Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Agrární demokratická strana

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
04627695

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Všeruby 323, Všeruby, 33016

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 736780919, e-mail: info@adstrana.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Pavel Šrámek MBA - Předseda stranyIdentifikátor zprávy: Z4262-20210330124354
Datum: 30.03.2021 10:43:54
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: ADS_zprava_auditora_2020.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: DPPO-signed.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 312 000,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 0,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 312 000,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 13 630,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 300 000,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 312 000,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Agroplyn Milec-Manovice s.r.o., Manovice 21, Nepomuk, 3350128007832peněžitý dar 10 000,00
Agrowest a.s., Bozkovska 397/15, Plzen, 3260027961958peněžitý dar 10 000,00
Decker, Stanislav, Stankov03.06.1971peněžitý dar 5 000,00
Farmarsky.cz s.r.o., Vseruby 323, Vseruby, 3301629125197peněžitý dar 5 000,00
Jicha, Lukas Bc., Chrast24.11.1994peněžitý dar 20 000,00
Kurfirstova, Martina Mgr., Plzen05.11.1972peněžitý dar 30 000,00
Lukrena a.s., c.p. 196, Dolni Lukavice, 3344425190539peněžitý dar 20 000,00
Manovicka zemedelska a.s., Manovice 21, Nepomuk, 3350125227432peněžitý dar 10 000,00
Milkservis s.r.o., Slunecna 1376, Prestice, 334013556468peněžitý dar 20 000,00
Oseck‡ zemedelska a obchodni spolecnost a.s., c.p. 400, Osek u Rokycan, 3382125211943peněžitý dar 20 000,00
Sramek, Pavel Ing., Plzen25.03.1965peněžitý dar 2 000,00
Sramek, Pavel Ing., Plzen25.03.1965peněžitý dar 5 000,00
Sramek, Pavel Ing., Plzen25.03.1965peněžitý dar 10 000,00
Sramek, Pavel Ing., Plzen25.03.1965peněžitý dar 60 000,00
Sramek, Petr Bc., Plzen07.07.1994peněžitý dar 20 000,00
Zemedelske druzstvo vlastniku Manetin, Manetin 339, Manetin, 3316247719524peněžitý dar 20 000,00
Zemedelske druzstvo vlastniku Stichovice, Stichovice 24, Stichovice, 3314147719532peněžitý dar 20 000,00
Zemedelske obchodni druzstvo Mrakov, c.p. 21, Mrakov, 3450100115649peněžitý dar 20 000,00
ZETEN s.r.o., Husova 276, Blovice, 3360148361330peněžitý dar 5 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy