Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Trikolóra Svobodní Soukromníci

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
082889090

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Malostranské náměstí 5/28, Praha, 11800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 608531900, e-mail: info@volimtrikoloru.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Zuzana Majerová Zahradníková - 1. místopředsedkyněIdentifikátor zprávy: Z4513-20210401121631
Datum: 01.04.2021 10:16:31
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: ZPRAVA_AUDITORA_2020_Trikolora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Ucetni_zaverka_TRIKOLORA.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 21 848 302,68
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 386 500,00
4 Členské příspěvky 1 367 493,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 20 088 306,39
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 3,29
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 6 000,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 775 443,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 11 851,80
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 3 727 896,73
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 20 366 144,65
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Administraivní práce 6

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 20 088 306,39 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
"!jiujitsu-the ral way, z.s."""22713000peněžitý dar 50 000,00
AB - OIL s.r.o.62300288bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
AB - OIL s.r.o.62300288bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Adamec ml., Vojtěch14.02.1993peněžitý dar 100,00
Adamec, Čestmír19.08.1963peněžitý dar 999,00
Adamec, Čestmír19.08.1963peněžitý dar 3 000,00
Adamec, Marek13.09.1982peněžitý dar 2 000,00
Adamec, Radek23.11.1970peněžitý dar 500,00
Adámek, Jan08.08.1985peněžitý dar 100,00
Adam, Josef29.09.1979peněžitý dar 100,00
Adámková, Miluše03.04.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Adam, Martin06.07.1982peněžitý dar 100,00
Adamopulos, Kostas11.10.1955peněžitý dar 100,00
Adamovič, Petr28.06.1975peněžitý dar 100,00
Adam, Simon20.06.1989peněžitý dar 100,00
Adam, Simon20.06.1989peněžitý dar 400,00
ADR LOGISTIK s.r.o.26784432bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Aftanas, Milan17.09.1981peněžitý dar 1 000,00
AGRO LIPNO, spol. s r.o.64651401peněžitý dar 10 000,00
Alberto Pinto Castillo, Luis08.04.1969peněžitý dar 100,00
Albrecht, Milan21.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Alexandr, Petr29.03.1969peněžitý dar 100,00
Altman, Dominik17.06.1995peněžitý dar 100,00
Altman, Vladimír18.05.1958peněžitý dar 200,00
Ambros, Martin04.03.1973peněžitý dar 100,00
Ambrož, Marcel31.05.1986peněžitý dar 100,00
Ambrož, Martin05.11.1963peněžitý dar 100,00
Amler, Petr18.10.2001peněžitý dar 100,00
Anca, Marek08.12.1993peněžitý dar 100,00
Anděl, Petr05.03.1965peněžitý dar 100,00
Anderle, Milan24.06.1990peněžitý dar 100,00
Andraščík, Tomáš25.04.1972peněžitý dar 5 000,00
Andreska, Miroslav21.01.1957peněžitý dar 200,00
Andrle, Miloš05.07.1976peněžitý dar 100,00
Andrš, Milan26.01.1963peněžitý dar 100,00
ANTIĆ, Danilo10.11.1975peněžitý dar 100,00
Antlová, Leona24.11.1974peněžitý dar 100 000,00
Antl, Rostislav20.09.1971peněžitý dar 100 000,00
Antoš, Jaroslav14.11.1944peněžitý dar 900,00
Ardetta JV s.r.o.05743591peněžitý dar 160 000,00
Arnold, Dalibor18.03.1992peněžitý dar 100,00
Aubrecht, Václav11.09.1997peněžitý dar 100,00
Augusta, Jakub19.05.1985peněžitý dar 200,00
Augusta, Jan11.09.1969peněžitý dar 100,00
Augustin, Jiří01.09.1988bezúplatné plnění 2 500,00 (poskytnutí reklamní plochy - umístění banneru, Nádražní 418, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem)
Auředník, Michal07.12.1981peněžitý dar 100,00
Ausburher, Daniel15.03.1974peněžitý dar 100,00
Autocentrum Černý s.r.o.28864301bezúplatné plnění 5 000,00 (reklamní plocha na provozovně v Žatci)
Autocentrum Tůma s.r.o.28734858bezúplatné plnění 5 000,00 (Plachta u objektu Železnobrodská 88, 468 41, Tanvald, 08/2020 - 09/2020)
Autokempink Břeclav družstvo46991204bezúplatné plnění 10 000,00 (Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra)
AUTORENOVA ŽATEC, společnost s ručením omezeným40228819peněžitý dar 10 000,00
Babický, Tomáš04.02.1964peněžitý dar 300,00
Babincová, Dana28.10.1974peněžitý dar 200,00
Babka, Jiří15.11.1982peněžitý dar 500,00
Baboráková, Ilona14.01.1961peněžitý dar 100,00
Baborovský, Pavel03.04.1980peněžitý dar 100,00
Babuka, Milan07.07.1959peněžitý dar 100,00
Bacík, Petr14.02.1965peněžitý dar 1 500,00
Bacík, Petr14.02.1965peněžitý dar 2 000,00
Backa, Karel11.05.2003peněžitý dar 100,00
Baier, Martin26.08.1975peněžitý dar 100,00
Bajer, Petr13.05.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Bajer, Petr13.05.1967bezúplatné plnění 4 000,00 (2xbanner na provozovně)
Bajza, Rostislav24.03.1965peněžitý dar 100,00
Balajka, Vlastimil27.11.1972peněžitý dar 100,00
Balatka, Pavel25.05.1957peněžitý dar 100,00
Balázsová, Marie02.06.1946peněžitý dar 100,00
Baláž, Petr18.01.1970peněžitý dar 400,00
Balcar, Jaroslav11.07.1958peněžitý dar 300,00
Balcar, Petr14.03.1950peněžitý dar 100,00
Balcar, Petr14.03.1950peněžitý dar 20 000,00
Balíček, Pavel12.04.1975peněžitý dar 200,00
Balík, Libor29.04.1953peněžitý dar 100,00
Balluch, Marek09.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Baloun, Michal03.03.1968peněžitý dar 200,00
Balžanka, Radek14.04.1999peněžitý dar 100,00
Bambula, Jiří16.04.1955peněžitý dar 1 000,00
Bambulová, Danuše18.06.1956peněžitý dar 1 000,00
Barák, Jiří11.11.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Barák, Josef17.05.1963peněžitý dar 200,00
Bárány, Martin21.12.1986peněžitý dar 100,00
Barcalová, Barbora29.12.1981peněžitý dar 100,00
Barda, Jakub20.07.1990peněžitý dar 100,00
Barešová, Dagmar17.06.1967peněžitý dar 200,00
Barnet, Miroslav04.07.1957peněžitý dar 200,00
Baroš, Josef12.06.1982peněžitý dar 999,00
Bárta, Adam09.01.1985peněžitý dar 100,00
Bárta, Jan27.07.1963peněžitý dar 1 000,00
Bárta, Jiří05.07.1944peněžitý dar 500,00
Bartáková, Michaela19.06.1977peněžitý dar 100,00
Bartáková, Šárka07.02.1976peněžitý dar 300,00
Bartek, Matěj23.08.1997peněžitý dar 100,00
Bartl, Josef19.01.1973peněžitý dar 100,00
Bartoněk, Jiří08.04.1961peněžitý dar 500,00
Bartoněk, Jiří08.04.1961peněžitý dar 999,00
Bartoníčková, Jaroslava18.04.1946peněžitý dar 100,00
Bartošík, Jan27.01.1965peněžitý dar 2 000,00
Bartoš, Jan06.06.1984peněžitý dar 300,00
Bartoš, Michael06.08.1962peněžitý dar 100,00
Bartoš, Michael06.08.1962peněžitý dar 100,00
Bartoš, Michael06.08.1962peněžitý dar 100,00
Bartoš, Michal18.11.1978peněžitý dar 100,00
Bartyzal, Pavel02.10.1946bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha, 8/2000-9/2020, J.K.Tyla))
Baselides, Zdeněk14.01.1973peněžitý dar 100,00
Baselová, Lenka17.08.1972peněžitý dar 100,00
Bašta, Josef10.01.1961peněžitý dar 300,00
Bauer, Hana24.08.1954peněžitý dar 100,00
Bauer, Pavlína08.04.1965peněžitý dar 5 000,00
Bauer, Tomáš20.06.1984peněžitý dar 100,00
Bauer, Tomáš20.06.1984peněžitý dar 100,00
Bauer, Tomáš20.06.1984peněžitý dar 100,00
Bauer, Tomáš20.06.1984peněžitý dar 100,00
Bauer, Tomáš20.06.1984peněžitý dar 100,00
Baumruk, Jiří27.11.1955peněžitý dar 200,00
Baxa, Josef24.01.1968peněžitý dar 100,00
Bayer, Josef05.09.1969peněžitý dar 100,00
Bayerová, Eva01.11.1963peněžitý dar 100,00
Bažant, Jiří09.04.1980peněžitý dar 1 000,00
BÉBAR, JIŘÍ08.04.1987peněžitý dar 100,00
Becková, Martina26.02.1975peněžitý dar 2 000,00
Becková, Martina26.02.1975peněžitý dar 28 000,00
Bečán, Martin01.01.1965peněžitý dar 100,00
Bederka, Ján19.02.1958peněžitý dar 100,00
Bednář, Antonín03.01.1955peněžitý dar 100,00
Bednář, Břetislav22.05.1981peněžitý dar 100,00
Bednář, Ctirad01.03.1962peněžitý dar 100,00
Bednář, Ctirad01.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Bednářová, Lenka10.08.1976peněžitý dar 100,00
Bednářová, Marie17.02.1967peněžitý dar 100,00
Bednářová, Marie17.02.1967peněžitý dar 1 000,00
Bedroň, Marek01.05.1974peněžitý dar 100,00
Běhounek, Bohumil27.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Běhounek, Ivan20.06.1954peněžitý dar 100,00
Běhounek, Jaroslav12.04.1974peněžitý dar 100,00
Bejdák, Josef05.02.1979peněžitý dar 100,00
Bejvl, Stanislav30.04.1967peněžitý dar 100,00
Belán, Jan31.07.1976peněžitý dar 200,00
Bělina, Pavel11.03.1970peněžitý dar 100,00
BELIX s.r.o.27626113peněžitý dar 30 000,00
Bělka, Jan21.07.1968peněžitý dar 100,00
Běloch, František30.10.1968peněžitý dar 500,00
Benáček, Jiří07.06.1969peněžitý dar 200,00
Benčová, Veronika03.08.1976peněžitý dar 100,00
Benda, Jaroslav07.03.1969peněžitý dar 100,00
Benda, Marek29.03.1980peněžitý dar 3 333,00
Bendová, Markéta29.10.1979peněžitý dar 100,00
Benedikt Krejčí, Vojtěch20.01.1978peněžitý dar 100,00
Benedikt, Václav16.06.1981peněžitý dar 100,00
Benesova, Zdeňka26.01.1974peněžitý dar 200,00
Beneš, Jiří09.08.1994peněžitý dar 7 200,00
Benešová, Hana22.08.1972peněžitý dar 200,00
Benešová, Hana22.08.1972peněžitý dar 200,00
Benešová, Hana22.08.1972peněžitý dar 200,00
Benešová, Hana22.08.1972peněžitý dar 200,00
Benešová, Hana22.08.1972peněžitý dar 200,00
Benešová, Hana22.08.1972peněžitý dar 200,00
Beneš, Petr03.04.1978peněžitý dar 5 000,00
BENÍŠEK, JAN02.09.1976peněžitý dar 5 000,00
BENÍŠEK, JAN02.09.1976bezúplatné plnění 3 000,00 (banner)
Beňová, Ivana09.05.1966peněžitý dar 333,00
Beránek, Bohuslav22.10.1964peněžitý dar 200,00
Beránek, Jakub08.04.1991peněžitý dar 3 500,00
Beránek, Jan14.05.1981peněžitý dar 100,00
Beránek, Jiří21.08.1966peněžitý dar 100,00
Beranová, Radomíra18.01.1969peněžitý dar 100,00
Berenda, Zdeněk10.10.1977peněžitý dar 100,00
Berger, Miloslav03.12.1950peněžitý dar 100,00
Berka, Jan16.12.1983peněžitý dar 500,00
Berka, Jan16.12.1983peněžitý dar 1 000,00
Bernard, Jaroslav08.11.1971bezúplatné plnění 600,00 (banner 2m2)
Bertl, Jan02.04.1961peněžitý dar 999,00
Besta, Miroslav04.10.1954peněžitý dar 100,00
Beutl, Miloš18.08.1961peněžitý dar 999,00
Bezděk, Vladimír29.05.1966peněžitý dar 200,00
Bezděk, Vladimír29.05.1966peněžitý dar 200,00
Bezecný, Lumír07.09.1963peněžitý dar 100,00
BF&Co. CONSULT s.r.o.27771946bezúplatné plnění 21 601,00 (Propagace na Facebooku formou příspěvků)
BF&Co. CONSULT s.r.o.27771946bezúplatné plnění 40 300,00 (Dotvoření webu trikoloraolomouckykraj.cz)
Bican, Dominik13.04.1986peněžitý dar 100,00
Bican, Roman01.11.1968peněžitý dar 500,00
Bičan, Petr09.11.1966peněžitý dar 200,00
Bičiště, Jan09.10.1972peněžitý dar 100,00
Bičiště, Tomáš30.04.1988peněžitý dar 100,00
Bijok, Marek01.12.1975peněžitý dar 500,00
Bílek, Josef16.04.1947peněžitý dar 500,00
Bilič, Ctibor26.04.1953peněžitý dar 200,00
Bilik, Jiří09.11.1960peněžitý dar 100,00
Bína, František19.02.1970peněžitý dar 100,00
Binarová, Magda01.03.1975peněžitý dar 200,00
Binhack, David23.11.1979peněžitý dar 200,00
Bittner, Karel22.09.1963peněžitý dar 1 000,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bladesová, Hana13.12.1973peněžitý dar 100,00
Bláha, Hynek29.07.1975peněžitý dar 100,00
Bláha, Josef29.07.1957peněžitý dar 1 000,00
Blaha, Roman17.04.1974peněžitý dar 200,00
Bláha, Zdeněk03.12.1959peněžitý dar 100,00
Bláhová, Alice26.10.1968peněžitý dar 100,00
Bláhová, Jaroslava23.06.1959peněžitý dar 1 000,00
Blahut, Jindřich25.03.1968peněžitý dar 100,00
Blaschke, Martin16.02.1976peněžitý dar 1 000,00
Blažej, Martin17.09.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Blažej, Martin17.09.1973bezúplatné plnění 4 000,00 (2x banner na provozovně)
Blažejovský, Marek29.12.1975peněžitý dar 100,00
Blažek, Antonín06.03.1979peněžitý dar 100,00
Blažek, Jiří07.04.1957peněžitý dar 100,00
Blažek, Radomír07.11.1972peněžitý dar 100,00
Blažek, Zdeněk17.04.1960peněžitý dar 100,00
Blažíčková, Stanislava20.04.1960peněžitý dar 100,00
Blažková, Lenka29.09.1970peněžitý dar 5 000,00
Bobčík, Jan24.09.1983peněžitý dar 100,00
Bohabojová Bílá, Olga28.01.1976peněžitý dar 500,00
Bohaboj, Pavel18.02.1960peněžitý dar 500,00
Boháček, Miroslav26.02.1975peněžitý dar 100,00
Boháč, Patrik20.01.1984peněžitý dar 999,00
Bochníček, Robert13.01.1962peněžitý dar 100,00
Bochníček, Robert13.01.1962peněžitý dar 500,00
Bochníček, Robert13.01.1962peněžitý dar 50 000,00
Bojko, Martin01.10.1982bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plocha)
Bojko, Martin01.10.1982bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plocha)
Bojko, Martin01.10.1982bezúplatné plnění 693,00 (výroba banerů)
Bonn, Pavel20.04.1959peněžitý dar 300,00
Borecký, Jiří14.10.1961peněžitý dar 100,00
Borek, Miroslav04.12.1964peněžitý dar 500,00
Borová, Irena28.03.1972peněžitý dar 100,00
Borovička, Bohumil27.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Borovičková, Anna10.11.1967peněžitý dar 500,00
Borovičková, Anna10.11.1967peněžitý dar 1 000,00
Borový, Rudolf08.10.1967peněžitý dar 100,00
Borusík, Pavel06.04.1961peněžitý dar 30 000,00
Borůvka, Martin02.09.1984peněžitý dar 100,00
Boško, Martin20.03.1975peněžitý dar 100,00
Boško, Zdeněk19.06.1957peněžitý dar 100,00
Both, Martin18.05.1987peněžitý dar 200,00
Boubín, Petr21.03.1981peněžitý dar 500,00
Bouček, Radek07.12.1966peněžitý dar 100,00
Bouška, Miloslav13.09.1961peněžitý dar 100,00
Boušková, Martina20.10.1964peněžitý dar 100,00
Brabec, Josef18.03.1965peněžitý dar 100,00
Brabec, Petr13.05.1971peněžitý dar 100,00
Brabenec, Josef02.03.1951peněžitý dar 100,00
Brabenec, Petr01.06.1996peněžitý dar 100,00
Brablenec, Martin06.11.1972peněžitý dar 200,00
Bracek, Pavel30.06.1973peněžitý dar 100,00
Bradáč, Jaroslav09.01.1965peněžitý dar 100,00
Bradáč, Miroslav04.02.1949peněžitý dar 100,00
Brajer, Milan09.08.1958peněžitý dar 500,00
Brančík st., Jiří20.04.1949peněžitý dar 100,00
Branč, Karel12.03.1987peněžitý dar 999,00
Brančová, Jana25.10.1978peněžitý dar 100,00
Brandl, Petr21.10.1968peněžitý dar 900,00
Brandl, Roman17.07.1964peněžitý dar 100,00
Brázda, Petr08.09.1970peněžitý dar 200,00
Brázdová, Lucie14.08.1974peněžitý dar 100,00
Brček, Václav01.03.1972peněžitý dar 100,00
Brdečko, Ladislav01.12.1971peněžitý dar 200,00
Brei, Stanislav23.12.1962peněžitý dar 100,00
Brejcha, Jan08.01.1972peněžitý dar 500,00
Brejcha, Jiří20.05.1954peněžitý dar 500,00
Brém, Jiří16.07.1976peněžitý dar 100,00
Brill, Luděk11.03.1966peněžitý dar 100,00
Brodecký, Petr30.01.1980peněžitý dar 100,00
Brodská, Lucie19.07.1974peněžitý dar 100,00
Brodský, Matěj26.12.1989peněžitý dar 100,00
Brouček, Vladimír23.10.1974peněžitý dar 200,00
Broul, David06.09.1990peněžitý dar 200,00
Broul, David06.09.1990peněžitý dar 200,00
brožek, Vladimír29.12.1958bezúplatné plnění 1 333,00 (výroba 2x reklamní banner)
brožek, Vladimír29.12.1958bezúplatné plnění 19 250,00 (reklamní polep na dodávkový vůz)
brožek, Vladimír29.12.1958bezúplatné plnění 62 250,00 (pronájem kanceláře v budově SaS Energo s.r.o.. 16. patro, č.6. od 01/2020 do 12/2020)
Brožík, Václav29.03.1964peněžitý dar 1 000,00
Brož, Ivo03.12.1966peněžitý dar 300,00
Brožka, Jaroslav31.12.1974peněžitý dar 999,00
Brožovský, Petr08.02.1962peněžitý dar 111,00
Bršlica, Tomáš17.10.1974peněžitý dar 500,00
Brůha, Roman04.09.1976peněžitý dar 100,00
Brumovský, Milan11.07.1955peněžitý dar 100,00
Brunda, Marek03.09.1971peněžitý dar 200,00
Brunner, Jan17.02.1950peněžitý dar 500,00
Brunowski, Radek16.03.1981peněžitý dar 300,00
Brůžek, František24.11.1943peněžitý dar 300,00
Brychta, Radek16.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Brychta, Radek16.01.1971peněžitý dar 10 000,00
Brychtová, Martina26.12.1970peněžitý dar 1 000,00
Brym, Martin22.04.1969peněžitý dar 2 000,00
Brzák, Ivo21.06.1954peněžitý dar 500,00
BŘEMUS, spol. s r.o.25270419peněžitý dar 20 000,00
Břeň, Eduard25.05.1988peněžitý dar 100,00
Břeňová, Jana09.01.1973peněžitý dar 100,00
Březovič, Roman24.11.1975peněžitý dar 1 000,00
Bříza, Jan28.01.1959peněžitý dar 500,00
Bříza, Michal05.06.1976peněžitý dar 500,00
Břuska, Marek13.11.1972peněžitý dar 100,00
Bubeníček, Karel16.10.1957peněžitý dar 100,00
Bubeníček, Karel16.10.1957peněžitý dar 100,00
Bubeníček, Zdeněk13.01.1967peněžitý dar 100,00
Bubeník, Tomáš29.07.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Bubník, Bohuslav26.02.1982peněžitý dar 100,00
Bucek, David20.04.1979peněžitý dar 100,00
Búci, Petr25.07.1986peněžitý dar 100,00
Búci, Petr25.07.1986peněžitý dar 100,00
Bucki, Tomáš03.06.1976peněžitý dar 500,00
Buckley, Tomas14.01.1997peněžitý dar 100,00
Buček, David21.09.2002peněžitý dar 100,00
Budinský, Tomáš28.08.1972peněžitý dar 100,00
Budovič, Jiří18.12.1987peněžitý dar 1 000,00
Bugner, Pavel14.04.1981peněžitý dar 100,00
Bůha, Tomáš25.12.1987peněžitý dar 119,00
Bucháček, Jan16.03.1946peněžitý dar 200,00
Buchetka, Oldřich07.07.1987peněžitý dar 200,00
Buchta, Jan19.03.1977peněžitý dar 250,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 100,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Buchtela, David01.12.1974peněžitý dar 150,00
Bujnoch, Jiří01.08.1971peněžitý dar 100,00
Bujnoch, Radek15.04.1978peněžitý dar 100,00
Bukata, Ján20.03.1957peněžitý dar 300,00
Bula, Michal04.02.1983peněžitý dar 200,00
Bulena, Tomáš11.02.1971peněžitý dar 100,00
Bulíř, Matouš21.03.1983peněžitý dar 100,00
Buňát, Radek18.11.1971peněžitý dar 500,00
Buranyč, Štěpán07.05.1979peněžitý dar 500,00
Burda, Patrik18.01.1999peněžitý dar 100,00
Bureš, David24.03.1982peněžitý dar 50 000,00
Bureš, Jiří10.03.1988peněžitý dar 100,00
Bureš, Michal03.06.1989peněžitý dar 100,00
Burger, Milan13.08.1965peněžitý dar 200,00
Burg, Štěpán19.12.1948peněžitý dar 1 000,00
Buriánek, Ondřej17.03.1972peněžitý dar 100,00
Burian, Jan18.01.1993peněžitý dar 300,00
Burian, Miroslav23.10.1970peněžitý dar 100,00
Burian, Patrik29.10.1978peněžitý dar 100,00
Burkoň, Anita27.05.1977peněžitý dar 100,00
Burle, Martin13.11.1971peněžitý dar 1 000,00
Buroň, Tomáš14.06.1973peněžitý dar 2 000,00
Bursa, Pavel29.05.1975peněžitý dar 999,00
Buryšková, Hana25.01.1972peněžitý dar 3 000,00
Buryšková, Hana25.01.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Buřičová Skácelová, Zuzana14.02.1980peněžitý dar 100,00
Buřič, René05.03.1972peněžitý dar 150,00
Bust, Radek16.11.1977peněžitý dar 400,00
Bydžovský, Milan28.08.1990peněžitý dar 100,00
Bykova, Elena08.05.1969peněžitý dar 100,00
Býma, Marek11.06.1982peněžitý dar 116,00
Bystroňová, Ludmila22.08.1956peněžitý dar 100,00
Bystroňová, Ludmila22.08.1956peněžitý dar 1 000,00
Cába, Václav11.02.1961peněžitý dar 500,00
Cabejšek, Ondřej18.02.1987peněžitý dar 500,00
Cafourek, Luboš01.09.1964peněžitý dar 100,00
Cafourková, Eva06.08.1956peněžitý dar 500,00
Cafourková, Eva06.08.1956peněžitý dar 500,00
Caisek, Karel05.05.1994peněžitý dar 101,00
Cajthaml, Vladimír09.10.1976peněžitý dar 100,00
Calabek, Vlastimil03.04.1960peněžitý dar 100,00
Cavallaro, Petr06.12.1983peněžitý dar 100,00
Cazarnynogová, Simona20.01.1974peněžitý dar 100,00
CC PROPERTY s.r.o.07264828peněžitý dar 300 000,00
Cedivoda, Tomáš02.09.1995peněžitý dar 100,00
Cejnar, Roman21.01.1959peněžitý dar 500,00
Cejthamr, Lukáš11.01.1981peněžitý dar 50 000,00
Cerman, Jiří01.12.1988peněžitý dar 300,00
Cibulka, Miloš04.08.1981peněžitý dar 100,00
Cielecki, Jiří27.07.1974peněžitý dar 123,00
Cigler, Jiří12.12.1949peněžitý dar 800,00
Cícha, Stanislav27.06.1979peněžitý dar 100,00
Cimbál, Pavel02.05.1977peněžitý dar 1 111,00
Cink, Vladimír19.11.1999peněžitý dar 100,00
Cink, Vladislav12.06.1978peněžitý dar 200,00
Císař, Petr27.01.1965peněžitý dar 500,00
Ciupek, Michal07.08.1982peněžitý dar 100,00
Col, Jiří02.02.2004peněžitý dar 100,00
COMBINATA s.r.o.28119151bezúplatné plnění 20 000,00 (Propůjčení 3x reklamních ploch pro BB Písek 09/2020)
COME vending, s.r.o.47666960bezúplatné plnění 83 855,00 (inzerce Region Opavsko + info LED reklama centrum Opava)
Complexre Development 1 s.r.o.7323778bezúplatné plnění 15 000,00 (Reklamní pocha, Kostelní 2006, Chomutov, od 9.7.2020 do 3.10.2020)
COMPOSITE COMPONENTS a.s.27521788peněžitý dar 300 000,00
COMPOSITE COMPONENTS a.s.27521788peněžitý dar 50 000,00
COMPOSITE COMPONENTS a.s.27521788bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě provozovny Vysokomýtská 1294, Choceň)
COMPOSITE COMPONENTS a.s.27521788bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě provozovny Vysokomýtská 1294, Choceň)
Composite Servis s.r.o.02560518peněžitý dar 50 000,00
Cón, Zdeněk10.12.1953peněžitý dar 150,00
Coufal, Milan21.02.1945peněžitý dar 500,00
Cozl, Marek02.09.1977peněžitý dar 500,00
Culka, Miloš22.02.1946peněžitý dar 900,00
Cupáková, Eva24.05.1963peněžitý dar 100,00
Cvachová, Karolína29.06.1967peněžitý dar 100,00
CVACHOVEC, Karel26.07.1947peněžitý dar 100,00
Cvejn, Zdeněk27.03.1981peněžitý dar 10 000,00
Cvrček, Lukáš30.05.1977peněžitý dar 200,00
Cymorek, Roman28.03.1978peněžitý dar 100,00
CZ PLAST s.r.o.25266233bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě provozovny)
Czanderle, Marek04.06.1985peněžitý dar 333,00
Czanderle, Marek04.06.1985peněžitý dar 333,00
Čábela, Milan04.10.1976peněžitý dar 200,00
Čada, Petr28.01.1970peněžitý dar 1 000,00
Čada, Petr28.01.1970peněžitý dar 5 000,00
Čada, Petr28.01.1970peněžitý dar 5 000,00
Čadek, Miloš11.05.1990peněžitý dar 100,00
Čadová, Lenka22.06.1967peněžitý dar 100,00
Čachotský, Jan25.07.1983peněžitý dar 100,00
Čáka, Jan26.09.1978peněžitý dar 25 000,00
Čaloud, Adam05.05.2000peněžitý dar 100,00
Čamrová, Gabriela20.02.1971peněžitý dar 100,00
Čapek, Filip31.03.1976peněžitý dar 200,00
Čapek, Jindřich18.08.1969peněžitý dar 100,00
Čápek, Milan23.10.1968peněžitý dar 100,00
Čapek, Vítězslav26.05.1955peněžitý dar 100,00
Čapík, Miroslav09.08.1959peněžitý dar 300,00
Čapková, Marie13.08.1960peněžitý dar 300,00
Čapková, Marie13.08.1960peněžitý dar 2 000,00
Čapková, Marie13.08.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Čáp, Pavel22.05.1967peněžitý dar 100,00
Čáp, Pavel22.05.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Čarek, Pavel27.12.1972peněžitý dar 100,00
Čáslavka, Luděk09.08.1949peněžitý dar 100,00
Častulík, Lukáš23.05.1980peněžitý dar 150,00
Čebiš, Vladimír31.07.1968peněžitý dar 100,00
Čečotka, Filip28.12.1995peněžitý dar 100,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 100,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 200,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 200,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 500,00
Čedíková, Marie05.04.1974peněžitý dar 5 000,00
Čech, Jan03.07.1996peněžitý dar 100,00
Čech, Jaroslav27.06.1957peněžitý dar 100,00
Čechmánek, Tomáš08.02.1982peněžitý dar 500,00
Čech, Tomáš26.10.1965peněžitý dar 99,99
Čech, Zdeněk27.12.1960peněžitý dar 100,00
Čejka, Miroslav31.08.1970peněžitý dar 300,00
Čeněk, Jindřich23.11.1971peněžitý dar 34 000,00
Čermák, Klára29.08.1974peněžitý dar 200,00
Čermák, Klára29.08.1974bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plocha, plachta 30/8/2020 - 01/10/2020, Prácheň 101, Kamenický Šenov 471 14)
Čermáková, Marcela27.11.1975peněžitý dar 100,00
Čermáková, Miroslava10.05.1972peněžitý dar 100,00
Čermáková, Miroslava10.05.1972peněžitý dar 5 000,00
Čermák, Radek05.02.1974peněžitý dar 1 000,00
Čermák, Radek05.02.1974peněžitý dar 2 000,00
Čermák, Václav16.04.1975peněžitý dar 500,00
Čermák, Vilém16.07.1944peněžitý dar 600,00
Černá, Dagmar31.01.1970peněžitý dar 1 000,00
Černá, Helena23.01.1952peněžitý dar 100,00
Černá, Lenka15.06.1964peněžitý dar 100,00
Černá, Marcela18.01.1958peněžitý dar 200,00
Černek, Petr17.09.1966peněžitý dar 100,00
Černík, Aleš07.03.1969peněžitý dar 100,00
Černík, Karel20.10.1939peněžitý dar 300,00
Černíková, Ivana10.03.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Černík, Tomáš15.02.1984peněžitý dar 133,00
Černoch, Milan03.02.1966peněžitý dar 100,00
Černý, Daniel26.03.1974peněžitý dar 100,00
Černý, Jan17.01.1986peněžitý dar 100,00
Černý, Jan18.07.1944peněžitý dar 999,00
Černý, Jan18.07.1944peněžitý dar 999,00
Černý, Jiří22.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Černý, Libor20.09.1973peněžitý dar 400,00
Černý, Lukáš06.01.1983peněžitý dar 100,00
Černý, Martin27.09.1990peněžitý dar 1 000,00
Černý, Pavel14.07.1959peněžitý dar 500,00
Černý, Pavel14.07.1959peněžitý dar 500,00
Černý, Pavel08.10.1966peněžitý dar 500,00
Černý, Pavel21.02.1963peněžitý dar 50 000,00
Černý, Stanislav08.08.1972peněžitý dar 100,00
Černý, Tomáš21.09.1988peněžitý dar 999,00
Černý, Tomáš21.09.1988bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha)
Červa, Petr05.01.1969peněžitý dar 100,00
Červenka, Čeněk01.06.1958peněžitý dar 900,00
Červenka, David12.02.1972peněžitý dar 100,00
Červenka, František14.10.1965peněžitý dar 1 000,00
Červenka, Miroslav28.11.1955peněžitý dar 1 000,00
Červenka, Miroslav28.11.1955peněžitý dar 2 000,00
Červenka, Miroslav28.11.1955peněžitý dar 3 000,00
Červenka, Miroslav28.11.1955peněžitý dar 8 165,00
Červenka, Miroslav28.11.1955bezúplatné plnění 3 032,00 (PVC bannery)
Červenka, Radim15.11.1978peněžitý dar 38 000,00
Červenka, Radim15.11.1978peněžitý dar 100 000,00
Červenka, Radim15.11.1978peněžitý dar 100 000,00
Červenka, Rudolf07.10.1947peněžitý dar 100,00
Červinka, Vít28.03.1969peněžitý dar 500,00
ČEVAK a.s.60849657peněžitý dar 25 000,00
Čiháček, Viktor22.02.1977peněžitý dar 100,00
Čihák, Jiří25.02.1965peněžitý dar 100,00
Čihák, Jiří25.02.1965peněžitý dar 10 000,00
Čihař, Vojtěch15.10.1962peněžitý dar 100,00
Činčura, Luděk11.10.1955peněžitý dar 500,00
Číp, Pavel18.01.1965peněžitý dar 999,00
Čiviš, Jiří17.02.1961peněžitý dar 100,00
Čižmář, Luděk06.11.1941peněžitý dar 1 000,00
Čmejlová, Lenka02.12.1971peněžitý dar 200,00
Čmiel, Filip23.03.1974peněžitý dar 1 000,00
Čmiel, Filip23.03.1974peněžitý dar 5 000,00
Čmok, Rostislav15.09.1970peněžitý dar 100,00
ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.26060451bezúplatné plnění 16 520,00 (dar - jízdní kola Galaxy 3x)
ČSAD Benešov s.r.o.60193441bezúplatné plnění 62 800,00 (reklama 10 autobusů)
ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.60071109peněžitý dar 50 000,00
ČSAD Slaný s.r.o.60193425bezúplatné plnění 62 800,00 (reklama 10 autobusů)
Čulík, Petr21.05.1985peněžitý dar 101,00
Čunát, Jiří08.01.1990peněžitý dar 200,00
Čuřík, Petr19.01.1982peněžitý dar 200,00
Dama, Martin31.10.1970peněžitý dar 100,00
Daněk Selichar, Luboš02.01.1960peněžitý dar 100,00
Daniel, Martin24.12.1988peněžitý dar 100,00
Daniel, Petr26.06.1978peněžitý dar 200,00
Daniel, Roman21.08.1988peněžitý dar 250,00
Daňková, Dagmar21.06.1966peněžitý dar 100,00
Dastych, Jiří01.03.1965peněžitý dar 50,00
Dastych, Jiří01.03.1965peněžitý dar 900,00
David Luksch, Paul04.08.1986peněžitý dar 100,00
David, Jan16.01.1986peněžitý dar 150,00
David, Libor11.09.1949peněžitý dar 100,00
David, Petr13.11.1973peněžitý dar 100,00
Dbalý, Libor08.12.1964peněžitý dar 1 000,00
De Vos, Jana29.03.1946peněžitý dar 100,00
Děcký, Miroslav16.05.1994peněžitý dar 100,00
Dědečková, Jana28.06.1951peněžitý dar 200,00
Dedková, Dana24.06.1959peněžitý dar 300,00
Dejmek, Martin08.11.1973peněžitý dar 100,00
Dekyský, Ivan30.07.1963peněžitý dar 100,00
Denk, Jaroslav17.05.1971peněžitý dar 200,00
Desbrosseová, Ludmila22.05.1950peněžitý dar 100,00
Dětská, Jana22.05.1966peněžitý dar 300,00
DEVAP GROUP, s.r.o.26848325bezúplatné plnění 7 500,00 (reklamní plocha)
DEVAP servis, s.r.o.27760588bezúplatné plnění 18 000,00 (světelná reklama)
Devera, Milan31.07.1953peněžitý dar 100,00
DI-NOVATION s.r.o.1875124bezúplatné plnění 4 000,00 (reklamní plocha 25.8.-31.10.2020, Jílové, Modrá 44))
DI-NOVATION s.r.o.1875124bezúplatné plnění 6 123,00 (reklamní předměty vyrobapro.cz přenosné reklamní nosiče)
Diblíčková, Simona16.09.1966peněžitý dar 100,00
Diro, Ladislav26.08.1962peněžitý dar 100,00
Diro, Ladislav26.08.1962peněžitý dar 1 000,00
Dita Sommer, Katherine13.02.1970peněžitý dar 100,00
Dittrich, Jaroslav18.12.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra)
Dlabal, Pavel13.02.1969peněžitý dar 100,00
Dlesek, Petr12.11.1978peněžitý dar 100,00
Dlesk, Pavel17.06.1988peněžitý dar 100,00
Dlouhá, Jaroslava30.06.1971peněžitý dar 100,00
Dlouhý, František10.08.1964peněžitý dar 1 000,00
Dluhošová, Vladimíra13.08.1980peněžitý dar 100,00
Dobalto DandD s.r.o.2445093bezúplatné plnění 1 500,00 (reklamní plocha 1.8.-30.10.2020 Karlova)
Doba, Roman05.07.1971peněžitý dar 100,00
Doboš, Boleslav01.09.1982peněžitý dar 200,00
Dobrý, Petr24.12.1974peněžitý dar 100,00
Dohnálek, Petr10.01.1967peněžitý dar 100,00
Dohnal, Richard07.07.1965peněžitý dar 100,00
Dohnal, Roman29.08.1970peněžitý dar 100,00
Doksanský, Filip17.08.1975peněžitý dar 800,00
Doleček, Michal10.05.1966peněžitý dar 100,00
Doleček, Zdeněk14.06.1977peněžitý dar 100,00
Doležal, Jakub23.02.1989peněžitý dar 100,00
Doležal, Miloš23.01.1972peněžitý dar 1 000,00
Doležal, Miroslav07.02.1994peněžitý dar 200,00
Doležalová, Petra20.09.1981peněžitý dar 100,00
Doležal, Radek25.08.1973peněžitý dar 100,00
Doležal, Radek25.08.1973peněžitý dar 200,00
Doležel, Dušan02.04.1965peněžitý dar 100,00
Doležel, Lubomír09.10.1967peněžitý dar 500,00
Doležel, Petr27.06.1974peněžitý dar 100,00
Dolhanský, Vladimír04.05.1972peněžitý dar 100,00
Dolhý, Daniel01.10.1999peněžitý dar 100,00
Dolhý, Jaroslav31.10.1966peněžitý dar 333,00
Dolníček, Bohuslav16.05.1975peněžitý dar 500,00
Dologh, Michal30.06.1992peněžitý dar 100,00
Dombrowský, Evžen31.10.1945bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plocha)
Dominik Šimčák, Milan10.06.1961peněžitý dar 100,00
Domín, Richard19.12.1969peněžitý dar 100,00
Dosoudil, František12.04.1954peněžitý dar 1 000,00
Dostál, Daniel07.09.1978peněžitý dar 100,00
Dostál, František21.01.2002peněžitý dar 100,00
Dostál, Milan25.07.1992peněžitý dar 100,00
Dostálová, Marie12.11.1960peněžitý dar 100,00
Dostál, Petr26.12.1956peněžitý dar 100,00
Doubravský, Zdeněk05.02.1986peněžitý dar 100,00
Douda, Milan07.05.1973peněžitý dar 100,00
Doupovec, Radek28.10.2000peněžitý dar 100,00
Dovhomilja, Jiří14.04.1946peněžitý dar 900,00
Drábková, Jitka29.06.1984peněžitý dar 200,00
Dráb, Tomáš05.02.1989peněžitý dar 100,00
Dračka, Milan08.08.1973peněžitý dar 111,00
Drahokoupilová, Zdeňka11.03.1952peněžitý dar 200,00
Drahoš, Zdeněk08.02.1960peněžitý dar 600,00
Drahoš, Zdeněk08.02.1960peněžitý dar 1 000,00
Drahoš, Zdeněk08.02.1960peněžitý dar 1 000,00
Drahotský, Ondřej20.06.1989peněžitý dar 200,00
Drápal, Petr12.04.1970peněžitý dar 200,00
Drápela, Vladimír25.05.1977peněžitý dar 100,00
Drásal, Michal31.12.1983peněžitý dar 100,00
Draská, Eva13.03.1967peněžitý dar 100,00
Drašnar, Martin09.09.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (banner 2x1 m 1.8 - 3.10)
Drašnarová, Marcela25.06.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (banner 2x1 m 1.8 - 3.10)
Draxler, Václav01.01.1980peněžitý dar 200,00
Dražka, Miroslav08.08.1970peněžitý dar 300,00
Drbalová, Pavla20.06.1975peněžitý dar 100,00
Drbohlav, Matěj16.02.1992peněžitý dar 20 500,00
Drbohlav, Matěj16.02.1992peněžitý dar 45 000,00
Drbohlav, Matěj16.02.1992peněžitý dar 250 000,00
Drbohlav, Pavel07.07.1966peněžitý dar 100,00
Drboutová, Marcela08.03.1964peněžitý dar 1 000,00
Drda, Lubomír25.10.1961peněžitý dar 100,00
Drda, Lukáš20.06.1990peněžitý dar 100,00
Dreksler, Josef02.01.1957peněžitý dar 100,00
Drobek, Jaroslav03.06.1977peněžitý dar 100,00
Drottner, Lukáš23.10.1979peněžitý dar 100,00
Drozdová, Dagmar29.04.1969peněžitý dar 100,00
Drozen, František24.06.1975peněžitý dar 200,00
Drtil, Jan21.07.1972peněžitý dar 1 000,00
Duba, Bohuslav02.09.1968peněžitý dar 100,00
Dubišár, Josef19.03.1978peněžitý dar 216,00
Duda, Jan06.10.1961peněžitý dar 500,00
Duda, Jiří31.07.1979peněžitý dar 500,00
Duda, Radomír12.02.1976peněžitý dar 500,00
Dudková, Jitka10.03.1966peněžitý dar 999,00
Dudla, Martin14.10.1976peněžitý dar 100,00
Dudr, Pavel02.12.1949peněžitý dar 111,00
Dufka, Martin06.07.1973peněžitý dar 100,00
Ducháček, Aleš28.06.1976peněžitý dar 100,00
Ducháček, Aleš28.06.1976bezúplatné plnění 14 000,00 (reklamní plocha na plotě 15.8.-3.10.2020, Brněnská 1203/21))
Duchková, Jana11.10.1947peněžitý dar 100,00
Duchoň, David20.07.1985peněžitý dar 200,00
Duchoň, Jiří02.09.1975peněžitý dar 100,00
Dundáčková, Eva11.06.1964peněžitý dar 20 000,00
Dundáčková, Eva11.06.1964peněžitý dar 25 000,00
Dundáčková, Eva11.06.1964peněžitý dar 30 000,00
Dunda, Roman07.03.1968peněžitý dar 100,00
Dupač, Stanislav30.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Dupalová, Jarmila06.08.1928peněžitý dar 300,00
Ďupal, Petr02.09.1951peněžitý dar 100,00
Duruz, Eliška29.06.1956peněžitý dar 100,00
Dušek, Bohumil15.12.1975peněžitý dar 100,00
Dušek, Ctibor01.11.1952peněžitý dar 100,00
Dušek, Martin31.08.1974peněžitý dar 100,00
Dušek, Zdeněk16.01.1967peněžitý dar 100,00
Duzbábková, Miroslava07.08.1986peněžitý dar 500,00
Duží, René29.06.1973peněžitý dar 100,00
Duží, René29.06.1973peněžitý dar 100,00
Duží, René29.06.1973peněžitý dar 100,00
Duží, René29.06.1973peněžitý dar 100,00
Duží, René29.06.1973peněžitý dar 100,00
Duží, René29.06.1973peněžitý dar 100,00
DVEŘE OKNA U SVĚTA Třeboň s.r.o.26112663peněžitý dar 10 000,00
Dvorský, Josef06.01.1958peněžitý dar 100,00
Dvorský, Pavel16.06.1960peněžitý dar 1 000,00
Dvořáček, Jaroslav18.06.1989peněžitý dar 100,00
Dvořáček, Ondřej01.01.1986peněžitý dar 100,00
Dvořáčková, Dana20.08.1973peněžitý dar 400,00
Dvořák, Aleš28.02.1971peněžitý dar 10 000,00
Dvořák, Aleš28.02.1971peněžitý dar 10 000,00
Dvořák, Dušan01.02.1983peněžitý dar 100,00
Dvořák, Jakub01.03.1985peněžitý dar 150,00
Dvořák, Jan07.03.1978peněžitý dar 300,00
Dvořák, Jiří15.08.1956peněžitý dar 100,00
Dvořák, Josef30.10.1958peněžitý dar 100,00
Dvořák, Ludvík30.10.1956peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Marek23.06.1970bezúplatné plnění 10 000,00 (Tisk plakátů a reklamních předmětů)
Dvořák, Martin13.08.1974peněžitý dar 100,00
Dvořák, Martin21.04.1977peněžitý dar 100,00
Dvořák, Martin19.04.1948peněžitý dar 200,00
Dvořák, Milan17.05.1968peněžitý dar 200,00
Dvořák, Oldřich28.03.1982peněžitý dar 100,00
Dvořáková, Danuše12.12.1943peněžitý dar 100,00
Dvořáková, Jarmila16.02.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha, 8/2000-9/2020, U Balvanu 49)))
Dvořáková, Kateřina25.06.1983peněžitý dar 100,00
Dvořáková, Kateřina01.04.1979peněžitý dar 100,00
Dvořák, Tomáš17.12.1979peněžitý dar 100,00
Dvořák, Vladimír25.08.1961peněžitý dar 100,00
Dvořák, Vladimír26.12.1951peněžitý dar 10 000,00
Dvouletý, Michal15.10.1979peněžitý dar 30 000,00
Dychus, Jaroslav23.03.1944peněžitý dar 50 000,00
Dykast, Radek18.10.1994peněžitý dar 100,00
Dyntarová, Eva08.10.1973peněžitý dar 300,00
Dyntar, Tomáš25.06.1967peněžitý dar 300,00
Dytrych, Jaroslav06.12.1955peněžitý dar 100,00
Eberlová, Miroslava11.11.1949peněžitý dar 100,00
Eder, Michal04.01.1977peněžitý dar 100,00
Egrt, Petr26.08.1992peněžitý dar 100,00
Ehrenberger, Miroslav06.05.1986peněžitý dar 100,00
Eibl, Michal02.06.1976peněžitý dar 100,00
Eidelpes, Vít03.05.1977peněžitý dar 100,00
Eichler, Jiří28.06.1969peněžitý dar 100,00
Elanor a.s.15887219peněžitý dar 100 000,00
ELEKTRO PLUS CZ s.r.o.25426974bezúplatné plnění 2 000,00 (reklamní plocha od 8/2000 do 9/2020)
Eliáš, Pavel06.05.1975peněžitý dar 500,00
Eliáš, Pavel06.05.1975peněžitý dar 999,00
Eliáš, Robert08.07.1981peněžitý dar 100,00
Elíz, Vladimír31.10.1961peněžitý dar 1 000,00
Elledrová, Jitka23.04.1988peněžitý dar 234,00
Elznic, Karel11.12.1978peněžitý dar 500,00
Emavi s.r.o.25949289bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamí plocha na fasádě 12.8.-13.10.2020, Valdek 8))
Emavi s.r.o.25949289bezúplatné plnění 2 500,00 (reklamní plocha na plotě 15.8.-3.10.2020, Brněnská 1203/21))
Emr, Miroslav26.12.1975peněžitý dar 13 000,00
Endrle, Pavel07.05.1985peněžitý dar 100,00
Endrle, Pavel07.05.1985peněžitý dar 100,00
Endrle, Pavel07.05.1985peněžitý dar 100,00
Eninger, Václav23.06.1983peněžitý dar 100,00
ERA-STAR s.r.o.26161168bezúplatné plnění 3 000,00 (reklama na dodávkovém automobilu)
Erlebach, Jiří06.06.1969peněžitý dar 1 000,00
ESOMONT Pardubice s.r.o.47453532peněžitý dar 20 000,00
Eštván, František17.02.1953peněžitý dar 100,00
Eštván, František17.02.1953peněžitý dar 100,00
Faitová, Pavla01.02.1977peněžitý dar 200,00
Fajkusová, Blanka13.11.1962peněžitý dar 111,00
Fajmon, Ladislav07.08.1966peněžitý dar 500,00
Fajt, Michal12.04.1996peněžitý dar 100,00
Falta, Ondřej04.02.1998peněžitý dar 100,00
Faltýnková, Irena06.12.1983peněžitý dar 100,00
Farda, Pavel13.07.1974peněžitý dar 100,00
Farka, Jaroslav26.05.1947peněžitý dar 500,00
Farkas, Tibor04.01.1981peněžitý dar 500,00
Farkaš, Miloš23.08.1982peněžitý dar 100,00
Farka, Václav28.09.1948peněžitý dar 100,00
Fejková, Monika25.03.1971peněžitý dar 100,00
Fencl, Jan27.11.1972peněžitý dar 100,00
Fencl, Jiří28.10.1974peněžitý dar 200,00
Ferbas, Martin14.08.1970peněžitý dar 100,00
Ferda, Jan14.11.1978peněžitý dar 300,00
Ferik, Lukáš19.01.1980peněžitý dar 100,00
Fexa, Jindřich24.07.1959peněžitý dar 100,00
Fiala, František01.06.1976peněžitý dar 200,00
Fiala, Ladislav24.01.1954peněžitý dar 100,00
Fiala, Pavel12.03.1970peněžitý dar 100,00
Fiala, Petr31.08.1961peněžitý dar 200,00
Fiala, Richard07.05.1962peněžitý dar 100,00
Fiala, Roman18.10.1973peněžitý dar 400,00
Fiala, Rudolf15.11.1962peněžitý dar 500,00
Fiala, Vladimír10.01.1969peněžitý dar 100,00
Fiala, Vladimír10.01.1969peněžitý dar 200,00
Fialová, Alexandra24.12.1972peněžitý dar 200,00
Fialová, Alexandra24.12.1972peněžitý dar 200,00
Fialová, Alexandra24.12.1972peněžitý dar 200,00
Fialová, Alexandra24.12.1972peněžitý dar 200,00
Fialová, Alexandra24.12.1972peněžitý dar 200,00
Fialová, Alexandra24.12.1972peněžitý dar 200,00
Fialová, Alžběta09.05.1951peněžitý dar 100,00
Fialová, Jana09.09.1965peněžitý dar 100,00
Fialová, Jarmila23.09.1957peněžitý dar 500,00
Fialová, Jarmila23.09.1957peněžitý dar 1 000,00
Fialová, Michaela02.04.1987peněžitý dar 333,00
Fialová, Michaela02.04.1987peněžitý dar 1 000,00
Fialová, Renáta08.12.1970peněžitý dar 1 000,00
Ficbauerová, Lenka10.08.1976peněžitý dar 100,00
Fidrhel, Luděk06.07.1983peněžitý dar 100,00
Fiedler, Ondřej18.11.1988peněžitý dar 100,00
Fifka, Jiří31.03.1969peněžitý dar 500,00
Figera, Jindřich09.08.1975peněžitý dar 200,00
Fikar, Jaroslav06.09.1999peněžitý dar 100,00
Fikes, Martin24.06.1970peněžitý dar 950,00
Fikr, Bohuslav09.07.1951peněžitý dar 182,00
Fila, Petr29.03.1962peněžitý dar 100,00
Filip, Karel09.03.1952peněžitý dar 500,00
Filipová, Zuzana05.04.1990bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Filipovič, Jan06.01.1969peněžitý dar 200,00
Filipovič, Petr27.06.1978peněžitý dar 100,00
Filip, Patrik13.02.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Filip, Petr29.03.1978peněžitý dar 100,00
Filipská, Radka17.03.1979peněžitý dar 100,00
FINEP HOLDING, SE27927822peněžitý dar 200 000,00
Firla, Jan30.07.1948peněžitý dar 100,00
Fišer, Jaroslav10.08.1960peněžitý dar 120,00
Fišer, Jaroslav10.08.1960peněžitý dar 120,00
Fišer, Jaroslav10.08.1960peněžitý dar 120,00
Fišer, Jaroslav10.08.1960peněžitý dar 120,00
Fišer, Jaroslav10.08.1960peněžitý dar 120,00
Fišer, Jaroslav10.08.1960peněžitý dar 120,00
Fišer, Jaroslav10.08.1960peněžitý dar 120,00
Fišer, Jaroslav10.08.1960peněžitý dar 120,00
Fišer, Jaroslav10.08.1960peněžitý dar 120,00
Fišer, Jaroslav10.08.1960peněžitý dar 120,00
Fišer, Jiří19.10.1978peněžitý dar 100,00
Fišer, Miroslav05.03.1962peněžitý dar 3 059,00
Fišer, Pavel12.11.1951peněžitý dar 1 000,00
Fiurášek, Václav29.04.1972peněžitý dar 100,00
Flégr, Jaroslav21.04.1969bezúplatné plnění 600,00 (reklamní plocha 2 m2)
Flégr, Michal29.02.1972bezúplatné plnění 600,00 (reklamní plocha 2 m2)
Fleischhansová, Květuše28.05.1940peněžitý dar 200,00
Floriánová, Miloslava10.06.1974peněžitý dar 30 000,00
Floryk, David08.12.1968peněžitý dar 100,00
Foglar, Václav12.12.1940peněžitý dar 100 000,00
Foglar, Václav12.12.1940peněžitý dar 100 000,00
Fojtík, Lukáš13.05.1981peněžitý dar 100,00
Fojtíková, Tereza03.07.1996peněžitý dar 100,00
Folda, Jan02.12.1973peněžitý dar 100,00
Folk, Jan12.08.1954peněžitý dar 100,00
Foller, Jan04.12.1952peněžitý dar 100,00
Foller, Jan04.12.1952peněžitý dar 300,00
Foltin, David23.07.1970peněžitý dar 365,00
Formánek, Jindřich28.02.1964peněžitý dar 300,00
Formánek, Pavel05.09.1979peněžitý dar 100,00
Formánková, Radka20.04.1970peněžitý dar 1 000,00
Formánková, Radka20.04.1970peněžitý dar 10 000,00
Forman, Martin12.05.1980peněžitý dar 200,00
Forrest - design s.r.o.28573633peněžitý dar 50 000,00
Fortin, František16.08.1970peněžitý dar 100,00
Fořt, Petr04.12.1969peněžitý dar 100,00
Fošumová, Jarmila26.11.1966peněžitý dar 100,00
FOTO LACCER v.o.s.47782421bezúplatné plnění 11 600,00 (fotografování portrétů 40kandidátů do KV 2020)
Fotr, Karel09.05.1969peněžitý dar 100,00
Fraitová, Jana03.12.1994peněžitý dar 900,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Fráňa, Petr12.01.1965peněžitý dar 200,00
Franc, Aleš04.03.1975peněžitý dar 100,00
Francová, Ludmila30.08.1975peněžitý dar 300,00
Frankič, Jiří24.06.1978peněžitý dar 100,00
Frank, Petr15.06.1960peněžitý dar 200,00
Frano, Michal11.05.1952peněžitý dar 100 000,00
Franta, Vítezslav26.08.1998peněžitý dar 100,00
Frantl, Jan23.07.1962peněžitý dar 900,00
Franzová, Martina10.09.1959peněžitý dar 200,00
Franzová, Martina10.09.1959peněžitý dar 900,00
FRAPOLI, spol. s r.o.62305743peněžitý dar 50 000,00
FRAPOLI, spol. s r.o.62305743peněžitý dar 50 000,00
Fraško, Martin26.04.1970bezúplatné plnění 1 044,00 (PVC Banner)
Freimann, Pavel11.07.1974peněžitý dar 100,00
Frelová, Markéta15.03.1975peněžitý dar 300,00
Fridrich, Jiří13.10.1987peněžitý dar 100,00
Friebel, Michal22.02.1983peněžitý dar 100,00
Frko, Ondřej30.01.1993peněžitý dar 100,00
Frnka, Daniel21.11.1970peněžitý dar 100,00
Froldová, Vladimíra12.09.1973peněžitý dar 100,00
Frömer, Jaroslav10.12.1973peněžitý dar 100,00
Fryč, Antonín10.06.1953peněžitý dar 100 000,00
Fryč, Antonín10.06.1953peněžitý dar 210 000,00
Frýda, Jakub18.05.1992peněžitý dar 200,00
Fryda, Rostislav05.10.1980peněžitý dar 3 250,00
Fučík, Petr11.12.1946peněžitý dar 200,00
Fuchs, Jiří14.07.1949peněžitý dar 1 000,00
Fuchsová, Simona29.03.1963peněžitý dar 500,00
Fuka, Zdeněk02.10.1949peněžitý dar 100,00
Funda, Richard08.02.1971peněžitý dar 1 000,00
Funioková, Naděžda29.11.1970peněžitý dar 300,00
Fupšo, Dominik25.04.1987peněžitý dar 160,00
Furmánek, Václav15.01.1968peněžitý dar 100,00
Furmánková, Miroslava24.05.1968peněžitý dar 100,00
Fürstenzeller, Josef19.03.1958peněžitý dar 100,00
Futter, Rudolf27.11.1962peněžitý dar 100,00
Gabrhelík, Svatopluk19.12.1967peněžitý dar 100,00
Gabriel Bílek, Tomáš09.04.1983peněžitý dar 900,00
Gabris, Lubomír27.09.1953peněžitý dar 300,00
Gaier, Vladimír18.10.1956peněžitý dar 200,00
Gajdůšek, Miloslav23.05.1952peněžitý dar 100,00
Gallo, Martin01.06.1970peněžitý dar 100,00
Gál, Pavel23.12.1978peněžitý dar 200,00
Galuška, Jiří20.03.1988peněžitý dar 100,00
Ganovský, Petr28.09.1962peněžitý dar 200,00
Gaper, Martin28.04.1970peněžitý dar 100,00
Gardavská, Alžběta07.01.1966peněžitý dar 500,00
Gargoš, František17.05.1966peněžitý dar 200,00
Gaučová, Eva04.07.1961peněžitý dar 100,00
Gebauer, Jakub04.07.1981peněžitý dar 200,00
Gebauer, Michal17.01.1990peněžitý dar 100,00
Gebauerová, Hana08.01.1990peněžitý dar 100,00
GEM Dent, s.r.o.04057058peněžitý dar 100 000,00
GeoPrime Geodézie s.r.o.05364914peněžitý dar 20 000,00
Germanič, Petr31.08.1968peněžitý dar 100,00
Germanič, Petr31.08.1968peněžitý dar 100,00
Gerža, Michal11.05.1971peněžitý dar 300,00
Glabazňa, Tomáš18.08.1973peněžitý dar 1 000,00
Glos, Dalibor27.11.1975peněžitý dar 100,00
Gluckler, Daniel10.11.1979peněžitý dar 100,00
Göbel, Lukáš18.02.1980peněžitý dar 100,00
Göbl, Miroslav15.11.1974peněžitý dar 100,00
Golian, Miloš16.06.1958peněžitý dar 100,00
Golianová, Eva30.07.1958peněžitý dar 400,00
Góra, Pavel10.07.1972peněžitý dar 100,00
Górny, Jan29.08.1986peněžitý dar 3 000,00
Górny, Miroslav12.12.1963bezúplatné plnění 700,00 (2x reklamní plocha)
Goryczka, Jan20.11.1963bezúplatné plnění 350,00 (reklamní plocha)
Gráf, Břetislav07.01.1954peněžitý dar 100,00
Gráf, Břetislav07.01.1954peněžitý dar 300,00
Graffe, Tomáš17.01.1968peněžitý dar 100,00
Gregor, Michal18.12.1993peněžitý dar 100,00
Gregorová, Hana15.05.1953peněžitý dar 100,00
Gregorová, Hana15.05.1953peněžitý dar 200,00
Gregus, Radan13.11.1958peněžitý dar 1 000,00
Greguš, Peter21.11.1968peněžitý dar 500,00
Greguš, Peter21.11.1968peněžitý dar 900,00
Gremlica, Oldřich11.11.1974peněžitý dar 1 000,00
Gremlica, Oldřich11.11.1974bezúplatné plnění 3 631,00 (reklamní předměty vyrobapro.cz PVC bannery)
Grill, Zdeněk27.10.1986peněžitý dar 100,00
Grim, Ivo09.11.1954peněžitý dar 100,00
Grimm, Jiří19.05.1960peněžitý dar 100,00
Grimml, David22.02.1974peněžitý dar 100,00
Grimm, Lukáš13.08.1981peněžitý dar 500,00
Gröschell, Roland13.10.1950peněžitý dar 100,00
Groschl, Zdena13.06.1954peněžitý dar 100,00
Grospietsch, Martin22.12.1968peněžitý dar 200,00
Gross, Pavel18.11.1969peněžitý dar 100,00
Grúber, Aleš02.09.1977peněžitý dar 100,00
Gruberová, Monika01.05.1966peněžitý dar 100,00
Gruber, Petr20.11.1969peněžitý dar 100,00
Grundza, Josef12.09.1962peněžitý dar 100,00
Gumulák, Matěj07.05.1982peněžitý dar 100,00
Günther, Michal15.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Günther, Miroslav24.12.1992peněžitý dar 100,00
Guryča, Petr26.11.1950peněžitý dar 500,00
Guttenberg, František20.07.1953peněžitý dar 999,00
Habarta, Lubomír23.09.1953peněžitý dar 100,00
Habrdle, Jan23.08.1984peněžitý dar 200,00
Hábrová, Martina15.07.1975peněžitý dar 400,00
Hädler Stirská, Zuzana26.10.1954peněžitý dar 200,00
Hadrava, Roman01.04.1967peněžitý dar 100,00
Haisová, Darja08.07.1958peněžitý dar 100,00
Hait, Pavel31.05.1946peněžitý dar 100,00
Hajdina, Karel30.01.1967peněžitý dar 100,00
Hajdina, Karel30.01.1967peněžitý dar 100,00
Hajdina, Karel30.01.1967peněžitý dar 100,00
Hajdina, Karel30.01.1967peněžitý dar 100,00
Hajdina, Karel30.01.1967peněžitý dar 100,00
Hajdina, Karel30.01.1967peněžitý dar 100,00
Hajdina, Karel30.01.1967peněžitý dar 100,00
Hajdina, Karel30.01.1967peněžitý dar 100,00
Hajdina, Karel30.01.1967peněžitý dar 100,00
Hajdina, Karel30.01.1967peněžitý dar 100,00
Hajdina, Karel30.01.1967peněžitý dar 100,00
Hájek, David21.07.1979peněžitý dar 15 000,00
Hájek, David21.07.1979bezúplatné plnění 700,00 (2x reklamní plocha)
Hájek, Jiří26.03.1952peněžitý dar 999,00
Hájek, Martin08.02.1963peněžitý dar 200,00
Hájek, Tomáš27.09.1972peněžitý dar 200,00
Hájková, Alena07.04.1980peněžitý dar 100,00
Hájková, Miroslava01.09.1954peněžitý dar 100,00
Hájková, Monika06.03.1967peněžitý dar 100,00
Hajník, Filip31.12.1972peněžitý dar 200,00
Hakl, Petr29.07.1979peněžitý dar 100,00
Hála, Martin27.02.1971peněžitý dar 100,00
Hála, Martin30.10.1958peněžitý dar 500,00
Halamík, Lubomír22.04.1962peněžitý dar 500,00
Hála, Radek19.01.1971peněžitý dar 500,00
Haleš, Milan26.08.1993peněžitý dar 100,00
Halík, Jiří05.02.1952peněžitý dar 100,00
Halík, Petr20.11.1964peněžitý dar 100,00
Halinár, Martin04.12.1986peněžitý dar 100,00
Halíř, Karel01.11.1949peněžitý dar 200,00
Haluška, Peter01.05.1972peněžitý dar 500,00
Haluza, Miroslav12.07.1986peněžitý dar 100,00
Hamáček, Vojtěch21.07.1978peněžitý dar 100,00
Hamerský, Jiří14.06.1978peněžitý dar 100,00
Hamet, Tomáš05.03.1968peněžitý dar 100,00
Hamet, Tomáš05.03.1968peněžitý dar 100,00
Hamoud, Moaz31.03.1993peněžitý dar 100,00
Hanáčík, Jan13.03.1989peněžitý dar 100,00
Hanák, Libor31.03.1985peněžitý dar 999,00
Hanák, Libor31.03.1985peněžitý dar 999,00
Hanák, Marcel26.10.1973peněžitý dar 100,00
Hanák, Milan07.08.1982peněžitý dar 100,00
Hanáková, Václava18.05.1956peněžitý dar 100,00
Hancvencl, Rudolf20.01.1979bezúplatné plnění 3 000,00 (divadelní představení na Rodinném dnu Trikolóry)
Hančová, Marcela28.01.1952peněžitý dar 1 000,00
Handšuh, Lukáš10.04.1977peněžitý dar 100,00
Handšuh, Miroslav11.12.1951peněžitý dar 200,00
Hanek, Petr16.08.1980peněžitý dar 200,00
Hanke, Roman16.01.1967peněžitý dar 100,00
Hankovec, Tomáš17.02.1990peněžitý dar 100,00
Hanuljaková, Teraza19.11.1990peněžitý dar 100,00
Hanus, Dalibor09.08.1974peněžitý dar 100,00
Hanuš Schwabová, Lucie22.06.1978peněžitý dar 500,00
Hanuš, Viliam30.04.1949peněžitý dar 999,00
Hanuš, Viliam30.04.1949peněžitý dar 999,00
Hanzal, Jaroslav27.04.1957peněžitý dar 100,00
Hanzel, Stanislav31.05.1967peněžitý dar 200,00
Hanzlík, Milan03.03.1975peněžitý dar 100,00
Hanzlíková, Katarína20.07.1972peněžitý dar 300,00
Hanzl, Jiří30.07.1964peněžitý dar 1 000,00
Harazim, Radomil03.11.1957peněžitý dar 300,00
Harazin, Luboš21.12.1968peněžitý dar 100,00
Hartl, Zdeněk02.12.1964peněžitý dar 200,00
Harwotová, Marie28.11.1949bezúplatné plnění 6 000,00 (reklamní plocha 6 m2)
Harwot, Štěpán11.09.1949peněžitý dar 10 000,00
Harwot, Štěpán11.09.1949bezúplatné plnění 6 000,00 (reklamní plocha 6 m2)
Háse, Pavel29.04.1966peněžitý dar 200,00
Haskei, Petr25.01.1976peněžitý dar 200,00
Haslinger, Daniel10.08.1961peněžitý dar 30 000,00
HASTEX & HASPR s.r.o.45535442peněžitý dar 30 000,00
Hašek, Daniel22.09.2000peněžitý dar 100,00
Hašek, Štěpán13.07.1955peněžitý dar 500,00
Haška, Jan17.07.1984peněžitý dar 300,00
Haška, Jan17.07.1984peněžitý dar 500,00
Határ, Martin21.11.1981peněžitý dar 20 000,00
Hatašová, Václava31.08.1948peněžitý dar 300,00
Havala, Stefan29.05.1980peněžitý dar 100,00
Havelka Baronová, Helena29.09.1975bezúplatné plnění 3 750,00 (furtovnik.cz titulní strana - 3x banner při otevření jakékoli rubriky)
Havelka, Martin04.04.1976peněžitý dar 300,00
Havelka, Miloslav21.12.1967peněžitý dar 2 000,00
Havlánová, Jitka23.08.1970peněžitý dar 100,00
Havlíček, Bohumil04.11.1962peněžitý dar 500,00
Havlíček, Pavel12.07.1962peněžitý dar 2 000,00
Havlíček, Roman09.01.1966peněžitý dar 100,00
Havlíček, Václav13.11.1974peněžitý dar 100,00
Havlíček, Zdeněk29.09.1970peněžitý dar 100,00
Havlíčková, Simona14.02.1967peněžitý dar 100,00
Havlík, Milan15.10.1970peněžitý dar 100,00
Havlík, Milan15.10.1970peněžitý dar 500,00
Havlík, Miroslav26.08.1966peněžitý dar 100,00
Havlová, Lenka04.10.1964peněžitý dar 100,00
Havránek, Jiří03.03.1981peněžitý dar 158,00
Havrda, Jaroslav07.12.1963peněžitý dar 647,87
Havrlant, Tomáš11.08.1962peněžitý dar 567,00
Hawot, Štěpán11.09.1949peněžitý dar 900,00
Hawranek, Pavel01.11.1965peněžitý dar 100,00
Heger, Martin02.11.1983peněžitý dar 100,00
Heide, Miloš16.04.1984peněžitý dar 100,00
Heinrich, Albert29.05.1964peněžitý dar 500,00
Heinz, Josef03.07.1961peněžitý dar 100,00
Heislerová, Zuzana02.04.1982peněžitý dar 100,00
Heissler, Andrea21.09.1979peněžitý dar 100,00
Heissler, Andrea21.09.1979peněžitý dar 900,00
Heissler, Herbert15.10.1974peněžitý dar 100,00
Heissler, Herbert15.10.1974peněžitý dar 900,00
Hejátko, Václav17.10.1976peněžitý dar 100,00
Hejl, Ondřej28.06.1987peněžitý dar 100,00
Hejl, Ondřej28.06.1987peněžitý dar 500,00
Hejlová Hollarová, Martina20.05.1985peněžitý dar 100,00
Hejna, Matěj04.01.1991peněžitý dar 100,00
Hejtmánek, Vladimír23.07.1952peněžitý dar 100,00
Hejtmánek, Vladimír31.03.1982peněžitý dar 100,00
Heller, Václav02.03.1947peněžitý dar 400,00
Hemelíková, Ivana25.11.1971peněžitý dar 100,00
Hendrich, Pavel19.08.1971peněžitý dar 100,00
Hendrich, Vladimír10.05.1956peněžitý dar 100,00
Hendrych, Jaromír11.01.1963peněžitý dar 1 000,00
Hendrych, Martin19.01.1981peněžitý dar 100,00
Herák, Kamil08.04.1972peněžitý dar 100,00
Herbrych, Pavel06.08.1966peněžitý dar 100,00
Herbst, Róbert17.05.1968peněžitý dar 100,00
Hercík, Roman08.07.1979peněžitý dar 100,00
Herclík, David11.01.1977peněžitý dar 508,66
Herman, Boris14.06.1964peněžitý dar 500,00
Herman, Jaroslav22.02.1971peněžitý dar 200,00
Hermannová, Bohumila11.10.1955peněžitý dar 100,00
Herman, Pavel21.02.1956peněžitý dar 100,00
Herych, Michal20.03.1964peněžitý dar 1 000,00
Herzig, Petr05.07.1970peněžitý dar 200,00
Heřmánek, Roman09.07.1958peněžitý dar 100,00
Heřman, Petr01.04.1965peněžitý dar 100,00
Hibsch, David21.12.1970peněžitý dar 200,00
Hille, Anna25.03.1967peněžitý dar 100,00
Hilský, Bert01.07.1992peněžitý dar 100,00
Hilský, Jiří21.10.1956peněžitý dar 100,00
Himmerová, Jana08.07.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Hinterbuchner, Eugen10.02.1949peněžitý dar 400,00
Hirka, Vlastimil05.11.1973peněžitý dar 300,00
Hirsch, Pavel29.03.1969peněžitý dar 500,00
Hladeček, Ivan15.04.1964peněžitý dar 200,00
Hladík, Petr25.02.1974peněžitý dar 100,00
Hladký, Petr10.06.1957peněžitý dar 100,00
Hladný, Marek23.11.1967peněžitý dar 200,00
Hlaváček, Radek25.07.1988peněžitý dar 100,00
Hlaváček, Vilém10.06.1973peněžitý dar 10 000,00
Hlaváčková, Pavlína30.05.1966peněžitý dar 200,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlaváč, Petr17.03.1965peněžitý dar 400,00
Hlinka, Luděk03.12.1976peněžitý dar 100,00
Hlobil, Lukáš21.10.1976peněžitý dar 100,00
Hlobil, Petr18.03.1974peněžitý dar 100,00
Hloušek, Jiří19.03.1958peněžitý dar 100,00
Hloušková, Ivana16.10.1959peněžitý dar 100,00
Hluštík, Zdeněk08.08.1979peněžitý dar 100,00
Hnídek, Lukáš27.07.1994peněžitý dar 100,00
Hnídek, Miroslav31.05.1990bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha)
Hnízdil, Otakar07.01.1961peněžitý dar 100,00
Hnízdil, Otakar07.01.1961peněžitý dar 100,00
Hnízdil, Otakar07.01.1961peněžitý dar 100,00
Hodačová, Romana29.12.1967peněžitý dar 100,00
Hodan, Lukáš05.10.1988peněžitý dar 100,00
Hodeček, Jiří24.02.1976peněžitý dar 100,00
Hodík, Stanislav14.07.1965peněžitý dar 200,00
Hodina, Aleš29.11.1972peněžitý dar 100,00
Hodina, Stanislav04.08.1971peněžitý dar 300,00
Hodonský, Patrik10.06.1973peněžitý dar 300,00
Höferová, Marcela06.05.1965peněžitý dar 500,00
Hoffmann, Radek21.08.1968peněžitý dar 15 000,00
Hoffmann, Radek21.08.1968peněžitý dar 50 000,00
Hoffmann, Radek21.08.1968bezúplatné plnění 1 500,00 (reklamní plocha včetně reklamního banneru Lipno 116, 438 01 Žatec)
Hofman, Jan25.02.1966peněžitý dar 500,00
Hofman, Miroslav19.03.1961peněžitý dar 100,00
Hochman, Ladislav02.06.1951peněžitý dar 999,00
Hochman, Ladislav02.06.1951peněžitý dar 2 500,00
Holá, Natálie22.01.2000peněžitý dar 100,00
Holba, Jiří25.09.1952peněžitý dar 1 000,00
Holbojová, Martina26.08.1975peněžitý dar 200,00
Holcr,s.r.o.05732875peněžitý dar 10 000,00
Holec, David28.11.1975bezúplatné plnění 5 000,00 (reklamní magnety)
Holec, Jan21.01.1967peněžitý dar 30 000,00
Holeček, Ladislav30.04.1955peněžitý dar 1 500,00
Holeček, Ladislav30.04.1955bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Miroslav14.08.1970peněžitý dar 50,00
Holeček, Petr30.05.1953peněžitý dar 10 000,00
Holečková, Miroslava20.08.1954peněžitý dar 100,00
Holek, Pavel18.06.1966peněžitý dar 100,00
Holibka, Kristián10.10.1995peněžitý dar 10 000,00
Holibka, Kristián10.10.1995peněžitý dar 10 000,00
Holibka, Vladimír22.04.1966bezúplatné plnění 27 000,00 (reklamní plachta 07/2020-12/2020, Kyselovská 293/102)
Holič, Martin19.11.1968peněžitý dar 500,00
Holiš, Alois31.07.1967peněžitý dar 100,00
Holota, Roman11.02.1966peněžitý dar 100,00
Holoubek, Jiří23.01.1985peněžitý dar 4 000,00
Holub, Alexandr26.09.1968peněžitý dar 100,00
Holubík, Michal20.08.1975peněžitý dar 100,00
Holubík, Michal20.08.1975peněžitý dar 1 000,00
Holub, Martin31.08.1970peněžitý dar 100,00
Holub, Martin15.02.1971peněžitý dar 200,00
Holub, Martin15.02.1971peněžitý dar 200,00
Holub, Martin15.02.1971peněžitý dar 200,00
Holub, Martin15.02.1971peněžitý dar 200,00
Holub, Martin15.02.1971peněžitý dar 200,00
Holub, Martin15.02.1971peněžitý dar 200,00
Holub, Martin15.02.1971peněžitý dar 200,00
Holub, Martin15.02.1971peněžitý dar 200,00
Holub, Martin15.02.1971peněžitý dar 200,00
Holub, Martin15.02.1971peněžitý dar 200,00
Holub, Petr09.08.1974peněžitý dar 100,00
Holub, Vít09.12.1977peněžitý dar 100,00
Holuša, Martin10.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Holuša, Michael08.09.1986peněžitý dar 200,00
Holý, Josef22.04.1963peněžitý dar 200,00
Holý, Milan08.05.1983peněžitý dar 9 356,00
Holý, Oldřich30.12.1966peněžitý dar 100,00
Holý, Petr01.05.1976peněžitý dar 100,00
Homolka, František25.03.1968peněžitý dar 500,00
Homolka, Petr07.10.1976peněžitý dar 100,00
Horáček, Jan22.11.1977peněžitý dar 100,00
Horáček, Jan01.04.1980peněžitý dar 500,00
Horáček, Ladislav04.03.1964peněžitý dar 100,00
Horáček, Luboš21.10.1961peněžitý dar 1 000,00
Horáček, Martin26.06.1982peněžitý dar 150,00
Horáček, Petr19.02.1968peněžitý dar 999,00
Horáček, Radek30.03.1977peněžitý dar 200,00
Horáček, Tomáš05.09.1975peněžitý dar 1 000,00
Horák, Antonín18.12.1962peněžitý dar 200,00
Horák, Antonín13.04.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Horák, Bedřich11.08.1979peněžitý dar 1 000,00
Horák, Bedřich11.08.1979peněžitý dar 3 500,00
Horák, David22.08.1985peněžitý dar 100,00
Horák, Libor27.01.1971peněžitý dar 100,00
Horák, Pavel01.02.1971bezúplatné plnění 22 500,00 (tisk reklamních letáků A4, 15 tis. ks)
Horák, Roman02.07.1972peněžitý dar 100,00
Horák, Stanislav25.03.1947peněžitý dar 1 000,00
Horák, Tomáš30.08.1967peněžitý dar 300,00
Horník, Zdeněk21.11.1967peněžitý dar 83,00
Horník, Zdeněk21.11.1967peněžitý dar 83,00
Horník, Zdeněk21.11.1967peněžitý dar 83,00
Horník, Zdeněk21.11.1967peněžitý dar 83,00
Horník, Zdeněk21.11.1967peněžitý dar 83,00
Horová, Milada08.02.1958peněžitý dar 100,00
Horváth, Štefan09.09.1958peněžitý dar 100,00
Hořák, Petr17.03.1976peněžitý dar 100,00
Hořejší, Aleš11.05.1981peněžitý dar 100,00
Höschl, Michal08.06.1983peněžitý dar 300,00
Hossingerová, Simona01.05.1964peněžitý dar 100,00
Hoško, Aleš25.08.1977peněžitý dar 200,00
Hošťálek, Miroslav12.03.1943peněžitý dar 100,00
Hošťálková, Tatiana25.10.1951peněžitý dar 300,00
Hošťálková, Tatiana25.10.1951peněžitý dar 300,00
Hošťálková, Tatiana25.10.1951peněžitý dar 300,00
Hošťálková, Tatiana25.10.1951peněžitý dar 300,00
Hošťálková, Tatiana25.10.1951peněžitý dar 300,00
Hošťálková, Tatiana25.10.1951peněžitý dar 300,00
Hošťálková, Tatiana25.10.1951peněžitý dar 300,00
Hošťálková, Tatiana25.10.1951peněžitý dar 300,00
Hošťálková, Tatiana25.10.1951peněžitý dar 300,00
Hošťálková, Tatiana25.10.1951peněžitý dar 300,00
Hošťálková, Tatiana25.10.1951peněžitý dar 300,00
Hošťálková, Tatiana25.10.1951peněžitý dar 300,00
Hótová, Renáta19.03.1965peněžitý dar 100,00
Houdek, Aleš04.03.1968peněžitý dar 500,00
Houdek, Petr30.03.1953peněžitý dar 100,00
Houfek, Petr26.04.1971peněžitý dar 1 000,00
Houska, Jan29.01.1966peněžitý dar 500,00
Houštecká, Václava16.02.1976peněžitý dar 100,00
Hout, Tomáš26.10.1974peněžitý dar 500,00
Hovorka, Bedřich10.11.1984peněžitý dar 100,00
Hovorka, Marek15.06.1991peněžitý dar 100,00
Hovorka, Petr19.05.1967peněžitý dar 100,00
Hovorková Javorková, Ladislava28.11.1973peněžitý dar 300,00
Hoznauer, Luděk24.06.1959peněžitý dar 100,00
Hrabák, Tomáš09.10.1977peněžitý dar 500,00
Hrabal, Jakub20.11.1975peněžitý dar 200,00
Hrabalová, Hana12.08.1972peněžitý dar 1 000,00
Hrabčík, Michal07.08.1965peněžitý dar 500,00
Hrabě, Boris03.02.1961peněžitý dar 100,00
Hrabina, Pavel18.02.1959peněžitý dar 100,00
Hrabovská, Ivana25.02.1975peněžitý dar 1 000,00
Hradecký, Jan13.01.1954peněžitý dar 100,00
Hradecký, Karel20.04.1944bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plocha 22.9.-10.10.2020)
Hradecký, Karel20.04.1944bezúplatné plnění 3 000,00 (poskytnutí svého pozemku v Postřelné 120 na Sportovní den 22-8-2020)
Hradil, Tomáš18.01.1972peněžitý dar 100,00
Hradil, Tomáš18.01.1972peněžitý dar 300,00
Hrách, Vladimír30.05.1962peněžitý dar 100,00
Hranáč, Jan22.04.1985peněžitý dar 999,00
Hrazdíra, Jakub17.10.2002peněžitý dar 123,00
Hrbáček, Jiří06.03.1963peněžitý dar 100,00
Hrbek, Milan04.12.1974peněžitý dar 100,00
Hrčák, Lubomír04.05.1974peněžitý dar 300,00
Hrdina, Robert04.01.1971peněžitý dar 950,00
Hrdlička, Vítězslav30.04.1949peněžitý dar 100,00
Hroch, Jiří01.11.1940peněžitý dar 100,00
Hromada, Luděk14.04.1971peněžitý dar 100,00
Hron, Filip26.08.1986peněžitý dar 100,00
Hroník, Dan20.02.1987peněžitý dar 200,00
Hroník, Dan20.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Hrubeš, Jaroslav04.05.1962peněžitý dar 100,00
Hrubešová, Yvona22.05.1968peněžitý dar 100,00
Hrubý, Aleš04.04.1969peněžitý dar 10 000,00
Hrubý, Pavel02.04.1966peněžitý dar 100,00
Hrubý, Robert16.04.1969peněžitý dar 100,00
Hruška, František14.03.1958peněžitý dar 300,00
Hruška, František14.03.1958peněžitý dar 1 000,00
Hruška, Michal27.04.1945peněžitý dar 300,00
Hruška, Miroslav04.04.1969peněžitý dar 200,00
Hruška, Pavel28.03.1952peněžitý dar 500,00
Hruška, Pavel28.03.1952peněžitý dar 10 500,00
Hruška, Vladimír08.03.1965peněžitý dar 100,00
Hrušková, Blanka08.11.1972peněžitý dar 100,00
Hrušková, Kamila08.12.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Hřebíček, Jan10.06.1988peněžitý dar 100,00
Hříbek, Josef08.10.1974peněžitý dar 100,00
Hřivnáč, Libor12.11.1959peněžitý dar 15 000,00
Hřivnáč, Libor12.11.1959peněžitý dar 50 000,00
Hřivnáč, Libor12.11.1959bezúplatné plnění 3 200,00 (reklamní plochy malé 16 ks (á 200,- Kč))
Hřivnáč, Libor12.11.1959bezúplatné plnění 4 050,00 (450 ks koláčů (á 9,- Kč))
Hřivnáč, Libor12.11.1959bezúplatné plnění 5 000,00 (hudební produkce na volební kampani)
Hřivnáč, Libor12.11.1959bezúplatné plnění 11 500,00 (reklamní plocha mobilní wv transporter)
Hřivnáč, Libor12.11.1959bezúplatné plnění 12 000,00 (reklamní plochy 16 ks bannery (á 700,- Kč))
Hřivnáč, Libor12.11.1959bezúplatné plnění 24 610,00 (roznos volebních letáků (á 1,15 Kč/1ks))
Hubený, Josef28.12.1951peněžitý dar 100,00
Hubička, Libor16.02.1984peněžitý dar 100,00
Hubková, Iva05.03.1971peněžitý dar 100,00
Hučko, Ralph16.02.1964peněžitý dar 100,00
Hudcová, Dagmar16.07.1965peněžitý dar 400,00
Hudcová, Dagmar16.07.1965peněžitý dar 500,00
Hudcová, Lenka06.03.1967peněžitý dar 200,00
Hudcová, Zdenka22.12.1985peněžitý dar 500,00
Hudček, Milan24.07.1969peněžitý dar 100,00
Hudec, Jindřich16.08.1978peněžitý dar 200,00
Hudec, Pavel05.09.1949peněžitý dar 100,00
Hudec, Radek24.07.1985peněžitý dar 200,00
Hudec, Radek24.07.1985peněžitý dar 250,00
Hudec, Tomáš04.02.1972peněžitý dar 500,00
Hudec, Vladimír17.08.1952peněžitý dar 200,00
Hudeček, Pavel17.04.1979peněžitý dar 100,00
Hudek, František01.07.1974peněžitý dar 100,00
Hudlík, Antonín14.08.1948peněžitý dar 20 000,00
Hudzieczek, Zbyněk31.03.1984peněžitý dar 123,45
Hůla, Jan23.09.1944peněžitý dar 100,00
Humlíček, Zbyněk17.11.1965peněžitý dar 10 000,00
Humlíček, Zbyněk17.11.1965peněžitý dar 15 000,00
Hummel, Martin17.09.1963peněžitý dar 100,00
Huňáček, Petr16.01.1980peněžitý dar 100,00
Huněk, Martin03.03.1961peněžitý dar 1 000,00
Hunter, Lucas07.11.1982peněžitý dar 200,00
Hurda, Roman11.03.1970peněžitý dar 100,00
Hurdes, Petr31.03.1975peněžitý dar 100,00
Hůrka, Bohumil07.05.1960peněžitý dar 300,00
Hůrka, Ludvík23.11.1960peněžitý dar 200,00
Hůrka, Ludvík23.11.1960peněžitý dar 5 000,00
Husák, Ondřej08.04.1978peněžitý dar 300,00
Husáková, Šárka09.07.1977bezúplatné plnění 15 000,00 (kapela, konzert na veřejném prostranství Varnsdorf))
Husák, Pavel08.08.1951peněžitý dar 100,00
Husarik, Pavel15.01.1950peněžitý dar 500,00
Husár, Stanislav29.11.1984peněžitý dar 100,00
Huser, Ivan11.07.1956peněžitý dar 500,00
Huser, Ivan11.07.1956peněžitý dar 500,00
Huser, Ivan11.07.1956peněžitý dar 500,00
Huser, Ivan11.07.1956peněžitý dar 500,00
Huser, Ivan11.07.1956peněžitý dar 500,00
Huser, Ivan11.07.1956peněžitý dar 500,00
Hušák, Jiří15.01.1975peněžitý dar 200,00
Hušek, Jiří21.10.1959peněžitý dar 500,00
Hüttner, Werner20.03.1971peněžitý dar 20 000,00
Hvolková, Elena23.04.1984peněžitý dar 10 000,00
Hykyšová, Marie24.04.1955peněžitý dar 100,00
Hykyšová, Marie24.04.1955peněžitý dar 1 000,00
Hykyš, Stanislav09.12.1977peněžitý dar 20,00
Hykyš, Stanislav09.12.1977peněžitý dar 1 000,00
Hykyš, Stanislav09.12.1977peněžitý dar 3 000,00
Hykyš, Stanislav09.12.1977peněžitý dar 7 000,00
Hykyš, Stanislav09.12.1977peněžitý dar 19 980,00
Hykyš, Stanislav09.12.1977bezúplatné plnění 2 380,00 (banner na plotě bydliště)
Hyliš, Jan24.07.1987peněžitý dar 100,00
Hyťhová, Tereza23.02.1995peněžitý dar 100,00
Hyťhová, Tereza23.02.1995peněžitý dar 100 000,00
Chaloupková, Lada28.08.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (banner 2x1 m 1.8 - 3.10)
Chalupa, Jiří22.11.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Chalupný, Petr18.02.1981peněžitý dar 100,00
Chamrád, Aleš28.04.1969peněžitý dar 100,00
Charous, Hynek18.06.1970peněžitý dar 100,00
Charous, Hynek18.06.1970peněžitý dar 500,00
Charouz, Pavel14.07.1961peněžitý dar 900,00
Charvát, Vladislav09.04.1980peněžitý dar 200,00
Charvát, Zdeněk26.02.1984peněžitý dar 100,00
Chládek, Jiří28.09.1958peněžitý dar 100,00
Chládek, Lubomír05.05.1943peněžitý dar 200,00
Chládek, Lubomír05.05.1943peněžitý dar 300,00
Chleboun, Tomáš28.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Chlouma, Radek02.06.1969peněžitý dar 100,00
Chlum, Miloslav18.06.1979peněžitý dar 100,00
Chmela, Dušan12.03.1991peněžitý dar 1 000,00
Chmela, Dušan12.03.1991peněžitý dar 1 000,00
Chmelařová, Hana30.12.1961peněžitý dar 200,00
Chmelařová, Lenka01.08.1958peněžitý dar 100,00
Chmel, Elmar27.12.1968peněžitý dar 100,00
Chmelíček, Jakub21.07.1995peněžitý dar 100,00
Chmelová, Klára19.03.1992peněžitý dar 1 000,00
Chmelová, Klára19.03.1992peněžitý dar 1 000,00
Choděra, Oldřich17.12.1948peněžitý dar 1 000,00
Choděra, Oldřich17.12.1948peněžitý dar 3 000,00
Cholasta, Luděk16.12.1951peněžitý dar 500,00
Choulík, Vladislav07.07.1958peněžitý dar 100,00
Chovanec, Karel19.03.1944peněžitý dar 3 000,00
Chramosta, Jan17.05.1961peněžitý dar 1 000,00
Chrápek, Petr25.11.1957peněžitý dar 300,00
Chrena, Richard29.08.1969peněžitý dar 100,00
Chromková, Helena09.07.1986peněžitý dar 100,00
Chrudina, Dalibor30.06.1967peněžitý dar 1 041,00
Chrudinová, Milena17.07.1964peněžitý dar 100,00
Chuda, David06.09.1992bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha 8/9/2020 - 3/10/2020, (Na odpoledni 17 Přerov))
Chudík, Roman03.05.1968peněžitý dar 250,00
Chudobová, Daniela07.06.1970peněžitý dar 500,00
Chudý, Petr29.12.1977peněžitý dar 1 000,00
Chval, Jiří09.12.1982peněžitý dar 500,00
Chvíla, Josef07.07.1960peněžitý dar 990,00
Chyský, Jan29.10.1977peněžitý dar 100,00
Chytil, Martin03.01.1971peněžitý dar 100,00
ICOM transport a.s.46346040bezúplatné plnění 310 600,00 (reklamní plochy na autobusech (01.08.-30.09.2020))
Ihm, Markéta14.04.1979peněžitý dar 100,00
Ilkoová, Václava08.03.1974peněžitý dar 100,00
Ilko, Petr21.08.1965peněžitý dar 300,00
IMMOBILIARE CV s.r.o.46709240peněžitý dar 25 000,00
Indrák, Pavel12.03.1991peněžitý dar 100,00
Ingrová, Romana10.10.1985peněžitý dar 100,00
Ipex, Dagmar10.08.1962bezúplatné plnění 350,00 (reklamní plocha)
Irrlacherová, Radmila01.06.1971peněžitý dar 200,00
Ištvánek, Adam14.11.1986peněžitý dar 100,00
Ivančo, Ivan02.03.1968peněžitý dar 100,00
IZOL - BAU s.r.o.27225755peněžitý dar 5 000,00
Jadrný, Petr28.02.1975peněžitý dar 100,00
Jadwiszczok, Vladislav11.11.1957peněžitý dar 100,00
Jäger, Pavel01.04.1975peněžitý dar 100,00
Jahoda, David04.08.1977peněžitý dar 500,00
Jakeš, Adam28.11.1974peněžitý dar 999,00
Jakeš, Jiří01.06.1970peněžitý dar 250,00
Jakeš, Jiří06.06.1954peněžitý dar 500,00
Jakeš, Petr01.10.1960peněžitý dar 50 000,00
Jakubec, Martin04.03.2001peněžitý dar 100,00
Jambor, Lubislav04.10.1947peněžitý dar 1 000,00
Jan Fiala, Ing.22.08.1970peněžitý dar 100,00
Jan Šnek, Miloslav25.12.1945peněžitý dar 300,00
Janáček, Lukáš11.03.1994peněžitý dar 100,00
Janáčková, Liana17.12.1953peněžitý dar 200,00
Janák, Pavel20.08.1973bezúplatné plnění 600,00 (reklamní plocha 2 m2)
Janás, Jiří23.04.1962peněžitý dar 100,00
Janás, Vítězslav03.03.1989peněžitý dar 200,00
Janás, Vítězslav03.03.1989peněžitý dar 200,00
Janata, Martin28.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Janata, Martin28.10.1986peněžitý dar 5 000,00
Janata, Petr30.11.1988peněžitý dar 100,00
Janatka, Marek08.09.2001peněžitý dar 100,00
Jančo, Martin10.08.1991peněžitý dar 100,00
Janda, Karel23.05.1980peněžitý dar 500,00
Jandák, Matěj21.08.1991peněžitý dar 100,00
Janda, Miloslav16.04.1975peněžitý dar 100,00
Janda, Petr07.10.1970peněžitý dar 100,00
Janda, Tomáš28.11.1979peněžitý dar 500,00
Janda, Václav15.12.1965peněžitý dar 200,00
Janderka, Erich20.12.1949peněžitý dar 50 000,00
Jandl, Jan07.09.1968peněžitý dar 100,00
Jandl, Jaromír21.04.1972peněžitý dar 100,00
Jandl, Petr28.07.1976peněžitý dar 100,00
Janeček, Jiří29.12.1973peněžitý dar 100,00
Janeček, Martin31.07.1972peněžitý dar 100,00
Janeček, Miloš30.11.1950peněžitý dar 100,00
Janeček, Miloš30.11.1950peněžitý dar 100,00
Janečka, Aleš10.09.1969peněžitý dar 100,00
Janíček, Jan08.04.1964peněžitý dar 200,00
Janík, Marek24.03.1975peněžitý dar 500,00
Janík, Miroslav13.04.1981peněžitý dar 100,00
Janišová, Olga19.11.1953peněžitý dar 100,00
Janišová, Olga19.11.1953peněžitý dar 1 000,00
Janišová, Olga19.11.1953bezúplatné plnění 500,00 (letáky)
Janková, Lenka23.01.1963peněžitý dar 100,00
Janků, Dagmar21.12.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha 4/9/2020 - 3/10/2020, Velké Novosady 10, Přerov)
Jankůj, Tomáš24.05.1976peněžitý dar 100,00
Janků, Michal17.07.1982peněžitý dar 500,00
Janoušek, Libor20.05.1974peněžitý dar 100,00
Janoušek, Libor20.05.1974peněžitý dar 300,00
Janoušek, Michal31.07.1977peněžitý dar 100,00
Janoušek, Petr01.02.1960peněžitý dar 200,00
Janoušková, Lenka28.06.1965peněžitý dar 100,00
Janovská, Eva24.11.1988peněžitý dar 200,00
Janovský, Jakub05.09.1995peněžitý dar 100,00
Jansa Šrůtková, Soňa03.09.1968peněžitý dar 100,00
Jánský, Jan10.05.1981peněžitý dar 300,00
Jánský, Martin25.01.1975peněžitý dar 100,00
Januj, Daniel09.04.1972peněžitý dar 5 000,00
Janů, Roman07.10.1964peněžitý dar 100,00
Jarabica, Jaroslav19.01.1993peněžitý dar 100,00
Jarab, Milan03.02.1956peněžitý dar 100,00
Jarolímek, Josef01.06.1995peněžitý dar 100,00
Jaroš, Jiří14.06.1964peněžitý dar 100,00
Jarošová, Gabriela10.07.1973peněžitý dar 300,00
Jarošová, Renata30.11.1971peněžitý dar 1 000,00
Jaroš, Pavel09.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Jaroš, Radek24.04.1959peněžitý dar 222,00
Jasníková, Zuzana02.01.1980peněžitý dar 100,00
Jasníková, Zuzana02.01.1980peněžitý dar 200,00
Jaške, Pavel24.03.1973peněžitý dar 100,00
Jašová, Zdenka09.08.1985peněžitý dar 200,00
Javorský, Libor11.05.1967peněžitý dar 100,00
Javůrek, Jiří12.10.1971peněžitý dar 1 000,00
Ječná, Irina06.01.1964peněžitý dar 300,00
Jedelský, Jan03.10.1974peněžitý dar 200,00
Jedelský, Jan03.10.1974peněžitý dar 1 200,00
Jedlička, Pavel05.09.1947peněžitý dar 500,00
Jedličková, Olga13.05.1968peněžitý dar 100,00
Jehlář, Zbyněk30.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Jehlička, Pavel09.04.1965peněžitý dar 3 000,00
Jehličková, Jana19.01.1966peněžitý dar 100,00
Jechová, Jaroslava01.03.1972peněžitý dar 100,00
Jech, Roman12.05.1967peněžitý dar 100,00
Jech, Roman12.05.1967peněžitý dar 2 300,00
Jech, Roman12.05.1967peněžitý dar 6 000,00
Jech, Roman12.05.1967peněžitý dar 7 700,00
Jekl, Jiří20.05.1976peněžitý dar 100,00
Jelínek, Jiří01.03.1968peněžitý dar 100,00
Jelínek, Jiří19.03.1976peněžitý dar 5 000,00
Jelínek, Jiří14.10.1971bezúplatné plnění 45 000,00 (reklamní plocha 1.8.-1.10.2020 a vylepené reklamy, propisky)
Jelínek, Petr14.07.1972peněžitý dar 100,00
Jelínek, Tomáš26.05.1998peněžitý dar 150,00
Jelínková, Irena24.04.1979peněžitý dar 100,00
Jelínková, Jiřina30.06.1957peněžitý dar 100,00
Jelínková, Kateřina11.10.1982peněžitý dar 100,00
Jeník, Michal17.04.1997peněžitý dar 100,00
Jeřábek, Jan07.12.1983peněžitý dar 1 000,00
Jeřábek, Jan07.12.1983peněžitý dar 5 000,00
Jeřábek, Jiří14.10.1954peněžitý dar 100,00
Jeřábek, Karel04.06.1964peněžitý dar 100,00
Jeřábek, Radek14.10.1985peněžitý dar 1 000,00
Jeřábková, Alena29.09.1962peněžitý dar 200,00
Ješina, Tomáš31.08.1971peněžitý dar 500,00
Jezberová, Jana03.06.1963peněžitý dar 500,00
Ježek, Milan29.11.1989peněžitý dar 200,00
Ježek, Pavel30.05.1974peněžitý dar 1 000,00
Jičinský, Vladimír16.01.1965peněžitý dar 500,00
Jindra, Jiří20.12.1951peněžitý dar 100,00
Jindra, Tomáš30.01.1986peněžitý dar 100,00
Jindra, Tomáš09.11.1986peněžitý dar 200,00
Jiráček, František15.08.1973peněžitý dar 100,00
Jiráček, Vladimír24.07.1957peněžitý dar 200,00
Jíra, Miroslav10.01.1948peněžitý dar 300,00
Jiránek, Martin01.09.1954peněžitý dar 200,00
Jirásek, Libor30.10.1962peněžitý dar 300,00
Jirásek, Martin29.06.1964peněžitý dar 999,00
Jirásek, Václav08.04.1951peněžitý dar 300,00
Jirásková, Markéta25.02.1949peněžitý dar 100,00
Jirešová, Andrea22.10.1973peněžitý dar 100,00
Jirka, Lukáš29.11.1970peněžitý dar 50 000,00
Jirout, Jiří17.09.1974peněžitý dar 100,00
Jirovský, Pavel20.12.1988peněžitý dar 300,00
Jiruška, Martin04.06.1973peněžitý dar 100,00
Jiříček, Pavel16.04.1962peněžitý dar 500,00
Jizba, Jakub01.10.1988peněžitý dar 100,00
Johanides, Milan24.11.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Johanovská, Zdeňka28.08.1942peněžitý dar 200,00
John, Jindřich26.10.1964peněžitý dar 1 000,00
John, Jindřich25.10.1964bezúplatné plnění 1 906,00 (výroba reklamního banneru)
Jonáková, Alena19.12.1983peněžitý dar 100,00
Jonáková, Alena19.12.1983peněžitý dar 100,00
Jonáková, Alena19.12.1983peněžitý dar 100,00
Jonáková, Alena19.12.1983peněžitý dar 7 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 1 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 10 000,00
Jon, Ladislav31.01.1954peněžitý dar 20 000,00
Jorová, Eva01.10.1990peněžitý dar 100,00
Josef Pilnáček s.r.o.24160211bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha 2 m2)
Josef Strnadel, Tomáš05.02.1967peněžitý dar 500,00
Josef, Adam29.09.1979peněžitý dar 500,00
Josefína Fulková, Marie05.06.1955peněžitý dar 100,00
Jugasová, Renáta20.09.1973peněžitý dar 100,00
Jukinová, Helena17.12.1963peněžitý dar 499,00
Jukinová, Helena17.12.1963bezúplatné plnění 2 700,00 (Reklamní plocha pro propagaci hnutí)
Jukin, Zdeněk14.05.1958peněžitý dar 499,00
Jukl, Jakub31.07.1978peněžitý dar 100,00
Jůna, Martin09.04.1986peněžitý dar 100,00
Junas, Tomáš10.06.1993peněžitý dar 100,00
Junek, Jaroslav13.09.1975peněžitý dar 100,00
Jung, Luděk14.01.1968bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plocha 6.8.-1.10.2020)
Junková, Marie06.05.1940bezúplatné plnění 5 000,00 (Reklamní plocha na plotě 09/2020)
Juráček, Pavel17.09.1977peněžitý dar 100,00
Juráňová, Marie07.05.1935bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Juráňová, Marie07.05.1935bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Jurčík, Jan13.02.1990peněžitý dar 100,00
Jureček, Tomáš17.08.1970peněžitý dar 1 000,00
Juriga, Lukáš27.03.1990peněžitý dar 100,00
Jurka, Jiří21.04.1986peněžitý dar 101,00
Juříček, Robert30.03.1980peněžitý dar 250,00
Juřičková, Jiřina03.08.1978peněžitý dar 100,00
Just, Karel08.10.1953peněžitý dar 100,00
Justová, Marcela31.07.1964peněžitý dar 500,00
Juzek, Jan24.09.1981peněžitý dar 111,00
Kábrt, Ladislav04.11.1974peněžitý dar 100,00
Kábrt, Miroslav21.02.1961bezúplatné plnění 1 200,00 (reklamní plocha 4 m2)
Kačaras, Dimitris03.10.1960peněžitý dar 100,00
Kačicová, Miloslava07.11.1953peněžitý dar 500,00
Kačírek, Tomáš14.03.1967peněžitý dar 200,00
Kačmařík, Oldřich11.06.1971peněžitý dar 300,00
Kadavý, Petr27.11.1978peněžitý dar 100,00
Kadeřábek, Aleš25.08.1972peněžitý dar 100,00
Kadlas, Tomáš01.01.1980peněžitý dar 100,00
Kadlecová, Alena22.04.1968peněžitý dar 100,00
Kadlecová, Dagmar02.08.1955peněžitý dar 500,00
Kafka, David11.06.1948peněžitý dar 200,00
Kafka, Rudolf18.01.1969peněžitý dar 30 000,00
Kahánek, Petr11.05.1984peněžitý dar 100,00
Kaiser, Milan22.01.1982peněžitý dar 100,00
Kajn, Milan21.04.1959peněžitý dar 100,00
Kakrda, David12.11.1984peněžitý dar 100,00
Kakrda, Tomáš15.01.1963peněžitý dar 700,00
Kalabza, Milan25.01.1990peněžitý dar 500,00
Kalaš, Oldřich06.08.1981peněžitý dar 200,00
Káldy, Robert03.01.1981peněžitý dar 200,00
Kaletová, Naděžda20.01.1970peněžitý dar 100,00
Kaletová, Naděžda20.01.1970peněžitý dar 100,00
Kaletová, Naděžda20.01.1970peněžitý dar 1 000,00
Kalista, Jan10.11.1979peněžitý dar 200,00
Kalousek, Jaroslav02.10.1953peněžitý dar 200,00
Kalvach, Jiří13.03.1948peněžitý dar 300,00
Kamas, Rudolf26.05.1976peněžitý dar 100,00
Kameník, Lukáš19.10.1983peněžitý dar 100,00
Kán Zluky, Maroš03.12.1972peněžitý dar 500,00
Kaňka, Jan15.12.1970peněžitý dar 200,00
Kaňka, Jaroslav22.09.1954peněžitý dar 100,00
Kaňkovský, Jan28.09.1983peněžitý dar 400,00
Kánský, Petr14.09.1989peněžitý dar 100,00
Kanta, Tomáš12.05.1981peněžitý dar 100,00
Kantor, Miroslav11.10.1963peněžitý dar 100,00
Kápl, Štěpán20.10.1990peněžitý dar 100,00
Kapoun, Miroslav05.04.1974peněžitý dar 100,00
Kaprál, Vojtěch11.05.1969peněžitý dar 5 000,00
Kaprál, Vojtěch11.05.1969peněžitý dar 5 000,00
Kaprál, Vojtěch11.05.1969peněžitý dar 7 865,00
Karafiát, Martin15.06.1989peněžitý dar 100,00
Karafiátová, Věra04.11.1956peněžitý dar 100,00
Karamazov, Simeon19.12.1963peněžitý dar 100,00
Karásek, Josef30.09.1945peněžitý dar 100,00
Karásek, Martin06.07.1980peněžitý dar 200,00
Karásek, Petr04.04.1969peněžitý dar 100,00
Karas, Radek02.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Karas, Zbyněk25.12.1980peněžitý dar 1 000,00
Karban, Jan15.11.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (banner 2x1 m 1.8 - 3.10)
Karban, Ota13.08.1974peněžitý dar 300,00
Karbanová, Barbora16.09.1996peněžitý dar 100,00
Karč, Richard26.10.1970peněžitý dar 100,00
Kardaš, Alexandr03.09.1974peněžitý dar 100,00
Kardová, Jiřina24.12.1969peněžitý dar 100,00
Kareš, Petr11.08.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Kasal, Libor16.09.1967peněžitý dar 100,00
Kasl, Josef07.11.1974peněžitý dar 1 000,00
Kassl, Pavel16.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Kastner, Petr17.05.1953peněžitý dar 100,00
Kašpárek, Jiří15.09.1974peněžitý dar 500,00
Kašparovský, Jiří21.11.1966peněžitý dar 200,00
Káš, Petr15.12.1989peněžitý dar 5 000,00
Kaštovská, Ivana17.12.1970peněžitý dar 100,00
Kaštovská, Ivana17.12.1970peněžitý dar 200,00
Kaucký, Oldřich07.12.1953peněžitý dar 100,00
Kauerová, Denisa30.11.1976peněžitý dar 100,00
Kavalír, Ladislav20.01.1961peněžitý dar 100,00
Kavenský, Tomáš29.11.1965peněžitý dar 200,00
Kazda, Jiří25.03.1947peněžitý dar 100,00
Kazimír, Milan10.04.1986peněžitý dar 100,00
Kdýr, Emil04.09.1967peněžitý dar 100,00
Kefurt, Robert09.12.1962peněžitý dar 499,00
Kejík, Břetislav24.11.1973peněžitý dar 200,00
Kello, Domink15.04.1986peněžitý dar 100,00
Kepert, Rudolf01.06.1957peněžitý dar 1 000,00
Kerber, Radovan04.07.1978peněžitý dar 100,00
Kestler, Martin29.05.1990peněžitý dar 129,00
Khestl, Robert14.10.1967peněžitý dar 100,00
Kičerka, Jakub23.02.1992peněžitý dar 100,00
Kieswetter, Hana06.12.1957peněžitý dar 100,00
Kigler, Josef09.11.1962peněžitý dar 500,00
Kimer, Stanislav04.01.1962peněžitý dar 500,00
Kinc, Marek09.08.1977peněžitý dar 700,00
Kindl, Jaroslav03.02.1965peněžitý dar 200,00
Kindl, Michal08.03.1968peněžitý dar 200,00
Kinkal, Luděk29.01.1962peněžitý dar 150,00
Kinkal, Luděk29.01.1962peněžitý dar 150,00
Kinkal, Luděk29.01.1962peněžitý dar 150,00
Kinkal, Luděk29.01.1962peněžitý dar 150,00
Kinkal, Luděk29.01.1962peněžitý dar 150,00
Kinkal, Luděk29.01.1962peněžitý dar 150,00
Kinkal, Luděk29.01.1962peněžitý dar 150,00
Kinkal, Luděk29.01.1962peněžitý dar 150,00
Kinkal, Luděk29.01.1962peněžitý dar 150,00
Kinkorová, Monika25.09.1959peněžitý dar 200,00
Kirsch, Tibor03.06.1981peněžitý dar 100,00
Klaban, Petr14.07.1978peněžitý dar 100,00
Kladivo, Roman13.05.1993peněžitý dar 200,00
Klas, Pavel05.06.1949peněžitý dar 100,00
Klaška, Michal03.04.1973peněžitý dar 10 000,00
Klaus, Jan02.09.1974peněžitý dar 1 000,00
Klausová, Monika09.02.1971peněžitý dar 100,00
Klaus, Václav10.09.1969peněžitý dar 150 000,00
Klega, Vladimír06.09.1965peněžitý dar 250,00
Klein, Jiří11.09.1962peněžitý dar 100,00
Klein, Martin15.02.1961peněžitý dar 1 000,00
Kleisner, Jan07.07.1983peněžitý dar 100,00
Klíma, Martin26.09.1970peněžitý dar 100,00
Klimešová, Marcela01.10.1960peněžitý dar 500,00
Klimeš, Vojtěch24.10.1994peněžitý dar 100,00
Klindera, David30.03.2000peněžitý dar 150,00
Klindera, David30.03.2000peněžitý dar 250,00
Klinger, Václav20.02.1971peněžitý dar 100,00
Klír, Zbyněk04.12.1961peněžitý dar 400,00
Klofáč, Zdeněk24.10.1972peněžitý dar 100,00
Klofáč, Zdeněk24.10.1972peněžitý dar 1 000,00
Klouček, Karel23.08.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha, 1.8.-1.10.2020, Fučíkova 647, Raspenava)
Klouda, Lukáš15.12.1998peněžitý dar 100,00
Klučinová, Lenka12.05.1965peněžitý dar 100,00
Klučka, David08.03.1976peněžitý dar 100,00
Klusová, Natálie14.02.1983peněžitý dar 1 000,00
Klvaňa, Kryštof31.12.2002peněžitý dar 100,00
Klvaňa, Kryštof31.12.2002peněžitý dar 1 100,00
Knápková, Nelly22.05.1955peněžitý dar 500,00
Knapovská, Marie14.11.1950bezúplatné plnění 600,00 (banner 2m2)
Knapovský, Miroslav07.11.1971peněžitý dar 999,00
Knapovský, Miroslav07.11.1971peněžitý dar 3 000,00
Knapovský, Miroslav07.11.1971peněžitý dar 3 000,00
Knapovský, Miroslav07.11.1971peněžitý dar 3 000,00
Knapovský, Miroslav07.11.1971peněžitý dar 3 000,00
Knapovský, Miroslav07.11.1971peněžitý dar 3 000,00
Knapovský, Miroslav07.11.1971peněžitý dar 3 000,00
Knedlíková, Vítězslava06.01.1971peněžitý dar 366,00
Knecht, Vladimír10.09.1970peněžitý dar 100,00
Knespl, Tomáš03.11.1965peněžitý dar 150,00
Knížek, Antonín16.09.1972peněžitý dar 100,00
Knop, Petr29.05.1969peněžitý dar 100,00
Kňourek, Tomáš25.11.1972peněžitý dar 500,00
Kňourek, Tomáš25.11.1972peněžitý dar 800,00
Kobierski, Bernard09.10.1959peněžitý dar 100,00
Kobliha, Pavel21.04.1975peněžitý dar 100,00
Koblížková, Martina24.06.1973peněžitý dar 100,00
Kobrle, Petr16.10.1962peněžitý dar 100,00
Kobsa, Miroslav13.02.1954peněžitý dar 100,00
Kocáb, Jakub14.02.2001peněžitý dar 100,00
Kocábková, Eva18.03.1960peněžitý dar 1 000,00
Kocánek, Josef02.09.1962peněžitý dar 100,00
Kocánek, Josef02.09.1962peněžitý dar 400,00
Kocar, Bohumil05.01.1963peněžitý dar 100,00
Kocian, Václav05.03.1976peněžitý dar 999,00
Kocmánek, Milan06.11.1964peněžitý dar 100,00
Kocman, Jaroslav29.03.1976peněžitý dar 600,00
Kocman, Radomír13.06.1959peněžitý dar 50 000,00
Kocourek, Petr26.09.1979peněžitý dar 999,00
Kocourek, Vladan20.04.1966peněžitý dar 100,00
Kocourková, Dana13.04.1958peněžitý dar 100,00
Kocourková, Dana13.04.1958peněžitý dar 100,00
Kocour, Valter05.12.1960peněžitý dar 10 000,00
Kocura, Jan27.10.1954peněžitý dar 800,00
Kocurek, Michal04.03.1977peněžitý dar 3 000,00
Kocur, Rudolf02.03.1988peněžitý dar 100,00
KOČÍ a.s.46683046peněžitý dar 100 000,00
Kočí, Aleš20.03.1963peněžitý dar 100,00
Kočí, Jan03.05.1968peněžitý dar 500,00
Kočí, Ondřej04.04.1982peněžitý dar 300,00
Kočí, Radek22.06.1978peněžitý dar 100,00
Kočiš, David08.07.1987peněžitý dar 5 125,00
Kočiš, David08.07.1987peněžitý dar 7 000,00
Kočiš, David08.07.1987peněžitý dar 19 700,00
Kočiš, David08.07.1987bezúplatné plnění 3 207,00 (reklamní předměty vyrobapro.cz PVC bannery)
Kočiš, David08.07.1987bezúplatné plnění 5 868,50 (letáky)
Kočiš, David08.07.1987bezúplatné plnění 25 627,80 (letáky, plakáty a bannery)
Kodýtek, Karel26.07.1973peněžitý dar 100,00
Kohel, Martin30.12.1982peněžitý dar 150,00
Kohlová Dušková, Bohumila27.10.1978peněžitý dar 100,00
Kohlová Dušková, Bohumila27.10.1978peněžitý dar 800,00
Kohoutek, Tomáš12.06.1965peněžitý dar 100,00
Kohout, Jaroslav19.05.1964peněžitý dar 100,00
Kohout, Jiří22.03.1985peněžitý dar 100,00
Kohoutová, Ivanka26.11.1956peněžitý dar 10 000,00
Kohoutová, Ivanka26.11.1956peněžitý dar 10 000,00
Kohoutová, Ivanka26.11.1956peněžitý dar 30 000,00
Kohout, Petr04.09.1973peněžitý dar 100,00
Kohout, Petr03.10.1974peněžitý dar 200,00
Kokešová, Šárka29.03.1965peněžitý dar 100,00
Koksa, Vít18.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Koksa, Vít18.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Koksa, Vít18.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Koksa, Vít18.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Koksa, Vít18.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Koksa, Vít18.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Koksa, Vít18.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Koksa, Vít18.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Koksa, Vít18.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Koksa, Vít18.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Koláček, Ivo21.11.1967peněžitý dar 100,00
Koláček, Jan14.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Koláček, Leoš26.02.1955peněžitý dar 100,00
Kolajík, Lubomír03.02.1962peněžitý dar 500,00
Kolárová, Olga16.04.1973peněžitý dar 5 000,00
Kolář, Jan30.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Kolář, Jaroslav21.09.1958peněžitý dar 2 500,00
Kolář, Lukáš20.08.1991peněžitý dar 300,00
Kolář, Pavel18.03.1943peněžitý dar 200,00
Kolář, Radim03.02.1979peněžitý dar 100,00
Kolář, Vojtěch19.05.1978peněžitý dar 1 000,00
Kolář, Zdeněk24.01.1975peněžitý dar 100,00
Kolašín, Petr31.10.1963peněžitý dar 100,00
Kolibáč, Libor16.12.1976peněžitý dar 300,00
Kolinger, Vít19.10.1962peněžitý dar 200,00
Kolman, Michal22.11.1973peněžitý dar 100,00
Kolmaš, Felix20.05.1971peněžitý dar 100,00
Kolmistr, Karel15.07.1972peněžitý dar 100,00
Kolomazníček, František20.03.1956peněžitý dar 300,00
Kološ, Dalibor04.06.1965peněžitý dar 100,00
Koloušek, Petr28.04.1965peněžitý dar 528,45
Kolúch, Radim15.12.1970peněžitý dar 400,00
Komárek, David05.08.1975peněžitý dar 1 000,00
Komárek, Petr07.01.1971peněžitý dar 100,00
Komendir, Lumír05.09.1964peněžitý dar 500,00
Kominek, Miloš25.01.1965peněžitý dar 100,00
Komůrka, Petr15.06.1961peněžitý dar 200,00
Komůrka, Petr15.06.1961peněžitý dar 1 000,00
Komůrková, Jana02.08.1969peněžitý dar 300,00
Koňas, Jiří06.04.1963peněžitý dar 500,00
Konečný, František13.05.1956peněžitý dar 100,00
Konečný, Jiří12.02.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Konečný, Jiří12.02.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Konečný, Miroslav28.12.1961peněžitý dar 1 000,00
Königová, Lucie17.11.1980peněžitý dar 100,00
Konior, Jiří29.05.1953peněžitý dar 300,00
Konopásek, Jaroslav03.08.1957peněžitý dar 100,00
Konop, Radek14.02.1976peněžitý dar 300,00
Konšel Ml., František25.07.1986peněžitý dar 50 000,00
Konšel, Alois04.03.1967peněžitý dar 50 000,00
Konšel, Alois04.03.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (plocha pro umístění 2 banerů na adrese Karla Svolinského 346/7a, Prostějov)
Konšel, František30.01.1966peněžitý dar 7 200,00
Konšel, František30.01.1966peněžitý dar 15 004,00
Konšel, František25.07.1986bezúplatné plnění 2 000,00 (plocha pro umístění 2 banerů na adrese Karla Svolinského 346/7a, Prostějov)
Konvička, Petr02.05.1967peněžitý dar 100,00
Kopačka, Roman30.07.1980peněžitý dar 400,00
Kopal, Jan22.11.1977peněžitý dar 1 000,00
Kopal, Jan22.11.1977peněžitý dar 1 000,00
Kopáňko, Vladimír17.01.1972peněžitý dar 100,00
Kopa, Peter09.11.1944peněžitý dar 200,00
Kopa, Roman26.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Kopecká, Anna04.01.1987peněžitý dar 100,00
Kopecký, Jiří04.09.1958peněžitý dar 200,00
Kopecký, Martin25.08.1980peněžitý dar 100,00
Kopecký, Maxmilián29.05.1990peněžitý dar 100,00
Kopecký, Miloš04.08.1984peněžitý dar 100,00
Kopecký, Tomáš16.05.1981peněžitý dar 100,00
Kopelent, Tomáš02.07.1985peněžitý dar 100,00
Kopřiva, Pavel11.03.1955peněžitý dar 100,00
Kopřiva, Pavel11.03.1955peněžitý dar 300,00
Koráb, Emanuel12.01.1961peněžitý dar 300,00
Korba, Ondřej15.01.1992peněžitý dar 100,00
Korbel, Jan03.02.1966peněžitý dar 600,00
Korcová, Iveta03.05.1988peněžitý dar 200,00
Korelus, Zbyněk10.09.1976peněžitý dar 10 000,00
Koreš, Lukáš03.08.1985peněžitý dar 200,00
Kormoš, Rostislav01.06.1962peněžitý dar 100,00
Kořínek, David24.12.1979peněžitý dar 200,00
Kořínek, Ivo14.03.1949peněžitý dar 100,00
Kořínek, Marek08.04.1975peněžitý dar 100,00
Kořínek, Martin28.02.1976peněžitý dar 100,00
Kosíková, Renata01.09.1988peněžitý dar 100,00
Kosmata, Pavel10.09.1966peněžitý dar 100,00
Kosmata, Pavel10.09.1966peněžitý dar 100,00
Kosmata, Pavel10.09.1966peněžitý dar 100,00
Kosmata, Pavel10.09.1966peněžitý dar 100,00
Kosmata, Pavel10.09.1966peněžitý dar 100,00
Kosmata, Pavel10.09.1966peněžitý dar 100,00
Kosmata, Pavel10.09.1966peněžitý dar 100,00
Kosmata, Pavel10.09.1966peněžitý dar 100,00
Kosmata, Pavel10.09.1966peněžitý dar 100,00
Kosmata, Pavel10.09.1966peněžitý dar 100,00
Kossev, Alexander05.04.1990peněžitý dar 100,00
Kostelka, Zdeněk02.06.1951peněžitý dar 100,00
Kostelník, Libor30.05.1951peněžitý dar 200,00
Kostelníková, Dagmar13.12.1953peněžitý dar 200,00
Kostkuba, Vlastimil24.07.1972peněžitý dar 100,00
Kostolný, Tomáš20.06.1969peněžitý dar 300,00
Košanová, Lucie09.12.1977peněžitý dar 100,00
Košařová, Miroslava01.06.1967peněžitý dar 500,00
Košek, Ota21.05.1958peněžitý dar 1 000,00
Košek, Ota21.05.1958bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plocha a plachta 30/8/2020 az 1/10/2020, Tř. T.G. Masaryka 822)
Košina, Miroslav08.10.1981peněžitý dar 100,00
Košnar, Vít26.07.1984peněžitý dar 100,00
Košnářová, Jarmila01.11.1942peněžitý dar 200,00
Košner, Jan06.04.1976peněžitý dar 200,00
Košťál, Ondřej10.04.1971peněžitý dar 500,00
Košvanec, Radek29.05.1979peněžitý dar 100,00
Kotas, Bohumil02.01.1953peněžitý dar 100,00
Kotasová, Malgorzata17.09.1963peněžitý dar 100,00
Koten, Marek27.11.1997peněžitý dar 100,00
Kothánek, Jan25.10.1983peněžitý dar 101,00
Kotlán, Petr28.07.1986peněžitý dar 500,00
Kotlík, Miroslav28.05.1979peněžitý dar 200,00
Kot, Lumír05.09.1963bezúplatné plnění 900,00 (reklamní plocha)
Kotrbáček, František25.05.1941peněžitý dar 150,00
Kotrbáčková, Jarmila08.04.1947peněžitý dar 150,00
Kotrch, Martin13.02.1968peněžitý dar 500,00
Kottas, Jan11.09.1942peněžitý dar 100,00
Kottek, René12.05.1971peněžitý dar 200,00
Kottková, Květuše26.04.1972peněžitý dar 100,00
Kotulán, Jiří09.08.1969peněžitý dar 500,00
Kot, Vítězslav07.04.1979peněžitý dar 300,00
Koubek, Jakub30.12.1988peněžitý dar 100,00
Koucký, Miroslav07.09.1959peněžitý dar 250,00
Koudela, Pavel28.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Koudelka, Vojtěch09.05.1987peněžitý dar 100,00
Koudelný, Květoslav01.05.1954peněžitý dar 500,00
Koudelová, Jaroslava29.11.1956peněžitý dar 100,00
Koukal, Karel08.10.1968peněžitý dar 100,00
Koukalová, Jarmila01.11.1953peněžitý dar 100,00
Koumal, Marek10.06.1971peněžitý dar 100,00
Koupil, Miroslav13.08.1970peněžitý dar 100,00
Koupil, Petr10.08.1976peněžitý dar 150,00
Kouřil, Oldřich01.04.1959peněžitý dar 100,00
Kouřil, Oldřich01.04.1959peněžitý dar 100,00
Kouřil, Ondřej02.07.1976peněžitý dar 300,00
Kouřilová, Lenka30.04.1971peněžitý dar 100,00
Kouřilová, Lenka30.04.1971peněžitý dar 400,00
Koutňák, Ondřej13.04.1971peněžitý dar 200,00
Koutný, Aleš12.02.1963peněžitý dar 500,00
Koutný, Petr22.06.1978peněžitý dar 200,00
Kováčová, Vlasta05.09.1946peněžitý dar 100,00
Kovařík, Adam12.02.1984peněžitý dar 1 000,00
Kovařík, Martin20.07.1970bezúplatné plnění 8 050,00 (BB, Slánská - Kladno)
Kovařík, Martin20.07.1970bezúplatné plnění 38 000,00 (Grafické práce pro volební kampaň SČK)
Kovařík, Martin20.07.1970bezúplatné plnění 56 396,00 (10 autobusů polep 120*60 - zadní část + 80 A2 a A3 - 80 autobusů od 1.9.-3.10.2020.)
Kovaříková, Kateřina08.08.1985peněžitý dar 100,00
Kovářová, Alena20.06.1972peněžitý dar 100,00
Kovář, Pavel08.06.1966peněžitý dar 200,00
Kovář, Petr05.03.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Kovrzek, Matěj14.09.1995peněžitý dar 100,00
Kovrzek, Miloš29.07.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Kowanda, Petr28.03.1963peněžitý dar 100,00
Kozáček, Tomáš23.06.1977peněžitý dar 100,00
Kozáková, Anna29.09.1956peněžitý dar 100,00
Kozák, Petr05.04.1978peněžitý dar 110,00
Kozák, Václav28.05.1974peněžitý dar 500,00
Kozel, Patrik15.05.1997peněžitý dar 123,00
Kozlanská, Jana05.06.1962peněžitý dar 100,00
Kozlanská, Jana05.06.1962peněžitý dar 900,00
Kozlanská, Jana05.06.1962peněžitý dar 900,00
Kozová, Dana28.04.1970peněžitý dar 200,00
Koželuh, Jindřich08.02.1981peněžitý dar 250,00
KOŽELUH, Miloš10.04.1945peněžitý dar 1 000,00
Kožmín, Petr29.04.1966peněžitý dar 200,00
Krabička, Vítězslav02.07.1959peněžitý dar 100,00
Kráčmera, Libor01.06.1967peněžitý dar 100,00
Kraft, Václav25.10.1976peněžitý dar 300,00
Krágl, Petr18.11.1971peněžitý dar 12 000,00
Krahulík, Radek19.02.1970peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajíček, Libor16.07.1961peněžitý dar 200,00
Krajsa, Pavel10.11.1960peněžitý dar 300,00
Krajsa, Pavel10.11.1960peněžitý dar 300,00
Králíček, Vladimír14.02.1963peněžitý dar 5 000,00
Králík, Jiří09.04.1957peněžitý dar 100,00
Král, Martin07.07.1974peněžitý dar 200,00
Králová, Bohumila10.08.1957peněžitý dar 100,00
Králová, Kristýna07.07.1998peněžitý dar 100,00
Král, Zdeněk28.02.1960peněžitý dar 500,00
Kramárik, Jiří02.02.1979peněžitý dar 500,00
Kramář, Michal12.12.1973peněžitý dar 200,00
Kramerová, Milana24.01.1947peněžitý dar 200,00
Krása, Tomáš15.07.1971peněžitý dar 100,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 500,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 10 000,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 30 000,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 40 000,00
Krása, Václav24.11.1951peněžitý dar 40 000,00
Krása, Václav24.11.1951bezúplatné plnění 172 286,86 (inzerce, správa webu - dle příloh DS)
Krása, Zdeněk04.03.1946peněžitý dar 100,00
Krásová, Dana01.03.1960peněžitý dar 5 000,00
Kratěna, Pavel25.07.1964peněžitý dar 100,00
Krátká, Jitka27.04.1979peněžitý dar 100,00
Krátká, Jitka27.04.1979peněžitý dar 100,00
Krátká, Jitka27.04.1979peněžitý dar 100,00
Krátká, Jitka27.04.1979peněžitý dar 100,00
Krátká, Jitka27.04.1979peněžitý dar 100,00
Krátká, Jitka27.04.1979peněžitý dar 100,00
Krátká, Jitka27.04.1979peněžitý dar 100,00
Krátká, Jitka27.04.1979peněžitý dar 100,00
Krátká, Růžena25.08.1970peněžitý dar 100,00
Krátký, David21.06.1981peněžitý dar 200,00
Krátký, Karel05.10.1942bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Krátký, Michal21.05.1968peněžitý dar 200,00
Krátký, Miroslav27.07.1943peněžitý dar 500,00
Krátký, Pavel01.10.1968peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Aleš23.09.1972peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Aleš07.04.1958peněžitý dar 999,00
Kratochvíl, Aleš07.04.1958peněžitý dar 999,00
Kratochvíl, Martin07.11.1972peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Martin07.11.1972peněžitý dar 500,00
Kratochvíl, Milan26.02.1969peněžitý dar 100,00
Kratochvílová, Gabriela03.01.1973peněžitý dar 100,00
Kratochvílová, Miroslava21.05.1970peněžitý dar 200,00
Kratochvílová, Monika14.03.1968peněžitý dar 999,00
Kratochvílová, Renáta30.12.1968peněžitý dar 500,00
Kratochvíl, Petr30.07.1973peněžitý dar 100,00
Kratochvíl, Petr27.10.1976peněžitý dar 200 000,00
Kratochvíl, Vlastimil18.05.1975peněžitý dar 1 000,00
Krause, Petr22.10.1979peněžitý dar 100,00
Krause, Petr23.10.1979bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plocha V Lukách 3503/22, Ústí nad Labem))
Kraus, František14.06.1962peněžitý dar 100,00
Kraus, Karel19.04.1974peněžitý dar 200,00
Krausová, Vlasta28.06.1962peněžitý dar 100,00
Kraus, Petr10.11.1970peněžitý dar 500,00
Kravka, Jaroslav10.02.1952peněžitý dar 100,00
Krček, Michal19.07.1977peněžitý dar 100,00
Krčil, Josef01.08.1958peněžitý dar 300,00
Krčil, Vladimír18.05.1983peněžitý dar 200,00
Krčmář, Michal26.06.1977peněžitý dar 100,00
Krédl, Martin07.01.1972peněžitý dar 500,00
Krechler, Jiří10.12.1979peněžitý dar 100,00
Krechler, Jiří10.12.1979peněžitý dar 500,00
Kreisinger, František21.12.1951peněžitý dar 100,00
Kreisinger, František21.12.1951peněžitý dar 500,00
Krejcar, Ivo08.07.1965peněžitý dar 2 000,00
Krejča, Martin14.07.1980peněžitý dar 100,00
Krejčí, Jan20.04.1971peněžitý dar 100,00
Krejčí, Petr17.04.1973peněžitý dar 500,00
Krejčiřík, Štěpán19.08.1998peněžitý dar 100,00
Krejčí, Zdeněk29.09.1942peněžitý dar 100,00
Krejčová, Alena06.04.1948peněžitý dar 100,00
Krejsa, Miroslav08.08.1970peněžitý dar 100,00
Krejsek, Michael13.04.1968peněžitý dar 200,00
Krejzar, Jaroslav31.10.1975peněžitý dar 200,00
Kresta, Radim02.04.1974peněžitý dar 100,00
Kretz, František22.09.1960bezúplatné plnění 2 000,00 (Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra)
Krchňák, Richard07.08.1969peněžitý dar 500,00
Krincvaj, František20.04.1944peněžitý dar 100,00
Krišta, Štěpán30.12.1984peněžitý dar 200,00
Krištof, Pavel05.10.1955peněžitý dar 100,00
Krištof, Václav04.04.1964peněžitý dar 100,00
Krištof, Václav04.04.1964peněžitý dar 500,00
Krnáč, Pavel12.03.1957peněžitý dar 500,00
Krob, Pavel29.01.1967peněžitý dar 100,00
Krob, Václav09.04.1958peněžitý dar 1 000,00
Kroča, Pavel03.01.1969peněžitý dar 100,00
Kročil, Jindřich09.03.1963peněžitý dar 100,00
Krofta, Jan02.01.1972peněžitý dar 100,00
Krojidlo, Roman09.04.1969peněžitý dar 300,00
Kropáček, Jiří16.02.1989peněžitý dar 100,00
Kropáček, Lubomír22.04.1959peněžitý dar 100,00
Kropáčová, Ludmila18.05.1976peněžitý dar 100,00
Kropš, Karel07.08.1972peněžitý dar 100,00
Kroupa, Jaroslav04.06.1956peněžitý dar 100,00
Kroupa, Pavel25.01.1978peněžitý dar 200,00
Krs, Tomáš02.06.1997peněžitý dar 300,00
Krtička, Jan16.01.1980peněžitý dar 100,00
Krtička, Vojtěch06.08.1986peněžitý dar 100,00
Krulík, Martin18.08.1986peněžitý dar 100,00
Krulíková, Marcela30.07.1986peněžitý dar 100,00
Krupa, Martin14.09.1973peněžitý dar 100,00
Krupík, Pavel28.07.1988peněžitý dar 100,00
Krupnik, Jiří20.05.1990peněžitý dar 300,00
Krupnov, Vadim02.06.1982peněžitý dar 100,00
Krůta, Jaromír28.07.1954peněžitý dar 100,00
Krůta, Zdeněk03.09.1970peněžitý dar 500,00
Krůta, Zdeněk03.09.1970bezúplatné plnění 500,00 (reklmkaní plocha Střížovická 689/31, 3.9.-3.10.2020))
Krůza, Lubomír26.10.1997peněžitý dar 200,00
Kružík, Jan13.11.1971peněžitý dar 500,00
Krybus, Dušan10.01.1975peněžitý dar 100,00
Kryl, Jiří14.11.1975peněžitý dar 100,00
Krzok, Tadeáš12.10.1964peněžitý dar 100,00
Kržák, Miroslav19.12.1954peněžitý dar 100,00
Křehlík, Pavel30.06.1965peněžitý dar 100,00
Křehlík, Pavel30.06.1965peněžitý dar 1 950,00
Křemeček, Daniel21.05.1994peněžitý dar 100,00
Křenek, Petr17.03.1984peněžitý dar 100,00
Křepelka, Petr28.02.1960peněžitý dar 200,00
Křivánek, Jan07.01.1940bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha a plachta 8/2020 az 09/2020, Liliová 2496/12)
Křivánková, Lenka17.10.1983peněžitý dar 100,00
Křivánková, Ludmila20.05.1971peněžitý dar 1 000,00
Křivka, Jan11.12.1984peněžitý dar 300,00
Křivka, Jan11.12.1984peněžitý dar 300,00
Křivka, Jan11.12.1984peněžitý dar 300,00
Křivka, Pavel12.06.1960peněžitý dar 200,00
Křivský, Milan07.12.1975peněžitý dar 200,00
Kříž, David07.02.1977peněžitý dar 100,00
Křížek, Bohumil27.03.1979peněžitý dar 200,00
Křížek, Josef11.08.1947peněžitý dar 1 000,00
Křížek, Miroslav28.07.1979peněžitý dar 100 000,00
Křížek, Miroslav28.07.1979peněžitý dar 150 000,00
KŘÍŽEK, Stanislav21.07.1938peněžitý dar 900,00
Křížek, Tomáš26.02.1975peněžitý dar 300,00
Kříženecký, Oskar10.05.1994peněžitý dar 100,00
Kříž, Miloš12.05.1954peněžitý dar 200,00
Kříž, Pavel17.10.1966peněžitý dar 100,00
Kříž, Vlastimil16.11.1975peněžitý dar 2 000,00
Kříž, Vojtěch13.10.1977peněžitý dar 100,00
KTS servis, s.r.o.24177695bezúplatné plnění 4 500,00 (reklamní plocha)
Kubačka, Jiří19.04.1953peněžitý dar 100,00
Kubáč, Petr20.06.1972peněžitý dar 500,00
Kubale, Martin05.10.1990peněžitý dar 100,00
Kubal, Jiří28.10.1974peněžitý dar 500,00
Kubáň, Luděk18.06.1971peněžitý dar 999,00
Kubáňová, Iva17.11.1961peněžitý dar 100,00
Kubát, Pavel12.02.1972peněžitý dar 300,00
Kubica, Radim05.04.1974peněžitý dar 21 000,00
Kubíček, Josef22.05.1951peněžitý dar 500,00
Kubíček, Martin11.03.1986peněžitý dar 100,00
Kubíček, Miroslav04.05.1959peněžitý dar 100,00
Kubíčková, Ivana21.04.1961peněžitý dar 1 000,00
Kubíčková, Soňa16.08.1988peněžitý dar 100,00
Kubiena, Vilém04.08.1961peněžitý dar 100,00
Kubík, Aleš14.11.1990peněžitý dar 100,00
Kubík, Jan13.02.1983peněžitý dar 100,00
Kubíková, Andrea19.09.1987peněžitý dar 100,00
Kubina, Bronislav29.12.1971peněžitý dar 100,00
Kubín, Zdeněk25.04.1977peněžitý dar 200,00
Kubiznak, Jaroslav02.11.1949peněžitý dar 100,00
Kubizňáková, Stanislava09.01.1958peněžitý dar 1 000,00
Kubizňáková, Stanislava09.01.1958peněžitý dar 10 000,00
Kučera, Jakub31.08.1991peněžitý dar 100,00
Kučera, Jan07.12.1979peněžitý dar 100,00
Kučera, Josef13.08.1963peněžitý dar 400,00
Kučera, Matěj12.01.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha 1m2)
Kučera, Michal18.09.1984peněžitý dar 100,00
Kučera, Miroslav25.10.1950peněžitý dar 100,00
Kučera, Pavel25.12.1968peněžitý dar 100,00
Kučera, Petr01.03.1974peněžitý dar 100,00
Kučera, Radek07.02.1979peněžitý dar 100,00
Kučera, Robert05.06.1972peněžitý dar 300,00
Kučera, Tomáš30.10.1964peněžitý dar 200,00
Kučera, Václav09.02.1975peněžitý dar 100,00
Kučerová, Blanka16.05.1981peněžitý dar 100,00
Kučerová, Blanka28.02.1959peněžitý dar 100,00
Kučerová, Ivana01.01.1953peněžitý dar 100,00
Kudela, Jaromír13.09.1958peněžitý dar 100,00
Kudělková, Jana22.05.1980peněžitý dar 100,00
Kudláček, Jiří14.10.1958peněžitý dar 16 800,00
Kudláček, Jiří14.10.1958peněžitý dar 20 000,00
Kudláček, Jiří14.10.1958peněžitý dar 25 000,00
Kudláček, Jiří14.10.1958peněžitý dar 30 000,00
Kudláček, Jiří14.10.1958peněžitý dar 119 015,61
Kudláček, Jiří14.10.1958peněžitý dar 150 000,00
Kudláček, Jiří14.10.1958peněžitý dar 150 000,00
Kudláček, Tomáš14.01.1976peněžitý dar 100,00
Kudláčková, Irena03.08.1977peněžitý dar 100,00
Kudlička, Vojtěch05.10.1970peněžitý dar 500,00
Kudrnová, Zuzana06.12.1962peněžitý dar 100,00
Kufa, Jan12.08.1981peněžitý dar 200,00
Kufrová, Markéta05.07.1948peněžitý dar 200,00
Kuchár, Milan06.01.1968peněžitý dar 1 000,00
Kuchár, Milan06.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Kuchař, Jan17.10.1958peněžitý dar 5 555,00
Kuchař, Kuchař02.04.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha 8/2020-9/2020, Stavbařů 2))
Kuchař, Radim21.10.1970peněžitý dar 50 000,00
Kuchař, Radim21.10.1970peněžitý dar 50 000,00
Kuchař, Stanislav02.04.1969peněžitý dar 5 000,00
Kuchař, Stanislav02.04.1969peněžitý dar 5 000,00
Kuchař, Stanislav02.04.1969bezúplatné plnění 1 600,00 (drobné reklamní předměty na Rodinný den Trikolóry (13.6., Bohdalovice))
Kuchta, Miroslav19.02.1966peněžitý dar 200,00
Kukla, Jiří15.12.1951peněžitý dar 1 000,00
Kulasová, Jaroslava21.07.1952peněžitý dar 100,00
Kula, Václav09.03.1970peněžitý dar 100,00
Kulhánek, Tomáš13.09.1975peněžitý dar 100,00
Kulhavý, Jiří29.03.1968peněžitý dar 20 000,00
Kulhavý, Jiří29.03.1968peněžitý dar 33 000,00
Kulhavý, Jiří29.03.1968peněžitý dar 50 000,00
Kulhavý, Jiří29.03.1968peněžitý dar 50 000,00
Kulička, Pavel25.12.1963peněžitý dar 100,00
Kuliš, Jan31.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Kuliš, Zdeněk08.12.1954peněžitý dar 200,00
Kuna, Aleš21.02.1979peněžitý dar 10 000,00
Kuna, Prokop04.08.1973peněžitý dar 100,00
Kunát, Petr15.12.1959peněžitý dar 300,00
Kunštová, Jiřina30.11.1967peněžitý dar 100,00
Kunz, Karel28.06.1940peněžitý dar 100,00
Kunzová, Vlasta28.10.1942peněžitý dar 100,00
Kunz, Tomáš04.05.1982peněžitý dar 14 000,00
Kunz, Tomáš04.05.1982bezúplatné plnění 500,00 (prostor na balkóně pro reklamní účely Dvořákova 1502/8)
Kunz, Tomáš04.05.1982bezúplatné plnění 6 281,00 (vlastnické právo k reklamní banner PROFI - litý banner)
Kunz, Tomáš04.05.1982bezúplatné plnění 14 904,78 (prostor tří bilboardů v Ústí nad Labem, tisk polakátů a jejich výlep na tyto plochy))
Kuras, Benjamin04.04.1944peněžitý dar 500,00
Kurimský, Ladislav22.03.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (banner 2x1 m 1.8 - 3.10)
Kůrka, Miroslav26.02.1959peněžitý dar 100,00
Kuryluk, Martin10.11.1974peněžitý dar 100,00
Kuřík, Pavel10.04.1955peněžitý dar 100,00
Kusá, Blanka01.12.1973peněžitý dar 100,00
Kůs, Libor22.07.1994peněžitý dar 100,00
Kusý, Karel26.08.1969peněžitý dar 100,00
Kutálková, Jana22.07.1972peněžitý dar 100,00
Kutjak, Aleš01.04.1968peněžitý dar 500,00
Kutka, Pavel15.06.1960peněžitý dar 100,00
Kux, Michal08.04.1990peněžitý dar 400,00
Kužel, Karel24.07.1946peněžitý dar 100,00
Kužílková, Hana23.05.1959peněžitý dar 999,00
Kvapil, Ladislav23.03.1943peněžitý dar 100,00
Kvapilová, Jolana14.10.1968peněžitý dar 100,00
Kvasnica, Tomáš10.09.1965peněžitý dar 100,00
Květoňová, Zuzana15.08.1990peněžitý dar 200,00
Kvičerová, Anna16.12.1997peněžitý dar 100 000,00
Kvita, Ondřej15.07.1984peněžitý dar 100,00
Kvítek, Tomáš23.10.1987peněžitý dar 100,00
Kylián, Zdeněk01.03.1969peněžitý dar 100,00
Kyselý, Pavel23.08.1975bezúplatné plnění 45 000,00 (Reklamní plocha pro propagaci hnutí)
Lacina, Kristián10.09.1994peněžitý dar 100,00
Lacina, Kristián10.09.1994peněžitý dar 1 000,00
Lacina, Kristián10.09.1994peněžitý dar 1 000,00
Lacina, Ladislav06.11.1982peněžitý dar 500,00
Lacinová, Martina04.08.1972peněžitý dar 100,00
Ládr, Ivan13.01.1967peněžitý dar 200,00
Lachman, Karel21.03.1988peněžitý dar 100,00
Lachman, Matěj29.01.1990peněžitý dar 100,00
Lajblová, Tereza25.08.1982peněžitý dar 300,00
Lameš, Jiří15.02.1962peněžitý dar 300,00
Lanča, Jakub05.11.1996peněžitý dar 100,00
Lanč, Lukáš19.01.2000peněžitý dar 100,00
Landa, Jiří11.11.1955peněžitý dar 2 600,00
Landa, Jiří11.11.1955peněžitý dar 3 630,00
Landa, Jiří11.11.1955peněžitý dar 5 100,00
Landa, Jiří11.11.1955peněžitý dar 6 330,00
Landa, Jiří11.11.1955peněžitý dar 7 040,00
Landa, Jiří11.11.1955peněžitý dar 9 400,00
Landa, Jiří11.11.1955peněžitý dar 9 870,00
Landa, Jiří11.11.1955peněžitý dar 10 000,00
Landa, Jiří11.11.1955peněžitý dar 10 000,00
Landa, Jiří11.11.1955peněžitý dar 10 890,00
Landa, Jiří11.11.1955peněžitý dar 20 800,00
Landa, Jiří11.11.1955peněžitý dar 35 380,00
Landa, Jiří11.11.1955peněžitý dar 39 960,00
Langer, Jiří14.03.1978peněžitý dar 100,00
Langer, Jiří26.10.1946peněžitý dar 200,00
Langr, František24.10.1979peněžitý dar 100,00
Lang, Richard30.12.1979peněžitý dar 100,00
Langr, Martin04.01.1981peněžitý dar 200,00
Lang, Roman17.03.1964peněžitý dar 750,00
Lang, Rudolf16.05.1972peněžitý dar 100,00
Lang, Vladimír21.06.1958peněžitý dar 300,00
Lank, David29.12.1985peněžitý dar 200,00
Lanková, Sylva22.08.1976peněžitý dar 100,00
LANZ, ZDENĚK29.01.1958peněžitý dar 100,00
Lapková, Kateřina23.09.1970peněžitý dar 100,00
Lasák, Bohdan01.05.1952peněžitý dar 999,00
Lát, Ivo24.04.1955peněžitý dar 250,00
Laurynová, Věra27.10.1950peněžitý dar 100,00
Lauryn, Tomáš26.06.1986peněžitý dar 100,00
Lavička, David24.04.1973peněžitý dar 100,00
Lavička, Jaromír10.06.1982peněžitý dar 200,00
Lažan, Luboš20.08.1961peněžitý dar 500,00
Le Bris, Markéta16.11.1971peněžitý dar 500,00
Le Bris, Markéta16.11.1971peněžitý dar 500,00
Lébl, Miroslav27.12.1978peněžitý dar 100,00
Leb, Radim12.02.1973peněžitý dar 100,00
Leb, Radim12.02.1973peněžitý dar 1 000,00
Lecjak, Jaroslav22.04.1966bezúplatné plnění 5 000,00 (reklamní plocha Chomutov č.p.811 od 1.9. do 3.10.2020))
Lecjaks, Jaroslav22.04.1966peněžitý dar 20 000,00
Lecjaks, Jaroslav22.04.1966peněžitý dar 25 000,00
Lecjaksová, Sabina18.11.1997peněžitý dar 2 000,00
Leden, Petr17.04.1958peněžitý dar 300,00
Lederer, Petr14.05.1967peněžitý dar 300,00
Legerski, Martin13.05.1972peněžitý dar 100,00
Lejsek, Jiří19.07.1979peněžitý dar 100,00
Lejsková, Pavlína19.09.1963peněžitý dar 100,00
Lenfeld, Aleš06.04.1975peněžitý dar 200,00
Lenfeld, Aleš06.04.1975peněžitý dar 200,00
Lengyel, Miroslav13.04.1960peněžitý dar 100,00
Lepš, Jaroslav10.04.1957peněžitý dar 200,00
Lerch, Petr01.01.1980peněžitý dar 100,00
Lesák, Josef02.04.1985peněžitý dar 250,00
Lesniak, Pavel25.06.1986peněžitý dar 100,00
Lešínský, Nikola03.02.1980peněžitý dar 100,00
Leuze Engineering Czech s.r.o.01908634peněžitý dar 50 000,00
Levíček, Petr16.04.1964peněžitý dar 100,00
Lexa, Jeronym09.03.1973peněžitý dar 200,00
Lhotková, Zuzana27.12.1982peněžitý dar 100,00
Líbal, Marek01.12.1976peněžitý dar 100,00
Libý, Ladislav17.10.1953peněžitý dar 500,00
Licek, Miroslav19.05.1963peněžitý dar 100,00
Ličiková, Hana21.06.1962peněžitý dar 100,00
Lindová, Helena19.07.1980peněžitý dar 100,00
Lindovský, Karel31.01.1986peněžitý dar 200,00
Linhart, Bořek05.05.1973peněžitý dar 500,00
Linhart, Jan30.07.1964peněžitý dar 1 000,00
Linhart, Miloslav02.06.1950peněžitý dar 100,00
Linhartová, Denisa28.05.1977peněžitý dar 100,00
Linhartová, Jana10.03.1992peněžitý dar 100,00
Linhart, Pavel26.10.1947peněžitý dar 100,00
Linhart, Tomáš01.04.1981peněžitý dar 100,00
Linhart, Vít14.12.1961peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Linhart, Vladimír16.01.1977peněžitý dar 500,00
Lipina, Tomáš22.07.1968peněžitý dar 100,00
Lipovský, Dušan03.11.1975peněžitý dar 300,00
Lipovský, Jakub28.07.2000peněžitý dar 100,00
Listopad, Petr29.05.1964peněžitý dar 100,00
Liška, Jan28.05.1990peněžitý dar 100,00
Liška, Miloslav19.12.1974peněžitý dar 2 800,00
Liška, Miloslav19.12.1974peněžitý dar 20 000,00
Liška, Petr16.05.1963peněžitý dar 100,00
Liška, Petr16.05.1963peněžitý dar 950,00
LOGPACK s.r.o.5822041bezúplatné plnění 2 562,00 (reklamní banner výroba)
Lochmann, Jarmil09.07.1978peněžitý dar 100,00
Lochman, Petr23.09.1962peněžitý dar 100,00
LOCHNER, IVAN01.02.1946peněžitý dar 100,00
Lojek, Miloslav06.01.1949peněžitý dar 400,00
Lokvenc, Jan12.08.1972peněžitý dar 900,00
Lorenc, David31.10.1980peněžitý dar 100,00
Lorenc, Rafael13.05.1958peněžitý dar 400,00
Lorko, Radomíra06.06.1970peněžitý dar 100,00
Losovský, Petr27.05.1966peněžitý dar 300,00
Lošťák, Viktor05.01.1969peněžitý dar 100,00
Louda, Ondřej06.07.1982peněžitý dar 100,00
Loula, Bohumil12.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Lounek, Radim15.05.1976peněžitý dar 200,00
Lubinský, Zdeněk03.12.1962peněžitý dar 100,00
Ludwigová, Jana21.05.1966peněžitý dar 100,00
Lukáč, Jan29.11.1956peněžitý dar 50 000,00
Lukášek, Martin15.05.1971peněžitý dar 1 000,00
Lukáš, Libor19.08.1961peněžitý dar 50 000,00
Lukáš, Libor19.08.1961peněžitý dar 50 000,00
Lukavský, Svatopluk16.12.1960peněžitý dar 1 000,00
Lukavský, Svatopluk16.12.1960peněžitý dar 1 000,00
Lukeš, David10.02.1973peněžitý dar 200,00
Lukeš, Jiří12.08.1969peněžitý dar 100,00
Lukeš, Jiří12.08.1969peněžitý dar 100,00
Lukeš, Michal06.02.1974peněžitý dar 150,00
Lukeš, Robin08.10.1981peněžitý dar 500,00
Luksová, Markéta25.07.1982bezúplatné plnění 700,00 (2x reklamní plocha)
Lüley, Imrich01.05.1964peněžitý dar 100,00
Lunga, Stanislav10.06.1958peněžitý dar 100,00
Luzar, Tomáš06.05.1987peněžitý dar 1 000,00
Lysoněk, Petr08.03.1980peněžitý dar 100,00
M - STAV CZ s.r.o.27557235peněžitý dar 20 000,00
Macák, Daniel22.06.1978peněžitý dar 100,00
Maceček, Tomáš06.09.1984bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plocha)
Macek, Martin14.02.1986peněžitý dar 200,00
Macek, Martin14.02.1986peněžitý dar 300,00
Macešek, Michal05.06.1985peněžitý dar 100,00
Maceška, Bohuslav18.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Macková, Gabriela14.02.1972peněžitý dar 100,00
Mackovič, Ondřej12.05.1979peněžitý dar 200,00
Macků, Jiří26.05.1940peněžitý dar 200,00
Macura, Zdeněk06.05.1974peněžitý dar 200,00
Máček, František12.11.1965peněžitý dar 200,00
Mačura, Pavel28.03.1973peněžitý dar 200,00
Maďa, Milan05.05.1957peněžitý dar 100,00
Mádle, Pavel22.04.1964peněžitý dar 100,00
Magera, Martin30.07.1970peněžitý dar 100,00
Magera, Radoslav29.08.1977peněžitý dar 100,00
Magnusková, Iveta08.11.1982peněžitý dar 30 000,00
Magnusková, Iveta08.11.1982bezúplatné plnění 2 500,00 (6x reklamní plocha)
Mahr, Václav10.01.1982peněžitý dar 100,00
Macháček, Pavel12.01.1988peněžitý dar 100,00
Macháček, Petr12.04.1975peněžitý dar 500,00
Machala, Radomír18.11.1971peněžitý dar 200,00
Machalík, Jiří27.06.1965peněžitý dar 444,00
Machálínek, Tomáš29.08.1974bezúplatné plnění 14 000,00 (Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra)
Macharáček, Ivo13.09.1967peněžitý dar 100,00
Mach, Daniel13.04.1971peněžitý dar 999,00
Machek, Pavel31.07.1957peněžitý dar 100,00
Mach, Jindřich31.07.1975peněžitý dar 999,00
Mach, Josef06.03.1987peněžitý dar 100,00
Mach, Ondřej19.02.1982peněžitý dar 100,00
Machovský, Josef02.02.1955peněžitý dar 100,00
Machovský, Petr01.06.1970peněžitý dar 9 508,00
Machovský, Petr01.06.1970peněžitý dar 100 000,00
Machů, Karel20.07.1975peněžitý dar 100,00
Maidl, Lukáš06.07.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (banner 2x1 m 1.8 - 3.10)
Maisner, Lenka25.11.1992peněžitý dar 100,00
Maitah, Mansoor21.08.1962peněžitý dar 100 000,00
Maitah, Mansoor21.08.1962bezúplatné plnění 25 761,64 (Propagace a reklama na FB)
Maivald, Jan29.08.1964peněžitý dar 100,00
Majdiaková, Eva24.12.1956peněžitý dar 200,00
Majer, Jan21.01.1978peněžitý dar 300,00
Majer, Milan02.07.1976peněžitý dar 3 593,70
Majer, Milan02.07.1976bezúplatné plnění 30 000,00 (2 ks billboardů - Český Brod)
Máj, Karel04.07.1970peněžitý dar 100,00
Majringer, Patrik06.01.1972peněžitý dar 100,00
Makoň, Jiří11.08.1947peněžitý dar 100,00
Malá, Jana26.03.1981peněžitý dar 100,00
Maldonado Alvarez, Fernando27.03.1974peněžitý dar 100,00
Malec, Jiří27.02.1967peněžitý dar 100,00
Maleček, Jaroslav03.01.1947peněžitý dar 100,00
Maleček, Stanislav22.01.1965peněžitý dar 100,00
Málek, Luděk07.11.1962peněžitý dar 100,00
Málek, Pavel30.06.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Malík, Jiří19.09.1949peněžitý dar 100,00
Malik, Ladislav10.03.1961peněžitý dar 100,00
Malimánek, Pavel25.08.1945peněžitý dar 1 000,00
Malina, Aleš21.12.1963peněžitý dar 100,00
Malina, Antonín11.06.1970peněžitý dar 200,00
Malina, Vladimír05.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Malinová, Dagmar21.10.1962peněžitý dar 100,00
Malinová, Jindřiška22.07.1964peněžitý dar 100,00
Malíř, Jan13.06.1980peněžitý dar 100,00
Malota, Josef05.02.1956peněžitý dar 200,00
MALOVEC, MIROSLAV20.02.1951peněžitý dar 100,00
Malý, Aleš08.03.1981peněžitý dar 546,30
Malý, Jiří30.01.1972peněžitý dar 500,00
Malý, Ladislav07.04.1946peněžitý dar 100,00
Malý, Milan24.10.1959peněžitý dar 999,00
Malý, Roman21.05.1962peněžitý dar 1 000,00
Malý, Václav17.10.1981peněžitý dar 100,00
Maňásková, Vlasta27.09.1970peněžitý dar 200,00
Mandátová, Monika09.02.1970peněžitý dar 100,00
Mandelík, Jan07.08.1981peněžitý dar 100,00
MANE HOLDING, a.s.26030616peněžitý dar 100 000,00
Mannel, Luboš24.12.1969peněžitý dar 1 000,00
Mansfeld, Rostislav01.10.1975peněžitý dar 111,11
Mareček, Václav29.12.1979peněžitý dar 400,00
Marek, David24.09.1975peněžitý dar 100,00
Marek, Jan14.12.1985peněžitý dar 100,00
Marek, Jiří03.10.1973peněžitý dar 100,00
Mareš, Jiří13.09.1948peněžitý dar 300,00
Mareš, Ladislav06.11.1959peněžitý dar 100,00
Mareš, Radim09.11.1976peněžitý dar 100,00
Mareš, Vít15.01.1978peněžitý dar 200,00
Mareš, Vladimír22.01.1960peněžitý dar 10 000,00
MARHYS - IT s.r.o.29114098peněžitý dar 5 000,00
Maria Brodinová, Anna03.06.1982peněžitý dar 100,00
Maria Miklas, Thomas18.11.1963peněžitý dar 100,00
Marian, Jiří05.03.1950peněžitý dar 100,00
Mariánková, Eva24.02.1968peněžitý dar 100,00
Marie Černá, Dana08.12.1966peněžitý dar 1 000,00
Marie Černá, Dana08.12.1966peněžitý dar 1 000,00
Marková, Vladimíra19.05.1966peněžitý dar 100,00
Maroušková, Jana12.06.1961peněžitý dar 100,00
Marša, Alexander23.06.1951peněžitý dar 300,00
Marša, Alexander23.06.1951peněžitý dar 300,00
Maršálek, Tomáš07.08.1974peněžitý dar 300,00
Maršálek, Vladimír23.01.1959peněžitý dar 100,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Maršík, Petr14.02.1979peněžitý dar 150,00
Marťák, Kamil12.08.1965peněžitý dar 100,00
Martiňák, Libor05.02.1965peněžitý dar 200,00
Martinčáková, Marcela02.05.1973peněžitý dar 100,00
Martinec, Miroslav12.11.1947peněžitý dar 100,00
Martinec, Pavel30.11.1977peněžitý dar 61,00
Martínek, Jaroslav15.11.1943peněžitý dar 100,00
Martínek, Lukáš11.11.1976peněžitý dar 100,00
Martínek, Vladimír06.03.1971peněžitý dar 1 000,00
Martinková, Taťjana02.05.1954peněžitý dar 300,00
Martíšek, Miroslav19.04.1986peněžitý dar 300,00
Martiš, Jan10.11.1950peněžitý dar 100,00
Marušák, Jaroslav30.09.1984peněžitý dar 100,00
Marvan, Jaroslav09.07.1996peněžitý dar 100,00
März, Milan13.07.1966peněžitý dar 2 000,00
März, Milan13.07.1966bezúplatné plnění 200,00 (samolepky)
Mařák, Vladimír07.03.1962peněžitý dar 200,00
Mařík, Tomáš11.01.1973peněžitý dar 200,00
Masaryk, Ján12.01.1975peněžitý dar 100,00
Masiar, Martin19.06.1970peněžitý dar 100,00
Mastná, Dagmar15.02.1965peněžitý dar 500,00
Máša, Petr03.05.1974peněžitý dar 300,00
Máša, Vladimír06.10.1984peněžitý dar 100,00
Mašek, Michal30.01.1968peněžitý dar 300,00
Mašek, Pavel26.07.1969peněžitý dar 100,00
Mašek, Roman20.02.1996peněžitý dar 100,00
Mašková, Dana18.11.1966peněžitý dar 100,00
Mašková, Eva16.12.1983peněžitý dar 100,00
Matalík, Jaromír19.08.1962peněžitý dar 100,00
Matěj, Drbohlav16.02.1992peněžitý dar 50 000,00
Matějík, Richard26.09.1962peněžitý dar 30 000,00
Matějka, Antonín12.06.1952peněžitý dar 200,00
Matějka, Ondřej25.05.1975peněžitý dar 100,00
Matějka, Petr13.11.1960peněžitý dar 100,00
Matějka, Petr25.01.1975peněžitý dar 400,00
Matějka, Petr13.03.1971peněžitý dar 500,00
Matějka, Václav17.04.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha 1m2)
Matějů, Ivan15.01.1956peněžitý dar 500,00
Matějů, Ivan15.01.1956peněžitý dar 1 000,00
Matějů, Jan13.07.1988peněžitý dar 100,00
Matiášek, Robert28.01.1975peněžitý dar 100,00
Matoušek, Jiří20.07.1960peněžitý dar 100,00
Matoušek, Jiří18.06.1979peněžitý dar 500,00
Matoušek, Jiří20.07.1960peněžitý dar 999,00
Matoušek, Jiří18.06.1979peněžitý dar 5 000,00
Matoušek, Jiří18.06.1979peněžitý dar 5 000,00
Matoušek, Jiří18.06.1979peněžitý dar 10 797,50
Matoušek, Jiří18.06.1979peněžitý dar 20 000,00
Matoušek, Jiří18.06.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (banner 2x1 m 1.8 - 3.10)
Matoušek, Libor27.12.1971peněžitý dar 100,00
Matoušek, Martin20.09.1964peněžitý dar 100,00
Matoušek, Pavel01.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Matoušek, Richard31.12.1976peněžitý dar 100,00
Matoušek, Václav01.09.1971peněžitý dar 100,00
Matoušková, Anna25.06.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (banner 2x1 m 1.8 - 3.10)
Matoušková, Eva07.07.1960peněžitý dar 999,00
Matouš, Martin17.11.1964peněžitý dar 100,00
Matouš, Patrik27.03.1977peněžitý dar 500,00
Matulík, Jakub27.11.1987peněžitý dar 100,00
Matulová, Stanislava01.04.1946peněžitý dar 200,00
Matuška, Jaroslav22.01.1936peněžitý dar 100,00
Matuška, Jirí29.11.1977peněžitý dar 100,00
Matuška, Petr23.06.1972peněžitý dar 100,00
Matuška, Rostislav06.05.1966peněžitý dar 1 000,00
Matušková, Hana14.09.1939peněžitý dar 100,00
Matyo, Michal22.01.2003peněžitý dar 100,00
Matýs, Jaroslav19.08.1960peněžitý dar 10 000,00
Matzner, Jiří13.06.1974peněžitý dar 100,00
Maxa, Pavel19.01.1951peněžitý dar 490,00
Maxera, Zdeněk11.02.1960peněžitý dar 100,00
Mazáčová, Barbora21.07.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha a plachta 8/2020 az 09/2020, Čs. Armády 86/5)
Mazánek, Martin13.07.1966peněžitý dar 1 000,00
Mazánek, Stanislav22.07.1965peněžitý dar 200,00
Mázl, Tomáš25.04.1991peněžitý dar 100,00
Mázl, Tomáš25.04.1991peněžitý dar 1 000,00
Mázorová, Ivana21.04.1973peněžitý dar 100,00
Medek, Tomáš09.08.1970peněžitý dar 500,00
Medřík, Antonín29.05.1971peněžitý dar 100,00
Medvěd, Milan13.10.1974peněžitý dar 200,00
Mekyska, Petr20.06.1955peněžitý dar 500,00
Melena, Jan21.01.1985peněžitý dar 100,00
Melicharová, Veronika13.04.1993peněžitý dar 100,00
Melich, Martin11.11.1963peněžitý dar 100,00
Melimonka, Petr19.12.1972peněžitý dar 100,00
Melnický, Aleš17.04.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha 1m2)
MELŠ, JAN13.05.1956peněžitý dar 100,00
Merenda, Adam19.11.1999peněžitý dar 119,00
Merta, Petr23.06.1959peněžitý dar 300,00
Merta, Petr23.06.1959peněžitý dar 500,00
Mervart, Jaroslav18.05.1973peněžitý dar 990,00
Mészároš, Oto11.02.1975peněžitý dar 100,00
Metrostav a.s.00014915bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Metrostav a.s.00014915bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Mevald, David16.05.1974peněžitý dar 100,00
Mewald, Daniel03.12.1981peněžitý dar 300,00
Mezera, Jiří12.09.1986peněžitý dar 100,00
Mezerová, Daniela10.06.1982peněžitý dar 100,00
Mezník, Miloš14.07.1965peněžitý dar 100,00
Miavec, Milan28.08.1972peněžitý dar 500,00
Micza, Václav23.02.1979peněžitý dar 500,00
Miča, Šimon10.01.1991peněžitý dar 10 000,00
Miewaldová, Jitka18.04.1955peněžitý dar 100,00
Migdal, David05.08.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (reklamní plocha 1.9.-11.10.2020, Vřesinská zahrádky, 74285))
Michálek, Ladislav28.01.1980peněžitý dar 2 000,00
Michálek, Ladislav28.01.1980bezúplatné plnění 1 379,90 (zavazuje uhradit dodavateli Městské kulturní zařízení v Litoměřicích výlep plakátů v uvedené lokalitě, v termínu od 1.9. do 6.10.2020, v celkové hodnotě 1.379,90 Kč.)
Michálek, Milan07.10.1967peněžitý dar 100,00
Michálek, Vojtěch18.10.1973peněžitý dar 100,00
Michalík, Pavel24.03.1972peněžitý dar 100,00
Michalová, Gabriela30.12.1973peněžitý dar 100,00
Michel, Milan01.05.1987peněžitý dar 100,00
Michna, Mojmír14.01.1981bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plocha)
Míka, Ludvík22.09.1975peněžitý dar 100,00
Mika, Martin22.07.1976peněžitý dar 100,00
Mika, Martin22.07.1976peněžitý dar 500,00
Mikeš, Jiří07.05.1968peněžitý dar 200,00
Mikeš, Milan28.03.1965peněžitý dar 100,00
Miklas, Pavel20.07.1954peněžitý dar 500,00
Mikl, Jan04.05.1987peněžitý dar 100,00
Mikolášek, Ladislav27.05.1971peněžitý dar 100,00
Míkovcová Mališová, Kateřina01.09.1976peněžitý dar 100,00
Míkovec, Zdeněk21.04.1973peněžitý dar 1 000,00
Mikšíček, Jan30.07.1996peněžitý dar 300,00
Mikšíková, Martina26.04.1991peněžitý dar 100,00
Mikšíková, Renata05.11.1966peněžitý dar 100,00
Mikšovský, Petr10.09.1962peněžitý dar 100,00
Mikula, Michal03.10.1971peněžitý dar 500,00
Mikula, Petr13.05.1984peněžitý dar 100,00
Mikula, Petr13.05.1984peněžitý dar 400,00
Mikulášek, Petr11.07.1981peněžitý dar 100,00
MILENIUM 3000 spol. s r.o.25402200peněžitý dar 100 000,00
MILENIUM 3000 spol. s r.o.25402200peněžitý dar 100 000,00
Miloschewsky, Martin31.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Mimránek, Jan13.04.1983peněžitý dar 333,00
Mimránek, Jan13.04.1983peněžitý dar 500,00
Minarčík, Jan28.09.1956peněžitý dar 100,00
Minarská, Leonarda19.09.1962peněžitý dar 100,00
Minarský, Antonín20.03.1955peněžitý dar 100,00
Minařík, Petr02.02.1988peněžitý dar 200,00
Miňovský, Robert24.06.1974peněžitý dar 500,00
Mírovský, Jiří20.08.1973peněžitý dar 100,00
Mírovský, Jiří20.08.1973peněžitý dar 1 000,00
Mišáková, Jarmila18.03.1957peněžitý dar 2 000,00
MÍŠEK, VÁCLAV29.06.1976peněžitý dar 100,00
Mittner, Ondřej10.07.1986peněžitý dar 100,00
Mládek, Michal29.03.1964peněžitý dar 200,00
Mlčoch, Jaroslav14.06.1948peněžitý dar 100,00
MOČRS Orlová18050379bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plocha)
Mojžiš, Ondřej20.09.1992peněžitý dar 100,00
Mokryšová, Jana02.09.1950peněžitý dar 100,00
Moravcová, Milena29.12.1967peněžitý dar 100,00
Moravec, Antonín28.03.1949peněžitý dar 100,00
Moravec, Jan29.10.1979peněžitý dar 150,00
Moravec, Lukáš13.10.1980peněžitý dar 144,00
Moravec, Lukáš13.10.1980peněžitý dar 999,00
Moravec, Petr29.05.1963peněžitý dar 999,00
Moroň, Marek29.04.1968peněžitý dar 100,00
Mosio, Alexander14.04.1956peněžitý dar 250,00
Mostýnová, Renáta24.03.1970peněžitý dar 100,00
Mostýnová, Renáta24.03.1970peněžitý dar 500,00
Motl, Jakub25.07.1970peněžitý dar 100,00
Motl, Luboš05.12.1973peněžitý dar 100,00
Moudrá, Hana20.04.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha 1m2)
Moural, Vladimír11.10.1944peněžitý dar 100,00
Mráz, Bohumír12.06.1947peněžitý dar 100,00
Mrázek, František14.12.1979peněžitý dar 100,00
Mrázek, Josef05.02.1986peněžitý dar 100,00
Mrázek, Václav17.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Mráz, Michal29.07.1982peněžitý dar 200,00
Mráz, Radek08.08.1969peněžitý dar 200,00
Mráz, Tomáš28.05.1967peněžitý dar 100,00
Mrkvan, Radek25.01.1974peněžitý dar 100,00
Mrkvička, Josef15.01.1951peněžitý dar 300,00
Mrkvičková, Kateřina13.01.1981peněžitý dar 100,00
Mrštík, Jakub30.09.1989peněžitý dar 100,04
Mrštík, Petr24.09.1974peněžitý dar 100,00
Mudráková, Zita16.11.1949peněžitý dar 500,00
Müller, Lukáš25.10.1985peněžitý dar 100,00
Müller, Martin25.02.1972peněžitý dar 100,00
Müller, Miroslav25.08.1959peněžitý dar 999,00
Müllerová, Magdalena20.09.1980peněžitý dar 999,00
Müller, Stanislav08.10.1968peněžitý dar 200,00
Murínová, Kristýna04.05.1945bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Muroň, Josef20.10.1983peněžitý dar 100,00
Musch, Patrik22.06.1994peněžitý dar 100,00
Musílek, Václav25.09.1958peněžitý dar 100,00
Musil, Jan02.12.1943peněžitý dar 200,00
Musil, Jiří01.06.1940peněžitý dar 100,00
Musil, Josef29.01.1961peněžitý dar 300,00
Musílková, Zuzana10.07.1959peněžitý dar 100,00
Musilová, Helena29.08.1966peněžitý dar 500,00
Musilová, Lydie07.12.1955peněžitý dar 200,00
Musilová, Táňa02.04.1966peněžitý dar 10 000,00
Mužík, Jan26.03.1947peněžitý dar 3 000,00
Mužík, Miroslav16.12.1965peněžitý dar 100,00
Mužíková, Kristýna10.06.1999peněžitý dar 100,00
Mužíková, Tamara28.07.1968peněžitý dar 200,00
Mužík, Přemysl01.05.1965peněžitý dar 1 000,00
Mužík, Vladimír16.09.1968peněžitý dar 100,00
Mužík, Vladimír16.09.1968peněžitý dar 500,00
Mužík, Vladimír16.09.1968peněžitý dar 500,00
Mužík, Vladimír16.09.1968peněžitý dar 500,00
Myslilová, Marie24.06.1961peněžitý dar 100,00
Myslivec, Martin12.10.1967peněžitý dar 100,00
Myslivec, Václav03.05.1983peněžitý dar 100,00
Myška, Jan23.12.1981peněžitý dar 100,00
Myška, Jan08.04.1947peněžitý dar 200,00
Nádvorník, Tomáš07.02.1999peněžitý dar 100,00
Najman, Vlastimil25.08.1949peněžitý dar 100,00
Najvirt, Oldřich06.06.1958peněžitý dar 500,00
Najvirt, Oldřich06.06.1958peněžitý dar 1 000,00
Nakládal, Martin03.09.1965peněžitý dar 100,00
NAKO Pardubice, s.r.o.62061925peněžitý dar 25 000,00
NAMPO s.r.o.26085062peněžitý dar 20 000,00
Nani, Martin27.04.1985peněžitý dar 100,00
NATURA DK, a.s.25291661peněžitý dar 10 000,00
Navrátil, Josef06.12.1981bezúplatné plnění 600,00 (banner 2m2)
Navrátil, Miroslav18.05.1971peněžitý dar 250,00
Navrátil, Pavel07.06.1980peněžitý dar 100,00
Navrátil, Petr03.12.1958peněžitý dar 5 000,00
Navrátil, Tomáš14.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Navrátil, Zdeněk17.01.1963peněžitý dar 100,00
Naxera, Norbert14.05.1985peněžitý dar 100,00
Nebřenský, Josef02.02.1950peněžitý dar 100,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 100,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 400,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 400,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 400,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 400,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 400,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 400,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 400,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 400,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 400,00
Nečas, Jaroslav23.03.1964peněžitý dar 400,00
Nečas, Jiří02.12.1972peněžitý dar 100,00
Nečas, Josef05.07.1981peněžitý dar 100,00
Nečas, Radek23.05.1996peněžitý dar 100,00
Nečesaná, Šárka03.03.1971peněžitý dar 100,00
Nedbal, Dalibor21.05.1969peněžitý dar 100,00
Nedbal, Václav26.10.1970peněžitý dar 100,00
Nedoma, Martin29.06.1968peněžitý dar 100,00
Nedoma, Petr26.02.1969peněžitý dar 100,00
Nehodová, Michaela22.01.1977peněžitý dar 100,00
Nechvátal, Vladislav02.06.1965peněžitý dar 100,00
Nejedlý, Aleš03.06.1965peněžitý dar 100,00
Nejedlý, Pavel19.04.1986peněžitý dar 200,00
Nejerál, David15.07.1977peněžitý dar 200,00
Němcová, Vlastimila17.05.1950peněžitý dar 1 000,00
Němcová, Vlastimila17.05.1950peněžitý dar 5 000,00
Němec, Jaroslav22.03.1947peněžitý dar 100,00
Němec, Lukáš31.03.1984peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Miloš11.03.1937peněžitý dar 100,00
Němec, Oldřich15.07.1993peněžitý dar 25 000,00
Němec, Petr22.07.1949peněžitý dar 100,00
Němec, Vojtěch29.01.1984peněžitý dar 100,00
Němec, Vratislav27.01.1959peněžitý dar 1 000,00
Němeček, Jiří12.03.1967peněžitý dar 100,00
Němeček, Robert27.06.1976peněžitý dar 111,00
Němeček, Roman09.03.1969peněžitý dar 500,00
Nemocnice Hranice a.s.47677406bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Nemocnice Hranice a.s.47677406bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Nemocnice Hranice a.s.47677406bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Nemocnice Hranice a.s.47677406bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Nemuchovský, Karel06.02.1974peněžitý dar 200,00
Nerad, Jiří08.07.1983peněžitý dar 100,00
Nerudova Credit s.r.o.09023127peněžitý dar 30 000,00
Nerušil, Josef17.01.1986peněžitý dar 100,00
Nesejt, Josef19.08.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Nesnídal, Radek19.10.1968peněžitý dar 100,00
Netík, Petr05.01.1957peněžitý dar 100,00
Netymach, Josef06.11.1963peněžitý dar 500,00
Neuman, Jan09.01.1966peněžitý dar 100,00
Neumann, Dušan04.01.1970peněžitý dar 100,00
Neumann, Vladimír06.02.1978peněžitý dar 100,00
Nevrkla, Jiří25.02.1955peněžitý dar 500,00
Nevrklová, Mária16.11.1953peněžitý dar 100,00
Nevrlka, Karel03.07.1968peněžitý dar 500,00
NEZÁVISLÍ60458399peněžitý dar 300 000,00
NEZÁVISLÍ60458399peněžitý dar 350 000,00
Nezhybová, Livia21.03.1988bezúplatné plnění 45 000,00 (reklamní plcocha Olomouc)
Nezval, Libor22.05.1971bezúplatné plnění 4 000,00 (Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra)
Nezval, Pavel13.09.1966peněžitý dar 47 000,00
Nezval, Pavel13.09.1966bezúplatné plnění 7 000,00 (Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra)
Nídl, Rostislav03.05.1964peněžitý dar 999,00
Niemcová, Iva14.09.1961peněžitý dar 200,00
Niemcová, Iva14.09.1961peněžitý dar 200,00
Niemcová, Iva14.09.1961peněžitý dar 200,00
Niemcová, Iva14.09.1961peněžitý dar 200,00
Niemcová, Iva14.09.1961peněžitý dar 200,00
Niemcová, Iva14.09.1961peněžitý dar 200,00
Niemcová, Iva14.09.1961peněžitý dar 200,00
Nimrichter, Martin12.03.1973peněžitý dar 500,00
Nitra, Josef27.08.1956peněžitý dar 100,00
Nohejl, Antonín14.11.1960peněžitý dar 100,00
Norisová, Markéta08.03.1984peněžitý dar 100,00
Nosek, Jan30.05.1988peněžitý dar 200,00
Nováček, Petr27.02.1967peněžitý dar 100,00
Nováček, Radek29.04.1967peněžitý dar 100,00
Novák, Aleš01.10.1974peněžitý dar 200,00
Novák, Antonín30.03.1979peněžitý dar 100,00
Novák, Čestmír21.01.1953peněžitý dar 100,00
Novák, Daniel08.11.1991peněžitý dar 100,00
Novák, František05.04.1961peněžitý dar 150,00
Novák, František05.04.1961peněžitý dar 1 000,00
Novák, Jakub10.12.1999peněžitý dar 100,00
Novák, Jaroslav27.12.1953peněžitý dar 100,00
Novák, Jaroslav03.07.1963peněžitý dar 100,00
Novák, Jaroslav02.10.1986peněžitý dar 100,00
Novák, Jiří12.12.1959peněžitý dar 200,00
Novák, Josef16.03.1972peněžitý dar 100,00
Novák, Josef15.01.1958peněžitý dar 300,00
Novák, Karel01.03.1944peněžitý dar 133,00
Novák, Ladislav29.03.1967peněžitý dar 100,00
Novák, Ladislav29.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Novák, Libor17.04.1970peněžitý dar 200,00
Novák, Libor09.06.1955peněžitý dar 300,00
Novák, Lubomír07.01.1980peněžitý dar 100,00
Novák, Luděk30.04.1982peněžitý dar 100,00
Novák, Milan16.03.1979peněžitý dar 500,00
Novák, Miloš22.10.1964peněžitý dar 100,00
Nováková, Jana27.10.1967peněžitý dar 100,00
Nováková, Kateřina25.04.1991peněžitý dar 200,00
Novák, Pavel18.05.1975peněžitý dar 100,00
Novák, Pavel05.09.1941peněžitý dar 500,00
Novák, Petr25.03.1970peněžitý dar 100,00
Novák, Radek11.10.1976peněžitý dar 10 000,00
Novák, René30.12.1994peněžitý dar 250,00
Novák, Richard11.11.1959peněžitý dar 200,00
Novák, Richard21.10.1961peněžitý dar 50 000,00
Novák, Roman21.05.1972peněžitý dar 1 000,00
Novák, Valdemar20.04.1965peněžitý dar 300,00
Novák, Valdemar20.04.1965peněžitý dar 300,00
Novák, Valdemar20.04.1965peněžitý dar 300,00
Novák, Valdemar20.04.1965peněžitý dar 300,00
Novák, Valdemar20.04.1965peněžitý dar 300,00
Novák, Valdemar20.04.1965peněžitý dar 300,00
Novák, Valdemar20.04.1965peněžitý dar 300,00
Novák, Valdemar20.04.1965peněžitý dar 300,00
Novák, Valdemar20.04.1965peněžitý dar 300,00
Novák, Valdemar20.04.1965peněžitý dar 300,00
Novák, Valdemar20.04.1965peněžitý dar 300,00
Novák, Viktor09.03.1982peněžitý dar 100,00
Novák, Vladimír25.10.1951peněžitý dar 1 000,00
Novák, Vlastimil31.01.1955peněžitý dar 100,00
Novák, Vojtěch06.05.1966peněžitý dar 500,00
Novák, Zdeněk17.08.1970peněžitý dar 100,00
Novosád, Ivan10.04.1950peněžitý dar 500,00
Novotná, Helena26.09.1950peněžitý dar 900,00
Novotná, Helena26.09.1950peněžitý dar 900,00
Novotná, Jaroslava12.07.1973peněžitý dar 100,00
Novotná, Květoslava11.04.1977peněžitý dar 100,00
Novotná, Květoslava11.04.1977bezúplatné plnění 987,00 (výroba reklamní desky)
Novotná, Květoslava11.04.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha 11.8.2020-3.10.2020 reklamní plocha)
Novotná, Květoslava11.04.1977bezúplatné plnění 1 090,00 (Reklamní desky pro hnutí)
Novotná, Květoslava11.04.1977bezúplatné plnění 3 189,00 (reklamní předměty PVC Bannery)
Novotný, David14.06.1977peněžitý dar 100,00
Novotný, David01.01.1990peněžitý dar 100,00
Novotný, Ivan03.01.1973peněžitý dar 100,00
Novotný, Ivan03.01.1973peněžitý dar 100,00
Novotný, Jan18.11.1974peněžitý dar 100,00
Novotný, Jan18.11.1974peněžitý dar 5 000,00
Novotný, Jan18.11.1974bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plocha Zaječice 237/6, 25.8.-3.10.2020))
Novotný, Jan25.06.1995bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plocha Borová 5143, 25.8.-3.10.2020))
Novotný, Jaromír24.07.1961peněžitý dar 100,00
Novotný, Jaromír24.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Novotný, Jaroslav22.12.1966peněžitý dar 200,00
Novotný, Jiří08.06.1974peněžitý dar 100,00
Novotný, Josef26.08.1969peněžitý dar 100,00
Novotný, Karel03.04.1975peněžitý dar 100,00
Novotný, Lukáš09.10.1986peněžitý dar 100,00
Novotný, Lukáš21.11.1980peněžitý dar 200,00
Novotný, Milan30.09.1970peněžitý dar 200,00
Novotný, Miroslav31.10.1965peněžitý dar 100,00
Novotný, Miroslav31.10.1965peněžitý dar 200,00
Novotný, Radek07.12.1973peněžitý dar 100,00
Novotný, Richard16.02.1980peněžitý dar 100,00
Novotný, Vladimír29.10.1968peněžitý dar 100,00
Nový, Jiří02.10.1965peněžitý dar 500,00
Nowak, Michal07.06.1970peněžitý dar 100,00
Nuhlíček, Karel10.02.1957peněžitý dar 200,00
Nuhlíček, Václav25.02.1951peněžitý dar 200,00
Nymsa, Petr26.05.1972peněžitý dar 100,00
Občanská demokratická aliance05402450peněžitý dar 150 000,00
Občanská demokratická aliance05402450peněžitý dar 50 000,00
Občanská demokratická aliance05402450peněžitý dar 30 000,00
Obermaier, Jiří16.12.1973peněžitý dar 100,00
Obermaier, Jiří16.12.1973peněžitý dar 200,00
Obermaier, Jiří16.12.1973peněžitý dar 200,00
Obermaier, Jiří16.12.1973peněžitý dar 200,00
Obermaier, Jiří16.12.1973peněžitý dar 200,00
Obermaier, Jiří16.12.1973peněžitý dar 200,00
Obermaier, Jiří16.12.1973peněžitý dar 200,00
Oborná, Jana29.12.1989peněžitý dar 100,00
Obršlík, Jaroslav28.03.1977peněžitý dar 200,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Obrusník, Michal06.05.1970peněžitý dar 100,00
Odlevák, František02.06.1964peněžitý dar 100,00
Odstrčil, Karel18.10.1987peněžitý dar 200,00
Odstrčilová, Renáta06.11.1972peněžitý dar 100,00
Olbrich, Libor28.12.1971peněžitý dar 100,00
Olejník, Václav24.12.1972peněžitý dar 200,00
Olmová, Zuzana12.05.1967peněžitý dar 100,00
OLTT WORLD s.r.o.01771159peněžitý dar 4 012,00
OLTT WORLD s.r.o.01771159peněžitý dar 8 416,00
Ondra, Jaroslav01.11.1966peněžitý dar 100,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondrášek, Eduard05.10.1969peněžitý dar 200,00
Ondriaš, Pavel21.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Ondriaš, Pavel21.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Ondriaš, Pavel21.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Ondriaš, Pavel21.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Ondriaš, Pavel21.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Ondriaš, Pavel21.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Ondriaš, Pavel21.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Ondriaš, Pavel21.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Ondroušek, Michal01.04.1986peněžitý dar 100,00
Ondruš, František13.02.1959bezúplatné plnění 14 000,00 (Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra)
Ondruš, Miroslav20.08.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra)
Ondřejová, Jana29.12.1990peněžitý dar 100,00
Ondřich, František03.01.1975peněžitý dar 100,00
Opata, Jan07.04.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Opata, Jan07.04.1948bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Opěla, Tibor05.05.1983peněžitý dar 100,00
Opočenský, Michal24.09.1973peněžitý dar 200,00
Ordinace praktického lékaře Pod Palackého vrchem s.r.o.03867021peněžitý dar 5 000,00
Orel, Ladislav18.10.1962peněžitý dar 400,00
Orel, Ladislav18.10.1962peněžitý dar 3 000,00
Orel, Monika10.05.1966peněžitý dar 20 000,00
Orel, Monika10.05.1966peněžitý dar 20 000,00
Orel, Monika10.05.1966bezúplatné plnění 13 000,00 (reklamní plocha 01-08-2020 - 05-10-2020)
Orlt, Filip08.04.1989peněžitý dar 250,00
Ortcikr, Vojtěch14.04.1951peněžitý dar 200,00
Orviská, Monika27.05.1984peněžitý dar 100,00
Oslejšek, Eduard05.08.1986peněžitý dar 100,00
Ospálek, Tomáš16.04.1971peněžitý dar 700,00
Ostrý, Svatopluk31.01.1948peněžitý dar 100,00
Otáhal, Jakub08.11.1988peněžitý dar 100,00
Otáhal, Marek21.11.1986peněžitý dar 500,00
Otava, Jan05.08.1981peněžitý dar 100,00
Otevřel, Ivan11.10.1948peněžitý dar 990,00
Otevřel, Marek05.03.1976peněžitý dar 500,00
Ott, Jan25.01.1977peněžitý dar 100,00
Owczarzy, Roman18.02.1968peněžitý dar 10 000,00
Owczarzy, Roman18.02.1968bezúplatné plnění 347,00 (reklamní plocha)
Owczarzy, Roman18.02.1968bezúplatné plnění 3 485,00 (roznos reklam plakátů)
Owczarzy, Roman18.02.1968bezúplatné plnění 5 000,00 (2x petiční stánek)
Pacíková, Urszula13.07.1973peněžitý dar 100,00
Pahorecký, Jaroslav26.05.1958peněžitý dar 100,00
Pahorecký, Jaroslav26.05.1958peněžitý dar 100,00
Pacholíková, Dagmar15.09.1967peněžitý dar 200,00
Paják, Josef16.12.1968peněžitý dar 200,00
Paláček, Stanislav23.04.1991peněžitý dar 100,00
Palán, Luboš22.11.1980peněžitý dar 300,00
Paldinus, Luboš02.04.1963peněžitý dar 400,00
Palička, Zdeněk04.06.1955peněžitý dar 500,00
Pálka, Petr20.02.1972peněžitý dar 100,00
Palla, Radomír01.01.1993peněžitý dar 100,00
Panáček, Petr14.01.1969peněžitý dar 100,00
Panáček, Radovan14.02.1970peněžitý dar 10 000,00
Pančiak, Radim16.03.1974peněžitý dar 1 000,00
Pánek, Jan19.02.1968peněžitý dar 100,00
Pánek, Jiří02.01.1951peněžitý dar 100,00
Pánek, Stanislav02.08.1969peněžitý dar 100,00
Pánková, Libuše22.03.1973peněžitý dar 999,00
Pantůček, Edmund02.05.1952peněžitý dar 135,00
Panuška, Roman07.02.1968peněžitý dar 999,00
Papajanovský, Tomáš29.11.1961peněžitý dar 5 000,00
Papežová, Jitka03.11.1948peněžitý dar 200,00
Papierník, Marek14.08.1974peněžitý dar 100,00
Papík, Karel13.09.1971peněžitý dar 100,00
Papřok, Lukáš18.07.1978peněžitý dar 100,00
Pára, Karel06.03.1962peněžitý dar 3 000,00
Páralová, Alena11.08.1948peněžitý dar 15 000,00
Parma, Pavel22.12.1975peněžitý dar 100,00
Parma, Pavel22.12.1975peněžitý dar 10 000,00
Parobková, Jana27.10.1960peněžitý dar 999,00
Paroulek, Jan22.06.1970peněžitý dar 400,00
Parvonič, Vladimír18.08.1973bezúplatné plnění 900,00 (reklamní plocha)
Pařízková, Ludmila22.10.1961peněžitý dar 100,00
Pásek, Pavel24.12.1966peněžitý dar 500,00
Paskovský, Libor31.07.1977peněžitý dar 100,00
Pastorek, Jiří08.02.1965peněžitý dar 100,00
Pastyřík, Jan25.02.1973peněžitý dar 1 000,00
Patáková, Rita21.02.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (reklamní plocha 4 m2)
Pátík, Josef16.03.1960peněžitý dar 200,00
Patka, Petr04.10.1966peněžitý dar 500,00
Patrik, Roman16.04.1965peněžitý dar 50 000,00
Paulík, Vladimír15.01.1967peněžitý dar 100,00
Paulová, Blanka20.12.1949peněžitý dar 100,00
Paulus, Jakub22.01.2000peněžitý dar 100,00
Paulusová, Soňa10.12.1965peněžitý dar 100,00
Pávek, Martin14.05.1970peněžitý dar 100,00
Pávek, Martin14.05.1970peněžitý dar 1 000,00
Pavel Korbel, Karel13.11.1970peněžitý dar 100,00
Pavelka, Jan04.11.1979peněžitý dar 100,00
Pavelka, Ladislav09.12.1980peněžitý dar 100,00
Pavelka, Tomáš09.08.1985peněžitý dar 500,00
Pavelková, Simona11.11.1980peněžitý dar 100,00
Pavel, Václav03.04.1975bezúplatné plnění 4 400,00 (reklamní plocha 11 m2)
Pavlačka, Miroslav16.09.1961peněžitý dar 100,00
Pavlas, Radek24.10.1985peněžitý dar 100,00
Pavlica, Bohumil15.04.1975peněžitý dar 100,00
Pavlíček, Jan27.06.1951peněžitý dar 5 000,00
Pavlíček, Josef04.04.1941peněžitý dar 150,00
Pavlíček, Josef04.04.1941peněžitý dar 500,00
Pavlíček, Karel21.10.1968peněžitý dar 100,00
Pavlíček, Michael28.04.1988peněžitý dar 100,00
Pavlíčková, Daniela04.06.1952peněžitý dar 5 000,00
Pavlíčková, Lucie25.02.1980peněžitý dar 100,00
Pavlík, jiří27.05.1986peněžitý dar 100,00
Pavlík, Michael14.01.1977peněžitý dar 100,00
Pavlík, Milan09.03.1966peněžitý dar 100,00
Pavliščáková, Blažena04.07.1984peněžitý dar 100,00
Pavlovec, Václav22.09.1970peněžitý dar 200,00
Pavlů, René10.05.1965peněžitý dar 1 111,00
Pavlů, Zdeněk22.08.1951peněžitý dar 200,00
Pawera, Zdeněk12.02.1954peněžitý dar 100,00
Pazderka, Josef26.10.1957peněžitý dar 200,00
Pazderka, Josef26.10.1957peněžitý dar 200,00
Pecák, Tomáš18.04.1973peněžitý dar 100,00
Pečený, Tomáš04.06.1936peněžitý dar 100,00
Pečený, Zbyněk08.07.1963peněžitý dar 100,00
Pechalová, Jana08.06.1960peněžitý dar 100,00
Pěcha, Tomáš15.06.1966peněžitý dar 100,00
Pech, Ondřej29.10.1985peněžitý dar 100,00
Pech, Ondřej29.10.1985peněžitý dar 200,00
Pejsarová, Martina15.09.1970peněžitý dar 500,00
Pejška, Zdeněk14.03.1965peněžitý dar 220,00
Pekala, Roman11.02.1966peněžitý dar 100,00
Pekala, Roman11.02.1966peněžitý dar 1 000,00
Pekárek, Ladislav20.07.1948peněžitý dar 100,00
Pekárek, Ondřej24.03.1975peněžitý dar 500,00
Pekařová, Blanka06.04.1960peněžitý dar 100,00
Pelán, René04.04.1966peněžitý dar 100,00
Pelc, Jaroslav14.09.1975peněžitý dar 100,00
Pencová, Helena21.11.1949peněžitý dar 100,00
Pěnička, Oldřich08.06.1982peněžitý dar 100,00
Pěnták, Petr19.04.1962peněžitý dar 100,00
Pénzeš, Jiří06.04.1962peněžitý dar 100,00
Pergler, Marcel25.02.1981peněžitý dar 999,00
Pernica, Vincec11.04.1975peněžitý dar 500,00
Pernica, Vincec11.04.1975peněžitý dar 500,00
Pernica, Vincec11.04.1975peněžitý dar 500,00
Pernica, Vincec11.04.1975peněžitý dar 500,00
Pernica, Vincec11.04.1975peněžitý dar 500,00
Pernica, Vincec11.04.1975peněžitý dar 500,00
Peroutka, David14.12.1973peněžitý dar 100,00
Peroutka, Tomáš10.06.1993peněžitý dar 100,00
Peroutka, Tomáš03.12.1992peněžitý dar 333,00
Pertl, Václav14.01.1975peněžitý dar 100,00
Pešek, Martin17.06.1984peněžitý dar 999,00
Pešek, Martin17.06.1984peněžitý dar 1 000,00
Pešek, Zdeněk04.08.1959peněžitý dar 30 000,00
Pešek, Zdeněk04.08.1959peněžitý dar 65 000,00
Peška, Martin23.02.1971peněžitý dar 200,00
Pešková, Lenka20.10.1971peněžitý dar 200,00
Peštuka, Ivo03.06.1972peněžitý dar 100,00
Peštuka, Ivo03.06.1972peněžitý dar 200,00
Peštuková, Květuše23.06.1971peněžitý dar 100,00
Petele, Miroslav23.03.1962peněžitý dar 100,00
Peterka, Milan14.04.1964peněžitý dar 100,00
Peterka, Vladimír17.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Peterková, Anna24.12.1956peněžitý dar 500,00
Peterková, Anna24.12.1956peněžitý dar 1 000,00
Petrák, Bořek17.06.1967peněžitý dar 200,00
Petrásková, Jana22.07.1975peněžitý dar 200,00
Petráš, Martin22.04.1998peněžitý dar 100,00
Petráš, Petr06.12.1969peněžitý dar 100,00
Petr, Dalibor23.09.1950bezúplatné plnění 2 300,00 (reklamní plocha)
Petr, Jan08.09.1962peněžitý dar 5 000,00
Petrlík, Radek24.07.1973peněžitý dar 100,00
Petrlík, Tomáš13.11.1973peněžitý dar 300,00
Petrnoušek, Jakub24.05.1974peněžitý dar 500,00
Petrová, Blanka10.10.1964peněžitý dar 500,00
Petr, Pavel12.05.1970peněžitý dar 100,00
Petrů, Karel13.03.1951peněžitý dar 300,00
Petr, Vlastimil17.09.1975peněžitý dar 100,00
Petr, Vojtěch03.04.1985peněžitý dar 200,00
Petržela, Oldřich11.06.1963peněžitý dar 100,00
Petržílka, Slavibor01.06.1971peněžitý dar 500,00
Petříček, Miroslav08.01.1958peněžitý dar 500,00
Petříček, Petr13.10.1966peněžitý dar 500,00
Petřík, Aleš31.12.1978peněžitý dar 100,00
Petřík, Karel30.05.1954peněžitý dar 100,00
Petřík, Karel30.05.1954peněžitý dar 990,00
Petřík, Miroslav09.12.1956peněžitý dar 50 000,00
Petřík, Radim17.09.1978peněžitý dar 500,00
Pevná, Ludmila21.04.1958peněžitý dar 1 000,00
Pevná, Ludmila21.04.1958peněžitý dar 1 000,00
PEVNÝ, ROMAN01.07.1957peněžitý dar 1 000,00
PEVNÝ, ROMAN01.07.1957peněžitý dar 1 000,00
Pexová, Anasta22.12.1956peněžitý dar 100,00
Pexová, Anasta22.12.1956peněžitý dar 200,00
Pfeifer, Jan30.01.1975peněžitý dar 100,00
Piatek, Tomáš25.11.1969peněžitý dar 100,00
Picek, Ivan12.07.1966peněžitý dar 100,00
Pícl, Tomáš01.06.1980peněžitý dar 100,00
Picmaus, Jiří02.04.1973peněžitý dar 200,00
Pieklo, Marek28.05.1998peněžitý dar 100,00
Pientka, Radim04.08.1985peněžitý dar 1 000,00
Pícha, Vojtěch21.03.1996peněžitý dar 100,00
Pijáček, Miroslav04.02.1952peněžitý dar 300,00
Pikna, Jaroslav22.06.1975peněžitý dar 100,00
Pilar, Milan11.06.1962peněžitý dar 100,00
Pilát, Pavel04.05.1988peněžitý dar 100,00
Pilc, Jan03.11.1970peněžitý dar 300,00
Pilek, Lukáš19.01.1994peněžitý dar 990,00
Pilnice Třeboň s.r.o.03512878peněžitý dar 238 000,00
Pindak, Jiří24.01.1969peněžitý dar 100,00
Pirken-Hammer Group s.r.o.07794045peněžitý dar 25 000,00
Píro, Jiří03.04.1976peněžitý dar 100,00
Pistora, Zdeněk07.04.1959peněžitý dar 300,00
Píše, Radek17.02.1982peněžitý dar 200,00
Pištora, Zdeněk12.12.1963peněžitý dar 10 000,00
Pištora, Zdeněk12.12.1963peněžitý dar 15 000,00
Piterková, Pavla09.05.1965peněžitý dar 100,00
Pitner, Jakub06.03.1989peněžitý dar 250,00
Pitro, Robert18.05.1960peněžitý dar 100,00
Pitro, Roman23.02.1968peněžitý dar 100,00
Pivko, Jan04.06.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (reklamní plocha v Litoměřicích 5.9.-3.10.2020))
Placzek, Daniel12.12.1961peněžitý dar 10 000,00
Placzek, Daniel12.12.1961bezúplatné plnění 45 508,00 (Inzerce v Karvinském deníku, reklamní plocha v Heřmanicích, v Karviné, CVL citylight vitrín, plakátovací kampaň, oprava BB Heřmanice (poškození deštěm))
Plaček, Pavel14.12.1965peněžitý dar 100,00
Planička, Roman14.09.1969peněžitý dar 100,00
Pláteník, Josef09.07.1946peněžitý dar 100,00
Platonov, Petr19.05.1954peněžitý dar 1 000,00
Plemeník, Michal07.11.1980peněžitý dar 100,00
Pleskač, Bc. Radomír20.05.1992bezúplatné plnění 5 625,00 (poskytnutí reklamní plochy - umístění banneru)
Pleštil, Petr09.01.1965peněžitý dar 100,00
Pleticha, Vladimír26.12.1955peněžitý dar 500,00
Pleva, Karel21.05.1961peněžitý dar 200,00
Plhák, Jaroslav09.04.1963peněžitý dar 100,00
Plchut, Jan24.09.1976bezúplatné plnění 14 000,00 (Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra)
Plička, René23.09.1966peněžitý dar 100,00
Plíšek, Miroslav20.05.1961peněžitý dar 100,00
Ploner, František05.10.1964peněžitý dar 100,00
Plot, Miroslav09.08.1964peněžitý dar 150,00
Plot, Miroslav09.08.1964peněžitý dar 500,00
Pluháček, Martin01.04.1976peněžitý dar 100,00
Pluhař, Michal30.01.1983peněžitý dar 101,54
Plzák, Vojtěch13.12.1991peněžitý dar 100,00
Pobuda, Marek13.06.1972peněžitý dar 100,00
Poddaný, Václav17.08.1989peněžitý dar 100,00
Poděbradský, Michal15.04.1982peněžitý dar 111,11
Podeszfa, Rostislav20.07.1970peněžitý dar 300,00
Podivínský, Rostislav15.03.1962peněžitý dar 999,00
Podivínský, Vítězslav12.06.1957peněžitý dar 900,00
Podrazil, Radek26.12.1973peněžitý dar 100,00
Poducký, Ondřej01.06.1990peněžitý dar 100,00
Podzimek, Václav13.10.1944peněžitý dar 100,00
Pohanka, Miloš22.12.1955peněžitý dar 100,00
Pohl, Milan03.01.1982peněžitý dar 100,00
Pohnerová, Marta31.03.1940peněžitý dar 100,00
Pohorská, Eva22.08.1969peněžitý dar 100,00
Pohorská, Zuzana21.01.1971peněžitý dar 100,00
Pohorský, Radek22.08.1969peněžitý dar 100,00
Pohořelý, Pavel21.05.1966peněžitý dar 500,00
Pochmann, Jiří21.08.1963peněžitý dar 100,00
Poklop, Jan22.08.1997peněžitý dar 200,00
Poklopová, Jana07.03.1973peněžitý dar 100,00
Pokora, Radek23.03.1991peněžitý dar 122,00
Pokorná, Anežka13.12.1995peněžitý dar 100,00
Pokorná, Klára11.01.1975peněžitý dar 100,00
Pokorný, David02.10.1991peněžitý dar 100,00
Pokorný, Jaroslav01.05.1973peněžitý dar 15 000,00
Pokorný, Martin08.10.1973peněžitý dar 500,00
Pokorný, Petr20.06.1961peněžitý dar 100,00
Pokristl, Milan28.01.1942peněžitý dar 100,00
Poláček, Michal24.04.1962peněžitý dar 100,00
Poláček, Petr29.11.1983bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha 8/2020-9/2020, Střelecká 11))
Poláchová, Jarmila12.01.1966peněžitý dar 300,00
Polách, Tomáš18.08.1981peněžitý dar 100,00
Polák, Alexandr02.02.1945peněžitý dar 100,00
Polák, Ivan12.01.1965peněžitý dar 1 000,00
Polák, Jan29.04.1964peněžitý dar 500,00
Polák, Jiří27.05.1967peněžitý dar 100,00
Poláková, Eva14.11.1960peněžitý dar 100,00
Poláková, Eva14.11.1960peněžitý dar 100,00
Poláková, Eva14.11.1960peněžitý dar 100,00
Poláková, Eva14.11.1960peněžitý dar 100,00
Poláková, Eva14.11.1960peněžitý dar 100,00
Poláková, Eva14.11.1960peněžitý dar 100,00
Poláková, Eva14.11.1960peněžitý dar 100,00
Poláková, Eva14.11.1960peněžitý dar 100,00
Polák, Pavel25.11.1969peněžitý dar 200,00
Polák, Václav22.03.1962peněžitý dar 100,00
Polák, Vít20.12.1994peněžitý dar 100,00
Polanecký, Aleš17.02.1959peněžitý dar 500,00
Polanská, Milena09.06.1956peněžitý dar 100,00
Polanský, Aleš09.03.1969peněžitý dar 200,00
Polášek, Radim13.08.1963peněžitý dar 200,00
Polášek, Radim08.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Polcer, Jaroslav09.12.1964peněžitý dar 100,00
Polda, Roman09.03.1965peněžitý dar 150,00
Poldová, Gabriela02.04.1975peněžitý dar 100,00
Poldová, Gabriela02.04.1975peněžitý dar 900,00
Poledňák, Igor02.12.1959peněžitý dar 500,00
Polhoš, Roman17.01.1973peněžitý dar 100,00
Polický, Antonín09.09.1969peněžitý dar 100,00
Polívková, Dagmar11.01.1966peněžitý dar 100,00
Polleč, David09.06.1991peněžitý dar 100,00
Pomezný, David15.09.1978peněžitý dar 100,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 100,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 100,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 200,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 200,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 200,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 200,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 200,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 200,00
Popovský, Libor04.07.1974peněžitý dar 1 000,00
Popp, Jurij02.05.1982peněžitý dar 100,00
Port, Jan15.09.1972peněžitý dar 200,00
Porvol, Marek08.08.1991peněžitý dar 100,00
Poslušný, Josef30.03.1996peněžitý dar 100,00
Poslušný, Josef30.03.1996peněžitý dar 1 610,00
Poslušný, Josef30.03.1996peněžitý dar 2 610,00
Pospěch, Libor03.10.1978peněžitý dar 100,00
Pospěch, Zbyněk28.07.1972peněžitý dar 100,00
Pospíšil, Antonín27.05.1947peněžitý dar 300,00
Pospíšilík, Radek03.02.1969peněžitý dar 50 000,00
Pospíšilík, Radek03.02.1969bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha)
Pospíšil, Jan17.01.1987peněžitý dar 1 000,00
Pospíšil, Josef11.07.1952peněžitý dar 100,00
Pospíšil, Miloš25.11.1952peněžitý dar 100,00
Pospíšil, Vladimír25.07.1990peněžitý dar 100,00
Pospíšil, Vladimír17.12.1977peněžitý dar 100,00
Postl, Jaroslav19.05.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (poskytnutí prostor Sokolovny v Chotyni 28.6.2020)
Potoková, Alexandra20.02.1970peněžitý dar 100,00
Potoková, Alexandra20.02.1970peněžitý dar 1 000,00
Potřeba, Tomáš07.01.1985peněžitý dar 450,00
Potřeba, Tomáš07.01.1985peněžitý dar 910,00
Potřeba, Tomáš07.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Potužník, Jiří05.09.1973peněžitý dar 999,00
Poustka, Kamil18.12.1977peněžitý dar 500,00
Povejšil, Pavel03.11.1982peněžitý dar 100,00
Pozdenkov, Alexej22.08.1979peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Pozler, Petr13.06.1941peněžitý dar 100,00
Poživil, Roman19.04.1974peněžitý dar 200,00
Praizler, Zdeněk13.06.1963peněžitý dar 500,00
Pražák, Petr01.04.1971peněžitý dar 100,00
Pražan, Vladimír12.11.1953peněžitý dar 100,00
Preisová, Lucie30.11.1978peněžitý dar 100,00
Preissler, Petr07.08.1964peněžitý dar 200,00
Prekop, Josef29.12.1975peněžitý dar 150,00
Press, Milan28.04.1957peněžitý dar 100,00
Prchlík, Tomáš05.05.1969bezúplatné plnění 5 000,00 (prostor pro umístění BB Lipová 6, 79845)
Prchlík, Zdeněk20.02.1978peněžitý dar 100,00
Profesional CZ s.r.o.25244914peněžitý dar 10 000,00
Procházka, Adolf03.07.1972peněžitý dar 100,00
Procházka, Dalibor18.07.1962peněžitý dar 200,00
Procházka, David22.05.1969peněžitý dar 200,00
Procházka, Ivo05.01.1969peněžitý dar 200,00
Procházka, Kamil19.10.1969peněžitý dar 100,00
Procházka, Martin30.11.1959peněžitý dar 100,00
Procházka, Petr10.12.1959peněžitý dar 100,00
Procházka, Petr27.09.1974peněžitý dar 500,00
Procházka, Petr10.12.1959peněžitý dar 999,00
Procházka, Radek12.07.1976peněžitý dar 100,00
Procházka, Tomáš15.09.1992peněžitý dar 100,00
Prokeš, Petr13.06.1969peněžitý dar 5 000,00
Prokop, Dalibor06.02.1961peněžitý dar 500,00
Prokopec, Jan08.06.1946peněžitý dar 500,00
Prokopius, Aleš23.11.1974peněžitý dar 161,00
Prokop, Luděk17.06.1957peněžitý dar 100,00
Prokop, Martin20.12.1981peněžitý dar 100,00
Prokop, Martin20.12.1981peněžitý dar 100,00
Prokop, Michal16.12.1964peněžitý dar 300,00
Prokop, Mojmír15.02.1964peněžitý dar 100,00
Prokop, Ondřej14.04.1987peněžitý dar 100,00
Prokopová, Eva19.02.1967peněžitý dar 100,00
Prokopová, Eva19.02.1967peněžitý dar 100,00
Prokopová, Eva19.02.1967peněžitý dar 100,00
Prokopová, Eva19.02.1967peněžitý dar 100,00
Prokopová, Eva19.02.1967peněžitý dar 100,00
Prokopová, Eva19.02.1967peněžitý dar 100,00
Prokopová, Eva19.02.1967peněžitý dar 100,00
Prokopová, Eva19.02.1967peněžitý dar 100,00
Prokopová, Eva19.02.1967peněžitý dar 100,00
Prokopová, Eva19.02.1967peněžitý dar 1 000,00
Prokop, Zbyněk24.04.1975peněžitý dar 100,00
Prokůpek, Václav24.09.1972peněžitý dar 200,00
Prošek, Jaroslav14.05.1977peněžitý dar 100,00
Protivínský, Petr24.09.1983peněžitý dar 100,00
Prouza, David23.05.1977peněžitý dar 100,00
Provazník, Miloš09.10.1967peněžitý dar 500,00
Provinský, Daniel13.05.1992peněžitý dar 100,00
Průdek, Jiří01.09.1965peněžitý dar 100,00
Prudil, David01.06.1993peněžitý dar 200,00
Průdková, Šárka24.05.1990peněžitý dar 250,00
Prudký, Petr06.03.1976peněžitý dar 100,00
Průchová, Tereza16.01.1985peněžitý dar 100,00
Prunner, Pavel21.08.1948peněžitý dar 100,00
Přech, Vladimír05.04.1975peněžitý dar 500,00
Převrátil, Jiří24.05.1975peněžitý dar 18 200,00
Přibíková, Denisa03.06.1983peněžitý dar 100,00
Přibyl, Antonín22.12.1948peněžitý dar 200,00
Přibyl, Daniel29.11.1974peněžitý dar 200,00
Přibyl, Jiří18.03.1967peněžitý dar 100,00
Přibyl, Lumír16.05.1959peněžitý dar 100,00
Přibyslavský, Jiří26.06.1972peněžitý dar 100,00
Příhoda, Petr10.12.1970peněžitý dar 100,00
Příhodová, Jana10.08.1964peněžitý dar 500,00
Příhonský, Tomáš26.02.1963peněžitý dar 1 000,00
Přikryl, Michal20.11.1968peněžitý dar 100,00
Přikryl, Michal27.12.1994peněžitý dar 111,00
Přikrylová, Jaroslava26.09.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Přikryl, Petr13.05.1967peněžitý dar 200,00
Přikryl, Zdeněk05.03.1966peněžitý dar 3 000,00
Přikryl, Zdeněk05.03.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na balkoně bytu)
Přistal, Tomáš21.08.1989peněžitý dar 100,00
Pšeja, Petr29.02.1960peněžitý dar 50 000,00
Pšenička, Petr01.11.1966peněžitý dar 500,00
Pšenička, Václav13.11.1970peněžitý dar 200,00
Ptáček, Jaroslav07.08.1971peněžitý dar 500,00
Ptáček, Jaroslav05.03.1970peněžitý dar 50 000,00
Ptáček, Jaroslav07.08.1971bezúplatné plnění 1 033,00 (výroba PVC banneru)
Ptáček, Martin10.06.1977peněžitý dar 100,00
Ptáček, Miloslav06.03.1970peněžitý dar 1 000,00
Ptáčník, Robert09.07.1959peněžitý dar 1 000,00
Pučegl, Pavel04.10.1983peněžitý dar 100,00
Pudil, Vojtěch21.01.1992peněžitý dar 131,72
Pucherna, Martin04.01.1975peněžitý dar 100,00
Punčochář, Libor31.01.1969peněžitý dar 100,00
Pustějovský, René09.05.1971peněžitý dar 100,00
Pýcha, Jan05.12.1958peněžitý dar 500,00
Rabanová, Helena24.05.1957peněžitý dar 500,00
Rabas, Miloš22.09.1954peněžitý dar 1 000,00
Rábek, Pavel21.09.1982peněžitý dar 300,00
Račanská, Marie21.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Rada, Petr30.11.1992peněžitý dar 100,00
Radhof s.r.o.24167959peněžitý dar 10 000,00
Radhof s.r.o.24167959bezúplatné plnění 1 020,00 (reklamní bannery)
Radhof s.r.o.25167959bezúplatné plnění 13 000,00 (reklamní plocha a bannery, Žatec, Osvoboditelů 721)
RADIOCOM spol. s r.o.61247111peněžitý dar 100 000,00
Radovan Viglaský, Pavel02.03.1968peněžitý dar 100,00
Rachel, Jan17.04.1982peněžitý dar 100,00
Rajchl, Jindřich27.09.1976peněžitý dar 100,00
Rajski, Martin28.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Rajtmajer, Miroslav15.04.1966peněžitý dar 102,00
Rakouš, Tomáš22.05.1966peněžitý dar 4 000,00
Rakouš, Tomáš22.05.1966peněžitý dar 6 000,00
Rakouš, Tomáš22.05.1966peněžitý dar 10 000,00
Rakouš, Tomáš22.05.1966peněžitý dar 10 000,00
Rakouš, Tomáš22.05.1966peněžitý dar 10 000,00
Rakouš, Tomáš22.05.1966peněžitý dar 15 000,00
Rakouš, Tomáš22.05.1966peněžitý dar 20 000,00
Rakouš, Tomáš22.05.1966peněžitý dar 25 000,00
Rakouš, Tomáš22.05.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (bonbony na Rodinný den Trikolóry (13.6.2020, Bohdalovice))
Rakšányová, Alena18.03.1961peněžitý dar 100,00
Rakšány, Rostislav05.01.1954peněžitý dar 3 000,00
Rambousek, Eugene10.12.1987peněžitý dar 1 000,00
Rampas, Miroslav15.05.1963peněžitý dar 100,00
Randýsek, Dušan27.03.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Randýsek, Dušan27.03.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Randýsek, Dušan27.03.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Randýsek, Dušan27.03.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Raninec, Juraj16.02.1968peněžitý dar 500,00
Raška, Tomáš02.12.1962peněžitý dar 200,00
Ratajová, Monika27.06.1981peněžitý dar 100,00
Ratajský, Tomáš05.05.1968peněžitý dar 200,00
Rázek, Michal01.06.1970peněžitý dar 100,00
Ráž, Luděk01.05.1958peněžitý dar 200,00
Réba, Roman17.11.1970peněžitý dar 100,00
Recmaniková, Světlana30.10.1968peněžitý dar 100,00
Recman, Rostislav19.08.1966peněžitý dar 100,00
Reček, Jakub12.09.1991peněžitý dar 1 500,00
Reček, Jakub12.09.1991peněžitý dar 1 500,00
Red Square s.r.o.29046645peněžitý dar 4 000,00
Regent, Jan23.10.1956peněžitý dar 100,00
Rehárik, Petr03.11.1983peněžitý dar 100,00
Reidl, Nika03.06.1992peněžitý dar 100,00
Reidl, Nika03.06.1992peněžitý dar 300,00
Reif - elektronářadí, s.r.o.28741391peněžitý dar 10 000,00
REINBERGOVÁ, ALENA22.06.1951peněžitý dar 250,00
REINBERGOVÁ, ALENA22.06.1951peněžitý dar 250,00
Reiser, Martin25.06.1959peněžitý dar 2 299,00
Reiser, Martin25.06.1959peněžitý dar 3 000,00
Rejda, Ivan08.09.1966peněžitý dar 500,00
Rekl, Jiří03.08.1973peněžitý dar 500,00
Remeš, René10.06.1954peněžitý dar 200,00
RENGL, s.r.o.25420160bezúplatné plnění 813,00 (Výlep plakátů Cheb)
RENTALTAXI.CZ s.r.o.08731403peněžitý dar 2 000,00
Riedel, Artur20.04.1961peněžitý dar 1 200,00
Richtár, Vítěslav23.11.1993peněžitý dar 100,00
Richter, Josef16.07.1981peněžitý dar 800,00
Richter, Marek22.04.1977peněžitý dar 100,00
RISCATTO 17 s.r.o.05745659peněžitý dar 25 000,00
RISCATTO 17 s.r.o.05745659peněžitý dar 120 000,00
Robin Raška, Zdeněk08.01.1981peněžitý dar 100,00
Robotka, Miloslav07.12.1969peněžitý dar 1 000,00
Roček, Zbyněk16.08.1945peněžitý dar 300,00
Ročňák, Jaroslav08.03.1956peněžitý dar 5 000,00
Ročňák, Jaroslav08.03.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Ročňák, Jaroslav08.03.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Rod, Ing. Václav29.01.1952bezúplatné plnění 5 000,00 (poskytnutí reklamní plochy - umístění banneru 2ks)
Rod, Martin03.04.1973peněžitý dar 100,00
Rod, Václav29.01.1952peněžitý dar 200,00
Rohánková, Veronika04.02.1983bezúplatné plnění 14 000,00 (Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra)
Rohan, Stanislav15.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Rohel, Jan13.06.1982peněžitý dar 20 000,00
Rohlena, Ivo20.09.1991peněžitý dar 100,00
Röhrlová, Romana24.10.1964peněžitý dar 200,00
Röhrlová, Romana24.10.1964bezúplatné plnění 350,00 (reklamní plocha Hoření 2436 Ústí)
Röhrlová, Romana24.10.1964bezúplatné plnění 350,00 (reklmaní plocha Hanzlíčkova 3618/13 Ústí))
Rojek, Jiří04.05.1960peněžitý dar 1 000,00
Rokyta, Petr02.11.1969peněžitý dar 50 000,00
Rokyta, Stanislav09.05.1965peněžitý dar 100,00
Rokyta, Stanislav09.05.1965peněžitý dar 100,00
Rola, Michal19.07.1971peněžitý dar 300,00
Rolenc, Jiří17.09.1951peněžitý dar 1 000,00
Ropek, Vít28.03.1985peněžitý dar 200,00
Rosen, Jan16.09.1952peněžitý dar 250,00
Rosenkranz, David14.08.1975peněžitý dar 499,00
Rosenkranz, Jaroslav25.05.1953peněžitý dar 900,00
Rosinský, Luboš02.04.1967peněžitý dar 222,00
Rosol, Jakub02.03.1997peněžitý dar 100,00
Rosolová, Lenka16.01.1963peněžitý dar 100,00
Roszicská, Alexandra06.12.1961peněžitý dar 200,00
Roszicská, Alexandra06.12.1961peněžitý dar 500,00
Rošer, Michal22.07.1970peněžitý dar 999,00
Rotsch, Jindřich15.10.1963peněžitý dar 500,00
Rottenborn, Karel01.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Rotterová, Helena06.04.1954peněžitý dar 200,00
Roubík, Jiří07.10.1974peněžitý dar 100,00
Roučka, Tomáš31.05.1978peněžitý dar 500,00
Roupec, Lukáš04.07.1992peněžitý dar 100,00
Rousek, Jiří15.01.1937peněžitý dar 200,00
Rožďálovská, Lucie30.08.1976peněžitý dar 100,00
Rožec, Josef19.10.1968peněžitý dar 400,00
RRR spol. s r.o.25410946peněžitý dar 50 000,00
Ruberl, Patrik25.02.1997peněžitý dar 100,00
Ruppert, František04.12.1975peněžitý dar 100,00
Rusek, Jan18.11.1990bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě zahrady)
Rusek, Petr26.09.1967peněžitý dar 50 000,00
Rusek, Petr26.09.1967peněžitý dar 50 000,00
Rusek, Petr26.09.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Růžek, Vojtěch26.07.1995peněžitý dar 100,00
Růžička, Libor08.11.1988peněžitý dar 300,00
Růžička, Luděk21.11.1971peněžitý dar 200,00
Růžička, Zdeněk05.06.1960peněžitý dar 300,00
Růžičková, Eva01.12.1945peněžitý dar 100,00
Ryba, Jiří15.06.1976peněžitý dar 100,00
Rydlo, Karel08.11.1952peněžitý dar 333,00
Rydval, Petr19.09.1968peněžitý dar 5 000,00
Rychlá, Libuše29.01.1953peněžitý dar 300,00
Rychlík, Oldřich30.04.1952peněžitý dar 950,00
Rychlý, Zdeněk19.06.1948peněžitý dar 100,00
Rýpar, Bronislav07.08.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Rýpar, Bronislav07.08.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Rys, Jindřich29.10.1972peněžitý dar 200,00
Rysková, Ivanka06.12.1955peněžitý dar 2 100,00
Ryšán, Ondřej21.04.1968peněžitý dar 100,00
Ryšávka, Michal09.05.1982peněžitý dar 500,00
Ryšavý, Miroslav12.12.1970peněžitý dar 1 000,00
Ryška, Jiří24.02.1968peněžitý dar 100,00
Ryšlink, Pavel28.05.1990peněžitý dar 100,00
Rytíř, Stanislav17.03.1973peněžitý dar 200,00
Rytych, Stanislav14.06.1956peněžitý dar 100,00
Rýznar, Zdeněk18.02.1960peněžitý dar 500,00
Řada, Michal19.03.1977peněžitý dar 101,00
Řehořek, Jan05.11.1993bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plachta 8/2020 - 9/2020, Smržovka))
Řehořek, Tomáš15.02.1979peněžitý dar 100,00
Řehořka, David23.03.1991peněžitý dar 100,00
Řehulková, Kateřina18.01.1976peněžitý dar 100,00
Řepka, Rudolf26.12.1974peněžitý dar 10 000,00
Řepka, Rudolf26.12.1974peněžitý dar 10 000,00
Řepková, Ladislava14.08.1955peněžitý dar 200,00
Řezáč, Oto23.12.1959peněžitý dar 990,00
Řičicová, Andrea24.09.1975peněžitý dar 50 000,00
Říha, David29.09.1984peněžitý dar 200,00
Říha, Pavel13.07.1964peněžitý dar 200,00
Říha, Zdeněk12.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Říha, Zdeněk12.04.1974peněžitý dar 10 000,00
Římský, Jaroslav27.10.1959peněžitý dar 400,00
Římský, Tomáš29.03.1975peněžitý dar 100,00
Sabolčák, Tomáš28.08.1974peněžitý dar 100,00
Sabovčíková, Petra20.03.1971peněžitý dar 100,00
Sadecký, Zdeněk23.11.1965peněžitý dar 200,00
Sadílek, Jiří10.12.1963peněžitý dar 10 000,00
Sahula, David04.01.1981peněžitý dar 100,00
Sachová, Pavlína25.03.1988peněžitý dar 10 000,00
Sachová, Pavlína25.03.1988peněžitý dar 15 000,00
Sajdl, Martin30.12.1989peněžitý dar 1 000,00
Salamon, David27.01.1977peněžitý dar 100,00
Salaquarda, Marek01.03.1952peněžitý dar 100,00
Salfický, David20.03.2000peněžitý dar 100,00
Sall, Světlana01.11.1971peněžitý dar 700,00
Samec, Jiří24.04.1957peněžitý dar 300,00
Santíno, Tomáš26.04.1978peněžitý dar 900,00
Seďa, Jaromír19.11.1961peněžitý dar 200,00
Sedláček, Erik09.04.1982peněžitý dar 500,00
Sedláček, Ivo14.08.1978peněžitý dar 100,00
Sedláček, Jaroslav21.12.1974peněžitý dar 100,00
Sedláček, Jiří31.12.1955peněžitý dar 20 000,00
Sedláček, Jiří31.12.1955peněžitý dar 20 000,00
Sedláček, Josef10.08.1982peněžitý dar 100,00
Sedláček, Petr06.04.1974peněžitý dar 500,00
Sedláček, Petr20.09.1983bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha 2 m2)
Sedláček, Richard24.01.1979peněžitý dar 100,00
Sedlák, Jiří28.08.1976peněžitý dar 100,00
Sedlák, Oldřich30.04.1953peněžitý dar 400,00
Sedlák, Oldřich18.02.1963peněžitý dar 15 000,00
Sedlmajer, Filip11.02.1973peněžitý dar 100,00
Sedlmajer, Filip11.02.1973peněžitý dar 100,00
Sedmík, Marek07.07.1979peněžitý dar 100,00
Sehnal, Vlastimil27.02.1959peněžitý dar 100,00
Sechterová, Jaroslava01.02.1951peněžitý dar 100,00
Seibert, Michal31.03.1982peněžitý dar 200,00
Seidek, Jiří04.01.1959bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plocha, plachta 30/8/2020 - 01/10/2020, Nová 1001, Kamenický Šenov 471 14)
Seidl, David19.07.1970peněžitý dar 100,00
Seidler, Jiří23.03.1976peněžitý dar 100,00
Seidler, Jiří23.03.1976peněžitý dar 100,00
Seidler, Tomáš02.10.1961peněžitý dar 100,00
Seidl, Václav29.03.1977peněžitý dar 999,00
Seidl, Václav29.03.1977peněžitý dar 999,00
Sekanina, Ivan24.12.1959peněžitý dar 200,00
Sekanina, Lukáš11.02.1986peněžitý dar 500,00
Sekanina, Lukáš11.02.1986peněžitý dar 500,00
Sekera, David23.06.1970peněžitý dar 100,00
Sekera, Jiří07.01.1967peněžitý dar 133,00
Sekula, Pavel25.04.1963peněžitý dar 500,00
Sekyra, Josef23.11.1971peněžitý dar 200,00
Selixová, Blanka15.05.1972peněžitý dar 100,00
Seman, Daniel01.01.1979peněžitý dar 500,00
Seman, Daniel01.01.1979peněžitý dar 500,00
Seman, Daniel01.01.1979peněžitý dar 500,00
Semeňák, Josef22.03.1975peněžitý dar 100,00
Semenec, Ivan16.01.1962peněžitý dar 100,00
Sendler, Pavel13.01.1973peněžitý dar 999,00
Sendler, Pavel13.01.1973peněžitý dar 3 330,00
Seriš, Vladislav02.06.1961peněžitý dar 100,00
Setikovská, Marie04.09.1977peněžitý dar 200,00
Sglundová, Pavlína31.03.1964peněžitý dar 800,00
Scharf, Jaroslav29.04.1964peněžitý dar 100,00
Schediwy, Petr25.11.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (banner 2x1 m 1.8 - 3.10)
Schejbal, Libor18.02.1965peněžitý dar 100,00
Schiller, Petr02.05.1986peněžitý dar 100,00
Schiller, Petr02.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Schirlo, Milan06.09.1966peněžitý dar 100,00
Schlesinger, Petr19.01.1977peněžitý dar 100,00
Schlösinger, Vít28.01.1975peněžitý dar 200,00
Schmidt, Miloslav01.10.1968peněžitý dar 999,00
Schmied, Kamil07.12.1975peněžitý dar 100,00
Schon, David23.06.1984peněžitý dar 100,00
Schreiber, Ivo17.03.1957peněžitý dar 200,00
Schreier, Michal10.06.1979peněžitý dar 500,00
Schubert, Daniel03.04.1965peněžitý dar 100,00
Schuch, Karel03.11.1987peněžitý dar 100,00
Schůtová, Jitka08.02.1960peněžitý dar 500,00
Schutz, Luděk20.04.1955peněžitý dar 100,00
Schwanzer, Jiří11.01.1973peněžitý dar 500,00
Schwanzer, Jiří11.01.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (zapůjčení přívěsného vozíku RZ: 6M0 4739 k umístění reklamního baneru na dobu od 10.9.2020 do 1.10.2020)
SCHWANZER, MIROSLAV29.09.1969peněžitý dar 100,00
SCHWANZER, MIROSLAV29.09.1969peněžitý dar 1 000,00
Schwanzerová, Věra21.03.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha 29/7/2020 - 31/12/2020, Jungmannova 1036/18)
Schwartz, Jindřich15.11.1965peněžitý dar 100,00
Schwarzbach, Jan20.01.1991peněžitý dar 100,00
Schwarzbach, Jan20.01.1991peněžitý dar 3 000,00
Schwarz, Jan01.07.1950peněžitý dar 300,00
Schwarz, Karel06.04.1973peněžitý dar 100,00
Schwarzová, Jana10.11.1978peněžitý dar 100,00
Schwarz, Pavel16.12.1968peněžitý dar 500,00
Sikora, Radim20.12.1983peněžitý dar 100,00
Simeonov, Jiří22.03.1968bezúplatné plnění 2 500,00 (reklamní plocha)
Simonová, Libuše14.07.1979peněžitý dar 100,00
Simu, Vangelis13.11.1969bezúplatné plnění 1 200,00 (reklamní plocha)
Singer, Josef21.05.1965peněžitý dar 100,00
Singer, Martin18.04.1967peněžitý dar 100,00
Singer, Michael17.06.1971peněžitý dar 15 000,00
Siudová, Jarmila12.02.1958peněžitý dar 3 000,00
Sivák, Miloš04.04.1962peněžitý dar 100,00
Sivek, Ladislav24.04.1946peněžitý dar 100,00
Sivok, Tomáš17.02.1994peněžitý dar 1 000,00
Sixta, Jan26.02.1966peněžitý dar 500,00
Skála, Jiří19.10.1944peněžitý dar 999,00
Skalák, Jiří10.03.1980peněžitý dar 300,00
Skalický, Jan23.03.1965peněžitý dar 100,00
Skalický, Jan11.03.1961peněžitý dar 4 000,00
Skalníková, Blanka12.05.1952peněžitý dar 100,00
Skládal, Jiří29.03.1979peněžitý dar 100,00
Sklenář, Tomáš20.08.1988peněžitý dar 200,00
Sklenář, Tomáš20.08.1988peněžitý dar 800,00
Sklenka, Jan01.03.1978peněžitý dar 100,00
Skopal, Jaroslav29.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Skopal, Jaroslav29.09.1982peněžitý dar 5 000,00
Skopal, Martin18.10.1995peněžitý dar 100,00
Skopal, Vlastimil07.01.1964peněžitý dar 100,00
Skotnica, Jiří17.12.1936peněžitý dar 200,00
Skoumal, Michal01.07.1973peněžitý dar 500,00
Skrbková, Pavla02.08.1971peněžitý dar 100,00
Skřápková, Jitka20.12.1957peněžitý dar 100,00
Skřivánek, Aleš05.01.1965peněžitý dar 1 000,00
Skřivan, Jiří16.09.1994peněžitý dar 100,00
Sládek, Ladislav18.08.1964peněžitý dar 300,00
Sladkovský, Pavel31.10.1964peněžitý dar 100,00
Sladký, Aleš07.12.1968peněžitý dar 100,00
Sladký, Josef19.08.1985peněžitý dar 500,00
Sláma, Jan09.10.1984peněžitý dar 100,00
Sláma, Pavel06.08.1970peněžitý dar 100,00
Sláma, Zdeněk06.05.1986peněžitý dar 150,00
Slánička, Roman22.03.1970peněžitý dar 10 000,00
Slánička, Roman22.03.1970bezúplatné plnění 4 764,00 (3 reklamní bannery)
Slanina, Daniel07.07.1977peněžitý dar 200,00
Slánský, Miroslav05.10.1963peněžitý dar 100,00
Slánský, Radek30.11.1967peněžitý dar 100,00
Slavíček, Jiří17.08.1967peněžitý dar 100,00
Slavíček, Luboš13.08.1976peněžitý dar 100,00
Slawisch, Jindřich28.11.1971peněžitý dar 100,00
Sleha, Jaromír06.06.1980peněžitý dar 100,00
Slezák, Stanislav07.05.1946peněžitý dar 100,00
Slivanský, Libor16.01.1972peněžitý dar 200,00
Sloupský, Jaroslav27.04.1960peněžitý dar 5 000,00
Sloupský, Jaroslav27.04.1960bezúplatné plnění 2 400,00 (reklamní plocha 24.8.-5.10.2020, Drahanovice 99)
Slováček, Jan17.01.1991peněžitý dar 100,00
Slováček, Libor17.12.1976peněžitý dar 2 250,00
Složilová, Barbora27.11.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha 22/8-2/10/2020, Mikuláškova 4, Přerov))
Sluková, Lenka21.01.1970peněžitý dar 100,00
Smažil, Pavel25.06.1956peněžitý dar 499,00
Smejkalová, Anna28.12.1972peněžitý dar 50,00
Smejkalová, Anna28.12.1972peněžitý dar 50,00
Smetana, Jiří02.04.1971peněžitý dar 100,00
Smetana, Jiří02.04.1971peněžitý dar 100 000,00
Smetana, Vladimír06.10.1953peněžitý dar 200,00
Smidt, Vilém18.07.1978peněžitý dar 100,00
Smilek, Jan24.11.1988peněžitý dar 100,00
Smíšek, Vítězslav26.08.1979peněžitý dar 100,00
Smolák, Pavel04.11.1996peněžitý dar 100,00
Smolař, Petr25.06.1972peněžitý dar 600,00
Smorádek, Petr05.02.1988peněžitý dar 100,00
Smutný, Miroslav03.06.1986peněžitý dar 100,00
Snášel, Petr14.08.1969peněžitý dar 100,00
Snihura, Andrij20.03.1974peněžitý dar 100,00
Snítil, Ladislav29.10.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Snopek, René29.09.1970peněžitý dar 100,00
Sobek, Dan05.02.1966peněžitý dar 100,00
Sobolčík, Lukáš28.08.1987peněžitý dar 100,00
Sobol, David10.03.1982peněžitý dar 106,00
Sobotková, Jana07.07.1989peněžitý dar 100,00
Sofka, Petr08.04.1978peněžitý dar 100,00
Sochor, Miroslav20.04.1966peněžitý dar 111,00
Sojková, Zdeňka05.07.1971peněžitý dar 100,00
Solanská, Miroslava25.08.1960peněžitý dar 100,00
Solanská, Miroslava25.08.1960peněžitý dar 100,00
Somol, Karel06.11.1980peněžitý dar 100,00
Sornas, Roman12.05.1966peněžitý dar 100,00
Souček, Evžen03.01.1967peněžitý dar 100,00
Soudná, Zuzana30.01.1979peněžitý dar 100,00
Soukupová, Eva12.01.1965peněžitý dar 200,00
Soukup, Petr20.02.1972peněžitý dar 100,00
Soukup, Václav07.12.1955peněžitý dar 100,00
Soukup, Václav07.12.1955peněžitý dar 2 000,00
Sousedík, David26.01.2002peněžitý dar 100,00
Soutner, Ladislav02.04.1987peněžitý dar 100,00
Sova, Lukáš21.11.1976peněžitý dar 500,00
Sovíček, Zdeněk02.08.1971bezúplatné plnění 15 000,00 (reklamní plocha 17/8-3/10/2020, Prostějovská 143, Bedihošť 798 21))
SPÁČIL - ELBA, IVO27.07.1966peněžitý dar 1 000,00
Spáčil, Lukáš17.09.1988peněžitý dar 100,00
Spáčilová, Kateřina23.08.1971peněžitý dar 100,00
Spergler, František05.06.1965bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Spudich, Jiří27.01.1959peněžitý dar 500,00
Spudich, Jiří27.01.1959peněžitý dar 4 000,00
Spudich, Jiří27.01.1959peněžitý dar 10 000,00
Spudich, Jiří27.01.1959peněžitý dar 20 000,00
Spudich, Jiří27.01.1959peněžitý dar 20 000,00
Spudich, Jiří27.01.1959peněžitý dar 20 000,00
Spudichová, Zuzana16.12.1975peněžitý dar 1 200,00
Spudichová, Zuzana16.12.1975peněžitý dar 5 000,00
Spudichová, Zuzana16.12.1975peněžitý dar 5 000,00
Spudichová, Zuzana16.12.1975peněžitý dar 20 000,00
Spudlich, Jiří27.01.1959bezúplatné plnění 285,00 (cedule TRIKOLORA JEDE)
Spurný, Miroslav13.03.1969peněžitý dar 100,00
Spurný, Václav01.10.1986peněžitý dar 100,00
Srbecký, Dušan21.07.1961peněžitý dar 2 000,00
Srb, Petr11.01.1988peněžitý dar 100,00
Stach, Michal05.11.1982peněžitý dar 200,00
Stachovec, Ivo25.03.1985peněžitý dar 100,00
Stančík, Miroslav29.10.1963peněžitý dar 100,00
Staněk, Petr30.07.1982peněžitý dar 100,00
Staníček, Jaroslav28.08.1986peněžitý dar 100,00
Staníček, Jaroslav07.07.1957peněžitý dar 5 000,00
Staňková, Alena16.03.1954peněžitý dar 1 000,00
Staňková, Karin06.09.1965peněžitý dar 100,00
Staňkovský, Milan23.08.1982peněžitý dar 100,00
Staňo, Vladimír08.03.1965peněžitý dar 100,00
Stará Střelnice s.r.o.04907540bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Stárek, Martin18.05.1983peněžitý dar 1 000,00
STAREKO CZ Písek s.r.o.25159674peněžitý dar 50 000,00
Stárek, Pavel04.06.1964peněžitý dar 3 000,00
Stárková, Jiřina10.05.1959peněžitý dar 100,00
Starý, Lukáš30.03.1984peněžitý dar 100,00
Starý, Martin29.05.1970peněžitý dar 500,00
Staszkowian, Břetislav03.06.1989peněžitý dar 100,00
Stehlík, Lukáš24.02.1984peněžitý dar 100,00
Stehlík, Lukáš14.08.1981peněžitý dar 100,00
Stehlík, Lukáš24.02.1984bezúplatné plnění 1 090,00 (reklamní předměty vyrobapro.cz PVC bannery)
Stehlík, Vladimír11.09.1992peněžitý dar 200,00
Stehno, Miroslav22.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Stehnová, Zdeňka18.04.1957bezúplatné plnění 10 000,00 (poskytnutí reklamní plochy - umístění banneru 4ks na plotě Rd a na fasádě RD)
Steiger, Filip01.07.1989peněžitý dar 200,00
Steiger, Jiří06.01.1969peněžitý dar 50 000,00
Steiger, Jiří06.01.1969peněžitý dar 50 000,00
Steiger, Jiří06.01.1969peněžitý dar 100 000,00
Steinhauser, Vladimír31.07.1969peněžitý dar 500,00
Stejskal, David13.07.1950peněžitý dar 999,00
Stejskal, Ivan30.10.1957peněžitý dar 999,00
Stejskal, Jan10.04.1961peněžitý dar 1 388,00
Stejskal, Martin21.07.1979peněžitý dar 100,00
Stejskalová, Andrea06.04.1977peněžitý dar 250,00
Stejskalová, Miroslava12.02.1958peněžitý dar 100,00
Stejskal, Pavel23.07.1979peněžitý dar 100,00
Stejskal, Radek11.01.1984peněžitý dar 100,00
Sternberg, Renáta27.08.1963peněžitý dar 100,00
Stiegler, Rudolf11.05.1959peněžitý dar 3 000,00
Stiegler, Rudolf11.05.1959peněžitý dar 6 000,00
Stichová, Mariana10.09.1977peněžitý dar 100,00
Stloukal, Marek03.03.1973peněžitý dar 100,00
Stodůlka, Rudolf11.05.1965peněžitý dar 100,00
Stodůlková, Jiřina27.11.1971peněžitý dar 100,00
Stoch, Milan17.04.1974peněžitý dar 100,00
Stoimenov, Philipp13.08.1991peněžitý dar 100,00
Stojan, Antonín10.04.1955peněžitý dar 20 000,00
Stojan, Radoslav27.08.1985peněžitý dar 200,00
Stonawski, Jiří08.02.1960peněžitý dar 100,00
Stožický, František05.03.1969peněžitý dar 100,00
Strachotová, Iva07.01.1985peněžitý dar 500,00
Straka, Karel01.06.1971peněžitý dar 100,00
Straka, Miroslav09.07.1984peněžitý dar 100,00
Strak, Vladimír05.10.1975peněžitý dar 100,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 300 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 150 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 250 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 175 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 200 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 50 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 50 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 175 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 31 250,00
Stránský, David15.11.1974peněžitý dar 1 000,00
Stránský, Pavel25.11.1970peněžitý dar 20 000,00
Strčánková, Ester23.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Streitberg, Jitka04.10.1964peněžitý dar 500,00
Strejček, Petr17.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Strejček, Petr17.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Stresová, Michaela18.08.1968peněžitý dar 150,00
Strnadel, Miroslav18.01.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Strnadel, Miroslav18.01.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Strnad, Jakub27.08.1987peněžitý dar 100,00
Strnad, Jaroslav11.01.1965peněžitý dar 100,00
Strnad, Ladislav02.05.1956peněžitý dar 101,00
STROJEASTAVBY Tvrdoň, s.r.o.25899112bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
STROJEASTAVBY Tvrdoň, s.r.o.25899112bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Strouhal, Eduard10.04.1978peněžitý dar 100,00
Struhar, Jaroslav13.06.1961peněžitý dar 3 000,00
Struška, Jaroslav27.08.1959peněžitý dar 200,00
Stružka, Jan06.03.1961peněžitý dar 100,00
Stružková, Janka05.05.1961peněžitý dar 100,00
Stryková, Iva30.10.1981peněžitý dar 100,00
Středová, Žaneta21.03.1986peněžitý dar 100,00
Střelbová, Jarmila01.05.1961peněžitý dar 100,00
Stříbrný, Tomáš25.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Stříška, Miroslav20.11.1984peněžitý dar 100,00
Studinský, Zdeněk06.03.1985peněžitý dar 300,00
Studnička, Libor02.11.1961peněžitý dar 999,00
Stuchlík, Miroslav21.10.1968peněžitý dar 500,00
Stuchlík, Petr17.05.1965peněžitý dar 120,00
Stuchlý, Vladimír03.05.1956peněžitý dar 100,00
Stwora, Vladimír03.01.1954peněžitý dar 100,00
Suda, Lubomír15.06.1977peněžitý dar 200,00
Sudík, Jiří07.12.1958peněžitý dar 100,00
Sudík, Jiří07.12.1958peněžitý dar 500,00
Suchanka, Petr12.12.1970peněžitý dar 100,00
Suchomelová, Miroslava15.01.1959peněžitý dar 200,00
Suchý, David17.12.1979peněžitý dar 100,00
Suchý, Karel07.08.1984peněžitý dar 100,00
Suchý, Petr01.12.1964peněžitý dar 221,00
Suchý, Vlastimil10.04.1965peněžitý dar 100,00
Suk, Michal17.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Suremka, Jiří03.05.1979peněžitý dar 4 562,00
Suremka, Jiří03.05.1979peněžitý dar 10 000,00
Suremka, Jiří03.05.1979bezúplatné plnění 1 020,00 (reklamní předměty vyrobapro.cz PVC bannery)
Suremka, Jiří03.05.1979bezúplatné plnění 3 100,00 (sms inzerce)
Suremka, Jiří03.05.1979bezúplatné plnění 6 232,00 (reklamní předměty PVC banery)
Suremka, Jiří03.05.1979bezúplatné plnění 7 236,00 (reklamní předměty (PVC bannery a přenosné reklamní nosiče od Dejvická spol. s.r.o.))
Suremka, Jiří03.05.1979bezúplatné plnění 48 399,21 (Facebook kampaň (REPORT!))
Surovič, Juraj21.02.1964peněžitý dar 70 000,00
Sušila, Radim28.09.1966peněžitý dar 100,00
Sušila, Radim28.09.1966peněžitý dar 100,00
Suttner, Bohumil07.02.1994peněžitý dar 100,00
Svarcová, Jana23.03.1961peněžitý dar 97,80
Svárovská, Květa19.09.1959peněžitý dar 200,00
Svatoňová, Hana13.02.1955peněžitý dar 100,00
Svatonská, Monika10.02.1972peněžitý dar 300,00
Svatoš, Martin12.03.1965peněžitý dar 1 000,00
Světlík, George20.12.1950peněžitý dar 100,00
Světlík, Ivan09.02.1966peněžitý dar 100,00
Svíčka, Zdeněk30.04.1955peněžitý dar 900,00
Svoboda, Antonín07.05.1971peněžitý dar 100,00
Svoboda, David13.03.1988peněžitý dar 100,00
Svoboda, Jan15.05.1944peněžitý dar 100,00
Svoboda, Jan30.05.1944peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan24.10.1995peněžitý dar 500,00
Svoboda, Jan17.02.1983peněžitý dar 500,00
Svoboda, Jan24.10.1995peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Karel21.04.1980peněžitý dar 100,00
Svoboda, Karel23.05.1954peněžitý dar 10 000,00
Svoboda, Ladislav15.01.1971peněžitý dar 100,00
Svoboda, Leoš21.02.1965peněžitý dar 100,00
Svoboda, Lukáš16.03.1979peněžitý dar 500,00
Svoboda, Marek14.05.1972peněžitý dar 100,00
Svoboda, Michal14.08.1952peněžitý dar 500,00
Svoboda, Miroslav11.08.1952peněžitý dar 100,00
Svoboda, Petr24.03.1964peněžitý dar 300,00
Svoboda, Petr18.03.1973peněžitý dar 300,00
Svoboda, Petr09.05.1975peněžitý dar 350,00
Svoboda, Petr14.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Radek10.08.1972peněžitý dar 100,00
Svoboda, Radek30.08.1978peněžitý dar 100,00
Svoboda, Roman15.07.1960peněžitý dar 100,00
Svoboda, Stanislav11.02.1976peněžitý dar 100,00
Svoboda, Štěpán13.05.1978peněžitý dar 500,00
Svoboda, Timotheus14.09.1958peněžitý dar 100,00
Svoboda, Tomáš10.07.1994peněžitý dar 100,00
Svoboda, Tomáš20.10.1993peněžitý dar 150,00
Svoboda, Václav01.02.1957peněžitý dar 990,00
Svoboda, Vojtěch22.05.1994peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Zdeněk10.11.1969peněžitý dar 100,00
Svobodní71339612peněžitý dar 140 000,00
Svobodová, Jana20.02.1974peněžitý dar 100,00
Svobodová, Marcela30.09.1972peněžitý dar 100,00
Svobodová, Naděžda21.09.1973peněžitý dar 200,00
Svobodová, Vladka21.09.1973peněžitý dar 100,00
Svozil, Cyril20.07.1954peněžitý dar 50 000,00
Svozil, Jakub12.08.1987peněžitý dar 100,00
Swasan, s.r.o.03561861peněžitý dar 20 000,00
Syblík, Robin28.11.1999peněžitý dar 200,00
Sychra, Aleš13.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Sychra, Marek03.07.1965peněžitý dar 200,00
Sýkora, Jan14.06.1964peněžitý dar 1 000,00
Sýkora, Jiří19.11.1964peněžitý dar 650,00
Sýkora, Jiří19.11.1964peněžitý dar 1 000,00
Sýkora, Karel22.02.1971peněžitý dar 500,00
Sýkora, Karel22.02.1971peněžitý dar 500,00
Sýkora, Karel22.02.1971peněžitý dar 500,00
Sýkora, Martin02.05.1992peněžitý dar 100,00
Sýkora, Martin02.05.1992peněžitý dar 100,00
Sýkorová, Pavla23.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Sysel, Jaroslav14.06.1961peněžitý dar 3 000,00
Szabó, Gabriel27.05.1966peněžitý dar 200,00
Szabó, Julius10.04.1966peněžitý dar 100,00
Szmigiel, Marian01.10.1977peněžitý dar 500,00
Sznapka, Janusz27.05.1974peněžitý dar 100,00
Szotkowská, Gabriela18.03.1997peněžitý dar 100,00
Šafář, Jiří04.12.1950peněžitý dar 100,00
Šafář, Karel07.07.1994peněžitý dar 100,00
Šafářová, Hana18.10.1951peněžitý dar 100,00
Šafář, Petr06.04.1952peněžitý dar 500,00
Šafář, Petr06.04.1952peněžitý dar 1 000,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976peněžitý dar 81,00
Šafář, Václav27.07.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (reklamní plocha 4 m2)
Šafránek, Jakub22.04.1993peněžitý dar 100,00
Šafránek, Jan01.03.1996peněžitý dar 100,00
Šajer, Jiří25.08.1979peněžitý dar 100,00
Šálek, David06.12.1978peněžitý dar 100,00
Šálek, Jiří19.06.1975peněžitý dar 500,00
Šalplachta, Václav02.04.1957peněžitý dar 200,00
Šámal, Jan17.06.1968bezúplatné plnění 2 500,00 (reklamní plocha (restaurace Husitská Bašta, Komenského 115, Bílina, 18.8.-3.10.2020))
Šamánek, Petr23.03.1944peněžitý dar 300,00
Šamonil, Eduard25.07.1946peněžitý dar 100,00
Šanda, Jaroslav23.04.1977peněžitý dar 100,00
Šandová, Irena01.10.1972peněžitý dar 100,00
Šaroch, Miroslav30.10.1973peněžitý dar 10 000,00
Šaroun, Milan13.04.1975bezúplatné plnění 2 500,00 (poskytnutí reklamní plochy - umístění banneru)
Šauer, František09.03.1963peněžitý dar 100,00
Šauer, Michal28.12.1990peněžitý dar 100,00
Ščigel, Radim27.05.1968peněžitý dar 500,00
Ščudlík, Petr30.03.1974peněžitý dar 100,00
Šebesta, Radek28.12.1962peněžitý dar 300,00
Šebesta, Radim29.04.1983peněžitý dar 100,00
Šebesta, Radim29.04.1983peněžitý dar 1 000,00
Šebestyánová, Kamila12.03.1974peněžitý dar 1 000,00
Šebková, Eliška11.06.1948peněžitý dar 100,00
Šebková, Eliška11.06.1948peněžitý dar 100,00
Šedivý, Zdeněk19.05.1977peněžitý dar 100,00
Šedová, Zdeňka13.06.1980peněžitý dar 100,00
Šedý, Jaroslav04.10.1956peněžitý dar 100,00
Šefl, Jan06.08.1973peněžitý dar 100,00
Šeflová, Alena23.06.1958peněžitý dar 300,00
Šeligová, Jolana08.06.1965peněžitý dar 100,00
Šeráková, Taťána10.03.1987bezúplatné plnění 1 000,00 (Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra)
Šerych, Martin10.07.1981peněžitý dar 100,00
Šesták, Martin23.09.1974peněžitý dar 1 000,00
Šesták, Radek28.02.1977peněžitý dar 100,00
Ševčík, David07.05.1985peněžitý dar 100,00
Ševčík, David04.07.1967peněžitý dar 200,00
Ševčík, Jaroslav17.01.1960peněžitý dar 100,00
Ševčík, Miroslav15.06.1958peněžitý dar 10 000,00
Ševít, František06.09.1972peněžitý dar 500,00
Šibinský, Radek02.12.1980peněžitý dar 100,00
Šidlák, Luděk12.12.1969peněžitý dar 1 000,00
Šifalda, Pavel09.07.1972peněžitý dar 100,00
Šifner, Jan27.06.1966peněžitý dar 500,00
Šikuta, Roman11.03.1973peněžitý dar 500,00
Šikýř, Tomáš29.01.1988peněžitý dar 500,00
Šilberský, Hynek08.05.1960peněžitý dar 200,00
Šiler, petr27.04.1966bezúplatné plnění 45 000,00 (reklamn íplocha Litovel)
Šiler, petr27.04.1966bezúplatné plnění 45 000,00 (reklamní plocha 1.9.-15.10.2020, Litovel, Šternberk, ul. ČSA 11/34, 785 01)
Šilhán, Jiří28.04.1987peněžitý dar 100,00
Šilhán, Jiří28.04.1987peněžitý dar 100,00
Šilhavý, František13.01.1970peněžitý dar 100,00
Šilhavý, Václav07.07.1978peněžitý dar 500,00
Šilhavý, Václav07.07.1978peněžitý dar 999,00
Šimáček, Jan25.04.1953peněžitý dar 1 000,00
Šíma, David29.11.1971peněžitý dar 100,00
Šíma, František21.04.1978peněžitý dar 100,00
Šíma, Jan27.12.1976peněžitý dar 100,00
Šimák, Radim16.06.1994peněžitý dar 100,00
Šimek, Jan26.01.1980peněžitý dar 100,00
Šimek, Jan06.01.1989peněžitý dar 100,00
Šimek, Martin19.07.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (reklamní plocha 4 m2)
Šimek, Miroslav20.09.2000peněžitý dar 100,00
Šimek, Miroslav03.07.1950peněžitý dar 100,00
Šimek, Radomír06.10.1973peněžitý dar 999,00
Šimek, Tomáš16.10.1977peněžitý dar 100 000,00
Šimíček, Marcel10.02.1972peněžitý dar 1 000,00
Šimíček, Petr25.11.1985peněžitý dar 100,00
Šimíček, Petr25.11.1985peněžitý dar 200,00
Šimková, Eva01.03.1972peněžitý dar 100,00
Šimková, Helena10.05.1962peněžitý dar 100,00
Šiml, Petr18.11.1963peněžitý dar 100,00
Šimmer, Radoslav22.03.1978peněžitý dar 100,00
Šimoník, Jiří06.04.1951peněžitý dar 100,00
Šímová, Vladislava21.03.1966peněžitý dar 100,00
Šimůnek, Jan18.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Šindelář, Petr02.01.1959peněžitý dar 100,00
Šípek, Václav26.01.1983peněžitý dar 500,00
Široký, Petr26.06.1947peněžitý dar 100,00
Šír, Štěpán11.10.1979peněžitý dar 100,00
Šístek, Ladislav15.01.1965peněžitý dar 200,00
Šístková, Vladimíra26.08.1967peněžitý dar 100,00
Šiška, Zbyněk03.04.1960peněžitý dar 300,00
Šitina, Jiří26.08.1974peněžitý dar 100,00
Škába, Josef16.12.1978peněžitý dar 200,00
Škalda, Jaroslav16.02.1971peněžitý dar 100,00
Škaloud, František15.06.1981bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Škapa, Stanislav26.07.1958peněžitý dar 140,00
Škapová, Kamila08.09.1963peněžitý dar 5 000,00
Škárka, Jaroslav24.11.1970peněžitý dar 100,00
Škaryd, Jakub21.08.1970peněžitý dar 200,00
Škop, David27.11.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (banner 2x1 m 1.8 - 3.10)
Škop, František08.03.1990peněžitý dar 100,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 250,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 250,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 250,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 250,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 250,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 250,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 250,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 250,00
Škrabálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 250,00
Škrbálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 100,00
Škrbálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 250,00
Škrbálek, Petr13.02.1978peněžitý dar 250,00
Škubal, Pavel12.07.1982peněžitý dar 4 000,00
ŠKULIGA, PAVOL08.08.1970peněžitý dar 100,00
Škvrna, Otto25.12.1959peněžitý dar 100,00
Škvrna, Pavel22.05.1971peněžitý dar 100,00
Škvrna, Pavel22.05.1971peněžitý dar 100,00
Šlajs, Josef11.03.1978peněžitý dar 100,00
Šlajs, Josef11.03.1978peněžitý dar 100,00
Šlampa, Peter01.08.1943peněžitý dar 100,00
Šlampa, Peter01.08.1943peněžitý dar 1 000,00
Šlapka, Richard29.04.1965peněžitý dar 100,00
Šlégl, Jaroslav18.05.1966peněžitý dar 100,00
Šlechta, Dušan14.04.1977peněžitý dar 100,00
Šlechta, Jan11.06.1948peněžitý dar 100,00
Šlechta, Jaroslav23.04.1955peněžitý dar 100,00
Šleis, Zdeněk29.09.1980peněžitý dar 200,00
Šlemín, Otto06.04.1973peněžitý dar 999,00
Šmahel, Jiří24.12.1951peněžitý dar 200,00
Šmarda, Jiří23.09.1965peněžitý dar 200,00
Šmejkal, Jan29.03.1981peněžitý dar 100,00
Šmejkal, Martin25.04.1993peněžitý dar 100,00
Šmejkal, Ondřej17.08.1989peněžitý dar 100,00
Šmejkalová, Iveta19.04.1965peněžitý dar 100,00
Šmejkalová, Iveta19.04.1965peněžitý dar 100,00
Šmerda, Jan06.02.1984peněžitý dar 200,00
Šmída, Petr15.05.1984peněžitý dar 100,00
Šmída, Petr15.05.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (banner 2x1 m 1.8 - 3.10)
Šmída, Petr23.01.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (reklamní plocha Varnsdorf Národní 538, 1.9.-10.10.2020))
Šmída, Petr23.01.1964bezúplatné plnění 25 000,00 (poskytnutí kancelářských prostor 1.8.-31.12.2020))
Šmídová, Jana16.05.1964peněžitý dar 100,00
Šmíd, Petr23.01.1964peněžitý dar 12 000,00
Šmíd, Petr23.01.1964bezúplatné plnění 1 273,00 (Výroba firemního polepu)
Šmíd, Petr23.01.1964bezúplatné plnění 11 727,00 (PR služby na propagaci hnutí)
Šmidrová, Martina09.09.1967peněžitý dar 500,00
Šmrha, Michal03.10.1988peněžitý dar 150,00
Šmůla, Petr06.11.1988peněžitý dar 1 000,00
Šnajdr, Jaroslav07.11.1986peněžitý dar 100,00
Šnejdar, Luboš10.07.1970peněžitý dar 200,00
Šnévajs, Eduard17.12.1992peněžitý dar 100,00
Šnévajs, Eduard15.07.1965peněžitý dar 100,00
Šnévajs, Martin22.02.1995peněžitý dar 1 000,00
Šnévajs, Martin22.02.1995peněžitý dar 4 000,00
Šnévajs, Martin22.02.1995bezúplatné plnění 1 000,00 (perníčky Trikolóra)
Šnévajs, Martin22.02.1995bezúplatné plnění 2 100,00 (plakáty A2, 70 ks)
Šnévajs, Martin22.02.1995bezúplatné plnění 2 500,00 (polep dodávky)
Šnévajs, Martin22.02.1995bezúplatné plnění 4 000,00 (letáky A6, 2000 ks)
Šnévajs, Oldřich25.02.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění banneru v zahradě, 2 měsíce, umístění v Líšnici 54)
Šoltés, Zdeněk15.11.1977peněžitý dar 100,00
Šoral, Radim04.05.1983peněžitý dar 100,00
Šoral, Vladimír19.12.1955peněžitý dar 500,00
Šorejs, Svatopluk14.12.1951peněžitý dar 200,00
Šormová, Ivana31.10.1967peněžitý dar 100,00
Šourová, Sandra15.11.1986peněžitý dar 500,00
Špacír, Pavel11.03.1979peněžitý dar 200,00
Špaček, Radim26.01.1973peněžitý dar 100,00
Špačková, Kateřina15.11.1970peněžitý dar 990,00
Špaldoň, Radek06.08.1969peněžitý dar 100,00
Šparlinek, Jan28.04.1986peněžitý dar 100,00
Šperková, Lucie18.10.1978peněžitý dar 100,00
Šperl, Jan06.02.1991peněžitý dar 100,00
Špinler, Josef16.12.1995peněžitý dar 100,00
Špírková, Blanka29.04.1964peněžitý dar 100,00
Šplichal, Marek14.02.1974peněžitý dar 100,00
Šporová, Hana11.02.1963peněžitý dar 100,00
Špuk, Ivo21.06.1968peněžitý dar 2 000,00
Špuk, Ivo21.06.1968peněžitý dar 5 000,00
Špulák, Vladimír05.12.1964peněžitý dar 100,00
Špůrek, Dušan01.09.1973peněžitý dar 100,00
Špůr, Josef19.07.1943peněžitý dar 100,00
Šrámek, Alfred04.06.1977peněžitý dar 900,00
Šrámek, Alfred04.06.1977peněžitý dar 15 000,00
Šrámek, Alfred04.06.1977peněžitý dar 100 000,00
Šrámek, Jiří28.01.1964peněžitý dar 500,00
Šrámek, Petr16.06.1966peněžitý dar 100,00
Šrámek, Petr16.06.1966bezúplatné plnění 600,00 (reklamní plocha 4 m2)
Šrámek, Vladislav28.09.1966peněžitý dar 150,00
Šrejber, Jan19.10.1978peněžitý dar 100,00
Šrom, Jiří11.08.1970peněžitý dar 100,00
Šromová, Adriana23.06.1971peněžitý dar 200,00
Šrubařová, Leona14.12.1970peněžitý dar 100,00
Šrůmová, Blanka24.08.1965peněžitý dar 100,00
Šrůtka, Jiří08.05.1968peněžitý dar 100,00
Štaif, Petr16.07.1978peněžitý dar 10 000,00
Štalmach, Adam07.01.1976peněžitý dar 400,00
Štalmach, Petr16.09.1978peněžitý dar 200,00
Štangler, Martin07.02.1974peněžitý dar 500,00
Šťastka, Pavel30.07.1978peněžitý dar 500,00
Šťastná, Lenka02.11.1980peněžitý dar 100,00
Šťastník, Zdeněk03.03.1979peněžitý dar 100,00
Šťastný, Jan27.07.1977peněžitý dar 100,00
Šťastný, Jiří20.03.1939peněžitý dar 200,00
Šťastný, Radek22.09.1971peněžitý dar 100,00
Šťastný, Robert13.09.1985peněžitý dar 100,00
Štefánik, Petr02.03.1980peněžitý dar 100,00
Štefan, Libor04.11.1972peněžitý dar 100,00
Štefec, Rudolf12.09.1983peněžitý dar 100,00
Štefek, Pavel04.02.1989peněžitý dar 200,00
Šteffl, Jindřich07.07.1981peněžitý dar 200,00
Štefflová, Lenka16.04.1985peněžitý dar 200,00
Šteflová, Lucie13.11.1979peněžitý dar 600,00
Štecherová, Lucie21.06.1980peněžitý dar 100,00
Štěch, Miloslav31.01.1945peněžitý dar 100,00
Štěch, Radek07.04.1970peněžitý dar 100,00
Štekl, David10.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Štěpánek, František24.12.1974peněžitý dar 100,00
Štěpánek, Jiří11.06.1949peněžitý dar 300,00
Štěpánek, Josef18.05.1964peněžitý dar 100,00
Štěpánek, Milan25.02.1983peněžitý dar 100,00
Štěpánek, Petr07.06.1958peněžitý dar 800,00
Štěpánek, Petr07.06.1958peněžitý dar 10 000,00
Štěpánek, Petr07.06.1958peněžitý dar 40 000,00
Štěpánek, Petr07.06.1958bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Štěpaník, Petr29.08.1978peněžitý dar 100,00
Štěpánková, Stanislava25.01.1963peněžitý dar 100,00
Štěpánková, Štěpánka03.08.1960peněžitý dar 900,00
Štěpánová, Zdeňka07.07.1941peněžitý dar 100,00
Štěpánová, Zdeňka07.07.1941peněžitý dar 1 000,00
Štěpán, Petr25.02.1965peněžitý dar 100,00
Štěpnička, Ivan14.09.1961peněžitý dar 100,00
Štěrba, Jiří20.04.1956peněžitý dar 3 000,00
Štěrba, Jiří20.04.1956peněžitý dar 10 000,00
Štěrba, Jiří20.04.1956bezúplatné plnění 82 178,00 (Propagační služby)
Štěrba, Michal05.12.1989peněžitý dar 1 000,00
Štěrba, Radek07.07.1974peněžitý dar 500,00
Štěrba, Robert02.05.1975peněžitý dar 100,00
Štěrba, Robert02.05.1975peněžitý dar 1 000,00
Štěrba, Václav30.09.1976peněžitý dar 100,00
Štěrbová, Karla26.11.1966peněžitý dar 100,00
Štětina, Radek05.01.1986peněžitý dar 100,00
Štětina, Radomír24.07.1962peněžitý dar 1 000,00
Štípal, Luděk04.02.1979peněžitý dar 100,00
Štoček, Jindřich29.01.1948peněžitý dar 250,00
Štohanzl, Zdeněk03.05.1961peněžitý dar 100,00
Štolka, Michael26.02.1977peněžitý dar 100,00
Štorkan, Vladimír05.09.1997peněžitý dar 100,00
Šťovíček, Roman10.09.1968peněžitý dar 100,00
Štverák, Jaroslav26.08.1943peněžitý dar 100,00
Štyrand, Evžen02.01.1958peněžitý dar 100,00
Šubrt, Ladislav20.02.1970peněžitý dar 500,00
Šubrtová, Markéta06.12.1974peněžitý dar 100,00
Šula, Dušan08.01.1984peněžitý dar 15 000,00
Šula, Dušan08.01.1984bezúplatné plnění 6 000,00 (6ks (á 500,- Kč) reklamních ploch)
Šula, Dušan08.01.1984bezúplatné plnění 25 000,00 (vytvoření weboých stránek)
Šulc, Jan12.09.1988peněžitý dar 100,00
Šulc, Martin13.01.1962peněžitý dar 100,00
Šulc, Martin23.08.1974peněžitý dar 100,00
Šulc, Vít10.01.1963peněžitý dar 100,00
Šustalová, Xenie31.01.1974peněžitý dar 30 000,00
Šustek, Pavel01.03.1972peněžitý dar 500,00
Šustr, Ondřej11.11.1978peněžitý dar 100,00
Šutt, Karel01.09.1954peněžitý dar 100,00
Šutý, Ferdinand26.05.1973peněžitý dar 200,00
Šutý, Ferdinand26.05.1973peněžitý dar 250,00
Šváb, Milan03.12.1966peněžitý dar 1 000,00
Švajner, Ivo16.04.1964peněžitý dar 20 000,00
Švajner, Ivo16.04.1964peněžitý dar 22 000,00
Švajner, Ivo16.04.1964peněžitý dar 28 000,00
Švandová, Hana28.05.1961peněžitý dar 100,00
Švarc, Miroslav15.12.1950peněžitý dar 100,00
Švěcová, Martina13.02.1970peněžitý dar 300,00
Švehla, Milan09.05.1960peněžitý dar 50 000,00
Švejda, Miroslav07.08.1959peněžitý dar 200,00
Švejda, Petr25.05.1970peněžitý dar 100,00
Švejdová, Kamila17.02.1971peněžitý dar 5 000,00
Švejdová, Kamila17.02.1971bezúplatné plnění 1 500,00 (roznos letáků)
Švejdová, Kamila17.02.1971bezúplatné plnění 2 323,00 (venkovní reklama na veřejném osvětlení)
Švejdová, Kamila17.02.1971bezúplatné plnění 5 941,00 (grafická práce (tisková data Billboard A1, A2))
Švejdová, Kamila17.02.1971bezúplatné plnění 7 071,00 (reklamní předměty v rámci volební kampaně)
Švejdová, Kamila17.02.1971bezúplatné plnění 8 420,00 (pronájem ploch (13 x ploch pro banner 2x1 m))
Švejdová, Kamila17.02.1971bezúplatné plnění 10 322,00 (výroba a roznos letáků v rámci kampaně 1.7.-30.9.2020))
Švejdová, Kamila17.02.1971bezúplatné plnění 10 781,00 (tiskové služby (tisk 18 ks banner 2x1m))
Švejdová, Kamila17.02.1971bezúplatné plnění 11 454,00 (realizace besedy s O. Hejmou v rámci kampaně)
Švejdová, Kamila17.02.1971bezúplatné plnění 11 500,00 (reklama na FB (24.8.2020-30.9.2020))
Švejdová, Kamila17.02.1971bezúplatné plnění 14 800,00 (realizace Střeleckého dne 5.9.2020)
Švejdová, Kamila17.02.1971bezúplatné plnění 23 871,00 (online reklama Českolipský deník 21.9.-30.9.2020)
Švejdová, Kamila17.02.1971bezúplatné plnění 42 810,00 (outdoorová reklama od 1.8.2020 v rámci kampaně)
Švihálek, Tomáš21.12.1963peněžitý dar 300,00
Švihel, Zdeněk20.11.1962peněžitý dar 100,00
Švihla, Michal05.09.1978peněžitý dar 100,00
Švík, Vladimír02.07.1992peněžitý dar 100,00
Takács, Martin27.07.1968peněžitý dar 200,00
Takáčová, Eva28.09.1965peněžitý dar 200,00
Talácko, Josef25.10.1983peněžitý dar 100,00
Talafant, Karel14.01.1968peněžitý dar 100,00
Talián, Michal04.09.1975peněžitý dar 900,00
Talpa, David02.02.1971peněžitý dar 200,00
Ťapal, Marek09.11.1977peněžitý dar 100,00
Taranza, Česlav27.09.1972peněžitý dar 500,00
Tartaini, Petr25.05.1973peněžitý dar 100,00
Taubr, Michal11.04.1979peněžitý dar 100,00
Tauš, Petr19.07.1981peněžitý dar 100,00
Ťažká, Jana11.07.1988peněžitý dar 100,00
Tec4 s.r.o.07804032peněžitý dar 30 000,00
Těhník, Filip22.02.1977bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plocha 6.8.-1.10.2020)
Tekáč, Ivan27.12.1962peněžitý dar 100,00
Telecký, Martn07.06.1974peněžitý dar 100,00
Tělocvičná jednota Sokol Hranice60781955bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Tělocvičná jednota Sokol Hranice60781955bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Téma, Libor25.05.1967peněžitý dar 100,00
Tengler, Jan11.03.1980peněžitý dar 500,00
Teplíková Volfová, Lucie24.06.1975peněžitý dar 111,00
Teplíková Volfová, Lucie24.06.1975peněžitý dar 111,00
Teplý, Jan01.03.1981peněžitý dar 200,00
Teplý, Tomáš12.11.1994peněžitý dar 100,00
Tereza Röllová, Jana27.04.1966peněžitý dar 100,00
Tereza Röllová, Jana27.04.1966peněžitý dar 100,00
Tesarčík, Luděk02.01.1954peněžitý dar 500,00
TESAŘÍK, IGOR17.09.1959peněžitý dar 100,00
Tesař, Jan08.05.1978peněžitý dar 30 000,00
Tesař, Jan08.05.1978peněžitý dar 50 000,00
Tesař, Jan08.05.1978peněžitý dar 70 000,00
Tiahnibok, Miroslav21.04.1978peněžitý dar 100,00
Tibitancl, František19.09.1959peněžitý dar 400,00
Tichá, Anna26.07.1967peněžitý dar 100,00
Tichá, Anna26.07.1967peněžitý dar 500,00
Tichá, Iveta14.12.1980peněžitý dar 100,00
Tichá, Iveta14.12.1980peněžitý dar 200,00
Tichá, Iveta14.12.1980peněžitý dar 200,00
Tichá, Iveta14.12.1980peněžitý dar 200,00
Tichá, Iveta14.12.1980peněžitý dar 200,00
Tichá, Iveta14.12.1980peněžitý dar 200,00
Tichá, Iveta14.12.1980peněžitý dar 200,00
Tichá, Iveta14.12.1980peněžitý dar 200,00
Tichá, Iveta14.12.1980peněžitý dar 200,00
Tichá, Jitka10.09.1958peněžitý dar 500,00
Tichá, Jitka10.09.1958peněžitý dar 5 000,00
Tichá, Ladislava22.05.1970peněžitý dar 100,00
Tichánek, Josef05.11.1970peněžitý dar 100,00
Tichý, Aleš06.09.1969peněžitý dar 100,00
Tichý, Ladislav31.08.1973peněžitý dar 100,00
Tichý, Martin20.08.1970peněžitý dar 10 000,00
Tichý, Michal17.03.1982peněžitý dar 150,00
Tichý, Richard10.10.1977peněžitý dar 100,00
Tichý, Richard10.10.1977bezúplatné plnění 2 290,40 (Reklamní plocha pro propagaci hnutí)
Till, Roman11.09.1978peněžitý dar 100,00
Till, Roman11.09.1978peněžitý dar 1 000,00
Timbaris, Filip23.03.1985peněžitý dar 200,00
Timofejev, Michal03.03.1978peněžitý dar 500,00
Timura, Miroslav24.10.1958peněžitý dar 999,00
Tintěra, Tomáš27.02.1949peněžitý dar 100,00
Tišák, Josef07.04.1951peněžitý dar 100,00
Titěra, Tomáš27.06.1973peněžitý dar 100,00
Tittelbach, Lukáš15.05.1978peněžitý dar 10 000,00
TJ Jiskra Kyjov, z.s.44163941bezúplatné plnění 10 000,00 (plocha pro umístění banneru Trikolora)
Tlach, Petr07.09.1974peněžitý dar 100,00
Tobola, Jakub26.12.1980peněžitý dar 1 000,00
Tomagová, Zdeňka02.02.1973peněžitý dar 500,00
Tomala, Kristian22.08.1991peněžitý dar 100,00
Tomandl, Filip10.03.1987peněžitý dar 100,00
Toman, Jan03.01.1952peněžitý dar 500,00
Toman, Martin02.02.1971peněžitý dar 100,00
Toman, Miroslav07.09.1957peněžitý dar 100,00
Tomanovics, Csaba30.04.1966peněžitý dar 500,00
Toman, Petr18.03.1967peněžitý dar 100,00
Toman, Václav13.04.1992peněžitý dar 100,00
Tomáš Štěpanovský, Zdeněk28.01.1966peněžitý dar 200,00
Tomášek, Jan28.10.1981peněžitý dar 250,00
Tomášek, Jaroslav28.12.1972peněžitý dar 500,00
Tomášek, Jaroslav28.12.1972peněžitý dar 5 000,00
Tomášek, Martin08.06.1970peněžitý dar 999,00
Tomášek, Stanislav05.05.1946peněžitý dar 999,00
Tomáš, Jiří29.08.1953peněžitý dar 200,00
Tomášková Genzerová, Libuše15.03.1978peněžitý dar 100,00
Tomčík, Jan22.04.1966peněžitý dar 200,00
Tomčík, Jan22.04.1966peněžitý dar 200,00
Tomčík, Karel19.04.1951peněžitý dar 100,00
Tomis, Vít19.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Tomis, Vít19.04.1965peněžitý dar 1 100,00
Tomšejová, Lenka15.05.1983peněžitý dar 200,00
Topičová, Martina07.11.1964peněžitý dar 300,00
Topinka, Antonín15.01.1957bezúplatné plnění 1 634,00 (Reklamní bannery pro hnutí)
Toporská, Jaroslava18.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Toráč, Vojtěch10.01.1975peněžitý dar 200,00
Török, Václav03.05.1973peněžitý dar 100,00
Toušek, Ivan03.12.1948peněžitý dar 100,00
Toušek, Tomáš10.04.1978peněžitý dar 100,00
Trachalík, Jiří02.06.1986peněžitý dar 100,00
Trachta, Petr06.03.1972peněžitý dar 200,00
Traugott, Jindřich06.05.1951peněžitý dar 100,00
Trávníček, Břetislav19.04.1966peněžitý dar 100,00
Trávníčková, Jelena31.05.1972peněžitý dar 100,00
Trávníčková, Jelena31.05.1972peněžitý dar 1 000,00
Trčka, Karel25.09.1986peněžitý dar 150,00
Trčka, Karel25.09.1986peněžitý dar 20 000,00
Trčka, Karel25.09.1986peněžitý dar 20 700,00
Trčka, Miroslav06.02.1970peněžitý dar 1 000,00
Trčka, Pavel03.03.1964peněžitý dar 10 000,00
Trč, Lukáš14.09.1992peněžitý dar 100,00
Trejbal, Jan18.03.1974peněžitý dar 200,00
Trenčanská, Hana13.03.1959peněžitý dar 100,00
TRIDEX, a.s.24760285peněžitý dar 5 000,00
Tripal, Oldřich10.07.1983bezúplatné plnění 350,00 (reklamní plocha Chomutov (1.9.-3.10.2020 Palackého balkon))
Trnčáková, Dagmar14.11.1964peněžitý dar 100,00
Trnová, Gabriela06.12.1984peněžitý dar 11 000,00
Trnová, Gabriela06.12.1984bezúplatné plnění 800,00 (propagační materiál)
Trochta, Josef28.10.1975peněžitý dar 100,00
Troják, Jan27.09.1952peněžitý dar 100,00
Troják, Pavel01.12.1971peněžitý dar 100,00
Trojan, Jindřich24.10.1976peněžitý dar 100,00
Trojka, Pavel17.02.1980peněžitý dar 100,00
Troska, Robert26.09.1968peněžitý dar 200,00
Truhlář, Václav15.01.1978peněžitý dar 100,00
Truksa, Přemysl01.04.1970peněžitý dar 300,00
Trulley, Vítězslav28.03.1963peněžitý dar 1 000,00
Trunda, Otakar07.06.1988peněžitý dar 500,00
Trunečka, Marek29.12.1974peněžitý dar 100,00
Trvaj, Marcel15.03.1974peněžitý dar 200,00
Třešňák, Tomáš27.02.1975peněžitý dar 100,00
Třešňák, Tomáš27.02.1975peněžitý dar 100,00
Třeštík, František16.03.1956peněžitý dar 100,00
Tuček, Josef11.04.1949peněžitý dar 500,00
Tučka, Pavel24.07.1966peněžitý dar 100,00
Tuhý, Marek18.12.1997peněžitý dar 100,00
Tůma, František13.06.1953peněžitý dar 500,00
Tůma, Jaroslav23.02.1964peněžitý dar 500,00
Tůma, Pavel08.02.1953bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha a plachta 8/2020 az 09/2020, Velké Hamry čp. 210, 468 45)
Tůma, Stanislav08.08.1971peněžitý dar 200,00
Turecký, Petr14.03.1983peněžitý dar 100,00
Turečková, Martina24.11.1968peněžitý dar 100,00
Turek, Dominik22.12.1990peněžitý dar 500,00
Turek, Dominik22.12.1990peněžitý dar 500,00
Turek, Jakub23.07.1991peněžitý dar 100,00
Turek, Petr20.12.1975peněžitý dar 100,00
Turková, Jarmila14.11.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
tüsk concept to production s.r.o.03880141peněžitý dar 30 000,00
Tuvora, Jiří27.07.1974peněžitý dar 100,00
Tuzarová, Květa18.04.1983peněžitý dar 100,00
Tvarohová, Hana29.10.1943peněžitý dar 200,00
Tvrdík, Zdeněk10.11.1967peněžitý dar 200,00
Tvrz, Oto10.05.1951peněžitý dar 300,00
Týc, Milan05.03.1985peněžitý dar 100,00
Týčová, Lenka28.10.1966peněžitý dar 100,00
Tydlitátová, Simona10.11.1972peněžitý dar 150,00
Tykalová, Eva20.08.1950peněžitý dar 500,00
Tyle, Roman10.05.1968peněžitý dar 300,00
Tyle, Roman10.05.1968peněžitý dar 300,00
Tyl, Tomáš25.04.1980peněžitý dar 100,00
Týma, Roman19.03.1958peněžitý dar 100,00
Typl, Lukáš10.07.1990peněžitý dar 100,00
Týř, Jiří12.11.1951peněžitý dar 100,00
Uher, Ivo15.05.1973peněžitý dar 200,00
Uher, Jiří10.02.1960peněžitý dar 100,00
Uhlík, Josef28.01.1978peněžitý dar 100,00
Uhlík, Leo06.01.1964peněžitý dar 1 000,00
Uhlíř, Dalibor15.02.1973peněžitý dar 7 000,00
Uhlíř, Dalibor15.02.1973peněžitý dar 37 000,00
Uhlíř, Dalibor15.02.1973peněžitý dar 50 000,00
Uhlíř, Dalibor15.02.1973peněžitý dar 50 000,00
Uhlíř, Dalibor15.02.1973peněžitý dar 100 000,00
Uhlíř, Dalibor15.02.1973peněžitý dar 100 000,00
Uhlíř, Dalibor15.02.1973peněžitý dar 100 000,00
Uhlíř, Jiří21.04.1952peněžitý dar 100,00
Uhlíř, Jiří12.03.1975peněžitý dar 300,00
Uhlířová, Elena25.02.1955peněžitý dar 50 000,00
Uhlíř, Tomáš09.04.1949peněžitý dar 100,00
Uhnavý, Vladimír08.06.1998peněžitý dar 100,00
Uhnavý, Vladimír08.06.1998peněžitý dar 100,00
Uhrová, Lucie02.02.1977peněžitý dar 100,00
Uibleinová, Olga30.01.1952peněžitý dar 200,00
Uiblein, Robert02.07.1975peněžitý dar 200,00
Ullwer, Jan20.05.1980peněžitý dar 100,00
Ullwer, Jan20.05.1980peněžitý dar 100,00
Ullwer, Jan20.05.1980peněžitý dar 100,00
Ullwer, Jan20.05.1980peněžitý dar 100,00
Ullwer, Jan20.05.1980peněžitý dar 100,00
Ullwer, Jan20.05.1980peněžitý dar 100,00
Ullwer, Jan20.05.1980peněžitý dar 100,00
Ulmanová Portová, Anna30.04.1976peněžitý dar 100,00
Ulrych, Miroslav29.10.1966peněžitý dar 100,00
ULTRALIGHT HELICOPTERS, spol. s r.o.60646713peněžitý dar 15 000,00
Ungr, Roman23.04.1970peněžitý dar 100,00
UNIKO PÍSEK, s.r.o.46679405peněžitý dar 100 000,00
Uniservis - správa nemovitostí s.r.o.24314871bezúplatné plnění 38 828,56 (Reklamní pocha, PVC Bannery a instalace Kostelní 2006, Chomutov,)
Unzeitlich, Roman16.07.1967peněžitý dar 300,00
Urbancová, Michaela11.03.1965peněžitý dar 300,00
Urbanec, František09.09.1950bezúplatné plnění 4 000,00 (Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra)
Urbanec, Jaroslav10.08.1988peněžitý dar 200,00
Urbánek, Jan07.06.1975peněžitý dar 300,00
Urbánek, Petr25.07.1965peněžitý dar 200,00
Urban, Kamil17.05.1968peněžitý dar 500,00
Urbánková, Šárka14.09.1964peněžitý dar 100,00
Urban, Milan28.01.1961peněžitý dar 100,00
Urban, Milan30.03.1960peněžitý dar 100,00
Urban, Miroslav17.03.1961peněžitý dar 100,00
Urbanová, Renata08.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Urban, Petr16.10.1985peněžitý dar 100,00
Urban, Tomáš23.12.1977peněžitý dar 500,00
Urban, Václav04.10.1977peněžitý dar 100,00
Urminský, Libor17.01.1967peněžitý dar 100,00
Urx, Lukáš07.12.1978peněžitý dar 100,00
Ustrnul, Radan06.04.1966peněžitý dar 1 000,00
Ušatá, Lenka11.01.1965peněžitý dar 15 000,00
Utěšený, Jindřich14.06.1970peněžitý dar 100,00
Váca, Aleš02.11.1966peněžitý dar 100,00
Vaca, Stanislav14.08.1975peněžitý dar 100,00
Vacek, Josef04.08.1949peněžitý dar 500,00
Vacek, Lukáš31.12.1984peněžitý dar 111,00
Vacek, Lukáš31.01.1986peněžitý dar 1 000,00
Vacek, Pavel24.01.1974peněžitý dar 500,00
Vacek, Petr13.09.1971peněžitý dar 100,00
Vacenovský, Petr04.03.1967peněžitý dar 100,00
Vacková, Petra30.03.1973peněžitý dar 100,00
Václavíčková, Věra04.09.1974peněžitý dar 2 000,00
Václavíčková, Věra04.09.1974peněžitý dar 2 000,00
Václavík, Jiří25.06.1986peněžitý dar 100,00
Václavík, Pavel24.01.1969peněžitý dar 100,00
Václavík, Petr12.10.1951peněžitý dar 100,00
Vaclík, Daniel16.04.1962peněžitý dar 600,00
Vaculíková, Marika07.09.1974peněžitý dar 300,00
Vagner, Pavel10.03.1973peněžitý dar 100,00
Vágo, Dalibor18.03.1966peněžitý dar 100,00
Vácha, Benedikt17.07.1984peněžitý dar 100,00
Vachatová, Natálie02.10.1984peněžitý dar 100 000,00
Vachatová, Valentina04.07.1959peněžitý dar 100,00
Vácha, Vlastimil11.11.1982peněžitý dar 100,00
Vais, Lubomír01.03.1964peněžitý dar 100 000,00
Vajda, Lukáš16.01.1983peněžitý dar 100,00
Vajchr, Radim31.03.1960peněžitý dar 100,00
Vajtr, Josef04.05.1977peněžitý dar 500,00
Vala, Břetislav10.03.1984bezúplatné plnění 350,00 (reklamní plocha)
Valášek, Jakub29.08.1988peněžitý dar 100,00
Valášek, Ján12.09.1989peněžitý dar 100,00
Valášek, Michal17.06.1987peněžitý dar 333,00
Valášek, Petr24.04.1981peněžitý dar 100,00
Valenčík, Tomáš15.06.1980peněžitý dar 500,00
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 500 000,00
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 500 000,00
Valenta, Jiří13.04.1977peněžitý dar 200,00
Valenta, Miloslav01.05.1953peněžitý dar 100,00
Valenta, Radek01.10.1974peněžitý dar 5 000,00
Valent, Marián07.08.1975peněžitý dar 100,00
Valent, Marián07.08.1975peněžitý dar 300,00
Valerián, Vladimír10.12.1963peněžitý dar 1 000,00
Valešová, Drahomíra21.05.1956peněžitý dar 100,00
Valešová, Drahomíra21.05.1956bezúplatné plnění 1 000,00 (reklamní plocha 4 m2)
Valigurský, Leoš23.03.1971peněžitý dar 100,00
Valiska, Jiří15.01.1958peněžitý dar 100,00
Vališ, Přemysl04.01.1961peněžitý dar 100,00
Valový, Ondřej20.09.1987peněžitý dar 100,00
Vaňáček, Václav06.04.1971peněžitý dar 100,00
Vaňáček, Václav06.04.1971peněžitý dar 100,00
Vaňáček, Václav06.04.1971peněžitý dar 100,00
Vaňáček, Václav06.04.1971peněžitý dar 100,00
Vaňáček, Václav06.04.1971peněžitý dar 100,00
Vaňáček, Václav06.04.1971peněžitý dar 100,00
Vaňáček, Václav06.04.1971peněžitý dar 100,00
Vaňáček, Zdaněk27.05.1974peněžitý dar 100,00
Váňa, Milan07.07.1955peněžitý dar 250,00
Váňa, Radek23.09.1991peněžitý dar 100,00
Váňa, Stanislav07.05.1976peněžitý dar 200,00
Váňa, Zdeněk20.05.1988peněžitý dar 100,00
Vancová, Martina22.08.1968peněžitý dar 100,00
Vandasová, Jana06.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Vaněk, Ivo03.06.1968peněžitý dar 100,00
Vaněk, Ivo03.06.1968peněžitý dar 100,00
Vaněk, Stanislav06.12.1952bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Vaněrek, Pavel19.10.1978peněžitý dar 200,00
Vaníček, Miroslav25.10.1948peněžitý dar 400,00
Vaníčková, Marta23.02.1943peněžitý dar 100,00
Vanišová, Naďa05.04.1974peněžitý dar 100,00
Vaňkát, Zdeněk21.11.1976peněžitý dar 250,00
Vaňková, Michaela03.01.1971peněžitý dar 100,00
Vaňous, Martin08.03.1985peněžitý dar 100,00
Vaňousová, Lenka02.02.1962peněžitý dar 100,00
Vánský, Aleš24.02.1975peněžitý dar 100,00
Vápeník, Miroslav30.06.1945peněžitý dar 100,00
Vargová, Alena24.03.1958peněžitý dar 100,00
Varkoček, Marek25.11.1971peněžitý dar 100,00
Váša, Jan01.04.1971peněžitý dar 100,00
Vašátko, Jiří21.09.1965peněžitý dar 100,00
VAŠEK, MILAN03.12.1973peněžitý dar 200,00
Vašek, Václav23.12.1957peněžitý dar 100,00
Vašíček, František02.08.1962peněžitý dar 200,00
Vašíček, František02.08.1962peněžitý dar 500,00
Vašíček, Jiří29.06.1978peněžitý dar 5 000,00
Vašíček, Jiří29.06.1978bezúplatné plnění 700,00 (2x reklamní plocha)
Vašinová, Jitka24.03.1983peněžitý dar 100,00
Vašinová, Kateřina29.09.1964peněžitý dar 300,00
Vašmuciusová, Ivana12.10.1967peněžitý dar 1 000,00
Vašmuciusová, Ivana12.10.1967peněžitý dar 1 545,00
Vašmuciusová, Ivana12.10.1967peněžitý dar 29 950,00
Vašulka, Petr23.05.1971peněžitý dar 900,00
Vašut, Ondřej05.04.1980peněžitý dar 100,00
Vavera, Daniel15.04.1978peněžitý dar 100,00
Vaverka, Michal19.02.1983peněžitý dar 100,00
Vávra, Jan13.07.1949peněžitý dar 100 000,00
Vávra, Jiří08.09.1954peněžitý dar 100,00
Vávra, Milan01.06.1944peněžitý dar 100,00
Vavrochová, Jarmila11.04.1948peněžitý dar 100,00
Vavroušková, Pavla13.01.1974peněžitý dar 100,00
Vávrová, Jindřiška07.05.1965peněžitý dar 100,00
Vavrys, Tomáš05.08.1984peněžitý dar 100,00
Vavřička, Tomáš15.04.1983peněžitý dar 100,00
Vavřík, Jiří24.11.1985peněžitý dar 100,00
Vavřínek, Luděk01.06.1966peněžitý dar 300,00
Vavřínek, Luděk01.06.1966peněžitý dar 400,00
Vébr, Pavel10.10.1950peněžitý dar 100,00
Večerka, Josef18.11.1958peněžitý dar 100,00
Velebný, Petr18.07.1971peněžitý dar 100,00
Véle, Filip18.10.1982peněžitý dar 100,00
Velkoborský, René25.12.1960peněžitý dar 1 000,00
Vencl, Jan09.07.1991peněžitý dar 220,00
Venera, Pavel10.01.1951peněžitý dar 100,00
Venská, Lenka07.04.1987peněžitý dar 100,00
Venský, Filip31.10.1996peněžitý dar 100,00
Vepřek, Jiří29.10.1966peněžitý dar 1 000,00
Vepřek, Jiří29.10.1966peněžitý dar 5 000,00
Verner, Tomáš03.10.1970peněžitý dar 100,00
Versteeg, Filip11.12.1999peněžitý dar 100,00
Verum nomen s.r.o.27769844bezúplatné plnění 45 000,00 (reklamní plocha 1.9.-15.10.2020 Šantova 767/14, 77200))
Veseleňák, Vít22.05.1985peněžitý dar 100,00
Veseleňák, Vít22.05.1985bezúplatné plnění 900,00 (reklamní plocha)
Veselovský, Radek28.11.1966peněžitý dar 250,00
Veselský, Vladimír11.12.1974peněžitý dar 500,00
Veselý, Dalibor08.02.1968peněžitý dar 300,00
Veselý, Ivo02.12.1959peněžitý dar 200,00
Veselý, Jan24.10.1990peněžitý dar 100,00
Veselý, Michal05.09.1986peněžitý dar 100,00
Veselý, Petr24.05.1971peněžitý dar 100,00
Veselý, Petr11.05.1973peněžitý dar 100,00
Veselý, Roman10.09.1973peněžitý dar 100,00
Veselý, Tomáš31.05.1998peněžitý dar 100,00
Veselý, Vladimír11.05.1973peněžitý dar 100,00
Veselý, Vladimír17.06.1986peněžitý dar 100,00
Větrovec, Richard29.08.1954peněžitý dar 100,00
Veverka, Antonín02.07.1951peněžitý dar 1 000,00
Veverka, Miroslav19.09.1983peněžitý dar 200,00
Vičan, Pavel07.03.1979peněžitý dar 100,00
Vidličková, Eva01.12.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Vidličková, Eva01.12.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Vigh, Jan06.06.1946peněžitý dar 100,00
Vihan, Jiří26.07.1942peněžitý dar 500,00
Vích, Michal25.11.1984peněžitý dar 100,00
Viktorýn, Petr02.12.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (fotoslužby)
Viktorýn, Petr02.12.1970bezúplatné plnění 3 750,00 (nákup fotografií)
Viktorýn, Petr02.12.1970bezúplatné plnění 12 500,00 (grafická sazba)
Viktorýn, Petr02.12.1970bezúplatné plnění 13 294,00 (placená reklama FB)
Viktorýn, Petr02.12.1970bezúplatné plnění 15 000,00 (vw - promo car)
Viktorýn, Petr02.12.1970bezúplatné plnění 24 900,00 (catering (káva + dochucovadla))
Viktorýn, Petr02.12.1970bezúplatné plnění 35 000,00 (catering - zapůjčený inventář)
Vilímek, Tomáš15.08.1973peněžitý dar 400,00
Viliš, Michal06.03.1979peněžitý dar 500,00
Vimmer, Petr17.06.1952peněžitý dar 200,00
Vimr, Boleslav05.04.1992peněžitý dar 100,00
Vinduška, Jan16.03.1988bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na plotě bydliště)
Vindušková, Anna17.05.1976peněžitý dar 100,00
Vinklář, Petr06.08.1987peněžitý dar 200,00
Vinklář, Petr06.08.1987peněžitý dar 200,00
Vinklář, Petr06.08.1987peněžitý dar 200,00
Vinklář, Petr06.08.1987peněžitý dar 200,00
Vinklář, Petr06.08.1987peněžitý dar 200,00
Vinklář, Petr06.08.1987peněžitý dar 200,00
Vinklář, Petr06.08.1987peněžitý dar 200,00
Vinklář, Petr06.08.1987peněžitý dar 200,00
Vintr, Martin18.04.1979peněžitý dar 300,00
Vintrocha, Petr28.12.1962peněžitý dar 150 000,00
Vintr, Tomáš03.02.1980peněžitý dar 100,00
VIP GAS, s.r.o.28622758bezúplatné plnění 750,00 (reklamní plocha)
Virág, Jiří03.02.1967peněžitý dar 999,00
Virba, Slavko13.07.1974peněžitý dar 111,00
Virba, Slavko13.07.1974peněžitý dar 222,00
Višinka, Lubor28.03.1948peněžitý dar 300,00
Višinka, Lubor28.03.1948peněžitý dar 300,00
Vitásek, Petr21.11.1966peněžitý dar 100,00
Víteček, Petr15.10.1989peněžitý dar 100,00
Vítek, Arnošt28.06.1955peněžitý dar 300,00
Vítek, Dušan06.05.1944peněžitý dar 100,00
Vítek, Jiří03.06.1973peněžitý dar 15 000,00
Vítek, Michal15.03.1962peněžitý dar 100,00
Vítek, Miroslav31.01.1983peněžitý dar 100,00
Vítek, Miroslav31.01.1983peněžitý dar 800,00
Vítek, René16.07.1977peněžitý dar 100,00
Vít, Ivan19.09.1956peněžitý dar 333,00
Vížďa, Petr10.03.1994peněžitý dar 100,00
Vladík, Radim15.08.1970peněžitý dar 100,00
Vladyková, Soňa30.03.1965peněžitý dar 100,00
Vladyková, Zuzana03.02.1960peněžitý dar 200,00
Vlach, Jiří04.03.1982peněžitý dar 100,00
Vlach, Květoslav16.03.1977peněžitý dar 200,00
Vlach, Pavel09.11.1957peněžitý dar 200,00
Vlček, Jan04.07.1948peněžitý dar 100,00
Vlček, Martin28.01.1970peněžitý dar 300,00
Vlček, Milan20.05.1942peněžitý dar 100,00
Vlček, Tomáš04.08.1952peněžitý dar 200,00
Vlk, František21.01.1975peněžitý dar 100,00
Vlk, Jiří28.11.1980peněžitý dar 200,00
Vlk, Josef18.12.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklamní plocha)
Vlk, Radoslav04.05.1975peněžitý dar 300,00
Vltava Labe Media a.s.1440578bezúplatné plnění 29 165,84 (Tištěná inzerci Karlovarský deník)
Voborník, Karel07.02.1973peněžitý dar 100,00
Vocl, Roman18.01.1959peněžitý dar 1 000,00
Vodička, Jiří29.04.1962peněžitý dar 100,00
Vodráška, Jan12.05.1984peněžitý dar 100,00
Vodrážka, Karel12.11.1985peněžitý dar 100,00
Vogel, Patrik18.11.1979peněžitý dar 400,00
Vohlídal, Jan30.04.1958peněžitý dar 500,00
Vohlídal, Jaroslav19.01.1956peněžitý dar 100,00
Vohnoutka, Jakub06.12.1996peněžitý dar 100,00
Vohralíková, Petra14.02.1987peněžitý dar 100,00
Vochozka, Miroslav19.12.1967peněžitý dar 100,00
Vojta, Jiří11.04.1969peněžitý dar 200,00
Vojta, Milan05.04.1958peněžitý dar 100,00
Vojta, Oldřich12.10.1954peněžitý dar 100,00
VOJTEKOVÁ, LIBUŠE18.12.1960peněžitý dar 300,00
VOJTEKOVÁ, LIBUŠE18.12.1960peněžitý dar 300,00
Vojtíšková, Jana18.04.1961peněžitý dar 200,00
Vokálová, Sylva16.01.1974peněžitý dar 200,00
Vokroj, Jan08.04.1959peněžitý dar 900,00
Vokřálová, Hana28.10.1948peněžitý dar 900,00
Vokurka, Daniel07.06.1973peněžitý dar 100,00
Vokurka, Daniel07.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Volák, Martin06.05.1978peněžitý dar 200,00
Volek, Eduard10.10.1971peněžitý dar 100,00
Volek, Jiří13.05.1971peněžitý dar 100,00
Voleník, Marek30.12.1979peněžitý dar 100,00
Volf, František29.09.1987peněžitý dar 100,00
Volf, Ondřej26.04.1975peněžitý dar 100,00
Volf, Robert04.05.1976peněžitý dar 200,00
Volhejnová, Veronika19.01.1962peněžitý dar 100,00
Vološín, Michal19.01.1974peněžitý dar 100,00
Volráb, Karel26.03.1963peněžitý dar 1 500,00
Vonavka, Tomáš11.10.1971peněžitý dar 300,00
Vondráček, Josef23.09.1958peněžitý dar 100,00
Vondrášek, Milan07.10.1958peněžitý dar 5 000,00
Vondraš, Vlastimil17.02.1978peněžitý dar 200,00
Vondraš, Vlastimil17.02.1978peněžitý dar 500,00
Vopelková, Petra15.10.1975peněžitý dar 100,00
Voráček, Pavel03.12.1968peněžitý dar 300,00
Vořech, Petr19.03.1968peněžitý dar 100,00
Vosáhlo, Martin07.04.1965peněžitý dar 500,00
Voska, Robert05.09.1976peněžitý dar 400,00
Voska, Václav02.09.1975peněžitý dar 100,00
Vostenak, John04.06.1957peněžitý dar 100,00
Vostenak, John04.06.1957bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plocha 21.9.-10.10.2020)
Vostracká, Dana28.11.1960peněžitý dar 100,00
Vostřel, Stanislav30.03.1977peněžitý dar 100,00
Votava, Ctirad23.11.1971peněžitý dar 100,00
Votava, Zdeněk24.07.1977peněžitý dar 100,00
Votroubek, Jaromír07.09.1956peněžitý dar 100,00
Vozar, Marek29.07.1973peněžitý dar 100,00
Voženílek, Oldřich27.07.1986peněžitý dar 100,00
Vrabka, Martin20.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Jaromír08.03.1970peněžitý dar 5 000,00
Vrána, Jiří03.06.1962peněžitý dar 300,00
Vrána, Karel25.04.1976peněžitý dar 100,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 100,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Pavel11.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Vraný, Michael02.02.1953peněžitý dar 6 000,00
Vraný, Michael02.02.1953peněžitý dar 10 000,00
Vraný, Michael02.02.1953bezúplatné plnění 500,00 (reklamní pocha pro plachtu 09/2020)
Vraný, Pavel04.05.1976peněžitý dar 999,00
Vrba, Jan14.07.1951peněžitý dar 500,00
Vrba, Martin20.01.1973peněžitý dar 500,00
Vrba, Zdeněk22.02.1974peněžitý dar 101,00
Vrbková, Michaela01.04.1984peněžitý dar 500,00
Vrbová, Milena24.09.1969peněžitý dar 100,00
Vrbovský, Jiří20.03.1967peněžitý dar 100,00
Vrbovský, Jiří20.03.1967peněžitý dar 150,00
Vrbovský, Jiří20.03.1967peněžitý dar 150,00
Vrbovský, Jiří20.03.1967peněžitý dar 150,00
Vrbovský, Jiří20.03.1967peněžitý dar 150,00
Vrbovský, Jiří20.03.1967peněžitý dar 150,00
Vrbovský, Jiří20.03.1967peněžitý dar 150,00
Vrbovský, Jiří20.03.1967peněžitý dar 150,00
Vrbovský, Jiří20.03.1967peněžitý dar 150,00
Vrečka, Michal30.12.1982peněžitý dar 100,00
Vremský, Tomáš10.12.1994peněžitý dar 100,00
Vrhel, František09.04.1959peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Petr16.11.1965peněžitý dar 500,00
Vrchovský, Petr16.11.1965peněžitý dar 500,00
Vrška, Jan19.04.1961peněžitý dar 100,00
Vrzáček, Miloš17.09.1970peněžitý dar 100,00
Vrzáň, Petr02.12.1966peněžitý dar 100,00
Všetečka, Rostislav11.05.1956peněžitý dar 100,00
VUI CZ s.r.o.08987211peněžitý dar 3 000,00
Vůjtek, Adam26.12.1990peněžitý dar 100,00
Vyboštok, Josef05.02.1970peněžitý dar 100,00
VYCPÁLEK, Ivan12.05.1964peněžitý dar 100,00
Vyčítal, Jiří19.07.1957peněžitý dar 100,00
Vydra, David16.04.1970peněžitý dar 150,00
Vydra, Vladislav18.11.1948peněžitý dar 500,00
Vydrová, Jitka01.01.1957peněžitý dar 1 000,00
Vydrová, Zdeňka28.09.1949peněžitý dar 500,00
Vyhlídal, Jiří21.02.1960peněžitý dar 1 000,00
Vychodil, Václav07.02.1973peněžitý dar 100,00
Vykouřil, Radek19.03.1965peněžitý dar 100,00
Vyskočil, Zdeněk18.03.1974peněžitý dar 150,00
Vysloužilová, Hana20.11.1963peněžitý dar 300,00
Vysloužil, Petr29.12.1964peněžitý dar 200,00
Vysloužil, Petr29.12.1964peněžitý dar 200,00
Vysloužil, Petr29.12.1964peněžitý dar 200,00
Vysloužil, Petr29.12.1964peněžitý dar 200,00
Vysloužil, Petr29.12.1964peněžitý dar 200,00
Vysloužil, Petr29.12.1964peněžitý dar 200,00
Vysloužil, Petr29.12.1964peněžitý dar 200,00
Vysloužil, Petr29.12.1964peněžitý dar 200,00
Vysloužil, Petr29.12.1964peněžitý dar 200,00
Vysloužil, Petr29.12.1964peněžitý dar 200,00
Vysloužil, Petr29.12.1964peněžitý dar 200,00
Vysloužil, Petr29.12.1964peněžitý dar 200,00
Vysoudil, Vít10.09.1966peněžitý dar 1 000,00
Vytiska, Petr20.03.1984peněžitý dar 500,00
Wacławik, Andrzej13.07.1954peněžitý dar 100,00
Wagner, Vojtěch20.04.2000peněžitý dar 200,00
Wanke, Jan27.11.1976peněžitý dar 200,00
Weigert, Roman07.05.1966peněžitý dar 300,00
Weigl, Jaroslav29.03.1969peněžitý dar 100,00
Weinfurter, František09.11.1963peněžitý dar 100,00
Weinfurter, Pavel06.12.1968peněžitý dar 200,00
Weinfurter, Pavel06.12.1968peněžitý dar 200,00
Weiniger, Viktor28.10.1972peněžitý dar 200,00
Weiss, René04.06.1964peněžitý dar 100,00
Werner, David04.04.1982peněžitý dar 2 000,00
Wiedermann, Zdeněk02.08.1958peněžitý dar 100,00
Wiesner, Tomáš03.09.1966peněžitý dar 300,00
Wilde, Stanislav29.08.1963peněžitý dar 200,00
Wimer, Václav28.05.1976peněžitý dar 200,00
Wimmer, Miroslav18.07.1958peněžitý dar 100,00
Wimmerová, Michaela03.05.1958peněžitý dar 100,00
Winkler, Jiří13.04.1944peněžitý dar 100,00
Winter, Richard19.03.1972bezúplatné plnění 1 200,00 (reklamní plocha 4 m2)
Witásek, Vojtěch25.01.1994peněžitý dar 100,00
Witosz, Dalibor03.01.1986bezúplatné plnění 350,00 (reklamní plocha)
Witosz, Martin06.03.1982bezúplatné plnění 350,00 (reklamní plocha)
Witozsz, Dalibor03.01.1986peněžitý dar 100,00
Wlochová, Andrea27.11.1974peněžitý dar 40 000,00
Wlochová, Andrea27.11.1974peněžitý dar 50 000,00
Wlochová, Andrea27.11.1974bezúplatné plnění 4 486,05 (Reklama na FB+Report)
Wojnar, Bořivoj03.10.1948peněžitý dar 100,00
Wojtěch, Martin23.09.1972peněžitý dar 100,00
Wojtyla, Denisa21.08.1995bezúplatné plnění 45 000,00 (reklamní plocha 1.9.-15.10.2020, Čkalova 879/13))
Wolfová, Alexandra03.09.1983peněžitý dar 200,00
Wolf, Vladimír24.03.1961peněžitý dar 100,00
Woloszcuk, Radek02.07.1967peněžitý dar 200,00
Woznica, Marián22.07.1970peněžitý dar 1 000,00
Wrzecionko, Martin29.01.1977peněžitý dar 107,00
Wuchterle, Miroslav01.11.1958peněžitý dar 10 000,00
Zabel, Marek30.07.1992peněžitý dar 100,00
Zadníčková, Andrea13.10.1987peněžitý dar 100,00
Zahálka, Tomáš10.09.1982peněžitý dar 100,00
Zahořík, Jiří21.10.1954peněžitý dar 100,00
Zahradník, Karel10.08.1967peněžitý dar 500,00
Zachariáš, Vít11.05.1978peněžitý dar 100,00
Zacharová, Marie12.09.1969peněžitý dar 17 000,00
Zacharová, Marie12.09.1969bezúplatné plnění 20 000,00 (webové stránky)
Zach, Jaroslav02.06.1959peněžitý dar 100,00
Zach, Karel02.07.1958peněžitý dar 100,00
Zachoval, Rudolf13.10.1964peněžitý dar 100,00
Zaičenko, Oleg28.11.1978peněžitý dar 100,00
Zajícová, Jaromíra06.12.1965peněžitý dar 100,00
Zajíc, Petr28.03.1960peněžitý dar 100,00
Zajíčková, Petra29.04.1968bezúplatné plnění 2 500,00 (poskytnutí reklamní plochy - umístění banneru)
Zak, Ivan26.12.1976peněžitý dar 100,00
Zaleski, Václav22.06.1950peněžitý dar 100,00
Zamarian, Sandro21.08.1978peněžitý dar 2 000,00
Zámorský, Ctirad16.07.1957peněžitý dar 1 000,00
Zámostná, Iva28.11.1964peněžitý dar 100,00
Zangl, Karel14.11.1963peněžitý dar 200,00
Zaňka, Jiří07.11.1958peněžitý dar 100,00
Zaňková, Iva17.09.1967peněžitý dar 100,00
Zapletal, Aleš26.05.1974peněžitý dar 1 000,00
Zapletal, David23.02.1970peněžitý dar 1 000,00
Zapletal, Jiří28.02.1985peněžitý dar 995,00
Zapletal, Zdeněk03.04.1960peněžitý dar 100,00
Zápotocký, Pavel21.10.1966peněžitý dar 500,00
Záruba, David12.08.1977peněžitý dar 100,00
Zárubová, Jana10.11.1957peněžitý dar 100,00
Zatloukal, Filip08.06.1976peněžitý dar 100,00
Zátopek, Karel15.11.1971peněžitý dar 300,00
Závada, Pavel28.03.1963peněžitý dar 1 000,00
Zavadil, Radek31.07.1973peněžitý dar 1 000,00
Závladský, Michal07.08.1980peněžitý dar 4 000,00
Závora, Jiří22.03.1967peněžitý dar 300,00
Zaydlarová, Julie25.05.1959peněžitý dar 100,00
Zborník, Jan26.12.1946peněžitý dar 100,00
Zdobinský, Martin25.07.1962peněžitý dar 100,00
Zdobinský, Petr19.08.1969peněžitý dar 100,00
Zdráhal, Miroslav02.02.1979peněžitý dar 5 000,00
Zdvihal, Radim11.06.1964peněžitý dar 999,00
Zejdová, Martina08.04.1970peněžitý dar 100,00
Zelenda, Miloš12.05.1959peněžitý dar 100,00
Zelenka, Ivo23.06.1960peněžitý dar 200,00
Zelenka, Jiří01.11.1987peněžitý dar 50 000,00
Zelený, Martin07.12.1988peněžitý dar 100,00
Zelený, Radek02.02.1976peněžitý dar 222,00
Zeman, Jiří04.01.1986peněžitý dar 1 000,00
Zeman, Marek05.05.1967peněžitý dar 100,00
Zeman, Marek21.01.1974peněžitý dar 500,00
Zeman, Marek21.01.1974bezúplatné plnění 350,00 (reklamní plocha)
Zeman, Miroslav11.05.1995peněžitý dar 100,00
Zemanová, Eva28.05.1952peněžitý dar 100,00
Zemanová, Vladislava23.09.1974peněžitý dar 300,00
Zeman, Pavel29.08.1968peněžitý dar 100,00
Zeman, Pavel15.05.1971peněžitý dar 100,00
Zembol, Petr14.06.1954peněžitý dar 200,00
Zemědělské družstvo Předhradí48155292bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na okraji pole k.ú. Předhradí u Skutče)
Zemek, Stanislav24.06.1977peněžitý dar 100 000,00
Zemková, Lenka28.02.1967peněžitý dar 300,00
Zenkl, Lukáš18.09.1994peněžitý dar 100,00
Zezulka, Lumír09.07.1974peněžitý dar 200,00
Zezulková, Petra19.07.1979peněžitý dar 100,00
Zezulová, Lucie22.04.1968peněžitý dar 100,00
Ziegler, Jiří09.12.1965peněžitý dar 100,00
Ziegler, Petr21.12.1968peněžitý dar 200,00
Zigalová, Dáša05.02.1960peněžitý dar 100,00
Zicha, Jan08.07.1971peněžitý dar 1 000,00
Zika, Luděk05.08.1958peněžitý dar 100,00
Zika, Pavel07.05.1981peněžitý dar 100,00
Zikmund, Kamil04.11.1978peněžitý dar 100,00
Zikmund, Rostislav11.06.1971peněžitý dar 100,00
Zikmund, Rostislav11.06.1971peněžitý dar 100,00
Zikmund, Stanislav22.01.1963peněžitý dar 500,00
Zíková, Milada28.11.1965peněžitý dar 100,00
Zilvar, Petr27.06.1971peněžitý dar 100,00
Zima, Jan06.12.1981peněžitý dar 100,00
Zima, Jaroslav24.09.1950peněžitý dar 250,00
Zimmelová, Libuše03.12.1952peněžitý dar 500,00
Zimová, Lenka18.01.1971peněžitý dar 400,00
Zitka, Adam26.02.1984peněžitý dar 100,00
Zitová, Kateřina02.08.1975peněžitý dar 300,00
Zítová, Pavlína11.02.1978peněžitý dar 5 000,00
Zitta, Přemysl16.02.1969peněžitý dar 100,00
Zitta, Přemysl16.02.1969peněžitý dar 846,00
Zitterbart, Tomáš04.07.1985peněžitý dar 100,00
Zivčák, Jan17.05.1985peněžitý dar 200,00
Zlámaný, Jiří09.04.1965peněžitý dar 300,00
Zmelík, Josef10.03.1981peněžitý dar 700,00
Zmeškal, Jaroslav22.08.1975peněžitý dar 100,00
Zmeškal, Miroslav08.12.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění banneru na plotě, 2 měsíce, na parcele č. 2443/3 v Mohelnici)
Zobač, Zdeněk05.09.1967peněžitý dar 100,00
Zoc, Jiří30.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Zoubek, Pavel01.02.1978peněžitý dar 100,00
Zoubková, Hana24.01.1977peněžitý dar 100,00
Zouplnová, Alena21.05.1968peněžitý dar 200,00
Zouzalík, Vladimír30.03.1963peněžitý dar 500,00
Zrzavý, Miroslav25.04.1970peněžitý dar 1 000,00
Zunt, Martin03.12.1969peněžitý dar 3 000,00
Zvonek, Martin30.04.1987peněžitý dar 100,00
Zwettler, Adam19.01.1977peněžitý dar 100,00
Zwettler, Adam19.01.1977peněžitý dar 200,00
Žáček, Karel20.08.1951peněžitý dar 200,00
Žáček, Karel20.08.1951peněžitý dar 250,00
Žáčková, Naděžda25.02.1952peněžitý dar 250,00
Žáčková, Renáta27.02.1975peněžitý dar 1 000,00
Žaloudek, Stanislav09.04.1955peněžitý dar 200,00
Žaloudek, Stanislav09.04.1955peněžitý dar 500,00
Žaludek, Jaromír02.03.1966peněžitý dar 100,00
Žaludek, Lukáš07.06.1984peněžitý dar 1 000,00
Ždych, Jaroslav10.01.1962peněžitý dar 100,00
Železná, Konstancie14.05.1977peněžitý dar 50 000,00
Železná, Konstancie14.05.1977peněžitý dar 50 000,00
Železný, Leoš07.03.1964peněžitý dar 100,00
Želtuchyn, Libor13.07.1982peněžitý dar 100,00
Ženčuch, Jan25.07.1988peněžitý dar 100,00
Ženíšková, Aneta26.11.1990peněžitý dar 100,00
Židek, Jiří03.04.1944peněžitý dar 100,00
Židek, Vladislav16.02.1961peněžitý dar 999,00
Žižka, Vladimír14.05.1979peněžitý dar 5 000,00
Žulevič, Ivan29.08.1971peněžitý dar 100,00
Žváček, Ondřej15.03.1975peněžitý dar 150,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 893 165,86 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
brožek, Vladimír29.12.195862 250,00 (pronájem kanceláře v budově SaS Energo s.r.o.. 16. patro, č.6. od 01/2020 do 12/2020)
COME vending, s.r.o.4766696083 855,00 (inzerce Region Opavsko + info LED reklama centrum Opava)
ČSAD Benešov s.r.o.6019344162 800,00 (reklama 10 autobusů)
ČSAD Slaný s.r.o.6019342562 800,00 (reklama 10 autobusů)
ICOM transport a.s.46346040310 600,00 (reklamní plochy na autobusech (01.08.-30.09.2020))
Kovařík, Martin20.07.197056 396,00 (10 autobusů polep 120*60 - zadní část + 80 A2 a A3 - 80 autobusů od 1.9.-3.10.2020.)
Krása, Václav24.11.1951172 286,86 (inzerce, správa webu - dle příloh DS)
Štěrba, Jiří20.04.195682 178,00 (Propagační služby)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy