Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2021

Název politické strany / politického hnutí:
Aliance pro budoucnost

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
05402450

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Pacovská 2104/1, Praha 4 - Krč, 14000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 221907269, e-mail: office@aliance.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Pavel Sehnal - předseda předsednictvaIdentifikátor zprávy: Z6513-20220331162302
Datum: 31.03.2022 14:23:02
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_o_overeni_ucetni_zaverky.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Ucetni_zaverka_2021.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 10 485 401,10
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 0,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 10 485 400,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 1,10
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 500,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 12 769 779,49
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
FIO Banka, a.s. 61858374 14 432 316,88 25.07.2022

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 10 485 400,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
ABF, a.s.63080575peněžitý dar 3 000 000,00
Advokátní kancelář Belha, Vacíř & spol., s.r.o.28498038peněžitý dar 120 000,00
Advokátní kancelář Belha, Vacíř & spol., s.r.o.28498038peněžitý dar 150 000,00
Anderle, Jiří07.08.1969bezúplatné plnění 20 000,00 (práce na kampani, roznos letáků)
Bačová, Lucie18.11.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Baláš, Ivo03.11.1973bezúplatné plnění 24 000,00 (poskytnutí reklamní plochy 40m2 a práce na kampani)
Bartoňová, Alena15.11.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Belha, David19.06.1979peněžitý dar 80 000,00
Bittner, Pavel02.04.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Boček, Lukáš17.02.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Bršlica, Tomáš17.10.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Brunclíková, Olga26.06.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Cekotová, Svatava29.07.1963bezúplatné plnění 15 400,00 (poskytnutí reklamní plochy 16m2 a práce na kampani)
Českomoravská arbitrážní společnost s.r.o.28312678peněžitý dar 250 000,00
Českomoravská arbitrážní společnost s.r.o.28312678peněžitý dar 250 000,00
Českomoravská arbitrážní společnost s.r.o.28312678peněžitý dar 150 000,00
Dohnalová, Pavlína23.06.1972bezúplatné plnění 30 000,00 (poskytnutí reklamní plochy 50m2 a práce na kampani)
Dolívková, Jitka24.03.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Dostálová, Yveta19.09.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Dozorec, Marcel30.03.1996bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Drápal, Martin01.06.1987peněžitý dar 75 000,00
Drápal, Martin01.06.1987peněžitý dar 75 000,00
Dunka, Josef24.11.1991bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
ERDEX a.s.27182533peněžitý dar 750 000,00
F.R.C., a.s.27207943peněžitý dar 500 000,00
Filipová, Blanka28.04.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Gazda, Pavel20.02.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
GORIS s.r.o.25725882peněžitý dar 250 000,00
Hannig, Petr Mgr.20.01.1946peněžitý dar 240 000,00
Hannig, Petr Mgr.20.01.1946bezúplatné plnění 60 000,00 (poskytnutí reklamní plochy 50m2 a práce na kampani)
Hannig, Petr Mgr.20.01.1946peněžitý dar 40 000,00
Hášová, Monika16.01.1963bezúplatné plnění 15 000,00 (práce na kampani)
Hornig, Petr19.12.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Hrdá, Ivana14.01.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Hrochová, Magdaléna11.05.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Hrubý, Pavel29.08.1993bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Hubáčková, Gabriela28.01.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampan)
Hulcová, Libuše Eva18.09.1968bezúplatné plnění 5 000,00 (poskytnutí reklamní plochy 2m2 a práce na kampani)
Janišová, Hana15.01.1962bezúplatné plnění 5 000,00 (práce na kampani)
Kabrna, Michal19.10.1980bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Kachlík, Petr01.06.1954bezúplatné plnění 10 000,00 (práce na kampani)
Kachlík, Petr01.06.1954peněžitý dar 100 000,00
Kachlík, Petr01.06.1954peněžitý dar 100 000,00
Kachlík, Petr25.01.1985peněžitý dar 100 000,00
Kachlík, Tomáš19.03.1985peněžitý dar 100 000,00
Kandel, František30.06.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Krištofiak, Jan23.03.1980bezúplatné plnění 32 000,00 (poskytnutí reklamní plochy 20m2 a práce na kampani)
Kroha, Marek26.03.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Kubcová, Helena31.07.1955bezúplatné plnění 20 000,00 (práce na kampan)
Kubcová, Helena31.07.1955peněžitý dar 140 000,00
Kubec, Zdeněk23.03.1954bezúplatné plnění 30 000,00 (práce na kampan)
Kubec, Zdeněk23.03.1954peněžitý dar 140 000,00
Kudláček, Jiří14.10.1958bezúplatné plnění 10 000,00 (práce na kampani)
Kvasničková, Radka14.06.1976bezúplatné plnění 2 400,00 (poskytnutí reklamní plochy 6m2)
Labudíková, Jana15.09.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Lakomý, René27.09.1970bezúplatné plnění 36 000,00 (poskytnutí reklamní plochy 50m2 a práce na kampani)
Landa, Jiří10.11.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Makalouš, Václav10.05.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Matějčík, Lukáš26.11.1995bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Muchka, Martin21.07.1967bezúplatné plnění 3 000,00 (práce na kampani)
Nahodilová, Jitka05.11.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Nevečeřelová, Věra04.11.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Nosek, Jaromír12.03.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Novohradský, Vítězslav05.09.1959bezúplatné plnění 48 000,00 (poskytnutí reklamní plochy 40m2 a práce na kampani)
Nykl, Jan14.06.1964bezúplatné plnění 5 000,00 (práce na kampani)
Obhlídal, Zdeněk11.12.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Ondřej, Navrátil08.07.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Orpazchom s.r.o.6378862peněžitý dar 500 000,00
Paukejová, Marie07.12.1954bezúplatné plnění 3 000,00 (práce na kampani)
Pelikán, Josef27.09.1976bezúplatné plnění 37 600,00 (poskytnutí reklamní plochy 44m2 a práce na kampani)
Pensum a.s.27906604peněžitý dar 500 000,00
Petráň, Luděk23.09.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Petrik, Josef02.12.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Pořízek, Petr04.01.1962peněžitý dar 390 000,00
Pořízek, Petr04.01.1962peněžitý dar 390 000,00
Pořízková, Bronislava08.10.1966peněžitý dar 30 000,00
Pořízková, Bronislava08.10.1966peněžitý dar 110 000,00
Pořízková, Bronislava08.10.1966peněžitý dar 80 000,00
Rabas, Petr22.02.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Richard, Matiašek01.03.1982bezúplatné plnění 45 000,00 (poskytnutí reklamní plochy 60m2 a práce na kampani)
Rojtová, Iva25.07.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Rojtová, Michaela28.02.1989bezúplatné plnění 24 000,00 (poskytnutí reklamní plochy 6m2 a práce na kampani)
Sedláčková, Zdenka15.01.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Sehnal, Pavel01.07.1964bezúplatné plnění 1 000 000,00 (práce na kampani)
Sigmund, Pavel02.12.1974bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Slavík, JIří01.12.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Somberg, Jiří12.02.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Staněk, Jiří10.07.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Stejskal, Vladimír23.01.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Stoulil, Ludvík12.01.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Svoboda, Petr19.01.1950bezúplatné plnění 20 000,00 (práce na kampani)
Šalamoun, Jan10.05.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Šrámek, Pavel25.03.1965bezúplatné plnění 36 000,00 (poskytnutí reklamní plochy 10m2 a práce na kampani)
Šroufková, Hana07.03.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Šťastná, Štěpánka12.04.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Šustrová, Oldřiška11.08.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Tran, Van Sang30.08.1985bezúplatné plnění 10 000,00 (práce na kampani)
Uhriková, Dita15.11.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Vychytil, Michal08.12.1992bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Vychytil, Robert15.02.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (práce na kampani)
Waisser, Karel16.03.1971peněžitý dar 2 000,00
Zickler, Josef29.04.1956peněžitý dar 280 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 1 060 000,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Hannig, Petr Mgr.20.01.194660 000,00 (poskytnutí reklamní plochy 50m2 a práce na kampani)
Sehnal, Pavel01.07.19641 000 000,00 (práce na kampani)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy