Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Česká strana sociálně demokratická

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00409171

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Hybernská 1033/7, Praha 1, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 296522153, e-mail: mkucian@socdem.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Jan Hamáček - PředsedaIdentifikátor zprávy: Z4231-20210329141538
Datum: 29.03.2021 12:15:38
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_Auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: VFZ_Priloha_k_ucetni_zaverce_CSSD_za_rok_2020_V3.1.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 282 664 583,99
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 61 283 334,00
4 Členské příspěvky 11 997 678,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 12 454 534,18
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 20 674 109,42
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 170 126 595,39
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 6 128 333,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 37 543 055,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 351 591,46
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 11 262 792,80
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 39 447 796,85
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Organizační práce v území 41
Organizační práce v ústředí 8
Tisková mluvčí 1
THP práce 10
Poradce 1
Účetní 3
Ústřední tajemník 1
Archivář 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Masarykova demokratická akademie, z.s., Hybernská 1033/7, 11000 Praha 1 6 130 333,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Cíl, akciová společnost v Praze - Hybernská 1033/7, 11000 Praha 1 26165376 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Cíl, akciová společnost v Praze 26165376 144 000 000,00 30.12.2022
Fio banka, a.s. 61858374 170 126 595,39 29.11.2021

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 12 168 519,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
ALBARDILLA, Kotorská 1598, Praha 4, 1400026501074peněžitý dar 50 000,00
Ambrusová, Ivana Mgr., Krumlov, Domoradice23.05.1963peněžitý dar 5 000,00
APA Pejcha s.r.o., Včelákov 36, Včelákov, 539578790566peněžitý dar 40 000,00
Bárek, Ivo Ing., Vyškov26.03.1962peněžitý dar 30 000,00
Bárek, Ivo Ing., Vyškov26.03.1962peněžitý dar 60 000,00
Bárek, Ivo Ing., Vyškov26.03.1962peněžitý dar 50 000,00
Bárek, Ivo Ing., Vyškov26.03.1962peněžitý dar 8 500,00
Bastlová, Olga Ing., Tábor28.06.1970peněžitý dar 20 000,00
Bc. David Šťastný, Ječná 1378, Hluboká nad Vltavou, 3734173488798peněžitý dar 50 000,00
Běhounek, Jiří MUDr., Pelhřimov13.05.1952peněžitý dar 300 000,00
Benda, Petr Ing., Teplice20.01.1971peněžitý dar 1 000 000,00
Bernášek, Bohumil, Lanškroun13.02.1953peněžitý dar 40 000,00
Bidmon, Josef, Jevíčko27.02.1959peněžitý dar 25 000,00
Bláha, Josef, Hluboká nad Vltavou10.08.1966peněžitý dar 30 000,00
Blížilová, Petra Ing., Jindřichův Hradec II29.02.1972peněžitý dar 10 000,00
Bocián, Marek Mgr., Rýmařov13.11.1975peněžitý dar 20 000,00
Boudný, Michal, Slakov u Brna21.10.1978peněžitý dar 50 000,00
Broulíková, Marta, Pardubice19.12.1974peněžitý dar 30 000,00
Bruzl, Igor, Bohumín, Nový Bohumín02.02.1976peněžitý dar 10 000,00
Bruzl, Igor, Bohumín, Nový Bohumín02.02.1976peněžitý dar 20 000,00
Černý, Vladimír Ing., Rouchovany08.07.1961peněžitý dar 30 000,00
ČEVAK s.r.o., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 3701060849657peněžitý dar 25 000,00
Delta Army s.r.o., Olomoucká 612/34, Horka nad Moravou, 7833560318104peněžitý dar 50 000,00
Deutscher, Karel, Frýdek Místek10.07.1975peněžitý dar 70 000,00
Dienstbier, Jiří, Praha 227.05.1969peněžitý dar 100 000,00
Doffková, Natálie Mgr., Brno09.06.1980peněžitý dar 30 000,00
Dufek, Zdeněk, Útěchov Brno12.07.1978peněžitý dar 50 000,00
Dušková, Smrčková, Miroslava, Praha 624.02.1967peněžitý dar 15 000,00
Dvořák, Jaroslav PhDr., Nový Jičín02.08.1976peněžitý dar 30 000,00
Dvořák, Stanislav Ing., Brno31.07.1958peněžitý dar 10 000,00
Eliáš, Ladislav, Mladá Boleslav08.11.1976peněžitý dar 30 000,00
Fajfr, Milan, Choceň24.12.1964peněžitý dar 25 000,00
Fenc, Miroslav, Bavorov04.09.1966peněžitý dar 3 000,00
Fialová, Jana Ing. MBA, Bransouze13.06.1973peněžitý dar 40 000,00
Flaška, Ondřej Mgr., České Budějovice 712.06.1980peněžitý dar 10 000,00
Gajdůšková, Alena PaedDr., Želechovice nad Dřevnicí15.04.1954peněžitý dar 20 000,00
Gajdůšková, Alena PaedDr., Želechovice nad Dřevnicí15.04.1954peněžitý dar 20 000,00
Galenica Medical.s.r.o., Fryštácká 1344/19a, Prostřední Suchá Havířov, 735642989026peněžitý dar 25 000,00
Hájek, Josef, Ústí nad Orlicí19.04.1969peněžitý dar 50 000,00
Hálka, Josef, Frýdek Místek03.05.1983peněžitý dar 70 000,00
Hanák, Roman Bc., Kobeřice u Brna30.07.1984peněžitý dar 150 000,00
Hanák, Roman Bc., Kobeřice u Brna30.07.1984peněžitý dar 1 000,00
Hanzel, Tomáš, Karviná10.12.1975peněžitý dar 40 000,00
Hásek, Roman, Červený Kostelec29.05.1967peněžitý dar 5 000,00
Havlík, Daniel Mgr, Ludgeřovice02.02.1971peněžitý dar 30 000,00
HiKO MP Trade s.r.o., Žerotínovo nám. 159/5, Přerov, 750024449665peněžitý dar 100 000,00
Holčáková, Marcela, Vsetín06.08.1964peněžitý dar 2 000,00
Holobrada, Stanislav MUDr., Dobříš27.07.1961peněžitý dar 15 000,00
Hulvová, Renata, Ostrava05.02.1970peněžitý dar 30 000,00
Hvozdenská, Martina, Fryšták02.03.1975peněžitý dar 2 000,00
Hýský, Martin ing., Bc., Jihlava Horní Kosov22.12.1974peněžitý dar 40 000,00
Chvojka, Jan, Chrudim17.12.1980peněžitý dar 50 000,00
Chybidziurová, Kateřina Ing., Jablunkov09.03.1976peněžitý dar 30 000,00
Chytrý, Karel MUDr., Písek, Pražské předměstí18.11.1954peněžitý dar 1 000,00
Ilko, Vítězslav ing., Bc., České Budějovice 209.11.1975peněžitý dar 5 000,00
Ing. Václav Pekárek, Chlumec 71, Olešník, 3734187251124peněžitý dar 350 000,00
Jadrný, Josef, Janův Důl16.04.1957peněžitý dar 100 000,00
Jeřábek, Petr Ing., Vyškov03.02.1970peněžitý dar 60 000,00
Ježek, Martin, Dobrá Voda u Č. Budějovic25.01.1974peněžitý dar 50 000,00
Joch, Miroslav Ing. MBA, České Budějovice 711.04.1977peněžitý dar 50 000,00
Juklová, Daniela, Česká Třebová21.12.1979peněžitý dar 50 000,00
Kabut, Jiří MUDr., Kunčice pod Ondřejníkem22.11.1957peněžitý dar 10 000,00
Kabut, Jiří MUDr., Kunčice pod Ondřejníkem22.11.1957peněžitý dar 40 000,00
Kabut, Tomáš, Brno24.04.1988peněžitý dar 30 000,00
Kajnarová, Monika, Frýdlant nad Ostravicí26.03.1965peněžitý dar 30 000,00
Kajnar, Petr Ing., Frýdlant nad Ostravicí28.01.1956peněžitý dar 90 000,00
Kašpárek, Martin, Horní Brána Český Krumlov17.05.1978peněžitý dar 50 000,00
KERAMIKA SOUKUP a.s., Chebská 506/2, Křimice, Plzeň, 3220026356872peněžitý dar 75 000,00
Klein, Jiří Mgr., Nový Jičín11.12.1970peněžitý dar 10 000,00
Klusák, Václav Ing. Mgr., Praha 627.04.1982peněžitý dar 5 000,00
Klusák, Václav Ing. Mgr., Praha 627.04.1982peněžitý dar 20 000,00
Komínek, Josef, Velké Meziříčí13.02.1959peněžitý dar 30 000,00
Kopřiva, Miroslav Ing., Velké Losiny13.07.1953peněžitý dar 25 000,00
Kořenek, Petr, Vsetín23.08.1966peněžitý dar 9 000,00
Kostík, Petr Mgr., Slavkov u Brna09.11.1950peněžitý dar 50 000,00
Krák, Antonín Mgr. Bc., Větřní, Němče30.08.1966peněžitý dar 50 000,00
Krátký, Zdeněk Mgr., Dražice08.05.1959peněžitý dar 5 000,00
Kratochvíle, Karel Ing., Písek27.04.1958peněžitý dar 51 655,00
Kratochvíle, Karel Ing., Písek27.04.1958peněžitý dar 100 000,00
Kratochvíle, Petr Ing., Písek27.04.1958peněžitý dar 40 000,00
Kratochvíl, Tomáš JUDr., Brno01.05.1968peněžitý dar 10 000,00
Kratochvíl, Tomáš JUDr., Brno01.05.1968peněžitý dar 24 900,00
Krejčířová, Petra, Ostrava - Hrabůvka27.08.1970peněžitý dar 30 000,00
Krejčířová, Petra, Ostrava - Hrabůvka27.08.1970peněžitý dar 50 000,00
Krejčí, Tomáš Ing., Nově Město na Moravě21.09.1974peněžitý dar 50 000,00
Krejsová, Jana RNDr., Prachatice II25.05.1954peněžitý dar 10 000,00
Křupala, Jaroslav, Vrchovany, okr. Česká Lípa09.08.1972peněžitý dar 50 000,00
Látka, Jan, Domažlice05.04.1954peněžitý dar 12 100,00
Látka, Jan, Domažlice05.04.1954peněžitý dar 32 800,00
Lempera, Jaroslav, Nové Město na Moravě14.10.1975peněžitý dar 50 000,00
Liška, Jiří MUDr. CSc., Plzeň13.03.1944peněžitý dar 50 000,00
LONGEVITA SENIO s.r.o., Všeruby 243, Všeruby, 3301626393743peněžitý dar 75 000,00
Maláčová, Jana, Uherské Hradiště - Sady24.06.1981peněžitý dar 170 000,00
Maláčová, Jana, Uherské Hradiště Sady24.06.1981peněžitý dar 25 000,00
Malach, Petr, Boskovice29.03.1983peněžitý dar 100 000,00
Malinkovič, David PhDr., Břeclav - Poštorná28.06.1970peněžitý dar 10 500,00
Malý, Vladimír, Třebíč19.02.1964peněžitý dar 30 000,00
Máška, Petr Ing., Česká Lípa21.02.1963peněžitý dar 500,00
Mečl, Jan MUDr., Liberec, Liberec I, Staré město09.10.1964peněžitý dar 20 000,00
Mikula, Petr, Karviná - Hranice13.09.1982peněžitý dar 50 000,00
MUDr. Kajnarova s.r.o., Metylovice 495, Metylovice, 739497140738peněžitý dar 30 000,00
MUDr. Trubák, s.r.o., Banskobystrická 984/87, Brno Řečkovice, 6210028334744peněžitý dar 50 000,00
Náhlovský, Petr, Dvůr Králové nad Labem31.05.1986peněžitý dar 20 000,00
Náhlovský, Petr, Dvůr Králové nad Labem31.05.1986peněžitý dar 21 500,00
Navrátil, Aleš Mgr., Bučovice10.12.1970peněžitý dar 20 000,00
Němec, Leoš Mgr., Brno05.05.1972peněžitý dar 50 000,00
Nenutil, Miroslav Mgr., Stříbro06.11.1975peněžitý dar 110 000,00
Netolický, Martin, Česká Třebová22.09.1982peněžitý dar 200 000,00
Netolický, Martin, Česká Třebová22.09.2020peněžitý dar 300 000,00
Novák, Jaromír Mgr.08.01.1955peněžitý dar 20 000,00
Novotný, Vladimír Ing., Žďár na Sázavou20.05.1966peněžitý dar 50 000,00
Octárna s.r.o., Tovačovského 318, Kroměříž, 7670163471906peněžitý dar 20 000,00
Oliva, Jiří JUDr., Brno28.08.1977peněžitý dar 33 300,00
Oliva, Jiří JUDr., Brno28.08.1977peněžitý dar 26 600,00
Onderka, Roman Bc. MBA, Brno11.11.1965peněžitý dar 22 000,00
Onderka, Roman Bc. MBA, Brno11.11.1965peněžitý dar 12 400,00
Otava, Karel Ing., Lysá nad Labem21.03.1951peněžitý dar 100 000,00
Otava, Karel Ing., Lysá nad Labem21.03.1951peněžitý dar 100 000,00
Otavová, Jitka, Lysá nad Labem18.05.1957peněžitý dar 100 000,00
Ounický, Pavel, Blatná27.04.1981peněžitý dar 2 000,00
Pařík, Jaromír, Kamenice nad Lipou27.12.1964peněžitý dar 20 000,00
Petříček, Tomáš, Praha 427.09.1981peněžitý dar 20 000,00
Petřík, Tomáš, Vodňany05.01.1987peněžitý dar 10 000,00
Picka, Jan Bc., Sokolov31.03.1966peněžitý dar 10 000,00
Pícl, Michal Ing., Praha 402.08.1986peněžitý dar 17 200,00
Plíšková, Věra, Mokrá - Horákov06.11.1942peněžitý dar 20 000,00
Pobucký, Michal RNDr. DiS, Frýdek Místek26.06.1982peněžitý dar 30 000,00
Polanský, Tomáš Mgr., České Budějovice 225.08.1988peněžitý dar 10 000,00
Pospíšil, Oliver Ing., Brno14.06.1970peněžitý dar 25 000,00
Povšík, Robin, Mladá Boleslav02.01.1979peněžitý dar 55 000,00
Preclík, Jiří, Ústí nad Orlicí02.02.1978peněžitý dar 50 000,00
Rajtšlégr, Vít, Ráječko03.05.1967peněžitý dar 90 000,00
Rambousková, Lada, Brno21.12.1953peněžitý dar 10 000,00
Randl, Aleš, Písek08.02.1971peněžitý dar 20 000,00
ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, Praha Modřany, 1430027430774peněžitý dar 150 000,00
Rybka, Libor Ing., Ždánice17.07.1985peněžitý dar 200 000,00
Ryšánek, Aleš, Mokrá Horákov26.03.1967peněžitý dar 20 000,00
Říha, Josef Ing., Hvozdná29.01.1985peněžitý dar 80 000,00
Salaba, Vladimír, Hluboká nad Vltavou23.08.1982peněžitý dar 25 000,00
Sázavský, Pavel Mgr. MBA, Brno26.04.1963peněžitý dar 20 000,00
Sdružení plzeňských obkladačů s.r.o., Chebská 506/2, Křimice, Plzeň, 3220026316196peněžitý dar 75 000,00
Seďa, Antonín Ing., Uherské Hradiště12.12.1960peněžitý dar 50 000,00
Sehnalová, Olga MUDr. MBA, Kroměříž25.10.1968peněžitý dar 30 000,00
Sehnalová, Olga MUDr. MBA, Kroměříž25.10.1968peněžitý dar 30 000,00
Sehnalová, Olga MUDr. MBA, Kroměříž25.10.1968peněžitý dar 32 000,00
Sibinský, Karel Mgr., Ostrava - Hrabůvka14.04.1950peněžitý dar 10 000,00
Sklenák, Roman Mgr., Brno23.07.1970peněžitý dar 21 500,00
Smetana, Miroslav, Tábor, Klokoty13.03.1950peněžitý dar 1 000,00
Smetana, Radim, Ostrava - Svinov18.09.1974peněžitý dar 100 000,00
Smrček, Petr Ing., Havířov ŽIVOTICE19.12.1968peněžitý dar 30 000,00
Smrček, Petr Ing., Havířov ŽIVOTICE19.12.1968peněžitý dar 20 000,00
Soukal, Tomáš Ing., Syrovice09.08.1981peněžitý dar 30 000,00
Soustružník, Jiří Mgr., Nesovice24.03.1972peněžitý dar 40 000,00
START INSURANCE GROUP s.r.o., Lidická 880/33, Ostrava - Vítkovice, 703007586074peněžitý dar 100 000,00
START INSURANCE GROUP s.r.o., Lidická 880/33, Ostrava - Vítkovice, 703007586074peněžitý dar 50 000,00
Stojka, Vasil, okr. Mladá Boleslav02.01.1968peněžitý dar 200 000,00
Strana zelených, náměstí W. Churchilla 1800/2, Praha 3, Žižkov, 13000409740peněžitý dar 20 000,00
Strana zelených, náměstí W. Churchilla 1800/2, Praha 3, Žižkov, 13000409740peněžitý dar 140 000,00
Strana zelených, náměstí W. Churchilla 1800/2, Praha 3, Žižkov, 13000409740peněžitý dar 420 000,00
Strana zelených, náměstí W. Churchilla 1800/2, Praha 3, Žižkov, 13000409740peněžitý dar 140 000,00
Strana zelených, náměstí W. Churchilla 1800/2, Praha 3, Žižkov, 13000409740peněžitý dar 100 000,00
Stráská, Ivana Mgr., Milevsko21.06.1952peněžitý dar 20 000,00
SUPTel-DISK s.r.o., Hřbitovní 1322/15 Doubravka, Plzeň, 3120045354871peněžitý dar 75 000,00
Sušil, Radek, Karviná - Ráj09.01.1967peněžitý dar 50 000,00
Sušil, Radek MUDr., Karviná Ráj09.01.1967peněžitý dar 30 000,00
Sušil, Radek MUDr., Karvinná Ráj09.01.1967peněžitý dar 100 000,00
SVOBODA - stavby s.r.o., Lipová 265, Bučovice, 6850129267960peněžitý dar 40 000,00
Šafařík, Petr, Brno06.06.1965peněžitý dar 10 000,00
Šašek, Karel ing., Praha 804.03.1976peněžitý dar 61 364,00
Šebestová, Lucie Ing., České Budějovice23.03.1992peněžitý dar 50 000,00
Šimbera, Zbyněk Mgr., Duchcov31.10.1963peněžitý dar 50 000,00
Šircová, Kristýna Mgr., Paskov27.03.1990peněžitý dar 50 000,00
Škaryd, Tomáš Ing., Chotěboř30.06.1968peněžitý dar 50 000,00
Škařupa, Zdeněk, Pardubice24.07.1961peněžitý dar 50 000,00
Šlapal, Marek Mgr., Brno06.10.1975peněžitý dar 200 000,00
Šmarda, Michal, Nové Město na Moravě06.07.1975peněžitý dar 100 000,00
Šnejdrla, Jindřich Ing., Valašské Meziříčí15.12.1957peněžitý dar 20 000,00
Šrůtek, Jan Ing., Brno02.10.1974peněžitý dar 50 000,00
Šťastný, David Bc., Hluboká nad Vltavou17.03.1982peněžitý dar 71 000,00
Šťastný, David Bc., Hluboká nad Vltavou17.03.1982peněžitý dar 100 000,00
Šťastný, David Bc., Hluboká nad Vltavou17.03.1982peněžitý dar 30 000,00
Štědroň, Jakub, Praha 622.05.1979peněžitý dar 120 000,00
Štědroň, Jakub Mgr. Ph.D., Praha 6 Podbaba22.05.1979peněžitý dar 100 000,00
Štědroň, Jakub Mgr. Ph.D., Praha 6 Podbaba22.05.1979peněžitý dar 150 000,00
Štefan, Břetislav Mgr., Brno08.06.1978peněžitý dar 100 000,00
Štefan, Břetislav Mgr., Brno08.06.1978peněžitý dar 10 000,00
Štěch, Milan, Lišov13.11.1953peněžitý dar 100 000,00
Šulc, Kamil, Praha 824.01.1953peněžitý dar 50 000,00
Tan, Trinh Ing., Ostrava - Kunčice18.11.1961peněžitý dar 10 000,00
Teplý, Tomáš, Ústí nad Orlicí17.04.1974peněžitý dar 200 000,00
Teplý, Tomáš, Ústí nad Orlicí17.04.1974peněžitý dar 50 000,00
Turek, Michal MUDr. MBA, Písek, Hradiště28.04.1975peněžitý dar 10 000,00
Tvrdý , spol. s.r.o., č.p. 297, Lovčice, 6963926956071peněžitý dar 300 000,00
Tvrdý, Václav, Lovčice u Kyjova08.02.1979peněžitý dar 31 000,00
Tyralík, Pavel Ing., Brno20.05.1964peněžitý dar 10 000,00
Tyralík, Pavel Ing., Brno20.05.1964peněžitý dar 50 000,00
Vácha, Karel, Hluboká nad Vltavou02.08.1970peněžitý dar 15 000,00
Valhoda, Václav Ing., Volyně25.06.1959peněžitý dar 20 000,00
Veselý, Ondřej JUDr., Písek, Budějovické předměstí03.05.1976peněžitý dar 25 000,00
Veselý, Ondřej JUDr., Písek03.05.1976peněžitý dar 7 700,00
Viskot, Marek Mgr., Brno04.11.1982peněžitý dar 10 000,00
Vlachová, Mária, Dívčice28.10.1973peněžitý dar 150 000,00
Vochoska, Josef Bc., Nové Hrady27.10.1964peněžitý dar 5 000,00
Vošta, Petr MUDr., Tábor08.02.1942peněžitý dar 5 000,00
VYZNAČ s.r.o., Srázná 5113/1, Jihlava, 586011916297peněžitý dar 15 000,00
VYZNAČ s.r.o., Srázná 5113/1, Jihlava, 586011916297peněžitý dar 15 000,00
Vzientek, Jiří, Sviadnov09.05.1978peněžitý dar 30 000,00
Wolf, Jan Ing., Karviná - Hranice28.07.1968peněžitý dar 30 000,00
Wolker, Roman, Nové Město na Moravě21.07.1963peněžitý dar 30 000,00
Wolker, Roman, Nové Město na Moravě21.07.1963peněžitý dar 14 000,00
Zaorálek, Luboš PhDr., Ostrava - Poruba06.09.1956peněžitý dar 100 000,00
Záruba, Adam, Hradec Kr. , Malšova Lhota07.11.1978peněžitý dar 5 000,00
ZD Krásná Hora nad Vltavou s.r.o., Krásná Hora 172, Krásná Hora, 26256107999peněžitý dar 50 000,00
Žaloudík, Jan Prof. MUDr. CSc,, Drnovice07.08.1954peněžitý dar 50 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
peněžní prostředky Eugenie Venzarová, Praha 1
narozen 24.02.1932, zemřel 18.04.2019
286 015,18

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Pokud jde o část II. této VFZ (Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí) v té její pasáži, která se týká politického institutu, pak k tomu ČSSD uvádí, že částka 6,130.333,00 Kč ve prospěch Masarykovy demokratické akademie, z.s. se skládá z částky 6,128.333,00 Kč (příspěvek na činnost politického institutu v r. 2020) a částky 2.000,00 Kč (členské příspěvky ČSSD do Masarykovy demokratické akademie, z.s.).

Pokud jde o část IV. této VFZ (Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů), uvádí ČSSD dále, že v roce 2020 neuzavřela ČSSD žádnou novou smlouvu, jejímž předmětem by bylo poskytnutí úvěru nebo zápůjčky bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky (srv. ust. § 17 odst. 8 písm. i/ zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích).

K tomu se jen připomíná (ČSSD o tom podává pravidelně zprávy v přílohách k účetním závěrkám za příslušná léta), že dne 29. 11. 2012 ČSSD uzavřela Smlouvu o úvěru – kontokorent ve výši 220,000.000,00 Kč a současně Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám, na základě které bylo zřízeno ve prospěch Fio banka, a.s. zástavní právo ke všem pohledávkám, které ČSSD má resp. bude mít ze státního rozpočtu České republiky (nárok na stálý příspěvek, nárok na příspěvek na mandát a nárok na příspěvek). Úrok z úvěru je vypočtený z denních výší dluhu za použití úrokové sazby rovné sazbě PRIBOR na jeden měsíc, zvýšený vždy o 3,9 % p.a. Z nečerpané části úvěrového rámce, vypočtené z denních výší nečerpané části úvěrového rámce, se platí poplatek za použití sazby ve výši 0,5 % p.a.

K čerpání kontokorentu ČSSD v r. 2020 – rozdíl mezi příjmy a výdaji činí částku 21,302.440,60 Kč.

Pro forma se uvádí, že dne 7. 4. 2016 byla uzavřena mezi ČSSD jako dlužníkem a Fio banka, a.s. jako věřitelem Smlouva o úvěru č. 161000012, ve které se banka zavazuje poskytnout ČSSD úvěr ve výši 338 000 000,- Kč. Jedná se o finanční prostředky rezervované pro úhradu pohledávek JUDr. Zdeňka Altnera z probíhajícího soudního sporu, k 31.12. 2020 nebyl tento úvěr čerpán.

Dále má ČSSD uzavřeny smlouvy o půjčce z let 2010-2012 se společností Cíl, akciová společnost v Praze v celkové hodnotě 144,000.000,00 Kč. Upraveno Dohodou o novém určení splatnosti některých půjček ze dne 13.12.2013, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 24.11.2020.