Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Občanská demokratická strana

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
16192656

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Truhlářská 1106/9, Praha 1, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 234707111, e-mail: sekretariat@ods.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4239-20210329145745
Datum: 29.03.2021 12:57:45
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_o_overeni_ucetni_zaverky_vcetne_rozvahy_vykazu_zisku_a_ztraty_a_prilohy_k_ucetni_zaverce.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 194 726 764,27
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 70 312 500,00
4 Členské příspěvky 6 417 000,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 62 649 563,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 8 281 414,77
7 Úroky z vkladů 739,85
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 1 349 862,15
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 38 684 434,50
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 7 031 250,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 36 709 190,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 273 474,51
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 23 109 663,48
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 55 227 247,64
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Analytické a PR práce 16
Účetní a ekonomické práce 10
Administrativní práce 6
Technické a provozní práce 10
Vedoucí zaměstnanci 7

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut pro pravicovou politiku, z.ú., Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 7 031 250,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Adved s.r.o. - Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 28925009 50%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Fio banka, a.s. 61858374 55 514 434,50 31.12.2021
Fio banka, a.s. 61858374 46 282 500,00 15.10.2024

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 62 649 563,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
A Restaurant Group s.r.o.29080932bezúplatné plnění 490,00 (lavička)
AA Tax-Audit s.r.o.03275191peněžitý dar 150 000,00
AA Tax-Audit s.r.o.03275191peněžitý dar 50 000,00
Abrahamčík, Jan Ing.02.01.1980peněžitý dar 40 000,00
ACO Industries k.s.48119458peněžitý dar 100 000,00
Adamec, Ivan Mgr.21.03.1960peněžitý dar 55 000,00
Adamus, Martin Ing.07.12.1962bezúplatné plnění 400,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. reklamní plachta - vyvěšení 2 ks)
Adamus, Martin Ing.07.12.1962peněžitý dar 10 000,00
Adler, František Ing.21.02.1987peněžitý dar 300 000,00
Adler, František Ing.21.02.1987peněžitý dar 100 000,00
AFR - zemní práce, s.r.o.25226258peněžitý dar 5 000,00
Agajeva, Lale Ing.21.03.1977peněžitý dar 100 000,00
AGREGA, a.s.47673443bezúplatné plnění 12 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem ploch (8. května Bludov, areál Agrega a.s., Bludov,Zábřežská u Benziny Šumperk))
AGROKOP HB s.r.o.64826007peněžitý dar 20 000,00
Albrechtová, Michaela26.07.1975peněžitý dar 2 000,00
ALIMENTARE a.s.60792817bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy)
ALIMENTARE a.s.60792817bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem plochy)
ALLWARE, s.r.o.49812882peněžitý dar 50 000,00
Altner, Boleslav06.03.1971peněžitý dar 30 000,00
Altnerová, Gabriela Mgr.24.10.1973peněžitý dar 5 000,00
ALUCAST, s.r.o.26232111peněžitý dar 10 000,00
Aluminium centrum s.r.o.25643100bezúplatné plnění 5 500,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty na senátní volby 3x1,8 m)
ALUPO s.r.o.01528483peněžitý dar 100 000,00
AMS autoservis s.r.o.18382193bezúplatné plnění 2 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty 2,3x1 m ve Velkém Březně)
Aranyosi, Jana08.06.1979bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Pronájem plochy na měsíc září u Komínového a krbového centra)
Aranyosi, Jana08.06.1979bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem plochy na měsíc září u Komínového a krbového centra)
ARATEC GROUP s.r.o.04996283peněžitý dar 15 000,00
ARRAS, spol. s r.o.43964281peněžitý dar 150 000,00
ARROWS advokátní kancelář s.r.o.06717586peněžitý dar 100 000,00
ARROWS advokátní kancelář s.r.o.06717586peněžitý dar 100 000,00
ARROWS advokátní kancelář s.r.o.06717586peněžitý dar 100 000,00
ARTEP reklama, spol. s r.o.26344548bezúplatné plnění 49 500,00 (Umístění banneru na Homepage Seznam.cz v termínu od 29.9.2020 do 3.10.2020)
Aschenbrenner, Lumír Ing.23.06.1960peněžitý dar 65 000,00
Aschenbrenner, Lumír Ing.23.06.1960peněžitý dar 120 000,00
Aschenbrenner, Lumír Ing.23.06.1960peněžitý dar 25 000,00
Aulický, Rostislav14.01.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. polep zadního skla osobního automobilu motivem senátní kampaně Hynka Hanzy na dobu 3 týdnů)
Aulický, Rostislav14.01.1964bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Polep zadního skla osobního automobilu motivem senátní kampaně Hynka Hanzy na dobu 9 týdnů)
AUTO ČECHÁK s.r.o25851136bezúplatné plnění 60 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem a vylepení ploch BIGbordu (1kus) a bordů ( 4 kusy))
AUTODOPRAVA GAIER s.r.o.26074001peněžitý dar 150 000,00
Autosalon Most s.r.o.28683544bezúplatné plnění 12 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty 5x2,36 m v Mostě)
AUTOSTYL a.s.24727741bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem volebního auta Peugeot-EXPERT 6H5 7903)
AUTOSTYL a.s.24727741peněžitý dar 100 000,00
AUTOTREND, spol. s r.o.41324838peněžitý dar 30 000,00
AVČ s.r.o.25848984bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy)
AVČ s.r.o.25848984bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem plochy)
Aviplast, s.r.o.25620088bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
AZET GOUP, s.r.o.28717830peněžitý dar 2 000,00
Bábíček, Michal Ing.25.06.1970peněžitý dar 20 000,00
Báča, Ladislav30.06.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Bačíková, Jana Ing. MBA07.08.1969peněžitý dar 20 000,00
BAK stavební společnost a.s.28402758peněžitý dar 250 000,00
Bakulová, Běla Mgr.05.04.1979peněžitý dar 20 000,00
Balcárek, Radek30.03.1966bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
Baloun, Petr Ing.19.04.1977peněžitý dar 15 000,00
Barták, Petr08.06.1979peněžitý dar 2 000,00
Bárta, Petr26.08.1968bezúplatné plnění 8 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů (plotovek) na plotech.)
Bárta, Petr26.08.1968peněžitý dar 3 025,00
Bártová, Martina Mgr.13.09.1964peněžitý dar 50 000,00
Bártová, Martina Mgr.13.09.1964bezúplatné plnění 19 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech - Třebíčsko.)
Batala, Martin06.06.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění senátní volební plachty 2x1 m)
Bauer, Jan Ing.27.04.1969peněžitý dar 200 000,00
Bauer, Jan Ing.27.04.1969peněžitý dar 55 000,00
Baxa, Martin Mgr.16.09.1975peněžitý dar 100 000,00
Baxa, Martin Mgr.16.09.1975peněžitý dar 55 000,00
Baxová, Simona MUDr.23.10.1977peněžitý dar 50 000,00
Bayer, Richard12.10.1967peněžitý dar 1 300,00
Bečvář, Štěpán29.06.1972bezúplatné plnění 980,00 (plachta 2x1 m)
Bednařík, Karel03.11.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020, pronájem plochy pro vyvěšení banneru)
Bednář, Michal MUDr.24.03.1963peněžitý dar 8 000,00
BEGA, spol.s r.o. , Hotel Florian62968921bezúplatné plnění 200,00 (Dar využije Ing. Jiří Burian pro účely kampaně do senátních voleb 2020. výlep 2 plakáty A3)
Beitl, Petr Ing.05.12.1966peněžitý dar 180 000,00
Beitl, Petr Ing.05.12.1966peněžitý dar 55 000,00
Bělohlavý, Petr26.12.1982bezúplatné plnění 4 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty 3x1,4 m v Chabařovicích)
Bělohradský, Lukáš25.01.1979peněžitý dar 50 000,00
Bělohradský, Lukáš25.01.1979peněžitý dar 24 000,00
Bělohradský, Lukáš25.01.1979peněžitý dar 24 000,00
Benák, Vladimír Mgr.04.03.1947bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
Benc, Ota Mgr.24.06.1965peněžitý dar 10 000,00
Benc, Ota Mgr.24.06.1965bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech.)
Benda, Leopold Ing.05.05.1979bezúplatné plnění 6 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Benda, Leopold Ing.05.05.1979peněžitý dar 3 000,00
Benda, Marek10.11.1968peněžitý dar 100 000,00
Benda, Marek10.11.1968peněžitý dar 64 000,00
Bendl, Karel PhDr. Ing.14.02.1971peněžitý dar 100 000,00
Bendl, Karel PhDr. Ing.14.02.1971peněžitý dar 50 000,00
Bendlova, Kristina Ing.13.10.1975peněžitý dar 100 000,00
Bendl, Petr Ing.24.01.1966peněžitý dar 25 000,00
Beneš, Jan Ing.19.06.1992peněžitý dar 50 000,00
Beneš, Martin PharmDr.08.10.1961peněžitý dar 50 000,00
Beneš, Michael27.02.1973peněžitý dar 50 000,00
Berdychová, Martina Mgr.29.04.1971bezúplatné plnění 9 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
Bernášková, Dana11.10.1963bezúplatné plnění 2 100,00 (Dar využije Ing. Jiří Burian pro účely kampaně do senátních voleb 2020. poskytnutí reklamní plochy od 1.9.-10.10.2020 s tím, že po ukončení lhůty bude plocha uvedena do původního stavu)
Bien, Vlastimil Ing.10.06.1957peněžitý dar 3 000,00
Bílá, Dana11.09.1974peněžitý dar 50 000,00
Bill, Rudolf18.10.1939peněžitý dar 10 000,00
BIOMAC s.r.o.25859145peněžitý dar 25 000,00
Bíro, Jaroslav23.12.1973peněžitý dar 21 000,00
Bistřický, Tomáš04.06.1963peněžitý dar 500 000,00
Bláha, Jiří Ing. Bc.18.07.1954peněžitý dar 26 000,00
Bláha, Roman Ing.23.05.1966peněžitý dar 5 000,00
Blaha, Stanislav Ing.13.12.1969peněžitý dar 55 000,00
Blaha, Stanislav Ing.13.12.1969peněžitý dar 50 000,00
Blahoutová, Alena09.12.1941bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění senátní volební plachty 2x1 m)
Blažek, Jakub JUDr.14.12.1984peněžitý dar 10 000,00
Blažek, Jiří Mgr. Th.D.24.07.1981peněžitý dar 50 000,00
Blažek, Pavel JUDr. Ph.D.08.04.1969peněžitý dar 64 000,00
Bližňák, Václav05.09.1955peněžitý dar 10 000,00
BLS dopravní stavby s.r.o.02189330peněžitý dar 20 000,00
BM Group s.r.o.29127335bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem ploch na reklamu)
Bobysud, Vít Ing.01.02.1971peněžitý dar 17 000,00
Boháč, Libor14.08.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do senátních voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
Boháč, Libor14.08.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
Boháč, Lukáš RNDr.09.05.1980bezúplatné plnění 2 400,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Bohemia HOME a.s.27447901bezúplatné plnění 400,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. reklamní plachta - vyvěšení 2 ks)
Bohumil Elsnic46065831bezúplatné plnění 5 500,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění senátní volební plachty 3x1,8 m)
Bohuňovská, Jana Ing.25.07.1960peněžitý dar 15 000,00
Bohuňovská, Jana Ing.25.07.1960bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Předmětem daru je organizační zajištění akce dne 29. 8. 2020 v Brně-Ivanovicích.)
Bohuňovská, Jana Ing.25.07.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Předmětem daru je organizační zajištění akce dne 29. 8. 2020 v Brně-Ivanovicích.)
Bohutínská, Dana03.12.1969bezúplatné plnění 3 700,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar je určen pro krajské volby 2020_spot Královodvorsko)
Bohutínská, Dana03.12.1969bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
Bonnerová, Marta18.02.1971peněžitý dar 20 000,00
Borák, Miroslav27.05.1979peněžitý dar 100 000,00
Borovec, Ivo MBA25.04.1976peněžitý dar 22 660,00
Bostl, Jan18.12.1997bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Boula, Lukáš07.10.1982peněžitý dar 20 000,00
Bouška, Pavel03.08.1976peněžitý dar 200 000,00
Brabec, Miloš14.04.1953bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty 2x1 m na plot v ulici Osvoboditelů v Lounech)
Bradáč, Adolf Ing.25.01.1953peněžitý dar 20 000,00
Bradáč, Adolf Ing.25.01.1953peněžitý dar 10 000,00
Braunová, Kateřina24.11.1985peněžitý dar 50 000,00
Brázda, Michael Mgr.et Mgr.06.06.1976peněžitý dar 20 000,00
Brázdová, Jitka Mgr. Ing.29.02.1968peněžitý dar 20 000,00
Brčák, Tomáš Ing. Bc.01.07.1984peněžitý dar 1 000,00
Brenčič, Vladan13.02.1977peněžitý dar 5 000,00
BREWTEC s.r.o.06650759peněžitý dar 50 000,00
Brída, Tadeáš02.05.2001bezúplatné plnění 1 825,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Broker Consulting, a.s.25221736peněžitý dar 100 000,00
Brummer, Richard13.08.1971bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Brummer, Richard13.08.1971peněžitý dar 5 000,00
Brykner, Ladislav Ing.17.06.1964peněžitý dar 20 000,00
Brykner, Ladislav Ing.17.06.1964bezúplatné plnění 7 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
Břeňová, Petra26.09.1979peněžitý dar 50 000,00
Břeský, Tomáš Ing.28.08.1984peněžitý dar 2 000,00
Březina, Kamil23.10.1973peněžitý dar 1 000,00
Bureš, Jan Ing.31.03.1974peněžitý dar 100 000,00
Burešová, Irena Bc.16.01.1957peněžitý dar 3 000,00
Burešová, Irena Bc.16.01.1957peněžitý dar 30 000,00
Burešová, Irena Bc.16.01.1957bezúplatné plnění 1 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Bureš, Richard06.04.1964peněžitý dar 30 000,00
Bureš, Zdeněk25.10.1949bezúplatné plnění 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachty)
Burian, Jiří Ing.14.12.1948peněžitý dar 20 000,00
Burian, Jiří Ing.14.12.1948peněžitý dar 80 000,00
Burian, Lukáš Mgr.28.03.1996bezúplatné plnění 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Za vyvěšení dvou kusů volebních banneru.)
Burianová, Hana MUDr.15.08.1967bezúplatné plnění 8 000,00
Burkert, Viktor Ing.19.04.1979peněžitý dar 10 000,00
Bystroň, Vítězslav Ing.04.01.1954peněžitý dar 2 000,00
BZ Invest, s.r.o.26931273peněžitý dar 20 000,00
C & H Credit s.r.o.27527727peněžitý dar 10 000,00
Caletka, Petr Mgr.16.07.1989peněžitý dar 7 000,00
Camfrla, Jiří16.01.1963peněžitý dar 5 000,00
Cao, Xuan Hoang11.02.1999peněžitý dar 250,00
Cargo Motion s.r.o.28270304peněžitý dar 100 000,00
Carroll & Dohnal, s.r.o.28564804peněžitý dar 25 000,00
CATERING Landa & Dvořák s.r.o.05535875peněžitý dar 30 000,00
Cechová, Šárka JUDr.23.01.1981bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Předmětem daru je organizační zajištění akcí dne 12. 9. 2020 v Brně-Jehnicích a dne 19. 9. 2020 v Brně-Útěchově.)
Cechová, Šárka JUDr.23.01.1981bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Předmětem daru je organizační zajištění akce dne 12. 9. 2020 v Brně-Jehnicích a dne 19. 9. 2020 v Brně-Útěchově.)
Cechová, Šárka JUDr.23.01.1981peněžitý dar 6 000,00
Cechová, Šárka JUDr.23.01.1981peněžitý dar 1 400,00
Cech, Petr JUDr.05.10.1980peněžitý dar 100 000,00
Cech, Petr JUDr.05.10.1980peněžitý dar 100 000,00
Cejnarová, Jeanette06.01.1949peněžitý dar 1 000,00
Celmeton s.r.o.29060001peněžitý dar 100 000,00
CEMA MORAVIA, spol. s r.o.60731109peněžitý dar 15 000,00
Censitio s.r.o.24774219peněžitý dar 100 000,00
Centrum Černý kůň s.r.o.28894618bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem plochy na reklamu)
Cerha, František Mgr.01.12.1978peněžitý dar 50 000,00
Cerha, František Ing.07.08.1950peněžitý dar 100 000,00
Cerhová, Veronika Ing.26.07.1984peněžitý dar 50 000,00
Ciencialová, Marie Mgr.23.05.1965peněžitý dar 500,00
Cigánek, Vladimír Ing.22.01.1955peněžitý dar 15 000,00
Cichy, Tadeáš Ing.10.12.1966peněžitý dar 70 000,00
Cikán, Bohumil26.10.1970peněžitý dar 5 000,00
Císařová, Markéta13.04.1974peněžitý dar 5 000,00
Císař, Roman21.12.1988bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
CITYZEN LIVING s.r.o.05817871peněžitý dar 10 000,00
CMS Consulting, s.r.o.27642763bezúplatné plnění 4 600,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Poskytnutí reklamní plochy)
COMMODUM, spol. s r.o.46577238peněžitý dar 20 000,00
Corso, s.r.o.18382835peněžitý dar 20 000,00
Crha, Jiří Ing.21.04.1960bezúplatné plnění 6 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. inzerce v novinách Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, Monitor Blansko)
Crha, Jiří Ing.21.04.1960bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem horizontů pro kandidáta do ZJMK)
Crha, Jiří Ing.21.04.1960peněžitý dar 70 000,00
Crha, Jiří Ing.21.04.1960bezúplatné plnění 10 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. bannery pro kandidáta do ZJMK)
Crha, Jiří Ing.21.04.1960peněžitý dar 40 000,00
Crha, Jiří Ing.21.04.1960peněžitý dar 9 165,00
Crla, Tomáš19.07.1969bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Cvach, Martin25.07.1975peněžitý dar 300 000,00
CZECH PRECISION FORGE a.s.26700239peněžitý dar 100 000,00
CZECH PRECISION FORGE a.s.26700239bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar využije Ing. Lumír Aschenbrenner pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Pronájem prostoru pro vyvěšení podporovatelské plachty)
CZG - Česká zbrojovka Group SE29151961peněžitý dar 50 000,00
Čečrle, Jiří23.09.1998peněžitý dar 1 000,00
Čechlovský, Jan Mgr.04.10.1974bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Čech, Svatopluk08.11.1968bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Čermák, Karel13.03.1962bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Čermáková, Galina Mgr.27.09.1958bezúplatné plnění 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. reklamní plachta - vyvěšení)
Čermáková, Monika Mgr.17.02.1970peněžitý dar 1 500,00
Čermák, Pavel MUDr. Ph.D.06.11.1960peněžitý dar 400,00
Černá, Kristýna09.09.1990peněžitý dar 30 000,00
Černá, Kristýna09.09.1990peněžitý dar 10 000,00
Černohouz, Zdeněk Mgr.05.05.1986peněžitý dar 8 000,00
Černochová, Jana Mgr.26.10.1973peněžitý dar 64 000,00
Černochová, Jana Mgr.26.10.1973peněžitý dar 48 500,00
Černý, Jiří JUDr.04.01.1953peněžitý dar 15 000,00
Černý, Jiří JUDr.04.01.1953peněžitý dar 15 000,00
Černý, Radek MUDr.18.05.1973peněžitý dar 50 000,00
Černý, Radek MUDr.18.05.1973peněžitý dar 10 000,00
Černý, Radek MUDr.18.05.1973bezúplatné plnění 11 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech Žďársko)
Černý, Zdeněk Mgr.29.08.1956peněžitý dar 20 000,00
Červíček, Martin brig.gen.v.v. Mgr.03.04.1972peněžitý dar 20 000,00
Červíček, Martin brig.gen.v.v. Mgr.03.04.1972bezúplatné plnění 20 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
Červinka, Ondřej Ing.11.05.1977peněžitý dar 50 000,00
Červínová, Ludmila Ing.12.10.1967peněžitý dar 100 000,00
Čivišová, Eva DiS.05.08.1978peněžitý dar 1 000,00
Čivišová, Eva DiS.05.08.1978bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty 1,5x0,8 m)
Čížek, Pavel08.04.1966peněžitý dar 10 000,00
Čížek, Pavel08.04.1966bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Čížek, Pavel08.04.1966peněžitý dar 10 000,00
ČSAD Benešov s.r.o.60193441bezúplatné plnění 55 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Za propůjčení reklamních ploch na autobusech v okrese Benešov.)
ČSAD Slaný s.r.o.60193425bezúplatné plnění 55 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Za propůjčení reklamních ploch na autobusech v okrese Slaný.)
D.O.O.S. TRADE, spol. s r.o.64830471peněžitý dar 100 000,00
Dalecký, Jiří16.10.1985peněžitý dar 100 000,00
Ďásek, Tomáš23.06.1974bezúplatné plnění 18 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Práce dobrovolníka v kampani - poradenství)
Dašek, Rudolf Ing.13.12.1951peněžitý dar 300,00
David Mrázek, spol. s r.o.08327335peněžitý dar 10 000,00
Dbalý, Václav Bc.09.09.1961peněžitý dar 2 000,00
De-Wood a.s.25826760peněžitý dar 50 000,00
Decroix, Eva Mgr. MBA26.05.1982peněžitý dar 10 000,00
Dekický, Jan29.10.1980peněžitý dar 10 000,00
Dekický, Jan29.10.1980peněžitý dar 10 000,00
DENTOFLEX CZ, s.r.o.25044311bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty 2x1 m v Ústí nad Labem)
Dětská agentura Kroužky, s.r.o.26481014peněžitý dar 3 500,00
DI-stavby s.r.o.28802195peněžitý dar 40 000,00
Dirbák, Josef02.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Dischinger, Ivan12.07.1963peněžitý dar 16 000,00
Ditrich, Martin Ing.10.06.1965peněžitý dar 2 000,00
Ditrich, Martin Ing.10.06.1965peněžitý dar 50 000,00
Dlabola, Josef30.12.1978bezúplatné plnění 4 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
Dluhošová, Yvona Mgr.08.03.1965peněžitý dar 2 000,00
Dluhošová, Yvona Mgr.08.03.1965bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Dobrovolný, Jaroslav13.09.1956bezúplatné plnění 60 000,00 (Poskytovateli Příjemci, a to výpůjčky venkovní plochy obvodové zdi na dále uvedených objektech pro umístění reklamního zařízení Příjemce. Výpůjčka je určena na zajištění reklamní kampaně Příjemce do krajských voleb 2020. Předmětem výpůjčky jsou 3 části obvodové zdi budovy čp. 1872, k.ú. Jihlava situované do ul. Žižkova v Jihlavě o vým. á 5 x 4 m a dále BB plocha na obvodové zdi budovy čp. 4897, k.ú. Jihlava situovaná do ul. Žižkova. Předmět výpůjčky je vyznačen na situačním plánku, který je pří)
Dobrozemský, Václav JUDr.17.10.1988peněžitý dar 80 000,00
Dobrozemský, Václav JUDr.17.10.1988peněžitý dar 10 000,00
Dobrozemský, Václav JUDr.17.10.1988bezúplatné plnění 15 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Dohnálek, Jaroslav Ing.09.06.1964peněžitý dar 50 000,00
Dohnal, Jan Mgr.22.05.1980peněžitý dar 7 000,00
DOLE4U Invest s.r.o.07680431peněžitý dar 70 000,00
DOLE4U RENT s.r.o.08707944peněžitý dar 50 000,00
DOLE4U s.r.o.05041988peněžitý dar 50 000,00
Dolejška, Jiří30.08.1972peněžitý dar 1 808,00
DOLEŽAL MOTOR s.r.o.25257579peněžitý dar 10 000,00
Doležal, Miroslav16.04.1971peněžitý dar 40 000,00
Doležal, Zdeněk Mgr.08.05.1974peněžitý dar 20 000,00
Dolina, Jaroslav02.06.1973peněžitý dar 1 000,00
Domecký, Vladimír21.10.1988peněžitý dar 500,00
Dorazil, Miroslav Ing.10.08.1958peněžitý dar 20 000,00
Dort, Jiří15.03.1952bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Dort, Václav06.04.1949bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Doskočil, Zdeněk Ing.20.08.1965peněžitý dar 25 000,00
Dostálek, Martin28.05.1984peněžitý dar 100 000,00
Dostál, Marek08.08.1967bezúplatné plnění 4 500,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Pronajem ploch 1,5)
Dostál, Marek08.08.1967bezúplatné plnění 4 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronajem ploch 1,5)
Dostál, Radek Mgr.22.09.1970peněžitý dar 30 250,00
Dragula, Miroslav15.01.1951bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty 1,7x0,7 m v Podbořanech)
Drápalová, Jaroslava05.01.1994bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění senátní volební plachty)
Drápal, Vladimír Mgr.27.03.1964peněžitý dar 40 000,00
Drápal, Vladimír Mgr.27.03.1964peněžitý dar 50 000,00
Drápal, Vladimír Mgr.27.03.1964peněžitý dar 30 000,00
Drejslová, Jana Mgr.29.05.1963peněžitý dar 7 000,00
Drejsl, Stanislav08.09.1986peněžitý dar 10 000,00
Drnec, Luděk21.03.1967bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Drnovský, Michal13.07.1973peněžitý dar 500,00
Drobil, Pavel Mgr.18.10.1971peněžitý dar 100 000,00
DROPS, v.o.s.46355529bezúplatné plnění 300,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Za vyvěšení reklamního banneru.)
Dřevocentrum CZ, a.s.27904610peněžitý dar 50 000,00
DSK stavebniny s.r.o.27499031peněžitý dar 1 000,00
Durďák, Jiří Ing.19.06.1979peněžitý dar 2 500,00
Durďák, Jiří Ing.29.03.1955peněžitý dar 3 000,00
Dusil, Miroslav31.07.1975peněžitý dar 5 000,00
Dvorská, Lucie26.12.1988peněžitý dar 1 000,00
Dvořáček, Pavel Ing.08.06.1972peněžitý dar 30 000,00
Dvořák, Jan30.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Dvořáková, Darina Mgr.17.10.1980peněžitý dar 2 000,00
Dvořáková, Darina Mgr.17.10.1980bezúplatné plnění 8 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Dvořáková, Iva Mgr. LL.M.04.07.1976peněžitý dar 47 000,00
Dvořáková, Iva Mgr. LL.M.04.07.1976bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Polep zadního skla osobního automobilu motivem senátní kampaně Hynka Hanzy na dobu 3 týdnů)
Dvořáková, Marcela Ing.05.05.1972peněžitý dar 10 000,00
Dynamic Products s.r.o.03629988peněžitý dar 30 000,00
Dystan s.r.o.27212599bezúplatné plnění 100,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. poskytnutí plochy pro banner na DK Kladno)
Dystan s.r.o.27212599bezúplatné plnění 100,00 (Dar využije Ing. Petr Bendl pro účely kampaně do senátních voleb 2020. poskytnutí billboardu před DK Kladno)
Dytrt, Jiří23.09.1970peněžitý dar 3 000,00
Dytrt, Jiří23.09.1970bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
EFIOS stavební s.r.o.02360641peněžitý dar 10 000,00
Eismanová, Karina Bc.08.02.1988bezúplatné plnění 980,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. podporovatelská stojna)
Eismanová, Karina Bc.08.02.1988peněžitý dar 500,00
elektroben s.r.o.02359782peněžitý dar 20 000,00
Elektromont - Hulín, s. r. o.46904786peněžitý dar 10 000,00
Eliáš, Petr30.08.1968peněžitý dar 200 000,00
ELNA Servis Počerady, s.r.o.49096974peněžitý dar 30 000,00
ELSO system spol. s r.o.60748303peněžitý dar 20 000,00
EP Consult, s.r.o.27263207peněžitý dar 20 000,00
EUC Klinika Liberec s.r.o.28711319bezúplatné plnění 3 000,00 (Poskytnutí jedné billboardové plochy v období 1.9. - 4.10.2020 v obvyklé ceně - bezúplatné plnění.)
EuroFertil CZ a.s.28567161bezúplatné plnění 48 000,00 (Dar využije Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020.)
Fabián, Pavel14.06.1962bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. poskytnutí plochy pro vyvěšení banneru)
Fajtlová, Vlasta Ing.04.08.1982peněžitý dar 5 800,00
Faktor, Ladislav JUDr.09.04.1957peněžitý dar 47 200,00
Farský, Rudolf18.07.1983peněžitý dar 10 000,00
Farský, Rudolf18.07.1983peněžitý dar 4 000,00
Fiala, Petr prof. PhDr. Ph.D., LL.M.01.09.1964peněžitý dar 86 000,00
Fiala, Václav23.04.1981bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Fibich, Georgij Bc.27.09.1985peněžitý dar 1 000,00
Fifka, Petr PharmDr.27.01.1967peněžitý dar 100 000,00
Filipi, Dana02.02.1970peněžitý dar 19 250,00
FINAL KOM s.r.o.02877155peněžitý dar 100 000,00
FINECOBUS s.r.o.27676633peněžitý dar 10 000,00
Firkušný, Petr04.05.1950bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Fišerová, Radka Ing.21.03.1974bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty 2,5x2 m)
FK Kameničky, z.s.43499538bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachty)
Flagis s.r.o.04416287peněžitý dar 10 000,00
Fliegl, Zdeněk29.12.1968bezúplatné plnění 980,00 (lavička, samolepka)
Fojtíček, Zbyněk27.07.1963peněžitý dar 50 000,00
Fojtík, Jan14.01.1960peněžitý dar 2 000,00
Fojtík, Jan14.01.1960bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Folwarczny, Stanislav Mgr.08.10.1962peněžitý dar 30 000,00
Folwarczny, Stanislav Mgr.08.10.1962bezúplatné plnění 10 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Folwarczny, Stanislav Mgr.08.10.1962peněžitý dar 130 000,00
Forman, Luděk Ing.06.11.1951bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Umístění volební plachty s motivem senátní volební kampaně Hynka Hanzy v Kostomlatech pod Milešovkou na dobu 3 měsíců)
Fornůsek, PETR ing01.05.1980peněžitý dar 1 000,00
Foukal, Milan07.01.1972peněžitý dar 50 000,00
Frélich, Martin Ing.30.08.1977peněžitý dar 10 000,00
Frič, Jaromír Mgr.08.08.1961peněžitý dar 5 000,00
Frištenská, Magda Bc.14.02.1977peněžitý dar 1 808,00
Fröhlichová, Zdeňka03.09.1935peněžitý dar 1 000,00
Frýdlantské strojírny - TR, s.r.o.28751655peněžitý dar 250 000,00
Fučík, Igor Bc. MBA25.03.1975peněžitý dar 5 000,00
Fuková, Hana Mgr.30.09.1965peněžitý dar 5 000,00
Fürbach, Alen27.02.1979bezúplatné plnění 5 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty 3x1,8 m v Žatci)
Fürbach, Alen27.02.1979bezúplatné plnění 5 500,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty pro senátní volby 3x1,8 m)
Füri, Jan08.03.1967peněžitý dar 2 000,00
Gajdacz, Zbyněk Ing. MPA22.01.1964peněžitý dar 30 000,00
Gajdacz, Zbyněk Ing. MPA22.01.1964bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Gajda, Jaromír04.07.1944peněžitý dar 10 000,00
Galerie Hradisko s.r.o.08417067bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem plochy na měsíc září)
Gallo, Tomáš07.08.1983bezúplatné plnění 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. vyvěšení banneru)
GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o.28148258peněžitý dar 100 000,00
GASTON, s.r.o.42340187peněžitý dar 50 000,00
Gastro limited s.r.o.03853748bezúplatné plnění 9 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem ploch (3ks) na měsíc září)
Gistinger, Milan Bc.18.05.1992peněžitý dar 30 000,00
Goláň, Karel31.07.1967peněžitý dar 50 000,00
Golda, Rostislav07.09.1979bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Mgr. Radek Vincour pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy pro umístění banneru na jeden měsíc)
Gren, Vladislav01.02.1971peněžitý dar 50 000,00
Grosser, Tomáš Mgr.24.08.1977bezúplatné plnění 98 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Reklamní plochy dle přiloženého seznamu.)
Grygová, Erna13.07.1939peněžitý dar 150,00
Haas, Karel Mgr.14.09.1973peněžitý dar 5 000,00
Hába, Martin30.05.1979peněžitý dar 3 000,00
Habrová, Ivana Ing.17.10.1943peněžitý dar 500,00
Hájek, Marcel MUDr.et ThMgr. Ph.D.,FICS20.09.1965peněžitý dar 2 000,00
Halatin, Miroslav20.06.1960peněžitý dar 2 000,00
Halatin, Miroslav20.06.1960bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Hálek, Vlastimil21.04.1954peněžitý dar 40 000,00
Halová, Eliška30.12.1987bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Hammer, Libor20.12.1970peněžitý dar 100 000,00
Hamrus, Roman Mgr.14.12.1967peněžitý dar 5 000,00
Hamrus, Roman Mgr.14.12.1967bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Hanák, Radek Mgr.25.07.1974peněžitý dar 2 000,00
HANOUSEK, Petr Mgr.22.06.1967peněžitý dar 1 000,00
Hanza, Hynek Bc.14.10.1977peněžitý dar 20 000,00
Hanza, Hynek Bc.14.10.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Polep zadního skla osobního automobilu motivem senátní kampaně Hynka Hanzy na dobu 3 týdnů)
Hanza, Hynek Bc.14.10.1977peněžitý dar 30 000,00
Hanza, Hynek Bc.14.10.1977peněžitý dar 12 000,00
Hanza, Hynek Bc.14.10.1977bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Polep zadního skla osobního automobilu motivem senátní kampaně Hynka Hanzy na dobu 9 týdnů)
Hanza, Hynek Bc.14.10.1977peněžitý dar 40 000,00
Hanza, Hynek Bc.14.10.1977bezúplatné plnění 4 881,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Výdaje na reklamu na Facebooku - senátní volební kampaň)
Harangiová, Eva Ing.17.12.1960peněžitý dar 16 000,00
Hartlova, Eva Mgr05.06.1979peněžitý dar 25 000,00
Hase, Roland Ing.08.11.1969peněžitý dar 1 000,00
Hašková, Renata30.03.1976bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Haškovcová, Olga08.02.1983bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty krajské volby - 1x1,5 m)
Hauptvogl, Martin18.04.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volebních plakátů ve výlohách v Litvínově)
Havelka, Jiří Mgr.20.02.1975bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. reklamní plachta - vyvěšení 5 ks)
Havlíček, Pavel14.07.1972peněžitý dar 5 000,00
Havlíček, Richard MBA01.09.1981peněžitý dar 100 000,00
HAVLÍK OPAL spol. s r.o.60322284bezúplatné plnění 80 270,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Havránek, Jiří Ing.23.12.1992peněžitý dar 30 000,00
Havránek, Jiří Ing.23.12.1992peněžitý dar 100 000,00
Havránek, Jiří Ing.23.12.1992peněžitý dar 150 000,00
Hegner, Lukáš Mgr.08.10.1981peněžitý dar 10 000,00
Hegr, Lubomír MUDr.02.10.1962peněžitý dar 5 000,00
Heidlerová, Sylva02.06.1963peněžitý dar 30 000,00
Hejkalová, Zita16.11.1977peněžitý dar 50 000,00
Hejtmánek, Pavel MUDr.17.02.1970peněžitý dar 8 000,00
Hejzek, Miroslav04.11.1951bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Hénková, Radomíra PhDr.23.08.1958peněžitý dar 10 000,00
Henych, Stanislav Mgr.19.02.1949peněžitý dar 5 000,00
Heráková, Hana MUDr.07.07.1952peněžitý dar 30 000,00
Heres, Tomáš Ing.27.09.1977peněžitý dar 10 000,00
Herman, Jiří RNDr. Ph.D.21.06.1956peněžitý dar 15 000,00
Herold, Lukáš Bc.29.07.1970peněžitý dar 25 000,00
Hink, Karel18.07.1983bezúplatné plnění 67 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Výroba 180ks bannerů - plotovek a tisk 1000ks plakátů.)
Hinková, Helena Mgr. Bc.16.04.1956peněžitý dar 10 000,00
Hlačík, Luboš06.07.1976peněžitý dar 50 000,00
Hlačík, Luboš06.07.1976bezúplatné plnění 2 940,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. podporovatelské plachty)
Hlaváč, Adam11.01.1985peněžitý dar 20 000,00
Hlavička, Martin01.07.1982bezúplatné plnění 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. vyvěšení banneru)
Hnilica, Stanislav Bc.03.02.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění senátní volební plachty)
Hnilica, Stanislav Bc.03.02.1970peněžitý dar 10 000,00
Hnízdová, Michaela28.04.1969bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty 2x1 m)
Hodková, Jitka10.03.1978bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Höfler, Martin Ing.29.02.1980peněžitý dar 10 000,00
Hofmann, Jan20.08.1985peněžitý dar 7 000,00
Hofmann, Václav PhDr.16.08.1954peněžitý dar 1 000,00
Hógel, Josef Ing. CSc.29.11.1943peněžitý dar 1 000,00
Hoker, Jan04.07.1995peněžitý dar 30 000,00
Holeček, Petr Mgr.15.04.1980peněžitý dar 1 000,00
Holeček, Tomáš09.07.1964peněžitý dar 30 000,00
Hollmann, Pavla28.05.1965bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Hölzel, Miroslav Ing.02.04.1958peněžitý dar 25 000,00
Hončarová, Zdena Bc.24.12.1973peněžitý dar 4 000,00
Honzák, Miloš03.11.1961bezúplatné plnění 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. vyvěšení banneru)
Horák, Dalibor Mgr.04.06.1965peněžitý dar 200 000,00
Horák, Josef30.06.1958peněžitý dar 1 000,00
Horáková, Jitka09.01.1961peněžitý dar 1 000,00
Horálková, Lenka MUDr.01.01.1961bezúplatné plnění 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. reklamní plachta - vyvěšení)
Horyna, Tomáš Bc.14.06.1982peněžitý dar 1 000,00
Hošková, Martina01.06.1967bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar využije Mgr. Radek Vincour pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plotu na umístění reklamy v období 1.8.-10.10.2020)
Hoštička, Václav Ing.30.07.1962peněžitý dar 30 000,00
Houser, Mojmír23.01.1978peněžitý dar 2 000,00
Hovorka, Zdeněk ing12.04.1965peněžitý dar 477,00
Hoza, Roman Mgr.14.11.1966peněžitý dar 15 000,00
HP STAV - Jan Perout s.r.o.05684871peněžitý dar 135 000,00
Hrabálek, Alexandr Prof.PharmDr. CSc.02.06.1956peněžitý dar 30 000,00
Hrabálek, Matěj19.09.2000bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Vizitky kandidáta pro volby do Z JMK 2020)
Hraba, Michal02.01.1974peněžitý dar 5 000,00
Hrabánek, Martin Mgr.27.10.1972peněžitý dar 10 000,00
Hrabánek, Martin Mgr.27.10.1972peněžitý dar 200 000,00
Hrabčuk, Jiří Mgr.10.11.1971peněžitý dar 3 000,00
Hradil, Petr Mgr.07.12.1992peněžitý dar 2 000,00
Hranička, Ondřej09.04.2000peněžitý dar 3 000,00
Hranička, Ondřej09.04.2000peněžitý dar 500,00
Hrbek, Filip PhDr.03.04.1987peněžitý dar 1 000,00
Hrbek, Zdeněk17.11.1967bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volebních plachet pro krajské volby v Lounech)
Hrdlička, Jaromír Ing.04.06.1949peněžitý dar 10 000,00
Hrdlička, Vojtěch Bc.11.07.1996bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Financování výroby volebního letáku)
Hrdý, Jan Ing.17.12.1981peněžitý dar 100 000,00
Hroch, Jiří09.10.1976bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
HRUBAN, Jiří05.05.1937peněžitý dar 100 000,00
Hrubý, Martin28.07.1973peněžitý dar 2 000,00
Hrubý, Radim Ing.22.03.1955bezúplatné plnění 33 880,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Inzerce v Magazín Váš Zlín č. 2020/09.)
Hrubý, Radim Ing.22.03.1955peněžitý dar 20 000,00
HS Auto Staněk s.r.o.26069351bezúplatné plnění 23 000,00 (Dar využije MUDr. Tomáš Fiala, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. zápůjčka auta Renault Traffic passenger od 1.9. do 8.10.)
HSH Stav s.r.o.25387880peněžitý dar 40 000,00
Hubaczová, Helena Ing.24.10.1958peněžitý dar 100 000,00
Hübner, Jiří Bc.16.04.1966peněžitý dar 100 000,00
Hučko, Martin Bc.23.01.1990peněžitý dar 1 000,00
Hudeček, Zbyněk11.02.1964peněžitý dar 2 000,00
Huňáček, Jaroslav Dr. Ing. arch.12.02.1961peněžitý dar 50 000,00
Hůrka, Vladimír Mgr.03.05.1959peněžitý dar 1 000,00
Husák, Jan Mgr.28.01.1977peněžitý dar 1 000,00
Huťková, Svatava Ing.03.02.1971peněžitý dar 500,00
Hýbner, Jaroslav28.07.1963bezúplatné plnění 4 500,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Pronajem plochy)
Hýbner, Jaroslav28.07.1963bezúplatné plnění 4 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronajem ploch)
Hýzl, Jaroslav Mgr.09.01.1969peněžitý dar 29 000,00
Hýzl, Jaroslav Mgr.09.01.1969peněžitý dar 29 000,00
Chalánek, Miroslav21.02.1963peněžitý dar 30 000,00
Chalánek, Miroslav21.02.1963peněžitý dar 40 000,00
Chalánková, Jitka MUDr.23.03.1957peněžitý dar 15 000,00
Chaloupka, Daniel14.05.1974bezúplatné plnění 400,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. reklamní plachta - vyvěšení 2 ks)
Chalupecký, Vítězslav18.08.1964peněžitý dar 30 000,00
Chalupová, Michaela JUDr.10.01.1959peněžitý dar 2 500,00
Chamas, Václav Ing.26.04.1938peněžitý dar 2 000,00
Charvát, Ivan Ing.03.01.1967peněžitý dar 5 000,00
Charvát, Pavel Ing.10.06.1964bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Chládek, Michal JUDr. MBA30.04.1964peněžitý dar 22 000,00
Chládek, Michal JUDr. MBA30.04.1964bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Předmětem daru je organizační zajištění akce MS ODS dne 24. 9. 2020 v Brně-Jundrově.)
Chládek, Michal JUDr. MBA30.04.1964bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Předmětem daru je organizační zajištění akce MS ODS dne 24. 9. 2020 v Brně-Jundrově.)
Chlazení Nečas s. r. o.06975381peněžitý dar 60 000,00
Chlebiš, Vladimír25.05.1973peněžitý dar 2 000,00
Chloubová, Alena MUDr.13.08.1958bezúplatné plnění 4 500,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty 3x1,5 m v Lounech na hradbách)
Chlupáč, Ladislav Mgr.24.06.1952peněžitý dar 20 000,00
Chlupáč, Ladislav Mgr.24.06.1952peněžitý dar 18 000,00
Chmelař, Milan Ing.28.10.1975peněžitý dar 50 000,00
Chnápková, Silvestra30.04.1954bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Chocholatý, André03.08.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. poskytnutí plochy pro vyvěšení banneru)
Chroust, Miroslav Ing. MBA16.05.1971bezúplatné plnění 30 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Umístění volebních plachet s motivem senátní volební kampaně Hynka Hanzy - 1 ks na domě v ulici Krupská, Teplice po dobu 3 měsíců a 2 ks plachet na přenosném zařízení včetně instalace na 3 týdny)
Chrtová, Ilona Ing.22.09.1959peněžitý dar 5 224,00
I. MVM s.r.o.02096293peněžitý dar 30 000,00
ICOM transport a.s.46346040peněžitý dar 50 000,00
ICOM transport a.s.46346040bezúplatné plnění 90 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem reklamních ploch - autobusy)
ICOM transport a.s.46346040bezúplatné plnění 751 291,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem reklamních ploch (35 autobusů, BB))
Illík, Antonín Ing.08.06.1966peněžitý dar 2 000,00
Illík, Antonín Ing.08.06.1966bezúplatné plnění 15 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
INTERWILD s.r.o.26353164peněžitý dar 100 000,00
INVICTI Investment Management, a.s.28541405bezúplatné plnění 9 720,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_tisk obálek A5_6 000 ks)
iOcomp.cz s. r. o.27751732peněžitý dar 5 000,00
iOcomp.cz s. r. o.27751732peněžitý dar 20 000,00
Irving, Jan03.04.1958bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Irving, Jan03.04.1958bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
ISP Legal & Technologies s.r.o.06848869peněžitý dar 100 000,00
ISP Legal & Technologies s.r.o.06848869peněžitý dar 40 000,00
ISP Legal & Technologies s.r.o.06848869peněžitý dar 3 000,00
Ivan, Radim Mgr.22.08.1990peněžitý dar 7 000,00
IVF Czech Republic s.r.o.25594575peněžitý dar 50 000,00
IZOFO MAXX s.r.o.03017745peněžitý dar 40 000,00
IZOS s.r.o.47285338bezúplatné plnění 7 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volebních plachet pro krajské volby)
IZOS s.r.o.47285338bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volebních plachet na senátní volby)
IZU s.r.o.25003976peněžitý dar 500 000,00
Jablonec 2010, z.s.28557280bezúplatné plnění 140 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění reklamních bannerů, plakátů a billboardů.)
Jablonec 2010, z.s.28557280peněžitý dar 24 000,00
Jablonec 2010, z.s.28557280peněžitý dar 50 000,00
Jagoš, Jan Bc.01.01.1965peněžitý dar 5 000,00
Jahnický, Erik Ing. MBA05.12.1983bezúplatné plnění 1 600,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Jakobec, Karel Ing.05.03.1964peněžitý dar 50 000,00
Jakobec, Karel Ing.05.03.1964peněžitý dar 50 000,00
Jakoubek, Dušan Ing.arch.17.05.1963peněžitý dar 5 000,00
JAKUB Litoměřice s.r.o.07732902peněžitý dar 50 000,00
Janák, Jiří Ing.14.12.1965peněžitý dar 30 000,00
Jančí, Zdeněk Bc.01.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Janda, Jakub27.04.1978peněžitý dar 55 000,00
Janda, Pavel Mgr.18.10.1984bezúplatné plnění 8 557,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. podporovací dopis - tisk, roznos, náklady na domény)
Janderová, Jaroslava JUDr.14.06.1950peněžitý dar 30 000,00
Janec, Petr MUDr. MHA21.01.1961peněžitý dar 3 000,00
Janeček, Zdeněk Ing.23.06.1952peněžitý dar 2 500,00
Janíček, Petr14.11.1950peněžitý dar 20 000,00
Jankovská, Ivana Ing.30.12.1954peněžitý dar 25 000,00
Jankovská, Ivana Ing.30.12.1954peněžitý dar 1 600,00
Jankovský, Tomáš Ing.10.08.1976peněžitý dar 1 000,00
Jankovský, Tomáš Ing.10.08.1976peněžitý dar 1 000,00
Janků, Iveta02.09.1963bezúplatné plnění 1 000,00 (Večeře pro dvě osoby v restauraci U bílého beránka v Uničově)
Jankůj, Pavel Ing.12.12.1961peněžitý dar 50 000,00
Jankůj, Pavel Ing.12.12.1961peněžitý dar 19 000,00
Jankůj, Pavel Ing.12.12.1961peněžitý dar 50 000,00
Janoušek, Karel Mgr.11.04.1965bezúplatné plnění 13 000,00 ("Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech, výlep plakátů na zákonem povolených plochách a inzerce v Ozvěnách"".""")
Janoušek, Karel Mgr.11.04.1965peněžitý dar 1 815,00
Janoušek, Pavel01.05.1967peněžitý dar 1 900,00
Janoviak, Miroslav Mgr.21.09.1979peněžitý dar 100 000,00
Janus, Pavel Mgr.10.10.1969peněžitý dar 1 000,00
Jára, Jaroslav21.02.1964bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Jára, Tomáš Ing.22.01.1980peněžitý dar 16 000,00
Jareš, Martin MUDr. Ph.D.08.11.1976peněžitý dar 5 000,00
Jarolím, Jan Ing.21.10.1946peněžitý dar 30 000,00
Jarolím, Jan Ing.21.10.1946peněžitý dar 40 000,00
Jásek, Vít Bc.16.11.1974bezúplatné plnění 91 000,00 (Dar využije MUDr. Tomáš Fiala, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. tisk volebních dopisů pro 2.kolo voleb)
Jašek, František Mgr.03.11.1966bezúplatné plnění 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. reklamní plachta - vyvěšení)
Jede práce! s.r.o.08757721peněžitý dar 10 000,00
Jedlička, Petr03.09.1950peněžitý dar 3 000,00
Jedlička, Petr03.09.1950peněžitý dar 3 000,00
Jedličková, Milena15.09.1957peněžitý dar 1 500,00
Jedličková, Milena15.09.1957peněžitý dar 1 500,00
Jelínek, Josef Ing.25.11.1967bezúplatné plnění 900,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech ve Velké Bíteši.)
Jelínek, Josef Ing.25.11.1967peněžitý dar 825,00
Jelínek, Zdeněk Mgr.14.04.1966peněžitý dar 200 000,00
Jenšík, Ladislav04.10.1956peněžitý dar 2 500,00
Jerman, Ondřej Mgr.24.12.1988peněžitý dar 100 000,00
Jerman, Petr Ing.26.05.1961peněžitý dar 100 000,00
JEŽ – kamenické práce spol. s r.o.28228316bezúplatné plnění 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. krátkodobý pronájem reklamní plochy)
Jihlavcová, Miluše MUDr.19.02.1951peněžitý dar 15 000,00
Jihlavec, Pavel Ing.11.09.1982peněžitý dar 50 000,00
Jihlavec, Pavel Ing.11.09.1982peněžitý dar 30 000,00
Jilichová Nová, Veronika MUDr. Ing.11.10.1976peněžitý dar 2 000,00
Jilichová Nová, Veronika MUDr. Ing.11.10.1976peněžitý dar 30 000,00
Jiránek, Dan Ing.19.08.1963peněžitý dar 50 000,00
Jiránek, Dan Ing.19.08.1963peněžitý dar 50 000,00
Jiránek, Dan Ing.19.08.1963peněžitý dar 50 000,00
Jiránek, Dan Ing.19.08.1963peněžitý dar 50 000,00
Jiránková, Adéla DiS.25.09.1990bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Jirava, Pavel Ing. Ph.D.30.07.1975peněžitý dar 3 000,00
Jirkovský, Jaroslav25.01.1953peněžitý dar 2 000,00
Jirman, Radek21.12.1963bezúplatné plnění 7 500,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty pro senátní volby 6x1,2 m v Lounech)
Jiroutková, Andrea27.12.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění senátních volebních plakátů ve výloze v Lounech)
Jirsa, Tomáš Ing. MBA23.05.1957peněžitý dar 55 000,00
Jirsa, Tomáš Ing. MBA23.05.1957peněžitý dar 20 000,00
Jodlovski, Ladislav Bc.21.05.1973peněžitý dar 7 950,00
JON.CZ s.r.o.27918076peněžitý dar 25 000,00
Joudal, Zdeněk15.01.1973peněžitý dar 40 000,00
Jozífková, Naďa15.06.1961peněžitý dar 2 000,00
JPPK projekt s. r. o.06568459peněžitý dar 40 000,00
Juchelka, Petr Ing.14.11.1969peněžitý dar 13 000,00
Juraszek, Martin24.08.1973bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Juráš, Marek02.07.1977peněžitý dar 8 000,00
Jurečko, Roman07.11.1966peněžitý dar 40 000,00
Jurečko, Roman07.11.1966peněžitý dar 42 200,00
Jurigová, Kateřina20.08.1978bezúplatné plnění 980,00 (plachta 2x1 m)
Jurigová, Kateřina20.08.1978peněžitý dar 30 000,00
Jurka, Karel29.08.1973peněžitý dar 5 000,00
Jurka, Karel29.08.1973peněžitý dar 130 000,00
Jurka, Karel29.08.1973peněžitý dar 7 000,00
Jurka, Karel29.08.1973peněžitý dar 8 000,00
Jurka, Karel29.08.1973peněžitý dar 5 000,00
Juřicová, Mirka08.03.1982peněžitý dar 4 000,00
Jusková, Hana20.04.1969peněžitý dar 50 000,00
Kabelka, Miroslav Ing.28.10.1970bezúplatné plnění 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění banneru na plotu.)
Kačer, Aleš Ing.14.02.1972peněžitý dar 2 000,00
Kadeřábek, Petr28.12.1966bezúplatné plnění 400,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. reklamní plachta - vyvěšení 2 ks)
Kadlc, Zdeněk Ing.25.06.1958bezúplatné plnění 12 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. organizační zajištění akce dne 13.9.2020 Modrobílé odpoledne, Šlapanice)
Kadlec, Luboš Mgr.30.08.1954peněžitý dar 50 000,00
Kadlec, Ludvík05.03.1954peněžitý dar 40 000,00
Kafka, Jan23.05.1968peněžitý dar 15 000,00
Kajzler, Jakub Ing.13.11.1984peněžitý dar 100 000,00
KALA TRANS, s.r.o.29277965peněžitý dar 9 500,00
Kaláb, Michal06.05.1986peněžitý dar 5 950,00
Kaláb, Michal06.05.1986peněžitý dar 2 380,00
Kalián, Jan Bc.14.01.1982peněžitý dar 1 000,00
Kalista, Jiří31.03.1959bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Kalous, Jaroslav25.03.1992bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty pro krajké volby v Jílovém)
Kalous, Jiří Ing.20.05.1976peněžitý dar 5 000,00
Kalous, Jiří Ing.20.05.1976peněžitý dar 5 000,00
Káňa, Pavel Mgr.29.04.1974peněžitý dar 10 000,00
Kaňa, Radek Mgr.14.12.1978peněžitý dar 110 000,00
Kaňa, Radek Mgr.14.12.1978bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Kantor, Jaroslav24.08.1973peněžitý dar 3 000,00
Kapoun, Jaroslav Mgr.16.12.1957peněžitý dar 10 000,00
Karásek, Jan Ing.20.07.1982bezúplatné plnění 6 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Karásek, Jan Ing.20.07.1982peněžitý dar 2 000,00
Karas, Josef MUDr.02.10.1952bezúplatné plnění 3 600,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volebních plachet v obcích Obrnice a Bitozeves)
Karasová, Drahomíra03.03.1953peněžitý dar 60 000,00
Karasová, Drahomíra03.03.1953peněžitý dar 10 000,00
Karel Benda64888207peněžitý dar 5 000,00
KAREL BENDL - OLH s.r.o.08243158peněžitý dar 100 000,00
Kárníková, Eva Ing. MBA26.02.1963peněžitý dar 100 000,00
Karolík, Tomáš06.01.1966peněžitý dar 5 000,00
Karpíšek, Pavel Ing. Mgr.26.08.1969peněžitý dar 80 000,00
Karpíšek, Pavel Ing. Mgr.26.08.1969peněžitý dar 50 000,00
Karpíšek, Pavel Ing. Mgr.26.08.1969peněžitý dar 20 000,00
Karpíšek, Pavel Ing. Mgr.26.08.1969peněžitý dar 20 000,00
KARTA GROUP, a.s.25084267peněžitý dar 100 000,00
Kasala, Jiří Mgr. MBA09.10.1986peněžitý dar 100 000,00
Kasala, Jiří Mgr. MBA09.10.1986bezúplatné plnění 10 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Plakáty pro kandidáta do ZJMK.)
Kasala, Jiří Mgr. MBA09.10.1986peněžitý dar 9 165,00
KASKO spol. s r.o.46973982peněžitý dar 50 000,00
KASPER KOVO s.r.o.46508465peněžitý dar 100 000,00
Kastnerová, Kateřina29.07.1965peněžitý dar 1 000,00
Kašík, Marcel PhDr.18.05.1971peněžitý dar 2 500,00
Kaška, Filip25.08.1971bezúplatné plnění 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachty_krajské volby)
Kaška, Filip25.08.1971peněžitý dar 500,00
Kašník, Pavel JUDr.06.08.1964peněžitý dar 1 375,00
Kašpar, Radim PhDr. MBA17.06.1985peněžitý dar 8 000,00
Kavalír, Jan21.06.1956peněžitý dar 20 000,00
KDU-ČSL00442704peněžitý dar 300 000,00
KDZ, spol. s r. o.15526691peněžitý dar 30 000,00
Kerndl, Robert JUDr.25.05.1971peněžitý dar 30 000,00
Kerner, Jan Ing.21.09.1964peněžitý dar 20 000,00
Kerner, Jan Ing.21.09.1964peněžitý dar 10 000,00
Kinčl, Jan10.04.1981peněžitý dar 1 700,00
Kittner, Jiří Ing.05.01.1963peněžitý dar 50 000,00
KKS-SERVIS, spol. s r.o.60748044peněžitý dar 20 000,00
KKS, spol. sr.o.42340802peněžitý dar 50 000,00
Kladívko, Tomáš Mgr.25.11.1957peněžitý dar 30 000,00
Klapková, Monika Mgr.12.05.1967bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. poskytnutí plochy pro vyvěšení banneru)
Klár, Petr04.04.1975peněžitý dar 100 000,00
Klesal, Josef Ing.24.05.1962peněžitý dar 20 000,00
Klesal, Josef Ing.24.05.1962bezúplatné plnění 8 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty 4x2 m)
Klička, Ladislav Ing.29.03.1971peněžitý dar 10 000,00
KLIMONT GLOBAL s.r.o.27754642peněžitý dar 200 000,00
Klímová, Ivona PaedDr. MBA17.11.1958peněžitý dar 5 500,00
Klimplová, Zuzana Ing.03.12.1981peněžitý dar 3 000,00
Klimpl, Petr Ing.11.12.1954peněžitý dar 3 000,00
Klimša, Dalibor Bc.13.07.1968peněžitý dar 2 000,00
Kliský, Roman Ing.25.05.1993bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Umístění volební plachty s motivem senátní volební kampaně Hynka Hanzy na domě v ulici Bohosudovská, Teplice, po dobu 4 týdnů)
Kloudová, Blanka29.03.1947bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění reklamní plachty - 1 ks)
Klub angažovaných nestraníků00539996peněžitý dar 50 000,00
Klusáček, Vlastimil Ing.12.04.1957peněžitý dar 70 000,00
Kněžková, Lenka13.04.1966peněžitý dar 30 000,00
Knobloch, Robert PhDr.10.12.1969peněžitý dar 20 000,00
Knott, Aleš Ing.23.09.1975peněžitý dar 2 000,00
Kocmanová, Jarmila09.05.1940peněžitý dar 1 700,00
Kocourek, Tomáš MUDr. Mgr. MBA11.03.1978peněžitý dar 100 000,00
Kocourek, Tomáš MUDr. Mgr. MBA11.03.1978peněžitý dar 1 000,00
Kocourek, Tomáš MUDr. Mgr. MBA11.03.1978peněžitý dar 55 000,00
Kočí holding a.s.46683046peněžitý dar 50 000,00
Kočová, Lenka Bc.24.02.1977peněžitý dar 15 000,00
Kodeš, Jaroslav Mgr.30.11.1954peněžitý dar 2 000,00
Kohoutková, Gabriela09.10.1976bezúplatné plnění 4 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Kojdecký, Viktor Mgr.03.06.1967peněžitý dar 330,00
Kokeš, Stanislav31.05.1958peněžitý dar 1 050,00
Koláček, Rudolf29.04.1947bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy k umístění banneru)
Koláček, Tomáš27.12.1972bezúplatné plnění 9 000,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem ploch k umístění bannery ( 3ks))
Kolačkovský, Petr24.02.1967bezúplatné plnění 100,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. poskytnutí reklamní plochy)
Kolář, Aleš16.02.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronajem plochy)
Kolář, Aleš16.02.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Pronajem plochy)
Kolařík, František Ing.10.01.1962peněžitý dar 15 000,00
Kolařík, Petr20.03.1964peněžitý dar 5 000,00
Kolder, Milan Ing.24.04.1962peněžitý dar 2 000,00
Koliáš, Michal12.08.1973peněžitý dar 30 000,00
Kollert, David Mgr.28.10.1975peněžitý dar 1 000,00
Kollmann, Marcel Ing.03.09.1971peněžitý dar 13 000,00
Kollmann, Marcel Ing.03.09.1971peněžitý dar 5 000,00
Kolomazník, Miloslav Ing.14.06.1965peněžitý dar 50 000,00
Koloničný, Jan07.12.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. poskytnutí plochy pro vyvěšení banneru)
Komár, Jiří30.06.1970peněžitý dar 50 000,00
Koňařík, Martin09.09.1967peněžitý dar 10 000,00
Kőnig, Lukáš Ing.22.06.1979peněžitý dar 2 000,00
Kőnig, Lukáš Ing.22.06.1979peněžitý dar 2 222,00
Kőnig, Lukáš Ing.22.06.1979bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Konvička, Tomáš02.11.1973peněžitý dar 5 000,00
Konzervativní strana15271960peněžitý dar 100 000,00
Konzervativní strana15271960peněžitý dar 100 000,00
Kopecká, Kristýna Ing.09.09.1979peněžitý dar 50 000,00
Kopeckého pramen a.s.27962857bezúplatné plnění 980,00 (stojna)
Kopecký, Lukáš25.11.1985bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Kopečný, Miroslav Ing.02.09.1957peněžitý dar 2 000,00
Kopečný, Miroslav Ing.02.09.1957bezúplatné plnění 10 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Kopečný, Miroslav Ing.02.09.1957peněžitý dar 25 000,00
Kopejtková, Alena Mgr.21.01.1985peněžitý dar 1 500,00
Köppel, Petr24.12.1948peněžitý dar 100 000,00
Kopřiva, Antonín Bc.27.11.1987peněžitý dar 2 000,00
Kopřiva, Petr16.11.1991peněžitý dar 7 000,00
Kopřiva, Petr16.11.1991peněžitý dar 11 000,00
Kopřivová, Kamila Mgr. PhD.09.07.1990peněžitý dar 45 000,00
Korseska, Jan29.04.1961peněžitý dar 100 000,00
Kortyš, Michal28.06.1962peněžitý dar 100 000,00
Kortyš, Michal28.06.1962peněžitý dar 70 000,00
Kortyš, Michal28.06.1962peněžitý dar 5 000,00
Kortyš, Michal28.06.1962peněžitý dar 4 840,00
Kortyš, Michal28.06.1962peněžitý dar 100 000,00
Kortyš, Michal28.06.1962peněžitý dar 70 000,00
Kortyš, Michal28.06.1962peněžitý dar 130 500,00
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)44266740peněžitý dar 100 000,00
Kořínek, Petr25.06.1970peněžitý dar 5 000,00
Kostelník, Milan Ing.30.07.1960peněžitý dar 3 000,00
Košťál, Štěpán Ing.06.10.1950peněžitý dar 900,00
Koštial, Rostislav21.10.1960peněžitý dar 55 000,00
Koštial, Rostislav21.10.1960peněžitý dar 10 000,00
Koštial, Rostislav21.10.1960peněžitý dar 10 000,00
Kotásek, David16.05.1977bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Kotásek, Rostislav29.01.1968peněžitý dar 5 000,00
Kotrla, Radim Ing.09.06.1971peněžitý dar 2 000,00
Kouba, Petr Mgr.22.02.1972peněžitý dar 35 000,00
Koumarová, Olga30.12.1953peněžitý dar 40 000,00
Kouřil, Martin13.04.1975peněžitý dar 20 000,00
Kovalčíková, Yveta Ing.20.03.1965peněžitý dar 20 000,00
Kovalčíková, Yveta Ing.20.03.1965peněžitý dar 2 000,00
Kovařík, Zdeněk Ing.19.12.1961peněžitý dar 100 000,00
Kovář, Ivo22.05.1966bezúplatné plnění 22 000,00 (Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Pronájem reklamní plochy na ul. Hněvkovského v Brně na období 1. - 30. 9. 2020.)
Kovář, Martin Mgr. MPA,MBA15.12.1974bezúplatné plnění 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. vyvěšení banneru)
Kovářová, Lucie MBA20.01.1980bezúplatné plnění 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. vyvěšení banneru)
Kovo Kasejovice Mont s.r.o.26315726peněžitý dar 30 000,00
KOVOLINE, s.r.o.27726347bezúplatné plnění 14 702,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Zajištění reklamních panelů 5,1 x 2,4 m.)
Kozáková, Dana Ing.11.01.1967peněžitý dar 80 000,00
Kracíková, Dana Ing.27.02.1961bezúplatné plnění 10 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
Kraicz, Igor16.09.1966peněžitý dar 11 000,00
Králík, Richard30.07.1975peněžitý dar 100 000,00
Král, Jan30.03.1983bezúplatné plnění 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. reklamní plachta - vyvěšení)
Krásný, Vladan Mgr.29.05.1968peněžitý dar 22 000,00
Krátká, Vladimíra05.05.1948bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Krátký, Jaromír05.05.1978peněžitý dar 45 000,00
Krátký, Jaroslav24.04.1972peněžitý dar 8 000,00
Krátký, Petr Ing.18.08.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Kratochvíl parket profi, s.r.o.25323172peněžitý dar 40 000,00
Kratochvíl, Karel01.04.1971bezúplatné plnění 16 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech na Pelhřimovsku, výlep plakátů na zákonem povolených plochách, umístění plakátů ve výlohách, výroba letáků a distribuce v Humpolci.)
Kratochvíl, Karel01.04.1971peněžitý dar 20 000,00
Kratochvíl, Karel01.04.1971peněžitý dar 40 000,00
Kratochvílová, Ivana30.05.1958bezúplatné plnění 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. vyvěšení banneru)
Kraus, Roman MUDr. MBA27.10.1955bezúplatné plnění 48 000,00 (Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Předmětem daru je organizační zajištění volební kampaně a on-line reklama.)
Kraus, Roman MUDr. MBA27.10.1955bezúplatné plnění 3 006,00 (Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Předmětem daru jsou služby Google Ads a sponzoring příspěvků na Facebooku.)
Kraus, Roman MUDr. MBA27.10.1955peněžitý dar 120 000,00
Kraus, Roman MUDr. MBA27.10.1955peněžitý dar 112 000,00
Kraus, Roman MUDr. MBA27.10.1955bezúplatné plnění 26 994,00 (Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Předmětem daru jsou služby Google Ads a sponzoring příspěvků na Facebooku.)
Krejčí, Jiří Ing.09.10.1954peněžitý dar 1 000,00
Krejčíř, Alexandr Ing.03.04.1960peněžitý dar 75 000,00
Krejčíř, Alexandr Ing.03.04.1960peněžitý dar 50 000,00
Krejčíř, Alexandr Ing.03.04.1960bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Krejsová, Marcela JUDr.12.06.1958peněžitý dar 100 000,00
Krejsová, Marcela JUDr.12.06.1958peněžitý dar 12 000,00
Krejza, Karel Mgr.12.02.1968peněžitý dar 64 000,00
Krejza, Martin Ing.02.04.1962peněžitý dar 10 000,00
Krob, Jan Ing.18.08.1987peněžitý dar 200 000,00
Kroupová, Jana15.06.1973peněžitý dar 5 000,00
Krpec, Pavel01.12.1975peněžitý dar 100 000,00
Krutílek, Ondřej30.04.1981peněžitý dar 10 000,00
Křeček, Štěpán Ing.22.05.1989peněžitý dar 100 000,00
Křivanová, Magda PhDr.13.10.1965bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Křivanová, Magda PhDr.13.10.1965peněžitý dar 30 000,00
Kříž, Miloš05.02.1964peněžitý dar 5 000,00
Křížová, Pavlína Mgr.26.03.1979bezúplatné plnění 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. vyvěšení banneru)
Kuba, Martin MUDr.09.04.1973peněžitý dar 350 000,00
Kuba, Martin MUDr.09.04.1973bezúplatné plnění 250 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. úhrada on-line kampaně na internetu)
Kuběnka, Josef12.03.1950bezúplatné plnění 800,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Kubíček, Jan26.07.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. poskytnutí plochy pro vyvěšení banneru)
Kubín, Ondřej06.09.1982peněžitý dar 100 000,00
Kučera, Martin Ing. Mgr. MBA, MPA02.12.1969peněžitý dar 2 400,00
Kudela, Marek Mgr.20.05.1987peněžitý dar 1 500,00
Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o.25289152bezúplatné plnění 81 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - inzerce)
Kufa, Václav Ing.18.03.1988bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Kugler, Pavel PhDr. Ph.D24.09.1980peněžitý dar 5 000,00
Kucharczyk, Tomasz Mgr.28.01.1977peněžitý dar 12 500,00
Kulhánek, Jiří PaedDr.19.03.1962peněžitý dar 4 000,00
Kulhánek, Jiří PaedDr.19.03.1962peněžitý dar 20 000,00
Kultová, Denisa12.05.1993peněžitý dar 10 000,00
Kuna, Štěpán05.01.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty na senátní volby)
Kuneš, Jan Ing09.08.1954peněžitý dar 100 000,00
Kupčíková, Zuzana27.06.1982peněžitý dar 20 000,00
Kupka, Martin Mgr.28.10.1975peněžitý dar 55 000,00
Kupka, Martin Mgr.28.10.1975peněžitý dar 300 000,00
Kurka, Bohumil Ing.22.04.1963peněžitý dar 10 000,00
Kuruc, Martin19.02.1989peněžitý dar 50 000,00
Kutík, Vladimír10.04.1974peněžitý dar 20 000,00
Kut, Karel14.06.1973peněžitý dar 100 000,00
Kutmon, Josef20.12.1955peněžitý dar 10 000,00
Kutner, Zdeněk09.12.1959peněžitý dar 4 000,00
Kutner, Zdeněk09.12.1959peněžitý dar 15 000,00
Kutner, Zdeněk09.12.1959bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty na senátní volby)
Kutová, Jana02.06.1973peněžitý dar 100 000,00
Kvapil, Jindřich19.04.1960peněžitý dar 2 100,00
Kvapilová, Elena11.11.1950bezúplatné plnění 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. vyvěšení banneru)
Kvasnička, Karel16.03.1949peněžitý dar 10 000,00
Kvaš, Petr Ing.30.03.1965peněžitý dar 40 000,00
Kydlíček, Martin27.08.1976peněžitý dar 1 000,00
Kymličková, Aleša Mgr.25.10.1957peněžitý dar 10 000,00
Kyndl, Ivo19.09.1964bezúplatné plnění 100,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. poskytnutí 5 ks billboardových ploch v Kladně)
Kyndl, Ivo19.09.1964bezúplatné plnění 100,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Kyrsch, Marek Ing.07.11.1980peněžitý dar 10 000,00
Kyrsch, Marek Ing.07.11.1980peněžitý dar 10 000,00
L E M E R s.r.o.47284587bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty 2x1 m v Ústí nad Labem)
Lacyk, Václav23.08.1971bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Lahoda, Marek23.06.1976peněžitý dar 3 000,00
Lahodová, Markéta Ing.03.08.1985peněžitý dar 10 000,00
Lahovský, Vladimír16.03.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty 2x1 m v Roudnici nad Labem)
Lamka, Zdeněk05.03.1980bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Umístění volební plachty s motivem senátní volební kampaně Hynka Hanzy na plotu v ulici J. V. Sládka, Teplice po dobu 3 měsíců)
Langer, Ivan MUDr.Mgr.01.01.1967peněžitý dar 50 000,00
Lapka, Roman Dr18.10.1951peněžitý dar 5 000,00
Laštůvka, Jiří MUDr.18.01.1968peněžitý dar 1 000,00
LAZAM uničovská stavební s. r. o.64087883peněžitý dar 10 000,00
LB STONE s.r.o.28266269peněžitý dar 30 000,00
Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s.29090300bezúplatné plnění 980,00 (plachta 2x1 m)
LED Advertising, s.r.o.24714780peněžitý dar 150 000,00
LENOX INDUSTRY, a.s.05852579peněžitý dar 10 000,00
Lesák, Libor30.07.1965peněžitý dar 135 000,00
Lesák, Libor30.07.1965peněžitý dar 200 000,00
Lesák, Libor30.07.1965peněžitý dar 50 000,00
Leška, Martin11.04.1988bezúplatné plnění 100,00 (plakát A3)
Leška, Martin11.04.1988bezúplatné plnění 100,00 (plakát A3)
Leška, Martin11.04.1988bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Liberálně ekologická strana71443606peněžitý dar 16 000,00
Liberálně ekologická strana71443606peněžitý dar 8 000,00
Linda, Tomáš Mgr. MBA30.04.1980peněžitý dar 100 000,00
Linhart, Aleš Ing.23.11.1975peněžitý dar 10 000,00
Lipš, Tomáš01.08.1981bezúplatné plnění 15 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty 5x3 m v Litoměřicích)
Lolek, Ctirad19.06.1973bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Mgr. Radek Vincour pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy)
Losenický, Jan Mgr.14.12.1974peněžitý dar 1 000,00
Loskotová, Martina27.06.1971bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Loskotová, Martina27.06.1971peněžitý dar 2 000,00
Lotko, Robin Bc. DiS.11.08.1992peněžitý dar 2 000,00
Louda, Pavel Ing.05.09.1959peněžitý dar 8 500,00
Louda, Pavel Ing.05.09.1959peněžitý dar 4 000,00
Louda, Pavel Ing.05.09.1959peněžitý dar 25 000,00
Louda, Pavel Ing.05.09.1959peněžitý dar 75 000,00
Loužková, Miloslava Mgr.27.09.1944peněžitý dar 50 000,00
Lukaštík, Leoš16.11.1961peněžitý dar 2 000,00
Lukeš, Miloslav29.07.1956bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Luňáková, Veronika28.12.1989peněžitý dar 10 000,00
Lyčka, Lukáš Bc.12.02.1979bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Lýsek, Mojmír09.10.1950bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Mgr. Radek Vincour pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Pronajem plochy na umisteni banneru)
Lys, Radovan17.08.1966peněžitý dar 10 000,00
M.K. trade systems, s.r.o.28520734peněžitý dar 43 000,00
M.K. trade systems, s.r.o.28520734peněžitý dar 16 000,00
M&V spol. s r.o.43964095peněžitý dar 10 000,00
Macek, Roman Ing.15.10.1961peněžitý dar 25 000,00
MADAPA s.r.o.27156745peněžitý dar 30 000,00
Mádr, Zdeněk Ing.03.09.1957peněžitý dar 15 000,00
Magera, Petr Ing.19.01.1966bezúplatné plnění 150,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. výlep plakátů)
Mahdal, Marek Bc.24.01.1986peněžitý dar 10 000,00
Mahdal, Petr Ing.18.05.1962peněžitý dar 300,00
Mahovský, Zdeněk Ing.21.06.1966bezúplatné plnění 620,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. plakáty pro kandidáta do ZJMK)
Macháček, Radovan Ing.09.03.1967peněžitý dar 50 000,00
Macharáček, Roman31.05.1973peněžitý dar 100 000,00
Mácha, Vlastislav Ing.03.11.1962peněžitý dar 3 000,00
Machová, Jana28.04.1980peněžitý dar 1 000,00
Mach, Petr Mgr.04.05.1986peněžitý dar 1 000,00
Mach, Petr Mgr.04.05.1986peněžitý dar 5 000,00
Majer, Josef04.12.1962peněžitý dar 150 000,00
Major, Martin JUDr. MBA26.09.1979peněžitý dar 50 000,00
Major, Martin JUDr. MBA26.09.1979peněžitý dar 50 000,00
MALABOT s.r.o.28476841bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
MALABOT s.r.o.28476841bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
Maloch, Aleš Ing.11.04.1976bezúplatné plnění 7 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
Maloch, Aleš Ing.11.04.1976bezúplatné plnění 5 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
Malota, Oldřich Bc.04.11.1961peněžitý dar 2 000,00
Manďák, Pavel01.12.1988peněžitý dar 100 000,00
Mandok, Radomír Bc.26.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Mára, Josef21.10.1961bezúplatné plnění 980,00 (plachta 4x2 m)
Marcinčák, Petr Ing. BA09.06.1965peněžitý dar 5 000,00
Marčan, Libor26.03.1996peněžitý dar 500,00
Marečková, Romana Ing. Bc.07.08.1976peněžitý dar 10 000,00
Marek, Daniel28.08.1971peněžitý dar 50 000,00
Marek, Ivan Ing.15.06.1962peněžitý dar 3 000,00
Marek, Martin02.03.1977peněžitý dar 21 000,00
Mareš, Ivo MUDr. MBA20.06.1964bezúplatné plnění 56 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem bigbordu ulice Tovární ( 50 000 Kč) a plotu na ulici Pražská ( 6 000 Kč) včetně tisku plachet.)
Mareš, Ivo MUDr. MBA20.06.1964peněžitý dar 300 000,00
Mareš, Jakub Mgr.13.09.1994peněžitý dar 2 000,00
Marková, Pavla12.04.1973peněžitý dar 50 000,00
Martan, Ondřej Ing.24.04.1982peněžitý dar 50 000,00
Martinák, Jaroslav Ing.24.03.1972peněžitý dar 50 000,00
Martin, David Ing.21.07.1979peněžitý dar 150 000,00
Martin, David Ing.21.07.1979peněžitý dar 20 000,00
Martinec, Tomáš Ing. Ph.D.04.04.1978peněžitý dar 250 000,00
Martinec, Tomáš Ing. Ph.D.04.04.1978peněžitý dar 30 000,00
Martinek, Jaroslav04.01.1968peněžitý dar 10 000,00
Martin, Ivan Ing.25.06.1948peněžitý dar 80 000,00
Martinová, Marie JUDr.28.12.1978peněžitý dar 50 000,00
Martinů, Jaroslav18.04.1959peněžitý dar 55 000,00
Martinů, Jaroslav18.04.1959bezúplatné plnění 25 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - zajištění předvolební akce v Poličce)
Maryška, David Mgr.06.11.1970peněžitý dar 2 000,00
MASO WEST s.r.o.25237349peněžitý dar 50 000,00
Matera, Josef Alexander Mgr.19.03.1985peněžitý dar 90 000,00
Matera, Josef Alexander Mgr.19.03.1985bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění LED panelů)
Matoušová, Helena06.04.1960peněžitý dar 15 000,00
Matoušová, Helena06.04.1960peněžitý dar 100 000,00
MATRIX a.s.25947672peněžitý dar 30 000,00
Matusik, Stanislav Ing.02.11.1961peněžitý dar 30 000,00
Maulis, Jiří Mgr.14.07.1980peněžitý dar 10 000,00
Maurer, Petr Ing.18.06.1983peněžitý dar 2 400,00
Maurer, Petr Ing.18.06.1983peněžitý dar 7 200,00
Mauritzová, Ilona doc. PaedDr. Ph.D.29.12.1959peněžitý dar 55 000,00
Mauritzová, Ilona doc. PaedDr. Ph.D.29.12.1959peněžitý dar 300 000,00
Mauritzová, Ilona doc. PaedDr. Ph.D.29.12.1959peněžitý dar 200 000,00
Maxa, Antonín10.04.1952bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Maxa, Antonín10.04.1952bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Mazuch, Jan PaedDr.15.05.1965peněžitý dar 40 000,00
MCS plus spol. s. r. o.25535391peněžitý dar 80 000,00
Medková, Kateřina02.03.1983peněžitý dar 20 000,00
Med, Ladislav20.06.1960peněžitý dar 50 000,00
MEDPRIM s.r.o.25210521bezúplatné plnění 980,00 (stojna)
Meduna, Radek Ing.18.03.1983peněžitý dar 2 000,00
Melkus, Jiří Mgr.02.09.1980peněžitý dar 120 000,00
MELVIA TRADE s.r.o.24738123peněžitý dar 210 000,00
MG Credit, s.r.o.60705795peněžitý dar 40 000,00
Mgr. Karel Bůna, Účetní kancelář, s.r.o.05949939peněžitý dar 5 000,00
Mička, Miloš Ing.06.06.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Michalisko, Jiří02.05.1978bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. poskytnutí plochy pro vyvěšení banneru)
Michková, Lucie Bc.30.08.1977peněžitý dar 50 000,00
Michlíček, Jiří18.09.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Tvorba a umístění volebního spotu ve Velkém Meziříčí.)
Michl, Václav19.07.1954peněžitý dar 30 000,00
Michl, Václav19.07.1954peněžitý dar 250 000,00
Mikšaník, Jiří Ing.13.03.1958peněžitý dar 1 000,00
Mikuláštík, Tomáš Ing.29.11.1966peněžitý dar 10 000,00
Mikulec, Antonín Ing.22.12.1960peněžitý dar 20 000,00
Mikulica, Ivo18.04.1962peněžitý dar 5 000,00
Milata, Martin01.09.1976bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Milata, Martin01.09.1976peněžitý dar 1 000,00
Milata, Martin01.09.1976peněžitý dar 3 000,00
Minařík, Jindřich28.01.1963peněžitý dar 30 000,00
Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář10397558bezúplatné plnění 5 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty 6x0,9 m v Ústí nad Labem)
Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář10397558peněžitý dar 50 000,00
Mirovská, Venuše PaedDr.15.07.1961bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty 1,5 x 0,8 m v Lounech)
Mirovská, Venuše PaedDr.15.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Miserová, Markéta07.09.1980peněžitý dar 100 000,00
Misterka, Mikuláš01.06.2000peněžitý dar 500,00
Mládek, Michal25.12.1970peněžitý dar 250 000,00
Mlejnek, Antonín30.12.1974peněžitý dar 5 000,00
Mlýnek, Pavel Ing.28.04.1969peněžitý dar 2 000,00
MM - 2 spol. s r.o.27862585peněžitý dar 5 000,00
mmcité 1 a.s.27670864peněžitý dar 30 000,00
Mokříš, Jan MUDr.27.11.1970peněžitý dar 15 000,00
Mokříš, Jan MUDr.27.11.1970peněžitý dar 20 000,00
MONEL - LÁNO, s.r.o.28566505peněžitý dar 4 000,00
Moravcová, Alexandra Ing.25.11.1975peněžitý dar 5 000,00
Moravčíková, Gabriela Ing.13.11.1977peněžitý dar 2 000,00
Moravec, Michal Bc.16.06.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
Moravec, Michal Bc.16.06.1973peněžitý dar 500,00
Mořkovská, Adéla MUDr.02.04.1979peněžitý dar 2 000,00
Motshagen, Martina30.04.1972peněžitý dar 5 000,00
Motshagen, Martina30.04.1972peněžitý dar 5 000,00
Mottlová, Lenka24.07.1980peněžitý dar 50 000,00
Moutelík, Václav14.06.1974peněžitý dar 10 000,00
MPL TRADING, spol. s r.o.47909358peněžitý dar 15 000,00
MPMP s.r.o.27211193bezúplatné plnění 6 700,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace facebooku)
Mraček, Jan Mgr.19.07.1980peněžitý dar 100 000,00
Mrkvica, Václav Bc.14.06.1991peněžitý dar 500,00
Müller, Karel Ing.13.02.1951peněžitý dar 22 000,00
Müller, Tomáš Ing.18.03.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Munzarová, Helena Ing.22.06.1976peněžitý dar 50 000,00
Munzar, Vojtěch Ing.19.12.1976peněžitý dar 55 000,00
Munzar, Vojtěch Ing.19.12.1976peněžitý dar 5 000,00
Munzar, Vojtěch Ing.19.12.1976peněžitý dar 50 000,00
Mušálek, Pavel14.05.1967peněžitý dar 50 000,00
Muthsam, Ivo Ing.07.04.1956peněžitý dar 13 500,00
Muthsam, Ivo Ing.07.04.1956peněžitý dar 50 000,00
Muthsam, Ivo Ing.07.04.1956peněžitý dar 50 000,00
MV1 s.r.o.26079798bezúplatné plnění 98 000,00 (Dar využije MUDr. Tomáš Fiala, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. tisk volebních letáků MUDr. Tomáše Fialy)
MWD s.r.o.60281740bezúplatné plnění 15 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění 3 ks senátních volebních plachet v Lounech)
Mynář, Miroslav18.12.1964bezúplatné plnění 6 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. poskytnutí plochy pro vyvěšení banneru)
Nagyová, Naděžda05.03.1959peněžitý dar 800,00
Nantl, Jiří Mgr. LL.M.18.07.1979bezúplatné plnění 3 489,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Volby Z JMK- sponzoring příspěvků na Facebooku)
Nantl, Jiří Mgr. LL.M.18.07.1979bezúplatné plnění 50 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. personální zajištění informačního stánku ODS)
Nantl, Jiří Mgr. LL.M.18.07.1979bezúplatné plnění 10 606,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. sponzorování příspěvků na FB)
Nantl, Jiří Mgr. LL.M.18.07.1979peněžitý dar 100 000,00
Nantl, Jiří Mgr. LL.M.18.07.1979peněžitý dar 6 186,00
NAVARAFOTO s.r.o.24770370bezúplatné plnění 18 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. focení kandidátů Mareš, Ťulpík, Sokolová, Zukalová, Pavlůsek a Pečinka)
Navařík, Jakub28.08.1986peněžitý dar 4 000,00
Návrat, Vladimír Ing.18.07.1963peněžitý dar 100 000,00
Naxera, Miroslav18.05.1974bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty 2,5x1,6 m)
Naxera, Miroslav18.05.1974bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty na senátní volby 2x1m)
NEEL Company s.r.o.03009629peněžitý dar 150 000,00
Nejdl, Zdeněk Ing.23.03.1959peněžitý dar 10 000,00
Nejedlý, Rostislav13.02.1980bezúplatné plnění 16 000,00 (Dar využije Mgr. Radek Vincour pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem štítu domu 2x za účelem vyvěšení plachty na 1/2 srpen, září a 1/2 října)
NEJLEPŠÍ ADRESA a.s.28592026peněžitý dar 40 000,00
Nekolná, Miroslava29.01.1987peněžitý dar 1 000,00
Němcová, Miroslava17.11.1952peněžitý dar 100 000,00
Němec, Martin04.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Němeček, Vít MUDr. MBA22.01.1962peněžitý dar 20 000,00
Němeček, Vít MUDr. MBA22.01.1962peněžitý dar 20 000,00
Němeček, Vít MUDr. MBA22.01.1962peněžitý dar 10 000,00
Němečková Crkvenjaš, Zdenka MUDr. MBA14.09.1976peněžitý dar 140 000,00
Nemo - Development s.r.o.26818281bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
Nemo - Development s.r.o.26818281bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
Nemocniční logistika a.s.27642232peněžitý dar 150 000,00
Neoral, Čestmír01.12.1952peněžitý dar 8 000,00
Neumannová, Lucie Mgr.30.03.1983peněžitý dar 25 000,00
Neumann, Pavel21.11.1978bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020.)
Neumann, Petr23.01.1972bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Nevrkla, Pavel Ing.25.12.1980bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech.)
Nevrkla, Pavel Ing.25.12.1980peněžitý dar 20 000,00
Nezval, Jiří Ing.23.12.1960bezúplatné plnění 1 800,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Niessner, Jaromír01.10.1961bezúplatné plnění 20 000,00 (Reklamní předměty)
NO OFFICE s.r.o.27248941peněžitý dar 70 000,00
Nohýnková, Dagmar26.06.1956bezúplatné plnění 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. reklamní plachta - vyvěšení)
Novák, David Ing.09.04.1966bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Novák, František04.10.1958peněžitý dar 500,00
Novák, Milan07.05.1978peněžitý dar 20 000,00
Novák, Miloš02.02.1983peněžitý dar 200 000,00
Nováková, Dagmar Mgr.29.03.1952peněžitý dar 2 500,00
Novák, Vladimír16.11.1957bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Novotný, Matěj28.02.1992bezúplatné plnění 9 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění plachet_Louda Pavel)
Novotný, Vilém Ing.06.03.1983peněžitý dar 2 000,00
Nowak, Libor Ing.15.12.1957bezúplatné plnění 6 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Nwelati, Raduan MUDr.26.07.1966peněžitý dar 20 000,00
Nwelati, Raduan MUDr.26.07.1966peněžitý dar 24 000,00
Nytra, Zdeněk Ing.06.10.1961peněžitý dar 64 000,00
Nytra, Zdeněk Ing.06.10.1961peněžitý dar 20 000,00
Nytra, Zdeněk Ing.06.10.1961peněžitý dar 40 000,00
O S E X Ž A T E C , společnost s ručením omezeným46710922bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty 2x1 m v Žatci)
O S E X Ž A T E C , společnost s ručením omezeným46710922bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty na senátní volby 2x1m)
Oberfalzer, Jiří17.01.1954peněžitý dar 25 000,00
Oberfalzer, Jiří17.01.1954peněžitý dar 25 000,00
Oberfalzer, Jiří17.01.1954peněžitý dar 25 000,00
Obchodní centrum LUNA s.r.o.05621763bezúplatné plnění 980,00 (plachta, samolepka)
Odvárko, Jiří23.10.1951peněžitý dar 1 000,00
Ohryzek, Oldřich Mgr.15.09.1971peněžitý dar 1 000,00
OKNOSERVIS s.r.o.25519760peněžitý dar 50 000,00
Okoun, Jan03.09.1953peněžitý dar 2 000,00
Okoun, Jan03.09.1953peněžitý dar 1 000,00
OMNIA ENERGO, s.r.o.02838486peněžitý dar 15 000,00
Omnia Invest Group, spol. s r.o.03349489peněžitý dar 400 000,00
Omnia Invest Group, spol. s r.o.03349489bezúplatné plnění 100 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Možnost propagace kandidátů do KV na akci: Letní kino na baterky)
Ondřík, Ivan Bc.16.06.1953peněžitý dar 3 586,00
Ondříšek, Radim Ing.02.04.1970peněžitý dar 100 000,00
Opa, Patrik MBA13.07.1969peněžitý dar 100 000,00
Opletal, Petr Mgr.18.01.1965peněžitý dar 750,00
Optima spol. s r.o.13643959peněžitý dar 30 000,00
Optima spol. s r.o.13643959bezúplatné plnění 10 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
ORI, spol. s r.o.18239081peněžitý dar 30 000,00
Ort, Jiří Ing.05.02.1958peněžitý dar 8 000,00
Ort, Vladimír31.12.1964peněžitý dar 5 000,00
Ospalíková, Kristina Ing.18.04.1955peněžitý dar 904,00
Ostravak71443215bezúplatné plnění 140 000,00 (Dar využije Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Billboardové plochy)
Oswald, Radek PharmDr.02.04.1979peněžitý dar 5 000,00
Oulehla, Miloslav26.02.1961peněžitý dar 30 000,00
Outlý, Josef Ing20.05.1959peněžitý dar 200 000,00
Ozaňák, Jakub Bc.22.09.1987bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umítění volební plachty 2x0,9 m v Mostě)
Paděrová, Marie Bc.28.11.1949peněžitý dar 5 000,00
Paltop s.r.o.25182889peněžitý dar 30 000,00
Palyza st., Jan26.07.1957bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. reklamní plachta - vyvěšení 5 ks)
Pánek, Michael Ing.15.09.1965peněžitý dar 100 000,00
Pánek, Michael Ing.15.09.1965peněžitý dar 230 000,00
Pánek, Zdeněk Mgr.04.09.1958peněžitý dar 50 000,00
Panenka, Jan Ing.10.02.1966peněžitý dar 17 000,00
PAPÍRNY BRNO a.s.49970933bezúplatné plnění 19 110,00 (300 ks denních záznamů formátu A5 pro potřeby oblastního a místních sněmů)
Parolek, Miloslav Mgr.08.08.1969peněžitý dar 1 000,00
PASSERINVEST GROUP, a.s.26118963peněžitý dar 50 000,00
Pastrňák, Zbyněk26.03.1953peněžitý dar 17 000,00
Patera, Michal12.02.1977bezúplatné plnění 4 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty v Libochovanech (3x1,4 m))
Pavera, Herbert04.01.1958bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. poskytnutí plochy pro vyvěšení banneru)
Pavera, Herbert04.01.1958peněžitý dar 5 000,00
Pavlíček, Miloš Ing.03.04.1970peněžitý dar 10 000,00
Pavlíček, Robert Mgr.19.03.1975peněžitý dar 5 000,00
Pavlíková, Kristýna DiS.04.05.1995peněžitý dar 30 000,00
Pavlíková, Soňa07.04.1973peněžitý dar 60 000,00
Pavlíková, Tereza Mgr.29.02.1992peněžitý dar 40 000,00
Pavlík, Pavel Ing.09.09.1970peněžitý dar 50 000,00
Pavlík, Pavel Ing.09.09.1970peněžitý dar 25 500,00
Pavlík, Pavel Ing.09.09.1970peněžitý dar 60 000,00
Pazderová, Andrea Ing.13.10.1967peněžitý dar 56 000,00
PBE SERVICES s.r.o.01635948peněžitý dar 50 000,00
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o.25784684bezúplatné plnění 15 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace)
Pečinka, Vavřinec12.04.1973peněžitý dar 150 000,00
Pečinka, Vavřinec12.04.1973peněžitý dar 5 000,00
Pekař, Martin23.04.1970bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Mgr. Radek Vincour pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem místa k umístění banneru včetně montáže i demontáže)
Pekařství ILLÍK spol. s.r.o.43960651peněžitý dar 15 000,00
Pelán, Miroslav06.08.1970bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Peltová, Simona12.12.1966bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění reklamního banneru a plakátu na vlastním objektu.)
Pěnička, Tomáš30.04.1974peněžitý dar 10 000,00
Pěnička, Tomáš30.04.1974peněžitý dar 4 000,00
Peterek, Karel09.05.1954bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Peterka, Leo20.09.1963bezúplatné plnění 10 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění senátní volební plachty 5x2 m)
Peterka, Leo20.09.1963peněžitý dar 12 000,00
Petr Hreus64888339peněžitý dar 5 000,00
Petr Sameš s.r.o.06601791peněžitý dar 16 675,00
Petráčková, Renata21.05.1965peněžitý dar 1 000,00
Petrželka, Ondřej07.11.1972bezúplatné plnění 27 300,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Reklamní plochy dle přiloženého seznamu)
Petrželková, Anna30.05.1948bezúplatné plnění 2 400,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Reklamní plochy - 4x banner na plot 2x1 m, 4x magnetka na auto)
Pflaument Investment, s.r.o.24798941peněžitý dar 8 000,00
Pho Brno, s.r.o.05241979peněžitý dar 30 000,00
Pijáček, Jan11.07.1958peněžitý dar 100 000,00
Pikner, Richard Ph.D.17.06.1972bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Pilař, Michal Bc.05.05.1986bezúplatné plnění 1 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Pilařová, Daniela Mgr.18.12.1971bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Pimpara, Jiří20.10.1959peněžitý dar 4 000,00
Pimpara, Jiří20.10.1959peněžitý dar 25 000,00
Pinta, Luděk Mgr.02.03.1969bezúplatné plnění 1 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Pionýrů 683, bytové družstvo28629957bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Mgr. Radek Vincour pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
Pištěková, Dagmar25.03.1957bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty 2x1 m)
Pivo ZLoun s.r.o.22799125bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění senátní volební plachty a volebních plakátů)
Pivo ZLoun s.r.o.22799125bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty pro krajské volby v Lounech)
Planka, Václav Ing. DiS18.07.1984peněžitý dar 100 000,00
Plánka, Václav17.10.1941peněžitý dar 5 000,00
Ploc, Tomáš18.01.1966peněžitý dar 2 000,00
Ploc, Tomáš18.01.1966peněžitý dar 5 000,00
Plůcha, Martin Mgr.27.06.1986peněžitý dar 150 000,00
Plus Med dva, s.r.o29445591peněžitý dar 25 000,00
Plzeňka 2017, s.r.o.05621739bezúplatné plnění 980,00 (samolepka)
PMM, spol. s r. o.18627072bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění senátních volebních plakátů)
Pneucentrum Slaný s.r.o.06113095bezúplatné plnění 100,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Pobuda, Mikuláš30.08.1995peněžitý dar 33 000,00
Podhráská, Radmila10.07.1969peněžitý dar 5 000,00
Podhráská, Radmila10.07.1969bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty 1,5x0,8 m v Lounech)
Podsedníček, Marek05.10.1979peněžitý dar 10 000,00
Podzimek, Karel MUDr.10.08.1957peněžitý dar 10 000,00
Podzimek, Karel Mgr.03.06.1981peněžitý dar 50 000,00
Podzimek, Karel Mgr.03.06.1981bezúplatné plnění 3 734,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. sponzorování příspěvků na FB)
Podzimek, Karel Mgr.03.06.1981peněžitý dar 1 375,00
Poirot a.s.47116013peněžitý dar 250 000,00
Poirot a.s.47116013peněžitý dar 250 000,00
Pokorná, Kateřina20.04.1973peněžitý dar 60 000,00
Pokorný, Jan28.01.1981peněžitý dar 5 000,00
Polák, Ferdinand MUDr. Ph.D., MBA25.10.1972bezúplatné plnění 75 000,00 (zajištění (příprava a tisk) časopisu KLÁNoviny za rok 2020 (5 čísel))
Poláková, Kateřina03.12.1974peněžitý dar 10 000,00
Polášek, Rostislav MUDr.27.01.1966peněžitý dar 40 000,00
Poliklinika Plzeň Doubravka, s.r.o.49192779bezúplatné plnění 980,00 (stojna)
Portlík, Tomáš Mgr.20.08.1978peněžitý dar 30 000,00
Pořádková, Kateřina Mgr.02.06.1991peněžitý dar 50 000,00
Pořický, Matouš21.07.1975bezúplatné plnění 10 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - výroba bannerů a pronájem reklamních ploch)
Pospíšil, Jan21.12.1961peněžitý dar 5 000,00
Pospíšil, Martin02.10.1963peněžitý dar 1 000,00
Pospíšil, Martin02.10.1963bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění senátní volební plachty)
Pospíšil, Milan Bc.24.01.1971peněžitý dar 8 000,00
Pospíšil, Pavel07.09.1957bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
Pospíšil, Pavel07.09.1957bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
Poštová, Eva Ing. CSc.13.08.1949peněžitý dar 330,00
Poupě, Jan Bc.19.09.1974peněžitý dar 30 000,00
Pravý břeh, z.s.01744216bezúplatné plnění 26 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. výroba a propagace videí)
Pražanová, Jana Ing.07.02.1985peněžitý dar 21 000,00
PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.26227631peněžitý dar 50 000,00
Primusová, Andrea Bc.19.12.1981peněžitý dar 50 000,00
Prknová, Andrea20.03.1977bezúplatné plnění 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. vyvěšení banneru)
PRO Zdraví a Sport71443509bezúplatné plnění 328 890,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem výlepových ploch - 4 ks bigboardů a 2 ks CLV)
PRO-AQUA CZ, s.r.o.25471406peněžitý dar 50 000,00
PRO-LOGIK s r.o.25883623peněžitý dar 40 000,00
PROFIAUTO - MZU s.r.o27763081bezúplatné plnění 16 000,00 (Dar využije Mgr. Radek Vincour pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Pronájem ploch 2 x ( 6 x 2 metry) v měsících 1/2 srpen, září, 1/2 říjen)
Progres Group s.r.o.22773100peněžitý dar 5 000,00
Progres Group s.r.o.22773100bezúplatné plnění 8 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty pro krajské volby v Lounech)
Procházka, Miloš20.05.1971peněžitý dar 100 000,00
Procházka, Petr Mgr.01.05.1963peněžitý dar 60 000,00
Prokeš, Martin02.07.1967peněžitý dar 1 000,00
PRONA - SLUŽBY KLadno, s.r.o.49550748peněžitý dar 10 000,00
PRONA - SLUŽBY KLadno, s.r.o.49550748peněžitý dar 20 000,00
PROTON K s.r.o.25411632bezúplatné plnění 9 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Umístění volební plachty s motivem senátní volební kampaně Hynka Hanzy na domě v Bílině, ulici Břežánská, po dobu 3 měsíců)
Prouza, Martin Ing.15.11.1962bezúplatné plnění 2 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
Provazník, Martin28.05.1975bezúplatné plnění 800,00 (Dar využije Ing. Jiří Burian pro účely kampaně do senátních voleb 2020. poskytnutí reklamní plochy (výška 1,8 m x šířka 3,8 m) od 1.9.-10.10.2020)
Provazník, Vojtěch Ing.10.07.1983peněžitý dar 2 000,00
Prudilová, Eva Ing.26.12.1955bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Prudký, Martin15.11.1960peněžitý dar 1 000,00
Prusek, Martin Bc.28.04.1983peněžitý dar 330,00
Prymšová, Lucie07.03.1979bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
Příborský, Martin JUDr. PhDr.16.10.1976peněžitý dar 35 000,00
Příhoda, Leoš Ing.27.05.1983peněžitý dar 5 000,00
PS Slovácko, spol. s r.o.25343891peněžitý dar 20 000,00
PSG Construction a.s.05042020peněžitý dar 20 000,00
Psotka, Petr20.08.1978bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. poskytnutí plochy pro vyvěšení banneru)
Ptáčník, Stanislav Bc. DiS.07.03.1967peněžitý dar 1 000,00
Pukl, Olgerd Ing.16.02.1965peněžitý dar 100 000,00
Punčochář, Petr Mgr.20.12.1969peněžitý dar 20 000,00
Puš, Martin Ing.27.05.1963peněžitý dar 20 000,00
Pýcha, Lukáš28.12.1971bezúplatné plnění 2 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty 2,3x1 m ve Valtířově)
Pyšná, Jana Ing.17.05.1969peněžitý dar 100 000,00
Pyšná, Jana Ing.17.05.1969peněžitý dar 22 817,00
Quick Office s.r.o.26769166peněžitý dar 15 000,00
R - KONZULT spol. s r.o.49611399peněžitý dar 21 780,00
R. Hlavica s.r.o.26296039peněžitý dar 10 000,00
Rada, Vladimír Ing.16.02.1954peněžitý dar 100 000,00
Rambousková, Tereza Mgr.31.12.1991peněžitý dar 1 000,00
Ramzer, Dan Ing.12.08.1969peněžitý dar 7 000,00
Raninec, Juraj Mgr.16.02.1968peněžitý dar 5 500,00
Rappersberger, Christian Bc.24.06.1984bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Ratkovič, Marinko11.05.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy pro umístění banneru)
Ratkovič, Marinko11.05.1964bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem plochy k umístění banneru)
Ray Service, a.s.27756203peněžitý dar 25 000,00
RAYNET s.r.o.26843820peněžitý dar 20 000,00
RC BAU stavební činnost s.r.o.07136684bezúplatné plnění 10 000,00 (Dar využije Mgr. Radek Vincour pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem dodávky Mercedes Benz Vito na měsíc srpne, září a 1/2 října)
RD domy nízkoenergetické s.r.o.02992752peněžitý dar 10 000,00
Real shop CZ s.r.o.06136541bezúplatné plnění 4 500,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
Real shop CZ s.r.o.06136541bezúplatné plnění 4 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
Reitermann, Jaroslav16.10.1956peněžitý dar 50 000,00
REKLAMA DAMM CZ s.r.o.04926021bezúplatné plnění 18 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Tisk volebních plakátů A1, jejich instalace na plochách v Žatci, pronájem výlepových ploch.)
REKUMAT Warmeprozesstechnik ČR, spol.s.r.o.61975192peněžitý dar 10 000,00
REPROSERVIS CZ, s.r.o.29215331bezúplatné plnění 50 000,00 (kopírovací stroj Nashuatec MP 4054)
Rezková, Helena26.04.1965bezúplatné plnění 3 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
RIA REALITY a.s.25786946peněžitý dar 15 000,00
Rieger, Tomáš Mgr. Bc.06.05.1974peněžitý dar 40 000,00
Rieger, Tomáš Mgr. Bc.06.05.1974peněžitý dar 4 000,00
Richter, Vladimír Mgr.01.01.1970peněžitý dar 2 000,00
Richter, Vladimír Mgr.01.01.1970peněžitý dar 50 000,00
Richter, Zbyněk24.09.1945peněžitý dar 45 000,00
RIS-MONT s.r.o.26238616peněžitý dar 20 000,00
RKinox s.r.o.26841959peněžitý dar 30 000,00
Roll, Jaroslav20.03.1949peněžitý dar 5 000,00
Roll, Jaroslav20.03.1949bezúplatné plnění 100,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. poskytnutí reklamní plochy)
Rottová, Irena25.06.1963peněžitý dar 1 000,00
Roudnický, Josef Ing.16.09.1942peněžitý dar 2 800,00
Rousková, Hana17.05.1955bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
RP Jitřenka07360240bezúplatné plnění 490,00 (samolepka)
RT TORAX, s.r.o.60319305bezúplatné plnění 4 500,00 (Dar využije Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. vyvěšení banneru)
RT TORAX, s.r.o.60319305bezúplatné plnění 30 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Zapůjčení vozidla)
RTB Czech s.r.o.27633748peněžitý dar 10 000,00
Running Cashflow s.r.o.24845973peněžitý dar 3 000,00
RUPO s.r.o.25170619bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
RUPO s.r.o.25170619bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
Rus, Miroslav16.10.1977bezúplatné plnění 3 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty 2,5x1,25 m v Chabařovicích)
Ruso, Karel11.07.1965peněžitý dar 100 000,00
Rux spol. s r.o.25563521bezúplatné plnění 5 400,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Inzerce v periodiku Bludičkovský reklamní zpravodaj.)
RWT Projekt s.r.o.03081222peněžitý dar 10 000,00
Rychlý, Matěj24.11.1990bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Rychlý, Šimon31.12.1993bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Rychnovský, Michal21.03.1975peněžitý dar 2 000,00
Rychnovský, Michal21.03.1975bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty 2x1 m v Lounech)
Rychtařík, Martin Ing23.04.1969peněžitý dar 10 000,00
Ryšavý, Martin22.03.1979bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar využije Mgr. Radek Vincour pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Pronájem přívěsného vozíku za auto na období 1.7.-10.10.2020)
Ryšavý, Martin22.03.1979bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem vozu na období 1.7.-3.10.2020)
Ryška, Petr Mgr.28.04.1967peněžitý dar 50 000,00
Ryška, Petr Mgr.28.04.1967peněžitý dar 40 000,00
Řačák, Petr30.10.1974peněžitý dar 200 000,00
Řehořová, Martina Mgr.23.07.1986peněžitý dar 50 000,00
Řehoř, Václav Mgr.27.06.1980bezúplatné plnění 76 230,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_natáčení spotů (7 ks))
Řehoř, Václav Mgr.27.06.1980peněžitý dar 50 000,00
Řezáč, Jan Ing. MBA20.01.1978peněžitý dar 30 000,00
Řezáč, Jan Ing. MBA20.01.1978peněžitý dar 15 000,00
Řežábová, Helena Ing.18.07.1960peněžitý dar 15 000,00
Říha, Jaromír03.09.1974bezúplatné plnění 27 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Umístění 2 ks volebních plachet a poskytnutí 4 BB výlepových ploch pro plakáty s motivem senátní volební kampaně Hynka Hanzy v Teplicích a Dubí po dobu 3 měsíců)
Salátková, Ivana09.11.1964peněžitý dar 1 000,00
Salvetr, Rudolf Mgr.23.04.1964peněžitý dar 30 000,00
Salvetr, Rudolf Mgr.23.04.1964peněžitý dar 80 000,00
Salvetr, Rudolf Mgr.29.04.1987peněžitý dar 70 000,00
Salvetr, Rudolf Mgr.23.04.1964peněžitý dar 3 960,00
Samec, Milan14.04.1974peněžitý dar 55 000,00
Sameš, Petr Bc.01.09.1980peněžitý dar 20 000,00
SATOS Prostějov a.s.41503589peněžitý dar 500 000,00
SATUM CZECH s.r.o.25373951peněžitý dar 10 000,00
SC Eden Beroun, s.r.o.24119865bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Poskytnutí reklamní plochy)
SCILLA s.r.o.24214817bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije plk. gšt. v záloze PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem BB)
SDR Praha a.s.04223853peněžitý dar 250 000,00
SDR Praha a.s.04223853peněžitý dar 250 000,00
SDR Praha a.s.04223853peněžitý dar 155 000,00
Sečkár, Alois21.07.1988bezúplatné plnění 20 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. web www.restartmoravy.cz)
Sedláková, Zuzana05.04.1988peněžitý dar 10 000,00
Seitz, Václav M.Sc.17.04.1960peněžitý dar 1 000,00
Sekal, Martin PaedDr.03.04.1964peněžitý dar 45 000,00
Semerák, Lukáš11.01.1972peněžitý dar 100 000,00
Semotán, Jiří13.01.1981peněžitý dar 10 000,00
Severočeský Metropol a.s.28668898bezúplatné plnění 18 150,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. zveřejnění inzertního banneru v Metropolu)
Schaffer, Jiří Ing.07.07.1959peněžitý dar 20 000,00
Schilla, Tomáš Mgr.29.12.1958peněžitý dar 1 000,00
Schmuch, Rudolf20.05.1955peněžitý dar 3 000,00
Schön, Miroslav24.12.1966peněžitý dar 150 000,00
Schönweitz, Martin01.06.1984peněžitý dar 4 000,00
Schramm, Patrik Ing.28.06.1974peněžitý dar 70 000,00
Schramm, Patrik Ing.28.06.1974bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Schrek, Vítězslav Mgr.17.01.1970peněžitý dar 20 000,00
Schrek, Vítězslav Mgr.17.01.1970bezúplatné plnění 50 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění plotovek na plotech. Výroba propagačního materiálu kandidáta.)
Schubert, Jaromír Ing.14.06.1950peněžitý dar 20 000,00
Schulz, Marek17.01.1980peněžitý dar 16 000,00
Schwarz, Heřman30.11.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty pro krajské volby v Žatci)
Schwarz, Heřman30.11.1964bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty 2x1 m v Žatci)
SIGNIFY production s.r.o.04816021peněžitý dar 5 000,00
Sikora, Milan Ing.18.12.1958peněžitý dar 800,00
Silamo, s.r.o.49970020peněžitý dar 20 000,00
SILGOR a.s.26856140bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. plocha pro umístění banneru)
SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.25261282peněžitý dar 200 000,00
Sitko, Ladislav Ing.10.04.1952bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. poskytnutí plochy pro vyvěšení banneru)
SK Brná, z.s.27040968bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty v Brné)
Skácalová, Hana Ing.25.04.1963peněžitý dar 5 000,00
Skácalová, Hana Ing.25.04.1963peněžitý dar 5 000,00
Skála, Vilém29.08.1981peněžitý dar 5 000,00
Skala, Zbyněk Ing.arch.14.05.1974peněžitý dar 10 000,00
Skalický, Jiří PharmDr. Ph.D.03.08.1954bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Skalický, Jiří PharmDr. Ph.D.03.08.1954bezúplatné plnění 25 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - tisk letáků, plakátů, samolepek)
Skalník, Miroslav Mgr.06.12.1989bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění BB plachty.)
Skopeček, Jan Ing. et Ing.21.10.1980peněžitý dar 55 000,00
Sky Away Resort s.r.o.08018049peněžitý dar 20 000,00
Sládek, Petr MUDr.27.07.1968peněžitý dar 50 000,00
Slach, Martin04.06.1975peněžitý dar 50 000,00
Sláma, Pavel Ing.19.12.1972peněžitý dar 200 000,00
Slanař, Matěj17.06.1993peněžitý dar 1 000,00
Slanicay, Gabriel Ing.28.05.1950peněžitý dar 50 000,00
Slánský, Jiří Ing.04.06.1981bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
Slavíková, Lenka21.11.1960bezúplatné plnění 100,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. poskytnutí reklamní plochy)
Slezáková, Štěpánka Mgr.11.10.1970bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění senátní volební plachty)
Slováček, Petr24.05.1967peněžitý dar 10 000,00
Slováček, Petr24.05.1967bezúplatné plnění 10 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty 5x2 m)
Slovak, Josef Mgr.08.03.1959peněžitý dar 10 000,00
Slovak, Josef Mgr.08.03.1959peněžitý dar 20 000,00
Slovak, Josef Mgr.08.03.1959peněžitý dar 10 000,00
Smejkalová, Hana24.04.1952bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Smělík, Miroslav MUDr.07.01.1962peněžitý dar 10 000,00
Smital, Petr10.08.1964peněžitý dar 70 000,00
SMO a.s.42339839peněžitý dar 30 000,00
Smýkal, Marek Ing.25.01.1974peněžitý dar 20 000,00
Sněhota, Michal Mgr.10.11.1988peněžitý dar 700,00
Sobotka, Přemysl MUDr.18.05.1944peněžitý dar 40 000,00
SOCIIS HH s.r.o.28435630peněžitý dar 10 000,00
Sohlich, Eduard MUDr.15.08.1956bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Pronajem plochy)
Sohlich, Eduard MUDr.15.08.1956bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronajem plochy)
Socha, Blahoslav Ing.04.10.1986bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Socha, Blahoslav Ing.04.10.1986peněžitý dar 2 000,00
Sojka, Jan Mgr. et Mgr.10.05.1985bezúplatné plnění 6 100,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Zajištění akce Drakiáda (občerstvení, tombola, pronájem poníků, pronájem prostor))
Sojka, Jan Mgr. et Mgr.10.05.1985peněžitý dar 10 000,00
Sojka, Jan Mgr. et Mgr.10.05.1985peněžitý dar 10 000,00
Sojka, Jan Mgr. et Mgr.10.05.1985bezúplatné plnění 8 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech.)
Sokolová, Milada Ing.Bc.06.09.1974peněžitý dar 100 000,00
Sokol, Petr08.06.1974bezúplatné plnění 14 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. FB reklama.)
Sommerová, Hana20.04.1951peněžitý dar 1 000,00
SOPAT CZ, s.r.o.25857282peněžitý dar 150 000,00
SOPAT CZ, s.r.o.25857282peněžitý dar 150 000,00
Soukup, Martin Bc.21.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Soukup, Ondřej25.08.1983bezúplatné plnění 6 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Umístění volebních plachet v Cítolibech a v Lounech.)
Sovová, Klára Mgr.07.09.1966peněžitý dar 20 000,00
Spolek pro podporu liberální demokracie ČR09509071peněžitý dar 2 500 000,00
Sprintel s.r.o.26974487bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem plochy na měsíc září)
Srkal, Petr19.12.1963bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty na senátní volby 2x1m)
Srubek, RichaRD Ing.26.01.1968peněžitý dar 2 000,00
Staform UH s.r.o.05413702peněžitý dar 30 000,00
STAKO společnost s ručením omezeným42228468peněžitý dar 50 000,00
STAKO společnost s ručením omezeným42228468peněžitý dar 50 000,00
Staněk, Martin05.01.1999bezúplatné plnění 10 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Volby Z JMK- tisk letáků a balónků.)
Staněk, Pavel JUDr.30.07.1973peněžitý dar 100 000,00
Staněk, Pavel JUDr.30.07.1973peněžitý dar 8 000,00
Stanjura, Zbyněk Ing.15.02.1964peněžitý dar 68 000,00
Starostové a nezávislí26673908bezúplatné plnění 528 998,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Přeúčtování centrálních nákladů koaličních stran.)
Starostové a nezávislí26673908peněžitý dar 56 250,00
Starostové a nezávislí26673908peněžitý dar 56 250,00
Starostové a nezávislí26673908peněžitý dar 56 250,00
Starostové pro občany71443444peněžitý dar 200 000,00
Starostové pro občany71443444peněžitý dar 27 000,00
Starý, Pavel28.05.1951peněžitý dar 500,00
Starý, Richard Mgr.27.06.1969peněžitý dar 100 000,00
Stašek, Martin Ing.01.03.1980peněžitý dar 100 000,00
Stavby,opravy a údržba silnic s.r.o.64619036peněžitý dar 10 000,00
Stehlík, Eduard plk. gšt. v záloze PhDr. Ph.D., MBA30.03.1965bezúplatné plnění 50 000,00 (Dar využije plk. gšt. v záloze PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. online kampaň na „brand“ awareness (Seznam.cz a CTA kampaň))
Stehlík, Eduard plk. gšt. v záloze PhDr. Ph.D., MBA30.03.1965bezúplatné plnění 224 607,00 (Dar využije plk. gšt. v záloze PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020.)
Stěhule, Vladimír25.04.1956bezúplatné plnění 200,00 (Dar využije Ing. Jiří Burian pro účely kampaně do senátních voleb 2020. výlep 2 ks plakátů A3)
Stejskal, Jan Bc.23.11.1968peněžitý dar 1 800,00
Stejskal, Pavel07.01.1970peněžitý dar 5 000,00
Stejskal, Zbyněk27.02.1975peněžitý dar 5 000,00
Steska, Hynek Mgr.03.02.1959peněžitý dar 5 000,00
Stiblík, Jaromír26.10.1968peněžitý dar 20 000,00
Stodůlka, Jiří19.08.1966peněžitý dar 2 000,00
Stodůlka, Jiří19.08.1966peněžitý dar 50 000,00
Strádal, Alexander08.02.1969peněžitý dar 100 000,00
Straka, Martin11.01.1981bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Straka, Michal28.03.1984peněžitý dar 100 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 100 000,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 200 000,00
Stráník, Jiří01.04.1961peněžitý dar 500,00
Strnadová, Natálie12.03.1975peněžitý dar 10 000,00
Strnišťová, Alica Mgr.06.08.1965peněžitý dar 904,00
Struminský, Pavel Mgr.21.09.1975peněžitý dar 2 000,00
Stryja, Milan Dis06.09.1979bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Umístění volební plachty s motivem senátní volební kampaně Hynka Hanzy na domě v ulici U Radnice 956/8, Teplice po dobu 3 týdnů)
Stryja, Milan Dis06.09.1979bezúplatné plnění 6 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Umístění volební plachty s motivem senátní volební kampaně Hynka Hanzy na domě v ulici U Radnice 956/8, Teplice po dobu 9 týdnů)
STYLE PD, s.r.o.26350416bezúplatné plnění 25 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem auta s potiskem, výroba plachty, tisk oblastních novin)
Styrogroup, a.s.28180534peněžitý dar 250 000,00
Styrogroup, a.s.28180534peněžitý dar 100 000,00
Suchá, Romana30.01.1980bezúplatné plnění 100,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Suchý, Ladislav15.03.1963peněžitý dar 1 000,00
SULKO s. r. o.47976969bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem plochy na umístění banneru v období 1.9.-5.10.2020)
SUPERBERRY s.r.o.24201286peněžitý dar 170 000,00
SUPPORT PROJECT s.r.o.28086660bezúplatné plnění 89 600,00 (Dar využije MUDr. Tomáš Fiala, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. tisk volebních dopisů a tisk volebních plakátů pro Tomáše Fialu)
Surý, Petr27.01.1985bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Mgr. Radek Vincour pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
Sventek, David Ing. MBA23.05.1975peněžitý dar 2 000,00
Sviták, Roman MUDr. Ph.D., MBA22.04.1963bezúplatné plnění 30 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Podporovatelské plachty - 55 ks)
SVÍTIL PLUS s.r.o.25324942peněžitý dar 100 000,00
Svoboda, Aleš18.02.1967bezúplatné plnění 2 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
Svoboda, Bohuslav Doc.MUDr. CSc.08.02.1944peněžitý dar 60 000,00
Svoboda, Jaroslav23.11.1966bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Svoboda, Jindřich Mgr.04.04.1973peněžitý dar 6 150,00
Svoboda, Pavel Ing. Ph.D.31.05.1965peněžitý dar 3 300,00
Svobodní71339612bezúplatné plnění 5 838,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. výlep plakátů Svobodní+ODS - Krajské volby Jihomoravský 20.9 - 4.10.2020)
Svobodová, Eva PhDr. MBA, LL.M.31.05.1967peněžitý dar 30 000,00
Svojtka, David Ing.13.02.1961peněžitý dar 100 000,00
Svojtka, David Ing.13.02.1961peněžitý dar 100 000,00
Svozil, Miroslav Ing.03.04.1957peněžitý dar 19 500,00
Svozil, Miroslav Ing.03.04.1957peněžitý dar 70 500,00
Sýkora, Jan02.11.1952bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Synková, Jitka Mgr.20.09.1964peněžitý dar 27 000,00
Sypták, Viktor02.08.1970peněžitý dar 10 000,00
Šašek, Antonín05.02.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. reklamní plachta - vyvěšení 2 ks)
Šašek, Jan Mgr.30.05.1984peněžitý dar 200 000,00
Šašek, Jan Mgr.30.05.1984peněžitý dar 100 000,00
Šašek, Jan Mgr.30.05.1984peněžitý dar 3 960,00
Šašek, Jan Mgr.30.05.1984bezúplatné plnění 4 900,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Šenk, Josef Ing.19.11.1975peněžitý dar 10 000,00
Šída, Jiří Ing.24.02.1959peněžitý dar 5 000,00
Šidák, Michal Ing. Mgr.03.12.1969peněžitý dar 25 000,00
Šidák, Michal Ing. Mgr.03.12.1969peněžitý dar 5 000,00
Šik, Evžen03.04.1967peněžitý dar 4 290,00
Šimánek, Petr27.02.1958bezúplatné plnění 3 500,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění senátních volebních plakátů)
Šimečková, Petra Mgr.08.11.1971peněžitý dar 1 000,00
Šimečková, Petra Mgr.08.11.1971peněžitý dar 20 000,00
Šimek, Lubomír21.03.1988bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem plochy na měsíc září)
Šimon, Jan PharmDr. MUDr.26.03.1973peněžitý dar 350 000,00
Šimon, Jan PharmDr. MUDr.26.03.1973bezúplatné plnění 400,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. reklamní plachta - vyvěšení 2 ks)
Šincl, Jiří01.06.1965peněžitý dar 50 000,00
Šindelář, Pavel Mgr.14.12.1980peněžitý dar 15 000,00
Šipla, Luděk Mgr.30.05.1967peněžitý dar 20 000,00
Šitavanc, Jaromír21.05.1996peněžitý dar 2 000,00
Škodová Parmová, Dagmar doc. Dr. Ing.19.07.1977peněžitý dar 100 000,00
Školník, Jan16.04.1973peněžitý dar 100 000,00
Škop, Jiří Mgr.03.09.1976bezúplatné plnění 4 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
Škopová, Petra Ing. MBA03.06.1968peněžitý dar 10 000,00
Škopová, Petra Ing. MBA03.06.1968peněžitý dar 10 000,00
Škopová, Petra Ing. MBA03.06.1968bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_umístění plachet)
Škopová, Petra Ing. MBA03.06.1968peněžitý dar 6 500,00
Škrleta, Josef16.12.1986peněžitý dar 50 000,00
Škrleta, Josef16.12.1986peněžitý dar 50 000,00
Šlajsová, Miloslava Ing.17.10.1952peněžitý dar 18 000,00
Šlezingerová, Dana Ing.06.06.1978peněžitý dar 3 600,00
Šlosrová, Martina Ing.09.11.1981bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech.)
Šlouf, David Bc.04.05.1973peněžitý dar 100 000,00
Šlouf, David Bc.04.05.1973peněžitý dar 10 800,00
Šlusař, Jiří Ing.22.02.1946peněžitý dar 500,00
Šmerda, Stanislav Mgr.30.11.1976peněžitý dar 1 000,00
Šmerda, Vladimír Mgr.27.09.1959peněžitý dar 20 000,00
Šmerda, Vladimír Mgr.27.09.1959peněžitý dar 10 100,00
Šmerda, Vladimír Mgr.27.09.1959peněžitý dar 9 165,00
Šmídlová, Jaroslava02.03.1959bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty na senátní volby)
Šmíd, Ota24.12.1980bezúplatné plnění 400,00 (plakát A3)
Šneberger, Jiří Ing.26.08.1960peněžitý dar 11 800,00
Šnebergr, Michal Ing.05.05.1958bezúplatné plnění 2 940,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. reklamní plachty - 6 ks)
Šolc, Vladimír Ing.19.07.1965peněžitý dar 50 000,00
Šolc, Zbyněk Mgr.22.07.1982peněžitý dar 35 000,00
Šolc, Zbyněk Mgr.22.07.1982bezúplatné plnění 8 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Předmětem daru je organizační zajištění akce dne 25. 9. 2020 v Brně-Králově Poli.)
Šolc, Zbyněk Mgr.22.07.1982bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Předmětem daru je organizační zajištění akce dne 25. 9. 2020 v Brně-Králově Poli.)
Šostá, Petra11.04.1990peněžitý dar 30 000,00
Šoška, Marek Bc.25.03.1998bezúplatné plnění 15 600,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. zajištění, instalace reklamních kostek včetně záboru prostranství, Blansko, Znojmo, Hodonín, Břeclav)
Šoška, Marek Bc.25.03.1998bezúplatné plnění 12 000,00 ("Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. organizační, technické, materiální zajištění akcí Káva pro restart dne""""")
Šoška, Marek Bc.25.03.1998bezúplatné plnění 45 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. organizační zajištění kontaktní kampaně na Jižní Moravě)
Šoška, Marek Bc.25.03.1998bezúplatné plnění 1 450,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. zajištění softwaru pro úpravu videa na FB)
Šoška, Marek Bc.25.03.1998bezúplatné plnění 10 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Organizační zajištění akcí Liberální ekonomie.)
Šoška, Marek Bc.25.03.1998bezúplatné plnění 80 810,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. sponzorování příspěvků na FB)
Šošško, Petr06.10.1955peněžitý dar 3 000,00
Šošško, Petr06.10.1955peněžitý dar 1 000,00
Špačková, Eva Mgr.12.08.1949peněžitý dar 50 000,00
Špinar, Václav Bc.14.09.1984peněžitý dar 2 000,00
Špinar, Zbyněk19.04.1977bezúplatné plnění 6 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Přenechání reklamních ploch 3ks BB a plotovky v Havlíčkově Brodě, BB plocha v Chotěboři.)
Špinka, Tomáš Ing.18.11.1985peněžitý dar 20 000,00
Šponer, Miloslav20.03.1972peněžitý dar 100 000,00
Šrámek, Josef15.07.1956peněžitý dar 5 000,00
Šťastný, Stanislav Ing.29.05.1978bezúplatné plnění 3 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Štefl, Milan09.05.1953peněžitý dar 50 000,00
Štěpánek, Daniel Mgr.28.07.1976peněžitý dar 5 000,00
Štěpánek, Martin Ing. Ph.D.07.10.1974peněžitý dar 7 300,00
Štěpánek, Martin Ing. Ph.D.07.10.1974peněžitý dar 30 000,00
Štěpánek, Martin Ing. Ph.D.07.10.1974peněžitý dar 5 000,00
Štěpánek, Martin Ing. Ph.D.07.10.1974peněžitý dar 3 500,00
Štěpánová, Stanislava28.07.1954bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy k umístění banneru)
Štěpanovský, Antonín02.04.1994bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Tisk a distribuce volebních letáků formát A4.)
Štěpanovský, Josef Ing.11.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Štěpanovský, Josef Ing.11.04.1977bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Štěpnička, Jan Ing.10.04.1975peněžitý dar 300 000,00
Štíbr, Luděk PaedDr.13.11.1958peněžitý dar 100 000,00
Štollerová, Karolína05.03.1995bezúplatné plnění 363 000,00 (Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Předmětem daru je výroba 55.000 ks tištěné brožury Senát.)
Štruncová, Ilona Mgr.28.03.1963peněžitý dar 100 000,00
Štrunc, Zdeněk Ing.09.06.1955peněžitý dar 100 000,00
Šubrt, Roman17.03.1976peněžitý dar 1 000,00
Šumšal, Ladislav Ing.27.06.1946peněžitý dar 40 000,00
Šustáček, Pavel29.03.1947bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Polep zadního skla osobního automobilu motivem senátní kampaně Hynka Hanzy na dobu 3 týdnů)
Šustáček, Pavel29.03.1947bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Polep zadního skla osobního automobilu motivem senátní kampaně Hynka Hanzy na dobu 9 týdnů)
Švábenský, Miloslav25.12.1977peněžitý dar 5 000,00
Švábenský, Miloslav25.12.1977peněžitý dar 5 000,00
Švarc, František08.01.1953bezúplatné plnění 600,00 (Dar využije plk. gšt. v záloze PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění reklamní plachty na plot)
Švédová, Kristýna PhDr.30.01.1991bezúplatné plnění 490,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. podporovatelská plachta)
Švédová, Marie Ing.23.02.1974peněžitý dar 6 000,00
Švejda, Petr19.12.1966peněžitý dar 1 000,00
Švihálková, Hana Ing29.05.1963peněžitý dar 100 000,00
T.G., a.s.45349088bezúplatné plnění 81 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. reklamní plochy)
Tabačár, Michal19.03.1978peněžitý dar 15 000,00
Tabmont s.r.o.04857674peněžitý dar 35 000,00
Táborská, Iveta14.11.1961peněžitý dar 5 000,00
Tafat, Ivan Mgr.27.05.1983peněžitý dar 2 000,00
Tančin, Jan Mgr.26.01.1980peněžitý dar 30 000,00
Tarantová, Vlasta RNDr.13.04.1954bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem reklamní plochy)
Tarczal, Jaroslav22.03.1970bezúplatné plnění 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Poskytnutí reklamní plochy)
Tax protectione s.r.o29144680peněžitý dar 50 000,00
Ťažký, Jan Ing.17.09.1980peněžitý dar 1 000,00
Tecl, Jan Mgr. MBA27.09.1963peněžitý dar 55 000,00
Tecl, Jan Mgr. MBA27.09.1963peněžitý dar 10 000,00
Tělovýchovná jednota Ostrava, Golf course Šilheřovice00561916bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL VĚROVANY, SPOLEK45213364bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem plochy na umístění banneru 4 x 2 metry 1.8.2020-4.10.2020)
Tenisový klub Louny, z.s.41324595bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty 2x1 m na plot v ulici Masarykovy sady v Lounech)
Tenisový klub Louny, z.s.41324595bezúplatné plnění 5 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty pro krajské volby v Lounech)
Tesař, Jakub02.02.2001bezúplatné plnění 2 113,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. sponzorování příspěvků na FB)
Tesař, Jakub02.02.2001bezúplatné plnění 3 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. organizační zajištění akce 20.9.2020 ve Šlapanicích)
Tesař, Jakub02.02.2001bezúplatné plnění 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. vizitky pro kandidáta pro volby do ZJMK 2020)
Tetřev, Pavel26.03.1961bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Polep zadního skla osobního automobilu motivem senátní kampaně Hynka Hanzy na dobu 3 týdnů)
Tetřev, Pavel26.03.1961bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Polep zadního skla osobního automobilu motivem senátní kampaně Hynka Hanzy na dobu 9 týdnů)
Three P section s.r.o.28050304peněžitý dar 5 000,00
Tichá, Ludmila05.12.1954peněžitý dar 17 000,00
Tichovský, Roman Ing.30.06.1967peněžitý dar 10 000,00
TK PRECHEZA Přerov z.s.22826611bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem plochy k umístění banneru)
TK PRECHEZA Přerov z.s.22826611bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy k umístění banneru)
TM Stav,spol.s.r.o.48399477peněžitý dar 10 000,00
Tobiczyková, Sylvie Mgr.03.08.1947peněžitý dar 3 600,00
Toma, a. s.18152813peněžitý dar 30 000,00
Toman, Ivo Ing. MBA07.07.1966peněžitý dar 3 000,00
Toman, Jan13.03.1979bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Tomáš Goláň, daňová kancelář s.r.o.26879441bezúplatné plnění 155 725,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Tomková, Naděžda17.08.1958peněžitý dar 5 000,00
Toom interier s.r.o.28571282bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Pronajem plochyk umisteni banneru)
Toom interier s.r.o.28571282bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronajem plochy k umisteni banneru)
TOP 0971339728peněžitý dar 56 250,00
TOP 0971339728peněžitý dar 56 250,00
TOP 0971339728peněžitý dar 56 250,00
TOP 0971339728peněžitý dar 56 250,00
TOP 0971339728bezúplatné plnění 266 365,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Online reklama, grafické práce, video, občerstvení, nájem, tisk materiálů, direct mail, koordinace kampaně.)
TOP 0971339728bezúplatné plnění 261 380,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Online reklama, grafické práce, video, občerstvení, nájem, tisk materiálů, direct mail, koordinace kampaně.)
TOP 0971339728bezúplatné plnění 272 221,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Online reklama, grafické práce, video, občerstvení, nájem, tisk materiálů, direct mail, koordinace kampaně.)
TOP 0971339728bezúplatné plnění 53 364,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Online reklama, grafické práce, občerstvení, nájem, tisk materiálů, koordinace kampaně.)
TOP 0971339728bezúplatné plnění 53 159,00 (Dar využije Ing. Lumír Aschenbrenner pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Online reklama, grafické práce, občerstvení, nájem, tisk materiálů, koordinace kampaně.)
TOP 0971339728bezúplatné plnění 53 159,00 (Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Online reklama, grafické práce, občerstvení, nájem, tisk materiálů, koordinace kampaně.)
TOP TANK s.r.o.26403226bezúplatné plnění 2 940,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. podporovatelské plachty)
TOPKOLO s.r.o.03746143bezúplatné plnění 6 000,00 (Dar využije Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020.)
TOPNATUR s. r. o.25312871peněžitý dar 10 000,00
Tošenovský, Evžen Ing.26.02.1956peněžitý dar 110 000,00
Tošner, Michal09.03.1972bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. umístění volební plachty 2x1 m v Roudnici nad Labem)
Tošovský, Josef Ing.09.08.1955peněžitý dar 50 000,00
Tošovský, Pavel Ing.13.06.1962peněžitý dar 1 000,00
Traub, Lubomír MSc.24.06.1969peněžitý dar 50 000,00
Trávníček, Igor14.07.1964peněžitý dar 10 000,00
Traxial, a.s.24231576peněžitý dar 50 000,00
Trčálek, Kamil05.06.1994bezúplatné plnění 6 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty na senátní volby 2x3m)
Trgiňa, Jan08.09.1950peněžitý dar 50 000,00
Trgiňa, Jan08.09.1950peněžitý dar 50 000,00
Trigema a.s.61466123peněžitý dar 200 000,00
Triner, Petr18.12.1997bezúplatné plnění 10 000,00 (Dar využije Ing. Lumír Aschenbrenner pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem vozidla)
Tripal, Dušan Ing.28.03.1963peněžitý dar 10 000,00
Trllo, David Ing.21.08.1984bezúplatné plnění 28 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Organizační zajištění předvolební akce dne 30. 8. 2020 v MČ Brno-Nový Lískovec.)
Trllo, David Ing.21.08.1984peněžitý dar 23 565,00
Trllo, David Ing.21.08.1984bezúplatné plnění 989,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. sponzorování příspěvků na FB)
Trllo, David Ing.21.08.1984peněžitý dar 2 183,00
Truffino s.r.o.08000034bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy)
Truhlářství Za farou s.r.o.04934482peněžitý dar 50 000,00
Trůka, Pavel MUDr.02.02.1963peněžitý dar 50 000,00
Trůková, Eva04.02.1973peněžitý dar 50 000,00
Trůková, Eva04.02.1973peněžitý dar 50 000,00
Trylčová, Radka Mgr.23.04.1975peněžitý dar 70 000,00
Trylčová, Radka Mgr.23.04.1975peněžitý dar 48 427,00
Trylčová, Radka Mgr.23.04.1975peněžitý dar 30 000,00
Ťulpík, Josef Ing.18.01.1958peněžitý dar 57 000,00
Ťulpík, Josef Ing.18.01.1958peněžitý dar 100 000,00
Tůma, Jiří Mgr.25.02.1956peněžitý dar 4 500,00
Turek, Libor Ing. Ph.D.05.02.1971peněžitý dar 10 000,00
Turková, Eva Mgr.16.04.1951peněžitý dar 1 000,00
Turková, Eva Mgr.16.04.1951bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Umístění volební plachty na senátní volby 2x1m)
TVD-Technická výroba, a.s.26252937peněžitý dar 20 000,00
TWC s.r.o.28039858peněžitý dar 30 000,00
Uher, René06.07.1963peněžitý dar 10 000,00
UHLÍ PÍSKY ČERT, s.r.o.06090290bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Ing. Jiří Burian pro účely kampaně do senátních voleb 2020. poskytnutí reklamní plochy (banner Voračice))
UHLÍ PÍSKY ČERT, s.r.o.06090290peněžitý dar 50 000,00
Uhlík, Milan Ing.01.07.1971peněžitý dar 5 040,00
Uhrin, Ladislav12.06.1968peněžitý dar 1 000,00
Uličníková, Sára Mgr.27.10.1987peněžitý dar 20 000,00
Ungerman, Vojtěch04.12.1978peněžitý dar 1 000,00
UNIMARCO a.s.26230381peněžitý dar 30 000,00
UNIOB, spol. s r.o.49971328peněžitý dar 50 000,00
UNNI Trading, s.r.o.27802221peněžitý dar 20 000,00
Unucka, Jakub Ing. MBA20.06.1969peněžitý dar 150 000,00
Unucka, Jakub Ing. MBA20.06.1969bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Unucka, Jakub Ing. MBA20.06.1969peněžitý dar 50 000,00
Urbánek, David Ing.06.08.1973peněžitý dar 3 000,00
V.H.S.H. s.r.o.49060392peněžitý dar 50 000,00
V.H.V. s.r.o.40230678bezúplatné plnění 5 500,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty na senátní volby 3x1,8m)
V.H.V. s.r.o.40230678bezúplatné plnění 5 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění volební plachty pro krajské volby.)
Vacek, Petr JUDr.23.08.1964peněžitý dar 5 000,00
Václavík, Libor Bc.01.08.1995peněžitý dar 1 000,00
Vachala, Oldřich Ing.10.10.1989peněžitý dar 1 375,00
Vachková, Zdenka Mgr.23.03.1979peněžitý dar 10 000,00
Vachková, Zdenka Mgr.23.03.1979peněžitý dar 1 000,00
Vachulka, Petr Ing.29.04.1969peněžitý dar 1 000,00
Vaic, Jan Ing.03.05.1962bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění senátní volební plachty)
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 20 000,00
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 500 000,00
Valenta, Michal Bc.18.10.1976peněžitý dar 20 000,00
Valovič, Martin Ing. arch.28.12.1963peněžitý dar 45 000,00
Valtr, Ladislav Ing. MBA10.04.1970bezúplatné plnění 2 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - umístění plachet)
Valtr, Ladislav Ing. MBA10.04.1970peněžitý dar 100 000,00
Valtr, Ladislav Ing. MBA10.04.1970peněžitý dar 100 000,00
Valuš, Roman Ing.20.02.1973bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění senátní volební plachty)
Valuš, Roman Ing.20.02.1973peněžitý dar 20 000,00
Valuš, Roman Ing.20.02.1973peněžitý dar 100 000,00
VALVE CONTROL, s.r.o.25559672peněžitý dar 10 000,00
Váňa, Jan PaedDr.03.03.1956peněžitý dar 150 000,00
Vančurová, Blanka08.03.1974peněžitý dar 50 000,00
Vančurová, Blanka08.03.1974peněžitý dar 100 000,00
Vaněček, Jiří BBA02.06.1973peněžitý dar 30 000,00
Vaněk, Jaroslav11.05.1960peněžitý dar 2 000,00
Vaněk, Ondřej19.10.1994peněžitý dar 20 000,00
Vaněk, Radim Ing.21.04.1970peněžitý dar 20 000,00
Vaněk, Tomáš MUDr.21.03.1964peněžitý dar 10 000,00
Vaněk, Vlastimil Mgr.27.05.1960peněžitý dar 30 000,00
Vaňkát, Ondřej02.10.1971peněžitý dar 150 000,00
Vaňková, Markéta JUDr.15.07.1977peněžitý dar 5 000,00
Vaňková, Markéta JUDr.15.07.1977peněžitý dar 55 000,00
Vaňková, Valentina Ing.03.12.1959peněžitý dar 2 000,00
Vaňková, Valentina Ing.03.12.1959peněžitý dar 35 000,00
Vápeník, Lukáš Bc13.08.1979peněžitý dar 2 000,00
VAST TERCIA, spol. s.r.o.25857541peněžitý dar 10 000,00
Vašíček, Vojtěch27.01.1966peněžitý dar 3 000,00
Vašina, Roman Ing.27.08.1958peněžitý dar 30 000,00
Vávra, Jan21.08.1962peněžitý dar 5 000,00
Vávra, Milan11.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Vavřina, Jiří MUDr.04.05.1955peněžitý dar 2 000,00
Vážanský, Adam Mgr.01.05.1976peněžitý dar 30 000,00
Večerka, Petr Ing.11.09.1962peněžitý dar 50 000,00
Večeře, Jindřich Ing.02.01.1965peněžitý dar 70 000,00
Vejlupek, Milan06.05.1973bezúplatné plnění 1 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění senátních volebních plakátů)
Vejskalová, Veronika17.03.1982peněžitý dar 20 000,00
Velička, Michal Ing.26.04.1978bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Předmětem daru je organizační zajištění akce dne 4. 9. 2020 v Brně-Kohoutovicích.)
Venhauer, Václav03.07.1964peněžitý dar 3 630,00
Venhauer, Václav03.07.1964bezúplatné plnění 15 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech a vylepení plakátů na zákonem povolených plochách.)
Ventruba, Jiří MUDr. CSc.02.02.1950peněžitý dar 55 000,00
Vepřek, Miroslav19.03.1988bezúplatné plnění 100,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. poskytnutí billboardové plochy ve Slaném)
Věrná, Hana Ing.09.08.1965peněžitý dar 20 000,00
Veselý, Marek Ing.26.03.1974peněžitý dar 20 000,00
Veselý, Stanislav29.09.1961bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Mgr. Radek Vincour pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy na banner)
VHST s.r.o.02464471peněžitý dar 50 000,00
VIA ALTA a.s.26906741peněžitý dar 40 000,00
Via SPORT s. r. o.04923766peněžitý dar 5 000,00
Via SPORT s. r. o.04923766bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty rozměru 3x1,5 m na plot ke vstupu na přírodní koupaliště Barbora)
Via SPORT s. r. o.04923766bezúplatné plnění 2 000,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Umístění volebních plakátů na plot ke vstupu na přírodní koupaliště Barbora)
Viceník, Petr Mgr.20.04.1971peněžitý dar 5 000,00
Vilímec, Vladislav Ing.05.07.1963peněžitý dar 14 000,00
Vilímec, Vladislav Ing.05.07.1963peněžitý dar 15 000,00
Vilímec, Vladislav Ing.05.07.1963peněžitý dar 40 000,00
Vilímec, Vladislav Ing.05.07.1963peněžitý dar 20 000,00
Vilímec, Vladislav Ing.05.07.1963peněžitý dar 15 000,00
Vincour, Radek Mgr.14.11.1966bezúplatné plnění 15 000,00 (Dar využije Mgr. Radek Vincour pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem vozu ke kampani)
Vincour, Radek Mgr.14.11.1966peněžitý dar 10 000,00
Vincour, Radek Mgr.14.11.1966peněžitý dar 50 000,00
Vítek, Luboš14.12.1962peněžitý dar 10 000,00
VIZIA a.s.27933407peněžitý dar 100 000,00
Vlach, Daniel18.03.1987peněžitý dar 50 000,00
Vlasák, Martin21.09.1972peněžitý dar 30 000,00
Vlasák, Michael22.02.1964bezúplatné plnění 100,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. poskytnutí reklamní plochy)
Vlasák, Oldřich Ing.26.11.1955peněžitý dar 24 000,00
Vlček, Ivo11.04.1955peněžitý dar 1 000,00
Vlček, Libor Ing. arch.05.12.1957peněžitý dar 900,00
Vlčková, Lucie Liga spravedlnosti01.05.1992peněžitý dar 1 500,00
VLTAVA INVEST a.s.27098613bezúplatné plnění 800,00 (Dar využije Ing. Jiří Burian pro účely kampaně do senátních voleb 2020. výlep 2 plakátů A3, banner 3,2x1,5 m)
VMS projekt s.r.o.27394361peněžitý dar 100 000,00
VMS projekt s.r.o.27394361peněžitý dar 20 000,00
VODA CZ spol.s.r.o.27504514peněžitý dar 50 000,00
Vodička, David25.10.1990bezúplatné plnění 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. reklamní plachta)
Vodička, Milan10.11.1963bezúplatné plnění 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Vodňanský, Ondřej Mgr.12.04.1980peněžitý dar 5 000,00
Vodrážka, David Ing.23.03.1971peněžitý dar 32 000,00
Vodrážka, Martin26.10.1973peněžitý dar 5 000,00
Vogel, Jiří Bc.13.03.1964bezúplatné plnění 22 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Plnění je součástí přílohy k darovací smlouvě.)
Vogel, Jiří Bc.13.03.1964bezúplatné plnění 10 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Tisk plakátů MS Štíty a míče pro TJ SOKOL Štíty)
Vohralíková, Jana Ing.25.08.1963peněžitý dar 21 500,00
Vojtěch, Marek28.11.1975peněžitý dar 1 000,00
Vojtek, Tomáš Ing.21.04.1964peněžitý dar 5 000,00
Vokurka, Tomáš Mgr. DiS.03.09.1982peněžitý dar 50 000,00
Voldřichová, Alena02.10.1958peněžitý dar 100 000,00
Volejník, Martin Ing25.10.1966peněžitý dar 1 000,00
Volman, Pavel30.06.1972bezúplatné plnění 30 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Dar na volby do zastupitelstva Libereckého kraje - polep tří automobilů reklamou ODS)
Voltr, Michal Mgr.29.07.1974peněžitý dar 1 000,00
Voltr, Michal Mgr.29.07.1974peněžitý dar 40 000,00
Voltr, Michal Mgr.29.07.1974peněžitý dar 40 000,00
Vomáčka, Vít Ing. MBA17.01.1960peněžitý dar 50 000,00
Vondra, Alexandr RNDr.17.08.1961peněžitý dar 110 000,00
Vondra, Alexandr RNDr.17.08.1961peněžitý dar 100 000,00
Vondrášek, Václav Ing. arch.07.12.1950peněžitý dar 30 000,00
Vosejpka, Petr31.08.1965peněžitý dar 50 000,00
Vráblík, Josef Ing.02.10.1951peněžitý dar 30 000,00
Vránová, Simona01.08.1962peněžitý dar 15 000,00
Vránová, Simona01.08.1962peněžitý dar 15 000,00
Vrecionová, Veronika Ing.08.09.1965peněžitý dar 110 000,00
Vrecionová, Veronika Ing.08.09.1965peněžitý dar 30 000,00
Vrecionová, Veronika Ing.08.09.1965peněžitý dar 300 000,00
Vrtílek, Bohumil Ing.24.12.1941peněžitý dar 1 000,00
VS Point s.r.o.03916537bezúplatné plnění 12 100,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. grafická příprava)
Vtelenský, Pavel Ing.12.06.1983peněžitý dar 250 000,00
Vybraněc, Josef03.08.1964peněžitý dar 100 000,00
Vychodil, Petr25.02.1972peněžitý dar 30 000,00
Východočeši71443355bezúplatné plnění 10 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Přeúčtování centrálních nákladů koaličních stran.)
Vymazal, Jaroslav Ing.13.03.1955peněžitý dar 20 000,00
VYSOČINA AUTO GROUP a.s.26026627bezúplatné plnění 100 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem volební dodávky v období 04/2020 – 10/2020 včetně havarijního pojištění, zajištění výroby instalace a demontáže reklamního polepu. Předmětem nejsou PHM)
Vystrčil, Miloš RNDr.10.08.1960peněžitý dar 122 000,00
Vystrčil, Miloš RNDr.10.08.1960peněžitý dar 20 000,00
Vystrčil, Miloš RNDr.10.08.1960peněžitý dar 30 000,00
VYŠKOVSKÁ TV, S.R.O29249376peněžitý dar 70 000,00
Wagner, Radek Bc.22.04.1982peněžitý dar 10 000,00
Wagner, Radek Bc.22.04.1982peněžitý dar 25 000,00
WASH&CAFE s.r.o.06017592bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění volební plachty 2x1,5 m)
Wenigerová, Jaroslava PhDr.13.06.1946peněžitý dar 800,00
Wilczková, Iveta PhDr.22.05.1963peněžitý dar 2 000,00
WTC Písečná s.r.o.28622928bezúplatné plnění 5 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem vozu na měsíc září 2020)
WTC Písečná s.r.o.28622928peněžitý dar 250 000,00
Zahálková, Markéta Mgr.12.02.1986bezúplatné plnění 20 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Výroba banneru a internetová reklama.)
Zahradník, Jan RNDr.23.03.1949peněžitý dar 50 000,00
Zahradník, Jan RNDr.23.03.1949peněžitý dar 55 000,00
Záhrubský, David09.06.1981bezúplatné plnění 980,00 (plachta 2x1 m)
Zácha, Michal DiS.23.05.1978peněžitý dar 23 000,00
Zácha, Michal DiS.23.05.1978peněžitý dar 35 000,00
Zácha, Michal DiS.23.05.1978peněžitý dar 100 000,00
Zácha, Michal DiS.23.05.1978bezúplatné plnění 13 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. placená FB reklama)
Zach, Josef05.09.1976bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Zach, Josef05.09.1976bezúplatné plnění 6 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění 2 ks reklamních nosičů - 2x4m)
Zajac, Jiří01.02.1977peněžitý dar 60 000,00
Zajíčková, Renáta Mgr.17.08.1967bezúplatné plnění 15 403,00 (sponzorování příspěvků na FB Renáta Zajíčková (@RZajickova) v období 16.4.2020 - 10.10.2020 dle přehledu, který je přílohou darovací smlouvy)
Zajíčková, Renáta Mgr.17.08.1967bezúplatné plnění 22 046,00 (sponzorování příspěvků na FB Renáta Zajíčková (@RZajickova) v období 1.1.2020 - 15.4.2020 dle přehledu, který je přílohou darovací smlouvy)
Zakravač, Lumír Ing.17.03.1973peněžitý dar 10 000,00
Záleská, Markéta Mgr.18.12.1966peněžitý dar 50 000,00
Zápeca, Kamil26.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Zapletal, Jan Bc.18.09.1973peněžitý dar 3 000,00
Zapletal, Michal Mgr.02.02.1969peněžitý dar 50 000,00
Zapletalová, Radana Bc.21.04.1963peněžitý dar 2 000,00
Zaradička, Martin Mgr.15.03.1965peněžitý dar 10 000,00
Zatloukal, Jaroslav Ing.04.12.1960peněžitý dar 20 000,00
Zatloukal, Vladislav07.12.1986bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
Zatloukal, Vladislav07.12.1986bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
Zatloukal, Vladislav07.12.1986bezúplatné plnění 1 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronajem plochy)
Zatloukal, Vladislav07.12.1986bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar využije MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Pronajem plochy)
Zátopek, Jaroslav27.09.1980peněžitý dar 1 200,00
Zbranek, Petr12.01.1974peněžitý dar 10 000,00
Zdeněk Šatran, s.r.o.03691632peněžitý dar 5 000,00
Zedníček, Leo22.02.1959peněžitý dar 500,00
Zelený, David27.07.1973peněžitý dar 26 000,00
Zelík, Adam Ing.14.03.1987peněžitý dar 15 000,00
Zeman, Aleš Ing.30.01.1974peněžitý dar 260 000,00
Zeman, Ondřej06.05.1983peněžitý dar 1 000,00
Zeman, Pavel24.07.1991peněžitý dar 3 000,00
Zeman, Petr18.07.1961peněžitý dar 26 000,00
ZEPS s.r.o28688651peněžitý dar 20 000,00
Zerzáň, Zdeněk28.04.1937bezúplatné plnění 3 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem plochy na umístění banneru)
Zetocha, Karel19.09.1977peněžitý dar 10 000,00
ZEVOS a.s.46972501peněžitý dar 50 000,00
Zimmermann, Petr MUDr.27.10.1964peněžitý dar 500 000,00
Zitterbart, Erik10.05.1984peněžitý dar 1 000,00
Znakon a.s.26018055peněžitý dar 80 000,00
Zukalová, Věra15.06.1974peněžitý dar 500,00
Zukalová, Věra15.06.1974peněžitý dar 8 000,00
ZYXO a.s.26967324bezúplatné plnění 45 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem 7 ks billboardových ploch v měsíci září)
Žáček, Pavel PhDr. Ph.D.18.05.1969peněžitý dar 55 000,00
Žák, Jindřich Ing.15.04.1965peněžitý dar 1 000,00
Žák, Jiří17.01.1959bezúplatné plnění 4 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Žáková, Veronika Mgr.11.11.1982peněžitý dar 500,00
Žalud, Tomáš29.04.1975peněžitý dar 40 000,00
Žampa, Tomáš18.08.1981bezúplatné plnění 490,00 (plachta 2x1 m)
Žbelová, Veronika15.03.1974bezúplatné plnění 500,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Poskytnutí reklamní plochy)
Železný, Jan DiS.09.06.1982peněžitý dar 1 000,00
Ženatý, Lukáš RNDr. Ph.D.17.07.1962peněžitý dar 300,00
Židek, Petr Mgr. MPA27.03.1969peněžitý dar 2 000,00
Židek, Petr Mgr. MPA27.03.1969peněžitý dar 50 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 5 336 669,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
AUTO ČECHÁK s.r.o2585113660 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem a vylepení ploch BIGbordu (1kus) a bordů ( 4 kusy))
ČSAD Benešov s.r.o.6019344155 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Za propůjčení reklamních ploch na autobusech v okrese Benešov.)
ČSAD Slaný s.r.o.6019342555 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Za propůjčení reklamních ploch na autobusech v okrese Slaný.)
Dobrovolný, Jaroslav13.09.195660 000,00 (Poskytovateli Příjemci, a to výpůjčky venkovní plochy obvodové zdi na dále uvedených objektech pro umístění reklamního zařízení Příjemce. Výpůjčka je určena na zajištění reklamní kampaně Příjemce do krajských voleb 2020. Předmětem výpůjčky jsou 3 části obvodové zdi budovy čp. 1872, k.ú. Jihlava situované do ul. Žižkova v Jihlavě o vým. á 5 x 4 m a dále BB plocha na obvodové zdi budovy čp. 4897, k.ú. Jihlava situovaná do ul. Žižkova. Předmět výpůjčky je vyznačen na situačním plánku, který je pří)
Grosser, Tomáš Mgr.24.08.197798 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Reklamní plochy dle přiloženého seznamu.)
HAVLÍK OPAL spol. s r.o.6032228480 270,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
Hink, Karel18.07.198367 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Výroba 180ks bannerů - plotovek a tisk 1000ks plakátů.)
ICOM transport a.s.46346040751 291,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem reklamních ploch (35 autobusů, BB))
ICOM transport a.s.4634604090 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem reklamních ploch - autobusy)
Jablonec 2010, z.s.28557280140 200,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění reklamních bannerů, plakátů a billboardů.)
Jásek, Vít Bc.16.11.197491 000,00 (Dar využije MUDr. Tomáš Fiala, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. tisk volebních dopisů pro 2.kolo voleb)
Kuba, Martin MUDr.09.04.1973250 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. úhrada on-line kampaně na internetu)
Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o.2528915281 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. propagace - inzerce)
Mareš, Ivo MUDr. MBA20.06.196456 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem bigbordu ulice Tovární ( 50 000 Kč) a plotu na ulici Pražská ( 6 000 Kč) včetně tisku plachet.)
MV1 s.r.o.2607979898 000,00 (Dar využije MUDr. Tomáš Fiala, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. tisk volebních letáků MUDr. Tomáše Fialy)
Omnia Invest Group, spol. s r.o.03349489100 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Možnost propagace kandidátů do KV na akci: Letní kino na baterky)
Ostravak71443215140 000,00 (Dar využije Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Billboardové plochy)
Polák, Ferdinand MUDr. Ph.D., MBA25.10.197275 000,00 (zajištění (příprava a tisk) časopisu KLÁNoviny za rok 2020 (5 čísel))
PRO Zdraví a Sport71443509328 890,00 (Dar využije Bc. Hynek Hanza pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem výlepových ploch - 4 ks bigboardů a 2 ks CLV)
Řehoř, Václav Mgr.27.06.198076 230,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. dar_natáčení spotů (7 ks))
Starostové a nezávislí26673908528 998,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Přeúčtování centrálních nákladů koaličních stran.)
Stehlík, Eduard plk. gšt. v záloze PhDr. Ph.D., MBA30.03.1965224 607,00 (Dar využije plk. gšt. v záloze PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020.)
SUPPORT PROJECT s.r.o.2808666089 600,00 (Dar využije MUDr. Tomáš Fiala, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. tisk volebních dopisů a tisk volebních plakátů pro Tomáše Fialu)
Šoška, Marek Bc.25.03.199880 810,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. sponzorování příspěvků na FB)
Štollerová, Karolína05.03.1995363 000,00 (Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Předmětem daru je výroba 55.000 ks tištěné brožury Senát.)
T.G., a.s.4534908881 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. reklamní plochy)
Tomáš Goláň, daňová kancelář s.r.o.26879441155 725,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020.)
TOP 097133972853 364,00 (Dar využije Mgr. Vladimír Drápal pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Online reklama, grafické práce, občerstvení, nájem, tisk materiálů, koordinace kampaně.)
TOP 0971339728272 221,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Online reklama, grafické práce, video, občerstvení, nájem, tisk materiálů, direct mail, koordinace kampaně.)
TOP 0971339728261 380,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Online reklama, grafické práce, video, občerstvení, nájem, tisk materiálů, direct mail, koordinace kampaně.)
TOP 0971339728266 365,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Online reklama, grafické práce, video, občerstvení, nájem, tisk materiálů, direct mail, koordinace kampaně.)
TOP 097133972853 159,00 (Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Online reklama, grafické práce, občerstvení, nájem, tisk materiálů, koordinace kampaně.)
TOP 097133972853 159,00 (Dar využije Ing. Lumír Aschenbrenner pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Online reklama, grafické práce, občerstvení, nájem, tisk materiálů, koordinace kampaně.)
VYSOČINA AUTO GROUP a.s.26026627100 000,00 (Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem volební dodávky v období 04/2020 – 10/2020 včetně havarijního pojištění, zajištění výroby instalace a demontáže reklamního polepu. Předmětem nejsou PHM)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy