Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2021

Název politické strany / politického hnutí:
Naše Město F-M

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71443649

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Josefa Václava Sládka 35, Frýdek-Místek, 73801

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 608807652, e-mail: predseda@nasemestofm.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Petr Korč - předseda hnutíIdentifikátor zprávy: Z6083-20220331170455
Datum: 31.03.2022 15:04:55
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Nase-Mesto-F-M-2021-zprava-auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 627 542,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 28 500,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 599 042,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 599 042,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adamec, Martin10.10.1959peněžitý dar 11 940,00
Bártek, Miroslav28.05.1961peněžitý dar 21 510,00
Drabina, Marcel30.10.1963peněžitý dar 9 200,00
Horečka, Dalibor06.06.1969peněžitý dar 20 000,00
Chlebek, Lukáš19.02.1990peněžitý dar 12 660,00
Chlebek, Tomáš12.10.1966peněžitý dar 22 600,00
Chrobáková Olšáková, Monika24.07.1977peněžitý dar 8 240,00
Chrobáková, Monika24.07.1977peněžitý dar 1 030,00
Chrobák, Tomáš12.11.1983peněžitý dar 40 100,00
Kadlubcová, Šárka17.11.1978peněžitý dar 12 000,00
Kajzar, Jiří25.12.1963peněžitý dar 48 000,00
Korč, Petr12.01.1976peněžitý dar 31 500,00
Kovařík, David11.01.1975peněžitý dar 8 050,00
Merta, Pavel05.04.1982peněžitý dar 7 000,00
Minář, Marek26.08.1976peněžitý dar 7 200,00
Polášek, Jaromír07.07.1961peněžitý dar 58 393,00
Pyško, Tomáš03.10.1967peněžitý dar 45 000,00
Rumíšek, Jaromír06.04.1973peněžitý dar 15 700,00
Rumíšková, Gabriela16.06.1973peněžitý dar 36 003,00
Soukupová, Iveta27.11.1973peněžitý dar 7 210,00
Strakoš, Martin11.11.1947peněžitý dar 9 000,00
Šebestová, Doris27.06.1974peněžitý dar 7 210,00
Šostý, Zbyněk24.11.1962peněžitý dar 45 000,00
Šponerová, Kamila31.10.1978peněžitý dar 49 990,00
Štěpánek, Jan26.07.1981peněžitý dar 18 000,00
Tupý, Miloš06.08.1962peněžitý dar 7 210,00
Vojkovský, Filip13.03.1990peněžitý dar 7 150,00
Vrubel, Tomáš04.06.1971peněžitý dar 24 000,00
Žák, Patrik01.08.1981peněžitý dar 8 146,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy