Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Ostravak

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71443215

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Brandlova 1267/6, Ostrava, 70200

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 775959819, e-mail: tmaalek@seznam.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
MUDr. Tomáš Málek - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4347-20210315130534
Datum: 15.03.2021 12:05:34
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_2020.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 1 230 324,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 900 000,00
4 Členské příspěvky 8 000,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 322 324,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 118 800,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 2 500,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
administrativní práce 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 322 324,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adámek, Robert Ing.18.04.1972peněžitý dar 12 000,00
ASK Comuni s.r.o.06130411peněžitý dar 12 000,00
Bernfeldová, Petra Ing.04.10.1977peněžitý dar 12 000,00
Bernfeldová, Petra Ing.04.10.1977peněžitý dar 12 000,00
Botor, Jiří17.05.1972peněžitý dar 7 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Goryczka, Roman Ing.17.09.1967peněžitý dar 1 000,00
Havlíčková, Hana Mgr.15.02.1962peněžitý dar 7 000,00
Horváth, Daniel25.06.1985peněžitý dar 4 000,00
Hrabovská, Dagmar Mgr.20.11.1950peněžitý dar 12 000,00
Hűbner, Zdeněk Bc.13.04.1971peněžitý dar 5 000,00
Hűbner, Zdeněk Bc.13.04.1971peněžitý dar 3 000,00
Hűbner, Zdeněk Bc.13.04.1971peněžitý dar 5 000,00
Lach, Michal Ing.24.12.1963peněžitý dar 2 500,00
Laňka, Petr30.04.1973peněžitý dar 1 000,00
Mach, Vladimír Ing.28.08.1959peněžitý dar 2 000,00
Málek, Tomáš MUDr.22.02.1968peněžitý dar 12 000,00
Mariánek, Michal Mgr.16.01.1975peněžitý dar 3 000,00
Mariánek, Michal Mgr.16.01.1975peněžitý dar 3 000,00
Mariánek, Michal Mgr.16.01.1975peněžitý dar 3 000,00
Mariánek, Michal Mgr.16.01.1975peněžitý dar 3 000,00
Mika, Petr Ing.12.05.1971peněžitý dar 12 000,00
Nespěšný, David Ing.18.03.1975peněžitý dar 20 000,00
Odstrčil, Stanislav26.03.1959peněžitý dar 8 000,00
Pastrňák, Tomáš29.07.1974peněžitý dar 3 000,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 500,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 500,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 500,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 500,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 500,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 500,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 500,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 500,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 500,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 500,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 500,00
Riger, Břetislav Ing.30.07.1970peněžitý dar 500,00
Stankuš, Jiří21.06.1968peněžitý dar 2 500,00
Strádalová, Hana Mgr.24.08.1965peněžitý dar 12 000,00
Sulovský, Leopold Ing.01.05.1954peněžitý dar 20 000,00
Šimek, Maxmilián13.11.1962peněžitý dar 1 662,00
Šimek, Maxmilián13.11.1962peněžitý dar 1 662,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Šmidáková, Ivana08.03.1966peněžitý dar 1 000,00
Štanglerová, Hana04.03.1965peněžitý dar 12 000,00
Šumbera, Jan Mgr.22.04.1974peněžitý dar 12 000,00
Trojak, Bohdan Ing.04.09.1974peněžitý dar 7 000,00
Vaňková, Ivona Ing.14.01.1965peněžitý dar 9 000,00
Vaňková, Ivona Ing.14.01.1965peněžitý dar 2 000,00
Vaňková, Ivona Ing.14.01.1965peněžitý dar 2 000,00
Vaňková, Ivona Ing.14.01.1965peněžitý dar 2 000,00
Vaňková, Ivona Ing.14.01.1965peněžitý dar 2 000,00
Vaňková, Ivona Ing.14.01.1965peněžitý dar 2 000,00
Vaňková, Ivona Ing.14.01.1965peněžitý dar 1 000,00
Vaňková, Ivona Ing.14.01.1965peněžitý dar 2 000,00
Vidura, Martin02.09.1970peněžitý dar 10 000,00
Vozňáková, Iveta doc.Ing. Ph.D.12.10.1964peněžitý dar 750,00
Vozňáková, Iveta doc.Ing. Ph.D.12.10.1964peněžitý dar 750,00
Vozňáková, Iveta doc.Ing. Ph.D.12.10.1964peněžitý dar 750,00
Vozňáková, Iveta doc.Ing. Ph.D.12.10.1964peněžitý dar 750,00
Vozňáková, Iveta doc.Ing. Ph.D.12.10.1964peněžitý dar 750,00
Vozňáková, Iveta doc.Ing. Ph.D.12.10.1964peněžitý dar 750,00
Vozňáková, Iveta doc.Ing. Ph.D.12.10.1964peněžitý dar 750,00
Vozňáková, Iveta doc.Ing. Ph.D.12.10.1964peněžitý dar 750,00
Vozňáková, Iveta doc.Ing. Ph.D.12.10.1964peněžitý dar 750,00
Vozňáková, Iveta doc.Ing. Ph.D.12.10.1964peněžitý dar 750,00
Vozňáková, Iveta doc.Ing. Ph.D.12.10.1964peněžitý dar 750,00
Vozňáková, Iveta doc.Ing. Ph.D.12.10.1964peněžitý dar 750,00
Žebrák, Radim Mgr. Ph.D.01.03.1972peněžitý dar 7 000,00
Žitník, Daniel Ing.13.07.1971peněžitý dar 12 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy