Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
JsmePRO!

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
04889321

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Novoveská 3091, Teplice, 41501

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 728635529, e-mail: info@pro-kraj.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Jiří Řehák - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4300-20210330204902
Datum: 30.03.2021 18:49:02
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: audit_2020.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 1 790 229,82
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 62 500,00
4 Členské příspěvky 0,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 468 290,64
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 1 259 439,18
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 12 733,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 2 094 882,77
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 468 290,64 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Abdelnour, Naji, Praha 5, Smíchov01.02.1968bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Aksamit, Jan, Teplice02.06.1944bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
APIFERA s.r.o., U Hadích lázní 1157/64, Teplice, 4150127085899bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Appel, Robert, Teplice07.07.1964bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Bačová, Miloslava, Krupka01.07.1954peněžitý dar 1 000,00
bezúplatné plnění 500,00 (2x stínítko. banner 2x)
Bartek, Vítězslav, Klášterec nad Ohří18.07.1984bezúplatné plnění 200,00 (2x stínítka)
Beranová, Eva, Chomutov03.05.1971bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Bergman, Zdeněk, Teplice16.08.1959peněžitý dar 6 200,00
Brániková, Lucie, Nezabylice24.04.1989bezúplatné plnění 200,00 (2x sínítko)
Bránik, Roman, Nezabylice27.07.1989bezúplatné plnění 200,00 (2x stínítko)
Brumeisenová, Petra, Blatno04.12.1977bezúplatné plnění 400,00 (4x stínítko)
Brumeisen, Petr, Boleboř14.10.1982bezúplatné plnění 400,00 (4x stínítko)
Brušáková, Kateřina, Teplice22.02.1980bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Bystroń, Marian, Chomutov26.07.1971peněžitý dar 20 000,00
bezúplatné plnění 400,00 (4x stínítko)
Civínová, Hana, Košťany - Střelná06.12.1974bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Cuc, Michal, Moldava21.10.1977bezúplatné plnění 600,00 (4 x stínítko, 1 x banner)
Čáp, Jiří, Teplice30.04.1952bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Červený, Richard, Roudnice26.07.1984bezúplatné plnění 1 000,00 (6x stínítko, banner 3x)
Davidová, Růžena, Teplice15.02.1951bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Dőrfel, Milan, Klášterec nad Ohří22.01.1966bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Doušan, Tomáš, Teplice16.03.1982bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Drnek, Daniel, Děčín06.05.1974bezúplatné plnění 400,00 (2x stínítko, 1x banner)
Dřevotep plus s.r.o., Riegrova 887, Teplice, 4150125407414bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Dušek, Jiří, Teplice23.04.1944bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Dvořáková, Alena, Děčín24.08.1956bezúplatné plnění 300,00 (1x banner, 1x stínítko)
Dvořáková, Tereza, Praha04.12.1982bezúplatné plnění 300,00 (3x stínítko)
Fialová Seifrtová, Nikola, Teplice25.02.1987bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Foltýn, Miroslav, Klášterec nad Ohří25.09.1965bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko)
Gabriel, Jaroslav, Klášterec nad Ohří06.06.1963bezúplatné plnění 1 845,00 (5x stínítka, 2x banner, zajištění výlepu plakátů na plochách města)
Ghaleb, Mohammed MUDr., Teplice04.05.1974bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Gillar, Radek, Litoměřice25.03.1986bezúplatné plnění 500,00 (Banner na plot 1x, 3x stínítko)
Globočník, Petr, Litvínov Janov09.10.1982bezúplatné plnění 1 300,00 (7x stínítko, 3x banner)
Hadraba, Jan, Teplice29.03.1971peněžitý dar 6 130,00
Hausenblas, Martin, Ústí nad Labem30.10.1973peněžitý dar 20 000,00
Hluštíková, Ivana, Louny12.03.1973bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Hofmannová, Lucie Ing., Teplice14.05.1981bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Holzknecht, Pavel, Teplice10.03.1986bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Hon, Matěj, Teplice16.08.1990bezúplatné plnění 300,00 (1x stínítko, 1x banner)
Horák, Filip, Litoměřice29.05.1980bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Hrdina, Martin, Litoměřice30.03.1976bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Hrkal, Jan, Litoměřice19.12.1952bezúplatné plnění 600,00 (3x banner)
Hrončeková, Irena, Krupka06.05.1963bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Hubertová, Štěpánka, Klášterec nad Ohří23.11.1969bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko)
Imbrová, Marie, Peruc/Černochov 5423.01.1960peněžitý dar 1 000,00
bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Ištok, David, Chomutov11.11.1984bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Janda, Pavel, Louny18.10.1984bezúplatné plnění 10 000,00 (3x stínítko, 3x zajištění trojnožky se 3 bannery, 1x podporovatelský dopis občanům Loun)
Ječná, Zuzana, Bžany03.05.1983bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Jiráková, Jana, Teplice03.07.1977bezúplatné plnění 200,00 (1x banner na balkoně)
Jirásek, Petr, Chlumec12.07.1970bezúplatné plnění 1 000,00 (2x banner, 6x stínítka)
Jirušková, Jana, Teplice21.07.1968bezúplatné plnění 300,00 (3 x stínítko)
Jungmannová, Jana, Most13.08.1979bezúplatné plnění 300,00 (1x banner, 1x stínítko)
Kalinová, Libuše, Klášterec nad Ohří04.07.1979bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko)
Kébrt, Lukáš, Křešice09.05.1986bezúplatné plnění 300,00 (1x banner, 1x stínítko)
Khalil, Rachid, Teplice01.05.1969bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
KLEPIŠ s.r.o., Obránců míru 165, Žatec, 438014033060peněžitý dar 10 000,00
Kodýtek, David, Klášterec nad Ohří06.08.1970bezúplatné plnění 500,00 (3x stínítka, 1x banner)
Kodytková, Adéla, Klášterec nad Ohří03.07.1995bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Kodytková, Lenka, Klášterec nad Ohří18.04.1970bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko)
Koranda, Miroslav, Chomutov14.02.1980bezúplatné plnění 600,00 (6 x stínítko)
Korandová, Vlasta, Jirkov07.06.1956bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko)
Kordošová, Antonia, Blatno05.05.1975bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko)
Kotala, Zdeněk, Proboštov22.01.1976bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Kracmanová, Hana, Česká Kamenice31.01.1976bezúplatné plnění 300,00 (1x stínítko, 1x banner)
Kraus, Jiří, Most26.09.1975bezúplatné plnění 400,00 (2 x banner)
Kubalík, Jan MUDr., Teplice26.11.1991bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Kučera, Michal, Louny04.10.1968bezúplatné plnění 10 000,00 (reklamní kredit facebook, 2x stínítko, 5x banner)
Kůso, Jitka, Klášterec nad Ohří28.06.1962bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko)
Kutina Vášová, Renata, Litoměřice02.09.1978bezúplatné plnění 200,00 (2x stínítko)
Lacek, Petr Ing., Most21.11.1973bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko)
Lacková, Kateřina MUDr., Most15.06.1970bezúplatné plnění 200,00 (2x stínítko)
Lachman, Jaroslav, Krupka07.12.1970bezúplatné plnění 300,00 (1x stínítko, banner 1x)
Lněníček, Milan, Nepomyšl01.07.1978bezúplatné plnění 500,00 (3x stínítko, banner 1x)
Löblová, Andrea, Chomutov17.10.1975bezúplatné plnění 300,00 (3x stínítko)
Löbl, Rudolf, Chomutov08.10.1949bezúplatné plnění 500,00 (3x stínítko, 1x banner)
März, Josef, Chomutov15.02.1964bezúplatné plnění 200,00 (2x stínítko)
MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST, Studánka 243, Varnsdorf, 4524768455941peněžitý dar 30 000,00
Mrugová, Monika, Chomutov15.02.1964bezúplatné plnění 300,00 (3x stínítko)
Nádvorník, Vojtěch, Děčín21.12.1978bezúplatné plnění 1 500,00 (3x banner, 9x stínítka)
Němec, Jiří, Nehasice18.06.1981bezúplatné plnění 300,00 (1x stinitko, 1x banner)
Novotný, Martin, Bečov, okr. Most20.07.1978bezúplatné plnění 200,00 (2 x stínítko boční)
Panaš, Petr, Litoměřice26.07.1969bezúplatné plnění 300,00 (3x stínítko)
Perch, Aleš, Teplice14.04.1959bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Pilař, Martin, Chomutov22.11.1977bezúplatné plnění 300,00 (3x stínítko)
Plánička, Pavel, Libochovany02.12.1973bezúplatné plnění 200,00 (Banner na plot 1x)
Pláničková, Eliška, Libochovany28.07.1982bezúplatné plnění 500,00 (Banner na plot, 3 x stínítko)
Poláčková, Eva, Teplice15.04.1968bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Prošek, Luděk, Most29.07.1978bezúplatné plnění 500,00 (1x banner, 3x stínítko)
Rabasová Houfová, Iveta, Blatno01.02.1974bezúplatné plnění 500,00 (3x stínítko, 1x banner)
Rabas, Přemysl, Blatno13.08.1963peněžitý dar 20 000,00
Rabas, Přemysl, Blatno13.08.1963peněžitý dar 20 000,00
Rak, Martin, Dubí - Drahůnky18.03.1981bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Raška, Radek, Jirkov03.01.1975bezúplatné plnění 300,00 (3x stínítko)
Rödling, Jan, Chomutov10.08.1982bezúplatné plnění 500,00 (1 x banner, 3 x stínítko)
Rotter, Václav, Žalhostice21.05.1983bezúplatné plnění 500,00 (3x stínítko, 1x banner)
Rücknagelová, Jindra, Blažim okr. Louny20.12.1955bezúplatné plnění 300,00 (1x banner 1x stínítko zadní)
Rybáčková, Stanislava, Libochovany29.03.1980bezúplatné plnění 200,00 (Banner na plot 1x)
Ryba, Martin, Teplice05.08.1966bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Semerád, Pavel, Ústí nad Labem12.12.1977bezúplatné plnění 300,00 (3 x stínítko)
Schifner, Marek, Klášterec nad Ohří02.10.1980bezúplatné plnění 300,00 (1x stínítko, 1x banner)
Schifner, Václav, Klášterec nad Ohří24.05.1950bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Simerská, Lenka, Litoměřice29.03.1976bezúplatné plnění 400,00 (2 x stínítko, banner 1x)
Smejkalová, Martina, Řepnice04.05.1986bezúplatné plnění 200,00 (Banner na plot 1x)
Smetana, Tomáš, Rvenice18.09.1976peněžitý dar 2 000,00
bezúplatné plnění 200,00 (1 x banner)
Souček, Adam, Teplice14.09.1976bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Steiner, Leo, Smolnice17.06.1971bezúplatné plnění 900,00 (7 x stínítko a 1 x banner)
Stesková, Jana, Krupka05.02.1969peněžitý dar 1 000,00
bezúplatné plnění 500,00 (1x stínítko, 2x banner)
Stolař, Petr, Hrob05.07.1971bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Straka, Karel, Chomutov07.05.1980bezúplatné plnění 500,00 (3x stínítka, 1x banner)
Strana Zelených, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, 13000409740bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Šavrdová, Zuzana, Novosedlice18.07.1953bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Šimberská, Pavla, Litoměřice31.03.1972bezúplatné plnění 200,00 (2x stínítka)
Šimberská, Šárka, Vinařice02.02.1974bezúplatné plnění 100,00 (1 x stínítko)
Šimek, Daniel, Teplice30.04.1970bezúplatné plnění 400,00 (2x banner)
Šťastná, Anna, Štětí05.07.1964bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Šťastný, Roman, Štětí30.05.1962bezúplatné plnění 1 500,00 (1x banner, 18 plakátů)
Švancar, Josef, Boleboř22.05.1973bezúplatné plnění 500,00 (3x stínítka, 1x banner)
Tanzmannová, Jana, Teplice31.10.1985bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Tarant, Vojtěch, Bystřany14.09.2001bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Tesař, Tomáš, Maxičky, o. Děčín25.09.1963peněžitý dar 20 000,00
Točínová, Hana, Chomutov27.02.1959bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko)
Točín, Petr, Chomutov27.02.1958bezúplatné plnění 800,00 (6x stínítko, 1x banner)
TOP 09, Opletalova 1603/57, Praha 1, 1100071339728bezúplatné plnění 243 715,64 (online reklama, grafické práce, občerstvení, nájem, tisk materiálů, koordinace kampaně)
Trupl, Martin, Chomutov30.04.1971bezúplatné plnění 300,00 (3x stínítko)
van Vegchel, Hana, Ústí nad Labem12.09.1978bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko)
Vejvalka, Petr, Praha27.11.1971bezúplatné plnění 200,00 (2x stínítka)
Vlach, Michal, Chomutov25.01.1972bezúplatné plnění 800,00 (6 x stínítko, 1 x banner)
Vysoudilová, Pavla, Boleboř05.12.1977bezúplatné plnění 200,00 (2x stínítka)
Wagner, Jiří, Teplice18.05.1986peněžitý dar 6 500,00
Zahradník, Radek, Lom u Mostu06.09.1966bezúplatné plnění 200,00 (1x banner)
Zemanová, Tereza, Chomutov21.04.1980bezúplatné plnění 100,00 (1x stinitko)
Zimová Dostálová, Šárka, Děčín07.03.1973bezúplatné plnění 600,00 (3x banner na plot)
Žalud, Jan, Louny16.06.1978bezúplatné plnění 600,00 (Banner 2x, 2x stínítka komplet)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 243 715,64 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
TOP 09, Opletalova 1603/57, Praha 1, 1100071339728243 715,64 (online reklama, grafické práce, občerstvení, nájem, tisk materiálů, koordinace kampaně)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

V přehledu celkových příjmů je v položce "Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí" uvedena částka, která představuje příspěvky koaličních partnerů (Spojenci pro kraj) na financování volební kampaně do Zastupitelstva Ústeckého kraje v roce 2020.