Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Sdružení nezávislých kandidátů 1 – Starostové našeho kraje

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
05081068

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Sadov 1, Sadov, 36001

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 602777098, e-mail: snk1@email.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Eduard Frisch - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4368-20210329094340
Datum: 29.03.2021 07:43:40
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_SNK1_2020_s_UZ.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 377 390,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 187 500,00
4 Členské příspěvky 0,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 189 890,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 26 330,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 146 587,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 189 890,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Arazím Hiu, Václav21.12.1983bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Bartůňková, Helena16.09.1956bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Benka, Jan28.06.1963bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Benka, Jan28.06.1963peněžitý dar 5 000,00
Derahová, Alžběta17.06.1965bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Dorňák, Miroslav16.03.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění banneru)
Dorňák, Miroslav16.03.1957peněžitý dar 2 000,00
Doubrava, Jan Ing.25.09.1975bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Fazekašová, Veronika01.02.1979bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Frisch, Eduard27.10.1962peněžitý dar 22 000,00
Frisch, Eduard27.10.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění banneru a reklamy na automobilu)
Friš, Vladimír10.10.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění banneru)
Garaj, Luboš07.12.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění banneru)
Gerát, Zdeněk Ing.30.12.1961bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Hála, Petr09.02.1983bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Holubcová, Michaela07.06.1984bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Hromádko, Vít Ing.21.12.1976bezúplatné plnění 1 500,00 (umístění banneru a reklamy na automobilu)
Hromádko, Vít Ing.21.12.1976peněžitý dar 25 000,00
Janda, Jaroslav30.06.1964bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Janda, Jaroslav30.06.1964peněžitý dar 1 000,00
Jandák, Pavel01.07.1965bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Jandák, Pavel01.07.1965peněžitý dar 1 000,00
Jiskra, Jakub Mgr.27.01.1965bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Karas, Jiří21.03.1974bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Krouza, Jan27.08.1965peněžitý dar 2 000,00
Krouza, Jan27.08.1965bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Křenčil, Jiří28.03.1950peněžitý dar 1 000,00
Křenčil, Jiří28.03.1950bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Kubincová, Pavlína07.12.1967bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Kvasnička, Petr07.07.1976peněžitý dar 6 000,00
Kvasnička, Petr07.07.1976bezúplatné plnění 2 500,00 (umístění banneru)
Labík, Aleš24.02.1972bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Labík, Aleš24.02.1972peněžitý dar 2 000,00
Ludvík, Ladislav28.05.1968peněžitý dar 19 200,00
bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění banneru a reklamy na automobilu)
Machková, Eva Bc.25.10.1967peněžitý dar 2 000,00
bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Majdáková, Martina03.05.1979bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Molnár, Pavel17.06.1976bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Onak, Jan Mgr.15.09.1968bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Ondra, Vlastimil03.08.1971peněžitý dar 2 000,00
bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění banneru)
Pěkný, Václav23.09.1983bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Petro, Robert22.12.1960bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Pokorná, Jitka Bc.03.11.1962peněžitý dar 25 000,00
bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Procházková, Eva11.04.1968bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění banneru)
Prudík, Jan12.10.1947bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Repíková, Helena16.08.1972peněžitý dar 4 000,00
bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Ryba, Jan29.07.1967peněžitý dar 1 000,00
bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Sinkulová Moravcová, Markéta Ing.10.04.1977peněžitý dar 25 000,00
bezúplatné plnění 500,00 (umístění reklamy na automobilu)
Snopková, Martina16.03.1985bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Stehlík, Marián15.07.1977bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Stepanov, Marek Mgr.18.10.1993peněžitý dar 1 000,00
bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Strnadová, Dagmar30.11.1956peněžitý dar 2 000,00
bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Stropek, Miroslav03.12.1960peněžitý dar 1 000,00
bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Štikar, Jiří26.07.1956peněžitý dar 3 000,00
bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Švecová, Stefana01.09.1967peněžitý dar 3 000,00
bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Tůmová, Jitka02.01.1957peněžitý dar 840,00
bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Turnerová, Gabriela Bc.12.02.1980peněžitý dar 850,00
bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)
Viková, Jana Ing.07.11.1987peněžitý dar 1 000,00
bezúplatné plnění 1 000,00 (umístění banneru)
Zilvar, Jaroslav07.11.1961bezúplatné plnění 500,00 (umístění banneru)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy