Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Změna 2020

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
08773297

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Bohunická 535, Týn nad Vltavou, 37501

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 602876745, e-mail: jirizimola@gmail.com

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Jiří Zimola - předseda hnutíIdentifikátor zprávy: Z4520-20210331102333
Datum: 31.03.2021 08:23:33
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Auditorska_zprava_2020.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: ucetni_zaverka_2020.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 1 195 862,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 624 662,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 571 200,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 204 171,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 952 784,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 1 195 862,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Be Te Trans s.r.o., Žižkova 309/12, České Budějovice07466340peněžitý dar 60 000,00
Be Te Trans s.r.o., Žižkova 309/12, České Budějovice07466340peněžitý dar 50 000,00
Be Te Trans s.r.o., Žižkova 309/12, České Budějovice07466340peněžitý dar 50 000,00
Bláha, Martin Ing., Vídeňská 12 Nová Bystřice 378 3313.08.1978bezúplatné plnění 592 597,00 (Bilbordy)
CATMAN s.r.o., Rankov 9, Trhové Sviny, 3740128136250peněžitý dar 30 000,00
CB Florian s.r.o., Ke Studánce 40, České Budějovice, 3700825175947peněžitý dar 30 000,00
Hešík, Luboš, sídl. Na Pražské 751 37806 Suchdol nad Lužnicí07.02.1974peněžitý dar 10 000,00
Hrubec, Tomáš, Riegrova 159 378 42 Nová Včelnice28.05.1974peněžitý dar 2 500,00
Hrubec, Tomáš, Riegrova 159 378 42 Nová Včelnice28.05.1974peněžitý dar 2 500,00
INTERPRESS a.s., Žerotínova 554, České Budějovice, 3700426020360bezúplatné plnění 8 228,00 (tisk letáků)
INTERPRESS a.s., Žerotínova 554, České Budějovice, 3700426020360bezúplatné plnění 16 456,00 (tisk letáků)
Jílek, Jan Ing., Holašovice 70., 373 84 Dubné05.06.1973peněžitý dar 10 000,00
Komínek, Bohumil Ing., Kosmonautů 9 Jindřichův Hradec 3770112.12.1972peněžitý dar 10 000,00
Komínek, Bohumil Ing., Kosmonautů 9 Jindřichův Hradec 3770112.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Komínek, Bohumil Ing., Kosmonautů 9 Jindřichův Hradec 3770112.12.1972peněžitý dar 50 000,00
Kupsa, Jaroslav, Havanská 2828, 390 05 Tábor09.05.1955peněžitý dar 10 000,00
Martan, Petr Ing., Čkyně 197 , 484 8112.05.1978bezúplatné plnění 7 381,00 (tisk letáků)
Mrvka, Stanislav Ing., Denisova 353 Jindřichův Hradec 3770125.05.1953peněžitý dar 50 000,00
Mrvka, Stanislav Ing., Denisova 353 Jindřichův Hradec 3770125.05.1953peněžitý dar 10 000,00
NEST.HB, Žižkova 65, Havlíčkův Brod25929011bezúplatné plnění 50 000,00
Pešek, Vladimír Mgr., Na Horánku 682 384 11 Netolice22.09.1974peněžitý dar 10 000,00
Popron Systems s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 161855162peněžitý dar 100 000,00
Slíva, Jaromír Ing., Podlesí618, 37810 České Velenice19.01.1970peněžitý dar 10 000,00
Vrkoč, Karel, Svépomoc 659, 391 01 Sezimovo Ústí18.10.1958peněžitý dar 5 200,00
Zimola, Jiří Mgr., Nový Vojířov 47. Nová Bystřice 378 5328.03.1971peněžitý dar 10 000,00
Žižka, Jiří, Rankov 9, 37401 Trhové Sviny09.07.1974peněžitý dar 10 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 592 597,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Bláha, Martin Ing., Vídeňská 12 Nová Bystřice 378 3313.08.1978592 597,00 (Bilbordy)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Stanislav Mrvka 25.05.1953 Denisova 353 Jindřichův Hradec 37701 60 000,00
Bohumil Komínek 12.12.1972 Kosmonautů 9 Jindřichův Hradec 37701 61 000,00