Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Česká pirátská strana

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339698

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Na Moráni 360/3, Praha 2, 12800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 602711592, e-mail: ales.krupa@pirati.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
PhDr. Ivan Bartoš Ph.D. - PředsedaIdentifikátor zprávy: Z4230-20210308100113
Datum: 08.03.2021 09:01:13
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Auditorska_zprava_Ceska_piratska_strana.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 57 286 674,80
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 41 300 000,00
4 Členské příspěvky 485 558,79
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 14 200 762,38
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 406 400,00
7 Úroky z vkladů 715 033,63
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 178 920,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 692 390,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 623 088,75
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 8 188 981,80
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 25 130 144,49
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Mediální služby 9
Úklid 3
Zdravotník 2
Administrativní práce 12
Mediace 1
Expertizy a analýzy 3

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
1. Pirátská s.r.o. - Na Moráni 360/3, Praha 2, 128 00 06194559 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 14 200 762,38 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
ABCROS s.r.o., Plzeň26327422peněžitý dar 600,00
Adamec, Jan, Praha22.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Adamec, Jan, Praha22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan, Praha22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan, Praha22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan, Praha22.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Adamec, Jan, Praha22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan, Praha22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Tomáš, Brussels20.03.1992peněžitý dar 1 000,00
Adamec, Tomáš, Brussels20.03.1992peněžitý dar 300,00
Adamec, Vítězslav, Loket29.05.1991peněžitý dar 300,00
Adam, Jan, Brno24.09.1980peněžitý dar 300,00
Adamusová, Jitka, Paignton02.06.1982peněžitý dar 500,00
Albrecht, David, České Budějovice24.03.1974peněžitý dar 20 000,00
Altschmied, Martin, Praha 219.01.1983peněžitý dar 11 035,00
Altschmied, Martin, Praha 219.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Altschmied, Martin, Praha 219.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Ančincová, Hana, Hulín18.08.1989peněžitý dar 20 000,00
Anděl, Jaroslav, Karlovy Vary08.05.1973peněžitý dar 200,00
Andrš, Petr, Kostelec nad Orlicí05.02.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Angelovič, Jan, Most07.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Arden, Martin, Praha 729.03.1967peněžitý dar 500,00
Areklama s.r.o., Brno03797775bezúplatné plnění 8 385,30 (Bilboardy Ústí n.L., FO 1768/2020)
Audrlický, Josef, Praha01.10.1981peněžitý dar 500,00
Augustýn, Michal, Praha 4 - Modřany04.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Aulehla, Jan, Huzová23.03.1979peněžitý dar 200,00
Babczynski, Otto, Praha 723.04.1969peněžitý dar 500,00
Babic, Marian, Ostrava16.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Babková, Adéla, Letohrad29.09.1972bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na plot)
Bača, Tadeáš, Mohelnice26.01.2000bezúplatné plnění 3 000,00 (vyvěšení plachet)
Bače, Pavel, Pennant Hills25.08.1986peněžitý dar 100,00
Bače, Pavel, Pennant Hills25.08.1986peněžitý dar 100,00
Bain, Jiří, České Budějovice07.05.1955peněžitý dar 500,00
Bajer, Petr, Tupesy07.01.1983peněžitý dar 150,00
Bajus, Ján, Praha 9 Horní Počernice17.06.1980peněžitý dar 1 000,00
Bakalář, Jan, Dříteň27.07.1996bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Baláž, Vojtech, Letonice14.02.1985peněžitý dar 1 000,00
Baláž, Vojtech, Letonice14.02.1985peněžitý dar 1 000,00
Balcarová, Dana, Praha22.09.1960peněžitý dar 5 000,00
Balha, Alan, Praha 904.05.1989peněžitý dar 700,00
Balha, Alan, Praha 904.05.1989peněžitý dar 700,00
Bálková, Adéla, Ostrov23.09.1995peněžitý dar 500,00
Ballek, Jakub Vojtěch, Praha 8 - Kobylisy15.05.1997peněžitý dar 300,00
Balluch, Andrej, Ostrava - Poruba07.01.1982peněžitý dar 200,00
Balogh, Josef, Hluboká nad Vltavou07.12.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (2x banner, rozdej novin)
Baloun, Matyáš, České Budějovice30.04.2000peněžitý dar 100,00
Balusková, Lenka, Valašské Meziříčí27.08.1996peněžitý dar 700,00
Balusková, Lenka, Valašské Meziříčí27.08.1996peněžitý dar 1 300,00
Baránek, Petr, Krnov15.07.1980peněžitý dar 300,00
Baran, Juraj, Smečno01.04.1983peněžitý dar 500,00
Bareš, Vít, Praha27.12.1989peněžitý dar 500,00
Baroň, Antonín, Turnov03.05.1975peněžitý dar 500,00
Baroň, Antonín, Turnov03.05.1975peněžitý dar 500,00
Barošová, Kateřina, Olomouc14.08.1993peněžitý dar 1 000,00
Bárta, Jiří, Praha 822.03.1983peněžitý dar 500,00
Bárta, Petr, Dolní Krupá14.01.1965bezúplatné plnění 120,00 (vyvěšení banneru)
Bártík, Ivoš, Třebíč08.05.1968bezúplatné plnění 600,00 (roznos novin)
Bartíková, Barbora, Jesenice13.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Bartík, Svatopluk, Brno03.09.1975peněžitý dar 300,00
Bartko, Jan, Praha29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan, Praha29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan, Praha29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan, Praha29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan, Praha29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan, Praha29.03.1990peněžitý dar 500,00
Bartko, Jan, Praha29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartoněk, Ondřej, Praha 422.03.1991peněžitý dar 500,00
Bartoň, Lukáš, Plzeň30.01.1981peněžitý dar 10 000,00
Bartoň, Tomáš, Praha 630.01.1991peněžitý dar 500,00
Bartoň, Tomáš, Jičín18.06.2000bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bartoň, Tomáš, Jičín18.06.2000peněžitý dar 500,00
Bartoš, Ivan, Praha20.03.1980peněžitý dar 20 000,00
Bartoš, Ivan, Praha20.03.1980peněžitý dar 3 400,00
Bartoš, Ivan, Praha20.03.1980peněžitý dar 3 400,00
Bartoš, Ivan, Praha20.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Bartoš, Jan, Praha24.11.1985peněžitý dar 500,00
Bartoš, Jan, Praha24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartoš, Jan, Praha24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartoš, Jan, Praha24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartošová, Lydie, Praha09.01.1983peněžitý dar 4 000,00
Bartošová, Lydie, Praha09.01.1983peněžitý dar 7 000,00
Bartošová, Lydie, Praha09.01.1983peněžitý dar 500,00
Bartošová, Lydie, Praha09.01.1983peněžitý dar 2 000,00
Bartoš, Vladimír, Lišov05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bártová, Adéla, Osečná24.11.1993peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna, Kluky01.01.1981peněžitý dar 200,00
Batistová, Anna, Kluky01.01.1981peněžitý dar 200,00
Batistová, Anna, Kluky01.01.1981peněžitý dar 200,00
Beck, Jan, Praha 1011.03.1981peněžitý dar 1 000,00
Beck, Jan, Praha 1011.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan, Praha 1011.03.1981peněžitý dar 500,00
Bednařík, Jan, Olomouc10.03.1986peněžitý dar 5 000,00
Bednařík, Vlastimil, Olomouc10.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Bednařík, Vlastimil, Olomouc10.09.1959peněžitý dar 3 000,00
Belcherová, Lenka, Praha 9 Satalice,02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka, Praha 9 Satalice,02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka, Praha 9 Satalice,02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belšán, Jiří, Praha 1016.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří, Praha 1016.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří, Praha 1016.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří, Praha 1016.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří, Praha 1016.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří, Praha 1016.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří, Praha 1016.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří, Praha 1016.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří, Praha 1016.11.1983peněžitý dar 300,00
Belšán, Jiří, Praha 1016.11.1983peněžitý dar 200,00
Belšán, Jiří, Praha 1016.11.1983peněžitý dar 200,00
Belšán, Jiří, Praha 1016.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří, Praha 1016.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří, Praha 1016.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří, Praha 1016.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Benčík, Daniel, Praha 4 - Hrnčíre18.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Benda, David, Brno19.07.1992peněžitý dar 200,00
Benedikt, Jakub, Františkovy Lázně10.06.1989peněžitý dar 300,00
Beneš, Jakub, Vysoké Mýto28.03.1988peněžitý dar 500,00
Beneš, Ladislav, Hustopeče06.01.1980peněžitý dar 200,00
Benešová, Lenka, Sokolov26.03.1983bezúplatné plnění 900,00 (vyvěšení banneru)
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr, Praha17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Benýšek, Jiří, Praha 413.10.1990peněžitý dar 300,00
Beránek, Jakub, Stará Ves nad Ondřejnicí04.10.1994peněžitý dar 500,00
Beránek, Jaromír, Praha 414.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Beránek, Jaromír, Praha 414.05.1986peněžitý dar 3 000,00
Beran, Jan, Ratiskovice26.05.1986peněžitý dar 700,00
Beránková, Kateřina, Brno31.08.1981peněžitý dar 1 500,00
Beránková, Lucie, Lysá nad Labem17.05.1989bezúplatné plnění 1 000,00 (banner)
Beránková, Michaela, Praha 1309.07.1991peněžitý dar 700,00
Beránková, Michaela, Praha 1309.07.1991peněžitý dar 200,00
Beranová, Barbora, Praha 1030.03.1989peněžitý dar 300,00
Berka, Karel, Olomouc19.06.1982peněžitý dar 1 000,00
Beskyd, Pavel, Jílové u Prahy07.01.1980peněžitý dar 1 000,00
Betlach, Ferdinand, Praha 808.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Betlach, Ferdinand, Praha 808.09.1992peněžitý dar 100,00
Betlach, Ferdinand, Praha 808.09.1992peněžitý dar 100,00
Betlach, Ferdinand, Praha 808.09.1992peněžitý dar 100,00
Bezděk, Jakub, Velké Meziříčí10.06.1989peněžitý dar 300,00
Bezděk, Kryštof, Praha13.06.1990peněžitý dar 500,00
Bezvoda, Jiří, Hradec Králové08.01.1958bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bíbr, Ivan, Kostelec u Holešova16.05.1977peněžitý dar 500,00
Bican, Jiří, Praha30.07.1989peněžitý dar 1 000,00
Bidařová, Klára, Košice u Soběslavě21.06.1990bezúplatné plnění 1 000,00 (roznos novin, pomoc s kampaní)
Bílý, Kamil, Brno12.11.1978bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Bílý, Kamil, Brno12.11.1978bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Bindačová, Sylvie, Ostrava11.05.1989peněžitý dar 300,00
Binka, Jan, Bukovany08.07.1979peněžitý dar 500,00
Biolek, Vojtěch, Brno12.03.1991peněžitý dar 500,00
Bísek, Petr, Praha 8 - Kobylisy20.09.1941peněžitý dar 1 000,00
Biskup, Vojtěch, Praha 809.12.1986peněžitý dar 500,00
Blahník, Ondřej, Praha 401.03.1975peněžitý dar 500,00
Blažej, Lukáš, Ústí nad Labem08.05.1996peněžitý dar 3 000,00
Blažek, Martin, Zábřeh29.10.1990peněžitý dar 2 500,00
Blažek, Ondřej, Olomouc30.07.1993peněžitý dar 300,00
Blažková, Lenka, Praha - Strašnice22.02.1966peněžitý dar 200,00
Bobek, Vladimír, Řevnice30.01.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Bobkov, Pavel, Praha 1008.11.1986peněžitý dar 200,00
Boček, Michal, Nová Ves01.10.1987peněžitý dar 200,00
Bodeček, David, Praha 115.03.1980peněžitý dar 5 000,00
Bohadlová, Adéla, Brno20.08.1991peněžitý dar 300,00
Bohemiasoft s.r.o., České Budějovice28090403peněžitý dar 20 000,00
Bohlin, Hanna, Bouzov29.09.1982peněžitý dar 100,00
Bohlin, Hanna, Bouzov29.09.1982peněžitý dar 700,00
Böhmová, Lena, Dívčice10.11.1960peněžitý dar 1 000,00
Böhmová, Lena, Dívčice10.11.1960peněžitý dar 2 500,00
Böhmová, Zuzana, Praha 412.02.1990peněžitý dar 2 000,00
Bohuňková, Jana, Děčín22.04.2020peněžitý dar 500,00
Bok, Ivan, Rychnov nad Kneznou07.01.1988peněžitý dar 700,00
Boleslavová, Dana, Zábřeh08.02.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení plachet)
Bolmhagen, Peter, Nelahozeves19.03.1972peněžitý dar 200,00
Bolmhagen, Peter, Nelahozeves19.03.1972peněžitý dar 200,00
Borchev, Denis, Praha25.09.1986peněžitý dar 1 000,00
Borovička, Karel Theodor, Pardubice17.09.1978peněžitý dar 300,00
Borovička, Karel Theodor, Pardubice17.09.1978peněžitý dar 300,00
Borovička, Richard, Praha16.06.1979peněžitý dar 200,00
Boruta, Jan, Malenovice22.01.1991peněžitý dar 500,00
Boruta, Jan, Malenovice22.01.1991peněžitý dar 500,00
Boruta, Jan, Malenovice22.01.1991peněžitý dar 500,00
Bořkovec, Petr, Kladno06.11.1948bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Bosák, František, Praha 721.07.1991peněžitý dar 2 000,00
Boudal, Jiří, Praha 721.12.1985peněžitý dar 1 000,00
Brabcová, Lucie, Havlíčkův Brod15.01.1988bezúplatné plnění 400,00 (roznos novin)
Brada, Viktor, Třinec09.12.1989peněžitý dar 500,00
Brandejs, Jan, Praha 913.12.1989peněžitý dar 500,00
Bratuchin, Andrej, Praha27.12.1982peněžitý dar 199,00
Bratuchin, Andrej, Praha27.12.1982peněžitý dar 370,00
Brauner, Vojtěch, Brno03.10.1994peněžitý dar 200,00
Brázda, Radek, Troubky23.04.1972bezúplatné plnění 720,00 (vyvěšení plachet)
Brejcha, Jan, Dobřichovice24.11.1978peněžitý dar 300,00
Bresler, Martin, Nová Ves nad Nisou21.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal, Ostrava - Bělský les07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal, Ostrava - Bělský les07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal, Ostrava - Bělský les07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal, Ostrava - Bělský les07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal, Ostrava - Bělský les07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal, Ostrava - Bělský les07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal, Ostrava - Bělský les07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal, Ostrava - Bělský les07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal, Ostrava - Bělský les07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal, Ostrava - Bělský les07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal, Ostrava - Bělský les07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal, Ostrava - Bělský les07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Brixi, Lucie, Praha 1026.12.1980peněžitý dar 100,00
Brňáková, Hana, Opava20.02.1972peněžitý dar 6 000,00
Brnka, Tomáš, Vyskov29.11.1985peněžitý dar 500,00
Brunnerová, Soňa, Nelahozeves20.07.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení banneru)
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 600,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 600,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří, Praha 1208.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brýla, Pavel, Lobendava25.08.1999peněžitý dar 500,00
Bryxí, Michal, Plzeň 1231.07.1986peněžitý dar 500,00
Brzák, Lukáš, Plzeň01.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Bříza, Stanislav, Stolany27.04.1983peněžitý dar 1 000,00
Břížďala, Jan, Třebíč31.08.1993peněžitý dar 10 000,00
Bubanec, Jan, Písty11.12.1999peněžitý dar 300,00
Bubeníček, Jan, Praha 907.03.1976peněžitý dar 300,00
Bubeník, Vít, Sezemice14.09.1976bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na zeď domu)
Bubla, Jiří, Prostřední Bečva24.07.1984peněžitý dar 500,00
Bubláková, Jana, Luka nad Jihlavou17.06.1978peněžitý dar 200,00
Buckleyova, Lucie, Praha24.09.1975peněžitý dar 10 000,00
Bučinský, Miloš, Soběslav20.10.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (1x banner)
Budaj, Antonín, Bílina26.06.1970bezúplatné plnění 1 500,00 (roznos 3 balíků novin)
Budař, Martin, Praha 1010.04.1975peněžitý dar 500,00
Budař, Martin, Praha 1010.04.1975peněžitý dar 200,00
Budil, Jan, České Budějovice08.05.1988peněžitý dar 300,00
Buchta, Svatopluk, Brno26.02.1966peněžitý dar 500,00
Buchtík, Petr, Tábor09.08.1980bezúplatné plnění 600,00 (roznos novin)
Buchtová, Helena, Jeseník03.02.1990peněžitý dar 200,00
Buk, Jindřich, Roudnice nad Labem23.02.1993peněžitý dar 1 000,00
Bulankin, Maksim, Praha 513.03.1989peněžitý dar 300,00
Bunček, Jiří, Ostrava22.05.1985peněžitý dar 500,00
Burda, Patrik, Zašová27.10.1996peněžitý dar 500,00
Bureš, Michal, Dobříš25.06.1987peněžitý dar 200,00
Burešová, Pavlína, Skuteč22.11.1982peněžitý dar 200,00
Bureš, Petr, Běleč06.04.1969peněžitý dar 5 000,00
Burger, Václav, Chrášťany05.11.1996peněžitý dar 1 000,00
Burian, Petr, Vyškov21.12.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Burian, Petr, Vyškov21.12.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Burian, Petr, Vyškov21.12.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Burian, Petr, Vyškov21.12.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Burkoň, Lukáš, Praha 421.04.1984peněžitý dar 500,00
Burski, Tadeusz, Praha 1019.05.1969peněžitý dar 200,00
Burša, Jiří, Brno08.10.1954peněžitý dar 3 000,00
Buršík, Radek, Frenštát pod Radhoštěm14.08.1959peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří, Praha 416.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří, Praha 416.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří, Praha 416.04.1986peněžitý dar 200,00
Buzek, Pavel, Praha 807.05.1967peněžitý dar 500,00
Cápík, Jaromír, Brno04.04.1981peněžitý dar 500,00
Cápík, Jaromír, Brno04.04.1981bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Cápík, Jaromír, Brno04.04.1981bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Cápík, Jaromír, Brno04.04.1981bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Cápík, Jaromír, Brno04.04.1981bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Cápík, Jaromír, Brno04.04.1981bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Cápík, Jaromír, Brno04.04.1981bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Carda, Jaroslav, Brno06.10.1980peněžitý dar 1 000,00
Carkovová, Irena, Jáchymov28.05.1992peněžitý dar 200,00
Catchpoole, Jack, Praha11.01.1971peněžitý dar 1 000,00
CDAP s.r.o., Praha24206113peněžitý dar 200,00
Cejkova, Vaclava, Praha 429.03.1973peněžitý dar 500,00
Cejpek, Jakub, České Budějovice27.07.1986peněžitý dar 100,00
Cejpek, Tomáš, Třebíč10.12.1988peněžitý dar 300,00
Cepek, Vojtěch, Trutnov24.02.1990peněžitý dar 500,00
Cermanová, Hana, Žákava02.04.1986peněžitý dar 100,00
Cestrová, Věra, Čerčany03.08.1975peněžitý dar 500,00
Cífka, Jan, Spálené Poříčí13.06.1986peněžitý dar 200,00
Cígler, Lukáš, Praha08.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Cigoš, Petr, Bohumín13.09.1988peněžitý dar 500,00
Cícha, Ondřej, Malé Hradisko10.08.1989peněžitý dar 200,00
Cikánek, Ondřej, Podolí25.04.1987peněžitý dar 10 000,00
Cina, Marián, Neratovice19.07.1972peněžitý dar 40 000,00
Cingel, Štefan, Velim16.07.1992peněžitý dar 200,00
Císler, Jan, Nýřany17.12.1992peněžitý dar 200,00
Coufal, Marek, Brno30.06.2002peněžitý dar 50,00
Coufal, Rostislav, Hradec králové26.06.1969peněžitý dar 500,00
Crdlíková, Ludmila, Ledenice04.12.1980peněžitý dar 200,00
Croes, Stijn, Brussel13.08.1981peněžitý dar 500,00
Cvíčela, Ľubor, Praha09.06.1977peněžitý dar 200,00
Cvrček, Adam, Karlík14.05.2002peněžitý dar 100,00
Czarnecki, Szczepan, Lublin13.07.1987peněžitý dar 700,00
Czerner, Lukáš, Brno21.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Čalovka, Ondřej, Trutnov22.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Čalovka, Ondřej, Trutnov22.02.1981peněžitý dar 100,00
Čalovka, Ondřej, Trutnov22.02.1981peněžitý dar 100,00
Čalovka, Ondřej, Trutnov22.02.1981peněžitý dar 100,00
Čalovka, Ondřej, Trutnov22.02.1981peněžitý dar 100,00
Čamaj, Richard, Rokycany27.10.1987peněžitý dar 500,00
Čapek, Tomáš, Břeclav31.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Čapek, Tomáš, Čestice30.08.1994peněžitý dar 300,00
Čápská, Soňa, Pardubice12.10.1981peněžitý dar 100,00
Čápská, Soňa, Pardubice12.10.1981peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata, Brno22.07.1982peněžitý dar 300,00
Čavojcová, Markéta, Ústí nad Labem11.10.1989bezúplatné plnění 5 000,00 (roznos 10 balíků novin)
Čech, Daniel, Hostivice07.10.1979peněžitý dar 300,00
Čech, Matěj, Příbram19.05.1994peněžitý dar 300,00
Čejka, Martin, Praha25.02.1993peněžitý dar 1 000,00
Čemus, Petr, Praha 1514.02.1990peněžitý dar 500,00
Čepeláková, Miroslava, Kladno05.05.1988peněžitý dar 500,00
Čepelka, Jiří, Praha 226.07.1986peněžitý dar 200,00
Čepelka, Jiří, Praha 226.07.1986peněžitý dar 200,00
Čepička, Filip, Česká Lípa23.03.1992peněžitý dar 200,00
Čepička, Filip, Česká Lípa23.03.1992peněžitý dar 500,00
Čepička, Filip, Česká Lípa23.03.1992peněžitý dar 500,00
Čep, Jaroslav, Rapotín11.07.1986peněžitý dar 200,00
Čermák, Jindřich, Karlovy Vary20.08.1982bezúplatné plnění 900,00 (banner)
Čermák, Miroslav, Jablonec nad Nisou19.09.1991peněžitý dar 500,00
Čermáková, Eliška, Říčany-Kuří21.08.1986peněžitý dar 300,00
Čermáková, Markéta, Praha 828.02.1976peněžitý dar 1 000,00
Čermák, Roman, Praha 204.04.1989peněžitý dar 100,00
Černá Macnerová, Zuzana, Plzeň08.11.1986peněžitý dar 1 000,00
Čerňanský, Petr, Frýdek-Místek20.03.1987peněžitý dar 200,00
Černohorský, Lukáš, Ostrava19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černohorský, Lukáš, Ostrava19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černohorský, Lukáš, Ostrava19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černohorský, Lukáš, Ostrava19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černopaščenko, Jurij, Plzeň28.06.1970peněžitý dar 400,00
Černý, David, Brno20.02.1994peněžitý dar 500,00
Černý, Jakub, Bystřany09.05.1997peněžitý dar 100,00
Černý, Martin, Rostoklaty18.07.1990peněžitý dar 500,00
Černý, Matěj, Praha09.11.1987peněžitý dar 100,00
Černý, Václav, Praha15.05.1987peněžitý dar 300,00
Černý, Václav, Brno14.10.1985peněžitý dar 300,00
Černý, Václav, Praha15.05.1987peněžitý dar 300,00
Černý, Zdeněk, Opava26.07.1969peněžitý dar 200,00
Červenák, Michael, Krupka25.06.1993peněžitý dar 500,00
Červený, Martin, Málkov26.04.1977peněžitý dar 200,00
Červený, Patrik, Brno-Nový Lískovec07.11.1994peněžitý dar 500,00
Čičo, Martin, Bratislava14.06.1994bezúplatné plnění 605,00 (Dobrovolník - roznos novin)
Čičo, Martin, Bratislava14.06.1994bezúplatné plnění 300,00 (roznášení novin)
Čiháková, Katarína, Praha 607.09.1971peněžitý dar 500,00
Čihák, Stanislav, Praha 9 - Horní Počernice05.03.1966peněžitý dar 500,00
Čihák, Stanislav, Praha 9 - Horní Počernice05.03.1966peněžitý dar 500,00
Čihula, Jiří, Praha28.01.1996bezúplatné plnění 1 000,00 (1x banner)
Čižinský, Pavel, Police nad Metují27.01.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Čmolíková, Karolína, Kostomlaty nad Labem24.07.1982bezúplatné plnění 3 000,00 (banner 2ks + roznos novin)
Čoltko, Dominik, Praha 214.03.1997peněžitý dar 500,00
Čorňák, Jakub, Plzeň17.09.1989bezúplatné plnění 3 630,00 (Dobrovolník - kontaktní kampaň)
Čorňák, Jakub, Plzeň17.09.1989bezúplatné plnění 9 680,00 (Dobrovolník - volební manažer)
Čtvrtečka, Libor, Hronov27.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Čvančar, Petr, Mělník18.01.1975peněžitý dar 5 000,00
Dadáková, Stanislava, Brno01.12.1947peněžitý dar 100,00
Danco, Pavel, Praha25.09.1988peněžitý dar 500,00
Danč, Radek, Brno04.03.1990peněžitý dar 200,00
Danda, Jan, Rokytno14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan, Rokytno14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan, Rokytno14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan, Rokytno14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan, Rokytno14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan, Rokytno14.09.1988bezúplatné plnění 300,00 (Roznos Pirátských listů - 600 ks)
Danda, Jan, Rokytno14.09.1988bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na zeď domu)
Daniel, Rudolf, Zlín06.09.1986peněžitý dar 300,00
Davis, Jim, Vlašim26.06.1976peněžitý dar 500,00
de Bruyn, Jana, Volary11.07.1983peněžitý dar 500,00
Dedek, Jakub, Ostrava21.04.1992peněžitý dar 19 665,00
Dedek, Jakub, Ostrava21.04.1992peněžitý dar 500,00
Dedek, Jakub, Ostrava21.04.1992peněžitý dar 500,00
Dedek, Jakub, Ostrava21.04.1992peněžitý dar 500,00
Dedek, Jakub, Ostrava21.04.1992peněžitý dar 500,00
Dedek, Jakub, Ostrava21.04.1992peněžitý dar 500,00
Dedek, Jakub, Ostrava21.04.1992peněžitý dar 500,00
Dědič, Jan, Dalečín25.11.1992peněžitý dar 1 000,00
Dejmek, Miloš, Hradec Králové27.08.1980peněžitý dar 500,00
Denk, Lukáš, Nýrsko24.07.1983peněžitý dar 700,00
Diefenthal, Jan, Praha 702.07.1986peněžitý dar 500,00
Diefenthal, Jan, Praha 702.07.1986peněžitý dar 2 000,00
Diviák, Tomáš, Litoměřice29.03.1991peněžitý dar 666,00
Diviš, Václav, Horní Kruty13.08.1988peněžitý dar 200,00
Dobeš, Pavel, Doubravice nad Svitavou21.11.1994peněžitý dar 200,00
Dobiáš, Pavel, Nemojov18.05.1979peněžitý dar 500,00
Dobruská, Martina, Slatiňany16.11.1989peněžitý dar 100,00
Dočekal, David, Brno06.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Dočkalová, Veronika, Praha25.03.1994peněžitý dar 300,00
Dohalská, Petra, Bakov nad Jizerou01.08.2001peněžitý dar 100,00
Dohnal, Jiří, Praha 423.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří, Praha 423.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří, Praha 423.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří, Praha 423.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří, Praha 423.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří, Praha 423.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří, Praha 423.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří, Praha 423.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Dohnal, Jiří, Praha 423.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří, Praha 423.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří, Praha 423.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří, Praha 423.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Marek, Klokočí02.05.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení plachty)
Dohnalová, Adéla, Brno14.12.1990peněžitý dar 100,00
Dohnalová, Helena, České Budějovice20.10.1956bezúplatné plnění 500,00 (rozdej novin)
Dojcsanova, Nikola, Kladno19.01.1996peněžitý dar 200,00
Doležalová, Eva, Ostrava-Poruba09.07.1990peněžitý dar 200,00
Doležalová, Hana, Praha 10 Benice22.07.1969peněžitý dar 300,00
Doležal, Pavel, České Budějovice25.06.1982peněžitý dar 100,00
Doležal, Petr, Nové Strašecí11.09.1995peněžitý dar 500,00
Doležal, Petr, Karlovy Vary19.03.1967peněžitý dar 100,00
Doležal, Tomáš, Brno-Žabovřesky19.03.1983peněžitý dar 100,00
Doležel, Josef, Praha 406.09.1957peněžitý dar 1 000,00
Dolhyová, Zuzana, Davle24.09.1991peněžitý dar 200,00
Dolíhalová, Veronika, Kuřim04.02.1987peněžitý dar 999,00
Dombek, Daniel, Praha07.03.1986peněžitý dar 200,00
Donát, Petr, Liberec 1429.10.1996peněžitý dar 200,00
Doseděl, František, Praha 322.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František, Praha 322.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František, Praha 322.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František, Praha 322.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František, Praha 322.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František, Praha 322.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František, Praha 322.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František, Praha 322.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František, Praha 322.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František, Praha 322.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František, Praha 322.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František, Praha 322.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Dosedla, Jan, Hradec Králové28.09.1989peněžitý dar 2 000,00
Dostál, Ivo, Praha 528.05.1981peněžitý dar 200,00
Dostál, Ivo, Praha 528.05.1981peněžitý dar 300,00
Dostál, Marek, Praha27.07.1992peněžitý dar 500,00
Dostálová, Andrea, Vysoké Mýto21.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Doubek, Petr, Pardubice29.04.1977peněžitý dar 3 000,00
Doubicová, Tereza, Trutnov17.02.1992peněžitý dar 400,00
Dovrtělová, Silvie, Brno15.04.1985peněžitý dar 100,00
Drahoš, Jan, Åndalsnes19.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Drásta, Lukáš, Úvaly21.06.1984peněžitý dar 100,00
Drbohlav, David, Mírová pod Kozákovem27.06.1984peněžitý dar 200,00
Drbohlav, David, Mírová pod Kozákovem27.06.1984peněžitý dar 200,00
Drbohlav, Matěj, Praha 3 Žižkov01.12.1989peněžitý dar 200,00
Drlík, Lukáš, Úsov13.08.1981bezúplatné plnění 4 000,00 (vyvěšení plachet)
Drobný, David, Česká Lípa10.07.1999peněžitý dar 700,00
Drotárová, Marcela, Praha 929.05.1976peněžitý dar 500,00
Dřevíkovský, Jan, Praha 625.04.1981peněžitý dar 500,00
Dubec, Lukáš, Vranovská Ves22.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Dubský, Richard, Český Dub06.07.1994peněžitý dar 500,00
Ducová, Nikola, Pennant Hills28.06.1987peněžitý dar 100,00
Dudek, Adam, Praha 6-Bubeneč16.12.1994peněžitý dar 200,00
Dudek, Pavel, Rožďalovice14.12.1987peněžitý dar 1 000,00
Duffek, Petr, Pacov08.06.1979peněžitý dar 100,00
Duháček, Milan, Trutnov24.01.1986peněžitý dar 200,00
Durčák, Lukáš, Orlová16.06.1979peněžitý dar 200,00
Ďurková, Denča, Jindřichův Hradec29.07.1993peněžitý dar 500,00
Dušátko, Zdeněk, České Budějovice24.12.1975peněžitý dar 500,00
Dušek, Libor, Říčany21.02.1974peněžitý dar 1 000,00
Dušek, Ondřej, Praha 512.06.1985peněžitý dar 1 000,00
Dušek, Ondřej, Praha 512.06.1985peněžitý dar 1 000,00
Dušek, Petr, Praha 603.09.1986peněžitý dar 1 500,00
Dušek, Šimon, Praha 821.05.1977peněžitý dar 300,00
Dušek, Šimon, Praha 821.05.1977peněžitý dar 300,00
Dušek, Šimon, Praha 821.05.1977peněžitý dar 300,00
Duška, Martin, Praha 1110.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin, Praha 1110.09.1992peněžitý dar 3 000,00
Duška, Martin, Praha 1110.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin, Praha 1110.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin, Praha 1110.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin, Praha 1110.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin, Praha 1110.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin, Praha 1110.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin, Praha 1110.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin, Praha 1110.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Dutkova, Barbora, Nové Město na Moravě20.10.1993peněžitý dar 200,00
Dvorak, Ondrej, Unhošť06.11.1984peněžitý dar 1 000,00
Dvorský, Jakub, Brno19.08.1978peněžitý dar 500,00
Dvořák, Jaroslav, Turnov23.09.1964peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Martin, Vystrkov20.10.1994bezúplatné plnění 320,00 (vyvěšení banneru)
Dvořák, Milo, Praha 522.01.1991peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Lucie, Řitka28.11.1986peněžitý dar 1 000,00
Dvořáková, Michaela, Praha 317.01.1984peněžitý dar 500,00
Dvořáková, Monika, Cvikov29.04.1989peněžitý dar 500,00
Dvořáková, Petra, Krhanice20.03.1982peněžitý dar 500,00
Dvořák, Petr, Velké Meziříčí07.11.1991peněžitý dar 300,00
Dvořák, Petr, Krhová14.08.1982bezúplatné plnění 600,00 (roznos/banner)
Dvořák, Václav, Praha 430.08.1980peněžitý dar 299,00
Dvořák, Viktor, Jihlava07.04.1979bezúplatné plnění 655,00 (vyvěšení banneru, roznos novin)
Dvořák, Zdeněk, Brno30.08.1987peněžitý dar 500,00
Dytrych, Tomas, Praha 1026.10.1976peněžitý dar 200,00
Dzurko, Vít, Praha10.09.1980peněžitý dar 200,00
Edukai s.r.o., Liberec07536721peněžitý dar 30 000,00
Efler, Václav, Merboltice08.07.1998peněžitý dar 500,00
Egyedová, Hana, Háj ve Slezsku23.01.1978peněžitý dar 100,00
Eichler, Tomáš, Trutnov05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš, Trutnov05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš, Trutnov05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš, Trutnov05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš, Trutnov05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš, Trutnov05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš, Trutnov05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš, Trutnov05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš, Trutnov05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš, Trutnov05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš, Trutnov05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Elektro Koudela, Slavičín45686726peněžitý dar 5 000,00
Elexa, Robin, Chomutov30.08.1984peněžitý dar 200,00
Elfmark, František, Uh. Hradiště19.10.1978peněžitý dar 10 000,00
Eliáš, Radek, Olomouc20.03.1982peněžitý dar 1 000,00
ERFLEX, a.s., Praha25675826bezúplatné plnění 37 991,00 (hodnota kampaně na sloupech)
Esterlová, Jana, Plzeň17.08.1993peněžitý dar 1 000,00
Fáber, Vojtěch, Střížovice15.05.1993peněžitý dar 500,00
Fáber, Vojtěch, Střížovice15.05.1993peněžitý dar 200,00
Fáber, Vojtěch, Střížovice15.05.1993peněžitý dar 200,00
Fáber, Vojtěch, Střížovice15.05.1993peněžitý dar 200,00
Fagertun, Bohumila Mia, Chrudim28.10.1978peněžitý dar 13 500,00
Fagertun, Bohumila Mia, Chrudim28.10.1978peněžitý dar 4 500,00
Faltova, Drahomira, Vysokov04.11.1978peněžitý dar 700,00
Farkaš, Tomáš, Lysá nad Labem24.07.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (banner)
Farník, Tomáš, Gränna03.05.1978peněžitý dar 100,00
Farník, Tomáš, Gränna03.05.1978peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub, Metylovice14.02.1983peněžitý dar 300,00
Fatková, Gabriela, Nebílovský Borek18.06.1985peněžitý dar 500,00
Fejfar, Lukas, Lázně Bělohrad24.04.1986peněžitý dar 100,00
Fejtová, Klára, Praha 301.08.1988peněžitý dar 200,00
Fendrichová, Petra, Chrudim15.06.1980bezúplatné plnění 700,00 (Roznos Pirátských listů - 500 ks)
Ferfecki, Artur, Třinec08.09.1991peněžitý dar 1 000,00
Ferjenčík, Mikuláš, Praha19.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Ferjenčík, Mikuláš, Praha19.03.1987peněžitý dar 20 000,00
Ferjenčík, Mikuláš, Praha19.03.1987peněžitý dar 1 000,00
Ferjenčík, Mikuláš, Praha19.03.1987peněžitý dar 3 000,00
Ferov, Michal, Tišnov 126.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Ferrarová, Eva, Praha 305.09.1953peněžitý dar 200,00
Fiala, Aleš, Ostrava21.10.1990peněžitý dar 100,00
Fialka, Luděk, Praha 9 - Kyje23.07.1982peněžitý dar 5 000,00
Fialka, Luděk, Praha 9 - Kyje23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk, Praha 9 - Kyje23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk, Praha 9 - Kyje23.07.1982peněžitý dar 500,00
Ficová, Sylva, Brno21.03.1970peněžitý dar 500,00
Fiedler, Jiří, Praha 404.10.1946peněžitý dar 500,00
Figurová, Pavla, Neplachov13.11.1977bezúplatné plnění 800,00 (rozdej novin)
Fila, Pavel, Znojmo22.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Fila, Pavel, Znojmo22.05.1977peněžitý dar 700,00
Findeis, Lukáš, Praha08.10.1985peněžitý dar 200,00
Finková, Šárka, Plzeň 210.06.1966peněžitý dar 100,00
Firstová, Zdeňka, Nýřany25.06.1956peněžitý dar 500,00
Fišer, Aleš, Staré Sedlo05.02.1989peněžitý dar 700,00
Fišer, Aleš, Staré Sedlo05.02.1989peněžitý dar 200,00
Fišer, Aleš, Staré Sedlo05.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Ondřej, Jablonné nad Orlicí30.09.1994peněžitý dar 50,00
Fišerová, Zuzana, Zlín30.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Flimelova, Alena, Brno07.06.1983peněžitý dar 300,00
Fojtíkova, Andrea, Brno07.05.1990peněžitý dar 20,00
Fojtíkova, Andrea, Brno07.05.1990peněžitý dar 40,00
Fojtík, Petr, Praha17.04.1985peněžitý dar 200,00
Fojt, Jakub, Tišnov20.02.1992peněžitý dar 200,00
Fojtová, Eliška, Osoblaha06.05.1979peněžitý dar 200,00
Foldes, Jana, Praha05.06.1990peněžitý dar 200,00
Foltin, Kamil, Praha 602.05.1984peněžitý dar 6 000,00
Formánek, Jan, Praha20.06.1990peněžitý dar 200,00
Formánek, Josef, Praha27.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Fotograf Jan Pech, Komárov03861864peněžitý dar 300,00
Franc, Otakar, Praha18.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Franěk, Michal, Praha 603.10.1978peněžitý dar 333,00
Fránek, Tibor, Praha20.01.1989peněžitý dar 500,00
Fránek, Tibor, Praha20.01.1989peněžitý dar 500,00
Franek, Tomas, Praha 704.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Frank, Jan Jindřich, Praha 423.03.1971peněžitý dar 100,00
Frank, Václav, Dobřichovice11.12.1989peněžitý dar 1 000,00
Frantík, Michal, Olomouc01.05.1977bezúplatné plnění 3 000,00 (vyvěšení plachet)
Freeman, Filip, Praha 708.03.1984peněžitý dar 200,00
Freitas Lopesová, Zuzana, Praha28.09.1968peněžitý dar 3 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana, Praha28.09.1968peněžitý dar 3 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana, Praha28.09.1968peněžitý dar 1 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana, Praha28.09.1968peněžitý dar 3 000,00
Fridrichová, Jindra, Šumperk02.09.1959peněžitý dar 500,00
Fridrich, Petr, Praha 519.04.1971peněžitý dar 500,00
Frýbort, Jakub, Praha21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub, Praha21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub, Praha21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub, Praha21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbortová, Erika, Praha 509.04.1967peněžitý dar 200,00
Frýbortová, Erika, Praha 509.04.1967peněžitý dar 300,00
Frydryšek, Pavel, Praha 1001.10.1975peněžitý dar 300,00
Funk, Lukáš, Praha 225.03.1982peněžitý dar 1 281,00
Gablech, Imrich, Havlíčkův Brod27.01.1989bezúplatné plnění 400,00 (roznos novin)
Gabriel, Adam, Lázně Kynžvart10.01.1989peněžitý dar 500,00
Gajdošík, Filip, Praha 203.03.1989peněžitý dar 500,00
Gajdošíková, Olga, Lipí09.09.1974peněžitý dar 10 000,00
Galata, Peter, Liberec 107.03.1976peněžitý dar 200,00
Galik, Svetozar, Praha 818.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Gargulák, Karel, Valašská Polanka13.09.1988peněžitý dar 400,00
Gavlík, Jan, Makotřasy29.11.1989peněžitý dar 500,00
Gbelec, David, Senice na Hané10.03.1977peněžitý dar 300,00
Geiger, Petr, Nová Paka03.12.1993peněžitý dar 700,00
Gerecká, Pavla, Opava03.04.1985peněžitý dar 300,00
Gerecká, Pavla, Opava03.04.1985peněžitý dar 250,00
Gigac, Branislav, Prievidza19.04.1997peněžitý dar 679,00
Gilarová, Michaela, Příbor26.05.1994peněžitý dar 100,00
Global Payments s.r.o., Praha04235452peněžitý dar -413,00
Global Payments s.r.o., Praha04235452peněžitý dar -11 913,00
Global Payments s.r.o., Praha04235452peněžitý dar -1 644,00
Global Payments s.r.o., Praha04235452peněžitý dar -1 018,00
Global Payments s.r.o., Praha04235452peněžitý dar -1 077,00
Golubyeva, Iryna, Praha 426.05.1962peněžitý dar 300,00
Görner, Jiří, Milovice nad Labem 119.01.1960peněžitý dar 500,00
Gottvald, Vojtech, Brno05.05.1985peněžitý dar 200,00
Grätz, Ondřej, Ústí nad Orlicí21.11.1984peněžitý dar 200,00
Grebíková, Markéta, Praha 917.03.1980peněžitý dar 200,00
Gregorová, Iva, Most26.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Gregorová, Markéta, Brno14.01.1993peněžitý dar 4 652,00
Gregorová, Markéta, Brno14.01.1993peněžitý dar 17 777,00
Gregorová, Markéta, Brno14.01.1993peněžitý dar 5 555,00
Gregorová, Markéta, Brno14.01.1993peněžitý dar 9 305,00
Gregorová, Markéta, Brno14.01.1993peněžitý dar 15 000,00
Gregor, Petr, Hořice02.10.1990peněžitý dar 500,00
Grunt, Michal, Lhotka nad Labem11.12.1987peněžitý dar 500,00
Grutmann, Martin, Příkazy27.02.1987peněžitý dar 300,00
Haas, Miroslav, Český Těšín29.03.1970peněžitý dar 200,00
Hadviga, Jan, Všestary16.04.1984peněžitý dar 100,00
Hafinec, Milan, Rajnochovice30.06.1991peněžitý dar 300,00
Hagara, František, Plzeň16.01.1988peněžitý dar 1 000,00
Hagara, František, Plzeň16.01.1988peněžitý dar 300,00
Hahn, Rudolf, Opava13.04.1954peněžitý dar 10 000,00
Haisman, Jan, Hradec Králové20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan, Hradec Králové20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan, Hradec Králové20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan, Hradec Králové20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan, Hradec Králové20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisova, Eva, Lety20.02.1987peněžitý dar 500,00
Haisová, Katka, Praha 903.09.1984peněžitý dar 500,00
Hais, Pavel, Sušice12.05.1983peněžitý dar 5 000,00
Hajderová, Jana, Ostrava30.05.1954peněžitý dar 500,00
Hájek, David, Praha20.06.1986peněžitý dar 300,00
Hájek, Drahomír, Brno20.07.1987peněžitý dar 300,00
Hájek, Michal, Praha 813.06.1993peněžitý dar 100,00
Hájková, Ivana, Žďár nad Sázavou 231.07.1958peněžitý dar 500,00
Hájková, Ivana, Žďár nad Sázavou 231.07.1958peněžitý dar 500,00
Hájková, Tereza, Pozlovice04.05.1995peněžitý dar 300,00
Hajnová, Marie, Telč20.12.1947peněžitý dar 1 000,00
Hajnová, Marie, Telč20.12.1949bezúplatné plnění 50,00 ("""roznos novin"" (umístění stojanu s plakátem a novinami před prodejnou)")
Halečka, Filip, Spišská Nová Ves22.01.1998peněžitý dar 300,00
Halfarová, Kristina, Jeseník04.05.1990peněžitý dar 500,00
Halml, Martin, Litoměřice02.10.1981peněžitý dar 200,00
Hamouzová, Daniela, Osek25.03.1972peněžitý dar 500,00
Hamplová, Radka, Praha23.10.1987peněžitý dar 300,00
Haničinec, Vojtěch, Praha 1619.12.1993peněžitý dar 100,00
Hankeová, Veronika, Ostrava24.01.1994peněžitý dar 300,00
Hanousek, Jiří, Plzeň18.12.1974peněžitý dar 5 000,00
Hanousek, Jiří, Plzeň18.12.1974peněžitý dar 5 000,00
Hansal, Jaroslav, České Budějovice15.08.1972peněžitý dar 10 000,00
Hansal, Jaroslav, Č.Budějovice15.05.1972bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Hanslík, Tomáš, Praha 412 - Cholupice21.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Hanus, Tomáš, Praha30.12.1987peněžitý dar 500,00
Hanus, Václav, Hlincová Hora27.07.1988peněžitý dar 1 000,00
Hanuš, Jakub, Jablonec nad Nisou30.07.1987peněžitý dar 500,00
Hanžl, Václav, Praha01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav, Praha01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav, Praha01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hapala, Michal, Praha 626.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal, Praha 626.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal, Praha 626.05.1984peněžitý dar 500,00
HAPPY HOUSE RENTALS, s.r.o., Praha27436535peněžitý dar 5 000,00
Hasal, Ludvík, Praha20.11.1983peněžitý dar 123,00
Haščák, Ondřej, Bánov02.11.1988peněžitý dar 100,00
Hašek, Karel, Jaroměř26.03.1986peněžitý dar 200,00
Hašek, Karel, Jaroměř26.03.1986peněžitý dar 500,00
Hausserová, Jana, Praha 1108.10.1985peněžitý dar 200,00
Hauzírek, Petr, Hlásná Třebáň - Rovina10.12.1984peněžitý dar 200,00
Havelka, Hynek, Brno28.07.1977peněžitý dar 300,00
Havlena, Lukáš, Pardubice12.04.1983peněžitý dar 300,00
Havlíček, Filip, Brno18.02.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Havlíček, Filip, Brno18.02.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Havlíček, Filip, Brno18.02.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Havlíček, Filip, Brno18.02.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Havlová, Eliška, Dobrá Voda u Českých Budějovic26.06.1994bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Havlová, Eva, Znojmo27.07.1992peněžitý dar 10 000,00
Havlová, Kateřina, Havlíčkův Brod15.09.1979bezúplatné plnění 400,00 (roznos novin)
Havlová, Kristýna, Český Brod23.07.1981peněžitý dar 300,00
Hažlinský, Michal, Kladno30.12.1985peněžitý dar 300,00
Heczko, Lukáš, Mosty u Jablunkova28.05.2000peněžitý dar 100,00
Hegenbart, Jan, Praha 416.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan, Praha 416.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan, Praha 416.10.1988peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava, Svojetice26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava, Svojetice26.08.1958peněžitý dar 200,00
Heidlerová, Hana, Praha 727.10.1954peněžitý dar 800,00
Heidlerová, Hana, Praha 727.10.1954peněžitý dar 800,00
Heinitz, Bernard, Trutnov23.01.1991peněžitý dar 100,00
Hejduková, Georgia, Praha 613.03.2000peněžitý dar 200,00
Hejl, Jaromír, Brno25.04.1985peněžitý dar 100,00
Hejnová, Adéla, Malé Svatoňovice25.01.1988peněžitý dar 250,00
Hejný, Michal, Krušovice05.11.1992peněžitý dar 100,00
Hejzák, Robert, Praha28.08.1970peněžitý dar 2 020,00
Henes, Viktor, Brno31.03.1983peněžitý dar 4 915,00
Henes, Viktor, Brno31.03.1983peněžitý dar 100,00
Henes, Viktor, Brno31.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Henes, Viktor, Brno31.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Henes, Viktor, Brno31.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Heralecky, Petr, Brno11.08.1989peněžitý dar 200,00
Herbrichova, Jaroslava, Bělá nad Svitavou13.06.1979peněžitý dar 200,00
Herciková, Martina, Plzeň12.06.1992peněžitý dar 500,00
Hermann, Jan, Berlin24.04.1989peněžitý dar 1 000,00
Herza, Jaroslav, Františkovy Lázně30.06.1970bezúplatné plnění 10 000,00 (pronájem plochy k reklamnímu polepu 8- 10/2020)
Heřman, Tomáš, Benátky nad Jizerou21.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Hetfleiš, Maria, Česká Lípa28.05.1986peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 200,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika, Horoměřice01.10.1987peněžitý dar 300,00
hkfree.org z.s., Hradec Králové26659573bezúplatné plnění 1 001,00 (routery, notebooky, klávesnice do sbírky pro děti)
Hladík, Roman, Brno20.03.1978peněžitý dar 5 000,00
Hlaváčová, Jana, Hranice29.10.1973peněžitý dar 200,00
Hlaváčová, Jana, Hranice29.10.1973peněžitý dar 200,00
Hlavatý, Jan, Neratovice05.03.1981peněžitý dar 20 000,00
Hlavenka, Jiri, Veverská Bitýška26.10.1964peněžitý dar 400 000,00
Hlavenka, Jiri, Veverská Bitýška26.10.1964peněžitý dar 50 277,00
Hlavička, David, Brno30.05.1975peněžitý dar 200,00
Hlavina, Petr, Lobodice13.07.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Hloušek, Petr, Pardubice15.04.1993peněžitý dar 200,00
Hnilička, Jakub, Staines-upon-Thames04.12.1979peněžitý dar 500,00
Hnilička, Jakub, Staines-upon-Thames04.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Hnutí pro Prahu 11, Praha27039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 11, Praha27039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 11, Praha27039145peněžitý dar 112 500,00
Hnyk, Jan, Rokytnice nad Jizerou29.04.1989peněžitý dar 300,00
Hobzík, Radim, Praha31.01.1973peněžitý dar 500,00
Hofman, Tomáš, Broumov29.06.1993peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín, Morkovice10.07.1990peněžitý dar 500,00
Hochmann, Antonín, Morkovice10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín, Morkovice10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín, Morkovice10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochová, Drahomíra, Svitavy15.07.1968bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Hochová, Petra, Kladno14.09.1977peněžitý dar 2 000,00
Hojka, Pavel, Ostrava20.11.1987peněžitý dar 500,00
Holáň, Jiří, Brno31.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Holavová, Ema, Seč31.05.1999peněžitý dar 100,00
Holavová, Ema, Seč31.05.1999peněžitý dar 100,00
Holec, Milan, Chrudim20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan, Chrudim20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan, Chrudim20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holeček, Roman, Chvaleč03.06.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Holík, Jakub, Praha28.01.1993peněžitý dar 1 000,00
Holomčík, Radek, Strážnice31.07.1985peněžitý dar 20 000,00
Holomčík, Radek, Strážnice31.07.1985peněžitý dar 3 556,00
Holubová, Ivana, Praha 428.07.1958peněžitý dar 200,00
Holubová, Ivana, Praha 428.07.1958peněžitý dar 200,00
Holubová, Jindřiška, Železná Ruda09.12.1952peněžitý dar 300,00
Holuša, Jiří, Brno06.12.1991peněžitý dar 1 000,00
Homfray, Šárka, Zeleneč08.10.1982peněžitý dar 200,00
Homola, Dalibor, Brno20.12.1996peněžitý dar 20,00
Homola, Jaromír, Huslenky10.06.1956peněžitý dar 1 000,00
Homola, Radek, Brno20.03.1998peněžitý dar 100,00
Homolka, Wendy, Knínice02.09.1989peněžitý dar 500,00
Honová (Staníková), Nikola, Praha 1006.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Hoos, Michal, Klecany29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal, Klecany29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal, Klecany29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal, Klecany29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal, Klecany29.04.1990peněžitý dar 300,00
Horák, Adam, Jablonné nad Orlicí29.05.1991peněžitý dar 200,00
Horák, Martin, Břeclav28.11.1988peněžitý dar 100,00
Horák, Michal, Písek11.06.1965peněžitý dar 50 000,00
Horák, Michal, Písek11.06.1965peněžitý dar 20 000,00
Horák, Michal, Písek11.06.1965peněžitý dar 13 000,00
Horák, Michal, Písek11.06.1965bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Horák, Ondřej, Praha 725.06.1990peněžitý dar 1 000,00
Horáková, Eva, Praha15.08.1980peněžitý dar 10 000,00
Horáková, Eva, Praha15.08.1980peněžitý dar 3 000,00
Horecký, Filip, Mladá Boleslav16.03.1992peněžitý dar 200,00
Horká, Gabriela, Praha 1007.07.1988peněžitý dar 300,00
Horký, Denis, Hartvíkovice17.09.1998peněžitý dar 30,00
Horký, Jaromír, Přerov - Přerov I-Město15.03.1998peněžitý dar 392,00
Horký, Jaromír, Přerov - Přerov I-Město15.03.1998peněžitý dar 10 000,00
Horký, Jaromír, Přerov - Přerov I-Město15.03.1998peněžitý dar 4 000,00
Horký, Jaromír, Přerov - Přerov I-Město15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horneková, Šárka, Praha 724.02.1986peněžitý dar 200,00
Hortik, Tomas, Praha 627.11.1987peněžitý dar 500,00
Hort, Tomáš, Újezd u Brna03.02.1991peněžitý dar 500,00
Horvát, Milan, Benátky nad Jizerou 127.01.1985peněžitý dar 200,00
Horvát, Milan, Benátky nad Jizerou 127.01.1985peněžitý dar 200,00
Horych, Tomáš, Praha03.09.1998peněžitý dar 100,00
Hoskovec, Jiří, Praha 625.01.1992peněžitý dar 600,00
Hostonský, Ondřej, Dobříš18.10.1974peněžitý dar 500,00
Hošek, David, Přerov28.05.1997peněžitý dar 4 000,00
Hošek, David, Přerov28.05.1997peněžitý dar 2 000,00
Hošek, David, Přerov28.05.1997peněžitý dar 500,00
Hošek, Jan, České Budějovice22.11.1982peněžitý dar 500,00
Houdek, Jan, Votice10.09.1999bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Houdek, Lukáš, Plzeň13.11.1983peněžitý dar 200,00
Houdek, Miroslav, Praha28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav, Praha28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav, Praha28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav, Praha28.04.1979peněžitý dar 100,00
Housa, David, Praha25.06.1990peněžitý dar 200,00
Hovězák, Jakub, Brno24.11.1999bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Hovězák, Jakub, Brno24.11.1999bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Hovězák, Jakub, Brno24.11.1999bezúplatné plnění 200,00 (naložení skákací lodě)
Hovězák, Jakub, Brno24.11.1999bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Hovorka, Jakub, Český Brod28.04.1988peněžitý dar 500,00
Howe, Romana, Kralupy nad Vltavou12.01.1970peněžitý dar 1 000,00
Hrabalova, Nataša, Ústí nad Labem03.07.1952peněžitý dar 200,00
Hrabalová, Veronika, Olomouc29.06.1982peněžitý dar 1 000,00
Hrabě, Marek, Praha30.08.1993peněžitý dar 499,00
Hrabovský, Štěpán, BRno22.09.1987peněžitý dar 200,00
Hradil, David, Plzeň16.04.1991peněžitý dar 500,00
Hráchová, Kamila, Praha 116.09.1978peněžitý dar 250,00
Hrbek, Michael, Borkovice04.02.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (2x banner)
Hrdina Němeček, David, Brno25.04.1988peněžitý dar 1 000,00
Hrdý, Jonáš, Praha19.07.1990peněžitý dar 200,00
Hrib, Michal, Most13.09.1993peněžitý dar 1 000,00
Hrnčíř, Adam, Ostrava20.05.1987peněžitý dar 300,00
Hron, Filip, Haarlem20.10.1990peněžitý dar 200,00
Hroššo, Peter, Říčany21.06.1989peněžitý dar 1 000,00
Hrubá, Barbora, Česká Lípa18.03.1987peněžitý dar 500,00
Hrubeš, Jan, Pardubice19.02.1995peněžitý dar 2 000,00
Hrubešová, Jolana, Čečelovice16.10.1965peněžitý dar 500,00
Hrubešová, Jolana, Čečelovice16.10.1965peněžitý dar 500,00
Hrubešová, Jolana, Čečelovice16.10.1965peněžitý dar 500,00
Hrubešová, Jolana, Čečelovice16.10.1965peněžitý dar 500,00
Hrubešová, Jolana, Čečelovice16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana, Čečelovice16.10.1965peněžitý dar 1 000,00
Hrubešová, Jolana, Čečelovice16.10.1965peněžitý dar 800,00
Hrubý, Ondřej, Praha24.02.1990peněžitý dar 1 000,00
Hruška, Pavel, Benešov u Prahy19.11.1977peněžitý dar 500,00
Hubáček, Jiří, Bondi Beach22.05.1989peněžitý dar 100,00
Hubáček, Jiří, Bondi Beach22.05.1989peněžitý dar 100,00
Hubáček, Jiří, Bondi Beach22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří, Bondi Beach22.05.1989peněžitý dar 100,00
Hubáček, Jiří, Bondi Beach22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří, Bondi Beach22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubatová-Vacková, Anna, Nova Cerekev31.12.1993peněžitý dar 100,00
Hudec, Marek, Janov nad Nisou07.07.1976peněžitý dar 1 000,00
Hulík, Martin, Velešín20.10.1976peněžitý dar 500,00
Hůlka, František Samuel, Praha17.08.1986peněžitý dar 500,00
Hulla, Tomáš, Praha27.06.1987peněžitý dar 500,00
Huňka, David, Český Brod17.06.1994peněžitý dar 1 000,00
Huňka, David, Český Brod17.06.1994peněžitý dar 1 000,00
Huňka, David, Český Brod17.06.1994peněžitý dar 500,00
Hupšil, Radim, Šlapanice25.01.1984peněžitý dar 500,00
Hušek, Matěj, Praha 426.05.1987peněžitý dar 1 000,00
Hutník, Matouš, Lupenice13.10.1990peněžitý dar 200,00
Hutník, Matouš, Lupenice13.10.1990peněžitý dar 200,00
Hutník, Matouš, Lupenice13.10.1990peněžitý dar 200,00
Hybášek, Vojtěch, Praha 1106.06.1992peněžitý dar 200,00
Hyka, Milan, České Budějovice06.11.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (1x banner)
Hynek, Jaroslav, Třinec04.11.1937peněžitý dar 100,00
Hynek, Miroslav, Praha 1530.08.1953peněžitý dar 1 000,00
Hypša, Lukáš, České Budějovice05.03.2001bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Hýža, Adam, Ostrava19.11.1986peněžitý dar 500,00
Chábek, Jakub, Praha19.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Chaloupka, Milan, Plzeň04.07.1989peněžitý dar 10 000,00
Chaloupka, Milan, Plzeň04.07.1989peněžitý dar 6 000,00
Chalupníčková, Jitka, Praha 615.02.1983peněžitý dar 300,00
Cháma, Jaroslav, Kladno09.12.1969peněžitý dar 200,00
Cháma, Jaroslav, Kladno09.12.1969peněžitý dar 200,00
Cháma, Jaroslav, Kladno09.12.1969peněžitý dar 200,00
Cháma, Jaroslav, Kladno09.12.1969peněžitý dar 200,00
Chán, Aleš, Praha 201.09.1980peněžitý dar 1 500,00
Chán, Aleš, Praha 201.09.1980peněžitý dar 500,00
Charvát, Jiří, Nemojov30.08.1986peněžitý dar 200,00
Charvát, Jiří, Nemojov30.08.1986peněžitý dar 500,00
Chládek, Martin, Most03.07.1989peněžitý dar 200,00
Chládek, Martin, Most03.07.1989peněžitý dar 200,00
Chládek, Martin, Most03.07.1989peněžitý dar 200,00
Chlebik, Robert, Třinec02.01.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (Bannery)
Chlíbek, Jakub, Great Malvern30.11.1994peněžitý dar 700,00
Chmelař, Petr, Přerov05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr, Přerov05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr, Přerov05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr, Přerov05.01.1985peněžitý dar 500,00
Chmelař, Petr, Přerov05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelíková, Barbora, Lázně Bělohrad15.04.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub, Bouzov10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chrástecký, Dominik, Praha15.02.1994peněžitý dar 500,00
Chrást, Ondřej, Praha 607.07.1980peněžitý dar 10 000,00
Chřást, Martin, Praha 819.03.1970peněžitý dar 500,00
Chudoba, Jan, Praha29.06.1979peněžitý dar 500,00
Chytil, Martin, Kojetín03.06.1993peněžitý dar 200,00
Chytil, Martin, Kojetín03.06.1993peněžitý dar 200,00
Chytil, Martin, Kojetín03.06.1993peněžitý dar 200,00
Imríšek, Martin, Louny23.01.1984peněžitý dar 500,00
Inzertpress s.r.o., Praha25048694bezúplatné plnění 71 897,00 (sleva na reklamní nosiče, FO 2208/2020)
Inzertpress s.r.o., Praha25048694bezúplatné plnění 18 816,00 (sleva na reklamní nosiče, FO 2551/2020)
Jabůrková, Klára, Brno14.02.1991peněžitý dar 100,00
Jačka, Dominic, Plzeň28.02.1994peněžitý dar 300,00
Jahn, Richard, Štramberk15.12.1989peněžitý dar 100,00
Jakub Pešek, Kaznějov88389197bezúplatné plnění 4 594,50 (grafické podklady, FO 3149/2020)
Jakub Žoha, Praha00728977peněžitý dar 300,00
Jambor, Martin, Praha 8 - Karlín25.12.1980peněžitý dar 200,00
Jambor, Martin, Praha 8 - Karlín25.12.1980peněžitý dar 100,00
Ján Říha, Praha71619879peněžitý dar 300,00
Janás, Jiří, Hodonín08.09.1990peněžitý dar 300,00
Janás, Ondřej, Brno27.09.1991peněžitý dar 500,00
Jandák, Kuba, Jalubí20.06.1984peněžitý dar 1 000,00
Jandera, Lukas, Příbram23.12.1998peněžitý dar 100,00
Jandová, Lucie, Brno12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie, Brno12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie, Brno12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie, Brno12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie, Brno12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie, Brno12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie, Brno12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie, Brno12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie, Brno12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie, Brno12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie, Brno12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie, Brno12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Janeczková, Anna, Hrádek05.02.1994peněžitý dar 300,00
Janeček, Tomáš, Vestec11.06.1983peněžitý dar 300,00
Janek, Libor, Třebíč13.04.1989peněžitý dar 500,00
Janíček, Michal, Bludov21.12.1977peněžitý dar 200,00
Janiga, Marek, Rašovice02.12.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Janková, Zuzana, Městec Králové15.03.1981peněžitý dar 200,00
Janků, Jiří, Pardubice26.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Janošťák, Radek, Kaplice06.08.1980peněžitý dar 5 000,00
Janošťák, Radek, Kaplice06.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Janoušek, Tomáš, Ostrava18.09.1985peněžitý dar 300,00
Jaňurová, Martina, Brno19.03.1992bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Janušová, Kateřina, Jablonec nad Nisou26.08.1988peněžitý dar 500,00
Januš, Petr, Střelice05.12.1987peněžitý dar 300,00
Jarmara, Josef, Praha 825.04.1971peněžitý dar 1 000,00
Jaroš, Jiří, Zlín08.10.1974peněžitý dar 33 000,00
Jaroš, Milan, Praha05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan, Praha05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Miroslav, Praha-Písnice05.04.1986peněžitý dar 5 000,00
Jarošová, Marika, Bechlín12.12.1990peněžitý dar 300,00
Jaroš, Vítězslav, Strážnice28.10.1983peněžitý dar 50,00
Jasník, Daniel, Praha25.11.1986peněžitý dar 1 000,00
Jasný, Michal, Praha 711.06.1993peněžitý dar 1 000,00
Jašek, David, Mělník13.06.1975peněžitý dar 2 000,00
Jaterková, Jiřina, Havířov Města23.02.1960peněžitý dar 500,00
Javůrek, Jakub, Poděbrady06.04.1990peněžitý dar 200,00
Javůrek, Jan, Choltice04.08.1991bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na zeď domu)
Javůrek, Marek, Praha26.11.1991peněžitý dar 100,00
Javůrková, Michaela, Trutnov27.10.1990peněžitý dar 300,00
Jedelský, Petr, Chotutice12.04.1981peněžitý dar 700,00
Jedelský, Petr, Chotutice12.04.1981peněžitý dar 2 000,00
Jedlička, Antonin, Mnichovo Hradiště16.06.1996peněžitý dar 200,00
Jedlička, Zdeněk, Biskupice-Pulkov20.05.1961bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Jechova, Jana, Kostelec nad Černými lesy03.12.1984peněžitý dar 300,00
Jelen, Jakub, Brno14.11.1990peněžitý dar 500,00
Jelínek, Tomáš, Brno24.05.1983peněžitý dar 500,00
Jeníková, Lenka, Praha19.07.1967peněžitý dar 300,00
Jeník, Petr, Česká Lípa05.09.1979peněžitý dar 30 000,00
Jermář, Jakub, Praha 9 - Letňany26.09.1980peněžitý dar 200,00
Jermář, Jakub, Praha 9 - Letňany26.09.1980peněžitý dar 1 000,00
Jeřichová, Veronika, Praha 7 - Holešovice29.01.1993peněžitý dar 100,00
Ježková, Blanka, Brno 1628.09.1977peněžitý dar 500,00
Jílek, František, Zábřeh16.11.1985peněžitý dar 200,00
Jílek, Lukáš, Třeboň19.08.1991peněžitý dar 1 500,00
Jiránek, Martin, Trutnov10.04.1978peněžitý dar 2 000,00
Jirásek, Jiří, Fryšták04.12.1984peněžitý dar 200,00
Jirků, Adéla, Praha 1005.12.1985peněžitý dar 300,00
Jirman, Jan, Broumov13.04.1973peněžitý dar 500,00
Jirman, Petr, Jablonec nad Nisou30.11.1977peněžitý dar 10 000,00
Jirman, Petr, Jablonec nad Nisou30.11.1977peněžitý dar 10 000,00
Jirovská, Soňa, Čechtín05.03.1984bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Jiřičný, Miroslav, Branná21.03.1983peněžitý dar 200,00
Jost, Pavel, Meziboří27.08.1977peněžitý dar 500,00
JUDr. Josef Krysl, advokát, Praha87199386peněžitý dar 500,00
Juklová, Romana, Praha 217.12.1996peněžitý dar 300,00
Julinkova, Jana, Praha13.08.1980peněžitý dar 500,00
Junga, Jakub, Slatiňany11.05.1988bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na plot)
Jüngling, Jakub, Přerov25.08.1983peněžitý dar 2 000,00
Jüngling, Jakub, Přerov25.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Jurák, Adam, Brno-Líšeň27.07.1984peněžitý dar 1 000,00
Jurák, Jan, Roztoky11.11.1981peněžitý dar 300,00
Juran, Lukáš, Praha 919.11.1998peněžitý dar 500,00
Jurica, Vít, Praha 512.08.1993peněžitý dar 200,00
Jurík, Pavel, Český Těšín21.03.1985peněžitý dar 300,00
Jurík, Roman, Frenštát pod Radhoštěm08.12.1978bezúplatné plnění 1 500,00 (Bannery)
Jurkovičová, Tereza, Praha 9 Střížkov24.08.1984peněžitý dar 500,00
Jůvová, Pavla, Praha31.01.1988peněžitý dar 300,00
Jůzlova, Dagmar, Polná16.12.1954peněžitý dar 100,00
Kabátková, Zdenka, Praha 207.08.1977peněžitý dar 300,00
Kabíčková, Pavla, Staré Hodějovice29.11.1978bezúplatné plnění 500,00 (rozdej novin)
Kabrhelová, Michaela, Rosice u Brna03.04.1991peněžitý dar 300,00
Kacubin, Oleg, Praha22.04.1989peněžitý dar 5 000,00
Kacubin, Oleg, Praha22.04.1989peněžitý dar 10 000,00
Kačírková, Alena, Teplice17.05.1980peněžitý dar 200,00
Kadanik, Michal, Tetin03.08.1982peněžitý dar 1 000,00
Kadár, Klára, Hýskov24.11.1989peněžitý dar 500,00
Kadeřávek, Jiří, Sivice23.08.1970peněžitý dar 150 000,00
Kadeřávek, Jiří, Sivice23.08.1970peněžitý dar 50 000,00
Kadeřávek, Jiří, Sivice23.08.1970peněžitý dar 100 000,00
Kadeřávek, Jiří, Sivice23.08.1970peněžitý dar 100 000,00
Kadeřávek, Jiří, Sivice23.08.1970peněžitý dar 100 000,00
Kadeřávek, Jiří, Sivice23.08.1970peněžitý dar 300 000,00
Kadeřávek, Jiří, Sivice23.08.1970peněžitý dar 205 000,00
Kadeřávek, Jiří, Sivice23.08.1970peněžitý dar 28 000,00
Kadeřávek, Jiří, Sivice23.08.1970peněžitý dar 6 220,00
Kadeřávek, Jiří, Sivice23.08.1970bezúplatné plnění 75 610,23 (Reklama facebook)
Kadlas, Jan, Praha 621.05.1981peněžitý dar 300,00
Kadlec, Jan, Hradec Králové09.04.1986peněžitý dar 100,00
Kadlecová, Kateřina, Hradec Králové - Pražské Předměstí20.06.1990peněžitý dar 100,00
Kadlecová, Kateřina, Hradec Králové - Pražské Předměstí20.06.1990peněžitý dar 200,00
Kahunová, Lenka, Blažovice04.12.1955peněžitý dar 200,00
Kail, Marek, Ústí nad Labem09.03.1971peněžitý dar 200,00
Kajtman, Jakub, Pisek02.04.1988peněžitý dar 300,00
Kakona, Martin, Soběslav11.03.1967peněžitý dar 500,00
Kaláb, Jan, Brno30.03.1987peněžitý dar 1 000,00
Kalina, Martin, Mariánské Lázně15.09.1984peněžitý dar 5 000,00
Kalman, Ondřej, Přestavlky26.04.1991peněžitý dar 100,00
Kalocsai, Dominik, Ostrava10.08.2000peněžitý dar 100,00
Kameň, Jaroslav, Orlová04.06.1986peněžitý dar 250,00
Kanátová, Irena, Praha 406.05.1964peněžitý dar 2 000,00
Kapounek, Petr, Prostějov09.12.1986peněžitý dar 3 000,00
Karabina, Ivo, Praha 5 Radotin08.02.1956peněžitý dar 1 000,00
Karabín, Marcel, Havířov-Suchá19.09.1975peněžitý dar 500,00
Karabín, Marcel, Havířov-Suchá19.09.1975peněžitý dar 500,00
Karasaridis, Anestis, Brno 208.05.1991peněžitý dar 500,00
Karásková, Denisa, Týniště nad Orlicí26.11.2002bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Karda, Filip, Praha15.10.1992peněžitý dar 100,00
Kareš, Jakub, Praha06.10.1991peněžitý dar 300,00
Karika, Karel, Ústí nad Labem24.10.1960peněžitý dar 20 000,00
Karika, Karel, Ústí nad Labem24.10.1960peněžitý dar 300,00
Karlach, Petr, Praha 915.06.1954peněžitý dar 1 000,00
Karlikova, Vendula, Liberec07.07.1999peněžitý dar 500,00
Karlík, Petr, Přerov27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr, Přerov27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karmazín, Ondřej, Jablonec nad Nisou02.04.1993peněžitý dar 500,00
Karpenko, Jurij, Praha 411.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij, Praha 411.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij, Praha 411.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij, Praha 411.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij, Praha 411.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij, Praha 411.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij, Praha 411.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij, Praha 411.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij, Praha 411.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij, Praha 411.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij, Praha 411.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij, Praha 411.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Kasík, Adam, Praha 1122.05.1980peněžitý dar 200,00
Kasík, Jan, Plzeň13.04.1978peněžitý dar 2 000,00
Kasper, Martin, Trutnov22.04.1990peněžitý dar 200,00
Kaška, Petr, Plasy24.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Kašpar, Jaromír, Přeštice24.06.1987peněžitý dar 100,00
Kašpárková, Linda, Strančice02.04.1990peněžitý dar 15 600,00
Kašpar, Tom, Praha30.08.1997peněžitý dar 100,00
Kašpar, Tom, Praha30.08.1997peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr, Tábor13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr, Tábor13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr, Tábor13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr, Tábor13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr, Tábor13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr, Tábor13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr, Tábor13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr, Tábor13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr, Tábor13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr, Tábor13.08.1992peněžitý dar 100,00
KDU-ČSL, Praha00442704peněžitý dar 4 275,00
KDU-ČSL, Praha00442704peněžitý dar 4 275,00
KDU-ČSL, Praha00442704peněžitý dar 4 275,00
KDU-ČSL, Praha00442704peněžitý dar 4 275,00
Kebo, Michal, Ostrava18.10.1983peněžitý dar 1 000,00
Kebrtová, Martina, Lázně Bohdaneč05.03.1987bezúplatné plnění 200,00 (Roznos Pirátských listů - 150 ks)
Kefurt, Daniel, Jirkov18.07.2001peněžitý dar 700,00
Kerlesová, Jana, Nižbor23.10.1985peněžitý dar 100,00
Kerouš, Boleslav, Praha30.07.1996peněžitý dar 1 000,00
Kheil, Adam, Praha28.06.1993peněžitý dar 400,00
Kikuš, Petr, Černčice05.05.1983peněžitý dar 200,00
Kincl, Vladimír, Suchomasty15.07.1993peněžitý dar 300,00
Klasová, Barbora, Praha29.11.1967peněžitý dar 100,00
Klimeš, Ondřej, Všenory15.06.1971peněžitý dar 1 500,00
Klimešová, Romana, České Budějovice22.05.1973peněžitý dar 500,00
Klimtová, Alena, Loučeň23.12.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (banner)
Klinerová, Alena, Praha 323.01.1973peněžitý dar 200,00
Klípa, Ondřej, Říčany u Prahy20.08.1979peněžitý dar 2 000,00
Klípa, Ondřej, Říčany u Prahy20.08.1979peněžitý dar 500,00
Klípa, Ondřej, Říčany u Prahy20.08.1979peněžitý dar 500,00
Kluka, Michal, Praha14.02.1972peněžitý dar 5 000,00
Kluka, Michal, Praha14.02.1972peněžitý dar 5 000,00
Klvaňová, Aneta, Tovačov04.04.1989peněžitý dar 500,00
Kment, Tomáš, Holice25.08.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kmínková, Helena, Pardubice21.08.1992peněžitý dar 300,00
Kmínková, Tereza, Praha 1216.02.1986peněžitý dar 500,00
Knežik, Pavel, Pelhřimov19.10.1979peněžitý dar 700,00
Knobloch, Martin, Praha05.06.1991peněžitý dar 1 000,00
Knotek, Jiří, Uherské Hradiště20.08.1998peněžitý dar 2 000,00
Knotková, Kateřina, Prostějov26.01.1982peněžitý dar 200,00
Koblížek, Vojtěch, Pardubice18.01.1995peněžitý dar 500,00
Kocfelda, Tomáš, Praha 326.06.1990peněžitý dar 300,00
Kocourek, David, Jičín16.04.1990peněžitý dar 200,00
Kocourek, Josef, Praha 1121.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef, Praha 1121.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef, Praha 1121.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef, Praha 1121.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef, Praha 1121.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef, Praha 1121.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef, Praha 1121.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef, Praha 1121.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef, Praha 1121.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef, Praha 1121.05.1964peněžitý dar 200,00
Kocourek, Josef, Praha 1121.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef, Praha 1121.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef, Praha 1121.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kočí, Jan, Němčice04.11.1985peněžitý dar 200,00
Kočí, Michal, Praha 1022.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha 1022.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha 1022.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha 1022.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha 1022.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha 1022.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha 1022.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha 1022.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha 1022.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha 1022.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha 1022.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal, Praha 1022.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kohout, Jiří, Praha31.05.1953peněžitý dar 10 000,00
Kohout, Tomáš, Praha 1212.09.1995peněžitý dar 500,00
Koky, Cyril, Kolín19.12.1968peněžitý dar 30 000,00
Koláček, Ladislav, Dlouhá Loučka20.06.1955bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení plachty)
Koláčný, Tomáš, Brno27.06.1992peněžitý dar 300,00
Kolaja, Marcel, Brno29.06.1980peněžitý dar 4 652,00
Kolaja, Marcel, Brno29.06.1980peněžitý dar 4 652,00
Kolaja, Marcel, Brno29.06.1980peněžitý dar 10 000,00
Kolaja, Marcel, Brno29.06.1980peněžitý dar 120 000,00
Kolařík, Adam, Milovice05.12.1990peněžitý dar 200,00
Kolařík, Adam, Milovice05.12.1990peněžitý dar 200,00
Kolařík, Adam, Milovice05.12.1990peněžitý dar 200,00
Kolářík, Lukáš, Katovice05.03.1984peněžitý dar 500,00
Kolářík, Lukáš, Katovice05.03.1984bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Koláříková, Zuzana, Zlín31.05.1988peněžitý dar 100,00
Koláříková, Zuzana, Zlín31.05.1988peněžitý dar 5 000,00
Kolář, Jakub, Litovel02.07.2003bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení plachet)
Kolářová, Karolina, Praha24.06.1992peněžitý dar 200,00
Kolář, Petr, Praha 603.12.1991peněžitý dar 300,00
Kolář, Roman, Horka nad Moravou15.03.1995peněžitý dar 300,00
Kolenic, Lukáš, Královské Poříčí15.11.1992peněžitý dar 500,00
Kolich, Ondřej, Brno - Slatina05.03.1988peněžitý dar 1 000,00
Kolník, Jan, Praha08.05.1983peněžitý dar 500,00
Kolník, Jan, Praha08.05.1983peněžitý dar 500,00
Kolník, Jan, Praha08.05.1983peněžitý dar 500,00
Komrska, Jiří, Praha 1025.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří, Praha 1025.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří, Praha 1025.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří, Praha 1025.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří, Praha 1025.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří, Praha 1025.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří, Praha 1025.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří, Praha 1025.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrsková, Jana, Praha 1008.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana, Praha 1008.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana, Praha 1008.02.1978peněžitý dar 7 500,00
Komrsková, Jana, Praha 1008.02.1978peněžitý dar 7 500,00
Komrsková, Jana, Praha 1008.02.1978peněžitý dar 7 500,00
Komrsková, Jana, Praha 1008.02.1978peněžitý dar 7 500,00
Končeková, Kateřina, Brno11.04.1996peněžitý dar 200,00
Konečná, Vladimíra, Rudolfov16.03.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (1x banner)
Konečná, Zuzana, Uherský Ostroh12.11.1986peněžitý dar 200,00
Konečný, Jan, Písečná24.06.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Konečný, Petr, Přerov17.01.1997peněžitý dar 700,00
Konečný, Petr, Přerov17.01.1997peněžitý dar 1 000,00
Konečný, Petr, Přerov17.01.1997peněžitý dar 666,00
Königsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 500,00
Konopný táta s.r.o., Havířov07481900bezúplatné plnění 120 000,00 (1000 ks cestovních konopných mastí)
Konvalinka, Michal, Libčice nad Vltavou14.07.1985peněžitý dar 200,00
Konvička, Roman, Tichá06.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Konvička, Zbyňek, Písek25.03.1975peněžitý dar 300,00
Konvička, Zbyňek, Písek25.03.1975bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Kopač, Petr, Benešov nad Ploučnicí19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr, Benešov nad Ploučnicí19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr, Benešov nad Ploučnicí19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr, Benešov nad Ploučnicí19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr, Benešov nad Ploučnicí19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr, Benešov nad Ploučnicí19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr, Benešov nad Ploučnicí19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr, Benešov nad Ploučnicí19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr, Benešov nad Ploučnicí19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr, Benešov nad Ploučnicí19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr, Benešov nad Ploučnicí19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr, Benešov nad Ploučnicí19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopecká, Vladimíra, Třebechovice pod Orebem22.09.1979peněžitý dar 200,00
Kopecký, Tomáš, Ostrava18.03.1986peněžitý dar 200,00
Kopeček, Petr, Praha04.12.1952peněžitý dar 2 000,00
Kopečková, Lenka, Brno11.11.1983peněžitý dar 200,00
Kopečný, Petr, Ostrava - Dubina19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr, Ostrava - Dubina19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr, Ostrava - Dubina19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr, Ostrava - Dubina19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr, Ostrava - Dubina19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr, Ostrava - Dubina19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr, Ostrava - Dubina19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr, Ostrava - Dubina19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopřiva, Jakub, Praha26.10.1986peněžitý dar 500,00
Kopřiva, Jan, Jesenik02.06.1986peněžitý dar 200,00
Korytářová, Lucie, České Budějovice12.05.1985peněžitý dar 500,00
Kořínek, Vojtěch, Česká Lípa04.05.2000peněžitý dar 500,00
Kořínková, Regina, Praha 617.05.1962peněžitý dar 500,00
Kořízek, Pavel, Opava02.01.1972peněžitý dar 4 000,00
Kosour, Zdeněk, Křepice25.11.1981peněžitý dar 15 000,00
Kosová, Pavla, Třebíč04.11.1978bezúplatné plnění 600,00 (roznos novin)
Košč, Radoslav, Cheb19.05.1979peněžitý dar 300,00
Kotas, Ondřej, Brno – Nový Lískovec20.01.1992peněžitý dar 1 000,00
Kotmel, Eduard, Velké Popovice31.10.1982peněžitý dar 500,00
Kotowski, Jakub, Praha27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha 1017.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha 1017.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha 1017.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha 1017.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha 1017.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha 1017.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha 1017.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha 1017.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha 1017.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha 1017.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha 1017.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav, Praha 1017.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koudelka, Jan, Nový Jičín16.12.1986peněžitý dar 200,00
Koudelka, Jiří, Praha 1302.08.1981peněžitý dar 200,00
Koumarová, Marie, Polná26.08.1968peněžitý dar 200,00
Kourek, Michal, Praha 4 - Kunratice18.05.1977peněžitý dar 500,00
Koutník, Jiří, Třebechovice pod Orebem26.03.1985peněžitý dar 100,00
Koutný, Mikoláš, Zašová30.07.2002peněžitý dar 200,00
Koutný, Mikoláš, Zašová30.07.2002bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Kovárník, Ctibor, Hlinsko11.12.1972bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na plot)
Kovárník, Ctibor, Hlinsko12.11.1972bezúplatné plnění 800,00 (Roznos Pirátských listů - 1000 Ks)
Kovařík, Martin, Frýdlant nad Ostravicí15.10.1983peněžitý dar 100,00
Kovařík, Martin, Frýdlant nad Ostravicí15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovář, Jan, Volyně17.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Kovář, Jiří, Bohuslavice11.07.1961bezúplatné plnění 1 200,00 (vyvěšení bannerů)
Kovář, Jiří, Bohuslavice11.07.1961bezúplatné plnění 18 871,16 (inzerce)
Kovářová, Veronika, Černětice 5217.08.1982peněžitý dar 500,00
Kovářová, Veronika, Volyně17.08.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (4x banner)
Kovářová, Veronika, Volyně17.08.1982bezúplatné plnění 24 259,00 (inzerát, ubytování)
Kovář, Pavel, Vsetín23.07.1988peněžitý dar 10 000,00
Kozáčiková, Lucie, Praha 701.12.1974peněžitý dar 100,00
Kozáčiková, Lucie, Praha 701.12.1974peněžitý dar 300,00
Kozma, Silvie, Aberdeen13.12.1990peněžitý dar 200,00
Krabcová, Eva, Praha 724.10.1977peněžitý dar 500,00
Krabcová, Eva, Praha 724.10.1977peněžitý dar 50,00
Krabcová, Eva, Praha 724.10.1977peněžitý dar 50,00
Krabcová, Eva, Praha 724.10.1977peněžitý dar 50,00
Krákora, Vlastimil, Žebrák25.10.1993peněžitý dar 100,00
Králíček, Pavel, Trutnov27.07.1992peněžitý dar 1 700,00
Králová, Dagmar, Znojmo07.03.1952peněžitý dar 100,00
Králová, Dagmar, Znojmo07.03.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Králová, Dagmar, Znojmo07.03.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Král, Václav, Praha23.02.1986peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiří, Svitavy07.09.1955peněžitý dar 1 000,00
Krátký, Jiří, Praha 520.11.1964peněžitý dar 2 000,00
Kratochvílová, Marcela, Znojmo21.09.1967peněžitý dar 100,00
Kratochvil, Petr, Praha23.06.1985peněžitý dar 1 000,00
Krausová, Aneta, Praha21.07.1991peněžitý dar 300,00
Kravčík, Radim, Karviná04.12.1979peněžitý dar 20 000,00
Krejčířová, Zuzana, Moravská Třebová27.12.1989peněžitý dar 200,00
Kresl, Jiří, Svitavy27.03.1975bezúplatné plnění 800,00 (Vyvěšení banneru)
Kropáček, LIbor, Tábor21.08.1995bezúplatné plnění 1 000,00 (2x banner)
Kropáčková, Kamila, Kadaň10.04.1999bezúplatné plnění 600,00 (roznos 1 balíku novin + vyvěšení banneru)
Kroupa, Ladislav, Lysá nad Labem15.09.1997peněžitý dar 350,00
Kroupa, Martin, Val08.06.1984peněžitý dar 300,00
Kroupa, Pavel, Brno12.12.1994peněžitý dar 700,00
Kroutil, David, Hradec Králové30.09.1983peněžitý dar 300,00
Krpec, David, Palkovice28.04.1995peněžitý dar 200,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip, Třebíč11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 3 000,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 98,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 81,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 7,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 5,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 3,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 10,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 11,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 12,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 10,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 1 002,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 100,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 1 004,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 1 007,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 1 003,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem19.04.1968peněžitý dar 1 005,00
Krupa, Kornel, Ostrava15.01.1990peněžitý dar 100,00
Krupa, Radomír, Ostrava-Poruba06.08.1969peněžitý dar 300,00
Krutiš, Tomáš, Žerůtky14.10.1988peněžitý dar 200,00
Křeháček, Samuel, Benátky nad Jizerou30.07.1999peněžitý dar 1 000,00
Křešničková, Jaroslava, Strakonice08.02.1991peněžitý dar 200,00
Křešničková, Jaroslava, Strakonice08.02.1991peněžitý dar 200,00
Křičenský, Petr, Praha 517.05.1967peněžitý dar 200,00
Křistek, Filip, Paršovice10.07.2001peněžitý dar 300,00
Křivan, Ondřej, Praha06.12.1990peněžitý dar 100,00
Křivohlavý, Michal, Chotěboř15.12.1992peněžitý dar 200,00
Kříž, Jan, Praha 1427.04.1986peněžitý dar 3 000,00
Kříž, Jan, Praha 1427.04.1986peněžitý dar 3 000,00
Kříž, Matyáš, Brno08.10.1996peněžitý dar 500,00
Křížová, Jana, Telč22.12.1976bezúplatné plnění 250,00 (roznos novin)
Kubalec, Jan, Praha 306.05.1983peněžitý dar 500,00
Kubalec, Jan, Praha 306.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Kuba, Patrik, Loštice16.10.1996bezúplatné plnění 4 000,00 (vyvěšení plachet)
Kubát, Jonáš, Praha 620.06.1996peněžitý dar 1 000,00
Kubát, Tadeáš, Mokrovousy27.01.1985peněžitý dar 500,00
Kubát, Tadeáš, Mokrovousy27.01.1985peněžitý dar 500,00
Kubát, Tadeáš, Mokrovousy27.01.1985peněžitý dar 500,00
Kubát, Tadeáš, Mokrovousy27.01.1985peněžitý dar 500,00
Kubeša, Martin, Příkazy27.06.1997peněžitý dar 100,00
Kubíček, Pavel, Trhanov20.12.1963peněžitý dar 200,00
Kubíček, Tomáš, Praha 8205.10.1989peněžitý dar 100,00
Kubín, Martin, Velké Opatovice12.03.1987peněžitý dar 500,00
Kubín, Vojtěch, Jičín01.01.1995peněžitý dar 500,00
Kubišová, Eliška, Rožnov pod Radhoštěm28.07.1995peněžitý dar 500,00
Kubištová, Michaela, Praha 520.03.1989peněžitý dar 500,00
Kubricht, Jan, Praha12.08.1957peněžitý dar 5 000,00
Kubricht, Jan, Praha12.08.1957peněžitý dar 2 000,00
Kucbel, Martin, Praha 411.02.1984peněžitý dar 300,00
Kučera, David, Liberec06.08.1991peněžitý dar 100,00
Kučera, Jan, Kladno29.07.1959peněžitý dar 1 000,00
Kučera, Pavel, Kolín08.11.1984peněžitý dar 200,00
Kuda, Pavel, Plzeň20.03.1990bezúplatné plnění 1 815,00 (Dobrovolník - stavba stánku)
Kudělka, Ondřej, Hodslavice14.12.1988peněžitý dar 700,00
Kudláček, Lubomír, České Budělovice09.06.1981bezúplatné plnění 10 000,00 (IT servis, doménová jména)
Kudláčková, Zuzana, České Budějovice13.11.1983peněžitý dar 10 000,00
Kuhn, Tomáš, Plzeň18.08.1967peněžitý dar 500,00
Kuchař, Jan, Pečky23.07.1989peněžitý dar 300,00
Kuchař, Jan, Pečky23.07.1989peněžitý dar 200,00
Kuchař, Jan, Pečky23.07.1989peněžitý dar 60,00
Kuchař, Jan, Pečky23.07.1989peněžitý dar 60,00
Kuchař, Jan, Pečky23.07.1989peněžitý dar 60,00
Kuchta, Petr, Teplice01.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Kümmel, Roman, Luběnice21.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Kümmel, Roman, Luběnice21.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Kummerová, Gabriela, Olomouc28.11.1976peněžitý dar 500,00
Kumpochová, Jana, Dvůr Králové nad Labem14.10.1959peněžitý dar 500,00
Kunc, Radim, Nekoř18.05.1996peněžitý dar 100,00
Kunzfeldová, Hana, Králův Dvůr17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana, Králův Dvůr17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana, Králův Dvůr17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana, Králův Dvůr17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kupka, Pavel, Hradec Králové08.09.1981peněžitý dar 1 000,00
Kůrková, Tereza, Praha 213.02.1994peněžitý dar 200,00
Kůs, Daniel, Plzeň26.09.1974peněžitý dar 10 000,00
Kůs, Daniel, Plzeň26.09.1974peněžitý dar 10 000,00
Kváč, Michal, Brno26.09.1991peněžitý dar 200,00
Kyjonková, Petra, Praha25.12.1985peněžitý dar 200,00
Kynčl, Jiří, Praha 1114.11.1984peněžitý dar 1 000,00
Kyselovič, Jakub, Praha 3 - Žižkov08.08.1992peněžitý dar 300,00
Lacinová, Petra, Jirkov25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra, Jirkov25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra, Jirkov25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lainz, Jaroslav, Česká Třebová10.02.1977peněžitý dar 500,00
Lainz, Jaroslav, Česká Třebová10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav, Česká Třebová10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav, Česká Třebová10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav, Česká Třebová10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav, Česká Třebová10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lamač, Vítězslav, Třeboň05.12.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (1x banner)
Langer, David, Židenice24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Langer, Martin, Plzeň20.09.1981peněžitý dar 1 000,00
Langmüllerová, Pavla, Tábor12.08.1998peněžitý dar 300,00
Lát, Radek, Měřín13.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Latta, Jiří, Zlín13.09.1954peněžitý dar 1 000,00
Latta, Jiří, Zlín13.09.1954peněžitý dar 10 000,00
Latta, Lubomir, Šlapanice21.05.1985peněžitý dar 100,00
Lávička, Antonín, Žatec23.09.1995peněžitý dar 300,00
Láznička, Pavel, Říčany08.12.1969peněžitý dar 1 490,00
Laznovský, Martin, Brno06.03.1980peněžitý dar 200,00
Laznovský, Martin, Brno06.03.1980peněžitý dar 200,00
Lédl, Jirka, Sušice02.03.1976peněžitý dar 11,00
Lédl, Jirka, Sušice02.03.1976peněžitý dar 11,00
Lédl, Jirka, Sušice02.03.1976peněžitý dar 11,00
Lédl, Jirka, Sušice02.03.1976peněžitý dar 11,00
Lednická, Blanka, Olešná07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka, Olešná07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka, Olešná07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka, Olešná07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka, Olešná07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka, Olešná07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka, Olešná07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka, Olešná07.11.1980peněžitý dar 100,00
Lednická, Blanka, Olešná07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka, Olešná07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka, Olešná07.11.1980peněžitý dar 1 000,00
Lednická, Blanka, Olešná07.11.1980peněžitý dar 1 500,00
Lednická, Blanka, Olešná07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka, Olešná07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka, Olešná07.11.1980peněžitý dar 333,00
Legal Publishing, s.r.o., Praha24724025bezúplatné plnění 22 738,00 (proplacení výlepu)
Legal Publishing, s.r.o., Praha24724025bezúplatné plnění 24 000,00 (inzerce magazín Legalizace)
Legal Publishing, s.r.o., Praha24724025bezúplatné plnění 24 000,00 (inzerce magazín Legalizace)
Lehotská, Michala, Praha 324.08.1990peněžitý dar 1 000,00
Leiblinger, Martin, Praha18.10.1987peněžitý dar 1 000,00
Leitnerová, Jana, Újezd u Rosic13.06.1987peněžitý dar 10 000,00
Lelek, Martin, Chrudim26.02.1993peněžitý dar 200,00
Lenger, David, Židenice24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David, Židenice24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David, Židenice24.05.1976bezúplatné plnění 200,00 (naložení skákací lodě)
Lenger, David, Židenice24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David, Židenice24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David, Židenice24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David, Židenice24.05.1976bezúplatné plnění 200,00 (naložení skákací lodě)
Lenger, David, Židenice24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David, Židenice24.05.1976bezúplatné plnění 200,00 (naložení skákací lodě)
Lenger, David, Židenice24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David, Židenice24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David, Židenice24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David, Židenice24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David, Židenice24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Leonhardt, Tereza, Praha29.06.1985peněžitý dar 500,00
Leoš Jindra, České Meziříčí44409168bezúplatné plnění 1 001,00 (notebook pro sbírku počítačů pro děti)
Lepšová, Anna, Trhové Sviny28.01.1953peněžitý dar 5 000,00
Lesák, Vít, Praha06.11.1980peněžitý dar 300,00
Lesnířová, Eva, Lidmaň28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva, Lidmaň28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva, Lidmaň28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lestina, Dan, Ceske Budejovice20.10.1989peněžitý dar 500,00
Lešikar, Lukáš, Horní Čermná02.03.1990peněžitý dar 700,00
Leško, Michael, Kostelní Myslová01.09.1987bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Letocha, Boris, Hradec Králové02.02.1976peněžitý dar 500,00
Lidaj, Václav, Rapotín01.07.1976peněžitý dar 150,00
Ligocki, Adam, Chotěbuz15.04.1993peněžitý dar 500,00
Ligocki, Adam, Chotěbuz15.04.1993peněžitý dar 200,00
Ligocki, Adam, Chotěbuz15.04.1993peněžitý dar 200,00
Ligocki, Adam, Chotěbuz15.04.1993peněžitý dar 200,00
Lihan, Pavla, Olomouc08.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Linhart, Tomáš, Praha 515.01.1983peněžitý dar 200,00
Lipavský, Jan, Praha 602.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Lipavský, Jan, Praha 602.07.1985peněžitý dar 200,00
Lipert, Martin, České Budějovice04.04.1993peněžitý dar 300,00
Lipert, Martin, České Budějovice04.04.1993peněžitý dar 300,00
Lipert, Martin, České Budějovice04.04.1993peněžitý dar 300,00
Lipertová, Radka, Vysoké Mýto28.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Lipertová, Radka, Vysoké Mýto28.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Lipner, Jan, Praha 904.10.1988peněžitý dar 300,00
Lísková, Zdena, Roudnice n.L30.04.1968peněžitý dar 100,00
Liška, Jaromír, Sušice29.08.1980peněžitý dar 100,00
Liška, Jaromír, Sušice29.08.1980peněžitý dar 500,00
Liška, Jaromír, Sušice29.08.1980peněžitý dar 333,00
Lišková, Hanka, Plzeň22.08.1984peněžitý dar 500,00
Lišková, Iveta, Aš30.01.1970peněžitý dar 500,00
Lištvan, Rostislav, Brno24.12.1986peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš, Praha 522.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Literák, Leoš, Praha 522.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš, Praha 522.12.1975peněžitý dar 200,00
Líznarová, Eva, Brno 2528.04.1987peněžitý dar 500,00
Lněničková, Gabriela, Praha20.08.1979peněžitý dar 2 000,00
Lockenbauer, Petr, Benátky nad Jizerou26.02.1997peněžitý dar 100,00
Lochmanová, Helena, Dolní Podluží08.01.1968peněžitý dar 400,00
Lochmanová, Jana, Praha 621.07.1987peněžitý dar 600,00
Lochmanová, Monika, Jihlava04.08.1989peněžitý dar 200,00
Lorovský, Takis, Praha 7, Holesovice04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovský, Takis, Praha 7, Holesovice04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Losert, Tomáš, Praha 1009.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Lošťák, Kryštof, Karlovy Vary28.01.1995peněžitý dar 500,00
Luc, Ronald, Brno16.04.1997peněžitý dar 555,00
Ludvíková, Veronika, Strašnice Praha 1002.01.1984peněžitý dar 200,00
Luftová, Simona, Příbram05.03.1973peněžitý dar 20 000,00
Lukačovičová, Martina, Dolní Podluží10.07.1976peněžitý dar 500,00
Lukáš, Vladislav, Kladno26.10.1950peněžitý dar 100,00
Lukavský, Jan, Třeboň29.07.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (4x banner)
Lukeš, Petr, Plzeň22.06.1977peněžitý dar 1 000,00
Lukonchik, Eliška, Tvarožná22.12.1971bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lupač Veselá, Veronika, Stráž nad Nisou14.09.1981peněžitý dar 500,00
Lysek, Petr, Prostějov11.04.1966peněžitý dar 15 000,00
Maass, Jan, Düsseldorf11.01.1973peněžitý dar 2 673,00
Macal, Jan, Kralupy nad Vltavou25.10.1990peněžitý dar 1 000,00
Macek, Michal, Praha 1219.02.1991peněžitý dar 200,00
Macinský, Milan, Praha 607.03.1984peněžitý dar 100,00
Mackiv, Oleh, Brno06.04.1994peněžitý dar 333,00
Macošek, Jiří, Petrovice u Karviné06.03.1971peněžitý dar 100,00
Mácsaiová, Pavlína, Praha03.05.1992peněžitý dar 100,00
Maděra, Petr, Soběslav III06.04.1979peněžitý dar 500,00
MAFRA, a.s., Praha45313351bezúplatné plnění 16 480,20 (sleva inzerce, FO 2746/2020)
MAFRA, a.s., Praha45313351bezúplatné plnění 10 018,80 (sleva inzerce, FO 3672/2020)
MAFRA, a.s., Praha45313351bezúplatné plnění 9 621,92 (sleva inzerce, FO 2527/2020)
MAFRA, a.s., Praha45313351bezúplatné plnění 13 474,56 (sleva inzerce, FO 3671/2020)
Mahrik, Viktor, Praha21.04.1982peněžitý dar 3 000,00
Macháčková, Lenka, Kamenice nad Lipou02.03.1994peněžitý dar 1 000,00
Machálková, Marie, Praha 1010.07.1987peněžitý dar 200,00
Macha, Miroslav, Praha13.04.1982peněžitý dar 500,00
Machota, Petr, Nymburk10.12.1978peněžitý dar 500,00
Machová, Alena, Praha 618.05.1987peněžitý dar 100,00
Máchová, Lenka, Libiš18.07.1982peněžitý dar 300,00
Machovcová, Milena30.05.1958peněžitý dar 500,00
Machovská, Monika, Kobylí16.02.1988peněžitý dar 500,00
Machovská, Monika, Kobylí16.02.1988peněžitý dar 500,00
Majce, Matyáš, Holice06.03.1996peněžitý dar 500,00
Majerová, Jitka, Přerov15.08.1999peněžitý dar 500,00
Majerová, Jitka, Přerov15.08.1999peněžitý dar 400,00
Makový, Václav, Frýdek-Místek31.08.1990peněžitý dar 100,00
Malatinová, Marie, Újezd nad Lesy16.06.1985peněžitý dar 100,00
Málek, Ondřej, Praha14.03.1991peněžitý dar 500,00
Maleňák, Josef, Praha24.11.1990peněžitý dar 200,00
Malenovská, Linda, Jesenice29.12.1975peněžitý dar 500,00
Malik, Radka, Praha 618.04.1979peněžitý dar 500,00
Ma, Linda, Praha 930.10.1978peněžitý dar 200,00
Malinová, Renáta, Úvaly25.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Málková, Dagmar, Valtice26.06.1974peněžitý dar 500,00
Malý, Vojtěch, Hradec Králové11.08.1987peněžitý dar 300,00
Maňásek, Pavel, Zlín - Prštné27.02.1971peněžitý dar 1 000,00
Marcínek, David, Bohuňovice16.02.1980peněžitý dar 500,00
Marciniszyn, Michal, Brno10.10.1978peněžitý dar 200,00
Marciniszyn, Michal, Brno10.10.1978peněžitý dar 2 000,00
Marek Musil, Vojnův Městec88905128peněžitý dar 200,00
Marek, Filip, Praha 8 - Karlín31.10.1982peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel, Praha 918.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, František, České Budějovice23.08.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (1x banner)
Mareš, Lukáš, České Budějovice17.04.1989peněžitý dar 10 000,00
Mareš, Lukáš, České Budějovice17.04.1989peněžitý dar 30 000,00
Mareš, Lukáš, České Budějovice17.04.1989peněžitý dar 500,00
Mareš, Lukáš, České Budějovice17.04.1989peněžitý dar 500,00
Mareš, Martin, Praha 4 - Újezd u Průhonic03.06.1977peněžitý dar 500,00
Marešová, Andrea, Šlapanice01.07.1981peněžitý dar 333,00
Marhold, David, Svitavy27.11.1996peněžitý dar 300,00
Marhounová, Nikol, Praha 328.10.1989peněžitý dar 300,00
Marhounová, Nikol, Praha 328.10.1989peněžitý dar 500,00
Marhounová, Nikol, Praha 328.10.1989peněžitý dar 200,00
Mariánek, Josef, Lomnice06.05.1974peněžitý dar 100,00
Marková, Irena, Petkovy23.05.1954peněžitý dar 1 000,00
Marková, Kamila, Náměšť nad Oslavou22.08.1988peněžitý dar 450,00
Martinec, Ondřej, Žeranovice20.09.1990peněžitý dar 300,00
Martinec, Ondřej, Žeranovice20.09.1990peněžitý dar 300,00
Martinec, Ondřej, Žeranovice20.09.1990bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Martínek, Karel, Praha15.11.1987peněžitý dar 100,00
Martínek, Tomáš, Česká Lípa23.01.1986peněžitý dar 5 000,00
Martínek, Tomáš, Česká Lípa23.01.1986peněžitý dar 700,00
Martínková, Yveta, Kroměříž24.01.1979peněžitý dar 300,00
Martin, Martin, Nymburk02.05.1987peněžitý dar 500,00
Martinovský, Petr, Unhošť16.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Marval, Štěpán, Milevsko21.11.1989peněžitý dar 500,00
Masák, Lukáš, Hradec Králové22.01.1989peněžitý dar 500,00
Masaříková, Simona, Ostrava30.03.1982peněžitý dar 200,00
Mašek, Miroslav, Frýdek-Místek16.12.1993peněžitý dar 700,00
Mašková, Hana, Králův Dvůr21.12.1981peněžitý dar 500,00
Mašková, Tereza, Pelhřimov13.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Matějíček, Jan, Praha17.02.1984peněžitý dar 100,00
Matějka, Karel, České Budějovice08.05.1984bezúplatné plnění 600,00 (rozdej novin)
Matějka, Martin, Praha01.12.1986peněžitý dar 500,00
Matějka, Martin, Praha01.12.1986peněžitý dar 2 000,00
Matějka, Ondřej, České Budějovice15.09.1993peněžitý dar 200,00
Mátl, Rostislav, Prostějov13.01.1956peněžitý dar 200,00
Mátl, Rostislav, Prostějov13.01.1956peněžitý dar 200,00
Matochová, Eva, Lidečko12.05.1992peněžitý dar 500,00
Matosyan, Ivan, Praha 911.04.1984peněžitý dar 200,00
Matosyan, Ivan, Praha 911.04.1984peněžitý dar 200,00
Matosyan, Ivan, Praha 911.04.1984peněžitý dar 200,00
Matoušek, Jiří, Praha24.01.1987peněžitý dar 100,00
Matoušek, Tomáš, Jílové u Prahy21.01.1984peněžitý dar 1 000,00
Matoušek, Tomáš, Praha05.10.1983peněžitý dar 300,00
Matouš, Filip, Jeseník25.08.1978peněžitý dar 200,00
Matoušová, Lucie, Kladno20.12.1986peněžitý dar 500,00
Matrasová, Kateřina, Brandýs nad Labem07.03.1983peněžitý dar 500,00
Matušek, Romam, Frýdek Místek28.08.1986peněžitý dar 1 000,00
Matuštík, Jan, Merklín19.07.1995peněžitý dar 300,00
Matýšková, Jitka, Brno10.11.1984bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Matýšková, Jitka, Brno10.11.1984bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Maule, Tomáš, Zruč-Senec27.05.1987peněžitý dar 1 000,00
Maxa, Dominik, Kladno10.02.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (akce,PL,Senátní listy,bus)
Maxmilián, Jakub, Most03.09.1986bezúplatné plnění 7 000,00 (akce, PL,bus,Senátní listy)
Mazák, Tomáš, Praha21.05.1989peněžitý dar 2 000,00
Mazel, Miroslav, Praha26.10.1992peněžitý dar 100,00
Mazel, Miroslav, Praha26.10.1992peněžitý dar 100,00
Mazel, Miroslav, Praha26.10.1992peněžitý dar 100,00
Mazel, Miroslav, Praha26.10.1992peněžitý dar 100,00
Mazel, Miroslav, Praha26.10.1992peněžitý dar 100,00
Mazel, Miroslav, Praha26.10.1992peněžitý dar 100,00
Mazumderová, Irena, Ostrava-Heřmanice29.12.1958peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel, Praha 526.05.1978peněžitý dar 4 000,00
Mazur, Daniel, Praha 526.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel, Praha 526.05.1978peněžitý dar 4 066,00
Medlín, Jiří, Písek25.06.1988peněžitý dar 500,00
Mefivá, Lucie, Svoboda nad Úpou09.03.1992peněžitý dar 100,00
MeldaProduction s.r.o., Praha04349300peněžitý dar 10 000,00
Melichar, Jindřich, Brno06.01.1988peněžitý dar 500,00
Melichar, Marek, Praha25.12.1972peněžitý dar 500,00
Mendl, Pavel, Rudná12.03.1964peněžitý dar 256,00
Mergl, Vojtěch, Havlíčkův Brod24.09.1993bezúplatné plnění 330,00 (vyvěšení banneru)
Merhaut, Petr, Blatná04.05.1988peněžitý dar 1 000,00
Měřička, Tomáš, Škvorec09.11.1981peněžitý dar 100,00
Meščaněnko, Daniel, Brno26.11.1995bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Meščaněnko, Daniel, Brno26.11.1995bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Meško, Dezider, Praha 916.03.1982peněžitý dar 1 000,00
Mezera, Filip, Sezemice04.08.1982peněžitý dar 700,00
Mičulková, Miluše, Náměšť nad Oslavou18.01.1961peněžitý dar 200,00
Mičulková, Miluše, Náměšť nad Oslavou18.01.1961peněžitý dar 100,00
Midrla, Vojtěch, Třebíč30.11.1993bezúplatné plnění 900,00 (roznos novin)
MIH, spol. s r.o., Tuřany47535199peněžitý dar 5 000,00
Michálek, David, Brno08.07.1985peněžitý dar 500,00
Michálek, Jakub, Praha 306.02.1989peněžitý dar 400,00
Michálek, Vladimír, Praha 427.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír, Praha 427.03.1983peněžitý dar 200,00
Michalica, Karel, Lednice22.09.1979peněžitý dar 600,00
Michalská, Marika, Litvínov - Hamr13.06.1985peněžitý dar 1 000,00
Míka, Jan, Köln07.11.1983peněžitý dar 500,00
Mikeš, Stanislav, Praha17.12.1992peněžitý dar 500,00
Mikeš, Stanislav, Praha17.12.1992peněžitý dar 300,00
Mikoláš, Ivan, Praha 10 - Strašnice08.04.1965peněžitý dar 2 000,00
Mikoláš, Ivan, Praha 10 - Strašnice08.04.1965peněžitý dar 22 000,00
Mikšíková, Petra, Vsetín26.03.1984peněžitý dar 200,00
Mikšík, Tomáš, Praha 9 - Újezd nad Lesy05.04.1955peněžitý dar 200,00
Mikulášek, Robert, Březno23.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Mikulová, Blanka, Ctiněves29.08.1970bezúplatné plnění 50 000,00 (konzultace v oblasti PR & marketingové komunikace 1 - 5/2020)
Mikušíncová, Lucie, Pozlovice06.09.1989peněžitý dar 100,00
Minařík, Václav, Tuřany15.11.1995peněžitý dar 300,00
Minář, Petr, Plzeň25.12.1966peněžitý dar 400,00
Minář, Petr, Plzeň25.12.1966peněžitý dar 500,00
Minkovičová, Nikola, Ostrava24.02.1994bezúplatné plnění 3 000,00 (roznos novin)
Mitrenga, Zdenek, Grygov28.03.1972peněžitý dar 500,00
Mocek, Václav, Kaplice28.05.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (1x banner)
Mohyla, Jiří, Praha 1009.06.1968peněžitý dar 500,00
Monsport, Jakub, Kopřivnice09.05.1998peněžitý dar 300,00
Monsportová, Markéta, Velká Hleďsebe24.06.1972peněžitý dar 50 000,00
Montáže Mocek s.r.o., České Budějovice06286003peněžitý dar 1 000,00
Moravcová, Jana, Amsterdam08.03.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Moravčíková, Eva, Příbor29.04.1986peněžitý dar 300,00
Moravec, Karel, Islington, London18.05.1991peněžitý dar 1 000,00
Moravec, Tomáš, Praha 231.03.1971peněžitý dar 1 000,00
Moravová, Alena, Praha 1516.06.1989peněžitý dar 200,00
Morong, Martin, Olomouc02.09.1992peněžitý dar 10 000,00
Motáňová, Anna, Litovel28.07.1988peněžitý dar 100,00
Motáňová, Anna, Litovel28.07.1988peněžitý dar 200,00
Motáňová, Anna, Litovel28.07.1988peněžitý dar 300,00
Motyčková, Věra, Telč14.07.1967peněžitý dar 300,00
Možíš, jJří, Pravčice05.05.1988peněžitý dar 500,00
Mrázek, Bárt, Nové Jirny23.03.2002peněžitý dar 100,00
Mrázek, Milan, Hoštice12.06.1988bezúplatné plnění 1 000,00 (2x banner)
Mrázek, Vojtěch, Ostrava14.11.1991peněžitý dar 300,00
Mrázek, Vojtěch, Ostrava14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch, Ostrava14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mráz, Jan, Horní Jelení01.12.1998peněžitý dar 300,00
Mráz, Tadeáš, Jindřichův Hradec19.06.1984bezúplatné plnění 3 000,00 (pronájem reklamní plochy 5-7/2020)
Mráz, Václav, Plzeň23.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Mrkvanová, Silvie, Brno22.10.1969peněžitý dar 4 125,00
Mrkvička, Miloš, Praha 1005.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš, Praha 1005.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš, Praha 1005.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš, Praha 1005.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš, Praha 1005.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš, Praha 1005.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš, Praha 1005.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš, Praha 1005.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvičková, Ivana, Hlinsko05.03.1989bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na okno domu)
Mudra, Karel, Benešov03.05.1990peněžitý dar 200,00
Mudra, Petr, Česká Ves10.03.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Mudroch, Jaroslav, Brno04.08.1966peněžitý dar 500,00
Müller, Jaromír, Šlapanice23.04.1954bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Müller, Jaromír, Šlapanice23.04.1954bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Müller, Jaromír, Šlapanice23.04.1954bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Müllerová, Pavla, Praha 6-Liboc28.03.1958peněžitý dar 300,00
Müller, Pavlína, Praha 516.02.1992peněžitý dar 500,00
Munzar, Jan, Česká Lípa03.08.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (pomoc dobrovolníka (20 hod))
Münzperger, Tomáš, Praha 310.06.1972peněžitý dar 100,00
Münzperger, Tomáš, Praha 310.06.1972peněžitý dar 100,00
Münzperger, Tomáš, Praha 310.06.1972peněžitý dar 100,00
Murňák, Filip, Terezín13.03.2000peněžitý dar 100,00
Murňák, Tomáš, Praha 521.02.1980peněžitý dar 1 000,00
Murňák, Tomáš, Praha 521.02.1980peněžitý dar 3 000,00
Musil, Lukáš, Ludíkov25.09.1979peněžitý dar 100,00
Musil, Lukáš, Ludíkov25.09.1979peněžitý dar 100,00
Musil, Lukáš, Boskovice25.09.1979bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Musilová, Radka, Židlochovice18.02.1987bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Musilová, Radka, Židlochovice18.02.1987bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Musilová, Radka, Židlochovice18.02.1987bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Musil, Vladimír, České Budějovice12.04.1956peněžitý dar 2 000,00
Muzikant, Martin, Praha 1117.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin, Praha 1117.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin, Praha 1117.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin, Praha 1117.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin, Praha 1117.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin, Praha 1117.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin, Praha 1117.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin, Praha 1117.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin, Praha 1117.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin, Praha 1117.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin, Praha 1117.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin, Praha 1117.05.1971peněžitý dar 500,00
Mýlek, Stanislav, Cholina20.06.1971peněžitý dar 200,00
Mýlek, Stanislav, Cholina20.06.1971peněžitý dar 200,00
Mýlek, Stanislav, Cholina20.06.1971peněžitý dar 200,00
Myslivcová Kopecká, Ludmila, Libišany05.02.1977peněžitý dar 1 000,00
Myslivcová Kopecká, Ludmila, Libišany05.02.1977peněžitý dar 500,00
Načeradský, Milouš, Háje nad Jizerou02.06.1948peněžitý dar 1 000,00
Nádvorník, Daniel, Praha 902.02.1998peněžitý dar 300,00
Nakládal, Josef, Čekyně19.03.1939bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Nakládalová, Eva, Loštice28.09.1965bezúplatné plnění 3 000,00 (vyvěšení plachet)
Nárožná, Jaroslava, Praha09.12.1962peněžitý dar 200,00
Navara, Tomas, Praha17.10.1992peněžitý dar 20 000,00
Navarová, Viktorie, Brno01.07.1995peněžitý dar 999,00
Navarová, Viktorie, Brno01.07.1995peněžitý dar 1 000,00
Navarová, Viktorie, Brno01.07.1995peněžitý dar 1 000,00
Navarová, Viktorie, Brno01.07.1995peněžitý dar 1 000,00
Navrátil, Josef, Trutnov27.03.2005peněžitý dar 200,00
Navrátil, Pavel, Němčice na Hané31.12.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Navrátil, Tomáš, Netvořice16.02.1996peněžitý dar 500,00
Navrkal, František, Děčín15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František, Děčín15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František, Děčín15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František, Děčín15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František, Děčín15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František, Děčín15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František, Děčín15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František, Děčín15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František, Děčín15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František, Děčín15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František, Děčín15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František, Děčín15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Nazarská, Pavla, Lčovice03.12.1993peněžitý dar 300,00
Nečas, Ondřej, Praha 1403.04.1986peněžitý dar 200,00
Nečilová, Kateřina, Pardubice13.07.1984peněžitý dar 200,00
Nečina, Jakub, Praha 827.08.2020peněžitý dar 200,00
Nedvídek, Lukáš, Praha12.11.1975peněžitý dar 200,00
Nechvátal, Antonín, Praha 615.09.1964peněžitý dar 500,00
Nejedlý, Miroslav, Praha20.05.1990peněžitý dar 100,00
Němec, David, Praha 406.07.1971peněžitý dar 2 000,00
Němec, Jaroslav, Praha 214.08.1978peněžitý dar 1 500,00
Němec, Jaroslav, Praha 214.08.1978peněžitý dar 97,00
Němec, Jaroslav, Praha 214.08.1978peněžitý dar 300,00
Němec, Jaroslav, Praha 214.08.1978peněžitý dar 100,00
Němec, Jaroslav, Praha 214.08.1978peněžitý dar 100,00
Němec, Jaroslav, Praha 214.08.1978peněžitý dar 100,00
Němec, Jaroslav, Praha 214.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Němec, Jaroslav, Praha 214.08.1978peněžitý dar 1 281,00
Němeček, Tomáš, Veselí nad Moravou14.03.2002bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Němeček, Tomáš, Veselí nad Moravou14.03.2002bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Neminář, Štěpán, Píšť20.07.1995peněžitý dar 200,00
Nesibová, Eva, Moravské Budějovice10.01.1977peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš, Praha 416.02.1979peněžitý dar 500,00
Neuhäuserová, Kathrin, Liberec 1510.12.1990peněžitý dar 500,00
Nezdarová, Radana, Mrákotín15.08.1984bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Nezval, Vojtěch, Přerov18.04.1997peněžitý dar 1 000,00
Niederle, Jakub, Velká Losenice23.06.2000bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Noha, Jaroslav, Ostrava - Poruba09.06.1994peněžitý dar 500,00
Nováček, Ondřej, Janovice nad Úhlavou15.05.2004peněžitý dar 300,00
Nováček, Radek, Třebíč07.06.1987peněžitý dar 500,00
Nováčková, Michaela, Jihlava29.11.1975peněžitý dar 1 000,00
Nováčková, Michaela, Jihlava29.11.1975peněžitý dar 5 000,00
Nováčková, Michaela, Jihlava29.11.1975peněžitý dar 5 000,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína, Ostrava01.03.1988peněžitý dar 150,00
Novák, František, Konice01.12.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Novák, Jakub, Praha 814.08.1987peněžitý dar 200,00
Novák, Jakub, Zlín03.12.1988peněžitý dar 300,00
Novák, Jan, Týn nad Vltavou19.01.1991peněžitý dar 1 500,00
Novák, Jan, Týn nad Vltavou19.01.1991peněžitý dar 11 000,00
Novák, Jan, Týn nad Vltavou19.01.1991peněžitý dar 500,00
Novák, Jan, Týn nad Vltavou19.01.1991bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Novák, Jiří, Chrudim05.05.1987peněžitý dar 200,00
Novák, Jiří, Praha31.05.1955peněžitý dar 4 000,00
Nováková, Eva, Jihlava29.06.1981peněžitý dar 200,00
Nováková, Šárka, Praha07.06.1992peněžitý dar 200,00
Nováková, Věra, Praha24.03.1975peněžitý dar 200,00
Nováková, Veronika, Praha15.03.1989peněžitý dar 100,00
Novák, Pavel, Cítov12.01.1980peněžitý dar 100,00
Novák, Pavel, Mladá Boleslav15.06.1964peněžitý dar 300,00
Novotná Muchová, Hana, Jistebnice28.08.1967peněžitý dar 100,00
Novotná, Alena, Svatý Jan nad Malší08.11.1987peněžitý dar 2 500,00
Novotná, Eliška, Praha 212.04.1944peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava, Úpice28.05.1986peněžitý dar 300,00
Novotný, Jan, Praha 923.05.1948peněžitý dar 1 000,00
Novotný, Roman, Veselí nad Lužnicí04.06.1957bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Novotný, Simon, Praha11.06.1988peněžitý dar 200,00
Nový, Michal, Vážany nad Litavou17.11.1981peněžitý dar 500,00
Nürnbergerová, Veronika, Praha 409.01.1971peněžitý dar 500,00
Nykles, Karel, Mariánské Lázně03.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Nykles, Karel, Mariánské Lázně08.03.1984bezúplatné plnění 900,00 (banner na plotě RD v obci Zádub-Závišín)
Nyklíček, Kamil, Trutnov30.07.1979peněžitý dar 500,00
Nyklíček, Kamil, Trutnov30.07.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Oborný, Radek, Praha 214.06.1990peněžitý dar 3 000,00
Oborný, Radek, Praha 214.06.1990peněžitý dar 200,00
Oborský, Pavel, Praha 303.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Ochrana, Ladislav, Bory08.09.1991peněžitý dar 1 000,00
Olšáková, Tereza, Teplice09.05.1990peněžitý dar 500,00
Olšáková, Tereza, Teplice09.05.1990peněžitý dar 200,00
Olša, Petr, Praha30.04.1986peněžitý dar 200,00
Olša, Petr, Praha30.04.1986peněžitý dar 500,00
Olša, Petr, Praha30.04.1986peněžitý dar 200,00
Olšinová, Zdenka, Kroměříž26.07.1956peněžitý dar 500,00
Olšová Sloviočková, Jiřina, Václavovice24.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Ondrackova, Apolena, Sudomerska 40, Praha 322.11.1993peněžitý dar 500,00
Ondrisová, Daniela, Ostrava-Martinov10.09.1952peněžitý dar 500,00
Ondrůj, Pavel, Přerov14.03.1972peněžitý dar 50 000,00
Ondříček, Adam, Tišnov15.03.1990peněžitý dar 300,00
Ondřich, Bohumil, Věšín05.07.1958peněžitý dar 500,00
Opatrná, Marie, Lnáře08.02.1994peněžitý dar 100,00
Opletal, Zbyněk, Stratov07.06.1978peněžitý dar 200,00
Ordahl, Daniela, České Budějovice28.07.1993peněžitý dar 500,00
Orlický, Jan, Praha 611.01.1988peněžitý dar 300,00
Orság, Ondřej, Frenštát pod Radhoštěm20.04.1991peněžitý dar 200,00
Ostrihoňová, Martina, Praha 319.05.1979peněžitý dar 500,00
Osuský, Pavel, Žamberk31.01.1989peněžitý dar 200,00
Oťapka, Lukáš, Andělská Hora20.07.1982peněžitý dar 500,00
Otava, Peter, Sugarloaf29.08.1983peněžitý dar 2 000,00
Otevřel, David, Brno01.10.1991bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Otto, Jiří, Plzeň16.06.1971peněžitý dar 300,00
Ožana, Roman, Praha16.09.1981peněžitý dar 200,00
Padrnos, Michal, Brno05.02.1988peněžitý dar 300,00
Pajma, Daniel, Rumburk 2-Horní Jindřichov08.02.1993peněžitý dar 1 000,00
Pajma, Daniel, Rumburk 2-Horní Jindřichov08.02.1993peněžitý dar 1 000,00
Palatá, Jarmila, Praha 524.01.1963peněžitý dar 200,00
Palatá, Jarmila, Praha 524.01.1963peněžitý dar 500,00
Palička, Jiří, Ostrava29.11.1984peněžitý dar 500,00
Panáková, Ivanka, Dubňany10.02.1983peněžitý dar 100,00
Páník, Marek, Volduchy06.05.1973peněžitý dar 200,00
Páník, Marek, Volduchy06.05.1973peněžitý dar 100,00
Páník, Marek, Volduchy06.05.1973peněžitý dar 100,00
Panochová, Sofie, Pardubice04.05.2007peněžitý dar 500,00
Panuš, Michal, Holýšov04.11.1997bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru 2x)
Papež, Jakub, Praha 406.07.2000peněžitý dar 300,00
Papoušek, Jan, Brno28.07.1988peněžitý dar 100,00
Papoušek, Jan, Brno28.07.1988peněžitý dar 100,00
Papoušek, Jan, Brno28.07.1988peněžitý dar 100,00
Papoušek, Jan, Brno28.07.1988peněžitý dar 100,00
Páral, Kamil, Brno12.02.1984peněžitý dar 500,00
Pártl, Marek, Trhové Sviny06.08.2002peněžitý dar 300,00
Pártl, Tomáš, Praha 427.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš, Praha 427.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš, Praha 427.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš, Praha 427.05.1974peněžitý dar 200,00
Pařilová, Zuzana, Jihlava08.05.1986bezúplatné plnění 900,00 (roznos novin)
Paska, Jan, New York08.04.1981peněžitý dar 500,00
Paska, Jan, New York08.04.1981peněžitý dar 500,00
Paska, Jan, New York08.04.1981peněžitý dar 500,00
Paska, Jan, New York08.04.1981peněžitý dar 500,00
Paska, Jan, New York08.04.1981peněžitý dar 500,00
Pašek, Roman, Plzeň21.01.1966peněžitý dar 500,00
Pata, Michal, Brno10.09.1988peněžitý dar 200,00
Pató, Marta, Hradec Králové04.05.1972peněžitý dar 500,00
Pavelec, Josef, Brno23.05.1988peněžitý dar 200,00
Pavlas, Jaroslav, Kralupy nad Vltavou04.01.1972peněžitý dar 200,00
Pavlas, Martin, Chomutov21.09.1986peněžitý dar 500,00
Pavlas, Tomáš, Praha 508.09.1974peněžitý dar 500,00
Pavlíček, Aleš Jan, Praha24.01.1993peněžitý dar 200,00
Pavlíček, Martin, Brno22.03.1988peněžitý dar 500,00
Pavlíčková, Barbora, Humpolec18.02.1993peněžitý dar 100,00
Pavlík, Jakub, Praha24.02.1981peněžitý dar 500,00
Pavlík, Richard, Hlinsko04.10.1953peněžitý dar 1 000,00
Pavliš, Jan, Popovice09.10.1992peněžitý dar 624,00
Pavliš, Ondřej, Roudnice nad Labem23.07.1998peněžitý dar 200,00
Pavlov, Denis, Praha22.04.1983peněžitý dar 983,00
Pavlov, Denis, Praha22.04.1983peněžitý dar 500,00
Pavlov, Denis, Praha22.04.1983peněžitý dar 500,00
Pavlov, Petr, Praha17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr, Praha17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr, Praha17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr, Praha17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr, Praha17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pawlus, Jan, Javorník25.10.1989peněžitý dar 300,00
Pazderová, Jana, Český Brod16.12.1982peněžitý dar 100,00
Pazdírková, Tereza, Brno03.04.1988bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Pazdírková, Tereza, Brno03.04.1988bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Pazourek, Martin, Brno01.05.1989peněžitý dar 250,00
Pejcha, Hana, Třebnouševes23.04.1966bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pek, Jiří, Vejprnice12.11.1986peněžitý dar 500,00
Peksa, Mikuláš, Litoměřice18.06.1986peněžitý dar 20 000,00
Peksa, Mikuláš, Litoměřice18.06.1986peněžitý dar 2 000,00
Peksa, Mikuláš, Litoměřice18.06.1986peněžitý dar 5 000,00
Pelc, Miloslav, Ústí nad Labem21.09.1976peněžitý dar 999,00
Pelčák, Vít, Praha 827.06.1983peněžitý dar 1 000,00
Peña Vento, Marina, Praha 519.04.1965peněžitý dar 200,00
Pěrka, Mates, Brno13.09.1993bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Pěrka, Mates, Brno13.09.1993bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Pernica, Tomáš, Stárkov05.09.1982peněžitý dar 500,00
Pernicová, Andrea, Praha08.03.1991peněžitý dar 500,00
Peroutka, Jiří, Třebíč19.11.1976peněžitý dar 200,00
Pešán, Jan, Brno-Jundrov03.03.1987peněžitý dar 500,00
Pešek, Jan, Praha 418.10.1989peněžitý dar 200,00
Pešková, Magdalena, Kaznějov29.07.1973peněžitý dar 500,00
Pešková, Magdalena, Kaznějov29.07.1973peněžitý dar 1 000,00
Pešl, Dmitrij, Praha 523.08.1990peněžitý dar 500,00
Petráčková, Brigita, Praha 418.02.1965peněžitý dar 200,00
Petráš, Marek, Pardubice30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Štefan, Jirkov30.12.1962peněžitý dar 100,00
Petroš, Jakub, Frýdek-Místek04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petrous, Michal, Praha05.03.1993peněžitý dar 300,00
Petrov, Roman, Praha19.10.1977peněžitý dar 200,00
Petrov, Roman, Praha19.10.1977peněžitý dar 500,00
Petrov, Roman, Praha19.10.1977peněžitý dar 200,00
Petrov, Roman, Praha19.10.1977peněžitý dar 200,00
Petřek, Pavel, Horoušany07.03.1982peněžitý dar 1 000,00
Petřík, Martin, Brno 224.04.1987peněžitý dar 100,00
Pexa, Tomáš, Plzeň17.04.1978peněžitý dar 200,00
Pfeffer, Vladimír, Opava03.10.2005peněžitý dar 700,00
Philipp, Martin, Praha10.09.1997peněžitý dar 250,00
Pialek, Ondrej, Studenec11.11.1987peněžitý dar 500,00
Picka, Miroslav, Turnov13.05.1983peněžitý dar 108,00
Picková, Zuzana, Kladno20.05.1987peněžitý dar 3 000,00
Picmaus, Slavomír, Strašín10.11.1979peněžitý dar 150,00
Picmaus, Slavomír, Strašín10.11.1979peněžitý dar 150,00
Picmaus, Slavomír, Strašín10.11.1979peněžitý dar 150,00
Pietrasz, Jan, Karviná31.12.1956peněžitý dar 200,00
Pihera, Josef, Strakonice24.06.1988peněžitý dar 200,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr, Olomouc30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 20 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 100 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 20 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 5 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 100 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 1 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 5 000,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch, Olomouc19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Zdeněk, Praha 1003.10.1984peněžitý dar 1 000,00
Pilný, Martin, Trhová Kamenice27.04.1998peněžitý dar 700,00
Pilný, Martin, Trhová Kamenice27.04.1998peněžitý dar 500,00
Pindej, Vlastimil, Brno09.01.1976peněžitý dar 500,00
Pinkas, Jakub, Praha04.01.1991peněžitý dar 1 000,00
Piňos, Jan, Olomouc02.04.1982peněžitý dar 500,00
Piskorová, Ivana, Rychnov nad Kněžnou22.08.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Píša, Jan, České Budějovice04.05.1990peněžitý dar 200,00
Píštěk, Ondřej, Brno02.09.1979peněžitý dar 500,00
Píštěk, Ondřej, Brno02.09.1979peněžitý dar 500,00
Plašiak, Dan, Horní Bříza06.02.1993bezúplatné plnění 1 815,00 (Dobrovolník - stavba stánku)
Platilová, Daniela, Praha 426.06.1979peněžitý dar 200,00
Plavcová, Jarmila, Podbořany21.11.1961peněžitý dar 100,00
Plavcová, Jarmila, Podbořany21.11.1961peněžitý dar 300,00
Plechata, Ondřej, Praha 1006.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej, Praha 1006.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej, Praha 1006.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej, Praha 1006.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej, Praha 1006.04.1985peněžitý dar 100,00
Pleva, Jan, Ostrava-Poruba10.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Plíštil, David, Mělník20.11.1976peněžitý dar 50 000,00
Plzáková, Markéta, Mšené-lázně09.07.1977peněžitý dar 200,00
Podestát, Jan, Domažlice18.04.1990peněžitý dar 300,00
Podhola, Martin, Praha02.07.1985peněžitý dar 500,00
Podhorský, Jiří, Brno11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří, Brno11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří, Brno11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podivinský, Tomáš, Olomouc04.02.2005peněžitý dar 100,00
Podliska, Vojtěch, Praha 8222.07.1998peněžitý dar 300,00
Podrabský Handrychová, Barbora, Chomutov22.07.1989peněžitý dar 500,00
Pohořalý, Ladislav, Chomutov06.08.1988peněžitý dar 300,00
Pohořelec, Tomáš, Brno15.04.1977peněžitý dar 2 000,00
Pohořelec, Tomáš, Brno15.04.1977peněžitý dar 5 000,00
Pokorná, Barbora, Habrovany08.04.1998peněžitý dar 200,00
Pokorná, Věra, Slavičín 105.01.1995peněžitý dar 300,00
Pokorný, Antonín, Nová Ves v Horách21.04.1949peněžitý dar 300,00
Pokorný, Antonín, Nová Ves v Horách21.04.1949peněžitý dar 300,00
Pokorný, Jakub, Chrudim22.06.1983peněžitý dar 1 000,00
Pokorný, Jiří, Doksy30.09.1981peněžitý dar 200,00
Pokorný, Lukáš, Praha 612.04.1980peněžitý dar 300,00
Pokorný, Tomáš, Nový Oldřichov10.10.1982peněžitý dar 100,00
Pokorný, Václav, Praha16.06.1990peněžitý dar 200,00
Pokorný, Zbyněk, Blansko16.10.1973peněžitý dar 500,00
Poláček, Jaromír, Červený Újezd18.03.1988peněžitý dar 200,00
Polách, Martin, Ostrava28.05.1999peněžitý dar 500,00
Polák, Michael, Praha 607.12.1973peněžitý dar 400,00
Polák, Michal, Praha10.05.1987peněžitý dar 300,00
Polák, Ondřej, Šumperk27.01.1978bezúplatné plnění 40 000,00 (online inzerce)
Polák, Vojta, Rajhrad22.10.1982peněžitý dar 500,00
Polanová, Vendula, Horažďovice01.01.1966peněžitý dar 500,00
Polanová, Vendula, Horažďovice01.01.1966peněžitý dar 500,00
Polanský, Břetislav, Vršava02.08.1953peněžitý dar 2 000,00
Polanský, Ondřej, Moravská Ostrava22.01.1984peněžitý dar 512,00
Polanský, Ondřej, Moravská Ostrava22.01.1984peněžitý dar 512,00
Polanský, Ondřej, Moravská Ostrava22.01.1984peněžitý dar 512,00
Polanský, Ondřej, Moravská Ostrava22.01.1984peněžitý dar 512,00
Polanský, Ondřej, Moravská Ostrava22.01.1984peněžitý dar 512,00
Polanský, Ondřej, Moravská Ostrava22.01.1984peněžitý dar 32 768,00
Polanský, Ondřej, Moravská Ostrava22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej, Moravská Ostrava22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej, Moravská Ostrava22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej, Moravská Ostrava22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej, Moravská Ostrava22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej, Moravská Ostrava22.01.1984peněžitý dar 5 000,00
Polanský, Ondřej, Moravská Ostrava22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej, Moravská Ostrava22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Stanislav, Ústí nad Labem17.06.1989peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor, Poříčí nad Sázavou09.05.1978peněžitý dar 226,00
Polesný, Ctibor, Poříčí nad Sázavou09.05.1978peněžitý dar 2 925,00
Politické hnutí SENÁTOR 21, Praha06695205peněžitý dar 125 000,00
Polívka, Jiří, Drahelčice27.03.1981peněžitý dar 500,00
Poloková, Marie, Návsí15.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Pololáník, Martin, Drásov09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Pomikálek, Vít, Praha 301.03.1988peněžitý dar 100,00
Popová, Dagmar, Očelice13.06.1976peněžitý dar 350,00
Porada, Petr, Praha01.02.1982peněžitý dar 200,00
Porada, Petr, Praha01.02.1982peněžitý dar 200,00
Porada, Petr, Praha01.02.1982peněžitý dar 200,00
Porada, Petr, Praha01.02.1982peněžitý dar 200,00
Porteš, Petr, Praha 305.09.1983peněžitý dar 500,00
Porteš, Petr, Praha 305.09.1983peněžitý dar 500,00
Porteš, Petr, Praha 305.09.1983peněžitý dar 500,00
Pösel, Robert, Brno01.02.1990peněžitý dar 200,00
Pospíšil, Antonín, Praha 325.04.1956peněžitý dar 100,00
Pošvář, Jan, Mnich16.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Pošvář, Jan, Mnich16.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Potužák, Zdeněk, Litovel15.10.1955bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení plachty)
Pouzarová, Veronika, Orličky06.04.1980bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na plot)
Prager, Michal, Praha 910.01.1981peněžitý dar 8 000,00
Premium Capital s.r.o., Praha24836214peněžitý dar 1 000,00
Profant, Ondřej, Praha 802.05.1988peněžitý dar 20 000,00
Profant, Ondřej, Praha 802.05.1988peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Michal, Chropyně26.06.1994peněžitý dar 200,00
Procházka, Michal, Hradec Králové09.04.1991peněžitý dar 300,00
Procházka, Petr, Nymburk28.04.1981peněžitý dar 500,00
Procházka, Viktor, Hodonín29.01.1983peněžitý dar 11 111,00
Procházková, Eliška, Praha 416.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Eliška, Praha 416.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Eliška, Praha 416.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Martina, Brno31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina, Brno31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina, Brno31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina, Brno31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina, Brno31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina, Brno31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina, Brno31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina, Brno31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina, Brno31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Pavlína, Černý Důl31.03.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Prokeš, David, Nové město nad Metují15.10.1992peněžitý dar 100,00
Prokeš, Jakub, Brno - Žebětín16.05.1985peněžitý dar 500,00
Prouza, Radek, Nové Město nad Metují18.11.1978peněžitý dar 300,00
Prouza, Tomáš, Brno - Královo Pole01.01.1988peněžitý dar 500,00
Prouza, Tomáš, Brno - Královo Pole01.01.1988peněžitý dar 300,00
Prouza, Tomáš, Brno - Královo Pole01.01.1988peněžitý dar 200,00
Průcha, Dominik, Smetanova lhota15.06.1994bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Průša, Miroslav, Praha24.10.1994peněžitý dar 200,00
Příbaň, Jakub, Ohrobec-Károv31.01.1999peněžitý dar 1 000,00
Přibáň, Štěpán, Praha12.06.1979peněžitý dar 100,00
Přibil, Martin, Kladno09.11.1960peněžitý dar 5 000,00
Přibil, Martin, Kladno09.11.1960peněžitý dar 10 000,00
Přibil, Martin, Kladno09.11.1960peněžitý dar 10 000,00
Příborský, Jakub, Kutná Hora11.01.1999peněžitý dar 300,00
Psota, Tomáš, Brno21.12.1984peněžitý dar 33 060,00
Ptáček, Pavel, Praha 613.01.1989peněžitý dar 5 500,00
Ptáček, Pavel, Praha 613.01.1989peněžitý dar 1 700,00
Ptáček, Pavel, Praha 613.01.1989peněžitý dar 5 145,00
Ptáček, Vojtěch, Dolní Podluží06.01.1999peněžitý dar 300,00
Pudilová, Nikola, Sokolov15.08.1990bezúplatné plnění 900,00 (banner)
Puchoň, Milan, Plzeň27.02.2001peněžitý dar 100,00
Puchta, Miloslav, Čachrov05.06.1951peněžitý dar 50 000,00
Purkert, Martin, Jablonné n. Orlicí22.03.1990bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na plot)
Pustka, Martin, Opava19.02.1986peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína, Praha 507.01.1970peněžitý dar 500,00
Puttová, Karolína, Praha 507.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína, Praha 507.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína, Praha 507.01.1970peněžitý dar 200,00
Pykal, Jiří, Telč22.11.1970bezúplatné plnění 250,00 (roznos novin)
Pyszko, David, Horní Žukov-Český Těšín27.09.1991peněžitý dar 300,00
Račák, Rostislav, Kraslice18.06.1991peněžitý dar 500,00
Rada, Daniel, Kladno11.10.1984peněžitý dar 500,00
Radiměřský, Miroslav, Prostějov03.02.1986peněžitý dar 500,00
Radiměřský, Miroslav, Prostějov03.02.1986peněžitý dar 500,00
Railreklam spol.s.r.o., Praha17047234bezúplatné plnění 32 428,00
Railreklam spol.s.r.o., Praha17047234bezúplatné plnění 7 995,68 (sleva na reklamní nosiče, FO 1234/2020)
Railreklam spol.s.r.o., Praha17047234bezúplatné plnění 7 995,68 (sleva na reklamní nosiče, FO 1258/2020)
Railreklam spol.s.r.o., Praha17047234bezúplatné plnění 2 504,70 (sleva na reklamní nosiče, FO 3510/2020)
Railreklam spol.s.r.o., Praha17047234bezúplatné plnění 39 978,40 (sleva na reklamní nosiče, FO 1232/2020)
Railreklam spol.s.r.o., Praha17047234bezúplatné plnění 5 009,40 (sleva na reklamní nosiče, FO 2328/2020)
Railreklam spol.s.r.o., Praha17047234bezúplatné plnění 12 208,90 (sleva na reklamní nosiče, FO 1851/2020)
Rain, Jaromir, Praha 8 - Kobylisy08.01.1958peněžitý dar 300,00
Rain, Jaromir, Praha 8 - Kobylisy08.01.1958peněžitý dar 5 000,00
Rain, Jaromir, Praha 8 - Kobylisy08.01.1958peněžitý dar 300,00
Rain, Jaromir, Praha 8 - Kobylisy08.01.1958peněžitý dar 300,00
Rain, Jaromir, Praha 8 - Kobylisy08.01.1958peněžitý dar 300,00
Raková, Lucie, Plzeň 2307.11.1988peněžitý dar 300,00
Rakovský, Jan, Olomouc23.09.1975peněžitý dar 100,00
Rakušan, Ivo, Jevišovice13.07.1978peněžitý dar 137,00
Rakušan, Ivo, Jevišovice13.07.1978peněžitý dar 137,00
Rakušan, Ivo, Jevišovice13.07.1978peněžitý dar 137,00
Rambousková, Bohdana, Zdiby18.09.1978peněžitý dar 1 000,00
Ranosova, Tereza, Praha14.12.1993peněžitý dar 500,00
Raška, Jakub, Rychvald07.11.1986peněžitý dar 300,00
Rataj, Martin, Olbramovice17.06.1991peněžitý dar 200,00
REDRA s.r.o, Dolany26211548bezúplatné plnění 12 100,00 (zapůjčení dodávky)
Regionální vydavatelství s.r.o., Praha27846717bezúplatné plnění 9 680,00 (sleva novinová reklama ZlK, FO 1621/2020)
Regionální vydavatelství s.r.o., Praha27846717bezúplatné plnění 10 890,00 (sleva novinová reklama, FO 2291/2020)
Reich, Bořek, Brno26.12.1997peněžitý dar 200,00
Reichlová, Irena, Sokolov18.03.1972peněžitý dar 500,00
Reissig holding s.r.o., Benešov02413604peněžitý dar 300,00
Rejchrt, Martin, Úpice07.02.1986peněžitý dar 500,00
Rejchrt, Martin, Úpice07.02.1986peněžitý dar 300,00
Rejchrt, Martin, Úpice07.02.1986peněžitý dar 200,00
Rejchrt, Martin, Úpice07.02.1986peněžitý dar 200,00
Rejchrt, Martin, Úpice07.02.1986peněžitý dar 200,00
Rejman, Jan, Frenštát pod Radhoštěm27.02.1985bezúplatné plnění 4 000,00 (Bannery)
Rejthar, Edvard, Praha 328.12.1988peněžitý dar 500,00
Remundová, Ivona, Praha27.03.1983peněžitý dar 200,00
Remundová, Ivona, Praha27.03.1983peněžitý dar 200,00
Rezek, Jiří, Plzeň23.01.1983peněžitý dar 700,00
Rezková, Miroslava, Děčín 418.12.1972peněžitý dar 500,00
Rezler, Oldřich, Praha 410.08.1956peněžitý dar 1 024,00
Riccio, Ugo, Praha 412.05.1968peněžitý dar 200,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 5 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 500,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 500,00
Richterová, Olga, Praha 10 - Vršovice21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richtr, Jan, Mělník12.08.1981peněžitý dar 42,00
Ríos, Tannia, Praha04.09.1983peněžitý dar 200,00
Rittich, Adam, Kuřim22.05.1990peněžitý dar 200,00
ROAD to INTEREST s.r.o., Praha24708712peněžitý dar 100 000,00
ROAD to INTEREST s.r.o., Praha24708712peněžitý dar 200 000,00
ROAD to INTEREST s.r.o., Praha24708712bezúplatné plnění 84 285,00 (Respirátory KN95 pro zařízení soc.služeb v Praze)
Rodr, Vojtěch, Praha22.11.1990peněžitý dar 300,00
Rohošková, Kateřina, Lysá nad Labem20.06.1983peněžitý dar 500,00
Rokosová, Michaela, Kaplice 129.07.1992peněžitý dar 100,00
Rolf, Lukáš, Miletín25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš, Miletín25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rosáková, Kateřina, Česká Lípa12.08.1998bezúplatné plnění 5 000,00 (pomoc dobrovolníka (50 hod))
Rosendorfová, Markéta, Olomouc03.02.1981peněžitý dar 200,00
Rošetzký, Jan, Luxembourg13.10.1992peněžitý dar 500,00
Róthová, Andrea, Praha 523.01.1987peněžitý dar 100,00
Roubíček, Jiří, Tábor04.06.1986peněžitý dar 10 000,00
Roubíček, Jiří, Tábor04.06.1986peněžitý dar 500,00
Roubíček, Jiří, Tábor04.06.1986bezúplatné plnění 31 000,00 (lavičky, Facebook)
Rous, Vít, Dubí22.12.1982peněžitý dar 300,00
Roušar, Pavel, Jílové u Prahy07.12.1979peněžitý dar 700,00
Rozhon, Vaclav, České Budějovice03.01.1996peněžitý dar 300,00
Rubáš, Petr, Praha 723.09.1981peněžitý dar 500,00
Rudovský, Zdeněk, Praha16.12.1983peněžitý dar 500,00
Rujzl, Karel, Brno22.12.1978peněžitý dar 500,00
Rumler, Tomáš, Brno19.09.1987peněžitý dar 300,00
Rusóová, Blanka, Teplice08.05.1966peněžitý dar 500,00
Rutkouski, Vadzim, Brno11.10.1986peněžitý dar 500,00
Růžička, Rastislav, Praha10.01.1984peněžitý dar 500,00
Růžička, Vladimír, Praha07.07.1969peněžitý dar 500,00
Růžička, Vladimír, Ústí nad Labem13.03.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (roznos 2 balíků novin)
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal, Louny26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybářová, Petra, Praha 9 - Kbely28.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Rybenská, Petra, Mladá Boleslav07.07.1975peněžitý dar 100,00
Rybišár, Šimon, Praha28.05.1991peněžitý dar 500,00
Ryčl, Luboš, Plzeň09.03.1990peněžitý dar 100,00
Ryčl, Luboš, Plzeň09.03.1990peněžitý dar 200,00
Rychtář, Denis, Valašské Meziříčí14.08.1990peněžitý dar 8 000,00
Rychtář, Denis, Valašské Meziříčí14.08.1990peněžitý dar 2 000,00
Rychtář, Jan, Opava20.03.1988peněžitý dar 100,00
Řehák, Adam, Průhonice14.09.1990peněžitý dar 500,00
Řehák, Adam, Průhonice14.09.1990peněžitý dar 1 000,00
Řeha, Petr, Škvorec03.11.1972peněžitý dar 300,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav, Ostrava16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řehulková, Hana, Březová21.01.1987peněžitý dar 100,00
Řenčová, Blanka, Kladno13.09.1972bezúplatné plnění 7 000,00 (akce,PL,Senátní listy, řidička)
Sabo, Petr, Havířov20.03.1979peněžitý dar 100,00
Sabo, Petr, Havířov20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabo, Petr, Havířov20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabo, Petr, Havířov20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sadílek, Luděk, Hustopeče28.05.2020peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk, Hustopeče28.05.2020peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk, Hustopeče28.05.2020peněžitý dar 200,00
Saksa, Pavel, Praha 10 - Strašnice23.03.1982peněžitý dar 200,00
Saleh Salem, Tárik, Stod17.03.1987peněžitý dar 500,00
Sál, Karel, Praha 1008.01.2000peněžitý dar 300,00
Sáňková, Jitka, Lipůvka29.09.1978peněžitý dar 500,00
Satke, David, Praha 1003.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha 1003.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha 1003.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha 1003.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha 1003.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha 1003.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha 1003.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha 1003.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha 1003.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha 1003.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha 1003.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David, Praha 1003.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satori, Tomáš, Praha13.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Sauer, Dominik, Praha04.09.1976peněžitý dar 500,00
SAVAGE COMPANY s.r.o., Náchod27525937bezúplatné plnění 1 663,75 (sleva inzerce, FO 3078/2020)
Sázel, Jiří, Olomouc26.03.1984peněžitý dar 500,00
Sázel, Vojtěch, Tabor18.04.1983peněžitý dar 500,00
Sedláčková, Irena, Říčany u Brna15.04.1974peněžitý dar 500,00
Sedlák, František, Liberec12.10.2003peněžitý dar 100,00
Sedláková, Tereza, Pacov20.09.1989peněžitý dar 500,00
Sedlář, Miroslav, Bílá Lhota04.04.1979peněžitý dar 999,00
Sedmihradský, Milan, Praha 1025.09.1975peněžitý dar 1 000,00
Seguin, Lucie, Praha01.12.1973peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr, Hranice18.01.1991peněžitý dar 500,00
Sejkora, Jakub, Praha01.03.1968peněžitý dar 200,00
Sekera, Jiří, Praha31.03.1984peněžitý dar 300,00
Sellers-Zajíc, Jan, Praha 316.08.1986peněžitý dar 500,00
Selner, Ondřej, České Budějovice25.10.1990peněžitý dar 100,00
Semrádová, Aneta, Seč u Chrudimi01.12.1983bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na plot)
Senko, Aleš, Tábor10.06.1985peněžitý dar 100,00
Sequens, Filip, Plzeň04.05.1982peněžitý dar 7 500,00
Seznam.cz, a.s., Praha26168685bezúplatné plnění 49 264,22 (sleva inzerce, FO 3147/2020)
Shanaáh, Sámir, Beroun13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir, Beroun13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir, Beroun13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir, Beroun13.12.1992peněžitý dar 100,00
Schenk, Ondřej, Karviná12.02.1987peněžitý dar 500,00
Scherbaum, Jan, Praha 1004.06.1990peněžitý dar 294,00
Scherbaum, Jan, Praha 1004.06.1990peněžitý dar 981,00
Scherbaum, Jan, Praha 1004.06.1990peněžitý dar 981,00
Scherbaum, Jan, Praha 1004.06.1990peněžitý dar 500,00
Scherbaum, Jan, Praha 1004.06.1990peněžitý dar 500,00
Schmelzová, Tereza, Praha14.06.1985peněžitý dar 500,00
Schneider, Filip, Praha30.10.1990peněžitý dar 500,00
Schram, Stanley, Brno03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley, Brno03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley, Brno03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley, Brno03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley, Brno03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley, Brno03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley, Brno03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley, Brno03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley, Brno03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley, Brno03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley, Brno03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schrogel, David, Pardubice08.05.1992bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na plot)
Schwarzer, Pavel, Olomouc18.05.1985peněžitý dar 500,00
Siatka, Zdeněk, Moravská Ostrava19.06.1995peněžitý dar 500,00
Síč, Michal, Hradec Králové21.01.1986peněžitý dar 300,00
Sieberová, Marie, Chrudim11.12.1991peněžitý dar 300,00
Siegel, Jan, Bohuňovice20.10.1991peněžitý dar 200,00
Siegel, Jan, Bohuňovice20.10.1991peněžitý dar 300,00
Siegel, Jan, Bohuňovice20.10.1991peněžitý dar 500,00
Siegel, Jan, Bohuňovice20.10.1991peněžitý dar 200,00
Sigmund, Vojtěch, Praha 825.08.1981peněžitý dar 300,00
Sigurdsson, Kristina, České Budějovice03.05.1948peněžitý dar 1 500,00
Sigurdsson, Kristina, České Budějovice03.05.1948peněžitý dar 2 500,00
Síkora, Tomáš, Praha18.03.1983peněžitý dar 300,00
Sikora, Vít, Kuřim04.07.1995peněžitý dar 2 048,00
Sinkule, Václav, Rybnice18.02.1982peněžitý dar 500,00
Siváček, Ivan, Praha 905.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Skácel, Jan, Praha 5 - Lipence16.05.1972peněžitý dar 500,00
Skácel, Václav, Zlín16.01.1977peněžitý dar 200,00
Skalický, Michal, Chocerady31.03.1988peněžitý dar 100,00
Skalník, Jan, Praha12.03.1979peněžitý dar 500,00
Skalník, Zdeněk, Jirkov01.09.1971peněžitý dar 200,00
Skalník, Zdeněk, Jirkov01.09.1971peněžitý dar 200,00
Skálová, Barbora, Beroun-Hostím23.03.1982peněžitý dar 200,00
Skálová, Jana, Praha23.12.1957peněžitý dar 1 000,00
Skopalíková, Jana, Dolany27.02.1993peněžitý dar 10 000,00
Skopalíková, Jana, Dolany27.02.1993peněžitý dar 500,00
Skopal, Vilém, Pardubice29.09.1989peněžitý dar 1 000,00
Skramlik, Iwo, Kladno15.06.1975peněžitý dar 200,00
Sky Away Resort s.r.o., Brno08018049peněžitý dar 10 000,00
Slabý, Petr, Praha22.10.1981peněžitý dar 500,00
Sládek, Adam, Praha 430.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam, Praha 430.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam, Praha 430.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam, Praha 430.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam, Praha 430.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam, Praha 430.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam, Praha 430.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam, Praha 430.09.1986peněžitý dar 250,00
Sladká, Eva, Žatec16.05.1992peněžitý dar 700,00
Sládková, Věra, Velešín18.10.1971peněžitý dar 1 000,00
Slaměna, Adam, Praha27.08.1993peněžitý dar 500,00
Slavíček, Ondřej, Olešnice25.07.1990peněžitý dar 500,00
Slavík, Jan, Jindřichův Hradec16.05.1989bezúplatné plnění 1 000,00 (2x banner)
Slavík, Zdeněk, Nové Město nad Metují21.03.1973peněžitý dar 1 000,00
Slávka, Vladimír, Havlíčkův Brod18.03.1958bezúplatné plnění 195,00 (vyvěšení banneru)
Sloup, Roman, Chodová Planá14.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Smažík, Petr, Kladno24.07.1944peněžitý dar 10 000,00
Smetanová, Marcela, Moravské Budějovice31.10.1975peněžitý dar 150,00
Smitko, Zdeněk, Přerov07.03.1979peněžitý dar 50,00
Smitko, Zdeněk, Přerov07.03.1979peněžitý dar 30,00
Smola, Jiří, Beroun05.04.1978peněžitý dar 100,00
Smolíková, Eva, Horažďovice14.01.1962peněžitý dar 500,00
Smolíková, Eva, Chanovice27.08.1998peněžitý dar 500,00
Smolíková, Eva, Chanovice27.08.1998peněžitý dar 500,00
Smrž, Jakub, Praha05.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Smrž, Libor, Praha12.11.1988peněžitý dar 1 000,00
Smutná, Marie, Karlovy Vary - Doubí17.02.1957peněžitý dar 1 000,00
Smutný, Matyáš, Karlovy Vary05.09.1993peněžitý dar 200,00
Snášel, Miroslav, Dolní Libina19.03.1971bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení plachty)
Snížek, Martin, Praha 1221.01.1985peněžitý dar 500,00
Snížek, Martin, Praha 1221.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin, Praha 1221.01.1985peněžitý dar 250,00
Sobota, Jan, Plzeň15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan, Plzeň15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan, Plzeň15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan, Plzeň15.08.1972peněžitý dar 200,00
Soják, Jakub, Holubice01.10.1988peněžitý dar 500,00
Soják, Robert, Praha 911.05.1990peněžitý dar 500,00
Sojka, Tibor, Moravský Krumlov11.08.1996peněžitý dar 300,00
Sojka, Tibor, Moravský Krumlov11.08.1996bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Sojka, Tibor, Moravský Krumlov11.08.1996bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Sojka, Tibor, Moravský Krumlov11.08.1996bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Sokolová, Markéta, Vysoké Mýto02.10.1999peněžitý dar 100,00
Sopková, Tamara, Jihlava31.05.1990peněžitý dar 500,00
Soppe, Roman, Brno15.10.1985peněžitý dar 500,00
Soria-Rojas, Pablo, Praha 5-Barrandov10.10.1984peněžitý dar 1 000,00
Soukup, Jan, Šarovy12.09.1983peněžitý dar 300,00
Soukupová, Monika, Plzeň29.12.1985peněžitý dar 1 000,00
Soukupová, Monika, Plzeň29.12.1985peněžitý dar 300,00
Soukup, Petr, Tábor13.04.1990peněžitý dar 200,00
Soumar, Josef, Písek07.08.1985peněžitý dar 500,00
Spolek pro podporu liberální demokracie ČR, Praha09509071peněžitý dar 2 500 000,00
Springinsfeld, Petr, Moutnice12.04.1998peněžitý dar 500,00
Springinsfeld, Petr, Moutnice12.04.1998peněžitý dar 500,00
Springinsfeld, Petr, Moutnice12.04.1998peněžitý dar 5 000,00
Srdýnková, Jaroslava, Loštice04.11.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení plachet)
Stajko, Pepe, Trhanov20.05.1986peněžitý dar 500,00
Staňková, Zuzana, Praha17.02.1990peněžitý dar 200,00
Stárek, Pavel, Praha01.05.1984peněžitý dar 100,00
Stárek, Pavel, Praha01.05.1984peněžitý dar 300,00
Starostové a nezávislí, Praha26673908peněžitý dar 850 000,00
Starostové a nezávislí, Praha26673908peněžitý dar 150 000,00
Starostové a nezávislí, Praha26673908bezúplatné plnění 16 753,85
Starostové a nezávislí, Praha26673908bezúplatné plnění 3 750,00
Starostové a nezávislí, Praha26673908bezúplatné plnění 95 846,00
Starostové a nezávislí, Praha26673908bezúplatné plnění 18 906,25
Starostové a nezávislí, Praha26673908bezúplatné plnění 40 535,00
Starostové a nezávislí, Praha26673908bezúplatné plnění 158 520,89
Starostové a nezávislí, Praha26673908bezúplatné plnění 21 707,40
Starostové a nezávislí, Praha26673908bezúplatné plnění 36 687,20
Starostové a nezávislí, Praha26673908bezúplatné plnění 10 000,00
Starostové a nezávislí, Praha26673908bezúplatné plnění 3 815,48
Starostové a nezávislí, Praha26673908bezúplatné plnění 90 750,00
Starostové a nezávislí, Praha26673908bezúplatné plnění 447,09
Starostové a nezávislí, Praha26673908bezúplatné plnění 12 647,00
Starostové a nezávislí, Praha26673908bezúplatné plnění 6 000,00
Starostové a nezávislí, Praha26673908bezúplatné plnění 192 299,54
Starý, Martin, Kladno12.02.1976peněžitý dar 300,00
Stavinoha, Radek, Praha 4 - Podolí09.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Stavinohová, Marie, Praha29.05.1990peněžitý dar 500,00
Stefanova, Denisa, Praha22.11.1986peněžitý dar 200,00
Steger, Ondřej, Liberec 1706.09.1975peněžitý dar 200,00
Stehlík, Jan, Valeč15.07.1983peněžitý dar 300,00
Steindlberger, Otto, Martinov11.02.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Steindlberger, Otto, Martinov11.02.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Stejskal, Matěj, Praha27.06.1994peněžitý dar 500,00
Stiburek, Šimon, Praha 125.06.1989peněžitý dar 500,00
Stočes, Jakub, Světlá nad Sázavou13.10.2001bezúplatné plnění 900,00 (vyvěšení banneru, roznos novin)
Stojanová, Kateřina, Litoměřice28.06.1998peněžitý dar 250,00
Stolařová, Daniela, Praha 1010.12.1986peněžitý dar 500,00
Stradiotová, Žaneta, Praha 624.05.1993peněžitý dar 200,00
Strachotová, Erika, Trhové Sviny17.11.1991peněžitý dar 500,00
Straková Vlasáková, Tereza, Praha 814.05.1994peněžitý dar 1 000,00
Strana zelených, Praha00409740peněžitý dar 62 500,00
Strana zelených, Praha00409740peněžitý dar 62 500,00
Stránský, David, Staré Hradiště13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David, Staré Hradiště13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stravová, Barbora, Ostrov u Macochy03.07.1988peněžitý dar 300,00
Strejcova, Silvie, Praha30.09.1971peněžitý dar 500,00
Strnad, Martin, Praha 1012.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Strnadová, Karin, Drahenice01.09.1974peněžitý dar 300,00
Strojek, Jan, Jarošov nad Nežárkou19.10.1998peněžitý dar 10,00
Stříž, Michal, Ostrava-Plesná20.04.1989peněžitý dar 300,00
Stříž, Michal, Ostrava-Plesná20.04.1989peněžitý dar 200,00
Stříž, Michal, Ostrava-Plesná20.04.1989peněžitý dar 200,00
Studio Animato s. r. o., Hradec Králové27545571peněžitý dar 200,00
Studio Animato s. r. o., Hradec Králové27545571peněžitý dar 500,00
Studio Animato s. r. o., Hradec Králové27545571peněžitý dar 500,00
Studnička, Karel, Ostrava28.01.1983peněžitý dar 200,00
Styrnalová, Helena, Bytřice13.08.1956peněžitý dar 1 000,00
Subota, Bohdan, Praha11.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Sucharda, Martin, Praha17.05.1995peněžitý dar 1 000,00
Sucharda, Patrik, Nová Paka13.02.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Suchomel, Pavel, Brno11.02.1961bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Suchomel, Pavel, Brno11.02.1961bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Sumerauer, Martin, Praha 310.12.1969peněžitý dar 200,00
Susek, Miroslav, Praha 313.04.1988peněžitý dar 200,00
Susek, Miroslav, Praha 313.04.1988peněžitý dar 200,00
Susek, Miroslav, Praha 313.04.1988peněžitý dar 200,00
Susek, Miroslav, Praha 313.04.1988peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip, Praha 629.08.1977peněžitý dar 500,00
Svačina, Filip, Praha 629.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip, Praha 629.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip, Praha 629.08.1977peněžitý dar 200,00
Svatková, Julie, Humpolec19.09.1982peněžitý dar 200,00
Světnička, Lukáš, Tübingen08.10.1976peněžitý dar 300,00
Světnička, Lukáš, Tübingen08.10.1976peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan, Říčany25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan, Říčany25.05.1952peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Jan, Říčany25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan, Říčany25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan, Říčany25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jiří, Turnov11.12.1980peněžitý dar 100,00
Svoboda, Jiří, Havlíčkův Brod22.06.1984peněžitý dar 3 333,00
Svoboda, Martin, Praha30.07.1989peněžitý dar 300,00
Svoboda, Miroslav, Rozdrojovice09.02.1977peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Ondřej, Praha 1009.06.1988peněžitý dar 200,00
Svoboda, Ondřej, Litoměřice28.05.1984peněžitý dar 200,00
Svoboda, Pavel, Kukle24.11.1965bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Svoboda, Štěpán, Hostinné02.08.2001bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Svobodová, Jitka, Praha 305.12.1990peněžitý dar 500,00
Svobodová, Zuzana, Tábor-Horky14.12.1970peněžitý dar 1 000,00
Sýkorová, Vlaďka, Praha21.03.1963peněžitý dar 200,00
Syrová, Kateřina, Praha 1007.03.1992peněžitý dar 500,00
Szlauer, Martin, Praha 827.11.1993peněžitý dar 200,00
Šafařík, Radan, Praha 719.09.1984peněžitý dar 200,00
Šafránek, David, Chotěboř26.04.1987peněžitý dar 300,00
Šafránek, Roman, Praha 1017.01.1976peněžitý dar 500,00
Šácha, Dominik, Olomouc24.03.1994peněžitý dar 500,00
Šalát, Peter, Praha 3 - Zizkov09.01.1991peněžitý dar 700,00
Šalplachta, Jiří, Oslavany23.06.1958peněžitý dar 200,00
Šalplachta, Jiří, Oslavany23.06.1958peněžitý dar 200,00
Šámal, Antonín18.10.1998bezúplatné plnění 200,00 (roznos Pirátských listů)
Šebesta, Jaromír, Káraný29.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Šedý, Martin, Litvínov22.04.1989peněžitý dar 500,00
Šelmek, Tomáš, Mariánské Lázně22.04.1992peněžitý dar 200,00
Šiftanc, Daniel, Dolní Branná09.07.1975peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel, Letohrad23.12.1983peněžitý dar 500,00
Šilar, Pavel, Letohrad23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel, Letohrad23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel, Letohrad23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel, Letohrad23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šimáčková, Jana, Mladá Boleslav16.07.1957peněžitý dar 500,00
Šíma, Jakub, Hrušovany u Brna16.10.1985peněžitý dar 500,00
Šimáněk, Petr, Tanvald03.04.1975peněžitý dar 100,00
Šimek, Petr, Nemile07.03.1986bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení plachty)
Šimral, Vít, Praha09.07.1986peněžitý dar 2 000,00
Šimůnková, Barbora, Humpolec07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora, Humpolec07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora, Humpolec07.09.1986peněžitý dar 1 000,00
Šimůnková, Barbora, Humpolec07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šindelář, Jakub, Praha18.11.1989peněžitý dar 200,00
Šinkorová, Lenka, Praha 1805.07.1964peněžitý dar 200,00
Šinkorová, Lenka, Praha 1805.07.1964peněžitý dar 200,00
Šípek, Petr, Brno30.10.1995peněžitý dar 200,00
Šípová, Adéla, Doksy22.09.1980peněžitý dar 100 000,00
Šípová, Adéla, Doksy22.09.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šírek, Jiří, Kojetín05.08.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Šíšová, Martina, Statenice - Černý Vůl30.04.1991peněžitý dar 200,00
Škácha, Jan, Šimonovice29.01.1986peněžitý dar 300,00
Školník, Michal, Česká Čermná15.06.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Škorvánek, Jan, Karviná 812.01.1979peněžitý dar 200,00
Škrhák, Bc. Libor, Cejle25.09.1987bezúplatné plnění 400,00 (roznos novin)
Škrhák, Libor, Jihlava 125.09.1987peněžitý dar 5 000,00
Šlehofer, Radek, Krchleby16.05.1983bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Šlechta, Jan, Brno20.06.1986peněžitý dar 500,00
Šleichert, Vojtěch, Chržín09.07.1996peněžitý dar 1 000,00
Šmejkal, Pavel, Unhošť30.03.1992peněžitý dar 500,00
Šmerek, Zdeněk, Adamov05.08.2000peněžitý dar 300,00
Šmerhovský, Jan, Praha22.11.1995peněžitý dar 100,00
Šmerhovský, Jan, Praha22.11.1995peněžitý dar 100,00
Šmerhovský, Jan, Praha22.11.1995peněžitý dar 100,00
Šmída, Lubomír, Majetín05.01.1964peněžitý dar 3 000,00
Šmída, Martin, Majetín11.06.1985peněžitý dar 2 500,00
Šmídlová, Anežka, Sušice20.06.1992peněžitý dar 100,00
Šmídlová, Anežka, Sušice20.06.1992peněžitý dar 300,00
Šmídová, Hana, Plzeň 2624.06.1974peněžitý dar 200,00
Šmiřák, Jan, Rebešovice15.06.1999peněžitý dar 100,00
Šmrhová, Jaroslava, Milotičky06.03.1961bezúplatné plnění 225,00 (vyvěšení banneru)
Šnorbert, Jakub, Praha23.03.1992peněžitý dar 700,00
Šolc, Miroslav, Jablonec nad Nisou29.07.1984peněžitý dar 1 000,00
Šopík, Petr, Kopřivnice16.02.1980peněžitý dar 200,00
Šopík, Petr, Kopřivnice16.02.1980peněžitý dar 200,00
Šopík, Petr, Kopřivnice16.02.1980peněžitý dar 200,00
Šottová, Marie, Heřmanův Městec29.03.1988bezúplatné plnění 200,00 (Roznos Pirátských listů -200 ks)
Šoupal, Jiří, Svitavy21.06.1968peněžitý dar 1 000,00
Šoupal, Jiří, Svitavy21.06.1968peněžitý dar 200,00
Šoupal, Jiří, Svitavy21.06.1968peněžitý dar 200,00
Šoupal, Jiří, Svitavy21.06.1968peněžitý dar 200,00
Špácová, Kateřina, Brno27.02.1980peněžitý dar 300,00
Špaček, Jakub, Klobouky u Brna17.09.1982peněžitý dar 200,00
Špajs, Vlastimil, Přerov23.05.1990peněžitý dar 1 000,00
Špajs, Vlastimil, Přerov23.05.1990peněžitý dar 1 000,00
Špak, Josef, České Budějovice10.01.1988peněžitý dar 500,00
Špaková, Vlastimila, Dubné11.03.1959peněžitý dar 1 000,00
Špálek, Miroslav, Ostrava24.01.1979peněžitý dar 200,00
Špinar, Hynek, Praha24.09.1974peněžitý dar 500,00
Špoková, Kateřina, Ostrava21.10.1984peněžitý dar 500,00
Špoková, Kateřina, Ostrava21.10.1984peněžitý dar 1 000,00
Šrahol, Jiří, Brno11.05.1981peněžitý dar 500,00
Šrámková, Jindřiška, Plzeň25.01.1996peněžitý dar 1 000,00
Šrollová, Ilona, Praha 928.07.1978peněžitý dar 500,00
Štancl, Vojtěch, Ostrava24.06.1998peněžitý dar 500,00
Šťastný, Ondřej, Přibyslav07.04.1993peněžitý dar 200,00
Šťastný, Ondřej, Chrastava29.12.1988peněžitý dar 300,00
Šťastný, Petr Felix, Louny21.08.1989bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Šťastný, Roman, Mikulovice20.06.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Šťáva, Jaroslav, Brno22.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Šťáva, Zbyněk, Praha16.03.1980peněžitý dar 300,00
Štefan, Ivo, Jilemnice17.04.1951peněžitý dar 500,00
Štefan, Ivo, Jilemnice17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo, Jilemnice17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefl, Jan, Praha20.05.1984peněžitý dar 200,00
Štěpánek, Petr, Polička12.06.1967bezúplatné plnění 400,00 (Vyvěšení banneru)
Štěpánková, Jarmila, Rynholec04.02.1969peněžitý dar 300,00
Štěpnička, Jan, Kutná Hora26.09.1989peněžitý dar 200,00
Štěrba, Filip, Praha 4-Michle10.09.1996peněžitý dar 300,00
Štěrba, Jaroslav, Dětkovice19.03.1990peněžitý dar 100,00
Štěrba, Martin, Praha 830.06.1987peněžitý dar 300,00
Štětina, Jan, Praha 602.09.1988peněžitý dar 300,00
Štoppl, Michal, Brno02.08.1980peněžitý dar 500,00
Štréblů, Eda, Praha 6-Břevnov27.04.2000peněžitý dar 300,00
Štréblů, Eda, Praha 6-Břevnov27.04.2000peněžitý dar 500,00
Štulc, Ondřej, Hradec Králové24.01.1968peněžitý dar 200,00
Šuláková, Hana, Strakonice14.12.1980peněžitý dar 200,00
Šulc, Luděk, Děčín06.12.1985peněžitý dar 200,00
Šulcová, Eva, Děčín29.01.1985peněžitý dar 100,00
Šulcová, Kristýna, Praha19.09.1993peněžitý dar 300,00
Šumera, Pavel, Litoměřice23.03.1989peněžitý dar 500,00
Šumšal, Zdeněk, Jezernice23.11.1990peněžitý dar 200,00
Šuráň, Jan, Praha 730.06.1986peněžitý dar 1 000,00
Šuráňová, Jana, Ostrava29.09.1988peněžitý dar 450,00
Šušlík, Lubomír, Kroměříž26.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Švábenská, Pavla, Brno26.08.1986peněžitý dar 100,00
Šváb, Jakub, Praha02.11.1971peněžitý dar 700,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 4 000,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin, Přerov17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švagerka, Michal, Dubňany14.01.1980peněžitý dar 18 000,00
Švanda, Jan, Dolní Dunajovice21.10.2001peněžitý dar 100,00
Švarc, Radovan, Praha 823.08.1996peněžitý dar 500,00
Švec, Jan, Praha28.05.1984peněžitý dar 500,00
Švec, Michal, Dolní Lukavice07.10.1983peněžitý dar 500,00
Švecová, Eliška, Strakonice01.10.1980peněžitý dar 200,00
Švejdová, Pavlína, Praha 518.06.1989peněžitý dar 300,00
Tabášková, Ilona, Olomouc23.09.1965peněžitý dar 5 000,00
Talášek, Vojtěch, Jinočany24.08.1985peněžitý dar 5 000,00
Ťápal, Adam, Brno08.11.1989peněžitý dar 2 000,00
Taraba, Josef, Praha25.08.1978peněžitý dar 5 000,00
Tatarko, Jakub, Bratislava06.12.1988peněžitý dar 300,00
Tatra, Vojtěch, Praha 616.09.1988peněžitý dar 200,00
Tauchmanová, Klára, Kokořín01.12.1976peněžitý dar 300,00
Tecl, Lukáš, Strmilov14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš, Strmilov14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Ondřej, Praha10.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Tegze, Ondrej, Brno28.09.1983peněžitý dar 700,00
Terris, Budětsko63483793bezúplatné plnění 1 000,00
Terris, Budětsko63483793bezúplatné plnění 1 000,00
Tesař, Karel, Praha 926.11.1990peněžitý dar 500,00
Tesařová, Hana, Praha23.04.1978peněžitý dar 200,00
Těthalová, Markéta, Praha 8 - Libeň29.07.1988peněžitý dar 500,00
Thomas, David, Mělník27.07.1993peněžitý dar 200,00
Thomas, Michaela, Praha24.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Tichá, Barbora, Dvůr Králové nad Labem26.05.1977peněžitý dar 300,00
Ticháčková, Jana, Božanov30.03.1982peněžitý dar 500,00
Ticháčková, Kateřina, Praha 128.05.1982peněžitý dar 500,00
Tichák, Viktor, Olomouc12.01.1990peněžitý dar 2 500,00
Tichák, Viktor, Olomouc12.01.1990peněžitý dar 2 000,00
Tichá, Monika, Studeňany12.10.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Tichý, Jan, Praha14.01.1981peněžitý dar 100,00
Tichý, Michal, Senice na Hané03.09.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Tichý, Petr, Boršice08.10.1984peněžitý dar 500,00
Tiskárna Grafico s.r.o., Opava25885839bezúplatné plnění 6 146,84 (sleva tisk, FO 2486/2020)
Titěrová, Petra, Litoměřice25.10.1985peněžitý dar 200,00
Tkáč, Dominik, Frýdlant nad Ostravicí19.03.1998peněžitý dar 100,00
Tkáč, Dominik, Frýdlant nad Ostravicí19.03.1998peněžitý dar 300,00
TN Média s.r.o., Praha28847229bezúplatné plnění 1 742,40 (sleva inzerce, FO 2734/2020)
Tobolková, Martina, Sumrakov08.05.1984peněžitý dar 200,00
Todorov, Dominik, Říčany26.06.1991peněžitý dar 200,00
Toman, Jaroslav, Praha 1211.03.1965peněžitý dar 500,00
Toman, Jaroslav, Praha 1211.03.1965peněžitý dar 1 000,00
Toman, Jaroslav, Praha 1211.03.1965peněžitý dar 500,00
Toman, Marek, Praha15.04.1974peněžitý dar 333,00
Toman, Marek, Praha15.04.1974peněžitý dar 333,00
Toman, Marek, Praha15.04.1974peněžitý dar 333,00
Toman, Marek, Praha15.04.1974peněžitý dar 333,00
Toman, Marek, Praha15.04.1974peněžitý dar 333,00
Tomášek, Martin, Ostrava26.05.1969peněžitý dar 20 000,00
Tomášek, Martin, Ostrava26.05.1969peněžitý dar 6 000,00
Tomis, Radomír, Havířov09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír, Havířov09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír, Havířov09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír, Havířov09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomíšková, Helena, Telč07.02.1986bezúplatné plnění 250,00 (roznos novin)
Tomkova, Marianna, Brno03.05.1989peněžitý dar 200,00
Tomšíková, Jana, Plzeň10.05.1969peněžitý dar 2 000,00
Topiarz, Lukáš, Těrlicko01.06.1990peněžitý dar 200,00
Topka, Jiří, Hluboká nad Vltavou29.06.1967bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Tóthová, Helena, Praha 1206.10.1962peněžitý dar 1 000,00
Toušek, Petr, Strunkovice nad Blanicí05.08.1984peněžitý dar 500,00
Trajer, Pavel, Velešín29.02.1988bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Trávníček, Vratislav, Hrádek nad Nisou28.10.1988peněžitý dar 100,00
Trefil, Vladislav, Zeleneč23.12.1965peněžitý dar 2 000,00
Trochtová, Gabriela, Praha 1010.11.1973peněžitý dar 500,00
Tropek, Martin, Dobrá02.05.1994peněžitý dar 35,00
Trunečka, Michal, Brno20.05.1987peněžitý dar 500,00
Trzicka, Jitka, Býšť19.04.1982peněžitý dar 100,00
Třebický, David, Praha13.01.1993peněžitý dar 200,00
Třebický, David, Praha13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David, Praha13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David, Praha13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David, Praha13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David, Praha13.01.1993peněžitý dar 300,00
Třešňák, Martin, Praha11.01.1991peněžitý dar 1 000,00
Třešňák, Milan, Nučice21.12.1973peněžitý dar 500,00
Tříska, Tomáš, Praha 9 - Třeboradice28.07.1978peněžitý dar 500,00
Tůmová, Tereza, Buštěhrad17.02.1990peněžitý dar 100,00
Turek Lahová, Barbora, Vacenovice29.03.1988peněžitý dar 300,00
Turek, Jiří, Praha07.05.1991peněžitý dar 1 000,00
Turek, Lukáš, Praha13.04.1983peněžitý dar 1 000,00
Turek, Lukáš, Praha13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš, Praha13.04.1983peněžitý dar 200,00
Tvrdík, Jan, Zelená Hora17.02.1977bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Tvrdý, Lukáš, Říčany21.12.1982peněžitý dar 5 000,00
Uhlirova, Klara, Praha 1026.03.1982peněžitý dar 500,00
Ujfalusi, Robin, Praha 717.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana, Praha 1116.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana, Praha 1116.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana, Praha 1116.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana, Praha 1116.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana, Praha 1116.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana, Praha 1116.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana, Praha 1116.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana, Praha 1116.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana, Praha 1116.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana, Praha 1116.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana, Praha 1116.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana, Praha 1116.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ulip, Jiří, Brno08.02.1981peněžitý dar 11 111,00
Ulrychová, Jiřina, Poděbrady03.04.1981bezúplatné plnění 6 000,00 (banner + roznos novin)
Umlauf, Vojtěch, Radostov10.08.1994peněžitý dar 300,00
Umlauf, Vojtěch, Radostov10.08.1994peněžitý dar 300,00
Umlauf, Vojtěch, Radostov10.08.1994peněžitý dar 200,00
Umlauf, Vojtěch, Radostov10.08.1994peněžitý dar 200,00
Umlauf, Vojtěch, Radostov10.08.1994peněžitý dar 200,00
Umlauf, Vojtěch, Radostov10.08.1994peněžitý dar 200,00
Umlauf, Vojtěch, Radostov10.08.1994peněžitý dar 100,00
Umlauf, Vojtěch, Radostov10.08.1994peněžitý dar 200,00
Unger, Tomáš, Náchod18.06.1984peněžitý dar 200,00
Urbančík, Petr, Praha25.08.1987peněžitý dar 5,00
Urbančík, Petr, Praha25.08.1987peněžitý dar 5,00
Urbančík, Petr, Praha25.08.1987peněžitý dar 5,00
Urbančík, Petr, Praha25.08.1987peněžitý dar 5,00
Urbančík, Petr, Praha25.08.1987peněžitý dar 5,00
Urbanec, Tomáš, Mníšek pod Brdy21.01.1977peněžitý dar 500,00
Urbánek, Jaromír, Dobrá Voda13.10.1981peněžitý dar 100,00
Urbánek, Stanislav, Praha09.05.1986peněžitý dar 500,00
Urban, Lenka, Hrusovka11.12.1989peněžitý dar 1 000,00
Uretšlégr, Pavel, Brno07.08.1997bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Urik, Jan, Radiměř05.07.1954bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na zeď domu)
Urtešlégr, Pavel, Veselí nad Moravou07.08.1977peněžitý dar 500,00
Vacek, Ondra, Liberec27.06.1985peněžitý dar 200,00
Vacek, Pavel, Hradec Králové22.11.1947peněžitý dar 300,00
Vacek, Petr, Praha 919.07.1983peněžitý dar 500,00
Václavek, Jan, Mohelnice21.08.1990peněžitý dar 500,00
Václavková, Aneta, Jevíčko29.05.1992peněžitý dar 300,00
Václavů, Michal, Praha 1315.09.1982peněžitý dar 500,00
Vaculčík, Lukáš, Praha25.12.1989peněžitý dar 200,00
Vaďura, Karel, Brno10.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Vágner Dostálová, Martina, Trutnov28.09.1973peněžitý dar 500,00
Vagner, Dalibor, Praha 506.10.1992peněžitý dar 200,00
Vagner, Dalibor, Praha 506.10.1992peněžitý dar 100,00
Vácha, Daniel, Lisany31.05.1982peněžitý dar 100,00
Vácha, Miroslav, Třeštice14.04.1984peněžitý dar 200,00
Vachterová, Martina, Pečky20.07.1980peněžitý dar 500,00
Vachutková, Kateřina, Štoky18.09.1991bezúplatné plnění 350,00 (vyvěšení banneru, roznos novin)
Vajda, Antonín, Havířov24.02.1973peněžitý dar 300,00
Vajter, Marie, Praha 504.06.1982peněžitý dar 500,00
Valachová, Petra, Brno02.06.1986peněžitý dar 200,00
Valdmanová, Magdalena, Praha 229.09.1981peněžitý dar 3 000,00
Valdmanová, Magdalena, Praha 229.09.1981peněžitý dar 294,00
Valdmanová, Magdalena, Praha 229.09.1981peněžitý dar 200,00
Valdmanová, Magdalena, Praha 229.09.1981peněžitý dar 200,00
Valdmanová, Magdalena, Praha 229.09.1981peněžitý dar 500,00
Valdmanová, Magdalena, Praha 229.09.1981peněžitý dar 1 000,00
Valdmanová, Magdalena, Praha 229.09.1981peněžitý dar 3 720,00
Válek, Jirka, Hradec Králové01.12.1968peněžitý dar 500,00
Válek, Tomáš, Volary15.04.1991peněžitý dar 301,00
Válek, Tomáš, Volary15.04.1991peněžitý dar 500,00
Válek, Tomáš, Volary15.04.1991bezúplatné plnění 500,00 (2x banner)
Válek, Tomáš, České Budějovice09.04.1993bezúplatné plnění 1 000,00 (rozdej novin)
Valenta, Jakub, Liberec20.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Valenta, Jakub, Praha27.10.1987peněžitý dar 1 000,00
Valeš, Jakub, Plzeň05.08.1993peněžitý dar 700,00
Valešová, Nikol, Plzeň03.08.1990bezúplatné plnění 2 420,00 (Dobrovolník - copywriting)
Valová, Markéta, Pardubice II18.01.1991peněžitý dar 300,00
Valsa, Petr, Ostrava15.02.1996peněžitý dar 200,00
Valsa, Petr, Ostrava15.02.1996peněžitý dar 300,00
Váňa, Roman, Zlín26.02.1986peněžitý dar 200,00
Váňa, Roman, Zlín26.02.1986peněžitý dar 200,00
Vaněk, Jan, Praha19.12.1986peněžitý dar 250,00
Vaněk, Libor, Praha24.12.1981peněžitý dar 555,00
Vaníčková, Monika, Pacov19.02.1991peněžitý dar 500,00
Vanko, Filip, Praha 2 - Vinohrady21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip, Praha 2 - Vinohrady21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip, Praha 2 - Vinohrady21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip, Praha 2 - Vinohrady21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip, Praha 2 - Vinohrady21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip, Praha 2 - Vinohrady21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip, Praha 2 - Vinohrady21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip, Praha 2 - Vinohrady21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip, Praha 2 - Vinohrady21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip, Praha 2 - Vinohrady21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip, Praha 2 - Vinohrady21.12.1977peněžitý dar 300,00
Varga, Leonard, Frýdek-Místek21.12.1986peněžitý dar 25 000,00
Vašátková, Simona, Rudná u Prahy24.10.1969peněžitý dar 500,00
Vašek, Jakub, Praha09.07.1992peněžitý dar 200,00
Vašíček, Ivo, Čejkovice05.12.1961peněžitý dar 5 000,00
Vašíček, Ivo, Čejkovice05.12.1961peněžitý dar 10 000,00
Vašíček, Jakub, Ostrava31.03.1995peněžitý dar 200,00
Vávra, Jakub, Znojmo 211.11.1992peněžitý dar 200,00
Vávrová, Klára, Praha 4 Braník05.01.1982peněžitý dar 500,00
Vavruška, Václav, Ronov nad Doubravou05.09.1985peněžitý dar 500,00
Vecko, Jiří, Praha03.02.1987peněžitý dar 100,00
Vedlová, Judita, Jindřichův Hradec15.02.1987bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Vega, Alexander, Brno22.09.1994peněžitý dar 200,00
Veitová, Kristýna, Suchdol nad Lužnicí20.06.1994peněžitý dar 200,00
Vejsová, Veronika, Mladá Boleslav23.09.1975peněžitý dar 100,00
Veselý, Ivo, Brno26.10.1984peněžitý dar 200,00
Veselý, Jakub, Praha 127.03.1977peněžitý dar 500,00
Veselý, Jan, Benešov06.12.1992peněžitý dar 500,00
Veselý, Josef, Praha 420.01.1994peněžitý dar 500,00
Veselý, Karel, Černošice20.12.1968peněžitý dar 500,00
Veselý, Sebastian, Ústí nad Labem26.12.1989peněžitý dar 100,00
Veselý, Vojtěch, Krumvíř01.03.1997peněžitý dar 300,00
Veverka, Robert, Praha 218.11.1976peněžitý dar 5 000,00
Veverka, Robert, Praha 218.11.1976peněžitý dar 2 000,00
Veverka, Robert, Praha 218.11.1976peněžitý dar 35 000,00
Veverka, Robert, Praha 218.11.1976peněžitý dar 2 000,00
Veverka, Tomáš, Moravské Budějovice15.02.1980peněžitý dar 500,00
Vilímková, Petra, Plzeň03.10.1989peněžitý dar 500,00
Vintr, Lukáš, Ostrava11.12.1981bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Vislous, Václav, Praha24.02.1988peněžitý dar 300,00
Víšek, Jakub, Přerov08.03.1997peněžitý dar 500,00
Víteček, Ondřej, Česká Lípa10.07.1981peněžitý dar 200,00
Vítek, Filip, Kunice13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip, Kunice13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip, Kunice13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip, Kunice13.08.1980bezúplatné plnění 200,00 (naložení skákací lodě)
Vítek, Filip, Kunice13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip, Kunice13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip, Kunice13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip, Kunice13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip, Kunice13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip, Kunice13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip, Kunice13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip, Kunice13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítková, Tereza, Praha 927.11.1976peněžitý dar 500,00
Vitoslavská, Maria, Přerov07.01.1951peněžitý dar 500,00
Vítová, Nikola, Náchod07.10.1987peněžitý dar 500,00
Vítová, Nikola, Náchod07.10.1987peněžitý dar 300,00
Vítová, Nikola, Náchod07.10.1987peněžitý dar 300,00
Vít, Tadeáš, Olomouc19.03.1988peněžitý dar 300,00
Vlasatý, Ivo, České Budějovice02.07.1991peněžitý dar 100,00
Vlazlo, Tomáš, Jeseník23.09.1975peněžitý dar 10 000,00
Vlček, Jiří, Olomouc15.12.1989peněžitý dar 500,00
Vlčinský, Jan, Karviná-Ráj28.08.1968peněžitý dar 1 996,00
Vlčková, Zuzana, Praha17.04.1990peněžitý dar 500,00
Vlčová, Věra, Uničov16.07.1963peněžitý dar 200,00
Vlková, Tereza, Bílovice nad Svitavou16.02.1988peněžitý dar 200,00
Vltava Labe Media a.s., Praha01440578bezúplatné plnění 1 931,16 (sleva PR článek, FO 1771/2020)
Vltava Labe Media a.s., Praha01440578bezúplatné plnění 1 512,54 (sleva PR článek, FO 955/2020)
Vltava Labe Media a.s., Praha01440578bezúplatné plnění 3 862,32 (sleva PR článek, FO 1939/2020)
Vltava Labe Media a.s., Praha01440578bezúplatné plnění 7 986,00 (sleva inzerce, FO 3261/2020)
Vltava Labe Media a.s., Praha01440578bezúplatné plnění 4 537,58 (sleva inzerce, FO 944/2020)
Vltava Labe Media a.s., Praha01440578bezúplatné plnění 10 890,00 (sleva inzerce, FO 1508/2020)
Vltava Labe Media a.s., Praha01440578bezúplatné plnění 28 706,04 (sleva inzerce, FO 2357/2020)
Vltava Labe Media a.s., Praha01440578bezúplatné plnění 23 522,40 (sleva inzerce, FO 3268/2020)
Voborník, Jan, Bohuslavice07.05.1991peněžitý dar 500,00
Vobořil, Martin, Hradec Králové22.11.1988peněžitý dar 200,00
Vobořil, Martin, Hradec Králové22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin, Hradec Králové22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobruba, Lukáš, Praha 927.07.1985peněžitý dar 500,00
Voda, Tomáš, Jabloňov14.08.1993peněžitý dar 300,00
Vojtová, Barbora, Brno18.07.1988peněžitý dar 300,00
Vokálová, Eliška, Pchery05.12.1987peněžitý dar 300,00
Vokoun, Jiří, Chrastava18.05.1990peněžitý dar 300,00
Vokrouhlecký, Jan, Praha 726.05.1981peněžitý dar 300,00
Vokřínek, Martin, Praha 5 - Hlubočepy27.11.1989peněžitý dar 1 000,00
Voldán, Jiří, Praha17.06.1992peněžitý dar 250,00
Volejníčková, Markéta, Praha 626.01.1986peněžitý dar 200,00
Volejník, Ondřej, Praha 327.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej, Praha 327.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej, Praha 327.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej, Praha 327.06.1975peněžitý dar 500,00
Voleš, Štěpán, Teplice24.01.1978peněžitý dar 200,00
Vondráček, Ladislav, Liberec07.12.1980peněžitý dar 1 000,00
Vondra, Jakub, Brno25.11.1986peněžitý dar 200,00
Vondráková, Michaela, Bezvěrov16.03.1978peněžitý dar 500,00
Vondráková, Michaela, Bezvěrov16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela, Bezvěrov16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela, Bezvěrov16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vonková, Olga, Děčín 130.08.1971peněžitý dar 300,00
Vopařil, Vojtěch, Beroun31.08.1989peněžitý dar 200,00
Vorsová, Michaela, Brno10.03.1986peněžitý dar 100,00
Voříšek, Daniel, Litomyšl08.04.1995peněžitý dar 200,00
Votava, Filip, Praha14.12.1993peněžitý dar 300,00
Votruba, Pavel, Plzeň14.11.1967peněžitý dar 200,00
Votruba, Tomáš, Liberec30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Vovesová, tereza, Praha31.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Tomáš, Praha31.08.1993peněžitý dar 100,00
Vratislav, Jan, Praha 1006.09.1984peněžitý dar 500,00
Vratislav, Jan, Praha 1006.09.1984peněžitý dar 200,00
Vratislav, Jan, Praha 1006.09.1984peněžitý dar 200,00
Vražbová, Denisa, Dřevohostice21.09.1993peněžitý dar 500,00
Vrba, Stanislav, Nová Dědina05.06.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Vrbinská, Hana, Příbram18.06.1988peněžitý dar 100,00
Vrbková, Michaela, Věžná27.03.1985bezúplatné plnění 745,00 (vyvěšení banneru, roznos novin)
Vrecníková, Anna, Abu Dhabi25.07.1995peněžitý dar 100,00
Vrchota, Ladislav, Brno21.08.1987peněžitý dar 2 000,00
Vrchovský, Jonáš, Ostrava - Výškovice28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš, Ostrava - Výškovice28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš, Ostrava - Výškovice28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš, Ostrava - Výškovice28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vyčítalová, Ludmila, Hnátnice07.12.1980peněžitý dar 500,00
Vyčítalová, Ludmila, Hnátnice12.07.1980bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na zeď domu)
Vydařelý, Michal, Brno28.02.1984peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Jaroslav, Kryry21.03.1955peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Jaroslav, Kryry21.03.1955peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr, Šternberk04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnalík, Rudolf, Rokytnice v O.h22.09.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vyhnalík, Rudolf, Rokytnice v O.h22.09.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr, Smržovka18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vykoukal, Ondřej, Praha 609.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej, Praha 609.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vymazal, Tomáš, Brno11.05.1990peněžitý dar 21 000,00
Vymazal, Tomáš, Brno11.05.1990peněžitý dar 8 500,00
Vyroubal, Pavel, Praha 524.07.1989peněžitý dar 500,00
Výtisk, Lukáš, Praha 229.05.1986peněžitý dar 500,00
Wagner, David, Praha 414.11.1988peněžitý dar 1 500,00
Walter, Filip, Praha 524.11.1977peněžitý dar 1 000,00
Wałoszek, Eduard, Český Těšín12.04.1963peněžitý dar 200,00
Warausová, Helena, Štěchovice06.11.1980peněžitý dar 5 000,00
WebStep s.r.o., Brno25528262peněžitý dar 2 000,00
WebStep s.r.o., Brno25528262peněžitý dar 4 200,00
Webtip s.r.o., Plzeň26384957peněžitý dar 500 000,00
Webtip s.r.o., Plzeň26384957peněžitý dar 500 000,00
Webtip s.r.o., Plzeň26384957peněžitý dar 500 000,00
Webtip s.r.o., Plzeň26384957peněžitý dar 400 000,00
Webtip s.r.o., Plzeň26384957peněžitý dar 571 000,00
Weczerek, Tomáš, Praha05.07.1985peněžitý dar 500,00
Weczerek, Tomáš, Praha05.07.1985peněžitý dar 500,00
Weczerek, Tomáš, Praha05.07.1985peněžitý dar 500,00
Weissová, Daniela, Turnov01.08.1961peněžitý dar 500,00
Wernerová, Tereza, Ústí nad Labem - Něštěmice25.03.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos 1 balíku novin)
Wicin, Michal, Šlapanice27.11.1977peněžitý dar 222,00
Wild, Lukáš, Hřebeč14.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Wild, Lukáš, Hřebeč14.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Wild, Lukáš, Hřebeč14.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Wild, Lukáš, Hřebeč14.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Wild, Lukáš, Hřebeč14.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Winkler, Jan, Česká Lípa22.06.1985peněžitý dar 200,00
Winterblum, Ladislav, Staňkovice03.05.1994peněžitý dar 300,00
Winterblum, Ladislav, Staňkovice03.05.1994peněžitý dar 300,00
Winterblum, Ladislav, Staňkovice03.05.1994peněžitý dar 300,00
Winterblum, Ladislav, Staňkovice03.05.1994peněžitý dar 300,00
Winterblum, Ladislav, Staňkovice03.05.1994peněžitý dar 300,00
Winterblum, Ladislav, Staňkovice03.05.1994peněžitý dar 300,00
Winterblum, Ladislav, Staňkovice03.05.1994peněžitý dar 300,00
Winterblum, Ladislav, Staňkovice03.05.1994peněžitý dar 300,00
Wirth, Oskar, Praha 509.06.2000peněžitý dar 100,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David, Ostrava26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Wohlmuthová, Sára, Rokycany28.11.1989peněžitý dar 200,00
Zábranský, Adam, Praha28.12.1993peněžitý dar 200,00
Zábranský, Adam, Praha28.12.1993peněžitý dar 3 000,00
Zahornadský, Andrej, Svinčany04.06.1987peněžitý dar 700,00
Zahradník, Gebhard, Frýdek-Místek - Skalice28.05.1996peněžitý dar 200,00
Zahradník, Matěj, Praha 2002.11.1990peněžitý dar 300,00
Záhumenský, Martin, Zeleneč23.02.1969peněžitý dar 1 000,00
Zahuta, Tomáš, Ostrava- Poruba12.11.1987peněžitý dar 300,00
Zahuta, Tomáš, Ostrava- Poruba12.11.1987peněžitý dar 200,00
Zachar, Michal, Praha 317.06.1966peněžitý dar 700,00
Zajdlová, Martina, Pardubice20.08.1989peněžitý dar 250,00
Zakopal, Petr, Brno10.09.1993peněžitý dar 500,00
Zakopal, Petr, Brno10.09.1993peněžitý dar 500,00
Zakopal, Petr, Brno10.09.1993peněžitý dar 500,00
Zakrevskaya, Tatiana, Nymburk11.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Zamorová, Jana, Praha 822.03.1968peněžitý dar 1 000,00
Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň49777513peněžitý dar 480,00
Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň49777513peněžitý dar 480,00
Záškodová, Jana, Telč21.04.1986bezúplatné plnění 180,00 (vyvěšení banneru)
Závada, Oldřich, Frýdek-Místek03.01.1997peněžitý dar 500,00
Závada, Prokop, Praha09.12.1979peněžitý dar 300,00
Zavadil, Jan, Praha07.08.1983peněžitý dar 500,00
Zbirovský, Petr, Praha 508.06.1981peněžitý dar 500,00
Zborníková, Veronika, Praha 405.05.1997peněžitý dar 30,00
Zdobinský, Jan, Ostrava14.11.1982peněžitý dar 200,00
Zdrha, Jan, Praha21.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Zelená voda s.r.o., Zábrdovice09222138peněžitý dar 20 000,00
Zeleňaková, Ivana, Šumavské Hoštice30.10.1990peněžitý dar 50,00
Zeleňaková, Ivana, Šumavské Hoštice30.10.1990peněžitý dar 50,00
Zeleňaková, Ivana, Šumavské Hoštice30.10.1990peněžitý dar 50,00
Zelenková, Alena, Loděnice u Berouna29.10.1981peněžitý dar 200,00
Zelenková, Alena, Loděnice u Berouna29.10.1981peněžitý dar 200,00
Zelený, Jan, Holubice10.02.1985peněžitý dar 5 000,00
Zelený, Martin, Praha - Klánovice09.05.1997peněžitý dar 100,00
Zemánek, Robert, Plzeň03.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Zemánek, Robert, Plzeň03.06.1962peněžitý dar 500,00
Zemánek, Robert, Plzeň03.06.1962peněžitý dar 500,00
Zemánek, Robert, Plzeň03.06.1962peněžitý dar 500,00
Zemánek, Vít, Brno14.08.1992peněžitý dar 200,00
Zeman, Martin, Praha24.09.1977peněžitý dar 500,00
Zemanová, Jiřina, Brno27.03.1960peněžitý dar 300,00
Zemanová, Vendula, Mirošov27.09.1991peněžitý dar 500,00
Zeman, Radek, Brno14.09.1990peněžitý dar 300,00
Zeman, Radek, Brno14.09.1990peněžitý dar 500,00
Zeman, Radovan, Uničov09.12.1995peněžitý dar 200,00
Zemčík, Tomáš, Vřesina30.06.1983peněžitý dar 200,00
Zemek, Karel, K. Vary17.05.1987peněžitý dar 200,00
Zemková, Eva, Vlčnov13.11.1978bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Zemková, Eva, Vlčnov13.11.1978bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Zeťková, Lenka, Zlín03.06.1988peněžitý dar 100,00
Zika, Daniel, Praha04.05.1985peněžitý dar 500,00
Zika, Daniel, Praha04.05.1985peněžitý dar 500,00
Zikeš, Jaroslav, Česká Třebová16.08.1974peněžitý dar 500,00
Zikmund, Vít, Praha23.05.1985peněžitý dar 500,00
Zima, Lukáš, Praha21.06.1983peněžitý dar 100,00
Zíma, Stanislav, Praha15.08.1964bezúplatné plnění 3 000,00 (vyvěšení bannerů)
Zimčík, Pavel, Doudleby nad Orlicí15.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Zimmermann, Martin, České Budějovice02.04.1993peněžitý dar 500,00
Zimová, Markéta, Kelč08.09.1990peněžitý dar 500,00
Zmizelej, Jiří, Ostrava - Moravská Ostrava03.12.1989peněžitý dar 200,00
Zoubková, Kristýna, Karlovy Vary23.06.1994peněžitý dar 500,00
Zouharová, Taťána, Praha - Staré Město13.05.1991peněžitý dar 500,00
Zpěvák, Petr, Vyškov17.01.1989peněžitý dar 500,00
Zvolánek, Aleš, Praha07.09.1980peněžitý dar 200,00
Zwinger, Michal, Opava11.12.1986peněžitý dar 700,00
Zwinger, Michal, Opava11.12.1986peněžitý dar 100,00
Zwinger, Michal, Opava11.12.1986peněžitý dar 100,00
Zwinger, Michal, Opava11.12.1986peněžitý dar 100,00
Zwinger, Michal, Opava11.12.1986peněžitý dar 100,00
Zykán, Lukáš, Sokolov06.04.1980bezúplatné plnění 900,00 (banner)
Zykan, Radek, Praha15.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Zykan, Radek, Praha15.01.1975peněžitý dar 500,00
Zyka, Ondřej, Praha 510.12.1960peněžitý dar 1 000,00
Žáčiková, Veronika, Průhonice16.08.1998peněžitý dar 500,00
Žák, Pavel, Praha03.11.1988peněžitý dar 1 000,00
Žák, Rudolf, Lhenice10.11.2002bezúplatné plnění 1 000,00 (rozdej novin)
Žák, Vojtěch, Zlín11.03.1987peněžitý dar 200,00
Žák, Vojtěch, Zlín11.03.1987peněžitý dar 200,00
Žák, Vojtěch, Zlín11.03.1987peněžitý dar 200,00
Žák, Vojtěch, Zlín11.03.1987peněžitý dar 200,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 500,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk, Olomouc19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žaloudková, Iveta, Rankov02.02.2000bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Žárská, Jana, Jaroměř21.05.1974peněžitý dar 300,00
Žitník, Martin, Brno07.11.1990peněžitý dar 500,00
Živný, Martin, Praha12.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Živný, Tomáš, Plzeň01.10.1987peněžitý dar 500,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 889 208,66 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Inzertpress s.r.o., Praha2504869471 897,00 (sleva na reklamní nosiče, FO 2208/2020)
Kadeřávek, Jiří, Sivice23.08.197075 610,23 (Reklama facebook)
Konopný táta s.r.o., Havířov07481900120 000,00 (1000 ks cestovních konopných mastí)
ROAD to INTEREST s.r.o., Praha2470871284 285,00 (Respirátory KN95 pro zařízení soc.služeb v Praze)
Starostové a nezávislí, Praha2667390895 846,00
Starostové a nezávislí, Praha26673908192 299,54
Starostové a nezávislí, Praha2667390890 750,00
Starostové a nezávislí, Praha26673908158 520,89

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy