Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2021

Název politické strany / politického hnutí:
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
44266740

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Rybná 716/24, Praha, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 603778312, e-mail: radim.spacek@korunaceska.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
RNDr. Radim Špaček - předsedaIdentifikátor zprávy: Z6577-20220330115151
Datum: 30.03.2022 09:51:51
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Koruna_Ceska_audit_ucetnictvi_2021.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 2 887 515,50
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 78 300,11
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 2 809 006,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 209,39
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 500,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 39,73
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 3 285 740,98
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
generální sekretář 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Královský institut politických nauk, z.ú., Revoluční 1082/8, Praha 11000 50 400,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 2 809 006,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Andrš, Pavel MUDr.24.03.1964peněžitý dar 19 000,00
AQUA SPOL, spol. s r.o.45307679peněžitý dar 50 000,00
BABY ASTRAMEDICU s.r.o.24169200peněžitý dar 2 000,00
Bártová, Zora04.02.1942peněžitý dar 999,00
Bílek, Miroslav01.01.1960peněžitý dar 500,00
Bolech, Filip12.04.1986peněžitý dar 50,00
Breyer, Petr Ing.16.04.1947peněžitý dar 300,00
Caska, Zdeněk09.03.1962peněžitý dar 30 000,00
Cikán, Martin19.04.1986peněžitý dar 5 000,00
Čepelová, Martina11.12.1971peněžitý dar 1 000,00
Čížek, Jiří MVDr.10.12.1957peněžitý dar 1 800,00
Dána, Tomislav24.03.1955peněžitý dar 1 000,00
HARDROCK INVEST s.r.o.03094464peněžitý dar 50 000,00
Havlíček, Petr25.04.1974peněžitý dar 2 000,00
Hlubučková, Kristýna22.10.1984peněžitý dar 1 000,00
Holec, Marcel Ing.22.03.1980peněžitý dar 5 000,00
Holub, Alexandr Ing. Arch.25.02.1948peněžitý dar 777,00
Horák, Marek MUDr.10.11.1979peněžitý dar 999,00
Chaloupka, Pavel06.10.1977peněžitý dar 300,00
Indra, Bronislav27.08.1970peněžitý dar 3 333,00
Jareš, Ondřej Ing.22.02.1975peněžitý dar 500,00
Ježík, Johannes V.03.09.1970bezúplatné plnění 8 107,00 (roznos letáků)
Ježík, Johannes V.03.09.1970bezúplatné plnění 620,00 (výlep plakátů)
Kafková, Milada Bc,15.04.1941peněžitý dar 2 000,00
Kamenosochařství Novák s.r.o.06470009peněžitý dar 10 000,00
Konrád, Jan Ing.15.01.1980peněžitý dar 2 000,00
Konzervativní strana15271960peněžitý dar 100 000,00
Kopecký, Jan Marek07.09.1996peněžitý dar 250,00
Krátký, Petr JUDr.04.01.1975peněžitý dar 65 500,00
Křivka, Pavel RNDr.27.08.1948peněžitý dar 250,00
Kučera, Zdeněk Mgr.11.05.1975peněžitý dar 1 000,00
Kučeřík, Radovan01.02.1972peněžitý dar 700,00
Kukačka, Jinřich Mgr.30.12.1982peněžitý dar 20 000,00
Měsíc, Petr12.12.1976peněžitý dar 100 000,00
Nadační fond For Life04081641peněžitý dar 30 000,00
Nekola, Josef17.10.1959peněžitý dar 2 500,00
Občanská demokratická strana16192656peněžitý dar 62 500,00
Oboňa, Rostislav24.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Pavlík, Zdeněk29.10.1970peněžitý dar 1 000,00
Philippvoá Hegerová, Romana07.02.1974peněžitý dar 3 000,00
Prázdný, Zdeněk JUDr.18.04.1960bezúplatné plnění 20 000,00 (pronájem sálu)
Prázdný, Zdeněk JUDr.18.04.1960bezúplatné plnění 89 000,00 (reportáž v TV)
Prázdný, Zdeněk JUDr.18.04.1960bezúplatné plnění 150 000,00 (cateringové služby)
Prázdný, Zdeněk JUDr.18.04.1960bezúplatné plnění 50 000,00 (pronájem sálu a cateringové služby)
Prázdný, Zdeněk JUDr.18.04.1960bezúplatné plnění 200 000,00 (reklama)
Prázdný, Zdeněk JUDr.18.04.1960bezúplatné plnění 40 000,00 (organizace zahájení volební kampaně)
Prázdný, Zdeněk JUDr.18.04.1960peněžitý dar 600 000,00
Prázdný, Zdeněk JUDr.18.04.1960bezúplatné plnění 105 690,00 (videospoty)
Prázdný, Zdeněk JUDr.18.04.1960bezúplatné plnění 262 798,00 (marketingové služby)
Prázdný, Zdeněk JUDr.18.04.1960bezúplatné plnění 110 000,00 (průzkum)
Procházka, Pavel11.09.1959peněžitý dar 1 000,00
Pšenička, Jiří25.02.1962peněžitý dar 600,00
Richtrová, Irena31.10.1952peněžitý dar 200,00
Ryšavý, Otakar02.07.1962peněžitý dar 1 000,00
Říchová, Blanka Prof., PhDr. CSc,, dr.h.c.05.11.1958peněžitý dar 1 500,00
Slípka, Jan15.09.1987peněžitý dar 500,00
Smolíková, Hana11.01.1950peněžitý dar 500,00
Soukup, Vojtěch10.07.2000peněžitý dar 100,00
Svoboda, Zdeněk03.03.1959peněžitý dar 2 000,00
Szennai, Tomáš06.06.1965peněžitý dar 1 000,00
Tesárek, Robin Mgr.02.11.1990peněžitý dar 500,00
Thun, Tomáš Mgr.31.01.1977peněžitý dar 3 000,00
TOP 0971339728peněžitý dar 135 833,00
Tuček, Michal13.05.1985peněžitý dar 400 000,00
Vacek, Petr JUDr.23.08.1964peněžitý dar 40 000,00
Veselý, Zdeněk08.04.1938peněžitý dar 1 000,00
Vorlová, Milada27.11.1937peněžitý dar 300,00
Vrána, Jaromír Ing.24.12.1944peněžitý dar 2 000,00
Walter, Dušan15.10.1944peněžitý dar 2 000,00
Zábojník, Tomáš Bc.26.01.1981peněžitý dar 1 500,00
Zouharová, Marie Mgr.10.07.1949peněžitý dar 1 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 917 488,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Prázdný, Zdeněk JUDr.18.04.1960110 000,00 (průzkum)
Prázdný, Zdeněk JUDr.18.04.196089 000,00 (reportáž v TV)
Prázdný, Zdeněk JUDr.18.04.1960150 000,00 (cateringové služby)
Prázdný, Zdeněk JUDr.18.04.1960262 798,00 (marketingové služby)
Prázdný, Zdeněk JUDr.18.04.1960200 000,00 (reklama)
Prázdný, Zdeněk JUDr.18.04.1960105 690,00 (videospoty)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy