Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Komunistická strana Čech a Moravy

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00496936

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Politických vězňů 1531/9, Praha, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 222897434, e-mail: eko@kscm.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
JUDr. Vojtěch Filip - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4234-20210331082148
Datum: 31.03.2021 06:21:48
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_o_overeni_uzaverky_a_vyrocni_financni_zpravy_nezapislym_auditorem_2020_KSCM.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Priloha_k_ucetni_zaverce_2020_KSCM.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 88 090 202,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 41 958 334,00
4 Členské příspěvky 12 093 853,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 8 235 925,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 21 205 379,00
7 Úroky z vkladů 160 491,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 96 160,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 144 227,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 4 195 833,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 42 097 662,56
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 809 080,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 5 220 277,66
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 16 113 968,34
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
politický pracovník/pracovnice 124
odborný pracovník/pracovnice 75
hospodářsdký pracovník/pracovnice 49

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut české levice, z.ú., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1 4 195 833,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
FUTURA, a.s. - Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1 16192893 92%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
ŠkoFIN, s.r.o. 45805369 144 226,58 13.03.2023

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 6 845 940,55 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adamcová, Vendula, Chomutov15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula, Chomutov15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula, Chomutov15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula, Chomutov15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula, Chomutov15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula, Chomutov15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula, Chomutov15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula, Chomutov15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula, Chomutov15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula, Chomutov15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula, Chomutov15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula, Chomutov15.05.1975peněžitý dar 520,00
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice27.02.1962peněžitý dar 486,00
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice27.02.1962peněžitý dar 498,00
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice27.02.1962peněžitý dar 498,00
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice27.02.1962peněžitý dar 498,00
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice27.02.1962peněžitý dar 498,00
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice27.02.1962peněžitý dar 498,00
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice27.02.1962peněžitý dar 500,00
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice27.02.1962peněžitý dar 498,00
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice27.02.1962peněžitý dar 498,00
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice27.02.1962peněžitý dar 400,00
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice27.02.1962peněžitý dar 400,00
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice27.02.1962peněžitý dar 400,00
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice27.02.1962peněžitý dar 400,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most04.07.1981peněžitý dar 10 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Babka, Josef JUDr, Ostrava05.09.1956peněžitý dar 8 000,00
Babka, Josef JUDr, Ostrava05.09.1956peněžitý dar 8 000,00
Babka, Josef JUDr, Ostrava05.09.1956peněžitý dar 5 000,00
Babka, Josef JUDr, Ostrava05.09.1956peněžitý dar 17 500,00
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem15.12.1966peněžitý dar 750,00
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary27.07.1960peněžitý dar 750,00
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary27.07.1960peněžitý dar 750,00
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary27.07.1960peněžitý dar 750,00
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary27.07.1960peněžitý dar 100,00
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary27.07.1960peněžitý dar 500,00
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary27.07.1960peněžitý dar 500,00
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary27.07.1960peněžitý dar 100,00
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary27.07.1960peněžitý dar 500,00
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary27.07.1960peněžitý dar 500,00
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary27.07.1960peněžitý dar 500,00
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary27.07.1960peněžitý dar 100,00
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary27.07.1960peněžitý dar 500,00
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary27.07.1960peněžitý dar 500,00
Belej, Radek, Most10.03.1975peněžitý dar 3 100,00
Belej, Radek, Most10.03.1975peněžitý dar 3 100,00
Belej, Radek, Most10.03.1975peněžitý dar 3 100,00
Belej, Radek, Most10.03.1975peněžitý dar 3 100,00
Belej, Radek, Most10.03.1975peněžitý dar 3 100,00
Belej, Radek, Most10.03.1975peněžitý dar 3 100,00
Belej, Radek, Most10.03.1975peněžitý dar 3 000,00
Belej, Radek, Most10.03.1975peněžitý dar 3 100,00
Belej, Radek, Most10.03.1975peněžitý dar 3 100,00
Beneš, Václav, Blatno19.09.1953peněžitý dar 21 840,00
Beneš, Václav, Blatno19.09.1953peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Václav, Blatno19.09.1953peněžitý dar 27 100,00
Borecký, Daniel RNDr. CSc., Brno21.08.1953peněžitý dar 5 000,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary18.10.1952peněžitý dar 415,00
Boudný, Jiří, Vyskéř29.01.1952peněžitý dar 9 000,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 1 400,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 1 400,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 1 400,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 1 400,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 1 400,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 1 400,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 1 400,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 1 400,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr, České Budějovice25.05.1951peněžitý dar 40 000,00
Březina, Pavel, Plzeň26.06.1945peněžitý dar 3 800,00
Bubeníček, Oldřich, Bílina05.01.1953peněžitý dar 13 185,00
Bubeníček, Oldřich, Bílina05.01.1953peněžitý dar 12 183,00
Bubeníček, Oldřich, Bílina05.01.1953peněžitý dar 13 396,00
Bubeníček, Oldřich, Bílina05.01.1953peněžitý dar 12 600,00
Bubeníček, Oldřich, Bílina05.01.1953peněžitý dar 10 000,00
Bubeníček, Oldřich, Bílina05.01.1953peněžitý dar 10 000,00
Bubeníček, Oldřich, Bílina05.01.1953peněžitý dar 13 391,00
Bubeníček, Oldřich, Bílina05.01.1953peněžitý dar 12 808,00
Bubeníček, Oldřich, Bílina05.01.1953peněžitý dar 12 796,00
Bubeníček, Oldřich, Bílina05.01.1953peněžitý dar 12 900,00
Carvan, Rudolf Bc., Kladno03.12.1955peněžitý dar 3 410,00
Carvan, Rudolf Bc., Kladno03.12.1955peněžitý dar 3 920,00
Cinka, Ivan Mgr., Benešov06.10.1957peněžitý dar 15 000,00
Cinka, Ivan Mgr., Benešov06.10.1957peněžitý dar 10 000,00
Cinka, Ivan Mgr., Benešov06.10.1957peněžitý dar 15 000,00
Cinka, Ivan Mgr., Benešov06.10.1957peněžitý dar 15 000,00
Cinka, Ivan Mgr., Benešov06.10.1957peněžitý dar 14 000,00
Cinka, Ivan Mgr., Benešov06.10.1957peněžitý dar 14 000,00
Coufal, Zbyněk Ing., Čistá13.08.1954peněžitý dar 2 500,00
Coufal, Zbyněk Ing., Čistá13.08.1954peněžitý dar 2 500,00
Coufal, Zbyněk Ing., Čistá13.08.1954peněžitý dar 2 500,00
Coufal, Zbyněk Ing., Čistá13.08.1954peněžitý dar 3 000,00
Coufal, Zbyněk Ing., Čistá13.08.1954peněžitý dar 3 000,00
Čadková, Marie, Tisová27.05.1951bezúplatné plnění 2 000,00
Čech, Jaroslav, Zlatníky26.05.1957peněžitý dar 1 000,00
Čechová Humpolcová, Tereza, Tišice03.02.1987peněžitý dar 750,00
Čechová Humpolcová, Tereza, Tišice03.02.1987peněžitý dar 750,00
Čepičková, Jana, Horní Slavkov22.04.1953peněžitý dar 600,00
Černý, Alexander RSDr, Olomouc21.05.1953peněžitý dar 50 000,00
Černý, Alexander RSDr, Olomouc21.05.1953peněžitý dar 6 500,00
Černý, Alexander RSDr, Olomouc21.05.1953peněžitý dar 100 000,00
Černý, Alexander RSDr, Olomouc21.05.1953peněžitý dar 20 000,00
Černý, Radek, Úštěk20.09.1972peněžitý dar 2 600,00
Černý, Radek, Úštěk20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Černý, Radek, Úštěk20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Černý, Radek, Úštěk20.09.1972peněžitý dar 3 000,00
Černý, Radek, Úštěk20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Černý, Radek, Úštěk20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Černý, Radek, Úštěk20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Černý, Radek, Úštěk20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Černý, Radek, Úštěk20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Černý, Radek, Úštěk20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Černý, Radek, Úštěk20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Červeňáková, Libuše, Lestkovec Vysoké Jamné10.09.1950bezúplatné plnění 2 000,00
Dlouhý, Jindřich, Žatec06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich, Žatec06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich, Žatec06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich, Žatec06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich, Žatec06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich, Žatec06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich, Žatec06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich, Žatec06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich, Žatec06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich, Žatec06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich, Žatec06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dolejš, Jiří Ing., Praha 624.01.1961peněžitý dar 30 000,00
Dolejš, Jiří Ing., Praha 624.01.1961peněžitý dar 165 000,00
Dosedělová Ryšánková, Soňa, Havířov Dolní Suchá29.10.1967peněžitý dar 1 500,00
Dosedělová Ryšánková, Soňa, Havířov Dolní Suchá29.10.1967peněžitý dar 1 500,00
Dosedělová Ryšánková, Soňa, Havířov Dolní Suchá29.10.1967peněžitý dar 1 500,00
Dosedělová Ryšánková, Soňa, Havířov Dolní Suchá29.10.1967peněžitý dar 1 500,00
Dovolil, Josef Ing., Mladá Boleslav02.05.1957peněžitý dar 3 000,00
Dovolil, Josef Ing., Mladá Boleslav02.05.1957peněžitý dar 14 000,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 10 000,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Dubský, Jaroslav Ing., Krupka20.10.1949peněžitý dar 7 400,00
Dubský, Jaroslav Ing., Krupka20.10.1949peněžitý dar 7 400,00
Dubský, Jaroslav Ing., Krupka20.10.1949peněžitý dar 7 400,00
Dubský, Jaroslav Ing., Krupka20.10.1949peněžitý dar 10 000,00
Dubský, Jaroslav Ing., Krupka20.10.1949peněžitý dar 7 400,00
Dubský, Jaroslav Ing., Krupka20.10.1949peněžitý dar 7 400,00
Dubský, Jaroslav Ing., Krupka20.10.1949peněžitý dar 7 400,00
Dubský, Jaroslav Ing., Krupka20.10.1949peněžitý dar 7 400,00
Dudková, Dagmar Bc., Třinec29.12.1967peněžitý dar 14 500,00
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy04.10.1967peněžitý dar 1 470,00
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy04.10.1967peněžitý dar 730,00
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod21.05.1957peněžitý dar 20 380,00
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod21.05.1957peněžitý dar 1 694,00
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod21.05.1957peněžitý dar 3 388,00
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod21.05.1957peněžitý dar 1 694,00
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod21.05.1957peněžitý dar 1 694,00
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod21.05.1957peněžitý dar 1 694,00
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod21.05.1957peněžitý dar 1 694,00
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod21.05.1957peněžitý dar 1 694,00
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod21.05.1957peněžitý dar 1 694,00
Fialová, Jiřina, Vraňany29.03.1950peněžitý dar 12 000,00
Fialová, Jiřina, Vraňany29.03.1950peněžitý dar 5 622,00
Fialová, Jiřina, Vraňany29.03.1950peněžitý dar 2 656,00
Fikáčková, Markéta, Havířov Šumbark18.06.1998peněžitý dar 1 645,00
Fikáčková, Markéta, Havířov Šumbark18.06.1998peněžitý dar 1 599,00
Fikáčková, Markéta, Havířov Šumbark18.06.1998peněžitý dar 533,00
Fikáčková, Markéta, Havířov Šumbark18.06.1998peněžitý dar 1 113,00
Fikáčková, Markéta, Havířov Šumbark18.06.1998peněžitý dar 1 646,00
Fikáčková, Markéta, Havířov Šumbark18.06.1998peněžitý dar 1 066,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 32 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 32 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 32 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 32 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 32 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 32 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 64 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 62 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 32 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice13.01.1955peněžitý dar 32 000,00
Fišer, Jaroslav RSDr, Ústí nad Orlicí06.04.1952peněžitý dar 5 000,00
Fišer, Jaroslav RSDr, Ústí nad Orlicí06.04.1952peněžitý dar 3 000,00
Foldyna, Jan Ing., Dašice03.08.1956peněžitý dar 12 508,00
Foldyna, Jan Ing., Dašice03.08.1956peněžitý dar 9 092,00
Foldyna, Jan Ing., Dašice03.08.1956peněžitý dar 8 995,00
Foldyna, Jan Ing., Dašice03.08.1956peněžitý dar 9 080,00
Foldyna, Jan Ing., Dašice03.08.1956peněžitý dar 9 080,00
Foldyna, Jan Ing., Dašice03.08.1956peněžitý dar 9 083,00
Foldyna, Jan Ing., Dašice03.08.1956peněžitý dar 9 080,00
Foldyna, Jan Ing., Dašice03.08.1956peněžitý dar 9 092,00
Foldyna, Jan Ing., Dašice03.08.1956peněžitý dar 9 113,00
Foldyna, Jan Ing., Dašice03.08.1956peněžitý dar 9 086,00
Foldynová, Lucie Mgr., Ostrava10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr., Ostrava10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr., Ostrava10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr., Ostrava10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr., Ostrava10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr., Ostrava10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr., Ostrava10.09.1979peněžitý dar 3 000,00
Foldynová, Lucie Mgr., Ostrava10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr., Ostrava10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr., Ostrava10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr., Ostrava10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr., Ostrava10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr., Ostrava10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Fukanová, Zdeňka, Hodonín16.07.1956peněžitý dar 500,00
Grebeníček, Miroslav Doc. PhDr. CSc., Mikulov21.03.1947peněžitý dar 131 500,00
Grebeníček, Miroslav Doc. PhDr. CSc., Mikulov21.03.1947peněžitý dar 16 000,00
Grosová, Alena Mgr., Vítkov15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr., Vítkov15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr., Vítkov15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr., Vítkov15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr., Vítkov15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr., Vítkov15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr., Vítkov15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr., Vítkov15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr., Vítkov15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr., Vítkov15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr., Vítkov15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr., Vítkov15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grospič, Stanislav JUDr, Mladá Boleslav25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr, Mladá Boleslav25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr, Mladá Boleslav25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr, Mladá Boleslav25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr, Mladá Boleslav25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr, Mladá Boleslav25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr, Mladá Boleslav25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr, Mladá Boleslav25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr, Mladá Boleslav25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr, Mladá Boleslav25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr, Mladá Boleslav25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr, Mladá Boleslav25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr, Mladá Boleslav25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing., Karviná20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajská, Bohuslava, Kraslice10.10.1954peněžitý dar 791,00
Hajská, Bohuslava, Kraslice10.10.1954peněžitý dar 791,00
Hajská, Bohuslava, Kraslice10.10.1954peněžitý dar 961,00
Hajská, Bohuslava, Kraslice10.10.1954peněžitý dar 876,00
Hajská, Bohuslava, Kraslice10.10.1954peněžitý dar 876,00
Hajská, Bohuslava, Kraslice10.10.1954peněžitý dar 876,00
Hajská, Bohuslava, Kraslice10.10.1954peněžitý dar 876,00
Hajská, Bohuslava, Kraslice10.10.1954peněžitý dar 876,00
Hajská, Bohuslava, Kraslice10.10.1954peněžitý dar 876,00
Hajská, Bohuslava, Kraslice10.10.1954peněžitý dar 876,00
Halíková, Milada PaedDr, Havířov Město06.01.1950peněžitý dar 450,00
Halíková, Milada PaedDr, Havířov Město06.01.1950peněžitý dar 4 000,00
Handrejchová, Ludmila, Bor24.04.1954bezúplatné plnění 2 000,00
Hanousková, Jitka, Újezdeček21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka, Újezdeček21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka, Újezdeček21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka, Újezdeček21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka, Újezdeček21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka, Újezdeček21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka, Újezdeček21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka, Újezdeček21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka, Újezdeček21.10.1951peněžitý dar 2 200,00
Hanousková, Jitka, Újezdeček21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka, Újezdeček21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka, Újezdeček21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka, Újezdeček21.10.1951peněžitý dar 3 000,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Havelka, Jindřich, Trhové Dušníky21.02.1974peněžitý dar 10 890,00
Havlíčková, Monika, Havířov05.03.1968peněžitý dar 10 000,00
Havránek, Petr Ing., Studénka06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing., Studénka06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing., Studénka06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing., Studénka06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing., Studénka06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing., Studénka06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing., Studénka06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing., Studénka06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing., Studénka06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing., Studénka06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing., Studénka06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Heczko, Eduard Ing., Havířov Město20.03.1948peněžitý dar 960,00
Heczko, Eduard Ing., Havířov Město20.03.1948peněžitý dar 3 400,00
Hermann, Karel, Teplá17.10.1973peněžitý dar 1 000,00
Heřman, Václav, Plzeň15.10.1973peněžitý dar 4 020,00
Heřman, Václav, Plzeň15.10.1973peněžitý dar 4 020,00
Hlásek, František, Plzeň21.05.1959peněžitý dar 22 460,00
Hlaváček, Karel, Jihlava01.06.1949bezúplatné plnění 1 470,00
Hodáč, Pavel, Pelhřimov28.02.1969peněžitý dar 8 808,00
Hodáč, Pavel, Pelhřimov28.02.1969bezúplatné plnění 900,00
Hojda, Pavel Ing., Cheb02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing., Cheb02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing., Cheb02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing., Cheb02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing., Cheb02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing., Cheb02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing., Cheb02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing., Cheb02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing., Cheb02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing., Cheb02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing., Cheb02.11.1952peněžitý dar 762,00
Holan, Jiří, Rotava19.06.1943peněžitý dar 2 273,00
Holub, Petr, Hroznětín04.02.1949peněžitý dar 1 514,00
Honců, Radomír, Cheb10.05.1966bezúplatné plnění 310,00
Horák, Jaroslav RSDr, Děčín16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Horák, Jaroslav RSDr, Děčín16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Horák, Jaroslav RSDr, Děčín16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Horák, Jaroslav RSDr, Děčín16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Horák, Jaroslav RSDr, Děčín16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Horák, Jaroslav RSDr, Děčín16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Horák, Jaroslav RSDr, Děčín16.08.1950peněžitý dar 3 000,00
Horák, Jaroslav RSDr, Děčín16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Horák, Jaroslav RSDr, Děčín16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Horák, Jaroslav RSDr, Děčín16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Hornofová, Zdeňka, Plzeň08.12.1946peněžitý dar 2 700,00
Horská, Hana PaedDr, Moravská Třebová16.05.1963peněžitý dar 2 582,00
Horská, Hana PaedDr, Moravská Třebová16.05.1963peněžitý dar 3 640,00
Horská, Hana PaedDr, Moravská Třebová16.05.1963peněžitý dar 4 732,00
Horská, Hana PaedDr, Moravská Třebová16.05.1963peněžitý dar 950,00
Houha, Jaroslav, Benešov u Semil27.03.1948peněžitý dar 9 000,00
Houha, Jaroslav, Benešov u Semil27.03.1948peněžitý dar 9 000,00
Hrdlička, Jindřich, Humpolec15.05.1963bezúplatné plnění 300,00
Hubený, Pavel, Hudlice29.05.1954peněžitý dar 78 000,00
Indráková, Blanka, Nový Jičín02.03.1955peněžitý dar 30 000,00
Ingr, Miroslav, Hodonín04.03.1978peněžitý dar 500,00
Janča, Václav, Plesná07.01.1951bezúplatné plnění 31,00
Janda, Zdeněk Mgr., Plzeň30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr., Plzeň30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr., Plzeň30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr., Plzeň30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr., Plzeň30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr., Plzeň30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr., Plzeň30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr., Plzeň30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr., Plzeň30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr., Plzeň30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr., Plzeň30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr., Plzeň30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janouch, Roman Mgr., Praha 824.03.1973peněžitý dar 22 400,00
Jetenský, Pavel Ing., Kostelec nad Černými lesy28.06.1953peněžitý dar 5 000,00
Jetenský, Pavel Ing., Kostelec nad Černými lesy28.06.1953peněžitý dar 5 000,00
Jurčák, František, Hranice02.10.1948peněžitý dar 396,00
Juroška, Martin Ing. PhD., Ostrava29.04.1976peněžitý dar 5 196,00
Juroška, Martin Ing. PhD., Ostrava29.04.1976peněžitý dar 2 589,00
Juroška, Martin Ing. PhD., Ostrava29.04.1976peněžitý dar 5 196,00
Juroška, Martin Ing. PhD., Ostrava29.04.1976peněžitý dar 2 589,00
Juroška, Martin Ing. PhD., Ostrava29.04.1976peněžitý dar 2 589,00
Kalábek, Petr, Brno25.08.1941peněžitý dar 1 000,00
Kalabus, Pavel18.05.1953bezúplatné plnění 420,00
Kalaš, Oleg, Sokolov29.10.1948peněžitý dar 1 500,00
Kalousková, Ivana RSDr., Ostrava10.07.1952peněžitý dar 7 500,00
Kalousková, Ivana RSDr., Ostrava10.07.1952peněžitý dar 17 500,00
Klán, Jan Mgr., Kutná Hora-Karlov29.11.1982peněžitý dar 6 500,00
Klapsia, Vilém, Stachy29.03.1977peněžitý dar 1 032,00
Klapsia, Vilém, Stachy29.03.1977peněžitý dar 1 032,00
Klapsia, Vilém, Stachy29.03.1977peněžitý dar 1 032,00
Klapsia, Vilém, Stachy29.03.1977peněžitý dar 1 032,00
Klapsia, Vilém, Stachy29.03.1977peněžitý dar 1 032,00
Klapsia, Vilém, Stachy29.03.1977peněžitý dar 1 032,00
Klapsia, Vilém, Stachy29.03.1977peněžitý dar 1 032,00
Klapsia, Vilém, Stachy29.03.1977peněžitý dar 1 032,00
Kolářová Božena, Jankov11361093bezúplatné plnění 5 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 9 500,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 9 500,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 9 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 9 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 10 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 9 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 9 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 1 500,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 9 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 9 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 4 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 18 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Komínek, Jaroslav, Chomutov15.03.1975peněžitý dar 2 000,00
KOMSOL CZ, s.r.o., Trnava 3225528351peněžitý dar 31 000,00
Konečná, Kateřina Ing., Nový Jičín20.01.1981peněžitý dar 50 000,00
Konečná, Kateřina Ing., Nový Jičín20.01.1981peněžitý dar 100 000,00
Korandová, Helena, Plzeň18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena, Plzeň18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena, Plzeň18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena, Plzeň18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena, Plzeň18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena, Plzeň18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena, Plzeň18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena, Plzeň18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena, Plzeň18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena, Plzeň18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena, Plzeň18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena, Plzeň18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Kostkubová, Vlasta, Praha 827.08.1931peněžitý dar 5 000,00
Kostkubová, Vlasta, Praha 827.08.1931peněžitý dar 5 000,00
Koudelka, Zdeněk Ing., Bučovice30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing., Bučovice30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing., Bučovice30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing., Bučovice30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing., Bučovice30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing., Bučovice30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing., Bučovice30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing., Bučovice30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing., Bučovice30.08.1956peněžitý dar 400,00
Kováčik, Pavel Ing., Hrotovice02.07.1955peněžitý dar 100 000,00
Kováčik, Pavel Ing., Hrotovice02.07.1955peněžitý dar 20 000,00
Krastenicsová, Radmila Ing., Vtelno Most20.06.1967peněžitý dar 10 000,00
Krátký, Petr Ing., Znojmo14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing., Znojmo14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing., Znojmo14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing., Znojmo14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing., Znojmo14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing., Znojmo14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing., Znojmo14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing., Znojmo14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing., Znojmo14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing., Znojmo14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing., Znojmo14.05.1951peněžitý dar 500,00
Kremláčková, Božena MVDr., Jihlava19.08.1955peněžitý dar 1 000,00
Kremláčková, Božena MVDr., Jihlava19.08.1955peněžitý dar 900,00
Kremláčková, Božena MVDr., Jihlava19.08.1955peněžitý dar 900,00
Kremláčková, Božena MVDr., Jihlava19.08.1955peněžitý dar 900,00
Kroča, Pavel Ing., Uherské Hradiště24.12.1958peněžitý dar 14 000,00
Kroneisl, Luděk, Pacov25.08.1933bezúplatné plnění 250,00
Kružíková, Lidmila Mgr., Svitavy22.12.1945peněžitý dar 8 000,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.1951peněžitý dar 1 090,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.1951peněžitý dar 1 199,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.1951peněžitý dar 1 190,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.1951peněžitý dar 1 199,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.1951peněžitý dar 1 199,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.1951peněžitý dar 1 199,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.1951peněžitý dar 1 600,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.1951peněžitý dar 1 199,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.1951peněžitý dar 1 199,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.1951peněžitý dar 1 199,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.1951peněžitý dar 1 199,00
Kříž, Miroslav, Třešť12.06.1946bezúplatné plnění 1 000,00
Kubičko, Josef Ing., Cheb30.04.1953peněžitý dar 2 424,00
Kubičko, Josef Ing., Cheb30.04.1953peněžitý dar 2 000,00
Kubičko, Josef Ing., Cheb30.04.1953peněžitý dar 1 537,00
Kubičko, Josef Ing., Cheb30.04.1953bezúplatné plnění 31,00
Kuboš, Karel RSDr, Kopřivnice26.10.1947peněžitý dar 9 000,00
Kuboš, Karel RSDr, Kopřivnice26.10.1947peněžitý dar 9 000,00
Kučera, Jaroslav Ing., Rožnov pod Radhoštěm15.06.1947peněžitý dar 3 165,00
Kučera, Jaroslav Ing., Rožnov pod Radhoštěm15.06.1947peněžitý dar 3 165,00
Kučera, Jaroslav Ing., Rožnov pod Radhoštěm15.06.1947peněžitý dar 1 500,00
Kučera, Jaroslav Ing., Rožnov pod Radhoštěm15.06.1947peněžitý dar 3 165,00
Kučera, Václav, Horní Stropnice11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kučera, Václav, Horní Stropnice11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kučera, Václav, Horní Stropnice11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kučera, Václav, Horní Stropnice11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kučera, Václav, Horní Stropnice11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kučera, Václav, Horní Stropnice11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kučera, Václav, Horní Stropnice11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kučera, Václav, Horní Stropnice11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kučera, Václav, Horní Stropnice11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kučera, Václav, Horní Stropnice11.01.1953peněžitý dar 40 000,00
Kupczak, Radek, Havířov28.07.1971peněžitý dar 800,00
Kupczak, Radek, Havířov28.07.1971peněžitý dar 800,00
Kupczak, Radek, Havířov28.07.1971peněžitý dar 800,00
Kupczak, Radek, Havířov28.07.1971peněžitý dar 800,00
Kupczak, Radek, Havířov28.07.1971peněžitý dar 800,00
Kupczak, Radek, Havířov28.07.1971peněžitý dar 800,00
Kvasnička, Eduard, Kladruby30.04.1960bezúplatné plnění 2 000,00
Lapčík, Vítěslav Ing., Kněžpole21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing., Kněžpole21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing., Kněžpole21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing., Kněžpole21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing., Kněžpole21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing., Kněžpole21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing., Kněžpole21.05.1965peněžitý dar 5 000,00
Lapčík, Vítěslav Ing., Kněžpole21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing., Kněžpole21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing., Kněžpole21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing., Kněžpole21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Leichterová, Helena, Žacléř11.06.1967peněžitý dar 1 800,00
Leichterová, Helena, Žacléř11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena, Žacléř11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena, Žacléř11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena, Žacléř11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena, Žacléř11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena, Žacléř11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena, Žacléř11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena, Žacléř11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena, Žacléř11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena, Žacléř11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena, Žacléř11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Lišková, Zdeňka JUDr, Rokycany03.01.1954peněžitý dar 1 453,00
Lišková, Zdeňka JUDr, Rokycany03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr, Rokycany03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr, Rokycany03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr, Rokycany03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr, Rokycany03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr, Rokycany03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr, Rokycany03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr, Rokycany03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr, Rokycany03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr, Rokycany03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lohniský, Jaromír, Holice20.07.1948peněžitý dar 426,00
Lukášek, Josef PaedDr, Dobruška15.02.1952peněžitý dar 1 800,00
Lukášek, Josef PaedDr, Dobruška15.02.1952peněžitý dar 1 800,00
Lukášek, Josef PaedDr, Dobruška15.02.1952peněžitý dar 1 800,00
Lukášek, Josef PaedDr, Dobruška15.02.1952peněžitý dar 1 800,00
Lukášek, Josef PaedDr, Dobruška15.02.1952peněžitý dar 1 800,00
Lukášek, Josef PaedDr, Dobruška15.02.1952peněžitý dar 1 800,00
Lukášek, Josef PaedDr, Dobruška15.02.1952peněžitý dar 1 800,00
Lukášek, Josef PaedDr, Dobruška15.02.1952peněžitý dar 1 800,00
Lukášek, Josef PaedDr, Dobruška15.02.1952peněžitý dar 3 000,00
Luzar, Leo Ing., Ostrava06.12.1964peněžitý dar 90 000,00
Luzar, Leo Ing., Ostrava06.12.1964peněžitý dar 20 000,00
Luzar, Leo Ing., Ostrava06.12.1964peněžitý dar 39 500,00
Mackovík, Stanislav Bc., Pertoltice pod Ralskem03.11.1967peněžitý dar 10 000,00
Macháček, Vít Ing., Ostrava27.03.1972peněžitý dar 5 514,00
Maleňák, Rostislav Ing., Brno01.01.1947peněžitý dar 2 500,00
Mandát, Stanislav, Chomutov19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav, Chomutov19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav, Chomutov19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav, Chomutov19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav, Chomutov19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav, Chomutov19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav, Chomutov19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav, Chomutov19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav, Chomutov19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav, Chomutov19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav, Chomutov19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav, Chomutov19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mareš, Martin, Karlovy Vary22.06.1969peněžitý dar 180,00
Mareš, Martin, Karlovy Vary22.06.1969peněžitý dar 180,00
Maršíček, Zdeněk, Jirkov30.06.1956peněžitý dar 10 000,00
Mařák, Ivan Ing., Uherské Hradiště26.07.1962peněžitý dar 2 000,00
Mařák, Ivan Ing., Uherské Hradiště26.07.1962peněžitý dar 2 000,00
Mařák, Ivan Ing., Uherské Hradiště26.07.1962peněžitý dar 2 000,00
Mařák, Ivan Ing., Uherské Hradiště26.07.1962peněžitý dar 2 000,00
Mařák, Ivan Ing., Uherské Hradiště26.07.1962peněžitý dar 2 000,00
Mařák, Ivan Ing., Uherské Hradiště26.07.1962peněžitý dar 2 000,00
Maštálka, Ivan, Plzeň09.03.1982peněžitý dar 370,00
Maštálka, Ivan, Plzeň09.03.1982peněžitý dar 370,00
Maštálka, Ivan, Plzeň09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan, Plzeň09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan, Plzeň09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan, Plzeň09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan, Plzeň09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan, Plzeň09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan, Plzeň09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan, Plzeň09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan, Plzeň09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan, Plzeň09.03.1982peněžitý dar 407,00
Matlachová, Petra Ing., Chomutov18.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Matlachová, Petra Ing., Chomutov18.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Matlachová, Petra Ing., Chomutov18.06.1976peněžitý dar 1 900,00
Matlachová, Petra Ing., Chomutov18.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Matlachová, Petra Ing., Chomutov18.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Matlachová, Petra Ing., Chomutov18.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Matlachová, Petra Ing., Chomutov18.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Matlachová, Petra Ing., Chomutov18.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Matlachová, Petra Ing., Chomutov18.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Matlachová, Petra Ing., Chomutov18.06.1976peněžitý dar 1 100,00
Matlachová, Petra Ing., Chomutov18.06.1976peněžitý dar 1 100,00
Matlachová, Petra Ing., Chomutov18.06.1976peněžitý dar 1 100,00
Matlachová, Petra Ing., Chomutov18.06.1976peněžitý dar 1 100,00
Matušovská, Květa Ing., Javorník okr. Svitavy04.06.1984peněžitý dar 130 000,00
Matušovská, Květa Ing., Javorník okr. Svitavy04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing., Javorník okr. Svitavy04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing., Javorník okr. Svitavy04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing., Javorník okr. Svitavy04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing., Javorník okr. Svitavy04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing., Javorník okr. Svitavy04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing., Javorník okr. Svitavy04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing., Javorník okr. Svitavy04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing., Javorník okr. Svitavy04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing., Javorník okr. Svitavy04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Medveď, Jaroslav, Aš08.12.1951bezúplatné plnění 31,00
Melša, Václav, Kutná Hora16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav, Kutná Hora16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav, Kutná Hora16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav, Kutná Hora16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav, Kutná Hora16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav, Kutná Hora16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav, Kutná Hora16.02.1969peněžitý dar 3 000,00
Melša, Václav, Kutná Hora16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav, Kutná Hora16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav, Kutná Hora16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav, Kutná Hora16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Milata, Zdeněk Mgr., Milovice30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Milata, Zdeněk Mgr., Milovice30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Milata, Zdeněk Mgr., Milovice30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Milata, Zdeněk Mgr., Milovice30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Milata, Zdeněk Mgr., Milovice30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Milata, Zdeněk Mgr., Milovice30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Milata, Zdeněk Mgr., Milovice30.06.1980peněžitý dar 2 877,00
Milata, Zdeněk Mgr., Milovice30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Milata, Zdeněk Mgr., Milovice30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Milata, Zdeněk Mgr., Milovice30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Murčo, Josef, Karlovy Vary26.10.1951peněžitý dar 2 000,00
Murčo, Josef, Karlovy Vary26.10.1951peněžitý dar 2 000,00
Nadberežný, Ivan Mgr., České Budějovice15.07.1951peněžitý dar 2 535,00
Nadberežný, Ivan Mgr., České Budějovice15.07.1951peněžitý dar 2 535,00
Nadberežný, Ivan Mgr., České Budějovice15.07.1951bezúplatné plnění 1 200,00
Nágrová, Alexandra, Hvozd22.03.1953peněžitý dar 9 506,00
Nágrová, Alexandra, Hvozd22.03.1953peněžitý dar 9 506,00
Navrátil, Jan JUDr., Hodonín01.12.1955peněžitý dar 6 105,00
Navrátil, Jan JUDr., Hodonín01.12.1955peněžitý dar 2 080,00
Navrátil, Jan JUDr., Hodonín01.12.1955peněžitý dar 13 300,00
Navrkal, Stanislav, Blansko23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav, Blansko23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav, Blansko23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav, Blansko23.04.1949peněžitý dar 4 500,00
Navrkal, Stanislav, Blansko23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav, Blansko23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav, Blansko23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav, Blansko23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav, Blansko23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav, Blansko23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav, Blansko23.04.1949peněžitý dar 32 000,00
Nekl, Josef RSDr., Přerov28.05.1953peněžitý dar 2 000,00
Nekl, Josef RSDr., Přerov28.05.1953peněžitý dar 2 000,00
Nekl, Josef RSDr., Přerov28.05.1953peněžitý dar 2 000,00
Nekl, Josef RSDr., Přerov28.05.1953peněžitý dar 2 000,00
Nekl, Josef RSDr., Přerov28.05.1953peněžitý dar 2 000,00
Neumann, Karel, Ledečko14.03.1948peněžitý dar 55 000,00
Nevoral, Marek, Třebíč08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek, Třebíč08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek, Třebíč08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek, Třebíč08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek, Třebíč08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek, Třebíč08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek, Třebíč08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek, Třebíč08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek, Třebíč08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek, Třebíč08.03.1976peněžitý dar 20 000,00
Nevoral, Marek, Třebíč08.03.1976peněžitý dar 10 000,00
Nevoral, Marek, Třebíč08.03.1976peněžitý dar 2 000,00
Nikodém, Martin Bc., Březová09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc., Březová09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc., Březová09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc., Březová09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc., Březová09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc., Březová09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc., Březová09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc., Březová09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc., Březová09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc., Březová09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nohavová, Alena, Třeboň07.04.1960peněžitý dar 2 420,00
Novák, Jiří, Most30.07.1946peněžitý dar 100 000,00
Novák, Jiří, Most30.07.1946peněžitý dar 19 911,00
Nováková Hrabálková, Pavlína, Jablonec nad Nisou20.09.1960peněžitý dar 700,00
Nováková Hrabálková, Pavlína, Jablonec nad Nisou20.09.1960peněžitý dar 800,00
Nováková Hrabálková, Pavlína, Jablonec nad Nisou20.09.1960peněžitý dar 800,00
Nováková Hrabálková, Pavlína, Jablonec nad Nisou20.09.1960peněžitý dar 800,00
Nováková Hrabálková, Pavlína, Jablonec nad Nisou20.09.1960peněžitý dar 700,00
Nováková Hrabálková, Pavlína, Jablonec nad Nisou20.09.1960peněžitý dar 800,00
Nováková Hrabálková, Pavlína, Jablonec nad Nisou20.09.1960peněžitý dar 800,00
Nováková Hrabálková, Pavlína, Jablonec nad Nisou20.09.1960peněžitý dar 800,00
Nováková Hrabálková, Pavlína, Jablonec nad Nisou20.09.1960peněžitý dar 800,00
Nováková Hrabálková, Pavlína, Jablonec nad Nisou20.09.1960peněžitý dar 800,00
OMB composites EU a.s.28166787bezúplatné plnění 500,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD., Trutnov28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD., Trutnov28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD., Trutnov28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD., Trutnov28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD., Trutnov28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD., Trutnov28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD., Trutnov28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD., Trutnov28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD., Trutnov28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD., Trutnov28.07.1969peněžitý dar 9 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD., Trutnov28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD., Trutnov28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD., Trutnov28.07.1969peněžitý dar 20 000,00
Opršal, Jaroslav, Žulová29.09.1951peněžitý dar 1 500,00
Orszulík, Radek, Karviná27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek, Karviná27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek, Karviná27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek, Karviná27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek, Karviná27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek, Karviná27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek, Karviná27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek, Karviná27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek, Karviná27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek, Karviná27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek, Karviná27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek, Karviná27.02.1978peněžitý dar 637,00
Paláček, Petr, Suché Lazce21.03.1979peněžitý dar 765,00
Paláček, Petr, Suché Lazce21.03.1979peněžitý dar 1 148,00
Paláček, Petr, Suché Lazce21.03.1979peněžitý dar 1 148,00
Paláček, Petr, Suché Lazce21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr, Suché Lazce21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr, Suché Lazce21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr, Suché Lazce21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr, Suché Lazce21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr, Suché Lazce21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr, Suché Lazce21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr, Suché Lazce21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr, Suché Lazce21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr, Suché Lazce21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr, Suché Lazce21.03.1979peněžitý dar 1 740,00
Pawlas, Daniel, Havířov Bludovice01.10.1975peněžitý dar 10 200,00
Pěnčíková, Marie Ing., Morkovice31.12.1979peněžitý dar 55 000,00
Pěnčíková, Marie Ing., Morkovice31.12.1979peněžitý dar 45 000,00
Pěnčíková, Marie Ing., Morkovice31.12.1979peněžitý dar 16 000,00
Petráš, Antonín, Karviná Ráj02.01.1941peněžitý dar 1 050,00
Petráš, Antonín, Karviná Ráj02.01.1941peněžitý dar 1 050,00
Picková, Věra, Semily16.01.1955peněžitý dar 9 000,00
Pikous, Jan Ing., České Budějovice02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing., České Budějovice02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing., České Budějovice02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing., České Budějovice02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing., České Budějovice02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing., České Budějovice02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing., České Budějovice02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing., České Budějovice02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing., České Budějovice02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing., České Budějovice02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing., České Budějovice02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing., České Budějovice02.12.1990peněžitý dar 845,00
Plavec, Emil, Brtnice14.08.1947bezúplatné plnění 1 000,00
Plavec, Emil, Brtnice14.08.1947bezúplatné plnění 2 500,00
Plodík, Milan, Havlíčkův Brod10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan, Havlíčkův Brod10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan, Havlíčkův Brod10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan, Havlíčkův Brod10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan, Havlíčkův Brod10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan, Havlíčkův Brod10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan, Havlíčkův Brod10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan, Havlíčkův Brod10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan, Havlíčkův Brod10.06.1956peněžitý dar 734,00
Podlipský, Václav, Stříbro12.08.1948bezúplatné plnění 2 000,00
Pohludková, Jana, Horní Bludovice20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana, Horní Bludovice20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana, Horní Bludovice20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana, Horní Bludovice20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana, Horní Bludovice20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana, Horní Bludovice20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana, Horní Bludovice20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana, Horní Bludovice20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana, Horní Bludovice20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana, Horní Bludovice20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 10 000,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr., Kyjov21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pospíšil, Ladislav, Žďírec nad Doubravou25.05.1945bezúplatné plnění 300,00
Rajda, Antonín, Kyjov13.05.1949peněžitý dar 10 046,00
Recman, Svatomír Ing., Frýdek Místek29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing., Frýdek Místek29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing., Frýdek Místek29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing., Frýdek Místek29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing., Frýdek Místek29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing., Frýdek Místek29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing., Frýdek Místek29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing., Frýdek Místek29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing., Frýdek Místek29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing., Frýdek Místek29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Retych, František, Ostrava Výškovice08.12.1936peněžitý dar 5 000,00
Retychová, Helena Ph.Dr., Ostrava Výškovice03.02.1942peněžitý dar 5 000,00
Richter, Jiří, Mariánské Lázně07.04.1949peněžitý dar 800,00
Rozsár, Jozef JUDr, Velešín05.03.1961peněžitý dar 15 000,00
Rozsár, Jozef JUDr, Velešín05.03.1961peněžitý dar 20 000,00
Ruml, Otakar RSDr Ing, Nová Paka22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Ruml, Otakar RSDr Ing, Nová Paka22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Ruml, Otakar RSDr Ing, Nová Paka22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Ruml, Otakar RSDr Ing, Nová Paka22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Ruml, Otakar RSDr Ing, Nová Paka22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Ruml, Otakar RSDr Ing, Nová Paka22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Ruml, Otakar RSDr Ing, Nová Paka22.01.1950peněžitý dar 11 200,00
Ruml, Otakar RSDr Ing, Nová Paka22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Ruml, Otakar RSDr Ing, Nová Paka22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Ruml, Otakar RSDr Ing, Nová Paka22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Rybák, Stanislav RSDr, Louny18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr, Louny18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr, Louny18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr, Louny18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr, Louny18.05.1948peněžitý dar 10 000,00
Rybák, Stanislav RSDr, Louny18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr, Louny18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr, Louny18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr, Louny18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr, Louny18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr, Louny18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr, Louny18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr, Louny18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr, Louny18.05.1948peněžitý dar 10 220,00
Řezáčová, Dagmar, Zbraslav31.07.1970bezúplatné plnění 500,00
Řezníčková, Iva, Trutnov Kyblice03.11.1974peněžitý dar 1 200,00
Řezníčková, Iva, Trutnov Kyblice03.11.1974peněžitý dar 2 400,00
Řezníčková, Iva, Trutnov Kyblice03.11.1974peněžitý dar 1 200,00
Říha, Martin, Brno20.09.1969peněžitý dar 30 000,00
Sachetová, Jitka, Polepy16.07.1954peněžitý dar 9 608,00
Sachetová, Jitka, Polepy16.07.1954peněžitý dar 9 328,00
Sachetová, Jitka, Polepy16.07.1954peněžitý dar 8 447,00
Sachetová, Jitka, Polepy16.07.1954peněžitý dar 10 000,00
Sachetová, Jitka, Polepy16.07.1954peněžitý dar 10 464,00
Sachetová, Jitka, Polepy16.07.1954peněžitý dar 10 449,00
Sachetová, Jitka, Polepy16.07.1954peněžitý dar 10 300,00
Sachetová, Jitka, Polepy16.07.1954peněžitý dar 10 623,00
Sachetová, Jitka, Polepy16.07.1954peněžitý dar 20 000,00
Seidl, Vojtěch, Karlovy Vary01.07.1949peněžitý dar 1 124,55
Sekeráková, Yveta, Ostrava01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta, Ostrava01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta, Ostrava01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta, Ostrava01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta, Ostrava01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta, Ostrava01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta, Ostrava01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta, Ostrava01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta, Ostrava01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta, Ostrava01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta, Ostrava01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Schotz, Richard, České Budějovice24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard, České Budějovice24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard, České Budějovice24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard, České Budějovice24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard, České Budějovice24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard, České Budějovice24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard, České Budějovice24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard, České Budějovice24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard, České Budějovice24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard, České Budějovice24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard, České Budějovice24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard, České Budějovice24.04.1966peněžitý dar 845,00
Silber, Radomír Ph. D., Karviná30.08.1960peněžitý dar 5 000,00
Silber, Radomír Ph. D., Karviná30.08.1960peněžitý dar 5 000,00
Silber, Radomír Ph. D., Karviná30.08.1960peněžitý dar 5 000,00
Silber, Radomír Ph. D., Karviná30.08.1960peněžitý dar 5 000,00
Silber, Radomír Ph. D., Karviná30.08.1960peněžitý dar 5 000,00
Skácel, Miroslav PaedDr., Olomouc23.12.1947peněžitý dar 700,00
Sloup, Václav JUDr, Tuřany06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr, Tuřany06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr, Tuřany06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr, Tuřany06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr, Tuřany06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr, Tuřany06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr, Tuřany06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr, Tuřany06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr, Tuřany06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr, Tuřany06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr, Tuřany06.10.1949bezúplatné plnění 31,00
Smutný, Bohumil, Ivančice09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil, Ivančice09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil, Ivančice09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil, Ivančice09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil, Ivančice09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil, Ivančice09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil, Ivančice09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil, Ivančice09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil, Ivančice09.12.1978peněžitý dar 400,00
Soušková, Marta, Olomouc26.08.1941peněžitý dar 100 000,00
Springer, Radek, Tábor02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek, Tábor02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek, Tábor02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek, Tábor02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek, Tábor02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek, Tábor02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek, Tábor02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek, Tábor02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek, Tábor02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek, Tábor02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Staňková, Soňa Mgr., Žulová15.04.1956peněžitý dar 910,00
Staňková, Soňa Mgr., Žulová15.04.1956peněžitý dar 910,00
Staňková, Soňa Mgr., Žulová15.04.1956peněžitý dar 910,00
Staňková, Soňa Mgr., Žulová15.04.1956peněžitý dar 1 000,00
Staňková, Soňa Mgr., Žulová15.04.1956peněžitý dar 1 000,00
Staňková, Soňa Mgr., Žulová15.04.1956peněžitý dar 2 000,00
Staňková, Soňa Mgr., Žulová15.04.1956peněžitý dar 1 000,00
Staňková, Soňa Mgr., Žulová15.04.1956peněžitý dar 1 000,00
Staňková, Soňa Mgr., Žulová15.04.1956peněžitý dar 2 000,00
Staňková, Soňa Mgr., Žulová15.04.1956peněžitý dar 1 000,00
Strachoň, Ivan Ing., Ostrava28.12.1972peněžitý dar 9 000,00
Strachoň, Ivan Ing., Ostrava28.12.1972peněžitý dar 4 500,00
Strachoň, Ivan Ing., Ostrava28.12.1972peněžitý dar 3 000,00
Stránská, Eliška Ing., Dolní Žandov26.03.1958peněžitý dar 812,00
Stránská, Eliška Ing., Dolní Žandov26.03.1958peněžitý dar 871,00
Stránská, Eliška Ing., Dolní Žandov26.03.1958peněžitý dar 871,00
Stránská, Eliška Ing., Dolní Žandov26.03.1958peněžitý dar 1 742,00
Stránská, Eliška Ing., Dolní Žandov26.03.1958peněžitý dar 871,00
Stránská, Eliška Ing., Dolní Žandov26.03.1958peněžitý dar 871,00
Stránská, Eliška Ing., Dolní Žandov26.03.1958peněžitý dar 871,00
Stránská, Eliška Ing., Dolní Žandov26.03.1958peněžitý dar 871,00
Stránská, Eliška Ing., Dolní Žandov26.03.1958peněžitý dar 871,00
Stránská, Eliška Ing., Dolní Žandov26.03.1958peněžitý dar 871,00
Suchý, Tomáš, Mladá Boleslav23.11.1967peněžitý dar 2 000,00
Svoboda, Jan, Jihlava21.03.1948bezúplatné plnění 1 500,00
Sýkorová, Helena JUDr., Brno07.07.1955peněžitý dar 6 500,00
Sýkorová, Helena JUDr., Brno07.07.1955peněžitý dar 4 000,00
Sýkorová, Helena JUDr., Brno07.07.1955peněžitý dar 3 500,00
Szukalská, Zdenka Ing., Moravský Beroun13.09.1959peněžitý dar 18 562,00
Szukalská, Zdenka Ing., Moravský Beroun13.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Šafnerová, Květoslava, Březová25.10.1957peněžitý dar 1 780,00
Šebesta, Zbyněk Ing., Ostrava Poruba24.01.1953peněžitý dar 7 767,00
Šebesta, Zbyněk Ing., Ostrava Poruba24.01.1953peněžitý dar 7 767,00
Šebesta, Zbyněk Ing., Ostrava Poruba24.01.1953peněžitý dar 7 767,00
Šebesta, Zbyněk Ing., Ostrava Poruba24.01.1953peněžitý dar 7 767,00
Šefčík, Zbyněk, Plzeň04.05.1966peněžitý dar 614,00
Šefčík, Zbyněk, Plzeň04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk, Plzeň04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk, Plzeň04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk, Plzeň04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk, Plzeň04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk, Plzeň04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk, Plzeň04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk, Plzeň04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk, Plzeň04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk, Plzeň04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk, Plzeň04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šidlo, Karel Ing., Klatovy01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šidlo, Karel Ing., Klatovy01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šidlo, Karel Ing., Klatovy01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šidlo, Karel Ing., Klatovy01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šidlo, Karel Ing., Klatovy01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šidlo, Karel Ing., Klatovy01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šidlo, Karel Ing., Klatovy01.11.1957peněžitý dar 6 310,00
Šidlo, Karel Ing., Klatovy01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šidlo, Karel Ing., Klatovy01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šidlo, Karel Ing., Klatovy01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šikýř, Petr, Jáchymov11.01.1962peněžitý dar 2 000,00
Škoudlil, Milan, Havlíčkův Brod09.09.1971bezúplatné plnění 300,00
Šlahúnková, Květa, Drnek21.02.1958peněžitý dar 40 000,00
Šlahúnková, Květa, Drnek21.02.1958peněžitý dar 14 000,00
Šlahúnková, Květa, Drnek21.02.1958peněžitý dar 16 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr, Prostějov01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr, Prostějov01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr, Prostějov01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr, Prostějov01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr, Prostějov01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr, Prostějov01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr, Prostějov01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr, Prostějov01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr, Prostějov01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr, Prostějov01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr, Prostějov01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr, Prostějov01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlechtický, Pavel Ing., Jihlava29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing., Jihlava29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing., Jihlava29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing., Jihlava29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing., Jihlava29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing., Jihlava29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing., Jihlava29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing., Jihlava29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing., Jihlava29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing., Jihlava29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing., Jihlava29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing., Jihlava29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šmíd, Václav Ing., Prostějov16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing., Prostějov16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing., Prostějov16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing., Prostějov16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing., Prostějov16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing., Prostějov16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing., Prostějov16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing., Prostějov16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing., Prostějov16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing., Prostějov16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing., Prostějov16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šormová, Táňa Mgr., Hradec Králové09.06.1956peněžitý dar 6 100,00
Šormová, Táňa Mgr., Hradec Králové09.06.1956peněžitý dar 5 000,00
Šormová, Táňa Mgr., Hradec Králové09.06.1956peněžitý dar 17 000,00
Šormová, Táňa Mgr., Hradec Králové09.06.1956peněžitý dar 6 750,00
Šormová, Táňa Mgr., Hradec Králové09.06.1956peněžitý dar 12 570,00
Štefanová, Monika Magdalena, Plzeň21.06.1969peněžitý dar 10 000,00
Štefek, Zdeněk Ing., Buštěhrad30.12.1974peněžitý dar 49 800,00
Štefek, Zdeněk Ing., Buštěhrad30.12.1974peněžitý dar 12 600,00
Štekl, Václav Ing., Plzeň21.06.1976peněžitý dar 11 755,00
Štekl, Václav Ing., Plzeň21.06.1976peněžitý dar 1 450,00
Štekl, Václav Ing., Plzeň21.06.1976peněžitý dar 10 000,00
Štekl, Václav Ing., Plzeň21.06.1976peněžitý dar 9 000,00
Štětina, Pavel, Nová Pec09.04.1952peněžitý dar 90 000,00
Šulda, Ludvík BBA., Prostějov13.09.1979peněžitý dar 8 720,00
Šulda, Ludvík BBA., Prostějov13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Šulda, Ludvík BBA., Prostějov13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Šulda, Ludvík BBA., Prostějov13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Šulda, Ludvík BBA., Prostějov13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Šulda, Ludvík BBA., Prostějov13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Šulda, Ludvík BBA., Prostějov13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Šulda, Ludvík BBA., Prostějov13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Šulda, Ludvík BBA., Prostějov13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Šulda, Ludvík BBA., Prostějov13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Šulda, Ludvík BBA., Prostějov13.09.1979peněžitý dar 12 770,00
Švantner, Miloš, Plzeň24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš, Plzeň24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš, Plzeň24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš, Plzeň24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš, Plzeň24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš, Plzeň24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš, Plzeň24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš, Plzeň24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš, Plzeň24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš, Plzeň24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš, Plzeň24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš, Plzeň24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švarc, František, Radim okr. Kolín21.07.1952peněžitý dar 6 000,00
Švec, Zdeněk, Mohelnice02.02.1955peněžitý dar 10 326,00
Švec, Zdeněk, Mohelnice02.02.1955peněžitý dar 8 346,00
Švestka, Jan, Chomutov21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan, Chomutov21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan, Chomutov21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan, Chomutov21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan, Chomutov21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan, Chomutov21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan, Chomutov21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan, Chomutov21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan, Chomutov21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan, Chomutov21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan, Chomutov21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan, Chomutov21.12.1973peněžitý dar 286,00
Tesařík, Zdeněk, Tvrdonice05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk, Tvrdonice05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk, Tvrdonice05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk, Tvrdonice05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk, Tvrdonice05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk, Tvrdonice05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk, Tvrdonice05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk, Tvrdonice05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk, Tvrdonice05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tita, Miloš Ing., Ralsko Boreček09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing., Ralsko Boreček09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing., Ralsko Boreček09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing., Ralsko Boreček09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing., Ralsko Boreček09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing., Ralsko Boreček09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing., Ralsko Boreček09.04.1957peněžitý dar 3 000,00
Tita, Miloš Ing., Ralsko Boreček09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing., Ralsko Boreček09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing., Ralsko Boreček09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing., Ralsko Boreček09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tomaníková, Ludmila, Přerov24.09.1945peněžitý dar 2 164,00
Trefil, Zdeněk, Nový Jičín16.02.1976peněžitý dar 60 000,00
Trhlík, František, Kostelec27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František, Kostelec27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František, Kostelec27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František, Kostelec27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František, Kostelec27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František, Kostelec27.08.1955peněžitý dar 1 600,00
Trhlík, František, Kostelec27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František, Kostelec27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František, Kostelec27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František, Kostelec27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František, Kostelec27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Tůmová, Hana Ing. PhD., Strakonice13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD., Strakonice13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD., Strakonice13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD., Strakonice13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD., Strakonice13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD., Strakonice13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD., Strakonice13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD., Strakonice13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD., Strakonice13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD., Strakonice13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr., Plzeň28.12.1965peněžitý dar 13 232,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr., Plzeň28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr., Plzeň28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr., Plzeň28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr., Plzeň28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr., Plzeň28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr., Plzeň28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr., Plzeň28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr., Plzeň28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr., Plzeň28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr., Plzeň28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr., Plzeň28.12.1965peněžitý dar 670,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr., Plzeň28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valjentová, Eva Ing., Sokolov10.08.1964peněžitý dar 1 100,00
Valjentová, Eva Ing., Sokolov10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Valjentová, Eva Ing., Sokolov10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Valjentová, Eva Ing., Sokolov10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Valjentová, Eva Ing., Sokolov10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Valjentová, Eva Ing., Sokolov10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Valjentová, Eva Ing., Sokolov10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Valjentová, Eva Ing., Sokolov10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Valjentová, Eva Ing., Sokolov10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Valjentová, Eva Ing., Sokolov10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Vejmělek, Ladislav, Jihlava25.12.1959peněžitý dar 500,00
Vejmělek, Ladislav, Jihlava25.12.1959peněžitý dar 4 200,00
Vejvoda, Kamil, Nížkov04.08.1972peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Jiří, Brno23.01.1949peněžitý dar 4 000,00
Vlčková, Eva RSDr., Kladno26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr., Kladno26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr., Kladno26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr., Kladno26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr., Kladno26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr., Kladno26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr., Kladno26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr., Kladno26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr., Kladno26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr., Kladno26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vodseďálek, Pavel, Sebuzín10.08.1955peněžitý dar 8 800,00
Vodseďálek, Pavel, Sebuzín10.08.1955peněžitý dar 8 600,00
Vodseďálek, Pavel, Sebuzín10.08.1955peněžitý dar 9 450,00
Vodseďálek, Pavel, Sebuzín10.08.1955peněžitý dar 9 300,00
Vodseďálek, Pavel, Sebuzín10.08.1955peněžitý dar 10 000,00
Vodseďálek, Pavel, Sebuzín10.08.1955peněžitý dar 9 500,00
Vodseďálek, Pavel, Sebuzín10.08.1955peněžitý dar 9 310,00
Vodseďálek, Pavel, Sebuzín10.08.1955peněžitý dar 9 500,00
Vodseďálek, Pavel, Sebuzín10.08.1955peněžitý dar 9 600,00
Vodseďálek, Pavel, Sebuzín10.08.1955peněžitý dar 9 500,00
Vojtová, Barbora, Vojkovice04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora, Vojkovice04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora, Vojkovice04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora, Vojkovice04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora, Vojkovice04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora, Vojkovice04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora, Vojkovice04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vomáčka, Petr Mgr., Dolní Poustevna02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr., Dolní Poustevna02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr., Dolní Poustevna02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr., Dolní Poustevna02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr., Dolní Poustevna02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr., Dolní Poustevna02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr., Dolní Poustevna02.01.1947peněžitý dar 3 000,00
Vomáčka, Petr Mgr., Dolní Poustevna02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr., Dolní Poustevna02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr., Dolní Poustevna02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr., Dolní Poustevna02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vostrá, Miloslava Ing., Braškov26.05.1965peněžitý dar 38 000,00
Vostrá, Miloslava Ing., Braškov26.05.1965peněžitý dar 18 000,00
Vostrá, Miloslava Ing., Braškov26.05.1965peněžitý dar 18 000,00
Vostrá, Miloslava Ing., Braškov26.05.1965peněžitý dar 18 000,00
Vostrá, Miloslava Ing., Braškov26.05.1965peněžitý dar 18 000,00
Vostrá, Miloslava Ing., Braškov26.05.1965peněžitý dar 18 000,00
Vostrá, Miloslava Ing., Braškov26.05.1965peněžitý dar 18 000,00
Vostrá, Miloslava Ing., Braškov26.05.1965peněžitý dar 20 000,00
Vostrá, Miloslava Ing., Braškov26.05.1965peněžitý dar 20 000,00
Vostrá, Miloslava Ing., Braškov26.05.1965peněžitý dar 20 000,00
Vránová, Věra Mgr. Ph.D., Přerov Město12.10.1953peněžitý dar 3 300,00
Vránová, Věra Mgr. Ph.D., Přerov Město12.10.1953peněžitý dar 1 000,00
Vrzal, Miloslav, Brtnice16.12.1964peněžitý dar 4 356,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr., Brtnice01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Všetečka, Petr JUDr., Brno21.10.1948peněžitý dar 6 914,00
Výtiska, Tomeš JUDr., Jindřichův Hradec22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr., Jindřichův Hradec22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr., Jindřichův Hradec22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr., Jindřichův Hradec22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr., Jindřichův Hradec22.11.1954peněžitý dar 6 200,00
Výtiska, Tomeš JUDr., Jindřichův Hradec22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr., Jindřichův Hradec22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr., Jindřichův Hradec22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr., Jindřichův Hradec22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr., Jindřichův Hradec22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr., Jindřichův Hradec22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr., Jindřichův Hradec22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr., Jindřichův Hradec22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Vyvadil, Stanislav, Telč02.10.1957bezúplatné plnění 330,00
Waic, Vlastimil, Chomutov13.09.1962peněžitý dar 9 387,00
Waic, Vlastimil, Chomutov13.09.1962peněžitý dar 6 487,00
Wiewiorka, Karel, Karviná24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel, Karviná24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel, Karviná24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel, Karviná24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel, Karviná24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel, Karviná24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel, Karviná24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel, Karviná24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel, Karviná24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel, Karviná24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel, Karviná24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel, Karviná24.08.1952peněžitý dar 560,00
Zahradníček, Josef, Studenec18.03.1957peněžitý dar 5 200,00
Zahradníček, Josef, Studenec18.03.1957peněžitý dar 5 690,00
Zahradníček, Josef, Studenec18.03.1957peněžitý dar 3 800,00
Zachariáš, Filip, Bučovice28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip, Bučovice28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip, Bučovice28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip, Bučovice28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip, Bučovice28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip, Bučovice28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip, Bučovice28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip, Bučovice28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip, Bučovice28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip, Bučovice28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip, Bučovice28.04.1993peněžitý dar 22 000,00
Zálešák, František, Moravský Písek27.05.1953peněžitý dar 2 000,00
Zima, Jiří Ph.Dr., Olomouc06.06.1960peněžitý dar 10 000,00
Zima, Jiří Ph.Dr., Olomouc06.06.1960peněžitý dar 10 000,00
Zima, Jiří Ph.Dr., Olomouc06.06.1960peněžitý dar 1 000,00
Zima, Vladimír, Sokolov20.08.1963peněžitý dar 1 000,00
Zmátlová, Libuše, Chomutov11.03.1946peněžitý dar 3 400,00
Zvědělík, Tomáš, Hodonín02.02.1950peněžitý dar 150,00
Žítek, Miroslav, Ronov nad Doubravou05.03.1956peněžitý dar 8 520,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
finanční prostředky, šperky, obrazy Jaroslava Švihálková, Moravské Budějovice
narozen 09.03.1925, zemřel 05.05.2019
1 810 879,91

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Dědictví po p. Švihálkové: přes TÚ finančních darů hotovost ve výši 1,392.553,91 Kč. Dále v účetnictví v příjmu finančních prostředků 5.000,- Kč za prodej zlata, 326,- Kč přeplatek služby MAME M. Budějovice 326,- Kč. V majetku obrazy za 413.000,- Kč. Náklady ve výši 43.591,- Kč (notář, soudní znalec obrazy, doplatek služeb E.ON).
Přijaté bezúplatné plnění při volbách do Senátu a do krajských zastupitelstev bylo ve výši 27.625,- Kč.