Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
spOLečně

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
07118317

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Školní 182/4, Olomouc, 77900

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 602714581, e-mail: jsme@hnutispolecne.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
JUDr. Robert Runták - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4481-20210513122934
Datum: 13.05.2021 10:29:34
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Ucetni_zaverka_2020.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 808 460,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 19 300,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 789 160,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 908,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Robert Runták 14091976 1 747 747,00 30.09.2022

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 789 160,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Bačák, Otakar Ing.11.03.1967peněžitý dar 20 000,00
Bačák, Otakar Ing.11.03.1967peněžitý dar 40 000,00
Bačák, Otakar Ing.11.03.1967peněžitý dar 60 000,00
Černocký, Tomáš Ing.25.08.1987peněžitý dar 6 500,00
Flek, Stanislav Ing.09.09.1969peněžitý dar 75 000,00
Fryšák, Pavel Mgr.18.06.1977peněžitý dar 2 000,00
Fryšák, Pavel Mgr.18.06.1977peněžitý dar 14 000,00
Fryšák, Pavel Mgr.18.06.1977peněžitý dar 23 500,00
Fryšák, Pavel Mgr.18.06.1977peněžitý dar 15 000,00
Fryšák, Pavel Mgr.18.06.1977peněžitý dar 19 000,00
Hager podlahy Olomouc s.r.o.27773027peněžitý dar 20 000,00
Hager podlahy Olomouc s.r.o.27773027peněžitý dar 2 000,00
Hladík, Tomáš Ing.28.09.1989peněžitý dar 24 000,00
Hladík, Tomáš Ing.28.09.1989peněžitý dar 24 000,00
Janák, Luděk Ing.28.03.1990peněžitý dar 2 000,00
JŠ ComPass s.r.o.08975043peněžitý dar 4 000,00
Kazár, Tomáš08.10.1984peněžitý dar 3 000,00
Králík, Dominik18.03.1983peněžitý dar 9 000,00
Kraus, Bohuslav09.11.1955peněžitý dar 2 000,00
Kraus, Bohuslav09.11.1955peněžitý dar 1 000,00
Krbeček, Lukáš25.05.1994peněžitý dar 12 000,00
Liška, Radek Ing. arch.25.06.1970peněžitý dar 6 000,00
Liška, Radek Ing. arch.25.06.1970peněžitý dar 6 000,00
Plíhalová, Ivana28.07.1962peněžitý dar 40 000,00
Plíhalová, Ivana28.07.1962peněžitý dar 2 000,00
Polách, Vladimír Ph.D.18.06.1977peněžitý dar 3 920,00
Runták, Robert JUDr. MBA.14.09.1976peněžitý dar 174 240,00
Runták, Robert JUDr. MBA.14.09.1976peněžitý dar 20 000,00
Runták, Robert JUDr. MBA.14.09.1976peněžitý dar 83 000,00
Runták, Robert JUDr. MBA.14.09.1976peněžitý dar 66 000,00
Skopalová, Anna Bc.19.04.1994peněžitý dar 10 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy