Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
KDU-ČSL

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00442704

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Karlovo náměstí 317/5, Praha, 12000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 731603857, e-mail: zakova@kdu.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Marian Jurečka - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4235-20210329133938
Datum: 29.03.2021 11:39:38
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: KDU-CSL_-_zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Vyrocni_financni_zprava_politicke_strany_2020.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 101 415 281,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 47 169 242,00
4 Členské příspěvky 3 758 117,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 26 702 086,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 18 975 838,00
7 Úroky z vkladů 9 331,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 269 000,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 4 531 667,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 21 954 601,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 096 057,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 14 380 416,14
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 35 094 191,76
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Generální sekretář 1
Asistent 2
Tiskový mluvčí 1
Mediální asistent 1
Zahraniční tajemník 1
Personalista a účetní 4
Informatik 2
Analytik 1
Technická správa 8
Krajský tajemník a organizační pracovník 17
Koordinátor tiskového úseku 1
Volební manager 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z.ú., Karlovo náměstí 317/5, 128 00,Praha 2 4 531 667,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Nový Hlas s.r.o. - Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 128 00 26505576 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 26 702 086,12 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Abraham, Josef06.12.1960bezúplatné plnění 1 600,00
Abrahám, Ondřej29.05.1991peněžitý dar 30 000,00
Abrahám, Ondřej29.05.1991peněžitý dar 20 000,00
Abrahámová, Ludmila10.05.1967bezúplatné plnění 1 000,00
Adamec, František MUDr.06.09.1951bezúplatné plnění 8 000,00
Adamec, František MUDr.06.09.1951peněžitý dar 12 000,00
Adamec, Jiří30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří30.12.1977peněžitý dar 300,00
Adamec, Jiří01.04.1984bezúplatné plnění 1 500,00
Adamec, Jiří30.12.1977peněžitý dar 2 000,00
Adamec, Karel26.11.1945bezúplatné plnění 1 000,00
Adamec, Václav02.10.1957bezúplatné plnění 2 000,00
Adamec, Václav26.07.1950bezúplatné plnění 1 000,00
Adamec, Václav22.10.1986peněžitý dar 12 000,00
Adamec, Zdeněk06.01.1974peněžitý dar 500,00
Adamec, Zdeněk06.01.1974peněžitý dar 15 000,00
Adámek, Evžen27.02.1960bezúplatné plnění 6 000,00
Adámek, Vincenc14.07.1930bezúplatné plnění 1 600,00
Adamková, Marie19.05.1947bezúplatné plnění 1 000,00
ADLER Czech, a.s.25409727peněžitý dar 11 991,00
Adlová, Markéta14.06.1979bezúplatné plnění 2 000,00
AFLUENTE a.s.27776310bezúplatné plnění 1 600,00
AGRICO, s.r.o.49286838bezúplatné plnění 2 096,00
AGRO 2000 s.r.o.25586521bezúplatné plnění 34 500,00
AGRO SMETANA s.r.o.27725472bezúplatné plnění 1 500,00
Achilles, Tomáš26.09.1979bezúplatné plnění 1 500,00
ALFABETON s.r.o.25162331bezúplatné plnění 6 000,00
Ambrozek, Ladislav27.07.1970peněžitý dar 50 000,00
Anderle, Jan15.03.1956peněžitý dar 897,00
Anders, David27.10.1995bezúplatné plnění 1 300,00
Andree - advokátní a insolvenční kancelář s.r.o.01940309peněžitý dar 20 000,00
Andree, Kamil21.09.1971bezúplatné plnění 1 000,00
Andres, David27.10.1995bezúplatné plnění 1 000,00
Andrle, Vít13.06.1979bezúplatné plnění 2 000,00
Andrýsková, Lucie14.10.1983bezúplatné plnění 1 300,00
Ansorge, Vratislav31.03.1953bezúplatné plnění 2 096,00
Antonius, z. s.22843094peněžitý dar 70 000,00
Antošová, Jana18.02.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Antoš, Stanislav13.11.1966peněžitý dar 20 000,00
Apoštolská církev, sbor Hlinsko64783561bezúplatné plnění 3 200,00
Arias, Rolando12.04.1960peněžitý dar 1 000,00
Arnstein, Jan19.04.1977bezúplatné plnění 1 000,00
Aschenbrenner, Lumír23.06.1960peněžitý dar 21 000,00
Aschenbrennerová, Jitka17.06.1965bezúplatné plnění 2 000,00
Ašerová, Karolína23.05.1977bezúplatné plnění 300,00
ATOMSTEEL s.r.o.27476545bezúplatné plnění 1 600,00
Auer, Radovan21.01.1970bezúplatné plnění 2 000,00
AUTO HRAZDIRA s.r.o.26890186bezúplatné plnění 2 000,00
AXISPRO, s.r.o.27731502bezúplatné plnění 1 500,00
Babáčková, Blanka23.02.1978bezúplatné plnění 1 000,00
Babincová, Jarmila12.03.1956bezúplatné plnění 1 500,00
Babincová, Jarmila12.03.1956bezúplatné plnění 1 500,00
Bačák, Alois10.12.1975bezúplatné plnění 2 000,00
Bačovic, Libor08.08.1969bezúplatné plnění 2 000,00
Bachtjanová, Zdeňka22.03.1983bezúplatné plnění 200,00
Baigerová, Helena29.05.1954bezúplatné plnění 1 742,00
Bajer, Jiří11.06.1967bezúplatné plnění 1 000,00
Balada, Vlastimil09.03.1981bezúplatné plnění 1 323,00
Baláš, Josef16.08.1973bezúplatné plnění 1 000,00
Baláš, Martin24.11.1977bezúplatné plnění 1 000,00
Balážová, Cyrila04.07.1951bezúplatné plnění 1 000,00
Balcarová, Marie11.05.1948bezúplatné plnění 1 000,00
Baldovská s.r.o.01494872peněžitý dar 20 000,00
Balej, Ladislav27.03.1964bezúplatné plnění 300,00
Balnar, Bohumír20.05.1953bezúplatné plnění 1 000,00
Baloun, Ladislav28.06.1937bezúplatné plnění 2 200,00
Balušková, Ludmila02.12.1978bezúplatné plnění 1 000,00
Bambula, Miloslav18.10.1958bezúplatné plnění 2 000,00
Banáš, Marek28.07.1976peněžitý dar 1 000,00
Bandouch, Antonín21.10.1938bezúplatné plnění 1 000,00
Barabáš, Roman21.03.1962peněžitý dar 500,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 3 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baránek, Petr16.02.1960peněžitý dar 1 250,00
Baranová, Svatava13.07.1942bezúplatné plnění 1 000,00
Baranovič, Miroslav14.06.1946bezúplatné plnění 2 000,00
Barborka, Luboš05.08.1954bezúplatné plnění 2 096,00
Bareš, Jiří01.12.1957bezúplatné plnění 2 096,00
Bareš, Josef26.07.1960bezúplatné plnění 2 096,00
Bártek, Libor20.05.1965bezúplatné plnění 1 500,00
Bártek, Miroslav28.05.1961bezúplatné plnění 3 000,00
Bartoníčková, Regina30.05.1951peněžitý dar 1 500,00
Bartošek, Jan10.11.1971peněžitý dar 30 000,00
Bartošek, Jan10.11.1971peněžitý dar 25 000,00
Bartošek, Jan10.11.1971peněžitý dar 50 000,00
Bartošek, Pavel16.07.1980bezúplatné plnění 1 000,00
Bartoš, František26.01.1966bezúplatné plnění 1 500,00
Bartošíková, Marcela03.07.1970bezúplatné plnění 2 000,00
Bartoš, Jan17.03.1948bezúplatné plnění 1 000,00
Bartoš, Martin02.11.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Bartoš, Martin02.11.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Bartošová, Ivana06.10.1960bezúplatné plnění 4 000,00
Bartošová, Ivana06.10.1960peněžitý dar 15 000,00
Bartošová, Ivana06.10.1960peněžitý dar 24 000,00
Bartošová, Ivana06.10.1960peněžitý dar 13 000,00
Bartošová, Marie19.10.1946bezúplatné plnění 1 500,00
Bartošová, Zuzana17.09.1962peněžitý dar 8 850,00
Bartoš, Vítězslav05.03.1963bezúplatné plnění 6 000,00
Basl, Jiří16.03.1969bezúplatné plnění 8 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 30 000,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 1 500,00
Bazala, Josef14.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Běčáková, Alena25.09.1962bezúplatné plnění 1 500,00
Běčáková, Alena25.09.1962bezúplatné plnění 1 000,00
Bednařík, Josef10.12.1968bezúplatné plnění 2 000,00
Bednář, Jan09.12.1981bezúplatné plnění 1 000,00
Bednář, Jan10.01.1938bezúplatné plnění 1 600,00
Bednář, Josef04.08.1949bezúplatné plnění 1 323,00
Bednářová, Eva20.12.1962bezúplatné plnění 1 600,00
Bednářová, Ilona05.11.1974bezúplatné plnění 2 000,00
Bedrava, Martin18.10.1961bezúplatné plnění 10 000,00
Bedrava, Martin18.10.1961bezúplatné plnění 1 500,00
Běhal, Martin12.05.1992bezúplatné plnění 1 000,00
Běhůnková, Gabriela07.06.1977bezúplatné plnění 1 500,00
Beinlich, Martin15.06.1967bezúplatné plnění 1 600,00
Bekárek, Štěpán15.05.1967bezúplatné plnění 7 000,00
Bělobrádek, Pavel25.12.1976bezúplatné plnění 294,00
Bělobrádek, Pavel25.12.1976peněžitý dar 8 816,00
Bělobrádek, Pavel25.12.1976peněžitý dar 40 000,00
Bělobrádek, Pavel25.12.1976peněžitý dar 100 000,00
Belorit, Zdeněk08.02.1982bezúplatné plnění 1 500,00
Belorit, Zdeněk08.02.1982bezúplatné plnění 1 200,00
Běloušková, Veronika04.02.1990bezúplatné plnění 2 000,00
Benáková, Klára14.07.1970bezúplatné plnění 1 600,00
Benda, Martin25.09.1983bezúplatné plnění 300,00
Benešík, Ondřej27.06.1976peněžitý dar 15 000,00
Beneš, Jiří21.04.1942bezúplatné plnění 1 000,00
Beneš, Josef23.06.1937bezúplatné plnění 1 600,00
Beneš, Robert23.03.1977bezúplatné plnění 60 000,00
Beran, Václav03.05.1954bezúplatné plnění 1 600,00
Beran, Vít22.05.1967bezúplatné plnění 6 000,00
Beran, Vít22.05.1967peněžitý dar 15 000,00
Beran, Vít22.05.1967peněžitý dar 15 000,00
Berec, Štefan17.01.1979bezúplatné plnění 2 000,00
Berger, Jaroslav26.05.1958peněžitý dar 2 000,00
Berger, Miroslav04.03.1965bezúplatné plnění 2 096,00
Berka, Pavel11.05.1972bezúplatné plnění 20 000,00
Berka, Pavel11.05.1972bezúplatné plnění 3 000,00
Berka, Pavel20.06.1975bezúplatné plnění 1 500,00
Bernard, Tomáš16.11.1998bezúplatné plnění 7 200,00
Bernátková, Štef.11.07.1947bezúplatné plnění 1 500,00
Bernátková, Štěpánka11.07.1947bezúplatné plnění 1 500,00
BESKYDY SPORT s.r.o.26864207bezúplatné plnění 3 000,00
Bestová, Hana19.06.1973bezúplatné plnění 1 500,00
Bílá, Jitka26.10.1962bezúplatné plnění 500,00
Bílek, František08.04.1955bezúplatné plnění 1 500,00
Bílek, Roman.Ing.12.07.1973peněžitý dar 600,00
Bilíková, Anna23.07.1948bezúplatné plnění 550,00
Billik, Andělín16.07.1940bezúplatné plnění 1 000,00
Bílý, Ladislav10.02.1991peněžitý dar 6 050,00
Bindač, Alfred02.12.1939bezúplatné plnění 1 000,00
Bindr, Petr17.01.1960bezúplatné plnění 40 000,00
Bindr, Petr17.01.1960peněžitý dar 100 000,00
Bindr, Petr17.01.1960peněžitý dar 30 000,00
Bíreš, Viktor31.08.1992bezúplatné plnění 10 000,00
Biskup, Jiří08.11.1949bezúplatné plnění 2 300,00
Biskup, Jiří08.11.1949bezúplatné plnění 1 000,00
Biskupství ostravsko-opavské65468953bezúplatné plnění 1 500,00
Biskupství ostravsko-opavské65468953bezúplatné plnění 1 000,00
Bittner, Jan04.01.1981bezúplatné plnění 2 600,00
Bláha, Petr18.02.1949bezúplatné plnění 2 000,00
Blaha, Vladimír12.03.1974bezúplatné plnění 1 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 400,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 400,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 400,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 400,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 400,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 400,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 400,00
Blahová, Michaela19.06.1969bezúplatné plnění 1 500,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 400,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 20 000,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 3 400,00
Blahová, Michaela19.06.1969peněžitý dar 23 400,00
Blaťák, Josef12.07.1979bezúplatné plnění 700,00
Blažek, Jiří02.12.1966bezúplatné plnění 2 000,00
Blažek, Václav04.12.1952bezúplatné plnění 2 000,00
Blažková Janka73078450peněžitý dar 14 435,76
Blažková, Magdalena02.04.1979bezúplatné plnění 2 000,00
Blišťanová, Zdeňka05.08.1964bezúplatné plnění 2 000,00
Boček, František09.09.1965bezúplatné plnění 8 000,00
Boček, Jan13.09.1972bezúplatné plnění 2 000,00
Boček, Pavel29.12.1960peněžitý dar 20 000,00
Body, Peter12.11.1974bezúplatné plnění 1 000,00
Bohemia Touristik, s.r.o.25982508bezúplatné plnění 3 000,00
Bochňák, Jan30.09.1956bezúplatné plnění 1 000,00
Bochňák, Ondřej02.12.1988bezúplatné plnění 1 000,00
Boldová, Božena18.03.1954bezúplatné plnění 2 000,00
Bordovský, Petr16.03.1987peněžitý dar 4 444,00
Bordovský, Stanislav29.03.1966bezúplatné plnění 1 300,00
Bordovský, Vladimír01.09.1940bezúplatné plnění 1 000,00
Borek, Antonín23.02.1976bezúplatné plnění 500,00
Bortlík, Josef08.03.1963bezúplatné plnění 1 000,00
Bořecký, Petr12.09.1988bezúplatné plnění 12 000,00
Boštík, Jan06.10.1957bezúplatné plnění 2 200,00
Boštíková, Hana22.11.1973bezúplatné plnění 1 600,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 310,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 500,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 3 500,00
Botek, Pavel21.01.1972bezúplatné plnění 3 000,00
Botek, Pavel21.01.1972peněžitý dar 55 000,00
Boucnik, Zdeněk06.11.1951bezúplatné plnění 2 000,00
Boučková, Marie04.10.1951bezúplatné plnění 1 323,00
Boudný, Michal21.12.1985bezúplatné plnění 4 000,00
Bouška, Milan10.07.1965bezúplatné plnění 1 600,00
Brabcová, Danuše18.02.1934bezúplatné plnění 2 000,00
Brabcová, Jitka08.03.1961peněžitý dar 100,00
Brabcová, Jitka08.03.1961peněžitý dar 100,00
Brabcová, Jitka08.03.1961peněžitý dar 100,00
Brabcová, Jitka08.03.1961peněžitý dar 100,00
Brabcová, Jitka08.03.1961peněžitý dar 100,00
Brabcová, Jitka08.03.1961peněžitý dar 100,00
Brabcová, Jitka08.03.1961peněžitý dar 100,00
Brabcová, Jitka08.03.1961peněžitý dar 100,00
Brabcová, Jitka08.03.1961peněžitý dar 100,00
Brabcová, Jitka08.03.1961peněžitý dar 100,00
Brabcová, Jitka08.03.1961peněžitý dar 2 500,00
Brabec, Stanislav21.07.1960bezúplatné plnění 600,00
Bradáč, František28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, František28.08.1956peněžitý dar 2 000,00
Bradáč, Josef28.02.1976bezúplatné plnění 10 000,00
Bradáč, Stanislav07.09.1956peněžitý dar 12 000,00
Branny, Jan27.01.1955bezúplatné plnění 1 000,00
Braunová, Martina22.03.1971bezúplatné plnění 2 096,00
Bravanská, Miroslava02.08.1954bezúplatné plnění 1 000,00
Brázdilová, Anežka21.01.1945bezúplatné plnění 1 000,00
Brehovszký, Alan27.10.1948bezúplatné plnění 147,00
Bretschneiderová, Jana02.12.1985bezúplatné plnění 32 000,00
Brichta, Miloš16.10.1963bezúplatné plnění 2 000,00
Brothánková, Šárka29.11.1971bezúplatné plnění 2 000,00
Brožek, Milan09.09.1967bezúplatné plnění 3 200,00
Brožová, Ludmila07.02.1938bezúplatné plnění 2 096,00
Brož, Prokop22.03.1972bezúplatné plnění 2 096,00
Brož, Prokop22.03.1972bezúplatné plnění 1 323,00
Brychta, Antonín23.10.1962bezúplatné plnění 1 000,00
Brzeska, Petr30.07.1973bezúplatné plnění 2 000,00
Brzeska, Petr30.07.1973bezúplatné plnění 2 000,00
Brzesková, Monika11.06.1977bezúplatné plnění 1 000,00
Brzesková, Monika11.06.1977peněžitý dar 100 000,00
Brzesková, Monika11.06.1977peněžitý dar 15 000,00
Brzobohatý, Alois01.12.1999bezúplatné plnění 4 000,00
Brzobohatý, Antonín01.02.1945bezúplatné plnění 2 400,00
Brzobohatý, Antonín01.02.1945bezúplatné plnění 1 000,00
Brzobohatý, Antonín01.02.1945bezúplatné plnění 4 000,00
Břeň, Josef12.01.1949bezúplatné plnění 1 600,00
Březina, Rudolf18.07.1950bezúplatné plnění 4 000,00
Březinová, Alena14.08.1942bezúplatné plnění 2 000,00
Březinová, Stanislava08.05.1934bezúplatné plnění 1 000,00
Březková, Jana28.12.1958bezúplatné plnění 2 000,00
Břízová, Martina18.12.1978bezúplatné plnění 1 600,00
Bublan, Jiří28.09.1958bezúplatné plnění 2 000,00
Bucheltová, Anna18.09.1943bezúplatné plnění 1 600,00
Buchta, Josef21.12.1956bezúplatné plnění 4 000,00
Buchta, Pavel04.02.1954bezúplatné plnění 1 000,00
Buchta, Vladimír25.03.1957bezúplatné plnění 3 200,00
Bukeš, Vilém14.01.1955bezúplatné plnění 1 000,00
Bukovský, Vladimír10.08.1953bezúplatné plnění 2 096,00
Burda, Jiří08.03.1957bezúplatné plnění 2 000,00
Burdová, Božena02.04.1937bezúplatné plnění 6 000,00
Burger, Tomáš04.06.1972peněžitý dar 1 000,00
Burgr, Radomír29.04.1967bezúplatné plnění 2 000,00
Buriánková, Danuše10.03.1940bezúplatné plnění 2 000,00
Burianová, Hana15.08.1967peněžitý dar 2 000,00
Burýšková, Jana02.03.1972bezúplatné plnění 1 000,00
Butora, Jaroslav10.03.1940bezúplatné plnění 1 500,00
Butora, Jaroslav10.03.1940bezúplatné plnění 1 500,00
Buzzi, Mario10.03.1947peněžitý dar 2 500,00
Cacák, Karel23.05.1977peněžitý dar 70 000,00
Cacáková, Markéta01.02.1978peněžitý dar 30 000,00
Cagaš, Bohumír28.05.1946peněžitý dar 300 000,00
Cach, Jakub19.12.1986peněžitý dar 50 000,00
Cajzl, Petr10.11.1961peněžitý dar 500,00
Cajzl, Petr10.11.1961peněžitý dar 3 000,00
Calábková, Dana13.05.1970bezúplatné plnění 9 600,00
Calábková, Dana13.05.1970bezúplatné plnění 1 000,00
Calek, Michal15.05.1979bezúplatné plnění 1 500,00
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 2 000,00
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 2 000,00
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 1 000,00
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 100 000,00
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 2 000,00
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 41 000,00
Carbol, Jiří04.02.1959peněžitý dar 100 000,00
Cecová, Marie28.03.1937bezúplatné plnění 2 000,00
Celar, Filip05.11.1993bezúplatné plnění 2 400,00
Celar, Filip05.11.1993bezúplatné plnění 200,00
Celar, Filip05.11.1993bezúplatné plnění 500,00
Celarová, Iveta12.09.1963peněžitý dar 20 000,00
bezúplatné plnění 200,00
Celarová, Marta19.07.1993bezúplatné plnění 2 400,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 12 000,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 20 000,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 20 000,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 10 000,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 10 000,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 10 000,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 10 000,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 500,00
Celý, Roman11.08.1974peněžitý dar 25 000,00
Cenigová, Jana05.02.1959bezúplatné plnění 3 000,00
CENTRUM DOHODY,s.r.o.25089391bezúplatné plnění 800,00
Centrum péče o ženu, s.r.o.28269888bezúplatné plnění 2 000,00
Cesta pro rodinu, z.ú.61239330bezúplatné plnění 2 000,00
Cielecký, Oldřich06.07.1954bezúplatné plnění 3 000,00
Cieslar, Daniel21.11.1929bezúplatné plnění 1 000,00
Cingálková, Martina06.09.1976bezúplatné plnění 300,00
Císař, Milan06.03.1976bezúplatné plnění 2 000,00
COMMODUM, spol. s r.o.46577238peněžitý dar 20 000,00
Construct-solution s.r.o.06135846peněžitý dar 15 000,00
Coufal, Václav24.06.1996bezúplatné plnění 8 000,00
Coufal, Václav24.06.1996bezúplatné plnění 4 400,00
Coufal, Vladimír04.05.1968bezúplatné plnění 12 000,00
Coufal, Vladimír04.05.1968peněžitý dar 500,00
cresco&finance a.s.27755177bezúplatné plnění 3 000,00
Crha, Antonín01.05.1986bezúplatné plnění 6 000,00
Crha, Antonín31.01.1961peněžitý dar 9 000,00
Crla, Josef25.01.1944bezúplatné plnění 1 500,00
Culek, Michal15.05.1979bezúplatné plnění 1 500,00
Curylo, Lukáš03.02.1974peněžitý dar 100 000,00
Curylo, Lukáš03.02.1974peněžitý dar 34 000,00
Cvejn, Václav13.08.1944bezúplatné plnění 2 096,00
Cvrkal, Emanuel14.08.1949bezúplatné plnění 1 000,00
Czabe, Leo17.02.1969bezúplatné plnění 2 000,00
Čada, Bohumil02.03.1940bezúplatné plnění 1 600,00
Čada, Petr12.08.1965bezúplatné plnění 1 600,00
Čadecký, Pavel09.01.1981bezúplatné plnění 1 000,00
Čáp, Jan21.02.1953peněžitý dar 150 000,00
Čáp, Jan21.02.1953peněžitý dar 200 000,00
Čáp, Václav15.07.1974bezúplatné plnění 2 096,00
Častulík, Josef16.01.1952bezúplatné plnění 1 500,00
Častulík, Josef16.01.1952bezúplatné plnění 1 500,00
Čečman, Alois07.01.1948bezúplatné plnění 1 100,00
Čečman, Ivo12.09.1975peněžitý dar 10 000,00
Čečman, Ivo12.09.1975bezúplatné plnění 5 000,00
Čečman, Ivo12.09.1975peněžitý dar 2 500,00
Čech, Václav16.11.1952bezúplatné plnění 2 000,00
Čepelka, Josef22.02.1957bezúplatné plnění 147,00
Čermáková, Hana17.01.1950bezúplatné plnění 1 600,00
Čermák, Zbyněk05.06.1972peněžitý dar 20 000,00
Čermák, Zbyněk05.06.1972bezúplatné plnění 1 600,00
Černá, Jarmila03.01.1932bezúplatné plnění 4 000,00
Černá, Ludmila03.11.1950bezúplatné plnění 2 096,00
Černín, František Mgr.28.11.1986peněžitý dar 50 000,00
Černoch, Gerald27.01.1968bezúplatné plnění 3 600,00
Černoch, Pavel20.05.1987bezúplatné plnění 4 500,00
Černý, Antonín24.09.1952bezúplatné plnění 1 100,00
Černý, Kamil08.12.1989bezúplatné plnění 2 000,00
Černý, Martin23.07.1983peněžitý dar 2 625,00
Černý, Martin28.12.1974peněžitý dar 300,00
Černý, Václav10.06.1980bezúplatné plnění 1 600,00
Čižinský, Jan22.04.1978peněžitý dar 58 000,00
Čižinský, Pavel03.12.1976bezúplatné plnění 200,00
Čomová, Marie25.06.1938bezúplatné plnění 1 500,00
ČSAD STTRANS a.s.25198688bezúplatné plnění 2 000,00
Čunek, Jiří22.02.1959peněžitý dar 50 000,00
Čupr, Pavel25.11.1939bezúplatné plnění 2 000,00
Čuřínová, Karla11.08.1986peněžitý dar 200,00
Čuřínová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
Čuřínová, Karla11.08.1986peněžitý dar 100,00
D U K O R s.r.o.60934883bezúplatné plnění 1 000,00
D-Holz, s.r.o.60740426bezúplatné plnění 2 000,00
D-Holz, s.r.o.60740426peněžitý dar 5 000,00
Ďaďo, Stanislav25.03.1934peněžitý dar 300,00
Dahylo, Vasyl19.07.1977bezúplatné plnění 2 000,00
Dalecký, Jaroslav20.04.1976bezúplatné plnění 1 000,00
Daniel, Dvořák10.05.1993bezúplatné plnění 3 600,00
Daniel, Jiří18.12.1968bezúplatné plnění 6 000,00
Danihel, Jan06.04.1970bezúplatné plnění 2 000,00
Danihel, Jiří16.01.1969bezúplatné plnění 2 000,00
Dastych, Bohumil30.08.1951bezúplatné plnění 1 600,00
David Smetana15063879peněžitý dar 84 000,00
David, Petr24.09.1957bezúplatné plnění 1 000,00
Decker, Jan18.04.1962peněžitý dar 6 480,00
Decker, Jan18.04.1962peněžitý dar 7 560,00
Decker, Stanislav03.06.1971bezúplatné plnění 2 000,00
Dejmek, Wilfried25.10.1971peněžitý dar 1 000,00
Denk, Ladislav11.12.1966bezúplatné plnění 10 000,00
Denk, Ladislav11.12.1965bezúplatné plnění 3 000,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 800,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Derner, Michal12.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Derner, Michal12.09.1962bezúplatné plnění 870,00
Derner, Vladimír13.07.1956bezúplatné plnění 2 096,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 3 000,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 3 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 3 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 3 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 3 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 3 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 3 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 3 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 33 500,00
Derner, Vladimír13.07.1956peněžitý dar 11 000,00
DH Dekor spol. s r.o.26028263bezúplatné plnění 1 000,00
Diehel, Roman21.02.1968bezúplatné plnění 1 000,00
Dihlová, Marie21.01.1948bezúplatné plnění 2 000,00
Disavino plus s.r.o.02953811bezúplatné plnění 3 000,00
Dítě, Petr09.04.1974bezúplatné plnění 1 000,00
Dobeš, Augustin10.05.1962bezúplatné plnění 4 000,00
Dobrovolná, Noemi29.05.1991bezúplatné plnění 870,00
Dobrovolný, David12.04.1989bezúplatné plnění 870,00
Dobrovolný, Jindřich11.12.1944bezúplatné plnění 2 000,00
Dočkal, Václav15.07.1952bezúplatné plnění 2 000,00
Dohnal, Antonín23.11.1938bezúplatné plnění 1 000,00
Dohnálek, Jiří11.02.1965bezúplatné plnění 2 000,00
Dohnalová, Miroslava01.11.1944bezúplatné plnění 2 096,00
Dohnal, Tomáš13.07.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Dokulil, Jan02.05.1964peněžitý dar 50 000,00
Dolanský, Pavel13.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Dolečková, Romana27.07.1975bezúplatné plnění 1 600,00
Doležálek, Aleš07.02.1990peněžitý dar 30 000,00
Doležálek, Vít15.03.1981peněžitý dar 70 000,00
Doležal, Hynek14.08.1977bezúplatné plnění 1 600,00
Doležalová, Božena11.04.1964bezúplatné plnění 2 000,00
Doležel, Lubomír09.10.1967peněžitý dar 2 900,00
Dolský, František13.09.1961bezúplatné plnění 1 000,00
Domácí lékárna s.r.o.25485822peněžitý dar 10 000,00
Domanský, Ondřej20.07.1989bezúplatné plnění 1 500,00
DOMUS SALUTIS s.r.o.29246181peněžitý dar 10 000,00
Dopitová, Ludmila07.09.1960bezúplatné plnění 1 600,00
DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o.28606370peněžitý dar 2 400,00
DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o.28606370peněžitý dar 4 300,00
DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o.28606370peněžitý dar 3 650,00
Dorazil, František08.02.1956bezúplatné plnění 2 300,00
Doseděl, Petr31.10.1964bezúplatné plnění 1 600,00
Dostál, Lubomír14.01.1965bezúplatné plnění 20 000,00
Dostálová, Ludmila19.02.1944bezúplatné plnění 1 600,00
Dostal, Tomáš14.02.1971peněžitý dar 2 500,00
Doubrava, Pavel11.11.1964bezúplatné plnění 1 000,00
Doubrava, Pavel11.11.1964bezúplatné plnění 1 000,00
Doupovcová, Gabriela03.12.1972bezúplatné plnění 2 000,00
DPS Distribution s.r.o.02928370peněžitý dar 75 000,00
Drábek, Ivan03.12.1946peněžitý dar 2 000,00
Drábíková, Marie22.06.1942bezúplatné plnění 1 600,00
Dračková, Růžena28.08.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Drahokoupilová, Marcela29.10.1950bezúplatné plnění 1 323,00
Drahorád, Ctirad04.10.1959bezúplatné plnění 2 000,00
Drahošová, Dagmar17.08.1959bezúplatné plnění 1 600,00
Drahoš, Petr04.02.1956peněžitý dar 6 000,00
Drahoš, Petr05.11.1959bezúplatné plnění 2 250,00
Drahovská, Anna29.05.1981bezúplatné plnění 2 000,00
DRAM Invest s.r.o.04401701bezúplatné plnění 2 000,00
Drápal, Dan23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Dan23.03.1949peněžitý dar 100,00
Drápal, Petr25.04.1966bezúplatné plnění 4 000,00
Drastíková, Stanislava12.05.1945bezúplatné plnění 1 000,00
Drašnar, Jiří28.02.1949bezúplatné plnění 1 600,00
Drašnar, Josef27.01.1971bezúplatné plnění 2 096,00
Drašnar, Stanislav08.04.1994peněžitý dar 200,00
Drdla, Lukáš06.07.1977bezúplatné plnění 2 000,00
Drdová, Lenka28.11.1966bezúplatné plnění 4 000,00
Drešl, Filip24.05.1994bezúplatné plnění 2 000,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 5 400,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobílek, Vlastislav04.07.1964peněžitý dar 300,00
Drobný, Jan25.04.1939bezúplatné plnění 1 600,00
Dřevíkovský, Zdeněk02.06.1954bezúplatné plnění 1 600,00
Dřevojas, výrobní družstvo42193940bezúplatné plnění 1 600,00
Dubec, Josef06.03.1947bezúplatné plnění 1 000,00
Dúbek, Jiří16.02.1949bezúplatné plnění 1 500,00
Dubová, Lucie12.06.1977bezúplatné plnění 1 000,00
Duda, Vladislav31.03.1958bezúplatné plnění 1 000,00
Dudík, Karel14.01.1960bezúplatné plnění 1 000,00
Dudíková, Marie13.02.1956bezúplatné plnění 2 000,00
Dudychová, Alena10.11.1951bezúplatné plnění 3 000,00
Dufek, Michal17.06.1977bezúplatné plnění 300,00
Dumbrovská, Michaela10.09.1957peněžitý dar 22 068,00
Dupal, Vladimír-předseda28.09.1980peněžitý dar 700,00
Dušan Hopp Auto Díly Servis s.r.o.27763196bezúplatné plnění 2 000,00
Dušek, Radek24.12.1966bezúplatné plnění 1 600,00
Dušková, Lea27.04.1978bezúplatné plnění 1 000,00
Dužíková, Alena01.12.1961bezúplatné plnění 2 500,00
Dvorský, Eduard21.09.1964peněžitý dar 2 000,00
Dvorský, Eduard21.09.1964bezúplatné plnění 1 500,00
Dvorský, Jan20.07.1945bezúplatné plnění 1 300,00
Dvorský, Václav21.02.1966bezúplatné plnění 2 800,00
Dvořáček, Jiří24.02.1970bezúplatné plnění 4 000,00
Dvořáček, Jiří24.02.1970peněžitý dar 100 000,00
Dvořák, František16.04.1957bezúplatné plnění 2 000,00
Dvořák, Jan27.07.1969bezúplatné plnění 2 000,00
Dvořák, Josef29.06.1980peněžitý dar 12 000,00
Dvořák, Miroslav03.03.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Dvořáková, Hana15.02.1987peněžitý dar 50 000,00
Dvořáková, Kristýna13.07.1995bezúplatné plnění 600,00
Dvořáková, Marie20.01.1952bezúplatné plnění 2 000,00
Dvořáková, Renáta30.11.1978bezúplatné plnění 4 000,00
Dvořák, Václav18.04.1970bezúplatné plnění 1 000,00
Dvořák, Václav12.07.1969bezúplatné plnění 2 000,00
Dvořák, Zdeněk18.01.1954peněžitý dar 30 300,00
Dyčková, Marcela26.04.1974peněžitý dar 1 000,00
Dymeš, Stanislav24.12.1931bezúplatné plnění 2 096,00
Dytrtová, Jolana04.10.1969bezúplatné plnění 2 000,00
Edelsdezner, Tomáš21.06.1976bezúplatné plnění 1 000,00
Ehmig, Dušan19.05.1973bezúplatné plnění 1 600,00
Ekstein, Luděk23.11.1966bezúplatné plnění 4 000,00
ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.47239034peněžitý dar 5 000,00
Entlerová, Zdeňka14.09.1951bezúplatné plnění 2 000,00
Erban, Evžen27.07.1945bezúplatné plnění 1 000,00
EVT Stavby s.r.o.25260766bezúplatné plnění 1 600,00
Fabík, Josef08.10.1953bezúplatné plnění 2 000,00
Fafílek, Bohumil02.06.1982bezúplatné plnění 2 000,00
Faiferová, Vlasta15.04.1949bezúplatné plnění 2 096,00
Fajt, Jiří08.02.1969bezúplatné plnění 1 000,00
Falyová, Markéta13.05.1969bezúplatné plnění 1 742,00
FAMOS RK60886129bezúplatné plnění 2 096,00
Farková, Dáša26.09.1965bezúplatné plnění 1 000,00
Fasora, Pavel27.06.1984peněžitý dar 40 000,00
Felner, František05.04.1967bezúplatné plnění 1 000,00
Feltlová, Štěpánka12.01.1977bezúplatné plnění 6 000,00
Ferby, Dušan20.04.1964bezúplatné plnění 4 000,00
Fešar, Jan05.03.1961bezúplatné plnění 1 000,00
Fiala, Josef09.11.1976bezúplatné plnění 1 000,00
Fiala, Josef09.11.1976bezúplatné plnění 1 000,00
Fiala, Ondřej14.10.1956bezúplatné plnění 2 000,00
Fiala, Petr29.06.1954bezúplatné plnění 1 000,00
FIAVI Volyně s.r.o.06692389bezúplatné plnění 4 000,00
Ficová, Eva02.04.1952bezúplatné plnění 2 000,00
Fidrmuc, Jaroslav26.04.1958peněžitý dar 2 500,00
Filipi, Dominik11.03.1983peněžitý dar 1 168,00
Filipiová, Dita28.04.1975bezúplatné plnění 1 600,00
Filip, Martin10.09.1979peněžitý dar 5 000,00
Filipová, Jana27.10.1965bezúplatné plnění 1 000,00
Filipová, Jaroslava01.09.1960bezúplatné plnění 1 000,00
Filka, Jaroslav13.04.1958bezúplatné plnění 4 000,00
Finacco KH s.r.o.24186007peněžitý dar 2 000,00
Fišnar, Karel20.04.1949bezúplatné plnění 1 000,00
FK Kameničky, z.s.43499538bezúplatné plnění 1 600,00
Flekr, Jaroslav28.04.1965bezúplatné plnění 6 400,00
Flídr, Miloš24.11.1961bezúplatné plnění 1 600,00
Fojtek, Martin07.01.1969peněžitý dar 260,00
Fojtíček, Jan31.03.1995bezúplatné plnění 2 000,00
Fojtíček, Ondřej24.06.1989bezúplatné plnění 2 000,00
Fojtíček, Petr04.07.1964bezúplatné plnění 6 000,00
Fojtíková, Anna17.05.1952bezúplatné plnění 2 000,00
Fojtíková, Eva08.08.1964bezúplatné plnění 1 000,00
Fojt, Ota10.08.1967bezúplatné plnění 2 000,00
Forgač, Marek19.03.1954bezúplatné plnění 2 000,00
Forišková, Dana17.05.1955peněžitý dar 2 000,00
Forišková, Dana17.05.1955peněžitý dar 6 171,00
Forišková, Dana17.05.1955peněžitý dar 15 000,00
Fornůsek, František29.10.1976bezúplatné plnění 3 000,00
Fořt, Miroslav28.05.1974bezúplatné plnění 2 000,00
Frais, Václav16.03.1968bezúplatné plnění 2 000,00
Franiok, Branislav24.06.1970bezúplatné plnění 1 000,00
Franklová, Eva24.03.1960peněžitý dar 46 600,00
František, Bradáč26.08.1956bezúplatné plnění 2 000,00
Františ, Ladislav26.07.1969bezúplatné plnění 4 000,00
Frencl, David20.09.1985bezúplatné plnění 1 600,00
Freudlová, Alice24.10.1982bezúplatné plnění 1 000,00
Friedberger, Ludvík24.10.1950bezúplatné plnění 2 000,00
Fritscher, Jan27.06.1940bezúplatné plnění 1 000,00
Fritscher, Jan27.06.1940bezúplatné plnění 1 000,00
Fritzová, Marie18.10.1985peněžitý dar 1 000,00
Frola, František26.02.1955bezúplatné plnění 2 612,00
Fryč, Zdeněk24.05.1936bezúplatné plnění 1 000,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 10 000,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Funderák, Marcel17.10.1962peněžitý dar 250,00
Gabriel, Radek27.02.1977bezúplatné plnění 1 600,00
Gajdečka, Jindřich08.10.1964bezúplatné plnění 1 000,00
Gajdošík, František15.05.1963bezúplatné plnění 1 500,00
Gajdošík, František15.05.1963bezúplatné plnění 1 500,00
Gajdošíková, Zdeňka14.01.1960bezúplatné plnění 2 000,00
Galusová, Šárka28.08.1965bezúplatné plnění 3 000,00
GARANTSTAV ST, s.r.o.26076985bezúplatné plnění 8 000,00
Gargela, Pavel16.09.1963bezúplatné plnění 1 000,00
Gatema Holding s. r. o.08745854peněžitý dar 15 000,00
Gavlasová, Jana18.03.1949bezúplatné plnění 3 000,00
GDS Sylwia s.r.o.03159752bezúplatné plnění 1 600,00
Gelnar, Václav26.07.1942bezúplatné plnění 1 000,00
Gelnar, Vladimír10.02.1951bezúplatné plnění 1 000,00
Geodézie Česká Třebová s.r.o.26010623peněžitý dar 15 000,00
Géryková, Radana27.04.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Giacintová, Sylva10.06.1988bezúplatné plnění 1 000,00
Giacintov, Michal08.12.1962bezúplatné plnění 2 000,00
Giacintov, Michal08.12.1962peněžitý dar 15 000,00
Gistingerová, Sylva19.01.1972bezúplatné plnění 1 000,00
Gistingerová, Sylva19.01.1972peněžitý dar 2 000,00
Glatzová, Marie07.04.1964peněžitý dar 3 000,00
Glivický, Petr10.02.1960bezúplatné plnění 1 000,00
Glogar, Jaroslav16.04.1956bezúplatné plnění 1 300,00
Glogar, Jaroslav16.04.1956bezúplatné plnění 1 000,00
Glogar, Karel08.02.1954bezúplatné plnění 1 300,00
Glogar, Karel08.02.1954bezúplatné plnění 1 000,00
Glogar, Václav26.09.1958bezúplatné plnění 1 000,00
Gloserová, Marie23.10.1941bezúplatné plnění 1 600,00
Gočárův Semín z. s.08734739bezúplatné plnění 1 600,00
Godiš, Jiří09.06.1959bezúplatné plnění 1 000,00
Gogelová, Regina17.11.1967peněžitý dar 1 700,00
Gogelová, Regina17.12.1967peněžitý dar 7 500,00
Gogelová, Regina17.12.1967peněžitý dar 6 000,00
Golasowská, Pavla18.05.1964peněžitý dar 30 000,00
Golová, Věra05.10.1971peněžitý dar 2 000,00
Gotthardová, Lenka16.10.1963bezúplatné plnění 4 800,00
Grabec, Jan01.06.1988bezúplatné plnění 6 000,00
Grabec, Jan01.06.1988bezúplatné plnění 1 500,00
Gracias, Josef29.03.1968bezúplatné plnění 1 000,00
Graja, Jaroslav11.10.1977bezúplatné plnění 3 000,00
Gregora, Stanislav12.10.1948bezúplatné plnění 2 400,00
Gregora, Stanislav12.10.1948bezúplatné plnění 1 000,00
Gregora, Stanislav12.10.1948bezúplatné plnění 1 000,00
Gregora, Tomáš02.03.1978bezúplatné plnění 1 600,00
Gregor, Petr05.05.1967bezúplatné plnění 4 000,00
Greplová, Ludmila27.05.1948bezúplatné plnění 1 000,00
Greplová, Stanislava08.11.1951bezúplatné plnění 1 000,00
Grézlová, Marie02.12.1975peněžitý dar 600,00
Grolich, Jan11.06.1984peněžitý dar 50 000,00
Grutmanová, Františka19.02.1939bezúplatné plnění 1 500,00
Grůza, Jan03.11.1957peněžitý dar 500,00
Grúzová, Anna25.04.1944bezúplatné plnění 1 000,00
Grygar, Jaroslav11.05.1962bezúplatné plnění 2 000,00
Gřunděl, David19.03.1982bezúplatné plnění 3 000,00
Guhl, Vladimír13.07.1988bezúplatné plnění 2 096,00
Hadraba, Stanislav26.11.1973bezúplatné plnění 2 000,00
Hájek, Milan16.04.1960bezúplatné plnění 2 000,00
Hájek, Pavel27.12.1952bezúplatné plnění 1 000,00
Hájovský, Leo19.02.1965bezúplatné plnění 1 000,00
Hájovský, Tomáš15.02.1964peněžitý dar 2 000,00
Háková, Jana20.07.1987bezúplatné plnění 2 000,00
Haldová, Anežka14.07.1994bezúplatné plnění 1 000,00
Halfar, Lukáš06.03.1981peněžitý dar 10 000,00
Halfarová, Františka08.03.1958bezúplatné plnění 8 000,00
Haloda, Antonín17.01.1981bezúplatné plnění 1 500,00
Haloda, Antonín20.06.1955bezúplatné plnění 3 000,00
Hálová, Milena15.06.1955bezúplatné plnění 2 096,00
Haltmar, Petr13.09.1964bezúplatné plnění 4 800,00
Haltmar, Petr13.09.1964bezúplatné plnění 1 000,00
Hamáček, Petr29.05.1978peněžitý dar 10 000,00
Hamalová, Dagmar06.07.1969peněžitý dar 3 630,00
Hamalová, Dagmar06.07.1969peněžitý dar 10 000,00
Hamplová, Alice15.11.1964bezúplatné plnění 2 400,00
Hampl, Václav01.07.1962bezúplatné plnění 200,00
Hampl, Václav23.01.1971bezúplatné plnění 3 600,00
Hampl, Václav23.01.1971bezúplatné plnění 1 000,00
Hampl, Václav01.07.1962peněžitý dar 250 000,00
Hampl, Václav23.01.1971bezúplatné plnění 1 000,00
Hamrozi, Jiří27.12.1977peněžitý dar 24 000,00
Hanáček, Vladimír28.01.1987bezúplatné plnění 14 000,00
Hanáček, Vladimír28.01.1987peněžitý dar 1 000,00
Hanák, Jaroslav12.08.1964bezúplatné plnění 11 800,00
Hanáková, Anna14.01.1956bezúplatné plnění 1 920,00
Hanáková, Anna14.01.1956bezúplatné plnění 1 000,00
Hanáková, Ivana24.11.1964bezúplatné plnění 10 800,00
Hanáková, Pavla05.03.1949bezúplatné plnění 1 000,00
Hanák, Stanislav13.05.1971bezúplatné plnění 1 500,00
Hannig, Leoš15.08.1975bezúplatné plnění 4 000,00
Hánová, Marie16.03.1953bezúplatné plnění 2 000,00
Hanslík, Lukáš01.06.1971bezúplatné plnění 1 000,00
Hanušová, Jana27.06.1971bezúplatné plnění 2 096,00
Hanzal, Tomáš05.01.1986bezúplatné plnění 1 000,00
Hargaš, Martin08.01.1987bezúplatné plnění 1 500,00
Harna, Stanislav24.08.1944bezúplatné plnění 2 300,00
Harna, Stanislav24.08.1944bezúplatné plnění 1 000,00
Hartl, Luboš03.07.1966bezúplatné plnění 2 000,00
Hasal, Jaromír21.08.1965bezúplatné plnění 2 300,00
Hasoň, František10.11.1970peněžitý dar 77 000,00
Hasoň, František10.11.1970bezúplatné plnění 16 000,00
Hasoň, František10.11.1970peněžitý dar 130 000,00
Hasoň, Jiří17.12.1980bezúplatné plnění 6 000,00
Hasoň, Jiří17.12.1980peněžitý dar 100 000,00
Hašková, Dana05.03.1957bezúplatné plnění 1 600,00
Havlenová, Eva27.07.1979peněžitý dar 10 000,00
Havlík, Josef17.09.1951bezúplatné plnění 2 000,00
Havlík, Tomáš24.07.1975bezúplatné plnění 4 000,00
Havlová, Šárka10.08.1982peněžitý dar 500,00
Ház, Stanislav13.11.1949bezúplatné plnění 500,00
Hecl, Petr29.06.1982bezúplatné plnění 3 840,00
Hecl, Petr29.06.1982bezúplatné plnění 1 000,00
Hečová, Václava11.04.1960bezúplatné plnění 1 323,00
Heikenwälder, Jakub20.05.1986peněžitý dar 40 000,00
Hejna, Jaroslav13.12.1960bezúplatné plnění 2 000,00
Hejna, Vít14.07.1986bezúplatné plnění 1 600,00
Hejtman, Jiří01.07.1962bezúplatné plnění 2 096,00
Helán, Leopold25.06.1942bezúplatné plnění 2 000,00
Heller, Jiří14.09.1981peněžitý dar 2 000,00
Heller, Šimon21.01.1955peněžitý dar 5 000,00
Heller, Šimon16.01.1988peněžitý dar 25 000,00
Heller, Šimon16.01.1988peněžitý dar 2 600,00
Heller, Šimon16.01.1988peněžitý dar 2 900,00
Heller, Šimon16.01.1988peněžitý dar 15 000,00
Hemerková, Alice18.09.1985bezúplatné plnění 1 000,00
Hepner, Zdeněk15.04.1954bezúplatné plnění 2 000,00
Herbrych, Josef20.04.1963bezúplatné plnění 2 000,00
Herbrych, Josef20.04.1963peněžitý dar 5 000,00
Hermann, Josef16.07.1958peněžitý dar 20 000,00
Herot, Miroslav01.03.1981bezúplatné plnění 1 000,00
Herot, Miroslav23.08.1954bezúplatné plnění 1 500,00
Herot, Miroslav01.03.1981bezúplatné plnění 1 000,00
Herot, Miroslav23.08.1954bezúplatné plnění 1 000,00
Herot, Miroslav23.08.1954bezúplatné plnění 1 000,00
Herout, Pavel10.08.1974bezúplatné plnění 300,00
Herzán, David01.07.1973peněžitý dar 18 000,00
Heřmánek, Petr09.06.1973bezúplatné plnění 3 000,00
Hilšer, Marek23.03.1976bezúplatné plnění 300,00
Hladík, Jiří12.06.1971bezúplatné plnění 1 323,00
Hladík, Petr21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr28.09.1984bezúplatné plnění 10 000,00
Hladík, Petr21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr20.05.1990peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr21.05.1974peněžitý dar 1 800,00
Hladík, Petr28.09.1984peněžitý dar 50 000,00
Hladík, Tomáš04.05.1979peněžitý dar 5 000,00
Hlatký, Jaroslav03.01.1959bezúplatné plnění 4 500,00
Hlaváčkovi, R.03.06.1968bezúplatné plnění 2 400,00
Hlavica, Stanislav21.05.1964bezúplatné plnění 3 000,00
Hlavinka, Jan19.06.1989peněžitý dar 200,00
Hlavinka, Jan19.06.1989peněžitý dar 200,00
Hlavinka, Jan19.06.1989peněžitý dar 200,00
Hlavinka, Jan19.06.1989peněžitý dar 200,00
Hlavinka, Jan19.06.1989peněžitý dar 200,00
Hlavinka, Jan19.06.1989peněžitý dar 200,00
Hlavinka, Jan19.06.1989peněžitý dar 200,00
Hlavinka, Jan19.06.1989peněžitý dar 200,00
Hlavinka, Jan19.06.1989peněžitý dar 200,00
Hlavinka, Jan19.06.1989peněžitý dar 200,00
Hlavinka, Jan19.06.1989peněžitý dar 200,00
Hlavinka, Jan19.06.1989peněžitý dar 200,00
Hlávka, Rudolf14.04.1938bezúplatné plnění 2 000,00
Hlisnikovský, Milan14.05.1951bezúplatné plnění 1 000,00
Hlisnikovský, Milan04.05.1951bezúplatné plnění 1 500,00
Hlosta, Antonín15.08.1955bezúplatné plnění 1 500,00
HM, s.r.o.64508676peněžitý dar 50 000,00
Höfer, Karel08.09.1987bezúplatné plnění 24 000,00
Hoffmannová, Jaroslava28.03.1962bezúplatné plnění 300,00
Hofman, Ladislav04.06.1946bezúplatné plnění 2 096,00
Holas, Karel26.11.1947bezúplatné plnění 1 600,00
Holbová, Ivana29.05.1969bezúplatné plnění 1 500,00
Holinková, Jana06.04.1952bezúplatné plnění 1 000,00
Holiš, Josef20.06.1964bezúplatné plnění 1 500,00
Holý, Vladimír16.04.1947bezúplatné plnění 4 000,00
Homolka, Josef27.04.1957bezúplatné plnění 1 600,00
Homolka, Josef15.10.1964peněžitý dar 12 000,00
Honc, Josef19.06.1957bezúplatné plnění 1 323,00
Honěk, Jindřich07.09.1967peněžitý dar 800,00
Hönig, Pavel27.04.1970bezúplatné plnění 2 300,00
Hönig, Pavel27.04.1970bezúplatné plnění 1 000,00
Honýsová, Marie17.08.1944bezúplatné plnění 2 334,00
Honzák, Julius07.11.1968bezúplatné plnění 2 000,00
Honz, Josef19.12.1973bezúplatné plnění 4 000,00
Horáček, Pavel09.09.1994peněžitý dar 200,00
Horáček, Pavel09.09.1994peněžitý dar 2,00
Horáček, Pavel09.09.1994peněžitý dar 5,00
Horák, Alois02.01.1957bezúplatné plnění 1 000,00
Horák, Antonín29.03.1941bezúplatné plnění 1 300,00
Horák, Antonín29.03.1941bezúplatné plnění 1 700,00
Horák, František13.06.1973peněžitý dar 10 000,00
Horák, František13.06.1973peněžitý dar 5 000,00
Horák, František13.06.1973peněžitý dar 5 000,00
Horák, František13.06.1973peněžitý dar 10 000,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 30 000,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 20 000,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 30 500,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Jiří24.07.1984peněžitý dar 500,00
Horák, Milan16.09.1981bezúplatné plnění 1 500,00
Horák, Pavel25.07.1964peněžitý dar 2 500,00
Horák, Pavel25.07.1964bezúplatné plnění 3 000,00
Horák, Petr09.05.1961bezúplatné plnění 163,00
Horečková, Eva17.09.1943bezúplatné plnění 1 500,00
Horimex cars s.r.o.25852060bezúplatné plnění 1 600,00
Horká, Anežka24.02.1940bezúplatné plnění 2 000,00
Horký, Jan03.05.1963bezúplatné plnění 2 000,00
Horký, Pavel24.10.1961bezúplatné plnění 3 000,00
Horníček, Jan10.01.1962bezúplatné plnění 2 096,00
Horník, Antonín13.06.1953bezúplatné plnění 1 300,00
Horník, Ladislav04.07.1969bezúplatné plnění 1 300,00
Horouz, Dalibor06.06.1969bezúplatné plnění 1 500,00
Horský hotel KOHÚTKA s.r.o.27859070peněžitý dar 3 000,00
Horut, Tomáš18.06.1984peněžitý dar 5 000,00
Horynová, Marie15.10.1951bezúplatné plnění 2 096,00
Hořava, Pavel22.09.1956peněžitý dar 100 000,00
Hořava, Pavel22.09.1956peněžitý dar 100 000,00
Hořava, Zdeněk19.04.1980bezúplatné plnění 2 000,00
Hořínek, Jiří14.06.1959bezúplatné plnění 2 000,00
Hořínek, Martin25.09.1992peněžitý dar 2 000,00
Hořínek, Michal28.10.1976peněžitý dar 3 000,00
Hoskovcová, Marie27.01.1958bezúplatné plnění 1 600,00
Hospůdka, Martin17.01.1970bezúplatné plnění 2 000,00
Hošek, Karel14.12.1984peněžitý dar 3 500,00
Hošková, Martina21.11.1956bezúplatné plnění 300,00
Hošková, Šárka17.06.1962bezúplatné plnění 3 200,00
Houška, Miroslav02.04.1959peněžitý dar 12 000,00
Houšková, Jana24.12.1961peněžitý dar 10 000,00
Houšť, František02.09.1950bezúplatné plnění 4 000,00
Hovjacký, Ondřej16.10.1991peněžitý dar 1 168,00
Hovjacký, Ondřej16.10.1991peněžitý dar 1 768,00
Hrabovský, Jaroslav24.01.1965bezúplatné plnění 2 000,00
Hrabovský, Josef04.10.1965bezúplatné plnění 1 100,00
Hradec, Jiří30.09.1951bezúplatné plnění 1 000,00
Hradilová, Helena16.08.1970bezúplatné plnění 1 000,00
Hranáčová, Zdeňka16.01.1960bezúplatné plnění 2 000,00
Hrdinová, Jana28.01.1976bezúplatné plnění 4 000,00
Hrdý, Antonín30.05.1951bezúplatné plnění 4 000,00
Hroch, Jiří24.01.1971bezúplatné plnění 1 920,00
Hroch, Jiří24.01.1971bezúplatné plnění 1 000,00
Hroch, Jiří24.01.1971bezúplatné plnění 1 000,00
Hromádka, Martin24.05.1979peněžitý dar 2 000,00
Hromádka, Martin24.05.1979peněžitý dar 3 000,00
Hromek, Karel17.03.1977bezúplatné plnění 2 000,00
Hronek, Pavel17.06.1969bezúplatné plnění 2 000,00
Hrubanová, Michaela22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubanová, Michaela22.07.1975peněžitý dar 100,00
Hrubčík, Jaroslav17.12.1948bezúplatné plnění 1 500,00
Hrubčík, Jaroslav17.12.1948bezúplatné plnění 1 500,00
Hrubeš, Karel14.07.1972peněžitý dar 10 000,00
Hrubeš, Karel14.07.1972peněžitý dar 500,00
Hrubý, Jaroslav09.08.1966bezúplatné plnění 2 000,00
Hruša, Roman16.09.1966bezúplatné plnění 2 000,00
Hruška, Jakub05.09.1986bezúplatné plnění 2 000,00
Hruška, Jakub05.09.1986peněžitý dar 50 000,00
Hruška, Jakub05.09.1986peněžitý dar 500,00
Hruška, Jakub05.09.1986peněžitý dar 10 800,00
Hruška, Josef13.10.1945bezúplatné plnění 3 000,00
Hruzková, Stanislava09.03.1975bezúplatné plnění 1 500,00
Hřebačka, Tomáš29.03.1981bezúplatné plnění 8 000,00
Hřib, Aleš28.06.1954peněžitý dar 2 500,00
HS Auto Staněk s.r.o.26069351bezúplatné plnění 4 000,00
Hubáček, Jiří07.05.1957bezúplatné plnění 1 000,00
Hubáček, Jiří21.01.1955bezúplatné plnění 1 000,00
Hubáček, Jiří05.07.1941bezúplatné plnění 1 000,00
Hubáček, Pavel29.05.1984peněžitý dar 2 600,00
Hubáčková, Libuše21.01.1987bezúplatné plnění 4 000,00
Hubáčková, Oldřiška07.11.1953bezúplatné plnění 2 000,00
Hubanová, Michaela22.07.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Hubertova lesní, s.r.o.07210906peněžitý dar 100 000,00
Hučka, Dalibor22.02.1978bezúplatné plnění 2 500,00
Hudsovec, Břetislav28.07.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Hulicius, Eduard28.10.1980peněžitý dar 35 000,00
Humlíček, Pavel17.10.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Huněk, Filip09.07.1981peněžitý dar 2 000,00
Huneš, Robert09.11.1968peněžitý dar 2 000,00
Hurábová, Jitka01.12.1961peněžitý dar 150 000,00
Husáková, Zdenka04.11.1973bezúplatné plnění 1 600,00
Husák, Václav13.09.1952bezúplatné plnění 2 000,00
Husták, Václav20.03.1952bezúplatné plnění 1 000,00
Hvožďa, František30.05.1958bezúplatné plnění 1 500,00
Hybner, Otto06.07.1952bezúplatné plnění 2 000,00
HYDRO & KOV s.r.o.27720161peněžitý dar 20 000,00
Hyksa, Jiří02.07.1949bezúplatné plnění 1 600,00
Hynk, Vladislav06.03.1973bezúplatné plnění 2 000,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 1 900,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hynk, Vladislav06.03.1973peněžitý dar 2 500,00
Hyžák, Jiří09.11.1967bezúplatné plnění 4 500,00
CH - Dent s.r.o.28803108bezúplatné plnění 1 600,00
Chalánková, Jitka23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalánková, Jitka23.03.1957peněžitý dar 3 000,00
Chalupa, Marek06.11.1950bezúplatné plnění 4 000,00
Charita Šternberk45238642bezúplatné plnění 1 000,00
Charvát, Marian28.05.1974peněžitý dar 2 000,00
CHEM Application s.r.o.28764528bezúplatné plnění 1 600,00
Chlebková, Jana16.05.1976peněžitý dar 500,00
Chlebková, Šárka02.06.1975bezúplatné plnění 3 000,00
Chlupatý, Bedřich13.02.1980bezúplatné plnění 1 000,00
Chlupatý, Bedřich13.02.1980bezúplatné plnění 1 000,00
Chmelařová, Jana25.07.1967bezúplatné plnění 2 096,00
Chmelař, Rudolf23.07.1963bezúplatné plnění 3 000,00
Chmelař, Zdeněk19.04.1974bezúplatné plnění 1 500,00
Chmelík, Karel09.05.1940bezúplatné plnění 2 096,00
Chodurová, Eliška03.04.1946bezúplatné plnění 1 000,00
Chovanec, Jakub20.07.1982bezúplatné plnění 3 000,00
Chrást, Václav08.08.1982bezúplatné plnění 2 000,00
Chrbolka, Vít01.03.1992bezúplatné plnění 1 000,00
Chrobák, Tomáš12.11.1983bezúplatné plnění 1 500,00
Chudík, Pavel13.09.1962bezúplatné plnění 1 000,00
Chudík, Pavel13.09.1962bezúplatné plnění 1 100,00
Chupík, Vojtěch21.07.1995bezúplatné plnění 1 500,00
Chvátal, Filip27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Chvátal, Filip27.05.1986peněžitý dar 2 000,00
Ing. Eva Střelecká, Ing.70241007bezúplatné plnění 1 000,00
Ing. Luboš Boxan48384704bezúplatné plnění 1 000,00
Ing. Miroslav Tomšů88919781bezúplatné plnění 1 500,00
Ing. Radim Kocourek68690100peněžitý dar 100 000,00
Ing., Marek23.07.1966peněžitý dar 10 000,00
Ingr, František06.09.1949bezúplatné plnění 1 500,00
INNEASTAV s.r.o.28627288bezúplatné plnění 1 000,00
Introvič, Lenka30.05.1982bezúplatné plnění 1 000,00
Ioanidis, Apostolos26.04.1983bezúplatné plnění 2 000,00
Ivičičová, Jitka24.11.1980peněžitý dar 24 000,00
Jagoš, Tomáš31.08.1955bezúplatné plnění 1 600,00
Jajtner, Pavel27.11.1973peněžitý dar 31 460,00
Jakub Dostalík88091112bezúplatné plnění 1 000,00
Jakubcová, Hana30.04.1949bezúplatné plnění 2 000,00
Jakubík, Jiří09.05.1974bezúplatné plnění 2 300,00
Jakubík, Jiří08.11.1955bezúplatné plnění 1 000,00
Jakubík, Martin11.02.1975bezúplatné plnění 2 300,00
Jakubík, Martin11.02.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Jalůvka, Jan22.09.1956bezúplatné plnění 1 000,00
Janata, David10.04.1992bezúplatné plnění 1 600,00
Janata, Pavel18.07.1960peněžitý dar 40 000,00
Jančík, Aleš17.09.1999bezúplatné plnění 2 000,00
Jančíková, Natálie19.04.1997bezúplatné plnění 2 400,00
Janda, Lukáš27.12.1982bezúplatné plnění 2 000,00
Jandová, Věra13.07.1966bezúplatné plnění 1 000,00
Janeček, Pavel03.06.1958bezúplatné plnění 163,00
Janečka, Michal08.03.1994bezúplatné plnění 1 500,00
Janečková, Vladimíra30.08.1970bezúplatné plnění 1 600,00
Janegová, Naděžda14.02.1970bezúplatné plnění 2 000,00
Janek, Daniel28.12.1969bezúplatné plnění 3 000,00
Janík, Přemysl13.03.1978bezúplatné plnění 4 500,00
Jankes, Vladislav24.03.1965bezúplatné plnění 2 000,00
Jankovec, Petr24.04.1971bezúplatné plnění 2 000,00
Janků, Alena18.03.1962bezúplatné plnění 1 600,00
Janoštík, Alois17.10.1959bezúplatné plnění 1 500,00
Janoštík, Alois17.10.1959bezúplatné plnění 1 500,00
Janoušek, Jiří07.07.1946bezúplatné plnění 2 000,00
Janoušek, Pavel24.01.1979peněžitý dar 20 000,00
Janoušek, Pavel24.01.1979peněžitý dar 12 000,00
Janoušková, Lenka25.09.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Janouškovcová, Pavla16.10.1989peněžitý dar 700,00
Janouškovec, Pavel09.08.1959peněžitý dar 50 000,00
Janouškovec, Václav20.08.1962bezúplatné plnění 4 000,00
Janovská, Jiřina07.01.1956bezúplatné plnění 2 000,00
Jansa, Jiří05.07.1939bezúplatné plnění 1 000,00
Janusová, Jaroslava16.05.1961bezúplatné plnění 1 000,00
Jaromír Koryčanský40331270bezúplatné plnění 6 000,00
Jaroslav Lorenc64777324bezúplatné plnění 2 096,00
Jarošek, Kamil22.08.1977bezúplatné plnění 1 000,00
Jarůšek, Jaroslav22.05.1959bezúplatné plnění 1 000,00
Jasenská, Jana30.11.1964bezúplatné plnění 1 500,00
JASS-UNI, s.r.o.60743638peněžitý dar 20 000,00
JASS-UNI, s.r.o.60743638bezúplatné plnění 1 500,00
Jašek, Jan12.05.1965bezúplatné plnění 1 440,00
Jašek, Jan12.05.1965bezúplatné plnění 1 000,00
Jašová, Danuše15.12.1980bezúplatné plnění 2 000,00
Javorská, Květa14.04.1956bezúplatné plnění 2 000,00
Javůrková, Lucie19.11.1980peněžitý dar 3 000,00
Jedlička, Michal10.09.1980peněžitý dar 35 000,00
Jedlička, Michal10.09.1980peněžitý dar 3 394,00
Jedlička, Michal10.09.1980peněžitý dar 15 000,00
Jedovnický, Jan26.07.1985bezúplatné plnění 1 500,00
Jehlička, Otakar10.10.1962bezúplatné plnění 1 600,00
Jelének, Antonín18.12.1954bezúplatné plnění 6 000,00
Jelenová, Radka16.10.1978bezúplatné plnění 2 000,00
Jelen, Zdeněk24.03.1947peněžitý dar 1 000,00
Jelínek, František07.01.1965bezúplatné plnění 4 500,00
Jelínek, František07.01.1965peněžitý dar 6 790,00
Jelínek, Josef12.09.1948bezúplatné plnění 300,00
Jelínek, Martin01.01.1979bezúplatné plnění 1 600,00
Jelínková, Anna22.05.1965bezúplatné plnění 1 600,00
Jelínková, Šárka26.01.1979peněžitý dar 10 000,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Jelínková, Šárka24.01.1968peněžitý dar 3 000,00
Jeřábek, Aleš28.02.1957bezúplatné plnění 300,00
Jeřábek, Miroslav11.06.1947bezúplatné plnění 1 000,00
Jeřábek, Vojtěch08.01.1993bezúplatné plnění 2 000,00
Jesenický horský spolek26991268bezúplatné plnění 1 000,00
Ježek, Miroslav18.03.1929bezúplatné plnění 1 000,00
Jícha, Lukáš24.11.1994bezúplatné plnění 12 000,00
Jílek, Josef09.02.1965bezúplatné plnění 2 000,00
Jílek, Josef01.05.1989bezúplatné plnění 1 600,00
Jílek, Josef15.03.1939bezúplatné plnění 1 600,00
Jílek, Ladislav11.12.1940bezúplatné plnění 1 600,00
Jílek, Pavel09.06.1947bezúplatné plnění 4 800,00
Jílek, Pavel09.06.1947bezúplatné plnění 1 000,00
Jílek, Pavel20.02.1969bezúplatné plnění 1 600,00
Jílek, Stanislav15.02.1949bezúplatné plnění 1 000,00
Jílková, Eva20.03.1992bezúplatné plnění 1 500,00
Jílková, Jitka29.07.1974bezúplatné plnění 2 000,00
Jílková, Marie09.06.1977peněžitý dar 15 000,00
Jílková, Marie05.05.1984bezúplatné plnění 1 600,00
Jílková, Věra30.09.1956bezúplatné plnění 1 323,00
Jindrová, Věra12.09.1936bezúplatné plnění 6 000,00
JiNo s.r.o.25924222bezúplatné plnění 1 600,00
Jiráň, Stanislav13.11.1956peněžitý dar 2 000,00
Jirásek, Jaroslav23.02.1969bezúplatné plnění 2 096,00
Jiráska, Michal02.09.1966bezúplatné plnění 1 000,00
Jiraský, František24.02.1969bezúplatné plnění 3 200,00
Jirešová, Jiřina30.07.1953bezúplatné plnění 1 600,00
Jiroudek, Josef11.08.1986bezúplatné plnění 1 600,00
Jirsa, Vlastimil17.03.1970bezúplatné plnění 2 000,00
Jiruška, Václav01.06.1944bezúplatné plnění 1 600,00
Jírů, Tomáš08.08.1979bezúplatné plnění 1 600,00
Jiří Šperl73677116bezúplatné plnění 2 000,00
Jiříček, Petr14.11.1969peněžitý dar 2 000,00
Jiřík, Jan30.09.1973bezúplatné plnění 1 000,00
Jiříková, Marie05.05.1958bezúplatné plnění 1 000,00
John, František01.04.1954bezúplatné plnění 29 750,00
John, František01.04.1978bezúplatné plnění 1 000,00
John, František01.04.1978bezúplatné plnění 1 000,00
John, František08.08.1949bezúplatné plnění 1 000,00
John, František01.04.1978peněžitý dar 10 000,00
John, František01.04.1978peněžitý dar 85 000,00
Jordán, Jaroslav11.02.1935bezúplatné plnění 1 000,00
Jordán, Pavel08.01.1973bezúplatné plnění 1 000,00
Josef, Soukal15.09.1948bezúplatné plnění 4 000,00
Josiek, Vladislav09.03.1984peněžitý dar 3 840,00
Joudal, Jaromír15.09.1966bezúplatné plnění 1 323,00
Judas, Jaromír19.02.1971peněžitý dar 100 000,00
Jůn, Josef31.03.1969bezúplatné plnění 4 000,00
Juránek, Stanislav24.01.1956peněžitý dar 36 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981bezúplatné plnění 10 000,00
Juránek, Zdeněk28.08.1981peněžitý dar 52 000,00
Juránková, Anna02.02.1968bezúplatné plnění 1 000,00
Jurásek, Vojtěch13.05.1990peněžitý dar 30 000,00
Jurčaga, Radim26.10.1974bezúplatné plnění 1 500,00
Jurčaga, Radim26.10.1974bezúplatné plnění 1 500,00
Jurčiková, Vojtěška30.03.1932bezúplatné plnění 3 000,00
Jurčo, Dominik22.07.1989peněžitý dar 2 000,00
Jurečka, Lukáš07.01.1976peněžitý dar 15 000,00
Jurečka, Marian15.03.1981peněžitý dar 10 000,00
Jurečka, Marian15.03.1981peněžitý dar 75 000,00
Jurečka, Marian15.03.1981peněžitý dar 75 000,00
Jurečka, Marian15.03.1981peněžitý dar 1 500,00
Jurečka, Marian15.03.1981peněžitý dar 7 313,00
Jurek, Jan19.04.1952bezúplatné plnění 1 000,00
Jurníček, Radek10.12.1961peněžitý dar 30 000,00
JURONKA s.r.o.01790226bezúplatné plnění 44 436,00
Juszkat, Tomasz20.10.1977bezúplatné plnění 1 000,00
Kabáčová, Michaela25.05.1995bezúplatné plnění 2 400,00
Kabaštová, Bronislava14.08.1948bezúplatné plnění 1 000,00
Kabaštová, Milana14.08.1948bezúplatné plnění 1 000,00
Kacafírek, Miloš26.04.1961bezúplatné plnění 1 000,00
Kačmařík, Jiří03.02.1971bezúplatné plnění 2 500,00
Kada, Jan31.01.1996bezúplatné plnění 1 600,00
Kada, Miroslav11.07.1971bezúplatné plnění 1 600,00
Kaderka, Roman17.05.1976bezúplatné plnění 2 000,00
Kadlčík, František25.07.1957bezúplatné plnění 3 000,00
Kadlec, Jan17.11.1953bezúplatné plnění 2 000,00
Kadlec, Jan17.11.1953peněžitý dar 600,00
Kadlec, Rostislav04.06.1979peněžitý dar 8 000,00
Kadlová, Miroslava24.09.1959bezúplatné plnění 2 000,00
Kafka, Antonín27.01.1966bezúplatné plnění 1 500,00
Kafka, Jan20.03.1976bezúplatné plnění 2 096,00
Kafka, Jan23.05.1968peněžitý dar 50 000,00
Kafka, Jan23.05.1968peněžitý dar 100 000,00
KALÁB - invest, s.r.o.06213022peněžitý dar 50 000,00
KALÁB - invest, s.r.o.06213022peněžitý dar 100 000,00
KALÁB - invest, s.r.o.06213022peněžitý dar 50 000,00
Kaláb, Josef21.04.1951bezúplatné plnění 1 000,00
Kala, Oldřich18.11.1942bezúplatné plnění 2 000,00
Kalírna Zlín - Chytil spol.s r.o.25522957peněžitý dar 20 000,00
Kalivoda, Vladimír31.08.1957bezúplatné plnění 2 000,00
Kalous, František20.07.1943bezúplatné plnění 1 600,00
Kalvodová, Pavla31.01.1965bezúplatné plnění 2 000,00
Kamba, Stanislav03.09.1956bezúplatné plnění 4 000,00
Kamenec, Milan13.05.1959bezúplatné plnění 1 500,00
Káňa, Jan08.10.1950bezúplatné plnění 1 000,00
Kaňa, Josef19.11.1963bezúplatné plnění 2 000,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 30 000,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 3 200,00
Kaňkovský, Vít05.02.1970peněžitý dar 50 000,00
Kanlincová, Marie22.11.1966bezúplatné plnění 1 500,00
Kansvohl, Jaroslav22.03.1935bezúplatné plnění 2 000,00
Kaplan, Tomáš29.09.1972peněžitý dar 10 000,00
Karczmarczyk, Roman25.03.1983peněžitý dar 3 000,00
Karel Rakovský22981667bezúplatné plnění 2 000,00
Karhanová, Lenka01.01.1973bezúplatné plnění 6 000,00
Karhan, Pavel13.04.1962bezúplatné plnění 15 000,00
Karhan, Pavel13.04.1962bezúplatné plnění 2 000,00
Karla, Vaculínová04.08.1955peněžitý dar 1 000,00
Kašáková, Anna10.06.1967bezúplatné plnění 2 000,00
Kašný, Miroslav14.01.1960peněžitý dar 10 000,00
Kašný, Miroslav14.01.1960peněžitý dar 10 000,00
Kašný, Miroslav14.01.1960peněžitý dar 13 000,00
Kašparová, Marie05.08.1968bezúplatné plnění 1 600,00
Kaštovský, Bohumír01.02.1953bezúplatné plnění 2 000,00
Kaštovský, Václav13.09.1983bezúplatné plnění 1 000,00
Katolický spolek15529711bezúplatné plnění 2 000,00
Katolický spolkový dům v Lipníku nad Bečvou, z.s.47858591bezúplatné plnění 1 000,00
Kauzlaričová, Eva28.11.1961bezúplatné plnění 1 000,00
Kaválek, Tomáš09.09.1981bezúplatné plnění 2 000,00
Kázmér, Miriam31.12.1988peněžitý dar 600,00
Kázmér, Miriam31.12.1988peněžitý dar 130 000,00
Keller, Daniel10.09.1988bezúplatné plnění 2 000,00
Kelnar, Václav19.09.1959bezúplatné plnění 3 000,00
Keprtová, Emílie07.02.1942bezúplatné plnění 1 000,00
Keprtová, Emílie07.02.1942bezúplatné plnění 1 000,00
Keznikl, Jan07.08.1984bezúplatné plnění 2 000,00
Kladivová, Romana14.11.1972peněžitý dar 4 000,00
Klaška, Jaroslav21.05.1990peněžitý dar 45 000,00
Klaška, Jaroslav21.05.1990peněžitý dar 50 000,00
Klaška, Jaroslav28.06.1962peněžitý dar 50 000,00
Klašková, Lenka02.03.1968peněžitý dar 20 000,00
Klašková, Lenka02.03.1968peněžitý dar 50 000,00
Klašková, Lenka02.03.1968peněžitý dar 50 000,00
Klecl, František19.10.1956bezúplatné plnění 2 000,00
Kleclová, Marie14.02.1934bezúplatné plnění 2 000,00
Kleibl, Jan17.09.1937bezúplatné plnění 1 000,00
Kleibl, Jan17.09.1937bezúplatné plnění 1 000,00
Klein, Miroslav02.08.1966peněžitý dar 15 000,00
Kleinwächter, Martin02.01.1984peněžitý dar 16 000,00
Kleinwächter, Martin02.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Klepáček, Miroslav21.07.1974bezúplatné plnění 2 096,00
Kličinková, Marie08.07.1955bezúplatné plnění 2 000,00
Klíma, Josef19.12.1958bezúplatné plnění 2 000,00
Klíma, Karel27.10.1956peněžitý dar 20 000,00
Klíma, Karel27.10.1956peněžitý dar 5 000,00
Klimeš, Miroslav12.12.1966bezúplatné plnění 6 000,00
Klimeš, Pavel21.04.1984bezúplatné plnění 8 000,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 600,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 600,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 600,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 600,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 600,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 600,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 600,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 600,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimeš, Pavel21.04.1984peněžitý dar 1 000,00
Klimková, Monika01.12.1976bezúplatné plnění 1 000,00
Klimplová, Helena12.05.1934peněžitý dar 50 000,00
Klinger, Petr05.05.1968bezúplatné plnění 6 288,00
Kliš, Josef22.04.1952bezúplatné plnění 1 500,00
Kluka, Stanislav27.01.1962bezúplatné plnění 1 100,00
Knápek, Antonín07.03.1973bezúplatné plnění 1 000,00
Kňava, Radek21.01.1981bezúplatné plnění 1 000,00
Knecht, Alois18.05.1958bezúplatné plnění 2 000,00
Kníř, Petr03.06.1962bezúplatné plnění 5 400,00
Knopp, René03.08.1973bezúplatné plnění 1 000,00
Kocich, Robert13.10.1979bezúplatné plnění 1 500,00
Kocinec, Jaroslav25.02.1977bezúplatné plnění 9 300,00
Kocman, Richard17.04.1986peněžitý dar 1 168,00
Kocourek, Josef27.10.1931bezúplatné plnění 1 500,00
Kocumová, Helena17.12.1967bezúplatné plnění 1 600,00
Kocur, Emil21.12.1947bezúplatné plnění 1 000,00
Kodat, Ondřej08.11.1980bezúplatné plnění 2 096,00
KODRLA s.r.o.25547453peněžitý dar 50 000,00
Kofroň, Jan13.05.1960bezúplatné plnění 2 000,00
Kohl, Jan12.11.1944bezúplatné plnění 1 600,00
Kohn, Jaroslav31.03.1948bezúplatné plnění 1 000,00
Kohoutová, Jasenka24.03.1975bezúplatné plnění 2 243,00
Kojzar, Jaroslav02.07.1949peněžitý dar 1 794,00
Kokejlová, Eva20.07.1959bezúplatné plnění 2 000,00
Kokeš, Miroslav25.02.1960bezúplatné plnění 2 000,00
Kokořová, Marie18.02.1952bezúplatné plnění 1 000,00
Koláčková, Marta06.04.1974bezúplatné plnění 2 000,00
Kolář, Petr04.09.1973bezúplatné plnění 3 000,00
Kolinská, Petra14.06.1975peněžitý dar 1 000,00
Kolisko, Karel10.06.1937bezúplatné plnění 2 096,00
Kollová, Jana13.05.1956bezúplatné plnění 1 000,00
Kollová, Jana17.05.1956bezúplatné plnění 1 300,00
Kolomazník, Miloslav14.06.1965peněžitý dar 50 000,00
Komárek, Lukáš14.10.1977bezúplatné plnění 2 000,00
Komárek, Štěpán01.10.1974bezúplatné plnění 2 000,00
Komariková, Hana25.10.1965bezúplatné plnění 2 000,00
Komariková, Hana25.10.1965bezúplatné plnění 2 000,00
Komeňová, Miloslava09.02.1952bezúplatné plnění 2 000,00
Komín, Pavel21.02.1960bezúplatné plnění 1 000,00
Komín, Pavel21.02.1960peněžitý dar 12 000,00
Komrska, Josef30.06.1983bezúplatné plnění 4 000,00
Koňařík, Jan10.02.1949bezúplatné plnění 1 500,00
Kondziolka, Alexander19.01.1966bezúplatné plnění 8 000,00
Konečný, František11.02.1957bezúplatné plnění 1 000,00
Konečný, Jan29.03.1953bezúplatné plnění 2 000,00
Konečný, Karel09.01.1948bezúplatné plnění 1 000,00
Kopáčová, Alena13.08.1962bezúplatné plnění 1 000,00
Kopčáková, Zdena24.02.1959bezúplatné plnění 1 600,00
Kopecká, Ludmila14.10.1963bezúplatné plnění 1 600,00
Kopecký, Lubomír20.11.1938bezúplatné plnění 1 600,00
Kopecký, Petr24.04.1970bezúplatné plnění 2 000,00
Kopecký, Viliam11.04.1955bezúplatné plnění 1 600,00
Kopeček, Pavel08.09.1965bezúplatné plnění 10 000,00
Kopeček, Pavel08.09.1965bezúplatné plnění 3 000,00
Kopic, Jiří12.04.1963peněžitý dar 1 200,00
Kopista, Jaroslav12.09.1952bezúplatné plnění 1 600,00
Koráb, Jan22.07.1950bezúplatné plnění 2 000,00
Koráb, Jan22.07.1950bezúplatné plnění 2 000,00
Korbel, Jiří17.02.1976bezúplatné plnění 2 000,00
Korbelová, Kamila17.06.1984bezúplatné plnění 4 000,00
Korbelová, Marie19.09.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Korč, Petr12.01.1976bezúplatné plnění 1 500,00
Kormošová, Anna20.05.1983bezúplatné plnění 2 000,00
Korpasová, Eva09.06.1960bezúplatné plnění 1 500,00
Korštein, Vojtěch12.04.1986bezúplatné plnění 2 096,00
Korunka, Jaroslav21.01.1981bezúplatné plnění 300,00
Koryčánek, Leopold03.02.1944bezúplatné plnění 1 000,00
Koryčánek, Tomáš10.08.1971bezúplatné plnění 500,00
Korytář, Vítězslav07.08.1971bezúplatné plnění 2 300,00
Kosejk, Jaromír13.05.1977bezúplatné plnění 500,00
Kosina, Ivo01.08.1969bezúplatné plnění 3 000,00
Kosina, Ivo01.08.1969peněžitý dar 24 000,00
Kos, Jiří21.03.1966peněžitý dar 30 000,00
Kos, Jiří21.03.1966peněžitý dar 30 000,00
Kosková, Eva06.05.1959peněžitý dar 5 000,00
Kostelňák, Rostislav06.10.1954bezúplatné plnění 1 000,00
Kostelník, Ondřej05.03.1990bezúplatné plnění 1 000,00
Kostera, Stanislav03.09.1955bezúplatné plnění 1 000,00
Kostka, František21.03.1974bezúplatné plnění 2 000,00
Kostříž, Josef04.02.1934bezúplatné plnění 1 000,00
Košařová, Magdaléna20.02.1980bezúplatné plnění 4 500,00
Košňarová, Jaroslava01.10.1948bezúplatné plnění 1 600,00
Košťál, René22.04.1973bezúplatné plnění 1 500,00
Košťál, René22.04.1973bezúplatné plnění 1 200,00
Kotajná, Dagmar20.04.1979peněžitý dar 10 600,00
Kotajná, Dagmar20.04.1979peněžitý dar 20 000,00
Kotajná, Dagmar20.04.1979peněžitý dar 14 000,00
Kotálová, Věra03.02.1956bezúplatné plnění 2 000,00
Kotásek, Josef27.03.1960bezúplatné plnění 1 000,00
Kotásek, Michal07.03.1967bezúplatné plnění 1 000,00
Kotbendová, Marie14.11.1943bezúplatné plnění 2 096,00
Kotková Marta,MUDr., praktický lékař pro děti a dorost61742821peněžitý dar 7 500,00
Kotlandová, Růžena01.03.1954bezúplatné plnění 1 742,00
Kotulová, Silvie05.03.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Koubek, Martin08.06.1970peněžitý dar 60 000,00
Koubek, Martin08.06.1970peněžitý dar 15 000,00
Koudelka, Jaromír05.08.1964bezúplatné plnění 2 000,00
Kouch, Robert13.10.1979bezúplatné plnění 1 500,00
Koukal, Josef19.04.1951bezúplatné plnění 1 000,00
Koukal, Josef19.04.1951bezúplatné plnění 1 000,00
Koukal, Pavel26.02.1990bezúplatné plnění 6 000,00
Koupilová, Vendula01.10.1977bezúplatné plnění 1 000,00
Kousalová, Marie12.05.1960peněžitý dar 20 000,00
Kousalová, Marie12.05.1960bezúplatné plnění 2 000,00
Kousal, Petr15.03.1954peněžitý dar 150,00
Kousal, Petr15.03.1954peněžitý dar 150,00
Kousal, Petr15.03.1954peněžitý dar 150,00
Kousal, Petr15.03.1954peněžitý dar 150,00
Kousal, Petr15.03.1954peněžitý dar 150,00
Kousal, Petr15.03.1954peněžitý dar 150,00
Kousal, Petr15.03.1954peněžitý dar 150,00
Kousal, Petr15.03.1954peněžitý dar 150,00
Koutný, Jaromír19.12.1979bezúplatné plnění 1 000,00
Kovář, David20.11.1981bezúplatné plnění 2 000,00
Kovář, Jan24.02.1979bezúplatné plnění 3 000,00
Kovář, Josef11.09.1951bezúplatné plnění 4 000,00
Kovář, Stanislav18.04.1990bezúplatné plnění 2 000,00
Kovář, Zdeněk01.04.1955bezúplatné plnění 1 000,00
Kozák, Aleš27.01.1952peněžitý dar 200 000,00
Kozák, Jiří24.09.1965bezúplatné plnění 2 500,00
Kozel, Jaroslav15.12.1961bezúplatné plnění 2 500,00
Kozelková, Anna17.06.1988bezúplatné plnění 2 000,00
Kozelková, Danuše22.07.1955bezúplatné plnění 1 000,00
Kozubík, Jan02.12.1966bezúplatné plnění 6 000,00
Kozubíková, Zdeňka23.03.1969peněžitý dar 1 000,00
Koželuh, Tomáš18.09.1972bezúplatné plnění 4 000,00
Kožuch, Vlastimil02.10.1962bezúplatné plnění 1 000,00
Kráčmar, Bedřich07.04.1961bezúplatné plnění 2 000,00
Krajča, František16.04.1944bezúplatné plnění 1 000,00
Krajíček, Miroslav14.04.1966bezúplatné plnění 1 000,00
Král, Michal12.06.1984peněžitý dar 2 000,00
Král, Milan03.05.1972peněžitý dar 897,00
Králová, Iveta07.06.1974peněžitý dar 30 000,00
Králová, Petra29.04.1978peněžitý dar 897,00
Králová, Věra10.01.1950bezúplatné plnění 2 300,00
Králová, Věra10.01.1950bezúplatné plnění 1 000,00
Krátký, Jiří22.04.1969bezúplatné plnění 2 000,00
Krátký, Jiří03.07.1978peněžitý dar 3 000,00
Kratochvíl, Martin17.10.1990bezúplatné plnění 1 000,00
Krčmář, Jan23.11.1952bezúplatné plnění 3 000,00
Krčmář, Jan23.11.1952bezúplatné plnění 1 600,00
Krebsová, Iveta03.09.1972bezúplatné plnění 1 000,00
Krebsová, Kateřina06.09.1978bezúplatné plnění 1 000,00
Krečmer, Ferdinand21.05.1940bezúplatné plnění 4 000,00
Kredatuszová, Nikola11.03.1996bezúplatné plnění 1 600,00
Krejčí, Marie15.03.1956bezúplatné plnění 1 000,00
Krejčiřík, František29.08.1949bezúplatné plnění 1 000,00
Krejčířová, Renata08.05.1974bezúplatné plnění 300,00
Krejčok, Jaromír20.04.1966peněžitý dar 2 000,00
Krejsová, Jaroslava01.04.1972bezúplatné plnění 1 600,00
Krejzl pila s.r.o.07136790bezúplatné plnění 4 000,00
Krejzlová, Pavla24.03.1975bezúplatné plnění 4 000,00
Krejzlová, Pavla24.03.1975peněžitý dar 8 000,00
Kriegler, Boleslav04.03.1959bezúplatné plnění 1 000,00
Krisman, Lukáš02.09.1964bezúplatné plnění 2 000,00
Krist, Jan30.09.1950bezúplatné plnění 10 000,00
Krist, Jan30.09.1950bezúplatné plnění 3 000,00
Krmaš, Antonín13.10.1949bezúplatné plnění 2 096,00
Krňoulová, Hana23.05.1956bezúplatné plnění 2 000,00
Krňoul, Štěpán27.03.1984bezúplatné plnění 19 000,00
Krňoul, Štěpán27.03.1984peněžitý dar 35 000,00
Krobot, Michal10.09.1981bezúplatné plnění 1 000,00
Kročková, Věra18.12.1975bezúplatné plnění 2 000,00
Kršek, Petr20.01.1944bezúplatné plnění 1 000,00
Krumplovičová, Eva06.04.1959bezúplatné plnění 1 000,00
Krupica, Miroslav19.05.1977bezúplatné plnění 2 000,00
Krupová, Vladimíra16.01.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Krýsl, Jindřich08.02.1983bezúplatné plnění 2 000,00
Krytinář, Martin12.01.1985bezúplatné plnění 8 000,00
Krytinář, Martin12.01.1985peněžitý dar 500,00
Křepela, Petr23.04.1960bezúplatné plnění 8 000,00
KŘESŤANSKÝ SPOLEK DOBRATICE, z.s.26554551bezúplatné plnění 2 000,00
Křístek, Jaromír27.07.1972bezúplatné plnění 3 000,00
Křístková, Veronika11.05.1983bezúplatné plnění 1 000,00
Křivanová, Evženie08.02.1937bezúplatné plnění 2 000,00
Křivka, Bohumil23.06.1955bezúplatné plnění 1 600,00
Kříž, Petr23.06.1966bezúplatné plnění 2 000,00
Kubala, Josef15.09.1973bezúplatné plnění 1 000,00
Kubala, Lukáš20.07.1988bezúplatné plnění 1 000,00
Kuběna, Karel21.03.1957bezúplatné plnění 2 000,00
Kubernát, Václav24.02.1979peněžitý dar 3 000,00
Kubrický, Jiljí04.04.1975bezúplatné plnění 9 000,00
Kuča, Viktor30.04.1954bezúplatné plnění 2 096,00
Kučera, Jan09.04.1987peněžitý dar 50 000,00
Kučera, Jiljí25.05.1939bezúplatné plnění 2 000,00
Kučera, Miloš26.06.1966bezúplatné plnění 2 000,00
Kučera, Petr29.06.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Kučera, Tomáš14.11.1971bezúplatné plnění 2 000,00
Kučera, Václav09.04.1951bezúplatné plnění 2 000,00
Kučerka, Pavel12.04.1966bezúplatné plnění 2 000,00
Kučerová, Blanka29.05.1948bezúplatné plnění 1 000,00
Kučerová, Jarmila19.10.1934bezúplatné plnění 2 000,00
Kučerová, Marie28.01.1947bezúplatné plnění 2 096,00
Kučová, Zita21.05.1971peněžitý dar 2 000,00
Kudela, Oldřich04.02.1947bezúplatné plnění 1 000,00
Kudela, Petr10.03.1969peněžitý dar 2 000,00
Kuklínek, Jiří08.02.1962peněžitý dar 3 375,00
Kuklínková, Jitka21.07.1971bezúplatné plnění 4 000,00
Kumalová, Hana19.09.1957bezúplatné plnění 1 000,00
Kunc, Alois14.01.1958bezúplatné plnění 2 000,00
Kuncová, Anežka03.03.1951bezúplatné plnění 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kunčar, Patrik27.02.1973peněžitý dar 2 000,00
Kundera, Jan24.02.1946bezúplatné plnění 4 000,00
Kundrát, Rudolf13.11.1982bezúplatné plnění 1 500,00
Kupčík, Josef01.05.1965bezúplatné plnění 2 000,00
Kupec, David16.05.1971bezúplatné plnění 1 000,00
Kupka, Václav28.07.1948bezúplatné plnění 1 000,00
Kurečka, Martin03.03.1971bezúplatné plnění 2 500,00
Kurfirstová, Martina05.11.1972bezúplatné plnění 2 000,00
Kurfürst, Antonín12.11.1944bezúplatné plnění 1 000,00
Kuricová, Danuška23.04.1934bezúplatné plnění 1 000,00
Kurucová, Julie18.01.1966bezúplatné plnění 2 000,00
Kuře, Milan05.11.1966bezúplatné plnění 1 600,00
Kusá, Kateřina14.02.1982bezúplatné plnění 1 600,00
Kužela, Tomáš01.08.1975bezúplatné plnění 1 500,00
Kuželová, Zdeňka25.06.1949bezúplatné plnění 2 000,00
Kvapil Josef16602986peněžitý dar 30 000,00
Kvapil, Josef01.10.1962bezúplatné plnění 2 000,00
Kvapilová, Irena15.04.1965bezúplatné plnění 1 000,00
Kvapil, Petr15.12.1978bezúplatné plnění 2 000,00
Kvita, Patrik11.05.1992bezúplatné plnění 1 000,00
Kvitová, Pavla05.06.1972bezúplatné plnění 1 000,00
Kvoch, Jiří28.01.1977bezúplatné plnění 1 000,00
Kytnarová, Dagmar03.04.1947bezúplatné plnění 300,00
Lacerna a.s.28773241bezúplatné plnění 1 600,00
Lagronová, Věra23.08.1974bezúplatné plnění 1 323,00
Laiblová, Marie19.03.1969bezúplatné plnění 2 000,00
Lakomý, Zdeněk07.01.1963bezúplatné plnění 1 000,00
Lamcha, Ondřej11.09.1992peněžitý dar 2 000,00
LAMIA PRAHA, s.r.o.25621971bezúplatné plnění 300,00
Lammel, Karel31.05.1949bezúplatné plnění 2 000,00
Landová, Tereza24.06.1981bezúplatné plnění 2 000,00
Landsman, Ladislav29.12.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Lang, Dominik01.08.1980bezúplatné plnění 500,00
Langr, Miroslav18.07.1965peněžitý dar 20 000,00
Langr, Petr05.08.1957bezúplatné plnění 1 600,00
Langr, Václav22.11.1948bezúplatné plnění 1 000,00
Lankaš, David15.07.1977bezúplatné plnění 1 000,00
Lankaš, Robert10.01.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Lánský, Radek24.09.1970bezúplatné plnění 2 096,00
Láska, Zdeněk13.10.1934bezúplatné plnění 2 500,00
Laštovička, Martin09.06.1965bezúplatné plnění 2 000,00
Lausch, Ivo25.04.1972bezúplatné plnění 2 000,00
Lazar, Jan15.03.1984peněžitý dar 1 400,00
Lazebníček, Jiří09.02.1943bezúplatné plnění 1 000,00
Lazon, Tomáš27.07.1973bezúplatné plnění 1 000,00
Leder, Filip16.02.1974peněžitý dar 20 000,00
Leder, Filip16.02.1974peněžitý dar 20 000,00
Leder, Filip16.02.1974peněžitý dar 20 000,00
Lehký, Jaroslav22.12.1967bezúplatné plnění 2 000,00
Lejčko, Petr15.05.1985bezúplatné plnění 2 000,00
Lekeš, Martin22.03.1999bezúplatné plnění 2 400,00
Lelek-elektroservis s.r.o.07869886bezúplatné plnění 1 600,00
Lenoch, Václav29.09.1984bezúplatné plnění 1 600,00
Liberda, Josef03.07.1958peněžitý dar 2 500,00
Libor Janečka46132228bezúplatné plnění 5 800,00
Libotovský, Ladislav07.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Ličková, Marie02.09.1945bezúplatné plnění 1 000,00
Lichý, Radim29.03.1974bezúplatné plnění 1 000,00
Lindovský, Rudolf26.01.1970bezúplatné plnění 4 000,00
Línek, Roman06.10.1963peněžitý dar 50 000,00
Línková Šárka, JUDr., advokátka66219060peněžitý dar 45 000,00
Liptáková, Klára12.05.1970peněžitý dar 2 800,00
Liška, Tomáš23.09.1973peněžitý dar 8 000,00
Lišková, Jarmila03.11.1976peněžitý dar 500,00
Lišková, Jarmila03.11.1976peněžitý dar 2 000,00
Lizna, Vladimír11.04.1986bezúplatné plnění 2 000,00
Liznová, Žaneta29.09.1979bezúplatné plnění 1 000,00
Lodr, Jan14.08.1991bezúplatné plnění 2 000,00
Lodr, Jiří11.07.1961bezúplatné plnění 2 000,00
Lodr, Jiří11.07.1961peněžitý dar 40 000,00
Lodrová, Lenka01.10.1967bezúplatné plnění 2 000,00
Lolek, Václav08.12.1959bezúplatné plnění 2 000,00
Lonkova Point s.r.o.05457106bezúplatné plnění 5 650,00
Lubič, Martin03.05.1962bezúplatné plnění 1 000,00
Lubomír Frait03894258bezúplatné plnění 1 500,00
Lukáč, Jan22.10.1995peněžitý dar 5 000,00
Lukášová, Marie07.12.1950bezúplatné plnění 2 300,00
Lukášová, Marie07.12.1950bezúplatné plnění 1 000,00
Lukeš, Ladislav03.07.1944bezúplatné plnění 2 000,00
LUKRENA a.s.25190539bezúplatné plnění 6 000,00
Lukšů, Adam12.07.1982bezúplatné plnění 2 000,00
Lupoměský, Petr16.06.1986bezúplatné plnění 1 000,00
Luxová, Věra14.07.1955bezúplatné plnění 1 600,00
Lužanská, Ilona13.04.1977bezúplatné plnění 500,00
Lyčka, Tomáš15.11.1962bezúplatné plnění 1 000,00
Macáková, Ludmila27.06.1934bezúplatné plnění 1 000,00
Macanová, Jana09.06.1979bezúplatné plnění 1 000,00
Macek, Lubomír06.07.1977bezúplatné plnění 6 000,00
Macek, Lubomír06.07.1977bezúplatné plnění 7 000,00
Macek, Pavel14.06.1978bezúplatné plnění 4 000,00
Macek, Pavel14.06.1978bezúplatné plnění 3 000,00
Macková, Ilona24.10.1940bezúplatné plnění 1 000,00
Macková, Naděžda09.03.1976bezúplatné plnění 3 000,00
Mackovík, Mojmír10.10.1967bezúplatné plnění 2 300,00
Mackovík, Mojmír24.04.1975bezúplatné plnění 2 000,00
Macků, Eva25.07.1972peněžitý dar 1 200,00
Macků, Jaroslav11.09.1958bezúplatné plnění 2 000,00
Macků, Karel05.03.1967peněžitý dar 1 602,00
Maclová, Anna09.02.1960bezúplatné plnění 147,00
Maclová, Anna09.02.1960peněžitý dar 2 000,00
Maclová, Anna09.02.1960peněžitý dar 8 000,00
Maclová, Anna09.02.1960bezúplatné plnění 870,00
Maclová, Anna09.02.1960peněžitý dar 1 000,00
Máčal, Tomáš11.10.1972bezúplatné plnění 2 000,00
Mádle, Zdeněk03.06.1947bezúplatné plnění 1 000,00
Mahdalová, Jiřina26.11.1958bezúplatné plnění 3 000,00
Macháček, Jindřich06.07.1981bezúplatné plnění 1 600,00
Machálek, Jiří11.08.1986bezúplatné plnění 3 000,00
Machálek, Josef24.04.1958bezúplatné plnění 1 500,00
Mácha, Leo16.09.1961bezúplatné plnění 2 500,00
Machalová, Pavla10.09.1960bezúplatné plnění 1 500,00
Mach, Dominik09.06.1991bezúplatné plnění 3 000,00
Mach, Jaroslav24.04.1937bezúplatné plnění 1 323,00
Mach, Josef21.11.1954bezúplatné plnění 2 000,00
Mach, Martin13.06.1974peněžitý dar 50 000,00
Mach, Milan16.06.1971bezúplatné plnění 2 000,00
Machová, Marie25.04.1965peněžitý dar 50 000,00
Machová, Marie25.09.1941bezúplatné plnění 2 000,00
Machů, Martin07.11.1978bezúplatné plnění 147,00
Machů, Martin07.11.1978peněžitý dar 2 473,00
Machů, Martin07.11.1978peněžitý dar 10 833,00
Maitnerová, Marie09.06.1943bezúplatné plnění 4 000,00
Majeriková, Františka03.11.1937bezúplatné plnění 1 500,00
Majerová, Marie08.11.1947bezúplatné plnění 4 000,00
Majer, Tomáš17.12.1980bezúplatné plnění 1 000,00
Majvald, Pavel15.11.1964bezúplatné plnění 1 000,00
Makovec, Alois26.01.1959peněžitý dar 25 000,00
Makovec, Stanislav22.12.1961peněžitý dar 25 000,00
Makudera, Tomáš12.11.1982bezúplatné plnění 10 000,00
Makudera, Tomáš12.11.1982bezúplatné plnění 1 500,00
Malafa, Libor19.02.1963bezúplatné plnění 4 000,00
Malá, Irena27.11.1968bezúplatné plnění 1 000,00
Maláska, Karel23.01.1977bezúplatné plnění 2 000,00
Malátek, Bohumil26.10.1967bezúplatné plnění 2 300,00
MÁLEK & PARTNERS, s.r.o.08262012peněžitý dar 200 000,00
Málek, Ladislav17.10.1955bezúplatné plnění 1 600,00
Málek, Roman04.08.1981peněžitý dar 50 000,00
Malík, Štěpán02.01.1971peněžitý dar 1 000,00
Maliňák, František21.01.1964bezúplatné plnění 1 500,00
Malíšková, Eva21.05.1962bezúplatné plnění 1 500,00
Malíšková, Eva21.05.1962bezúplatné plnění 1 500,00
Malková, Dana04.09.1963bezúplatné plnění 2 500,00
Maňák, Josef28.06.1944bezúplatné plnění 4 500,00
Maňáková, Blanka09.06.1978bezúplatné plnění 4 000,00
Maňáková, Blanka09.06.1978bezúplatné plnění 3 000,00
Maňák, Petr20.12.1976bezúplatné plnění 2 000,00
Maňák, Petr20.12.1976bezúplatné plnění 1 500,00
Maňovická zemědělská, a.s.25227432bezúplatné plnění 8 000,00
manž., Kulhantovi01.01.1901bezúplatné plnění 2 096,00
Marcel Sikora75930781peněžitý dar 100 000,00
Marcel Sikora75930781peněžitý dar 16 940,00
Marcel Sikora75930781peněžitý dar 33 965,00
Marcel Sikora75930781peněžitý dar 3 307,33
Marcel Sikora75930781peněžitý dar 2 664,00
Marcel Sikora75930781peněžitý dar 97 682,00
Marcel Sikora75930781peněžitý dar 6 624,26
Marčáková, Anna04.06.1951bezúplatné plnění 1 000,00
Mareček, Tomáš13.09.1969bezúplatné plnění 1 500,00
Marek, Bedřich23.06.1949bezúplatné plnění 2 000,00
Marek, Jan30.05.1978bezúplatné plnění 1 000,00
Marek, Josef29.05.1940bezúplatné plnění 2 000,00
Mareš, Jakub01.03.1990bezúplatné plnění 1 000,00
Mareš, Kamil23.07.1987peněžitý dar 6 840,00
Mareš, Pavel19.03.1976peněžitý dar 15 000,00
Mariňáková, Michala11.08.1981peněžitý dar 1 500,00
Mariničová, Eva26.10.1994bezúplatné plnění 2 400,00
Marková, Milada12.04.1961bezúplatné plnění 2 000,00
Maršík, Josef04.03.1938bezúplatné plnění 2 096,00
Martinčík, Josef09.08.1943bezúplatné plnění 1 000,00
Martínek, Jan07.11.1988peněžitý dar 20 000,00
Martinek, Miroslav02.03.1957bezúplatné plnění 3 000,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínek, Petr19.08.1961peněžitý dar 300,00
Martínková, Markéta M.A.25.07.1991peněžitý dar 500,00
Martinů, Jiří22.02.1942bezúplatné plnění 1 000,00
Mařinková, Marie14.03.1955bezúplatné plnění 1 000,00
Masare, Vít02.03.1987bezúplatné plnění 600,00
Masare, Vít02.03.1987bezúplatné plnění 600,00
Mastný, Martin04.07.1976bezúplatné plnění 2 000,00
Maščenko, Igor01.03.1983peněžitý dar 8 000,00
Matas, Jan25.06.1990bezúplatné plnění 200,00
MATEICIUC a.s.60792825bezúplatné plnění 6 500,00
Matějka, Karel23.10.1963bezúplatné plnění 6 000,00
Matějka, Michal19.10.1942bezúplatné plnění 2 000,00
Matějka, Václav13.04.1958bezúplatné plnění 1 000,00
Matějů, Jan24.09.1971bezúplatné plnění 3 000,00
Matek, Štěpán24.05.1987peněžitý dar 6 000,00
Mathauserová, Michaela27.01.1989bezúplatné plnění 2 000,00
Mathauser, Zdeněk10.12.1978bezúplatné plnění 2 000,00
Mátl, Petr27.08.1950peněžitý dar 100 000,00
Matoušek, Jiří27.02.1948bezúplatné plnění 2 000,00
Matoušek, Miroslav04.10.1950bezúplatné plnění 1 323,00
Matoušek, Pavel26.07.1954bezúplatné plnění 4 000,00
Matoušek, Vojtěch10.09.1938bezúplatné plnění 1 600,00
Matoušková, Jaroslava11.05.1962bezúplatné plnění 2 000,00
Matula, Stanislav12.04.1944bezúplatné plnění 2 000,00
Matuška, Josef18.10.1972peněžitý dar 600,00
Matůšová, Anna12.01.1940bezúplatné plnění 1 500,00
Matůšů, Radek20.08.1968bezúplatné plnění 1 500,00
Matyášek, Aleš03.03.1962peněžitý dar 2 000,00
Matýsek, Pavel15.02.1969bezúplatné plnění 3 000,00
Matyska, Tomáš26.06.1970bezúplatné plnění 2 096,00
Matýsková, Andrea27.11.1972bezúplatné plnění 1 000,00
Matýsková, Andrea27.11.1972peněžitý dar 2 000,00
Mazánková, Marie01.10.1952peněžitý dar 2 500,00
MBR bus s.r.o.26011000bezúplatné plnění 14 484,00
Meclovská zemědělská, a. s.64834646bezúplatné plnění 2 000,00
Mecová, Anastázie09.12.1959bezúplatné plnění 1 500,00
Měkota, Tomáš05.01.1968bezúplatné plnění 1 600,00
Melichar, Josef03.10.1968peněžitý dar 5 000,00
Melichar, Josef03.10.1968peněžitý dar 5 000,00
Melichar, Josef03.10.1960bezúplatné plnění 870,00
Meloun, Aleš16.05.1971bezúplatné plnění 1 000,00
Mencler, Josef11.05.1944bezúplatné plnění 2 000,00
Mencová, Miroslava13.11.1954peněžitý dar 100 000,00
Měrková, Helena20.08.1935bezúplatné plnění 1 000,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezuláník, Pavel09.01.1968peněžitý dar 300,00
Mezulianík, René23.06.1974bezúplatné plnění 1 000,00
Mgr. Stanislava Jurčíková, advokátka73612260peněžitý dar 100 000,00
Miczka, Bronislav24.09.1957bezúplatné plnění 1 000,00
Miczka, Bronislav24.09.1957bezúplatné plnění 4 400,00
Miczka, Edward31.07.1953bezúplatné plnění 1 000,00
Miczka, Edward31.07.1953bezúplatné plnění 4 400,00
Miczka, Přemysl22.09.1969bezúplatné plnění 1 000,00
Miczková, Věra13.06.1957bezúplatné plnění 1 000,00
Mička, David03.07.1967bezúplatné plnění 1 000,00
Mička, Jiří16.06.1935bezúplatné plnění 2 000,00
Mičulka, Přemysl22.09.1969bezúplatné plnění 1 500,00
Mičunek, František13.04.1968bezúplatné plnění 2 300,00
MIDKIFF CONSULTANCY SERVICES s.r.o.26190036peněžitý dar 10 000,00
Mihola, Jiří01.06.1972peněžitý dar 7 854,00
Mihola, Ludvík18.05.1982bezúplatné plnění 2 000,00
Mihulka, Oldřich21.08.1956bezúplatné plnění 2 000,00
Michalec, Vavřín11.05.1951bezúplatné plnění 3 000,00
Michálek, Ondřej14.06.1987bezúplatné plnění 300,00
Michalicová, Iva06.10.1985bezúplatné plnění 10 000,00
Michalicová, Iva06.10.1985bezúplatné plnění 1 500,00
Michousko, Jiří02.05.1978bezúplatné plnění 1 000,00
Mikel, Pavel20.06.1979bezúplatné plnění 1 500,00
Mikéska, František20.08.1981bezúplatné plnění 10 000,00
Mikéska, František20.08.1981bezúplatné plnění 3 000,00
Mikešová, Blanka14.09.1973bezúplatné plnění 3 000,00
Mikešová, Vlasta22.12.1935bezúplatné plnění 1 600,00
Mikmek, Ondřej03.03.1988bezúplatné plnění 5 000,00
Mikmeková, Jana16.04.1989bezúplatné plnění 1 000,00
Mikoška, Martin30.04.1978bezúplatné plnění 1 500,00
Mikšík, Antonín23.12.1946bezúplatné plnění 1 300,00
Mikula, Lukáš14.10.1979bezúplatné plnění 2 000,00
Mikulášek, Karel27.03.1975bezúplatné plnění 2 000,00
Mikulášková, Miluše03.04.1963bezúplatné plnění 2 000,00
Mikulka, Jaroslav08.04.1946bezúplatné plnění 2 096,00
Mikyska, Vojtěch19.04.1946bezúplatné plnění 1 600,00
Milisterfer, Jiří14.02.1959bezúplatné plnění 6 000,00
Minařík, Lubomír16.10.1953bezúplatné plnění 1 500,00
Minařík, Lubomír16.10.1953bezúplatné plnění 1 500,00
Minaříková, Emilie03.07.1946bezúplatné plnění 1 000,00
Minář, Jaromír21.04.1943bezúplatné plnění 1 000,00
Mléčka, Jan09.07.1970bezúplatné plnění 1 000,00
Mlynář, Petr06.03.1971bezúplatné plnění 1 600,00
Mohelníková, Alena14.03.1957bezúplatné plnění 3 000,00
Moll, Pavel23.07.1960peněžitý dar 50 000,00
Monsport, Martin08.10.1974bezúplatné plnění 1 000,00
Monsportová, Marie02.06.1976bezúplatné plnění 1 000,00
Moravec, Jiří26.05.1960bezúplatné plnění 1 500,00
Moravec, Jiří26.05.1960bezúplatné plnění 1 000,00
Moravec, Luboš13.08.1978bezúplatné plnění 163,00
Moskvová, Jitka30.09.1975bezúplatné plnění 1 600,00
Mošner, Jaroslav30.03.1961bezúplatné plnění 1 000,00
Mošovská, Dana11.01.1966bezúplatné plnění 2 000,00
Motáň, Josef08.12.1938bezúplatné plnění 1 000,00
Motl, Jan25.02.1960bezúplatné plnění 1 000,00
MotoTrade VM s.r.o.28822498bezúplatné plnění 1 600,00
Motyčka, Jiří05.03.1967bezúplatné plnění 1 600,00
Motyčka, Josef08.01.1955bezúplatné plnění 1 600,00
Motyka, Pavel29.06.1958bezúplatné plnění 1 500,00
Motyka, Pavel29.06.1958bezúplatné plnění 1 200,00
Mozgva, Karel21.12.1947bezúplatné plnění 1 500,00
Mráz Nemovitosti CZ, s.r.o.28158369bezúplatné plnění 2 000,00
Mrázek, František27.01.1954bezúplatné plnění 1 500,00
Mráz, Pavel08.08.1977bezúplatné plnění 3 000,00
Mrňka, Stanislav03.04.1960bezúplatné plnění 2 000,00
Mrňka, Stanislav03.04.1960peněžitý dar 5 000,00
Mrňková, Renata17.07.1970bezúplatné plnění 500,00
Muczka, Petr01.11.1962bezúplatné plnění 1 000,00
MUDr. Hana Deáková70922136bezúplatné plnění 1 000,00
MUDr. Jan Nožička, PhD.60891092peněžitý dar 20 000,00
MUDr. Karel Padalík75833492peněžitý dar 30 000,00
Mühlpachrová, Lucie13.03.1976peněžitý dar 200,00
Mühlpachrová, Lucie13.03.1976peněžitý dar 416,00
Mulačová, Jaroslava18.05.1949bezúplatné plnění 2 000,00
Müllerová, Vlasta17.08.1953bezúplatné plnění 2 000,00
Musil, Aleš23.11.1973bezúplatné plnění 1 000,00
Musil, Aleš23.11.1973bezúplatné plnění 1 500,00
Musil, Jan03.10.1983bezúplatné plnění 2 000,00
Musil, Jiří06.10.1969bezúplatné plnění 1 000,00
Musil, Milan27.08.1944bezúplatné plnění 2 000,00
Musil, Petr25.12.1976peněžitý dar 100 000,00
Musil, Petr25.12.1976peněžitý dar 100 000,00
Nácerová, Věra06.06.1944bezúplatné plnění 1 000,00
Nadační fond Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové66743052bezúplatné plnění 1 000,00
Nádvorník, Antonín23.04.1955bezúplatné plnění 3 200,00
Napajedelské stavby s.r.o.27253350peněžitý dar 15 000,00
Navláčil stavební firma, s.r.o.25301144peněžitý dar 50 000,00
Navláčil stavební firma, s.r.o.25301144peněžitý dar 100 000,00
Navrátil, Jiří13.06.1977peněžitý dar 73 818,00
Navrátil, Jiří13.06.1977bezúplatné plnění 1 000,00
Navrátil, Jiří13.06.1977peněžitý dar 2 633,50
Navrátil, Jiří13.06.1977peněžitý dar 100 000,00
Navrátilová, Jana19.07.1983bezúplatné plnění 2 000,00
Navrátil, Rudolf30.01.1940bezúplatné plnění 1 000,00
Navrátil, Václav22.09.1947bezúplatné plnění 1 000,00
Navrátil, Zdeněk15.08.1974bezúplatné plnění 1 000,00
Návrat, Luboš07.08.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Nečekal, Oldřich05.08.1958bezúplatné plnění 1 000,00
Nedoma, Jan01.05.1970bezúplatné plnění 2 000,00
Nechvátal, František14.10.1965bezúplatné plnění 1 000,00
Nejedlý, Pavel15.07.1961bezúplatné plnění 3 000,00
Nejman, Jiří23.05.1953bezúplatné plnění 2 096,00
Němcová, Jana19.07.1933bezúplatné plnění 2 000,00
Němcová, Jana24.10.1962bezúplatné plnění 4 000,00
Němec, Jiří25.02.1971peněžitý dar 60 000,00
Němec, Jiří25.02.1971bezúplatné plnění 10 000,00
Němec, Jiří25.02.1971peněžitý dar 2 810,00
Němec, Oldřich03.12.1952peněžitý dar 30 000,00
Nepalová, Jiřina25.01.1947peněžitý dar 200 000,00
Neruda, Josef27.06.1983bezúplatné plnění 1 000,00
Nesládek, Pavel20.05.1983bezúplatné plnění 1 600,00
Nestával, Marek22.06.1975peněžitý dar 10 000,00
Netolický, Josef23.02.1953bezúplatné plnění 1 000,00
Netolický, Petr21.09.1982bezúplatné plnění 1 600,00
Netolický, Petr21.09.1982peněžitý dar 12 000,00
Nevrlý, Vladimír18.07.1936bezúplatné plnění 2 200,00
Niemiec, Bohuslav11.02.1982peněžitý dar 100 000,00
Niemiec, Bohuslav11.02.1982peněžitý dar 34 520,00
Niemiec, Bohuslav11.02.1982peněžitý dar 20 000,00
Nogolová, Věra31.03.1965bezúplatné plnění 1 000,00
Nohel, Jiří07.03.1977bezúplatné plnění 1 500,00
Nohel, Jiří07.03.1977bezúplatné plnění 1 200,00
Nosek, Jaromír09.07.1964bezúplatné plnění 1 000,00
Nováček, Miroslav23.06.1962bezúplatné plnění 2 000,00
Nováčková, Markéta19.05.1979peněžitý dar 2 000,00
Novák, David22.02.1983bezúplatné plnění 3 000,00
Novák, Jan05.07.1985bezúplatné plnění 4 000,00
Novák, Jan05.07.1985peněžitý dar 17 000,00
Novák, Jaroslav29.03.1964bezúplatné plnění 2 000,00
Novák, Josef16.05.1958bezúplatné plnění 2 000,00
Novák, Josef16.03.1972bezúplatné plnění 1 600,00
Novák, Karel18.08.1938bezúplatné plnění 2 000,00
Novák, Milan23.02.1960bezúplatné plnění 1 440,00
Novák, Milan23.02.1960bezúplatné plnění 1 000,00
Novák, Milan19.05.1976bezúplatné plnění 2 000,00
Novák, Milan23.02.1960bezúplatné plnění 1 000,00
Novák, Miloslav19.07.1950bezúplatné plnění 1 323,00
Nováková, Anna08.01.1953bezúplatné plnění 4 000,00
Nováková, Irena25.10.1962bezúplatné plnění 75 000,00
Nováková, Jana06.04.1979bezúplatné plnění 1 600,00
Nováková, Jolana27.06.1962bezúplatné plnění 3 000,00
Novák, Petr04.11.1982bezúplatné plnění 1 000,00
Novák, Petr04.11.1982bezúplatné plnění 1 600,00
Novák, Richard01.10.1968bezúplatné plnění 5 000,00
Novotná, Maria06.01.1965peněžitý dar 5 000,00
Novotná, Svatava08.01.1985peněžitý dar 500,00
Novotný, Antonín30.05.1944bezúplatné plnění 163,00
Novotný, Jiří11.07.1958bezúplatné plnění 1 600,00
Novotný, Pavel06.12.1948bezúplatné plnění 2 000,00
Novotný, Petr20.02.1974bezúplatné plnění 4 192,00
Novotný, Tomáš21.11.1978bezúplatné plnění 2 096,00
Novotný, Václav26.04.1962bezúplatné plnění 2 096,00
Nový, Josef21.08.1955bezúplatné plnění 2 000,00
Nývlt, Jiří23.01.1954bezúplatné plnění 2 096,00
Občanská demokratická strana16192656bezúplatné plnění 15 000,00
Obec Hukvaldy00297194bezúplatné plnění 1 500,00
Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU26806541bezúplatné plnění 2 000,00
Obluková, Dagmar16.08.1951bezúplatné plnění 1 000,00
Obšel, Alois01.03.1961bezúplatné plnění 1 000,00
Obšil, Josef09.05.1953bezúplatné plnění 6 000,00
Ocelák, Radek03.02.1988bezúplatné plnění 8 400,00
OD5K10, z. s.22690361bezúplatné plnění 2 096,00
Odložil, Jan04.10.1976bezúplatné plnění 1 300,00
Odstrčil, Jan01.06.1989bezúplatné plnění 6 000,00
Odstrčilová, Zdislava21.04.1967bezúplatné plnění 30 000,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olejníček, David11.03.1974peněžitý dar 200,00
Olmr, Jaroslav22.05.1945bezúplatné plnění 2 000,00
Onderková, Alena17.05.1962bezúplatné plnění 1 000,00
Ondračka, Radomír07.05.1949bezúplatné plnění 2 500,00
Ondráčková, Iveta26.08.1972bezúplatné plnění 1 000,00
Ondroušková, Kateřina07.12.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Ondrůjová, Stanislava22.05.1922peněžitý dar 1 000,00
Ontlová, Petra03.05.1949bezúplatné plnění 2 096,00
Opálka, Tomáš03.11.1988bezúplatné plnění 1 000,00
Oral, Radoslav12.12.1968bezúplatné plnění 1 000,00
Oral, Radoslav06.07.1942bezúplatné plnění 2 000,00
Oravčík, Pavel23.02.1973peněžitý dar 2 750,00
Oravčík, Pavel23.02.1973peněžitý dar 2 750,00
Ordinace Mucha, s.r.o.62411543peněžitý dar 33 333,00
OREL - ŽUPA BRYNYCHOVA64808912bezúplatné plnění 3 484,00
Orel jednota Hlinsko v Čechách60103736bezúplatné plnění 1 000,00
Orel jednota Lichnov64629201bezúplatné plnění 1 000,00
Orel jednota Moravské Budějovice64269108bezúplatné plnění 4 000,00
Orel jednota Moutnice65264231bezúplatné plnění 2 000,00
Orel jednota Ostrava-Třebovice65468775bezúplatné plnění 1 000,00
Orel jednota Pozořice65265343bezúplatné plnění 4 000,00
Orel jednota Přelouč65666593bezúplatné plnění 3 250,00
Orel jednota Staré Město62832646bezúplatné plnění 1 500,00
Orel jednota Suchdol u Prostějova70286213bezúplatné plnění 1 000,00
Orel jednota Šlapanice65265726bezúplatné plnění 2 000,00
Orel jednota Vysoké Mýto61239704bezúplatné plnění 4 250,00
Orel jednota Žatčany65265238bezúplatné plnění 2 000,00
Orel, Filip20.02.1980bezúplatné plnění 500,00
Orel, Jaroslav21.12.1951peněžitý dar 500,00
Orlík, Jaroslav18.12.1958bezúplatné plnění 1 000,00
Orságová, Marie23.02.1949bezúplatné plnění 1 500,00
Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.25211943bezúplatné plnění 10 000,00
Osička, Václav02.11.1968bezúplatné plnění 1 000,00
Osička, Václav02.11.1968bezúplatné plnění 1 500,00
Oslík, Pavel04.05.1962bezúplatné plnění 2 000,00
Osmančík, Antonín04.09.1942bezúplatné plnění 2 000,00
Osmančík, Robert26.02.1979bezúplatné plnění 1 000,00
Osmančík, Robert26.02.1979peněžitý dar 2 000,00
Ostrovský, Václav23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav23.02.1988peněžitý dar 150,00
Ostrovský, Václav23.02.1988peněžitý dar 150,00
Oswaldová, Alena12.10.1950bezúplatné plnění 2 000,00
Otýpka, Jaroslav04.06.1951bezúplatné plnění 2 000,00
Ouředník, Miroslav07.02.1968bezúplatné plnění 32 000,00
Ouředník, Miroslav07.02.1968peněžitý dar 40 000,00
Ozorovský, Karol21.01.1976bezúplatné plnění 1 000,00
Ozorovský, Karol21.01.1976bezúplatné plnění 1 000,00
Pacal, Karel02.09.1968bezúplatné plnění 4 000,00
Pacola, Milan27.01.1954bezúplatné plnění 8 000,00
Pachta, Petr06.11.1983peněžitý dar 54 000,00
Pachtová, Irena06.11.1983peněžitý dar 50 000,00
Pach, Václav03.08.1950bezúplatné plnění 2 000,00
Paldus, Liboslav13.04.1957bezúplatné plnění 163,00
Palečková, Ludmila27.05.1957bezúplatné plnění 4 000,00
Palírna Samotišky, s.r.o.26784785bezúplatné plnění 1 100,00
Palíšek, Václav28.10.1977bezúplatné plnění 4 000,00
Paliva Stříbro, s.r.o.29164044bezúplatné plnění 2 000,00
Palkovský, Vladimír30.09.1945bezúplatné plnění 2 500,00
Palowská, Marcela10.04.1959bezúplatné plnění 1 000,00
Paluch, Jan27.09.1961bezúplatné plnění 2 000,00
Panák, Josef09.09.1979bezúplatné plnění 2 000,00
Panák, Josef09.09.1979bezúplatné plnění 1 500,00
PANFLEX, s.r.o.18630189bezúplatné plnění 300,00
Paranec, Ivan08.06.1968bezúplatné plnění 1 000,00
Pardovský, Jan22.05.1954bezúplatné plnění 2 000,00
Parchanská, Pavlína01.03.1980peněžitý dar 2 000,00
Paronec, Ivan08.06.1968bezúplatné plnění 1 000,00
Paseka, Petr09.08.1945bezúplatné plnění 1 600,00
PASSERINVEST GROUP, a.s.26118963peněžitý dar 50 000,00
Pastuszek, Rudolf24.10.1944bezúplatné plnění 870,00
Pátek, Radek31.08.1981bezúplatné plnění 2 000,00
Patera, Oldřich27.02.1951bezúplatné plnění 2 000,00
Patočka, Petr14.11.1967bezúplatné plnění 1 600,00
Pátý, František22.06.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Paul, Miroslav06.08.1963peněžitý dar 2 000,00
Paul, Miroslav06.08.1963peněžitý dar 18 000,00
Paulová, Edita11.01.1963bezúplatné plnění 1 000,00
Paušima, Stanislav15.03.1959bezúplatné plnění 1 000,00
Pávek, Dušan15.10.1978bezúplatné plnění 1 000,00
Pavel, Čermák11.11.1958bezúplatné plnění 1 600,00
Pavelka, Vít06.02.1968bezúplatné plnění 1 000,00
Pavelková, Zuzana10.04.1991bezúplatné plnění 300,00
PAVLAS TRUST s.r.o.26825414bezúplatné plnění 30 000,00
Pavlas, Jiří18.05.1982bezúplatné plnění 1 920,00
Pavlas, Jiří18.05.1982bezúplatné plnění 1 000,00
Pavlas, Jiří18.05.1982peněžitý dar 2 500,00
Pavlas, Ondřej14.12.1980bezúplatné plnění 2 000,00
Pavlík, Karel08.12.1945bezúplatné plnění 1 000,00
Pavliska, Tomáš24.12.1987bezúplatné plnění 2 534,00
Pavliš, Bohumil05.12.1961bezúplatné plnění 1 600,00
Pavliš, Damian06.01.1977bezúplatné plnění 1 600,00
Pavliš, František11.05.1965bezúplatné plnění 1 000,00
Pavliš, Pavel14.08.1954bezúplatné plnění 1 600,00
Pecková, Dagmar04.04.1961peněžitý dar 6 000,00
Pecháček, Ladislav04.09.1942bezúplatné plnění 1 600,00
Pecha, Jan16.09.1977bezúplatné plnění 6 000,00
Pecha, Václav13.03.1979bezúplatné plnění 1 600,00
Pechová, Jana18.03.1948bezúplatné plnění 2 000,00
Pechová, Radka21.07.1976bezúplatné plnění 3 000,00
Pejpek, Tomáš04.12.1966bezúplatné plnění 1 000,00
Pejřil, Václav17.02.1986peněžitý dar 20 000,00
Pekárek, Stanislav30.04.1949bezúplatné plnění 2 000,00
Pelánová, Kateřina13.04.1967bezúplatné plnění 147,00
Peleška, Josef31.12.1954bezúplatné plnění 2 000,00
Pelešková, Anna09.09.1969bezúplatné plnění 2 000,00
Pelikán, Josef14.10.1946bezúplatné plnění 1 000,00
Pelikán, Matouš06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš06.03.1982bezúplatné plnění 1 000,00
Pelikán, Matouš06.03.1982peněžitý dar 10 000,00
Pelikán, Matouš06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelikán, Matouš06.03.1982peněžitý dar 100,00
Pelíšková, Marie21.05.1942bezúplatné plnění 2 000,00
Peňás, Stanislav26.11.1940bezúplatné plnění 1 500,00
Pernicová, Jiřina24.08.1954bezúplatné plnění 2 000,00
Perútka, Jaroslav30.04.1964bezúplatné plnění 1 000,00
Perútka, Jaroslav30.04.1964peněžitý dar 2 000,00
Perútková, Blanka30.08.1971bezúplatné plnění 2 000,00
Peřina, Pavel31.07.1970bezúplatné plnění 4 000,00
Peřinová, Aneta06.02.1995bezúplatné plnění 2 000,00
Pešek, Petr24.02.1973peněžitý dar 2 336,00
Pešek, Roman09.07.1975bezúplatné plnění 3 200,00
Pešek, Václav26.11.1950bezúplatné plnění 2 000,00
Peška, Vladimír18.05.1961bezúplatné plnění 1 600,00
Peterka, Josef26.08.1964bezúplatné plnění 1 000,00
Peterková, Eva08.05.1965bezúplatné plnění 3 000,00
Petr Havlena74231740peněžitý dar 3 000,00
Petr Veselý11407255bezúplatné plnění 2 000,00
Petr Zdeněk47709791bezúplatné plnění 2 000,00
Petráňová, Hana24.05.1964bezúplatné plnění 3 200,00
Petr, Karel17.04.1977bezúplatné plnění 163,00
Petrusková, Zita23.04.1923bezúplatné plnění 1 000,00
Petruška, Zbyněk05.06.1983peněžitý dar 5 000,00
Petříček, Daniel18.08.1973peněžitý dar 1 500,00
Petřík, Pavel08.12.1970bezúplatné plnění 4 000,00
Petýrek, Dominik07.09.1997bezúplatné plnění 4 800,00
Pezlarová Dobroslava, Mgr.66222486bezúplatné plnění 3 000,00
Pchálek, Jiří14.02.1950bezúplatné plnění 1 000,00
Pchálek, Tomáš27.08.1970peněžitý dar 5 000,00
Pibil, Jan24.09.1977bezúplatné plnění 2 000,00
Pícha, Zdeněk06.10.1953bezúplatné plnění 1 500,00
Piknik box s.r.o.05154979peněžitý dar 100 000,00
Pilař, Libor19.11.1967bezúplatné plnění 1 000,00
Pípal, Pavel22.06.1949bezúplatné plnění 2 000,00
Písařík, Jan27.04.1988peněžitý dar 50 000,00
Písaříková, Eva25.06.1953bezúplatné plnění 2 000,00
Písařík, Zdeněk14.01.1979bezúplatné plnění 2 000,00
Piskač, Josef17.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00
Pistecký, Petr10.02.1946bezúplatné plnění 1 000,00
Pivoňka, Luděk20.10.1970bezúplatné plnění 2 000,00
Pivoňka, Luděk20.10.1970bezúplatné plnění 4 000,00
Pivovar Štajner a Beránek s.r.o.05650909bezúplatné plnění 1 742,00
PK SERVIS ZLÍN s.r.o.26307618bezúplatné plnění 1 500,00
Plaček, František23.01.1982bezúplatné plnění 2 000,00
Plaček, František20.07.1956bezúplatné plnění 1 600,00
Plas, Marek01.03.1974peněžitý dar 100 000,00
Plastpol, s.r.o.26950171bezúplatné plnění 2 000,00
Plawny, Marek28.06.1969peněžitý dar 5 000,00
Plawny, Marek28.06.1969peněžitý dar 15 000,00
Plawny, Marek28.06.1969peněžitý dar 19 000,00
Plawny, Marek28.06.1969peněžitý dar 15 000,00
Plešinger, David29.11.1974peněžitý dar 6 900,00
Plhák, David18.11.1997bezúplatné plnění 2 400,00
Plička, Jiří01.09.1971bezúplatné plnění 2 000,00
Plíšková, Ludmila15.06.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Plíšková, Ludmila15.06.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Pluhař, Zdeněk22.12.1933bezúplatné plnění 1 323,00
PLUSMED MK a.s.08223238peněžitý dar 15 000,00
PLUSMED s.r.o.02952041peněžitý dar 10 000,00
Poborská, Jitka28.01.1964bezúplatné plnění 2 000,00
Poborský, Jaroslav08.04.1961bezúplatné plnění 2 000,00
Podhájský, Josef04.08.1958bezúplatné plnění 870,00
Podlena, Václav31.10.1984peněžitý dar 5 000,00
Podlipný, Jiří09.09.1969peněžitý dar 1 168,00
Podola, Bohumír22.10.1952bezúplatné plnění 2 500,00
Podráská, Eva29.12.1975bezúplatné plnění 300,00
Podžorný, Martin13.06.1967bezúplatné plnění 1 000,00
Pohludková, Ludmila27.08.1954bezúplatné plnění 1 500,00
Pohorský, Jiří28.08.1954bezúplatné plnění 1 600,00
Pokorný, Josef09.05.1941bezúplatné plnění 2 000,00
Pokorný, Lukáš06.08.1971bezúplatné plnění 200,00
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.45148678peněžitý dar 150 000,00
Poláček, Bohumil19.01.1955bezúplatné plnění 2 000,00
Poláček, Jiří15.04.1950bezúplatné plnění 2 096,00
Poláčik, Marek26.06.1981bezúplatné plnění 2 096,00
Poláčková, Hana15.03.1972bezúplatné plnění 1 500,00
Poláčková, Jaroslava02.11.1950bezúplatné plnění 1 000,00
Polák, Miroslav23.10.1972bezúplatné plnění 4 000,00
Poláková, Drahomíra11.02.1952bezúplatné plnění 1 323,00
Poláková, Marta22.09.1940bezúplatné plnění 2 000,00
Poláková, Veronika05.10.1999bezúplatné plnění 4 800,00
Polák, Václav08.11.1986bezúplatné plnění 1 600,00
Polák, Vojtěch30.12.1974bezúplatné plnění 2 096,00
Polanka, Pavel03.04.1973bezúplatné plnění 2 000,00
Polášek, Jaromír07.07.1961bezúplatné plnění 1 500,00
Polášek, Michal04.10.1980peněžitý dar 5 000,00
Polášková, Dobroslava14.09.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Polcr, Pavel31.07.1974peněžitý dar 3 000,00
Poledník, Miroslav20.10.1955bezúplatné plnění 4 000,00
Polický, Zdeněk08.09.1942bezúplatné plnění 2 096,00
Polodna, Michal23.03.1978bezúplatné plnění 2 000,00
Pololániková, Ludmila20.07.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Polonyová, Jana27.12.1967bezúplatné plnění 1 500,00
Pomikálek, Václav12.06.1961peněžitý dar 5 000,00
Pomikálek, Václav12.06.1961peněžitý dar 2 000,00
Ponča, Milan28.09.1947bezúplatné plnění 1 000,00
Ponížil, Martin31.03.1964bezúplatné plnění 1 500,00
POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo25560310bezúplatné plnění 9 000,00
Poruba, Jan02.07.1934bezúplatné plnění 1 500,00
Pořízek, Josef04.05.1959bezúplatné plnění 4 000,00
Posád, Miroslav31.01.1953peněžitý dar 50 000,00
Poslušná, Romana22.10.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Pospíchal, Jiří21.03.1953bezúplatné plnění 1 000,00
Pospíšil, Bohuslav19.02.1949bezúplatné plnění 2 000,00
Pospíšil, František14.08.1941bezúplatné plnění 500,00
Pospíšilík, Milan12.03.1956bezúplatné plnění 1 000,00
Pospíšil, Jindřich03.07.1960peněžitý dar 25 000,00
Pospíšilová, Františka23.01.1942bezúplatné plnění 1 600,00
Pospíšilová, Hana22.04.1973bezúplatné plnění 6 000,00
Pospíšilová, Isabela19.08.1974bezúplatné plnění 2 400,00
Pospíšil, Vojtěch09.02.1976bezúplatné plnění 10 000,00
Pospíšil, Vojtěch09.02.1976peněžitý dar 2 810,00
Potoček, Jaroslav25.11.1953bezúplatné plnění 2 096,00
Potštejnský, Rudolf17.02.1938bezúplatné plnění 147,00
Potůček, Jan24.07.1954bezúplatné plnění 1 500,00
Potůček, Jan24.07.1954bezúplatné plnění 1 500,00
Poul, František08.02.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Poul, Michal02.07.1977bezúplatné plnění 2 000,00
Poulová, Marta02.05.1977bezúplatné plnění 4 000,00
Poupa, Martin01.12.1972peněžitý dar 2 500,00
Prajka, Marek06.01.1973bezúplatné plnění 4 000,00
Prášilová, Františka30.11.1947bezúplatné plnění 1 100,00
Pražáková, Věra20.12.1961bezúplatné plnění 3 000,00
Pražáková, Věra20.12.1961peněžitý dar 2 000,00
Pražák, Zbyněk21.02.1955peněžitý dar 15 000,00
Pražák, Zbyněk21.02.1955peněžitý dar 2 000,00
Pražák, Zbyněk21.02.1955peněžitý dar 30 000,00
Preč, Jan25.04.1946bezúplatné plnění 1 100,00
Preininger, Tomáš11.05.1963bezúplatné plnění 2 000,00
Preiss, Jan24.04.1978bezúplatné plnění 1 000,00
Prchal, Miroslav21.10.1979bezúplatné plnění 4 000,00
Prinz, Petr19.06.1978peněžitý dar 10 000,00
Procházka, Bohuslav26.10.1960peněžitý dar 700,00
Procházka, Miroslav04.01.1961peněžitý dar 20 000,00
Prokeš, Jiří31.01.1973bezúplatné plnění 2 000,00
Prokeš, Miroslav08.11.1950bezúplatné plnění 2 000,00
Prokopová, Marie30.06.1976bezúplatné plnění 4 000,00
PROP z. s.22904476bezúplatné plnění 2 300,00
Protiva, Václav26.09.1965peněžitý dar 500,00
Protiva, Václav26.09.1965peněžitý dar 675,00
Protiva, Václav26.09.1965peněžitý dar 8 982,00
Protiva, Václav26.09.1965peněžitý dar 8 000,00
Průdek, Jan01.07.1947bezúplatné plnění 4 000,00
Průchová, Alena18.02.1956bezúplatné plnění 2 000,00
Prusek, Josef09.07.1961bezúplatné plnění 2 000,00
Prycková, Ludmila20.11.1953bezúplatné plnění 2 000,00
Přecechtěl, Cyril20.07.1932bezúplatné plnění 1 000,00
Přibyl, Jaroslav29.08.1970bezúplatné plnění 1 600,00
Přidal, Martin08.11.1979bezúplatné plnění 1 000,00
Přikryl, Josef08.11.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Psotka, Kamil18.01.1974bezúplatné plnění 1 500,00
Ptáček, Petr08.01.1970bezúplatné plnění 1 000,00
Pulkrábek, Václav08.01.1962bezúplatné plnění 1 000,00
Purmenský, Milan26.05.1964bezúplatné plnění 1 100,00
Půža, Miroslav07.05.1979bezúplatné plnění 652,00
Pytlík, Rudolf26.07.1956bezúplatné plnění 1 000,00
Quitt, Jan14.10.1955bezúplatné plnění 2 500,00
Rábel, Jan17.03.1934bezúplatné plnění 1 000,00
Racek, Ilja10.04.1950peněžitý dar 2 000,00
Racek, Ilja10.04.1950peněžitý dar 20 000,00
Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o.24195855peněžitý dar 5 000,00
Radek Ocelák04526481bezúplatné plnění 1 000,00
Rachůvek, Jiří02.04.1978bezúplatné plnění 1 000,00
Rachůvek, Jiří26.07.1962bezúplatné plnění 1 000,00
Rajsiglová, Eva21.09.1967bezúplatné plnění 4 500,00
Rajtmajer, Josef30.11.1987peněžitý dar 4 000,00
Rajtmajer, Josef30.11.1987peněžitý dar 2 000,00
Rajtmajerová, Miroslava19.04.1965bezúplatné plnění 2 000,00
Rakovský, Tomáš07.04.1971bezúplatné plnění 300,00
Randula, František10.01.1939bezúplatné plnění 2 000,00
Rásocha, Jan08.08.1957peněžitý dar 500,00
Rataj, Pavel05.01.1990bezúplatné plnění 4 000,00
Rauch, Stanislav14.10.1953peněžitý dar 1 168,00
REAL SERVIS, spol. s r.o.49283201peněžitý dar 20 000,00
Regner, Jiří10.06.1970bezúplatné plnění 2 243,00
Regnerová, Helena05.07.1963peněžitý dar 897,00
Reis, Lukáš23.11.1976bezúplatné plnění 3 000,00
Rejšek, František19.01.1983bezúplatné plnění 2 000,00
Rektořík, Oldřich11.12.1979bezúplatné plnění 5 000,00
Relax centrum Kolštejn, s.r.o.01810481peněžitý dar 164 000,00
Remeš, Josef12.11.1974bezúplatné plnění 1 600,00
Remeš, Václav26.09.1940bezúplatné plnění 3 000,00
Rendl, Jaroslav13.11.1950bezúplatné plnění 1 000,00
Rendlová, Zdeňka24.06.1958bezúplatné plnění 1 000,00
RENT BUILDINGS PLUS, s.r.o.27455998bezúplatné plnění 2 300,00
REZIDENCE JELEN s.r.o.07543000bezúplatné plnění 1 600,00
Rieter CZ s.r.o.60112301bezúplatné plnění 2 000,00
Richterová, Ivana27.05.1960bezúplatné plnění 1 000,00
Rodiny, z.s.26631075bezúplatné plnění 2 096,00
Roithová, Zuzana30.01.1953peněžitý dar 67 000,00
Roithová, Zuzana30.01.1953peněžitý dar 20 000,00
Romanowska, Adéla01.08.1977bezúplatné plnění 1 000,00
Rothschein, Karel17.01.1960bezúplatné plnění 1 600,00
Rousová, Věra04.02.1971bezúplatné plnění 10 000,00
Rozbroj, Vladimír01.08.1961bezúplatné plnění 1 000,00
Rozsypal, Antonín10.06.1950bezúplatné plnění 1 500,00
Rozsypal, Jakub21.01.1988bezúplatné plnění 200,00
Rozsypal, Zdeněk24.08.1946bezúplatné plnění 2 000,00
RPG Recycling, s.r.o.29235171peněžitý dar 30 000,00
Růčka, Jiří17.02.1964bezúplatné plnění 1 500,00
Růčková, Marie26.11.1956bezúplatné plnění 2 500,00
Rudolfová, Natálie22.04.1978bezúplatné plnění 2 400,00
Rujbr, Lubomír10.12.1953bezúplatné plnění 2 000,00
Růžička, František24.01.1959peněžitý dar 8 000,00
Růžička, Jan01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan20.12.1975bezúplatné plnění 500,00
Růžička, Jan01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Jan01.10.1984peněžitý dar 750,00
Růžička, Pavel17.07.1986peněžitý dar 2 336,00
Růžička, Petr25.01.1934bezúplatné plnění 2 096,00
Růžička, Vlastimil15.11.1977bezúplatné plnění 1 600,00
Růžička, Vlastimil07.02.1952bezúplatné plnění 1 600,00
Růžičková, Květa01.05.1954bezúplatné plnění 3 200,00
Růžičková, Nikola04.02.1991peněžitý dar 8 000,00
Růžová, Markéta18.01.1976bezúplatné plnění 1 600,00
Rybka, David30.12.1974bezúplatné plnění 2 000,00
Rybka, David30.12.1974bezúplatné plnění 1 000,00
Rycka, Karel30.01.1956bezúplatné plnění 1 000,00
Rýcová, Jindřiška02.11.1980bezúplatné plnění 1 500,00
Rygál, Jiří28.12.1977bezúplatné plnění 4 500,00
Rygl, Stanislav25.05.1959bezúplatné plnění 2 000,00
Rychnovský, Daniel24.06.1957bezúplatné plnění 8 000,00
Ryšavý, Milan05.08.1963bezúplatné plnění 1 000,00
Ryšavý, Milan05.08.1963bezúplatné plnění 1 000,00
Ryza, Vojtěch20.12.1971bezúplatné plnění 9 000,00
Řepa, David13.10.1997bezúplatné plnění 4 000,00
Řepa, David13.10.1997peněžitý dar 15 000,00
Řepová, Marie02.11.1961bezúplatné plnění 1 500,00
Řezáčková, Kristina13.07.1987bezúplatné plnění 1 000,00
Řezáčová, Jaroslava14.02.1941bezúplatné plnění 2 000,00
Řezáčová, Ludmila17.01.1980bezúplatné plnění 1 000,00
Řezáčová, Ludmila17.01.1980bezúplatné plnění 19 500,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 1 800,00
Řezáčová, Petra04.03.1977peněžitý dar 2 000,00
ŘEZNICTVÍ LUKÁŠ GEBAUER s.r.o.04633865peněžitý dar 7 313,00
Řeznictví a uzenářství Oldřich Čejka, s.r.o.03530906peněžitý dar 6 000,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Jaroslav11.05.1982peněžitý dar 100,00
Řezníček, Petr23.02.1951bezúplatné plnění 1 000,00
Řezníčková, Petra10.05.1982bezúplatné plnění 1 000,00
Římskokatolická farnost Hluk48489000bezúplatné plnění 3 000,00
Římskokatolická farnost Holice60161264bezúplatné plnění 4 000,00
Římskokatolická farnost Horní Újezd u Všechovic61985716bezúplatné plnění 1 300,00
Římskokatolická farnost Konice47920491bezúplatné plnění 1 000,00
Římskokatolická farnost Křenovice u Kojetína45180598bezúplatné plnění 1 000,00
Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec46402101peněžitý dar 20 000,00
Římskokatolická farnost Lázně Bělohrad47477849bezúplatné plnění 2 096,00
Římskokatolická farnost Lipovec u Blanska65337166bezúplatné plnění 2 000,00
Římskokatolická farnost Liptaň60802243bezúplatné plnění 1 000,00
Římskokatolická farnost Lubina48808521bezúplatné plnění 4 000,00
Římskokatolická farnost Luková49314599bezúplatné plnění 1 600,00
Římskokatolická farnost Lysice65336836bezúplatné plnění 4 000,00
Římskokatolická farnost Měrovice nad Hanou64601871bezúplatné plnění 1 000,00
Římskokatolická farnost Mikulovice u Pardubic48157287bezúplatné plnění 1 000,00
Římskokatolická farnost Mohelno64269442bezúplatné plnění 2 000,00
Římskokatolická farnost Olomouc - Hodolany48427594bezúplatné plnění 990,00
Římskokatolická farnost Ostrava - Zábřeh45210446bezúplatné plnění 1 000,00
Římskokatolická farnost Otnice61729680bezúplatné plnění 8 000,00
Římskokatolická farnost Paskov48772119bezúplatné plnění 300,00
Římskokatolická farnost Rychaltice49591193bezúplatné plnění 1 500,00
Římskokatolická farnost Rychaltice49591193bezúplatné plnění 1 000,00
Římskokatolická farnost Slatina u Bílovce49590952bezúplatné plnění 1 000,00
Římskokatolická farnost Spálené Poříčí49182650bezúplatné plnění 2 000,00
Římskokatolická farnost Šaratice61729949bezúplatné plnění 4 000,00
Římskokatolická farnost Topolany48838292bezúplatné plnění 4 000,00
Římskokatolická farnost Třemešná66185068bezúplatné plnění 1 000,00
Římskokatolická farnost Výprachtice61234222bezúplatné plnění 1 600,00
Římskokatolická farnost Vyškov48838411bezúplatné plnění 8 000,00
Římskokatolická farnost Vyškov - Dědice48838462bezúplatné plnění 4 000,00
S D S s.r.o.62060902bezúplatné plnění 1 600,00
S T A K O s.r.o.42228468peněžitý dar 50 000,00
Sadílek, Daniel11.07.1969bezúplatné plnění 2 000,00
SACHARČUK, spol. s r.o.15526411bezúplatné plnění 1 000,00
Saidl, Miroslav30.09.1963bezúplatné plnění 1 500,00
Salač, Petr22.10.1960peněžitý dar 150 000,00
Salajka, Václav05.10.1964bezúplatné plnění 10 000,00
Salajka, Václav05.10.1964bezúplatné plnění 1 500,00
Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého67026346bezúplatné plnění 1 500,00
Samek, Bohuslav07.12.1948bezúplatné plnění 1 323,00
Samek, Jiří05.02.1972bezúplatné plnění 1 600,00
Samek, Pavel03.03.1970bezúplatné plnění 1 000,00
Satke, Jiří30.01.1958bezúplatné plnění 2 000,00
SATUM CZECH s.r.o.25373951peněžitý dar 70 000,00
Sedláček, František28.11.1951bezúplatné plnění 1 500,00
Sedláček, Jiří14.11.1964bezúplatné plnění 6 000,00
Sedláček, Václav14.07.1948bezúplatné plnění 1 600,00
Sedláčková, Irena02.10.1942bezúplatné plnění 1 000,00
Sedláčková, Irena02.10.1942bezúplatné plnění 1 000,00
Sedlák, Jaromír01.05.1955bezúplatné plnění 8 000,00
Sedláková, Ladislava04.09.1980bezúplatné plnění 2 000,00
Sedlák, Pavel22.09.1986peněžitý dar 50 000,00
Sedlák, Pavel22.09.1986peněžitý dar 45 000,00
Sedlařík, Libor22.02.1970bezúplatné plnění 1 000,00
Sedmihradská, Lucie14.09.1974peněžitý dar 5 000,00
Seidler, Jan19.04.1964bezúplatné plnění 1 000,00
Seitlová, Jitka17.04.1954peněžitý dar 200 000,00
Seitlová, Jitka17.04.1954peněžitý dar 10 000,00
Sekaczek, Jan24.10.1965bezúplatné plnění 1 000,00
Sekyra, Luděk08.02.1964peněžitý dar 220 000,00
SENÁTOR 2106695205peněžitý dar 30 000,00
SENÁTOR 2106695205peněžitý dar 70 000,00
Sendlerová, Marie22.08.1954bezúplatné plnění 2 000,00
Serafinová, Lubomíra20.03.1958bezúplatné plnění 2 000,00
Schejbal, Jiří25.04.1961bezúplatné plnění 1 600,00
Schejbal, Petr28.04.1965peněžitý dar 11 000,00
Schejbal, Petr28.04.1965bezúplatné plnění 1 600,00
Schönbaumová, Emílie08.07.1967bezúplatné plnění 1 600,00
Schön, Martin21.10.1978bezúplatné plnění 1 500,00
Schrömerová, Jiřina07.04.1955bezúplatné plnění 1 000,00
Schwengerová, Zdeňka21.09.1979bezúplatné plnění 2 096,00
Síbr, Pavel07.05.1966bezúplatné plnění 2 096,00
Sic, Michaela23.04.1979bezúplatné plnění 2 500,00
Sikora, Gustav16.02.1941bezúplatné plnění 1 000,00
Sikora, Marcel06.12.1987peněžitý dar 44 770,00
Sikora, Marcel06.12.1987peněžitý dar 907,50
Sikora, Marcel06.12.1987peněžitý dar 500,00
Sikora, Marcel06.12.1987peněžitý dar 11 850,00
Sikora, Marcel06.12.1987peněžitý dar 12 100,00
Sikora, Marcel06.12.1987peněžitý dar 5 000,00
Sikora, Marcel06.12.1987peněžitý dar 40 947,00
Sikora, Michal21.05.1985bezúplatné plnění 1 000,00
Sirka, Rostislav07.01.1977bezúplatné plnění 1 600,00
Sitař, Tomáš17.02.1990bezúplatné plnění 2 400,00
Siuda s.r.o.05339065peněžitý dar 15 000,00
Siuda, Karel23.01.1948bezúplatné plnění 1 000,00
Sixta, Jan23.05.1970peněžitý dar 30 000,00
SK Lázně Bohdaneč, z.s.22897216bezúplatné plnění 1 000,00
SK Rozhovice, z.s.15052401bezúplatné plnění 1 000,00
SK Rváčov, z.s.43499082bezúplatné plnění 1 000,00
Skalický, Stanislav28.10.1956bezúplatné plnění 1 600,00
Skaličková, Jana02.04.1971bezúplatné plnění 1 500,00
Skálová, Mariana02.09.1980peněžitý dar 200,00
Skopalík, Pavel20.05.1957bezúplatné plnění 4 000,00
Skotnicová, Markéta29.04.1986bezúplatné plnění 1 000,00
Skřítecká, Ivana14.07.1968bezúplatné plnění 147,00
Skřítecká, Ivana14.07.1968peněžitý dar 3 000,00
Skutchan, Ivo26.01.1954bezúplatné plnění 300,00
Sládek, René27.01.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Sládek, Václav24.02.1961bezúplatné plnění 1 000,00
Sladkovská, Lenka07.01.1974bezúplatné plnění 1 000,00
Sláma, František31.10.1937bezúplatné plnění 1 000,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavíček, Miroslav05.07.1972peněžitý dar 200,00
Slavík, Jan27.08.1968bezúplatné plnění 147,00
Slavíková, Libuše16.04.1946bezúplatné plnění 2 096,00
Slavotínek, Ivo31.01.1976peněžitý dar 10 000,00
Slavotínek, Ivo31.01.1976peněžitý dar 100,00
Slavotínek, Ivo31.01.1976peněžitý dar 100,00
Slavotínek, Ivo31.01.1976peněžitý dar 100,00
Slavotínek, Ivo31.01.1976peněžitý dar 100,00
Slavotínek, Ivo31.01.1976peněžitý dar 100,00
Slavotínek, Ivo31.01.1976peněžitý dar 100,00
Slavotínek, Ivo31.01.1976peněžitý dar 100,00
Slavotínek, Ivo31.01.1976peněžitý dar 10 000,00
Slavotínek, Ivo31.01.1976peněžitý dar 100,00
Slavotínek, Ivo31.01.1976peněžitý dar 100,00
Slavotínek, Ivo31.01.1976peněžitý dar 30 000,00
Slavotínek, Ivo31.01.1976peněžitý dar 30 000,00
Slezák, Jan19.05.1986bezúplatné plnění 1 500,00
Slívová, Taťána14.02.1986bezúplatné plnění 1 500,00
Slodička, Andrej22.03.1971bezúplatné plnění 3 000,00
Slováček, Vít03.04.1961peněžitý dar 7 378,00
Slováček, Vít03.04.1961peněžitý dar 100 000,00
Slováček, Vít03.04.1961peněžitý dar 15 000,00
Slováček, Vít03.04.1961peněžitý dar 12 000,00
Slováček, Vít03.04.1961peněžitý dar 15 000,00
Slováček, Vít03.04.1961peněžitý dar 10 000,00
Slováčková, Marie15.06.1960bezúplatné plnění 4 000,00
Slunečko, Martin27.06.1952peněžitý dar 10 000,00
SMC solution s.r.o.08139458peněžitý dar 60 000,00
Smékal, Jiří06.05.1980bezúplatné plnění 2 000,00
Smékal, Miloslav07.08.1963bezúplatné plnění 2 000,00
Smetana, František07.02.1959bezúplatné plnění 2 000,00
Smetana, Jaroslav22.04.1947bezúplatné plnění 1 000,00
Smetana, Karel25.09.1988bezúplatné plnění 1 000,00
Smetana, Karel25.09.1988peněžitý dar 700,00
Smetana, Martin04.07.1974bezúplatné plnění 3 200,00
Smilová, Blažena22.09.1978bezúplatné plnění 2 000,00
Smutná, Renata07.10.1962bezúplatné plnění 10 000,00
Sobl, Jiří26.07.1967bezúplatné plnění 1 000,00
Sobotka, Martin22.02.1978bezúplatné plnění 1 000,00
Sobotková, Marie05.09.1962bezúplatné plnění 2 000,00
Sodomka, Petr20.05.1979bezúplatné plnění 1 600,00
Socha, Miroslav01.04.1972bezúplatné plnění 1 000,00
Sochorec, Rostislav10.10.1931bezúplatné plnění 1 000,00
Souhrada, Jiří17.11.1946bezúplatné plnění 2 000,00
Soviš, Dušan06.05.1976bezúplatné plnění 1 500,00
SOVT - RADIO spol. s r.o.47238810bezúplatné plnění 4 000,00
Spáčil, Antonín14.05.1962bezúplatné plnění 1 000,00
Spáčil, Josef12.10.1950bezúplatné plnění 1 000,00
Spáčil, Pavel07.01.1974bezúplatné plnění 2 000,00
Spannbauer, Michaela15.10.1976bezúplatné plnění 1 000,00
Společnost katolického domu v Blansku47886552bezúplatné plnění 2 000,00
Společnost Katolického domu v Bučovicích, z. s.42660297bezúplatné plnění 2 000,00
Společnost Katolického domu v Bučovicích, z. s.42660297peněžitý dar 25 000,00
Společnost katolického domu v Lubině, z.s.44937318bezúplatné plnění 3 000,00
Spolek pro podporu liberální demokracie ČR09509071peněžitý dar 2 500 000,00
Spolek pro vybudování a udržování Lidového katolického domu v Blučině44946279bezúplatné plnění 2 000,00
Spolek za staré Vrahovice26640210bezúplatné plnění 1 000,00
Spratek, Jiří30.01.1979peněžitý dar 2 000,00
Sputo, Daviusz13.05.1974bezúplatné plnění 1 000,00
Sputo, Daviusz13.05.1974bezúplatné plnění 1 000,00
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.25968203peněžitý dar 30 000,00
STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.46346171peněžitý dar 100 000,00
Staněk, Jan06.12.1940bezúplatné plnění 1 600,00
Staněk, Libor20.06.1971bezúplatné plnění 2 000,00
Staněk, Petr28.08.1936bezúplatné plnění 2 000,00
Stanislav Karlík18536506bezúplatné plnění 2 000,00
Stankayová, Pavlína Mgr.26.01.1979peněžitý dar 4 750,00
Stankayová, Pavlína Mgr.26.01.1979peněžitý dar 2 000,00
Staňková, Milada04.11.1955bezúplatné plnění 2 000,00
Staporková, Iveta14.01.1967bezúplatné plnění 2 096,00
STAREX spol. s r.o.41603109bezúplatné plnění 2 000,00
Starý, Bohumil02.10.1946bezúplatné plnění 3 200,00
Stavinoha, Karel03.06.1947bezúplatné plnění 3 000,00
Steigerová, Ilona21.03.1969bezúplatné plnění 2 000,00
Steiner, Pavel11.03.1949bezúplatné plnění 1 600,00
Stejskal, Jan07.01.1970bezúplatné plnění 1 000,00
Stejskal, Ladislav28.04.1971bezúplatné plnění 4 000,00
Stejskalová, Miroslava11.01.1969bezúplatné plnění 1 600,00
Stejskal, Stanislav07.05.1953bezúplatné plnění 1 000,00
STERA 3000, s.r.o.25920961bezúplatné plnění 1 600,00
Stodola, Václav12.10.1962bezúplatné plnění 3 200,00
Stojaspal, Karel06.05.1947bezúplatné plnění 3 000,00
Stoklas, Josef02.09.1964bezúplatné plnění 2 000,00
Strádalová, Tereza15.03.1991bezúplatné plnění 300,00
Straka, Karel17.09.1933peněžitý dar 300,00
Straka, Karel17.09.1933peněžitý dar 300,00
Straka, Karel17.09.1933peněžitý dar 300,00
Straka, Miroslav05.06.1955bezúplatné plnění 2 000,00
Strakoš, Pavel11.06.1972bezúplatné plnění 6 000,00
Straková, Anežka29.12.1973peněžitý dar 300,00
Straková, Hana05.10.1970bezúplatné plnění 2 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 200 000,00
Strana zelených00409740peněžitý dar 300 000,00
Stráník, Ladislav18.09.1971bezúplatné plnění 1 000,00
Stránský, Petr17.12.1986bezúplatné plnění 1 600,00
Strnad, Robert25.10.1968bezúplatné plnění 1 500,00
Strnad, Robert25.10.1968bezúplatné plnění 1 500,00
Strnka, František12.09.1949bezúplatné plnění 4 000,00
Stroblová, Milada11.09.1953peněžitý dar 1 000,00
Strýček, Antonín13.06.1957bezúplatné plnění 3 000,00
Stryk, Antonín19.06.1942bezúplatné plnění 1 000,00
Stryk, Antonín19.06.1942bezúplatné plnění 1 000,00
Středa, Viktor22.02.1971bezúplatné plnění 2 000,00
Středová Miroslava MUDr.75053713peněžitý dar 5 000,00
Středová, Jana19.06.1978bezúplatné plnění 2 000,00
Střelcová, Jana04.11.1979bezúplatné plnění 1 000,00
Stříteská, Dagmar07.03.1968bezúplatné plnění 1 600,00
Střítezský, David28.04.1970bezúplatné plnění 2 000,00
Stuchlý, Martin08.02.1986bezúplatné plnění 1 000,00
Stuchlý, Ondřej02.11.1983bezúplatné plnění 1 000,00
Stuchlý, Pavel05.07.1976peněžitý dar 2 000,00
Suda, Ondřej19.10.1992bezúplatné plnění 2 000,00
Suchá, Jana10.11.1955bezúplatné plnění 2 000,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971bezúplatné plnění 2 000,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 38 300,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 900,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 900,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 900,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 900,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 900,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 900,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 900,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 900,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 900,00
Suchý, Jaroslav03.02.1971peněžitý dar 2 900,00
Suchý, Ludvík24.02.1935bezúplatné plnění 2 000,00
Sukačová, Kateřina18.11.1973bezúplatné plnění 2 000,00
Sulanská, Miloslava23.05.1953bezúplatné plnění 1 000,00
Surman, Václav18.04.1954bezúplatné plnění 4 000,00
Surý, Josef14.12.1959bezúplatné plnění 3 000,00
Svačinová, Radka05.09.1972bezúplatné plnění 1 600,00
Světnička, Marek17.12.1969peněžitý dar 36 100,00
Světnička, Marek17.12.1969peněžitý dar 16 100,00
Světnička, Marek17.12.1969peněžitý dar 16 100,00
Svída, Vladimír23.07.1975bezúplatné plnění 1 600,00
Svoboda, Antonín15.04.1951bezúplatné plnění 2 000,00
Svoboda, František05.10.1973bezúplatné plnění 2 000,00
Svoboda, Jiří28.04.1984bezúplatné plnění 2 000,00
Svoboda, Marek25.03.1973bezúplatné plnění 500,00
Svoboda, Michael07.03.1949bezúplatné plnění 300,00
Svoboda, Pavel15.02.1977bezúplatné plnění 1 000,00
Svoboda, Pavel09.04.1962peněžitý dar 50 000,00
Svoboda, Pavel09.04.1962bezúplatné plnění 500,00
Svobod, Ivan17.05.1954bezúplatné plnění 200,00
Svobodová, Jana01.03.1962bezúplatné plnění 300,00
Svobodová, Michaela18.04.1980bezúplatné plnění 2 000,00
Svobodová, Michaela18.04.1980bezúplatné plnění 4 000,00
Svrčina, Marcel17.03.1992bezúplatné plnění 1 000,00
Svrčinová, Karla28.07.1953bezúplatné plnění 3 000,00
Svuž, Martin23.03.1970bezúplatné plnění 300,00
Sýkorová, Ivona09.02.1978bezúplatné plnění 1 000,00
Szcotka, Petr02.02.1964bezúplatné plnění 1 000,00
Szturc, Jan06.08.1978peněžitý dar 4 004,00
Szturc, Jan06.08.1978peněžitý dar 3 200,00
Šafařík, Jan28.02.1981bezúplatné plnění 100 000,00
Šafařík, Jan28.02.1981bezúplatné plnění 1 000,00
Šafařík, Jan28.02.1981peněžitý dar 10 000,00
Šafařík, Jan28.02.1981peněžitý dar 10 000,00
Šafařík, Jan28.02.1981peněžitý dar 4 500,00
Šamánek, Petr05.07.1976bezúplatné plnění 1 000,00
Šánová, Milena03.06.1957bezúplatné plnění 2 000,00
Šanovec, Jan01.04.1945bezúplatné plnění 1 000,00
Šebestová, Věra11.06.1964bezúplatné plnění 1 500,00
Šebrle, Jan24.06.1953bezúplatné plnění 1 600,00
Šec, Stanislav20.05.1983peněžitý dar 16 800,00
Šec, Stanislav20.05.1983peněžitý dar 33 000,00
Šejblová, Marcela08.09.1980bezúplatné plnění 2 000,00
Šenk, Josef13.10.1956bezúplatné plnění 2 096,00
Šestáková, Blažena30.04.1936bezúplatné plnění 1 000,00
Ševčíková, Květoslava01.10.1952bezúplatné plnění 4 000,00
Šiblová, Hana15.04.1966bezúplatné plnění 4 000,00
Šidák, Jiří15.12.1945bezúplatné plnění 1 600,00
Šídlo, Jan26.06.1982bezúplatné plnění 2 000,00
Šiffel, Miloš14.09.1954bezúplatné plnění 1 323,00
Ších, Petr12.05.1966bezúplatné plnění 1 600,00
Šik, Jiří05.04.1967bezúplatné plnění 2 000,00
Šikulová, Jana30.01.1969bezúplatné plnění 2 000,00
Šilar, Petr16.05.1956peněžitý dar 25 000,00
Šilhavý, Dan18.09.1990bezúplatné plnění 200,00
Šilhavý, Dan18.09.1990bezúplatné plnění 300,00
Šilhavý, Ladislav02.11.1961bezúplatné plnění 2 000,00
Šimáková, Alena02.02.1952bezúplatné plnění 1 000,00
Šimánek, Václav22.12.1963bezúplatné plnění 6 000,00
Šimeček, Jan13.03.1975bezúplatné plnění 1 600,00
Šimeček, Kamil25.11.1986bezúplatné plnění 1 500,00
Šimeček, Kamil25.11.1986bezúplatné plnění 6 000,00
Šimečková, Andrea31.05.1960bezúplatné plnění 4 500,00
Šimek, David21.03.1977bezúplatné plnění 1 000,00
Šimek, David21.03.1977bezúplatné plnění 1 600,00
Šimíček, Stanislav04.03.1981peněžitý dar 1 162,00
Šimka, Jiří09.04.1968bezúplatné plnění 2 000,00
Šimon, Ondřej18.05.1987bezúplatné plnění 2 096,00
Šimonovská, Jana23.08.1951peněžitý dar 100 000,00
Šimonovský, Milan17.02.1949peněžitý dar 100 000,00
Šimonovský, Milan17.02.1949peněžitý dar 100 000,00
Šimon, Pavel30.04.1984bezúplatné plnění 1 000,00
Šimůnková, Ladislava09.07.1956bezúplatné plnění 2 000,00
Šindelková, Radmila02.08.1971bezúplatné plnění 2 000,00
Šindler, Oldřich23.07.1974peněžitý dar 2 000,00
Širůček, Petr10.01.1968bezúplatné plnění 2 000,00
Škodová, Helena06.12.1978bezúplatné plnění 2 096,00
Školoud, Petr08.05.1967bezúplatné plnění 2 300,00
Školoud, Petr08.05.1967bezúplatné plnění 1 000,00
Školová, Žanna08.11.1981bezúplatné plnění 1 500,00
Škorpíková, Marie25.10.1944bezúplatné plnění 1 600,00
Škvařil, Ivo05.03.1952bezúplatné plnění 4 800,00
Škvařil, Ivo05.03.1952bezúplatné plnění 1 000,00
Šlachtová, Bohumila13.05.1956bezúplatné plnění 3 000,00
Šlejdířová, Božena19.06.1955bezúplatné plnění 2 000,00
Šlesinger, Jiří16.03.1977bezúplatné plnění 2 300,00
Šlesinger, Matěj17.05.1999peněžitý dar 600,00
Šlosar, Václav16.10.1983bezúplatné plnění 1 300,00
Šlosar, Václav16.10.1983bezúplatné plnění 1 000,00
Šmeralová, Eva24.08.1976bezúplatné plnění 11 200,00
Šmída, Jaroslav21.02.1943bezúplatné plnění 2 000,00
Šmídek, Jan10.08.1980peněžitý dar 10 000,00
Šmídková, Lenka19.02.1988bezúplatné plnění 6 000,00
Šmídová, Jiřina28.10.1963bezúplatné plnění 2 096,00
Šmíd, Tomáš28.02.1983peněžitý dar 200 000,00
Šmilauer, Bohdan20.03.1946peněžitý dar 2 000,00
Šnevajs, Ladislav27.03.1962peněžitý dar 10 000,00
Šnevajsová, Zdeňka20.12.1940bezúplatné plnění 1 000,00
Šojdrová, Michaela28.10.1963peněžitý dar 5 500,00
Šojdrová, Michaela28.10.1963peněžitý dar 10 000,00
Šojdrová, Michaela28.10.1963peněžitý dar 41 000,00
Šojdrová, Michaela28.10.1963peněžitý dar 64 000,00
Šojdrová, Michaela28.10.1963peněžitý dar 16 000,00
Šojdrová, Michaela28.10.1963peněžitý dar 5 000,00
Šojdrová, Michaela28.10.1963peněžitý dar 50 000,00
Šojdrová, Michaela28.10.1963peněžitý dar 35 000,00
Šolcová, Markéta18.04.1970bezúplatné plnění 147,00
Šotola, Pavel22.10.1970peněžitý dar 30 000,00
Šoul, Václav13.10.1949bezúplatné plnění 4 000,00
Špaček, Jan15.11.1938bezúplatné plnění 2 000,00
Špaček, Martin30.12.1971bezúplatné plnění 2 000,00
Špičková, Zdeňka23.07.1950bezúplatné plnění 1 000,00
Špindler, Josef26.12.1987bezúplatné plnění 1 600,00
Špinlerová, Zdeňka03.08.1967bezúplatné plnění 1 600,00
Špinler, Petr02.12.1970bezúplatné plnění 1 600,00
Šplíchal, Vlastimil25.05.1961bezúplatné plnění 1 000,00
Šponerová, Kamila31.10.1978bezúplatné plnění 1 500,00
Špulák, Jan08.08.1957bezúplatné plnění 2 096,00
Šrámek, Vojtěch06.10.1973bezúplatné plnění 2 300,00
Šrámek, Vojtěch06.10.1973bezúplatné plnění 1 000,00
Šrnková, Alena18.04.1983bezúplatné plnění 1 000,00
Šromová, Alena27.04.1959bezúplatné plnění 1 000,00
Šrubař, Martin19.04.1979peněžitý dar 2 000,00
Šrubař, Martin19.04.1979bezúplatné plnění 4 000,00
Štainer, David08.07.1980bezúplatné plnění 3 200,00
Štajner, Martin25.11.1967bezúplatné plnění 2 000,00
Šťastný, Robert30.04.1974peněžitý dar 10 000,00
Štefanová, Věra14.04.1968bezúplatné plnění 1 600,00
Štefek, Stanislav29.08.1988peněžitý dar 2 500,00
Štefek, Stanislav29.08.1988peněžitý dar 2 000,00
Štefek, Stanislav19.11.1961bezúplatné plnění 1 267,00
Štefek, Stanislav29.08.1988bezúplatné plnění 2 100,00
Štěpánek, Jan26.07.1981bezúplatné plnění 1 500,00
Štěpánek, Martin18.11.1974peněžitý dar 50 000,00
Štěpánek, Pavel07.02.1955bezúplatné plnění 1 600,00
Štěpánek, Vladimír26.03.1957bezúplatné plnění 2 000,00
Štěpán, František15.07.1954bezúplatné plnění 1 000,00
Štěpán, Petr25.04.1973bezúplatné plnění 2 096,00
Štěpnička, Miroslav03.06.1950bezúplatné plnění 1 000,00
Štolpa, Jiří25.08.1982bezúplatné plnění 1 000,00
Štrunc, Jaroslav12.08.1965bezúplatné plnění 1 600,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štukavec, Jiří09.09.1981peněžitý dar 100,00
Štula, Jan24.03.1955bezúplatné plnění 2 000,00
Štůsek, Marian30.07.1985bezúplatné plnění 1 000,00
Šubrt, Arne14.02.1962bezúplatné plnění 2 096,00
Šula, Jaroslav07.07.1948bezúplatné plnění 1 267,00
Šulák, Tomáš14.03.1971bezúplatné plnění 2 000,00
Šulganová, Lucie23.07.1980bezúplatné plnění 1 000,00
Šumbera, Josef12.12.1960bezúplatné plnění 2 000,00
Šumberová, Ernestína18.05.1934peněžitý dar 150 000,00
Šupíková, Marie29.05.1973bezúplatné plnění 1 500,00
Šustáčková, Irena02.03.1959bezúplatné plnění 1 500,00
Šustáčková, Irena02.03.1959bezúplatné plnění 1 500,00
Šustek, Miroslav10.07.1954bezúplatné plnění 2 000,00
Šváb, Petr23.08.1945bezúplatné plnění 1 600,00
Švadlenka, Jaroslav17.04.1974bezúplatné plnění 1 000,00
Švadlenka, Jiří30.11.1952bezúplatné plnění 2 000,00
Švachová, Zuzana27.05.1984bezúplatné plnění 3 000,00
Švancer, Josef01.06.1958bezúplatné plnění 2 000,00
Švarc, František13.02.1945bezúplatné plnění 2 000,00
Švarcová, Marie19.03.1936bezúplatné plnění 2 000,00
Švaříček, Pavel25.04.1975bezúplatné plnění 2 000,00
Švastová, Daniela16.10.1966bezúplatné plnění 1 500,00
Šveba, Martin30.04.1974bezúplatné plnění 3 000,00
Švec, Michal09.03.1973bezúplatné plnění 2 000,00
Švecová, Miluše29.06.1952bezúplatné plnění 1 600,00
Švédová, Petra26.07.1973bezúplatné plnění 2 000,00
Švehlík, Jiří08.04.1991bezúplatné plnění 4 000,00
Švejcar, Karel26.01.1966bezúplatné plnění 2 000,00
Švejnoha, Jaromír08.09.1945bezúplatné plnění 1 000,00
Talácková, Jana14.01.1948bezúplatné plnění 1 600,00
Talíř, František24.06.1993peněžitý dar 30 000,00
Talíř, Pavel10.06.1966peněžitý dar 7 500,00
TANEX, akciová společnost00013641bezúplatné plnění 15 109,00
Tauchmann, Miloslav13.02.1957peněžitý dar 100 000,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991bezúplatné plnění 32 000,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 4 000,00
Tavlaridis, Daniel11.08.1991peněžitý dar 100,00
Tazbírková, Monika03.03.1969bezúplatné plnění 2 000,00
Teichmann, Ivo10.05.1966bezúplatné plnění 1 500,00
Teleky, Róbert30.06.1967bezúplatné plnění 7 500,00
Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna18565816bezúplatné plnění 2 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Živanice69171149bezúplatné plnění 1 600,00
Tělovýchovná jednota SOKOL Újezd z.s.46493719bezúplatné plnění 1 000,00
Tenisový klub Sokol Lipník nad Bečvou z. s.07814453bezúplatné plnění 2 000,00
TENIX s.r.o.27547817bezúplatné plnění 2 000,00
TENIX s.r.o.27547817bezúplatné plnění 1 600,00
Teplá, Pavla15.10.1971bezúplatné plnění 1 000,00
Tesáková, Marta30.12.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Tesař, Dalibor14.05.1972bezúplatné plnění 1 000,00
Tesařík, Antonín15.07.1960peněžitý dar 15 000,00
Tesař, Jiří24.09.1971bezúplatné plnění 1 600,00
Tesařová, Alena13.08.1981bezúplatné plnění 2 000,00
Tetřev, Pavel05.08.1968bezúplatné plnění 1 600,00
Tichá, Jana27.04.1975bezúplatné plnění 1 100,00
Tichota, Kamil25.11.1983bezúplatné plnění 8 000,00
Tichý, Josef08.01.1953bezúplatné plnění 4 000,00
Tichý, Štěpán27.02.1964bezúplatné plnění 2 700,00
TIME INVEST a.s.27977137bezúplatné plnění 1 600,00
Tišlová, Pavla29.04.1983bezúplatné plnění 1 000,00
Tižková, Marie02.05.1935bezúplatné plnění 1 000,00
TJ BLATNÁ z.s.47253363bezúplatné plnění 2 000,00
TJ Osek, z.s.60653001bezúplatné plnění 2 000,00
TJ SK Tetov z.s.15051854bezúplatné plnění 1 000,00
TJ Sokol Semín z.s.46492691bezúplatné plnění 2 000,00
Tkačík, Miroslav05.09.1965bezúplatné plnění 1 000,00
Tkadlec, Josef23.05.1959bezúplatné plnění 6 000,00
Tlach, Vladimír19.08.1973peněžitý dar 24 000,00
Tobek, František16.06.1973bezúplatné plnění 3 200,00
Tobiáš, Drahomír20.06.1953bezúplatné plnění 1 000,00
Tobiáš, Zdeněk22.07.1969bezúplatné plnění 1 000,00
Tobola, Václav26.09.1941bezúplatné plnění 1 000,00
Tobolová, Barbora27.11.1974bezúplatné plnění 3 000,00
Tobolová, Jana24.08.1959bezúplatné plnění 3 000,00
TOMA Olomouc, s.r.o.01810740peněžitý dar 200 000,00
Toman, Bohumír13.10.1937bezúplatné plnění 3 000,00
Tomáš Máčal45612595peněžitý dar 50 000,00
Tomáš Máčal45612595peněžitý dar 50 000,00
Tomáš, Bajer14.09.1988bezúplatné plnění 3 480,00
Tomáš, Bajer14.09.1988bezúplatné plnění 8 000,00
Tomášková, Jana20.01.1954bezúplatné plnění 2 000,00
Tomáš, Máčal11.10.1972peněžitý dar 50 000,00
Tomášová, Lea28.11.1955peněžitý dar 6 000,00
Tomáš, Tomáš19.01.1968peněžitý dar 100 000,00
Tomáš, Tomáš19.01.1968peněžitý dar 100 000,00
Tomeček, Karel03.03.1983peněžitý dar 1 000,00
Tomek, Petr29.06.1979peněžitý dar 300,00
Tomis, Petr19.05.1970bezúplatné plnění 3 000,00
Tomšíček, Stanislav10.07.1951bezúplatné plnění 1 600,00
Tomšík, Josef01.09.1960bezúplatné plnění 2 000,00
TOP 0971339728peněžitý dar 20 000,00
TOP 0971339728bezúplatné plnění 338 701,80
TOP 0971339728bezúplatné plnění 53 413,97
Topiarz, Viktor02.03.1977bezúplatné plnění 1 000,00
Topičová, Světlana01.03.1951bezúplatné plnění 1 000,00
Topinková, Ludmila01.06.1956bezúplatné plnění 1 000,00
Topolčany, Petra29.01.1979peněžitý dar 3 536,00
Tošovská, Libuše12.03.1940bezúplatné plnění 1 000,00
Továrek, Petr12.10.1968bezúplatné plnění 1 600,00
Trávníček, Antonín26.05.1940bezúplatné plnění 2 000,00
Trávníček, Pavel17.08.1952bezúplatné plnění 1 600,00
Trčálek, Jaroslav30.09.1969bezúplatné plnění 2 000,00
Trčková, Marie23.06.1966bezúplatné plnění 1 500,00
Trčková, Marie23.06.1966bezúplatné plnění 1 500,00
Trčková, Naďa06.04.1945bezúplatné plnění 1 600,00
Trefný, Zdeněk16.08.1959bezúplatné plnění 300,00
Trechová, Milada24.04.1937bezúplatné plnění 4 000,00
Treitová, Ludmila17.10.1941bezúplatné plnění 1 000,00
Trentin, Pavel07.10.1962bezúplatné plnění 1 000,00
TRINITY BANK a.s.25307835peněžitý dar 50 000,00
Trojan, Ladislav31.07.1979bezúplatné plnění 1 000,00
Trojan, Stanislav21.10.1969bezúplatné plnění 2 000,00
Trojek, Milan13.07.1962bezúplatné plnění 1 000,00
Trojek, Milan13.07.1962bezúplatné plnění 1 500,00
Trtílková, Zdeňka28.02.1949bezúplatné plnění 2 000,00
Truksová, Barbora12.02.1990bezúplatné plnění 200,00
TRUMF International s.r.o.25353284bezúplatné plnění 30 000,00
Trunečková, Šárka16.10.1969bezúplatné plnění 1 000,00
Trunečková, Zdeňka13.10.1951bezúplatné plnění 2 000,00
Tuček, Jan12.07.1955bezúplatné plnění 2 000,00
Tučková, Helena29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tučková, Helena29.12.1972peněžitý dar 1 000,00
Tuchnický, Ondřej19.09.1987bezúplatné plnění 1 300,00
Tuchnický, Ondřej19.09.1987bezúplatné plnění 1 167,00
Tulková, Marie19.04.1962bezúplatné plnění 4 000,00
Turková, Lenka07.10.1985bezúplatné plnění 2 000,00
Tvarůžek, František06.04.1961bezúplatné plnění 3 000,00
Tvarůžka, Jan17.05.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Tvarůžková, Veronika30.05.1984bezúplatné plnění 1 300,00
Tvarůžková, Veronika30.05.1984bezúplatné plnění 1 000,00
Účetní Pardubice s.r.o.04930169peněžitý dar 20 000,00
Uhlář, Petr06.11.1971bezúplatné plnění 1 500,00
Uhlík, Josef27.02.1963bezúplatné plnění 6 000,00
Uhlíř, Oldřich30.11.1962peněžitý dar 12 000,00
Uchytil, Miroslav15.05.1958peněžitý dar 6 250,00
Uchytil, Miroslav15.05.1958bezúplatné plnění 870,00
Ujfaluši, Robin17.07.1979peněžitý dar 500,00
Ujházy, Taťána19.01.1968bezúplatné plnění 1 500,00
Ulrich, Evald05.03.1933bezúplatné plnění 1 000,00
Uoházy, Taťána19.01.1968bezúplatné plnění 1 500,00
Urbánek, Josef05.12.1949bezúplatné plnění 4 000,00
Urbánek, Ladislav23.05.1972bezúplatné plnění 2 000,00
Urban, Petr26.05.1982bezúplatné plnění 1 000,00
Urban, Zikmund05.08.1943bezúplatné plnění 1 000,00
Utendorfský, Jan17.06.1952bezúplatné plnění 2 000,00
Utinková, Jiřina24.10.1958bezúplatné plnění 1 500,00
Vacek, Dalibor10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Dalibor10.03.1982peněžitý dar 200,00
Vacek, Luboš04.04.1979bezúplatné plnění 1 600,00
Vacek, Miloš04.02.1984bezúplatné plnění 1 000,00
Vacek, Miloš04.02.1984bezúplatné plnění 1 600,00
Vacková, Jarmila30.01.1959bezúplatné plnění 7 000,00
Václavek, Jindřich26.06.1961bezúplatné plnění 1 500,00
Vágnerová, Stanislava07.02.1956bezúplatné plnění 2 096,00
VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků13643819bezúplatné plnění 2 300,00
Vahalíková, Elena14.06.1982peněžitý dar 2 000,00
Váchal, Antonín22.12.1949bezúplatné plnění 2 000,00
Vachtl, Radek09.03.1973peněžitý dar 200 000,00
Válek, Miroslav13.07.1954peněžitý dar 500,00
Valenta, Jiří11.11.1966bezúplatné plnění 1 000,00
Valeš, Ondřej26.01.1986bezúplatné plnění 4 000,00
Valiček, Štefan02.11.1974bezúplatné plnění 1 000,00
Valihrach, Josef03.05.1956bezúplatné plnění 6 000,00
Válková, Petra11.07.1978bezúplatné plnění 3 200,00
Valová, Jaroslava15.04.1947peněžitý dar 15 000,00
Vámová, Marie09.02.1954bezúplatné plnění 2 000,00
Váňa, Aleš17.02.1974bezúplatné plnění 1 000,00
Vaňáč, Libor27.05.1986bezúplatné plnění 1 600,00
Váňa, Jan20.02.1989bezúplatné plnění 1 600,00
Vančura, Zbyněk16.09.1965bezúplatné plnění 2 000,00
Vaněčková, Hana16.12.1952bezúplatné plnění 2 000,00
Vaněk, Jan10.09.1976bezúplatné plnění 300,00
Vaněk, Jiří16.03.1985bezúplatné plnění 2 000,00
Vaněk, Josef04.07.1951bezúplatné plnění 1 000,00
Vaněk, Josef04.07.1951bezúplatné plnění 1 500,00
Vaněk, Pavel14.04.1954bezúplatné plnění 2 000,00
Vaněk, Pavel14.04.1954peněžitý dar 20 000,00
Vaníčková, Marta09.12.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Váňová, Ivana12.04.1969bezúplatné plnění 1 000,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Ivana12.04.1969peněžitý dar 1 500,00
Váňová, Martina12.02.1974bezúplatné plnění 1 000,00
Varmuže Bedřich72283661bezúplatné plnění 2 000,00
Váša, Antonín11.06.1969peněžitý dar 12 000,00
Váša, Jiří23.06.1971bezúplatné plnění 3 000,00
Váša, Jiří23.06.1971bezúplatné plnění 2 000,00
Vašíčková, Anna12.05.1942bezúplatné plnění 1 300,00
Vašíčková, Anna12.05.1942bezúplatné plnění 1 000,00
Vašíčková, Jana11.05.1963bezúplatné plnění 1 000,00
Vašíčková, Vítězslava31.01.1938bezúplatné plnění 1 000,00
Vaško, Robert03.01.1977bezúplatné plnění 1 600,00
Vašková, Jindřiška02.06.1970bezúplatné plnění 3 000,00
Vaštík, František16.07.1946peněžitý dar 16 500,00
Vaštík, František16.07.1946peněžitý dar 16 500,00
Vaverka, Petr22.10.1960peněžitý dar 100 000,00
Vaverková, Anežka11.01.1941bezúplatné plnění 2 000,00
Vávra, Tomáš28.07.1975bezúplatné plnění 1 600,00
Vavrečka, Alois08.08.1945bezúplatné plnění 1 000,00
Vavřečka, Alois01.03.1961bezúplatné plnění 2 000,00
Večera, Jan20.06.1952bezúplatné plnění 2 000,00
VEGANEK SPICES s.r.o.07266693bezúplatné plnění 26 682,00
Veith, Miroslav29.12.1951bezúplatné plnění 2 000,00
Velínská, Dana20.07.1962bezúplatné plnění 1 600,00
Venos, Josef20.02.1945bezúplatné plnění 1 000,00
Venuta, Marek02.12.1976bezúplatné plnění 2 000,00
Venuta, Marek02.12.1976peněžitý dar 25 000,00
Vereš, Vojtěch03.09.1976peněžitý dar 4 000,00
Vermířovská, Marie07.05.1945bezúplatné plnění 10 000,00
Vermousková, Hana29.11.1955bezúplatné plnění 2 000,00
VESAS s.r.o.25595946bezúplatné plnění 2 000,00
Veselá, Barbora26.08.1976bezúplatné plnění 2 000,00
Veselý, Jiří27.01.1969bezúplatné plnění 147,00
Veselý, Jiří04.10.1983peněžitý dar 20 000,00
Veselý, Jiří27.01.1969peněžitý dar 100 000,00
Veselý, Josef04.01.1960bezúplatné plnění 2 000,00
Veselý, Josef04.01.1960peněžitý dar 4 600,00
Veverka, Pavel04.12.1980bezúplatné plnění 870,00
Vícha, Rudolf03.04.1946bezúplatné plnění 1 000,00
Vichrová, Anna03.04.1935bezúplatné plnění 3 000,00
Viktorin, Jindřich29.10.1939bezúplatné plnění 1 000,00
VilAnzen Group s.r.o.06834060peněžitý dar 10 000,00
VINAMET CZ s.r.o.26845148peněžitý dar 200 000,00
Vintr, Josef29.08.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Vintr, Milan05.02.1965bezúplatné plnění 4 000,00
Vintrová, Miloslava11.11.1962bezúplatné plnění 2 000,00
Viorel Birca69750289peněžitý dar 50 000,00
Vít, Antonín02.04.1967bezúplatné plnění 2 000,00
Vítek, Jiří23.04.1954bezúplatné plnění 2 000,00
Vítková, Jaromíra06.08.1957peněžitý dar 32 700,00
Vítková, Jaromíra06.08.1957peněžitý dar 2 000,00
Vít, Oldřich01.07.1946bezúplatné plnění 163,00
Vitvar, Martin21.05.1966bezúplatné plnění 2 096,00
Vlach, Lubomír12.03.1972bezúplatné plnění 2 000,00
Vlachová, Alena08.03.1979peněžitý dar 4 000,00
Vlach, Vladislav14.05.1987bezúplatné plnění 2 000,00
Vlastimil Stříbrný72274760bezúplatné plnění 4 000,00
Vlček, Jan12.11.1949bezúplatné plnění 2 243,00
Vlček, Jiří12.08.1961bezúplatné plnění 1 000,00
Vlček, Jiří12.08.1961bezúplatné plnění 1 000,00
Vlček, Michal13.05.1972bezúplatné plnění 2 000,00
Vlčková, Lucie01.05.1992peněžitý dar 250,00
Vlčková, Marie15.10.1944bezúplatné plnění 1 600,00
Vlčková, Marie26.11.1961bezúplatné plnění 6 000,00
Vodáková, Tereza21.08.1998bezúplatné plnění 12 000,00
Vodáková, Tereza21.08.1988peněžitý dar 677,00
Vodička, Petr24.05.1974bezúplatné plnění 1 000,00
Vodrážka, Jaroslav07.03.1989bezúplatné plnění 1 000,00
Vogel, Arnošt02.08.1968bezúplatné plnění 4 000,00
Vogel, Arnošt02.08.1968peněžitý dar 4 000,00
Vogel, Jan14.03.1965bezúplatné plnění 1 000,00
Vogl, Ondřej12.02.1957bezúplatné plnění 10 000,00
Vohlídková, Kateřina16.05.1973bezúplatné plnění 2 612,00
Vojáčková, Jaroslava22.07.1962bezúplatné plnění 870,00
Vojkůvka, Jiří11.02.1966bezúplatné plnění 1 000,00
Vojkůvková, Pavla28.08.1961bezúplatné plnění 1 000,00
Vojtěch, Jiří14.08.1954bezúplatné plnění 1 323,00
Vojtíšek, Rudolf17.07.1957bezúplatné plnění 2 096,00
Vojtíšková, Lucie12.01.1986bezúplatné plnění 1 000,00
Vokákl, Ondřej14.07.1986bezúplatné plnění 1 000,00
Vokounová, Hedvika11.05.1939bezúplatné plnění 2 000,00
Voláková, Zdeňka10.06.1965bezúplatné plnění 1 000,00
Volba pro město68210396peněžitý dar 100 000,00
Volejníková, Helena25.05.1953bezúplatné plnění 2 096,00
Volek, Milan07.06.1968bezúplatné plnění 1 000,00
Volek, Milan07.06.1968bezúplatné plnění 1 500,00
Volfová, Alžběta29.05.1988bezúplatné plnění 15 000,00
Volf, Vojtěch17.05.1988bezúplatné plnění 15 000,00
Volková, Alena14.05.1961bezúplatné plnění 1 000,00
Volková, Iveta03.03.1973bezúplatné plnění 1 000,00
Volková, Iveta03.03.1973bezúplatné plnění 1 500,00
Vollovachtová, Anastázie01.11.1956bezúplatné plnění 300,00
Volný, Jiří03.03.1959bezúplatné plnění 2 000,00
Volovská, Jana20.02.1942bezúplatné plnění 1 000,00
Volovský, Tomáš18.05.1967bezúplatné plnění 1 000,00
Vondráčková, Eliška07.10.1967peněžitý dar 4 000,00
Vondráčková, Kateřina03.03.1956bezúplatné plnění 1 600,00
Vondraš, Jiří25.04.1978bezúplatné plnění 2 000,00
Vondrušková, Anna30.03.1973bezúplatné plnění 300,00
Vopařil, Josef12.01.1935bezúplatné plnění 1 600,00
Voštinka, Marek06.09.1997bezúplatné plnění 8 400,00
Vozábal, Václav12.03.1970bezúplatné plnění 2 000,00
Voženílek, Petr02.12.1969bezúplatné plnění 1 000,00
Vranešicová, Eva22.07.1960bezúplatné plnění 1 000,00
Vránová, Helena03.09.1976bezúplatné plnění 2 000,00
Vránová, Libuše29.05.1950bezúplatné plnění 2 000,00
Vrátný, František22.09.1963bezúplatné plnění 2 000,00
Vrba, František22.12.1977bezúplatné plnění 1 500,00
Vrbová, Anežka01.06.1954bezúplatné plnění 1 000,00
Vrbová, Jana23.09.1988bezúplatné plnění 163,00
Vrchovecká, Dagmar22.08.1960bezúplatné plnění 1 000,00
Vrublová, Pavla03.09.1951bezúplatné plnění 1 500,00
Vybíral, Alois24.08.1952bezúplatné plnění 6 000,00
Vybíral, Alois24.08.1952peněžitý dar 5 000,00
Vybíral, Petr12.09.1984bezúplatné plnění 4 000,00
Výborná, Miloslava11.11.1931bezúplatné plnění 1 600,00
Výborná, Václava28.09.1950bezúplatné plnění 1 600,00
Výborný, Marek10.07.1976peněžitý dar 43 500,00
Výborný, Marek10.07.1976peněžitý dar 12 000,00
Výborný, Ondřej29.07.1980bezúplatné plnění 4 000,00
Vydlák, Josef18.09.1968bezúplatné plnění 4 192,00
Vyhlídková, Dana26.08.1964peněžitý dar 100 000,00
Vyhlídková, Dana26.08.1964peněžitý dar 50 000,00
Vychodilová, Monika10.11.1950bezúplatné plnění 1 000,00
Vymyslický, Martin07.07.1981bezúplatné plnění 1 000,00
Vyplašil, Ladislav28.05.1954bezúplatné plnění 2 000,00
Vysloužil, Evžen16.09.1952bezúplatné plnění 500,00
Vysloužil, Robert10.03.1973bezúplatné plnění 6 000,00
Výstup, Michal29.08.1991bezúplatné plnění 3 000,00
Výstup, Stanislav12.01.1990bezúplatné plnění 1 500,00
Vyvozil, Miroslav21.02.1958bezúplatné plnění 1 000,00
WEB INVESTMENTS s.r.o.29377731peněžitý dar 15 000,00
Weber, Karel26.04.1965bezúplatné plnění 1 000,00
Weberová, Jana04.03.1986peněžitý dar 150,00
Weberová, Jana04.03.1986peněžitý dar 150,00
Weber, Tomáš15.10.1983peněžitý dar 150,00
Weber, Tomáš15.10.1983peněžitý dar 300,00
Weber, Tomáš15.10.1983peněžitý dar 300,00
Weber, Tomáš15.10.1983peněžitý dar 300,00
Weber, Tomáš15.10.1983peněžitý dar 300,00
Weber, Tomáš15.10.1983peněžitý dar 150,00
Weber, Tomáš15.10.1983peněžitý dar 300,00
Weber, Tomáš15.10.1983peněžitý dar 300,00
Weber, Tomáš15.10.1983peněžitý dar 300,00
Weinberger, Vojtěch16.06.1951peněžitý dar 5 000,00
Wiselka, Petr10.11.1966bezúplatné plnění 1 000,00
Wojnarová, Jana20.06.1973bezúplatné plnění 1 000,00
Wolf, Jan02.06.1972bezúplatné plnění 200,00
Wrubel, David15.04.1975bezúplatné plnění 1 000,00
Wünsch, Jan29.01.1957bezúplatné plnění 200,00
Zabloudilová, Anna07.07.1947bezúplatné plnění 2 000,00
Začal, Štěpán06.04.1984bezúplatné plnění 1 000,00
Začal, Vladimír13.06.1957bezúplatné plnění 4 000,00
Zachová, Andrea02.11.1981peněžitý dar 50 000,00
Zachová, Klára15.06.1982bezúplatné plnění 2 000,00
Zaifert, Petr10.02.1966bezúplatné plnění 1 600,00
Zajíc, Tomáš05.08.1971bezúplatné plnění 870,00
Zajíčková, Alena26.07.1958bezúplatné plnění 2 000,00
Zálesná, Ludmila15.03.1962bezúplatné plnění 1 000,00
Zálešák, Martin11.10.1957bezúplatné plnění 1 500,00
Zámečník, Jan11.02.1985bezúplatné plnění 10 000,00
Zámečník, Jan11.02.1985peněžitý dar 100 000,00
Zámečník, Jan11.02.1985peněžitý dar 100 000,00
Zámečníková, Eva21.04.1977bezúplatné plnění 2 000,00
Zámečníková, Marie18.02.1932bezúplatné plnění 1 323,00
Zámečník, Radek20.11.1976bezúplatné plnění 4 000,00
Zámek, Ladislav13.09.1975bezúplatné plnění 2 400,00
Zámková, Michaela07.11.1983bezúplatné plnění 200,00
Zapletal, Antonín28.02.1950bezúplatné plnění 2 000,00
Zatloukal, Karel25.10.1959bezúplatné plnění 1 600,00
Zatloukalová, Romana31.03.1980peněžitý dar 50 000,00
Zatloukalová, Terezie15.05.1980peněžitý dar 500,00
Zátopek, Jiří26.06.1958bezúplatné plnění 2 000,00
Zavadil, Zdeněk05.04.1959bezúplatné plnění 2 000,00
Závěta, Karel19.03.1933bezúplatné plnění 300,00
Závodský, Ondřej20.11.1979peněžitý dar 100 000,00
Závodský, Ondřej20.11.1979peněžitý dar 100 000,00
Závodský, Ondřej20.11.1979peněžitý dar 32 224,00
Závodský, Ondřej20.11.1979peněžitý dar 100 000,00
Závodský, Ondřej20.11.1979peněžitý dar 100 000,00
Závodský, Ondřej20.11.1979peněžitý dar 100 000,00
Závodský, Ondřej20.11.1979peněžitý dar 100 000,00
Závrská, Vladimíra20.03.1984bezúplatné plnění 1 000,00
Zavřel, Bohuslav28.11.1962bezúplatné plnění 1 600,00
Zbořil, Jaromír17.09.1953bezúplatné plnění 14 000,00
Zbranková, Marie16.11.1959bezúplatné plnění 1 500,00
Zbranková, Marie16.11.1959bezúplatné plnění 3 000,00
Zbružová, Marie26.01.1940bezúplatné plnění 1 000,00
Zdařil, Pavel06.07.1968bezúplatné plnění 2 000,00
Zdechovský, Tomáš02.11.1979bezúplatné plnění 163,00
Zdechovský, Tomáš02.11.1979peněžitý dar 1 000,00
Zdechovský, Tomáš02.11.1979peněžitý dar 2 000,00
Zdechovský, Tomáš02.11.1979peněžitý dar 3 000,00
Zdechovský, Tomáš02.11.1979peněžitý dar 1 000,00
Zdechovský, Tomáš02.11.1979peněžitý dar 1 000,00
Zdechovský, Tomáš02.11.1979bezúplatné plnění 870,00
Zdechovský, Tomáš02.11.1979peněžitý dar 1 040,00
Zdeněk Pytel69132631bezúplatné plnění 1 000,00
Zderaz, zemědělské družstvo00124851bezúplatné plnění 1 000,00
Zdráhal, Jindřich14.01.1976bezúplatné plnění 2 000,00
Zelina, Dušan29.03.1975bezúplatné plnění 1 100,00
Zeman, Jaroslav18.10.1955bezúplatné plnění 1 600,00
Zemědělská výroba Milknatur, a.s.25212257bezúplatné plnění 24 000,00
Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice47719532bezúplatné plnění 10 000,00
Zemědělské obchodní družstvo Rataje48528846bezúplatné plnění 10 000,00
Zetka, Radim30.05.1976bezúplatné plnění 900,00
ZETRADE s.r.o.29364779peněžitý dar 50 000,00
Zika, Jan26.06.1935bezúplatné plnění 1 000,00
Zikmund, Jaroslav13.04.1956bezúplatné plnění 2 000,00
Zimermanová, Karolína29.04.1998bezúplatné plnění 2 400,00
Zítková, Lucie24.04.1995peněžitý dar 500,00
Zlámalová, Marie13.06.1946bezúplatné plnění 2 000,00
Zlámal, Pavel10.10.1954bezúplatné plnění 1 500,00
Zlý, Bohumil04.01.1939bezúplatné plnění 1 000,00
Změlíková, Karla21.03.1963bezúplatné plnění 2 000,00
ZNAKON, a.s.26018055peněžitý dar 25 000,00
Zouhar, Karel19.09.1943bezúplatné plnění 2 000,00
Zugar, Jan06.04.1987bezúplatné plnění 20 000,00
Zvěrevová, Klára26.07.1972bezúplatné plnění 300,00
Zvěřina, Pavel30.06.1981bezúplatné plnění 2 000,00
Zvěřina, Petr24.10.1966bezúplatné plnění 1 500,00
Zvoníčková, Helena19.03.1955bezúplatné plnění 1 500,00
Zycháček, Jan02.05.1952peněžitý dar 50 000,00
Žabka, Richard08.02.1974peněžitý dar 22 000,00
Žáček, Václav15.05.1939bezúplatné plnění 1 600,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáček, Zdeněk25.03.1976peněžitý dar 100,00
Žáhour, Radim14.08.1972bezúplatné plnění 12 000,00
Žáková, Jana08.08.1984peněžitý dar 100 000,00
Žák, Petr15.08.1976bezúplatné plnění 2 000,00
Žarlok, Pavel20.07.1973bezúplatné plnění 2 000,00
Žárský, Daniel28.05.1974bezúplatné plnění 1 000,00
Žďárský, Jiří23.12.1979bezúplatné plnění 2 000,00
Žejdl, Milan15.10.1968bezúplatné plnění 2 000,00
Ženožičková, Eva12.09.1956bezúplatné plnění 2 000,00
Žídek, Emil31.12.1954bezúplatné plnění 1 000,00
Žitný, Miroslav16.11.1986bezúplatné plnění 6 000,00
Živný, René10.03.1974bezúplatné plnění 1 000,00
Žofaj, Rudolf27.12.1959bezúplatné plnění 1 000,00
Žondra, Jaroslav19.05.1960bezúplatné plnění 1 000,00
Žůrek, Petr28.11.1985bezúplatné plnění 1 000,00
Žurková, Eva06.09.1954bezúplatné plnění 2 600,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 627 115,77 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Beneš, Robert23.03.197760 000,00
Nováková, Irena25.10.196275 000,00
Šafařík, Jan28.02.1981100 000,00
TOP 097133972853 413,97
TOP 0971339728338 701,80

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

V části celkové příjmy nejsou uvedeny jiné ostatní výnosy ve výši 4 917 066,-, celkové příjmy KDU-ČSL za rok 2020 činily 106 332 347,-Kč (viz. příloha Výroční finanční zpráva politické strany za rok 2020).