991peněžitý dar 500,00
Boruta, Jan22.01.1991peněžitý dar 500,00
Boruta, Jan22.01.1991peněžitý dar 500,00
Boruta, Jan22.01.1991peněžitý dar 500,00
Boruta, Jan22.01.1991peněžitý dar 500,00
Bořik, David09.02.2001bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bořík, Václav09.10.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bořkovec, Petr06.11.1948bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Bořkovec, Petr06.11.1948bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bosák, Jan02.05.1964peněžitý dar 100,00
Bosák, Michal20.10.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bosák, Viktor28.07.2002bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bosnay, Marek16.12.1991peněžitý dar 100,00
Bostl, Jan17.07.1975peněžitý dar 20 000,00
Boudal, Jiří21.12.1985peněžitý dar 400,00
Boudal, Jiří21.12.1985peněžitý dar 400,00
Boudal, Jiří21.12.1985peněžitý dar 400,00
Boudal, Jiří21.12.1985peněžitý dar 400,00
Boudal, Jiří21.12.1985peněžitý dar 400,00
Boudal, Jiří21.12.1985peněžitý dar 400,00
Boudal, Jiří21.12.1985peněžitý dar 400,00
Boudal, Jiří21.12.1985peněžitý dar 400,00
Boudal, Jiří21.12.1985peněžitý dar 400,00
Boudal, Jiří21.12.1985peněžitý dar 400,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 500,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 300,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 300,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 300,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 300,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 500,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 300,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 300,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 500,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 750,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 500,00
Bouda, Tomáš03.07.1995peněžitý dar 750,00
Bouše, Josef18.01.1998bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bouška, Jaroslav19.03.1991peněžitý dar 1 000,00
Bouška, Jaroslav19.03.1991peněžitý dar 10 000,00
Boxan, Martin14.02.1981peněžitý dar 600,00
Bozděch, Václav06.12.1961bezúplatné plnění 700,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Brabcová, Lucie15.01.1988peněžitý dar 2 000,00
Brabcová, Lucie15.01.1988peněžitý dar 500,00
Brabcová, Lucie15.01.1988peněžitý dar 500,00
Brabec, Martin17.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Brabec, Pavel13.06.1953peněžitý dar 1 000,00
Brabencová, Tereza25.01.1986peněžitý dar 500,00
Brada, Martin14.06.1995peněžitý dar 200,00
Brada, Tomáš13.03.1981peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 300,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 250,00
Bradna, Jiří28.11.1985peněžitý dar 2 500,00
Bradna, Jiří28.11.1985peněžitý dar 1 000,00
Brajerová, Adéla30.05.1988bezúplatné plnění 1 000,00 (Billboardová plocha)
Brandejs, Jan24.01.1992peněžitý dar 200,00
Brandejs, Jan24.01.1992peněžitý dar 500,00
Brandejs, Jan24.01.1992bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Brandejs, Zdeněk10.11.1978peněžitý dar 500,00
Branná, Andrea06.05.1980bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin a letáků)
Brátka, Daniel12.07.1993peněžitý dar 500,00
Brázda, Radek23.04.1972bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Brejl, Josef08.08.1954peněžitý dar 1 000,00
Brejša, Zdeněk29.10.1971peněžitý dar 1 024,00
Brendl, František20.05.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bresler, Martin21.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Brinkman, Jiří05.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Brňáková, Bc. Hana20.02.1972peněžitý dar 5 000,00
Brobohatý, Ivo19.01.1962peněžitý dar 500,00
Brokeš, Martin24.01.1990peněžitý dar 500,00
Brom, Pavel31.05.1964peněžitý dar 30 000,00
Brož, Milan07.12.1966bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru 2x)
Brtva, Filip05.10.1981peněžitý dar 20 000,00
Brtva, Tomáš26.01.1956bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Brůna, Dušan15.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Brůna, Dušan15.06.1972peněžitý dar 500,00
Brůna, Dušan15.06.1972peněžitý dar 500,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunnerová, Soňa20.07.1989peněžitý dar 200,00
Brunnerová, Soňa20.07.1989peněžitý dar 200,00
Brunnerová, Soňa20.05.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 700,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 700,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 750,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 750,00
Brůžek, Jiří08.07.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Brychtová, Margita01.03.1983peněžitý dar 20 000,00
Bryxí, Michal31.07.1986peněžitý dar 999,00
Brzák, Lukáš01.01.1989peněžitý dar 250,00
Brzák, Lukáš01.01.1989peněžitý dar 250,00
Brzák, Lukáš01.01.1989peněžitý dar 250,00
Brzák, Lukáš01.01.1989peněžitý dar 250,00
Brzák, Lukáš01.01.1989peněžitý dar 250,00
Brzák, Lukáš01.01.1989peněžitý dar 250,00
Brzák, Lukáš01.01.1989peněžitý dar 250,00
Brzák, Lukáš01.01.1989peněžitý dar 250,00
Brzák, Lukáš01.01.1989peněžitý dar 250,00
Brzák, Lukáš01.01.1989peněžitý dar 250,00
Brzák, Lukáš01.01.1989peněžitý dar 250,00
Brzobohatý, Martin20.02.1991peněžitý dar 500,00
Březina, Jaromír18.10.1995peněžitý dar 500,00
Bříza, Stanislav27.04.1983peněžitý dar 1 000,00
Břízová, Blanka19.04.1972peněžitý dar 500,00
Břížďala, Jan31.08.1993peněžitý dar 1 000,00
Břížďala, Jan31.08.1993peněžitý dar 10 000,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 200,00
Bubeník, Vít14.09.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bubla, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Bubláková, Jana17.06.1978peněžitý dar 200,00
Buček, Milan30.04.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bučinská, Hana14.10.1963peněžitý dar 2 000,00
Bučinský, Miloš20.10.1986bezúplatné plnění 666,00 (billboard pronájem)
Buďa, Jan28.02.1986peněžitý dar 2 000,00
Budaj, Antonín26.06.1970peněžitý dar 500,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 5 000,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Buchta, Pavel27.04.1984peněžitý dar 200,00
Buchtík, Petr09.08.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Buchtl, Milan15.04.1954bezúplatné plnění 900,00 (vyvěšení banneru)
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 100,00
Bukáček, Dan27.06.1997peněžitý dar 200,00
Bulankin, Maksim13.03.1989peněžitý dar 500,00
Bulankin, Maksim13.03.1989peněžitý dar 500,00
Bulankin, Maksim13.03.1989peněžitý dar 500,00
Bulankin, Maksim13.03.1989peněžitý dar 500,00
Bulankin, Maksim13.03.1989peněžitý dar 500,00
Bulankin, Maksim13.03.1989peněžitý dar 700,00
Buncová, Markéta12.12.1979bezúplatné plnění 150,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Bunček, Jiří22.05.1985peněžitý dar 500,00
Bunda, Anastasia08.10.1993bezúplatné plnění 850,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Buráňová, Kamila24.03.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Buráňová, Kamila24.03.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Buráňová, Kamila24.03.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Burda, Patrik27.10.1996peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Jiří12.08.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bureš, Petr06.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Petr06.04.1969peněžitý dar 5 000,00
Bureš, Petr06.04.1969peněžitý dar 10 000,00
Bureš, Zdeněk03.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Zdeněk03.06.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Burian, Petr21.12.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Burski, Tadeusz19.05.1969peněžitý dar 200,00
Buršík, Radomír14.08.1959peněžitý dar 500,00
Buršík, Radomír14.08.1959peněžitý dar 500,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buzek, Otakar30.04.1961peněžitý dar 1 000,00
Buzek, Otakar30.04.1961peněžitý dar 2 000,00
Buzek, Otakar30.04.1961peněžitý dar 2 000,00
Buzek, Otakar30.04.1961peněžitý dar 2 000,00
Buzek, Otakar30.04.1961peněžitý dar 2 000,00
Buzek, Otakar30.04.1961peněžitý dar 2 000,00
Buzek, Otakar30.04.1961peněžitý dar 2 000,00
Buzek, Pavel07.05.1967peněžitý dar 1 000,00
Býma, Petr08.07.1976bezúplatné plnění 300,00 (roznos novin a letáků)
C Petrol s.r.o.01986988bezúplatné plnění 1 000,00 (billboradová plocha)
Cabák, Jan26.07.1994bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Cahová, Monika08.01.1967peněžitý dar 10 000,00
Cahová, Monika08.01.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Cápík, Jaromír04.04.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Carda, Jaroslav06.10.1980peněžitý dar 2 000,00
Cepek, Vojtěch24.02.1990peněžitý dar 1 000,00
CEREBRA s.r.o.27538702peněžitý dar 5 000,00
Cestrová, Věra03.08.1975peněžitý dar 2 500,00
Cidlinský, Darek11.07.1996peněžitý dar 383,00
Cífka, Jan13.06.1986peněžitý dar 200,00
Cígler, Lukáš08.09.1984peněžitý dar 500,00
Cígler, Lukáš08.09.1984peněžitý dar 500,00
Cígler, Lukáš08.09.1984peněžitý dar 500,00
Cígler, Lukáš08.09.1984peněžitý dar 500,00
Cígler, Lukáš08.09.1984peněžitý dar 5 000,00
Cigoš, Petr13.09.1988peněžitý dar 200,00
Cihelka, Václav30.06.1959bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Cihelka, Václav30.06.1959bezúplatné plnění 5 000,00 (tisk letáků)
Cihula, Jiří28.01.1966peněžitý dar 500,00
Cikánek, Ondřej25.04.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Cikl MUDr., Petr31.01.1958peněžitý dar 5 000,00
Cílek, Silvie08.08.1984peněžitý dar 200,00
Cincibus, Martin21.06.1990peněžitý dar 500,00
Cincibus, Petr07.11.1988peněžitý dar 1 000,00
Cinková, Michaela21.11.1990bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Císař, Petr14.08.1969peněžitý dar 1 000,00
Ciucur, Pavla21.02.1993peněžitý dar 500,00
ConTree Innovation s.r.o06648355peněžitý dar 20 000,00
CORTEX, a.s.47125616peněžitý dar 10 000,00
Coufal, Josef10.06.1982peněžitý dar 500,00
Crdlíková, Ludmila04.12.1980peněžitý dar 300,00
Cuker, Ivan26.12.1991peněžitý dar 200,00
Cvíčela, Ľubor09.06.1977peněžitý dar 300,00
Cvrček, Pavel14.01.1982peněžitý dar 2 000,00
Czepczorová, Monika12.01.1975bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Čáha, Jan14.02.1988peněžitý dar 500,00
Čalovka, Ondřej22.02.1981peněžitý dar 100,00
Čalovka, Ondřej22.02.1981peněžitý dar 100,00
Čalovka, Ondřej22.02.1981peněžitý dar 100,00
Čalovka, Ondřej22.02.1981peněžitý dar 100,00
Čalovka, Ondřej22.02.1981peněžitý dar 100,00
Čalovka, Ondřej22.02.1981peněžitý dar 100,00
Čalovka, Ondřej22.02.1981peněžitý dar 100,00
Čalovka, Ondřej22.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Čandová, Jaroslava18.09.1953peněžitý dar 1 000,00
Čapek, Tomáš31.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Čapek, Tomáš31.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Čapka, Ondřej19.10.1979peněžitý dar 200,00
Časlavka, Miloslav05.09.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 100,00
Čataj, Vojtěch20.07.1992peněžitý dar 200,00
Čecháček, Šimon23.06.1999peněžitý dar 100,00
Čech, Daniel07.10.1979peněžitý dar 300,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin31.05.1968peněžitý dar 250,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čech, Martin23.08.1986peněžitý dar 200,00
Čechura, Jiří02.02.1979peněžitý dar 250,00
Čechura, Jiří02.02.1979peněžitý dar 500,00
Čechura, Jiří02.02.1979peněžitý dar 500,00
Čechura, Jiří02.02.1979peněžitý dar 500,00
Čechura, Jiří02.02.1979peněžitý dar 500,00
Čejka, Jan21.01.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Čejka, Martin25.02.1993peněžitý dar 200,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 250,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 250,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 250,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 250,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 250,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 1 000,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 250,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 250,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 250,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 250,00
Čeněk, David05.11.1973peněžitý dar 250,00
Čep, Daniel09.06.1968peněžitý dar 75,00
Čepelka, Michal20.09.1986peněžitý dar 600,00
Čep, Jaroslav11.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Čerbák, Jan27.01.1984peněžitý dar 1 000,00
Čermák, Bára13.01.1984peněžitý dar 500,00
Čermák, Jakub06.06.1986peněžitý dar 200,00
Čermák, Michael24.05.1998bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Čermák, Tomáš24.08.1979bezúplatné plnění 800,00 (vyvěšení banneru)
Černá, Ida18.09.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Černá, Martina13.05.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Černá, Věra08.04.1974peněžitý dar 500,00
Černohorský, Jan25.11.1979bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Černohorský, Lukáš19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černohorský, Lukáš19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černohorský, Lukáš19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černohorský, Lukáš19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černohorský, Lukáš19.11.1984bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Černohorský, Miroslav04.08.1973peněžitý dar 200,00
Černohous, Radek19.04.1966peněžitý dar 200,00
Černohous, Radek19.04.1966bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Černopaščenko, Jurij28.06.1970peněžitý dar 400,00
Černošová, Hana31.01.1985bezúplatné plnění 10 000,00 (koordinátorka)
Černota, Filip29.06.2001peněžitý dar 200,00
Černý, Bedřich13.08.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Černý, Daniel31.10.1972peněžitý dar 200,00
Černý, Daniel31.10.1972peněžitý dar 500,00
Černý, Daniel31.10.1972bezúplatné plnění 800,00 (vyvěšení banneru)
Černý, David20.02.1994peněžitý dar 500,00
Černý, Ivo23.01.1981bezúplatné plnění 300,00 (vyvěšení banneru)
Černý, Jan07.03.1978bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Černý, Jiří07.05.1984bezúplatné plnění 200,00 (práce dobrovolníka)
Černý, Lukáš17.01.1995peněžitý dar 3 000,00
Černý, Ondřej14.06.1991peněžitý dar 250,00
Černý, Václav12.02.2000peněžitý dar 1 000,00
Černý, Václav16.04.1982peněžitý dar 3 333,00
Černý, Václav14.10.1985peněžitý dar 444,00
Černý, Václav14.10.1985peněžitý dar 1 000,00
Černý, Zdeněk14.07.1978bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Červená, Helena14.07.1977peněžitý dar 5 000,00
Červenák, Michael25.06.1993peněžitý dar 500,00
Červeňáková, Alžběta08.01.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Červenková, Marie17.09.1946bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Červinka, Lukáš28.01.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Červinková, Markéta24.04.1997bezúplatné plnění 800,00 (práce dobrovolníka)
Česalová, Kateřina02.10.1964peněžitý dar 200,00
Česnek, Radek19.11.1981peněžitý dar 242,00
Česnek, Radek19.11.1981peněžitý dar 242,00
Česnek, Radek19.11.1981peněžitý dar 242,00
Čiháková, Katarína07.09.1971peněžitý dar 100,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 555,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 555,00
Čiháková, Miroslava13.06.1973peněžitý dar 555,00
Čítková, Zuzana14.01.1978peněžitý dar 500,00
Čítková, Zuzana14.01.1978peněžitý dar 500,00
Čítková, Zuzana14.01.1978peněžitý dar 200,00
Čítková, Zuzana14.01.1978peněžitý dar 200,00
Čížek, David10.08.2003bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Čížek, Jakub08.02.1993peněžitý dar 200,00
Čížek, Jakub08.02.1993peněžitý dar 1 000,00
Čížek, Michal02.05.1985peněžitý dar 250,00
Čížek, Pavel20.04.1964peněžitý dar 75 000,00
Čižík, František18.11.1955bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Čižinský, Pavel27.01.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Čížková, Petra08.03.1993peněžitý dar 500,00
Čmiel, Marek24.02.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Čmolíková, Karolína24.07.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Čmolíková, Karolína24.07.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Čoltko, Dominik14.03.1997peněžitý dar 1 000,00
Čtvrtečka, Libor27.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Čukan, Karol23.01.1981bezúplatné plnění 150,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Čulen, Luboš28.02.1999bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Čunát, Matěj15.12.1992bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Čurdová, Natálie14.06.1994peněžitý dar 200,00
Čureček, Martin07.05.2002bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Čureček, Martin07.05.2002bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Daďourek, Milan04.04.1975peněžitý dar 500,00
Daďourek, Milan04.04.1975peněžitý dar 2 021,00
Daďourek, Milan04.04.1975peněžitý dar 2 021,00
Damborská, Eliška25.06.1995peněžitý dar 250,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 500,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 2 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Damek, Jan10.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Dančo, Pavel25.09.1988peněžitý dar 500,00
Dančo, Pavel25.09.1988peněžitý dar 5 000,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, René29.03.1965bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Daněk, Jakub21.05.1999peněžitý dar 200,00
Daněk, Jakub21.05.1999peněžitý dar 500,00
Daněk, Josef26.01.1970bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Daníček, Jakub16.01.1981peněžitý dar 500,00
Daníček, Jakub16.01.1981peněžitý dar 500,00
Daníček, Jakub16.01.1981peněžitý dar 500,00
Daníček, Jakub16.01.1981peněžitý dar 500,00
Daníček, Jakub16.01.1981peněžitý dar 500,00
Daníček, Jakub16.01.1981peněžitý dar 500,00
Daníček, Jakub16.01.1981peněžitý dar 500,00
Danielidis, Jaroslav18.10.1980peněžitý dar 500,00
Daniel, Rudolf06.09.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Dašek, Petr25.11.1963bezúplatné plnění 300,00 (roznos novin a letáků)
David Nulíček69279918bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
David, Daniel15.09.1971bezúplatné plnění 200,00 (práce dobrovolníka)
Davidova, Lenka07.07.1990peněžitý dar 100,00
Davidova, Lenka07.07.1990peněžitý dar 200,00
Davidová, Michaela04.10.1984peněžitý dar 100,00
Davidová, Michaela04.10.1984peněžitý dar 3 500,00
Davidová, Michaela04.10.1984peněžitý dar 3 000,00
David, Tomáš09.05.2004peněžitý dar 20,00
Davis, Jim26.06.1976peněžitý dar 500,00
Davydov, Filip05.12.1991peněžitý dar 200,00
De Bruyn, Jana11.07.1983peněžitý dar 1 000,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 500,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 500,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 6 000,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 2 000,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 1 000,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 300,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 500,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 500,00
Dědek, Vojtěch05.04.1976bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Dejmek, Jaroslav02.03.1957bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Dekra CZ a.s.49240188bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Deml Václavková, Jana15.02.1976peněžitý dar 200,00
Deml Václavková, Jana15.02.1976peněžitý dar 1 000,00
Denemark, Pavel23.05.1983peněžitý dar 200,00
Denk, Lukáš24.07.1983peněžitý dar 500,00
Denty s.r.o.08371750peněžitý dar 8 000,00
Dezort, Martin20.03.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Dibitanzl, Jan03.02.1966bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Diefenthal, Jan02.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Diefenthal, Jan02.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Dichtlová, Marie22.09.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Diviák, Tomáš29.03.1991peněžitý dar 1 000,00
Diviš, Jan07.10.1982peněžitý dar 250,00
Diviš, Jan07.10.1982peněžitý dar 250,00
Diviš, Jan07.10.1982peněžitý dar 250,00
Diviš, Jan07.10.1982peněžitý dar 250,00
Diviš, Jan07.10.1982peněžitý dar 250,00
Diviš, Jan07.10.1982peněžitý dar 250,00
Diviš, Jan07.10.1982peněžitý dar 250,00
Diviš, Jan07.10.1982peněžitý dar 250,00
Diviš, Jan07.10.1982peněžitý dar 250,00
Diviš, Michal07.02.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
DK-Beton s.r.o.25472925bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Dlabková, Anna24.01.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Dobeš, Pavel21.11.1994peněžitý dar 200,00
Dobiáš, Michal10.05.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Dobiášová, Markéta07.07.1990peněžitý dar 200,00
Dobiáš, Pavel18.05.1979peněžitý dar 2 000,00
Dočekal, David06.09.1982peněžitý dar 350,00
Dočekal, David06.09.1982peněžitý dar 350,00
Dočekal, David06.09.1982peněžitý dar 350,00
Dočekal, David06.09.1982peněžitý dar 350,00
Dočekal, David06.09.1982peněžitý dar 350,00
Dočekal, David06.09.1982peněžitý dar 350,00
Dočkal, Jan03.08.1978peněžitý dar 200,00
Dohnal, Aleš12.11.1988peněžitý dar 111,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 3 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Dohnal, Jiří23.08.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Dohnal, Ladislav28.02.1941bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Dohnal, Marek02.05.1976peněžitý dar 5 000,00
Dohnal, Tadeáš07.06.1992peněžitý dar 1 000,00
Do, Hoai Nam26.10.1989peněžitý dar 500,00
Dolejší, Jan24.06.1970peněžitý dar 5 000,00
Doležálek, Jan09.04.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Doležal, Jan19.05.1992peněžitý dar 250,00
Doležal, Jan11.10.1997peněžitý dar 1 000,00
Doležal, Matěj12.12.1996bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Doležal, Petr11.09.1995peněžitý dar 500,00
Doležal, Radek19.04.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Doležal, Tomáš03.08.1990peněžitý dar 200,00
Doležal, Vladimír13.06.1956bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Doležel, Josef06.09.1957peněžitý dar 1 000,00
Dombek, Daniel07.03.1986peněžitý dar 500,00
Domes, Tomáš04.07.1997peněžitý dar 1 000,00
Donát, Petr29.10.1996peněžitý dar 300,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 530,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 2 500,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 530,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Dosedla, Jan28.09.1989peněžitý dar 2 000,00
Dostálek, Tomáš03.08.1979peněžitý dar 500,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 200,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 300,00
Dostál, Jan30.03.1996peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 1 000,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 200,00
Dostál, Ondřej25.01.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Dostálová, Lenka27.09.1978peněžitý dar 500,00
Dostál, Tomáš15.03.1990peněžitý dar 100,00
Dostál, Vítězslav21.11.1959bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Dostál, Vojtěch07.02.1991peněžitý dar 200,00
Doubek, Petr29.04.1977peněžitý dar 3 000,00
Doubková, Zdeňka15.09.1995peněžitý dar 250,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Doubravský, Jiří26.12.1980peněžitý dar 30,00
Douda, Karel03.03.1997peněžitý dar 3 000,00
Douša, Jakub22.10.1980peněžitý dar 500,00
Dovrtěl, Jan10.04.1982peněžitý dar 200,00
Drábek, Zbyněk05.08.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Drábek, Zbyněk05.08.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Drahoš, Jan19.04.1985peněžitý dar 500,00
Drbalová, Charlotta24.11.1958peněžitý dar 200,00
Drbalová, Charlotta24.11.1958peněžitý dar 1 000,00
Drbohlav, David27.06.1984peněžitý dar 200,00
Drbohlav, David27.06.1984peněžitý dar 200,00
Drbohlav, David27.06.1984peněžitý dar 200,00
Drbohlav, David27.06.1984peněžitý dar 200,00
Drbohlav, David27.06.1984peněžitý dar 200,00
Drbohlav, David27.06.1984peněžitý dar 200,00
Drlíková, Johana13.02.1990peněžitý dar 300,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 200,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 200,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 200,00
Drozda, Jiří03.03.1985peněžitý dar 200,00
Drozd, Štefan28.12.1964bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Drtina, Štěpán02.05.1994peněžitý dar 600,00
Drtina, Štěpán05.02.1994bezúplatné plnění 19 300,00 (propagace na sociálních sítích, pronájem billboardu)
DRUMEL s.r.o.25267442bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
DRUMEL s.r.o.25267442bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Dřevíkovský, Ivan07.07.1995peněžitý dar 3 000,00
Dřevíkovský, Jan25.04.1981peněžitý dar 500,00
DTpak.cz s.r.o.06097961peněžitý dar 500,00
DTpak.cz s.r.o.06097961peněžitý dar 500,00
DTpak.cz s.r.o.06097961peněžitý dar 500,00
DTpak.cz s.r.o.06097961peněžitý dar 500,00
DTpak.cz s.r.o.06097961peněžitý dar 500,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 500,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 29 040,00
Ducová, Nikola28.06.1987peněžitý dar 100,00
Dudek, Adam16.12.1994peněžitý dar 500,00
Dudek, Adam16.12.1994peněžitý dar 500,00
Dudek, Adam16.12.1994peněžitý dar 500,00
Dufek, Tomáš12.05.1970bezúplatné plnění 112,00 (vyvěšení banneru)
Ducháček, Jiří09.07.1969peněžitý dar 450,00
Duchečková, Petra16.12.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Duchek, Jiří15.04.1995bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Dumek, Ivan07.04.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Dumek, Ivan21.06.1985bezúplatné plnění 200,00 (práce dobrovolníka)
Duraj, Adam21.05.1993peněžitý dar 500,00
Duras, Pavel05.02.1976peněžitý dar 5 000,00
Duroška, Vincent16.01.2004bezúplatné plnění 300,00 (pomoc při kampani)
Dusbaba, Miroslav27.12.1971peněžitý dar 500,00
Dus, Daniel05.08.1995peněžitý dar 200,00
Dusek, Ondřej12.06.1985peněžitý dar 2 500,00
Duschková, Karolína22.01.1987peněžitý dar 300,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 500,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 200,00
Duša, Vladimír07.02.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Dušek Pražáková, Jana02.12.1988peněžitý dar 500,00
Dušek, Libor21.02.1974peněžitý dar 3 000,00
Dušek, Libor21.02.1974peněžitý dar 837,00
Dušek, Petr03.09.1986peněžitý dar 5 000,00
Dušek, Šimon21.05.1977peněžitý dar 500,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Dvořák, Jan29.04.1993peněžitý dar 500,00
Dvořák, Jan17.11.1978peněžitý dar 500,00
Dvořák, Jindřich29.10.1992peněžitý dar 200,00
Dvořák, Jiří15.07.1995peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Ladislav27.01.1987peněžitý dar 200,00
Dvořák, Milan09.08.1988peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Milan09.08.1988peněžitý dar 1 111,00
Dvořák, Milan27.01.1960bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Dvořák, Milan02.07.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Dvořák, Miroslav24.03.1972peněžitý dar 300,00
Dvořák, Ondřej06.11.1984peněžitý dar 500,00
Dvořák, Ondřej06.11.1984peněžitý dar 500,00
Dvořáková Kocourková, Zdeňka29.12.1982peněžitý dar 15 000,00
Dvořáková, Hana19.06.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (vybavení kuchyňky PiCe Benešov)
Dvořáková, Hana19.06.1961bezúplatné plnění 2 000,00 (vybavení kuchyňky PiCe Benešov)
Dvořáková, Iva17.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Dvořáková, Lucie28.11.1986peněžitý dar 1 000,00
Dvořáková, Simona27.11.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Dvořák, Petr05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Tomáš16.03.1982peněžitý dar 500,00
Dvořák, Václav30.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Zdeněk30.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Dvořan, Petr12.07.1977peněžitý dar 300,00
Dyšmíd, Jakub21.05.1990peněžitý dar 500,00
Dytrich, Petr01.06.1977peněžitý dar 5 000,00
Dzurko, Vít10.09.1980peněžitý dar 200,00
Dzurko, Vít10.09.1980peněžitý dar 200,00
Dzurko, Vít10.09.1980peněžitý dar 200,00
Ecková, Milena03.05.1973peněžitý dar 500,00
Effetec, s.r.o.29451221bezúplatné plnění 1 200,00 (vyvěšení bannerů (6ks))
Effetec, s.r.o.29451221bezúplatné plnění 1 200,00 (vyvěšení banneru 6x)
Ehl, Jan11.11.1990peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Elexa, Robin30.08.1984peněžitý dar 500,00
Elfmark, František19.10.1978bezúplatné plnění 727,00 (reklama na Facebooku)
Elfmark, František19.10.1978bezúplatné plnění 800,00 (reklama na Facebooku)
Elfmark, František19.10.1978bezúplatné plnění 3 446,00 (reklama na Facebooku)
Eliáš, František06.06.2001peněžitý dar 200,00
Eliášová, Jana15.09.1974peněžitý dar 1 000,00
Eliáš, Pavel08.04.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Elznic, Marek09.12.1994peněžitý dar 200,00
Elznic, Marek09.12.1994peněžitý dar 200,00
Elznic, Marek09.12.1994peněžitý dar 200,00
Elznic, Marek09.12.1994peněžitý dar 200,00
Elznic, Marek09.12.1994peněžitý dar 200,00
Elznic, Marek09.12.1994peněžitý dar 200,00
ENERGOSERVIS, spol. s r.o.47782579bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Erhartová, Lucie06.09.1999peněžitý dar 500,00
Erhartová, Lucie06.09.1999bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Eschnerová, Věra25.05.1983bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Exner, Martin20.12.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Exner, Ondřej18.01.1994peněžitý dar 1 000,00
Exner, Ondřej18.01.1994peněžitý dar 2 500,00
Fáber, Vojtěch15.05.1993peněžitý dar 200,00
Fáber, Vojtěch15.05.1993peněžitý dar 200,00
Fáber, Vojtěch15.05.1993peněžitý dar 200,00
Fáber, Vojtěch15.05.1993peněžitý dar 200,00
Fáber, Vojtěch15.05.1993peněžitý dar 200,00
Fáber, Vojtěch15.05.1993peněžitý dar 200,00
Fáber, Vojtěch15.05.1993peněžitý dar 200,00
Fáber, Vojtěch15.05.1993peněžitý dar 200,00
Fáber, Vojtěch15.05.1993peněžitý dar 200,00
Fabrik, Tomáš20.09.1980peněžitý dar 200,00
Fabrik, Tomáš20.09.1980peněžitý dar 200,00
Fabrik, Tomáš20.09.1980peněžitý dar 100,00
Fabrik, Tomáš20.09.1980peněžitý dar 100,00
Fagertun, Bohumila Mia28.10.1978peněžitý dar 13 500,00
Fagertun, Bohumila Mia28.10.1978peněžitý dar 4 500,00
Faitová, Barbora09.02.1989peněžitý dar 500,00
Fajfrlík, Ondřej15.04.1982peněžitý dar 100,00
Fajta, Karel13.02.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Falta, Marek12.03.1990peněžitý dar 500,00
Faltová, Drahomíra04.11.1978peněžitý dar 2 000,00
Faluši, Jan09.12.1983bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Fandli, Martin10.08.1995bezúplatné plnění 150,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Fanta, Matěj15.12.1987peněžitý dar 1 000,00
Fanta, Matěj15.12.1987peněžitý dar 200,00
Fanta, Matěj15.12.1987peněžitý dar 200,00
Fanta, Matěj15.12.1987peněžitý dar 200,00
FARM UNION RE s.r.o.08882495bezúplatné plnění 1 600,00 (prostor pro vyvěšení velkoplošného banneru)
FARM UNION RE s.r.o.08882495bezúplatné plnění 1 600,00 (prostor pro vyvěšení velkoplošného banneru)
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 200,00
Farský, Ivo28.12.1964bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Fedorek, Milan06.05.1965peněžitý dar 200,00
Fedorovič, Sergej11.05.1975peněžitý dar 500,00
Feigová, Jarmila15.04.1961peněžitý dar 5 000,00
Fejfar, Lukáš24.04.1986peněžitý dar 100,00
Felcan, Luděk30.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Felgr, Pavel29.05.1972bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Felkner, Petr28.11.1963bezúplatné plnění 200,00 (práce dobrovolníka)
Fencl, Jiří14.12.1965bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Ferfecki, Artur08.09.1991peněžitý dar 2 000,00
Ferchenbauer, Erik14.06.2002peněžitý dar 300,00
Ferjenčík, Mikuláš19.03.1987peněžitý dar 20 000,00
Ferjenčík, Mikuláš19.03.1987peněžitý dar 100 000,00
Ferkl, Albert23.06.1995peněžitý dar 200,00
Fiala, Aleš21.10.1990peněžitý dar 100,00
Fiala, Aleš21.10.1990peněžitý dar 100,00
Fiala, Aleš21.10.1990peněžitý dar 200,00
Fiala, Aleš21.10.1990peněžitý dar 100,00
Fiala, Jan06.06.1994peněžitý dar 200,00
Fiala, Jan06.06.1994peněžitý dar 100,00
Fiala, Jan06.06.1994peněžitý dar 150,00
Fiala, Matouš10.11.2002bezúplatné plnění 600,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Fiala, Petr23.12.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialová, Magdaléna22.05.1967peněžitý dar 300,00
Fibi, Lucie31.05.1986bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Fibi, Lucie31.05.1986bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Ficek, Pavel29.08.1969peněžitý dar 1 000,00
Ficek, Pavel29.08.1969peněžitý dar 200,00
Ficek, Pavel29.08.1969peněžitý dar 200,00
Ficek, Pavel29.08.1969peněžitý dar 200,00
Ficker, Alexandr21.08.1987peněžitý dar 500,00
Ficová, Sylva21.03.1970peněžitý dar 200,00
Fiebigerová, Helena04.06.1972bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Fiedler, Jiří04.10.1946bezúplatné plnění 600,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Fiedler, Vojtěch03.07.1998bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Fikar, Zdeněk06.09.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Fila, Pavel22.05.1977peněžitý dar 2 021,00
Filínová, Anna16.11.1981peněžitý dar 2 000,00
Filipi, Jan19.09.1978peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Karel27.01.1981peněžitý dar 500,00
Filip, Petr17.08.1990peněžitý dar 200,00
Filip, Petr17.08.1990peněžitý dar 200,00
Firstová, Zdeňka25.06.1956peněžitý dar 500,00
Fischerová, Pavla03.04.1985bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Fišer, Aleš05.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Aleš05.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Aleš05.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Aleš05.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Aleš05.02.1989peněžitý dar 500,00
Fišer, Daniel20.09.1974peněžitý dar 300,00
Fišer, Daniel20.09.1974peněžitý dar 2 021,00
Fišer, Ondřej30.09.1994peněžitý dar 200,00
Fišerová, Martina27.05.1970peněžitý dar 1 000,00
Fišerová, Zuzana30.12.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Fišerová, Zuzana30.12.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Fleško, Miroslav16.01.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Florián, Michal29.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Fluxová Křížová, Simona22.03.1989peněžitý dar 500,00
fnx.io s.r.o.04626133peněžitý dar 5 000,00
Fofoňka - Rattay, Jindřich21.07.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Fojtíková Roubalová, Marcela02.09.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Fojtík, Petr13.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Fojtík, Petr17.04.1985bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Fojt, Jakub20.02.1992peněžitý dar 200,00
Fojtová, Eliška06.05.1979peněžitý dar 500,00
Fojtová, Eliška06.05.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Fojt, Patrik31.07.1974peněžitý dar 450,00
Fojtů, Radek29.09.1997peněžitý dar 400,00
Foltin, Kamil02.05.1984peněžitý dar 6 000,00
Foltin, Kamil02.05.1984peněžitý dar 4 000,00
Forea s.r.o.27520081bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Forejt, Tomáš11.11.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Formánek, František27.07.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Formánek, František27.07.1986bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Formánek, Jan01.05.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Formánek, Josef27.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Formánek, Karel04.04.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Formánek, Zdeněk21.06.1980peněžitý dar 2 000,00
Formánek, Zdeněk21.06.1980peněžitý dar 1 000,00
Foršt, Roman29.01.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
FRAGI s.r.o.27957845bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banner)
Fráňa, Tomáš12.07.1999peněžitý dar 500,00
Francová, Kateřina13.08.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Francová, Kateřina13.08.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Franěk, Aleš29.10.1988peněžitý dar 500,00
Franěk, Michal03.10.1978peněžitý dar 333,00
Franěk, Michal03.10.1978peněžitý dar 333,00
Franěk, Michal03.10.1978peněžitý dar 333,00
Franěk, Michal03.10.1978peněžitý dar 333,00
Franěk, Michal03.10.1978peněžitý dar 333,00
Franěk, Michal03.10.1978peněžitý dar 333,00
Franěk, Michal03.10.1978peněžitý dar 333,00
Frank, Václav11.12.1989peněžitý dar 1 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 3 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 3 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 3 000,00
Fridrichová, Jindra02.09.1959peněžitý dar 200,00
Fridrich, Petr19.09.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Fridrich, Petr19.09.1971bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Friedel, Tomáš10.05.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Friedl, Michal15.08.1990peněžitý dar 500,00
Friedová, Lucie26.07.1987peněžitý dar 500,00
Frolík, Jakub06.11.1990peněžitý dar 200,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 50,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 200,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 200,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 100,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 100,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 100,00
Fryc, Ondřej01.10.1973peněžitý dar 250 000,00
Frydryšek, Pavel01.10.1975peněžitý dar 3 000,00
Fučík, Václav11.02.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Fuka, Jindřich25.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Fukal, Stanislav30.10.1954peněžitý dar 500,00
Fukátko, Petr01.12.1985peněžitý dar 500,00
Furmánek, David02.06.1991peněžitý dar 200,00
Fuxová, Barbora08.03.1989peněžitý dar 250,00
Fuxová, Barbora08.03.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Gabriel, Adam10.01.1989peněžitý dar 500,00
Gabriel, Martin04.06.1996peněžitý dar 1 000,00
Gajdošík, Filip03.03.1989peněžitý dar 500,00
Gajdošík, Filip03.03.1989peněžitý dar 500,00
Gajdošík, Filip03.03.1989peněžitý dar 500,00
Gajdošík, Filip03.03.1989peněžitý dar 500,00
Gajdošík, Filip03.03.1989peněžitý dar 500,00
Gajdošík, Filip03.03.1989peněžitý dar 500,00
Gajdošík, Filip03.03.1989peněžitý dar 500,00
Gajdoš, Josef18.01.1985peněžitý dar 500,00
Gajičová, Petra31.08.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Galata, Peter07.03.1976peněžitý dar 200,00
Galatík, Petr26.07.1964bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Galatík, Petr26.07.1964bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Galatík, Petr26.07.1964bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Galatík, Petr26.07.1964bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Galdová, Tereza23.06.1996peněžitý dar 250,00
Galdová, Tereza23.06.1996peněžitý dar 1 000,00
Galik, Svetozar18.07.1975peněžitý dar 3 000,00
Galik, Svetozar18.07.1975peněžitý dar 3 000,00
Gal, Simon23.12.1998peněžitý dar 2 021,00
Galuszka, Daniel05.01.1995peněžitý dar 1 000,00
Galuszka, Daniel05.01.1995peněžitý dar 250,00
Gamanová, Anna08.12.1985bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Gamanová, Anna08.12.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Gamanová, Anna08.12.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
GastroPa, s.r.o.26316927bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru 2x)
Gattermayerová, Karolína01.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Gavlák, Marian25.04.1961peněžitý dar 200,00
Gavlík, Jan29.11.1989peněžitý dar 100,00
Gavlík, Jan29.11.1989peněžitý dar 100,00
Gavlík, Jan29.11.1989peněžitý dar 100,00
Gavlík, Jan29.11.1989peněžitý dar 250,00
Gavlík, Jan29.11.1989peněžitý dar 500,00
Geigerová, Ema20.01.1982peněžitý dar 500,00
Geiger, Petr03.12.1993peněžitý dar 500,00
Geiger, Petr03.12.1993peněžitý dar 5 000,00
Geiger, Petr03.12.1993peněžitý dar 500,00
Gela, Michal27.05.1987peněžitý dar 5 000,00
Gelnarová, Michaela02.10.1992peněžitý dar 250,00
Gill, Michal30.04.1987peněžitý dar 100,00
Gjurič, Alexander29.10.1940peněžitý dar 200,00
Glier, Viktor25.04.1984peněžitý dar 200,00
Godula, Jan08.08.1974peněžitý dar 200,00
Goch, Karel28.07.1988peněžitý dar 3 000,00
Golubyeva, Iryna26.05.1962peněžitý dar 500,00
Golubyeva, Iryna26.05.1962peněžitý dar 500,00
Gorčíková Kudláčková, Tereza31.07.1988peněžitý dar 500,00
Görner, Jiří19.01.1960peněžitý dar 500,00
Gottmannová, Kornélia24.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Gottmannová, Kornélia24.06.1972peněžitý dar 2 000,00
Grebíková, Markéta17.03.1980peněžitý dar 200,00
Grebíková, Markéta17.03.1980peněžitý dar 200,00
Grebíková, Markéta17.03.1980peněžitý dar 200,00
Grebíková, Markéta17.03.1980peněžitý dar 200,00
Grebíková, Markéta17.03.1980peněžitý dar 200,00
Grebíková, Markéta17.03.1980peněžitý dar 200,00
Grebíková, Markéta17.03.1980peněžitý dar 200,00
Grebíková, Markéta17.03.1980peněžitý dar 200,00
Grebíková, Markéta17.03.1980peněžitý dar 200,00
Grebíková, Markéta17.03.1980peněžitý dar 200,00
Grebíková, Markéta17.03.1980peněžitý dar 200,00
Grebíková, Markéta17.03.1980peněžitý dar 200,00
Gregor, Marcel20.09.1983bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Gregorová, Hana29.09.1947bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Gregorová, Iva26.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 1 000,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 500,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 4 800,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 10 000,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 4 500,00
Gregušová, Helena26.03.1953peněžitý dar 200,00
Grech, Martin13.06.1983bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
GREYZERO s.r.o.06318134peněžitý dar 200,00
GREYZERO s.r.o.06318134peněžitý dar 500,00
Grmela, Jan27.02.1987peněžitý dar 500,00
Groll, Tomáš30.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Groman, Jakub08.10.1998peněžitý dar 200,00
Gronych, Petr16.02.1959peněžitý dar 500,00
Grosmanová, Monika08.10.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Grosmanová, Monika08.10.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Gross, Eduard25.01.2001bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Grosskopf, Tomáš09.01.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Guha, Maxmilián06.11.1993peněžitý dar 200,00
Guillard, Alix26.05.1972bezúplatné plnění 200,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Guttenberg, Adam17.10.1985peněžitý dar 1 000,00
Haas, Miroslav29.03.1970peněžitý dar 300,00
Habáň, Martin23.10.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Haberle, Jakub02.11.1988peněžitý dar 500,00
Hádek, Bedřich14.03.1997peněžitý dar 250,00
Hadravová, Andrea06.04.1986peněžitý dar 1 000,00
HaF z.s.26628295peněžitý dar 100,00
HaF z.s.26628295peněžitý dar 1 000,00
Hafinec, Milan30.06.1991peněžitý dar 500,00
Hafinec, Milan Hafinec30.06.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 200,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 200,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 200,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 200,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 333,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 333,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 333,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 333,00
Háger, Petr15.10.1962peněžitý dar 500,00
Hailová, Adéla13.09.1993bezúplatné plnění 200,00 (roznos 1 den)
Haisova, Eva20.02.1987peněžitý dar 200,00
Hais, Pavel12.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Hais, Pavel12.05.1983bezúplatné plnění 10 000,00 (50 x banner)
Hajda, Pavel Dominik28.01.1987peněžitý dar 200,00
Hajda, Pavel Dominik28.01.1987peněžitý dar 1 000,00
Hajda, Pavel Dominik28.01.1987peněžitý dar 500,00
Hajda, Pavel Dominik28.01.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hajderová, Jana30.05.1954peněžitý dar 500,00
Hajderová, Jana30.05.1954peněžitý dar 1 000,00
Hajduchová, Jitka15.10.1944peněžitý dar 500,00
Hájková, Ivana31.07.1958peněžitý dar 1 000,00
Hájková, Radka21.05.1987peněžitý dar 200,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 700,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 500,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 10 000,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 2 850,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 2 850,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 700,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 400,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 4 000,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 000,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 000,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 000,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 700,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 000,00
Hajnová, Hana18.07.1985peněžitý dar 5 700,00
Hajnová, Marie20.12.1947peněžitý dar 1 000,00
Hajšman, Jakub03.11.1999peněžitý dar 75,00
Hajšman, Jakub03.11.1999peněžitý dar 120,00
Haladová, Jana09.10.1939bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Haladová, Jana09.10.1939bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Halamová, Marie04.11.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Halász, Jan25.04.1973peněžitý dar 500,00
Halfarová, Kristina04.05.1990peněžitý dar 500,00
Halodova, Petra06.11.1974peněžitý dar 250,00
Halodova, Petra06.11.1974peněžitý dar 250,00
Halodova, Petra06.11.1974peněžitý dar 500,00
Haltof, Jindřich10.01.1962bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Haluza, Jiří13.07.1962bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Haluza, Petr20.07.1971bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Hamák, Břetislav17.11.1989peněžitý dar 200,00
Hamalová, Alice02.05.1990peněžitý dar 3 000,00
Hamerníková, Jitka02.10.1972peněžitý dar 300,00
Hamouzová, Daniela25.03.1972peněžitý dar 250,00
Hamouzová, Daniela25.03.1972peněžitý dar 500,00
Hamouz, Richard19.01.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hamr, Adam03.04.1987bezúplatné plnění 700,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 6 000,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Miroslav13.10.1956peněžitý dar 250,00
Hanák, Ondřej31.07.1985peněžitý dar 300,00
Handl, Michal14.04.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hanel, Ondřej14.05.1984peněžitý dar 200,00
Hanelová, Dana10.09.1984peněžitý dar 200,00
Hanfová, Jana05.07.1987peněžitý dar 200,00
Hanousek, Petr15.02.1980peněžitý dar 2 500,00
Hánová, Marta27.09.1965peněžitý dar 527,00
Hánová, Marta27.09.1965peněžitý dar 527,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 200,00
Hanslík, Tomáš21.04.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hanslík, Tomáš21.04.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hanták, Daniel09.11.1990peněžitý dar 500,00
Hanták, Daniel09.11.1990peněžitý dar 100,00
Hanták, Daniel09.11.1990peněžitý dar 100,00
Hanus, Aleš16.11.1979peněžitý dar 100,00
Hanus, Aleš16.11.1979peněžitý dar 100,00
Hanus, Aleš16.11.1979peněžitý dar 200,00
Hanus, Ondřej05.03.1987peněžitý dar 1 000,00
Hanus, Richard09.12.1972bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hanus, Tomáš30.12.1987peněžitý dar 1 000,00
Hanuš, Jakub30.07.1987peněžitý dar 500,00
Hanuš, Jan18.09.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hanvald, David01.12.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hanvald, David01.12.1980bezúplatné plnění 200,00 (práce dobrovolníka)
Hanzlík, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanzlík, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanzlík, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanzlík, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanzlík, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanzlík, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanzlík, Martin04.03.1992peněžitý dar 100,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 12 021,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 10 000,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Harantová, Michaela01.07.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Harbichová, Leona31.12.1959bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Harmáček, Petr28.08.1988peněžitý dar 500,00
Hartman, Jiří21.08.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hart, Tomáš11.07.1989bezúplatné plnění 300,00 (vyvěšení banneru)
Hasal, Ludvík20.11.1983peněžitý dar 222,00
Hásek, Pavel14.07.1964bezúplatné plnění 364,00 (vyvěšení banneru)
Haščák, Ondřej02.11.1988peněžitý dar 250,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 300,00
Haššáková, Jana26.05.1947bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hauzírek, Petr10.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Hauzírek, Petr10.12.1984peněžitý dar 200,00
Havel, Jan09.05.1950peněžitý dar 200,00
Havel, Jaroslav21.09.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Havel, Jaroslav21.09.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Havelka, Jan27.02.1990bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Havelková, Kateřina12.03.1974peněžitý dar 200,00
Havlíček, Filip18.02.1986peněžitý dar 450,00
Havlíček, Miloš22.10.1993bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Havlíček, Tomáš22.02.1979bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Havlíčková, Lenka13.03.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Havlová, Eva27.07.1992peněžitý dar 450,00
Havlová, Eva27.07.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Havlová, Hana24.02.1994peněžitý dar 500,00
Havlová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 500,00
Havlová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 500,00
Havlová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 500,00
Havlová, Kateřina13.01.1986peněžitý dar 500,00
Havlová, Petra19.12.1979peněžitý dar 200,00
Havran, Miroslav05.06.1998bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hažlinská, Jana16.02.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hažlinská, Veronika07.08.1996peněžitý dar 300,00
Hebký, Vladimír01.06.1959peněžitý dar 1 000,00
Heczko, Lukáš28.05.2000peněžitý dar 200,00
Heczko, Lukáš28.05.2000peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 5 000,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 400,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 400,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 800,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 800,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 800,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 800,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 800,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 800,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 800,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 5 000,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 800,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 800,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 800,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 800,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 800,00
Heimerle, Martin08.07.1972peněžitý dar 1 000,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 50,00
Hejdová, Tereza29.05.1989peněžitý dar 500,00
Hejduková, Georgia13.03.2000peněžitý dar 258,00
Hejduková, Georgia13.03.2000peněžitý dar 450,00
Hejduková, Georgia13.03.2000peněžitý dar 1 715,00
Hejduková, Georgia13.03.2000peněžitý dar 300,00
Hejduková, Georgia13.03.2000peněžitý dar 300,00
Hejret, Tomáš14.09.1988peněžitý dar 1 289,00
Hejzák, Robert28.08.1970peněžitý dar 2 021,00
Helcl, Jindřich09.02.1988peněžitý dar 200,00
Helgert, Michal16.01.2001peněžitý dar 1,00
Helíšek, Jan17.06.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hendrych, Jan28.03.1982peněžitý dar 1 000,00
Hendrych, Tomáš07.10.1978peněžitý dar 200,00
Hendrych, Tomáš07.10.1978peněžitý dar 250,00
Henes, Viktor31.03.1983peněžitý dar 500,00
Herálecký, Petr11.08.1989peněžitý dar 500,00
Herálecký, Petr11.08.1989peněžitý dar 1 000,00
Herbová, Marcela07.09.1954bezúplatné plnění 380,00 (vyvěšení banneru)
Herbrichová, Jaroslava13.06.1979peněžitý dar 500,00
Herbrichová, Jaroslava13.06.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Herčík, Josef10.07.1961peněžitý dar 500,00
Herman, Martin30.09.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hermann, Jan24.04.1989peněžitý dar 500,00
Herrmann, Hynek18.12.1955peněžitý dar 500,00
Herst, s.r.o.27185991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banner)
Herst, s.r.o.27185991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banner)
Herst, s.r.o.27185991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banner)
Herst, s.r.o.27185991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banner)
Herst, s.r.o.27185991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banner)
Herst, s.r.o.27185991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banner)
Herzán, Antonín28.08.1971bezúplatné plnění 800,00 (vyvěšení banneru)
Heřman, Petr26.11.1953peněžitý dar 7 000,00
Hess, David14.07.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hetfleišová, Maria28.05.1986peněžitý dar 300,00
Hetmer, Tomáš03.01.1994peněžitý dar 999,00
Hilgertová, Amálie04.09.1997peněžitý dar 1 500,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 1 000,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Hladík, Ondřej09.09.1965peněžitý dar 1 000,00
Hladík, Roman20.03.1978peněžitý dar 10 000,00
Hladký, Dmitrij28.01.1993bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Hlaváček, Michal19.12.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 5 000,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Ondřej15.05.1982peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Petr27.04.1999bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hlavatá, Michaela12.05.1992peněžitý dar 5 000,00
Hlavatá, Tatjana14.04.1952bezúplatné plnění 200,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 75 000,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 50 277,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 80 978,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 81 378,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 81 378,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 81 378,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 81 378,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 81 378,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 75 738,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 81 378,00
Hlavenka, Jiří26.10.1964peněžitý dar 81 378,00
Hloušek, Milan09.11.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hloušek, Petr15.04.1993peněžitý dar 500,00
Hložek, Petr18.11.1983peněžitý dar 500,00
Hložek, Petr18.11.1983peněžitý dar 500,00
Hluchý, Milan25.11.1957peněžitý dar 50 000,00
Hnilička, Jakub04.12.1979peněžitý dar 500,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hocke, Tomáš23.07.1975bezúplatné plnění 600,00 (práce dobrovolníka)
Hoder, Zdeněk16.10.2001peněžitý dar 600,00
Hodková, Pavla13.11.1971peněžitý dar 500,00
Hodulík, Vojtěch13.06.1995bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hofbauer, Petr01.10.1998peněžitý dar 50,00
Hofbauer, Petr01.10.1998peněžitý dar 50,00
Hofbauer, Petr01.10.1998peněžitý dar 50,00
Hofbauer, Petr01.10.1998peněžitý dar 50,00
Hofbauer, Petr01.10.1998peněžitý dar 50,00
Hofbauer, Petr01.10.1998peněžitý dar 50,00
Hofbauer, Petr01.10.1998peněžitý dar 50,00
Hofbauer, Petr01.10.1998peněžitý dar 50,00
Hofbauer, Petr01.10.1998peněžitý dar 50,00
Hofinghoff, Vendula26.11.1968peněžitý dar 3 000,00
Hofinghoff, Vendula26.11.1968peněžitý dar 1 000,00
Hofírek, Ivo26.05.1959peněžitý dar 5 000,00
Hofmanová, Tereza28.02.1999bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochová, Petra14.09.1977peněžitý dar 1 000,00
Hochová, Petra14.09.1977peněžitý dar 1 000,00
Hojerová, Tereza10.03.1993peněžitý dar 2 000,00
Holá, Bohdana31.07.1975peněžitý dar 600,00
Holá, Bohdana31.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Holáň, Jiří31.12.1979peněžitý dar 1 500,00
Holáň, Jiří31.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Holásek, Jakub16.09.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Holásek, Jakub16.09.1984bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Holavová, Ema31.05.1999peněžitý dar 100,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 1 000,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holbová, Iva25.04.1963peněžitý dar 500,00
Holcová, Barbora02.04.1988peněžitý dar 200,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Robert22.06.1989bezúplatné plnění 800,00 (vyvěšení banneru)
Holeček, David19.07.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Holeček, Jan17.07.1989peněžitý dar 500,00
Holeček, Jaroslav11.10.1992peněžitý dar 1 000,00
Holeček, Jaroslav11.10.1992peněžitý dar 1 000,00
Holeček, Petr21.05.1957bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Holeková, Lenka15.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Holeková, Lenka15.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Holeková, Lenka15.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Holešovský, Ondřej28.04.1993peněžitý dar 2 000,00
Holfeuer, Antonín19.08.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Holík, Jakub28.01.1993peněžitý dar 1 000,00
Holík, Vojtěch18.09.2000bezúplatné plnění 1 000,00 (pomoc při kampani)
Holiš, Stanislav08.08.1970peněžitý dar 250,00
Hollge, Laureen31.03.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Holl, Vlastimil28.01.1997peněžitý dar 1 000,00
Holomčík, Radek31.07.1985peněžitý dar 20 000,00
Holomčík, Radek31.07.1985peněžitý dar 20 000,00
Holomčík, Radek31.07.1985peněžitý dar 20 000,00
Holomčík, Radek31.07.1985peněžitý dar 20 000,00
Holomčík, Radek31.07.1985peněžitý dar 40 000,00
Holovke, Dmytro29.11.1957bezúplatné plnění 800,00 (vyvěšení banneru)
Holubec, Jakub05.07.1993peněžitý dar 200,00
Holubec, Jakub05.07.1993peněžitý dar 200,00
Holubec, Jakub05.07.1993peněžitý dar 200,00
Holubík, Ondřej01.04.1981peněžitý dar 200,00
Holubová, Dominika18.08.1990peněžitý dar 500,00
Holubová, Ivana28.07.1959peněžitý dar 200,00
Holubová, Ivana28.07.1959peněžitý dar 200,00
Holubová, Ivana28.07.1959peněžitý dar 200,00
Holubová, Ivana28.07.1959peněžitý dar 200,00
Holubová, Ivana28.07.1959peněžitý dar 200,00
Holubová, Ivana28.07.1959peněžitý dar 500,00
Holubová, Ivana28.07.1959peněžitý dar 200,00
Holubová, Ivana28.07.1959peněžitý dar 200,00
Holubyev, Dmytro09.07.1984peněžitý dar 321,00
Holuša, Jiří06.12.1991peněžitý dar 200,00
Holušová, Hanka24.04.1966peněžitý dar 250,00
Holušová, Václava19.12.1966peněžitý dar 300,00
Holušová, Zuzana10.07.1997bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Holý, Aleš12.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Holý, Aleš12.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Holý, Michal29.12.1988peněžitý dar 1 000,00
Homindová, Eva20.07.1974peněžitý dar 100,00
Homindová, Eva20.07.1974peněžitý dar 100,00
Homindová, Eva20.07.1974peněžitý dar 100,00
Homindová, Eva20.07.1974peněžitý dar 100,00
Homindová, Eva20.07.1974peněžitý dar 100,00
Homindová, Eva20.07.1974peněžitý dar 100,00
Homindová, Eva20.07.1974peněžitý dar 100,00
Homindová, Eva20.07.1974peněžitý dar 100,00
Homindová, Eva20.07.1974peněžitý dar 100,00
Homindová, Eva20.07.1974peněžitý dar 100,00
Homola, Jaromír10.06.1956peněžitý dar 500,00
Homola, Jaromír10.06.1956peněžitý dar 500,00
Homola, Jaromír10.06.1956peněžitý dar 500,00
Homola, Jaromír10.06.1956peněžitý dar 500,00
Homola, Jaromír10.06.1956peněžitý dar 500,00
Homola, Jaromír10.06.1956peněžitý dar 500,00
Homola, Jaromír10.06.1956peněžitý dar 500,00
Homolka, Jakub21.06.1990bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Hoňková, Kateřina11.08.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Honsa, Petr08.11.1988peněžitý dar 100,00
Honusek, Ladislav23.06.1961bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Honusek, Tomáš14.12.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Honusek, Tomáš14.12.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Honzík, Štěpán15.02.1995peněžitý dar 200,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 100,00
Horáček, Tomáš02.06.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Horák, Adam29.05.1991peněžitý dar 200,00
Horák, Adam29.05.1991peněžitý dar 200,00
Horák, Adam29.05.1991peněžitý dar 200,00
Horák, Adam29.05.1991peněžitý dar 200,00
Horák, Adam29.05.1991peněžitý dar 200,00
Horák, Adam29.05.1991peněžitý dar 200,00
Horák, Adam29.05.1991peněžitý dar 500,00
Horák, Jakub03.01.1989peněžitý dar 20,00
Horák, Jakub03.01.1989peněžitý dar 20,00
Horák, Jakub03.01.1989peněžitý dar 200,00
Horák, Jakub03.01.1989peněžitý dar 5 000,00
Horák, Oldřich08.03.2000bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Horák, Ondřej25.06.1990peněžitý dar 250,00
Horák, Ondřej25.06.1990peněžitý dar 1 000,00
Horák, Ondřej25.06.1990peněžitý dar 250,00
Horák, Ondřej25.06.1990peněžitý dar 250,00
Horáková, Adéla29.04.1983peněžitý dar 250,00
Horáková, Denisa05.10.1995bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 350,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 350,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 10 000,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 350,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 350,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 350,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 350,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 5 000,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 350,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 350,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 350,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 350,00
Horáková, Eva01.06.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Horáková, Eva15.08.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Horáková, Hana27.01.1960peněžitý dar 500,00
Horáková, Markéta03.01.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Horáková, Martina17.11.1985peněžitý dar 200,00
Horák, Zdeněk18.11.1981peněžitý dar 300,00
Horčička, Vít18.12.1999bezúplatné plnění 400,00 (Dobrovolník v kontaktní kampani)
Horecká, Zuzana31.01.1975peněžitý dar 500,00
Horecký, Filip16.03.1992peněžitý dar 500,00
Horká, Jana10.01.1962peněžitý dar 450,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 250,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horký, Josef06.07.1988peněžitý dar 200,00
Horneková, Šárka24.02.1986peněžitý dar 2 500,00
Horner, František29.03.1954peněžitý dar 200,00
Horníček, Nikola06.01.1997bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Hort, Jonáš30.01.2000peněžitý dar 150,00
Hort, Jonáš30.01.2000peněžitý dar 150,00
Hort, Jonáš30.01.2000peněžitý dar 150,00
Hort, Jonáš30.01.2000peněžitý dar 150,00
Hort, Jonáš30.01.2000peněžitý dar 150,00
Hort, Jonáš30.01.2000peněžitý dar 150,00
Hort, Jonáš30.01.2000peněžitý dar 150,00
Hort, Jonáš30.01.2000peněžitý dar 150,00
Hort, Jonáš30.01.2000peněžitý dar 150,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 200,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 100,00
Horych, Tomáš03.09.1998peněžitý dar 100,00
Hořánek, Zdeněk26.02.1956bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hořejší, Jaroslav24.11.1982peněžitý dar 400,00
Hořejší, Jaroslav24.11.1982peněžitý dar 500,00
Hořejš, Nikola16.08.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hosana CZECH s.r.o.27263720bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hoskovec, Jiří25.01.1992peněžitý dar 5 000,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 4 200,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 500,00
Hošek, Jan22.11.1982peněžitý dar 200,00
Hotová, Tereza27.07.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Houdek, Lukáš15.03.1977peněžitý dar 300,00
Houdek, Lukáš13.11.1983peněžitý dar 500,00
Houdek, Lukáš20.07.1991peněžitý dar 3 000,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdková, Dana09.11.1973peněžitý dar 500,00
Housa, David26.06.1990peněžitý dar 200,00
Housa, David26.06.1990peněžitý dar 500,00
Houser, Marek06.12.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Houser, Marek06.12.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Houser, Marek06.12.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Houser, Marek06.12.1988bezúplatné plnění 1 000,00 (reklama Facebook)
Houska, Roman06.04.1964peněžitý dar 500,00
Houska, Roman06.04.1964peněžitý dar 1 000,00
Houska, Roman06.04.1964peněžitý dar 1 000,00
Houska, Roman06.04.1964peněžitý dar 1 500,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 500,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 500,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 500,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 500,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 500,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 500,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 500,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 500,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 500,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 500,00
Houška, Petr28.10.1994peněžitý dar 500,00
Houžvička, Miroslav02.05.1955bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Hověžák, Zdeněk15.10.1965bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hovořáková, Kristyna18.06.1996peněžitý dar 250,00
Hozmanová, Šárka10.11.1997peněžitý dar 5 000,00
Hraba, Luboš30.04.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hraba, Luboš30.04.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hraban, Adam28.04.1984peněžitý dar 500,00
Hraba, Zdeněk08.12.1949bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hrabě, Václav02.02.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hrabovská, Eva11.09.1981peněžitý dar 1 000,00
Hrabovský, Štěpán22.09.1987peněžitý dar 500,00
Hráček, Filip09.05.1982peněžitý dar 10 000,00
Hráček, Miroslav08.09.1983peněžitý dar 200,00
Hradec, Aleš19.03.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hradecký, Jan23.03.1981peněžitý dar 200,00
Hradil, David16.04.1991peněžitý dar 500,00
Hradílek, Jan17.04.1994peněžitý dar 2 000,00
Hradil, Tomáš22.01.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hradil, Zbyněk17.03.1977peněžitý dar 250,00
Hradil, Zbyněk17.03.1977peněžitý dar 250,00
Hradil, Zbyněk17.03.1977peněžitý dar 250,00
Hradil, Zbyněk17.03.1977peněžitý dar 250,00
Hradil, Zbyněk17.03.1977peněžitý dar 250,00
Hradil, Zbyněk17.03.1977peněžitý dar 250,00
Hradil, Zbyněk17.03.1977peněžitý dar 250,00
Hradil, Zbyněk17.03.1977peněžitý dar 250,00
Hradil, Zbyněk17.03.1977peněžitý dar 250,00
Hradil, Zbyněk17.03.1977peněžitý dar 250,00
Hradil, Zbyněk17.03.1977peněžitý dar 250,00
Hrbáček, Ivo19.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Hrbáčová, Eva08.04.1977peněžitý dar 500,00
Hrbek, Michael04.02.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hrdina, Jiří29.02.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hrdina, Luděk02.10.1973peněžitý dar 500,00
Hrdlička, Emil03.09.1945peněžitý dar 50 000,00
Hrdlička, Emil03.09.1945peněžitý dar 100 000,00
Hrdlička, Lukáš23.10.1991peněžitý dar 200,00
Hrdý, Jonáš19.07.1990peněžitý dar 200,00
Hrdý, Tomáš15.01.1986peněžitý dar 450,00
Hricišin, Jozef04.08.1980peněžitý dar 5 000,00
Hristovski, Viktor12.01.1979peněžitý dar 200,00
Hrkel, Marian07.12.1981peněžitý dar 200,00
Hrnčíř, Karel24.04.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hromátková, Soňa27.04.1956peněžitý dar 1 000,00
Hromátková, Soňa27.04.1956peněžitý dar 1 000,00
Hroník, Martin28.01.1976peněžitý dar 200,00
Hrstka, Václav13.09.1988peněžitý dar 250,00
Hrstka, Václav13.09.1988peněžitý dar 250,00
Hrstka, Václav13.09.1988peněžitý dar 250,00
Hrstka, Václav13.09.1988peněžitý dar 250,00
Hrstka, Václav13.09.1988peněžitý dar 250,00
Hrstka, Václav13.09.1988peněžitý dar 250,00
Hrstka, Václav13.09.1988peněžitý dar 500,00
Hrubeš, Jan19.02.1995peněžitý dar 1 000,00
Hrubeš, Ondřej31.08.1989peněžitý dar 666,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubý, David13.02.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hrubý, David13.02.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hrubý, Ladislav22.05.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hrubý, Marek08.03.1986peněžitý dar 5 000,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 2 500,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 300,00
Hrubý, Tomáš25.12.1991peněžitý dar 500,00
Hruška, Pavel19.11.1977peněžitý dar 1 000,00
Hrůza, Miroslav19.02.1976peněžitý dar 1 000,00
Hřebíček, Jan23.03.1969peněžitý dar 2 500,00
Hřebíček, Jan23.03.1969peněžitý dar 2 500,00
Hřebíček, Jan23.03.1969peněžitý dar 2 500,00
Hřebíček, Jan23.03.1969peněžitý dar 2 500,00
Hřebíček, Jan23.03.1969peněžitý dar 2 500,00
Hřebíček, Jan23.03.1969peněžitý dar 2 500,00
Hřebíček, Jan23.03.1969peněžitý dar 2 500,00
Hřib, Zdeněk21.05.1981peněžitý dar 3 000,00
Hřib, Zdeněk21.05.1981peněžitý dar 21 021,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Petr07.02.1961peněžitý dar 3 295,00
Hubáčková, Olga28.01.1973bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Hubáčková, Radka20.04.1982peněžitý dar 50,00
Hubáčková, Radka20.04.1982peněžitý dar 20,00
Hubáčková, Tereza11.01.1973peněžitý dar 999,00
Hubáčková, Tereza11.01.1973peněžitý dar 1 111,00
Hubínek, Jan27.04.1966bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hubínka, Zbyněk04.11.1950bezúplatné plnění 200,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Huczmanová, Andrea11.07.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Hudec, Marek07.07.1976peněžitý dar 400,00
Hudec, Marek07.07.1976peněžitý dar 400,00
Hudec, Marek07.07.1976peněžitý dar 400,00
Hudec, Marek07.07.1976peněžitý dar 400,00
Hudec, Marek07.07.1976peněžitý dar 400,00
Hudec, Marek07.07.1976peněžitý dar 400,00
Hudec, Marek07.07.1976peněžitý dar 400,00
Hukal, Petr17.03.1980peněžitý dar 20 000,00
Hulík, Martin20.10.1976peněžitý dar 500,00
Hulík, Martin20.10.1976peněžitý dar 1 000,00
Hulínský, Lukáš12.10.1993peněžitý dar 500,00
Hůlka, Jakub10.01.1985peněžitý dar 500,00
Hulla, Tomáš27.06.1987peněžitý dar 500,00
Humeňanský, Pavel18.03.1991peněžitý dar 200,00
Humešová, Tereza29.08.1992peněžitý dar 200,00
Humhal, Pavel19.01.1965peněžitý dar 1 000,00
Hummelgren, Daniela15.10.1983peněžitý dar 250,00
Humpolec, Ondřej15.03.1990peněžitý dar 500,00
Huňady, Martin06.06.1994bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Huňka, David17.06.1994peněžitý dar 500,00
Huňka, David17.06.1994peněžitý dar 500,00
Huňka, David17.06.1994peněžitý dar 500,00
Huňka, David17.06.1994peněžitý dar 500,00
Huňka, David17.06.1994peněžitý dar 500,00
Huňka, David17.06.1994peněžitý dar 1 000,00
Hunkař, Petr24.07.1967peněžitý dar 200,00
Huska, Petr16.04.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Huška, Oldřich25.05.1965bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Hutník, Matouš13.10.1990peněžitý dar 200,00
Hutník, Matouš13.10.1990peněžitý dar 200,00
Hutník, Matouš13.10.1990peněžitý dar 200,00
Hutník, Matouš13.10.1990peněžitý dar 200,00
Hutník, Matouš13.10.1990peněžitý dar 200,00
Hutník, Matouš13.10.1990peněžitý dar 200,00
Hutník, Matouš13.10.1990peněžitý dar 200,00
Hybášek, Vojtěch06.06.1992peněžitý dar 200,00
Hybnerová, Jana28.03.1964peněžitý dar 200,00
Hyka, Petr14.03.1974peněžitý dar 500,00
Hynek, Miroslav30.08.1953peněžitý dar 1 000,00
Hynek, Miroslav30.08.1953peněžitý dar 1 000,00
Chábek, Jakub19.04.1993peněžitý dar 2 000,00
Chábová, Tereza06.08.1994peněžitý dar 250,00
Chábová, Tereza06.08.1994peněžitý dar 500,00
Chabr, Pavel14.03.1948peněžitý dar 1 000,00
Chadima, Josef01.07.1965bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Chadimová, Lucie27.10.1988peněžitý dar 5 000,00
Chadraba, Petr15.12.1978peněžitý dar 200,00
Chadt, Václav29.12.1989peněžitý dar 500,00
Chajda, Pavel19.04.1956bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Chajda, Pavel19.04.1956bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Chaloupecký, Pavel17.05.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Chalupa, Tomáš22.04.1970bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Cháma, Jaroslav09.12.1969peněžitý dar 200,00
Cháma, Jaroslav09.12.1969peněžitý dar 200,00
Cháma, Jaroslav09.12.1969peněžitý dar 200,00
Cháma, Jaroslav09.12.1969peněžitý dar 200,00
Cháma, Jaroslav09.12.1969peněžitý dar 200,00
Cháma, Jaroslav09.12.1969peněžitý dar 200,00
Cháma, Jaroslav09.12.1969peněžitý dar 200,00
Chamula, Josef25.07.1994peněžitý dar 200,00
Charvát, Jiří30.08.1986peněžitý dar 500,00
Charvátová, Blanka01.11.1986peněžitý dar 500,00
Chejn, Jan26.04.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Cherifová, Inés14.11.1975peněžitý dar 200,00
Cherifová, Inés14.11.1975peněžitý dar 500,00
Chlouba, Tomáš19.08.1990peněžitý dar 200,00
Chlumská, Lucie25.08.1982peněžitý dar 500,00
Chlupáček, Jakub07.09.1986peněžitý dar 1 000,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chochel, Martin10.05.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Chocholatý, Libor20.01.1970peněžitý dar 250,00
Cholenská, Monika29.10.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Cholopov, Tomáš28.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 500,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chramostová, Jitka13.03.1963bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Chrástecký, Dominik15.02.1994peněžitý dar 200,00
Chrást, Martin19.03.1970peněžitý dar 500,00
Chrást, Martin19.03.1970peněžitý dar 200,00
Chrást, Martin19.03.1970peněžitý dar 200,00
Chrást, Martin19.03.1970peněžitý dar 200,00
Chrást, Martin19.03.1970peněžitý dar 200,00
Chrást, Martin19.03.1970peněžitý dar 200,00
Chrást, Ondřej07.07.1980peněžitý dar 2 000,00
Chrást, Ondřej07.07.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Christián, Tomáš17.05.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Chrobáková, Žofia04.07.1995peněžitý dar 200,00
Chromová, Ilona21.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Chrudimská, Alena03.05.1991peněžitý dar 1 000,00
Chuman, Pavel08.06.1981peněžitý dar 100,00
Churanová, Kateřina24.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Chytil, Martin03.06.1993peněžitý dar 200,00
Chytil, Martin03.06.1993peněžitý dar 200,00
Chytil, Martin03.06.1993peněžitý dar 200,00
Chytil, Martin03.06.1993peněžitý dar 200,00
Chytil, Martin03.06.1993peněžitý dar 200,00
Chytil, Martin03.06.1993peněžitý dar 200,00
Chytil, Martin03.06.1993peněžitý dar 200,00
Chytil, Martin03.06.1993peněžitý dar 200,00
Chytil, Martin03.06.1993peněžitý dar 200,00
Chytil, Martin03.06.1993peněžitý dar 250,00
Chytil, Martin03.06.1993peněžitý dar 200,00
Chytil, Martin03.06.1993peněžitý dar 200,00
Chytil, Martin03.06.1993peněžitý dar 200,00
Ilnycka, Roksolana22.09.1993peněžitý dar 50,00
Imríšek, Martin23.01.1984peněžitý dar 500,00
Imríšek, Martin23.01.1984peněžitý dar 500,00
Ivan, Petr13.08.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Jačka, Dominic28.02.1994peněžitý dar 300,00
Jahoda, Miroslav19.10.1987peněžitý dar 200,00
Jakab, Miroslav18.06.1993peněžitý dar 1 000,00
Jakab, Miroslav18.06.1993peněžitý dar 1 000,00
Jakoubi, Alena19.09.1985peněžitý dar 500,00
Jakubec, Michal25.06.1980peněžitý dar 100 000,00
Jan Laibl71573160peněžitý dar 500,00
Jan Laibl71573160peněžitý dar 500,00
Jan Svoboda - SealParts71143106peněžitý dar 500,00
Jan Svoboda - SealParts71143106peněžitý dar 500,00
Jana Stupárková46161007peněžitý dar 5 000,00
Janalík, Ondřej13.12.1983peněžitý dar 200,00
Janata, David07.01.1982peněžitý dar 200,00
Janata, Radko22.01.1954peněžitý dar 100,00
Jan, Beran26.05.1986peněžitý dar 500,00
Jančárková, Táňa09.09.1982peněžitý dar 500,00
Jančura, Martin29.07.1998peněžitý dar 200,00
Janda, Aleš23.09.1983peněžitý dar 100 000,00
Jandák, Kuba20.06.1984peněžitý dar 250,00
Jandák, Kuba20.06.1984peněžitý dar 250,00
Jandák, Kuba20.06.1984peněžitý dar 250,00
Jandák, Kuba20.06.1984peněžitý dar 250,00
Jandák, Kuba20.06.1984peněžitý dar 250,00
Jandák, Kuba20.06.1984peněžitý dar 250,00
Jandák, Kuba20.06.1984peněžitý dar 250,00
Janda, Martin23.02.1987peněžitý dar 2 500,00
Janeček, Lukáš05.12.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Janeček, Milan16.08.1977peněžitý dar 500,00
Janečková, Barbora08.08.1989peněžitý dar 500,00
Janek, Jacob18.10.1994peněžitý dar 500,00
Janek, Libor13.04.1989bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Janíček, Jakub30.03.1994bezúplatné plnění 350,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Janík, Ladislav15.08.1952bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Janíková, Kateřina12.12.1989bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Janíková, Kateřina12.12.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Janků, Jiří26.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Janků, Kateřina05.11.1986peněžitý dar 200,00
Janoš, Petr23.09.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Janošťák, Radek06.08.1980peněžitý dar 2 000,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 200,00
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jansa, Lukáš09.08.1977peněžitý dar 500,00
Jansa, Martin26.05.1991peněžitý dar 200,00
Jantač, Zdeněk08.07.1981peněžitý dar 200,00
Janušová, Kateřina26.08.1988peněžitý dar 100,00
Janušová, Kateřina26.08.1988peněžitý dar 100,00
Janušová, Kateřina26.08.1988peněžitý dar 100,00
Janušová, Kateřina26.08.1988peněžitý dar 100,00
Janušová, Kateřina26.08.1988peněžitý dar 100,00
Janušová, Kateřina26.08.1988peněžitý dar 100,00
Janušová, Kateřina26.08.1988peněžitý dar 100,00
Jareš, Jakub29.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Jaroš, Jan11.04.1946peněžitý dar 500,00
Jaroš, Milan12.02.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Jaroš, Miroslav05.04.1986peněžitý dar 5 000,00
Jaroš, Miroslav05.04.1986peněžitý dar 1 000,00
Jaroš, Miroslav05.04.1986peněžitý dar 1 000,00
Jaroš, Miroslav05.04.1986peněžitý dar 1 000,00
Jaroš, Miroslav05.04.1986peněžitý dar 1 000,00
Jaroš, Miroslav05.04.1986peněžitý dar 1 000,00
Jaroš, Miroslav05.04.1986peněžitý dar 1 000,00
Jarošová, Marika12.12.1990peněžitý dar 200,00
Jasiok, Michal19.05.1982peněžitý dar 200,00
Jasiok, Michal19.05.1982peněžitý dar 200,00
Javůrek, Jan14.05.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Javůrek, Petr01.02.1945bezúplatné plnění 450,00 (vyvěšení banneru)
Javůrek, Štěpán27.09.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Jaworek, Hana19.02.1988peněžitý dar 1 000,00
Jaworek, Hana19.02.1988peněžitý dar 500,00
Jaworek, Pavel02.12.1987peněžitý dar 500,00
Jebavá, Petra24.04.1952peněžitý dar 1 000,00
Jebavá, Petra24.04.1952peněžitý dar 200,00
Jebavá, Petra24.04.1952peněžitý dar 200,00
Jebavá, Petra24.04.1952peněžitý dar 200,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 2 000,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 250,00
Jedlička, Antonín16.06.1996peněžitý dar 500,00
Jedlička, Antonín16.06.1996peněžitý dar 200,00
Jedlička, Libor06.09.1980peněžitý dar 500,00
Jedlička, Zdeněk20.05.1961peněžitý dar 500,00
Jedličková, Markéta24.10.1986peněžitý dar 200,00
Jedličková, Markéta24.05.1999peněžitý dar 200,00
Jedlinský, Radek08.10.1989peněžitý dar 500,00
Jechová, Jana03.12.1984peněžitý dar 500,00
Jelen, Jakub14.11.1990peněžitý dar 1 000,00
Jelínek, Jan20.09.1958peněžitý dar 2 500,00
Jelínek, Jan20.09.1958peněžitý dar 200,00
Jelínek, Jan20.09.1958peněžitý dar 200,00
Jelínek, Jan20.09.1958peněžitý dar 200,00
Jelínek, Petr16.11.1975peněžitý dar 2 000,00
Jelínek, Petr16.11.1975peněžitý dar 2 500,00
Jelínek, Petr25.03.1978peněžitý dar 500,00
Jelínek, Petr12.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Jelínek, Tomáš09.07.2004bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Jelínková, Adéla14.12.1990peněžitý dar 1 000,00
Jelínková, Alena10.09.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Jelínková, Eliška19.10.1957bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Jeník, Jan25.09.1991peněžitý dar 500,00
Jermář, Jakub26.09.1980peněžitý dar 1 000,00
Jermář, Jakub26.09.1980peněžitý dar 1 000,00
Jeřábek, Pavel16.05.1983peněžitý dar 500,00
Jeřábková, Michaela30.08.1990peněžitý dar 500,00
Jeřicha, Jakub30.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Ježek, Jakub03.06.1995peněžitý dar 500,00
Ježek, Jakub13.05.2000bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Ježíšek, Jakub16.02.1982peněžitý dar 40 000,00
Ježková, Blanka28.09.1977peněžitý dar 500,00
Jícha, Erik27.05.2001bezúplatné plnění 850,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Jílek, Lukáš19.08.1991peněžitý dar 1 000,00
Jindra, Michael17.10.1988peněžitý dar 200,00
Jindra, Vít04.07.1988peněžitý dar 200,00
Jindřich, Jindřich17.08.1975peněžitý dar 2 000,00
Jiránek, Martin10.04.1978peněžitý dar 10 000,00
Jiránek, Martin10.04.1978peněžitý dar 100 000,00
Jiránek, Zbyněk15.06.1961bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Jiran, Jakub03.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Jiráňová, Dramohíra09.05.1947bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Jirásek, Jiří04.12.1984peněžitý dar 250,00
Jirásková, Veronika30.03.1993peněžitý dar 500,00
Jirčík, Petr30.10.1997bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Jirka, Luděk05.12.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Jirků, Adéla05.12.1985peněžitý dar 500,00
Jirků, Ondřej16.12.1976peněžitý dar 200,00
Jirků, Romana02.08.1983peněžitý dar 300,00
Jirman, Jan13.04.1973peněžitý dar 500,00
Jirman, Petr30.11.1977peněžitý dar 10 000,00
Jirman, Petr30.11.1977peněžitý dar 10 000,00
Jirotka, Daniel03.03.1994peněžitý dar 200,00
Jirotka, Daniel03.03.1994peněžitý dar 200,00
Jirotka, Daniel03.03.1994peněžitý dar 200,00
Jirotka, Daniel03.03.1994peněžitý dar 200,00
Jirotka, Daniel03.03.1994peněžitý dar 200,00
Jirotka, Daniel03.03.1994peněžitý dar 200,00
Jirotka, Daniel03.03.1994peněžitý dar 200,00
Jirotka, Daniel03.03.1994peněžitý dar 200,00
Jirsa, Zdeněk21.11.1955peněžitý dar 10 000,00
Jiřík, Robert05.03.1985peněžitý dar 500,00
Johnson, Eva17.10.1949peněžitý dar 200,00
Jochec, Petr05.12.1984bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Jokelle, Milan03.11.1966peněžitý dar 200,00
Jokeš, Michal15.12.1989peněžitý dar 500,00
Jonáš, Adam21.02.1984peněžitý dar 500,00
Josef Dubec10499458bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Josef Nováček & spol. s r. o.48204625peněžitý dar 5 000,00
Josef Nováček & spol. s r. o.48204625peněžitý dar 3 000,00
Josef Nováček & spol. s r. o.48204625peněžitý dar 3 000,00
Josiek, Mirek11.11.1992peněžitý dar 1 000,00
Jošt, Pavel27.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Juklová, Romana17.12.1996peněžitý dar 200,00
Julínková, Jana14.05.1976peněžitý dar 500,00
Jüngling, Jakub25.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Jüngling, Jakub25.08.1983peněžitý dar 2 000,00
Jüngling, Jakub25.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Jüngling, Jakub25.08.1983peněžitý dar 2 000,00
Jüngling, Jakub25.08.1983peněžitý dar 2 000,00
Jüngling, Jakub25.08.1983peněžitý dar 4 000,00
Jungling, Lenka21.01.1989peněžitý dar 2 000,00
Jurajda, Tomáš07.04.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Jurák, Adam27.07.1984peněžitý dar 1 000,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 200,00
Jurásek, Ivo31.07.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Jura, Václav23.06.1994peněžitý dar 200,00
Jurczyk, Tomáš11.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Jurčík, Dušan29.05.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Juriček, Igor07.02.1981peněžitý dar 10 000,00
Jurik, Jan23.05.1985peněžitý dar 500,00
Jurkovič, Jan29.04.1980bezúplatné plnění 800,00 (vyvěšení banneru)
Jůza, František24.09.1945bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Jůza, Jan12.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Juza, Martin14.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Jůzlova, Dagmar16.12.1954peněžitý dar 200,00
Kabelová, Jana09.04.1959peněžitý dar 15 000,00
Kabourková, Simona24.11.1987peněžitý dar 200,00
Kacafírek, Jan09.02.1999peněžitý dar 500,00
Kačengová, Alica04.09.1993peněžitý dar 1 000,00
Kačengová, Alica04.09.1993peněžitý dar 1 000,00
Kačírek, Martin09.04.1983peněžitý dar 1 000,00
Kačírek, Michal01.07.1981peněžitý dar 200,00
Kačírková, Alena17.05.1980peněžitý dar 500,00
Kačírková, Alena17.05.1980peněžitý dar 200,00
Kačírková, Alena17.05.1980peněžitý dar 200,00
Kačírková, Alena17.05.1980peněžitý dar 200,00
Kadaník, Michal03.08.1982peněžitý dar 2 000,00
Kadár, Klára24.11.1989peněžitý dar 200,00
Kaděrová, Jana10.01.1986peněžitý dar 200,00
Kaděrová, Jana10.01.1986peněžitý dar 200,00
Kadeřábek, Jiří14.04.1978peněžitý dar 500,00
Kadeřávek, JIří23.08.1970peněžitý dar 2 000,00
Kadeřávek, JIří23.08.1970peněžitý dar 999,00
Kadeřávek, Jiří08.02.1947peněžitý dar 999,00
Kadeřávek, JIří23.08.1970peněžitý dar 5 000,00
Kadlas, Jan21.05.1981peněžitý dar 200,00
Kadlecová, Tereza29.07.1986peněžitý dar 500,00
Kadlecová, Tereza29.07.1986peněžitý dar 500,00
Kadlecová, Tereza29.07.1986peněžitý dar 500,00
Kadlecová, Tereza29.07.1986peněžitý dar 500,00
Kadlecová, Tereza29.07.1986peněžitý dar 500,00
Kadlecová, Tereza29.07.1986peněžitý dar 500,00
Kadlecová, Tereza29.07.1986peněžitý dar 500,00
Kadlecová, Tereza29.07.1986peněžitý dar 500,00
Kadleček, Josef06.09.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kafková, Kateřina12.08.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kafková, Soňa21.04.1972bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kafková, Tereza24.08.1989peněžitý dar 1 000,00
Kahánek, Aleš13.11.1982peněžitý dar 200,00
Kahunová, Lenka04.12.1955peněžitý dar 500,00
Kail, Roman03.12.1974peněžitý dar 200,00
Kajfoš, Daniel08.11.2002bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kákona, Martin11.03.1967peněžitý dar 200,00
Kákona, Martin11.03.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kaláb, Michal07.06.1970peněžitý dar 600,00
Kalián, Michal28.08.1986peněžitý dar 500,00
Kalina, Martin15.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Kalina, Martin15.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Kalina, Martin15.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Kalina, Martin15.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Kalíšek, Rudolf17.01.1971bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Kalman, Ondřej26.04.1991peněžitý dar 200,00
Kalocsai, Dominik10.08.2000peněžitý dar 300,00
Kalocsai, Dominik10.08.2000peněžitý dar 500,00
Kalocsai, Dominik10.08.2000peněžitý dar 500,00
Kaloscai, Dominik10.08.2000bezúplatné plnění 300,00 (roznos novin a letáků)
Kameň, Jaroslav04.06.1986peněžitý dar 500,00
Kameň, Jaroslav04.06.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kan, Shao02.11.1962bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kapitánec, Slávek23.07.1975peněžitý dar 600,00
Kapitánec, Slávek23.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Karabina, Jan24.07.1980peněžitý dar 20 000,00
Karabinová, Julie18.07.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Karasaridis, Anestis08.05.1991peněžitý dar 1 000,00
Karásková, Denisa26.11.2002bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Karban, Vojtěch11.01.1979peněžitý dar 500,00
Karda, Filip15.10.1992peněžitý dar 200,00
Karel, Jan13.07.1975peněžitý dar 5 000,00
Kareš, Petr13.06.1966bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Karfilátová, Miloslava19.04.1966peněžitý dar 1 000,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karm, Michal29.10.1987peněžitý dar 200,00
Karm, Michal29.10.1987peněžitý dar 200,00
Karm, Michal29.10.1987peněžitý dar 200,00
Kárník, Pavel25.06.1960bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kárník, Pavel25.06.1960bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Karnolt, Jakub07.10.1998bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Karousová, Olga25.04.1955peněžitý dar 3 000,00
Karousová, Olga25.04.1955peněžitý dar 2 500,00
Karousová, Olga25.04.1955peněžitý dar 3 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpíšek, Tomáš07.08.1991peněžitý dar 200,00
Karpov, Ivan11.12.1983bezúplatné plnění 350,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Kárych, Michal29.09.1974peněžitý dar 19 000,00
Kasal, Alexandr27.05.1991peněžitý dar 1 000,00
Kasalický, Vojtěch03.10.1980peněžitý dar 600,00
Kasalický, Vojtěch03.10.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kasal, Jan04.07.1961bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kasalý, Přemysl14.06.1977peněžitý dar 1 000,00
Kasík, Adam22.05.1980peněžitý dar 200,00
Kassl, Jiří Metod31.07.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kassl, Nikola01.12.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kasztura, Michal12.02.1996peněžitý dar 500,00
Kaszura, Michal12.02.1996bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kaška, Ondřej21.05.1999peněžitý dar 500,00
Kašpar, David13.01.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kašpar, Jakub07.02.1975peněžitý dar 1 000,00
Kašpar, Jakub12.08.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kašpar, Jaromír24.06.1987peněžitý dar 200,00
Kašpar, Jaromír24.06.1987peněžitý dar 200,00
Kašpar, Jaromír24.06.1987peněžitý dar 200,00
Kašpar, Jaromír24.06.1987peněžitý dar 200,00
Kašpar, Jaromír24.06.1987peněžitý dar 200,00
Kašpárková, Linda02.04.1990peněžitý dar 300,00
Kašpárková, Linda02.04.1990peněžitý dar 27 300,00
Kašparová, Dita31.05.1967peněžitý dar 500,00
Kašpar, Tom30.08.1997peněžitý dar 150,00
Kašpar, Tom30.08.1997peněžitý dar 150,00
Kašpar, Tom30.08.1997peněžitý dar 150,00
Kašpar, Tom30.08.1997peněžitý dar 150,00
Kašpar, Tom30.08.1997peněžitý dar 150,00
Kašpar, Tom30.08.1997peněžitý dar 150,00
Kašpar, Tom30.08.1997peněžitý dar 150,00
Kašpar, Tom30.08.1997peněžitý dar 150,00
Kašpar, Tom30.08.1997peněžitý dar 150,00
Kaštánek, Petr13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kavanová, Martina09.01.1996bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Kazda, Bohumil19.09.1978peněžitý dar 5 000,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 1 000,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
Kazhamiaka, Alena27.03.1985peněžitý dar 500,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 4 275,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 4 275,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 4 275,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 4 275,00
Kebrle, Jan06.06.1992peněžitý dar 20 000,00
Kefurt, David13.10.1986peněžitý dar 500,00
Kefurt, David13.10.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kejha, Jaroslav01.10.1952bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kejlová, Kristina11.05.1965peněžitý dar 2 000,00
Kelich, Milan01.10.1970bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kellenberger, Max23.12.2000bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Keller, Matyas26.12.1995peněžitý dar 500,00
Kembická, Ivana29.05.1965bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kerďová, Miroslava16.05.1989peněžitý dar 100,00
Kerschlagerova, Lenka21.04.1977bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Keše, Tibor29.07.1991peněžitý dar 300,00
Keše, Tibor29.07.1991peněžitý dar 500,00
Keše, Tibor29.07.1991peněžitý dar 250,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 200,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 200,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 200,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 200,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 200,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 200,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 200,00
Kešnerová, Pavla06.03.1969peněžitý dar 400,00
Ketner, Michal10.12.1990peněžitý dar 1 000,00
Ketner, Michal10.12.1990peněžitý dar 250,00
Ketner, Michal10.12.1990peněžitý dar 500,00
Ketner, Michal10.12.1990peněžitý dar 50,00
Khauerová, Markéta19.06.1975bezúplatné plnění 200,00 (práce dobrovolníka)
Khauer, Radek03.03.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kheil, Adam28.06.1993peněžitý dar 400,00
Kika, Jiří08.08.1986peněžitý dar 500,00
Kirschner, Jan12.03.1972peněžitý dar 1 000,00
Klabík, Pavel30.09.1955peněžitý dar 1 000,00
Klajn, Milan23.03.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Klapka, Tomáš18.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Klapka, Tomáš18.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Klapková, Kateřina09.06.1988peněžitý dar 200,00
Klaricová, Kateřina01.08.1949bezúplatné plnění 200,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Klát, Stanislav19.06.1996bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Klecanda, Antonín01.11.1980bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Klejzar, Antonín04.01.1990peněžitý dar 150,00
Klepetář, Michal17.07.1946peněžitý dar 1 000,00
Klicpera, Lukáš15.08.1985peněžitý dar 5 000,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 500,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 200,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 200,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 200,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 200,00
Kliment, Ondřej14.08.1987peněžitý dar 200,00
Klimeš, Jakub29.04.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Klimeš, Jiří23.12.1986peněžitý dar 500,00
Klimeš, Ondřej15.06.1971peněžitý dar 500,00
Klímová, Martina16.01.1979peněžitý dar 500,00
Klímová, Michaela12.06.1978peněžitý dar 200,00
Klímová, Olga02.04.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Klinerová, Alena23.01.1973peněžitý dar 300,00
Klípa, Ondřej20.08.1979peněžitý dar 500,00
Klípa, Ondřej20.08.1979peněžitý dar 500,00
Klípa, Ondřej20.08.1979peněžitý dar 500,00
Klípa, Ondřej20.08.1979peněžitý dar 500,00
Klípa, Ondřej20.08.1979peněžitý dar 500,00
Klípa, Ondřej20.08.1979peněžitý dar 500,00
Klípa, Ondřej20.08.1979peněžitý dar 500,00
Klípa, Ondřej20.08.1979peněžitý dar 500,00
Klípa, Ondřej20.08.1979peněžitý dar 500,00
Klípa, Ondřej20.08.1979peněžitý dar 500,00
Klípa, Ondřej20.08.1979peněžitý dar 500,00
Klípa, Ondřej20.08.1979peněžitý dar 500,00
Klírová, Alena28.12.1984peněžitý dar 500,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klos, Marek12.01.1990peněžitý dar 200,00
Klouček, František04.04.1961peněžitý dar 500,00
Kloučková, Hana28.01.1963peněžitý dar 1 000,00
Kloučková, Hana28.01.1963peněžitý dar 1 000,00
Klouda, Jakub29.05.1976peněžitý dar 500,00
Klsák, Jiří24.02.1954bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kludková, Petra17.08.1977peněžitý dar 200,00
Klug, Petr23.09.1995peněžitý dar 200,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 2 000,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 2 000,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 5 000,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 2 000,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 2 000,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 2 000,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 2 000,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 2 000,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 2 000,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 2 000,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 2 000,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 2 000,00
Klusová, Zuzana28.06.1985peněžitý dar 1 000,00
Klusová, Zuzana28.06.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Klus, Samuel28.05.2001peněžitý dar 200,00
Klvaňová, Aneta04.04.1989peněžitý dar 200,00
Klvaňová, Aneta04.04.1989peněžitý dar 200,00
Klvaňová, Aneta04.04.1989peněžitý dar 200,00
Klvaňová, Aneta04.04.1989peněžitý dar 200,00
Klvaňová, Aneta04.04.1989peněžitý dar 200,00
Klvaňová, Aneta04.04.1989peněžitý dar 200,00
Klvaňová, Aneta04.04.1989peněžitý dar 200,00
Klvaňová, Aneta04.04.1989peněžitý dar 200,00
Klvaňová, Aneta04.04.1989peněžitý dar 200,00
Klzová, Kristýna18.06.1984peněžitý dar 1 000,00
Kmuníčková, Jana05.06.1984peněžitý dar 2 500,00
Knápek, Jakub17.05.1974peněžitý dar 2 000,00
Knappová, Alžběta22.02.1995peněžitý dar 250,00
Knedlík, Petr03.05.1995peněžitý dar 6 666,00
Knedlík, Petr03.05.1995peněžitý dar 1 000,00
Knettig, Vladislava05.03.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Knežik, Pavel19.10.1979peněžitý dar 200,00
Knežik, Pavel19.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Knížek, Pavel26.04.1980peněžitý dar 1 000,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 500,00
Knopová, Kateřina31.12.1983bezúplatné plnění 30 000,00 (organizační a administrativní činnost)
Knot, Pavel16.02.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Knot, Pavel16.02.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Knot, Pavel16.02.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Knot, Pavel16.02.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Knot, Pavel16.02.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Koblihová, Romana03.01.1988peněžitý dar 500,00
Koblížková, Zdena12.07.1962bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kobranov, Alexandr21.12.1961peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 500,00
Kocourek, Josef21.05.1964bezúplatné plnění 453,75 (reklama facebook)
Kocourek, Josef21.05.1964bezúplatné plnění 453,75 (reklama facebook)
Kocourek, Pavel18.03.1989peněžitý dar 4 200,00
Kocourek, Petr09.01.1987peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Petr09.01.1987peněžitý dar 2 500,00
Kočí, Jakub09.04.1983peněžitý dar 500,00
Kočíková, Iva24.02.1961bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kočí, Martin19.08.1987peněžitý dar 500,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Kočí, Miroslav09.12.1996peněžitý dar 5 000,00
Kočí, Zdeněk15.01.1936bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kočová, Anna22.12.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kodera, Martin26.02.1988peněžitý dar 500,00
Kodytková, Zuzana03.10.1969peněžitý dar 2 000,00
Kodytková, Zuzana03.10.1969peněžitý dar 500,00
Kodytková, Zuzana03.10.1969peněžitý dar 500,00
Kodytková, Zuzana03.10.1969peněžitý dar 500,00
Kofroň, Filip06.04.1992peněžitý dar 250,00
Kofroň, Michal18.09.1956peněžitý dar 25 000,00
Kofroň, Michal18.09.1956bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kohout, Eduard18.08.1992peněžitý dar 1 000,00
Kohout, Lukáš01.12.1977peněžitý dar 200,00
Kohout, Lukáš01.12.1977peněžitý dar 450,00
Kohout, Lukáš01.12.1977peněžitý dar 500,00
Kohoutová, Magdalena Anna18.10.1989peněžitý dar 200,00
Kohout, Pavel16.05.1968bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kohout, Tomáš12.09.1995peněžitý dar 500,00
Kokeš, Martin01.01.1988peněžitý dar 200,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Koky, Cyril16.04.1988peněžitý dar 400,00
Kolafa, Ondřej04.12.1983peněžitý dar 300,00
Kolaja, Marcel29.06.1980peněžitý dar 4 894,00
Kolaja, Marcel29.06.1980peněžitý dar 5 000,00
Kolaja, Marcel29.06.1980peněžitý dar 5 000,00
Kolaja, Marcel29.06.1980peněžitý dar 60 000,00
Kolaja, Marcel29.06.1980peněžitý dar 5 000,00
Kolaja, Marcel29.06.1980peněžitý dar 4 500,00
Kolařík, Adam05.12.1990peněžitý dar 200,00
Kolařík, Adam05.12.1990peněžitý dar 200,00
Kolařík, Adam05.12.1990peněžitý dar 200,00
Kolařík, Adam05.12.1990peněžitý dar 200,00
Kolařík, Adam05.12.1990peněžitý dar 200,00
Kolařík, Adam05.12.1990peněžitý dar 200,00
Kolařík, Adam05.12.1990peněžitý dar 200,00
Kolářík, Lukáš05.03.1984bezúplatné plnění 20 000,00 (fb reklama)
Koláříková, Jana30.09.1986peněžitý dar 2 500,00
Kolařík, Stanislav21.09.1989peněžitý dar 1 000,00
Kolář, Jakub02.07.2003bezúplatné plnění 600,00 (Roznos novin do schránek, prostor pro vyvěšení plachty 2x1 m)
Kolář, Jan02.06.1987peněžitý dar 1 000,00
Koldinský, Michal29.10.1998peněžitý dar 500,00
Koldinský, Michal29.10.1998peněžitý dar 500,00
Koldinský, Michal29.10.1998peněžitý dar 500,00
Koldová, Ina07.12.1974peněžitý dar 250,00
Koldová, Ina07.12.1974peněžitý dar 250,00
Kolena, Richard26.06.2006bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Kolena, Richard26.06.2006bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin a letáků)
Kolena, Richard26.06.2006bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin a letáků)
Kolesnikov, Pavel11.11.1975peněžitý dar 1 000,00
Kolmačka, Radek13.04.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kolman, Daniel05.04.1978peněžitý dar 5 000,00
Kolman, Jindřich26.08.1985peněžitý dar 200,00
Kolman, Jindřich26.08.1985peněžitý dar 1 000,00
Kolník, Jan08.05.1983peněžitý dar 500,00
Kolník, Jan08.05.1983peněžitý dar 500,00
Kolník, Jan08.05.1983peněžitý dar 500,00
Kolník, Jan08.05.1983peněžitý dar 500,00
Kolník, Jan08.05.1983peněžitý dar 500,00
Kolník, Jan08.05.1983peněžitý dar 500,00
Kolník, Jan08.05.1983peněžitý dar 500,00
Kolník, Jan08.05.1983peněžitý dar 500,00
Kolník, Jan08.05.1983peněžitý dar 500,00
Kolník, Jan08.05.1983peněžitý dar 500,00
Kolník, Jan08.05.1983peněžitý dar 500,00
Kolník, Jan08.05.1983peněžitý dar 500,00
Kolomý, Tomáš06.02.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kolomý, Tomáš06.02.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Komenda, Antonin02.01.1982peněžitý dar 200,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Koňarik, Jan23.07.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Konáš, Pavel28.01.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kondelíková, Eliška25.04.1989peněžitý dar 500,00
Konečná, Bohumila29.10.1960peněžitý dar 3 000,00
Konečný, Martin26.06.1964peněžitý dar 500,00
Konečný, Martin26.06.1964peněžitý dar 500,00
Konečný, Martin26.06.1964peněžitý dar 500,00
Konečný, Martin26.06.1964peněžitý dar 500,00
Konečný, Martin26.06.1964peněžitý dar 500,00
Konečný, Martin26.06.1964peněžitý dar 500,00
Konečný, Martin26.06.1964peněžitý dar 500,00
Konečný, Martin26.06.1964peněžitý dar 500,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 500,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr13.04.1977peněžitý dar 500,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 400,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 2 000,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Konečný, Roman04.01.1976peněžitý dar 300,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konvalinka, Michal14.07.1985peněžitý dar 100,00
Konvalinka, Michal14.07.1985peněžitý dar 200,00
Kopačková, Dagmar26.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopecká, Tereza18.06.1992peněžitý dar 500,00
Kopecká, Vladimíra22.09.1979peněžitý dar 500,00
Kopecká, Vladimíra22.09.1979peněžitý dar 500,00
Kopecká, Vladimíra22.09.1979peněžitý dar 500,00
Kopecká, Vladimíra22.09.1979peněžitý dar 500,00
Kopecká, Vladimíra22.09.1979peněžitý dar 500,00
Kopecká, Vladimíra22.09.1979peněžitý dar 500,00
Kopecká, Vladimíra22.09.1979peněžitý dar 500,00
Kopecká, Vladimíra22.09.1979peněžitý dar 500,00
Kopecká, Vladimíra22.09.1979peněžitý dar 500,00
Kopecká, Vladimíra22.09.1979peněžitý dar 500,00
Kopecká, Vladimíra22.09.1979peněžitý dar 500,00
Kopecká, Vladimíra22.09.1979peněžitý dar 500,00
Kopecký, Daniel27.04.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kopecký, Jakub17.12.1981peněžitý dar 200,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Jiří11.11.2000peněžitý dar 250,00
Kopecký, Kamil17.07.1992peněžitý dar 1 000,00
Kopecký, Petr22.08.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kopecký, Václav03.03.1955peněžitý dar 500,00
Kopecký, Václav03.03.1955peněžitý dar 500,00
Kopecký, Václav03.03.1955peněžitý dar 500,00
Kopeček, Petr04.12.1952peněžitý dar 2 500,00
Kopečková, Lenka11.11.1983peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopp, Roman01.04.1985peněžitý dar 200,00
Kopp, Roman01.04.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kopřiva, František30.11.1995peněžitý dar 2 048,00
Kopřiva, František30.11.1995peněžitý dar 2 048,00
Kopřiva, František30.11.1995peněžitý dar 2 048,00
Kopřiva, František30.11.1995peněžitý dar 2 048,00
Kopřiva, František30.11.1995peněžitý dar 2 048,00
Kopřiva, František30.11.1995peněžitý dar 2 048,00
Kopřiva, František30.11.1995peněžitý dar 2 048,00
Kopřiva, František30.11.1995peněžitý dar 2 048,00
Kopřiva, František30.11.1995peněžitý dar 2 048,00
Kopřiva, František30.11.1995bezúplatné plnění 4 604,00 (propagace na sociálních sítích)
Kopřiva, Jakub26.10.1986peněžitý dar 200,00
Kopřiva, Jakub11.11.1985peněžitý dar 1 500,00
Kopřiva, Jan02.06.1986peněžitý dar 200,00
Kopřiva, Jan02.06.1986peněžitý dar 200,00
Kopřiva, Jan02.06.1986peněžitý dar 200,00
Kopřiva, Jan02.06.1986peněžitý dar 200,00
Kopřiva, Jan02.06.1986peněžitý dar 200,00
Kopřiva, Jan02.06.1986peněžitý dar 200,00
Kopřiva, Jan02.06.1986peněžitý dar 200,00
Kopřiva, Jan02.06.1986peněžitý dar 200,00
Kopš, Zdeněk29.02.1992peněžitý dar 200,00
Kopš, Zdeněk29.02.1992peněžitý dar 1 000,00
Korecký, František02.10.1956peněžitý dar 2 500,00
Koreček, Pavel31.05.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Koreň, Tomáš20.06.2003bezúplatné plnění 150,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Korima, Pavel05.09.1964peněžitý dar 2 500,00
Korlaar, Petra09.07.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Korytářová, Lucie12.05.1985peněžitý dar 200,00
Korytářová, Lucie12.05.1985peněžitý dar 500,00
Kořán, Jan15.08.1987peněžitý dar 200,00
Kořený, Martin03.04.1978peněžitý dar 500,00
Kořený, Martin03.04.1978peněžitý dar 200,00
Kořený, Martin03.04.1978peněžitý dar 200,00
Kořený, Martin03.04.1978peněžitý dar 200,00
Kořínek, Dušan24.09.1964peněžitý dar 1 000,00
Kořínek, Filip09.10.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kořínková, Regína17.05.1962peněžitý dar 200,00
Kořínková, Terezie24.11.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kořízek, Pavel02.01.1972peněžitý dar 500,00
Kořízek, Pavel02.01.1972bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kosáková, Jana22.07.1950peněžitý dar 1 000,00
Kosík, Jaroslav11.08.1966peněžitý dar 200,00
Kosková Třísková, Lenka16.12.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kosour, Zdeněk25.11.1981peněžitý dar 29 040,00
Kostečka, Jan15.03.1978peněžitý dar 5 000,00
Kostincová, Jana17.04.1968peněžitý dar 500,00
Kost, Lukáš23.02.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Košťál, Petr24.12.1983bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Košťál, Petr23.04.1966bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Košut, Marek13.02.1981peněžitý dar 200,00
Kotalík, Bohumil26.07.1947bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kotásek, Pavel16.04.1979bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Kotásková, Gabriela13.11.1973bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Koťátko, Martin20.10.1990peněžitý dar 500,00
Kotek, Michal03.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Kotelon, Lucie12.03.1982peněžitý dar 200,00
Kotlant, Jiří27.08.1960peněžitý dar 5 000,00
Kotmel, František16.10.1990peněžitý dar 500,00
Kotmel, Martin30.04.1986peněžitý dar 500,00
Kotmel, Martin30.04.1986peněžitý dar 500,00
Kotmel, Martin30.04.1986peněžitý dar 500,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Kotrlová, Ivana27.09.1965bezúplatné plnění 400,00 (Roznos novin do schránek)
Kotrsová, Věra18.12.1993peněžitý dar 300,00
Kotula, Aleksandra18.11.1992peněžitý dar 200,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Václav07.03.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (Kapela na akci 26.9.2021 v Nymburce)
Kouble, Lubomír10.02.1970bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koudelka, Andrej03.02.1951peněžitý dar 250,00
Koumarová, Marie26.08.1968peněžitý dar 200,00
Koumarová, Marie26.08.1968peněžitý dar 200,00
Koun, Jiří16.06.1979peněžitý dar 500,00
Kounovský, Oldřich11.03.1976peněžitý dar 200,00
Kourek, Michal18.05.1977peněžitý dar 500,00
Kourek, Michal18.05.1977peněžitý dar 5 000,00
Kourek, Tomáš10.10.1980peněžitý dar 500,00
Kouřil, Tomáš28.05.1982peněžitý dar 200,00
Kouřimský, Jan29.05.1982peněžitý dar 200,00
Kouřimský, Jan29.05.1982peněžitý dar 500,00
Kouřimský, Jan29.05.1982peněžitý dar 400,00
Koutný, Ivo15.12.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Koutská, Irena07.05.1954bezúplatné plnění 200,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Koutská, Irena07.05.1954bezúplatné plnění 400,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Koutská, Magda09.03.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kováčik, Dušan11.09.1993peněžitý dar 100,00
Kováčik, Lukáš02.06.1997peněžitý dar 200,00
Kovačíková, Aneta16.06.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kovárník, Ctibor12.11.1972bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kovárová, Ludmila24.03.1953bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kováříčková, Lucie01.12.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kováříková, Edita19.11.1974peněžitý dar 200,00
Kováříková, Edita19.11.1974peněžitý dar 250,00
Kováříková, Kateřina18.01.1993bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Kovář, Jan17.01.1982peněžitý dar 5 000,00
Kovář, Leoš30.11.1967peněžitý dar 500,00
Kovář, Martin08.04.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kovář, Martin08.04.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kovář, Martin08.04.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kovářová, Věra20.01.1964bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kovářová, Věra20.01.1964bezúplatné plnění 89 561,00 (pronájem ploch pro billboardy a plachty Kralupy nad Vltavou, Beroun, Hostivice, Praha Stodůlky, výroba perníčků, výroba čtecích lup,)
Kovářová, Veronika17.08.1982peněžitý dar 200,00
Kovářová, Veronika17.08.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kovářová, Veronika17.08.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kowalczyk, Martin31.10.1967peněžitý dar 1 000,00
Kozák, Jan25.07.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kozák, Jiří22.02.1953bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kozák, Kryštof24.11.1977peněžitý dar 500,00
Kozák, Vlastimil16.04.1985peněžitý dar 500,00
Kozák, Vlastimil16.04.1985peněžitý dar 500,00
Kozák, Vlastimil16.04.1985peněžitý dar 500,00
Kozák, Vlastimil16.04.1985peněžitý dar 500,00
Kozák, Vlastimil16.04.1985peněžitý dar 500,00
Kozák, Vlastimil16.04.1985peněžitý dar 500,00
Kožák, Martin28.02.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kožich, Viktor31.03.1960peněžitý dar 100,00
Kožich, Viktor31.03.1960peněžitý dar 100,00
Kožich, Viktor31.03.1960peněžitý dar 1 000,00
Kožíšková, Ivana02.09.1948peněžitý dar 500,00
Kracík, Adam12.09.1978peněžitý dar 500,00
Kracík, Adam12.09.1978peněžitý dar 500,00
Kráčalík, Vladimír29.10.1959bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Krahulcová Holíková, Petra31.01.1985peněžitý dar 300,00
Krajánek, Petr29.11.1972peněžitý dar 2 222,00
Krajcigr, Miroslav09.05.1970peněžitý dar 500,00
Králíček, Pavel27.07.1992peněžitý dar 1 700,00
Králíček, Pavel27.07.1992peněžitý dar 1 700,00
Králíček, Pavel27.07.1992peněžitý dar 1 700,00
Králíček, Pavel27.07.1992peněžitý dar 1 700,00
Králíček, Pavel27.07.1992peněžitý dar 1 700,00
Králíček, Pavel27.07.1992peněžitý dar 1 700,00
Králíček, Pavel27.07.1992peněžitý dar 1 700,00
Králíček, Pavel27.07.1992peněžitý dar 5 000,00
Král, Jan05.12.1979bezúplatné plnění 200,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Král, Martin01.08.1990peněžitý dar 1 000,00
Králová, Dagmar07.03.1952bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Králová, Dáša07.03.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (roznos novin)
Králová, Renáta11.02.1991peněžitý dar 1 000,00
Králová, Věra09.03.1987peněžitý dar 200,00
Králová, Věra09.03.1987peněžitý dar 450,00
Králová, Věra09.03.1987peněžitý dar 100,00
Králová, Věra05.03.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Králová, Věra05.03.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Králová, Věra05.03.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Král, Václav23.02.1986peněžitý dar 500,00
Kramolišová, Ludmila10.07.1947peněžitý dar 500,00
Kramolišová, Ludmila10.07.1947peněžitý dar 500,00
Kramolišová, Ludmila10.07.1947peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 700,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 500,00
Kranda, Jan09.11.1973peněžitý dar 300,00
Kranda, Jan09.11.1973bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Krása, Petr15.12.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kratěna, Bohuslav26.05.1971peněžitý dar 500,00
Kratěna, Bohuslav26.05.1971peněžitý dar 1 000,00
Krátká, Aneta08.04.1995bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Krátký, Jiří20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiří20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiří20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiří20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiří20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiří20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiří20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiří20.11.1964peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiří20.11.1964peněžitý dar 200,00
Kratochvíl, Milan11.11.1965peněžitý dar 200,00
Kratochvílová, Marcela21.09.1967peněžitý dar 200,00
Kratochvílová, Natálie02.04.1992peněžitý dar 5 000,00
Kratochvíl, Zdeněk05.04.1946peněžitý dar 200,00
Kratochvíl, Zdeněk30.10.1952peněžitý dar 5 000,00
Kratochvíl, Zdeněk05.04.1946peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Zdeněk05.04.1946peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Zdeněk05.04.1946peněžitý dar 100,00
Kraupner, Vojtěch01.01.1991peněžitý dar 1 000,00
Kraus, Jan23.01.1993peněžitý dar 200,00
Krbaťa, Tomáš10.08.1959bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Krbcová, Jana12.12.1960peněžitý dar 500,00
Krček, Milan24.11.1962peněžitý dar 500,00
Krčík, Ondřej09.12.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Krejčí, Jaroslav19.10.1973peněžitý dar 600,00
Krejčí, Radek18.06.1992peněžitý dar 1 000,00
Krejčí, Radek18.06.1992peněžitý dar 1 500,00
Krejčí, Radek18.06.1992peněžitý dar 300,00
Krejčí, Radek18.06.1992peněžitý dar 500,00
Krejčí, Radek18.06.1992peněžitý dar 500,00
Krejčí, Vojtěch31.07.1988peněžitý dar 1 100,00
Krejsa, Dalibor04.07.1964bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kremláčková, Renata27.09.1996peněžitý dar 300,00
Krenžálková, Vlasta26.10.1952bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kristián, Martin08.07.1964bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Krížková, Andrea08.05.1954peněžitý dar 1 000,00
Krob, Martin18.09.1971peněžitý dar 200,00
Kročil, Michal08.05.1982peněžitý dar 1 000,00
Kročil, Michal08.05.1982peněžitý dar 1 000,00
Kronďák, Jiří09.08.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kropáč, Josef12.08.1979peněžitý dar 500,00
Kropáč, Josef12.08.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kropáčková, Zuzan01.04.1990bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Kropík, Jakub14.11.1998bezúplatné plnění 2 000,00 (pomoc při kampani)
Kroupa, Ladislav15.09.1997peněžitý dar 300,00
Kroupa, Ladislav15.09.1997peněžitý dar 300,00
Kroupa, Ladislav15.09.1997peněžitý dar 300,00
Kroupa, Pavel12.12.1994peněžitý dar 500,00
Kroupa, Pavel12.12.1994peněžitý dar 500,00
Kroupa, Pavel12.12.1994peněžitý dar 500,00
Kroupa, Pavel12.12.1994peněžitý dar 1 000,00
Kroupa, Tomáš10.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Kroutilová, Anna16.02.1989bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Kroužek, Jiří23.06.1988bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Krpálková, Jindříška10.06.1953peněžitý dar 400,00
Krpata, Jan16.06.1992peněžitý dar 250,00
Krpata, Jan16.06.1992peněžitý dar 400,00
Krpec, David28.04.1995peněžitý dar 300,00
Krpejš, Václav10.05.1974peněžitý dar 500,00
Krpílková, Jindřich10.06.1953bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kršák, Juraj23.12.1994bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Jaroslav27.03.1968peněžitý dar 200,00
Krška, Jaroslav27.03.1968peněžitý dar 250,00
Kršňák, Juraj23.12.1994bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin a letáků)
Krtičková, MUDr., Michaela24.07.1979peněžitý dar 333,00
Krtičková, MUDr., Michaela24.07.1979peněžitý dar 333,00
Krtičková, MUDr., Michaela24.07.1979peněžitý dar 250,00
Krůček, Jiří28.11.1981peněžitý dar 300,00
Kruml, Stanislav15.04.1996peněžitý dar 100,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 50,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 50,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 200,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 100,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 45,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 70,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 100,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 10,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 10,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 20,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 20,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 10,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 10,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 12,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 11,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 120,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 200,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 200,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 5 000,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 100,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 50,00
Krupa, Radomír06.08.1969peněžitý dar 500,00
Krusová, Alexandra07.07.1951bezúplatné plnění 1 000,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Kryl, Martin24.06.1981peněžitý dar 200,00
Kryl, Martin24.06.1981peněžitý dar 200,00
Kryl, Martin24.06.1981peněžitý dar 200,00
Kryl, Milan29.01.1961peněžitý dar 500,00
Kryl, Milan29.01.1961peněžitý dar 500,00
Kryl, Milan29.01.1961peněžitý dar 500,00
Kryl, Milan29.01.1961peněžitý dar 500,00
Kryl, Milan29.01.1961peněžitý dar 500,00
Kryl, Milan29.01.1961peněžitý dar 500,00
Kryl, Milan29.01.1961peněžitý dar 500,00
Kryl, Milan29.01.1961peněžitý dar 500,00
Kryl, Milan29.01.1961peněžitý dar 500,00
Kryl, Milan29.01.1961peněžitý dar 500,00
Kryl, Rudolf04.03.1945peněžitý dar 500,00
Kryl, Rudolf04.03.1945peněžitý dar 500,00
Kryl, Rudolf04.03.1945peněžitý dar 500,00
Krysl, Josef12.11.1986peněžitý dar 500,00
Krysl, Josef12.11.1986peněžitý dar 500,00
Kryštof, Pavel07.02.2000bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Křapka, František23.11.1991peněžitý dar 500,00
Křenová, Romana22.09.1996bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Křivánek, Milan19.06.1968peněžitý dar 200,00
Křivánková, Ivana09.05.1946peněžitý dar 200,00
Křivka, Jan19.12.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivka, Martin23.08.1987peněžitý dar 250,00
Křivonožka, Jan14.02.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Křivonožka, Jan14.02.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Křižákova, Veronika01.01.1990bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kříž, Erich17.09.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kříž, Jan27.04.1986peněžitý dar 5 000,00
Kříž, Jan27.04.1986peněžitý dar 5 000,00
Kříž, Jan27.04.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kříž, Jan27.04.1986bezúplatné plnění 150,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Křižka, Michal29.10.1970peněžitý dar 229,00
Kříž, Martin11.10.1990peněžitý dar 200,00
Kříž, Martin11.10.1990peněžitý dar 250,00
Kříž, Martin02.01.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Křížová, Bohuslava27.01.1952peněžitý dar 200,00
Křížová, Bohuslava27.01.1952bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Křížová, Miroslava04.07.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Křížová, Simona31.01.1968bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Křížová, Simona31.01.1968bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kříž, Václav14.04.1957peněžitý dar 1 000,00
Kříž, Václav14.04.1957peněžitý dar 500,00
Ksiazkiewicz, Jan19.03.2002bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Ksiazkiewicz, Jan19.03.2002bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Ksiazkiewicz, Jan19.03.2002bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Kšír, Ladislav04.06.1985peněžitý dar 200,00
Kšír, Vladislav21.06.1957bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kubáček, Čestmír07.07.1990bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kubaljak, Václav09.12.1988bezúplatné plnění 3 407,00 (Tisk a výlep plakátů)
Kubaljak, Václav12.09.1988bezúplatné plnění 3 406,00 (tisk a výlep plakátů)
Kubánek, Jiří22.04.1965peněžitý dar 200,00
Kubánková, Šárka02.07.1965peněžitý dar 300,00
Kubas, Svatopluk19.09.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kubašta, Ivo10.01.1985peněžitý dar 500,00
Kubašta, Ivo10.01.1985peněžitý dar 500,00
Kubát, Jonáš20.06.1996peněžitý dar 1 000,00
Kubát, Josef27.06.1947bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kubát, Miloslav29.10.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kubát, Tadeáš27.01.1985peněžitý dar 500,00
Kubát, Tadeáš27.01.1985peněžitý dar 500,00
Kubát, Tadeáš27.01.1985peněžitý dar 500,00
Kubát, Tadeáš27.01.1985peněžitý dar 500,00
Kubát, Tadeáš27.01.1985peněžitý dar 500,00
Kubát, Tadeáš27.01.1985peněžitý dar 500,00
Kubát, Tadeáš27.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Kubát, Tadeáš27.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Kubát, Tadeáš27.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Kubesová, Marie09.09.1955bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kubeša, David21.12.1992peněžitý dar 250,00
Kubeša, Martin27.06.1997peněžitý dar 1 000,00
Kubeš, David09.02.2002peněžitý dar 70,00
Kubeš, David09.02.2002peněžitý dar 70,00
Kubeš, David09.02.2002peněžitý dar 70,00
Kubeš, David09.02.2002peněžitý dar 70,00
Kubeš, David09.02.2002peněžitý dar 70,00
Kubešová, Eliška01.04.2002peněžitý dar 250,00
Kubica, Kamil14.05.1998peněžitý dar 314,00
Kubíček, Matěj18.02.1988peněžitý dar 1 000,00
Kubíček, Matěj18.02.1988peněžitý dar 2 500,00
Kubíček, Matěj18.02.1988peněžitý dar 300,00
Kubíčková, Anna18.09.1990peněžitý dar 200,00
Kubík, Pavel10.04.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kubín, Martin12.03.1987peněžitý dar 1 000,00
Kubín, Vojtěch01.01.1995peněžitý dar 1 000,00
Kubišová, Eliška28.07.1995peněžitý dar 1 000,00
Kubištová, Michaela20.03.1989peněžitý dar 1 000,00
Kubita, Marek12.04.1967peněžitý dar 1 000,00
Kubný, Lukáš19.08.1980bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Kubricht, Jan12.08.1957peněžitý dar 5 000,00
Kucbel, Martin11.02.1984peněžitý dar 500,00
Kučera, Aleš29.11.1963peněžitý dar 2 500,00
Kučera, David06.08.1991peněžitý dar 250,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Charlie31.08.1995peněžitý dar 200,00
Kučera, Jan28.11.1981peněžitý dar 222,00
Kučera, Jan29.07.1959peněžitý dar 2 000,00
Kučera, Jan05.06.1985peněžitý dar 2 000,00
Kučera, Jan05.06.1985peněžitý dar 10 000,00
Kučera, Jaroslav01.06.1981peněžitý dar 1 024,00
Kučera, Milan14.03.1968peněžitý dar 500,00
Kučerová, Bronislava13.11.1974peněžitý dar 500,00
Kudláček, Lubomír09.06.1981peněžitý dar 999,00
Kudláček, Pavel25.06.1968bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kudláček, Pavel25.06.1968bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kudláčková, Zuzana13.11.1983bezúplatné plnění 9 000,00 (fb reklama/ Google Ads)
Kudrnová, Olga31.12.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kuhn, Tomáš18.08.1967peněžitý dar 500,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 60,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 60,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 60,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 60,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 60,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 60,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 60,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 60,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 60,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 60,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 60,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 10,00
Kuchař, Jan18.05.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kukačka, Pavel23.04.2001peněžitý dar 200,00
Kukosa, František20.05.1990peněžitý dar 200,00
Kukosa, František20.05.1990peněžitý dar 1 000,00
Kula, David04.11.1985bezúplatné plnění 800,00 (vyvěšení banneru)
Kulhánek, Petr14.04.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kulhánek, Tomáš23.03.1978peněžitý dar 200,00
Kulhánek, Zdeněk09.05.1957peněžitý dar 1 000,00
Kulich, Martin30.04.1990peněžitý dar 1 000,00
Kummel, Roman21.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Kumpochová, Jana14.10.1959peněžitý dar 500,00
Kuna, Vojtěch14.10.1987peněžitý dar 1 000,00
Kunc, Benjamín02.05.1997peněžitý dar 500,00
Kunc, Benjamín02.05.1997peněžitý dar 500,00
Kunc, Benjamín02.05.1997peněžitý dar 200,00
Kunc, Radim18.05.1996peněžitý dar 500,00
Künzel, Martin21.03.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kupka, Ondřej10.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Kupka, Ondřej08.05.1992peněžitý dar 500,00
Kupka, Ondřej10.10.1988peněžitý dar 2 500,00
Kupka, Pavel08.09.1981peněžitý dar 1 000,00
Kupková, Alena11.09.1958peněžitý dar 500,00
Kurfürst, Petr16.06.1977peněžitý dar 500,00
Kurka, Jakub04.09.1999bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kurka, Milan08.10.1996peněžitý dar 500,00
Kurková, Libuše15.04.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kurzica, David07.05.2002bezúplatné plnění 300,00 (pomoc při kampani)
Kurzica, David07.05.2002bezúplatné plnění 300,00 (pomoc při kampani)
Kůs, Daniel26.09.1974peněžitý dar 5 000,00
Kustka, Jaroslav05.08.1975peněžitý dar 2 000,00
Kutálek, David24.02.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kuthan, Martin15.07.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kutilová, Jitka10.02.1965bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kutil, Tomáš10.10.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kutil, Tomáš10.10.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kutišová, Zuzana01.08.1995bezúplatné plnění 400,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Kvasnička, Roman17.11.1982peněžitý dar 500,00
Kverková, Ivana22.04.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kverková, Ivana22.04.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kverková, Ivana22.04.1967bezúplatné plnění 400,00 (kontaktni kampan)
Kvíz, Milan18.08.1964peněžitý dar 300,00
Kvíz, Milan18.08.1964peněžitý dar 300,00
Kylian, Jiří22.07.1973peněžitý dar 500,00
Kynčl, Jiří14.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Kynčl, Jiří14.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Kynčl, Jiří14.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Kynčl, Jiří14.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Kypetová, Olga08.02.1990bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kysilková, Kristýna23.04.1979bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Lacina, Lukáš24.06.1983peněžitý dar 500,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacova, Miroslava31.03.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Ládek, Libor28.07.1952peněžitý dar 1 000,00
Ládrová, Jitka29.01.1991peněžitý dar 200,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Lainz, Jaroslav10.02.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Lajksnerová, Zuzana21.11.1991peněžitý dar 200,00
Lajksnerová, Zuzana21.11.1991bezúplatné plnění 450,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Lamich, Václav22.08.1998peněžitý dar 200,00
Lamoš, Mária22.06.1954peněžitý dar 100,00
Lanc, Jakub03.02.1986peněžitý dar 200,00
Lang, Aleš28.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Langer, Martin20.09.1981peněžitý dar 1 000,00
Langer, Michal10.01.1999peněžitý dar 100,00
Láník, Marek27.06.1974peněžitý dar 500,00
Láník, Marek27.06.1974peněžitý dar 500,00
Lánská, Markéta10.09.1982peněžitý dar 200,00
Lánská, Markéta10.09.1982peněžitý dar 200,00
Lánská, Markéta10.09.1982peněžitý dar 200,00
Lapáčková, Eva11.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Lasovský, Michal30.11.1987peněžitý dar 500,00
Laštovička, Tomáš13.10.1974peněžitý dar 500,00
Lašťovičková, Alena04.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Latta, Jiří13.09.1954peněžitý dar 10 000,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Lauritzenová, Klára03.12.1969peněžitý dar 250,00
Laušman, Tomáš28.09.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Lávička, Antonín23.09.1995peněžitý dar 1 000,00
Lavička, Zdeněk27.05.1981peněžitý dar 200,00
Lažanová, Irena26.03.1960bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Lažanová, Irena26.03.1960bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 200,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 200,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 450,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 200,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 500,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 200,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 200,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 200,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 200,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 500,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 200,00
Lažnovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 200,00
Le Cam, David25.01.1999peněžitý dar 250,00
Lebduška, Daniel30.09.1989peněžitý dar 1 000,00
Lebeda, Jan08.06.1976peněžitý dar 500,00
LeBrun, Tomáš27.07.1987peněžitý dar 5 000,00
Lédl, Jiří02.03.1976peněžitý dar 11,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 250,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 345,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 4 585,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 2 000,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lee, Eva30.06.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Legerová, Anna31.10.1954bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Lehečka, Josef25.02.1959peněžitý dar 1 000,00
Lehotská, Michala24.08.1990peněžitý dar 1 000,00
Lejčko, Jan04.04.1992peněžitý dar 10,00
Lempera, Tomáš25.10.1993bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Leonhardt, Tereza29.06.1985peněžitý dar 3 000,00
Lepezová, Alena31.05.1955peněžitý dar 200,00
Lepšová, Anna28.01.1953peněžitý dar 2 500,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lešek, Petr03.04.1973peněžitý dar 5 000,00
Leština, Dan20.10.1989peněžitý dar 200,00
Letavaj, Branislav28.06.1983peněžitý dar 200,00
Letko, Radek12.07.1978peněžitý dar 250,00
Letko, Radek12.07.1978peněžitý dar 250,00
Letko, Radek12.07.1978peněžitý dar 250,00
Letko, Radek12.07.1978peněžitý dar 250,00
Letko, Radek12.07.1978peněžitý dar 250,00
Letko, Radek12.07.1978peněžitý dar 250,00
Letko, Radek12.07.1978peněžitý dar 250,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 200,00
Letocha, Ondřej04.06.1985peněžitý dar 666,00
Letocha, Petr20.02.1984bezúplatné plnění 800,00 (vyvěšení banneru)
Letocha, Petr20.02.1984bezúplatné plnění 10 890,00 (inzerce kandidáta v místním tisku)
Levová, Šárka23.06.1968bezúplatné plnění 800,00 (vyvěšení banneru)
Libal, Jaroslav14.11.1947peněžitý dar 1 000,00
Liberdová, Bohumila25.09.1965peněžitý dar 500,00
Liberdová, Bohumila25.09.1965bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Liberdová, Bohumila25.09.1965bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Libich, Martin23.11.1978bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Lička, Jan24.07.1981peněžitý dar 500,00
Lička, Jan24.07.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (vybavení kuchyňky PiCe Benešov)
Lidaj, Václav01.07.1976peněžitý dar 300,00
Lidová, Barbora26.08.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 200,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 200,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 200,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 200,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 200,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 200,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 200,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 200,00
Lihan, Pavla08.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Limberská, Petra18.06.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Linhart, Jakub26.08.1997peněžitý dar 1 000,00
Linhartová, Andrea18.03.1976peněžitý dar 250,00
Linhart, Tomas15.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Linka, Jiří28.12.1979bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Linková, Eugenie20.07.1959bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Línková, Jitka27.06.1959peněžitý dar 1 000,00
Lipavský, Jan02.07.1985peněžitý dar 130 000,00
Lipavský, Pavel17.05.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Lipert, Martin04.04.1993peněžitý dar 300,00
Lipert, Martin04.04.1993peněžitý dar 300,00
Lipert, Martin04.04.1993peněžitý dar 300,00
Lipert, Martin04.04.1993peněžitý dar 300,00
Lipert, Martin04.04.1993peněžitý dar 300,00
Lipert, Martin04.04.1993peněžitý dar 300,00
Lipertová, Radka28.03.1984peněžitý dar 500,00
Lipina, Václav26.05.2000peněžitý dar 200,00
Lipner, Jan22.11.1964bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Lipner, Jan22.11.1964bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Lísková, Zdena30.04.1968peněžitý dar 150,00
Lísková, Zdena30.04.1968peněžitý dar 200,00
Lísková, Zdena30.04.1968peněžitý dar 100,00
Lískovec, Jan20.05.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Lisztwanová Krčmová, Ivana16.08.1986peněžitý dar 200,00
Lisztwanová Krčmová, Ivana16.08.1986peněžitý dar 200,00
Liška, Eugen26.01.1981peněžitý dar 5 000,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 333,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 333,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 333,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 333,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 333,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 333,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 200,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 333,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 333,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 333,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 333,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 333,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 333,00
Liška, Petr16.03.1970peněžitý dar 2 854,00
Liška, Petr16.03.1970bezúplatné plnění 800,00 (vyvěšení banneru)
Liška, Vaclav15.09.1980peněžitý dar 500,00
Lišková, Veronika04.12.1982peněžitý dar 500,00
Lišková, Zdeňka14.02.1964peněžitý dar 500,00
Lišková, Zdeňka14.02.1964peněžitý dar 200,00
Lišková, Zdeňka14.02.1964peněžitý dar 200,00
Lišková, Zdeňka14.02.1964peněžitý dar 200,00
Lišková, Zdeňka14.02.1964peněžitý dar 1 000,00
Lišková, Zdeňka14.02.1964peněžitý dar 200,00
Lišková, Zdeňka14.02.1964peněžitý dar 200,00
Lišková, Zdeňka14.02.1964peněžitý dar 200,00
Lišková, Zdeňka14.02.1964peněžitý dar 200,00
Lišková, Zdeňka14.02.1964peněžitý dar 200,00
Lišková, Zdeňka14.02.1964peněžitý dar 200,00
Lišková, Zdeňka14.02.1964peněžitý dar 200,00
Lišková, Zdeňka14.02.1964peněžitý dar 200,00
Liškutín, Tomáš12.05.1984peněžitý dar 200,00
Liškutín, Tomáš12.05.1984peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Livio consulting s.r.o.07788771peněžitý dar 10 000,00
Líznarová, Eva28.04.1987peněžitý dar 1 000,00
Lněničková, Gabriela20.08.1979peněžitý dar 5 000,00
Lněničková, Gabriela20.08.1979bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Lněničková, Gabriela20.08.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Lobkowicz, Michal20.07.1964bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Lockenbauer, Petr26.02.1997peněžitý dar 100,00
Logrová, Jana24.08.1995peněžitý dar 300,00
Lochman, Ondřej30.10.1980bezúplatné plnění 5 303,00 (propagace na sociálních sítích, inzerce ECHO, lavička)
Lochmanová, Helena08.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Lochmanová, Monika04.08.1989peněžitý dar 200,00
Lochmanová, Monika04.08.1989peněžitý dar 200,00
Lochmanová, Monika04.08.1989peněžitý dar 200,00
Lochmanová, Monika04.08.1989peněžitý dar 200,00
Lochmanová, Monika04.08.1989peněžitý dar 200,00
Lochmanová, Monika04.08.1989peněžitý dar 200,00
Lopour, Radek06.11.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Lopour, Radek06.11.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Lorková, Andrea12.10.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Lorovský, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovský, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovský, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovský, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovský, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovský, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovský, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovský, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovský, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovský, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovský, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovský, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Losert, Tomáš09.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Loužek, Jan09.07.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Loužek, Jan09.07.1986bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Loužek, Jan09.07.1986bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Lozan, Petr05.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Lozan, Petr05.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 43,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 43,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 43,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 43,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 43,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 43,00
Ludvíková, Libuše24.06.1949peněžitý dar 1 000,00
Luhan, Igor03.05.1956peněžitý dar 500,00
Lukáč, Karel25.08.1949peněžitý dar 500,00
Lukáč, Ondřej01.08.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Lukáš, Jech03.05.1994bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Lukáš, Petr25.05.1969peněžitý dar 500,00
Lukáš, Vladislav26.10.1950peněžitý dar 300,00
Lukáš, Vladislav26.10.1950peněžitý dar 500,00
Lukavec, Vojtěch22.10.1997bezúplatné plnění 500,00 (Lavička)
Lukavský, Jan29.07.1986peněžitý dar 200,00
Lukavský, Jan29.07.1986peněžitý dar 200,00
Lukavský, Jan29.07.1986peněžitý dar 200,00
Lukavský, Jan29.07.1986peněžitý dar 200,00
Lukavský, Jan29.07.1986peněžitý dar 200,00
Lukavský, Jan09.02.2002bezúplatné plnění 300,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Lukavský, Jan29.07.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Lukešová, Anna03.09.1942bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 1 000,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 500,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 400,00
Lukschal, Martin06.05.1964bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Luptovský, Radomír13.08.1967peněžitý dar 1 000,00
Luštinec, Vít25.03.1988peněžitý dar 375,00
Luxemburk, Jan09.11.1994peněžitý dar 1 000,00
Lysek, Petr11.04.1966peněžitý dar 5 000,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 250,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 250,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 250,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 250,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 250,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 250,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 250,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 250,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 250,00
MA projekt, spol. s r.o.28436318peněžitý dar 250,00
Macal, Jan25.10.1990peněžitý dar 1 000,00
Macečková, Gabriela13.02.1997peněžitý dar 5 400,00
Macečková, Gabriela13.02.1997peněžitý dar 450,00
Macečková, Martina20.12.1990bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Macečková, Martina20.12.1990bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Macek Jílková, Zuzana02.07.1981peněžitý dar 1 000,00
Macek, Michal19.02.1991peněžitý dar 300,00
Macek, Michal19.02.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Macíčková Čáhová, Hana27.12.1981peněžitý dar 5 000,00
Macíčková, Anna30.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Mackiv, Oleh06.04.1994peněžitý dar 1 000,00
Mackovíková, Lenka25.02.1970bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Maček, Milan19.03.1993peněžitý dar 200,00
Maděra, Petr06.04.1979peněžitý dar 500,00
Mádl, Jan27.01.1985bezúplatné plnění 9 500,00 (fb reklama)
Maha, Jiří11.11.1986peněžitý dar 300,00
Mahrik, Viktor21.04.1982peněžitý dar 4 500,00
Mahrik, Viktor21.04.1982peněžitý dar 24 000,00
Mahrik, Viktor21.04.1982peněžitý dar 25 000,00
Macháčková, Lenka02.03.1994peněžitý dar 500,00
Machala, Ondřej24.06.1986peněžitý dar 333,00
Machala, Tomáš08.08.1996peněžitý dar 200,00
Machalíček, Karel10.09.1958peněžitý dar 1 000,00
Machálková, Marie10.07.1987peněžitý dar 250,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 300,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Luděk11.08.1983peněžitý dar 100,00
Mácha, Miroslav13.04.1982peněžitý dar 1 000,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Macharáček, Oldřich10.11.1976peněžitý dar 500,00
Machej, Petr16.08.1997peněžitý dar 200,00
Machek, Zdeněk22.08.1977peněžitý dar 5 000,00
Máchová, Alena02.01.1957peněžitý dar 1 000,00
Machová, Eva30.12.1956peněžitý dar 10 000,00
Machovcová, Kateřina02.08.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Machovcová, Milena30.05.1958peněžitý dar 500,00
Machovcová, Milena30.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Machovec, Martin23.07.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Maiello, Giusepe10.06.1962bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Maiello, Giuseppe10.06.1962bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Majer, Radek03.04.1996peněžitý dar 200,00
Majer, Radek03.04.1996peněžitý dar 200,00
Majer, Vladimír03.07.1959peněžitý dar 1 000,00
Majer, Vladimír03.07.1959peněžitý dar 1 000,00
Majstr, Jiří14.08.1979peněžitý dar 500,00
Majstrová, Nikola13.11.1985peněžitý dar 500,00
Majstrová, Nikola13.11.1985peněžitý dar 200,00
Majzner, Michal22.04.1983peněžitý dar 5 000,00
Makarenko, Ivo19.01.1984peněžitý dar 1 000,00
Makka, Jana27.02.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Malachtová, Jana21.03.1994peněžitý dar 200,00
Malachtová, Jana21.03.1994peněžitý dar 200,00
Malachtová, Jana21.03.1994peněžitý dar 200,00
Malachtová, Jana21.03.1994peněžitý dar 200,00
Malachtová, Jana21.03.1994peněžitý dar 200,00
Malá, Tereza28.04.1990peněžitý dar 2 500,00
Malá, Tereza28.04.1990peněžitý dar 3 000,00
Malá, Tereza28.04.1990peněžitý dar 4 000,00
Malá, Tereza28.04.1990peněžitý dar 3 000,00
Malá, Tereza28.04.1990peněžitý dar 4 000,00
Maleček, Radek08.03.1991peněžitý dar 200,00
Malečková, Nikola01.04.1997peněžitý dar 250,00
Málek, Luděk19.11.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Málek, Ondřej14.03.1991peněžitý dar 1 000,00
Málek, Ondřej14.03.1991peněžitý dar 1 000,00
Málek, Pavel06.10.1977bezúplatné plnění 500,00 (FB reklama)
Malík, Jakub11.07.1984peněžitý dar 200,00
Malík, Jakub04.10.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Malíková, Hana17.04.1978peněžitý dar 500,00
Malik, Radka18.04.1979bezúplatné plnění 400,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Malík, Štěpán07.09.1985bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Maliňák, Štěpán01.05.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Malina, Ondřej27.12.1995peněžitý dar 200,00
Malinová, Michala14.05.1984peněžitý dar 100,00
Malinský, Jiří30.12.1970bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Málková, Adriana07.08.1992peněžitý dar 200,00
Málková, Lucie28.06.1985peněžitý dar 200,00
Malkovský, Michal10.05.1992peněžitý dar 1 000,00
Malý, Karel28.09.1958peněžitý dar 100,00
Malý, Karel28.09.1958bezúplatné plnění 600,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Malý, Zdeněk03.04.1952peněžitý dar 100 000,00
Malý, Zdeněk03.04.1952peněžitý dar 1 000,00
Malý, Zdeněk03.04.1952peněžitý dar 1 000,00
Mamula, Roman25.06.1965peněžitý dar 250,00
Mamula, Roman25.06.1965peněžitý dar 250,00
Mamula, Roman25.06.1965peněžitý dar 250,00
Mamula, Roman25.06.1965peněžitý dar 250,00
Mamula, Roman25.06.1965peněžitý dar 250,00
Mamula, Roman25.06.1965peněžitý dar 250,00
Mamula, Roman25.06.1965peněžitý dar 250,00
Mamula, Roman25.06.1965peněžitý dar 250,00
Mamula, Roman25.06.1965peněžitý dar 5 000,00
Maňák, Jan24.09.1990peněžitý dar 5 000,00
Mandlová, Petra12.07.1985bezúplatné plnění 600,00 (Roznos novin do schránek)
Man, Matěj16.10.1990peněžitý dar 1 000,00
Manto, Dorian15.04.2001bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Marciniak, Hanna10.07.1984peněžitý dar 3 000,00
Marciniszyn, Michal10.10.1978peněžitý dar 50 000,00
Mareček, Roman14.04.1985peněžitý dar 5 000,00
Marek, Filip31.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Marek, Jan08.06.1988peněžitý dar 500,00
Marek, Jan08.06.1988peněžitý dar 500,00
Marek, Ondřej30.06.1991peněžitý dar 500,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mareš, František23.08.1959bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mareš, Jaroslav21.03.1980peněžitý dar 500,00
Marešová, Andrea01.07.1981peněžitý dar 333,00
Marešová, Jana27.06.1962bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 200,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 200,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 200,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 200,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 200,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 450,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 2 000,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 1 000,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 1 000,00
Mariánek, Josef06.05.1974peněžitý dar 250,00
Mariánek, Josef06.05.1974peněžitý dar 200,00
Mariánek, Josef06.05.1974peněžitý dar 200,00
Marián, Jan04.04.1978peněžitý dar 1 500,00
Marinčič, Miroslav10.02.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 100,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 100,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 100,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 100,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 100,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 1 000,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 100,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 1 000,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 100,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 100,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 100,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 100,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 100,00
Marková, Lenka29.12.1995peněžitý dar 500,00
Marková, Markéta22.09.1988peněžitý dar 200,00
Marková, Markéta22.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Markus, Petr04.10.1983peněžitý dar 200,00
Maršíková, Radka07.05.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Maršík, Štěpán08.06.1991peněžitý dar 50,00
Martin Svoboda76590151peněžitý dar 2 000,00
Martin Svoboda76590151peněžitý dar 500,00
Martin Svoboda76590151peněžitý dar 500,00
Martin Svoboda76590151peněžitý dar 2 000,00
Martin Svoboda76590151peněžitý dar 1 000,00
Martiňák, Petr11.09.1962bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Martínek, Karel15.11.1987peněžitý dar 200,00
Martínek, Pavel07.04.1982peněžitý dar 1 000,00
Martínek, Tomáš23.01.1986peněžitý dar 10 000,00
Martínek, Tomáš23.01.1986peněžitý dar 50 000,00
Martínek, Tomáš23.01.1986peněžitý dar 50 000,00
Martínek, Tomáš23.01.1986bezúplatné plnění 3 000,00 (reklama na facebooku)
Martinka, Radek12.05.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Martinková, Barbora12.01.1984peněžitý dar 250,00
Martínková, Lenka14.07.1990peněžitý dar 300,00
Martin, Martin02.05.1987peněžitý dar 500,00
Martin, Martin02.05.1987peněžitý dar 500,00
Martin, Martin02.05.1987peněžitý dar 689,00
Martin, Martin02.05.1987peněžitý dar 689,00
Martinovská, Ilona03.01.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Martynek, Tomáš25.01.1986peněžitý dar 1 111,00
Marušiaková, Věra27.09.1970peněžitý dar 3 000,00
Marušiaková, Věra27.09.1970peněžitý dar 250,00
Marušová, Pavla30.03.1982peněžitý dar 500,00
Marvalová, Kristýna19.09.1993peněžitý dar 1 000,00
Marval, Štěpán21.11.1989peněžitý dar 500,00
Marval, Štěpán21.11.1989peněžitý dar 500,00
Marvan, Vojtěch26.06.1987bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Maryška, Vojtěch08.12.1991peněžitý dar 250,00
Maryška, Vojtěch08.12.1991peněžitý dar 250,00
Maryška, Vojtěch08.12.1991peněžitý dar 250,00
Maryška, Vojtěch08.12.1991peněžitý dar 250,00
Maryška, Vojtěch08.12.1991peněžitý dar 250,00
Maryška, Vojtěch08.12.1991peněžitý dar 250,00
Maryška, Vojtěch08.12.1991peněžitý dar 250,00
Maryška, Vojtěch08.12.1991peněžitý dar 350,00
Maryt, Jan22.03.1989peněžitý dar 200,00
März, Jiří03.11.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mařák, Roman21.11.1988peněžitý dar 5 000,00
Mařák, Roman27.09.1965bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mařík, Martin27.05.1989peněžitý dar 200,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Miloslav05.03.1957peněžitý dar 250,00
Mařík, Radim18.09.1963peněžitý dar 500,00
Masaryková, Blanka26.07.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mashehová, Lajla28.06.1985peněžitý dar 2 000,00
Mašek, Tomáš11.02.1971peněžitý dar 1 000,00
Mašková, Eva25.04.1958bezúplatné plnění 200,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Mašková, Markéta17.07.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mašková, Tereza13.05.1983peněžitý dar 500,00
Mašková, Tereza13.05.1983peněžitý dar 500,00
Mašková, Tereza13.05.1983peněžitý dar 500,00
Maštalíř, Jan06.06.1987peněžitý dar 1 000,00
Matalík, Petr27.08.1973peněžitý dar 300,00
Matalík, Petr27.08.1973peněžitý dar 1 000,00
Maťátko, Dan23.09.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Matějíková, Monika07.06.1970bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Matějková, Věra07.07.1982peněžitý dar 2 500,00
Matějová, Markéta23.07.1999peněžitý dar 500,00
Matějů, Iveta06.03.1989bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Matějů, Jakub18.09.2003peněžitý dar 100,00
Matějů, Miroslav28.08.1987peněžitý dar 5 000,00
Matisyan, Ivan11.04.1984peněžitý dar 200,00
Matisyan, Ivan11.04.1984peněžitý dar 200,00
Matisyan, Ivan11.04.1984peněžitý dar 200,00
Matisyan, Ivan11.04.1984peněžitý dar 200,00
Matisyan, Ivan11.04.1984peněžitý dar 2 500,00
Matlák, Milan21.01.1981bezúplatné plnění 300,00 (roznos novin a letáků)
Matochová, Eva12.05.1992peněžitý dar 500,00
Matolín, Petr22.04.1986peněžitý dar 500,00
Matoušek, Jiří24.01.1987peněžitý dar 500,00
Matoušek, Pavel01.10.1995peněžitý dar 200,00
Matoušek, Roman06.07.1984peněžitý dar 500,00
Matoušek, Tomáš21.01.1984peněžitý dar 1 000,00
Matouš, Josef07.06.1943peněžitý dar 500,00
Matouš, Josef07.06.1943peněžitý dar 500,00
Matouš, Josef07.06.1943peněžitý dar 500,00
Matouš, Josef07.06.1943peněžitý dar 500,00
Matouš, Josef07.06.1943peněžitý dar 500,00
Matouš, Josef07.06.1943peněžitý dar 500,00
Matoušková, Michaela21.06.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Matoušková, Michaela21.06.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Matrasová, Kateřina07.03.1983peněžitý dar 500,00
Matuška, Lucas16.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Matýsek, Ing.Tomáš18.04.1985peněžitý dar 500,00
Matýsek, Ing.Tomáš18.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Matýsková, Blanka29.01.1976peněžitý dar 500,00
Matýšek, Jaromír22.09.1981peněžitý dar 500,00
MAX elektro - Libor Symerský72983736bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Maxa, Maxmilián03.09.1986bezúplatné plnění 200,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Mayer, René17.07.1969peněžitý dar 200,00
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Mazumderová, Irena29.12.1958peněžitý dar 600,00
Mazumderová, Irena29.12.1958peněžitý dar 1 000,00
Mazumderová, Irena29.12.1958peněžitý dar 5 000,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 25 085,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mazur, Petr24.07.1962bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mazur, Roman06.01.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
McCarthy, Denis21.08.1942peněžitý dar 3 000,00
McCreary, Kateřina06.08.1970peněžitý dar 500,00
Mečíř, Vojtěch24.02.1989peněžitý dar 600,00
Medlín, Jiří25.06.1988peněžitý dar 400,00
Měcháček, Radek09.04.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mejsnar, Jan10.02.1985peněžitý dar 3 208,00
Melichar, Marek25.12.1972peněžitý dar 500,00
Melichar, Marek25.12.1972peněžitý dar 500,00
Meluzín, Vojtěch19.07.1982peněžitý dar 10 000,00
Mencl, Jakub26.12.2000bezúplatné plnění 400,00 (práce dobrovolníka)
Menšíková, Markéta09.12.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Měrka, Daniel01.03.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mertl, Václav17.06.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mertl, Václav17.06.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mertová, Hana02.12.1983bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mertová, Jana06.07.1989peněžitý dar 300,00
Mervart, Pavel30.11.1988bezúplatné plnění 300,00 (pomoc při kampani)
Mervart, Pavel30.11.1988bezúplatné plnění 300,00 (pomoc při kampani)
Mervart, Pavel30.11.1988bezúplatné plnění 300,00 (roznos novin a letáků)
Měřička, Tomáš09.11.1981peněžitý dar 200,00
Měřička, Tomáš09.11.1981peněžitý dar 500,00
Mészáros, Dalibor28.06.1984peněžitý dar 250,00
Meščaněnko, Daniel26.11.1995bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Meškan, Václav21.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze14451115bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru 2x)
Mezihorák, Pavel15.01.1976peněžitý dar 300,00
Mezníková, Tereza01.12.1999peněžitý dar 250,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 1 000,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Miarka, Filip22.10.1973peněžitý dar 666,00
Micková, Zuzana16.08.1983peněžitý dar 2 500,00
Mičulka, Tomáš31.03.1993peněžitý dar 200,00
Mičulková, Miluše18.01.1961peněžitý dar 350,00
Migdau, Kateřina06.07.1985peněžitý dar 450,00
Migdau, Kateřina06.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Migdau, Kateřina06.07.1985peněžitý dar 500,00
Migdau, Kateřina06.07.1985bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Michal Fišer71862897bezúplatné plnění 500,00 (lavička)
Michálek, Jakub06.02.1989peněžitý dar 131 072,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 2 500,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michalica, Karel22.09.1979peněžitý dar 500,00
Michálková, Jana09.03.1966bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Michálková, Lucie17.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Michálková, Nikola08.03.1995bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Michálková, Nikola08.03.1995bezúplatné plnění 300,00 (roznos novin a letáků)
Michalská, Marika13.06.1985peněžitý dar 500,00
Michková, Jana17.08.1964peněžitý dar 200,00
Michl, Marek07.07.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Michl, Marek07.07.1973bezúplatné plnění 2 284,00 (zábor lavičky, startovné dračí lodě)
Michl, Marek07.07.1973bezúplatné plnění 6 000,00 (hudební vystoupení na akcích)
Michna, Aleš22.01.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Michna, Dominik10.07.1988peněžitý dar 300,00
Míka, Jan07.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Mikeska, Tomáš22.01.1948bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 250,00
Miklík, Pavel14.05.1979bezúplatné plnění 300,00 (pomoc při kampani)
Miklík, Pavel14.05.1979bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Mikoláš, Ivan08.04.1965peněžitý dar 24 000,00
Mikšík, Jan01.09.1987peněžitý dar 500,00
Mikšík, Jan01.09.1987peněžitý dar 500,00
Mikšík, Jan01.09.1987peněžitý dar 500,00
Mikšík, Tomáš05.04.1955peněžitý dar 200,00
Mikulášek, Robert23.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Mikula, Zdeněk23.06.1978peněžitý dar 200,00
Mikulín, Ondřej07.04.1988peněžitý dar 1 000,00
Mikuška, Tomáš29.05.1988peněžitý dar 200,00
Milčáková, Anna16.07.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Miler, Jiří05.09.1962bezúplatné plnění 200,00 (práce dobrovolníka)
Minárik, Michal11.10.1984peněžitý dar 500,00
Minárik, Michal11.10.1984peněžitý dar 100,00
Minárik, Michal11.10.1984peněžitý dar 100,00
Minárik, Michal11.10.1984peněžitý dar 100,00
Minařík, Jan30.01.1991peněžitý dar 1 000,00
Minařík, Václav15.11.1995peněžitý dar 300,00
Miranda Rubianes, Eva12.07.1991peněžitý dar 500,00
Miroslav Seďa - restaurace Na horách46446222bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Miškelová, Karolina11.08.1975peněžitý dar 200,00
Mitrenga, Zdeněk28.03.1972peněžitý dar 1 000,00
Mlatec, Jan20.09.1991peněžitý dar 200,00
Mlateček, Ladislav19.02.1949bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mlateček, Ladislav19.02.1949bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mlčoch, Jan26.10.1986peněžitý dar 200,00
Mlčoch, Matěj16.01.1989bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Mlejnek, Antonín30.12.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mlynařík, Václav04.11.1959bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mocek, Václav28.05.1986bezúplatné plnění 10 000,00 (vyvěšení velkého banneru 3x)
Moc, Jindřich07.01.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Moc, Matyáš26.12.2000bezúplatné plnění 800,00 (práce dobrovolníka)
Moc, Vratislav30.11.1961bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Moder, Martin14.07.1992peněžitý dar 1 000,00
Modlíková, Klára20.06.1994peněžitý dar 500,00
Modrák, Martin19.03.1987peněžitý dar 200,00
Modrák, Martin19.03.1987peněžitý dar 200,00
Modrák, Martin19.03.1987peněžitý dar 200,00
Mojžíš, Václav13.06.1983peněžitý dar 250,00
Mojžíš, Václav13.06.1983peněžitý dar 200,00
Molin, Ondřej23.07.1982peněžitý dar 500,00
Monsport, Jakub09.05.1998peněžitý dar 300,00
Montáže Šolta s.r.o25953087bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Montoniová, Radka02.10.1982peněžitý dar 100,00
Montoniová, Radka02.10.1982peněžitý dar 100,00
Montoniová, Radka02.10.1982peněžitý dar 100,00
Montoniová, Radka02.10.1982peněžitý dar 100,00
Montoniová, Radka02.10.1982peněžitý dar 100,00
Montoniová, Radka02.10.1982peněžitý dar 100,00
Montoniová, Radka02.10.1982peněžitý dar 100,00
Montoniová, Radka02.10.1982peněžitý dar 100,00
Montoniová, Radka02.10.1982peněžitý dar 100,00
MORAK, advokátní kancelář s.r.o.10887351peněžitý dar 500,00
Morava, Tomáš15.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Morava, Tomáš15.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Moravcová, Veronika10.06.1977peněžitý dar 200,00
Moravec, Ivan12.10.1960bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Moravec, Ivan12.10.1960bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Moravec, Jan16.05.1983bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Moravec, Karel18.05.1991peněžitý dar 1 000,00
Moravec, Miloslav07.09.1993peněžitý dar 500,00
Moravec, Miroslav01.03.1949peněžitý dar 400,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 500,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 600,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Morávková, Zuzana12.05.1985peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Moravová, Alena13.08.2002bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Morong, Martin02.09.1992peněžitý dar 1 500,00
Moša, Marek20.04.1970bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mottlová, Lucie16.02.1991peněžitý dar 2 500,00
Motyčková, Věra14.07.1967peněžitý dar 500,00
Motýl, Jindřich15.12.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Motýl, Jindřich15.12.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mouček, Jan03.11.1989peněžitý dar 10 000,00
Moulíková, Hana24.12.1978peněžitý dar 500,00
Mouyabi, Holdy01.07.1991peněžitý dar 250,00
Možíš, Jiří05.05.1988peněžitý dar 500,00
Mráček, Bohumil19.06.1972peněžitý dar 500,00
Mráček, Bohumil19.06.1972bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mráček, Bohumil19.06.1972bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mráček, Jan24.10.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (roznos listů - placený)
Mrázek, Bartoloměj23.03.2002peněžitý dar 250,00
Mrázek, Bartoloměj23.03.2002peněžitý dar 400,00
Mrázek, Tomáš18.05.1987peněžitý dar 1 000,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 1 000,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Zdeněk07.06.1955peněžitý dar 5 000,00
Mrázek, Zdeněk07.06.1955peněžitý dar 1 000,00
Mrázová, Nikola02.04.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mrázová, Nikola02.04.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mrkos, Petr20.03.1965bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 2 000,00
Mrkvičková, Ivana03.05.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mrlák, Lukáš09.08.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mrskoč, Jonáš12.02.1990peněžitý dar 200,00
Mrskoč, Jonáš12.02.1990peněžitý dar 500,00
Mrtka, Tomáš20.10.1986peněžitý dar 500,00
MUDr.Monika Weimerova64965694peněžitý dar 10 000,00
Mudra, Karel03.05.1990peněžitý dar 500,00
Mucha, Tomáš05.01.1979peněžitý dar 200,00
Mucha, Zbyněk22.02.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Müller, Ladislav07.05.1952peněžitý dar 5 000,00
Müllerová, Karolína13.04.1991peněžitý dar 200,00
Müllerová, Olga06.05.1952peněžitý dar 1 000,00
Müller, Tomáš28.04.1966peněžitý dar 40 000,00
Müller, Tomáš28.04.1966peněžitý dar 4 946,00
Müller, Tomáš29.01.1981peněžitý dar 500,00
Münzperger, Tomáš10.06.1972peněžitý dar 200,00
Münzperger, Tomáš10.06.1972peněžitý dar 400,00
Münzperger, Tomáš10.06.1972peněžitý dar 200,00
Münzperger, Tomáš10.06.1972peněžitý dar 300,00
Münzperger, Tomáš10.06.1972peněžitý dar 200,00
Münzperger, Tomáš10.06.1972peněžitý dar 200,00
Münzperger, Tomáš10.06.1972peněžitý dar 200,00
Münzperger, Tomáš10.06.1972peněžitý dar 200,00
Münzperger, Tomáš10.06.1972peněžitý dar 200,00
Münzperger, Tomáš10.06.1972peněžitý dar 200,00
Münzperger, Tomáš10.06.1972peněžitý dar 200,00
Münzperger, Tomáš10.06.1972peněžitý dar 200,00
Murňák, Filip13.03.2000peněžitý dar 500,00
Murňák, Tomáš21.02.1980peněžitý dar 5 000,00
Murňák, Tomáš21.02.1980peněžitý dar 450,00
Murzynová, Dagmar17.09.1957bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Musil, Jan14.06.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Musil, Lukáš25.09.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Musilová, Radka18.02.1987peněžitý dar 500,00
Musilová, Radka18.02.1987peněžitý dar 450,00
Mustač, Petr22.03.1990peněžitý dar 500,00
Mušinská, Ludmila12.06.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Muška, Libor26.08.1983peněžitý dar 5 000,00
Muzhychkov, Eva13.03.1984peněžitý dar 5 000,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Petr07.12.1970bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mužátko, Lukáš08.04.1980peněžitý dar 500,00
Mužíček, Ondřej16.03.1984peněžitý dar 500,00
Mydlářová, Michala31.03.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mýlek, Stanislav20.06.1971peněžitý dar 200,00
Mýlek, Stanislav20.06.1971peněžitý dar 200,00
Mýlek, Stanislav20.06.1971peněžitý dar 200,00
Mýlek, Stanislav20.06.1971peněžitý dar 200,00
Mýlek, Stanislav20.06.1971peněžitý dar 200,00
Mýlek, Stanislav20.06.1971peněžitý dar 200,00
Mýlek, Stanislav20.06.1971peněžitý dar 200,00
Mýlek, Stanislav20.06.1971peněžitý dar 200,00
Mýlek, Stanislav20.06.1971peněžitý dar 200,00
Mynaříková, Dagmar18.10.1966bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Mynaříková, Dagmar18.10.1966bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Myslivcová Kopecká, Ludmila05.02.1977peněžitý dar 200,00
Myslivcová Kopecká, Ludmila05.02.1977peněžitý dar 500,00
Myslivcová Kopecká, Ludmila05.02.1977peněžitý dar 1 000,00
N+N spol. s.r.o.49815415bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Načeradský, Milouš02.06.1948peněžitý dar 500,00
Načeradský, Milouš02.06.1948peněžitý dar 1 000,00
Nadolecki, Pavel07.04.1982bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Nachtigall, Gabriela29.07.1989peněžitý dar 2 000,00
Nachtigall, Matyas29.10.2000peněžitý dar 200,00
Nachtigall, Matyas20.10.2000bezúplatné plnění 450,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Nachtigall, Petr20.09.1963peněžitý dar 3 000,00
Nachtmannová, Iva04.01.1976peněžitý dar 333,00
Naiclerová, Hana19.06.1972peněžitý dar 30 000,00
Najman, Jaroslav16.10.1958bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Najvárek, Michal21.06.1977peněžitý dar 500,00
Nakládal, Adam01.04.1997peněžitý dar 500,00
Nakládalová, Eva28.09.1965bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Nakládal, Tomáš20.07.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Náměstek, Radek20.02.1975peněžitý dar 200,00
Náměstek, Radek20.02.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Naučová, Marie19.03.1945bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 1 000,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 1 000,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 200,00
Navrátil, Jakub12.07.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Navrátil, Tomáš22.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 1 024,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 2 854,00
Navrkal, František15.09.1992bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Nečilová, Kateřina13.07.1984peněžitý dar 1 000,00
Nedform s.r.o.25383973bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banner)
Nejedlík, Pavel29.04.1992peněžitý dar 200,00
Nejedlý, Miroslav20.05.1990peněžitý dar 500,00
Nekvapil, Petr11.10.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Němec, David06.07.1971peněžitý dar 2 500,00
Němec, David06.07.1971peněžitý dar 5 000,00
Němec, Jan04.02.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 2 000,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 2 000,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 100,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 2 000,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 2 000,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 2 000,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 500,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 2 000,00
Němec, Jaroslav14.08.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Němec, Miroslav04.12.1958peněžitý dar 500,00
Němec, Miroslav04.12.1958peněžitý dar 1 000,00
Němec, Miroslav04.12.1958peněžitý dar 1 000,00
Němec, Miroslav04.12.1958peněžitý dar 500,00
Němec, Miroslav04.12.1958peněžitý dar 500,00
Němec, Pavel02.05.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Němeček, Petr22.09.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Němeček, Zbyněk08.06.1993peněžitý dar 500,00
Němeček, Zbyněk08.06.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Němečková, Ágnes17.06.1989peněžitý dar 1,00
Němečková, Ágnes17.06.1989peněžitý dar 300,00
Němečková, Jana05.06.1984peněžitý dar 1 000,00
Nerosty.cz65681266bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Neruda, Radek20.02.1968peněžitý dar 2 500,00
Neruda, Radek20.02.1968peněžitý dar 500,00
Neruda, Radek20.02.1968peněžitý dar 500,00
Neruda, Radek20.02.1968peněžitý dar 500,00
Nesibová, Eva10.01.1977peněžitý dar 250,00
Nesibová, Eva10.01.1977peněžitý dar 500,00
Nesnídal, Radek26.01.1991peněžitý dar 200,00
Nesrstová, Michaela21.01.1999peněžitý dar 500,00
Nesvadba, Ph.D., Ing.Zdeněk27.07.1966peněžitý dar 1 000,00
Nesvadba, Ph.D., Ing.Zdeněk27.07.1966peněžitý dar 1 000,00
Nesvadba, Ph.D., Ing.Zdeněk27.07.1966peněžitý dar 1 500,00
Nesvadba, Ph.D., Ing.Zdeněk27.07.1966peněžitý dar 1 500,00
Nesvadba, Ph.D., Ing.Zdeněk27.07.1966peněžitý dar 1 000,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Nešněra, Ladislav06.10.1970peněžitý dar 1 024,00
Nešpor, Jakub08.10.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Nešpor, Jakub08.10.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Nešpor, Jakub08.10.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Nešpor, Milan01.01.1984peněžitý dar 5 000,00
Netrestová, Jindřiška17.12.1975peněžitý dar 500,00
Netrestová, Jindřiška17.12.1975peněžitý dar 500,00
Netrh, Josef22.11.1987peněžitý dar 200,00
Neuhäusl, David10.01.1988peněžitý dar 1 000,00
Neuman Company s.r.o.25954768peněžitý dar 2 500,00
Neumannová, Marta26.02.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Nevima, Jiří06.05.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Nevrkla, Pavel16.12.1985peněžitý dar 29 040,00
Nevrlka, Lukáš07.01.1983peněžitý dar 100,00
Nevyjel, Jan29.03.1978peněžitý dar 1 000,00
Nezval, Luděk15.09.1970peněžitý dar 200,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 500,00
Nezvedová, Zuzana28.11.1988peněžitý dar 100,00
Nežádal, Tomáš02.05.1972peněžitý dar 1 000,00
Noha, Jaroslav09.06.1994peněžitý dar 100,00
Noha, Jaroslav09.06.1994peněžitý dar 100,00
Noha, Jaroslav09.06.1994peněžitý dar 100,00
Noha, Jaroslav09.06.1994peněžitý dar 100,00
Noha, Jaroslav09.06.1994peněžitý dar 100,00
Noha, Jaroslav09.06.1994peněžitý dar 100,00
Noha, Jaroslav09.06.1994peněžitý dar 100,00
Noha, Jaroslav09.06.1994peněžitý dar 100,00
Nohavicová, Eliška28.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Nolčová, Eva13.02.1962bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Nondek, Luboš14.06.1973bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Nosek, Jakub09.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Nosková, Alena02.07.1982peněžitý dar 375,00
Nosková, Zuzana12.02.1964peněžitý dar 1 000,00
Nováček, Radek07.06.1987peněžitý dar 500,00
Nováčková Obelczová, Věra29.11.1977peněžitý dar 200,00
Novák, David04.11.1993peněžitý dar 200,00
Novák, David21.05.2000bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Novák, Jakub14.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Novák, Jakub14.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Novák, Jakub14.08.1987peněžitý dar 500,00
Novák, Jan01.03.1997peněžitý dar 500,00
Novák, Jan19.01.1991peněžitý dar 300,00
Novák, Jan26.06.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Novák, Jiří05.05.1987peněžitý dar 200,00
Novák, Martin27.04.1983peněžitý dar 200,00
Novák, Michal10.05.1972peněžitý dar 4 000,00
Nováková, Blanka18.10.1982peněžitý dar 10 000,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 300,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 200,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 500,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 100,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 516,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 500,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 300,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 467,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 383,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 500,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 250,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 250,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 500,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 500,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 500,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 500,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 250,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 250,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 500,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 500,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 500,00
Nováková, Jarmila15.11.1985peněžitý dar 200,00
Nováková, Kateřina28.10.1995peněžitý dar 500,00
Nováková, Olga Nováková07.11.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Nováková, Soňa08.07.1998bezúplatné plnění 600,00 (pomoc při kampani)
Nováková, Veronika13.07.1988peněžitý dar 300,00
Nováková, veronika22.12.1968peněžitý dar 1 000,00
Novák, Pavel12.01.1980peněžitý dar 100,00
Novák, Petr19.02.1983peněžitý dar 500,00
Novák, Petr19.02.1983peněžitý dar 500,00
Novák, Petr06.12.1978peněžitý dar 200,00
Novák, Petr28.07.1980peněžitý dar 500,00
Novák, Petr28.07.1980peněžitý dar 500,00
Novák, Petr28.07.1980peněžitý dar 500,00
Novák, Tadeáš31.01.1989peněžitý dar 200,00
Nova, Mae07.04.1994peněžitý dar 500,00
Nova, Mae07.04.1994peněžitý dar 500,00
Nova, Mae07.04.1994peněžitý dar 500,00
Nova, Mae07.04.1994peněžitý dar 500,00
Nova, Mae07.04.1994peněžitý dar 500,00
Nova, Mae07.04.1994peněžitý dar 500,00
Nova, Mae07.04.1994peněžitý dar 500,00
Nova, Mae07.04.1994peněžitý dar 500,00
Nova, Mae07.04.1994peněžitý dar 500,00
Nova, Mae07.04.1994peněžitý dar 500,00
Nova, Mae07.04.1994peněžitý dar 500,00
Nová, Olga14.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Nová, Olga14.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Novosádová, Irena28.08.1966bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Novosádová, Irena28.08.1966bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Novotná Holovská, Pavla09.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Novotná Muchová, Hana28.08.1967peněžitý dar 250,00
Novotná, Adéla26.10.1996peněžitý dar 200,00
Novotná, Alena08.11.1987peněžitý dar 2 000,00
Novotná, Alena08.11.1987peněžitý dar 2 300,00
Novotná, Eliška12.04.1944peněžitý dar 1 000,00
Novotná, Eliška12.04.1944peněžitý dar 500,00
Novotná, Eliška12.04.1944peněžitý dar 250,00
Novotná, Hana30.10.1990bezúplatné plnění 150,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Novotná, Jana01.06.1989peněžitý dar 500,00
Novotná, Lucie20.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Novotná, Lucie20.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Novotná, Zdeňka28.09.1985peněžitý dar 500,00
Novotný, David08.04.1971peněžitý dar 1 000,00
Novotný, František10.07.1996peněžitý dar 100,00
Novotný, František10.07.1996peněžitý dar 100,00
Novotný, František10.07.1996peněžitý dar 100,00
Novotný, Jaromír03.07.1972bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Novotný, Lubomír22.02.1956peněžitý dar 1 000,00
Novotný, Lubomír22.02.1956peněžitý dar 500,00
Novotný, Lubomír22.02.1956peněžitý dar 500,00
Novotný, Petr05.12.1971peněžitý dar 200,00
Novotný, Roman05.08.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Novotný, Rostislav08.06.1970bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Novotný, Václav05.03.1987peněžitý dar 300,00
Novotný, Vladimír10.04.1985peněžitý dar 200,00
Novotný, Vojtěch19.11.1994peněžitý dar 500,00
Nový, Michal17.11.1981peněžitý dar 200,00
Nuc, Václav06.04.1992peněžitý dar 1 000,00
Nürnbergerová, Veronika09.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Nykel, Lumír05.10.1967peněžitý dar 500,00
Nykel, Lumír05.10.1967peněžitý dar 500,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 1 024,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 256,00
Nykles, Karel03.08.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Oborný, Radek14.06.1990peněžitý dar 1 234,00
Oborný, Radek14.06.1990peněžitý dar 5 000,00
Oborský, Pavel03.02.1989peněžitý dar 5 000,00
Obraz, Jakub03.04.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Obrdlík, Pavel25.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Odvárka, David22.06.1998peněžitý dar 200,00
Ojha, Raman29.10.2002bezúplatné plnění 300,00 (pomoc při kampani)
Okapa, Václav17.10.1986peněžitý dar 500,00
Okapa, Václav17.10.1986peněžitý dar 100,00
Okapa, Václav17.10.1986peněžitý dar 100,00
Oktavec, Jan02.01.1977peněžitý dar 500,00
Olbrechtová, Monika31.03.1998peněžitý dar 200,00
Olekšák, Petr22.06.1985peněžitý dar 1 000,00
Olekšák, Petr22.06.1985peněžitý dar 1 000,00
Olivová, Petra23.06.1993peněžitý dar 250,00
Olšák, Dalibor04.08.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Olšáková, Eliška29.06.1968bezúplatné plnění 250,00 (reklama na Facebooku)
Olšáková, Eliška29.06.1968bezúplatné plnění 250,00 (reklama na Facebooku)
Olšáková, Eliška29.06.1968bezúplatné plnění 250,00 (reklama na Facebooku)
Olšáková, Eliška29.06.1968bezúplatné plnění 350,00 (reklama na Facebooku)
Olšáková, Eliška29.06.1968bezúplatné plnění 500,00 (reklama na Facebooku)
Olšáková, Eliška29.06.1968bezúplatné plnění 750,00 (reklama na Facebooku)
Olšáková, Eliška29.06.1968bezúplatné plnění 750,00 (reklama na Facebooku)
Olšáková, Eliška29.06.1968bezúplatné plnění 1 250,00 (reklama na Facebooku)
Olšáková, Eliška29.06.1968bezúplatné plnění 10 035,00 (reklama na Facebooku)
Olšáková, Tereza09.05.1990peněžitý dar 500,00
Olša, Petr30.04.1986peněžitý dar 200,00
Olša, Petr30.04.1986peněžitý dar 200,00
OMIO INTERNATIONAL, spol. s r.o.25098501peněžitý dar 1,00
Onderka, Jakub06.07.1987peněžitý dar 150,00
Ondráčková, Apolena22.11.1993peněžitý dar 500,00
Ondra, Michal06.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Ondrisová, Daniela10.09.1952peněžitý dar 1 000,00
Ondrůj, Pavel14.03.1972peněžitý dar 500,00
Ondrůj, Pavel14.03.1972peněžitý dar 300,00
Ondrůj, Pavel14.03.1972peněžitý dar 200,00
Ondřej Cikánek04237099peněžitý dar 5 000,00
Ondřich, Bohumil05.07.1958peněžitý dar 1 000,00
Opatřil, Robert22.05.1994peněžitý dar 450,00
Opavský, Milan26.09.1962bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Opletal, Jan29.11.1990peněžitý dar 2 500,00
Opletalová, Magdalena14.10.1967peněžitý dar 1 000,00
Opltová, Michaela01.10.1985peněžitý dar 67 000,00
Opočenský, Luděk03.09.1999bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Orlický, Jan11.01.1988peněžitý dar 500,00
Orlický, Mikoláš18.10.1986peněžitý dar 2 000,00
Ornstová, Eva06.09.1961peněžitý dar 500,00
Ornstová, Eva07.01.1989peněžitý dar 200,00
Orság, Ondřej20.04.1991peněžitý dar 200,00
Orság, Ondřej20.04.1991peněžitý dar 200,00
Orság, Ondřej20.04.1991peněžitý dar 200,00
Orság, Ondřej20.04.1991peněžitý dar 500,00
Orság, Ondřej20.04.1991peněžitý dar 500,00
Orság, Ondřej20.04.1991peněžitý dar 500,00
Orság, Ondřej20.04.1991peněžitý dar 500,00
Ortodoncie a stomatologie s.r.o.03063097peněžitý dar 10 000,00
Ortová, Marta25.08.1991peněžitý dar 200,00
Osborne, Joseph13.08.2002bezúplatné plnění 450,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Ostrá, Vendula02.09.1977peněžitý dar 2 000,00
Ostrá, Vendula02.09.1977bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Ostrčil, Marek05.02.1986peněžitý dar 500,00
Osvald, Ladislav12.12.1975peněžitý dar 200,00
Otto, Jiří15.06.1971peněžitý dar 500,00
Ovocná školka Kukla63769841bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Ožana, Roman16.09.1981peněžitý dar 200,00
Ožana, Roman16.09.1981peněžitý dar 200,00
Ožanová, Jana17.01.1978peněžitý dar 400,00
Ožanová, Jana17.01.1978bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin a letáků)
Ožanová, Sarah28.11.1993peněžitý dar 300,00
P R A V E S, spol. s r.o.18230547bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pác, František09.03.1986peněžitý dar 200,00
Pacíková, Hana23.09.1962bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pacíková, Hana23.09.1962bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pacíková, Hana23.09.1962bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Padrnos, Michal05.02.1988peněžitý dar 500,00
Pagunadis, Nikos06.09.1953peněžitý dar 1 000,00
Pagunadis, Nikos06.09.1953peněžitý dar 1 000,00
Paikert, Alexandr03.12.1961peněžitý dar 200,00
Palatáš, Marcel29.06.1987peněžitý dar 400,00
Palečková, Magda04.12.1978peněžitý dar 200,00
Páleník, Miroslav05.05.1978peněžitý dar 1 000,00
Páleník, Miroslav05.05.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Panc, Miroslav14.12.1973peněžitý dar 500,00
Pánek, Daniel22.06.1976peněžitý dar 5 000,00
Pánek, David01.12.1978peněžitý dar 500,00
Pánek, Tomáš16.05.1979peněžitý dar 500,00
Pánek, Tomáš16.05.1979peněžitý dar 500,00
Pánek, Tomáš16.05.1979peněžitý dar 500,00
Páník, Marek06.05.1973peněžitý dar 100,00
Páník, Marek06.05.1973peněžitý dar 100,00
Páník, Marek06.05.1973peněžitý dar 100,00
Páník, Marek06.05.1973peněžitý dar 100,00
Páník, Marek06.05.1973peněžitý dar 100,00
Páník, Marek06.05.1973peněžitý dar 100,00
Páník, Marek06.05.1973peněžitý dar 100,00
Páník, Marek06.05.1973peněžitý dar 100,00
Páník, Marek06.05.1973peněžitý dar 100,00
Páník, Marek06.05.1973peněžitý dar 100,00
Papoušek, Jan28.07.1988peněžitý dar 100,00
Papoušek, Jan28.07.1988peněžitý dar 100,00
Papoušek, Jan28.07.1988peněžitý dar 100,00
Papoušek, Jan28.07.1988peněžitý dar 100,00
Papoušek, Jan28.07.1988peněžitý dar 100,00
Papoušek, Jan28.07.1988peněžitý dar 100,00
Papoušek, Jan28.07.1988peněžitý dar 100,00
Pardy, Filip10.02.1987peněžitý dar 200,00
Parchaňský, Václav25.10.1987peněžitý dar 1 000,00
Parchaňský, Václav25.10.1987peněžitý dar 500,00
Párnický, Peter15.03.1982peněžitý dar 500,00
Parry Vrána, Pascale28.01.1964peněžitý dar 1 500,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš08.02.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Paseka, David15.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Paseka, David15.04.1993peněžitý dar 2 000,00
Paschek, Pavel06.03.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Paschek, Pavel06.03.1967bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Pasierb, Adrián12.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Pašek, Martin09.03.1988bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Pašek, Roman21.01.1966peněžitý dar 500,00
Pašek, Roman21.01.1966peněžitý dar 500,00
Pašek, Roman21.01.1966peněžitý dar 500,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 500,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 500,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 500,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 500,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 500,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Paška, Jan08.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Paška, Marek12.04.1982peněžitý dar 2 000,00
Paška, Přemysl29.06.1983peněžitý dar 2 000,00
Patková, Jana16.01.1991peněžitý dar 200,00
Patková, Jana16.01.1991peněžitý dar 100,00
Pátková, Věra13.10.1948peněžitý dar 1 000,00
Patočka, Bronislav23.03.1988peněžitý dar 500,00
Paukner, David27.08.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Paulus, David21.07.1988peněžitý dar 500,00
Paur, Martin27.06.1974peněžitý dar 500,00
Paurová, Alice24.03.1970bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Paurová, Alice24.03.1970bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pávek, Jan27.05.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pavelec, Josef23.05.1988peněžitý dar 300,00
Pavel, Petr08.11.1974peněžitý dar 1 200,00
Pavlátka, Zdeněk10.04.1997peněžitý dar 500,00
Pavlíček, Jiri12.09.1952peněžitý dar 500,00
Pavlíček, Zdeněk11.06.1984peněžitý dar 200,00
Pavlíčková, Barbora18.02.1993peněžitý dar 250,00
Pavlíčková, Hana16.11.1988bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Pavlik, Jakub24.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Pavlík, Richard04.10.1953bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pavliska, David01.02.1991peněžitý dar 200,00
Pavlov, Denis22.04.1983peněžitý dar 500,00
Pavlov, Denis22.04.1983peněžitý dar 200,00
Pavlov, Denis22.04.1983peněžitý dar 300,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pawlus, Jan25.10.1989peněžitý dar 200,00
Pazdera, David04.09.1998bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pazdera, Jaromír19.08.1942peněžitý dar 500,00
Pazderka, Tomáš17.07.1985peněžitý dar 2 500,00
Pazderová, Nikola30.06.1994bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Pazourek, Martin01.05.1989peněžitý dar 250,00
Pazourek, Martin01.05.1989peněžitý dar 500,00
Pazourek, Martin01.05.1989peněžitý dar 500,00
Pažoutová, Marie03.10.1983bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pažout, Pavel30.05.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pažout, Pavel07.10.1994bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pažout, Pavel30.05.1978bezúplatné plnění 450,00 (vyvěšení banneru)
Pažout, Pavel07.10.1974bezúplatné plnění 200,00 (práce dobrovolníka)
Pěček, Jan24.11.2000peněžitý dar 500,00
Pěč, Stanislav26.11.1985peněžitý dar 200,00
Pech, Jan28.04.1989peněžitý dar 200,00
Pejčochová, Michaela30.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Pejcha, Hana23.09.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pejcha, Hana23.04.1966bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pejšek, Robert11.02.1981peněžitý dar 500,00
Pek, Jiří12.11.1986peněžitý dar 1 000,00
Pek, Jiří12.11.1986peněžitý dar 20 000,00
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 512,00
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 32 768,00
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 4 096,00
Peksa, Vlastimil18.02.1988peněžitý dar 1 000,00
Peksová, Lada14.10.1990peněžitý dar 2 000,00
Pelanová, Jana28.09.1984peněžitý dar 250,00
Pelanová, Jana28.09.1984peněžitý dar 250,00
Pelanová, Jana28.09.1984peněžitý dar 250,00
Pelanová, Jana28.09.1984peněžitý dar 250,00
Pelanová, Jana28.09.1984peněžitý dar 250,00
Pelanová, Jana28.09.1984peněžitý dar 250,00
Pelanová, Jana28.09.1984peněžitý dar 250,00
Pelanová, Jana28.09.1984peněžitý dar 250,00
Pelanová, Jana28.09.1984peněžitý dar 250,00
Pelanová, Jana28.09.1984peněžitý dar 250,00
Pelanová, Jana28.09.1984peněžitý dar 250,00
Pelant, Martin01.06.1982peněžitý dar 500,00
Pelc, Miloslav21.09.1976peněžitý dar 1 200,00
Pelešková, Martina17.07.1981peněžitý dar 200,00
Pelešková, Martina17.07.1981peněžitý dar 200,00
Pellant, Lukáš08.09.1999peněžitý dar 200,00
Pellant, Lukáš08.09.1999peněžitý dar 200,00
Pellant, Lukáš08.09.1999peněžitý dar 200,00
Pellant, Lukáš08.09.1999peněžitý dar 200,00
Pellant, Lukáš08.09.1999peněžitý dar 200,00
Pelnař, Ondřej03.12.1975bezúplatné plnění 300,00 (vyvěšení banneru)
Pelzmann Schwarzová, Michaela26.11.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pena Seldon, Mark05.04.1977peněžitý dar 2 500,00
PentaGen s.r.o.27865410peněžitý dar 750 000,00
Pernica, Tomáš05.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Pernica, Tomáš05.09.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Perný, Tomáš04.10.1979peněžitý dar 500,00
Pertl, Jiří05.01.1981peněžitý dar 200,00
Peša, Dalimil31.12.1994peněžitý dar 2 500,00
Pešán, Jan03.02.1987peněžitý dar 500,00
Pešán, Jan03.02.1987peněžitý dar 500,00
Pešán, Jan03.02.1987peněžitý dar 500,00
Pešán, Jan03.02.1987peněžitý dar 500,00
Pešán, Jan03.02.1987peněžitý dar 500,00
Pešán, Jan03.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Pešán, Jan03.02.1987peněžitý dar 500,00
Pešán, Jan03.02.1987peněžitý dar 500,00
Pešek, Tadeáš14.03.1988peněžitý dar 2 500,00
Pešková, Klára02.04.1985peněžitý dar 5 000,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 500,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 1 000,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 200,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 200,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 200,00
Pešl, Dmitrij23.08.1990peněžitý dar 2 500,00
Pešoutová, Jaroslava23.08.1978peněžitý dar 300,00
Peták, Tomáš25.02.1992peněžitý dar 1 000,00
Petera, Josef05.02.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Petera, Michal24.11.1983peněžitý dar 10 000,00
Peterka, Martin30.01.1957peněžitý dar 1 000,00
Peterka, Tomáš12.09.1986peněžitý dar 200,00
Petlach, Michal01.01.1984peněžitý dar 500,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 500,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 100,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 100,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 100,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 100,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 100,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 100,00
Petráková, Veronika12.10.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Petrásek, Daniel10.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Štefan30.12.1962peněžitý dar 500,00
Petrik, Ondřej24.01.1955bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Petr, Jan28.02.1952peněžitý dar 1 000,00
Petr, Josef03.09.1957bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Petrlík, Ondřej17.10.1988peněžitý dar 200,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 500,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petr, Otakar13.01.1983bezúplatné plnění 4 000,00 (pronájem výlepových ploch)
Petrová, Ivana26.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Petrová, Ivana26.08.1980bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru 2x)
Petrová, Jitka07.11.1975peněžitý dar 100,00
Petrová, Jitka07.11.1975peněžitý dar 100,00
Petrová, Jitka07.11.1975peněžitý dar 100,00
Petrová, Jitka07.11.1975peněžitý dar 100,00
Petrová, Jitka07.11.1975peněžitý dar 100,00
Petrová, Jitka07.11.1975peněžitý dar 100,00
Petrová, Jitka07.11.1975peněžitý dar 100,00
Petrová, Jitka07.11.1975peněžitý dar 100,00
Petrov, Jan23.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Petrov, Roman19.10.1977peněžitý dar 200,00
Petrov, Roman19.10.1977peněžitý dar 200,00
Petrov, Roman19.10.1977peněžitý dar 200,00
Petrov, Roman19.10.1977peněžitý dar 200,00
Petrov, Roman19.10.1977peněžitý dar 200,00
Petrov, Roman19.10.1977peněžitý dar 200,00
Petrov, Roman19.10.1977peněžitý dar 200,00
Petrov, Roman19.10.1977peněžitý dar 200,00
Petrov, Roman19.10.1977peněžitý dar 200,00
Petrov, Roman19.10.1977peněžitý dar 200,00
Petrusková, Helena25.02.1945peněžitý dar 1 000,00
Petrusková, Helena25.02.1945peněžitý dar 1 717,00
Petrův, Tomáš26.11.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Petruželová, Monika22.03.1962peněžitý dar 500,00
Petržílka, Radek09.01.1968bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Petřek, Pavel07.03.1982peněžitý dar 500,00
Petřík, Karel21.05.1998peněžitý dar 200,00
Petřkovská, Jitka09.04.1990bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Petyovský, Tomáš30.03.1984peněžitý dar 300,00
Pevná, Denisa28.08.1993bezúplatné plnění 150,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Pexa, Tomáš17.04.1978peněžitý dar 300,00
Pexa, Tomáš17.04.1978peněžitý dar 200,00
Pham, Toan Thang07.05.1968peněžitý dar 5 000,00
Pham, Toan Thang07.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Pham, Toan Thang07.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Pham, Toan Thang07.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Philipp, Martin10.09.1997peněžitý dar 500,00
Philipp, Martin10.09.1997bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Piálek, Onřej11.11.1987peněžitý dar 5 000,00
Picka, Jan28.02.1994bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Picka, Libor18.04.1964peněžitý dar 60 000,00
Picka, Libor18.04.1964bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Picmaus, Slávek10.11.1979peněžitý dar 150,00
Picmaus, Slávek10.11.1979peněžitý dar 150,00
Picmaus, Slávek10.11.1979peněžitý dar 150,00
Picmaus, Slávek10.11.1979peněžitý dar 150,00
Picmaus, Slávek10.11.1979peněžitý dar 150,00
Picmaus, Slávek10.11.1979peněžitý dar 500,00
Pifka, Tomáš29.01.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pikalová, Miloslava19.04.1966peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 500,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 1 500,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 100 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 100 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 5 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 50 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 5 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 450,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Zdeněk03.10.1984peněžitý dar 1 000,00
Pilát, Josef15.09.1933bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pilát, Lukáš20.07.1985bezúplatné plnění 651,00 (tisk letáků)
Pilát, Miloš21.06.1960bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pilát, Tomáš03.03.1980peněžitý dar 200,00
Pilchová, Daniela14.12.1989peněžitý dar 200,00
Pilík, Jan13.03.1984peněžitý dar 333,00
Pilzová, Zuzana13.10.1983peněžitý dar 1 000,00
Pilzová, Zuzana13.10.1983peněžitý dar 1 000,00
Pincová, Martina10.11.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pindej, Vlastimil09.01.1976peněžitý dar 200,00
Pinkava, Jiří01.12.1949bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pisárová, Soňa08.06.1972bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pisár, Robert22.06.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Písková, Ivana22.08.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Písková, Ivana22.08.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Píša, Jan04.05.1990peněžitý dar 500,00
Piškula, David22.07.1994peněžitý dar 500,00
Píšova, Markéta30.09.1997bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Píštěk, Ondřej02.09.1979peněžitý dar 1 000,00
Pištěková, Zdeňka04.12.1954peněžitý dar 200,00
Pittnerová, Šárka14.09.1998bezúplatné plnění 1 000,00 (pomoc při kampani)
Pivnice U mrtvoly72900776bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pivoňka Vaňková, Pavla31.10.1976bezúplatné plnění 9 800,00 (fb reklama)
Pivoňka Vaňková, Pavla31.10.1976bezúplatné plnění 800,00 (bannery)
Pivoňka, Petr26.04.1965bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pižl, Tomáš08.08.1990bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Plachetka, Lukáš22.06.1996peněžitý dar 200,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 15 000,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 1 000,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 300,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 300,00
Plachý, Jaromír19.03.1986peněžitý dar 300,00
Plamínková, Jana27.06.1959bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Planeta, Petr10.09.1976peněžitý dar 700,00
Planeta, Petr10.09.1976peněžitý dar 700,00
Planeta, Petr10.09.1976peněžitý dar 600,00
Plánička, Lukáš03.08.1993bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Pláteník, Ondřej28.05.1988peněžitý dar 500,00
Platilová, Daniela26.06.1979peněžitý dar 500,00
Platko, Ondřej25.06.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Platko, Ondřej25.06.1985bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin a letáků)
Plavcová, Jarmila21.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Plavcová, Jarmila21.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Plavcová, Jarmila21.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Plavcová, Jarmila21.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Pleskotová, Jana12.08.1979peněžitý dar 300,00
Plesník, Václav19.01.1965bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Pleticha, Petr18.03.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pleva, David27.03.1985peněžitý dar 1 000,00
Plevný, Miroslav12.10.1965bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Plch, Dušan02.04.1973peněžitý dar 75,00
Plíšková, Věra09.03.1951bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Plocek, Jan17.05.1953peněžitý dar 4 000,00
Plocek, Jan17.05.1953peněžitý dar 4 000,00
Plocek, Jan17.05.1953peněžitý dar 4 000,00
Plocek, Jan17.05.1953peněžitý dar 4 000,00
Plocek, Jan17.05.1953peněžitý dar 4 000,00
Plocek, Jan17.05.1953peněžitý dar 4 000,00
Plocek, Jan17.05.1953peněžitý dar 4 000,00
Plochová Hlávková, Marie05.02.1975peněžitý dar 500,00
Plochová Hlávková, Marie05.02.1975peněžitý dar 500,00
PNEUMO-NB s.r.o.05903386peněžitý dar 5 000,00
Podgorný, Pavel26.05.1983bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podivinský, Tomáš04.02.2005peněžitý dar 100,00
Podliska, Vojtěch22.07.1998peněžitý dar 100,00
Podliska, Vojtěch22.07.1998peněžitý dar 100,00
Podliska, Vojtěch22.07.1998peněžitý dar 100,00
Podliska, Vojtěch22.07.1998peněžitý dar 100,00
Podliska, Vojtěch22.07.1998peněžitý dar 100,00
Podliska, Vojtěch22.07.1998peněžitý dar 100,00
Podliska, Vojtěch22.07.1998peněžitý dar 100,00
Podliska, Vojtěch22.07.1998peněžitý dar 100,00
Podliska, Vojtěch22.07.1998peněžitý dar 100,00
Podliska, Vojtěch22.07.1998peněžitý dar 100,00
Podolská, Kateřina06.12.1966peněžitý dar 1 000,00
Podroužková, Veronika04.07.1966peněžitý dar 250,00
Podulka, Dorian31.03.1982peněžitý dar 500,00
Podulka, Dorian31.03.1982peněžitý dar 500,00
Podzemská, Tereza28.12.1996peněžitý dar 111,00
Podzimková, Jana06.03.1968peněžitý dar 5 000,00
Pohanka, Jaromír10.05.1938peněžitý dar 2 000,00
Pohl, Jakub21.03.1991peněžitý dar 200,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 2 000,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Pohorský, Pavel12.05.1988peněžitý dar 200,00
Pohorský, Pavel12.05.1988peněžitý dar 100,00
Pochylý, Marek29.08.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pochylý, Marek29.08.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pokorná, Barbora14.02.1991peněžitý dar 500,00
Pokorná, Barbora08.04.1998peněžitý dar 200,00
Pokorná, Markéta16.08.1991peněžitý dar 250,00
Pokorná, Věra05.01.1995peněžitý dar 300,00
Pokorný, Antonín21.04.1949peněžitý dar 300,00
Pokorný, Antonín21.04.1949peněžitý dar 300,00
Pokorný, Antonín21.04.1949peněžitý dar 300,00
Pokorný, Antonín21.04.1949peněžitý dar 300,00
Pokorný, Antonín21.04.1949peněžitý dar 300,00
Pokorný, Antonín21.04.1949peněžitý dar 300,00
Pokorný, Antonín21.04.1949peněžitý dar 300,00
Pokorný, Ivo02.11.1951peněžitý dar 500,00
Pokorný, Lukáš12.04.1980peněžitý dar 500,00
Pokorný, Lukáš12.04.1980peněžitý dar 250,00
Pokorný, Martin05.02.1973peněžitý dar 1 000,00
Pokorný, Vít19.03.1974peněžitý dar 1 000,00
Poláček, Jaromír18.03.1988peněžitý dar 200,00
Poláček, Petr01.02.1980peněžitý dar 500,00
Polák, Jan04.08.1996peněžitý dar 1 000,00
Polák, Jan04.08.1996peněžitý dar 1 000,00
Polák, Jan04.08.1996peněžitý dar 500,00
Polák, Jan27.06.1990peněžitý dar 200,00
Polák, Jan04.08.1996peněžitý dar 1 000,00
Polák, Martin19.07.1990peněžitý dar 1 000,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 150,00
Polák, Michal10.05.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Polák, Miroslav08.02.1966bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Poláková, Michaela09.10.1974bezúplatné plnění 350,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Polák, Zbyněk21.01.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Polánská, Hana16.04.1958bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Polánská, Hana16.04.1958bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Polánský, Adam06.08.1990bezúplatné plnění 30 000,00 (propagace na sociálních sítích, pronájem variaposter, zábor lavičky)
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 10 000,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Roman04.11.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Polášek, Josef26.01.1991peněžitý dar 500,00
Polášek, Josef26.01.1991peněžitý dar 1 000,00
Polášek, Martin29.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 500,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Polášková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Poledníková, Markéta29.04.1993peněžitý dar 500,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 200,00
Politické hnutí SENÁTOR 2106695205peněžitý dar 100 000,00
Polívka, Jan10.05.1995peněžitý dar 500,00
Polívka, Jan10.05.1995peněžitý dar 200,00
Polívka, Jan10.05.1995peněžitý dar 200,00
Polívka, Jan10.05.1995peněžitý dar 200,00
Pollak, Matěj05.02.2000bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Polmanová, Pavlína04.11.1987peněžitý dar 200,00
Polman, Petr29.12.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Polochová, Eliška27.09.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pomschar, Evžen07.05.1969peněžitý dar 250,00
Pomschar, Evžen07.05.1969peněžitý dar 250,00
Ponroy Vamberová, Šárka26.07.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Popelář, David15.09.1991peněžitý dar 500,00
Popela, Tomáš22.09.1984peněžitý dar 200,00
Pope, Rostislav04.11.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Porada, Petr01.02.1982peněžitý dar 200,00
Porada, Petr01.02.1982peněžitý dar 200,00
Porada, Petr01.02.1982peněžitý dar 200,00
Porada, Petr01.02.1982peněžitý dar 200,00
Porada, Petr01.02.1982peněžitý dar 200,00
Porada, Petr01.02.1982peněžitý dar 200,00
Porada, Petr01.02.1982peněžitý dar 200,00
Porada, Petr01.02.1982peněžitý dar 200,00
Porada, Petr01.02.1982peněžitý dar 200,00
Porteš, Petr05.09.1983peněžitý dar 500,00
Porteš, Petr05.09.1983peněžitý dar 500,00
Porteš, Petr05.09.1983peněžitý dar 500,00
Portyš, Pavel13.05.1977peněžitý dar 300,00
Portyš, Pavel13.05.1977peněžitý dar 500,00
Porubová, Eliška19.10.2003bezúplatné plnění 300,00 (pomoc při kampani)
Pos, Adam05.03.2003bezúplatné plnění 200,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Pösel, Robert01.02.1990peněžitý dar 500,00
Posker, Rostislav22.04.1978peněžitý dar 5 000,00
Posmyk, Daniel13.10.1976peněžitý dar 50,00
Pospíchal, Jan04.06.2000peněžitý dar 50,00
Pospisil, Petr09.06.1992peněžitý dar 500,00
Pospisil, Zdenek03.11.1955peněžitý dar 200,00
Pospíšil, Lukáš09.02.1986peněžitý dar 2 000,00
Pospíšilová, Iveta03.11.1963peněžitý dar 500,00
Pospíšilová, Iveta03.10.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pospíšilová, Soňa06.09.1984bezúplatné plnění 150,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Pospíšil, Václav11.12.1991peněžitý dar 500,00
Pospíšil, Václav11.12.1991peněžitý dar 500,00
Pospíšil, Václav11.12.1991peněžitý dar 500,00
Pospíšil, Václav11.12.1991peněžitý dar 200,00
Pospíšil, Václav11.12.1991peněžitý dar 5 000,00
POSPITRANS s.r.o.27599451bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banner)
Poštová, Adéla05.11.1976peněžitý dar 500,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 666,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 1 111,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 1 111,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 15 000,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 1 111,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 1 111,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 15 000,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 1 111,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 1 111,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 1 111,00
Pošvář, Jan16.05.1985bezúplatné plnění 6 100,00 (reklama na facebooku)
Pouzarová, Veronika06.04.1980peněžitý dar 250,00
Pozdníček, Martin26.02.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Poživilová, Dominika20.08.1980peněžitý dar 500,00
Poživil, Václav13.04.1943bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Prager, Michal10.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Prager, Michal10.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Prager, Michal10.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Prager, Michal10.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Prager, Michal10.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Prager, Michal10.01.1981peněžitý dar 1 000,00
PRAKTIK SVITAVY s.r.o.06432581peněžitý dar 200,00
PRAKTIK SVITAVY s.r.o.06432581peněžitý dar 200,00
PRAKTIK SVITAVY s.r.o.06432581peněžitý dar 200,00
PRAKTIK SVITAVY s.r.o.06432581peněžitý dar 5 000,00
PRAKTIK SVITAVY s.r.o.06432581peněžitý dar 200,00
PRAKTIK SVITAVY s.r.o.06432581peněžitý dar 200,00
PRAKTIK SVITAVY s.r.o.06432581peněžitý dar 200,00
PRAKTIK SVITAVY s.r.o.06432581peněžitý dar 200,00
PRAKTIK SVITAVY s.r.o.06432581peněžitý dar 200,00
PRAKTIK SVITAVY s.r.o.06432581peněžitý dar 200,00
PRAKTIK SVITAVY s.r.o.06432581peněžitý dar 200,00
PRAKTIK SVITAVY s.r.o.06432581peněžitý dar 200,00
Prášil, Jaroslav22.04.1947peněžitý dar 500,00
Prášil, Jaroslav22.04.1947peněžitý dar 500,00
Prášil, Jaroslav22.04.1947bezúplatné plnění 600,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Pražáková, Naďa09.06.1953peněžitý dar 1 000,00
Pražáková, Naďa09.06.1953peněžitý dar 1 000,00
Preclík, Jakub23.07.1998bezúplatné plnění 200,00 (práce dobrovolníka)
Pretlová, Markéta26.08.1966peněžitý dar 500,00
Prchal Pavlíčková, Radmila15.07.1974peněžitý dar 500,00
Prchal Pavlíčková, Radmila15.07.1974peněžitý dar 5 000,00
Prchal Pavlíčková, Radmila15.07.1974peněžitý dar 2 000,00
Prikner, Lukáš23.12.1999bezúplatné plnění 150,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Prinz, Tomáš11.05.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Profant, Ondřej02.05.1988peněžitý dar 6 000,00
Profant, Ondřej02.05.1988peněžitý dar 6 000,00
Profant, Ondřej02.05.1988peněžitý dar 131 072,00
Profant, Ondřej02.05.1988peněžitý dar 20 000,00
Profant, Ondřej02.05.1988peněžitý dar 4 096,00
Procházka, Jana22.05.1969bezúplatné plnění 200,00 (práce dobrovolníka)
Procházka, Jiří19.04.1983peněžitý dar 500,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 2 000,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 2 000,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 2 000,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 2 000,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 300,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 300,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 300,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 300,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 250,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomáš20.08.1987peněžitý dar 200,00
Procházka, Tomislav08.09.1969bezúplatné plnění 1 600,00 (vyvěšení banneru)
Procházka, Vojtěch14.06.1982peněžitý dar 500,00
Procházková, Eliška16.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Eliška16.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Eliška16.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Eliška16.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Eliška16.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Eliška16.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Eliška16.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Eliška16.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Eliška16.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Eliška16.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Eliška16.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Eliška16.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Marie22.09.1943bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Procházková, Marie22.09.1943bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 300,00
Prokop, Lukas08.01.1978peněžitý dar 222,00
Prokop, Matyáš10.03.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Prokop, Tomáš20.01.1987peněžitý dar 5 000,00
Prokšová Zuská, Lenka21.07.1986peněžitý dar 500,00
Protivínská, Andrea02.01.1979peněžitý dar 300,00
Prouza, Tomáš01.01.1988peněžitý dar 200,00
Provazník, Jan13.12.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Provazníková, Anna13.01.1989bezúplatné plnění 800,00 (práce dobrovolníka)
Provodovský, František22.06.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Provodovský, František22.06.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Provodovský, František22.06.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Provodovský, František22.06.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Průcha, Michaela08.06.1972peněžitý dar 100,00
Průchová, Alena22.12.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Průchová, Kristýna18.03.1985peněžitý dar 250,00
Průchová, Kristýna06.12.1983peněžitý dar 200,00
Průša, Miroslav24.10.1994peněžitý dar 1 000,00
Přecechtělová, Jana12.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Přeček, Martin23.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Přeček, Martin23.12.1981peněžitý dar 200,00
Přeček, Martin23.12.1981peněžitý dar 200,00
Přeček, Martin23.12.1981peněžitý dar 200,00
Přibáň, Jakub31.01.1999peněžitý dar 2 500,00
Přibíková, Petra07.04.1982peněžitý dar 600,00
Přibil, Martin09.11.1960peněžitý dar 5 000,00
Příbramský, Jan05.03.1984peněžitý dar 400,00
Přibyl, Martin03.11.1978peněžitý dar 500,00
Přikryl, Jan23.12.1979peněžitý dar 200,00
Přikryl, Jan28.12.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Přikrylová, Gabriela11.09.1976bezúplatné plnění 800,00 (Roznos novin do schránek)
Přindiš, Jan18.02.1995peněžitý dar 1 000,00
Přindišová, Klára12.10.1991peněžitý dar 200,00
Příplatová, Lenka18.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Přívratský, Petr01.05.1998peněžitý dar 250,00
Psotiaková, Veronika27.01.1996bezúplatné plnění 200,00 (roznos 1 den)
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jiří06.11.1971peněžitý dar 200,00
Ptáček, Karel06.07.1982peněžitý dar 2 000,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 2 345,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 1 200,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 1 200,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 1 200,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 1 200,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 1 200,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 400,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 300,00
Ptáčková, Jana29.10.1956peněžitý dar 1 000,00
Pudil, František19.11.1960peněžitý dar 200,00
Pudivítr, Petr13.07.1978peněžitý dar 200,00
Puchýř, Jan26.08.1991peněžitý dar 500,00
Pujman, Ivo19.01.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Pulkráb, Jan01.03.1985peněžitý dar 250,00
Půlpán Kheková, Jana25.09.1976peněžitý dar 250,00
Puščák, Michal12.07.1990peněžitý dar 200,00
Půta, Martin13.09.1971bezúplatné plnění 600,00 (práce dobrovolníka)
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Raciac, Josef19.03.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Rác, Igor26.03.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Račák, Rostislav18.06.1991peněžitý dar 2 000,00
Rada, Daniel11.10.1984peněžitý dar 500,00
Radiměřský, Miroslav03.02.1986peněžitý dar 500,00
Radiměřský, Miroslav03.02.1986peněžitý dar 500,00
Radiměřský, Miroslav03.02.1986peněžitý dar 500,00
Radiměřský, Miroslav03.02.1986peněžitý dar 500,00
Radiměřský, Miroslav03.02.1986peněžitý dar 500,00
Radiměřský, Miroslav03.02.1986peněžitý dar 500,00
Radiměřský, Miroslav03.02.1986peněžitý dar 500,00
Radiměřský, Miroslav03.02.1986peněžitý dar 500,00
Radiměřský, Miroslav03.02.1986peněžitý dar 500,00
Radiměřský, Miroslav03.02.1986peněžitý dar 500,00
Radiměřský, Miroslav03.02.1986peněžitý dar 500,00
Radoň, David10.01.1995peněžitý dar 200,00
Raffaj, Jan24.07.1987peněžitý dar 200,00
Rain, Jaromír08.01.1958peněžitý dar 200,00
Rain, Jaromír08.01.1958peněžitý dar 200,00
Rain, Jaromír08.01.1958peněžitý dar 200,00
Rajmon, Ondřej23.08.1997peněžitý dar 200,00
Raková, Lucie07.11.1988peněžitý dar 500,00
Rakovský, Jan23.09.1975bezúplatné plnění 400,00 (Roznos novin do schránek)
Rakušan, Ivo13.07.1978peněžitý dar 137,00
Rakušan, Ivo13.07.1978peněžitý dar 137,00
Rakušan, Ivo13.07.1978peněžitý dar 137,00
Rakušan, Ivo13.07.1978peněžitý dar 200,00
Rakušan, Vít16.06.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Ramašeuski, Andrej18.07.1970peněžitý dar 1 290,00
Rambousková, Bohdana18.09.1978peněžitý dar 2 000,00
Rambousková, Bohdana18.09.1978peněžitý dar 5 000,00
Rambousková, Tereza06.06.1987peněžitý dar 500,00
Ranč, Václav09.11.1981peněžitý dar 400,00
Randusová, Alžběta26.03.1989peněžitý dar 250,00
Randusová, Alžběta26.03.1989peněžitý dar 250,00
Randusová, Alžběta26.03.1989peněžitý dar 250,00
Randusová, Alžběta26.03.1989peněžitý dar 250,00
Randusová, Alžběta26.03.1989peněžitý dar 250,00
Randusová, Alžběta26.03.1989peněžitý dar 250,00
Randusová, Alžběta26.03.1989peněžitý dar 250,00
Randusová, Alžběta26.03.1989peněžitý dar 250,00
Randusová, Alžběta26.03.1989peněžitý dar 250,00
Randusová, Alžběta26.03.1989peněžitý dar 250,00
Randusová, Alžběta26.03.1989peněžitý dar 250,00
Randus, Tomáš01.08.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Rangl, Jiří14.11.1972peněžitý dar 1 000,00
Ransdorf, Jakub11.05.1998peněžitý dar 500,00
Ráslová, Pavlína24.07.1988bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Raszyk, Jan26.02.1985peněžitý dar 200,00
Raszyk, Jan26.02.1985peněžitý dar 500,00
Rašínová, Iva28.06.1960peněžitý dar 500,00
Raška, Jakub07.11.1986peněžitý dar 2 500,00
Ratajík, Jiří27.03.1978peněžitý dar 2 500,00
Rataj, Michael28.09.1969bezúplatné plnění 800,00 (vyvěšení banneru)
Ratajová, Jaroslava22.03.1945bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Rauschertová, Karolína24.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Rayová, Roxana17.11.1995peněžitý dar 500,00
Razímová, Iva Václava08.12.1965peněžitý dar 1 000,00
Rédr, Martin18.09.1976peněžitý dar 500,00
Reich, Bořek26.12.1997peněžitý dar 200,00
Reichl, Pavel28.06.1985peněžitý dar 300,00
Reichl, Pavel28.06.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Reichl, Petr13.02.1982peněžitý dar 1 000,00
Reiner, David01.07.1985peněžitý dar 200,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Reiter, Pavel16.01.1985peněžitý dar 250,00
Rejchrt, Martin07.02.1986peněžitý dar 200,00
Rejchrt, Martin07.02.1986peněžitý dar 200,00
Rejchrt, Martin07.02.1986peněžitý dar 200,00
Rejchrt, Martin07.02.1986peněžitý dar 200,00
Rejchrt, Martin07.02.1986peněžitý dar 200,00
Rejchrt, Martin07.02.1986peněžitý dar 200,00
Rejchrt, Martin07.02.1986peněžitý dar 500,00
Rejchrt, Martin07.02.1986peněžitý dar 500,00
Rejšková, Lada13.05.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Rejšková, Tereza04.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rejthar, Edvard28.12.1988peněžitý dar 300,00
Remeš, Jan05.11.1988peněžitý dar 500,00
Remiš, Radoslav11.01.1978peněžitý dar 200,00
Remundová, Ivona27.03.1983peněžitý dar 200,00
Remundová, Ivona27.03.1983peněžitý dar 200,00
Remundová, Ivona27.03.1983peněžitý dar 200,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, David09.03.1970peněžitý dar 250,00
Rendl, Štěpán19.08.1975peněžitý dar 5 000,00
Renza, Jiří26.04.1989peněžitý dar 1 500,00
Reventa a.s.10799419peněžitý dar 10 000,00
Rezek, Jiří23.01.1983peněžitý dar 3 000,00
Rezek, Jiří23.01.1983peněžitý dar 50 000,00
Rezek, Jiří23.01.1983peněžitý dar 400,00
Rezková, Miroslava18.12.1972peněžitý dar 500,00
Rieger, Jiří28.10.1981peněžitý dar 250,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 500,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 100 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 9 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 20 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richtr, Jan12.08.1981peněžitý dar 67,00
Richtr, Jan12.08.1981peněžitý dar 100,00
Richtr, Jan12.08.1981peněžitý dar 100,00
Richtr, Jan12.08.1981peněžitý dar 67,00
Ríos, Tannia04.09.1983peněžitý dar 200,00
Ríos, Tannia04.09.1983peněžitý dar 200,00
Ríos, Tannia04.09.1983peněžitý dar 200,00
Ríos, Tannia04.09.1983peněžitý dar 200,00
Ríos, Tannia04.09.1983peněžitý dar 200,00
Ríos, Tannia04.09.1983peněžitý dar 500,00
Rippel, Milan28.10.1980peněžitý dar 200,00
ROAD to INTEREST s.r.o.24708712peněžitý dar 50 000,00
ROAD to INTEREST s.r.o.24708712peněžitý dar 1 000 000,00
Rob, Ondřej17.09.1984peněžitý dar 200,00
Rodák, Martin09.06.1991peněžitý dar 200,00
Roesel s.r.o.05794048peněžitý dar 2 000,00
Roesel s.r.o.05794048peněžitý dar 2 500,00
Rogers, Jakub19.08.2000bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Rogusová, Petra22.06.1966peněžitý dar 200,00
Rogusová, Petra22.06.1966peněžitý dar 200,00
Roháč, Jan26.02.1987peněžitý dar 5 000,00
Rokosová, Michaela29.07.1992peněžitý dar 100,00
Rolenec, Filip19.08.1996peněžitý dar 500,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolník, Marián03.01.1997bezúplatné plnění 400,00 (pomoc s kontaktní kampaní)
Roman Hájek88600432peněžitý dar 1 111,00
Rompotl, Tomáš11.12.1995peněžitý dar 1 000,00
Ronovský, Aleš11.07.1985bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin a letáků)
Rosenberg, Michal04.08.1991peněžitý dar 500,00
Rosendorf, Martin28.12.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Róth, David24.06.1994peněžitý dar 250,00
Roubal, Tomáš25.03.1990peněžitý dar 1 000,00
Roubíček, Jiří04.06.1986peněžitý dar 200,00
Roubíček, Jiří04.06.1986peněžitý dar 450,00
Roubíček, Jiří04.06.1986peněžitý dar 1 000,00
Roubíček, Jiří04.06.1986bezúplatné plnění 10 000,00 (fb reklam, polepy)
Roubínek, Lubomír02.12.1977peněžitý dar 2 000,00
Roubínek, Lubomír02.12.1977peněžitý dar 200,00
Rousová, Šárka03.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Rousová, Šárka03.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Rousová, Šárka07.04.1982bezúplatné plnění 800,00 (vyvěšení banneru)
Rous, Roman17.08.1972peněžitý dar 1 000,00
Rous, Vít22.12.1982peněžitý dar 500,00
Rous, Vít22.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Rozhoň, Václav03.01.1996peněžitý dar 200,00
Rozsíval, Ladislav28.03.1983bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Rozsypal, Jan31.03.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Roztočil, Bohuslav04.05.1966peněžitý dar 1 000,00
Roztočilová, Alena06.01.1989peněžitý dar 500,00
Rožník, Štěpán08.06.1997peněžitý dar 250,00
Rucká, Hana03.10.1957bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Ondřej16.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Ručka, Zdeněk11.09.1982peněžitý dar 5 000,00
Runštuk, Lukáš27.05.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Ruse, Helmut02.12.1964bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Rusóová, Blanka08.05.1977peněžitý dar 500,00
Rusóová, Blanka08.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Rut, Adam05.05.1986peněžitý dar 5 000,00
Rut, Adam05.05.1986peněžitý dar 5 000,00
Rutter, Lidmila25.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Ružbatský, Vojtěch29.09.1990peněžitý dar 500,00
Růžička, Ondřej02.01.1985peněžitý dar 500,00
Růžička, Rastislav10.01.1984peněžitý dar 1 000,00
Růžičková, Miloslava03.11.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Růžičková, Tereza18.04.1989peněžitý dar 200,00
Ryba, Kuba06.08.1984peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybářová, Petra28.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Rýslerová, Petra11.01.1987peněžitý dar 250,00
Ryszawy, Jiří30.11.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Ryšánek, David29.09.1982peněžitý dar 200,00
Ryšánek, David29.09.1982peněžitý dar 200,00
Ryšánek, David29.09.1982peněžitý dar 250,00
Ryšánek, Stanislav01.03.1992peněžitý dar 200,00
Ryšavý, Lukáš23.09.1997peněžitý dar 250,00
Ryšavý, Lukáš23.09.1997peněžitý dar 50,00
Ryšavý, Štěpán06.11.1984peněžitý dar 300,00
Ryška, Radim08.12.1976peněžitý dar 600,00
Řebíček, Miroslav10.07.1977peněžitý dar 300,00
Řeháčková, Jitka23.09.1986peněžitý dar 200,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řehoř, Petr14.04.1965peněžitý dar 38 160,00
Řehůřek, Martin27.06.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Řepka, Matuš19.02.1977peněžitý dar 2 500,00
Řepka, Rostislav25.04.1962bezúplatné plnění 300,00 (vyvěšení banneru)
Řepková, Kateřina16.12.1987peněžitý dar 500,00
Řezáčová, Iva24.12.1963peněžitý dar 200,00
Řezáčová, Iva24.12.1963peněžitý dar 500,00
Řezníček, Martin23.01.1990peněžitý dar 1 500,00
Říha, Petr11.09.1960peněžitý dar 1 000,00
Říha, Tadeáš23.08.1988peněžitý dar 1 000,00
Říha, Tadeáš23.08.1988peněžitý dar 1 000,00
Říha, Václav11.12.1977peněžitý dar 1 000,00
Říkovský, Miroslav15.04.1984peněžitý dar 500,00
Římskokatolická farnost Pavlovice u Kojetína62858513bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru 2x)
S.K. Rváčov, z.s.43499082bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sabó, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabó, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabó, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabó, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabó, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabó, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabó, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabó, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabó, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabó, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabó, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sačko, Vojtěch30.07.1991peněžitý dar 1 000,00
Sadecký, Jakub07.01.1993peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.1983peněžitý dar 200,00
Sál, Karel17.06.1987peněžitý dar 500,00
Samek, Josef09.10.1992peněžitý dar 500,00
Samková, Lucie20.06.1994peněžitý dar 500,00
Sáňková, Jitka29.09.1978peněžitý dar 500,00
SATEL Liberec z.s.43225128bezúplatné plnění 494,00 (vyvěšení banneru)
SATEL Liberec z.s.43225128bezúplatné plnění 475,00 (vyvěšení banneru)
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satori, Tomáš13.09.1988peněžitý dar 700,00
Satori, Tomáš13.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Satori, Tomáš13.09.1988peněžitý dar 2 000,00
Sauer, Dominik04.09.1976peněžitý dar 4 096,00
Sazeček, Tomáš13.02.1986bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Sázel, Jiří26.03.1984peněžitý dar 300,00
Sázel, Jiří26.03.1984peněžitý dar 300,00
Sázel, Jiří26.03.1984peněžitý dar 300,00
Sázel, Jiří26.03.1984peněžitý dar 300,00
Sázel, Jiří26.03.1984peněžitý dar 300,00
Sázel, Jiří26.03.1984peněžitý dar 300,00
Sázel, Jiří26.03.1984peněžitý dar 300,00
Sázel, Jiří26.03.1984peněžitý dar 300,00
Sázel, Jiří26.03.1984peněžitý dar 300,00
Sázel, Vojtěch18.04.1983peněžitý dar 3 000,00
Sázel, Vojtěch18.04.1983peněžitý dar 2 000,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 500,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 200,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 200,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 200,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 200,00
Sazonov, Eugen28.10.1984peněžitý dar 200,00
Sebján, Jan16.11.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Secký, Matěj28.06.1983bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sečkař, Dominik10.07.1996peněžitý dar 500,00
Sedláček, Aleš21.08.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sedláček, Jan25.02.1974peněžitý dar 250,00
Sedláček, Jan25.02.1974peněžitý dar 500,00
Sedláček, Jan25.02.1974peněžitý dar 500,00
Sedláček, Ladislav07.05.1949bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sedláček, Tomáš02.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Sedláček, Václav14.07.2001bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sedláčková, Irena15.04.1974peněžitý dar 500,00
Sedláčková, Lucie13.03.1993peněžitý dar 500,00
Sedlák, Jan15.10.1987peněžitý dar 200,00
Sedlák, Martin15.03.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sedmihradský, Milan25.09.1975bezúplatné plnění 300,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Seguin, Lucie01.12.1973bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Sehnal, Martin26.11.1967peněžitý dar 3 000,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991bezúplatné plnění 300,00 (roznos novin a letáků)
Seidl, Michal13.10.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Seifertová, Šárka26.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Sejkora, Jakub01.03.1968peněžitý dar 1 000,00
Seker, Jiří31.03.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sekničková, Lucie11.08.1984bezúplatné plnění 150,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Selingerová, Radmila13.06.1956peněžitý dar 500,00
Sellers-Zajíc, Jan16.08.1986peněžitý dar 1 000,00
Sellers-Zajíc, Jan16.08.1986peněžitý dar 1 000,00
Sellers-Zajíc, Jan16.08.1986peněžitý dar 10 000,00
Selner, Ondřej25.10.1990peněžitý dar 200,00
Seménka, Michal02.06.1992peněžitý dar 10 000,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Sequens, Filip04.05.1982peněžitý dar 200,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 10,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 10,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 10,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 10,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 1,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 450,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 520,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 250,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 10,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 300,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shaposhnikov, Denis24.03.1977peněžitý dar 5 000,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 500,00
Scheiberová, Adéla18.08.1999bezúplatné plnění 2 000,00 (pomoc při kampani)
Schenk, Ondřej12.02.1987peněžitý dar 500,00
Scherbaum, Jan04.06.1990peněžitý dar 1 000,00
Scherbaum, Jan04.06.1990peněžitý dar 1 000,00
Scherbaum, Jan04.06.1990peněžitý dar 5 000,00
Schikorová, Martina21.12.1990bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Schilke, Viktor12.10.2002bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Schmied, Petr23.05.1984peněžitý dar 777,00
Schmied, Petr23.05.1984peněžitý dar 777,00
Schmied, Petr23.05.1984peněžitý dar 777,00
Schmied, Petr23.05.1984peněžitý dar 777,00
Schmied, Petr23.05.1984peněžitý dar 777,00
Schmied, Petr23.05.1984peněžitý dar 777,00
Schmied, Petr23.05.1984peněžitý dar 777,00
Schmied, Petr23.05.1984peněžitý dar 777,00
Schmied, Petr23.05.1984peněžitý dar 777,00
Schmied, Petr23.05.1984bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Schmoranz, Tereza28.03.1983peněžitý dar 200,00
Schneider, Filip30.10.1990peněžitý dar 500,00
Schneider, Filip30.10.1990peněžitý dar 500,00
Schneider, Filip30.10.1990peněžitý dar 500,00
Schneider, Filip30.10.1990peněžitý dar 500,00
Schneider, Filip30.10.1990peněžitý dar 500,00
Schneider, Filip30.10.1990peněžitý dar 500,00
Schneider, Filip30.10.1990peněžitý dar 500,00
Schneider, Filip30.10.1990peněžitý dar 500,00
Schönbeková, Dita06.10.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Schram, Stanley03.01.1952peněžitý dar 5 000,00
Schwarzová, Lucie15.02.1989peněžitý dar 500,00
Schwarz, Václav21.09.1988peněžitý dar 500,00
Síč, Michal21.01.1986peněžitý dar 500,00
Sidorin, Vojtěch13.12.1982peněžitý dar 500,00
Sidorin, Vojtěch13.12.1982peněžitý dar 500,00
Sieberová, Marie11.12.1991peněžitý dar 500,00
Siegel, Jan20.10.1991peněžitý dar 200,00
Siegel, Jan20.10.1991peněžitý dar 300,00
Siegel, Jan20.10.1991peněžitý dar 5 000,00
Siegl, Petr15.04.1994peněžitý dar 1 000,00
Sigmund, Jan25.03.1991peněžitý dar 200,00
Sikač, Jiří17.10.1951bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Síkora, Tomáš18.03.1983peněžitý dar 200,00
Síkora, Vít04.07.1995peněžitý dar 1 000,00
Simkanič, Radek08.04.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sirotek, Libor29.09.1980peněžitý dar 1 000,00
Sirový, Michal30.08.1989peněžitý dar 5 000,00
Sirůček a Patík s.r.o.27236161bezúplatné plnění 500,00 (lavička)
Sita, Jaroslav28.02.1979peněžitý dar 5 000,00
Sita, Jaroslav28.02.1979peněžitý dar 5 000,00
Siváček, Ivan05.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Sivák, Tomáš10.12.1993bezúplatné plnění 800,00 (Roznos novin do schránek)
Skácel, Václav16.01.1977peněžitý dar 500,00
Skalický, Michal25.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Skalický, Michal25.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Skalický, Michal25.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Skalka, Zdeněk01.01.1990bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Skalníková, Michaela08.04.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Skalníková, Michaela08.04.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Skalník, Zdeněk01.09.1971peněžitý dar 500,00
Skálová, Barbora23.03.1982peněžitý dar 300,00
Skálová, Jana23.12.1957bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Skálová, Zuzana20.06.1961peněžitý dar 2 000,00
Sklář, Dominik02.06.1998peněžitý dar 500,00
Skopalíková, Božena20.10.1942bezúplatné plnění 200,00 (Prostor pro vyvěšení plachty 2x1 m)
Skopalíková, Jana27.02.1993peněžitý dar 15 000,00
Skopal, Pavel03.02.1978peněžitý dar 300,00
Skopal, Pavel03.02.1978peněžitý dar 200,00
Skopal, Vilém29.09.1989peněžitý dar 1 000,00
Skramlík, Jakub20.09.1978peněžitý dar 200,00
Skřížalová, Michaela24.02.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Skuhravý, Matěj31.01.2001bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Skuhrová, Jindra24.10.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Skutilová, Lenka28.08.1994peněžitý dar 500,00
Skýpala, Petr11.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Slabý, Petr22.10.1981peněžitý dar 1 000,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Petr14.11.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sládková, Lucie16.08.1982peněžitý dar 3 000,00
Sládková, Věra18.10.1971peněžitý dar 1 000,00
Sládková, Věra18.10.1971peněžitý dar 1 000,00
Sláma, Pavel25.08.1986peněžitý dar 200,00
Sláma, Pavel25.08.1986peněžitý dar 200,00
Sláma, Pavel25.08.1986peněžitý dar 200,00
Slaměna, Adam27.08.1993peněžitý dar 250,00
Slaměna, Adam27.08.1993peněžitý dar 250,00
Slaměna, Adam27.08.1993peněžitý dar 250,00
Slaměna, Adam27.08.1993peněžitý dar 250,00
Slaměna, Adam27.08.1993peněžitý dar 250,00
Slaměna, Adam27.08.1993peněžitý dar 250,00
Slaměna, Adam27.08.1993peněžitý dar 250,00
Slaměna, Eliška19.11.1991peněžitý dar 5 000,00
Slaný, Filip29.09.2001bezúplatné plnění 600,00 (roznos novin)
Slavatová, Eliška15.05.1998peněžitý dar 500,00
Slavětínský, Jan12.11.1983peněžitý dar 5 000,00
Slavětínský, Jan12.11.1983peněžitý dar 50 000,00
Slavíčků, Honza15.09.1981peněžitý dar 500,00
Slavíčků, Honza15.09.1981peněžitý dar 500,00
Slavíčků, Honza15.09.1981peněžitý dar 500,00
Slavíčků, Honza15.09.1981peněžitý dar 500,00
Slavíčků, Honza15.09.1981peněžitý dar 500,00
Slavíčků, Honza15.09.1981peněžitý dar 500,00
Slavíčků, Honza15.09.1981peněžitý dar 5 000,00
Slavík, Jan16.05.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Slavík, Marek24.01.1989peněžitý dar 200,00
Slávka, Ivo29.09.1966peněžitý dar 2 000,00
Slezák, Daniel15.03.1989peněžitý dar 250,00
Slezák, Daniel15.03.1989peněžitý dar 250,00
Slezák, Daniel15.03.1989peněžitý dar 250,00
Slezák, Daniel15.03.1989peněžitý dar 250,00
Slezák, Daniel15.03.1989peněžitý dar 250,00
Slíva, Michal19.03.1985bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Slíž, Štěpán21.03.1980peněžitý dar 500,00
Slováková, Kateřina26.04.1967bezúplatné plnění 150,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Slovák, Tomáš04.10.2001peněžitý dar 500,00
Sluková, Michaela24.09.1990peněžitý dar 500,00
Smazalová, Jaromíra26.02.1948bezúplatné plnění 800,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Smetana, Josef24.02.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Smetana, Lukáš23.08.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Smetana, Lukáš23.08.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Smetanová, Marcela31.10.1975peněžitý dar 500,00
Smetanová, Marcela31.10.1975peněžitý dar 1 500,00
Smoliuk, Oleksii30.04.1984peněžitý dar 200,00
Smoliuk, Oleksii30.04.1984peněžitý dar 200,00
Smoliuk, Oleksii30.04.1984peněžitý dar 200,00
Smoljak, David08.02.1959bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Smol, Robert05.12.1979peněžitý dar 100,00
Smol, Robert05.12.1979peněžitý dar 100,00
Smol, Robert05.12.1979peněžitý dar 100,00
Smol, Robert05.12.1979peněžitý dar 100,00
Smol, Robert05.12.1979peněžitý dar 100,00
Smutek, Daniel21.06.1977peněžitý dar 500,00
Smutný, Václav26.11.1996peněžitý dar 500,00
Smyčka, Václav05.05.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Smyčková, Lenka06.11.1967peněžitý dar 200,00
Smyčková, Libuše10.10.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sneidr, Jan12.10.1977peněžitý dar 500,00
Snížek, Jiří13.07.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Sobek, Pavel29.03.1973peněžitý dar 1 000,00
Sobočík, Jakub22.05.1990peněžitý dar 100,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobotka, Radek24.07.1985peněžitý dar 500,00
Sobotová, Jana23.10.1961bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sodoma, Václav07.06.1994bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sodomka, Pavel06.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Sodomka, Walter08.10.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Socha, Petr11.12.1971peněžitý dar 500,00
Socha, Petr11.12.1971peněžitý dar 1 000,00
Sochor, Zdenek28.10.1960peněžitý dar 500,00
Soják, Jakub01.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Sokol, Zdeněk26.04.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Solar, Jan23.03.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Soria Rojas, Pablo Fernando10.01.1984peněžitý dar 5 000,00
Sork, Stanislav04.07.1950bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Soukup Tůmová, Terézia15.12.1988peněžitý dar 500,00
Soukup, Jan12.09.1983peněžitý dar 500,00
Soukup, Pavel12.06.1986peněžitý dar 1 000,00
Soumar, Josef07.08.1985peněžitý dar 200,00
Soumar, Josef07.08.1985bezúplatné plnění 5 000,00 (fb reklama)
Sovíček, Rostislav28.12.1974peněžitý dar 1 000,00
Spolek pro podporu liberální demokracie ČR09509071peněžitý dar 2 500 000,00
Sportovně rekreační služby s r.o.47546808bezúplatné plnění 500,00 (lavička)
Springinsfeld, Petr12.04.1998peněžitý dar 450,00
Stacho, Jakub21.11.1984peněžitý dar 800,00
Stacho, Jakub21.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Stako42228468bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Stako42228468bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Stalmach, Ladislav27.06.1970peněžitý dar 600,00
Staněk, Daniel12.05.1993peněžitý dar 2 000,00
Stanek, Frantisek04.11.1955peněžitý dar 2 000,00
Staněk, František04.11.1955bezúplatné plnění 600,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Staněk, Jiří25.01.1990peněžitý dar 2 000,00
Staněk, Jiří25.01.1990peněžitý dar 2 500,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 700,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin15.11.1960peněžitý dar 250,00
Staněk, Martin14.10.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Staněk, Martin14.10.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Staňková, Nicol29.03.1992bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Stará, Věra22.02.1972bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Stárek, Pavel01.05.1984peněžitý dar 200,00
Stark, Daniel19.11.2000bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Starková, Soňa18.04.1949bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 597,85 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 66,06 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 1 403,87 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 435,00 (Facebook DPH - dopočet)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 7 000,00 (Pergl David DPP - odpovídač)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 80 280,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 552,45 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 5 000,00 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 17 748,82 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 4 472,76 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 2 389,37 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 318,34 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 7 000,00 (Pergl David DPP - odpovídač)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 79 394,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 6 402,00 (Facebook DPH - dopočet)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 127,55 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 12 815,23 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 500,00 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 3 949,79 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 175,96 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 2 334,89 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 80 280,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 4 180,00 (Facebook DPH - dopočet)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 754,00 (Hofman Štěpán zákonné pojištění)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 118,30 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 250,00 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 5 000,00 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 3 058,67 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 80 280,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 1 770,00 (Facebook DPH - dopočet)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 500,00 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 500,00 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 20 000,00 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 6 966,98 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 500,00 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 80 280,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 5 979,00 (Facebook DPH - dopočet)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 80 280,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 756,00 (Hofman Štěpán zákonné pojištění)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 80 280,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 80 451,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 8 985,66 (CCS PHM - auto Rakušan - srpen)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 1 210,00 (Město Uherské Hradiště zábor na lavičku)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 12 000,00 (Pražák Petr tvorba a střih videa)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 4 991,25 (Tiskárna Jelínek trička STČ)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 80 280,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 9 539,14 (CCS PHM - auto Rakušan - září)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 26 760,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer - poměrná část)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 3 326,30 (CCS PHM - auto Rakušan - říjen - poměrná část)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 757,00 (Hofman Štěpán zákonné pojištění)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 20 000,00 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 4 200,00 (Facebook DPH - dopočet)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 500,00 (Nakládal Tomáš Facebook STAN Praha)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 375,00 (Tkáč Miroslav mediální prezentace pro Pardubický kraj)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 17 500,00 (Tyč Matěj volební koordinátor)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 67,36 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 772,42 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 432,64 (Facebook promo)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 268,00 (Facebook DPH - dopočet)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 15 000,00 (mSTAN videa a medializace - souhrn)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 84,00 (Hofman Štěpán zákonné pojištění - poměrná část)
Starostové a Nezávislí26673908bezúplatné plnění 12 400,00 (A centrum Kladno tisk)
Starostové a Nezávislí26673908peněžitý dar 78 750,00
Starostové a Nezávislí26673908peněžitý dar 78 750,00
Starostové a Nezávislí26673908peněžitý dar 78 750,00
Starostové a Nezávislí26673908peněžitý dar 78 750,00
Starostové a Nezávislí26673908peněžitý dar 78 750,00
Starostové pro Liberecký kraj71339485bezúplatné plnění 162 000,00 (volební noviny)
Stašek, Petr05.01.1976peněžitý dar 1 010,00
Stašek, Petr05.01.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Stavebniny Dobříš - Iveta Cihelková74759485bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banner)
Steger, Ondřej06.09.1975peněžitý dar 500,00
Steger, Ondřej06.09.1975peněžitý dar 500,00
Steger, Ondřej06.09.1975peněžitý dar 500,00
Steger, Ondřej06.09.1975peněžitý dar 500,00
Steger, Ondřej06.09.1975peněžitý dar 500,00
Steger, Ondřej06.09.1975peněžitý dar 500,00
Steger, Ondřej06.09.1975peněžitý dar 500,00
Stehlík, Ladislav09.08.1978peněžitý dar 900,00
Stehlíková, Iva11.12.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Stehlíková, Iva11.12.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Stehlíková, Iva11.12.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Stehlíková, Iva11.12.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Stehlíková, Iva11.12.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Stehno, Miloslav07.08.1948bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Stejskal, Jaromír28.08.1957bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Stejskal, Karel19.05.1970peněžitý dar 201,00
Stejskalová, Petra15.06.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Stejskal, Pavel04.05.1984peněžitý dar 500,00
stereoIT s.r.o.29030897peněžitý dar 1 000,00
Stibal, Aleš18.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Stibal, Aleš18.02.1978peněžitý dar 1 500,00
Stibalová, Kateřina26.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Stibalová, Kateřina26.07.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Stiburek, Šimon25.06.1989peněžitý dar 500,00
Stiburek, Šimon25.06.1989peněžitý dar 1 000,00
Stodola, František24.02.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Stodola, František24.02.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Stojanová, Kateřina28.06.1998peněžitý dar 200,00
Stojanová, Kateřina28.06.1998bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Stomatologie Fryšták s.r.o.29288002peněžitý dar 5 000,00
Strachotová, Erika17.11.1991peněžitý dar 500,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 31 250,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, Jan19.10.1984peněžitý dar 200,00
Stransky, Libor11.04.1984peněžitý dar 2 500,00
Strnad, Martin12.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Strnad, Michal04.08.1969peněžitý dar 999,00
Strnadová, Karin01.09.1974peněžitý dar 1 000,00
Strnadová, Petra08.08.1985peněžitý dar 50,00
Strojírna Litvínov s.r.o.25405756bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Strouhalová, Blanka05.05.1965peněžitý dar 10 000,00
Strouhal, Zdeněk11.07.1958bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Strouhal, Zdeněk11.07.1958bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Strouhal, Zdeněk11.07.1958bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Strýc, Pavel16.01.1987peněžitý dar 1 000,00
Středa, Ota15.02.1954peněžitý dar 200,00
Stříbrný, Vladimír12.01.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Stříž, Michal20.04.1989peněžitý dar 2 000,00
Stříž, Michal20.04.1989peněžitý dar 1 000,00
Studio Animato s. r. o.27545571peněžitý dar 500,00
Studio Animato s. r. o.27545571peněžitý dar 5 000,00
Studio Animato s. r. o.27545571peněžitý dar 5 000,00
Studio Animato s. r. o.27545571peněžitý dar 5 000,00
Studio Animato s. r. o.27545571peněžitý dar 5 000,00
Studio Animato s. r. o.27545571peněžitý dar 5 000,00
Studio Animato s. r. o.27545571peněžitý dar 5 000,00
Studio Animato s. r. o.27545571peněžitý dar 5 000,00
Stupka, Michal11.07.1975peněžitý dar 500,00
Sturm, Radoslav12.07.2000peněžitý dar 200,00
Subota, Bohdan11.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Subota, Bohdan11.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Subota, Bohdan11.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Suchá, Barbora12.12.1985peněžitý dar 1 000,00
Suchan, Martin24.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Sucharda, Patrik13.02.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sucharda, Patrik13.02.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sucharda, Patrik13.02.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sucharda, Patrik13.02.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Suchý, Jan25.05.1949bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Suchý, Jan25.05.1949bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Suchý, Jiří07.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Suk, Jiří29.03.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Susek, Miroslav13.04.1988peněžitý dar 200,00
Susek, Miroslav13.04.1988peněžitý dar 200,00
Susek, Miroslav13.04.1988peněžitý dar 200,00
Susek, Miroslav13.04.1988peněžitý dar 500,00
Susek, Miroslav13.04.1988peněžitý dar 500,00
Susek, Miroslav13.04.1988peněžitý dar 500,00
Sušický, Jakub10.01.2001bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sušil, Jiří15.07.1981peněžitý dar 200,00
Sušil, Jiří15.07.1981peněžitý dar 100,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svatoňová, Marie24.11.1993bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Svatoš, Jiří22.11.1956bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Světnička, Lukáš08.10.1976peněžitý dar 500,00
Světnička, Lukáš08.10.1976peněžitý dar 2 500,00
Sviták, Jan20.08.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sviták, Jan20.08.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Svoboda, Dan16.10.1987peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Dominik03.08.1994bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Svoboda, Dominik03.08.1994bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan17.10.1989peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan17.10.1989peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan17.10.1989peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan17.10.1989peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan21.04.1983peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan17.10.1989peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan17.10.1989peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 5 000,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan17.10.1989peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 5 000,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan17.10.1989peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 250,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan17.10.1989peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 250,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan17.10.1989peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 250,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jiří22.06.1984peněžitý dar 100,00
Svoboda, Jiří22.06.1984peněžitý dar 500,00
Svoboda, Jiří22.06.1984peněžitý dar 500,00
Svoboda, Jiří22.06.1984peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Jiří22.06.1984peněžitý dar 2 000,00
Svoboda, Jiří11.12.1980peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jiří22.06.1984peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Jiří22.06.1984peněžitý dar 2 500,00
Svoboda, Jiří22.06.1984peněžitý dar 3 000,00
Svoboda, Martin20.03.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Svoboda, Michael13.05.1994bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Svoboda, Pavel11.05.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Svoboda, Radek28.05.1994peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Tomáš08.06.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Svobodová, Jolanta27.11.1968bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Svobodová, Jolanta27.11.1968bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Svobodová, Kateřina14.04.1966peněžitý dar 1 000,00
Svobodová, Klára26.06.1989peněžitý dar 500,00
Svobodová, Sabina05.11.1998peněžitý dar 75,00
Svobodová, Zuzana14.12.1970peněžitý dar 1 000,00
Svojše, Otakar30.06.1988peněžitý dar 200,00
Svrček, Jiří25.10.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
SYAST s.r.o.26180669bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banner)
Sychrová, Karolína13.12.1998bezúplatné plnění 600,00 (roznos 3 dní)
Sýkora, Jaroslav24.07.1984peněžitý dar 200,00
Sýkora, Jaroslav24.07.1984peněžitý dar 200,00
Sýkora, Jaroslav24.07.1984peněžitý dar 200,00
Sýkora, Jaroslav24.07.1984peněžitý dar 200,00
Sýkora, Jaroslav24.07.1984peněžitý dar 200,00
Sýkora, Jaroslav24.07.1984peněžitý dar 200,00
Sýkora, Jaroslav24.07.1984peněžitý dar 200,00
Sýkora, Jaroslav24.07.1984peněžitý dar 200,00
Sýkora, Tomáš20.08.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sýkorová, Eliška25.06.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sýkorová, Eva20.01.1994peněžitý dar 250,00
Sýkorová, Eva20.01.1994peněžitý dar 500,00
Sýkorová, Eva30.04.1956bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru 2x)
Sýkorová, Vladimíra21.03.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Sýkorová, Vlaďka21.03.1963peněžitý dar 100,00
Sýkorová, Vlaďka21.03.1963peněžitý dar 200,00
Sýkorová, Vlaďka21.03.1963peněžitý dar 200,00
Sýkorová, Vlaďka21.03.1963peněžitý dar 200,00
Sýkorová, Vlaďka21.03.1963peněžitý dar 200,00
Sýkorová, Vlaďka21.03.1963peněžitý dar 200,00
Sýkorová, Vlaďka21.03.1963peněžitý dar 200,00
Sýkorová, Vlaďka21.03.1963peněžitý dar 200,00
Sýkorová, Vlaďka21.03.1963peněžitý dar 200,00
Sýkorová, Vlaďka21.03.1963peněžitý dar 200,00
Sýkorová, Vlaďka21.03.1963peněžitý dar 200,00
Synková, Mariana07.07.1988peněžitý dar 1 000,00
Synpo46504711bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Synpo46504711bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Syptáková, Lucie21.07.1995bezúplatné plnění 300,00 (pomoc při kampani)
Syptáková, Lucie21.07.1995bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Syptáková, Lucie21.07.1995bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Syptáková, Lucie21.07.1995bezúplatné plnění 300,00 (roznos novin a letáků)
Syrová, Kateřina07.03.1992peněžitý dar 500,00
Syrová, Kateřina07.03.1992peněžitý dar 500,00
Sysel, Vojtěch01.07.1987peněžitý dar 1 000,00
Syslový, Jana24.01.1974bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Szabó, Jana20.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Székelyová, Vendula31.12.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Szerynska, Jana25.10.1975peněžitý dar 1 000,00
Szerynska, Jana25.10.1975peněžitý dar 100,00
Szerynska, Jana25.10.1975peněžitý dar 500,00
Szerynska, Jana25.10.1975peněžitý dar 100,00
Szerynska, Jana25.10.1975peněžitý dar 100,00
Szerynska, Jana25.10.1975peněžitý dar 100,00
Szerynska, Jana25.10.1975peněžitý dar 100,00
Szerynska, Jana25.10.1975peněžitý dar 100,00
Szerynska, Jana25.10.1975peněžitý dar 100,00
Szkanderová, Věra30.01.1967bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Szlauer, Martin27.11.1993peněžitý dar 500,00
Szlauer, Martin27.11.1993peněžitý dar 500,00
Szlauer, Martin27.11.1993peněžitý dar 500,00
Szlauer, Martin27.11.1993peněžitý dar 500,00
Szlauer, Martin27.11.1993peněžitý dar 500,00
Szlauer, Martin27.11.1993peněžitý dar 500,00
Szlauer, Martin27.11.1993peněžitý dar 500,00
Szlauer, Martin27.11.1993peněžitý dar 500,00
Sztachová, Věra05.10.1945peněžitý dar 1 000,00
Sztachová, Věra05.10.1945peněžitý dar 1 000,00
Sztachová, Věra05.10.1945peněžitý dar 500,00
Sztachová, Věra05.10.1945peněžitý dar 500,00
Sztachová, Věra05.10.1945peněžitý dar 1 000,00
Sztachová, Věra05.10.1945peněžitý dar 1 500,00
Šabaková, Natálie05.12.2000peněžitý dar 200,00
Šabata, Petr26.09.1983peněžitý dar 5 000,00
Šabata, Petr26.09.1983peněžitý dar 2 000,00
Šafářová, Hana29.01.1959bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šafránková, Šárka01.10.1964peněžitý dar 200,00
Šafránková, Šárka01.10.1964bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šácha, Dominik24.03.1994peněžitý dar 500,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 500,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 200,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šálek, Petr23.08.1995peněžitý dar 100,00
Šalomoun, Michal21.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Šalplachta, Jiří23.06.1958peněžitý dar 200,00
Šalplachta, Jiří23.06.1958peněžitý dar 200,00
Šalplachta, Jiří23.06.1958peněžitý dar 200,00
Šalplachta, Jiří23.06.1958peněžitý dar 200,00
Šalplachta, Jiří23.06.1958peněžitý dar 200,00
Šalplachta, Jiří23.06.1958peněžitý dar 200,00
Šalplachta, Jiří23.06.1958peněžitý dar 200,00
Šalplachta, Jiří23.06.1958peněžitý dar 200,00
Šamárek, Václav28.04.1994peněžitý dar 500,00
Šamšula, Jiří20.06.1979peněžitý dar 500,00
Šamšula, Petr05.09.1983peněžitý dar 500,00
Šance na návrat,z.s.04499786peněžitý dar 250,00
Šance na návrat,z.s.04499786peněžitý dar 250,00
Šanovec, Václav04.06.1986bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Šarapatka, Radim15.01.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šebelová, Michaela16.06.1982bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Šebesta, Lubomír29.06.1962bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šefl, Kryštof19.10.1990peněžitý dar 500,00
Šefl, Kryštof19.10.1990peněžitý dar 1 000,00
Šeflová, Andrea01.02.1999peněžitý dar 500,00
Šefraná, Věra Adina22.06.1982peněžitý dar 400,00
Šefraná, Věra Adina22.06.1982peněžitý dar 200,00
Šelmek, Tomáš22.04.1992peněžitý dar 200,00
Šembera, Jan07.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Šemík, Roman14.01.1962peněžitý dar 500,00
Šemík, Roman14.01.1962peněžitý dar 500,00
Šemík, Roman14.01.1962peněžitý dar 200,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 500,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 500,00
Šenk, Aleš20.03.1998bezúplatné plnění 2 000,00 (pomoc při kampani)
Šenk, Jiří20.02.1983peněžitý dar 200,00
Šenkýř, Stanislav15.06.1999peněžitý dar 250,00
Šerclová, Zuzana19.01.1961peněžitý dar 3 000,00
Šereg, Jozef16.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Šesták, Jan03.09.1983bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šetka, Jáchym04.02.2004bezúplatné plnění 250,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Šetka, Martin07.02.1991bezúplatné plnění 300,00 (roznos novin a letáků)
Ševčík, Filip15.02.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Ševčík, Ondřej20.02.1992peněžitý dar 1 000,00
Ševčíková, Kateřina30.10.1981peněžitý dar 75,00
Šibal, Petr09.07.1968bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šídlo, Petr21.01.1964peněžitý dar 5 000,00
Šídlo, Tomáš02.08.1968peněžitý dar 3 000,00
Šigutová, Veronika05.09.1996peněžitý dar 1 000,00
Šigut, Roman25.02.1977bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Šichman, Patrik20.02.1974peněžitý dar 500,00
Šichová, Jaroslava15.08.1956bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 1 000,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilhánová, Kateřina21.06.1953peněžitý dar 1 000,00
Šillíková, Tereza20.08.1984peněžitý dar 500,00
Šimáčková, Gabriela31.03.1978peněžitý dar 350,00
Šimáčková, Jana16.07.1957peněžitý dar 1 000,00
Šimáková, Andrea15.10.1987peněžitý dar 250,00
Šimáková, Andrea15.10.1987peněžitý dar 250,00
Šimčík, Antonín18.09.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šimčíková, Alena05.03.1964bezúplatné plnění 200,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Šimeček, Alexej04.04.1948bezúplatné plnění 400,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Šimeček, Petr28.06.1979peněžitý dar 1 000,00
Šimečková, Magda28.09.1979peněžitý dar 500,00
Šimek, David16.11.1980peněžitý dar 50 000,00
Šimek, Josef18.06.2000peněžitý dar 400,00
Šimek, Petr07.03.1986peněžitý dar 500,00
Šimíček, Šimon23.10.1997bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šimková, Irena02.03.1960bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šimková, Markéta13.08.1966peněžitý dar 500,00
Šimková, Markéta13.08.1966peněžitý dar 1 000,00
Šimková, Markéta13.08.1966peněžitý dar 1 000,00
Šimková, Nikola22.06.1995bezúplatné plnění 150,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Šimon, Martin30.07.1993peněžitý dar 500,00
Šimral, Vít09.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Šimral, Vít09.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Šimral, Vít09.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Šimral, Vít09.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Šimral, Vít09.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Šimral, Vít09.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 500,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šindelář, Josef16.01.1959bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šindelář, Vojtěch13.08.1992peněžitý dar 100,00
Šindelář, Vojtěch13.08.1992peněžitý dar 200,00
Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o.00204382bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banner)
Šindler, Richard23.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 200,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 200,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 200,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 200,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 200,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 200,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 200,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 200,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 200,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 200,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 200,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 200,00
Šípek, Petr30.10.1995peněžitý dar 200,00
Šípová, Adéla22.09.1980peněžitý dar 500,00
Šíp, Robert26.04.1988bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Šíp, Vladimír30.11.1952bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Široký, Radek03.12.1972peněžitý dar 10 000,00
Široký, Radek03.12.1972peněžitý dar 10 000,00
Šišková, Hana15.05.1975peněžitý dar 3 000,00
Šíšová, Martina30.04.1991peněžitý dar 200,00
Škapa, Martin07.11.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Škarka, Dan07.10.1978peněžitý dar 500,00
Škerle, Michal04.11.1983peněžitý dar 500,00
Šklíba, Jan15.04.1987peněžitý dar 500,00
Škoda, Libor14.08.1999bezúplatné plnění 200,00 (práce dobrovolníka)
Škrach, Mikuláš06.02.1993peněžitý dar 500,00
Škrachová, Ivana03.05.1994bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Škrdlant, Radek17.09.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Škrha, Radek15.06.1986peněžitý dar 1 000,00
Škrob, Ondra31.12.2000bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Škrobová, Zuzana23.12.1954peněžitý dar 200,00
Škrobová, Zuzana23.12.1954peněžitý dar 200,00
Škrobová, Zuzana23.12.1954peněžitý dar 200,00
Škrobová, Zuzana23.12.1954peněžitý dar 200,00
Škrobová, Zuzana23.12.1954peněžitý dar 200,00
Škrobová, Zuzana23.12.1954peněžitý dar 200,00
Škrobová, Zuzana23.12.1954peněžitý dar 200,00
Šlahorová, Zuzana20.11.1989peněžitý dar 200,00
Šlahorová, Zuzana20.11.1989peněžitý dar 200,00
Šlahorová, Zuzana20.11.1989peněžitý dar 250,00
Šleichert, Vojtěch09.07.1996peněžitý dar 200,00
Šleichert, Vojtěch09.07.1996peněžitý dar 200,00
Šleichert, Vojtěch09.07.1996peněžitý dar 200,00
Šleichert, Vojtěch09.07.1996peněžitý dar 200,00
Šmajclová, Vladimíra27.01.1983peněžitý dar 10 000,00
Šmejkal, Pavel30.03.1992peněžitý dar 500,00
Šmejkal, Stanislav09.03.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šmerda, Zdeněk17.03.1957peněžitý dar 250,00
Šmerda, Zdeněk17.03.1957peněžitý dar 250,00
Šmerhovský, Jan22.11.1995peněžitý dar 100,00
Šmerhovský, Jan22.11.1995peněžitý dar 100,00
Šmída, Lubomír05.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 500,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 500,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 600,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 500,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 500,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 5 000,00
Šmíd, Pavel13.05.1980peněžitý dar 500,00
Šmíd, Vítězslav06.10.1987peněžitý dar 500,00
Šmilo, Jitka13.01.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šnajdr, Vít20.11.1972peněžitý dar 2 000,00
Šnajdr, Vít20.11.1972peněžitý dar 2 000,00
Šnorbert, Jakub23.03.1992peněžitý dar 200,00
Šnorbert, Jakub23.03.1992bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Šobáňová, Eva02.02.1979peněžitý dar 200,00
Šobáňová, Lenka28.07.1988bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šofr, Jakub16.03.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šolc, Jakub15.03.1987peněžitý dar 5 000,00
Šolc, Miroslav29.07.1984peněžitý dar 200,00
Šolc, Miroslav29.07.1984peněžitý dar 200,00
Šolc, Miroslav29.07.1984peněžitý dar 200,00
Šolc, Miroslav29.07.1984peněžitý dar 200,00
Šolc, Miroslav29.07.1984peněžitý dar 200,00
Šolínová Pauerová, Blanka14.06.1992peněžitý dar 500,00
Šoltys, Marek15.12.1990peněžitý dar 500,00
Šoltys, Marek15.12.1990peněžitý dar 500,00
Šopík, Petr16.02.1980peněžitý dar 200,00
Šopík, Petr16.02.1980peněžitý dar 200,00
Šopík, Petr16.02.1980peněžitý dar 200,00
Šopík, Petr16.02.1980peněžitý dar 200,00
Šopík, Petr16.02.1980peněžitý dar 200,00
Šopík, Petr16.02.1980peněžitý dar 200,00
Šopík, Petr16.02.1980peněžitý dar 200,00
Šopík, Petr16.02.1980peněžitý dar 200,00
Šopík, Petr16.02.1980peněžitý dar 200,00
Šot, Petr11.06.1991peněžitý dar 1 000,00
Šoun, David04.07.2000peněžitý dar 200,00
Šoun, David04.07.2000bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 200,00
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 20 000,00
Špaček, Lubomír28.07.1973peněžitý dar 375,00
Špaček, Miroslav26.01.1946bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Špaček, Ondřej02.03.1983peněžitý dar 500,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 300,00
Špak, Josef10.01.1988peněžitý dar 200,00
Špak, Josef10.01.1988peněžitý dar 10 000,00
Špale, Daniel21.12.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Špalová, Jana19.12.1985peněžitý dar 500,00
Špalová, Jana19.12.1985peněžitý dar 600,00
Šperl, Jíří29.10.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Špička, Jaroslav03.09.1959bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Špička, Jaroslav18.03.1982bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Špindler, Kamil09.09.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Špoková, Kateřina21.10.1984peněžitý dar 1 000,00
Špondrová, Pavla18.08.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Špreňar, Jiří27.01.1973peněžitý dar 333,00
Šrahol, Jiří11.05.1981peněžitý dar 300,00
Šrámková, Anna31.03.1996peněžitý dar 200,00
Šrámková, Anna31.03.1996peněžitý dar 50,00
Šrámková, Anna31.03.1996peněžitý dar 50,00
Šrámková, Anna31.03.1996peněžitý dar 50,00
Šrámková, Anna31.03.1996peněžitý dar 250,00
Šrejma, Robert14.06.1992peněžitý dar 1 000,00
Šrubařová, Monika07.07.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šrůtková, Marie09.06.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Štajner, Jakub23.10.1984peněžitý dar 500,00
Štajner, Martin17.10.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šťástek, Jan26.06.1997bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šťástková, Zlata06.01.1958bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Šťastný, Petr26.05.1967peněžitý dar 200,00
Šťastný, Petr26.05.1967peněžitý dar 1 000,00
Šťáva, Jaroslav22.09.1982peněžitý dar 30 000,00
Šťávová, Mária19.06.1984peněžitý dar 100,00
Šťávová, Mária19.06.1984peněžitý dar 100,00
Šťávová, Mária19.06.1984peněžitý dar 100,00
Šťávová, Mária19.06.1984peněžitý dar 100,00
Šťávová, Mária19.06.1984peněžitý dar 100,00
Šťávová, Mária19.06.1984peněžitý dar 100,00
Šťávová, Mária19.06.1984peněžitý dar 100,00
Šťávová, Mária19.06.1984peněžitý dar 100,00
Šťávová, Mária19.06.1984peněžitý dar 100,00
Šťávová, Mária19.06.1984peněžitý dar 100,00
Štefaňáková, Tereza01.02.1989peněžitý dar 500,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 300,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 500,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 500,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 150,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 150,00
Štefanová, Jitka04.02.1952peněžitý dar 150,00
Štefek, Jiří11.06.1984peněžitý dar 500,00
Štefl, Vlastimil10.08.1980peněžitý dar 500,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Arnošt01.09.1968peněžitý dar 2 000,00
Štěpánek, Pavel24.09.1985peněžitý dar 500,00
Štěpánek, Zdeněk02.04.1983bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Štěpán, František29.06.1983bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Štěpaník, Michal27.10.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Štěpaník, Michal27.10.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Štěpán, Jiří10.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Štěpán, Jiří10.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Štěpánková, Jarmila04.02.1969peněžitý dar 200,00
Štěpánková, Jaroslava30.10.1960peněžitý dar 500,00
Štěpánková, Nikola12.03.1986peněžitý dar 100,00
Štěpánková, Nikola12.03.1986peněžitý dar 100,00
Štěpánková, Věra10.06.1968bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Štěpán, Marek01.08.1996bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Štěpán, Vojtěch12.07.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Štěpka, Ivan26.08.1988peněžitý dar 600,00
Štěpka, Tadeáš07.06.2004bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Štěpka, Tadeáš07.06.2004bezúplatné plnění 450,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Štěrba, Jan23.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Štěrba, Martin30.06.1987peněžitý dar 5 000,00
Štěrbová, Jarmila11.07.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Štěrbová, Jarmila26.06.2006bezúplatné plnění 300,00 (roznos novin a letáků)
Štětina, Jan02.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Štětina, Petr03.05.1978peněžitý dar 200,00
Štětková, Jitka29.11.1953peněžitý dar 500,00
Štětková, Veronika07.11.1982peněžitý dar 500,00
Štičková, Tereza13.07.1991peněžitý dar 200,00
Štiller, Martin17.08.1988peněžitý dar 250,00
Štindl, Václav07.01.1986peněžitý dar 1 000,00
Štogl, Ondřej25.06.1998peněžitý dar 2 500,00
Štorkán, Karel18.01.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šťovíček, Jan12.10.1972peněžitý dar 250,00
Šťovíček, Jan12.10.1972peněžitý dar 250,00
Šťovíček, Jan12.10.1972peněžitý dar 250,00
Šťovíček, Jan12.10.1972peněžitý dar 250,00
Šťovíček, Jan12.10.1972peněžitý dar 250,00
Šťovíček, Jan12.10.1972peněžitý dar 250,00
Šťovíček, Jan12.10.1972peněžitý dar 250,00
Šťovíček, Jan12.10.1972peněžitý dar 250,00
Šťovíček, Jan12.10.1972peněžitý dar 250,00
Šťovíček, Jan12.10.1972peněžitý dar 250,00
Šťovíček, Jan12.10.1972peněžitý dar 250,00
Šťovíček, Jiří22.02.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Štrébl, Štěpán22.11.1990peněžitý dar 1 000,00
Štréblů, Eduard27.04.2000peněžitý dar 200,00
Štruncová, Michaela06.04.1994peněžitý dar 250,00
Štukavec, Milan15.08.2006peněžitý dar 200,00
Štulc, Ondřej24.01.1968peněžitý dar 300,00
Štulc, Ondřej24.01.1968peněžitý dar 150,00
Šturm, Pavel10.03.1988peněžitý dar 1 000,00
Štursa, Pavel22.10.1959peněžitý dar 800,00
Štursa, Pavel22.10.1959peněžitý dar 500,00
Štverka, Igor16.04.1960peněžitý dar 500,00
Štverka, Igor16.04.1960peněžitý dar 1 000,00
Štýsová, Tereza29.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Šulcová, Eva29.01.1985peněžitý dar 200,00
Šulcová, Eva29.01.1985peněžitý dar 200,00
Šulcová, Eva29.01.1985peněžitý dar 100,00
Šulc, Roman12.08.1965bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šulc, Václav18.12.1999bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šumera, Pavel23.03.1989peněžitý dar 1 000,00
Šumšal, Zdeněk23.11.1990peněžitý dar 300,00
Šurala, Oldřich28.09.1961bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šurala, Oldřich28.09.1961bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šuráň, Jan30.06.1986peněžitý dar 1 000,00
Šuráň, Jan30.06.1986peněžitý dar 1 000,00
Šušlík, Lubomír26.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Šušlík, Lubomír26.05.1968peněžitý dar 500,00
Šušlíková, Kateřina04.02.1985peněžitý dar 200,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 500,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švancara, Petr21.09.1976bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Švancara, Richard01.05.1979peněžitý dar 1 000,00
Švára, Miroslav05.03.1992peněžitý dar 100,00
Švarcová, Lucia01.08.1988peněžitý dar 100,00
Švarc, Pavel22.09.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Švarc, Radovan23.08.1996bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Švarný, Michal24.05.1987peněžitý dar 500,00
Švec, Jan28.05.1984peněžitý dar 500,00
Švecová, Eliška01.10.1980peněžitý dar 300,00
Švecová, Pavla13.10.1974peněžitý dar 500,00
Švecová, Pavla13.10.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Švejda, Ondřej17.04.1998peněžitý dar 3 000,00
Švejda, Ondřej17.04.1998peněžitý dar 5 000,00
Švejda, Vítek30.12.1971peněžitý dar 250,00
Švejstil, Roman20.08.1988peněžitý dar 200,00
Šverma, Vratislav29.01.1936bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šveřepová, Andrea03.04.1990peněžitý dar 250,00
Šveřepová, Andrea03.04.1990peněžitý dar 250,00
Švihnosová, Jiřina27.01.1954peněžitý dar 250,00
Švorcová, Lenka05.12.1993peněžitý dar 500,00
Tabášková, Ilona23.09.1965peněžitý dar 5 000,00
Táborská, Oldřiška25.03.1951peněžitý dar 500,00
Tadial, Nikola31.08.1980peněžitý dar 200,00
Tahmina, Gregor14.05.1975peněžitý dar 500,00
Tajčová, Simona30.04.1996bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Takáč, Jaroslav22.02.1978peněžitý dar 400,00
Talacko, Daniel22.04.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Talacko, Daniel22.04.1984bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Talášek, Vojtěch24.08.1985peněžitý dar 5 000,00
Talavášek, Martin09.04.1988peněžitý dar 500,00
Tamchyna, Aleš20.10.1979peněžitý dar 50,00
Tamchyna, Aleš20.10.1979bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Tangelmayer, Pavel23.03.1987peněžitý dar 200,00
Tatra, Vojtěch16.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tehranian, Kamila05.03.1977peněžitý dar 1 000,00
Teichmann, František25.10.1998peněžitý dar 200,00
Tejkal, Martin10.07.1984peněžitý dar 200,00
Tejkl, Adam29.06.1991peněžitý dar 1 000,00
Tělovýchovná jednota Sokol Všeruby z.s.18230628bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Tenzerová, Viktorie30.11.1980peněžitý dar 250,00
Teřl, Kamil28.05.1988peněžitý dar 200,00
Tesař, Karel26.11.1990peněžitý dar 500,00
Tesař, Karel26.11.1990peněžitý dar 500,00
Tesař, Karel26.11.1990peněžitý dar 500,00
Tesař, Karel26.11.1990peněžitý dar 500,00
Tesař, Karel26.11.1990peněžitý dar 500,00
Tesař, Karel26.11.1990peněžitý dar 500,00
Těšínská, Františka05.10.1956peněžitý dar 1 000,00
Těthalová, Markéta29.07.1988peněžitý dar 500,00
Těthalová, Markéta29.07.1988peněžitý dar 1 000,00
Těthal, Pavel25.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Thér, Josef18.10.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Thér, Josef18.10.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Thermoservis spol. s r.o.46348034bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banner)
Tietzová, Zuzana07.04.1966peněžitý dar 500,00
Ticháček, Ivan09.10.1959peněžitý dar 200,00
Ticháčková, Jana30.03.1982peněžitý dar 500,00
Ticháčková, Katerina28.05.1982peněžitý dar 500,00
Tichá, Eva15.12.1961peněžitý dar 3 333,00
Tichá, Eva15.12.1961bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Tichá, Eva15.12.1961bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Tichák, Viktor12.01.1990peněžitý dar 12 000,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 2 000,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 400,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 400,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 400,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 400,00
Tichý, Jakub19.12.1984peněžitý dar 400,00
Tichý, Jan14.01.1981peněžitý dar 200,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Jiří25.08.1989peněžitý dar 500,00
Tichý, Milan17.08.1974peněžitý dar 500,00
Tichý, Štěpán27.02.1964bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Tilč, Karel21.10.1976peněžitý dar 500,00
Tipplová, Bojana29.12.1949peněžitý dar 1 000,00
Tipplová, Bojana29.12.1949peněžitý dar 1 000,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 500,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 1 000,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 100,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 100,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 100,00
Tkadlec, Josef07.08.1990peněžitý dar 200,00
Tkadlečková, Dorothea29.05.1992peněžitý dar 1 000,00
Tlapák, Petr08.08.1946peněžitý dar 200,00
Tlaský, Josef14.12.1945bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Tlili, Eva18.02.1972bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Tluková, Iveta17.12.1964peněžitý dar 250,00
Tluková, Iveta17.12.1964peněžitý dar 250,00
Tluková, Iveta17.12.1964peněžitý dar 250,00
Tluková, Iveta17.12.1964peněžitý dar 250,00
Tluková, Iveta17.12.1964peněžitý dar 250,00
Tluková, Iveta17.12.1964peněžitý dar 250,00
Tluková, Iveta17.12.1964peněžitý dar 250,00
Tlustá, Stanislava16.03.1949peněžitý dar 200,00
Tmejová, Anna03.05.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Tojnar, Martin01.08.1965bezúplatné plnění 800,00 (vyvěšení banneru)
Tolar, Aleš28.06.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 500,00
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 500,00
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 500,00
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 500,00
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 500,00
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 500,00
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 500,00
Tolarová, Helena29.10.1960peněžitý dar 500,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 500,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 500,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 500,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 500,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 500,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 500,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 550,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 550,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 5 000,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 550,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 550,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 550,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 600,00
Toman, Marek15.04.1974peněžitý dar 333,00
Toman, Marek15.04.1974peněžitý dar 333,00
Toman, Marek15.04.1974peněžitý dar 333,00
Toman, Marek15.04.1974peněžitý dar 333,00
Toman, Marek15.04.1974peněžitý dar 333,00
Toman, Marek15.04.1974peněžitý dar 333,00
Toman, Marek15.04.1974peněžitý dar 333,00
Toman, Marek15.04.1974peněžitý dar 333,00
Toman, Marek15.04.1974peněžitý dar 333,00
Toman, Marek15.04.1974peněžitý dar 333,00
Tomasová Studýnková, Jana28.12.1973peněžitý dar 500,00
Tomášek, Martin26.05.1969peněžitý dar 5 000,00
Tomášek, Robert22.09.1970peněžitý dar 1 000,00
Tomášková, Tamara30.07.1989peněžitý dar 500,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomšíková, Jana10.05.1969peněžitý dar 400,00
TOP WORLD CARS s.r.o.02452138bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Topiarz, Lukáš01.06.1990peněžitý dar 1 000,00
Topiarz, Lukáš01.06.1990peněžitý dar 1 000,00
Topka, Jiří29.06.1967peněžitý dar 200,00
Topka, Jiří29.06.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Toptygin, Alexandr09.11.1989peněžitý dar 10 000,00
Toptygin, Alexandr09.11.1989peněžitý dar 10 000,00
Torofa s.r.o.06723012bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Toth, Ivan23.08.1955bezúplatné plnění 400,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Tóth, Jan09.10.1989peněžitý dar 200,00
Tothová, Ivana30.01.1956bezúplatné plnění 200,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Toul, Ondřej31.01.1983peněžitý dar 500,00
Toušek, Petr05.08.1984peněžitý dar 5 000,00
Toušek, Petr05.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Toušova, Jana13.11.1976peněžitý dar 200,00
Tovtová, Marta04.08.1972peněžitý dar 500,00
Tovtová, Marta04.08.1972peněžitý dar 500,00
transla co s.r.o.06583890peněžitý dar 10 000,00
Trčálek, Antonín29.01.1983bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Trčka, Tomáš15.11.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Trčková, Lucie30.04.1983peněžitý dar 999,00
Trčková, Lucie30.04.1983bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Trefil, Vladislav23.12.1965peněžitý dar 500,00
Trefil, Vladislav23.12.1965peněžitý dar 500,00
Trefil, Vladislav23.12.1965peněžitý dar 500,00
Trefil, Vladislav23.12.1965peněžitý dar 500,00
Trefil, Vladislav23.12.1965peněžitý dar 500,00
Trefil, Vladislav23.12.1965peněžitý dar 500,00
Trefil, Vladislav23.12.1965peněžitý dar 500,00
Tréglová, Zuzana09.03.1997bezúplatné plnění 250,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Trégnerová, Veronika21.09.1968peněžitý dar 500,00
Trégnerová, Veronika21.09.1968peněžitý dar 1 000,00
Trégnerová, Veronika21.09.1968bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Trégner, Tomáš21.04.1993peněžitý dar 500,00
Trégner, Tomáš21.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Trna, Jan31.07.1980peněžitý dar 5 000,00
Trojánek, Tadeáš07.06.1986peněžitý dar 2 500,00
Trojanová, Karolína27.05.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trojanová, Marcela22.03.1974peněžitý dar 250,00
Trpkošová, Pavlína18.08.1985peněžitý dar 1 000,00
Trtík, David31.01.1972bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Trujillo, Sára02.11.1990peněžitý dar 200,00
Trunečka, Michal20.05.1987peněžitý dar 500,00
Tržická, Jitka19.04.1982peněžitý dar 50,00
Tržická, Jitka19.04.1982peněžitý dar 50,00
Tržická, Jitka19.04.1982peněžitý dar 50,00
Tržická, Jitka19.04.1982peněžitý dar 200,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třeška, Libor17.06.1980peněžitý dar 200,00
Tříska, Tomáš28.07.1978peněžitý dar 1 000,00
Třos, Zdeněk15.12.1981bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Třos, Zdeněk15.12.1981bezúplatné plnění 228,00 (reklama na Facebooku)
Třos, Zdeněk15.12.1981bezúplatné plnění 483,00 (reklama na Facebooku)
Třos, Zdeněk15.12.1981bezúplatné plnění 169,00 (reklama na Facebooku)
Třos, Zdeněk15.12.1981bezúplatné plnění 1 259,00 (reklama na Facebooku)
Třos, Zdeněk15.12.1981bezúplatné plnění 2 840,00 (reklama na Facebooku)
Třos, Zdeněk15.12.1981bezúplatné plnění 3 208,00 (reklama na Facebooku)
Třos, Zdeněk15.12.1981bezúplatné plnění 379,00 (reklama na Facebooku)
Třos, Zdeněk15.12.1981bezúplatné plnění 1 368,00 (reklama na Facebooku)
Třos, Zdeněk15.12.1981bezúplatné plnění 10,00 (reklama na Facebooku)
Třos, Zdeněk15.12.1981bezúplatné plnění 5 900,00 (zajištění cyklotour)
Tuček, Dalibor07.06.1976peněžitý dar 200,00
Tuček, Dalibor07.06.1976peněžitý dar 200,00
Tůma, Jan10.05.1948peněžitý dar 1 000,00
Tůma, Jan10.05.1948peněžitý dar 1 000,00
Tůma, Jan10.05.1948peněžitý dar 1 000,00
Tůma, Jan10.05.1948peněžitý dar 1 000,00
Tůma, Jan04.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Tůma, Jan10.05.1948peněžitý dar 1 000,00
Tůma, Jan10.05.1948peněžitý dar 1 000,00
Tůma, Jan04.04.1985peněžitý dar 2 500,00
Tůma, Jan10.05.1948peněžitý dar 1 000,00
Tůma, Jan09.12.1988peněžitý dar 5 000,00
Tůma, Jan10.05.1948peněžitý dar 1 000,00
Tůma, Jan10.05.1948peněžitý dar 1 000,00
Tůma, Jan10.05.1948peněžitý dar 1 000,00
Tůma, Petr23.09.1991peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 1 000,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Ondřej23.12.1971peněžitý dar 300,00
Turek, Ondřej23.12.1971peněžitý dar 500,00
Turek, Ondřej23.12.1971peněžitý dar 500,00
Turlík, Martin12.06.1970peněžitý dar 500,00
Turnovská, Elena28.05.1954bezúplatné plnění 600,00 (Dobrovolnická činnost v projektu Stříbrý šíp)
Turoňová, Marcela03.10.1964peněžitý dar 5 000,00
Tvrdíková, Simona30.06.1997bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Tvrdý, Lukáš21.12.1982peněžitý dar 5 000,00
Tvrdý, Roman11.02.1977peněžitý dar 500,00
Tvrz, Filip28.06.1995bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Tvrzníková, Zuzana13.02.1962bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Tyc, Petr20.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Tyč, Jakub24.09.1979peněžitý dar 200,00
Tykalová, Hana22.01.1985peněžitý dar 200,00
Tyl, Alan23.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Tyl, Miroslav25.07.1958peněžitý dar 5 000,00
Tyl, Miroslav25.07.1958peněžitý dar 5 000,00
Tyl, Miroslav25.07.1958peněžitý dar 5 000,00
Tyl, Miroslav25.07.1958bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Tylová, Eva12.12.1959peněžitý dar 80 000,00
Typovský, Kamil10.12.1964bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Tyradosti s.r.o.08714851bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banner)
Tyr, David19.02.1979peněžitý dar 2 500,00
Tyrpekl, Karel09.09.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Tysovská, Marie23.03.1946bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
U nás doma88652416bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Ubíková, Markéta28.10.1983peněžitý dar 10 000,00
Ubíková, Markéta28.10.1983bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Uhlík, Libor11.11.1965bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Uhýrek, Ondřej05.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 500,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 500,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 500,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 500,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 500,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 500,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 500,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 500,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 500,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 450,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 500,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 4 441,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 200,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 500,00
Ulip, Jiří08.02.1981peněžitý dar 11 111,00
Úlovec, Karel15.12.1962peněžitý dar 300,00
Ulrich, Ondřej04.08.2003bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Umlauf, Vojtěch10.08.1994peněžitý dar 500,00
Umlauf, Vojtěch10.08.1994peněžitý dar 500,00
Unger, Tomáš18.06.1984peněžitý dar 200,00
Urbančík, Marcel02.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Urbančík, Petr25.08.1987peněžitý dar 80,00
Urbančík, Petr25.08.1987peněžitý dar 1,00
Urbančík, Petr25.08.1987peněžitý dar 1,00
Urbančík, Petr25.08.1987peněžitý dar 1,00
Urban, Daniel28.04.1985bezúplatné plnění 300,00 (vyvěšení banneru)
Urbánek, Adam04.06.1996bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Urbánek, Adam04.06.1996bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Urbánek, Adam04.06.1996bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Urbánek, Adam04.06.1996bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Urbánek, Matyáš10.07.1982peněžitý dar 1 000,00
Urbánek, Michal15.08.1987peněžitý dar 500,00
Urbánková, Vlasta26.11.1972bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Urban, Lenka11.12.1989peněžitý dar 500,00
Urbanová, Barbora26.09.1991bezúplatné plnění 840,00 (Lavička)
Urban, Vladislav09.02.2000bezúplatné plnění 200,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
URGA s.r.o.25380508bezúplatné plnění 7 130,00 (prostor pro vyvěšení velkoplošného banneru)
URGA s.r.o.25380508bezúplatné plnění 7 130,00 (prostor pro vyvěšení velkoplošného banneru)
V-stav group spol. s r.o.25827073peněžitý dar 30 000,00
Vacek, Pavel22.11.1947peněžitý dar 5 000,00
Vacek, Petr19.07.1983peněžitý dar 500,00
Vacková, Marta29.09.1944bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Václavík, Martin22.07.1988peněžitý dar 2 500,00
Václavík, Tomáš02.06.1986peněžitý dar 500,00
Václavů, Michal15.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Vaculík, Tomáš18.12.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vaculík, Tomáš18.12.1963bezúplatné plnění 200,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Vadkerti, Lucie17.03.1989peněžitý dar 500,00
Vaďura, Karel10.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Vaďura, Karel10.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Vaďura, Karel10.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Vaďura, Karel10.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Vaďura, Karel10.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Vagaiová, Kristýna24.04.1982peněžitý dar 200,00
Vágner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vágner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vágner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vágner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vágner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vágner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vágner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 200,00
Vágner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vágner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vágner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vágner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vágner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vágner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vácha, Daniel31.05.1982peněžitý dar 200,00
Vácha, Miroslav14.04.1984peněžitý dar 250,00
Vácha, Miroslav14.04.1984peněžitý dar 300,00
Vácha, Miroslav14.04.1984peněžitý dar 300,00
Vácha, Vladek08.08.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vácha, Vladek08.08.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vach, Karel14.12.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vach, Karel14.12.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vachuška, Václav24.05.1968bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vajc, Vojtěch24.11.1994peněžitý dar 200,00
Vajda, Antonín24.02.1973peněžitý dar 301,00
Valachová, Petra02.06.1986peněžitý dar 50,00
Valachová, Petra02.06.1986peněžitý dar 50,00
Valachová, Petra02.06.1986peněžitý dar 50,00
Valachová, Petra02.06.1986peněžitý dar 50,00
Valachová, Petra02.06.1986peněžitý dar 50,00
Valachová, Petra02.06.1986peněžitý dar 50,00
Valášková, Olga24.08.1980peněžitý dar 600,00
Vala, Tomáš09.03.1983peněžitý dar 200,00
Vala, Tomáš09.03.1983peněžitý dar 200,00
Vala, Tomáš09.03.1983peněžitý dar 200,00
Vala, Tomáš09.03.1983peněžitý dar 200,00
Vala, Tomáš09.03.1983peněžitý dar 200,00
Vala, Tomáš09.03.1983peněžitý dar 200,00
Vala, Tomáš09.03.1983peněžitý dar 200,00
Vala, Tomáš09.03.1983peněžitý dar 200,00
Vala, Tomáš09.03.1983bezúplatné plnění 800,00 (Roznos novin do schránek)
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 20 000,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 9 000,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 250,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 250,00
Válek, Tomáš15.04.1991peněžitý dar 200,00
Válek, Tomáš15.04.1991peněžitý dar 1 000,00
Válek, Tomáš15.04.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Válek, Tomáš15.04.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Valenta, Adam13.06.1983peněžitý dar 2 500,00
Valenta, Jakub27.10.1987peněžitý dar 5 000,00
Valenta, Michal20.08.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Valenta, Miroslav01.12.1992peněžitý dar 10 000,00
Valenta, Tomáš08.05.1991peněžitý dar 500,00
Valenta, Tomáš08.05.1991peněžitý dar 1 000,00
Valenta, Tomáš20.02.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Valenta, Václav27.07.1970bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Valenta, Václav27.07.1970bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Valent, Ivo26.08.1964peněžitý dar 250,00
Valent, Ivo26.08.1964peněžitý dar 250,00
Valent, Ivo26.08.1964peněžitý dar 250,00
Valentová, Jana23.05.1991peněžitý dar 200,00
Valentová, Klára06.06.1991peněžitý dar 250,00
Valeš, Jakub05.08.1993peněžitý dar 1 000,00
Válková, Vlasta12.09.1945bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Válková, Vlasta12.09.1945bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Valová, Markéta18.01.1991peněžitý dar 100,00
Valová, Markéta18.01.1991peněžitý dar 100,00
Valová, Markéta18.01.1991peněžitý dar 100,00
Valová, Markéta18.01.1991peněžitý dar 100,00
Valsa, Petr15.02.1996peněžitý dar 200,00
Valter, Štěpán19.06.1996peněžitý dar 500,00
Valvoda, Rostislav28.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Váňa, Roman26.02.1986peněžitý dar 300,00
Vanča, Matouš20.11.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vanča, Matouš20.11.1989bezúplatné plnění 3 630,00 (propagace na sociálních sítích)
Vančová, Anna14.04.1962peněžitý dar 200,00
Vančurová, Adéla19.03.1984peněžitý dar 200,00
Vaněček, Jiří30.03.1951peněžitý dar 200,00
Vaněk, Petr17.07.1987peněžitý dar 200,00
Vaněk, Petr09.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Vaner, Vojtěch23.05.1975peněžitý dar 2 500,00
Vaník, Vojtěch15.03.2000bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Vaník, Vojtěch15.03.2000bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vaňková, Šárka27.06.1968peněžitý dar 375,00
Váňová, Andrea31.03.1992peněžitý dar 200,00
Váňová, Hana01.05.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Váňová, Hana01.05.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vápeník, Jan28.08.1990peněžitý dar 200,00
Vápeník, Jan28.08.1990peněžitý dar 500,00
Varga, Leonard21.12.1986peněžitý dar 999,00
Varga, Leonard21.12.1986peněžitý dar 1 234,00
Varga, Leonard21.12.1986peněžitý dar 1 234,00
Varga, Leonard21.12.1986peněžitý dar 1 234,00
Varga, Leonard21.12.1986peněžitý dar 10 000,00
Vařechová, Leona01.02.1962bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vařejková, Hana07.06.1986peněžitý dar 500,00
Vařeková, Michaela02.07.1994peněžitý dar 200,00
Vaselkov, Valeriy17.10.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vasilevskaya, Inessa05.10.1989peněžitý dar 200,00
Vasilevskaya, Inessa05.10.1989peněžitý dar 200,00
Vasilevskaya, Inessa05.10.1989peněžitý dar 200,00
Vasilevskaya, Inessa05.10.1989peněžitý dar 200,00
Vasiliadu, Monika09.11.1970peněžitý dar 200,00
Vasilioglo, Alexei04.05.1983peněžitý dar 200,00
Vasko, Vojtěch24.06.1989peněžitý dar 1 000,00
Vašák, Bohumil07.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Vašátková, Simona24.10.1969peněžitý dar 500,00
Vašíčková, Dorota19.10.1994peněžitý dar 500,00
Vaško, Radovan17.08.1988peněžitý dar 250,00
Vašků, Matěj28.05.1999bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 250,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Lukáš04.05.1990peněžitý dar 150,00
Vávra, Martin25.08.1981peněžitý dar 200,00
Vavroušková, Naděžda23.07.1968bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vavřich, Dominik15.10.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vavřina, Josef27.11.1985peněžitý dar 500,00
Važanská, Lenka19.12.1975peněžitý dar 250,00
Važanská, Lenka19.12.1975peněžitý dar 250,00
Važanská, Lenka19.12.1975peněžitý dar 250,00
Važanská, Lenka19.12.1975peněžitý dar 250,00
Veber, Pavel05.09.1998peněžitý dar 100,00
Veber, Pavel05.09.1998peněžitý dar 250,00
Vecko, Jiří03.02.1987peněžitý dar 100,00
Vecko, Jiří03.02.1987peněžitý dar 100,00
Vecko, Jiří03.02.1987peněžitý dar 100,00
Vecko, Jiří03.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Večeřová, Ivana30.11.1961bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Večl, Ivan05.08.1956bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Večl, Ivan05.08.1956bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vedral, Oldřich30.07.1986peněžitý dar 200,00
Veitová, Kristýna20.06.1994peněžitý dar 200,00
Vejsová, Veronika23.09.1975peněžitý dar 300,00
Vejvalka, Petr27.11.1971bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Vejvoda, Daniel17.08.1989peněžitý dar 500,00
Velda, Jakub09.12.1989peněžitý dar 1 000,00
Veleba, Otakar08.06.1987peněžitý dar 200,00
Velíšková, Kateřina02.04.1994peněžitý dar 1 000,00
Venningová, Jana Eliška01.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Vermachová, Marie29.09.1986peněžitý dar 500,00
Verner, Jaroslav24.02.2000peněžitý dar 500,00
Verner, Nadia27.11.1956peněžitý dar 250,00
Vernerová, Jitka14.12.1958peněžitý dar 1 000,00
Vernerová, Jitka14.12.1958peněžitý dar 1 000,00
Vernerová, Jitka14.12.1958peněžitý dar 1 000,00
Vernerová, Jitka14.12.1958peněžitý dar 1 000,00
Věříšová, Kristýna01.12.1988peněžitý dar 375,00
Věříšová, Líba16.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Věříšová, Líba16.07.1969peněžitý dar 10,00
Vesecký, Josef07.04.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Veselá, Alexandra02.07.1984peněžitý dar 500,00
Veselka, Martin05.02.1987peněžitý dar 200,00
Veselka, Tomáš25.12.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Veselovský, Matej02.11.1997bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Veselý, Adam24.10.1983bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Veselý, Ivo26.10.1984peněžitý dar 1 000,00
Veselý, Jakub27.03.1977peněžitý dar 500,00
Veselý, Jakub27.03.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 250,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 250,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 250,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 250,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 250,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 250,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 250,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 250,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 250,00
Veselý, Jaroslav18.07.1983peněžitý dar 500,00
Veselý, Josef20.01.1994peněžitý dar 500,00
Veselý, Lukáš16.01.1977peněžitý dar 500,00
Veselý, Vítek23.03.1995peněžitý dar 1 000,00
Veselý, Vojtěch15.07.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vetešníková, Veronika27.07.1989peněžitý dar 200,00
Veverka, Vladimír27.10.1953bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vévodová, Libuše21.05.1957peněžitý dar 200,00
Vévodová, Libuše21.05.1957peněžitý dar 30 000,00
Vévodová, Libuše21.05.1957peněžitý dar 20 000,00
Vévodová, Libuše21.05.1957bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vévodová, Libuše21.05.1957bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vícenec, Roman01.07.1965peněžitý dar 999,00
Vičar, Radek19.04.1976peněžitý dar 700,00
Vidláková, Viktorie19.04.1994peněžitý dar 250,00
Vidláková, Viktorie19.04.1994peněžitý dar 168,00
Vidláková, Viktorie19.04.1994peněžitý dar 500,00
Vidláková, Viktorie19.04.1994peněžitý dar 250,00
Viktoriová, Zuzana15.04.1961bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vildová, Andrea11.10.1987bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Vilém Hodouš49845420bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banner)
VILEN s.r.o.26252031peněžitý dar 15 000,00
VILEN s.r.o.26252031peněžitý dar 5 000,00
Vileta, Petr06.07.1956peněžitý dar 100,00
Vileta, Petr06.07.1956peněžitý dar 200,00
Vilímek, Libor30.09.1988peněžitý dar 300,00
Vilímek, Libor30.09.1988peněžitý dar 300,00
Vilímek, Libor30.09.1988peněžitý dar 300,00
Vilímek, Libor30.09.1988peněžitý dar 300,00
Vilímek, Libor30.09.1988peněžitý dar 300,00
Vilímek, Libor30.09.1988peněžitý dar 300,00
Vilímek, Libor30.09.1988peněžitý dar 300,00
Vilímek, Libor30.09.1988peněžitý dar 300,00
Vilímek, Petr04.03.1990peněžitý dar 1 000,00
Vilímek, Petr04.03.1990peněžitý dar 100,00
Vilímek, Petr04.03.1990peněžitý dar 100,00
Vilímek, Petr04.03.1990peněžitý dar 100,00
Vilímek, Petr04.03.1990peněžitý dar 100,00
Vilímek, Petr04.03.1990peněžitý dar 100,00
Vilímek, Petr04.03.1990peněžitý dar 100,00
Vilímek, Petr04.03.1990peněžitý dar 100,00
Vincencová, Alexandra29.05.1950peněžitý dar 500,00
Vincencová, Alexandra29.05.1950peněžitý dar 500,00
Vincenc, Tomáš11.02.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vinklátová, Květa13.09.1965bezúplatné plnění 600,00 (práce dobrovolníka)
Vintr, Lukáš11.12.1981peněžitý dar 200,00
Vislous, Václav24.02.1988peněžitý dar 450,00
Vislous, Václav24.02.1988peněžitý dar 300,00
Vislous, Václav24.02.1988peněžitý dar 100,00
Vitásková, Miroslava03.07.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 300,00
Vítek, Roman29.01.1978peněžitý dar 250,00
Vítek, Vladimír11.11.1956peněžitý dar 1 000,00
Vitinger, Aleš12.04.1986peněžitý dar 3 000,00
Vítková, Lucie08.04.1977peněžitý dar 100,00
Vitoslavská, Maria07.01.1951peněžitý dar 500,00
Vitoslavská, Maria07.01.1951peněžitý dar 500,00
Vitoušek, Michal16.04.1987peněžitý dar 200,00
Vítová, Ivana08.05.1965peněžitý dar 500,00
Vítová, Ivana08.05.1965peněžitý dar 500,00
Vítová, Ivana08.05.1965peněžitý dar 500,00
Vítová, Ivana08.05.1965peněžitý dar 500,00
Vítová, Ivana08.05.1965peněžitý dar 500,00
Vítová, Ivana08.05.1965peněžitý dar 500,00
Vítová, Ivana08.05.1965peněžitý dar 500,00
Vítová, Nikola07.10.1987peněžitý dar 500,00
Vitvar, Jan29.05.1993peněžitý dar 200,00
Vlach, Martin04.07.1984peněžitý dar 500,00
Vlach, Martin04.07.1984peněžitý dar 500,00
Vlach, Martin04.07.1984peněžitý dar 500,00
Vlach, Martin04.07.1984peněžitý dar 500,00
Vlach, Martin04.07.1984peněžitý dar 500,00
Vlach, Martin04.07.1984peněžitý dar 500,00
Vlach, Martin04.07.1984peněžitý dar 500,00
Vlach, Martin04.07.1984peněžitý dar 500,00
Vlach, Milos30.12.1983peněžitý dar 3 000,00
Vlach, Vladimír03.12.1975peněžitý dar 700,00
Vlach, Vladimír03.12.1975bezúplatné plnění 600,00 (vyvěšení banneru)
Vlasatý, Ivo02.07.1991peněžitý dar 200,00
Vlastník, Filip01.07.1992peněžitý dar 200,00
Vlastník, Filip01.07.1992peněžitý dar 200,00
Vlastník, Filip01.07.1992peněžitý dar 200,00
Vlastník, Filip01.07.1992peněžitý dar 200,00
Vlastník, Filip01.07.1992peněžitý dar 200,00
Vlastník, Filip01.07.1992peněžitý dar 200,00
Vlastník, Filip01.07.1992peněžitý dar 200,00
Vlastník, Filip01.07.1992peněžitý dar 200,00
Vlastník, Filip01.07.1992peněžitý dar 200,00
Vlazlo, Tomáš23.09.1975peněžitý dar 5 000,00
Vlčák, Jakub18.10.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vlčanová, Kateřina26.05.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vlček, Tomáš07.08.1996peněžitý dar 1 000,00
Vlčinský, Jan28.08.1968peněžitý dar 500,00
Vlčinský, Jan28.08.1968peněžitý dar 10 000,00
Vlčková, Veronika07.08.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vlčová, Věra16.07.1963peněžitý dar 300,00
Vlčová, Věra16.07.1963peněžitý dar 300,00
Vnoučková, Kamila02.09.1993peněžitý dar 200,00
Voborník, Michal12.05.1991peněžitý dar 500,00
Voborník, Radek19.02.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 200,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobruba, Lukáš27.07.1985peněžitý dar 200,00
Vocel, Jan15.11.1991peněžitý dar 300,00
Vocel, Jan15.11.1991peněžitý dar 200,00
Vocelka, Jaroslav25.09.1972peněžitý dar 200,00
Vocelka, Jaroslav25.09.1972peněžitý dar 200,00
Vocelka, Jaroslav25.09.1972peněžitý dar 200,00
Vocelka, Jaroslav25.09.1972peněžitý dar 200,00
Vocelka, Jaroslav25.09.1972peněžitý dar 200,00
Vocelka, Jaroslav25.09.1972peněžitý dar 200,00
Vodehnal, Josef04.04.1962bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vohnický, Aleš07.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Vojkůvka, Radek11.01.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vojnovič, Milan05.11.1981peněžitý dar 100,00
Vojnovič, Milan05.11.1981peněžitý dar 100,00
Vojnovič, Milan05.11.1981peněžitý dar 100,00
Vojnovič, Milan05.11.1981peněžitý dar 100,00
Vojnovič, Milan05.11.1981peněžitý dar 100,00
Vojnovič, Milan05.11.1981peněžitý dar 100,00
Vojnovič, Milan05.11.1981peněžitý dar 100,00
Vojtěchovský, Jaroslav14.03.1964peněžitý dar 1 000,00
Vojtěchovský, Michal27.11.1984bezúplatné plnění 200,00 (pomoc při kampani)
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vojteková, Zuzana12.07.1988peněžitý dar 200,00
Vojtko, Viktor01.09.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vojtko, Viktor01.09.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vojtko, Viktor01.09.1978bezúplatné plnění 9 800,00 (fb reklama)
Vojtová, Barbora18.07.1988peněžitý dar 250,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 5 000,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokáč, Michal28.09.1975peněžitý dar 500,00
Vokrouhlecký, Jan26.05.1981peněžitý dar 600,00
Vokřál, Richard18.10.1987peněžitý dar 1 000,00
Volbracht, Anastasia01.11.1956bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Voldánová, Iva19.07.1981bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Volejník, Martin03.12.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volek, Adam11.10.1995peněžitý dar 200,00
Volfová, Eva19.10.1978bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Volný, Jaromír15.12.1977peněžitý dar 200,00
Volný, Martin12.03.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Voňavka, Vladimír05.10.1955bezúplatné plnění 1 500,00 (vyvěšení banneru)
Vondráčková, Erika28.09.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vondra, Jakub25.11.1986peněžitý dar 900,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vontroba, Jakub27.01.1995peněžitý dar 400,00
Vontroba, Jakub27.01.1995peněžitý dar 500,00
Vopálenský, František24.08.1995peněžitý dar 500,00
Vopršál, Petr15.05.1996bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Voračka, Milan25.08.1977peněžitý dar 200,00
Voslař, Matěj20.06.1994peněžitý dar 5 000,00
Votápek, Vladimír31.01.1960peněžitý dar 500,00
Votava, Martin17.03.1973peněžitý dar 10 000,00
Votavová, Klára03.04.1992peněžitý dar 500,00
Votýpka, Jaromír05.01.1955bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Voženílek, Daniel24.07.1989peněžitý dar 2 500,00
Vratislav, Jan06.09.1984peněžitý dar 200,00
Vratislav, Jan06.09.1984peněžitý dar 200,00
Vratislav, Jan06.09.1984peněžitý dar 200,00
Vratislav, Jan06.09.1984peněžitý dar 200,00
Vratislav, Jan06.09.1984peněžitý dar 200,00
Vratislav, Jan06.09.1984peněžitý dar 200,00
Vratislav, Jan06.09.1984peněžitý dar 200,00
Vratislav, Jan06.09.1984peněžitý dar 200,00
Vratislav, Jan06.09.1984peněžitý dar 200,00
Vratislav, Jan06.09.1984peněžitý dar 200,00
Vratislav, Jan06.09.1984peněžitý dar 200,00
Vratislav, Jan06.09.1984peněžitý dar 200,00
Vrbický, Pavel22.12.1967peněžitý dar 750,00
Vrbík, Milan10.08.1979peněžitý dar 5 000,00
Vrbová, Michaela04.09.1978peněžitý dar 300,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrla, Martin23.10.1955peněžitý dar 10 000,00
Vu, Danny20.10.1990peněžitý dar 500,00
Vybíral, Martin26.10.1976peněžitý dar 1 000,00
Vybíral, Petr19.08.1999bezúplatné plnění 800,00 (Dobrovolník - administrativa, vyřizování záborů)
Vyčítal, Milan03.05.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vyčítalová, Ludmila07.12.1980peněžitý dar 500,00
Vydařelý, Michal28.02.1984peněžitý dar 500,00
Vydra, Víťa01.05.1960bezúplatné plnění 400,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Vydra, Vítězslav01.05.1960peněžitý dar 2 000,00
Vyhnálek, Jaroslav21.03.1955peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Jaroslav21.03.1955peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Jaroslav21.03.1955peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Jaroslav21.03.1955peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Jaroslav21.03.1955peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Jaroslav21.03.1955peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Jaroslav21.03.1955peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Jaroslav21.03.1955peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Jaroslav21.03.1955peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 20,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnalík, Rudolf22.09.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 10 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vyleta, Petr05.09.1988peněžitý dar 5 000,00
Vyleta, Petr05.09.1988peněžitý dar 5 000,00
Vymazal, Tomáš11.05.1990peněžitý dar 80 000,00
Vymazal, Tomáš11.05.1990peněžitý dar 28 350,00
Vymazal, Tomáš11.05.1990peněžitý dar 20 000,00
Vyroubal, Pavel24.07.1989peněžitý dar 1 000,00
Vyroubal, Pavel24.07.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vyroubal, Pavel24.07.1989bezúplatné plnění 100,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Vyskočil, Robert17.12.1981peněžitý dar 250,00
Vyskočil, Robert17.12.1981peněžitý dar 250,00
Vyskočil, Robert17.12.1981peněžitý dar 250,00
Vyskočil, Robert17.12.1981peněžitý dar 250,00
Vyskočil, Robert17.12.1981peněžitý dar 250,00
Vyskočil, Robert17.12.1981peněžitý dar 250,00
Vyskočil, Robert17.12.1981peněžitý dar 250,00
Vyskočil, Robert17.12.1981peněžitý dar 250,00
Wagenknecht, Lukáš24.09.1978peněžitý dar 20 000,00
Wagner, David14.11.1988peněžitý dar 5 500,00
Wágner, Jan08.11.1988peněžitý dar 2 000,00
Wagner, Jan14.01.1956bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Walový, Petr26.07.1980peněžitý dar 200,00
Wałoszek, Damian04.02.1998peněžitý dar 1 000,00
Wałoszek, Eduard12.04.1963peněžitý dar 300,00
Wantulok, Adam29.12.1976peněžitý dar 500,00
Wantulok, Adam29.12.1976bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Warausová, Helena06.11.1980peněžitý dar 5 000,00
WEBTIP s.r.o.26384957peněžitý dar 100 000,00
WEBTIP s.r.o.26384957peněžitý dar 100 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Weimerová, Ester19.06.1999bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Weissová, Daniela01.08.1961peněžitý dar 1 000,00
Weyrová, Dominika19.11.1997peněžitý dar 500,00
Wicin, Michal27.11.1977peněžitý dar 222,00
Winkler, Jan22.06.1985peněžitý dar 500,00
Winterblum, Ladislav03.05.1994peněžitý dar 300,00
Wirth, Oskar09.06.2000peněžitý dar 5 000,00
Wirthová, Karolina20.03.1965peněžitý dar 1 000,00
Wirthová, Karolina20.03.1965peněžitý dar 1 000,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Wodičková, Helena11.03.1954peněžitý dar 200,00
Wohlgemuth, Miroslav11.12.1947bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Wohlmuthová, Sára28.11.1989peněžitý dar 300,00
Wohlmuthová, Sára28.11.1989peněžitý dar 250,00
Wolf, Jakub12.10.1978bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Wolfová, Simona02.06.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Woznicová, Daria24.02.1971peněžitý dar 1 000,00
Yakimov, Zhivko02.09.1977peněžitý dar 1 000,00
Yakimov, Zhivko02.09.1977peněžitý dar 1 000,00
Zábranská Vrátná, Martina07.03.1969peněžitý dar 250,00
Zábranský, Adam28.12.1993peněžitý dar 30 000,00
Zábranský, Adam28.12.1993peněžitý dar 30 000,00
Zábranský, Martin18.02.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zábranský, Martin18.02.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zábranský, Vladimír10.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Zábranský, Vladimír10.10.1979peněžitý dar 200,00
Zábranský, Vladimír10.10.1979peněžitý dar 200,00
Zábranský, Vladimír10.10.1979peněžitý dar 200,00
Zadražil, Jiří26.11.1973peněžitý dar 1 000,00
Zahálka, Tomáš26.06.1973bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zahálková, Lenka31.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Záhora, Dalibor19.10.1967peněžitý dar 500,00
Zahornadský, Andrej04.06.1987peněžitý dar 333,00
Záhorský, Tomáš13.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Záhorský, Tomáš13.12.1984peněžitý dar 3 000,00
Záhořák, Michal18.04.1988bezúplatné plnění 3 200,00 (reklama)
Zahradník, Matěj02.11.1990peněžitý dar 1 000,00
Zahradník, Matěj02.11.1990peněžitý dar 1 000,00
Zahumenská, Jitka29.09.1982peněžitý dar 200,00
Zachar, Michal17.06.1966peněžitý dar 375,00
Zach, Onřej26.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Zajíček, Jakub05.06.1990peněžitý dar 1 111,00
Zajíček, Jakub05.06.1990peněžitý dar 1 555,00
Zajíček, Jan31.10.1978peněžitý dar 200,00
Zajíček, Samuel21.02.1977peněžitý dar 200,00
Zakopal, Petr10.09.1993peněžitý dar 500,00
Zakopal, Petr10.09.1993peněžitý dar 500,00
Zakopal, Petr10.09.1993peněžitý dar 500,00
Zakopal, Petr10.09.1993peněžitý dar 500,00
Zakopal, Petr10.09.1993peněžitý dar 20 000,00
Zakopal, Petr10.09.1993peněžitý dar 500,00
Zakopal, Petr10.09.1993peněžitý dar 500,00
Zakopal, Petr10.09.1993peněžitý dar 500,00
Zakopal, Petr10.09.1993peněžitý dar 500,00
Zakopal, Petr10.09.1993peněžitý dar 500,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 200,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 200,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Zalejský, Gino25.07.1993peněžitý dar 100,00
Zámečník, Petr19.09.1991peněžitý dar 1 000,00
Zamorová, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorová, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorová, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorová, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorová, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorová, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorová, Jana22.03.1968peněžitý dar 1 000,00
Zamorová, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorová, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorová, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorová, Jana22.03.1968peněžitý dar 500,00
Zamorová, Jana22.03.1968bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zandl, Patrick26.08.1974bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zappe, David16.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Zappe, David16.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Zappe, David16.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Zappe, David16.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Zárevúcky, Jiří07.07.1990peněžitý dar 2 500,00
Zásměta, Jakub03.12.1977peněžitý dar 1 000,00
Zátorská, Lenka26.04.1959peněžitý dar 1 000,00
Zavoral, Martin25.02.1977peněžitý dar 200,00
Závora, Pavel11.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Zbirovia, a. s.00169650bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zbyněk Dostál76646025bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zdeněk Vaculík10092617peněžitý dar 2 000,00
Zdobinský, Jan14.11.1982peněžitý dar 100,00
Zdobinský, Jan14.11.1982peněžitý dar 100,00
Zdobinský, Jan14.11.1982peněžitý dar 100,00
Zdobinský, Jan14.11.1982peněžitý dar 100,00
Zdobinský, Jan14.11.1982peněžitý dar 100,00
Zdobinský, Jan14.11.1982peněžitý dar 100,00
Zdobinský, Jan14.11.1982peněžitý dar 100,00
Zdobinský, Jan14.11.1982peněžitý dar 100,00
Zdrha, Jan21.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Zdrha, Jan21.10.1986peněžitý dar 5 000,00
Zdrha, Jan21.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Zechová, Jana25.04.1964bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Zejdová, Veronika27.05.1999peněžitý dar 150,00
Zelenda Kupcová, Adéla03.01.1985bezúplatné plnění 150,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Zelenková, Ivana01.05.1963bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zelený, Jan10.02.1985peněžitý dar 3 000,00
Zemánek, Robert03.06.1962peněžitý dar 500,00
Zemánek, Robert03.06.1962peněžitý dar 500,00
Zemánek, Robert03.06.1962peněžitý dar 500,00
Zemánek, Robert03.06.1962peněžitý dar 500,00
Zemánek, Robert03.06.1962peněžitý dar 500,00
Zemánek, Robert03.06.1962peněžitý dar 500,00
Zemánek, Robert03.06.1962peněžitý dar 500,00
Zemánek, Robert03.06.1962peněžitý dar 500,00
Zemánek, Robert03.06.1962peněžitý dar 500,00
Zemánek, Vít14.08.1992peněžitý dar 400,00
Zemánek, Vít14.08.1992peněžitý dar 500,00
Zeman, Jakub30.11.1997peněžitý dar 200,00
Zeman, Jan04.07.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zeman, Jan04.07.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zeman, Jan04.07.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zeman, Jan04.07.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zeman, Jan04.07.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zemanová, Jiřina28.03.1958peněžitý dar 1 000,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 150,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 150,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 150,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 200,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 150,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 150,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 1 000,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 150,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 500,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 150,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 300,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 300,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 300,00
Zembol, Daniel12.06.1978peněžitý dar 500,00
Zembol, Daniel12.06.1978peněžitý dar 500,00
Zemčík, Tomáš30.06.1983peněžitý dar 200,00
Zemčík, Tomáš30.06.1983peněžitý dar 300,00
Zemek, Karel17.05.1987peněžitý dar 200,00
Zemek, Karel17.05.1987peněžitý dar 500,00
Zemek, Radek14.09.1990bezúplatné plnění 600,00 (roznos novin)
Zieglerová, Marie28.02.1994peněžitý dar 200,00
Zienert, Ondřej20.12.1985peněžitý dar 500,00
Zicha, Josef02.07.1969bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zíka, Daniel04.05.1985peněžitý dar 500,00
Zíka, Daniel04.05.1985peněžitý dar 500,00
Zíka, Daniel04.05.1985peněžitý dar 500,00
Zíka, Daniel04.05.1985peněžitý dar 500,00
Zíka, Daniel04.05.1985peněžitý dar 500,00
Zíka, Daniel04.05.1985peněžitý dar 500,00
Zíka, Daniel04.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Zikeš, Jaroslav16.08.1974peněžitý dar 300,00
Zikeš, Jaroslav16.08.1974peněžitý dar 300,00
Zikeš, Jaroslav16.08.1974peněžitý dar 300,00
Zikeš, Jaroslav16.08.1974peněžitý dar 300,00
Zikeš, Jaroslav16.08.1974peněžitý dar 300,00
Zikeš, Jaroslav16.08.1974peněžitý dar 300,00
Zikeš, Jaroslav16.08.1974peněžitý dar 300,00
Zikeš, Jaroslav16.08.1974peněžitý dar 300,00
Zikmund, Vít23.05.1985peněžitý dar 2 500,00
Zikmund, Vít23.05.1985bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zilvarová, Lenka06.12.1985peněžitý dar 500,00
Zimáček, Jakub31.10.1980peněžitý dar 200,00
Zima, Lukáš21.06.1983peněžitý dar 1 000,00
Zima, Michal03.07.1990peněžitý dar 1 000,00
Zíma, Stanislav15.08.1964peněžitý dar 500,00
Zíma, Stanislav15.08.1964peněžitý dar 250,00
Zimčík, Pavel15.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Zimmerman, Petr23.10.1988peněžitý dar 200,00
Zimmerman, Petr23.10.1988peněžitý dar 500,00
Zitnik, Jan11.07.1938bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zmizelej, Jiří03.12.1989peněžitý dar 100,00
Zmizelej, Jiří03.12.1989peněžitý dar 100,00
Zmizelej, Jiří03.12.1989peněžitý dar 100,00
Zmuda, Tomáš08.04.1988peněžitý dar 500,00
Zmuda, Tomáš08.04.1988peněžitý dar 200,00
Zmuda, Tomáš08.04.1988peněžitý dar 200,00
Zoubek, Filip25.02.1974peněžitý dar 500,00
Zoubková, Helena02.03.1950bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zoubková, Kateřina18.07.1985peněžitý dar 300,00
Zoubková, Kristýna23.06.1994peněžitý dar 400,00
Zouplnová, Lucie17.06.1986bezúplatné plnění 50,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Zpěváková, Andrea21.08.1974peněžitý dar 500,00
Zpěváková, Andrea21.08.1974peněžitý dar 500,00
Zpěvák, Petr17.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Zpěvák, Petr17.01.1989peněžitý dar 200,00
Zubatý, Jan09.12.1986bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zuda, Jiří28.02.1957peněžitý dar 200,00
Zuzák, Jaroslav18.12.1986peněžitý dar 2 500,00
Zuzánek, Vladimír17.05.1974peněžitý dar 500,00
Zvonařová, Alexandra05.11.1960peněžitý dar 500,00
Zwinger, Michal11.12.1986peněžitý dar 100,00
Zwinger, Michal11.12.1986peněžitý dar 100,00
Zwinger, Michal11.12.1986peněžitý dar 100,00
Zwinger, Michal11.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Zwinger, Michal11.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Zykán, Lukáš06.04.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zykánová, Tereza19.06.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Zykan, Radek15.01.1975peněžitý dar 6 000,00
Zyka, Ondrej10.12.1960peněžitý dar 1 000,00
Žáček, Vít15.04.1998peněžitý dar 250,00
Žáčková, Barbora30.07.1990peněžitý dar 200,00
Žák, Jan15.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Žák, Jan15.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Žák, Jan15.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Žák, Jan15.01.1982bezúplatné plnění 150,00 (Práce dobrovolníka - rozdávání novin)
Žaková, Ivana27.02.1991peněžitý dar 250,00
Žáková, Kamila11.04.1975bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Žáková, Zuzana07.06.1986peněžitý dar 1 000,00
Žák, Pavel03.11.1989peněžitý dar 1 000,00
Žák, Pavel19.12.1999bezúplatné plnění 600,00 (roznos 3 dny)
Žák, Vojtěch11.03.1987peněžitý dar 200,00
Žák, Vojtěch11.03.1987peněžitý dar 200,00
Žák, Vojtěch11.03.1987peněžitý dar 200,00
Žák, Vojtěch11.03.1987peněžitý dar 200,00
Žák, Vojtěch11.03.1987peněžitý dar 200,00
Žák, Vojtěch11.03.1987peněžitý dar 200,00
Žák, Vojtěch11.03.1987peněžitý dar 200,00
Žák, Vojtěch11.03.1987bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 500,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 500,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žaloudek, Pavel29.12.1961peněžitý dar 1 000,00
Žaloudek, Pavel29.12.1961peněžitý dar 2 500,00
Žárský, Radim15.03.1972peněžitý dar 500,00
Žďárská, Lenka23.06.1984peněžitý dar 450,00
Žďárská, Lenka23.06.1984peněžitý dar 300,00
Želinská, Lucie04.07.1992peněžitý dar 500,00
Ženatá, Kamila26.12.1953peněžitý dar 1 000,00
Žídek, Arnošt07.08.1976peněžitý dar 8 000,00
Židek, Vaclav19.04.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Žíla, Josef19.07.1988peněžitý dar 5 000,00
Žilka, Daniel08.09.1992peněžitý dar 500,00
Žilka, Jakub20.11.1988peněžitý dar 2 000,00
Žítek, Ondřej30.12.1987peněžitý dar 1 000,00
Živný, Martin12.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 200,00
Žižka, Petr30.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Žurek, Michal18.02.1984peněžitý dar 300,00
Žurek, Michal18.02.1984peněžitý dar 300,00
Žurek, Michal18.02.1984peněžitý dar 300,00
Žurek, Michal18.02.1984peněžitý dar 300,00
Žurek, Michal18.02.1984peněžitý dar 300,00
Žurek, Michal18.02.1984peněžitý dar 300,00
Žurek, Michal18.02.1984peněžitý dar 300,00
Žyrkowski, Alexandr02.12.1983bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 973 366,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Kovářová, Věra20.01.196489 561,00 (pronájem ploch pro billboardy a plachty Kralupy nad Vltavou, Beroun, Hostivice, Praha Stodůlky, výroba perníčků, výroba čtecích lup,)
Starostové a Nezávislí2667390880 451,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové a Nezávislí2667390880 280,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové a Nezávislí2667390880 280,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové a Nezávislí2667390880 280,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové a Nezávislí2667390880 280,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové a Nezávislí2667390880 280,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové a Nezávislí2667390880 280,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové a Nezávislí2667390880 280,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové a Nezávislí2667390879 394,00 (Hofman Štěpán HPP - volební manažer)
Starostové pro Liberecký kraj71339485162 000,00 (volební noviny)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy