Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
JIHOČEŠI 2012

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71443312

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Kovářov 63, Kovářov, 39855

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 775367438, e-mail: info@jihocesi2012.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Pavel Hroch - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4296-20210330110024
Datum: 30.03.2021 09:00:24
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_Jihocesi_2020.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: VZZ,rozvaha,priloha.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 1 588 321,33
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 1 000 000,00
4 Členské příspěvky 4 500,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 583 500,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 321,33
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 10 000,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 2 896,26
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 2 150 439,63
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
DPP - IT služby 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 571 500,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Ambrůz, Miroslav13.04.1963bezúplatné plnění 500,00 (banner 2 ks)
Balášová, Alena05.03.1976bezúplatné plnění 250,00
Bašta, Jiří13.04.1963bezúplatné plnění 500,00 (banner 2 ks)
Brabec, Milan20.04.1980bezúplatné plnění 250,00
Budínská, Marcela14.10.1970bezúplatné plnění 250,00 (banner)
Burian, Vladislav Mgr.20.02.1965peněžitý dar 40 000,00
Burian, Vladislav Mgr.20.02.1965bezúplatné plnění 750,00 (banner 3 ks)
Buzková, Marie Ing.15.03.1963bezúplatné plnění 500,00 (banner 2 ks)
Doktor, Michal02.10.1967bezúplatné plnění 750,00 (banner 3 ks)
Doležal, Martin Ing.05.08.1970bezúplatné plnění 750,00 (banner 3 ks)
Doležal, Martin Ing.05.08.1970peněžitý dar 60 000,00
Fišer, Jiří Ing.30.04.1953peněžitý dar 40 000,00
Hodina, František25.07.1972bezúplatné plnění 250,00 (banner)
Hroch, Pavel03.12.1962peněžitý dar 100 000,00
Kabelová, Hana11.08.1967bezúplatné plnění 250,00
Kněžínek, Radek Mgr.31.08.1973bezúplatné plnění 750,00 (banner 3 ks)
Kohout, Petr01.08.1973bezúplatné plnění 500,00 (banner 2 ks)
Krupička, Jiří20.12.1960bezúplatné plnění 750,00 (banner 3 ks)
Macourková Janů, Lucie23.03.1985peněžitý dar 40 000,00
Malý, Martin Ing.25.01.1969peněžitý dar 30 000,00
Melichar, Jan03.02.1981bezúplatné plnění 750,00 (banner 3 ks)
Mencl, Filip Mgr.06.07.1963bezúplatné plnění 750,00 (banner 3 ks)
Moric, Rostislav12.07.1938bezúplatné plnění 250,00
Občané pro Budějovice71443185peněžitý dar 160 000,00
Pavel, Pavel Ing.11.03.1957bezúplatné plnění 500,00 (banner 2 ks)
Pavel, Pavel Ing.11.03.1957peněžitý dar 20 000,00
Přibík, Jan14.03.1973bezúplatné plnění 500,00 (banner 2 ks)
Sitter, Patrik16.06.1984bezúplatné plnění 500,00 (banner 2 ks)
Štefanová, Marie30.03.1963bezúplatné plnění 250,00 (banner)
Váchová, Ludmila Ing.02.07.1986bezúplatné plnění 250,00 (banner)
Vanžurová, Eva Mgr.02.09.1953peněžitý dar 70 000,00
Zvoňárová, Pavla Mgr.02.08.1984bezúplatné plnění 750,00 (banner 3 ks)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy