Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2019

Název politické strany / politického hnutí:
Strana zelených

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00409740

Sídlo politické strany / politického hnutí:
nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, 13000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 733536792, e-mail: info@zeleni.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
BcA. Michal Berg - spolupředsedaIdentifikátor zprávy: Z1637-20200331134159
Datum: 31.03.2020 11:41:59
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_2019.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 6 809 666,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 3 212 500,00
4 Členské příspěvky 725 168,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 2 536 667,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 335 331,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 350 860,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 809 312,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 582 037,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
tajemnice 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Fio banka a.s. 61858374 1 925,92 31.12.2021

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 2 536 667,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Ander, Martin, Brno17.05.1975peněžitý dar 1 000,00
Antoš, David, Nechanice23.03.1985peněžitý dar 3 000,00
Antoš, David, Nechanice23.03.1985peněžitý dar 400,00
Asian Bridges, s.r.o, Praha 625948440peněžitý dar 10 000,00
Asian Bridges, s.r.o, Praha 625948440peněžitý dar 20 000,00
Asian Bridges, s.r.o, Praha 625948440peněžitý dar 10 000,00
Bártová, Edita, Vrskmaň16.08.1943peněžitý dar 564,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Beláňová, Andrea, Praha 914.12.1986peněžitý dar 300,00
Bendl, Milan, Praha 727.07.1971peněžitý dar 200,00
Berg, Michal, Vsetín26.07.1980peněžitý dar 600,00
Berg, Michal, Vsetín26.07.1980peněžitý dar 600,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Bláha, Jaromír, Dobříš23.07.1970peněžitý dar 100,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 350,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 5 000,00
Brady, Pavla, Opava27.04.1972peněžitý dar 15 000,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 200,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 200,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 200,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 200,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 300,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 200,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 200,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 200,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 200,00
Brodnicki, Hana, Praha 701.04.1983peněžitý dar 200,00
Brodská, Ivana, Praha 224.02.1980peněžitý dar 1 250,00
Brodská, Ivana, Praha 224.02.1980peněžitý dar 1 000,00
Brož, Petr, Jesenice25.05.1984peněžitý dar 500,00
Brož, Petr, Jesenice25.05.1984peněžitý dar 564,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brunner, Ondřej, Jičín29.12.1997peněžitý dar 100,00
Brzobohatá, Klára, Český Těšín13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára, Český Těšín13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára, Český Těšín13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára, Český Těšín13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára, Český Těšín13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára, Český Těšín13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára, Český Těšín13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára, Český Těšín13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára, Český Těšín13.08.1980peněžitý dar 150,00
Brzobohatá, Klára, Český Těšín13.08.1980peněžitý dar 150,00
Budín, Tomáš, Třeboň09.07.1986peněžitý dar 1 500,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bureš, Jiří, Brno18.09.1960peněžitý dar 250,00
Bydelský, Tomáš, Trutnov30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš, Trutnov30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš, Trutnov30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš, Trutnov30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš, Trutnov30.07.1950peněžitý dar 100,00
Bydelský, Tomáš, Trutnov30.07.1950peněžitý dar 100,00
Cemper, Jan, Kolín05.02.1986peněžitý dar 3 600,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 200,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 300,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 200,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 300,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 250,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 1 200,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 100,00
Cenek, Radim, Brno24.08.1972peněžitý dar 150,00
Cuc, Michal, Týn nad Vltavou21.10.1977peněžitý dar 100,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Cveček, Jiří, Praha 1013.11.1981peněžitý dar 200,00
Čáp, Bohumil, Praha 319.07.1981peněžitý dar 300,00
Čáp, Bohumil, Praha 319.07.1981peněžitý dar 300,00
Čáp, Bohumil, Praha 319.07.1981peněžitý dar 300,00
Čáp, Bohumil, Praha 319.07.1981peněžitý dar 300,00
Čáp, Bohumil, Praha 319.07.1981peněžitý dar 300,00
Čáslavka, Martin, Senohraby25.04.1978peněžitý dar 20 000,00
Čedíková, Kateřina, Chříč14.12.1981peněžitý dar 300,00
Čermák, David, Praha 103.11.1974peněžitý dar 5 000,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černoš, Ondřej, Praha 108.02.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Martin, Praha 809.12.1990peněžitý dar 1 000,00
Černý, Stanislav, Libníč15.09.1978peněžitý dar 300,00
Černý, Stanislav, Libníč15.09.1978peněžitý dar 300,00
Česká pirátská strana, Praha 271339698peněžitý dar 16 729,00
Danielová, Darina, Břeclav17.09.1983peněžitý dar 50 000,00
David, Robert, Praha 607.07.1985peněžitý dar 1 000,00
David, Robert, Praha 607.01.1985peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Davis, Magdaléna, Mníšek Pod Brdy17.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Dejmek, Dalibor, Nový Jičín25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dejmek, Dalibor, Nový Jičín25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dejmek, Dalibor, Nový Jičín25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dejmek, Dalibor, Nový Jičín25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dejmek, Dalibor, Nový Jičín25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dejmek, Dalibor, Nový Jičín25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dejmek, Dalibor, Nový Jičín25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dejmek, Dalibor, Nový Jičín25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dejmek, Dalibor, Nový Jičín25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dejmek, Dalibor, Nový Jičín25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dejmek, Dalibor, Nový Jičín25.09.1975peněžitý dar 100,00
Dočekalová, Barbora, Jihlava11.08.1988peněžitý dar 680,00
Doubek, Karel, Praha 6 - Dejvice20.06.1967peněžitý dar 1 000,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 50,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 150,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 150,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 50,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 150,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 50,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 150,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 50,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 150,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 50,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 150,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 50,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 50,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 150,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 150,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 150,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 50,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 100,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 50,00
Drahorád, Vojtěch, Kokořín19.12.1982peněžitý dar 150,00
Ducko, Milan, Praha 1520.09.1973peněžitý dar 1 000,00
Dufka, Jiří, Jevíčko07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří, Jevíčko07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří, Jevíčko07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří, Jevíčko07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří, Jevíčko07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří, Jevíčko07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří, Jevíčko07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří, Jevíčko07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří, Jevíčko07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří, Jevíčko07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří, Jevíčko07.04.1981peněžitý dar 200,00
Dufka, Jiří, Jevíčko07.04.1981peněžitý dar 200,00
Ducháčková Chotková, Pavla, Praha 604.01.1980peněžitý dar 1 000,00
Dušek, Petr, Praha 603.09.1986peněžitý dar 5 000,00
Dušková, Martina, Dobrá Voda u Hořic11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Dobrá Voda u Hořic11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Dobrá Voda u Hořic11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Dobrá Voda u Hořic11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Dobrá Voda u Hořic11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Dobrá Voda u Hořic11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Dobrá Voda u Hořic11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Dobrá Voda u Hořic11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Dobrá Voda u Hořic11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dušková, Martina, Dobrá Voda u Hořic11.10.1978peněžitý dar 150,00
Dvořáková, Květa, Praha 9 - Hloubětín17.02.1950peněžitý dar 300,00
Dvořáková, Lenka, Praha 320.04.1970peněžitý dar 300,00
Felcán, Tereza, Praha12.06.1986peněžitý dar 50 000,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Felcman, Jindřich, Jablonec nad Nisou10.04.1984peněžitý dar 500,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fiala, Tomáš, Praha 328.09.1953peněžitý dar 100,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Fialková, Lenka, Beroun08.06.1961peněžitý dar 300,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 3 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Flamiková, Jasna, Brno12.06.1969peněžitý dar 1 000,00
Ganická, Helena, Praha 318.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena, Praha 318.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena, Praha 318.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Ganická, Helena, Praha 318.11.1980peněžitý dar 1 200,00
Gümplová, Anna, Jihlava18.06.1993peněžitý dar 300,00
Gümplová, Anna, Jihlava18.06.1993peněžitý dar 300,00
Habětínová, Silva, Praha 913.04.1937peněžitý dar 800,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanč, Petr, Trutnov30.05.1978peněžitý dar 120,00
Hanslian, Jakub, Kunovice05.08.1980peněžitý dar 500,00
Hanslian, Jakub, Kunovice05.08.1980peněžitý dar 500,00
Hanslian, Jakub, Kunovice05.08.1980peněžitý dar 500,00
Hanslian, Jakub, Kunovice05.08.1980peněžitý dar 500,00
Hanzlíková, Šárka, Praha 719.01.1984peněžitý dar 141,00
Hemrová, Lucie, Plzeň25.09.1982peněžitý dar 4 000,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 500,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 500,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 500,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 250,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 500,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 500,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 500,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 500,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 500,00
Heringová, Hana, Praha 506.02.1981peněžitý dar 500,00
Hnutí pro Prahu 11, Praha27039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 11, Praha27039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 11, Praha27039145peněžitý dar 56 250,00
Hnutí pro Prahu 11, Praha27039145peněžitý dar 56 250,00
Hnyk, Tomáš, ​Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, ​Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, ​Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, ​Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, ​Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, ​Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, ​Praha 805.02.1987peněžitý dar 1 500,00
Hnyk, Tomáš, ​Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, ​Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, ​Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, ​Praha 805.02.1987peněžitý dar 200,00
Hnyk, Tomáš, ​Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, ​Praha 805.02.1987peněžitý dar 500,00
Hnyk, Tomáš, ​Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Hnyk, Tomáš, ​Praha 805.02.1987peněžitý dar 750,00
Höfer, Karel, Praha 608.09.1987peněžitý dar 400,00
Höfer, Karel, Praha 608.09.1987peněžitý dar 500,00
Holčák, Ondřej, Třeboň01.01.1983peněžitý dar 1 000,00
Holzer, Filip, Třeboň07.10.1988peněžitý dar 2 000,00
Horák, Filip, Litoměřice29.05.1980peněžitý dar 500,00
Horák, Filip, Litoměřice29.05.1980peněžitý dar 200,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Houška, Jakub, Brno14.11.1976peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 100,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hronová, Marie, Jihlava15.11.1947peněžitý dar 300,00
Hrubeš, Jan, Most08.06.1980peněžitý dar 1 408,00
Hruška, Jan, Praha 209.04.1971peněžitý dar 283,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Hudec, Dalibor, Opava24.03.1977peněžitý dar 500,00
Huječek, Roman, Praha 726.05.1992peněžitý dar 500,00
Huječek, Roman, Praha 726.05.1992peněžitý dar 1 000,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huněk, Filip, Praha 709.07.1981peněžitý dar 250,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Huňka, Jan, Praha 312.12.1975peněžitý dar 1 000,00
Hynek, David, Žehušice02.12.1974peněžitý dar 5 000,00
Hynek, David, Žehušice02.12.1974peněžitý dar 5 000,00
Hynek, David, Žehušice02.12.1974peněžitý dar 2 000,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Challyjeva, Gozel, Praha 1028.07.1976peněžitý dar 500,00
Chlupáčová, Zuzana, Praha 131.08.1955peněžitý dar 50 000,00
Chovancová, Karolína, Praha13.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Chovancová, Karolína, Praha 913.02.1986peněžitý dar 500,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 300,00
Chromý, Jan, Praha 121.07.1983peněžitý dar 300,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 200,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 200,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 100,00
Jahn, Zdeněk, Praha 313.10.1974peněžitý dar 100,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 300,00
Janoušek, Jan, Praha11.02.1987peněžitý dar 1 500,00
Jansa, Radovan, Nový Jičín25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan, Nový Jičín25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan, Nový Jičín25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan, Nový Jičín25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan, Nový Jičín25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan, Nový Jičín25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan, Nový Jičín25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan, Nový Jičín25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan, Nový Jičín25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan, Nový Jičín25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan, Nový Jičín25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jansa, Radovan, Nový Jičín25.07.1978peněžitý dar 100,00
Jarolím, Tomáš, České Budějovice18.09.1991peněžitý dar 500,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 350,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 300,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jebavá, Jana, Praha 726.08.1983peněžitý dar 100,00
Jechová, Kateřina, Praha 214.08.1962peněžitý dar 500,00
Jirka, Jan, Poděbrady - Přední Lhota17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan, Poděbrady - Přední Lhota17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan, Poděbrady - Přední Lhota17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan, Poděbrady - Přední Lhota17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan, Poděbrady - Přední Lhota17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan, Poděbrady - Přední Lhota17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan, Poděbrady - Přední Lhota17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan, Poděbrady - Přední Lhota17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan, Poděbrady - Přední Lhota17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan, Poděbrady - Přední Lhota17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan, Poděbrady - Přední Lhota17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirka, Jan, Poděbrady - Přední Lhota17.12.1980peněžitý dar 300,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 1 300,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
Jirmásek, Tomáš, Praha 713.05.1980peněžitý dar 650,00
John, René, Praha 5 - Hlubočepy04.06.1960peněžitý dar 1 000,00
Jurman, Jiří, Brno22.06.1984peněžitý dar 50 000,00
Kadlecová, Zuzana, Cambridge04.01.1982peněžitý dar 300,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
Kadlec, Pavel, Havířov28.06.1983peněžitý dar 100,00
KDU-ČSL, Praha00442704peněžitý dar 4 000,00
KDU-ČSL, Praha00442704peněžitý dar 95 416,00
KDU-ČSL, Praha00442704peněžitý dar 95 416,00
KDU-ČSL, Praha00442704peněžitý dar 95 416,00
KDU-ČSL, Praha00442704peněžitý dar 95 416,00
Klauser, Ondřej, Sedlčany18.01.1985peněžitý dar 100,00
Klauser, Ondřej, Sedlčany18.01.1985peněžitý dar 100,00
Klauser, Ondřej, Sedlčany18.01.1985peněžitý dar 100,00
Klauser, Ondřej, Sedlčany18.01.1985peněžitý dar 100,00
Klimeš, Igor, Brno25.03.1976peněžitý dar 1 000,00
Klinická psychologie JABOK, s.r.o., Brno01650891peněžitý dar 2 000,00
Kmochová, Věra, Praha 408.09.1950peněžitý dar 2 000,00
Kneblová, Eva, Brno15.01.1984peněžitý dar 150,00
Kneblová, Eva, Brno15.01.1984peněžitý dar 150,00
Kneblová, Eva, Brno15.01.1984peněžitý dar 150,00
Kneblová, Eva, Brno15.01.1984peněžitý dar 150,00
Kneblová, Eva, Brno15.01.1984peněžitý dar 150,00
Kneblová, Eva, Brno15.01.1984peněžitý dar 150,00
Kneblová, Eva, Brno15.01.1984peněžitý dar 150,00
Kneblová, Eva, Brno15.01.1984peněžitý dar 150,00
Kneblová, Eva, Brno15.01.1984peněžitý dar 150,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 500,00
Koerner-Beneš, Veronika, Praha14.04.1956peněžitý dar 500,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště07.02.1975peněžitý dar 100,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kokošková Masaříková, Sylva, Uherské Hradiště28.06.1975peněžitý dar 200,00
Kolínská, Petra, Praha 714.06.1975peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila, Praha 628.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila, Praha 628.07.1972peněžitý dar 200,00
Koňaříková, Jarmila, Praha 628.07.1972peněžitý dar 200,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Konigsmarková, Ivana, Praha 228.08.1953peněžitý dar 100,00
Korbel, Matouš, Praha25.06.1990peněžitý dar 1 400,00
Kosíková, Barbora, Praha 112.11.1959peněžitý dar 500,00
Kosíková, Barbora, Praha 112.11.1959peněžitý dar 1 000,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotouček, Jiří, Praha 730.06.1989peněžitý dar 300,00
Kotulek, Michal, Hranice22.09.1982peněžitý dar 1 000,00
Koudelová, Barbora, Praha18.09.1992peněžitý dar 1 000,00
Koudelová, Barbora, Praha18.09.1992peněžitý dar 2 500,00
Kožíšek, Luboš, Mníšek pod Brdy30.10.1985peněžitý dar 500,00
Králík, Ondřej, Brno19.03.1983peněžitý dar 300,00
Kramáriková, Lucie, Třeboň11.01.1977peněžitý dar 3 000,00
Kraus, Pavel, Praha 617.11.1973peněžitý dar 3 000,00
Kraus, Pavel, Praha 617.11.1973peněžitý dar 2 000,00
Kristin, Richard, Brno21.01.1951peněžitý dar 250,00
Kroužek, Jiří, Srubec23.06.1988peněžitý dar 800,00
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem10.04.1968peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 250,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubesa, Ondřej, Opava - Město18.12.1987peněžitý dar 300,00
Kubinová, Helena, Praha 4703.02.1961peněžitý dar 500,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Petr, Praha 106.10.1980peněžitý dar 777,00
Kučera, Zdeněk, Třeboň23.02.1962peněžitý dar 1 000,00
Kuchtová, Dana, Český Krumlov18.06.1961peněžitý dar 300,00
Kuchtová, Dana, Český Krumlov18.06.1961peněžitý dar 300,00
Kuchtová, Dana, Český Krumlov18.06.1961peněžitý dar 300,00
Kunc, Daniel, Praha 406.10.1972peněžitý dar 30 000,00
Kunc, Daniel, Praha 406.10.1972peněžitý dar 3 000,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kupková, Marika, Brno01.08.1973peněžitý dar 700,00
Kusáková, Anna, Praha 330.09.1989peněžitý dar 500,00
Kusáková, Anna, Praha 330.09.1989peněžitý dar 800,00
Kutílek, Petr, Praha 428.03.1976peněžitý dar 3 000,00
Kutílek, Petr, Praha 428.03.1976peněžitý dar 3 000,00
Kyjánek, Bohuslav, Brno22.07.1965peněžitý dar 300,00
Kykal Csöszová, Alena, Plzeň11.11.1990peněžitý dar 2 500,00
Laužanská, Ilona, Praha 813.04.1977peněžitý dar 200,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Levíček, Dalibor, Brno15.11.1977peněžitý dar 600,00
Lukavský, Jan, Třeboň29.07.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Lukešová, Pavla, Brno21.02.1986peněžitý dar 1 000,00
Macoun, Pavel, Praha 1102.08.1958peněžitý dar 50 000,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 7 000,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 200,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 200,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 000,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 500,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 200,00
Masare, Vít, Praha 102.03.1987peněžitý dar 1 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Mazurkiewicz, Michal, Nekoř25.11.1979peněžitý dar 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 321.07.1986peněžitý dar 2 500,00
Michal, Petr, Třeboň13.03.1971peněžitý dar 2 000,00
Mirovský, Ondřej, Praha24.01.1979peněžitý dar 1 000,00
Mirovský, Ondřej, Praha 724.01.1979peněžitý dar 3 000,00
Morávek, Jan, Praha 704.10.1975peněžitý dar 300,00
Morávek, Jan, Praha 704.10.1975peněžitý dar 300,00
Morávek, Jan, Praha 704.10.1975peněžitý dar 300,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 400,00
Moudrá Wünschová, Irena, Ústí nad Labem20.12.1957peněžitý dar 400,00
Mourek, Daniel, Praha 421.01.1967peněžitý dar 1 500,00
Mourek, Daniel, Praha 421.01.1967peněžitý dar 1 500,00
Mourek, Daniel, Praha 421.01.1967peněžitý dar 1 500,00
Mourek, Daniel, Praha 421.01.1967peněžitý dar 1 500,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Müllerová, Tereza, Netolice03.03.1981peněžitý dar 200,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 130,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 130,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 130,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 130,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 350,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 130,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 130,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 130,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 130,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 130,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 130,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 130,00
Nárožný, Matěj, Svitavy21.06.1997peněžitý dar 130,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nepraš, Karel, Stebno17.04.1980peněžitý dar 100,00
Nesrstová, Jitka, Praha 1016.07.1975peněžitý dar 200,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 100,00
Novák, Lukáš, Praha 625.12.1983peněžitý dar 4 500,00
Nováková, Eva, Varnsdorf05.01.1934peněžitý dar 680,00
Novotný, Petr, České Budějovice25.08.1977peněžitý dar 1 000,00
Nový, Luboš, Mělník15.03.1954peněžitý dar 1 000,00
Nutilová, Helena, České Budějovice19.01.1983peněžitý dar 2 300,00
Ocelák, Radek, Praha 603.02.1988peněžitý dar 1 000,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Ocelík, Petr, Podivín12.04.1984peněžitý dar 100,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Oplatek, David, Brno04.04.1979peněžitý dar 1 000,00
Opršal, Jakub, Durham, UK27.04.1987peněžitý dar 1 200,00
Orel, Petr, Nový Jičín03.09.1959peněžitý dar 5 000,00
Ort, Jiří, Praha 10 - Uhříněves14.10.1963peněžitý dar 500,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Oslej, Dušan, Ústí nad Labem02.03.1968peněžitý dar 300,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Otřísal, Miroslav, Praha 114.07.1973peněžitý dar 200,00
Paták, Jaroslav, Praha 505.07.1982peněžitý dar 200,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlicová, Vendula, Praha 307.02.1985peněžitý dar 100,00
Pavlovec, Josef, Nová Paka29.01.1936peněžitý dar 100,00
Pavlovec, Josef, Nová Paka29.01.1936peněžitý dar 100,00
Pavlovec, Josef, Nová Paka29.01.1936peněžitý dar 100,00
Pavlovec, Josef, Nová Paka29.01.1936peněžitý dar 100,00
Pavlovec, Josef, Nová Paka29.01.1936peněžitý dar 100,00
Pavlovec, Josef, Nová Paka29.01.1936peněžitý dar 100,00
Pazderů, Kateřina, Zákolany06.11.1973peněžitý dar 170,00
Perla, Jan, Brno31.08.1987peněžitý dar 500,00
Perla, Jan, Brno31.08.1987peněžitý dar 500,00
Perla, Jan, Brno31.08.1987peněžitý dar 500,00
Perla, Jan, Brno31.08.1987peněžitý dar 3 000,00
Perla, Jan, Brno31.08.1987peněžitý dar 500,00
Perla, Jan, Brno31.08.1987peněžitý dar 500,00
Perla, Jan, Brno31.08.1987peněžitý dar 500,00
Perla, Jan, Brno31.08.1987peněžitý dar 500,00
Perla, Jan, Brno31.08.1987peněžitý dar 500,00
Pešek, Miroslav, Praha 8 - Kobylisy06.06.1974peněžitý dar 100,00
Picková, Ilona, Praha 925.02.1967peněžitý dar 1 000,00
Picmaus, Miloslav, Praha 730.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav, Praha 730.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav, Praha 730.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav, Praha 730.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav, Praha 730.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav, Praha 730.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav, Praha 730.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav, Praha 730.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav, Praha 730.11.1978peněžitý dar 150,00
Picmaus, Miloslav, Praha 730.11.1978peněžitý dar 150,00
Pilip, Jiří, Praha13.04.1984peněžitý dar 1 500,00
Pilip, Jiří, Praha13.04.1984peněžitý dar 600,00
Pilip, Jiří, Praha13.04.1984peněžitý dar 500,00
Pilip, Jiří, Praha 1413.04.1984peněžitý dar 2 000,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 700,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pinkas, Jaroslav, Praha 320.06.1975peněžitý dar 350,00
Pipková, Lenka, Praha05.02.1965peněžitý dar 1 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 4 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 20 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 20 000,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 3 362,00
Píša, Petr, Praha 608.09.1985peněžitý dar 5 000,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 150,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 200,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 200,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 100,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 100,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 200,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 100,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 100,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 200,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 150,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 200,00
Pokorná, Martina, Praha 530.06.1971peněžitý dar 200,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Pokorná, Zuzana, Brno11.11.1977peněžitý dar 150,00
Poláchová, Alena, Brno05.07.1953peněžitý dar 500,00
Polechová, Pavla, Hlásná Třebáň17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla, Hlásná Třebáň17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla, Hlásná Třebáň17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla, Hlásná Třebáň17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla, Hlásná Třebáň17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla, Hlásná Třebáň17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polechová, Pavla, Hlásná Třebáň17.03.1948peněžitý dar 200,00
Polenová, Dana, Třeboň27.06.1970peněžitý dar 1 000,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Praha08.10.1973peněžitý dar 1 000,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 200,00
Pova, Josef, Litvínov08.10.1973peněžitý dar 1 200,00
Prášil, Ondřej, Třeboň30.04.1963peněžitý dar 3 000,00
Procházka, Michal, Brno05.12.1988peněžitý dar 50 000,00
Prošek, Luděk, Most29.07.1978peněžitý dar 1 925,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Rozsypal, Jakub, Praha 121.01.1988peněžitý dar 500,00
Ručka, Zdeněk, Brno11.09.1982peněžitý dar 4 000,00
Rufer, Daniel, Náchod29.01.1994peněžitý dar 3 000,00
Rufer, Daniel, Náchod29.01.1994peněžitý dar 3 000,00
Rufer, Daniel, Náchod29.01.1994peněžitý dar 200,00
Rufer, Daniel, Náchod29.01.1994peněžitý dar 200,00
Rufer, Daniel, Náchod29.01.1994peněžitý dar 200,00
Rufer, Daniel, Náchod29.01.1994peněžitý dar 3 000,00
Rufer, Daniel, Náchod29.01.1994peněžitý dar 200,00
Rufer, Daniel, Náchod29.01.1994peněžitý dar 3 000,00
Rufer, Daniel, Náchod29.01.1994peněžitý dar 200,00
Rufer, Daniel, Náchod29.01.1994peněžitý dar 200,00
Rufer, Daniel, Náchod29.01.1994peněžitý dar 200,00
Rufer, Daniel, Náchod29.01.1994peněžitý dar 200,00
Rufer, Daniel, Náchod29.01.1994peněžitý dar 200,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
Rut, Ondřej, Praha 316.11.1981peněžitý dar 1 000,00
SENÁTOR 21, Praha06695205peněžitý dar 46 666,00
Sirotná, Kamila, Praha 405.05.1981peněžitý dar 500,00
Skopal, Ivo, Brno06.10.1989peněžitý dar 200,00
Skopal, Ivo, Brno06.10.1989peněžitý dar 200,00
Skopal, Ivo, Brno06.10.1989peněžitý dar 200,00
Skopal, Ivo, Brno06.10.1989peněžitý dar 200,00
Skopal, Ivo, Brno06.10.1989peněžitý dar 200,00
Skopal, Ivo, Brno06.10.1989peněžitý dar 200,00
Skopal, Ivo, Brno06.10.1989peněžitý dar 200,00
Skopal, Ivo, Brno06.10.1989peněžitý dar 200,00
Slámová, Lenka, Dolní Zálezly18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka, Dolní Zálezly18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka, Dolní Zálezly18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka, Dolní Zálezly18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka, Dolní Zálezly18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka, Dolní Zálezly18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka, Dolní Zálezly18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slámová, Lenka, Dolní Zálezly18.05.1986peněžitý dar 300,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 3 000,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 3 000,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 3 000,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 3 000,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slanina, Jan, Praha 4, Braník13.08.1978peněžitý dar 500,00
Slavík, Jakub, Hořice15.05.1988peněžitý dar 1 000,00
Smolek, Martin, Třeboň30.04.1977peněžitý dar 1 000,00
Soukup, Jan, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav03.07.1978peněžitý dar 150,00
Soukup, Jan, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav03.07.1978peněžitý dar 150,00
Staněk, František, Přerov nad/Labem04.11.1955peněžitý dar 500,00
Starostové a nezávislí, Praha26673908peněžitý dar 112 500,00
Starostové a nezávislí, Praha26673908peněžitý dar 112 500,00
Starostové a nezávislí, Praha26673908peněžitý dar 112 500,00
Starostové a nezávislí, Praha26673908peněžitý dar 112 500,00
Stibal, Aleš, Litoměřice18.02.1978peněžitý dar 10 000,00
Stomatologie Fryšták, Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták, Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták, Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták, Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stomatologie Fryšták, Fryšták29288002peněžitý dar 500,00
Stránský, Jakub, Praha 115.04.1978peněžitý dar 1 000,00
Strejčková, Simona, Hradec Králové03.10.1974peněžitý dar 500,00
Strejčková, Simona, Hradec Králové03.10.1974peněžitý dar 500,00
Stria, Robin, Brno12.09.1990peněžitý dar 500,00
Stropnický, Matěj, Praha 318.09.1983peněžitý dar 500,00
Stropnický, Matěj, Praha 318.09.1983peněžitý dar 500,00
Stropnický, Matěj, Praha 318.09.1983peněžitý dar 500,00
Stropnický, Matěj, Praha 318.09.1983peněžitý dar 500,00
Stropnický, Matěj, Praha 318.09.1983peněžitý dar 500,00
Stropnický, Matěj, Praha 318.09.1983peněžitý dar 500,00
Stropnický, Matěj, Praha 318.09.1983peněžitý dar 500,00
Stropnický, Matěj, Praha 318.09.1983peněžitý dar 500,00
Stropnický, Matěj, Praha 318.09.1983peněžitý dar 500,00
Stropnický, Matěj, Praha 318.09.1983peněžitý dar 500,00
Studio STKI s.r.o., Praha 801785575peněžitý dar 4 000,00
Studio STKI s.r.o., Praha 801785575peněžitý dar 2 000,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Syrovátka, Ondřej, Nový Jičín29.12.1978peněžitý dar 1 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 1 530,00
Šanda, Ondřej, Kaplice20.06.1978peněžitý dar 2 000,00
Šandová, Růžena, Kaplice17.12.1950peněžitý dar 1 800,00
Šandová, Růžena, Kaplice17.12.1950peněžitý dar 5 000,00
Šenk, Adam, Praha 316.04.1988peněžitý dar 500,00
Šenk, Adam, Praha 316.04.1988peněžitý dar 500,00
Šenk, Adam, Praha 316.04.1988peněžitý dar 500,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 200,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šeterle, David, Praha 15 - Hostivař18.08.1986peněžitý dar 100,00
Šiková, Marcela, Praha 414.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela, Praha 414.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela, Praha 414.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela, Praha 414.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela, Praha 414.05.1970peněžitý dar 200,00
Šiková, Marcela, Praha 414.05.1970peněžitý dar 200,00
Šíma, František, Praha 623.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František, Praha 623.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František, Praha 623.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František, Praha 623.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František, Praha 623.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František, Praha 623.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František, Praha 623.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František, Praha 623.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František, Praha 623.02.1979peněžitý dar 100,00
Šíma, František, Praha 623.02.1979peněžitý dar 100,00
Šimek, Matouš, Třeboň13.12.1981peněžitý dar 1 000,00
Šimota, Martin, Malšice16.01.1987peněžitý dar 22 000,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 100,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Škoda, Jiří, Ústí nad Labem04.06.1980peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 300,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 300,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmausová, Veronika, Praha 1019.02.1986peněžitý dar 200,00
Šmíd, Jakub, Praha 108.04.1988peněžitý dar 200,00
Šmíd, Jakub, Praha 108.04.1988peněžitý dar 200,00
Šmíd, Jakub, Praha 108.04.1988peněžitý dar 200,00
Šmíd, Jakub, Praha 108.04.1988peněžitý dar 200,00
Šmíd, Jakub, Praha 108.04.1988peněžitý dar 200,00
Šmíd, Jakub, Praha 108.04.1988peněžitý dar 200,00
Šmíd, Jakub, Praha 108.04.1988peněžitý dar 200,00
Šnircová, Ivana, Trutnov24.07.1984peněžitý dar 500,00
Šorm, Martin, Praha 609.06.1990peněžitý dar 400,00
Šorm, Martin, Praha 609.06.1990peněžitý dar 400,00
Šorm, Martin, Praha 609.06.1990peněžitý dar 400,00
Šorm, Martin, Praha 609.06.1990peněžitý dar 400,00
Štěpánek, Jiří, Praha 425.03.1954peněžitý dar 50 000,00
Štěpánek, Petr, Praha 403.09.1965peněžitý dar 30 000,00
Štysová, Tereza, Praha 728.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza, Praha 728.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza, Praha 728.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza, Praha 728.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza, Praha 728.02.1978peněžitý dar 100,00
Štysová, Tereza, Praha 728.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza, Praha 728.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza, Praha 728.02.1978peněžitý dar 100,00
Štysová, Tereza, Praha 728.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza, Praha 719.02.1978peněžitý dar 200,00
Štysová, Tereza, Praha 728.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza, Praha 728.02.1978peněžitý dar 150,00
Štysová, Tereza, Praha 728.02.1978peněžitý dar 100,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Švásta, Bořivoj, Hustopeče05.10.1960peněžitý dar 150,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Praha 430.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Praha 430.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Praha 430.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tamchyna, Tomáš, Ohrobec30.01.1979peněžitý dar 200,00
Tomanová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomanová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 1 000,00
Tomanová, Iveta, Praha 418.09.1966peněžitý dar 200,00
Tomek, Bronislav, Jindřichův Hradec21.02.1981peněžitý dar 100,00
Tomek, Bronislav, Jindřichův Hradec21.02.1981peněžitý dar 100,00
Trnková, Ludmila, Praha 1431.12.1948peněžitý dar 1 000,00
Trtíková Vojtková, Michaela, Praha 831.10.1980peněžitý dar 200,00
Trtíková Vojtková, Michaela, Praha31.10.1980peněžitý dar 500,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 500,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrichová, Olga, Praha 727.04.1977peněžitý dar 300,00
Ulrich, Tomáš, Brno31.10.1976peněžitý dar 300,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vacková, Hana, Olomouc29.06.1954peněžitý dar 500,00
Vadasová, Rebeka, Praha 303.12.1982peněžitý dar 777,00
Vadasová, Rebeka, Praha 303.12.1982peněžitý dar 200,00
Válek, Milan, Praha 1006.09.1993peněžitý dar 2 000,00
Varguličová, Ivana, Olomouc17.08.1969peněžitý dar 200,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 300,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 1 000,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vasilev, Petr, Zbuzany28.11.1980peněžitý dar 150,00
Vavroušková, Eva, Praha 213.09.1940peněžitý dar 200,00
Večeřek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večeřek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večeřek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večeřek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večeřek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večeřek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večeřek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večeřek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večeřek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večeřek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večeřek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Večeřek, Bohumír, Nový Jičín08.08.1980peněžitý dar 100,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 108,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselka, Jonáš, Praha - Suchdol02.09.1988peněžitý dar 38,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Veselský, Michal, Praha 1128.01.1980peněžitý dar 200,00
Vidímová, Jana, Jesenice08.10.1963peněžitý dar 2 000,00
Vidímová, Jana, Jesenice08.10.1963peněžitý dar 2 000,00
Vidímová, Jana, Jesenice08.10.1963peněžitý dar 2 000,00
Vidímová, Jana, Jesenice08.10.1963peněžitý dar 2 000,00
Víšek, Jindřich, Ostrava20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava20.04.1980peněžitý dar 200,00
Víšek, Jindřich, Ostrava20.04.1980peněžitý dar 200,00
Vítek, Lubomír, Nejdek06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír, Nejdek06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vítek, Lubomír, Nejdek06.07.1955peněžitý dar 2 000,00
Vitelius Trade, Praha - Uhříněves02760894peněžitý dar 200,00
Vitelius Trade, Praha - Uhříněves02760894peněžitý dar 200,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 2 100,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 2 000,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 1 000,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 150,00
Vlach, Jan, Praha 628.01.1984peněžitý dar 150,00
Vopátek, Jiří, Třeboň06.03.1975peněžitý dar 2 000,00
Votápek, lukáš, Třeboň21.10.1997peněžitý dar 1 500,00
Vrba, Jakub, Praha25.01.1989peněžitý dar 500,00
Vrba, Jakub, Praha25.01.1989peněžitý dar 1 000,00
Vrublová, Tereza, Praha 630.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza, Praha 630.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza, Praha 630.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza, Praha 630.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza, Praha 630.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza, Praha 630.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza, Praha 630.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza, Praha 630.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza, Praha 630.07.1987peněžitý dar 250,00
Vrublová, Tereza, Praha 630.07.1987peněžitý dar 250,00
Vydra, Jaroslav, Praha 522.11.1949peněžitý dar 2 000,00
Wagner, Jakub, Praha13.10.1979peněžitý dar 1 500,00
Wagner, Jiří, Teplice18.05.1986peněžitý dar 47 000,00
Wagner, Michal, Praha 609.06.1940peněžitý dar 8 018,00
Weber, Pavel, Praha 619.07.1986peněžitý dar 60 168,00
Weber, Pavel, Praha 619.07.1986peněžitý dar 5 000,00
Weisbauer, Vojtěch, Pardubice16.11.1991peněžitý dar 150,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Worms, Lucie, Brno06.01.1978peněžitý dar 500,00
Wünsch, Ondřej, Praha 102.06.1987peněžitý dar 1 000,00
Wünschová, Anna, Ústí nad Labem11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna, Ústí nad Labem11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna, Ústí nad Labem11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna, Ústí nad Labem11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna, Ústí nad Labem11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna, Ústí nad Labem11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna, Ústí nad Labem11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna, Ústí nad Labem11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna, Ústí nad Labem11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna, Ústí nad Labem11.11.1988peněžitý dar 400,00
Wünschová, Anna, Ústí nad Labem11.11.1988peněžitý dar 400,00
Začal, Martin, Lutín09.09.1981peněžitý dar 1 238,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 500,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 500,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 1 500,00
Zachariášová, Lucia, Dolní Cerekev09.06.1982peněžitý dar 250,00
Záruba, Adam, Hradec Králové07.11.1978peněžitý dar 1 800,00
Zavadil, Vít, Třeboň09.01.1973peněžitý dar 2 000,00
Závodský, Michal, Brno12.02.1979peněžitý dar 1 500,00
Zbořilová, Alena, Praha 422.09.1966peněžitý dar 200,00
Zdanovcová, Monika, Bochov07.03.1970peněžitý dar 100,00
Zdanovcová, Monika, Bochov07.03.1970peněžitý dar 100,00
Zdanovcová, Monika, Bochov07.03.1970peněžitý dar 100,00
Zdanovcová, Monika, Bochov07.03.1970peněžitý dar 100,00
Zdanovcová, Monika, Bochov07.03.1970peněžitý dar 100,00
Zdanovcová, Monika, Bochov07.03.1970peněžitý dar 100,00
Zdanovcová, Monika, Bochov07.03.1970peněžitý dar 100,00
Zdanovcová, Monika, Bochov07.03.1970peněžitý dar 100,00
Zdanovcová, Monika, Bochov07.03.1970peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav, Praha 626.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav, Praha 626.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav, Praha 626.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav, Praha 626.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav, Praha 626.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav, Praha 626.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav, Praha 626.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav, Praha 626.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav, Praha 626.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav, Praha 626.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav, Praha 626.09.1981peněžitý dar 100,00
Zeman, Václav, Praha 626.09.1981peněžitý dar 100,00
Zíma, Vlastimil, Jesenice05.08.1985peněžitý dar 500,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 20 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 4 668,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 500,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem05.04.1976peněžitý dar 1 000,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žilka, Zdeněk, Brno26.12.1957peněžitý dar 300,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 2 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 800,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 2 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Žitný, Zbyněk, Praha 416.12.1962peněžitý dar 1 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy