Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Strana konzervativní pravice - Řád národa

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71443347

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Boženy Němcové 703, Sokolov, 35601

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 602263769, e-mail: ditmar193@seznam.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Josef Zickler - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4243-20210330115539
Datum: 30.03.2021 09:55:39
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 564 213,87
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 0,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 564 212,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 1,87
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 55 264,99
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 106 459,91
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 457 912,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Baštová, Hana13.04.1967bezúplatné plnění 1,00 (kandidátka - práce na kampani)
Baštová, Hana13.04.1967bezúplatné plnění 300,00 (poskytnutí ploch pro plakát o velikosti A2, ks 3, doba 1 měsíc)
Hanzlík, Vojtěch17.04.1963bezúplatné plnění 1,00 (kandidát - práce na kampani zdarma)
Hanzlík, Vojtěch17.04.1963bezúplatné plnění 5 000,00 (výlep plakátů)
Hanzlík, Vojtěch17.04.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (tvorba FB grafických materiálů)
J+M Autodíly, s.r.o.29141281peněžitý dar 100 000,00
Kroha, Marek26.03.1986bezúplatné plnění 200,00 (poskytnutí plochy pro umístění reklamních plakátů A2)
Kroha, Marek26.03.1986bezúplatné plnění 1,00 (kandidát - práce na kampani)
Majer, Petr11.09.1976bezúplatné plnění 1,00 (kandidát - práce na kampani)
Majer, Petr11.09.1976bezúplatné plnění 10 000,00 (provozní výdaje)
Riedl, Tomáš07.08.2001bezúplatné plnění 10 000,00 (tvorba grafiky)
Riedl, Tomáš07.08.2001bezúplatné plnění 1,00 (kandidát - práce na kampani)
Rojtová, Michaela28.02.1989bezúplatné plnění 42 781,00 (reklama FB)
Rojtová, Michaela28.02.1989bezúplatné plnění 1,00 (kandidátka - práce na kampani)
Rojtová, Michaela28.02.1989bezúplatné plnění 427,00 (reklama google)
Šůs, Miroslav Mgr. Ing.11.07.1960bezúplatné plnění 9 000,00 (místo pro banner - 9m2, doba 1 měsíc)
Šůs, Miroslav Mgr. Ing.11.07.1960bezúplatné plnění 1,00 (kandidát - práce na kampani)
Zickler, Josef29.04.1956bezúplatné plnění 1 452,00 (výlep plakátů)
Zickler, Josef29.04.1956peněžitý dar 2 000,00
Zickler, Josef29.04.1956bezúplatné plnění 125 000,00 (výroba propagačních spotů)
Zickler, Josef29.04.1956bezúplatné plnění 9 000,00 (místo pro banner - 9m2, doba 1 měsíc)
Zickler, Josef29.04.1956bezúplatné plnění 658,00 (výlep plakátů)
Zickler, Josef29.04.1956bezúplatné plnění 3 500,00 (distribuce letáků)
Zickler, Josef29.04.1956bezúplatné plnění 38 000,00 (plochy pro reklamu - 38 m2, doba 1 měsíc)
Zickler, Josef29.04.1956bezúplatné plnění 9 680,00 (platba inzerce)
Zickler, Josef29.04.1956bezúplatné plnění 45 926,00 (výroba reklamních materiálů)
Zickler, Josef29.04.1956bezúplatné plnění 30 000,00 (provozní výdaj, pohonné hmoty)
Zickler, Josef29.04.1956peněžitý dar 500,00
Zickler, Josef29.04.1956bezúplatné plnění 9 680,00 (platba inzerce 9/2020)
Zickler, Josef29.04.1956bezúplatné plnění 1,00 (kandidát - práce na kampani)
Zickler, Josef29.04.1956peněžitý dar 3 800,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 125 000,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Zickler, Josef29.04.1956125 000,00 (výroba propagačních spotů)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy