Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2021

Název politické strany / politického hnutí:
Občanská demokratická strana

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
16192656

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Truhlářská 1106/9, Praha 1, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 234707111, e-mail: sekretariat@ods.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. - předsedaIdentifikátor zprávy: Z6000-20220331095858
Datum: 31.03.2022 07:58:58
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_o_overeni_ucetni_zaverky_vcetne_rozvahy_vykazu_zisku_a_ztraty_a_prilohy_k_ucetni_zaverce.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 218 818 122,09
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
82 164 775,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 77 863 888,89
4 Členské příspěvky 6 328 400,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 27 459 335,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 9 433 906,00
7 Úroky z vkladů 188,36
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 407 150,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 7 374 089,95
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 7 786 388,89

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 42 992 100,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 551 547,71
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 89 773 505,08
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Analytické a PR práce 18
Účetní a ekonomické práce 10
Administrativní práce 6
Technické a provozní práce 10
Vedoucí zaměstnanci 8

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut pro pravicovou politiku, z.ú., Truhlářská 1106/9, Nové město,110 00 Praha 1 7 786 388,89

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Adved s.r.o. - Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha1 28925009 50%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Fio banka, a.s. 61858374 44 131 260,25 31.12.2022
Fio banka, a.s. 61858374 29 452 500,00 15.10.2024

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 27 459 335,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
"ABPLAST s.r.o."27531813bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Propagace - umístění plachty")
"ALBAform s.r.o."05731054peněžitý dar 30 000,00
"ALTAIR SOFTWARE s.r.o."28350511bezúplatné plnění 10 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. propagace na sociálních sítích FB a google viz příloha smlouvy")
"APLACO a.s."01962205peněžitý dar 100 000,00
"ATS - servis, v.o.s."49811711peněžitý dar 10 000,00
"AVE FINANCE s.r.o."01990705peněžitý dar 108 000,00
"AVE FINANCE s.r.o."01990705bezúplatné plnění 324 000,00 ("NANOroušky od firmy Expertgel.cz")
"Aviplast, s.r.o."25620088bezúplatné plnění 2 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. firma Aviplast zaplatí zábor za totem na Buštěhradě")
"BAK stavební společnost a.s."28402758peněžitý dar 50 000,00
"BGA Trade CZ s.r.o"03625834peněžitý dar 10 000,00
"Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o."09117091peněžitý dar 5 000,00
"Carroll & Dohnal, s.r.o."28564804peněžitý dar 25 000,00
"Centrum Černý kůň s.r.o."28894618bezúplatné plnění 1 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem plochy parkoviště.")
"CL Servis s.r.o."48587991peněžitý dar 80 000,00
"CMS Consulting, s.r.o."27642763bezúplatné plnění 600,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. poskytnutí reklamní plochy")
"COOLNA Z&M s.r.o."08789461peněžitý dar 1 000,00
"Corso, s.r.o."18382835peněžitý dar 20 000,00
"CORTEX, a.s."47125616peněžitý dar 10 000,00
"ČSAD Benešov s.r.o."60193441bezúplatné plnění 199 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech")
"ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o."60071109bezúplatné plnění 110 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech")
"ČSAD Slaný s.r.o."60193425bezúplatné plnění 110 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech")
"ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s."60108851bezúplatné plnění 309 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech")
"DEJSIBIO s.r.o."24246468peněžitý dar 10 000,00
"Distribuce detergentů, s.r.o."28625994peněžitý dar 20 000,00
"Dřevocentrum CZ, a.s."27904610peněžitý dar 200 000,00
"ELIZ s.r.o."25591045peněžitý dar 74 000,00
"EP Consult, s.r.o."27263207peněžitý dar 20 000,00
"EPO GEARMOT s.r.o."29455260peněžitý dar 5 000,00
"ES Reality s.r.o."09065644bezúplatné plnění 4 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem reklamních ploch pro umístění volebních plachet v Lounech.")
"EUROSEAL a.s."25414046peněžitý dar 20 000,00
"Fermet s. r. o."26389789peněžitý dar 10 000,00
"FiftyFifty kreativní agentura s.r.o."45537135bezúplatné plnění 5 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. zajištění a umístění plachet")
"FiftyFifty kreativní agentura s.r.o."45537135bezúplatné plnění 8 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. poskytnutí volné kapacity bannerů na trolejbusových sloupech")
"FiftyFifty kreativní agentura s.r.o."45537135peněžitý dar 20 000,00
"FINAL KOM s.r.o."02877155peněžitý dar 100 000,00
"FiPeLak s.r.o., Šenov"01722859peněžitý dar 5 000,00
"Genio s.r.o."26483785peněžitý dar 50 000,00
"Geoprint s.r.o."27271633peněžitý dar 50 000,00
"Gynekologie a porodnictví Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. s.r.o."09172831peněžitý dar 100 000,00
"Hans Wendel CZ s.r.o."25064461peněžitý dar 50 000,00
"HP STAV - Jan Perout s.r.o."05684871bezúplatné plnění 42 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Výroba, instalace a deinstalace volebních plachet - Kadaň, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Perštejn.")
"Hydroplan s.r.o."08645078peněžitý dar 2 000,00
"IBS-ROKAL, s.r.o."25629883bezúplatné plnění 2 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. 1x billboardová plocha")
"ICOM transport, a.s."46346040bezúplatné plnění 320 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech")
"ICOM transport, a.s."46346040peněžitý dar 200 000,00
"igloe SYSTEM s.r.o."01492039peněžitý dar 10 000,00
"iOcomp.cz s. r. o."27751732peněžitý dar 10 000,00
"ITea4you s.r.o."03857182peněžitý dar 10 000,00
"Jablonec 2010, z.s."28557280peněžitý dar 24 000,00
"Jablonec 2010, z.s."28557280peněžitý dar 24 000,00
"Jablonec 2010, z.s."28557280peněžitý dar 23 000,00
"Jablonecká nástrojárna s.r.o."25005103peněžitý dar 20 000,00
"JCJ Servis s.r.o."27185869peněžitý dar 70 000,00
"KASPER CZ s.r.o."25277839peněžitý dar 50 000,00
"KBIG s.r.o."08259780peněžitý dar 1 500,00
"KDU - ČSL"00442704bezúplatné plnění 958 511,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. ")
"KKS, spol. s r.o."42340802peněžitý dar 30 000,00
"Kratochvíl parket profi, s.r.o."25323172peněžitý dar 40 000,00
"KRAUN spol. s r.o."64050947peněžitý dar 50 000,00
"Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o."25289152peněžitý dar 100 000,00
"LabMediaServis s.r.o."27512380peněžitý dar 50 000,00
"M.K. trade systems, s.r.o."28520734peněžitý dar 30 000,00
"M.K. trade systems, s.r.o."28520734peněžitý dar 43 000,00
"Magazín-Prorock, s.r.o."03211304bezúplatné plnění 5 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Inzerce v Magazínu ProRock")
"Marba s..r.o."29227674peněžitý dar 8 000,00
"Martinec nářadí s.r.o."24655911peněžitý dar 30 000,00
"MEGAWASTE, spol. s r.o."60721804peněžitý dar 100 000,00
"Meril Company, s.r.o."03362825peněžitý dar 10 000,00
"Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář"10397558peněžitý dar 5 000,00
"Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář"10397558peněžitý dar 15 000,00
"NRG Group a.s."27311791bezúplatné plnění 8 341,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem reklamních ploch pro umístění volebních plachet v Ústí nad Labem a v Trmicích.")
"OP INVEST s.r.o."26459230bezúplatné plnění 4 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. 2 x billboardová plocha")
"Palcát services s.r.o."01604520bezúplatné plnění 4 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. plachta v Táboře rozměr 2,4 x 5 m")
"Pekařství ILLÍK s.r.o."43960651peněžitý dar 15 000,00
"Pekařství ILLÍK s.r.o."43960651peněžitý dar 100 000,00
"Petr Sameš s.r.o."06601791peněžitý dar 20 000,00
"Plavecká a sportovní akademie s.r.o."09222162peněžitý dar 29 000,00
"Plus Med dva s.r.o."29445591peněžitý dar 5 000,00
"Prádelna na Starém městě, s.r.o."01971166peněžitý dar 20 000,00
"Pražské silniční stavby s.r.o."01410806peněžitý dar 100 000,00
"PRB INVEST s.r.o."28169271peněžitý dar 25 000,00
"ProCare Medical s.r.o."27571271peněžitý dar 10 000,00
"Prona - Služby Kladno"49550748peněžitý dar 80 000,00
"PSP Partners s.r.o."27625095peněžitý dar 10 000,00
"Quick Office s.r.o."26769166peněžitý dar 15 000,00
"RBR INVEST s.r.o."24764981peněžitý dar 25 000,00
"REKUMAT Warmeprozesstechnik ČR, spol.s.r.o."61975192peněžitý dar 6 000,00
"RIA REALITY a.s."25786946peněžitý dar 20 000,00
"RTB Czech s.r.o."27633748peněžitý dar 10 000,00
"SADETO Consulting SE"24187020bezúplatné plnění 2 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. umístění volebního trojhranu v Chomutově")
"SKLOBENDL s.r.o."26081610peněžitý dar 3 500,00
"Slavíková&Petrásek s.r.o."27245021peněžitý dar 1 000,00
"SMO a.s."42339839peněžitý dar 30 000,00
"SPEA Olomouc, s.r.o."64086747peněžitý dar 100 000,00
"Spolek pro podporu liberální demokracie ČR"09509071peněžitý dar 2 500 000,00
"Stako společnost s ručením omezeným, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Bieblova 782/7"42228468peněžitý dar 100 000,00
"Starostové a nezávislí"26673908peněžitý dar 56 250,00
"Starostové a nezávislí"26673908peněžitý dar 56 250,00
"Starostové a nezávislí"26673908peněžitý dar 56 250,00
"Starostové a nezávislí"26673908peněžitý dar 56 250,00
"Starostové a nezávislí"26673908peněžitý dar 56 250,00
"Starostové pro občany"71443444peněžitý dar 300 000,00
"State Administration Consulting s.r.o."28424603peněžitý dar 10 000,00
"SunMan s.r.o."62906984peněžitý dar 20 000,00
"Švábstaf s.r.o."28657161bezúplatné plnění 1 200,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Propagace - umístění plachet")
"TESLA Hloubětín a.s."03896048peněžitý dar 70 000,00
"TESLA Hloubětín a.s."03896048peněžitý dar 20 000,00
"Tietz & Kabelka Stavby s.r.o."07612702peněžitý dar 5 000,00
"TOMA, a.s."18152813peněžitý dar 30 000,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 56 250,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 56 250,00
"TOP 09"71339728peněžitý dar 56 250,00
"TOP 09"71339728bezúplatné plnění 987 593,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. ")
"TOP 09"71339728peněžitý dar 56 250,00
"TOP TANK s.r.o."26403226peněžitý dar 8 000,00
"TRADO-BUS, s.r.o."25503316bezúplatné plnění 140 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech")
"Triodum s.r.o."26286769peněžitý dar 101 000,00
"Třícestné semafory s.r.o."05221684peněžitý dar 200 000,00
"Ultina s.r.o."03669149peněžitý dar 10 000,00
"Ungelt Services a.s."27207200peněžitý dar 200 000,00
"V-stav group spol. s r.o."25827073peněžitý dar 10 000,00
"V.H.V. s.r.o."40230678bezúplatné plnění 2 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem reklamní plochy pro umístění volebního banneru v Žatci.")
"Vaše Lékárna s.r.o."03555976bezúplatné plnění 1 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. umístění reklamní plachty do výlohy")
"VHST s.r.o."02464471peněžitý dar 23 000,00
"VODA CZ s.r.o."25969692peněžitý dar 50 000,00
"VS Point s.r.o."03916537peněžitý dar 5 000,00
Aberl, Tomáš "Bc." ""29.05.1988peněžitý dar 10 000,00
Albrechtová, Michaela "" ""26.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Altner, Boleslav "" ""06.03.1971peněžitý dar 24 000,00
Altner, Boleslav "" ""06.03.1971peněžitý dar 22 500,00
Altnerová, Gabriela "Mgr." ""24.10.1973peněžitý dar 35 000,00
Altnerová, Gabriela "Mgr." ""24.10.1973peněžitý dar 10 000,00
Angelovič, Jan "" ""07.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Aschenbrenner, Lumír "Ing." ""23.06.1960peněžitý dar 55 000,00
Auer, Radovan "" ""21.01.1975peněžitý dar 10 000,00
Bača, Slavomír "" ""15.08.1973peněžitý dar 5 000,00
Balát, Petr "" ""10.01.1975peněžitý dar 2 222,00
Baloun, Petr "Ing." ""19.04.1977peněžitý dar 15 000,00
Bartejsová, Eva "Dr. rer. nat." ""24.03.1976peněžitý dar 2 000,00
Bartl, Zdeněk "Ing." ""20.01.1965peněžitý dar 2 500,00
Bartoš, František "" ""28.02.1957peněžitý dar 5 000,00
Batala, Martin "" ""06.06.1963bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Batěk, Bohumil "" ""04.01.1954peněžitý dar 5 000,00
Bauer, Jan "Ing." ""27.04.1969peněžitý dar 150 000,00
Bauer, Jan "Ing." ""27.04.1969peněžitý dar 50 000,00
Baxa, Martin "Mgr." ""16.09.1975peněžitý dar 200 000,00
Bednařík, Karel "" ""03.11.1963peněžitý dar 5 000,00
Bednář, Michal "MUDr." ""24.03.1963peněžitý dar 4 500,00
Bednář, Michal "MUDr." ""24.03.1963peněžitý dar 5 000,00
Beitl, Petr "Ing." ""05.12.1966bezúplatné plnění 4 929,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Dar na volby - dárkové lahvičky slivovice, reklama na FCB.")
Beitl, Petr "Ing." ""05.12.1966peněžitý dar 7 000,00
Béla, Roman "" ""25.08.1974bezúplatné plnění 20 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. velkoplošné plachty")
Bělohradský, Lukáš "" ""25.01.1979peněžitý dar 24 000,00
Bělohradský, Lukáš "" ""25.01.1979peněžitý dar 48 000,00
Bělohradský, Lukáš "" ""25.01.1979peněžitý dar 2 000,00
Bělohradský, Lukáš "" ""25.01.1979peněžitý dar 24 000,00
Bělohradský, Lukáš "" ""25.01.1979peněžitý dar 24 000,00
Benc, Ota "Mgr." ""24.06.1965peněžitý dar 5 000,00
Benda, Leopold "Ing." ""05.05.1979peněžitý dar 10 000,00
Benda, Marek "" ""10.11.1968peněžitý dar 100 000,00
Bendl, Petr "Ing." ""24.01.1966peněžitý dar 100 000,00
Beneš, Jan "Ing." ""19.06.1992peněžitý dar 20 000,00
Beneš, Martin "PharmDr." ""08.10.1961peněžitý dar 100 000,00
Bílský, Roman "" ""27.04.1980peněžitý dar 2 000,00
Bíro, Jaroslav "" ""23.12.1973peněžitý dar 21 000,00
Bláha, Jiří "Ing. Bc." ""18.07.1954peněžitý dar 26 000,00
Blažek, Matěj "Bc." ""18.06.1997peněžitý dar 10 000,00
Blažek, Oskar "" ""14.08.1994peněžitý dar 5 000,00
Blumenstein, Tomáš "Ing." ""17.07.1979peněžitý dar 5 000,00
Bobysud, Vít "Ing." ""01.02.1971peněžitý dar 17 000,00
Bohuňovská, Jana "Ing." ""25.07.1960peněžitý dar 15 000,00
Bolmhagen, Peter "Ing." ""19.03.1972peněžitý dar 5 000,00
Borovec, Ivo "" "MBA"25.04.1976peněžitý dar 21 300,00
Boula, Lukáš "" ""07.10.1982peněžitý dar 20 000,00
Bouzek, Tomáš "JUDr. Ing." ""24.07.1975peněžitý dar 5 000,00
Brandová, Silvie "JUDr." ""11.02.1981peněžitý dar 300 000,00
Brázda, Michael "Mgr. et Mgr." ""06.06.1976peněžitý dar 20 000,00
Brenčič Bílská, Kateřina "MUDr." ""10.05.1977peněžitý dar 50 000,00
Brenčič, Vladan "" ""13.02.1977peněžitý dar 15 000,00
Brenčič, Vladan "" ""13.02.1977peněžitý dar 5 000,00
Brenčič, Vladan "" ""13.02.1977peněžitý dar 30 000,00
Brtník, Vladimír "Mgr." ""30.04.1976peněžitý dar 10 000,00
Brykner, Ladislav "Ing." ""17.06.1964peněžitý dar 10 000,00
Břeský, Tomáš "Ing." ""28.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Bujnoch, Jiří "Ing." ""15.11.1990peněžitý dar 3 000,00
Bulvová, Iva "" ""23.04.1970peněžitý dar 55 000,00
Bureš, Jan "Ing." "DBA"31.03.1974peněžitý dar 40 000,00
Bureš, Richard "" ""06.04.1964peněžitý dar 5 000,00
Bursík, Tomáš "Ing." ""13.01.1975bezúplatné plnění 1 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadních skel osobních automobilů.")
Caletka, Petr "Mgr." ""16.07.1989peněžitý dar 7 000,00
Cao, Xuan Hoang "" ""11.02.1999peněžitý dar 250,00
Cechová, Šárka "JUDr." ""23.01.1981peněžitý dar 8 248,00
Cechová, Šárka "JUDr." ""23.01.1981peněžitý dar 6 000,00
Cejnarová, Jeanette "" ""06.01.1949peněžitý dar 1 000,00
Ciencialová, Marie "Mgr." ""23.05.1965peněžitý dar 400,00
Cigánek, Vladimír "Ing." ""22.01.1955peněžitý dar 32 000,00
Cikán, Bohumil "" ""26.10.1970bezúplatné plnění 1 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polepy zadních skel osobních automobilů.")
Crha, Jiří "Ing." ""21.04.1960peněžitý dar 54 988,00
Cvach, Vladimír "" ""03.05.1956peněžitý dar 1 000,00
Částečka, Jiří "" ""20.05.1961peněžitý dar 10 000,00
Čavojský, Petr "Ing." ""17.02.1964peněžitý dar 2 500,00
Čech, Alois "" ""23.05.1964peněžitý dar 2 000,00
Čechotovský, Petr "" ""19.10.1961peněžitý dar 1 000,00
Čechová, Veronika "MDDr." ""04.01.1989peněžitý dar 10 000,00
Čermáková, Dana "" ""14.01.1952peněžitý dar 300,00
Čermáková, Monika "Mgr." ""17.02.1970peněžitý dar 1 500,00
Černá, Kristýna "" ""09.09.1990peněžitý dar 30 000,00
Černochová, Jana "Mgr." ""26.10.1973peněžitý dar 48 500,00
Černochová, Jana "Mgr." ""26.10.1973peněžitý dar 200 000,00
Černý, František "Mgr." ""17.10.1978bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
černý, jiří "JUDr." ""04.01.1953peněžitý dar 15 000,00
černý, jiří "JUDr." ""04.01.1953peněžitý dar 15 000,00
černý, jiří "JUDr." ""04.01.1953peněžitý dar 15 000,00
černý, jiří "JUDr." ""04.01.1953peněžitý dar 15 000,00
Černý, Zdeněk "Mgr." ""29.08.1956peněžitý dar 10 000,00
Červený, Richard "Ing." ""26.07.1984peněžitý dar 10 000,00
Červíček, Martin "Mgr." "brig. gen. v. v."03.04.1972peněžitý dar 55 000,00
Červinka, Zdeněk "" ""26.02.1954peněžitý dar 30 000,00
Čížek, Martin "Ing." ""21.12.1955peněžitý dar 5 000,00
Čížek, Pavel "" ""08.04.1966peněžitý dar 25 000,00
Daňhel, Radomír "Ing.Bc." ""18.11.1968peněžitý dar 100 000,00
Dašek, Rudolf "Ing." ""13.12.1951peněžitý dar 300,00
Dbalý, Václav "Bc." ""09.09.1961peněžitý dar 3 000,00
Dbalý, Václav "Bc." ""09.09.1961peněžitý dar 2 000,00
Decroix, Eva "" "MBA"26.05.1982peněžitý dar 45 000,00
Dekický, Jan "" ""29.10.1980peněžitý dar 10 000,00
Dekický, Jan "" ""29.10.1980peněžitý dar 10 000,00
Dischinger, Ivan "" ""12.07.1963peněžitý dar 17 000,00
Diviš, Roman "Ing." ""02.11.1968peněžitý dar 30 000,00
Dlouhý, Martin "Prof." ""28.01.1970peněžitý dar 10 000,00
Dobrozemský, Václav "JUDr." ""17.10.1988peněžitý dar 5 000,00
Dobrozemský, Václav "JUDr." ""17.10.1988peněžitý dar 38 000,00
Dobrozemský, Václav "JUDr." ""17.10.1988peněžitý dar 11 500,00
Dohnálek, Petr "Ing." "CSc."15.12.1942peněžitý dar 5 000,00
Dohnalová, Renata "MUDr." ""28.05.1969bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Dohnalová, Renata "MUDr." ""28.05.1969peněžitý dar 10 000,00
Dolejška, Jiří "" ""30.08.1972peněžitý dar 1 808,00
Doležal, Zdeněk "Mgr." ""08.05.1974peněžitý dar 23 000,00
Dolina, Jaroslav "" ""02.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Dospěl, Patrik "Ing." ""03.07.1990peněžitý dar 3 000,00
Doupovec, Jiří "" ""01.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Drnovský, Michal "" ""13.07.1973peněžitý dar 500,00
Drobil, Pavel "Mgr." ""18.10.1971peněžitý dar 100 000,00
Dufek, Jakub "" ""08.07.1990peněžitý dar 100 000,00
Dvořák, Karel "" ""16.09.1948peněžitý dar 5 000,00
Dvořáková, Iva "Mgr." "LL.M."04.07.1976peněžitý dar 10 000,00
Dvořáková, Marcela "Ing." ""05.05.1972bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Dvořáková, Marcela "Ing." ""05.05.1972peněžitý dar 5 000,00
Fajtlová, Vlasta "Ing." ""04.08.1982peněžitý dar 3 500,00
Fajtlová, Vlasta "Ing." ""04.08.1982peněžitý dar 5 000,00
Farský, Rudolf "" ""18.07.1983peněžitý dar 2 500,00
Fiala, Petr "prof. PhDr." "Ph.D., LL.M."01.09.1964peněžitý dar 200 000,00
Fifka, Petr "PharmDr." ""27.01.1967peněžitý dar 100 000,00
Filipi, Dana "" ""02.02.1970peněžitý dar 21 000,00
Folwarczny, Stanislav "Mgr." ""08.10.1962peněžitý dar 50 000,00
Forman, Luděk "Ing." ""06.11.1951bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Umístění volební plachty v Kostomlatech.")
Fornouz, Petr "Mgr." ""09.05.1968peněžitý dar 5 000,00
Frausová, Alena "MUDr." ""25.01.1948peněžitý dar 5 000,00
Frélich, Martin "Ing." ""30.08.1977peněžitý dar 5 000,00
Frištenská, Magda "Bc." ""14.02.1977peněžitý dar 1 808,00
Frýba, Tomáš "Bc." ""23.03.1974peněžitý dar 5 000,00
Fučík, Igor "Bc." "MBA"25.03.1975peněžitý dar 5 000,00
Gajdacz, Zbyněk "Ing." "MPA"22.01.1964peněžitý dar 15 000,00
Gajdacz, Zbyněk "Ing." "MPA"22.01.1964peněžitý dar 11 500,00
Gajda, Jaromír "" ""04.07.1944peněžitý dar 5 000,00
Gaudyn, Radovan "Mgr." ""11.12.1996bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Gaudyn, Roman "" ""25.05.1961bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Gazda, Martin "Ing." ""10.05.1985peněžitý dar 5 000,00
Gregora, Martin "MUDr." ""10.04.1965peněžitý dar 10 000,00
Grygová, Erna "" ""13.07.1939peněžitý dar 150,00
Haas, Karel "Mgr." ""14.09.1973bezúplatné plnění 600,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Propagace na sociálních sítích.")
Haas, Karel "Mgr." ""14.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Haas, Karel "Mgr." ""14.09.1973peněžitý dar 10 000,00
Hainc, Jaromír "MVDr." ""24.03.1952bezúplatné plnění 100,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. umístění reklamního áčka")
Hájek, Marcel "MUDr.et ThMgr." "Ph.D.,FICS"20.09.1965peněžitý dar 2 000,00
Haleš, Richard "Mgr." ""08.04.1990peněžitý dar 15 000,00
Halfar, Vlastimil "Ing." ""21.04.1965peněžitý dar 2 000,00
Hamrus, Roman "Mgr." ""14.12.1967peněžitý dar 5 000,00
Hanáková, Marcela "PhDr." ""09.04.1959peněžitý dar 8 000,00
Hanza, Hynek "Bc." ""14.10.1977peněžitý dar 30 000,00
Hanza, Hynek "Bc." ""14.10.1977peněžitý dar 18 000,00
Hapštáková, Pavlína "Bc." ""06.03.1971bezúplatné plnění 1 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadních skel osobních automobilů. ")
Harangiová, Eva "Ing." ""17.12.1960peněžitý dar 16 000,00
Harangiová, Eva "Ing." ""17.12.1960peněžitý dar 2 710,00
Hase, Roland "Ing." ""08.11.1969peněžitý dar 5 000,00
Haslinger, Jan "" ""21.12.1973bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Umístění reklamy v autě.")
Hášová, Vendulka "" ""27.09.1968peněžitý dar 30 000,00
Havelkova, Jana "Ing" ""03.04.1959peněžitý dar 5 000,00
Havránek, Jiří "Ing." ""23.12.1992peněžitý dar 30 000,00
Hegner, Lukáš "Mgr." ""08.10.1981peněžitý dar 10 000,00
Heráková, Hana "MUDr." ""07.07.1952peněžitý dar 12 000,00
Heres, Tomáš "Ing." ""27.09.1977peněžitý dar 10 000,00
Herman, Jiří "RNDr." "Ph.D."21.06.1956peněžitý dar 25 000,00
Herold, Lukáš "Bc." ""29.07.1970peněžitý dar 30 000,00
Hetmer, Tomáš "" ""03.01.1994peněžitý dar 999,00
Heyduk, David "Mgr." ""24.03.1991peněžitý dar 5 000,00
Hicks, Zuzana "Bc." ""02.04.1985peněžitý dar 5 000,00
Hicks, Zuzana "Bc." ""02.04.1985peněžitý dar 5 000,00
Hladík, Ondřej "" ""09.09.1965peněžitý dar 5 000,00
Hlaváček, Jan "" ""14.05.1977peněžitý dar 10 000,00
Hlaváček, Radim "Ing." ""10.08.1960peněžitý dar 100 000,00
Hlaváček, Radim "Ing." ""10.08.1960peněžitý dar 100 000,00
Hlaváč, Miroslav "Mgr." ""23.04.1991peněžitý dar 5 000,00
Hógel, Josef "Ing." "CSc."29.11.1943peněžitý dar 1 000,00
Holešovský, Jiří "" ""02.05.1963bezúplatné plnění 10 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem reklamní plochy na ul. Koliště v Brně na období 21.6. - 9. 10. 2021.")
Holpuch, Jan "RNDr." "Ph.D."06.05.1972peněžitý dar 15 000,00
Holub, Josef "Ing." ""12.09.1951peněžitý dar 5 000,00
Hončarová, Zdena "Bc." ""24.12.1973peněžitý dar 4 000,00
Honzárek, Libor "Bc." ""14.03.1963peněžitý dar 5 000,00
Hoppe, Libor "Mgr." ""15.11.1962peněžitý dar 10 000,00
Horák, Dalibor "Mgr." ""04.06.1965peněžitý dar 38 000,00
Horáková, Jitka "" ""09.01.1961bezúplatné plnění 1 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadních skel osobních automobilů, umístění volebním plakátů v provozovně.")
Horecký, Jiří "Ing." "Ph.D., MBA"03.06.1978peněžitý dar 50 000,00
Hornák, Vladimír "Ing." ""24.05.1972peněžitý dar 5 100,00
Hoza, Roman "Mgr." ""14.11.1966peněžitý dar 5 000,00
Hrabálek, Alexandr "Prof.PharmDr." "CSc."02.06.1956peněžitý dar 60 000,00
Hraba, Michal "" ""02.01.1974peněžitý dar 12 000,00
Hradecký, Daniel "" ""06.06.1972bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Hrbek, Filip "PhDr." ""03.04.1987bezúplatné plnění 1 200,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadních skel osobních automobilů.")
Hrdý, Jan "Ing." ""17.12.1981peněžitý dar 5 000,00
Hromířová, Eliška "" ""25.06.1995peněžitý dar 5 000,00
Hrubý, Martin "" ""28.07.1973peněžitý dar 2 000,00
Hrušovský, Tibor "Ing." ""03.08.1960peněžitý dar 15 000,00
HŘEBEC, JAN "" ""31.08.1938peněžitý dar 10 000,00
Hübner, Jiří "Bc." ""16.04.1966peněžitý dar 4 000,00
Hučko, Martin "Bc." ""23.01.1990peněžitý dar 1 000,00
Huťková, Svatava "Ing." ""03.02.1971peněžitý dar 500,00
Hynek, Rostislav "Ing." ""08.01.1955peněžitý dar 1 428,00
Chalánková, Jitka "MUDr." ""23.03.1957peněžitý dar 20 000,00
Chalupecký, Vítězslav "" ""18.08.1964peněžitý dar 25 000,00
Chalupová, Michaela "JUDr." ""10.01.1959peněžitý dar 2 000,00
Chalupová, Soňa "RNDr." ""16.02.1956peněžitý dar 5 000,00
Chalupský, Jaroslav "Ing." ""27.04.1974peněžitý dar 10 000,00
Chamas, Václav "Ing." ""26.04.1938peněžitý dar 2 000,00
Charvát, Ivan "Ing." ""03.01.1967peněžitý dar 10 000,00
Chládek, Michal "JUDr." "MBA"30.04.1964bezúplatné plnění 3 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Předmětem daru je organizační zajištění akce dne 20. 9. 2021 v Brně-Jundrově.")
Chládek, Michal "JUDr." "MBA"30.04.1964peněžitý dar 24 000,00
Chlupáč, Ladislav "Mgr." ""24.06.1952peněžitý dar 18 000,00
Chlupáč, Ladislav "Mgr." ""24.06.1952peněžitý dar 55 000,00
Chmelík, Zdeněk "" ""20.12.1975peněžitý dar 100 000,00
Chval, Jiří "Ing." ""05.07.1964peněžitý dar 2 000,00
Chytrá, Christina "" ""30.08.1993peněžitý dar 20 000,00
Ivan, Radim "Mgr." ""22.08.1990peněžitý dar 5 000,00
Ivan, Radim "Mgr." ""22.08.1990peněžitý dar 5 000,00
Ivan, Radim "Mgr." ""22.08.1990peněžitý dar 3 500,00
Jagoš, Jan "Bc." ""01.01.1965peněžitý dar 5 000,00
Jahnický, Erik "Ing." "MBA"05.12.1983peněžitý dar 10 000,00
Jakobec, Karel "Ing." ""05.03.1964peněžitý dar 2 000,00
Jakobec, Karel "Ing." ""05.03.1964peněžitý dar 22 000,00
Jakob, Jan "" ""02.12.1982peněžitý dar 100 000,00
Jančí, Zdeněk "Bc." ""01.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Janda, Jakub "" ""27.04.1978peněžitý dar 100 000,00
Janda, Pavel "Mgr." ""18.10.1984peněžitý dar 5 000,00
Janeček, Zdeněk "Ing." ""23.06.1952peněžitý dar 2 000,00
Janíková, Eva "Ing." ""27.01.1965bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Jankovský, Tomáš "Ing." ""10.08.1976peněžitý dar 1 000,00
Jankovský, Tomáš "Ing." ""10.08.1976peněžitý dar 1 000,00
Jankůj, Pavel "Ing." ""12.12.1961peněžitý dar 3 400,00
Jankůj, Pavel "Ing." ""12.12.1961peněžitý dar 20 000,00
Jankůj, Pavel "Ing." ""12.12.1961peněžitý dar 50 000,00
Janoušek, Pavel "" ""01.05.1967peněžitý dar 1 900,00
Janoušek, Štefan "Ing." ""03.07.1993peněžitý dar 50 000,00
Jára, Tomáš "Ing." ""22.01.1980peněžitý dar 16 000,00
Jára, Tomáš "Ing." ""22.01.1980peněžitý dar 2 710,00
Jedlička, Milan "" ""08.06.1964peněžitý dar 5 000,00
Jedlička, Petr "" ""03.09.1950peněžitý dar 3 000,00
Jedličková, Milena "" ""15.09.1957peněžitý dar 1 500,00
Jelínek, František "" ""07.01.1965bezúplatné plnění 300,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Propagace - umístění plachty")
Jetonický, Stanislav "Ing." ""14.05.1966peněžitý dar 1 000,00
Jetonický, Stanislav "Ing." ""14.05.1966peněžitý dar 1 000,00
Jihlavec, Pavel "Ing." ""11.09.1982peněžitý dar 6 000,00
Jihlavec, Pavel "Ing." ""11.09.1982peněžitý dar 7 200,00
Jiránek, Dan "Ing." ""19.08.1963peněžitý dar 50 000,00
Jirásek, Petr "RNDr." ""07.11.1955peněžitý dar 5 000,00
Jirman, Radek "" ""21.12.1963bezúplatné plnění 3 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Umístění volební plachty pro parlamentní volby v Lounech.")
Jirout, Radim "Ing." "MBA, LL.M."06.04.1971peněžitý dar 100 000,00
Jirsa, Tomáš "Ing." "MBA"23.05.1957peněžitý dar 55 000,00
Jirušková, Jana "" ""21.07.1968bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Jodlovski, Ladislav "Bc." ""21.05.1973peněžitý dar 7 950,00
Johnová, Jaroslava "" ""13.10.1962bezúplatné plnění 2 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Umístění volební plachty v Lovosicích.")
Jost, Pavel "" ""27.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Jozífková, Naďa "" ""15.06.1961peněžitý dar 2 000,00
Juchelka, Petr "Ing." ""14.11.1969peněžitý dar 7 000,00
Julínek, Hynek "Bc." ""11.04.1974peněžitý dar 5 000,00
Juras, Petr "Mgr." ""29.05.1967peněžitý dar 5 000,00
Juráš, Marek "" ""02.07.1977peněžitý dar 5 500,00
Jurečko, Roman "" ""07.11.1966peněžitý dar 50 000,00
Jurka, Karel "" ""29.08.1973peněžitý dar 46 740,00
Kadlec, Ludvík "" ""05.03.1954peněžitý dar 40 000,00
Kadrnka, Jiří "Ing." ""04.06.1970peněžitý dar 80 000,00
Kadrnka, Jiří "Ing." ""04.06.1970peněžitý dar 25 000,00
Kadrnková, Alena "" ""27.06.1971peněžitý dar 20 000,00
Kadrnková, Alena "" ""27.06.1971peněžitý dar 25 000,00
Kaláb, Michal "" ""06.05.1986peněžitý dar 6 545,00
KALABUS, Roman "Mgr." ""11.03.1972peněžitý dar 10 000,00
Kalenský, MUDr. Jiří "" ""24.06.1959peněžitý dar 5 000,00
Kalián, Jan "Bc." ""14.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Kalivoda, Tomáš "Bc." ""12.11.1986peněžitý dar 5 000,00
Kalpakcis, Petros "" ""24.07.1965peněžitý dar 2 200,00
Kaňa, Radek "Mgr." ""14.12.1978peněžitý dar 10 000,00
Kaňa, Radek "Mgr." ""14.12.1978peněžitý dar 11 500,00
Kantor, Jaroslav "" ""24.08.1973peněžitý dar 3 000,00
Kantor, Tomáš "Ing." ""05.02.1969peněžitý dar 10 000,00
Karasová, Drahomíra "" ""03.03.1953peněžitý dar 10 000,00
Karpíšek, Pavel "Ing. Mgr." ""26.08.1969peněžitý dar 55 000,00
Karpíšek, Pavel "Ing. Mgr." ""26.08.1969peněžitý dar 20 000,00
Kasala, Jiří "Mgr." "MBA"09.10.1986peněžitý dar 54 988,00
Kašík, Marcel "PhDr." ""18.05.1971peněžitý dar 2 500,00
Kašník, Pavel "JUDr." ""06.08.1964peněžitý dar 8 248,00
Kašník, Pavel "JUDr." ""06.08.1964peněžitý dar 10 000,00
Kašpar, Radim "PhDr." "MBA"17.06.1985peněžitý dar 5 000,00
Kaštil, Josef "Mgr." ""20.08.1985peněžitý dar 10 000,00
Kejř, Pavel "MUDr." ""28.03.1953peněžitý dar 10 000,00
Kejval, Petr "" ""15.02.1956peněžitý dar 3 000,00
Kepka, Miloslav "Ing." ""07.04.1987peněžitý dar 1 000,00
Kerndl, Robert "JUDr." ""25.05.1971peněžitý dar 40 000,00
Kerner, Jan "Ing." ""21.09.1964bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Kinčl, Jan "" ""10.04.1981peněžitý dar 2 000,00
Kittner, Jiří "Ing." ""05.01.1963peněžitý dar 10 000,00
Kittner, Jiří "Ing." ""05.01.1963peněžitý dar 2 600,00
Klápště, Jiří "Ing." ""09.08.1982peněžitý dar 10 000,00
Klíma, Pavel "Mgr." ""26.05.1971peněžitý dar 100 000,00
Klímová, Ivona "PaedDr." "MBA"17.11.1958peněžitý dar 5 500,00
Klimplová, Zuzana "Ing." ""03.12.1981peněžitý dar 3 000,00
Klimpl, Petr "Ing." ""11.12.1954peněžitý dar 4 000,00
Klimpl, Petr "Ing." ""11.12.1954peněžitý dar 5 000,00
Klimša, Dalibor "Bc." ""13.07.1968peněžitý dar 10 000,00
Klinecký, Tomáš "Mgr." ""06.06.1980peněžitý dar 10 000,00
Knapp, Jiří "Bc." ""05.07.1997peněžitý dar 5 000,00
Kníř, Petr "Ing." ""03.06.1962bezúplatné plnění 800,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Propagace - umístění plachty")
Kocmanová, Jarmila "" ""09.05.1940peněžitý dar 2 500,00
Kocourek, Tomáš "MUDr. Mgr." "MBA"11.03.1978peněžitý dar 5 000,00
Kocourek, Tomáš "MUDr. Mgr." "MBA"11.03.1978peněžitý dar 7 500,00
Kočová, Lenka "Bc." ""24.02.1977peněžitý dar 15 000,00
Kohoutová, Lenka "Bc." ""07.12.1967peněžitý dar 5 000,00
Kojdecký, Viktor "Mgr." ""03.06.1967peněžitý dar 330,00
Kokeš, Stanislav "" ""31.05.1958peněžitý dar 1 050,00
Kokoška, Šimon "Mgr. et Mgr." ""14.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Kolařík, František "Ing." ""10.01.1962peněžitý dar 15 000,00
Kolář, Ondřej "Mgr" ""13.03.1984peněžitý dar 100 000,00
Kolář, Ondřej "Mgr" ""13.03.1984peněžitý dar 100 000,00
Koloničný, Jan "Ing." "Ph.D."07.12.1973peněžitý dar 100 000,00
Kőnig, Lukáš "Ing." ""22.06.1979peněžitý dar 2 222,00
Kopecká, Zuzana "" ""28.02.1949peněžitý dar 10 000,00
Kopecký, Josef "Mgr." ""10.01.1980peněžitý dar 5 000,00
Kopečný, Miroslav "Ing." ""02.09.1957peněžitý dar 30 000,00
Kopejtková, Alena "Mgr." ""21.01.1985peněžitý dar 15 000,00
Kopřiva, Petr "" ""16.11.1991peněžitý dar 11 000,00
Korbel, Lukáš "Ing." ""27.05.1984bezúplatné plnění 1 700,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Limonády na dětský den v Litoměřicích, polep zadního skla osobního automobilu.")
Košín, Marek "" ""10.04.1990peněžitý dar 25 000,00
Košťál, Štěpán "Ing." ""06.10.1950peněžitý dar 900,00
Koštial, Rostislav "" ""21.10.1960peněžitý dar 64 000,00
Kotásek, David "" ""16.05.1977peněžitý dar 594,00
Kotěra, Roman "Ing." ""06.05.1977peněžitý dar 30 000,00
Kotková, Lenka "" "Dis."12.04.1981peněžitý dar 5 000,00
Kouba, Petr "Mgr." ""22.02.1972bezúplatné plnění 2 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. výlep plakátů, kapela a tisky na Letní kino v Přerově")
Kouba, Petr "Mgr." ""22.02.1972peněžitý dar 10 000,00
Kouba, Petr "Mgr." ""22.02.1972peněžitý dar 35 000,00
Koudela, František "Mgr." ""18.04.1979peněžitý dar 10 000,00
Koumarová, Olga "" ""30.12.1953peněžitý dar 40 000,00
Kovalčíková, Yveta "Ing." ""20.03.1965peněžitý dar 2 000,00
Kovařík, Zdeněk "Ing." ""19.12.1961peněžitý dar 100 000,00
Kovář, Josef "Ing" ""26.03.1985peněžitý dar 5 000,00
Kozdera, Pavel "" ""27.06.1982peněžitý dar 30 000,00
Kožušník, Edvard "" ""30.01.1971peněžitý dar 10 000,00
Kraicz, Igor "" ""16.09.1966peněžitý dar 12 000,00
Král, Petr "Ing." ""07.01.1962bezúplatné plnění 10 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem reklamní plochy na ul. Koliště v Brně na období 21.6. - 9. 10. 2021.")
Král, Václav "Ing." ""25.03.1980peněžitý dar 100 000,00
Krásný, Vladan "Mgr." ""29.05.1968bezúplatné plnění 3 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Předmětem daru je organizační zajištění akce dne 12. 9. 2021 v Brně-Starém Lískovci.")
Krátká, Hana "Mgr." ""11.08.1955peněžitý dar 2 000,00
Krátký, Petr "Ing." ""18.08.1971peněžitý dar 5 000,00
Kraus, Roman "MUDr." "MBA"27.10.1955peněžitý dar 64 000,00
Krejčíř, Alexandr "Ing." ""03.04.1960peněžitý dar 40 000,00
Krejsová, Marcela "JUDr." ""12.06.1958peněžitý dar 53 000,00
Krejza, Karel "Mgr." ""12.02.1968bezúplatné plnění 1 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Špekáčky na dětský den v Litoměřicích, polep zadního skla osobního automobilu.")
Krejza, Karel "Mgr." ""12.02.1968peněžitý dar 50 000,00
Krištoufek, Karel "Ing." ""28.02.1980peněžitý dar 2 000,00
Krogman, Petr "Ing." ""05.06.1973peněžitý dar 200 000,00
Kříž, Vladimír "" ""09.12.1969peněžitý dar 1 341,00
Kubáň, Jiří "Ing." ""21.01.1956peněžitý dar 30 000,00
Kuběna, Petr "" ""10.03.1962peněžitý dar 5 000,00
Kubš, Martin "Ing." ""06.04.1980peněžitý dar 5 000,00
Kučera, Dušan "" ""06.06.1959peněžitý dar 1 500,00
Kučera, Jaroslav "Ing." ""21.05.1969peněžitý dar 5 000,00
Kučera, Michal "Ing." ""04.10.1968bezúplatné plnění 1 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Umístění volební plachty v Lounech.")
Kučera, Michal "Ing." ""04.10.1968peněžitý dar 100 000,00
Kučera, Petr "PhDr." ""12.11.1983peněžitý dar 5 000,00
Kudrna, Miroslav "Ing." ""08.10.1981peněžitý dar 2 200,00
Kuchynka, Jan "" ""17.03.1993peněžitý dar 5 000,00
Kukrechtová, Alena "Mgr." ""11.12.1962peněžitý dar 10 000,00
Kulhánek, Jiří "PaedDr." ""19.03.1962peněžitý dar 10 000,00
Kulhánek, Jiří "PaedDr." ""19.03.1962peněžitý dar 10 000,00
Kultová, Denisa "" ""12.05.1993peněžitý dar 10 000,00
Kuna, Štěpán "" ""05.01.1968bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Kupka, Martin "Mgr." ""28.10.1975peněžitý dar 400 000,00
Kutner, Zdeněk "" ""09.12.1959peněžitý dar 4 000,00
Kvapil, Jindřich "" ""19.04.1960peněžitý dar 2 200,00
Kvapilová, Pavla "Ing." ""02.02.1970peněžitý dar 5 000,00
Kvasnička, Karel "Ing." "MBA, L.L.M"16.03.1949peněžitý dar 10 000,00
Kvasnička, Karel "Ing." "MBA, L.L.M"16.03.1949peněžitý dar 40 000,00
Kvaš, Petr "Ing." ""30.03.1965peněžitý dar 40 000,00
Kymličková, Aleša "Mgr." ""25.10.1957peněžitý dar 10 000,00
Lahodová, Markéta "Ing." ""03.08.1985peněžitý dar 15 000,00
Langová, Lenka "" ""03.11.1966peněžitý dar 5 000,00
Langšádlová, Helena "Mgr." ""14.10.1963peněžitý dar 200 000,00
Lesák, Libor "" ""30.07.1965peněžitý dar 30 000,00
Leška, Martin "Bc." ""11.04.1988peněžitý dar 10 000,00
Lisová, Martina "Mgr." ""19.12.1983peněžitý dar 10 000,00
Losenický, Jan "Mgr." ""14.12.1974peněžitý dar 18 500,00
Lotko, Robin "Bc." "DiS."11.08.1992peněžitý dar 10 000,00
Lustyk, Tomáš "" ""28.11.1985peněžitý dar 20 000,00
Mádr, Zdeněk "Ing." ""03.09.1957peněžitý dar 15 000,00
Mahdal, Petr "Ing." ""18.05.1962peněžitý dar 300,00
Macháček, Radovan "Ing." ""09.03.1967peněžitý dar 10 000,00
Macháček, Radovan "Ing." ""09.03.1967peněžitý dar 10 000,00
Major, Martin "JUDr." "MBA"26.09.1979peněžitý dar 100 000,00
Malota, Oldřich "Bc." ""04.11.1961peněžitý dar 5 000,00
Marcinčák, Petr "Ing." "BA"09.06.1965peněžitý dar 30 000,00
Marčan, Libor "Bc." ""26.03.1996peněžitý dar 2 000,00
Mareček, Roman "" ""14.04.1985peněžitý dar 2 000,00
Marek, Martin "" ""02.03.1977peněžitý dar 21 000,00
Mareš, Ivo "MUDr." "MBA"20.06.1964peněžitý dar 11 000,00
Mareš, Ivo "MUDr." "MBA"20.06.1964peněžitý dar 10 000,00
Martinák, Jaroslav "Ing." ""24.03.1972peněžitý dar 50 000,00
Martínek, Jan "" ""05.09.1968peněžitý dar 50 000,00
Martinek, Jaroslav "" ""04.01.1968peněžitý dar 10 000,00
Martinů, Jaroslav "" ""18.04.1959bezúplatné plnění 25 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Propagace - zajištění předvolební akce v Poličce")
Martinů, Jaroslav "" ""18.04.1959peněžitý dar 10 000,00
Matal, Dušan "" ""09.05.1960peněžitý dar 1 000,00
Matera, Josef Alexander "Mgr." ""19.03.1985peněžitý dar 11 500,00
Matoušová, Helena "" ""06.04.1960peněžitý dar 15 000,00
Matula, Romana "Ing." ""26.07.1985bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. občerstvení na mítink _muffiny")
Matyášek, Aleš "Ing. Mgr." ""03.03.1962peněžitý dar 5 000,00
Maurer, Petr "Ing." ""18.06.1983peněžitý dar 7 200,00
Mauritzová, Ilona "doc. PaedDr." "Ph.D."29.12.1959peněžitý dar 65 000,00
Maxa, Pavel "" ""22.02.1970peněžitý dar 1 500,00
Maxa, Pavel "" ""22.02.1970peněžitý dar 1 500,00
Mazálek, Petr "Mgr." ""19.02.1974peněžitý dar 1 000,00
Mazuch, Jan "PaedDr." ""15.05.1965peněžitý dar 40 000,00
Mencl, Vojtěch "Ing. arch." ""05.08.1970peněžitý dar 50 750,00
Mesenský, Igor "Ing" ""19.08.1968peněžitý dar 5 000,00
Micka, Martin "Mgr." ""27.08.1995peněžitý dar 1 000,00
Mička, Miloš "Ing." ""06.06.1957bezúplatné plnění 223,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Propagace - umístění plachty")
Michková, Lucie "Bc." ""30.08.1977peněžitý dar 5 000,00
Michková, Lucie "Bc." ""30.08.1977peněžitý dar 25 000,00
Michková, Lucie "Bc." ""30.08.1977peněžitý dar 25 000,00
Mikulica, Ivo "" ""18.04.1962peněžitý dar 5 000,00
Milata, Martin "" ""01.09.1976peněžitý dar 4 000,00
Misterka, Mikuláš "" ""01.06.2000peněžitý dar 2 500,00
Mokříš, Jan "MUDr." ""27.11.1970peněžitý dar 50 000,00
Mokříš, Jan "MUDr." ""27.11.1970peněžitý dar 20 000,00
Moravec, Michal "Bc." ""16.06.1973peněžitý dar 15 000,00
Motl, Luboš "Mgr." ""11.10.1967bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Muzička, Vladimír "" ""22.07.1953peněžitý dar 500,00
Najman, Petr "MUDr." ""24.07.1973peněžitý dar 10 000,00
Nantl, Jiří "Mgr." "LL.M."18.07.1979peněžitý dar 37 117,00
Navařík, Jakub "Mgr." "Ph.D."28.08.1986peněžitý dar 4 000,00
Navrátilová, Jana "" ""19.07.1983bezúplatné plnění 600,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. plakáty A3 100 kusů a plachta na volební stánek")
Navrátil, Petr "Ing." "PhD."17.12.1960peněžitý dar 5 000,00
Návrat, Vladimír "Ing." ""18.07.1963peněžitý dar 11 500,00
Němcová, Miroslava "" ""17.11.1952peněžitý dar 64 000,00
Němeček, Otomar "" ""09.12.1965peněžitý dar 2 000,00
Němeček, Vít "MUDr." "MBA"22.01.1962peněžitý dar 10 000,00
Němeček, Vít "MUDr." "MBA"22.01.1962peněžitý dar 10 000,00
Němečková Crkvenjaš, Zdenka "MUDr." "MBA"14.09.1976peněžitý dar 40 000,00
Němečková Crkvenjaš, Zdenka "MUDr." "MBA"14.09.1976peněžitý dar 10 000,00
Neoral, Čestmír "" ""01.12.1952peněžitý dar 8 000,00
Neřád, Martin "" ""19.09.1999peněžitý dar 5 000,00
Nesvadbová, Simona "Ing. Bc." "Ph.D.,ING-PAED IGIP"12.07.1979peněžitý dar 10 000,00
Netušil, Pavel "Mgr." ""01.06.1971peněžitý dar 5 000,00
Neumann, Daniel "Mgr." ""15.11.1992peněžitý dar 5 000,00
Neumann, Lukas "Ing" ""17.05.1986peněžitý dar 10 000,00
Nevrkla, Pavel "Ing." ""25.12.1980peněžitý dar 3 000,00
Nevrkla, Pavel "Ing." ""25.12.1980peněžitý dar 10 000,00
Novák, David "Ing." ""09.04.1966bezúplatné plnění 3 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. propagace - leták")
Novák, David "Ing." ""09.04.1966peněžitý dar 10 000,00
Novák, Lukáš "Ing." ""03.04.1981peněžitý dar 5 000,00
Nováková, Dagmar "Mgr." ""29.03.1952peněžitý dar 2 000,00
Nováková, Dagmar "Mgr." ""29.03.1952peněžitý dar 2 000,00
Novotný, Vilém "Ing." ""06.03.1983peněžitý dar 2 000,00
Nový, Miloš "Ing. et Ing." ""18.01.1960peněžitý dar 10 000,00
Nytra, Zdeněk "Ing." ""06.10.1961peněžitý dar 68 000,00
Nytra, Zdeněk "Ing." ""06.10.1961peněžitý dar 20 000,00
Oberfalzer, Jiří "" ""17.01.1954peněžitý dar 30 000,00
Oberfalzer, Jiří "" ""17.01.1954bezúplatné plnění 1 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. poskytnutí reklamní plochy")
Oberfalzer, Jiří "" ""17.01.1954peněžitý dar 40 000,00
Oberfalzer, Jiří "" ""17.01.1954peněžitý dar 30 000,00
Okoun, Jan "" ""03.09.1953peněžitý dar 1 000,00
Olyšar, Petr "Ing." ""15.11.1975peněžitý dar 10 000,00
Ondřík, Ivan "Bc." ""16.06.1953peněžitý dar 23 586,00
Opatrny, Ales "" ""09.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Opletal, Petr "Mgr." ""18.01.1965peněžitý dar 750,00
Osička, Tomáš "Mgr." ""17.12.1975peněžitý dar 10 000,00
Osička, Václav "" ""02.11.1968bezúplatné plnění 300,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. umístění 3 kusů reklamních áček ")
Oswald, Radek "PharmDr." ""02.04.1979peněžitý dar 5 000,00
Otys, Lukáš "" ""05.01.1985peněžitý dar 10 000,00
Ozaňák, Jakub "Bc." ""22.09.1987bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Panenka, Jan "Ing." ""10.02.1966peněžitý dar 20 000,00
Panenka, Jan "Ing." ""10.02.1966peněžitý dar 25 000,00
Papadakis, Aleš "Ing." ""23.08.1985peněžitý dar 5 000,00
Pastrňák, Zbyněk "" ""26.03.1953peněžitý dar 17 000,00
Paukner, Karel "MVDr" ""28.06.1990peněžitý dar 500,00
Pavlík, Pavel "Ing." ""09.09.1970peněžitý dar 10 000,00
Pavlík, Pavel "Ing." ""09.09.1970peněžitý dar 100 000,00
Pazderová, Andrea "Ing." ""13.10.1967peněžitý dar 56 000,00
Pecka, Robert "Mgr" ""01.03.1991peněžitý dar 5 000,00
Pekarová Adamová, Markéta "Ing." ""02.10.1984peněžitý dar 200 000,00
Pelc, Petr "Ing." ""11.08.1988peněžitý dar 5 000,00
Pelikán, Karel "" ""17.10.1998peněžitý dar 5 000,00
Pelta, Adam "Bc." ""29.07.1997peněžitý dar 2 500,00
Pěnička, Tomáš "" ""30.04.1974peněžitý dar 2 500,00
Perlín, Radim "RNDr." "Ph.D."29.12.1961peněžitý dar 5 000,00
Peštuka, Vít "Mgr." ""17.07.1971peněžitý dar 5 000,00
Petrák, Rostislav "Ing." ""27.01.1977peněžitý dar 10 000,00
Pilař, Michal "Ing." ""05.05.1986peněžitý dar 10 000,00
Pimpara, Jiří "" ""20.10.1959peněžitý dar 6 000,00
Pimpara, Jiří "" ""20.10.1959peněžitý dar 4 000,00
Pinka, Petr "Ing." ""19.01.1986bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Pintová, Michaela "MDDr." ""19.07.1996peněžitý dar 5 000,00
Píšková, Alexandra "Ing." ""31.10.1971peněžitý dar 2 000,00
Plánka, Václav "" ""17.10.1941peněžitý dar 5 000,00
Pobuda, Mikuláš "" ""30.08.1995peněžitý dar 30 000,00
Podsedníček, Marek "" ""05.10.1979peněžitý dar 2 200,00
Podzimek, Karel "Mgr." ""03.06.1981peněžitý dar 8 248,00
Pokorný, Zdeněk "" ""14.06.1951peněžitý dar 10 000,00
Poláková, Kateřina "" ""03.12.1974peněžitý dar 20 000,00
Polanský, Petr "" ""06.01.1971bezúplatné plnění 1 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Umístění plachty.")
Popelka, Vojtěch "JUDr." ""24.03.1948peněžitý dar 50 000,00
Pospíšil, Jan "" ""21.12.1961peněžitý dar 5 000,00
Pospíšil, Lubomír "" ""30.06.1994peněžitý dar 500,00
Pospíšil, Michal "Ing." ""12.02.1963peněžitý dar 1 000,00
Poštová, Eva "Ing." "CSc."13.08.1949peněžitý dar 330,00
Prajzler, Milan "Ing." "MBA"06.03.1957peněžitý dar 10 000,00
Prinzová, Lucie "" ""19.01.1979peněžitý dar 20 000,00
Prokeš, Martin "" ""02.07.1967peněžitý dar 1 000,00
Provazník, Vojtěch "Ing." ""10.07.1983peněžitý dar 2 000,00
Prusek, Martin "Bc." ""28.04.1983peněžitý dar 330,00
Příborský, Martin "JUDr. PhDr." "EMLE"16.10.1976peněžitý dar 40 000,00
Příborský, Martin "JUDr. PhDr." "EMLE"16.10.1976bezúplatné plnění 3 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Předmětem daru je organizační zajištění akce dne 9.9.2021 v Brně-Líšni. ")
Příhoda, Leoš "Ing." ""27.05.1983peněžitý dar 5 000,00
Ptáčník, Stanislav "Bc." "DiS."07.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Punčochář, Petr "Mgr." ""20.12.1969peněžitý dar 18 000,00
Radoměřská, Terezie "Mgr." ""21.02.1969peněžitý dar 10 000,00
Rafaj, Luboš "" ""12.05.1964peněžitý dar 5 000,00
Ramzer, Dan "Ing." ""12.08.1969peněžitý dar 50 000,00
Rejmanová, Lucie "" ""12.10.1998peněžitý dar 400,00
Rejmont, Miloš "MUDr." ""25.05.1957peněžitý dar 10 000,00
Rieger, Tomáš "Mgr. Bc." ""06.05.1974peněžitý dar 10 000,00
Rieger, Tomáš "Mgr. Bc." ""06.05.1974peněžitý dar 10 000,00
Richter, Vladimír "Mgr." ""01.01.1970peněžitý dar 30 000,00
Rottová, Irena "" ""25.06.1963peněžitý dar 1 000,00
Růth, Václav "" ""17.09.1947peněžitý dar 17 000,00
Růžička, Jan "Ing." ""09.11.1988bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Růžička, Petr "" ""23.01.1986peněžitý dar 1 000,00
Růžička, Petr "" ""23.01.1986peněžitý dar 1 000,00
Ryška, Petr "Mgr." ""28.04.1967peněžitý dar 30 000,00
Řádek, Lukáš "Ing." ""26.08.1977peněžitý dar 5 000,00
Řezáč, Jan "Ing." "MBA"20.01.1978peněžitý dar 10 000,00
Řežábová, Helena "Ing." ""18.07.1960peněžitý dar 10 000,00
Řežábová, Helena "Ing." ""18.07.1960peněžitý dar 15 000,00
Salvetr, Rudolf "Mgr." ""23.04.1964peněžitý dar 36 000,00
Salvetr, Rudolf "Mgr." ""23.04.1964peněžitý dar 55 000,00
Salvetr, Rudolf "Mgr." ""29.04.1987peněžitý dar 50 000,00
Seitz, Václav "" "M.Sc."17.04.1960peněžitý dar 1 000,00
Sekal, Martin "PaedDr." ""03.04.1964peněžitý dar 45 000,00
Schaffer, Jan "" ""28.02.1976peněžitý dar 290 000,00
Schaffer, Jiří "Ing." ""07.07.1959peněžitý dar 25 000,00
Schmuch, Rudolf "" ""20.05.1955peněžitý dar 3 000,00
Schneider, Antonín "Ing. Bc." ""30.07.1978bezúplatné plnění 10 000,00
Schramm, Patrik "Ing." ""28.06.1974peněžitý dar 5 000,00
Schramm, Patrik "Ing." ""28.06.1974peněžitý dar 11 500,00
Schrek, Vítězslav "Mgr." ""17.01.1970peněžitý dar 50 000,00
Schubert, Jaromír "Ing." ""14.06.1950peněžitý dar 20 000,00
Schubert, Radim "" ""24.11.1979peněžitý dar 8 000,00
Sikora, Milan "Ing." ""18.12.1958peněžitý dar 800,00
Skála, Vilém "" ""29.08.1981peněžitý dar 10 000,00
Skalický, Jiří "PharmDr." "Ph.D."03.08.1954peněžitý dar 5 000,00
Skalník, Miroslav "Mgr." ""06.12.1989peněžitý dar 5 000,00
Skopalíková, Šárka "Mgr." ""22.04.1974peněžitý dar 2 000,00
Skopalíková, Šárka "Mgr." ""22.04.1974peněžitý dar 2 000,00
Skřivánek, Jiří "Bc." "MPA, MBE"18.01.1989bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Slabihoudek, Tomáš "" ""12.05.1978peněžitý dar 5 000,00
Slanař, Matěj "" ""17.06.1993peněžitý dar 1 000,00
Slavík, Jiří "" ""13.09.1968peněžitý dar 10 000,00
Sluštík, Miroslav "Ing." ""13.01.1973peněžitý dar 9 000,00
Sobotka, Přemysl "MUDr." ""18.05.1944peněžitý dar 10 000,00
Sobotka, Přemysl "MUDr." ""18.05.1944peněžitý dar 7 500,00
Sokolová, Milada "Ing.Bc." ""06.09.1974peněžitý dar 33 000,00
Sokol, Petr "PhDr." "Ph.D."08.06.1974peněžitý dar 5 000,00
Sokol, Petr "PhDr." "Ph.D."08.06.1974peněžitý dar 10 000,00
Soudek, Petr "RNDr. ThMgr." "Ph.D."16.03.1971peněžitý dar 5 000,00
Soukup, Martin "Ing." ""26.10.1965peněžitý dar 15 000,00
Sovka, Marek "Mgr." ""11.11.1993peněžitý dar 10 000,00
Srubek, RichaRD "Ing." ""26.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Stanislav, Antonín "Mgr." "Ph.D."08.07.1985peněžitý dar 10 000,00
Stanjura, Zbyněk "Ing." ""15.02.1964peněžitý dar 200 000,00
Steinbauer, Pavel "Ing." "Ph.D."02.09.1971peněžitý dar 10 000,00
Stejskal, Jan "Bc." ""23.11.1968peněžitý dar 2 500,00
Stejskal, Zbyněk "" ""27.02.1975bezúplatné plnění 8 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Tisk volebního polepu")
Stodůlka, Jiří "" ""19.08.1966peněžitý dar 2 000,00
Stráník, Jiří "" ""01.04.1961peněžitý dar 500,00
Stránský, Martin "Bc." ""04.04.1964peněžitý dar 50 000,00
Stráský, Pavel "Ing." ""30.09.1957peněžitý dar 10 000,00
Strnišťová, Alica "Mgr." ""06.08.1965peněžitý dar 904,00
Strzondala, Roman "RNDr." ""18.04.1965peněžitý dar 10 000,00
Sucharda, Jiří "" ""08.06.1964peněžitý dar 8 000,00
Suk, Luděk "" ""18.10.1949bezúplatné plnění 1 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Umístění volební plachty v Lounech.")
Sventek, David "Ing." "MBA"23.05.1975peněžitý dar 2 100,00
Svoboda, Marek "" ""12.03.1971peněžitý dar 5 000,00
Svoboda, Pavel "Ing." "Ph.D."31.05.1965peněžitý dar 2 000,00
Svoboda, Pavel "MgA." "Ph.D."26.10.1987peněžitý dar 200 000,00
Svozil, Jiří "Ing." ""20.12.1974peněžitý dar 1 800,00
Svozil, Miroslav "Ing." ""03.04.1957peněžitý dar 70 000,00
Svozil, Miroslav "Ing." ""03.04.1957peněžitý dar 20 000,00
Šafránek, Nikola "Bc." ""08.06.1986peněžitý dar 5 000,00
Šašek, Jan "Mgr." ""30.05.1984peněžitý dar 45 000,00
Šašek, Michal "" ""20.04.1979peněžitý dar 4 662,00
Šebesta, David "Bc." ""22.06.1988bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Šeda, Jan "" ""05.04.1970bezúplatné plnění 600,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Umístění plachet.")
Šik, Evžen "" ""03.04.1967peněžitý dar 40 000,00
Šilhanová, Andrea "Mgr." ""16.02.1995peněžitý dar 5 000,00
Šimečková, Petra "Mgr." ""08.11.1971peněžitý dar 3 000,00
Šimečková, Petra "Mgr." ""08.11.1971peněžitý dar 1 000,00
Šimetka, Ondřej "Doc. MUDr." "Ph.D., MBA"29.09.1970peněžitý dar 45 000,00
Šimo, Michal "Mgr." ""20.09.1985peněžitý dar 10 000,00
Šimurda, Ivan "ING." ""11.09.1961peněžitý dar 2 000,00
Šindelářová, Jana "Mgr." ""29.12.1967peněžitý dar 36 000,00
Šindelář, Pavel "Mgr." ""14.12.1980peněžitý dar 15 000,00
Šindelář, Petr "Mgr." "LL.M."14.05.1973peněžitý dar 1 000,00
Škaloud, Miroslav "RNDr." ""21.02.1948peněžitý dar 50 000,00
Škoda, Ondřej "MUDr." "Ph.D."21.05.1965peněžitý dar 5 000,00
Školoud, Marek "Mgr." ""24.05.1988peněžitý dar 10 000,00
Škopová, Petra "Ing." "MBA"03.06.1968bezúplatné plnění 700,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. občerstvení - ovoce, škvarkové sádlo")
Škopová, Petra "Ing." "MBA"03.06.1968peněžitý dar 10 000,00
Škrobánek, Michal "" ""30.08.1994peněžitý dar 10 000,00
Šlajsová, Miloslava "Ing." ""17.10.1952peněžitý dar 18 000,00
Šlancarová, Jana "" ""14.12.1962peněžitý dar 5 000,00
Šlezingerová, Dana "Ing." ""06.06.1978peněžitý dar 3 600,00
Šlouf, David "Bc." ""04.05.1973peněžitý dar 10 800,00
Šlusař, Jiří "Ing." ""22.02.1946peněžitý dar 500,00
Šmerda, Vladimír "Mgr." ""27.09.1959peněžitý dar 54 988,00
Šmíd, David "" ""23.10.1994peněžitý dar 1 700,00
Šneberger, Jiří "Ing." ""26.08.1960peněžitý dar 11 800,00
Šolc, Zbyněk "Mgr." ""22.07.1982bezúplatné plnění 2 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Předmětem daru je organizační zajištění akce dne 16. 9. 2021 v Brně-Králově Poli.")
Šolc, Zbyněk "Mgr." ""22.07.1982peněžitý dar 35 000,00
Špinka, Tomáš "Ing." ""18.11.1985peněžitý dar 5 000,00
Šrámek, Josef "" ""15.07.1956peněžitý dar 5 000,00
Števík, David "" ""17.02.1983peněžitý dar 1 500,00
Šula, Petr "" ""25.09.1974peněžitý dar 5 000,00
Šula, Petr "" ""25.09.1974peněžitý dar 5 000,00
Švédová, Kristýna "PhDr." ""30.01.1991peněžitý dar 10 000,00
Švédová, Marie "Ing" ""23.02.1974peněžitý dar 11 000,00
Tafat, Ivan "Mgr." ""27.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Tarantová, Vlasta "RNDr." ""13.04.1954bezúplatné plnění 1 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. pronájem reklamní plochy")
Tavlaridis, Daniel "" ""11.08.1991bezúplatné plnění 3 460,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. mikiny, jablka a samolepky")
Ťažký, Jan "Ing." ""17.09.1980peněžitý dar 10 000,00
Tecl, Jan "Mgr." "MBA"27.09.1963peněžitý dar 64 000,00
Tejnora, Karel "MUDr." ""11.01.1955peněžitý dar 12 000,00
Terešák, Vladislav "" ""27.07.1964bezúplatné plnění 2 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Umístění 2 ks volebních plachet v Málkově (sillnice tah Chomutov - Kadaň).")
Tichá, Ludmila "" ""05.12.1954peněžitý dar 17 000,00
Tichý, Jiří "Mgr." ""09.02.1981peněžitý dar 5 000,00
Tobiczyková, Sylvie "Mgr." ""03.08.1947peněžitý dar 3 600,00
Tomášek, Petr "Mgr." ""23.02.1990peněžitý dar 36 000,00
Tomek, Ondřej "" ""24.06.1974peněžitý dar 200 000,00
Tomková, Naděžda "" ""17.08.1958peněžitý dar 5 000,00
Tomková, Veronika "Ing." ""10.03.1986peněžitý dar 5 000,00
Tošenovský, Evžen "Ing." ""26.02.1956peněžitý dar 110 000,00
Tošovský, Pavel "Ing." ""13.06.1962bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Trambová, Petra "Ing. arch." ""26.03.1974peněžitý dar 5 000,00
Trávníček, Igor "" ""14.07.1964peněžitý dar 10 000,00
Tripal, Dušan "Ing." ""28.03.1963peněžitý dar 15 000,00
Trita, Martin "Bc." ""30.05.1986peněžitý dar 2 300,00
Trllo, David "Ing." ""21.08.1984bezúplatné plnění 672,00 ("sponzorování příspěvků na FB, Online debata se čtyřmi významnými brněnskými politiky")
Trllo, David "Ing." ""21.08.1984bezúplatné plnění 4 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Předmětem daru je organizační zajištění akce dne 12. 9. 2021 v Brně-Novém Lískovci.")
Trllo, David "Ing." ""21.08.1984peněžitý dar 23 565,00
Trůková, Eva "" ""04.02.1973peněžitý dar 15 000,00
Trůková, Eva "" ""04.02.1973peněžitý dar 30 000,00
Trylčová, Radka "Mgr." ""23.04.1975peněžitý dar 45 000,00
Ťulpík, Josef "Ing." ""18.01.1958peněžitý dar 5 000,00
Ťulpík, Josef "Ing." ""18.01.1958peněžitý dar 100 000,00
Turek, Libor "Ing." "Ph.D."05.02.1971peněžitý dar 50 000,00
Uhlík, Milan "Ing." ""01.07.1971peněžitý dar 5 040,00
Uhrin, Ladislav "" ""12.06.1968peněžitý dar 1 000,00
Unucka, Jakub "Ing." "MBA"20.06.1969peněžitý dar 50 000,00
Vaculík, David "Mgr." ""24.11.1994peněžitý dar 10 000,00
Vácha, Jan "Mgr." ""28.08.1981bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Vachala, Oldřich "Ing." ""10.10.1989peněžitý dar 8 248,00
Vachala, Oldřich "Ing." ""10.10.1989peněžitý dar 5 000,00
Vachková, Zdenka "Mgr." ""23.03.1979peněžitý dar 10 000,00
Vaic, Jan "Ing." ""14.12.1987peněžitý dar 11 000,00
Vaic, Jan "Ing." ""03.05.1962bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Válek, Vlastimil "prof. MUDr." "CSc., MBA, EBIR"17.05.1960peněžitý dar 200 000,00
Válek, Vlastimil "prof. MUDr." "CSc., MBA, EBIR"17.05.1960bezúplatné plnění 58 419,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Sponzoring příspěvků na Facebooku.")
Valenta, Miroslav "" ""01.12.1992peněžitý dar 15 000,00
Valovič, Martin "Ing. arch." ""28.12.1963peněžitý dar 45 000,00
Vandame, Zuzana "Mgr." ""04.07.1975peněžitý dar 10 000,00
Vaněček, Jiří "" "BBA"02.06.1973peněžitý dar 2 000,00
Vaněk, Tomáš "MUDr." ""21.03.1964peněžitý dar 10 000,00
Vaňková, Markéta "JUDr." ""15.07.1977peněžitý dar 55 000,00
Vaňková, Valentina "Ing." ""03.12.1959peněžitý dar 35 000,00
Vašíček, Richard "Ing." ""14.07.1978peněžitý dar 19 590,00
Vašina, Roman "Ing." ""27.08.1958peněžitý dar 35 000,00
Vávra, Karel "" ""30.03.1979peněžitý dar 400 000,00
Vávra, Milan "" ""11.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Vavrečková, Iva "Ing." ""31.12.1968peněžitý dar 5 000,00
Vávrová, Helena "" ""27.01.1981peněžitý dar 600 000,00
VAVŘINEC, Tomáš "JUDr." ""28.01.1962peněžitý dar 10 000,00
Vejlupek, Milan "" ""06.05.1973bezúplatné plnění 3 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Umístění volebních plachet na trojhran v ulici Pražská v Lounech.")
Velička, Michal "Ing." ""26.04.1978bezúplatné plnění 6 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Předmětem daru je organizační zajištění akce dne 3. 9. 2021 v Brně-Kohoutovicích.")
Velička, Petr "Ing." ""31.08.1976peněžitý dar 5 000,00
Věrná, Hana "Ing." ""09.08.1965peněžitý dar 10 000,00
Vicherek, Tomáš "Ing." ""19.02.1962peněžitý dar 5 000,00
Vilímec, Vladislav "Ing." ""05.07.1963peněžitý dar 40 000,00
Vilímec, Vladislav "Ing." ""05.07.1963peněžitý dar 8 000,00
Vincour, Radek "Mgr." ""14.11.1966peněžitý dar 5 000,00
Vlach, Michal "Mgr." ""25.01.1972peněžitý dar 10 000,00
Vlasák, Oldřich "Ing." ""26.11.1955peněžitý dar 17 000,00
Vlková, Pavlína "Ing." ""23.04.1967peněžitý dar 5 000,00
Vodáková, Tereza "" ""21.08.1998peněžitý dar 5 000,00
Vodrážka, David "Ing." ""23.03.1971peněžitý dar 32 000,00
Vojtěch, Marek "" ""28.11.1975peněžitý dar 1 000,00
Vojtek, Tomáš "Ing." ""21.04.1964peněžitý dar 5 000,00
Volák, Daniel "JUDr." ""06.09.1965bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Volejník, Martin "Ing" ""25.10.1966peněžitý dar 3 000,00
Voltr, Michal "Mgr." ""29.07.1974peněžitý dar 5 000,00
Vomáčka, Vít "Ing." "MBA"17.01.1960peněžitý dar 10 000,00
Vondra, Alexandr "RNDr." ""17.08.1961peněžitý dar 25 000,00
Vondráček, Jiří "Mgr." ""10.10.1956peněžitý dar 5 000,00
Vránová, Simona "" ""01.08.1962peněžitý dar 30 000,00
Vrbík, Milan "Ing." ""10.08.1979peněžitý dar 5 000,00
Vrla, Martin "" ""23.10.1955peněžitý dar 10 000,00
Vymazal, Jaroslav "Ing." ""13.03.1955peněžitý dar 20 000,00
Vyskočil, Milan "Ing." ""23.04.1988peněžitý dar 5 000,00
Vystrčil, Miloš "RNDr." ""10.08.1960peněžitý dar 122 000,00
Vytrhlík, Martin "Mgr." ""28.09.1984peněžitý dar 5 000,00
Zahradil, Jan "Ing." ""20.03.1963peněžitý dar 110 000,00
Zahrádka, Jaroslav "Mgr." ""13.11.1963peněžitý dar 2 500,00
Zácha, Michal "" "DiS."23.05.1978peněžitý dar 38 000,00
Zácha, Michal "" "DiS."23.05.1978peněžitý dar 16 000,00
Zajíčková, Renáta "Mgr." ""17.08.1967peněžitý dar 100 000,00
Zajíčková, Renáta "Mgr." ""17.08.1967peněžitý dar 32 000,00
Zakravač, Lumír "Ing." ""17.03.1973peněžitý dar 10 000,00
Zapletalová, Radana "Bc." ""21.04.1963peněžitý dar 12 000,00
Zápotočný, Adam "Mgr." ""09.03.1990peněžitý dar 1 000,00
Zátopek, Jaroslav "" ""27.09.1980peněžitý dar 1 200,00
Zelený, David "" ""27.07.1973peněžitý dar 26 000,00
Zeman, Ondřej "" ""06.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Zeman, Petr "" ""18.07.1961peněžitý dar 26 000,00
Zimmermann, Petr "MUDr." ""27.10.1964peněžitý dar 1 000 000,00
Zoubek, Vlastimil "Doc.MUDr." "CSc."15.04.1950peněžitý dar 1 000,00
Zukalová, Věra "" ""15.06.1974bezúplatné plnění 1 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. sáčky papírové 500 kusů, oplatky 200 kusů a jablka 20 kg")
Zukalová, Věra "" ""15.06.1974peněžitý dar 8 000,00
Zuna, Michal "" ""09.01.1982peněžitý dar 10 000,00
Zuna, Michal "" ""09.01.1982peněžitý dar 90 000,00
Zvala, Vladimír "Ing." ""22.12.1955bezúplatné plnění 500,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Polep zadního skla osobního automobilu.")
Žalud, Stanislav "" ""29.11.1953peněžitý dar 5 000,00
Žalud, Tomáš "" ""29.04.1975peněžitý dar 100 000,00
Žalud, Tomáš "" ""29.04.1975peněžitý dar 100 000,00
Žárská, Eva "" ""01.07.1935peněžitý dar 1 000,00
Ženíšek, Marek "PhDr." "Ph.D."26.11.1978peněžitý dar 100 000,00
Židek, Petr "Mgr." "MPA"27.03.1969peněžitý dar 10 000,00
Židek, Petr "Mgr." "MPA"27.03.1969peněžitý dar 2 000,00
Žmolík, Lubomír "Ing." ""14.01.1961peněžitý dar 5 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 3 516 523,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
"AVE FINANCE s.r.o."01990705324 000,00 ("NANOroušky od firmy Expertgel.cz")
"ČSAD Benešov s.r.o."60193441199 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech")
"ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o."60071109110 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech")
"ČSAD Slaný s.r.o."60193425110 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech")
"ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s."60108851309 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech")
"ICOM transport, a.s."46346040320 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech")
"KDU - ČSL"00442704958 511,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. ")
"TOP 09"71339728987 593,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. ")
"TRADO-BUS, s.r.o."25503316140 000,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech")
Válek, Vlastimil "prof. MUDr." "CSc., MBA, EBIR"17.05.196058 419,00 ("Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Sponzoring příspěvků na Facebooku.")

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy