Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Komunistická strana Čech a Moravy

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00496936

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Politických vězňů 1531/9, Praha, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 222897434, e-mail: eko@kscm.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
JUDr. Vojtěch Filip - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4234-20210331082148
Datum: 31.03.2021 06:21:48
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_o_overeni_uzaverky_a_vyrocni_financni_zpravy_nezapislym_auditorem_2020_KSCM.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Priloha_k_ucetni_zaverce_2020_KSCM.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 88 090 202,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 41 958 334,00
4 Členské příspěvky 12 093 853,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 8 235 925,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 21 205 379,00
7 Úroky z vkladů 160 491,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 96 160,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 144 227,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 4 195 833,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 42 097 662,56
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 809 080,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 5 220 277,66
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 16 113 968,34
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
politický pracovník/pracovnice 124
odborný pracovník/pracovnice 75
hospodářsdký pracovník/pracovnice 49

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut české levice, z.ú., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1 4 195 833,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
FUTURA, a.s. - Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1 16192893 92%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
ŠkoFIN, s.r.o. 45805369 144 226,58 13.03.2023

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 6 845 940,55 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Adamcová, Vendula15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula15.05.1975peněžitý dar 520,00
Adamcová, Vendula15.05.1975peněžitý dar 520,00
Antalová, Naděžda27.02.1962peněžitý dar 400,00
Antalová, Naděžda27.02.1962peněžitý dar 400,00
Antalová, Naděžda27.02.1962peněžitý dar 498,00
Antalová, Naděžda27.02.1962peněžitý dar 400,00
Antalová, Naděžda27.02.1962peněžitý dar 486,00
Antalová, Naděžda27.02.1962peněžitý dar 400,00
Antalová, Naděžda27.02.1962peněžitý dar 498,00
Antalová, Naděžda27.02.1962peněžitý dar 498,00
Antalová, Naděžda27.02.1962peněžitý dar 500,00
Antalová, Naděžda27.02.1962peněžitý dar 498,00
Antalová, Naděžda27.02.1962peněžitý dar 498,00
Antalová, Naděžda27.02.1962peněžitý dar 498,00
Antalová, Naděžda27.02.1962peněžitý dar 498,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 10 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Aulická Jírovcová, Hana Ing.04.07.1981peněžitý dar 11 000,00
Babka, Josef JUDr05.09.1956peněžitý dar 8 000,00
Babka, Josef JUDr05.09.1956peněžitý dar 8 000,00
Babka, Josef JUDr05.09.1956peněžitý dar 5 000,00
Babka, Josef JUDr05.09.1956peněžitý dar 17 500,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 750,00
Badinková, Eva Ing. Bc.15.12.1966peněžitý dar 750,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 500,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 750,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 500,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 750,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 100,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 500,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 500,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 500,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 500,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 100,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 100,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 500,00
Bartůňková, Věra27.07.1960peněžitý dar 750,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 3 100,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 3 100,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 3 100,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 3 000,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 3 100,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 3 100,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 3 100,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 3 100,00
Belej, Radek10.03.1975peněžitý dar 3 100,00
Beneš, Václav19.09.1953peněžitý dar 27 100,00
Beneš, Václav19.09.1953peněžitý dar 3 000,00
Beneš, Václav19.09.1953peněžitý dar 21 840,00
Borecký, Daniel RNDr. CSc.21.08.1953peněžitý dar 5 000,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 415,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 965,00
Borka, Jaroslav Mgr.18.10.1952peněžitý dar 415,00
Boudný, Jiří29.01.1952peněžitý dar 9 000,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 1 400,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 40 000,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 1 400,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 1 400,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 1 400,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 1 400,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 1 400,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 1 400,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 1 400,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 860,00
Braný, Petr RSDr25.05.1951peněžitý dar 860,00
Březina, Pavel26.06.1945peněžitý dar 3 800,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 12 808,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 10 000,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 13 391,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 12 600,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 13 396,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 12 183,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 13 185,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 12 900,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 12 796,00
Bubeníček, Oldřich05.01.1953peněžitý dar 10 000,00
Carvan, Rudolf Bc.03.12.1955peněžitý dar 3 920,00
Carvan, Rudolf Bc.03.12.1955peněžitý dar 3 410,00
Cinka, Ivan Mgr.06.10.1957peněžitý dar 15 000,00
Cinka, Ivan Mgr.06.10.1957peněžitý dar 14 000,00
Cinka, Ivan Mgr.06.10.1957peněžitý dar 15 000,00
Cinka, Ivan Mgr.06.10.1957peněžitý dar 14 000,00
Cinka, Ivan Mgr.06.10.1957peněžitý dar 10 000,00
Cinka, Ivan Mgr.06.10.1957peněžitý dar 15 000,00
Coufal, Zbyněk Ing.13.08.1954peněžitý dar 2 500,00
Coufal, Zbyněk Ing.13.08.1954peněžitý dar 2 500,00
Coufal, Zbyněk Ing.13.08.1954peněžitý dar 2 500,00
Coufal, Zbyněk Ing.13.08.1954peněžitý dar 3 000,00
Coufal, Zbyněk Ing.13.08.1954peněžitý dar 3 000,00
Čadková, Marie27.05.1951bezúplatné plnění 2 000,00
Čech, Jaroslav26.05.1957peněžitý dar 1 000,00
Čechová Humpolcová, Tereza03.02.1987peněžitý dar 750,00
Čechová Humpolcová, Tereza03.02.1987peněžitý dar 750,00
Čepičková, Jana22.04.1953peněžitý dar 600,00
Černý, Alexander RSDr21.05.1953peněžitý dar 6 500,00
Černý, Alexander RSDr21.05.1953peněžitý dar 20 000,00
Černý, Alexander RSDr21.05.1953peněžitý dar 100 000,00
Černý, Alexander RSDr21.05.1953peněžitý dar 50 000,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 2 600,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 3 000,00
Černý, Radek20.09.1972peněžitý dar 2 700,00
Červeňáková, Libuše10.09.1950bezúplatné plnění 2 000,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dlouhý, Jindřich06.05.1949peněžitý dar 3 800,00
Dolejš, Jiří Ing.24.01.1961peněžitý dar 165 000,00
Dolejš, Jiří Ing.24.01.1961peněžitý dar 30 000,00
Dosedělová Ryšánková, Soňa29.10.1967peněžitý dar 1 500,00
Dosedělová Ryšánková, Soňa29.10.1967peněžitý dar 1 500,00
Dosedělová Ryšánková, Soňa29.10.1967peněžitý dar 1 500,00
Dosedělová Ryšánková, Soňa29.10.1967peněžitý dar 1 500,00
Dovolil, Josef Ing.02.05.1957peněžitý dar 3 000,00
Dovolil, Josef Ing.02.05.1957peněžitý dar 14 000,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 6 243,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 1 037,00
Drlý, Ladislav Ing.28.11.1953peněžitý dar 10 000,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 7 400,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 7 400,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 10 000,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 7 400,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 7 400,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 7 400,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 7 400,00
Dubský, Jaroslav Ing.20.10.1949peněžitý dar 7 400,00
Dudková, Dagmar Bc.29.12.1967peněžitý dar 14 500,00
Dvořák, Jan Mgr.04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr.04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr.04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr.04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr.04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr.04.10.1967peněžitý dar 730,00
Dvořák, Jan Mgr.04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr.04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr.04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr.04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr.04.10.1967peněžitý dar 735,00
Dvořák, Jan Mgr.04.10.1967peněžitý dar 1 470,00
Dvořák, Luboš21.05.1957peněžitý dar 1 694,00
Dvořák, Luboš21.05.1957peněžitý dar 20 380,00
Dvořák, Luboš21.05.1957peněžitý dar 1 694,00
Dvořák, Luboš21.05.1957peněžitý dar 1 694,00
Dvořák, Luboš21.05.1957peněžitý dar 1 694,00
Dvořák, Luboš21.05.1957peněžitý dar 1 694,00
Dvořák, Luboš21.05.1957peněžitý dar 1 694,00
Dvořák, Luboš21.05.1957peněžitý dar 3 388,00
Dvořák, Luboš21.05.1957peněžitý dar 1 694,00
Fialová, Jiřina29.03.1950peněžitý dar 5 622,00
Fialová, Jiřina29.03.1950peněžitý dar 2 656,00
Fialová, Jiřina29.03.1950peněžitý dar 12 000,00
Fikáčková, Markéta18.06.1998peněžitý dar 533,00
Fikáčková, Markéta18.06.1998peněžitý dar 1 066,00
Fikáčková, Markéta18.06.1998peněžitý dar 1 599,00
Fikáčková, Markéta18.06.1998peněžitý dar 1 646,00
Fikáčková, Markéta18.06.1998peněžitý dar 1 645,00
Fikáčková, Markéta18.06.1998peněžitý dar 1 113,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 32 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 32 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 32 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 32 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 62 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 32 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 32 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 64 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 32 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 32 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Filip, Vojtěch JUDr13.01.1955peněžitý dar 3 000,00
Fišer, Jaroslav RSDr06.04.1952peněžitý dar 3 000,00
Fišer, Jaroslav RSDr06.04.1952peněžitý dar 5 000,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 9 083,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 9 080,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 12 508,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 9 080,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 8 995,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 9 086,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 9 113,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 9 092,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 9 092,00
Foldyna, Jan Ing.03.08.1956peněžitý dar 9 080,00
Foldynová, Lucie Mgr.10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr.10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr.10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr.10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr.10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr.10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr.10.09.1979peněžitý dar 3 000,00
Foldynová, Lucie Mgr.10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr.10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr.10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr.10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr.10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Foldynová, Lucie Mgr.10.09.1979peněžitý dar 1 719,00
Fukanová, Zdeňka16.07.1956peněžitý dar 500,00
Grebeníček, Miroslav Doc. PhDr. CSc.21.03.1947peněžitý dar 131 500,00
Grebeníček, Miroslav Doc. PhDr. CSc.21.03.1947peněžitý dar 16 000,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grosová, Alena Mgr.15.08.1964peněžitý dar 1 500,00
Grospič, Stanislav JUDr25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Grospič, Stanislav JUDr25.07.1964peněžitý dar 16 384,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 1 500,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajdušík, Miroslav Ing.20.02.1984peněžitý dar 5 000,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 876,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 876,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 961,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 876,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 791,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 876,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 791,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 876,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 876,00
Hajská, Bohuslava10.10.1954peněžitý dar 876,00
Halíková, Milada PaedDr06.01.1950peněžitý dar 450,00
Halíková, Milada PaedDr06.01.1950peněžitý dar 4 000,00
Handrejchová, Ludmila24.04.1954bezúplatné plnění 2 000,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 000,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 2 200,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanousková, Jitka21.10.1951peněžitý dar 3 800,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Hanusová, Jitka Ing.06.01.1971peněžitý dar 1 500,00
Havelka, Jindřich21.02.1974peněžitý dar 10 890,00
Havlíčková, Monika05.03.1968peněžitý dar 10 000,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Havránek, Petr Ing.06.10.1977peněžitý dar 1 500,00
Heczko, Eduard Ing.20.03.1948peněžitý dar 960,00
Heczko, Eduard Ing.20.03.1948peněžitý dar 3 400,00
Hermann, Karel17.10.1973peněžitý dar 1 000,00
Heřman, Václav15.10.1973peněžitý dar 4 020,00
Heřman, Václav15.10.1973peněžitý dar 4 020,00
Hlásek, František21.05.1959peněžitý dar 22 460,00
Hlaváček, Karel01.06.1949bezúplatné plnění 1 470,00
Hodáč, Pavel28.02.1969bezúplatné plnění 900,00
Hodáč, Pavel28.02.1969peněžitý dar 8 808,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 762,00
Hojda, Pavel Ing.02.11.1952peněžitý dar 762,00
Holan, Jiří19.06.1943peněžitý dar 2 273,00
Holub, Petr04.02.1949peněžitý dar 1 514,00
Honců, Radomír10.05.1966bezúplatné plnění 310,00
Horák, Jaroslav RSDr16.08.1950peněžitý dar 3 000,00
Horák, Jaroslav RSDr16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Horák, Jaroslav RSDr16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Horák, Jaroslav RSDr16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Horák, Jaroslav RSDr16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Horák, Jaroslav RSDr16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Horák, Jaroslav RSDr16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Horák, Jaroslav RSDr16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Horák, Jaroslav RSDr16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Horák, Jaroslav RSDr16.08.1950peněžitý dar 2 730,00
Hornofová, Zdeňka08.12.1946peněžitý dar 2 700,00
Horská, Hana PaedDr16.05.1963peněžitý dar 3 640,00
Horská, Hana PaedDr16.05.1963peněžitý dar 950,00
Horská, Hana PaedDr16.05.1963peněžitý dar 2 582,00
Horská, Hana PaedDr16.05.1963peněžitý dar 4 732,00
Houha, Jaroslav27.03.1948peněžitý dar 9 000,00
Houha, Jaroslav27.03.1948peněžitý dar 9 000,00
Hrdlička, Jindřich15.05.1963bezúplatné plnění 300,00
Hubený, Pavel29.05.1954peněžitý dar 78 000,00
Indráková, Blanka02.03.1955peněžitý dar 30 000,00
Ingr, Miroslav04.03.1978peněžitý dar 500,00
Janča, Václav07.01.1951bezúplatné plnění 31,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janda, Zdeněk Mgr.30.09.1978peněžitý dar 600,00
Janouch, Roman Mgr.24.03.1973peněžitý dar 22 400,00
Jetenský, Pavel Ing.28.06.1953peněžitý dar 5 000,00
Jetenský, Pavel Ing.28.06.1953peněžitý dar 5 000,00
Jurčák, František02.10.1948peněžitý dar 396,00
Juroška, Martin Ing. PhD.29.04.1976peněžitý dar 2 589,00
Juroška, Martin Ing. PhD.29.04.1976peněžitý dar 2 589,00
Juroška, Martin Ing. PhD.29.04.1976peněžitý dar 5 196,00
Juroška, Martin Ing. PhD.29.04.1976peněžitý dar 2 589,00
Juroška, Martin Ing. PhD.29.04.1976peněžitý dar 5 196,00
Kalábek, Petr25.08.1941peněžitý dar 1 000,00
Kalabus, Pavel18.05.1953bezúplatné plnění 420,00
Kalaš, Oleg29.10.1948peněžitý dar 1 500,00
Kalousková, Ivana RSDr.10.07.1952peněžitý dar 17 500,00
Kalousková, Ivana RSDr.10.07.1952peněžitý dar 7 500,00
Klán, Jan Mgr.29.11.1982peněžitý dar 6 500,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 1 032,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 1 032,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 1 032,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 1 032,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 1 032,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 1 032,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 1 032,00
Klapsia, Vilém29.03.1977peněžitý dar 1 032,00
Kolářová Božena11361093bezúplatné plnění 5 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 9 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 2 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 9 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 9 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 9 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 10 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 9 500,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 9 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 18 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 9 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 1 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 4 000,00
Komínek, Jaroslav15.03.1975peněžitý dar 9 500,00
KOMSOL CZ, s.r.o.25528351peněžitý dar 31 000,00
Konečná, Kateřina Ing.20.01.1981peněžitý dar 100 000,00
Konečná, Kateřina Ing.20.01.1981peněžitý dar 50 000,00
Korandová, Helena18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Korandová, Helena18.11.1965peněžitý dar 2 250,00
Kostkubová, Vlasta27.08.1931peněžitý dar 5 000,00
Kostkubová, Vlasta27.08.1931peněžitý dar 5 000,00
Koudelka, Zdeněk Ing.30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing.30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing.30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing.30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing.30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing.30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing.30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing.30.08.1956peněžitý dar 400,00
Koudelka, Zdeněk Ing.30.08.1956peněžitý dar 400,00
Kováčik, Pavel Ing.02.07.1955peněžitý dar 20 000,00
Kováčik, Pavel Ing.02.07.1955peněžitý dar 100 000,00
Krastenicsová, Radmila Ing.20.06.1967peněžitý dar 10 000,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 500,00
Krátký, Petr Ing.14.05.1951peněžitý dar 500,00
Kremláčková, Božena MVDr.19.08.1955peněžitý dar 900,00
Kremláčková, Božena MVDr.19.08.1955peněžitý dar 900,00
Kremláčková, Božena MVDr.19.08.1955peněžitý dar 1 000,00
Kremláčková, Božena MVDr.19.08.1955peněžitý dar 900,00
Kroča, Pavel Ing.24.12.1958peněžitý dar 14 000,00
Kroneisl, Luděk25.08.1933bezúplatné plnění 250,00
Kružíková, Lidmila Mgr.22.12.1945peněžitý dar 8 000,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 190,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 199,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 199,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 090,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 600,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 199,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 199,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 199,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 199,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 199,00
Křenek, Věstislav Ing.27.06.1951peněžitý dar 1 199,00
Kříž, Miroslav12.06.1946bezúplatné plnění 1 000,00
Kubičko, Josef Ing.30.04.1953bezúplatné plnění 31,00
Kubičko, Josef Ing.30.04.1953peněžitý dar 1 537,00
Kubičko, Josef Ing.30.04.1953peněžitý dar 2 000,00
Kubičko, Josef Ing.30.04.1953peněžitý dar 2 424,00
Kuboš, Karel RSDr26.10.1947peněžitý dar 9 000,00
Kuboš, Karel RSDr26.10.1947peněžitý dar 9 000,00
Kučera, Jaroslav Ing.15.06.1947peněžitý dar 1 500,00
Kučera, Jaroslav Ing.15.06.1947peněžitý dar 3 165,00
Kučera, Jaroslav Ing.15.06.1947peněžitý dar 3 165,00
Kučera, Jaroslav Ing.15.06.1947peněžitý dar 3 165,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 40 000,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kučera, Václav11.01.1953peněžitý dar 1 356,00
Kupczak, Radek28.07.1971peněžitý dar 800,00
Kupczak, Radek28.07.1971peněžitý dar 800,00
Kupczak, Radek28.07.1971peněžitý dar 800,00
Kupczak, Radek28.07.1971peněžitý dar 800,00
Kupczak, Radek28.07.1971peněžitý dar 800,00
Kupczak, Radek28.07.1971peněžitý dar 800,00
Kvasnička, Eduard30.04.1960bezúplatné plnění 2 000,00
Lapčík, Vítěslav Ing.21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing.21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing.21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing.21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing.21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing.21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing.21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing.21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing.21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing.21.05.1965peněžitý dar 1 200,00
Lapčík, Vítěslav Ing.21.05.1965peněžitý dar 5 000,00
Leichterová, Helena11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena11.06.1967peněžitý dar 1 800,00
Leichterová, Helena11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Leichterová, Helena11.06.1967peněžitý dar 1 875,00
Lišková, Zdeňka JUDr03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr03.01.1954peněžitý dar 1 598,00
Lišková, Zdeňka JUDr03.01.1954peněžitý dar 1 453,00
Lohniský, Jaromír20.07.1948peněžitý dar 426,00
Lukášek, Josef PaedDr15.02.1952peněžitý dar 1 800,00
Lukášek, Josef PaedDr15.02.1952peněžitý dar 1 800,00
Lukášek, Josef PaedDr15.02.1952peněžitý dar 1 800,00
Lukášek, Josef PaedDr15.02.1952peněžitý dar 1 800,00
Lukášek, Josef PaedDr15.02.1952peněžitý dar 1 800,00
Lukášek, Josef PaedDr15.02.1952peněžitý dar 3 000,00
Lukášek, Josef PaedDr15.02.1952peněžitý dar 1 800,00
Lukášek, Josef PaedDr15.02.1952peněžitý dar 1 800,00
Lukášek, Josef PaedDr15.02.1952peněžitý dar 1 800,00
Luzar, Leo Ing.06.12.1964peněžitý dar 20 000,00
Luzar, Leo Ing.06.12.1964peněžitý dar 90 000,00
Luzar, Leo Ing.06.12.1964peněžitý dar 39 500,00
Mackovík, Stanislav Bc.03.11.1967peněžitý dar 10 000,00
Macháček, Vít Ing.27.03.1972peněžitý dar 5 514,00
Maleňák, Rostislav Ing.01.01.1947peněžitý dar 2 500,00
Mandát, Stanislav19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mandát, Stanislav19.11.1953peněžitý dar 300,00
Mareš, Martin22.06.1969peněžitý dar 180,00
Mareš, Martin22.06.1969peněžitý dar 180,00
Maršíček, Zdeněk30.06.1956peněžitý dar 10 000,00
Mařák, Ivan Ing.26.07.1962peněžitý dar 2 000,00
Mařák, Ivan Ing.26.07.1962peněžitý dar 2 000,00
Mařák, Ivan Ing.26.07.1962peněžitý dar 2 000,00
Mařák, Ivan Ing.26.07.1962peněžitý dar 2 000,00
Mařák, Ivan Ing.26.07.1962peněžitý dar 2 000,00
Mařák, Ivan Ing.26.07.1962peněžitý dar 2 000,00
Maštálka, Ivan09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan09.03.1982peněžitý dar 370,00
Maštálka, Ivan09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan09.03.1982peněžitý dar 370,00
Maštálka, Ivan09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan09.03.1982peněžitý dar 407,00
Maštálka, Ivan09.03.1982peněžitý dar 407,00
Matlachová, Petra Ing.18.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Matlachová, Petra Ing.18.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Matlachová, Petra Ing.18.06.1976peněžitý dar 1 100,00
Matlachová, Petra Ing.18.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Matlachová, Petra Ing.18.06.1976peněžitý dar 1 100,00
Matlachová, Petra Ing.18.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Matlachová, Petra Ing.18.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Matlachová, Petra Ing.18.06.1976peněžitý dar 1 100,00
Matlachová, Petra Ing.18.06.1976peněžitý dar 1 900,00
Matlachová, Petra Ing.18.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Matlachová, Petra Ing.18.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Matlachová, Petra Ing.18.06.1976peněžitý dar 1 100,00
Matlachová, Petra Ing.18.06.1976peněžitý dar 1 300,00
Matušovská, Květa Ing.04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing.04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing.04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing.04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing.04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing.04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing.04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing.04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing.04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing.04.06.1984peněžitý dar 11 000,00
Matušovská, Květa Ing.04.06.1984peněžitý dar 130 000,00
Medveď, Jaroslav08.12.1951bezúplatné plnění 31,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 3 000,00
Melša, Václav16.02.1969peněžitý dar 1 688,00
Milata, Zdeněk Mgr.30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Milata, Zdeněk Mgr.30.06.1980peněžitý dar 2 877,00
Milata, Zdeněk Mgr.30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Milata, Zdeněk Mgr.30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Milata, Zdeněk Mgr.30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Milata, Zdeněk Mgr.30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Milata, Zdeněk Mgr.30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Milata, Zdeněk Mgr.30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Milata, Zdeněk Mgr.30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Milata, Zdeněk Mgr.30.06.1980peněžitý dar 1 750,00
Murčo, Josef26.10.1951peněžitý dar 2 000,00
Murčo, Josef26.10.1951peněžitý dar 2 000,00
Nadberežný, Ivan Mgr.15.07.1951bezúplatné plnění 1 200,00
Nadberežný, Ivan Mgr.15.07.1951peněžitý dar 2 535,00
Nadberežný, Ivan Mgr.15.07.1951peněžitý dar 2 535,00
Nágrová, Alexandra22.03.1953peněžitý dar 9 506,00
Nágrová, Alexandra22.03.1953peněžitý dar 9 506,00
Navrátil, Jan JUDr.01.12.1955peněžitý dar 13 300,00
Navrátil, Jan JUDr.01.12.1955peněžitý dar 2 080,00
Navrátil, Jan JUDr.01.12.1955peněžitý dar 6 105,00
Navrkal, Stanislav23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav23.04.1949peněžitý dar 4 500,00
Navrkal, Stanislav23.04.1949peněžitý dar 32 000,00
Navrkal, Stanislav23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Navrkal, Stanislav23.04.1949peněžitý dar 4 000,00
Nekl, Josef RSDr.28.05.1953peněžitý dar 2 000,00
Nekl, Josef RSDr.28.05.1953peněžitý dar 2 000,00
Nekl, Josef RSDr.28.05.1953peněžitý dar 2 000,00
Nekl, Josef RSDr.28.05.1953peněžitý dar 2 000,00
Nekl, Josef RSDr.28.05.1953peněžitý dar 2 000,00
Neumann, Karel14.03.1948peněžitý dar 55 000,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 10 000,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 20 000,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 734,00
Nevoral, Marek08.03.1976peněžitý dar 2 000,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nikodém, Martin Bc.09.05.1975peněžitý dar 100,00
Nohavová, Alena07.04.1960peněžitý dar 2 420,00
Novák, Jiří30.07.1946peněžitý dar 100 000,00
Novák, Jiří30.07.1946peněžitý dar 19 911,00
Nováková Hrabálková, Pavlína20.09.1960peněžitý dar 800,00
Nováková Hrabálková, Pavlína20.09.1960peněžitý dar 800,00
Nováková Hrabálková, Pavlína20.09.1960peněžitý dar 800,00
Nováková Hrabálková, Pavlína20.09.1960peněžitý dar 800,00
Nováková Hrabálková, Pavlína20.09.1960peněžitý dar 800,00
Nováková Hrabálková, Pavlína20.09.1960peněžitý dar 700,00
Nováková Hrabálková, Pavlína20.09.1960peněžitý dar 800,00
Nováková Hrabálková, Pavlína20.09.1960peněžitý dar 700,00
Nováková Hrabálková, Pavlína20.09.1960peněžitý dar 800,00
Nováková Hrabálková, Pavlína20.09.1960peněžitý dar 800,00
OMB composites EU a.s.28166787bezúplatné plnění 500,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 9 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 20 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Ondráček, Zdeněk JUDr. PhDr. PhD.28.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Opršal, Jaroslav29.09.1951peněžitý dar 1 500,00
Orszulík, Radek27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek27.02.1978peněžitý dar 637,00
Orszulík, Radek27.02.1978peněžitý dar 637,00
Paláček, Petr21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr21.03.1979peněžitý dar 1 148,00
Paláček, Petr21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr21.03.1979peněžitý dar 1 148,00
Paláček, Petr21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr21.03.1979peněžitý dar 1 740,00
Paláček, Petr21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr21.03.1979peněžitý dar 765,00
Paláček, Petr21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Paláček, Petr21.03.1979peněžitý dar 1 257,00
Pawlas, Daniel01.10.1975peněžitý dar 10 200,00
Pěnčíková, Marie Ing.31.12.1979peněžitý dar 16 000,00
Pěnčíková, Marie Ing.31.12.1979peněžitý dar 45 000,00
Pěnčíková, Marie Ing.31.12.1979peněžitý dar 55 000,00
Petráš, Antonín02.01.1941peněžitý dar 1 050,00
Petráš, Antonín02.01.1941peněžitý dar 1 050,00
Picková, Věra16.01.1955peněžitý dar 9 000,00
Pikous, Jan Ing.02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing.02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing.02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing.02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing.02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing.02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing.02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing.02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing.02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing.02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing.02.12.1990peněžitý dar 845,00
Pikous, Jan Ing.02.12.1990peněžitý dar 845,00
Plavec, Emil14.08.1947bezúplatné plnění 2 500,00
Plavec, Emil14.08.1947bezúplatné plnění 1 000,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Plodík, Milan10.06.1956peněžitý dar 734,00
Podlipský, Václav12.08.1948bezúplatné plnění 2 000,00
Pohludková, Jana20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pohludková, Jana20.07.1961peněžitý dar 1 000,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 10 000,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 9 780,00
Pojezný, Ivo Mgr.21.05.1961peněžitý dar 400,00
Pospíšil, Ladislav25.05.1945bezúplatné plnění 300,00
Rajda, Antonín13.05.1949peněžitý dar 10 046,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Recman, Svatomír Ing.29.12.1952peněžitý dar 1 000,00
Retych, František08.12.1936peněžitý dar 5 000,00
Retychová, Helena Ph.Dr.03.02.1942peněžitý dar 5 000,00
Richter, Jiří07.04.1949peněžitý dar 800,00
Rozsár, Jozef JUDr05.03.1961peněžitý dar 15 000,00
Rozsár, Jozef JUDr05.03.1961peněžitý dar 20 000,00
Ruml, Otakar RSDr Ing22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Ruml, Otakar RSDr Ing22.01.1950peněžitý dar 11 200,00
Ruml, Otakar RSDr Ing22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Ruml, Otakar RSDr Ing22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Ruml, Otakar RSDr Ing22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Ruml, Otakar RSDr Ing22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Ruml, Otakar RSDr Ing22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Ruml, Otakar RSDr Ing22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Ruml, Otakar RSDr Ing22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Ruml, Otakar RSDr Ing22.01.1950peněžitý dar 8 400,00
Rybák, Stanislav RSDr18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr18.05.1948peněžitý dar 10 000,00
Rybák, Stanislav RSDr18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr18.05.1948peněžitý dar 10 220,00
Rybák, Stanislav RSDr18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Rybák, Stanislav RSDr18.05.1948peněžitý dar 9 500,00
Řezáčová, Dagmar31.07.1970bezúplatné plnění 500,00
Řezníčková, Iva03.11.1974peněžitý dar 1 200,00
Řezníčková, Iva03.11.1974peněžitý dar 1 200,00
Řezníčková, Iva03.11.1974peněžitý dar 2 400,00
Říha, Martin20.09.1969peněžitý dar 30 000,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 10 000,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 20 000,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 8 447,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 10 623,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 9 328,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 10 300,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 9 608,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 10 449,00
Sachetová, Jitka16.07.1954peněžitý dar 10 464,00
Seidl, Vojtěch01.07.1949peněžitý dar 1 124,55
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Sekeráková, Yveta01.11.1964peněžitý dar 1 719,00
Schotz, Richard24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard24.04.1966peněžitý dar 845,00
Schotz, Richard24.04.1966peněžitý dar 845,00
Silber, Radomír Ph. D.30.08.1960peněžitý dar 5 000,00
Silber, Radomír Ph. D.30.08.1960peněžitý dar 5 000,00
Silber, Radomír Ph. D.30.08.1960peněžitý dar 5 000,00
Silber, Radomír Ph. D.30.08.1960peněžitý dar 5 000,00
Silber, Radomír Ph. D.30.08.1960peněžitý dar 5 000,00
Skácel, Miroslav PaedDr.23.12.1947peněžitý dar 700,00
Sloup, Václav JUDr06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr06.10.1949bezúplatné plnění 31,00
Sloup, Václav JUDr06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Sloup, Václav JUDr06.10.1949peněžitý dar 1 580,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Smutný, Bohumil09.12.1978peněžitý dar 400,00
Soušková, Marta26.08.1941peněžitý dar 100 000,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Springer, Radek02.09.1971peněžitý dar 1 356,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 1 000,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 910,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 1 000,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 2 000,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 1 000,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 1 000,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 910,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 1 000,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 910,00
Staňková, Soňa Mgr.15.04.1956peněžitý dar 2 000,00
Strachoň, Ivan Ing.28.12.1972peněžitý dar 3 000,00
Strachoň, Ivan Ing.28.12.1972peněžitý dar 9 000,00
Strachoň, Ivan Ing.28.12.1972peněžitý dar 4 500,00
Stránská, Eliška Ing.26.03.1958peněžitý dar 871,00
Stránská, Eliška Ing.26.03.1958peněžitý dar 871,00
Stránská, Eliška Ing.26.03.1958peněžitý dar 871,00
Stránská, Eliška Ing.26.03.1958peněžitý dar 1 742,00
Stránská, Eliška Ing.26.03.1958peněžitý dar 871,00
Stránská, Eliška Ing.26.03.1958peněžitý dar 871,00
Stránská, Eliška Ing.26.03.1958peněžitý dar 871,00
Stránská, Eliška Ing.26.03.1958peněžitý dar 871,00
Stránská, Eliška Ing.26.03.1958peněžitý dar 812,00
Stránská, Eliška Ing.26.03.1958peněžitý dar 871,00
Suchý, Tomáš23.11.1967peněžitý dar 2 000,00
Svoboda, Jan21.03.1948bezúplatné plnění 1 500,00
Sýkorová, Helena JUDr.07.07.1955peněžitý dar 3 500,00
Sýkorová, Helena JUDr.07.07.1955peněžitý dar 4 000,00
Sýkorová, Helena JUDr.07.07.1955peněžitý dar 6 500,00
Szukalská, Zdenka Ing.13.09.1959peněžitý dar 2 000,00
Szukalská, Zdenka Ing.13.09.1959peněžitý dar 18 562,00
Šafnerová, Květoslava25.10.1957peněžitý dar 1 780,00
Šebesta, Zbyněk Ing.24.01.1953peněžitý dar 7 767,00
Šebesta, Zbyněk Ing.24.01.1953peněžitý dar 7 767,00
Šebesta, Zbyněk Ing.24.01.1953peněžitý dar 7 767,00
Šebesta, Zbyněk Ing.24.01.1953peněžitý dar 7 767,00
Šefčík, Zbyněk04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk04.05.1966peněžitý dar 614,00
Šefčík, Zbyněk04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šefčík, Zbyněk04.05.1966peněžitý dar 652,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 6 310,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šidlo, Karel Ing.01.11.1957peněžitý dar 1 452,00
Šikýř, Petr11.01.1962peněžitý dar 2 000,00
Škoudlil, Milan09.09.1971bezúplatné plnění 300,00
Šlahúnková, Květa21.02.1958peněžitý dar 40 000,00
Šlahúnková, Květa21.02.1958peněžitý dar 16 000,00
Šlahúnková, Květa21.02.1958peněžitý dar 14 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlambor, Jaroslav PaedDr01.02.1949peněžitý dar 1 000,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šlechtický, Pavel Ing.29.01.1944peněžitý dar 200,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šmíd, Václav Ing.16.02.1951peněžitý dar 2 550,00
Šormová, Táňa Mgr.09.06.1956peněžitý dar 12 570,00
Šormová, Táňa Mgr.09.06.1956peněžitý dar 6 750,00
Šormová, Táňa Mgr.09.06.1956peněžitý dar 6 100,00
Šormová, Táňa Mgr.09.06.1956peněžitý dar 17 000,00
Šormová, Táňa Mgr.09.06.1956peněžitý dar 5 000,00
Štefanová, Monika Magdalena21.06.1969peněžitý dar 10 000,00
Štefek, Zdeněk Ing.30.12.1974peněžitý dar 49 800,00
Štefek, Zdeněk Ing.30.12.1974peněžitý dar 12 600,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 9 000,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 11 755,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 10 000,00
Štekl, Václav Ing.21.06.1976peněžitý dar 1 450,00
Štětina, Pavel09.04.1952peněžitý dar 90 000,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 12 770,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 8 720,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Šulda, Ludvík BBA.13.09.1979peněžitý dar 9 670,00
Švantner, Miloš24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švantner, Miloš24.08.1947peněžitý dar 1 400,00
Švarc, František21.07.1952peněžitý dar 6 000,00
Švec, Zdeněk02.02.1955peněžitý dar 8 346,00
Švec, Zdeněk02.02.1955peněžitý dar 10 326,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Švestka, Jan21.12.1973peněžitý dar 286,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tesařík, Zdeněk05.05.1966peněžitý dar 400,00
Tita, Miloš Ing.09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing.09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing.09.04.1957peněžitý dar 3 000,00
Tita, Miloš Ing.09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing.09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing.09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing.09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing.09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing.09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing.09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tita, Miloš Ing.09.04.1957peněžitý dar 2 960,00
Tomaníková, Ludmila24.09.1945peněžitý dar 2 164,00
Trefil, Zdeněk16.02.1976peněžitý dar 60 000,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 600,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Trhlík, František27.08.1955peněžitý dar 1 570,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Tůmová, Hana Ing. PhD.13.02.1981peněžitý dar 1 017,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 670,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 13 232,00
Valenta, Jiří Ing. PhDr.28.12.1965peněžitý dar 14 589,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 100,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Valjentová, Eva Ing.10.08.1964peněžitý dar 1 200,00
Vejmělek, Ladislav25.12.1959peněžitý dar 4 200,00
Vejmělek, Ladislav25.12.1959peněžitý dar 500,00
Vejvoda, Kamil04.08.1972peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Jiří23.01.1949peněžitý dar 4 000,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vlčková, Eva RSDr.26.12.1947peněžitý dar 1 300,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 9 500,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 10 000,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 9 300,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 9 450,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 8 600,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 8 800,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 9 310,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 9 500,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 9 600,00
Vodseďálek, Pavel10.08.1955peněžitý dar 9 500,00
Vojtová, Barbora04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vojtová, Barbora04.12.1973peněžitý dar 100,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 3 000,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vomáčka, Petr Mgr.02.01.1947peněžitý dar 2 150,00
Vostrá, Miloslava Ing.26.05.1965peněžitý dar 18 000,00
Vostrá, Miloslava Ing.26.05.1965peněžitý dar 18 000,00
Vostrá, Miloslava Ing.26.05.1965peněžitý dar 20 000,00
Vostrá, Miloslava Ing.26.05.1965peněžitý dar 20 000,00
Vostrá, Miloslava Ing.26.05.1965peněžitý dar 18 000,00
Vostrá, Miloslava Ing.26.05.1965peněžitý dar 20 000,00
Vostrá, Miloslava Ing.26.05.1965peněžitý dar 18 000,00
Vostrá, Miloslava Ing.26.05.1965peněžitý dar 18 000,00
Vostrá, Miloslava Ing.26.05.1965peněžitý dar 38 000,00
Vostrá, Miloslava Ing.26.05.1965peněžitý dar 18 000,00
Vránová, Věra Mgr. Ph.D.12.10.1953peněžitý dar 3 300,00
Vránová, Věra Mgr. Ph.D.12.10.1953peněžitý dar 1 000,00
Vrzal, Miloslav16.12.1964peněžitý dar 4 356,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 1 650,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Vrzalová, Helena Mgr.01.05.1970peněžitý dar 2 000,00
Všetečka, Petr JUDr.21.10.1948peněžitý dar 6 914,00
Výtiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 6 200,00
Výtiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Výtiska, Tomeš JUDr.22.11.1954peněžitý dar 1 032,00
Vyvadil, Stanislav02.10.1957bezúplatné plnění 330,00
Waic, Vlastimil13.09.1962peněžitý dar 6 487,00
Waic, Vlastimil13.09.1962peněžitý dar 9 387,00
Wiewiorka, Karel24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel24.08.1952peněžitý dar 560,00
Wiewiorka, Karel24.08.1952peněžitý dar 560,00
Zahradníček, Josef18.03.1957peněžitý dar 5 200,00
Zahradníček, Josef18.03.1957peněžitý dar 3 800,00
Zahradníček, Josef18.03.1957peněžitý dar 5 690,00
Zachariáš, Filip28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zachariáš, Filip28.04.1993peněžitý dar 22 000,00
Zachariáš, Filip28.04.1993peněžitý dar 1 000,00
Zálešák, František27.05.1953peněžitý dar 2 000,00
Zima, Jiří Ph.Dr.06.06.1960peněžitý dar 1 000,00
Zima, Jiří Ph.Dr.06.06.1960peněžitý dar 10 000,00
Zima, Jiří Ph.Dr.06.06.1960peněžitý dar 10 000,00
Zima, Vladimír20.08.1963peněžitý dar 1 000,00
Zmátlová, Libuše11.03.1946peněžitý dar 3 400,00
Zvědělík, Tomáš02.02.1950peněžitý dar 150,00
Žítek, Miroslav05.03.1956peněžitý dar 8 520,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
finanční prostředky, šperky, obrazy Jaroslava Švihálková, Moravské Budějovice
narozen 09.03.1925, zemřel 05.05.2019
1 810 879,91

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Dědictví po p. Švihálkové: přes TÚ finančních darů hotovost ve výši 1,392.553,91 Kč. Dále v účetnictví v příjmu finančních prostředků 5.000,- Kč za prodej zlata, 326,- Kč přeplatek služby MAME M. Budějovice 326,- Kč. V majetku obrazy za 413.000,- Kč. Náklady ve výši 43.591,- Kč (notář, soudní znalec obrazy, doplatek služeb E.ON).
Přijaté bezúplatné plnění při volbách do Senátu a do krajských zastupitelstev bylo ve výši 27.625,- Kč.