Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Česká strana sociálně demokratická

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00409171

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Hybernská 1033/7, Praha 1, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 296522153, e-mail: mkucian@socdem.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Jan Hamáček - PředsedaIdentifikátor zprávy: Z4231-20210329141538
Datum: 29.03.2021 12:15:38
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_Auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: VFZ_Priloha_k_ucetni_zaverce_CSSD_za_rok_2020_V3.1.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 282 664 583,99
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 61 283 334,00
4 Členské příspěvky 11 997 678,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 12 454 534,18
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 20 674 109,42
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 170 126 595,39
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 6 128 333,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 37 543 055,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 351 591,46
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 11 262 792,80
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 39 447 796,85
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Organizační práce v území 41
Organizační práce v ústředí 8
Tisková mluvčí 1
THP práce 10
Poradce 1
Účetní 3
Ústřední tajemník 1
Archivář 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Masarykova demokratická akademie, z.s., Hybernská 1033/7, 11000 Praha 1 6 130 333,00

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Cíl, akciová společnost v Praze - Hybernská 1033/7, 11000 Praha 1 26165376 100%

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Cíl, akciová společnost v Praze 26165376 144 000 000,00 30.12.2022
Fio banka, a.s. 61858374 170 126 595,39 29.11.2021

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 12 168 519,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
ALBARDILLA26501074peněžitý dar 50 000,00
Ambrusová, Ivana Mgr.23.05.1963peněžitý dar 5 000,00
APA Pejcha s.r.o.8790566peněžitý dar 40 000,00
Bárek, Ivo Ing.26.03.1962peněžitý dar 8 500,00
Bárek, Ivo Ing.26.03.1962peněžitý dar 30 000,00
Bárek, Ivo Ing.26.03.1962peněžitý dar 50 000,00
Bárek, Ivo Ing.26.03.1962peněžitý dar 60 000,00
Bastlová, Olga Ing.28.06.1970peněžitý dar 20 000,00
Bc. David Šťastný73488798peněžitý dar 50 000,00
Běhounek, Jiří MUDr.13.05.1952peněžitý dar 300 000,00
Benda, Petr Ing.20.01.1971peněžitý dar 1 000 000,00
Bernášek, Bohumil13.02.1953peněžitý dar 40 000,00
Bidmon, Josef27.02.1959peněžitý dar 25 000,00
Bláha, Josef10.08.1966peněžitý dar 30 000,00
Blížilová, Petra Ing.29.02.1972peněžitý dar 10 000,00
Bocián, Marek Mgr.13.11.1975peněžitý dar 20 000,00
Boudný, Michal21.10.1978peněžitý dar 50 000,00
Broulíková, Marta19.12.1974peněžitý dar 30 000,00
Bruzl, Igor02.02.1976peněžitý dar 10 000,00
Bruzl, Igor02.02.1976peněžitý dar 20 000,00
Černý, Vladimír Ing.08.07.1961peněžitý dar 30 000,00
ČEVAK s.r.o.60849657peněžitý dar 25 000,00
Delta Army s.r.o.60318104peněžitý dar 50 000,00
Deutscher, Karel10.07.1975peněžitý dar 70 000,00
Dienstbier, Jiří27.05.1969peněžitý dar 100 000,00
Doffková, Natálie Mgr.09.06.1980peněžitý dar 30 000,00
Dufek, Zdeněk12.07.1978peněžitý dar 50 000,00
Dušková, Smrčková, Miroslava24.02.1967peněžitý dar 15 000,00
Dvořák, Jaroslav PhDr.02.08.1976peněžitý dar 30 000,00
Dvořák, Stanislav Ing.31.07.1958peněžitý dar 10 000,00
Eliáš, Ladislav08.11.1976peněžitý dar 30 000,00
Fajfr, Milan24.12.1964peněžitý dar 25 000,00
Fenc, Miroslav04.09.1966peněžitý dar 3 000,00
Fialová, Jana Ing. MBA13.06.1973peněžitý dar 40 000,00
Flaška, Ondřej Mgr.12.06.1980peněžitý dar 10 000,00
Gajdůšková, Alena PaedDr.15.04.1954peněžitý dar 20 000,00
Gajdůšková, Alena PaedDr.15.04.1954peněžitý dar 20 000,00
Galenica Medical.s.r.o.2989026peněžitý dar 25 000,00
Hájek, Josef19.04.1969peněžitý dar 50 000,00
Hálka, Josef03.05.1983peněžitý dar 70 000,00
Hanák, Roman Bc.30.07.1984peněžitý dar 150 000,00
Hanák, Roman Bc.30.07.1984peněžitý dar 1 000,00
Hanzel, Tomáš10.12.1975peněžitý dar 40 000,00
Hásek, Roman29.05.1967peněžitý dar 5 000,00
Havlík, Daniel Mgr02.02.1971peněžitý dar 30 000,00
HiKO MP Trade s.r.o.4449665peněžitý dar 100 000,00
Holčáková, Marcela06.08.1964peněžitý dar 2 000,00
Holobrada, Stanislav MUDr.27.07.1961peněžitý dar 15 000,00
Hulvová, Renata05.02.1970peněžitý dar 30 000,00
Hvozdenská, Martina02.03.1975peněžitý dar 2 000,00
Hýský, Martin ing., Bc.22.12.1974peněžitý dar 40 000,00
Chvojka, Jan17.12.1980peněžitý dar 50 000,00
Chybidziurová, Kateřina Ing.09.03.1976peněžitý dar 30 000,00
Chytrý, Karel MUDr.18.11.1954peněžitý dar 1 000,00
Ilko, Vítězslav ing., Bc.09.11.1975peněžitý dar 5 000,00
Ing. Václav Pekárek87251124peněžitý dar 350 000,00
Jadrný, Josef16.04.1957peněžitý dar 100 000,00
Jeřábek, Petr Ing.03.02.1970peněžitý dar 60 000,00
Ježek, Martin25.01.1974peněžitý dar 50 000,00
Joch, Miroslav Ing. MBA11.04.1977peněžitý dar 50 000,00
Juklová, Daniela21.12.1979peněžitý dar 50 000,00
Kabut, Jiří MUDr.22.11.1957peněžitý dar 40 000,00
Kabut, Jiří MUDr.22.11.1957peněžitý dar 10 000,00
Kabut, Tomáš24.04.1988peněžitý dar 30 000,00
Kajnarová, Monika26.03.1965peněžitý dar 30 000,00
Kajnar, Petr Ing.28.01.1956peněžitý dar 90 000,00
Kašpárek, Martin17.05.1978peněžitý dar 50 000,00
KERAMIKA SOUKUP a.s.26356872peněžitý dar 75 000,00
Klein, Jiří Mgr.11.12.1970peněžitý dar 10 000,00
Klusák, Václav Ing. Mgr.27.04.1982peněžitý dar 5 000,00
Klusák, Václav Ing. Mgr.27.04.1982peněžitý dar 20 000,00
Komínek, Josef13.02.1959peněžitý dar 30 000,00
Kopřiva, Miroslav Ing.13.07.1953peněžitý dar 25 000,00
Kořenek, Petr23.08.1966peněžitý dar 9 000,00
Kostík, Petr Mgr.09.11.1950peněžitý dar 50 000,00
Krák, Antonín Mgr. Bc.30.08.1966peněžitý dar 50 000,00
Krátký, Zdeněk Mgr.08.05.1959peněžitý dar 5 000,00
Kratochvíle, Karel Ing.27.04.1958peněžitý dar 51 655,00
Kratochvíle, Karel Ing.27.04.1958peněžitý dar 100 000,00
Kratochvíle, Petr Ing.27.04.1958peněžitý dar 40 000,00
Kratochvíl, Tomáš JUDr.01.05.1968peněžitý dar 10 000,00
Kratochvíl, Tomáš JUDr.01.05.1968peněžitý dar 24 900,00
Krejčířová, Petra27.08.1970peněžitý dar 30 000,00
Krejčířová, Petra27.08.1970peněžitý dar 50 000,00
Krejčí, Tomáš Ing.21.09.1974peněžitý dar 50 000,00
Krejsová, Jana RNDr.25.05.1954peněžitý dar 10 000,00
Křupala, Jaroslav09.08.1972peněžitý dar 50 000,00
Látka, Jan05.04.1954peněžitý dar 12 100,00
Látka, Jan05.04.1954peněžitý dar 32 800,00
Lempera, Jaroslav14.10.1975peněžitý dar 50 000,00
Liška, Jiří MUDr. CSc.13.03.1944peněžitý dar 50 000,00
LONGEVITA SENIO s.r.o.26393743peněžitý dar 75 000,00
Maláčová, Jana24.06.1981peněžitý dar 25 000,00
Maláčová, Jana24.06.1981peněžitý dar 170 000,00
Malach, Petr29.03.1983peněžitý dar 100 000,00
Malinkovič, David PhDr.28.06.1970peněžitý dar 10 500,00
Malý, Vladimír19.02.1964peněžitý dar 30 000,00
Máška, Petr Ing.21.02.1963peněžitý dar 500,00
Mečl, Jan MUDr.09.10.1964peněžitý dar 20 000,00
Mikula, Petr13.09.1982peněžitý dar 50 000,00
MUDr. Kajnarova s.r.o.7140738peněžitý dar 30 000,00
MUDr. Trubák, s.r.o.28334744peněžitý dar 50 000,00
Náhlovský, Petr31.05.1986peněžitý dar 21 500,00
Náhlovský, Petr31.05.1986peněžitý dar 20 000,00
Navrátil, Aleš Mgr.10.12.1970peněžitý dar 20 000,00
Němec, Leoš Mgr.05.05.1972peněžitý dar 50 000,00
Nenutil, Miroslav Mgr.06.11.1975peněžitý dar 110 000,00
Netolický, Martin22.09.1982peněžitý dar 200 000,00
Netolický, Martin22.09.2020peněžitý dar 300 000,00
Novák, Jaromír Mgr.08.01.1955peněžitý dar 20 000,00
Novotný, Vladimír Ing.20.05.1966peněžitý dar 50 000,00
Octárna s.r.o.63471906peněžitý dar 20 000,00
Oliva, Jiří JUDr.28.08.1977peněžitý dar 26 600,00
Oliva, Jiří JUDr.28.08.1977peněžitý dar 33 300,00
Onderka, Roman Bc. MBA11.11.1965peněžitý dar 22 000,00
Onderka, Roman Bc. MBA11.11.1965peněžitý dar 12 400,00
Otava, Karel Ing.21.03.1951peněžitý dar 100 000,00
Otava, Karel Ing.21.03.1951peněžitý dar 100 000,00
Otavová, Jitka18.05.1957peněžitý dar 100 000,00
Ounický, Pavel27.04.1981peněžitý dar 2 000,00
Pařík, Jaromír27.12.1964peněžitý dar 20 000,00
Petříček, Tomáš27.09.1981peněžitý dar 20 000,00
Petřík, Tomáš05.01.1987peněžitý dar 10 000,00
Picka, Jan Bc.31.03.1966peněžitý dar 10 000,00
Pícl, Michal Ing.02.08.1986peněžitý dar 17 200,00
Plíšková, Věra06.11.1942peněžitý dar 20 000,00
Pobucký, Michal RNDr. DiS26.06.1982peněžitý dar 30 000,00
Polanský, Tomáš Mgr.25.08.1988peněžitý dar 10 000,00
Pospíšil, Oliver Ing.14.06.1970peněžitý dar 25 000,00
Povšík, Robin02.01.1979peněžitý dar 55 000,00
Preclík, Jiří02.02.1978peněžitý dar 50 000,00
Rajtšlégr, Vít03.05.1967peněžitý dar 90 000,00
Rambousková, Lada21.12.1953peněžitý dar 10 000,00
Randl, Aleš08.02.1971peněžitý dar 20 000,00
ROBSTAV k.s.27430774peněžitý dar 150 000,00
Rybka, Libor Ing.17.07.1985peněžitý dar 200 000,00
Ryšánek, Aleš26.03.1967peněžitý dar 20 000,00
Říha, Josef Ing.29.01.1985peněžitý dar 80 000,00
Salaba, Vladimír23.08.1982peněžitý dar 25 000,00
Sázavský, Pavel Mgr. MBA26.04.1963peněžitý dar 20 000,00
Sdružení plzeňských obkladačů s.r.o.26316196peněžitý dar 75 000,00
Seďa, Antonín Ing.12.12.1960peněžitý dar 50 000,00
Sehnalová, Olga MUDr. MBA25.10.1968peněžitý dar 30 000,00
Sehnalová, Olga MUDr. MBA25.10.1968peněžitý dar 32 000,00
Sehnalová, Olga MUDr. MBA25.10.1968peněžitý dar 30 000,00
Sibinský, Karel Mgr.14.04.1950peněžitý dar 10 000,00
Sklenák, Roman Mgr.23.07.1970peněžitý dar 21 500,00
Smetana, Miroslav13.03.1950peněžitý dar 1 000,00
Smetana, Radim18.09.1974peněžitý dar 100 000,00
Smrček, Petr Ing.19.12.1968peněžitý dar 20 000,00
Smrček, Petr Ing.19.12.1968peněžitý dar 30 000,00
Soukal, Tomáš Ing.09.08.1981peněžitý dar 30 000,00
Soustružník, Jiří Mgr.24.03.1972peněžitý dar 40 000,00
START INSURANCE GROUP s.r.o.7586074peněžitý dar 100 000,00
START INSURANCE GROUP s.r.o.7586074peněžitý dar 50 000,00
Stojka, Vasil02.01.1968peněžitý dar 200 000,00
Strana zelených409740peněžitý dar 100 000,00
Strana zelených409740peněžitý dar 20 000,00
Strana zelených409740peněžitý dar 140 000,00
Strana zelených409740peněžitý dar 420 000,00
Strana zelených409740peněžitý dar 140 000,00
Stráská, Ivana Mgr.21.06.1952peněžitý dar 20 000,00
SUPTel-DISK s.r.o.45354871peněžitý dar 75 000,00
Sušil, Radek09.01.1967peněžitý dar 50 000,00
Sušil, Radek MUDr.09.01.1967peněžitý dar 30 000,00
Sušil, Radek MUDr.09.01.1967peněžitý dar 100 000,00
SVOBODA - stavby s.r.o.29267960peněžitý dar 40 000,00
Šafařík, Petr06.06.1965peněžitý dar 10 000,00
Šašek, Karel ing.04.03.1976peněžitý dar 61 364,00
Šebestová, Lucie Ing.23.03.1992peněžitý dar 50 000,00
Šimbera, Zbyněk Mgr.31.10.1963peněžitý dar 50 000,00
Šircová, Kristýna Mgr.27.03.1990peněžitý dar 50 000,00
Škaryd, Tomáš Ing.30.06.1968peněžitý dar 50 000,00
Škařupa, Zdeněk24.07.1961peněžitý dar 50 000,00
Šlapal, Marek Mgr.06.10.1975peněžitý dar 200 000,00
Šmarda, Michal06.07.1975peněžitý dar 100 000,00
Šnejdrla, Jindřich Ing.15.12.1957peněžitý dar 20 000,00
Šrůtek, Jan Ing.02.10.1974peněžitý dar 50 000,00
Šťastný, David Bc.17.03.1982peněžitý dar 71 000,00
Šťastný, David Bc.17.03.1982peněžitý dar 100 000,00
Šťastný, David Bc.17.03.1982peněžitý dar 30 000,00
Štědroň, Jakub Mgr. Ph.D.22.05.1979peněžitý dar 100 000,00
Štědroň, Jakub Mgr. Ph.D.22.05.1979peněžitý dar 150 000,00
Štědroň, Jakub22.05.1979peněžitý dar 120 000,00
Štefan, Břetislav Mgr.08.06.1978peněžitý dar 10 000,00
Štefan, Břetislav Mgr.08.06.1978peněžitý dar 100 000,00
Štěch, Milan13.11.1953peněžitý dar 100 000,00
Šulc, Kamil24.01.1953peněžitý dar 50 000,00
Tan, Trinh Ing.18.11.1961peněžitý dar 10 000,00
Teplý, Tomáš17.04.1974peněžitý dar 200 000,00
Teplý, Tomáš17.04.1974peněžitý dar 50 000,00
Turek, Michal MUDr. MBA28.04.1975peněžitý dar 10 000,00
Tvrdý , spol. s.r.o.26956071peněžitý dar 300 000,00
Tvrdý, Václav08.02.1979peněžitý dar 31 000,00
Tyralík, Pavel Ing.20.05.1964peněžitý dar 10 000,00
Tyralík, Pavel Ing.20.05.1964peněžitý dar 50 000,00
Vácha, Karel02.08.1970peněžitý dar 15 000,00
Valhoda, Václav Ing.25.06.1959peněžitý dar 20 000,00
Veselý, Ondřej JUDr.03.05.1976peněžitý dar 7 700,00
Veselý, Ondřej JUDr.03.05.1976peněžitý dar 25 000,00
Viskot, Marek Mgr.04.11.1982peněžitý dar 10 000,00
Vlachová, Mária28.10.1973peněžitý dar 150 000,00
Vochoska, Josef Bc.27.10.1964peněžitý dar 5 000,00
Vošta, Petr MUDr.08.02.1942peněžitý dar 5 000,00
VYZNAČ s.r.o.1916297peněžitý dar 15 000,00
VYZNAČ s.r.o.1916297peněžitý dar 15 000,00
Vzientek, Jiří09.05.1978peněžitý dar 30 000,00
Wolf, Jan Ing.28.07.1968peněžitý dar 30 000,00
Wolker, Roman21.07.1963peněžitý dar 30 000,00
Wolker, Roman21.07.1963peněžitý dar 14 000,00
Zaorálek, Luboš PhDr.06.09.1956peněžitý dar 100 000,00
Záruba, Adam07.11.1978peněžitý dar 5 000,00
ZD Krásná Hora nad Vltavou s.r.o.107999peněžitý dar 50 000,00
Žaloudík, Jan Prof. MUDr. CSc,07.08.1954peněžitý dar 50 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
peněžní prostředky Eugenie Venzarová, Praha 1
narozen 24.02.1932, zemřel 18.04.2019
286 015,18

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Pokud jde o část II. této VFZ (Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí) v té její pasáži, která se týká politického institutu, pak k tomu ČSSD uvádí, že částka 6,130.333,00 Kč ve prospěch Masarykovy demokratické akademie, z.s. se skládá z částky 6,128.333,00 Kč (příspěvek na činnost politického institutu v r. 2020) a částky 2.000,00 Kč (členské příspěvky ČSSD do Masarykovy demokratické akademie, z.s.).

Pokud jde o část IV. této VFZ (Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů), uvádí ČSSD dále, že v roce 2020 neuzavřela ČSSD žádnou novou smlouvu, jejímž předmětem by bylo poskytnutí úvěru nebo zápůjčky bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky (srv. ust. § 17 odst. 8 písm. i/ zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích).

K tomu se jen připomíná (ČSSD o tom podává pravidelně zprávy v přílohách k účetním závěrkám za příslušná léta), že dne 29. 11. 2012 ČSSD uzavřela Smlouvu o úvěru – kontokorent ve výši 220,000.000,00 Kč a současně Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám, na základě které bylo zřízeno ve prospěch Fio banka, a.s. zástavní právo ke všem pohledávkám, které ČSSD má resp. bude mít ze státního rozpočtu České republiky (nárok na stálý příspěvek, nárok na příspěvek na mandát a nárok na příspěvek). Úrok z úvěru je vypočtený z denních výší dluhu za použití úrokové sazby rovné sazbě PRIBOR na jeden měsíc, zvýšený vždy o 3,9 % p.a. Z nečerpané části úvěrového rámce, vypočtené z denních výší nečerpané části úvěrového rámce, se platí poplatek za použití sazby ve výši 0,5 % p.a.

K čerpání kontokorentu ČSSD v r. 2020 – rozdíl mezi příjmy a výdaji činí částku 21,302.440,60 Kč.

Pro forma se uvádí, že dne 7. 4. 2016 byla uzavřena mezi ČSSD jako dlužníkem a Fio banka, a.s. jako věřitelem Smlouva o úvěru č. 161000012, ve které se banka zavazuje poskytnout ČSSD úvěr ve výši 338 000 000,- Kč. Jedná se o finanční prostředky rezervované pro úhradu pohledávek JUDr. Zdeňka Altnera z probíhajícího soudního sporu, k 31.12. 2020 nebyl tento úvěr čerpán.

Dále má ČSSD uzavřeny smlouvy o půjčce z let 2010-2012 se společností Cíl, akciová společnost v Praze v celkové hodnotě 144,000.000,00 Kč. Upraveno Dohodou o novém určení splatnosti některých půjček ze dne 13.12.2013, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 24.11.2020.