Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Strana zelených

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00409740

Sídlo politické strany / politického hnutí:
nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, 13000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 733536792, e-mail: info@zeleni.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
BcA. Michal Berg - spolupředsedaIdentifikátor zprávy: Z4249-20210401163705
Datum: 01.04.2021 14:37:05
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_2020.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 9 506 493,14
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 3 712 500,00
4 Členské příspěvky 672 896,85
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 4 740 000,90
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 12 000,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 369 095,39
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 124 075,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 8 100,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 1 859 676,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 1 407 410,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 4 740 000,90 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Absolonová, Kateřina, Liberec 113.05.1966peněžitý dar 10 000,00
Adamcová, Anežka, Brno30.12.1988peněžitý dar 500,00
Adamcová, Pavla, Hodslavice25.09.1967peněžitý dar 2 000,00
Albertová, Lenka, Černošín13.06.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama _banner _Černošín)
Ander, Martin, Brno17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin, Brno17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin, Brno17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin, Brno17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin, Brno17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin, Brno17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin, Brno17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin, Brno17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin, Brno17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin, Brno17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin, Brno17.05.1975peněžitý dar 600,00
Ander, Martin, Brno17.05.1975peněžitý dar 150,00
Andrlová, Kristýna, Praha 306.06.1984peněžitý dar 500,00
Anna Hudská, Klokočí, Turnov, 5110103080994peněžitý dar 2 000,00
Anzari, Patricie, Děčín 202.02.1954peněžitý dar 2 000,00
ART&AGRO, Černošice7344074bezúplatné plnění 992,67 (sleva na grafické práce)
Asian Bridges s.r.o, Pod Marjánkou 4, Praha 6, 1690025948440peněžitý dar 30 000,00
Autocamp Sedmihorky v.o.s., Praha 825917129peněžitý dar 30 000,00
axioHM s.r.o., V Podbabě 63/29A, Praha 6, 1600027186113peněžitý dar 2 500,00
Babjarová, Anna, Brno07.11.1979peněžitý dar 1 000,00
Baďura, Tomáš, Praha02.06.1986peněžitý dar 500,00
Bachtjanová, Zdeňka, Praha22.03.1983peněžitý dar 600,00
Bachtjanová, Zdeňka, Praha22.03.1983peněžitý dar 600,00
Bachtjanová, Zdeňka, Praha22.03.1983peněžitý dar 2 000,00
Balabánová, Václava, Praha 519.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Balážik, Štěpán, Brno03.11.1997peněžitý dar 1 111,00
Balounová, Gabriela, Stříbro29.10.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama _banner _Stříbro)
Barša, Pavel, Praha01.08.1960peněžitý dar 1 500,00
Baršová, Andrea, Praha22.12.1960peněžitý dar 1 500,00
Barta, Jan, Praha 618.04.1985peněžitý dar 50 000,00
Bartáková, Vladislava, Praha 1013.05.1977peněžitý dar 500,00
Bárta, Vojtěch, Praha 822.04.1985peněžitý dar 300,00
Bárta, Zdeněk, Litoměřice22.03.1949peněžitý dar 1 000,00
Bártek, Pavel, Nový Jičín11.08.1954peněžitý dar 5 000,00
Basl, Martin, Praha 5 - Stodůlky19.05.1984peněžitý dar 100 000,00
Bauerová, Lenka, Semily25.03.1982peněžitý dar 1 000,00
Baxa, Jaromir, Liberec 2525.02.1982peněžitý dar 10 000,00
Běčák, Pavel, Litultovice05.05.1969peněžitý dar 2 000,00
Bednařík, Pavel, Olomouc07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel, Olomouc07.03.1980peněžitý dar 150,00
Bednařík, Pavel, Olomouc07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel, Olomouc07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel, Olomouc07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel, Olomouc07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel, Olomouc07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel, Olomouc07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel, Olomouc07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel, Olomouc07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel, Olomouc07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel, Olomouc07.03.1980peněžitý dar 100,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 150,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 150,00
Bělohradský, Aleš, Hodkovice nad Mohelkou26.05.1989peněžitý dar 5 000,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 5 000,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka, Liberec04.06.1976peněžitý dar 200,00
Bergmanová, Pavla, Teplice31.01.1966peněžitý dar 300,00
Berg, Michal, Vsetín26.07.1980peněžitý dar 20 000,00
Berg, Michal, Vsetín26.07.1980peněžitý dar 19 000,00
Berg, Michal, Vsetín26.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Berg, Michal, Vsetín26.07.1980peněžitý dar 15 000,00
Berg, Michal, Vsetín26.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Berg, Michal, Vsetín26.07.1980peněžitý dar 55 000,00
Berg, Michal, Vsetín26.07.1980peněžitý dar 50,00
Berg, Michal, Vsetín26.07.1980bezúplatné plnění 6 003,64 (reklama na FB)
Berg, Michal, Vsetín26.07.1980bezúplatné plnění 9 000,00 (reklama na FB)
Berg, Michal, Vsetín26.07.1980bezúplatné plnění 12 500,00 (reklama na FB)
Berg, Michal, Vsetín26.07.1980bezúplatné plnění 20 000,00 (reklama na FB)
Berg, Michal, Vsetín26.07.1980bezúplatné plnění 9 564,06 (reklama na FB)
Bičovský, Jan, Praha 208.09.1977peněžitý dar 500,00
Bitljan, Tomáš, Liberec XVI15.11.1951peněžitý dar 100,00
Bitljan, Tomáš, Liberec XVI15.11.1951peněžitý dar 100,00
Bitljan, Tomáš, Liberec XVI15.11.1951peněžitý dar 100,00
Bitljan, Tomáš, Liberec XVI15.11.1951peněžitý dar 100,00
Bitljan, Tomáš, Liberec XVI15.11.1951peněžitý dar 100,00
Bitljan, Tomáš, Liberec XVI15.11.1951peněžitý dar 100,00
Bitljan, Tomáš, Liberec XVI15.11.1951peněžitý dar 100,00
Bitljan, Tomáš, Liberec XVI15.11.1951peněžitý dar 100,00
BKV Stavební společnost s. r. o., Bor14704641bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama_banner_Bor)
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Blatná, Milada, Brno16.01.1962peněžitý dar 3 000,00
Boček, Aleš, Brno28.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Boček, Marek, Brno07.01.1989peněžitý dar 300,00
Böhm, Daniel, Praha 1028.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel, Praha 1028.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel, Praha 1028.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel, Praha 1028.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel, Praha 1028.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel, Praha 1028.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel, Praha 1028.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel, Praha 1028.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel, Praha 1028.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel, Praha 1028.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel, Praha 1028.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel, Praha 1028.08.1980peněžitý dar 100,00
Bonuš, Věnek, Praha 608.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek, Praha 608.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek, Praha 608.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek, Praha 608.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek, Praha 608.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek, Praha 608.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek, Praha 608.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek, Praha 608.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek, Praha 608.04.1991peněžitý dar 300,00
Bonuš, Věnek, Praha 608.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek, Praha 608.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek, Praha 608.04.1991peněžitý dar 200,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 500,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 10 000,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 5 000,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 500,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 500,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 500,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 2 500,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 10 000,00
Brandejs, Petr, Nový Jičín25.12.1969peněžitý dar 1 000,00
Bräuner, Tomáš, Praha 1019.11.1971peněžitý dar 1 000,00
Breisky s.r.o., Praha 104248392bezúplatné plnění 24 200,00 (zpracování tištěných a online materiálů kampaně)
Brenner, David, Praha10.12.1984peněžitý dar 500,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 1 000,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 300,00
Brož, Petr, Jesenice u Prahy25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr, Jesenice u Prahy25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr, Jesenice u Prahy25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr, Jesenice u Prahy25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr, Jesenice u Prahy25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr, Jesenice u Prahy25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr, Jesenice u Prahy25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr, Jesenice u Prahy25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr, Jesenice u Prahy25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr, Jesenice u Prahy25.05.1984peněžitý dar 6 000,00
Brož, Petr, Jesenice u Prahy25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr, Jesenice u Prahy25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brzobohatá, Klára, Český Těšín13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára, Český Těšín13.08.1980peněžitý dar 450,00
Břečková, Alice, Liberec14.08.1974peněžitý dar 500,00
Budín, Tomáš, Třeboň09.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Buchar, Ondřej, Liberec26.04.1996peněžitý dar 1 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Burešová, Irena, Brno19.12.1955peněžitý dar 1 000,00
Burger, Ivo, Brno28.07.1967peněžitý dar 1 000,00
Burger, Ivo, Brno28.07.1967peněžitý dar 400,00
Burger, Ivo, Brno04.10.1978peněžitý dar 5 000,00
Bürger, Jaroslav, Pardubice22.11.1966peněžitý dar 1 000,00
Buřt, Vladimír, Horní Jiřetín16.03.1964peněžitý dar 1 000,00
Bystřičan, Ivo, Praha05.02.1980peněžitý dar 500,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cihlář, Jan, Praha 813.11.1981peněžitý dar 300,00
Cihlářová, Petra, Brno11.08.1986peněžitý dar 100,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Čechová, Kateřina, Liberec07.10.1985peněžitý dar 500,00
Čejka, Jiří, Semčice07.07.1954peněžitý dar 1 000,00
Čermáková, Alice, Řevnice03.03.1958peněžitý dar 1 100,00
Černá, Magda, Praha06.11.1987peněžitý dar 500,00
Černík, Roman, Ves Touškov08.03.1964peněžitý dar 400,00
Černík, Roman, Ves Touškov08.03.1964peněžitý dar 1 500,00
Černík, Roman, Ves Touškov08.03.1964peněžitý dar 350,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Daniel, Praha30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel, Praha30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel, Praha30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel, Praha30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel, Praha30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel, Praha30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel, Praha30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel, Praha30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel, Praha30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel, Praha30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel, Praha30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Ondřej, Liberec07.02.1983peněžitý dar 5 000,00
Černý, Stanislav, Libníč15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav, Libníč15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav, Libníč15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav, Libníč15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav, Libníč15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav, Libníč15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav, Libníč15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav, Libníč15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav, Libníč15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav, Libníč15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav, Libníč15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav, Libníč15.09.1978peněžitý dar 300,00
Česnek, Jan, Ostrovačice01.10.1999peněžitý dar 300,00
D E A S s.r.o., Rovná 2146/11, Boskovice, 6800146961968peněžitý dar 10 000,00
Danihelka, Jiří, Brno09.07.1968peněžitý dar 1 500,00
Daučíková, Anna, Praha18.08.1950peněžitý dar 1 000,00
David, Robert, Praha 607.01.1985peněžitý dar 10 000,00
David, Robert, Praha 607.01.1985peněžitý dar 5 000,00
David, Robert, Praha 607.01.1985peněžitý dar 5 000,00
David, Robert, Praha 607.01.1985peněžitý dar 5 000,00
David, Robert, Praha 607.01.1985peněžitý dar 5 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 549,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 5 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 5 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Dejmek, Dalibor, Nový Jičín25.09.1975peněžitý dar 500,00
Dejmek, Dalibor, Nový Jičín25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dlouhý, Jiří, Praha 613.11.1957peněžitý dar 300,00
Dočekalová, Barbora, Jihlava11.08.1988peněžitý dar 5 000,00
Domabyl, Václav, Pláně u plas30.01.1969peněžitý dar 500,00
Doskočil, Petr, Raspenava01.03.1976peněžitý dar 500,00
Dostál, Vitězslav, Hlubočec21.11.1959peněžitý dar 500,00
Drábková, Vladěna, Jablonec nad Nisou11.12.1983peněžitý dar 1 000,00
Drábková, Vladěna, Jablonec nad Nisou11.12.1983peněžitý dar 500,00
Drahokoupil, Štěpán, Praha 519.01.1986peněžitý dar 300,00
Drahokoupil, Štěpán, Praha 519.01.1986peněžitý dar 300,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Praha 1019.12.1982peněžitý dar 100,00
Drápalová, Jana, Brno25.11.1962peněžitý dar 5 000,00
Drápalová, Jana, Brno25.11.1962peněžitý dar 20 000,00
Drápalová, Jana, Brno25.11.1962peněžitý dar 100 000,00
Drlíková, Johana, Brno13.02.1990peněžitý dar 1 000,00
Droščín, Andrej, Nový Jičín27.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Dudešková, Eliška, Huštěnovice10.12.1987peněžitý dar 1 001,00
Dufek, Antonín, Brno 3930.11.1943peněžitý dar 500,00
Dufka, Jiří, Brno07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří, Brno07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří, Brno07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří, Brno07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří, Brno07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří, Brno07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří, Brno07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří, Brno07.04.1981peněžitý dar 5 000,00
Dufka, Jiří, Brno07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří, Brno07.04.1981peněžitý dar 2 500,00
Dufka, Jiří, Brno07.04.1981peněžitý dar 5 000,00
Dufka, Jiří, Brno07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří, Brno07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří, Brno07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří, Brno07.04.1981peněžitý dar 400,00
Ducháčková Chotková, Pavla, Praha 604.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla, Praha 604.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla, Praha 604.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla, Praha 604.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla, Praha 604.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla, Praha 604.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla, Praha 604.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla, Praha 604.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla, Praha 604.01.1980peněžitý dar 2 000,00
Ducháčková Chotková, Pavla, Praha 604.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla, Praha 604.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla, Praha 604.01.1980peněžitý dar 300,00
Duchoňová, Kateřina, Jindřichův Hradec03.05.1982peněžitý dar 1 500,00
Dušánek, Miloš, Nová Paka23.01.1993peněžitý dar 1 000,00
Dušková, Martina, Frenštát pod Radhoštěm11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Frenštát pod Radhoštěm11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Frenštát pod Radhoštěm11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Frenštát pod Radhoštěm11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Frenštát pod Radhoštěm11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Frenštát pod Radhoštěm11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Frenštát pod Radhoštěm11.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Dušková, Martina, Frenštát pod Radhoštěm11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Frenštát pod Radhoštěm11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Frenštát pod Radhoštěm11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Frenštát pod Radhoštěm11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Frenštát pod Radhoštěm11.10.1978peněžitý dar 1 050,00
Dušková, Martina, Frenštát pod Radhoštěm11.10.1978peněžitý dar 350,00
Dušková, Martina, Frenštát pod Radhoštěm11.10.1978peněžitý dar 350,00
Dušková, Šárka, Brno24.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Dvorský, Jan, Šumperk06.04.1991peněžitý dar 1 000,00
Eichker, Patrik, Kladno29.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Eklová, Kateřina, Praha 602.11.1990peněžitý dar 500,00
Eklová, Kateřina, Praha 602.11.1990peněžitý dar 500,00
ENTERGEO SE, Podnikatelská 267, Praha Běchovice, 1901124217387peněžitý dar 10 000,00
Esterlová, Helena, Plzeň16.01.1990peněžitý dar 1 000,00
Esterlová, Helena, Plzeň16.01.1990peněžitý dar 1 000,00
Esterlová, Helena, Plzeň16.01.1990peněžitý dar 1 000,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 20 000,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Filipová, Andrea, Praha 420.08.1966peněžitý dar 600,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno25.03.1966peněžitý dar 120,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 150,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 150,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 150,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 150,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 150,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 150,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 150,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 500,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Formánek, Jan, Mohelnice20.06.1990peněžitý dar 300,00
Gabzdyl, Milan, Příbor23.06.1979peněžitý dar 1 000,00
Gajdzica, Alexandr, Třinec28.08.1992peněžitý dar 200,00
Gajdzica, Alexandr, Třinec28.08.1992peněžitý dar 200,00
Gajdzica, Alexandr, Třinec28.08.1992peněžitý dar 200,00
Gajdzica, Alexandr, Třinec28.08.1992peněžitý dar 200,00
Galko, Jan, Praha 5 - Stodůlky13.11.1984peněžitý dar 1 000,00
Ganická, Helena, Praha 318.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena, Praha 318.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena, Praha 318.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena, Praha 318.11.1980peněžitý dar 1 200,00
George Konečný, Jiří, Plzeň01.05.1977peněžitý dar 300,00
George Konečný, Jiří, Plzeň01.05.1977peněžitý dar 300,00
Globočník, Petr, Litvínov - Janov09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr, Litvínov - Janov09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr, Litvínov - Janov09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr, Litvínov - Janov09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr, Litvínov - Janov09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr, Litvínov - Janov09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr, Litvínov - Janov09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr, Litvínov - Janov09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr, Litvínov - Janov09.10.1982peněžitý dar 2 000,00
Globočník, Petr, Litvínov - Janov09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr, Litvínov - Janov09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr, Litvínov - Janov09.10.1982peněžitý dar 300,00
Globočník, Petr, Litvínov - Janov09.10.1982peněžitý dar 300,00
Glöcknerová, Gabriela, Ústí nad Labem30.08.1970peněžitý dar 3 600,00
Gnida, Rostislav, Brno06.08.1976peněžitý dar 1 000,00
Göbelová, Táňa, Slezská Ostrava13.03.1964peněžitý dar 200,00
Good mask s.r.o., Balbínova 529/1, Praha 2, 1200009112286peněžitý dar 10 000,00
Good mask s.r.o., Balbínova 529/1, Praha 2, 1200009112286peněžitý dar 20 000,00
Guhová, Vendula, Praha 613.09.1991peněžitý dar 1 000,00
Gümplová, Anna, Praha18.06.1993peněžitý dar 400,00
Gümplová, Anna, Praha18.06.1993peněžitý dar 1 000,00
Guth, Jiří, Borovany20.10.1965peněžitý dar 1 000,00
Guth, Jiří, Borovany20.10.1965peněžitý dar 1 000,00
Haase, Eliška, Praha 1018.04.1981peněžitý dar 500,00
Habartová, Zdeňka, Zlín15.11.1951peněžitý dar 500,00
Hájková, Helena, Bořanovice15.08.1958peněžitý dar 300,00
Hakl, Martin, Žďár nad Sázavou17.04.1987peněžitý dar 1 000,00
Halamásková, Nikol, Letovice06.02.1998peněžitý dar 80,00
Halamásková, Nikol, Letovice06.02.1998peněžitý dar 80,00
Halamásková, Nikol, Letovice06.02.1998peněžitý dar 80,00
Halbich, Tomáš, Praha01.07.1989peněžitý dar 200,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 80,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 80,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 80,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 80,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 80,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 80,00
Hándl, Jiří, Olomouc13.04.1974peněžitý dar 300,00
Hándl, Jiří, Olomouc13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří, Olomouc13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří, Olomouc13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří, Olomouc13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří, Olomouc13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří, Olomouc13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří, Olomouc13.04.1974peněžitý dar 150,00
Handl, Lukáš, Plzeň05.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Hanousek, Martin, Hradec Králové03.01.1983peněžitý dar 18 000,00
Hanuš Bittner, Michal, Liberec 6 - Rochlice19.11.1978peněžitý dar 1 000,00
Hanuš Bittner, Michal, Liberec 6 - Rochlice19.11.1978peněžitý dar 1 000,00
Hanuš Bittner, Michal, Liberec 6 - Rochlice19.11.1978peněžitý dar 1 000,00
Hanuš Bittner, Michal, Liberec 6 - Rochlice19.11.1978peněžitý dar 500,00
Hanuš Bittner, Michal, Liberec 6 - Rochlice19.11.1978peněžitý dar 500,00
Hanuš Bittner, Michal, Liberec 6 - Rochlice19.11.1978peněžitý dar 500,00
Hanušová, Lenka, Liberec 626.07.1977peněžitý dar 1 500,00
Hauserová, Agata, Praha 610.10.1962peněžitý dar 500,00
Havlíková, Petra, Brno24.03.1987peněžitý dar 300,00
Hemrová, Lucie, Plzeň25.09.1982peněžitý dar 2 300,00
Hennhofer, Dennis, Ostrava - Slezská Ostrava02.01.1993peněžitý dar 1 000,00
Hennhofer, Dennis, Ostrava - Slezská Ostrava02.01.1993peněžitý dar 1 000,00
Hennhofer, Dennis, Ostrava - Slezská Ostrava02.01.1993peněžitý dar 5 000,00
Henych, Petr, Liberec24.10.1960peněžitý dar 2 000,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 500,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 500,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 500,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 3 600,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 600,00
Herma, Adam, Brno11.04.1992peněžitý dar 1 500,00
Himl, Pavel, Praha 527.07.1971peněžitý dar 500,00
Himl, Pavel, Praha 527.07.1971peněžitý dar 500,00
Hnilička, Přemysl, Brno05.09.1977peněžitý dar 500,00
Hnutí Idealisté, Soběšická 1472/128A, Brno Husovice, 638009233229peněžitý dar 100 000,00
Hnutí Idealisté, Soběšická 1472/128A, Brno Husovice, 638009233229peněžitý dar 11 000,00
Hnutí pro Prahu 11, Zakouřilova 776/82, Praha 4, 1490027039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 11, Zakouřilova 776/82, Praha 4, 1490027039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 11, Zakouřilova 776/82, Praha 4, 1490027039145peněžitý dar 112 500,00
Hnyk, Tomáš, Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, Praha 805.02.1987peněžitý dar 1 500,00
Hnyk, Tomáš, Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, Praha 805.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Hnyk, Tomáš, Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, Praha 805.02.1987peněžitý dar 500,00
Hnyk, Tomáš, Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, Praha 805.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Höfer, Karel, Praha 608.09.1987peněžitý dar 500,00
Hojsik, Marek, Praha19.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Holba, Jiří, Praha11.05.1953peněžitý dar 500,00
Holba, Jiří, Praha11.05.1953peněžitý dar 800,00
Holcner, Petr, Brno29.09.1961peněžitý dar 1 000,00
Holčák, Ondřej, Třeboň01.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Holland, Adriana, Brno27.07.1982peněžitý dar 500,00
Holzer, Filip, Třeboň07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip, Třeboň07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip, Třeboň07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip, Třeboň07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip, Třeboň07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip, Třeboň07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip, Třeboň07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip, Třeboň07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip, Třeboň07.10.1988peněžitý dar 2 000,00
Holzer, Filip, Třeboň07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip, Třeboň07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip, Třeboň07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip, Třeboň07.10.1988peněžitý dar 200,00
Horáček, Milan, Praha 130.10.1946peněžitý dar 1 400,00
Horáček, Milan, Praha 130.10.1946peněžitý dar 2 500,00
Horáček, Milan, Praha 130.10.1946peněžitý dar 2 500,00
Horák, Filip, Litoměřice29.03.1970peněžitý dar 500,00
Horák, Filip, Litoměřice29.05.1980peněžitý dar 400,00
Horák, Filip, Litoměřice29.05.1980peněžitý dar 500,00
Horák, Filip, Litoměřice29.05.1980peněžitý dar 500,00
Horáková, Adéla, Praha14.05.1980peněžitý dar 1 000,00
Horáková, Adéla, Praha14.05.1980peněžitý dar 1 000,00
Horáková, Lucie, Litoměřice16.03.1973peněžitý dar 1 000,00
Horák, Petr, Praha 309.01.1974peněžitý dar 3 000,00
Horký, Adam, Praha 621.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam, Praha 621.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam, Praha 621.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam, Praha 621.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam, Praha 621.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam, Praha 621.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam, Praha 621.03.1989peněžitý dar 200,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Hrabal, Stanislav, Jesenice Zdiměřice28.01.1948peněžitý dar 3 500,00
Hrabal, Stanislav, Jesenice Zdiměřice28.01.1948peněžitý dar 5 000,00
Hrádek, Mojmír, Brno16.07.1938peněžitý dar 300,00
Hrbková, Alice, Letovice19.09.1968peněžitý dar 200,00
Hrkal, Jan, Litoměřice19.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hruška, David, Plzeň06.09.1993peněžitý dar 500,00
Hruška, Jan, Praha 204.09.1971peněžitý dar 7 777,00
Hruška, Martin, Praha 1010.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin, Praha 1010.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin, Praha 1010.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin, Praha 1010.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin, Praha 1010.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin, Praha 1010.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin, Praha 1010.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin, Praha 1010.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin, Praha 1010.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin, Praha 1010.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin, Praha 1010.05.1989peněžitý dar 300,00
Hudcová, Hana, Olomouc14.01.1967peněžitý dar 300,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 3 000,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Miroslav, Česká Lípa16.11.1951peněžitý dar 5 000,00
Hudec, Miroslav, Česká Lípa16.11.1951peněžitý dar 20 000,00
Hudec, Miroslav, Česká Lípa16.11.1951peněžitý dar 10 000,00
Hudec, Miroslav, Česká Lípa16.11.1951peněžitý dar 10 000,00
Huječek, Roman, Praha 726.05.1992peněžitý dar 15 000,00
Huječek, Roman, Praha 726.05.1992peněžitý dar 3 000,00
Huječek, Roman, Praha 726.05.1992peněžitý dar 3 000,00
Huječek, Roman, Praha 726.05.1992peněžitý dar 3 000,00
Hulka, Bohuslav, Praha - Újezd nad Lesy07.01.1974peněžitý dar 500,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 2 000,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Husa, Tomáš, Vsetín27.05.1977peněžitý dar 2 000,00
Hynek, David, Žehušice02.12.1974peněžitý dar 500,00
Hynek, David, Žehušice02.12.1974peněžitý dar 500,00
Hynek, David, Žehušice02.12.1974peněžitý dar 500,00
Chadima, Pavel, Hradec Králové 1219.08.1978peněžitý dar 300,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Chládek, Petr, Zlín 416.12.1952peněžitý dar 300,00
Chmelová, Martina, Praha12.06.1965peněžitý dar 24 000,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 3 333,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 2 222,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 2 222,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 500,00
Chuchlík, Jakub, Jablonec nad Nisou26.09.1983peněžitý dar 500,00
Chválová, Anna, Praha 501.05.1977peněžitý dar 200,00
Chvojka, Martin, České Budějovice07.01.1977peněžitý dar 500,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 780,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 200,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 100,00
Janatová, Dana, Janov nad Nisou06.08.1984peněžitý dar 100,00
Janatová, Dana, Janov nad Nisou06.08.1984peněžitý dar 100,00
Janatová, Dana, Janov nad Nisou06.08.1984peněžitý dar 100,00
Jančařiková, Lucie, Nový Jičín07.05.1986peněžitý dar 150,00
Jančařiková, Lucie, Nový Jičín07.05.1986peněžitý dar 150,00
Jančařiková, Lucie, Nový Jičín07.05.1986peněžitý dar 150,00
Jančařiková, Lucie, Nový Jičín07.05.1986peněžitý dar 150,00
Jančařiková, Lucie, Nový Jičín07.05.1986peněžitý dar 500,00
Jančařiková, Lucie, Nový Jičín07.05.1986peněžitý dar 150,00
Jančařiková, Lucie, Nový Jičín07.05.1986peněžitý dar 150,00
Jančařiková, Lucie, Nový Jičín07.05.1986peněžitý dar 150,00
Jančařiková, Lucie, Nový Jičín07.05.1986peněžitý dar 150,00
Janeček, Vít, Praha 523.02.1970peněžitý dar 500,00
Janečková, Hana, Zlín20.06.1985peněžitý dar 600,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 2 100,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janovský, Milan, Chomutov21.11.1933peněžitý dar 10 000,00
Jansa, Radovan, Nový Jičín25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan, Nový Jičín25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jarolím, Tomáš, Praha 518.09.1991peněžitý dar 300,00
Jarolím, Tomáš, Praha 518.09.1991peněžitý dar 300,00
Jarolím, Tomáš, Praha 518.09.1991peněžitý dar 300,00
Jarolím, Tomáš, Praha 518.09.1991peněžitý dar 300,00
Jarolím, Tomáš, Praha 518.09.1991peněžitý dar 300,00
Jarolím, Tomáš, Praha 518.09.1991peněžitý dar 300,00
Jarolím, Tomáš, Praha 518.09.1991peněžitý dar 300,00
Jarolím, Tomáš, Praha 518.09.1991peněžitý dar 300,00
Jaroňová, Eva, Brno-Královo Pole24.08.1984peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 2 000,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 500,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jech, Matouš, Praha 621.05.1984peněžitý dar 500,00
Jechová, Kateřina, Praha 214.08.1962peněžitý dar 500,00
Jechová, Kateřina, Praha 214.08.1962peněžitý dar 500,00
Jechová, Kateřina, Praha 214.08.1962peněžitý dar 300,00
Jechová, Kateřina, Praha 214.08.1962peněžitý dar 500,00
Jechová, Kateřina, Praha 214.08.1962peněžitý dar 500,00
Jeníček, Marek, Praha 213.12.1973peněžitý dar 2 000,00
Jeníček, Marek, Praha 213.12.1973peněžitý dar 5 000,00
Jeníček, Marek, Praha 213.12.1973peněžitý dar 3 000,00
Ježek, Martin, Liberec15.07.1976peněžitý dar 1 108,00
Ježek, Vít, Praha 816.08.1988peněžitý dar 1 000,00
Jiráková, Rozárka, Hrubá Skála10.05.1992peněžitý dar 100,00
Jirka, Jan, Poděbrady - Přední Lhota17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan, Poděbrady - Přední Lhota17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Johanisová, Naděžda, Brno28.02.1956peněžitý dar 1 000,00
John, Cyril, Göteborg17.09.1947peněžitý dar 1 000,00
John, Cyril, Göteborg17.09.1947peněžitý dar 1 000,00
Joska, Tomáš, Brno04.11.1991peněžitý dar 500,00
Junková, Barbora, Liberec28.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Junková, Barbora, Liberec 128.05.1986bezúplatné plnění 5 160,65 (trička)
Junková, Barbora, Liberec 128.05.1986bezúplatné plnění 2 864,19 (trička)
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 200,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kainzmeierová, Eva, Plzeň Jižní Předměstí26.12.1963peněžitý dar 200,00
Kalousek, Petr, Brno12.04.1980peněžitý dar 500,00
Kalous, Miroslav, České Budějovice07.04.1984peněžitý dar 2 000,00
Kaněra, Vojtěch, Praha 606.09.1998peněžitý dar 100,00
Kaplan, Hynek, Holice10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek, Holice10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek, Holice10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek, Holice10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek, Holice10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek, Holice10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek, Holice10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek, Holice10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek, Holice10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek, Holice10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek, Holice10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kardiologie Řevnice s.r.o., Brunšov 359, Všenory, 2523124185566peněžitý dar 500,00
Karolyiová, Alžběta, Brno27.02.1987peněžitý dar 2 400,00
KDU-ČSL, Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 1200000442704peněžitý dar 95 416,00
KDU-ČSL, Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 1200000442704peněžitý dar 95 416,00
KDU-ČSL, Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 1200000442704peněžitý dar 95 416,00
KDU-ČSL, Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 1200000442704peněžitý dar 95 416,00
KDU-ČSL, Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 1200000442704peněžitý dar 38 925,00
Khousnoutdinova, Lilia, Praha 1 - Malá Strana17.06.1988peněžitý dar 37 730,00
Klimek, Petr, Ostrava13.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Igor, Brno25.03.1976peněžitý dar 500,00
Klimeš, Igor, Brno25.03.1976peněžitý dar 1 000,00
Klosová, Ewa, Praha 41126.03.1953peněžitý dar 1 000,00
Kloubek, Martin, Milovice08.08.1978peněžitý dar 500,00
Knoblochová, Marcela, Praha11.02.1976peněžitý dar 150,00
Kocmánek, Jakub, Praha 10 - Dolní Měcholupy07.06.1985peněžitý dar 500,00
Kocmanová, Kristýna, Svinošice30.12.1998peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef, Halenkov24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef, Halenkov24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef, Halenkov24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef, Halenkov24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef, Halenkov24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef, Halenkov24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef, Halenkov24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef, Halenkov24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef, Halenkov24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef, Halenkov24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef, Halenkov24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kočicová, Pavlína, Praha16.04.1988peněžitý dar 200,00
Kočková, Jana, Brno05.01.1990peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 400,00
Kohoutková, Lenka, Český Krumlov20.05.1969peněžitý dar 1 000,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kolíbalová, Martina, Praha 123.04.1972peněžitý dar 500,00
Kolínská, Petra, Praha 714.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra, Praha 714.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra, Praha 714.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra, Praha 714.06.1975peněžitý dar 500,00
Kolínská, Petra, Praha 714.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra, Praha 714.06.1975peněžitý dar 4 000,00
Kolínská, Petra, Praha 714.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra, Praha 714.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra, Praha 714.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra, Praha 714.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra, Praha 714.06.1975peněžitý dar 2 400,00
Kolínská, Petra, Praha 714.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra, Praha 714.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra, Praha 714.06.1975peněžitý dar 200,00
Konečná, Jana, Brno - Kohoutovice23.12.1962peněžitý dar 1 200,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Kopečná, Iva, Praha 119.05.1985peněžitý dar 500,00
Korbel, František, Tábor29.02.1976peněžitý dar 3 000,00
Korbel, Matouš, Praha 625.06.1990peněžitý dar 2 100,00
Kořínková, Anna, Svor17.11.1989peněžitý dar 500,00
Kosáková, Jana, Unhošť22.07.1950peněžitý dar 300,00
Kosíková, Barbora, Praha 112.11.1959peněžitý dar 500,00
Kosková Třísková, Lenka, Oldřichov v Hájích16.12.1975peněžitý dar 2 000,00
Kosová, Květa, Pardubice07.04.1963peněžitý dar 500,00
Kostlán, František, Praha 1017.02.1954peněžitý dar 1 000,00
Košnar, Ondřej, Malá Skála23.01.1972peněžitý dar 1 000,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 333,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora, Praha18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora, Praha18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora, Praha18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora, Praha18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora, Praha18.09.1992peněžitý dar 500,00
Koudelová, Barbora, Praha18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora, Praha18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora, Praha18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora, Praha18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora, Praha18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora, Praha18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora, Praha18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koutný, Mikoláš, Zašová30.07.2002peněžitý dar 200,00
Kozubík, Alois, Brno19.02.1976peněžitý dar 1 000,00
Kožíšek, Luboš, Mníšek pod Brdy30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš, Mníšek pod Brdy30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš, Mníšek pod Brdy30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš, Mníšek pod Brdy30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš, Mníšek pod Brdy30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš, Mníšek pod Brdy30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš, Mníšek pod Brdy30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš, Mníšek pod Brdy30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš, Mníšek pod Brdy30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš, Mníšek pod Brdy30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš, Mníšek pod Brdy30.10.1985peněžitý dar 100,00
Král, Václav, Praha 4 Podolí29.01.1982peněžitý dar 500,00
Kraus, Pavel, Kladno17.11.1973peněžitý dar 5 000,00
Krčmář, Jan, Praha 701.02.1979peněžitý dar 1 000,00
Kreml, Richard, Kroměříž06.10.1970peněžitý dar 10 000,00
Kreml, Richard, Kroměříž06.10.1970peněžitý dar 20 000,00
Kroulík, Miloš, Olomouc02.09.1985peněžitý dar 300,00
Kroulík, Miloš, Olomouc02.09.1985peněžitý dar 300,00
Kroulík, Miloš, Olomouc02.09.1985peněžitý dar 1 200,00
Krumpholcová, Jana, Mladá Boleslav17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana, Mladá Boleslav17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana, Mladá Boleslav17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana, Mladá Boleslav17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana, Mladá Boleslav17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana, Mladá Boleslav17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana, Mladá Boleslav17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana, Mladá Boleslav17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana, Mladá Boleslav17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana, Mladá Boleslav17.12.1979peněžitý dar 12 000,00
Krumpholcová, Jana, Mladá Boleslav17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana, Mladá Boleslav17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana, Mladá Boleslav17.12.1979peněžitý dar 300,00
Kruntorád, Matěj, Brno18.05.1986peněžitý dar 500,00
Kruntorád, Matěj, Brno18.05.1986peněžitý dar 500,00
Křemenová, Jana, Brno09.05.1991peněžitý dar 500,00
Křepela, Jiří, Kunštát06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křepela, Jiří, Kunštát06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křepela, Jiří, Kunštát06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křížová, Sylvie, Praha24.12.1983peněžitý dar 300,00
Křížová, Sylvie, Praha24.12.1983peněžitý dar 500,00
Kšírová, Anna, Liberec02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna, Liberec02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna, Liberec02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna, Liberec02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna, Liberec02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna, Liberec02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna, Liberec02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna, Liberec02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna, Liberec02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna, Liberec02.03.1984peněžitý dar 2 400,00
Kšírová, Anna, Liberec02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna, Liberec02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kubala, Radek, Horní Těrlicko28.01.1994peněžitý dar 500,00
Kubečka, Jan, České Budějovice20.08.1961peněžitý dar 5 000,00
Kubečka, Jiří, Velká Polom17.03.1960peněžitý dar 1 000,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 1 500,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 2 000,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 500,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučerová, Jiřina, Skalice u České Lípy15.04.1970peněžitý dar 1 000,00
Kudláčová, Alena, Mohelno11.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Kudrnáč, Michal, Náchod30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal, Náchod30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal, Náchod30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal, Náchod30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal, Náchod30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal, Náchod30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal, Náchod30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal, Náchod30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal, Náchod30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal, Náchod30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kulichová, Barbora, Horní Maršov08.06.1994peněžitý dar 300,00
Kunz, Vladimír, Praha 5 - Stodůlky24.03.1954peněžitý dar 500,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 1 500,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kurtis, Gabriel, Brno13.12.1983peněžitý dar 500,00
Kusáková, Anna, Praha 330.09.1989peněžitý dar 500,00
Kusbach, Vladimír, Praha 302.09.1981peněžitý dar 500,00
Kutílek, Petr, Praha 428.03.1976peněžitý dar 3 000,00
Kutílek, Petr, Praha 428.03.1976peněžitý dar 3 000,00
Kysela, Jindřich, Brno03.08.1970peněžitý dar 500,00
Lamser, Tomáš, Brno31.12.1990peněžitý dar 2 000,00
Lejčar, Ivan, Praha 618.01.1948peněžitý dar 1 000,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 1 000,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Liška, Ondřej, Brno14.07.1977peněžitý dar 5 000,00
Long Tran, Ngoc, Praha14.11.1991peněžitý dar 500,00
Louda, Jiří, Janov nad Nisou18.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Lubasová, Kamila, Nová Ves nad Nisou21.05.1973peněžitý dar 5 000,00
Lubovská Smolíková, Kateřina, Praha 5, Slivenec14.10.1982peněžitý dar 300,00
Lukavský, Ivan, Brno23.02.1972peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lužný, Ivo, Prostějov09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo, Prostějov09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo, Prostějov09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo, Prostějov09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo, Prostějov09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo, Prostějov09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo, Prostějov09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo, Prostějov09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo, Prostějov09.08.1957peněžitý dar 2 400,00
Lužný, Ivo, Prostějov09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo, Prostějov09.08.1957peněžitý dar 150,00
Macek, Jakub, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou26.09.1986peněžitý dar 10 000,00
Machač, Pavel, Hradec Králové29.05.1992peněžitý dar 1 200,00
Machač, Pavel, Hradec Králové06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel, Hradec Králové06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel, Hradec Králové06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel, Hradec Králové06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel, Hradec Králové06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel, Hradec Králové06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel, Hradec Králové06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel, Hradec Králové06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel, Hradec Králové06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel, Hradec Králové06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel, Hradec Králové06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machálek, Petr, Brno26.11.1976peněžitý dar 300,00
Mácha, Vladan, Bartošovice na Moravě14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan, Bartošovice na Moravě14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan, Bartošovice na Moravě14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan, Bartošovice na Moravě14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan, Bartošovice na Moravě14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan, Bartošovice na Moravě14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan, Bartošovice na Moravě14.04.1964peněžitý dar 3 000,00
Mácha, Vladan, Bartošovice na Moravě14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan, Bartošovice na Moravě14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan, Bartošovice na Moravě14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan, Bartošovice na Moravě14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan, Bartošovice na Moravě14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan, Bartošovice na Moravě14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mairovský, Štěpán, Praha19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán, Praha19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán, Praha19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán, Praha19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán, Praha19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán, Praha19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán, Praha19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán, Praha19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán, Praha19.11.1984peněžitý dar 250,00
Mairovský, Štěpán, Praha19.11.1984peněžitý dar 100,00
Mairovský, Štěpán, Praha19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán, Praha19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán, Praha19.11.1984peněžitý dar 130,00
Marc, Pavel, Praha 124.11.1973peněžitý dar 7 777,00
Marklová, Eva, Olomouc07.10.1959peněžitý dar 1 000,00
Marková, Barbora, Praha 826.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 5 000,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 000,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 2 400,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 500,00
Matoušová, Hana, Praha 811.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Matoušová, Hana, Praha 811.04.1984peněžitý dar 7 200,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mecnerová, Jana, Brušperk28.12.1957peněžitý dar 500,00
Mech, Josef, Brno28.08.1979peněžitý dar 10 000,00
Meierová, Tamara, Hlušovice23.04.1987peněžitý dar 100,00
Měkýš, Pavel, Opava28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel, Opava28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel, Opava28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel, Opava28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel, Opava28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel, Opava28.05.1981peněžitý dar 1 000,00
Měkýš, Pavel, Opava28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel, Opava28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel, Opava28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel, Opava28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel, Opava28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel, Opava28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel, Opava28.05.1981peněžitý dar 150,00
Melecká, Ludmila, Skřipov09.03.1948peněžitý dar 5 000,00
Melecká, Ludmila, Skřipov09.03.1948peněžitý dar 500,00
Menšíková, Markéta, Kunčice pod Ondřejníkem09.12.1976peněžitý dar 2 000,00
Mercer, Kristýna, Rudolfov17.06.1984peněžitý dar 1 000,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 300,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 400,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 400,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 400,00
Michal, Petr, Třeboň13.03.1971peněžitý dar 2 000,00
Mikešová, Soňa, Říčany03.10.1980peněžitý dar 6 000,00
Mikulčická, Jana, Brno23.06.1982peněžitý dar 500,00
Milek Brodská, Ivana, Praha 224.02.1980peněžitý dar 200,00
Milek Brodská, Ivana, Praha 224.02.1980peněžitý dar 300,00
Milek Brodská, Ivana, Praha 224.02.1980peněžitý dar 300,00
Milek Brodská, Ivana, Praha 224.02.1980peněžitý dar 300,00
Miroslav Novák, Tachov10369261bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama_banner_Tachov)
Mirovský, Ondřej, Praha 724.01.1979peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondřej, Praha 724.01.1979peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondřej, Praha 724.01.1979peněžitý dar 6 000,00
Mirovský, Ondřej, Praha 724.01.1979peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondřej, Praha 724.01.1979peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondřej, Praha 724.01.1979peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondřej, Praha 724.01.1979peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondřej, Praha 724.01.1979peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondřej, Praha 724.01.1979peněžitý dar 300,00
Miřácký, Radek, Kralupy nad Vltavou16.11.1980peněžitý dar 500,00
Mlčoch, Svatomír, České Budějovice20.02.1997peněžitý dar 15 000,00
Molek, Roman, Mníšek pod Brdy04.09.1970peněžitý dar 2 000,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 800,00
Mruzek, Alexej, Mníšek pod Brdy19.05.1932peněžitý dar 200,00
Mruzek, Alexej, Mníšek pod Brdy22.06.1953peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 1 000,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 1 000,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Mundl, Richard, Praha 212.06.1981peněžitý dar 200,00
MY mk Make-up University, Šilheřovice5322987bezúplatné plnění 2 000,00 (sleva na služby)
Mynářová, Marie, Nový Jičín 129.04.1975peněžitý dar 1 000,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 850,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 300,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 140,00
Neděla, Tomáš, Liberec05.05.1989peněžitý dar 10 000,00
Neděla, Tomáš, Liberec05.05.1989peněžitý dar 9 000,00
Nehudková, Alena, Brno20.09.1956peněžitý dar 3 000,00
Nechanická, Barbora, Bradlec24.05.1988peněžitý dar 500,00
Nejedlý, František, Praha 13 - Stodůlky10.05.1986peněžitý dar 12 000,00
Nemochovský, Aleš, Praha 119.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš, Praha 119.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš, Praha 119.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Nemochovský, Aleš, Praha 119.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš, Praha 119.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš, Praha 119.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš, Praha 119.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš, Praha 119.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš, Praha 119.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš, Praha 119.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Nemochovský, Aleš, Praha 119.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš, Praha 119.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš, Praha 119.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš, Praha 119.05.1985peněžitý dar 200,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nesrstová, Jitka, Praha 10 - Vršovice16.07.1975peněžitý dar 499,95
Nesrstová, Jitka, Praha 10 - Vršovice16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka, Praha 10 - Vršovice16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka, Praha 10 - Vršovice16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka, Praha 10 - Vršovice16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka, Praha 10 - Vršovice16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka, Praha 10 - Vršovice16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka, Praha 10 - Vršovice16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka, Praha 10 - Vršovice16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka, Praha 10 - Vršovice16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesvedová, Daša, Plzeň02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša, Plzeň02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša, Plzeň02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša, Plzeň02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša, Plzeň02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša, Plzeň02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša, Plzeň02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša, Plzeň02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša, Plzeň02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša, Plzeň02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša, Plzeň02.06.1957peněžitý dar 300,00
Netušil, Pavel, Příbor01.06.1971peněžitý dar 2 000,00
Nosková, Zuzana, Jablonec nad Nisou12.02.1964peněžitý dar 1 000,00
Novák, Kamil, Brno21.09.1957peněžitý dar 1 000,00
Novák, Kamil, Brno21.09.1957peněžitý dar 1 000,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 4 800,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Ondřej, Kladno02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej, Kladno02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej, Kladno02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej, Kladno02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej, Kladno02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej, Kladno02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej, Kladno02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej, Kladno02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej, Kladno02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej, Kladno02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej, Kladno02.09.1982peněžitý dar 150,00
Nováková, Eva, Varnsdorf05.01.1934peněžitý dar 807,00
Nováková, Iva, Stříbro07.08.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama _banner _Stříbro)
Nováková, Kateřina, Bohutín15.08.2001peněžitý dar 250,00
Novohradská, Jarmila, Častolovice23.08.1956peněžitý dar 500,00
Novotná, Alena, Praha 303.06.1967peněžitý dar 500,00
Novotný, Martin, Kladno17.05.1969peněžitý dar 1 000,00
Novotný, Ondřej, Praha02.07.1990peněžitý dar 200,00
Nový, Petr, Kamenice24.12.1973peněžitý dar 55,03
Nutilová, Helena, České Budějovice19.01.1983peněžitý dar 2 300,00
Obolevič, Jakub, Nový Knín19.03.1981peněžitý dar 500,00
Obolevič, Jakub, Nový Knín19.03.1981peněžitý dar 600,00
Ocelak, Radek, Rýmařov03.02.1988peněžitý dar 100,00
Ocelak, Radek, Rýmařov03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek, Rýmařov03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek, Rýmařov03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek, Rýmařov03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek, Rýmařov03.02.1988peněžitý dar 250,00
Ocelak, Radek, Rýmařov03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek, Rýmařov03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek, Rýmařov03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek, Rýmařov03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek, Rýmařov03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek, Rýmařov03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek, Rýmařov03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ondráček, Pavel, Jesenice10.01.1972peněžitý dar 1 666,00
Ondráček, Pavel, Jesenice10.01.1972peněžitý dar 1 667,00
Ondráček, Pavel, Jesenice10.01.1972peněžitý dar 1 667,00
Ondráček, Pavel, Jesenice10.01.1972peněžitý dar 2 000,00
Ondrová, Olina, BRNO26.02.1979peněžitý dar 200,00
Ondrušíková, Věra, Jeseník21.06.1950peněžitý dar 1 000,00
Opat, Tomáš, Praha17.07.1993peněžitý dar 500,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 12 200,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Orel, Petr, Nový Jičín03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr, Nový Jičín03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr, Nový Jičín03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr, Nový Jičín03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr, Nový Jičín03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr, Nový Jičín03.09.1959peněžitý dar 15 000,00
Orel, Petr, Nový Jičín03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr, Nový Jičín03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr, Nový Jičín03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr, Nový Jičín03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr, Nový Jičín03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr, Nový Jičín03.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Orel, Petr, Nový Jičín03.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Palán, David, Chomutov24.09.1979peněžitý dar 1 000,00
Palánová, Hana, Most31.12.1959peněžitý dar 300,00
Pallas, Jiri, Stockholm30.08.1949peněžitý dar 3 000,00
Panaš, Petr, Litoměřice26.07.1969peněžitý dar 500,00
Panaš, Petr, Litoměřice26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr, Litoměřice26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr, Litoměřice26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr, Litoměřice26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr, Litoměřice26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr, Litoměřice26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr, Litoměřice26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr, Litoměřice26.07.1969peněžitý dar 300,00
Pánek, Jiří, Olomouc10.08.1985peněžitý dar 777,00
Pavel Křížek, Na Hrázce 710, Hradec Králové, 5000916912161peněžitý dar 10 000,00
Pavel Křížek, Na Hrázce 710, Hradec Králové, 5000916912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek, Na Hrázce 710, Hradec Králové, 5000916912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek, Na Hrázce 710, Hradec Králové, 5000916912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek, Na Hrázce 710, Hradec Králové, 5000916912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek, Na Hrázce 710, Hradec Králové, 5000916912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek, Na Hrázce 710, Hradec Králové, 5000916912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek, Na Hrázce 710, Hradec Králové, 5000916912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek, Na Hrázce 710, Hradec Králové, 5000916912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek, Na Hrázce 710, Hradec Králové, 5000916912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek, Na Hrázce 710, Hradec Králové, 5000916912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek, Na Hrázce 710, Hradec Králové, 5000916912161peněžitý dar 500,00
Pavelková, Zuzana, Praha 610.04.1991peněžitý dar 200,00
Pavelková, Zuzana, Praha 610.04.1991peněžitý dar 300,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 500,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pazderů, Kateřina, Zákolany11.06.1973peněžitý dar 550,00
Pazderů, Kateřina, Zákolany11.06.1973peněžitý dar 5 000,00
Pazderů, Kateřina, Zákolany11.06.1973peněžitý dar 3 333,00
Pazderů, Kateřina, Zákolany11.06.1973peněžitý dar 3 333,00
Pazderů, Kateřina, Zákolany11.06.1973peněžitý dar 3 334,00
Perla, Jan, Brno31.08.1987peněžitý dar 6 500,00
Perlík, Pavel, Zákupy08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel, Zákupy08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel, Zákupy08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel, Zákupy08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel, Zákupy08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel, Zákupy08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel, Zákupy08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel, Zákupy08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel, Zákupy08.06.1987peněžitý dar 1 500,00
Perlík, Pavel, Zákupy08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel, Zákupy08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel, Zákupy08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel, Zákupy08.06.1987peněžitý dar 85,00
Pešat, Richard, Nový Jičín08.03.1976peněžitý dar 500,00
Petr Fojtíček, Bor7990910bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama_banner_Staré Sedliště)
Petrželka, Alexandr, Kladno29.07.1948peněžitý dar 300,00
Pfeiler, Robert, Praha 314.01.1979peněžitý dar 500,00
Pham, Tra, Praha21.01.1994peněžitý dar 500,00
Pilip, Jiří, Praha13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří, Praha13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří, Praha13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří, Praha13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří, Praha13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří, Praha13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří, Praha13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří, Praha13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří, Praha13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří, Praha13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří, Praha13.04.1984peněžitý dar 2 000,00
Pilip, Jiří, Praha13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří, Praha13.04.1984peněžitý dar 2 000,00
Pilzová, Zuzana, Praha16.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Pilzová, Zuzana, Praha16.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pipková, Lenka, Praha05.02.1965peněžitý dar 1 000,00
Pipková, Lenka, Praha05.02.1965peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 5 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 5 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 3 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 500,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 500,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 500,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 10 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Plesníková, Yvonna, Bohuňovice09.10.1966peněžitý dar 1 000,00
Podhradská, Narcisa, Praha 1018.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa, Praha 1018.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa, Praha 1018.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa, Praha 1018.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa, Praha 1018.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa, Praha 1018.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa, Praha 1018.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa, Praha 1018.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa, Praha 1018.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa, Praha 1018.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa, Praha 1018.04.1956peněžitý dar 120,00
Pohorelec, Tomáš, Brno15.04.1977peněžitý dar 5 000,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 100,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 100,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 200,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 200,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 200,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 300,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 150,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 333,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 200,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorný, Lukáš, Praha 612.04.1980peněžitý dar 500,00
Polakovič, Richard, Vyskeř06.12.1973peněžitý dar 300,00
Policar, Radek, Brno12.06.1977peněžitý dar 10 000,00
Pořízek, Pavel, Brno18.12.1973peněžitý dar 3 000,00
Pospěch Durnová, Anna, Hrušovany u Brna31.08.1980peněžitý dar 3 000,00
Pospíšil, Jan, Brno21.05.1984peněžitý dar 1 500,00
Pošmourný, Vojtěch, Praha 115.12.1983peněžitý dar 500,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Prášil, Ondřej, Třeboň30.04.1963peněžitý dar 1 000,00
Pravdová, Jana, Chomutov01.05.1987peněžitý dar 500,00
Procházková, Marie, Liberec22.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Přívratský, Milan, Nový Bor27.01.1958peněžitý dar 2 000,00
Přívratský, Milan, Nový Bor27.01.1958peněžitý dar 2 000,00
Pšeničková, Olga, Příbram08.05.1987peněžitý dar 100,00
Rákosník, Roman, Praha04.01.1960peněžitý dar 10 000,00
Recmanová, Ivana, Hřebeč25.05.1992peněžitý dar 150,00
Recmanová, Ivana, Hřebeč25.05.1992peněžitý dar 150,00
Recmanová, Ivana, Hřebeč25.05.1992peněžitý dar 300,00
Reiner, Martin, Brno01.08.1964peněžitý dar 5 000,00
Resl, Lukáš, Liberec04.10.1979peněžitý dar 10 000,00
Richta, Tomáš, Praha 214.12.1977peněžitý dar 7 000,00
Richta, Tomáš, Praha 214.12.1977peněžitý dar 500,00
Richta, Tomáš, Praha 214.12.1977peněžitý dar 500,00
Richterová, Karin, Hradec Králové07.02.1979peněžitý dar 2 000,00
Richtr, Tomáš, Brno20.10.1977peněžitý dar 3 000,00
Rosáková, Jiřina, Mníšek pod Brdy22.04.1956peněžitý dar 30 000,00
Rosáková, Jiřina, Mníšek pod Brdy22.04.1956peněžitý dar 35 000,00
Rotter, Václav, Žalhostice21.05.1983peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 1 000,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Ručka, Zdeněk, Brno 211.09.1982peněžitý dar 3 000,00
Ručka, Zdeněk, Brno 211.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Rufer, Daniel, Náchod29.01.1994peněžitý dar 5 000,00
Rufer, Daniel, Náchod29.01.1994peněžitý dar 5 000,00
Rufer, Daniel, Náchod29.01.1994peněžitý dar 12 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 500,00
Růžička, Jan, Praha19.10.1980peněžitý dar 500,00
Růžička, Jiří, Praha 1202.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Růžička, Jiří, Praha 1202.02.1978peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip, Praha 529.03.1984peněžitý dar 800,00
Ryant, Filip, Praha 530.07.1970peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip, Praha 530.07.1970peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip, Praha 529.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip, Praha 529.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip, Praha 529.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip, Praha 529.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip, Praha 529.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip, Praha 529.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip, Praha 529.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip, Praha 529.03.1984peněžitý dar 3 600,00
Ryant, Filip, Praha 529.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip, Praha 529.03.1984peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip, Praha 529.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip, Praha 529.03.1984peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip, Praha 529.03.1984peněžitý dar 250,00
Rybníčková, Veronika, Oslavany05.08.1966peněžitý dar 500,00
Ryšková, Andrea, Palkovice18.08.1976peněžitý dar 1 000,00
Řeháková, Jana, Nová Paka19.08.1975peněžitý dar 600,00
SALOMA CZ s.r.o., Česká Třebová6301011bezúplatné plnění 8 000,00 (pronájem prostor - tisková konference)
Sásová, Eva, Praha18.10.1978peněžitý dar 500,00
Sázel, Vojtěch, Tabor18.04.1983peněžitý dar 1 000,00
Sedláková, Hana, Brno01.11.1964peněžitý dar 2 000,00
Sedláková, Klára, Praha06.05.1989peněžitý dar 300,00
Sedlák, Roman, Vysoké Mýto21.02.1976peněžitý dar 500,00
Sehnalová, Marie, Praha 707.04.1981peněžitý dar 1 500,00
Sehnalová, Marie, Praha 707.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie, Praha 707.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie, Praha 707.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie, Praha 707.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie, Praha 707.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie, Praha 707.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie, Praha 707.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie, Praha 707.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie, Praha 707.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie, Praha 707.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie, Praha 707.04.1981peněžitý dar 150,00
Semorád, David, Ústi nad Labem13.05.1981peněžitý dar 1 000,00
SENÁTOR 21, Štefánikova 1/65, Praha 5, 1500006695205peněžitý dar 200 000,00
SENÁTOR 21, Štefánikova 1/65, Praha 5, 1500006695205peněžitý dar 75 000,00
SENÁTOR 21, Štefánikova 1/65, Praha 5, 1500006695205peněžitý dar 30 000,00
Setničková, Pavla, Praha 410.10.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří, Praha 603.07.1968peněžitý dar 3 000,00
Schillerová, Hana, Nový Jičín06.12.1961peněžitý dar 300,00
Schillerová, Hana, Nový Jičín06.12.1961peněžitý dar 300,00
Schillerová, Hana, Nový Jičín06.12.1961peněžitý dar 300,00
Schillerová, Hana, Nový Jičín06.12.1961peněžitý dar 300,00
Schillerová, Hana, Nový Jičín06.12.1961peněžitý dar 2 000,00
Schillerová, Hana, Nový Jičín06.12.1961peněžitý dar 300,00
Schillerová, Hana, Nový Jičín06.12.1961peněžitý dar 300,00
Schillerová, Hana, Nový Jičín06.12.1961peněžitý dar 300,00
Schillerová, Hana, Nový Jičín06.12.1961peněžitý dar 100,00
Schillerová, Hana, Nový Jičín06.12.1961peněžitý dar 100,00
Schillerová, Hana, Nový Jičín06.12.1961peněžitý dar 100,00
Schreiberová, Magdaléna, Opava25.03.1951peněžitý dar 1 200,00
Schreiberová, Magdaléna, Opava25.03.1951peněžitý dar 4 000,00
Schreiberová, Magdaléna, Opava25.03.1951peněžitý dar 2 000,00
Schreiberová, Magdaléna, Opava25.03.1951peněžitý dar 1 000,00
Schreiberová, Markéta, Opava27.09.1975peněžitý dar 1 000,00
Sidorin, Vojtěch, Praha 1013.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Sirotná, Kamila, Praha 405.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila, Praha 405.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila, Praha 405.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila, Praha 405.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila, Praha 405.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila, Praha 405.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila, Praha 405.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila, Praha 405.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila, Praha 405.05.1981peněžitý dar 300,00
Sirotná, Kamila, Praha 405.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila, Praha 405.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila, Praha 405.05.1981peněžitý dar 150,00
Sládek, Jan, Brno28.06.1984peněžitý dar 300,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slavík, Jakub, Hořice15.05.1988peněžitý dar 1 000,00
Smejkalová, Kateřina, Jihlava27.03.1986peněžitý dar 300,00
Smolek, Martin, Třeboň30.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Smolová, Zuzana, Čimelice16.11.1971peněžitý dar 500,00
Solarová, Dana, Stará Ves nad Ondřejnicí20.03.1955peněžitý dar 600,00
Soukup, Jan, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukupová, Radka, Praha 422.03.1961peněžitý dar 1 000,00
Srp, Jaroslav, Praha 608.06.1985peněžitý dar 500,00
Stacho, Jakub, Vsetín21.11.1984peněžitý dar 200,00
Stacho, Jakub, Vsetín21.11.1984peněžitý dar 200,00
Stacho, Jakub, Vsetín21.11.1984peněžitý dar 200,00
Stacho, Jakub, Vsetín21.11.1984peněžitý dar 200,00
Stacho, Jakub, Vsetín21.11.1984peněžitý dar 200,00
Stacho, Jakub, Vsetín21.11.1984peněžitý dar 200,00
Stacho, Jakub, Vsetín21.11.1984peněžitý dar 1 000,00
Stacho, Jakub, Vsetín21.11.1984peněžitý dar 200,00
Stacho, Jakub, Vsetín21.11.1984peněžitý dar 200,00
Standara, Michal, Brno10.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Stárek, Jan, Liberec29.07.1982peněžitý dar 5 000,00
Stárek, Jan, Liberec29.07.1982peněžitý dar 5 000,00
Starostové a nezávislí, Malostranské náměstí 266/5, Praha 1, 1180026673908peněžitý dar 112 500,00
Starostové a nezávislí, Malostranské náměstí 266/5, Praha 1, 1180026673908peněžitý dar 112 500,00
Starostové a nezávislí, Malostranské náměstí 266/5, Praha 1, 1180026673908peněžitý dar 112 500,00
Stoček, Rostislav, Kravaře21.08.1975peněžitý dar 500,00
Streitová, Simona, Opava04.12.1967peněžitý dar 1 000,00
Strejčková, Simona, Hradec Králové 803.10.1974peněžitý dar 500,00
Strejčková, Simona, Hradec Králové 803.10.1974peněžitý dar 500,00
Strejčková, Simona, Hradec Králové 803.10.1974peněžitý dar 500,00
Strejčková, Simona, Hradec Králové 803.10.1974peněžitý dar 500,00
Strejčková, Simona, Hradec Králové 803.10.1974peněžitý dar 500,00
Strejčková, Simona, Hradec Králové 803.10.1974peněžitý dar 500,00
Strejčková, Simona, Hradec Králové 803.10.1974peněžitý dar 500,00
Strobach, Vít, Praha 229.12.1981peněžitý dar 500,00
Stropnický, Matěj, Sedlčany18.09.1983peněžitý dar 2 000,00
Suchomel, Marek, Vyškov24.04.1998peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek, Vyškov26.01.1967peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek, Vyškov26.01.1967peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek, Vyškov26.01.1967peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek, Vyškov26.01.1967peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek, Vyškov26.01.1967peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek, Vyškov26.01.1967peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek, Vyškov26.01.1967peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek, Vyškov26.01.1967peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek, Vyškov26.01.1967peněžitý dar 2 400,00
Suchý, Jan, Česká Lípa03.02.1943peněžitý dar 300,00
Svobodová, Vendula, Moravské Budějovice31.03.1992peněžitý dar 1 000,00
Symon, Jan, Ostopovice06.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 10 000,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 5 000,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
systemx.cz, Praha 52820536bezúplatné plnění 8 500,00 (sleva na tvorbu webové prezentace)
Szczepanik, Petr, Praha17.12.1974peněžitý dar 1 000,00
Šabata, Petr, Brno26.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Šabatová, Anna, Praha 223.06.1951peněžitý dar 100 000,00
Šabatová, Anna, Praha 223.06.1951peněžitý dar 100 000,00
Šafránek, Radan, Horní Bečva09.07.1985peněžitý dar 300,00
Šalplachtová, Zuzana, Semily31.07.1985peněžitý dar 500,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 6 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 6 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šandová, Růžena, Kaplice17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena, Kaplice17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena, Kaplice17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena, Kaplice17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena, Kaplice17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena, Kaplice17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena, Kaplice17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena, Kaplice17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena, Kaplice17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena, Kaplice17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šebelová, Michaela, Kunčice pod Ondřejníkem16.06.1982peněžitý dar 5 000,00
Šeborová, Michaela, Praha 2105.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Šedlbauer, Josef, Liberec16.02.1969peněžitý dar 30 000,00
Šedlbauerová, Soňa, Liberec06.11.1992peněžitý dar 100,00
Šedlbauerová, Soňa, Liberec06.11.1992peněžitý dar 100,00
Šenk, Adam, Praha 316.04.1988peněžitý dar 500,00
Šenk, Adam, Praha 316.04.1988peněžitý dar 500,00
Šenk, Adam, Praha 316.04.1988peněžitý dar 500,00
Šenk, Adam, Praha 316.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam, Praha 316.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam, Praha 316.04.1988peněžitý dar 500,00
Šenk, Adam, Praha 316.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam, Praha 316.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam, Praha 316.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam, Praha 316.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam, Praha 316.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam, Praha 316.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam, Praha 316.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Robert, Mělník08.11.1976peněžitý dar 300,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Ševčík, Ondřej, Praha 321.09.1986peněžitý dar 2 000,00
Ševčík, Ondřej, Praha 321.09.1986peněžitý dar 2 000,00
Ševčík, Ondřej, Praha 321.09.1986peněžitý dar 1 500,00
Šíma, František, Praha 623.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František, Praha 623.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František, Praha 623.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František, Praha 623.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František, Praha 623.02.1979peněžitý dar 100,00
Šimková, Daniela, Praha 102.04.1960peněžitý dar 2 000,00
Šimon, Petr, Plzeň23.11.1976peněžitý dar 2 300,00
Šindelář, Pavel, Brno23.02.1980peněžitý dar 500,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Šmakal, Jan, Plzeň10.12.1987peněžitý dar 500,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 600,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 100,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 100,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 100,00
Šmída, Josef, Praha 818.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef, Praha 818.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef, Praha 818.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef, Praha 818.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef, Praha 818.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef, Praha 818.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef, Praha 818.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef, Praha 818.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef, Praha 818.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef, Praha 818.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef, Praha 818.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmotek, René, OSTRAVA09.12.1971peněžitý dar 1 000,00
Špácová, Kateřina, Brno27.02.1980peněžitý dar 1 000,00
Špillerová, Eva, Kladno13.06.1982peněžitý dar 300,00
Štádler, Petr, Praha 412.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Šťastný, Jiří, Malá Skála29.03.1965peněžitý dar 5 000,00
Štěrbová, Svatava, Kladruby19.05.1971peněžitý dar 30 000,00
Štorch, Pavel, Praha 511.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel, Praha 511.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel, Praha 511.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel, Praha 511.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel, Praha 511.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel, Praha 511.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel, Praha 511.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel, Praha 511.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel, Praha 511.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel, Praha 511.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel, Praha 511.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel, Praha 511.08.1984peněžitý dar 300,00
Štysová, Tereza, Praha 719.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza, Praha 719.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza, Praha 719.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza, Praha 719.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza, Praha 719.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza, Praha 719.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Štysová, Tereza, Praha 719.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza, Praha 719.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza, Praha 719.02.1978peněžitý dar 500,00
Štysová, Tereza, Praha 719.02.1978peněžitý dar 200,00
Štysová, Tereza, Praha 719.02.1978peněžitý dar 200,00
Štysová, Tereza, Praha 719.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Štysová, Tereza, Praha 719.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Štysová, Tereza, Praha 719.02.1978peněžitý dar 200,00
Štysová, Tereza, Praha 719.02.1978peněžitý dar 200,00
Štysová, Tereza, Praha 719.02.1978peněžitý dar 200,00
Šumová, Vladimíra, Česká Lípa26.12.1946peněžitý dar 1 000,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švec, Martin, Trutnov26.05.2003peněžitý dar 600,00
Švec, Martin, Trutnov23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin, Trutnov23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin, Trutnov23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin, Trutnov23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin, Trutnov23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin, Trutnov23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin, Trutnov23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin, Trutnov23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin, Trutnov23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin, Trutnov23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švecová, Vendula, Příbor12.07.1986peněžitý dar 500,00
Švehlíková, Dana, Veselí nad Moravou22.05.1947peněžitý dar 2 000,00
T-shock, Brno27685951bezúplatné plnění 126,00 (sleva na výrobu trička)
Tadlík, Ondřej, Nový Bor15.08.2002peněžitý dar 34,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tanzer, Vilém, Praha 612.11.1980peněžitý dar 1 000,00
Těthalová, Markéta, Praha 8 - Libeň29.07.1988peněžitý dar 100,00
Tomanová Askariová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
TOP 09, Opletalova 1603/57, Praha 1, 1100071339728peněžitý dar 25 000,00
TOP 09, Opletalova 1603/57, Praha 1, 1100071339728peněžitý dar 9 076,00
TOP TANK s.r.o, Praha26403226bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama_banner_AŠ)
TOP TANK s.r.o, Praha26403226bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama_banner_Svatý kříž)
Trantina, Pavel, České Budějovice13.11.1975peněžitý dar 500,00
Trkan, Michal, Mníšek pod Brdy31.03.1978peněžitý dar 999,00
Trnková, Ludmila, Praha 1431.12.1948peněžitý dar 1 200,00
Truksová, Barbora, Praha 612.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora, Praha 612.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora, Praha 612.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora, Praha 612.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora, Praha 612.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora, Praha 612.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora, Praha 612.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora, Praha 612.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora, Praha 612.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora, Praha 612.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora, Praha 612.02.1990peněžitý dar 150,00
Trusina, Jakub, Pardubice25.05.1994peněžitý dar 1 000,00
Tůma, Martin, Brno18.04.2001bezúplatné plnění 800,00 (natáčení)
Turková, Jaroslava, Rožnov pod Radhoštěm28.06.1958peněžitý dar 600,00
Tywoniak, Adam, Čerčany14.05.1995peněžitý dar 500,00
Uherková, Irena, Brno08.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Uhlířová, Barbora, Brno13.07.1973peněžitý dar 1 000,00
Ujfaluši, Robin, Praha 717.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Ujfaluši, Robin, Praha 717.07.1979peněžitý dar 500,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Urbánková, Veronika, Nový Jičín30.09.1983peněžitý dar 1 111,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vadasová, Rebeka, Praha 303.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka, Praha 303.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka, Praha 303.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka, Praha 303.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka, Praha 303.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka, Praha 303.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka, Praha 303.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka, Praha 303.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka, Praha 303.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka, Praha 303.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka, Praha 303.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka, Praha 303.12.1982peněžitý dar 200,00
Vaďurová, Helena, Brno16.08.1981peněžitý dar 500,00
Váchová, Věra, Trhové Sviny22.11.1948peněžitý dar 1 000,00
Vachovec, Milan, Jinočany13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan, Jinočany13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan, Jinočany13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan, Jinočany13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan, Jinočany13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan, Jinočany13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan, Jinočany13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan, Jinočany13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan, Jinočany13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan, Jinočany13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan, Jinočany13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vajnerová, Štěpánka, Praha 216.04.1967peněžitý dar 500,00
Valdrová, Jana, Völs20.06.1955peněžitý dar 5 000,00
Válek, Milan, Praha 1006.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan, Praha 1006.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan, Praha 1006.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan, Praha 1006.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan, Praha 1006.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan, Praha 1006.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan, Praha 1006.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan, Praha 1006.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan, Praha 1006.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan, Praha 1006.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan, Praha 1006.09.1993peněžitý dar 200,00
Valenta, Roman, Praha 322.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman, Praha 322.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman, Praha 322.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman, Praha 322.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman, Praha 322.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman, Praha 322.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman, Praha 322.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman, Praha 322.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman, Praha 322.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman, Praha 322.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman, Praha 322.07.1983peněžitý dar 300,00
Valeš, Jakub, Plzeň05.08.1993peněžitý dar 300,00
Valihrach, Jakub, Ostrava16.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Vanek, Petr, Plzen09.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Vaner, Vojtěch, Liberec23.05.1975peněžitý dar 1 500,00
Vaníček, Josef, Liberec11.02.1982peněžitý dar 1 000,00
Vaníčková, Eva, Liberec15.09.1947peněžitý dar 500,00
Vaníčková, Eva, Liberec15.09.1947peněžitý dar 300,00
Vaníčková, Eva, Liberec15.09.1947peněžitý dar 300,00
Vaníčková, Eva, Liberec15.09.1947peněžitý dar 300,00
Vaníčková, Eva, Liberec15.09.1947peněžitý dar 1 000,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vašáková, Simona, Brno04.01.1963peněžitý dar 1 000,00
Vašák, Vojtěch, Brno24.10.1997peněžitý dar 1 500,00
Vašák, Vojtěch, Brno24.10.1997bezúplatné plnění 500,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch, Brno24.10.1997bezúplatné plnění 500,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch, Brno24.10.1997bezúplatné plnění 500,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch, Brno24.10.1997bezúplatné plnění 750,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch, Brno24.10.1997bezúplatné plnění 750,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch, Brno24.10.1997bezúplatné plnění 1 250,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch, Brno24.10.1997bezúplatné plnění 1 750,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch, Brno24.10.1997bezúplatné plnění 1 750,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch, Brno24.10.1997bezúplatné plnění 1 750,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch, Brno24.10.1997bezúplatné plnění 2 500,00 (reklama na FB)
Vavrda, Richard, MILOVICE19.12.1973peněžitý dar 500,00
Večerek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 500,00
Večerek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Vedral, Vladimír, Milovice22.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Verešová, Zdenka, Nemochovice08.09.1975peněžitý dar 150,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 500,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veverka, Karel, Bohuslavice17.07.1952peněžitý dar 1 000,00
Vidímová, Jana, Jesenice08.10.1963peněžitý dar 11 000,00
Vidímová, Jana, Jesenice08.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Víšek, Jindřich, Ostrava Svinov20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava Svinov20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava Svinov20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava Svinov20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava Svinov20.04.1980peněžitý dar 1 000,00
Víšek, Jindřich, Ostrava Svinov20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava Svinov20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava Svinov20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava Svinov20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava Svinov20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava Svinov20.04.1980peněžitý dar 200,00
Vitebská, Lenka, Liberec10.04.1970peněžitý dar 500,00
Vítek, Lubomír, Nejdek06.07.1955peněžitý dar 5 000,00
Vítek, Petr, Praha07.11.1980peněžitý dar 2 000,00
Vladařová, Jiřina, Ovesné Kladruby07.06.1975peněžitý dar 5 000,00
Vladařová, Jiřina, Ovesné Kladruby07.06.1975peněžitý dar 300,00
Vladařová, Jiřina, Ovesné Kladruby07.06.1975peněžitý dar 300,00
Vladařová, Jiřina, Ovesné Kladruby07.06.1975peněžitý dar 300,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 2 500,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 2 500,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlachová, Alena, Praha 608.03.1979peněžitý dar 10 000,00
Vlachová, Alena, Praha 608.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena, Praha 608.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena, Praha 608.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena, Praha 608.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena, Praha 608.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena, Praha 608.03.1979peněžitý dar 3 000,00
Vlachová, Alena, Praha 608.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena, Praha 608.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena, Praha 608.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena, Praha 608.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena, Praha 608.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena, Praha 608.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena, Praha 608.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlčková, Jana, Bavorov06.11.1963peněžitý dar 600,00
Vlčková, Zuzana, Lysá nad Labem25.12.1993peněžitý dar 2 000,00
Vohlídal, Stanislav, Liberec05.05.1943peněžitý dar 25 000,00
Vohlídal, Stanislav, Liberec05.05.1943peněžitý dar 10 000,00
Volková, Jana, Praha 119.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Voráč, Emil, Nové Sedlo25.03.1961peněžitý dar 2 000,00
Vosecká Veselá, Blanka, Praha 1031.08.1999peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka, Praha 1002.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka, Praha 1002.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka, Praha 1002.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka, Praha 1002.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka, Praha 1002.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka, Praha 1002.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka, Praha 1002.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka, Praha 1002.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka, Praha 1002.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka, Praha 1002.05.1987peněžitý dar 100,00
Vozak, Petr, Brno30.12.1968peněžitý dar 500,00
Vrabec, Vladimír, Liberec12.06.1979peněžitý dar 20 000,00
Vrabec, Vladimír, Liberec12.06.1979peněžitý dar 500,00
Vrabec, Vladimír, Liberec12.06.1979peněžitý dar 6 000,00
Vrabec, Vladimír, Liberec12.06.1979peněžitý dar 500,00
Vrabec, Vladimír, Liberec12.06.1979peněžitý dar 500,00
Vrbata, Zdeněk, Pardubice21.11.1978peněžitý dar 1 000,00
Vrchovský, Ladislav, Moravská Ostrava (Ostrava 2)25.06.1948peněžitý dar 1 000,00
Vrublová, Tereza, Praha 630.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza, Praha 630.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza, Praha 630.07.1987peněžitý dar 250,00
Vykoukal, Ondřej, Praha 609.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej, Praha 609.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej, Praha 609.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej, Praha 609.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej, Praha 609.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Walek, Czeslaw, Praha31.01.1975peněžitý dar 4 500,00
Weber, Pavel, Praha 619.07.1986peněžitý dar 66 180,00
Wichterlová, Dana, Praha 610.01.1981peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zaplatílková, Hana, Moravské Bránice24.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Zapletalová, Alena, Polička10.05.1977peněžitý dar 300,00
Zapletal, Svatopluk, Louňovice pod Blaníkem07.11.1946peněžitý dar 1 000,00
Záruba, Adam, Hradec Králové07.11.1978peněžitý dar 1 800,00
Zatloukalová, Eva, Prostějov 103.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva, Prostějov 103.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva, Prostějov 103.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva, Prostějov 103.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva, Prostějov 103.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva, Prostějov 103.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva, Prostějov 103.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva, Prostějov 103.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva, Prostějov 103.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva, Prostějov 103.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva, Prostějov 103.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva, Prostějov 103.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukal, Pavel, Velký Újezd27.10.1948peněžitý dar 1 000,00
Závodský, Michal, Brno02.12.1979peněžitý dar 300,00
Závodský, Michal, Brno02.12.1979peněžitý dar 100,00
Závodský, Michal, Brno02.12.1979peněžitý dar 4 000,00
Zbiejczuk, Adam, Brno21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam, Brno21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam, Brno21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam, Brno21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam, Brno21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam, Brno21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam, Brno21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam, Brno21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam, Brno21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam, Brno21.02.1982peněžitý dar 3 600,00
Zbiejczuk, Adam, Brno21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam, Brno21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam, Brno21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbořilová, Alena, Praha 422.09.1966peněžitý dar 300,00
Zbořilová, Alena, Praha 422.09.1966peněžitý dar 500,00
Zbořilová, Alena, Praha 422.09.1966peněžitý dar 1 200,00
Zdrálek, Vít, Praha 4 Kamýk29.04.1981peněžitý dar 200,00
Zemančíková, Alena, Praha18.06.1955peněžitý dar 3 000,00
Zeman, Václav, Praha 626.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav, Praha 626.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav, Praha 626.09.1981peněžitý dar 100,00
Ziegler, Aleš, Praha04.11.1985peněžitý dar 500,00
Zifčáková, Sylva, České Budějovice20.08.1956peněžitý dar 600,00
Zima, Miroslav, Rousínov18.10.1957peněžitý dar 1 000,00
Zíma, Vlastimil, Jesenice05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil, Jesenice05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil, Jesenice05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil, Jesenice05.08.1985peněžitý dar 1 000,00
Zíma, Vlastimil, Jesenice05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil, Jesenice05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil, Jesenice05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil, Jesenice05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil, Jesenice05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil, Jesenice05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil, Jesenice05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zlatuška, Jiří, Brno15.09.1957peněžitý dar 5 000,00
Znamenáček, Tomáš, Boskovice08.05.1981peněžitý dar 500,00
Zubatý, Milan, Praha 913.06.1953peněžitý dar 5 000,00
Zvářal, Karel, Zlín27.07.1958peněžitý dar 300,00
Zvoníček, Tomáš, Praha03.02.1994peněžitý dar 200,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 20 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 20 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 10 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 30 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 3 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 3 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 3 000,00
Žamboch, Přemysl, Nový Jičín31.10.1981peněžitý dar 1 000,00
Žežulková Maličká, Zuzana, Dlouhý Most08.12.1984peněžitý dar 500,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žít Brno, Brno-sever-Černá Pole3136922bezúplatné plnění 123 012,71 (roznáška propagačních materiálů)
Žít Brno, Brno-sever-Černá Pole3136922bezúplatné plnění 62 920,00 (volební noviny)
Žít Brno, Brno-sever-Černá Pole3136922bezúplatné plnění 14 000,00 (grafické práce a ilustrace)
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 6 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Živnostenská projekční, Poděbradova 2017/61, Ostrava, 7020027765946peněžitý dar 7 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 185 932,71 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žít Brno, Brno-sever-Černá Pole313692262 920,00 (volební noviny)
Žít Brno, Brno-sever-Černá Pole3136922123 012,71 (roznáška propagačních materiálů)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy