Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
NEZÁVISLÍ

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
60458399

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Raisova 1066/6, Ostrava, 70900

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 776271626, e-mail: hnuti@nezavisli.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Patrik Hujdus - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4330-20210401201319
Datum: 01.04.2021 18:13:19
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Uzaverka_NEZ2020.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 3 080 165,58
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 25 700,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 3 054 465,58
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 7 498,88
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 2 105 870,71
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 1 150 000,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 3 054 465,58 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
BR Group a.s.05356849peněžitý dar 20 000,00
Drozdík, Petr12.05.1983bezúplatné plnění 4 560,00
Drozdík, Petr19.02.1959bezúplatné plnění 600,00
Drozdík, Petr12.05.1983peněžitý dar 2 000,00
GEMINI oční klinika a.s.26906295bezúplatné plnění 1 000,00
Hruboň, Přemek08.06.1985bezúplatné plnění 500,00
Chlubna, Miroslav28.02.1974bezúplatné plnění 2 400,00
Chlubna, Miroslav28.02.1974bezúplatné plnění 2 439,00
Chlubna, Miroslav28.02.1974bezúplatné plnění 1 423,00
Chlubna, Miroslav28.02.1974peněžitý dar 15 000,00
Chlubna, Miroslav28.02.1974bezúplatné plnění 4 990,00
Chlubna, Miroslav28.02.1974bezúplatné plnění 164,00
INSIGNI MEDIA s.r.o.26749840peněžitý dar 50 000,00
Jana Zwyrtek Hamplová43989667bezúplatné plnění 125 840,00
Janáčková, Liana17.12.1953peněžitý dar 25 000,00
Janáčková, Liana17.12.1953peněžitý dar 35 000,00
Janáčková, Liana17.12.1953peněžitý dar 50 000,00
Janáčková, Liana17.12.1953bezúplatné plnění 13 642,00
Jánošová, Jana02.07.1987bezúplatné plnění 500,00
Janota, Martin05.06.1989peněžitý dar 3 000,00
Kafka, Václav24.10.1942peněžitý dar 7 000,00
Karnold, Pavel16.08.1949bezúplatné plnění 600,00
Klosko, Martin18.03.1970peněžitý dar 7 000,00
Kněžíková, Irena12.07.1957peněžitý dar 1 100,00
Komárek, Michal19.07.1988bezúplatné plnění 600,00
Kotlán, Igor13.09.1974peněžitý dar 10 000,00
Koudelka, Miroslav18.09.1939bezúplatné plnění 300,00
Kretschmer, Robert09.04.1972peněžitý dar 400,00
Kubala, Jiří16.11.1955peněžitý dar 20 000,00
Kubala, Jiří16.11.1955peněžitý dar 2 093,30
Kudrna, Jiří09.05.1972bezúplatné plnění 600,00
Maseček, Tomáš06.05.1984bezúplatné plnění 600,00
Mikšík, Jiří13.06.1964bezúplatné plnění 500,00
Ojha, Vivek19.05.1961bezúplatné plnění 12 500,00
Pantálek, Milan17.05.1972bezúplatné plnění 500,00
Pechová, Jana27.01.1963bezúplatné plnění 600,00
Pernický, Jiří07.05.1981bezúplatné plnění 1 000,00
Petr, Pavel24.07.1980peněžitý dar 10 000,00
Petříková, Hana19.05.1965peněžitý dar 1 000,00
Plintová, Kateřina26.01.1972peněžitý dar 10 000,00
Polášek, Martin10.09.1971bezúplatné plnění 600,00
Rvisual s.r.o.06782035bezúplatné plnění 60 000,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965bezúplatné plnění 40 098,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965peněžitý dar 20 000,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965bezúplatné plnění 242 000,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965bezúplatné plnění 15 191,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965bezúplatné plnění 3 000,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965bezúplatné plnění 467 638,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965bezúplatné plnění 66 314,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965bezúplatné plnění 164 565,28
Stodůlka, Pavel25.03.1965bezúplatné plnění 138 264,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965bezúplatné plnění 76 516,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965bezúplatné plnění 201 301,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965bezúplatné plnění 110 000,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965bezúplatné plnění 184 144,00
Strana soukromníků České republiky71339655peněžitý dar 8 333,00
Šimek, Maxmilián13.11.1962bezúplatné plnění 4 000,00
Šlechta, Tadeáš30.11.1969bezúplatné plnění 600,00
Šotola, Vojtěch16.03.1995bezúplatné plnění 600,00
Trikolóra hnutí občanů08288909peněžitý dar 6 250,00
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 400 000,00
Valenta, Ivo03.08.1956peněžitý dar 400 000,00
Zapletal, Petr31.07.1949bezúplatné plnění 600,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 1 836 582,28 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Jana Zwyrtek Hamplová43989667125 840,00
Rvisual s.r.o.0678203560 000,00
Stodůlka, Pavel25.03.196566 314,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965467 638,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965138 264,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965164 565,28
Stodůlka, Pavel25.03.1965110 000,00
Stodůlka, Pavel25.03.196576 516,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965201 301,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965184 144,00
Stodůlka, Pavel25.03.1965242 000,00

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy