Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
97227041

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Slavíkova 6068/18, Ostrava, 70800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 731444411, e-mail: koliba@gynartis.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
doc. MUDr. Peter Koliba CSc. - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4563-20210331231931
Datum: 31.03.2021 21:19:31
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: zpravaa.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: ANK_2020_Rozvaha,_vykaz_Z_a_Z_k_31.12.2020,_priloha.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 2 632 000,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 0,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 2 632 000,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 16 500,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 60 440,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 2 033 188,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 430 846,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
úpravy na webu, facabooku 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 2 632 000,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
AGROVO CZ s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha, 1500028526627peněžitý dar 10 000,00
Auto Hruška s.r.o., U Staré elektrárny 1895/52, Ostrava, 7100025877470peněžitý dar 18 000,00
Bača, Kamil, Palkovice10.05.1965peněžitý dar 170 000,00
Černý, Miroslav Ing., Opava15.10.1964peněžitý dar 5 000,00
DOPP TRADE CZ s.r.o., Tovární 342, Studénka, 7421326832135peněžitý dar 15 000,00
FROS ZPS s.r.o., Těšínská 1023/29, Opava, 7460126803291peněžitý dar 7 000,00
Gynartis s.r.o., 17. listopadu 595/38, Ostrava, 7080026797429peněžitý dar 50 000,00
Havlásková, Blanka, Ostrava27.06.1961peněžitý dar 50 000,00
HeartReality s.r.o., Hrnčířská 266/2, Opava, 7460128608640peněžitý dar 5 000,00
Hostomský, Zdeněk RNDr.,PhDr. CSc., Praha 2 - Vinohrady24.10.1952peněžitý dar 200 000,00
Hostomský, Zdeněk RNDr.,PhDr. CSc., Praha 2 - Vinohrady24.10.1952peněžitý dar 200 000,00
Hostomský, Zdeněk RNDr.,PhDr. CSc., Praha 2 - Vinohrady24.10.1952peněžitý dar 100 000,00
Hostomský, Zdeněk RNDr.,PhDr. CSc., Praha 2 - Vinohrady24.10.1952peněžitý dar 200 000,00
Chmiel, Marek, Komorní Lhotka29.08.1975peněžitý dar 20 000,00
I D E A L P L U S, s.r.o., Polanova 2347/4, Opava, 7460125816128peněžitý dar 5 000,00
IN PARK areal Olomouc s.r.o., Železniční 512/7, Olomouc, 7790025372629peněžitý dar 20 000,00
INGEA realizace s.r.o., Polanecká 803/72, Ostrava, 7210060776986peněžitý dar 10 000,00
Klimešová, Radomíra, Opava09.09.1966peněžitý dar 15 000,00
Koliba, Miroslav MUDr., Ostrava07.10.1980peněžitý dar 40 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc., Budišovice05.07.1953peněžitý dar 10 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc., Budišovice05.07.1953peněžitý dar 100 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc., Budišovice05.07.1953peněžitý dar 100 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc., Budišovice05.07.1953peněžitý dar 49 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc., Budišov05.07.1953peněžitý dar 100 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc., Budišovice05.07.1953peněžitý dar 1 000,00
Koliba, Peter Doc.,MUDr. CSc., Budišovice05.07.1953peněžitý dar 20 000,00
Kolibová, Blanka, Budišovice17.05.1973peněžitý dar 100 000,00
Kolibová, Blanka, Budišovice17.05.1973peněžitý dar 100 000,00
Kotík, Radek, Bolatice13.11.1982peněžitý dar 10 000,00
Kovárna MSV s.r.o., Tovární 342, Studénka, 7421325815733peněžitý dar 15 000,00
Krawczyk, Petr, Markvartovice03.03.1966peněžitý dar 10 000,00
Lahuta, Pavel, Ostrava-Výškovice25.07.1973peněžitý dar 40 000,00
Lazarová, Eliška MUDr., Bohumín02.10.1957peněžitý dar 20 000,00
Lazarová, Eliška MUDr., Bohumín02.10.1957peněžitý dar 50 000,00
MATINATA s.r.o., Maxe Švabinského 2239, Frýdek-Místek, 7380125867954peněžitý dar 20 000,00
MATINATA s.r.o., Maxe Švabinského 2239, Frýdek-Místek, 7380125867954peněžitý dar 50 000,00
MATINATA s.r.o., Maxe Švabinského 2239, Frýdek-Místek, 7380125867954peněžitý dar 80 000,00
MEDIVIS PRO a.s., Bezručova 413/2, Nový Jičín, 7410125848488peněžitý dar 40 000,00
MEDIVIS PRO a.s., Bezručova 413/2, Nový Jičín, 7410125848488peněžitý dar 40 000,00
Moravec, Jiří, Bolatice28.12.1969peněžitý dar 5 000,00
Moravec, Pavel Ing., Kravaře07.10.1967peněžitý dar 50 000,00
Moravec, Pavel Ing., Kravaře07.10.1967peněžitý dar 15 000,00
MUDr. Miroslav Koliba s.r.o., 29. dubna 252/19, Ostrava, 7003002102455peněžitý dar 40 000,00
Myšinský, Marek, Palkovice12.06.1974peněžitý dar 250 000,00
Ogurčáková, Milena, Budišovice13.11.1970peněžitý dar 10 000,00
ORTOPEDIE - NANDANA s.r.o., 28. října 1837/25, Ostrava, 7020028651774peněžitý dar 15 000,00
Palkovský, Pavel, Ostrava17.03.1971peněžitý dar 10 000,00
Peteja, Matúš MUDr., Ludgeřovice17.05.1973peněžitý dar 10 000,00
Peteja, Matúš MUDr., Ludgeřovice17.05.1973peněžitý dar 20 000,00
Prokop, Milan, Lhotka24.06.1967peněžitý dar 5 000,00
Quis, Jiří, Loděnice28.08.1969peněžitý dar 3 000,00
RABIO s. r. o., Polanova 2347/4, Opava, 7460125382730peněžitý dar 5 000,00
Smieja, Petr, Opava-Malé Hoštice05.11.1968peněžitý dar 3 000,00
Staněk, Petr, Ostrava25.02.1974peněžitý dar 43 000,00
STS - služby Kravaře spol. s r.o., Kostelní 3315/2a, Kravaře, 7472147682175peněžitý dar 3 000,00
VEJEDENT s.r.o., 8. pěšího pluku 2389, Frýdek-Místek, 7380127832961peněžitý dar 20 000,00
Wandrol, Ivo, Opava17.05.1959peněžitý dar 5 000,00
Zawadzki Trade s.r.o., Hutnická 1177, Třinec, 7396129391482peněžitý dar 20 000,00
Zawadzki Trade s.r.o., Hutnická 1177, Třinec, 7396129391482peněžitý dar 5 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Dne 15.3.2021 byl svolán sněm hnutí, kde bylo rozhodnuto ukončení činnosti ANK 2020 dobrovolným rozpuštěním a to k 31.3.2021.