Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
09227041

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Slavíkova 6068/18, Ostrava, 70800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 731444411, e-mail: koliba@gynartis.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
doc. MUDr. Peter Koliba CSc. - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4563-20210415142204
Datum: 15.04.2021 12:22:04
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Audit_vyrocni_zprava_Hnuti_ANK2020.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Zaverka_vyrocni_zprava_Hnuti_ANK_2020.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 2 632 000,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 0,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 2 632 000,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 16 500,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 60 440,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 2 033 188,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 430 846,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
úpravy na webu, facabooku 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 2 632 000,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
AGROVO CZ s.r.o.28526627peněžitý dar 10 000,00
Auto Hruška s.r.o.25877470peněžitý dar 18 000,00
Bača, Kamil10.05.1965peněžitý dar 170 000,00
Černý, Miroslav Ing.15.10.1964peněžitý dar 5 000,00
DOPP TRADE CZ s.r.o.26832135peněžitý dar 15 000,00
FROS ZPS s.r.o.26803291peněžitý dar 7 000,00
Gynartis s.r.o.26797429peněžitý dar 50 000,00
Havlásková, Blanka27.06.1961peněžitý dar 50 000,00
HeartReality s.r.o.28608640peněžitý dar 5 000,00
Hostomský, Zdeněk RNDr.,PhDr. CSc.24.10.1952peněžitý dar 200 000,00
Hostomský, Zdeněk RNDr.,PhDr. CSc.24.10.1952peněžitý dar 100 000,00
Hostomský, Zdeněk RNDr.,PhDr. CSc.24.10.1952peněžitý dar 200 000,00
Hostomský, Zdeněk RNDr.,PhDr. CSc.24.10.1952peněžitý dar 200 000,00
Chmiel, Marek29.08.1975peněžitý dar 20 000,00
I D E A L P L U S, s.r.o.25816128peněžitý dar 5 000,00
IN PARK areal Olomouc s.r.o.25372629peněžitý dar 20 000,00
INGEA realizace s.r.o.60776986peněžitý dar 10 000,00
Klimešová, Radomíra09.09.1966peněžitý dar 15 000,00
Koliba, Miroslav MUDr.07.10.1980peněžitý dar 40 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc.05.07.1953peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc.05.07.1953peněžitý dar 20 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc.05.07.1953peněžitý dar 10 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc.05.07.1953peněžitý dar 100 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc.05.07.1953peněžitý dar 100 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc.05.07.1953peněžitý dar 49 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc.05.07.1953peněžitý dar 100 000,00
Kolibová, Blanka17.05.1973peněžitý dar 100 000,00
Kolibová, Blanka17.05.1973peněžitý dar 100 000,00
Kotík, Radek13.11.1982peněžitý dar 10 000,00
Kovárna MSV s.r.o.25815733peněžitý dar 15 000,00
Krawczyk, Petr03.03.1966peněžitý dar 10 000,00
Lahuta, Pavel25.07.1973peněžitý dar 40 000,00
Lazarová, Eliška MUDr.02.10.1957peněžitý dar 20 000,00
Lazarová, Eliška MUDr.02.10.1957peněžitý dar 50 000,00
MATINATA s.r.o.25867954peněžitý dar 80 000,00
MATINATA s.r.o.25867954peněžitý dar 20 000,00
MATINATA s.r.o.25867954peněžitý dar 50 000,00
MEDIVIS PRO a.s.25848488peněžitý dar 40 000,00
MEDIVIS PRO a.s.25848488peněžitý dar 40 000,00
Moravec, Jiří28.12.1969peněžitý dar 5 000,00
Moravec, Pavel Ing.07.10.1967peněžitý dar 50 000,00
Moravec, Pavel Ing.07.10.1967peněžitý dar 15 000,00
MUDr. Miroslav Koliba s.r.o.02102455peněžitý dar 40 000,00
Myšinský, Marek12.06.1974peněžitý dar 250 000,00
Ogurčáková, Milena13.11.1970peněžitý dar 10 000,00
ORTOPEDIE - NANDANA s.r.o.28651774peněžitý dar 15 000,00
Palkovský, Pavel17.03.1971peněžitý dar 10 000,00
Peteja, Matúš MUDr.17.05.1973peněžitý dar 20 000,00
Peteja, Matúš MUDr.17.05.1973peněžitý dar 10 000,00
Prokop, Milan24.06.1967peněžitý dar 5 000,00
Quis, Jiří28.08.1969peněžitý dar 3 000,00
RABIO s. r. o.25382730peněžitý dar 5 000,00
Smieja, Petr05.11.1968peněžitý dar 3 000,00
Staněk, Petr25.02.1974peněžitý dar 43 000,00
STS - služby Kravaře spol. s r.o.47682175peněžitý dar 3 000,00
VEJEDENT s.r.o.27832961peněžitý dar 20 000,00
Wandrol, Ivo17.05.1959peněžitý dar 5 000,00
Zawadzki Trade s.r.o.29391482peněžitý dar 5 000,00
Zawadzki Trade s.r.o.29391482peněžitý dar 20 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Dne 15.3.2021 byl svolán sněm hnutí, kde bylo rozhodnuto ukončení činnosti ANK 2020 dobrovolným rozpuštěním a to k 31.3.2021.