Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71443274

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Legerova ul. 1854/22, Praha 2, 12000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 602663318, e-mail: info@aliancenarodnichsil.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
PhDr. Vítová Vladimíra Ph.D. - PředsedaIdentifikátor zprávy: Z4237-20210331140737
Datum: 31.03.2021 12:07:37
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: ANS_-_Zprava_auditora_2020.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 288 106,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 16 500,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 271 606,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 88 300,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 40 401,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 271 606,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
ATS PRO S.R.O.29284139peněžitý dar 1 000,00
ATS PRO S.R.O.29284139peněžitý dar 1 000,00
BAKOTOVA, ZUZANA05.11.1977peněžitý dar 500,00
Bělohlávek, Jiří23.02.1951peněžitý dar 250,00
BLÁHA, Pavel09.03.1966peněžitý dar 2 500,00
Blahuš, Pavel10.10.1973peněžitý dar 200,00
Brožek, Pavel09.12.1982peněžitý dar 1 000,00
Brysonová, Věra10.04.1957peněžitý dar 2 000,00
BURYŠEK, ZDENĚK26.03.1949peněžitý dar 50,00
BURYŠEK, ZDENĚK26.03.1949peněžitý dar 50,00
BURYŠEK, ZDENĚK26.03.1949peněžitý dar 50,00
BURYŠEK, ZDENĚK26.03.1949peněžitý dar 50,00
BURYŠEK, ZDENĚK26.03.1949peněžitý dar 50,00
BURYŠEK, ZDENĚK26.03.1949peněžitý dar 50,00
BURYŠEK, ZDENĚK26.03.1949peněžitý dar 50,00
Čaňová, Eva01.08.1964peněžitý dar 500,00
Čechová, Leona11.03.1974peněžitý dar 222,00
Čechová, Leona11.03.1974peněžitý dar 222,00
Čechová, Leona11.03.1974peněžitý dar 200,00
Čechová, Leona11.03.1974peněžitý dar 222,00
Čechová, Leona11.03.1974peněžitý dar 200,00
Čechová, Leona11.03.1974peněžitý dar 200,00
Čejková, Blanka30.06.1967bezúplatné plnění 500,00 (Roznos letáků)
DOLEŽALOVÁ, KAROLINA09.02.1979peněžitý dar 2 000,00
Dostálová, Helena22.10.1949bezúplatné plnění 800,00 (Roznos letáků)
Doubravka, Ürge04.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Doubravka, Ürge04.01.1979peněžitý dar 200,00
DREXLER, FILIP18.05.1969peněžitý dar 1 000,00
DREXLER, FILIP18.05.1969peněžitý dar 1 000,00
Dudák, Petr04.04.1960bezúplatné plnění 1 150,00 (Rozvoz letáků)
Dudák, Petr04.04.1960bezúplatné plnění 300,00 (Roznos letáků)
DURCHANEK, PETR01.04.1956peněžitý dar 200,00
DVORAK, JAN07.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Dvořáková, Iveta25.05.1975peněžitý dar 1 000,00
Entlichová, Jitka26.09.1966peněžitý dar 1 000,00
Entlichová, Jitka26.09.1966peněžitý dar 1 000,00
Entlichová, Jitka26.09.1966peněžitý dar 1 000,00
FÁBRYOVÁ, ANNA14.03.1949peněžitý dar 200,00
FÁBRYOVÁ, ANNA14.03.1949peněžitý dar 200,00
FÁBRYOVÁ, ANNA14.03.1949peněžitý dar 200,00
FÁBRYOVÁ, ANNA14.03.1949peněžitý dar 200,00
FAULOVA, PAVLA19.02.1961peněžitý dar 20 000,00
FREYOVA, HELENA KATEŘINA14.08.1973peněžitý dar 200,00
Götzová, Romana10.07.1965peněžitý dar 1 000,00
Gyllenswärdová, Zdena18.09.1945peněžitý dar 500,00
Gyllenswärdová, Zdena18.09.1945peněžitý dar 500,00
HABANOVA, MIROSLAVA02.07.1966peněžitý dar 500,00
HABANOVA, MIROSLAVA02.07.1966peněžitý dar 500,00
Hána, Jozef29.06.1959peněžitý dar 10 000,00
Helma, Petr29.07.1976peněžitý dar 300,00
Horáková, Věra30.03.1978peněžitý dar 500,00
Horáková, Věra30.03.1978peněžitý dar 500,00
Hourová, Marta15.03.1959bezúplatné plnění 500,00 (Roznos letáků)
HRDLIČKA, PAVEL23.03.1951peněžitý dar 150,00
HRDLIČKA, PAVEL23.03.1951peněžitý dar 150,00
HRDLIČKA, PAVEL23.03.1951peněžitý dar 100,00
HRDLIČKA, PAVEL23.03.1951peněžitý dar 100,00
HRDLIČKA, PAVEL23.03.1951peněžitý dar 150,00
HRDLIČKA, PAVEL23.03.1951peněžitý dar 100,00
Hůlová, Jana06.02.1962peněžitý dar 2 000,00
KALUZIKOVA, VIERA16.07.1958peněžitý dar 10 000,00
Kolisková, Hana06.09.1954peněžitý dar 2 000,00
Kolisková, Hana06.09.1954peněžitý dar 1 000,00
Komárek, MIROSLAV01.02.1973peněžitý dar 1 000,00
Korbelová, Alena25.01.1964peněžitý dar 500,00
Kořínková, Magda29.10.1979peněžitý dar 500,00
KOSTELNIKOVA, LENKA MUDr.03.05.1958peněžitý dar 500,00
Kratochvíl, Lumír01.12.1963peněžitý dar 500,00
Kupka, Jaromír06.07.1975peněžitý dar 200,00
Kupka, Jaromír06.07.1975peněžitý dar 300,00
Kutová, Marie Ing.11.03.1966peněžitý dar 5 000,00
Kutschová, Jana08.09.1962peněžitý dar 1 000,00
Kymlová, Jana08.10.1992bezúplatné plnění 3 270,00 (Papíry do tiskárny)
Kymlová, Jana08.10.1992bezúplatné plnění 600,00 (Roznos letáků)
Kyml, Pavel30.10.1995bezúplatné plnění 600,00 (Roznos letáků)
Lakomý, Josef27.01.1980peněžitý dar 500,00
LOŠANOVÁ, HANA29.12.1951peněžitý dar 300,00
MARŠOUNOVÁ, JAROSLAVA15.03.1962peněžitý dar 1 000,00
Martínek, Jiří13.03.1969bezúplatné plnění 1 124,00 (Rozvoz a roznos letáků)
Masná, Iveta28.01.1963peněžitý dar 1 000,00
Masná, Iveta28.01.1963peněžitý dar 1 000,00
Mašek, Tomáš Ing.31.01.1949peněžitý dar 500,00
Minárik, Tomáš29.09.1971peněžitý dar 250,00
Minárik, Tomáš29.09.1971peněžitý dar 100,00
Minárik, Tomáš29.09.1971peněžitý dar 250,00
Minárik, Tomáš29.09.1971peněžitý dar 250,00
Minář, Michal05.11.1965peněžitý dar 500,00
Morong, Martin29.07.1983bezúplatné plnění 500,00 (Roznos letáků)
MOTÁŇOVÁ, VÍTKOVÁ E09.06.1969peněžitý dar 5 000,00
Mužný, Pavel26.04.1952peněžitý dar 400,00
Nevěřil, František26.04.1972peněžitý dar 500,00
Nevěřil, František26.04.1972peněžitý dar 500,00
NOVOTNY, MIROSLAV16.10.1966peněžitý dar 1 111,00
Nývltová, Božena05.01.1956peněžitý dar 500,00
Nývltová, Božena05.01.1956peněžitý dar 500,00
OTTOVÁ, Zdeňka30.06.1958peněžitý dar 1 000,00
Pátková, Dana22.04.1954bezúplatné plnění 250,00 (Roznos letáků)
Pešková, Jana02.03.1959bezúplatné plnění 200,00 (Roznos letáků)
Pětivlasová, Věra11.04.1963peněžitý dar 500,00
Pětivlasová, Věra11.04.1963peněžitý dar 500,00
Petříková, Alena27.09.1952bezúplatné plnění 600,00 (Roznos letáků)
Pospíchalová, Zuzana28.12.1959bezúplatné plnění 1 870,00 (Náplně do tiskárny)
Pospíchalová, Zuzana28.12.1959bezúplatné plnění 2 784,00 (Roznos letáků)
Prinke, Vladimír13.09.1938bezúplatné plnění 7 564,00 (Rozvoz letáků)
PROKOPOVÁ, LENKA11.04.1975peněžitý dar 50 000,00
Pšeničková, Zdeňka08.07.1953peněžitý dar 1 000,00
Redlich, Karel20.05.1979peněžitý dar 1 500,00
Redlich, Karel20.05.1979peněžitý dar 3 330,00
RŮŽKOVÁ, HANA13.12.1959peněžitý dar 300,00
Ryšavý, Vratislav04.12.1970peněžitý dar 1 000,00
Sigmund, Libor28.06.1956peněžitý dar 500,00
Sigmund, Libor28.06.1956peněžitý dar 500,00
Sleczkowská, Hana27.10.1955peněžitý dar 500,00
Sleczkowská, Hana27.10.1955peněžitý dar 200,00
Sleczkowská, Hana27.10.1955peněžitý dar 200,00
SOUČKOVÁ, IVANA06.10.1960peněžitý dar 200,00
Soukup, Miroslav15.10.1943bezúplatné plnění 1 540,00 (Rozvoz letáků)
STEJSKALOVÁ, Iveta21.08.1966peněžitý dar 3 000,00
STRADALOVA, MARIE14.05.1980peněžitý dar 100,00
Streitberg, Jitka MGR.04.10.1964peněžitý dar 3 000,00
SVOBODOVA, Eva03.03.1956peněžitý dar 50 000,00
Šašmová, Dana01.05.1963bezúplatné plnění 300,00 (Roznos letáků)
Šebestová, Alena10.05.1951peněžitý dar 300,00
Šilhán, Zbyněk24.07.1957peněžitý dar 999,00
Šilhán, Zbyněk24.07.1957peněžitý dar 999,00
Šnyrchová, Jana MGR.30.12.1955peněžitý dar 1 000,00
Štanderová, Rita05.02.1959peněžitý dar 6 000,00
Štercl, Karel25.04.1949peněžitý dar 500,00
TISOVSKA, DAGMAR MGR.09.05.1951peněžitý dar 200,00
TOMASTIK, STANISLAV12.03.1958peněžitý dar 500,00
TOMASTIK, STANISLAV12.03.1958peněžitý dar 300,00
TOMASTIK, STANISLAV12.03.1958peněžitý dar 300,00
TOMASTIK, STANISLAV12.03.1958peněžitý dar 300,00
Ulrichová, IVANA28.02.1950peněžitý dar 10 000,00
Vaněčková, Lenka27.10.1972bezúplatné plnění 450,00 (Roznos letáků)
Vaníčková, Marie29.01.1958peněžitý dar 1 000,00
Veselská, MICHAELA Ing.21.11.1975peněžitý dar 1 000,00
VINICKY, LIBOR09.05.1962peněžitý dar 1 000,00
Voříšková, Irena13.05.1957peněžitý dar 500,00
Vránová, Dagmar13.09.1988peněžitý dar 500,00
Wohlgemuthová, Blanka19.09.1949peněžitý dar 2 000,00
Zamstrýk, Dušan15.09.1971peněžitý dar 2 000,00
Zamstrýk, Dušan15.09.1971peněžitý dar 999,00
Zelený, Václav07.09.1934peněžitý dar 300,00
Zemánek, Petr20.09.1962peněžitý dar 2 000,00
Ženíšková, Jana21.05.1971peněžitý dar 1 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy