Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Strana zelených

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00409740

Sídlo politické strany / politického hnutí:
nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, 13000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 733536792, e-mail: info@zeleni.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
BcA. Michal Berg - spolupředsedaIdentifikátor zprávy: Z4249-20210401163705
Datum: 01.04.2021 14:37:05
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_2020.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 9 506 493,14
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 3 712 500,00
4 Členské příspěvky 672 896,85
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 4 740 000,90
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 12 000,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 369 095,39
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 124 075,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 8 100,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 1 859 676,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 1 407 410,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 4 740 000,90 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Absolonová, Kateřina13.05.1966peněžitý dar 10 000,00
Adamcová, Anežka30.12.1988peněžitý dar 500,00
Adamcová, Pavla25.09.1967peněžitý dar 2 000,00
Albertová, Lenka13.06.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama _banner _Černošín)
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 600,00
Ander, Martin17.05.1975peněžitý dar 150,00
Andrlová, Kristýna06.06.1984peněžitý dar 500,00
Anna Hudská03080994peněžitý dar 2 000,00
Anzari, Patricie02.02.1954peněžitý dar 2 000,00
ART&AGRO7344074bezúplatné plnění 992,67 (sleva na grafické práce)
Asian Bridges s.r.o25948440peněžitý dar 30 000,00
Autocamp Sedmihorky v.o.s.25917129peněžitý dar 30 000,00
axioHM s.r.o.27186113peněžitý dar 2 500,00
Babjarová, Anna07.11.1979peněžitý dar 1 000,00
Baďura, Tomáš02.06.1986peněžitý dar 500,00
Bachtjanová, Zdeňka22.03.1983peněžitý dar 600,00
Bachtjanová, Zdeňka22.03.1983peněžitý dar 600,00
Bachtjanová, Zdeňka22.03.1983peněžitý dar 2 000,00
Balabánová, Václava19.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Balážik, Štěpán03.11.1997peněžitý dar 1 111,00
Balounová, Gabriela29.10.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama _banner _Stříbro)
Barša, Pavel01.08.1960peněžitý dar 1 500,00
Baršová, Andrea22.12.1960peněžitý dar 1 500,00
Barta, Jan18.04.1985peněžitý dar 50 000,00
Bartáková, Vladislava13.05.1977peněžitý dar 500,00
Bárta, Vojtěch22.04.1985peněžitý dar 300,00
Bárta, Zdeněk22.03.1949peněžitý dar 1 000,00
Bártek, Pavel11.08.1954peněžitý dar 5 000,00
Basl, Martin19.05.1984peněžitý dar 100 000,00
Bauerová, Lenka25.03.1982peněžitý dar 1 000,00
Baxa, Jaromir25.02.1982peněžitý dar 10 000,00
Běčák, Pavel05.05.1969peněžitý dar 2 000,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 150,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Bednařík, Pavel07.03.1980peněžitý dar 100,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 150,00
Beláňová, Andrea14.12.1986peněžitý dar 150,00
Bělohradský, Aleš26.05.1989peněžitý dar 5 000,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 5 000,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 300,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 200,00
Bergmanová, Pavla31.01.1966peněžitý dar 300,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 20 000,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 19 000,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 15 000,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 1 000,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 55 000,00
Berg, Michal26.07.1980peněžitý dar 50,00
Berg, Michal26.07.1980bezúplatné plnění 6 003,64 (reklama na FB)
Berg, Michal26.07.1980bezúplatné plnění 9 000,00 (reklama na FB)
Berg, Michal26.07.1980bezúplatné plnění 12 500,00 (reklama na FB)
Berg, Michal26.07.1980bezúplatné plnění 20 000,00 (reklama na FB)
Berg, Michal26.07.1980bezúplatné plnění 9 564,06 (reklama na FB)
Bičovský, Jan08.09.1977peněžitý dar 500,00
Bitljan, Tomáš15.11.1951peněžitý dar 100,00
Bitljan, Tomáš15.11.1951peněžitý dar 100,00
Bitljan, Tomáš15.11.1951peněžitý dar 100,00
Bitljan, Tomáš15.11.1951peněžitý dar 100,00
Bitljan, Tomáš15.11.1951peněžitý dar 100,00
Bitljan, Tomáš15.11.1951peněžitý dar 100,00
Bitljan, Tomáš15.11.1951peněžitý dar 100,00
Bitljan, Tomáš15.11.1951peněžitý dar 100,00
BKV Stavební společnost s. r. o.14704641bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama_banner_Bor)
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír23.07.1970peněžitý dar 100,00
Blatná, Milada16.01.1962peněžitý dar 3 000,00
Boček, Aleš28.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Boček, Marek07.01.1989peněžitý dar 300,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Böhm, Daniel28.08.1980peněžitý dar 100,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 300,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Bonuš, Věnek08.04.1991peněžitý dar 200,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 500,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 10 000,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 5 000,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 500,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 500,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 500,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 2 500,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 300,00
Brady, Pavla27.04.1972peněžitý dar 10 000,00
Brandejs, Petr25.12.1969peněžitý dar 1 000,00
Bräuner, Tomáš19.11.1971peněžitý dar 1 000,00
Breisky s.r.o.4248392bezúplatné plnění 24 200,00 (zpracování tištěných a online materiálů kampaně)
Brenner, David10.12.1984peněžitý dar 500,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 1 000,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana01.04.1983peněžitý dar 300,00
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 6 000,00
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brož, Petr25.05.1984peněžitý dar 300,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára13.08.1980peněžitý dar 450,00
Břečková, Alice14.08.1974peněžitý dar 500,00
Budín, Tomáš09.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Buchar, Ondřej26.04.1996peněžitý dar 1 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří18.09.1960peněžitý dar 250,00
Burešová, Irena19.12.1955peněžitý dar 1 000,00
Burger, Ivo28.07.1967peněžitý dar 1 000,00
Burger, Ivo28.07.1967peněžitý dar 400,00
Burger, Ivo04.10.1978peněžitý dar 5 000,00
Bürger, Jaroslav22.11.1966peněžitý dar 1 000,00
Buřt, Vladimír16.03.1964peněžitý dar 1 000,00
Bystřičan, Ivo05.02.1980peněžitý dar 500,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 75,00
Cenek, Radim24.08.1972peněžitý dar 175,00
Cihlář, Jan13.11.1981peněžitý dar 300,00
Cihlářová, Petra11.08.1986peněžitý dar 100,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří13.11.1981peněžitý dar 200,00
Čechová, Kateřina07.10.1985peněžitý dar 500,00
Čejka, Jiří07.07.1954peněžitý dar 1 000,00
Čermáková, Alice03.03.1958peněžitý dar 1 100,00
Černá, Magda06.11.1987peněžitý dar 500,00
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 400,00
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 1 500,00
Černík, Roman08.03.1964peněžitý dar 350,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej08.02.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Daniel30.10.1997peněžitý dar 150,00
Černý, Ondřej07.02.1983peněžitý dar 5 000,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav15.09.1978peněžitý dar 300,00
Česnek, Jan01.10.1999peněžitý dar 300,00
D E A S s.r.o.46961968peněžitý dar 10 000,00
Danihelka, Jiří09.07.1968peněžitý dar 1 500,00
Daučíková, Anna18.08.1950peněžitý dar 1 000,00
David, Robert07.01.1985peněžitý dar 10 000,00
David, Robert07.01.1985peněžitý dar 5 000,00
David, Robert07.01.1985peněžitý dar 5 000,00
David, Robert07.01.1985peněžitý dar 5 000,00
David, Robert07.01.1985peněžitý dar 5 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 1 549,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 5 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 5 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Dejmek, Dalibor25.09.1975peněžitý dar 500,00
Dejmek, Dalibor25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dlouhý, Jiří13.11.1957peněžitý dar 300,00
Dočekalová, Barbora11.08.1988peněžitý dar 5 000,00
Domabyl, Václav30.01.1969peněžitý dar 500,00
Doskočil, Petr01.03.1976peněžitý dar 500,00
Dostál, Vitězslav21.11.1959peněžitý dar 500,00
Drábková, Vladěna11.12.1983peněžitý dar 1 000,00
Drábková, Vladěna11.12.1983peněžitý dar 500,00
Drahokoupil, Štěpán19.01.1986peněžitý dar 300,00
Drahokoupil, Štěpán19.01.1986peněžitý dar 300,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drápalová, Jana25.11.1962peněžitý dar 5 000,00
Drápalová, Jana25.11.1962peněžitý dar 20 000,00
Drápalová, Jana25.11.1962peněžitý dar 100 000,00
Drlíková, Johana13.02.1990peněžitý dar 1 000,00
Droščín, Andrej27.08.1974peněžitý dar 2 000,00
Dudešková, Eliška10.12.1987peněžitý dar 1 001,00
Dufek, Antonín30.11.1943peněžitý dar 500,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 5 000,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 2 500,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 5 000,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Dufka, Jiří07.04.1981peněžitý dar 400,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 2 000,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Ducháčková Chotková, Pavla04.01.1980peněžitý dar 300,00
Duchoňová, Kateřina03.05.1982peněžitý dar 1 500,00
Dušánek, Miloš23.01.1993peněžitý dar 1 000,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 1 050,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 350,00
Dušková, Martina11.10.1978peněžitý dar 350,00
Dušková, Šárka24.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Dvorský, Jan06.04.1991peněžitý dar 1 000,00
Eichker, Patrik29.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Eklová, Kateřina02.11.1990peněžitý dar 500,00
Eklová, Kateřina02.11.1990peněžitý dar 500,00
ENTERGEO SE24217387peněžitý dar 10 000,00
Esterlová, Helena16.01.1990peněžitý dar 1 000,00
Esterlová, Helena16.01.1990peněžitý dar 1 000,00
Esterlová, Helena16.01.1990peněžitý dar 1 000,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 20 000,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich10.04.1984peněžitý dar 500,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš28.09.1953peněžitý dar 100,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka08.06.1961peněžitý dar 300,00
Filipová, Andrea20.08.1966peněžitý dar 600,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna25.03.1966peněžitý dar 120,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 150,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 150,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 150,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 150,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 150,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 150,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 150,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 500,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Formánek, Jan20.06.1990peněžitý dar 300,00
Gabzdyl, Milan23.06.1979peněžitý dar 1 000,00
Gajdzica, Alexandr28.08.1992peněžitý dar 200,00
Gajdzica, Alexandr28.08.1992peněžitý dar 200,00
Gajdzica, Alexandr28.08.1992peněžitý dar 200,00
Gajdzica, Alexandr28.08.1992peněžitý dar 200,00
Galko, Jan13.11.1984peněžitý dar 1 000,00
Ganická, Helena18.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena18.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena18.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena18.11.1980peněžitý dar 1 200,00
George Konečný, Jiří01.05.1977peněžitý dar 300,00
George Konečný, Jiří01.05.1977peněžitý dar 300,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 2 000,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 100,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 300,00
Globočník, Petr09.10.1982peněžitý dar 300,00
Glöcknerová, Gabriela30.08.1970peněžitý dar 3 600,00
Gnida, Rostislav06.08.1976peněžitý dar 1 000,00
Göbelová, Táňa13.03.1964peněžitý dar 200,00
Good mask s.r.o.09112286peněžitý dar 10 000,00
Good mask s.r.o.09112286peněžitý dar 20 000,00
Guhová, Vendula13.09.1991peněžitý dar 1 000,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 400,00
Gümplová, Anna18.06.1993peněžitý dar 1 000,00
Guth, Jiří20.10.1965peněžitý dar 1 000,00
Guth, Jiří20.10.1965peněžitý dar 1 000,00
Haase, Eliška18.04.1981peněžitý dar 500,00
Habartová, Zdeňka15.11.1951peněžitý dar 500,00
Hájková, Helena15.08.1958peněžitý dar 300,00
Hakl, Martin17.04.1987peněžitý dar 1 000,00
Halamásková, Nikol06.02.1998peněžitý dar 80,00
Halamásková, Nikol06.02.1998peněžitý dar 80,00
Halamásková, Nikol06.02.1998peněžitý dar 80,00
Halbich, Tomáš01.07.1989peněžitý dar 200,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 80,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 80,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 80,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 80,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 80,00
Hanč, Petr30.05.1978peněžitý dar 80,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 300,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Hándl, Jiří13.04.1974peněžitý dar 150,00
Handl, Lukáš05.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Hanousek, Martin03.01.1983peněžitý dar 18 000,00
Hanuš Bittner, Michal19.11.1978peněžitý dar 1 000,00
Hanuš Bittner, Michal19.11.1978peněžitý dar 1 000,00
Hanuš Bittner, Michal19.11.1978peněžitý dar 1 000,00
Hanuš Bittner, Michal19.11.1978peněžitý dar 500,00
Hanuš Bittner, Michal19.11.1978peněžitý dar 500,00
Hanuš Bittner, Michal19.11.1978peněžitý dar 500,00
Hanušová, Lenka26.07.1977peněžitý dar 1 500,00
Hauserová, Agata10.10.1962peněžitý dar 500,00
Havlíková, Petra24.03.1987peněžitý dar 300,00
Hemrová, Lucie25.09.1982peněžitý dar 2 300,00
Hennhofer, Dennis02.01.1993peněžitý dar 1 000,00
Hennhofer, Dennis02.01.1993peněžitý dar 1 000,00
Hennhofer, Dennis02.01.1993peněžitý dar 5 000,00
Henych, Petr24.10.1960peněžitý dar 2 000,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 500,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 500,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 500,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 3 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Heringová, Hana06.02.1981peněžitý dar 600,00
Herma, Adam11.04.1992peněžitý dar 1 500,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 500,00
Himl, Pavel27.07.1971peněžitý dar 500,00
Hnilička, Přemysl05.09.1977peněžitý dar 500,00
Hnutí Idealisté9233229peněžitý dar 100 000,00
Hnutí Idealisté9233229peněžitý dar 11 000,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 112 500,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 1 500,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 500,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš05.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Höfer, Karel08.09.1987peněžitý dar 500,00
Hojsik, Marek19.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Holba, Jiří11.05.1953peněžitý dar 500,00
Holba, Jiří11.05.1953peněžitý dar 800,00
Holcner, Petr29.09.1961peněžitý dar 1 000,00
Holčák, Ondřej01.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Holland, Adriana27.07.1982peněžitý dar 500,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 2 000,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Holzer, Filip07.10.1988peněžitý dar 200,00
Horáček, Milan30.10.1946peněžitý dar 1 400,00
Horáček, Milan30.10.1946peněžitý dar 2 500,00
Horáček, Milan30.10.1946peněžitý dar 2 500,00
Horák, Filip29.03.1970peněžitý dar 500,00
Horák, Filip29.05.1980peněžitý dar 400,00
Horák, Filip29.05.1980peněžitý dar 500,00
Horák, Filip29.05.1980peněžitý dar 500,00
Horáková, Adéla14.05.1980peněžitý dar 1 000,00
Horáková, Adéla14.05.1980peněžitý dar 1 000,00
Horáková, Lucie16.03.1973peněžitý dar 1 000,00
Horák, Petr09.01.1974peněžitý dar 3 000,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Horký, Adam21.03.1989peněžitý dar 200,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub14.11.1976peněžitý dar 100,00
Hrabal, Stanislav28.01.1948peněžitý dar 3 500,00
Hrabal, Stanislav28.01.1948peněžitý dar 5 000,00
Hrádek, Mojmír16.07.1938peněžitý dar 300,00
Hrbková, Alice19.09.1968peněžitý dar 200,00
Hrkal, Jan19.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hruška, David06.09.1993peněžitý dar 500,00
Hruška, Jan04.09.1971peněžitý dar 7 777,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hruška, Martin10.05.1989peněžitý dar 300,00
Hudcová, Hana14.01.1967peněžitý dar 300,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 3 000,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Miroslav16.11.1951peněžitý dar 5 000,00
Hudec, Miroslav16.11.1951peněžitý dar 20 000,00
Hudec, Miroslav16.11.1951peněžitý dar 10 000,00
Hudec, Miroslav16.11.1951peněžitý dar 10 000,00
Huječek, Roman26.05.1992peněžitý dar 15 000,00
Huječek, Roman26.05.1992peněžitý dar 3 000,00
Huječek, Roman26.05.1992peněžitý dar 3 000,00
Huječek, Roman26.05.1992peněžitý dar 3 000,00
Hulka, Bohuslav07.01.1974peněžitý dar 500,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 2 000,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 250,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan12.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Husa, Tomáš27.05.1977peněžitý dar 2 000,00
Hynek, David02.12.1974peněžitý dar 500,00
Hynek, David02.12.1974peněžitý dar 500,00
Hynek, David02.12.1974peněžitý dar 500,00
Chadima, Pavel19.08.1978peněžitý dar 300,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel28.07.1976peněžitý dar 500,00
Chládek, Petr16.12.1952peněžitý dar 300,00
Chmelová, Martina12.06.1965peněžitý dar 24 000,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 3 333,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 2 222,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 2 222,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan21.07.1983peněžitý dar 500,00
Chuchlík, Jakub26.09.1983peněžitý dar 500,00
Chválová, Anna01.05.1977peněžitý dar 200,00
Chvojka, Martin07.01.1977peněžitý dar 500,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 780,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 200,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk13.10.1974peněžitý dar 100,00
Janatová, Dana06.08.1984peněžitý dar 100,00
Janatová, Dana06.08.1984peněžitý dar 100,00
Janatová, Dana06.08.1984peněžitý dar 100,00
Jančařiková, Lucie07.05.1986peněžitý dar 150,00
Jančařiková, Lucie07.05.1986peněžitý dar 150,00
Jančařiková, Lucie07.05.1986peněžitý dar 150,00
Jančařiková, Lucie07.05.1986peněžitý dar 150,00
Jančařiková, Lucie07.05.1986peněžitý dar 500,00
Jančařiková, Lucie07.05.1986peněžitý dar 150,00
Jančařiková, Lucie07.05.1986peněžitý dar 150,00
Jančařiková, Lucie07.05.1986peněžitý dar 150,00
Jančařiková, Lucie07.05.1986peněžitý dar 150,00
Janeček, Vít23.02.1970peněžitý dar 500,00
Janečková, Hana20.06.1985peněžitý dar 600,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 2 100,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan11.02.1987peněžitý dar 500,00
Janovský, Milan21.11.1933peněžitý dar 10 000,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jarolím, Tomáš18.09.1991peněžitý dar 300,00
Jarolím, Tomáš18.09.1991peněžitý dar 300,00
Jarolím, Tomáš18.09.1991peněžitý dar 300,00
Jarolím, Tomáš18.09.1991peněžitý dar 300,00
Jarolím, Tomáš18.09.1991peněžitý dar 300,00
Jarolím, Tomáš18.09.1991peněžitý dar 300,00
Jarolím, Tomáš18.09.1991peněžitý dar 300,00
Jarolím, Tomáš18.09.1991peněžitý dar 300,00
Jaroňová, Eva24.08.1984peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 2 000,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 500,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 200,00
Jebavá, Jana26.08.1983peněžitý dar 100,00
Jech, Matouš21.05.1984peněžitý dar 500,00
Jechová, Kateřina14.08.1962peněžitý dar 500,00
Jechová, Kateřina14.08.1962peněžitý dar 500,00
Jechová, Kateřina14.08.1962peněžitý dar 300,00
Jechová, Kateřina14.08.1962peněžitý dar 500,00
Jechová, Kateřina14.08.1962peněžitý dar 500,00
Jeníček, Marek13.12.1973peněžitý dar 2 000,00
Jeníček, Marek13.12.1973peněžitý dar 5 000,00
Jeníček, Marek13.12.1973peněžitý dar 3 000,00
Ježek, Martin15.07.1976peněžitý dar 1 108,00
Ježek, Vít16.08.1988peněžitý dar 1 000,00
Jiráková, Rozárka10.05.1992peněžitý dar 100,00
Jirka, Jan17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš13.05.1980peněžitý dar 650,00
Johanisová, Naděžda28.02.1956peněžitý dar 1 000,00
John, Cyril17.09.1947peněžitý dar 1 000,00
John, Cyril17.09.1947peněžitý dar 1 000,00
Joska, Tomáš04.11.1991peněžitý dar 500,00
Junková, Barbora28.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Junková, Barbora28.05.1986bezúplatné plnění 5 160,65 (trička)
Junková, Barbora28.05.1986bezúplatné plnění 2 864,19 (trička)
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 200,00
Kadlec, Pavel28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kainzmeierová, Eva26.12.1963peněžitý dar 200,00
Kalousek, Petr12.04.1980peněžitý dar 500,00
Kalous, Miroslav07.04.1984peněžitý dar 2 000,00
Kaněra, Vojtěch06.09.1998peněžitý dar 100,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kaplan, Hynek10.01.1992peněžitý dar 150,00
Kardiologie Řevnice s.r.o.24185566peněžitý dar 500,00
Karolyiová, Alžběta27.02.1987peněžitý dar 2 400,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 95 416,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 95 416,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 95 416,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 95 416,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 38 925,00
Khousnoutdinova, Lilia17.06.1988peněžitý dar 37 730,00
Klimek, Petr13.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Igor25.03.1976peněžitý dar 500,00
Klimeš, Igor25.03.1976peněžitý dar 1 000,00
Klosová, Ewa26.03.1953peněžitý dar 1 000,00
Kloubek, Martin08.08.1978peněžitý dar 500,00
Knoblochová, Marcela11.02.1976peněžitý dar 150,00
Kocmánek, Jakub07.06.1985peněžitý dar 500,00
Kocmanová, Kristýna30.12.1998peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kocurek, Josef24.08.1993peněžitý dar 200,00
Kočicová, Pavlína16.04.1988peněžitý dar 200,00
Kočková, Jana05.01.1990peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Koerner-Beneš, Veronika14.04.1956peněžitý dar 400,00
Kohoutková, Lenka20.05.1969peněžitý dar 1 000,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kokošková Masaříková, Sylva28.06.1975peněžitý dar 400,00
Kolíbalová, Martina23.04.1972peněžitý dar 500,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 500,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 4 000,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 2 400,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra14.06.1975peněžitý dar 200,00
Konečná, Jana23.12.1962peněžitý dar 1 200,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 100,00
Kopečná, Iva19.05.1985peněžitý dar 500,00
Korbel, František29.02.1976peněžitý dar 3 000,00
Korbel, Matouš25.06.1990peněžitý dar 2 100,00
Kořínková, Anna17.11.1989peněžitý dar 500,00
Kosáková, Jana22.07.1950peněžitý dar 300,00
Kosíková, Barbora12.11.1959peněžitý dar 500,00
Kosková Třísková, Lenka16.12.1975peněžitý dar 2 000,00
Kosová, Květa07.04.1963peněžitý dar 500,00
Kostlán, František17.02.1954peněžitý dar 1 000,00
Košnar, Ondřej23.01.1972peněžitý dar 1 000,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 333,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří30.06.1989peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 500,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koudelová, Barbora18.09.1992peněžitý dar 300,00
Koutný, Mikoláš30.07.2002peněžitý dar 200,00
Kozubík, Alois19.02.1976peněžitý dar 1 000,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Kožíšek, Luboš30.10.1985peněžitý dar 100,00
Král, Václav29.01.1982peněžitý dar 500,00
Kraus, Pavel17.11.1973peněžitý dar 5 000,00
Krčmář, Jan01.02.1979peněžitý dar 1 000,00
Kreml, Richard06.10.1970peněžitý dar 10 000,00
Kreml, Richard06.10.1970peněžitý dar 20 000,00
Kroulík, Miloš02.09.1985peněžitý dar 300,00
Kroulík, Miloš02.09.1985peněžitý dar 300,00
Kroulík, Miloš02.09.1985peněžitý dar 1 200,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 12 000,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Krumpholcová, Jana17.12.1979peněžitý dar 300,00
Kruntorád, Matěj18.05.1986peněžitý dar 500,00
Kruntorád, Matěj18.05.1986peněžitý dar 500,00
Křemenová, Jana09.05.1991peněžitý dar 500,00
Křepela, Jiří06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křepela, Jiří06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křepela, Jiří06.05.1975peněžitý dar 250,00
Křížová, Sylvie24.12.1983peněžitý dar 300,00
Křížová, Sylvie24.12.1983peněžitý dar 500,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 2 400,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kšírová, Anna02.03.1984peněžitý dar 200,00
Kubala, Radek28.01.1994peněžitý dar 500,00
Kubečka, Jan20.08.1961peněžitý dar 5 000,00
Kubečka, Jiří17.03.1960peněžitý dar 1 000,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 1 500,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 2 000,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 500,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr06.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučerová, Jiřina15.04.1970peněžitý dar 1 000,00
Kudláčová, Alena11.08.1981peněžitý dar 1 000,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kudrnáč, Michal30.05.1974peněžitý dar 200,00
Kulichová, Barbora08.06.1994peněžitý dar 300,00
Kunz, Vladimír24.03.1954peněžitý dar 500,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 1 500,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kurtis, Gabriel13.12.1983peněžitý dar 500,00
Kusáková, Anna30.09.1989peněžitý dar 500,00
Kusbach, Vladimír02.09.1981peněžitý dar 500,00
Kutílek, Petr28.03.1976peněžitý dar 3 000,00
Kutílek, Petr28.03.1976peněžitý dar 3 000,00
Kysela, Jindřich03.08.1970peněžitý dar 500,00
Lamser, Tomáš31.12.1990peněžitý dar 2 000,00
Lejčar, Ivan18.01.1948peněžitý dar 1 000,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 1 000,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor15.11.1977peněžitý dar 600,00
Liška, Ondřej14.07.1977peněžitý dar 5 000,00
Long Tran, Ngoc14.11.1991peněžitý dar 500,00
Louda, Jiří18.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Lubasová, Kamila21.05.1973peněžitý dar 5 000,00
Lubovská Smolíková, Kateřina14.10.1982peněžitý dar 300,00
Lukavský, Ivan23.02.1972peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 2 400,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Lužný, Ivo09.08.1957peněžitý dar 150,00
Macek, Jakub26.09.1986peněžitý dar 10 000,00
Machač, Pavel29.05.1992peněžitý dar 1 200,00
Machač, Pavel06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machač, Pavel06.01.1981peněžitý dar 200,00
Machálek, Petr26.11.1976peněžitý dar 300,00
Mácha, Vladan14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan14.04.1964peněžitý dar 3 000,00
Mácha, Vladan14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mácha, Vladan14.04.1964peněžitý dar 200,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 250,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 100,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 130,00
Mairovský, Štěpán19.11.1984peněžitý dar 130,00
Marc, Pavel24.11.1973peněžitý dar 7 777,00
Marklová, Eva07.10.1959peněžitý dar 1 000,00
Marková, Barbora26.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 5 000,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 1 000,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 500,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 500,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 500,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 500,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 2 400,00
Masare, Vít02.03.1987peněžitý dar 500,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Matoušová, Hana11.04.1984peněžitý dar 7 200,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mecnerová, Jana28.12.1957peněžitý dar 500,00
Mech, Josef28.08.1979peněžitý dar 10 000,00
Meierová, Tamara23.04.1987peněžitý dar 100,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 1 000,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Měkýš, Pavel28.05.1981peněžitý dar 150,00
Melecká, Ludmila09.03.1948peněžitý dar 5 000,00
Melecká, Ludmila09.03.1948peněžitý dar 500,00
Menšíková, Markéta09.12.1976peněžitý dar 2 000,00
Mercer, Kristýna17.06.1984peněžitý dar 1 000,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 300,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 400,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 400,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj21.07.1986peněžitý dar 400,00
Michal, Petr13.03.1971peněžitý dar 2 000,00
Mikešová, Soňa03.10.1980peněžitý dar 6 000,00
Mikulčická, Jana23.06.1982peněžitý dar 500,00
Milek Brodská, Ivana24.02.1980peněžitý dar 200,00
Milek Brodská, Ivana24.02.1980peněžitý dar 300,00
Milek Brodská, Ivana24.02.1980peněžitý dar 300,00
Milek Brodská, Ivana24.02.1980peněžitý dar 300,00
Miroslav Novák10369261bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama_banner_Tachov)
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 6 000,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 300,00
Mirovský, Ondřej24.01.1979peněžitý dar 300,00
Miřácký, Radek16.11.1980peněžitý dar 500,00
Mlčoch, Svatomír20.02.1997peněžitý dar 15 000,00
Molek, Roman04.09.1970peněžitý dar 2 000,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Moudrá Wünschová, Irena20.12.1957peněžitý dar 800,00
Mruzek, Alexej19.05.1932peněžitý dar 200,00
Mruzek, Alexej22.06.1953peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 1 000,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 1 000,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza03.03.1981peněžitý dar 200,00
Mundl, Richard12.06.1981peněžitý dar 200,00
MY mk Make-up University5322987bezúplatné plnění 2 000,00 (sleva na služby)
Mynářová, Marie29.04.1975peněžitý dar 1 000,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 850,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 300,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 140,00
Nárožný, Matěj21.06.1997peněžitý dar 140,00
Neděla, Tomáš05.05.1989peněžitý dar 10 000,00
Neděla, Tomáš05.05.1989peněžitý dar 9 000,00
Nehudková, Alena20.09.1956peněžitý dar 3 000,00
Nechanická, Barbora24.05.1988peněžitý dar 500,00
Nejedlý, František10.05.1986peněžitý dar 12 000,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nemochovský, Aleš19.05.1985peněžitý dar 200,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 499,95
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesrstová, Jitka16.07.1975peněžitý dar 500,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Nesvedová, Daša02.06.1957peněžitý dar 300,00
Netušil, Pavel01.06.1971peněžitý dar 2 000,00
Nosková, Zuzana12.02.1964peněžitý dar 1 000,00
Novák, Kamil21.09.1957peněžitý dar 1 000,00
Novák, Kamil21.09.1957peněžitý dar 1 000,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 4 800,00
Novák, Lukáš25.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Novák, Ondřej02.09.1982peněžitý dar 150,00
Nováková, Eva05.01.1934peněžitý dar 807,00
Nováková, Iva07.08.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama _banner _Stříbro)
Nováková, Kateřina15.08.2001peněžitý dar 250,00
Novohradská, Jarmila23.08.1956peněžitý dar 500,00
Novotná, Alena03.06.1967peněžitý dar 500,00
Novotný, Martin17.05.1969peněžitý dar 1 000,00
Novotný, Ondřej02.07.1990peněžitý dar 200,00
Nový, Petr24.12.1973peněžitý dar 55,03
Nutilová, Helena19.01.1983peněžitý dar 2 300,00
Obolevič, Jakub19.03.1981peněžitý dar 500,00
Obolevič, Jakub19.03.1981peněžitý dar 600,00
Ocelak, Radek03.02.1988peněžitý dar 100,00
Ocelak, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek03.02.1988peněžitý dar 250,00
Ocelak, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelak, Radek03.02.1988peněžitý dar 150,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ondráček, Pavel10.01.1972peněžitý dar 1 666,00
Ondráček, Pavel10.01.1972peněžitý dar 1 667,00
Ondráček, Pavel10.01.1972peněžitý dar 1 667,00
Ondráček, Pavel10.01.1972peněžitý dar 2 000,00
Ondrová, Olina26.02.1979peněžitý dar 200,00
Ondrušíková, Věra21.06.1950peněžitý dar 1 000,00
Opat, Tomáš17.07.1993peněžitý dar 500,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 12 200,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 15 000,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 700,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Orel, Petr03.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan02.03.1968peněžitý dar 300,00
Otřísal, Miroslav14.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav14.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav14.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav14.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav14.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav14.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav14.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav14.07.1973peněžitý dar 200,00
Palán, David24.09.1979peněžitý dar 1 000,00
Palánová, Hana31.12.1959peněžitý dar 300,00
Pallas, Jiri30.08.1949peněžitý dar 3 000,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 500,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Panaš, Petr26.07.1969peněžitý dar 300,00
Pánek, Jiří10.08.1985peněžitý dar 777,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 10 000,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavel Křížek16912161peněžitý dar 500,00
Pavelková, Zuzana10.04.1991peněžitý dar 200,00
Pavelková, Zuzana10.04.1991peněžitý dar 300,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 500,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula07.02.1985peněžitý dar 100,00
Pazderů, Kateřina11.06.1973peněžitý dar 550,00
Pazderů, Kateřina11.06.1973peněžitý dar 5 000,00
Pazderů, Kateřina11.06.1973peněžitý dar 3 333,00
Pazderů, Kateřina11.06.1973peněžitý dar 3 333,00
Pazderů, Kateřina11.06.1973peněžitý dar 3 334,00
Perla, Jan31.08.1987peněžitý dar 6 500,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 1 500,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Perlík, Pavel08.06.1987peněžitý dar 85,00
Pešat, Richard08.03.1976peněžitý dar 500,00
Petr Fojtíček7990910bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama_banner_Staré Sedliště)
Petrželka, Alexandr29.07.1948peněžitý dar 300,00
Pfeiler, Robert14.01.1979peněžitý dar 500,00
Pham, Tra21.01.1994peněžitý dar 500,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 2 000,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 100,00
Pilip, Jiří13.04.1984peněžitý dar 2 000,00
Pilzová, Zuzana16.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Pilzová, Zuzana16.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav20.06.1975peněžitý dar 350,00
Pipková, Lenka05.02.1965peněžitý dar 1 000,00
Pipková, Lenka05.02.1965peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 5 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 5 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 3 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 500,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 500,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 500,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 10 000,00
Píša, Petr08.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Plesníková, Yvonna09.10.1966peněžitý dar 1 000,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Podhradská, Narcisa18.04.1956peněžitý dar 120,00
Pohorelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 5 000,00
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 100,00
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 100,00
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 200,00
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 200,00
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 200,00
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 300,00
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 150,00
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 333,00
Pokorná, Martina30.06.1971peněžitý dar 200,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorný, Lukáš12.04.1980peněžitý dar 500,00
Polakovič, Richard06.12.1973peněžitý dar 300,00
Policar, Radek12.06.1977peněžitý dar 10 000,00
Pořízek, Pavel18.12.1973peněžitý dar 3 000,00
Pospěch Durnová, Anna31.08.1980peněžitý dar 3 000,00
Pospíšil, Jan21.05.1984peněžitý dar 1 500,00
Pošmourný, Vojtěch15.12.1983peněžitý dar 500,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef08.10.1973peněžitý dar 200,00
Prášil, Ondřej30.04.1963peněžitý dar 1 000,00
Pravdová, Jana01.05.1987peněžitý dar 500,00
Procházková, Marie22.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Přívratský, Milan27.01.1958peněžitý dar 2 000,00
Přívratský, Milan27.01.1958peněžitý dar 2 000,00
Pšeničková, Olga08.05.1987peněžitý dar 100,00
Rákosník, Roman04.01.1960peněžitý dar 10 000,00
Recmanová, Ivana25.05.1992peněžitý dar 150,00
Recmanová, Ivana25.05.1992peněžitý dar 150,00
Recmanová, Ivana25.05.1992peněžitý dar 300,00
Reiner, Martin01.08.1964peněžitý dar 5 000,00
Resl, Lukáš04.10.1979peněžitý dar 10 000,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 7 000,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 500,00
Richta, Tomáš14.12.1977peněžitý dar 500,00
Richterová, Karin07.02.1979peněžitý dar 2 000,00
Richtr, Tomáš20.10.1977peněžitý dar 3 000,00
Rosáková, Jiřina22.04.1956peněžitý dar 30 000,00
Rosáková, Jiřina22.04.1956peněžitý dar 35 000,00
Rotter, Václav21.05.1983peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 1 000,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988peněžitý dar 500,00
Ručka, Zdeněk11.09.1982peněžitý dar 3 000,00
Ručka, Zdeněk11.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Rufer, Daniel29.01.1994peněžitý dar 5 000,00
Rufer, Daniel29.01.1994peněžitý dar 5 000,00
Rufer, Daniel29.01.1994peněžitý dar 12 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej16.11.1981peněžitý dar 500,00
Růžička, Jan19.10.1980peněžitý dar 500,00
Růžička, Jiří02.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Růžička, Jiří02.02.1978peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 800,00
Ryant, Filip30.07.1970peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip30.07.1970peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 3 600,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 500,00
Ryant, Filip29.03.1984peněžitý dar 250,00
Rybníčková, Veronika05.08.1966peněžitý dar 500,00
Ryšková, Andrea18.08.1976peněžitý dar 1 000,00
Řeháková, Jana19.08.1975peněžitý dar 600,00
SALOMA CZ s.r.o.6301011bezúplatné plnění 8 000,00 (pronájem prostor - tisková konference)
Sásová, Eva18.10.1978peněžitý dar 500,00
Sázel, Vojtěch18.04.1983peněžitý dar 1 000,00
Sedláková, Hana01.11.1964peněžitý dar 2 000,00
Sedláková, Klára06.05.1989peněžitý dar 300,00
Sedlák, Roman21.02.1976peněžitý dar 500,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 1 500,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Sehnalová, Marie07.04.1981peněžitý dar 150,00
Semorád, David13.05.1981peněžitý dar 1 000,00
SENÁTOR 2106695205peněžitý dar 200 000,00
SENÁTOR 2106695205peněžitý dar 75 000,00
SENÁTOR 2106695205peněžitý dar 30 000,00
Setničková, Pavla10.10.1968peněžitý dar 500,00
Schauer, Jiří03.07.1968peněžitý dar 3 000,00
Schillerová, Hana06.12.1961peněžitý dar 300,00
Schillerová, Hana06.12.1961peněžitý dar 300,00
Schillerová, Hana06.12.1961peněžitý dar 300,00
Schillerová, Hana06.12.1961peněžitý dar 300,00
Schillerová, Hana06.12.1961peněžitý dar 2 000,00
Schillerová, Hana06.12.1961peněžitý dar 300,00
Schillerová, Hana06.12.1961peněžitý dar 300,00
Schillerová, Hana06.12.1961peněžitý dar 300,00
Schillerová, Hana06.12.1961peněžitý dar 100,00
Schillerová, Hana06.12.1961peněžitý dar 100,00
Schillerová, Hana06.12.1961peněžitý dar 100,00
Schreiberová, Magdaléna25.03.1951peněžitý dar 1 200,00
Schreiberová, Magdaléna25.03.1951peněžitý dar 4 000,00
Schreiberová, Magdaléna25.03.1951peněžitý dar 2 000,00
Schreiberová, Magdaléna25.03.1951peněžitý dar 1 000,00
Schreiberová, Markéta27.09.1975peněžitý dar 1 000,00
Sidorin, Vojtěch13.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 300,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sirotná, Kamila05.05.1981peněžitý dar 150,00
Sládek, Jan28.06.1984peněžitý dar 300,00
Slanina, Jan13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slavík, Jakub15.05.1988peněžitý dar 1 000,00
Smejkalová, Kateřina27.03.1986peněžitý dar 300,00
Smolek, Martin30.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Smolová, Zuzana16.11.1971peněžitý dar 500,00
Solarová, Dana20.03.1955peněžitý dar 600,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukupová, Radka22.03.1961peněžitý dar 1 000,00
Srp, Jaroslav08.06.1985peněžitý dar 500,00
Stacho, Jakub21.11.1984peněžitý dar 200,00
Stacho, Jakub21.11.1984peněžitý dar 200,00
Stacho, Jakub21.11.1984peněžitý dar 200,00
Stacho, Jakub21.11.1984peněžitý dar 200,00
Stacho, Jakub21.11.1984peněžitý dar 200,00
Stacho, Jakub21.11.1984peněžitý dar 200,00
Stacho, Jakub21.11.1984peněžitý dar 1 000,00
Stacho, Jakub21.11.1984peněžitý dar 200,00
Stacho, Jakub21.11.1984peněžitý dar 200,00
Standara, Michal10.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Stárek, Jan29.07.1982peněžitý dar 5 000,00
Stárek, Jan29.07.1982peněžitý dar 5 000,00
Starostové a nezávislí26673908peněžitý dar 112 500,00
Starostové a nezávislí26673908peněžitý dar 112 500,00
Starostové a nezávislí26673908peněžitý dar 112 500,00
Stoček, Rostislav21.08.1975peněžitý dar 500,00
Streitová, Simona04.12.1967peněžitý dar 1 000,00
Strejčková, Simona03.10.1974peněžitý dar 500,00
Strejčková, Simona03.10.1974peněžitý dar 500,00
Strejčková, Simona03.10.1974peněžitý dar 500,00
Strejčková, Simona03.10.1974peněžitý dar 500,00
Strejčková, Simona03.10.1974peněžitý dar 500,00
Strejčková, Simona03.10.1974peněžitý dar 500,00
Strejčková, Simona03.10.1974peněžitý dar 500,00
Strobach, Vít29.12.1981peněžitý dar 500,00
Stropnický, Matěj18.09.1983peněžitý dar 2 000,00
Suchomel, Marek24.04.1998peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek26.01.1967peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek26.01.1967peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek26.01.1967peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek26.01.1967peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek26.01.1967peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek26.01.1967peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek26.01.1967peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek26.01.1967peněžitý dar 200,00
Suchomel, Marek26.01.1967peněžitý dar 2 400,00
Suchý, Jan03.02.1943peněžitý dar 300,00
Svobodová, Vendula31.03.1992peněžitý dar 1 000,00
Symon, Jan06.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 10 000,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 5 000,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
Syrovátka, Ondřej29.12.1978peněžitý dar 1 500,00
systemx.cz2820536bezúplatné plnění 8 500,00 (sleva na tvorbu webové prezentace)
Szczepanik, Petr17.12.1974peněžitý dar 1 000,00
Šabata, Petr26.09.1983peněžitý dar 3 000,00
Šabatová, Anna23.06.1951peněžitý dar 100 000,00
Šabatová, Anna23.06.1951peněžitý dar 100 000,00
Šafránek, Radan09.07.1985peněžitý dar 300,00
Šalplachtová, Zuzana31.07.1985peněžitý dar 500,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 6 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 6 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šandová, Růžena17.12.1950peněžitý dar 200,00
Šebelová, Michaela16.06.1982peněžitý dar 5 000,00
Šeborová, Michaela05.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Šedlbauer, Josef16.02.1969peněžitý dar 30 000,00
Šedlbauerová, Soňa06.11.1992peněžitý dar 100,00
Šedlbauerová, Soňa06.11.1992peněžitý dar 100,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 500,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 500,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 500,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 500,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Adam16.04.1988peněžitý dar 2 300,00
Šenk, Robert08.11.1976peněžitý dar 300,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David18.08.1986peněžitý dar 100,00
Ševčík, Ondřej21.09.1986peněžitý dar 2 000,00
Ševčík, Ondřej21.09.1986peněžitý dar 2 000,00
Ševčík, Ondřej21.09.1986peněžitý dar 1 500,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František23.02.1979peněžitý dar 100,00
Šimková, Daniela02.04.1960peněžitý dar 2 000,00
Šimon, Petr23.11.1976peněžitý dar 2 300,00
Šindelář, Pavel23.02.1980peněžitý dar 500,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří04.06.1980peněžitý dar 200,00
Šmakal, Jan10.12.1987peněžitý dar 500,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 600,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 100,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 100,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika19.02.1986peněžitý dar 100,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmída, Josef18.12.1984peněžitý dar 150,00
Šmotek, René09.12.1971peněžitý dar 1 000,00
Špácová, Kateřina27.02.1980peněžitý dar 1 000,00
Špillerová, Eva13.06.1982peněžitý dar 300,00
Štádler, Petr12.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Šťastný, Jiří29.03.1965peněžitý dar 5 000,00
Štěrbová, Svatava19.05.1971peněžitý dar 30 000,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 300,00
Štorch, Pavel11.08.1984peněžitý dar 300,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 500,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 200,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 200,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 1 000,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 200,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 200,00
Štysová, Tereza19.02.1978peněžitý dar 200,00
Šumová, Vladimíra26.12.1946peněžitý dar 1 000,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švec, Martin26.05.2003peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švec, Martin23.07.1972peněžitý dar 600,00
Švecová, Vendula12.07.1986peněžitý dar 500,00
Švehlíková, Dana22.05.1947peněžitý dar 2 000,00
T-shock27685951bezúplatné plnění 126,00 (sleva na výrobu trička)
Tadlík, Ondřej15.08.2002peněžitý dar 34,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tanzer, Vilém12.11.1980peněžitý dar 1 000,00
Těthalová, Markéta29.07.1988peněžitý dar 100,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová Askariová, Iveta18.09.1966peněžitý dar 200,00
TOP 0971339728peněžitý dar 25 000,00
TOP 0971339728peněžitý dar 9 076,00
TOP TANK s.r.o26403226bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama_banner_AŠ)
TOP TANK s.r.o26403226bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama_banner_Svatý kříž)
Trantina, Pavel13.11.1975peněžitý dar 500,00
Trkan, Michal31.03.1978peněžitý dar 999,00
Trnková, Ludmila31.12.1948peněžitý dar 1 200,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Truksová, Barbora12.02.1990peněžitý dar 150,00
Trusina, Jakub25.05.1994peněžitý dar 1 000,00
Tůma, Martin18.04.2001bezúplatné plnění 800,00 (natáčení)
Turková, Jaroslava28.06.1958peněžitý dar 600,00
Tywoniak, Adam14.05.1995peněžitý dar 500,00
Uherková, Irena08.07.1969peněžitý dar 1 000,00
Uhlířová, Barbora13.07.1973peněžitý dar 1 000,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 500,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga27.04.1977peněžitý dar 300,00
Urbánková, Veronika30.09.1983peněžitý dar 1 111,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 700,00
Vacková, Hana29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vadasová, Rebeka03.12.1982peněžitý dar 200,00
Vaďurová, Helena16.08.1981peněžitý dar 500,00
Váchová, Věra22.11.1948peněžitý dar 1 000,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vachovec, Milan13.09.1979peněžitý dar 200,00
Vajnerová, Štěpánka16.04.1967peněžitý dar 500,00
Valdrová, Jana20.06.1955peněžitý dar 5 000,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Válek, Milan06.09.1993peněžitý dar 200,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valenta, Roman22.07.1983peněžitý dar 300,00
Valeš, Jakub05.08.1993peněžitý dar 300,00
Valihrach, Jakub16.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Vanek, Petr09.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Vaner, Vojtěch23.05.1975peněžitý dar 1 500,00
Vaníček, Josef11.02.1982peněžitý dar 1 000,00
Vaníčková, Eva15.09.1947peněžitý dar 500,00
Vaníčková, Eva15.09.1947peněžitý dar 300,00
Vaníčková, Eva15.09.1947peněžitý dar 300,00
Vaníčková, Eva15.09.1947peněžitý dar 300,00
Vaníčková, Eva15.09.1947peněžitý dar 1 000,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vašáková, Simona04.01.1963peněžitý dar 1 000,00
Vašák, Vojtěch24.10.1997peněžitý dar 1 500,00
Vašák, Vojtěch24.10.1997bezúplatné plnění 500,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch24.10.1997bezúplatné plnění 500,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch24.10.1997bezúplatné plnění 500,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch24.10.1997bezúplatné plnění 750,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch24.10.1997bezúplatné plnění 750,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch24.10.1997bezúplatné plnění 1 250,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch24.10.1997bezúplatné plnění 1 750,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch24.10.1997bezúplatné plnění 1 750,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch24.10.1997bezúplatné plnění 1 750,00 (reklama na FB)
Vašák, Vojtěch24.10.1997bezúplatné plnění 2 500,00 (reklama na FB)
Vavrda, Richard19.12.1973peněžitý dar 500,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 500,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večerek, Bohumír08.08.1980peněžitý dar 100,00
Vedral, Vladimír22.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Verešová, Zdenka08.09.1975peněžitý dar 150,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 500,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal28.01.1980peněžitý dar 200,00
Veverka, Karel17.07.1952peněžitý dar 1 000,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 11 000,00
Vidímová, Jana08.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 1 000,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich20.04.1980peněžitý dar 200,00
Vitebská, Lenka10.04.1970peněžitý dar 500,00
Vítek, Lubomír06.07.1955peněžitý dar 5 000,00
Vítek, Petr07.11.1980peněžitý dar 2 000,00
Vladařová, Jiřina07.06.1975peněžitý dar 5 000,00
Vladařová, Jiřina07.06.1975peněžitý dar 300,00
Vladařová, Jiřina07.06.1975peněžitý dar 300,00
Vladařová, Jiřina07.06.1975peněžitý dar 300,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 2 500,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 2 500,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlach, Jan28.01.1984peněžitý dar 250,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 10 000,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 3 000,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 500,00
Vlčková, Jana06.11.1963peněžitý dar 600,00
Vlčková, Zuzana25.12.1993peněžitý dar 2 000,00
Vohlídal, Stanislav05.05.1943peněžitý dar 25 000,00
Vohlídal, Stanislav05.05.1943peněžitý dar 10 000,00
Volková, Jana19.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Voráč, Emil25.03.1961peněžitý dar 2 000,00
Vosecká Veselá, Blanka31.08.1999peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vosecká Veselá, Blanka02.05.1987peněžitý dar 100,00
Vozak, Petr30.12.1968peněžitý dar 500,00
Vrabec, Vladimír12.06.1979peněžitý dar 20 000,00
Vrabec, Vladimír12.06.1979peněžitý dar 500,00
Vrabec, Vladimír12.06.1979peněžitý dar 6 000,00
Vrabec, Vladimír12.06.1979peněžitý dar 500,00
Vrabec, Vladimír12.06.1979peněžitý dar 500,00
Vrbata, Zdeněk21.11.1978peněžitý dar 1 000,00
Vrchovský, Ladislav25.06.1948peněžitý dar 1 000,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza30.07.1987peněžitý dar 250,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Walek, Czeslaw31.01.1975peněžitý dar 4 500,00
Weber, Pavel19.07.1986peněžitý dar 66 180,00
Wichterlová, Dana10.01.1981peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie06.01.1978peněžitý dar 500,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zaplatílková, Hana24.10.1974peněžitý dar 1 000,00
Zapletalová, Alena10.05.1977peněžitý dar 300,00
Zapletal, Svatopluk07.11.1946peněžitý dar 1 000,00
Záruba, Adam07.11.1978peněžitý dar 1 800,00
Zatloukalová, Eva03.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva03.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva03.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva03.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva03.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva03.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva03.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva03.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva03.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva03.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva03.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukalová, Eva03.02.1958peněžitý dar 200,00
Zatloukal, Pavel27.10.1948peněžitý dar 1 000,00
Závodský, Michal02.12.1979peněžitý dar 300,00
Závodský, Michal02.12.1979peněžitý dar 100,00
Závodský, Michal02.12.1979peněžitý dar 4 000,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 3 600,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbiejczuk, Adam21.02.1982peněžitý dar 300,00
Zbořilová, Alena22.09.1966peněžitý dar 300,00
Zbořilová, Alena22.09.1966peněžitý dar 500,00
Zbořilová, Alena22.09.1966peněžitý dar 1 200,00
Zdrálek, Vít29.04.1981peněžitý dar 200,00
Zemančíková, Alena18.06.1955peněžitý dar 3 000,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav26.09.1981peněžitý dar 100,00
Ziegler, Aleš04.11.1985peněžitý dar 500,00
Zifčáková, Sylva20.08.1956peněžitý dar 600,00
Zima, Miroslav18.10.1957peněžitý dar 1 000,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 1 000,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zíma, Vlastimil05.08.1985peněžitý dar 200,00
Zlatuška, Jiří15.09.1957peněžitý dar 5 000,00
Znamenáček, Tomáš08.05.1981peněžitý dar 500,00
Zubatý, Milan13.06.1953peněžitý dar 5 000,00
Zvářal, Karel27.07.1958peněžitý dar 300,00
Zvoníček, Tomáš03.02.1994peněžitý dar 200,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 20 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 20 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 10 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 30 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 3 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 3 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína05.04.1976peněžitý dar 3 000,00
Žamboch, Přemysl31.10.1981peněžitý dar 1 000,00
Žežulková Maličká, Zuzana08.12.1984peněžitý dar 500,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žít Brno3136922bezúplatné plnění 123 012,71 (roznáška propagačních materiálů)
Žít Brno3136922bezúplatné plnění 62 920,00 (volební noviny)
Žít Brno3136922bezúplatné plnění 14 000,00 (grafické práce a ilustrace)
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 6 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk16.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Živnostenská projekční27765946peněžitý dar 7 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 185 932,71 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žít Brno313692262 920,00 (volební noviny)
Žít Brno3136922123 012,71 (roznáška propagačních materiálů)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy