Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Svobodní

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339612

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Perucká 2196/14, Praha, 12000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 773697986, e-mail: kancelar@svobodni.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Vondráček Libor - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4248-20210401124049
Datum: 01.04.2021 10:40:49
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_SVOBODNI_2020.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 4 316 346,62
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
641 667,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 1 980 725,00
4 Členské příspěvky 349 687,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 1 250 517,62
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 93 750,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 80 000,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 764,02
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 949 834,78
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 789 762,18
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
administrativní práce 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 1 250 517,62 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Albrecht, Roman29.04.1962peněžitý dar 250,00
Babula, Pavel21.08.1979peněžitý dar 100,00
Babula, Pavel21.08.1979peněžitý dar 100,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Baláš, Marek12.12.1983peněžitý dar 1 500,00
Balcárková, Lucie09.07.1997peněžitý dar 200,00
Barsa, Tomáš06.02.1987peněžitý dar 250,00
Bartolšic, Roman Ing.22.08.1992peněžitý dar 50 000,00
Bartošík, Jiří02.09.1989peněžitý dar 1 000,00
Bartošík, Jiří02.09.1989peněžitý dar 1 000,00
Baryal, Torjalaj05.07.1984peněžitý dar 500,00
Bayer, Martin29.08.1982peněžitý dar 100,00
Bayer, Martin29.08.1982peněžitý dar 100,00
Bednářová, Dana09.08.1965peněžitý dar 5 000,00
Bednářová, Dana09.08.1965peněžitý dar 10 000,00
Bedřichová, Jaroslava29.06.1966peněžitý dar 200,00
Bechyně, Antonín09.10.1953bezúplatné plnění 1 000,00
Beneš, Karel MUDr.23.11.1950peněžitý dar 150,00
Bernášek, Petr21.01.1983peněžitý dar 100,00
Bernášek, Petr21.01.1983peněžitý dar 100,00
Bernat, Lukáš Ing.09.12.1983peněžitý dar 100,00
Bernhardt, Antonín01.11.1953peněžitý dar 100,00
Bernhardt, Antonín01.11.1953peněžitý dar 100,00
Berta, Lukáš MgA.07.09.1979peněžitý dar 100,00
Blažek, Vladimír20.11.1971peněžitý dar 100,00
Blažková, Veronika20.06.1980peněžitý dar 100,00
Boháček, David11.08.1974peněžitý dar 100,00
Bohbot, David14.04.1968peněžitý dar 300,00
Borovec, Petr29.12.1992peněžitý dar 300,00
Borovec, Petr29.12.1992peněžitý dar 150,00
Bouša, Jan BcA.27.05.1994peněžitý dar 100,00
Bouša, Jan BcA.27.05.1994peněžitý dar 1 000,00
Brabec, Jiří22.06.1960peněžitý dar 500,00
Brabenec, Tomáš26.03.1982peněžitý dar 100,00
Brejška, Rudolf Ing. DiS.10.10.1984peněžitý dar 1 000,00
Burda, Jan10.03.1993peněžitý dar 100,00
Burian, Lukáš13.09.1990peněžitý dar 222,00
Burian, Lukáš13.09.1990peněžitý dar 223,00
Camfrla, Štěpán23.04.1990peněžitý dar 111,00
Camfrla, Štěpán23.04.1990peněžitý dar 123,00
Ciblo, Michal28.03.1975peněžitý dar 100,00
Cicvárek, Jan12.05.1993peněžitý dar 2 000,00
Cicvárková, Olga04.05.1961peněžitý dar 1 000,00
Císař, Jiří Ing.11.12.1958peněžitý dar 100,00
Cvrková, Zdeňka15.04.1953peněžitý dar 100,00
Čakrt, Martin18.02.1979peněžitý dar 100,00
Čápová, Marika20.10.1978peněžitý dar 100,00
Čermák, Martin20.05.1975peněžitý dar 100,00
Černohorský, Pavel07.08.1955peněžitý dar 200,00
Dědič, Martin08.04.1966peněžitý dar 1 000,00
Dědič, Martin08.04.1966peněžitý dar 1 000,00
Dittrich, Pavel12.02.1976bezúplatné plnění 2 000,00
Dittrich, Pavel12.02.1976peněžitý dar 150,00
Dittrich, Pavel12.02.1976bezúplatné plnění 200,00
Dobiášek, Ondřej27.11.1980peněžitý dar 100,00
Dočekal, Jan31.01.1964peněžitý dar 2 000,00
Dočekal, Jan31.01.1964peněžitý dar 200,00
Dominik Sohrabi, André22.08.2002peněžitý dar 200,00
Dupalová, Veronika21.04.1984peněžitý dar 10 000,00
Dušánek, Petr Ing.02.05.1974peněžitý dar 200,00
Dušek, Aleš19.10.1979peněžitý dar 100,00
Dušek, Aleš19.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Dušek, Josef06.02.1958peněžitý dar 500,00
Dvořák, Josef09.08.1983peněžitý dar 200,00
Dvořák, Josef09.08.1983peněžitý dar 200,00
Fabešová, Lenka08.02.1972peněžitý dar 500,00
Fabešová, Lenka08.02.1972peněžitý dar 200,00
Felenda, Martin15.06.1973peněžitý dar 2 000,00
Fenclová, Kamila01.10.1972peněžitý dar 100,00
Ferbas, Martin14.08.1970peněžitý dar 100,00
Foch, Petr RNDr. CSc.01.03.1946peněžitý dar 100,00
Francová, Olg Bc.26.05.1970peněžitý dar 100,00
Francová, Olga Bc.26.05.1970peněžitý dar 100,00
Gazda, Radislav12.06.1966peněžitý dar 100,00
Geisselreiter, Miroslav28.04.1970peněžitý dar 200,00
Geisselreiter, Miroslav28.04.1970peněžitý dar 300,00
Gottvald, Zdenek27.05.1983peněžitý dar 150,00
Grepl, Miroslav19.06.1951peněžitý dar 500,00
Hajný, Jiří28.03.1959peněžitý dar 100,00
Hajný, Jiří28.03.1959peněžitý dar 100,00
Hák, Jiří26.05.1971peněžitý dar 20 000,00
Hanek, Felix12.03.1992peněžitý dar 5 000,00
Háse, Pavel29.04.1966peněžitý dar 200,00
Havrdová, Helena Mgr.10.02.1968peněžitý dar 100,00
Havrdová, Helena Mgr.10.02.1968peněžitý dar 100,00
Heger, Lukáš Ing.22.09.1989peněžitý dar 100,00
Heinclová, Věra Ing.22.07.1952peněžitý dar 400,00
Hejduk, Marek PhDr.Mgr. LL.M.27.05.1988peněžitý dar 150,00
Hendrych, Daniel26.11.1973peněžitý dar 200,00
Hodula, Matouš04.08.1992peněžitý dar 100,00
Hofman, Stanislav08.07.1987peněžitý dar 200,00
Hofman, Stanislav08.07.1987peněžitý dar 200,00
Holoubek, Lukáš21.12.1986peněžitý dar 200,00
Holub, Břetislav14.03.1957peněžitý dar 200,00
Holub, Břetislav14.03.1957peněžitý dar 200,00
Hořice, Jan09.02.1941peněžitý dar 100,00
Hořice, Jan09.02.1941peněžitý dar 100,00
Hrouda, Vladimír21.08.1987peněžitý dar 200,00
Hrubý, Dominik Mgr.&Mgr.25.10.1993peněžitý dar 150,00
Hrubý, Dominik H Mgr.&Mgr.25.10.1993peněžitý dar 500,00
Hruška, Zdeněk18.08.1954peněžitý dar 2 000,00
Hruška, Zdeněk18.08.1954peněžitý dar 2 000,00
Hřebík, Pavel22.10.2000peněžitý dar 100,00
Hubínka, Zbyněk25.05.1976peněžitý dar 1 000,00
Hubka, Josef26.08.1958peněžitý dar 500,00
Hubka, Josef26.08.1958peněžitý dar 500,00
Hyšplerová, Noemi14.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Chaloupek, Ivo28.03.1951peněžitý dar 500,00
Chaloupek, Petr28.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Chalupsky, Jaroslav27.04.1974peněžitý dar 200,00
Chalupsky, Jaroslav27.04.1974peněžitý dar 20 000,00
Chrstoš, Tomáš22.04.1989peněžitý dar 100,00
Chrstoš, Tomáš22.04.1989peněžitý dar 100,00
Chvaja, Adam Ing.17.03.1977peněžitý dar 100,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Indra, Lukas15.06.1984peněžitý dar 500,00
Jahodová, Natálie MA29.05.1989peněžitý dar 55 000,00
Jahodová, Natálie MA29.05.1989peněžitý dar 55 000,00
Jahodová, Natálie MA29.05.1989peněžitý dar 20 000,00
Jandová, Kateřina28.11.1971peněžitý dar 100,00
Jandová, Kateřina28.11.1971peněžitý dar 300,00
Janigová, Lucie10.06.1982peněžitý dar 150,00
Jansa, Břetislav21.11.1949bezúplatné plnění 1 000,00
Jarolímek, Otto RNDr.03.04.1961peněžitý dar 8 000,00
Javůrek, Martin18.03.1988peněžitý dar 100,00
Javůrková, Jarmila11.05.1958peněžitý dar 300,00
Jedlička, Vít06.09.1983peněžitý dar 10 000,00
Jelínek, Jiří Ing.01.03.1968peněžitý dar 100,00
Jelínek, Jiří Ing.01.03.1968peněžitý dar 100,00
Jelínek, Pavel08.07.1971peněžitý dar 500,00
Jelínek, Pavel08.07.1971peněžitý dar 500,00
Ježek, Jaku Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Ježek, Jakub Mgr.23.03.1983peněžitý dar 560,00
Jirků, Milan24.09.1983peněžitý dar 150,00
Jizba, Jakub01.10.1988peněžitý dar 100,00
Jizba, Jakub01.10.1988peněžitý dar 100,00
Kábrt, Jan16.07.1951peněžitý dar 200,00
Kábrt, Jan16.07.1951peněžitý dar 200,00
Kalbáč, Martin Ing.03.05.1985peněžitý dar 500,00
Klíma, Libor06.01.1971peněžitý dar 150,00
Klíma, Libor06.01.1971peněžitý dar 16 940,00
Koláček, Ivo Ing.21.11.1967peněžitý dar 100,00
Komůrka, Petr15.06.1961peněžitý dar 100,00
Koncová, Eva01.02.1979peněžitý dar 100,00
Koncová, Eva01.02.1979peněžitý dar 100,00
Konc, Tomáš11.04.1979peněžitý dar 100,00
Konc, Tomáš11.04.1979peněžitý dar 100,00
Konopásek, Michal22.06.2001peněžitý dar 300,00
Kopačka, Milan18.06.1977peněžitý dar 100,00
Kopetzký, Jiří04.06.1978peněžitý dar 200,00
Koutský, Radovan26.12.1957peněžitý dar 1 000,00
Kovář, Miroslav21.06.1993peněžitý dar 250,00
Kracik, Michal04.07.1976peněžitý dar 100,00
Krejci, Tomas19.11.1979peněžitý dar 200,00
Kremlík, Vítězslav Mgr.29.06.1976peněžitý dar 100,00
Kroček, Lukáš21.07.2000peněžitý dar 100,00
Kropáček, Stanislav Mgr.Ing.04.07.1965peněžitý dar 150,00
Kubíček, Jiří Ing.18.02.1980peněžitý dar 100,00
Kučera, František26.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Kučera, František26.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Kudělka, Pavel16.06.1980peněžitý dar 500,00
Kula, Rostislav Mgr.30.10.1973peněžitý dar 100,00
Kunzfeld, Vladimír Mgr.06.03.1974peněžitý dar 300,00
Lacina, Luboš Ing.19.10.1969peněžitý dar 100,00
Lacina, Luboš Ing.19.10.1969peněžitý dar 200,00
Langr, Marcel Ing.18.07.1967peněžitý dar 200,00
Lasztoviczová, Helena21.12.1968peněžitý dar 1 000,00
Laube, Bedřich Bc.24.01.1969peněžitý dar 1 000,00
Lebduška, Josef Ing.21.05.1951peněžitý dar 1 000,00
Lederbuch, Pavel Ing.10.08.1971peněžitý dar 200,00
Lenc, Michal28.03.1999peněžitý dar 200,00
Lipský, Jiří03.05.1970peněžitý dar 200,00
Longin, Jiří25.11.1959peněžitý dar 100,00
Louvarová, Jana Mgr.20.06.1977peněžitý dar 100,00
Macek, Tomáš27.12.1969peněžitý dar 5 000,00
Macek, Tomáš27.12.1969peněžitý dar 300,00
Macich ml., Jiří25.01.1987peněžitý dar 100,00
Macháček, Jan07.01.1987peněžitý dar 150,00
Macháček, Vít22.04.1998peněžitý dar 160,00
Macháček, Vít22.04.1998peněžitý dar 520,00
Machovec, Jaroslav03.03.1998peněžitý dar 100,00
Malina, Michal14.05.1993peněžitý dar 300,00
Malina, Michal14.05.1993peněžitý dar 300,00
Malinský, Zdeněk17.04.1968peněžitý dar 100,00
Malinský, Zdeněk17.04.1968peněžitý dar 1 000,00
Marsa, Jaroslav Ing. MBA29.06.1960peněžitý dar 100,00
Marsa, Jaroslav Ing. MBA29.06.1960peněžitý dar 150,00
Marsa, Jaroslav Ing. MBA29.06.1960peněžitý dar 100,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 150,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Filip28.03.1988peněžitý dar 200,00
Marvan, Jaroslav09.07.1996peněžitý dar 100,00
Matějec, Jiří10.09.1968bezúplatné plnění 1 000,00
Melichar, Stanislav04.04.1970peněžitý dar 200,00
Merta, Zdeněk26.01.1979peněžitý dar 5 000,00
Moravcová, Marie01.01.1955peněžitý dar 100,00
Moses, Petr14.03.1974peněžitý dar 1 000,00
Nahalka, Adrián30.01.1987peněžitý dar 200,00
Navrátil, Jakub Ing.18.07.1991peněžitý dar 100,00
Navrátil, Jakub Ing.18.07.1991peněžitý dar 100,00
Nepšinský, Roman Mgr.17.09.1979peněžitý dar 150,00
Nosek, Ondřej Ing.09.08.1982peněžitý dar 500,00
Novak, Jiri24.05.1979peněžitý dar 213,18
Novák, Karel01.03.1944peněžitý dar 100,00
Novák, Karel01.03.1944peněžitý dar 100,00
Novák, Martin Ing.31.10.1978peněžitý dar 500,00
Orálek, Luboš Ing.18.11.1964peněžitý dar 500,00
Otta, Lubor22.10.1962peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Ovesný, Pavel06.05.1982peněžitý dar 100,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981bezúplatné plnění 24 000,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 200,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pajonk, Tomáš Ing.11.08.1981peněžitý dar 300,00
Pánek, David Bc.01.12.1978peněžitý dar 100,00
Pangrác, Hynek Ing.08.12.1964peněžitý dar 150,00
Patejdl, Tomáš Ing.07.04.1980peněžitý dar 500,00
Pátková, Helena24.03.1962peněžitý dar 100,00
Pátková, Helena24.03.1962peněžitý dar 100,00
Pavlis, Tomáš10.01.1982peněžitý dar 150,00
Pecůch, Tomáš04.12.1992peněžitý dar 100,00
Pelán, Jaroslav Ing.23.08.1980peněžitý dar 360,00
Pelán, Jaroslav Ing.23.08.1980peněžitý dar 200,00
Pelán, Jaroslav Ing.23.08.1980bezúplatné plnění 500,00
Pelán, Jaroslav Ing.23.08.1980peněžitý dar 150,00
Pelán, Jaroslav Ing.23.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Pelán, Jaroslav Ing.23.08.1980peněžitý dar 590,00
Pelanová, Eva05.04.1982peněžitý dar 106,00
Petrů, Milada27.09.1965peněžitý dar 20 000,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Plašilová, Zuzana22.05.1982peněžitý dar 100,00
Poklop, Jan22.08.1997peněžitý dar 100,00
Pokorný, David02.10.1991peněžitý dar 100,00
Pokorný, David Ing.20.04.1995peněžitý dar 40 000,00
Prachař, Ladislav11.05.1975peněžitý dar 250,00
Prentis, Phillip Ing. Ph.D.05.07.1980peněžitý dar 150,00
Prentis, Zuzana Mgr. DiS.07.10.1987peněžitý dar 100,00
Prchal, Martin12.12.1972peněžitý dar 200,00
Procházka, Aleš Bc.29.01.1990peněžitý dar 1 111,00
Procházka, Aleš Bc.29.01.1990peněžitý dar 444,44
Procházka, Aleš Bc.29.01.1990peněžitý dar 150,00
Procházka, Aleš Bc.29.01.1990peněžitý dar 1 000,00
Přibyl, Antonín22.12.1948peněžitý dar 200,00
Přibyl, Antonín22.12.1948peněžitý dar 100,00
Rajdl, Kamil18.06.1987peněžitý dar 200,00
Ringoš, Jan02.07.1984peněžitý dar 1 000,00
Ringoš, Jan02.07.1984peněžitý dar 500,00
Říman, Michal01.12.1981peněžitý dar 100,00
Sasová, Helena Ing.19.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Sečkár, Alois Ing.21.07.1988peněžitý dar 3 000,00
Sečkár, Alois Ing.21.07.1988peněžitý dar 2 000,00
Sečkár, Alois Ing.21.07.1988peněžitý dar 2 000,00
Sečkárová, Hana Ing.05.10.1961peněžitý dar 300,00
Sevský, Viktor14.10.1967peněžitý dar 150,00
Shimon Shabi, s. r. o.28185102peněžitý dar 600 000,00
Skalická, Blanka18.01.1951peněžitý dar 666,00
Slabyhoud, Pavel15.03.1968peněžitý dar 600,00
Slabyhoud, Pavel15.03.1968peněžitý dar 300,00
Sladký, Jaromír28.03.1963peněžitý dar 127,00
Slavíček, František19.08.1979peněžitý dar 100,00
Slavíček, František19.08.1979peněžitý dar 100,00
Smetka, Radim24.05.1988peněžitý dar 16 938,00
Snížek, Martin Bc.02.07.1989peněžitý dar 200,00
Snížek, Martin Bc.02.07.1989peněžitý dar 100,00
Stanovská, Lenka17.05.1971peněžitý dar 500,00
Stanovský, Vítězslav29.05.1972peněžitý dar 1 180,00
Stoyanov, Vasil Mihay14.05.1987peněžitý dar 1 000,00
Strachota, Jiri23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 100,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří23.04.1947peněžitý dar 100,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 150,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc.23.04.1947peněžitý dar 500,00
Strachotová, Marie Mgr.29.05.1947peněžitý dar 300,00
Strachotová, Marie Mgr.29.05.1947peněžitý dar 200,00
Strana soukromníků71339655peněžitý dar 40 000,00
Stránský, Otto28.08.1986peněžitý dar 100,00
Stránský, Otto28.08.1986peněžitý dar 100,00
Strunz, Pavel RNDr. CSc.21.10.1964peněžitý dar 150,00
Svoboda, Radek Ing. Ph.D.01.12.1966peněžitý dar 1 000,00
Šebesta, Karel01.01.1955peněžitý dar 500,00
Šebesta, Karel01.01.1955peněžitý dar 500,00
Šedý, Martin15.12.2000peněžitý dar 100,00
Šimonovský, Jakub10.06.1974peněžitý dar 200,00
Šimonovský, Jakub10.06.1974peněžitý dar 200,00
Šimůnek, Pavel10.08.1968peněžitý dar 150,00
Široký, Jiří Ing.23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří Ing.23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří Ing.23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří Ing.23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří Ing.23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří Ing.23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří Ing.23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří Ing.23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří Ing.23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří Ing.23.06.1967peněžitý dar 400,00
Široký, Jiří Ing.23.06.1967peněžitý dar 400,00
Šorm, Luděk10.05.1959peněžitý dar 100,00
Šorm, Luděk10.05.1959peněžitý dar 100,00
Štampach, Tomáš Bc.18.10.1984peněžitý dar 1 000,00
Štampach, Tomáš Bc.18.10.1984peněžitý dar 768,00
Štampach, Tomáš Bc.18.10.1984peněžitý dar 150,00
Štampach, Tomáš Bc.18.10.1984peněžitý dar 1 000,00
Švrkala, Marek03.07.1987peněžitý dar 111,00
Tampírová, Iveta27.07.1970peněžitý dar 100,00
Tišer, Přemysl Ing.29.04.1979peněžitý dar 100,00
Tomášek, Zdeněk02.10.1975peněžitý dar 500,00
Tomášek, Zdeněk02.10.1975peněžitý dar 200,00
Tomšů, Svatopluk Ing.28.06.1973peněžitý dar 200,00
Trcala, Adam Mgr.11.09.1989peněžitý dar 300,00
Trcala, Adam Mgr.11.09.1989peněžitý dar 300,00
Trcala, Adam Mgr.11.09.1989peněžitý dar 300,00
Trcala, Adam Mgr.11.09.1989peněžitý dar 300,00
Trcala, Adam Mgr.11.09.1989peněžitý dar 300,00
Trcala, Adam Mgr.11.09.1989peněžitý dar 300,00
Trcala, Adam Mgr.11.09.1989peněžitý dar 300,00
Trcala, Adam Mgr.11.09.1989peněžitý dar 300,00
Trcala, Adam Mgr.11.09.1989peněžitý dar 300,00
Treutner, Pavel14.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Treutner, Pavel14.02.1981peněžitý dar 500,00
Trojánek, Josef16.09.1998peněžitý dar 200,00
Týnovský, Lukáš Bc.11.03.1990peněžitý dar 100,00
Tyšlic, David07.05.1999peněžitý dar 300,00
Tyšlic, David07.05.1999peněžitý dar 300,00
Uhlíř, Zdeněk14.09.1956peněžitý dar 1 000,00
Uhlíř, Zdeněk14.09.1956peněžitý dar 2 000,00
Urban, Daniel27.09.1970peněžitý dar 15 000,00
Vacková, Pavla04.08.1965bezúplatné plnění 27 000,00 (propagace v tisku)
Vácha, Jan06.01.1976peněžitý dar 300,00
Valenta, Petr Mgr.22.03.1976peněžitý dar 150,00
Valenta, Petr29.06.1989peněžitý dar 100,00
Valenta, Petr29.06.1989peněžitý dar 100,00
Válka, Vítězslav23.12.1980peněžitý dar 250,00
Valtr, Filip19.06.1977peněžitý dar 150,00
Valtr, Filip19.06.1977peněžitý dar 1 000,00
Valtr, Filip19.06.1977peněžitý dar 300,00
Varmužová, Irena11.12.1960peněžitý dar 100,00
Vašková, Šárka20.06.1981peněžitý dar 200,00
Velebová, Zorka08.12.1968peněžitý dar 100,00
Velenský, Tomáš01.08.1980peněžitý dar 100,00
Veselý, Jan24.10.1990peněžitý dar 100,00
Vičík, Tomáš26.09.1997peněžitý dar 100,00
Virglerová, Fronéma05.09.1987peněžitý dar 500,00
Vitásková, Marie Mgr.21.03.1979peněžitý dar 100,00
Vitásková, Marie Mgr.21.03.1979peněžitý dar 200,00
Vlachová, Helena02.03.1954peněžitý dar 100,00
Vlachová, Helena02.03.1954peněžitý dar 100,00
Vlach, Zdeněk18.05.1973peněžitý dar 100,00
Vlach, Zdeněk18.05.1973peněžitý dar 100,00
Vlk, Karel Mgr.16.04.1968peněžitý dar 250,00
Vodička, Jiří Ing.29.04.1962peněžitý dar 150,00
Voldřich, Michal21.08.1982peněžitý dar 100,00
Voldřich, Michal21.08.1982peněžitý dar 100,00
Vondráček, Libor Mgr.29.07.1994peněžitý dar 150,00
Vondráček, Libor Mgr.29.07.1994peněžitý dar 150,00
Vondráček, Libor Mgr.29.07.1994peněžitý dar 100,00
Vondráček, Libor Mgr.29.07.1994peněžitý dar 150,00
Vondráček, Libor Mgr.29.07.1994peněžitý dar 7 534,00
Voráček, Jakub18.12.1996peněžitý dar 100,00
Voráček, Jakub18.12.1996peněžitý dar 100,00
Votruba, Zdeněk15.08.1964peněžitý dar 1 000,00
Wolfsberg, Adam Mgr.01.01.2000peněžitý dar 300,00
Wolfsberg, Adam Mgr.11.09.1989peněžitý dar 300,00
Zálom, Luboš Mgr.25.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Zavadil, Petr02.03.1960peněžitý dar 150,00
Zažímal, Vítek Bc.23.06.1987peněžitý dar 300,00
Zdvořák, Zdeněk21.07.1985peněžitý dar 200,00
Zedník, Igor22.02.1961peněžitý dar 100,00
Zedník, Igor22.02.1961peněžitý dar 100,00
Zigackova, Dagmar12.12.1987peněžitý dar 500,00
Zouhar, Tomáš07.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Žáček, Martin Ing. Ph.D.24.02.1968peněžitý dar 100,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy