Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Česká pirátská strana

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339698

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Na Moráni 360/3, Praha 2, 12800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 602711592, e-mail: ales.krupa@pirati.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
PhDr. Ivan Bartoš Ph.D. - PředsedaIdentifikátor zprávy: Z4230-20210308100113
Datum: 08.03.2021 09:01:13
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Auditorska_zprava_Ceska_piratska_strana.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 57 286 674,80
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 41 300 000,00
4 Členské příspěvky 485 558,79
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 14 200 762,38
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 406 400,00
7 Úroky z vkladů 715 033,63
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 178 920,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 692 390,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 623 088,75
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 8 188 981,80
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 25 130 144,49
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Mediální služby 9
Úklid 3
Zdravotník 2
Administrativní práce 12
Mediace 1
Expertizy a analýzy 3

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
1. Pirátská s.r.o. - Na Moráni 360/3, Praha 2, 128 00 06194559 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 14 200 762,38 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
ABCROS s.r.o.26327422peněžitý dar 600,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 000,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Jan22.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Adamec, Tomáš20.03.1992peněžitý dar 1 000,00
Adamec, Tomáš20.03.1992peněžitý dar 300,00
Adamec, Vítězslav29.05.1991peněžitý dar 300,00
Adam, Jan24.09.1980peněžitý dar 300,00
Adamusová, Jitka02.06.1982peněžitý dar 500,00
Albrecht, David24.03.1974peněžitý dar 20 000,00
Altschmied, Martin19.01.1983peněžitý dar 11 035,00
Altschmied, Martin19.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Altschmied, Martin19.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Ančincová, Hana18.08.1989peněžitý dar 20 000,00
Anděl, Jaroslav08.05.1973peněžitý dar 200,00
Andrš, Petr05.02.1967bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Angelovič, Jan07.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Arden, Martin29.03.1967peněžitý dar 500,00
Areklama s.r.o.03797775bezúplatné plnění 8 385,30 (Bilboardy Ústí n.L., FO 1768/2020)
Audrlický, Josef01.10.1981peněžitý dar 500,00
Augustýn, Michal04.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Aulehla, Jan23.03.1979peněžitý dar 200,00
Babczynski, Otto23.04.1969peněžitý dar 500,00
Babic, Marian16.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Babková, Adéla29.09.1972bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na plot)
Bača, Tadeáš26.01.2000bezúplatné plnění 3 000,00 (vyvěšení plachet)
Bače, Pavel25.08.1986peněžitý dar 100,00
Bače, Pavel25.08.1986peněžitý dar 100,00
Bain, Jiří07.05.1955peněžitý dar 500,00
Bajer, Petr07.01.1983peněžitý dar 150,00
Bajus, Ján17.06.1980peněžitý dar 1 000,00
Bakalář, Jan27.07.1996bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Baláž, Vojtech14.02.1985peněžitý dar 1 000,00
Baláž, Vojtech14.02.1985peněžitý dar 1 000,00
Balcarová, Dana22.09.1960peněžitý dar 5 000,00
Balha, Alan04.05.1989peněžitý dar 700,00
Balha, Alan04.05.1989peněžitý dar 700,00
Bálková, Adéla23.09.1995peněžitý dar 500,00
Ballek, Jakub Vojtěch15.05.1997peněžitý dar 300,00
Balluch, Andrej07.01.1982peněžitý dar 200,00
Balogh, Josef07.12.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (2x banner, rozdej novin)
Baloun, Matyáš30.04.2000peněžitý dar 100,00
Balusková, Lenka27.08.1996peněžitý dar 700,00
Balusková, Lenka27.08.1996peněžitý dar 1 300,00
Baránek, Petr15.07.1980peněžitý dar 300,00
Baran, Juraj01.04.1983peněžitý dar 500,00
Bareš, Vít27.12.1989peněžitý dar 500,00
Baroň, Antonín03.05.1975peněžitý dar 500,00
Baroň, Antonín03.05.1975peněžitý dar 500,00
Barošová, Kateřina14.08.1993peněžitý dar 1 000,00
Bárta, Jiří22.03.1983peněžitý dar 500,00
Bárta, Petr14.01.1965bezúplatné plnění 120,00 (vyvěšení banneru)
Bártík, Ivoš08.05.1968bezúplatné plnění 600,00 (roznos novin)
Bartíková, Barbora13.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Bartík, Svatopluk03.09.1975peněžitý dar 300,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 500,00
Bartko, Jan29.03.1990peněžitý dar 1 500,00
Bartoněk, Ondřej22.03.1991peněžitý dar 500,00
Bartoň, Lukáš30.01.1981peněžitý dar 10 000,00
Bartoň, Tomáš30.01.1991peněžitý dar 500,00
Bartoň, Tomáš18.06.2000bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bartoň, Tomáš18.06.2000peněžitý dar 500,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 20 000,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 3 400,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 3 400,00
Bartoš, Ivan20.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 500,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartoš, Jan24.11.1985peněžitý dar 200,00
Bartošová, Lydie09.01.1983peněžitý dar 4 000,00
Bartošová, Lydie09.01.1983peněžitý dar 7 000,00
Bartošová, Lydie09.01.1983peněžitý dar 500,00
Bartošová, Lydie09.01.1983peněžitý dar 2 000,00
Bartoš, Vladimír05.06.1983peněžitý dar 200,00
Bártová, Adéla24.11.1993peněžitý dar 300,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 200,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 200,00
Batistová, Anna01.01.1981peněžitý dar 200,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 1 000,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Beck, Jan11.03.1981peněžitý dar 500,00
Bednařík, Jan10.03.1986peněžitý dar 5 000,00
Bednařík, Vlastimil10.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Bednařík, Vlastimil10.09.1959peněžitý dar 3 000,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belcherová, Lenka02.04.1969peněžitý dar 200,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 300,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 200,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 200,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Belšán, Jiří16.11.1983peněžitý dar 1 000,00
Benčík, Daniel18.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Benda, David19.07.1992peněžitý dar 200,00
Benedikt, Jakub10.06.1989peněžitý dar 300,00
Beneš, Jakub28.03.1988peněžitý dar 500,00
Beneš, Ladislav06.01.1980peněžitý dar 200,00
Benešová, Lenka26.03.1983bezúplatné plnění 900,00 (vyvěšení banneru)
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Petr17.01.1984peněžitý dar 3 000,00
Benýšek, Jiří13.10.1990peněžitý dar 300,00
Beránek, Jakub04.10.1994peněžitý dar 500,00
Beránek, Jaromír14.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Beránek, Jaromír14.05.1986peněžitý dar 3 000,00
Beran, Jan26.05.1986peněžitý dar 700,00
Beránková, Kateřina31.08.1981peněžitý dar 1 500,00
Beránková, Lucie17.05.1989bezúplatné plnění 1 000,00 (banner)
Beránková, Michaela09.07.1991peněžitý dar 700,00
Beránková, Michaela09.07.1991peněžitý dar 200,00
Beranová, Barbora30.03.1989peněžitý dar 300,00
Berka, Karel19.06.1982peněžitý dar 1 000,00
Beskyd, Pavel07.01.1980peněžitý dar 1 000,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Betlach, Ferdinand08.09.1992peněžitý dar 100,00
Bezděk, Jakub10.06.1989peněžitý dar 300,00
Bezděk, Kryštof13.06.1990peněžitý dar 500,00
Bezvoda, Jiří08.01.1958bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Bíbr, Ivan16.05.1977peněžitý dar 500,00
Bican, Jiří30.07.1989peněžitý dar 1 000,00
Bidařová, Klára21.06.1990bezúplatné plnění 1 000,00 (roznos novin, pomoc s kampaní)
Bílý, Kamil12.11.1978bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Bílý, Kamil12.11.1978bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Bindačová, Sylvie11.05.1989peněžitý dar 300,00
Binka, Jan08.07.1979peněžitý dar 500,00
Biolek, Vojtěch12.03.1991peněžitý dar 500,00
Bísek, Petr20.09.1941peněžitý dar 1 000,00
Biskup, Vojtěch09.12.1986peněžitý dar 500,00
Blahník, Ondřej01.03.1975peněžitý dar 500,00
Blažej, Lukáš08.05.1996peněžitý dar 3 000,00
Blažek, Martin29.10.1990peněžitý dar 2 500,00
Blažek, Ondřej30.07.1993peněžitý dar 300,00
Blažková, Lenka22.02.1966peněžitý dar 200,00
Bobek, Vladimír30.01.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Bobkov, Pavel08.11.1986peněžitý dar 200,00
Boček, Michal01.10.1987peněžitý dar 200,00
Bodeček, David15.03.1980peněžitý dar 5 000,00
Bohadlová, Adéla20.08.1991peněžitý dar 300,00
Bohemiasoft s.r.o.28090403peněžitý dar 20 000,00
Bohlin, Hanna29.09.1982peněžitý dar 100,00
Bohlin, Hanna29.09.1982peněžitý dar 700,00
Böhmová, Lena10.11.1960peněžitý dar 1 000,00
Böhmová, Lena10.11.1960peněžitý dar 2 500,00
Böhmová, Zuzana12.02.1990peněžitý dar 2 000,00
Bohuňková, Jana22.04.2020peněžitý dar 500,00
Bok, Ivan07.01.1988peněžitý dar 700,00
Boleslavová, Dana08.02.1967bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení plachet)
Bolmhagen, Peter19.03.1972peněžitý dar 200,00
Bolmhagen, Peter19.03.1972peněžitý dar 200,00
Borchev, Denis25.09.1986peněžitý dar 1 000,00
Borovička, Karel Theodor17.09.1978peněžitý dar 300,00
Borovička, Karel Theodor17.09.1978peněžitý dar 300,00
Borovička, Richard16.06.1979peněžitý dar 200,00
Boruta, Jan22.01.1991peněžitý dar 500,00
Boruta, Jan22.01.1991peněžitý dar 500,00
Boruta, Jan22.01.1991peněžitý dar 500,00
Bořkovec, Petr06.11.1948bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Bosák, František21.07.1991peněžitý dar 2 000,00
Boudal, Jiří21.12.1985peněžitý dar 1 000,00
Brabcová, Lucie15.01.1988bezúplatné plnění 400,00 (roznos novin)
Brada, Viktor09.12.1989peněžitý dar 500,00
Brandejs, Jan13.12.1989peněžitý dar 500,00
Bratuchin, Andrej27.12.1982peněžitý dar 199,00
Bratuchin, Andrej27.12.1982peněžitý dar 370,00
Brauner, Vojtěch03.10.1994peněžitý dar 200,00
Brázda, Radek23.04.1972bezúplatné plnění 720,00 (vyvěšení plachet)
Brejcha, Jan24.11.1978peněžitý dar 300,00
Bresler, Martin21.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Breškovec, Michal07.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Brixi, Lucie26.12.1980peněžitý dar 100,00
Brňáková, Hana20.02.1972peněžitý dar 6 000,00
Brnka, Tomáš29.11.1985peněžitý dar 500,00
Brunnerová, Soňa20.07.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení banneru)
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 600,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 600,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 500,00
Brůžek, Jiří08.07.1977peněžitý dar 1 000,00
Brýla, Pavel25.08.1999peněžitý dar 500,00
Bryxí, Michal31.07.1986peněžitý dar 500,00
Brzák, Lukáš01.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Bříza, Stanislav27.04.1983peněžitý dar 1 000,00
Břížďala, Jan31.08.1993peněžitý dar 10 000,00
Bubanec, Jan11.12.1999peněžitý dar 300,00
Bubeníček, Jan07.03.1976peněžitý dar 300,00
Bubeník, Vít14.09.1976bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na zeď domu)
Bubla, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Bubláková, Jana17.06.1978peněžitý dar 200,00
Buckleyova, Lucie24.09.1975peněžitý dar 10 000,00
Bučinský, Miloš20.10.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (1x banner)
Budaj, Antonín26.06.1970bezúplatné plnění 1 500,00 (roznos 3 balíků novin)
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 500,00
Budař, Martin10.04.1975peněžitý dar 200,00
Budil, Jan08.05.1988peněžitý dar 300,00
Buchta, Svatopluk26.02.1966peněžitý dar 500,00
Buchtík, Petr09.08.1980bezúplatné plnění 600,00 (roznos novin)
Buchtová, Helena03.02.1990peněžitý dar 200,00
Buk, Jindřich23.02.1993peněžitý dar 1 000,00
Bulankin, Maksim13.03.1989peněžitý dar 300,00
Bunček, Jiří22.05.1985peněžitý dar 500,00
Burda, Patrik27.10.1996peněžitý dar 500,00
Bureš, Michal25.06.1987peněžitý dar 200,00
Burešová, Pavlína22.11.1982peněžitý dar 200,00
Bureš, Petr06.04.1969peněžitý dar 5 000,00
Burger, Václav05.11.1996peněžitý dar 1 000,00
Burian, Petr21.12.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Burian, Petr21.12.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Burian, Petr21.12.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Burian, Petr21.12.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Burkoň, Lukáš21.04.1984peněžitý dar 500,00
Burski, Tadeusz19.05.1969peněžitý dar 200,00
Burša, Jiří08.10.1954peněžitý dar 3 000,00
Buršík, Radek14.08.1959peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buřil, Jiří16.04.1986peněžitý dar 200,00
Buzek, Pavel07.05.1967peněžitý dar 500,00
Cápík, Jaromír04.04.1981peněžitý dar 500,00
Cápík, Jaromír04.04.1981bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Cápík, Jaromír04.04.1981bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Cápík, Jaromír04.04.1981bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Cápík, Jaromír04.04.1981bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Cápík, Jaromír04.04.1981bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Cápík, Jaromír04.04.1981bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Carda, Jaroslav06.10.1980peněžitý dar 1 000,00
Carkovová, Irena28.05.1992peněžitý dar 200,00
Catchpoole, Jack11.01.1971peněžitý dar 1 000,00
CDAP s.r.o.24206113peněžitý dar 200,00
Cejkova, Vaclava29.03.1973peněžitý dar 500,00
Cejpek, Jakub27.07.1986peněžitý dar 100,00
Cejpek, Tomáš10.12.1988peněžitý dar 300,00
Cepek, Vojtěch24.02.1990peněžitý dar 500,00
Cermanová, Hana02.04.1986peněžitý dar 100,00
Cestrová, Věra03.08.1975peněžitý dar 500,00
Cífka, Jan13.06.1986peněžitý dar 200,00
Cígler, Lukáš08.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Cigoš, Petr13.09.1988peněžitý dar 500,00
Cícha, Ondřej10.08.1989peněžitý dar 200,00
Cikánek, Ondřej25.04.1987peněžitý dar 10 000,00
Cina, Marián19.07.1972peněžitý dar 40 000,00
Cingel, Štefan16.07.1992peněžitý dar 200,00
Císler, Jan17.12.1992peněžitý dar 200,00
Coufal, Marek30.06.2002peněžitý dar 50,00
Coufal, Rostislav26.06.1969peněžitý dar 500,00
Crdlíková, Ludmila04.12.1980peněžitý dar 200,00
Croes, Stijn13.08.1981peněžitý dar 500,00
Cvíčela, Ľubor09.06.1977peněžitý dar 200,00
Cvrček, Adam14.05.2002peněžitý dar 100,00
Czarnecki, Szczepan13.07.1987peněžitý dar 700,00
Czerner, Lukáš21.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Čalovka, Ondřej22.02.1981peněžitý dar 1 000,00
Čalovka, Ondřej22.02.1981peněžitý dar 100,00
Čalovka, Ondřej22.02.1981peněžitý dar 100,00
Čalovka, Ondřej22.02.1981peněžitý dar 100,00
Čalovka, Ondřej22.02.1981peněžitý dar 100,00
Čamaj, Richard27.10.1987peněžitý dar 500,00
Čapek, Tomáš31.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Čapek, Tomáš30.08.1994peněžitý dar 300,00
Čápská, Soňa12.10.1981peněžitý dar 100,00
Čápská, Soňa12.10.1981peněžitý dar 100,00
Částková, Zlata22.07.1982peněžitý dar 300,00
Čavojcová, Markéta11.10.1989bezúplatné plnění 5 000,00 (roznos 10 balíků novin)
Čech, Daniel07.10.1979peněžitý dar 300,00
Čech, Matěj19.05.1994peněžitý dar 300,00
Čejka, Martin25.02.1993peněžitý dar 1 000,00
Čemus, Petr14.02.1990peněžitý dar 500,00
Čepeláková, Miroslava05.05.1988peněžitý dar 500,00
Čepelka, Jiří26.07.1986peněžitý dar 200,00
Čepelka, Jiří26.07.1986peněžitý dar 200,00
Čepička, Filip23.03.1992peněžitý dar 200,00
Čepička, Filip23.03.1992peněžitý dar 500,00
Čepička, Filip23.03.1992peněžitý dar 500,00
Čep, Jaroslav11.07.1986peněžitý dar 200,00
Čermák, Jindřich20.08.1982bezúplatné plnění 900,00 (banner)
Čermák, Miroslav19.09.1991peněžitý dar 500,00
Čermáková, Eliška21.08.1986peněžitý dar 300,00
Čermáková, Markéta28.02.1976peněžitý dar 1 000,00
Čermák, Roman04.04.1989peněžitý dar 100,00
Černá Macnerová, Zuzana08.11.1986peněžitý dar 1 000,00
Čerňanský, Petr20.03.1987peněžitý dar 200,00
Černohorský, Lukáš19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černohorský, Lukáš19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černohorský, Lukáš19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černohorský, Lukáš19.11.1984peněžitý dar 5 000,00
Černopaščenko, Jurij28.06.1970peněžitý dar 400,00
Černý, David20.02.1994peněžitý dar 500,00
Černý, Jakub09.05.1997peněžitý dar 100,00
Černý, Martin18.07.1990peněžitý dar 500,00
Černý, Matěj09.11.1987peněžitý dar 100,00
Černý, Václav15.05.1987peněžitý dar 300,00
Černý, Václav14.10.1985peněžitý dar 300,00
Černý, Václav15.05.1987peněžitý dar 300,00
Černý, Zdeněk26.07.1969peněžitý dar 200,00
Červenák, Michael25.06.1993peněžitý dar 500,00
Červený, Martin26.04.1977peněžitý dar 200,00
Červený, Patrik07.11.1994peněžitý dar 500,00
Čičo, Martin14.06.1994bezúplatné plnění 605,00 (Dobrovolník - roznos novin)
Čičo, Martin14.06.1994bezúplatné plnění 300,00 (roznášení novin)
Čiháková, Katarína07.09.1971peněžitý dar 500,00
Čihák, Stanislav05.03.1966peněžitý dar 500,00
Čihák, Stanislav05.03.1966peněžitý dar 500,00
Čihula, Jiří28.01.1996bezúplatné plnění 1 000,00 (1x banner)
Čižinský, Pavel27.01.1982bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Čmolíková, Karolína24.07.1982bezúplatné plnění 3 000,00 (banner 2ks + roznos novin)
Čoltko, Dominik14.03.1997peněžitý dar 500,00
Čorňák, Jakub17.09.1989bezúplatné plnění 3 630,00 (Dobrovolník - kontaktní kampaň)
Čorňák, Jakub17.09.1989bezúplatné plnění 9 680,00 (Dobrovolník - volební manažer)
Čtvrtečka, Libor27.03.1980peněžitý dar 1 000,00
Čvančar, Petr18.01.1975peněžitý dar 5 000,00
Dadáková, Stanislava01.12.1947peněžitý dar 100,00
Danco, Pavel25.09.1988peněžitý dar 500,00
Danč, Radek04.03.1990peněžitý dar 200,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988peněžitý dar 100,00
Danda, Jan14.09.1988bezúplatné plnění 300,00 (Roznos Pirátských listů - 600 ks)
Danda, Jan14.09.1988bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na zeď domu)
Daniel, Rudolf06.09.1986peněžitý dar 300,00
Davis, Jim26.06.1976peněžitý dar 500,00
de Bruyn, Jana11.07.1983peněžitý dar 500,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 19 665,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 500,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 500,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 500,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 500,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 500,00
Dedek, Jakub21.04.1992peněžitý dar 500,00
Dědič, Jan25.11.1992peněžitý dar 1 000,00
Dejmek, Miloš27.08.1980peněžitý dar 500,00
Denk, Lukáš24.07.1983peněžitý dar 700,00
Diefenthal, Jan02.07.1986peněžitý dar 500,00
Diefenthal, Jan02.07.1986peněžitý dar 2 000,00
Diviák, Tomáš29.03.1991peněžitý dar 666,00
Diviš, Václav13.08.1988peněžitý dar 200,00
Dobeš, Pavel21.11.1994peněžitý dar 200,00
Dobiáš, Pavel18.05.1979peněžitý dar 500,00
Dobruská, Martina16.11.1989peněžitý dar 100,00
Dočekal, David06.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Dočkalová, Veronika25.03.1994peněžitý dar 300,00
Dohalská, Petra01.08.2001peněžitý dar 100,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Jiří23.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Dohnal, Marek02.05.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení plachty)
Dohnalová, Adéla14.12.1990peněžitý dar 100,00
Dohnalová, Helena20.10.1956bezúplatné plnění 500,00 (rozdej novin)
Dojcsanova, Nikola19.01.1996peněžitý dar 200,00
Doležalová, Eva09.07.1990peněžitý dar 200,00
Doležalová, Hana22.07.1969peněžitý dar 300,00
Doležal, Pavel25.06.1982peněžitý dar 100,00
Doležal, Petr11.09.1995peněžitý dar 500,00
Doležal, Petr19.03.1967peněžitý dar 100,00
Doležal, Tomáš19.03.1983peněžitý dar 100,00
Doležel, Josef06.09.1957peněžitý dar 1 000,00
Dolhyová, Zuzana24.09.1991peněžitý dar 200,00
Dolíhalová, Veronika04.02.1987peněžitý dar 999,00
Dombek, Daniel07.03.1986peněžitý dar 200,00
Donát, Petr29.10.1996peněžitý dar 200,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Doseděl, František22.12.1986peněžitý dar 1 000,00
Dosedla, Jan28.09.1989peněžitý dar 2 000,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 200,00
Dostál, Ivo28.05.1981peněžitý dar 300,00
Dostál, Marek27.07.1992peněžitý dar 500,00
Dostálová, Andrea21.08.1974peněžitý dar 1 000,00
Doubek, Petr29.04.1977peněžitý dar 3 000,00
Doubicová, Tereza17.02.1992peněžitý dar 400,00
Dovrtělová, Silvie15.04.1985peněžitý dar 100,00
Drahoš, Jan19.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Drásta, Lukáš21.06.1984peněžitý dar 100,00
Drbohlav, David27.06.1984peněžitý dar 200,00
Drbohlav, David27.06.1984peněžitý dar 200,00
Drbohlav, Matěj01.12.1989peněžitý dar 200,00
Drlík, Lukáš13.08.1981bezúplatné plnění 4 000,00 (vyvěšení plachet)
Drobný, David10.07.1999peněžitý dar 700,00
Drotárová, Marcela29.05.1976peněžitý dar 500,00
Dřevíkovský, Jan25.04.1981peněžitý dar 500,00
Dubec, Lukáš22.05.1984peněžitý dar 5 000,00
Dubský, Richard06.07.1994peněžitý dar 500,00
Ducová, Nikola28.06.1987peněžitý dar 100,00
Dudek, Adam16.12.1994peněžitý dar 200,00
Dudek, Pavel14.12.1987peněžitý dar 1 000,00
Duffek, Petr08.06.1979peněžitý dar 100,00
Duháček, Milan24.01.1986peněžitý dar 200,00
Durčák, Lukáš16.06.1979peněžitý dar 200,00
Ďurková, Denča29.07.1993peněžitý dar 500,00
Dušátko, Zdeněk24.12.1975peněžitý dar 500,00
Dušek, Libor21.02.1974peněžitý dar 1 000,00
Dušek, Ondřej12.06.1985peněžitý dar 1 000,00
Dušek, Ondřej12.06.1985peněžitý dar 1 000,00
Dušek, Petr03.09.1986peněžitý dar 1 500,00
Dušek, Šimon21.05.1977peněžitý dar 300,00
Dušek, Šimon21.05.1977peněžitý dar 300,00
Dušek, Šimon21.05.1977peněžitý dar 300,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 3 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Duška, Martin10.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Dutkova, Barbora20.10.1993peněžitý dar 200,00
Dvorak, Ondrej06.11.1984peněžitý dar 1 000,00
Dvorský, Jakub19.08.1978peněžitý dar 500,00
Dvořák, Jaroslav23.09.1964peněžitý dar 1 000,00
Dvořák, Martin20.10.1994bezúplatné plnění 320,00 (vyvěšení banneru)
Dvořák, Milo22.01.1991peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Lucie28.11.1986peněžitý dar 1 000,00
Dvořáková, Michaela17.01.1984peněžitý dar 500,00
Dvořáková, Monika29.04.1989peněžitý dar 500,00
Dvořáková, Petra20.03.1982peněžitý dar 500,00
Dvořák, Petr07.11.1991peněžitý dar 300,00
Dvořák, Petr14.08.1982bezúplatné plnění 600,00 (roznos/banner)
Dvořák, Václav30.08.1980peněžitý dar 299,00
Dvořák, Viktor07.04.1979bezúplatné plnění 655,00 (vyvěšení banneru, roznos novin)
Dvořák, Zdeněk30.08.1987peněžitý dar 500,00
Dytrych, Tomas26.10.1976peněžitý dar 200,00
Dzurko, Vít10.09.1980peněžitý dar 200,00
Edukai s.r.o.07536721peněžitý dar 30 000,00
Efler, Václav08.07.1998peněžitý dar 500,00
Egyedová, Hana23.01.1978peněžitý dar 100,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Eichler, Tomáš05.06.1981peněžitý dar 1 000,00
Elektro Koudela45686726peněžitý dar 5 000,00
Elexa, Robin30.08.1984peněžitý dar 200,00
Elfmark, František19.10.1978peněžitý dar 10 000,00
Eliáš, Radek20.03.1982peněžitý dar 1 000,00
ERFLEX, a.s.25675826bezúplatné plnění 37 991,00 (hodnota kampaně na sloupech)
Esterlová, Jana17.08.1993peněžitý dar 1 000,00
Fáber, Vojtěch15.05.1993peněžitý dar 500,00
Fáber, Vojtěch15.05.1993peněžitý dar 200,00
Fáber, Vojtěch15.05.1993peněžitý dar 200,00
Fáber, Vojtěch15.05.1993peněžitý dar 200,00
Fagertun, Bohumila Mia28.10.1978peněžitý dar 13 500,00
Fagertun, Bohumila Mia28.10.1978peněžitý dar 4 500,00
Faltova, Drahomira04.11.1978peněžitý dar 700,00
Farkaš, Tomáš24.07.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (banner)
Farník, Tomáš03.05.1978peněžitý dar 100,00
Farník, Tomáš03.05.1978peněžitý dar 200,00
Farný, Jakub14.02.1983peněžitý dar 300,00
Fatková, Gabriela18.06.1985peněžitý dar 500,00
Fejfar, Lukas24.04.1986peněžitý dar 100,00
Fejtová, Klára01.08.1988peněžitý dar 200,00
Fendrichová, Petra15.06.1980bezúplatné plnění 700,00 (Roznos Pirátských listů - 500 ks)
Ferfecki, Artur08.09.1991peněžitý dar 1 000,00
Ferjenčík, Mikuláš19.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Ferjenčík, Mikuláš19.03.1987peněžitý dar 20 000,00
Ferjenčík, Mikuláš19.03.1987peněžitý dar 1 000,00
Ferjenčík, Mikuláš19.03.1987peněžitý dar 3 000,00
Ferov, Michal26.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Ferrarová, Eva05.09.1953peněžitý dar 200,00
Fiala, Aleš21.10.1990peněžitý dar 100,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 5 000,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Fialka, Luděk23.07.1982peněžitý dar 500,00
Ficová, Sylva21.03.1970peněžitý dar 500,00
Fiedler, Jiří04.10.1946peněžitý dar 500,00
Figurová, Pavla13.11.1977bezúplatné plnění 800,00 (rozdej novin)
Fila, Pavel22.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Fila, Pavel22.05.1977peněžitý dar 700,00
Findeis, Lukáš08.10.1985peněžitý dar 200,00
Finková, Šárka10.06.1966peněžitý dar 100,00
Firstová, Zdeňka25.06.1956peněžitý dar 500,00
Fišer, Aleš05.02.1989peněžitý dar 700,00
Fišer, Aleš05.02.1989peněžitý dar 200,00
Fišer, Aleš05.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Ondřej30.09.1994peněžitý dar 50,00
Fišerová, Zuzana30.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Flimelova, Alena07.06.1983peněžitý dar 300,00
Fojtíkova, Andrea07.05.1990peněžitý dar 20,00
Fojtíkova, Andrea07.05.1990peněžitý dar 40,00
Fojtík, Petr17.04.1985peněžitý dar 200,00
Fojt, Jakub20.02.1992peněžitý dar 200,00
Fojtová, Eliška06.05.1979peněžitý dar 200,00
Foldes, Jana05.06.1990peněžitý dar 200,00
Foltin, Kamil02.05.1984peněžitý dar 6 000,00
Formánek, Jan20.06.1990peněžitý dar 200,00
Formánek, Josef27.01.1974peněžitý dar 1 000,00
Fotograf Jan Pech03861864peněžitý dar 300,00
Franc, Otakar18.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Franěk, Michal03.10.1978peněžitý dar 333,00
Fránek, Tibor20.01.1989peněžitý dar 500,00
Fránek, Tibor20.01.1989peněžitý dar 500,00
Franek, Tomas04.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Frank, Jan Jindřich23.03.1971peněžitý dar 100,00
Frank, Václav11.12.1989peněžitý dar 1 000,00
Frantík, Michal01.05.1977bezúplatné plnění 3 000,00 (vyvěšení plachet)
Freeman, Filip08.03.1984peněžitý dar 200,00
Freitas Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 3 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 3 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 1 000,00
Freitas Lopesová, Zuzana28.09.1968peněžitý dar 3 000,00
Fridrichová, Jindra02.09.1959peněžitý dar 500,00
Fridrich, Petr19.04.1971peněžitý dar 500,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbort, Jakub21.01.1987peněžitý dar 100,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 200,00
Frýbortová, Erika09.04.1967peněžitý dar 300,00
Frydryšek, Pavel01.10.1975peněžitý dar 300,00
Funk, Lukáš25.03.1982peněžitý dar 1 281,00
Gablech, Imrich27.01.1989bezúplatné plnění 400,00 (roznos novin)
Gabriel, Adam10.01.1989peněžitý dar 500,00
Gajdošík, Filip03.03.1989peněžitý dar 500,00
Gajdošíková, Olga09.09.1974peněžitý dar 10 000,00
Galata, Peter07.03.1976peněžitý dar 200,00
Galik, Svetozar18.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Gargulák, Karel13.09.1988peněžitý dar 400,00
Gavlík, Jan29.11.1989peněžitý dar 500,00
Gbelec, David10.03.1977peněžitý dar 300,00
Geiger, Petr03.12.1993peněžitý dar 700,00
Gerecká, Pavla03.04.1985peněžitý dar 300,00
Gerecká, Pavla03.04.1985peněžitý dar 250,00
Gigac, Branislav19.04.1997peněžitý dar 679,00
Gilarová, Michaela26.05.1994peněžitý dar 100,00
Global Payments s.r.o.04235452peněžitý dar -413,00
Global Payments s.r.o.04235452peněžitý dar -11 913,00
Global Payments s.r.o.04235452peněžitý dar -1 644,00
Global Payments s.r.o.04235452peněžitý dar -1 018,00
Global Payments s.r.o.04235452peněžitý dar -1 077,00
Golubyeva, Iryna26.05.1962peněžitý dar 300,00
Görner, Jiří19.01.1960peněžitý dar 500,00
Gottvald, Vojtech05.05.1985peněžitý dar 200,00
Grätz, Ondřej21.11.1984peněžitý dar 200,00
Grebíková, Markéta17.03.1980peněžitý dar 200,00
Gregorová, Iva26.11.1961peněžitý dar 1 000,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 4 652,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 17 777,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 5 555,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 9 305,00
Gregorová, Markéta14.01.1993peněžitý dar 15 000,00
Gregor, Petr02.10.1990peněžitý dar 500,00
Grunt, Michal11.12.1987peněžitý dar 500,00
Grutmann, Martin27.02.1987peněžitý dar 300,00
Haas, Miroslav29.03.1970peněžitý dar 200,00
Hadviga, Jan16.04.1984peněžitý dar 100,00
Hafinec, Milan30.06.1991peněžitý dar 300,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 1 000,00
Hagara, František16.01.1988peněžitý dar 300,00
Hahn, Rudolf13.04.1954peněžitý dar 10 000,00
Haisman, Jan20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisman, Jan20.06.1983peněžitý dar 500,00
Haisova, Eva20.02.1987peněžitý dar 500,00
Haisová, Katka03.09.1984peněžitý dar 500,00
Hais, Pavel12.05.1983peněžitý dar 5 000,00
Hajderová, Jana30.05.1954peněžitý dar 500,00
Hájek, David20.06.1986peněžitý dar 300,00
Hájek, Drahomír20.07.1987peněžitý dar 300,00
Hájek, Michal13.06.1993peněžitý dar 100,00
Hájková, Ivana31.07.1958peněžitý dar 500,00
Hájková, Ivana31.07.1958peněžitý dar 500,00
Hájková, Tereza04.05.1995peněžitý dar 300,00
Hajnová, Marie20.12.1947peněžitý dar 1 000,00
Hajnová, Marie20.12.1949bezúplatné plnění 50,00 ("""roznos novin"" (umístění stojanu s plakátem a novinami před prodejnou)")
Halečka, Filip22.01.1998peněžitý dar 300,00
Halfarová, Kristina04.05.1990peněžitý dar 500,00
Halml, Martin02.10.1981peněžitý dar 200,00
Hamouzová, Daniela25.03.1972peněžitý dar 500,00
Hamplová, Radka23.10.1987peněžitý dar 300,00
Haničinec, Vojtěch19.12.1993peněžitý dar 100,00
Hankeová, Veronika24.01.1994peněžitý dar 300,00
Hanousek, Jiří18.12.1974peněžitý dar 5 000,00
Hanousek, Jiří18.12.1974peněžitý dar 5 000,00
Hansal, Jaroslav15.08.1972peněžitý dar 10 000,00
Hansal, Jaroslav15.05.1972bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Hanslík, Tomáš21.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Hanus, Tomáš30.12.1987peněžitý dar 500,00
Hanus, Václav27.07.1988peněžitý dar 1 000,00
Hanuš, Jakub30.07.1987peněžitý dar 500,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hanžl, Václav01.02.1965peněžitý dar 200,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
Hapala, Michal26.05.1984peněžitý dar 500,00
HAPPY HOUSE RENTALS, s.r.o.27436535peněžitý dar 5 000,00
Hasal, Ludvík20.11.1983peněžitý dar 123,00
Haščák, Ondřej02.11.1988peněžitý dar 100,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 200,00
Hašek, Karel26.03.1986peněžitý dar 500,00
Hausserová, Jana08.10.1985peněžitý dar 200,00
Hauzírek, Petr10.12.1984peněžitý dar 200,00
Havelka, Hynek28.07.1977peněžitý dar 300,00
Havlena, Lukáš12.04.1983peněžitý dar 300,00
Havlíček, Filip18.02.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Havlíček, Filip18.02.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Havlíček, Filip18.02.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Havlíček, Filip18.02.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Havlová, Eliška26.06.1994bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Havlová, Eva27.07.1992peněžitý dar 10 000,00
Havlová, Kateřina15.09.1979bezúplatné plnění 400,00 (roznos novin)
Havlová, Kristýna23.07.1981peněžitý dar 300,00
Hažlinský, Michal30.12.1985peněžitý dar 300,00
Heczko, Lukáš28.05.2000peněžitý dar 100,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hegenbart, Jan16.10.1988peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Hechtová, Miloslava26.08.1958peněžitý dar 200,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 800,00
Heidlerová, Hana27.10.1954peněžitý dar 800,00
Heinitz, Bernard23.01.1991peněžitý dar 100,00
Hejduková, Georgia13.03.2000peněžitý dar 200,00
Hejl, Jaromír25.04.1985peněžitý dar 100,00
Hejnová, Adéla25.01.1988peněžitý dar 250,00
Hejný, Michal05.11.1992peněžitý dar 100,00
Hejzák, Robert28.08.1970peněžitý dar 2 020,00
Henes, Viktor31.03.1983peněžitý dar 4 915,00
Henes, Viktor31.03.1983peněžitý dar 100,00
Henes, Viktor31.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Henes, Viktor31.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Henes, Viktor31.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Heralecky, Petr11.08.1989peněžitý dar 200,00
Herbrichova, Jaroslava13.06.1979peněžitý dar 200,00
Herciková, Martina12.06.1992peněžitý dar 500,00
Hermann, Jan24.04.1989peněžitý dar 1 000,00
Herza, Jaroslav30.06.1970bezúplatné plnění 10 000,00 (pronájem plochy k reklamnímu polepu 8- 10/2020)
Heřman, Tomáš21.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Hetfleiš, Maria28.05.1986peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 200,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
Himlová, Veronika01.10.1987peněžitý dar 300,00
hkfree.org z.s.26659573bezúplatné plnění 1 001,00 (routery, notebooky, klávesnice do sbírky pro děti)
Hladík, Roman20.03.1978peněžitý dar 5 000,00
Hlaváčová, Jana29.10.1973peněžitý dar 200,00
Hlaváčová, Jana29.10.1973peněžitý dar 200,00
Hlavatý, Jan05.03.1981peněžitý dar 20 000,00
Hlavenka, Jiri26.10.1964peněžitý dar 400 000,00
Hlavenka, Jiri26.10.1964peněžitý dar 50 277,00
Hlavička, David30.05.1975peněžitý dar 200,00
Hlavina, Petr13.07.1972bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Hloušek, Petr15.04.1993peněžitý dar 200,00
Hnilička, Jakub04.12.1979peněžitý dar 500,00
Hnilička, Jakub04.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 1127039145peněžitý dar 112 500,00
Hnyk, Jan29.04.1989peněžitý dar 300,00
Hobzík, Radim31.01.1973peněžitý dar 500,00
Hofman, Tomáš29.06.1993peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 500,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochmann, Antonín10.07.1990peněžitý dar 200,00
Hochová, Drahomíra15.07.1968bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Hochová, Petra14.09.1977peněžitý dar 2 000,00
Hojka, Pavel20.11.1987peněžitý dar 500,00
Holáň, Jiří31.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Holavová, Ema31.05.1999peněžitý dar 100,00
Holavová, Ema31.05.1999peněžitý dar 100,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holec, Milan20.12.1985peněžitý dar 500,00
Holeček, Roman03.06.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Holík, Jakub28.01.1993peněžitý dar 1 000,00
Holomčík, Radek31.07.1985peněžitý dar 20 000,00
Holomčík, Radek31.07.1985peněžitý dar 3 556,00
Holubová, Ivana28.07.1958peněžitý dar 200,00
Holubová, Ivana28.07.1958peněžitý dar 200,00
Holubová, Jindřiška09.12.1952peněžitý dar 300,00
Holuša, Jiří06.12.1991peněžitý dar 1 000,00
Homfray, Šárka08.10.1982peněžitý dar 200,00
Homola, Dalibor20.12.1996peněžitý dar 20,00
Homola, Jaromír10.06.1956peněžitý dar 1 000,00
Homola, Radek20.03.1998peněžitý dar 100,00
Homolka, Wendy02.09.1989peněžitý dar 500,00
Honová (Staníková), Nikola06.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 100,00
Hoos, Michal29.04.1990peněžitý dar 300,00
Horák, Adam29.05.1991peněžitý dar 200,00
Horák, Martin28.11.1988peněžitý dar 100,00
Horák, Michal11.06.1965peněžitý dar 50 000,00
Horák, Michal11.06.1965peněžitý dar 20 000,00
Horák, Michal11.06.1965peněžitý dar 13 000,00
Horák, Michal11.06.1965bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Horák, Ondřej25.06.1990peněžitý dar 1 000,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 10 000,00
Horáková, Eva15.08.1980peněžitý dar 3 000,00
Horecký, Filip16.03.1992peněžitý dar 200,00
Horká, Gabriela07.07.1988peněžitý dar 300,00
Horký, Denis17.09.1998peněžitý dar 30,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 392,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 10 000,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 4 000,00
Horký, Jaromír15.03.1998peněžitý dar 2 500,00
Horneková, Šárka24.02.1986peněžitý dar 200,00
Hortik, Tomas27.11.1987peněžitý dar 500,00
Hort, Tomáš03.02.1991peněžitý dar 500,00
Horvát, Milan27.01.1985peněžitý dar 200,00
Horvát, Milan27.01.1985peněžitý dar 200,00
Horych, Tomáš03.09.1998peněžitý dar 100,00
Hoskovec, Jiří25.01.1992peněžitý dar 600,00
Hostonský, Ondřej18.10.1974peněžitý dar 500,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 4 000,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 2 000,00
Hošek, David28.05.1997peněžitý dar 500,00
Hošek, Jan22.11.1982peněžitý dar 500,00
Houdek, Jan10.09.1999bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru)
Houdek, Lukáš13.11.1983peněžitý dar 200,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Houdek, Miroslav28.04.1979peněžitý dar 100,00
Housa, David25.06.1990peněžitý dar 200,00
Hovězák, Jakub24.11.1999bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Hovězák, Jakub24.11.1999bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Hovězák, Jakub24.11.1999bezúplatné plnění 200,00 (naložení skákací lodě)
Hovězák, Jakub24.11.1999bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Hovorka, Jakub28.04.1988peněžitý dar 500,00
Howe, Romana12.01.1970peněžitý dar 1 000,00
Hrabalova, Nataša03.07.1952peněžitý dar 200,00
Hrabalová, Veronika29.06.1982peněžitý dar 1 000,00
Hrabě, Marek30.08.1993peněžitý dar 499,00
Hrabovský, Štěpán22.09.1987peněžitý dar 200,00
Hradil, David16.04.1991peněžitý dar 500,00
Hráchová, Kamila16.09.1978peněžitý dar 250,00
Hrbek, Michael04.02.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (2x banner)
Hrdina Němeček, David25.04.1988peněžitý dar 1 000,00
Hrdý, Jonáš19.07.1990peněžitý dar 200,00
Hrib, Michal13.09.1993peněžitý dar 1 000,00
Hrnčíř, Adam20.05.1987peněžitý dar 300,00
Hron, Filip20.10.1990peněžitý dar 200,00
Hroššo, Peter21.06.1989peněžitý dar 1 000,00
Hrubá, Barbora18.03.1987peněžitý dar 500,00
Hrubeš, Jan19.02.1995peněžitý dar 2 000,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 500,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 500,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 500,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 500,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 200,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 1 000,00
Hrubešová, Jolana16.10.1965peněžitý dar 800,00
Hrubý, Ondřej24.02.1990peněžitý dar 1 000,00
Hruška, Pavel19.11.1977peněžitý dar 500,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 100,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 100,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 100,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubáček, Jiří22.05.1989peněžitý dar 300,00
Hubatová-Vacková, Anna31.12.1993peněžitý dar 100,00
Hudec, Marek07.07.1976peněžitý dar 1 000,00
Hulík, Martin20.10.1976peněžitý dar 500,00
Hůlka, František Samuel17.08.1986peněžitý dar 500,00
Hulla, Tomáš27.06.1987peněžitý dar 500,00
Huňka, David17.06.1994peněžitý dar 1 000,00
Huňka, David17.06.1994peněžitý dar 1 000,00
Huňka, David17.06.1994peněžitý dar 500,00
Hupšil, Radim25.01.1984peněžitý dar 500,00
Hušek, Matěj26.05.1987peněžitý dar 1 000,00
Hutník, Matouš13.10.1990peněžitý dar 200,00
Hutník, Matouš13.10.1990peněžitý dar 200,00
Hutník, Matouš13.10.1990peněžitý dar 200,00
Hybášek, Vojtěch06.06.1992peněžitý dar 200,00
Hyka, Milan06.11.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (1x banner)
Hynek, Jaroslav04.11.1937peněžitý dar 100,00
Hynek, Miroslav30.08.1953peněžitý dar 1 000,00
Hypša, Lukáš05.03.2001bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Hýža, Adam19.11.1986peněžitý dar 500,00
Chábek, Jakub19.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Chaloupka, Milan04.07.1989peněžitý dar 10 000,00
Chaloupka, Milan04.07.1989peněžitý dar 6 000,00
Chalupníčková, Jitka15.02.1983peněžitý dar 300,00
Cháma, Jaroslav09.12.1969peněžitý dar 200,00
Cháma, Jaroslav09.12.1969peněžitý dar 200,00
Cháma, Jaroslav09.12.1969peněžitý dar 200,00
Cháma, Jaroslav09.12.1969peněžitý dar 200,00
Chán, Aleš01.09.1980peněžitý dar 1 500,00
Chán, Aleš01.09.1980peněžitý dar 500,00
Charvát, Jiří30.08.1986peněžitý dar 200,00
Charvát, Jiří30.08.1986peněžitý dar 500,00
Chládek, Martin03.07.1989peněžitý dar 200,00
Chládek, Martin03.07.1989peněžitý dar 200,00
Chládek, Martin03.07.1989peněžitý dar 200,00
Chlebik, Robert02.01.1976bezúplatné plnění 2 000,00 (Bannery)
Chlíbek, Jakub30.11.1994peněžitý dar 700,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 500,00
Chmelař, Petr05.01.1985peněžitý dar 100,00
Chmelíková, Barbora15.04.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chovančák, Jakub10.07.1989peněžitý dar 100,00
Chrástecký, Dominik15.02.1994peněžitý dar 500,00
Chrást, Ondřej07.07.1980peněžitý dar 10 000,00
Chřást, Martin19.03.1970peněžitý dar 500,00
Chudoba, Jan29.06.1979peněžitý dar 500,00
Chytil, Martin03.06.1993peněžitý dar 200,00
Chytil, Martin03.06.1993peněžitý dar 200,00
Chytil, Martin03.06.1993peněžitý dar 200,00
Imríšek, Martin23.01.1984peněžitý dar 500,00
Inzertpress s.r.o.25048694bezúplatné plnění 71 897,00 (sleva na reklamní nosiče, FO 2208/2020)
Inzertpress s.r.o.25048694bezúplatné plnění 18 816,00 (sleva na reklamní nosiče, FO 2551/2020)
Jabůrková, Klára14.02.1991peněžitý dar 100,00
Jačka, Dominic28.02.1994peněžitý dar 300,00
Jahn, Richard15.12.1989peněžitý dar 100,00
Jakub Pešek88389197bezúplatné plnění 4 594,50 (grafické podklady, FO 3149/2020)
Jakub Žoha00728977peněžitý dar 300,00
Jambor, Martin25.12.1980peněžitý dar 200,00
Jambor, Martin25.12.1980peněžitý dar 100,00
Ján Říha71619879peněžitý dar 300,00
Janás, Jiří08.09.1990peněžitý dar 300,00
Janás, Ondřej27.09.1991peněžitý dar 500,00
Jandák, Kuba20.06.1984peněžitý dar 1 000,00
Jandera, Lukas23.12.1998peněžitý dar 100,00
Jandová, Lucie12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Jandová, Lucie12.12.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Janeczková, Anna05.02.1994peněžitý dar 300,00
Janeček, Tomáš11.06.1983peněžitý dar 300,00
Janek, Libor13.04.1989peněžitý dar 500,00
Janíček, Michal21.12.1977peněžitý dar 200,00
Janiga, Marek02.12.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Janková, Zuzana15.03.1981peněžitý dar 200,00
Janků, Jiří26.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Janošťák, Radek06.08.1980peněžitý dar 5 000,00
Janošťák, Radek06.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Janoušek, Tomáš18.09.1985peněžitý dar 300,00
Jaňurová, Martina19.03.1992bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Janušová, Kateřina26.08.1988peněžitý dar 500,00
Januš, Petr05.12.1987peněžitý dar 300,00
Jarmara, Josef25.04.1971peněžitý dar 1 000,00
Jaroš, Jiří08.10.1974peněžitý dar 33 000,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Milan05.08.1989peněžitý dar 50,00
Jaroš, Miroslav05.04.1986peněžitý dar 5 000,00
Jarošová, Marika12.12.1990peněžitý dar 300,00
Jaroš, Vítězslav28.10.1983peněžitý dar 50,00
Jasník, Daniel25.11.1986peněžitý dar 1 000,00
Jasný, Michal11.06.1993peněžitý dar 1 000,00
Jašek, David13.06.1975peněžitý dar 2 000,00
Jaterková, Jiřina23.02.1960peněžitý dar 500,00
Javůrek, Jakub06.04.1990peněžitý dar 200,00
Javůrek, Jan04.08.1991bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na zeď domu)
Javůrek, Marek26.11.1991peněžitý dar 100,00
Javůrková, Michaela27.10.1990peněžitý dar 300,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 700,00
Jedelský, Petr12.04.1981peněžitý dar 2 000,00
Jedlička, Antonin16.06.1996peněžitý dar 200,00
Jedlička, Zdeněk20.05.1961bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Jechova, Jana03.12.1984peněžitý dar 300,00
Jelen, Jakub14.11.1990peněžitý dar 500,00
Jelínek, Tomáš24.05.1983peněžitý dar 500,00
Jeníková, Lenka19.07.1967peněžitý dar 300,00
Jeník, Petr05.09.1979peněžitý dar 30 000,00
Jermář, Jakub26.09.1980peněžitý dar 200,00
Jermář, Jakub26.09.1980peněžitý dar 1 000,00
Jeřichová, Veronika29.01.1993peněžitý dar 100,00
Ježková, Blanka28.09.1977peněžitý dar 500,00
Jílek, František16.11.1985peněžitý dar 200,00
Jílek, Lukáš19.08.1991peněžitý dar 1 500,00
Jiránek, Martin10.04.1978peněžitý dar 2 000,00
Jirásek, Jiří04.12.1984peněžitý dar 200,00
Jirků, Adéla05.12.1985peněžitý dar 300,00
Jirman, Jan13.04.1973peněžitý dar 500,00
Jirman, Petr30.11.1977peněžitý dar 10 000,00
Jirman, Petr30.11.1977peněžitý dar 10 000,00
Jirovská, Soňa05.03.1984bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru)
Jiřičný, Miroslav21.03.1983peněžitý dar 200,00
Jost, Pavel27.08.1977peněžitý dar 500,00
JUDr. Josef Krysl, advokát87199386peněžitý dar 500,00
Juklová, Romana17.12.1996peněžitý dar 300,00
Julinkova, Jana13.08.1980peněžitý dar 500,00
Junga, Jakub11.05.1988bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na plot)
Jüngling, Jakub25.08.1983peněžitý dar 2 000,00
Jüngling, Jakub25.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Jurák, Adam27.07.1984peněžitý dar 1 000,00
Jurák, Jan11.11.1981peněžitý dar 300,00
Juran, Lukáš19.11.1998peněžitý dar 500,00
Jurica, Vít12.08.1993peněžitý dar 200,00
Jurík, Pavel21.03.1985peněžitý dar 300,00
Jurík, Roman08.12.1978bezúplatné plnění 1 500,00 (Bannery)
Jurkovičová, Tereza24.08.1984peněžitý dar 500,00
Jůvová, Pavla31.01.1988peněžitý dar 300,00
Jůzlova, Dagmar16.12.1954peněžitý dar 100,00
Kabátková, Zdenka07.08.1977peněžitý dar 300,00
Kabíčková, Pavla29.11.1978bezúplatné plnění 500,00 (rozdej novin)
Kabrhelová, Michaela03.04.1991peněžitý dar 300,00
Kacubin, Oleg22.04.1989peněžitý dar 5 000,00
Kacubin, Oleg22.04.1989peněžitý dar 10 000,00
Kačírková, Alena17.05.1980peněžitý dar 200,00
Kadanik, Michal03.08.1982peněžitý dar 1 000,00
Kadár, Klára24.11.1989peněžitý dar 500,00
Kadeřávek, Jiří23.08.1970peněžitý dar 150 000,00
Kadeřávek, Jiří23.08.1970peněžitý dar 50 000,00
Kadeřávek, Jiří23.08.1970peněžitý dar 100 000,00
Kadeřávek, Jiří23.08.1970peněžitý dar 100 000,00
Kadeřávek, Jiří23.08.1970peněžitý dar 100 000,00
Kadeřávek, Jiří23.08.1970peněžitý dar 300 000,00
Kadeřávek, Jiří23.08.1970peněžitý dar 205 000,00
Kadeřávek, Jiří23.08.1970peněžitý dar 28 000,00
Kadeřávek, Jiří23.08.1970peněžitý dar 6 220,00
Kadeřávek, Jiří23.08.1970bezúplatné plnění 75 610,23 (Reklama facebook)
Kadlas, Jan21.05.1981peněžitý dar 300,00
Kadlec, Jan09.04.1986peněžitý dar 100,00
Kadlecová, Kateřina20.06.1990peněžitý dar 100,00
Kadlecová, Kateřina20.06.1990peněžitý dar 200,00
Kahunová, Lenka04.12.1955peněžitý dar 200,00
Kail, Marek09.03.1971peněžitý dar 200,00
Kajtman, Jakub02.04.1988peněžitý dar 300,00
Kakona, Martin11.03.1967peněžitý dar 500,00
Kaláb, Jan30.03.1987peněžitý dar 1 000,00
Kalina, Martin15.09.1984peněžitý dar 5 000,00
Kalman, Ondřej26.04.1991peněžitý dar 100,00
Kalocsai, Dominik10.08.2000peněžitý dar 100,00
Kameň, Jaroslav04.06.1986peněžitý dar 250,00
Kanátová, Irena06.05.1964peněžitý dar 2 000,00
Kapounek, Petr09.12.1986peněžitý dar 3 000,00
Karabina, Ivo08.02.1956peněžitý dar 1 000,00
Karabín, Marcel19.09.1975peněžitý dar 500,00
Karabín, Marcel19.09.1975peněžitý dar 500,00
Karasaridis, Anestis08.05.1991peněžitý dar 500,00
Karásková, Denisa26.11.2002bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Karda, Filip15.10.1992peněžitý dar 100,00
Kareš, Jakub06.10.1991peněžitý dar 300,00
Karika, Karel24.10.1960peněžitý dar 20 000,00
Karika, Karel24.10.1960peněžitý dar 300,00
Karlach, Petr15.06.1954peněžitý dar 1 000,00
Karlikova, Vendula07.07.1999peněžitý dar 500,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karlík, Petr27.04.1989peněžitý dar 666,00
Karmazín, Ondřej02.04.1993peněžitý dar 500,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Karpenko, Jurij11.08.1978peněžitý dar 4 000,00
Kasík, Adam22.05.1980peněžitý dar 200,00
Kasík, Jan13.04.1978peněžitý dar 2 000,00
Kasper, Martin22.04.1990peněžitý dar 200,00
Kaška, Petr24.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Kašpar, Jaromír24.06.1987peněžitý dar 100,00
Kašpárková, Linda02.04.1990peněžitý dar 15 600,00
Kašpar, Tom30.08.1997peněžitý dar 100,00
Kašpar, Tom30.08.1997peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr13.08.1992peněžitý dar 100,00
Kaštánek, Petr13.08.1992peněžitý dar 100,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 4 275,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 4 275,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 4 275,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 4 275,00
Kebo, Michal18.10.1983peněžitý dar 1 000,00
Kebrtová, Martina05.03.1987bezúplatné plnění 200,00 (Roznos Pirátských listů - 150 ks)
Kefurt, Daniel18.07.2001peněžitý dar 700,00
Kerlesová, Jana23.10.1985peněžitý dar 100,00
Kerouš, Boleslav30.07.1996peněžitý dar 1 000,00
Kheil, Adam28.06.1993peněžitý dar 400,00
Kikuš, Petr05.05.1983peněžitý dar 200,00
Kincl, Vladimír15.07.1993peněžitý dar 300,00
Klasová, Barbora29.11.1967peněžitý dar 100,00
Klimeš, Ondřej15.06.1971peněžitý dar 1 500,00
Klimešová, Romana22.05.1973peněžitý dar 500,00
Klimtová, Alena23.12.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (banner)
Klinerová, Alena23.01.1973peněžitý dar 200,00
Klípa, Ondřej20.08.1979peněžitý dar 2 000,00
Klípa, Ondřej20.08.1979peněžitý dar 500,00
Klípa, Ondřej20.08.1979peněžitý dar 500,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 5 000,00
Kluka, Michal14.02.1972peněžitý dar 5 000,00
Klvaňová, Aneta04.04.1989peněžitý dar 500,00
Kment, Tomáš25.08.1993bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Kmínková, Helena21.08.1992peněžitý dar 300,00
Kmínková, Tereza16.02.1986peněžitý dar 500,00
Knežik, Pavel19.10.1979peněžitý dar 700,00
Knobloch, Martin05.06.1991peněžitý dar 1 000,00
Knotek, Jiří20.08.1998peněžitý dar 2 000,00
Knotková, Kateřina26.01.1982peněžitý dar 200,00
Koblížek, Vojtěch18.01.1995peněžitý dar 500,00
Kocfelda, Tomáš26.06.1990peněžitý dar 300,00
Kocourek, David16.04.1990peněžitý dar 200,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 200,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Josef21.05.1964peněžitý dar 1 000,00
Kočí, Jan04.11.1985peněžitý dar 200,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kočí, Michal22.08.1977peněžitý dar 2 000,00
Kohout, Jiří31.05.1953peněžitý dar 10 000,00
Kohout, Tomáš12.09.1995peněžitý dar 500,00
Koky, Cyril19.12.1968peněžitý dar 30 000,00
Koláček, Ladislav20.06.1955bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení plachty)
Koláčný, Tomáš27.06.1992peněžitý dar 300,00
Kolaja, Marcel29.06.1980peněžitý dar 4 652,00
Kolaja, Marcel29.06.1980peněžitý dar 4 652,00
Kolaja, Marcel29.06.1980peněžitý dar 10 000,00
Kolaja, Marcel29.06.1980peněžitý dar 120 000,00
Kolařík, Adam05.12.1990peněžitý dar 200,00
Kolařík, Adam05.12.1990peněžitý dar 200,00
Kolařík, Adam05.12.1990peněžitý dar 200,00
Kolářík, Lukáš05.03.1984peněžitý dar 500,00
Kolářík, Lukáš05.03.1984bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Koláříková, Zuzana31.05.1988peněžitý dar 100,00
Koláříková, Zuzana31.05.1988peněžitý dar 5 000,00
Kolář, Jakub02.07.2003bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení plachet)
Kolářová, Karolina24.06.1992peněžitý dar 200,00
Kolář, Petr03.12.1991peněžitý dar 300,00
Kolář, Roman15.03.1995peněžitý dar 300,00
Kolenic, Lukáš15.11.1992peněžitý dar 500,00
Kolich, Ondřej05.03.1988peněžitý dar 1 000,00
Kolník, Jan08.05.1983peněžitý dar 500,00
Kolník, Jan08.05.1983peněžitý dar 500,00
Kolník, Jan08.05.1983peněžitý dar 500,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrska, Jiří25.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 3 000,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 7 500,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 7 500,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 7 500,00
Komrsková, Jana08.02.1978peněžitý dar 7 500,00
Končeková, Kateřina11.04.1996peněžitý dar 200,00
Konečná, Vladimíra16.03.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (1x banner)
Konečná, Zuzana12.11.1986peněžitý dar 200,00
Konečný, Jan24.06.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 700,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 1 000,00
Konečný, Petr17.01.1997peněžitý dar 666,00
Königsmarková, Ivana28.08.1953peněžitý dar 500,00
Konopný táta s.r.o.07481900bezúplatné plnění 120 000,00 (1000 ks cestovních konopných mastí)
Konvalinka, Michal14.07.1985peněžitý dar 200,00
Konvička, Roman06.04.1981peněžitý dar 1 000,00
Konvička, Zbyňek25.03.1975peněžitý dar 300,00
Konvička, Zbyňek25.03.1975bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopač, Petr19.12.1987peněžitý dar 500,00
Kopecká, Vladimíra22.09.1979peněžitý dar 200,00
Kopecký, Tomáš18.03.1986peněžitý dar 200,00
Kopeček, Petr04.12.1952peněžitý dar 2 000,00
Kopečková, Lenka11.11.1983peněžitý dar 200,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopečný, Petr19.03.1984peněžitý dar 500,00
Kopřiva, Jakub26.10.1986peněžitý dar 500,00
Kopřiva, Jan02.06.1986peněžitý dar 200,00
Korytářová, Lucie12.05.1985peněžitý dar 500,00
Kořínek, Vojtěch04.05.2000peněžitý dar 500,00
Kořínková, Regina17.05.1962peněžitý dar 500,00
Kořízek, Pavel02.01.1972peněžitý dar 4 000,00
Kosour, Zdeněk25.11.1981peněžitý dar 15 000,00
Kosová, Pavla04.11.1978bezúplatné plnění 600,00 (roznos novin)
Košč, Radoslav19.05.1979peněžitý dar 300,00
Kotas, Ondřej20.01.1992peněžitý dar 1 000,00
Kotmel, Eduard31.10.1982peněžitý dar 500,00
Kotowski, Jakub27.10.1982peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koubek, Ladislav17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Koudelka, Jan16.12.1986peněžitý dar 200,00
Koudelka, Jiří02.08.1981peněžitý dar 200,00
Koumarová, Marie26.08.1968peněžitý dar 200,00
Kourek, Michal18.05.1977peněžitý dar 500,00
Koutník, Jiří26.03.1985peněžitý dar 100,00
Koutný, Mikoláš30.07.2002peněžitý dar 200,00
Koutný, Mikoláš30.07.2002bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Kovárník, Ctibor11.12.1972bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na plot)
Kovárník, Ctibor12.11.1972bezúplatné plnění 800,00 (Roznos Pirátských listů - 1000 Ks)
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 100,00
Kovařík, Martin15.10.1983peněžitý dar 200,00
Kovář, Jan17.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Kovář, Jiří11.07.1961bezúplatné plnění 1 200,00 (vyvěšení bannerů)
Kovář, Jiří11.07.1961bezúplatné plnění 18 871,16 (inzerce)
Kovářová, Veronika17.08.1982peněžitý dar 500,00
Kovářová, Veronika17.08.1982bezúplatné plnění 1 000,00 (4x banner)
Kovářová, Veronika17.08.1982bezúplatné plnění 24 259,00 (inzerát, ubytování)
Kovář, Pavel23.07.1988peněžitý dar 10 000,00
Kozáčiková, Lucie01.12.1974peněžitý dar 100,00
Kozáčiková, Lucie01.12.1974peněžitý dar 300,00
Kozma, Silvie13.12.1990peněžitý dar 200,00
Krabcová, Eva24.10.1977peněžitý dar 500,00
Krabcová, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Krabcová, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Krabcová, Eva24.10.1977peněžitý dar 50,00
Krákora, Vlastimil25.10.1993peněžitý dar 100,00
Králíček, Pavel27.07.1992peněžitý dar 1 700,00
Králová, Dagmar07.03.1952peněžitý dar 100,00
Králová, Dagmar07.03.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Králová, Dagmar07.03.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Král, Václav23.02.1986peněžitý dar 200,00
Krátký, Jiří07.09.1955peněžitý dar 1 000,00
Krátký, Jiří20.11.1964peněžitý dar 2 000,00
Kratochvílová, Marcela21.09.1967peněžitý dar 100,00
Kratochvil, Petr23.06.1985peněžitý dar 1 000,00
Krausová, Aneta21.07.1991peněžitý dar 300,00
Kravčík, Radim04.12.1979peněžitý dar 20 000,00
Krejčířová, Zuzana27.12.1989peněžitý dar 200,00
Kresl, Jiří27.03.1975bezúplatné plnění 800,00 (Vyvěšení banneru)
Kropáček, LIbor21.08.1995bezúplatné plnění 1 000,00 (2x banner)
Kropáčková, Kamila10.04.1999bezúplatné plnění 600,00 (roznos 1 balíku novin + vyvěšení banneru)
Kroupa, Ladislav15.09.1997peněžitý dar 350,00
Kroupa, Martin08.06.1984peněžitý dar 300,00
Kroupa, Pavel12.12.1994peněžitý dar 700,00
Kroutil, David30.09.1983peněžitý dar 300,00
Krpec, David28.04.1995peněžitý dar 200,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krška, Filip11.04.1977peněžitý dar 128,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 3 000,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 98,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 81,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 7,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 5,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 3,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 10,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 11,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 12,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 10,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 1 002,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 100,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 1 004,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 1 007,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 1 003,00
Krupa, Aleš19.04.1968peněžitý dar 1 005,00
Krupa, Kornel15.01.1990peněžitý dar 100,00
Krupa, Radomír06.08.1969peněžitý dar 300,00
Krutiš, Tomáš14.10.1988peněžitý dar 200,00
Křeháček, Samuel30.07.1999peněžitý dar 1 000,00
Křešničková, Jaroslava08.02.1991peněžitý dar 200,00
Křešničková, Jaroslava08.02.1991peněžitý dar 200,00
Křičenský, Petr17.05.1967peněžitý dar 200,00
Křistek, Filip10.07.2001peněžitý dar 300,00
Křivan, Ondřej06.12.1990peněžitý dar 100,00
Křivohlavý, Michal15.12.1992peněžitý dar 200,00
Kříž, Jan27.04.1986peněžitý dar 3 000,00
Kříž, Jan27.04.1986peněžitý dar 3 000,00
Kříž, Matyáš08.10.1996peněžitý dar 500,00
Křížová, Jana22.12.1976bezúplatné plnění 250,00 (roznos novin)
Kubalec, Jan06.05.1983peněžitý dar 500,00
Kubalec, Jan06.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Kuba, Patrik16.10.1996bezúplatné plnění 4 000,00 (vyvěšení plachet)
Kubát, Jonáš20.06.1996peněžitý dar 1 000,00
Kubát, Tadeáš27.01.1985peněžitý dar 500,00
Kubát, Tadeáš27.01.1985peněžitý dar 500,00
Kubát, Tadeáš27.01.1985peněžitý dar 500,00
Kubát, Tadeáš27.01.1985peněžitý dar 500,00
Kubeša, Martin27.06.1997peněžitý dar 100,00
Kubíček, Pavel20.12.1963peněžitý dar 200,00
Kubíček, Tomáš05.10.1989peněžitý dar 100,00
Kubín, Martin12.03.1987peněžitý dar 500,00
Kubín, Vojtěch01.01.1995peněžitý dar 500,00
Kubišová, Eliška28.07.1995peněžitý dar 500,00
Kubištová, Michaela20.03.1989peněžitý dar 500,00
Kubricht, Jan12.08.1957peněžitý dar 5 000,00
Kubricht, Jan12.08.1957peněžitý dar 2 000,00
Kucbel, Martin11.02.1984peněžitý dar 300,00
Kučera, David06.08.1991peněžitý dar 100,00
Kučera, Jan29.07.1959peněžitý dar 1 000,00
Kučera, Pavel08.11.1984peněžitý dar 200,00
Kuda, Pavel20.03.1990bezúplatné plnění 1 815,00 (Dobrovolník - stavba stánku)
Kudělka, Ondřej14.12.1988peněžitý dar 700,00
Kudláček, Lubomír09.06.1981bezúplatné plnění 10 000,00 (IT servis, doménová jména)
Kudláčková, Zuzana13.11.1983peněžitý dar 10 000,00
Kuhn, Tomáš18.08.1967peněžitý dar 500,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 300,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 200,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 60,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 60,00
Kuchař, Jan23.07.1989peněžitý dar 60,00
Kuchta, Petr01.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Kümmel, Roman21.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Kümmel, Roman21.05.1977peněžitý dar 1 000,00
Kummerová, Gabriela28.11.1976peněžitý dar 500,00
Kumpochová, Jana14.10.1959peněžitý dar 500,00
Kunc, Radim18.05.1996peněžitý dar 100,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kunzfeldová, Hana17.07.1980peněžitý dar 200,00
Kupka, Pavel08.09.1981peněžitý dar 1 000,00
Kůrková, Tereza13.02.1994peněžitý dar 200,00
Kůs, Daniel26.09.1974peněžitý dar 10 000,00
Kůs, Daniel26.09.1974peněžitý dar 10 000,00
Kváč, Michal26.09.1991peněžitý dar 200,00
Kyjonková, Petra25.12.1985peněžitý dar 200,00
Kynčl, Jiří14.11.1984peněžitý dar 1 000,00
Kyselovič, Jakub08.08.1992peněžitý dar 300,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lacinová, Petra25.04.1988peněžitý dar 100,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977peněžitý dar 500,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lainz, Jaroslav10.02.1977peněžitý dar 120,00
Lamač, Vítězslav05.12.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (1x banner)
Langer, David24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Langer, Martin20.09.1981peněžitý dar 1 000,00
Langmüllerová, Pavla12.08.1998peněžitý dar 300,00
Lát, Radek13.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Latta, Jiří13.09.1954peněžitý dar 1 000,00
Latta, Jiří13.09.1954peněžitý dar 10 000,00
Latta, Lubomir21.05.1985peněžitý dar 100,00
Lávička, Antonín23.09.1995peněžitý dar 300,00
Láznička, Pavel08.12.1969peněžitý dar 1 490,00
Laznovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 200,00
Laznovský, Martin06.03.1980peněžitý dar 200,00
Lédl, Jirka02.03.1976peněžitý dar 11,00
Lédl, Jirka02.03.1976peněžitý dar 11,00
Lédl, Jirka02.03.1976peněžitý dar 11,00
Lédl, Jirka02.03.1976peněžitý dar 11,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 100,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 1 000,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 1 500,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Lednická, Blanka07.11.1980peněžitý dar 333,00
Legal Publishing, s.r.o.24724025bezúplatné plnění 22 738,00 (proplacení výlepu)
Legal Publishing, s.r.o.24724025bezúplatné plnění 24 000,00 (inzerce magazín Legalizace)
Legal Publishing, s.r.o.24724025bezúplatné plnění 24 000,00 (inzerce magazín Legalizace)
Lehotská, Michala24.08.1990peněžitý dar 1 000,00
Leiblinger, Martin18.10.1987peněžitý dar 1 000,00
Leitnerová, Jana13.06.1987peněžitý dar 10 000,00
Lelek, Martin26.02.1993peněžitý dar 200,00
Lenger, David24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David24.05.1976bezúplatné plnění 200,00 (naložení skákací lodě)
Lenger, David24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David24.05.1976bezúplatné plnění 200,00 (naložení skákací lodě)
Lenger, David24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David24.05.1976bezúplatné plnění 200,00 (naložení skákací lodě)
Lenger, David24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lenger, David24.05.1976bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Leonhardt, Tereza29.06.1985peněžitý dar 500,00
Leoš Jindra44409168bezúplatné plnění 1 001,00 (notebook pro sbírku počítačů pro děti)
Lepšová, Anna28.01.1953peněžitý dar 5 000,00
Lesák, Vít06.11.1980peněžitý dar 300,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lesnířová, Eva28.04.1964peněžitý dar 200,00
Lestina, Dan20.10.1989peněžitý dar 500,00
Lešikar, Lukáš02.03.1990peněžitý dar 700,00
Leško, Michael01.09.1987bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Letocha, Boris02.02.1976peněžitý dar 500,00
Lidaj, Václav01.07.1976peněžitý dar 150,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 500,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 200,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 200,00
Ligocki, Adam15.04.1993peněžitý dar 200,00
Lihan, Pavla08.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Linhart, Tomáš15.01.1983peněžitý dar 200,00
Lipavský, Jan02.07.1985peněžitý dar 1 000,00
Lipavský, Jan02.07.1985peněžitý dar 200,00
Lipert, Martin04.04.1993peněžitý dar 300,00
Lipert, Martin04.04.1993peněžitý dar 300,00
Lipert, Martin04.04.1993peněžitý dar 300,00
Lipertová, Radka28.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Lipertová, Radka28.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Lipner, Jan04.10.1988peněžitý dar 300,00
Lísková, Zdena30.04.1968peněžitý dar 100,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 100,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 500,00
Liška, Jaromír29.08.1980peněžitý dar 333,00
Lišková, Hanka22.08.1984peněžitý dar 500,00
Lišková, Iveta30.01.1970peněžitý dar 500,00
Lištvan, Rostislav24.12.1986peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Literák, Leoš22.12.1975peněžitý dar 200,00
Líznarová, Eva28.04.1987peněžitý dar 500,00
Lněničková, Gabriela20.08.1979peněžitý dar 2 000,00
Lockenbauer, Petr26.02.1997peněžitý dar 100,00
Lochmanová, Helena08.01.1968peněžitý dar 400,00
Lochmanová, Jana21.07.1987peněžitý dar 600,00
Lochmanová, Monika04.08.1989peněžitý dar 200,00
Lorovský, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Lorovský, Takis04.06.1971peněžitý dar 1 000,00
Losert, Tomáš09.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Lošťák, Kryštof28.01.1995peněžitý dar 500,00
Luc, Ronald16.04.1997peněžitý dar 555,00
Ludvíková, Veronika02.01.1984peněžitý dar 200,00
Luftová, Simona05.03.1973peněžitý dar 20 000,00
Lukačovičová, Martina10.07.1976peněžitý dar 500,00
Lukáš, Vladislav26.10.1950peněžitý dar 100,00
Lukavský, Jan29.07.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (4x banner)
Lukeš, Petr22.06.1977peněžitý dar 1 000,00
Lukonchik, Eliška22.12.1971bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Lupač Veselá, Veronika14.09.1981peněžitý dar 500,00
Lysek, Petr11.04.1966peněžitý dar 15 000,00
Maass, Jan11.01.1973peněžitý dar 2 673,00
Macal, Jan25.10.1990peněžitý dar 1 000,00
Macek, Michal19.02.1991peněžitý dar 200,00
Macinský, Milan07.03.1984peněžitý dar 100,00
Mackiv, Oleh06.04.1994peněžitý dar 333,00
Macošek, Jiří06.03.1971peněžitý dar 100,00
Mácsaiová, Pavlína03.05.1992peněžitý dar 100,00
Maděra, Petr06.04.1979peněžitý dar 500,00
MAFRA, a.s.45313351bezúplatné plnění 16 480,20 (sleva inzerce, FO 2746/2020)
MAFRA, a.s.45313351bezúplatné plnění 10 018,80 (sleva inzerce, FO 3672/2020)
MAFRA, a.s.45313351bezúplatné plnění 9 621,92 (sleva inzerce, FO 2527/2020)
MAFRA, a.s.45313351bezúplatné plnění 13 474,56 (sleva inzerce, FO 3671/2020)
Mahrik, Viktor21.04.1982peněžitý dar 3 000,00
Macháčková, Lenka02.03.1994peněžitý dar 1 000,00
Machálková, Marie10.07.1987peněžitý dar 200,00
Macha, Miroslav13.04.1982peněžitý dar 500,00
Machota, Petr10.12.1978peněžitý dar 500,00
Machová, Alena18.05.1987peněžitý dar 100,00
Máchová, Lenka18.07.1982peněžitý dar 300,00
Machovcová, Milena30.05.1958peněžitý dar 500,00
Machovská, Monika16.02.1988peněžitý dar 500,00
Machovská, Monika16.02.1988peněžitý dar 500,00
Majce, Matyáš06.03.1996peněžitý dar 500,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 500,00
Majerová, Jitka15.08.1999peněžitý dar 400,00
Makový, Václav31.08.1990peněžitý dar 100,00
Malatinová, Marie16.06.1985peněžitý dar 100,00
Málek, Ondřej14.03.1991peněžitý dar 500,00
Maleňák, Josef24.11.1990peněžitý dar 200,00
Malenovská, Linda29.12.1975peněžitý dar 500,00
Malik, Radka18.04.1979peněžitý dar 500,00
Ma, Linda30.10.1978peněžitý dar 200,00
Malinová, Renáta25.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Málková, Dagmar26.06.1974peněžitý dar 500,00
Malý, Vojtěch11.08.1987peněžitý dar 300,00
Maňásek, Pavel27.02.1971peněžitý dar 1 000,00
Marcínek, David16.02.1980peněžitý dar 500,00
Marciniszyn, Michal10.10.1978peněžitý dar 200,00
Marciniszyn, Michal10.10.1978peněžitý dar 2 000,00
Marek Musil88905128peněžitý dar 200,00
Marek, Filip31.10.1982peněžitý dar 200,00
Mareš, Daniel18.03.1952peněžitý dar 200,00
Mareš, František23.08.1959bezúplatné plnění 1 000,00 (1x banner)
Mareš, Lukáš17.04.1989peněžitý dar 10 000,00
Mareš, Lukáš17.04.1989peněžitý dar 30 000,00
Mareš, Lukáš17.04.1989peněžitý dar 500,00
Mareš, Lukáš17.04.1989peněžitý dar 500,00
Mareš, Martin03.06.1977peněžitý dar 500,00
Marešová, Andrea01.07.1981peněžitý dar 333,00
Marhold, David27.11.1996peněžitý dar 300,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 300,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 500,00
Marhounová, Nikol28.10.1989peněžitý dar 200,00
Mariánek, Josef06.05.1974peněžitý dar 100,00
Marková, Irena23.05.1954peněžitý dar 1 000,00
Marková, Kamila22.08.1988peněžitý dar 450,00
Martinec, Ondřej20.09.1990peněžitý dar 300,00
Martinec, Ondřej20.09.1990peněžitý dar 300,00
Martinec, Ondřej20.09.1990bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Martínek, Karel15.11.1987peněžitý dar 100,00
Martínek, Tomáš23.01.1986peněžitý dar 5 000,00
Martínek, Tomáš23.01.1986peněžitý dar 700,00
Martínková, Yveta24.01.1979peněžitý dar 300,00
Martin, Martin02.05.1987peněžitý dar 500,00
Martinovský, Petr16.10.1979peněžitý dar 1 000,00
Marval, Štěpán21.11.1989peněžitý dar 500,00
Masák, Lukáš22.01.1989peněžitý dar 500,00
Masaříková, Simona30.03.1982peněžitý dar 200,00
Mašek, Miroslav16.12.1993peněžitý dar 700,00
Mašková, Hana21.12.1981peněžitý dar 500,00
Mašková, Tereza13.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Matějíček, Jan17.02.1984peněžitý dar 100,00
Matějka, Karel08.05.1984bezúplatné plnění 600,00 (rozdej novin)
Matějka, Martin01.12.1986peněžitý dar 500,00
Matějka, Martin01.12.1986peněžitý dar 2 000,00
Matějka, Ondřej15.09.1993peněžitý dar 200,00
Mátl, Rostislav13.01.1956peněžitý dar 200,00
Mátl, Rostislav13.01.1956peněžitý dar 200,00
Matochová, Eva12.05.1992peněžitý dar 500,00
Matosyan, Ivan11.04.1984peněžitý dar 200,00
Matosyan, Ivan11.04.1984peněžitý dar 200,00
Matosyan, Ivan11.04.1984peněžitý dar 200,00
Matoušek, Jiří24.01.1987peněžitý dar 100,00
Matoušek, Tomáš21.01.1984peněžitý dar 1 000,00
Matoušek, Tomáš05.10.1983peněžitý dar 300,00
Matouš, Filip25.08.1978peněžitý dar 200,00
Matoušová, Lucie20.12.1986peněžitý dar 500,00
Matrasová, Kateřina07.03.1983peněžitý dar 500,00
Matušek, Romam28.08.1986peněžitý dar 1 000,00
Matuštík, Jan19.07.1995peněžitý dar 300,00
Matýšková, Jitka10.11.1984bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Matýšková, Jitka10.11.1984bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Maule, Tomáš27.05.1987peněžitý dar 1 000,00
Maxa, Dominik10.02.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (akce,PL,Senátní listy,bus)
Maxmilián, Jakub03.09.1986bezúplatné plnění 7 000,00 (akce, PL,bus,Senátní listy)
Mazák, Tomáš21.05.1989peněžitý dar 2 000,00
Mazel, Miroslav26.10.1992peněžitý dar 100,00
Mazel, Miroslav26.10.1992peněžitý dar 100,00
Mazel, Miroslav26.10.1992peněžitý dar 100,00
Mazel, Miroslav26.10.1992peněžitý dar 100,00
Mazel, Miroslav26.10.1992peněžitý dar 100,00
Mazel, Miroslav26.10.1992peněžitý dar 100,00
Mazumderová, Irena29.12.1958peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 4 000,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 500,00
Mazur, Daniel26.05.1978peněžitý dar 4 066,00
Medlín, Jiří25.06.1988peněžitý dar 500,00
Mefivá, Lucie09.03.1992peněžitý dar 100,00
MeldaProduction s.r.o.04349300peněžitý dar 10 000,00
Melichar, Jindřich06.01.1988peněžitý dar 500,00
Melichar, Marek25.12.1972peněžitý dar 500,00
Mendl, Pavel12.03.1964peněžitý dar 256,00
Mergl, Vojtěch24.09.1993bezúplatné plnění 330,00 (vyvěšení banneru)
Merhaut, Petr04.05.1988peněžitý dar 1 000,00
Měřička, Tomáš09.11.1981peněžitý dar 100,00
Meščaněnko, Daniel26.11.1995bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Meščaněnko, Daniel26.11.1995bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Meško, Dezider16.03.1982peněžitý dar 1 000,00
Mezera, Filip04.08.1982peněžitý dar 700,00
Mičulková, Miluše18.01.1961peněžitý dar 200,00
Mičulková, Miluše18.01.1961peněžitý dar 100,00
Midrla, Vojtěch30.11.1993bezúplatné plnění 900,00 (roznos novin)
MIH, spol. s r.o.47535199peněžitý dar 5 000,00
Michálek, David08.07.1985peněžitý dar 500,00
Michálek, Jakub06.02.1989peněžitý dar 400,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michálek, Vladimír27.03.1983peněžitý dar 200,00
Michalica, Karel22.09.1979peněžitý dar 600,00
Michalská, Marika13.06.1985peněžitý dar 1 000,00
Míka, Jan07.11.1983peněžitý dar 500,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 500,00
Mikeš, Stanislav17.12.1992peněžitý dar 300,00
Mikoláš, Ivan08.04.1965peněžitý dar 2 000,00
Mikoláš, Ivan08.04.1965peněžitý dar 22 000,00
Mikšíková, Petra26.03.1984peněžitý dar 200,00
Mikšík, Tomáš05.04.1955peněžitý dar 200,00
Mikulášek, Robert23.10.1978peněžitý dar 1 000,00
Mikulová, Blanka29.08.1970bezúplatné plnění 50 000,00 (konzultace v oblasti PR & marketingové komunikace 1 - 5/2020)
Mikušíncová, Lucie06.09.1989peněžitý dar 100,00
Minařík, Václav15.11.1995peněžitý dar 300,00
Minář, Petr25.12.1966peněžitý dar 400,00
Minář, Petr25.12.1966peněžitý dar 500,00
Minkovičová, Nikola24.02.1994bezúplatné plnění 3 000,00 (roznos novin)
Mitrenga, Zdenek28.03.1972peněžitý dar 500,00
Mocek, Václav28.05.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (1x banner)
Mohyla, Jiří09.06.1968peněžitý dar 500,00
Monsport, Jakub09.05.1998peněžitý dar 300,00
Monsportová, Markéta24.06.1972peněžitý dar 50 000,00
Montáže Mocek s.r.o.06286003peněžitý dar 1 000,00
Moravcová, Jana08.03.1971bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Moravčíková, Eva29.04.1986peněžitý dar 300,00
Moravec, Karel18.05.1991peněžitý dar 1 000,00
Moravec, Tomáš31.03.1971peněžitý dar 1 000,00
Moravová, Alena16.06.1989peněžitý dar 200,00
Morong, Martin02.09.1992peněžitý dar 10 000,00
Motáňová, Anna28.07.1988peněžitý dar 100,00
Motáňová, Anna28.07.1988peněžitý dar 200,00
Motáňová, Anna28.07.1988peněžitý dar 300,00
Motyčková, Věra14.07.1967peněžitý dar 300,00
Možíš, jJří05.05.1988peněžitý dar 500,00
Mrázek, Bárt23.03.2002peněžitý dar 100,00
Mrázek, Milan12.06.1988bezúplatné plnění 1 000,00 (2x banner)
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 300,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mrázek, Vojtěch14.11.1991peněžitý dar 50,00
Mráz, Jan01.12.1998peněžitý dar 300,00
Mráz, Tadeáš19.06.1984bezúplatné plnění 3 000,00 (pronájem reklamní plochy 5-7/2020)
Mráz, Václav23.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Mrkvanová, Silvie22.10.1969peněžitý dar 4 125,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvička, Miloš05.07.1966peněžitý dar 500,00
Mrkvičková, Ivana05.03.1989bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na okno domu)
Mudra, Karel03.05.1990peněžitý dar 200,00
Mudra, Petr10.03.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Mudroch, Jaroslav04.08.1966peněžitý dar 500,00
Müller, Jaromír23.04.1954bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Müller, Jaromír23.04.1954bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Müller, Jaromír23.04.1954bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Müllerová, Pavla28.03.1958peněžitý dar 300,00
Müller, Pavlína16.02.1992peněžitý dar 500,00
Munzar, Jan03.08.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (pomoc dobrovolníka (20 hod))
Münzperger, Tomáš10.06.1972peněžitý dar 100,00
Münzperger, Tomáš10.06.1972peněžitý dar 100,00
Münzperger, Tomáš10.06.1972peněžitý dar 100,00
Murňák, Filip13.03.2000peněžitý dar 100,00
Murňák, Tomáš21.02.1980peněžitý dar 1 000,00
Murňák, Tomáš21.02.1980peněžitý dar 3 000,00
Musil, Lukáš25.09.1979peněžitý dar 100,00
Musil, Lukáš25.09.1979peněžitý dar 100,00
Musil, Lukáš25.09.1979bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Musilová, Radka18.02.1987bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Musilová, Radka18.02.1987bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Musilová, Radka18.02.1987bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Musil, Vladimír12.04.1956peněžitý dar 2 000,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Muzikant, Martin17.05.1971peněžitý dar 500,00
Mýlek, Stanislav20.06.1971peněžitý dar 200,00
Mýlek, Stanislav20.06.1971peněžitý dar 200,00
Mýlek, Stanislav20.06.1971peněžitý dar 200,00
Myslivcová Kopecká, Ludmila05.02.1977peněžitý dar 1 000,00
Myslivcová Kopecká, Ludmila05.02.1977peněžitý dar 500,00
Načeradský, Milouš02.06.1948peněžitý dar 1 000,00
Nádvorník, Daniel02.02.1998peněžitý dar 300,00
Nakládal, Josef19.03.1939bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Nakládalová, Eva28.09.1965bezúplatné plnění 3 000,00 (vyvěšení plachet)
Nárožná, Jaroslava09.12.1962peněžitý dar 200,00
Navara, Tomas17.10.1992peněžitý dar 20 000,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 999,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 1 000,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 1 000,00
Navarová, Viktorie01.07.1995peněžitý dar 1 000,00
Navrátil, Josef27.03.2005peněžitý dar 200,00
Navrátil, Pavel31.12.1979bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Navrátil, Tomáš16.02.1996peněžitý dar 500,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Navrkal, František15.09.1992peněžitý dar 4 096,00
Nazarská, Pavla03.12.1993peněžitý dar 300,00
Nečas, Ondřej03.04.1986peněžitý dar 200,00
Nečilová, Kateřina13.07.1984peněžitý dar 200,00
Nečina, Jakub27.08.2020peněžitý dar 200,00
Nedvídek, Lukáš12.11.1975peněžitý dar 200,00
Nechvátal, Antonín15.09.1964peněžitý dar 500,00
Nejedlý, Miroslav20.05.1990peněžitý dar 100,00
Němec, David06.07.1971peněžitý dar 2 000,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 1 500,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 97,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 300,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 100,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 100,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 100,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Němec, Jaroslav14.08.1978peněžitý dar 1 281,00
Němeček, Tomáš14.03.2002bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Němeček, Tomáš14.03.2002bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Neminář, Štěpán20.07.1995peněžitý dar 200,00
Nesibová, Eva10.01.1977peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neškudla, Tomáš16.02.1979peněžitý dar 500,00
Neuhäuserová, Kathrin10.12.1990peněžitý dar 500,00
Nezdarová, Radana15.08.1984bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Nezval, Vojtěch18.04.1997peněžitý dar 1 000,00
Niederle, Jakub23.06.2000bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Noha, Jaroslav09.06.1994peněžitý dar 500,00
Nováček, Ondřej15.05.2004peněžitý dar 300,00
Nováček, Radek07.06.1987peněžitý dar 500,00
Nováčková, Michaela29.11.1975peněžitý dar 1 000,00
Nováčková, Michaela29.11.1975peněžitý dar 5 000,00
Nováčková, Michaela29.11.1975peněžitý dar 5 000,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Nováčková, Pavlína01.03.1988peněžitý dar 150,00
Novák, František01.12.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Novák, Jakub14.08.1987peněžitý dar 200,00
Novák, Jakub03.12.1988peněžitý dar 300,00
Novák, Jan19.01.1991peněžitý dar 1 500,00
Novák, Jan19.01.1991peněžitý dar 11 000,00
Novák, Jan19.01.1991peněžitý dar 500,00
Novák, Jan19.01.1991bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Novák, Jiří05.05.1987peněžitý dar 200,00
Novák, Jiří31.05.1955peněžitý dar 4 000,00
Nováková, Eva29.06.1981peněžitý dar 200,00
Nováková, Šárka07.06.1992peněžitý dar 200,00
Nováková, Věra24.03.1975peněžitý dar 200,00
Nováková, Veronika15.03.1989peněžitý dar 100,00
Novák, Pavel12.01.1980peněžitý dar 100,00
Novák, Pavel15.06.1964peněžitý dar 300,00
Novotná Muchová, Hana28.08.1967peněžitý dar 100,00
Novotná, Alena08.11.1987peněžitý dar 2 500,00
Novotná, Eliška12.04.1944peněžitý dar 200,00
Novotná, Stanislava28.05.1986peněžitý dar 300,00
Novotný, Jan23.05.1948peněžitý dar 1 000,00
Novotný, Roman04.06.1957bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Novotný, Simon11.06.1988peněžitý dar 200,00
Nový, Michal17.11.1981peněžitý dar 500,00
Nürnbergerová, Veronika09.01.1971peněžitý dar 500,00
Nykles, Karel03.08.1984peněžitý dar 1 000,00
Nykles, Karel08.03.1984bezúplatné plnění 900,00 (banner na plotě RD v obci Zádub-Závišín)
Nyklíček, Kamil30.07.1979peněžitý dar 500,00
Nyklíček, Kamil30.07.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Oborný, Radek14.06.1990peněžitý dar 3 000,00
Oborný, Radek14.06.1990peněžitý dar 200,00
Oborský, Pavel03.02.1989peněžitý dar 1 000,00
Ochrana, Ladislav08.09.1991peněžitý dar 1 000,00
Olšáková, Tereza09.05.1990peněžitý dar 500,00
Olšáková, Tereza09.05.1990peněžitý dar 200,00
Olša, Petr30.04.1986peněžitý dar 200,00
Olša, Petr30.04.1986peněžitý dar 500,00
Olša, Petr30.04.1986peněžitý dar 200,00
Olšinová, Zdenka26.07.1956peněžitý dar 500,00
Olšová Sloviočková, Jiřina24.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Ondrackova, Apolena22.11.1993peněžitý dar 500,00
Ondrisová, Daniela10.09.1952peněžitý dar 500,00
Ondrůj, Pavel14.03.1972peněžitý dar 50 000,00
Ondříček, Adam15.03.1990peněžitý dar 300,00
Ondřich, Bohumil05.07.1958peněžitý dar 500,00
Opatrná, Marie08.02.1994peněžitý dar 100,00
Opletal, Zbyněk07.06.1978peněžitý dar 200,00
Ordahl, Daniela28.07.1993peněžitý dar 500,00
Orlický, Jan11.01.1988peněžitý dar 300,00
Orság, Ondřej20.04.1991peněžitý dar 200,00
Ostrihoňová, Martina19.05.1979peněžitý dar 500,00
Osuský, Pavel31.01.1989peněžitý dar 200,00
Oťapka, Lukáš20.07.1982peněžitý dar 500,00
Otava, Peter29.08.1983peněžitý dar 2 000,00
Otevřel, David01.10.1991bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Otto, Jiří16.06.1971peněžitý dar 300,00
Ožana, Roman16.09.1981peněžitý dar 200,00
Padrnos, Michal05.02.1988peněžitý dar 300,00
Pajma, Daniel08.02.1993peněžitý dar 1 000,00
Pajma, Daniel08.02.1993peněžitý dar 1 000,00
Palatá, Jarmila24.01.1963peněžitý dar 200,00
Palatá, Jarmila24.01.1963peněžitý dar 500,00
Palička, Jiří29.11.1984peněžitý dar 500,00
Panáková, Ivanka10.02.1983peněžitý dar 100,00
Páník, Marek06.05.1973peněžitý dar 200,00
Páník, Marek06.05.1973peněžitý dar 100,00
Páník, Marek06.05.1973peněžitý dar 100,00
Panochová, Sofie04.05.2007peněžitý dar 500,00
Panuš, Michal04.11.1997bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru 2x)
Papež, Jakub06.07.2000peněžitý dar 300,00
Papoušek, Jan28.07.1988peněžitý dar 100,00
Papoušek, Jan28.07.1988peněžitý dar 100,00
Papoušek, Jan28.07.1988peněžitý dar 100,00
Papoušek, Jan28.07.1988peněžitý dar 100,00
Páral, Kamil12.02.1984peněžitý dar 500,00
Pártl, Marek06.08.2002peněžitý dar 300,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pártl, Tomáš27.05.1974peněžitý dar 200,00
Pařilová, Zuzana08.05.1986bezúplatné plnění 900,00 (roznos novin)
Paska, Jan08.04.1981peněžitý dar 500,00
Paska, Jan08.04.1981peněžitý dar 500,00
Paska, Jan08.04.1981peněžitý dar 500,00
Paska, Jan08.04.1981peněžitý dar 500,00
Paska, Jan08.04.1981peněžitý dar 500,00
Pašek, Roman21.01.1966peněžitý dar 500,00
Pata, Michal10.09.1988peněžitý dar 200,00
Pató, Marta04.05.1972peněžitý dar 500,00
Pavelec, Josef23.05.1988peněžitý dar 200,00
Pavlas, Jaroslav04.01.1972peněžitý dar 200,00
Pavlas, Martin21.09.1986peněžitý dar 500,00
Pavlas, Tomáš08.09.1974peněžitý dar 500,00
Pavlíček, Aleš Jan24.01.1993peněžitý dar 200,00
Pavlíček, Martin22.03.1988peněžitý dar 500,00
Pavlíčková, Barbora18.02.1993peněžitý dar 100,00
Pavlík, Jakub24.02.1981peněžitý dar 500,00
Pavlík, Richard04.10.1953peněžitý dar 1 000,00
Pavliš, Jan09.10.1992peněžitý dar 624,00
Pavliš, Ondřej23.07.1998peněžitý dar 200,00
Pavlov, Denis22.04.1983peněžitý dar 983,00
Pavlov, Denis22.04.1983peněžitý dar 500,00
Pavlov, Denis22.04.1983peněžitý dar 500,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pavlov, Petr17.02.1986peněžitý dar 200,00
Pawlus, Jan25.10.1989peněžitý dar 300,00
Pazderová, Jana16.12.1982peněžitý dar 100,00
Pazdírková, Tereza03.04.1988bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Pazdírková, Tereza03.04.1988bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Pazourek, Martin01.05.1989peněžitý dar 250,00
Pejcha, Hana23.04.1966bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Pek, Jiří12.11.1986peněžitý dar 500,00
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 20 000,00
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 2 000,00
Peksa, Mikuláš18.06.1986peněžitý dar 5 000,00
Pelc, Miloslav21.09.1976peněžitý dar 999,00
Pelčák, Vít27.06.1983peněžitý dar 1 000,00
Peña Vento, Marina19.04.1965peněžitý dar 200,00
Pěrka, Mates13.09.1993bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Pěrka, Mates13.09.1993bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Pernica, Tomáš05.09.1982peněžitý dar 500,00
Pernicová, Andrea08.03.1991peněžitý dar 500,00
Peroutka, Jiří19.11.1976peněžitý dar 200,00
Pešán, Jan03.03.1987peněžitý dar 500,00
Pešek, Jan18.10.1989peněžitý dar 200,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 500,00
Pešková, Magdalena29.07.1973peněžitý dar 1 000,00
Pešl, Dmitrij23.08.1990peněžitý dar 500,00
Petráčková, Brigita18.02.1965peněžitý dar 200,00
Petráš, Marek30.10.1992peněžitý dar 500,00
Petráš, Štefan30.12.1962peněžitý dar 100,00
Petroš, Jakub04.06.1992peněžitý dar 300,00
Petrous, Michal05.03.1993peněžitý dar 300,00
Petrov, Roman19.10.1977peněžitý dar 200,00
Petrov, Roman19.10.1977peněžitý dar 500,00
Petrov, Roman19.10.1977peněžitý dar 200,00
Petrov, Roman19.10.1977peněžitý dar 200,00
Petřek, Pavel07.03.1982peněžitý dar 1 000,00
Petřík, Martin24.04.1987peněžitý dar 100,00
Pexa, Tomáš17.04.1978peněžitý dar 200,00
Pfeffer, Vladimír03.10.2005peněžitý dar 700,00
Philipp, Martin10.09.1997peněžitý dar 250,00
Pialek, Ondrej11.11.1987peněžitý dar 500,00
Picka, Miroslav13.05.1983peněžitý dar 108,00
Picková, Zuzana20.05.1987peněžitý dar 3 000,00
Picmaus, Slavomír10.11.1979peněžitý dar 150,00
Picmaus, Slavomír10.11.1979peněžitý dar 150,00
Picmaus, Slavomír10.11.1979peněžitý dar 150,00
Pietrasz, Jan31.12.1956peněžitý dar 200,00
Pihera, Josef24.06.1988peněžitý dar 200,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Petr30.07.1959peněžitý dar 500,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 20 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 100 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 20 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 5 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 100 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 1 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 5 000,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 128,00
Pikal, Vojtěch19.02.1987peněžitý dar 2 200,00
Pikal, Zdeněk03.10.1984peněžitý dar 1 000,00
Pilný, Martin27.04.1998peněžitý dar 700,00
Pilný, Martin27.04.1998peněžitý dar 500,00
Pindej, Vlastimil09.01.1976peněžitý dar 500,00
Pinkas, Jakub04.01.1991peněžitý dar 1 000,00
Piňos, Jan02.04.1982peněžitý dar 500,00
Piskorová, Ivana22.08.1989bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Píša, Jan04.05.1990peněžitý dar 200,00
Píštěk, Ondřej02.09.1979peněžitý dar 500,00
Píštěk, Ondřej02.09.1979peněžitý dar 500,00
Plašiak, Dan06.02.1993bezúplatné plnění 1 815,00 (Dobrovolník - stavba stánku)
Platilová, Daniela26.06.1979peněžitý dar 200,00
Plavcová, Jarmila21.11.1961peněžitý dar 100,00
Plavcová, Jarmila21.11.1961peněžitý dar 300,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Plechata, Ondřej06.04.1985peněžitý dar 100,00
Pleva, Jan10.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Plíštil, David20.11.1976peněžitý dar 50 000,00
Plzáková, Markéta09.07.1977peněžitý dar 200,00
Podestát, Jan18.04.1990peněžitý dar 300,00
Podhola, Martin02.07.1985peněžitý dar 500,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podhorský, Jiří11.05.1989peněžitý dar 200,00
Podivinský, Tomáš04.02.2005peněžitý dar 100,00
Podliska, Vojtěch22.07.1998peněžitý dar 300,00
Podrabský Handrychová, Barbora22.07.1989peněžitý dar 500,00
Pohořalý, Ladislav06.08.1988peněžitý dar 300,00
Pohořelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 2 000,00
Pohořelec, Tomáš15.04.1977peněžitý dar 5 000,00
Pokorná, Barbora08.04.1998peněžitý dar 200,00
Pokorná, Věra05.01.1995peněžitý dar 300,00
Pokorný, Antonín21.04.1949peněžitý dar 300,00
Pokorný, Antonín21.04.1949peněžitý dar 300,00
Pokorný, Jakub22.06.1983peněžitý dar 1 000,00
Pokorný, Jiří30.09.1981peněžitý dar 200,00
Pokorný, Lukáš12.04.1980peněžitý dar 300,00
Pokorný, Tomáš10.10.1982peněžitý dar 100,00
Pokorný, Václav16.06.1990peněžitý dar 200,00
Pokorný, Zbyněk16.10.1973peněžitý dar 500,00
Poláček, Jaromír18.03.1988peněžitý dar 200,00
Polách, Martin28.05.1999peněžitý dar 500,00
Polák, Michael07.12.1973peněžitý dar 400,00
Polák, Michal10.05.1987peněžitý dar 300,00
Polák, Ondřej27.01.1978bezúplatné plnění 40 000,00 (online inzerce)
Polák, Vojta22.10.1982peněžitý dar 500,00
Polanová, Vendula01.01.1966peněžitý dar 500,00
Polanová, Vendula01.01.1966peněžitý dar 500,00
Polanský, Břetislav02.08.1953peněžitý dar 2 000,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 512,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 512,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 512,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 512,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 512,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 32 768,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 5 000,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Ondřej22.01.1984peněžitý dar 4 096,00
Polanský, Stanislav17.06.1989peněžitý dar 200,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 226,00
Polesný, Ctibor09.05.1978peněžitý dar 2 925,00
Politické hnutí SENÁTOR 2106695205peněžitý dar 125 000,00
Polívka, Jiří27.03.1981peněžitý dar 500,00
Poloková, Marie15.02.1987peněžitý dar 1 000,00
Pololáník, Martin09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Pomikálek, Vít01.03.1988peněžitý dar 100,00
Popová, Dagmar13.06.1976peněžitý dar 350,00
Porada, Petr01.02.1982peněžitý dar 200,00
Porada, Petr01.02.1982peněžitý dar 200,00
Porada, Petr01.02.1982peněžitý dar 200,00
Porada, Petr01.02.1982peněžitý dar 200,00
Porteš, Petr05.09.1983peněžitý dar 500,00
Porteš, Petr05.09.1983peněžitý dar 500,00
Porteš, Petr05.09.1983peněžitý dar 500,00
Pösel, Robert01.02.1990peněžitý dar 200,00
Pospíšil, Antonín25.04.1956peněžitý dar 100,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Pošvář, Jan16.05.1985peněžitý dar 1 000,00
Potužák, Zdeněk15.10.1955bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení plachty)
Pouzarová, Veronika06.04.1980bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na plot)
Prager, Michal10.01.1981peněžitý dar 8 000,00
Premium Capital s.r.o.24836214peněžitý dar 1 000,00
Profant, Ondřej02.05.1988peněžitý dar 20 000,00
Profant, Ondřej02.05.1988peněžitý dar 1 000,00
Procházka, Michal26.06.1994peněžitý dar 200,00
Procházka, Michal09.04.1991peněžitý dar 300,00
Procházka, Petr28.04.1981peněžitý dar 500,00
Procházka, Viktor29.01.1983peněžitý dar 11 111,00
Procházková, Eliška16.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Eliška16.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Eliška16.11.1963peněžitý dar 500,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Martina31.05.1990peněžitý dar 150,00
Procházková, Pavlína31.03.1992bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Prokeš, David15.10.1992peněžitý dar 100,00
Prokeš, Jakub16.05.1985peněžitý dar 500,00
Prouza, Radek18.11.1978peněžitý dar 300,00
Prouza, Tomáš01.01.1988peněžitý dar 500,00
Prouza, Tomáš01.01.1988peněžitý dar 300,00
Prouza, Tomáš01.01.1988peněžitý dar 200,00
Průcha, Dominik15.06.1994bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Průša, Miroslav24.10.1994peněžitý dar 200,00
Příbaň, Jakub31.01.1999peněžitý dar 1 000,00
Přibáň, Štěpán12.06.1979peněžitý dar 100,00
Přibil, Martin09.11.1960peněžitý dar 5 000,00
Přibil, Martin09.11.1960peněžitý dar 10 000,00
Přibil, Martin09.11.1960peněžitý dar 10 000,00
Příborský, Jakub11.01.1999peněžitý dar 300,00
Psota, Tomáš21.12.1984peněžitý dar 33 060,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 5 500,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 1 700,00
Ptáček, Pavel13.01.1989peněžitý dar 5 145,00
Ptáček, Vojtěch06.01.1999peněžitý dar 300,00
Pudilová, Nikola15.08.1990bezúplatné plnění 900,00 (banner)
Puchoň, Milan27.02.2001peněžitý dar 100,00
Puchta, Miloslav05.06.1951peněžitý dar 50 000,00
Purkert, Martin22.03.1990bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na plot)
Pustka, Martin19.02.1986peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 500,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Puttová, Karolína07.01.1970peněžitý dar 200,00
Pykal, Jiří22.11.1970bezúplatné plnění 250,00 (roznos novin)
Pyszko, David27.09.1991peněžitý dar 300,00
Račák, Rostislav18.06.1991peněžitý dar 500,00
Rada, Daniel11.10.1984peněžitý dar 500,00
Radiměřský, Miroslav03.02.1986peněžitý dar 500,00
Radiměřský, Miroslav03.02.1986peněžitý dar 500,00
Railreklam spol.s.r.o.17047234bezúplatné plnění 32 428,00
Railreklam spol.s.r.o.17047234bezúplatné plnění 7 995,68 (sleva na reklamní nosiče, FO 1234/2020)
Railreklam spol.s.r.o.17047234bezúplatné plnění 7 995,68 (sleva na reklamní nosiče, FO 1258/2020)
Railreklam spol.s.r.o.17047234bezúplatné plnění 2 504,70 (sleva na reklamní nosiče, FO 3510/2020)
Railreklam spol.s.r.o.17047234bezúplatné plnění 39 978,40 (sleva na reklamní nosiče, FO 1232/2020)
Railreklam spol.s.r.o.17047234bezúplatné plnění 5 009,40 (sleva na reklamní nosiče, FO 2328/2020)
Railreklam spol.s.r.o.17047234bezúplatné plnění 12 208,90 (sleva na reklamní nosiče, FO 1851/2020)
Rain, Jaromir08.01.1958peněžitý dar 300,00
Rain, Jaromir08.01.1958peněžitý dar 5 000,00
Rain, Jaromir08.01.1958peněžitý dar 300,00
Rain, Jaromir08.01.1958peněžitý dar 300,00
Rain, Jaromir08.01.1958peněžitý dar 300,00
Raková, Lucie07.11.1988peněžitý dar 300,00
Rakovský, Jan23.09.1975peněžitý dar 100,00
Rakušan, Ivo13.07.1978peněžitý dar 137,00
Rakušan, Ivo13.07.1978peněžitý dar 137,00
Rakušan, Ivo13.07.1978peněžitý dar 137,00
Rambousková, Bohdana18.09.1978peněžitý dar 1 000,00
Ranosova, Tereza14.12.1993peněžitý dar 500,00
Raška, Jakub07.11.1986peněžitý dar 300,00
Rataj, Martin17.06.1991peněžitý dar 200,00
REDRA s.r.o26211548bezúplatné plnění 12 100,00 (zapůjčení dodávky)
Regionální vydavatelství s.r.o.27846717bezúplatné plnění 9 680,00 (sleva novinová reklama ZlK, FO 1621/2020)
Regionální vydavatelství s.r.o.27846717bezúplatné plnění 10 890,00 (sleva novinová reklama, FO 2291/2020)
Reich, Bořek26.12.1997peněžitý dar 200,00
Reichlová, Irena18.03.1972peněžitý dar 500,00
Reissig holding s.r.o.02413604peněžitý dar 300,00
Rejchrt, Martin07.02.1986peněžitý dar 500,00
Rejchrt, Martin07.02.1986peněžitý dar 300,00
Rejchrt, Martin07.02.1986peněžitý dar 200,00
Rejchrt, Martin07.02.1986peněžitý dar 200,00
Rejchrt, Martin07.02.1986peněžitý dar 200,00
Rejman, Jan27.02.1985bezúplatné plnění 4 000,00 (Bannery)
Rejthar, Edvard28.12.1988peněžitý dar 500,00
Remundová, Ivona27.03.1983peněžitý dar 200,00
Remundová, Ivona27.03.1983peněžitý dar 200,00
Rezek, Jiří23.01.1983peněžitý dar 700,00
Rezková, Miroslava18.12.1972peněžitý dar 500,00
Rezler, Oldřich10.08.1956peněžitý dar 1 024,00
Riccio, Ugo12.05.1968peněžitý dar 200,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 5 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 500,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 2 000,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 500,00
Richterová, Olga21.01.1985peněžitý dar 3 000,00
Richtr, Jan12.08.1981peněžitý dar 42,00
Ríos, Tannia04.09.1983peněžitý dar 200,00
Rittich, Adam22.05.1990peněžitý dar 200,00
ROAD to INTEREST s.r.o.24708712peněžitý dar 100 000,00
ROAD to INTEREST s.r.o.24708712peněžitý dar 200 000,00
ROAD to INTEREST s.r.o.24708712bezúplatné plnění 84 285,00 (Respirátory KN95 pro zařízení soc.služeb v Praze)
Rodr, Vojtěch22.11.1990peněžitý dar 300,00
Rohošková, Kateřina20.06.1983peněžitý dar 500,00
Rokosová, Michaela29.07.1992peněžitý dar 100,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rolf, Lukáš25.01.1994peněžitý dar 200,00
Rosáková, Kateřina12.08.1998bezúplatné plnění 5 000,00 (pomoc dobrovolníka (50 hod))
Rosendorfová, Markéta03.02.1981peněžitý dar 200,00
Rošetzký, Jan13.10.1992peněžitý dar 500,00
Róthová, Andrea23.01.1987peněžitý dar 100,00
Roubíček, Jiří04.06.1986peněžitý dar 10 000,00
Roubíček, Jiří04.06.1986peněžitý dar 500,00
Roubíček, Jiří04.06.1986bezúplatné plnění 31 000,00 (lavičky, Facebook)
Rous, Vít22.12.1982peněžitý dar 300,00
Roušar, Pavel07.12.1979peněžitý dar 700,00
Rozhon, Vaclav03.01.1996peněžitý dar 300,00
Rubáš, Petr23.09.1981peněžitý dar 500,00
Rudovský, Zdeněk16.12.1983peněžitý dar 500,00
Rujzl, Karel22.12.1978peněžitý dar 500,00
Rumler, Tomáš19.09.1987peněžitý dar 300,00
Rusóová, Blanka08.05.1966peněžitý dar 500,00
Rutkouski, Vadzim11.10.1986peněžitý dar 500,00
Růžička, Rastislav10.01.1984peněžitý dar 500,00
Růžička, Vladimír07.07.1969peněžitý dar 500,00
Růžička, Vladimír13.03.1958bezúplatné plnění 1 000,00 (roznos 2 balíků novin)
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybář, Michal26.01.1983peněžitý dar 200,00
Rybářová, Petra28.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Rybenská, Petra07.07.1975peněžitý dar 100,00
Rybišár, Šimon28.05.1991peněžitý dar 500,00
Ryčl, Luboš09.03.1990peněžitý dar 100,00
Ryčl, Luboš09.03.1990peněžitý dar 200,00
Rychtář, Denis14.08.1990peněžitý dar 8 000,00
Rychtář, Denis14.08.1990peněžitý dar 2 000,00
Rychtář, Jan20.03.1988peněžitý dar 100,00
Řehák, Adam14.09.1990peněžitý dar 500,00
Řehák, Adam14.09.1990peněžitý dar 1 000,00
Řeha, Petr03.11.1972peněžitý dar 300,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řeha, Rostislav16.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Řehulková, Hana21.01.1987peněžitý dar 100,00
Řenčová, Blanka13.09.1972bezúplatné plnění 7 000,00 (akce,PL,Senátní listy, řidička)
Sabo, Petr20.03.1979peněžitý dar 100,00
Sabo, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabo, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sabo, Petr20.03.1979peněžitý dar 50,00
Sadílek, Luděk28.05.2020peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.2020peněžitý dar 200,00
Sadílek, Luděk28.05.2020peněžitý dar 200,00
Saksa, Pavel23.03.1982peněžitý dar 200,00
Saleh Salem, Tárik17.03.1987peněžitý dar 500,00
Sál, Karel08.01.2000peněžitý dar 300,00
Sáňková, Jitka29.09.1978peněžitý dar 500,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satke, David03.08.1983peněžitý dar 1 000,00
Satori, Tomáš13.09.1988peněžitý dar 1 000,00
Sauer, Dominik04.09.1976peněžitý dar 500,00
SAVAGE COMPANY s.r.o.27525937bezúplatné plnění 1 663,75 (sleva inzerce, FO 3078/2020)
Sázel, Jiří26.03.1984peněžitý dar 500,00
Sázel, Vojtěch18.04.1983peněžitý dar 500,00
Sedláčková, Irena15.04.1974peněžitý dar 500,00
Sedlák, František12.10.2003peněžitý dar 100,00
Sedláková, Tereza20.09.1989peněžitý dar 500,00
Sedlář, Miroslav04.04.1979peněžitý dar 999,00
Sedmihradský, Milan25.09.1975peněžitý dar 1 000,00
Seguin, Lucie01.12.1973peněžitý dar 200,00
Sehnoutka, Petr18.01.1991peněžitý dar 500,00
Sejkora, Jakub01.03.1968peněžitý dar 200,00
Sekera, Jiří31.03.1984peněžitý dar 300,00
Sellers-Zajíc, Jan16.08.1986peněžitý dar 500,00
Selner, Ondřej25.10.1990peněžitý dar 100,00
Semrádová, Aneta01.12.1983bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na plot)
Senko, Aleš10.06.1985peněžitý dar 100,00
Sequens, Filip04.05.1982peněžitý dar 7 500,00
Seznam.cz, a.s.26168685bezúplatné plnění 49 264,22 (sleva inzerce, FO 3147/2020)
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Shanaáh, Sámir13.12.1992peněžitý dar 100,00
Schenk, Ondřej12.02.1987peněžitý dar 500,00
Scherbaum, Jan04.06.1990peněžitý dar 294,00
Scherbaum, Jan04.06.1990peněžitý dar 981,00
Scherbaum, Jan04.06.1990peněžitý dar 981,00
Scherbaum, Jan04.06.1990peněžitý dar 500,00
Scherbaum, Jan04.06.1990peněžitý dar 500,00
Schmelzová, Tereza14.06.1985peněžitý dar 500,00
Schneider, Filip30.10.1990peněžitý dar 500,00
Schram, Stanley03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schram, Stanley03.01.1952bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Schrogel, David08.05.1992bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na plot)
Schwarzer, Pavel18.05.1985peněžitý dar 500,00
Siatka, Zdeněk19.06.1995peněžitý dar 500,00
Síč, Michal21.01.1986peněžitý dar 300,00
Sieberová, Marie11.12.1991peněžitý dar 300,00
Siegel, Jan20.10.1991peněžitý dar 200,00
Siegel, Jan20.10.1991peněžitý dar 300,00
Siegel, Jan20.10.1991peněžitý dar 500,00
Siegel, Jan20.10.1991peněžitý dar 200,00
Sigmund, Vojtěch25.08.1981peněžitý dar 300,00
Sigurdsson, Kristina03.05.1948peněžitý dar 1 500,00
Sigurdsson, Kristina03.05.1948peněžitý dar 2 500,00
Síkora, Tomáš18.03.1983peněžitý dar 300,00
Sikora, Vít04.07.1995peněžitý dar 2 048,00
Sinkule, Václav18.02.1982peněžitý dar 500,00
Siváček, Ivan05.09.1984peněžitý dar 1 000,00
Skácel, Jan16.05.1972peněžitý dar 500,00
Skácel, Václav16.01.1977peněžitý dar 200,00
Skalický, Michal31.03.1988peněžitý dar 100,00
Skalník, Jan12.03.1979peněžitý dar 500,00
Skalník, Zdeněk01.09.1971peněžitý dar 200,00
Skalník, Zdeněk01.09.1971peněžitý dar 200,00
Skálová, Barbora23.03.1982peněžitý dar 200,00
Skálová, Jana23.12.1957peněžitý dar 1 000,00
Skopalíková, Jana27.02.1993peněžitý dar 10 000,00
Skopalíková, Jana27.02.1993peněžitý dar 500,00
Skopal, Vilém29.09.1989peněžitý dar 1 000,00
Skramlik, Iwo15.06.1975peněžitý dar 200,00
Sky Away Resort s.r.o.08018049peněžitý dar 10 000,00
Slabý, Petr22.10.1981peněžitý dar 500,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sládek, Adam30.09.1986peněžitý dar 250,00
Sladká, Eva16.05.1992peněžitý dar 700,00
Sládková, Věra18.10.1971peněžitý dar 1 000,00
Slaměna, Adam27.08.1993peněžitý dar 500,00
Slavíček, Ondřej25.07.1990peněžitý dar 500,00
Slavík, Jan16.05.1989bezúplatné plnění 1 000,00 (2x banner)
Slavík, Zdeněk21.03.1973peněžitý dar 1 000,00
Slávka, Vladimír18.03.1958bezúplatné plnění 195,00 (vyvěšení banneru)
Sloup, Roman14.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Smažík, Petr24.07.1944peněžitý dar 10 000,00
Smetanová, Marcela31.10.1975peněžitý dar 150,00
Smitko, Zdeněk07.03.1979peněžitý dar 50,00
Smitko, Zdeněk07.03.1979peněžitý dar 30,00
Smola, Jiří05.04.1978peněžitý dar 100,00
Smolíková, Eva14.01.1962peněžitý dar 500,00
Smolíková, Eva27.08.1998peněžitý dar 500,00
Smolíková, Eva27.08.1998peněžitý dar 500,00
Smrž, Jakub05.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Smrž, Libor12.11.1988peněžitý dar 1 000,00
Smutná, Marie17.02.1957peněžitý dar 1 000,00
Smutný, Matyáš05.09.1993peněžitý dar 200,00
Snášel, Miroslav19.03.1971bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení plachty)
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 500,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Snížek, Martin21.01.1985peněžitý dar 250,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Sobota, Jan15.08.1972peněžitý dar 200,00
Soják, Jakub01.10.1988peněžitý dar 500,00
Soják, Robert11.05.1990peněžitý dar 500,00
Sojka, Tibor11.08.1996peněžitý dar 300,00
Sojka, Tibor11.08.1996bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Sojka, Tibor11.08.1996bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Sojka, Tibor11.08.1996bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Sokolová, Markéta02.10.1999peněžitý dar 100,00
Sopková, Tamara31.05.1990peněžitý dar 500,00
Soppe, Roman15.10.1985peněžitý dar 500,00
Soria-Rojas, Pablo10.10.1984peněžitý dar 1 000,00
Soukup, Jan12.09.1983peněžitý dar 300,00
Soukupová, Monika29.12.1985peněžitý dar 1 000,00
Soukupová, Monika29.12.1985peněžitý dar 300,00
Soukup, Petr13.04.1990peněžitý dar 200,00
Soumar, Josef07.08.1985peněžitý dar 500,00
Spolek pro podporu liberální demokracie ČR09509071peněžitý dar 2 500 000,00
Springinsfeld, Petr12.04.1998peněžitý dar 500,00
Springinsfeld, Petr12.04.1998peněžitý dar 500,00
Springinsfeld, Petr12.04.1998peněžitý dar 5 000,00
Srdýnková, Jaroslava04.11.1944bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení plachet)
Stajko, Pepe20.05.1986peněžitý dar 500,00
Staňková, Zuzana17.02.1990peněžitý dar 200,00
Stárek, Pavel01.05.1984peněžitý dar 100,00
Stárek, Pavel01.05.1984peněžitý dar 300,00
Starostové a nezávislí26673908peněžitý dar 850 000,00
Starostové a nezávislí26673908peněžitý dar 150 000,00
Starostové a nezávislí26673908bezúplatné plnění 16 753,85
Starostové a nezávislí26673908bezúplatné plnění 3 750,00
Starostové a nezávislí26673908bezúplatné plnění 95 846,00
Starostové a nezávislí26673908bezúplatné plnění 18 906,25
Starostové a nezávislí26673908bezúplatné plnění 40 535,00
Starostové a nezávislí26673908bezúplatné plnění 158 520,89
Starostové a nezávislí26673908bezúplatné plnění 21 707,40
Starostové a nezávislí26673908bezúplatné plnění 36 687,20
Starostové a nezávislí26673908bezúplatné plnění 10 000,00
Starostové a nezávislí26673908bezúplatné plnění 3 815,48
Starostové a nezávislí26673908bezúplatné plnění 90 750,00
Starostové a nezávislí26673908bezúplatné plnění 447,09
Starostové a nezávislí26673908bezúplatné plnění 12 647,00
Starostové a nezávislí26673908bezúplatné plnění 6 000,00
Starostové a nezávislí26673908bezúplatné plnění 192 299,54
Starý, Martin12.02.1976peněžitý dar 300,00
Stavinoha, Radek09.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Stavinohová, Marie29.05.1990peněžitý dar 500,00
Stefanova, Denisa22.11.1986peněžitý dar 200,00
Steger, Ondřej06.09.1975peněžitý dar 200,00
Stehlík, Jan15.07.1983peněžitý dar 300,00
Steindlberger, Otto11.02.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Steindlberger, Otto11.02.1986bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Stejskal, Matěj27.06.1994peněžitý dar 500,00
Stiburek, Šimon25.06.1989peněžitý dar 500,00
Stočes, Jakub13.10.2001bezúplatné plnění 900,00 (vyvěšení banneru, roznos novin)
Stojanová, Kateřina28.06.1998peněžitý dar 250,00
Stolařová, Daniela10.12.1986peněžitý dar 500,00
Stradiotová, Žaneta24.05.1993peněžitý dar 200,00
Strachotová, Erika17.11.1991peněžitý dar 500,00
Straková Vlasáková, Tereza14.05.1994peněžitý dar 1 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 62 500,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 62 500,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stránský, David13.09.1982peněžitý dar 200,00
Stravová, Barbora03.07.1988peněžitý dar 300,00
Strejcova, Silvie30.09.1971peněžitý dar 500,00
Strnad, Martin12.01.1978peněžitý dar 1 000,00
Strnadová, Karin01.09.1974peněžitý dar 300,00
Strojek, Jan19.10.1998peněžitý dar 10,00
Stříž, Michal20.04.1989peněžitý dar 300,00
Stříž, Michal20.04.1989peněžitý dar 200,00
Stříž, Michal20.04.1989peněžitý dar 200,00
Studio Animato s. r. o.27545571peněžitý dar 200,00
Studio Animato s. r. o.27545571peněžitý dar 500,00
Studio Animato s. r. o.27545571peněžitý dar 500,00
Studnička, Karel28.01.1983peněžitý dar 200,00
Styrnalová, Helena13.08.1956peněžitý dar 1 000,00
Subota, Bohdan11.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Sucharda, Martin17.05.1995peněžitý dar 1 000,00
Sucharda, Patrik13.02.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Suchomel, Pavel11.02.1961bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Suchomel, Pavel11.02.1961bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Sumerauer, Martin10.12.1969peněžitý dar 200,00
Susek, Miroslav13.04.1988peněžitý dar 200,00
Susek, Miroslav13.04.1988peněžitý dar 200,00
Susek, Miroslav13.04.1988peněžitý dar 200,00
Susek, Miroslav13.04.1988peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 500,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svačina, Filip29.08.1977peněžitý dar 200,00
Svatková, Julie19.09.1982peněžitý dar 200,00
Světnička, Lukáš08.10.1976peněžitý dar 300,00
Světnička, Lukáš08.10.1976peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jan25.05.1952peněžitý dar 200,00
Svoboda, Jiří11.12.1980peněžitý dar 100,00
Svoboda, Jiří22.06.1984peněžitý dar 3 333,00
Svoboda, Martin30.07.1989peněžitý dar 300,00
Svoboda, Miroslav09.02.1977peněžitý dar 1 000,00
Svoboda, Ondřej09.06.1988peněžitý dar 200,00
Svoboda, Ondřej28.05.1984peněžitý dar 200,00
Svoboda, Pavel24.11.1965bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru)
Svoboda, Štěpán02.08.2001bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Svobodová, Jitka05.12.1990peněžitý dar 500,00
Svobodová, Zuzana14.12.1970peněžitý dar 1 000,00
Sýkorová, Vlaďka21.03.1963peněžitý dar 200,00
Syrová, Kateřina07.03.1992peněžitý dar 500,00
Szlauer, Martin27.11.1993peněžitý dar 200,00
Šafařík, Radan19.09.1984peněžitý dar 200,00
Šafránek, David26.04.1987peněžitý dar 300,00
Šafránek, Roman17.01.1976peněžitý dar 500,00
Šácha, Dominik24.03.1994peněžitý dar 500,00
Šalát, Peter09.01.1991peněžitý dar 700,00
Šalplachta, Jiří23.06.1958peněžitý dar 200,00
Šalplachta, Jiří23.06.1958peněžitý dar 200,00
Šámal, Antonín18.10.1998bezúplatné plnění 200,00 (roznos Pirátských listů)
Šebesta, Jaromír29.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Šedý, Martin22.04.1989peněžitý dar 500,00
Šelmek, Tomáš22.04.1992peněžitý dar 200,00
Šiftanc, Daniel09.07.1975peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 500,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šilar, Pavel23.12.1983peněžitý dar 200,00
Šimáčková, Jana16.07.1957peněžitý dar 500,00
Šíma, Jakub16.10.1985peněžitý dar 500,00
Šimáněk, Petr03.04.1975peněžitý dar 100,00
Šimek, Petr07.03.1986bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení plachty)
Šimral, Vít09.07.1986peněžitý dar 2 000,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 1 000,00
Šimůnková, Barbora07.09.1986peněžitý dar 200,00
Šindelář, Jakub18.11.1989peněžitý dar 200,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 200,00
Šinkorová, Lenka05.07.1964peněžitý dar 200,00
Šípek, Petr30.10.1995peněžitý dar 200,00
Šípová, Adéla22.09.1980peněžitý dar 100 000,00
Šípová, Adéla22.09.1980bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Šírek, Jiří05.08.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Šíšová, Martina30.04.1991peněžitý dar 200,00
Škácha, Jan29.01.1986peněžitý dar 300,00
Školník, Michal15.06.1977bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Škorvánek, Jan12.01.1979peněžitý dar 200,00
Škrhák, Bc. Libor25.09.1987bezúplatné plnění 400,00 (roznos novin)
Škrhák, Libor25.09.1987peněžitý dar 5 000,00
Šlehofer, Radek16.05.1983bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Šlechta, Jan20.06.1986peněžitý dar 500,00
Šleichert, Vojtěch09.07.1996peněžitý dar 1 000,00
Šmejkal, Pavel30.03.1992peněžitý dar 500,00
Šmerek, Zdeněk05.08.2000peněžitý dar 300,00
Šmerhovský, Jan22.11.1995peněžitý dar 100,00
Šmerhovský, Jan22.11.1995peněžitý dar 100,00
Šmerhovský, Jan22.11.1995peněžitý dar 100,00
Šmída, Lubomír05.01.1964peněžitý dar 3 000,00
Šmída, Martin11.06.1985peněžitý dar 2 500,00
Šmídlová, Anežka20.06.1992peněžitý dar 100,00
Šmídlová, Anežka20.06.1992peněžitý dar 300,00
Šmídová, Hana24.06.1974peněžitý dar 200,00
Šmiřák, Jan15.06.1999peněžitý dar 100,00
Šmrhová, Jaroslava06.03.1961bezúplatné plnění 225,00 (vyvěšení banneru)
Šnorbert, Jakub23.03.1992peněžitý dar 700,00
Šolc, Miroslav29.07.1984peněžitý dar 1 000,00
Šopík, Petr16.02.1980peněžitý dar 200,00
Šopík, Petr16.02.1980peněžitý dar 200,00
Šopík, Petr16.02.1980peněžitý dar 200,00
Šottová, Marie29.03.1988bezúplatné plnění 200,00 (Roznos Pirátských listů -200 ks)
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 1 000,00
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 200,00
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 200,00
Šoupal, Jiří21.06.1968peněžitý dar 200,00
Špácová, Kateřina27.02.1980peněžitý dar 300,00
Špaček, Jakub17.09.1982peněžitý dar 200,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 1 000,00
Špajs, Vlastimil23.05.1990peněžitý dar 1 000,00
Špak, Josef10.01.1988peněžitý dar 500,00
Špaková, Vlastimila11.03.1959peněžitý dar 1 000,00
Špálek, Miroslav24.01.1979peněžitý dar 200,00
Špinar, Hynek24.09.1974peněžitý dar 500,00
Špoková, Kateřina21.10.1984peněžitý dar 500,00
Špoková, Kateřina21.10.1984peněžitý dar 1 000,00
Šrahol, Jiří11.05.1981peněžitý dar 500,00
Šrámková, Jindřiška25.01.1996peněžitý dar 1 000,00
Šrollová, Ilona28.07.1978peněžitý dar 500,00
Štancl, Vojtěch24.06.1998peněžitý dar 500,00
Šťastný, Ondřej07.04.1993peněžitý dar 200,00
Šťastný, Ondřej29.12.1988peněžitý dar 300,00
Šťastný, Petr Felix21.08.1989bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Šťastný, Roman20.06.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Šťáva, Jaroslav22.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Šťáva, Zbyněk16.03.1980peněžitý dar 300,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 500,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefan, Ivo17.04.1951peněžitý dar 100,00
Štefl, Jan20.05.1984peněžitý dar 200,00
Štěpánek, Petr12.06.1967bezúplatné plnění 400,00 (Vyvěšení banneru)
Štěpánková, Jarmila04.02.1969peněžitý dar 300,00
Štěpnička, Jan26.09.1989peněžitý dar 200,00
Štěrba, Filip10.09.1996peněžitý dar 300,00
Štěrba, Jaroslav19.03.1990peněžitý dar 100,00
Štěrba, Martin30.06.1987peněžitý dar 300,00
Štětina, Jan02.09.1988peněžitý dar 300,00
Štoppl, Michal02.08.1980peněžitý dar 500,00
Štréblů, Eda27.04.2000peněžitý dar 300,00
Štréblů, Eda27.04.2000peněžitý dar 500,00
Štulc, Ondřej24.01.1968peněžitý dar 200,00
Šuláková, Hana14.12.1980peněžitý dar 200,00
Šulc, Luděk06.12.1985peněžitý dar 200,00
Šulcová, Eva29.01.1985peněžitý dar 100,00
Šulcová, Kristýna19.09.1993peněžitý dar 300,00
Šumera, Pavel23.03.1989peněžitý dar 500,00
Šumšal, Zdeněk23.11.1990peněžitý dar 200,00
Šuráň, Jan30.06.1986peněžitý dar 1 000,00
Šuráňová, Jana29.09.1988peněžitý dar 450,00
Šušlík, Lubomír26.05.1968peněžitý dar 1 000,00
Švábenská, Pavla26.08.1986peněžitý dar 100,00
Šváb, Jakub02.11.1971peněžitý dar 700,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 4 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 2 000,00
Švadlenka, Martin17.07.1975peněžitý dar 100,00
Švagerka, Michal14.01.1980peněžitý dar 18 000,00
Švanda, Jan21.10.2001peněžitý dar 100,00
Švarc, Radovan23.08.1996peněžitý dar 500,00
Švec, Jan28.05.1984peněžitý dar 500,00
Švec, Michal07.10.1983peněžitý dar 500,00
Švecová, Eliška01.10.1980peněžitý dar 200,00
Švejdová, Pavlína18.06.1989peněžitý dar 300,00
Tabášková, Ilona23.09.1965peněžitý dar 5 000,00
Talášek, Vojtěch24.08.1985peněžitý dar 5 000,00
Ťápal, Adam08.11.1989peněžitý dar 2 000,00
Taraba, Josef25.08.1978peněžitý dar 5 000,00
Tatarko, Jakub06.12.1988peněžitý dar 300,00
Tatra, Vojtěch16.09.1988peněžitý dar 200,00
Tauchmanová, Klára01.12.1976peněžitý dar 300,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Lukáš14.08.1992peněžitý dar 200,00
Tecl, Ondřej10.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Tegze, Ondrej28.09.1983peněžitý dar 700,00
Terris63483793bezúplatné plnění 1 000,00
Terris63483793bezúplatné plnění 1 000,00
Tesař, Karel26.11.1990peněžitý dar 500,00
Tesařová, Hana23.04.1978peněžitý dar 200,00
Těthalová, Markéta29.07.1988peněžitý dar 500,00
Thomas, David27.07.1993peněžitý dar 200,00
Thomas, Michaela24.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Tichá, Barbora26.05.1977peněžitý dar 300,00
Ticháčková, Jana30.03.1982peněžitý dar 500,00
Ticháčková, Kateřina28.05.1982peněžitý dar 500,00
Tichák, Viktor12.01.1990peněžitý dar 2 500,00
Tichák, Viktor12.01.1990peněžitý dar 2 000,00
Tichá, Monika12.10.1979bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Tichý, Jan14.01.1981peněžitý dar 100,00
Tichý, Michal03.09.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Tichý, Petr08.10.1984peněžitý dar 500,00
Tiskárna Grafico s.r.o.25885839bezúplatné plnění 6 146,84 (sleva tisk, FO 2486/2020)
Titěrová, Petra25.10.1985peněžitý dar 200,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 100,00
Tkáč, Dominik19.03.1998peněžitý dar 300,00
TN Média s.r.o.28847229bezúplatné plnění 1 742,40 (sleva inzerce, FO 2734/2020)
Tobolková, Martina08.05.1984peněžitý dar 200,00
Todorov, Dominik26.06.1991peněžitý dar 200,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 500,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 1 000,00
Toman, Jaroslav11.03.1965peněžitý dar 500,00
Toman, Marek15.04.1974peněžitý dar 333,00
Toman, Marek15.04.1974peněžitý dar 333,00
Toman, Marek15.04.1974peněžitý dar 333,00
Toman, Marek15.04.1974peněžitý dar 333,00
Toman, Marek15.04.1974peněžitý dar 333,00
Tomášek, Martin26.05.1969peněžitý dar 20 000,00
Tomášek, Martin26.05.1969peněžitý dar 6 000,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomis, Radomír09.03.1972peněžitý dar 200,00
Tomíšková, Helena07.02.1986bezúplatné plnění 250,00 (roznos novin)
Tomkova, Marianna03.05.1989peněžitý dar 200,00
Tomšíková, Jana10.05.1969peněžitý dar 2 000,00
Topiarz, Lukáš01.06.1990peněžitý dar 200,00
Topka, Jiří29.06.1967bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Tóthová, Helena06.10.1962peněžitý dar 1 000,00
Toušek, Petr05.08.1984peněžitý dar 500,00
Trajer, Pavel29.02.1988bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Trávníček, Vratislav28.10.1988peněžitý dar 100,00
Trefil, Vladislav23.12.1965peněžitý dar 2 000,00
Trochtová, Gabriela10.11.1973peněžitý dar 500,00
Tropek, Martin02.05.1994peněžitý dar 35,00
Trunečka, Michal20.05.1987peněžitý dar 500,00
Trzicka, Jitka19.04.1982peněžitý dar 100,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 200,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 100,00
Třebický, David13.01.1993peněžitý dar 300,00
Třešňák, Martin11.01.1991peněžitý dar 1 000,00
Třešňák, Milan21.12.1973peněžitý dar 500,00
Tříska, Tomáš28.07.1978peněžitý dar 500,00
Tůmová, Tereza17.02.1990peněžitý dar 100,00
Turek Lahová, Barbora29.03.1988peněžitý dar 300,00
Turek, Jiří07.05.1991peněžitý dar 1 000,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 1 000,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Turek, Lukáš13.04.1983peněžitý dar 200,00
Tvrdík, Jan17.02.1977bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Tvrdý, Lukáš21.12.1982peněžitý dar 5 000,00
Uhlirova, Klara26.03.1982peněžitý dar 500,00
Ujfalusi, Robin17.07.1979peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ujhelyiová, Zuzana16.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Ulip, Jiří08.02.1981peněžitý dar 11 111,00
Ulrychová, Jiřina03.04.1981bezúplatné plnění 6 000,00 (banner + roznos novin)
Umlauf, Vojtěch10.08.1994peněžitý dar 300,00
Umlauf, Vojtěch10.08.1994peněžitý dar 300,00
Umlauf, Vojtěch10.08.1994peněžitý dar 200,00
Umlauf, Vojtěch10.08.1994peněžitý dar 200,00
Umlauf, Vojtěch10.08.1994peněžitý dar 200,00
Umlauf, Vojtěch10.08.1994peněžitý dar 200,00
Umlauf, Vojtěch10.08.1994peněžitý dar 100,00
Umlauf, Vojtěch10.08.1994peněžitý dar 200,00
Unger, Tomáš18.06.1984peněžitý dar 200,00
Urbančík, Petr25.08.1987peněžitý dar 5,00
Urbančík, Petr25.08.1987peněžitý dar 5,00
Urbančík, Petr25.08.1987peněžitý dar 5,00
Urbančík, Petr25.08.1987peněžitý dar 5,00
Urbančík, Petr25.08.1987peněžitý dar 5,00
Urbanec, Tomáš21.01.1977peněžitý dar 500,00
Urbánek, Jaromír13.10.1981peněžitý dar 100,00
Urbánek, Stanislav09.05.1986peněžitý dar 500,00
Urban, Lenka11.12.1989peněžitý dar 1 000,00
Uretšlégr, Pavel07.08.1997bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Urik, Jan05.07.1954bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na zeď domu)
Urtešlégr, Pavel07.08.1977peněžitý dar 500,00
Vacek, Ondra27.06.1985peněžitý dar 200,00
Vacek, Pavel22.11.1947peněžitý dar 300,00
Vacek, Petr19.07.1983peněžitý dar 500,00
Václavek, Jan21.08.1990peněžitý dar 500,00
Václavková, Aneta29.05.1992peněžitý dar 300,00
Václavů, Michal15.09.1982peněžitý dar 500,00
Vaculčík, Lukáš25.12.1989peněžitý dar 200,00
Vaďura, Karel10.12.1979peněžitý dar 1 000,00
Vágner Dostálová, Martina28.09.1973peněžitý dar 500,00
Vagner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 200,00
Vagner, Dalibor06.10.1992peněžitý dar 100,00
Vácha, Daniel31.05.1982peněžitý dar 100,00
Vácha, Miroslav14.04.1984peněžitý dar 200,00
Vachterová, Martina20.07.1980peněžitý dar 500,00
Vachutková, Kateřina18.09.1991bezúplatné plnění 350,00 (vyvěšení banneru, roznos novin)
Vajda, Antonín24.02.1973peněžitý dar 300,00
Vajter, Marie04.06.1982peněžitý dar 500,00
Valachová, Petra02.06.1986peněžitý dar 200,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 3 000,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 294,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 200,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 200,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 500,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 1 000,00
Valdmanová, Magdalena29.09.1981peněžitý dar 3 720,00
Válek, Jirka01.12.1968peněžitý dar 500,00
Válek, Tomáš15.04.1991peněžitý dar 301,00
Válek, Tomáš15.04.1991peněžitý dar 500,00
Válek, Tomáš15.04.1991bezúplatné plnění 500,00 (2x banner)
Válek, Tomáš09.04.1993bezúplatné plnění 1 000,00 (rozdej novin)
Valenta, Jakub20.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Valenta, Jakub27.10.1987peněžitý dar 1 000,00
Valeš, Jakub05.08.1993peněžitý dar 700,00
Valešová, Nikol03.08.1990bezúplatné plnění 2 420,00 (Dobrovolník - copywriting)
Valová, Markéta18.01.1991peněžitý dar 300,00
Valsa, Petr15.02.1996peněžitý dar 200,00
Valsa, Petr15.02.1996peněžitý dar 300,00
Váňa, Roman26.02.1986peněžitý dar 200,00
Váňa, Roman26.02.1986peněžitý dar 200,00
Vaněk, Jan19.12.1986peněžitý dar 250,00
Vaněk, Libor24.12.1981peněžitý dar 555,00
Vaníčková, Monika19.02.1991peněžitý dar 500,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Vanko, Filip21.12.1977peněžitý dar 300,00
Varga, Leonard21.12.1986peněžitý dar 25 000,00
Vašátková, Simona24.10.1969peněžitý dar 500,00
Vašek, Jakub09.07.1992peněžitý dar 200,00
Vašíček, Ivo05.12.1961peněžitý dar 5 000,00
Vašíček, Ivo05.12.1961peněžitý dar 10 000,00
Vašíček, Jakub31.03.1995peněžitý dar 200,00
Vávra, Jakub11.11.1992peněžitý dar 200,00
Vávrová, Klára05.01.1982peněžitý dar 500,00
Vavruška, Václav05.09.1985peněžitý dar 500,00
Vecko, Jiří03.02.1987peněžitý dar 100,00
Vedlová, Judita15.02.1987bezúplatné plnění 500,00 (1x banner)
Vega, Alexander22.09.1994peněžitý dar 200,00
Veitová, Kristýna20.06.1994peněžitý dar 200,00
Vejsová, Veronika23.09.1975peněžitý dar 100,00
Veselý, Ivo26.10.1984peněžitý dar 200,00
Veselý, Jakub27.03.1977peněžitý dar 500,00
Veselý, Jan06.12.1992peněžitý dar 500,00
Veselý, Josef20.01.1994peněžitý dar 500,00
Veselý, Karel20.12.1968peněžitý dar 500,00
Veselý, Sebastian26.12.1989peněžitý dar 100,00
Veselý, Vojtěch01.03.1997peněžitý dar 300,00
Veverka, Robert18.11.1976peněžitý dar 5 000,00
Veverka, Robert18.11.1976peněžitý dar 2 000,00
Veverka, Robert18.11.1976peněžitý dar 35 000,00
Veverka, Robert18.11.1976peněžitý dar 2 000,00
Veverka, Tomáš15.02.1980peněžitý dar 500,00
Vilímková, Petra03.10.1989peněžitý dar 500,00
Vintr, Lukáš11.12.1981bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Vislous, Václav24.02.1988peněžitý dar 300,00
Víšek, Jakub08.03.1997peněžitý dar 500,00
Víteček, Ondřej10.07.1981peněžitý dar 200,00
Vítek, Filip13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip13.08.1980bezúplatné plnění 200,00 (naložení skákací lodě)
Vítek, Filip13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítek, Filip13.08.1980bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Vítková, Tereza27.11.1976peněžitý dar 500,00
Vitoslavská, Maria07.01.1951peněžitý dar 500,00
Vítová, Nikola07.10.1987peněžitý dar 500,00
Vítová, Nikola07.10.1987peněžitý dar 300,00
Vítová, Nikola07.10.1987peněžitý dar 300,00
Vít, Tadeáš19.03.1988peněžitý dar 300,00
Vlasatý, Ivo02.07.1991peněžitý dar 100,00
Vlazlo, Tomáš23.09.1975peněžitý dar 10 000,00
Vlček, Jiří15.12.1989peněžitý dar 500,00
Vlčinský, Jan28.08.1968peněžitý dar 1 996,00
Vlčková, Zuzana17.04.1990peněžitý dar 500,00
Vlčová, Věra16.07.1963peněžitý dar 200,00
Vlková, Tereza16.02.1988peněžitý dar 200,00
Vltava Labe Media a.s.01440578bezúplatné plnění 1 931,16 (sleva PR článek, FO 1771/2020)
Vltava Labe Media a.s.01440578bezúplatné plnění 1 512,54 (sleva PR článek, FO 955/2020)
Vltava Labe Media a.s.01440578bezúplatné plnění 3 862,32 (sleva PR článek, FO 1939/2020)
Vltava Labe Media a.s.01440578bezúplatné plnění 7 986,00 (sleva inzerce, FO 3261/2020)
Vltava Labe Media a.s.01440578bezúplatné plnění 4 537,58 (sleva inzerce, FO 944/2020)
Vltava Labe Media a.s.01440578bezúplatné plnění 10 890,00 (sleva inzerce, FO 1508/2020)
Vltava Labe Media a.s.01440578bezúplatné plnění 28 706,04 (sleva inzerce, FO 2357/2020)
Vltava Labe Media a.s.01440578bezúplatné plnění 23 522,40 (sleva inzerce, FO 3268/2020)
Voborník, Jan07.05.1991peněžitý dar 500,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 200,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobořil, Martin22.11.1988peněžitý dar 50,00
Vobruba, Lukáš27.07.1985peněžitý dar 500,00
Voda, Tomáš14.08.1993peněžitý dar 300,00
Vojtová, Barbora18.07.1988peněžitý dar 300,00
Vokálová, Eliška05.12.1987peněžitý dar 300,00
Vokoun, Jiří18.05.1990peněžitý dar 300,00
Vokrouhlecký, Jan26.05.1981peněžitý dar 300,00
Vokřínek, Martin27.11.1989peněžitý dar 1 000,00
Voldán, Jiří17.06.1992peněžitý dar 250,00
Volejníčková, Markéta26.01.1986peněžitý dar 200,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Volejník, Ondřej27.06.1975peněžitý dar 500,00
Voleš, Štěpán24.01.1978peněžitý dar 200,00
Vondráček, Ladislav07.12.1980peněžitý dar 1 000,00
Vondra, Jakub25.11.1986peněžitý dar 200,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 500,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vondráková, Michaela16.03.1978peněžitý dar 100,00
Vonková, Olga30.08.1971peněžitý dar 300,00
Vopařil, Vojtěch31.08.1989peněžitý dar 200,00
Vorsová, Michaela10.03.1986peněžitý dar 100,00
Voříšek, Daniel08.04.1995peněžitý dar 200,00
Votava, Filip14.12.1993peněžitý dar 300,00
Votruba, Pavel14.11.1967peněžitý dar 200,00
Votruba, Tomáš30.05.1989peněžitý dar 1 000,00
Vovesová, tereza31.01.1981peněžitý dar 1 000,00
Vrána, Tomáš31.08.1993peněžitý dar 100,00
Vratislav, Jan06.09.1984peněžitý dar 500,00
Vratislav, Jan06.09.1984peněžitý dar 200,00
Vratislav, Jan06.09.1984peněžitý dar 200,00
Vražbová, Denisa21.09.1993peněžitý dar 500,00
Vrba, Stanislav05.06.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení plachty)
Vrbinská, Hana18.06.1988peněžitý dar 100,00
Vrbková, Michaela27.03.1985bezúplatné plnění 745,00 (vyvěšení banneru, roznos novin)
Vrecníková, Anna25.07.1995peněžitý dar 100,00
Vrchota, Ladislav21.08.1987peněžitý dar 2 000,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vrchovský, Jonáš28.11.1981peněžitý dar 100,00
Vyčítalová, Ludmila07.12.1980peněžitý dar 500,00
Vyčítalová, Ludmila12.07.1980bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na zeď domu)
Vydařelý, Michal28.02.1984peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Jaroslav21.03.1955peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Jaroslav21.03.1955peněžitý dar 500,00
Vyhnálek, Petr04.03.1982peněžitý dar 500,00
Vyhnalík, Rudolf22.09.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vyhnalík, Rudolf22.09.1991bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru)
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vyhnal, Petr18.01.1982peněžitý dar 128,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vykoukal, Ondřej09.10.1988peněžitý dar 1 000,00
Vymazal, Tomáš11.05.1990peněžitý dar 21 000,00
Vymazal, Tomáš11.05.1990peněžitý dar 8 500,00
Vyroubal, Pavel24.07.1989peněžitý dar 500,00
Výtisk, Lukáš29.05.1986peněžitý dar 500,00
Wagner, David14.11.1988peněžitý dar 1 500,00
Walter, Filip24.11.1977peněžitý dar 1 000,00
Wałoszek, Eduard12.04.1963peněžitý dar 200,00
Warausová, Helena06.11.1980peněžitý dar 5 000,00
WebStep s.r.o.25528262peněžitý dar 2 000,00
WebStep s.r.o.25528262peněžitý dar 4 200,00
Webtip s.r.o.26384957peněžitý dar 500 000,00
Webtip s.r.o.26384957peněžitý dar 500 000,00
Webtip s.r.o.26384957peněžitý dar 500 000,00
Webtip s.r.o.26384957peněžitý dar 400 000,00
Webtip s.r.o.26384957peněžitý dar 571 000,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 500,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 500,00
Weczerek, Tomáš05.07.1985peněžitý dar 500,00
Weissová, Daniela01.08.1961peněžitý dar 500,00
Wernerová, Tereza25.03.1998bezúplatné plnění 500,00 (roznos 1 balíku novin)
Wicin, Michal27.11.1977peněžitý dar 222,00
Wild, Lukáš14.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Wild, Lukáš14.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Wild, Lukáš14.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Wild, Lukáš14.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Wild, Lukáš14.08.1980peněžitý dar 1 000,00
Winkler, Jan22.06.1985peněžitý dar 200,00
Winterblum, Ladislav03.05.1994peněžitý dar 300,00
Winterblum, Ladislav03.05.1994peněžitý dar 300,00
Winterblum, Ladislav03.05.1994peněžitý dar 300,00
Winterblum, Ladislav03.05.1994peněžitý dar 300,00
Winterblum, Ladislav03.05.1994peněžitý dar 300,00
Winterblum, Ladislav03.05.1994peněžitý dar 300,00
Winterblum, Ladislav03.05.1994peněžitý dar 300,00
Winterblum, Ladislav03.05.1994peněžitý dar 300,00
Wirth, Oskar09.06.2000peněžitý dar 100,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 8 500,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Witosz, David26.04.1981peněžitý dar 9 000,00
Wohlmuthová, Sára28.11.1989peněžitý dar 200,00
Zábranský, Adam28.12.1993peněžitý dar 200,00
Zábranský, Adam28.12.1993peněžitý dar 3 000,00
Zahornadský, Andrej04.06.1987peněžitý dar 700,00
Zahradník, Gebhard28.05.1996peněžitý dar 200,00
Zahradník, Matěj02.11.1990peněžitý dar 300,00
Záhumenský, Martin23.02.1969peněžitý dar 1 000,00
Zahuta, Tomáš12.11.1987peněžitý dar 300,00
Zahuta, Tomáš12.11.1987peněžitý dar 200,00
Zachar, Michal17.06.1966peněžitý dar 700,00
Zajdlová, Martina20.08.1989peněžitý dar 250,00
Zakopal, Petr10.09.1993peněžitý dar 500,00
Zakopal, Petr10.09.1993peněžitý dar 500,00
Zakopal, Petr10.09.1993peněžitý dar 500,00
Zakrevskaya, Tatiana11.03.1984peněžitý dar 1 000,00
Zamorová, Jana22.03.1968peněžitý dar 1 000,00
Západočeská univerzita v Plzni49777513peněžitý dar 480,00
Západočeská univerzita v Plzni49777513peněžitý dar 480,00
Záškodová, Jana21.04.1986bezúplatné plnění 180,00 (vyvěšení banneru)
Závada, Oldřich03.01.1997peněžitý dar 500,00
Závada, Prokop09.12.1979peněžitý dar 300,00
Zavadil, Jan07.08.1983peněžitý dar 500,00
Zbirovský, Petr08.06.1981peněžitý dar 500,00
Zborníková, Veronika05.05.1997peněžitý dar 30,00
Zdobinský, Jan14.11.1982peněžitý dar 200,00
Zdrha, Jan21.10.1986peněžitý dar 1 000,00
Zelená voda s.r.o.09222138peněžitý dar 20 000,00
Zeleňaková, Ivana30.10.1990peněžitý dar 50,00
Zeleňaková, Ivana30.10.1990peněžitý dar 50,00
Zeleňaková, Ivana30.10.1990peněžitý dar 50,00
Zelenková, Alena29.10.1981peněžitý dar 200,00
Zelenková, Alena29.10.1981peněžitý dar 200,00
Zelený, Jan10.02.1985peněžitý dar 5 000,00
Zelený, Martin09.05.1997peněžitý dar 100,00
Zemánek, Robert03.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Zemánek, Robert03.06.1962peněžitý dar 500,00
Zemánek, Robert03.06.1962peněžitý dar 500,00
Zemánek, Robert03.06.1962peněžitý dar 500,00
Zemánek, Vít14.08.1992peněžitý dar 200,00
Zeman, Martin24.09.1977peněžitý dar 500,00
Zemanová, Jiřina27.03.1960peněžitý dar 300,00
Zemanová, Vendula27.09.1991peněžitý dar 500,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 300,00
Zeman, Radek14.09.1990peněžitý dar 500,00
Zeman, Radovan09.12.1995peněžitý dar 200,00
Zemčík, Tomáš30.06.1983peněžitý dar 200,00
Zemek, Karel17.05.1987peněžitý dar 200,00
Zemková, Eva13.11.1978bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení banneru)
Zemková, Eva13.11.1978bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin)
Zeťková, Lenka03.06.1988peněžitý dar 100,00
Zika, Daniel04.05.1985peněžitý dar 500,00
Zika, Daniel04.05.1985peněžitý dar 500,00
Zikeš, Jaroslav16.08.1974peněžitý dar 500,00
Zikmund, Vít23.05.1985peněžitý dar 500,00
Zima, Lukáš21.06.1983peněžitý dar 100,00
Zíma, Stanislav15.08.1964bezúplatné plnění 3 000,00 (vyvěšení bannerů)
Zimčík, Pavel15.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Zimmermann, Martin02.04.1993peněžitý dar 500,00
Zimová, Markéta08.09.1990peněžitý dar 500,00
Zmizelej, Jiří03.12.1989peněžitý dar 200,00
Zoubková, Kristýna23.06.1994peněžitý dar 500,00
Zouharová, Taťána13.05.1991peněžitý dar 500,00
Zpěvák, Petr17.01.1989peněžitý dar 500,00
Zvolánek, Aleš07.09.1980peněžitý dar 200,00
Zwinger, Michal11.12.1986peněžitý dar 700,00
Zwinger, Michal11.12.1986peněžitý dar 100,00
Zwinger, Michal11.12.1986peněžitý dar 100,00
Zwinger, Michal11.12.1986peněžitý dar 100,00
Zwinger, Michal11.12.1986peněžitý dar 100,00
Zykán, Lukáš06.04.1980bezúplatné plnění 900,00 (banner)
Zykan, Radek15.01.1975peněžitý dar 1 000,00
Zykan, Radek15.01.1975peněžitý dar 500,00
Zyka, Ondřej10.12.1960peněžitý dar 1 000,00
Žáčiková, Veronika16.08.1998peněžitý dar 500,00
Žák, Pavel03.11.1988peněžitý dar 1 000,00
Žák, Rudolf10.11.2002bezúplatné plnění 1 000,00 (rozdej novin)
Žák, Vojtěch11.03.1987peněžitý dar 200,00
Žák, Vojtěch11.03.1987peněžitý dar 200,00
Žák, Vojtěch11.03.1987peněžitý dar 200,00
Žák, Vojtěch11.03.1987peněžitý dar 200,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 500,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žák, Zdeněk19.08.1977peněžitý dar 100,00
Žaloudková, Iveta02.02.2000bezúplatné plnění 200,00 (roznos novin)
Žárská, Jana21.05.1974peněžitý dar 300,00
Žitník, Martin07.11.1990peněžitý dar 500,00
Živný, Martin12.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Živný, Tomáš01.10.1987peněžitý dar 500,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 889 208,66 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Inzertpress s.r.o.2504869471 897,00 (sleva na reklamní nosiče, FO 2208/2020)
Kadeřávek, Jiří23.08.197075 610,23 (Reklama facebook)
Konopný táta s.r.o.07481900120 000,00 (1000 ks cestovních konopných mastí)
ROAD to INTEREST s.r.o.2470871284 285,00 (Respirátory KN95 pro zařízení soc.služeb v Praze)
Starostové a nezávislí26673908192 299,54
Starostové a nezávislí2667390890 750,00
Starostové a nezávislí26673908158 520,89
Starostové a nezávislí2667390895 846,00

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy